Sunteți pe pagina 1din 22

DREPT COMUNITAR

RASPUNS MULTIPLU 1.Cine a propus o autoritate unica care sa se numeasca Comunitatea Europeana a Carbunelui si

Otelului (C.E.C.O)? a. Robert Schumann b. Jean Monnet c. Kondrad Adenauer


RASPUNS : 2.De ce a fost conceput Planul Schumann? a. pentru interzicerea taxelor de import si de export b. pentru crearea unei piete comune c. pentru a evita o noua conflagratie mondiala, punand ramurile de baza ale

industriei de armament sub control international, prin intermediul unui tratat inviolabil
RASPUNS : 3. Prin ce tratat a fost instituita Comunitatea Economica a Carbunelui si Otelului? a. Tratatul de la Paris b. Tratatul de la Roma c. Tratatul de la Nisa RASPUNS : 4. Care au fost membrii fondatori ai Comunitatii Economice a Carbunelui si Otelului? a. Franta, Anglia, Germania, Italia, Belgia, Luxemburg b. Franta, Olanda, Germania, Italia, Belgia, Luxemburg c. Anglia, Belgia, Germania, Olanda, Italia, Irlanda RASPUNS :

Ce institutii au fost create prin Tratatul de instituire a Comunitatii Economice a Carbunelui si Otelului? a. Inalta autoritate federala b. Comisia Europeana c. Parlamentul European
5. RASPUNS : 6. Ce s-a instituit prin Tratatul CECO? a. o uniune economica si monetara b. promovarea liberei concurente c. o piata comuna pentru carbune si otel

RASPUNS :

Unde s-au desfasurat negocierile de constituire a Comunitatii Economice a Carbunelui si Otelului? a. Messina b. Paris c. Venetia
7. RASPUNS : 8. Ce s-a creat prin intrarea in vigoare a Tratatului CECO? a. moneda unica europeana b. uniunea vamala c. o piata comuna in domeniile carbonifer si siderurgic prin care s-a facilitat

integrarea Germaniei in Europa postbelica


RASPUNS : 9. Cind s-a desfiintat Inalta Autoritate Federala creata prin Tratatul CECO? a. in 1967 b. in 2002 c. in 1992 RASPUNS : 10. Cine a asimilat Inalta Autoritate Federala creata prin Tratatul CECO? a. Parlamentul European b. Comisia Europeana c. Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene RASPUNS : 11. Prin ce a inceput procesul de constituire a Comunitatii Economice Europene? a. Memorandumul tarilor Beneluxului b. Planul Schumann c. Acordul Schengen RASPUNS : 12. Unde a fost dezbatut Memorandumul tarilor Beneluxului? a. Conferinta de la Venetia b. Conferinta de la Messina c. Consiliul European de la Salonic RASPUNS :B 13. Ce document a fost elaborat la Conferinta de la Messina? a. Raportul Spaak b. Memorandumul tarilor Beneluxului c. Actul Unic European

RASPUNS : 14. Unde a fost analizat Raportul Spaak? a. Conferina ministrilor afacerilor externe de la Venetia b. Declaratia de la Laecken c. Consiliul European de la Salonic RASPUNS : 15. Ce contine Raportul Spaak? a. conditiile necesare pentru fuziunea pietelor b. fuziunea institutionala c. desfiintarea punctelor vamale de la frontiera statelor semnatare RASPUNS :

Unde au inceput negocierile interguvernamentale care au dus la elaborarea coordonatelor Pietei Comune? a. Paris b. Roma c. Bruxelles
16. RASPUNS :

Care au fost motivele pentru care a fost instituita Comunitatea Europeana a Energiei Atomice (EURATOM) ? a. crearea unei piete comune a combustibililor nucleari b. constituirea Uniunii vamale c. negocierea unor tratate privind integrarea
17. RASPUNS :

Prin ce document a fost instituita Comunitatea Europeana a Energiei Atomice (EURATOM). a. Tratatul de la Paris b. Tratatul de la Roma c. Tratatul de la Nisa
18. RASPUNS : 19. Sub ce nume este cunoscut Tratatul de la Bruxelles din 1967? a. Tratatul Uniunii Europene b. Tratatul Comunittilor Europene c. Tratatul instituind un Consiliu unic si o Comisie unica a

