P. 1
Expertiza contabila judiciara

Expertiza contabila judiciara

|Views: 340|Likes:
Published by Urban Francisca

More info:

Published by: Urban Francisca on Feb 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2013

pdf

text

original

Misiunea de expertiza contabila judiciara Expertizele contabile judiciare sunt reglementate de Codul de procedura civila, Codul de procedura penala

, alte legi speciale si reprezinta prin urmare, mijloc de proba în justitie. 1.1 Definitie Expertiza tehnica efectuata de experti sau de specialisti, din dispozitia organelor de urmarire penala, a instantelor judecatoresti sau a altor organe cu atributii jurisdictionale, în vederea lamuririi unor fapte sau împrejurari ale cauzei, constituie expertiza tehnica judiciara. Expertizele contabile judiciare sunt mijloace de proba utilizabile în rezolvarea unor cauze care necesita cunostinte de stricta specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil. Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea partilor în fazele de instrumentare si de judecata ale unor cauze civile si/sau comerciale, atasate sau nu unui proces penal, se numesc expertize contabile judiciare. Expertizele contabile judiciare sunt probe individuale administrate de organul judiciar , concluziile acestora neputând fi automat însusite de catre organul care le-a dispus sau le-a acceptat; organul judiciar poate sa admita sau sa respinga concluziile expertizei contabile judiciare, în functie de nivelul stiintific, calitatea acesteia si corelatia cu celelalte probe administrate în cauzele supuse cercetarii si judecarii. Expertizele contabile judiciare sunt dispuse din oficiu sau acceptate, la cererea partilor implicate în procesul judiciar, în toate fazele de desfasurare a acestuia, cu scopul stabilirii adevarului material si justei solutionari a litigiilor sau a cauzelor aflate în faza de cercetare sau de judecata. Expertizele contabile judiciare se afla la punctul de interferenta dintre domeniul contabilitatii si domeniul dreptului, îndeplinind functia de proba stiintifica. Obiectul de cercetare al expertizelor contabile îl constituie fenomenele si procesele economice reflectate de documentele cu valoare probatorie indicate de catre fiecare parte aflata în litigiu. Principalele trasaturi caracteristice (particularitati) ale expertizei contabile judiciare sunt: a. este mijloc de proba în justitie si intervine numai atunci când organele judiciare o considera necesara pentru elucidarea cauzelor în curs de ancheta sau de judecata; b. este activitatea prin care organele judiciare primesc informatii de natura economicofinanciara cu scopul de a stabili adevarul necesar solutionarii temeinice si legale a cauzelor privind faptele cercetate si anchetate sau judecate; c. judiciare; se limiteaza la cercetarea problemelor cu caracter economic si financiar indicate de organele

d. are competenta de examinare a documentelor si evidentelor tehnico-operative si contabile necesare pentru lamurirea obiectivelor stabilite de organele judiciare; e. confirma sau infirma constatarile controlului cu privire la pagube, abateri, deficiente, lipsuri, etc.;

respectiv a Ordonantei.Financiare etc. în cazurile aflate în faza de cercetare penala. este o activitate ocazionala care are loc doar când se dispune de catre organele judiciare. 4. d. Interpreteaza datele de evidenta si furnizeaza opinii cu privire la problemele investigate pe baza legilor si a actelor normative care reglementeaza domeniul de activitate respectiv. Inspectoratul Judetean de Politie/Serviciul de Combatere a Criminalitatii Economico . e. confera expertizei contabile caracterul de proba îndeajuns de temeinica si de neînlaturat pentru stabilirea responsabilitatii persoanelor vinovate de încalcarea legalitatii. 3. 1. cuprinde: 2. Cerceteaza situatiile si împrejurarile de fapt pe baza informatiilor furnizate de evidenta economica si a suportului ei material./Sectia civila si de contencios administrativ . intervine ca proba administrata de organele de urmarire penala si de judecata . Prezentam alaturat principalele elemente care argumenteaza caracterul stiintific al expertizei contabile: a. .. Numarul dosarului cauzei (civil sau penal) . Sarcina efectuarii expertizei contabile are caracter obligatoriu.. Numele expertului sau expertilor contabili numit sau numiti din oficiu sau la cererea partilor. g. Elaboreaza concluzii pe baza constatarilor facute. Caracterul stiintific. care servesc ca mijloc de proba pentru organul judiciar care a dispus efectuarea expertizei contabile.f.2 Obiectivele expertizei contabile judiciare Numirea expertului contabil (expertilor contabili) precum si obiectivele expertizei contabile judiciare sunt consemnate în continutul Încheierii de sedinta în cazurile aflate în faza de cercetare judecatoreasca sau prin Ordonanta. abaterii. probitatea profesionala si deontologica a expertului contabil. Încheiere de sedinta sau Ordonanta emisa de organul de cercetare penala. În sfera sa de actiune cuprinde activitatea economica a unui agent economic pentru problemele si obiectivele stabilite de organul judiciar. etc.. deficientei. Are ca obiect cercetarea unor fapte si situatii de natura economico-financiara. 1. b. în vederea convingerii asupra realitatii si asupra conditiilor aparitiei pagubei. nesocotirea disciplinei financiare si pagubirea patrimoniului. Denumirea Organului emitent si a Sectiunii respective ( Exemplu : Judecatoria. cu exceptia cazurilor de recuzare sau a existentei circumstantelor care genereaza situatii de incompatibilitate. 5. Numarul si data Încheierii de sedinta. c.

