CUPRINS

PARTEA I : PREZENTAREA GENERALA A FIRMEI I. Modul de constituire si functionare a entitatii economice; etapele constituirii, modul de functionare si dizolvare/lichidare. II. Organizarea si tinerea contabilitatii 414b15e . Organigrama organizatorica si functionala a unitatii III. Registrele de contabilitate IV. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e imobilizarilor. V. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e materialelor. VI. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e mijoacelor banesti. VII. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e drepturilor salariale VIII. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e cheltuielilor si veniturilor XI. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e generale. X. Sistemul de documente privind organizarea inventarierii patrimoniului XI. Gestionarea, folosirea si evidenta formularelor cu regim special. XII. Lucrari de sinteza si raportare financiar-contabila. Situatii financiare PARTEA II :PRACTICA IN CADRUL FIRMEI I.. Caracterizarea generala a unui element de activ si a unui element de pasiv II. Organizarea contabilitatii sintetice a unui element de activ/pasiv III. Organizarea contabilitatii analitice a unui element de activ/pasiv

VI. Operatii privind intrarea,miscarea si iesirea din patrimoniu a unui element de activ si a unui element de pasiv V. Registru jurnal si balanta de verificare

CUPRINS
PARTEA I : PREZENTAREA GENERALA A FIRMEI I. Modul de constituire si functionare a entitatii economice; etapele constituirii, modul de functionare si dizolvare/lichidare. II. Organizarea si tinerea contabilitatii 414b15e . Organigrama organizatorica si functionala a unitatii III. Registrele de contabilitate IV. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e imobilizarilor. V. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e materialelor. VI. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e mijoacelor banesti. VII. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e drepturilor salariale VIII. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e cheltuielilor si veniturilor XI. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e generale. X. Sistemul de documente privind organizarea inventarierii patrimoniului XI. Gestionarea, folosirea si evidenta formularelor cu regim special. XII. Lucrari de sinteza si raportare financiar-contabila. Situatii financiare PARTEA II :PRACTICA IN CADRUL FIRMEI

I.. Caracterizarea generala a unui element de activ si a unui element de pasiv II. Organizarea contabilitatii sintetice a unui element de activ/pasiv III. Organizarea contabilitatii analitice a unui element de activ/pasiv VI. Operatii privind intrarea,miscarea si iesirea din patrimoniu a unui element de activ si a unui element de pasiv V. Registru jurnal si balanta de verificare PARTEA I I. Modul de constituire si functionare a entitatii economice; etapele constituirii, modul de functionare si dizolvare/lichidare
Societatea SC.ERCSIL SRL a luat fiinta în data de 28.06.1993. A fost înregistrata la Registrul Comertului sub numarul J12/2682/1993 Inca de la început a fost declarata ca societate comercialî platitoare de TVA , având CODUL UNIC de înregistrare RO4340820 din data de 28.06.1993. În prezent îsi desfasoara activitatea în localitatea Cluj-Napoca , indeplinind cu succes obiectivele stabilite de patronat. Actul constitutiv al societati SC ERCSIL SRL cuprinde: a) FORMA JURIDICA : Subscrisa SC.ERCSIL SRL , persoana juridica de nationaliatate reprezentata de asociatul unic în persoana D-nul Arkosi ALEXANDRU Forma juridica a societatii este de Societate cu Raspundere Limitata. b) DENUMIREA SOCIETATII : Numele dat este : « ERCSIL » SRL. c) SEDIUL SOCIAL : Sediul social se afla în localitatea Cluj-Napoca, jud. Cluj, acolo fiind si sediul central al unitatii DURATA SOCIETATII : Durata de functionare a societatii este nelimitata în timp, cu începere de la data înmatricularii acesteia la Registrul Comertului. româna este

se tine în compartiment distinct . bauturi si tutun e) CAPITALUL SOCIAL : Capitalul subscris si varsat este de 2000 RON . Organigrama organizatorica si functionala a unitatii Contabilitatea . faliment sau micsorarea capitalului sub limita legala. ORGANIGRAMA ORGANIZATORICA SI FUNCTIONALA A UNITATII : . care coordoneaza activitatea economica în cadrul societatii si dispune de lichiditatile firmei. f) ADMINISTRAREA SI PREZENTAREA : . cu repectarea prevederilor Codului Muncii si regimilui de asigurari sociale. în valoare fiecare.d) OBIECTUL SOCIETATII : Activitatea principala a socitatii va fi : 4711-Comert cu amanuntul in magazine predominanta de alimente. cu personal angajat cu pregatire de specialitate . Organizarea si tinerea contabilitatii 414b15e revine Directorului Economic.Are în prezent 4 de salariati cu contract de munca pe perioada nedeterminata i) DIZOLVAREA SI LICHIDAREA : Societatea se dizolva prin vointa asociatului unic. Organizarea si tinerea contabilitatii 414b15e . Capitalul social se împarte în 200 de parti sociale . g) BENEFICII SI PIERDERI : Asociatul unic încaseaza în totalitate beneficiile si suporta în totalitate eventualele pierderi. cetatean roman. pe durata nelimitata . de o persoana nominala de 10 RON nespecializate cu vanzare Societatea este administrata si reprezentata fizica . imposibilitatea realizarii obiectului de activitate. in cadrul SC ERCSIL SRL . h) FORTA DE MUNCA: Societatea va putea angaja personal cu contract de munca. II. detinute în totalitate de asociatul unic.

Acestea se prezinta sub forma unor registre legate. Carteamare si Registrul-inventar. Principalele registre ce se folosesc. fise si situatii ale caror continut si forma corespund scopului pentru care se tin. în contabilitate sunt: Registrul-jurnal.DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ADMINISTRATIV DIRECTOR LOGISTICA DIRECTOR VANZARI DIRECTOR ACHIZITII III. . obligatoriu. Registrele de contabilitate. Datele consemnate în documentele justificative sunt înregistrate în ordine cronologica si grupate în registrele contabile.

