Sunteți pe pagina 1din 1

UNITUL CRT

Variabilele unitului CRT:

CheckBreak: Boolean = Cand este true utilizatorul poate opri programul cand doreste
apasand CTRL+Breack ; cand are valoarea false utilizatorul nu poate opri
programul
CheckEOF: Boolean = Cand este true sfarsitul fisierului se poate introduce apasand
CTRL+Z ; cand este false CTRL+Z nu are efect;
Directvideo: Boolean = Cand este true Write si Writeln scriu caracterele direct in
memoria video ; Cand este false toate caracterele sunt scrise prin intermediul
BIOS – ului , afisarea facandu-se mai lent;
CheckSnow:Boolean = Se selecteaza si se deselecteaza efectul de “snow-checking” la
introducerea caracterelor in memoria video ;
TextAttr:Byte = Indica atributul textului ;
WindMin : Word = Defineste coltul din stanga sus ;
WindMax : Word = Defineste coltul din dreapta jos ;

Procedurile unitului CRT

AssignCrt(var f: Text) : Asociaza un fisier cu CRT;


ClrEol : Sterge toate caracterele de la pozitia curenta ;
ClrScr : Sterge ecranul , cursorul fiind pozitionat in coltul stanga-sus;
Delay(MS: Word) : Genereaza o pauza de MS milisecunde ;
DelLine : Sterge linia pe care se afla cursorul ;
GotoXY(X, Y: Byte) : Pozitioneaza cursorul la coordonatele x si y ;
HighVideo : Seteaza intensitatea culorii la maxim ;
NormVideo : Seteaza intensitatea culorii la un nivel mediu ;
LowVideo : Seteaza intensitatea culorii la minim ;
InsLine : Introduce o linie noua in pozitia unde se afla cursorul activandu-se efectul de
scrool;
NoSound : Inchide difuzorul calculatorului ;
Sound(Hz: Word): Emite la difuzorul calculatorului un sunet de frecventa Hz ;
TextBackground(Color: Byte): Seteaza culoarea de fundal;
TextColor(Color: Byte): Seteaza culaorea caracterelor afisate ;
TextMode(Mode: Integer) : Seteaza modul de afisare : Mode poate fi CO80,CO40
Window(X1, Y1, X2, Y2: Byte) : Defineste o fereastra text de coordonatele x1 y1 x2 y2

Functiile unitului CRT

KeyPressed: Boolean : Returneaza true deca este o apasata o tasta si false daca nu ;
ReadKey: Char : Citeste un caracter introdus de la tastatura ;
Where: Byte , WhereY:Byte : Returneaza pozitia la care se afla cursorul . Pozitia initiala
este (1,1);