Comunittilor europene
RASPUNS :

20. Ce s-a creat prin fuziunea institutionala insituita de Tratatul de fuziune a executivelor? a. un buget unic si o administratie unica comunitara b. unificarea comunitatilor europene c. statutul diferentiat al functiei publice comunitare RASPUNS : 21. Ce privesc regulile comune pentru toate statele membre ale spatiului Schengen. a. unificarea sistemelor de privilegii si imunitati ale functionarilor comunitari b. dreptul de azil c. finalizarea pietei interne RASPUNS : 22. Care sunt statele semnatare ale Acordului Schengen. a. Belgia, Franta, Germania, Italia, Luxemburg, Olanda b. Belgia, Franta, Germania, Luxemburg, Olanda c. Anglia, Belgia, Franta, Germania, Luxemburg, Olanda RASPUNS : 23. Cand a fost semnata Conventia de aplicare a Acordului Schengen. a. 1990 b. 1995 c. 2004 RASPUNS : 24. Cand a intrat in vigoare Conventia de aplicare a Acordului Schengen. a. 1995 b. 1990 c. 1996 RASPUNS : 25. Care sunt originile Actului Unic European. a. Planul Schumann b. Planul Genscher - Colombo c. Acordul Schengen RASPUNS : 26. Care a fost obiectivul Actului Unic European. a. finalizarea asa numitei piete interne b. organizarea in mod coerent si solidar a relatiilor dintre statele membre si popoarele

lor
c. armonizarea controlului vamal la frontierele externe RASPUNS :

27. Ce document a marcat in mod major procesul integrarii europene. a. Planul Schumann b. Tratatul de la Maastricht c. Tratatul de la Lisabona RASPUNS : 28. Ce a presupus ratificarea Tratatului de la Maastricht. a. numai aprobarea de catre parlamentele nationale b. consultarea cetatenilor prin referendum c. modificari constitutionale in toate statele membre RASPUNS :

Cum sunt structurate formele de cooperare instituite prin Tratatul asupra Uniunii Europene. a. pe 3 piloni b. pe 5 piloni c. pe 2 piloni
29. RASPUNS : 30. Cand a depus Romania cerere de aderare la Uniunea Europeana. a. dup semnarea Tratatului de la Maactricht b. dupa semnarea Tratatului de la Amsterdam c. dupa semnarea Tratatului de la Lisabona RASPUNS : 31. Ce concept a fost introdus prin Tratatul de la Amsterdam. a. principiul majoritatii calificate b. repartizarea competentelor intre Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene si

Tribunalul de Prima Instanta


c. conceptul de flexibilitate RASPUNS :

Unde s-a desfasurat Conferinta Interguvernamentala de revizuire a Tratatului de la Amsterdam. a. Paris b. Torino c. Laecken
32. RASPUNS : 33. Ce functie a fost creata prin Tratatul de la Amsterdam. a. secretar general al Consiliul European b. nalt Reprezentant pentru Politica Externa si de Securitate Comuna c. Presedintele Parlamentului European

RASPUNS : 34. Ce prevederi contine Tratatul de la Nisa. a. repartizarea competentelor intre Uniunea Europeana si statele membre b. simplificarea tratatelor c. extinderea principiului majoritatii calificate RASPUNS : 35. Ce tratat a semnat Romania in calitate de stat membru al Uniunii Europene. a. Tratatul de la Amsterdam b. Tratatul de la Nisa c. Tratatul de la Lisabona RASPUNS : 36. Care sunt principalele elemente de noutate pe care le aduce Tratatul de la Lisabona. a. acordarea personalitatii juridice Uniunii Europene b. procedura codeciziei c. conceptul de flexibilitate RASPUNS : 37. Cand s-a semnat Tratatul de aderare a Romaniei si Bulgariei la Uniunea Europeana. a. 25 aprilie 2005 b. 22 iulie 1995 c. 1 ianuarie 2007 RASPUNS :

