Sunteți pe pagina 1din 6

INSTITUTUL PENTRU CERCETAREA I PREVENIREA CRIMINALITATII

1.SCURT ISTORIC. n contextul schimbrilor structurale si conceptuale din Politia Romn la 01.06.1998 a fost nfiintat Institutul pentru Cercetarea si Prevenirea Criminalittii, pe baza a Serviciului de Prevenire a Criminalitatii din Inspectoratul general al Politiei Romane, infiintat in 1994. Scopul n care a fost creat l constituie elaborarea de studii, cercetri criminologice si politienesti ale cror rezultate s fie valorificate prin fundamentarea strategiilor de prevenire si sprijinirea actului managerial n politie, precum si aplicarea reformei n domeniul relatiei politie-comunitate. Institutul pentru Cercetarea si Prevenirea Criminalitatii coordoneaza si controleaza activitatea structurilor judetene de cercetare si prevenire a criminalitatii.

2.ORGANIGRAMA INSTITUTULUI PENTRU CERCETAREA I PREVENIREA CRIMINALITTII.

ICPC are n componenta sa 20 de ofiteri si agenti, cu studii medii si superioare. 3. OBIECTIVE GENERALE.

Analizarea etiologiei criminalitatii si a formelor de manifestare; Crearea unei baze stiintifice pentru elaborarea strategiilor de prevenire si combatere a criminalitatii; Reconsiderarea locului si rolului actiunilor preventive n contextul general al activitatilor de limitare a faptelor infractionale; Identificarea unor noi modalitati de actiune specifice politiei pentru reducerea vulnerabilitatii societatii si asigurarea unui climat de siguranta civica; Documentarea si cercetarea conjugata asupra problematicii internationale privind problemele de interes specific; Afilierea si cooperarea cu organisme nationale si internationale a caror activitate are incidenta cu obiectivele institutului; Realizarea unei banci de date proprii (Centrul de Documentare) care sa cuprinda informatii si materiale documentare asupra situatiei privind promovarea actiunilor preventive si mentinerea sub control a criminalitatii; Initiative legislative n domeniu; Organizarea si participarea la manifestari cu caracter stiintific. 4. ACTIVITATI DE REALIZARE A OBIECTIVELOR:

culegerea, prelucrarea si exploatarea informatiilor de profil; studierea fenomenului infractional zonal n functie de situatia operativa (cresterea alarmanta a criminalitatii) evidentiindu-se cauzele socioeconomice; realizarea de studii comparate privind criminalitatea transnationala ; efectuarea de studii, analize, diagnoze periodice asupra tendintelor criminalitatii, actiunilor si eficientei masurilor preventive; cercetarea periodica a indicatorilor de performanta si de atitudine a personalului din unitatile de politie (autoperceptii, autoevaluari, opinii, barometrul moral, evaluari obiective, indici de performanta, criterii de apreciere s.a.); identificarea si aplicarea metodelor de relationare eficienta ,,politie comunitatea pentru evidentierea rolului politistului n contextul reformei institutionale si sociale; realizarea de studii privind promovarea managementului politienesc general pentru eficientizarea acestuia; abordarea pluridisciplinara n scopul desfasurarii unor cercetari si prognoze pe teme de interes specific; cercetarea fundamentala si aplicata n domeniul socio-psihologic si criminologic, n colaborare cu institutii guvernamentale si nonguvernamentale de profil. realizarea de strategii secventiale focalizate pe: genuri de infractiuni; zone criminogene; tipuri de infractori; categorii de victime (reale si potentiale). actiuni educative de sensibilizare si implicare a societatii, n scopul receptarii si ntelegerii periculozitatii pe care o prezinta criminalitatea; organizarea de campanii mass-media pentru promovarea conceptului de politie comunitara si de educare a membrilor comunitatii n acest sens;

initierea si derularea de programe parteneriale cu structuri centrale si locale, cu implicarea si a formatiunilor operative; realizarea unor programe de asistenta si consiliere acordata victimelor infractiunilor pentru prevenirea victimizarii, cu accent pe unele categorii specifice de victime ; organizarea de cursuri pentru politisti n vederea nsusirii si aplicarii conceptului de activitate comunitara, al respectarii si protejarii drepturilor omului si al nsusirii unor metode moderne de prevenire a criminalitatii; cooperarea cu organisme internationale sau cu politiilor altor state n scopul perfectionarii pregatirii politistilor n domeniul comunicarii sociale si al prevenirii criminalitatii.

5.REALIZARI. A. STUDII Studii criminologice: Analiza evolutiei criminalitatii n perioada 1990-2003 Implicarea minorilor n fenomenul criminalitatii. Implicarea femeii n criminalitate (femeia autor-victima). Criminalitatea mpotriva femeii violenta intrafamiliala. Etiologia violentelor de grup. Copiii abuzati sexual tratament si reabilitare. Tineretul si consumul de droguri. Criminalitatea n rndul rromilor. Evaziunea fiscala ca forma de manifestare a criminalitatii. Polii infractionalitatii n Romnia, n anul 2000. Siguranta cetateanului si lupta mpotriva criminalitatii. Traficul de fiinte umane

Studii privind institutia si problemele personalului: Etiologia accidentelor de circulatie n care au fost implicate cadre de politie si propuneri de prevenire a lor. Dinamica si cauzalitatea abaterilor disciplinare fundamentarea masurilor de optimizare a relatiilor de personal. Diagnoza abandonului institutional. Perceptia satisfactiei profesionale a politistilor n contextul social actual. Politia si opinia publica Implicatii juridice si psihologice privind folosirea fortei si a armamentului din dotare n realizarea atributiilor de serviciu Analiza situatiei disciplinare n rndul cadrelor de politie B. PREGATIREA POLITITILOR N DOMENIUL: Prevenirii criminalitatii. Cunoasterii si respectarii drepturilor omului. Comunicarii sociale.

Activitatii comunitare. Democratizarii vietii sociale.

Pregatirea s-a realizat prin organizarea de cursuri, simpozioane, ntlniri de lucru ntre politisti, cu participarea unor experti. C. PROGRAME. C 1. Programe de aplicare a reformei n politie Promovarea reformei n Politia Romna, cu patru module Managementul n politie Politia si Drepturile Omului Tehnici de prevenire si interventie n cazurile de violenta intrafamiliala Utilizarea parteneriatului social pentru prevenirea criminalitatii la nivel local Prevenirea si gestionarea conflictelor n comunitatile multiculturale, adresat politistilor din mediul rural Politia si Drepturile Omului n Romnia - curs de pregatire C 2. Programe strategice de prevenire secventiala a criminalitatii. Prevenirea violentei intrafamiliale. Crearea parteneriatului politie-comunitate. Prevenirea manifestarilor exagerate existente n activitatea unor secte religioase. Prevenirea consumului de droguri. Prevenirea delincventei juvenile. Prevenirea traficului de fiinte umane. Prevenirea infractiunilor contra proprietatii. Prevenirea infractiunilor n perimetrul statiilor de comercializare a carburantilor pentru autovehicule. Eliminarea nencrederii si a tensiunilor dintre grupuri de persoane apartinnd etniei rromilor. Relatia politie-comunitate. Drepturile omului n actiunile de prevenire a criminalitatii. C 3. Programe de prevenire a criminalitatii realizate n parteneriat social. ARIADNA (Asociatia Femeilor de Presa, Arta si Afaceri) - Programul - Stop violenta mpotriva femeiia , cu finantare PHARE. UNITER (Uniunea Teatrala din Romnia) - Programul de pregatire a politistilor n domeniul comunicarii sociale, cu finantare PHARE. LDSR (Liga Democratica a Studentelor din Romnia) - educatie civica, ntlniri cu - grupuri tintaa expuse riscului victimal. SALVATI COPIII (sediul central si filialele judetene)- educatie antiinfractionala a unor categorii de minori - reducerea fenomenului " copiii strazii"; AIDROM (Asociatia Ecumenica a Bisericilor Crestine din Romnia) -

educarea tineretului si membrilor societatii n spirit nonviolent si tolerant, prevenirea violentei n familie, prevenirea traficului de fiinte umane PARTENERI PENTRU SCHIMBARE - prevenirea traficului de fiinte umane ASOCIATIA FEMEILOR DE CARIERA JURIDICA -prevenirea victimizarii femeii; SIRDO si LADO - prevenirea ncalcarii drepturilor omului, program de pregatire a politistilor n acest domeniu; RROMANI CRISS - prevenirea violentei intracomunitare; COMUNITATEA ETNIEI RROMILOR - Ruperea barierelor prin comunicarea ; TNARA GENERATIE A RROMILOR - educatie civica, program cu finantare PHARE; ASOCIATIA ROMNA ANTI SIDA - Program de viata sanatosa ; DEPARTAMENTELE EDUCATIONALE ALE CENTRALELOR SINDICALE programe de pregatire antiinfractionala. INFOTIN (Centrul de Informare si Documentare pentru Tineret) - programe de educatie antiinfractionala a tineretului; ASOCIATIA ROMNA DE DREPT UMANITAR - program de pregatire a politistilor n domeniul cunoasterii drepturilor omului; CASA DESCHISA - program de prevenire a abandonului scolar si / sau familial SOS COPILARIA - prevenirea delincventei juvenile si a consumului de droguri ADOLESCENTUL - cursuri de formare de formatori VOCEA EVANGHELIEI - Educatia ntre Decalog si Codul Penala D. COLABORARI Institutii guvernamentale: Ministerul Educatiei Nationale. Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei. Ministerul Justitiei. Ministerul Sanatatii. Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie Departamentul pentru Culte. Departamentul pentru Protectia Minoritatilor. Institutul Romn pentru Drepturile Omului. Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii. Institutul de Management al Serviciilor de Sanatate. Primaria Capitalei. Organisme internationale. Consiliul Europei. UNICEF. Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare Reteaua Europeana de Prevenire a Criminalitatii - EUCPN Institutul pentru Principiile Fundamentale ale Vietii (SUA).

Organizatia Canadiana pentru Servicii Executive (CESO) Organizatia Mondiala Contra Torturii (OMCT) Politiile altor state: Anglia, SUA, Germania si Danemarca. Organizatia Internationala a Muncii- ILO Organizatia Internationala pentru Migratie - OIM Institutul pentru Studiul si Tratamentul Delincventei, din Anglia. naltul Comisariat pentru Refugiati ONU.