CUPRINS

PARTEA I : PREZENTAREA GENERALA A FIRMEI I. Modul de constituire si functionare a entitatii economice; etapele constituirii, modul de functionare si dizolvare/lichidare. II. Organizarea si tinerea contabilitatii 414b15e . Organigrama organizatorica si functionala a unitatii III. Registrele de contabilitate IV. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e imobilizarilor. V. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e materialelor. VI. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e mijoacelor banesti. VII. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e drepturilor salariale VIII. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e cheltuielilor si veniturilor XI. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e generale. X. Sistemul de documente privind organizarea inventarierii patrimoniului XI. Gestionarea, folosirea si evidenta formularelor cu regim special. XII. Lucrari de sinteza si raportare financiar-contabila. Situatii financiare PARTEA II :PRACTICA IN CADRUL FIRMEI I.. Caracterizarea generala a unui element de activ si a unui element de pasiv II. Organizarea contabilitatii sintetice a unui element de activ/pasiv III. Organizarea contabilitatii analitice a unui element de activ/pasiv

VI. Operatii privind intrarea,miscarea si iesirea din patrimoniu a unui element de activ si a unui element de pasiv V. Registru jurnal si balanta de verificare

CUPRINS
PARTEA I : PREZENTAREA GENERALA A FIRMEI I. Modul de constituire si functionare a entitatii economice; etapele constituirii, modul de functionare si dizolvare/lichidare. II. Organizarea si tinerea contabilitatii 414b15e . Organigrama organizatorica si functionala a unitatii III. Registrele de contabilitate IV. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e imobilizarilor. V. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e materialelor. VI. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e mijoacelor banesti. VII. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e drepturilor salariale VIII. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e cheltuielilor si veniturilor XI. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e generale. X. Sistemul de documente privind organizarea inventarierii patrimoniului XI. Gestionarea, folosirea si evidenta formularelor cu regim special. XII. Lucrari de sinteza si raportare financiar-contabila. Situatii financiare PARTEA II :PRACTICA IN CADRUL FIRMEI

I.. Caracterizarea generala a unui element de activ si a unui element de pasiv II. Organizarea contabilitatii sintetice a unui element de activ/pasiv III. Organizarea contabilitatii analitice a unui element de activ/pasiv VI. Operatii privind intrarea,miscarea si iesirea din patrimoniu a unui element de activ si a unui element de pasiv V. Registru jurnal si balanta de verificare PARTEA I I. Modul de constituire si functionare a entitatii economice; etapele constituirii, modul de functionare si dizolvare/lichidare
Societatea SC.ERCSIL SRL a luat fiinta în data de 28.06.1993. A fost înregistrata la Registrul Comertului sub numarul J12/2682/1993 Inca de la început a fost declarata ca societate comercialî platitoare de TVA , având CODUL UNIC de înregistrare RO4340820 din data de 28.06.1993. În prezent îsi desfasoara activitatea în localitatea Cluj-Napoca , indeplinind cu succes obiectivele stabilite de patronat. Actul constitutiv al societati SC ERCSIL SRL cuprinde: a) FORMA JURIDICA : Subscrisa SC.ERCSIL SRL , persoana juridica de nationaliatate reprezentata de asociatul unic în persoana D-nul Arkosi ALEXANDRU Forma juridica a societatii este de Societate cu Raspundere Limitata. b) DENUMIREA SOCIETATII : Numele dat este : « ERCSIL » SRL. c) SEDIUL SOCIAL : Sediul social se afla în localitatea Cluj-Napoca, jud. Cluj, acolo fiind si sediul central al unitatii DURATA SOCIETATII : Durata de functionare a societatii este nelimitata în timp, cu începere de la data înmatricularii acesteia la Registrul Comertului. româna este

Organigrama organizatorica si functionala a unitatii Contabilitatea . detinute în totalitate de asociatul unic. pe durata nelimitata . g) BENEFICII SI PIERDERI : Asociatul unic încaseaza în totalitate beneficiile si suporta în totalitate eventualele pierderi. Capitalul social se împarte în 200 de parti sociale . imposibilitatea realizarii obiectului de activitate. f) ADMINISTRAREA SI PREZENTAREA : . faliment sau micsorarea capitalului sub limita legala. cu repectarea prevederilor Codului Muncii si regimilui de asigurari sociale. Organizarea si tinerea contabilitatii 414b15e . care coordoneaza activitatea economica în cadrul societatii si dispune de lichiditatile firmei.Are în prezent 4 de salariati cu contract de munca pe perioada nedeterminata i) DIZOLVAREA SI LICHIDAREA : Societatea se dizolva prin vointa asociatului unic. cu personal angajat cu pregatire de specialitate . ORGANIGRAMA ORGANIZATORICA SI FUNCTIONALA A UNITATII : . h) FORTA DE MUNCA: Societatea va putea angaja personal cu contract de munca. Organizarea si tinerea contabilitatii 414b15e revine Directorului Economic.d) OBIECTUL SOCIETATII : Activitatea principala a socitatii va fi : 4711-Comert cu amanuntul in magazine predominanta de alimente. în valoare fiecare. de o persoana nominala de 10 RON nespecializate cu vanzare Societatea este administrata si reprezentata fizica . cetatean roman. II. se tine în compartiment distinct . bauturi si tutun e) CAPITALUL SOCIAL : Capitalul subscris si varsat este de 2000 RON . in cadrul SC ERCSIL SRL .

în contabilitate sunt: Registrul-jurnal.DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ADMINISTRATIV DIRECTOR LOGISTICA DIRECTOR VANZARI DIRECTOR ACHIZITII III. Acestea se prezinta sub forma unor registre legate. . fise si situatii ale caror continut si forma corespund scopului pentru care se tin. Carteamare si Registrul-inventar. Datele consemnate în documentele justificative sunt înregistrate în ordine cronologica si grupate în registrele contabile. Principalele registre ce se folosesc. obligatoriu. Registrele de contabilitate.

