CUPRINS

PARTEA I : PREZENTAREA GENERALA A FIRMEI I. Modul de constituire si functionare a entitatii economice; etapele constituirii, modul de functionare si dizolvare/lichidare. II. Organizarea si tinerea contabilitatii 414b15e . Organigrama organizatorica si functionala a unitatii III. Registrele de contabilitate IV. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e imobilizarilor. V. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e materialelor. VI. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e mijoacelor banesti. VII. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e drepturilor salariale VIII. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e cheltuielilor si veniturilor XI. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e generale. X. Sistemul de documente privind organizarea inventarierii patrimoniului XI. Gestionarea, folosirea si evidenta formularelor cu regim special. XII. Lucrari de sinteza si raportare financiar-contabila. Situatii financiare PARTEA II :PRACTICA IN CADRUL FIRMEI I.. Caracterizarea generala a unui element de activ si a unui element de pasiv II. Organizarea contabilitatii sintetice a unui element de activ/pasiv III. Organizarea contabilitatii analitice a unui element de activ/pasiv

VI. Operatii privind intrarea,miscarea si iesirea din patrimoniu a unui element de activ si a unui element de pasiv V. Registru jurnal si balanta de verificare

CUPRINS
PARTEA I : PREZENTAREA GENERALA A FIRMEI I. Modul de constituire si functionare a entitatii economice; etapele constituirii, modul de functionare si dizolvare/lichidare. II. Organizarea si tinerea contabilitatii 414b15e . Organigrama organizatorica si functionala a unitatii III. Registrele de contabilitate IV. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e imobilizarilor. V. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e materialelor. VI. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e mijoacelor banesti. VII. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e drepturilor salariale VIII. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e cheltuielilor si veniturilor XI. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e generale. X. Sistemul de documente privind organizarea inventarierii patrimoniului XI. Gestionarea, folosirea si evidenta formularelor cu regim special. XII. Lucrari de sinteza si raportare financiar-contabila. Situatii financiare PARTEA II :PRACTICA IN CADRUL FIRMEI

I.. Caracterizarea generala a unui element de activ si a unui element de pasiv II. Organizarea contabilitatii sintetice a unui element de activ/pasiv III. Organizarea contabilitatii analitice a unui element de activ/pasiv VI. Operatii privind intrarea,miscarea si iesirea din patrimoniu a unui element de activ si a unui element de pasiv V. Registru jurnal si balanta de verificare PARTEA I I. Modul de constituire si functionare a entitatii economice; etapele constituirii, modul de functionare si dizolvare/lichidare
Societatea SC.ERCSIL SRL a luat fiinta în data de 28.06.1993. A fost înregistrata la Registrul Comertului sub numarul J12/2682/1993 Inca de la început a fost declarata ca societate comercialî platitoare de TVA , având CODUL UNIC de înregistrare RO4340820 din data de 28.06.1993. În prezent îsi desfasoara activitatea în localitatea Cluj-Napoca , indeplinind cu succes obiectivele stabilite de patronat. Actul constitutiv al societati SC ERCSIL SRL cuprinde: a) FORMA JURIDICA : Subscrisa SC.ERCSIL SRL , persoana juridica de nationaliatate reprezentata de asociatul unic în persoana D-nul Arkosi ALEXANDRU Forma juridica a societatii este de Societate cu Raspundere Limitata. b) DENUMIREA SOCIETATII : Numele dat este : « ERCSIL » SRL. c) SEDIUL SOCIAL : Sediul social se afla în localitatea Cluj-Napoca, jud. Cluj, acolo fiind si sediul central al unitatii DURATA SOCIETATII : Durata de functionare a societatii este nelimitata în timp, cu începere de la data înmatricularii acesteia la Registrul Comertului. româna este

detinute în totalitate de asociatul unic. Organizarea si tinerea contabilitatii 414b15e . în valoare fiecare. II. g) BENEFICII SI PIERDERI : Asociatul unic încaseaza în totalitate beneficiile si suporta în totalitate eventualele pierderi. bauturi si tutun e) CAPITALUL SOCIAL : Capitalul subscris si varsat este de 2000 RON . pe durata nelimitata . cu repectarea prevederilor Codului Muncii si regimilui de asigurari sociale. Organigrama organizatorica si functionala a unitatii Contabilitatea . ORGANIGRAMA ORGANIZATORICA SI FUNCTIONALA A UNITATII : . Organizarea si tinerea contabilitatii 414b15e revine Directorului Economic. h) FORTA DE MUNCA: Societatea va putea angaja personal cu contract de munca. faliment sau micsorarea capitalului sub limita legala. Capitalul social se împarte în 200 de parti sociale . in cadrul SC ERCSIL SRL . f) ADMINISTRAREA SI PREZENTAREA : . cetatean roman. de o persoana nominala de 10 RON nespecializate cu vanzare Societatea este administrata si reprezentata fizica .Are în prezent 4 de salariati cu contract de munca pe perioada nedeterminata i) DIZOLVAREA SI LICHIDAREA : Societatea se dizolva prin vointa asociatului unic. imposibilitatea realizarii obiectului de activitate. se tine în compartiment distinct . cu personal angajat cu pregatire de specialitate . care coordoneaza activitatea economica în cadrul societatii si dispune de lichiditatile firmei.d) OBIECTUL SOCIETATII : Activitatea principala a socitatii va fi : 4711-Comert cu amanuntul in magazine predominanta de alimente.

Principalele registre ce se folosesc. fise si situatii ale caror continut si forma corespund scopului pentru care se tin. Registrele de contabilitate. Datele consemnate în documentele justificative sunt înregistrate în ordine cronologica si grupate în registrele contabile. obligatoriu. . Carteamare si Registrul-inventar.DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ADMINISTRATIV DIRECTOR LOGISTICA DIRECTOR VANZARI DIRECTOR ACHIZITII III. Acestea se prezinta sub forma unor registre legate. în contabilitate sunt: Registrul-jurnal.

