P. 1
Expertiza contabila judiciara

Expertiza contabila judiciara

|Views: 339|Likes:
Published by Urban Francisca

More info:

Published by: Urban Francisca on Feb 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2013

pdf

text

original

Misiunea de expertiza contabila judiciara Expertizele contabile judiciare sunt reglementate de Codul de procedura civila, Codul de procedura penala

, alte legi speciale si reprezinta prin urmare, mijloc de proba în justitie. 1.1 Definitie Expertiza tehnica efectuata de experti sau de specialisti, din dispozitia organelor de urmarire penala, a instantelor judecatoresti sau a altor organe cu atributii jurisdictionale, în vederea lamuririi unor fapte sau împrejurari ale cauzei, constituie expertiza tehnica judiciara. Expertizele contabile judiciare sunt mijloace de proba utilizabile în rezolvarea unor cauze care necesita cunostinte de stricta specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil. Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea partilor în fazele de instrumentare si de judecata ale unor cauze civile si/sau comerciale, atasate sau nu unui proces penal, se numesc expertize contabile judiciare. Expertizele contabile judiciare sunt probe individuale administrate de organul judiciar , concluziile acestora neputând fi automat însusite de catre organul care le-a dispus sau le-a acceptat; organul judiciar poate sa admita sau sa respinga concluziile expertizei contabile judiciare, în functie de nivelul stiintific, calitatea acesteia si corelatia cu celelalte probe administrate în cauzele supuse cercetarii si judecarii. Expertizele contabile judiciare sunt dispuse din oficiu sau acceptate, la cererea partilor implicate în procesul judiciar, în toate fazele de desfasurare a acestuia, cu scopul stabilirii adevarului material si justei solutionari a litigiilor sau a cauzelor aflate în faza de cercetare sau de judecata. Expertizele contabile judiciare se afla la punctul de interferenta dintre domeniul contabilitatii si domeniul dreptului, îndeplinind functia de proba stiintifica. Obiectul de cercetare al expertizelor contabile îl constituie fenomenele si procesele economice reflectate de documentele cu valoare probatorie indicate de catre fiecare parte aflata în litigiu. Principalele trasaturi caracteristice (particularitati) ale expertizei contabile judiciare sunt: a. este mijloc de proba în justitie si intervine numai atunci când organele judiciare o considera necesara pentru elucidarea cauzelor în curs de ancheta sau de judecata; b. este activitatea prin care organele judiciare primesc informatii de natura economicofinanciara cu scopul de a stabili adevarul necesar solutionarii temeinice si legale a cauzelor privind faptele cercetate si anchetate sau judecate; c. judiciare; se limiteaza la cercetarea problemelor cu caracter economic si financiar indicate de organele

d. are competenta de examinare a documentelor si evidentelor tehnico-operative si contabile necesare pentru lamurirea obiectivelor stabilite de organele judiciare; e. confirma sau infirma constatarile controlului cu privire la pagube, abateri, deficiente, lipsuri, etc.;

este o activitate ocazionala care are loc doar când se dispune de catre organele judiciare. Numarul dosarului cauzei (civil sau penal) . Sarcina efectuarii expertizei contabile are caracter obligatoriu. în vederea convingerii asupra realitatii si asupra conditiilor aparitiei pagubei. deficientei. b./Sectia civila si de contencios administrativ . Numele expertului sau expertilor contabili numit sau numiti din oficiu sau la cererea partilor.f. Are ca obiect cercetarea unor fapte si situatii de natura economico-financiara. Prezentam alaturat principalele elemente care argumenteaza caracterul stiintific al expertizei contabile: a. nesocotirea disciplinei financiare si pagubirea patrimoniului. d. în cazurile aflate în faza de cercetare penala. 5.Financiare etc. . Cerceteaza situatiile si împrejurarile de fapt pe baza informatiilor furnizate de evidenta economica si a suportului ei material.. etc. cuprinde: 2. respectiv a Ordonantei. Inspectoratul Judetean de Politie/Serviciul de Combatere a Criminalitatii Economico .2 Obiectivele expertizei contabile judiciare Numirea expertului contabil (expertilor contabili) precum si obiectivele expertizei contabile judiciare sunt consemnate în continutul Încheierii de sedinta în cazurile aflate în faza de cercetare judecatoreasca sau prin Ordonanta. 4.. 3. probitatea profesionala si deontologica a expertului contabil. Caracterul stiintific. Interpreteaza datele de evidenta si furnizeaza opinii cu privire la problemele investigate pe baza legilor si a actelor normative care reglementeaza domeniul de activitate respectiv. g. c.. 1. cu exceptia cazurilor de recuzare sau a existentei circumstantelor care genereaza situatii de incompatibilitate. confera expertizei contabile caracterul de proba îndeajuns de temeinica si de neînlaturat pentru stabilirea responsabilitatii persoanelor vinovate de încalcarea legalitatii. 1. care servesc ca mijloc de proba pentru organul judiciar care a dispus efectuarea expertizei contabile. e. Numarul si data Încheierii de sedinta. Încheiere de sedinta sau Ordonanta emisa de organul de cercetare penala. abaterii. intervine ca proba administrata de organele de urmarire penala si de judecata . Denumirea Organului emitent si a Sectiunii respective ( Exemplu : Judecatoria. În sfera sa de actiune cuprinde activitatea economica a unui agent economic pentru problemele si obiectivele stabilite de organul judiciar. Elaboreaza concluzii pe baza constatarilor facute.