Se tine cu ajutorul programului REVISAL. data incetarii contractului si temeiul legal al incetarii acestuia.R.O. Registrul-inventar cuprinde doua parti: listele de inventariere si recapitulatia inventarului. forma "Cartea-mare" centralizatoare. datele preluate din listele de inventariere sunt grupate pe structurile patrimoniale de activ si pasiv. durata acestuia . precum si in alte domenii prevazute de lege . respectiv codul acesteia potrivit Clasificarii ocupatiilor din Romania(C. Registrul se completeaza si se pastreaza la sediul central al angajatorului. rulajele creditoare si soldurile finale. d) Registrul general de evidenta a salariatilor. respectiv soldul initial. e) Registrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurate la contribuabil de catre toate organele de control specializate. Forma folosita drept registru « Cartea-mare « de firma SC ERCSIL SRL . SC ERCSIL SRL are 4 astfel de registre in cele 4 puncte de lucru din Campia . prenumele si semnatura persoanei care face inscrierea. materiale auxiliare. operatiile patrimoniale. stabilindu-se situatia fiecarui cont.ERCSIL SRL acest jurnal este emis de programul de contabilitate . în mod cronologic. iar totalurile (rulajul) se inscrie manual in registrul jurnal (formularul tipizat) snuruit si inregistrat la Administratia finantelor publice Cluj-Napoca la data infiintarii firmei. dupa data de întocmire sau intrare a acestora în unitate. Elementele patrimoniale înscrise în Registrulinventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica continutul fiecarui post din bilantul contabil. este cea de fise de cont pentru operatiuni diverse. Angajatorul are obligatia completarii registrului in ordinea incheierii contractelor individuale de munca. modificarea si suspendarea contractului. cum ar fi: fise de cont pentru operatiuni diverse. fitosanitar. marfuri si produse) si in fiecare departament(mijloacele fixe si obiectele de inventar). durata muncii e data in ore/zi. Registrul cuprinde elementele de identificare a tuturor salariatilor . pe baza inregistrarilor efectuate zilnic. data inceperii activitatii. prin articole contabile. sanitar. In cadrul firmei SC. numele. Aceasta fisa (cartea mare) este emisa din programul de contabilitate si se listeaza si arhiveza odata pe an . Acest registru in cadrul firmei SC ERCSIL SRL se completeaza odata pe an avand la baza inventarele intocmite in fiecare gestiune(materii prime . b) Registrul "Cartea-mare" este un document contabil obligatoriu în care se înscriu lunar. calitatea in constructii. in cadrul departamentului de Resurse Umane. c) Registrul-inventar este documentul contabil în care se înregistreaza toate elementele de activ si de pasiv. Se listeaza la sfarsitul lunii . inspectia muncii. grupate în functie de natura lor. prin respectarea succesiunii documentelor. in domeniile : financiar-fiscal. rulajele debitoare.a) Registrul-jurnal este documentul contabil obligatoriu în care se înregistreaza.). data incheierii contractului individual de munca . Formularele folosite drept registru "Cartea-mare" pot îmbraca diverse forme. protectia consumatorului. salariul de baza la data incheierii contractului. fise de cont sah sau pe conturi corespondente. înregistrarile efectuate în registruljurnal. protectia impotriva incediilor. conform posturilor din bilantul contabil. direct sau prin regrupare pe conturi corespondente. inventariate potrivit normelor legale. În cadrul recapitulatiei. urbanism. In cazul SC ERCSIL SRL .la sfarsitul anului.

f) Registrul de evidenta fiscala are ca scop inscrierea tuturor informatiilor care au stat la determinarea profitului impozabil si a calculului impozitului pe profit cuprins in declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e imobilizarilor. pe grupe de mijloace fixe. specialisti-consultanti. Informatiile din Registrul de evidenta fiscala sunt inregistrate in ordine cronologica si corespund cu operatiunile fiscale si cu datele privind impozitul pe profit din declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat. acestea considerandu-se puse in functiune la terminarea probelor tehnologice. unde se fac si inregistrarile in acesta. intr-un exemplar. pe baza documentelor primite. Cel de la sediul central se afla in cadrul serviciului Financiar-Contabilitate.Este intocmit de seviciul Financiar-Contabilitate . in prezenta membrilor comisiei care este formata din : presedinte. in cadrul serviciului FinanciarContabilitate .Se intocmeste de catre secretarul comisiei numite pentru receptionarea obiectivului de investitii . b) Bonul de miscare a mijlocului fix serveste ca :  Document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe intre doua locuri de folosinta ale unitatii( DEPARTAMENT . PUNCT DE LUCRU) la alta. precum cladirile si constructile speciale care deservesc procese tehnologice. in ordine cronologica.Turzii si localitatea Viisoara. pentru ficare mijloc fix. Registrul de evidenta fiscala se pastreaza la sediul fiscal al SC ERCSIL SRL . a) Fisa mijlocului fix serveste ca document pentru evidenta analitica a mijloscelor fixe. Se intocmeste de serviciul Financiar-Contabilitate . Fiecarui mijloc fix i se acorda un numar de inventar .in functie de categoria din care fac parte si locul unde se afla. se tine cu ajutorul registrului numerelor de inventar. Document justificativ de inregistrare in evidenta tinuta de responsabilul cu mijloacele fixe la locurile de folosinta si in contabilitate.asistenti la receptie. prin inregistrarea cronologica a mijloacelor fixe intrate in unitate. IV. Evidenta operativa a imobilizarilor corporale intrate si iesite din unitatea patrimoniala .   c) Procesul-verbal de punere in functiune a mijlocului fix se intocmeste pentru utilajele si instaltiile care necesita montaj si probe tehnologice . d) Procesul-verbal de scoatere din functiune a mijloculi fix serveste ca : . PUNCT DE LUCRU) Document de insotire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la o sectie sau subunitate( DEPARTAMENT .

Se întocmeste în doua exemplare. . la compartimentul financiar-contabil. respectiv eliberarii materialelor din magazie pentru consum. precum si pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analitica . de scoatere din uz .-ul serveste ca : document pentru receptia bunurilor aprovizionate. . pentru diferentele constatte la receptie.document justificativ de scadere din gestiune. document justificativ de inregistrare in contabilitate. Document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor (depozitelor )si in contabilitate. pentru intocmirea formelor privind reglementarea diferentelor constatate .Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.(ambele exemplare). a) N.R. . Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e materialelor. Circula la gestiune.   V.la persoanele autorizate sa semneze pentru acordarea vizei de necesitate .document justificativ de înregistrare în evidenta magaziei si în evidenta contabila în partida simpla. pe masura lansarii.I.la magazia de materiale. document justificativ pentru incarcare in gestiune. b) Bonul de consum Serveste ca: . semnandu-se de predare de catre gestionar si de primire de catre delegatul care primeste materialele (ambele exemplare). atasata la documentele de livrare(factura sau avizul de insotire a marfii). Document de constatre a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijloscelor fixe. respectiv mai multor materiale. Document de consemnare a scoaterii efective din functiune a mijloacelor fixe. Circula: . .document de eliberare din magazie pentru consum a unui singur material. dupa caz. pentru eliberarea cantitatilor prevazute. pentru incarcarea in gestiune a bunurilor materiale receptionate . act de proba in litigiile cu carausii si furnizorii.

Dispozitie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta ( folosit in cadrul SC ERCSIL SRL pentru insotirea marfurilor transferate de la gestiunea centrala la gestiunile din punctele de luctru Document de primire in gestiunea cumparatorului sau in gestiunea primitoare din cadrul aceleasi unitati in cazul transferului . la cumparator . pentru incarcarea de gestiune a produselor. pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica (ambele exemplare). marfurilor sau a altor valori materiale destinate vanzarii . inseriere si numerotare. executat pe hartie autocopiativa securizata. 1) . Serveste ca : y y y Document de insotire a marfii pe timpul transportului . la compartimentul financiar-contabil . Document ce sta la baza intocmirii facturii fiscale . pentru inregistrarea in contabilitate sintetica si analitica. atasat la factura(ex. la delegatul unitatii care face transportul sau al clientului . c) Aviz de insotire a marfii : Formular tipizat cu regim special de tiparire. . marfurilor sau altor valori materiale primite. atasat la factura (ex. dupa efectuarea receptiei de catre comisia de receptiesi dupa consemnarea rezultatelor(ex. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. comun pe economie . pentru semnare de primire (ex. la compartimentul financiar-contabil.1 ) .. la magazie . o o o o d) Dispozitie de livrare Serveste ca : y Document pentru eliberarea din magazie a produselor.1) . y Circula la : o o furnizor .la compartimentul financiar-contabil. 3) .

