Sunteți pe pagina 1din 174

COLEGIUL NOUA EUROP

BUCURETI

Institut de studii avansate
FONDUL DAN SLUANSCHI
ARHIVA


Prezentare i catalog ntocmit de Octavian Gordon

Ultimaactualizare:ianuarie2012
CUPRINS

_Toc315395193
_Toc315395194
_Toc315395195
PARTEAI
PREZENTAREAARHIVEI .................................................................................................... 5
1. Notintroductiv. ........................................................................................................ 5
2. ConinutulArhivei. ...................................................................................................... 5
3. OrganizareaArhivei. ................................................................................................... 7
3.1. Premise. .................................................................................................................. 7
3.2. Dosare. .................................................................................................................... 8
3.2.1. Dosare. ................................................................................................................ 8
3.2.2. Descriereadosarului. ........................................................................................ 8
3.2.3. Subdiviziuni. ...................................................................................................... 9
3.2.4. Foireutilizatepeversoacelaidocumentnmaimultedosare. ............. 9
3.2.5. Dublaapartenenaunuidocument. ............................................................ 9
3.2.6. Documentaaddendarecentiusaddita. ............................................................... 10
4. Aranjareadocumentelorninterioruldosarelor. .................................................. 10
4.1. Rubrici. ..................................................................................................................... 10
4.2. Ordonareafiecruidocument(item). .................................................................. 11
5. PerspectivedecercetareaArhivei(nlucru). ........................................................ 11

PARTEAAIIA
CATALOGULARHIVEIPROFESORULUIDANSLUANSCHI................................. 13
ULTIMAACTUALIZARE:IANUARIE2012................................................................ 13
I. HOMER .......................................................................................................................... 13
NotasupradosaruluiHomer. ................................................................................... 13
1. EdiiilehomericealeProfesoruluiSluanschi. ............................................... 13
2. IliasLatina. ............................................................................................................ 13
3. DocumentelehomericedinArhivadelaNEC. .............................................. 14
HomerILIADA ............................................................................................................... 14
Homergeneraliti ......................................................................................................... 17
HomerOdysseia .............................................................................................................. 18
II. VERGILIVSAENEIS .................................................................................................. 20
NotasupradosaruluiVergiliusAeneis ................................................................. 20
VergiliusAeneis .............................................................................................................. 20
3

III. INDOEUROPENISTIC .......................................................................................... 22
Notasupradocumentelordindomeniullingvisticiiindoeuropene. ..................... 22
Indoeuropenistic ............................................................................................................ 23
IV. ISTORIALIMBIIROMNE ..................................................................................... 33
Notasupradocumentelordindomeniulistorieilimbiiromne .............................. 33
Istorialimbiiromne ........................................................................................................ 33
V. LATINAMEDIEVAL ................................................................................................ 36
Notasupradocumentelordindomeniullatineimedievale ..................................... 36
Latinamedieval ............................................................................................................... 36
ANEXAI:Lmuririsuplimentareasupradocumentelormedievaledinepoca
luitefancelMare(doc.internecunr.13) ................................................................... 50
ANEXAII:Lmuririsuplimentareasupradocumentelormedievaledinepoca
luitefancelMare(doc.internecunr.1415) ............................................................... 52
ANEXAIII:Lmuririsuplimentareasupradocumentelormedievaledinepoca
luitefancelMare(doc.internecunr.3940) ............................................................... 52
VI. CANTEMIR ................................................................................................................. 54
NotasupradocumentelordindosarulCantemir ................................................... 54
VII. DRAFTURIDIVERSE ................................................................................................ 55
NotasupradocumentelordindosarulDrafturidiverse ....................................... 55
DrafturiDiverse ................................................................................................................ 55
VIII. TUCIDIDE.LXX. .................................................................................................... 69
NotasupradocumentelordindosarulTucidide .................................................... 69
NotasupradocumentelordindosarulLXX ............................................................ 69
IX. SFNTULGRIGORIETEOLOGUL .......................................................................... 70
1. LmuririasupraproiectuluidetraducereaCuvntrilorSf.GrigorieTeologul,
subcoordonareaProfesoruluiDanSluanschi ............................................................. 70
1.2. Notintroductiv ............................................................................................... 70
1.3. Documentulnr.2 ................................................................................................ 72
1.4. Documentulnr.3 ................................................................................................ 74
1.5. Documentulnr.3bis ........................................................................................... 75
1.6. Documentulnr.9 ................................................................................................ 75
1.7. Observaiesuplimentar ................................................................................... 77
1.8. Observaiirecente ............................................................................................... 77
2. DocumenteledindosarulSfntulGrigorieTeologul ........................................ 78
X. ARTICOLEIINTERVIURIDINPRES.................................................................. 82
Not ..................................................................................................................................... 82
Articoleiinterviuridinpres ........................................................................................ 82
4