. urmând ca sumele sa fie recuperate de la persoanele vinovate la pronuntarea hotarârii judecatoresti definitive.6.124 si 125 din Codul de procedura penala sau în legi speciale. Partile implicate în proces. calitatea procesuala. Obiectivele (întrebarile. Modelul Încheierii de sedinta Tabel nr. 7. Ministerului Public sau Ministerului Internelor si Reformei Administrative ... 1 Judecatoria.... precum si domiciliul sau sediul social al acestora. conform art. modelul Încheierii de sedinta pe care o întocmeste organul de cercetare Judecatoreasca. astfel încât.. Judecator. Termenul urmatoarei sedinte de judecata.. sa se asigure documentarea corespunzatoare si calitatea profesionala a raportului de expertiza contabila în conformitate cu standardele profesiei. sunt avansate de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Justitiei.... în cazul unui litigiu civil. Instanta compusa din: Presedinte. 8..... Onorariile stabilite pentru expertizele contabile dispuse din oficiu în cursul procesului penal. Onorariul stabilit ca remunerare a muncii prestate si sursa de finantare. se face cu cinci zile înaintea termenului de judecata.. prin care a fost prejudiciat avutul public. cu mentiunea ca. expertul contabil este îndreptatit sa solicite majorarea onorariului pe baza unui decont justificativ al cheltuielilor. Prezentam alaturat pentru edificare..... dupa caz. Semnaturile persoanelor împuternicite (Presedinte si Grefier sau Organ de cercetare penala). ÎNCHEIERE sedinta publica de la . Expertul contabil este îndreptatit sa ceara un alt termen de depunere a raportului de expertiza... punctele) la care trebuie sa raspunda expertul (expertii contabili) numiti.. 116. depunerea expertizei contabile la Biroul de expertize contabile de pe lânga Tribunalul se resort. Dosar.. . În situatia în care acesta nu este îndestulator... 10. 9..

... 2 Judecatoria/Tribunalul... Pe rol solutionarea cauzei civile de fata... numeste expert pe. Stabileste onorariul de expertiza pentru expert.....si amâna cauza. Se va emite adresa catre expert.....Grefier. motiv pentru care: Dispune: Acorda termen la: . În cadrul proceselor de natura civila..... Grefier. Modelul adresei de anuntare a expertului contabil Tabel nr... Data în sedinta publica azi.... Procedura ( ne-)legal îndeplinita.. dupa care:.... admite partilor expertiza.. pentru a se efectua si depune la dosar raportul de expertiza dispusa în cauza....... obiectivele expertizei contabile se stabilesc de catre Instanta judecatoreasca din oficiu sau la propunerea partilor prin aparatori si se comunica expertului contabil odata cu Încheierea de sedinta prin care se dispune numirea acestuia.......... S-a facut referatul cauzei de catre grefiera de sedinta.......... Presedinte.în sarcina partilor..... La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns......( se înscrie cererea de efectuare a expertizei ).. Sectia.. Judecator. au lipsit ... având ca obiectiv(e)... Instanta: Deliberând. persoanele cercetate dându-si acordul cu privire la continutul acestora. În cazul procedurii de natura penala.. .... împreuna cu expertul contabil iau cunostinta în acelasi timp cu privire la obiectivele stabilite de Organul de cercetare penala.. partile..........