1) . f) Fise de magazie a formularelor cu regim special Formular tipizat cu regim special de tiparire. Se întocmeste într-un exemplar. care au un regim special de inseriere. Circula la : o Magazie. care completeaza coloanele privitoare la intrari. Sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de formulare. pe feluri de materiale ordonate pe grupe. executat pe carton securizat. Înregistrarile în fisele de magazie se fac document cu document.2) e) Fise de magazie Serveste ca: . Fisele de magazie se tin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale. semnandu-se de catre gestionarul predator pentru cantitatile livrate . la iesiri si stoc. Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terti sau în custodie se întocmesc fise distincte care se tin separat de cele ale valorilor materiale proprii. iesirilor si stocurilor de formulare. Se arhiveaza la : magazie(ex. Document de evidenta a formularelor anulate . si se completeaza de gestionar sau de persoana desemnata. . dupa caz . eventual subgrupe.document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor. numerotare . Document de baza pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau a facturii fiscale . marfurilor sau altor valori materialesi pentru inregistrarea in evidenta magaziei. la departamentul vanzari (ex. comun pe economie. evidenta si urmarire . iesirilor si stocurilor de valori materiale. pentru eliberarea produselor . . separat pentru fiecare fel de material. Serveste ca : y y y Document de evidenta a intrarilor . dar în mod obligatoriu zilnic. inseriere si numerotare. sau în ordine alfabetica. Stocul se poate stabili dupa fiecare operatiune înregistrata.y y Document justificativ de scadere din gestiunea magaziei predatoare .sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de valori materiale.

se semneaza de casiera si se stampileaza cu stampila casieriei . Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e drepturilor salariale. c) Dispozitia de plata / incasare . specific fiecarei banci .plateste sumele de bani ( Dispozitia de plata) sau elibereaza chitanta pentru sumele de bani incasate (dispozitia de incasare) . zilnic. in numerar(lei sau valuta). unul insoteste banii la banca iar celalalt (vizat de banca ) ramane la registrul de casa. b) CEC-ul de numerar . Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani. VI.Se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani . . avansuri de trezorerie etc). Se intocmeste de casiera in doua exemplare . de contabilul sef si directorul economic.cu ajutorul caruia se depun la banca banii care depasesc plafonul zilnic stabilit de lege . fiind document de inregistrare si se arhiveaza la compartimentul financiarcontabil. prin sefii CP-urilor sau Departamentelor in plicuri sigilate. Se intocmeste de contabilul care tine evidenta Avansurilor de trezorerie pe baza unui REFERAT semnat in prealabil de directorul economic sau in urma decontului de cheltuieli (ordinului de deplasare). separat pentru fiecare fel de formular cu regim special. d) Chitanta .Acest fluturas se distribuie salariatilor .Se completeaza de casiera si cu aprobarea (semnatura directorului economic si stampila unitatii) Directorului Economic se prezinta la banca pentru ridicarea de numerar. a) stat de salarii lichidare (sub forma de fluturas).Acestea raman la Registrul de casa ca documente justificative.Se intocmeste intr-un exemplar . de catre gestionar.Cu ajutorul chitantei se platesc sume de bani catre furnizori (in acest caz chitanta este emisa de furnizor).Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in casierie . Se inregistreaza intr-un registru de numere (cu evidenta avansurilor de trezorerie) si se semneaza de contabilul care l-a intocmit. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e mijoacelor banesti. Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se tine evidenta incasarilor si platilor zilnice .Se intocmeste de casiera . Este CEC-ul cu ajutorul caruia se ridica banii din banca pentru efectuarea diferitelor plati (salarii. a) Foaia de varsamant (formular tipizat. Nu circula. e) Registrul de casa lei si valuta. In baza documentului astfel intocmit casiera elibereaza . VII. in doua exemplare : un exemplar ramane la casierie iar celalalt se arhiveaza in compartimentul financia-contabil unde se si opereaza inregistrarile in evidenta contabila a unitatii. furnizori .

b) lista de avans chenzinal ( sub forma de fluturas) . iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITM . ordinul de deplasare se semneaza si de catre directorul economic.Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani. d) e) fisa individuala . Serveste ca : y Jurnal auxiliar pentru inregistrarea vanzarilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii. Document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul de avans. y Se intocmeste de persoana care urmeaza a efectua deplasarea . . Document justificativ de inregistrare in contabilitate. Document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate. c) stat de salarii -lichidare. se semneaza de seful departamentului(daca este nevoie de avans de deplasare se semneaza si de directorul economic care aproba eliberarea din casierie a respectivei sume). Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e cheltuielilor si veniturilor. unde ramane ca act justificativ pentru inregistrarea in registrul de casa. Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se trimite la casieria unitatii pentru plata . f) Ordin de deplasare(delegatie) Serveste ca : y y y Dispozitie catre persoana delegata sa efectueze deplasarea. intr-un exemplar . VIII. a) Jurnal de vanzari Formulat tipizat fara regim special. Pentru ficare salariat se genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului. stat de concedii de odihna.cu toate datele conform legii (care se depune la ITM). La justificarea avansurilor acordate in vederea procurarii de valori materiale sau a deplasarii . Un exemplar se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani . Esta fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile .

Document de insotire a marfii pe timpul transportului . c) Factura(furnizor / client) Este un formular tipizat cu regim special de tiparire. Se intocmeste intr-un singur exemplar . y . Acest document se emite de progarmul de contabilitate si are la baza facturile emise si borderoul de vanzare zilnic. Acest document se emite de progarmul de contabilitate si are la baza facturile de la furnizori (facturi cu care s-au achizitionat valori materiale sau prestari de servicii). in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea TVA deductibila. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil si sta la baza intocmirii Decontului de TVA. Circula la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoate la taxa pe valoarea adaugata . in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea TVA colectata datorata. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil si sta la baza intocmirii Decontului de TVA.y y Document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata colectata. y y Se intocmeste intr-un singur exemplar . Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate. Serveste ca : y Document de baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor . Serveste ca : y Jurnal auxiliar pentru inregistrarea cumpararilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii. de la casele de marcat. executat pe hartie autocopiativa securizata. Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate. Circula la compartumentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoate la taxa pe valoarea adaugata . a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate . inseriere si numerotare . b) Jurnal de cumparari Formulat tipizat fara regim special. comun pe economie. Document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata deductibila.