ArticolescrisedesauinterviuricuProfesorulSluanschi. ..................................... 82
ArticoledespreProfesorulSluanschi. ...................................................................... 85
Diversearticoledinpresascris. ................................................................................ 88
ANEXAI............................................................................................................................. 91
ArticolepublicatenRomniapitoreasc: .................................................................... 91
DrafturialearticolelorpublicatenRomniapitoreasc: ........................................... 92
ArticoleposibilpublicatenRomniapitoreasc: ....................................................... 92
XI. SEMNEDECARTE. .............................................................................................. 94
NotasupradocumentelordindosarulSemnedecarte ......................................... 94
XII. FIEBIBLIOGRAFICEIDECONINUT. ............................................................ 94
Notasuprafielorbibliograficeideconinut ........................................................... 94
XIII. NOTAEVARIAE. .................................................................................................... 94
NotasupradosaruluiNotaevariae ................................................................................ 94
XIV. CORESPONDENA. ............................................................................................. 95
1. LmuririprivindorganizareainternacorespondeneiProfesorului
Sluanschi ........................................................................................................................... 95
1.1. Explicaiigenerale .............................................................................................. 95
1.2. DocumentulExcel ............................................................................................... 95
2. Corespondena ........................................................................................................... 97
2.1. Corespondenapropriuzis ............................................................................. 97
2.2. Corespondentnecunoscut ............................................................................... 125
2.3. ntrealii ............................................................................................................. 125
XV. DANSLUANSCHIPROFESORUL .................................................................. 129
1. NotasupradocumentelordindosarulDanSluanschiProfesorul ......... 129
2. DocumenteledosaruluiDanSluanschiProfesorul .................................... 129
2.1. D.S.Profesorul:documentediverse ............................................................ 129
2.2. D.S.Profesorul(lucrridediplom) ........................................................... 155
2.3. D.S.Profesorul(lucrrideMasterat) .......................................................... 158
2.4. D.S.Profesorul(altelucrri) ......................................................................... 159
2.5. D.S.Profesorul(Doctorat) ............................................................................ 160
XVI. VARIAEVENIMENTEACADEMICE. .......................................................... 174
XVII. VARIA. ................................................................................................................... 174
XVIII. LUCRRITRIMISEPROFESORULUI. ............................................................. 174
XIX. DANSLUANSCHISTUDENT/CURSANT. ................................................. 174
XX. EXTRASEDINBIBLIOTECAPROFESORULUISLUANSCHI. ..................... 174

FondulDanSluanschi
ARHIVA

PARTEAI
PREZENTAREAARHIVEI

1. Notintroductiv.
DupmoarteaneateptataProfesoruluiDanSluanschinvaraanului2008,
nbazanelegeriipecareProfesoruloavusesecuAndreiPleu,RectorulColegiului
Noua Europ, Familia Sluanschi a donat Colegiului cea mai mare parte a
bibliotecii de specialitate a Profesorului, nsoit de ntreaga arhiv a documentelor
delucru,nvedereaconstituiriiFonduluideCarteDanSluanschi,dupmodelul
dejaexistentifuncionalalFonduluiAndrScrima.
n organizarea Arhivei i n alctuirea Catalogului de fa, am ncercat s
urmez modelul Catalogului alctuit de Anca Manolescu pentru Arhiva Andr
Scrima
1
,dar,senelege,specificuldiferitalpreocuprilortiinificealecelordou
personaliti, precum i volumul mai mare de documente n cazul Arhivei
ProfesoruluiSluanschi,maobligatlaoconfigurarediferitaArhivei,precumila
adugarea unor categorii suplimentare, pe care le voi descrie mai jos. Mai mult,
foarte multe documente din Arhiva Andr Scrima au putut fi datate, n timp ce
documentele aparinnd ProfesoruluiSluanschi nu, cuexcepiacorespondeneii a
ctorvafoidelucru,puinelanumr.
2. ConinutulArhivei.
Nam emis judeci de valoare asupra documentelor poposite la NEC, astfel
nct s elimin documentele neimportante, ci am pstrat orice foaie i dosar,
ghidndum dup urmtorul principiu: de vreme ce Profesorul lea pstrat acas,
ntredocumenteledelucru,datorisnteminoislepstrm.
nansamblu,ArhivaProfesoruluiSluanschiconine:
Fotocopii,fotografiiimicrofilmealeunormanuscrisemedievalelatineti.

1
Fondul Andr Scrima: Arhiva, Prezentare i Catalog actualizate n iunie 2006.
6

Extrasedinrevistesau volumecolective,fie sub formaunor tirages part,
fie sub forma unor fotocopii (xerox). Tot aici am inclus i diverse Newsletter
bibliografice.
Texte tiinifice (cri i articole), ediii de text, traduceri din limbi vechi sau
moderne,articoledepopularizare,texteliterareaparinndProfesorului,fien
manuscris,fiepefoidactilografiate,fiesubformdeprinturi
2
.nprezentarea
i n Catalogul de fa, diferitele etape ale elaborrii unui text de ctre
Profesorul Sluanschi leam denumit drafturi
3
. Aceste drafturi pot fi
adnotate sau lipsite de adnotri, integrale sau pariale. Acolo unde a fost
posibil,amreuitsidentificm,pebazauneianalizedetipulcriticiitextuale,
succesiuneai/sauinterconexiuneadiferitelordrafturi.
Aceleaitipuridetexte,daraparinndaltora:deobiceidiscipolisaucolegide
breasl; printre ele, teze de licen i de doctorat, dizertaii de masterat,
diverse articole trimise Profesorului pentru lectur i evaluare. Cele mai
multepoartnsemnrileicorecturileProfesorului.
Fiebibliograficeideconinut.
Noteicomentariipemargineaunorcri,studii,traducerietc.
Semne de carte: este vorba de nsemnri ale Profesorului Sluanschi
(manu)scrise pe foieinserate ntre paginile unor criaflate astzi n Fondul
deCartedelaNEC,reprezentndcomentarii(e.g.lexicografice)lacevaanume
din coninutul crii respective. Din pcate i dintro neglijen pe care mio
asum, pentru majoritatea semnelor de carte am pierdut paginile la care
acestea fuseser aezate, nregistrnd doar titlul crii i numele autorului,
ceea ce face mai dificil reperarea locului exact la care Profesorul a fcut
comentariiinsemnri.
Notiediversecuconinuttiinific.
Corespondenaacademic.
Documente care in de activitatea didactic a Profesorului Sluanschi: fie de
curs,subiectedeexaminare,programecolare,recomandridatediscipolilor,

