P. 1
Cartea de ecologie

Cartea de ecologie

5.0

|Views: 1,146|Likes:
Published by Alina Floroaie

More info:

Published by: Alina Floroaie on Feb 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2013

pdf

text

original

Aurel MAXIM

ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI
Curs pentru uzul studenților

CLUJ-NAPOCA 2008

CUPRINS
Capitolul 1. INTRODUCERE……………………………………………………………... 1.1. Definiţie şi istoric.................................................................................................. 1.2. Dezvoltarea ecologiei în țara noastră.................................................................... Partea I NOȚIUNI DE GENERALĂ……………………………………………….. ECOLOGIE 7 7 9 11 11 11 11 14 21 21 22 22 26 29 33 34 34 36 38 38 39 41 41 42 42 46 49 51 51 53 61 63 66 67 69 69 70 72 73 75 77 78 78

Capitolul 2. SISTEME BIOLOGICE…………………………………………………...…... 2.1. Semnificaţia conceptului de sistem în ecologie şi clasificarea sistemelor 2.2. Însuşirile generale ale sistemelor biologice……………………………… 2.3. Sisteme studiate de ecologie……………………………………………… Capitolul 3. FACTORII ECOLOGICI…………………………………………….…... 3.1. Factorii abiotici…………………………………………………………….…... 3.1.1. Factorii climatici……………………………………………………….. 3.1.1.1. Temperatura…………………………….................................. 3.1.1.2. Lumina………………………………….................................. 3.1.1.3. Apa……………………………………………………………. 3.1.2. Focul………………………………………………………………….… 3.1.3. Factorii geografici (orografici)………………………………………… 3.1.4. Factorii mecanici………………………………………………….……. 3.1.5. Factorii edafici…………………………………………………………. 3.1.6. Interacţiunea factorilor abiotici………………………………………... 3.1.7. Legile acţiunii factorilor ecologici…………………………………….. 3.1.8. Importanţa factorilor climatici pentru combaterea paraziţilor la plante 3.2. Factorii biotici…………………………………………………………………... 3.2.1. Relații homotipice……………………………………………………... 3.2.2. Relații heterotipice……………………………….................................... 3. 2. 2. 1. Relații interspecifice stabilite pe criteriul efectului direct……. 3. 2. 2. 2. Relații interspecifice stabilite pe criteriul rolului lor în viaţa populațiilor………….................................. . 3.2.3. Relaţii complexe………………………………………………………… Capitolul 4. STRUCTURA ECOSISTEMELOR…………………………………….... 4.1. Structura spaţială a ecosistemelor…………………………………………….. 4.2. Structura trofică a ecosistemului……………………….................................... 4.3. Structura biochimică a ecosistemelor………………………………………… 4.3.1. Interacţiuni biochimice la plante…………………………………….... 4.3.2. Interacţiuni biochimice la animale……………..................................... 4.3.3. Interacţiuni biochimice ale plantelor cu animalele erbivore……………………………………………………. 4.4. Structura temporală a ecosistemelor………………………………………….. 4.4.1. Dinamica ecosistemului………………………………………. ……… 4.4.2. Dezvoltarea ecosistemului (succesiunea ecologică).............................. 4.4.2.1. Ecogeneza (succesiunea primară)............................................. 4.4.2.2. Succesiuni secundare……………………………………….... 4.4.2.3. Stabilizarea ecosistemului…………………………………….
2

Capitolul 5. FUNCŢIILE ECOSISTEMULUI………………………………………… 5.1. Functia energetică a ecosistemelor...................................................................... 5.1.1. Principiile termodinamicii în ecologie..................................................... 5.1.2. Fluxul de energie în sistemele biologice.................................................. 5.1.3. Producția și productivitatea ecosistemelor.............................................. 5.2. Funcţia de circulaţie a ecosistemelor………………………………………….. 5.2.1. Circuitul carbonului…………………………………………………….. 5.2.2. Circuitul azotului....................................................................................... 5.2.3. Circuitul fosforului.................................................................................... 5.2.4. Circuitul apei în natură.............................................................................. 5.3. Funcţia de autoreglare a ecosistemelor................................................................ Partea a-II-a ECOLOGIE AGRICOLĂ (AGROECOLOGIA)……………………………………………….............. Capitolul 6. NOȚIUNI GENERALE PRIVIND AGROECOSISTEMELE…………………………………………………......... 6.1. Definiție, importanță și istoric............................................................................. 6.2. Originea și evoluția sistemelor agricole……………………………………….. 6.3. Particularitățile sistemelor agricole…………………………………………….. Capitolul 7. CLASIFICAREA ENERGETICĂ A AGROECOSISTEMELOR... 7.1. Agroecosisteme extensive……………………………….................................... 7.2. Agroecosisteme intensive…………………………………………………….… 7.3. Agroecosisteme industrializate……………………………………………….... Capitolul 8. ECOSISTEMELE AGRICOLE ȘI ALIMENTAȚIA OMENIRII Capitolul 9. SISTEME DE AGRICULTURĂ…………………………………….. 9.1. Sisteme de agricultură tradiţionale…………………………………………............................... 9.2. Sisteme de agricultură moderne………………………………………………. 9.2.1. Sisteme de agricultură industrializată………………………………….. 9.2.2. Sisteme de agricultură durabilă…………………………………………. 9.2.2.1. Sisteme de agricultură integrată………………………………... 9.2.2.2. Sisteme de agricultură ecologică……………………………….. PARTEA a III-a

80 85 89 94 98 101 102 104 106 106 106 110 113 115 117 118 118 119 123 123 124 124 127 127 130 137 137 137 138 138 138 139 140 141 141 141 142 142 143 143 144 147 147 147 149

DETERIORAREA SI PROTECŢIA MEDIULUI……………………………
Capitolul 10. DETERIORAREA ECOSISTEMELOR PRIN POLUARE………………... 10.1. Poluant. Poluare. Substanţe poluante.................................................................. 10.2. Clasificarea poluării ……………………………………………………………... 10.3. Poluarea aerului…………………………………………………………..…… 10.3.1. Poluanţii gazoşi…………………………………………………….…. 10.3.2. Ploile acide……………………………………………………………. 10.3.3. Deteriorarea stratului de ozon................................................................ 10.3.4. Efectul de seră........................................................................................ 10.4. Poluarea apei……………………………………………………………………… 10.4.1. Consumatorii de apă şi sursele de poluare……......................................... 10.4.2. Principalii poluanţi ai apelor…………………………………………… 10.4.3. Poluarea apei prin produsele utilizate în agricultură…. ………… 10.4.4. Eutrofizarea apelor………...……………………………………….... 10.4.5. Poluarea termică a apei........................................................................
3

.... Deteriorarea mediului prin supraexploatare…………………...................... Microorganisme şi animale transgenice……………………………………….... Conservarea biodiversităţii.....2.......4.........4............ Consideraţii generale.......2................ 11.............1... Valoarea biodiversităţii………………………………………………………...4.. Poluarea cu îngrăşăminte chimice …………………………………… 10. 13..3... 11...... Poluarea cu pesticide…………………………………………………...10.... 11... 11..........5...... Semnificaţia.............. 11. 12....... 12.. 11..2......5. pericolele şi evoluţia transgenezei…………….1. 11... Biodiversitatea – o problemă globală……………………………………......5..........................2....... ORGANISMELE MODIFICATE GENETIC…………………………......... 12. Valori opţionale……………………………………………………… 11............. 13.... ALTE CĂI DE DETERIORARE A MEDIULUI........1.......... 11.... Tipuri de biodiversitate................2... Poluarea solului……………………………………………………………….........................4.... Valori economice indirecte………………………………………….........4. 10 12......4.. Valori economice directe…………………………………………….......3....... Plante transgenice…………………………………………………………….............3....... Conservarea “in situ”... 10.............................. Capitolul 11.....2..2............... Conservarea agrobiodiversității…………………………………… Capitolul 12..4... 11. 13......1.. Capitolul 14...... Deteriorarea mediului prin construcţii de baraje şi canale.... Deteriorarea mediului prin introducerea de specii în ecosisteme.......................3......2.....3.... BIODIVERSITATEA ŞI CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII…… 11. Conservarea “ex situ”………………………………... ETICA MEDIULUI……………………………………………………… 149 150 150 151 153 153 153 154 154 155 156 157 161 161 162 162 163 172 172 173 174 175 4 . Capitolul 13....................1..............4...6.4......2.........2........... Valoarea existenţială………………………………………………… 11..1.. Obţinerea OGM-urilor……………………………………………………….... Prevenirea şi combaterea poluării apei ……………………………… 10......

strigătul de luptă al societății era “să cucerim natura”. Totul este cântărit și judecat prin prisma profitului economic imediat. ploile acide. apariția a numeroase boli la om din pricina alimentației nesănătoase și a poluării. Din păcate însă știința. Aici s-a demonstrat pentru prima oară. Acestui eveniment internațional i-au urmat și altele. a opoziției dintre societate și natură. în anii ’70 ai secolului trecut. am putut observa cu toții că acțiunile nesăbuite ale omului asupra naturii se întorc împotriva noastră. odată cu primul Raport al Clubului de la Roma (1972). Apariția masivă a substanțelor de sinteză în secolul XX a condus la otrăvirea tuturor compartimentelor mediului înconjurător. Omenirea a început să ia măsuri împotriva deteriorării mediului ambiant destul de târziu. cuceritorul naturii. diminuarea poluării și utilizarea rațională a resurselor sunt tot mai prezente în dezbaterile și reuniunile desfășurate la nivel planetar și național. față de Planeta care îl găzduiește. cât și capacitatea de suportabilitate a mediului față de poluare. atât în ceea ce privește resursele. erau dispărute în proporție de 50% la jumătatea secolului trecut. și societatea modernă s-au îndepărtat prea mult de natură. a științei și a tehnicii față de aceasta din urmă. nu au întârziat să apară. cu vârste de 60-100 de milioane de ani. În ultima vreme. Miciurin îndemna omul triumfător și dominator. în ansamblul ei. scăderea fertilității solului. pe care o exploatează și o transformă cu violență. Abia atunci când natura “se supără” știm să devenim mai răbdători și să conștientizăm neputința noastră în fața stihiilor naturii. în special în ultima jumătate de veac. Aproape că s-a ajuns la limita suportabilă a separării. eutrofizarea apelor. munții de deșeuri întâlniți pretutindeni etc. împotriva echilibrului natural. neatinse în urmă cu 500 de ani. Restricțiile legate de protecția mediului și importanța acordată acestui sector sunt din ce în ce mai 5 . Într-un singur deceniu (1979 . că trăim într-o lume limitată. Amintesc doar câteva dintre ele: încălzirea globală. “să nu aștepte daruri de la natură ci să i le smulgă”. Pădurile tropicale. creșterea frecvenței fenomenelor climatice și geomorfice de risc. Secole de-a rândul.PREFAȚĂ Revoluția industrială a declanșat o serie de acțiuni. Se intervine tot mai brutal în echilibrele și circuitele naturale. ritmul dispariției lor a ajuns la una – două specii pe zi.. defrișarea pădurii era îndeobște considerată un act de civilizație. Problemele legate de conservarea naturii.1989) au dispărut 10% din aceste păduri care adăpostesc jumătate din totalul speciilor de pe Glob și au un rol esențial în absorbția cantităților imense de CO 2. peste 99% din totalul produselor utilizate astăzi de omenire au fost create în ultimul secol și jumătate. Acestea sunt doar câteva din zonele cenușii ale culturii noastre. a indiferenței oamenilor. Dacă extincția naturală a speciilor este de una la patru ani. În Evul Mediu. reducerea biodiversității. După unele estimări. emanat în atmosfera Pământului de către industrie și automobile. în mod convingăror. de-a dreptul demente. în viața altor specii de care ne pasă tot mai puțin. deteriorarea stratului de ozon. în secolul trecut. S-a dovedit că evoluția desfășurată pe parcursul a 100 de milioane de ani poate fi distrusă într-un singur secol. Consecințele tehnicizării naturii și a lipsei totale de respect a omului.

Una dintre explicații ar fi aceea că problemele de mediu au cel puțin două trăsături majore: caracterul transfrontalier și. fiecare aspect. În acest context a apărut și cursul de Ecologie și protecția mediului care se adresează studenților și specialiștilor din domeniul protecției mediului. Mulțumesc tuturor celor care au contribuit la îmbogățirea și îmbunătățirea acestui manual. Trebuie stopată acum și pentru totdeauna perpetuarea indiferenței față de mediu în toate activitățile umane. Am făcut tot posibilul ca nivelul de abordare să fie unul accesibil și prietenos.mari. Îndrăznesc să sper că acest curs va reuși să-și convingă cititorii de necesitatea restabilirii unității dintre societate și natură. precum și tuturor celor care au sau doresc să-și formeze o mentalitate ecologică. ireversibil. dar mai cu seamă specialiștilor care își desfășoară activitatea în domeniul educației sau în sectoare ale economiei cu impact negativ asupra ambientului. precum și celor care și-au adus aportul. industrie. Desigur că. turism și viața de zi cu zi. într-un fel sau altul. Voi fi receptiv la orice observații critice și propuneri bine intenționate. agricultură. de ecologie generală. Lucrarea este structurată pe trei părți: prima. fiecare principiu. pentru a stârni interes și pasiune pentru toți cei care vor parcurge acest manual. a doua de agroecologie. cele două componente ale existenței noastre. responsabilitatea față de sănătatea mediului înconjurător revine fiecărui cetățean al Planetei. din păcate. adeseori. de la amenajarea orașelor până la educație. la apariția sa. în multe manuale de ecologie. biotehnologie etc. 10 mai 2008 Autorul 6 . silvicultură. iar ultima parte de deteriorare și protecția mediului. pentru ca cititorul să înțeleagă importanța lor practică.). Cluj-Napoca. al biologiei și ale ramurilor aplicative ale acestei științe (agronomie. Am evitat să mă limitez doar la definiții și dogme abstracte pe care le găsim. venite din partea cititorilor și îmi exprim cu anticipație gratitudinea față de domniile lor. Pe parcursul întregii lucrări am încercat să exemplific fiecare noțiune.

în accepţiunea modernă . numărul bondarilor este dependent de distrugerea cuiburilor acestora de către şoareci. Botnariuc şi Vădineanu (1982) . în 1792. ca precursori ai gândirii ecologice. În prezent nu există o definiţie unanim acceptată a ecologiei. Cele două lucrări ale acestuia "Originea speciilor" (1859) și "Descendenţa omului" (1871).). Burnie (2005): “Fiinţele vii sunt aidoma unor piese dintr-un uriaş şi mereu în schimbare joc de domino. Ideea de bază a circulaţiei materiei în natură a fost experimentată încă de Lavoisier. în 1861. cât şi cu lumea din jurul lor”. formulau următoarele două idei fundamentale ale ecologiei moderne: influența mediului asupra speciilor vii și apartenența speciei umane la lumea naturală. oicos = casă. Hr. atât unele cu altele.1. până la jumătatea secolului XX când specialiştii din diverse domenii învecinate (meteorologi. introduce termenul de ecologie. numărul şoarecilor este influențat de activitatea pisicilor. în limba greacă. Hr. iar procesul natural al descompunerii materiei organice moarte a fost descris exact. în anul 1866. Odum (1971.ştiinţă. abia de Pasteur. Godeanu şi Soran (1982) au definit ecologia drept o „ştiinţă interdisciplinară care studiază nivelurile superioare de organizare a sistemelor vii în interrelaţia lor cu mediul înconjurător”. 1983) defineşte ecologia ca fiind “ştiinţa care studiază relaţiile organismelor individuale sau grupurilor de organisme cu ambianţa lor vie şi nevie”. De-a lungul timpului au apărut o serie de definiţii ale acestui termen. Ecologii studiază modul în care piesele se îmbină. de aceea Lavoisier şi Pasteur sunt consideraţi ca fiind întemeietori ai ecologiei moderne.„Ecologia studiază sistemele supraindividuale de organizare a materiei vii (populaţii.Capitolul 1 INTRODUCERE 1. atât organic cât şi anorganic”. Aceste două fenomene sunt esenţiale pentru înţelegerea proceselor ecologice. Paternitatea termenului si conceptului de ecologie aparţin însă savantului german Ernst Haeckel (1834-1919). Definiţie şi istoric Istoricii îi consideră pe filozofii şi naturaliştii greci.) şi Teofrast (372 – 287 î. ecologia ar vrea să însemne “ştiinţa despre gospodărirea naturii”. Este vorba despre retroacţiunea 7 . hidrologi. discipolul lui Darwin care. deoarece ei au fost primii care au remarcat în scrierile lor legăturile existente între organismele vii şi mediu. Exemplul folosit de el şi citat adesea în manualele de ecologie este edificator: trifoiul roşu este polenizat de bondari. Primul care a subliniat principiul interacţiunii în lumea vie a fost savantul englez Charles Darwin. Ecologia s-a născut ca o ramură a biologiei şi ea a rămas multă vreme ca o ştiinţă pur teoretică. Aristotel (384 – 322 î. gospodărie şi logos = cuvânt sau. biocenoze. Din punct de vedere etimolologic. deci. definind-o ca “ştiinţă a relaţiilor organismelor vii cu mediul lor ambiant. medici) au remarcat că societatea industrială se confruntă cu probleme ce se regăsesc în principiile ecologiei. rezultă deci că recolta de trifoi depinde de numărul şi activitatea pisicilor. biosferă) integrate în mediul lor abiotic”.

anatomie. În figura 1. dispariția unor specii. motiv pentru care se impune munca în echipă. (2001) etc. măsuri. ecologia așezărilor umane. iar sinecologia (gr. metodă care permite studierea biosferei și a fenomenelor din ecosisteme ca pe un întreg real [Stugren. Ramurile specializate ale ecologiei studiază grupurile taxonomice de organisme rezultate din evoluția filogenetică: ecologia bacteriană. În societatea contemporană. uneori cu efecte catastrofale şi ireversibile în acelaşi timp. 1984]. sociologie etc. mai restrictiv. biochimie. Acestea sunt: autoecologia. de cunoştinţe deosebite. Ecologia este solicitată în elaborarea măsurilor ele protecţie a mediului înconjurător. ele sunt reprezentate sub forma unui pom al cunoașterii binelui și răului în domeniul acestei complexe științe. etologie etc. genetică. problemele de ecologie este bine să fie tratate împreună cu cele de protecţia mediului. demos – popor.T. În felul acesta poate fi mobilizată o parte mai importantă din opinia publică în activităţile de protecţia mediului ambiant.P. etnologie. este necesară cunoașterea ramurilor sale sistemice. Ramurile acestei științe sunt deosebit de numeroase. cu diverse categorii de specialişti.]. După unii ecologia și etologia umană se poate regăsi și între ramurile specializate ale ecologiei. morfologie. ecologia solului sau ecopedologia. Stugren (1982). el trebuie să cunoască taxonomie. ecologul trebuie să fie un enciclopedist. Demecologia (gr.evenimentului. ecologia silvică. brioecologia. chimie.. ecologia plantelor. de imaginaţie şi anticipaţie. Aceste două domenii se întrepătrund însă este eronată sinonimia ecologie . economie. Pe această cale s-a impus o altă noţiune problemă cheie a lumii contemporane: protecţia mediului care constă în „ansamblul de reglementări. ramurile ecologiei se pot include în trei categorii importante: sistemice. auto – însuși) studiază relaţiile indivizilor cu mediul înconjurător abiotic şi biotic. fizică. sin . mulțime) studiază procesele ecologice care se desfășoară la nivelul populațiilor unei specii. Ramurile aplicative ale ecologiei au fost dictate de nevoile omului de hrană. ecologia și etologia primatelor etc. O astfel de retroacţiune a fost găsită şi în zona acţiunilor antropice asupra mediului. (1973). Ecologul are nevoie de o gândire sintetică.protecţia mediului. ecologia umană. sub egida unei ştiinţe (ecologie) şi a unor oameni de ştiinţă. idee fundamentală a ecologiei conform căreia orice acţiune a unui factor asupra unui sistem ecologic produce o retroacţiune întârziată.împreună) se ocupă de relaţiile ecologice la nivelul biocenozelor şi ecosistemelor.a.. Numeroși cercetători din domeniul ecologiei au încercat să contureze principalele direcții ale dezvoltării ecologiei pe plan mondial [Odum E. entomoecologia. Odum. în cadrul ramurilor 8 .. Autoecologia (gr. ecologia lichenilor. Puia și colab. Pentru înțelegerea bazelor ecologiei (ecologie generală). 1983). De aceea. omul și hominidele. H. demecologia şi sinecologia. schimbările climatice globale s. (1971. economie. au fost semnele evidente ale unei crize ecologice profunde. Astfel. ecologia sistemelor naturale etc. acţiuni care au ca scop menţinerea şi protejarea condiţiilor naturale împotriva degradării”.. ecologia fungilor. ecologia și gospodărirea ariilor protejate. Un alt criteriu. Denumirea de ramuri sistemice provine de la metoda sistemică utilizată în ecologie. ecologia umană este aplicativă atunci când studiază relațiile omului cu mediul ambiant și resursele naturale prin care își poate întreține viața și este specializată atunci când studiază comparativ procesele ecologice în care este implicat omul și mamiferele sau. adăpost și mediu înconjurător nedeteriorat. Concluzia relevatã de ecologie este că omul nu poate să acţioneze la nesfârșit asupra mediului său fără a pune în pericol ruperea echilibrelor ecologice esenţiale.. aplicative și specializate. Cele mai importante ramuri aplicative ale ecologiei sunt: ecologia agricolă sau agroecologia. ornitoecologia. Apariţia si amplificarea poluărilor. Ecologia presupune cunoştinţe din diverse domenii: ştiinţele naturii. Cercetările din diferitele ramuri ale ecologiei aplicate au menirea de a furniza tehnologii ecologice care să protejeze mediul ambiant și sănătatea oamenilor. accentul punându-se pe aspectele de adaptare la condiţiile de mediu. În linii mari. antropologie.

P. Pomul cunoașterii binelui și răului în domeniul ecologiei [Puia și colab. Delta 9 . 1.. 2001] 1. nici ecologii cu ecologiștii. Antipa a studiat lunca inundabilă a Dunării. Cei care studiază această știință se numesc ecologi. ecologia acvatică. Ecologia a fost definită mai sus. După E.specializate ale ecologiei. Nu trebuie confundată ecologia cu ecologismul.. vizează mediul de trai al viețuitoarelor. Haeckel a facilitat pătrunderea principiilor ecologice în ţara noastră. ecologia este nu numai o ştiinţă. Dezvoltarea ecologiei în țara noastră Faptul că Grigore Antipa (1867-1944) a fost elevul si asistentul lui E. Odum (1971). ci şi o „concepţie” ea trebuind să fie prezentă în toate activităţile umane. O altă abordare se referă la ecologie ca atitudine față de relațiile dintre om și mediu și poartă numele de ecologism. Fig. ecologia mediilor subterane etc. Militanții implicați în mișcările ecologiste ale verzilor cât și cei care fac politică ecologistă se numesc ecologiști. Așa au apărut: ecologia terestră.2.

A. Al. Cotigă. Bândiu. Boscaiu. În domeniul ecologiei vegetale amintim pe I. Ghinea. Gh. Băbeanu. Săvulescu şi P. I. M. V. Bănărescu. Stugren. Munteanu. sub aspect ecologic. Andriescu. L. Rădulescu. Penescu. creatorii geobotanicii (ştiinţă care studiază răspândirea plantelor pe suprafaţa pământului în corelaţie cu factorii ecologici) româneşti. Vădineanu (1982) rămâne una de referinţă pentru literatura de specialitate românească. N. Murgoci. Al. C. Pop. Şchiopu. P. Munteanu. S. Botnariuc care are cercetări vizând limnologia (ecologia apelor continentale). H. I. C. Godeanu. Doniţă. I. cercetări de ecologie au fost efectuate de: E. Soran. Decou. Al. Simionescu. N. După cel de-Al Doilea Război Mondial. St. Promotorul studiilor de ecologie a animalelor terestre în România este A. G. biospeologia. I. I. N. Puia. Popovici. Gyurko. Dumitrescu. Berca. Racoviţă. Borza. Prodan şi Al. M. N. A. Băcescu. Borza. Giurgiu. D. acad.V. Emil Racoviţă studiază condiţiile de viaţă din Antarctica (1900-1903) şi din mediul subteran (1907-1929). şi anume ecologia unor bălţi din lunca inundabilă a Dunării inferioare. V. Interacţiunile dintre plantele terestre şi fungii patogeni au fost studiate de Tr. L. D. Ionescu. Şchiopu. V. ca ştiinţă a interrelaţiilor dintre organisme şi mediul cavernivol. M. PopoviciBâznoşanu. Botnariuc şi A. T. P. Filipaşcu. V. N. El întemeiază o nouă ramură a ecologiei. Papacostea.şi sectorul nord-vestic al Mării Negre. Cartea de ecologie scrisă de N. Ştirban. Bercea. M. Coldea. L. D. Coste. Olteanu. Peterfi. Dintre continuatorii lui Antipa. Ivan. N. În domeniul ecosistemelor agricole au avut contribuţii remarcabile: I. Olteanu. I. Desigur că lista numelor româneşti care au contribuit la dezvoltarea ecologiei ca ştiinţă ar putea continua. Rotaru. amintim pe acad. Enculescu. 10 . B. Borza este şi întemeietorul Grădinii Botanice din ClujNapoca.

întreaga materie vie sau nevie. în condiţii de stare neinfluenţată prin variaţiile mediului. 2 . ci trebuie cunoscută şi istoria sistemului luat în studiu. 11 . Semnificaţia conceptului de sistem în ecologie şi clasificarea sistemelor Substanţa vie. schimburile de substanţă şi energie din cadrul acestor sisteme devine o condiţie esenţială a existenţei sistemului. Sunt sisteme realizate numai teoretic. o pădure etc. este organizată în sisteme. nici energie. un ţărm de mare. celulele. Elementele care compun sistemul pot fi obiecte (exemplu: planetele din sistemul solar). este organizată în sisteme ierarhizate şi în interacţiune: orice sistem este alcătuit din subsisteme şi. pentru a explica structura şi modul de funcţionare a unui organism sau a unei populaţii trebuie cunoscute etapele apariţiei lor.). Ex. un lac de câmpie. moleculele. nebiologice. constituind un întreg organizat (exemple: sistemul solar. organismul viu. Sisteme deschise – realizează atât schimburi materiale cât şi energetice cu mediul. adică istoria lor. elemente tehnologice etc. închis ermetic. Conceptul de “sistem” reprezintă ansamblul de elemente. Aceste trăsături s-au perfecţionat de-a lungul evoluţiei lor. 2 . 1982]. pentru experienţe conceptuale asupra transformărilor fizice ale materiei. Astfel. a. ca şi întregul univers. organele. aflate în interacţiune. 1 . Toate sistemele biologice prezintă o serie de trăsături care le deosebesc de cele deschise. un recif de coralieri.Partea I NOȚIUNI DE ECOLOGIE GENERALĂ Capitolul 2 SISTEME BIOLOGICE 2 . nu este suficientă cunoaşterea parametrilor la un moment dat. Prigogine a clasificat sistemele din punctul de vedere al schimbului de materie şi energie cu mediul în trei categorii: Sisteme izolate – nu schimbă cu mediul nici materie. Însuşirile generale ale sistemelor biologice Sistemele biologice sunt sisteme deschise care au capacitatea de a transforma factorii de mediu în factori specifici. [Vădineanu şi Botnariuc. In sistemul biologic elementele componente ale sistemului sunt: atomii. identice sau diferite. populaţiile etc. fenomene. De exemplu: un vas cu apă. un nor. la rândul său. cedează sau primeşte căldura mediului înconjurător. simboluri. În natură nu se găsesc sisteme absolut închise. este o parte (un subsistem) în cadrul unui sistem mai cuprinzător. Exemple: o stâncă. De pildă.) Caracterul istoric In sistemele biologice. pentru a putea explica organizarea şi structura. Conform concepţiei sistemice. ţesuturile. Sisteme închise – schimbă cu mediul numai energie. Toate sistemele din natură (vii şi nevii) aparţin acestei categorii.: o fiolă închisă ermetic şi introdusă într-un bloc de plumb cu pereţi foarte groşi. organismele. sistemul de lucrare a solului etc.

fiziologice (comportamente diferite. prin selecţia erorilor „pozitive” care vor permite. Studiile de citoecologie demonstrează existenţa unei relaţii între constituţia cariologică a speciilor vegetale şi distribuţia lor geografică. Astfel. comparativ cu organismele diploide [Teofil. proporţia poliploizilor va creşte. măr. manifestând tendinţe de expansiune (exemplu: romaniţa – Matricaria inodora – la care poliploizii.]. Acesta este considerat un rău necesar. Sistemul integrator posedă însuşiri noi faţă de cele ale părţilor componente. 1973 etc. în final. gesturi sau alte activităţi). specii ornamentale etc.. prin ameliorare. adică sunt apte să recepţioneze. să stocheze şi să transmită informaţii către alte sisteme. patru (tetraploizi. din apă sau eliminate în mediu). chimice (mirosuri. sistemele biologice. adaptarea la noile condiţii de mediu. în loc de două ca la indivizii normali. 1948. structura genotipului iar la nivelul populaţiei se repetă. citat de Cristea 1991].]. La o serie de plante cultivate (grâu. Lipsa unuia dintre elementele componente conduce. Recepţia şi transmiterea se poate face pe căi fizice (sunete. pot fi exploatate în favoarea omului. soiuri poliploide care prezintă o creştere a volumului nucleului şi a dimensiunilor celulelor. Această creştere este corelată cu un habitus mai mare a organismelor respective. este necesar să-şi menţină integralitatea. la nivel individual. Polipolizii asigură speciilor rezistenţă sporită la condiţii ecologice extreme şi o capacitate de competiţie interspecifică mult mai ridicată. care să asigure fidelitatea necesară cu minimum de pierderi.) s-au obţinut. diploizii sunt întâlniţi doar în regiunea maritimă a ţării) [Milligan. Sistemele biologice. c. deoarece erorile în copierea informaţiei genetice (mutaţiile) reprezintă o sursă de evoluţie. în timp ce. 2004. comparativ cu cele diploide [Tarnavschi.b. în celulele somatice. la distrugerea sistemului. Bănărăscu şi Boşcaiu. Astfel.. Un mijloc frecvent de asigurare a fidelităţii constă în repetarea informaţiei. a trei seturi de bază de cromozomi (triploizi.) Integralitatea Un sistem. Poliploidia asigură fitoindivizilor o capacitate de competiţie interspecifică superioară. să prelucreze. mai mult sau mai putin fidel. Poliploidia este frecvent întâlnită la plante şi indică prezenţa. Cu cât un sistem este mai bine organizat cu atât el conţine o cantitate mai mare de informaţie (exemplu: bacterii . Numeroase cercetări arată că. Sistemele biologice nu sunt aditive adică nu sunt simple însumări ale însuşirilor 12 . Un alt aspect important al caracterului informaţional al sistemelor biologice îl reprezintă fidelitatea informaţiei recepționate sau transmise. codul fiind specific fiecărei categorii de sisteme. ovăz. patrimoniul genetic al speciei. mult mai “agresivi”. diploizi. pentru a-şi îndeplini funcţiile. substanţe chimice din sol. 4x) cinci (pentaploizi. cu toate mijloacele create de-a lungul evoluţiei lor. De aceea tendinţa generală a sistemelor biologice este de a realiza redundanţa optimă. În ameliorarea plantelor şi animalelor. viţă de vie. ţesuturi şi indivizi.vertebrate). speciile poliploide au supravieţuit mult mai bine glaciaţiunilor. Trebuie menţionat că.). Redundanţa excesivă. uneori organe vegetative şi fructe mai voluminoase. 5x) etc. fiecare tip de cromozom este în dublu exemplar. deci repetarea excesivă a mesajului. adică în fiecare celulă se repetă toată garnitura cromozomică. unele dintre aceste fenomene. poate fi uneori inutilă sau chiar dăunătoare putând produce alterarea informaţiei (poliploidia. odată cu creşterea latitudinii şi altitudinii [Cristea și colab. Pentru indivizii biologici – acest cod este determinat de structura acizilor nucleici. 1981]. nici în transmiterea informaţiei. precum poliploidia. cartof. la un moment dat. 3x). alcătuite din numeroase părţi componente. Informaţia este codificată într-un mod caracteristic sistemului dat. se comportă faţă de factorii de mediu ca un întreg. culori etc. nu realizează o fidelitate absolută nici în recepţionarea. de regulă. în linii mari. la populatie el este determinat de natura (poziţia filogenetică). La nivelul individului se repetă. au invadat preerile Canadei.) Caracterul informaţional Sistemele biologice sunt informaţionale. adică să-şi păstreze subsistemele componente. fenomen denumit redundanţă. suprapopulaţia). structura şi modul de funcționare a populaţiei.

ca urmare a echilibrului dinamic. frunzele de porumb se răsucesc. La nivel de populaţie.). “Feedback”-ul (conexiune inversă) este deci un autocontrol al sistemului. Legătura dintre dispozitivul de receptare (receptor) şi dispozitivul efector se numeşte conexiune directă. în condiţii de umiditate adecvată şi temperaturi corespunzătoare germinează. are alte însuşiri decât în afara sistemului. în timp ce. Relaţiile sistemelor biologice cu mediul presupun capacitatea fiecărui sistem de a realiza diferite stări. frunzele revin la starea lor normală. ceea ce are ca efect creşterea eficienţei autocontrolului sistemului dat şi a stabilităţii lui. integrat în sistem. este mai rezistent la pesticide decât în condiţiile lui naturale. ca urmare a schimbărilor survenite în mediul său. în condiţii de uscăciune seminţele se menţin în stare de repaus. Relaţia de simbioză între unele alge şi ciuperci dau naştere la un întreg grup sistematic de plante – lichenii. supravieţuirea gândacului de Colorado la tratamentele cu insecticide).) Programul Programul constă într-un set de reacţii ale sistemului la diferite condiţii de mediu. Un rozător în captivitate.) Autoreglarea Această însuşire este comună tuturor sistemelor biologice şi reprezintă un principiu esenţial al ciberneticii. Este consecinţa însuşirii fundamentale a sistemelor deschise de a întreţine un permanent schimb de substanţă şi energie cu sistemele înconjurătoare. O populaţie are însuşiri diferite şi noi faţă de organismele din care este alcătuită (longevitate nedefinită. Cu cât sistemul este mai complex. în condiţii de temperaturi ridicate şi umiditate scăzută. ca orice sistem cibernetic. ale unei populaţii sau 13 . g. Acest echilibru se realizează prin compensarea metabolică a pierderilor energetice şi materiale. aceste relaţii cu mediul duc treptat la dezorganizarea sistemului şi deci. In lumea vie toate funcţiile principale ale unui organism. cu însuşiri total diferite faţă de fiecare component luat în parte. iar cea dintre efector şi receptor poartă numele de conexiune inversă (feedback).) Echilibrul dinamic Echilibrul dinamic reprezintă starea caracteristică sistemelor biologice şi se manifestă prin menţinerea stării de stabilitate a acestora. Astfel. De exemplu. însă dacă temperaturile scad şi umiditatea este suficientă. este organizat într-un mod care să-i permită: receptarea informaţiei si prelucrarea ei. biocenoză. organismul uman îşi menţine temperatura în jur de 36. care îi dă posibilitatea de a se opune la perturbările aleatoare ale mediului (fig. diferitele constante ale mediului intern (de exemplu. adică proprietatea organismelor de a-şi menţine între limite foarte strânse. structură genetică etc. Orice sistem biologic. acestea se menţin cu aproximaţie între aceleaşi limite. în urma căreia sistemul reacţionează la stimuli în sensul autoconservării. Noile însuşiri ale sistemului provin din interacţiunile părţilor componente. O biocenoză are însuşiri diferite de cele ale populaţiilor componente. f.) Heterogenitatea Orice sistem biologic este alcătuit din elemente (subsisteme) mai mult sau mai puţin diferite. Între elementele componente ale sistemului biologic se manifestă corelaţii. un erbivor care aparţine unui grup devine mult mai vulnerabil la prădători în cazul izolării de comunitate. o anumită structură pe vârste. Un program reprezintă tocmai una dintre stările posibile ale unui sistem biologic sau modul cum reacţionează un sistem biologic.4°C). La sistemele lipsite de viaţă. d. ecosistem şi toate celelalte sisteme biologice. la dispariţia lui ca sistem (de exemplu. e. cu atât corelaţiile sunt mai numeroase. Prin acest echilibru dinamic se realizează homeoestazia. stânca sub acţiunea picăturii de ploaie). Heterogenitatea indivizilor unei populaţii permite supravieţuirea sa în condiţii nefavorabile (de exemplu. O altă consecinţă a integralităţii constă în faptul că un element component al întregului. Deoarece un sistem are mai multe stări posibile. înseamnă că are mai multe programe.părţilor componente. pe sexe. Sistemele biologice nu tind spre un grad de heterogenitate maximă ci optimă. în tensiunea stresului. 2).

) Populaţia Populaţia reprezintă totalitatea indivizilor din aceeaşi specie. Comparativ cu celelalte niveluri de organizare a materiei vii.). A.) Organismul sau individul Organismul reprezintă un mod fundamental de organizare a materiei vii si are ca lege specifică metabolismul (schimburi materiale şi energetice cu mediul).c E E Conexiune inversă R C. biomul şi biosfera. într-o măsură mai mare sau mai mică. funcție esenţială a indivizilor. populaţia. Autoreglarea la nivelul ecosistemelor: numărul indivizilor dintr-o populaţie prin relaţia pradă – prădător sau alte mecanisme. ecosistemul.dispozitivul de recepție . pe sexe etc. 1982] 2 . Exemple de autoreglare în organism: concentraţia de glucoză în sânge. menţinerea temperaturii corpului.centrul de comandă . biocenozei şi ecosistemului. a prolificităţii.dispozitiv efector Fig.biocenoze sunt continuu controlate prin sisteme de tip feedback. indivizii biologici au cea mai pronunţată integralitate. a structurii pe vârste. 3 . Sisteme studiate de ecologie Orice sistem este alcătuit din subsisteme şi face parte dintr-un sistem mai vast. Acest proces permite integrarea organismului în mediul său ambiant. Datorită metabolismului se asigură capacitatea biosistemelor din nivelurile supraindividuale de a acumula şi transfera materie. B. Descrierea formală a populaţiei se poate face prin caracterizare numerică şi prin 14 .. energie şi informaţie. care trăiesc pe un teritoriu bine delimitat si este treapta supraindividuală cea mai simplă de organizare a sistemelor vii (exemplu: merii dintr-o plantație. populația de Taraxacum officinalis din livadă etc. la nivelul populaţiei. Schema autocontrolului [Botnariuc și Vădineanu. Prin indivizi se face întregul schimb de substanţă şi energie cu mediul şi de aceea este considerat veriga de bază în organizarea materiei vii. biocenoza. Individul poate exista numai în contextul populaţiei şi al speciilor şi orice fenomen care se petrece la nivelul său se reflectă. toate insectele de Anthonomus pomorum din plantaţia respectivă. 2. a presiunii sângelui etc. Dintre sistemele studiate de ecologie menţionăm: organismul. biotopul şi habitatul. O populaţie poate răspunde la acţiunea unui duşman sau la modificarea cantităţii hranei în diferite moduri: modificarea ritmului reproducerii.c E . Conexiune directă Stimuli R Răspuns R C.

etiolarea plantelor. iar în final la deşertificare. epuizarea rezervelor de apă şi substanţe nutritive din sol sau eliminarea celor mai productive animale care sunt şi mai vulnerabile. rata mortalităţii şi coeficientul creşterii numerice. Subaglomerarea poate conduce la: micşorarea riscului de apariţie a epidemiilor. mortalitatea este una ecologică. Prin rată înţelegem raportul dintre o creştere sau scădere şi mărimea faţă de care are loc creşterea. Aşadar. după relaţia: q = n – m în care: q = coeficientul creşterii numerice n = numărul de indivizi născuţi 15 . Exemplu: creşterea excesivă a efectivului de animale domestice din savanele africane. Dinamica populaţiei este variaţia în timp a efectivului. din pricina şanselor mai mari de contact a indivizilor sănătoşi cu cei bolnavi. În evoluţie. în cazul supraexploatării păşunilor. când densitatea este mai mică decât cea pe care spaţiul este capabil să o suporte. Parametrii ce caracterizează dinamica populaţiei. crearea celor mai favorabile condiţii (microclimat umed) pentru realizarea infecţiilor bacteriene şi micotice la plante. Coeficientul creşterii numerice rezultă din diferenţa dintre natalitate şi mortalitate. deoarece moartea indivizilor este strâns legată de condiţiile de mediu. izbucnirea epidemiilor. În realitate. sunt: rata natalităţii. lipsa unei valorificări superioare a terenului fertilizat în vederea obţinerii de producţii agricole. fără pierderi şi imigrări. densităţii şi structurii de vârstă a populaţiei. Consecinţele supraaglomerării sunt: declanşarea luptei pentru existenţă. urmată de degradarea biotopului. Rata mortalităţii se exprimă matematic astfel: Rm = m/M în care: Rm = rata mortalităţii m = numărul de indivizi morţi M = efectivul populaţiei Dacă mortalitatea ar depinde numai de uzura organismului şi de factorii fiziologici am putea vorbi de o mortalitate fiziologică. Din acest punct de vedere putem întâlni situaţii de supraaglomerare. omul a dereglat mecanismele de control ale populaţiilor. eliminarea posibilităţii de refacere a populaţiei. dependentă de condiţiile de mediu. distrugerea covorului vegetal. atunci când efectivul de indivizi este prea redus. Densitatea populaţiei exprimă numărul sau biomasa (cantitatea de substanţă organică acumulată în unitatea de timp) indivizilor unei populaţii pe unitatea de suprafaţă şi volum. respectiv scăderea în unitatea de timp. care a condus la distrugerea păşunilor prin suprapăşunat. nu sunt favorizate populaţiile care asigură doar natalitate maximă dacă nu realizează şi supravieţuirea maximă. de aceea. ferite de atacul animalelor carnivore. când populaţia depăşeşte capacitatea de suportare a spaţiului și subaglomerare. pe de o parte. în ecosistemele naturale fiecare populaţie tinde spre o densitate optimă. Rata natalităţii se exprimă prin relaţia: Rn = n/N în care: Rn = rata natalităţii n = numărul de indivizi născuţi N = efectivul populaţiei Distingem la acest parametru o natalitate fiziologică.stabilirea densităţii populaţiei. Din păcate. atunci când aceasta depinde doar de potenţialul biotic (capacitatea populaţiei de a produce urmaşi viabili) al populaţiei şi o natalitate ecologică care este şi cea reală. dacă o considerăm un sistem închis. atât supraaglomerarea cât şi subaglomerarea sunt nefavorabile supravieţuirii populaţiilor. şi a micşorării rezistenţei la boli din cauza subnutriţiei.

echitabilitatea. Exemplu de biocenoză într-o plantaţie de măr: o populaţie de meri. microfaună. care nu-i mai permite refacerea.) Biocenoza Termenul de biocenoză (lb. koinos = comun). o populatie de Sonchus arvensis (buruiană anuală).) şi conduc la eliminarea unui număr mare de indivizi. C.numărul total de indivizi. Dacă numărul indivizilor din populaţie este redus sub o anumită limită. uraganele.) Biotopul şi habitatul Biotopul este locul (spaţiul) de trai al unei biocenoze [Odum. Elementele componente ale biotopului provin si aparţin litosferei. sub aspect cantitativ. 1971]. pomorum (gărgăriţa florilor de măr). pornind de la un număr mic de indivizi. cutremurele. Factorii abiotici nu au valori constante ci variază în timp şi spaţiu. mareele etc. prin acţiunea selecţiei naturale. Particularităţile fiecărui biotop condiţionează existenţa unui anumit tip de biocenoză.1. reprezintă un sistem (grupare) de indivizi biologici din diferite specii ataşaţi unui anumit biotop. după formula: Rq = Rn – Rm în care: Rq = rata creşterii numerice Rn = rata natalităţii Rm = rata mortalităţii Rata creşterii numerice este dependentă atât de potenţialul biotic al populaţiei cât şi de condiţiile de mediu. Sukacev (1961) consideră că biocenoza este alcătuită din: fitocenoză (totalitatea plantelor superioare). de o anumită amploare. Exprimarea unor raporturi cantitative precum şi stabilirea relaţiilor de grupare dintre speciile unei biocenoze. diversitatea etc. zoocenoză (totalitatea speciilor de animale consumatoare de substanţă organică) şi microbiocenoză (microfloră. Factorii abiotici şi efectele lor ecologice sunt prezentate pe larg în subcapitolul 3. genotipul noii populaţii poate fi diferit de cel al populaţiei iniţiale. Din prima categorie fac parte: alternanţa zinoapte. Efectul ecologic al factorilor cu caracter de regim constă în adaptare. cu o anumită frecvenţă. o populatie de V. bios = viaţă. dominanţa.numărul total de specii din biocenoză. Aceste variaţii pot avea caracter de regim sau caracter perturbator. D. introdus în ştiinţă de către Karl Mőbius. poate fi făcută prin folosirea unor indici (frecvenţa.. . inaequalis (rapăn). vulcanii etc. afinitatea. modificându-se şi relaţiile ei cu alte populaţii. poate să dispară. a diversităţii ecologice a biocenozelor se vor stabili: . abundenţa. Variaţiile neregulate. Dacă populaţia se reface. Un loc central în structura biocenozei îl ocupă fitocenoza.). 16 . uneori chiar catastrofală. succesiunea anotimpurilor. Limitele între care oscilează aceste variaţii devin limite de toleranţă ale populaţiei sau speciei faţă de factorul dat. biomasa totală şi repartizarea pe specii. 1984]. Toate acestea alcătuiesc biocenoza din livada respectivă. iar habitatul este mediul de trai al speciei (populaţiilor şi chiar al organismului individual) [Puia şi Soran. Pentru studierea. hidrosferei si atmosferei. Aceste fenomene au variaţii periodice. microorganisme). greacă.m = numărul de indivizi morţi Adesea se foloseşte rata creşterii numerice. perturbatoare ale factorilor abiotici depăşesc ca amploare limitele variaţiilor de regim (exemple: furtunile. o populație de Lumbricus terrestris (râmă) etc. o populatie de A.

Cu cât numărul de specii va fi mai mare.) și numărul speciilor va fi mai mare.ecosisteme marine 17 . fiindcă nu posedă un ciclu biogeochimic propriu. Relaţiile homotipice şi heterotipice din cadrul biocenozelor sunt prezentate detaliat la subcapitolul 3. Ecosistemele se pot clasifica în patru grupe mari: . atunci când biotopurile sunt neuniforme. pe o suprafaţă în pantă. cu atât comunitatea de specii este mai stabilă şi mai omogenă. cu atât va fi mai mare numărul de specii ale biocenozei. Plecând de la constatarea că unele biocenoze. heleștee. animale. cu cât au fost mai mult timp omogene. Aceste două componente se întrepătrund atât de puternic încât separarea lor în spaţiu este imposibilă. Thienemann (1926) a formulat două principii biocenotice fundamentale: a. este una esențială pentru securitatea alimentară a omenirii pe termen lung (vezi subcapitolul 11. Ecosistemele sunt sisteme dinamice ale biosferei în care speciile sunt producătoare si consumatoare. respectiv cele rezistente la elementul respectiv. au număr foarte diferit de specii. dar acestea vor fi reprezentate de efective mai mari. în Delta Dunării. deoarece în condiţii optime de biotop vor găsi condiţii de creştere şi dezvoltare mai multe specii însă acestea nu vor putea realiza efective populaţionale foarte mari. O băltoacă temporară cu apă de ploaie în pădure nu este un ecosistem. Băltoaca nu este ecosistem deoarece este împiedicată formarea unor conexiuni stabile între vieţuitoare şi mediu. spre deosebire de terenurile nesupuse eroziunii. o cultură agricolă sunt ecosisteme alcătuite din biocenoză (plante. De exemplu. b. supusă eroziunii. Astfel. un ciclu biogeochimic local. cu atât numărul indivizilor va fi mai mic.4. Din contra. diversitatea speciilor va fi săracă. cu condiţii vitrege de viaţă.relaţiile dintre numărul de indivizi şi numărul speciilor din biocenoză. E. vegetaţia se va modifica în funcţie de gradul de eroziune. Spre exemplu. bălți. Ecosistemul posedă o definită structură internă şi un ciclu intern al materiei. din cauza luptei pentru existenţă (exemplu: biodiversitatea extrem de bogată din pădurile ecuatoriale). ele vor „găzdui” numai acele specii care pot suporta condiţiile respective. într-un sol sărăturat sau poluat vor rezista numai speciile halofite. ape curgătoare. De exemplu. mai mic iar lupta pentru existenţă fiind mai redusă se vor realiza efective populaţionale mai mari. Un al treilea principiu a fost formulat de Franz [Tischler. la un număr de indivizi egal. lacuri. Numărul acestor specii va fi. plauri.) Cu cât condiţiile de mediu dintr-un biotop au avut continuitate mai mare în dezvoltarea lor. Aşadar.) Ecosistemul Ecosistemul este unitatea structurală şi funcţională a ecosferei ce cuprinde biocenoza si biotopul. Ecosistemul integrează într-un tot unitar biocenoza (componenta vie) şi biotopul (componenta nevie). cu atât biocenoza va fi mai săracă în specii. comparativ cu Câmpia Bărăganului unde biotopul fiind mai uniform și biodiversitatea este mai redusă. Ecosistemele sunt unităţi funcţionale ale biosferei în care viaţa şi mediul sunt inseparabil reunite într-un spaţiu restrâns.) Cu cât sunt mai variate condiţiile de existenţă dintr-un biotop. Importanța diversității agricole. unde comunitatea de specii se menţine nemodificată timp mai îndelungat. păduri etc. Principiile biocenotice fundamentale prezentate mai sus arată că numărul de specii se află în relaţie de inversă proporţionalitate cu numărul de indivizi. datorită diversității habitatelor (dune de nisip. microorganisme) şi biotop (spaţiul ocupat de biocenozele respective). un parc.2. între ele stabilindu-se relaţii sub formă de lanţuri si reţele trofice.) Cu cât sunt mai uniforme condiţiile de existenţă dintr-un biotop. ci numai o parte din ciclul biogeochimic local al ecosistemului de pădure.. o pădure. desigur.). atât interspecifică cât și intraspecifică.4. 1975]: c.

tufişuri. 3): I. vegetaţie luxuriantă. insulele Canare. plante spinoase etc. combinate cu temperaturi joase. 5. caracteristică ţărmurilor marine mlăştinoase) II. biomul stepelor. peninsula Scandinavă. păduri şi tufărişuri subtropicale xerofite. biomul formaţiunilor lemnoase din zonele tropicale şi subtropicale: a. b. Noţiunea de biom se aplică atât la mediile de viaţă terestre cât şi la cele acvatice. 6. cu multe straturi. biomul lotic (sau reofil) al izvoarelor şi apelor curgătoare 2. terenul devenind arid. 4. corespunzând zonărilor geografice. sudul Japoniei. situată între zonele arctice acoperite de tundră şi zonele acoperite de stepă. biomul deltaic. răspândite în zone din America de Sud.ecosisteme antropogene F. b. biomul palustru . bogate în liane şi specii epifite. Este o zona lată care se întinde peste toată Siberia. păduri şi tufărişuri cu frunze căzătoare. păduri subtropicale umede (reprezentate de păduri subtropicale umede și întinse care populează zone din America de Nord – Florida – Africa de Sud. Biomurile terestre se recunosc mai ales datorită plantelor. biomul mlaştinilor 5.. biomul pădurilor de conifere boreale (taigaua) – regiune împădurită. păduri tropicale umede sempervirescente (păduri ecuatoriale. biomul oceanic III. În timpul sezonului ploios vegetaţia este luxuriantă. c.al bălţilor 4. biomul tundrelor care include tundrele arctice şi cele alpine: 18 .) Biomurile acvatice continentale: 1. temperate. Biomurile descrise pe Terra sunt următoarele (fig. Savana este o asociaţie vegetală specifică zonelor subtropicale şi este formată din ierburi înalte şi tufişuri rare de arbuşti spinoşi şi arbori. Africii. 7.ecosisteme de ape interioare . nivo-glaciare. Stepa este o întindere de pământ arid (tipică Asiei şi Europei orientale) cu vegetaţie compusă din graminee. c. biomul savanelor. sud-estul Australiei. Australiei şi Indiei. 2.ecosisteme terestre . biomul marin 2. Madagascar. păduri de conifere. b. cu frunze dure şi mate. Noua Guinee. creează condiţii bune de umiditate. caracterizate prin precipitaţii abundente în tot timpul anului. Africa. biomul formaţiunilor lemnoase din zona temperată: a. determinate de zonele latitudinale ale planetei. biomul lacustru (sau lentic) .. 3. Precipitaţiile anuale variază între 250 şi 1000 mm/an. tropicale şi subtropicale.al lacurilor 3.) Biomurile terestre: 1. Scoţia şi continuă în America de Nord. Savana este creaţia celor două anotimpuri: cel ploios (vara) şi cel secetos (iarna). Acestea. Noua Zeelandă). Asia).) Biomul Biomul (ecosistem major) este formaţiunea biotică majoră alcătuită din mai multe ecosisteme cu structură generală asemănătoare. inclusiv mangrovele (vegetaţie tropicală de arbori şi arbuşti cu rădăcini adventive. iar în perioada secetoasă aceasta moare. biomul deşerturilor: a. Cuprind zone ale Americii de Sud. d. Estul Chinei. formând o centură boreală de conifere şi mesteceni.) Biomurile marine şi oceanice: 1. păduri tropicale cu frunze căzătoare. Tasmania.

Aici există temperaturi scăzute şi vara şi precipitaţii de 25 mm/an. în timp ce stratul inferior rămâne îngheţat. b. secondaţi de tufişuri şi arboret pitic cu sol care se topeşte pe timp de vară. cu perioadă scurtă de vegetaţie. din regiunea arctică) este caracterizat ca zonă de graniţă a copacilor.2 oC.) arctice (peisaj climatic extrem. grote şi din reţeaua interstiţială. 19 . cu viaţa din peşteri. precipitaţiile peste 1200 mm/an. temperatura medie anuală este de . la altitudini de peste 2200 m. IV. cu condiţii foarte grele pentru vegetaţie.a. faună care se dezvoltă în golurile nisipoase.etaj bioclimatic situat la limita superioară a etajului alpin. iar perioada de vegetaţie de 70 zile/an.) Biomul subteran. Sunt zone bogate în petrol şi minereuri. pe câţiva centimetri. microfaună a sistemului nisipos al litoralurilor marine şi al apelor dulci.) alpine .

Savana cu arbori. 14. 12. Păduri tropicale umede sempervirescente. 1968]. 11. 4.Fig. 9. Savana cu ierburi.. Stepele din zona temperată. 10. Harta vegetaţiei Globului. Semideşertuiri. [Brockmann şi colab. Păduri mixte de foioase si de conifere boreale. 5. 8. 6. 13. 2. Păduri tropicale cu frunze căzătoare şi păduri tropicale xerofile. Păduri subtropicale umede. Păduri de foioase caducifoliate din zona temperată. Păduri de conifere . Păduri şi tufărişuri sempervirescente cu frunze dure mediteraneene. 3. Silvostepe. 1. 3. Deserturi. 7. Mangrove.

Tundra. 16. 17. Silvotundra. Deserturi reci nivoglaciare 31 . 18.boreale. Vegetaţie alpină seminivală. 15. 20. Tundra montană. Vegetaţia ierboasă xerofilă montană din zona caldă. 19.

atât pentru limita lor inferioară cât şi pentru cea superioară. viermii. formulată de von Liebig (1840) “dezvoltarea plantei este dependentă în primul rând de acel element chimic din sol care are concentraţia cea mai scăzută”.temperatura. echinodermele şi cordatele. oferindu-le şanse diferite de supravieţuire. Aşadar. adică numai partea crustei terestre locuită de organisme. expoziţia). Factorii abiotici Mediul este constituit din anumite componente care acţionează asupra organismelor. Regnul Animalia are cel mai mare număr de specii.) Biosfera In sens strict biologic biosfera cuprinde numai învelişul vitalizat al Pământului.385.insecte. Factorii abiotici exercită o acţiune de selecţie a speciilor ce urmează să compună biocenoza. factorii mecanici (vântul. Din categoria factorilor abiotici fac parte: factorii fizici (factorii climatici . Principalele încrengături ale regnului vegetal sunt . bioxidul de carbon. muşchii. 2001]. celenteratele. reuneşte specii asemănătoare bacteriilor care trăiesc adesea în condiţii de mediu extreme. factorii chimici (azotul. optimul său de dezvoltare. considerat ca fiind evoluţionar distinct. 21 . cobaltului şi a manganului din hrană. Conform Legii minimului. este ceea ce putem numi filtru de biotop [Puia şi colab. Biosfera se extinde în spaţiu până unde se găsesc substanţe biogene (materiale rezultate prin activitatea organismelor).1. mişcările apei). Regnul vegetal cuprinde aproximativ 300 mii specii iar regnul animal aproximativ 1. Această lege este valabilă şi pentru lumea animală. umiditatea . Capitolul 3 FACTORII ECOLOGICI 3. Animalia şi Plantae.000 specii. domeniu care include patru regnuri: Protista. oxigenul. Fungi. In regnul vegetal se remarcă numărul mare al angiospermelor iar în regnul animal numărul mare al artopodelor (încrengătura de nevertebrate . desigur. In ecologie se utilizează tot mai frecvent termenul de ecosferă pentru a sublinia unitatea între biosferă în sens strict (totalitatea organismelor vii) și substratul ei abiotic (toposferă). mări și oceane. biosfera cuprinde totalitatea ecosistemelor de pe Pământ.și focul). gimnospermele şi angiospermele – iar ale regnului animal . de specii cunoscute şi descrise. moluştele. Ea se întinde câţiva metri în profunzimea solului si câteva mii de metri în atmosferă. Cele două extreme delimitează. În explicarea acţiunii factorilor abiotici asupra vieţuitoarelor vom menţiona numai acţiunea de factor limitant aplicabilă tuturor factorilor abiotici. altfel spus. al treilea domeniu este Eucarya. acvatică sau terestră. planta nu se va dezvolta normal chiar dacă toate celelalte elemente chimice esenţiale se găsesc în cantitate suficientă. în absenţa cuprului.protozoarele. substanţele minerale din sol). lumina.G.. Este vorba. acarieni). spongierii. salinitatea. specii cu nucleu propriu-zis. apa. iar domeniile Bacteria şi Archaea sunt cele mai puţin cunoscute [Primack și colab. vitele vor suferi de boli fiziologice grave. Biologii moderni recunosc în lumea vie trei domenii cu şase regnuri: primul domeniu şi regn este Bacteria şi include speciile unicelulare fără nucleu propriu-zis.. al doilea domeniu şi regn este Archaea.talofitele. pteridofitele. factorii geografici (panta. pentru fiecare organism. artropodele. influenţându-le manifestările vitale. De exemplu. pH-ul. altitudinea. 2002].

prin urmare. pupă. Temperatura Temperatura este unul dintre factorii ecologici principali cu rol limitativ pentru structura biocenozelor şi este condiţionată de poziţia geografică pe glob. 3. Trebuie precizat faptul că.3°C.1. Pentru o anumită specie. Aceste aspecte prezintă o importanţă deosebită pentru controlul dăunătorilor la plantele de cultură. La acarianul roşu al pomilor (Panonychus ulmi Koch) numărul generaţiilor într-un an variază în funcţie de temperatură astfel: majoritatea ţărilor europene cu climat continental 4-6. temperatura optimă va fi şi ea diferită. în timp ce. Sub această temperatură. adult) şi activităţile enzimatice esenţiale sunt diferite. În prezenta lucrare se va insista asupra temperaturii.1. iar în România 6 generaţii anuale [Manolache şi colab. pentru a face parte dintr-un ecosistem anume. alături de foc. Pentru a-şi desăvârşi dezvoltarea. unul dintre criteriile care se iau în considerare este criteriul ecologic. specia nu se va putea instala în ecosistemul dat. temperatura reprezintă un factor important care poate limita răspândirea geografică a multor specii. fiecărui stadiu de dezvoltare îi corespunde o anumită sumă a temperaturilor efective. temperatura optimă este temperatura la care creşterea şi dezvoltarea se face cu pierderi minime de energie. după condiţiile climaterice locale.1. temperatura optimă va fi tocmai temperatura din această zonă. La diferite specii dezvoltarea are loc numai începând de la o anumită temperatură numită temperatura zero a dezvoltării (t0). populaţiile sunt adaptate la un anumit regim termic optim. dezvoltarea nu mai are loc. Această sumă reprezintă o caracteristică a speciei şi se poate calcula după formula : K = (t . unele specii pot avea două sau mai multe generaţii pe an. Factorii climatici Factorii climatici fac parte din categoria celor fizici. Astfel. luminii și apei ca factori ecologici. relaţia dată este valabilă numai în condiţiile în care toţi ceilalţi factori sunt în limite normale. expoziţie. în diferite faze de dezvoltare individuală (ex. fiecare organism trebuie să întrunească acea sumă a temperaturilor efective care să-i permită ajungerea la maturitate sexuală şi la producere de urmaşi. condiţiile de hrană nefavorabile pot prelungi durata de dezvoltare a individului.t0) d unde d este numărul de zile. la 18. Temperaturile situate deasupra lui zero ecologic şi la care dezvoltarea se desfăşoară normal.. sumă cunoscută în ecologie sub denumirea de constantă termică (K). Desigur că. ou. fiecare specie are nevoie de o anumită sumă a temperaturilor efective. poartă numele de temperatură eficientă sau temperatură efectivă şi reprezintă diferenţa dintre temperatura la care se află organismul (t) şi temperatura zero a dezvoltării (t 0). deci la o anumită amplitudine a variaţiilor de temperatură şi nu la o anumită temperatură constantă. În figura 4 se poate observa relaţia dintre temperatură şi durata dezvoltării speciei Laspeyresia pomonella.3. În caz contrar. iar enzimele funcţionează cu randament optim într-o anumită zonă a variaţiei termice. iar constanta termică pentru o generaţie însumează 624°C [Perju. în regiunea centrală şi sudică a Bulgariei 9 generaţii pe an. Dacă suma temperaturilor efective este mai mare. viermele merelor are zero biologic de 9°C.1.2°C se prelungeşte la 32 de zile [Lefter şi Minoiu. pantă etc. Astfel. 1990]. 1995]. dezvoltarea embrionară a viermelui merelor durează 6 zile la temperatura de 22. Deci. De exemplu. deoarece pentru avertizarea stropirilor.. Desigur că. 22 . în care se face tratamentul fitosanitar. inclusiv a stadiilor vulnerabile. larvă. chiar dacă temperatura este corespunzătoare. 1978]. Deoarece toate procesele metabolice sunt de natură enzimatică.1. De aici rezultă că. De exemplu.

În cazul trecerii organismelor în stare de anabioză sau criptobioză (sporii unor bacterii sau ciuperci. suma globală a temperaturilor pentru cultura economică a soiurilor de viţă de vie.) fiindu-i necesară o anumită sumă a gradelor de temperatură. înflorit etc. La pomii fructiferi. cu maturare timpurie şi mijlocie a strugurilor. 1990] La plante. iar la arbuştii fructiferi de 4-5°C. se utilizează mai frecvent suma globală a gradelor de temperatură. la peste 19°C. ouă de 23 .Fig. iar pentru cultura soiurilor cu maturare târzie de minim 3000 . Un alt indicator al temperaturii la viţa-de-vie este temperatura medie din luna cea mai caldă a anului care va da direcţia principală de producţie în podgoria respectivă. trebuie să fie de minim 2900°C. Depăşirea limitelor superioare sau inferioare de temperatură ale unei specii (populaţii) poate conduce la eliminarea acesteia din ecosistemul respectiv. de la pornirea în vegetaţie până sfârşitul vegetaţiei sau o anumită fază de vegetaţie (tabelul 1). ştiut fiind că procesul de acumulare a zaharurilor în fruct este dependentă de temperatură. la peste 21°C. unele organisme pot supravieţui acestor condiţii prin hibernare sau migrare. În anumite condiţii. Scăderea temperaturii sub zero biologic nu are efecte negative ireversibile. Relaţia dintre temperatură şi durata dezvoltării speciei Laspeyresia pomonella [Lefter şi Minoiu. 4. 1995].3200°C. La viţa de vie. ci conduce doar la o stagnare a unor procese biologice care vor fi reluate odată cu revenirea la valori de temperatură active. deşi pragul biologic inferior este de aproximativ 6-8°C. Suma minimă a temperaturii efective pentru cultura soiurilor de viţă de vie (la t 0 = 10°C) cu maturare foarte timpurie este de 1000°C. obţinută prin însumarea temperaturilor medii zilnice ce depăşesc 0°C. iar gradul alcoolic al vinului depinde de cantitatea de zahăr. Oprea (1995) arată că. vinuri cu denumire de origine controlată (DOC) şi trepte de calitate (DOCC) [Oprea şi Cotea. dacă temperatura medie a lunii celei mai calde nu depășește 17°C se pot realiza numai vinuri de consum curent. vinuri de calitate superioară. seminţe de plante. chiar dacă ceilalţi factori abiotici se situează între limite normale. cerinţele faţă de temperatură variază în funcţie de faza de vegetaţie. Fiecărei fenofaze (dezmugurit. Astfel.

rezistenţă ale insectelor etc.) schimburile metabolice aproape încetează, spre a fi reluate în condiţii favorabile de temperatură şi umiditate. Tabelul 1 Suma gradelor de temperatură pentru unele specii pomicole [Dragomirescu, E., 1992] Specia Total perioadă de vegetaţie 2.400 - 3.700 2.900 Suma gradelor de temperatură Dezmugurit Înflorit 182,2 190,4 230,7 196,0 78,7 86,9 314,8 321,0 293,0 373,6 625,1 243,8 -

Cireş Prun Cais Piersic Zmeur Coacăz roşu Viţă de vie

Coacerea fructelor 974,2 1218,4 1130,6 -

Limitele de toleranţă ale organismelor vii, privind rezistenţa la temperatură, sunt cuprinse între - 272°C la tardigrade (animale microscopice din iazuri, băltoace și alte habitate) [Bright şi colab., 2001] până la peste 100°C, la unele bacterii din apropierea izvoarelor sulfuroase vulcanice [Bourdial şi colab., 2002]. Creşterea biomasei şi creşterea numerică a speciei este posibilă între anumite valori-limită, adică între concentraţia minimă şi maximă a factorului limitativ, la care nu mai este posibilă realizarea funcţiilor vitale. Între aceste valori limită se întinde domeniul de toleranţă. Pentru agricultură cunoaşterea domeniului de toleranţă a insectelor dăunătoare este foarte utilă pentru strategia de combatere a paraziţilor vegetali. Astfel, păduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciousus) - dăunător polifag foarte periculos, mai ales pentru pomicultură - rezistă la temperaturi de - 18°C dar dacă acestea coboară la - 32°C proporţia indivizilor morţi poate ajunge până la 90% [Lefter şi Minoiu, 1990]. Ciclul evolutiv al bacteriilor şi ciupercilor fitopatogene este în strânsă legătură cu temperatura atmosferică. De exemplu, rapănul mărului (Venturia inaequalis) începe proiectarea eşalonată a ascosporilor din asce numai la temperaturi de peste 2°C [Bobeş, 1980; Pârvu, 2000]. Cunoaşterea ecologiei paraziţilor vegetali este esenţială în activitatea de prognoză şi avertizare. Chiar şi evoluţia unor fitovirusuri este influenţată de factorul temperatură. Maxim şi colab. (2002) constată că virusul Prune Dwarf (PDV) la cireş este mult mai afectat de temperaturile atmosferice negative din timpul iernii decât virusul Prunus necrotic ring spot (PNRSV). Cercetările aceloraşi autori arată că temperaturile ridicate (38 - 44,3°C) de la termoterapie inhibă într-o măsură mai mare replicarea virală şi migrarea virusului spre vârfurile de creştere la PDV, comparativ cu PNRSV. Temperaturile minime absolute sunt un factor important în stabilirea arealului culturilor. De exemplu, zonele sau localităţile cu temperaturi frecvente sub - 24°C sunt nefavorabile pentru cultura migdalului, caisului şi a piersicului, în timp ce, majoritatea soiurilor de măr prun şi vişin rezistă şi la temperaturi de - 35°C, fără a se înregistra pagube însemnate [Popescu şi colab., 1992]. Rezistenţa la temperaturi scăzute a plantelor de cultură este diferită nu numai de la o specie la alta ci şi de la un soi la altul şi de la un organ la altul. De pildă, mugurii floriferi de măr rezistă la -32...-40°C, în timp ce, florile deschise doar la -2...+2°C [Zăpârţan, 2004]. Gerurile care vin treptat sunt mult mai puţin dăunătoare decât cele care vin brusc deoarece permit desfăşurarea normală a proceselor de călire a pomilor.
24

Gerurile de revenire de la sfârşitul iernii, după perioade mai călduroase, sensibilizează de asemenea pomii la temperaturi scăzute. Un alt aspect extrem de important legat de influenţa temperaturii asupra plantelor de cultură este vernalizarea, acţiune a temperaturilor scăzute, dar pozitive, asupra desfăşurării fenomenelor morfologice ale florigenezei. Astfel, cerealele de toamnă nu vor înspica dacă seminţele germinate nu sunt ţinute la temperaturi cuprinse între 0 - 7°C timp de 25-80 de zile, în funcţie de originea soiurilor (nordică sau sudică). Laleaua (Tulipa sp.) nu formează flori, chiar dacă mărimea bulbilor este corespunzătoare, dacă aceştia nu sunt supuşi unui tratament termic de 50-60 de zile la 20°C, apoi la 9°C până la plantare. Pentru a germina, seminţele de măr şi păr, destinate obţinerii de puieţi, trebuie să fie păstrate timp de 90 de zile la 1 - 3°C, fie în depozite frigorifice, fie în zăpadă. La unele specii, temperatura de vernalizare este mai mare. Sunt specii la care vernalizarea nu este absolut necesară (Matthiola incana), ele putându-şi realiza mai lent iniţierea florală, în lipsa temperaturilor scăzute. Expunerea lor la temperaturi scăzute permite însă o dezvoltare mai rapidă. In funcţie de cantitatea de căldură ce ajunge pe Pământ au fost delimitate trei climate principale (cald, temperat şi rece), precum şi o zonalitate latitudinală a vegetaţiei. - zona pădurilor ecuatoriale, a savanelor şi a pustiurilor tropicale, caracteristică zonei calde; - zona pădurilor cu frunze căzătoare, a pădurilor de conifere şi a stepelor, răspândite în zona temperată; - zona pădurilor de conifere boreale şi a tundrei polare, specifică zonei reci. De asemenea, regimul termic diferit a mai determinat şi o zonalitate altitudinală a vegetaţiei, pe etaje. De exemplu, în ţara noastră au fost delimitate următoarele etaje de vegetaţie: etajul stejarului (gorunului), etajul fagului, etajul molidului, etajul jneapănului si ienupărului pitic si etajul pajiștilor alpine. In funcţie de cerinţele faţă de temperatură ale organismelor există următoarea clasificare: - Euriterme: organisme care suportă variaţii foarte largi de temperatură. Exemplu Passer domesticus (vrabia) care suportă temperaturi ce variază între – 30 şi + 37°C. - Stenoterme: organisme ce suportă variaţii foarte mici de temperatură. Aşa sunt larvele viermelui de mătase (Bombyx mori) care se dezvoltă între limite termice cuprinse între 20 si 23°C. - Mezoterme: organisme care se dezvoltă între limite medii de temperatură: lămâiul (Citrus limon), dafinul (Laurus nobilis), scorpionul (Euscorpius sp.) etc.. În raport cu reacţiile de modificare a temperaturii, animalele se grupează în două mari categorii: poikiloterme şi homeoterme. Poikilotermele sunt animale cu temperatura corpului variabilă după temperatura mediului înconjurător. Aici intră plantele şi speciile de animale lipsite de mecanisme fiziologice de termoreglare (ex. broaşte, peşti reptile etc.). Homeotermele includ păsările și mamiferele care au temperatura corpului aproape constantă, indiferent de modificările mediului ambiant. Atunci când variaţiile de temperatură au caracter de regim, selecţia duce la elaborarea diferitelor mijloace de adaptare morfologică, fiziologică, comportamentală. Aceste adaptări au rolul de a menţine balanţa termică a fiecărui individ, care poate fi exprimată prin ecuaţia foarte generală: intrări de energie = pierderi de energie Dintre mijloacele de adaptare morfologică amintim: dimensiuni mai reduse ale extremităţilor (picioare, coadă, gât, urechi) la mamiferele din regiunile reci, pentru ca pierderile de căldură să fie mai mici (exemplu: vulpea polară - Alopex galopus – are urechi foarte mici, bot scurt, cap rotunjit, vulpea sahariană - Megalotis zerda – are bot alungit, urechi
25

cu paviloane mari, iar vulpea europeană - Vulpes vulpes - forme intermediare) – legea lui Allen; creşterea dimensiunilor corpului la mamiferele nordului faţă de cele sudice, în cadrul unui grup sistematic dat – legea lui Bergmann (exemplu: pinguinul imperial – Aptenodytes forsteri – din Antarctica are lungimea corpului de 100-120 cm, iar greutatea de 34 kg, în timp ce, în insulele Galapagos – zona ecuatorială - trăieşte un pitic al pinguinilor – A. patagonica – cu o lungime de circa 60 cm şi o greutate de 4-5 kg). Termoreglarea la animalele mai mari este mult mai uşoară şi mai eficientă comparativ cu cele mici. Nu toate animalele urmează însă regula lui Bergmann (exemplu: struţii - cele mai mari păsări – şi cele mai mari feline de pe glob trăiesc astăzi doar în zonele calde). Alte adaptări de natură morfologică ale animalelor la temperatură: depunerea unui strat de grăsime sub piele la balenele, focile şi morsele din mările îngheţate ale Antarcticii, alungirea picioarelor la coleopterele deşertice pentru distanţarea corpului de suprafaţa fierbinte a nisipului, coloritul deschis al acestor insecte etc.. Menţinerea balanţei termice a fiecărui individ se realizează şi prin adaptări fiziologice şi comportamentale cum sunt: estivarea (adaptarea unor vertebrate şi nevertebrate la căldura şi uscăciunea anotimpului cald, prin ascunderea în diferite adăposturi unde temperatura este mai scăzută; în aceste condiţii nutriţia încetează, metabolismul scade); sinteza în corp a unor substanţe antigel la temperaturi scăzute (exemplu: diferite specii de amfibieni şi peşti din Antarctica); starea de amorţire la numeroase specii de nevertebrate (viermi, insecte în diferite stadii de dezvoltare), peşti, amfibieni, reptile, la care intensitatea metabolismului se reduce foarte mult, iar temperatura corpului se apropie de cea a mediului ambiant; somnul de iarnă (la mamifere heteroterme - veveriţa, cârtiţa, ursul - care vara se comportă ca homeoterme, dar iarna nu-şi pot menţine temperatura constantă aceasta coborând la 5-10°C); hibernarea (ariciul, diferite specii de lilieci, popândăi, şoareci, hârciogi la care frecvenţa respiratorie, ritmul cardiac şi alte funcţii fiziologice importante se reduc în mod semnificativ, uneori de zeci de ori faţă de normal); migraţia de iarnă, mai ales la păsări; aglomerarea unor animale poikiloterme în grup [exemplu – albinele care prin contracţii musculare („frison termoreglator”) nu permit scăderea temperaturii sub 13°C] etc.. 3.1.1.2. Lumina Lumina influenţează procesele morfo-anatomo-fiziologice ale plantelor. Din gama largă a spectrului radiaţiilor electromagnetice (raze gama, raze X, ultraviolete, spectrul vizibil, infraroşii, ultrascurte), spectrul vizibil pentru ochiul omenesc acţionează ca factor ecologic în ecosisteme, îndeplinind funcţii informaţionale şi energetice (fig.5).

