P. 1
prezentarea unei firme

prezentarea unei firme

|Views: 9,849|Likes:
Published by ancageorgescu

More info:

Published by: ancageorgescu on Feb 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2015

pdf

text

original

CUPRINS

PARTEA I : PREZENTAREA GENERALA A FIRMEI I. Modul de constituire si functionare a entitatii economice; etapele constituirii, modul de functionare si dizolvare/lichidare. II. Organizarea si tinerea contabilitatii 414b15e . Organigrama organizatorica si functionala a unitatii III. Registrele de contabilitate IV. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e imobilizarilor. V. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e materialelor. VI. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e mijoacelor banesti. VII. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e drepturilor salariale VIII. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e cheltuielilor si veniturilor XI. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e generale. X. Sistemul de documente privind organizarea inventarierii patrimoniului XI. Gestionarea, folosirea si evidenta formularelor cu regim special. XII. Lucrari de sinteza si raportare financiar-contabila. Situatii financiare PARTEA II :PRACTICA IN CADRUL FIRMEI I.. Caracterizarea generala a unui element de activ si a unui element de pasiv II. Organizarea contabilitatii sintetice a unui element de activ/pasiv III. Organizarea contabilitatii analitice a unui element de activ/pasiv

VI. Operatii privind intrarea,miscarea si iesirea din patrimoniu a unui element de activ si a unui element de pasiv V. Registru jurnal si balanta de verificare

CUPRINS
PARTEA I : PREZENTAREA GENERALA A FIRMEI I. Modul de constituire si functionare a entitatii economice; etapele constituirii, modul de functionare si dizolvare/lichidare. II. Organizarea si tinerea contabilitatii 414b15e . Organigrama organizatorica si functionala a unitatii III. Registrele de contabilitate IV. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e imobilizarilor. V. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e materialelor. VI. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e mijoacelor banesti. VII. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e drepturilor salariale VIII. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e cheltuielilor si veniturilor XI. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e generale. X. Sistemul de documente privind organizarea inventarierii patrimoniului XI. Gestionarea, folosirea si evidenta formularelor cu regim special. XII. Lucrari de sinteza si raportare financiar-contabila. Situatii financiare PARTEA II :PRACTICA IN CADRUL FIRMEI

I.. Caracterizarea generala a unui element de activ si a unui element de pasiv II. Organizarea contabilitatii sintetice a unui element de activ/pasiv III. Organizarea contabilitatii analitice a unui element de activ/pasiv VI. Operatii privind intrarea,miscarea si iesirea din patrimoniu a unui element de activ si a unui element de pasiv V. Registru jurnal si balanta de verificare PARTEA I I. Modul de constituire si functionare a entitatii economice; etapele constituirii, modul de functionare si dizolvare/lichidare
Societatea SC.ERCSIL SRL a luat fiinta în data de 28.06.1993. A fost înregistrata la Registrul Comertului sub numarul J12/2682/1993 Inca de la început a fost declarata ca societate comercialî platitoare de TVA , având CODUL UNIC de înregistrare RO4340820 din data de 28.06.1993. În prezent îsi desfasoara activitatea în localitatea Cluj-Napoca , indeplinind cu succes obiectivele stabilite de patronat. Actul constitutiv al societati SC ERCSIL SRL cuprinde: a) FORMA JURIDICA : Subscrisa SC.ERCSIL SRL , persoana juridica de nationaliatate reprezentata de asociatul unic în persoana D-nul Arkosi ALEXANDRU Forma juridica a societatii este de Societate cu Raspundere Limitata. b) DENUMIREA SOCIETATII : Numele dat este : « ERCSIL » SRL. c) SEDIUL SOCIAL : Sediul social se afla în localitatea Cluj-Napoca, jud. Cluj, acolo fiind si sediul central al unitatii DURATA SOCIETATII : Durata de functionare a societatii este nelimitata în timp, cu începere de la data înmatricularii acesteia la Registrul Comertului. româna este

Organizarea si tinerea contabilitatii 414b15e . cu repectarea prevederilor Codului Muncii si regimilui de asigurari sociale. Capitalul social se împarte în 200 de parti sociale .Are în prezent 4 de salariati cu contract de munca pe perioada nedeterminata i) DIZOLVAREA SI LICHIDAREA : Societatea se dizolva prin vointa asociatului unic. faliment sau micsorarea capitalului sub limita legala. de o persoana nominala de 10 RON nespecializate cu vanzare Societatea este administrata si reprezentata fizica . II. imposibilitatea realizarii obiectului de activitate. in cadrul SC ERCSIL SRL . detinute în totalitate de asociatul unic. se tine în compartiment distinct . bauturi si tutun e) CAPITALUL SOCIAL : Capitalul subscris si varsat este de 2000 RON . Organizarea si tinerea contabilitatii 414b15e revine Directorului Economic. cu personal angajat cu pregatire de specialitate . Organigrama organizatorica si functionala a unitatii Contabilitatea . cetatean roman. pe durata nelimitata .d) OBIECTUL SOCIETATII : Activitatea principala a socitatii va fi : 4711-Comert cu amanuntul in magazine predominanta de alimente. ORGANIGRAMA ORGANIZATORICA SI FUNCTIONALA A UNITATII : . care coordoneaza activitatea economica în cadrul societatii si dispune de lichiditatile firmei. h) FORTA DE MUNCA: Societatea va putea angaja personal cu contract de munca. f) ADMINISTRAREA SI PREZENTAREA : . g) BENEFICII SI PIERDERI : Asociatul unic încaseaza în totalitate beneficiile si suporta în totalitate eventualele pierderi. în valoare fiecare.

Datele consemnate în documentele justificative sunt înregistrate în ordine cronologica si grupate în registrele contabile. în contabilitate sunt: Registrul-jurnal. Registrele de contabilitate. obligatoriu. Carteamare si Registrul-inventar. . Principalele registre ce se folosesc. fise si situatii ale caror continut si forma corespund scopului pentru care se tin. Acestea se prezinta sub forma unor registre legate.DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ADMINISTRATIV DIRECTOR LOGISTICA DIRECTOR VANZARI DIRECTOR ACHIZITII III.

