CUPRINS

PARTEA I : PREZENTAREA GENERALA A FIRMEI I. Modul de constituire si functionare a entitatii economice; etapele constituirii, modul de functionare si dizolvare/lichidare. II. Organizarea si tinerea contabilitatii 414b15e . Organigrama organizatorica si functionala a unitatii III. Registrele de contabilitate IV. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e imobilizarilor. V. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e materialelor. VI. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e mijoacelor banesti. VII. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e drepturilor salariale VIII. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e cheltuielilor si veniturilor XI. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e generale. X. Sistemul de documente privind organizarea inventarierii patrimoniului XI. Gestionarea, folosirea si evidenta formularelor cu regim special. XII. Lucrari de sinteza si raportare financiar-contabila. Situatii financiare PARTEA II :PRACTICA IN CADRUL FIRMEI I.. Caracterizarea generala a unui element de activ si a unui element de pasiv II. Organizarea contabilitatii sintetice a unui element de activ/pasiv III. Organizarea contabilitatii analitice a unui element de activ/pasiv

VI. Operatii privind intrarea,miscarea si iesirea din patrimoniu a unui element de activ si a unui element de pasiv V. Registru jurnal si balanta de verificare

CUPRINS
PARTEA I : PREZENTAREA GENERALA A FIRMEI I. Modul de constituire si functionare a entitatii economice; etapele constituirii, modul de functionare si dizolvare/lichidare. II. Organizarea si tinerea contabilitatii 414b15e . Organigrama organizatorica si functionala a unitatii III. Registrele de contabilitate IV. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e imobilizarilor. V. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e materialelor. VI. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e mijoacelor banesti. VII. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e drepturilor salariale VIII. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e cheltuielilor si veniturilor XI. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e generale. X. Sistemul de documente privind organizarea inventarierii patrimoniului XI. Gestionarea, folosirea si evidenta formularelor cu regim special. XII. Lucrari de sinteza si raportare financiar-contabila. Situatii financiare PARTEA II :PRACTICA IN CADRUL FIRMEI

I.. Caracterizarea generala a unui element de activ si a unui element de pasiv II. Organizarea contabilitatii sintetice a unui element de activ/pasiv III. Organizarea contabilitatii analitice a unui element de activ/pasiv VI. Operatii privind intrarea,miscarea si iesirea din patrimoniu a unui element de activ si a unui element de pasiv V. Registru jurnal si balanta de verificare PARTEA I I. Modul de constituire si functionare a entitatii economice; etapele constituirii, modul de functionare si dizolvare/lichidare
Societatea SC.ERCSIL SRL a luat fiinta în data de 28.06.1993. A fost înregistrata la Registrul Comertului sub numarul J12/2682/1993 Inca de la început a fost declarata ca societate comercialî platitoare de TVA , având CODUL UNIC de înregistrare RO4340820 din data de 28.06.1993. În prezent îsi desfasoara activitatea în localitatea Cluj-Napoca , indeplinind cu succes obiectivele stabilite de patronat. Actul constitutiv al societati SC ERCSIL SRL cuprinde: a) FORMA JURIDICA : Subscrisa SC.ERCSIL SRL , persoana juridica de nationaliatate reprezentata de asociatul unic în persoana D-nul Arkosi ALEXANDRU Forma juridica a societatii este de Societate cu Raspundere Limitata. b) DENUMIREA SOCIETATII : Numele dat este : « ERCSIL » SRL. c) SEDIUL SOCIAL : Sediul social se afla în localitatea Cluj-Napoca, jud. Cluj, acolo fiind si sediul central al unitatii DURATA SOCIETATII : Durata de functionare a societatii este nelimitata în timp, cu începere de la data înmatricularii acesteia la Registrul Comertului. româna este

care coordoneaza activitatea economica în cadrul societatii si dispune de lichiditatile firmei. h) FORTA DE MUNCA: Societatea va putea angaja personal cu contract de munca. Organigrama organizatorica si functionala a unitatii Contabilitatea . ORGANIGRAMA ORGANIZATORICA SI FUNCTIONALA A UNITATII : . faliment sau micsorarea capitalului sub limita legala. cu repectarea prevederilor Codului Muncii si regimilui de asigurari sociale. in cadrul SC ERCSIL SRL . Capitalul social se împarte în 200 de parti sociale . f) ADMINISTRAREA SI PREZENTAREA : . cu personal angajat cu pregatire de specialitate . Organizarea si tinerea contabilitatii 414b15e revine Directorului Economic. detinute în totalitate de asociatul unic. imposibilitatea realizarii obiectului de activitate. pe durata nelimitata . de o persoana nominala de 10 RON nespecializate cu vanzare Societatea este administrata si reprezentata fizica . II.d) OBIECTUL SOCIETATII : Activitatea principala a socitatii va fi : 4711-Comert cu amanuntul in magazine predominanta de alimente.Are în prezent 4 de salariati cu contract de munca pe perioada nedeterminata i) DIZOLVAREA SI LICHIDAREA : Societatea se dizolva prin vointa asociatului unic. în valoare fiecare. bauturi si tutun e) CAPITALUL SOCIAL : Capitalul subscris si varsat este de 2000 RON . cetatean roman. g) BENEFICII SI PIERDERI : Asociatul unic încaseaza în totalitate beneficiile si suporta în totalitate eventualele pierderi. Organizarea si tinerea contabilitatii 414b15e . se tine în compartiment distinct .

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ADMINISTRATIV DIRECTOR LOGISTICA DIRECTOR VANZARI DIRECTOR ACHIZITII III. Carteamare si Registrul-inventar. Principalele registre ce se folosesc. obligatoriu. Registrele de contabilitate. fise si situatii ale caror continut si forma corespund scopului pentru care se tin. Acestea se prezinta sub forma unor registre legate. . Datele consemnate în documentele justificative sunt înregistrate în ordine cronologica si grupate în registrele contabile. în contabilitate sunt: Registrul-jurnal.