data incheierii contractului individual de munca . calitatea in constructii. c) Registrul-inventar este documentul contabil în care se înregistreaza toate elementele de activ si de pasiv. durata muncii e data in ore/zi. b) Registrul "Cartea-mare" este un document contabil obligatoriu în care se înscriu lunar. protectia impotriva incediilor. protectia consumatorului. durata acestuia . operatiile patrimoniale. grupate în functie de natura lor. rulajele creditoare si soldurile finale. Aceasta fisa (cartea mare) este emisa din programul de contabilitate si se listeaza si arhiveza odata pe an . datele preluate din listele de inventariere sunt grupate pe structurile patrimoniale de activ si pasiv. modificarea si suspendarea contractului. În cadrul recapitulatiei. respectiv codul acesteia potrivit Clasificarii ocupatiilor din Romania(C. data inceperii activitatii.R. salariul de baza la data incheierii contractului.O. prenumele si semnatura persoanei care face inscrierea. Se tine cu ajutorul programului REVISAL. In cadrul firmei SC. Registrul cuprinde elementele de identificare a tuturor salariatilor . pe baza inregistrarilor efectuate zilnic. fitosanitar. inventariate potrivit normelor legale. in cadrul departamentului de Resurse Umane.). stabilindu-se situatia fiecarui cont. inspectia muncii. Se listeaza la sfarsitul lunii . in domeniile : financiar-fiscal. prin respectarea succesiunii documentelor. rulajele debitoare.ERCSIL SRL acest jurnal este emis de programul de contabilitate . d) Registrul general de evidenta a salariatilor. In cazul SC ERCSIL SRL . materiale auxiliare. conform posturilor din bilantul contabil. cum ar fi: fise de cont pentru operatiuni diverse. data incetarii contractului si temeiul legal al incetarii acestuia. Formularele folosite drept registru "Cartea-mare" pot îmbraca diverse forme. direct sau prin regrupare pe conturi corespondente.la sfarsitul anului. forma "Cartea-mare" centralizatoare. Elementele patrimoniale înscrise în Registrulinventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica continutul fiecarui post din bilantul contabil. fise de cont sah sau pe conturi corespondente. precum si in alte domenii prevazute de lege . Acest registru in cadrul firmei SC ERCSIL SRL se completeaza odata pe an avand la baza inventarele intocmite in fiecare gestiune(materii prime . în mod cronologic. e) Registrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurate la contribuabil de catre toate organele de control specializate. este cea de fise de cont pentru operatiuni diverse. respectiv soldul initial. urbanism. sanitar. dupa data de întocmire sau intrare a acestora în unitate. Registrul se completeaza si se pastreaza la sediul central al angajatorului. Registrul-inventar cuprinde doua parti: listele de inventariere si recapitulatia inventarului. numele.a) Registrul-jurnal este documentul contabil obligatoriu în care se înregistreaza. marfuri si produse) si in fiecare departament(mijloacele fixe si obiectele de inventar). înregistrarile efectuate în registruljurnal. Angajatorul are obligatia completarii registrului in ordinea incheierii contractelor individuale de munca. prin articole contabile. iar totalurile (rulajul) se inscrie manual in registrul jurnal (formularul tipizat) snuruit si inregistrat la Administratia finantelor publice Cluj-Napoca la data infiintarii firmei. Forma folosita drept registru « Cartea-mare « de firma SC ERCSIL SRL . SC ERCSIL SRL are 4 astfel de registre in cele 4 puncte de lucru din Campia .

asistenti la receptie. in cadrul serviciului FinanciarContabilitate . pentru ficare mijloc fix. in prezenta membrilor comisiei care este formata din : presedinte. Document justificativ de inregistrare in evidenta tinuta de responsabilul cu mijloacele fixe la locurile de folosinta si in contabilitate. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e imobilizarilor. prin inregistrarea cronologica a mijloacelor fixe intrate in unitate. IV. Cel de la sediul central se afla in cadrul serviciului Financiar-Contabilitate. pe grupe de mijloace fixe. unde se fac si inregistrarile in acesta.Este intocmit de seviciul Financiar-Contabilitate . in ordine cronologica. PUNCT DE LUCRU) Document de insotire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la o sectie sau subunitate( DEPARTAMENT . acestea considerandu-se puse in functiune la terminarea probelor tehnologice. d) Procesul-verbal de scoatere din functiune a mijloculi fix serveste ca : . Fiecarui mijloc fix i se acorda un numar de inventar . f) Registrul de evidenta fiscala are ca scop inscrierea tuturor informatiilor care au stat la determinarea profitului impozabil si a calculului impozitului pe profit cuprins in declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat. PUNCT DE LUCRU) la alta. Informatiile din Registrul de evidenta fiscala sunt inregistrate in ordine cronologica si corespund cu operatiunile fiscale si cu datele privind impozitul pe profit din declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat.Se intocmeste de catre secretarul comisiei numite pentru receptionarea obiectivului de investitii . a) Fisa mijlocului fix serveste ca document pentru evidenta analitica a mijloscelor fixe.   c) Procesul-verbal de punere in functiune a mijlocului fix se intocmeste pentru utilajele si instaltiile care necesita montaj si probe tehnologice . specialisti-consultanti. b) Bonul de miscare a mijlocului fix serveste ca :  Document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe intre doua locuri de folosinta ale unitatii( DEPARTAMENT . Registrul de evidenta fiscala se pastreaza la sediul fiscal al SC ERCSIL SRL . intr-un exemplar. Se intocmeste de serviciul Financiar-Contabilitate . Evidenta operativa a imobilizarilor corporale intrate si iesite din unitatea patrimoniala . pe baza documentelor primite.Turzii si localitatea Viisoara. precum cladirile si constructile speciale care deservesc procese tehnologice. se tine cu ajutorul registrului numerelor de inventar.in functie de categoria din care fac parte si locul unde se afla.

  V. document justificativ de inregistrare in contabilitate. Se întocmeste în doua exemplare.R. b) Bonul de consum Serveste ca: .I. Circula la gestiune. pentru intocmirea formelor privind reglementarea diferentelor constatate . respectiv mai multor materiale. la compartimentul financiar-contabil. precum si pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analitica . atasata la documentele de livrare(factura sau avizul de insotire a marfii). act de proba in litigiile cu carausii si furnizorii. document justificativ pentru incarcare in gestiune.document de eliberare din magazie pentru consum a unui singur material.Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.(ambele exemplare). Document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor (depozitelor )si in contabilitate.la persoanele autorizate sa semneze pentru acordarea vizei de necesitate . a) N. semnandu-se de predare de catre gestionar si de primire de catre delegatul care primeste materialele (ambele exemplare). pentru diferentele constatte la receptie.-ul serveste ca : document pentru receptia bunurilor aprovizionate. Document de consemnare a scoaterii efective din functiune a mijloacelor fixe. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e materialelor. pe masura lansarii. pentru eliberarea cantitatilor prevazute.la magazia de materiale. pentru incarcarea in gestiune a bunurilor materiale receptionate . . dupa caz. . Circula: . de scoatere din uz . Document de constatre a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijloscelor fixe.document justificativ de scadere din gestiune. respectiv eliberarii materialelor din magazie pentru consum. . .document justificativ de înregistrare în evidenta magaziei si în evidenta contabila în partida simpla.

pentru incarcarea de gestiune a produselor. pentru inregistrarea in contabilitate sintetica si analitica. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. comun pe economie .1) . marfurilor sau a altor valori materiale destinate vanzarii . y Circula la : o o furnizor . la delegatul unitatii care face transportul sau al clientului . marfurilor sau altor valori materiale primite.. la compartimentul financiar-contabil . executat pe hartie autocopiativa securizata. inseriere si numerotare. la compartimentul financiar-contabil. o o o o d) Dispozitie de livrare Serveste ca : y Document pentru eliberarea din magazie a produselor. c) Aviz de insotire a marfii : Formular tipizat cu regim special de tiparire.1 ) . dupa efectuarea receptiei de catre comisia de receptiesi dupa consemnarea rezultatelor(ex. atasat la factura (ex. 3) . atasat la factura(ex. la cumparator . la magazie . pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica (ambele exemplare). Dispozitie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta ( folosit in cadrul SC ERCSIL SRL pentru insotirea marfurilor transferate de la gestiunea centrala la gestiunile din punctele de luctru Document de primire in gestiunea cumparatorului sau in gestiunea primitoare din cadrul aceleasi unitati in cazul transferului .la compartimentul financiar-contabil. Document ce sta la baza intocmirii facturii fiscale . 1) . pentru semnare de primire (ex. . Serveste ca : y y y Document de insotire a marfii pe timpul transportului .

