Sunteți pe pagina 1din 4

1

Articol
Seciuni n tetraedre

Prof. Mariana Benea, Liceul Teoretic Henri Coand, Craiova

O problem central a geometriei n spaiu este determinarea unor seciuni n poliedre
printr-un plan o. Caracterul central al acestei probleme deriv din faptul c rezolvarea problemelor
de geometrie n spaiu se reduce la rezolvarea problemelor de geometrie plan, prin considerarea
unor seciuni convenabile.
n prezentul material m-am oprit asupra tetraedrului pentru c el reprezint cel mai simplu
caz imaginabil i orice problem referitoare la un poliedru se reduce la considerarea unor tetraedre
din care acesta este format.
Determinarea unei seciuni S ntr-un tetraedru printr-un plan o presupune a determina
interseciile: S
0
dintre o i muchiile tetraedrului; S
1
dintre o i feele tetraedrului i S
2
dintre o i
interiorul tetraedrului.
Propoziia 1. Oricare ar fi planul o i tetraedrul ABCD atunci:
a) Seciunea S
0
conine cel mult patru puncte;
b) Seciunea S
1
poate fi: mulimea |, un segment sau un poligon convex cu cel mult patru laturi
c) Seciunea S
2
poate fi: mulimea | sau Int poligonului convex S
1


Demonstraie
Prntru demonstraie voi analiza poziiile punctelor A, B, C, D fa de o
1 A, B, C, D eo
1
(semispaiu delimitat de o) => S
0
=|, S1=|, S
2
=|
2 B, C, D eo
1
; Aeo => S
0
={A}; S
1
=|; S
2
=|
3 B, C, D eo
1
; Aeo
2
(cellalt semispaiu delimitat de o)=> S
0
={M, N, P} ; S
1
=AMNP ;
S
2
=Int [MNP] deoarece n acest caz Me(AB), Ne(AC), Pe(AD) aflate n planul o.
o (ABC)= [MN], o (ADB)= [MP], o(ADC)= [NP], deci S
1
=AMNP i S
2
=Int [MNP] (fig. 1)
4 A, B eo
1
; Ceo; Deo
2
Atunci exist punctele Me(AD), Ne(DB) aflate n planul o , deci
S
0
={C, M, N} ; S
1
=ACMN; S
2
=Int [CMN] (fig 2)


5 A, B eo
1
; C, Deo
2
Deci exist punctele Me(AC), Ne(BC), Qe(AD), Pe(BD) situate n
planul o => S
0
={M, N, P, Q} ; S
1
=MNPQ; S
2
=Int [MNPQ] (fig 3)
6 A, B eo; Ceo
1
; Deo
2
Deci exist Me(DC) situat n planul o=> S
0
={A, B, M} ; S
1
=AABM;
S
2
=Int [ABM] (fig 4)
7 A, B, C eo; => S
0
={A, B, C} ; S
1
=AABC; S
2
=Int [ABC]fig. 1 fig. 2
fig. 3 fig. 4

N
M P
D B
C
A

M
N
A
D
C
B

C
Q
M
N
B D
A
M D C
B
A
2


Cteva exemple concrete de determinare a unei seciuni
S se determine intersecia dintre planul (MNP) i tetraedrul ABCD dac:
a) M, N, P se afl pe muchiile ce pornesc din acelai vrf
b) M, N, P se afl pe muchiile neincidente unui vrf
c) M, N se afl pe cte o muchie, P pe o fa ce nu conine acele muchii
d)
Demonstraie
a) Seciunea este descris n cazul 3, deci S
0
={M, N, P} ; S
1
=AMNP; S
2
=Int [MNP] (fig 1)
b) Fie Me(AB), Ne(AC), Pe(DB) i (MNP)=o; o(ABC)=MN; o(ADB)=MP; o(ADC)=
{N} => o(ADC)=d
Vom determina dreapta d .
1. Dac MN,,BC => BC,,(MNP) => BC,,PQ => S
1
=MNPQ
2. Dac MN i BC nu sunt paralele , MNBC={T}; PTDC={Q} => S
1
=MNPQ (fig 5)
c) Fie Me(AB), Ne(AC), Pe(DB) i (MNP)=o; o(ABC)=MN
1. Dac MN i BC nu sunt paralele => MNBC={S} => o(BCD)=SP.
n (BCD) SPBD={T}; SPCD={Q} => o(BCD)=TQ. Dar o(ACD)={N},
o(ACD)={Q}=> o(ACD)=NQ
Analog o(BAD)=MT => S
1
=MNQT
2. Dac MN,,BC => BC,,o => BC,,TQ (fig 6)


fig. 5 fig. 6

Aplicaia 1. Dac SABC este piramid triunghiular regulat cu AB = a , SB = b , s se determine
intersecia dintre SABC i un plan ce trece prin mijloacele muchiilor [AB] i [BC] i este paralel cu
SB. Apoi s se calculeze aria seciunii obtinute.