conform posturilor din bilantul contabil. sanitar. in domeniile : financiar-fiscal. calitatea in constructii. In cadrul firmei SC. inspectia muncii. stabilindu-se situatia fiecarui cont. materiale auxiliare. Registrul-inventar cuprinde doua parti: listele de inventariere si recapitulatia inventarului.la sfarsitul anului. respectiv soldul initial. fitosanitar. data incetarii contractului si temeiul legal al incetarii acestuia. urbanism. modificarea si suspendarea contractului. rulajele debitoare. salariul de baza la data incheierii contractului. În cadrul recapitulatiei. în mod cronologic. prin respectarea succesiunii documentelor. Angajatorul are obligatia completarii registrului in ordinea incheierii contractelor individuale de munca. Registrul se completeaza si se pastreaza la sediul central al angajatorului. protectia consumatorului.a) Registrul-jurnal este documentul contabil obligatoriu în care se înregistreaza. Forma folosita drept registru « Cartea-mare « de firma SC ERCSIL SRL . Registrul cuprinde elementele de identificare a tuturor salariatilor . data inceperii activitatii. e) Registrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurate la contribuabil de catre toate organele de control specializate. respectiv codul acesteia potrivit Clasificarii ocupatiilor din Romania(C. fise de cont sah sau pe conturi corespondente. datele preluate din listele de inventariere sunt grupate pe structurile patrimoniale de activ si pasiv. durata muncii e data in ore/zi. data incheierii contractului individual de munca . Se listeaza la sfarsitul lunii . b) Registrul "Cartea-mare" este un document contabil obligatoriu în care se înscriu lunar. c) Registrul-inventar este documentul contabil în care se înregistreaza toate elementele de activ si de pasiv. precum si in alte domenii prevazute de lege . prenumele si semnatura persoanei care face inscrierea. prin articole contabile. marfuri si produse) si in fiecare departament(mijloacele fixe si obiectele de inventar). durata acestuia . înregistrarile efectuate în registruljurnal. inventariate potrivit normelor legale. operatiile patrimoniale. este cea de fise de cont pentru operatiuni diverse. grupate în functie de natura lor. In cazul SC ERCSIL SRL . cum ar fi: fise de cont pentru operatiuni diverse.O. iar totalurile (rulajul) se inscrie manual in registrul jurnal (formularul tipizat) snuruit si inregistrat la Administratia finantelor publice Cluj-Napoca la data infiintarii firmei.R.). Aceasta fisa (cartea mare) este emisa din programul de contabilitate si se listeaza si arhiveza odata pe an . Formularele folosite drept registru "Cartea-mare" pot îmbraca diverse forme. dupa data de întocmire sau intrare a acestora în unitate. d) Registrul general de evidenta a salariatilor. in cadrul departamentului de Resurse Umane. pe baza inregistrarilor efectuate zilnic.ERCSIL SRL acest jurnal este emis de programul de contabilitate . rulajele creditoare si soldurile finale. forma "Cartea-mare" centralizatoare. direct sau prin regrupare pe conturi corespondente. Acest registru in cadrul firmei SC ERCSIL SRL se completeaza odata pe an avand la baza inventarele intocmite in fiecare gestiune(materii prime . Se tine cu ajutorul programului REVISAL. numele. SC ERCSIL SRL are 4 astfel de registre in cele 4 puncte de lucru din Campia . protectia impotriva incediilor. Elementele patrimoniale înscrise în Registrulinventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica continutul fiecarui post din bilantul contabil.

Se intocmeste de catre secretarul comisiei numite pentru receptionarea obiectivului de investitii . pe grupe de mijloace fixe. Se intocmeste de serviciul Financiar-Contabilitate . f) Registrul de evidenta fiscala are ca scop inscrierea tuturor informatiilor care au stat la determinarea profitului impozabil si a calculului impozitului pe profit cuprins in declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat. Evidenta operativa a imobilizarilor corporale intrate si iesite din unitatea patrimoniala . se tine cu ajutorul registrului numerelor de inventar.   c) Procesul-verbal de punere in functiune a mijlocului fix se intocmeste pentru utilajele si instaltiile care necesita montaj si probe tehnologice . unde se fac si inregistrarile in acesta.Turzii si localitatea Viisoara. d) Procesul-verbal de scoatere din functiune a mijloculi fix serveste ca : . Cel de la sediul central se afla in cadrul serviciului Financiar-Contabilitate. PUNCT DE LUCRU) Document de insotire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la o sectie sau subunitate( DEPARTAMENT . precum cladirile si constructile speciale care deservesc procese tehnologice. acestea considerandu-se puse in functiune la terminarea probelor tehnologice. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e imobilizarilor. PUNCT DE LUCRU) la alta. Fiecarui mijloc fix i se acorda un numar de inventar .asistenti la receptie.in functie de categoria din care fac parte si locul unde se afla. in prezenta membrilor comisiei care este formata din : presedinte. specialisti-consultanti. Document justificativ de inregistrare in evidenta tinuta de responsabilul cu mijloacele fixe la locurile de folosinta si in contabilitate. a) Fisa mijlocului fix serveste ca document pentru evidenta analitica a mijloscelor fixe. Informatiile din Registrul de evidenta fiscala sunt inregistrate in ordine cronologica si corespund cu operatiunile fiscale si cu datele privind impozitul pe profit din declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat. pentru ficare mijloc fix. pe baza documentelor primite. intr-un exemplar. b) Bonul de miscare a mijlocului fix serveste ca :  Document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe intre doua locuri de folosinta ale unitatii( DEPARTAMENT . in ordine cronologica. in cadrul serviciului FinanciarContabilitate .Este intocmit de seviciul Financiar-Contabilitate . IV. prin inregistrarea cronologica a mijloacelor fixe intrate in unitate. Registrul de evidenta fiscala se pastreaza la sediul fiscal al SC ERCSIL SRL .

Document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor (depozitelor )si in contabilitate. Document de consemnare a scoaterii efective din functiune a mijloacelor fixe. .la persoanele autorizate sa semneze pentru acordarea vizei de necesitate . precum si pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analitica . pentru incarcarea in gestiune a bunurilor materiale receptionate .   V.-ul serveste ca : document pentru receptia bunurilor aprovizionate. . dupa caz.Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. atasata la documentele de livrare(factura sau avizul de insotire a marfii). . Circula: .I.R. la compartimentul financiar-contabil. b) Bonul de consum Serveste ca: . pe masura lansarii. Circula la gestiune. pentru eliberarea cantitatilor prevazute. act de proba in litigiile cu carausii si furnizorii. Se întocmeste în doua exemplare. Document de constatre a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijloscelor fixe. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e materialelor.la magazia de materiale. pentru diferentele constatte la receptie.document justificativ de înregistrare în evidenta magaziei si în evidenta contabila în partida simpla.document justificativ de scadere din gestiune. pentru intocmirea formelor privind reglementarea diferentelor constatate . document justificativ de inregistrare in contabilitate. de scoatere din uz . document justificativ pentru incarcare in gestiune.(ambele exemplare).document de eliberare din magazie pentru consum a unui singur material. a) N. respectiv eliberarii materialelor din magazie pentru consum. semnandu-se de predare de catre gestionar si de primire de catre delegatul care primeste materialele (ambele exemplare). respectiv mai multor materiale. .

la magazie . la compartimentul financiar-contabil . pentru semnare de primire (ex. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. la delegatul unitatii care face transportul sau al clientului . pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica (ambele exemplare). pentru incarcarea de gestiune a produselor. Document ce sta la baza intocmirii facturii fiscale . atasat la factura (ex.1 ) . c) Aviz de insotire a marfii : Formular tipizat cu regim special de tiparire. 3) . pentru inregistrarea in contabilitate sintetica si analitica. la compartimentul financiar-contabil. o o o o d) Dispozitie de livrare Serveste ca : y Document pentru eliberarea din magazie a produselor. . dupa efectuarea receptiei de catre comisia de receptiesi dupa consemnarea rezultatelor(ex. executat pe hartie autocopiativa securizata. atasat la factura(ex. la cumparator . marfurilor sau a altor valori materiale destinate vanzarii . comun pe economie . Dispozitie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta ( folosit in cadrul SC ERCSIL SRL pentru insotirea marfurilor transferate de la gestiunea centrala la gestiunile din punctele de luctru Document de primire in gestiunea cumparatorului sau in gestiunea primitoare din cadrul aceleasi unitati in cazul transferului .la compartimentul financiar-contabil. Serveste ca : y y y Document de insotire a marfii pe timpul transportului . 1) . inseriere si numerotare.. y Circula la : o o furnizor .1) . marfurilor sau altor valori materiale primite.

inseriere si numerotare. eventual subgrupe. sau în ordine alfabetica. f) Fise de magazie a formularelor cu regim special Formular tipizat cu regim special de tiparire. executat pe carton securizat. Se întocmeste într-un exemplar. dar în mod obligatoriu zilnic. care completeaza coloanele privitoare la intrari. Sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de formulare. Se arhiveaza la : magazie(ex. pentru eliberarea produselor . care au un regim special de inseriere.document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor. Înregistrarile în fisele de magazie se fac document cu document. Serveste ca : y y y Document de evidenta a intrarilor . numerotare . separat pentru fiecare fel de material.y y Document justificativ de scadere din gestiunea magaziei predatoare . comun pe economie. dupa caz . Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terti sau în custodie se întocmesc fise distincte care se tin separat de cele ale valorilor materiale proprii. Stocul se poate stabili dupa fiecare operatiune înregistrata. iesirilor si stocurilor de valori materiale. Document de baza pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau a facturii fiscale . .1) . . la iesiri si stoc. pe feluri de materiale ordonate pe grupe. marfurilor sau altor valori materialesi pentru inregistrarea in evidenta magaziei. Fisele de magazie se tin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale. la departamentul vanzari (ex. si se completeaza de gestionar sau de persoana desemnata.2) e) Fise de magazie Serveste ca: .sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de valori materiale. semnandu-se de catre gestionarul predator pentru cantitatile livrate . iesirilor si stocurilor de formulare. Document de evidenta a formularelor anulate . Circula la : o Magazie. evidenta si urmarire .

Se intocmeste de casiera in doua exemplare . VI. avansuri de trezorerie etc). Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se tine evidenta incasarilor si platilor zilnice .plateste sumele de bani ( Dispozitia de plata) sau elibereaza chitanta pentru sumele de bani incasate (dispozitia de incasare) .Se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani . Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani.cu ajutorul caruia se depun la banca banii care depasesc plafonul zilnic stabilit de lege . Este CEC-ul cu ajutorul caruia se ridica banii din banca pentru efectuarea diferitelor plati (salarii. b) CEC-ul de numerar . Se intocmeste de contabilul care tine evidenta Avansurilor de trezorerie pe baza unui REFERAT semnat in prealabil de directorul economic sau in urma decontului de cheltuieli (ordinului de deplasare). fiind document de inregistrare si se arhiveaza la compartimentul financiarcontabil.Se intocmeste de casiera . e) Registrul de casa lei si valuta. a) Foaia de varsamant (formular tipizat. In baza documentului astfel intocmit casiera elibereaza . in numerar(lei sau valuta). zilnic. de contabilul sef si directorul economic. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e mijoacelor banesti. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e drepturilor salariale. c) Dispozitia de plata / incasare . specific fiecarei banci . d) Chitanta .Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in casierie . furnizori . VII.Se intocmeste intr-un exemplar . a) stat de salarii lichidare (sub forma de fluturas). de catre gestionar. in doua exemplare : un exemplar ramane la casierie iar celalalt se arhiveaza in compartimentul financia-contabil unde se si opereaza inregistrarile in evidenta contabila a unitatii. separat pentru fiecare fel de formular cu regim special. Se inregistreaza intr-un registru de numere (cu evidenta avansurilor de trezorerie) si se semneaza de contabilul care l-a intocmit. prin sefii CP-urilor sau Departamentelor in plicuri sigilate.Se completeaza de casiera si cu aprobarea (semnatura directorului economic si stampila unitatii) Directorului Economic se prezinta la banca pentru ridicarea de numerar.Cu ajutorul chitantei se platesc sume de bani catre furnizori (in acest caz chitanta este emisa de furnizor).Acestea raman la Registrul de casa ca documente justificative. unul insoteste banii la banca iar celalalt (vizat de banca ) ramane la registrul de casa.Acest fluturas se distribuie salariatilor . se semneaza de casiera si se stampileaza cu stampila casieriei . Nu circula. .

Document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul de avans. a) Jurnal de vanzari Formulat tipizat fara regim special. stat de concedii de odihna. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e cheltuielilor si veniturilor.cu toate datele conform legii (care se depune la ITM). intr-un exemplar . Un exemplar se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani . . unde ramane ca act justificativ pentru inregistrarea in registrul de casa. ordinul de deplasare se semneaza si de catre directorul economic. Document justificativ de inregistrare in contabilitate. Document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate. Esta fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile .b) lista de avans chenzinal ( sub forma de fluturas) . VIII. d) e) fisa individuala .Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani. Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se trimite la casieria unitatii pentru plata . Pentru ficare salariat se genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului. iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITM . La justificarea avansurilor acordate in vederea procurarii de valori materiale sau a deplasarii . se semneaza de seful departamentului(daca este nevoie de avans de deplasare se semneaza si de directorul economic care aproba eliberarea din casierie a respectivei sume). f) Ordin de deplasare(delegatie) Serveste ca : y y y Dispozitie catre persoana delegata sa efectueze deplasarea. c) stat de salarii -lichidare. Serveste ca : y Jurnal auxiliar pentru inregistrarea vanzarilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii. y Se intocmeste de persoana care urmeaza a efectua deplasarea .

inseriere si numerotare . comun pe economie. Document de insotire a marfii pe timpul transportului . Serveste ca : y Document de baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor . in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea TVA colectata datorata. y . c) Factura(furnizor / client) Este un formular tipizat cu regim special de tiparire. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil si sta la baza intocmirii Decontului de TVA. Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil si sta la baza intocmirii Decontului de TVA. de la casele de marcat. Acest document se emite de progarmul de contabilitate si are la baza facturile de la furnizori (facturi cu care s-au achizitionat valori materiale sau prestari de servicii). Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate. b) Jurnal de cumparari Formulat tipizat fara regim special. Serveste ca : y Jurnal auxiliar pentru inregistrarea cumpararilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii. Circula la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoate la taxa pe valoarea adaugata . y y Se intocmeste intr-un singur exemplar . in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea TVA deductibila. Document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata deductibila. Circula la compartumentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoate la taxa pe valoarea adaugata . a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate . Se intocmeste intr-un singur exemplar . Acest document se emite de progarmul de contabilitate si are la baza facturile emise si borderoul de vanzare zilnic.y y Document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata colectata. executat pe hartie autocopiativa securizata.

circula fiind document de sinteza. Sistemul de documente privind organizarea inventarierii patrimoniului. 2) . Operatiunile de export sunt consemnate in Factura fiscala (cod 14-4-10-A). dupa caz . Serveste la : y y y Verificarea exactitatii inregistrarilor Controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica Intocmirea situatiilor financiare Nu . Document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a cumparatorului. Pentru bunurile livrate cu aviz de insotire a marfii . a elementelor de activ si de pasiv aflate in patrimoniul unitatii la data la care aceasta se efectueaza. In cadrul firmei SC ERCSIL SRL facturile sunt intocmite de Departamentul vanzari in trei exemplare (exemplarul albastru merge la client . sa fie atasata la aceasta factura si factura externa INVOICE in devize si in limba engleza( o limba de circulatie internationala). .factura fiscala cod 14-4-10/A. care reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta cantitativa si valorica sau numai valorica . datorita unor conditii obiective si cu totul exceptionale.. Inventarierea este un procedeu al metodei contabilitatii . urmand ca in baza solicitarii partenerului extern . 3) . cel verde in contabilitate iar cel rosu ramane la gestiunea care l-a emis. la departamentul vanzari(ex. ) Se arhiveaza : la furnizor . 1) . IX. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e generale.y y Document de incarcare in gestiunea primitorului . X. factura fiscala trebuie emisa in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data livrarii. este emisa de programul de contabilitate si raspunde de exactitatea inregistrarilor seful contabil. produsele si marfurile livrate sunt insotite . fara a depasi finele lunii in care a avut loc livrarea. comun si altor stiinte economice . a) Balanta de verificare In cadrul SC ERCSIL SRL se foloseste balanta de verificare cu patru egalitati . la compartimentul financiarcontabil(ex. la cumparator . la compartimentul financiar-contabil(ex. pe timpul transportului de avizul de insotire a marfii. Atunci cand factura nu se poate intocmi in momentul livrarii. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

Listele sunt semnate pe fiecare fila de catre gestionar si comisia de inventariere si impreuna cu Delaratia de inventar si Procesul verbal (intocmit de comisia de inventariere cu concluziile inventarului) se predau la compartimentul financiar-contabil pentru inregistrarea in contabilitate si arhivare. « faptic » in gestiune si la sfarsit se constata plusurile si minusurile. pe care o prezinta comisiei de inventariere. listele de inventariere fara cantitati(doar cu simbolul si denumirea ). Se emit astfel de decizii o singura data pe an pentru toate gestiunile (de regula la sfarsitul anului) . dupa sigilarea locurilor de pastrare a valorilor materiale si banesti de care raspunde gestionarul respectiv.Se intocmeste intr-un exemplar. Serveste ca : y y y document pentru inventarierea bunurilor aflate in gestiunile societatii. b) Declaratia de inventar . document centralizator al operatiunilor de inventariere y y Se listeaza din programul de contabilitate .Principalele documente utilizate in activitatea de inventariere a elementelor patrimoniale de activ si de pasiv sunt : a) Decizia de inventariere . document pentru intocmirea registrului jurnal. si se semneaza de acesta c) Lista de inventariere . Serveste ca : y y Document de imputare a valorii pagubei produse de persoanele incadrate in munca. . acolo unde este posibil acest lucru. Serveste ca declaratie scrisa a gestionarului raspunzator de gestionarea valorilor materiale si banesti. Titlu executoriu in momentul comunicarii. de gestionar. document pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de bunuri. d) Decizia de imputare . document justificativ de intregisrare in evidenta magaziilor si in contabilitate a plusurilor si minisurilor constatte. De bucati gasite in timpul inventarului .Directorul Economic. in cazul schimbarii gestionarului si ori de cate ori este nevoie in cursul anului. inainte de inceperea operatiei de inventariere. Decizia de inventariere este emisa de seful contabil cu acordul scris al conducerii compartimentului financiar-contabil . sau. Aceste liste se completeaza cu nr.

Acest angajament se da in fata juristului societatii . Situatiile financiare in cadrul SC ERCSIL SRL se intocmesc de directorul economic si are la baza balanta de verificare si listele de inventariere. f) Registrul-inventar : Acest registru in cadrul firmei SC ERCSIL SRL se completeaza odata pe an avand la baza liste de inventariere intocmite in fiecare gestiune(materii prime . Situatii financiare. XII. pe baza documentatiei prezentate de contabilul sef (in cazul lipsurilor in gestiune rezultate in urma inventarierii ) . materiale auxiliare. Se intocmeste de catre serviciul Personal . Se intocmeste intr-un exemplar . . titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor . e) Angajamentul de plata .y Document de inregistrare in contabilitate.se intocmeste in trei exemplare : exemplarul 1 pentru compartimentul financiar-contabil pentru punerea in aplicare (retinerea pe stat). Gestionarea. care are sarcina de a respecta legile si al semna. folosirea si evidenta formularelor cu regim special. a unei sume ce reprezinta o paguba adusa unitatii patrimoniale. Nu se elibereaza din gestiune asemenea formulare pana nu se prezinta contabilului sef un raport in care se consemneaza cum s-au folosit formularele ridicate anterior. cont de profit si pierdere. Lucrari de sinteza si raportare financiar-contabila. De gestionarea si folosirea acestor formulare raspunde contabilul sef . evidenta formularelor cu regim special se tine la gestiunea de materiale folosind pentru fiecare tip de formular o "Fise de magazie a formularelor cu regim special". exemplarul 2 pentru salariat si exemplarul 3 la dosarul de personal al salariatului. de persoana care isi ia angajamentul(in urma unui proces verbal sau a unui referat din care rezulta paguba adusa societatii) si se arhiveaza in compartimentul financiar-contabil. In cadrul SC ERCSIL SRL . marfuri si produse) si in fiecare departament(mijloacele fixe si obiectele de inventar). SCERCSIL SRL aplica Reglementarile contabile armonizate cu directivele Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate. Acest document serveste ca : y y y angajament e plata . titlu executoriu pentru executarea silita . XI. in caz de nerespectarea angajamentului. Situatiile financiare anuale se compun din : y y bilant.

remuneratii datorate « Drepturile de personal reprezinta drepturile banesti si in natura cuvenite personalului(salariatilor) pentru munca prestata sau acordate ca urmare a calitatii de salariat. este prevazuta in contractul individual de munca (sau contractul colectiv de munca incheiat la nivelul fiecarei unitati).persoane juridice autorizate. Forma de salarizare. Formele de salarizare practicate de o unitate patrimoniala care foloseste personal salarial pot fi :acordul direct .5% . contributia individuala la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj .6. Salariile acordate personalului constitue pentru titularul de patrimoniu.5% . care se utilizeaza la fiecare loc de munca . acordul progresiv . salarizare in regie sau dupa timp . Salariul brut impozabil diminuat cu retinerile din salariu reprezinta salariul net de plata (restul de plata ). asigurari de sanatate individuale. Se depun la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Cluj-Napoca în termen de 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar. PARTEA II I. situatia fluxurilor de trezorerie. alte forme de salarizare concepute de fiecare intreprindere. primele si alte adaosuri de acest fel. asigurari sociale individuale -9. politici contabile note explicative. Salariul brut impozabil cuprinde salariul brut de baza la care se adauga sporurile . . care efectueaza plata . Se publica dupa aprobare si se pastreaza timp de 50 de ani . acordul indirect .0. ceea ce asigura o stabilitate a veniturilor salariatilor intreprinderii.5% . salarizarea pe baza de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate . o cheltuiala de exploatare.y y y y situatia modificarilor capitalului propriu. Situatiile financiare sunt supuse auditului financiar efectuat de catre auditori financiari.Caracterizarea generala a unui element de activ si a unui element de pasiv CONTUL 421 « PERSONAL . Retinerile din salarii sunt : impozitul pe salariu . Remuneratia salariala este datorata lunar.