Cand a intrat in vigoare Tratatul de aderare a Romaniei si Bulgariei la Uniunea Europeana. a. 25 aprilie 2005 b. 1 ianuarie 2007 c. 22 iulie 1995
38. RASPUNS : 39. Prin ce se caracterizeaza izvoarele primare ale dreptului comunitar. a. constituie un adevarat corpus constitutional b. au caracter juridic obligatoriu c. sunt simple rezolutii sau recomandari RASPUNS : 40. Ce este regulamentul. a. un act adoptat de institutiile sau organele comunitare avand ca obiect invitarea

destinatarilor sa adopte o anumita conduita


b. actul comunitar care exprima un punct de vedere c. actul cel mai eficient si complet dintre instrumentele legislative puse la dispozitia

institutiilor comunitare
RASPUNS : 41. Care sunt caracteristicile regulamentului, izvor derivat al dreptului comunitar. a. este obligatoriu in toate elementele sale b. este folosit in vederea armonizarii legislatiilor nationale c. nu este direct aplicabil in toate statele membre RASPUNS : 42. Care este momentul intrarii in vigoare a unui regulament. a. data adoptarii b. dupa publicarea in fiecare stat membru c. numai dupa publicarea in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene RASPUNS : 43. Ce a precizat Tratatul de la Maastricht in materie de regulamente. a. c pot fi emise si de Banca Centrala Europeana in orice domeniu b. ca pot fi emise si de Banca Centrala Europeana in domeniul sau de competenta c. ca pot fi emise numai de Parlamanetul European RASPUNS : 44. Care sunt izvoarele derivate ale dreptului comunitar. a. tratatele b. regulamentul c. actele interne ale institutiilor comunitare RASPUNS : 45. Prin ce se deosebeste decizia de regulament. a. prin obligativitate b. prin lipsa aplicabilitatii generale c. prin faptul ca este o simpla rezolutie sau recomandare RASPUNS :

Care principiu este principiu relevant pentru aplicarea dreptului comunitar in raport cu dreptul intern. a. principiul efectului direct b. principiul certitudinii juridice c. principiul loialitatii
46. RASPUNS : 47. Ce este principiul autoritatii de lucru judecat. a. principiul conform caruia aplicarea legii la o situatie specifica trebuie sa fie

previzibila

b. principiul conform caruia o actiune nu poate fi judecata decat o singura data non

bis in idem
c. principiul care presupune ca legalitatea normelor comunitare sa fie supusa

conditiei ca mijloacele folosite sa fie corespunzatoare obiectivului legitim urmarit de aceste reguli
RASPUNS : 48. Ce este principiul certitudinii juridice. a. principiul conform caruia o actiune nu poate fi judecata decat o singura data non

bis in idem
b. principiul conform caruia normele juridice de drept comunitar sunt aplicabile

imediat in ordinea juridica a statelor membre


c. principiul conform caruia aplicarea legii la o situatie specifica trebuie sa fie

previzibila

RASPUNS : 49. Ce presupune principiul egalitatii. a. excluderea discriminarii b. ca legalitatea normelor comunitare sa fie supusa conditiei ca mijloacele folosite sa

fie corespunzatoare obiectivului legitim urmarit de aceste reguli c. ca aplicarea legii la o situatie specifica trebuie sa fie previzibila
RASPUNS

Ce principiu fundamental in procesul aplicarii dreptului comunitar este denumit si principiul solidaritatii. a. principiul egalitatii b. principiul certitudinii juridice c. principiul loialitatii
50. RASPUNS : 51. Prin ce document s-a stabilit denumirea de Parlamamentul European. a. rezolutia Adunarii Parlamentare europene din 30 martie 1962 b. Tratatul de la Paris c. Tratatul de la Maastricht RASPUNS : 52. In ce document a fost oficializata denumirea de Parlament European. a. Tratatul de la Nisa b. Actul unic european c. Tratatul de la Lisabona RASPUNS :