9. depunerea expertizei contabile la Biroul de expertize contabile de pe lânga Tribunalul se resort. Instanta compusa din: Presedinte. în cazul unui litigiu civil. ÎNCHEIERE sedinta publica de la . Termenul urmatoarei sedinte de judecata. dupa caz. calitatea procesuala.. 1 Judecatoria.. Prezentam alaturat pentru edificare. punctele) la care trebuie sa raspunda expertul (expertii contabili) numiti.... Judecator. se face cu cinci zile înaintea termenului de judecata.6.. astfel încât. Dosar.. . prin care a fost prejudiciat avutul public. 7. 116.. 10. sa se asigure documentarea corespunzatoare si calitatea profesionala a raportului de expertiza contabila în conformitate cu standardele profesiei.... Semnaturile persoanelor împuternicite (Presedinte si Grefier sau Organ de cercetare penala)... expertul contabil este îndreptatit sa solicite majorarea onorariului pe baza unui decont justificativ al cheltuielilor. cu mentiunea ca.......... Partile implicate în proces. urmând ca sumele sa fie recuperate de la persoanele vinovate la pronuntarea hotarârii judecatoresti definitive. Modelul Încheierii de sedinta Tabel nr. Onorariul stabilit ca remunerare a muncii prestate si sursa de finantare..124 si 125 din Codul de procedura penala sau în legi speciale. 8.. Obiectivele (întrebarile. modelul Încheierii de sedinta pe care o întocmeste organul de cercetare Judecatoreasca. precum si domiciliul sau sediul social al acestora.. sunt avansate de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Justitiei... Onorariile stabilite pentru expertizele contabile dispuse din oficiu în cursul procesului penal. Expertul contabil este îndreptatit sa ceara un alt termen de depunere a raportului de expertiza. Ministerului Public sau Ministerului Internelor si Reformei Administrative . În situatia în care acesta nu este îndestulator. conform art.

.... Data în sedinta publica azi.. În cadrul proceselor de natura civila.Grefier. S-a facut referatul cauzei de catre grefiera de sedinta... numeste expert pe..... În cazul procedurii de natura penala...... Procedura ( ne-)legal îndeplinita...... Instanta: Deliberând... Stabileste onorariul de expertiza pentru expert..... având ca obiectiv(e)... pentru a se efectua si depune la dosar raportul de expertiza dispusa în cauza.. Judecator. 2 Judecatoria/Tribunalul. Se va emite adresa catre expert.......... au lipsit . La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns.si amâna cauza. ................ Presedinte..... Sectia. dupa care:.. Grefier. obiectivele expertizei contabile se stabilesc de catre Instanta judecatoreasca din oficiu sau la propunerea partilor prin aparatori si se comunica expertului contabil odata cu Încheierea de sedinta prin care se dispune numirea acestuia.. Modelul adresei de anuntare a expertului contabil Tabel nr. Pe rol solutionarea cauzei civile de fata..în sarcina partilor... admite partilor expertiza. împreuna cu expertul contabil iau cunostinta în acelasi timp cu privire la obiectivele stabilite de Organul de cercetare penala......( se înscrie cererea de efectuare a expertizei ).... motiv pentru care: Dispune: Acorda termen la: ......... persoanele cercetate dându-si acordul cu privire la continutul acestora.. partile...

