Sunteți pe pagina 1din 5

Clasa a VII-a coala de Arte si Meserii , Cristesti Profesor: Rotman Andreia

Chimie 2 ore/saptamana

PLANIFICARE ANUAL
SEMESTRUL NR. CRT.
1. 2. 3. I 4. 5. 6.

2011-2012
ARE NR. ORE
4 4 4 4 6 6 2 2 3 4 5 5 7 5 6 2 1 1 72

UNIT

I DE NV

OBSERVA II

Chimia,stiinta experimentala.Laboratorul de chimie Materie.Corp.Substanta. Amestecuri de substante Solu ii Calcule chimice cu concentratia procentuala Atomul.Structura atomului. Recapitulare semestriala Recapitulare notiuni studiate pe semestrul I

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Masa atomica.Mol de atomi Sistemul periodic al elementelor Ioni si molecule Formule chimice. Masa moleculara.Mol Calcule pe baza formulelor chimice Reac ii chimice.Ecuatii chimice Tipuri de reactii chimice(I) Tipuri de reactii chimice(II) Recapitulare-evaluare semestriala Recapitulare-evaluare finala TOTAL

II

Clasa a VII-a coala de Arte si Meserii, Cristesti Profesor: Rotman Andreia

Chimie 2 ore/saptamana

NR. CRT.

UNITATEA DE NV ARE

COMPETENTE SPECIFICE VIZATE

CON INUTURI

NUMAR ORE ALOCATE

S PT MNA

OBS. 30

1.

Chimia,stiinta experimentala. Laboratorul de chimie. (4 ore)

2.1 4.1 5.1

1.Prezentarea manualului de chimie 2.Chimia,stiinta experimentala. Laboratorul de chimie. 3.Norme de protectia muncii in laborator. 4.Test initial

1 1

S1

1 1

S2

2.

Materie.Corp. Substanta. (4ore)

1.1 2.1 3.1 3.2 4.1 5.1

1.Materie. Corp. Substan . 2.Propriet i fizice i chimice ale substan elor 3.Fenomene fizice i chimice 4.Aplicatii recapitulative. Evaluare.

1 1 1

S3

S4 1

3.

Amestecuri de substante (4ore)

4.

Solutii (4ore) 1.1 2.1 3.1 3.2 4.1 5.1

1.Amestecuri omogene si eterogene. 2.Separarea substantelor din amestecuri(decantare,filtrare,c ristalizare,distilare). 3.Aplicatii recapitulative. Evaluare 1.Dizolvarea.Solubilitatea. Factorii care influenteaza dizolvarea, solubilitatea. 2. Clasificarea solu iilor 3. Concentra ia procentuala a solutiilor. 4.Evaluare.

1 2

S5 S5,S6

1 1

S6 S7

1 1 1

S8

5.

Calcule chimice cu concentratia procentuala (6ore)

1.Calcule referitoare la: -diluarea solutiilor -amestecarea solutiilor de acelasi tip -concentrarea solutiilor 2.Aplicatii

1 1 1 2

S9

S10 S10,S11

6.

Atomul. Structura atomului (6ore)

1.2 2.2 5.2

3.Evaluare 1.Atomul.Numar atomic Z.Numar de masa A. 2.Element chimic.Simbol chimic. 3.Invelisul de electroni.Configuratia electronica a elementelor. 4.Aplicatii. 5.Evaluare.

1 1 2 1

S11 S12 S12,S13 S13

1 1

S14

Recapitulare (2ore)

Recapitulare-evaluare semestriala

S15

Clasa a VII-a coala de Arte si Meserii ,Cristesti Profesor: Rotman Andreia

Chimie 2 ore/saptamana

NR. CRT.

UNITATEA DE NV ARE

COMPETENTE SPECIFICE VIZATE

CON INUTURI Recapitularea notiunilor de baza studiate in semestrul I

NR. ORE 2

S PT MNA S1

OBS. 42

1.

Masa atomica.Mol de atomi (3ore)

1.2 2.2 5.2

1.Izotopi. 2.Masa atomica.Mol de atomi. 3.Aplicatii.Evaluare.

1 1

1 1

2.

Sistemul periodic al elementelor (4ore)

1.2 2.2 4.2 5.2

1.Sistemul periodic al elementelor 2.Legatura dintre structura atomica i locul elementelor n S.P. (Z=1-18) 3.Aplicatii 4.Evaluare

1 1

1 1 2 S2 S2-S3

1.2 3. Ioni si molecule (5ore) 2.2 4.2 5.2

1.Valenta 2.Ioni.Formarea ionilor pozitivi si negativi.Electrovalenta. 3.Molecula.Covalenta 4.Aplicatii.Evaluare 1.Formule chimice.Stabilirea formulei

1 1 1

S3 S4 S4

4.

Formule chimice. Masa moleculara.Mol (5ore)

1.2 2.2 3.3 4.2 5.2

chimice pe baza valentei. 2.Clasificarea substantelor chimice. 3.Masa molecular .Molul.Determinarea masei moleculare. 5.Aplicatii 6.Evaluare 1 1 S6 1 1 S5

5.

Calcule pe baza formulelor chimice (7ore)

1.2 2.2 3.3 4.2 5.2

1.Determinarea raportului de masa si a raportului atomic a unei subst.compuse 2.Determinarea compozitiei procentuale a unei substante 3.Determinarea cantitatii unui element dintr-o cantitate data de substanta compusa 4.Determinarea cantitatii de substanta ce contine o cantitate data dintr-un element chimic.Determinarea unei cantitati de substanta pura. 5.Aplicatii 6.Evaluare

S7

S8

2 1 1

S9 S10 S10

6.

Reactii chimice . Ecuatii chimice. (5ore)

1.Reac ii chimice.Solutii acide,bazice si neutre. 2.Ecuatii chimice.Determinarea coeficientilor ecuatiei reactiei chimice 3.Semnificatia ecuatiei chimice. 1.3 2.3 2.4 3.4 4.3 1.Reac ii de combinare. 2.Reac ii de descompunere. 3.Reac ii de substitu ie sau de nlocuire. 4.Reac ii de schimb sau de dubl nlocuire. 5. Aplicatii-tipuri de reactii chimice. 6.Evaluare 4.Aplicatii. 5.Evaluare.

S11

1 1 1 S13

1 1 1 1

S14

7.

Tipuri de reactii chimice(1) (6ore)

5.3

S15

1 1

S16

8.

Tipuri de reactii chimice(1I) (2ore)

1.Reactii exoterme/endoterme.Reactii lente/rapide. 2.Aplicatii recapitulative-Tipuri de reactii chimice. Recapitulare- evaluare semestriala Recapitulare-evaluare finala

S17

1 1

S18

S-ar putea să vă placă și