..pentru. Presedinte...... Onorariu provizoriu.domiciliat ....... Numirea expertului (expertilor) contabili din oficiu sau recomandat (recomandati) de catre partile aflate în proces.. 3 Judecatoria/Tribunalul.... Catre Biroul pentru expertize tehnice si contabile de pe lânga Tribunalul... de mai sus privitor pe reclamantul .................Nr.......3 Numirea expertilor contabili Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de catre organele îndreptatite de lege pentru administrarea probei cu expertiza.... Catre Expert (numele si adresa)./. Va facem cunoscut ca ati fost numit expert în cauza civila/penala nr. În vederea solutionarii cauzei ....pentru.........domiciliat.. Grefier...lei Cauza are termen de judecata la data.cu nr. 1....si pârâtul. Obiectivele expertizei... se poate face numai de catre organul în drept sa dispuna administrarea probei cu expertiza contabila..../data................si pârâtul/pârâtii................. Modelul de solicitare de catre completul de judecata a recomandarilor pentru experti Tabel nr......... va solicitam ca pâna la termenul de judecata din. privitor pe reclamantul/ reclamantii . Nr.. Obiectivele expertizei contabile trebuie sa fie concepute si formulate într-o maniera concisa.sa ...... fara echivoc si fara a solicita expertului contabil (expertilor contabili) sa se pronunte asupra încadrarilor legale ce privesc faptele supuse judecatii......

........... Presedinte.. .......... . În scrisoarea dumneavoastra catre expertii numiti va rugam sa indicati numarul .procedati la desemnarea a ( se indica numarul ) ... La solicitarea dumneavoastra privind Dosarul...... ......... . ........... . Biroul de expertize contabile si tehnice judiciare Adresa. Catre......... Modelul recomandarii trimisa de Biroul de expertiza catre organul solicitant Tabel nr.......... Cont CEC... Grefier........... ...........va recomandam urmatorii experti contabili: ............. .......... 4 Tribunalul.experti: ..

care sa participe la efectuarea expertizei. 5 Faze procesuale I. Expertul are dreptul sa ia cunostinta de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei. fixeaza un termen la care sunt chemate partile. cuprinzând persoanele înscrise în evidenta celor autorizate. Organul de urmarire penala sau instanta de judecata în materie penala. Încheierea de numire stabileste si plata expertilor. în sedinta publica. sef birou expertize Contabile si judiciare În practica judiciara. Recurs 4. sunt numiti . potrivit legii. cu privire la faptul ca au dreptul sa faca observatii referitoare la aceste întrebari si ca pot cere modificarea sau completarea lor. încunostintându-l totodata daca la efectuarea acesteia urmeaza sa participe partile. Calitatea partilor în expertizele contabile judiciare Tabel nr. când dispune efectuarea unei expertize. Dupa examinarea obiectiilor si cererilor facute de parti si expert. parte civilmente. nominalizarea expertilor contabili numiti din oficiu se face prin tragere la sorti sau prin acordul celor doua parti. reglementeaza faptul ca. Partile mai sunt încunostintate cu privire la faptul ca au dreptul sa ceara numirea si a câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele.Procesul penal Parte vatamata.prezentei recomandari. pentru lamurirea unor împrejurari de fapt. în situatia în care. prin tragere la sorti. Judecare de fond 2. la cererea partilor sau din oficiu. Apel 3. In procesul civil 1. Expertul poate cere lamuriri organului de urmarire penala sau instantei de judecata cu privire la anumite fapte ori 1 . precum si expertul desemnat de organul de urmarire penala sau de instanta. Revizuire 6. În procesul penal 1. de pe lista întocmita si comunicata de catre biroul local de expertize. acestia sunt numiti de catre Instanta. În cursul urmaririi penale cercetarea dosarului se face cu încuviintarea organului de urmarire. În situatia în care1[3] partile nu se învoiesc asupra numirii expertilor. La termenul fixat se aduce la cunostinta partilor si expertului obiectul expertizei si întrebarile la care expertul trebuie sa raspunda si se pune în vedere acestora. unul sau trei experti. Contestatie în anulare 5. Executare silita Denumirea partilor procesuale Reclamant si pârât Apelant si intimat Contestator si intimat Revizuient si intimat Creditor si debitor II. organul de urmarire penala sau instanta de judecata pune în vedere expertului termenul în care urmeaza a fi efectuata expertiza. dupa caz. sa efectueze expertize judiciare. inculpat.Sesizarea organelor de urmarire penala Petitionar (denuntator) si învinuit 2. responsabila Atât Codul de procedura civila cât si Codul de procedura penala. instanta judecatoreasca sau organul de cercetare penala considera necesar sa cunoasca parerea unor specialisti.