In cadrul firmei SC. data incheierii contractului individual de munca . inventariate potrivit normelor legale. datele preluate din listele de inventariere sunt grupate pe structurile patrimoniale de activ si pasiv. conform posturilor din bilantul contabil. Aceasta fisa (cartea mare) este emisa din programul de contabilitate si se listeaza si arhiveza odata pe an . în mod cronologic. Registrul se completeaza si se pastreaza la sediul central al angajatorului. protectia consumatorului. In cazul SC ERCSIL SRL . protectia impotriva incediilor. materiale auxiliare. operatiile patrimoniale.la sfarsitul anului. Angajatorul are obligatia completarii registrului in ordinea incheierii contractelor individuale de munca. pe baza inregistrarilor efectuate zilnic. stabilindu-se situatia fiecarui cont. este cea de fise de cont pentru operatiuni diverse. urbanism. in cadrul departamentului de Resurse Umane.O. prin articole contabile. inspectia muncii. Acest registru in cadrul firmei SC ERCSIL SRL se completeaza odata pe an avand la baza inventarele intocmite in fiecare gestiune(materii prime . direct sau prin regrupare pe conturi corespondente. salariul de baza la data incheierii contractului. durata muncii e data in ore/zi. respectiv soldul initial. b) Registrul "Cartea-mare" este un document contabil obligatoriu în care se înscriu lunar. modificarea si suspendarea contractului. Se tine cu ajutorul programului REVISAL. d) Registrul general de evidenta a salariatilor. înregistrarile efectuate în registruljurnal. durata acestuia . Forma folosita drept registru « Cartea-mare « de firma SC ERCSIL SRL . prin respectarea succesiunii documentelor. e) Registrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurate la contribuabil de catre toate organele de control specializate. dupa data de întocmire sau intrare a acestora în unitate. rulajele creditoare si soldurile finale. fise de cont sah sau pe conturi corespondente. Formularele folosite drept registru "Cartea-mare" pot îmbraca diverse forme. sanitar. c) Registrul-inventar este documentul contabil în care se înregistreaza toate elementele de activ si de pasiv.a) Registrul-jurnal este documentul contabil obligatoriu în care se înregistreaza. respectiv codul acesteia potrivit Clasificarii ocupatiilor din Romania(C.ERCSIL SRL acest jurnal este emis de programul de contabilitate . Registrul cuprinde elementele de identificare a tuturor salariatilor . forma "Cartea-mare" centralizatoare. În cadrul recapitulatiei. Registrul-inventar cuprinde doua parti: listele de inventariere si recapitulatia inventarului. data incetarii contractului si temeiul legal al incetarii acestuia. Elementele patrimoniale înscrise în Registrulinventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica continutul fiecarui post din bilantul contabil. rulajele debitoare. grupate în functie de natura lor. data inceperii activitatii.R. Se listeaza la sfarsitul lunii . marfuri si produse) si in fiecare departament(mijloacele fixe si obiectele de inventar). iar totalurile (rulajul) se inscrie manual in registrul jurnal (formularul tipizat) snuruit si inregistrat la Administratia finantelor publice Cluj-Napoca la data infiintarii firmei. in domeniile : financiar-fiscal. precum si in alte domenii prevazute de lege . prenumele si semnatura persoanei care face inscrierea. numele. fitosanitar. calitatea in constructii.). SC ERCSIL SRL are 4 astfel de registre in cele 4 puncte de lucru din Campia . cum ar fi: fise de cont pentru operatiuni diverse.

acestea considerandu-se puse in functiune la terminarea probelor tehnologice. Cel de la sediul central se afla in cadrul serviciului Financiar-Contabilitate. IV. pe baza documentelor primite. Evidenta operativa a imobilizarilor corporale intrate si iesite din unitatea patrimoniala . Registrul de evidenta fiscala se pastreaza la sediul fiscal al SC ERCSIL SRL . in ordine cronologica. pe grupe de mijloace fixe. se tine cu ajutorul registrului numerelor de inventar. Fiecarui mijloc fix i se acorda un numar de inventar . f) Registrul de evidenta fiscala are ca scop inscrierea tuturor informatiilor care au stat la determinarea profitului impozabil si a calculului impozitului pe profit cuprins in declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat.Este intocmit de seviciul Financiar-Contabilitate . prin inregistrarea cronologica a mijloacelor fixe intrate in unitate.Se intocmeste de catre secretarul comisiei numite pentru receptionarea obiectivului de investitii . a) Fisa mijlocului fix serveste ca document pentru evidenta analitica a mijloscelor fixe. Informatiile din Registrul de evidenta fiscala sunt inregistrate in ordine cronologica si corespund cu operatiunile fiscale si cu datele privind impozitul pe profit din declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat. unde se fac si inregistrarile in acesta. in prezenta membrilor comisiei care este formata din : presedinte. in cadrul serviciului FinanciarContabilitate . intr-un exemplar. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e imobilizarilor. PUNCT DE LUCRU) Document de insotire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la o sectie sau subunitate( DEPARTAMENT . d) Procesul-verbal de scoatere din functiune a mijloculi fix serveste ca : .Turzii si localitatea Viisoara. specialisti-consultanti. Se intocmeste de serviciul Financiar-Contabilitate . b) Bonul de miscare a mijlocului fix serveste ca :  Document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe intre doua locuri de folosinta ale unitatii( DEPARTAMENT .in functie de categoria din care fac parte si locul unde se afla. PUNCT DE LUCRU) la alta.asistenti la receptie. precum cladirile si constructile speciale care deservesc procese tehnologice.   c) Procesul-verbal de punere in functiune a mijlocului fix se intocmeste pentru utilajele si instaltiile care necesita montaj si probe tehnologice . Document justificativ de inregistrare in evidenta tinuta de responsabilul cu mijloacele fixe la locurile de folosinta si in contabilitate. pentru ficare mijloc fix.

. semnandu-se de predare de catre gestionar si de primire de catre delegatul care primeste materialele (ambele exemplare). precum si pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analitica . a) N. Document de consemnare a scoaterii efective din functiune a mijloacelor fixe.-ul serveste ca : document pentru receptia bunurilor aprovizionate. pe masura lansarii. . b) Bonul de consum Serveste ca: . .document justificativ de înregistrare în evidenta magaziei si în evidenta contabila în partida simpla. Se întocmeste în doua exemplare. Document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor (depozitelor )si in contabilitate.document de eliberare din magazie pentru consum a unui singur material. atasata la documentele de livrare(factura sau avizul de insotire a marfii). pentru eliberarea cantitatilor prevazute.Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.   V. Document de constatre a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijloscelor fixe. la compartimentul financiar-contabil.R. pentru diferentele constatte la receptie. respectiv mai multor materiale.document justificativ de scadere din gestiune. de scoatere din uz .I. . act de proba in litigiile cu carausii si furnizorii. dupa caz. Circula: .la magazia de materiale. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e materialelor. pentru incarcarea in gestiune a bunurilor materiale receptionate . Circula la gestiune. pentru intocmirea formelor privind reglementarea diferentelor constatate . document justificativ pentru incarcare in gestiune.la persoanele autorizate sa semneze pentru acordarea vizei de necesitate .(ambele exemplare). document justificativ de inregistrare in contabilitate. respectiv eliberarii materialelor din magazie pentru consum.

. pentru inregistrarea in contabilitate sintetica si analitica. pentru incarcarea de gestiune a produselor. la compartimentul financiar-contabil . la compartimentul financiar-contabil. la delegatul unitatii care face transportul sau al clientului . Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. c) Aviz de insotire a marfii : Formular tipizat cu regim special de tiparire. Dispozitie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta ( folosit in cadrul SC ERCSIL SRL pentru insotirea marfurilor transferate de la gestiunea centrala la gestiunile din punctele de luctru Document de primire in gestiunea cumparatorului sau in gestiunea primitoare din cadrul aceleasi unitati in cazul transferului . dupa efectuarea receptiei de catre comisia de receptiesi dupa consemnarea rezultatelor(ex. 3) . atasat la factura (ex.la compartimentul financiar-contabil. Document ce sta la baza intocmirii facturii fiscale . executat pe hartie autocopiativa securizata. marfurilor sau altor valori materiale primite. la magazie .1 ) . inseriere si numerotare. 1) . pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica (ambele exemplare). pentru semnare de primire (ex. Serveste ca : y y y Document de insotire a marfii pe timpul transportului . atasat la factura(ex. marfurilor sau a altor valori materiale destinate vanzarii . o o o o d) Dispozitie de livrare Serveste ca : y Document pentru eliberarea din magazie a produselor. la cumparator .1) . comun pe economie .. y Circula la : o o furnizor .