.. În vederea solutionarii cauzei ......... fara echivoc si fara a solicita expertului contabil (expertilor contabili) sa se pronunte asupra încadrarilor legale ce privesc faptele supuse judecatii....... Obiectivele expertizei. Modelul de solicitare de catre completul de judecata a recomandarilor pentru experti Tabel nr.... Onorariu provizoriu.... Numirea expertului (expertilor) contabili din oficiu sau recomandat (recomandati) de catre partile aflate în proces..... Nr...... Presedinte....cu nr.. Catre Biroul pentru expertize tehnice si contabile de pe lânga Tribunalul........ 1....domiciliat ..... Obiectivele expertizei contabile trebuie sa fie concepute si formulate într-o maniera concisa.. Va facem cunoscut ca ati fost numit expert în cauza civila/penala nr...... 3 Judecatoria/Tribunalul...pentru....Nr..si pârâtul/pârâtii...../data... Catre Expert (numele si adresa)...sa ..lei Cauza are termen de judecata la data......./...3 Numirea expertilor contabili Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de catre organele îndreptatite de lege pentru administrarea probei cu expertiza.........si pârâtul.. va solicitam ca pâna la termenul de judecata din........ se poate face numai de catre organul în drept sa dispuna administrarea probei cu expertiza contabila.. privitor pe reclamantul/ reclamantii . Grefier.pentru......domiciliat. de mai sus privitor pe reclamantul .................

......... ...... Biroul de expertize contabile si tehnice judiciare Adresa..... ..... ...experti: .......... 4 Tribunalul. Modelul recomandarii trimisa de Biroul de expertiza catre organul solicitant Tabel nr. . La solicitarea dumneavoastra privind Dosarul.............. .......va recomandam urmatorii experti contabili: . În scrisoarea dumneavoastra catre expertii numiti va rugam sa indicati numarul ...... Presedinte...........procedati la desemnarea a ( se indica numarul ) ......... Catre....... Grefier. . ... ....................... Cont CEC...

precum si expertul desemnat de organul de urmarire penala sau de instanta. parte civilmente. sa efectueze expertize judiciare. Apel 3. în sedinta publica. responsabila Atât Codul de procedura civila cât si Codul de procedura penala. În situatia în care1[3] partile nu se învoiesc asupra numirii expertilor. instanta judecatoreasca sau organul de cercetare penala considera necesar sa cunoasca parerea unor specialisti. sef birou expertize Contabile si judiciare În practica judiciara. Executare silita Denumirea partilor procesuale Reclamant si pârât Apelant si intimat Contestator si intimat Revizuient si intimat Creditor si debitor II. În procesul penal 1. Expertul poate cere lamuriri organului de urmarire penala sau instantei de judecata cu privire la anumite fapte ori 1 . în situatia în care. cuprinzând persoanele înscrise în evidenta celor autorizate. sunt numiti . Încheierea de numire stabileste si plata expertilor. In procesul civil 1. la cererea partilor sau din oficiu. Revizuire 6. pentru lamurirea unor împrejurari de fapt. unul sau trei experti. încunostintându-l totodata daca la efectuarea acesteia urmeaza sa participe partile. Expertul are dreptul sa ia cunostinta de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei. nominalizarea expertilor contabili numiti din oficiu se face prin tragere la sorti sau prin acordul celor doua parti. potrivit legii. dupa caz.Procesul penal Parte vatamata. fixeaza un termen la care sunt chemate partile. Recurs 4. Dupa examinarea obiectiilor si cererilor facute de parti si expert. 5 Faze procesuale I. de pe lista întocmita si comunicata de catre biroul local de expertize. reglementeaza faptul ca.Sesizarea organelor de urmarire penala Petitionar (denuntator) si învinuit 2. În cursul urmaririi penale cercetarea dosarului se face cu încuviintarea organului de urmarire. Judecare de fond 2. acestia sunt numiti de catre Instanta.prezentei recomandari. când dispune efectuarea unei expertize. organul de urmarire penala sau instanta de judecata pune în vedere expertului termenul în care urmeaza a fi efectuata expertiza. cu privire la faptul ca au dreptul sa faca observatii referitoare la aceste întrebari si ca pot cere modificarea sau completarea lor. Calitatea partilor în expertizele contabile judiciare Tabel nr. inculpat. Partile mai sunt încunostintate cu privire la faptul ca au dreptul sa ceara numirea si a câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele. La termenul fixat se aduce la cunostinta partilor si expertului obiectul expertizei si întrebarile la care expertul trebuie sa raspunda si se pune în vedere acestora. Organul de urmarire penala sau instanta de judecata în materie penala. Contestatie în anulare 5. care sa participe la efectuarea expertizei. prin tragere la sorti.