comun pe economie. semnandu-se de catre gestionarul predator pentru cantitatile livrate . Fisele de magazie se tin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale. numerotare . dupa caz .document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor. Se arhiveaza la : magazie(ex. pentru eliberarea produselor . Stocul se poate stabili dupa fiecare operatiune înregistrata. Document de baza pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau a facturii fiscale . la departamentul vanzari (ex. . f) Fise de magazie a formularelor cu regim special Formular tipizat cu regim special de tiparire. dar în mod obligatoriu zilnic.1) . la iesiri si stoc. Serveste ca : y y y Document de evidenta a intrarilor . iesirilor si stocurilor de formulare. Document de evidenta a formularelor anulate . executat pe carton securizat. Sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de formulare. care completeaza coloanele privitoare la intrari. . si se completeaza de gestionar sau de persoana desemnata. evidenta si urmarire . sau în ordine alfabetica. iesirilor si stocurilor de valori materiale. care au un regim special de inseriere. pe feluri de materiale ordonate pe grupe.2) e) Fise de magazie Serveste ca: . Înregistrarile în fisele de magazie se fac document cu document. Se întocmeste într-un exemplar. separat pentru fiecare fel de material. eventual subgrupe.sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de valori materiale.y y Document justificativ de scadere din gestiunea magaziei predatoare . Circula la : o Magazie. Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terti sau în custodie se întocmesc fise distincte care se tin separat de cele ale valorilor materiale proprii. inseriere si numerotare. marfurilor sau altor valori materialesi pentru inregistrarea in evidenta magaziei.

a) stat de salarii lichidare (sub forma de fluturas).Acest fluturas se distribuie salariatilor . VI. de contabilul sef si directorul economic. unul insoteste banii la banca iar celalalt (vizat de banca ) ramane la registrul de casa. c) Dispozitia de plata / incasare . avansuri de trezorerie etc). separat pentru fiecare fel de formular cu regim special. Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani. Este CEC-ul cu ajutorul caruia se ridica banii din banca pentru efectuarea diferitelor plati (salarii. a) Foaia de varsamant (formular tipizat. Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se tine evidenta incasarilor si platilor zilnice . prin sefii CP-urilor sau Departamentelor in plicuri sigilate. in doua exemplare : un exemplar ramane la casierie iar celalalt se arhiveaza in compartimentul financia-contabil unde se si opereaza inregistrarile in evidenta contabila a unitatii.Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in casierie . fiind document de inregistrare si se arhiveaza la compartimentul financiarcontabil. de catre gestionar.Se completeaza de casiera si cu aprobarea (semnatura directorului economic si stampila unitatii) Directorului Economic se prezinta la banca pentru ridicarea de numerar.plateste sumele de bani ( Dispozitia de plata) sau elibereaza chitanta pentru sumele de bani incasate (dispozitia de incasare) . furnizori . Se intocmeste de contabilul care tine evidenta Avansurilor de trezorerie pe baza unui REFERAT semnat in prealabil de directorul economic sau in urma decontului de cheltuieli (ordinului de deplasare). specific fiecarei banci . e) Registrul de casa lei si valuta. Nu circula.Se intocmeste intr-un exemplar .cu ajutorul caruia se depun la banca banii care depasesc plafonul zilnic stabilit de lege . Se intocmeste de casiera in doua exemplare . VII. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e mijoacelor banesti.Acestea raman la Registrul de casa ca documente justificative. zilnic.Cu ajutorul chitantei se platesc sume de bani catre furnizori (in acest caz chitanta este emisa de furnizor). . in numerar(lei sau valuta).Se intocmeste de casiera . Se inregistreaza intr-un registru de numere (cu evidenta avansurilor de trezorerie) si se semneaza de contabilul care l-a intocmit.Se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani . b) CEC-ul de numerar . In baza documentului astfel intocmit casiera elibereaza . Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e drepturilor salariale. d) Chitanta . se semneaza de casiera si se stampileaza cu stampila casieriei .

d) e) fisa individuala . unde ramane ca act justificativ pentru inregistrarea in registrul de casa. Document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul de avans. Serveste ca : y Jurnal auxiliar pentru inregistrarea vanzarilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii. Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se trimite la casieria unitatii pentru plata . La justificarea avansurilor acordate in vederea procurarii de valori materiale sau a deplasarii . y Se intocmeste de persoana care urmeaza a efectua deplasarea . Document justificativ de inregistrare in contabilitate.b) lista de avans chenzinal ( sub forma de fluturas) . c) stat de salarii -lichidare. ordinul de deplasare se semneaza si de catre directorul economic. Pentru ficare salariat se genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului.cu toate datele conform legii (care se depune la ITM). f) Ordin de deplasare(delegatie) Serveste ca : y y y Dispozitie catre persoana delegata sa efectueze deplasarea.Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani. VIII. se semneaza de seful departamentului(daca este nevoie de avans de deplasare se semneaza si de directorul economic care aproba eliberarea din casierie a respectivei sume). . Un exemplar se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani . Esta fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile . Document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate. intr-un exemplar . a) Jurnal de vanzari Formulat tipizat fara regim special. iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITM . stat de concedii de odihna. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e cheltuielilor si veniturilor.

de la casele de marcat. Document de insotire a marfii pe timpul transportului . Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate. comun pe economie. in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea TVA colectata datorata. Circula la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoate la taxa pe valoarea adaugata . a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate . Serveste ca : y Jurnal auxiliar pentru inregistrarea cumpararilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii. y . Acest document se emite de progarmul de contabilitate si are la baza facturile emise si borderoul de vanzare zilnic. c) Factura(furnizor / client) Este un formular tipizat cu regim special de tiparire. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil si sta la baza intocmirii Decontului de TVA. Document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata deductibila. in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea TVA deductibila. inseriere si numerotare . Se intocmeste intr-un singur exemplar . b) Jurnal de cumparari Formulat tipizat fara regim special.y y Document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata colectata. executat pe hartie autocopiativa securizata. Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate. y y Se intocmeste intr-un singur exemplar . Circula la compartumentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoate la taxa pe valoarea adaugata . Serveste ca : y Document de baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor . Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil si sta la baza intocmirii Decontului de TVA. Acest document se emite de progarmul de contabilitate si are la baza facturile de la furnizori (facturi cu care s-au achizitionat valori materiale sau prestari de servicii).

urmand ca in baza solicitarii partenerului extern . la compartimentul financiar-contabil(ex. dupa caz . Serveste la : y y y Verificarea exactitatii inregistrarilor Controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica Intocmirea situatiilor financiare Nu . la departamentul vanzari(ex. care reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta cantitativa si valorica sau numai valorica .y y Document de incarcare in gestiunea primitorului . Inventarierea este un procedeu al metodei contabilitatii . Operatiunile de export sunt consemnate in Factura fiscala (cod 14-4-10-A). Atunci cand factura nu se poate intocmi in momentul livrarii.factura fiscala cod 14-4-10/A. a) Balanta de verificare In cadrul SC ERCSIL SRL se foloseste balanta de verificare cu patru egalitati . la compartimentul financiarcontabil(ex. factura fiscala trebuie emisa in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data livrarii. la cumparator . fara a depasi finele lunii in care a avut loc livrarea. . Pentru bunurile livrate cu aviz de insotire a marfii . este emisa de programul de contabilitate si raspunde de exactitatea inregistrarilor seful contabil. cel verde in contabilitate iar cel rosu ramane la gestiunea care l-a emis. 3) . In cadrul firmei SC ERCSIL SRL facturile sunt intocmite de Departamentul vanzari in trei exemplare (exemplarul albastru merge la client . comun si altor stiinte economice . Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. Sistemul de documente privind organizarea inventarierii patrimoniului. datorita unor conditii obiective si cu totul exceptionale. Document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a cumparatorului. X. sa fie atasata la aceasta factura si factura externa INVOICE in devize si in limba engleza( o limba de circulatie internationala). IX. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e generale. 2) . ) Se arhiveaza : la furnizor ..circula fiind document de sinteza. 1) . produsele si marfurile livrate sunt insotite . a elementelor de activ si de pasiv aflate in patrimoniul unitatii la data la care aceasta se efectueaza. pe timpul transportului de avizul de insotire a marfii.

