Sunteți pe pagina 1din 14

1) Urmtoarele afirmaii suni adevaratii: a) bilantul arata financiar a intreprinderii; b) bilantulcuprinde activele, datoriile si capitalurile proprii; d) contul de profit

sau pierdere arat performanta financiara e)cash-flow-ul este reflectat de situatiia fluxurilor de numerar D)a,b,d,e 2)Dintre metodele cantitative utilizate n analiza economicofinanciara. Urmaoarele suni aadevarate a) metoda bilantiara; b)metoda substituirilor in lant c) metoda corelatia d)melodii scorurilor; f)metoda calcului matricial C)a,b,c,d,f 3)Metodele i tehnicile calitativa utilizate in analiza economico-inanciara suni urmatoarele: a) diviziunii si descompunerea rezultatelor; b)gruparea; c) comparaia: dl modelarea fenoomenelor economice. C)a,b,c,d 4) Principalii utilizator ai informatiilor furnizate de analiza economico-financiara sunt: a)furnizorii de capital b)managementul firmei c)partenerii de afacerii d) stalul; e) altii utilizatorii A)a,b,c,d,e

5)Etapele analiza economico-financiar sunt urmatoarele: a)stabilirea obiectului analizei b)stabilirea elementelor ,factorilor si cauzelor fenomenului studiat c) determinarea corelatiei dintre fiecare factor si fenomen analizazat precum... d)masurares influentelor elemntelor sai factorilor asupra modificarii fenomenului studiat e)sintatizarea rezultatelor analizei f)elaborarea masurilor pentru folosirea optima a resurselor si sporirea eficientei in viitor A)a,b,c,d,e,f 6)Umatoare afirmatii sunt adevarate: a)analiza calitativa urmareste esenta fenomenului si foloseste principiul descopunerii... b)analiza cantitativa presupune cercetarea fenomenului prin determionari comensurabila d) analiza dinamica studiaza fenomenele in miscare e)analiza economico-financiara vizeaza corelatia dintre activitatea economici si cea fin. D)a,b,d,e 6)Indicele productiei fabricate(Iqf)=106% indicele productiei exercitiului(Iqe)=108% indicele consumerilor de la terti(Ict)=109% c)scaderea ponderii valorii adaugate in productia exercitiului si crestere stocului de productiei neterminata e)cresterea ponderii consumurilor ponderii consumurilor de la terti in productia exercitiului si a stocurilor in productia neterminata 7)Coeficientul mediu de sortiment=1 coeficientul de structura(asortimente )=0,89 iar volumul fizic al productiei=106% .Aceasta semnifica: c)productia a fost realizata si depasita la toata produsele in proportii diferite

8) Coeficientul mediu de sortiment=0,9 coeficientul de structura(asortimente )=1 iar volumul fizic al productiei=98% .Aceasta semnifica: d) productia a fost realizata la toate produsele,in aceiasi proportie 9) Coeficientul mediu de sortiment<1 coeficientul de structura(asortimente )<1 iar volumul fizic al productiei=78% .Aceasta semnifica: e)programul de productia a fost indeplinit pe total iar neraealizarile de la unele produse pot fi mai mari decat depasirile altelor sortimente 10)Coeficientul de nomenclatura(Kn) calculat pentru o firma care realizeaza 10 produse poate avea urmatoarele valori si semnificatii: B)Kn=1 si semnifica realizare productiei la toate sortimentele d)Kn=0,2 si semnifica nerealizare productiei la 8 sortimentele 11) Urmtoarele afirmaii suni adevaratii: b)cifra de afaceri cuprinde totalitatea veniturilor realizate din livrarile de bunuri,executarea de lucrari si presatrea de serbicii e)cifra de afaceri este mai mica decat venituri din exploatare 12) Urmtoarele afirmaii suni adevaratii: a)productia fabricata este reprezentant de totalitatea produselor realizate si destinate vanzarii d)productia fabricata poate fi mai mare ,egala sau mai mica decat cifra de afaceri 13) Urmtoarele afirmaii suni adevaratii: b)valoarea adaugate este formata din producta vandute variatia productiei stocat si produtia realizata in scopuri proprii si capitalizata 14)Indicele productiei exercitiului este mai mare decat indicele valorii adaugata.Aceasta semnifica: e) o crestere a ponderii consumului da la terti in productia exercitiiului 15)Valoarea adaugata se determina ca: e)diferenta dintre productia exercitiului si cheltuielille de la terti