Enumeram alaturat câteva exemple neexhaustive privind starea de conflict de interes generatoare de incompatibilitati în exercitarea misiunii de expertiza contabila judiciara : C1) Acceptarea numirii sau desemnarii în calitate de expert într-o cauza daca: . I3). Prezentate generalizat. în faze succesive de cercetare a cauzei supuse judecatii. expertul contabil este obligat sa aplice masuri de protectie adecvate. I6. starile de incompatibilitate pot fi raportate la : I1). identificând potentialele amenintari la adresa conformitatii cu principiile etice fundamentale.împrejurari ale cauzei. I2). genereaza automat refuzul îndeplinirii misiunii de expertiza contabila judiciara. conflict de interese sau recuzare. I5.calitatea de organ de control.calitatea de expert contabil în cauze ce privesc operatori economici sau institutii la care expertii sunt salariati sau pentru parti cu care angajatorii lor sunt în raporturi contractuale sau se afla în concurenta.calitatea de expert contabil si calitatea de martor în aceeasi cauza . politice sau de alta natura ). În situatia în care amenintarile nu sunt altfel decât în mod clar nesemnificative. . comerciala sau de alta natura cu una din partile cauzei. colaborator sau consilier al uneia dintre partile implicate în proces. I4). Acceptarea efectuarii expertizei contabile este un proces ce presupune imperativ obligatia expertilor contabili de a-si efectua examenul de competenta profesionala si independenta. Solicitarile adresate expertilor contabili privind efectuarea de expertize contabile nu pot fi refuzate decât daca exista motive temeinice ( nu pot fi invocate motive etnice. astfel încât. religioase.expertul a avut calitatea de angajat sau a avut relatii contractuale de orice fel cu una din parti în ultimii doi ani. Partile. care s-a pronuntat asupra unor aspecte ori a luat parte la întocmirea actelor primare. amenintarea sa fie eliminata împreuna cu riscul de a compromite imaginea profesiei. .calitatea de expert contabil în cauze ce atesta orice stare de conflict de interese.calitatea de expert contabil în cauze ce privesc operatori economici ai caror administratori sunt rude sau afini pâna la gradul al patrulea inclusiv soti ai expertului contabil.expertul sau un membru al familiei sale se afla într-o relatie de munca. . a evidentelor tehnico-operative sau la elaborarea situatiilor financiare care fac obiectul cauzei supuse judecatii . cu încuviintarea si în conditiile stabilite de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata. pot da expertului explicatiile necesare.calitatea de expert contabil numit din oficiu sau expert contabil consilier. de familie . Manifestarea unor circumstante generatoare ale starilor de incompatibilitate. precum si mijloacele de protectie care se impun. .