Se arhiveaza la : magazie(ex. care completeaza coloanele privitoare la intrari. . . semnandu-se de catre gestionarul predator pentru cantitatile livrate . care au un regim special de inseriere. Circula la : o Magazie. eventual subgrupe. inseriere si numerotare. marfurilor sau altor valori materialesi pentru inregistrarea in evidenta magaziei. Sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de formulare. evidenta si urmarire .document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor.sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de valori materiale. dar în mod obligatoriu zilnic. pe feluri de materiale ordonate pe grupe. separat pentru fiecare fel de material. comun pe economie. Stocul se poate stabili dupa fiecare operatiune înregistrata. f) Fise de magazie a formularelor cu regim special Formular tipizat cu regim special de tiparire. la iesiri si stoc. Se întocmeste într-un exemplar. Fisele de magazie se tin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale. pentru eliberarea produselor .y y Document justificativ de scadere din gestiunea magaziei predatoare .2) e) Fise de magazie Serveste ca: .1) . Document de baza pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau a facturii fiscale . executat pe carton securizat. si se completeaza de gestionar sau de persoana desemnata. Serveste ca : y y y Document de evidenta a intrarilor . iesirilor si stocurilor de formulare. numerotare . dupa caz . Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terti sau în custodie se întocmesc fise distincte care se tin separat de cele ale valorilor materiale proprii. Document de evidenta a formularelor anulate . Înregistrarile în fisele de magazie se fac document cu document. iesirilor si stocurilor de valori materiale. sau în ordine alfabetica. la departamentul vanzari (ex.

Este CEC-ul cu ajutorul caruia se ridica banii din banca pentru efectuarea diferitelor plati (salarii.Se completeaza de casiera si cu aprobarea (semnatura directorului economic si stampila unitatii) Directorului Economic se prezinta la banca pentru ridicarea de numerar.Se intocmeste de casiera . VI. Se intocmeste de casiera in doua exemplare . Nu circula.Se intocmeste intr-un exemplar . d) Chitanta . avansuri de trezorerie etc). Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se tine evidenta incasarilor si platilor zilnice . separat pentru fiecare fel de formular cu regim special. de contabilul sef si directorul economic. Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani. In baza documentului astfel intocmit casiera elibereaza . b) CEC-ul de numerar .Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in casierie .Se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani .cu ajutorul caruia se depun la banca banii care depasesc plafonul zilnic stabilit de lege . zilnic.Acest fluturas se distribuie salariatilor . Se intocmeste de contabilul care tine evidenta Avansurilor de trezorerie pe baza unui REFERAT semnat in prealabil de directorul economic sau in urma decontului de cheltuieli (ordinului de deplasare). unul insoteste banii la banca iar celalalt (vizat de banca ) ramane la registrul de casa. e) Registrul de casa lei si valuta. a) Foaia de varsamant (formular tipizat. VII. . furnizori . in doua exemplare : un exemplar ramane la casierie iar celalalt se arhiveaza in compartimentul financia-contabil unde se si opereaza inregistrarile in evidenta contabila a unitatii. specific fiecarei banci . in numerar(lei sau valuta). fiind document de inregistrare si se arhiveaza la compartimentul financiarcontabil. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e drepturilor salariale.Cu ajutorul chitantei se platesc sume de bani catre furnizori (in acest caz chitanta este emisa de furnizor). prin sefii CP-urilor sau Departamentelor in plicuri sigilate.plateste sumele de bani ( Dispozitia de plata) sau elibereaza chitanta pentru sumele de bani incasate (dispozitia de incasare) . se semneaza de casiera si se stampileaza cu stampila casieriei .Acestea raman la Registrul de casa ca documente justificative. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e mijoacelor banesti. Se inregistreaza intr-un registru de numere (cu evidenta avansurilor de trezorerie) si se semneaza de contabilul care l-a intocmit. c) Dispozitia de plata / incasare . de catre gestionar. a) stat de salarii lichidare (sub forma de fluturas).

stat de concedii de odihna. VIII. f) Ordin de deplasare(delegatie) Serveste ca : y y y Dispozitie catre persoana delegata sa efectueze deplasarea. d) e) fisa individuala . Un exemplar se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani . se semneaza de seful departamentului(daca este nevoie de avans de deplasare se semneaza si de directorul economic care aproba eliberarea din casierie a respectivei sume). unde ramane ca act justificativ pentru inregistrarea in registrul de casa. La justificarea avansurilor acordate in vederea procurarii de valori materiale sau a deplasarii . Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se trimite la casieria unitatii pentru plata . Document justificativ de inregistrare in contabilitate. Document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate.b) lista de avans chenzinal ( sub forma de fluturas) . a) Jurnal de vanzari Formulat tipizat fara regim special. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e cheltuielilor si veniturilor. ordinul de deplasare se semneaza si de catre directorul economic.Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani. Pentru ficare salariat se genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului. intr-un exemplar . Document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul de avans. Esta fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile .cu toate datele conform legii (care se depune la ITM). c) stat de salarii -lichidare. . Serveste ca : y Jurnal auxiliar pentru inregistrarea vanzarilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii. y Se intocmeste de persoana care urmeaza a efectua deplasarea . iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITM .

Acest document se emite de progarmul de contabilitate si are la baza facturile emise si borderoul de vanzare zilnic. Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate. Document de insotire a marfii pe timpul transportului . Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate. de la casele de marcat. comun pe economie. Se intocmeste intr-un singur exemplar . Serveste ca : y Jurnal auxiliar pentru inregistrarea cumpararilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil si sta la baza intocmirii Decontului de TVA. y y Se intocmeste intr-un singur exemplar . inseriere si numerotare . Circula la compartumentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoate la taxa pe valoarea adaugata . a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate . in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea TVA colectata datorata. Serveste ca : y Document de baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor . in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea TVA deductibila. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil si sta la baza intocmirii Decontului de TVA. Circula la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoate la taxa pe valoarea adaugata . c) Factura(furnizor / client) Este un formular tipizat cu regim special de tiparire. Acest document se emite de progarmul de contabilitate si are la baza facturile de la furnizori (facturi cu care s-au achizitionat valori materiale sau prestari de servicii). Document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata deductibila. y . executat pe hartie autocopiativa securizata. b) Jurnal de cumparari Formulat tipizat fara regim special.y y Document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata colectata.

