Sunteți pe pagina 1din 67

Arhitectura n Romnia n secolele 11-18 arhitectura defensiv -

Goticul bisericilor fortificate s se ti

Goticul bisericilor fortificate s se ti


1. Fortificarea bisericii

Goticul bisericilor fortificate s se ti


2. Fortificarea incintelor

Goticul bisericilor fortificate s se ti


2. Fortificarea incintelor

Transilvania. Perioada medieval : sec. 11-15


Cetatea Col i

Suseni

Caracterul defensiv transmis i construc iilor romne ti din ara Ha egului cet i ale micii nobilimi romne ti
M l ie ti

Castelul de la Hunedoara loggia lui Mathias Corvinus

PROGRAMUL DEFENSIV FORTIFICATII URBANE GENERALE - SIBIU

Reprezentare schematica a planului si vederii ora ului Sibiu, cca. 1480

-------

Fortifica ii n Balcani, sec.14-16 [Codex Parisinus]

ara Romneasc Cetatea Poienari

Balcani - Cetatea Maglic

Cetatea Giurgiu, sec.14-15, ncercare de reconstituire

Cetatea Alba

Cetatea Alba - machet -

Cetatea Neam ului, cu modific rile aduse in raport cu schimb rile tehnologiei de lupta folosirea tunurilor conduce la construirea bastioanelor n afara incintei cet ii

Cetatea Neam ului

Cetatea Sucevei, dup interven ia lui tefan cel Mare, sf. sec. 15

Roman, ora ul fortificat i extinderea cet ii, machet

Hotin

Hotin

Moldova. Ansambluri m n stire ti sec.XVI-XVII M n stirea Sucevi a, 1583, Ieremia Movil

Caractere generale ale ansamblurilor fortificate din Moldova i ara Romneasc :


ara Romneasc : amplasarea pe un teren greu accesibil, un bot de deal, o colin etc., astfel nct terenul particip la ap rare, este unul dintre elementele de fortificare; de aici, forma neregulat a incintei, determinat de posibilit ile oferite de teren; cl dirile destinate traiului comunit ii c lug re ti sunt amplasate pe conturul incintei, cu orientare c tre spa iul central cu biserica, f r deschideri spre exterior; turnurile i zidurile sunt pozi ionate mai ales c tre zonele de posibil acces / atac i calibrate corespunz tor; uneori tunele de ie ire c tre baza colinei; existen a fntnii asigur posibilitatea de rezisten la un eventual asediu. Biserica r mne n centru, element principal func ional i simbolic.

ara Romneasc . Ansambluri m n stire ti sec. XVII M n stirea Tismana

Ansamblul m n stirii Cozia

Ansamblul M n stirii Hurezi

Ansamblul Mitropoliei Bucure ti,

Ansamblul m n stirii Brebu, 1650

Ansamblul cur ii de la Brncoveni

Curtea din Pope ti-Leordeni, 1614

Alba Iulia

Arad, Cetatea

Sec. 18
Valahia
Coagularea comunit ilor s te ti libere i a celor de breasl din mediul urban: se alc tuie te i se consolideaz o clas de mijloc absent pn acum me te uguri, comer , circula ie n afara rii, circula ia c r ilor populare, preluare de modele din zonele de contact, mai ales sud-dun rene Manifest ri n arhitectur
Oltenia culele / arhitectur defensiv a micilor boieri n mediul urban, consolidarea parohiilor n jurul bisericilor de breasl Hanurile Biserici ale comunit ilor s te ti din nordul Olteniei

Cula de la Bro teni, Vlcea

Cula de la Curti oara, Gorj

Cula de la Curti oara, Gorj

Cula de la Gro erea, Gorj

Culele de la M ld r ti, Vlcea

 Hanuri influen e sud-dun rene i / sau

otomane (model probabil caravanseraiul)