Aceste liste se completeaza cu nr. d) Decizia de imputare . in cazul schimbarii gestionarului si ori de cate ori este nevoie in cursul anului.Se intocmeste intr-un exemplar. De bucati gasite in timpul inventarului .Principalele documente utilizate in activitatea de inventariere a elementelor patrimoniale de activ si de pasiv sunt : a) Decizia de inventariere . document pentru intocmirea registrului jurnal. dupa sigilarea locurilor de pastrare a valorilor materiale si banesti de care raspunde gestionarul respectiv. pe care o prezinta comisiei de inventariere. document centralizator al operatiunilor de inventariere y y Se listeaza din programul de contabilitate . Se emit astfel de decizii o singura data pe an pentru toate gestiunile (de regula la sfarsitul anului) . sau. b) Declaratia de inventar . « faptic » in gestiune si la sfarsit se constata plusurile si minusurile.Directorul Economic. Decizia de inventariere este emisa de seful contabil cu acordul scris al conducerii compartimentului financiar-contabil . Serveste ca declaratie scrisa a gestionarului raspunzator de gestionarea valorilor materiale si banesti. Listele sunt semnate pe fiecare fila de catre gestionar si comisia de inventariere si impreuna cu Delaratia de inventar si Procesul verbal (intocmit de comisia de inventariere cu concluziile inventarului) se predau la compartimentul financiar-contabil pentru inregistrarea in contabilitate si arhivare. document pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de bunuri. si se semneaza de acesta c) Lista de inventariere . Titlu executoriu in momentul comunicarii. Serveste ca : y y Document de imputare a valorii pagubei produse de persoanele incadrate in munca. de gestionar. Serveste ca : y y y document pentru inventarierea bunurilor aflate in gestiunile societatii. document justificativ de intregisrare in evidenta magaziilor si in contabilitate a plusurilor si minisurilor constatte. inainte de inceperea operatiei de inventariere. acolo unde este posibil acest lucru. . listele de inventariere fara cantitati(doar cu simbolul si denumirea ).

Se intocmeste de catre serviciul Personal . marfuri si produse) si in fiecare departament(mijloacele fixe si obiectele de inventar). titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor . .se intocmeste in trei exemplare : exemplarul 1 pentru compartimentul financiar-contabil pentru punerea in aplicare (retinerea pe stat). de persoana care isi ia angajamentul(in urma unui proces verbal sau a unui referat din care rezulta paguba adusa societatii) si se arhiveaza in compartimentul financiar-contabil. Situatiile financiare in cadrul SC ERCSIL SRL se intocmesc de directorul economic si are la baza balanta de verificare si listele de inventariere. XII. e) Angajamentul de plata . cont de profit si pierdere. in caz de nerespectarea angajamentului. evidenta formularelor cu regim special se tine la gestiunea de materiale folosind pentru fiecare tip de formular o "Fise de magazie a formularelor cu regim special". folosirea si evidenta formularelor cu regim special. XI. Nu se elibereaza din gestiune asemenea formulare pana nu se prezinta contabilului sef un raport in care se consemneaza cum s-au folosit formularele ridicate anterior. f) Registrul-inventar : Acest registru in cadrul firmei SC ERCSIL SRL se completeaza odata pe an avand la baza liste de inventariere intocmite in fiecare gestiune(materii prime . Gestionarea. Situatii financiare. materiale auxiliare. De gestionarea si folosirea acestor formulare raspunde contabilul sef .y Document de inregistrare in contabilitate. In cadrul SC ERCSIL SRL . exemplarul 2 pentru salariat si exemplarul 3 la dosarul de personal al salariatului. titlu executoriu pentru executarea silita . pe baza documentatiei prezentate de contabilul sef (in cazul lipsurilor in gestiune rezultate in urma inventarierii ) . Se intocmeste intr-un exemplar . Acest angajament se da in fata juristului societatii . a unei sume ce reprezinta o paguba adusa unitatii patrimoniale. SCERCSIL SRL aplica Reglementarile contabile armonizate cu directivele Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate. Acest document serveste ca : y y y angajament e plata . Lucrari de sinteza si raportare financiar-contabila. Situatiile financiare anuale se compun din : y y bilant. care are sarcina de a respecta legile si al semna.

contributia individuala la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj .persoane juridice autorizate. asigurari de sanatate individuale. este prevazuta in contractul individual de munca (sau contractul colectiv de munca incheiat la nivelul fiecarei unitati). acordul progresiv . situatia fluxurilor de trezorerie.5% . alte forme de salarizare concepute de fiecare intreprindere.5% .0.5% . Forma de salarizare. care se utilizeaza la fiecare loc de munca . Situatiile financiare sunt supuse auditului financiar efectuat de catre auditori financiari. ceea ce asigura o stabilitate a veniturilor salariatilor intreprinderii. Se publica dupa aprobare si se pastreaza timp de 50 de ani . Remuneratia salariala este datorata lunar. salarizarea pe baza de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate .6.remuneratii datorate « Drepturile de personal reprezinta drepturile banesti si in natura cuvenite personalului(salariatilor) pentru munca prestata sau acordate ca urmare a calitatii de salariat. PARTEA II I. primele si alte adaosuri de acest fel. Salariul brut impozabil cuprinde salariul brut de baza la care se adauga sporurile . salarizare in regie sau dupa timp . Salariul brut impozabil diminuat cu retinerile din salariu reprezinta salariul net de plata (restul de plata ). Formele de salarizare practicate de o unitate patrimoniala care foloseste personal salarial pot fi :acordul direct . asigurari sociale individuale -9. . Salariile acordate personalului constitue pentru titularul de patrimoniu.y y y y situatia modificarilor capitalului propriu. o cheltuiala de exploatare. Retinerile din salarii sunt : impozitul pe salariu . Se depun la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Cluj-Napoca în termen de 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar. care efectueaza plata . acordul indirect .Caracterizarea generala a unui element de activ si a unui element de pasiv CONTUL 421 « PERSONAL . politici contabile note explicative.