53. Cum era denumit initial Parlamentul European. a. Adunarea Comuna b. Adunarea parlamanetara c. Parlamentul Comunitatilor Europene RASPUNS : 54. Cum erau desemnati membrii Parlamentului European pana in 1979. a. de parlamentele nationale, dintre membrii lor, conform procedurii prevazute in

fiecare stat b. prin vot universal direct c. prin referendum national


RASPUNS : 55. . Cum sunt alesi deputatii in Parlamentul European, incepand din 1979. a. prin referendum national b. prin vot universal direct c. de parlamentele nationale, dintre membrii lor, conform procedurii prevazute in

fiecare stat
RASPUNS : 56. Pentru ce perioada sunt alesi deputatii europeni. a. 4 ani b. 5 ani c. 6 ani RASPUNS :

Este posibil cumulul unui mandat european cu un mandat national in cazul deputatilor din Parlamentul European. a. da, cumulul fiind autorizat atat pe plan european cat si pe plan national b. da, daca este permis cumulul pe plan national c. nu, deoarece cumulul este autorizat pe plan european, dar interzis pe plan national
57. RASPUNS : 58. Cand au avut loc ultimele alegeri pentru Parlamentul European. a. 2000 b. 2004 c. 2005 RASPUNS : 59. In cate state au avut loc alegeri pentru Parlamentul European in 2004. a. 15 b. 20 c. 25

RASPUNS : 60. Care sunt organele de conducere ale Parlamentului European. a. Presedintele b. Vicepresedintii c. Biroul RASPUNS : 61. Care sunt atributiile Parlamentului European. a. decizionale si legislative b. de executare c. de a emite avize sau recomandari RASPUNS :

Care sunt modalitatile prin care Parlamentul European exercita functia de supraveghere si control. a. instituirea de comisii parlamentare care pregatesc deciziile ce se iau de Parlament si care stabilesc contacte cu membrii Comisiei, mai ales cand Parlamentul nu se afla in sedinta efectiv b. prin formularea de avize sua recomandari pentru Comisie, Consiliu si pentru statele membre c. prin intermediul Mediatorului (Ombudsmanului)
62. RASPUNS : 63. Unde se desfasoara lucrarile Parlamentului European. a. Paris b. Roma c. Strasbourg RASPUNS : 64. Ce este Mediatorul (Ombudsmanul) a. o institutie de reprezentare a cetatenilor in relatiile cu administratia b. o institutie care asigura coordonarea politicilor generale ale statelor membre c. organul executiv comunitar RASPUNS :

Prin ce document s-a creat dreptul de petitionare pentru orice cetatean al Uniunii Europene, precum si pentru orice persoana fizica sau juridica, rezidenta sau avand sediul statutar intr-un stat membru. a. Tratatul de la Maastricht b. Tratatul de la Nisa c. Tratatul de la Lisabona
65. RASPUNS :

66. Ce fel de plangeri nu poate cerceta Mediatorul European. a. impotriva autoritatilor nationale, regionale sau locale b. impotriva autoritatilor nationale, regionale sau locale, in masura in care nu privesc

chestiuni legate de Uniunea Europeana


c. numai plangerile impotriva unor persoane fizice RASPUNS : 67. Cine a avut initiativa infiintarii Consiliului European. a. Robert Schumann b. Jean Monnet c. Valery Giscard dEstaing RASPUNS : 68. Prin ce document a fost institutionalizat termenul de Consiliu European. a. Actul Unic European b. Tratatul de la Maastricht c. Tratatul de la Nisa RASPUNS : 69. Care este componenta Consiliului European. a. sefii de stat si de guvern, ministrii afacerilor externe, presedintele Comisiei

Europene si un vicepresedinte
b. sefii de stat, presedintele Parlamentului European si un vicepresedinte c. ministrii afacerilor externe, presedintele Parlamentului European, presedintele

Comisiei Europene si presedintele Consiliului European


RASPUNS : 70. Ce institutie comunitara detine puterea de decizie in sistemul comunitar. a. Parlamentul European b. Consiliul European c. Comisia Europeana RASPUNS : 71. Care sunt organele auxiliare ale Consiliului Uniunii Europene. a. Comitetul monetar b. Mediatorul c. Conferinta presedintilor RASPUNS : 72. Ce este Comisia Europeana. a. o institutie de reprezentare a cetatenilor in relatiile cu administratia b. organul executiv comunitar c. institutia comunitara cu atributii decizionale si legislative