inventariate potrivit normelor legale. calitatea in constructii. durata muncii e data in ore/zi. modificarea si suspendarea contractului. marfuri si produse) si in fiecare departament(mijloacele fixe si obiectele de inventar). Formularele folosite drept registru "Cartea-mare" pot îmbraca diverse forme.). pe baza inregistrarilor efectuate zilnic. grupate în functie de natura lor. înregistrarile efectuate în registruljurnal. Registrul se completeaza si se pastreaza la sediul central al angajatorului. data inceperii activitatii. În cadrul recapitulatiei. protectia consumatorului. Registrul cuprinde elementele de identificare a tuturor salariatilor . Angajatorul are obligatia completarii registrului in ordinea incheierii contractelor individuale de munca. este cea de fise de cont pentru operatiuni diverse. inspectia muncii. numele. forma "Cartea-mare" centralizatoare. data incheierii contractului individual de munca .R. durata acestuia . fitosanitar. in domeniile : financiar-fiscal. fise de cont sah sau pe conturi corespondente. e) Registrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurate la contribuabil de catre toate organele de control specializate.la sfarsitul anului. c) Registrul-inventar este documentul contabil în care se înregistreaza toate elementele de activ si de pasiv. cum ar fi: fise de cont pentru operatiuni diverse. dupa data de întocmire sau intrare a acestora în unitate. operatiile patrimoniale. Se listeaza la sfarsitul lunii . respectiv soldul initial. SC ERCSIL SRL are 4 astfel de registre in cele 4 puncte de lucru din Campia . prin articole contabile. data incetarii contractului si temeiul legal al incetarii acestuia. Elementele patrimoniale înscrise în Registrulinventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica continutul fiecarui post din bilantul contabil. Forma folosita drept registru « Cartea-mare « de firma SC ERCSIL SRL . b) Registrul "Cartea-mare" este un document contabil obligatoriu în care se înscriu lunar. iar totalurile (rulajul) se inscrie manual in registrul jurnal (formularul tipizat) snuruit si inregistrat la Administratia finantelor publice Cluj-Napoca la data infiintarii firmei. in cadrul departamentului de Resurse Umane. Acest registru in cadrul firmei SC ERCSIL SRL se completeaza odata pe an avand la baza inventarele intocmite in fiecare gestiune(materii prime . în mod cronologic. stabilindu-se situatia fiecarui cont. direct sau prin regrupare pe conturi corespondente.ERCSIL SRL acest jurnal este emis de programul de contabilitate . prin respectarea succesiunii documentelor. protectia impotriva incediilor. Aceasta fisa (cartea mare) este emisa din programul de contabilitate si se listeaza si arhiveza odata pe an . conform posturilor din bilantul contabil. rulajele debitoare. d) Registrul general de evidenta a salariatilor. In cadrul firmei SC. rulajele creditoare si soldurile finale. datele preluate din listele de inventariere sunt grupate pe structurile patrimoniale de activ si pasiv. Registrul-inventar cuprinde doua parti: listele de inventariere si recapitulatia inventarului. respectiv codul acesteia potrivit Clasificarii ocupatiilor din Romania(C.a) Registrul-jurnal este documentul contabil obligatoriu în care se înregistreaza. urbanism. salariul de baza la data incheierii contractului. In cazul SC ERCSIL SRL . sanitar. precum si in alte domenii prevazute de lege . prenumele si semnatura persoanei care face inscrierea.O. materiale auxiliare. Se tine cu ajutorul programului REVISAL.

Evidenta operativa a imobilizarilor corporale intrate si iesite din unitatea patrimoniala .   c) Procesul-verbal de punere in functiune a mijlocului fix se intocmeste pentru utilajele si instaltiile care necesita montaj si probe tehnologice . Informatiile din Registrul de evidenta fiscala sunt inregistrate in ordine cronologica si corespund cu operatiunile fiscale si cu datele privind impozitul pe profit din declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat. pentru ficare mijloc fix. in ordine cronologica. a) Fisa mijlocului fix serveste ca document pentru evidenta analitica a mijloscelor fixe. in prezenta membrilor comisiei care este formata din : presedinte. unde se fac si inregistrarile in acesta. IV. prin inregistrarea cronologica a mijloacelor fixe intrate in unitate. precum cladirile si constructile speciale care deservesc procese tehnologice. intr-un exemplar. PUNCT DE LUCRU) la alta. f) Registrul de evidenta fiscala are ca scop inscrierea tuturor informatiilor care au stat la determinarea profitului impozabil si a calculului impozitului pe profit cuprins in declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat. Se intocmeste de serviciul Financiar-Contabilitate .Turzii si localitatea Viisoara. Document justificativ de inregistrare in evidenta tinuta de responsabilul cu mijloacele fixe la locurile de folosinta si in contabilitate. b) Bonul de miscare a mijlocului fix serveste ca :  Document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe intre doua locuri de folosinta ale unitatii( DEPARTAMENT .asistenti la receptie. in cadrul serviciului FinanciarContabilitate . specialisti-consultanti. PUNCT DE LUCRU) Document de insotire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la o sectie sau subunitate( DEPARTAMENT . d) Procesul-verbal de scoatere din functiune a mijloculi fix serveste ca : . pe grupe de mijloace fixe. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e imobilizarilor.Este intocmit de seviciul Financiar-Contabilitate . Registrul de evidenta fiscala se pastreaza la sediul fiscal al SC ERCSIL SRL .Se intocmeste de catre secretarul comisiei numite pentru receptionarea obiectivului de investitii . se tine cu ajutorul registrului numerelor de inventar. Fiecarui mijloc fix i se acorda un numar de inventar . acestea considerandu-se puse in functiune la terminarea probelor tehnologice. Cel de la sediul central se afla in cadrul serviciului Financiar-Contabilitate. pe baza documentelor primite.in functie de categoria din care fac parte si locul unde se afla.

document justificativ de inregistrare in contabilitate. pentru eliberarea cantitatilor prevazute. a) N. respectiv eliberarii materialelor din magazie pentru consum.   V. . de scoatere din uz . . la compartimentul financiar-contabil. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e materialelor. b) Bonul de consum Serveste ca: .document de eliberare din magazie pentru consum a unui singur material. pentru incarcarea in gestiune a bunurilor materiale receptionate . atasata la documentele de livrare(factura sau avizul de insotire a marfii). . act de proba in litigiile cu carausii si furnizorii. Se întocmeste în doua exemplare. Circula la gestiune. dupa caz.document justificativ de înregistrare în evidenta magaziei si în evidenta contabila în partida simpla. semnandu-se de predare de catre gestionar si de primire de catre delegatul care primeste materialele (ambele exemplare). precum si pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analitica . pentru intocmirea formelor privind reglementarea diferentelor constatate . . Document de constatre a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijloscelor fixe. pe masura lansarii. document justificativ pentru incarcare in gestiune. Document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor (depozitelor )si in contabilitate.la magazia de materiale.la persoanele autorizate sa semneze pentru acordarea vizei de necesitate .(ambele exemplare).document justificativ de scadere din gestiune.Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.I.R. Document de consemnare a scoaterii efective din functiune a mijloacelor fixe. respectiv mai multor materiale. pentru diferentele constatte la receptie. Circula: .-ul serveste ca : document pentru receptia bunurilor aprovizionate.

pentru semnare de primire (ex.1) . dupa efectuarea receptiei de catre comisia de receptiesi dupa consemnarea rezultatelor(ex. marfurilor sau altor valori materiale primite. atasat la factura(ex. la cumparator . . la delegatul unitatii care face transportul sau al clientului . pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica (ambele exemplare). pentru incarcarea de gestiune a produselor. o o o o d) Dispozitie de livrare Serveste ca : y Document pentru eliberarea din magazie a produselor..1 ) . Document ce sta la baza intocmirii facturii fiscale . pentru inregistrarea in contabilitate sintetica si analitica. marfurilor sau a altor valori materiale destinate vanzarii . y Circula la : o o furnizor . la magazie . la compartimentul financiar-contabil . comun pe economie . atasat la factura (ex. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. c) Aviz de insotire a marfii : Formular tipizat cu regim special de tiparire. 3) . inseriere si numerotare. Serveste ca : y y y Document de insotire a marfii pe timpul transportului .la compartimentul financiar-contabil. Dispozitie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta ( folosit in cadrul SC ERCSIL SRL pentru insotirea marfurilor transferate de la gestiunea centrala la gestiunile din punctele de luctru Document de primire in gestiunea cumparatorului sau in gestiunea primitoare din cadrul aceleasi unitati in cazul transferului . la compartimentul financiar-contabil. executat pe hartie autocopiativa securizata. 1) .

Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terti sau în custodie se întocmesc fise distincte care se tin separat de cele ale valorilor materiale proprii. Se întocmeste într-un exemplar. Document de evidenta a formularelor anulate . Sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de formulare. pe feluri de materiale ordonate pe grupe. Serveste ca : y y y Document de evidenta a intrarilor . Document de baza pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau a facturii fiscale . care au un regim special de inseriere. si se completeaza de gestionar sau de persoana desemnata. separat pentru fiecare fel de material.2) e) Fise de magazie Serveste ca: . Circula la : o Magazie. marfurilor sau altor valori materialesi pentru inregistrarea in evidenta magaziei.1) . Fisele de magazie se tin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale.sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de valori materiale. evidenta si urmarire . executat pe carton securizat. numerotare . dupa caz .y y Document justificativ de scadere din gestiunea magaziei predatoare . eventual subgrupe. pentru eliberarea produselor . Se arhiveaza la : magazie(ex. . dar în mod obligatoriu zilnic. f) Fise de magazie a formularelor cu regim special Formular tipizat cu regim special de tiparire. comun pe economie.document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor. sau în ordine alfabetica. la departamentul vanzari (ex. Înregistrarile în fisele de magazie se fac document cu document. iesirilor si stocurilor de valori materiale. semnandu-se de catre gestionarul predator pentru cantitatile livrate . iesirilor si stocurilor de formulare. . Stocul se poate stabili dupa fiecare operatiune înregistrata. care completeaza coloanele privitoare la intrari. inseriere si numerotare. la iesiri si stoc.

Se intocmeste de casiera in doua exemplare . separat pentru fiecare fel de formular cu regim special.Se intocmeste de casiera .Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in casierie . de catre gestionar. a) Foaia de varsamant (formular tipizat.Acestea raman la Registrul de casa ca documente justificative. Este CEC-ul cu ajutorul caruia se ridica banii din banca pentru efectuarea diferitelor plati (salarii. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e drepturilor salariale. Nu circula. avansuri de trezorerie etc). de contabilul sef si directorul economic.Se intocmeste intr-un exemplar . fiind document de inregistrare si se arhiveaza la compartimentul financiarcontabil. e) Registrul de casa lei si valuta. in numerar(lei sau valuta). Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se tine evidenta incasarilor si platilor zilnice . se semneaza de casiera si se stampileaza cu stampila casieriei . Se intocmeste de contabilul care tine evidenta Avansurilor de trezorerie pe baza unui REFERAT semnat in prealabil de directorul economic sau in urma decontului de cheltuieli (ordinului de deplasare). c) Dispozitia de plata / incasare . specific fiecarei banci . VI. b) CEC-ul de numerar . d) Chitanta . prin sefii CP-urilor sau Departamentelor in plicuri sigilate. a) stat de salarii lichidare (sub forma de fluturas).plateste sumele de bani ( Dispozitia de plata) sau elibereaza chitanta pentru sumele de bani incasate (dispozitia de incasare) . In baza documentului astfel intocmit casiera elibereaza . Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani. .Se completeaza de casiera si cu aprobarea (semnatura directorului economic si stampila unitatii) Directorului Economic se prezinta la banca pentru ridicarea de numerar.Acest fluturas se distribuie salariatilor . in doua exemplare : un exemplar ramane la casierie iar celalalt se arhiveaza in compartimentul financia-contabil unde se si opereaza inregistrarile in evidenta contabila a unitatii. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e mijoacelor banesti. VII.Se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani .Cu ajutorul chitantei se platesc sume de bani catre furnizori (in acest caz chitanta este emisa de furnizor). furnizori . unul insoteste banii la banca iar celalalt (vizat de banca ) ramane la registrul de casa. zilnic.cu ajutorul caruia se depun la banca banii care depasesc plafonul zilnic stabilit de lege . Se inregistreaza intr-un registru de numere (cu evidenta avansurilor de trezorerie) si se semneaza de contabilul care l-a intocmit.

d) e) fisa individuala .Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani. stat de concedii de odihna. y Se intocmeste de persoana care urmeaza a efectua deplasarea . Pentru ficare salariat se genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului. Un exemplar se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani . Document justificativ de inregistrare in contabilitate. unde ramane ca act justificativ pentru inregistrarea in registrul de casa. ordinul de deplasare se semneaza si de catre directorul economic. se semneaza de seful departamentului(daca este nevoie de avans de deplasare se semneaza si de directorul economic care aproba eliberarea din casierie a respectivei sume). La justificarea avansurilor acordate in vederea procurarii de valori materiale sau a deplasarii . c) stat de salarii -lichidare. VIII. Document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate. Esta fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile . Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e cheltuielilor si veniturilor. Serveste ca : y Jurnal auxiliar pentru inregistrarea vanzarilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii. Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se trimite la casieria unitatii pentru plata .b) lista de avans chenzinal ( sub forma de fluturas) . . a) Jurnal de vanzari Formulat tipizat fara regim special.cu toate datele conform legii (care se depune la ITM). iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITM . Document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul de avans. intr-un exemplar . f) Ordin de deplasare(delegatie) Serveste ca : y y y Dispozitie catre persoana delegata sa efectueze deplasarea.

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil si sta la baza intocmirii Decontului de TVA. Circula la compartumentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoate la taxa pe valoarea adaugata .y y Document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata colectata. comun pe economie. b) Jurnal de cumparari Formulat tipizat fara regim special. Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate. in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea TVA colectata datorata. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil si sta la baza intocmirii Decontului de TVA. Document de insotire a marfii pe timpul transportului . a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate . Acest document se emite de progarmul de contabilitate si are la baza facturile de la furnizori (facturi cu care s-au achizitionat valori materiale sau prestari de servicii). inseriere si numerotare . y y Se intocmeste intr-un singur exemplar . in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea TVA deductibila. c) Factura(furnizor / client) Este un formular tipizat cu regim special de tiparire. y . Serveste ca : y Document de baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor . Se intocmeste intr-un singur exemplar . Circula la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoate la taxa pe valoarea adaugata . de la casele de marcat. Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate. Acest document se emite de progarmul de contabilitate si are la baza facturile emise si borderoul de vanzare zilnic. Document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata deductibila. executat pe hartie autocopiativa securizata. Serveste ca : y Jurnal auxiliar pentru inregistrarea cumpararilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii.

Inventarierea este un procedeu al metodei contabilitatii . la departamentul vanzari(ex. la compartimentul financiarcontabil(ex. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. 2) . produsele si marfurile livrate sunt insotite . 1) . Operatiunile de export sunt consemnate in Factura fiscala (cod 14-4-10-A). a) Balanta de verificare In cadrul SC ERCSIL SRL se foloseste balanta de verificare cu patru egalitati .circula fiind document de sinteza. factura fiscala trebuie emisa in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data livrarii. este emisa de programul de contabilitate si raspunde de exactitatea inregistrarilor seful contabil.factura fiscala cod 14-4-10/A. In cadrul firmei SC ERCSIL SRL facturile sunt intocmite de Departamentul vanzari in trei exemplare (exemplarul albastru merge la client . la compartimentul financiar-contabil(ex. comun si altor stiinte economice . fara a depasi finele lunii in care a avut loc livrarea. datorita unor conditii obiective si cu totul exceptionale. dupa caz . la cumparator . urmand ca in baza solicitarii partenerului extern . cel verde in contabilitate iar cel rosu ramane la gestiunea care l-a emis. 3) . sa fie atasata la aceasta factura si factura externa INVOICE in devize si in limba engleza( o limba de circulatie internationala). care reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta cantitativa si valorica sau numai valorica . Document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a cumparatorului. Atunci cand factura nu se poate intocmi in momentul livrarii. pe timpul transportului de avizul de insotire a marfii. IX. ) Se arhiveaza : la furnizor . Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e generale. a elementelor de activ si de pasiv aflate in patrimoniul unitatii la data la care aceasta se efectueaza. X.y y Document de incarcare in gestiunea primitorului . Pentru bunurile livrate cu aviz de insotire a marfii . Sistemul de documente privind organizarea inventarierii patrimoniului.. . Serveste la : y y y Verificarea exactitatii inregistrarilor Controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica Intocmirea situatiilor financiare Nu .

sau. Aceste liste se completeaza cu nr. b) Declaratia de inventar . document pentru intocmirea registrului jurnal. Serveste ca : y y Document de imputare a valorii pagubei produse de persoanele incadrate in munca. . pe care o prezinta comisiei de inventariere. inainte de inceperea operatiei de inventariere. document justificativ de intregisrare in evidenta magaziilor si in contabilitate a plusurilor si minisurilor constatte. « faptic » in gestiune si la sfarsit se constata plusurile si minusurile. De bucati gasite in timpul inventarului . Listele sunt semnate pe fiecare fila de catre gestionar si comisia de inventariere si impreuna cu Delaratia de inventar si Procesul verbal (intocmit de comisia de inventariere cu concluziile inventarului) se predau la compartimentul financiar-contabil pentru inregistrarea in contabilitate si arhivare. Titlu executoriu in momentul comunicarii. document pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de bunuri. Serveste ca : y y y document pentru inventarierea bunurilor aflate in gestiunile societatii. si se semneaza de acesta c) Lista de inventariere . Serveste ca declaratie scrisa a gestionarului raspunzator de gestionarea valorilor materiale si banesti. acolo unde este posibil acest lucru. Decizia de inventariere este emisa de seful contabil cu acordul scris al conducerii compartimentului financiar-contabil . Se emit astfel de decizii o singura data pe an pentru toate gestiunile (de regula la sfarsitul anului) . listele de inventariere fara cantitati(doar cu simbolul si denumirea ).Se intocmeste intr-un exemplar. d) Decizia de imputare . de gestionar. document centralizator al operatiunilor de inventariere y y Se listeaza din programul de contabilitate .Principalele documente utilizate in activitatea de inventariere a elementelor patrimoniale de activ si de pasiv sunt : a) Decizia de inventariere . in cazul schimbarii gestionarului si ori de cate ori este nevoie in cursul anului. dupa sigilarea locurilor de pastrare a valorilor materiale si banesti de care raspunde gestionarul respectiv.Directorul Economic.

e) Angajamentul de plata . XI. Se intocmeste intr-un exemplar . materiale auxiliare. Situatiile financiare anuale se compun din : y y bilant. De gestionarea si folosirea acestor formulare raspunde contabilul sef . titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor . Nu se elibereaza din gestiune asemenea formulare pana nu se prezinta contabilului sef un raport in care se consemneaza cum s-au folosit formularele ridicate anterior. de persoana care isi ia angajamentul(in urma unui proces verbal sau a unui referat din care rezulta paguba adusa societatii) si se arhiveaza in compartimentul financiar-contabil. folosirea si evidenta formularelor cu regim special. in caz de nerespectarea angajamentului. . Acest angajament se da in fata juristului societatii .se intocmeste in trei exemplare : exemplarul 1 pentru compartimentul financiar-contabil pentru punerea in aplicare (retinerea pe stat). exemplarul 2 pentru salariat si exemplarul 3 la dosarul de personal al salariatului. Situatiile financiare in cadrul SC ERCSIL SRL se intocmesc de directorul economic si are la baza balanta de verificare si listele de inventariere. XII. Situatii financiare. pe baza documentatiei prezentate de contabilul sef (in cazul lipsurilor in gestiune rezultate in urma inventarierii ) . a unei sume ce reprezinta o paguba adusa unitatii patrimoniale. cont de profit si pierdere. Lucrari de sinteza si raportare financiar-contabila. titlu executoriu pentru executarea silita . care are sarcina de a respecta legile si al semna. In cadrul SC ERCSIL SRL . Se intocmeste de catre serviciul Personal . f) Registrul-inventar : Acest registru in cadrul firmei SC ERCSIL SRL se completeaza odata pe an avand la baza liste de inventariere intocmite in fiecare gestiune(materii prime . evidenta formularelor cu regim special se tine la gestiunea de materiale folosind pentru fiecare tip de formular o "Fise de magazie a formularelor cu regim special". SCERCSIL SRL aplica Reglementarile contabile armonizate cu directivele Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate. Gestionarea. marfuri si produse) si in fiecare departament(mijloacele fixe si obiectele de inventar). Acest document serveste ca : y y y angajament e plata .y Document de inregistrare in contabilitate.

acordul progresiv . salarizarea pe baza de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate .y y y y situatia modificarilor capitalului propriu. Se depun la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Cluj-Napoca în termen de 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar. contributia individuala la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj . asigurari sociale individuale -9. Situatiile financiare sunt supuse auditului financiar efectuat de catre auditori financiari. Remuneratia salariala este datorata lunar. Formele de salarizare practicate de o unitate patrimoniala care foloseste personal salarial pot fi :acordul direct . Se publica dupa aprobare si se pastreaza timp de 50 de ani . PARTEA II I. Forma de salarizare. politici contabile note explicative. o cheltuiala de exploatare.6. alte forme de salarizare concepute de fiecare intreprindere. situatia fluxurilor de trezorerie. . Salariul brut impozabil cuprinde salariul brut de baza la care se adauga sporurile .5% . Salariile acordate personalului constitue pentru titularul de patrimoniu.5% . salarizare in regie sau dupa timp . asigurari de sanatate individuale. primele si alte adaosuri de acest fel. este prevazuta in contractul individual de munca (sau contractul colectiv de munca incheiat la nivelul fiecarei unitati). care efectueaza plata . ceea ce asigura o stabilitate a veniturilor salariatilor intreprinderii.persoane juridice autorizate. Salariul brut impozabil diminuat cu retinerile din salariu reprezinta salariul net de plata (restul de plata ).5% .0.remuneratii datorate « Drepturile de personal reprezinta drepturile banesti si in natura cuvenite personalului(salariatilor) pentru munca prestata sau acordate ca urmare a calitatii de salariat.Caracterizarea generala a unui element de activ si a unui element de pasiv CONTUL 421 « PERSONAL . Retinerile din salarii sunt : impozitul pe salariu . acordul indirect . care se utilizeaza la fiecare loc de munca .