IX. Serveste la : y y y Verificarea exactitatii inregistrarilor Controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica Intocmirea situatiilor financiare Nu . la cumparator .factura fiscala cod 14-4-10/A. 3) . ) Se arhiveaza : la furnizor . Pentru bunurile livrate cu aviz de insotire a marfii . pe timpul transportului de avizul de insotire a marfii. 1) . a) Balanta de verificare In cadrul SC ERCSIL SRL se foloseste balanta de verificare cu patru egalitati . Inventarierea este un procedeu al metodei contabilitatii . X. la compartimentul financiarcontabil(ex. Document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a cumparatorului. Operatiunile de export sunt consemnate in Factura fiscala (cod 14-4-10-A). cel verde in contabilitate iar cel rosu ramane la gestiunea care l-a emis. la compartimentul financiar-contabil(ex. In cadrul firmei SC ERCSIL SRL facturile sunt intocmite de Departamentul vanzari in trei exemplare (exemplarul albastru merge la client .. a elementelor de activ si de pasiv aflate in patrimoniul unitatii la data la care aceasta se efectueaza. dupa caz . datorita unor conditii obiective si cu totul exceptionale. Sistemul de documente privind organizarea inventarierii patrimoniului. comun si altor stiinte economice . la departamentul vanzari(ex.circula fiind document de sinteza. fara a depasi finele lunii in care a avut loc livrarea. produsele si marfurile livrate sunt insotite . 2) . este emisa de programul de contabilitate si raspunde de exactitatea inregistrarilor seful contabil. urmand ca in baza solicitarii partenerului extern . Atunci cand factura nu se poate intocmi in momentul livrarii. sa fie atasata la aceasta factura si factura externa INVOICE in devize si in limba engleza( o limba de circulatie internationala). care reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta cantitativa si valorica sau numai valorica . . factura fiscala trebuie emisa in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data livrarii. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e generale. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.y y Document de incarcare in gestiunea primitorului .

« faptic » in gestiune si la sfarsit se constata plusurile si minusurile. de gestionar. Listele sunt semnate pe fiecare fila de catre gestionar si comisia de inventariere si impreuna cu Delaratia de inventar si Procesul verbal (intocmit de comisia de inventariere cu concluziile inventarului) se predau la compartimentul financiar-contabil pentru inregistrarea in contabilitate si arhivare. Decizia de inventariere este emisa de seful contabil cu acordul scris al conducerii compartimentului financiar-contabil . . document pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de bunuri. Serveste ca declaratie scrisa a gestionarului raspunzator de gestionarea valorilor materiale si banesti.Directorul Economic. Serveste ca : y y Document de imputare a valorii pagubei produse de persoanele incadrate in munca. pe care o prezinta comisiei de inventariere.Se intocmeste intr-un exemplar. acolo unde este posibil acest lucru. listele de inventariere fara cantitati(doar cu simbolul si denumirea ). b) Declaratia de inventar . document pentru intocmirea registrului jurnal. De bucati gasite in timpul inventarului . d) Decizia de imputare . inainte de inceperea operatiei de inventariere. document justificativ de intregisrare in evidenta magaziilor si in contabilitate a plusurilor si minisurilor constatte. Titlu executoriu in momentul comunicarii. Aceste liste se completeaza cu nr. si se semneaza de acesta c) Lista de inventariere . in cazul schimbarii gestionarului si ori de cate ori este nevoie in cursul anului. dupa sigilarea locurilor de pastrare a valorilor materiale si banesti de care raspunde gestionarul respectiv. Se emit astfel de decizii o singura data pe an pentru toate gestiunile (de regula la sfarsitul anului) . Serveste ca : y y y document pentru inventarierea bunurilor aflate in gestiunile societatii. sau. document centralizator al operatiunilor de inventariere y y Se listeaza din programul de contabilitate .Principalele documente utilizate in activitatea de inventariere a elementelor patrimoniale de activ si de pasiv sunt : a) Decizia de inventariere .

In cadrul SC ERCSIL SRL . Se intocmeste de catre serviciul Personal . cont de profit si pierdere. Lucrari de sinteza si raportare financiar-contabila. Situatii financiare. XII. . pe baza documentatiei prezentate de contabilul sef (in cazul lipsurilor in gestiune rezultate in urma inventarierii ) .se intocmeste in trei exemplare : exemplarul 1 pentru compartimentul financiar-contabil pentru punerea in aplicare (retinerea pe stat). XI. e) Angajamentul de plata . de persoana care isi ia angajamentul(in urma unui proces verbal sau a unui referat din care rezulta paguba adusa societatii) si se arhiveaza in compartimentul financiar-contabil. Situatiile financiare in cadrul SC ERCSIL SRL se intocmesc de directorul economic si are la baza balanta de verificare si listele de inventariere. Nu se elibereaza din gestiune asemenea formulare pana nu se prezinta contabilului sef un raport in care se consemneaza cum s-au folosit formularele ridicate anterior. Situatiile financiare anuale se compun din : y y bilant. De gestionarea si folosirea acestor formulare raspunde contabilul sef . evidenta formularelor cu regim special se tine la gestiunea de materiale folosind pentru fiecare tip de formular o "Fise de magazie a formularelor cu regim special". titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor . Acest angajament se da in fata juristului societatii . a unei sume ce reprezinta o paguba adusa unitatii patrimoniale. exemplarul 2 pentru salariat si exemplarul 3 la dosarul de personal al salariatului. titlu executoriu pentru executarea silita . in caz de nerespectarea angajamentului. Se intocmeste intr-un exemplar .y Document de inregistrare in contabilitate. Gestionarea. f) Registrul-inventar : Acest registru in cadrul firmei SC ERCSIL SRL se completeaza odata pe an avand la baza liste de inventariere intocmite in fiecare gestiune(materii prime . care are sarcina de a respecta legile si al semna. marfuri si produse) si in fiecare departament(mijloacele fixe si obiectele de inventar). Acest document serveste ca : y y y angajament e plata . materiale auxiliare. folosirea si evidenta formularelor cu regim special. SCERCSIL SRL aplica Reglementarile contabile armonizate cu directivele Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate.

Retinerile din salarii sunt : impozitul pe salariu .5% . Salariul brut impozabil cuprinde salariul brut de baza la care se adauga sporurile .remuneratii datorate « Drepturile de personal reprezinta drepturile banesti si in natura cuvenite personalului(salariatilor) pentru munca prestata sau acordate ca urmare a calitatii de salariat. alte forme de salarizare concepute de fiecare intreprindere. Remuneratia salariala este datorata lunar. situatia fluxurilor de trezorerie. Formele de salarizare practicate de o unitate patrimoniala care foloseste personal salarial pot fi :acordul direct .Caracterizarea generala a unui element de activ si a unui element de pasiv CONTUL 421 « PERSONAL . care efectueaza plata . Se depun la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Cluj-Napoca în termen de 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar. asigurari de sanatate individuale. este prevazuta in contractul individual de munca (sau contractul colectiv de munca incheiat la nivelul fiecarei unitati). Salariul brut impozabil diminuat cu retinerile din salariu reprezinta salariul net de plata (restul de plata ). ceea ce asigura o stabilitate a veniturilor salariatilor intreprinderii. salarizare in regie sau dupa timp . acordul indirect . care se utilizeaza la fiecare loc de munca . PARTEA II I. acordul progresiv .5% . Situatiile financiare sunt supuse auditului financiar efectuat de catre auditori financiari. Salariile acordate personalului constitue pentru titularul de patrimoniu. politici contabile note explicative. Forma de salarizare. . primele si alte adaosuri de acest fel.persoane juridice autorizate. Se publica dupa aprobare si se pastreaza timp de 50 de ani . asigurari sociale individuale -9.5% . salarizarea pe baza de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate .0.6. o cheltuiala de exploatare. contributia individuala la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj .y y y y situatia modificarilor capitalului propriu.