2
Exist, printre acestea, i cteva tiprituri adnotate de Profesorul Sluanschi.
3
Neinspirat poate i negsind un termen romnesc mai potrivit care s exprime ideea de text aflat n prima /
a doua / a treia etc. variant (sau, n limbaj familiar, la prima / a doua / a treia etc. mn) nainte de publicare,
am preluat termenul englezesc draft din limbajul corespondenei electronice (Save as draft).
7

referate,catastifulcunote,listecustudeni,invitaiilaevenimenteacademice,
iniiativenplanulreformeididactice,memorii,diversenotie,diverseactei
formalitiuniversitareetc.
Articole din pres: articole scrise de Dan Sluanschi; interviuri cu Dan
Sluanschi; mrturii despre Dan Sluanschi; diverse articole de pres
romneascistrin.
Bibliografie conex: diverse fotocopii de mici dimensiuni, n cele mai multe
cazuri incomplete, care iau servit Profesorului n elaborarea diverselor
proiectelacarealucrat.
Varia:diversetexte,documenteinsemnricarenusencadreaznniciuna
dintrecategoriiledemaisus.

3. OrganizareaArhivei.
3.1. Premise.
Cutoatecamfosttentatiniialsmpartdocumentelencategoriiledescrise
maisus,dupmodelulArhiveiAndrScrima,amdecisnfinalsincont,ctmai
mult posibil, de domeniile de activitate academic i publicistic a Profesorului
Sluanschi, astfel nct cele ce in, bunoar, de elaborarea traducerii Iliadei s se
regseasc laolalt, n acelai domeniu (vide infra), i nu risipite n funcii de
categoriidetipulDrafturi,Bibliografieconex,Notiediverseetc.
Am grupat deci documentele Arhivei
4
pe anumite dosare sau domenii de
activitate ale Profesorului, cum ar fi Dosarul Homer (traducerea romneasc n
hexametri a Iliadei i a Odysseiei), Dosarul Cantemir (opera de editare i de
traducere n romn a scrierilor cantemiriene) etc. (vezi infra lista complet a
domeniilor). Cu toate acestea, nu am desprit n funcie de aceast tematic toate
categoriile amintite mai sus, pentru unele prefernd unitatea formal unitii de
coninut: tezele de licen / masterat / doctorat, semnele de carte, corespondena,
Drafturidiverseetc.

4
Fiecare document este introdus ntr-un plic sau ntr-o folie de plastic, pe care am aplicat o etichet
autoadeziv, inscripionat cu datele generale privitoare la document, n general aceleai ca i cele din Catalog.
8

3.2. Dosare.
3.2.1. Dosare.
Astfel, am ajuns n final la mprirea documentelor Arhivei n urmtoarele
20dedosare,constituitentotatteacapitolealeCataloguluidefa:
1. Homer:Iliada[1cutie
5
]iGeneraliti+Odysseia[1cutie].
2. Vergilius:Eneida[1cutie].
3. Indoeuropenistic(I.E.)[6cutii].
4. Istorialimbiiromne(I.L.R.)[1cutie].
5. LatinMedieval(Mediev.)(5cutii).
6. Cantemir[15cutii],cusubdiviziunile:Generaliti+DevitaConstantini[1cutie],
Descriptio[3cutii],Historiamoldovlachorum+Deantiquis[1cutie],Incrementa
[2cutii],Locaobscura[1cutie],Institutioneslogices[1cutie],Monarchiarumphysica
examinatio+Systema[1cutie],Sacrosanctae[2cutii],VanHelmont[3cutii].
7. Drafturidiverse[4cutii].
8. Tucidide&LXX[1cutie].
9. Sf.GrigorieTeologul[2cutii].
10. Pres[1cutie].
11. Semnedecarte[1cutie].
12. Fiebibliograficeideconinut[12cutii].
13. Notaevariae[1cutie].
14. Coresponden[2cutii].
15. DanSluanschiProfesorul[10cutii].
16. Variaevenimenteacademice[1cutie].
17. Varia[1cutie].
18. LucrritrimiseProfesorului[1cutie].
19. DanSluanschistudent/cursant[1cutie].
20. Extrase[28cutii].