SALARII DATORATE » se inregistreaza : y Retinerile din salarii reprezentand : .remuneratii datorate » indica salariile datorate salariatilor. Casa. adaosuri) . tichete si bilete de calatorie. În structura disponibilitatilor se includ: Conturi la banci. Toate incasarile in numerar(lei) se evidentiaza in debitul contului 5311 « CASA IN LEI » si in creditul conturilor care arata sursa incasarilor. CONTUL 5311 « CASA IN LEI » Casa si conturi la banci sunt reprezentate de valorile care îmbraca efectiv forma de bani. salariile nete achitate personalului si sumele neridicate de personal in termenul legal. In CREDITUL contului 421 « PERSONAL . care se crediteaza cu obligatia fata de salariati la nivelul fondului de salarii brute si se debiteaza cu retinerile din salarii ."PERSONAL . inclusiv a bonusurilor si premiilor achitate din fondul de salarii.SALARII DATORATE Este un cont de Pasiv Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia in bani . bonusuri. In DEBITUL contului 421 « PERSONAL .Soldul creditor al contul 421 « PERSONAL . Platile se oglindesc in creditul contului 5311 « CASA IN LEI ». Acreditive. Casa delimiteaza disponibilitatile banesti în lei si devize aflate în casieria întreprinderii si alte valori.remuneratii datorate ». bilete de tratament si odihna. II. la care se anexeaza documentele justificative de incasari si plati. in corespondenta cu debitul conturilor care evidentiaza destinatia platilor. cum sunt: timbre fiscale si postale. prin debitul contului 641. Avansurile de trezorerie. Documentul justificativ care sta la baza inregistrarilor in contabilitate a salariilor este Statul de plata.Reflectarea decontarii drepturilor de personal pentru salariile cuvenite acestuia se realizeaza prin intermediul contului 421 « PERSONAL .lei se evidentiaza cu ajutorul contului 5311 « CASA IN LEI ». Organizarea contabilitatii sintetice a unui element de pasiv/activ CONTUL 421 . Contabilitatea operatiunilor de incasari si plati in numerar. fiind separate disponibilitatile în devize de cele în lei. Documentul de inregistrare zilnica in contabilitate a operatiunilor de casa este Registrul de casa.SALARII DATORATE » se inregistreaza : y Salariile si alte drepturi cuvenite personalului (prime.

ca urmare a incasarilor si platilor efectuate. in corespondenta cu creditul contului 4314 . in corespondenta cu creditul contului 4312 . in corespondenta cu creditul contului 426 . in corespondenta cu creditul contului 444 . in corespondenta cu creditul contului 456 .debitori salariatii si 461 . in corespondenta cu creditul contului 4272 . Legii cu 5 zile inainte) .5% ). in corespondenta cu creditul contului 4271 .cota de 40 % din salariu brut pe data de 26 ale lunii si Concedii de Odihna platite cf. in corespondenta cu creditul contului 411. Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta numerarului aflat in casieria unitatii.y y Avansuri acordate salariatilor (avans salariu . in corespondenta cu creditul contului 581 . in corespondenta cu creditul contului 4372 . in corespondenta cu creditul conturilor de banca sau casa (5311 . o Contributia individuala la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj (cota de 0. Sumele incasate reprezentand decontari in cadrul grupului si decontari privind interese de participare .5%) . in corespondenta cu creditul contului 4282 . Salarii nete achitate personalului .5%) . In DEBITUL contului 5311 « CASA IN LEI » se inregistreaza : y y y y Sumele ridicate de la banci . in corespondenta cu creditul contului 428 . o Alte retineri sub forma de popriri si pensii alimentare . precum si a miscarii acestuia . CONTUL 5311 « CASA IN LEI » Este un cont de activ. o Contributia individuala de asigurari de sanatate (cota de 6. Drepturi de personal neridicate in termen .SALARII DATORATE » reprezinta drepturile salariale datorate. Sumele incasate de la clienti . in corespondenta cu creditul contului 425 . 419 . o Cotizatii de sindicat .452 . y y . Sumele incasate de la debitori . o Contributia individuala de asigurari sociale (cota de 9. o Garantii (gestionare) retinute gestionarului (pe baza Contractului de garantie) . Sumele incasate de la asociati . 51213) . Sumele incasate reprezentand aport la capitalul social .debitori diversi . o Impozitul pe salarii . in corespondenta cu creditul contului 455 . o SOLDUL contului 421 « PERSONAL . in corespondenta cu creditul contului 451.

in corespondenta cu creditul contului 542 . in corespondenta cu creditul conturilor 704. 426. y y y y y y y y . Sumele achitate diversilor creditori .506. in corespondenta cu debitul contului 581.452 . in corespondenta cu debitul conturilor 455. in corespondenta cu debitul contului 457 . in corespondenta cu creditul contului 462 . in corespondenta cu debitul contului 409. Sumele incasate di prestari servicii .502.503. prestari de servicii sau executari de lucrari . 707 si TVA-ul colectat aferent -cont 4427 . 423. in corespondenta cu debitul contului 427 . 428. Dividendele platite actionarilor sau asociatilor .y y Sumele incasate de la creditori diversi . 425. 404. Platile efectuate catre furnizori . Sumele restituite in numerar reprezentand avansuri de trezorerie neutilizate . Sumele achitate reprezentand decontari in cadrul grupului si decontari privind interese de participare . in corespondenta cu debitul contului 451. Sumele achitate personalului . Sumele achitate tertilor reprezentand retineri sau popriri din salarii . y y y In CREDITUL contului 5311 « CASA IN LEI » se inregistreaza : y y y Depunerile de numerar la banci . Sumele incasate reprezentand imobilizari financiare pe termen scurt cedate . in corespondenta cu debitul contului 462 . in corespondenta cu debitul conturilor 4211. in corespondenta cu creditul contului 758 . Sumele incasate din despagubiri si alte venituri din exploatare . Platile in numerar reprezentand alte valori achizitionate . Valoarea avansurilor acordate pentru livrari de bunuri. in corespondenta cu creditul conturilor 501. Sumele restituite asociatilor . Avansurile de trezorerie acordate . 456 . in corespondenta cu debitul contului 542 .508 . in corespondenta cu debitul contului 401. in corespondenta cu debitul contului 532 . vanzarea de marfuri si alte activitati .

Esta fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile . Acest fluturas se distribuie salariatilor . Programul de calcul si evidenta a salariilor genereaza urmatoarele documente: a) stat de salarii lichidare (sub forma de fluturas). prin sefii CP-urilor sau Departamentelor in plicuri sigilate.Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani. restul de plata si loc pentru semnatura(o fila pentru fiecare salariat). SOLDUL contului 5311 « CASA IN LEI » reprezinta numerarul existent in casieria unitatii. Organizarea contabilitatii analitice a unui element de activ/pasiv CONTUL 421 . lichidare si concedii de ohihna). e) fisier de carduri .y Platile efectuate reprezentand alte cheltuieli de exploatare . in corespondenta cu debitul contului 658 .Pana se emit cardurile de catre Banca salariile se platesc la casierie pe un stat care contine doar CP-ul . iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITM . numele si prenumele . g) recapitulatii (pentru avans si lichidare ). Recapitulatia pentru plata salariilor (lichidare )contine si calculul tuturor contributiilor si fondurilor datorate de unitate . h) fisa individuala . Pentru ficare salariat se genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului.SALARII DATORATE In cadrul SC ERCSIL SRL evidenta salariilor se tine cu ajutorul unui program achizitionat si gestionat de o firma particulara romana . Forma de salarizare care se aplica este salarizarea in regie sau dupa timp .« DALIN ».pentru plata salariilor pe card(avans . d) stat de concedii de odihna. Un exemplar se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani . . Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se trimite la casieria unitatii pentru plata. Acesta ramane ca act justificativ la registrul de casa. iar alt exemplar se arhiveaza impreuna cu statele de salarii (fluturasi) 50 de ani. f) stat de salarii confidential pentru plata salariilor la casierie ."PERSONAL . III. c) stat de salarii cu toate datele conform legii (care se depune la ITM). b) lista de avans chenzinal ( sub forma de fluturas) . Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani. Un exemplar semnat de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic se trimite la Banca pentru plata salariilor in carduri .