r2). daca în cauza respectiva un membru al consiliului filialei sau al comisiei de disciplina a efectuat lucrari sau a participat în vreun fel în calitate de liber-profesionist contabil b). ca în cauza respectiva au existat litigii în curs la comisia de disciplina sau la alte organe si instante ale Corpului. b. Cazurile de recuzare opozabile expertului contabil sunt identice cu cele reglementate pentru judecatori si sunt formulate de Codul de procedura civila2[4] în urmatoarea maniera: r1). expert numit din oficiu atât în faza de cercetare penala cât si în faza de judecata.expertul are cunostinta sau ar fi trebuit sa stie. membrii consiliului filialei. pâna la al patrulea grad inclusiv. decizii si semnarea de corespondenta în numele filialei sau a comisiei de disciplina. expert numit din oficiu în faza de judecata si expert consilier al unei parti în faza de apel. membrii comisiei de disciplina. C5) Raspunsul favorabil fata de presiunile exercitate din partea unei autoritati superioare . pâna la al patrulea grad inclusiv. sotul sau. în virtutea functiilor pe care le detine în structurile alese si executive ale Corpului. fapte sau cauze în rol dublu: de profesionist în practica publica si de organ ales sau numit în structurile de conducere si de executie ale filialei Corpului. C6) Relatii personale sau de familie care pot genera presiuni. când el.. ruda sau afin în linie directa ori în linie colaterala. ascendentii ori descendentii lor au vreun interes în judecarea pricinii sau când este sot. cu avocatul sau mandatarul unei parti sau daca este casatorit cu fratele ori sora sotului uneia din aceste persoane.judecarea în cadrul comisiei de disciplina a filialei a unor fapte în legatura cu cauze la care a participat în vreun fel. 2 . . cum ar fi: a. cu vreuna din parti. ruda sau afin. C9) Publicarea unei informatii înselatoare care poate fi în avantajul angajatorului sau al clientului si de care poate beneficia profesionistul contabil implicat.când el este sot. C3) Obtinerea de lucrari în împrejurari legate de exercitarea functiilor si atributiilor aferente calitatii de organ ales sau numit în structurile de conducere si de executie ale filialei. C8) Loialitatea excesiva fata de organul ierarhic superior . cenzorul sau vreun angajat al filialei respective. ca de exemplu: a). în calitate de liber-profesionisti. C2) Acceptarea numirii sau desemnarii în calitate de expert în mai multe faze succesive ale aceleiasi cauze. C7) Cerintele angajatorului sau clientului de a actiona contrar normelor profesionale sau tehnice. C4) Participarea la actiuni. director sau partener. privind un membru al Corpului.luarea de hotarâri.

Când motivele de recuzare s-au ivit dupa începerea dezbaterilor. partea va trebui sa propuna recuzarea de îndata ce acestea îi sunt cunoscute. Prin analogie cu situatiile de recuzare a judecatorilor3[5].r3). De asemenea. Daca recuzarea a fost admisa. fara prezenta partilor si ascultând pe expertul recuzat. Nu se admite interogatoriul sau juramântul5[7] ca mijloc de dovada a motivelor de recuzare. nu este supusa la nici o cale de atac. Expertul contabil împotriva caruia e propusa recuzarea poate declara ca se abtine. Încheierea prin care s-a hotarât recuzarea va arata în ce masura actele îndeplinite de expertul contabil recuzat urmeaza sa fie pastrate. daca între aceleasi persoane si una din parti a fost o judecata penala în timp de 5 ani înaintea recuzarii. daca este vrajmasie între el. rude sau afini ai acelora care stau în judecata ca tutore. r8). Încheierea prin care s-a respins recuzarea se poate ataca numai o data cu fondul. sotul sau rudele lor pâna la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu aceea care se judeca sau daca au o judecata la instanta unde una din parti este judecator. nu se pot recuza toti expertii. daca si-a spus parerea cu privire la pricina ce se judeca. iar pentru aceleasi motive de recuzare nu se poate formula o noua cerere împotriva aceluiasi expert. atât în plan profesional personal cât si prin inteferentele pe care le creeaza asupra imginii de ansamblu a profesiei contabile. Instanta decide asupra recuzarii. sau daca. Recuzarea se hotaraste de instanta care a numit expertul contabil. r7). r9). Încheierea asupra recuzarii se citeste în sedinta publica. sotii sau rudele acestora pâna la gradul al treilea inclusiv. când acestia nu au interes personal în judecarea pricinii. r4). daca a primit de la una din parti daruri sau fagaduieli de daruri ori altfel de îndatoriri. în camera de consiliu. curator sau director al unei institutii publice sau societati comerciale. Propunerea de recuzare4[6] se face verbal sau în scris pentru fiecare expert în parte si înainte de începerea oricarei dezbateri. ca si aceea prin care s-a încuviintat recuzarea. daca el. au ramas copii. sotul sau una din rudele sale pâna la al patrulea grad inclusiv si una din parti. precum si parcurgerea demersului procedural si deontologic reglementat pentru expertizele contabile judiciare. când sotul în viata si nedespartit este ruda sau afin a uneia din parti pâna la al patrulea grad inclusiv. fiind încetat din viata ori despartit. aflata în strânsa corelatie cu natura cauzei si cu obiectivele formulate de organul judiciar. 3 4 5 . 1. daca este tutore sau curator al uneia dintre parti. nu se pot recuza expertii. Acceptarea misiunii de expertiza contabila implica o mare responsabilitatea din partea expertului contabil. expertul contabil este înlocuit. Încheierea prin care s-a încuviintat sau respins abtinerea. r6). În cursul judecarii cererii de recuzare nu se va face nici un act de procedura.4 Procedura de efectuare a expertizei contabile judiciare Exercitarea misiunii privind expertiza contabila implica deopotriva solutionarea pe baze stiintifice si legale a problematicii de fond. r5).