Fig. 5. Spectrul electromagnetic [Wright și Patel, 1993]

Funcţia informaţională a luminii se referă în special la regnul animal iar cea energetică la plante, pentru procesul de fotosinteză. Energia radiaţiilor solare se împarte în 3 grupe: radiaţii infraroşii (59%), radiaţii din spectrul vizibil (40%) şi ultraviolete (1%). Spectrul radiaţiilor luminoase este cuprins între 4000 Å (lumină violetă) şi 7500 Å (lumină roşie) [Botnariuc şi Vădineanu, 1982]. Radiaţiile
26

în condiţii de lumină difuză. acumulată în substanţele organice. obiectelor înconjurătoare. murul (Rubus caesius). Helianthus annuus etc. În cazul unei păduri de stejar şi carpen. zmeurul (Rubus idaeus). agrişul (Grossularia reclinata). .sciofite (umbrofile). motiv pentru care va fi evitat de păsări. sunt dăunătoare. iar la o pădure de stejar şi mesteacăn de pe soluri sărace If = 46/ha [Fabian şi Onaca. care imită fluturele-monarh (Danaus plexippus). tutunul 2.400 lucşi [Criveanu.) de către alte animale care nu posedă asemenea mijloace. iar aceasta se exprimă prin indicele foliar (If). . iluminarea insuficientă conducând la fenomenul de etiolare (îngălbenire. Comparativ cu ceilalţi factori ecologici.200-2. Mimetismul constă în imitarea coloritului.000 lucşi. “Funcţia energetică a ecosistemelor “.1.helio-sciofite: coacăzul negru (Ribes nigrum). alungire) şi implicit la scăderea producţiei. Juglans regia. datorat hrănirii sale în perioada larvară cu laptele-câinelui. situată pe un sol bogat şi climat favorabil. care preferă lumina mai puţin intensă. de umbră. In cursul evoluţiei lor. Cerasus avium. Efectul informaţional cel mai general al luminii. De exemplu. confundându-le cu insectele pe care le imită. Cantitatea de fotosinteză este legată de mărimea suprafeţei foliare. grâul şi orzul 1.. Impatiens noli-tangere. Armeniaca vulgaris. care necesită lumină multă cum ar fi: Trifolium campestre. In sens ecologic. Fluturele imitator are un model aproape identic pe aripi. De aceea. calculat după formula: If = St f x 2/ St unde: Stf . Intensitatea luminii este foarte importantă pentru plantele de cultură. duşmanii (mai ales păsările) acestor insecte le vor evita.heliofite. dar potenţialul lor biologic se manifestă în condiţii de lumină deplină. o specie de fluture din America de Nord. Amaranthus retroflexus. cu lungime de undă scurtă. 1999]. În felul acesta. plantele s-au adaptat să trăiască în diferite condiţii de lumină.800-1. deoarece prin fotosinteză energia luminoasă este integrată în plante sub formă de energie potenţială chimică. 2001]. De exemplu. lumina este distribuită pe glob mult mai uniform. iedera (Hedera helix) etc. If = 5-8/ha. 27 . culorilor. Persica vulgaris. Aceste aspecte sunt detaliate la capitolul 5.. Acesta din urmă posedă o armă chimică defensivă deosebit de eficientă. pentru animale. constă în perceperea formelor. o serie întreagă de diptere (muşte) imită diferite himenoptere (viespi) – fig. 6.Suprafaţa de teren ocupat de plantele respective (de regulă 1 ha) Indicele foliar este egal cu suma suprafeţelor tuturor frunzelor de pe suprafaţa de teren luată în considerare înmulţit cu 2. Vitis sp. gusturi sau mirosuri neplăcute etc.Suprafaţa totală a frunzişului St .800. distanţelor. Din acest punct de vedere există trei categorii de plante: . mazărea necesită 11. mişcărilor. Pe această bază devine posibilă dezvoltarea unor mijloace de apărare sau de atac la diferite animale. care suportă semiumbra. Funcţia energetică a luminii este primordială pentru întreaga viaţă de pe planetă. Un alt „plagiator” este Limenitis archippus. importanţa radiaţiei solare constă în faptul că energia radiaţiilor din spectrul vizibil este folosită de plante în fotosinteză şi reprezintă intrarea de energie în fluxul energetic ce străbate ecosistemele. datorită radiaţiilor din spectrul vizibil al luminii. desenului şi a formei generale a. muşcături veninoase. Plantele au nevoie de un minim de lumină.ultraviolete. prin tehnologiile de cultură se va asigura distanţa corespunzătoare între plante pe rând şi între rânduri. pentru că parenchimul foliar fotosintetizant e situat pe ambele părţi ale frunzei.corpului unor animale ce posedă mijloace eficiente de apărare (ace cu venin. pentru înflorire. diferite ferigi de pădure care se dezvoltă bine în păduri. Amygdalus communis. cum sunt Oxalis acetosella. prin gustul său foarte neplăcut.

se aseamănă cu homocromia însă aici nu este imitat numai coloritul general ci şi desenul şi adesea forma unor părţi ale substratului (frunze. fără mijloace de apărare. desenele de pe corpul şerpilor (fig. culoarea şopârlei cenuşii. alge. Călugăriţa este o maestră în arta deghizării imitând exact forma unei frunze sau culoarea unei petale (fig. prezenţa lui poate să nu fie sesizată de victimă. ciuperci. Pe lângă sursa cosmică de lumină. Homocromie – vipera gaboon (Bitis gabonica) Fig. 2001]. la organismele mai evoluate are un rol informational: apărare. 7) și a unor specii de broaşte (fig. Mimetism . 28 .Syrphus ribesii (a). care rămâne esenţială pentru viaţa pe Terra. Astfel ea poate scăpa de prădători dar poate să-şi asigure şi hrana. Există şi o homocromie variabilă care constă în posibilitatea unor animale de a-şi schimba coloritul general în funcţie de substrat. cât mai ales la organismele acvatice. care imită viespea (Vespa crabo). insecte (licurici)]. metazoare etc. ramuri uscate etc. 8. 6. orbirea prăzii. Aşa sunt cameleonii care îşi pot asorta oricând culoarea cu cea a mediului înconjurător. mai există şi surse de natură biologică care au la bază fenomenul de bioluminiscenţă. În acest caz lumina este produsă de diverse procese chimice care au loc la nivelul individului. Homocromie – broasca cu corn (Megophyris montana) Imitația . o muscă. Un alt exemplu interesant este la pasărea Podargus strigoides (fig. Fig. atragerea prăzii. Acest fenomen se întâlneşte atât la unele specii terestre [bacterii. 7. 9). Exemple: culoarea verde a cosaşilor şi a lăcustelor.b Homocromia – este o adaptare a unor animale prin asemănarea coloritului general cu acela al substratului. La unele organisme (bacterii..) bioluminiscenţa nu are o semnificaţie adaptativă ci este un efect secundar al unor procese fiziologice. mai ales dacă stau nemişcate. 10). 8) care se confundă cu mediul ambiant etc.). astfel fiind mai greu de descoperit de către duşmani. întâlnirea pentru împerechere etc.(a) (b) Fig. în timp ce. prin prinderea insectelor care se aşază pe ea crezând că este o frunză sau o floare [Bright. Dacă duşmanul s-a adaptat în acest sens.

fenomen ce poartă numele de fototropism (sin. crizantemele. 1978]. 1982]. Imitaţie la pasărea gura. 10. iar larvele n-au putut ecloza [Manolache şi colab.Fig. În mod asemănător se comportă şi ridichile. plantele de zi lungă înfloresc la o durată a luminii de circa 15 ore/zi. Indiferent de poziţia plantei. în anumite intervale de timp.1.) plante de zi scurtă (ex. 3. migrarea păsărilor etc. În privinţa înfloririi. brânduşa de toamnă. vor cultiva aceste specii toamna şi primăvara. Fototropismul face posibilă orientarea frunzelor spre lumina optimă. cânepa etc. legumicultorii care doresc să obţină spanac şi salată pentru frunze.de.. când fotoperioada este scurtă. La producerea de sămânţă însă aceste culturi vor fi înfiinţate vara. iar plantele de zi scurtă la 10-11 ore/zi [Zăpârţan. la măr. morcovul etc.3. hrişcă. Spre deosebire de plante. durata perioadei de lumină a zilei influenţează intrarea în diapauză a numeroase nevertebrate. 2000] Fig. floarea-soarelui. Acest lucru se constată când plantele sunt iluminate unilateral. meiul. S-a constatat faptul că. Imitaţie la Mantis religiosa [Stockley. lumina declanşează mişcări de orientare spre sursa de lumină. atunci când ouăle au fost ţinute la întuneric.) şi plante indiferente la durata luminii zilnice (unele soiuri de porumb. Multe specii de animale planctonice sunt fototrope pozitive.. durata luminii depăşeşte nivelul critic. La plante. Animalele bentonice sunt fototrope negative [Botnariuc şi Vădineanu. Dacă la plantele de zi scurtă. spanacul. 2001] Fotoperiodismul este reacţia unui organism la modificări ale duratei zilei. Numeroase procese fiziologice (germinaţia seminţelor.1. Apa 29 . acarianul Panonychus ulmi a avut o evoluţie slabă a populaţiei. În funcţie de pretenţiile plantelor la durata perioadei luminoase a zilei avem plante de zi lungă (ex. ele se vor menţine în stare vegetativă.broască (Podargus strigoides) din Asia şi Australia [Bright și colab.. heliotropism). pentru găsirea hranei. 2004]. crinul. unele cereale. ceea ce este foarte important pentru plante [Milică şi colab. înfloritul. salata. frunzele îşi vor orienta limbul în aşa fel încât lumina să cadă perpendicular. la animale deplasarea se poate face atât spre sursa de lumină (fototropism pozitiv) cât şi dinspre sursa de lumină (fototropism negativ). formarea bulbilor şi a tuberculilor etc. tomate etc. orezul. ele ridicându-se în treimea superioară a apei. De exemplu. dezvoltarea embrionară a fost oprită în faza ei finală. Astfel.) depind de alternarea perioadelor de lumină şi întuneric. Unii autori au demonstrat că numeroşi dăunători fitofagi sunt puternic influenţaţi de lumină. iar în agricultură rămâne unul dintre criteriile de bază în alegerea soiurilor şi în stabilirea epocii de semănat. în condiţii de întuneric. ceapa. 9. 1982].). Fotoperiodismul influenţează în mod direct distribuţia naturală a speciilor pe glob..

. Excesul de apă din sol poate conduce la asfixierea rădăcinilor plantelor. atât de necesară pornirii în vegetaţie.. dacă acestea se prelungesc. De pildă. nereuşind să se dezgheţe de la un an la altul şi eliminând din circuit cantităţi uriaşe de apă. chiar şi pe fundul celor mai adânci ape. ploile stânjenesc circulaţia insectelor polenizatoare. în ea dizolvându-se cel mai mare număr de substanţe minerale. 1993]. iar peste 3000 mm pădurile ecuatoriale sempervirescente [Pop. Aceste însuşiri şi implicaţiile lor ecologice sunt următoarele: Densitatea. fiziologice şi ecologice esenţiale. Apa are însuşirea unică de a realiza densitatea maximă la + 4 °C. grindina. Dacă ar fi homeoterme. adică se încălzeşte şi se răceşte încet. atenuând oscilaţiile de temperatură. Densitatea maximă a apei la +4 °C face posibilă existenţa vieţii bentonice. 1993]. zăpada. Conţinutul mare în apă a1 organismelor. proliferează bolile criptogamice. datorită însuşirilor sale are un rol esenţial în desfăşurarea multor procese biochimice. respectiv 4-5 zile în timpul vegetaţiei [Popescu şi colab. spală polenul şi diluează secreţia stigmatului. poate ajunge la 100%. umiditatea aerului. ceea ce înseamnă că apa are căldură specifică mare. Apa este un solvent remarcabil. Aceasta explică de ce speciile de origine acvatică sunt poikiloterme. Pentru plantele de cultură. soiul Stanley. Conductibilitatea termică a apei este mare.Existenţa vieţii pe Pământ este indisolubil legată de apă care. În plus. atenuează oscilaţiile temperaturii corpului şi uşurează procesele de termoreglare. în timp ce gheaţa are densitatea cu 10% mai mică. Există şi alte numeroase perioade critice în care recolta poate fi compromisă din cauza precipitaţiilor persistente. În ţara noastră. Puterea de solvire. (2000) constată că atacul de monilioză florală (Monilinia laxa) la florile de prun. Apa este mediul ideal pentru desfăşurarea proceselor metabolice. specialiştii din viticultură susţin că viţa de vie poate fi cultivată fără irigare în zonele unde precipitaţiile variază între 400-700 mm anual. dat fiind că 2/3 din suprafaţa Pământului sunt acoperite cu apă. la precipitaţii anuale de până la 300 mm se instalează deşertul. Aceeaşi trăsătură a apei moderează variaţiile termice din apă comparativ cu variaţiile de pe uscat. din care 2/3 în perioada de vegetaţie şi 1/3 în timpul repausului vegetativ [Oprea. mărul piere în condiţiile stagnării apei mai mult de 10-14 zile în timpul repausului vegetativ. s-ar acumula sub formă de gheaţă pe fundul bazinelor. 1995]. În perioada înfloritului. Precipitaţiile nu sunt importante numai prin cantitate ci şi prin repartiţia lor în timp. faţă de toate celelalte lichide cunoscute. Maxim şi colab. Zăpada protejează de îngheţ atât solul cât şi unele plante semănate toamna. în primăverile ploioase. care la unele specii ajunge la 98% din greutate şi în rare cazuri scade sub 50%. sub gheaţa formată la suprafaţă. Consecinţa acestei însuşiri constă în faptul că gheata pluteşte pe apă. asimilarea lor de către organisme şi circuitul lor. Primăvara. numai pentru menţinerea constantă a temperaturii corpului. Căldura specifică. 30 . roua. în timpul desfăşurării proceselor de organogeneză etc. topirea zăpezii îmbunătăţeşte rezerva de apă din sol. Apa face posibil transportul acestor substanţe. Pentru încălzirea cu un grad a unui gram de apă este necesară o calorie. creşterea intensă a plantelor. consumul de energie ar fi exagerat de mare. La pomii fructiferi. topirea lentă a zăpezii întârzie pornirea în vegetaţie a plantelor cu repaus scurt [Popescu şi colab. Sursele de apă pentru ecosistemele terestre sunt: ploaia. inclusiv în anotimpul rece. În plus. la 250-500 mm stepa. precipitaţiile căzute în timpul fazelor critice sunt esenţiale: germinarea seminţelor. Astfel. nebulozitatea şi ceaţa. 1979]. la 500-800 mm pădurile cu frunze căzătoare din zona temperată. Dacă ar avea densitate mai mare decât apa s-ar lăsa pe fundul apei şi ar conduce la dispariţia vieţii bentonice. chiciura şi poleiul. Cantitatea de precipitaţii determină şi structura ecosistemelor. Această masă imensă de apă devine un factor moderator al climei globului. Inerţia termică mare a apei are consecinţe ecologice foarte importante.

000 atmosfere) nu solubilizează sărurile din sol. 1993]. prin rănile produse organelor aeriene. sfredelitorul porumbului (Ostrinia nubilalis) se dezvoltă mai bine la umiditate ridicată a aerului [Săvescu şi colab. cu ajutorul tunurilor antigrindină. acoperirea culturilor cu plase antigrindină etc. în aceleaşi condiţii de temperatură şi presiune. 2001]. cu textură grosieră. 1998]. prezintă o capacitate redusă de solubilizare a sărurilor din sol şi poate fi folosită într-o oarecare măsură de plante. Umiditatea aerului este un factor de mare importanţă ecologică şi reprezintă cantitatea de vapori din atmosferă. în funcţie de starea în care se află: . De exemplu. . la varză 539. 1982]. nu circulă decât prin trecere în stare de vapori şi nu este accesibilă plantelor. constituie porţi de infecţie pentru numeroși agenţi patogeni [Zagrai și colab. care pe lângă reducerea suprafeţei fotosintetizante. atunci când suferă din lipsă de apă şi încep să se ofilească. la pir 1086.Apa higroscopică sau apa legată este absorbită de sol din vaporii de apă. Ea poate fi exprimată în valori absolute (umiditate absolută) sau relative (umididate relativă). la dovleac 834. 31 . La plante.. Fiind puternic reţinută de particulele solului (50-10. Apa din sol poate avea un rol diferit în viaţa plantelor.Apa peliculară sau slab legată este reţinută cu forţe între 15-50 atmosfere. Combaterea acestui fenomen atmosferic de risc se poate face prin diverse metode: însămânţarea norilor Cumulonimbus cu zăpadă carbonică sau iodură de argint. fecunditatea etc. uscăciunea aerului provoacă pieirea în masă a ouălor muştei de Hessa (Mayetiola destructor). Nevoia plantelor faţă de apă se exprimă în coeficientul de transpiraţie (Ki) care reprezintă cantitatea de apă (ml) consumată de plantă pentru a sintetiza un gram de substanţă uscată (g) după relaţia: apă consumată (ml) Ki = substanţă uscată produsă (g) Acest coeficient diferă foarte mult de la o specie la alta şi variază între 120 şi 1000. iar la animale influenţează diverse procese.. [Dragomirescu şi Enache. la porumb este 368. Cantitatea de apă peliculară este mai mare la solurile argiloase. Umiditatea absolută reprezintă cantitatea de vapori la unitatea de volum (exemplu: grame/m 3aer) iar umiditatea relativă (%) este cantitatea de vapori existenţi în atmosferă. raportată la cantitatea maximă de vapori din atmosferă. decât la cele nisipoase.. iar lăcustele apar în masă în anii cu umiditate suficientă [Mohan şi Ardelean. umiditatea aerului determină intensitatea respiraţiei şi consumul de apă al plantelor. precum termoreglarea.Grindina are efecte dăunătoare asupra vegetaţiei. De pildă. cu textură fină.

Conform clasificării fenomenelor de risc făcute de Bryant (1991). secetele au cel mai mare punctaj. pe o suprafaţă întinsă şi pe o perioadă suficient de îndelungată pentru a afecta economia regiunii respective. denumit orizontul uscat al secetei [Puiu. în permanenţă uscat. seceta pedologică. 11. Reprezentarea schematică a apei capilare [Puiu. seceta freatică. motiv pentru care plantele nu pot beneficia de ea. Dacă cel puţin cinci zile consecutive nu s-au înregistrat precipitaţii. În funcţie de fazele evolutive ale fenomenului. apa peliculară şi apa capilară. deasupra unui strat impermeabil şi provine din apa gravitaţională scursă în adâncime. vorbim despre o perioadă de uscăciune. (1991) fac o clasificare climatică a secetei: seceta atmosferică. în mod obişnuit. 13. - Fig. pe baza a nouă criterii. 13. solubilizează substanţele nutritive şi poate fi utilizată de plante. Seceta atmosferică reprezintă o perioadă cu deficit important de precipitaţii sau chiar absenţa totală a acestora. 12. seceta hidrologică (potamologică) şi seceta hidraulică. în intervalul octombriemartie şi cel puţin 10 zile consecutive în semestrul cald (aprilie-septembrie) în care nu au căzut precipitaţii sau nu au depăşit valoarea de 0. Dacă apa freatică se află la adâncimi mari. Solul umezit până la nivelul capilarelor însumează apa higroscopică. ceea ce înseamnă că au consecinţele cele mai grave pentru societate.12. Reprezentarea schematică a apei capilare suspendate şi a orizontului mort [Puiu. apa capilară nu are legătură cu pânza freatică ci provine din precipitaţii (apă capilară suspendată) – fig. ea se va ridica prin capilaritate la suprafaţa solului (apă capilară sprijinită) – fig. între apa capilară suspendată şi cea sprijinită se găseşte un strat. 1980] Fig. 2003] Seceta pedologică este rezultatul prelungirii secetei atmosferice în învelişul pedosferic. 11). . 1980] Apa freatică este apa înmagazinată în sol. este foarte mobilă.Fig.Apa gravitaţională ocupă porii mari ai solului. Lipsa precipitaţiilor este asociată cu temperaturi ridicate şi vânturi uscate care intensifică exagerat fenomenul de transpiraţie la plante. slab reţinută şi se pierde rapid. Perioadă de secetă înseamnă cel puţin 14 zile consecutive. Seceta înseamnă un deficit important de umiditate al unui mediu natural în raport cu disponibilităţile sale. Un interval de timp caracterizat prin scăderea drastică a cantităţilor de precipitaţii este cunoscut publicului larg sub numele de secetă. În acest caz. prin scurgere sau infiltraţie. Apa capilară circulă relativ uşor în toate direcţiile. producând ofilirea acestora.1 mm [Moldovan. Reprezentarea schematică a apei capilare sprijinite [Puiu. 32 . nu se întâmplă acest lucru. Seceta reprezintă insuficienţa apei disponibile pentru a satisface cerinţele de evaporaţie şi transpiraţie ale organismelor. 1980]. 1980] Apa capilară este reţinută de porii capilari şi este reţinută în sol datorită forţelor capilare (fig. în zone unde. Lambert şi colab. Dacă apa freatică este la mică adâncime. Este apa utilă pentru plante şi reprezită categoria cea mai importantă de apă din sol.

Focul Focul face parte din categoria factorilor fizici. pentru a reduce evapotranspiraţia. are ca efecte distrugerea microorganismelor din sol. care trăiesc numai în apă (exemplu: nufărul . plantele nu-şi mai pot reface turgescenţa nici noaptea. Seceta freatică afectează pânza de apă freatică. focul de lungă durată. Efectele focului asupra solului sunt foarte diverse. respectiv higrofile (animale) care au nevoie de medii foarte umede. acesta favorizează dezvoltarea unui 33 . cu deficit permanent sau temporar de umiditate. aşa cum sunt plantele cactaceae şi euforbiacee. păsări. pescarii dau foc stufului uscat de sute de ani.xerofite (plante). insecte etc. unele plante xerofite şi-au redus dimensiunea şi numărul frunzelor până la transformarea lor în spini. se practică de secole arderea anuală a ierburilor uscate. Exemple: coada calului (Equisetum arvense). făcut cu scopul arderii ierburilor sau pădurilor. Majoritatea animalelor care trăiesc în zone sărace în precipitaţii prezintă o serie de adaptări morfologice. în Delta Dunării. el capătă caracter de regim şi poate acţiona ca un factor de selecţie.. antilopele africane etc. în vederea menţinerii bilanţului critic al organismului: impermeabilizarea tegumentului (reptile.După un timp.1.Nymphaea alba) . insecte etc. Toate organismele s-au adaptat la condiţiile de umiditate în care trăiesc. iar solurile formează o crustă foarte tare care nu permite creşterea plantelor (lateritizarea solurilor). cum sunt savanele. părul.hidrofite (plante). În ţările tropicale. atât plantele cât şi animalele s-au adaptat şi din acest punct de vedere la mediul lor de viaţă. Pădurea este astfel înlocuită cu savana. a râmelor și a insectelor. pentru a ajunge la apa freatică. creşterea vitezei de infiltrare a apei etc. organismele se grupează în patru categorii: . eliminarea de fecale foarte uscate. acumularea apei în timpul ploii în ţesuturile acvifere la speciile suculente. de pe solul neprotejat.. debitul acestora tinzând spre zero. în funcţie de zonele climaterice: îmbogăţirea solurilor în elemente alcaline. De aceea. Salamandra salamandra) etc. . respectiv hidrofile (animale) sau acvatice. Atunci când este însă iute şi de scurtă durată. în vederea extinderii terenurilor agricole. Fiecare organism trebuie să realizeze un anumit bilanţ hidric. acumularea de apă (exemplu: o cămilă poate consuma până la 123 l apă şi rezistă pe timp de caniculă zece zile fără apă). respectiv un raport între intrările şi ieşirile de apă din organism. vişinul. de unde rezultă creşterea luxuriantă a ierburilor şi instalarea de specii iubitoare de azot.).mezofite (plante). Cauza principală a focurilor spontane sunt fulgerele. accesibile plantelor. apa din sol devenind inaccesibilă. În funcţie de pretenţiile faţă de apă. În unele zone. ceea ce conduce la scăderea drastică a rezervei de apă utilă din lacurile de acumulare. fiziologice şi comportamentale. Alte adaptări ale plantelor la uscăciune constau în alungirea rădăcinilor pe verticală. ca şi cei climatici şi este considerat un factor distructiv. atât în aer cât şi în sol. ..). Astfel. cu pretenţii intermediare faţă de apă. îngroşarea epidermei sau acoperirea ei cu ceară etc. suportă variaţii mari ale umidităţii: porumbul. râma (Lumbricus terestris) etc. iar savana cedează treptat locul deşertului. Seceta hidrologică (potamologică) se manifestă prin secarea pâraielor şi a râurilor. piciorul cocoşului de apă (Ranunculus aquatilis). respectiv xerofile (animale) care trăiesc în zone aride. Seceta hidraulică presupune afectarea gravă a derulării ciclului apei în natură. orezul (Oryza sativa). reducerea cantităţii de apă din urină (reptile din regiuni uscate. creşterea presiunii osmotice prin concentrarea sucului celular. Mineralele solubile sunt spălate.2. cireşul. Dacă focul este însă de scurtă durată. respectiv mezofile (animale).higrofite (plante). diferite specii de amfibieni (ex. 3.

umiditate. al luminozităţii. Factorii geografici (orografici) Aceşti factori se referă la poziţia geografică pe glob. altitudinea poate schimba radical condiţiile climatice ale ecosistemului. la o altitudine mai mică decât la Pasul Fundata. la stabilirea ordinii în care vor fi stropite parcelele vor fi luate în calcul şi aceste aspecte [Maxim. pe versanţii nordici creşte o vegetaţie mezofită. unde sunt potrivite pajiştile sau terasele cu pomi şi viţă-de-vie.) care are scoarţa foarte groasă. când se impune intervenţia fitosanitară. Fructele lor. Cotigă (1998) constată că la fiecare sută de metri altitudine. această adaptare la frig protejează planta şi de acţiunea focului. presiune atmosferică. Înmulţirea mai multor specii de plante lemnoase (Xylomelum. De exemplu. Altitudinea influenţează structura biocenozelor din aceeaşi zonă climatică. În pădurile de conifere. În Delta Dunării există diferite specii de Salix rezistente la foc. Callistemon etc) din Australia a devenit dependentă de acţiunea focului. în sezonul secetos. cele mai rezistente la foc s-au dovedit a fi speciile din genul Pinus şi zada (Larix sp. al vânturilor etc. Poziţia geografică pe glob (latitudine şi longitudine) determină încadrarea fiecărui ecosistem într-o zonă climatică . deoarece odată cu modificarea ei se produc şi schimbări ale factorilor climatici: temperatură. De regulă. 1995]. Stuful tânăr supravieţuieşte temperaturilor scăzute din timpul iernii datorită faptului că mugurul central este acoperit de tecile a numeroase frunze. scade temperatura. care vor influenţa structura ecosistemului. în zona dealurilor. umiditate relativă a aerului.covor de graminee foarte important pentru erbivorele sălbatice şi domestice care trăiesc acolo. În zonele cu incendii frecvente. De aceea. De exemplu. 1995]. Pajiştile de pe pantele prea mari vor fi mult mai expuse eroziunii dacă sunt exploatate prin păşunat [Muntean şi Ştirban. pantă şi expoziţie geografică şi au o influenţă indirectă asupra vieţii dintr-un ecosistem prin modicările aduse regimului de lumină. De exemplu. Expoziţia. În plus.1. între versanţii cu expoziţii diferite putând apărea diferenţe de câteva zile între stadiile vulnerabile ale paraziţilor.3. umiditate relativă a aerului etc. expoziţii şi altitudini diferite.). temperatura medie scade cu 0. expunerea solului la fenomenul de eroziune.4. un exemplu concludent de specie rezistentă la foc este baobabul (Adansonia sp. ce atârnă în copaci. care ocroteşte cel mai bine solul la eroziune. reprezentată prin păduri de stejar sau fag. iar papura rezistă incendiilor de iarnă datorită mugurilor protejaţi de sol.). în unităţile cu orografie foarte variată a terenului. specifică câmpiei. 3. La noi în ţară. atunci când roca se încălzește mai uşor influenţând vegetaţia. baobabul este lipsit de funze. Panta influenţează vegetaţia prin modificarea umidităţii. Între ecosisteme cu expoziţii diferite pot apărea diferenţe semnificative. altitudine. iar cele mai sensibile molidul (Picea sp.. intensitatea luminii. De exemplu terenul arabil nu este indicat să se afle pe pante prea înclinate. Peste o anumită pantă este recomandată pădurea. În savanele africane. au un înveliş lemnos foarte tare şi nu se deschid decât trecând prin foc [Botnariuc şi Vădineanu. saturat de apă. Panta determină modul de folosire a terenului şi sistemul de cultură. temperatură. biocenozele sunt formate din asociaţii de specii pirorezistente. Există însă şi excepţii. la aceeaşi latitudine şi longitudine. Inclusiv evoluţia bolilor şi a dăunătorilor la plantele de cultură este influenţată de expoziţie.. lemnul spongios.) şi mesteacănul (Betula sp. etc. la Predeal se găsesc păduri de molid.1. 3. vânt. în timp ce.5 – 0. determină valori foarte diferite ale regimului hidric. pe versanţii sudici creşte o vegetaţie xerofită. 1982].6 oC. Factorii mecanici 34 . unde se găsesc păduri de fag. pe măsură ce altitudinea creşte.

deplasarea se face datorită diferenţei de nivel dintre două bazine. ceea ce le permite mari economii de energie în zborurile de migraţie sau cele de căutare a hranei. deoarece. dezvoltarea unor ventuze sau a unor cârlige. Atât apele curgătoare (izvoare. un număr mare de plante utilizează forţa eoliană pentru reproducere şi răspândire. păpădie etc. 35 . Aerul are şi o intensă activitate de transport (nisip.) pot avea efecte catastrofale asupra ecosistemelor. Vânturile neperiodice (uragane. berze etc. lacuri. ascendenţi şi descendenţi.) pentru facilitarea aderării la substrat etc. râuri. la acest factor. lipsite de vegetaţie. insulare sau de coastă. Vânturile regulate sunt cele mai importante din punct de vedere ecologic. Datorită puterii de eroziune a apelor curgătoare. iar curenţii descendenţi transportă oxigenul spre straturile profunde ale apelor stătătoare. salcie. praf.) utilizează curenţii de aer pentru a plana timp îndelungat. maree. tornade etc. Nefiind o mărime constantă. dând posibilitate şi aici dezvoltării vieţii. aerul se deplasează din regiunile cu presiune atmosferică mai ridicată spre cele cu presiune mai scăzută. constituind bariere naturale pentru numeroase specii. În apele stătătoare. Pe de altă parte. apa se scurge datorită pantei.) Mişcarea atmosferei (vântul). coniferele. mări. Astfel. diferite corpuri în suspensie sau organisme vii.) Mişcările apei. temperatura determină repartiţia neuniformă a presiunii atmosferice. Apa transportă substanţe dizolvate. Din punct de vedere ecologic. Cantitatea de aluviuni transportate de ape este impresionantă. papusul de la plop. acestea pot străbate lanţuri muntoase. păsări răpitoare.. secretarea unui mucilagiu de către pereţii celulari ai unor plante inferioare (diatomee. aşa cum sunt gramineele.În categoria factorilor ecologici mecanici intră mişcările aerului (vântul) şi mişcările apei. oceane) au diverse feluri de mişcare. alizeele etc. prin săparea de chei (Porţile de Fier. care suflă cu o anumită periodicitate (de exemplu crivăţul. pentru fixarea de substrat etc. O serie de specii de plante diseminează cu ajutorul vântului (plante anemohore). În zonele montane. prin doborârea de păduri pe suprafeţe mari . aşa se formează vântul. valuri. Organismele care trăiesc în apele curgătoare şi-au dezvoltat diverse adaptări: turtirea dorso-ventrală a corpului. alte plante (graminee) au tulpina liberă la interior ceea ce le conferă rezistenţă prin elasticitate şi flexibilitate. stejarul etc. Uneori. fluvii) cât şi cele stătătoare (bălţi. (animale). datorită apariţiei pe suprafaţa Pământului a unor regiuni încălzite diferit. pentru a nu fi antrenate de forţa apei în mişcare. de-a lungul evoluţiei lor. Unele păsări (pescăruşi.). determinând fenomenul de eroziune.. cianoficee etc. mişcările apei constau în: curenţi verticali. b. Astfel. în special la arbori. pe suprafeţe întinse. La unele plante terestre. stabilind legături între diferite bazine hidrografice. Cheile Bicazului etc. cenuşă vulcanică). preponderent dinspre partea superioară spre cea inferioară. vânturile sunt cu caracter de regim. de acţiunea combinată a încălzirii inegale a maselor de apă şi a vântului. numeroase specii de plante şi animale s-au adaptat. Acestea realizează polenizarea cu ajutorul vântului (plante anemofile). La apele curgătoare. la multe specii de insecte antrenarea de către vânt ar reprezenta un pericol în viaţa speciei. tornade etc. având în acest sens structuri specializate (de exemplu. de aceea şi-au dezvoltat diferite adaptări structurale şi comportamentale (aripi reduse sau complet atrofiate).). determinând productivitatea zonei respective. Curenţii oceanici verticali sunt produşi. Efectele ecologice ale acestor curenţi sunt următoarele: curenţii ascendenţi aduc la suprafaţă nutrienţii sedimentaţi pe fundul apei. apele curgătoare fragmentează ecosistemele terestre.) şi cu caracter perturbator (furtuni. ţesuturile mecanice au o anumită configuraţie ceea ce le conferă o rezistenţă mai mare la forţa vântului. uşor şi în cantitate mare. a. iar adaptările constau în producerea de polen uscat. în principal. unde pot distruge o parte însemnată a faunei şi florei.). mai ales asupra celor forestiere.

în compuşi insolubili. Factorii edafici Solul este mediul în care se acumulează apa şi elementele nutritive necesare plantelor şi are o importanţă hotărâtoare în complexul de factori ce definesc biotopul.5. Acesta are o capacitate mult mai mare de absorbţie a cationilor (Ca. Viteza de propagare a lor poate ajunge la 800 km/oră. prin componentele sale. Solul este un amestec de fragmente de rocă anorganică şi material organic în descompunere sau humus. Aşa de pildă. provocate de cutremure sau explozii vulcanice submarine. iar înălţimea valurilor la peste 30 m.6% din substanța uscată la azot.6% la potasiu. rezultând substanţe minerale care trec în soluţia solului – sursa directă de aprovizionare a plantelor cu substanţe nutritive. Excesul. şi deci feriţi de spălare. 1993]. Astfel. Ca (0. florei. Solul. Suma cantităţilor celor două categorii de substanţe nutritive formează fondul total de substanţe nutritive ale ecosistemului terestru [Mohan şi Ardelean. manifestată prin îngălbenirea frunzelor [Oprea. . 0. Tot în această categorie intră şi valurile seismice (Tsunami). cationi cu rol important în nutriţia plantelor. Mg (0.01-7%). Mn. Fertilitate corespunzătoare a solului nu înseamnă doar bogăţia solului în substanţe nutritive ci şi un raport optim între acestea.1-0. în special cele de natură coloidală (cele mai importante: argila şi humusul) are proprietatea de a absorbi substanţe minerale. P. Fluxul şi refluxul sunt oscilaţii periodice (aproximativ 12 ore) de nivel ale apelor oceanice.2 – 1. humusul se descompune. deoarece astfel sunt reţinuţi. Substanţele nutritive din sol pot fi active (combinaţii mobile. Mo). Mg. Conţinutul de apă a solului exercită o mare influenţă asupra compoziţiei şi concentraţiei soluţiei solului. organismele prezintă adaptări specifice care să le permită supravieţuirea. Solul este un organism viu care se află permanent sub acţiunea microflorei. H) decât argila. 3. accesibile plantelor) sau potenţiale (inaccesibile plantelor. 1995]. dar prin lucrări de ameliorare pot deveni accesibile). Principala sursă de substanţe nutritive a solului o constituie humusul. datorită amestecării masei de apă. B.2 . o boală fiziologică gravă. Reacţia solului reprezintă un element important în evaluarea fertilităţii solurilor şi înseamnă capacitatea acestuia de a disocia în ioni de hidrogen (H+) şi hidroxil (OH-). după relaţia: 36 . la viţa-de-vie. Substanţele minerale necesare nutriţiei plantelor se grupează în: macroelemente primare (N. a fierului generând cloroza ferică. ca şi în zonele inundabile ale apelor curgătoare. Un alt fenomen de acţiune a apei asupra ecosistemelor îl constituie inundaţiile care uneori pot conduce la perturbarea ecosistemelor.macroelemente secundare: S (0.01% din substanța uscată. determinate de forţa de atracţie exercitată de Lună şi de Soare asupra Pământului. Absorbţia cationilor este una dintre cele mai importante proprietăţi ale solului. K) a căror concentrație în plante este de 0. Cu ajutorul microorganismelor. ultramicroelemente.7% la fosfor și 0. excesul de calciu poate conduce la blocarea.n·10-12 % din substanța uscată [Rusu şi colab. microfaunei şi faunei.1.9%). faza solidă a solului cedează continuu diferite substanţe care trec în soluţia solului iar de aici ajung în plantă. În sol. 2005]. Conţinutul solului în elemente nutritive influenţează în mod deosebit compoziţia floristică a comunităţilor vegetale. K. Fiecare dintre aceste elemente îşi are rolul său fiziologic în plantă şi pot fi adesea factori limitanţi pentru diferite specii de vegetale. Zn. Na.1.3%). ca şi carenţa. cu concentrații ce nu depășesc 0. în elemente minerale produc boli fiziologice la plante. milioane de microorganisme contribuie la descompunerea materiei organice şi la reciclarea sa.Valurile se datorează acţiunii vântului şi au un rol important pentru vieţuitoarele acvatice. Cu. microelemente (Fe.02 . La mişcările apelor stătătoare..4 . cu concentraţii în plante cuprinse între n·10-6 .

În felul acesta. în timp ce lucerna foloseşte mult potasiu şi mai puţin azot. RA = conţinutul din plante/conţinutul total din sol şi indicele puterii de acumulare (IPA) IPA = conţinutul în plante/conţinutul dintr-un element asimilabil din mediu În funcţie de pretenţiile plantelor faţă de cantitatea de substanţe nutritive din sol. Nardus stricta. concentraţiile celor doi ioni sunt egale şi au valoarea de 10-7. Astfel. iar fosforul va precipita sub forma de fosfaţi de aluminiu. Reacţia solului exercită o mare influenţă asupra microorganismelor din sol. s-a acceptat ca acestea să fie exprimate prin logaritmul în baza zece cu semnul schimbat (pH).).specii eutrofe care au pretenţii ridicate faţă de fertilitatea solului (Adonis vernalis. Valorile pH-ului sunt încadrate în domeniul 0. iar la pH alcalin sau neutru. De exemplu.).9. Cu excepţia molibdenului. . Aceste diferenţe între specii arată capacitatea de adaptare a plantelor la diverse condiţii de mediu. 1990]. După adaptarea plantelor la reacţia solului avem: plante acidofile care preferă pH-ul scăzut: Vaccinium myrtillus. Chenopodium album.. Rubus caesius etc. iar peste 7 bazică [Botnariuc şi Vădineanu. Festuca rubra. este suficient să determinăm concentraţia unuia dintre ei pentru a cunoaşte concentraţia celuilalt ion. . absorbţia elementelor chimice de către plante este selectivă. Aceste analize ne indică şi măsurile cele mai eficiente de fertilizare a terenurilor agricole. când valoarea este sub 7 are reacţie acidă. Luzula luzuloides etc. Dacă înfiinţăm culturi cu preferinţe identice sau asemănătoare în privinţa elementelor nutritive. prin formarea de compuşi insolubili. 37 . Potentilla argentea etc. devenind inaccesibil plantelor... Ionul H+ imprimă apei proprietăţi acide iar ionul OH proprietăţi bazice. în timp ce. în apa chimic pură.(produsul ionic al apei) are valoarea constantă de 10-14 ion g/l. vom secătui solul în acele elemente. avem: . Acesta este un criteriu important în stabilirea rotaţiei culturilor. ionii de Al3+. Aşa după cum este cunoscut. Corectarea reacţiei acide a solurilor se poate face prin administrarea de amendamente calcaroase [Lixandru şi colab. Monitorizarea şi cuantificarea acidităţii solului. porumbul extrage din sol cantităţi mari de azot.5-6.5-7. Între concentraţia elementelor din sol şi compoziţia chimică a plantelor pot fi stabilite anumite relaţii.specii oligotrofe care vegetează pe soluri sărace (Vaccinium myrtillus. Reacţia solului determină modificări ale mobilităţii elementelor nutritive. La valoarea 7 soluţia are pH neutru.5). Alte adaptări ale plantelor se referă la reacţia solului şi la excesul unor cationi în soluţia solului. ceea ce înseamnă că produsul concentraţiilor ionilor de H+ şi OH.14. 1982]. Fe2+ şi Mn2+ apar în soluţia solului în cantităţi toxice. microelementele au mobilitate mare în mediu acid. Valorile concentraţiei ionului de hidrogen are valori cuprinse între 0-10-14.H2O = H+ + OHLa temperatura de 25oC.) . Pentru fiecare specie există un interval optim de reacţie însă cele mai multe specii de plante se dezvoltă bine la o reacţie slab spre moderat acidă (pH 5. în mediu acid. Taraxacum officinale. cu pretenţii intermediare (Dactylis glomerata. K+ şi Mg2+ se vor absorbi mai greu. Raphanus raphanistrum. prin fixare cu ajutorul bacteriilor simbionte de tip Rhyzobium. pe care şi-l asigură din atmosferă. In felul acesta se poate calcula raportul de acumulare (RA). bacteriile nitrificatoare şi cele fixatoare de azot molecular au pH-ul optim cuprins între 6.. precum şi a însuşirilor fizico-chimice ale solului se realizează prin efectuarea de analize agrochimice şi repetarea lor la intervale de 3-5 ani.specii mezotrofe. însă pentru se lucra mai uşor. mobilitatea lor se reduce. unele specii importante de cationi precum Ca2+. De exemplu.

Prin urmare. dezvoltarea plantei este dependentă în primul rând de acel element chimic din sol care are concentraţia cea mai scăzută. 14)..6. s-a observat că populaţiile de căprioare care se hrănesc pe soluri calcaroase sunt mai robuste. Aceste limite de toleranţă delimitează domeniul de toleranţă pentru specia dată. bumbacul. savană. 3. agricultură şi transporturi (accentuarea efectului de seră. Astfel. tundră etc. preferante. planta nu se va dezvolta normal. Legile acţiunii factorilor ecologici Fiecare factor ecologic poate deveni limitativ. Rumex stenophyllus etc. pentru o insectă piatra sub care se află ectc. ar putea conduce la concluzia greşită că fiecare dintre aceştia acţionează independent. în anul 1840. Desigur. optim. care se întâlnesc de regulă pe soluri saline. viţa de vie.) şi suportante. mai rezistente la boli. în care se disting următoarele domenii: de carenţă.. 1979]. iar coarnele lor sunt mai rezistente [Mohan şi Ardelean. plante neutrofile care preferă pH-ul neutru. munţi. Analiza efectelor ecologice ale factorilor abiotici asupra vieţuitoarelor trebuie făcută la trei niveluri diferite: . Omul a influenţat şi continuă să influenţeze clima. numai dacă se vor administra îngrăşăminte cu acel element 38 . pentru o omidă frunza sub care se adăposteşte. Astfel. care permite dezvoltarea unor ecosisteme majore.) Legea minimului a fost formulată de către von Liebig. Juglans gerardi etc. 1993]. se vor înregistra diferenţe importante între mezoclima unui versant nordic şi a unui versant sudic.Rumex acetosella etc. specii halofite întâlnite pe soluri saline şi alcaline. care cresc obişnuit pe alte soluri. deteriorarea stratului de ozon. Datura stramonium. În fapt..Mezoclima se referă la clima unei zone mai restrânse. stejarul pufos etc. dar pot apărea şi pe alte soluri (Lotus tenuis. sau se găseşte într-o cantitate insuficientă. specii calcifuge care nu suportă solurile calcaroase: Castanea sativa. dacă depăşeşte optimul ecologic şi vecinătăţile acestuia. dar pot vegeta şi pe cele cu salinitate mică (Matricaria chamomilla. specii nitrofite care preferă solurile bogate în compuşi cu azot: Urtica dioica. plante bazofile care preferă pH-ul ridicat: Sinapis arvensis. Atunci când plantele au intervale de toleranţă foarte restrânse. faţă de un factor ecologic abiotic.) [Ivan.). într-o zonă cu o anumită macroclimă. Interacţiunea factorilor abiotici Analiza factorilor abiotici.. mai ales prin industrie. Caracteristicile climei la această scară se obţin cu ajutorul staţiilor meteorologice. Solanum nigrum etc. b.1. făcută în capitolele anterioare.) Legea toleranţei (Shelford. la un moment dat: pentru un şoarece vizuina în care trăieşte.Macroclima este clima unor suprafeţe mari de teren (mare.Microclima este clima la nivelul individului şi a locului unde se află. . a. care vegetează numai pe soluri sărăturate (Salicornia europaea. care la rândul lor pot fi: obligatorii.1. Categoriile de adaptare a plantelor la excesul de cationi în soluţia solului sunt următoarele: specii calcifite care preferă solurile calcaroase: sparceta. ele pot îndeplini rolul de plante indicatoare. de sute sau mii de km. câmpie. acţiunea lor asupra organismelor fiind concomitentă. ei interacţionează permanent şi indisolubil. Substanţele minerale din sol exercită o influenţă majoră şi asupra animalelor. toxic şi letal (fig. aceste limite diferă de la o specie la alta. stepă. chiar dacă celelalte elemente sunt în cantitate suficientă. ploi acide etc. podiş. Medicago lupulina etc.). Plantago maritima etc. prin înregistrarea datelor climatice pe parcursul a zeci de ani.7.). 1913) care stabileşte că un organism poate creşte şi se poate dezvolta numai între anumite valori limită (pessimum). . Conform acestei legi. 3.

nutritiv. Acest principiu este valabil şi pentru lumea animalelor, unde lipsa unor substanţe nutritive din alimentaţia lor poate conduce la boli fiziologice grave. Întrucât minimul unui factor suferă oscilaţii, legea minimului nu are validitate generală. De aceea, în locul acestei legi a fost propusă legea lui Mitscherlich [Mohan şi Neacşu, 1992].

Fig. 14. Legea toleranţei [Stugren, 1994]

c.) Legea efectului combinat al factorilor de creştere a fost formulată de Mitscherlich (1921). În conformitate cu legea minimului, odată cu creşterea factorului subdozat ar trebui să crească şi producţia plantelor, dar în realitate nu se întâmplă aşa. Potrivit legii lui Mitscherlich creşterea biomasei vegetale urmează proporţional creşterea concentraţiei fiecărui factor de creştere în funcţie de intensitatea specifică a acestui factor. Atât legea minimului cât şi legea lui Mitscherlich au fost demonstrate doar experimental, fiecare dintre ele având un domeniu de aplicativitate relativ redus. Dezvoltarea majorităţii organismelor depinde de interacţiunea factorilor. De aici, rezultă necesitatea studierii întregului fenomen ecologic, în funcţie de situaţia concretă în care se găseşte fiecare organism, de multitudinea de factori care le condiţionează creşterea, dezvoltarea şi chiar existenţa [Bran, 2003]. 3.1.8. Importanţa factorilor climatici pentru combaterea paraziţilor la plante Bolile şi dăunătorii produc pagube însemnate culturilor agricole, uneori pierderile provocate de un singur parazit putând ajunge la 100%. De aceea, în tehnologiile de cultură a plantelor de cultură se acordă o importanţă specială combaterii bolilor şi dăunătorilor. Eficienţa acestei acţiuni de combatere este dependentă de o bună prognoză şi avertizare a tratamentelor fitosanitare. Avertizarea stropirilor se face de către organe specializate (direcţii fitosanitare, staţiuni de cercetări cu profil agricol), pe baza corelării datelor privind evoluţia populaţiilor de boli şi dăunători cu fenologia culturii, cu observaţiile meteorologice, cu modul de acţiune a fungicidelor, cu rezistenţa soiurilor etc.. Aşadar, factorii agroclimatici au un rol important în stabilirea momentului de declanşare a acţiunii fitosanitare. În numeroase lucrări de specialitate mai vechi, autorii îşi exprimă îndoiala cu privire la rolul factorilor ecologici în luarea de decizii, privind efectuarea stropirilor la anumiţi paraziţi. Explicaţia constă în faptul că, în perioadele respective, de regulă, într-o unitate exista o singură staţie meteo care, de cele mai multe ori, deservea suprafeţe foarte întinse de teren. Prin urmare, deseori apăreau diferenţe foarte mari între stadiile de dezvoltare a paraziţilor pe teritoriul aceleiaşi unităţi. Astfel, factorul ecologic avea un rol mai puţin important în activitatea de avertizare a
39

tratamentelor fitosanitare, mai ales la unii paraziţi. În anul 1991, în România a apărut un sistem computerizat de înregistrare a factorilor agroclimatici, bazat pe sonde cu senzori pentru temperatură, precipitaţii, umiditate relativă a aerului, picături de apă pe frunze (fig. 15). Sondele sunt amplasate în diferite puncte ale teritoriului, considerate reprezentative pentru microclimatele respective. Fiecare sondă este dotată cu un emiţător cu baterii solare care transmite la intervale de 15 minute o telegramă cu datele înregistrate spre antena receptoare de pe cădirea unde se află receptorul. Din receptor, datele sunt descărcate în unitatea centrală a calculatorului. Aici sunt programe care fac posibilă calcularea datelor medii zilnice şi vizualizarea lor sub formă de date brute sau grafice. Ulterior s-au conceput algoritmi pentru calculul temperaturilor efective la diferite praguri biologice şi pentru avertizarea tratamentelor fitosanitare, la cei mai importanţi paraziţi ai plantelor de cultură. Avertizarea stropirilor se realizează pe baza corelaţiei dintre factorii ecologici înregistraţi în mod automat de sistem şi datele cerute de program, legate de biologia parazitului şi faza fenologică a plantei gazdă. Prin amplasarea sondelor cu senzori în diferite puncte ale zonei de interes există posibilitatea decalării tratamentului fitosanitar, în funcţie de stadiul vulnerabil al bolii sau dăunătorului. În aceste condiţii, importanţa factorului ecologic poate creşte semnificativ în activitatea de prognoză şi avertizare, fără eforturi deosebite, cu excepţia investiţiei iniţiale. După anul 2000, gama senzorilor amplasaţi pe sonde s-a lărgit foarte mult cu: senzori pentru viteza şi direcţia vântului, pentru măsurarea intensităţii luminii solare, pentru temperatura şi umiditatea din sol (locul de iernare a multor dăunători) etc.. De asemenea, programele computerizate de avertizare a tratamentelor fitosanitare se îmbunătăţesc continuu.

Fig. 15. Sistemul computerizat AgroExpert de înregistrare a factorilor agroclimatici
40

1. Sonda, 2. Senzori pentru temperatură, umiditate relativă a aerului (introduşi în microadăpost), picături de apă pe frunze, 3. Pluviometru, 4. Senzori pentru vânt (viteza şi direcţie) şi pentru intensitatea luminii, 5. Baterie solară, 6. Antenă emiţătoare, 7. Receptor, 8. Computer

3.2. Factorii biotici Factorii biotici cuprind interacţiunile (relaţiile) care se manifestă între diverse organisme ce populează un biotop şi au implicaţii profunde în constituirea şi evoluţia ecosistemelor. Atunci când relaţiile (coacţiile) se stabilesc între indivizii aceleiaşi specii se numesc homotipice sau intraspecifice iar atunci când au loc între indivizii diferitelor specii se numesc heterotipice sau interspecifice. 3.2.1. Relații homotipice Relaţiile homotipice sunt cele care se realizează în interiorul speciei. Principalele tipuri de coacţii homotipice se referă la efectul de grup şi efectul de masă. Efectul de grup este rezultatul asocierii mai multor indivizi din aceeaşi specie, în scopul procurării hranei, apărării de duşmani etc. De exemplu, lupii sunt mult mai eficienţi la vânătoare atunci când sunt organizaţi în haite, bivolii africani se vor apăra mult mai bine de lei atunci când sunt în turmă. La unele specii este necesară existenţa unui număr minim de indivizi, pentru asigurarea menţinerii speciei în biocenoză. În stupi, furnicare (fig. 16), termitiere, fiecare membru al familiei are sarcini precise, iar socializarea este aşa de avansată încât individul pare a fi doar un organ al unui superorganism. Prin urmare, efectul de grup are un efect benefic asupra evoluţiei populaţiei. Efectul de masă se manifestă când mediul este suprapopulat şi constă în autolimitarea numerică a indivizilor. Exemplu clasic este cel al gândacului făinii (Tribolium confusum): când numărul de indivizi este prea mare, femelele îşi pierd fecunditatea, o parte din larve sunt mâncate de părinţii lor, iar indivizii rămaşi secretă diferite substanţe care inhibă procesul de reproducere [Ionescu, 1988]. Prin urmare, efectele asupra evoluţiei populaţiei sunt preponderent negative. Aspectul pozitiv constă în şansa pe care o oferă indivizii rămaşi în viaţă de a perpetua specia.

41

ecologii au făcut diverse clasificări ale relaţiilor interspecifice. care pot fi exprimate matematic astfel: efect neutru = 0 efect pozitiv = + efect negativ = 1. Exemplu: căprioară – cărăbuş de mai.relaţii pe baza criteriului efectului direct (principiul individual) . 2002] 3. Competiţia interspecifică (.2. Majoritatea dintre acestea acceptă existenţa a două categorii de relaţii: .-) este un tip de coacţie nefavorabilă ambelor specii. fluxul de energie prin ecosistem. Acest tip de relaţii se stabilesc între populaţiile diferitelor specii din cadrul unei biocenoze şi formează una dintre cele mai importante caracteristici ale acestui nivel de organizare a materiei vii. 16. Efectul de grup în furnicar. prin populaţii intermediare.. 2. Indivizii au dimensiuni diferite pentru a-şi putea îndeplini sarcinile [Bourdial şi colab. De 42 . Cel mai potrivit exemplu în acest sens este cel al lui Darwin.Fig. Conexiunile formate între indivizii diferitelor specii determină integralitatea biocenozei. Unii autori afirmă că forma propriu-zisă de neutralism este rară.este atunci când cele două specii vieţuiesc independent şi n-au nicio influenţă una asupra celeilalte. Relaţiile interspecifice sunt extrem de diverse şi de complexe.2. De-a lungul timpului. productivitatea ecosistemului etc. dacă nu direct. deoarece populaţiile biologice care coexistă într-un teritoriu sunt dependente una de cealaltă. 1981]. autocontrolul ecosistemului. Relații heterotipice. Independenţa sau neutralismul (0 0) . Relații interspecifice stabilite pe criteriul efectului direct Între indivizii a două specii diferite se stabilesc o serie de relaţii interspecifice sau coacţii.2.1..2. circuitul substanţelor. dintre producţia de sămânţă de trifoi şi pisici [Tufescu şi Tufescu. intensitatea şi formele selecţiei.relaţii pe baza criteriului rolului lor în viaţa populaţiilor (principiul populaţional) 3. atunci în mod indirect.

acumulează apa extrem de necesară gazdei. inclusiv cu resturile rămase din hrana crabului [Botnariuc şi Vădineanu. 1982].ciupercă este mai eficient în absorbirea sărurilor minerale şi este esenţial pentru dezvoltarea arborilor. rinoceri şi ciugulitorul vitelor cu cioc roşu (Buphaghus erythrorhynchus) care se hrănește cu paraziții de pe corpul mamiferelor (fig. Protocooperarea (+ +). relaţia este obligatorie. deci profită de pe urma convieţuirii. 17. 18). licheni (algă + ciupercă) Tot relaţie mutuală este şi micoriza. In acest caz. Planta asigură ciupercii glucidele de care are nevoie. pentru nici una dintre specii. presiunea osmotică din hife fiind foarte mare. 19). prin utilizarea energiei solare. Avantajele există de ambele părţi : corpul crabului este mai bine apărat. necesare algei în fotosinteză. 43 . Specia cea mai puţin adaptată condiţiilor poate dispărea. plante leguminoase . produce substanţa organică necesară propriei existenţe. 4. asimilează fosforul din rocile fosfatice din sol. punându-l la dispoziţia plantei. Acestia sunt rezultatul convieţuirii unei alge cu o ciupercă. Relaţia este obligatorie pentru comensal in timp ce „gazda" nu este afectată de această convieţuire. lumină. 5. dar şi ciupercii. Complexul rădăcină . Mutualismul (+ +). De aceea micotrofia în zone aride si în taiga reprezintă unica formă de nutriţie a plantelor lemnoase. a.). c. Un caz binecunoscut de mutualism este reprezentat de licheni. ambele populații fiind influenţate pozitiv. graminee. Ca şi mutualismul este o relaţie bilaterală pozitivă. mai cu seamă în perioadele secetoase şi în condiţii de salinitate. fie intra. De exemplu. Relaţia dintre bacteriile fixatoare de azot (Rhizobium) şi plantele din familia Fabaceae sunt un alt exemplu de mutualism (fig.fie intercelular. Un alt exemplu îl constituie relația dintre hipopotami. competiţia interspecifică apare şi se manifestă ca urmare a utilizării de către două sau mai multe specii a aceloraşi resurse ale biotopului (hrană. incapabile de sinteză. Cu cât speciile sunt mai apropiate în ce priveşte " cerinţele" lor faţă de factorii de mediu. iar actiniile se deplasează mai uşor putându-se hrăni mai bine.regulă. substanţe azotoase şi dioxid de carbon. Relaţie de mutualism a şi b. 3. Ciuperca transformă azotul din humus în azot accesibil pentru plantă. respectiv simbioza dintre hifele unor ciuperci şi rădăcinile unor plante (specii lemnoase. Exemplu: speciile de plante epifite (orchidee) care se fixează de trunchiul arborilor şi prezintă numeroase rădăcini aeriene prin care planta absoarbe substanţele nutritive şi apa (fig. Ciupercile cresc. b. 17). Ciuperca are în schimb posibilitatea să reţină în miceliul ei apă. solanacee). Fig. adăpost etc. Mutualismul este foarte răspândit în natură. Comensalismul (+ 0). unii crabi au fixate pe spatele lor actinii (celenterate).bacterii fixatoare de azot c. Alga. avantajoasă pentru ambele specii însă legătura dintre ele nu este obligatorie. girafe. cu atât competiţia interspecifică este mai pronunţată (Exemplu: buruieni – plantă de cultură).

antibioticele produse de bacterii şi ciuperci. Acestea îşi procură seva brută şi apa de la alte plante şi au o mare varietate de gazde.) Amensalismul (antibioza.) şi lupoaia (Orobanche sp. 21).Structura biochimică a ecosistemelor. Relaţia nu este obligatorie pentru nici unul din componenţi. animalele şi plantele heterotrofe. Parazitul este dependent de partenerul său ce-i serveşte ca pradă. ce se realizează datorită eliminării în mediu de către un organism donator (emiţător) a unor produse metabolice care se răspândesc şi acţionează asupra organismelor receptoare. 20. de exemplu. Cuscuta sp. torţelul are rădăcini. Aceasta poate fi definită ca influenţa chimică reciprocă dintre organisme în natură. Atunci când această coacţie se manifestă între plante poartă denumirea de alelopatie.). Lupoaia procedează similar însă se fixează pe rădăcinile plantelor. Parazitul este mai mic decât prada sa căreia îi poate provoca chiar moartea. plante superioare sau chiar de animale au efect inhibitor asupra dezvoltării indivizilor aparţinând altor specii. In raporturi de parazitism cu plantele autotrofe. După răsărire.) Parazitism (+ -) este o formă de relaţie interspecifică antagonică ce implică un efect pozitiv pentru parazit şi un efect inhibitor pentru gazdă. 20). de care se agaţă cu ajutorul unor ventuze ce pătrund până la nivelul vaselor conducătoare lemnoase (fig. dar acestea se usucă imediat ce îşi găseşte o plantă gazdă.Fig. 44 . Relaţie de parazitism la plante heterotrofe: Cuscuta sp. Reprezentanţii cei mai cunoscuţi ai plantelor heterotrofe sunt torţelul (Cuscuta sp. sunt cunoscute peste 100 de specii de Orobanche (fig. 7. Căile precise de desfăşurare a proceselor alelopatice nu sunt încă bine cunoscute. Aceste aspecte sunt detaliate la capitolul 4. Relaţie interspecifică de comensalism între orchidee şi arbori 6.3 . Aşa sunt. pot intra microorganismele parazite. antagonism) (.0) constă în faptul că un component (amensalul) este inhibat în creşterea sau dezvoltarea sa de către unele substanţe elaborate de partener. Paraziţii trăiesc la suprafaţă (exoparazit) sau cel mai frecvent în interiorul prăzii (endoparazit) unde consumă materie vie sau produse metabolice. 19. Protocooperarea – relaţie interspecifică între hipopotam (Hippopotamus amphibius) şi ciugulitorul vitelor cu cioc roşu (Buphaghus erythrorhynchus) Fig. atacă multe specii de plante însă cele mai mari pagube le produce la trifoi şi lucernă. O serie de produşi chimici eliminaţi de microorganisme. 18. Fig.

Fig. Relaţie de parazitism la plante heterotrofe: Orobanche sp. deoarece ar duce la moartea parazitului. de aceea trebuie protejaţi. iar în figura 23 unul dintre paraziţii naturali ai păduchelui care se hrănesc cu larvele gazdei. relaţia este obligatorie şi pozitivă pentru prădător (vânător) şi negativă pentru pradă (vânat). un dăunător fitofag frecvent întâlnit la această specie pomicolă. Spre deosebire de parazitism unde. Ca şi în cazul parazitismului. În figura 25 este prezentat unul dintre prădătorii naturali importanţi ai păduchilor de frunze – buburuza (Coccinela septempunctata). 8. Atacul păduchelui din San José (Quadraspidiotus perniciosus) pe fruct Fig. Aceştia sunt însă foarte sensibili la produsele pesticide. 23. Fig. de regulă. 21. paraziţii si prădătorii naturali pot juca un rol foarte important în reducerea pagubelor produse de insectele fitofage. Figura 24 înfăţişează un lăstar de măr colonizat de afidul Aphis pomi. Pentru culturile agricole. prădătorul îşi omoară prada. parazitul nu-şi omoară gazda.) Prădătorism (+ -). 22. Prospaltella perniciosi – parazit natural al păduchelui din San José În figura 22 este prezentat atacul păduchelui din San José la măr. Un adult de 45 .

25. ci diverse aspecte legate de reproducere. este vorba de o relaţie interspecifică de prădătorism.2. La nivel populaţional.Coccinela poate consuma până la 50-60 păduchi de frunze pe zi. câini sălbatici etc. b. într-o oarecare măsură. pentru reproducerea multor specii de păsări sunt necesare scorburile unor 46 .prădător natural al afidelor a. După clasificarea la nivel individual. Fig. 3. Această dependenţă nu vizează însă hrana. hiene. A. Fig. se va da un exemplu edificator: într-o populaţie de zebre din savană. fie dobândite pe parcursul vieţii. relaţiile interspecifice sunt legate de reproducere. Dacă judecăm lucrurile însă la nivelul populaţiei de zebre. fie congenitale. pozitivă pentru prădător. De exemplu. de răspândire. Pentru o mai bună înţelegere a afirmaţiei de mai sus. evitarea înmulţirii exagerate a erbivorelor şi a riscului de a-şi epuiza sursele de hrană. Atacul păduchilor de frunze (Aphis pomi) la măr a. de hrană şi de apărare. sunt cei mai vulnerabili la atacul prădătorilor (lei. să echivaleze trăsăturile individuale cu cele ale populaţiilor. acţiunea prădătorilor este una benefică. negativă pentru pradă. la multe specii. Coccinela septempunctata (buburuza) .2.) şi vor fi victimele aproape sigure ale acestora. deoarece populaţia este veriga esenţială în transferul materiei şi al energiei din cadrul ecosistemului şi nu individul. 24. Relaţii interspecifice legate de reproducere.) larvă Prădătorii şi paraziţii insectelor fitofage stau la baza combaterii biologice a dăunătorilor în culturile ecologice. Relații interspecifice stabilite pe criteriul rolului lor în viaţa populaţiilor În examinarea relaţiilor interspecifice.2. Aceste relaţii se referă la faptul că. abordarea acestor relaţii la nivel populaţional este mai corectă decât cea individuală. din cel puţin două motive: evitarea transmiterii genelor nefavorabile la urmaşi şi prin aceasta menţinerea vigorii speciei. indivizii cu diverse deficienţe.) adult b. reproducerea este condiţionată de prezenţa altor specii. Punctul de vedere individualist tinde.

Organismele autotrofe cuprind plantele verzi. După compoziţia hranei animalele sunt fitofage. Realizarea diseminării pe această cale implică unele formaţiuni speciale ale fructelor şi seminţelor: aşa sunt. seminifage care se hrănesc cu seminţe (exemplu: gărgăriţa fasolei – Acanthoscelides obtectus). b. După natura organelor consumate. După caracterul nutriţiei organismele vii se împart în două mari categorii: autotrofe şi heterotrofe. organismele autotrofe utilizează fie energia solară (plante verzi. Aici. zoofage şi mixte. legăturile dintre specii. pe care o descompun până la formarea de bioxid de carbon. larvele păduchelui din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) se prind de corpul graurilor (Sturnus vulgaris). Reproducerea plantelor entomofile implică prezenţa şi acţiunea insectelor polenizatoare. Din legăturile trofice rezultă şi relaţii interspecifice dintre speciile aceluiaşi nivel trofic. Astfel. Majoritatea adaptărilor organismelor sunt legate de poziţia trofică pe care o ocupă specia în ecosistem. bacteriile fotosintetizante şi bacteriile chemosintetizante.) Organismele heterotrofe cuprind consumatorii de diferite ordine și organismele parazite şi saprofite. Sunt şi dăunători periculoşi ai plantelor de cultură care se răspândesc cu ajutorul animalelor. având tegumentul tare. De exemplu. bazate pe nutriţie. care nu produc materie organică. de pildă. sunt cele mai importante. Relaţiile trofice În cadrul biocenozei. Aceste organisme sunt independente de materia organică din mediu. amoniac. Aceste substanţe vor fi din nou asimilate de către plantele verzi. iar saprofitele cu materie organică moartă. C. B. Aceste relaţii constituie unul dintre factorii importanţi ai integralităţii biocenozei.. După numărul de specii de plante pe care le atacă. Unele specii de cuc au nevoie de cuiburile altor păsări pentru a-şi depune ouăle. În acest caz. comportamentală şi spaţială a populaţiilor (nişe ecologice). ci o preiau din mediu. Pentru sinteza substantelor organice. Aceste adaptări. Astfel. oligofage care au ca sursă de hrană plante din specii aparţinând aceleiaşi familii botanice sau unor familii înrudite (exemplu: gărgăriţa sfeclei – Bothynoderes punctiventris) şi polifage care se hrănesc cu specii de plante din diferite familii (exemplu: viermele sârmă – Agriotes lineatus). Relații interspecifice legate de răspândire. prin adaptările reciproce ale speciilor se cimentează legăturile dintre ele şi devin interdependente.. prin specializarea nutritivă. care se hrănesc cu fructe coapte. scaietele – Xanthium strumarum). fie energia proceselor oxidative (bacterii chemosintetizante). trec prin tubul digestiv fără a-şi pierde puterea de germinaţie. păsările şi mamiferele pot transporta seminţele şi fructele unor plante la distanţe apeciabile. animalele fitofage se împart în: xylofage care se hrănesc cu lemn sau scoarţă (exemplu: cariul mic al scoarţei – Ruguloscolytus rugulosus Ratz. a. nu au loc schimburi de substanţă şi energie între specii dar. la cireş. Paraziţii se hrănesc pe seama organismelor vii. elemente minerale şi apă. La fel se întâmplă şi cu ouăle de rezistenţă ale unor crustacee care trec nevătămate prin intestinul păsărilor. sunt în competiţie. În alte cazuri plantele sunt consumate de animale împreună cu seminţele care.copaci. Numeroase specii de plante şi animale se răspândesc cu ajutorul altor specii. apoi sunt transportate în coroanele altor pomi sau în alte livezi. Legăturile trofice stau la baza circuitului biogen al materiei şi creează relaţii complexe între specii de plante şi animale. pentru că utilizează aceleaşi resurse de hrană. 1982]. 1999]. spaţiu etc. ele sintetizându-şi substanţele organice direct din substanţe minerale şi dioxid de carbon. În cadrul relaţiilor trofice. lumină. sau de către bacteriile chemosintetizante. Unele plante se răspândesc cu ajutorul furnicilor (mirmecohoria) [Botnariuc şi Vădineanu. bacterii fotosintetizante). prin presiunea selecţiei apar diverse adaptări. din cadrul unui nivel trofic.). cârligele sau ţepii încovoiaţi ai unor fructe (turiţa – Galium aparine. filofage care se 47 . infestându-le [Maxim şi colab. fiecare specie reprezintă o verigă în transferul şi transformarea substanţelor şi energiei în ecosistemul dat. animalele fitofage pot fi : monofage care se hrănesc cu o singură specie sau cu mai multe specii de plante din acelaşi gen botanic (exemplu: filoxera viţei de vie – Phylloxera vastatrix). influenţează şi relaţiile de la celelalte niveluri trofice.

din prezenta carte.hrănesc cu frunzele plantelor (exemplu: minatorul circular al mărului – Leucoptera scitella). Cu toate acestea. piciorul cocoşului (Ranunculus sp. brânduşa de toamnă (Colchicum autumnale). Aşa este cazul coleopterului Leptinotarsa decemlineata (gândacul din Colorado). unele animale acvatice). există animale care consumă aceste plante. La animale. Colchicum autumnale Fig. euforbiacee. Euphorbia cyparissias c. prin care pot scăpa de urmăritor: la cea mai mică iritare. 27. ţepii. simulând moartea. Mijloacele de apărare individuală activă: fuga. insectele fitofage pot consuma şi arbuşti ţepoși. posedă un alt mijloc de apărare.) [Perju şi colab. se vor detalia şi alte aspecte legate de relaţiile trofice din ecosisteme. spinii. La capitolul «Structura trofică a ecosistemului». Această însuşire nu înseamnă însă lipsa totală a paraziţilor şi prădătorilor naturali.. compozite. animalul se imobilizează perfect. Relaţiile interspecifice legate de apărare Relaţiile interspecifice legate de apărare sunt o consecinţă a relaţiilor trofice. Fig. zborul. Această categorie include diferite adaptări privind apărarea pasivă şi apărarea activă. 26. (fig. a. În manualele de ecologie există o serie de clasificări ale acestor relaţii. Mijloace de apărare pasivă la plante Unele animale (coleoptere şi alte insecte. În această carte s-a optat pentru o prezentare simplificată a mijloacelor de apărare.. printre mijloacele de apărare pasivă se numără: carapacea broaştelor ţestoase. în privinţa mijloacelor de atac. unele hirudinee omoară melcii. Astfel. Exemple: laptele câinelui (Euphorbia sp.). Tot apărare pasivă la plante înseamnă şi substanţele chimice toxice sau repelente. reprezintă mijloace de 48 . Desigur că şi prădătorii acestora s-au adaptat. datorită capacităţii lor de a detoxifica în corpul lor aceşti compuşi chimici. D. 26). saprofage care se hrănesc cu materie organică moartă în descompunere (exemplu: Silphidae sp.. înotul. perii etc. Urtica dioica b. a. care ţin la distanţă erbivorele. Ca orice adaptare şi acestea sunt relative: cămilele. cochiliile melcilor şi ale scoicilor bivalve. Aglais urticae – specie care s-a adaptat la efectul perilor urticanţi ai urzicii vii (Urtica dioica) Unele specii de animale sunt evitate de duşmani datorită gustului lor neplăcut.) etc. unele leguminoase). păsările de apă (stârcii) sparg scoicile bivalvelor. perii care acoperă corpul (cactuşi.) Apărarea individuală. 27) care se hrănesc cu frunze de urzică etc. Printre mijloacele de apărare pasivă la plante. chiar adăpostiţi în cochilie. Exemple: omizile de Celerio euphorbiae care se hrănesc numai cu frunze de euphorbiaceae. girafele. consumându-le. urzica vie (Urtica dioica). omizile de Aglais urticae (fig. se pot cita: ţepii. 1983].