specific fiecarei banci . mai bine zis cel tarziu la data de 28 februarie al anului urmator pentru anul incheiat. se depun la Administratia Finanrelor Publice a sectorului 6. Fisele fiscale se listeaza si se arhiveaza la sfarsitul anului .care stau la baza inregistrarii in Registrul de casa . Documentele justificative . CONTUL 5311 « CASA IN LEI » SC ERCSIL SRL.85%) .(CAP1 si CAP2) b) Declaratia pentru sanatate (pe fiecare casa de sanatate in parte). c) Declaratia pentru fondul de concedii si indemnizatii (0. In cadrul SC ERCSIL SRL operatiunile cu numerar se evidentiaza cu ajutorul contului analitic :5311.se genereaza fisa fiscala . folosite in cadrul SC ERCSIL SRL sunt : a) Foaia de varsamant (formular tipizat.. Registrele de casa se intocmesc pe formulare tipizate achizitionate de la furnizori si se inregistreaza in contabilitate.se genereaza un tabel cu toate obligatiile de plata retinute in stat si cele care se calculeaza in functie de fondul de salarii dupa care se intocmeste Declaratia propriu zisa in programul pus la dispozitie de catre Ministerul de Finante. Programul de salarii tine evidenta analitica (nominala) a avansurilor acordate salariatilor sub forma de avans chenzinal si concedii de odihna. f) Pentru Declaratia cu obligatiile de plata la bugetul consolidat(DECLARATIA 100) -. d) Declaratia pentru asigurarile sociale (A11 si A12). tine evidenta contabila (exclusiv salariile) cu ajutorul programului de contabilitate « DALIN » .i) fisa fiscala . care cuprinde si certificatele medicale . Se intocmeste . j) Deasemenea programul de salarii genereaza toate raportarile care se fac catre Institutiile statului : a) Declaratia pentru somaj . Tot la sfarsitul anului . La fiecare sfarsit de an sau in momentul lichidarii salariatului .Acestea se arhiveaza in contabilitate si sunt transmise Directorului Economic care la nivel de unitate intocmeste o raportare centralizata catre Concern.cu ajutorul caruia se depun la banca banii care depasesc plafonul zilnic stabilit de lege . e) Declaratia pentru Comisionul datorat ITM-ului. alte tabele care sunt necesare raportarilor la nivelul Concernului.

miscarea si iesirea din patrimoniu a unui element de activ si a unui element de pasiv A. se semneaza de directorul economic pentru aprobarea platii si de catre salariati la primirea sumelor. Listele se intocmesc de contabila care tine evidenta salariilor . Statele semnate se predau casierei .Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in casierie .de contabilul care tine evidenta salariilor si raman ca acte justificative la registrul de casa.Se completeaza de casiera si cu aprobarea (semnatura) Directorului Economic si stampila unitatii . b) CEC-ul de numerar . Personal se intocmesc statele de plata(de catre contabilitate) .plateste sumele de bani ( Dispozitia de plata) sau elibereaza chitanta pentru sumele de bani incasate (dispozitia de incasare) . concedii odihna . c) Dispozitia de plata / incasare .ERCSIL SRL la sfarsitul lunii pe baza pontajelor intocmite de Serv. d) Chitanta . Este CEC-ul cu ajutorul caruia se ridica banii din banca pentru efectuarea diferitelor plati (salarii. VI. Operatii privind intrarea.conform contractului colectiv de munca . se semneaza de casiera si se stampileaza cu stampila casieriei .Acestea raman la Registrul de casa ca documente justificative. avansuri de trezorerie etc).de casiera in doua exemplare . Se intocmeste de contabilul care tine evidenta Avansurilor de trezorerie pe baza unui REFERAT semnat in prealabil de directorul economic sau in urma decontului de cheltuieli (ordinului de deplasare). Cu ajutorul chitantei se platesc sume de bani catre furnizori (in acest caz chitanta este emisa de furnizor). g) Monetarul este actul fiscal cu care magazinul firmei depune banii in casierie la sfarsitul fiecarei zile(inacasati pe baza bonului fiscal .se prezinta la banca pentru ridicarea de numerar. de contabilul sef si directorul economic. prime. de plata contravalorii unui abonament de transport in comun pe o linie urbana( suma se stabileste in contractul colectiv de munca). furnizori . Statele de plata se centralizeaza intr-o recapitulatie in baza careia se inregistreaza in contabilitate . f) Listele cu evidenta salariatilor care beneficiaza . Se intocmesc de contabila care tine evidenta salariilor in unitate si se semneaza (aproba la plata) de catre Directorul Economic. unul insoteste banii la banca iar celalalt (vizat de banca ) ramane la registrul de casa. In baza documentului astfel intocmit casiera elibereaza . In cadrul SC. e) State de plata (pentru salarii .vanzare cu amanuntul). Se inregistreaza intr-un registru de numere (cu evidenta avansurilor de trezorerie) si se semneaza de contabilul care l-a intocmit. Listele raman ca documente justificative la intocmirea registrului de casa.Se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani . avans chenzinal).

2009 .pt.accid.soc.Contrib.asigurati (cota de 0.85%) .asigurati (cota de 9.somaj . Contrib.angajator (cota de 5.Contrib. 30.2009 .50 %) 645101 = 431101 1267 lei d) Data : 30.5%) 645102 = 431102 357 lei e) Data . 30.de asig.notele contabile .06.06. Contrib.asig. .06.06.individ.angajator(cf.de munca si boli prof.06.Impozitul pe salarii 421 = 444 518 lei 32 lei c) Data : 30. Contrib.soc.2009 .pt.5% ) 421 = 4372 .. 30. Sa consideram totalul statului de plata ca fiind recapitulatia la salarii : a) Data .Contrib.angajator (cota de 1%) 6452 = 4371 f) 65 lei Data : 30.de asig.Retinerile din salarii : .Cheltuiala cu salariile brute realizate : 641 = 421 b) Data : 30.soc.pt.de sanatate .pt.de sanatate .2009 .pt.de asig.2009 .2009 .de asig.697%) 6451 = 4474 29 lei g) Data .somaj .concedii si indemnizatii de la PJ sau PF (0. CAEN 1.soc. Contrib.asig.de asig.06.individ.06.5%) 421 = 431103 500 lei .angajator (cota de 19.2009 .pt.5%) 421 = 431104 967 lei 5868 lei . Contrib.asigurati (cota de 6.