4. reglementarile procedurale au prioritate. . .1 Etapele misiunii de expertiza contabila Indiferent de natura cauzei supusa cercetarii.Programul de lucru este parte componenta a dosarului de lucru Acceptarea programarea expertizelor contabile . 1. .Se face numai de catre organe de cercetare abilitate.Nu exista criterii general valabile pentru întocmirea programului de lucru.Este reglementata de Codul de procedura civila . si .Numirea nu poate fi refuzata decât printr-o motivare temeinica.Expertul contabil ( expertii contabili) nominalizati trebuie sa fie membrii CECCAR înscrisi în Tabloul Corpului si sa îndeplineasca conditiile de exercitare a profesiei pe anul în curs.Disponibilitatea expertului contabil se raporteaza la respectarea principiilor etice fundamentale si a celor particulare expertizei contabile judiciare. generata de o succesiune logica de operatii ce vizeaza atât solutionarea problemelor de fond cât si ansamblul aspectelor procedurale ocazionate de îndeplinirea misiunii de expertiza contabila.6 Etapa Dispunerea expertizelor contabile judiciare si numirea expertilor contabili Caracteristici . calendarul si întinderea lucrarilor necesare pentru îndeplinirea misiunii de expertiza contabila. . . expertul contabil dispunând de experienta sa si de profesionalismul sau.1. ca principale instrumente de fundamentare. succesiunea logica si practica a etapelor ce se parcurg în îndeplinirea misiunii de expertiza contabila în general si contabila judiciara în particular.4. .Programul de lucru stabileste natura.1 Demersul tehnic si profesional Normele de lucru si Normele de raport specifice expertizelor contabile reglementeaza în fapt. Codul de procedura penala si normele profesionale emise de CECCAR.Numirea este consemnata prin Încheiere de sedinta emisa de Instanta Judecatoreasca sau prin Ordonanta emisa de organul de cercetare penala.1. Etape specifice misiunii privind expertiza contabila judiciara Tabel nr. Enumeram alaturat succesiunea principalelor etape specifice activitatii de expertiza contabila judiciara. lucrarile se desfasoara dupa o metodologie comuna. .

Expertul contabil care a ajuns la concluzii fundamental diferite fata de un organ de control. Delegarea si .Este imperativ ca materialul documentar sa fie adecvat. expertizele contabile judiciare . . numirea fiind efectuata în baza unui act procedural lucrarilor invocat de catre organul de cercetare sau organul judiciar. . aflate în posesia acestora cât si în posesia persoanelor fizice sau juridice controlate care au vreo legatura cu obiectivele expertizate. . documentele justificative si registrele contabile aflate în pastrarea partilor implicate în actul justitiar sau în arhivele tertelor persoane fizice sau juridice care au legatura cu obiectivele expertizei contabile judiciare. documentarea ( documentarea generala. Dosarul de lucru al misiunii are rolul de a asigura întelegerea si controlul lucrarilor.Se limiteaza strict la materialul documentar necesar pentru a lucrarilor privind raspunde la obiectivele dispuse de organul abilitat. documentarea specifica fiecarui obiectiv. contactarea partilor ( daca este cazul). este abilitat sa ia legatura cu acesta pentru elucidarea tuturor aspectelor. procesele verbale întocmite de organele de control abilitate . .Prelungirea termenului de depunere a lucrarii de expertiza contabila judiciara se face prin dispozitia consemnata prin Încheiere de sedinta sau Ordonanta.Materialul documentar ce sta la baza constatarilor si concluziilor din Raportul de expertiza contabila judiciara consta în: dosarul cauzei. prelucrarea si sistematizarea materialului documentar. bazat pe documente contabile si evidentieri contabile si nu prezumtii sau declaratii ale partilor sau martorilor. . de catre organul abilitat.Modificarile intervenite în programul lucrarilor îndreptatesc solicitarea majorarii onorariului. .Bugetul de timp .Dosarul de lucru al expertului contabil judiciar cuprinde: . redactarea raportului de expertiza contabila judiciara.Efectuarea lucrarilor de expertiza contabila judiciara nu poate fi supravegherea delegata . fundamenteaza în mare parte programul de lucru si contine detalierea activitatilor pe timpi de lucru în ceea ce priveste: studierea dosarului cauzei. .privind expertiza contabila judiciara.Explicatiile date de catre parti (atunci când se înscriu în cadrul procedurii) nu au calitatea de document probant. documentare la fata locului ). alte operatiuni. privind expertiza. Documentarea .