produsele si marfurile livrate sunt insotite . Inventarierea este un procedeu al metodei contabilitatii . cel verde in contabilitate iar cel rosu ramane la gestiunea care l-a emis. Sistemul de documente privind organizarea inventarierii patrimoniului. la cumparator .factura fiscala cod 14-4-10/A. 3) . comun si altor stiinte economice . la compartimentul financiarcontabil(ex. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.. Operatiunile de export sunt consemnate in Factura fiscala (cod 14-4-10-A). Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e generale. . 1) . fara a depasi finele lunii in care a avut loc livrarea. factura fiscala trebuie emisa in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data livrarii.circula fiind document de sinteza. Document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a cumparatorului. a elementelor de activ si de pasiv aflate in patrimoniul unitatii la data la care aceasta se efectueaza. datorita unor conditii obiective si cu totul exceptionale. este emisa de programul de contabilitate si raspunde de exactitatea inregistrarilor seful contabil. Atunci cand factura nu se poate intocmi in momentul livrarii. ) Se arhiveaza : la furnizor . care reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta cantitativa si valorica sau numai valorica . urmand ca in baza solicitarii partenerului extern . sa fie atasata la aceasta factura si factura externa INVOICE in devize si in limba engleza( o limba de circulatie internationala). IX. Serveste la : y y y Verificarea exactitatii inregistrarilor Controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica Intocmirea situatiilor financiare Nu .y y Document de incarcare in gestiunea primitorului . Pentru bunurile livrate cu aviz de insotire a marfii . pe timpul transportului de avizul de insotire a marfii. X. la departamentul vanzari(ex. 2) . la compartimentul financiar-contabil(ex. In cadrul firmei SC ERCSIL SRL facturile sunt intocmite de Departamentul vanzari in trei exemplare (exemplarul albastru merge la client . a) Balanta de verificare In cadrul SC ERCSIL SRL se foloseste balanta de verificare cu patru egalitati . dupa caz .

Serveste ca declaratie scrisa a gestionarului raspunzator de gestionarea valorilor materiale si banesti. Serveste ca : y y Document de imputare a valorii pagubei produse de persoanele incadrate in munca. Se emit astfel de decizii o singura data pe an pentru toate gestiunile (de regula la sfarsitul anului) . de gestionar. sau. De bucati gasite in timpul inventarului . si se semneaza de acesta c) Lista de inventariere .Se intocmeste intr-un exemplar. Aceste liste se completeaza cu nr. d) Decizia de imputare . .Principalele documente utilizate in activitatea de inventariere a elementelor patrimoniale de activ si de pasiv sunt : a) Decizia de inventariere . Titlu executoriu in momentul comunicarii. pe care o prezinta comisiei de inventariere. Listele sunt semnate pe fiecare fila de catre gestionar si comisia de inventariere si impreuna cu Delaratia de inventar si Procesul verbal (intocmit de comisia de inventariere cu concluziile inventarului) se predau la compartimentul financiar-contabil pentru inregistrarea in contabilitate si arhivare. Decizia de inventariere este emisa de seful contabil cu acordul scris al conducerii compartimentului financiar-contabil . document centralizator al operatiunilor de inventariere y y Se listeaza din programul de contabilitate . document pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de bunuri. listele de inventariere fara cantitati(doar cu simbolul si denumirea ). b) Declaratia de inventar . « faptic » in gestiune si la sfarsit se constata plusurile si minusurile. document pentru intocmirea registrului jurnal.Directorul Economic. dupa sigilarea locurilor de pastrare a valorilor materiale si banesti de care raspunde gestionarul respectiv. document justificativ de intregisrare in evidenta magaziilor si in contabilitate a plusurilor si minisurilor constatte. in cazul schimbarii gestionarului si ori de cate ori este nevoie in cursul anului. Serveste ca : y y y document pentru inventarierea bunurilor aflate in gestiunile societatii. inainte de inceperea operatiei de inventariere. acolo unde este posibil acest lucru.

cont de profit si pierdere. folosirea si evidenta formularelor cu regim special.se intocmeste in trei exemplare : exemplarul 1 pentru compartimentul financiar-contabil pentru punerea in aplicare (retinerea pe stat). f) Registrul-inventar : Acest registru in cadrul firmei SC ERCSIL SRL se completeaza odata pe an avand la baza liste de inventariere intocmite in fiecare gestiune(materii prime . Gestionarea. in caz de nerespectarea angajamentului. Se intocmeste intr-un exemplar . De gestionarea si folosirea acestor formulare raspunde contabilul sef . Nu se elibereaza din gestiune asemenea formulare pana nu se prezinta contabilului sef un raport in care se consemneaza cum s-au folosit formularele ridicate anterior. Situatii financiare. pe baza documentatiei prezentate de contabilul sef (in cazul lipsurilor in gestiune rezultate in urma inventarierii ) . Acest angajament se da in fata juristului societatii . XI. care are sarcina de a respecta legile si al semna. In cadrul SC ERCSIL SRL .y Document de inregistrare in contabilitate. titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor . SCERCSIL SRL aplica Reglementarile contabile armonizate cu directivele Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate. marfuri si produse) si in fiecare departament(mijloacele fixe si obiectele de inventar). de persoana care isi ia angajamentul(in urma unui proces verbal sau a unui referat din care rezulta paguba adusa societatii) si se arhiveaza in compartimentul financiar-contabil. Se intocmeste de catre serviciul Personal . Acest document serveste ca : y y y angajament e plata . Situatiile financiare anuale se compun din : y y bilant. titlu executoriu pentru executarea silita . materiale auxiliare. a unei sume ce reprezinta o paguba adusa unitatii patrimoniale. evidenta formularelor cu regim special se tine la gestiunea de materiale folosind pentru fiecare tip de formular o "Fise de magazie a formularelor cu regim special". . XII. Lucrari de sinteza si raportare financiar-contabila. exemplarul 2 pentru salariat si exemplarul 3 la dosarul de personal al salariatului. e) Angajamentul de plata . Situatiile financiare in cadrul SC ERCSIL SRL se intocmesc de directorul economic si are la baza balanta de verificare si listele de inventariere.

Se publica dupa aprobare si se pastreaza timp de 50 de ani . Forma de salarizare. . Salariile acordate personalului constitue pentru titularul de patrimoniu. Remuneratia salariala este datorata lunar. o cheltuiala de exploatare. ceea ce asigura o stabilitate a veniturilor salariatilor intreprinderii. este prevazuta in contractul individual de munca (sau contractul colectiv de munca incheiat la nivelul fiecarei unitati). acordul progresiv .Caracterizarea generala a unui element de activ si a unui element de pasiv CONTUL 421 « PERSONAL .remuneratii datorate « Drepturile de personal reprezinta drepturile banesti si in natura cuvenite personalului(salariatilor) pentru munca prestata sau acordate ca urmare a calitatii de salariat.5% . asigurari sociale individuale -9. Salariul brut impozabil cuprinde salariul brut de baza la care se adauga sporurile .5% .y y y y situatia modificarilor capitalului propriu. salarizare in regie sau dupa timp . Salariul brut impozabil diminuat cu retinerile din salariu reprezinta salariul net de plata (restul de plata ). PARTEA II I.5% . alte forme de salarizare concepute de fiecare intreprindere. contributia individuala la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj . situatia fluxurilor de trezorerie. politici contabile note explicative. care se utilizeaza la fiecare loc de munca . Situatiile financiare sunt supuse auditului financiar efectuat de catre auditori financiari. salarizarea pe baza de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate . asigurari de sanatate individuale.0. Formele de salarizare practicate de o unitate patrimoniala care foloseste personal salarial pot fi :acordul direct .persoane juridice autorizate. Se depun la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Cluj-Napoca în termen de 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar. care efectueaza plata .6. Retinerile din salarii sunt : impozitul pe salariu . acordul indirect . primele si alte adaosuri de acest fel.