Data 30.2009.2009 :Se inchid conturile de venituri si cheltuieli cu ajutorul contului de profit si pierdere : 121 = % 26797 lei .2009 : Plata salarii aferente lunii martie 2008(lichidarea lunii martie 2008) : 421 = 5311 C. Zilnic in registrul de casa de la sediul central al SC ERCSIL SRL se inregistreaza : i) Data 06. Incasarea de la clienti .06.75%: 635 = 447 49 lei B.6451 = 431105 55 lei h) Data : 30.2009 .2009 :Se inchid conturile de TVA : : % 4427 = 4426 4423 8922 lei 6822 lei 2100 lei 5868 lei D. Data : 30. 2061101 cu suma de 20000 lei cu TVA 19% inclus.06. pe baza monetarului cu nr.06.06.Comisionul ITM 0.2009 :Depunerea banilor la banca : 581 = 5311 si 5121 = 581 j) 1918 lei 1918 lei Data : 11. Monetarul este actul fiscal cu care magazinul firmei depune banii in casierie la sfarsitul fiecarei zile(incasati pe baza bonului fiscal -vanzare cu amanuntul) : 5311 = % 707 4427 26348 lei 17426 lei 8922 lei k) Data :11.06.06.

602 605 607 612 613 626 627 628 635 641 6451 6452 6453 658 665 666 6811 % = 121 701 704 707 711 766 4341 lei 592 lei 6688 2572 lei lei 208 lei 455 lei 144 lei 674 lei 1325 lei 5868 lei 1194 lei 59 lei 323 lei 602 lei 15 lei 399 lei 1338 lei 69623 lei 29458 lei 75 lei 17426 lei 22656 lei 8 lei .

75 I Incasari conform bon fiscal I 5311 I 707 I 16807.33 I 3193. I I I inregist. Registru jurnal si balanta de verificare SC ERCSIL SRL REGISTRU JURNAL .00 I 628.00 I 16807.33 I --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 7 I30-06-2009I NC.nr.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 5 I30-06-2009I NC.I data) I I-------------------------I---------------------------------I I Debitoare I Creditoare I Debitoare I Creditoare I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I I I I Report I I I 1044581. 75 I Depunere la banca cu foaie de I 581 I 5311 I 22927.5 % I 421 I 431103 I 628. 75 I Achitat salarii I 421 I 5311 I 2364.00 I . 75 I TVA Colectat I 5311 I 4427 I 3193.00 I 22927.27 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 1 I30-06-2007I NC.00 I 500.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 3 I30-06-2009I NC.LA DATA DE 30 IUNIE 2009 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I Nr. 6.33 I 45791.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 4 I30-06-2009I NC.00 I 500. 75 I Plata avans SALARII I 425 I 5311 I 500.00 I 2364.33 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I I I I Total nota contabila I I I 45791.27 I 1044581.00 I --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 2 I30-06-2009I NC.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I I I I Total nota contabila I I I 500.NOTE CONTABILE . 78 I Sanatate angajati.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 6 I30-06-2009I NC. 74 I Retinere avans acordat I 421 I 425 I 500.00 I 500.V. I I Documentul I Explicatii I Simbol conturi I Sume I PAGINA : 1 I crt I Data I (fel.

5 % I 6451 I 431101 I 1908.00 I 97.I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 8 I30-06-2009I NC.60 I REGISTRU JURNAL . 0.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 18 I30-06-2009I NC.00 I --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I I I De reportat I I I 1106348. 78 I Somaj angajator.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 16 I30-06-2009I NC. 78 I Sanatate angajatori.00 I 580. 78 I Contributia pentru concedii siI 6451 I 431105 I 82. 78 I Somaj angajati. 78 I Total brut .00 I 72.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 17 I30-06-2009I NC.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 9 I30-06-2009I NC. 16% I 421 I 444 I 1149.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 10 I30-06-2009I NC.00 I 918.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 14 I30-06-2009I NC.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I I I I Total nota contabila I I I 15476.00 I 1149.fond de salarii.00 I 82. 78 I CAS angajator. 19. 1% I 421 I 4372 I 97.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 13 I30-06-2009I NC.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 11 I30-06-2009I NC.00 I 24. I 641 I 421 I 9661.5 % I 421 I 431104 I 918. 78 I Impozit salarii.00 I 15476. 78 I CAS angajati.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 15 I30-06-2009I NC. 9. 78 I Fond de risc si accidente 1. 78 I Fond de garantare creante salaI 6451 I 431106 I 24. 78 I Comision carti munca ITM.60 I 1106348.NOTE CONTABILE .00 I 1908.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 12 I30-06-2009I NC. 6% I 645102 I 431102 I 580.75I 635 I 447 I 72.00 I 193.00 I 9661. 2 % I 6452 I 4371 I 193.69I 6451 I 4474 I 164.LA DATA DE 30 IUNIE 2009 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PAGINA : 2 .00 I 164.

00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 23 I30-06-2009I NC.00 I 16807.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 25 I30-06-2009I NC.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 24 I30-06-2009I NC.00 I 9661.nr.93 I --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTOCMIT -------------------------------------------------VERIFICAT ------------------------------------------------------------------------- | Societatea comerciala : SC ERCSIL SRL | | Balanta de verificare 30 IUNIE 2009 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------======================================================================================================= ============================= .00 I 72. 99 I **** Inchidere de luna I 121 I 6452 I 193. 99 I **** Inchidere de luna I 121 I 635 I 72. 99 I **** Inchidere de luna I 707 I 121 I 16807.00 I 2178.60 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 19 I30-06-2009I NC.I Nr.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 22 I30-06-2009I NC.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 20 I30-06-2009I NC.33 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I I I I De reportat I I I 1139032.60 I 1106348. I I I inregist.33 I 3193.00 I 193. 99 I **** Inchidere de luna I 4427 I 4423 I 3193.I data) I I-------------------------I---------------------------------I I Debitoare I Creditoare I Debitoare I Creditoare I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I I I I Report I I I 1106348.93 I 1139032. 99 I **** Inchidere de luna I 121 I 641 I 9661. 99 I **** Inchidere de luna I 121 I 6453 I 580. 99 I **** Inchidere de luna I 121 I 6451 I 2178.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 21 I30-06-2009I NC.00 I 580. I I Documentul I Explicatii I Simbol conturi I Sume I I crt I Data I (fel.

33I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 381 Ambalaje I 98.94| 0.00| 16807.00| 0.00| 1047.74| 161434.00| 1683.00| 0.00| 0.00I 0.75| 141410.00I 0.85I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 2131 Aparate si instalatii de I 9957.75| 141410.00I 0.85I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 121 Profit si pierderi an cur I 143777. I cont I Sume precedente I Rulaje luna curenta I Total rulaje cumulate I Solduri finale I Denumire cont I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I Debitoare Creditoare I Debitoare Creditoare I Debitoare Creditoare I Debitoare Creditoare I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 1012 Capital subscris varsat I 0.00| 40.76I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 129 Repartizarea profitului I 4690.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 117 Rezultatul raportat I 0.00I 0.00I 4690.00I 156461.74| 161434.00| 0.00I 23368.00I 22795.80| 0.00I 22795.00I 0.76| 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 2133 Mijloace de transport I 22795.00| 0.76| 0.00| 200.00| 4650.00| 4650.80| 0.00| 0.00I 0.00| 0.85| 4690.00| 0.00I 0.76I 12684.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 371 Marfuri I 171048.85| 4690.I I Simb.00I 0.91| 0.00| 0.00I 9957.00| 0.00I 721.00I 171048.14| 24574.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 401 Furnizori I 140362.20I 0.47I 0.85I 0.00I 98.76| 0.14| 0.14| 24574.00I 721.20I 0.00I 0.60I 9614.43| 158144.00| 1206.00I 0.00| 0.47I 0.00I 0.00I 0.94| 0.85I 0.00| 0.85I 0.45I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I .94| 0.91| 0.00| 200.91| 0.00I 98.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 106 Rezerve I 0.00| 40.00| 200.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 378 Diferente de pret la marf I 23368.00| 4650.80| 0.00| 40.00I 140362.33I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 201 Cheltuieli de constituire I 721.43| 141337.00I 9957.60I 0.