Parcurgerea etapizata a întregului proces se face în strânsa corelatie cu demersul deontologic. necalificat. respectarea principiilor fundamentale fiind o conditie esentiala în aprecierea calitatii expertizei contabile. Raport de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile . ale expertului contabil.cuprinde pe lânga elementele specifice raportului obisnuit. Capitolul II Desfasurarea expertizei contabile . . Cap.are structura si continutul raportului de expertiza contabila obisnuit. necalificat -are structura si continutul standard. calcule. etc. Corespondenta purtata cu factorii implicati ( parti. cu deosebirea ca în cadrul capitolelor II si III va prezenta justificat si fundamentat cauzele care conduc la imposibilitatea efectuarii expertizei contabile comandate de beneficiarul acesteia.Raportul de expertiza contabila judiciara se supune auditului de calitate înaintea depunerii acestuia la organele beneficiare. . Raport de expertiza contabila cu observatii .Tipuri de rapoarte: Raport de expertiza contabila obisnuit. Programarea lucrarilor.Constatarile si concluziile expertizei contabile judiciare se consemneaza în Raportul de expertiza contabila judiciara. fie în continutul unei anexe ce însoteste raportul. fiind esential ca autorul sa se conformeze normelor de etica si deontologie profesionala. etc. Eventuale note. .daca acestea au fost suficiente sau nu . Acest capitol face referire la parerea expertului contabil asupra obiectivelor . . terti. . având cel putin 3 capitole: Capitolul I Introducere.Raportarea Încheierea de sedinta sau Ordonanta dispusa de Organele în drept. necalificat.). în special a principiului confidentialitatii.În cazul numirii mai multor experti având opinii diferite se întocmeste un singur raport care consemneaza opinia documentata si argumentata a fiecarui expert. Raportul de expertiza contabila cu viza auditorului de calitate si cu dovada depunerii la organele în drept).sau cu privire la alte aspecte asupra carora doreste sa retina atentia beneficiarului . III Concluzii. organe abilitate. un capitol distinct numit "Consideratii personale ale expertului contabil".

Expertiza contabila. Marcel Ghita. si colectiv. 208 din Codul de procedura civila • Art. 28 din Codul de procedura civila • Art. 27 din Codul de procedura civila • Art. 211 din Codul de procedura civila • Art. Bucuresti. Editura didactica si Pedagogica. nr. 24. 13 din 8 ianuarie 2008 • Art. 204 din Codul procedura civila • Art. pag. 2007. 253 .2 din Ordonanta nr. pag. Florea. 9 • Art. 201 din Codul de procedura civila • Art. Introducere în expertiza contabila si în auditul financiar.Bibliografie: • Ordonanta nr. 2008. 202 din Codul de procedura civila • Art. 26 din 25 ianuarie 2000 • Standardul Profesional nr. 65 din 19 august 1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati *** Republicata în Monitorul Oficial al României. 2001. 35. 75 • Mircea Boulescu. 199 din Codul de procedura civila • Art. 2/2000: Expertizele contabile judiciare pot fi efectuate numai de experti contabili atestati în conditiile legii • Ordonanta Nr. 116 din Codul de procedura penala • Ion. al . pag. Editura CECCAR. 29 din Codul de procedura civila • Art. Editura CECCAR. 2 a Guvernului României din 21 ianuarie 2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara publicata în: monitorul oficial nr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->