3.2.2. Descriereadosarului.
Fiecare dintre aceste domenii (tematice sau formale) beneficiaz, n Catalogul
defa,deointroducere,ncareamcutatsexplicpescurtlegturaProfesoruluicu
domeniul descris, indicnd detaliile bibliografice ale dosarului, n cazul n care
proiectul a fost dus la bun sfrit i lucrarea publicat. Am adugat tot acolo i alte

5
Pe fiecare cutie de arhivare este indicat numele domeniului (al dosarului) respectiv.
9

observaii cu privire la dosarul respectiv
6
, precum i situaia general a
documentelorcategorieicupricinanArhivadelaNEC.
3.2.3. Subdiviziuni.
Pentruanlesnicutareancadrulaceleiaicategoriidedocumente,uneoria
fostnevoiedesubdiviziunisuplimentare.Deexemplu,ncategoriaDanSluanschi
Profesorul, am grupat documentele legate de concursurile colare (Olimpiade,
Certamen Ciceronianum etc.) n subcategoria D.S. Profesorul: Certamina
(documentele cu numerele interne
7
3950), introducnd n cutiile cu documente i
separatoarecutitlurilerespective.
3.2.4. Foireutilizatepeversoacelaidocumentnmaimultedosare.
Exist multiple cazurin care uneledrafturisausimple nsemnrisuntscrise
pefoireutilizate.Astfel,peversopotapreaaltedocumente,dinaltdosardectcel
n care sa fcut nregistrarea. n atare cazuri, nregistrarea este fcut n domeniul
principal (cea cronologic mai aproape de momentul nregistrrii), iar coninutul de
peversoestemenionatncadrulfiecruiitem.Deexemplu,SchiedecursIstoria
Literaturii Latine este un document nregistrat la domeniul Dan Sluanschi
Profesorul(documentulinterncunr.22),darlaMeniunisepoatecitiindicaia:Pe
verso:subiectedeexamen;fragmentedecorespondendactilo(GarcaHernandez
MadridiGabrielleThomeF.U.Berlin),ceeacenseamncProfesoruliaalctuit
schiele de curs pe versoul unor foi care conineau subiecte de examen unele, iar
altele fragmente din corespondena purtat cu Garca Hernandez [Madrid] i cu
GabrielleThome[F.U.Berlin]
8
.
3.2.5. Dublaapartenenaunuidocument.
Deasemenea,nmultesituaii,amoscilatntreplasareaunuidocumentlaun
dosar sau la altul, alegnd, n cele din urm, cum era firesc, unul dintre ele, dar n
funcie de criterii formale. Astfel, fiele cursului de I.E. au fost nregistrate n
dosarul Dan Sluanschi Profesorul (domeniul cu nr.15), i nu la domeniul
Indoeuropenistic (nr.3). La fel, documentaia cursurilor de Paleografie sau de

6
De exemplu, condiiile n care a fost iniiat, elaborat sau finalizat cutare proiect.
7
Numerele interne snt numerele din interiorul fiecrei categorii mari din cele 20.
8
Ar fi necesar deci ca, ntr-un viitor ct mai apropiat, s alctuiesc, la finele fiecrui dosar din Catalog, o
seciune care s nregistreze trimiterile la documentele nregistrate la alte dosare, dar care, pe verso,
consemneaz drafturi, nsemnri etc. aparintoare altui domeniu dect cel de pe recto.
10

LatinTrzie iMedievalvaapreatot ndosarul DanSluanschi Profesorul,nu
ladomeniulLatineimedievale.
3.2.6. Documentaaddendarecentiusaddita.
Uneori, n cadrul aceluiai domeniu, am fost nevoit s adaug documente
aflate n legtur cu alte documente, nregistrate anterior, dar n urma crora am
nregistratdocumentedinalt(sub)categorie.nmodfiresc,arfitrebuitsregrupez
ntregul domeniu, alocnd alte numere documentelor deja nregistrate. Dar, fiindc
ar fi solicitat prea mult efort i ar fi luat foarte mult timp, am preferat s le
nregistrez pe cele mai recente la distan (numeric) de celelaltedocumente. [Vezi,
deexemplu,documentelecunr.2,3i9dindosarulSf.GrigorieTeologul,ncare
documentulcunr.9iarfiavutloculnimediatavecintateadocumentelorcunr.2
i 3]. Alteori, pentru dosarele mari, am preferat alocarea unui bis n locul
plasrii la distan a documentului nou [vezi, de exemplu, D.S. Profesorul,
nr.24bis].
4. Aranjareadocumentelorninterioruldosarelor.
4.1. Rubrici.
Dupaceastgruparerelativadocumentelorpedosare,amnregistrat
fiecaredocumentalocnduiunnumrioferindoscurtdescriere,nconformitate
cuurmtoarelerubrici:
Autor:prinautornusenelegedoarautorulpropriuzisalunuitext,
ci i traductorul, adnotatorul, editorul critic etc. Atunci cnd
documentuliaparineProfesoruluinsui,amfolositabreviereaD.S.
(dac exist dubii, am adugat i un semn de ntrebare), iar cnd este
vorba de alt autor, am nregistrat numele ntreg. Desigur, un semn de
ntrebareindicunautorneidentificat.
Coninut: n care se regsete informaia esenial despre documentul
respectiv.
Categorie:estevorbadeacelecategoriideordinformal,menionatemai
sus, la Coninutul Arhivei: draft, articol pres, bibliografie conex
etc.
11