Demonstraie (fig 7)
o,,SB ; SBc(SBC) ; (SBC)o = NP => NP,,SB
Analog MQ,,SB => NP,,MQ (1)
[MN] linie mijlocie n AABC => MN,,AC ; MN =
2
a
fig. 7
Analog NP =
2
SB
; MQ =
2
SB
; QP =
2
a
(2)
Din (1) i (2) => MNPQ paralelogram.
ASAC isoscel, SOAC => O mijlocul [AC] =>
BOAC => AC(SOB)
=> ACSB ; dar SB,,NP i MN,,AC => MNPN => MNPQ dreptunghi, deci A
MNPQ
=
4
ab


B
Q
T
C D
P
M N
A
A D
C
Q
N
P
T
M
B
S
M
B
N
C
T O R
P
A
Q
S
3
Voi enuna n continuare o proproziie general pentru calculul ariilor unor seciuni
Propoziia 2. Fie ABCD un tetraedru i un plan o astfel nct A, Beo
1
; C, Deo
2
. Dac a , b , c ,
d sunt distanele de la A, B, C, D la o i ( )( ) | | ( )
2 2
b a cd cd d c b a ab ab m + + + + + + =
( )( ) | | ( )
2 2
d c ab cd d c b a ab cd n + + + + + + = atunci:
a) Raportul volumelor separate de o n tetraedru este
n
m

b) Dac S = aria seciunii, atunci ( ) ( ) bcd acd abd abc V S n m + + + = + 3 i
( ) ABCD
V V =

Demonstraie (fig 8)
a) Conform caz 5, prop. 1 => S
1
=MNPQ
Folosind afirmaia: Dac un plan intersecteaz [AB] n F atunci
( )
( )

,
,
B d
A d
BF
AF
=
=>
c
a
MC
AM
= ;
c
b
QC
BQ
= ;
d
a
ND
AN
= ;
d
b
PD
BP
=
1. d c > Dac oCD={S} =>
c
d
SC
SD
=
V
(MQCDPN)
=V
(SMQC)
V
(SNPD)

( )
( )
d c
c
c b
c
c a
c
CD CB CA
CS CQ CM
V
V
CABD
CMQS

+
=


= fig. 8

( )
( )
d c
d
d b
d
d a
d
CD BD DA
DS DP DN
V
V
DABC
DPNS

+
=


=
Din ipotez ( )( )( )( ) d b d a c b c a n m + + + + = + => prin calcul V
(MQCDPN)
=
+ n m
n
V

=> V
(ABQPNM)
= V-V
(MQCDPN)
=
+ n m
m
V =>
( )
( )
n
m
V
V
MQCDPN
ABQPNM
=
2. d c < revine la cazul 1.renoteaznd tetraedrul.
3. d c = => o,,CD => QP,,CD ; MN,,CD i se calculeaz
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
m n
n
V
V
V
V
V
V V
V
V
MNDP MCDPQ MNDP MCDPQ CMNDPQ
+
= + =
+
=
b) Pentru calculul lui S
( )
V
n m
n
V
CMNDPQ

+
= ;
( ) ( ) ( ) DCNP CMNPQ CMNDPQ
V V V + =
( )
S
c
V
CMNPQ
=
3
;
( ) ( )
( )
( )( ) d b d a
d
A
A
V
V
ADB
DNP CPDN
+ +
= =
2

nlocuind obinem:
( )( )
V
d b d a
d
S
c
V
n m
n

+ +
+ =
+
2
3

=> ( ) ( ) bcd acd abc abd V S n m + + + = + 3

Aplicaia 2. Fie ABCD un tetraedru i o un plan ce trece prin A i taie muchiile [BD] i [BC] n P
i Q. Atunci
a)
( )
( )
cd bd bc
b
V
V
ACDPQ
ABPQ
+ +
=
2

b) ( )( )
( )
V b A d b c b
APQ
= + + 3
C
P
S
D B
Q
M N
A
4
Demonstraia se realizeaz nlocuind n propoziia 2 pe a cu 0 i Aeo.
Aplicaia 3. Fie ABCD un tetraedru i o un plan astfel nct ACco, oBD={P}. Atunci
a)
( )
( )
d
b
V
V
ACPD
ABCP
=
b) ( )
( )
V A d b
ACP
3 = +
Demonstraia reiese dac n propoziia 2 se nlocuiete a = c = 0.

Aplicaia 4. Fie ABCD un tetraedru i o un plan paralel cu AB i cu CD ce conine un punct M al
muchiei [AC], astfel nct AM=kMC. Atunci o separ n tetraedru corpuri de volume
proporionale cu ( ) 3
2
+ k k i 1 3 + k .

Demonstraie
AB,,o i CD,,o => a = b i c = d
Deci
c
a
MC
AM
= => MC
c
a
AM = . Dar MC k AM = => k
c
a
= => c k a =
=> ( )( ) 3 1
2 4
+ + = k k k c m i ( )( ) 1 3 1
4
+ + = k k c n
=>
( )
1 3
3
2
2
1
+
+
= =
k
k k
n
m
V
V


Observaie Dac k = 1 => a = b = c = d =>
1
V =
2
V => o trece prin mijloacele muchiilor [AC],
[AD], [BC], [BD].
Bibliografie

1. Brnzei D. Planul i spaiul euclidian Ed. Academiei R. S. R. 1986
2. Cocuz M. Probleme de matematic Ed. Academiei R. S. R. 1984
3. *** Colecia Gazeta matematic