RASPUNS : 73. Ce atributii are Comisia Europeana. a. de control si de impunere a respectarii legislatiei comunitare b. asigura coordonarea politicilor generale ale statelor membre c. asigura o interventie importanta in coordonarea politicilor economice si sociale ale

statelor membre, in interiorul zonei euro


RASPUNS : 74. Cum se numesc membrii Comisiei Europene. a. parlamentari b. europarlamentari c. comisari RASPUNS : 75. Prin ce se caracterizeaza comisarii europeni. a. nu pot solicita sau accepta instructiuni din partea niciunui guvern, institutii sau

organisme b. sunt personalitati care fac sau au facut parte, in tarile lor, din institutii de control extern c. au pregatire de specialitate corespondenta unui expert national dintr-un corp de control
RASPUNS :

Care este durata mandatului judecatorilor si avocatilor generali din cadrul Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene. a. 4 ani b. 5 ani c. 6 ani
76. RASPUNS : 77. . Unde se afla sediul Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene. a. Strasbourg b. Luxemburg c. Bruxelles RASPUNS : 78. Cand a fost creat Tribunalul de Prima Instanta al Comunitatilor Europene. a. 1988 b. 1993 c. 2000 RASPUNS : 79.

. Unde se afla sediul Tribunalului de Prima Instanta.

a. Luxemburg b. Strasbourg c. Bruxelles RASPUNS : 80. Care este competenta Tribunalului de Prima Instanta. a. consultanta juridica b. administrarea justitiei in spatiul comunitar c. actiunea in carenta impotriva institutiilor comunitare RASPUNS : 81. In baza carui tratat s-a creat Tribunalul Functiei Publice. a. Tratatul de la Nisa b. Tratatul de la Maastricht c. Tratatul de la Lisabona RASPUNS : 82. Care este rolul Tribunalului Functiei Publice. a. preia atributiile Tribunalului de Prima Instanta, care confera competente in ceea ce

priveste judecarea litigiilor dintre Uniunea Europeana si functionarii sai publici


b. contenciosul functiei publice c. recursul impotriva hotararilor Camerei Jurisdictionale RASPUNS : 83. Unde este sediul Tribunalului Functiei Publice. a. Strasbourg b. Luxemburg c. Bruxelles RASPUNS : 84. La cererea carei institutii comunitare a fost creata Curtea de Conturi. a. Parlamentul European b. Comisia Europeana c. Consiliul European RASPUNS : 85. Unde se afla sediul general al Curtii de Conturi. a. Frankfurt b. Paris c. Luxemburg RASPUNS : 86.

Prin ce document a fost creata Curtea de Conturi.

a. Tratatul de revizuire a dispozitiilor bugetare b. Tratatul de la Roma c. Tratatul de fuziune a executivelor RASPUNS : 87. Ce mecanisme de control financiar a inlocuit Curtea de Conturi. a. Oficiul European de Lupta contra Fraudei b. Biroul de Audit al Comunitatilor Europene c. Comitetul Economic si Social RASPUNS : 88. Ce a determinat necesitatea creerii Curtii de Conturi. a. cresterea importanta a volumului finantelor comunitare b. dorinta de reprezentare a intereselor diferitelor categorii economice si sociale c. cererea autoritatilor regionale pentru o reprezentare concreta in cadrul institutional

si de decizie al Uniunii Europene


RASPUNS :

Prin ce tratat a dobandit Curtea de Conturi un statut echivalent celui instituit pentru celelalte patru institutii comunitare principale. a. Tratatul bugetar de la Luxemburg b. Tratatul de la Maastricht c. Tratatul de la Amsterdam
89. RASPUNS : 90. Cine poate fi membru al Curtii de Conturi. a. orice reprezentant al unui stat membru al Uniunii Europene b. un fost membru al Curtii de Conturi nationale dintr-un stat membru al Uniunii