N.B.! De cele mai multe ori, rubricile Coninut i Categorie snt unite i
nregistrate la Coninut prin nsemnri de tipul Draft al traducerii
Iliadei
Forma: indic forma n care se afl documentul: file manuscrise
9
,
material dactilografiat (abreviat dactilo), foi imprimate (abreviat
print),fotocopie,tipritur.
Publicat:cuindicaiaDA/NU/?.IndicaiaDAesteurmati
dereperelebibliograficerespective.
Meniuni: n care se indic particulariti ale documentului respectiv,
detipulDraftndouexemplaresauComunicareaafostprezentat
ncadrulsesiuniidecomunicritiinificePorideschise,organizat
deInstitutuldeStudiiOrientaleSergiuAlGeorge.
4.2. Ordonareafiecruidocument(item).
Decelemaimulteori,acoloundefileleunuidocumentnusegseaudejantr
oanumitordine,leamaranjateu,urmndlogicacerutderigorilecodicologiei,ale
criticiitextualesaualeuneisimpleordonridetiparhivistic.Acoloundensnam
izbutit s descifrez niruirea logic a unor file gsite n acelai plic, de pild, am
preferatslelascumfuseserpreluatedinlocuinaProfesoruluiSluanschi,tocmai
pentru ca, prin interpretarea mea, s nu dau vreo direcie greit celor care se vor
ocupanviitorcudocumentulrespectiv.

5. PerspectivedecercetareaArhivei(nlucru).

***
n afar de mulumirile pe care se cuvine s le aduc personal gazdelor
generoase ale Fondului Dan Sluanschi, pentru c miau oferit posibilitatea de a
lucra cu acest tezaur nepreuit care este Arhiva, gndul meu de recunotin se
ndreapt ctre Doamna Sluanschi i ctre ceilali membri ai familiei Profesorului,
carenuaupregetatsmajutecuinformaiidespredocumenteoridecteorileam
solicitatacestlucruifrdeajutorulcroraerorileilacuneleCataloguluidefavor
fi fost mult mai numeroase. De asemenea, le mulumesc celor doi studeni, Florin

9
Este vorba de documente scrise de mna Profesorului (sau a altui autor). A nu se confunda cu manuscrisele
medievale.
12

Filimon i Irina Stoenic, pentru a m fi asistat n repetate rnduri la organizarea
Arhiveiilacatalogare,precumituturorapropiailor,colaboratoriloridiscipolilor
Profesorului,careaurspunscupromptitudinediverselormelenelmuririlegatede
undocumentsaualtul,nlesnindumi,astfel,cercetarea.

Pentru orice fel de informaii legate de Arhiva Profesorului Dan Sluanschi,


precum i pentru orice sugestii sau observaii, pot fi contactat prin email:
octaviangordon@yahoo.com.

OctavianGordon
PARTEAAIIA
CATALOGULARHIVEIPROFESORULUIDAN
SLUANSCHI
ULTIMAACTUALIZARE:IANUARIE2012

I. HOMER
NotasupradosaruluiHomer.
1. EdiiilehomericealeProfesoruluiSluanschi.
Profesorul Dan Sluanschi este primul n istoria literaturii romne care a tradus
integralnhexametriepopeilehomericeIliadaiOdysseia
10
:
- Homer, Iliada, traducere n hexametri, postfa i indici de Dan Sluanschi,
EdituraPaideia,Bucureti,1998.
- Homer,Odysseia,traducerenhexametri,postfaiindicideDanSluanschi,
EdituraPaideia,Bucureti,1997.
Cele douediii sau bucurat i dereeditriinmemoriam,laaceeai editur Paideia,
n anul 2009, ocazie cu care au fost tiprite i cteva exemplare speciale (de lux),
lucratedemn.
2. IliasLatina.
nlistadepublicaiialeProfesoruluiSluanschi,aflatncelmaicompletCurriculum
Vitae care nea parvenit, Profesorul anuna apariia, la Editura Universitii din
Bucureti,auneiediiicritice,nsoitedetraducerenhexametriiindici,aversiunii
latine a Iliadei (IliasLatina), atribuite lui Publius Baebius Italicus
11
. Primele dou
documente ale dosarului Homer se refer chiar la Ilias Latina, dar nici unul nu i
aparine Profesorului Sluanschi: primul conine dou referate ale lui Liviu Stroia,
iar al doilea este un fragment dintro ediie german a poemului nsui. n prezent,

10
Vezi,ntrealtele,recenzialuiCtlinEnache:Homernromnete,nIdeindialog,nr.5(20),mai
2006,p.912.
11
Aceastversiune,condensat,dupexpresialuiErnestRobertCurtius,n1070deversetei
beneficiinddeoanumitpopularitatencolilemedievaleapusene,ncepecuacrostihulITALICVSi
sencheiecuacrostihulSCRIPSIT,celedouelementeprozodicetraducnduseItalicusascris.
14