politice sau de alta natura ).calitatea de expert contabil în cauze ce atesta orice stare de conflict de interese. genereaza automat refuzul îndeplinirii misiunii de expertiza contabila judiciara.calitatea de organ de control. I3).expertul sau un membru al familiei sale se afla într-o relatie de munca. I6. colaborator sau consilier al uneia dintre partile implicate în proces. În situatia în care amenintarile nu sunt altfel decât în mod clar nesemnificative. a evidentelor tehnico-operative sau la elaborarea situatiilor financiare care fac obiectul cauzei supuse judecatii . starile de incompatibilitate pot fi raportate la : I1). care s-a pronuntat asupra unor aspecte ori a luat parte la întocmirea actelor primare. expertul contabil este obligat sa aplice masuri de protectie adecvate. amenintarea sa fie eliminata împreuna cu riscul de a compromite imaginea profesiei. Partile. . I2). religioase. Enumeram alaturat câteva exemple neexhaustive privind starea de conflict de interes generatoare de incompatibilitati în exercitarea misiunii de expertiza contabila judiciara : C1) Acceptarea numirii sau desemnarii în calitate de expert într-o cauza daca: . I5.împrejurari ale cauzei.expertul a avut calitatea de angajat sau a avut relatii contractuale de orice fel cu una din parti în ultimii doi ani. .calitatea de expert contabil în cauze ce privesc operatori economici ai caror administratori sunt rude sau afini pâna la gradul al patrulea inclusiv soti ai expertului contabil.calitatea de expert contabil numit din oficiu sau expert contabil consilier. . . conflict de interese sau recuzare. de familie . Manifestarea unor circumstante generatoare ale starilor de incompatibilitate. în faze succesive de cercetare a cauzei supuse judecatii. Acceptarea efectuarii expertizei contabile este un proces ce presupune imperativ obligatia expertilor contabili de a-si efectua examenul de competenta profesionala si independenta. precum si mijloacele de protectie care se impun. astfel încât. I4). cu încuviintarea si în conditiile stabilite de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata. pot da expertului explicatiile necesare. Prezentate generalizat. comerciala sau de alta natura cu una din partile cauzei.calitatea de expert contabil si calitatea de martor în aceeasi cauza .calitatea de expert contabil în cauze ce privesc operatori economici sau institutii la care expertii sunt salariati sau pentru parti cu care angajatorii lor sunt în raporturi contractuale sau se afla în concurenta. identificând potentialele amenintari la adresa conformitatii cu principiile etice fundamentale. Solicitarile adresate expertilor contabili privind efectuarea de expertize contabile nu pot fi refuzate decât daca exista motive temeinice ( nu pot fi invocate motive etnice.