) stol de păsări c. stolurile de păsări. copitele etc. este esenţial să 49 . La termite şi furnici. şerpi etc.. Şopârlele și șoarecii de câmp prezintă fenomenul numit autotomie prin care animalul.) banc de peşti Fig. În cel de-al doilea caz. unele coleoptere deşertice etc. 29. Tot mijloace de apărare individuală activă sunt: îngroparea rapidă in nisip (exemplu: unele şopârle. nu are valoare absolută. Există numeroase specii de alge care produc metaboliţi toxici pentru animale. pe măsura perfecţionării mijloacelor de apărare ale prăzii se perfecţionează şi mijloacele de atac ale prădătorului. turmele de mamifere erbivore se feresc şi se apără mai bine de atacul duşmanilor decât indivizii izolaţi (fig. Deşi acest mod de apărare este unul evoluat şi eficient. permanente sau temporare. apariţia masivă a puilor din turmele erbivorelor). coarnele. realizate într-un timp cât mai scurt. La insectele cu viaţă de grup (furnici. dinţii. 1982].). a. el nu este perfect. în urma unei contracţii musculare (fig. Aceste densităţi reduc la minimum momentele cele mai vulnerabile pentru populaţie şi determină o anumită saturare a răpitorului. atunci când este în pericol. apărarea se face cu preţul vieţii indivizilor care utilizează acul. Aglomerările locale de indivizi. deoarece aceasta ar însemna izolarea sa de mediul în care trăieşte. eficienţa acestor mijloace este sporită prin alternarea unei deplasări rapide cu imobilitate perfectă. ghearele. aceste specii de alge determină o anumită concentrare a substanţelor toxice în mediu şi astfel vor fi evitate de unii consumatori ai lor.) turmă de bivoli sălbatici b. La unele specii. niciodată prada nu devine invulnerabilă pentru duşmani. apar indivizi specializaţi pentru apărarea coloniilor. Un alt mijloc de apărare colectivă constă în realizarea unor densităţi mari (ecloziunea în masă a puietului de peşte.). 29). 28). Succesul acestor metode este completat de homocromia acestor animale (exemple: şopârle. apărarea este asigurată de aşa numiţii «soldaţi». Apărarea colectivă la diverse animale Bancurile de peşti. iar la albine de către albinele lucrătoare. are posibilitatea să-şi părăsească coada. şi în acest caz. mandibulele. 28. Autotomie la şopârle – mijloc eficient de a scăpa de prădători b.apărare individuală activă. CONCLUZII privind mijloacele de apărare niciun mijloc de apărare. Fig. Prin aglomerare.) Apărarea colectivă.). nu este important să supravieţuiască toţi indivizii unei populaţii. termite etc. există răpitori specializaţi în hrana cu insecte coloniale [Botnariuc şi Vădineanu. au un rol important atât în nutriţie cât şi în apărare. albine.

în livezile întreţinute. Relaţii complexe Aşa cum rezultă din prezentarea relaţiilor homotipice şi heterotipice.supravieţuiască suficienţi indivizi pentru a se putea menţine specia. Semnificaţia deplină a acestor relaţii nu poate fi înţeleasă secvenţial. în privinţa mijloacele de apărare. Acesta constată că. îngrăşăminte chimice. cât se poate de clar. deoarece niciodată nu putem cunoaşte în întregime ansamblul acestor conexiuni. la schimbarea nutriţiei erbivorelor. exarcerbarea atacului unor boli şi dăunători la pomi şi viţă-de-vie. Exemplul de mai sus ne demonstrează. Exemplul care vine să confirme această idee este legat de evoluţia şi răspândirea unor paraziţi vegetali.orice specie are mai mulţi duşmani. deficienţele cercetării relaţiei pradă – prădător. putându-se apăra şi hrăni în condiţii bune. Relaţia plantă – parazit este de ordin nutritiv. populaţiile celor două specii de erbivore trăiesc în turme mari. În aceste condiţii. din livezile abandonate. un declin al populaţiilor de zebre şi antilope gnu. Explicaţia constă în activitatea nestingherită a paraziţilor şi prădătorilor naturali dar şi în starea de nutriţie a pomilor şi în suculenţa diferită a frunzelor. La fel de complexe sunt aceste relaţii şi în agroecosisteme. animalele erau mult mai slăbite. la favorizarea dezvoltării şi răspândirii parazitozelor. Astfel. din Africa de Sud. Insecticidele pe bază de carbaryl şi unii esteri fosforici stimulează. În plus. 3. turmele mari de erbivore s-au împărţit în turme mai mici. dintre care unul sau câţiva sunt mai periculoşi. la soiurile sensibile. ci şi la starea de nutriţie a pomilor. Aşadar. mai mult sau mai puţin. fecunditatea şi longevitatea acarienilor şi schimbă raportul 50 . avea un atac mediu de 14 indivizi/frunză (la martorul netratat 23 de indivizi/frunză) iar în livezile nelucrate de circa cinci ani. acţionează în sensul apărării de duşmanii care pun în pericol supravieţuirea populaţiei. Desigur că aceste analize. doar prin prisma relaţiilor bilaterale. cu precipitaţii peste media multianuală. îngrăşăminte foliare) aplicate neraţional în plantaţii. Astfel. iar sensibilitatea plantelor la boli şi dăunători este strâns legată de nivelul substanţelor solubile. Acelaşi fenomen s-a observat şi la acarianul roşu al pomilor (Panonycus ulmi) care. o populaţie este legată. regimul precipitaţiilor şi al umidităţii relative. doar sporadic s-a identificat câte un acarian. sporind considerabil probabilitatea contactului cu prădătorii. Predominanţa proteolizei determină creşterea sensibilităţii. fungicide utilizate. Declinul celor două specii pradă este legat atât de factorii biotici cât și de cei climatici. când terenul este acoperit cu ierburi scunde. se datorează în bună parte şi sensibilizării plantelor de către produsele organice de sinteză (pesticide. . Maxim (2007) a constatat că livezile de măr fertilizate cu îngrăşăminte organice şi chimice prezentau un atac masiv de foc bacterian al rozaceelor (Erwinia amylovora). în plantaţiile de măr. factorii care au influenţat evoluţia bolii nu se referă numai la sensibilitatea soiului. iar predominanţa proteosintezei duce la mărirea rezistenţei plantelor la paraziţi.3. nu erau deloc afectaţi de bacterioză. s-a observat. în timp ce pomii aparţinând aceloraşi soiuri. Exemplul anterior confirmă concluzia la care a ajuns cercetătorul francez Francis Chaboussou [citat de Maxim. ci numai la nivelul ecosistemului ca întreg. benzimidazoli) reduc sinteza proteinelor. în Parcul Naţional Kruger. din cauza parazitozelor. la modificarea spaţială a populaţiilor de erbivore de unde rezultă creşterea vulnerabilităţii zebrelor şi antilopelor gnu. Ploile abundente au condus la creşterea intensă a ierburilor. prin nutriţie. privind legăturile unei populaţii cu mediul său biotic şi abiotic sunt dificile. ditiocarbamaţi. s-a constatat că zebrele (Equus burcheli) şi antilopele gnu (Conochaetes taurinus) au realizat valori maxime ale ratei de creştere în anii mai secetoşi. în schimb. Cea de-a doua cauză rezultă din starea fitosanitară a martorului netratat. Datorită precipitaţiilor. favorizate de vremea umedă. selecţia.2. În anii ploioşi. favorizând descompunerea acestora în aminoacizi. 1982]. ierburile au fost mult mai înalte şi în aceste condiţii. acţiunea agenţilor biologici de control. zebrele şi antilopele gnu devin o pradă mai ieftină pentru marile carnivore africane [Botnariuc şi Vădineanu. O serie de pesticide (organo-clorurate. 1994]. atât de alte populaţii (din acelaşi nivel trofic sau niveluri diferite) cât şi de mediul său abiotic.

Pomii. Aceste relaţii trebuie cunoscute de către specialişti în detaliu. factori abiotici sunt deosebit de complexe. deşi diversitatea agrobiocenozelor este mai redusă decât a biocenozelor şi aici relaţiile dintre plante. respectiv structurile componente şi funcţionalităţile acestora (analiza sincronă). O sinuzie 51 . de sub o căpiţă de fân etc. insecte coprofage (se hrănesc cu excremente de animale) etc. un pom din livadă. biochimică şi temporală. pentru menţinerea unui echilibru între pradă-prădător-parazit nu este suficient să apelăm la clasicele tratamente fitosanitare ci este necesară studierea tuturor interacţiunilor din agroecosistem. în toată complexitatea lor. a. Sinuziile apar ca nişte microbiocenoze ataşate unor porţiuni relativ uniforme de biotop. Aceasta demonstreaază că. Capitolul 4 STRUCTURA ECOSISTEMELOR Analiza unui ecosistem trebuie să surprindă atât caracteristicile sale de organizare. insecte parazite.sexelor în favoarea femelelor. 1937 citat de Puia şi colab. un ecosistem este destul de omogen dar. consorţiul şi sinuzia. Astfel. o tufă. Rolul de nucleu central îl poate avea un arbore. terţiari. Consorţiul înseamnă un complex de bioskene alcătuit dintr-un sistem de indivizi şi nu de populaţii. ecologii au subîmpărţit ecosistemele în unităţi structurale mai mici care au o evoluţie specifică. ecosistemul apare împărţit în unităţi de acţiune mai mari sau mai mici care formează o structură orizontală şi una verticală. A. c. în fapt.) Sinuzia (sinuzie = asociaţie. 1998]. cu rol de nucleu central. el poate fi alcătuit dintr-o serie de microhabitate. trofică.) Cea mai mică unitate (subsistem) a ecosistemului natural este bioskena sau merotopul prin care întelegem un spaţiu redus al ecosistemului. Individul central poate fi şi un animal care va fi însoţit de bacterii. b. datorită configuraţiei substratului şi intensităţii factorilor abiotici. alcătuită dintr-o populaţie cu rol de nucleu central care grupează în interiorul ei mai mulţi indivizi sau populaţii din alte specii.. la care se face referire în lucrarea citată. secundari. ciuperci. În acest curs ne vom limita la următoarele patru structuri ale ecosistemului: spaţială. De aceea. care trăiesc în jurul unui individ.) Structura orizontală permite delimitarea a trei categorii structurale: bioskena. cu condiţii de viaţă foarte uniforme (omogene). așa cum rezultă și din cele prezentate în capitolul de față. 4. dar relativ dependentă faţă de ansamblu. Ele se delimitează topografic după asociaţiile vegetale dominante. de sub un trunchi de copac mort.) Consorţiul (biochoria) este o grupare de indivizi din specii diferite. Structura unui ecosistem este una funcțională. 1981]. pentru a se putea lua măsurile cele mai potrivite de menţinere a echilibrului între toate aceste elemente. aveau atac mare de foc bacterian şi acarieni şi datorită dezechilibrelor metabolice produse de pesticidele şi îngrăşămintele utilizate. De exemplu..1. Exemple: lumea animală şi vegetală de sub o piatră. în cazul prezentat mai sus. animale. cât şi modificările sale în timp (analiza diacronă) [Tufescu şi Tufescu. Indivizii respectivi sunt dependenţi de individul central prin hrana şi adăpostul pe care acesta le oferă. în jurul cărora se formează cercuri de consumatori primari. în limba greacă) înseamnă partea structurală a ecosistemului. Structura spaţială a ecosistemelor Privit în ansamblu. alcătuit din diferiţi reprezentanţi ai florei şi faunei [Popovici – Bâznoşanu.

este compusă dintr-un complex de consorţii grupate în jurul unei populaţii; la rândul lor, mai multe sinuzii pot forma un ecosistem. O sinuzie nu are funcţie energetică proprie şi nici un circuit biogeochimic propriu, deci nu poate fi confundată cu un ecosistem. Într-o pădure de foioase sau răşinoase din zona temperată se consideră sinuzie stratul de muşchi, iar stratul erbaceu este o altă sinuzie. Într-un ecosistem agricol, o depresiune, cu condiţii de umiditate ridicată, va avea o vegetaţie higrofită specifică, la care se vor ataşa indivizi din anumite specii de animale. Aceasta este o sinuzie a agroecosistemului respectiv. O poiană, dintr-o pădure de foioase, poate fi considerată o sinuzie, care se deosebeşte de restul pădurii, atât prin aspectul general cât şi prin varietatea de specii care o compun. Aici se dezvoltă abundent vegetaţia erbacee, ceea ce nu se întâmplă acolo unde coronamentul pădurii este încheiat [Şchiopu şi colab., 2002]. Dacă în cursul unei perioade de vegetaţie producătorul primar care defineşte sinuzia respectivă se va schimba, atunci, pe aceeaşi porţiune de biotop, se pot succeda mai multe sinuzii. B.) Structura verticală Părţile structurale ale ecosistemelor terestre prezintă o stratificare clară pe verticală (fig. 30). La baza acestei stratificări stau producătorii primari care sunt legaţi direct de lumina solară. Stratificarea apare evidentă în ecosistemele cu plante care au înălţimi complet diferite. Aşa, de exemplu, într-o pădure de foioase din zona temperată vom identifica următoarele straturi: - stratul mineral (I), bogat în substanţe minerale; - stratul organic (II), bogat în substanţe de natură organică (microorganisme, larve, râme etc.); - patoma (III) – alcătuită din stratul subţire de la suprafaţa solului, cu organisme vii şi moarte (strat de muşchi şi licheni, frunze moarte, insecte detritofage etc.); - stratul erbaceu (IV); - stratul vegetaţiei arbustoide (V); - stratul arborilor înalţi (VI, VII). Inclusiv bioritmul speciilor este adaptat condiţiilor, în funcţie de accesul la factorii de vegetaţie. Organizarea spaţială a pădurii se datorează în primul rând factorului lumină. Astfel, plantele efemere ierboase (viorele, toporaşi, ghiocei, floarea paştelui etc.) vor apărea primăvara devreme, pentru a beneficia de soare înaintea înfrunzirii arborilor. Tot înaintea înfrunzirii coronamentului vor înflori şi plantele din etajul arbustoid (exemple: cornul, salcia, alunul etc.) [Berca, 2001]. Fluxul de materie străbate toate straturile ecosistemului, prin circuitul biogen al elementelor chimice: de la rădăcina plantelor până în coroana arborilor. Speciile de consumatori sunt dispuse şi ele pe verticală: în sol - diferite specii de rozătoare, la suprafaţa solului - mistreţii, căprioarele, lupii, pe trunchi - ciocănitorile, pe coronament păsările cu anvergură mare a aripilor. Stratificarea depinde şi de diversitatea speciilor din ecosistem. Cu cât biodiversitatea va fi mai mare cu atât şi complexitatea stratificării va fi mai mare. La scară globală, cea mai simplă stratificare o întâlnim în pădurile de conifere din taiga, iar complexitatea maximă la pădurile tropicale [Şchiopu şi colab., 2002]. În mediul acvatic există, de asemenea, o stratificare a organismelor vegetale şi animale pe verticală, în funcţie de intensitatea factorilor ecologici abiotici: temperatură, oxigen, presiune, lumină, salinitate.

52

Fig. 30. Stratificarea verticală într-o pădure din Europa [Vântu, 2000] I. stratul mineral al solului; II. stratul organic al solului: 1. o larvă de insecte, 2. ciuperci, 3. bacteriofag, 4. bacterii, 5. nematod, 6. amoebă, 7. râmă (Lumbricus), 8. un Geophilus, III. patoma A. pernă de muşchi cu colembole, B. frunzar cu izopode, IV. strat erbaceu cu căprior (Capreolus capreolus), V. strat de arbuşti şi tufe VI. strat de tulpini (arboret): a. omidă, b. Tuneluri ale ipidelor în interiorul tulpinii, c. cojoaică (Certhia familiaris), d. păianjen, VII. coronamente: e. buhă (Buho buho), f. veveriţă (Sciurus vulgaris); g - şoim (Falco. sp.).

4 . 2 . Structura trofică a ecosistemului În cadrul biocenozei, între specii se stabilesc diferite relaţii, dintre care relaţiile privind hrana (relaţiile trofice) ocupă un loc important. Structura trofică a biocenozei reprezintă ansamblul relaţiilor de hrănire a populaţiilor din ecosistem şi ne oferă cele mai multe informaţii legate de viaţa ecosistemelor. Raporturile existente între diferitele grupe de vieţuitoare ne ajută să ne facem o imagine clară despre circulaţia materiei şi a energiei în ecosisteme şi în biosferă. Subsistemele trofice fundamentale ale ecosistemului sunt: substanţele anorganice, producătorii primari, consumatorii, materia organică moartă şi descompunătorii [Tufescu şi Tufescu, 1981]. În natură, hrana este într-o mişcare continuă. Când larva unui fluture se hrăneşte cu o frunză, sau când o pasăre mănâncă o broască, hrana mai face un pas în lanţul trofic. Odată cu hrana se transferă şi energia pe care o conţine. Din punctul de vedere al modului de hrănire, toate speciile unei biocenoze se împart în trei mari categorii funcţionale interdependente:
53

I. Producătorii primari sau speciile producătoare de substanţă organică sunt reprezentaţi de vegetaţia autotrofă din care fac parte, în primul rând plantele verzi (în ecosistemele terestre) şi algele planctonice (în ecosistemele acvatice), iar în al doilea rând bacteriile fotosintetizante. Acestea, cu ajutorul clorofilei, convertesc energia solară în energia legăturilor chimice ale substanţelor organice (glucide, lipide, protide) pe care le sintetizează din compuşi anorganici ai biotopului (H2O, CO2, compuşi cu azot, cu fosfor etc.). Din această categorie mai fac parte bacteriile chemosintetizante (sulfuroase, feruginoase, nitrificatoare etc.) care utilizează energie chimică pentru sinteza substanţelor organice (vezi subcapitolul 5.1.1.). II. Consumatorii, reprezentaţi prin toate animalele dintr-o biocenoză. În funcţie de hrana consumată putem distinge: 1. Consumatori primari sau consumatori de ordinul I sunt reprezentați prin animale fitofage, deci care se hrănesc direct cu producătorii autotrofi; 2. Consumatori secundari sau de ordinul II sunt reprezentaţi prin animale carnivore şi entomofage. Deşi proporţia lor în ecosistemele naturale este redusă (aproximativ 1%), consumatorii secundari au un rol esenţial în reglarea numerică a fitofagilor, menţinând astfel structura şi funcţiile ecosistemului [Puia şi colab., 1998]; 3. consumatori terțiari sau de ordinul III; 4. consumatori quaternari sau de ordinul IV etc. Exemplu de lanţ trofic: polen fluture păianjen broască şarpe vultur Tot în categoria consumatorilor intră şi detritofagii, animale care se hrănesc cu detritus organic, adică fragmente de material organic rezultate din fărâmiţarea şi descompunerea parţială a plantelor şi animalelor moarte. Din categoria detritofagilor fac parte reprezentanţi ai diferitelor grupe sistematice de vieţuitoare: viermi, miriapode, crustacei, moluşte, acarieni, insecte, ciupercile saprofite, animale necrofage (exemple: vulturul şi condorul) etc.. Toate aceste vieţuitoare, prin modul lor de hrănire, grăbesc fragmentarea şi descompunerea materialului organic vegetal sau animal. Detritofagii au un rol important în procesul de degradare a materiei organice moarte prin faptul că mărunţesc detritusul în particule fine, înlesnind astfel activitatea organismelor din următoarea categorie funcţională a biocenozei. Ei îndeplinesc parţial şi funcţia de mineralizare. III. Descompunătorii (reducătorii) sunt reprezentaţi mai ales prin bacterii şi ciuperci saprofage care degradează substanţele organice provenite din cadavre, frunze moarte, fecale, diverse excrete sau alte deşeuri. În descompunerea materiei organice, până la epuizarea conţinutului său energetic, fiecare etapă este determinată de anumite grupe de organisme. Procesul se finalizează cu eliberare de elemente minerale conţinute în substanţele organice şi poartă numele de mineralizare. Intr-un fel, este reversul procesului de fotosinteză. Mineralizarea este extrem de importantă, deoarece face posibilă degajarea ecosistemului de materie organică moartă şi repunerea în circuit a elementelor componente. O serie de poluanţi produşi de activităţile antropice (pesticide, fertilizanți chimici, acizi etc.) distrug descompunătorii, dereglând astfel circuitul materiei în natură.

54

în timpul respiraţiei. Lanţul trofic reprezintă un şir de organisme diferite prin care circulă substanţa organică. consumatorii nu pun în circulaţie toată biomasa speciilor ce constituie hrana lor. Schema cea mai simplă a unui lanţ trofic complet [Odum. plantele insectivore). o parte din aceasta se va transforma în necromasă şi va intra în lanţuri trofice saprofage. poartă numele de nivel trofic. alcătuite din specii dominante care au un rol decisiv în transferul materiei şi energiei în ecosistem. şi lanţuri trofice secundare. Producătorii primari sunt o grupare trofică. Lanţurile trofice de tip erbivor sunt cele mai complexe şi au la bază producătorii primari.Fig. 32). Exemplu de lanţ trofic: iarbă iepure vulpe. 1982]. parazitar şi saprofag. Transferul de substanţă şi energie în orice ecosistem se realizează prin intermediul lanţurilor trofice. Aceste lanţuri trofice se caracterizează prin descreşterea treptată a numărului de indivizi de la bază spre ultima verigă a lanţului. În condiţii naturale. 55 . o altă grupare trofică. Într-o biocenoză distingem lanţuri trofice principale. În funcţie de modul de hrănire a speciilor ce compun lanţul trofic sunt trei tipuri de lanţuri trofice: de tip erbivor. încadrarea speciei în diferitele niveluri trofice se face în funcţie de cantitatea de biomasă (energie) consumată la fiecare nivel trofic [Botnariuc şi Vădineanu. Exemple de lanţuri trofice de tip erbivor: iarbă lăcuste păsări insectivore păsări răpitoare (ecosistem terestru). 31. 1975] O biocenoză este alcătuită din mai multe grupe trofice de organisme care au aceleaşi necesităţi de nutriţie. Cealaltă jumătate constituie hrană potenţială pentru nivelul trofic următor. din care jumătate se pierde sub formă de căldură. fitofagii. 31). Aceste grupări. În astfel de cazuri. consumatorii secundari altă grupare trofică etc. având aceeaşi funcţie trofică. Numeroase specii sunt polifuncţionale. fitoplancton (alge) zooplancton (animale mici) peşti fitofagi peşti răpitori (ecosistem acvatic). Următoarele verigi sunt reprezentate de: animale fitofage (consumatori primari) care se hrănesc cu plante. fiecare organism constituind o verigă ce reprezintă hrană pentru organismul situat mai sus în lanţ (fig. De asemenea. circa 1% din energia solară este fixată de plantele verzi terestre sub formă de energie chimică. adică fac parte din mai multe niveluri trofice (de exemplu. animale zoofage (consumatori secundari) cu regim carnivor şi consumatori terţiari care reglează efectivele consumatorilor secundari pe care-i utilizează ca şi hrană (fig.

scurte şi se grefează la fiecare verigă trofică a lanţului trofic erbivor. dejecţii). De exemplu. 2. de 3-4. de regulă. rareori ajungând la 5-6. 3. ciocănitoarea pestriţă mare (Dendrocopos major). 1980]. 32. în America de Nord. iar nevertebratele prădătorul. La finalul acestor lanţuri trofice materia organică este descompusă în materie anorganică. Lanț trofic parazitar: 1. uliul păsărelelor (Accipiter nisus) Lanţurile trofice de tip parazitar se bazează pe relaţiile de parazitism între diferite specii. Una dintre cauzele numărului redus de verigi ale lanţurilor trofice constă în faptul că un consumator nu-şi poate consuma hrana în întregime. Lanţ trofic erbivor 1. Atrax) distrug păsările colibri [Mcclure. Aphelinus mali Lanţurile trofice de tip saprofag funcţionează pe seama masei organice moarte (cadavre. Malus domestica 2. Degradarea materiei organice este începută de detritivore (animale care se hrănesc cu materie organică moartă) şi continuată de descompunători. în majoritatea cazurilor. Lanţurile trofice sunt căile principale de circulaţie a materiei şi energiei în ecosisteme şi este mijlocul cel mai important de autoreglare a ecosistemelor. Astfel. gărgărița florilor de măr (Anthonomus pomorum). poziţia de vârf nu este ocupată de un vertebrat. 33). adeseori vertebratele fiind prada. deoarece aceasta ar duce la propria sa 56 . 33. Numărul verigilor din lanţurile trofice este. Într-o livadă un astfel de lanţ trofic este: măr (Malus domestica) păduche lânos (Eriosoma lanigerum) viespea parazită (Aphelinus mali) (fig.Poziţia speciei în lanţul trofic nu este dependentă de poziţia sa filogenetică. Exemplu de lanţ trofic saprofag: nămol cu detritus larve de chironomide plătică (Abramis brama) peşti răpitori [Vântu. păianjenii uriaşi (Avicularis. (1) (2) (3) Fig. (1) (2) (3) Fig. chiar dacă acesta are “superioritate filogenetică”. Eriosoma lanigerum 3. 2000]. Aceste tipuri de lanţuri trofice sunt. pe seama cărora apar consumatori de diferite ordine.

iar reţelele trofice pot fi distruse. la primul nivel trofic. De exemplu. constatăm că fitofagii pot avea un regim de hrană foarte variat (specii polifage). cu cât sunt mai scurte. cu specii puţine şi lanţuri trofice liniare dar. există două tipuri de reţele trofice: autotrofe şi heterotrofe. sub formă de biomasă. În plus. hrănindu-se exclusiv pe seama unei singure specii de plante. Exemplele de lanţuri trofice pe care le întâlnim în cărţile de ecologie sunt simplificate doar în scopuri didactice. cu atât sunt mai productive. Animalele. de aceea este necesar importul de materie organică din exterior. iar reglarea lor se face prin scăderea naşterilor şi prin epidemii. circa 10% din energie se acumulează. 1998]. lacuri etc. deoarece cantitatea de energie accesibilă este mai mare. nu pot creşte foarte mult. existenţa primelor două categorii de specii fitofage conduce la intersectarea de lanţuri trofice diferite în cadrul aceleiaşi verigi. prin urmare. Acest termen a fost 57 .) ale biosferei. culturi agricole. Reţeaua trofică de tip heterotrof nu dispune de veriga producătorilor primari. Structura trofică a ecosistemelor ne arată că animalele carnivore. iepurele nu consumă doar Lolium perene. în majoritatea cazurilor. Reţeaua trofică indică asa zisele “canalele” prin care circulă materia prin cele cinci subsisteme ale ecosistemului (substanţele anorganice. pe măsură ce înaintăm spre verigile superioare ale lanţului trofic. animalele dispun de hrană tot mai puţină şi trebuie să desfăşoare o activitate tot mai intensă pentru găsirea şi prinderea prăzii. Analizând modul de hrănire a speciilor din ecosistem. pentru a trăi în bune condiţii trebuie să exploreze un spaţiu de circa o mie până la un milion de ori mai mare. Poluarea sau degradarea habitatelor pot elimina unele specii din ecosistem. abisuri oceanice. indiferent de gradul lor. consumatorii. Biocenozele pot avea o structură simplă. In condiţii naturale. Lanţurile trofice. complexe de creştere a animalelor). de regulă. când mănâncă. În plus. Această complexitate a biocenozelor rezultă din faptul că un organism poate aparţine mai multor niveluri trofice. Acest tip de reţea trofică îl intâlnim în aşa numitele ecosisteme minore (peşteri. iar vulpea nu se hrăneşte doar cu iepuri. materia organică moartă şi descompunătorii). Aceste reţele trofice au o bază trofică proprie. prin suprapăşunat. efectivele populatiilor de erbivore sunt supuse controlului carnivorelor şi. iar cea mai mare parte este utilizată pentru funcţionarea organismului. de asemenea. producătorii primari. nu se hrănesc doar cu o singură specie. la păsări şi mamifere. Astfel. Aşadar. numărul de indivizi vegetali pe unitatea de suprafaţă este incomparabil mai mare decât cel al fitofagilor. indiciul unui mediu sănătos. Înmulţirea lor exagerată diminuează posibilităţile de regenerare a vegetaţiei şi degradează condiţiile biotopului. lanţurile trofice apar interconectate. Astfel. limitat de sursa hrană. lanţurile trofice sunt ramificate şi interconectate între ele. iar singura intervenţie din afara sistemului este aportul energetic solar. Reţelele trofice foarte bogate sunt.dispariţie. În funcţie de natura substratului care constituie baza trofică a ecosistemului. Aceste reţele trofice formează ecosistemele majore (păduri. în timp ce monofagia conduce la izolarea lanţurilor trofice. alţii consumă un număr redus de specii (specii oligofage). alcătuind reţelele trofice. iar o altă categorie de fitofagi (specii monofage) este foarte specializată. În contextul relaţiilor trofice este necesar să se precizeze conceptul de nişă ecologică care reprezintă poziţia unui organism în interiorul comunităţii şi ecosistemului. Erbivorele domestice. existenţa consumatorului este condiţionată de posibilitatea de refacere a hranei sale. folosesc energia conţinută în hrană în două moduri: o mică parte se acumulează în corpul lor. Creşterea exagerată a populaţiilor de erbivore conduce la deteriorarea ecosistemelor prin distrugerea vegetaţiei. prin eroziunea solului [Puia şi colab. cele mai multe specii consumatoare. decât un producător primar. fiind scoase de sub controlul exercitat de reţeaua trofică a ecosistemelor naturale. restul de 90% constituind energie de lucru. în vederea satisfacerii necesităţilor nutritive. materia realizează un circuit întreg. O altă cauză este de ordin energetic. pajişti. Numărul carnivorelor este. Prin urmare. situate în vârful piramidei trofice. De aceea. Astfel. pot conduce la distrugerea pajiştilor.. care elimină indivizii subalimentati. Reţeaua trofică de tip autotrof se caracterizează prin prezenţa producătorilor primari. numai energia acumulată rămâne disponibilă şi poate fi transferată la nivelul trofic următor.

iar când vom exprima energia stocată în biomasa organismelor de la fiecare nivel trofic va rezulta piramida energetică. Structura trofică a unui ecosistem poate fi reprezentată şi grafic. mici rozătoare etc. adică dacă una activează noaptea iar alta ziua [Şchiopu şi colab. cele care se adaptează mai greu vor dispărea şi vor fi înlocuite de speciile cu plasticitate ecologică mai mare. sub forma unor piramide numite piramidă ecologică sau trofică (fig. Chiar dacă anumite specii utilizează aceleaşi surse de hrană. proporţia consumatorilor primari variază între 1-9%. În cazul nişelor ecologice funcţionează principiul excluderii concurenţilor. de teren în care specia îşi găseşte un adăpost. în cazul unor dezechilibre ecologice. Potenţialul de înmulţire ridicat la organismele aflate la nivelurile inferioare ale piramidei trofice este o adaptare care permite menţinerea speciei. În Delta Dunării trăiesc mai multe specii de stârci: stârcul alb care consumă peşte în largul lacului. De exemplu. Nişa pluridimensională reprezintă valorile limită ale coordonatelor în care specia poate supravieţui. De aceea. Faptul că o plantă înfloreşte într-un alt moment decât altă plantă în acelaşi biotop. stârcul cenuşiu care se hrăneşte tot cu peşte. În momentul în care aceste condiţii nu mai satisfac necesităţile tuturor speciilor. ele ocupă nişe diferite dacă sunt segregate ecologic. Desigur. un mesteacăn de vârstă mijlocie cu 200 de mii de frunze poate adăposti circa 700 de mii de insecte fitofage. iar a celor secundari este de circa 1%. longevitatea este mai mică. în alcătuirea piramidelor trofice se iau în considerare şi biomasa şi energia. 35). Dacă reprezentăm grafic pe un sistem de axe rectangulare nivelurile trofice (pe ordonată) şi numărul de indivizi (pe abscisă) va rezulta o piramidă numită piramida eltoniană numerică.. respectiv 90% din totalul energiei stocate în organismele ce formează piramidele trofice. Atunci când se înregistrează biomasa nivelurilor trofice succesive vom obţine piramida biomaselor. Desigur că această regulă are excepţiile ei. 58 . Nişa trofică poate fi dată şi de orizontul de sol la care ajung rădăcinile plantei. la baza majorităţii ecosistemelor stau producătorii primari care reprezintă circa 98% din biomasă. De aceea. a relaţiilor sale cu hrana şi cu duşmanii săi. pornind de la cele trei aspecte principale ale acestui concept: nişa trofică. înseamnă că ele exploatează apa şi sărurile minerale din sol în alte momente ale anului. Indiferent de modul de exprimare. nişa spaţială şi nişa pluridimensională. Elton. aceste valori se pot modifica. 1917] defineşte fragmentul de suprafaţă. iar rata de înmulţire este mai ridicată. ceea ce înseamnă că două specii concurente pentru aceleaşi resurse trofice nu pot coexista. se foloseşte frecvent denumirea de piramide eltoniene (fig. El a pornit de la constatarea că într-un ecosistem animalele de talie mică sunt mai numeroase decât cele mari. diferitele specii de baltă pot trăi într-un spaţiu restrâns datorită adaptărilor la diferite surse de hrană.introdus în ecologie de către Johnson (1910).. Dacă într-un anumit mediu condiţiile ecologice oferă posibilităţi optime de viaţă pentru mai multe specii acestea pot convieţui. În ecosistemele naturale. Kroes (1977) consideră nişa ecologică ca unitate structurală şi funcţională a ecosistemelor. Pe parcursul secolului trecut au fost date diferite definiţii termenului de nişă ecologică. şopârle. În figura 34 sunt prezentate nişe ecologice din savană. Nişa spaţială [Grinnell. Elton (1927) de a fi descris pentru prima dată structura trofică a ecosistemelor sub aspect cantitativ. Este meritul ecologului englez Ch. animalele care vânează în haită sunt mai mici decât prada lor. De exemplu. stârcul roşu care pescuieşte tot în apropierea malului dar vânează broaşte. 36). 1927] constituie totalitatea relaţiilor trofice ale unei specii. Specii de plante care populează acelaşi biotop se pot deosebi între ele prin perioade diferite ale anului în care exploatează aceleaşi resurse ale mediului. Nişa trofică [Ch. 2002]. Specii înrudite pot coexista în acelaşi biotop doar dacă şi-au delimitat precis nişa. dar şi-l procură din stufărişurile din apropierea malului.

Fig. 1992] 59 . 34. Nişe ecologice ale savanei [Colvin și Speare.

Aceste aspecte trebuie luate în considerare la stabilirea mărimii ariilor protejate. 1974] Pe măsură ce înaintăm de la bază spre vârful piramidei trofice constatăm că organismele situate la nivelurile superioare explorează suprafeţe tot mai mari pentru procurarea hranei. de regulă. pentru a-şi procura hrana necesară supravieţuirii şi reproducerii speciile fitofage (exemplu – iepurele. un prădător de vârf va avea nevoie de o suprafaţă incomparabil mai mare. în timp ce. Atunci când este vorba despre ocrotirea unei specii de plante ne putem limita la o suprafaţă de câteva hectare. numărul biotopurilor care trebuie explorate pentru hrană şi reproducere este cu atât mai mare cu cât specia este mai îndepărtată de baza piramidei trofice. Prin reprezentarea grafică a nivelurilor trofice şi a numărului de ecosisteme din care îşi procură hrana vom obţine piramida inversă de biotop. Conform acestei piramide. 60 . 35. Astfel. insectele fitofage) nu sunt nevoite. Piramidele eltoniene [Strahler. 37. consumatorii terţiari sunt obligaţi să exploreze mai multe biotopuri (exemplu uliul) – fig. 36. Piramidă trofică într-un ecosistem de apă dulce [Burnie. să parcurgă distanţe foarte mari.Fig. în timp ce. 2000] Fig.

Se formează astfel. Pentru studiul structurii biochimice a ecosistemului prezintă importanţă doar metaboliţii din cea de-a doua categorie care. 37. nu se acţionează asupra unui factor extern ci este creat un factor nou. Kolesnicenko. numit metabolism biochimic [Gortinski. dar extrem de complexă. 1993] 4. prin care este edificată şi stabilizată biocenoza sunt întemeiate pe legităţi biochimice [Gauze. Structura biochimică a ecosistemelor Relaţiile interspecifice. 1969.. 1974]. Influenţele de natură biochimică dintre componentele biocenozei nu sunt identice cu competiţia. Structura fiecărui ecosistem este condiţionată de relaţiile reciproce ale microorganismelor. un metabolism pe plan extraorganismic. 1966]. se elimină în mediu. mai redusă ca volum. iar cea de a doua categorie. plantelor şi animalelor datorate metaboliţilor lor. biocenoza se prezintă ca un sistem de canale prin care circulă metaboliţi de natură trofică sau netrofică. Aceştia au un rol important în formarea reţelei de interacţiuni în ecosistem şi se numesc generic ecomoni. 2001]. unde speciile dominante pot diminua semnificativ intensitatea luminii solare în favoarea lor şi în detrimentul altor specii heliofile. între elementele vii sau nevii ale ecosistemului. biochimic.3. cu acţiune la distanţă. adică este modificată concentraţia unui factor extern în beneficiul unei specii sau a unui grup restrâns de specii. Rice.Fig. prin intermediul mediatorilor chimici nu se sustrag resurse ale mediului în dauna altei specii ci doar este inhibată creşterea altei specii. ergoni sau substanţe ectocrine. Piramida inversă de biotop [Mohan și Ardelean. sunt asimilaţi de un alt organism la care produc un anumit efect fiziologic sau etologic. Exemple de concurenţă pot fi pădurile de foioase şi răşinoase din zona temperată. Această inhibiţie are loc chiar şi în prezenţa unor resurse suficiente ale mediului [Muller. 1963] sau metabolism 61 . eliminaţi în mediu. Dacă prin competiţie o specie dobândeşte resurse ale mediului în detrimentul altei specii. În cazul producerii de metaboliţi de către unele specii. de unde este preluată selectiv de către populaţiile biocenozei. Sub aspect biochimic. Prima categorie de metaboliţi formează categoria resurselor alimentare pentru populaţiile din ecosistem şi circulă prin intermediul reţelelor trofice. care poate stimula sau inhiba creşterea indivizilor aparţinători diverselor specii [Soran şi colab. deoarece nu sunt de tip prădător. 1944.

Evitarea acestui fenomen se realizează prin capacitatea speciilor de a metaboliza toxinele şi de a le reduce la un nivel suportabil. În aceste relaţii intervin şi bacteriile care neutralizează colinele reducând nivelul alelopatic. Organismele care secretă ecomonii sunt emiţătoare sau donatoare. alelopatia include totalitatea interacţiunilor biochimice dintre plante. 1994]. Ergonii se constituie în semnale chimice purtătoare de informaţie şi au o contribuţie importantă la autoreglarea ecosistemului şi la menţinerea stării de echilibru a acestuia. Ei pot persista în biotop chiar şi după dispariţia populaţiilor care i-au produs. 1974] Deoarece majoritatea metaboliţilor au efect inhibitor. ca urmare a adaptărilor dobândite de-a lungul timpului. dar algele sunt consumate de zooplancton (fig. De exemplu. Unii ecologi definesc alelopatia ca fiind întregul complex de influenţare reciprocă între organisme [Sanadze şi Ovcearov. primul fiind fiziologul german Molich. influenţând astfel evoluţia ecosistemului.Keup. Aceste influenţe pot fi benefice sau dăunătoare. Când ecomonii sunt produşi de animale se numesc telergoni. 38). Construcţia biochimică a ecosistemului este strâns legată de relaţiile trofice însă nu se confundă cu acestea. omul poate interveni în structura biochimică a ecosistemelor. Din punct de vedere biochimic.ecologic [Hailov. aceştia poartă denumirea de substanţe alelopatice. 38. Prin contaminarea biotopului cu diferite substanţe poluante. inclusiv dintre plante şi microorganisme. Dacă ecomonii sunt secretaţi de plante. Împletirea relaţiilor trofice şi toxice [Halback şi Halback . Termenul de alelopatie a fost definit de către mai mulţi autori. biocenoza este expusă la autodistrugere. perturbându-le capacitatea de autoreglare. algele eliberează în mediu toxine care influenţează zooplanctonul. în care ergonii realizează legătura între organisme. ecosistemul apare ca un ţesut. animalele şi microorganismele vieţuiesc într-un mediu biochimic creat de exometaboliţi [Stugren. Conform cercetătorului german. 1971]. iar cele care le 62 . Ei pot acţiona intraspecific (feromoni) sau interspecific (alomoni). Fig. Plantele. 1966] însă noi vom păstra înţelesul iniţial al termenului.

De exemplu arinul (Alnus glutinosa) care stimulează plopul (Populus suaveolens) prin colinele sale. 39. de la un an la altul. cu masă moleculară mică (terpenoide. de obicei. 2004]. în schimb. Sorbus aucuparia. sub formă inactivă. covorul vegetal este un fel de câmp biochimic format din exometaboliţii tuturor speciilor vegetale care determină relaţiile interspecifice [Stugren. Unilateral tolerante. deoarece interacţiunea lor este de scurtă durată [Rice. compuşi chimici secundari. 1973] Nivelul alelopatic intens al unor specii devine suportabil pentru alte specii prin coevoluţie. comparativ cu cele din zonele temperate [Went. 1983]. alelopatia constituie un factor important în lupta pentru supravieţuire la plantele de deşert. Exemplu lariţa (Larix decidua) şi socul (Sambucus racemosa) Fig. substanţe fenolice etc. adică specii care pot convieţui în acelaşi biotop. Efectul ecologic constă întro distribuţie favorabilă a indivizilor şi a populaţiilor în biotop. 1974].) care se găsesc iniţial.interceptează receptoare sau acceptoare (fig. Deşi alelopatia nu se identifică cu concurenţa. 1995].3. Fenomenul de alelopatie nu se manifestă numai între indivizii diferitelor specii ci şi în interiorul speciei (autotoxicitate) [Neamţu. 39) . unii cercetători au constatat că efectele alelopatice sunt mai intense atunci când se micşorează cantitatea de substanţe nutritive şi apă din mediul înconjurător. Din perspectiva alelopatiei. În general. în corpul plantelor. 1962]. Alelopatia nu este un factor constant ci variază de la o fitocenoză la alta.1. 1970]. Reciproc intolerante. de la un sezon la altul sau chiar zilnic [Muntean şi Ştirban. Efectul chimic al unei plante asupra altei plante [Grodzinschi. În 63 . speciile care convieţuiesc de mii de ani pe aceleaşi teritorii nu se inhibă reciproc prin colinele lor. la speciile recent intrate în contact reciproc apare intoleranţa alelopatică. Whittaker. Substanţele alelopatice sunt. 4. În ceea ce priveşte toleranţa alelopatică se disting trei grupe de plante terestre: Reciproc tolerante. Tilia cordata. 1970. Malampyrum nemorosum. deoarece inhibiţiile provocate biochimic se manifestă şi atunci când resursele mediului sunt suficiente [Műller. Interacţiuni biochimice la plante Alelopatia poate determina dominanţa unei specii în biocenoză. dar inhibă arinul. Exemplu: Quercus pedunculata. De aceea.

Pirul (Agropyron repens) elimină în mediu o substanţă toxică (agropiren) care inhibă creşterea ovăzului şi are acţiune antibiotică asupra unor ciuperci şi bacterii. Colinele [Grummer. de plante cultivate producătoare de coline care să acţioneze ca nişte adevărate erbicide naturale.Interacţiuni biochimice: plante – animale fitofage. creşterea şi dezvoltarea plantelor. prin ameliorare.).urma unor transformări ulterioare (hidroliză.) se obţin compuşi noi. de aceea vor fi prezentaţi la subcapitolul 4. aşadar.trihidroxinaftalina) care. Antibioticele secretate de microorganisme pot avea însă şi efecte stimulatoare asupra altor microorganisme. de regulă. 1955] – sunt excreţiile plantelor superioare (exudate.4.) pentru microorganisme formând o rizosferă specifică. nuc. bacterii. metilare sau demetilare etc. vitamine etc. vitamine etc. 1984]. Adăugăm aici şi exemplul clasic. Unele fanerogame excretă în mediu substanţe nutritive (zaharuri. cu proprietăţi alelopatice [Whittaker şi Feeny. respectiv nucul american (Juglans nigra) de la care a fost izolată o substanţă inactivă (4 – glucozo – 1. Unele microorganisme din sol. piersic. Aceste concluzii deschid posibilitatea găsirii unor produşi naturali care să inhibe creşterea şi dezvoltarea buruienilor. au o influenţă benefică asupra fanerogamelor [Soran şi colab. Marasminele şi toxinele bacteriene sunt metaboliţi ai microorganismelor care acţionează negativ asupra creşterii şi dezvoltării plantelor superioare.. Prin analize de laborator s-au pus în evidenţă compuşii responsabili de acţiunea inhibitoare asupra plantelor: acid cianhidric la sorg. sorg. sintetizată de diferite specii de mucegaiuri omoară un număr mare de specii de bacterii. frunze. prin hidroliză şi 64 . amigdalina şi benzaldehida la piersic.. antibiotice) cu efect inhibitor asupra indivizilor din specia respectivă sau din alte specii de plante (microorganisme). fitoncide. măr etc. 39). Am exemplificat astfel de interacţiuni la prezentarea categoriilor de substanţe alelopatice. proteine) şi stimulatoare (auxine.. substanţe volatile) eliminate prin diverse organe (rădăcini. antibiotice. Interacţiunile biochimice în lumea plantelor pot fi. îndeosebi patogene. Aceste constatări s-au făcut la grâu. florizina la măr. prin substanţele sintetizate (auxine.). fitoncide. juglona la nuc etc. sintetizate de plante superioare (ceapă. mazăre. 40). Fitoncidele sunt substanţe cu acţiune bactericidă şi fungicidă. marasmine şi toxine bacteriene. Una dintre cauzele acestui fenomen. aminoacizi. prin modificări profunde la nivel biochimic şi funcţional ce pot conduce la moartea celulelor. Există mai multe categorii de substanţe alelopatice: coline. Penicilina. În procesul de patogeneză acţiunea toxinelor se manifestă deseori prin fenomene de ofilire de unde şi denumirea de marasmine (de la grecescul maraio = a se ofili) [Eliade şi colab. antagonice sau sinergice (fig. hrean. Primul antibiotic (penicilina) a fost izolat de către bacteriologul scoţian Alexander Fleming (1929). alge) care inhibă dezvoltarea altor specii de microorganisme. ca rezultat inhibarea sau întârzierea dezvoltării altor plante. reducându-le vigoarea şi productivitatea. Continuarea cercetărilor în acest domeniu va permite optimizarea asolamentelor luând în considerare şi nivelul alelopatic al speciilor cultivate [Şchiopu şi colab. De exemplu. S-a observat că monocultura conduce la scăderea producţiei. numit oboseala solului. constă în acumularea de substanţe alelopatice secretate de aceste plante care inhibă germinaţia seminţelor... Alelopatia este prezentă şi la plantele cultivate. tomate. ridichi etc. Cele mai multe fenomene alelopatice se desfăşoară în sol.3.) ce au.5 . În acest caz vorbim de substanţe biotice. sau chiar obţinerea. 2002]. fasole. Cercetările din ultimii ani arată că numeroase specii de buruieni produc coline [Puia şi Soran. gibereline. alcaloizi şi glicozizi (fig.3. 1983]. usturoi. Antibioticele sunt substanţe produse de microorganisme (ciuperci. odosul (Avena fatua) manifestă acţiune biochimică nefavorabilă asupra cerealelor. Ciupercile formatoare de micorize sunt componenţi de seamă ai rizosferei. Alcaloizii şi glicozizii sunt produşi vegetali toxici cu rol de limitare a acţiunii fitofagilor. etc. 2001]. . 1971]. oxidoreducere. Antagonismele sunt determinate de prezenţa şi acţiunea unor substanţe (coline.

Daucus carota. Microflora. şi se găseşte doar în părţile verzi ale nucului. inclusiv a nucului. 2001] (cu “+” sunt notate interacţiunile pozitive iar cu ”-” cele negative) Acţiunea sinergică a diferitelor specii constă şi în efectul repelent sau inhibitor al alelochimicalelor produse de o specie asupra paraziţilor altei specii.. 2002]. Astfel. solul funcţionând ca un acumulator şi distribuitor de alelochimicale produse de microorganisme şi de plantele superioare [Grodzinski. Colinele produse de briofite şi licheni au efect stimulator asupra pinului şi molidului. Fig. între masa radiculară şi microflora solului. Primula officinalis. 1973]. în special a bacteriilor din rizosferă. compusul toxic activ. 40. De exemplu. Juglas regia. nu sunt afectate de juglonă şi se pot dezvolta sub coroana nucului. iar bumbacul stimulează mazărea. Testarea s-a făcut in vitro iar eficacitatea maximă s-a obţinut la speciile: Armoracia rusticana. Interacţiunile antagonice din lumea vegetală sunt valorificate de către om în combaterea bacteriilor şi ciupercilor fitopatogene la plantele de cultură.. O serie de fenomene alelopatice sinergice se desfăşoară şi în sol. Cercetările efectuate de Maxim şi colab. Cu toate acestea. Cannabis sativa. în culturile intercalate de morcov cu praz este împiedicată depunerea ouălor atât la musculiţa morcovului (Chamaepsila rosae) cât şi la musca cepei (Delia antiqua). (2005) arată că majoritatea extractelor lichide de plante (macerat) au inhibat total germinarea conidiilor de Fusicladium dendriticum la măr. Sinergismele constau în stimularea reciprocă a două specii care cresc împreună. Schema simplificată a interacţiunilor alelopatice [Soran şi colab. formează juglona. neghina (Agrostemma gitagho) şi albăstrelele (Centaurea cyanus) cresc mai bine în culturile de cereale decât în culturi pure. unele specii de plante din genurile Rubus şi Poa. Compusul alelopatic are acţiune biochimică nefavorabilă asupra a numeroase specii. la rândul ei. Equisetum arvense. ceea ce conferă stabilitate biocenozei în pădurile de conifere. furnizează masei radiculare vitamine sau alte substanţe care stimulează metabolismul 65 . Aminoacizii eliminaţi de plante stimulează dezvoltarea microorganismelor.oxidare. Prezenţa cânepii în culturile de varză limitează atacul de albiliţă (Pieris brasicae) cât şi a manei de cartof (Phytophtora infestans) [Şchiopu şi colab. prin intermediul unor substanţe cu efect stimulator eliberate de biotop. Gramineele dau rezultate mai bune în amestec cu leguminoasele.

femela este cea care emite feromonul. de marcare. alcooli etc. acelaşi produs metabolic poate îndeplini atât rol de feromon. feromoni sexuali cu rol de excitare a femelelor [Neamţu.2. 1983]. cel mai bine studiaţi sunt feromonii insectelor şi ai animalelor sociale. schimbări minore în structura lor moleculară pot să anihileze efectul acestora. iar masculul îl recepţionează. a surselor de hrană. Feromonii sunt secretaţi de insecte prin intermediul glandelor exocrine. 1963. acizi. Interesul deosebit pentru feromonii insectelor fitofage se datorează utilizării acestora ca mijloace de combatere nepoluantă. blancardella Feromonii de marcare sunt folosiţi pentru marcarea puilor. a teritoriului. 4. Feromonii sexuali sunt sintetizaţi în organismul insectei. Interacţiuni biochimice la animale Rolul feromonilor (acţiune intraspecifică) şi alomonilor (acţiune interspecifică) este foarte variat: de atracţie a sexelor. În majoritatea cazurilor. Pentru găsirea sursei de hrană. 41). Combaterea paraziţilor animali cu ajutorul capcanelor feromonale nu are efecte secundare nedorite ca şi cea chimică. de alarmă. 1983]. De exemplu. Uneori. De asemenea.3. rinocerii defechează. în mod repetat. Telergonii acţionează uneori chiar şi în cantităţi extrem de reduse la distanţe foarte mari..plantelor superioare [Ciailahian. În agricultură. sau sunt luaţi din planta gazdă şi utilizaţi direct sau după unele modificări structurale [Pesson. din compuşi organici mai simpli. de agregare. se găsesc sub formă de vapori şi sunt eliminaţi în mediu în cantităţi foarte mici. cu ajutorul capcanelor feromonale (fig. reacţia insectelor la acţiunea feromonilor este foarte rapidă. Specificitatea feromonilor este foarte mare.lepidopterul Ph. În cazul de față . cetone. Masculii emit şi ei. cât şi de alomon. depistarea unor noi infestări. Rempe. la rândul lor. Pentru marcarea teritoriului. unele mamifere teritoriale folosesc excrementele şi urina.) care mijlocesc atracţia sexuală între indivizi de sexe diferite. Capcană feromonală adezivă utilizată pentru captarea masculilor insectelor dăunătoare. furnicile cercetaşe emit anumite molecule care le ghidează pe celelalte spre sursa de hrană. de comunicare etc. 1978]. 1972]. de aceea se pretează pentru utilizare în sistemele de agricultură durabilă. 41. Cu toate că feromonii sexuali sunt prezenţi în tot regnul animal. feromonii sexuali ai insectelor se utilizează în diverse scopuri: stabilirea bioecologiei unor specii. în funcţie de concentraţie. Feromonii de atracţie a sexelor sunt compuşi chimici volatili (esteri. de aceea. supravegherea evoluţiei populaţiilor dăunătoare în vederea prognozării şi avertizării. Fig. combaterea directă a dăunătorilor [Ghizdavu şi colab. în acelaşi loc pentru a-şi 66 .

Uneori specii din acelaşi gen sau chiar din genuri diferite pot folosi acelaşi semnal. fenolii şi chinonele. Caninele lasă puţină urină pe copaci sau pe pietre. numai nouă sunt capabile să utilizeze plantele ca principală sursă de hrană [Berca. în special împotriva furnicilor şi prepeliţelor. taninuri etc. în timpul defecaţiei. biochimice şi îndeplinesc rolul de substanţe trofic repulsive [Lazurevski şi Terenteva. 4.consolida graniţele. În acest caz. Antitoxinele au stimulat.3. gândaci de scoarţă. Această substanţă asigură buburuzelor protecţia. luptă împotriva toxinelor vegetale prin elaborarea de antitoxine capabile să neutralizeze efectul nociv al alcaloizilor. Este bine cunoscut cazul larvelor de Callimorfa jacobeae care se hrănesc cu frunze de Senecio jacobea. Cele mai studiate tipuri de interacţiuni biochimice ale plantelor cu fitofagii (în special insecte) sunt cele toxină . insectele devin extrem de toxice pentru prădători. dar după o prealabilă concentrare. viespi. cum este cazul la albine.. din metabolismul plantei şi sunt legaţi de îndeplinirea anumitor funcţii vitale. păsări. de asemenea. acumulând în corpul lor alcaloizi de pirolizidină (senecionina). din cele 29 de ordine ale clasei Insecta. mamifere erbivore. albine etc. dintre care alcaloizii sunt cei mai răspândiţi. solanina ca mijloc de apărare împotriva dăunătorilor. care nu s-a identificat însă în plante. 2002]. de unde rezultă că este produs în corpul insectei. în acelaşi scop.). Neavând posibilităţile de apărare pe care le au animalele. Interacţiunea toxină . în timp ce albinele lasă urme de feromon (acetat de izoamil) la locul de înţepare. Specificitatea acestor feromoni este mai redusă decât la feromonii sexuali sau de marcare. Aceştia din urmă pot fi utilizaţi după unele transformări structurale în corpul animalelor sau ca atare. sau pot fi preluaţi din hrană [Şchiopu şi colab. De menţionat că. plantele elaborează o serie de insecticide naturale (alcaloizi. hipopotamii. acestea şi-au dezvoltat de-a lungul evoluţiei lor diverse mecanisme de apărare împotriva animalelor fitofage. de interacţiunile biochimice dintre plante şi animalele erbivore. Alcaloizii rezultă. unele reptile etc. În felul acesta. inclusiv biochimice.antitoxină şi cele de tip hormonal. care este marcat drept „agresor”. îşi împroaşcă balega cu coada la graniţa teritoriului său. În cazul alomonilor utilizaţi pentru apărare sau atac sunt favorizaţi doar indivizii emiţători. de tipul coccinelinei. feromonii de avertizare sunt eliminaţi concomitent cu veninul. Hemolimfa buburuzelor (Coccinellidae) conţine tot un alcaloid. aşadar. Alomonii pot fi sintetizaţi de novo în organismul animal. În cazul albinelor şi viespilor. Viespii împrăştie în aer feromonii. la rândul 67 . alcaloizii. în mod secundar. Tot în categoria alomonilor intră şi substanţele mirositoare produse de flori. pentru atragerea insectelor polenizatoare. Animalele fitofage. prin mandibule. De milioane de ani are loc un adevărat “război biochimic” între plante şi erbivore. Gândacul de Colorado (Leptinotarsa decemlineata) utilizează. ceea ce a condus la realizarea unei stări de echilibru în lanţurile trofice erbivore.3.antitoxină Pentru limitarea atacului fitofagilor. şerpi. La insectele sociale feromonii sunt descărcaţi asupra inamicului. 1983]. 1983]. Culoarea vie a buburuzelor este una de avertizare şi se datorează prezenţei alcaloizilor în corpul lor [Neamţu. 2001] Funcţionarea lanţurilor trofice erbivore depinde. determinând şi alte albine să înţepe în acelaşi loc [Neamţu. Feromonii de agregare sunt eliberaţi în mediu. Interacţiuni biochimice ale plantelor cu animalele erbivore Plantele constituie baza majorităţii lanţurilor trofice.) şi au un rol determinant în formarea de colonii cu dimensiuni optime pentru obţinerea hranei şi reproducere. Cele mai răspândite substanţe chimice de apărare în organismele animale sunt: terpenoidele. de către diferite specii de animale (lăcuste. glicozizi. există avantaje atât pentru emiţător cât şi pentru receptor [Tomescu. Foarte multe plante ce conţin astfel de compuşi chimici sunt evitate de insecte.. 1982]. 1975]. Vulpile şi bursucii îşi expun excrementele la vedere. Feromonii de alarmă sau de avertizare sunt emişi de indivizii aflaţi în pericol către alţi indivizi din aceeaşi specie. la rândul lor. saponine. Alomonii sunt compuşi chimici folosiţi ca arme de apărare sau de atac împotriva altor specii.

colembolele sunt foarte numeroase. G. în sensul producerii de noi toxine. Epithrix atropae – crisomelidul care se hrăneşte cu mătrăgună Fiind la interacţiunile biochimice ale plantelor cu animalele erbivore. condiţionată de exometaboliţii plantelor. poate conduce la dispariţia ei. Vinberg. 1942]. din America de Nord. amintim aici faptul că. zooplanctonul este sărac uneori. În reglarea metamorfozei la insecte intervin două tipuri de hormoni. cu acţiune antagonică: hormonul juvenil care împiedică maturizarea precoce a larvelor şi hormonul metamorfozei sau ecdisona care accelerează formarea pupelor şi transformarea în imago. şi Reen. Acest hormon 68 . 42). şi consumă această plantă (fig. Acest proces a condus la un fel de toleranţă biochimică reciprocă în care plantele. viţa-de-vie europeană. în ciuda excesului de masă algală. Metamorfoza normală este condiţionată de echilibrul dintre cei doi hormoni.lor. Fig. în timp ce. la care se adaugă şi cei proveniţi de la unele nevertebrate [Bakus. apa acestor lacuri este otrăvită de toxinele pe care le conţin. faţă de care planta nu are mijloace de apărare.. iar insectele consumă din biomasă cantitatea necesară menţinerii lor în ecosistem. datorită antitoxinei pe care o conţine. 42. Atropa belladona – plantă care conţine un alcaloid foarte puternic Fig. ei trebuind să se găsească întotdeauna în cantităţi suficiente şi la momentul potrivit. fiecare partener stimulează evoluţia celuilalt [Vavilov. în timp ce. S-a stabilit o coevoluţie a plantelor şi fitogagilor în care. Apariţia unui fitofag nou. 1954]. 43. metabolismul plantelor producătoare de alcaloizi. în ecosistemele oceanice şi marine. Interacţiuni hormonale fitogene asupra animalelor O serie de plante au capacitatea de a se apăra de animalele care le consumă. G. convieţuind şi evoluând împreună cu acest dăunător şi-a creat şi perfecţionat şi mijloacele biochimice de apărare necesare. Acelaşi fenomen s-a petrecut şi în cazul apariţiei de insecte rezistente la diferite insecticide artificiale. aveau echipamentul enzimatic necesar trecerii obstacolului biochimic nou apărut. 1965]. evoluţia a favorizat genotipurile de fitofagi care. cianoficeele (algele albastre) produc toxine care pot ucide peştii. de exemplu. iar peştii şi cetaceele pot lipsi cu desăvârşire [Lucas. 1974]. prin mutaţie sau prin alte mecanisme. Tereşkova şi Smelova (1977) au constatat că. în jurul rădăcinilor de graminee. Explicaţia constă în metaboliţii otrăvitori proveniţi de la alge. După moartea şi descompunerea masei de alge. 1928. prin sinteza unor substanţe de tip hormonal care produc dereglări grave în dezvoltarea ontogenetică a unor insecte. mătrăguna (Atropa belladona) este ocolită de vite şi alte fitofage datorită alcaloidului extrem de toxic pe care-l conţine. aplicate în mod repetat. 43). Exemplul clasic este cel al filoxerei la viţa-de-vie adusă în Europa la mijlocul secolului al XIX-lea. Aşa. iar peştii pier masiv [Lenz. beladona (fig. Microfauna solului este. neavând aceste mijloace. În lacurile eutrofe. la concentraţii ridicate. Crisomelidul Epithrix atropae suportă însă toxicitatea alcaloidului. în rizosfera de pelin sunt foarte rare. Prezenţa ecdisonelor produse de plante (fitoecdisone) a fost semnalată pentru prima dată la unele ferigi şi gimnosperme nord – americane şi la unele angiosperme japoneze. cu insecticidele lor naturale. Viţa-de-vie americană. de asemenea. Desigur că. împiedică distrugerea lor de către erbivore. a fost extrem de vulnerabilă la invazia noului dăunător.

În faza de întuneric. În fiecare din aceste două etape. fotosinteza încetează. succesiunea anotimpurilor etc. temperaturile din timpul nopţii permiţând desfăşurarea normală a metabolismului. Unele specii au devenit nocturne din cauze filogenetice. dacă schimbările ecosistemului sunt fără ritmicitate.. fiecare specie. care au câştigat în lupta pentru existenţă.americane s-a depistat şi hormonul juvenil denumit juvabiona care întârzie maturizarea larvelor şi conduce la apariţia de forme monstruoase. ele găsind mult mai uşor hrană pe timpul nopţii decât în timpul zilei [Mohan şi Ardelean. Structura temporală a ecosistemelor Ecosistemele sunt supuse unor transformări permanente. evolutive. în decurs de 24 de ore.majoritatea ungulatelor africane care sunt active fără oprire ziua şi noaptea [Leuthold. Alte specii de animale au devenit nocturne din cauze trofoecologice. iar rezerva de biomasă se reduce. 1977] etc. în timpul zilei şi al nopţii. 4. pentru a supravieţui. 44). Nu există o nişă ecologică invariabilă. endogen. astfel. vulturii (ordinul Falconiformes) sunt răpitoare de zi. Deşi substanţa vie are ritmul ei propriu. 12% din plantele studiate de Bowers (1968) conţineau astfel de hormoni sau analogi ai acestora [Neamţu. speciile înlocuindu-se în nişele ecologice şi în lanţurile trofice (fig. 1973 .). întreaga biocenoză este implicată în exploatarea resurselor de mediu. 69 . În activitatea organismelor distingem. 1965]. Cauzele diferenţierii speciilor în cele două categorii sunt diferite.accelerează transformarea larvelor în pupe. Ritmurile circadiene (latin. iar adulţii care rezultă sunt sterili şi neviabili. Dinamica ecosistemului Biosfera. Aşa sunt: lăcusta călătoare (Schistocerca gregaria) – Tiscenko. 1983].4. şoimii. când se datorează schimbărilor aritmice ale factorilor fizici (dispariţia soarelui de pe cer datorită unui nor. ele fiind expulzate din faza de lumină spre cea de întuneric de către unele specii noi. fiindcă sunt componente ale universului ritmic structurat [Sollberger. o ploaie etc. succesiunea anotimpurilor.melcul de vie (Helix pomatia) – Tischler. Aceste transformări pot fi aleatorii. 1973 . de lungă durată şi ireversibile vorbim despre dezvoltarea ecosistemului sau succesiune ecologică. ci numai adaptări fiziologice la condiţiile concrete de mediu. Unele cercetări arată că hormonii juvenili la plante sunt destul de răspândiţi în natură. un vânt puternic. circa dien = în jur de o zi) sunt adaptări ale ritmului endogen ale manifestărilor vitale la alternanţa zi-noapte. În apele cu zonare puternică a luminii pe verticală. apar procesele consumatoare de energie. Unele animale poikiloterme au trecut la activitatea nocturnă din motive fiziologice. neavând niciun fel de ritm endogen.1. Sunt cercetări care arată însă că unele specii sunt cu totul aperiodice. zooplanctonul migrează în timpul zilei în orizonturile mai adânci şi revine la suprafaţă doar în amurg.) sau ritmice. Aceleaşi funcţii ecologice sunt îndeplinite de specii diferite şi de combinaţii de specii diferite. în ecosistemele terestre există vieţuitoare diurne şi nocturne.4. fazele lunii. Transformările din aceste două categorii constituie ceea ce numim dinamica ecosistemelor. După faza zilei în care îşi desfăşoară activitatea. fluxul şi refluxul apelor marine. şoricarii. În fotofază. două faze: cea de lumină (fotofaza) şi cea de întuneric (scotofaza). 1994]. Alternanţa zi-noapte. prin procesul de fotosinteză a producătorilor primari şi depunerea ei sub formă de biomasă. precum respiraţia. are loc intrarea energiei în ecosistem. Tot la gimnospermele nord . înflorirea. este nevoită să-şi sincronizeze ritmul endogen cu cel cosmic [Stugren. constituie ritmuri exogene. biocenoza are o componentă activă şi una pasivă. 1993]. În felul acesta. ca şi lumea vie lucrează ritmic. creşterea. De exemplu. iar bufniţele şi huhurezii (ordinul Strigiformes) sunt răpitoare de noapte. ziua şi noaptea. 4. care se repetă la intervale definite de timp (alternanța zi – noapte.

biocenoza are o componentă activă şi una pasivă. 1993] Ritmurile sezoniere constau în sincronizarea proceselor vitale ale organismelor cu secvenţele anotimpurilor. se desfăşoară după un anumit “ceas intern”. activitatea metabolică a numeroase specii de plante şi animale încetineşte. dar pădurile sunt populate de numeroase specii de păsări venite din sud. mătăsarul nu mai este prezent. schimbarea nişei trofice etc. Ele pregătesc biotopul pentru existența ulterioară a plantelor specializate 70 . anotimpul ploios la tropice) biocenozele înregistrează activitatea cea mai intensă. Exemplificăm ritmul sezonier al ecosistemelor terestre printr-o pădure de foioase din zona noastră. adică o transformare lentă. Relaţia între lanţurile trofice ale părţii active din timpul zilei şi al nopţii dintr-o biocenoză [Mohan şi Ardelean.2.Fig. Primele specii care apar. iar trecerea peste aceste perioade se face sub diferite forme de rezistenţă (seminţe.. spori. Mamiferele carnivore şi erbivore. În anotimpurile nefavorabile. mătăsarul (Bombycilla garrulus).. iar numărul lanţurilor trofice devine maxim. Acest proces de durată presupune parcurgerea mai multor stadii. unele specii de plante îşi continuă activitatea fotosintetică însă cu o intensitate mai redusă. ca şi cele circadiene. 1967]. Ritmul sezonier este clar exprimat şi în bentosul lacurilor. 4. de la simplu la complex. arborii sunt lipsiţi de frunze. Pe timp de iarnă vine din nordul Europei şi al Asiei. fiecare ecosistem cunoaşte o anumită dezvoltare. artropodele şi reptilele hibernează.4. hibernare etc. dar permanentă. în ecosistemele marine şi oceanice etc. Unele mamifere şi păsări desfăşoară o activitate normală. cum sunt cele din fauna abisală. În acest timp. cât şi paraziţii acestora rămân activi [Igolkin. 44. iar amfibienii. În timpul iernii. ouă. prin migrare. fixarea energiei prin fotosinteză şi fluxul energetic devenind maxime. deşi fiziologia animalelor este puternic influenţată de temperatură. În fiecare anotimp. denumite “pionier”. Succesiunea anotimpurilor determină o serie de modificări în reţeaua trofică a ecosistemelor precum migrarea consumatorilor. Berzele şi rândunelele sunt plecate. Ritmurile sezoniere. pupe). Hrana animalelor este variabilă în funcţie de sezon. prezintă largi capacități biotice. Dezvoltarea ecosistemului (succesiunea ecologică) In afara schimbărilor reversibile ale ecosistemului (zilnice şi sezoniere). În anotimpurile favorabile (vara în zona temperată. Reptilele. Există însă şi organisme aperiodice care nu au ritmicităţi reproductive. de la cel de pionierat (juvenil) până la cel de climax sau de maturitate. iar cantitatea de lumină este mare. Vara. păsările insectivore şi microfauna se înmulţesc foarte mult.