In DEBITUL contului 421 « PERSONAL . II. la care se anexeaza documentele justificative de incasari si plati. care se crediteaza cu obligatia fata de salariati la nivelul fondului de salarii brute si se debiteaza cu retinerile din salarii . Organizarea contabilitatii sintetice a unui element de pasiv/activ CONTUL 421 . fiind separate disponibilitatile în devize de cele în lei. Toate incasarile in numerar(lei) se evidentiaza in debitul contului 5311 « CASA IN LEI » si in creditul conturilor care arata sursa incasarilor. prin debitul contului 641."PERSONAL . in corespondenta cu debitul conturilor care evidentiaza destinatia platilor. Acreditive. Platile se oglindesc in creditul contului 5311 « CASA IN LEI ». Documentul de inregistrare zilnica in contabilitate a operatiunilor de casa este Registrul de casa.Soldul creditor al contul 421 « PERSONAL . bonusuri.lei se evidentiaza cu ajutorul contului 5311 « CASA IN LEI ». Casa.SALARII DATORATE Este un cont de Pasiv Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia in bani . salariile nete achitate personalului si sumele neridicate de personal in termenul legal. inclusiv a bonusurilor si premiilor achitate din fondul de salarii. Contabilitatea operatiunilor de incasari si plati in numerar. Documentul justificativ care sta la baza inregistrarilor in contabilitate a salariilor este Statul de plata. CONTUL 5311 « CASA IN LEI » Casa si conturi la banci sunt reprezentate de valorile care îmbraca efectiv forma de bani.Reflectarea decontarii drepturilor de personal pentru salariile cuvenite acestuia se realizeaza prin intermediul contului 421 « PERSONAL . cum sunt: timbre fiscale si postale. tichete si bilete de calatorie.SALARII DATORATE » se inregistreaza : y Retinerile din salarii reprezentand : . În structura disponibilitatilor se includ: Conturi la banci. bilete de tratament si odihna.remuneratii datorate ». In CREDITUL contului 421 « PERSONAL .SALARII DATORATE » se inregistreaza : y Salariile si alte drepturi cuvenite personalului (prime.remuneratii datorate » indica salariile datorate salariatilor. Casa delimiteaza disponibilitatile banesti în lei si devize aflate în casieria întreprinderii si alte valori. Avansurile de trezorerie. adaosuri) .

o Contributia individuala de asigurari de sanatate (cota de 6. in corespondenta cu creditul contului 4282 .5%) . Sumele incasate reprezentand decontari in cadrul grupului si decontari privind interese de participare . o Contributia individuala la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj (cota de 0.debitori salariatii si 461 . in corespondenta cu creditul contului 426 . In DEBITUL contului 5311 « CASA IN LEI » se inregistreaza : y y y y Sumele ridicate de la banci . o Alte retineri sub forma de popriri si pensii alimentare . in corespondenta cu creditul conturilor de banca sau casa (5311 .cota de 40 % din salariu brut pe data de 26 ale lunii si Concedii de Odihna platite cf. in corespondenta cu creditul contului 4314 . Sumele incasate de la clienti . Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta numerarului aflat in casieria unitatii.debitori diversi .5% ). in corespondenta cu creditul contului 4271 .452 . Legii cu 5 zile inainte) . Sumele incasate reprezentand aport la capitalul social . in corespondenta cu creditul contului 425 . o Cotizatii de sindicat . CONTUL 5311 « CASA IN LEI » Este un cont de activ. Salarii nete achitate personalului . in corespondenta cu creditul contului 428 . 51213) . Sumele incasate de la asociati . in corespondenta cu creditul contului 4372 . in corespondenta cu creditul contului 444 . in corespondenta cu creditul contului 4272 . o Garantii (gestionare) retinute gestionarului (pe baza Contractului de garantie) . o Contributia individuala de asigurari sociale (cota de 9. o Impozitul pe salarii . in corespondenta cu creditul contului 411. y y .SALARII DATORATE » reprezinta drepturile salariale datorate. in corespondenta cu creditul contului 456 . o SOLDUL contului 421 « PERSONAL . precum si a miscarii acestuia . in corespondenta cu creditul contului 4312 . 419 . in corespondenta cu creditul contului 581 . in corespondenta cu creditul contului 451. ca urmare a incasarilor si platilor efectuate.5%) . Drepturi de personal neridicate in termen .y y Avansuri acordate salariatilor (avans salariu . in corespondenta cu creditul contului 455 . Sumele incasate de la debitori .

707 si TVA-ul colectat aferent -cont 4427 .506. Avansurile de trezorerie acordate . 426. in corespondenta cu debitul contului 409.508 . in corespondenta cu debitul contului 532 . Valoarea avansurilor acordate pentru livrari de bunuri. 428. vanzarea de marfuri si alte activitati .452 .y y Sumele incasate de la creditori diversi . in corespondenta cu debitul contului 427 . in corespondenta cu debitul contului 462 . y y y In CREDITUL contului 5311 « CASA IN LEI » se inregistreaza : y y y Depunerile de numerar la banci . in corespondenta cu creditul contului 758 . 423. in corespondenta cu debitul conturilor 455. Sumele restituite asociatilor . in corespondenta cu creditul contului 462 . y y y y y y y y . Platile efectuate catre furnizori .503.502. Platile in numerar reprezentand alte valori achizitionate . Sumele incasate di prestari servicii . 404. Sumele achitate personalului . Sumele restituite in numerar reprezentand avansuri de trezorerie neutilizate . in corespondenta cu creditul contului 542 . Sumele incasate din despagubiri si alte venituri din exploatare . Sumele achitate reprezentand decontari in cadrul grupului si decontari privind interese de participare . Sumele achitate diversilor creditori . in corespondenta cu debitul contului 401. 456 . in corespondenta cu debitul contului 542 . in corespondenta cu creditul conturilor 704. Sumele incasate reprezentand imobilizari financiare pe termen scurt cedate . Sumele achitate tertilor reprezentand retineri sau popriri din salarii . Dividendele platite actionarilor sau asociatilor . prestari de servicii sau executari de lucrari . in corespondenta cu debitul contului 581. in corespondenta cu debitul contului 457 . 425. in corespondenta cu debitul conturilor 4211. in corespondenta cu debitul contului 451. in corespondenta cu creditul conturilor 501.

numele si prenumele . g) recapitulatii (pentru avans si lichidare ). c) stat de salarii cu toate datele conform legii (care se depune la ITM). SOLDUL contului 5311 « CASA IN LEI » reprezinta numerarul existent in casieria unitatii. III. . Pentru ficare salariat se genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului.Pana se emit cardurile de catre Banca salariile se platesc la casierie pe un stat care contine doar CP-ul . Acest fluturas se distribuie salariatilor .pentru plata salariilor pe card(avans . Programul de calcul si evidenta a salariilor genereaza urmatoarele documente: a) stat de salarii lichidare (sub forma de fluturas). Forma de salarizare care se aplica este salarizarea in regie sau dupa timp . Esta fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile . Organizarea contabilitatii analitice a unui element de activ/pasiv CONTUL 421 . h) fisa individuala . Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se trimite la casieria unitatii pentru plata. prin sefii CP-urilor sau Departamentelor in plicuri sigilate.y Platile efectuate reprezentand alte cheltuieli de exploatare . Recapitulatia pentru plata salariilor (lichidare )contine si calculul tuturor contributiilor si fondurilor datorate de unitate . Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani. f) stat de salarii confidential pentru plata salariilor la casierie . d) stat de concedii de odihna. Un exemplar semnat de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic se trimite la Banca pentru plata salariilor in carduri . Acesta ramane ca act justificativ la registrul de casa."PERSONAL .« DALIN ».Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani. e) fisier de carduri . Un exemplar se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani . b) lista de avans chenzinal ( sub forma de fluturas) . in corespondenta cu debitul contului 658 . iar alt exemplar se arhiveaza impreuna cu statele de salarii (fluturasi) 50 de ani.SALARII DATORATE In cadrul SC ERCSIL SRL evidenta salariilor se tine cu ajutorul unui program achizitionat si gestionat de o firma particulara romana . restul de plata si loc pentru semnatura(o fila pentru fiecare salariat). lichidare si concedii de ohihna). iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITM .

se genereaza fisa fiscala .. d) Declaratia pentru asigurarile sociale (A11 si A12).care stau la baza inregistrarii in Registrul de casa . Registrele de casa se intocmesc pe formulare tipizate achizitionate de la furnizori si se inregistreaza in contabilitate. alte tabele care sunt necesare raportarilor la nivelul Concernului. In cadrul SC ERCSIL SRL operatiunile cu numerar se evidentiaza cu ajutorul contului analitic :5311. Se intocmeste . j) Deasemenea programul de salarii genereaza toate raportarile care se fac catre Institutiile statului : a) Declaratia pentru somaj . care cuprinde si certificatele medicale . Fisele fiscale se listeaza si se arhiveaza la sfarsitul anului . Programul de salarii tine evidenta analitica (nominala) a avansurilor acordate salariatilor sub forma de avans chenzinal si concedii de odihna.85%) . se depun la Administratia Finanrelor Publice a sectorului 6. folosite in cadrul SC ERCSIL SRL sunt : a) Foaia de varsamant (formular tipizat.se genereaza un tabel cu toate obligatiile de plata retinute in stat si cele care se calculeaza in functie de fondul de salarii dupa care se intocmeste Declaratia propriu zisa in programul pus la dispozitie de catre Ministerul de Finante. Documentele justificative .i) fisa fiscala .(CAP1 si CAP2) b) Declaratia pentru sanatate (pe fiecare casa de sanatate in parte). mai bine zis cel tarziu la data de 28 februarie al anului urmator pentru anul incheiat. CONTUL 5311 « CASA IN LEI » SC ERCSIL SRL. c) Declaratia pentru fondul de concedii si indemnizatii (0. e) Declaratia pentru Comisionul datorat ITM-ului. f) Pentru Declaratia cu obligatiile de plata la bugetul consolidat(DECLARATIA 100) -. Tot la sfarsitul anului .cu ajutorul caruia se depun la banca banii care depasesc plafonul zilnic stabilit de lege . La fiecare sfarsit de an sau in momentul lichidarii salariatului .Acestea se arhiveaza in contabilitate si sunt transmise Directorului Economic care la nivel de unitate intocmeste o raportare centralizata catre Concern. tine evidenta contabila (exclusiv salariile) cu ajutorul programului de contabilitate « DALIN » . specific fiecarei banci .

Operatii privind intrarea. c) Dispozitia de plata / incasare .se prezinta la banca pentru ridicarea de numerar. Se intocmesc de contabila care tine evidenta salariilor in unitate si se semneaza (aproba la plata) de catre Directorul Economic.conform contractului colectiv de munca .de casiera in doua exemplare . se semneaza de casiera si se stampileaza cu stampila casieriei . avans chenzinal). Listele raman ca documente justificative la intocmirea registrului de casa. Statele de plata se centralizeaza intr-o recapitulatie in baza careia se inregistreaza in contabilitate . de contabilul sef si directorul economic. prime. unul insoteste banii la banca iar celalalt (vizat de banca ) ramane la registrul de casa.ERCSIL SRL la sfarsitul lunii pe baza pontajelor intocmite de Serv. Cu ajutorul chitantei se platesc sume de bani catre furnizori (in acest caz chitanta este emisa de furnizor). VI. furnizori . de plata contravalorii unui abonament de transport in comun pe o linie urbana( suma se stabileste in contractul colectiv de munca).de contabilul care tine evidenta salariilor si raman ca acte justificative la registrul de casa. Este CEC-ul cu ajutorul caruia se ridica banii din banca pentru efectuarea diferitelor plati (salarii. Personal se intocmesc statele de plata(de catre contabilitate) . concedii odihna . se semneaza de directorul economic pentru aprobarea platii si de catre salariati la primirea sumelor.vanzare cu amanuntul).Se completeaza de casiera si cu aprobarea (semnatura) Directorului Economic si stampila unitatii . Statele semnate se predau casierei . avansuri de trezorerie etc). b) CEC-ul de numerar . e) State de plata (pentru salarii . In cadrul SC. f) Listele cu evidenta salariatilor care beneficiaza .Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in casierie . Se inregistreaza intr-un registru de numere (cu evidenta avansurilor de trezorerie) si se semneaza de contabilul care l-a intocmit.plateste sumele de bani ( Dispozitia de plata) sau elibereaza chitanta pentru sumele de bani incasate (dispozitia de incasare) .Acestea raman la Registrul de casa ca documente justificative. d) Chitanta . Se intocmeste de contabilul care tine evidenta Avansurilor de trezorerie pe baza unui REFERAT semnat in prealabil de directorul economic sau in urma decontului de cheltuieli (ordinului de deplasare). g) Monetarul este actul fiscal cu care magazinul firmei depune banii in casierie la sfarsitul fiecarei zile(inacasati pe baza bonului fiscal . In baza documentului astfel intocmit casiera elibereaza .Se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani .miscarea si iesirea din patrimoniu a unui element de activ si a unui element de pasiv A. Listele se intocmesc de contabila care tine evidenta salariilor .

soc.50 %) 645101 = 431101 1267 lei d) Data : 30. CAEN 1.06.soc.06.de asig.2009 .de asig.de asig.somaj .accid.2009 .2009 . Contrib. Contrib.697%) 6451 = 4474 29 lei g) Data . .angajator (cota de 5.2009 .06.notele contabile .2009 .asigurati (cota de 0.5%) 421 = 431104 967 lei 5868 lei .pt.pt.Cheltuiala cu salariile brute realizate : 641 = 421 b) Data : 30.Contrib.Contrib.2009 .06. 30..individ.pt. Sa consideram totalul statului de plata ca fiind recapitulatia la salarii : a) Data .angajator (cota de 19.5%) 645102 = 431102 357 lei e) Data .06.de sanatate .06.pt. Contrib.angajator(cf.Contrib.individ.soc.5%) 421 = 431103 500 lei .de sanatate .pt.de munca si boli prof.85%) .pt. Contrib.asigurati (cota de 9.2009 .asigurati (cota de 6.asig.5% ) 421 = 4372 .de asig.Retinerile din salarii : . 30.concedii si indemnizatii de la PJ sau PF (0.somaj .asig.06.soc. Contrib.de asig.Impozitul pe salarii 421 = 444 518 lei 32 lei c) Data : 30.angajator (cota de 1%) 6452 = 4371 f) 65 lei Data : 30. 30.

pe baza monetarului cu nr. Data : 30. 2061101 cu suma de 20000 lei cu TVA 19% inclus.2009 :Se inchid conturile de venituri si cheltuieli cu ajutorul contului de profit si pierdere : 121 = % 26797 lei .06. Monetarul este actul fiscal cu care magazinul firmei depune banii in casierie la sfarsitul fiecarei zile(incasati pe baza bonului fiscal -vanzare cu amanuntul) : 5311 = % 707 4427 26348 lei 17426 lei 8922 lei k) Data :11.06.75%: 635 = 447 49 lei B.2009 .06.06.06.2009 : Plata salarii aferente lunii martie 2008(lichidarea lunii martie 2008) : 421 = 5311 C. Data 30. Incasarea de la clienti .2009.06.2009 :Depunerea banilor la banca : 581 = 5311 si 5121 = 581 j) 1918 lei 1918 lei Data : 11.Comisionul ITM 0. Zilnic in registrul de casa de la sediul central al SC ERCSIL SRL se inregistreaza : i) Data 06.6451 = 431105 55 lei h) Data : 30.2009 :Se inchid conturile de TVA : : % 4427 = 4426 4423 8922 lei 6822 lei 2100 lei 5868 lei D.

