Sunteți pe pagina 1din 9

Care este comanda corecta prin care se modifica salariul si comisionul celui mai prost platit salariat din

firma, astfel incat sa fie egale cu salariul si comisionul angajatului al carui cod este 100? Selected Answer: a. UPDATE angajati SET (salariu, comision) = (SELECT salariu, comision FROM angajati WHERE cod_angajat = 100) WHERE salariu = (SELECT MIN(salariu) FROM angajati);

Care este comanda corecta prin care se afiseaza codul departamentelor pentru care salariul minim depaseste 5000? Selected Answer: a. SELECT cod_departament FROM salariat GROUP BY cod_departament HAVING MIN(salariu)>5000;

Care este comanda corecta care listeaza fara duplicate, codul operelor de arta (numeric), codul (numeric) si numele artistilor (sir de caractere)? Selected Answer: b. SELECT cod_opera, cod_artist, T O_CHAR(null) nume FROM opera UNION SELECT T O_NUMBER(null), cod_artist, nume FROM artist;

Se da urmatoarea vizualizare CREAT E VIEW v_angajati AS SELECT cod_ang, nume, prenume, salariu, cod_departament FROM angajati WHERE cod_departament = 30 WIT H CHECK OPTION; Care dintre urmatoarele comenzi nu se incheie cu o eroare? Selected Answer: a. SELECT * FROM v_angajati WHERE salariu > 505;

Care este comanda corecta prin care se obtin angajatii care au avut in trecut si alte joburi fata de cel curent? Selected Answer: a. SELECT cod_angajat FROM angajati INT ERSECT SELECT cod_angajat FROM istoric_joburi;

Care este comanda corecta care afiseaza informatii referitoare la operele de arta, la artistii care le-au creat si la galeriile n care acestea sunt expuse? Selected Answer: c. SELECT cod_opera, titlu, data_crearii, a.cod_artist, nume, prenume, g.cod_galerie, nume_galerie, adresa FROM opera o, galerie g, artist a WHERE o.cod_artist = a.cod_artist AND o.cod_galerie = g.cod_galerie;

Care dintre urmatoarele afirmatii nu este adevarata? O comanda INSERT asupra unei vizualizari complexe (extrage date din mai multe tabele, contine functii sau grupari de date) are efect intotdeauna asupra tabelelor de baza. Selected Answer:

Intr-o comanda CREAT E TABLE o constrangere de tip NOT NULL poate fi declarata doar la nivel de tabel.

Stiind ca participa_la este o relatie m:n intre entitatile cursanti si cursuri, iar atributele cod_cursant, cod_curs si data_start identifica in mod unic unic inregistrarile din tabelul asociativ participa_la, alegeti varianta corecta care determina crearea acestui tabel, specificandu-se si constrangerile de integritate. Selected Answer: c. CREAT E TABLE PARTICIPA_LA ( cod_cursant NUMBER(2), cod_curs NUMBER(2), data_start DAT E, data_end DAT E, CONST RAINT pk PRIMARY KEY (cod_cursant, cod_curs, data_start), FOREIGN KEY (cod_cursant) REFERENCES CURSANT I (cod_cursant), FOREIGN KEY (cod_curs) REFERENCES CURSURI(cod_curs));

Care este comanda corecta care determina stergerea tuturor angajatiilor din departamentul 80 care nu au comision? Selected Answer: b. DELETE FROM angajati WHERE comision IS NULL AND cod_departament = 80;

Care este comanda corecta care afiseaza codul, numele si prenumele artistilor care au cel putin trei opere de arta expuse n muzeu? Selected Answer: b. SELECT cod_artist, nume, prenume FROM artist a WHERE 3 <= (SELECT COUNT(*) FROM opera WHERE cod_artist = a.cod_artist);

Care este comanda corecta care afiseaza toate departamentele care platesc salariatilor lor o suma totala mai mare decat 20000? Answer Selected Answer: c. SELECT nume_departament FROM departament a WHERE 20000 < (SELECT sum(salariu) FROM salariat b WHERE a.cod_departament=b.cod_departament);

Care este comanda corecta ce afiseaza numele si data angajarii pentru salariatii care au fost angajati dupa angajatul avand codul 10, in ordine descrescatoare a numelui? Answer Selected Answer: c. SELECT nume nume_angajat, data_angajarii FROM salariat WHERE data_angajarii > (SELECT data_angajarii FROM salariat WHERE cod_angajat = 10) ORDER BY nume_angajat DESC;

Operatorul UNION ALL Answer Selected Answer: a. Combina seturile de rezultate a doua interogari intr-un singur set de rezultate, pastrand randurile duplicate in setul de rezultate

Care este comanda corecta care afiseaza pentru fiecare artist titlul si valoarea celei mai ieftine opere de arta expuse de acesta n muzeu? Answer Selected Answer: b. SELECT titlu, cod_artist, valoare FROM opera o WHERE valoare = (SELECT MIN(valoare) FROM opera WHERE cod_artist = o.cod_artist);

Care este comanda corecta care afiseaza jobul pentru care salariul mediu este minim? Answer Selected Answer: c. SELECT cod_job, AVG(salariu) FROM angajati GROUP BY cod_job HAVING AVG(salariu)=(SELECT MIN(AVG(salariu)) FROM angajati GROUP BY cod_job);

Care este comanda corecta care afiseaza: - valoarea totala a operelor de arta ale unui autor, expuse n cadrul fiecarei galerii; - valoarea totala a operelor din fiecare galerie, indiferent de autor; - valoarea totala a operelor.

Care este comanda corecta care obtine titlurile cartilor care momentan sunt imprumutate (inca nu au fost restituite)? Coloana dataef reprezinta data la care cititorul a restituit efectiv cartea. Answer

Care este comanda corecta care obtine codurile cartilor care se gasesc in biblioteca in mai putin de 20 exemplare si care au fost mprumutate de cel putin trei ori? Answer

Rspunsul corect: SEL ECT COUNT(grad_didactic) FROM PROFESORI;

Ras CO RECT d. SELECT cod_functie FRO M functii WHERE cod_functie NO T IN (SELECT cod_functie FRO M salariati WHERE cod_functie IS NO T NULL);