în calitate de liber-profesionisti. ascendentii ori descendentii lor au vreun interes în judecarea pricinii sau când este sot.judecarea în cadrul comisiei de disciplina a filialei a unor fapte în legatura cu cauze la care a participat în vreun fel.luarea de hotarâri. cu avocatul sau mandatarul unei parti sau daca este casatorit cu fratele ori sora sotului uneia din aceste persoane. cu vreuna din parti. r2). pâna la al patrulea grad inclusiv. fapte sau cauze în rol dublu: de profesionist în practica publica si de organ ales sau numit în structurile de conducere si de executie ale filialei Corpului. C5) Raspunsul favorabil fata de presiunile exercitate din partea unei autoritati superioare .când el este sot. C8) Loialitatea excesiva fata de organul ierarhic superior . expert numit din oficiu atât în faza de cercetare penala cât si în faza de judecata.. b. în virtutea functiilor pe care le detine în structurile alese si executive ale Corpului. expert numit din oficiu în faza de judecata si expert consilier al unei parti în faza de apel. ca în cauza respectiva au existat litigii în curs la comisia de disciplina sau la alte organe si instante ale Corpului. ruda sau afin. C2) Acceptarea numirii sau desemnarii în calitate de expert în mai multe faze succesive ale aceleiasi cauze. Cazurile de recuzare opozabile expertului contabil sunt identice cu cele reglementate pentru judecatori si sunt formulate de Codul de procedura civila2[4] în urmatoarea maniera: r1). C3) Obtinerea de lucrari în împrejurari legate de exercitarea functiilor si atributiilor aferente calitatii de organ ales sau numit în structurile de conducere si de executie ale filialei. pâna la al patrulea grad inclusiv. C6) Relatii personale sau de familie care pot genera presiuni. membrii comisiei de disciplina. decizii si semnarea de corespondenta în numele filialei sau a comisiei de disciplina. ca de exemplu: a). privind un membru al Corpului. director sau partener. C7) Cerintele angajatorului sau clientului de a actiona contrar normelor profesionale sau tehnice. cum ar fi: a. cenzorul sau vreun angajat al filialei respective. când el. . ruda sau afin în linie directa ori în linie colaterala. sotul sau. daca în cauza respectiva un membru al consiliului filialei sau al comisiei de disciplina a efectuat lucrari sau a participat în vreun fel în calitate de liber-profesionist contabil b). C9) Publicarea unei informatii înselatoare care poate fi în avantajul angajatorului sau al clientului si de care poate beneficia profesionistul contabil implicat. membrii consiliului filialei. C4) Participarea la actiuni. 2 .expertul are cunostinta sau ar fi trebuit sa stie.

Prin analogie cu situatiile de recuzare a judecatorilor3[5]. Daca recuzarea a fost admisa. r7). r8). daca este tutore sau curator al uneia dintre parti. Instanta decide asupra recuzarii. daca a primit de la una din parti daruri sau fagaduieli de daruri ori altfel de îndatoriri. r4). r6). Încheierea prin care s-a hotarât recuzarea va arata în ce masura actele îndeplinite de expertul contabil recuzat urmeaza sa fie pastrate. fara prezenta partilor si ascultând pe expertul recuzat. sau daca. atât în plan profesional personal cât si prin inteferentele pe care le creeaza asupra imginii de ansamblu a profesiei contabile. ca si aceea prin care s-a încuviintat recuzarea. daca între aceleasi persoane si una din parti a fost o judecata penala în timp de 5 ani înaintea recuzarii. nu se pot recuza toti expertii. sotii sau rudele acestora pâna la gradul al treilea inclusiv. sotul sau rudele lor pâna la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu aceea care se judeca sau daca au o judecata la instanta unde una din parti este judecator. Încheierea prin care s-a respins recuzarea se poate ataca numai o data cu fondul. curator sau director al unei institutii publice sau societati comerciale. expertul contabil este înlocuit. Acceptarea misiunii de expertiza contabila implica o mare responsabilitatea din partea expertului contabil. 1. aflata în strânsa corelatie cu natura cauzei si cu obiectivele formulate de organul judiciar. r5). Când motivele de recuzare s-au ivit dupa începerea dezbaterilor. daca el. partea va trebui sa propuna recuzarea de îndata ce acestea îi sunt cunoscute.4 Procedura de efectuare a expertizei contabile judiciare Exercitarea misiunii privind expertiza contabila implica deopotriva solutionarea pe baze stiintifice si legale a problematicii de fond. iar pentru aceleasi motive de recuzare nu se poate formula o noua cerere împotriva aceluiasi expert. 3 4 5 . când acestia nu au interes personal în judecarea pricinii. daca este vrajmasie între el. Propunerea de recuzare4[6] se face verbal sau în scris pentru fiecare expert în parte si înainte de începerea oricarei dezbateri. De asemenea.r3). când sotul în viata si nedespartit este ruda sau afin a uneia din parti pâna la al patrulea grad inclusiv. r9). au ramas copii. sotul sau una din rudele sale pâna la al patrulea grad inclusiv si una din parti. rude sau afini ai acelora care stau în judecata ca tutore. Încheierea prin care s-a încuviintat sau respins abtinerea. Recuzarea se hotaraste de instanta care a numit expertul contabil. În cursul judecarii cererii de recuzare nu se va face nici un act de procedura. daca si-a spus parerea cu privire la pricina ce se judeca. Nu se admite interogatoriul sau juramântul5[7] ca mijloc de dovada a motivelor de recuzare. fiind încetat din viata ori despartit. nu se pot recuza expertii. precum si parcurgerea demersului procedural si deontologic reglementat pentru expertizele contabile judiciare. în camera de consiliu. Expertul contabil împotriva caruia e propusa recuzarea poate declara ca se abtine. Încheierea asupra recuzarii se citeste în sedinta publica. nu este supusa la nici o cale de atac.