nu tim dac Profesorul Sluanschi a alctuit ediia i traducerea anunate, sau ele
reprezintdoarointenie,pecareProfesorulnaapucatsomaterializeze.
3. DocumentelehomericedinArhivadelaNEC.
Cu toate c strdaniile Profesorului n traducerea epopeilor homerice au strbtut
mai multe decenii, dosarul Homer din actuala Arhiv nu conine dect 20 de
documente: 12 legate de Iliada (112); 3coninnd generaliti
12
[n special legate de
versificaiahomeric(1315)];5legatedeOdysseia(1620).
Nu tim de ce Profesorul na pstrat (presupunem) multiplele drafturi ale acestei
lucrri de anvergur, n timp ce drafturile altor traduceri, articole etc., de o
importan mai mic, am zice, neau parvenit n totalitate sau ntrun volum mai
bogat. Totui, Arhiva gzduiete i alte documente homerice, cum ar fi: o seam
defiebibliografice,lexicografice(inclusivonomastice)ideconinutlegatedeIliada
i Odysseia, multiple semne de carte, precum i varii nsemnri i corecturi fcute
directpepaginilecrilordinFondulDanSluanschi.
HomerILIADA
Nr.:1
Autor:LiviuStroia
Coninut:Doureferate:VocabularulIliadeilatineiStructuraIliadeilatine
Categorie:Bibliografieconex
Forma:Print
Publicat:?

Nr.:2
Autor:BaebiusItalicus(Poetaelatiniminores)
Coninut:Ilias
Categorie:Bibliografieconex
Forma:Fotocopie


12
Arfifostfireascoreaezareadocumentelorhomericenordineaurmtoare:1)Generaliti;2)
Iliada;3)Odysseia.ntructncepusemnregistrareadocumentelorcareineauIliada,netiindc,ntro
etapulterioar,aveamsdescoprnArhiviacestedocumentecureferirelageneraliti
homerice,ampreferat,dinraiunicareindeoanumitparcimonienadministrreatimpului,s
nustricmordineainiial.ntroediieulterioaraCataloguluidefa,reaezareafireasca
documentelor,nordineapecareamartato,esteabsolutnecesar.
15

Nr.:3
Autor:D.S.
Coninut:TraducereacntuluiIalIliadei.
Categorie:Draftadnotat.
Forma:Filemanuscrise(princeps)+print
Meniuni:
9 Pe versoul unor foi, se afl fragmente dintrun draft de traducere a
Odysseiei,nformdactilografiatcuadnotri.

Nr.:4
Autor:D.S.
Coninut:OpagindinaparatulcriticalIliadei.
Categorie:Notie
Forma:Filmanuscris.

Nr.:5
Autor:D.S.
Coninut: Text original, cu bogate i importante adnotri ce in de sintax i de
criticatextual.
Forma:Printadnotat

Nr.:6
Autor:G.S.Kirk
Coninut: The Iliad: A Commentary, Cambridge University Press: Introduction
(incomplet);TheStructuralElementsofHomericVerse(complet).
Categorie:Bibliografieconex
Forma:Fotocopie

Nr.:7
Autor:SethL.Schein
Coninut:TheMortalHeroanIntroductiontoHomersIliad
Categorie:Bibliografieconex
Forma:Fotocopie
Meniuni:
9 Fotocopianusapstratnntregime.
9 ConineireferirilaOdysseia(p.3738).

16

Nr.:8
Autor:D.S.
Coninut:TraducereanhexametriaIliadei,cnturileIXIII.
Categorie:Draftadnotat(complet)
Forma:Print
Meniuni:
9 Draftul are cteva nsemnri sporadice, probabil ultima corectur
efectuatpepalturi.
9 Plicul conine, la nceput, cteva foi separate: pagina de gard; pagina 3
(oscurt not introductiv);paginile35(deveniteulterior57) aleunui
draftanterior.

Nr.:9
Autor:D.S.
Coninut:TraducereanhexametriaIliadei(cnturileXIIIXXIV,Postfa,Bibliografie
iIndici)
Categorie:Draftadnotat(complet)
Forma:Print
Meniuni:
9 Vezidocumentulanterior(nr.8).
9 Draftul are cteva nsemnri sporadice, probabil ultima corectur
efectuatpepalturi.
9 PostfaaiBibliografiasntn3exemplare.

Nr.:10
Autor:Homer
Coninut:Textgrecoriginal,cumiciadnotrialeProfesoruluiSluanschi.
Forma:Fotocopiedetexttiprit.
Meniuni:
9 La sfritul fiecrei cri a Iliadei, este trecut data la care Profesorul a
finalizattraducerea.

Nr.:11
Autor:D.S.
Coninut: Semne de carte la Iliada: ediia lui van Thiel (1996) i cea a lui Ameis
(1903
6
).
Forma:Filemanuscrise.
17

Nr.:12
Autor:D.S.
Coninut:nsemnrifilologicepemargineatextuluiIliadei.
Forma:Filemanuscrise.

Homergeneraliti
Nr.:13
Autor:C.J.Ruijgh
Coninut: nsemnri cu titlul: La datede la cration de lalphabet grec et la date
dHomre.
Categorie:Bibliografieconex(pareafiunhandoutdelaoconferin)
Forma:Fotocopieaunorfilemanuscrise.
Publicat: Nu am gsit vreun articol al lui C.J.Ruijgh cu titlul exact din manuscris,
darestefoarteprobabilcansemnrilegsitenArhivaProfesoruluiSluanschisfi
fost valorificate n articolul cu titlul: La date de la cration de lalphabet grec et
celledelpopehomrique,nBibliothecaOrientalis54(1997),533603.
Meniuni:
9 n antet, se poate vedea nsemnarea de mn a Profesorului Sluanschi:
C.J.Ruijgh (Amsterdam), Bucureti, 24.05.95, de unde se poate
presupunecC.J.RuijghainutocomunicarelaBucureti,nmai1995,
la care va fi participat i Profesorul i de la care va fi obinut i acest
(presupus)handout.