. Macrofitele vor facilita.ecologic. Vegetaţia transformă apoi balta într-o mlaştină temporară care va seca pe timp de secetă. Dezvoltarea vegetaţiei lemnoase modifică cantitatea de lumină ajunsă la sol. 1982]. Biocenoza. În urma modificării biotopului. lăsând locul altor specii. transformările. mai bine adaptate la noile condiţii. 1954 citat de Stugren. favorizând astfel instalarea speciilor mai pretenţioase faţă de acest factor. Cea mai simplă succesiune ecologică este cea de înlocuire a unei bălţi din pădure cu copaci. acesta devine impropriu pentru speciile ce edifică biocenoza. Animalele tipic acvatice vor dispărea. eventual. prin activitatea sa. protozoare etc. alge verzi. Cauzele generale ale succesiunii ecologice constau în interacţiunea dintre biocenoză şi mediul său abiotic. Succesiune de la baltă la pădure [Buchsbaum. Pulberea purtată de vânt şi materialele aduse de ploi se depozitează pe fundul apei formând o pătură groasă de sedimente. balta se va colmata şi va fi încorporată în ecosistemul de pădure. insecte acvatice. prin rădăcinile lor. 45. plantele leguminoase îmbogăţesc solul în azot. eliminând în felul acesta plantele heliofile în favoarea celor umbrofile şi exemplele pot continua. Acest proces se realizează treptat (fig. 45). care au fost favorizate în competiţia interspecifică [Botnariuc şi Vădineanu. fixarea depozitelor pe fundul bălţii. Aceste specii regresează şi chiar dispar treptat. Adâncimea bălţii se reduce şi se vor instala diferite plante de mlaştină. dar caracterul şi viteza succesiunii cât şi limitele la care se poate ajunge sunt determinate de mediul fizic. modifică biotopul. care au şi produs. De exemplu. 1982] Succesiunea ecologică este controlată de către organismele biocenozei. Cauzele prefacerii ecosistemelor nu rezidă numai în dinamica endogenă a biocenozei ci şi în 71 . amfibieni. Fig. Balta este populată cu peşti. În cele din urmă.

imigrarea (apariţia întâmplătoare a unor organisme din biotopurile vecine). alternarea fazelor glaciare şi interglaciare. Succesiunea poate fi primară. prin activitatea unor animale mici care îşi găsesc aici adăpost. într-un proces unitar [Tischler. Acest tip de succesiune este numit de unii specialiști. cu posibilităţi mai reduse de răspândire. cu cicluri vitale scurte. În fazele succesionale următoare condiţiile devin favorabile instalării plantelor perene care au. apoi germinarea seminţelor unor plante ierboase anuale. Populaţiile sunt mai complex organizate şi grupate și au. Aceştia. cutremure. capabili să ocupe terenul. apariţia unui tip propriu de interacţiune în cadrul biocenozei). atunci când specii din ecosistemele vecine colonizează un biotop care a fost ocupat de o biocenoză. 1955]. precum transformările geomorfologice ale scoarţei terestre sau macroclimatice (înălţarea sau coborârea seculară a blocurilor de uscat. reacţia biocenotică (constituirea unităţii ecologice a speciilor. Odată cu avansarea ghețarilor continentali spre sud. Este vorba de alternarea fazelor glaciare și interglaciare.). iar ecogeneza se suprapune doar peste conceptul de succesiune primară. dar aceasta a dispărut total sau parţial din cauze naturale sau antropice. apariţia unei reacţii specifice faţă de factorii abiotici) şi stabilizarea sau climaxul (faza de maturitate. în paralel cu regresia lichenilor. Activitatea briofitelor sporeşte cantitatea de sol. de exemplu. stohastică. Dacă este vorba de o stâncă dezgolită iniţial. flora și fauna specifice climei cald-temperate sunt înlocuite cu speciile atașate biocenozelor de climă rece. 1928].1. nu vor putea acţiona ca specii “pioniere” plantele superioare.) sau secundară. ajunse întâmplător în aceste locuri. făcând posibilă instalarea pteridofitelor. Retragerea calotei glaciare spre nord determină avansarea biocenozelor de climă temperată spre nord. pe 72 .4. prin mortificarea şi descompunerea unor părţi ale lor. Uneori succesiunile au un caracter ritmic.forţe exogene. de regulă. un număr mai mic de descendenţi. cu un grad mare de stabilitate). erupţii vulcanice. pe un teren denudat. 4. lava răcită a unui vulcan. Dacă sensul iniţial al conceptului de succesiune a fost unul pur botanic. dar fără distrugerea totală a vieţii (succesiuni secundare). pe care începe succesiunea. În cursul de faţă noi vom utiliza ambele variante. Aşa sunt. schimbările climatice globale etc. Verlag (1986) este de părere că termenul vechi de succesiune este potrivit doar pentru refacerea ecosistemului după perturbări structurale profunde. când biocenozele sunt înlocuite ritmic. Conform teoriei clasice a succesiunii. de regulă. incendii. cicluri vitale mai lungi şi înmulţire bisexuală. furtuni. Conform acestei teorii succesiunea primară cuprinde şase stadii: denudarea biotopului (distrugerea totală sau parţială a viului dintr-un biotop). produc mici cantităţi de sol care vor permite instalarea muşchilor. alunecări de teren. mai târziu. concurenţa interspecifică (constituirea biosistemelor. atunci când o biocenoză se instalează pe locul unde nu a mai fost înainte o altă biocenoză (o insulă vulcanică nou apărută. care se reproduc rapid şi dau descendenţi viabili şi numeroşi. clementsiană [Clements. datorită unor factori de natură exogenă. Primele organisme care se instalează sunt plantele inferioare. un bazin de apă nou format etc. a dominat circa o jumătate de secol gândirea ecologică şi este susţinută şi din perspectivă zoologică. prin praful şi detritusul aduse de ape şi vânt. rădăcinile acestor plante vor pătrunde prin fisurile stâncii. pe scară extinsă. Ecogeneza (succesiunea primară) Mecanismul ecogenezei şi a succesiunii este explicat printr-o teorie clasică (teoria lui Clements) şi o teorie modernă. lichenii. succesiune geologică [Ardelean și Mohan. colonizarea sau eceza (acceptarea sau respingerea speciilor imigrate de către selecţia naturală). Teoria clasică. iar prin activitatea bacteriilor şi acţiunea factorilor climatici vor dezagrega stânca şi vor spori cantitatea de sol.2. 1994]. el a dobândit şi un sens zoologic întrucât dezvoltarea animalelor este în strânsă conexiune cu cea a vegetaţiei. Componentele vegetale ale stadiilor succesiunii respectă aproximativ ordinea filogenetică a plantelor. Acest fapt se datorează îngustării nişelor. dune de nisip nou formate. determinat de schimbări ale factorilor climatici pe parcursul mai multor milenii.

prin faptul că. întâmplarea are un rol esenţial doar în faza de pionierat. succesiunea secundară are loc pe biotopuri ocupate anterior de alte biocenoze. pădurea s-a refăcut după circa 800-1200 de ani [Manko. din diferite cauze. pădurea s-a format în perioade diferite de timp şi în funcţie de latitudine. detritus. După teoria clasică a succesiunii. sunt animale care apar înaintea plantelor. 1974]. în munții înalți – plantele superioare. pteridofitele şi într-un final angiospermele. apărută în urma unei erupţii vulcanice submarine. Teoria modernă (stohastică) a ecogenezei are ca şi model istoria naturală a genezei biocenozelor de pe Insula Surtsey (sud-vestul Islandei). între plante şi consumatorii lor. era deja compactă după 75 de ani. lanţurile trofice devin mai lungi. Numărul speciilor consumatoare se mărește. pe dunele de nisip plantele pioniere sunt ierburile și tufele.2. 4. din anul 1883.. Urmează apoi stadiul de colonizare (eceză). Această teorie nu ţine seama de faptul că evoluţia biocenozei depinde de posibilităţile de adaptare a speciilor la condiţiile de mediu. în procesul de colonizare. iar armonizarea lor ar trebui făcută printr-o nouă teorie sintetică. sporii sau semințele unei specii au ajuns pe o insulă iar pe alta nu. în special dipterele [Lindroth şi colab. Deși cele două teorii ale ecogenezei sunt antagoniste și par a fi incompatibile. întâmplarea nu mai joacă niciun rol în succesiune. Rezultă astfel o rețea trofică complexă. Apar diverse adaptări între plante şi speciile polenizatoare. De aici s-a tras concluzia că. S-au remarcat şi situaţii în care plantele lemnoase nu au fost precedate în mod obligatoriu de licheni. între diferite specii de animale etc. Astfel. cu toate fluctuaţiile lor.4. în care imigranţii admişi de selecţie pun stăpânire pe biotop. nutrienţi. după numai cinci ani a fost observată prima plantă cu flori. biocenoza dezvoltându-se în continuare prin concurenţa interspecifică. formate din bacterii şi alge. 1974]. muşchi şi plante ierboase [Yoshioka. În interiorul continentelor. Unele observaţii făcute în regiuni cu vulcani activi au arătat că uneori. apoi au urmat briofitele. Aici. iar înlocuirea vegetaţiei dintr-un stadiu cu cel care-i urmează este rezultatul interacţiunii mai multor factori biotici şi abiotici. Pădurea de pe insula Krakatoa. pe biotopul respectiv apar specii din ecosistemele vecine. Dacă succesiunea primară are ca punct de plecare colonizarea unor biotopuri nude. întâmplător. inclusiv alelopatiei [Rice. după care intervine selecţia naturală produsă de factorii fizici. aflată la tropice. Complexitatea sistemului crește si odată cu aceasta și stabilitatea lui. ecogeneza este privită ca un proces stohastic. Această regulă nu este însă confirmată în toate cazurile. care a distrus întreaga viaţă de pe insulă.2. În aceste condiţii. în climatul subarctic (exemplu peninsula rusească Kamciatka din nord-estul Asiei). Pe teritoriile în care viaţa a fost distrusă total de lava vulcanică. Dintre animalele pioniere s-au remarcat artropodele. în faza de pionierat. Așa se explică distribuția stranie a unor plante în insule învecinate. mai puțin inflexibilă. ce urmează legi probabilistice. Popularea insulelor. ca pionieri ai vieţii au apărut algele albastre. Mediul fizic selecţionează doar imigranţii care se adaptează noilor condiţii de existenţă. Briofitele au apărut ulterior formând o pernă ce acoperea substratul nud. Teoria clementsiană a succesiunii primare a avut ca inspiraţie istoria naturală a reîmpăduririi insulei Krakatoa (situată între Java şi Sumatera) după catastrofala erupţie vulcanică. atât la tropice cât și în regiunile nordice este de natură stohastică. conform acestei teorii. întotdeauna algele şi ferigile apar înaintea plantelor fanerogame. Finegan (1989) este de părere că aceste contradicții nu sunt imposibil de depășit. În primul an de existenţă s-au format primele oaze de viaţă. cu multiple conexiuni între ele. 1975]. succesiunea secundară începe pe un teren modificat de biocenoza anterioară. fenomenele aleatorii de imigrare se transformă într-un proces evolutiv ordonat. au fost observate pe alte spaţii abiotice (lavă solidificată) alge albastre. în timp ce. unde există acumulată o cantitate mai mare sau mai mică de energie (substanţă organică.măsura creşterii numărului de specii. În felul acesta. pe locul unde s-au format fluvii de lavă. în anul 1963. În America de Nord. 1980].. un 73 . în timp ce. Din acest moment. Succesiuni secundare Când o biocenoză este distrusă parțial. Prin urmare. susţine Clements.

Furnica sudamericană Iridomyrmex humilis. Succesiunea biogenă a ecosistemelor este determinată. Fig. adusă în America de Nord a exterminat numeroase specii indigene și a ocupat biotopurile devenite libere. a ocupat teritorii întinse în pădurile de stejar. Colonizarea noului teritoriu de către imigrant nu înseamnă neapărat izgonirea speciilor autohtone ci creșterea producției primare realizate [Werner.sol structurat etc. În cazul succesiunii pirogenetice. Într-un incendiu de pădure.a. În funcție de cauzele perturbatoare ce pot determina înlocuirea biocenozei pe același substrat deosebim succesiuni abiogene. 46) [Cross. Efectele incendiilor asupra mediului pot fi multiple: accelerarea circuitului materiei în zonele boreale. în pădurile montane de pin din California. biogene și tehnogene. acestea regresează din cauza concurenței speciilor lemnoase. iar după amploarea lor avem macroși microsuccesiuni. cutremurele. ceea ce permite desfășurarea mai rapidă a întregului proces al succesiunii.. Odată cu creșterea ariei ocupate de specia gazdă va spori și numărul animalelor asociate. de posibilitățile speciilor de a le elimina din biotop pe cele autohtone. fără să afecteze structura și funcționalitatea ecosistemelor. uraganele. În cazul plantelor.. Incendiile naturale sunt produse de descărcările electrice din atmosferă și apar ca fenomene normale. 1974]. favorizarea acumulărilor de azot. Erupțiile vulcanice pot declanșa sucesiunea secundară prin modificarea chimismului solurilor sau eutrofizarea (îmbogățirea în elemente minerale) lacurilor din apropiere. într-o primă fază are loc reducerea diversității specifice. Evoluția vegetalelor. ca urmare a depunerilor de cenușă pe sol sau a pătrunderii masive de cenușă în apă. Din această categorie de factori fac parte erupțiile vulcanice. care acționează în mod brutal. a topirii ghețarilor montani ș. introdus în Irlanda. În cazul zonelor deșertificate. repetabile în savana est-africană. incendiile naturale. succesiunile secundare apar permanent în biocenoză. [Stugren. succesul acestei acțiuni este asigurat atât de capacitatea competitivă a plantelor adulte cât și a semințelor și plantelor tinere. Rhododendron ponticum – specia care a “cucerit” arii întinse în pădurile de stejar din Irlanda 74 . numeroase ecosisteme fiind cuprinse permanent într-un proces de succesiune. Uraganele pot conduce la dispariția coralilor din cauza îndulcirii apei marine. cu transformări majore ele ecosistemului. Furtunile de zăpadă pot distruge părți însemnate ale pădurilor de conifere dând naștere așa numitelor “goluri de furtună”. în stufărișurile din Delta Dunării etc. Schimbările climatice globale înlocuiesc adeseori unele specii. de concurența interspecifică. care produc transformări lente și de durată. sau schimbările climatice. foarte agresivă.a. prin forțele fizice ale mediului. datorită toleranței sale la umbră. a ratei reduse de metabolism și a creșterii suprafeței foliare (fig. în cazul succesiunii pirogenetice este influențată și de alelopatie [Rice. unde mineralizarea se desfășoară mai greu. în principal. putem vorbi însă de alterarea profundă a ecosistemului cauzată de încălzirea globală a Pământului. Un exemplu concludent îl constituie smirdarul caucazian (Rhododendron ponticum) care. Cutremurele pot determina alunecări de teren. reducerea cantității de semințe din sol etc. furtunile de zăpadă ș. pornind de la fondul biocenotic vechi. ulterior. la scindarea fondului forestier și crearea de luminișuri unde apar ca și pionieri plantele ierboase. 1981]. Succesiunile abiogene se referă la formarea de ecosisteme noi. 1994]. în primii 10-13 ani proliferează ierburile și tufele. 46. 1977]. în pădurile de eucalipt din Australia.). Spre deosebire de ecogeneză.

4. prin pășunat selectiv. specialiștii nu au ajuns la un consens cu privire la desfășurarea și legitățile generale ale succesiunii. biomasa globală.litiera) intrate în putrefacție.48). Succesiunile secundare pot fi determinate și de erbivore. numărul de specii. în decursul succesiunii. iar al doilea maxim. într-o pădure. cea mai mare producție de biomasă se realizează în condiții de instabilitate. Astfel. Succesiuni produse de activități industriale întâlnim pe haldele de steril și minele de suprafață ale exploatărilor miniere și pe haldele de cenușă ale termocentralelor pe cărbune. mai scăzut decât primul. biocenozele sunt eliminate. pot conduce la eutrofizarea apelor stătătoare continentale. De asemenea. 47). îndeosebi de industrie și agricultură. Și aici există însă diferențe: pădurile de foioase din SUA ating biomasa maximă la începutul succesiunii. a acidității ridicate. Ecogeneza unei păduri [Whittaker. Aciditatea solului și conținutul în elemente minerale pot fi influențate de resturile plantelor (exemplu . de la structuri simple la structuri complexe.4. fiind înlocuite cu alte specii pentru care noile condiţii sunt mai potrivite și au avut câștig de cauză în lupta interspecifică. Ott și Fedra (1977) constată că. Acestea regresează şi chiar dispar treptat. de activitatea florei și faunei din sol. refacerea naturală a ecosistemelor este foarte dificilă datorită conținutului de metale grele. a lipsei descompunătorilor etc. Așa cum s-a menționat deja la începutul prezentului subcapitol (4. De aceea. pentru grăbirea refacerii vieții pe aceste biotopuri se impune executarea de lucrări de reabilitare ecologică artificială care sunt deseori foarte costisitoare. Fig. a troficității scăzute a substratului. Succesiunile tehnogene sunt induse de activitățile antropice.. Omul a determinat succesiuni secundare și chiar ecogeneze încă din antichitate prin foc.Succesiunea secundară nu se referă numai la specii imigrante care elimină sau limitează creșterea și dezvoltarea speciilor autohtone. pe fundul mărilor și oceanelor. modificând compoziția biocenotică a acestor ecosisteme. prin ameliorarea solurilor și utilizarea pesticidelor. algele pot modifica compoziția chimică a apei.2. Treptat. după tăierea pădurii. Observații mai atente arată însă că viteza de dezvoltare a diferitelor compartimente ale pădurii este diferită. Agricultura. Solurile contaminate cu pesticide se pot transforma rapid în terenuri abiotice sau cu o biodiversitate redusă [Tomkins și Grant. biotopul modificat devine impropriu pentru speciile care au determinat schimbarea lui. prin activitatea ei. diversitatea speciilor și structurarea biocenotică sunt în continuă creștere. 1977]. în timp ce. valorile maxime ale biomasei coincid cu stabilitatea maximă (fig.4. unelte. 47. Pe unele terenuri degradate industrial. iar repopularea începe abia după încetarea activității unității poluatoare. arme și animale domestice. biocenoza. în stadiul final (fig. 1975] 75 .2. aplicate necorespunzător. accelerează succesiunile naturale de pe aceste biotopuri. Această idee s-a desprins din modul cum se dezvoltă pădurea.3. Tot în categoria succesiunilor secundare tehnogene intră și construcțiile de baraje unde biocenozele specifice apelor curgătoare sunt înlocuite cu cele tipice apelor stagnante.). modifică biotopul. În aceste cazuri. Teoria clementsiană susține că. Îngrășămintele chimice din agricultură. Stabilizarea ecosistemului Până în momentul de față.

Această relație a fost denumită de Clements (1928) citat de Stugren (1994) climax climatic sau monoclimax. unele subsisteme fiind „mature”.Fig. păstrându-se timp îndelungat fără transformări esențiale. Desfășurarea teoretică a ecogenezei pădurii [Bormann și Likens. De aceea. pădurile de conifere (taiga) nord-americane și eurosiberiene. pădurile tropicale virgine. Whittaker include și fauna în aprecierea climaxului ecologic. O cercetare mai profundă arată însă că. 1979] În ecologie. În 1953. Conform teoriei sale (“climax pattern theory”). 48. Exemple de asemenea comunități sunt: codrii de fag din Carpați. nicio comunitate finală nu are toate componentele sale în același grad de stabilitate. 1968]. aceastea pot să rămâne în esență neschimbate timp de secole sau chiar milenii. de succesiune a ecosistemului care prezintă un grad mare de stabilitate. Toate conceptele de climax pornesc de la ideea că acesta reprezintă o construcție unitară. s-a considerat eronat conceptul de monoclimax. Ecosistemele mature sunt esențiale pentru stabilitatea biosferei. altele „tinere”. de aceea se impune conservarea lor pe suprafațe tot mai mari. 1956] și se întemeiază pe specii cu durată lungă de viață individuală [Frank. Dacă speciile vegetale ce compun aceste comunități stabile sunt armonizate cu factorii climatici. În realitate. stabilitatea unei biocenoze se întemeiază pe conexiunea constantă între plante și animale. climaxul este edificat de câteva specii vegetale care au câștigat în lupta pentru existență [Beklemișev. conceptul de climax (gr. klimax = punct culminant) sau comunitate finală înseamnă faza de dezvoltare. deoarece numai adaptarea vegetației la climă nu poate explica menținerea îndelungată a unei biocenoze. Ulterior. recifii de coralieri etc. 76 . s-a introdus noțiunea de policlimax sau climax edafic care subliniază necesitatea unei concordanțe a vegetației cu clima dar și cu solul [Du Rietz (1930) citat de Stugren (1982)].

Conform celebrei ecuații a lui Enstein E = mc2. funcţia energetică. între populații și mediul lor abiotic. funcția de circulaţie a materiei și cea de autoreglare. a funcției energetice și a celei de circulație a ecosistemului. substanța se transformă integral în energie atunci când viteza obiectului este egală cu cea a luminii. precum și substanțele nutritive pe de altă parte. circulația substanțelor (funcția de circulație) în structura trofică nu se poate face fără consum de energie (funcția energetică) și nici fără lanțurile (rețelele trofice) care reprezintă mecanismul principal al funcției de autocontrol. Astfel. De aici. în planul biosferei. Materia se manifestă sub formă de substanță sau masă (m) și energie (E). Întrucât în natură nu întâlnim astfel de viteze. Existența și activitatea oricărei populații. respectiv de menținere a unui echilibru între populațiile componente ale biocenozei. permit ca ecosistemele să fie considerate unități producătoare de materie organică. este aciclic. 49. 49. respectiv. în condiții normale. substanța și energia rămân distincte. prin intermediul lanțurilor (rețelelor) trofice. deoarece o substanță poate parcurge de mai multe ori aceeași unitate vitală. Fluxul de energie are însă un sens unic. Fig. Aceeași idee ne sugerează și schema reputatului ecolog Smith (1992) – fig. Săgețile indică trecerea de la un subsistem la altul al ecosistemului. Funcția de circulație a substanțelor anorganice și organice în ecosistem.Capitolul 5 FUNCŢIILE ECOSISTEMULUI Funcționarea ecosistemului este asigurată de interacțiunile existente între populațiile biocenozei care-l compun și interacțiunile acestora cu mediul lor abiotic. rezultă funcțiile importante ale unui ecosistem.1. viața atomului fiind. Schema ecosistemului. Fără stabilitatea în timp și spațiu a ecosistemelor nu este posibilă îndeplinirea. în principiu. baza funcționării oricărui ecosistem este alcătuită din energia solară sau energia chimică pe de o parte. De aceea. Antrenarea acestor două componente în circuitul biologic și transformarea lor în substanțele organice ce formează organismele vii. Funcția de autocontrol. consumatorii și elementele abiotice (materie 77 . așa cum rezultă limpede din subcapitolul 5. Migrația substanței are un caracter ciclic. nelimitată. ca verigă a lanțului trofic.sau chemosintetizante) și transferul lor la grupele de consumatori. Cele trei funcții sunt indisolubil legate între ele și constituie condiția necesară funcționării unui ecosistem. este condiționată de consumul cantității necesare de substanță și energie. Cele trei componente majore ale ecosistemului sunt producătorii. Substanța este purtătorul material al energiei și este alcătuită din molecule și atomi. Funcția energetică constituie esența funcționării unui ecosistem și constă în captarea energiei solare sau chimice de către producătorii primari (organisme foto.

în mod logic. în orice proces de transformare a energiei (exemple: energia luminii energie chimică. Ulterior. pe niciun nivel trofic al ecosistemului nu are loc producție de energie. 50). Transmiterea energiei între compartimentele energetice ale sistemelor biologice este studiată de energetica ecologică. ci numai o transformare de energie. va avea și la final o cantitate mai mare de energie. electrică. sedimentele etc. Liniile indică interacțiunile sistemului cu mediul [Smith. deci printr-un ecosistem energia se scurge intr-un flux continuu. își menține structura. pe care se bazează termodinamica clasică. Aceste transformări se fac întotdeauna însă cu pierderi de energie. Termodinamica operează cu două categorii de procese: reversibile și ireversibile. Lindeman (1942)].1. Așa cum o mașină termică nu poate transforma integral o cantitate de căldură în lucru mecanic. decurge cel de-al doilea principiu al termodinamicii. Principiile termodinamicii în ecologie Termodinamica este știința care studiază transformările diferitelor forme de energie în sistemele antropice și naturale. s-a constatat că aceste principii sunt fundamentale și pentru natura vie. respectiv principiul degradării energiei. Legătura strânsă dintre populațiile unei biocenoze. Judy (1940). niciun ecosistem de pe planeta noastră nu produce energie.organică inactivă.1. La cele din prima categorie. Așadar. După logica termodinamicii. pornind de la sursa primară de energie (solară sau chimică). restul pierzându-se irecuperabil în mediu sub formă de căldură. Cel din urmă autor introduce în ecologie teoria trofo-energetică conform căreia relațiile dintre populațiile biocenozei sunt tratate sub forma energiei. în mod similar. Conform primului principiu al termodinamicii (p. cu același număr de verigi (transformări energetice). Transferul de energie într-un ecosistem. Formularea celor două principii. energie chimică energie mecanică. constatăm că bilanțul energetic al unui ecosistem se bazează pe transformarea energiei inițiale intrate prin fotosinteză și cheltuirea unei părți din această cantitate de energie în procesul respirator. ci doar transformată dintr-o formă în alta.). modificările energetice apărute într-un sistem dispar atunci când procesul se desfășoară în sens invers. energia înglobată în hrana care circulă de-a lungul lanțurilor trofice nu poate fi creată ci numai preluată de către biosisteme și transformată. Ecosistemul funcționează ca un laborator de acumulare şi transformare a energiei. ceea ce nu este valabil și pentru procesele ireversibile. sistemele biologice vor stoca doar o parte din hrana ingerată. Funcţia energetică a ecosistemelor Orice unitate vitală. În consecință. conservării energiei) energia nu poate fi creată și nici distrusă. nervoasă etc. Aplicând postulatul I în ecologie. parametrii stării inițiale sunt identici cu cei ai stării finale. reducerea cantității de energie din ecosistem de la producătorii primari spre consumatorii de vârf (fig. De aici rezultă. termodinamica este legată de teoria mecanică a căldurii care descrie și demonstrează transformarea lucrului mecanic în energie și invers. Ivlev (1939). În sens restrâns. 78 . s-a făcut pe baza studierii mașinilor termice. la cele ireversibile sunt diferiți. randamentul transformării va fi întotdeauna mai mic decât 1. Aceasta este întemeiată pe principiile termodinamicii. de la un compartiment la altul se soldează cu pierderi de energie. Conceptele termodinamicii proceselor ireversibile sunt edificatoare și pentru sistemele biologice. nutrienții din sistemele acvatice.) o parte din energia potențială se pierde sub formă de căldură. De aici. Din primul principiu al termodinamicii reiese faptul că intrările de energie într-un sistem trebuie să fie egalate de ieşiri. prin intermediul hranei. un lanț trofic care are în stadiul inițial o cantitate mai mare de energie decât alt lanț trofic. subzistă și se dezvoltă datorită scurgerii fluxului de energie prin sistem. a fost explicată de numeroși autori [Clarke (1939). organismică sau supraorganismică. 1992] 5. Dacă la procesele reversibile. Potrivit acestuia.1. solul. 5. deoarece fiecare proces fizico-chimic real din biosferă presupune achiziție sau pierdere de energie.

iar pentru reducerea CO 2 este folosită energia rezultată din oxidarea unor compuşi anorganici (compuşi ai sulfului. de aceea este necesară reluarea permanentă a procesului autotrof care fixează noi cantități de energie. Forma primară de energie liberă disponibilă pentru întreaga biosferă este radiația electromagnetică din spectrul vizibil al luminii solare. Radiația solară are lungimi de undă scurte (ultraviolete. Pe lângă plantele verzi. particule de praf etc.2 kcal Reacţia extrem de simplificată a fotosintezei este: 79 . Organismele heterotrofe utilizează energia înglobată de producătorii primari în substanțele organice sintetizate. restul fiind reflectată în spațiu sau absorbită de componenții atmosferei (ozon. organe complexe etc.electroni) este redus. au o pondere neglijabilă în ansamblul biosferei. De exemplu. fie sub forma energiei chimice stocate în alimente (animale). doar o mică parte este interceptată de biocenoză. Dioxidul de carbon este înglobat în circuitul carbonului organic prin fotosinteză. mai sunt și bacteriile fotosintetizante (bacterii purpurii) care utilizează aceeași formă de energie primară. În schimb. În sinteza chimică a substanțelor este utilizată apa ca sursă de hidrogen. a.). fie sub forma energiei libere radiante (plante). construirea de celule. Menținerea sistemelor biologice se face cu pierderi energetice însă aceste pierderi sunt compensate de captarea constantă de energie. sulfuroase şi feruginoase.). iar această energie este convertită în cea a legăturilor chimice din substanţele organice. iar bacteriile Nitrobacter (b) continuă procesul de oxidare până la nitrați. respectiv scăderea entropiei. Fotosinteza este procesul specific plantelor verzi. vapori de apă. energia solară incidentă este de circa 2 cal/cm2/minut și poartă numele de constantă solară.) înseamnă și creșterea ordinii sistemului. Chiar și lumina care a străbătut atmosfera poate rămâne nevalorificată de biosferă atunci când ajunge în zonele de deșert biologic (calote glaciare. țesuturi. Autotrofele chemosintetizante. apa constituie sursa de hidrogen. în care CO2 (acceptor de hidrogen .Organismele primesc aport continuu de energie utilizabilă.) 2 HNO2+ O2 2 HNO3 + 43. Așa cum s-a amintit deja. iar radiația termică asigură energia calorică necesară proceselor vitale. în procesul de chemosinteză aceasta este reprezentată de metan (CH4). vizibile și infraroșii apropiate de cele vizibile). În acest proces sunt implicate şi sărurile minerale (N. Acestea din urmă produc fotosinteza însă cu ajutorul pigmenților carotenoizi și nu a clorofilei. sursa de carbon este dioxidul de carbon (CO2). energia chimică a autotrofelor chemosintetizante are o contribuţie modestă la bilanţul energetic din ecosisteme. care obțin energia metabolică prin oxidarea unor substanțe minerale. K. 4). iar cea termică cuprinde undele lungi (fig. S etc. 45% radiații infraroșii și 10% ultraviolete.). Radiația solară din spectrul vizibil este esențială în procesul de fotosinteză. bacteriile nitrificatoare din genul Nitrosomonas (a) oxidează amoniacul până la nitriți. În straturile superioare ale atmosferei. Energia solară este alcătuită din 45% radiații din spectrul vizibil. Creșterea complexității sistemelor biologice (sinteza de substanțe organice complexe pornind de la substanțe simple. În ambele procese se eliberează energie necesară reducerii CO2. care fixează energia solară prin fotosinteză. fiind folosită în principal de bacteriile nitrificatoare. prin care sunt captate radiaţiile solare cu ajutorul clorofilei. ai fierului). iar radiaţia luminoasă (fotonii) este sursa de energie necesară procesului de reducere. Dacă în fotosinteză. în vederea sintezei de moleculă organică. Energia emisă de radiația solară cuprinde două categorii importante de radiații: solară și termică.) 2 NH3 + 3 O2 2 HNO2 + 2 H2O + 158 kcal b. regiuni aride de pe continent etc. P. Privită din punct de vedere chimic este o reacţie reducătoare. Din această cantitate de energie. la sistemele lipsite de viață entropia (pierderi energetice) crește iar sistemul de dezorganizează. A treia categorie de producători primari este cea a bacteriilor chemosintetizante care nu utilizează energia solară ci energia chimică pentru sinteza substanțelor organice.

în energie chimică pe care plantele o depozitează în molecule de glucide. de-a lungul lanțurilor trofice. producția și productivitatea primară. lipide. Fluxul de energie în sistemele biologice Fluxurile energetice ale ecosistemelor constau în trecerea energiei.2. o parte din energia conținută în alimentele ingerate se acumulează în biomasă. 5. toate aspectele privind fluxul de energie. Transferul de energie într-un ecosistem [Sutton și Harmon. 1973] Dat fiind faptul că rolul principal în producția de substanță organică pe planetă revine plantelor verzi. iar altă parte se pierde. în prezenţa clorofilei. iar prin consumarea lor de către animale energia trece în corpul acestora din urmă.. fie sub formă de excrete. Energia solară care ajunge la plante este transformată. protide etc.1. 50. fie sub formă de căldură. incluse în hrană. În corpul animalelor.clorofilă ↓ 6 CO2 + 6 H2O + energie solară → C6H12O6 + 6 O2 (glucoză) Fig. se vor referi la această categorie de producători primari. Atât în plante cât şi în animale energia chimică 80 .

) [Turcek. Plantele absorb circa ½ din energia incidentă și rețin prin fotosinteză 1-5% din lumina absorbită [Mohan și Ardelean.06% în deșert. mult mai reduse : 2% în păduri. Biomasa producătorilor înglobează energie la nivelul legăturilor pirofosforice din acidul adenozintrifosforic (ATP). Dacă vom calcula eficiența fotosintezei raportându-ne la întregul an. Un alt principiu energetic specific ecosistemelor este maximalizarea fluxului de energie și a eficienței energetice. energia chimică stocată în hidrații de carbon trebuie să fie raportată la energia radiantă efectiv incidentă pe suprafața frunzelor [Mărgineanu. fosforul și alte elemente care intră în componența materiei vii pot fi recirculate de mai multe ori în ecosistem. 81 . Pentru eliberarea energiei conținută în hrană este necesară descompunerea prealabilă a macromoleculelor în molecule mici (proteine aminoacizi. Energia asimilată se scindează. energia odată depreciată sub formă de căldură nu mai poate fi reutilizată de sisteme. R = respirație.conţinută în molecule este eliberată în procesul respiraţiei şi utilizată în toate procesele vitale. are loc migrarea energiei de la un nivel trofic la altul. toată energia chimică a moleculelor organice este transformată de către descompunători în energie calorică. multe dintre ele necesită cheltuieli energetice importante cu întreținerea. trecând din componența viului în cea a neviului și invers. rozătoare. fiecare compartiment va tinde să obțină cât mai multă energie de la alte compartimente și să cedeze cât mai puțină energie. Așadar. ele consumă puțin. P = producție La animale. De aceea. adică consumă mult. Consum de energie solicită atât producția (sinteza) cât mai ales întreținerea biomasei [Calow. glucide monoglucide. În interiorul ecosistemelor. 1993]. De aici rezultă caracterul unidirecțional al fluxului energetic. dar asimilează mult din materialul ingerat (fig. Spre deosebire de substanțe. 1982]. azotul. Erbivorele sunt considerate risipitori de energie. Din subcapitolul anterior am reținut că.2% în ocean. 1986]. Eficiența acumulării energiei crește spre nivelurile superioare. la rândul ei. în energie utilizată în respirație și energie pentru producție. întreținerea biomasei se face cu mari cheltuieli de energie. dar investesc foarte puțin în producție (curculionide. prădătorul va obține ATP necesar desfășurării tuturor funcțiilor din organism. iar în final. 0.04% din energia ce formează constanta solară este fixată în produșii fotosintezei din biosferă. În condiții optime de cultură și zile favorabile de vară randamentul realizat în conversia energiei luminoase este de 4-5% din radiația solară incidentă [Borza și Coste. numai aproximativ 0.. aceste valori vor fi. Prin transferul energiei de la pradă la prădător. Eficiența fluxului energetic este dată de raportul între respirație și producție. 1967. renii etc. O parte din această energie se transformă în căldură. energia încorporată în hrană se scindează în energie asimilată și în energia nemetabolizată a fecalelor și urinei. din energia solară incidentă pe suprafața atmosferei doar o parte ajunge la nivelul foliar al plantelor. În consecință. 1977 citat de Verlag. Weil și colab. 2003]. Carbonul. impunându-se astfel noi intrări de energie potențială. Astfel. 0. 51. 0. Desfășurarea fluxului energetic este descris prin următoarea ecuație: A=R+P în care : A = asimilație. prin consumul prăzii. după moartea organismelor.66% în culturi și pajiști. 0. evident. ATP este necesar desfășurării tuturor proceselor metabolice din organism. trecerea energiei de la un nivel trofic la altul nu se face cu același randament. dar asimilează puțin. 52). La cele domestice. câștigul net de energie poate crește prin valoarea energetică foarte ridicată a furajelor [Balch și Reid. La animale. Carnivorele sunt acumulatori de energie. pentru caracterizarea randamentului fotosintezei.3% în tundră. păsări erbivore. 1976] – fig. 1981]. lipide acizi grași).

Putem observa aici că. pe măsură ce trecem de la nivelul producătorilor către consumatorii de rang înalt. o tot mai mare parte din energia asimilată va fi utilizată pentru necesitățile proprii ale organismelor. Dinamica energetică a unui lanț trofic dintr-un ecosistem natural din zona temperată [Puia și colab.. în detrimentul producției de biomasă (cantitatea de substanţă organică acumulată într-o perioadă de 82 . 1999] În figura 53 este prezentată schema generală a fluxului de energie într-un ecosistem. 51. Fluxul de energie din compartimentul animale domestice [Balch și Reid. 1976] Fig.Fig. 52.

) creșterea eficienței utilizării (consumului) energiei (hranei) odată cu creșterea rangului consumatorilor. face ca numărul maxim de verigi ale majorității lanțurilor trofice să nu fie mai mare de 5-6. din energia consumată prin hrană. disponibilitățile energetice devin din ce în ce mai mici pentru nivelul trofic următor.) tendința ecosistemelor de maximalizare a fluxului de energie și a eficienței energetice.timp şi existentă la un moment dat). Reducerea de 10 ori a energiei disponibile ca hrană. la păsări şi mamifere o proporţie însemnată de energie este cheltuită pentru căutarea şi capturarea prăzii (la carnivori) dar și pentru protecţia. De aici rezultă că fluxul de energie prin ecosistem nu este un simplu transfer al energiei chimice de la un nivel trofic la a1tul. b.) creșterea cantității de energie risipită prin respirație. Eficiența ecologică (exprimă în procente raportul dintre energia furnizată ca biomasă nivelului trofic următor și energia consumată de acesta din nivelul trofic inferior) are valoarea de 10%. de la nivelul producătorilor primari spre nivelurile trofice superioare. e.) scăderea biomasei. pornind de la producătorii primari către consumatorii de vârf. Această legitate are o profundă semnificaţie biologică dacă ţinem seama şi de faptul că. ci şi un proces de schimbare a energiei în forme superioare. Aceasta înseamnă că. în defavoarea biomasei. Speciile mai evoluate de organisme desfăşoară o activitate superioară. prin trecerea de la un nivel trofic la altul. De exemplu. mai intensă şi mai diversificată. pe măsură ce ne îndreptăm spre consumatorii de vârf. în linii mari şi nivelul evolutiv al speciilor. precum energia nervoasă și energia psihică. energia nu circulă în flux continuu. în majoritatea cazurilor. Pe măsura avansării într-un lanț trofic.) caracterul unidirecțional. viața ecosistemelor fiind asigurată de posibilitatea înmagazinării energiei la nivelul energiei chimice potențiale din organismele ce compun biocenoza. d.) caracterul discontinuu. un nivel trofic va pune la dispoziția nivelului trofic superior doar 10% din ceea ce a consumat. creşte. În ecosisteme. Din cele prezentate mai sus se desprind câteva legități ale fluxului de energie în ecosisteme : a. c. 83 . îngrijirea şi educaţia puilor. f.

Fig. 53. Schema generală a fluxului de energie printr-un ecosistem [Ramade, 1978]

84

Fiecare ecosistem are propria sa configurație energetică, în funcție de natura sa și de regiunea geografică în care este amplasat. Astfel, în stepe cea mai mare cantitate de energie este depozitată în sol de unde este cedată, în mare parte, ortopterelor [Gyllenberg, 1969]. În tundră și în munții înalți cantitatea de energie din sol este redusă, fluxul energetic având valorile cele mai înalte în compartimentul rozătoarelor de unde trece mai departe în compartimentele superioare ale ecosistemului [Belaia și Morozov, 1979; Danilov, 1980]. În lacurile de apă dulce, fluxul principal de energie se scurge prin zooplanctonul erbivor (obține 40-50% din energia masei algale), iar în ecosistemele marine prin microfloră. Însemnătatea științifică și practică a cercetărilor cu privire la fluxul de energie este una deosebit de importantă. Acestea permit înțelegerea legităților productivității biologice, a factorilor ce concură la producția de biomasă, dau posibilitatea prognozării dinamicii resurselor biologice, a amenajării raționale și a protecției ecosistemelor. 5.1.3. Producția și productivitatea ecosistemelor În plan macroscopic, fluxul de energie apare ca un flux de materie, în care moleculele asimilate sunt transformate în molecule specifice consumatorului. Ecosistemele nu sunt numai depozite și transformatori de substanță ci și producători. Evident, producători de substanță organică, nu de energie. Astfel, livada, pădurea, pășunea, funcționează ca niște întreprinderi producătoare de biomasă, pe baza unei tehnologii naturale. Momentele esențiale ale procesului de producție constau în legarea primară a biomasei și în descompunerea necromasei. Ramura ecologiei care se ocupă cu formarea substanței organice în biosferă este denumită biologia productivității. În rândul ecologilor nu există, în momentul de față, definiții unanim acceptate în domeniul biologiei productivității. De aceea, în cursul de față, definițiile utilizate sunt cele mai frecvent întâlnite în literatura de specialitate și cele mai compatibile cu noțiunile prezentate în lucrarea de față. În fiecare ecosistem există două componente ale producției: producția primară și producția secundară. I. Producția primară este cantitatea de materie organică sintetizată de producătorii primari (plantele verzi şi organismele chemosintetizante) pe baza substanțelor anorganice. Sinteza primară a substanței organice se bazează pe două surse de carbon: CO2 (în fotosinteză) și CH4 (în chemosinteză). Producția primară reprezintă sursa de hrană pentru toate speciile heterotrofe și se exprimă sub formă brută şi netă. Producţia primară brută (PPB), reprezintă cantitatea totală de substanță organică produsă de către organismele autotrofe, prin fotosinteză, respectiv chemosinteză. O parte din această energie este folosită pentru desfășurarea proceselor metabolice (sinteză substanțe organice, mișcare etc.) ale plantei producătoare, iar partea rămasă este acumulată sub formă de substanţă organică în celulele ţesuturilor, constituind producţia primară netă (PPN). Câștigul propriu-zis de biomasă se obține după scăderea “cheltuielilor de întreținere ale plantei”, exprimate prin respirație. Dinamica proceselor metabolice este întreținută de un flux slab, dar permanent, de electroni pus la dispoziția organismului prin respirație. Prin respirație sunt desfăcute, de fapt, legăturile C-C din substanțele organice, energia rezultată fiind utilizată treptat [Puia și colab., 1998]. Deci, producţia primară netă (PPN) = producţia primară brută (PPB) – consumul respirator (R). Producţia primară netă constituie sursa de hrană disponibilă pentru nivelul trofic al consumatorilor primari (fitofagi). Cantitatea de substanţă organică acumulată (producţia netă) într-o perioadă de timp şi existentă la un moment dat în ecosistem poartă numele de biomasă. Viteza de acumulare a biomasei, prin fotosinteză, raportată la unitatea de timp și de suprafață reprezintă productivitatea primară. Rezultatul productivității primare este, așadar, producţia primară netă. În timp, producţia primară netă nu are o valoare constantă. De exemplu, la sfârșitul toamnei frunzele arborilor mor, intrând în structura detritusului. La fel se întâmplă cu partea aeriană a unor plante cu rizomi sau bulbi. Substanța organică, rămasă sub formă de biomasă a părţilor vegetale vii
85

ale plantelor reprezintă biomasa pe picioare (“standing crop“). Biomasa pe picioare este o parte a producţiei primare nete. Productivitatea primară, biomasa, producția primară, se exprimă în greutatea substanţei organice uscate raportată la unitatea de spaţiu (mg/l; g/mp; kg/ha etc.) şi timp. Transformarea unităţilor de masă în unități energetice se poate face cunoscând echivalentul unui gram de substanță uscată (materie organică + substanțe minerale) în kcal. De exemplu, în cazul plantelor terestre un gram de substanţă uscată echivalează cu 4,5 kcal [Botnariuc și Vădineanu, 1982]. Puia şi colab. (2001) apreciază că în agroecosistemele cu recolte acceptabile, productivitatea primară netă este sensibil mai mare decât în ecosistemele naturale înlocuite, dacă acestea au fost alcătuite din plante ierboase. În tabelul 2 putem observa producţia primară netă a unor ecosisteme terestre și acvatice - pădurile tropicale umede: 2.800 g/mp/an; pădurile de foioase din zona temperată: 1000 g/mp/an; terenuri cultivate din zona temperată: 50 g/mp/an; deșerturi: 3 g/mp/an; bălți și mlaștini: 2000 g/mp/an. Tabelul 2 Producția primară netă a unor ecosisteme [Lieth, 1975] Producția primară netă kg/mp/an în milioane (106) cal/mp/an 2,8 1,0 0,65 0,16 0,8 0,8 0,003 0,05 2,0 0,5 0,13 0,5 0,36 2,0 1,8 11,5 4,6 3,0 0,7 3,2 3,2 2,7 8,4 2,3 0,6 2,5 1,6 9,0 8,1

Ecosistem

Ecosisteme terestre Păduri tropicale umede Păduri de foioase Păduri boreale (conifere) Tundra Savanele (pășunile tropicale) Pășunile temperate Deșerturi Terenuri cultivate Ecosisteme de apă dulce Bălți și mlaștini Lacuri și cursuri de apă Ecosisteme marine Largul oceanului Zonele cu curenți de convecție Platformă continentală Recifi Estuare

Proporția PPB, cheltuită în respirația producătorilor primari, variază între limite foarte largi, de la 20% la 80%, ea fiind mai mare în ecosistemele forestiere comparativ cu plantele anuale [Whittaker și Marks, 1975]. Kormondy (1996) apreciază că, în linii mari, aproximativ jumătate din producția primară brută este utilizată de plante în procesul respirator. Desigur că, există numeroase excepții, în special speciile de plante anuale cultivate în sisteme intensive [Puia și colab., 2001].
86

în vederea creşterii productivităţii: expoziţia culturilor. În tabelul 3 sunt prezentate valorile indicelui de recoltă la câteva specii de plante cultivate. concentraţia CO2. îndepărtarea excesului de apă. Dacă raportarea s-ar fi făcut la total PPN. În unele cazuri recolta este extrasă din masa vegetală supraterană. Productivitatea agricolă primară este determinată. aşadar.. raportarea s-a făcut la PPN supraterană. dar şi de intensitatea luminii. Aceste grupe de consumatori primari formează în biocenoze aşa numitele “industrii cheie”. De aceea s-a generalizat practica evaluării recoltelor în substanţă uscată. în Oceanul Atlantic. Fluxul de materie şi energie care străbate ecosistemul poate urma două căi: calea erbivoră şi 87 . 1975] Specii de plante cultivate Porumb . bulbifere etc. unul dintre obiectivele amelioratorilor a fost creşterea indicelui de recoltă [Puia şi colab. în savane. 2001]. Aceasta diferă foarte mult între recoltele bazate pe organele de reproducere şi cele bazate pe organe vegetative. prin care vom înţelege procentul de substanţă uscată din produsul util din punct de vedere economic [Puia şi colab.. pot deveni accesibile şi pentru animalele nefitofage.soiuri polenizate liber . Astfel. tuberculifere. De-a lungul timpului. Corelaţia dintre recoltă şi producţie primară netă poate fi sugerată de valorile indicelui de recoltă (IR).. iar dacă IR s-ar raporta la PPB. 1982]. 2001]. materia şi energia.hibrizi Sorg Orez Orz Grâu Secară Fasole boabe Soia Indicele de recoltă (%) Media Limitele de variaţie 24 42-43 41 51 48 31-39 27 59 32 38-47 40-41 43-57 35-52 23-46 26-29 53-67 29-36 Menţionăm că pentru stabilirea indicelui de recoltă. în pădurile de foioase. Astfel. de păduchii de frunze etc.Recolta reprezintă doar o parte din producţia primară netă. iar la fructele cărnoase şi tuberculi 70-80%. funcţia de industrie cheie este îndeplinită de krill (Euphasia superba) [Beddington şi May. tăierile pomilor fructiferi. de factorul genetic. 1976]. în alte cazuri din cea subterană (rădăcinoase. la boabele de cereale şi leguminoase umiditatea este de 12-16%. de termite [Wood. De exemplu. puse în circulaţie de plante. Producţia primară poate fi valorificată pe deplin numai atunci când printre consumatorii primari există un grup de fitofagi cu număr mare de indivizi. De aici. solele săritoare cu plante leguminoase pentru fixarea azotului atmosferic etc. stabilirea densităţii optime.) Producţia secundară brută Substanţa organică produsă de plantele unui ecosistem reprezintă sursa de energie disponibilă pentru nivelurile trofice următoare ale diferiţilor consumatori: direct pentru fitofagi. valorile din tabel s-ar reduce aproximativ la jumătate.. irigarea.). fertilizarea. cifrele s-ar reduce cu circa 1/3. indirect pentru consumatori de ordine mai înalte. aprovizionarea cu apă şi elemente minerale etc. II. Tabelul 3 Valoarea indicelui de recoltă la câteva plante cultivate [Zelitch. decurg o serie de adaptări ale tehnologiei plantelor de cultură. capabili să convertească o cantitate mare de substanţă vegetală în substanţă animală. indicele nu depăşeşte decât foarte rar valoarea de 50%.. Chiar dacă recolta utilă a speciilor luate în studiu este reprezentată de organele de reproducere.

la mamiferele care pasc iarbă aproximativ 60%. O altă parte a energiei asimilate prin hrană este stocată în legăturile chimice ale substanţelor organice proprii. de circa 70-80%. Așadar. În primul caz. 88 . poieni.). pădurile etc. Ecosistemele (industriile) “detritivore” sunt întemeiate pe consumul necromasei (adâncurile lacurilor. Proporţia în care proteina şi energia din raţia furajeră a animalelor este transformată în produse consumabile de om este foarte diferită. Datele din figura 54 arată că. iar producția secundară netă este cantitatea de substanță organică acumulată în unitatea de timp de către biosistem. în funcţie de calitatea hranei: la miriapodele care se hrănesc cu lemn în descompunere eficienţa este de 15%. mărilor şi oceanelor. la cele care se hrănesc cu frunze şi ramuri tinere în jur de 40%. avem ecosisteme de tip erbivor şi detritivor.cea detritivoră. datorită calităţii nutritive a hranei. producere de căldură şi se concretizează în procesul respiraţiei (al consumului de oxigen). Ecosistemele (industriile) “erbivore” se bazează pe păşunatul (în sens larg) covorului vegetal de către animalele erbivore (pajişti. Cu excepţia ecosistemelor minore. pentru mişcare. Eficienţa mai mare la carnivore se explică în primul rând. În agroecosisteme. Hrana vegetală conţine. Din hrana asimilată o parte este utilizată în desfăşurarea proceselor metabolice. fâneţe. Eficienţa asimilării hranei ingerate de animale (energie asimilată/energie ingerată) este foarte diferită: un animal erbivor trebuie să consume 80 kg de iarbă pentru a obţine o producţie secundară de 1 kg. sintetizate de organismul animal şi care se concretizează în acumulare de biomasă şi producere de noi indivizi. rasele ameliorate de animale valorifică cel mai eficient proteina din furaje şi realizează cele mai bune performanţe în realizarea producţiei secundare. Destinaţiile energiei consumate de animale prin hrană sunt diferite: o parte din hrana ingerată este digerată şi asimilată. multă celuloză şi lignină şi conţine mai puţină energie. eficienţa este scăzută însă câştigul alimentar este categoric. producţia secundară stă la baza tuturor produselor obţinute de la animale. și în cazul organismelor heterotrofe avem o producție secundară brută și una netă. pe când un carnivor are nevoie de aproximativ 5 kg de ţesut animal pentru a acumula 1 kg de masă vie. mlaştinile de turbă. largul mării. Cruz. producţia primară netă este consumată sub formă de ţesut vegetal viu. Partea rămasă nedigerată este eliminată prin fecale şi urină. cea mai eficientă conversie se obţine la producţiile de ouă (27%) şi de lapte (26%). eficienţa asimilării este în jur 90%. Eficienţa asimilării diferă foarte mult. La carnivorele tipice. largul lacurilor etc. ce consumă hrană cu multă chitină. la animalele insectivore. Desigur că. iar în al doilea caz sub formă de necromasă. 1964]. în timp ce. de regulă.) [Pop. Producția secundară brută reprezintă cantitatea totală de substanță organică produsă în unitatea de timp. în care nu are loc fotosinteza (abisurile oceanelor şi peşterile). În funcţie de ponderea mecanismului de transfer al materiei şi energiei. după scăderea pierderilor datorate respirației. La bovine şi ovine pentru carne. transferul energiei prin compartimentele de consumatori se realizează atât pe calea erbivoră cât şi pe cea detritivoră. 1962. care poate fi digerată aproape în întregime. dacă avem în vedere că acestea se hrănesc cu produse neconsumabile de om.

Aerul și apa transportă nutrienții între componentele abiotice și cele biotice ale ecosistemului. eliberând atomii din substanțele organice. deoarece ele compun împreună materia organică. Aceste circuite nu sunt perfect închise. iar cantitatea de atomi îndepărtați din circuit crește. Kovda (1979) ajunge la concluzia că. Aceștia intră în circuitele biogeochimice prin intermediul plantelor care le extrag din mediu și le includ în construcția moleculară a substanțelor vii. o parte dintre atomi fiind îndepărtați permanent din circuit. în anul 1986. cochilii de moluște). (1996) definesc această noțiune astfel: ciclul biogeochimic este mișcarea elementelor chimice între organisme și compartimentele nevii ale atmosferei. În aceste circuite. sintagma ciclu biogeochimic a primit diferite definiții.descărcările electrice. revin în litosferă. Menționăm că. cel mult 98%. Eficienţa producţiei animalelor de fermă [Puia şi colab. dintre atomii care intră în migrația biogeochimică doar 90-95%. 2001] 5. adică înainte de apariția vieții. oase de balenă.Fig. viteza tot mai mare.. restul sunt scoși din circuit pentru secole sau chiar milenii. Descompunătorii readuc materia organică moartă la stadiul de simplu element mineral. circuitul hidrologic). 54. nu toate elementele chimice urmează aceeași migrație a atomilor.2. Fără prezența acestor factori. ciclurile devenind astfel biogeochimice. În perioada abiogenă a existenței Pământului. volumul de materie vehiculat este tot mai ridicat. Acest flux continuu de substanță și energie stă la baza existenței vieții pe Terra. Desigur că. Funcţia de circulație a ecosistemelor Fluxul de energie care curge permanent prin ecosisteme antrenează și un număr însemnat de elemente chimice. Begon și colab. dinți de rechini. fluxul de materie și energie prin 89 . determinat doar de forțele fizico-chimice ale materiei (radiația solară . mai ales după ce. a inițiat IGPB (Programul Internațional pentru Biosferă și Geosferă). hidrosferei și litosferei. constatând creșterea impactului antropic asupra întregului mediu terestru. în ciclurile geochimice intervin viețuitoarele. De-a lungul timpului. în fisurile litosferei sau pe fundul oceanelor. Odată cu trecerea la stadiul biochimic de evoluție a materiei. Cei mai mulți nutrienți necesari vieții se găsesc sub formă de minerale. în scoarța terestră. atenția oamenilor de știință s-a concentrat asupra acestor aspecte. Consiliul Internațional al Uniunilor Științifice (ICSU).ultravioletă și termică . Biogeochimia este ramura geochimiei care se ocupă cu studiul parcursului elementelor chimice în biosferă. Aceste două fluxuri nu pot fi separate. circuitul materiei era un circuit geochimic. sub diferite forme (trunchiuri bătrâne de copaci. vântul.

Componentă a proteinelor și a multor enzime. magneziul și sodiul. iod. componentă esențială a enzimelor la plante și animale. Necesar pentru procesele oxidante. Constituient de bază al proteinelor. 1992] Element Carbon Azot Oxigen Sulf Calciu Rolul în organism Atomul cheie al tuturor formelor de viață. Necesar diatomeelor și vegetalelor pentru structura suport a organismului. Azotul molecular (N2) formează 78% din atmosferă. calciul. Plantele îl pot folosi doar în formă fixată. a apei și translocarea zahărului. zinc. Component al auxinelor – substanțe de creștere la plante. bor. este necesar pentru echilibrul acido-bazic din organism și pentru numeroase procese fiziologice. implicat în reacțiile de oxidoreducere. în cantități foarte reduse (miligrame sau micrograme/kg țesut). iar nevoile zilnice se ridică la câteva grame. Tabelul 4 Principalele elemente biologice importante [Smith. Indispensabile pentru animalele vertebrate. Sunt cunoscute sub numele de macroelemente sau macronutrienți. Plantele și animalele conțin numeroase alte elemente (microelemente sau micronutrienți). Acestea se găsesc în țesuturile vii la nivelul gramelor/kilogram. diviziune celulară normală. Cantitățile cele mai mari de elemente necesare vieții sunt cele de hidrogen. component al enzimelor la plante și animale. incluzând metabolismul carbohidraților. parte din proteinele complexe care activează și transportă oxigenul în sânge. Pentru creșterea. Esențial pentru 15 funcții la plante. necesarul zilnic este de aproximativ un gram. alături de oxigen și hidrogen Component al tuturor proteinelor. studierea microelementelor (fier. Sinteza proteinelor. activator de enzime. Catalizator al proceselor de conversie a azotului molecular în forme accesibile. rol în metabolismul carbohidraților la animale. nu ar putea avea loc. rol în formarea și fluxul secrețiilor gastrice și intestinale. permite rădăcinilor o creștere și o dezvoltare normale. aminoacizilor și acizilor nucleici. Parte integrantă a clorofilei. Următoarea categorie de elemente include potasiul. Conferă rigiditate scheletului la vertebrate și pseudoscheletului la nevertebrate. Influențează randamentul fotosintetic.ecosisteme. imprimă rezistență la bacteriile și fungii patogeni Rol esențial în activitatea vitaminei E Fosfor Magneziu Potasiu Sodiu și clor Fier Zinc Cupru Molibden Iod Bor Siliciu Seleniu În figura 55 este prezentată schematic. cupru. întrucât nu pot fi cuantificate prin metode analitice. oxigen și sulf. importante în menținerea echilibrului acido-bazic și a presiunii osmotice a fluidelor extracelulare. La plante este liantul dintre celule. carbon. rol major în transferul energiei la nivel celular. Necesar pentru metabolismul tiroidian. la algele verzi și albastre și la bacteriile fixatoare de azot. La animale. Activ în fixarea azotului și în fotosinteză. iar în țesuturi se găsesc câteva grame/kg. siliciu) se poate face numai 90 . transportă electronii. Formează 21% din atmosfera Pământului. dezvoltarea și reproducerea organismelor vii sunt necesare 30-40 de elemente (tabelul 4). circulația substanțelor în natură.

La aceste categorii se adaugă și elementele toxice. cadmiul. În biocenoză. Organismele și ecosistemele care au capacitate mai mare de recirculare a elementelor sunt considerate ca având o productivitate sporită pe unitatea de timp și spațiu. 1992]. Dacă depășesc cantitățile necesare. Niciun organism de pe Terra nu se poate lipsi de prezența în structurile lor și în desfășurarea proceselor metabolice fundamentale de șase elemente chimice esențiale: C. Desigur că.după o prealabilă marcare a lor. ciclurile biogeochimice sunt încetinite. înlocuire. va fi de 10 ani. sau turnover. micronutrienții devin toxici [Smith.000 g/mp. sub forma unor combinații de atomi. Ecosistemele foarte stabile. fie în solventul general pentru majoritatea moleculelor din organisme – apa (H2O) [Puia și colab. cu o productivitate constantă. Proporţia şi viteza de absorbţie a elementelor de către biocenoză. vânturi. N. ecosistemele cu o viteză mai mare de reciclare a elementelor au și o productivitate mai mare. cum sunt – plumbul. în litieră. H. În pădurile temperate.000/1. dacă biomasa unui ecosistem este de 10. travaliul termodinamic se realizează atât prin intermediul factorilor climatici (temperatură. 2001]. Aceste elemente sunt prezente în proporție de aproximativ 99% în orice organism. se realizează circulația permanentă a materiei prin intermediul lanțurilor trofice. P și S. uraniul etc.1. Fiecare element chimic care generează un ciclu biogeochimic este depozitat în cea mai mare parte și numai o cantitate mică din acea rezervă este pusă în circulație. sau sub formă de humus. în sol. în pădurile ecuatoriale umede. rotire. în timp ce ecosistemele cu o productivitate ridicată au o rată de înlocuire mare [Puia și colab. fie în substanțele organice ce le compun. ploi) cât și a metabolismului diferitelor viețuitoare. atunci timpul de înlocuire sau de substituire. prin intermediul plantelor. Așadar. 1992]. În cel de-al doilea caz. Astfel. Rata sau proporția substituirii se calculează după raportul invers de 1..000/10. – care nu au niciun rol pozitiv în metabolismul plantelor și animalelor.000. Viteza de desfășurare a procesului de înlocuire a atomilor unui element dat prin alți atomi ai aceluiași element poartă numele de reînnoire. materia organică lipsită de viață se acumulează la suprafața solului. O.000 = 0. materia organică moartă este descompusă rapid și reabsorbită apoi de către plante. mercurul. iar completarea prin creștere anuală este de 1. Este antrenat în mișcare numai prin existența unei surse de energie (energia solară). substanța pătrunde în biocenoză. De exemplu.000 g/mp.. 2001]. rezultat din raportul 10. de aici rezultă că menținerea biosferei ca sistem viu global se bazează pe echilibrul tuturor sistemelor ecologice planetare. Orice ciclu biogeochimic constituie un sistem foarte complex care are câteva trăsături de bază: Se poate constitui numai pentru acele elemente chimice care au un rol esențial în structura și energetica organismelor individuale [Rodhe. constituie o caracteristică a fiecărui ecosistem. dar scăzută au o rată de substituire foarte scăzută. plantele sunt cele care asigură absorbția selectivă a elementelor din biotop în biocenoză. Din biotop. iar substanțele minerale sunt puse la dispoziția plantelor în mod treptat. 91 .

Circuitul gazos al CO 2 și O2 a fost parțial detaliat pentru evidențierea celor două procese complementare : fotosinteza și respirația [Odum.Fig. modificat de Puia și colab. 1998] 92 . Schema generală a circulației substanțelor (a elementelor chimice prin compușii lor) în ecosistemele naturale.. 55. 1975. pe seama scurgerii discontinue a curentului de energie.

specifice organismului consumatorului. Substanțe anorganice Producători primari Fitofagi Zoofagi Carnivore de vârf Descompunători Fig. O altă categorie de substanțe este depozitată în țesuturi. la 25 ppm în ţesuturile păsărilor consumatoare de peşti carnivori. într-un lanţ trofic acvatic cu cinci verigi. produse petroliere etc. om) la concentraţii foarte mari ce pot deveni letale. De exemplu. Transferul elementelor din biocenoză în biotop se face prin mineralizarea substanțelor organice din organismele moarte. 57. aceste elemente realizează concentrații crescânde spre nivelurile superioare ale piramidei trofice. Transferul elementelor în ecosistem prin ciclu trofic [Vântu. 1994] Cunoaşterea acestui proces are o importanţă deosebită pentru că unele substanţe toxice ce au în biotop concentraţii reduse (pesticide. substanțele ajung în organismul consumatorilor unde sunt scindate în radicali mai simpli care au destinații diferite: o parte dintre aceștia sunt utilizați în sinteza de noi substanțe. De-a lungul lanțurilor trofice.acumulare sau amplificare biologică. 57). Acest insecticid se acumulează îndeosebi în țesuturile adipoase ale prădătorilor de vârf (fig. concentraţia de DDT creşte de la 0. 2000] O caracteristică importantă a circulaţiei substanţelor în ecosistem este viteza de desfăşurare a procesului. prin intermediul descompunătorilor (fig. adică de aproximativ 10 milioane de ori mai mare. Procesul este cunoscut sub denumirea de concentrare . materia organică lipsită de viaţă este rapid 93 .000003 ppm DDT în mediul abiotic.) pot ajunge la unii consumatori din vârful piramidei trofice (răpitoare. Astfel.De la producători. 56). Fig. 56. în pădurile ecuatoriale umede. iar o altă parte este eliminată sunt formă de deșeuri metabolice. Fenomenul de amplificare biologică [Miller. metale grele.

000 gigatone). În prezentul curs ne vom opri asupra celor mai importante cicluri biogeochimice pentru agricultură și alimentația omenirii: carbonul. în timp ce. Formarea humusului determină o încetinire a ciclurilor biogeochimice şi asigură eliminarea lentă a elementelor repuse la dispoziţia plantelor. Circuitul carbonului Carbonul este constituientul de bază al tuturor compușilor organici.) depunerea carbonului în sedimente. Butcher și colab. când a fost îngropată în adâncurile scoarței terestre o cantitate enormă de materie organică nedescompusă. La acestea se adaugă carbonul din rezervele geologice (4. în ecosistemele naturale din zonele temperate se acumulează o mare cantitate de materie moartă la suprafaţa solului (litiera. Sunt trei rezervoare principale de carbon în natură: oceanul (38.9% [Deevey. Ele se pot împărți în două tipuri fundamentale: gazos (azot. Evaluarea productivității primare se exprimă în grame carbon fixat/m2/an [Smith. cu 290 .1. apa antrenează și circulația substanțelor minerale solubile. Circuitele biogeochimice deschise au o circulație lentă. 1992] – fig.circulația elementelor chimice sub forma substanței organice.8%) și este pe un loc egal cu oxigenul.. alături de alți componenți atmosferici. turbă) sau în sol (humus). iar la circuitele gazoase atmosfera.2. în dependență de compoziția chimică a litosferei [Odum. oxigen.000 gigatone). La circuitele sedimentare.] 94 . un rol major la nivelul biosferei îl reprezintă circuitul apei.descompusă şi reabsorbită. atmosfera (748 gigatone) și suprafața terestră (2. Structura atomului de carbon este de așa natură încât permite legarea atomilor de C între ei formând lanțuri ce reprezintă „scheletul” tuturor moleculelor și macromoleculelor organice. Așa se formează efectul de seră natural prin care este menținută temperatura medie globală la temperaturi favorabile vieții. Circuitele sedimentare se mai numesc deschise sau imperfecte și nu au un echilibru între ieșiri și intrări. sistemele capabile de o mai rapidă reciclare a elementelor şi substanţelor au o productivitate sporită pe unitatea de suprafaţă şi timp. 5. Cantitatea totală de carbon de pe Terra a fost estimată la 44. carbon. deoarece prin scurgeri la suprafață și infiltrarea în apa freatică. .) [Smith. rezervorul principal îl constituie litosfera. Litosfera cuprinde carbon sub formă de carbonați (CaCO3. 1992]. În acest fel. b. de la producătorii primari spre consumatori de diferite ordine.circulația elementelor chimice sub formă de compuși minerali și integrarea lor în plantele verzi. Dacă rolul biologic al carbonului este de prim rang.a. carbonul reprezintă 21. MgCO3. sub formă de carbonați de calciu și magneziu. 1983. parțial sulful). De asemenea. iar în materia vie 49%. Ciclurile închise au o circulație rapidă. Deși circuitul carbonului este unul închis.355 milioane de ani în urmă. 1992]. sunt regionale și locale întrucât elementul constitutiv este distribuit în petice. rolul ecologic global este. parțial sulful) și sedimentar (fosfor. reprezintă un ecran care împiedică o parte din radiația termică emisă de Pământ să se piardă în spațiu. calciu. fosforul. deoarece elementul chimic constitutiv se găsește în stare gazoasă și posedă liberă circulație în întreaga atmosferă. În compoziția globală de atomi a biosferei.000 gigatone). Na2CO3 ș. Aceasta înseamnă că deține locul doi după hidrogen (49. Cea mai mare parte a rezervelor de combustibili fosili s-a format în Carbonifer. 1990]. Circuitele gazoase se mai numesc închise sau perfecte deoarece ieșirile din rezervor sunt echilibrate în timp de intrări. 1992. Căile mai importante prin care se realizează aceste „scurgeri” sunt: a. Această cantitate a fost evaluată circa la 70 milioane gigatone [ReVelle și ReVelle.748 gigatone (o gigatonă = 10 9 tone). sulful și apa. cantități mari de carbon ies din circuit pentru perioade îndelungate de timp.) materia organică moartă fosilizată. Circulația substanțelor în ecosisteme se prezintă sub două aspecte: . Circulaţia substanţelor la nivelul biosferei formează circuite biogeochimice globale. CO2 atmosferic. azotul. de asemenea. provenit din scheletele cadavrelor. foarte important. 58 și 59.

Fluxul global al carbonului între rezervoarele majore: aer. la nivelul anului 1980)[Smith.Fig. 1992] 95 . ocean și suprafața terestră (gigatone. 58.

Mărimea rezervoarelor este în gigatone [Smith. În prezent. în anul 1750. activitatea industrială eliberează în atmosferă 5. la 370 ppm în anul 2000. adică arderea combustibililor fosili. 2003]. când activitatea fotosintetică este maximă cantitatea este mai mică. Circuitul carbonului este reglat. așadar. Căile și mecanismele fundamentale ale ciclului carbonului [Barbault. iar în timpul iernii mai mare. Până la Revoluția Industrială. Începând cu această perioadă. de două procese antagoniste: fotosinteza și respirația (fig. Analizele efectuate în bulele de aer din calotele glaciare polare arată că dioxidul de carbon a crescut în atmosfera terestră de la 280 ppm.. Cantitatea de dioxid de carbon variază și în funcție de anotimp. Concentrația normală a dioxidului de carbon în atmosferă este de 0. circa 1/7 din CO2 atmosferic [Levine și Miller.1 – 7. s-a înregistrat o creștere progresivă a acestui gaz atmosferic. 60. fenomenul de “combustie biologică” era principalul izvor de CO 2 atmosferic. CO2 atmosferic este redat circuitului. Prin respirație și prin diferitele procese de descompunere. Prin lanțurile trofice carbonul din substanțele organice este transferat până la consumatorii de vârf. 59. atmosfera este alimentată cu CO2 și prin „combustie industrială”. prin procesul de fotosinteză.03% . Rezervoarele majore active în circuitul global al carbonului. Aceste input-uri vin din 96 . 60). 1995] Plantele îndepărtează anual. 1995]. Astfel.. 1992] Fig. Vara.Fig. Enquist și colab.5 x 109 tone de CO2 care echivalează cu 5-7% CO2 produs de toate animalele și plantele de pe Terra [Keeling și colab.