. generata de o succesiune logica de operatii ce vizeaza atât solutionarea problemelor de fond cât si ansamblul aspectelor procedurale ocazionate de îndeplinirea misiunii de expertiza contabila.4.1 Etapele misiunii de expertiza contabila Indiferent de natura cauzei supusa cercetarii.Se face numai de catre organe de cercetare abilitate. calendarul si întinderea lucrarilor necesare pentru îndeplinirea misiunii de expertiza contabila.Programul de lucru stabileste natura. . si . .1. reglementarile procedurale au prioritate.Este reglementata de Codul de procedura civila .Numirea nu poate fi refuzata decât printr-o motivare temeinica.Disponibilitatea expertului contabil se raporteaza la respectarea principiilor etice fundamentale si a celor particulare expertizei contabile judiciare.Programul de lucru este parte componenta a dosarului de lucru Acceptarea programarea expertizelor contabile . Enumeram alaturat succesiunea principalelor etape specifice activitatii de expertiza contabila judiciara.Numirea este consemnata prin Încheiere de sedinta emisa de Instanta Judecatoreasca sau prin Ordonanta emisa de organul de cercetare penala. . Codul de procedura penala si normele profesionale emise de CECCAR. .4.1.1 Demersul tehnic si profesional Normele de lucru si Normele de raport specifice expertizelor contabile reglementeaza în fapt.Nu exista criterii general valabile pentru întocmirea programului de lucru. .Expertul contabil ( expertii contabili) nominalizati trebuie sa fie membrii CECCAR înscrisi în Tabloul Corpului si sa îndeplineasca conditiile de exercitare a profesiei pe anul în curs. succesiunea logica si practica a etapelor ce se parcurg în îndeplinirea misiunii de expertiza contabila în general si contabila judiciara în particular. expertul contabil dispunând de experienta sa si de profesionalismul sau. ca principale instrumente de fundamentare. 1. Etape specifice misiunii privind expertiza contabila judiciara Tabel nr. lucrarile se desfasoara dupa o metodologie comuna. .6 Etapa Dispunerea expertizelor contabile judiciare si numirea expertilor contabili Caracteristici .

documentele justificative si registrele contabile aflate în pastrarea partilor implicate în actul justitiar sau în arhivele tertelor persoane fizice sau juridice care au legatura cu obiectivele expertizei contabile judiciare.Modificarile intervenite în programul lucrarilor îndreptatesc solicitarea majorarii onorariului. Documentarea . . prelucrarea si sistematizarea materialului documentar. expertizele contabile judiciare .Este imperativ ca materialul documentar sa fie adecvat. .Bugetul de timp . privind expertiza. de catre organul abilitat. documentarea ( documentarea generala. documentare la fata locului ). documentarea specifica fiecarui obiectiv. fundamenteaza în mare parte programul de lucru si contine detalierea activitatilor pe timpi de lucru în ceea ce priveste: studierea dosarului cauzei.Se limiteaza strict la materialul documentar necesar pentru a lucrarilor privind raspunde la obiectivele dispuse de organul abilitat. contactarea partilor ( daca este cazul). redactarea raportului de expertiza contabila judiciara.Dosarul de lucru al expertului contabil judiciar cuprinde: . procesele verbale întocmite de organele de control abilitate .Explicatiile date de catre parti (atunci când se înscriu în cadrul procedurii) nu au calitatea de document probant. . aflate în posesia acestora cât si în posesia persoanelor fizice sau juridice controlate care au vreo legatura cu obiectivele expertizate. este abilitat sa ia legatura cu acesta pentru elucidarea tuturor aspectelor. bazat pe documente contabile si evidentieri contabile si nu prezumtii sau declaratii ale partilor sau martorilor.privind expertiza contabila judiciara.Expertul contabil care a ajuns la concluzii fundamental diferite fata de un organ de control. . .Efectuarea lucrarilor de expertiza contabila judiciara nu poate fi supravegherea delegata . Delegarea si . alte operatiuni.Materialul documentar ce sta la baza constatarilor si concluziilor din Raportul de expertiza contabila judiciara consta în: dosarul cauzei. Dosarul de lucru al misiunii are rolul de a asigura întelegerea si controlul lucrarilor.Prelungirea termenului de depunere a lucrarii de expertiza contabila judiciara se face prin dispozitia consemnata prin Încheiere de sedinta sau Ordonanta. numirea fiind efectuata în baza unui act procedural lucrarilor invocat de catre organul de cercetare sau organul judiciar. . .

