P. 1
Tipuri de lectie

Tipuri de lectie

|Views: 135|Likes:
Published by Greab Oana

More info:

Published by: Greab Oana on Feb 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2012

pdf

text

original

6.4.

PROIECTAREA LECŢIILOR
Proiectul de lecţie este un instrument de lucru şi un ghid pentru profesor, care oferã o perspectivã complexã asupra activitãţilor din cadrul educaţiei plastice. Proiectul de lecţie are caracter orientativ, având o structurã flexibilã. El trebuie sã prevadã unele alternative de acţiune, sã solicite capacitatea profesorului de a reconsidera demersul anticipat atunci când situaţii neprevãzute fac necesarã schimbarea, deci un comportament didactic creator.

6.4.1. Tipuri de lecţie
Tipul de lecţie se referã la structura procesualã reprezentativã pentru o întreagã categorie de lecţii. Varianta de lecţie este o structurã subordonatã tipului de lecţie care favorizeazã realizarea activitãţii de organizare a profesorului de operaţionalizare a obiectivelor specifice în vederea atingerii obiectivelor concrete (operaţionale) realizabile pe parcursul lecţiei. Categoriile de lecţii: I. Lecţii în care predominã strategiile de comunicare (transmitere de cunoştinţe, deprinderi, tehnici, experienţe, comunicare interactivã); a. - Momentele lecţiei bazat pe comunicare tradiţionalã: 1. - moment organizatoric, discuţii pregãtitoare, prezentarea materiei de cãtre profesor în faţa întregii clase de elevi; 2. - învãţarea dirijatã efectuatã de elvi, direcţionatã de profesor; 3. - evaluarea elevilor, asiguratã de profesor, prin diferite tehnici (examinare, aplicaţie, etc.) b. - Momentele lecţiei bazat pe comunicare interactivã: 1. - prezentarea conţinutului instruirii prin forme flexibile de realizare a mesajului didactic, prin comunicare pedagogicã între profesor-elev, elev-elev; 2. - învãţarea dirijatã şi îndrumatã permanent de profesor; 3. - evaluarea elevilor de cãtre profesor prin metode cu funcţii formative de reglare-autoreglare a activitãţii pe tot parcursul lecţiei, vizând formarea capacitãţii de autoreglare a elevilor; II. Lecţii în care predominã strategiile de acţiune (accentul cade pe activitatea elevului - modelul euristic, operaţional, învãţare deplinã, tehnocentric); a. - Modelul euristic solicitã experienţa elevului ca sursã de cunoaştere şi învãţare; - învãţare prin descoperire: observaţie, experiment, studiul de caz, problematizarea; - învãţare prin reflecţie: exerciţii şi experimente de tip deductiv, convesaţii, dezbateri euristice, demonstraţia, problematizarea, jocul simulat; 69 - învãţare prin gândirea transductivã: exerciţii şi exprimãri creative - rolul profesorului este modificat faţã de didactica

tradiţionalã

b. 7. . 2. descoperire de noi cunoştinţe.prezentarea materiei informaţionale. 6. . . interesul elevilor pentru descoperire). 5. c.Schema lecţiei: 1. .definitivarea obiectivelor activitãţii în funcţie de diagnozã. perfecţionare a viitoarei activitãţi. 70 III. .Modelul învãţãrii depline se bazeazã pe resursele de timp de învãţare al elevului . .Schema lecţiei: 1. Lecţii cu strategii interacţionale (bazat pe sistemul situaţional şi pe . ci orienteazã şi stimuleazã curiozitatea.anunţarea finalitãţilor activitãţii didactice (obiectivele propuse.organizarea materiei de predat în secvenţe mici.supravegherea reacţiilor active.realizarea retroacţiunii (feed-back-ului) – reglarea activitãţii de cãtre profesor şi autoreglarea activitãţii de cãtre elev.evaluarea rezultatelor (evaluare continuã şi finalã). dirijare în clasã. 3. participative ale elevilor.acţiunea elevului în raport de specificul activitãţii didactice: cãutare.diagnisticarea nivelului de învãţare atins de elevi ca urmare a realizãrilor la lecţiile anterioare. asigurarea unui parcurs personalizat de învãţare. . 4.stabilirea criteriilor de evaluare/autoevaluare finalã. 5. 4. . .stabilirea mãsurilor de corecţie.comunicarea rezultatelor la probele de evaluare.evaluarea/autoevaluarea finalã a reuşitei generale şi individuale. capacitatea de învãţare probatã de elev . tehnologii educaţionale (instruire asistatã de calculator). . . . 8.prezentarea obiectivelor lecţiei care urmeazã sã fie realizate. . . .perseverenţa. avansarea sarcinilor.acţiunea de predare (profesorul împreunã cu elevii). 5.verificarea imediatã a rãspunsurilor: 6. . iconicã. rezolvare de probleme practice. d. . aptitudinea elevului. ameliorare. observare. . anchetã. .(el nu mai dirijeazã. . 3. care permite învãţarea gradualã.Modelul tehnocentric . .realizarea activitãţii de instruire diferenţiatã. calitatea instruirii realizatã de profesor. experimentare.Schema lecţiei: 1. obiective de exprimare). . . criteriile de evaluare).Modelul operaţional – se valorificã structurile operaţionale pe care le deţin sau le dobândesc elevii. 3.reorganizarea conţinuturilor în raport cu cele douã tipuri de obiective atinse (obiective de achiziţie. 2. . . autoeducaţie. ocazia de învãţare (timpul real).bazat pe mojloacele de învãţãmânt. (programe de învãţare îmbogãţite. recuperare în clasã şi în afara clasei). 4. tatonare. 7. verbalã) – achiziţionarea cunoştinţelor. 2.rezentarea structurii informaţionale (acţionalã.dezvoltarea interacţiunii dintre elev şi obiectul cunoaşterii sub îndrumarea metodicã a profesorului.