1992].). Prin activitatea vulcanică sunt injectate în atmosferă cantități importante de CO2. Astfel. în condițiile încălzirii globale. În straturile superficiale CO2 este utilizat de către fitoplancton pentru sinteza de materie organică. Rezervorul terestru de carbon al Pământului este alcătuit din materie organică (plante. 97 . fiecare hectar de pădure consumă 16 tone de CO2 și produce 30 de tone de oxigen. animale. sol. de unde rezultă o scădere a CO2 din atmosferă. 1996. schimbul de carbon între ecosistemele terestre și atmosferă este unul dezechilibrat însă pe termen lung putem vorbi despre un echilibru destul de stabil. Anual. 2004]. Fig. 61. litieră etc. S-a observat că o creștere a temperaturii apei cu 0. Oceanul joacă un rol important în concentrația CO2 din atmosferă. absorbanți de bază ai dioxidului de carbon atmosferic. CO 2 are solubilitate mult mai mare în apele reci decât în cele calde. Creșterea concentrației de dioxid de carbon din atmosferă după începutul Revoluției Industriale [Brown și colab. O altă cauză a perturbării circuitului carbonului constă în defrișarea masivă a pădurilor. erodează rocile în timp.. 62). prin fotosinteză. Pădurile acumulează de 20-30 de ori mai mult dioxid de carbon decât terenurile cultivate sau pășunile. În figura 61 este prezentată evoluția concentrației de CO2 din atmosferă după începutul Revoluției Industriale.1oC mărește concentrația CO2 atmosferic cu 10 ppm [Machta.rezervorul geologic al Pământului. restul fiind absorbit de vegetația terestră și de ocean [Smith. formând anioni (bicarbonații și carbonații): CO2 + H2O H2CO3 Ca(HCO3) 2 Ca2+ + 2HCO3- H2CO3 + CaCO3 2HCO32H+ + 2HCO3(bicarbonat) (carbonat) Rata absorbției de dioxid atmosferic de către oceane depinde de temperatura apelor. 2002] În afara circuitului terestru. care deși este un acid slab. defrișarea lor și înlocuirea cu terenuri agricole și pășuni vor conduce la accelerarea încălzirii la nivel global [Brown și colab. CO2 realizează și un circuit oceanic (fig. Muntean. formând acidul carbonic.. Aproximativ 60% din aceste input-uri rămân în atmosferă. CO2 dizolvat direct în apele oceanelor reacționează cu carbonatul de calciu prezent masiv în ape. Pe termen scurt. 1973]. Aceasta înseamnă că Oceanul Planetar ar putea deveni o sursă importantă de CO2 pentru atmosferă. O parte din CO2 atmosferic este dizolvat în apa de precipitații.

ele conținând 1.62.2. unde se găsește în stare gazoasă. De asemenea. pădurile sunt un rezervor activ major de dioxid de carbon în ecosistemele terestre. 1992] Pentru reducerea dereglărilor antropice în circuitul carbonului. reducerea emanațiilor antropice (industrie. transporturi. O mare parte din acest rezervor se găsește în partea lemnoasă. Deși îl găsim din abundență în atmosferă. partea ierboasă are un turnover mult mai rapid.Pădurile sunt principalii consumatori de dioxid de carbon. timpul de înlocuire este mai puțin de un an. în proporție de 79%. utilizarea surselor de energie alternativă etc. inaccesibilă majorității 98 . După constatările lui Smith (1992) la tropice.485 gigatone. Diferențe semnificative ale timpului de înlocuire există și între pădurile tropicale și cele din zona temperată și rece.2. 5. Fig. se sugerează două soluții: creșterea absorbției CO2 prin mărirea volumului de vegetație. azotul este sub formă moleculară (N2). Circuitul carbonului în ecosistemele acvatice și terestre [Smith. încălzirea locuințelor) prin retehnologizare. cu timp de înlocuire foarte îndelungat. Rezervorul principal de azot este atmosfera. Ele fixează anual aproximativ 36 gigatone de CO2.. deoarece constituie elementul de bază al proteinei. Circuitul azotului Rolul biologic al azotului este unul extrem de important. iar proteina este “cărămida” ce stă la baza construcției materiei vii.

astfel.) Amonificarea înseamnă degradarea substanțelor organice azotate până la amoniac (NH3). amoniul și nitrații care ajung pe Pământ prin precipitații. Procesele fizice implicate în fixarea azotului atmosferic sunt radiațiile ultraviolete la înălțimi mai mari. Pentru a fi utilizat de către acestea. acest fenomen este foarte dăunător deoarece conduce la pierderi importante de azot în atmosferă. a. unde formează nodozități.) Mineralizarea compușilor organici constă în descompunerea organelor și organismelor moarte până la compuși utilizabili (nitrați sau amoniu) de către plante. Energia utilizată în această sinteză este. Astfel de nodozități formează și rădăcinile unor specii de arbori și arbuști din alte familii botanice. în sol și în apă din genurile Azotobacter. 1992]. licheni [Smith. Rezultă. faze ale ciclului biogeochimic al azotului. În fig.9 kg azot/hectar (Smith. în agroecosistemele de pe Terra se utilizează circa 60 de milioane de tone de fertilizanți cu azot.) Nitrificarea este procesul biologic în care amoniacul este oxidat până la nitriți (nitritarea) și apoi nitrați (nitratarea). respectiv 90% din N fixat pe Terra în fiecare an. Bacillus. A. Pentru ecosistemele agricole. proces efectuat de către plante. În ecosistemele agricole se cunosc circa 200 de specii de plante fixatoare de azot.la N2 (azot molecular) și N2O (oxidul nitros) sau alți compuși gazoși ce conțin azot. Denitrificarea este principala cale prin care se pierde în atmosferă azotul fixat pe cale fizică sau biologică. În fiecare etapă sunt implicate alte grupuri de specii bacteriene: nitritarea . Utilizarea fertilizanților cu azot în agricultură constituie principalul factor de dereglare a circuitului azotului. Temperatura optimă desfășurării acestui proces este de 60oC [Smith. respectiv descărcările electrice. S-a estimat că anual ajung pe această cale 8. 63 este prezentată o schemă a circuitului azotului. La acestea se adaugă o serie de specii de alge albastre și verzi. Pe această cale se produc 100-200 kg azot/hectar anual.specii din genul Nitrosomonas.) Denitrificarea constă în procese care reduc NO3. Aceste microorganisme pot fixa azotul atmosferic fie direct (fixatori liberi).000 de specii [Smith. Clostridium. respectiv 400 oC. Amoniul produs de bacterii împreună cu hidrocarbonaţii rezultaţi din fotosinteză permit formarea aminoacizilor. 2005]. Acest proces se desfășoară în două etape mai importante: amonificarea și nitrificarea. Amoniacul se poate obține din azot atmosferic și pe cale industrială însă la o presiune de 250 atmosfere. B.8 atmosfere și la temperatura de 20oC. ciclul azotului este afectat profund de îngrășămintele chimice cu azot. fie în simbioză (fixatori simbionți) cu rădăcinile plantelor din speciile Fabaceae. el trebuie să fie convertit în forme accesibile (NO3-. După evaluările făcute de Whitehead (1995). 1992]. NH4+). iar în cele naturale circa 12. cu multă substanţă organică și cu pH cuprins între 6 și 7. fixatorii simbionți sunt asociații de actinomicete [Dordea și Coman.) Fixarea azotului molecular (N2) se face prin procese fizice și biologice. cu ajutorul microorganismelor fixatoare de azot. A doua cale de fixare a azotului atmosferic este cea biologică. Principalele bacterii simbionte sunt cele din genul Rhizobium. la înălțimi mai mici. după Curtis și Barnes (1989). cea a energiei solare captate prin fotosinteză. nitratarea – grup de bacterii din genul Nitrobacter. Denitrificarea se produce mai intens în soluri.organismelor vii. C. sub formă de amoniac. b. slab aerate. Cele mai importante bacterii denitrificatoare aparțin genului Pseudomonas. 99 . D. Pentru a se realiza combinarea azotului cu hidrogenul și cu oxigenul din apă este nevoie de aceste surse puternice de energie. de fapt. la scară globală. În acest caz. sedimente. În fiecare an. Se cunosc numeroase specii fixatoare de azot nesimbiotice. pe Terra se fixează pe cale biologică circa 150 milioane tone de azot. în principal. Impactul supradozării cu îngrășăminte azotoase constă și în inhibarea florei bacteriene implicată în procesul de fixare biologică a azotului. Anual. 1992]. Toate aceste transformări constituie. Fixarea biologică a azotului atmosferic se face cu eficiență maximă la presiunea de 0. ape.) Sinteza substanțelor organice azotoase. 1992). utilizați de plante în sinteza substanţelor proteice.

activitățile antropice adaugă în circuitul global al azotului cam tot atât azot cât se fixează pe cale biologică anual. Fig. 63. Ciclul azotului [Curtis și Barnes.. În ansamblu. pe întregul mapamond [Vitousek și colab. 1989] 100 .Prin arderea combustibililor fosili se eliberează în atmosferă cantități imense de oxizi de azot care accentuează dereglările circuitului azotului. 1997].

Administrarea necorespunzătoare a acestor fertilizanți. glicoliza. Anual sunt introduse în circuit pe această cale 5-6 milioane tone de fosfor mineral. respectiv de circuitul hidrologic. alături de cei cu azot. fenomen cunoscut sub denumirea de înflorirea apelor sau eutrofizare. spre lacuri. Circuitul fosforului În scoarța terestră. fosforul este absorbit sub formă de ortofosfat. Acizii nucleici puri conțin 10% fosfor care este un component de bază al ATP (acid adenozintrifosforic) – acumulatorul și transportorul de energie chimică potențială la nivelul fiecărei celule. 64). cât și ca vehiculator de informație genetică. respirația. Faza de soluție este strâns legată de prezența apei.2. Chiar și fosforul aplicat sub formă de îngrășăminte în agricultură poate fi blocat în compuși insolubili. Cu toate acestea. Compensarea acestor pierderi se face și prin exploatarea rocilor fosfatice și fabricarea de îngrășăminte cu fosfor. fosforul se găsește în proporție foarte redusă (0.. deci și fosforul. o parte din acesta este absorbit de plante. 101 . enzimelor etc. Cele mai mari depozite de guano se găsesc pe insulele și pe coastele din Africa. iar în hidrosferă în cantități și mai mici (0. În sol. de detergenții care conțin polifosfați și de deșeurile organice. În stadiul mineral. lipidelor. elementele cu circuit deschis. iar accesibilitatea fosforului este dependentă de echilibrul existent între fosforul din soluția solului și cel adsorbit pe suprafața particulelor de sol. are două faze: faza de rocă și faza soluției minerale. Aceasta înseamnă că sursa primară de fosfor este scoarța terestră. Ulterior. dat fiind rolul biologic de prim rang al acestui element chimic. Circuitul fosforului face parte din categoria circuitelor sedimentare. comparativ cu cele terestre. practic. Consecința acestui proces constă în înmulțirea excesivă a algelor.00001%). protidelor. Date fiind permanentele pierderi de fosfor din circuit și rolul său biologic esențial. O revenire parţială a fosforului se realizează prin depunerea excrementelor păsărilor marine şi prin pescuitul realizat de om. mări şi oceane unde se depune în sedimente. prin apele curgătoare. poate conduce însă la îmbogățirea apelor stătătoare continentale în nutrienți. dinților. Revenirea fosforului din oceane pe uscat este însă extrem de lentă și nu compensează nici pe departe scurgerile de fosfor. biosinteza proteinelor. Fosforul este mult mai rapid reciclat în ecosistemele acvatice. atât ca depozitar al informației genetice (ADN). inaccesibili pentru plante. Australia și America de Sud unde este folosit ca și îngrășământ. pierdut pentru biosferă. fosforul îl întâlnim în apatit (fosfat natural de calciu) și în rocile magmatice. Fosforul din roci este eliberat prin dezagregare chimică. Ionul fosfat este implicat în numeroase procese metabolice precum: fotosinteza. fosforul intră în structura scheletului. Fosforul intră în compoziția acizilor nucleici. este normal ca acest element să constituie un factor limitativ al productivității biologice. În faza de rocă. iar o altă parte este spălat de apele de precipitație și transportat treptat. La animale. Eliberarea fosfaților se face prin urina și fecalele animalelor și prin mineralizarea materiei organice moarte. iar animalele își asigură necesarul cu acest element din dietă.1%). Dereglările circuitului fosforului sunt accentuate și de apele reziduale menajere și industriale. fosforul are o mobilitate scăzută. Fosforul ajuns la mari adâncimi este. scheletului etc. iar cantitatea este în continuă creștere. organismele vii acumulează fosfor până la 1%.. prin acizii ribonucleici ARN.5. În plante. cu ajutorul descompunătorilor (fig.3.

1992]. se poate spune că materia vie este “un sistem organic dispersat în apă”. Apa constituie substratul fundamental al activităților biologice. apă freatică. pantă. Fără circuitul apei nu ar exista circuitele biogeochimice. fluvii. deși din cantitatea totală de apă existentă pe planetă doar 0. dar extrem de important. Forța care pune în mișcare acest circuit este energia solară.00005% este legată de materia vie.. apă dulce 3%.Fig. Ciclul fosforului [Curtis și Barnes. Vaporii de apă din atmosferă se transformă în picături de ploaie sau cristale de gheață și cad pe Pământ. iar scurgerile de suprafață sunt în medie de 5%. în funcție de o serie de factori: tipul de sol. circa 65% din apa pluvială căzută pe suprafața pădurii este reținută în sol.08% [Begon și colab. caracterul precipitațiilor etc. tipul de vegetație. comparativ cu uscatul (16%). în mod diferit. Apa ajunsă pe suprafața terestră se infiltrează în substrat.. Circuitul apei în natură În medie. Circuitul apei este unul foarte simplu. partea vie a biosferei este alcătuită din apă în proporție de 70%. 66]. picături lichide sau cristale solide în precipitații. Un proces fiziologic important prin care apa revine în atmosferă este transpirația plantelor [fig. Cea mai mare 102 . sol. 64. materie vie [Smith.3%). râuri. Apa aflată la un moment dat în tranzit (vapori în nori. 1996]. 1989] 5.4. Resursele de apă pe Terra sunt distribuite astfel: 97% apă sărată în mări și oceane. Astfel. apă liberă și legată biochimic în materia organică) reprezintă 0. catalizator și stabilizator al reacțiilor biochimice. din care 2% în calote polare și ghețari alpini și doar 1% apă dulce în lacuri (0. Încălzirea atmosferei conduce la evaporarea apei – mecanismul de bază al circuitului. Aceasta sugerează importanța ei pentru viață. Evaporarea este mai intensă deasupra oceanului (84%). Practic.2. Ecosistemele forestiere joacă un rol foarte important în circuitul apei.

65. în zonele de coastă. t = timpul de înlocuire Ratele fluxurilor sunt în miliarde tone apă/an 103 . suprafețele irigate asigură 40% din necesarul de alimente al omenirii. sub formă directă sau sub formă de produse animaliere. egală cu aproximativ 40% din totalul rezervoarelor de apă construite de Statele Unite la suprafața solului. Circuitul hidrologic al apei între principalele izvoare [Unep. Din volumul total de apă preluat din râuri. unde exploatarea excesivă a apelor subterane a determinat pierderea unei capacități de stocare de 25 miliarde metri cubi. În pășuni. Pe lângă invadarea apei sărate în acviferele de coastă. Așa s-a întâmplat în vestul Indiei și în Israel. scurgerile de suprafață se ridică la 50%. Pentru producerea unei tone de cereale sunt necesare aproximativ 1000 tone de apă. ceea ce pare a fi destul de dificil. consumul mediu de cereale per cap de locuitor era de 300 de kilograme de cereale. cu circa 90 milioane locuitori pe an. Agricultura este cel mai mare consumator de apă dulce. Deși reprezintă doar 16% din suprafața agricolă a Terrei. lacuri sau acvifere. Utilizarea excesivă a apelor subterane a condus la epuizarea acestor rezerve. respectiv 48 de orașe din zona litorală. iar populația și municipalitățile circa 10%. datorită pompării excesive a apei freatice. vor fi inundate 902 milioane hectare de teren. Infiltrarea masivă a apei în sol este extrem de importantă. Același efect asupra acviferelor din zonele de coastă îl are și încălzirea globală care va conduce la o creștere a nivelului mării cu 10-120 cm. agricultura utilizează 65%. de exemplu. respectiv la reducerea ireversibilă a capacității pământului de a stoca apa. 2002]. deși circuitul hidrologic este în esență ca și în urmă cu 50 de ani [Brown. prin evaporare. 1991] M = mărimea rezervorului. O altă cauză a diminuării resurselor de apă dulce constă în invadarea acviferelor de apă dulce cu apă sărată. Așa s-a întâmplat cu acviferele din California (Central Valley).. Cauza acestui fenomen constă în compactarea materialului geologic al acviferului prin eliminarea porilor și a spațiilor care stochează apa.. se impune găsirea unor surse suplimentare de apă dulce. s-a estimat că va fi necesară construirea a circa 4700 de kilometri de diguri [Brown și colab. deoarece este evitată eroziunea solului și este alimentată pânza freatică [Doniță și colab. 1996]. în timp ce. 1997]. Fig. În anul 1995. Având în vedere creșterea demografică a Terrei.parte din apa reținută de coronamentul pădurii este redată atmosferei. până în anul 2100 (studiu al Băncii Mondiale). În Vietnam. În perioada 1950 – 2001 consumul de apă s-a triplat. industria 25%.

De noțiunea de stabilitate a biocenozei sunt legate două concepte: reziliența și robustețea ecosistemului. a posibilității lor de a exclude. complexitatea legăturilor dintre ele. în final. specii care periclitează stabilitatea ecosistemului [Roberts și Tregoning. 1986]. De aici se deduce că stabilitatea biocenozei nu este o consecință directă a biodiversității. Valoare optimă înseamnă starea în care populația să supraviețuiască și să-și îndeplinească funcțiile în biocenoză. dar nu la infinit. Modalitatea prin care se realizează aceasta este diversitatea speciilor componente și. Stabilitatea ecosistemelor este rezultatul funcției de autocontrol (homeostazie) ce constă în păstrarea unei stări de echilibru între populațiile componente care să nu permită oscilații numerice prea mari. prin concurență. că biocenozele care au mai multe specii polifage capătă o stabilitate mai mare decât cele care conţin în majoritate specii monofage pentru că acestea din urmă. nișele fiind în număr mare și adesea parțial suprapuse. în ecosistemele foarte complexe. Optimă. Pe de altă parte.5. Stabilitatea biocenozei este asociată de unii ecologi cu complexitatea rețelei trofice. Funcţia de autoreglare a ecosistemelor Pentru ca un ecosistem să desfășoare o activitate normală și să-și poată îndeplini funcțiile (energetică și de circulație) trebuie să aibă o anumită stabilitate în timp și spațiu. dacă înmulțirea unei specii nu ar fi temperată s-ar ajunge la epuizarea resurselor de hrană. Astfel. În plus. Matthews (1979) este de părere că a pune semnul egalității între un sistem bogat de specii și stabilitate înaltă este incorect. Structura diversă a biocenozei impune un număr redus de indivizi fiecărei populatii. deoarece fiecare specie este supusă unui control multiplu din partea speciilor situate în verigile trofice superioare. În reglarea numărului de indivizi într-un ecosistem intervin populațiile care sunt în relații cu ele. După Oriens (1975) stabilitatea în ecologie este tendința ecosistemului de a rămâne în apropierea unui punct de echilibru după ce a suferit o perturbare. Existența îndelungată a unor ecosisteme foarte diversificate nu se datorează bogăției de specii ci capacității adaptative foarte ridicate a speciilor cheie din ecosistem. într-un ecosistem acvatic populaţiile algale sunt limitate pe de o parte de elementele nutritive aflate în apă. gradul de stabilitate a biocenozei crește odată cu amplificarea complexității rețelelor trofice [Elton. Conform acestor concepții. Concluzia celui de-al doilea concept privind mecanismele de autoreglare a biocenozelor este corelația pozitivă între stabilitate și diversitatea optimă a ecosistemului. nu se înregistrează explozii ale dăunătorilor. El își susține afirmația prin aceea că numărul ridicat de specii înseamnă nivel ridicat de tensiune interspecifică. Robustețea se referă la 104 . Prin urmare. Există un număr critic de specii. menținerea unei populații în ecosistem este dependentă pe de o parte de refacerea hranei. iar pe de altă parte de păstrarea nivelului ei numeric la o valoare cât mai apropiată de cea optimă. după care urmează instabilitatea biocenozei. Reziliența desemnează capacitatea biocenozei de a reconstrui structura sa după perturbări și catastrofe [Mccullough. dispariția unui component al rețelei este suplinită de celelalte componente și astfel ecosistemul nu este afectat în ansamblul său. prin inmultire excesivă. deci. 1980]. populațiile ecosistemului respectiv reușesc să se adapteze reciproc și față de biotop. Există și un alt punct de vedere legat de mecanismele de autoreglare a ecosistemelor. În condiții de stabilitate. la autodistrugere [MacArthur. 1970 citat de Verlag. 1955]. nu maximă. Necesitatea autocontrolului rezultă din faptul că atât energia primită de un ecosistem natural (agroecosistemele fac excepție) cât și cantitatea de nutrienți disponibili sunt limitate. iar pe altă parte de către peştii erbivori. 1958]. pot duce la disparitia hranei lor şi. Stabilitatea ecosistemului crește odată cu creșterea diversității speciilor. S-a constatat. de asemenea. Semnificația ecologică a stabilității constă în strategia biocenozelor naturale de a maximaliza intrările de energie la fiecare nivel trofic. implicit. dar și factorii abiotici care pot oferi condiții favorabile sau nefavorabile de dezvoltare. cu maximum de eficiență [Botnariuc și Vădineanu. De exemplu. respectiv fragilitate mare.3. precum pădurile ecuatoriale. 1982]. Starea de echilibru. numită și “stare staționară” rămâne stabilă atâta timp cât abaterile de la medie nu depășesc anumite limite.

1975]. Partea a-II-a 105 . foarte puțin diversificată. Efectul cel mai păgubitor al omului în ecosistemele agricole și nu numai constă în distrugerea descompunătorilor prin pesticide. Echilibrul lor poate fi menținut numai prin intervenții agrotehnice. Distrugerea acestui nivel trofic poate conduce la întreruperea ciclului local al materiei și la periclitarea resurselor minerale ale plantelor.persistența unor ecosisteme tinere [Larsen. 1974]. de regulă. De exemplu. Agroecosistemele sunt sisteme perturbate antropogen și sunt foarte vulnerabile. Reziliența biocenozelor cu diversitate ridicată este mai lentă decât a celor cu diversitate scăzută. Stabilitatea sistemelor complexe este asigurată numai atunci când se găsesc într-un echilibru și cu mediul lor fizic [May. pădurile ecuatoriale se refac foarte greu după perturbări de amploare. ea poate suporta o faună foarte bogată. Deși vegetația este. deoarece solul este foarte sărac. Echilibrul acestor păduri este ușor de distrus dar dificil de refăcut.

precum și cercetarea ecologică a sistemelor agricole (așa numita sinecologie agricolă)”. chiar dacă. Agroecologia se încadrează în grupul ramurilor aplicative ale ecologiei și se ocupă cu multiplele relații dintre plantele cultivate și animalele domestice și mediul lor de trai. Nu se pune problema de a face apologia întoarcerii la lumea patriarhală de odinioară care. a logicii viului”. (2001) încearcă să găsească câteva explicații ale acestei stări de fapt. 106 . 2001]. 6. când o parte din populația rurală a fost atrasă în marile aglomerări urbane. importanță și istoric Agricultura este cea mai veche formă de ecologie aplicată. spunea că „alienarea psihică și ecologică a majorității orășenilor își are rădăcinile în condiția umană creată de ultratehnicizarea vieții urbane și de eliminarea din preocupările ei a interesului pentru structurile și funcțiile viului.1.. urmând ca prin anii 1970 să se dezvolte și în Estul Europei. în care lucrările sunt realizate prin mijlocirea proceselor naturale ce decurg de la sine. Elogiile aduse agriculturii sunt pe deplin justificate dacă avem în vedere că “…șubrezirea bazei alimentare a omenirii poate conduce la prăbușirea societăților umane celor mai sofisticate. Despărțirea și îndepărtarea de natură a condus la situația în care 80% din populația marilor orașe nu știe mai nimic despre modul cum se produc alimentele pe care le consumă zilnic. îndeosebi sub raport productiv. în special orășenii. O definiție mai complexă este dată de Puia și colab. cele mai puțin cunoscute și popularizate sunt științele agricole. aflate în epoca informaticii și a internetului” [Puia și colab. laureat al Premiului Nobel (1965). Se dorește în schimb recunoașterea rolului și a misiunii pe care o are agricultura modernă și implicit agroecologia. ecologia agricolă s-a răspândit rapid în țările cu agricultură avansată (Franța. în mod direct sau indirect. de la Universitatea din Torino. cât și a celorlalte sisteme vii de care este legat omul. în același timp. Importanța scăzută care se acordă cunoașterii universului viu. consideră agricultura ca o îndeletnicire umană simplă.ECOLOGIE AGRICOLĂ (AGROECOLOGIA) Capitolul 6 NOȚIUNI GENERALE PRIVIND AGROECOSISTEMELE În mod paradoxal. de asigurarea hranei pentru o populație în continuă creștere și de protejare a mediului ambiant. în programele de învățământ din școlile de cultură generală. dintre care vom aminti două mai importante: Marea majoritate a concetățenilor nostri. XVIII-XX). Microbiologul francez Francois Jacob. La același nivel se găsesc și cunoștințele privind biologia propriului organism. ecologia agricolă a fost întemeiată de profesorul italian Girolamo Azzi. El o definea ca fiind o “ramură a ecologiei corelate cu stiinţa agricolă care are ca principal domeniu de studiu influenţa factorilor de mediu (biotici si abiotici) asupra creşterii şi productivitătii plantelor de cultură”. nu mai există. Belgia. ecologia a ignorat agroecosistemele. Ca disciplină ştiinţifică. de-a lungul timpului. Anglia. dintre ramurile aplicative ale științelor naturii. (2001): „Agroecologia este acea ramură sau disciplină aplicativă a ecologiei generale care se ocupă de studiul multilateral. una eronată și își are originea în perioada dezvoltării mașinismului în țările puternic industrializate (sec. Această concepție este. a influențelor exercitate de factorii de mediu asupra plantelor cultivate și animalelor domesticite (așa numita autoecologie agricolă). inclusiv ecologia agricolă. Definiție. Din Italia. Ecologia agricolă sau agroecologia este una dintre cele mai importante componente ale ecologiei generale pentru existența și prosperitatea omenirii. evident. practic. Puia și colab. Statele Unite ale Americii). Olanda.

2005]. ritm scăzut de profitabilitate [Mănescu și Ștefan. în funcție de favorabilitatea condițiilor agropedoclimatice. unde cerințele biologice ale speciei sunt satisfăcute doar parțial sau sunt total improprii.php?ojca=1] – fig. 2005]. consumuri mai ridicate de energie. în special pentru porumb. Aceste zone ocupă circa 10% din suprafața uscatului și coincid. de regulă. orografice și edafice care pemit convertirea maximă a energiei solare și a elementelor nutritive ale solului în energia chimică a produselor agricole.ro/info_zonale. în funcție de suprafața cultivată și de condițiile de mediu. Ecologiei agricole îi aparţin experienţele privind dependenţa producţiei plantelor şi a animalelor de climă şi sol. Cunoașterea acestui nivel de referință permite delimitarea zonelor ecogeografice. Conceptele agroecologiei stau la baza lucrărilor de zonare ecologică a plantelor cultivate.Prima jumătate a secolului XX a adus numeroase date cu privire la productivitatea unor agroecosisteme. reveniri la geruri de primăvară uneori cu ninsori. România face parte din centura climatică temperată a emisferei nordice. arșițe și secete etc. cu o mare diversitate de sisteme de cultură și de creștere a animalelor. Înființarea unei culturi într-o zonă care nu corespunde cerințelor ecologice ale speciei și crearea artificială a acestor condiții este. neeconomică. ceea ce înseamnă condiții favorabile pentru foarte multe specii de cultură. până la cele mai nefavorabile. Orice abatere de la optimul ecologic înseamnă cheltuieli suplimentare. în România sunt delimitate șase zone favorabile diferitelor specii vegetale cultivate și animale domestice [www. iar indicele hidrotermic între 0 și 9. Astfel avem posibilitatea să amplasăm fiecare cultură agricolă acolo unde găsește condițiile cele mai favorabile de creștere și dezvoltare. în linii mari. Toate aceste fenomene afectează culturile agricole și horti-viticole [Mănescu și Ștefan. Alte cercetări vizau proporția în care plantele de cultură absorb și fixează în substanțe organice energia solară. precum și a pretențiilor pedoclimatice ale fiecărei specii. de la cele mai favorabile. Schimper (1953) și Odum (1959) introduc în ecologie noțiunea de optim ecologic care exprimă raportul dintre cerințele plantelor și factorii de mediu. Conform Agenției Naționale pentru Consultanță Agricolă (ANCA). iar intrările și ieșirile de nutrienți și energie pot fi ușor controlate de specialiști. Prin zonarea ecologică a culturilor crește eficiența valorificării resurselor climatice. tratării plantelor cu insectofungicide. Pentru aceasta este necesară cunoașterea climei fiecărei zone. cu temperaturi medii anuale de 6-12 oC și precipitații moderate. 66. variații de temperatură între zi și noapte de până la 10-15 oC. unde există cele mai productive zone agricole. Bărăgan și Moldova și mai slab pronunțat în rest. Temperatura medie anuală variază de la -3 oC la 12oC. Clima are un caracter pronunțat de continentalism în Dobrogea. irigaţiei. precipitațiile medii anuale între 350 și 1499 mm. În unele zone ale țării se înregistrează fenomene climatice de risc precum: brume și înghețuri târzii de primăvară.consultantaagricola. influenţa lucrărilor solului. Reputatul ecolog Odum susține că ecosistemul agricol este ideal pentru studierea fluxurilor de substanță (cicluri biogeochimice) și energie deoarece au o structură vegetală simplă. ecosistemele agricole au o eficiență bună în exploatare numai în zonele temperate și subtropicale de joasă altitudine.. Pe plan mondial. cu aria de uscat ocupată de terenurile agricole [Vântu. 107 . 2000].

Dâmbovița. lunci Județe: Maramureș. Olt. Bihor. Mureș. ZONAREA PRODUCȚIEI AGRICOLE în ROMÂNIA în funcție de favorabilitatea condițiilor agropedoclimatice [Raportul Agenției Naționale de Consultanță Agricolă pe anul 2007 [www. Ialomița. Timiș. Covasna. plante tehnice Zootehnie: carne Pomicultură. Prahova. Cluj. ZONA 3 Localizare: vestul țării . Brasov.php?ojca=1] ZONA 1 Localizare: sudul țării . Vâlcea. Constanța Zonă favorabilă pentru: cereale și plante tehnice Zootehnie: carne și lapte. Sălaj.ro/info_zonale. lapte) Legumicultură: cartof Pomicultură 108 .regim irigat Județe: Mehedinți.zona colinară Județe: Gorj. Călărași. Alba. Teleorman. Ilfov. 66.zona colinară. Arad. ZONA 4 Localizare: Transilvania . Dolj.consultantaagricola. Zonă foarte favorabilă pentru: Zootehnie (carne. ZONA 2 Localizare: sudul țării . Harghita. Giurgiu. Sibiu. Satu Mare Zonă favorabilă pentru: cereale.Fig. Buzău Zonă favorabilă pentru: zootehnie (carne) Pomicultură Legumicultură Viticultură. Hunedoara.câmpii si coline Județe: Caraș Severin. Argeș. Bistrița Năsăud.

1955. diferite. Melba etc. trei regiuni în ecosistemele din podișurile și platformele din Transilvania și Moldova. 1991]. în timp ce. în schimb. Zonă favorabilă pentru: zootehnie (carne. Năstase.5 oC. reușește bine și în localitățile cu medii anuale de 9-10 oC. 1992]. Exigențele soiurilor față de factorii de vegetație sunt. 1966. 1967. Pentru stabilitatea producției nu este suficientă zonarea agricolă. Obrejan și colab. este o specie pretențioasă față de căldură și de aceea vom amplasa această cultură doar în zonele unde temperatura medie anuală este cuprinsă între 10-11. nu vom înființa plantații de cais acolo unde temperaturile minime absolute scad sub -20 oC.. ZONA 5 Localizare: Moldova . la alte soiuri se constată degerarea mugurilor de rod și compromiterea producției (London Pepping. la o medie anuală de 8 oC. patru regiuni în ecosistemele din zona colinară și de șes. în funcție de factorii pedoclimatici.. lapte) Viticultură Legumicultură: cartof Piscicultură. Tulcea. Brăila. zonarea producției agricole prezentată în fig.). Ea trebuie să fie urmată de microzonarea agroclimatică până la nivel de soi. Bacău.zona de câmpie. România este împărțită în 13 regiuni: cinci regiuni (cele mai favorabile) în zona subcarpatică a piemonturilor și dealurilor corespunzătoare pădurilor de fag și stejar. fără să fie afectați mugurii. deoarece riscăm să pierdem investiția. la unele soiuri de măr (Wagener premiat. De exemplu. Gustav durabil) se înregistrează înnegrirea lemnului și degerarea scoarței pe trunchi. colinară. va rezista până la -35…-36 oC. Mărul însă. fânețe) Pomicultură Zootehnie: carne. lapte. Berbecel și Văluță. Jonathan. Vrancea. Teaci. Mănescu.Cereale. Parmen auriu. Ele au fost întocmite de colective zonale de specialiști care au evidențiat favorabilitatea ecologică pe culturi. La baza delimitării acestor regiuni pomicole s-a avut în vedere gruparea lor în jurul unor mari ecosisteme naturale cu o structură geografică și climă relativ asemănătoare. Soiurile Crețești. în județul Bistrița-Năsăud (Regiunea a IV-a pomicolă) nu vom întâlni plantații compacte din această specie pomicolă. de asemenea.). rezistență la temperaturi foarte scăzute [Popescu și colab. 1967. Clar alb. Mărul. dacă s-a călit corespunzător înainte de instalarea iernii. hidrologici și orografici [Teodorescu. Constantinescu. soiul Starking delicious nu a avut aceeași constanță în producția de fructe. Neamț. De asemenea. 109 . Andronicescu și colab. Lucrări masive de zonare ecologică sau raionare s-au desfășurat în România în a doua jumătate a secolului trecut. Oșlobeanu. în domeniul pomiculturii. Astfel. din rațiunile menționate anterior. Suceava. ZONA 6 Localizare: zona montană Zonă favorabilă pentru: plante de nutreț (păsuni. În anii cu geruri aspre. Iași. 1957. soiurile de măr Parmen auriu și Jonathan au dat producții susținute an de an. 67 este una foarte generală.. o regiune în zona inundabilă a Dunării și a Deltei. Dacă în pomicultura Bărăganului și a Dobrogei (Regiunea a XII-a pomicolă) caisul dă rezultate foarte bune. Caisul (Armeniaca vulgaris Lam. Vaslui. 1954. 1957. în schimb. 1960. Prin urmare. deltă Județe: Botosani. Renet de Landsberg etc. Galați. Reacția soiurilor de măr la gerurile de iarnă este foarte variată. au dovedit. de exemplu.

Această perioadă de trecere a populației umane la un nou mod de hrană s-a prelungit mai multe milenii. cu preponderență. Părăsirea de către om a modului natural de procurare a hranei. păsări și mamifere granivore [Soran și Puia. până cu 5. (1998). 2001]. Depășirea stadiului primitiv al agriculturii a fost posibil prin apariția ceramicii care oferea agricultorului posibilitatea înmagazinării produselor vegetale obținute. și obținerea hranei prin intermediul unor ecosisteme construite de el. Lucrările agricole. 1995]. de dezvoltarea inteligenței și a sistemului de comunicare între indivizi. în schimb.6. limbajul triburilor de vânători și culegători este foarte sărac. Culegătorul și vânătorul aveau un număr mult mai redus de cuvinte. În vasele de ceramică semințele uscate erau ferite de umezeală. arme de vânătoare etc. agricole.. iar precizarea acțiunilor se făcea.000 de ani. influențele climatului asupra culturilor sale. Cercetările lui Laitman (1990) arată că și astăzi. Conform tradiției. a determinat o serie de modificări ale comportamentului uman. 110 . au constituit cea mai importantă tranziție ecologică a speciei umane [Puia și colab. Geneza agriculturii a fost legată.000 – 2500 ani î. impuneau transmiterea ordonată a numeroase cunoștințe. succesiunea anotimpurilor. de asemenea. realizată prin trecerea de la stadiul de culegător și vânător la cea de producător. El trebuia să cunoască mai exact calendarul. Fig. 67.. a fost un proces complex și de lungă durată. Tehnica utilizată în producția vaselor de lut a fost adaptată la prelucrarea metalelor. Apariția metalurgiei a pus la dispoziția omenirii unelte mai eficiente pentru lucrările pământului. 1980]. În figura 67 este prezentată o schemă a genezei și evoluției agroecosistemelor după Spedding (1975) citat de Puia și colab. unelte de prelucrare a lemnului. Pentru practicarea agriculturii a fost necesară extinderea habitatului specific uman (oikumen). Trecerea de la grupurile nomade de vânători-culegători la grupurile sedentare. mucegaiuri. la trecut și prezent [Leakey. Agricultorul a introdus viitorul în conjugarea verbelor. cât și amplificarea gândirii anticipative. (1998) Originile agriculturii sunt asociate cu sedentarismul. în special a semințelor. Revoluția agricolă. prin cules și vânat. Originea și evoluția ecosistemelor agricole Ecosistemele agricole sau agroecosistemele sunt ecosisteme antropice care au apărut în urmă cu aproximativ 10.Geneza și evoluția agroecosistemelor – Spedding (1975) citat de Puia și colab.2. sedentarismul și domesticirea plantelor și a animalelor s-au dezvoltat împreună..Hr. Perfecționarea limbajului era absolut necesară pentru transmiterea cunoștințelor la urmași.

însă ele nu vor face obiectul prezentului curs. accesibili plantelor. preocupările cercetătorilor nu s-au orientat într-o măsură corespunzătoare asupra acestor aspecte.fig. Prin cultivare. așa cum sublinia și celebrul naturalist francez Jean Henry FABRE: "Istoricii ridică în slăvi câmpurile de bătălie în care semenii noştri şi-au găsit moartea. cu agricultură avansată. Din păcate. În zona temperată refacerea fertilității se făcea prin așa numită odihnă a solului. După 1960. Pe suprafețele respective se instalau diferite specii din flora spontană. humus) și obținerea de compuși minerali solubili. iar pădurea și pajiștea se refăceau. în special în zonele de munte. s-a reintrodus pârloaga. 2002]. 68. unde procedau la fel. Aceștia au locuințe stabile. oierii. pe miriști și pe pârloage. 1981].Orientul Mijlociu (A). Ulterior refacerea fertilității solului prin odihna terenului a fost înlocuită cu ogorul negru. iar utilizarea agricolă înceta. Crescătorii de animale practicau în acest timp transhumanța. datorită multiplelor sale avantaje: refacerea fertilității solului. Cert este că mai trebuie făcute multe cercetări pentru a formula o teorie bine fundamentată asupra genezei agriculturii. În ultima perioadă. Fertilizarea solului se făcea prin descompunerea resturilor vegetale și prin dejecțiile animale. pentru care agricultura a devenit o îndeletnicire constantă.și trei subcentre sau zone extinse: Africa tropicală (A1). Creșterea demografică a populației a condus la înlocuirea ogorului negru cu plante prășitoare. Centre de domesticire a plantelor și animalelor Au existat de-a lungul timpului. urmat de cosirea repetată a culturii și a buruienilor (cositul de întreținere) și lăsarea materialului vegetal la sol. dar consideră sub demnitatea lor să vorbească despre istoria câmpurilor desţelenite care ne aduc belşugul.. Miel (1994) afirmă că în aceste țări.De-a lungul timpului au apărut mai multe ipoteze cu privire la originea agriculturii. adică necultivarea lui câțiva ani de zile (pârloagă). Oamenii se mutau în alte zone. agricultorii sunt obligați să lase pârloagă 15% din suprafața destinată culturilor de câmp.” Ecosistemele agricole au luat ființă prin desțelenirea pajiștilor și prin defrișarea pădurilor. Au existat totuși trei centre majore restrânse de origine . Cercetările lui Harlan (1971) conduc la ideea că domesticirea plantelor și a animalelor s-a făcut în perioade și locuri diferite. Este şi acesta un mod de manifestare a nebuniei umane. apoi menținut curat de buruieni prin lucrări la sol. De aici. preocupări ale oamenilor de știință cu privire la centrele principale de origine a agriculturii. La noi. Așezările agricultorilor erau stabile. ei cunosc numele tuturor bastarzilor regali. fertilitatea naturală a terenurilor scădea. plante amelioratoare etc. Agricultura itinerantă s-a practicat și încă se mai practică în zonele tropicale. dar nu ne pot spune nimic despre istoria grâului. după care revin în zonele de baștină. jachère) presupune pregătitul și semănatul terenului. Toamna și iarna ei pleacă cu oile în zonele de câmpie. adică a zonelor unde au apărut primele populații producătoare de alimente. la noi în țară s-a sistat ogorul negru ca și metodă de refacere a fertilității solului. nordul Chinei (B) și America Centrală (C) . ceea ce grăbea mineralizarea substanțelor organice (resturi vegetale. dejecții animale. din această categorie au făcut și fac încă parte. Această pârloagă (fr. [Șchiopu și colab. După 4-5 ani de cultivare a plantelor. Lucrările solului favorizau și acumularea apei în sol. Acest gen de agricultură se numește agricultură itinerantă sau nomadă. evitarea supraproducției și a poluării prin chimizare excesivă etc. 111 . agricultura s-a extins și în alte regiuni ale lumii . unde găsesc surse de hrană pentru animale. terenul era arat. iar statul oferă compensații corespunzătoare pentru despăgubirea agricultorilor. el fiind înlocuit cu îngrășăminte chimice și organice. În acest timp pe terenul respectiv se instalau buruienile care erau pășunate de animale. în țările occidentale. unde mineralizarea materiei organice se desfășoară foarte rapid [Puia și Soran.. Asia de Sud-Est (B1) și America de Sud (C1).

Harlan (1971). 68. Africa centrală: pepenele verde (Citrulus vulgaris). orzul (Hordeum vulgare). Conform clasificării propuse de cei doi cercetători există 12 mari regiuni din care provin principalele plante de cultură: Europa: ovăzul (Avena sativa). lintea (Lens esculentum). dudul (Morus alba). cireșul (Cerasus avium). Asia de sud-est: portocalul. morcovul (Daucus carota).). praz (Allium parrum).. părul (Pyrus communis).. păstârnac (Pastinaca sativa). nuca de cocos (Cocos nucifera) bananierul (Musa sp. mazărea (Pisum sativum). zmeurul (Rubus idaeus). inul (Linum usitatissimum). ceapa chinezească (Allium fistulosum). Centrele principale de origine a agriculturii [Harlan (1971). secara (Secale cereale). meiul african (Brachieria deflexa) etc.. ceapă (Allium cepa). măslin (Olea europea). sfeclă (Beta vulgaris). geneticianul rus Vavilov (1920-1940).. iar mai târziu. ricinul (Ricinus communis). Amintim câteva nume de cercetători cu preocupări în domeniu: botanistul elvețian De Condolle (1909). bumbacul arborescent (Gossypium arboreum) etc. Regiunea Indo-Birmană: orezul (Oryza sativa)... macul (Papaver somniferum). hamei (Humulus lupulus). Regiunea mediteraneană: varză (Brassica oleracea). grâul tare (Triticum dicoccum). ridichi (Raphanus sativus). salată (Lactuca sativa).. piperul (Piperum nigrum). 1998] Studiile privind centrele de apariție a agriculturii au fost strâns legate de cele privind centrele de origine a plantelor cultivate. apoi discipolul său Jukovski (1964). ceaiul (Thea sinensis) etc. caisul (Prunus armeniaca). Ultimii citați au încercat să sistematizeze cunoștințele actuale privind originea plantelor de cultură. mărul (Malus pumila). coacăzul (Ribes sp.) etc. Africa de vest: orezul african (Oryza glaberrima). mandarinul. usturoi (Allium sativum). bob (Vicia faba) etc. pepenele galben (Cucumis melo). pătlăgeaua vânătă (Solanum melongena). vița de vie (Vitis vinifera). Cox și Atkins (1979). prunul (Prunus domestica) și gutuiul (Cydonia oblonga). Regiunea etiopiană: arborele de cafea (Caffea arabica). lămâiul.Fig. piersicul (Prunus persica). bananierul african (Musa ensete) etc..). sorgul (Sorghum bicolor) etc.. grepfuitul (Citrus sp. 112 . varza chinezească (Brassica chinensis). Orientul Apropiat: grâul (Triticum aestivum). trestia de zahăr (Saccharum officinarum). migdalul (Prunus amygdalus). castravetele (Cucumis sativus). nucul (Juglans regia) etc. smochinul (Ficus carica). China: soia (Glycine max). modificat de Puia și colab.

India și Asia sud-estică bivolul (Bubalus bubalus).gâsca (Anser anser).asinul (Equus asinus). fluturele de mătase (Bombyx mori). Orientul Apropiat . albina (Apis mellifera). Noțiunea de ecosistem agricol sau agroecosistem a apărut. [Primack și colab. Regiunea peruviană: cartoful (Solanum tuberosum). Conform acelorași autori.lama (Lama glama).3. cvasi naturale sau artificiale.. floarea-soarelui (Helianthus annuus). cămila cu două cocoașe (Camelus bactrianus) etc. la secetă.). cămila (Camelus dromaderus). fapt ce impune măsuri deosebite de conservare a acestor rezerve de germoplasmă. bostanul (Cucurbita sp.oaia (Ovis aries). Asia Centrală . animale și microorganisme. America Centrală curcanul (Melleagris gallopavo) și America de Sud . Regiunea mediteraneană . 69. 2002] Aceste regiuni adăpostesc și cea mai mare variabilitate genetică a speciilor spontane parentale. capra (Capra hircus). creșterea lor în condiții naturale.. porcul (Sus domestica). găina (Gallus gallus). după anul 1965. Europa . destul de târziu. China . tutunul (Nicotian tabacum). fasolea (Phaseolus vulgaris). Brazilia: maniocul (Manihot esculenta).iepurele (Oryctolagus cuniculus). Această diversitate genetică este extrem de importantă pentru obținerea de noi soiuri și rase pentru agricultură mai productive și mai rezistente la actualele schimbări climatice. 6. O parte dintre aceste plante de cultură sunt reprezentate și în harta de la fig. 69. pentru obținerea de alimente și bunuri materiale. în scopul măririi producției primare (plante) și secundare (animale). - Fig. porumbelul (Colomba livia). 113 .. cartoful dulce (Helianthus tuberosus). arborele de cacao (Theobroma cacao).fazanul (Phasianus colchicus).renul (Rangifer tarandus). Arealele de origine ale principalelor specii cultivate [Garrison Wilkes citat de Primack și colab. Particularitățile ecosistemelor agricole Agricultura își sprijină precumpănitor activitatea pe selectarea din natură a diferitelor specii de plante. rața (Anas plastyrhyncha). ardeiul (Capsicum annuum). bumbacul (Gossypium hirsutum). arborele de cauciuc (Hevea brasiliensis) etc.. câinele (Canis familiaris). salinizare etc. 2002]. bumbacul sud-american (Gossypium barbadense) etc. tomatele (Lycopersicon esculentum) etc.calul (Equus caballus). Africa . vaca (Bos taurus).America de Nord și Centrală: porumbul (Zea mays).. zonele de domesticire a principalelor specii de animale sunt: Regiunea arctică euro-asiatică ..

Muller (1976). în funcție de scopul pe care-l urmărește. Cox și Atkins (1979) citat de Vântu. Agrobiotopul este componenta abiotică. număr redus de detritivore. iar extinderea suprafețelor agricole se poate face doar cu investirea unor importante resurse energetice. Obținerea de producții tot mai mari pe terenurile agricole. supune solul la presiuni tot mai mari.. ceea ce implică o instabilitate a sistemului agricol. Ca orice ecosistem și cel agricol are o tendință accentuată de creștere a vitezei schimbărilor înspre o stare staționară. 1998]. inclusiv cea pentru fabricarea lor. (2000) apreciază că numai 7% din biotopurile terestre îndeplinesc condiții foarte bune pentru agricultură. în cea mai mare parte. Scopul acestei acțiuni este creșterea productivității biologice. Cu cât agroecosistemul este mai simplificat. în favoarea componenților utili (plante cultivate. în momentul de față. agrobiocenozele sunt mai expuse invaziilor cu dăunători. pesticide etc. Cele trei fluxuri fundamentale din ecosistemele naturale funcționează și în agroecosisteme. Terenurile acoperite de fitocenozele agricole diferă însă foarte mult de la o zonă la alta a Globului: în zona temperată 70-98%. așa cum sunt. 114 . animale domestice). Deși agroecosistemele sunt similare cu ecosistemele naturale. biotopul agricol este similar cu cel al stadiului de pionierat dintr-o succesiune naturală. Este un biotop transformat de om (fertilizări. Agrobiocenoza este partea vie a agroecosistemului și este alcătuită din totalitatea organismelor vii. în stepele uscate și silvostepe 50-70%. în primul rând. Părțile componente ale unui agroecosistem sunt agrobiotopul și agrobiocenoza. în timp ce. în zonele calde mediteraneene și cele subtropicale 30-60%. de regulă. cu șanse foarte reduse în competiție cu un ecosistem natural. în scopul satisfacerii cerințelor biologice ale plantelor de cultură sau ale animalelor domestice. adică biodiversitate redusă. De aici rezultă că. 1998]. prin creșterea eroziunii și scăderea fertilității. specifice zonei biogeografice respective. irigații. Energia culturală. așadar. livezi și podgorii [Puia și colab. în savane 10-20% [Puia și colab. Aceasta se realizează prin sosirea de noi coloniști. mai ales celor simplificate la maximum. agricultura folosește cele mai bune biotopuri. 10% revenind culturilor agricole. capacitate de autoreglare. fânețe. introdusă de om.În acest răstimp au fost formulate numeroase definiții ale sistemelor agricole: Tischler (1965). iar 21% pășuni. iar 20% pajiștilor. în vederea întreținerii lui. nevie. speciile sunt autohtone. dintr-o singură specie. energia încorporată în îngrășăminte chimice. între ele există diferențe importante din punct de vedere structural și funcțional. De aceea.. biocenozele agricole sunt alcătuite. cu atât input-urile (energia culturală introdusă în sistem) trebuie să fie mai mari. Aceste organisme sunt impuse de om. producție de substanță organică mai scăzută. prin tehnici moderne. monoculturile. lanțuri trofice scurte. fragmente de ecosisteme. Biocenozele agricole sunt diferite față de cele naturale și prin originea speciilor ce le compun. Majoritatea agroecosistemelor sunt.) [Cox și Atkins. Absența capacității de autoreglare își găsește explicația în existența unui singur nivel trofic. Aceeași situație este și în România unde terenurile agricole ocupă circa 63% din suprafața țării. Puia și Soran (1987). de exemplu. iar continuitatea lor poate fi asigurată numai prin aport de energie din afara sistemului. Biotopul agricol al Terrei este format din totalitatea terenurilor cultivate și a pajiștilor create de om sau apărute în urma activităților sale.5 miliarde ha). în cele agricole omul introduce așa numita energie culturală. Odum (1971). Acesta ocupă circa 30% din suprafața uscatului (4. Puia și Soran propun următoarea definiție: „agroecosistemul este unitatea funcțională a biosferei create de om în scopul obținerii de produse agricole și prin aceasta dependentă de el”. 1998]. Ecosistemele naturale au. a ecosistemului agricol. străină acelei zone (alohtonă). instabilitate ridicată. lucrările solului etc. Prin aplicarea diverselor tehnologii de cultură..). este suma energiei biologice (munca omului și a animalelor) și a celei tehnologice (energia cheltuită de diverse mașini și utilaje. Această trăsătură lipsește agroecosistemelor. din care 42% terenuri agricole. 1979 citat de Puia și colab. Dacă în ecosistemele naturale singura sursă de energie este cea solară. Plantele și animalele nedorite sunt eliminate de către om din agrobiocenoză. În ecosistemele naturale.

Rezultatul constă în scindarea biocenozei în lanțuri trofice independente. a sporit și consumul de energie. prin cheltuieli energetice făcute de om. În strategia dezvoltării agriculturii durabile un loc important îl ocupă conservarea energiei convenționale și creșterea randamentului energetic. solară. fluxul de substanță este accentuat prin utilizarea îngrășămintelor chimice și a pesticidelor. odată cu aceasta. iar fluxul informațional este amplificat prin aplicarea progreselor științei și tehnicii actuale. a energiei electrice și a celei nucleare. Toate aceste intervenții antropice sporesc productivitatea sistemului. Unul dintre cele mai importante criterii se referă la raportul dintre output (energie recoltată) și input (energie culturală introdusă) (fig. derivată din biomasă etc. creându-se astfel mari posibilități de reducere a consumului de energie neregenerabilă. Consumul de combustibil fosil din agricultură nu depășește. în ansamblul economiei unei țări. practicarea tehnologiilor mai puțin 115 . hidraulică.Între cele două categorii de sisteme există însă diferențe semnificative: în ecosistemele agricole. 70). dar pe de altă parte poluează mediul. 70. fluxul de energie este intensificat datorită introducerii energiei combustibililor fosili. utilizarea pe scară tot mai largă a surselor energetice regenerabile (energia eoliană. La baza constituirii biocenozelor agricole stau în principal rațiunile economice și mai puțin cele ecologice. Intrările și ieșirile de energie din agroecosisteme [Mănescu și Ștefan. Din acest punct de vedere distingem trei tipuri de agroecosisteme: extensive sau de intensitate scăzută. La numeroase lucrări agricole. producția agricolă beneficiază de surse de energie neconvenționale gratuite. Fig. Soluțiile constau în realizarea diferitelor modificări în structura ecosistemului. Pe de altă parte. Capitolul 7 CLASIFICAREA ENERGETICĂ A AGROECOSISTEMELOR Agroecologii au elaborat o serie de criterii în clasificarea diferitelor tipuri de ecosisteme agricole. 1982]. spre deosebire de alte sectoare economice. Acestea trebuie menținute artificial. cu întreruperea ciclurilor biogeochimice.). 2005] Revoluția verde din anii ’60 ai secolului trecut a determinat o creștere vertiginoasă a producțiilor agricole însă. geotermică. câteva procente (de exemplu în Franța este de 2-3%).4 ori. Așadar. trecerea de la tracțiunea animală la tractor și alte utilaje a însemnat și o mărire a cheltuielilor energetice de 2. nu putem vorbi de o “foame” energetică a tehnologiilor agricole. intensive și industriale sau industrializate [Puia și Soran. Problema este că unele forme de energie utilizate în acest domeniu sunt foarte poluante.

semințe. În ultimele decenii. iar pe de altă parte.2 kg de combustibil fosil. Acestea trebuie să fie însă moderate.18 kg. într-o cultură tradițională se obțin aproximativ 1. La aceste cauze se adaugă defrișările masive ale pădurilor tropicale în scopul extinderii suprafețelor agricole. Spre exemplu. 2001]. dioxidul de carbon și oxizii de azot de la fabricarea fertilizanților. În continuare se va face o scurtă descriere a ecosistemelor agricole. pentru fabricarea. Tabelul 5 Bilanț energetic al culturii de porumb neirigat în Franța. Sursele sunt atât directe cât și indirecte. De exemplu. 2005]. (1978) citat de Berca (2001)] Specificație Mașini Carburant Îngrășăminte Consum energetic (103Kcal. până în anul 2030. distribuția și aplicarea unui kilogram de azot se consumă 2 kg de combustibil fosil. după clasificarea propusă de Soran și Puia (1982). forță de muncă etc.dioxidul de carbon (CO2). emise în atmosferă. în timp ce./ha/an) 955 955 3. iar pentru un kg de pesticid 2./ha/an [Bel și colab. cantitățile de GHG din agricultură. în perioada 1990-2005. îngrășăminte. Compararea diferitelor culturi sau sisteme mixte de culturi și animale se face prin calculul randamentului energetic (Re) după formula: Au Re = Im În care Au = ieșiri Im = intrări Acest indicator cuprinde. numărul de kilocalorii din recolta obținută. amintită la începutul prezentului subcapitol. energia introdusă de om într-o cultură de porumb modernă se ridică la 700 kg petrol la hectar și se produc circa 5. pe de o parte. cheltuielile energetice (convenționale) erau constituite din 49. (2008) de la Universitatea Abeerden din Olanda (www. au fost în continuă creștere.energofage.000 kg boabe/hectar.7% îngrășăminte [Berca. în Franța. emisiile de CH4 și NOx au crescut la nivel global cu 17%.2 kg. metanul (CH4) și oxizii de azot (NOx).000 kg boabe de porumb pe aceeași unitate de suprafață. dioxidul de carbon de la mașinile agricole și de la irigații. în anul 1972. electricitate) și indirectă (îngrășăminte și utilaje). mașini. Conform datelor FAO. pentru unul de potasiu 0. Agricultura intensivă presupune un consum de energie directă (carburanți. iar un tractor consumă anual 3-4 tone de combustibil [Mănescu și Ștefan.GHG) produse de activitate umană. pesticide. Conform datelor publicate de Bellarby și colab.3% carburanți și 28. metanul și oxizii de azot de la fermentarea gunoiului de grajd și de la arderea biomasei. Continuarea fertilizării cu azot în același ritm o să conducă la sporirea cu 35-60% a acestor gaze. Creșterea demografică și necesarul tot mai mare de alimente nu ne permit să renunțăm la input-rile de energie culturală din agricultură.36). De exemplu.. în cultură neirigată (Re = 2.greenpeace. oxizii de azot din oxidarea nitraților utilizați la fertilizare. Cele mai importante din aceste gaze sunt . În tabelul 5 este prezentat bilanțul energetic al culturii de porumb din Franța. Aceeași sursă arată că irigarea unui hectar de teren necesită 100-200 kg/ha. numărul de kilocalorii investite sub formă de motorină. Metanul provine din fermentarea excrementelor de la animalele domestice și din culturile de orez.org) agricultura are o contribuție de 17-32% în totalul gazelor cu efect de seră (Green Houses Gases . pentru un kg de fosfor 0. în 103Kcal.055 116 % 11 11 35 .

. pășunile și fânețele naturale și seminaturale. Cauzele nivelului diminuat al producției constau în pierderile provocate de boli și dăunători. prin intermediul omului și a factorilor naturali.Semințe Irigații Insecticide Erbicide Uscătorie Diverse (electricitate. transport) Total intrări Producție în chintale/ha 103Kcal.579 955 8. Ecosistemele tradiționale sunt puternic antientropice. În fig./ha/an Randament energetic 143 0 62 62 2. scăzute. Fig. Clasificarea agroecosistemelor pe categorii și tipuri în funcție de raportul energie recoltată (output)/energie culturală introdusă (input) și de raportul invers (input/output). pentru o calorie energie culturală introdusă. dar producțiile care se obțin sunt.766 60 20. Agroecosistemele extensive Agroecosistemele extensive sau de intensitate scăzută se caracterizează printr-un raport output (ieșire) – input (intrare) ridicat. în cea mai mare parte. În unele cazuri (sisteme tradiționale de cultivare a orezului) eficiența poate ajunge la 40-50 calorii sub formă de recoltă utilă. Energia suplimentară investită în aceste agroecosisteme este redusă. 71 sunt prezentate sistemele de agricultură tradiționale: livezile și grădinile familiale. 71. de soiurile mai puțin performante sub aspectul productivității etc. În medie. de asemenea. iar energia culturală este de natură biologică. acest raport este de 1:10. adică la o calorie de energie culturală introdusă în sistem se obțin circa 10 calorii sub formă de recoltă. sunt menționate și alte 117 .1.660 2. de agrotehnica primitivă.36 2 1 1 28 11 100 - 7.

îmbunătățiri funciare. 2002]. în condiții controlate: complexe industriale pentru creșterea păsărilor. 7.. O2). suinelor.. Astfel. ameliorate. podgoriile intensive etc. producerea de îngrășăminte organice pentru terenurile cultivate și pentru utilizarea lor ca animale de tracțiune. pot fi comparate cu ecosistemele naturale heterotrofe (abisurile oceanelor. cantități însemnate de produse alimentare. numită agroclimax. Raportul energetic ieșire-intrare este sub 1. produse lactate) și diverse materii prime (lână.criterii [Puia și colab. Puia (1977) definește agroclimaxul ca fiind acea „stare de echilibru dintre componentele agroecosistemului. peșterile. agroecosistemele industriale. 2005]. de consumurile sporite de energie culturală. plantaţiile pomicole. Agroecosisteme industrializate În astfel de agroecosisteme se produc.. pene etc. Această separare artificială între cele două compartimente este impusă de producțiile mari obținute. Șansa de supraviețuire a acestor ecosisteme este corelată cu prețurile combustibililor convenționali. Creșterea exagerată a prețului la combustibilii fosili va atrage după sine scumpirea produselor agricole în așa fel încât practicarea agriculturii în astfel de sisteme să devină nerentabilă. Agroecosistemele intensive Valoarea aproximativă a raportului energetic (output/input) în cazul acestui tip de ecosisteme agricole este 1. Aceasta înseamnă că aportul de energie culturală (mecanizare + chimizare) este mult mai ridicat decât la agroecosistemele tradiționale. Spre deosebire de agroecosistemele extensive. o disjuncție între terenurile cultivate și pășune. în această categorie de agroecosisteme. Structura şi productivitatea ecosistemelor agricole industrializate sunt total dependente de resursele energetice de care dispune omenirea. dar și producția este de 3-6 ori mai mare. în cele intensive se produce. gaze naturale) la cea regenerabilă. apă. apele freatice). 2001] În sistemele de agricultură tradițională există o legătură foarte strânsă între terenurile cultivate și pășune. sere de legume și flori. le conferă un înalt grad de stabilitate. Ecosistemele industrializate sau industriale sunt profilate pe cultivarea sau creșterea unei singure specii. piele. sistemele primitive și tradiționale de agricultură pot fi incluse în circuitele de substanță și energie ale biosferei. O provocare pentru cei care practică acest tip de agricultură este trecerea de la energia nucleară și cea bazată pe arderea combustibililor fosili (țiței. realizată prin reglarea conștientă introdusă de om în astfel de sisteme”. Existența ambelor 118 . O2. apă) și regenerarea lor (sol. Recircularea și regenerarea completă a resurselor. utilizați masiv în obținerea produsului finit. CO2. ea fiind suplinită prin îngrășăminte chimice. Din punct de vedere ecologic. de specializarea foarte îngustă a producătorilor. irigații etc. 7. Ecosistemele intensive au o entropie naturală ridicată însă prin energia culturală introdusă din exterior sunt antientropice [Mănescu și Ștefan. de multe ori. bovinelor. Utilizarea pe scară largă a chimicalelor în aceste agroecosisteme determină un grad de poluare ridicat. Producerea de alimente în agroecosistemele intensive este posibilă atâta timp cât resursele de energie tehnologică sunt disponibile și relativ ieftine. prin intermediul animalelor domestice. Această legătură între culturile de plante și creșterea animalelor face posibilă recircularea completă a tuturor resurselor naturale terestre (substanțe minerale și organice. În această categorie a sistemelor agricole intensive intră fermele care practică tehnologii complet mecanizate şi chimizate. ouă. în ultimele decenii. oase. acvacultură.). Reciclarea naturală a elementelor se realizează doar parțial. cărbune. CO2.2.3. pentru obținerea unei calorii sub formă de aliment cheltuindu-se 2-20 calorii energie culturală [Vântu. Creșterea producției se datorează și altor factori: folosirea de soiuri moderne. Aceste animale sunt crescute pentru producerea de alimente (carne.

10-20 tone la hectar pe continetul american. Europa și Australia. solul se reface anual în cantitate de circa o tonă la hectar. Produsele agricole înglobează circa 95% energie cosmică și doar 5% energie convențională.tipuri de ecosisteme depinde de schimbul de energie cu alte ecosisteme. pesticidelor. problema asigurării hranei devine un subiect de importanță majoră pentru viitorul omenirii. irigațiilor etc. Eforturile cercetătorilor trebuie concentrate în direcția găsirii de soluții pentru asigurarea fertilității din surse mai puțin energofage (îngrășăminte organice și diverse îngrășăminte minerale. Acțiunea factorilor externi în agroecosistemele industriale este strict controlată antropic. în funcție de particularitățile ecologice. creșterea activității bacteriilor fixatoare de azot) și prin aclimatizarea de noi specii vegetale care să asigure un randament superior al conversiei fotosintetice. în anul 1969 o treime din populația Globului se afla în această situație. economice. cât și utilizării îngrășămintelor. organice și energetice și la cea mai mică dereglare a aprovizionării. iar în Asia până la 30 de tone la hectar. Ramade (1981) își exprimă chiar îngrijorarea pentru faptul că principala materie primă pentru agricultura mondială nu mai este solul.. compactare. Astfel. starea de agroclimax poate fi anulată. Diminuarea resurselor clasice de energie s-ar putea să pună în pericol menținerea producției alimentare la nivelul cerut de creșterea demografică. Experții apreciază că necesarul global de hrană în următorii 25 de ani va fi mai mare cu 64% decât cel actual. Datele ONU arată că pierderile de sol prin eroziune înseamnă 5-10 tone la hectar în Africa. la nivel global. poluare cu îngrășăminte și pesticide) ca urmare a administrării incorecte a lor.2 miliarde de oameni. Astfel. Dacă astăzi. Berca (2001) reamintește că energia solară este fixată în medie în proporție de 1%. sărăturare. iar cele “moderat degradate” au producții 119 . Prețul acestor producții agricole record se regăsește. iar nivelul producătorilor primari lipsește (excepție fac serele) [Puia și colab. în anul 2020 se prognozează o creștere de până la 8 miliarde. Aceste creșteri impresionante de producție s-au datorat atât cultivării de noi soiuri. Suprafețele agricole erodate sunt tot mai mari. iar pământul dă semne tot mai clare de oboseală. deșertificare. fundamentul de bază al agriculturii. superintensive. Capitolul 8 ECOSISTEMELE AGRICOLE ȘI ALIMENTAȚIA OMENIRII În condițiile creșterii demografice ale Terrei. sunt foarte poluante. Conform datelor ONU. impactul ambiental minim și alimentația sănătoasă a populației umane. este în suferință la scară planetară tocmai solul. Ecosistemele industrializate. în numai câteva decenii. S-a constat că. ceea ce nu s-a făcut de la apariția Revoluției verzi încoace. Ele sunt foarte dependente de continuitatea fluxului de resurse minerale. În felul acesta. circa 38% din totalul terenurilor agricole sunt depreciate (eroziune. din păcate. în menținerea diversității agroecosistemelor. Funcționarea lor trebuie să aibă însă în vedere conservarea energiei. Soluția producerii de alimente pentru viitor constă. ci petrolul și derivatele sale. demografice. În mod natural. culturale și sociale ale fiecărei zone și ale fiecărei țări. și în supraexploatarea resurselor naturale. Dovada cea mai clară a acestor realizări constă în reducerea proporției oamenilor care suferă de foame cronică. agricultura acestui secol va trebui să rezolve necesarul de alimente în condițiile exploatării raționale a resurselor.. rezervele de apă continentală tot mai reduse. 2005]. populația planetei numără circa 6. Așadar. În ultimele decenii ale secolului XX. activitățile umane au distrus un patrimoniu natural câștigat în mii de ani. pe când în anul 1996 mai puțin de o cincime. Terenurile “puternic degradate” sunt cele care și-au redus în mare parte funcțiile biotice esențiale. iar dublarea ei ar conduce la dublarea biomasei pe Terra. aproximativ un sfert din pământurile agricole ale Terrei intră în categoria terenurilor puternic și moderat degradate. agricultura a înregistrat succese incontestabile în domeniul producerii de alimente. Aceasta înseamnă că numai cele 5 procente se facturează și creează deci probleme agriculturii mondiale și implicit celei românești. probabil.

în funcție de capacitatea lor de asimilare a acestui element de bază. 2000]. În anul 1996. între anii 1980-1984 cu 1.000 hectare teren agricol. În ultima perioadă s-a constatat că îngrășămintele minerale nu mai pot acoperi degradarea tot mai avansată a solurilor. Creșterea populației globului determină un alt pericol pentru asigurarea securității alimentare pe termen lung și anume ultraurbanizarea care împinge orașele către zonele limitrofe. 1996]. se impune cunoașterea câtorva 120 . astfel de acțiuni au luat amploare în anul 1989. Așadar. insecte.. De exemplu. zonelor de recreere etc. această tehnică ocupa o treime din suprafața cultivată a țării. Evoluția producției de cereale este un barometru util al securității alimentare mondiale. urbanizarea cere cele mai bune terenuri agricole.și microelemente etc. peste 50% din necesarul zilnic de calorii al unui om. Evaluările făcute în perioada 1982-1992 în SUA au arătat că măsurile luate au redus cu 25% ritmul de eroziune a solurilor. Pentru terenurile în stare incipientă de eroziune s-a luat măsura scoaterii temporare din circuitul agricol. macro.7 tone la hectar nu a mai fost depășită din anul 1984. Java pierde anual pentru urbanizare 20. recoltele de cereale au crescut cu 2. O altă soluție recomandată de tot mai mulți specialiști constă în extinderea culturilor de leguminoase. În anul 1990. Dacă în perioada 1950-1984. Deși noutățile tehnologice continuă să apară. Aceasta este o piedică serioasă în creșterea cu 64% a producției agricole în următorii 25 de ani. prin fertilizările masive cu azot. Conservarea terenurilor prin necultivare sau prin recolte de acoperire (culturi intermediare între recolta anterioară și cea următoare) se face în tot mai multe țări cu agricultură avansată. Câteva decenii la rând. Extinderea fără precedent a zonelor urbane a condus la scoaterea din circuitul agricol a celor mai bune terenuri.scăzute. Foarte grav este faptul că adesea. dacă avem în vedere că cerealele reprezintă. deci la tulburări în viața ecosistemelor. creșterile spectaculoase de producție din anii ’70 – ’80. Istoric vorbind. unde provoacă dezvoltarea excesivă a algelor și asfixia peștilor. direct sau indirect. un hectar de culturi leguminoase îmbogățește solul cu 50-100 kg în cazul soiei. Datele furnizate de Obaton și Bardin (1981) vin să confirme justețea acestei soluții: un hectar de leguminoase furajere poate furniza trei tone de proteină animalului consumator. cantitatea de proteină obținută pe un hectar de leguminoase boabe poate ajunge până la o tonă pe hectar. respectiv 60-80 kg în cazul lucernei. producțiile pe terenurile degradate au fost în medie cu 17% mai mici decât cele obținute pe pământurile neafectate. De exemplu. În Statele Unite. Fosforul și azotul spălat din terenurile agricole erodate ajung în apă. Această evoluție îngrijorătoare a stării de sănătate a terenurilor agricole a determinat factorii responsabili din unele zone ale lumii să ia măsuri de reabilitare a lor. toate acestea reclamând terenuri. Întrucât hrana umanității este asigurată din biomasa Terrei. suficiente pentru a a sigura o producție de orez pentru circa 378.000 de indonezieni [Lester și colab. Populația tot mai numeroasă va însemna acutizarea problemei locuințelor.5%.. Aceeași utilizare nesăbuită a determinat schimbarea acidității solului și a conținutului său în materie organică. torentul s-a transformat în pârâu“ [Vântu. fosfor și potasiu s-a reușit compensarea pierderilor de substanțe nutritive suferite de sol. în Statele Unite. a locurilor de muncă. Cantitățile mari de fertilizanți cu azot au condus la o dezvoltare diferențiată a speciilor. orașele au fost amplasate în jurul celor mai fertile terenuri agricole.3% anual. În mod plastic se spune că “deși conducta nu a secat încă. Acești fertilizanți chimici nu pot asigura un echilibru între elementele esențiale ale solului: materie organică. Evoluția creșterii recoltelor de cereale în ultima jumătate de veac vine să confirme această temere. microorganisme. în perioada 1990-1994 ritmul anual de creștere s-a situat în jurul valorii de 0. în Japonia producția de orez de 4. care dădeau impresia rezolvării pe termen foarte lung a alimentației globale.. apă. cele mai fertile terenuri se găsesc în proporție de 27% în jurul celor mai urbanizate centre și numai 18% în zonele rurale.8%. transportului. nu mai are suport în realitate. Excesul de azot și fosfor a condus la dereglări puternice în circuitul global al celor două elemente nutritive vegetale majore. Avantajele acestora se regăsesc în conținutul ridicat de proteină și în îmbogățirea terenului în azot. niciuna nu poate asigura salturi mari în producția mondială de alimente.