prin debitul contului 641. CONTUL 5311 « CASA IN LEI » Casa si conturi la banci sunt reprezentate de valorile care îmbraca efectiv forma de bani.SALARII DATORATE » se inregistreaza : y Salariile si alte drepturi cuvenite personalului (prime.SALARII DATORATE Este un cont de Pasiv Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia in bani . fiind separate disponibilitatile în devize de cele în lei. inclusiv a bonusurilor si premiilor achitate din fondul de salarii. adaosuri) . care se crediteaza cu obligatia fata de salariati la nivelul fondului de salarii brute si se debiteaza cu retinerile din salarii . În structura disponibilitatilor se includ: Conturi la banci. Contabilitatea operatiunilor de incasari si plati in numerar. bonusuri. Toate incasarile in numerar(lei) se evidentiaza in debitul contului 5311 « CASA IN LEI » si in creditul conturilor care arata sursa incasarilor. salariile nete achitate personalului si sumele neridicate de personal in termenul legal. Organizarea contabilitatii sintetice a unui element de pasiv/activ CONTUL 421 . Avansurile de trezorerie.Soldul creditor al contul 421 « PERSONAL . cum sunt: timbre fiscale si postale. la care se anexeaza documentele justificative de incasari si plati.remuneratii datorate ». Acreditive. In DEBITUL contului 421 « PERSONAL ."PERSONAL . tichete si bilete de calatorie. In CREDITUL contului 421 « PERSONAL .SALARII DATORATE » se inregistreaza : y Retinerile din salarii reprezentand : .Reflectarea decontarii drepturilor de personal pentru salariile cuvenite acestuia se realizeaza prin intermediul contului 421 « PERSONAL . Documentul justificativ care sta la baza inregistrarilor in contabilitate a salariilor este Statul de plata. II. Casa delimiteaza disponibilitatile banesti în lei si devize aflate în casieria întreprinderii si alte valori. Platile se oglindesc in creditul contului 5311 « CASA IN LEI ». Casa.lei se evidentiaza cu ajutorul contului 5311 « CASA IN LEI ». bilete de tratament si odihna.remuneratii datorate » indica salariile datorate salariatilor. Documentul de inregistrare zilnica in contabilitate a operatiunilor de casa este Registrul de casa. in corespondenta cu debitul conturilor care evidentiaza destinatia platilor.

o Contributia individuala de asigurari sociale (cota de 9. Sumele incasate de la asociati . in corespondenta cu creditul contului 411.SALARII DATORATE » reprezinta drepturile salariale datorate.debitori diversi . o Alte retineri sub forma de popriri si pensii alimentare . o Contributia individuala de asigurari de sanatate (cota de 6. o Cotizatii de sindicat . o Impozitul pe salarii . in corespondenta cu creditul contului 425 . in corespondenta cu creditul contului 4271 . Sumele incasate reprezentand decontari in cadrul grupului si decontari privind interese de participare . in corespondenta cu creditul contului 4272 . Legii cu 5 zile inainte) . Sumele incasate de la clienti . In DEBITUL contului 5311 « CASA IN LEI » se inregistreaza : y y y y Sumele ridicate de la banci . in corespondenta cu creditul contului 428 . Drepturi de personal neridicate in termen .5%) . Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta numerarului aflat in casieria unitatii. in corespondenta cu creditul contului 4314 . Salarii nete achitate personalului .452 . in corespondenta cu creditul contului 4282 . Sumele incasate reprezentand aport la capitalul social . y y . in corespondenta cu creditul contului 581 . in corespondenta cu creditul contului 456 .cota de 40 % din salariu brut pe data de 26 ale lunii si Concedii de Odihna platite cf. in corespondenta cu creditul contului 4312 . CONTUL 5311 « CASA IN LEI » Este un cont de activ. Sumele incasate de la debitori .5% ). in corespondenta cu creditul contului 451.y y Avansuri acordate salariatilor (avans salariu . 419 .debitori salariatii si 461 . 51213) . in corespondenta cu creditul contului 444 . o SOLDUL contului 421 « PERSONAL . in corespondenta cu creditul contului 4372 . in corespondenta cu creditul contului 426 . in corespondenta cu creditul conturilor de banca sau casa (5311 . o Garantii (gestionare) retinute gestionarului (pe baza Contractului de garantie) . ca urmare a incasarilor si platilor efectuate.5%) . o Contributia individuala la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj (cota de 0. in corespondenta cu creditul contului 455 . precum si a miscarii acestuia .

Dividendele platite actionarilor sau asociatilor . in corespondenta cu debitul contului 401. Sumele incasate reprezentand imobilizari financiare pe termen scurt cedate . y y y y y y y y .452 . 456 . Sumele achitate diversilor creditori . Platile in numerar reprezentand alte valori achizitionate . vanzarea de marfuri si alte activitati . in corespondenta cu debitul conturilor 455. in corespondenta cu debitul contului 462 . Sumele restituite in numerar reprezentand avansuri de trezorerie neutilizate . in corespondenta cu debitul conturilor 4211. 428. in corespondenta cu debitul contului 581.503. in corespondenta cu debitul contului 451. y y y In CREDITUL contului 5311 « CASA IN LEI » se inregistreaza : y y y Depunerile de numerar la banci . 707 si TVA-ul colectat aferent -cont 4427 . Sumele incasate di prestari servicii . Platile efectuate catre furnizori . Avansurile de trezorerie acordate . in corespondenta cu debitul contului 427 . in corespondenta cu debitul contului 532 .506. Sumele restituite asociatilor . Sumele achitate tertilor reprezentand retineri sau popriri din salarii . 426. in corespondenta cu debitul contului 457 . 425. Valoarea avansurilor acordate pentru livrari de bunuri. 404. in corespondenta cu creditul contului 758 . prestari de servicii sau executari de lucrari . in corespondenta cu creditul conturilor 704. in corespondenta cu creditul contului 542 . Sumele achitate reprezentand decontari in cadrul grupului si decontari privind interese de participare . in corespondenta cu creditul conturilor 501.502. Sumele achitate personalului . in corespondenta cu debitul contului 542 . in corespondenta cu creditul contului 462 .y y Sumele incasate de la creditori diversi . 423. Sumele incasate din despagubiri si alte venituri din exploatare .508 . in corespondenta cu debitul contului 409.

h) fisa individuala .« DALIN ». e) fisier de carduri . Un exemplar se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani . SOLDUL contului 5311 « CASA IN LEI » reprezinta numerarul existent in casieria unitatii. restul de plata si loc pentru semnatura(o fila pentru fiecare salariat). Acesta ramane ca act justificativ la registrul de casa. Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se trimite la casieria unitatii pentru plata. Esta fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile . Un exemplar semnat de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic se trimite la Banca pentru plata salariilor in carduri . f) stat de salarii confidential pentru plata salariilor la casierie ."PERSONAL .SALARII DATORATE In cadrul SC ERCSIL SRL evidenta salariilor se tine cu ajutorul unui program achizitionat si gestionat de o firma particulara romana . Programul de calcul si evidenta a salariilor genereaza urmatoarele documente: a) stat de salarii lichidare (sub forma de fluturas). Recapitulatia pentru plata salariilor (lichidare )contine si calculul tuturor contributiilor si fondurilor datorate de unitate . . Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani. c) stat de salarii cu toate datele conform legii (care se depune la ITM).Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani.Pana se emit cardurile de catre Banca salariile se platesc la casierie pe un stat care contine doar CP-ul .y Platile efectuate reprezentand alte cheltuieli de exploatare . Acest fluturas se distribuie salariatilor . b) lista de avans chenzinal ( sub forma de fluturas) . III. g) recapitulatii (pentru avans si lichidare ).pentru plata salariilor pe card(avans . iar alt exemplar se arhiveaza impreuna cu statele de salarii (fluturasi) 50 de ani. Organizarea contabilitatii analitice a unui element de activ/pasiv CONTUL 421 . in corespondenta cu debitul contului 658 . Pentru ficare salariat se genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului. iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITM . Forma de salarizare care se aplica este salarizarea in regie sau dupa timp . prin sefii CP-urilor sau Departamentelor in plicuri sigilate. d) stat de concedii de odihna. lichidare si concedii de ohihna). numele si prenumele .