16)Care dintre urmatoarele nu se include in productia exerctiului: c)venituri din vanzareabimobilizarilor e)venituri financiare si extraordinare 17)Cifra de afaceri reprezinta: e)venituri din productianvanduta si veniturile din vanzarea marfurilor 18)Urmatoare afirmatii despre productia fabricata sunt adevarate: a)productia fabricata cuprinde valoarea bunurilor destinate livrari d)productia fabricata include produsele finite.lucrari executat... 19) Urmtoarele afirmaii suni false d)cifra de afaceri critica semnifica faptul ca firma are pierderi 20)Coeficentul de concentrare Ginic-Struck(G) poate avea urmatoarele valori si semnificatii: b)G=0,85 si semnifica un grad ridicat de concentrare a cifra de afaceri d)G=0,3 si semnifica o distributia uniforma a cifra de afaceri 21)Coeficientul de concentrare Ginic-Struck(G) si indiceke Herfindhal(H) calculati pentru o firma care realizeaza 10 produse pot avea urmatoarele valori so semnifica a)G=0,94 H=0,9 si semnifica un grad ridicat de concentrare a cifra de afaceri d)G=0,47 H=0,3 si semnifica o distributia uniforma a cifra de afaceri 22)Urmatoare afirmatii despre cheltuieli sunt neadevarate: a) cheltuielile totale includ cheltuieli de exploatoare,financiare si exceptionale 23)Influenta cu semnul plus plus a structurii productiei asupra cheltuielilor variabile la 1000 lei cifra de afaceri semnifica: a)reducerea ponderii produselor cu un nivel al cheltuielilor variabila la 1000lei mai mic decat media pe entitate d)cresterea ponderii produselor cu un nivel al cheltuielilor variabila la 1000lei mai mare decat media pe entitate

24)Influenta cu semnul plus a costurilor asupra cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri semnifica: d)cresterea costurilor de produs e)scadera profitului de produs 25)cheltuielile variabile totale se modifica odata cu modificarea volumului de activitate astfel: b)cres daca creste volumul de activitate c)scad daca se micsoreaza volumul de activitate 26)Ordinea de analiza a cheltuielilor la1000 lei cifra de afaceri este: e)stocur,pret,cost 27)cheltuielile din exploatare se pot clasifica astfel: A)aferente productiei vandute ,stocate si imobilizate 28)Cifra de afaceri recalculate semnifica: a)productia vandute in anul curent exprimata in pretul periodei de baza d)este data de rlatia:Eq1xpo 29)In categoria cheltuielilor fixe nu se include: e)cheltuileli cu energie si apa 30)Cheltuilelile fixe pe unitate de produs se modifica odata cu modificarea volumului de activitatea astfel: b)cresc daca se reduce volumul de activitate c) scad daca se mareste volumul de activitate 31)despre riscul de xploatare urmatoarele afirmatii sunt false: d)iscul de exploatare presupune impartirea cheltuielilor in directe si indirecte 32)indicele productiei fizice=107% indicele consumului specific 102%,indicele chelt totale cu materiale 106%.Aceasta semnifica c)a crescut cantitate si s-a redus costul si pretul materialelor 33)In structura chelt. Materiale nu se include: e)salariile personlului direct productiv