602 605 607 612 613 626 627 628 635 641 6451 6452 6453 658 665 666 6811 % = 121 701 704 707 711 766 4341 lei 592 lei 6688 2572 lei lei 208 lei 455 lei 144 lei 674 lei 1325 lei 5868 lei 1194 lei 59 lei 323 lei 602 lei 15 lei 399 lei 1338 lei 69623 lei 29458 lei 75 lei 17426 lei 22656 lei 8 lei .

33 I --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 7 I30-06-2009I NC.00 I 500.00 I 500. Registru jurnal si balanta de verificare SC ERCSIL SRL REGISTRU JURNAL .5 % I 421 I 431103 I 628.33 I 45791. 78 I Sanatate angajati.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 6 I30-06-2009I NC.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I I I I Total nota contabila I I I 500. 75 I Plata avans SALARII I 425 I 5311 I 500.27 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 1 I30-06-2007I NC.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 4 I30-06-2009I NC.00 I 500.00 I 2364.nr. 75 I Depunere la banca cu foaie de I 581 I 5311 I 22927.00 I 16807. 6.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 3 I30-06-2009I NC. 75 I Incasari conform bon fiscal I 5311 I 707 I 16807.I data) I I-------------------------I---------------------------------I I Debitoare I Creditoare I Debitoare I Creditoare I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I I I I Report I I I 1044581.33 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I I I I Total nota contabila I I I 45791.LA DATA DE 30 IUNIE 2009 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I Nr.00 I .00 I 22927.V.33 I 3193. I I I inregist.27 I 1044581.00 I --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 2 I30-06-2009I NC.00 I 628.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 5 I30-06-2009I NC. 74 I Retinere avans acordat I 421 I 425 I 500. 75 I TVA Colectat I 5311 I 4427 I 3193.NOTE CONTABILE . 75 I Achitat salarii I 421 I 5311 I 2364. I I Documentul I Explicatii I Simbol conturi I Sume I PAGINA : 1 I crt I Data I (fel.

69I 6451 I 4474 I 164. 78 I Contributia pentru concedii siI 6451 I 431105 I 82.00 I 193.00 I 15476.fond de salarii.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 15 I30-06-2009I NC. I 641 I 421 I 9661.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 12 I30-06-2009I NC. 9.00 I 1149. 16% I 421 I 444 I 1149. 78 I Somaj angajati.00 I 164.5 % I 6451 I 431101 I 1908.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 14 I30-06-2009I NC.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 18 I30-06-2009I NC.00 I 9661.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 9 I30-06-2009I NC. 19.60 I 1106348.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I I I I Total nota contabila I I I 15476.I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 8 I30-06-2009I NC. 78 I Comision carti munca ITM.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 11 I30-06-2009I NC.LA DATA DE 30 IUNIE 2009 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PAGINA : 2 .00 I 1908. 0.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 17 I30-06-2009I NC.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 16 I30-06-2009I NC. 78 I CAS angajati.00 I 72.NOTE CONTABILE . 1% I 421 I 4372 I 97.00 I 918. 78 I Somaj angajator.00 I 82. 78 I Sanatate angajatori.00 I 24.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 10 I30-06-2009I NC.75I 635 I 447 I 72. 78 I Total brut .5 % I 421 I 431104 I 918. 6% I 645102 I 431102 I 580. 78 I Fond de garantare creante salaI 6451 I 431106 I 24.60 I REGISTRU JURNAL .00 I --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I I I De reportat I I I 1106348. 78 I CAS angajator. 78 I Impozit salarii.00 I 580. 2 % I 6452 I 4371 I 193.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 13 I30-06-2009I NC. 78 I Fond de risc si accidente 1.00 I 97.

93 I 1139032. 99 I **** Inchidere de luna I 707 I 121 I 16807. I I I inregist.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 23 I30-06-2009I NC.33 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I I I I De reportat I I I 1139032.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 22 I30-06-2009I NC. I I Documentul I Explicatii I Simbol conturi I Sume I I crt I Data I (fel.I data) I I-------------------------I---------------------------------I I Debitoare I Creditoare I Debitoare I Creditoare I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I I I I Report I I I 1106348.00 I 193. 99 I **** Inchidere de luna I 121 I 6452 I 193.00 I 580.nr. 99 I **** Inchidere de luna I 121 I 6451 I 2178.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 21 I30-06-2009I NC. 99 I **** Inchidere de luna I 121 I 635 I 72.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 25 I30-06-2009I NC.00 I 2178.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 20 I30-06-2009I NC.00 I 72.93 I --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTOCMIT -------------------------------------------------VERIFICAT ------------------------------------------------------------------------- | Societatea comerciala : SC ERCSIL SRL | | Balanta de verificare 30 IUNIE 2009 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------======================================================================================================= ============================= .33 I 3193. 99 I **** Inchidere de luna I 121 I 6453 I 580.00 I 16807.I Nr.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 24 I30-06-2009I NC.60 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 19 I30-06-2009I NC.00 I 9661.60 I 1106348. 99 I **** Inchidere de luna I 121 I 641 I 9661. 99 I **** Inchidere de luna I 4427 I 4423 I 3193.

14| 24574.00I 0.00| 0.76I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 129 Repartizarea profitului I 4690.20I 0.00I 23368.85I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 121 Profit si pierderi an cur I 143777.00| 40.I I Simb.94| 0.85I 0.00| 0.00| 0.00I 721.00I 0.45I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I .75| 141410.00I 98.00I 9957.00| 0.85I 0.00I 156461.00I 0.80| 0.74| 161434.85| 4690. I cont I Sume precedente I Rulaje luna curenta I Total rulaje cumulate I Solduri finale I Denumire cont I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I Debitoare Creditoare I Debitoare Creditoare I Debitoare Creditoare I Debitoare Creditoare I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 1012 Capital subscris varsat I 0.74| 161434.00I 0.91| 0.00| 1683.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 117 Rezultatul raportat I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 401 Furnizori I 140362.00| 0.00| 16807.91| 0.43| 141337.00I 140362.14| 0.60I 9614.00I 0.47I 0.33I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 201 Cheltuieli de constituire I 721.00| 4650.00I 98.00| 0.00I 0.00I 22795.80| 0.76| 0.00I 0.00| 40.00I 4690.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 371 Marfuri I 171048.85I 0.00| 0.00I 0.00I 0.00| 1047.85| 4690.76| 0.60I 0.00| 200.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 2133 Mijloace de transport I 22795.00| 200.85I 0.94| 0.14| 24574.91| 0.80| 0.00I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 2131 Aparate si instalatii de I 9957.00I 171048.00| 0.20I 0.00| 200.43| 158144.00| 4650.00| 0.00| 0.00| 0.76I 12684.00I 721.00I 0.00| 40.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 106 Rezerve I 0.00I 22795.76| 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 378 Diferente de pret la marf I 23368.33I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 381 Ambalaje I 98.94| 0.47I 0.75| 141410.00I 9957.00| 0.00I 0.00| 1206.00| 4650.