tine evidenta contabila (exclusiv salariile) cu ajutorul programului de contabilitate « DALIN » .se genereaza un tabel cu toate obligatiile de plata retinute in stat si cele care se calculeaza in functie de fondul de salarii dupa care se intocmeste Declaratia propriu zisa in programul pus la dispozitie de catre Ministerul de Finante. Fisele fiscale se listeaza si se arhiveaza la sfarsitul anului . folosite in cadrul SC ERCSIL SRL sunt : a) Foaia de varsamant (formular tipizat.85%) .care stau la baza inregistrarii in Registrul de casa . Se intocmeste . se depun la Administratia Finanrelor Publice a sectorului 6. specific fiecarei banci . alte tabele care sunt necesare raportarilor la nivelul Concernului. care cuprinde si certificatele medicale . CONTUL 5311 « CASA IN LEI » SC ERCSIL SRL. Documentele justificative . mai bine zis cel tarziu la data de 28 februarie al anului urmator pentru anul incheiat.se genereaza fisa fiscala . f) Pentru Declaratia cu obligatiile de plata la bugetul consolidat(DECLARATIA 100) -. c) Declaratia pentru fondul de concedii si indemnizatii (0. d) Declaratia pentru asigurarile sociale (A11 si A12).cu ajutorul caruia se depun la banca banii care depasesc plafonul zilnic stabilit de lege . Registrele de casa se intocmesc pe formulare tipizate achizitionate de la furnizori si se inregistreaza in contabilitate. La fiecare sfarsit de an sau in momentul lichidarii salariatului .Acestea se arhiveaza in contabilitate si sunt transmise Directorului Economic care la nivel de unitate intocmeste o raportare centralizata catre Concern. Tot la sfarsitul anului . Programul de salarii tine evidenta analitica (nominala) a avansurilor acordate salariatilor sub forma de avans chenzinal si concedii de odihna. j) Deasemenea programul de salarii genereaza toate raportarile care se fac catre Institutiile statului : a) Declaratia pentru somaj . In cadrul SC ERCSIL SRL operatiunile cu numerar se evidentiaza cu ajutorul contului analitic :5311. e) Declaratia pentru Comisionul datorat ITM-ului.i) fisa fiscala .(CAP1 si CAP2) b) Declaratia pentru sanatate (pe fiecare casa de sanatate in parte)..

c) Dispozitia de plata / incasare .Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in casierie .miscarea si iesirea din patrimoniu a unui element de activ si a unui element de pasiv A. Listele raman ca documente justificative la intocmirea registrului de casa. de contabilul sef si directorul economic.Acestea raman la Registrul de casa ca documente justificative.plateste sumele de bani ( Dispozitia de plata) sau elibereaza chitanta pentru sumele de bani incasate (dispozitia de incasare) . avans chenzinal). furnizori .de contabilul care tine evidenta salariilor si raman ca acte justificative la registrul de casa. Se intocmesc de contabila care tine evidenta salariilor in unitate si se semneaza (aproba la plata) de catre Directorul Economic. Statele semnate se predau casierei . VI.se prezinta la banca pentru ridicarea de numerar.conform contractului colectiv de munca . f) Listele cu evidenta salariatilor care beneficiaza . In baza documentului astfel intocmit casiera elibereaza . Operatii privind intrarea.vanzare cu amanuntul). avansuri de trezorerie etc).de casiera in doua exemplare . b) CEC-ul de numerar . Personal se intocmesc statele de plata(de catre contabilitate) . unul insoteste banii la banca iar celalalt (vizat de banca ) ramane la registrul de casa.Se completeaza de casiera si cu aprobarea (semnatura) Directorului Economic si stampila unitatii . In cadrul SC. prime. g) Monetarul este actul fiscal cu care magazinul firmei depune banii in casierie la sfarsitul fiecarei zile(inacasati pe baza bonului fiscal . Este CEC-ul cu ajutorul caruia se ridica banii din banca pentru efectuarea diferitelor plati (salarii. de plata contravalorii unui abonament de transport in comun pe o linie urbana( suma se stabileste in contractul colectiv de munca).Se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani . Se intocmeste de contabilul care tine evidenta Avansurilor de trezorerie pe baza unui REFERAT semnat in prealabil de directorul economic sau in urma decontului de cheltuieli (ordinului de deplasare). concedii odihna . Cu ajutorul chitantei se platesc sume de bani catre furnizori (in acest caz chitanta este emisa de furnizor). d) Chitanta . Statele de plata se centralizeaza intr-o recapitulatie in baza careia se inregistreaza in contabilitate .ERCSIL SRL la sfarsitul lunii pe baza pontajelor intocmite de Serv. Listele se intocmesc de contabila care tine evidenta salariilor . se semneaza de directorul economic pentru aprobarea platii si de catre salariati la primirea sumelor. Se inregistreaza intr-un registru de numere (cu evidenta avansurilor de trezorerie) si se semneaza de contabilul care l-a intocmit. e) State de plata (pentru salarii . se semneaza de casiera si se stampileaza cu stampila casieriei .

somaj .5%) 421 = 431103 500 lei .2009 .de asig.Contrib.5%) 645102 = 431102 357 lei e) Data . Contrib. 30.asigurati (cota de 6.soc.50 %) 645101 = 431101 1267 lei d) Data : 30.somaj . Contrib.5%) 421 = 431104 967 lei 5868 lei .pt.2009 . 30.asig.Retinerile din salarii : .Impozitul pe salarii 421 = 444 518 lei 32 lei c) Data : 30.angajator (cota de 5.85%) .pt.angajator (cota de 19.angajator(cf.pt.angajator (cota de 1%) 6452 = 4371 f) 65 lei Data : 30.de sanatate .2009 .2009 .soc.697%) 6451 = 4474 29 lei g) Data .2009 .individ.de sanatate .asigurati (cota de 0.de asig.soc.pt.asigurati (cota de 9. .de asig.soc.06.de munca si boli prof.06.06. Contrib.2009 . 30.pt.Contrib.. CAEN 1.concedii si indemnizatii de la PJ sau PF (0.accid. Contrib.06.notele contabile .de asig.06.Cheltuiala cu salariile brute realizate : 641 = 421 b) Data : 30.asig.individ. Sa consideram totalul statului de plata ca fiind recapitulatia la salarii : a) Data .06.Contrib.pt.2009 .06. Contrib.5% ) 421 = 4372 .de asig.

2009 :Se inchid conturile de venituri si cheltuieli cu ajutorul contului de profit si pierdere : 121 = % 26797 lei .2009 :Se inchid conturile de TVA : : % 4427 = 4426 4423 8922 lei 6822 lei 2100 lei 5868 lei D.06. Monetarul este actul fiscal cu care magazinul firmei depune banii in casierie la sfarsitul fiecarei zile(incasati pe baza bonului fiscal -vanzare cu amanuntul) : 5311 = % 707 4427 26348 lei 17426 lei 8922 lei k) Data :11. pe baza monetarului cu nr.75%: 635 = 447 49 lei B. Data 30.06.2009 . Zilnic in registrul de casa de la sediul central al SC ERCSIL SRL se inregistreaza : i) Data 06.6451 = 431105 55 lei h) Data : 30.2009.06. Incasarea de la clienti . 2061101 cu suma de 20000 lei cu TVA 19% inclus.2009 :Depunerea banilor la banca : 581 = 5311 si 5121 = 581 j) 1918 lei 1918 lei Data : 11.06.2009 : Plata salarii aferente lunii martie 2008(lichidarea lunii martie 2008) : 421 = 5311 C.06.Comisionul ITM 0. Data : 30.06.

602 605 607 612 613 626 627 628 635 641 6451 6452 6453 658 665 666 6811 % = 121 701 704 707 711 766 4341 lei 592 lei 6688 2572 lei lei 208 lei 455 lei 144 lei 674 lei 1325 lei 5868 lei 1194 lei 59 lei 323 lei 602 lei 15 lei 399 lei 1338 lei 69623 lei 29458 lei 75 lei 17426 lei 22656 lei 8 lei .

27 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 1 I30-06-2007I NC. 75 I Plata avans SALARII I 425 I 5311 I 500.LA DATA DE 30 IUNIE 2009 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I Nr.27 I 1044581.33 I --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 7 I30-06-2009I NC.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 5 I30-06-2009I NC.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I I I I Total nota contabila I I I 500.33 I 45791.00 I 2364.00 I . 6. 78 I Sanatate angajati.5 % I 421 I 431103 I 628.NOTE CONTABILE .33 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I I I I Total nota contabila I I I 45791.00 I 628. 75 I Incasari conform bon fiscal I 5311 I 707 I 16807. 75 I Achitat salarii I 421 I 5311 I 2364. I I I inregist. 74 I Retinere avans acordat I 421 I 425 I 500. I I Documentul I Explicatii I Simbol conturi I Sume I PAGINA : 1 I crt I Data I (fel.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 6 I30-06-2009I NC.V.I data) I I-------------------------I---------------------------------I I Debitoare I Creditoare I Debitoare I Creditoare I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I I I I Report I I I 1044581.nr.00 I 16807.00 I 500. Registru jurnal si balanta de verificare SC ERCSIL SRL REGISTRU JURNAL .00 I 500.00 I 22927. 75 I Depunere la banca cu foaie de I 581 I 5311 I 22927.33 I 3193. 75 I TVA Colectat I 5311 I 4427 I 3193.00 I --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 2 I30-06-2009I NC.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 4 I30-06-2009I NC.00 I 500.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 3 I30-06-2009I NC.

00 I 1149.fond de salarii. 9. 19. 78 I Comision carti munca ITM. 1% I 421 I 4372 I 97.00 I 72.69I 6451 I 4474 I 164.00 I 97. 2 % I 6452 I 4371 I 193.00 I 9661.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 10 I30-06-2009I NC.00 I --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I I I De reportat I I I 1106348. 78 I Sanatate angajatori.I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 8 I30-06-2009I NC. 78 I CAS angajati. 78 I Total brut .00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 13 I30-06-2009I NC. 78 I CAS angajator.00 I 193.NOTE CONTABILE .00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 9 I30-06-2009I NC.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I I I I Total nota contabila I I I 15476.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 16 I30-06-2009I NC.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 12 I30-06-2009I NC. 0. 78 I Impozit salarii. 16% I 421 I 444 I 1149.00 I 164.75I 635 I 447 I 72.5 % I 6451 I 431101 I 1908.00 I 82.60 I REGISTRU JURNAL .00 I 15476. 78 I Fond de garantare creante salaI 6451 I 431106 I 24.00 I 580. 78 I Somaj angajator.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 11 I30-06-2009I NC.5 % I 421 I 431104 I 918.LA DATA DE 30 IUNIE 2009 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PAGINA : 2 .00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 15 I30-06-2009I NC. 6% I 645102 I 431102 I 580.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 18 I30-06-2009I NC. 78 I Fond de risc si accidente 1. 78 I Somaj angajati.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 14 I30-06-2009I NC.60 I 1106348.00 I 1908.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 17 I30-06-2009I NC.00 I 24.00 I 918. I 641 I 421 I 9661. 78 I Contributia pentru concedii siI 6451 I 431105 I 82.

nr.00 I 193.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 21 I30-06-2009I NC.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 23 I30-06-2009I NC. I I I inregist.93 I 1139032. 99 I **** Inchidere de luna I 121 I 635 I 72.00 I 16807.60 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 19 I30-06-2009I NC.00 I 9661. 99 I **** Inchidere de luna I 121 I 6452 I 193.00 I 72.I Nr. 99 I **** Inchidere de luna I 121 I 6453 I 580.I data) I I-------------------------I---------------------------------I I Debitoare I Creditoare I Debitoare I Creditoare I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I I I I Report I I I 1106348.00 I 2178.33 I 3193.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 24 I30-06-2009I NC.33 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I I I I De reportat I I I 1139032.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 22 I30-06-2009I NC.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 25 I30-06-2009I NC.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 20 I30-06-2009I NC. 99 I **** Inchidere de luna I 4427 I 4423 I 3193. 99 I **** Inchidere de luna I 707 I 121 I 16807. 99 I **** Inchidere de luna I 121 I 6451 I 2178.60 I 1106348. I I Documentul I Explicatii I Simbol conturi I Sume I I crt I Data I (fel. 99 I **** Inchidere de luna I 121 I 641 I 9661.00 I 580.93 I --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTOCMIT -------------------------------------------------VERIFICAT ------------------------------------------------------------------------- | Societatea comerciala : SC ERCSIL SRL | | Balanta de verificare 30 IUNIE 2009 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------======================================================================================================= ============================= .

00| 0.00I 0.00| 40.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 106 Rezerve I 0.I I Simb.00| 200.75| 141410.60I 9614.00I 9957.00I 98.33I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 381 Ambalaje I 98.00| 1206.94| 0.00| 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 371 Marfuri I 171048.91| 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 117 Rezultatul raportat I 0.00| 0.00| 0.76| 0.85I 0.00I 0.47I 0.00I 98.75| 141410.60I 0.00| 0.80| 0.00I 721.00I 0.00| 0.43| 141337.76| 0.00I 0.00I 4690.76| 0.00| 200.00| 0.74| 161434.94| 0.00| 0. I cont I Sume precedente I Rulaje luna curenta I Total rulaje cumulate I Solduri finale I Denumire cont I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I Debitoare Creditoare I Debitoare Creditoare I Debitoare Creditoare I Debitoare Creditoare I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 1012 Capital subscris varsat I 0.00I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 2133 Mijloace de transport I 22795.00I 23368.76I 12684.00| 1683.45I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I .00I 0.00I 0.85I 0.00I 0.85I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 121 Profit si pierderi an cur I 143777.94| 0.00| 40.00| 16807.00| 200.91| 0.80| 0.00| 4650.00I 721.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 378 Diferente de pret la marf I 23368.00I 0.85I 0.20I 0.20I 0.00| 0.00| 0.00I 156461.33I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 201 Cheltuieli de constituire I 721.00I 0.85I 0.00I 140362.00| 4650.00| 0.74| 161434.00I 171048.14| 24574.00| 40.00| 4650.00| 0.00I 0.00I 22795.85| 4690.00| 1047.43| 158144.00I 9957.14| 24574.00I 0.91| 0.14| 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 401 Furnizori I 140362.85| 4690.47I 0.00I 22795.76I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 129 Repartizarea profitului I 4690.80| 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 2131 Aparate si instalatii de I 9957.