00| 1916.00| 254.00| 1724.00I 3131.33I 1497.00I 0.86| 0.00I 1527.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 431101Cas angajator I 3131.00I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I .00| 25760.01| 2633.00I 0.00| 4329.00| 230.00| 894.00I 137.00I 0.00I 0.00I 0.00I 500.00| 5838.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 441 Impozitul pe profit I 894.00I 5656.00I 0.00I 919.00| 274.00| 467.00| 133.00| 580.73I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I 4424 TVA de recuperat I 1497.01| 1497.I 411 Clienti I 348.00| 1310.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 431103Cass angajati I 1044.00I 0.00| 500.00I 0.00I 0.00I 0.00| 918.00| 82.00| 894.00| 193.00I 0.00I 500.00I 233.01| 1497.00| 628.00I 894.00I 19391.00I 0.00| 1938.00I 1044.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 4372 Contributia personalului I 113.00I 0.01I 0.00| 3193.00| 16099.00| 75.00| 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 431105Fond unic cass I 137.00| 894.01I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 431102Cass angajator I 919.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 421 Personal-remuneratii dato I 13735.00| 234.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 4371 Contributia unitatii la f I 233.00| 97.00| 6369.00| 2707.00I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 4423 TVA de plata I 1497.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 425 Avansuri acordate persona I 0.41I 0.00I 0.00| 0.00| 805.00| 0.00| 117.00| 34.86| 0.86| 0.00I 0.00| 1307.74I 0.00| 0.00| 1144.00I 0.00| 9661.00I 41.00| 24.00| 3930.00| 2834.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 431106Fond garantare drepturi I 41.00| 1908.00I 348.01| 5826.00| 500.00| 117.00I 1497.00I ---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 431104Cas angajati I 1527.00| 0.00I 0.00I 113.00| 0.00I 348.00| 51.00I 0.00| 172.00| 0.00I 0.

21| 0.50I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 5121 Conturi la banci in lei I 19866.00| 7700.25I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I .97I 0.44I 20000.00| 1565.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 581 Viramente interne I 7700.00| 0.85I 3930.00| 0.97| 23343.00| 2714.00| 0.00| 0.71| 29170.00I 1214.00| 0.00I 0.00I 121.I 4426 TVA deductibila I 23343.00| 222.25| 828.86| 12919.65| 1405.81| 0.07| 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 446 Alte imp.00I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 4428 TVA neexigibila I 25977.00| 43868.00| 247.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 6024 Piese auto I 828.00| 0.06| 15935.97I 0.00I 828.00| 83.00I 81.00| 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 4474 Fond risc I 67.38| 27279.00I 1405.00I 0.00I 203.00| 203.65I 0.00| 1500.00| 0.00| 72.00I 0.00| 0.00| 1149.00I 0.00I 0.00| 1302.25I 0.65I 0.00| 0.38I 3193.00I 22927.si taxe I 203.06| 15935.33| 3193.31I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 444 Impozitul pe salarii I 1214.85I 0.00I 0.50| 43950.00I 25977.00| 150.00I 19866.38| 27279.33I 29170.00I 23343.97| 23343.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 455 Asociati-conturi curente I 81.69I 0.00| 180.00| 0.00I 0.00| 0.00I 0.00I 67.00I 22927.00| 164.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 4427 TVA colectata I 25977.33| 25791.00| 0.25| 828.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 447 Fonduri speciale-taxe si I 121.00I 189948.50| 43950.79I 2200.00I 0.00I 15119.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 5311 Casa in lei I 169947.44I 98.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 5328 Vanzari pe bonuri valoric I 15119.00| 101.69I 0.00| 7700.79I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 6022 Combustibil I 1405.25| 189849.00| 203.00| 0.71I 0.86| 12919.00I 30627.38| 25977.92| 164058.00| 0.65| 1405.

00I 0.00| 0.00| 2528.00I 457.00I 72.64| 112035.00I 3684.00I 0.00| 0.00| 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 635 Cheltuieli cu alte impozi I 496.69I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 604 Cheltuieli privind materi I 288.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 626 Cheltuieli postale si tax I 716.00| 0.69| 420.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 605 Cheltuieli privind energi I 457.00| 0.00I 22621.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 645102Cass angajator I 713.24I 0.00| 0.00I 318.00| 0.00| 0.00I 0.61| 716.70| 1732.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 613 Cheltuieli cu primele de I 318.69| 457.00| 0.69| 420.00| 318.69I 0.00I 0.00I 568.68| 288.00I 1732.00I 9661.00I 0.70I 0.00| 496.00| 713.00| 0.24| 95.00| 9661.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 645101Cas angajator I 2528.00I 0.00I 1293.24I 0.00| 0.00| 72.00I 580.00| 568.24| 95.68I 0.00| 0.64| 112035.00I 420.70I 0.00I 288.00| 0.68| 288.69I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 6451 Contributia unitatii la a I 0.68I 0.00I 0.00| 0.00| 2528.00I 716.00| 0.00I 112035.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 608 Cheltuieli privind ambala I 95.00| 0.00| 3684.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 612 Cheltuieli cu redeventele I 3684.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 628 Alte cheltuieli cu servic I 1732.64I 0.00| 0.00I 0.61| 716.00| 0.00I 2528.00I 2178.00| 3684.00| 0.00| 318.I 6028 Alte materiale consumabil I 420.69I 0.61I 0.69| 457.00I 0.00I 0.00| 12960.00| 1293.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 641 Cheltuieli cu salariile p I 12960.00| 0.64I 0.00| 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 607 Cheltuieli privind marfur I 112035.61I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I .00| 22621.00| 0.70| 1732.00| 2178.00I 580.00| 0.00I 2178.00| 2178.00| 0.00I 95.00| 0.

26I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 766 Venituri din dobinzi I 4.82I 0.00| 0.00| 130.65| 4.00| 0.00| 0.82| 68.27| 228.00I 323. .65| 4.65I 0.00| 0.82I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I TOTAL BALANTA DE VERIFICARE I 1107312.26| 153449.00| 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 666 Cheltuieli privind dobinz I 228.66 1201764.00I 0.00| 0.82| 68.50I I 94451.65I 0.00| 0.00I 153449.26I 16807.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 6588 Perisabilitati I 68.08 72693.00I 68.00| 0.66 ======================================================================================================= ================================ Patron.00| 16807.42 1107312.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 707 Venituri din vinzarea mar I 136642.27I 0.00I 228.00I 4.I 6452 Contributia unitatii pent I 130.00I 0.00| 193.26| 136642.00| 323.27I 0.00I 193.42 94451.08 1201764. Intocmit.50 72693.27| 228.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful