CUPRINS

PARTEA I : PREZENTAREA GENERALA A FIRMEI I. Modul de constituire si functionare a entitatii economice; etapele constituirii, modul de functionare si dizolvare/lichidare. II. Organizarea si tinerea contabilitatii 414b15e . Organigrama organizatorica si functionala a unitatii III. Registrele de contabilitate IV. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e imobilizarilor. V. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e materialelor. VI. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e mijoacelor banesti. VII. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e drepturilor salariale VIII. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e cheltuielilor si veniturilor XI. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e generale. X. Sistemul de documente privind organizarea inventarierii patrimoniului XI. Gestionarea, folosirea si evidenta formularelor cu regim special. XII. Lucrari de sinteza si raportare financiar-contabila. Situatii financiare PARTEA II :PRACTICA IN CADRUL FIRMEI I.. Caracterizarea generala a unui element de activ si a unui element de pasiv II. Organizarea contabilitatii sintetice a unui element de activ/pasiv III. Organizarea contabilitatii analitice a unui element de activ/pasiv

VI. Operatii privind intrarea,miscarea si iesirea din patrimoniu a unui element de activ si a unui element de pasiv V. Registru jurnal si balanta de verificare

CUPRINS
PARTEA I : PREZENTAREA GENERALA A FIRMEI I. Modul de constituire si functionare a entitatii economice; etapele constituirii, modul de functionare si dizolvare/lichidare. II. Organizarea si tinerea contabilitatii 414b15e . Organigrama organizatorica si functionala a unitatii III. Registrele de contabilitate IV. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e imobilizarilor. V. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e materialelor. VI. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e mijoacelor banesti. VII. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e drepturilor salariale VIII. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e cheltuielilor si veniturilor XI. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e generale. X. Sistemul de documente privind organizarea inventarierii patrimoniului XI. Gestionarea, folosirea si evidenta formularelor cu regim special. XII. Lucrari de sinteza si raportare financiar-contabila. Situatii financiare PARTEA II :PRACTICA IN CADRUL FIRMEI

I.. Caracterizarea generala a unui element de activ si a unui element de pasiv II. Organizarea contabilitatii sintetice a unui element de activ/pasiv III. Organizarea contabilitatii analitice a unui element de activ/pasiv VI. Operatii privind intrarea,miscarea si iesirea din patrimoniu a unui element de activ si a unui element de pasiv V. Registru jurnal si balanta de verificare PARTEA I I. Modul de constituire si functionare a entitatii economice; etapele constituirii, modul de functionare si dizolvare/lichidare
Societatea SC.ERCSIL SRL a luat fiinta în data de 28.06.1993. A fost înregistrata la Registrul Comertului sub numarul J12/2682/1993 Inca de la început a fost declarata ca societate comercialî platitoare de TVA , având CODUL UNIC de înregistrare RO4340820 din data de 28.06.1993. În prezent îsi desfasoara activitatea în localitatea Cluj-Napoca , indeplinind cu succes obiectivele stabilite de patronat. Actul constitutiv al societati SC ERCSIL SRL cuprinde: a) FORMA JURIDICA : Subscrisa SC.ERCSIL SRL , persoana juridica de nationaliatate reprezentata de asociatul unic în persoana D-nul Arkosi ALEXANDRU Forma juridica a societatii este de Societate cu Raspundere Limitata. b) DENUMIREA SOCIETATII : Numele dat este : « ERCSIL » SRL. c) SEDIUL SOCIAL : Sediul social se afla în localitatea Cluj-Napoca, jud. Cluj, acolo fiind si sediul central al unitatii DURATA SOCIETATII : Durata de functionare a societatii este nelimitata în timp, cu începere de la data înmatricularii acesteia la Registrul Comertului. româna este

care coordoneaza activitatea economica în cadrul societatii si dispune de lichiditatile firmei. cu personal angajat cu pregatire de specialitate . imposibilitatea realizarii obiectului de activitate. bauturi si tutun e) CAPITALUL SOCIAL : Capitalul subscris si varsat este de 2000 RON .d) OBIECTUL SOCIETATII : Activitatea principala a socitatii va fi : 4711-Comert cu amanuntul in magazine predominanta de alimente. g) BENEFICII SI PIERDERI : Asociatul unic încaseaza în totalitate beneficiile si suporta în totalitate eventualele pierderi. Organigrama organizatorica si functionala a unitatii Contabilitatea . în valoare fiecare. h) FORTA DE MUNCA: Societatea va putea angaja personal cu contract de munca. detinute în totalitate de asociatul unic.Are în prezent 4 de salariati cu contract de munca pe perioada nedeterminata i) DIZOLVAREA SI LICHIDAREA : Societatea se dizolva prin vointa asociatului unic. de o persoana nominala de 10 RON nespecializate cu vanzare Societatea este administrata si reprezentata fizica . Capitalul social se împarte în 200 de parti sociale . Organizarea si tinerea contabilitatii 414b15e . cu repectarea prevederilor Codului Muncii si regimilui de asigurari sociale. f) ADMINISTRAREA SI PREZENTAREA : . faliment sau micsorarea capitalului sub limita legala. pe durata nelimitata . ORGANIGRAMA ORGANIZATORICA SI FUNCTIONALA A UNITATII : . se tine în compartiment distinct . II. in cadrul SC ERCSIL SRL . Organizarea si tinerea contabilitatii 414b15e revine Directorului Economic. cetatean roman.

Principalele registre ce se folosesc. Acestea se prezinta sub forma unor registre legate. Carteamare si Registrul-inventar. obligatoriu. . fise si situatii ale caror continut si forma corespund scopului pentru care se tin.DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ADMINISTRATIV DIRECTOR LOGISTICA DIRECTOR VANZARI DIRECTOR ACHIZITII III. Datele consemnate în documentele justificative sunt înregistrate în ordine cronologica si grupate în registrele contabile. în contabilitate sunt: Registrul-jurnal. Registrele de contabilitate.

protectia consumatorului. fise de cont sah sau pe conturi corespondente. operatiile patrimoniale. pe baza inregistrarilor efectuate zilnic. înregistrarile efectuate în registruljurnal. fitosanitar. rulajele creditoare si soldurile finale. in domeniile : financiar-fiscal. iar totalurile (rulajul) se inscrie manual in registrul jurnal (formularul tipizat) snuruit si inregistrat la Administratia finantelor publice Cluj-Napoca la data infiintarii firmei. inspectia muncii. prin respectarea succesiunii documentelor. Elementele patrimoniale înscrise în Registrulinventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica continutul fiecarui post din bilantul contabil. data inceperii activitatii. durata muncii e data in ore/zi. Registrul cuprinde elementele de identificare a tuturor salariatilor .R. salariul de baza la data incheierii contractului. Formularele folosite drept registru "Cartea-mare" pot îmbraca diverse forme. conform posturilor din bilantul contabil. direct sau prin regrupare pe conturi corespondente.ERCSIL SRL acest jurnal este emis de programul de contabilitate . prenumele si semnatura persoanei care face inscrierea. respectiv codul acesteia potrivit Clasificarii ocupatiilor din Romania(C. numele.). durata acestuia . Registrul se completeaza si se pastreaza la sediul central al angajatorului. data incheierii contractului individual de munca . cum ar fi: fise de cont pentru operatiuni diverse. data incetarii contractului si temeiul legal al incetarii acestuia. SC ERCSIL SRL are 4 astfel de registre in cele 4 puncte de lucru din Campia . În cadrul recapitulatiei. protectia impotriva incediilor. inventariate potrivit normelor legale. în mod cronologic.la sfarsitul anului. respectiv soldul initial. sanitar. prin articole contabile. in cadrul departamentului de Resurse Umane. forma "Cartea-mare" centralizatoare. precum si in alte domenii prevazute de lege . Forma folosita drept registru « Cartea-mare « de firma SC ERCSIL SRL . Registrul-inventar cuprinde doua parti: listele de inventariere si recapitulatia inventarului. d) Registrul general de evidenta a salariatilor. calitatea in constructii. Aceasta fisa (cartea mare) este emisa din programul de contabilitate si se listeaza si arhiveza odata pe an . Acest registru in cadrul firmei SC ERCSIL SRL se completeaza odata pe an avand la baza inventarele intocmite in fiecare gestiune(materii prime . grupate în functie de natura lor. urbanism. modificarea si suspendarea contractului.a) Registrul-jurnal este documentul contabil obligatoriu în care se înregistreaza. In cadrul firmei SC. stabilindu-se situatia fiecarui cont. e) Registrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurate la contribuabil de catre toate organele de control specializate. dupa data de întocmire sau intrare a acestora în unitate. b) Registrul "Cartea-mare" este un document contabil obligatoriu în care se înscriu lunar. Angajatorul are obligatia completarii registrului in ordinea incheierii contractelor individuale de munca. datele preluate din listele de inventariere sunt grupate pe structurile patrimoniale de activ si pasiv. rulajele debitoare. Se listeaza la sfarsitul lunii . este cea de fise de cont pentru operatiuni diverse. c) Registrul-inventar este documentul contabil în care se înregistreaza toate elementele de activ si de pasiv.O. In cazul SC ERCSIL SRL . materiale auxiliare. Se tine cu ajutorul programului REVISAL. marfuri si produse) si in fiecare departament(mijloacele fixe si obiectele de inventar).

in functie de categoria din care fac parte si locul unde se afla.Turzii si localitatea Viisoara. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e imobilizarilor. Fiecarui mijloc fix i se acorda un numar de inventar . acestea considerandu-se puse in functiune la terminarea probelor tehnologice. intr-un exemplar. se tine cu ajutorul registrului numerelor de inventar.asistenti la receptie. Evidenta operativa a imobilizarilor corporale intrate si iesite din unitatea patrimoniala . Se intocmeste de serviciul Financiar-Contabilitate . in cadrul serviciului FinanciarContabilitate . precum cladirile si constructile speciale care deservesc procese tehnologice. PUNCT DE LUCRU) la alta. specialisti-consultanti. pe grupe de mijloace fixe. in ordine cronologica. b) Bonul de miscare a mijlocului fix serveste ca :  Document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe intre doua locuri de folosinta ale unitatii( DEPARTAMENT . pentru ficare mijloc fix. d) Procesul-verbal de scoatere din functiune a mijloculi fix serveste ca : . Document justificativ de inregistrare in evidenta tinuta de responsabilul cu mijloacele fixe la locurile de folosinta si in contabilitate. unde se fac si inregistrarile in acesta.Se intocmeste de catre secretarul comisiei numite pentru receptionarea obiectivului de investitii .Este intocmit de seviciul Financiar-Contabilitate . Cel de la sediul central se afla in cadrul serviciului Financiar-Contabilitate. Informatiile din Registrul de evidenta fiscala sunt inregistrate in ordine cronologica si corespund cu operatiunile fiscale si cu datele privind impozitul pe profit din declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat. Registrul de evidenta fiscala se pastreaza la sediul fiscal al SC ERCSIL SRL . pe baza documentelor primite.   c) Procesul-verbal de punere in functiune a mijlocului fix se intocmeste pentru utilajele si instaltiile care necesita montaj si probe tehnologice . f) Registrul de evidenta fiscala are ca scop inscrierea tuturor informatiilor care au stat la determinarea profitului impozabil si a calculului impozitului pe profit cuprins in declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat. a) Fisa mijlocului fix serveste ca document pentru evidenta analitica a mijloscelor fixe. prin inregistrarea cronologica a mijloacelor fixe intrate in unitate. IV. in prezenta membrilor comisiei care este formata din : presedinte. PUNCT DE LUCRU) Document de insotire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la o sectie sau subunitate( DEPARTAMENT .

respectiv eliberarii materialelor din magazie pentru consum.(ambele exemplare). document justificativ pentru incarcare in gestiune. la compartimentul financiar-contabil.document justificativ de înregistrare în evidenta magaziei si în evidenta contabila în partida simpla. act de proba in litigiile cu carausii si furnizorii.   V. document justificativ de inregistrare in contabilitate. respectiv mai multor materiale.R. Se întocmeste în doua exemplare. dupa caz.document justificativ de scadere din gestiune. atasata la documentele de livrare(factura sau avizul de insotire a marfii). Circula: . pentru incarcarea in gestiune a bunurilor materiale receptionate . . precum si pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analitica . Document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor (depozitelor )si in contabilitate. semnandu-se de predare de catre gestionar si de primire de catre delegatul care primeste materialele (ambele exemplare). a) N. pentru intocmirea formelor privind reglementarea diferentelor constatate .I. Document de constatre a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijloscelor fixe. pe masura lansarii.document de eliberare din magazie pentru consum a unui singur material. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e materialelor. Document de consemnare a scoaterii efective din functiune a mijloacelor fixe. . . pentru diferentele constatte la receptie.Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.la persoanele autorizate sa semneze pentru acordarea vizei de necesitate . . pentru eliberarea cantitatilor prevazute.-ul serveste ca : document pentru receptia bunurilor aprovizionate.la magazia de materiale. de scoatere din uz . Circula la gestiune. b) Bonul de consum Serveste ca: .

3) . Dispozitie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta ( folosit in cadrul SC ERCSIL SRL pentru insotirea marfurilor transferate de la gestiunea centrala la gestiunile din punctele de luctru Document de primire in gestiunea cumparatorului sau in gestiunea primitoare din cadrul aceleasi unitati in cazul transferului . dupa efectuarea receptiei de catre comisia de receptiesi dupa consemnarea rezultatelor(ex. la compartimentul financiar-contabil. pentru semnare de primire (ex. executat pe hartie autocopiativa securizata. la magazie . pentru inregistrarea in contabilitate sintetica si analitica. marfurilor sau altor valori materiale primite. pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica (ambele exemplare). pentru incarcarea de gestiune a produselor. marfurilor sau a altor valori materiale destinate vanzarii . la delegatul unitatii care face transportul sau al clientului . c) Aviz de insotire a marfii : Formular tipizat cu regim special de tiparire.la compartimentul financiar-contabil. Serveste ca : y y y Document de insotire a marfii pe timpul transportului .1 ) . 1) . inseriere si numerotare. la cumparator .. atasat la factura (ex. o o o o d) Dispozitie de livrare Serveste ca : y Document pentru eliberarea din magazie a produselor. comun pe economie . Document ce sta la baza intocmirii facturii fiscale . atasat la factura(ex.1) . y Circula la : o o furnizor . . la compartimentul financiar-contabil . Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

executat pe carton securizat. dar în mod obligatoriu zilnic. la iesiri si stoc. pentru eliberarea produselor . comun pe economie.y y Document justificativ de scadere din gestiunea magaziei predatoare . iesirilor si stocurilor de valori materiale. Se arhiveaza la : magazie(ex. dupa caz . la departamentul vanzari (ex. care completeaza coloanele privitoare la intrari. marfurilor sau altor valori materialesi pentru inregistrarea in evidenta magaziei. eventual subgrupe. Document de evidenta a formularelor anulate . Document de baza pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau a facturii fiscale . iesirilor si stocurilor de formulare.2) e) Fise de magazie Serveste ca: . Stocul se poate stabili dupa fiecare operatiune înregistrata. Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terti sau în custodie se întocmesc fise distincte care se tin separat de cele ale valorilor materiale proprii. semnandu-se de catre gestionarul predator pentru cantitatile livrate . evidenta si urmarire . pe feluri de materiale ordonate pe grupe. inseriere si numerotare. separat pentru fiecare fel de material. si se completeaza de gestionar sau de persoana desemnata.document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor. Serveste ca : y y y Document de evidenta a intrarilor . Circula la : o Magazie.1) . care au un regim special de inseriere. . Se întocmeste într-un exemplar. f) Fise de magazie a formularelor cu regim special Formular tipizat cu regim special de tiparire. Înregistrarile în fisele de magazie se fac document cu document.sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de valori materiale. . sau în ordine alfabetica. numerotare . Sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de formulare. Fisele de magazie se tin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale.

Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se tine evidenta incasarilor si platilor zilnice . in doua exemplare : un exemplar ramane la casierie iar celalalt se arhiveaza in compartimentul financia-contabil unde se si opereaza inregistrarile in evidenta contabila a unitatii. de contabilul sef si directorul economic. e) Registrul de casa lei si valuta. c) Dispozitia de plata / incasare . d) Chitanta . Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e mijoacelor banesti. furnizori . zilnic. unul insoteste banii la banca iar celalalt (vizat de banca ) ramane la registrul de casa. VII.Se intocmeste de casiera . separat pentru fiecare fel de formular cu regim special.cu ajutorul caruia se depun la banca banii care depasesc plafonul zilnic stabilit de lege . Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani. specific fiecarei banci . Nu circula. in numerar(lei sau valuta). de catre gestionar. Se inregistreaza intr-un registru de numere (cu evidenta avansurilor de trezorerie) si se semneaza de contabilul care l-a intocmit. fiind document de inregistrare si se arhiveaza la compartimentul financiarcontabil. avansuri de trezorerie etc). Este CEC-ul cu ajutorul caruia se ridica banii din banca pentru efectuarea diferitelor plati (salarii. a) Foaia de varsamant (formular tipizat. Se intocmeste de contabilul care tine evidenta Avansurilor de trezorerie pe baza unui REFERAT semnat in prealabil de directorul economic sau in urma decontului de cheltuieli (ordinului de deplasare).plateste sumele de bani ( Dispozitia de plata) sau elibereaza chitanta pentru sumele de bani incasate (dispozitia de incasare) . In baza documentului astfel intocmit casiera elibereaza .Acest fluturas se distribuie salariatilor . prin sefii CP-urilor sau Departamentelor in plicuri sigilate. Se intocmeste de casiera in doua exemplare . . b) CEC-ul de numerar . se semneaza de casiera si se stampileaza cu stampila casieriei .Se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani .Se completeaza de casiera si cu aprobarea (semnatura directorului economic si stampila unitatii) Directorului Economic se prezinta la banca pentru ridicarea de numerar.Se intocmeste intr-un exemplar . VI.Acestea raman la Registrul de casa ca documente justificative. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e drepturilor salariale. a) stat de salarii lichidare (sub forma de fluturas).Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in casierie .Cu ajutorul chitantei se platesc sume de bani catre furnizori (in acest caz chitanta este emisa de furnizor).

ordinul de deplasare se semneaza si de catre directorul economic. Un exemplar se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani . Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se trimite la casieria unitatii pentru plata . d) e) fisa individuala . f) Ordin de deplasare(delegatie) Serveste ca : y y y Dispozitie catre persoana delegata sa efectueze deplasarea. La justificarea avansurilor acordate in vederea procurarii de valori materiale sau a deplasarii . stat de concedii de odihna. y Se intocmeste de persoana care urmeaza a efectua deplasarea . Document justificativ de inregistrare in contabilitate. VIII. intr-un exemplar .b) lista de avans chenzinal ( sub forma de fluturas) .cu toate datele conform legii (care se depune la ITM). . a) Jurnal de vanzari Formulat tipizat fara regim special. unde ramane ca act justificativ pentru inregistrarea in registrul de casa.Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e cheltuielilor si veniturilor. Document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate. Document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul de avans. Esta fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile . Pentru ficare salariat se genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului. Serveste ca : y Jurnal auxiliar pentru inregistrarea vanzarilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii. se semneaza de seful departamentului(daca este nevoie de avans de deplasare se semneaza si de directorul economic care aproba eliberarea din casierie a respectivei sume). c) stat de salarii -lichidare. iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITM .

Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate. in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea TVA colectata datorata. Circula la compartumentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoate la taxa pe valoarea adaugata . Document de insotire a marfii pe timpul transportului . de la casele de marcat. Acest document se emite de progarmul de contabilitate si are la baza facturile de la furnizori (facturi cu care s-au achizitionat valori materiale sau prestari de servicii). a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate . y . Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate. inseriere si numerotare . Se intocmeste intr-un singur exemplar .y y Document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata colectata. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil si sta la baza intocmirii Decontului de TVA. y y Se intocmeste intr-un singur exemplar . b) Jurnal de cumparari Formulat tipizat fara regim special. Acest document se emite de progarmul de contabilitate si are la baza facturile emise si borderoul de vanzare zilnic. Document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata deductibila. c) Factura(furnizor / client) Este un formular tipizat cu regim special de tiparire. Serveste ca : y Jurnal auxiliar pentru inregistrarea cumpararilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii. in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea TVA deductibila. Circula la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoate la taxa pe valoarea adaugata . Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil si sta la baza intocmirii Decontului de TVA. executat pe hartie autocopiativa securizata. comun pe economie. Serveste ca : y Document de baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor .

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. a) Balanta de verificare In cadrul SC ERCSIL SRL se foloseste balanta de verificare cu patru egalitati . Serveste la : y y y Verificarea exactitatii inregistrarilor Controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica Intocmirea situatiilor financiare Nu . In cadrul firmei SC ERCSIL SRL facturile sunt intocmite de Departamentul vanzari in trei exemplare (exemplarul albastru merge la client .. Document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a cumparatorului. pe timpul transportului de avizul de insotire a marfii. Pentru bunurile livrate cu aviz de insotire a marfii .circula fiind document de sinteza. X. Sistemul de documente privind organizarea inventarierii patrimoniului. produsele si marfurile livrate sunt insotite . a elementelor de activ si de pasiv aflate in patrimoniul unitatii la data la care aceasta se efectueaza. 1) . la compartimentul financiar-contabil(ex. este emisa de programul de contabilitate si raspunde de exactitatea inregistrarilor seful contabil. la cumparator . ) Se arhiveaza : la furnizor . la departamentul vanzari(ex.factura fiscala cod 14-4-10/A. IX. urmand ca in baza solicitarii partenerului extern . la compartimentul financiarcontabil(ex. Inventarierea este un procedeu al metodei contabilitatii . Atunci cand factura nu se poate intocmi in momentul livrarii. Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii 414b15e generale. factura fiscala trebuie emisa in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data livrarii.y y Document de incarcare in gestiunea primitorului . datorita unor conditii obiective si cu totul exceptionale. cel verde in contabilitate iar cel rosu ramane la gestiunea care l-a emis. dupa caz . sa fie atasata la aceasta factura si factura externa INVOICE in devize si in limba engleza( o limba de circulatie internationala). comun si altor stiinte economice . Operatiunile de export sunt consemnate in Factura fiscala (cod 14-4-10-A). 3) . 2) . . care reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta cantitativa si valorica sau numai valorica . fara a depasi finele lunii in care a avut loc livrarea.

document centralizator al operatiunilor de inventariere y y Se listeaza din programul de contabilitate . Serveste ca : y y Document de imputare a valorii pagubei produse de persoanele incadrate in munca. Listele sunt semnate pe fiecare fila de catre gestionar si comisia de inventariere si impreuna cu Delaratia de inventar si Procesul verbal (intocmit de comisia de inventariere cu concluziile inventarului) se predau la compartimentul financiar-contabil pentru inregistrarea in contabilitate si arhivare.Se intocmeste intr-un exemplar. sau. Aceste liste se completeaza cu nr. document pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de bunuri.Principalele documente utilizate in activitatea de inventariere a elementelor patrimoniale de activ si de pasiv sunt : a) Decizia de inventariere . b) Declaratia de inventar . De bucati gasite in timpul inventarului . in cazul schimbarii gestionarului si ori de cate ori este nevoie in cursul anului. Se emit astfel de decizii o singura data pe an pentru toate gestiunile (de regula la sfarsitul anului) . d) Decizia de imputare . « faptic » in gestiune si la sfarsit se constata plusurile si minusurile. acolo unde este posibil acest lucru. document pentru intocmirea registrului jurnal. Serveste ca declaratie scrisa a gestionarului raspunzator de gestionarea valorilor materiale si banesti. document justificativ de intregisrare in evidenta magaziilor si in contabilitate a plusurilor si minisurilor constatte. pe care o prezinta comisiei de inventariere. dupa sigilarea locurilor de pastrare a valorilor materiale si banesti de care raspunde gestionarul respectiv. si se semneaza de acesta c) Lista de inventariere . de gestionar. listele de inventariere fara cantitati(doar cu simbolul si denumirea ). Serveste ca : y y y document pentru inventarierea bunurilor aflate in gestiunile societatii. inainte de inceperea operatiei de inventariere. Decizia de inventariere este emisa de seful contabil cu acordul scris al conducerii compartimentului financiar-contabil .Directorul Economic. . Titlu executoriu in momentul comunicarii.

pe baza documentatiei prezentate de contabilul sef (in cazul lipsurilor in gestiune rezultate in urma inventarierii ) . a unei sume ce reprezinta o paguba adusa unitatii patrimoniale. cont de profit si pierdere. In cadrul SC ERCSIL SRL . Se intocmeste de catre serviciul Personal . Acest document serveste ca : y y y angajament e plata . Nu se elibereaza din gestiune asemenea formulare pana nu se prezinta contabilului sef un raport in care se consemneaza cum s-au folosit formularele ridicate anterior. titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor . . Situatiile financiare in cadrul SC ERCSIL SRL se intocmesc de directorul economic si are la baza balanta de verificare si listele de inventariere. exemplarul 2 pentru salariat si exemplarul 3 la dosarul de personal al salariatului. evidenta formularelor cu regim special se tine la gestiunea de materiale folosind pentru fiecare tip de formular o "Fise de magazie a formularelor cu regim special". Acest angajament se da in fata juristului societatii . Gestionarea. marfuri si produse) si in fiecare departament(mijloacele fixe si obiectele de inventar). Se intocmeste intr-un exemplar . XI.se intocmeste in trei exemplare : exemplarul 1 pentru compartimentul financiar-contabil pentru punerea in aplicare (retinerea pe stat). in caz de nerespectarea angajamentului. folosirea si evidenta formularelor cu regim special. Situatiile financiare anuale se compun din : y y bilant. titlu executoriu pentru executarea silita . SCERCSIL SRL aplica Reglementarile contabile armonizate cu directivele Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate. Situatii financiare. care are sarcina de a respecta legile si al semna. materiale auxiliare. De gestionarea si folosirea acestor formulare raspunde contabilul sef . de persoana care isi ia angajamentul(in urma unui proces verbal sau a unui referat din care rezulta paguba adusa societatii) si se arhiveaza in compartimentul financiar-contabil. Lucrari de sinteza si raportare financiar-contabila. e) Angajamentul de plata . f) Registrul-inventar : Acest registru in cadrul firmei SC ERCSIL SRL se completeaza odata pe an avand la baza liste de inventariere intocmite in fiecare gestiune(materii prime . XII.y Document de inregistrare in contabilitate.

o cheltuiala de exploatare. Se depun la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Cluj-Napoca în termen de 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar. care efectueaza plata .remuneratii datorate « Drepturile de personal reprezinta drepturile banesti si in natura cuvenite personalului(salariatilor) pentru munca prestata sau acordate ca urmare a calitatii de salariat. acordul progresiv . acordul indirect .Caracterizarea generala a unui element de activ si a unui element de pasiv CONTUL 421 « PERSONAL . Salariile acordate personalului constitue pentru titularul de patrimoniu. este prevazuta in contractul individual de munca (sau contractul colectiv de munca incheiat la nivelul fiecarei unitati). care se utilizeaza la fiecare loc de munca . politici contabile note explicative.5% . ceea ce asigura o stabilitate a veniturilor salariatilor intreprinderii. Salariul brut impozabil cuprinde salariul brut de baza la care se adauga sporurile . Remuneratia salariala este datorata lunar. asigurari de sanatate individuale. Situatiile financiare sunt supuse auditului financiar efectuat de catre auditori financiari.persoane juridice autorizate. asigurari sociale individuale -9.0. PARTEA II I. Retinerile din salarii sunt : impozitul pe salariu . Formele de salarizare practicate de o unitate patrimoniala care foloseste personal salarial pot fi :acordul direct . primele si alte adaosuri de acest fel. Salariul brut impozabil diminuat cu retinerile din salariu reprezinta salariul net de plata (restul de plata ).5% . Forma de salarizare. .5% . situatia fluxurilor de trezorerie. alte forme de salarizare concepute de fiecare intreprindere.y y y y situatia modificarilor capitalului propriu. contributia individuala la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj . Se publica dupa aprobare si se pastreaza timp de 50 de ani .6. salarizare in regie sau dupa timp . salarizarea pe baza de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate .

Organizarea contabilitatii sintetice a unui element de pasiv/activ CONTUL 421 . Toate incasarile in numerar(lei) se evidentiaza in debitul contului 5311 « CASA IN LEI » si in creditul conturilor care arata sursa incasarilor."PERSONAL . salariile nete achitate personalului si sumele neridicate de personal in termenul legal. care se crediteaza cu obligatia fata de salariati la nivelul fondului de salarii brute si se debiteaza cu retinerile din salarii . prin debitul contului 641.Soldul creditor al contul 421 « PERSONAL . Documentul de inregistrare zilnica in contabilitate a operatiunilor de casa este Registrul de casa. in corespondenta cu debitul conturilor care evidentiaza destinatia platilor. inclusiv a bonusurilor si premiilor achitate din fondul de salarii. Casa. bonusuri.SALARII DATORATE Este un cont de Pasiv Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia in bani .SALARII DATORATE » se inregistreaza : y Salariile si alte drepturi cuvenite personalului (prime.remuneratii datorate ». cum sunt: timbre fiscale si postale.lei se evidentiaza cu ajutorul contului 5311 « CASA IN LEI ». adaosuri) . In DEBITUL contului 421 « PERSONAL . În structura disponibilitatilor se includ: Conturi la banci. Avansurile de trezorerie.Reflectarea decontarii drepturilor de personal pentru salariile cuvenite acestuia se realizeaza prin intermediul contului 421 « PERSONAL . II. Casa delimiteaza disponibilitatile banesti în lei si devize aflate în casieria întreprinderii si alte valori. CONTUL 5311 « CASA IN LEI » Casa si conturi la banci sunt reprezentate de valorile care îmbraca efectiv forma de bani. la care se anexeaza documentele justificative de incasari si plati. In CREDITUL contului 421 « PERSONAL .remuneratii datorate » indica salariile datorate salariatilor. tichete si bilete de calatorie. fiind separate disponibilitatile în devize de cele în lei. Contabilitatea operatiunilor de incasari si plati in numerar. Acreditive. bilete de tratament si odihna.SALARII DATORATE » se inregistreaza : y Retinerile din salarii reprezentand : . Platile se oglindesc in creditul contului 5311 « CASA IN LEI ». Documentul justificativ care sta la baza inregistrarilor in contabilitate a salariilor este Statul de plata.

In DEBITUL contului 5311 « CASA IN LEI » se inregistreaza : y y y y Sumele ridicate de la banci . o SOLDUL contului 421 « PERSONAL . in corespondenta cu creditul contului 444 . Sumele incasate reprezentand aport la capitalul social . 419 . Drepturi de personal neridicate in termen . ca urmare a incasarilor si platilor efectuate. o Contributia individuala de asigurari sociale (cota de 9. o Garantii (gestionare) retinute gestionarului (pe baza Contractului de garantie) . o Contributia individuala la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj (cota de 0. CONTUL 5311 « CASA IN LEI » Este un cont de activ. Sumele incasate reprezentand decontari in cadrul grupului si decontari privind interese de participare . 51213) . Sumele incasate de la clienti . precum si a miscarii acestuia .5%) .5%) . in corespondenta cu creditul contului 4372 . in corespondenta cu creditul contului 451. in corespondenta cu creditul contului 428 . o Alte retineri sub forma de popriri si pensii alimentare .y y Avansuri acordate salariatilor (avans salariu .452 . in corespondenta cu creditul contului 581 . in corespondenta cu creditul conturilor de banca sau casa (5311 . in corespondenta cu creditul contului 4282 . Sumele incasate de la asociati .SALARII DATORATE » reprezinta drepturile salariale datorate. in corespondenta cu creditul contului 425 . in corespondenta cu creditul contului 4272 . Legii cu 5 zile inainte) . o Impozitul pe salarii . in corespondenta cu creditul contului 4314 . Salarii nete achitate personalului . Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta numerarului aflat in casieria unitatii. in corespondenta cu creditul contului 455 . y y .debitori diversi . o Cotizatii de sindicat . o Contributia individuala de asigurari de sanatate (cota de 6.5% ). in corespondenta cu creditul contului 4271 . in corespondenta cu creditul contului 411. Sumele incasate de la debitori .cota de 40 % din salariu brut pe data de 26 ale lunii si Concedii de Odihna platite cf. in corespondenta cu creditul contului 456 .debitori salariatii si 461 . in corespondenta cu creditul contului 426 . in corespondenta cu creditul contului 4312 .

in corespondenta cu debitul conturilor 4211. in corespondenta cu creditul contului 758 . Sumele achitate reprezentand decontari in cadrul grupului si decontari privind interese de participare . prestari de servicii sau executari de lucrari . vanzarea de marfuri si alte activitati . Dividendele platite actionarilor sau asociatilor . 456 .503. Sumele achitate personalului . Sumele incasate din despagubiri si alte venituri din exploatare . in corespondenta cu debitul contului 532 . Sumele achitate tertilor reprezentand retineri sau popriri din salarii . Sumele restituite in numerar reprezentand avansuri de trezorerie neutilizate .452 . y y y y y y y y . in corespondenta cu creditul conturilor 501. in corespondenta cu debitul contului 462 . Platile in numerar reprezentand alte valori achizitionate . 428.502. Platile efectuate catre furnizori . Sumele incasate reprezentand imobilizari financiare pe termen scurt cedate . in corespondenta cu debitul contului 457 .506. in corespondenta cu creditul conturilor 704. 425. in corespondenta cu creditul contului 462 . 707 si TVA-ul colectat aferent -cont 4427 . Sumele achitate diversilor creditori . in corespondenta cu debitul contului 542 . Valoarea avansurilor acordate pentru livrari de bunuri.508 . in corespondenta cu debitul contului 409. y y y In CREDITUL contului 5311 « CASA IN LEI » se inregistreaza : y y y Depunerile de numerar la banci . 423. Avansurile de trezorerie acordate . in corespondenta cu debitul contului 581. in corespondenta cu debitul contului 427 . in corespondenta cu debitul conturilor 455. Sumele restituite asociatilor . Sumele incasate di prestari servicii . 426. in corespondenta cu debitul contului 451. in corespondenta cu creditul contului 542 . 404. in corespondenta cu debitul contului 401.y y Sumele incasate de la creditori diversi .

Acesta ramane ca act justificativ la registrul de casa. Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani.y Platile efectuate reprezentand alte cheltuieli de exploatare . Un exemplar semnat de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic se trimite la Banca pentru plata salariilor in carduri . b) lista de avans chenzinal ( sub forma de fluturas) . Pentru ficare salariat se genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului. g) recapitulatii (pentru avans si lichidare ). f) stat de salarii confidential pentru plata salariilor la casierie . Organizarea contabilitatii analitice a unui element de activ/pasiv CONTUL 421 . Programul de calcul si evidenta a salariilor genereaza urmatoarele documente: a) stat de salarii lichidare (sub forma de fluturas). Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se trimite la casieria unitatii pentru plata. SOLDUL contului 5311 « CASA IN LEI » reprezinta numerarul existent in casieria unitatii. h) fisa individuala . numele si prenumele . lichidare si concedii de ohihna). iar alt exemplar se arhiveaza impreuna cu statele de salarii (fluturasi) 50 de ani. restul de plata si loc pentru semnatura(o fila pentru fiecare salariat). d) stat de concedii de odihna."PERSONAL .pentru plata salariilor pe card(avans . c) stat de salarii cu toate datele conform legii (care se depune la ITM). Un exemplar se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani . e) fisier de carduri . Forma de salarizare care se aplica este salarizarea in regie sau dupa timp . Esta fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile .SALARII DATORATE In cadrul SC ERCSIL SRL evidenta salariilor se tine cu ajutorul unui program achizitionat si gestionat de o firma particulara romana . prin sefii CP-urilor sau Departamentelor in plicuri sigilate.Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani. Recapitulatia pentru plata salariilor (lichidare )contine si calculul tuturor contributiilor si fondurilor datorate de unitate . III.« DALIN ». . Acest fluturas se distribuie salariatilor . iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITM . in corespondenta cu debitul contului 658 .Pana se emit cardurile de catre Banca salariile se platesc la casierie pe un stat care contine doar CP-ul .

f) Pentru Declaratia cu obligatiile de plata la bugetul consolidat(DECLARATIA 100) -. Documentele justificative . La fiecare sfarsit de an sau in momentul lichidarii salariatului . alte tabele care sunt necesare raportarilor la nivelul Concernului. specific fiecarei banci . In cadrul SC ERCSIL SRL operatiunile cu numerar se evidentiaza cu ajutorul contului analitic :5311.se genereaza fisa fiscala . mai bine zis cel tarziu la data de 28 februarie al anului urmator pentru anul incheiat.se genereaza un tabel cu toate obligatiile de plata retinute in stat si cele care se calculeaza in functie de fondul de salarii dupa care se intocmeste Declaratia propriu zisa in programul pus la dispozitie de catre Ministerul de Finante. j) Deasemenea programul de salarii genereaza toate raportarile care se fac catre Institutiile statului : a) Declaratia pentru somaj . e) Declaratia pentru Comisionul datorat ITM-ului. d) Declaratia pentru asigurarile sociale (A11 si A12). se depun la Administratia Finanrelor Publice a sectorului 6. tine evidenta contabila (exclusiv salariile) cu ajutorul programului de contabilitate « DALIN » .care stau la baza inregistrarii in Registrul de casa . CONTUL 5311 « CASA IN LEI » SC ERCSIL SRL. Programul de salarii tine evidenta analitica (nominala) a avansurilor acordate salariatilor sub forma de avans chenzinal si concedii de odihna. c) Declaratia pentru fondul de concedii si indemnizatii (0.cu ajutorul caruia se depun la banca banii care depasesc plafonul zilnic stabilit de lege ..Acestea se arhiveaza in contabilitate si sunt transmise Directorului Economic care la nivel de unitate intocmeste o raportare centralizata catre Concern. Se intocmeste .85%) . folosite in cadrul SC ERCSIL SRL sunt : a) Foaia de varsamant (formular tipizat.i) fisa fiscala . care cuprinde si certificatele medicale . Fisele fiscale se listeaza si se arhiveaza la sfarsitul anului . Registrele de casa se intocmesc pe formulare tipizate achizitionate de la furnizori si se inregistreaza in contabilitate.(CAP1 si CAP2) b) Declaratia pentru sanatate (pe fiecare casa de sanatate in parte). Tot la sfarsitul anului .

Se intocmeste de contabilul care tine evidenta Avansurilor de trezorerie pe baza unui REFERAT semnat in prealabil de directorul economic sau in urma decontului de cheltuieli (ordinului de deplasare). VI. de plata contravalorii unui abonament de transport in comun pe o linie urbana( suma se stabileste in contractul colectiv de munca).de casiera in doua exemplare .conform contractului colectiv de munca .miscarea si iesirea din patrimoniu a unui element de activ si a unui element de pasiv A.Se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani . f) Listele cu evidenta salariatilor care beneficiaza . furnizori .vanzare cu amanuntul). unul insoteste banii la banca iar celalalt (vizat de banca ) ramane la registrul de casa.Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in casierie .ERCSIL SRL la sfarsitul lunii pe baza pontajelor intocmite de Serv. e) State de plata (pentru salarii . Listele raman ca documente justificative la intocmirea registrului de casa. se semneaza de directorul economic pentru aprobarea platii si de catre salariati la primirea sumelor. prime. avansuri de trezorerie etc).plateste sumele de bani ( Dispozitia de plata) sau elibereaza chitanta pentru sumele de bani incasate (dispozitia de incasare) . avans chenzinal). d) Chitanta .Se completeaza de casiera si cu aprobarea (semnatura) Directorului Economic si stampila unitatii . g) Monetarul este actul fiscal cu care magazinul firmei depune banii in casierie la sfarsitul fiecarei zile(inacasati pe baza bonului fiscal . de contabilul sef si directorul economic. Listele se intocmesc de contabila care tine evidenta salariilor . Statele semnate se predau casierei . Personal se intocmesc statele de plata(de catre contabilitate) . Este CEC-ul cu ajutorul caruia se ridica banii din banca pentru efectuarea diferitelor plati (salarii.Acestea raman la Registrul de casa ca documente justificative. Cu ajutorul chitantei se platesc sume de bani catre furnizori (in acest caz chitanta este emisa de furnizor).se prezinta la banca pentru ridicarea de numerar. concedii odihna . se semneaza de casiera si se stampileaza cu stampila casieriei .de contabilul care tine evidenta salariilor si raman ca acte justificative la registrul de casa. Se inregistreaza intr-un registru de numere (cu evidenta avansurilor de trezorerie) si se semneaza de contabilul care l-a intocmit. b) CEC-ul de numerar . Statele de plata se centralizeaza intr-o recapitulatie in baza careia se inregistreaza in contabilitate . Se intocmesc de contabila care tine evidenta salariilor in unitate si se semneaza (aproba la plata) de catre Directorul Economic. c) Dispozitia de plata / incasare . In baza documentului astfel intocmit casiera elibereaza . Operatii privind intrarea. In cadrul SC.

pt.notele contabile .soc.Contrib.soc. 30.somaj .pt. 30. Contrib.5%) 421 = 431104 967 lei 5868 lei . Sa consideram totalul statului de plata ca fiind recapitulatia la salarii : a) Data .de asig. Contrib.2009 .06.individ.de sanatate .de asig. .06.2009 .asigurati (cota de 0.2009 .individ.5%) 421 = 431103 500 lei .2009 .5%) 645102 = 431102 357 lei e) Data .pt.697%) 6451 = 4474 29 lei g) Data .2009 .Contrib.concedii si indemnizatii de la PJ sau PF (0.asigurati (cota de 6.asig.angajator (cota de 5.de asig.06. 30. Contrib. Contrib.2009 .85%) .soc.de asig.de sanatate .angajator (cota de 19.06. Contrib..asig.5% ) 421 = 4372 .angajator (cota de 1%) 6452 = 4371 f) 65 lei Data : 30.de munca si boli prof.2009 .pt.pt.Impozitul pe salarii 421 = 444 518 lei 32 lei c) Data : 30.soc.06. CAEN 1.angajator(cf.asigurati (cota de 9.pt.accid.Cheltuiala cu salariile brute realizate : 641 = 421 b) Data : 30.Contrib.Retinerile din salarii : .06.de asig.06.somaj .50 %) 645101 = 431101 1267 lei d) Data : 30.

2061101 cu suma de 20000 lei cu TVA 19% inclus. Monetarul este actul fiscal cu care magazinul firmei depune banii in casierie la sfarsitul fiecarei zile(incasati pe baza bonului fiscal -vanzare cu amanuntul) : 5311 = % 707 4427 26348 lei 17426 lei 8922 lei k) Data :11.75%: 635 = 447 49 lei B.2009 :Depunerea banilor la banca : 581 = 5311 si 5121 = 581 j) 1918 lei 1918 lei Data : 11.06.06.06.2009 .2009. Data : 30.2009 : Plata salarii aferente lunii martie 2008(lichidarea lunii martie 2008) : 421 = 5311 C.6451 = 431105 55 lei h) Data : 30.06.2009 :Se inchid conturile de TVA : : % 4427 = 4426 4423 8922 lei 6822 lei 2100 lei 5868 lei D. Zilnic in registrul de casa de la sediul central al SC ERCSIL SRL se inregistreaza : i) Data 06.Comisionul ITM 0.06.06. Data 30. pe baza monetarului cu nr. Incasarea de la clienti .2009 :Se inchid conturile de venituri si cheltuieli cu ajutorul contului de profit si pierdere : 121 = % 26797 lei .

602 605 607 612 613 626 627 628 635 641 6451 6452 6453 658 665 666 6811 % = 121 701 704 707 711 766 4341 lei 592 lei 6688 2572 lei lei 208 lei 455 lei 144 lei 674 lei 1325 lei 5868 lei 1194 lei 59 lei 323 lei 602 lei 15 lei 399 lei 1338 lei 69623 lei 29458 lei 75 lei 17426 lei 22656 lei 8 lei .

78 I Sanatate angajati.NOTE CONTABILE .00 I 500.LA DATA DE 30 IUNIE 2009 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I Nr.00 I .33 I --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 7 I30-06-2009I NC.00 I --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 2 I30-06-2009I NC. 6.27 I 1044581.5 % I 421 I 431103 I 628. 75 I Depunere la banca cu foaie de I 581 I 5311 I 22927.00 I 16807.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 5 I30-06-2009I NC.V. I I Documentul I Explicatii I Simbol conturi I Sume I PAGINA : 1 I crt I Data I (fel. 75 I Achitat salarii I 421 I 5311 I 2364.27 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 1 I30-06-2007I NC.33 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I I I I Total nota contabila I I I 45791. 75 I Incasari conform bon fiscal I 5311 I 707 I 16807.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 4 I30-06-2009I NC.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 6 I30-06-2009I NC.00 I 628. 74 I Retinere avans acordat I 421 I 425 I 500.nr.I data) I I-------------------------I---------------------------------I I Debitoare I Creditoare I Debitoare I Creditoare I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I I I I Report I I I 1044581.00 I 22927.00 I 2364.00 I 500.33 I 45791. 75 I Plata avans SALARII I 425 I 5311 I 500. I I I inregist.00 I 500.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I I I I Total nota contabila I I I 500.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 3 I30-06-2009I NC. 75 I TVA Colectat I 5311 I 4427 I 3193. Registru jurnal si balanta de verificare SC ERCSIL SRL REGISTRU JURNAL .33 I 3193.

fond de salarii.LA DATA DE 30 IUNIE 2009 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PAGINA : 2 .00 I 164.00 I 82. 0. 78 I Somaj angajati.00 I 918.00 I 9661.5 % I 421 I 431104 I 918. 78 I Total brut .00 I 15476.75I 635 I 447 I 72.00 I 72.00 I --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I I I De reportat I I I 1106348. 19. 78 I Fond de risc si accidente 1. 2 % I 6452 I 4371 I 193.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 17 I30-06-2009I NC.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I I I I Total nota contabila I I I 15476. 78 I CAS angajator.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 13 I30-06-2009I NC.00 I 580.69I 6451 I 4474 I 164.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 16 I30-06-2009I NC.00 I 1908.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 10 I30-06-2009I NC. 9. 78 I Comision carti munca ITM. 1% I 421 I 4372 I 97.00 I 1149. 16% I 421 I 444 I 1149. 78 I Sanatate angajatori.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 18 I30-06-2009I NC. 78 I Fond de garantare creante salaI 6451 I 431106 I 24. 78 I CAS angajati. I 641 I 421 I 9661.60 I REGISTRU JURNAL .00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 15 I30-06-2009I NC.NOTE CONTABILE . 78 I Somaj angajator.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 12 I30-06-2009I NC. 78 I Impozit salarii.60 I 1106348. 78 I Contributia pentru concedii siI 6451 I 431105 I 82.00 I 97.00 I 24.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 14 I30-06-2009I NC.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 9 I30-06-2009I NC.5 % I 6451 I 431101 I 1908.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 11 I30-06-2009I NC. 6% I 645102 I 431102 I 580.00 I 193.I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 8 I30-06-2009I NC.

I I Documentul I Explicatii I Simbol conturi I Sume I I crt I Data I (fel.I Nr.33 I 3193. 99 I **** Inchidere de luna I 121 I 641 I 9661.60 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 19 I30-06-2009I NC.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 21 I30-06-2009I NC. I I I inregist.00 I 193. 99 I **** Inchidere de luna I 121 I 6451 I 2178. 99 I **** Inchidere de luna I 121 I 6453 I 580. 99 I **** Inchidere de luna I 121 I 635 I 72. 99 I **** Inchidere de luna I 121 I 6452 I 193.93 I --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTOCMIT -------------------------------------------------VERIFICAT ------------------------------------------------------------------------- | Societatea comerciala : SC ERCSIL SRL | | Balanta de verificare 30 IUNIE 2009 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------======================================================================================================= ============================= . 99 I **** Inchidere de luna I 4427 I 4423 I 3193.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 20 I30-06-2009I NC.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 24 I30-06-2009I NC.00 I 16807.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 23 I30-06-2009I NC.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 22 I30-06-2009I NC.00 I 2178.00 I 9661.00 I 72.I data) I I-------------------------I---------------------------------I I Debitoare I Creditoare I Debitoare I Creditoare I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I I I I Report I I I 1106348.00 I 580. 99 I **** Inchidere de luna I 707 I 121 I 16807.33 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I I I I De reportat I I I 1139032.00 I I-----I----------I------------I-------------------------------I------------I------------I----------------I----------------I I 25 I30-06-2009I NC.nr.60 I 1106348.93 I 1139032.

00I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 371 Marfuri I 171048.00| 200.00| 0.00I 98.00| 40.80| 0. I cont I Sume precedente I Rulaje luna curenta I Total rulaje cumulate I Solduri finale I Denumire cont I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I Debitoare Creditoare I Debitoare Creditoare I Debitoare Creditoare I Debitoare Creditoare I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 1012 Capital subscris varsat I 0.00| 16807.I I Simb.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 401 Furnizori I 140362.00I 0.75| 141410.47I 0.76I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 129 Repartizarea profitului I 4690.00| 40.85| 4690.00| 1047.00| 200.00I 0.60I 0.85I 0.45I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I .33I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 381 Ambalaje I 98.91| 0.75| 141410.60I 9614.00I 98.80| 0.14| 24574.00I 22795.00I 23368.91| 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 2131 Aparate si instalatii de I 9957.80| 0.85| 4690.00| 4650.00| 0.85I 0.76| 0.00| 0.43| 141337.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 378 Diferente de pret la marf I 23368.00I 171048.00I 0.14| 24574.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 2133 Mijloace de transport I 22795.00| 0.00I 0.85I 0.20I 0.76| 0.00I 9957.00I 0.43| 158144.00I 140362.14| 0.94| 0.00I 0.00I 721.00| 0.00| 0.85I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 121 Profit si pierderi an cur I 143777.00| 0.94| 0.00| 4650.94| 0.91| 0.85I 0.47I 0.76I 12684.00I 0.00| 0.00I 0.00| 1683.00I 4690.00I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 106 Rezerve I 0.74| 161434.74| 161434.00| 4650.00| 1206.33I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 201 Cheltuieli de constituire I 721.00| 0.20I 0.00| 0.00I 9957.00| 0.76| 0.00I 156461.00| 40.00I 0.00| 200.00I 0.00I 22795.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 117 Rezultatul raportat I 0.00| 0.00I 721.

00| 467.00I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 421 Personal-remuneratii dato I 13735.00I 0.00I 113.00| 500.00| 2707.00| 25760.00I 500.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 4371 Contributia unitatii la f I 233.00| 1307.00| 51.00| 918.00I 0.00I 0.00| 1938.I 411 Clienti I 348.00I 0.00I 1044.01| 1497.00| 0.00| 274.00| 254.86| 0.00| 230.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 431106Fond garantare drepturi I 41.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I .00| 16099.86| 0.00I 0.00I 3131.00I 0.73I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I 4424 TVA de recuperat I 1497.00| 9661.00I ---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 431104Cas angajati I 1527.00I 19391.00| 0.00| 628.00I 5656.00| 117.00I 0.01| 1497.41I 0.00| 97.00I 0.00I 1497.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 4423 TVA de plata I 1497.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 4372 Contributia personalului I 113.00I 0.00| 500.00I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 431102Cass angajator I 919.00| 805.00I 0.74I 0.00| 0.00| 0.00I 0.00I 233.01I 0.01I 0.00| 2834.00| 894.00| 3193.00| 34.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 431101Cas angajator I 3131.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 441 Impozitul pe profit I 894.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 431103Cass angajati I 1044.00I 137.00| 5838.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 425 Avansuri acordate persona I 0.86| 0.00| 234.01| 5826.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 431105Fond unic cass I 137.00I 0.00| 82.00| 193.00| 894.00| 0.00| 6369.00| 0.00| 1144.00| 133.00I 1527.00| 0.00I 919.33I 1497.00| 580.00I 0.00| 172.00I 0.00I 0.00| 75.00| 24.00| 1916.00I 0.00I 894.00I 0.00| 894.00| 117.00I 0.00I 348.00| 3930.00I 500.00| 1908.01| 2633.00I 41.00I 348.00| 1310.00| 1724.00I 0.00| 4329.

00I 19866.00| 0.00| 0.65I 0.00I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 5328 Vanzari pe bonuri valoric I 15119.31I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 444 Impozitul pe salarii I 1214.00| 0.00| 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 581 Viramente interne I 7700.38I 3193.69I 0.33| 3193.00I 0.33| 25791.00| 0.00| 150.25I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 4428 TVA neexigibila I 25977.00I 23343.00| 0.00I 203.65| 1405.00I 67.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I .00I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 6022 Combustibil I 1405.50I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 5121 Conturi la banci in lei I 19866.00| 203.97I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 5311 Casa in lei I 169947.00I 828.44I 98.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 6024 Piese auto I 828.00| 1565.00I 15119.50| 43950.00| 83.00| 72.86| 12919.00| 7700.65I 0.86| 12919.71I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 455 Asociati-conturi curente I 81.38| 25977.85I 0.44I 20000.00| 1302.79I 0.00I 0.00I 0.00I 30627.00| 7700.00I 0.00| 2714.38| 27279.00| 164.38| 27279.00| 0.00I 1214.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 4474 Fond risc I 67.00I 81.00I 189948.00| 0.07| 0.97| 23343.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 446 Alte imp.00| 203.00I 22927.00| 101.00I 0.00I 0.00| 247.00| 1500.00| 1149.79I 2200.50| 43950.25I 0.00I 22927.00I 121.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 447 Fonduri speciale-taxe si I 121.00I 25977.I 4426 TVA deductibila I 23343.00| 0.92| 164058.65| 1405.33I 29170.00| 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 4427 TVA colectata I 25977.81| 0.00| 180.71| 29170.00| 0.00I 0.00I 0.25| 828.25| 828.si taxe I 203.06| 15935.00I 1405.21| 0.00| 0.25| 189849.69I 0.00| 0.00| 0.85I 3930.97I 0.00| 43868.06| 15935.00| 0.00| 222.97| 23343.

69| 420.00| 9661.68| 288.00I 0.00| 2528.61I 0.69| 457.00I 2528.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 626 Cheltuieli postale si tax I 716.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 6451 Contributia unitatii la a I 0.64I 0.00I 0.00| 0.00| 3684.24| 95.61| 716.00I 9661.00| 0.00| 713.00I 0.00| 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 641 Cheltuieli cu salariile p I 12960.70I 0.00I 580.69I 0.00I 72.00I 420.68I 0.00| 0.00| 22621.69I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 604 Cheltuieli privind materi I 288.00| 0.61I 0.00| 0.00| 2528.00| 0.00I 0.00| 568.69I 0.00| 0.00I 568.00| 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 607 Cheltuieli privind marfur I 112035.00I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I .00I 2178.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 612 Cheltuieli cu redeventele I 3684.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 645101Cas angajator I 2528.00| 12960.00I 0.00I 112035.00| 0.69I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 613 Cheltuieli cu primele de I 318.00I 2178.00I 318.64| 112035.00I 0.00I 580.00| 0.00I 716.68I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 628 Alte cheltuieli cu servic I 1732.64I 0.00| 0.I 6028 Alte materiale consumabil I 420.64| 112035.00| 2178.00I 1732.00| 1293.24I 0.00I 0.00| 0.00I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 605 Cheltuieli privind energi I 457.00| 0.24I 0.00I 1293.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 645102Cass angajator I 713.00| 0.00I 288.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 635 Cheltuieli cu alte impozi I 496.00| 0.00I 95.69| 457.00| 318.00| 0.00| 0.00| 0.24| 95.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 608 Cheltuieli privind ambala I 95.00| 2178.00| 3684.70| 1732.00I 457.70| 1732.00| 0.00| 0.61| 716.00| 0.00| 0.70I 0.00| 0.69| 420.00| 72.00I 0.00I 22621.00I 3684.00| 318.68| 288.00| 496.00| 0.

00| 193.00I 153449.82| 68. Intocmit.00| 0.00I 4.00| 0.00| 0.00| 0.27| 228.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 707 Venituri din vinzarea mar I 136642.26I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 766 Venituri din dobinzi I 4.27I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 6588 Perisabilitati I 68.00| 130.65| 4.08 72693.00| 0.27I 0.27| 228.82I 0.82I 0.00I 323.66 ======================================================================================================= ================================ Patron.00I 193.00I 228.82| 68.00| 0.00| 323.00| 0.26| 153449.I 6452 Contributia unitatii pent I 130.50I I 94451.26| 136642.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I TOTAL BALANTA DE VERIFICARE I 1107312.00| 0.26I 16807.00I 68. .50 72693.65I 0.00| 16807.08 1201764.66 1201764.00I 0.65| 4.42 1107312.65I 0.42 94451.00I 0.00I I---------------------------------I-------------------------I-----------------------I-------------------------I-----------------------I I 666 Cheltuieli privind dobinz I 228.