00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I .00| 5838.00| 1916.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 431101Cas angajator I 3131.86| 0.00I 113.00| 75.86| 0.00I 500.00| 1310.01I 0.01| 1497.00| 3193.00I 0.00I 1497.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 4423 TVA de plata I 1497.00I 0.01| 2633.00| 172.00| 1307.00I 3131.00| 25760.00| 0.00| 894.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 441 Impozitul pe profit I 894.00I ---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 431104Cas angajati I 1527.00| 133.00| 2707.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 4371 Contributia unitatii la f I 233.00| 4329.00| 230.00| 117.33I 1497.I 411 Clienti I 348.00| 918.00I 894.00I 5656.00I 0.00I 0.00| 97.01I 0.00I 233.00I 0.00I 348.00| 1938.00I 0.00| 894.00I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 431103Cass angajati I 1044.00I 0.00I 919.00I 0.00I 0.00| 234.00| 580.00| 0.73I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I 4424 TVA de recuperat I 1497.00I 19391.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 4372 Contributia personalului I 113.00I 41.00I 0.00I 0.86| 0.00| 0.00| 628.00| 274.00| 500.00| 16099.00I 0.00| 3930.00I 1527.00| 193.00I 1044.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 425 Avansuri acordate persona I 0.00| 82.00| 34.00| 9661.00I 137.00| 24.00| 894.01| 5826.00I 0.00| 1724.00I 0.00| 805.00| 0.00I 500.00| 1144.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 431102Cass angajator I 919.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 431105Fond unic cass I 137.74I 0.00I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 421 Personal-remuneratii dato I 13735.00| 51.00| 0.00I 0.00| 0.00| 467.00I 0.00I 0.41I 0.00I 0.00| 6369.00| 500.00I 348.00| 2834.00| 117.00I 0.00| 254.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 431106Fond garantare drepturi I 41.00| 0.00| 1908.01| 1497.

79I 0.00I 22927.00| 101.50| 43950.00| 150.81| 0.97| 23343.00I 81.00| 0.00| 0.00| 247.00I 0.44I 20000.85I 0.97| 23343.00I 0.00| 72.00| 0.00I 67.00| 7700.00| 0.00| 0.00| 7700.00I 0.00| 1149.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 6024 Piese auto I 828.92| 164058.00I 0.00I 25977.00| 1565.00| 180.25I 0.00| 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 581 Viramente interne I 7700.00I 23343.71| 29170.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 5311 Casa in lei I 169947.00| 0.50I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 5121 Conturi la banci in lei I 19866.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 4427 TVA colectata I 25977.86| 12919.71I 0.00I 30627.00I 19866.00| 1500.79I 2200.25I 0.38I 3193.06| 15935.00| 0.00I 189948.44I 98.25| 828.00I 0.00I 22927.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 4474 Fond risc I 67.31I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 444 Impozitul pe salarii I 1214.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 455 Asociati-conturi curente I 81.00| 0.00| 203.00| 43868.33| 3193.00I 1214.25| 189849.00| 83.65I 0.00I 1405.97I 0.07| 0.00| 0.00| 0.97I 0.33I 29170.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 6022 Combustibil I 1405.38| 25977.65I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 4428 TVA neexigibila I 25977.00| 0.65| 1405.si taxe I 203.00I 0.86| 12919.38| 27279.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 446 Alte imp.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 447 Fonduri speciale-taxe si I 121.38| 27279.00I 0.69I 0.00| 0.21| 0.00I 828.00| 222.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I .00| 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 5328 Vanzari pe bonuri valoric I 15119.33| 25791.00| 0.00| 164.00I 0.50| 43950.00I 203.85I 3930.06| 15935.00| 2714.25| 828.00I 0.69I 0.00I 15119.00I 121.00I 0.00| 1302.00| 203.I 4426 TVA deductibila I 23343.65| 1405.

00I 457.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 635 Cheltuieli cu alte impozi I 496.64| 112035.00I 9661.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 612 Cheltuieli cu redeventele I 3684.68I 0.70| 1732.69I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 6451 Contributia unitatii la a I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 626 Cheltuieli postale si tax I 716.64| 112035.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 645102Cass angajator I 713.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I .00| 0.24I 0.61I 0.00| 0.00I 0.64I 0.00| 0.00I 2178.00I 0.00I 0.00I 72.00I 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 9661.00I 318.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 641 Cheltuieli cu salariile p I 12960.00| 3684.00I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 628 Alte cheltuieli cu servic I 1732.00I 568.00I 716.70| 1732.00I 2178.70I 0.00| 318.69| 457.00| 0.00| 568.00| 2528.68| 288.00| 0.00| 2178.00| 0.00I 0.00| 1293.00| 496.00I 580.00| 0.24I 0.00I 1732.61| 716.00I 0.00| 0.00| 0.00I 0.00| 0.00I 3684.00I 420.00I 580.00| 22621.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 604 Cheltuieli privind materi I 288.69I 0.00| 3684.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 613 Cheltuieli cu primele de I 318.61| 716.00| 0.00| 0.00I 112035.00| 318.00| 72.00I 0.00| 12960.00| 0.00I 0.00| 0.00| 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 607 Cheltuieli privind marfur I 112035.I 6028 Alte materiale consumabil I 420.00| 0.00I 1293.00| 0.00| 2528.00I 2528.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 608 Cheltuieli privind ambala I 95.00| 0.24| 95.00| 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 605 Cheltuieli privind energi I 457.00| 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 645101Cas angajator I 2528.69I 0.61I 0.70I 0.64I 0.68| 288.68I 0.69| 420.00| 0.69| 420.69| 457.00I 288.00I 95.00| 713.69I 0.00| 0.00I 22621.24| 95.00| 2178.

65| 4.65I 0.82I 0.26| 136642.00| 0.82| 68.26I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 766 Venituri din dobinzi I 4.42 1107312.26I 16807.00| 16807. .00| 130.00I 193.27| 228.08 72693. Intocmit.82| 68.65| 4.26| 153449.00| 0.27I 0.00| 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 666 Cheltuieli privind dobinz I 228.82I 0.00I 323.65I 0.08 1201764.50 72693.00I 228.00| 0.00I 0.27| 228.00I 153449.I 6452 Contributia unitatii pent I 130.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 6588 Perisabilitati I 68.00I 68.00| 0.00| 323.00| 0.00| 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I TOTAL BALANTA DE VERIFICARE I 1107312.66 1201764.50I I 94451.00I 4.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 707 Venituri din vinzarea mar I 136642.42 94451.00| 0.27I 0.00I 0.66 ======================================================================================================= ================================ Patron.00| 193.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->