Europene
c. un reprezentant al diverselor componente economice si sociale ale societatii civile

dintr-un stat membru al Uniunii Europene


RASPUNS : 91. Ce atributii are Curtea de Conturi. a. examineaza aspectele de legalitate si regularitate a totalitatii veniturilor si

cheltuielilor comunitatii europene b. de control si de impunere a respectarii legislatiei comunitare de catre persoanele fizice si juridice c. coordonarea politicilor economice si sociale ale statelor membre in interiorul zonei euro
RASPUNS : 92. Care sunt institutiile consultative si de avizare. a. Curtea de Conturi

b. Comitetul Economic si Social c. Comisia Europeana RASPUNS : 93. Prin ce document a fost instituit Comitetul Economic si Social. a. Tratatul de la Roma b. Tratatul de la Maastricht c. Tratatul de la Nisa RASPUNS : 94. Cine poate avea calitatea de membru al Comitetului Economic si Social. a. personalitatile care fac sau au facut parte, in tarile lor, din institutiile de control

extern
b. persoane cu pregatire de specialitate, corespondenta unui expert national dintr-un c. reprezentati

corp de control extern ai producatorilor, fermierilor, transportatorilor, muncitorilor, comerciantilor, mestesugarilor, profesiilor liberale, consumatorilor, pe baza propunerilor statelor membre si asociatiilor europene competente

RASPUNS : 95. Cine propune membrii Comitetului Economic si Social. a. parlamentele nationale b. asociatiile europene competente c. Parlamentul European RASPUNS : 96. Prin ce document a fost infiintat Comitetul Regiunilor. a. Declaratia de la Laecken b. Tratatul de la Maastricht c. Tratatul de la Nisa RASPUNS : 97. Ce rol are Comitetul Regiunilor. a. decizional si legislativ b. consultativ c. de supraveghere si control RASPUNS : 98. Cand a devenit operational Comitetul Regiunilor. a. 1994 b. 1958 c. 1975 RASPUNS :

Cand este obligatorie consultarea Comitetului Regiunilor conform Tratatului de la Maastricht. a. pentru adoptarea actelor legislative referitoare la coeziunea economica si sociala, retele transeuropene de transport, sanatate, educatie si cultura b. politica sociala c. protectia mediului
99. RASPUNS :

Cand este obligatorie consultarea Comitetului Regiunilor conform Tratatului de la Amsterdam. a. in cazul politicii de angajare b. pentru adoptarea actelor legislative referitoare la coeziunea economica si sociala, retele transeuropene de transport, sanatate, educatie si cultura c. cand se exercita o functie de asistenta a autoritatilor bugetare
100. RASPUNS : 101. Cand a fost creata Banca Europeana de Investitii. a. 1958 b. 1998 c. 1994 RASPUNS :

Care sunt caracteristicile Bancii Europene de Investitii conform Tratatului Uniunii Europene (TUE). a. are personalitate juridica b. coordoneaza Sistemul European al Bancilor Centrale din statele Uniunii Europene c. finanteaza proiectele de infrastructura privata in tarile in tranzitie la economia de piata
102. RASPUNS : 103. Cine asigura conducerea Bancii Europene de Investitii. a. presedintele bancii b. presedintele si vicepresedintii c. consiliul guvernatorilor, consiliul de administratie, comitetul de conducere RASPUNS :

Care au fost conditiile pentru care statele membre ale Uniunii Europene au convenit infiintarea Bancii Centrale Europene. a. dezvoltarea Uniunii Economice si Monetare si introducerea monedei unice europene b. finantarea investitiilor majore in infrastructura ale statelor membre c. realizarea pietei unice si a coeziunii economice si sociale
104. RASPUNS :