crearea situaţiilor didactice (conflicte de idei. 4. .Modelul situaţional sau contextual se bazeazã pe cãutarea unui echilibru între activitatea didacticã şi mediul înconjurãtor (familie.receptarea unor explicaţii . lecturi. IV. distribuirea sarcinilor care favorizeazã cooperarea. contextul clasei de elevi. 2. spiritul creativ.valorificarea interacţiunilor psihosociale profesor .strângerea de informaţii şi prelucrarea lor . . descoperire în grup. . concretizarea sarcinilor didactice.Schema lecţiei: 1. crearea de situaţii competitive în contexte care stimuleazã motivaţia. dorinţa de reuşitã. 4.Modelul sociocentric axat pe interacţiunea socialã (elevul este participant activ şi responsabil la viaţa grupului în cadrul procesului de învãţare). . .Schema lecţiei: 1.promovarea unui model de instruire bazat pe teoria învãţãrii sociale.implicarea elevilor în evaluare. . Lecţii în care predominã strategiile de informatizare (se bazeazã pe situaţii de instruire cu resurse informaţionale: observaţii directe. de decizie.definirea obiectivelor. calculator). materiale didactice.caracterizarea unui personaj 3. explicaţii. a. .rezolvarea unei probleme . îmbinarea strategiilor cooperative cu cele competitive. opinii.prezentarea cerinţelor pentru îndeplinirea unei sarcini: . .calitatea mediului folosit pentru procesul de învãţare eficientã). în emiterea unor judecãţi de valoare.construirea situaţiei de învãţare. . şcoalã.actualizarea şi stocarea optimã a unor cunoştinţe. 2.evaluarea unui eveniment . 5. aplicare. . .realizarea analizelor de situaţie în funcţie de obiectivele propuse b. grup de prieteni .valorificarea abilitãţilor de analizã. . .interacţiunea socialã).folosirea metodelor de comunicare. elev -elevi. . 2.efectuarea unei observaţii . deprinderi necesare lecţiei şi capitolului sau moduluilui respectiv.Schema lecţiei: 1.perfecţionarea unei deprinderi . . .executarea unei acţiuni .consolidarea unei cunoştinţe .elev. informaţii – jocuri interactive. investigaţie euristicã. . convorbiri. situaţii euristice cu conţinut moral) 3. de observaţie. noţiuni. prezentarea cerinţelor pentru îndeplinirea sarcinilor şi prezentarea criteriilor de evaluare. de evaluare/autoevaluare.prezentarea obiectivelor specifice propuse şi a deciziilor de acţiune. expuneri. descrieri.

sintezã. dezbatere asupra alternativelor.aplicarea cunoştinţelor în contexte diferite (pentru exersare simplã/complexã. finalã. sesizare a cadrului 8 Lecţia practicã Lecţii cu caracter practic-aplicativ. cunoştinţelor şi dezvoltare descoperire. exersãri. explicare. analizã. discuţii de recapitulare. lucrãri scrise/analizã. . Gabriela C. pag. clasificare. 5 Lecţia de aplicaţii practice. lucrãripractice. diferite laturi ale personalitãţii sau acţiuni didactice (toate celelalte tipuri de lecţii) Tipul de lecţie Lecţia de comunicare şi însuşire de noi cunoştinţe . creative. demonstraţie. demonstraţiei.. dezbatere. textului din manual. de creaţie. – evaluarea rezultatelor finale prin acţiuni de control şi reglare. Lecţii bazate pe generalizãri. joc didactic. explicaţiei.71 3. simulate. problematizare. de acţiune sau de transfer jocuri de roluri 6 Lecţia de creaţie Lecţii bazate pe învãţarea prin creaţie. 135) Varianta de lecţie 1 Lecţii bazate pe învãţarea prin receptare a naraţiunii. sintezã. 10 Lecţia complexã sau mixtã Lecţii care vizeazãdezvoltarea multilateralã. Tipurile şi variantele de lecţie (dupã Ioan Carghit. aplicativexplicativ. . practic-demonstrativ. 4. dialog euristic. 4 Lecţia de consolidare şi Lecţii bazate pe rezolvarea de exerciţii şi sistematizare probleme. înţelegere aprofundatã. descrierii. 117. priceperilor şi deprinderilor algoritmice. 5. sintezã. simulãri. sensibilizare. analizã de caz. expunerii. observare/directã sau mijlocitã. a strategiilor cognitive studiul/analizã se caz. 2 Lecţia de elaborare a Lecţii bazate pe învãţarea prin cercetare. exerciţii de creaţie. 1983. de dezvoltare a funcţiilor experimente. pag.optimizarea activitãţii de învãţare. activitãţi practice. studiu/analizã de imagine. compoziţii libere 7 Lecţia de atitudine Lecţii cu obiective concrete de introducere. coord. producerea de noi informaţii plecând de la informaţiile stocate. aplicaţii tehnice. instructajului. imitaţie de modele. etc 9 Lecţia de evaluare Lecţii de verificare şi apreciere. 2003. plecând de la toate laturile personalitãţii şi de la toate acţiunile didactice. definire. evaluare criticã). aplicare. 3 Lecţia de formare a Lecţii bazate pe învãţarea prin exerciţii euristice. Cristea.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->