00I 0.00I 894.00I 0.00| 254.00| 0.00I 919.86| 0.00| 0.00| 24.00I 0.01| 2633.00| 117.00| 500.00I 0.00| 234.00| 51.00| 0.00I 1497.00I 500.00| 230.00| 16099.74I 0.00| 25760.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 431101Cas angajator I 3131.00I 0.00| 117.00I 500.00I 19391.00I 0.00| 274.00| 6369.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 431103Cass angajati I 1044.00I 348.00| 1724.00| 805.01| 5826.00| 628.00I 0.00| 0.00I 348.86| 0.00| 4329.00I 1044.00I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 431105Fond unic cass I 137.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I .00I 0.00| 894.00| 1916.00I 41.00I 0.00| 5838.00| 172.00| 75.00| 1908.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 431106Fond garantare drepturi I 41.01I 0.00| 580.00| 894.00I 0.00I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 441 Impozitul pe profit I 894.00| 34.00I 0.00| 9661.00I 233.00| 1144.00| 0.01| 1497.00| 2834.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 421 Personal-remuneratii dato I 13735.00I 113.00I 0.41I 0.73I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I 4424 TVA de recuperat I 1497.01| 1497.01I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 431102Cass angajator I 919.00I 0.00| 133.33I 1497.00I 3131.00I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 4371 Contributia unitatii la f I 233.00| 1938.00I 0.00| 1310.00| 500.00I 0.00| 1307.00| 894.00| 918.00I 1527.00| 0.00I 0.00| 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 4423 TVA de plata I 1497.00| 97.00I 0.00| 3193.00I 5656.00| 3930.00I 137.00I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 425 Avansuri acordate persona I 0.86| 0.00| 2707.I 411 Clienti I 348.00| 467.00| 82.00I ---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 431104Cas angajati I 1527.00| 193.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 4372 Contributia personalului I 113.

50| 43950.00I 189948.38I 3193.38| 27279.00I 22927.00| 164.00| 1500.71I 0.71| 29170.00| 1302.I 4426 TVA deductibila I 23343.00| 0.00I 0.69I 0.69I 0.00| 203.25I 0.33| 25791.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 4474 Fond risc I 67.00| 101.07| 0.21| 0.00I 121.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 446 Alte imp.00| 150.00| 0.00| 83.00| 7700.85I 3930.00| 0.00I 0.65I 0.00| 43868.00| 0.31I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 444 Impozitul pe salarii I 1214.00| 0.00| 0.00I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 6024 Piese auto I 828.00I 67.81| 0.25| 828.00| 222.97I 0.25| 828.50| 43950.38| 25977.00I 1214.00I 203.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 581 Viramente interne I 7700.00| 0.00| 0.44I 20000.65| 1405.00| 72.00I 1405.38| 27279.00| 0.00I 81.00| 0.00| 7700.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 4427 TVA colectata I 25977.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 5311 Casa in lei I 169947.44I 98.si taxe I 203.00I 23343.97| 23343.85I 0.00| 180.06| 15935.00I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 455 Asociati-conturi curente I 81.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I .00| 2714.00I 828.00| 1565.50I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 5121 Conturi la banci in lei I 19866.86| 12919.92| 164058.00| 0.79I 2200.00I 15119.00| 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 5328 Vanzari pe bonuri valoric I 15119.86| 12919.00I 22927.65I 0.06| 15935.97| 23343.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 6022 Combustibil I 1405.25I 0.97I 0.00| 1149.00I 0.00I 0.00I 30627.00| 0.25| 189849.00| 203.65| 1405.00| 247.00I 19866.00| 0.00I 0.00I 0.00I 0.79I 0.00I 0.33| 3193.00| 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 4428 TVA neexigibila I 25977.00I 25977.33I 29170.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 447 Fonduri speciale-taxe si I 121.

00| 0.00| 0.70| 1732.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 604 Cheltuieli privind materi I 288.00| 22621.69I 0.24I 0.00I 716.69| 457.00I 1293.00| 0.00| 0.00I 72.00| 0.61I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 608 Cheltuieli privind ambala I 95.00| 9661.00| 0.69| 457.00| 1293.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I .00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 6451 Contributia unitatii la a I 0.00| 0.00I 0.68| 288.00| 0.00| 2178.00I 22621.00I 0.68I 0.00I 112035.00I 2178.00| 2178.00I 0.00| 0.00| 0.00| 713.00| 72.00I 0.00| 2528.68| 288.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 628 Alte cheltuieli cu servic I 1732.00| 0.64I 0.00| 2528.00| 496.00| 0.I 6028 Alte materiale consumabil I 420.00| 0.00I 0.70I 0.00I 3684.00I 568.64| 112035.61I 0.00| 0.69I 0.24| 95.00I 95.00I 420.00| 3684.00| 12960.68I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 612 Cheltuieli cu redeventele I 3684.69I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 641 Cheltuieli cu salariile p I 12960.69| 420.70| 1732.69| 420.00I 2178.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 607 Cheltuieli privind marfur I 112035.64| 112035.69I 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00I 318.00I 288.00I 580.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 605 Cheltuieli privind energi I 457.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 645101Cas angajator I 2528.00| 318.00| 0.24I 0.00I 1732.00| 0.64I 0.00| 0.00I 580.00I 0.70I 0.00I 0.00I 9661.61| 716.00I 0.00| 3684.00I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 645102Cass angajator I 713.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 613 Cheltuieli cu primele de I 318.00I 457.00I 2528.00| 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 635 Cheltuieli cu alte impozi I 496.24| 95.00| 568.00| 0.61| 716.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 626 Cheltuieli postale si tax I 716.00| 318.00| 0.00| 0.00I 0.

65I 0.00| 0.42 1107312.00I 153449.27I 0.26I 16807.26| 153449.27| 228.I 6452 Contributia unitatii pent I 130.66 ======================================================================================================= ================================ Patron.00| 0.00| 193.00| 0.65| 4.00I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 666 Cheltuieli privind dobinz I 228.00| 16807.00I 68.26I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 766 Venituri din dobinzi I 4.82| 68.42 94451.50 72693.00| 0.00I 323.08 1201764.82I 0.00I 228.00| 0.00| 0.00| 130.27| 228.00| 0.00| 0.82I 0.82| 68.50I I 94451.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 707 Venituri din vinzarea mar I 136642.08 72693.00I 4. Intocmit.65| 4.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 6588 Perisabilitati I 68. .65I 0.27I 0.66 1201764.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I TOTAL BALANTA DE VERIFICARE I 1107312.00I 193.00I 0.26| 136642.00| 323.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful