Sunteți pe pagina 1din 2

Domnule Decan,

Subsemnatul (a)

....................................................................................................................

student() la F.E.A.A., anul ...... de studiu, specializarea ..........................................................................


v
disciplina

rog

s-mi

aprobai

susinerea

.............................................................

examenului

la

........................................................,

examinator ......................................................................................., pe data de ................................. .


Menionez c nu voi susine alt examen pe aceast dat. Anexez alturat documentele care justific
neprezentarea mea la data de ....... cnd examenul a fost planificat.
Telefon contact...........................................

Data depunerii cererii

Semntura,

Domnului Decan al Facultii de Economie i Administrarea Afacerilor