105. Cand a fost infiintata Banca Centrala Europeana (B.C.E.). a. 1958 b. 1975 c. 1998 RASPUNS : 106. Unde se afla sediul Bancii Centrale Europene. a. Luxembourg b. Strasbourg c. Frankfurt RASPUNS : 107. Ce institutie a fost inlocuita de Banca Centrala Europeana. a. Institutul Monetar European b. Biroul de Audit al Comunitatilor Europene c. Biroul de Auditare Financiara a Comunitatilor Europene a Carbunelui si Otelului RASPUNS : 108. Care este rolul Bancii Centrale Europene. a. o sursa de finante flexibila si eficienta b. dezvoltarea echilibrata a pietei comune in interesul comunitatii europene c. de a emite si administra moneda unica europeana, euro RASPUNS : 109. Cum actioneaza Banca Centrala Europeana, conform statutului sau. a. primeste instructiuni de la guvernele statelor membre b. primeste instructiuni din parte celorlalte institutii europene c. in mod independent RASPUNS :

Care este obiectivul pentru care a fost creata Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare. a. finantarea initiativelor si a proiectelor de infrastructura privata, in tarile in tranzitie la economia de piata b. pentru a inlocui Institutul Monetar European c. pentru a finanta investitiile majore in infrastructura ale statelor membre in vederea realizarii pietei unice si a coeziunii economice si sociale
110. RASPUNS :A 111. In ce scop a fost creat Fondul Monetar International (F.M.I.). a. pentru a facilita finantarea programelor de investitii in stransa legatura cu

interventiile fondurilor structurale


b. pentru a crea o sursa de finantare flexibila si eficienta

c. coordonarii si aplicarii sistemului monetar international RASPUNS :

Cum se numeste lichiditatea internationala creata in 1970 de Fondul Monetar International. a. Unitatea Monetara Europeana (ECU) b. Dreptul Special de Tragere (DST) c. Euro
112. RASPUNS : 113. Pentru ce se utilizeaza dreptul special de tragere (DST) a. mijloc de plata intre FMI si membrii sai b. valuta de rezerva c. numerar pentru mecanismul ratei de schimb RASPUNS : 114. Care este premisa creerii Uniunii Economice si Monetare. a. Acordul de la Bretton Woods b. Fondul Monetar International c. Planul Werner RASPUNS : 115. Cand a luat fiinta Sistemul Monetar European (SME). a. 1970 b. 1972 c. 1979 RASPUNS : 116. Ce este sarpele valutar. a. sistemul european de flotare controlata intre limite inguste a cursului de schimb al

monedelor participante
b. etalon monetar c. instrument de rezerva RASPUNS : 117. Ce este ECU (European Currency Unit). a. o lichiditate internationala creata de FMI b. mijloc de pocurare de monede nationale convertibile c. moneda proprie creata de Sistemul Monetar European RASPUNS : 118. Care sunt functiile ECU. a. numerar pentru mecanismul ratei de schimb

b. etalon monetar c. instrument de rezerva RASPUNS : 119. Ce a propus Raportul Delors. a. mentinerea stabilitatii preturilor b. actiuni conforme principiilor economiei de piata c. un proces in 3 etape de realizare a Uniunii Economice si Monetare RASPUNS :

Ce criterii de convergenta trebuie sa indeplineasca un stat membru pentru a introduce moneda unica euro. a. datoria publica bruta anuala sa se incadreze in plafonul de maxim 60% din PIB, cu anumite exceptii temporare b. eliminarea riscului valutar c. stimularea integrarii politicilor economice printr-o politica valutara comuna
120. RASPUNS :A 121. Care sunt avantajele euro. a. intarirea cooperarii intre bancile centrale nationale b. eliminarea riscului valutar c. crearea sistemului european de flotare controlata intre limite inguste a cursului de

scimb valutar
RASPUNS : 122. Care sunt costurile pe care le implica moneda unica euro. a. reducerea veniturilor institutiilor financiar-bancare provenind din schimbul de

moneda b. plata angajatilor in gestionarea valutei c. comisionul bancar


RASPUNS : 123. . Care a fost principalului obiectiv al Tratatului de la Roma. a. realizarea uniunii economice si monetare b. promovarea liberei concurente c. realizarea pietei unice RASPUNS : 124. Ce implica libera circulatie a marfurilor. a. adoptarea unui tarif vamal comun pentru comertul dintre statele membre si statele

terte
b. eliminarea frontierelor tehnice c. eliminarea frontierelor datorate de sistemele de taxe