SALARII DATORATE Este un cont de Pasiv Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia in bani . Documentul justificativ care sta la baza inregistrarilor in contabilitate a salariilor este Statul de plata. CONTUL 5311 « CASA IN LEI » Casa si conturi la banci sunt reprezentate de valorile care îmbraca efectiv forma de bani.Reflectarea decontarii drepturilor de personal pentru salariile cuvenite acestuia se realizeaza prin intermediul contului 421 « PERSONAL . bonusuri. În structura disponibilitatilor se includ: Conturi la banci.SALARII DATORATE » se inregistreaza : y Salariile si alte drepturi cuvenite personalului (prime. salariile nete achitate personalului si sumele neridicate de personal in termenul legal. tichete si bilete de calatorie. prin debitul contului 641. In DEBITUL contului 421 « PERSONAL .remuneratii datorate » indica salariile datorate salariatilor. Toate incasarile in numerar(lei) se evidentiaza in debitul contului 5311 « CASA IN LEI » si in creditul conturilor care arata sursa incasarilor. cum sunt: timbre fiscale si postale. II. care se crediteaza cu obligatia fata de salariati la nivelul fondului de salarii brute si se debiteaza cu retinerile din salarii . In CREDITUL contului 421 « PERSONAL ."PERSONAL . inclusiv a bonusurilor si premiilor achitate din fondul de salarii. Platile se oglindesc in creditul contului 5311 « CASA IN LEI ». Documentul de inregistrare zilnica in contabilitate a operatiunilor de casa este Registrul de casa. Acreditive. Casa. bilete de tratament si odihna. Avansurile de trezorerie. Contabilitatea operatiunilor de incasari si plati in numerar.lei se evidentiaza cu ajutorul contului 5311 « CASA IN LEI ». Casa delimiteaza disponibilitatile banesti în lei si devize aflate în casieria întreprinderii si alte valori. in corespondenta cu debitul conturilor care evidentiaza destinatia platilor. fiind separate disponibilitatile în devize de cele în lei. adaosuri) .Soldul creditor al contul 421 « PERSONAL .remuneratii datorate ». la care se anexeaza documentele justificative de incasari si plati.SALARII DATORATE » se inregistreaza : y Retinerile din salarii reprezentand : . Organizarea contabilitatii sintetice a unui element de pasiv/activ CONTUL 421 .

in corespondenta cu creditul contului 581 . in corespondenta cu creditul contului 455 . CONTUL 5311 « CASA IN LEI » Este un cont de activ.cota de 40 % din salariu brut pe data de 26 ale lunii si Concedii de Odihna platite cf. in corespondenta cu creditul contului 4271 . Sumele incasate de la asociati . in corespondenta cu creditul contului 4372 . Salarii nete achitate personalului . in corespondenta cu creditul contului 451. Drepturi de personal neridicate in termen . o Garantii (gestionare) retinute gestionarului (pe baza Contractului de garantie) . Legii cu 5 zile inainte) . 51213) .5%) . Sumele incasate reprezentand decontari in cadrul grupului si decontari privind interese de participare . precum si a miscarii acestuia . Sumele incasate de la clienti . in corespondenta cu creditul contului 425 . o Contributia individuala de asigurari sociale (cota de 9.debitori salariatii si 461 . in corespondenta cu creditul contului 4272 .5% ).y y Avansuri acordate salariatilor (avans salariu . in corespondenta cu creditul contului 411. ca urmare a incasarilor si platilor efectuate. o Contributia individuala de asigurari de sanatate (cota de 6. y y .debitori diversi . o SOLDUL contului 421 « PERSONAL . in corespondenta cu creditul contului 444 . in corespondenta cu creditul contului 4282 .SALARII DATORATE » reprezinta drepturile salariale datorate. o Impozitul pe salarii .5%) . o Alte retineri sub forma de popriri si pensii alimentare . Sumele incasate de la debitori . in corespondenta cu creditul contului 426 . in corespondenta cu creditul contului 456 . in corespondenta cu creditul contului 4312 . in corespondenta cu creditul contului 4314 . o Contributia individuala la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj (cota de 0. In DEBITUL contului 5311 « CASA IN LEI » se inregistreaza : y y y y Sumele ridicate de la banci . in corespondenta cu creditul conturilor de banca sau casa (5311 . in corespondenta cu creditul contului 428 . o Cotizatii de sindicat . 419 . Sumele incasate reprezentand aport la capitalul social . Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta numerarului aflat in casieria unitatii.452 .

in corespondenta cu debitul contului 451. Sumele achitate reprezentand decontari in cadrul grupului si decontari privind interese de participare . Platile efectuate catre furnizori .452 . 426. prestari de servicii sau executari de lucrari . in corespondenta cu debitul contului 409. in corespondenta cu debitul contului 462 . in corespondenta cu debitul conturilor 4211. in corespondenta cu debitul conturilor 455. in corespondenta cu debitul contului 581. 404. in corespondenta cu debitul contului 427 . Sumele restituite in numerar reprezentand avansuri de trezorerie neutilizate . in corespondenta cu debitul contului 457 . in corespondenta cu creditul contului 758 . in corespondenta cu creditul contului 462 .y y Sumele incasate de la creditori diversi . in corespondenta cu creditul contului 542 . in corespondenta cu creditul conturilor 501. y y y In CREDITUL contului 5311 « CASA IN LEI » se inregistreaza : y y y Depunerile de numerar la banci . y y y y y y y y .508 . in corespondenta cu debitul contului 401. Sumele incasate di prestari servicii . Sumele restituite asociatilor . Sumele incasate reprezentand imobilizari financiare pe termen scurt cedate . 423. vanzarea de marfuri si alte activitati . Valoarea avansurilor acordate pentru livrari de bunuri. Platile in numerar reprezentand alte valori achizitionate . 456 . in corespondenta cu debitul contului 542 .506. Dividendele platite actionarilor sau asociatilor . Sumele achitate personalului . 707 si TVA-ul colectat aferent -cont 4427 . in corespondenta cu creditul conturilor 704. Sumele achitate diversilor creditori . 428. Avansurile de trezorerie acordate .502.503. Sumele achitate tertilor reprezentand retineri sau popriri din salarii . 425. in corespondenta cu debitul contului 532 . Sumele incasate din despagubiri si alte venituri din exploatare .

III. Pentru ficare salariat se genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului.SALARII DATORATE In cadrul SC ERCSIL SRL evidenta salariilor se tine cu ajutorul unui program achizitionat si gestionat de o firma particulara romana ."PERSONAL . in corespondenta cu debitul contului 658 .y Platile efectuate reprezentand alte cheltuieli de exploatare . . iar alt exemplar se arhiveaza impreuna cu statele de salarii (fluturasi) 50 de ani. c) stat de salarii cu toate datele conform legii (care se depune la ITM). Acesta ramane ca act justificativ la registrul de casa. Organizarea contabilitatii analitice a unui element de activ/pasiv CONTUL 421 . lichidare si concedii de ohihna). SOLDUL contului 5311 « CASA IN LEI » reprezinta numerarul existent in casieria unitatii. g) recapitulatii (pentru avans si lichidare ).pentru plata salariilor pe card(avans . prin sefii CP-urilor sau Departamentelor in plicuri sigilate. Programul de calcul si evidenta a salariilor genereaza urmatoarele documente: a) stat de salarii lichidare (sub forma de fluturas). d) stat de concedii de odihna. b) lista de avans chenzinal ( sub forma de fluturas) . Forma de salarizare care se aplica este salarizarea in regie sau dupa timp . restul de plata si loc pentru semnatura(o fila pentru fiecare salariat). h) fisa individuala . iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITM . f) stat de salarii confidential pentru plata salariilor la casierie . Un exemplar se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani . Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se trimite la casieria unitatii pentru plata. e) fisier de carduri . Acest fluturas se distribuie salariatilor . numele si prenumele .Pana se emit cardurile de catre Banca salariile se platesc la casierie pe un stat care contine doar CP-ul . Recapitulatia pentru plata salariilor (lichidare )contine si calculul tuturor contributiilor si fondurilor datorate de unitate . Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani. Un exemplar semnat de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic se trimite la Banca pentru plata salariilor in carduri . Esta fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile .Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani.« DALIN ».

alte tabele care sunt necesare raportarilor la nivelul Concernului.care stau la baza inregistrarii in Registrul de casa .. Registrele de casa se intocmesc pe formulare tipizate achizitionate de la furnizori si se inregistreaza in contabilitate. Documentele justificative . folosite in cadrul SC ERCSIL SRL sunt : a) Foaia de varsamant (formular tipizat. Tot la sfarsitul anului . mai bine zis cel tarziu la data de 28 februarie al anului urmator pentru anul incheiat. f) Pentru Declaratia cu obligatiile de plata la bugetul consolidat(DECLARATIA 100) -.85%) . Programul de salarii tine evidenta analitica (nominala) a avansurilor acordate salariatilor sub forma de avans chenzinal si concedii de odihna. specific fiecarei banci .se genereaza un tabel cu toate obligatiile de plata retinute in stat si cele care se calculeaza in functie de fondul de salarii dupa care se intocmeste Declaratia propriu zisa in programul pus la dispozitie de catre Ministerul de Finante. Se intocmeste .(CAP1 si CAP2) b) Declaratia pentru sanatate (pe fiecare casa de sanatate in parte). care cuprinde si certificatele medicale . La fiecare sfarsit de an sau in momentul lichidarii salariatului .i) fisa fiscala . d) Declaratia pentru asigurarile sociale (A11 si A12). j) Deasemenea programul de salarii genereaza toate raportarile care se fac catre Institutiile statului : a) Declaratia pentru somaj .Acestea se arhiveaza in contabilitate si sunt transmise Directorului Economic care la nivel de unitate intocmeste o raportare centralizata catre Concern. In cadrul SC ERCSIL SRL operatiunile cu numerar se evidentiaza cu ajutorul contului analitic :5311. Fisele fiscale se listeaza si se arhiveaza la sfarsitul anului . CONTUL 5311 « CASA IN LEI » SC ERCSIL SRL. tine evidenta contabila (exclusiv salariile) cu ajutorul programului de contabilitate « DALIN » .se genereaza fisa fiscala . e) Declaratia pentru Comisionul datorat ITM-ului. c) Declaratia pentru fondul de concedii si indemnizatii (0. se depun la Administratia Finanrelor Publice a sectorului 6.cu ajutorul caruia se depun la banca banii care depasesc plafonul zilnic stabilit de lege .

se semneaza de casiera si se stampileaza cu stampila casieriei . b) CEC-ul de numerar .de contabilul care tine evidenta salariilor si raman ca acte justificative la registrul de casa. se semneaza de directorul economic pentru aprobarea platii si de catre salariati la primirea sumelor. Este CEC-ul cu ajutorul caruia se ridica banii din banca pentru efectuarea diferitelor plati (salarii. avans chenzinal). Operatii privind intrarea. g) Monetarul este actul fiscal cu care magazinul firmei depune banii in casierie la sfarsitul fiecarei zile(inacasati pe baza bonului fiscal . In baza documentului astfel intocmit casiera elibereaza . Se intocmesc de contabila care tine evidenta salariilor in unitate si se semneaza (aproba la plata) de catre Directorul Economic.vanzare cu amanuntul).conform contractului colectiv de munca . Se inregistreaza intr-un registru de numere (cu evidenta avansurilor de trezorerie) si se semneaza de contabilul care l-a intocmit. Statele de plata se centralizeaza intr-o recapitulatie in baza careia se inregistreaza in contabilitate .miscarea si iesirea din patrimoniu a unui element de activ si a unui element de pasiv A. e) State de plata (pentru salarii . d) Chitanta . f) Listele cu evidenta salariatilor care beneficiaza .Se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani . c) Dispozitia de plata / incasare . Listele raman ca documente justificative la intocmirea registrului de casa. Personal se intocmesc statele de plata(de catre contabilitate) . unul insoteste banii la banca iar celalalt (vizat de banca ) ramane la registrul de casa. Se intocmeste de contabilul care tine evidenta Avansurilor de trezorerie pe baza unui REFERAT semnat in prealabil de directorul economic sau in urma decontului de cheltuieli (ordinului de deplasare).Acestea raman la Registrul de casa ca documente justificative. de contabilul sef si directorul economic. Listele se intocmesc de contabila care tine evidenta salariilor . avansuri de trezorerie etc). de plata contravalorii unui abonament de transport in comun pe o linie urbana( suma se stabileste in contractul colectiv de munca).Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in casierie .plateste sumele de bani ( Dispozitia de plata) sau elibereaza chitanta pentru sumele de bani incasate (dispozitia de incasare) .Se completeaza de casiera si cu aprobarea (semnatura) Directorului Economic si stampila unitatii .de casiera in doua exemplare . concedii odihna . prime. Cu ajutorul chitantei se platesc sume de bani catre furnizori (in acest caz chitanta este emisa de furnizor).se prezinta la banca pentru ridicarea de numerar. VI. Statele semnate se predau casierei . furnizori . In cadrul SC.ERCSIL SRL la sfarsitul lunii pe baza pontajelor intocmite de Serv.

Cheltuiala cu salariile brute realizate : 641 = 421 b) Data : 30.06.de sanatate .2009 .asig.soc.06.individ.soc.Retinerile din salarii : .somaj .5% ) 421 = 4372 .50 %) 645101 = 431101 1267 lei d) Data : 30. 30.concedii si indemnizatii de la PJ sau PF (0.2009 .angajator (cota de 19.soc.pt.2009 .Impozitul pe salarii 421 = 444 518 lei 32 lei c) Data : 30.Contrib.accid.Contrib.asigurati (cota de 9. .soc.de asig. Contrib.pt.angajator (cota de 1%) 6452 = 4371 f) 65 lei Data : 30.angajator(cf. CAEN 1.5%) 421 = 431104 967 lei 5868 lei .06.notele contabile .2009 .de asig.de asig.pt.06.06. 30. Contrib.de asig.asig.5%) 421 = 431103 500 lei .somaj .85%) .2009 .de asig.06. Contrib.individ.de munca si boli prof. Sa consideram totalul statului de plata ca fiind recapitulatia la salarii : a) Data .asigurati (cota de 6.06..697%) 6451 = 4474 29 lei g) Data .pt. 30.2009 . Contrib.pt.Contrib.2009 .asigurati (cota de 0.pt.5%) 645102 = 431102 357 lei e) Data . Contrib.de sanatate .angajator (cota de 5.

06. pe baza monetarului cu nr. 2061101 cu suma de 20000 lei cu TVA 19% inclus. Data 30. Data : 30.Comisionul ITM 0.2009 :Se inchid conturile de TVA : : % 4427 = 4426 4423 8922 lei 6822 lei 2100 lei 5868 lei D.06.2009.2009 :Depunerea banilor la banca : 581 = 5311 si 5121 = 581 j) 1918 lei 1918 lei Data : 11. Monetarul este actul fiscal cu care magazinul firmei depune banii in casierie la sfarsitul fiecarei zile(incasati pe baza bonului fiscal -vanzare cu amanuntul) : 5311 = % 707 4427 26348 lei 17426 lei 8922 lei k) Data :11.2009 :Se inchid conturile de venituri si cheltuieli cu ajutorul contului de profit si pierdere : 121 = % 26797 lei .06.06.06.06. Zilnic in registrul de casa de la sediul central al SC ERCSIL SRL se inregistreaza : i) Data 06.2009 . Incasarea de la clienti .75%: 635 = 447 49 lei B.6451 = 431105 55 lei h) Data : 30.2009 : Plata salarii aferente lunii martie 2008(lichidarea lunii martie 2008) : 421 = 5311 C.

602 605 607 612 613 626 627 628 635 641 6451 6452 6453 658 665 666 6811 % = 121 701 704 707 711 766 4341 lei 592 lei 6688 2572 lei lei 208 lei 455 lei 144 lei 674 lei 1325 lei 5868 lei 1194 lei 59 lei 323 lei 602 lei 15 lei 399 lei 1338 lei 69623 lei 29458 lei 75 lei 17426 lei 22656 lei 8 lei .

33 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I I I I Total nota contabila I I I 45791.00 I --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 2 I30-06-2009I NC.00 I 2364. 74 I Retinere avans acordat I 421 I 425 I 500.00 I 500.33 I 3193.00 I 628.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 6 I30-06-2009I NC.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I I I I Total nota contabila I I I 500.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 3 I30-06-2009I NC. 75 I Incasari conform bon fiscal I 5311 I 707 I 16807. 75 I Plata avans SALARII I 425 I 5311 I 500.00 I 500. 78 I Sanatate angajati.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 5 I30-06-2009I NC. 75 I TVA Colectat I 5311 I 4427 I 3193. I I I inregist. 6.33 I --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 7 I30-06-2009I NC.00 I 500.I data) I I-------------------------I---------------------------------I I Debitoare I Creditoare I Debitoare I Creditoare I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I I I I Report I I I 1044581. 75 I Achitat salarii I 421 I 5311 I 2364.00 I .5 % I 421 I 431103 I 628.00 I 22927.V.LA DATA DE 30 IUNIE 2009 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I Nr. Registru jurnal si balanta de verificare SC ERCSIL SRL REGISTRU JURNAL .00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 4 I30-06-2009I NC.nr.00 I 16807.NOTE CONTABILE .33 I 45791.27 I 1044581. 75 I Depunere la banca cu foaie de I 581 I 5311 I 22927. I I Documentul I Explicatii I Simbol conturi I Sume I PAGINA : 1 I crt I Data I (fel.27 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 1 I30-06-2007I NC.

00 I 9661. 9.NOTE CONTABILE . 78 I Somaj angajati. 78 I CAS angajati.00 I 15476.LA DATA DE 30 IUNIE 2009 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PAGINA : 2 .00 I 82.5 % I 6451 I 431101 I 1908. 78 I Fond de garantare creante salaI 6451 I 431106 I 24. 6% I 645102 I 431102 I 580.00 I 97. 78 I Total brut .00 I 1908.fond de salarii.00 I 24.60 I 1106348. 1% I 421 I 4372 I 97.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 14 I30-06-2009I NC.00 I 580.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 16 I30-06-2009I NC. 0. 78 I Somaj angajator. 78 I Sanatate angajatori. 78 I Impozit salarii. 78 I Fond de risc si accidente 1.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I I I I Total nota contabila I I I 15476.00 I --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I I I De reportat I I I 1106348. 16% I 421 I 444 I 1149.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 9 I30-06-2009I NC. 2 % I 6452 I 4371 I 193.00 I 1149.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 18 I30-06-2009I NC.75I 635 I 447 I 72.00 I 72.60 I REGISTRU JURNAL . 19.5 % I 421 I 431104 I 918.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 15 I30-06-2009I NC. 78 I Contributia pentru concedii siI 6451 I 431105 I 82.I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 8 I30-06-2009I NC.00 I 918.69I 6451 I 4474 I 164.00 I 164.00 I 193. 78 I Comision carti munca ITM.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 17 I30-06-2009I NC. I 641 I 421 I 9661.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 13 I30-06-2009I NC. 78 I CAS angajator.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 12 I30-06-2009I NC.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 11 I30-06-2009I NC.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 10 I30-06-2009I NC.

99 I **** Inchidere de luna I 121 I 6453 I 580.60 I 1106348.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 23 I30-06-2009I NC.33 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I I I I De reportat I I I 1139032.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 22 I30-06-2009I NC. 99 I **** Inchidere de luna I 4427 I 4423 I 3193.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 24 I30-06-2009I NC.93 I 1139032.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 21 I30-06-2009I NC.00 I 193.93 I --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTOCMIT -------------------------------------------------VERIFICAT ------------------------------------------------------------------------- | Societatea comerciala : SC ERCSIL SRL | | Balanta de verificare 30 IUNIE 2009 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------======================================================================================================= ============================= .I data) I I-------------------------I---------------------------------I I Debitoare I Creditoare I Debitoare I Creditoare I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I I I I Report I I I 1106348. 99 I **** Inchidere de luna I 121 I 6451 I 2178.00 I 580. I I I inregist. 99 I **** Inchidere de luna I 707 I 121 I 16807.nr.I Nr. 99 I **** Inchidere de luna I 121 I 641 I 9661.00 I 9661.60 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 19 I30-06-2009I NC.33 I 3193.00 I 72. 99 I **** Inchidere de luna I 121 I 6452 I 193. I I Documentul I Explicatii I Simbol conturi I Sume I I crt I Data I (fel.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 25 I30-06-2009I NC.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 20 I30-06-2009I NC.00 I 16807. 99 I **** Inchidere de luna I 121 I 635 I 72.00 I 2178.

85I 0.76| 0.14| 24574.00I 98.14| 0.00| 4650.60I 9614.75| 141410.85| 4690.00I 0.00| 0.47I 0.00I 9957.00| 200.76| 0.75| 141410.I I Simb.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 401 Furnizori I 140362.85I 0.00| 0.00| 0.00| 1047.94| 0.94| 0.85I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 121 Profit si pierderi an cur I 143777.76I 12684.00| 4650.00| 0.94| 0.00| 4650.00I 721.00I 0.00| 1206.74| 161434.00| 0.00| 200.00| 0.43| 158144.85| 4690.00I 0.76I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 129 Repartizarea profitului I 4690.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 106 Rezerve I 0.85I 0.00I 0.00I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 378 Diferente de pret la marf I 23368.80| 0.00I 9957.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 2131 Aparate si instalatii de I 9957.00| 0.00| 16807.00I 156461.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 117 Rezultatul raportat I 0.00I 0.00| 0.00I 98.43| 141337.20I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 2133 Mijloace de transport I 22795.00I 0.00I 4690.00| 0.00I 23368.00I 140362.00I 0.00| 0.60I 0.45I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I .00I 0.00I 22795.00| 200.00I 22795.00| 40.00| 0.00I 0. I cont I Sume precedente I Rulaje luna curenta I Total rulaje cumulate I Solduri finale I Denumire cont I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I Debitoare Creditoare I Debitoare Creditoare I Debitoare Creditoare I Debitoare Creditoare I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 1012 Capital subscris varsat I 0.74| 161434.00| 40.00| 1683.76| 0.00I 0.80| 0.33I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 201 Cheltuieli de constituire I 721.91| 0.00| 0.00I 171048.20I 0.91| 0.00I 721.80| 0.91| 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 371 Marfuri I 171048.47I 0.00| 40.85I 0.14| 24574.00I 0.33I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 381 Ambalaje I 98.