având cel putin 3 capitole: Capitolul I Introducere. în special a principiului confidentialitatii. Corespondenta purtata cu factorii implicati ( parti. Raport de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile . Programarea lucrarilor. cu deosebirea ca în cadrul capitolelor II si III va prezenta justificat si fundamentat cauzele care conduc la imposibilitatea efectuarii expertizei contabile comandate de beneficiarul acesteia. . III Concluzii. Cap. Raport de expertiza contabila cu observatii .sau cu privire la alte aspecte asupra carora doreste sa retina atentia beneficiarului . fiind esential ca autorul sa se conformeze normelor de etica si deontologie profesionala.Constatarile si concluziile expertizei contabile judiciare se consemneaza în Raportul de expertiza contabila judiciara.Raportarea Încheierea de sedinta sau Ordonanta dispusa de Organele în drept.În cazul numirii mai multor experti având opinii diferite se întocmeste un singur raport care consemneaza opinia documentata si argumentata a fiecarui expert. respectarea principiilor fundamentale fiind o conditie esentiala în aprecierea calitatii expertizei contabile.cuprinde pe lânga elementele specifice raportului obisnuit.daca acestea au fost suficiente sau nu . calcule.are structura si continutul raportului de expertiza contabila obisnuit. Parcurgerea etapizata a întregului proces se face în strânsa corelatie cu demersul deontologic. Raportul de expertiza contabila cu viza auditorului de calitate si cu dovada depunerii la organele în drept). . ale expertului contabil. . Acest capitol face referire la parerea expertului contabil asupra obiectivelor . necalificat. organe abilitate.Tipuri de rapoarte: Raport de expertiza contabila obisnuit.Raportul de expertiza contabila judiciara se supune auditului de calitate înaintea depunerii acestuia la organele beneficiare. etc. un capitol distinct numit "Consideratii personale ale expertului contabil". . fie în continutul unei anexe ce însoteste raportul. Capitolul II Desfasurarea expertizei contabile . Eventuale note. necalificat. . terti.). etc. necalificat -are structura si continutul standard.

Marcel Ghita. pag. 26 din 25 ianuarie 2000 • Standardul Profesional nr. Introducere în expertiza contabila si în auditul financiar. 9 • Art. 2001. 253 . 75 • Mircea Boulescu. 2/2000: Expertizele contabile judiciare pot fi efectuate numai de experti contabili atestati în conditiile legii • Ordonanta Nr. nr. Expertiza contabila. 35. Bucuresti. 2008. 24. 202 din Codul de procedura civila • Art. 27 din Codul de procedura civila • Art. 65 din 19 august 1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati *** Republicata în Monitorul Oficial al României. 2 a Guvernului României din 21 ianuarie 2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara publicata în: monitorul oficial nr. 29 din Codul de procedura civila • Art.Bibliografie: • Ordonanta nr. pag. pag. Florea. 211 din Codul de procedura civila • Art. Editura CECCAR. 201 din Codul de procedura civila • Art. si colectiv. al . Editura didactica si Pedagogica. 2007. 28 din Codul de procedura civila • Art. 116 din Codul de procedura penala • Ion. 13 din 8 ianuarie 2008 • Art. 199 din Codul de procedura civila • Art.2 din Ordonanta nr. Editura CECCAR. 204 din Codul procedura civila • Art. 208 din Codul de procedura civila • Art.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->