Avansurile de trezorerie. la care se anexeaza documentele justificative de incasari si plati. Casa delimiteaza disponibilitatile banesti în lei si devize aflate în casieria întreprinderii si alte valori. bonusuri. Platile se oglindesc in creditul contului 5311 « CASA IN LEI ». II. Organizarea contabilitatii sintetice a unui element de pasiv/activ CONTUL 421 . fiind separate disponibilitatile în devize de cele în lei.lei se evidentiaza cu ajutorul contului 5311 « CASA IN LEI ». care se crediteaza cu obligatia fata de salariati la nivelul fondului de salarii brute si se debiteaza cu retinerile din salarii . Acreditive. In DEBITUL contului 421 « PERSONAL . In CREDITUL contului 421 « PERSONAL . Documentul justificativ care sta la baza inregistrarilor in contabilitate a salariilor este Statul de plata. CONTUL 5311 « CASA IN LEI » Casa si conturi la banci sunt reprezentate de valorile care îmbraca efectiv forma de bani. Documentul de inregistrare zilnica in contabilitate a operatiunilor de casa este Registrul de casa.Reflectarea decontarii drepturilor de personal pentru salariile cuvenite acestuia se realizeaza prin intermediul contului 421 « PERSONAL . inclusiv a bonusurilor si premiilor achitate din fondul de salarii.SALARII DATORATE » se inregistreaza : y Retinerile din salarii reprezentand : ."PERSONAL . salariile nete achitate personalului si sumele neridicate de personal in termenul legal. bilete de tratament si odihna. in corespondenta cu debitul conturilor care evidentiaza destinatia platilor. adaosuri) .SALARII DATORATE » se inregistreaza : y Salariile si alte drepturi cuvenite personalului (prime.remuneratii datorate ». În structura disponibilitatilor se includ: Conturi la banci. Toate incasarile in numerar(lei) se evidentiaza in debitul contului 5311 « CASA IN LEI » si in creditul conturilor care arata sursa incasarilor. tichete si bilete de calatorie.SALARII DATORATE Este un cont de Pasiv Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia in bani . cum sunt: timbre fiscale si postale. Casa. Contabilitatea operatiunilor de incasari si plati in numerar.remuneratii datorate » indica salariile datorate salariatilor.Soldul creditor al contul 421 « PERSONAL . prin debitul contului 641.

in corespondenta cu creditul contului 4314 . o Impozitul pe salarii . in corespondenta cu creditul contului 4372 . Sumele incasate de la debitori . in corespondenta cu creditul conturilor de banca sau casa (5311 . Sumele incasate reprezentand decontari in cadrul grupului si decontari privind interese de participare . in corespondenta cu creditul contului 4312 .452 . Drepturi de personal neridicate in termen . in corespondenta cu creditul contului 426 . o Alte retineri sub forma de popriri si pensii alimentare . Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta numerarului aflat in casieria unitatii.5% ). In DEBITUL contului 5311 « CASA IN LEI » se inregistreaza : y y y y Sumele ridicate de la banci . in corespondenta cu creditul contului 455 . in corespondenta cu creditul contului 411. in corespondenta cu creditul contului 581 . o Cotizatii de sindicat .5%) . in corespondenta cu creditul contului 451.5%) . in corespondenta cu creditul contului 4271 . o SOLDUL contului 421 « PERSONAL .SALARII DATORATE » reprezinta drepturile salariale datorate. Salarii nete achitate personalului . in corespondenta cu creditul contului 444 . in corespondenta cu creditul contului 4272 . o Garantii (gestionare) retinute gestionarului (pe baza Contractului de garantie) . Sumele incasate reprezentand aport la capitalul social . in corespondenta cu creditul contului 456 . in corespondenta cu creditul contului 4282 . CONTUL 5311 « CASA IN LEI » Este un cont de activ. Sumele incasate de la clienti . ca urmare a incasarilor si platilor efectuate. in corespondenta cu creditul contului 428 . y y . 51213) .y y Avansuri acordate salariatilor (avans salariu . precum si a miscarii acestuia . Legii cu 5 zile inainte) . 419 . Sumele incasate de la asociati . o Contributia individuala de asigurari sociale (cota de 9. in corespondenta cu creditul contului 425 .debitori diversi .cota de 40 % din salariu brut pe data de 26 ale lunii si Concedii de Odihna platite cf.debitori salariatii si 461 . o Contributia individuala de asigurari de sanatate (cota de 6. o Contributia individuala la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj (cota de 0.

Valoarea avansurilor acordate pentru livrari de bunuri. prestari de servicii sau executari de lucrari . 404.508 . 425. in corespondenta cu debitul contului 451. y y y y y y y y .506. Sumele achitate diversilor creditori . Sumele incasate reprezentand imobilizari financiare pe termen scurt cedate . Sumele achitate reprezentand decontari in cadrul grupului si decontari privind interese de participare . in corespondenta cu creditul contului 462 . 428. Sumele restituite asociatilor . in corespondenta cu creditul conturilor 704. in corespondenta cu debitul contului 401. in corespondenta cu debitul contului 462 . Sumele incasate din despagubiri si alte venituri din exploatare . Sumele achitate tertilor reprezentand retineri sau popriri din salarii . 456 . in corespondenta cu debitul contului 427 . in corespondenta cu debitul conturilor 455.452 .y y Sumele incasate de la creditori diversi . in corespondenta cu creditul conturilor 501. Sumele incasate di prestari servicii . in corespondenta cu debitul contului 542 . in corespondenta cu debitul contului 409. y y y In CREDITUL contului 5311 « CASA IN LEI » se inregistreaza : y y y Depunerile de numerar la banci . in corespondenta cu debitul contului 581. 707 si TVA-ul colectat aferent -cont 4427 . Sumele restituite in numerar reprezentand avansuri de trezorerie neutilizate . 426. Avansurile de trezorerie acordate . in corespondenta cu creditul contului 542 . Platile in numerar reprezentand alte valori achizitionate .503.502. in corespondenta cu debitul contului 457 . Dividendele platite actionarilor sau asociatilor . Platile efectuate catre furnizori . in corespondenta cu debitul conturilor 4211. in corespondenta cu debitul contului 532 . 423. vanzarea de marfuri si alte activitati . in corespondenta cu creditul contului 758 . Sumele achitate personalului .

lichidare si concedii de ohihna). Acesta ramane ca act justificativ la registrul de casa. g) recapitulatii (pentru avans si lichidare ). . Recapitulatia pentru plata salariilor (lichidare )contine si calculul tuturor contributiilor si fondurilor datorate de unitate . f) stat de salarii confidential pentru plata salariilor la casierie .SALARII DATORATE In cadrul SC ERCSIL SRL evidenta salariilor se tine cu ajutorul unui program achizitionat si gestionat de o firma particulara romana . in corespondenta cu debitul contului 658 .y Platile efectuate reprezentand alte cheltuieli de exploatare . Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani. iar alt exemplar se arhiveaza impreuna cu statele de salarii (fluturasi) 50 de ani. restul de plata si loc pentru semnatura(o fila pentru fiecare salariat). Acest fluturas se distribuie salariatilor . Programul de calcul si evidenta a salariilor genereaza urmatoarele documente: a) stat de salarii lichidare (sub forma de fluturas). e) fisier de carduri . numele si prenumele . Forma de salarizare care se aplica este salarizarea in regie sau dupa timp .« DALIN ». h) fisa individuala . Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se trimite la casieria unitatii pentru plata. Un exemplar se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani . SOLDUL contului 5311 « CASA IN LEI » reprezinta numerarul existent in casieria unitatii.Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani. prin sefii CP-urilor sau Departamentelor in plicuri sigilate. Pentru ficare salariat se genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului.pentru plata salariilor pe card(avans .Pana se emit cardurile de catre Banca salariile se platesc la casierie pe un stat care contine doar CP-ul . d) stat de concedii de odihna."PERSONAL . Un exemplar semnat de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic se trimite la Banca pentru plata salariilor in carduri . III. iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITM . Organizarea contabilitatii analitice a unui element de activ/pasiv CONTUL 421 . c) stat de salarii cu toate datele conform legii (care se depune la ITM). Esta fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile . b) lista de avans chenzinal ( sub forma de fluturas) .

Programul de salarii tine evidenta analitica (nominala) a avansurilor acordate salariatilor sub forma de avans chenzinal si concedii de odihna.se genereaza un tabel cu toate obligatiile de plata retinute in stat si cele care se calculeaza in functie de fondul de salarii dupa care se intocmeste Declaratia propriu zisa in programul pus la dispozitie de catre Ministerul de Finante. d) Declaratia pentru asigurarile sociale (A11 si A12).se genereaza fisa fiscala . j) Deasemenea programul de salarii genereaza toate raportarile care se fac catre Institutiile statului : a) Declaratia pentru somaj .cu ajutorul caruia se depun la banca banii care depasesc plafonul zilnic stabilit de lege . Registrele de casa se intocmesc pe formulare tipizate achizitionate de la furnizori si se inregistreaza in contabilitate.(CAP1 si CAP2) b) Declaratia pentru sanatate (pe fiecare casa de sanatate in parte). Se intocmeste . e) Declaratia pentru Comisionul datorat ITM-ului.Acestea se arhiveaza in contabilitate si sunt transmise Directorului Economic care la nivel de unitate intocmeste o raportare centralizata catre Concern. specific fiecarei banci . mai bine zis cel tarziu la data de 28 februarie al anului urmator pentru anul incheiat. c) Declaratia pentru fondul de concedii si indemnizatii (0. folosite in cadrul SC ERCSIL SRL sunt : a) Foaia de varsamant (formular tipizat. Documentele justificative . CONTUL 5311 « CASA IN LEI » SC ERCSIL SRL. La fiecare sfarsit de an sau in momentul lichidarii salariatului . se depun la Administratia Finanrelor Publice a sectorului 6. alte tabele care sunt necesare raportarilor la nivelul Concernului.85%) . f) Pentru Declaratia cu obligatiile de plata la bugetul consolidat(DECLARATIA 100) -.. Fisele fiscale se listeaza si se arhiveaza la sfarsitul anului . tine evidenta contabila (exclusiv salariile) cu ajutorul programului de contabilitate « DALIN » . Tot la sfarsitul anului . In cadrul SC ERCSIL SRL operatiunile cu numerar se evidentiaza cu ajutorul contului analitic :5311. care cuprinde si certificatele medicale .i) fisa fiscala .care stau la baza inregistrarii in Registrul de casa .

g) Monetarul este actul fiscal cu care magazinul firmei depune banii in casierie la sfarsitul fiecarei zile(inacasati pe baza bonului fiscal .de contabilul care tine evidenta salariilor si raman ca acte justificative la registrul de casa. se semneaza de casiera si se stampileaza cu stampila casieriei . b) CEC-ul de numerar .Se completeaza de casiera si cu aprobarea (semnatura) Directorului Economic si stampila unitatii . avans chenzinal). VI. Se intocmeste de contabilul care tine evidenta Avansurilor de trezorerie pe baza unui REFERAT semnat in prealabil de directorul economic sau in urma decontului de cheltuieli (ordinului de deplasare). Se intocmesc de contabila care tine evidenta salariilor in unitate si se semneaza (aproba la plata) de catre Directorul Economic. de plata contravalorii unui abonament de transport in comun pe o linie urbana( suma se stabileste in contractul colectiv de munca). Statele semnate se predau casierei . concedii odihna . de contabilul sef si directorul economic. c) Dispozitia de plata / incasare . se semneaza de directorul economic pentru aprobarea platii si de catre salariati la primirea sumelor. Listele se intocmesc de contabila care tine evidenta salariilor .miscarea si iesirea din patrimoniu a unui element de activ si a unui element de pasiv A.vanzare cu amanuntul).Se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani . Statele de plata se centralizeaza intr-o recapitulatie in baza careia se inregistreaza in contabilitate . e) State de plata (pentru salarii .Acestea raman la Registrul de casa ca documente justificative.de casiera in doua exemplare . furnizori . In baza documentului astfel intocmit casiera elibereaza . d) Chitanta . Operatii privind intrarea. Este CEC-ul cu ajutorul caruia se ridica banii din banca pentru efectuarea diferitelor plati (salarii.se prezinta la banca pentru ridicarea de numerar.Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in casierie .conform contractului colectiv de munca . In cadrul SC. f) Listele cu evidenta salariatilor care beneficiaza . Cu ajutorul chitantei se platesc sume de bani catre furnizori (in acest caz chitanta este emisa de furnizor).ERCSIL SRL la sfarsitul lunii pe baza pontajelor intocmite de Serv.plateste sumele de bani ( Dispozitia de plata) sau elibereaza chitanta pentru sumele de bani incasate (dispozitia de incasare) . avansuri de trezorerie etc). prime. Listele raman ca documente justificative la intocmirea registrului de casa. Se inregistreaza intr-un registru de numere (cu evidenta avansurilor de trezorerie) si se semneaza de contabilul care l-a intocmit. unul insoteste banii la banca iar celalalt (vizat de banca ) ramane la registrul de casa. Personal se intocmesc statele de plata(de catre contabilitate) .

2009 .soc. Contrib.individ. Contrib.somaj .angajator (cota de 1%) 6452 = 4371 f) 65 lei Data : 30.soc.2009 . Sa consideram totalul statului de plata ca fiind recapitulatia la salarii : a) Data .06.angajator (cota de 5. 30..asigurati (cota de 6. Contrib.06.de sanatate .5%) 421 = 431104 967 lei 5868 lei .06.pt.de asig.2009 .soc.pt.85%) .2009 .angajator(cf. Contrib.asigurati (cota de 9.somaj .5% ) 421 = 4372 .06. CAEN 1.5%) 645102 = 431102 357 lei e) Data . Contrib.50 %) 645101 = 431101 1267 lei d) Data : 30.de asig.accid.06.asig.06.de munca si boli prof.697%) 6451 = 4474 29 lei g) Data .5%) 421 = 431103 500 lei .Contrib.2009 .pt.2009 .asigurati (cota de 0.notele contabile .asig. .de asig.Contrib.pt.2009 .pt.angajator (cota de 19.pt.Retinerile din salarii : .de asig.de asig. 30.Cheltuiala cu salariile brute realizate : 641 = 421 b) Data : 30.06.Contrib.concedii si indemnizatii de la PJ sau PF (0.Impozitul pe salarii 421 = 444 518 lei 32 lei c) Data : 30.de sanatate . 30.soc.individ.

2009.75%: 635 = 447 49 lei B.2009 :Se inchid conturile de venituri si cheltuieli cu ajutorul contului de profit si pierdere : 121 = % 26797 lei . Data : 30. 2061101 cu suma de 20000 lei cu TVA 19% inclus. Data 30.06. pe baza monetarului cu nr. Zilnic in registrul de casa de la sediul central al SC ERCSIL SRL se inregistreaza : i) Data 06.06.2009 : Plata salarii aferente lunii martie 2008(lichidarea lunii martie 2008) : 421 = 5311 C. Incasarea de la clienti . Monetarul este actul fiscal cu care magazinul firmei depune banii in casierie la sfarsitul fiecarei zile(incasati pe baza bonului fiscal -vanzare cu amanuntul) : 5311 = % 707 4427 26348 lei 17426 lei 8922 lei k) Data :11.06.06.6451 = 431105 55 lei h) Data : 30.2009 .06.06.2009 :Depunerea banilor la banca : 581 = 5311 si 5121 = 581 j) 1918 lei 1918 lei Data : 11.Comisionul ITM 0.2009 :Se inchid conturile de TVA : : % 4427 = 4426 4423 8922 lei 6822 lei 2100 lei 5868 lei D.

602 605 607 612 613 626 627 628 635 641 6451 6452 6453 658 665 666 6811 % = 121 701 704 707 711 766 4341 lei 592 lei 6688 2572 lei lei 208 lei 455 lei 144 lei 674 lei 1325 lei 5868 lei 1194 lei 59 lei 323 lei 602 lei 15 lei 399 lei 1338 lei 69623 lei 29458 lei 75 lei 17426 lei 22656 lei 8 lei .

I I Documentul I Explicatii I Simbol conturi I Sume I PAGINA : 1 I crt I Data I (fel. 74 I Retinere avans acordat I 421 I 425 I 500.V.00 I 500.00 I 500. I I I inregist.00 I 16807.27 I 1044581.33 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I I I I Total nota contabila I I I 45791.nr.33 I --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 7 I30-06-2009I NC.00 I 22927.00 I 500. Registru jurnal si balanta de verificare SC ERCSIL SRL REGISTRU JURNAL .27 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 1 I30-06-2007I NC. 78 I Sanatate angajati.5 % I 421 I 431103 I 628.33 I 3193.00 I --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 2 I30-06-2009I NC.00 I 2364. 75 I TVA Colectat I 5311 I 4427 I 3193. 75 I Depunere la banca cu foaie de I 581 I 5311 I 22927. 75 I Incasari conform bon fiscal I 5311 I 707 I 16807.I data) I I-------------------------I---------------------------------I I Debitoare I Creditoare I Debitoare I Creditoare I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I I I I Report I I I 1044581.NOTE CONTABILE .00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 5 I30-06-2009I NC.33 I 45791. 75 I Achitat salarii I 421 I 5311 I 2364.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 3 I30-06-2009I NC.00 I .00 I 628. 6. 75 I Plata avans SALARII I 425 I 5311 I 500.LA DATA DE 30 IUNIE 2009 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I Nr.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I I I I Total nota contabila I I I 500.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 4 I30-06-2009I NC.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 6 I30-06-2009I NC.

00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 15 I30-06-2009I NC.00 I 82.00 I 1908. 78 I CAS angajati.00 I 24. 78 I Contributia pentru concedii siI 6451 I 431105 I 82.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 16 I30-06-2009I NC.00 I --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I I I De reportat I I I 1106348.00 I 9661.fond de salarii.00 I 193.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 10 I30-06-2009I NC.LA DATA DE 30 IUNIE 2009 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PAGINA : 2 .I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 8 I30-06-2009I NC.00 I 1149.60 I 1106348.00 I 580. 78 I Somaj angajator. 78 I Sanatate angajatori. 78 I Total brut .00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 12 I30-06-2009I NC.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 13 I30-06-2009I NC. 78 I CAS angajator. 78 I Fond de garantare creante salaI 6451 I 431106 I 24. 78 I Fond de risc si accidente 1.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 9 I30-06-2009I NC. 78 I Comision carti munca ITM.5 % I 6451 I 431101 I 1908.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I I I I Total nota contabila I I I 15476.5 % I 421 I 431104 I 918.00 I 72. 19.00 I 164. 2 % I 6452 I 4371 I 193. 6% I 645102 I 431102 I 580.00 I 15476. 0.75I 635 I 447 I 72.69I 6451 I 4474 I 164. 1% I 421 I 4372 I 97. 78 I Impozit salarii. 9.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 11 I30-06-2009I NC.NOTE CONTABILE .00 I 97. 16% I 421 I 444 I 1149. I 641 I 421 I 9661.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 18 I30-06-2009I NC.00 I 918.60 I REGISTRU JURNAL .00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 17 I30-06-2009I NC. 78 I Somaj angajati.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 14 I30-06-2009I NC.

93 I --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTOCMIT -------------------------------------------------VERIFICAT ------------------------------------------------------------------------- | Societatea comerciala : SC ERCSIL SRL | | Balanta de verificare 30 IUNIE 2009 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------======================================================================================================= ============================= .00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 20 I30-06-2009I NC.00 I 193.00 I 580.00 I 16807.33 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I I I I De reportat I I I 1139032. 99 I **** Inchidere de luna I 121 I 6451 I 2178.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 23 I30-06-2009I NC.33 I 3193.00 I 72.60 I 1106348.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 24 I30-06-2009I NC.00 I 9661. 99 I **** Inchidere de luna I 4427 I 4423 I 3193. I I Documentul I Explicatii I Simbol conturi I Sume I I crt I Data I (fel.nr.60 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 19 I30-06-2009I NC.I data) I I-------------------------I---------------------------------I I Debitoare I Creditoare I Debitoare I Creditoare I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I I I I Report I I I 1106348.I Nr.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 22 I30-06-2009I NC.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 25 I30-06-2009I NC.00 I 2178.93 I 1139032. 99 I **** Inchidere de luna I 121 I 6453 I 580. I I I inregist. 99 I **** Inchidere de luna I 707 I 121 I 16807. 99 I **** Inchidere de luna I 121 I 6452 I 193. 99 I **** Inchidere de luna I 121 I 641 I 9661.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 21 I30-06-2009I NC. 99 I **** Inchidere de luna I 121 I 635 I 72.

00| 4650.76I 12684.00I 98.00| 0.00I 0.00I 0.91| 0.80| 0.47I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 106 Rezerve I 0.76| 0.00I 721.20I 0.60I 0.00I 140362.14| 24574.00| 0.00I 721.00| 0.00I 0.76I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 129 Repartizarea profitului I 4690.00I 98.00| 1047.00| 0.47I 0.80| 0.00I 0.00| 4650.74| 161434.14| 0.00| 40.00| 0.75| 141410.00| 0.00I 156461.00I 23368.43| 141337.85I 0.85I 0.85| 4690.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 2131 Aparate si instalatii de I 9957.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 371 Marfuri I 171048.00| 200.00I 0.00I 0.20I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 2133 Mijloace de transport I 22795.00| 16807.00I 0.91| 0.00I 4690.14| 24574.85| 4690.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 378 Diferente de pret la marf I 23368.00I 0.00I 22795.00I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 401 Furnizori I 140362.85I 0.00| 1206.45I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I .76| 0.60I 9614.75| 141410.00| 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 117 Rezultatul raportat I 0.91| 0.74| 161434.76| 0. I cont I Sume precedente I Rulaje luna curenta I Total rulaje cumulate I Solduri finale I Denumire cont I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I Debitoare Creditoare I Debitoare Creditoare I Debitoare Creditoare I Debitoare Creditoare I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 1012 Capital subscris varsat I 0.94| 0.00| 40.00| 200.00| 1683.I I Simb.00I 171048.00I 0.33I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 201 Cheltuieli de constituire I 721.00| 0.33I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 381 Ambalaje I 98.00| 40.00| 200.00| 4650.00I 22795.00| 0.94| 0.00I 9957.85I 0.00I 0.00| 0.43| 158144.94| 0.00I 0.00| 0.00| 0.00I 9957.85I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 121 Profit si pierderi an cur I 143777.80| 0.

00| 234.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 4372 Contributia personalului I 113.00I 0.00I 0.00| 0.00I 1527.00| 193.33I 1497.00| 16099.00I 0.00| 0.I 411 Clienti I 348.00| 75.00I 500.01I 0.00I 19391.00| 805.00| 894.00I 0.00| 1307.01| 1497.00I 233.00I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 4371 Contributia unitatii la f I 233.00| 25760.00I 500.00| 580.00| 117.00| 117.01| 5826.00| 2834.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I .00| 24.00| 0.86| 0.01| 1497.00| 894.00| 6369.74I 0.00| 9661.00| 500.00| 230.00| 500.00I 0.00I 0.00| 628.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 431103Cass angajati I 1044.00I ---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 431104Cas angajati I 1527.00I 0.00| 1916.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 431102Cass angajator I 919.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 441 Impozitul pe profit I 894.00| 0.00| 1938.00| 1908.00| 97.00| 172.00| 0.00I 1497.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 421 Personal-remuneratii dato I 13735.00| 82.00| 3930.00| 918.00I 137.00I 0.00| 133.00| 0.00I 0.00I 0.00I 0.00I 0.86| 0.00| 2707.00I 113.00| 4329.00| 1144.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 425 Avansuri acordate persona I 0.41I 0.00I 0.00| 1310.00I 0.00I 0.86| 0.00I 3131.73I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I 4424 TVA de recuperat I 1497.00| 894.00I 0.00I 1044.00| 0.00I 894.01I 0.00I 348.00I 0.00I 348.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 431106Fond garantare drepturi I 41.00| 1724.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 4423 TVA de plata I 1497.00I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 431105Fond unic cass I 137.00| 3193.00| 5838.00I 919.00I 0.00| 254.00| 51.00| 467.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 431101Cas angajator I 3131.00I 5656.01| 2633.00I 0.00I 41.00| 274.00| 34.

38| 25977.06| 15935.33| 25791.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 4474 Fond risc I 67.00| 0.25| 828.00I 22927.25I 0.00| 1302.00| 203.81| 0.79I 0.69I 0.00| 0.00| 0.00I 15119.00| 72.00I 22927.38I 3193.50| 43950.33| 3193.00| 1149.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 455 Asociati-conturi curente I 81.00I 0.00| 0.79I 2200.50| 43950.00| 203.00| 164.00I 19866.00I 81.65I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 4428 TVA neexigibila I 25977.00I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 446 Alte imp.00| 222.33I 29170.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I .44I 98.25| 189849.00I 1214.00I 0.71| 29170.65I 0.71I 0.00I 121.97| 23343.00| 247.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 4427 TVA colectata I 25977.00| 2714.00| 0.00| 0.97| 23343.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 581 Viramente interne I 7700.92| 164058.00| 180.00| 0.00| 0.00I 0.00I 0.00I 828.38| 27279.00I 1405.00| 101.00| 0.00| 0.00I 67.I 4426 TVA deductibila I 23343.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 447 Fonduri speciale-taxe si I 121.44I 20000.69I 0.07| 0.00I 0.06| 15935.85I 3930.00| 43868.38| 27279.97I 0.00| 1565.25| 828.97I 0.00I 0.00I 189948.00| 0.86| 12919.00| 83.00I 0.00| 150.si taxe I 203.00I 0.65| 1405.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 5328 Vanzari pe bonuri valoric I 15119.50I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 5121 Conturi la banci in lei I 19866.00| 1500.00| 0.00I 203.00| 7700.00I 0.00| 7700.00I 25977.31I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 444 Impozitul pe salarii I 1214.00I 23343.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 6022 Combustibil I 1405.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 5311 Casa in lei I 169947.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 6024 Piese auto I 828.86| 12919.85I 0.00| 0.00I 30627.25I 0.00| 0.00| 0.65| 1405.21| 0.

00I 0.00| 0.61| 716.00| 318.00| 0.00I 0.64I 0.00I 9661.00I 72.00| 0.00| 713.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 612 Cheltuieli cu redeventele I 3684.24| 95.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 613 Cheltuieli cu primele de I 318.00| 0.69| 420.00| 0.00| 1293.00| 0.61I 0.70I 0.00| 318.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 645102Cass angajator I 713.00| 2528.64I 0.00| 0.00| 0.00| 72.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 641 Cheltuieli cu salariile p I 12960.00| 22621.00I 22621.00I 112035.00I 3684.00| 0.00| 0.69I 0.00| 3684.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 628 Alte cheltuieli cu servic I 1732.69| 457.00I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 6451 Contributia unitatii la a I 0.00I 0.00I 0.00I 288.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I .24I 0.00| 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 645101Cas angajator I 2528.00I 568.00| 0.69| 420.00| 2178.00I 0.00I 1732.70I 0.00| 0.00| 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 605 Cheltuieli privind energi I 457.00| 568.00| 0.00| 0.69I 0.69I 0.00I 0.70| 1732.00I 318.00| 0.00I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 607 Cheltuieli privind marfur I 112035.68I 0.00| 2528.00I 1293.64| 112035.00I 580.00| 0.00| 496.00| 0.70| 1732.00I 580.24I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 608 Cheltuieli privind ambala I 95.00| 2178.00I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 604 Cheltuieli privind materi I 288.00| 12960.00| 0.I 6028 Alte materiale consumabil I 420.00| 0.00I 0.68I 0.00I 2528.64| 112035.69| 457.00| 9661.61| 716.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 635 Cheltuieli cu alte impozi I 496.00I 2178.00I 420.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 626 Cheltuieli postale si tax I 716.00| 3684.00| 0.69I 0.00| 0.61I 0.24| 95.00I 716.00I 95.00I 457.68| 288.00I 2178.00| 0.00| 0.68| 288.

66 1201764.00I 193.65I 0.00| 0.00| 130. .82I 0.I 6452 Contributia unitatii pent I 130.26I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 766 Venituri din dobinzi I 4.00I 0.00| 0.00| 193.00| 0.65| 4.82I 0.27| 228.26| 136642.82| 68.00I 68.82| 68.00| 323.66 ======================================================================================================= ================================ Patron.27I 0.42 94451.00| 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 707 Venituri din vinzarea mar I 136642. Intocmit.50I I 94451.00I 0.08 72693.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 6588 Perisabilitati I 68.00| 0.42 1107312.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I TOTAL BALANTA DE VERIFICARE I 1107312.00| 0.27| 228.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 666 Cheltuieli privind dobinz I 228.50 72693.00I 323.00I 228.65I 0.26| 153449.65| 4.00| 0.27I 0.00| 16807.08 1201764.00I 4.00| 0.26I 16807.00I 153449.