00| 0.00I 0.01| 5826.00| 24.00| 500.00| 193.00I 0.00| 4329.73I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I 4424 TVA de recuperat I 1497.00| 117.00| 805.00| 467.00I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 431103Cass angajati I 1044.00| 133.00| 117.00| 918.00| 1938.00| 9661.00I 0.00| 0.00| 1310.00I 5656.00I 19391.86| 0.01| 1497.00I 894.74I 0.00I 0.00| 34.00| 894.00| 274.00| 1916.00| 3193.00I 919.01I 0.01| 1497.00| 254.00I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 4372 Contributia personalului I 113.00I 0.00I 0.00| 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 441 Impozitul pe profit I 894.86| 0.00I 233.00| 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I .00I 3131.00| 172.I 411 Clienti I 348.00| 894.00I 137.00| 0.00| 75.00| 1307.00I ---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 431104Cas angajati I 1527.00I 0.00I 0.00| 2834.41I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 431101Cas angajator I 3131.00| 500.00| 230.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 425 Avansuri acordate persona I 0.00| 25760.00| 894.00I 0.00| 82.00I 348.00| 0.00I 0.00I 41.00I 500.00| 1908.00| 51.00I 0.00| 16099.00I 0.00I 113.01| 2633.00I 500.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 4423 TVA de plata I 1497.00I 348.00| 234.00I 1044.00I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 431105Fond unic cass I 137.00| 5838.00I 1497.00I 0.00I 0.86| 0.00| 2707.00I 0.33I 1497.00| 0.00| 1724.00I 0.00I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 431102Cass angajator I 919.00I 0.00| 580.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 431106Fond garantare drepturi I 41.00| 3930.00| 6369.00| 628.00| 1144.00I 1527.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 4371 Contributia unitatii la f I 233.01I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 421 Personal-remuneratii dato I 13735.00| 97.

00| 101.00I 19866.00I 22927.00| 0.50I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 5121 Conturi la banci in lei I 19866.69I 0.00| 1500.00| 0.00I 0.65| 1405.00I 15119.92| 164058.00| 0.33| 25791.00I 0.97| 23343.00| 0.00I 0.21| 0.85I 0.00| 1565.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 5311 Casa in lei I 169947.00| 83.00I 25977.25| 189849.06| 15935.97I 0.00I 0.65I 0.00| 180.97I 0.00I 203.65| 1405.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 581 Viramente interne I 7700.25| 828.00| 0.00| 2714.00| 0.38I 3193.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 446 Alte imp.00| 0.25I 0.65I 0.00I 0.69I 0.00| 72.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 5328 Vanzari pe bonuri valoric I 15119.00I 30627.00I 189948.00I 0.00| 7700.00I 0.00| 0.25I 0.07| 0.00| 7700.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 455 Asociati-conturi curente I 81.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 4474 Fond risc I 67.00| 203.00| 43868.00I 121.00| 0.00I 81.00| 0.00| 0.00| 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 6024 Piese auto I 828.I 4426 TVA deductibila I 23343.81| 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 4428 TVA neexigibila I 25977.00I 67.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I .si taxe I 203.00I 22927.00| 0.31I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 444 Impozitul pe salarii I 1214.86| 12919.00I 1214.85I 3930.44I 20000.38| 25977.33I 29170.00I 23343.00| 203.00I 1405.00I 0.97| 23343.71I 0.00| 247.00| 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 447 Fonduri speciale-taxe si I 121.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 6022 Combustibil I 1405.00| 1149.79I 2200.00I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 4427 TVA colectata I 25977.86| 12919.79I 0.25| 828.00I 0.00| 164.38| 27279.00| 1302.00I 828.71| 29170.33| 3193.50| 43950.38| 27279.00| 150.00| 222.00| 0.50| 43950.44I 98.06| 15935.

00| 2528.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 605 Cheltuieli privind energi I 457.00I 580.00| 318.00I 95.70I 0.00| 0.00| 0.69I 0.70| 1732.00I 1732.00I 0.00I 2178.00I 9661.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 608 Cheltuieli privind ambala I 95.00| 2178.00I 457.00| 0.00| 0.70| 1732.00I 0.00I 568.00| 0.68| 288.00| 3684.00| 0.00I 420.61I 0.00I 318.61I 0.00| 496.00| 0.00| 0.00I 288.00I 0.00| 318.00| 0.00I 580.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I .00I 0.00I 2528.69| 457.00| 72.00I 0.24I 0.24| 95.00| 0.00I 0.00| 0.69I 0.00| 0.00I 0.64| 112035.00I 3684.00| 0.00| 9661.00I 72.24| 95.69| 420.68I 0.69| 420.00| 1293.00I 716.69| 457.00I 1293.00| 568.00I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 635 Cheltuieli cu alte impozi I 496.00| 22621.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 645101Cas angajator I 2528.61| 716.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 628 Alte cheltuieli cu servic I 1732.00| 0.00| 0.68| 288.00I 0.69I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 612 Cheltuieli cu redeventele I 3684.00| 713.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 641 Cheltuieli cu salariile p I 12960.00| 0.00| 0.61| 716.I 6028 Alte materiale consumabil I 420.00I 22621.24I 0.00| 2178.00| 2528.00| 12960.68I 0.00| 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 604 Cheltuieli privind materi I 288.64I 0.00| 0.00I 2178.00| 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 613 Cheltuieli cu primele de I 318.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 607 Cheltuieli privind marfur I 112035.70I 0.64I 0.00| 0.64| 112035.69I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 645102Cass angajator I 713.00I 112035.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 626 Cheltuieli postale si tax I 716.00| 3684.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 6451 Contributia unitatii la a I 0.00I 0.

00| 0.00I 228.00I 153449.27| 228.26I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 766 Venituri din dobinzi I 4.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 6588 Perisabilitati I 68.00| 0.82| 68.00| 0.08 1201764.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 707 Venituri din vinzarea mar I 136642.82I 0.65I 0.00| 0.65| 4.00| 0.00I 4.00| 193.42 1107312.50 72693.27I 0.00I 0.08 72693.00| 16807. Intocmit.00| 0.26| 136642.27I 0.I 6452 Contributia unitatii pent I 130.00| 323.26I 16807.66 1201764. .27| 228.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I TOTAL BALANTA DE VERIFICARE I 1107312.00| 130.82| 68.00I 323.65| 4.00I 0.00I 193.50I I 94451.00| 0.26| 153449.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 666 Cheltuieli privind dobinz I 228.66 ======================================================================================================= ================================ Patron.00I 68.42 94451.00| 0.82I 0.65I 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful