P. 1
Tipuri de lectie

Tipuri de lectie

|Views: 135|Likes:
Published by Greab Oana

More info:

Published by: Greab Oana on Feb 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2012

pdf

text

original

6.4.

PROIECTAREA LECŢIILOR
Proiectul de lecţie este un instrument de lucru şi un ghid pentru profesor, care oferã o perspectivã complexã asupra activitãţilor din cadrul educaţiei plastice. Proiectul de lecţie are caracter orientativ, având o structurã flexibilã. El trebuie sã prevadã unele alternative de acţiune, sã solicite capacitatea profesorului de a reconsidera demersul anticipat atunci când situaţii neprevãzute fac necesarã schimbarea, deci un comportament didactic creator.

6.4.1. Tipuri de lecţie
Tipul de lecţie se referã la structura procesualã reprezentativã pentru o întreagã categorie de lecţii. Varianta de lecţie este o structurã subordonatã tipului de lecţie care favorizeazã realizarea activitãţii de organizare a profesorului de operaţionalizare a obiectivelor specifice în vederea atingerii obiectivelor concrete (operaţionale) realizabile pe parcursul lecţiei. Categoriile de lecţii: I. Lecţii în care predominã strategiile de comunicare (transmitere de cunoştinţe, deprinderi, tehnici, experienţe, comunicare interactivã); a. - Momentele lecţiei bazat pe comunicare tradiţionalã: 1. - moment organizatoric, discuţii pregãtitoare, prezentarea materiei de cãtre profesor în faţa întregii clase de elevi; 2. - învãţarea dirijatã efectuatã de elvi, direcţionatã de profesor; 3. - evaluarea elevilor, asiguratã de profesor, prin diferite tehnici (examinare, aplicaţie, etc.) b. - Momentele lecţiei bazat pe comunicare interactivã: 1. - prezentarea conţinutului instruirii prin forme flexibile de realizare a mesajului didactic, prin comunicare pedagogicã între profesor-elev, elev-elev; 2. - învãţarea dirijatã şi îndrumatã permanent de profesor; 3. - evaluarea elevilor de cãtre profesor prin metode cu funcţii formative de reglare-autoreglare a activitãţii pe tot parcursul lecţiei, vizând formarea capacitãţii de autoreglare a elevilor; II. Lecţii în care predominã strategiile de acţiune (accentul cade pe activitatea elevului - modelul euristic, operaţional, învãţare deplinã, tehnocentric); a. - Modelul euristic solicitã experienţa elevului ca sursã de cunoaştere şi învãţare; - învãţare prin descoperire: observaţie, experiment, studiul de caz, problematizarea; - învãţare prin reflecţie: exerciţii şi experimente de tip deductiv, convesaţii, dezbateri euristice, demonstraţia, problematizarea, jocul simulat; 69 - învãţare prin gândirea transductivã: exerciţii şi exprimãri creative - rolul profesorului este modificat faţã de didactica

tradiţionalã

reorganizarea conţinuturilor în raport cu cele douã tipuri de obiective atinse (obiective de achiziţie. asigurarea unui parcurs personalizat de învãţare. .diagnisticarea nivelului de învãţare atins de elevi ca urmare a realizãrilor la lecţiile anterioare. ocazia de învãţare (timpul real). descoperire de noi cunoştinţe. capacitatea de învãţare probatã de elev .realizarea retroacţiunii (feed-back-ului) – reglarea activitãţii de cãtre profesor şi autoreglarea activitãţii de cãtre elev.rezentarea structurii informaţionale (acţionalã. 4. 2. experimentare. . tatonare. . 7. . iconicã.bazat pe mojloacele de învãţãmânt. dirijare în clasã. ci orienteazã şi stimuleazã curiozitatea.verificarea imediatã a rãspunsurilor: 6. . .Schema lecţiei: 1.organizarea materiei de predat în secvenţe mici. autoeducaţie. aptitudinea elevului.stabilirea criteriilor de evaluare/autoevaluare finalã. . .perseverenţa. d. interesul elevilor pentru descoperire). 3. 4.Modelul operaţional – se valorificã structurile operaţionale pe care le deţin sau le dobândesc elevii. .Modelul tehnocentric . avansarea sarcinilor. anchetã. c. .evaluarea/autoevaluarea finalã a reuşitei generale şi individuale. 6. obiective de exprimare). b. ameliorare. .(el nu mai dirijeazã. verbalã) – achiziţionarea cunoştinţelor. perfecţionare a viitoarei activitãţi. . care permite învãţarea gradualã.Schema lecţiei: 1. .evaluarea rezultatelor (evaluare continuã şi finalã).comunicarea rezultatelor la probele de evaluare. Lecţii cu strategii interacţionale (bazat pe sistemul situaţional şi pe .Modelul învãţãrii depline se bazeazã pe resursele de timp de învãţare al elevului . observare. . 7.acţiunea elevului în raport de specificul activitãţii didactice: cãutare. rezolvare de probleme practice.prezentarea obiectivelor lecţiei care urmeazã sã fie realizate. . . 2. . 5. calitatea instruirii realizatã de profesor.acţiunea de predare (profesorul împreunã cu elevii). 5. 2. . . .anunţarea finalitãţilor activitãţii didactice (obiectivele propuse. participative ale elevilor. recuperare în clasã şi în afara clasei). .prezentarea materiei informaţionale.stabilirea mãsurilor de corecţie. criteriile de evaluare). . 3.supravegherea reacţiilor active. . (programe de învãţare îmbogãţite. 5. 70 III. 8.realizarea activitãţii de instruire diferenţiatã.dezvoltarea interacţiunii dintre elev şi obiectul cunoaşterii sub îndrumarea metodicã a profesorului. 4. . tehnologii educaţionale (instruire asistatã de calculator).Schema lecţiei: 1. .definitivarea obiectivelor activitãţii în funcţie de diagnozã. 3.

de evaluare/autoevaluare.realizarea analizelor de situaţie în funcţie de obiectivele propuse b. în emiterea unor judecãţi de valoare.prezentarea cerinţelor pentru îndeplinirea unei sarcini: . materiale didactice.calitatea mediului folosit pentru procesul de învãţare eficientã). 4. dorinţa de reuşitã. prezentarea cerinţelor pentru îndeplinirea sarcinilor şi prezentarea criteriilor de evaluare.evaluarea unui eveniment . descoperire în grup. . a. informaţii – jocuri interactive. concretizarea sarcinilor didactice.perfecţionarea unei deprinderi .definirea obiectivelor. .strângerea de informaţii şi prelucrarea lor . . lecturi. . . descrieri.valorificarea interacţiunilor psihosociale profesor . convorbiri. . distribuirea sarcinilor care favorizeazã cooperarea. crearea situaţiilor didactice (conflicte de idei. Lecţii în care predominã strategiile de informatizare (se bazeazã pe situaţii de instruire cu resurse informaţionale: observaţii directe.Modelul sociocentric axat pe interacţiunea socialã (elevul este participant activ şi responsabil la viaţa grupului în cadrul procesului de învãţare). investigaţie euristicã. . grup de prieteni . 5. calculator).caracterizarea unui personaj 3. noţiuni. expuneri.Schema lecţiei: 1. îmbinarea strategiilor cooperative cu cele competitive.construirea situaţiei de învãţare.implicarea elevilor în evaluare. 2. .Modelul situaţional sau contextual se bazeazã pe cãutarea unui echilibru între activitatea didacticã şi mediul înconjurãtor (familie. crearea de situaţii competitive în contexte care stimuleazã motivaţia. opinii. 4. şcoalã.receptarea unor explicaţii .elev.folosirea metodelor de comunicare.prezentarea obiectivelor specifice propuse şi a deciziilor de acţiune. deprinderi necesare lecţiei şi capitolului sau moduluilui respectiv. 2.valorificarea abilitãţilor de analizã. . de observaţie.executarea unei acţiuni . . de decizie. 2. .consolidarea unei cunoştinţe . .rezolvarea unei probleme . situaţii euristice cu conţinut moral) 3.promovarea unui model de instruire bazat pe teoria învãţãrii sociale.Schema lecţiei: 1.efectuarea unei observaţii . . aplicare.interacţiunea socialã). . .actualizarea şi stocarea optimã a unor cunoştinţe. spiritul creativ. IV. contextul clasei de elevi.Schema lecţiei: 1. . explicaţii. . elev -elevi.

instructajului. sesizare a cadrului 8 Lecţia practicã Lecţii cu caracter practic-aplicativ. sintezã. – evaluarea rezultatelor finale prin acţiuni de control şi reglare.. Gabriela C. priceperilor şi deprinderilor algoritmice. a strategiilor cognitive studiul/analizã se caz. analizã.optimizarea activitãţii de învãţare. . 5 Lecţia de aplicaţii practice. producerea de noi informaţii plecând de la informaţiile stocate. compoziţii libere 7 Lecţia de atitudine Lecţii cu obiective concrete de introducere. textului din manual. aplicaţii tehnice. descrierii. dezbatere. joc didactic. activitãţi practice. 10 Lecţia complexã sau mixtã Lecţii care vizeazãdezvoltarea multilateralã. imitaţie de modele. dialog euristic. simulate. 5. Cristea. sensibilizare. dezbatere asupra alternativelor. clasificare. problematizare. de creaţie. diferite laturi ale personalitãţii sau acţiuni didactice (toate celelalte tipuri de lecţii) Tipul de lecţie Lecţia de comunicare şi însuşire de noi cunoştinţe . analizã de caz. de dezvoltare a funcţiilor experimente. discuţii de recapitulare. creative. lucrãri scrise/analizã. lucrãripractice. 135) Varianta de lecţie 1 Lecţii bazate pe învãţarea prin receptare a naraţiunii. aplicativexplicativ. demonstraţie. aplicare. 3 Lecţia de formare a Lecţii bazate pe învãţarea prin exerciţii euristice. demonstraţiei. 117. expunerii. 2003. înţelegere aprofundatã. Tipurile şi variantele de lecţie (dupã Ioan Carghit. definire. 4 Lecţia de consolidare şi Lecţii bazate pe rezolvarea de exerciţii şi sistematizare probleme. pag. explicaţiei. simulãri. . observare/directã sau mijlocitã. exerciţii de creaţie. etc 9 Lecţia de evaluare Lecţii de verificare şi apreciere. studiu/analizã de imagine. evaluare criticã). 2 Lecţia de elaborare a Lecţii bazate pe învãţarea prin cercetare. sintezã. cunoştinţelor şi dezvoltare descoperire. practic-demonstrativ. Lecţii bazate pe generalizãri. exersãri. de acţiune sau de transfer jocuri de roluri 6 Lecţia de creaţie Lecţii bazate pe învãţarea prin creaţie. pag. coord.71 3. 4. sintezã. plecând de la toate laturile personalitãţii şi de la toate acţiunile didactice. 1983. explicare. finalã.aplicarea cunoştinţelor în contexte diferite (pentru exersare simplã/complexã.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->