34)Avem urmatoare date:cifra de afaceri=8000lei,chelt totale=65000,chelt variabila=4700.Profitul este egal cu zero cand cifra de afaceri este: b)4364 lei 35) Avem urmatoare date aferente perioadei de baza:cifra de afaceri=6000lei,chelt totale=45000,chelt variabila=3150.cifra de afaceri din perioada curente este de 7 500.chelt totale la 1000 lei cifra de afaceri vor fi de; b)700lei 36)Chelt fixe totale se modifica odata cu modificare volumului de activitate astfel: e)au caracter relativ constant 37) Relaia urmtoare delta c=ac(c1-c0)/100/CA1 semnific c)Ifnfluena modificrii cotei medii de amortizare asupra cheltuielilor cu amortizarea la 1000 lei cifr de afaceri; T Fs T Fs 38) Relaia urmtoare Q, x(-x[ -*-)semnific: Q, T, Q, T e)influena salariului mediu asupra fondului de salarii. 39)Urmtoarele afirmaii sunt false: e) chelt. cu amortizarea se includ n EBE. 40)Cheltuielile cu amor tizarea pe unitatea de produs se modific odat cu modificarea volumului de activitate astfel: b) cresc dac se reduce volumul de activitate; c)scad dac se mrete volumul de activitate; 41) Cheltuielile cu dobnzile se modific odat cu modificarea volumului de activitate astfel: e)lau caracter relativ constant. 42) Indicele salariului mediu este mai mare dect indicele productivitii muncii calculat pe baza cifrei de afaceri. Aceasta semnific: (D) scderea profitului entitii;

43) Indicele Fondului de salarii = 108%, indicele veniturilor din exploatare 109%, indicele salariului mediu 107%. Aceasta semnific: b)a crescut numrul de personal i productivitatea muncii; 44)Economia relativa a costului ntregii producii comparabile este influenat de urmtorii factori direci n ordinea: e)structur, cost. 45) Influena productivitii muncii asupra modificrii cheltuielilor cu salariile este de 30 lei. Aceasta semnific: d) o cretere a cheltuielilor cu salariile la 1000 lei venituri din exploatare; 46)Crestera costurilor pe unitatea de produs are ca afect: a)majorarea chekt la 1000 lei cifra de afaceri c)scadera profitului aferente cifra de afaceri 47)pentru obtimerea bilantului financiar se fac corectii pentru unele elemente din bilantul contabil: c)creantele care au o scadenta mai mare de un an se vor include in activele curente 48)urmatoarele afirmatii despre capitalurile proprii sunt false : c)se stabilesc ca diferenta intre activele imobilizate si datelor enitatii 49)pentru obtinerea bilantului functional se fac corectii pentru unele elemente din bilantul cont: e)chelt de constituire se scad din activele necorporare 50)urma. Afirmatii despre bilnatul sunt false: a) bilantul contabil przinta performanta financiara a entitatii e)bilantul contabil este mai marte de cat bilantul functional 51) urma. Afirmatii despre rate sunt false: c)suma ratelor imobilizarilor,necorporarle,corporarle si financiare este mai mica decat1

d) suma ratelor imobilizarilor,necorporarle,corporale si ... 52) urma. Afirmatii despre rate sunt adevarate: a)suma ratelor activelor imobilizate si circulante este egal cu 1 d) suma ratelor stocurilor,creantelor si disponibilitatilor banesti este egal cu rata activelor circulante 53) urma. Afirmatii despre rate stabilitati financiare sunt adevarate: a)reflecta masura in intreprnderea dispune de resurse financiare cu caracter permanent fata de totalul resurselor c) are o valoare mai mica ca1 54)Indicele capitalului propriu=106%,indicele activelor totale=107%,indicele activ imobilizate=109% d) se reduce ponderea activelor circulante si rata autonimiei globale 55) rata autonimiei globale semnifica: c)raportu; dintre capitalul propriu si capitalul permanent Capita l permanent ._ _ Rata finanm imobilizrilor 1 semnifica: Active imobilizate nete e)resurs pentru finanarea ciclului de exploatare. 57)Majorarea fondului de rulment se poate realiza prin: b)creterea capitalurilor proprii; C)vnzarea unor imobilizari corporale 58) Fondul de rulment semnific: b)excedentiil activelor circulante peste valoarea datoriilor pe termen scurt; c)se calculeaz astfel: Capital permanent - Active imobilizate; 59Urmtoarele afirmaii sau relaii sunt false: b)dac avem provizioane pentru riscuri i cheltuieli, situaia net > capitalul propriu; 56)

e) in toate cazurile capitalul propriu este egal cu situaia net. 60)Reducerea nevoii de fond de rulment se realizeaz prin: a)reducerea creanelor de ncasai: e)majorarea datoriilor din exploatare. 61)Trezoreria beta se stabilete astfel: d)fond de rulment - nevoia de fond de rulment; e)disponibiliti bneti -credite curente bancare. 61) Pe baza indicatorilor: Nr Indicatori P P. . 1. Active circulante 10.5 1 2. Stocuri 6.0 7.1 3. Datorii din exploatare 5.2 5.3 Modificarea ratei lichiditii curente i ratei lichiditii rapide sunt de: A) +9% i -9,1 8%: 62) Rata solvabilitii generale semnific: d)raporul dintre activele totale i datoriile totale;. 63) Indicele capitalului propriu==l06%, indicele activelor totale=l 10%, indicele activelor imobilizate = 108%. b)creste ponderea activelor circulante i se reduce rata autonomiei globale; 64) Majorarea trezoreriei nete se poate realiza prin: b)creterea fondului de rulment; c)reducerea stocurilor; 1) Indicele valorii medii anuale a mijloacelor fixe = 105%, indicele cifrei de afaceri = 104%, indicele rezultatului din exploatare = 109%, semnific:

e)a crescut valoarea cifra de afaceri i s-a redus costul produciei. 2) Indicele capitalului propriu 109%, indicele capitalului permanent = 108%, indicele activelor imobilizate = 110%, indicele profitului net = 107%. Aceasta semnific: C)scaderea fondului de rulment i a ratei rentabilitii financiare i creterea ponderii surselor proprii n capitalul permanent. Indicele productivitati anuale= 109%, indicele productivitii zilnice = 107%, indicele produciei fabricate = 108%. Aceasta semnific: e)a crescut numrul mediu de zile lucrate i a sczut numrul mediu de salariai. 4) Relaia urmtoareQf1/Mf1x1000-Qf0/Mfox1000, semnific: c)influena valoni produciei fabricate la 1000 lei mijloace fixe; E) influena timpului asupra valorii nijloace produciei fabricate ta 1000 lei 5) Pe fixe Nr. Indicatori Po Pi ai: Produc 10.500.000 2. Randamentul orar al 1 impui de lucru al 42.000 42.500 3. 4. Valoarea mijloacelor 32.800. 34.100.000 Influena timpului de lucru al utilajelor asupra modificrii produciei marfa la 1000 lei mijloace fixe este + d)3,66 Iei

6) Relaia urmtoare (Ni -No) X toX rh0, semnific: (C)finfluena numrului de utilaje asupra produciei fabricate;

7)IWA (productivitate anual) = 98%, Iwz. (productivitate zilnic) = 94%, 1\VH (productivitate orar) = 99%, semnific: e) a crescut numrul mediu de zile lucrate i a sczut durata medie a zilei de lucru. 1.Fluxul de numerar provine din activitatii de exploatare ,nu includ C .platile in numerar pentru achizitionarea de imobilizari. 2.Fluxurile de numerar provenite din activitati de investitii nu cuprind E.incasarile de numerar provenite din emisiunea de actiuni sau alte instrumente de capital 3.fluxurile de numerar provenite din activitati de finantare nu cuprind D.avansurile in numerar si imprumuturile efectuate catre alte parti. 4.Dintre urmatoarele afirmatii una nu este caracteristica echivalentelor de numerar (lichiditatii). E.pot fi depozitate la termen 5.Urmatoarele afirmatii nu sunt adevarate C.o firma care are profit are si cash flow pozitiv E.profitul este intodeauna mai mic decat cash flow ul 6.Deschiderea unui acreditiv pentru plata unui furnizor de materiale D.nu afecteaza fluxul de trezorerie 7.Depunerea de numerar din caseria inteprinderii in contul current de la banca afferent firmei. D.nu afecteaza fluxul de trezorerie 8.Avem urmatoarele date referitoare la contul 421 personalsalarii datorate la data de 30.06.09 Sold initial 1512 lei Sold final 1506 Rulaj creditor 9100lei Fluxul de trezorerie privind platiile cu salariu pe anul acesta este de: D.9106 lei 9.La31.12.2008.sc carpati sa prezinta urmatoarele date privind creantele si datoriile Contul4111 are un sold debitor de 2870lei Contul 401 are un sold creditor de 3940

Durata medie de incasare a creantelor este de 35 zile la fel cu durata de plata a furnizorilor. In aceasta conditii fluxul de numerar va fi influentat astfel: B.favorabil deoarece suma imobilizata in creante este mai mica decat sursele atrase de la furnizori. 10.Pe baza indicatorilor Nr.crt INDICATORI Po P1 1 Capital propriu 52000 60000 2 Datorii pe termen 10600 12800 mediu si lung 3 Active imobilizate 53900 61700 4 Necesar de fond de 5800 7300 rulment Modificarea procentuala a fost de B.31.03% 1.influenta pretului de vanzare asupra profitului afferent cifrei de afaceri este de 1500lei Aceasta semnifica: C.scaderea profitului aferent cifrei de afaceri E.scaderea pretului de vanzare 2.Influenta costului pe produs asupra profitului aferent cifrei de afaceri este de 800lei aceasta semnifica A.cresterea costului pe produs C.scaderea profitului aferent cifrei de afaceri 3 Relatia urmatoare (suma din qv1po-suma din qv1c0)-Pro ori Iqv semnifica A modificarea structurii productiei vandute pe produse asupra profitului aferent cifrei de afaceri 4.Valoarea adaugata se calculeaza astfel: B.marja comerciala +productia exercitiului-consumuri de la terti E.productia exercitiului-consumuri de la terti 5.Indicele veniturilor de exploatare =110% indicele rezultatului exploatarii =109% aceasta semnifica: A.s-a redus costul si a crescut ponderea productiei stocate si imobilizate 6.Rezultatul curent al exercitiului se stabileste astfel:

B.rezultatul di exploatare+rezultatul financiar C.venituri de expoatare+cheltuieli de expoatare+rezultat financiar 7.Rezultatul exploatarii se stabileste astfel: A.venituri din explatare-cheltuieli di explatare D.EBE+venituri din provizioane de expoatare+alte venituri din explatare-cheltuieli cu amortizoare si proviziuane din exploatare-alte cheltieli din explatare 8.Pe baza indicatorilor Nr.crt indicatori Po P1 1 Venituri din 68500 75200 explatare 2 Cheltuieli 56700 61400 din explatare Influenta veniturilor din exploatare asupra rezultatului exploatarii este de C.1154 9.Pe baza indicatoriilor Nr Indicatori P0 P1 crt 1 Venituri din 3572000 3780000 exploatari 2 Cheltuieli de 2125000 2185000 exploatare 3 Nr med de salariati 20 18 pers 6 Nr mediu pe un 1880 1850 salariat ore Influenta fondului total de timp de munca asupra rez exploatarii este de. D.186805 10.Pe baza indicatorilor Nr crt indicatori P0 P1 1 Venituri din 68500 75200 exploatare 2 Cheltuieli din 56700 61400 exploatare

Influenta profitului la 1 leu venituri din exploatare asupra rez exploatarii este de: E.846 11.pe baza datelor din tabel sa se afle influenta modificarii costurilor unitare asupra sumei profitului Nr crt indicatori Po P1 1 Cifra de 94000 102000 afaceri exprimata in preturi de vanzare 2 Cheltuieli 85500 91600 aferente cifrei de afaceri 3 Indicele 103% preturilor 4 Indicele 12% costurilor D.1796