Astfel. Pentru obținerea unui kg de carne de vită se consumă 7 kg de cereale. adică la cel al italienilor. carne de porc semigrasă .800 calorii pentru bărbați. Modificările aduse în circuitul alimentar în sensul menționat mai sus. doar o mică parte este utilizabilă de către om sub formă de hrană. Studiile lui Barbault (1995) arată că alimentele de proveniență vegetală și animală consumate de om reprezintă 0. suficiente pentru hrana a 2/3 din populația Indiei pe un an de zile. un kg de varză – 250 calorii etc. un kg telemea de vacă – 3. oceanele şi pădurile. din această cantitate imensă de producție primară globală netă. ceapă verde – 200 calorii. în timp ce. Prin raportarea acestei suprafețe la efectivul populației obținem suprafața de nutriție a unei persoane. Un kilogram de carne de pasăre sau de pește se obține prin consumul a două kilograme de cereale. un kg ou integral – 1. iar cealaltă jumătate în oceane. ar putea disponibiliza cantități imense de cereale pentru hrana altor oameni. Acest mod de abordare este însă eronat.000 calorii. 40% din aportul energetic al regimului alimentar american sau francez provine din grăsimi.950 calorii. de unde omul îşi procură hrana zilnică. Câștigul ar fi dublu: menținerea sănătății consumatorilor din unele țări și scăderea numărului de oameni care suferă de inaniție.730 calorii. Dacă americanii și-ar reduce consumul de cereale la jumătate. crap – 1.040 calorii. un kg carne de miel – 2. Există însă și plante leguminoase bogate în proteine și cu un spectru larg de aminoacizi.7% din producția netă a globului.ro/Tabel Calorii Alimente.790 calorii. salam de Sibiu – 5. Aici sunt incluse şi mările.2 x 1010 t/an substanță uscată. un kg de morcovi – 400 calorii. respectiv 2. pe care plantele verzi fixează energia solară prin fotosinteză. iar absența unuia sau a mai multor compuși indispensabili determină starea de malnutriție. consumator secundar (consumă erbivore) și consumator terțiar (consumă alimente provenite de la răpitoare). reprezintă suprafaţa de nutriţie. procentul recomandat este de 30%. unde se practică pescuitul şi vânătoarea. Consumul de cereale diferă foarte mult de la o țară la alta.3% din producția primară terestră.250 calorii. ci și prin calitate. un kg. Pentru a avea o imagine asupra conținutului de calorii a alimentelor voi enumera câteva: un litru de lapte de vacă integral – 650 calorii. dar din aceasta numai 12% era recoltată și consumată de om. 121 . De menționat faptul că pentru o nutriție echilibrată.950 calorii. Aceste nevoi se referă la adulți.parametri ai acesteia. Din producția mondială de cereale. Nerealizarea necesarului de energie în regimul alimentar se numește subnutriție. din care jumătate se regăsește în mediul continental.php]. respectiv a cărnii de vită în special. Suprafaţa ocupată de ecosistemele agricole şi cele naturale.2. s-ar economisi 105 milioane tone de cereale. Cifra de mai sus ar putea da impresia că potențialul biosferei este nelimitat. 38% este alocată pentru hrănirea animalelor. un kg carne de oaie – 1. Producerea alimentelor este strict legată de o suprafață de teren uscat sau submers. dacă avem în vedere faptul că nevoile alimentare ale omului nu se exprimă numai prin cantitate de energie. Conform normelor FAO și OMS.200 calorii pentru femei. Conform datelor furnizate de Worldwatch Institute din Statele Unite (1996). o modalitate de creștere a eficienței utilizării hranei ar fi reducerea consumului de carne în general.600 calorii.740 calorii. [www. iar pentru un kg de carne de porc se consumă 4 kilograme de cereale. un kg de salată verde – 150 calorii. În anul 1970. 2000]. sau 80 de kilograme de iarbă verde. un kg. de castraveți – 130 calorii. un kg carne de găină – 1.340 calorii. hrana de origine animală trebuie să conțină cantități suficiente de aminoacizi esențiali. Atunci când sunt depășite necesitățile de calorii apare starea de supranutriție. Omul poate modifica lanțurile și rețelele trofice în sensul satisfacerii nevoilor sale.greutatea.1. producția agricolă reprezenta 9. Producția primară netă a globului se ridică la 18. un kg carne de iepure . un kg carne de vacă semigrasă – 1. un kg de ardei gras roșu – 390 calorii.420 calorii. Omul poate fi pe rând sau concomitent consumator primar (consumă alimente de origine vegetală). care pot înlocui parțial consumul de produse animaliere [Berca.310 calorii. un kg de cartofi noi – 800 calorii. conservă de pește (crap în sos tomat) – 1. un kg de parizer sau polonez – 2. aportul energetic minim prin alimente este de 2. În tabelul 6 este prezentată situația acestui consum pe cap de locuitor în 15 țări ale lumii.

suprafața agricolă medie per individ era de 0. în anul 1990 [Worldwatch Institute – Probleme globale ale omenirii.Suprafața agricolă mondială este de 4.56 miliarde de hectare. a început declinul.8 milioane de hectare (62% din suprafaţa totală) din care 9.41 ha. în anul 1981. cu diferențieri mari între continente (Asia – 0. Multiplele dezavantaje ale acestui tip de agricultură au determinat apariția agriculturii durabile care includ două sisteme de agricultură: 122 .01 ha). pot fi înglobate în două mari categorii: tradiționale și moderne. ca urmare a sporirii cantităților de îngrășăminte de 10 ori. din anii ’60 ai secolului trecut. În ţara noastră suprafaţa agricolă este de circa 14. Capitolul 9 SISTEME DE AGRICULTURĂ Literatura de specialitate oferă numeroase clasificări ale sistemelor de agricultură. Lumea a început să intre într-o nouă eră. vom constata că principalele categorii de agroecosisteme existente în momentul de față în agricultura mondială. Tabelul 6 Consumul de cereale pe cap de locuitor în diverse țări. De aici rezultă că suprafaţa cultivată ce revine unui locuitor este de 0. cea a nesiguranței asigurării hranei pentru iminenta creștere masivă a populației. Australia – 3.18 ha.323 hectare. Conform datelor FAO. iar cea agricolă de 0. 2000]. Este așa numita agricultură industrială sau industrializată.64 ha.9% din suprafața uscatului. Soluțiile gândite de organismele internaționale abilitate și de oamenii de știință vor fi prezentate în următorul capitol al cursului nostru Ecologie umană. Dacă încercăm însă o simplificare a acestora. valori superioare mediei mondiale [Vântu. 1994] Țara Canada Statele Unite Uniunea Sovietică (CSI) Australia Franța Turcia Mexic Japonia China Brazilia India Bangladesh Kenya Tanzania Haiti Media mondială Consumul de cereale pe locuitor (kg) 974 860 843 503 465 419 309 297 292 277 186 176 145 145 100 323 Situația actuală și de perspectivă a asigurării hranei omenirii se dezbate tot mai intens atât la nivelul Organizației Națiunilor Unite cât și al altor organizații mondiale. După creșterea constantă a producției timp de patru decenii (1950-1990). ceea ce reprezintă 34. Agroecosistemele din cea de-a doua categorie au apărut odată cu trecerea la utilizarea pe scară largă a mecanizării și chimizării agriculturii.4 milioane hectare de teren arabil (63%).

organice) integrate Fig. ea fiind 123 . De aceea. obținerea prin selecție empirică și utilizarea soiurilor de plante și a raselor de animale mai productive. Sisteme de agricultură tradiţională Agricultura tradițională sau de subzistență. se poate afirma că. în detrimentul celor naturale. În aceste sisteme agricole. introducerea rotației agricole. omul poate obține în medie 150 kcal/an/m2 [Vântu. acestea fiind cele mai apropiate de cursul neîntrerupt al proceselor naturale. între trăsăturile definitorii ale acestora. Agricultura tradițională sau familială se mai practică încă în multe țări ale lumii. Cauza principală a acestor greșeli constă în ignorarea legislației apărute la nivel național în ultimul deceniu. consumatori secundari (omul consumator de produse animaliere) și destructorii prezenți în sol. cum mai este numită. până la apariția revoluției industriale. 2000]. tradiționale SISTEME DE AGRICULTURĂ industriale moderne durabile ecologice (biologice. 72) elimină erorile din unele manuale de ecologie. a apărut în antichitate. apărute în ultimii ani la noi în țară. Clasificarea simplificată a principalelor sisteme de agricultură Clasificarea sistemelor de agricultură prezentată în acest curs (fig.integrate și ecologice (biologice. Suprafață (arabilă) de alimentare a unui om adult pentru un an de zile este în medie de un hectar. ceea ce contravine flagrant actelor normative valabile pentru acest domeniu de activitate. Sistemele agricole tradiționale. odată cu utilizarea uneltelor din ce în ce mai perfecționate și prin folosirea animalelor domestice în muncile agricole. în special cea care privește agricultura ecologică. organice). în marea lor majoritate [Puia și colab. În scopul creșterii eficienței cultivării. 72. Din punctul de vedere al raportului inputuri/outputuri energetice aceste sisteme pot fi incluse în categoria celor extensive sau de intensitate redusă. În agricultura tradițională există o permanentă reciclare a substanțelor. aceste sisteme au fost îmbunătățite permanent. în aceste sisteme de agricultură este permisă utilizarea frecventă a pesticidelor organice de sinteză. omul a reușit eliminarea controlului carnivorelor mari asupra erbivorelor domestice însă nu a reușit să stăpânească epidemiile și atacurile dăunătorilor fitofagi. prin: extinderea terenurilor agricole. folosirea de unelte agricole metalice sau cu părți metalice. Astfel. 2001]. Această legătură foarte strânsă între plantele de cultură și animale apropie agroecosistemele tradiționale de ecosistemele naturale. au dăinuit 4-5 milenii. introducerea muncii animalelor în agricultură. așadar. care a permis creșterea productivității agroecosistemelor. utilizarea dejecțiilor animale pentru fertilizarea terenurilor agricole. apărute în zona temperată. pe lângă cea umană.1. consumatorii primari (erbivorele domestice și omul). iar mai târziu a asolamentului. sistemele tradiționale de agricultură au un pronunțat caracter ecologic. Regăsim aici toate componentele piramidelor eltoniene: producătorii primari (plante cultivate). introducerea unei forțe suplimentare. iar procesele de producție agricolă se integrează foarte bine în circuitele biogeochimice globale. Prin cultura plantelor în sistem tradițional. Apar în felul acesta o serie de confuzii între diferitele sisteme de agricultură.. 9.

cu ajutorul plantelor fixatoare de azot. Este așa numita agricultură țărănească. în ecosistemele industriale. pe suprafețe destul de mari. 1998]. în sistemele agricole industrializate atacul paraziților este limitat cu ajutorul pesticidelor. specifice ecosistemelor naturale. afectând și microorganismele din adâncime. Utilizarea combustibililor fosili pe scară largă. cum sunt denumite de Puia și colab. 1980]. îngrășămintele cu azot înlocuiesc fixarea naturală a azotului.2.2. Din punctul de vedere al aportului energetic. în sere pentru legume și flori. Agricultura industrială. Numeroase experiențe arată că folosirea repetată a unui erbicid nu face decât să schimbe compoziția floristică a buruienilor nu să le elimine [Prică și colab. Tămaș și colab. în vii. Este cunoscut faptul că. un echilibru biologic complet diferit față de cel inițial. Acest tip de agricultură este din nou practicat și în România. Există unele specii vegetale care prezintă toleranță față de anumite erbicide.4 hectare. în livezi. în aceste sisteme agricole a fost introdusă “mica mecanizare” și pesticidele. recoltele medii sunt de circa 2.specifică țărilor subdezvoltate sau sărace. populația microbiană a solului este alcătuită din numeroase grupe de microorganisme. cu rol în limitarea dăunătorilor fitofagi dar și în descompunerea 124 .. Avantajele acestor ecosisteme agricole sunt multiple: creșterea producției agricole. 9. iar cele rezistente proliferează. fiecare având rolul său ecologic. sisteme agricole industriale se încadrează în categoria agroecosistemelor intensive și industrializate. spre deosebire cele naturale care se bazează pe relația interspecifică pradă-prădător și pradă-parazit [Puia și colab. agricultura modernă include atât sistemele de cultură industriale cât și cele durabile.. La aprecierea impactului produs de pesticide asupra microflorei solului trebuie avuți în vedere și ingredienții folosiți la fabricarea lor. (2002): Poluarea cauzată de pesticide și îngrășăminte chimice. tehnică și științifică din a doua jumătate a secolului XX. iar suprafaţa arabilă de alimentaţie pentru un adult se reduce la 0. Pesticidele ajunse în sol exercită o acțiune selectivă asupra acestora: microorganismele sensibile dispar. prin consumul impresionant de pesticide. cu procese nebiologice. bazate pe energie convențională. mașinile înlocuiesc munca manuală și animală la executarea lucrărilor agricole. Sisteme de agricultură industrializată Trecerea de la sistemele tradiționale la cele moderne de agricultură a fost posibilă odată cu revoluția industrială.1. În ciuda faptului că aceștia sunt considerați inerți. detergenții care însoțesc adesea substanțele active ale diferitelor pesticide. dar şi efecte negative asupra mediului. de exemplu. Astfel. măresc agresivitatea pesticidelor asupra microflorei din sol și permit levigarea pe profilul solului. eliberarea forței de muncă rurale și migrarea spre mediul urban. acestea se multiplică și se extind pe seama buruienilor distruse prin erbicidare. cu consecințe grave asupra circuitului carbonului și al altor substanțe în ecosistem. în complexe industriale de creștere a animalelor. În aceste sisteme agricole industriale.300 kcal/an/m2. eco-biologică [Vlăduț și Popescu. Așa sunt.. În ultimele decenii ale secolului trecut. inofensivi. Se instalează astfel. 2001]. Agricultura industrială înseamnă artificializarea sistemelor agricole. în special tehnologică. 1980. înseamnă înlocuirea proceselor biologice. Entomofauna utilă. mecanizarea și chimizarea au determinat creşteri substanţiale ale producţiilor agricole. 9. diversificarea produselor alimentare și asigurarea de alimente proaspete în tot timpul anului. îngrășăminte și combustibil are o multitudine de deficite ecologice. pășunatul este înlocuit cu hrănirea animalelor în crescătorii. Prin aplicarea repetată a unor erbicide este influențată compoziția floristică a agroecosistemului. Sisteme de agricultură modernă Așa cum s-a menționat deja la începutul prezentului capitol. Acest sistem de agricultură este unul de mare randament și se practică în câmp deschis.

s-a recunoscut oficial că sunt victime umane ale unei boli cerebrale noi. În cazul animalelor. în 1996. Un astfel de virus este cel care produce boala vacilor nebune (encefalopatie spongiformă bovină . Se poate transmite la om prin consumul cărnii de la animalele bolnave sau prin mușcăturile animalelor de companie care au consumat astfel de carne. la factorii de stres biotici și abiotici. indiscutabil. unul foarte atrăgător dar în detrimentul calității. Numai jumătate din cantitatea de pesticide pulverizată din avion ajunge pe suprafața destinată [Pretty. precum şi creşterea extremă a agresivităţii. Foarte multe soiuri tradiționale și varietăți locale au dispărut din cultură. legată de boala vacii nebune. iar în jumătate dintre acestea valorile admise erau depășite.Multiplicarea numărului de boli şi dăunători prin practicarea monoculturii şi scăderea rezistenţei fiziologice naturale a plantelor şi animalelor. În anii ’80. Perioada de incubație 125 . Au supraviețuit și s-au înmulțit doar cele care au dobândit rezistență la produsele aplicate. Se poate remarca apariţia unor noi virusuri şi bacterii datorită hranei nenaturale (pulberi din oase şi din resturi de carne provenite de la animale moarte de diferite boli. condimente etc. înmulțirea neprevăzută a unor specii. Un studiu efectuat în SUA. hormonii și antibioticele trec în carne sau în produsele animaliere. Prin aplicarea necorespunzătoare a pesticidelor au fost distruse numeroase specii de microorganisme. în 28 de orașe a fost semnalată prezența erbicidelor. Albinele și păsările plătesc și ele un tribut tratamentelor chimice din agricultură. îndeosebi de insecticide. Multe pesticide aplicate nu ajung să-și facă efectul deoarece nu ajung pe suprafața utilă. circa 10. Restrângerea biodiversității. În anul 1993. ierbos. Excesul de azotați și fosfați de pe terenurile agricole conduc la îmbogățirea apelor în nutrienți.detritusului.000 de fermieri au murit prin otrăvire cu pesticide [Johnson. dispariția unui mare număr de organisme nețintă (paraziți și prădători naturali). melolontha) a provocat distrugerea a 45% diptere. proces numit eutrofizare. 1982]. prin fluctuațiile apărute în diferitele populații. Aceste măsuri au condus la creșterea vulnerabilității culturilor agricole. Pesticidele sunt absorbite în diferite proporții de către plante. intraspecifică. cum ar fi salmoneloza si tuberculoza aviară. Deși la început rapoartele oficiale britanice negau faptul că ESB se poate transmite la om. circa 80% dintre decesele provocate de pesticide erau localizate în țările în curs de dezvoltare care foloseau doar 20% din totalul pesticidelor. Aspectul comercial al produselor este. apariţia canibalismului. 1995]. De-a lungul istoriei omenirii au fost utilizate circa 10. arată că. Astăzi. în favoarea câtorva soiuri moderne cu productivitate și uniformitate mare. în anul 1995. în anul 1985. în completarea cu proteină a furajelor). ca urmare a folosirii abundente a substanţelor chimice. Comisia Mondială de Sănătate apreciază că aproximativ un milion de oameni sunt intoxicați anual cu erbicide. Pesticidele produc serioase perturbări ale echilibrelor ecologice. a fost. nespecific. prin extinderea suprafețelor agricole și prin reducerea numărului de specii cultivate. prin intoxicare cu pesticide și moartea lor [Ionescu. ESB face parte dintr-o familie de boli degenerative ale creierului care afectează omul și unele animale domestice și sălbatice. este de asemenea afectată de pesticide. în China. . insecte utile și diverse viețuitoare.) folosiți în industria alimentară. datorită utilizării de pesticide nebrevetate. La animalele crescute în sistem intensiv au apărut epidemii şi chiar pandemii. 25% himenoptere și 14% coleoptere. La acestea se adaugă aditivii alimentari (coloranți sintetici. Acest mod de hrănire artificial și nesănătos a început să fie folosit încă din anii 1930 și a devenit o regulă în fermele zootehnice din întreaga lume. Diversitatea genetică. Sunt experiențe care arată că tratamentul făcut împotriva cărăbușului de mai (M. Este afectată biodiversitatea interspecifică. redusă. 90% din necesarul de hrană al omenirii este asigurat doar de 120 de specii agricole. de unde ajung în alimentele oamenilor și ale animalelor.ESB) care a apărut în Anglia. conservanți. de asemenea. din 29 de orașe luate în studiu. Cei mai afectați sunt fermierii și lucrătorii din agricultură implicați în activitatea de protecția plantelor.000 de specii de plante pentru producere de alimente. Epuizarea fertilității solului și eroziunea solului (vezi capitolul 9). Utilizarea intensă a chimicalelor și a apei de irigație dau alimentelor un gust fad. Calitatea produselor alimentare și a apei potabile. 1995].

numai în India. toţi s-au imbolnăvit și au murit de diferite boli infecţioase şi degenerative. deși se foloseau de 10 ori mai multe pesticide. pentru fabricarea altor produse fitofarmaceutice. . depunerea ouălor etc. din care acesta face parte. datorită rezistenței țânțarului la insecticide [Farah. în unele zone ale Asiei. . Durabilitatea desemnează acea dezvoltare în care sunt satisfăcute necesităţile prezentului.2. În complexele industriale de creștere a animalelor. De aceea. ceea ce a determinat guvernul indonezian să retragă subvențiile pentru pesticide. industriale. În anii ’60 incidența malariei s-a redus de la mai multe milioane de cazuri la numai 40. atât pentru sănătatea oamenilor cât și a pentru cea a mediului. Experiențele făcute cu porci crescuţi în sistem intensiv. ceea ce reprezintă 80% din totalul vânzărilor de pesticide. proporția recoltelor distruse de insecte. producând astfel dereglarea ecosistemului. numeroși specialiști din domeniul agriculturii consideră aceste sisteme dăunătoare. În timp. în anul 1945. pentru a obține efectele scontate. fără a compromite necesităţile generaţiile viitoare. Datorită acestei perioade lungi de așteptare. Apariția raselor rezistente la boli și dăunători înseamnă creșterea dozelor de pesticid și apariția de molecule noi. apoi s-a răspândit în agronomie. evoluția lor conducând întotdeauna la deces. După 44 de ani (1989). Brown și colab. (1995) afirmă că. rezultatele agriculturii industrializate. au arătat o creștere extremă a agresivității.. Astăzi. În fermele zootehnice. 1993]. dată fiind perioada lungă de incubație și multele necunoscute legate de această boală. Astăzi. cu recomandarea pentru fermieri de a găsi alte modalități de combatere a parazitului. de luni sau ani. 9. Un alt exemplu este cel al lăcustei brune a orezului din Indonezia. numărul bolnavilor de malarie înregistrează 59 de milioane de cazuri. Utilizarea nesăbuită a pesticidelor a condus la distrugerea paraziților și prădătorilor naturali ai dăunătorului și la înmulțirea exagerată a sa.apariție simptome) este foarte lungă. la circa 900. În sistemele de agricultură industrială. Aceste animale au devenit rezervorul a numeroși paraziți și boli infecţioase. org/boli/bse_esential. practicate de la jumătatea secolului trecut încoace. s-a constatat degenerarea sistemului imunitar. cu costuri uriașe. în anul 2000. fermierii folosesc în mod frecvent doze de pesticide de opt ori mai mari decât cele recomandate. recoltele distruse aproape s-au dublat. Același fenomen s-a înregistrat cu țânțarul anofel. Specialiștii prognozează că.2. iar numărul anual al deceselor este de 2 milioane. prezentate în capitolul 9 sunt. vector la malariei. Deja au fost sacrificate milioane de vite. se cunoaște faptul că distrugerea exagerată a bolilor și dăunătorilor are efecte contraproductive.5 miliarde de dolari. Nu există niciun tratament care să vindece aceste boli. La control. era de 7%.sanatate.000. dintre care multe transmisibile şi la om. în bună parte. s-ar putea ca în viitor să apară numeroase cazuri de îmbolnăvire cu ESB [http://www.Apariția de rase rezistente la boli și dăunători. unele verigi ale lanţurilor trofice naturale sunt izolate şi hipertrofiate. în SUA.Etologia animalelor (ramură a zoologiei care studiază modul de viaţă a animalelor sub aspectul obiceiurilor legate de hrănire. Numărul speciilor rezistente la pesticide a crescut de la 182 în anul 1965. prin metode directe de combatere. fermierii urmăresc eradicarea paraziților vegetali. Studiile arată că. etică şi alte domenii.(infecție . care constituie nucleul agroecosistemului. reproducere. apoi lăsați în libertate.). 1992]. Pagubele produse de lăcustă s-au ridicat în numai doi ani la 1.html]. 126 . Conceptul de durabil (sustainable) a apărut în ecologie. în sintagma biosferă durabilă. Sisteme de agricultură durabilă Date fiind dezavantajele agriculturii comerciale. ajungând la circa 13% din producția agricolă [Pimentel și colab. Vânzările de pesticide au atins în 1994 cifra record de 25 de miliarde de dolari în țările industrializate. singura măsură la depistarea unui animal bolnav este sacrificarea și incinerarea tuturor vitelor din cireadă. tot mai mult se pledează pentru sisteme durabile de agricultură. cu preponderenţă cancer. prin apariția formelor rezistente. Consecințele practicării sistemelor de agricultură nu se opresc aici. Situația critică actuală a terenurilor agricole de pe Terra. sterilitatea animalelor crește datorită stresului. Animalele sunt scoase din sistemul constituit prin evoluția biologică şi ecologică sol-plantă-animal.

1998]. prin intermediul acestor mijloace. În concepția cercetătorilor Mitsch și Jorgensen (1989) citați de Mănescu și Ștefan (2005). Spre deosebire de tehnicile agresive utilizate în sistemele agricole industriale. care aduc un spor de producţie echivalent cu 40% din producţia mondială de cereale. care după lansarea efectului părăsesc rapid ecosistemul”. cu păstrarea nealterată a mediului înconjurător” [Ionescu. În ultimul timp se utilizează tot mai mult composturile provenite de la staţiile de epurare şi din resturile menajere. Prin urmare. Îngrăşămintele verzi sunt folosite intens în agricultura integrată. 2001]. În aceste sisteme de agricultură putem vorbi de ecotehnologie și ecotehnică. Această metodă constă în cultivarea de plante cu masă vegetală bogată și nepretențioasă față de nutrienți. Ecotehnologia agricolă presupune „cunoașterea și aplicarea metodelor și mijloacelor necesare în toate procesele de producție. Reîntoarcerea omului la natură nu se poate face într-o natură primitivă. din care fac parte și alte metode de fertilizare și de fitoprotecție. ecotehnologia și ecotehnica “reprezintă proiectarea societății umane în mediul natural. pentru dezvoltarea societăţii [Cotigă. Fertilizarea în agricultura integrată presupune intensificarea fertilizării organice a solului cu gunoi de grajd și diverse composturi. protejează integritatea solului. Pentru obținerea acestor fertilizanți organici trebuie folosite însă tehnologii adecvate.. În momentul de faţă există o multitudine de clasificări legate de agricultura durabilă. ecotehnicile. înlocuirea totală a input-urilor din agroecosisteme prin mecanisme naturale de reglare nu este realistă și nici posibilă. Numai așa se va putea asigura necesarul de hrană pentru o populație în continuă creștere [Puia și colab. practicile culturale. Anual sunt folosite în agricultura lumii aproximativ 100 milioane de tone de îngrăşăminte. în beneficiul acesteia și în opoziție cu orice forme de tehnici inginerești care se substituie mediului natural”. 1998]. dar aceste mijloace sunt numai o componentă a fertilităţii solului şi a protecţiei plantelor împotriva bolilor şi dăunătorilor. specifice agriculturii durabile. cu cheltuieli moderate de energie. care să minimizeze impactul sistemului asupra ambianței umane și care să asigure un nivel susținut de producție și de profit pentru fermieri”.1. în etapa actuală de evoluție a societății omenești.2. În spiritul acestui curs.. ușor degradabile. La acestea se adaugă multe alte milioane tone de substanţe chimice destinate protecţiei plantelor care salvează circa 30% din recoltele obţinute. Berca și Roman (1991) consideră că “schemele agriculturii integrate acceptă numai substanțe chimice de valoare biologică mare. Agricultura integrată pornește de la convingerea că fertilizarea şi chimizarea sunt absolut necesare pentru o agricultură modernă de mare randament. reduc consumul de energie culturală. susțin reciclarea resurselor. Principalele surse de poluare din agricultură sunt îngrășămintele chimice și pesticidele. jumătate din populaţia lumii are asigurată hrana cotidiană necesară pentru subzistenţă.Conform Congresului SUA [Carlier și colab. 9. a ambianței umane sau a umanității. deoarece există riscul poluării chimice a infectării și infestării cu diferiți paraziți.2. în sistemele de agricultură durabilă includem: sistemele de agricultură integrată şi sistemele de agricultură organică (ecologică. în condiţiile menţinerii producţiei la un nivel ridicat. cum susțin unele curente ecologice fundamentaliste. bucolică. programele de fertilizare și combatere a bolilor și dăunătorilor cu input-uri minime. 1989]. agricultura durabilă este “Un sistem care se poate autosusține pe un timp nelimitat fără să conducă la degradarea pământului. Cifrele acestea sumare şi aproximative ilustrează cu elocvenţă importanţa capitală pe care procesul de chimizare-fertilizare al agriculturii îl are pentru întreaga planetă. biologică). respectă echilibrul ecologic. ci pe baze raționale. prezenți în aceste materiale. Utilizarea îngrășămintelor chimice și a pesticidelor este integrată într-un sistem mult mai complex. fără a deranja mediul înconjurător. în scopul încorporării 127 . o strategie de managamant care să ajute producătorul să aleagă soiurile și hibrizii. Se apreciază că. Sisteme de agricultură integrată Aceste sisteme se fundamentează pe stimularea proceselor naturale care să conducă la menţinerea fertilităţii solului la un nivel ridicat şi la un control riguros al paraziţilor.

întrucât aici obiectivul nu mai constă în eradicarea paraziților. 10. mana florii soarelui va dispărea complet de pe un teren doar după cinci ani. atacul a fost mult mai redus față de ogorul negru. Combaterea biologică a paraziților vegetali poate contribui la reducerea masivă a 128 . De exemplu. din cauza manei și a gândacului de Colorado care le sunt comune. care favorizează boala. adică limita de atac a paraziţilor care duce la pierderi de recoltă egale cu costul tratamentelor. costul pesticidelor. Efectele benefice ale acestor culturi constau și în refacerea structurii solului cultivat. ci în menținerea nivelului de atac la un anumit nivel. rapița. La prun. Combaterea bolilor și dăunătorilor în agricultura integrată se deosebește esențial de cea practicată în sistemele de agricultură industrializată. Acest nivel este denumit prag economic de dăunare (PED). de asemenea. ca pe o ultimă variantă de apărare. Lupta integrată este ansamblul de mijloace si metode (agrotehnice. O cultură de leguminoase poate fixa în cursul unui an cantități importante de azot (vezi Circuitul azotului).000 specii de insecte si acarieni [Berca. sulfină etc. mazăre. Studiile făcute la măr de Ciurdărescu și colab. a prețului de valorificare a produsului finit. fiecare teren cultivat deține o rezervă biologică de paraziți.. pe suprafețe restrânse. Fenomenul se datorează în principal acumulării de substanțe alelopatice și extragerii unilaterale a unor substanțe nutritive din sol. înseamnă că PED la E.. Astfel. iar pagubele produse de viespe la un atac de 2% se ridică la 500 de Euro. (1991) arată că. stabilirea PED este o muncă laborioasă care presupune estimarea atacului. rotația culturilor. chimice si biologice) folosite pentru distrugerea paraziţilor agricoli. Dacă atacul este de 3% se va executa tratamentul. Pentru asigurarea alimentelor necesare omenirii. dacă o stropire cu insecticid împotriva viespii semințelor de prun (Eurytoma schreineri) costă 500 Euro. Îngrășămintele verzi au rolul de a îmbunătăți proprietățile fizico-chimice ale solului precum și activitatea microflorei și microfaunei din sol [Rusu și colab. atunci când valoarea atacului depăşeste pragul economic de dăunare. De aceea. adunarea fructelor infestate cu Eurytoma schreinery poate reduce semnificativ pagubele produse de această viespe [Maxim. dar pot folosite și alte specii precum – secara. 1993]. acolo unde terenul este înierbat. Revenirea unei culturi de solanaceae pe aceeași solă se va face doar după patru ani. a combustibilului. Prevenirea infestării solului cu gândaci gheboși se poate face numai prin evitarea cultivării porumbului după porumb. păstrarea mai bună a diversităţii. dacă este de 1. deoarece pragurile acceptă un număr de buruieni. schreineri este 2% fructe atacate.lor în sol. cu exces de umiditate. 200 specii de buruieni. a muncii vii. La stabilirea succesiunii culturilor se ține seamă de bolile și dăunătorii comuni ai speciilor agricole. Ele constau în: alegerea corespunzătoare a terenului. sistemul de întreținere a solului pe intervalele dintre rândurile de pomi influențează atacul viermelui merelor (Laspeyresia pomonella). Speciile preferate în acest sens sunt leguminoasele (lupin. odată cu lucrările de bază. PED permite renunţarea la o stropire fitosanitară atunci când densitatea bolii sau dăunătorului nu atinge valoarea critică.5% se va renunța la stropire. Primăvara. ceea ce conduce la secătuirea solului în elementele respective. etc. Prin practicarea rotației culturilor este evitată așa numita oboseală a terenului. muștarul etc. caisul fiind foarte sensibil la apoplexie. Astfel. prezentă la monoculturi. floarea soarelui. igiena fitosanitară. Desigur că. nu va fi amplasat pe terenuri joase. Utilizarea leguminoaselor este. sterilizarea solului cu abur în sere. măzăriche. Utilizarea PED are cel puțin două avantaje: folosirea unei cantităţi reduse de pesticide şi implicit reducerea poluării. un mijloc important de fertilizare şi de menţinere a echilibrului biologic în natură. De exemplu. o specie va reveni pe aceeași solă numai după un anumit interval de timp. 2005]. În agroecosisteme produc pagube circa 500 de specii de ciuperci. Chiar și înființarea de culturi cu specii înrudite poate fi păgubitoare pentru cultivator. Măsurile agrotehnice de combatere pot conduce la eliminarea unor tratamente chimice sau la reducerea acestora. în funcție de cultura premergătoare. cultura de varză nu se va înființa pe terenuri cu pH acid care avantajează răspândirea și evoluția herniei la varză. recoltarea și arderea organelor infectate sau infestate etc. fertilizări corespunzătoare. boli şi dăunători.). societatea internațională a acceptat folosirea pesticidelor ca un rău necesar. 2000]..

Stropirile vor fi executate pe baza avertizărilor emise de specialiști. utilizarea extractelor vegetale antimicotice. a condus la 129 . utilizarea feromonilor și a păsărilor insectivore. crearea de soiuri cu rezistență genetică etc.c.2. Practicarea agriculturii integrate a facilitat trecerea la un alt tip de agricultură. Combaterea biologică a paraziților vegetali poate contribui la reducerea masivă a pesticidelor. crearea de soiuri cu rezistență genetică etc.Reducerea drastică a pesticidelor. fenologia plantei. Daucus carota. cea ecologică.La același efect biologic să se utilizeze produsele cele mai putin toxice.3 – Relații complexe). Urtica dioica. 2005]. cantitatea de fungicide pentru cereale a fost redusă cu 50-75% numai prin administrarea la momentul potrivit. adică introducerea în soluția de stropit a unei combinații de pesticide (fungicid + insecticid + acaricid) cu spectru mai larg de acțiune.Utilizarea de soiuri cu rezistență genetică la boli și dăunători. rezerva biologică a parazitului. Equisetum arvense) inhibă total germinarea conidiilor de rapăn la măr (Fucicladium dendriticum) “in vitro”. în lupta integrată mai trebuie respectate următoarele principii: . în urma diferitelor observații. În Marea Britanie.2. Rezultatele efectuate în România pe această temă sunt destul de contradictorii [Mănescu și Ștefan.Complexarea tratamentelor fitosanitare.pesticidelor. Dintre aceste metode amintim: multiplicarea în laborator și lansarea în cultură a diferitelor specii de insecte utile și microorganisme. consumul de soluție la hectar este diminuat semnificativ. prognoze și evaluări. în care stadiile vulnerabile ale paraziților vegetali să se suprapună [Maxim.. 1997].2. 1995]. 9. remanența pesticidelor. Phomopsis mali) s-au obţinut prin utilizarea concomitentă (efect sinergic) a două specii de microorganisme luate în studiu: Trichoderma harzianum și Bacillus subtilis. cu efecte secundare nedorite. Dintre aceste metode amintim: multiplicarea în laborator și lansarea în cultură a diferitelor specii de insecte utile și microorganisme. Primula officinalis. prin efectuarea tratamentelor fitosanitare numai în condiții de strictă necesitate. Aplicarea tratamentelor complexe presupune găsirea momentului optim de tratament. Avantajele acestui sistem constau în reducerea consumului de combustibil și evitarea tasării solului.. Juglas regia. analize. cele mai bune rezultate în combaterea cancerului rugos al pomilor la măr (Diaphora perniciosa f. . a celor care distrug flora și fauna utilă din sol și de pe plante (cu rol important în mineralizarea materiei organice moarte și limitarea numărului de dăunători fitofagi). în livadă. prin utilizarea de pesticide selective și/sau evitarea stropirilor cu produse neselective în stadiile vulnerabile ale acestora.Creșterea rezistenței fiziologice a plantelor și animalelor printr-o nutriție echilibrată (vezi subcapitolul 3. Sisteme de agricultură ecologică Exploatarea intensă a pământului folosind produsele chimice de sinteză.Evitarea introducerii în ecosistem a pesticidelor: greu degradabile biologic. Același autor ajunge la concluzia că.2. de la 50% la 90% [Pretty. Prin introducerea tehnicilor de stropit cu aerosoli. utilizarea feromonilor și a păsărilor insectivore. . Este foarte important ca stropirea să fie făcută la momentul optim. O componentă importantă a agriculturii integrate este sistemul de lucrări ale solului etc. Reducerea cantităților de pesticide se poate realiza și prin utilizarea tratamentelor la sol. în vederea reducerii numărului de treceri cu agregatul prin cultură. a celor care se acumulează de-a lungul lanțurilor trofice..ecologia parazitului. . În afară de combinarea metodelor de combatere a paraziților și de pragurile economice de dăunare. rezistența soiurilor etc. Distingem aici sistemul de lucrări minime (minimum tillage) și sistemul fără lucrări (no tillage). .Protejarea paraziților și prădătorilor naturali ai dăunătorilor fitofagi. . Maxim (2005) constată că unele extracte apoase de plante (Armoracia rusticana. Cannabis sativa. în general a pesticidelor care afectează echilibrele ecologice. . în locul celor aviatice. Eficiența tratamentului poate crește astfel.. uşor levigabile (ajung mai rapid în apa freatică). cu rezidualitate ridicată. Se vor lua în considerare .

a îngrășămintelor chimice și a semințelor modificate genetic.a. a oamenilor. legată cu neputința agriculturii organice de a produce suficientă hrană pentru omenire. în scopul refacerii solului.). a contaminării biosferei cu pesticide și nitrați ș. Este mult mai simplu într-o plantație de măr. Situația actuală a terenurilor agricole. stimulatori. Agricultura integrată a funcționat și încă mai funcționează ca o școală de trecere la agricultura ecologică. întrucât nu interesează sănătatea mediului. a surselor de apă dulce. Extinderea exagerată a agriculturii organice s-ar putea remedia extrem de rapid și tot atât de simplu. întrucât produsele finite nu pot fi valorificate sub sigla “ecologic” numai dacă sunt etichetate de către organisme autorizate. antibiotice). a speciilor de insecte utile. confirmă cu prisosință acest lucru. ci doar profitul imediat. În privința ponderii celor două sisteme. Organismele modificate genetic și derivatele lor sunt interzise în acest tip de agricultură. prin revenirea la sistemele integrate sau industriale de agricultură. La acestea. cu metodele şi procedeele intensive. toată hrana omenirii însă alături de sistemele integrate de cultură ar putea fi cea mai benefică combinație de agroecosisteme. decât să urmărești îndeaproape evoluția paraziților fitofagi. Remedierea terenurilor supraexploatate și epuizate de agricultura comercială este însă mai dificilă și mai îndelungată. Teama producătorilor de chimicale și semințe modificate genetic. împânzite de ferme 130 . cea care integrează metodele şi procedeele agrotehnice blânde. să aplici 25 de stropiri pe an cu pesticide. boli de piele grave etc.intoxicarea permanentă a populaţiei. eroziunea alarmantă a solurilor. alergii. dar aplicate la nivelul minimului necesar. A. Obținerea certificatului de produs ecologic presupune parcurgerea obligatorie a mai multor etape. să cântărești și să evaluezi cu multă chibzuință și pricepere oportunitatea unei intervenții fitosanitare. consumatorului trebuie să i se ofere dreptul la opțiune. ci dimpotrivă trebuie să răspundă comenzii cetățeanului cumpărător și consumator. cu o creştere alarmantă a frecvenţei bolilor degenerative (cancer. în acest moment. Agricultura ecologică (biodinamică. în ţările cu o agricultură biologică semnificativă s-a dezvoltat mai întâi agricultura integrată. distruse de chimizarea nesăbuită. Din capitolul 8 al prezentului curs am reținut că. presupun un grad înalt de profesionalism și prezintă multe riscuri de natură economică pentru producător. Tehnologiile ecologice sunt foarte pretențioase. Tehnologiile organice nu pot asigura. Este important să menționăm faptul că. la începutul secolului XX. prezente și viitoare.) Generalități Agricultura ecologică are ca scop obținerea de produse agroalimentare fără utilizarea produselor organice de sinteză (pesticide. stabilite prin diferite acte normative și supuse sistemului de certificare și inspecție. de pildă. Principalele argumente constau în producția mică și prețul ridicat al produselor obținute. nu se susține. Agricultura ecologică are numeroși opozanți în rândul producătorilor de pesticide. deoarece nu se pune problema trecerii masive și necontrolate a agricultorilor la sistemul ecologic de cultură. cred că piața poate regla cel mai bine acest aspect. În plus. biologică sau organică) se deosebește fundamental de celelalte sisteme de agricultură. îngrăşăminte. din toate punctele de vedere. Din punctul de vedere al agriculturii. nu vin de la agricultura organică ci de la cea industrială. prezentate la Sisteme de agricultură industrializate din actuala lucrare și la capitolul 8 (Ecosistemele agricole și alimentația omenirii). cauzată de intensificarea exagerată a agriculturii. ocrotitoare de mediu. agricultura în sistem industrial este mult mai ușor și mai comod de aplicat. La produsele agroalimentare ecologice trasabilitatea produsului poate fi urmărită de la furcă la furculiță. Trebuie doar să ne imaginăm acele suprafețe imense. se adaugă alte numeroase dezavantaje. Este adevărat că necesarul de hrană al Terrei nu poate fi susținut numai de produse organice însă cererea tot mai ridicată în rândul consumatorilor justifică pe deplin extinderea acestui tip de agricultură. regulatori de creștere. Nu este moral ca producătorul agricol să impună dieta publicului larg. mai cu seamă la fermierii care întrebuinţează aceste substanţe. consecințele pe termen lung. riscurile majore pentru bunăstarea și sănătatea Planetei. a determinat guvernul SUA să ia măsura necultivării terenurilor agricole pe o treime din suprafața cultivată a țării. Pe cealaltă parte. Istoria agriculturii biologice a început în Europa.

și ne vom schimba percepția față de temerile producătorilor de chimicale și semințe transgenice. Înființarea lor în zone improprii ar presupune crearea artificială a cerințelor optime speciei și soiului. 25% aer şi 23% apă. Între flora şi fauna solului pe de o parte şi humusul din sol pe de altă parte. Majoritatea ţărilor vestice subvenţionează de la stat doar agricultura ecologică. Bioagricultorul va ţine cont de zonarea şi microzonarea producţiei agricole.ecologice. Sondajele de opinie arată că. în Occident. actinomicete. Solul este un organism viu. El este format din 45% substante minerale. Cu alte cuvinte. unul dintre obiectivele acestui tip de agricultură. Deși producțiile în aceste sisteme de agricultură sunt mai reduse. Au apărut legi drastice. care se naşte. substanţa organică a solului este izvorul vieţii şi fertilităţii. institutii specializate. pomii şi arborii răzleţi se vor menține sănătoşi.3 ani).agricultura-ecologica. Cu privire la incapacitatea agriculturii organice de a asigura alimente pentru întreaga planetă. Substanţa organică este formată din 85% humus. menționez că există studii care infirmă acest lucru.. 9. consumatorii preferă aceste produse. colembole. alge şi ciuperci) reprezintă 4%. Fără aceste componente ale solului 131 . ceea ce permite fermelor biologice să fie rentabile (www. La fel se pune problema și în cazul animalelor. trăieşte şi poate muri. se va inventaria fauna folositoare din zonă etc. cooperative cu acest obiect de activitate. acarieni. există o legătură foarte strânsă. comparând producțiile sistemului convențional. mediul înconjurător se va păstra curat. Vor fi cultivate și crescute numai acele specii şi soiuri/rase de plante și animale care sunt bine adaptate la condițiile zonei şi verificate perioade îndelungate (vezi subcap. crustacei. Bioagricultorul trebuie să încheie contracte cu autoritatea specializată din cadrul Ministerului Agriculturii. iar suprafeţele cultivate în sistem biologic cresc în progresie geometrică. la agricultura ecologică se realizează într-o perioadă de timp mai lungă sau mai scurtă (6 săptămâni . Deși are doar șapte procente. miriapode. în toată lumea. intensiv. Activitatea. b. în aceste unităţi de producţie se va face sub îndrumarea şi sub controlul permanent al consultanţilor şi controlorilor autorităţilor competente. prețurile de valorificare sunt cu 20-60% mai mari decât cele ale produselor convenţionale. (2007) de la Universitatea din Michigan. dar mai ales râmele principalul indicator al vieţii biologice din sol) doar 1 %. Numai în felul acesta se vor putea reduce input-urile energetice. 10% rădăcini de plante şi 5% flora şi fauna solului. În ultimii ani s-au înființat. Badgley și colab. cu cel ecologic (293 de comparații din diferite țări ale lumii) ajung la concluzia că producția în sistemul ecologic reprezintă 96% din producția agriculturii convenționale. Tot mai mulţi medici susţin că nu se poate concepe sănătatea unei naţiuni în afara sistemului de agricultură biologică. Se vor planta perdele de protecţie.3). B. magazine specializate pentru vânzarea produselor ecologice. La prețurile foarte convenabile se mai adaugă subvenţiile primite de la stat. 7% substanţe organice. uniuni. iar biodiversitatea va fi conservată.ro).2. intens chimizată.) Ameliorarea solului Măsurile de ameliorare a solului în agricultura biologică vizează sporirea fertilităţii naturale și creşterea activităţii biologice din sol. iar fauna (protozoare. ceea ce înseamnă consumuri energetice suplimentare. cârtiţe. nematode. microflora (bacterii. cu privire la securitatea alimentară a planetei. culturile agricole se vor amplasa acolo unde găsesc cele mai potrivite condiții naturale de creștere și dezvoltare. al condițiilor în care se cultivă plantele şi al adăposturilor unde se cresc animalele. Trecerea de la agricultura convenţională. care asigură controlul permanent al calităţii produselor. în funcţie de o serie de factori. în care grija față de sol și față de mediu este primordială. Elemente componente ale agriculturii ecologice a. Din acest 5%.) Studiul şi ameliorarea condițiilor locale de mediu În preajma fermei ecologice. Vor fi construite cuiburi pentru păsări şi ascunzişuri pentru reptile şi arici. Au luat fiinţă în domeniu multe asociaţii. Aceasta este denumită perioadă de conversie.

prevăzute în legislație. Cercetările efectuate în diferite țări arată că. d). Pentru evitarea erorilor de supradozaj a azotului. alternarea monocotiledonatelor cu dicotiledonate.Completarea necesarului de microelemente. Ca și îngrășăminte minerale se utilizează făina de rocă din bazalt.) Sămânţa şi materialul săditor 132 . . alternarea speciilor care îmbogăţesc solul în azot cu cele care îl sărăcesc. îngrăşăminte verzi. cultura de soia poate aduce un aport de azot biologic de 50-150 kg la hectar. e. La aplicarea îngrăşămintelor în agricultura ecologică se pornește de la premisa că aplicarea lor mai deasă şi în cantităţi mici este mai eficientă. Îngrăşămintele organice folosite în agricultura biologică sunt gunoiul de grajd. Asolamentul În cadrul unei ferme ecologice. În stabilirea asolamentului se va ține seamă de o serie de criterii: alegerea terenului în funcție de pretențiile plantei de cultură.Pentru diminuarea riscului de eroziune a solului. prin folosirea de agregate uşoare și prin practicarea unui minimum de lucrări ale terenului. culturi succesive. care să permită valorificarea corespunzătoare a elementelor nutritive din sol de către plantele de cultură şi creşterea capacităţii de tamponare a solului. fecalelor. greu solubile și trebuie să fie admise de legislație pentru acest tip de agricultură. sparcetă și măzăriche pot înlocui 20 de tone de gunoi de grajd sau 250 kg NPK la hectar.. plantele cu înrădăcinare adâncă vor alternate cu cele care au înrădăcinare superficială. revenirea speciilor cu paraziți comuni pe aceeași parcelă după un anumit număr de ani. Gunoiul de grajd se va completa cu îngrăşăminte verzi și plante leguminoase. Paiele cumpărate de la alte întreprinderi. granit.Evitarea compactării solului. nu trebuie să fi fost tratate cu regulatori de creştere. iar îngrășămintele verzi din lupin. Principalele măsuri de ameliorare a solului în direcţia celor amintite mai sus sunt: . agricultură organică. chiar și în cazul fertilizanților organici. de exemplu. In agricultura ecologică nu este permisă utilizarea îngrășămintelor chimice dar nici a urinei. anglo-saxonii au denumit aceste sisteme de cultură. ca şi cele din producţie proprie. . Utilizarea îngrăşămintelor minerale se va face numai în completarea celor organice. Pentru corectarea pH-ului se vor folosi amendamente admise de legislație pentru agricultura organică.Administrarea sistematică de gunoi de grajd . datorită avantajelor cunoscute: menţinerea fertilității solului.) Folosirea îngrăşămintelor Ingrăşămintele organice constituie cheia de boltă a agriculturii ecologice și este de preferat ca ele să provină din resurse proprii. succesiunea culturilor în timp și spațiu este o verigă tehnologică hotărâtoare. . se va face prin administrarea de făină de rocă odată cu gunoiul de grajd. a gunoiului de pasăre. acesta va fi menținut acoperit cu vegetaţie tot timpul anului prin: culturi intercalate. Pentru a evidenția importanța deosebită a substanței organice din sol pentru plantă. Utilizarea îngrășămintelor chimice este interzisă.nu putem vorbi de o agricultură sănătoasă și durabilă și cu atât mai puțin de agricultură ecologică. concomitent cu reducerea rezervelor biologice ale paraziților etc. utilizarea pe scară largă a culturilor intercalate şi succesive. sporirea rezistenţei plantelor la boli şi dăunători. proaspăt sau fermentat și îngrăşămintele verzi.cel mai important îngrăşământ şi ameliorator de sol din agricultura biologică. Gunoiul proaspăt se administrează toamna sau iarna. . Acestea sunt naturale. nămolului de la staţiile de epurare şi a composturilor menajere. c.Menținerea pH-ului solului in limite optime (6-7). tufuri vulcanice. se vor calcula cu atenţie dozele optime. Solul se va lucra numai la umiditatea optimă. Pregătirea îngrăşămintelor organice se face după reţete speciale. mulcire etc.

la gărgărița florilor de măr (Anthonomus pomorum). Exemplu: 133 . paraziții nu se „stârpesc".). instalarea de capcane cleioase. fertilizarea organo . muştei morcovului şi a musculitei albe. scuturarea pomilor (dimineaţa) și strângerea gândacilor pe folii de polietilenă. Metode curative de combatere Se vor folosi numai după epuizarea celor preventive. instalarea de curse mecanice pentru şoareci şi şobolani. se interzice utilizarea pesticidelor de sinteză chimică. pH-ul. dăunători. Mai întâi se va recurge la metodele curative mai „blânde" (cu impact minim asupra mediului). strângerea plantelor bolnave. dar netratat chimic. impotriva muştei cireşelor.) Controlul bolilor şi al dăunătorilor In agricultura ecologică. iradierea sau tratarea acestora cu microunde. toamna şi primăvara. se poate folosi însă și material biologic convențional. succesive şi ale celor acoperitoare de sol. f. igiena fitosanitară. În anumite circumstanțe. apoi se va trece la cele cu efect de omorâre. împotriva lor nu se „luptă" (nu se declară război). Este admisă înmulţirea plantelor obținute „in vitro". strângerea cuiburilor de omizi. strivirea ouălor sau chiar a unor omizi. Se interzice tratarea chimică a seminţelor. La tratarea seminţelor se vor utiliza doar produse fitofarmaceutice admise în anexele actelor normative privitoare la agricultura ecologică. strângerea fructelor mumifiate. preparate care protejează sau fortifică plantele împotriva atacului unor boli. lucrările de ameliorare a solului care vizează: humusul. sămânţa şi materialul săditor trebuie să provină din întreprinderi biologice certificate. instalarea de inele cleioase sau brâie-capcană în pomicultură. strângerea zilnică a fructelor căzute. de culoare galbenă. Toate preparatele fitofarmaceutice admise în agricultura biologică sunt menţionate în anexele speciale ale actelor normative care reglementează agricultura ecologică. cunoaşterea faunei folositoare de pe cuprinsul fermei şi protejarea acesteia prin perdele de protecţie. structura. se pot obține rezultate foarte bune. opărirea sau utilizarea acestora pentru distilat sau pentru hrana porcilor. Pentru controlul paraziților în agricultura biologică.) și distrugerea lor prin ardere. răzuirea scoarţei pomilor deasupra unor folii și arderea ei. utilizarea celor mai rezistente specii şi soiuri la factorii de stres abiotici și biotici (boli. văruirea pomilor de două ori pe an. activitatea biologică. ger.minerală echilibrată care va mări rezistența fiziologică a plantelor la boli și dăunători. cu multe leguminoase. tăierea unor părţi din planta atacată (făinare. Metode preventive Ca și în medicina veterinară și umană. Mijloace fizico-mecanice strângerea unor dăunători şi opărirea acestora (limacşi. gândaci). secetă etc. semănatul sau plantatul la epoca optimă. focul bacterian al rozaceelor etc. asolament armonios. păduchi. de exemplu. ci ei se controlează. cuiburi pentru păsări. adăposturi etc. ca sperietori împotriva păsărilor. metodele preventive sunt cele mai importante. Le menţionăm pe cele de bază: alegerea terenului în funcție de pretențiile plantei de cultură.În principiu. sau plase. practicarea culturilor asociate. instalarea de benzi argintii. cel mult se combat.). Nu este permisă folosirea de seminţe sau material săditor modificat genetic.

cu preparate obţinute din anumite microorganisme vii (virusuri. eficace. dacă acestea din urmă nu dăunează. folosirea mijloacelor microbiologice de combatere. țesături etc. în beciuri şi depozite. În Statele Unite s-a elaborat Programul Național Organic. când plantele sunt sensibile la îmburuienare. omizilor. Cultura fiind mai avansată în creștere va fi întotdeauna mai rezistentă. levănţică. folosirea insectelor utile crescute în condiții artificiale și lansarea lor în cultură.). Exemplu: piretrina (insecticid natural extras din anumite varietăţi de crizanteme).permanganatul de potasiu.. utilizarea răsadului în locul semănatului direct acolo unde este posibil. C. viespi parazite etc. buruienile pot fi folosite sub diferite forme (hrană. fructe tuberculi ş. Măsurile preventive de combatere a buruienilor constau în: alegerea soiurilor (soiuri cu dezvoltare rapidă). preparate care îndepărtează dăunătorii. în sol. 2005]. Constau în combaterea unor dăunători. În Europa. celuloză. înființarea de culturi intercalate care acoperă bine solul și împiedică germinarea și dezvoltarea buruienilor etc. buruienile nu trebuie să ajungă la fructificare. Sunt moderne. distrugerea virusurilor prin termoterapie etc. dar încă destul de scumpe. În plus. bacterii. dar ulterior plantele de cultură pot coexista cu buruienile. acarieni prădători. ci printr-un complex de măsuri.) Controlul buruienilor Buruienile nu trebuie privite numai ca și concurente ale plantelor de cultură. Prezența buruienilor tinere poate fi benefică prin faptul că diminuează spălarea azotului și contribuie la solubilizarea acestuia.. bazele agriculturii și producției ecologice au fost puse prin Reglementarea Consiliului Europei (CE) nr. salvie. instalarea de capcane feromonale. [Morar și colab. în relația cu buruienile). alegerea parcelelor (vor fi evitate parcelele puternic îmburuienate pentru înființarea de culturi cu rezistență scăzută în competiția cu buruienile). Exemplu: alaunul (piatra acră) care diluată în apă fierbinte (0. refugiu) de către paraziții și prădătorii naturali ai insectelor fitofage. înmulţirea plantelor prin culturi de meristeme. 2902/1991 din 24 iunie 1991 privind metoda de producție agricolă 134 . buruienile vor fi mai sensibile dacă sunt în stadiul de răsărire. cimbru.a. Este foarte important ca planta de cultură să fie întotdeauna înaintea buruienilor.4%) şi aplicată pe plante are efect repelent asupra păduchilor de frunză timp de 2-3 luni. Menținerea gradului de îmburuienare sub pragul economic de dăunare în agricultura ecologică nu se poate face printr-o singură metodă. preparate care omoară dăunătorii (insecticide). trandafiri etc. ciuperci). sănătoase și cu principii nutritive superioare. eficient în combaterea făinării la viţa-de-vie. capcanele se strâng şi se opăresc.). Desigur că. pe sol. Buruienile vor fi combătute în primele faze de vegetație. asolamentul (alternarea buruienilor puternic competitive cu cele slab competitive. îmbunătățește structura solului. Mijloace biologice („viu contra viu"). numită şi combatere biologică semănarea sau plantarea de plante care îndepărtează sau reduc atacul unor boli sau dăunători (usturoi. mulcirea solului (se pot utiliza diverse materiale: hârtie. atragerea animalelor şi insectelor folositoare prin crearea unor condiţii bune de hrană şi adăpost: buburuze. g. în timp ce. folie. crăiţe. ceapă. nepoluate. Mijloace biotehnice instalarea de capcane biologice: părţi de plante.. Reglementări internaționale și naționale privind producția agricolă ecologică Statele cu agricultură avansată acordă importanță deosebită producției organice. ţelină etc. împiedicarea fructificării și diseminării buruienilor. mentă. pelin. pătrunjel. Controlul buruienilor în agricultura ecologică se bazează pe metodele preventive. conduraşi. împiedică eroziunea solului și reglează balanța hidrică a acestuia. păduchilor ţestoşi și lânoşi etc. săpunul de potasiu (1-3%) utilizat în combaterea acarienilor.

1804 din 19 iulie 1999 de completare a Regulamentului (CEE) nr.doi ani. 2092/91 privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare. normelor metodologice referitoare la aceste aspecte. pentru animale de lapte . Pe baza legislației europene. alimentaţiei şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. . Încheierea unui contract cu un organism de inspecție și certificare aprobat de Ministerul 135 .ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare și prin Reglementarea CE nr. legilor.2007 pentru aprobarea Regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică.G nr. Pe etichetă se vor face următoarele mențiuni: modul de producție (exemplu: „produs obținut din agricultură ecologică”). 417/110/2002 modificat prin ORDINUL nr. La acestea se adaugă reglementările Federației Internaționale a Mișcărilor pentru Agricultura Organică (IFOAM). pentru păsări pentru producția de ouă 10 săptămâni (păsări pentru producția de carne cumpărate la vârsta de trei zile).șase luni.un an. autorii recomandă următorii pași pentru agricultorii care vor să treacă la sistemul ecologic de agricultură.O. alimentației și pădurilor și ale președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. sigla “ae” care reprezentă garanția că produsul este obținut prin agricultură ecologică. . Trecerea de la agricultura convențională la cea ecologică se face prin parcurgerea unei perioade de conversie necesară adaptării managementului fermei la regulile de producție ecologică. pentru a include producția animală. pentru rumegătoare mici și porci . prin completarea fișelor de înregistrare.Norma metodologică din 13 septembrie 2001 de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. a oficiilor județene ale Agenției Naționale de Consultanță Agricolă (ANCA). 34/2000 modificată prin ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. în conformitate cu legislația în vigoare. importator. În această lucrare nu voi detalia conținutul reglementărilor.Ordonanța Guvernului României nr. 317/190 din 28 iunie 2006 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii. pentru pajiști și culturi furajere . Această perioadă variază de la șase săptămâni la păsările pentru producția de ouă până la trei ani pentru culturi perene și plantații. 417/110/20024 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice.un an. pentru albine . 62 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. procesator. .O.șase luni. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice. Pentru culturile de câmp anuale perioada de conversie este de doi ani. Informarea se poate face prin intermediul direcțiilor județene pentru agricultură și dezvoltare rurală (DADR). Pentru o bună informare a consumatorului. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice. producția și agricultura ecologică din România este oficializată prin: . Respectarea regulilor și principiilor agriculturii ecologice. În lucrarea “Fermier în Europa – perspective ale satului românesc în Uniunea Europeană” editată de Ministerul Integrării Europene.U. . distribuitor sau comerciant la DADR din județul unde se află unitatea/ferma. permit obținerea certificatului de produs ecologic.ORDIN nr. pentru vitele de carne .ORDIN nr. numele și codul organismului de inspecție și certificare care a efectuat controlul unității și a eliberat certificatul de produs ecologic. ele fiind supuse permanentelor schimbări. de la Federația Națională pentru Agricultură Ecologică (FNAE) și de la asociațiile de producători de agricultură ecologică. . Acest certificat se eliberează de către organisme de inspecție și certificare înființate în acest scop. 34/2000. Consider că acest curs trebuie să prezinte sumar aspectele practice legate de etapele pe care trebuie să le parcurgă agricultorul pentru a face producție ecologică. de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare şi de supraveghere a activităţii organismelor de control. 219 din 21.03. ordonanțelor de urgență. 417/2002 și 110/2002 ale ministrului agriculturii.M nr. Înregistrarea activității ca producător. 688 din 9 august 2007 pentru aprobarea Regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare. etichetarea produselor agroalimentare ecologice se face conform Ordinelor comune nr.

Cele mai mari țări cultivatoare sunt Australia/Oceania (39%) urmată de Europa (21 %)..8 bilioane $. În Republica Slovacia fermele ecologice ocupau 14. pesticidele și ingredientele care pot fi utilizate în agricultura ecologică se regăsesc în Anexa nr. momentele importante ale evoluției agriculturii ecologice sunt următoarele: . iar până în 2008 se preconizează ca din bugetul de cercetare din domeniul agriculturii.ro. care nu apar în această listă este interzisă. la 166. Organizarea comercializării produselor ecologice. acest tip de agricultură a cunoscut o dinamică deosebită. suprafața certificată pentru agricultura ecologică a crescut de la 1. cele mai mari consumatoare de produse organice fiind Europa și America de Nord [124]. Evident că această evoluție este în strânsă corelație cu cererea consumatorilor. În Olanda suprafețele cu management ecologic ocupă 48.2004 – Organisme de inspecție românești . într-un singur an de zile (2005) suprafețele cultivate ecologic au crescut cu cinci milioane de hectare. D.Agriculturii Pădurilor și Dezvoltării Rurale. Bioagricultorul se va adresa firmelor care au ca și obiect de activitate comercializarea acestor produse și își va afișa oferta pe site-ul www. În România. America Latină (20%). valoarea de piață a produselor organice era de 27. se cultivau 31 de milioane de hectare în sistem ecologic.000 ha. Utilizarea organismelor modificate genetic (OMG) nu este permisă în aceste sisteme de agricultură.1997 – Asociația.G nr.2002 – Federația Natională de Agricultura Ecologică . numărul operatorilor de agricultură ecologică din România era de 129 de societăți și persoane fizice (68 – producția vegetală. pe 11% din suprafața agricolă a țării se practică agricultură ecologică.U.38/2001 . cu filiale/sucursale pe teritoriul României aprobate de MADR. Aceste date confirmă trendul ascendent al producției organice. Procedura de înregistrare a producătorilor din agricultura ecologică este reglementată în Ordinul Ministrului nr. În anul 2007. Aceleași instituții precizează că.81% din suprafața agricolă).016 ha în 2006 (6%). În Letonia. Suprafețele cultivate după model ecologic au crescut de aproape 100 de ori. America de Nord (4 %) și Africa (3 %). 19 – producția zootehnică. aprobata prin Legea nr. conform datelor furnizate de IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements). 2007]. au fost o serie de prelegeri cu privire la situația agriculturii ecologice în diferite țări europene.000 hectare. atât pe plan mondial cât și în România.2003 – Legislație națională armonizată cu legislația comunitară . Efectivele de vaci de lapte în agricultura ecologică au crescut de aproape 100 de ori. 41 – crescători de albine și un importator). iar în anul 2006 – 121.Bioterra” .2005 – Sprijin pentru agricultura ecologică .2000 – O.1992 – Primul poligon de agricultură ecologică . Conform Ministerului Agriculturii. 34 / 2000.773 hectare în 1991. Evoluția agriculturii ecologice în lume și în România De la apariția legislației internaționale și naționale cu privire la agricultura ecologică. În anul 2004.2006 – Sigla . Folosirea altor produse. Pe termen lung (anul 2013) se preconizează ca agricultura ecologică să se extindă la 754.426 ha în 1998 la 150.. cu ocazia celei de-a VIII-a Conferință a Asociației Bioterra de la Cluj-Napoca.08% [Aldescu. FiBL (Research Institute of Organic Agriculture) și SÖL (Stiftung Ökologie & Landbau).5%). 2 a HG 917/2001.438 ha în anul 2000. iar la bovine și caprine de la 1. Îngrășămintele. de la 10.ae” În anul 2003. 136 . adică 1. în România funcționau 14 organisme de inspecție și certificare din state membre ale UE. 527/2003. Pe plan mondial.2001 – Birou de agricultură ecologică . în anul 2006.955 hectare (5.500 în 2007.000 ha (2.700 în 2000 la 96.agricultura-ecologica. respectiv 5. În Elveția. În anul 2007.200 în anul 2007. Asia (13%).8% din suprafața agricolă a țării.500 ha în 2007. obiectivul pentru anul 2008 este ca suprafața cu management ecologic să ajungă la 225. de la 17. 10% să fie cheltuit pe sectorul ecologic.

Poluarea este fenomenul de apariţie a factorilor menţionaţi anterior şi de producere a dezechilibrelor ecologice. In realitate agresiunea omului depăşeşte mult sfera poluării şi de aceea este mai corect să vorbim de căi diferite de deteriorare a mediului. La aceasta trebuie adăugate o serie de alte căi de deteriorare.) fie produşilor toxici rezultaţi din prelucrarea substanţelor menţionate anterior (CO 2 . hidrocarburi etc). zgomote etc . Substante poluante Ca substanţe poluante pot fi considerate: a. Factorii poluanţi pot fi clasificaţi astfel: . Ca atare. Clasificarea poluării După natura poluantului. . detergenţii. particule solide. întâlnim: 137 . asupra complexelor de ecosisteme şi cu atât mai mult asupra ecosferei luată în ansamblu. sulfuri. Aceasta se datorează fie exploatării intensive a rezervelor minerale şi energetice din subsol şi punerii lor în circulaţie (petrolui. cum sunt: erbicidele.2. care degradează componentele nevii ale mediului.factori chimici: compuşi chimici naturali sau artificiali. Poluant. ca : extragerea din ecosisteme a unor componenti abiotici sau biologici. aceste căi de deteriorare nu acţionează separat în timp şi spaţiu. Poluant. Poluare.1. substanţele radioactive etc. insecticidele. provocând dezechilibre ecologice. Poluarea este una din ele. asupra ecosistemului întreg.) Substanţele care se găseau cândva în mici cantităţi în natură însă acum se află întrun procent mai mare.factori biologici sau genetici: specii de plante şi animale. ci de cele mai multe ori agresiunea se exercită simultan asupra diferitelor componente ale unui ecosistem. desfăşurarea unor activităţi generale ale omului afectând în diferite moduri cele mai variate ecosisteme. cărbunele. b. a structurii trofice. a productivităţii biologice. reprezintă factorul produs de om sau de fenomene naturale cu acţiune toxică asupra organismelor. freonii etc. Vom examina pe rând aceste diferite căi de deteriorare a mediului si a căilor de protecţie.floristice sau faunistice care duc la schimbarea echilibrelor ecologice. NH 3..) Substanţe noi apărute prin sinteze chimice.factori fizici: radiaţii ionizante. vorbind despre impactul omului asupra mediului înconjurător.PARTEA a III-a DETERIORAREA SI PROTECŢIA MEDIULUI Capitolul 10 DETERIORAREA ECOSISTEMELOR PRIN POLUARE De cele mai multe ori. modificări ale unor întregi biomi prin mari construcţii sau lucrări hidrotehnice sau hidroameliorative. 10. Substanţe poluante Incepând cu primele civilizaţii urbane. se fac referiri la poluare. 10. nu însă inainte de a atrage atenţia că. . introducerea de elemente biologice . a apărut şi in tervenţia brutală în mediu a omului prin exploatarea neraţională a terenurilor şi a alterării mediului înconjurător prin poluanţi proveniţi din activitatea umană. orice factor util care depăşeşte optimul devine poluant.

. se datorează arderii incomplete a carburanţilor cu efecte cancerigene. gaze şi vapori purtate de curenţi până la mari depărtări de la locul emiterii (30-50 km în stratosferă). a circulaţiei rutiere. praful de la fabricile de ciment. 10. având ca surse: a.). B. produsă de ionii unor metale grele. NH3. cu efecte toxice asupra plantelor producând leziuni foliare la conifere sau la specii foioase (plop. sub formă de frunze moarte. 1 . H2S) care impurifică aerul. e. iar creşterea concentraţiei peste 2-3% îl face toxic pentru om. poluanţii din aer sunt de două feluri: poluanţi gazoşi şi solizi. unele fiind rezultatul unor activităţi umane din ce în ce mai extinse şi răspândite în ultima perioadă de timp. tei.) cutremurelet produc perturbaţii atmosferice şi mari cantităţi de impurităţi provenite din sol sunt deplasate la mari distanţe odată cu curenţii de aer formaţi. praf etc. Poluarea aerului este mai puternică în mediul urban iar aici în anumite zone industriale unde producerea de noxe este sporită.3. f. Oxidul de carbon are o acţiune asfixiantă asupra organismului datorită formării carboxihemoglobinei..A. rezultat din arderea combustibililor fosili şi din industria metalurgică. ce elimină particule solide. cadavre etc. formează o pulbere cosmică de 100 tone pe tot globul. a celulozei şi hârtiei. Concentraţia maximă normală de CO2. cu creşterea producţiei industriale.) eroziunea solului. deşeuri. Creşterea concentraţiei poate provoca schimbări dăunătoare la nivelul creierului dar principalul efect îl constituie "efectul de seră". datorată acţiunii vântului şi a ploilor. . păcură şi gaze. 3 . petrochimică. incendiile etc. Aceasta poate fi: . produsă de zgomot (poluare sonoră). După mediul în care acţionează poluanţii întâlnim: poluarea aerului. oţelului. ce reprezintă o impurificare a mediului sub influenţa factorilor naturali. Poluare artificială. arderea deşeurilor. .) cometele şi meteoriţii.oxidul de carbon (CO). produsă de substanţe radioactive (poluare radioactivă) produsă de apă caldă. admisă în atmosferă este de 0 .fizică. d. mesteacăn etc. incălzit etc. altele se datorează unor condiţii naturale. . c. Substanţele poluante sunt rezultate din arderea combustibililor. excepţie face praful cosmic contaminat radioactiv. Are o acţiune redusă asupra organismului. Poluarea aerului Poluarea aerului are numeroase cauze.vulcanii. Poluare naturală. cu apariţia deşeurilor menajere etc. eutrofizarea apelor. .) reziduurile vegetale şi animale.).). Prin eroziunea eoliană se elimină în atmosferă cantităţi variabile de pulbere de praf ce sunt purtate de vânt la mii de kilometri. degajând în atmosferă mari cantităţi de fum şi bioxid de carrbon. industria fierului. gaze din industria chimică etc. In funcţie de starea lor de agregare. Poluanţii gazoşi Acest tip de poluanţi reprezintă 90% din masa totală a poluanţilor emişi în atmosferă şi din această categorie fac parte: .degajă prin descompunere o serie de substanţe gazoase (CO2. Acest tip de poluare a luat o mare amploare.hidrocarburile. dejecţii. pesticide.bioxidul de sulf (SO2). b.chimică produsă de compuşi gazoşi din industrie. Principalele surse generatoare de CO sunt: centralele electrice pe cărbune. solului şi apei. 1 0 . detergenţi. este cel mai răspândit poluant atmosferic. motoarele cu ardere internă (58% din total). 3 mg/mc de aer. odată cu apariţia civilizaţiei moderne. Principalele surse antropice de CO2 sunt diferitele procese de combustie în întreprinderi şi arderile directe în atmosferă (incendii.biologică. rezultă din infestarea mediului cu agenţi patogeni şi germeni proveniţi din fermentaţii.hidrogenul sulfurat (H2S) se datorează fermentaţiilor anaerobe produse de sulfobacterii sau în 138 . a apărut sub influenţa factorului antropic. bioxidul de carbon (CO2). ca urmare a combinării cu hemoglobina din sânge.) focul degradează calitativ şi cantitativ ecosistemele.

compuşii azotului. ninsoare. industria chimică (fabrici de îngrăşăminte cu azot.6. K. frecvenţa expunerii. aparatul circulator şi sângele. pot fi transportate de vânturile dominante la distanţe mai mici sau mai mari. farmaceutică. S. alte substanţe ajung la structuri mai puţin stabile şi reactive după ani de zile (CO = 3 ani. În 1952. la pierderi de humus. rezultată în urma reacţiilor chimice dintre razele solare catalizatoare şi diferiţi poluanţi. la inhibarea fenomenelor de nitrificare din sol etc. c. Influenţa ploilor acide asupra plantelor Frunzele pot fi puternic afectate prin deteriorarea stratului de ceară şi a epidermei sau prin extracţia şi spălarea elementelor nutritive. în urma activităţilor industriale.industria chimică. Creşte deci conţinutul apei lacurilor şi a sedimentelor în aceste substanţe.3. b. din cauza smogului s-au înregistrat 4000 de decese în 4 zile. când poluanţii stocaţi în zăpada sunt cedaţi în prima faza a topirii zăpezii. arderea combustibililor fosili. brumă sau prafuri acide). Provoacă iritaţia mucoaselor la om şi animale iar la plante leziuni şi arsuri. la Londra. Apele afectate de depuneri acide pot avea drept efect dizolvarea unor toxine insolubile în apă aflate în bazinele şi reţelele de aducţiune a apei potabile. Răspunsul frunzei la acţiunea ploilor acide depinde de: durata expunerii.6. urmată de distrugerea celulelor palisadice şi în final ambele suprafeţe ale frunzei sunt afectate. căzând apoi pe sol sub formă de precipitaţii (ploaie. NH3. apoi a celulelor epidermei de pe suprafaţa superioară a frunzei. Dioxidul de azot (NO2) este de circa patru ori mai toxic decât monoxidul (NO). de fabricare a HN03). Dacă posibilitatea de tamponare a solului este prea mică pentru a neutraliza aciditatea ploilor va avea loc o acidifiere a apelor freatice. Persistenţa în atmosferă a unor poluanţi variază între limite foarte largi. transporturi. dintre care N02 este cel mai periculos poluant provenit din motoarele cu ardere internă şi automobile. NO. Ploile acide Poluarea atmosferică cea mai gravă se manifestă sub formă de ploi acide. N2O. a cursurilor de apă şi lacurilor. Influenţa ploilor acide asupra solului Ploile acide conduc la creşterea acidităţii totale a solului. Este un amestec de ceaţă şi fum şi provine din cuvintele englezeşti <<smoke>> şi <<fog>>. când precipitaţiile sunt mai frecvente şi primăvara. Astfel. N. în condiţiile unei atmosfere umede. Ploile acide sunt determinate de prezenţa în atmosferă a oxizilor de sulf şi azot (S02 şi N02). 139 . o diversitate de elemente nutritive pentru plante: Ca. la absorbţia unor macroelemente din sol.) Influenţa ploilor acide asupra apei Aciditatea apei este mai mare toamna. care în prezenţa vaporilor de apă şi sub influenţa radiaţiilor ultraviolete. în timp ce. În atmosferă apar şi procese de autoepurare (datorită factorilor meteorologici şi fenomenelor de sedimentare). Oxizii de azot pot produce efecte toxice asupra plantelor şi animalelor. compuşii pe bază de sulf şi azot (SO2. hidrocarburi = 16 ani) "Smog-ul" este o ceaţă albăstruie. prezenţa acestor metale toxice aflate în bazinele şi reţelele de aducţiune a apei potabile poate dăuna grav sănătăţii populaţiei.2. Precipitaţiile acide sunt considerate cele în care apa are un pH sub 5. pH-ul normal al apei de ploaie "necontaminată" este considerat 5. iar fenomenele meteorologice nu sunt modificate antropic. Ploile acide conţin. coloranţilor e t c . Acesta afectează sistemul nervos. P precum şi o varietate de molecule organice şi produse ale industriei chimice. însă atâta timp cât cantităţile de poluanţi se înscriu în limite rezonabile. de asemenea. se transformă în acizi foarte toxici (acidul sulfuric şi acidul azotic). ajunse în atmosferă. Contactul ploii acide cu frunza conduce la distrugerea cuticulei. H2S) persistă în atmosferă câteva zile (1-5 zile). CO2 = 4 ani. 10. Apa de ploaie este uşor acidă din cauză cauza acidului carbonic (rezultat din combinarea CO2) dizolvat în ea. . NO2. a. Aceste substanţe.

la 140 . Cercetările recente au demonstrat că deasupra Antarcticii stratul a fost distrus în proporţie de aproape 40 % iar deasupra Statelor Unite se apreciază că grosimea stratului s-a diminuat cu 2. Clorul poate fi eliminat în atmosferă sub formă de CFC (clorofluorocarburi) utilizate ca solvenţi industriali. ratificat de 150 de ţări. O subţiere cu l % a stratului poate avea drept urmare o creştere cu 2% a intensităţii radiaţiei solare ultraviolete ajunsă la suprafaţa solului: rezultatul poate consta într-o creştere cu 5-7% a incidenţei cancerului de piele. În atmosferă. în principiu.4.o formă molecutară de oxigen cu o mare capacitate de oxidare) este localizat în atmosferă la o altitudine de 10-15 km. ca urmare a activităţilor industriale. Pericolul de distrugere a stratulur de ozon. Efecte vizibil negative asupra creşterii plantelor se obţin când vegetaţia este expusă la ploi cu pH sub 4. e. intensitatea ploii. în refrigeratoare. Deteriorarea stratului de ozon Stratul de ozon (O3 . construcţii de piatră etc. Influenţând nefavorabil fotosinteza plantelor terestre afectează direct producţia primară şi în consecinţă producţia de alimente. 10. atât cele acvatice (în felul acesta diminuând producţia de peşte). procesele prin care ozonul se distruge şi cele prin care ozonul se reface sunt într-un relativ echilibru. In ultimele decenii însă.3 până la 6%. Astfel. Sensibile la efectul ploilor acide sunt în general culturile legumicole şi sfecla de zahăr. în mod direct asupra frunzei arborilor şi în mod indirect prin modificarea calităţii solului din care arborii îşi extrag substanţele nutritive. în sprayuri. mai rece decât suprafata Pământului. şi sub formă de teraclorură de carbon (solvent industrial).intervalul dintre ploi.3. o parte din radiaţia infraroşie emisă de suprafaţa terestră este absorbită de către componenţii naturali ai Atmosferei. Posibilităţile de protecţie a plantelor împotriva ploilor acide sunt reduse. El este important din punct de vedere ecologic prin funcţia de protecţie împotriva excesului de radiaţii ultraviolete. cauza o creştere a incidenţei cataractelor şi o slăbire generală a sistemului imunitar al organismului Fluxul mai intens de radiaţie ultravioletă poate afecta şi lanţurile trofice. Ploile acide au de asemenea o influenţă negativă şi asupra pădurilor. 10. în atmosferă sunt eliminate gaze care perturbă acest echilibru. efect nefavorabil asupra stratului de ozon au şi oxizii de azot NOx (produşi rezultaţi din arderea combustibililor fosili). conform prevederilor căruia statele semnatare se obligă ca în viitorul apropiat să reducă cantitatea de CFC eliminată în atmosferă.) Influenţa ploilor acide asupra ecosistemelor acvatice Flora şi fauna acvatice sunt foarte sensibile la schimbarea pH-ului. Alături de substanţele clorurate. este in atenţia forurilor de decizie naţionale şi internaţionale. de asemenea. cu toate implicatiile lui. Expunerea prelungită la radiaţii ultraviolete de intensitate ridicată poate. După unele studii rezultă că solurile pădurilor de conifere sunt cele mai expuse. în condiţii normale.) Influenţa ploilor acide asupra diferitelor materiale. mai ales de către vaporii de apă şi de dioxidul de carbon din aer. De aceea se impune luarea unor măsuri de limitare la sursă a substanţelor acidifiante. Efectul de seră Se cunoaşte că Atmosfera este. d.3. cât şi cele terestre. Distrugerea stratului de ozon poate avea implicaţii importante asupra sănătăţii umane. cantitatea de ozon este relativ constantă. Depunerile acide au un efect puternic de corodare a diferitelor metale.3. Atmosfera. mărimea picăturilor. Alerta internaţională şi presiunea opiniei publice din diverse tări au avut drept urmare incheierea în anul 1987 a Protocolului de la Montreal. Principalul element chimic care intervine în oxidarea şi distrugerea moleculei de ozon este clorul ajuns în stratosferă care “sparge” moleculele de ozon.

înlocuirea sau reducerea a cât mai mult posibil a transportului auto prin transportul cu trenul. din care o parte va fi îndreptată spre Pământ. pe plan mondial. această încălzire nu poate fi imputată numai bioxidului de carbon şi celorlalte gaze menţionate.. 10. în absenţa acestui efect. va emite un flux radiativ. şi bacteriologică diferite faţă de apa prelevată. chimice şi biologice ale acesteia produsă direct sau indirect de activităţi umane sau de procesele naturale care o fac improprie pentru folosirea normală. începând cu sfârşitul secolulului al XIX-lea. Analiza pe termen lung a procesului de încălzire globală. arată o încălzire. a mareelor etc. pe baza datelor referitoare la temperatura medie anuală a ultimilor 100 de ani. Poluarea apei 10. Desigur.4.5. După provenienţă apele uzate pot fi împărţite astfel: 141 . 10. înlocuirea materialelor energofage în sensul că prin reducerea consumului de combustibili fosili să se diminueze şi poluarea aerului.6oC. creşterea temperaturii va determina şi modificări ale vegetaţiei. ar avea o temperatură mai mică cu 33oC (-18oC în loc de 15oC). efectul de seră s-a intensificat în ultimul secol.3. prin poluare se înţelege alterarea calităţilor fizice. creşterea nivelului mărilor şi oceanelor. extinderea folosirii procedeelor care asigură reducerea poluării în cazul utilizării cărbunilor ca sursa de energie. Perturbarea bilanţului radiativ a fost numită impuls radiativ care poate fi pozitiv. al XIX-lea. în scopurile în care această folosire era posibilă înainte de a interveni alterarea. chimică. generând efectul de seră natural. Datorită efectului de seră natural se produce încălzirea suprafeţei terestre şi a stratului de aer din vecinătate care. aplicarea de tehnologii nepoluante.rândul ei. Datorită activităţii antropice. industria o restituie în proporţie foarte mare. în special complexele zootehnice în timp ce la unităţile industriale trebuie să se evite eliminarea poluanţilor în atmosferă prin filtrarea aerului poluant şi nu prin mărirea înălţimii coşurilor de evacuare a gazelor poluante. utilizarea surselor nepoluante de energie. Prevenirea şi combaterea poluării aerului Dintre măsurile de prevenire şi combatere a poluării mediului enumerăm: întreţinerea şi supravegherea utilajelor din industrie cu scopul evitării pierderilor accidentale de substanţe toxice. buna funcţionare a motoarelor cu ardere internă. amplasarea întreprinderilor care poluează atmosfera la distanţa mai mari de localităţi. fapt ceea ce ar determina topirea gheţarilor şi. cum sunt: sursa eoliană. cu 0.4. când duce la creşterea temperaturii medii globale sau negativ când are efect invers. Apele restituite sunt "ape uzate" şi au o compoziţie fizică. Consumatorii de apă şi sursele de poluare ale apei Cerinţele cele mai mari pentru apă le au agricultura şi industria. Echilibrul radiativ al sistemului Pământ-Atmosferă se realizează atunci când răcirea rezultată prin emisiile de radiaţii IR (infrarosii) către spaţiu echilibrează energia netă primită de la Soare. In ceea ce priveşte apa. încălzirea globală actuală se desfăşoară şi pe fondul perioadei numite <<Încălzirea recentă>> care a început la jumătatea sec. cu menţiunea că în timp ce agricultura scoate din circuitul hidrologic local apa utilizată. iar altă parte se îndreaptă către spaţiu.1. apa mărilor şi oceanelor va acoperi suprafeţe tot mai mari de teren. Se apreciază că temperatura medie a aerului la suprafaţa pământului ar putea creşte. ca urmare. hidraulică. In consecinţă.

b. In funcţie de gradul de poluare.4. în care poluanţii sunt: resturi de furaje. microorganisme etc . acid azotic etc. uree. mezosaprobe (impurificate puternic până la moderat) şi oligosaprobe (considerate practic curate). în exces.) ape uzate industriale. ape uzate menajere. apele se grupează în trei categorii: polisaprobe (foarte puternic poluate).) Pesticidele Pesticidele prezintă toxicitate mare pentru om.4. b. detergenţilor.Poluanţi anorganici. dejecţii. în primul rând.). 10. zootehnie. aşternut. fabrici de zahăr) etc.) ape uzate din zootehnie. industriile petrochimică. şi se caracterizează prin existenţa microorganismelor patogene care găsesc condiţii mai bune în apele calde. floră şi faună.3. abatoare etc. Prin apă pot fi transmise boli bacteriene. . . amine. Ca produşi de descompunere a substanţelor organice rezultă fenoli. . însă pe măsură ce aplicarea îngrăşămintelor cu azot s-a intensificat. industriei clorosodice (în special cu săruri de NaCl). nitriţi. stătătoare. murdare. amoniac.Poluanţi organici. Aceaştia sunt specifici fabricilor de hârtie şi celuloză care poluează cantităţi mari de apă. săpun. Aceaştia sunt caracteristici. microorganisme etc. boli parazitare şi alte boli infecţioase. industria alimentară (fabrici de conserve. acid clorhidric. ajung în ape provocând poluări marcante.2. De asemenea. nitraţi. . în care poluanţii sunt: resturi alimentare.ape uzate de spălare şi transport. De asemenea. prin scurgerea de pe solele tratate. devin incompatibili cu viaţa.ape de răcire (poluantul este căldura). utilizarea corectă a pesticidelor.) Ingrăşămintele chimice Administrarea îngrăşămintelor chimice în mod abuziv şi incorect.Poluarea biologică rezultă din aglomerările umane (localităţi. Acest tip de poluanţi mai rezultă şi din industria petrolieră de extracţie şi industria petrochimică. împărţite în: . Poluarea apei prin produsele utilizate în agricultură a. Ele ajung în sursele de apă prin scurgerea apelor din industria pesticidelor. Principalii poluanţi ai apelor In ape poluanţii se găsesc sub formă de substanţe dizolvate sau în stare de dispersie şi sunt constituiţi din substanţe organice şi anorganice. Măsuri de prevenire a poluării surselor de apă cu pesticide constau în: delimitarea zonelor de protecţie sanitară de instalaţiile de apă şi interzicerea tratamentelor fitosanitare în această zonă. apele s-au îmbogăţit substanţial în nitraţi care. coloranţilor folosesc cantităţi mari de apă.a). medicamentelor. Poluanţii din aceste ape sunt în cantităţi mari iar unele dintre substanţe sunt toxice pentru diferite organisme. boli virotic e . dejecţii. sulful şi sulfatul de cupru mult folosiţi în viticultură pentru protecţia împotriva bolilor. detergenţi. Cercetările arată că un hectar de pământ cultivat pune la dispoziţia apelor care-1 traversează aproximativ 400 kg substanţe solubile pe an din care cel puţin 1 kg de azot. c. colectarea apelor de spălare de la aparatele şi recipientele în care au fost pesticide şi tratarea lor şi aerarea intensă a solurilor tratate pentru activarea degradării 142 . Din industria chimică anorganică rezultă acizi şi baze libere (acid sulfuric. Acest tip de poluanţi mai rezultă şi de la abatoare. 10. maselor plastice. provoacă grave fenomene de poluare a apelor subterane şi de suprafaţă. şantiere e t c ) . fibrelor sintetice. prin spălarea echipamentelor etc. . prin transportul de către curenţii de aer.ape provenite din secţiile de producţie.

Tot în această categorie sunt incluse deşeurile provenite din crescătorii intensive de animale precum şi din scurgerea unor mari cantităţi de detritus organic provenit din eroziunea solurilor. Eutrofizarea apelor Eutrofizarea este o formă a poluării ecosistemelor. iar bacteriile sulfat-reducătoare care-şi fac apariţia în aceste condiţii. Dacă aceste produse nu sunt folosite ca îngrăşământ şi sunt deversate direct. ape curgătoare) şi unele zone litorale marine. practic. al posibilităţilor de control al acestor surse. sau prin sistemele de drenaj al apelor de irigaţii.biochimice a pesticidelor şi producerea şi folosirea de pesticide cu toxicitatea redusă. ca urmare a activităţii umane. foarte atentă a resurselor. mai ales a apelor continentale stătătoare.4. In a doua categorie.) Gunoiul de grajd O tonă de gunoi de grajd produce în sol 100 kg humus şi aduce 3-5 kg azot. ele formează permanente izvoare de impurificare a apelor. Poluarea termică a apei Poluarea termică afectează mai ales ecosistemele acvatice continentale (lacuri. principali responsabili ai eutrofizării. În prima categorie intră în general apele care se scurg prin sisteme de canalizare — deci scurgeri din aşezări omeneşti. Din punct de vedere practic. Carenţa de oxigen duce la sărăcirea sau chiar dispariţia faunei bentonice şi la înlocuirea descompunătorilor aerobi prin cei anaerobi. În timp. 143 . în medie cu 8—11 °C (de la 5 la 18 °C) peste temperatura iniţială. de obicei este în cantităţi mici şi reprezintă factorul limitant al dezvoltării vegetaţiei). de infiltraţie. singura posibilitate de a reduce influenţa lor este o gospodărire raţională. a modului lor de funcţionare. ajungând în râuri sau în pânze freatice. ducând la imposibilitatea folosirii acestora pentru adăpat animalele precum şi la distrugerea faunei şi florei acvatice. 1-2 kg P205 şi 3-6 kg K2O. îngrăşăminte din care o parte importantă este dizolvată şi spălată prin ape de şiroire. intră în primul rând îngrăşămintele folosite în agricultură. aceste schimbări duc la transformarea completă a structurii ecosistemelor. În ultima vreme procesul s-a extins şi a început să afecteze şi unele bazine maritime. Sursa principală a poluării termice o reprezintă apele de răcire de la centralele termoelectrice şi atomoelectrice care utilizează presiunea aburului pentru punerea turbinelor în mişcare. care intoxică sedimentele şi apele de profunzime. Creşterea concentraţiei lor în apă determină o înmulţire rapidă a algelor iar în zonele litorale din lacuri şi în alte ape de adâncime mică — a macrofitelor acvatice. apoi azotul. 10. prin diverse procedee.4. ele pot fi împărţite în punctiforme şi difuze.4. Trecând prin sistemul tuburilor de răcire a aburilor apa se încălzeşte.5. Resturile plantelor se depun iar descompunerea lor de către organisme mineralizatoare duce la consumul şi adesea dispariţia (periodică sau permanentă) oxigenului în sedimente şi în straturile adânci ale apei. Mecanismul ecologic general al acestui proces este relativ simplu. prin introducerea unor cantităţi excesive de nutrienţi. se acumulează. sunt în primul rând fosforul (care în condiţii naturale. c. fără epurări prealabile. Apa de răcire este pompată dintr-un bazin natural (râu. la deteriorarea calităţii apei. degradarea biocenozelor. Substanţa organică depusă în cantităţi mari. din întreprinderi industriale. Nutrienţii. este degradată pe cale anaerobă doar parţial. Sursele de îmbogăţire a apelor cu nutrienţi sunt multiple. lac) şi deversată ulterior înapoi în bazin. Aceste surse pot fi mai uşor controlate prin tehnologii care să permită diminuarea cantităţilor de nutrienţi eliminaţi sau extragerea mai ales a fosforului şi azotului din apele deversate. a surselor difuze. duc la degajare de H 2 S. 10. Controlul acestor surse este dificil şi.

Grătarele fine separă. Creşterea temperaturii se produce cel mai mult în zona de deversare a apei de răcire. care au ca rezultat diminuarea conţinutului de poluanţi. În decantoarele primare. Deznisipatoarele asigură decantarea nisipului din apele reziduale pe fundul bazinelor precum şi separarea grăsimilor prin procedeul flotaţiei. La încălzirea până pe la 20°C. de unde este evacuat. deznisipatoarelor. Din aceste motive se produc schimbări în structura fitoplanctonului. compactează şi spală rejecţiile din apă mai mari de 10 mm. la animale poikiloterme acvatice. Prevenirea şi combaterea poluării apei Una din măsurile de prevenire sau limitare a poluării apelor constă în epurarea apelor uzate înainte de deversare în emisari. Nămolul fermentat îngroşat se pompează spre staţia de deshidratarea nămolului care este 144 . aceştia pot muri în masă. clorură ferică etc.6. decantoarelor etc. pe o distanţă variabilă. Substanţele acide sau bazice sunt neutralizate. Treapta chimică în care apa este tratată cu coagulanţi (sulfat de aluminiu. la o creştere chiar mică a temperaturii. Treapta biologică . Epurarea apelor reprezintă totalitatea tratamentelor aplicate. Din acest punct se creează o zonă cu gradient termic. pentru parcurgerea normală a ciclului vital are nevoie de o anumită sumă a temperaturilor zilnice eficiente. Scăderea biomasei de nevertebrate afectează semnificativ baza trofică a peştilor. De pildă. apa caldă se răspândeşte pe suprafaţa lacului pe o zonă destul de întinsă. deci la scurtarea ciclurilor vitale. Peştii fiind deosebit de sensibili la scăderea oxigenului. 10. Fiecare specie. care să nu provoace dezechilibre ecologice şi să nu poată stânjeni utilizările ulterioare. astfel încât cantităţile rămase să determine concentraţii mici în apele receptoare. Peştii mai sunt afectaţi şi de traumatismele mecanice. Surplusul de biogaz se poate stoca în gazometre. respectiv energie electrică (cu ajutorul unui motor de tip Diesel. Fluxul tehnologic al epurării cuprinde 3 trepte: Treapta mecanică în care se reţin şi se îndepărtează corpurile decantabile şi cele plutitoare cu ajutorul grătarelor. Dacă deversarea se face într-un lac. Creşterea temperaturii mediului duce la satisfacerea accelerată a acestei cerinţe. Se pot produce fenomene de eutrofizare ca urmare a creşterii temperaturii. dar la temperaturi mai ridicate se produce o inhibare a fotosintezei.) pentru coagularea diferitelor substanţe mai uşor de separat şi îndepărtat. schimbarea perioadelor de ecloziune a larvelor. producţia primară înregistrează chiar o creştere. la scăderea dimensiunilor maxime de la fiecare clasă de vârstă şi deci la scăderea biomasei. schimbarea structurii pe vârste şi dimensiuni a populaţiilor. Este afectată şi producţia primară. printr-un proces de barbotare puternică cu aer. adaptat pentru a funcţiona pe biogaz.4. temperatura crescută a apei face ca ecloziunea multor insecte să se producă mult mai devreme decât în mod normal. schimbarea dimensiunilor indivizilor. sitelor. Într-un râu se produce treptat amestecarea apei calde cu apa râului.Adesea apa de răcire este clorinată pentru a împiedica dezvoltarea diferitelor microorganisme în sistemul de răcire. Aici sunt eliminaţi poluanţii organici biodegradabili folosind microorganisme ce le utilizează ca hrană. Grăbirea ciclurilor vitale duce. când în afara apei vremea e încă prea rece pentru ele — ceea ce poate periclita reproducerea lor. nămolul este decantat iar ulterior este transportat în partea din amonte a decantorului. Din procesul de fermentare a nămolului rezultă biogaz care se utilizează pentru producerea de energie termică. de apariţie a adulţilor etc. cu o concentraţie minimă de 40% biogaz). deoarece hemoglobina lor are o afinitate mai redusă faţă de oxigen. Grătarele sunt rare şi dese (fine). scăderea cantităţii de fitoplancton şi a producţiei primare.

Atât apele epurate cât şi nămolurile provenite din zootehnie pot fi valorificate cu succes în agricultură însă nu înainte de a se cunoaşte caracteristicile epizootologice pentru a evita contaminarea solului cu agenţi patogeni . nitraţi. În cazul scoaterii din funcţiune a instalaţiei de centrifugare a nămolului sunt utilizate platformele pentru uscarea nămolului. ioni amoniu.) fizici şi chimici (pH.dotată cu instalaţii de centrifugare a nămolului. culoare). 75 este prezentată schema Stației de Epurare a apei de la Someșeni-Cluj-Napoca. Indicatorii de calitate sunt: organoleptici (miros. cu cele două trepte de epurare. Cel mai important indicator de poluare al apei este CBO5 (consum biochimic de oxigen). 145 . Calitatea apei este stabilită prin normative (STAS-uri). nitriţi. consum biochimic de oxigen – CBO5. microbiologici (bacterii coliforme. streptococi etc. CBO5 este cantitatea de oxigen consumată de microorganisme în termen de 5 zile pentru descompunerea biochimică a substanţelor organice conţinute în apă. În fig. Acest indice se măsoară în miligrame de oxigen necesare la 1 litru de apă (mg/l). consum chimic de oxigen – CCO etc). mecanică și biologică.

Schema Stației de Epurare a apei de la Someșeni-Cluj-Napoca 146 . 75.Fig.

iar prezenţa lor în apa potabilă este periculoasă pentru sănătatea omului. formând methemoglobina care nu poate fixa oxigenul. 5 . erbicidelor. Studii recente au arătat că azotaţii. în râuri. datorită florei intestinale. suprafeţe importante de terenuri sunt scoase din folosinţă agricolă prin acoperirea lor cu diferite deşeuri şi reziduuri. Pentru a avea o vedere cât mai cuprinzătoare a situaţiei calităţii solurilor agricole şi a cunoaşterii dinamicii acestuia. fungicidelor.10. pot să se transforme în nitrosamine. dar mai ales de pesticidele şi de îngrăşămintele chimice folosite în agricultură. Nu numai îngrăşămintele cu azot dar şi superfosfaţii prezintă toxicitate. Fiind solubile în apă. Pentru a preîntâmpina scăderea productivităţii solului ca urmare a chimizării. sau sunt folosite în cantităţi excesive. Acest sistem trebuie să includă în mai mare măsură folosirea îngrăşămintelor organice şi verzi. cele cu azot. Prahova). 1 0 . Efectul poluant cel mai intens îl determină utilizarea în exces a azotaţilor. Poluarea cu pesticide Descoperirea şi diversificarea pesticidelor utilizate astăzi a început în timpul şi mai ales după cel de-al doilea război mondial. Poluarea solului Poluarea solului este cauzată de pulberile şi gazele nocive din aer. cu elaborarea în fiecare an a unei analize privind starea de calitate a solurilor agricole din ţară. datorită unor impurităţi care intră în compoziţia lor. de mare eficacitate şi adesea 147 . În România. Olt. neutilizat de plante este spălat şi ajunge în apele freatice. Mureş. de apele reziduale. reprezintă surse serioase de poluare a solurilor. atât impurităţile cât şi excesul de îngrăşământ. de deşeurile de natură industrială sau menajeră. 1 . în tractusul intestinal. care totalizează o cantitate de peste 300 milioane tone şi acoperă o suprafaţă de aproximativ 22 mii hectare. Efectul poluant al îngrăşămintelor chimice rezultă din faptul că. precum şi a plantelor perene care contribuie la îmbunătăţirea solului în materie organică şi a structurii acestuia. în apa potabilă şi deci la om. substanţe cu acţiune cancerigenă. unde în condiţii reducătoare. Pentru perspectiva imediată şi îndepărtată. 2. unele din ele conţin numeroase impurităţi toxice. organofosforice. fosfor şi potasiu ocupând locul principal. situaţii în care apar grave anemii. Pentru stoparea procesului de secătuire a solului în humus şi în elemente nutritive cu compensarea acestor elemente prin promovarea unor sisteme de fertilizare perfecţionată. Poluarea cu îngrăşăminte chimice Dezvoltarea agriculturii moderne intensive este indisolubil legată de utilizarea îngrăşămintelor. în tubul digestiv. Ei se combină cu hemoglobina. raticidelor etc. când s-a trecut la producţia pe scară largă a insecticidelor organoclorurate. Din plante. o problemă îngrijorătoare prezintă poluarea solurilor datorită irigării cu apă din unele râuri în care se deversează substanţe toxice şi reziduuri petroliere (Argeş. lacuri.5. astfel ca îngrăşămintele organice să fie administrate cel puţin la 3-4 ani. în cadrul Institutului pentru Pedologie şi Agrochimie din Bucureşti s-a instituit sistemul naţional de monitoring al calităţii solurilor agricole. 1 0 . Astfel fosforul acumulat în sol şi apă poate deveni inhibant al proceselor vitale al plantelor: anhidrida fosforică în sol duce la o carenţă de zinc şi implicit la scăderea recoltelor. Caracterul dăunător al excesului de nitraţi şi al prezenţei lor în pânza freatică a râurilor. azotaţii ajung la om. creşterea ponderii plantelor leguminoase fixatoare de azot atmosferic. constă în intensificarea procesului de eutrofizare. se recomandă asocierea îngrăşămintelor chimice cu cele organice sau alternarea administrării lor. se transformă în azotiţi care sunt foarte toxici. Complexele de creştere în sistem industrial al porcilor şi păsărilor. 5 .

Efectele indirecte ale pesticidelor rezultă din circulaţia şi acumularea lor de-a lungul lanţurilor şi reţelelor trofice. Cantitatea de pesticide utilizată este în general superioară celei necesare pentru distrugerea paraziţilor şi dăunătorilor. Se ştie că 2. utilizează pesticidele pentru a distruge un număr restrâns de organisme ce echivalează cu 0. ca de altfel multe alte pesticide. Pesticidele afectează în mod deosebit râmele care au un rol primordial în asigurarea fertilităţii solului. 148 . dar ele acţionează în mod cu totul diferit asupra tuturor organismelor. Problema atitudinii faţă de pesticide este complexă ţinând seama de utilitatea lor pe de o parte şi efectele negative asupra omului pe de altă parte. trec apoi şi contaminează fitofagii cu o acumulare la nivelul carnivorelor. plante superioare. cu o mare stabilitate chimică în condiţiile mediului natural. Compuşii organocloruraţi.3. Efectele directe ale tratamentelor cu pesticide provoacă dispariţia unui număr mare de indivizi ai populaţiilor animale şi vegetale din zonele tratate în afara celor vizaţi. “Sisteme de agricultură integrate”. la artropode cât şi la homeoterme. constă în reducerea treptată.foarte selective în distrugerea anumitor grupe de microorganisme. Administrarea lor este îndreptată asupra populaţiilor şi nu a indivizilor izolaţi. existând totdeauna o supraîncărcare a tratamentului. se degradează producându-se foarte lent (DDT-ul are timpul de înjumătăţire de circa 20 ani). Răspândirea cea mai largă o au pesticidele organoclorurate. în ceea ce priveşte organocloruratele (în special DDT-ul) se ştie că acestea acţionează asupra sistemului nervos şi a metabolismului hormonilor sexuali la nevertebrate şi asupra sistemului nervos la vertebrate. Producerea şi utilizarea lor.1. cu tendinţa de a le înlocui în totalitate. Utilizarea de către păsări a seminţelor tratate cu insectofungicide organoclorurate poate de asemenea reduce efectivele lor. Tipul de sol are un rol deosebit în reţinerea pesticidelor. Aceste aspecte au fost tratate la capitolul 9. Pesticidele din biomasa vegetală. Pentru evitarea poluării solului cu pesticide vor fi folosite numai cele uşor degradabile. Marea stabilitate a pesticidelor agravează şi mai mult acest tip de poluare. Compuşii organofosforici sunt extrem de toxici. În ultimele decenii s-au făcut cercetări ample legate de reducerea cantităţilor de pesticide în combaterea paraziţilor la plantele de cultură. O mare parte din dăunătorii şi paraziţii culturilor devin rezistenţi. astfel solurile argiloase bogate în materii organice păstrează mai bine aceste substanţe şi reziduurile lor comparativ cu cele nisipoase. Folosirea abuzivă a pesticidelor are drept urmare acumularea lor în numeroase produse alimentare. de zeci de milioane de hectare. îndeosebi detritofagii şi microorganismele din sol cu rol în descompunerea şi mineralizarea materiei organice moarte.4 D şi DDT-ui ajunşi în sol întrerup temporar procesul de nitrificaţie. animale nevertebrate sau mamifere. Omul. afectează sistemul nervos atât la insecte. acumulându-se în grăsimea animalelor şi plantelor. ceea ce îngreunează aprovizionarea plantelor cu hrană.3. deocamdată nu poate fi oprită. Pesticidele afectează zone foarte întinse.5% din totalul speciilor ce populează biosfera. Depoluarea solului de reziduuri de pesticide se face prin administrarea unor adjuvanţi. a pesticidelor utilizate în prezent. sunt însă necesare măsuri severe de interzicere a folosirii acestor substanţe cu toxicitate şi remanentă mare. Astfel. Prin aceasta sunt dereglate şi circuitele biogeochimice ale elementelor în natură. deasupra pădurilor poate provoca intoxicaţii puternice în special a faunei forestiere. atât pentru combaterea dăunătorilor cât şi pentru protecţia mediului. cultivarea unor anumite plante. sunt greu solubili în apă şi foarte solubili în grăsimi. inhibă enzime. Pesticidele cu mare toxicitate pot să degradeze biocenozele din sol. în interval. Mecanismele de acţiune fiziologică asupra organismelor nu se cunosc decât parţial la unele substanţe şi doar la unele organisme. în special cele proaspete. Pulverizarea insecticidelor din avion. utilizarea unor microorganisme. grup din care face parte DDT-ui şi derivaţii săi. Soluţia cea mai eficientă.

zgura metalurgică de la termocentrale. Lor li se datorează dezvoltarea de programe internaţionale. interdependenta dintre problemele sociale. ca rezultat al vânării excesive. când se pare că au dispărut intre 77 . apoi strategia. a habitatelor naturale. Transpunerea în tiparele politice şi de drept international s-a realizat in 1992. implicând oficialităţile locale.96% din totalul speciilor marine. oficial şi la nivel internaţional. in mod obligatoriu. Această creştere nu a fost constantă. au început să fie distruse de activităţile oamenilor. Convenţia de la Berna (1979) a jucat un rol major în domeniul conservării florei şi faunei sălbatice. unele fiind aproape de punctul de unde începe extincţia lor. Recunoasterea importanţei acestei discipline. Declaraţia de la Rio afirmă principiul “poluatorul plăteşte”. Diversitatea speciilor de pe Terra a crescut continuu de la apariţia vietii. sunt realizări incontestabile. Diversitatea biologică este definită ca fiind abundenţa de entităţi vii pe Pământ.1. Termenul de globalitate a fost folosit pentru prima dată în SUA. nu au făcut decat să întăreasca voinţa de acţiune a majorităţii tărilor în domeniul mediului inconjurător şi a dezvoltării durabile.Alte produse care poluează solul sunt: reziduurile solide de la exploatările miniere. cunoscut entomolog şi sociobiolog. Conservarea diversităţii biologice nu studiază doar specii şi habitate. Se referă. la conservarea păsărilor migratoare.O. atacului sălbatic al prădătorilor sau competitorilor introduşi de către om. deşeurile casnice etc. Conservaţioniştii includ în studiile lor şi aspecte sociale. care au determinat apariţia unor 149 . animale şi microorganisme. acum 250 milioane ani.a. În poluarea mediului. ci şi eficacitatea unor măsuri active de protecţie. existând perioade cu o rată mare a speciaţiei urmate de altele cu schimbări minime. Este foarte probabil ca extincţiile să fie cauzate de perturbatii majore (erupţii vulcanice pe mari suprafete sau coliziunea cu un asteroid). Un număr mare de specii suferă un declin rapid. ci şi în plan politic şi educaţional. s-a dezvoltat conceptul. economice. guvernamentale şi comunităţile locale în planurile de protecţie. de la Johanesburg (2002) ş. Cea mai mare extinctie a avut loc la sfârşitul Permianului. genele pe care acestea le conţin. Conservaţioniştii nu lucrează numai în plan ştiinţific. Biodiversitatea – o problemă globală Comunităţile biologice. reziduurile provenite din industria alimentară. tehnologice. politice şi etice. Pornind de la acest adevăr. dezvoltării durabile. pătrunderea ideilor şi principiilor ecologice în conştiinţa unei mari parţi a populaţiei. Principalul inamic al biodiversităţii este sărăcia iar protecţia acesteia trece.Wilson. la Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare (CNUE) care va adopta Convenţia asupra Diversităţii Biologice (CBO). un loc important îl ocupă poluarea sonoră şi poluarea cu izotopi radioactivi. Termenul este atribuit lui E. Începând cu Conferinta Naţiunilor Unite asupra Mediului Inconjurător de la Stockholm din iunie 1972 se recunoaşte. în special. la primul forum american National Forum on BioDiversity (1986). semnată de 168 de state. în cadrul căreia ecologia joacă rolul unei adevarate plăci turnante. Conferintele la nivel înalt de la Rio de Janeiro (1992). Capitolul 11 BIODIVERSITATEA ŞI CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII 11. distrugerii habitatelor. dezvoltate in milioane de ani. prin care companiile şi guvernele trebuie să îşi asume responsabilitatea financiară pentru daunele cauzate mediului. reprezentată de milioane de plante. elaborarea unor acte normative coerente şi constituirea unor organisme naţionale şi internaţionale specializate pe problemele mediului înconjurator. complexitatea ecosistemelor pe care le formează în mediul biologic. In timp geologic s-au produs cinci extincţii în masă. inserarea problemelor de mediu în programele partidelor şi guvernelor etc. prin ameliorarea bunăstării umanităţii şi lupta împotriva subdezvoltării . deşeurile rezultate de la crescătoriile de animale. economice şi cele ecologice.

latex-ul. 2. plantele medicinale au de asemenea o valoare productivă foarte mare. răşinile. Chiar dacă extincţiile sunt un proces natural pierderea speciilor este periculoasă atunci când rata de extincţie este mai mare decât rata speciaţiei. Extinctiile ca şi speciaţiile fac parte mai mult ca sigur din ciclul natural. În cazul în care populaţia din mediul rural nu este capabilă să obţină aceste produse (ex. situatie descrisă ca tragedia bunului comun. cu o valoare circulantă în comerţul internaţional de peste 120 miliarde USD an. combustibilul lemnos). un cimpanzeu este plătit braconierilor cu aproximativ 70 USD şi se vinde beneficiarului cu circa 7. Oamenii care trăiesc aproape de terenurile productive utilizează adesea o parte considerabilă a bunurilor produse pentru consumul propriu. Valoarea biodiversităţii 11. De exemplu. Demonstrarea valorii diversităţii biologice şi a resurselor naturale este o problemă foarte complexă. Rata actuală de extincţie este de 100 până la 1 000 de ori mai ridicată decat ratele din trecutul geologic. standardul de viaţă va fi în scădere. fructele. supraexploatării resurselor naturale sau datorită instituirii ariilor protejate. speciilor. utilizează şi degradează aceste resurse fără a plăti decât simbolic sau deseori fără a plăti nimic. comunităţilor biologice şi ecosistemelor.2. Atunci când oamenii şi organizaţiile vor plăti pentru acţiunile lor se va diminua şi degradarea mediului. Multe resurse naturale precum aerul.500 USD. Valori economice directe 1. Au trebuit să treacă 50 de milioane de ani pentru ca numărul mare de familii pierdute in Permian să se refacă. Au fost elaborate metode pentru atribuirea de valoare economică variabilităţii genetice. apele. In sistemele ecologiste de evaluare (economie ecologică) utilizarea acestor resurse comune este inclusă ca parte internă a afacerii şi intră în costul de producţie al produsului. Acest episod nou al extincţiilor este numit a şasea extincţie şi este datorat exclusiv activităţii umane. fapt ce poate merge până la punctul in care devine imposibilă supravieţuirea şi este necesară migrarea spre centrele urbane. peisajele deosebite sunt considerate a fi resurse comune care sunt bunul intregii societăţi. industriile. Un obiectiv major al economiei ecologice este dezvoltarea metodelor de evaluare a componentelor diversităţii biologice. In prezent. incluzând vânatul. lemnul este cel mai important produs obţinut din mediul natural. ca urmare a efectelor degradării mediului. Aceste resurse nu sunt întotdeauna asociate cu o valoare monetară.schimbări ale mediului cărora multe specii nu le-au făcut faţă. Produsele nelemnoase din pădure. De exemplu. ea fiind determinată de o varietate de factori economici şi etici.) Valori utilizate pentru consum Valorile utilizate pentru consum pot fi atribuite bunurilor care sunt consumate local şi care nu apar pe pieţele naţionale şi internationale.1. vânatul. Populaţiile sălbatice produc sursa de material genetic care le poate redresa genetic pe cele 150 . solul. Cea mai importantă valoare de utilizare pentru multe specii constă în capacitatea lor de a produce noi materii prime pentru industrie şi de a îmbunătăţi genetic culturile agricole. produsele nelemnoase exportate de India reprezintă 63% din totalul exporturilor forestiere Valoarea produselor nelemnoase împreună cu valoarea lemnului aduce o puternică justificare economică pentru menţinerea ecosistemelor forestiere în bune condiţii.) Valoarea de utilizare a produselor Valoarea de utilizare a produselor este valoarea directă atribuită produselor care sunt recoltate din mediul sălbatic şi vândute pe pieţele comerciale naţionale sau internaţionale. Productia de lemn este exportată în proporţie tot mai mare din multe ţări tropicale. speciile rare. Pierderea de specii este fără precedent şi ireversibilă. astfel că industriile vor avea politici de supraveghere mai severe şi vor fi mai precaute cu mediul. Oamenii. Beneficii enorme obţinute din comerţul ilegal “de viaţă sălbatică”. 11.2. precum şi ingeniozitatea reţelelor fac dificile controlul şi stoparea acestei activităţi. care obţin astfel valută pentru industrializare sau plata datoriilor.

a. In cazul plantelor cultivate. fungi şi microorganisme care pot fi utilizate in lupta oamenilor cu boli precum cancerul sau SIDA. Un program de creştere şi introducere a 250 000 de viespi în Africa a condus la controlul dezvoltării viermelui şi reducerea a 95% din pierderile de manioc. Valori economice indirecte Comunităţile biologice produc o mare varietate de servicii de mediu care nu sunt consumate prin utilizare. Speciile sălbatice pot fi adesea utilizate ca agenţi biologici de control. reducând substanţial valoarea terenurilor. Acestea reprezintă startul celor mai importante relaţii trofice care implică aproape toate speciile pe care omul le exploatează. în anul 1846. Atunci când sunt pierdute specii. Lumea naturală este şi o importantă sursă de materii prime în industria farmaceutică.5 milioane de irlandezi şi cu migrarea altor 2-3 milioane în alte ţări. speciile sălbatice pot produce gene care conferă rezistenta la boli sau determină creşterea producţiei.2. rădăcinile plantelor şi microorganismele contribuie la aerarea solului.) Protectia apelor şi a resurselor edafice.A. Pierderea plantelor cultivate poate fi adeseori legată direct de variabilitatea genetică redusă. cartoful fiind un aliment de bază. Mai mult de 75% din primele 150 de medicamente prescrise curent in S. entomologii au descoperit o viespe din Paraguai. bacterii sau viruşi necunoscuti. acestea nemaiavând aceeaşi bogăţie în specii. Distrugerea vegetaţiei dintr-un areal conduce la pierderea producţiei de biomasă şi deteriorarea comunităţilor de animale care trăiesc în acel areal. comunitatea fiind mai puţin capabilă să răspundă la variaţii ale mediului.nu se mai poate restabili funcţionalitatea iniţială a ecosistemelor. virulenţei unor fungi. Multe studii asupra pajiştilor naturale şi artificiale confirmă faptul că pierderea unor specii determină declinul productivităţii. rata de eroziune a solurilor şi chiar alunecările de teren cresc rapid. sunt derivate din plante. Atunci cand vegetaţia este degradată. viaţa marină din estuare. Chiar dacă ecosistemele degradate sunt refăcute . Continua ameliorare genetică a plantelor cultivate este necesară nu numai pentru creşterea producţiei dar şi ca protecţie împotriva insectelor rezistente la pesticide. animale. purifică apele şi creează locuri pentru recreere şi studiere a naturii. Exemplu: viermele alb al maniocului a fost introdus accidental în Africa unde a produs pagube de circa 2 miliarde de USD/an reducând substanţial hrana a peste 200 de milioane de africani. Capacitatea fotosintetică a plantelor şi algelor constă în captarea energiei solare de către ţesuturile vii. b. bacterii. precum seceta. 11. După cercetări intense.adesea cu cheltuieli foarte mari . Comunităţile biologice ale lumii sunt în continuare cercetate pentru a se descoperi noi plante.U. Sedimentele reduc indicele de 151 . În Irlanda. Aproximativ 40% din productivitatea mediului terestru este utilizată direct sau indirect de om. particulele de sol ajunse în apă pot elimina animalele de apă dulce.domestice.2. În anul 1922 cartoful a fost aproape decimat în fosta URSS. Două medicamente obţinute dintr-un melc de mare din Madagascar s-au dovedit a fi eficiente in tratarea leucemiilor şi a altor boli de sânge. comunităţile biologice işi vor reduce substanţial capacitatea de adaptare la schimbările produse de activitatea umană. necunoscută iniţial ca parazit al viermelui alb al maniocului.) Productivitatea ecosistemelor. Comunităţile biologice au o importanţă vitală în protejarea resurselor de apă. mărindu-i capacitatea de a absorbi apa. Consecinţele acestei vulnerabilităţi genetice ridicate s-au concretizat prin moartea a peste 1. cartofii au fost distruşi aproape în totalitate. fungi. Mai mult. în zile sau săptămâni după ploaie. Aparatul foliar şi litiera interceptează ploaia şi reduc impactul picăturilor de apă cu solul. Aceste tratamente au crescut rata de supravieţuire a copiilor cu leucemie de la 10% la 90%. protecţia ecosistemelor împotriva inundaţiilor sau secetei şi menţinerea calităţii apei. animale. Exemplele pot continua. Ele previn inundaţiile şi eroziunea solurilor. Astfel. Creşterea capacităţii de retenţie a apei reduce posibilitatea de producere a inundaţiilor care apar după ploile puternice şi asigură o cedare lentă a acesteia.

care au fost introduşi în mediu prin activităţi umane. Unele specii pot servi ca înlocuitori ai unor echipamente de detecţie deosebit de costisitoare.) Relaţiile dintre specii. Astfel. Speciile care au sensibilităţi aparte la toxine pot servi drept sistem initial de avertizare într-un program de monitorizare a stării de sanogeneză a mediului. implicând peste 200 milioane de persoane pe an şi rulând miliarde de USD/an în lume. ape uzate.) Ameliorarea climatului. depinzând de insecte pentru polenizare. Creşterea debitului solid conduce la colmatarea accelerată a lacurilor de acumulare. în mod particular atunci când activităţile pe care le presupune sunt integrate într-un plan general de management. h. g. reviste. Multe cărti. La nivel local arborii modifică temperatura prin reducerea insolatiei directe şi procesul de evapotranspiratie. Diminuarea suprafetei ocupate de covorul vegetal are ca efect reducerea capacităţii de absorbtie a CO2.potabilitate şi indirect posibilitatea de utilizare a apei de către comunităţile umane ce trăiesc de-a lungul râurilor. 152 . contribuind la creşterea concentraţiei acestui gaz în atmosferă şi mai departe la efectul de încălzire globală. La nivel regional. d. Declinul populatiilor de insecte şi al comunităţilor de plante va conduce la scăderea efectivului de animale vânate de om.) Recreerea şi ecoturismul. fiecare specie având un nivel distinct de toleranţă la poluarea atmosferică. Rolul ecoturismului este în particular important în multe ţări tropicale. sporeşte confortul şi imbunătăţeşte productivitatea muncii.) Depozitarea deşeurilor şi retenţia nutrienţilor. Unele din relaţiile cele mai semnificative din comunităţile biologice sunt acelea dintre speciile de plante şi microorganismele din sol care produc nutrienţii esenţiali prin descompunerea plantelor şi animalelor moarte. O cantitate mare de substante toxice distruge lichenii.)Valoarea educaţională şi ştiinţifică. Un scop important al activităţilor recreaţionale este acela de relaxare în natură prin intermediul unor activităţi precum drumeţia. Compoziţia comunităţilor de licheni dintr-un areal poate fi utilizată ca indicator biologic (biomarkeri) al nivelului de poluare a atmosferei. pesticide. Valoarea monetară a acestor activităţi. c. numită uneori valoarea farmecului poate fi considerabilă (circa de 800 miliarde USD/an). Numeroase specii de plante cultivate sunt entomofile. Ecoturismul este o industrie în rapidă dezvoltare. Ecoturismul poate furniza o justificare imediată. fotografiatul. creşterea plantelor este corelată cu ciclul carbonului. materiale multimedia. tabere ornitologice. Pierderea vegetaţiei din unele regiuni de pe glob a condus la reducerea. Diseminarea multor specii specii sălbatice este dependentă de animalele care le consumă fructele. Efectul răcoritor diminuează utilizarea ventilatoarelor şi aparatelor de aer condiţionat. Existenta multora dintre speciile vânate de oameni pentru valoarea lor economică depinde de alte specii sălbatice. Aceste produse educaţionale valorează probabil miliarde de dolari pe an. la nivel regional. evapotranspiratia asigură secvenţe ale circuitului apei în natură. în parte. f. Moluştele şi algele sunt de asemenea utilizate ca indicatori biologici. pragmatică pentru protejarea diversităţii biologice. Creşterea lentă şi moartea arborilor din pădurile Europei poate fi atribuită. e. observarea balenelor etc. Vizitarea unor ţări de către această categorie de turişti şi cheltuielile făcute sunt realizate cu scopul de admira comunităţile biologice şi specii rare.) Monitorizarea factorilor de mediu. filme produse în scopuri educationale şi recreative sunt bazate pe teme din natură. efectului ploilor acide şi poluării aerului asupra fungilor din sol. O parte din animalele sălbatice vânate sunt dependente de insectele şi plantele necesare hranei. La nivel global. Comunităţile biologice sunt capabile să reducă şi să imobilizeze poluanţi ca metale grele. iar abundenţa lor poate indica arealele contaminate. programe de televiziune. la diminuarea producţiei de energie electrică sau reducerea navigabilităţii. Cei mai cunoscuţi indicatori sunt lichenii care cresc pe roci şi absorb substanţele chimice din ploi sau aer. declinul unei specii sălbatice cu importanta mică pentru oameni poate determina diminuarea numărului celor vânate. a cantităţii anuale a precipitatiilor.

reprezentând de fapt fondurile pe care oamenii sunt dispuşi să le plătească pentru a preveni extincţia speciilor şi distrugerea habitatelor. Posibila valoare economică a speciilor este greu de precizat deoarece este bazată pe produse sau procese neimaginabile încă. Dacă doar una din aceste specii devine extinctă înainte de descoperirea ei va fi o pierdere iremediabilă pentru economia globală. In concluzie. Pierderea unor specii este echivalentul ruperii anumitor pagini din acest manual. economia ecologică ajută la punerea in evidenţă a unei game largi de bunuri şi servicii produse de diversitatea biologică. leii. De asemenea s-au dezvoltat linii tehnologice în fabricile de medicamente din Europa şi Asia. denumite megafauna charismatică. Căutarea de produse naturale noi este foarte extinsă. Aceştia valorifică emoţiile trăite în mod direct bucurându-se şi contribuind cu bani în susţinerea organizaţiilor de mediu. care la rândul lor participă la protecţia acestor specii şi habitatelor lor. zoologii caută sa identifice specii ce pot produce proteine animale mai eficiente etc.11. Agenţiile de asigurări medicale şi companiile farmaceutice sunt angajate în eforturi mari de colectare şi prelucrare a unor plante pentru a exploata capacitatea lor de a lupta cu diverse maladii. Populatia şi organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale contribuie anual cu sume de ordinul a miliardelor de dolari la protejarea diversităţii biologice. Practic nu avem cum să ne dăm seama de dimensiunea dezastrului pe care îl poate declanşa pierderea unei specii. Valoarea existenţială Foarte mulţi oameni din lumea întreagă au grijă de animalele salbatice şi sunt preocupati protecţia lor.) Biodiversitatea genetică (intraspecifică) reprezintă variabilitatea genotipurilor şi 153 . care extrag din frunze un complex extrem de util în tratarea problemele de circulatie. deci trebuie să existe metode care să le satisfacă. Acest lucru a permis cercetătorilor să evalueze mai corect proiectele. O altă specie cu valoare în producerea unor medicamente este arborele Ginkgo biloba care mai vegetează spontan doar în câteva localitati izolate din China. accidente cerebrale. 11. îndeosebi în tările dezvoltate. Continua schimbare a societăţii umane generează necesităţi. Entomologii caută insecte utilizabile ca agenţi biologici de control. pierderea memoriei. Diversitatea speciilor poate fi comparată cu un manual care ne explică cum ar fi posibilă menţinerea Pământului în viaţă. Câteva specii. dacă informaţiile din paginile pierdute vor fi necesare pentru a ne salva pe noi sau o altă specie vom constata prea târziu că informaţiile dispărute sunt de neînlocuit. variabile care înainte erau scoase din ecuaţie. Acest lucru poate fi asociat cu dorinţa că într-o zi putem vizita habitatul unei specii şi chiar să o observăm în sălbăticie. elefantii. chiar şi în cazul în care majoritatea celorlalte specii vor fi prezervate. 11. o industrie de 500 milioane de USD/an a fost dezvoltată in jurul plantatiilor de ginkgo. Descoperirea unui agent anticancer în tisa pacifică (Taxus brevifolia) un arbore specific pădurilor seculare nord-americane. bizonii şi numeroase păsări evidenţiază răspunsuri emoţionale din partea oamenilor. Unele specii sunt evaluate aparent ca neavând valoare economică considerabilă.2. Niciodată nu vom face prea mult pentru a salva specii sau ecosisteme. Valori opţionale Valoarea optională a speciilor constă în potenţialul de a produce un beneficiu economic societăţii umane în viitor.3. cuantificând şi impactele asupra mediului. Aceste sume se regăsesc în valoarea existenţială a speciilor sălbatice şi comunităţilor biologice. Adesea solutia problemei este un animal sau o plantă necunoscută anterior. ca panda.3. niciodată nu putem spune că o specie este importantă sau nu. In decursul ultimilor 20 de ani.2. microbiologii caută bacterii care să asiste procesele biochimice industriale. este unul din rezultatele recente ale acestor căutări.4. Tipuri de biodiversitate Nivelurile la care este şi trebuie abordată diversitatea sunt sunt următoarele: A.

străine populaţiei băştinaşe (agricultura intensivă în regiunile tropicale este unul din exemplele tipice în acest sens). Multe dintre eşecurile ecologice au la bază tocmai schimbarea unor tradiţii seculare cu tehnologii importate. cel mai adesea prin metode empirice. Conservarea biodiversităţii 11.a. în supraexploatarea speciilor. Dispariţia sau extincţia speciilor şi grupelor de organisme este un proces mult discutat în ultima jumătate de secol. a efectivelor populaţiilor si a suprafeţelor ocupate de acestea. 40 de milioane mor anual de boli cauzate de foame.) Biodiversitatea specifică (interspecifică) cuprinde totalitatea speciilor aflate într-un anumit biotop. Numărul probabil de specii pe Glob este de circa 13. In toate regiunile Globului. privite şi prin prisma importanţei biogeografice. În acelaşi timp. Mulţi autori apreciază că noi cunoaştem aproximativ 13% din biodiversitatea Terrei. nu numai un factor de erodare a acesteia. Pentru conservarea primelor trei categorii de biodiversitate. omul a reuşit să creeze biodiversitate (specii hibride. 154 . cu toate efectele sale asupra organismelor şi asupra climatului general. Acest tip de biodiversitate este.4. în esenţă. Eliminarea acestor practici şi tradiţii a dus şi duce. cel mai puţin studiat.4. de la o rată naturală a extincţiilor de o specie/4 ani s-a ajuns una-două specii/ zi. precum şi evaluarea capacităţii de producţie şi de suport a fiecărui tip de ecosistem în parte. circa 1. despăduririle au un ritm mediu anual de circa 2%. Consideraţii generale Astăzi (în plin Deceniu ONU pentru combaterea sărăciei: 1997-2006). de-a lungul secolelor. integrate într-un anumit biotop. modul în care se realizează circulaţia materiei şi energiei. tradiţiile şi creaţiile umane. populaţia umană şi-a construit aşezări şi şi-a dezvoltat un anumit sistem agro-silvo-pastoral care a ajuns la un anumit echilibru cu ambianţa ecologică în care se practica. soiuri şi rase) ori să conserve anumite fragmente din ecosistemele apropiate sufletului unei anumite comunităţi umane şi într-o anumită perioadă a dezvoltării societăţii. întrucât el nu priveşte numai tipul de ecosistem şi structura sa specifică. ci mai ales bogăţia şi lungimea lanţurilor şi reţelelor trofice. care au ca obiect ori ca bază de inspiraţie componente ale viului. iar circa 10 milioane mureau anual din cauza bolilor generate de lipsa acesteia. pe întregul său areal de răspândire Omul este şi un creator de biodiverstiate. Caracterul acestui proces este alarmant întrucât. ţară ş. De la aceste practici s-au dezvoltat şi atitudini (protective ori distructive) faţă de ambianţa ecologică. supraexploatarea şi deteriorarea habitatelor şi în explozia procesului de poluare artificială. implicit. la dispariţia factorilor care au menţinut o anumită specie. Problema apei devine una globală.000.genofondului din interiorul populaţiilor unei specii. peste 1 miliard de oameni nu aveau acces la apă potabilă. D. 11. C. dar şi complexul de relaţii funcţionale care guvernează ecosistemele prezente. varietăţi. o anumită regiune.000 iar numărul de specii descrise de circa 1.) Biodiversitatea ecologică (a ecosistemelor) priveşte mozaicul realizat de diversele comunităţi de organisme. asocierea şi utilizarea unora dintre aceste tradiţii culturale reprezintă una dintre modalităţile cele mai sigure şi mai economicoase.3 miliarde de oameni trăiesc într-o sărăcie absolută. Cauza acestei situaţii este reprezentată de complexitatea unor astfel de cercetări. De-a lungul timpului. Prin aceste practici şi tradiţii. în toată complexitatea sa.) Biodiversitatea culturală se consideră că toate practicile. în deceniul trecut. urbanizarea a reunit deja 50% din populaţia Terrei. precum şi de rase. Cauzele principale constau.d.800. iar 5-14% dintre speciile diverselor grupe de organisme sunt puternic ameninţate etc.1. un anumit tip de habitat în spaţiul comunităţii respective. B. de ritualuri păgâne sau creştine. multe având ca „actori" elemente din mediul înconjurător. s-au consolidat o serie de tradiţii populare. comunităţile umane au obţinut un număr impresionant de soiuri tradiţionale sau locale. în mod cert.600.m. Unii specialişti sunt de părere că „Omenirea va muri de sete înainte să moară de foame". Afirmaţia se bazează pe faptul că. În aceste condiţii este necesară folosirea oricăror modalităţi care ar fi în măsură să asigure conservarea biodiversităţii în ansamblul ei ori a unor specii puternic ameninţate cu dispariţia.

a. putem constata că echilibrul şi evoluţia.IUCN): rezervaţii ştiintifice sau rezervaţii integrate. b. dacă analizăm simbolicul triunghi al dezvoltării durabile (fig.2.4. În acest sens. .specii ale căror statut nu este încă elucidat. Pe plan mondial. 11. Categorii de arii protejate Pe plan mondial există 10 categorii de arii protejate (conform clasificării făcute de Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii .ştiinţă a conservării biodiversităţii. Aşa s-au declarat „monumente ale naturii".specii sau taxoni neevaluaţi.specii vulnerabile. . rezervaţii de conservare a naturii. peisaje marine sau terestre protejate. Triunghiul dezvoltării durabile (Harribey. aşa s-au constituit rezervaţiile ştiinţifice şi naturale şi. . . parcuri naţionale. cât şi în concepţia dezvoltării durabile. . naturaliştii au luat în considerare acele specii care erau rare. alături de liste ale speciilor vegetale şi animale care necesită o protecţie strictă: . . chiar şi una sentimentală.specii în mare pericol.) Categorii sozologice de specii Multă vreme.pentru că noi nu putem prevedea care specie este cheie într-un ecosistem. aşadar. raţiunea şi eficacitatea se află sub influenţa polului Fig.specii ameninţate. 16). Conservarea „in situ" Singura posibilitate reală de a proteja speciile periclitate cu dispariţia rămâne încercarea de a conserva comunităţile biologice şi ecosistemele din care fac parte. 1998) ecologic.specii rare. 75. regiuni biologice naturale şi rezervaţii 155 . tot aşa. rezervaţii de resurse naturale.specii fără interes pentru lista roşie. monumente ale naturii. soluţia optimă. în timp ce polul economic şi cu cel social produc dezechilibre şi pierderi.specii dispărute.specii potenţial ameninţate. ori prezentau o valoare biogeografică deosebită. s-au elaborat primele „liste roşii” sau „cărţi roşii” şi s-a născut sozologia . . Ea reprezintă modalitatea principală atât în munca protecţioniştilor. . ideală pentru strategia conservativă. Conservarea „in situ" rămâne. la ora actuala sunt stabilite următoarele categorii sozologice de specii.

11. zone sălbatice împădurite etc. se desfăşoară acţiuni complexe de educaţie. prin intermediul lor fiind demonstrată valoarea principiilor de conservare a a umanităţii. rezervaţii ale biosferei. delte etc. Ele sunt accesibile publicului dar trebuie atent gestionate. În rezervaţiile biosferei. păduri de mangrove.) Rezervaţiile ştiinţifice sau rezervaţiile naturale integrate în care nu se intervine în nici un fel în desfăşurarea proceselor naturale. iar vizitarea lor este autorizată în scopuri educative. pe aceste suprafeţe sunt admise mici aşezări. Călimani. Domogled-Valea Cernei. în cadrul cărora ecosistemele se află într-un stadiu natural şi cvasinatural şi care cuprind una sau mai multe arii cu statut rezervaţie integrală.) Rezervaţii de conservare a naturii. În cadrul acestui sistem de conservare.). Mănăstirea Hurezi. scopul urmărit fiind de conservare şi studiere a speciilor. distingem: a. Munţii Rodnei. Conservarea „ex situ" Procesul de conservare ex situ poate fi considerat ca un complex de variate măsuri complementare. regiuni naturale amenajate petru utilizari multiple. 3.) băncile de gene (sau conservatoarele de germoplasmă) reunesc seminţe de fructe. care permit menţinerea în stare bună a faunei sedentare sau migratorii şi a florei. formare şi demonstraţie.) Parcurile naturale în sunt în număr de 6 dintre care amintim: Porţile de Fier. pe lângă cercetare şi supraveghere. dune. situri arheologice. Acestea sunt reprezentate de peşteri. Aici se realizează cercetări fundamentale şi are loc monitorizarea întregii activităţi din biosferă. 5. 6. Retezat. În aceste areale se poate interveni pentru asigurarea condiţiilor de trai pentru speciile protejate. b. culturale etc. în această categorie este inclusă doar Delta Dunării.) colecţii tematice. dezvoltarea într-o altfel de ambianţă ecologică decât cea caracteristică unităţii ţintă. 7. Delta Dunării etc. (rezervaţii naturale dirijate) sunt anumite suprafeţe de teren.) Parcurile naţionale includ suprafeţe mari de uscat sau/şi ape.4. Ceahlău. În România există 11 parcuri naţionale (Delta Dunării care îndeplineşte condiţiile unui parc naţional. La noi în ţară amintim: mănăstirile din Bucovina. Rezervaţiile biosferei au luat naştere prin programul UNESCO încă din 1984 (cuprinde peste 300 de teritorii). Uneori.colecţii bază (pentru conservarea pe termen lung). Exemple: Poiana Narciselor de la Făgăraş.colecţii de lucru (constituite pe durata experimentelor) . ariile protejate din această categorie sunt reprezentate de Parcul Naţional Retezat. necesită un volum mare de muncă şi consumuri energetice sporite. La noi în ţară. culturi in vitro şi embrioni care. Bucegi. care pot fi: . În ţara noastră mişcarea de ocrotire a mediului are deja o tradiţie de circa un secol. 4. La aceste zece categorii IUCN a mai admis o categorie specială numită RAMSAR sau zone umede de importanţă internaţională (mlaştini. Piatra Craiului etc. rezervaţia Scăriţa-Belioara etc. 2.3. după o corectă identificare şi codificare sunt păstrate în condiţii de 156 . Statutul acesta a fost acordat şi Deltei Dunării. De la noi din ţară. suprafeţe cu o anumită floră şi faună). în scopul refacerii perpetuării populaţiilor unor specii amninţate sau ale unor soiuri şi rase. Delta Dunării şi Parcul Rodna. din anul 1992. 1. Constituirea acestor colecţii şi păstrarea lor. În aceste arii sunt excluse exploatările economice. În continuare vor fi punctate siturile conservate la noi. de o valoare excepţională. care sunt protejate. din toată lumea.antropologice. Ele aparţin statului şi sunt supuse controlului şi protecţiei acestuia. Sunt arii “total închise”. Apuseni. de recreere sau culturale. vulcani. Rezervaţii ale biosferei constituie areale protejate pe plan internaţional. Bunuri de patrimoniu internaţional au fost desemnate o serie de obiective naturale.) Monumente ale naturii sunt incluse elemente naturale unice (peşteri. istorice.

Conform datelor furnizate de Mackay (2003). în ciuda denumirii. 800 la câini și porumbei.490 la ovine.contituirea formelor şi modalităţilor de conservare „ex-situ” cu respectarea metodologiei internaţionale.4. Este tot mai evident că problemele sociale. Reamitim ca în Irlanda.4.000 etc.. Aceste conservatoare sunt concepute pe regiuni biogeografice. soiuri cu un grad ridicat de vulnerabilitate. rase) cu sublinierea rolului pe care-l joacă în funcţionarea ecosistemelor ori a valorii economice în perpectivă.) conservare in situ. unde colecţia cuprinde 963 soiuri. care nu mai sunt utilizate pe scară largă. Un astfel de conservator poate fi considerat şi cel de la Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Cluj. 84 soiuri de măr.temperaturi scăzute (criostocare). fiind necesară o reînnoire a materialului biologic după un anumit timp.identificarea localităţiilor în care supravieţuiesc specii. Astfel există conservatoare de tip livezi. la măr 3. 11. . agronomilor si zootehniştilor le revine o importantă acţiune de conservare „ex-situ”. colecţii de materiale recalcitrante (care nu rezistă la temperaturi scăzute) şi colecţii cu materiale liofilizate (care pot fi păstrate numai după o prealabilă deshidratare în vid). mai ales din categoria celor tradiţionale.descifrarea structurii genetice a acestor populaţii. 1.000 de soiuri. Embrionii şi unele plantule obţinute prin culturi in vitro se pot conserva prin criostocare fie pe termen lung (la -196˚C). Același autor a evaluat numărul raselor de animale la circa 1. Naturalisţiilor. aspect care face să se reducă costurile implicate. nu numai factor de eroziune genetică (reducerea diversității genetice și. soiuri. în viitor unul la fel de important ca şi cel educaţional. .-100˚C). din care 378 soiuri de păr..studierea biologiei şi ecologiei acestor taxoni (specii.000.. ne îndeplinim o datorie faţă de generaţiile care vor urma. biospecii. favorizată de condiţiile climatice.. prin aceasta. la cartof au fost create 4.dezvoltarea unor programe naţionale şi internaţionale cu participarea universităţiilor grădinilor botanice şi zoologice.implicarea. pe lângă rolul primordial al conservării in situ. d). la orez circa 2. se disting colecţii cu materiale ortodoxe (care se pot deshidrata uşor şi rezistă la temperaturi între 0-20˚C). Activitatea de conservare „ex situ” reprezintă o alternativă a lumii contemporane. staţiunilor de cercetări agricole ori horticole a celor silvice şi chiar a muzeelor etnografice. conservatoare de rase etc.470 la bovine. Omul este așadar și un creator de biodiversitate. petru supravieţuirea umanităţii. aparţin tot conservării „ex situ” şi se referă la soiuri de plante şi rase de animale. conservatoare de legume. prin tehnici moleculare. pe cât posibil şi a populaţiei umane în acţiunea de conservare in situ mai cu seamă pentru acesi taxoni care au valenţe decorative. rol care va deveni. c. . 160 căpşuni şi 53 de cireş. Uniformizarea agriculturii şi zootehniei înseamnă pierderea unei mari părţi a biodiversităţii şi un pericol. 730 la 157 . fie temporar (la 1-9˚C). Acest tip de diversitate nu include numai populațiile de plante spontane sau animale sălbatice ci și soiurile de plante cultivate și rasele de animale domestice. grădiniile botanice şi grădiniile zoologice sunt şi vor rămâne importante instituţii de conservare ex situ a biodiversităţii. În cadrul acestor bănci de gene.declanşarea experimentelor de refacere a populaţiilor naturale. foametea din 1846-1847 a fost cauzată în primul rând de existenţa în culturi a unui singur soi de cartof (autohton) şi numai apoi datorită manei. . pierderea unor gene sau combinații de gene). fie pe termen scurt (la -70. ecologice şi economice sunt interdependente şi că. angajându-se în această muncă. Conservarea agrobiodiversității Diversitatea genetică (intraspecifică) se referă la variabilitatea existentă în interiorul populațiilor unei specii. Direcţii şi stategii de conservare care se impun în ţara noastra : . . sentimentale ori reprezintă urme ale culturii tradiţionale . de-a lungul timpului. conservatoare de cereale.

secete şi alţi factori de stres biotici şi abiotici. iar diversitatea bogată înseamnă vulnerabilitate mică. Prevederile acestei directive dau posibilitatea înregistrării varietăţilor locale de plante de cultură în Catalogul Comun. La fel s-a întâmplat în URSS cu cartoful (1922). Ei argumentează că destinaţia principală a acestor varietăţi este agricultura organică. 2003. Variabilitatea genetică redusă la plantele de cultură poate să conducă.5 milioane de irlandezi şi în emigrarea altor 2-3 milioane în alte ţări. Rezistenţa genetică a celor două-trei soiuri cultivate a fost învinsă de o rasă fiziologică de mană (Phytopthora infestans) foarte virulentă şi astfel.. Cultivarea acestor soiuri le permitea atât creşterea productivităţii cât şi promovarea tehnologiilor intensive şi superintensive de cultură.găini. Semnalele de alarmă tot mai numeroase. timp de trei ani consecutivi. 2004. Agricultura industrializată a însemnat însă şi pierderea a numeroase soiuri tradiţionale şi varietăţi locale de plante de cultură. Mai recent. Confederation paysanne. însă durabilitatea agriculturii depinde de prezervarea variabilităţii genetice reprezentată de varietăţile locale [Cleveland și colab. Ei consideră incorectă aplicarea criteriilor DUS (Distincție. 2005]. Uniunea Europeană a adoptat o directivă ce deschide posibilitatea separării listelor (soiuri omologate – varietăţi 158 . iar consumatorii produselor ecologice nu sunt interesaţi de standardizarea calităţii ca în producţia de masă [Zaharia and Kastler. precum şi soiurile vechi şi populaţiile locale de plante de cultură. 1994]. în special cele referitoare la uniformitate şi stabilitate. Extinderea agriculturii organice din ultimii ani cât şi preferinţa tot mai mare a consumatorilor pentru produsele ecologice au crescut interesul agricultorilor pentru soiurile vechi şi varietăţile locale. cu privire la reducerea diversităţii specifice şi intraspecifice. Odată cu apariţia Revoluţiei verzi din anii ’60. 2004]. dăunători. Negri. Varietăţile locale deţin în mod frecvent gene unice de rezistenţă la boli. de la jumătatea secolului al XIX-lea. 600 la caprine etc. la compromiterea totală sau parţială a producţiei agricole şi chiar la pierderea unor specii. 2005. au condus la o serie de decizii ale forurilor internaţionale şi europene în această direcție. în anul 2005.. 2002]. Les Semences de Kokopelli etc. tot mai mulţi fermieri din întreaga lume au început să abandoneze formele de agricultură tradiţională. Pentru conservarea agrobiodiversităţii cel mai important document este Directiva 98/95 CEE. Momentul de răscruce pentru conservarea biodiversităţii este Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare de la Rio de Janeiro (1992) unde a fost adoptată Convenţia asupra biodiversităţii [Cristea and Denaeyer. deoarece acestea răspund cel mai bine sistemelor de agricultură cu input-uri mici [Chable. Uniformitatea ridicată înseamnă vulnerabilitate mare. În baza acestei directive. Uniformitate și Stabilitate) la varietăţile locale. Recoltele superioare asigurate de soiurile moderne sunt benefice pe termen scurt. În anul 2001. Micheloni. Franţa a făcut o anexă la catalogul naţional pentru varietăţile locale. 650 la porcine. 2002]. cartoful fiind un aliment de bază în această țară. adeseori.. Bioagricultorii şi marile asociaţii şi confederaţii ale micilor fermieri din ţările occidentale (Semences paysannes.. pentru agricultori. Riscul eşecului culturilor poate fi minimizat prin utilizarea în cultură a cât mai multe soiuri şi varietăţi. Conferința de la Rio a marcat includerea bioconservării în problematica mediului. producţia de cartof a fost distrusă aproape în totalitate. Unul dintre exemplele rămase în istorie este cel al cartofului (Solanum tuberosum) din Irlanda.) consideră însă prea restrictive unele prevederi din această directivă şi propun adaptarea sau chiar eliminarea acestora. venite din partea oamenilor de ştiinţă. Consecinţele acestei vulnerabilităţi genetice ridicate s-au concretizat în moartea a peste 1. cu citricele în Florida (1984) şi exemplele pot continua [Primack și colab. în care se menționează importanța conservării resurselor genetice și necesitatea introducerii în fiecare țară a bazei legale pentru conservarea in situ a soiurilor traditionale. în favoarea soiurilor moderne. este semnat Tratatul Internaţional privind Resursele Genetice ale Plantelor pentru Alimentaţie şi Agricultură. Lammerts van Bueren și colab. Nature at Progres.

Conservarea in situ rămâne cel mai eficient mod de conservare a diversității agricole. o varietate locală de tomate obținută și cultivată în condițiile vitrege ale Munților Apuseni va da rezultate superioare majorității soiurilor omologate și se va preta mult mai bine unei tehnologii ecologice. Această modalitate de prezervare. 2007]. prezintă unele dezavantaje: riscul pierderii colecției de semințe congelate. necesitatea reîntineririi mostrelor de semințe la intervale regulate de timp. dar majoritatea aparţin la 11 specii de plante de cultură. colecții de lucru și biodepozitare. în vederea protejării cât mai eficiente a tuturor resurselor vegetale. la Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca au fost iniţiate o serie de investigaţii privind producătorii de seminţe tradiţionale din diferite judeţe ale ţării şi colectarea de seminţe de legume (fig. dacă nu se iau măsuri corespunzătoare pentru identificarea şi conservarea lor [Maxim. singura instituţie cu preocupări constante şi susţinute în conservarea resurselor genetice vegetale este Banca de Gene de la Suceava (BGS) care deţine 13. Acestea riscă însă să se piardă definitiv. 73.. Caracterizarea și evaluarea primară și evaluarea secundară a varietăților locale se face cu ajutorul descriptorilor (descriptori de caracterizare – evaluare primară. Varietăţile valoroase. în zonele în care au fost obținute soiurile respective. Prezervarea diversității la plantele de cultură se poate face ex situ și in situ. 2007]. în condiții de temperatură și umiditate reduse. în cazul întreruperii furnizării energiei electrice sau defectării echipamentelor. România dispune încă de o varietate foarte mare de soiuri vechi şi varietăţi locale. descriptori de evaluare – evaluare secundară) elaborați de Institutul Internațional de Resurse Genetice Vegetale (IPGRI). De exemplu. care se pretează pentru sistemul ecologic de cultură vor fi popularizate şi recomandate celor interesaţi [Maxim și colab. Deoarece seminţele de legume sunt destul de slab reprezentate în BGS. Fig. mai ales în zonele rămase necooperativizate înainte de anul 1989 şi în satele izolate.961 probe. 73). În România.locale). deoarece plantele și animalele sunt adaptate mediului local. cu populaţie îmbătrânită. pierderea capacității de germinare a semințelor chiar și în condițiile păstrării la rece. pentru a împiedica germinarea lor o perioadă de timp. Conservarea ex situ se face în bănci de gene (semințe). deși este considerată esențială pentru protejarea resurselor genetice vegetale. apariția de mutații dăunătoare. După caracterizarea și evaluarea primară şi evaluarea secundară a acestor varietăţi locale. iar conservarea in situ (on farm) se face în teren. Câmp experimental cu varietăți locale de morcov (Daucus carota) la USAMV Cluj-Napoca (2007) [Foto: Ruxandra PAPP] 159 . Activitatea băncilor de gene se bazează pe colectarea semințelor de la diferite populații locale de plante de cultură și depozitarea lor în spații închise (frigidere și congelatoare). seminţele vor ajunge să fie conservate atât în BGS cât şi în microbanca de gene care se va înfiinţa la USAMV Cluj-Napoca.

acești descriptori pot include și alte caractere cerute de potențialii utilizatori. tipul ultimului involucru pe umbela principală. numărul frunzulițelor ascuțite la cea mai de jos frunzuliță. lățimea frunzei mature (cm) – la cel mai lat punct. ramificația rădăcinii. 74) .dimensiunea rădăcinii în creștere. extinderea culorii roșii pe pieliță și umăr. colorația verde în interior și la vârf. Aceasta ajută la individualizarea unei probe și la descrierea identității sale genetice. intensitatea culorii. culoarea verde la umăr.Caracterizarea și evaluarea primară constă în caracterizarea morfologică și agronomică a varietăților luate în studiu. proporția dintre lungime si diametrul rădăcinii. grosimea miezului extern în zona umărului. lungimea rădăcinii. Varietate locală de morcov din localitatea Crasna județul Sălaj. greutatea rădăcinii. felul de grupare a rădăcinilor. numărul de frunze mai jos de umbela primară. numărul de frunze mature per plantă. diametrul rădăcinii la umăr (mm). Descriptorii de caracterizare sunt capabili să realizeze o diferentiere rapidă si ușoară între fenotipuri. sincronizarea înfloririi printre plante. dimensiunea umbelei primare deschise. forma umbelei (când e complet dezvoltată). culoarea frunzei. culoarea albă în miezul exterior. lățimea foliajului (coroana) când e dezvoltat complet foliajul. intensitatea culorii. De exemplu. pigmentația miezului interior (se observă la diametrul maxim). disecția frunzei. omogenitatea culorii în lungimea rădăcinii. luată în studiu la USAMV Cluj-Napoca [Foto: Ruxandra PAPP] pielița (coaja). evaluarea primară presupune obținerea următoarelor informații: în anul I – procentul de răsărire. tipul înfloririi printre plante (determinat sau nedeterminat). Conțin informații generale referitoare la caracterele ereditare. diametrul mediu la pedunculii deschiși. grosimea pețiolului (în momentul în care foliajul este matur). caracteristicile miezului rădăcinii (fig. omogenitatea colorației rădăcinii. forma rădăcinii în creștere. numărul de zile până la înflorire. diametrul rădăcinii (la cel mai lat punct). vârful rădăcinii. culoarea/pigmentația miezului extern. poziția involucrului pe umbela principală. culoarea rădăcinii (pigmentarea pieliței). țuguirea rădăcinii. suprafața rădăcinii. numărul mediu de 160 . forma pețiolului în secțiune transversală. creșterea rădăcinii laterale (secundară). independente de factorii de mediu. miezul interior plus cel exterior combinat . extinderea culorii verzi pe umăr. pubescența frunzei. tipul frunzei.diametrul miezului exterior la umăr. Fig. observată în momentul dezvoltării totale a foliajului). caracteristicile rădăcinilor externe (cortex) . inflorescența tipul umbelei. înflorirea . la morcov (Daucus carota).longevitatea. colorația antocianică a pețiolului (în interiorul acestuia). diametrul miezului extern la umăr (mm) la cel mai lat punct. realizându-se în parcelele de regenerare (specii autogame) sau în parcele separate (specii alogame). felul de creștere a frunzei. axul rădăcinii. secțiune longitudinală. numărul mediu de pedunculi per umbelă. numărul de umbele per plantă. diametrul miezului rădăcinii față de diametrul total. acoperirea foliajului (gradul de acoperire al pământului. 74. tendința de rupere a rădăcinii în condiții nefavorabile. pubescența pețiolului. poziția rădăcinii in sol (la maturitate).culoarea distribuită în secțiune transversală. forma umărului rădăcinii. ieșirea rădăcinilor laterale de pe rădăcina cărnoasă. Suplimentar.

diametrul seminței. mai ales între cele aparţinând unor regnuri diferite. performanțele agronomice. aparţinând unei alte specii sau chiar altui regn. rezistența la factorii de stres biotic si abiotic. număr de flori per umbelă. genetice. producția pe metru pătrat (g/m 2). taxonomice s. o serie de tehnici ale geniului genetic (adică manipularea directă a genelor de către om) permit extragerea unei gene din genomul unui organism şi reimplantarea ei în genomul unui alt organism.a. durata receptivității stigmatului. diametrul maxim al tulpinii (mm). culoarea boabelor. numărul de spini pe nervurile secundare. numărul de ramificaţii de ordinul I (cm). În această etapă studiile capătă un caracter multidisciplinar. lungimea bobului (mm).1. sfărâmarea semințelor. pubescența la baza primului spin. în contrast cu descriptorii de caracterizare. convarietatea. introducerea ei (prin diverşi vectori) în celula gazdă. culoarea anterelor. numărul de ramificaţii de ordinul II (cm). culoarea în centrul pedunculului. caracterele biochimice și citologice și caracterizarea moleculară. lungimea ştiuletelui (cm). numărul de frunze până la ştiuletele principal. iar organismul receptor va fi denumit organism transgenic. Aici sunt incluse: productivitatea. lățimea maximă a petalelor distale. lăţimea ştiuletelui (cm). greutatea per 100 de semințe (mg). înălţimea plantei (cm). lățimea seminței (mm). culoarea semințelor la maturitate. culoarea stigmatelor. Acest transfer de gene este numit transgeneză pentru că el presupune traversarea (transgresia) barierelor care.a. greutatea boabelor/ştiulete (g). diametrul minim al tulpinii (mm). incluzând cercetări fiziologice. Capitolul 12 ORGANISMELE MODIFICATE GENETIC 12. Obţinerea OGM-urilor Odată cu începutul anilor 1970. lățimea fructului. timpul până la maturizarea semințelor. împiedicau schimburile de gene între specii diferite. 4. 2. selectarea celulelor gazdă care au integrat transgena în genomul lor. culoarea anterelor. o genă bacteriană transferată în genomul unei plante sau al unui animal ş. La porumb (Zea mays) evaluarea primară include: data semănatului. fertilitatea. numărul de rânduri de boabe. lăţimea frunzei de la ştiuletele principal (cm). identificarea şi pregătirea (multiplicarea) genei de interes. citologice. pentru că singură nu este capabilă să străbată membranele celulare. numărul de boabe pe rând. [Străjeru și colab. fruct/set de semințe în umbela primară polenizată deschisă.pedunculi per plantă. Descriptorii de evaluare. densitatea florilor în umbelă. lăţimea bobului (mm).m. al unei unei plante sau al unui animal. numărul total de frunze. Gena care codifică un caracter pe care dorim să-1 transferăm unui alt organism se numeşte genă de interes.d. se referă la caracterele care sunt susceptibile la factorii de mediu. dar sunt importante pentru ameliorarea plantelor. Spre exemplu. masa a 1000 de boabe (g). lungimea fructului. o genă umană transferată în genomul unei bacterii. Obţinerea unui OGM implică următoarele etape principale: 1. confluența spinilor. numărul de semințe per umbelă. tulpini la fructele coapte (scurte sau lungi). obţinerea. devenită în momentul transferului efectiv transgenă. 161 . Evaluarea secundară.. a unui nou organism pornind de la o singură celulă transgenizată. înălţimea de inserţie a ştiuletelui principal (cm). 2006]. biochimice. patologice. variabilitatea culorii la flori. curbarea spinilor. culoarea florii. până nu demult. 3. lungimea frunzei de la ştiuletele principal (cm). simetria florilor periferice. în cazul organismelor pluricelulare. lungimea paniculului (cm). numărul de flori hermafrodite si staminate.

iar „afacerea Chakrabarty" a stat la 162 . asistăm şi la conştientizarea pericolelor potenţiale ale geniului genetic. Pentru selectarea celulelor care au integrat în genomul lor gena de interes (deci care conţin transgena) se introduce şi o genă marker. Au început să se dezvolte mici întreprinderi particulare specializate în transgeneză. aplicaţiile comerciale ale OGM-urilor privesc în principal microorganismele şi plantele din cultura mare. cât pentru că a solicitat un brevet pentru aceasta. Cercetările efectuate în aceste mici (dar rentabile) societăţi au contribuit din plin la creşterea cunoştinţelor în genetica moleculară. După un an de la această descoperire au urmat o serie de reuniuni ale oamenilor de ştiinţă de pe întregul mapamond şi s-au elaborat reglementări legale ale cercetărilor din domeniul genetic. aşadar. geniul genetic permite crearea de organisme transgenice. pentru a asigura şi „compensaţia investiţiei". Până în prezent. O transgenă este. fiecare dezvoltându-şi puternice echipe de cercetare. cum ar fi MONSANTO.a.selecţie a hibrizilor dintre soiurile sau rasele aceleiaşi specii. de o veritabilă revoluţie biologică ! In 1973. realizare a unui cercetător indian (Chakrabarty. El a devenit celebru. Unele dintre ele vor fi. pericolele şi evoluţia transgenezei Până la apariţia geniului genetic. care lucra în acea perioadă pentru societatea „General Electric ". la rândul lor. a cărei expresie fenotipică este mai uşor de verificat comparativ cu cea a genei de interes. trebuie să-i asociem acestei gene un promotor vegetal. pentru ca transgena să se poată exprima în genomul celulei gazdă. odată cu anunţarea de către doi cercetători americani a posibilităţii transferării la Escherichia coli a genelor unui virus cancerigen (prezent la maimuţe). Este vorba.2. inclusiv al propriei sale specii. expresia unei gene la un organism dat depinde de promotorul la care se asociază. chiar dacă codul genetic este universal. În cursa pentru brevete asistăm la o cumpărare progresivă a acestor mici firme de către marile societăţi producătoare de seminţe.3. cumpărate de către societăţi multinaţionale din domeniul agrochimiei şi farmaciei. Enormele potenţialităţi ale tehnicii transgenice au interesat şi interesează industriile pentru agricultură. total necunoscute înainte şi într-un timp scurt (de ordinul unui deceniu). Tehnicile transgenezei conferă astfel omului puterea de a modifica patrimoniul ereditar al tuturor fiinţelor care-1 înconjoară. dar costul foarte mare al acestor studii a antrenat şi protecţia rezultatelor. mult mai mult decât o simplă genă de interes. la un anumit erbicid. aşadar. foarte interesate în plante transgenice. în Europa. pentru medicină şi farmacie ş. Dar.De aici au rezultat câteva multinaţionale gigantice. În fapt. 12. Semnificaţia.5. ea este o veritabilă construcţie genetică. verificarea transmiterii ereditare a caracterului codat de transgenă. 12. Cele mai utilizate în acest sens sunt genele care codifică rezistenţa la un anumit antibiotic. fără nici o relaţie cu ritmul multimilenar al evoluţiei fiinţelor vii. Microorganisme şi animale transgenice Unul dintre primele microorganisme transgenice obţinute a fost o bacterie capabilă de a „absorbi" petrolul din mareele negre. ameliorarea plantelor şi animalelor s-a realizat prin selecţia indivizilor care prezentau caracteristici morfologice sau fiziologice interesante (apărute prin mutaţii spontane) şi prin sistemul încrucişare . prin brevete. nu atât pentru realizarea sa. dotate cu proprietăţi noi. ea trebuie să deţină reglatori de expresie (promotor şi terminator) adaptaţi noului mediu genomic. la descendenţii organismului transgenic. Dacă dorim să introducem o genă bacteriană într-o plantă. Prin suprimarea barierelor naturale ce împiedicau schimburile de gene între specii şi regnuri diferite. în SUA şi NOVARTIS. 1971).

hormon de creştere. Proprietăţile plantelor transgenice cultivate deja pe scară mare sunt următoarele: a) Rezistenţa la erbicide: Plantele modificate genetic au capacitatea de a continua să trăiască şi să se dezvolte în ciuda mai multor pulverizări cu o substanţă toxic-mortală. într-o astfel de manieră încât planta tratată să dispună în orice moment de cantităţi suficiente de enzime pentru a se dezvolta normal.o serie de virusuri sau agenţi patogeni inactivi care. aşa cum se prezintă ea în bacterie. adică ea nu se manifestă decât faţă de erbicidul produs de întreprinderea producătoare de seminţe transgenice. ai chimiei şi farmaciei doreau să investească masiv în producerea de seminţe transgenice. . Exemple: . În SUA. interferon. Este vorba de un şoarece gigant. coli) sintetizatoare de proteine umane. de două-trei ori mai mare decât cel normal. .4. Dar trebuie să făcută următoarea remarcă importantă: rezistenţa unei plante de tip OGM este unispecifică. folosite în scop terapeutic: insulina. sub aspect biologic.) Plantele transgenice şi noile lor proprietăţi Entuziasmul suscitat de aplicaţiile potenţiale ale transgenezei vegetale era extraordinar printre pionierii noii biotehnologii. prin urmare. entuziasmul a fost cel mai mare şi. în ţesutul lor.originea acordării primului brevet pentru un organism viu. Întrebări şi riscuri generate de transgeneza animală: . conţin proteina insecticidă. b) Rezistenţa la insecte dăunătoare Plantele care posedă această proprietate sintetizează în permanenţă. uşoara modificare a enzimei vizate sau supraexprimarea sintezei sale. care au văzut în astfel de transgeneză un mijloc de a spori performanţele productive ale şeptelului şi peştilor. toate prin folosirea animalelor transgenice experimentale. Primul animal transgenic a fost obţinut (în 1982) de către un grup de cercetători americani. . bere şi vin. giganţi ai agrochimiei. de origine vegetală): transformarea erbicidului într-un compus netoxic (detoxificarea lui). interesul industriilor s-a îndreptat mai cu seamă spre microorganismele utilizate în sectoarele alimentare şi farmaceutice. 12. Începând cu finele anilor 1970. în câteva cazuri.mari progrese în descifrarea mecanismelor de dezvoltare a bolilor la om şi în obţinerea de noi medicamente şi vaccinuri. caracter generat prin transferarea în genomul său a genei ce codifică hormonul de creştere la şobolan. bacterii (în special E.o serie întreagă de tulpini de drojdie (aparţinând speciei Saccharomyces cerevisiae). Plante transgenice A. Preparatele obţinute din suşele naturale de Bt. Numai după ingestia sa şi contactul cu sucurile digestive ale 163 . Gena care codifică rezistenţa la insecte provine de la o bacterie din sol (Bacillus thuringiensis. Avantaje generate de transgeneza animală: .producerea de organe pentru transplanturi de către animalele „umanizate" va contribui la umplerea enormului deficit în organe de transplant (inclusiv la eliminarea teribilei pieţe negre cu organe umane) şi va permite salvarea unui număr mult mai mare de vieţi omeneşti. pe care o vom nota în continuare Bt. în mod normal. se găsesc în organele animalelor donatoare ar putea deveni patogeni pentru om. Acest „super-şoarece" a inspirat pe specialiştii din zootehnie. cunoscută de mult timp pentru proprietăţile insecticide şi folosită în lupta biologică (integrată) din agricultura convenţională.riscul transmiterii de boli pacienţilor care au suferit o xenogrefă. o proteină insecticidă care duce la moartea unor insecte fitofage dăunătoare.). adică inactivă. cu totul surprinzător este dat de diversele tipuri de acţiuni enzimatice (enzime codificate de transgene de origine bacteriană şi. iată o performanţă extraordinară a plantelor transgenice rezistente la un erbicid total ! Acest caracter nou (dat de transferul genei Bar) şi. ameliorate pentru fabricarea diverselor tipuri de pâine. precum şi în silvicultură (împotriva omizilor defoliatoare).creşterea productivităţii animalelor domestice.

obţinerea mai uşoară a proteinelor umane cu scop terapeutic etc. a agenţilor patogeni şi a insectelor. b. Astfel respectiva genă a fost modificată. deoarece ea blochează propagarea virusurilor în planta transgenică. pe când tehnicile clasice de hibridare folosesc genomurile parentale în totalitatea lor. bioplasticele. astfel. pe de o parte prin eliminarea concurenţei buruienilor.) Pentru agricultori În primul rând. cu un spectru nutriţional mai echilibrat. în esenţă.) Avantajele plantelor transgenice. iar pe de altă parte prin renunţarea la consumul energetic necesar administrării pesticidelor.) Pentru industriaşi Prin noile calităţi deţinute de plantele transgenice. enzimă responsabilă de înmuierea fructelor.) Pentru mediul înconjurător şi pentru viitorul umanităţii Se apreciază o reducere a poluării ecosistemelor prin pesticide. Şi în acest caz sunt utilizate două metode principale: . cum ar fi spre exemplu o genă de Hippoglossus hippoglossus (peşte din Marea Nordului) transferată la căpşuni. d) Rezistenţa la îngheţ OGM-urile rezistente la îngheţ nu se cultivă pe scară largă. ea este activată şi provoacă moartea într-un timp mai lung sau mai scurt. pentru protejarea acestor culturi de îngheţurile târzii. se ameliorează şi procesele de prelucrare industrială: amidon modificat. folosinduse doar un singur erbicid total. e. prin eliminarea utilizării erbicidelor administrate în perioada pre-emergentă şi în perioada de vegetaţie.inserţia unei gene care blochează galacturonaza.tratamentul culturilor de soiuri convenţionale.blocarea sintezei hormonului de maturare. înaintea punerii pe piaţă a tomatelor transgenice.) Maturarea întârziată O astfel de însuşire a fost conferită. Apoi. fiind deseori necesare retro-încrucişări pentru a se accentua manifestarea unei gene parentale ori pentru eliminarea efectelor secundare nedorite. Strategiile utilizate pentru a le conferi această proprietate sunt: . În plus. e. acest ultim proces (cel de maturare) fiind apoi declanşat prin tratamentul cu etilenă.. are loc o 164 . d. pentru prima dată. se simplifică procesul de combatere a buruienilor. B. unei legume de importanţă economică mondială: tomatele. În ciuda preţurilor mari ale OGM-urilor. . prin pulverizarea cu bacterii transgenice „antigel". sunt eliminate insecticidele şi fungicidele folosite curent în sistemul convenţional. lemn sărăcit în lignină (fabricarea pastei pentru hârtie devine mai puţin poluantă). . prezentate de producătorii şi apărătorii lor a. chiar înaintea ajungerii ei în tubul digestiv al insectei.dăunătorului. c) Rezistenţa la boli Prin transferul genei care codifică proteina capsidei virale (gena cp. Cele mai recente cercetări vizează obţinerea de soiuri bogate în elemente nutritive. prin inserţia în plante a genelor care codifică enzime capabile să distrugă pereţii ciupercilor. O serie de alte realizări privesc rezistenţa la atacul ciupercilor fitopatogene.coat protein) s-au obţinut plante care rezistă la bolile generate de anumite virusuri. graţie organismelor nou obţinute şi rezistente la boli şi dăunători. Tehnicile transgenezei sunt mult mai precise şi mult mai rapide. . c. cresc randamentul şi beneficiul realizate de culturile transgenice. declanşarea bolilor virale (virozelor).) Pentru consumatori Depozitarea şi păstrarea fructelor cu maturizare tardivă se realizează mai uşor şi cu pierderi minime. întrucât ele privesc doar gena (sau genele) de interes. Se ştie că sinteza de către plantă a unor mici cantităţi din această proteină împiedică dezvoltarea virusurilor şi. astfel ca să codifice proteina activă.) Pentru amelioratori Creşterea eficacităţii în ameliorarea plantelor. situaţie care face ca OGM-ul să conţină o toxină mult mai rapidă şi eficace.inserţia unor gene provenind de la peştii din apele reci.

apoi. amintind caracterul aleatoriu al localizării transgenelor în genomul celulelor gazdă. se riscă. Aşadar. În ceea ce priveşte ideea dezvoltării unei agriculturi transgenice mondiale pentru a hrăni omenirea se ştie că foametea în lume este. prin brevetarea fiecărui soi transgenic se asigură o revenire a unei bune părţi din investiţie. lucru generat de conflictele locale şi/ sau internaţionale. înaintea primelor culturi comerciale de OGM-uri. practica obişnuită de erbicidare înaintea semănării va fi ineficace dacă erbicidul total utilizat va fi acelaşi la care rapiţa transgenică era rezistentă. la temperaturi mai scăzute etc). Apariţia unor buruieni rezistente la erbicidele totale. deoarece plantele de rapiţă-OGM vor rezista şi vor deveni buruieni în noua cultură. alte investiţii şi alte riscuri. De exemplu. În SUA. înainte de toate. scopul principal al acestor culturi experimentale era de a se asigura mai bine „securitatea biologică" a plantelor testate. polenul de rapiţă poate ajunge până la câţiva km.creştere a producţiei agricole. culturile comerciale de bumbac-OGM au fost devastate în proporţie de 60% de către insectele la care aceste plante erau socotite ca fiind rezistente. Unii au atribuit acest eşec verii calde din acel an care. din nou. cel de porumb (specie anemofilă) ar putea ajunge la zeci de km etc. .„Slăbiciuni" în expresia transgenelor. practicând o monocultură de rapiţă transgenică. Iar pentru a le distruge va trebui folosit un alt erbicid total. Pericolul hibridărilor cu porumb-Bt.Efecte secundare nedorite. o problemă de acces la hrană. se garantează producătorului de seminţe-OGM o vânzare anuală sigură (o piaţă de desfacere asigurată). adică optimizarea condiţiilor de expresie şi conservare a transgenelor.Încrucişări între varietăţi transgenice şi convenţionale ale aceleiaşi specii. . C. dacă au influenţă asupra insectelor polenizatoare. prin interzicerea agricultorului de a folosi o parte a recoltei sale drept sămânţă. care au în vedere remedierea prin producerea de noi erbicide şi de noi OGM-uri rezistente la acestea. de sistemele politice. la aciditatea crescută a solului.Încrucişări între plante transgenice şi plante spontane înrudite. Posibila apariţie a unor buruieni rezistente la erbicide nu este negată de producătorii de OGM-uri. În caz de rotaţie a culturilor cu specii non-transgenice. căci pieliţa sa era fragilă. iar pe de altă parte a diminuat capacitatea bumbaculuiOGM să sintetizeze proteina-insecticid. de epuizarea solurilor sau. într-un viitor apropiat. pe de o parte a favorizat fecunditatea insectelor. de accesul la pământ. rezistentă la un erbicid determinat. De fapt. dacă influenţează microorganismele din sol etc. De exemplu. motive pentru care consumatorii americani au refuzat-o. deci investiţii suplimentare. iar. În primul rând. se speră că va fi eliminată foametea în lume (prin extinderea suprafeţelor cultivate cu OGM-uri rezistente la salinitate. (la care s-a 165 . nu au urmărit şi nu au furnizat niciodată informaţii privind eventualul impact asupra mediului înconjurător. rezistente la acelaşi erbicid. Prima „versiune" a tomatei cu maturare întârziată era făinoasă. Transmiterea şi împerechierile naturale ale cromozomilor se fac după legi mult mai precise decât inserţia unei transgene.) Riscurile legate de cultura plantelor transgenice Anumiţi oameni de ştiinţă pun la îndoială superioritatea tehnicilor de transgeneză actuală faţă de tehnicile de hibridare . cu gust metalic şi suportă greu transportul. Superproducţiile agricole realizate în sistemul convenţional nu se datorează OGM-urilor.selecţie folosite până în prezent.) Riscuri legate de tehnicile actuale ale transgenezei vegetale . în 1996. b.) Riscuri ambientale . Opozanţii OGM-urilor consideră că principalii beneficiari ai acestor organisme sunt producătorii de seminţe.) Riscuri privind diseminarea de polen transgenic . c. accelerarea selecţiei de buruieni hibride. Culturile experimentale efectuate în 15 ţări.Limitele evaluării riscurilor prin culturi experimentale. doar repartizarea globală a acestor producţii obţinute este deficitară! a. Nici un studiu serios de impact ambiental nu s-a făcut înaintea trecerii în cultura la scară mare a primelor OGM-uri: dacă se încrucişează specii înrudite. la secetă.

în afara celor ţintă. Raportul din primăvara anului 2002 (European Enviroment Agency) confirmă caracterul cvasi-inevitabil al poluării genetice a culturilor convenţionale şi a speciilor sălbatice înrudite. O echipă de cercetători elveţieni a constatat o puternică creştere (peste 2/3) a mortalităţii indivizilor speciei Chrysopa carnea. Şi in Mexic s-a detectat o poluare genetică a porumbului comercial.Toxicitatea „plantelor insecticide" pentru prădătorii insectelor dăunătoare. în 1998. deşi au fost respectate reglementările privind distanţa dintre culturile convenţionale şi cele transgenice. .000) a seminţelor transgenice.Producătorii de OGM-uri sunt totuşi optimişti. . rezervorul biodiversităţii acestuia. . încă. Apariţia insectelor rezistente la insecticide este cunoscută de mai bine de 50 de ani şi ea nu a încetat să crească rapid. 50% trăiau mai puţin şi manifestau o fertilitate masculă mai scăzută. pe 4500 ha.transferat o genă modificată de Baccilus thuringiensis) a fost puternic denunţat în Franţa.5 milioane de cutii de plăcinte din porumb. problema se va pune într-o manieră şi mai accentuată. Aceeaşi situaţie s-a găsit şi la soia. întrucât laboratorul „Genetic ID" (solicitat de asociaţia ecologistă „Friends of the Earth") descoperise în aceste plăcinte. vor produce noi organisme transgenice. Această intoxicare a fost demonstrată experimental la Universitatea din New York. chiar de la începutul autorizării primelor culturi. Aceeaşi situaţie a fost descoperită şi la porumb. în vara anului 2000. Se cunoaşte faptul că. d. guvernul francez a decis distrugerea culturilor de rapiţă şi soia poluate cu organisme transgenice. e. dar s-au menţinut culturile de porumb datorită proporţiei foarte reduse (2/1. Riscuri legate de plantele rezistente la atacul insectelor . comparativ cu cele hrănite cu purici de pe cartofii normali. pornind de la culturile-OGM. rezistente la un alt insecticid. fiind poluate 35% dintre eşantioane. În ceea ce-i priveşte pe agricultorii care practică agricultura biologică. În Scoţia. Urmare a acestor accidente şi după lungi discuţii şi dezbateri. prin cele circa 50 varietăţi identificate în stare spontană) a instaurat un moratoriu care interzicea cultura de porumbOGM. pe măsură ce se intensifica folosirea pesticidelor în agricultura de tip industrial.Contaminarea porumbului transgenic de un altul. până atunci. tot de tip OGM. De exemplu la finele lui septembrie 2000. Sunt în curs de desfăşurare şi alte experiemente. estimând că acest lucru nu va apărea mai repede de 8 ani şi că. Mexicul (patria de origine a porumbului şi. rezervat numai în scop furajer. polenizarea din culturile transgenice comerciale (lucru puţin probabil. hrăniţi cu omizi (de Ostrinia nubilaris şi de Leucania unipunctata) care au consumat porumb-Bt.Intoxicarea altor insecte de către „plantele insecticide". Aceasta se poate numi poluare genetică. căci prezenţa constantă a formei active a toxinei insecticide în toate ţesuturile plantei va intensifica presiunea selecţiei şi va accelera apariţia mutantelor rezistente. privind studiul albinelor care vizitează florile unei rapiţe transgenice. 1% porumb Starlink. În iulie 2001. În cazul plantelor transgenice. în anul 2000 au fost descoperite seminţe de rapiţă transgenică rezistentă la un erbicid total. deoarece astfel de culturi nu sunt autorizate în Franţa) sau poluare cu seminţe care provin din ţări unde culturile transgenice comerciale sunt deja foarte extinse (SUA şi Canada. Agenţia Franceză de Securitate Sanitară (AFSS) sublinia că 41% din eşantioanele de porumb prelevate din culturile convenţionale conţineau secvenţe de OGM-uri. Drumul toxinelor insecticide în lanţurile trofice şi în soluri 166 . puternica societate KRAFT FOOD USA retrage din circulaţie 2. Acest porumb s-a dovedit a fi alergizant pentru om.Apariţia de dăunători rezistenţi la proteina-insecticid a porumbului-Bt. Sunt foarte posibile trei piste: polenizarea provenită din culturile experimentale învecinate (în Franţa au fost autorizate 12 soiuri transgenice). în Franţa. în special). Astfel. o serie de cercetări au arătat că buburuzele care au consumat purici crescuţi pe cartofi transgenici depuneau cu 38% mai puţine ouă. apare pericolul imposibilităţii de a garanta că porumbul lor este lipsit de OGM-uri. existând riscul hibridizărilor cu porumbul transgenic.

„Afacerea Pusztai". fără a se fi putut determina dacă noul virus ar fi mai mult sau mai puţin patogen decât virusul parental. iresponsabilitatea autorităţilor publice şi a furnizorilor de plante transgenice".plantele transgenice pun probleme pentru sănătatea oamenilor. „Cazul Pusztai" a divizat lumea ştiinţifică internaţională. Experienţele lui Pusztai ilustrau o serie de perturbaţii metabolice provocate de inserţia transgenei: efecte ale poziţiei acesteia (am precizat deja că tehnicile actuale nu permit localizarea punctului său de inserţie).. considerându-le fără pericol pentru om. Îngrijorările sunt generate de apariţia posibilă a unor noi virusuri dăunătoare plantelor. înaintea lansării pe piaţă a alimentelor provenind din OGM-uri.. care sintetiza o proteină insecticidă (caracter transferat de la un ghiocel). se atrăgea atenţia asupra faptului că un reputat cercetător. Marele necunoscut este reprezentat. dar periculoasă pentru consumul uman. eutanasiată în februarie 2003). Opozanţii plantelor transgenice cer ca aceste plante. în timp ce lotul hrănit cu cartofi „normali". Astfel de recombinări au fost deja observate experimental în laborator. şi-a pierdut slujba în urma unei emisiuni televizate. conţinând transgene provenite de la microorganisme şi virusuri. Apărătorii OGM-urilor consideră că plantele modificate genetic nu prezintă nici un pericol pentru sănătatea omului considerând că transgenele vor dispărea fie în timpul digestiei. cu gene ale unui virus înrudit care a infectat o plantă rezistentă sau care se află în mod natural în aceasta. . A. Pusztai (de la Rowett Institut. Motivaţia adusă de ei este aceea că ele fie nu se exprimă în plantă... prezentă într-o anumită plantă. erau normali.. De aceea. f. Experienţele efectuate de el asupra şobolanilor arătau că cei hrăniţi exclusiv cu acest cartof transgenic prezentau atrofieri ale unor organe (mai ales ale ficatului) şi o deficienţă a sistemului imunitar. Evaluarea riscurilor pentru sănătatea oamenilor in acest domeniu În acest domeniu răspunsurile nu sunt unanime şi incertitudinile sunt numeroase. gene folosite ca markeri şi pe care producătorii nu le-au eliminat. ei consideră ca foarte puţin probabil transferul acestor gene din alimente în bacteriile prezente în tubul digestiv al omului. mai ales că puterea alergică a noilor proteine este necunoscută. Contrar concluziilor lui Pusztai. fie în timpul proceselor de transformare industrială. de frecvenţa cu care aceste recombinări s-ar produce în natură.Apariţia unor noi alergii. o soia îmbogăţită în metionină. pentru mărirea valorii furajere. în care prezenta cercetările sale personale ce puneau la îndoială consumabilitatea unui cartof transgenic. Această problemă se pune pentru că porumbul-Bt comercializat conţine gene ale rezistenţei la un anumit antibiotic. Experienţele efectuate timp de trei la Universitatea din Jena au arătat că rezistenţa la un erbicid total a unei rapiţe-OGM se poate transmite la bacterii şi drojdii crescute pe medii în care s-a introdus conţinutul intestinal al albinelor care au consumat polenul unei astfel de rapiţe. Scoţia locul de naştere al cunoscutei Dolly. Opozanţii consideră că testele de nutriţie sunt incomplete şi nu s-au făcut într-un timp suficient. cunoscutul săptămânal medical britanic The Lancet estima că „. reamintim expresia nedorită a altor gene decât cea de interes etc.Riscuri legate de cultura plantelor rezistente la virusuri. s-a dovedit a nu fi alergizantă pentru animale. o serie de cercetători chinezi nu au constatat diferenţe semnificative de greutate şi stare generală între şobolanii hrăniţi cu tomate şi ardei 167 . . Ei cer continuarea şi dezvoltarea cercetărilor privind evaluarea riscurilor. mai ales în vastele culturi transgenice. În acelaşi timp. unde sunt prezente numeroase gene virale. fie că ele codifică rezistenţa la un antibiotic care nu mai este utilizat în medicina umană.Creşterea rezistenţei la antibiotice. În ediţia sa din 29 mai 1999. desigur. Cunoaştem astăzi că principalul mecanism de evoluţie naturală a virusurilor îl constituie recombinările secvenţelor genetice. . De exemplu... În plus. dar la care s-a adăugat în mod artificial aceeaşi proteină insecticidă. anumiţi cercetători au lansat ideea unei posibile recombinări între gena virală cp. să nu facă parte niciodată din alimentaţia oamenilor." şi denunţa „.

Această premieră. Dar apariţia de OGM-uri a modificat profund câmpul de aplicaţie şi condiţiile acordării de brevete de invenţie. În 1980. în materie de brevetare a viului a fost urmată rapid de acordarea a numeroase brevete privind microorganismele genetic modificate. Brevetul garantează deţinătorului monopolul exploatării invenţiei sale pentru o perioadă limitată de timp (în general 20 de ani). apoi în Argentina. E. unde asemenea culturi întârzie să ia amploare. el se obligă să cumpere în fiecare an seminţe transgenice de la producător. dreptul de a breveta o fiinţă vie s-a născut în SUA ca urmare a celebrei „afaceri Chakrabarty". utilizare. Argentina. Referitor la caracterul transferat acestor plante. aplicabilitate practică şi o descriere detaliată a sa. Portugalia. restul de plante transgenice (cartof. bumbac.) Dezvoltarea culturilor transgenice în lume a. d. în caz contrar fiind prevăzute sancţiuni contravenţionale şi penale. aproximativ 17% cele rezistente la atacul unor insecte. Din 2002 încoace. la care sar mai putea adăuga culturile ilegale. Consiliul de Miniştri al UE şi Parlamentul European au adoptat o hotărâre favorabilă brevetajului OGM-urilor (Directiva 98/44). dovleac ş. ca şi în Europa. China. rezervele exprimate de unii oameni de ştiinţă. declanşarea a numeroase critici în Italia. acest cercetător a solicitat acordarea unui brevet pe care a obţinut-o. şi solicitările cetăţenilor-consumatori. Aceste prevederi au generat. Ucraina. Pentru a armoniza legislaţia SUA-UE. el trebuie să semneze un contract prin care se angajează să nu păstreze nimic din recoltă pentru a fi folosită în scopul unor semănături viitoare. aproximativ 2/3 o reprezentau varietăţile rezistente la o insectă dăunătoare (mai ales bumbacul-Bt şi porumbul-Bt) şi doar 1/3 dispuneau de rezistenţa la un erbicid total. căci 168 . Cu alte cuvinte.a. O situaţie particulară se întâlneşte în ţările Europei Occidentale. din ce în ce mai mult. Norvegia şi alte ţări europene.) ocupând suprafeţe reduse şi necuantificabile la nivel mondial. Mexic. Aşa cum s-a precizat anterior. O analiza a situatiei din 2002 scoate în evidenţă faptul că producţia mondială de plante-OGM este asigurată cvasitotal de 4 ţări (SUA. Canada si China). Atunci când un agricultor cumpără seminţe transgenice. Africa de Sud.) Brevetarea fiinţelor vii Până la venirea „la putere" a geniului genetic. La numai şapte ani de la debutul lor oficial. pentru a permite reproducerea de către orice specialist din domeniul respectiv. situaţia se inversează: circa 75% o reprezintă varietăţile rezistente la un erbicid total. dreptul de brevetare nu privea decât invenţiile şi inovaţiile de aparate sau procedee de tip industrial. aceste culturi comerciale de plante transgenice au atins o suprafaţă totală de circa 60 milioane ha. iar. ele debutând în SUA. Australia. Canada. Explicaţia constă în faptul că mai multe state membre ale UE au solicitat instaurarea unui moratoriu care să interzică autorizarea importurilor şi culturilor de plante-OGM în ţările Uniunii (solicitare aprobată în iunie 1999) pentru că se iau în considerare. Olanda. treptat acestea fiind adaptate şi pentru fiinţele vii. D. se constată faptul că în primul an de culturi-OGM la scară mare (1996). Firmele producătoare nu pot fi înşelate. Se ştie că acordarea unui brevet de invenţie (ca expresie juridică legală) trebuie să răspundă următoarelor criterii: noutate. îşi anulează astfel dreptul legitim de a reproduce propria-i cultură. opoziţia agricultorilor şi a ecologiştilor. papaia. în 1998. de puţin timp. tutun. Piaţa mondială de plante-OGM este asigurată aproape în totalitate de doar 4 specii: soia. Brevetarea plantelor transgenice privează agricultorul de cel puţin unul dintre drepturile sale fundamentale: acela de a folosi o parte din propria-i recoltă ca material pentru semănat în anul următor.) Primele culturi comerciale de plante transgenice datează de pe la mijlocul anilor 1990. după numele microbiologului indian care a obţinut o bacterie capabilă să degradeze hidrocarburile din petrol. porumb şi rapiţă. utilizate în industria farmaceutică şi agro-alimentară atât în SUA cât şi în UE. b.transgenici şi cei care trăiau în stare sălbatică. În SUA. brevetabilitatea fiinţelor vii era total exclusă. România. c.

Şi. Este vorba de procedeul numit „Technology Protection System". Acestea sunt raţiunile pentru care producătorii de seminţe transgenice încearcă să înlocuiască îngrădirile juridice impuse agricultorilor şi costisitoarele controale prin îngrădiri de ordin biologic: sterilizarea. Astfel. sporirea produşilor chimici ceruţi. treptat. prin înlocuirea acestora de către un număr limitat de varietăţi noi. „cu randament ridicat".) OGM-urile şi biodiversitatea Încă din anii ’80. în final. „prin ricoşeu". prin care vor dispărea. acest „spray drift" cu erbicide va afecta şi zonele marginale ale culturilor. în cantităţi tot mai mari. transgeneza utilizează aceleaşi varietăţi foarte performante (cunoscute anterior şi care au fost create prin tehnicile tradiţionale). mai mult ca sigur. Această „performanţă biologică" se realizează printr-o tehnică transgenică foarte sofisticată. un alt pericol generat de OGM-uri vizează transferul de gene prin polenul acestora unor specii sălbatice înrudite. toate buruienile anuale din aceste culturi. a animalelor utile şi a celor care nu erau vizate. mai întâi. . unde fermele au suprafeţe foarte mari. întrucât el „termină" viaţa plantei. de tehnologia de cultură a acestor noi varietăţi. Nu se mai pune la socoteală situaţia din ţările îndepărtate. din care. acoperite de fitocenoze ierboase perene ori de tufărişuri. Apoi. . prin geniul genetic. va determina dispariţia lor progresivă din biocenozele respective.ele îşi trimit inspectori care controlează pe teren respectarea contractelor. aspect cunoscut şi demonstrat deja). OGM-urile rezistente la anumiţi dăunători pot fi consumate direct sau indirect (de-a lungul lanţului trofic) şi de alte organisme. Extinderea culturilor de plante transgenice a afectat şi va afecta biodiversitatea specifică spontană (sălbatică) prin: . Alţi oameni de ştiinţă şi asociaţiile ecologiste îl consideră inacceptabil sub aspect etic. acapararea agriculturii mondiale de către marile multinaţionale furnizoare de seminţe „selecţionate şi ameliorate". de fapt. Apărătorii OGM-urilor ar putea saluta acest lucru ca fiind un proces de creştere a biodiversităţii. dar el este mai dificil atunci când dimensiunea parcelelor este mică şi numărul agricultorilor este foarte mare (aşa cum este cazul celor mai multe ţări din Europa). care sunt „ameliorate" prin inserarea unei gene. F. care. MONSANTO a decis întârzierea punerii în aplicare a procedeului “Terminator”. a seminţelor produse de plantele transgenice. chiar „diabolică".pulverizările cu erbicide totale a culturilor de OGM-uri rezistente la aceste erbicide. împiedicând-o să se reproducă. unde agricultorii nu pot înţelege aceste aspecte şi continuă să facă schimburi de seminţe pentru micile lor suprafeţe cultivate. Producătorii de OGM-uri şi unii oameni de ştiinţă salută procedeul pentru că el va permite suprimarea fluxului de transgene în mediul înconjurător.sărăcia bazei trofice a fitofagilor şi a granivorelor din aceste locuri. O analiză lucidă a agriculturii de la începutul mileniului trei ne va uimi prin asemănarea cu precizarea de mai sus ! Dezvoltarea obţinerii şi cultivării plantelor transgenice nu a făcut altceva decât să agraveze situaţia existentă acum două decenii. Astfel de controale sunt uşor de realizat în SUA. oamenii de ştiinţă au anticipat caracteristicile de bază a agriculturii mondiale astfel: diminuarea considerabilă a diversităţii plantelor cultivate prin dispariţia miilor de varietăţi selecţionate de-a lungul timpului de către ţărani. Agricultorii văd în el o consacrare a interzicerii de a utiliza propriile seminţe. iar toxina insecticidă din aceste plante ar putea să provoace moartea şi dispariţia unui şir nesfârşit de animale neţintă. vor dispărea şi speciile perene. Dar.intoxicarea şi moartea. o generalizare a culturilor transgenice va determina o masivă difuzare a transgenelor care prezintă caractere selective avantajoase şi pot induce o eradicare a populaţiilor non-transgenice (cu un genofond mai bogat şi mai diversificat decât cele puternic „ameliorate". sugestiv denumit „Terminator". Procedeul a fost criticat de către toţi opozanţii OGM-urilor. în curs de dezvoltare. 169 . ceea ce dă dreptul exclusiv de producere şi comercializare multinaţionalelor menţionate.

) Contestarea OGM-urilor Până la pătrunderea în Europa occidentală a primelor alimente provenite din plante transgenice.OGM-urile. cea mai mare ţară agricolă din UE. Mai rămâne. Astfel. Minoritatea ştiinţifică angajată. estima că sunt încă insuficient cunoscute riscurile diseminării în mediul înconjurător a OGM-urilor şi. UE (cea care a autorizat aceste importuri) a emis o directivă care impune etichetarea alimentelor provenite din plante transgenice. a căror localizare şi natură sunt ţinute secret în ciuda obligaţiilor legale de a le declara. Probabil. În cursul verii 2001. Originea dioxinei a fost atribuită uleiului industrial folosit în fabricarea hranei pentru păsări. Opozanţi se tem de o poluare genetică a culturilor lor convenţionale prin culturile transgenice experimentale. OGM-urile rămăseseră ignorate de marele public. cât şi în alte ţări din Europa sau din alte continente. doar o treime din sindicatele agricole este încă favorabilă acestor culturi. În lumea agricolă a UE. ca excepţie. Astfel de evenimente sporesc teama consumatorilor faţă de orice aliment de origine transgenică. pericolul agriculturii şi zootehniei industriale pentru sănătatea oamenilor şi a animalelor domestice. aceste culturi au fost primite în moduri diferite. s-a opus debarcării containerelor. asistăm şi la cea mai puternică opoziţie şi contestaţie a culturilor OGM. Italia. Tot în Franţa. când. În SUA. În urma unei anchete desfăşurate de cercetători. Polemica dintre partizanii şi opozanţii OGM-urilor s-a intensificat în cursul anului următor 1998. adesea violent. descărcarea în mai multe porturi europene de soia şi porumb american (conţinând în proporţie necunoscută material transgenic). carnea provenită de la crescătoriile industriale. nu se cere agricultorilor să recolteze. Această „afacere" ilustrează. cele două tipuri de plante. şi-a multiplicat acţiunile de informare a marelui public. în Franţa. În iunie 1999. contestarea OGM-urilor i-a cuprins şi pe producătorii de vinuri. livraţi pe piaţă atât în Belgia. fără a pune în discuţie interesul pentru tehnicile transgenezei. oficial. Dacă primele autorizări de culturi transgenice au sedus pe responsabilii marilor întreprinderi agricole de tip industrial din SUA. datorită strategiei stabilite de GREENPEACE.G. Ei au distrus mai multe culturi experimentale în câmp şi au cerut o dezbatere publică asupra OGM-urilor. transgenice şi convenţionale. a „înfuriat" organizaţia ecologistă GREENPEACE care. Un nou scandal alimentar a zguduit Europa în 1999: „puii cu dioxină". începând cu 1996. încă o dată în plus. Ei se tem tot mai mult de artificializarea crescândă a agriculturii industriale şi. în Germania. agricultorii cu ferme biologice au intentat acţiune judiciară împotriva proprietarilor de culturi-OGM experimentale din vecinătatea lor. singura ţară din UE în care s-a reuşit dezvoltarea de culturi-OGM comerciale. În Spania. în mod special. În Franţa. de ultima sa înflorire . Danemarca) au refuzat intrările de OGM-uri pe teritoriul lor. consumatorii europeni nu mai au încredere în declaraţiile oficiale ale experţilor sau ale cercetătorilor care apără OGM-urile. care doreau să le dezvolte la scară mare. poluarea genetică a culturilor convenţionale a fost recunoscută. temându-se de o poluare genetică a culturilor proprii care trebuiau să fie „garantate fără OGM". aceiaşi opozanţi au distrus plantele de orez-OGM. alimentele care conţin OGM-uri vor dispărea progresiv din magazinele alimentare ale UE. Pentru a calma spiritele. O serie de asociaţii ale consumatorilor şi-au manifestat îngrijorarea pentru „invadarea farfuriilor lor" cu alimente provenind din OGM-uri. Dar situaţia s-a schimbat brusc. ele au generat o puternică opoziţie din partea fermierilor care practicau o agricultură de tip familial. în curând. Anumite ţări (Austria. Puternic afectaţi de relativ recenta catastrofă alimentară (cea a „vacii nebune" şi a variantei sale la om). Această problemă figurează ca următorul obiectiv pe agenda organizaţiilor anti-OGM. unde animalele sunt furajate cu soia-OGM importată din SUA. obţinute de un laborator aparţinând unei instituţii publice. în mod separat. ca urmare. s-a descoperit existenţa unor culturi experimentale de viţă170 . produşi în crescătorii uriaşe din Belgia.

consumatorii din această parte a lumii au început să-şi pună întrebări privitoare la pericolul pentru sănătatea lor şi la monopolul instaurat de multinaţionale. al doilea gigant mondial în chimie şi farmacie. în totalitate. Apariţia OGM-urilor a favorizat şi mai mult dominarea pieţei mondiale a seminţelor de către multinaţionalele amintite. dintre care primele trei controlează 94% din producţia mondială de OGM-uri (SUA. astfel că Bolivia a fost obligată să renunţe la proiectul său. piaţa mondială a seminţelor-OGM. a inaugurat la Saint Luis (SUA) un enorm centru de cercetare. firma anglo-suedeză ASTRA ZENECA etc. puternica multinaţională a stabilit „relaţii privilegiate" cu autorităţile oficiale din numeroase ţări. unde presiunile SUA au avut acelaşi rezultat. Neîncrederea în alimentele de origine transgenică se manifestă deja şi în alte regiuni şi ţări industrializate. Australia. multinaţionalele care controlează piaţa OGM-urilor au reuşit să-şi impună punctul lor de vedere: ele consideră că orice reglementări privind OGM-urile „constituie o piedică în calea liberului comerţ" şi că circulaţia acestora este o „simplă problemă comercială". Montreal (31 ianuarie 2000) unde s-a reuşit să obţinerea semnăturilor a 130 de ţări pe o „Convenţie asupra biosecurităţii". Columbia (februarie 1999) unde 132 de ţări din cele 138 prezente au fost de acord să se aducă restricţii circulaţiei OGM-urilor.de-vie transgenică. Prima care s-a lansat în „aventura OGM" a fost MONSANTO care. deoarece ea nu a semnat „convenţia asupra biosecurităţii". jumătate controlează. Filipine. După ce au acceptat alimentele-OGM.) Acapararea agriculturii de către multinaţionale a. Au urmat apoi firma elveţiană NOVARTIS. India. 1. Firma MONSANTO asigură vânzarea a circa 80% din seminţele-OGM din SUA. pesticidelor şi a altor produşi chimici solicitaţi de agricultura de tip industrial. care pregătise de fapt acest protocol. iar SUA nu a dorit să se pronunţe. în special cu cele aflate în curs de dezvoltare. La fel s-a întâmplat şi în Sri Lanka şi în Croaţia. până acum. Protocolul a fost semnat de 64 de ţări. Canada şi Australia). Dintre cele 10 multinaţionale. În martie 2000. Uruguay. Nairobi (mai 2000) a debutat prin „Protocolul de biosecuritate". 3. Argentina. dar nu au reuşit să-şi impună voinţa în faţa celor 6 ţări. Noua Zeelandă. Aproximativ 20 de mari producători de vinuri din Franţa. care autoriza statele să reglementeze importul de OGM-uri şi prevedea identificarea acestora după o metodologie ce urma să se stabilească ulterior. 171 . a Europei şi a altor continente. În 1999 (Japonia. 10 giganţi ai agrochimiei şi farmaciei controlează o treime din piaţa mondială a seminţelor şi 9/10 din piaţa mondială a îngrăşămintelor minerale. 2. Controlul asupra pieţei mondiale a seminţelor Astăzi. care priveşte doar OMC (Organizaţia Mondială a Comerţului). Thailanda etc. Giganţii din sectorul agro-alimentar urmăresc toate aceste evenimente şi cer separarea produselor OGM/non-OGM. Astfel. H. Beneficiind de susţinere din partea conducătorilor politici din ţara sa de origine. în 1984. guvernul bolivian a încercat să aplice protocolul de biosecuritate Montreal-Nairobi 2000 însă.) Anul 1999 înseamnă o victorie pentru contestarea OGM-urilor şi în SUA. Aproape peste tot în lume au fost experimentate culturile-OGM provenind din seminţe ale acestei firme. Germania şi Australia cer un moratoriu asupra cercetărilor făcute şi asupra drojdiilor-OGM. Coreea de Sud. trecând apoi la „cucerirea" Americii de Sud. care accelerează fermentaţiile şi care dau vinurilor arome noi. Controlul circulaţiei mondiale a OGM-urilor Până acum au avut loc deja trei mari reuniuni internaţionale pentru stabilirea unui protocol care să statueze regulile internaţionale ale circulaţiei OGM-urilor în lume. situate în afara UE. Australia şi Canada au refuzat. Argentina a fost aceea care a ameninţat. b. Chile. Şi de această dată SUA a refuzat să semneze. protocol cerut de către semnatarii Convenţiei asupra Diversităţii Biologice (CDB) de la Rio de Janeiro (1992).

cât şi pentru cea animală. ostile OGM-urilor şi tot mai exigente. Pentru a compensa lipsa fertilităţii naturale prin nămolul adus de viituri. mult mai „lucrativ" (beneficii de 30%. Noua reglementare europeană Confruntată pe de o parte cu opinia publică.În final. Începând cu anul 2002 cifrele de afaceri a unor firme producătoare de OGM-uri au început să scadă. afectând evoluţia tuturor speciilor din zonă. Construcţia barajelor schimbă regimul viiturilor conducând la sedimentarea viiturilor in lacuri. după 4 ani de negocieri. reglementarea prevede asigurarea urmăririi şi localizării OGM-urilor începând de la seminţe până la produsul finit. printre altele. Pe lângă etichetaj. În august 2003.9% ingrediente provenite din OGM-uri autorizate în UE. reglementarea nu include necesitatea menţionării faptului că animalele au fost hrănite cu produse-OGM. Din păcate. Şi ameninţările cu alte plângeri continuă. împiedicând atât navigaţia cât şi pescuitul. Directiva UE constituie un progres remarcabil. intrând în vigoare la 11 septembrie 2003. astfel ca ele să poată fi retrase rapid în caz de necesitate (aşa cum s-a întâmplat în cazul scandalurilor cu „vaca nebună" şi cu puii cu dioxină). SUA depune o plângere la OMC împotriva moratoriului european. De la publicarea acestei reglementări europene. căci ea va da posibilitatea unei mai bune informări a cetăţenilor şi le va permite să aleagă între o alimentaţie cu sau fără OGM-uri. totuşi. ca malaria. aceste societăţi se reorientează spre sectorul farmaceutic. c.1. Deteriorarea mediului prin construcţii de baraje şi canale Construcţiile de baraje şi canale au numeroase efecte negative asupra mediului. pe de altă parte cu lobby-ul industriaşilor dornici de a dezvolta piaţa plantelor transgenice. Totuşi.) Declinul OGM-urilor în Europa La începutul anului 2000 au intervenit schimbări importante în strategia multinaţionalelor europene producătoare de OGM-uri. SUA s-a opus puternic etichetajului obligatoriu şi procedurilor de evaluare care sunt costisitoare pentru producători. Barajele produc mari presiuni în scoarţa pământului ce declanşează cutremure de pământ. iar statele vor avea astfel posibilitatea să accepte sau să refuze importul acestora. faţă de doar 15% în agrochimie-OGM-uri). d. Acest protocol prevede. rezultaţi din exportul de porumb american în UE. Unele specii imigrate se înmulţesc foarte mult iar treptat. Construcţia de canale conduc la perturbări profunde în întreaga structură a biocenozelor. Obţinerea oricărei autorizaţii noi este supusă unei metodologii de control omologat prealabil. atât pentru alimentaţia umană. Astfel. fără penalizări importante pentru industriile biotehnologice. 172 . care a dus pe de o parte la apariţia fenomenului salinizării solului iar pe de altă parte a dus la creşterea incidenţei unor periculoase maladii. o procedură care obligă exportatorii de OGM-uri să furnizeze o listă detaliată a compoziţiei produselor lor. ca responsabil pentru pierderea mai multor sute de milioane de dolari. din ce în ce mai ostilă OGM-urilor. în ansamblul ei. altele pot creşte numeric. Protocolul pentru Biosecuritate a fost ratificat de 50 de ţări. Capitolul 13 ALTE CĂI DE DETERIORARE A MEDIULUI 13. Comisia Europeană a elaborat o nouă directivă (Directiva 2001/18) mult mai preocupată de aplicarea principiului precauţiilor şi. sunt folosite îngrăşăminte sintetice şi un vast sistem de canale de irigaţie. considerându-1 ca o îngrădire a liberei circulaţii a mărfurilor. sub presiunea unei opinii publice şi a agricultorilor. În unele lacuri s-au dezvoltat imense cantităţi de plante acvatice. Unele specii locale acvatice pot dispărea. Noua reglementare prevede obligativitatea etichetajului pentru orice aliment care conţine peste 0. se pot stabiliza noi stări de echilibru.

duşmanii naturali ai iepurelui. cinegetice. Până atunci. au fost deteriorate în mod ireversibil. Ca urmare a acestor introduceri. pe o navă militară venind din Dakar (Africa de Vest) au ajuns pe coasta răsăriteană a Braziliei câţiva ţânţari din specia Anopheles gambiae. Neavând duşmani naturali s-au înmulţit devenind un adevărat flagel. a fost oprită prin introducerea unei viroze a iepurilor. Coleoptera). b. circa 12 mii au murit. Dar vulpile au preferat să consume miei şi fauna locală mai uşor accesibilă.) Introduceri intenţionate s-au făcut şi se fac în cele mai diferite scopuri – plante de cultură (alimentare. biocenoza nouă se dovedeşte atât de complexă şi închegată încât nu permite instalarea (realizarea unui anumit nivel numeric şi constituirea unei nişe ecologice) noului intrus. această insectă trăia pe specii de viţă sălbatică din SUA. rezistente la filoxeră. tehnice. Introduceri neintenţionate Prin anul 1929. la adaptarea ei faţă de noile condiţii. de o inestimabilă valoare ştiinţifică. La noi în ţară el a pătruns prin anii 1950. Pătrunderea într-un nou ecosistem înseamnă schimbarea corelaţiilor cu factorii biotici şi abiotici. întreaga floră şi faună endemică. deci schimbarea modului de acţiune a selecţiei ceea ce duce treptat. În 1859 au fost aduse în Australia 24 exemplare. a). Deteriorarea mediului prin introducerea de specii în ecosisteme Orice specie posedă o anumită capacitate de răspândire geografică (extinderea arealului geografic) şi ecologică (pătrundere în ecosisteme diferite – deci extindere de areal ecologic). O adevărată catastrofă economică s-a produs când acum aproximativ un secol. vectori ai malariei. peşti.200.2. reuşeşte să se stabilească în 173 . pricinuind mari pagube economice. Până în prezent nici o metodă de combatere nu a reuşit să distrugă acest dăunător periculos. Sute de mii de oameni s-au îmbolnăvit. mamifere. După o perioadă de 6-7 ani. În acest fel a fost stăvilită invazia acestui afid. a apărut malaria. decorative). animale pentru scopuri alimentare. În acest proces. iepurii au devenit parţial imuni. crustacei. înmulţirea şi extinderea iepurilor. 9 milioane în 1882.13. afidul Phylloxera vitifolii (ord. În acelaşi fel au fost introduse diferite specii de buruieni. S-au introdus vulpi din Europa. Creşterea vertiginoasă a numărului iepurilor se poate vedea din numărul de piei exportate: 33. fără a pricinui pagube vizibile (adaptare reciprocă).000 în 1873. după fiecare epidemie virotică numărul lor creşte tot mai mult. care până atunci existau numai în Africa. 17. hrănindu-se mai ales cu un solanaceu spontan – Solanum rostratum. moluşte. Atunci a dispărut ideea de a altoi soiurile europene de viţă pe cele americane. la schimbarea mai mult sau mai puţin profundă. Momelile otrăvite folosite contra vulpilor au dus la nimicirea unui număr mare de animale autohtone. întreaga structură a biocenozelor unice. Curând. astfel încât în prezent. în succesiunea generaţiilor. Atunci când o specie introdusă într-un ecosistem nou pentru ea.000 hectare). păsări. Acest proces s-a desfăşurat în tot cursul istoriei vieţii pe Pământ şi se desfăşoară şi în prezent. Se cunosc urmările catastrofale ale introducerii iepurelui de vizuină european Oryctolagus cuniculus în Australia. la vest de Munţii Stâncoşi. Un alt exemplu este gândacul de Colorado (Leptinotarsa decemlineata – ord. important dăunător pentru culturile de cartof. În 1874 a ajuns la coasta atlantică a Statelor Unite iar peste alţi doi ani primele exemplare au apărut în Europa (Germania) unde au fost distruse. Gândacul de Colorado exista în biocenozele naturale în zona de est a Munţilor Stâncoşi din Colorado până în Mexic.5 milioane în 1945. Homoptera) a pătruns din America în Franţa (prin Bordeaux şi alte porturi). Ajuns în Franţa şi apoi în Algeria a distrus culturile de viţă de vie pe suprafeţe imense (în Franţa pe 1. esenţe lemnoase. În 1950. În 1920 (când pătrunde prin portul Bordeaux şi reuşeşte să se înmulţească) şi 1925 el se răspândeşte în toată Franţa şi de aici se întinde în toată Europa. estetice. Introducerea de elemente (specii) străine în diferite biocenoze poate fi neintenţionată sau intenţionată. a genofondului populaţiei pătrunse. multe încercări se soldează cu eşec din cauze diferite: factori abiotici nepotriviţi.

Situaţii critice şi mai grave se produc în urma supraexploatării pădurilor din zona ecuatorială şi a păşunilor din zonele aride şi semiaride. la inundaţii. eroziunea devine mai intensă decât refacerea şi ca urmare solul se degradează. ape abundente şi o faună bogată. de cele mai multe ori nu ştim aproape nimic despre implicaţiile genetice. De asemenea. se datorează supraexploatării (mai ales suprapăşunatului). pe lângă aceasta. cu circa 5 km pe an. Extinderea deşertului. Refacerea solului este un proces foarte lent: chiar în condiţiile acoperirii cu vegetaţie sunt necesare 3-4 secole pentru formarea unui strat de 3 cm de sol. are capacitatea de a reţine mari cantităţi de apă. local sau pe tot arealul lor. când afectează biocenoze întregi. iar în unele împrejurări. din zonele respective. a cărei dezechilibrare poate fi foarte gravă. alteori afectează interesele economice ale omului. din totalul speciilor dispărute în timpuri istorice. trebuie spus că. estetică. De multe ori efectele sunt greu sesizabile pentru moment şi trec neobservate. de protecţie a solurilor. Funcţiile pădurilor. Despădurirea pantelor din asemenea bazine de alimentare duce la viituri violente. 13. sunt multiple: hidrologică. recreativă. este moderat regimul viiturilor. climatică. suprapăşunat) dar de multe ori este consecinţa distrugerii habitatului lor. moderând scurgerile de suprafaţă şi echilibrând alimentarea pânzelor subterane prin apa de infiltraţie. în locul unde se întinde Sahara exista o bogată vegetaţie de păşuni şi păduri.3. sanitar-igienică. evolutive şi economice ale dispariţiei unei altei specii decât atunci când aceasta afectează în mod evident interesele noastre. cel mai mare din lume. Până acum 2000 de ani existau încă păduri departe. Coroanele arborilor. în general moderând-o. indiferent de zona geografică. pe solurile bine protejate de vegetaţia neperturbată. în interiorul Saharei actuale. se datorează adesea supraexploatării lor (vânătoare. Cercetările arată că. din aceleaşi cauze. păşunilor Eroziunea solului este un fenomen care se produce în mod natural. se produce şi astăzi. Supraexploatarea solului. suprapăşunatul duce la deşertificarea unor vaste regiuni. În acest fel solul devine protejat împotriva eroziunii prin spălare. Evaluări aproximative arată că circa 20.000 specii de plante şi zeci de mii de specii de animale sunt ameninţate cu extincţie completă. Litiera are şi ea acest rol şi. Cercetările arată că. pescuit. interceptează apa de precipitaţie diminuând impactul mecanic al ei asupra solului. pădurilor. zicem că s-a produs aclimatizarea speciei respective. Pădurile influenţează clima locală şi regională. Trebuie să fie limpede că o specie cu atâţia consumatori este în miezul unei complexe reţele trofice.el şi să se reproducă normal. Întregul deşert al Saharei. ecologice. Dar. cu o populaţie globală de circa 600 milioane oameni. Aceste trăsături capătă o deosebită importanţă în bazinele de alimentare a râurilor: împiedicând scurgeri violente. pot fi de-a dreptul catastrofale pentru existenţa populaţiilor umane. inclusiv a marilor mamifere africane. 82% au dispărut în ultimele trei secole. Dereglarea acestui echilibru de multe ori se produce prin exploatarea neraţională şi supraexploatarea solului. În aceste zone. în care caz sunt afectate numeroase specii. la colmatarea rapidă a lacurilor naturale şi a bazinelor de acumulare. prin frunzişul lor. Deteriorarea mediului prin supraexploatare Supraexploatarea speciilor Dispariţia sau scăderea până la un nivel critic al speciilor. În cazul când protecţia covorului vegetal e perturbată. este împiedicată colmatarea lacurilor. Capitolul 11 174 . în perioadele preistorice şi istorice. refacerea solului echilibrează eroziunea lui.

virtute. cu legile lor de dezvoltare istorică. estetica peisajelor şi activitatea în aer liber. muzicienii au fost inspiraţi de natură. Conținutul eticii diferă de la o societate la alta.) Diversitatea biologică este necesară pentru a cunoaşte originea și evoluția vieţii. dintre care o să ne oprim asupra ecoeticii sau etica ecologică și agroetica. un factor economic considerabil a cărei valoare nu a fost încă descoperită. În India 175 . moleculare şi filogenetice. dar știința și tehnica viitorului să developeze în ele valori nebănuite astăzi. S-ar putea ca unele specii să fie complet neinteresante în acest moment. Simplele informații despre o specie. ca parte a comunităţilor naturale. plante. grădini botanice și zoologice sau vizionarea video nu este suficientă.) Toate speciile pot deveni. d. cu conținutul și rolul lor în viața socială”. Omul. Suntem obligaţi să conservăm sistemele naturale în întregul lor. prin etică înțelegem “știința care se ocupă cu studiul principiilor morale.ETICĂ ECOLOGICĂ În limba română. poeţii. c. se pierd legături importante şi misterele devin tot mai mari. filozofii. Ecoetica este un “domeniu aplicativ ale eticii generale care se ocupă de principiile și regulile morale ce trebuie să guverneze relațiile omului cu mediul său înconjurător și mai ales cu procesul vast și complex al biodiversității” [Puia și colab. pe termen lung.. Aceste specii pot deveni extincte sau. Extincția maimuțelor antropoide în sălbăticie poate însemna pierderea unor indicii importante pentru întelegerea evoluţiei oamenilor. Atunci când lumea naturală prosperă şi noi prosperăm. În cadrul eticii generale există și câteva ramuri ale eticii aplicate. Entomologii caută insecte parazite sau prădătoare ca agenți biologici de control. relațiile omului cu societatea în ansamblu ei. Speciile interacţionează într-un mod complex.) Natura are o valoare spirituală şi estetică care este superioară valorii economice. de-a lungul deceniilor și a secolelor. Agroetica este un domeniu aplicativ al eticii generale care studiază fundamentele metodelor și mijloacelor practice prin care se poate realiza protecția agroecosistemelor în așa fel încât să asigure perpetuu omenirii produse alimentare de înaltă calitate într-o agricultură sustenabilă [Puia și colab. alegere. clericii. Pentru mulți dintre aceștia. e. rău. Conștiința ecologică s-a format treptat. observarea ei în muzee. adică principiile și regulile de conviețuire a oamenilor. întreaga comunitate poate dispărea ca urmare a unui răspuns în cascadă. b. In istorie. deoarece acesta este singurul mod în care putem supravieţui.. scriitorii.) Fiecare specie are o valoare în sine pentru economia naturii.) Toate speciile sunt interdependente. caracter. morav. inspirația este legată organic de experiența directă în mediul natural. de la o perioadă istorică la alta. Odată cu pierderea unor specii de animale. Pierderea unei specii poate compromite existența altor membri ai comunităţii. 1998]. Societatea actuală ridică tot mai multe probleme care trebuie să își găsească și rezolvare. dreptate. 2001]. morală. chiar dacă unele pot avea efecte dăunătoare asupra omului. s-ar putea putea ca dispariția ei să însemne o pierdere iremediabilă pentru economia globală. niciodată nu putem spune că o specie este importantă sau nu. companiile farmaceutice se bazează în lupta lor cu diferitele maladii tot pe diversitatea lumii vii. habitate se va pierde o importantă sursă de imaginaţie a multor generaţii de artişti. soluția se găsește într-o plantă. mai grav. dintre care enumerăm câteva: a. Adesea. la un moment dat. De aceea. datorie. Etica ecologică include o serie de principii. trebuie să minimizeze efectele nocive ale speciilor respective în habitatul antropizat și nu să le extermine. obligație. utilizând tehnici noi. Etica studiază fundamentele logice ale moralei (bine. Aproape toti oamenii apreciază viața sălbatică. Numeroși oameni de ştiinţă lucrează pentru rezolvarea acestor probleme. rațiune). Conform dicționarului enciclopedic (2004). zoologii caută noi surse de proteine. prin acțiunile sale. un animal sau un microorganism. vocabula “etică” provine din grecescul ”ethos” care înseamnă – obicei. libertate. Atunci cand speciile devin extincte. artiştii. Dacă o specie devine extinctă înaintea descoperirii calităților sale.

În secolul al XIX-lea. făcând parte din natură trebuie să se supună acelorași reguli ca și celelalte ființe. Aceste concepții au condus la numeroase intervenții nesăbuite în natură. Etica ecocentrică trece omul pe plan secund.) O concepție antropocentrică conform căreia natura este în serviciul umanității. cu toate componentele sale vii și nevii. Puia și colab.) O concepție ecocentrică. renumita cercetătoare americană Rachel Carson. Redăm un fragment din cuvântul ei. Concepția moderat antropocentrică înglobează toate aspectele pozitive ale celor trei concepții de bază: atenția omului trebuie focalizată pe natură. b. după biodiversitate și bioconservare. (1988) și alții. ca și în etica ecocentrică. Unul dintre premergătorii europeni ai consțiinței ecologice a fost Sfântul Francisc de Assisi (1182 . de-a lungul deceniilor. ceee ce îl obligă la asumarea responsabilității protejării mediului ambiant. cu o abordare liberalistă. În servicul umanității deci. în ansamblul ei. ce păreau să aparțină adevărurilor eterne. Dar m-am înselat. (1999) în trei categorii: a. ale științei și tehnicii dar să nu abuzăm de ele. în anul 1962: “În zilele înainte de Hiroshima eu am crezut că există domenii puternice și inviolabile ale naturii cum ar fi mările și oceanele. găsim principiul jainist care se baza pe principiul “să nu ucizi sau să faci vreun rău niciunei creaturi”. Epilogul care ar putea sta la baza acestei concepții este “Uti non abuti” adică “Uzați dar nu abuzați”. care se află dincolo de puterea distructivă a omului. sarcina noastră este să i le smulgem”. care adoptă principiile ecologismului fundamentalist. Cei mai mulți oameni de știință se situează pe poziții moderat antropocentrice. omul a devenit superior tuturor celorlalte specii. Au fost și alte nume celebre care au contribuit la dezvoltarea eticii ecologice: silvicultorul american Aldo Leopold (1886-1948). c. zoologul Howard T. nu sunt numai amenințate. În anul 1962. omul. extremist. Soran și Borcea (1985). Adepții acestor principii manifestă un optimism tehnologic exagerat. Concluzia lui Rachel Carson este că omul nu poate fi stăpânul naturii. om sau insectă. Cristea (1983). Ei cred că tehnologia poate găsi soluții la orice problemă. indiferent că este copac. Un precursor al acestei concepții este considerat moralistul american Aldo Leopold care considera că fiecare individ este un “cetățean” cu drepturi depline al naturii. rostit la o conferință. prin operele lor. Numeroasele concepții de etică ambientală apărute de-a lungul timpului au fost sistematizate de Puia și colab. o serie de artiști și poeți americani și europeni au sesizat. grija față de generațiile viitoare nu se poate realiza prin reîntoarcerea la o natură bucolică atehnică ci prin ecotehnologii. marele ciclu al apei.) O concepție egocentrică. Stugren (1988). Odum care a elaborat decalogul ecologiilor.1226) care era un mare iubitor și protector al animalelor și al naturii. în special la efectele dezastruoase ale DDT-ului asupra păsărilor. Cu alte cuvinte să ne folosim deopotrivă de darurile naturii. în general. care pune în prim plan binele individual cu prețul exploatării la maximum a resurselor naturale. referindu-se. teologul și muzicologul Albert Schweitzer (18751965). dar au căzut deja în mâna distrugătoare a omului”. 176 .antică. medicul. în tot atât de celebră a sa lucrare “Silent Spring” trage un semnal de alarmă cu privire la impactul activităților antropice asupra mediului ambiant. prin promovarea principiilor dezvoltării durabile. Natura trebuie tratată cu “moderație și inteligență” pentru că dacă ea “naufragiază” atrage după sine întreaga omenire. nu a individului. iar pentru a supraviețui trebuie să se străduiască să fie un partener înțelept al ei. Chiar și aceste lucruri. Ea atribuie o valoare instrinsecă naturii. Astfel de idei se găsesc și în filozofia lui Kant și în afirmația horticultorului și geneticianului rus Miciurin (1855-1935) – “ Noi nu putem aștepta daruri de la natură. îmbolnăvirea ambianței.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->