RASPUNS : 125. . Ce este libera circulatie a serviciilor. a. dreptul de a oferi servicii pe teritoriul oricarui stat membru, plecand de la un sediu

principal sau secundar, aflat pe teritoriul Uniunii Europene


b. ansamblul prestatiilor care cad sub incidenta reglementarilor privitoare la libera

circulatie a marfurilor si capitalurilor c. promovarea unei dezvoltari echilibrate si durabile


RASPUNS : 126. Cine sunt beneficiarii liberei circulatii a seviciilor. a. numai persoanele fizice b. numai persoanele juridice c. atat persoanele fizice, cat si persoanele juridice RASPUNS : 127. . Prin ce tratat s-a realizat liberalizarea circulatiei capitalurilor in Uniunea Europeana. a. Tratatul de la Roma b. Tratatul de la Maastricht c. Tratatul de la Amsterdam RASPUNS : 128. . Care este tratatul care contine primele prevederi privind libera circulatie a persoanelor. a. Tratatul de la Paris b. Tratatul de la Roma c. Tratatul de la Nisa RASPUNS : 129. Care sunt formele in care se poate prezenta libera circulatie a persoanelor. a. dreptul de libera circulatie a lucratorilor si accesul liber la locurile de munca

salariate
b. eliminarea controalelor la frontiere interne pentru toate persoanele c. posibilitatea procesarii cererilor de azil RASPUNS :

Ce document a constituit cea mai importanta etapa in evolutia liberei circulatii a persoanelor. a. Tratatul de la Maastricht b. Tratatul de la Amsterdam c. Acordul Schengen si Conventia de implementare
130. RASPUNS : 131. Ce tratat a introdus termenul de cetatenie europeana. a. Tratatul de la Maastricht

b. Tratatul de la Nisa c. Tratatul de la Lisabona RASPUNS : 132. . Ce drepturi confera cetatenia europeana cetatenilor statelor membre. a. dreptul la vot si dreptul de candida la alegerile pentru parlamentul european si la

alegerile locale in statul de rezidenta, in aceleasi conditii cu cele stabilite pentru cetatenii statului respectiv b. dreptul de a se adresa Mediatorului european, pentru examinarea defectuasa de catre toate institutiile si organele comunitare, inclusiv Curtea de Justitie a comunitatilor europene c. dreptul de a beneficia de accesul la Tribunalul de Prima Instanta
RASPUNS : 133. . Cand a fost adoptat tratatul de instituire a unei Constitutii pentru Europa. a. 2000 b. 2004 c. 2007 RASPUNS : 134. Cand a fost adoptata Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. a. 1993 b. 2000 c. 2004

.
RASPUNS : 135. . Cine administreaza Fondul Social European. a. Parlamentul European b. Consiliul European c. Comisia Europeana RASPUNS :C 136. Cine gestioneaza Fondul European de Investitii. a. Parlamentul European b. Consiliul European c. Comisia Europeana RASPUNS : 137. Care este scopul Fondului de Coeziune. a. finantarea proiectelor in domeniul protectiei mediului in toate tarile Uniunii

Europene
b. finantarea proiectelor in domeniul extinderii retelelor de transporturi in toate tarile

Uniunii Europene

c. finantarea proiectelor in domeniul protectiei mediulului si in domeniul extinderii

retelelor de transporturi in tarile mai putin dezvoltate ale Uniunii Europene


RASPUNS : 138. Care sunt fondurile de preaderare. a. Fondul Social European b. Programul PHARE c. Fondul European de Investitii RASPUNS : 139. Care sunt obiectivele instrumentului pentru Politici Structurale de Preaderare (ISPA). a. protectia mediului inconjurator b. imbunatatirea infrastucturii pentru dezvoltarea rurala si agricola c. dezvoltarea resurselor umane RASPUNS : 140.Prin ce a fost instituita Comunitatea Economica Europeana: Tratatul privind instituirea Comunitatii Economice Europene a fost semnat la Roma la 25 martie 1957 si a intrat in vigoare la 1 ianuarie 1958.Numele complet al tratatului era Tratat de instituire a Comunitii

S-ar putea să vă placă și