Nr.:14
Autor:Necunoscut.Esteposibilsfiemaimuliautori.
Coninut:Articoledespremetricahomeric(hexametru)
Categorie:Bibliografieconex
Forma:Fotocopie
Publicat: DA: sursele nu snt indicate pe fotocopii, ceea ce face ca reperarea lor n
bibliografiadespecialitatesfieunlucruanevoios.

18

Nr.:15
Autor:Necunoscut.
Domeniu:Homer
Coninut: Capitolal unei cri nereperate,cutitlul:ChapterXXXIX(b):TheHomeric
PoemsasHistory
Categorie:Bibliografieconex
Forma:Fotocopie

HomerOdysseia
Nr.:16
Autor:D.S.
Coninut:Traducerenhexametri:Odysseia(Cntul?,v.149327).
Categorie:Draftadnotat(incomplet)
Forma:Dactilo

Nr.:17
Autor:D.S.
Coninut:nsemnriinotelaOdysseia.
Categorie:Draftadnotat(incomplet)
Forma:Filemanuscrise.

Nr.:18
Autor:D.S.
Coninut:nsemnri,noteifiebibliograficelaOdysseia.
Categorie:Draftadnotat(incomplet)
Forma:Filemanuscrise.

Nr.:19
Autor:D.S.
Coninut:TraducereaOdysseiei.
Categorie:Draftfradnotri(aproapecomplet)
Forma:Print,probabilfinal.
Meniuni:
9 LipsescIntroducereaiPostfaa;
9 Conineiofoaievolant(print)dinPostfa.Nuputemspunedaceste
vorba de Postfaa la Iliada sau la Odysseia, cu att mai mult cu ct
19

coninutul Postfeei la traducerea Odysseiei (publicat n 1997) a fost
reluat,nceamaimareparte,nPostfaalatraducereaIliadei(publicatn
anulurmtor).

Nr.:20
Autor:D.S.
Coninut:Appendixcriticalacnturile18aleOdysseiei.
Categorie:Draft.
Forma:Filemanuscrise.
20

II. VERGILIVSAENEIS
NotasupradosaruluiVergiliusAeneis
Traducerea n hexametru a Eneidei lui Vergilius ncheie trilogia traducerilor la care
Profesorul Dan Sluanschi visa nc de la prima tineree (Iliada, Odysseia i Eneida),
fiindpublicatlaedituraPaideia,nanul2000.Caincazulcelorlaltedouepopei,
Eneida beneficiaz i ea de o reeditare in memoriam, n 2010, ntro ediie de lux la
aceeai editur. Dar, fa de cele dou epopei traduse, pentru Aeneis Profesorul
Sluanschi a elaborat i o ediie critic a textului latin, publicat n acelai an ca i
traducerea(2000).Astfel,EneidanediiaDanSluanschiseprezintndouvolume:
I.Ediiacriticatextuluilatin;II.Introducere,traducereiindici,lacareseadaugi
oanex,reprezentndtraducereaImnuluihomericctreAfrodita.
Dinntregulaparatdelucrucarevafistatlabazaalctuiriicelordouvolume,nuni
sepstreazdecturmtoareleasedocumente:
VergiliusAeneis
Nr.:1
Autor:D.S.
Coninut:TraducereaEneidei(c.IIIXII)
Categorie:Draft(primul)
Forma:Filemanuscrise
Publicat:DA(Eneida,Paideia,2000)
Meniuni:
9 Coninereperecronologicederedactare;
9 PeprimafilsepoatecitinotaProfesorului:Cnturile1i2ncaietul
miccucoperideplasticbrune.Dinpcate,caietulmiccucopertede
plasticbrunenuaajunsnArhivadelaNEC,elnefiinddegsitnici
ntrecelelaltelucrurirmaselacasaProfesorului,astfelnctprimul
draft(manuscris)altraduceriiEneidei(cnturileIiII)poateficonsiderat
pierdut.

Nr.:2
Autor:D.S.
Coninut:AnexalatraducereaEneidei:ImnulhomericctreAfrodita.
Categorie:Draft(primul)
21

Forma:Manuscris
Meniuni:
9 Coninereperecronologicederedactare.

Nr.:3
Autor:D.S.
Coninut:Notieacademicediverse,probabilnlegturcuEneida.
Forma:Filemanuscrise.
Meniuni:
9 Pepliculvechierainscripionat:Vergilius,Fauina.

Nr.:4
Autor:D.S.
Coninut:TextpentruIntroducere.
Categorie:Draftadnotat.
Forma:Fotocopie
Meniuni:
9 Conineosinguradnotare.

Nr.:5
Autor:D.S.
Coninut:TraducereacompletaEneidei
Categorie:Draftadnotat
Forma:Print
Meniuni:
9 Conineadnotripuine,sporadice.

Nr.:6
Autor:D.S.
Coninut:AppendixcriticalaAeneis
Categorie:Draft
Forma:Print

22

III. INDOEUROPENISTIC
Notasupradocumentelordindomeniullingvisticiiindoeuropene.
Activitatea Profesorului Dan Sluanschi n domeniul lingvisticii indoeuropene sa
ntemeiat pe nvtura primit de la Profesorii Cicerone Poghirc i Alexandru
Graur, cei care iau deschis i perspectiva cercetrii n aceast ramur a lingvisticii.
n afar de cei doi piloni ai indoeuropenisticii care snt greaca i latina, Profesorul
Sluanschisaapropiatndeosebideramuraindoiranic(sanscritaivecheapers),
precumideceatracic,directlegatdeistorialimbiiromne.ProfesorulSluanschi
a predat fundamentele lingvisticii indoeuropene n mediul universitar, ntre 1975
2008, conducnd i mai multe teze de licen i de disertaie n acest domeniu, i
chiar i o tez de doctorat, a Ioanei Costa, intitulat Neflexibilele indoeuropene
(1996). De asemenea, aa cum reiese i din Arhiva de la NEC, muli studeni sau
colegi i trimiteau spre consultare felurite articole i lucrri din domeniul
indoeuropenisticii. Cursurile din sfera lingvisticii indoeuropene predate la
Universitatea din Bucureti au fost: Lingvistic indoeuropean (din 1972); Istoria
Literaturii Sanscrite (19741979); Civilizaie i limb persan veche (19741979; 1994;
20002001);Mitologieindoeuropean(19921994).
n spectrul preocuprilor sale pentru lingvistica indoeuropean, Profesorul
Sluanschi a fost i secretar tiinific al Institutului de Studii Orientale Sergiu
AlGeorge din Bucureti ntre anii 19731975, iar ntre 19751983 secretar tiinific
onorific. ntre 19722008 a fost membru al Asociaiei de Studii Orientale din
Romnia.Afost,deasemenea,PreedinteleifondatorulSocietiiRomnedeStudii
IndoEuropene (20012008), sub egida creia a editat primele dou numere ale
revisteiStudiaIndoEuropaea,iarntre19802008afcutpartedincolegiulredacional
al revistei Studia IndoEuropaea ad DacoRomanos pertinentia. n cadrul acelorai
preocupri pentru studiile orientale indoeuropene, a fost membru n colegiul de
redaciealrevisteiArchaeus.Revuedhistoiredesreligions(19972008).
Pe lng o serie de articole tratnd diferite aspecte lingvistice i mitologice ale
spaiului indoeuropean, principalele contribuii editoriale romneti ale
Profesorului Sluanschi din domeniul indoeuropenisticii snt: Introducerea n studiul
limbii i culturii indoeuropene, Bucureti, Editura tiinific i Enciclopedic, 1987 (n
colaborarecuL.Wald),precumiurmtoareletraducerialeunoroperefundamentale:
- G.Dumezil,Mitiepopee,Bucureti,Edituratiinific,1993(ncolaborarecu
Fr.BltceanuiG.Creia);
- G.iL.Bonfante,Limbaiculturaetruscilor,Bucureti,Edituratiinific,1995.
23

- E.Benveniste,Vocabularulinstituiilorindoeuropene,Bucureti,Paideia,1999(vol.
I),2004(vol.II).

PersoanadecontactcarepoateficonsultatnlegturcupreocuprileProfesorului
ndomeniulindoeuropenisticii,esteIoanaCosta:
Email:ioanacosta@yahoo.com
Tel.:0745.052.817

nArhivadelaNECsaupstratcincicutiidearhivareconinnddiversedrafturiale
articolelor publicate, alte articole nepublicate
13
, fie bibliografice i de coninut,
semne de carte etc. O parte dintre preocuprile de indoeuropenistic ale
Profesorului leam grupat separat n dosarul Istoriei Limbii Romne (I.L.R.; vezi
cap. 4), fiind vorba de un domeniu distinct al lingvisticii romneti. Dar este
cunoscut faptul c Profesorul Sluanschi avea asupra istoriei limbii romne i o
viziune din perspectiva indoeuropenistului. Desigur, multe gnduri i notie
indoeuropenisteseregsescnCorespondenaProfesorului(vezicap.14).
Dintre toate documente pstrate n Arhiv am reuit s nregistrez un numr de 36
(ocutie),restulateptnduirndulncelelalte4cutii:

Indoeuropenistic

Nr.:1
Autor:D.S.
Coninut:DraftalarticoluluiSubstratuldacomoesianallimbiiromne.
Forma:Dactilo.
Publicat:DA:nLR,XXX(1981/4),p.339342.
Meniuni:
9 Conineunelecorecturimanuscrise.

Nr.:2
Autor:D.S.
Coninut:DraftalarticoluluiLimbadacogeilorncadruleiindoeuropean.
Forma:Dactilo.

13
Articoledesprecarenuavemtiinsfiepublicate,neexistndnicinListadepublicaiia
Profesorului.
24

Publicat:DA:nLR,XXX(1981/3),p.297300.
Meniuni:
9 Conineadnotrisporadice.

Nr.:3
Autor:D.S.
Coninut:DraftintitulatDespreAndrduNayinceputurilelimbiiromne.
Forma:Dactilo.
Publicat:?
Meniuni:
9 Conineadnotriicorecturi.

Nr.:4
Autor:D.S.
Coninut:DraftalarticoluluiOchiul,vederea,luminaiartareanindo
european.
Forma:Print.
Publicat:?

Nr.:5
Autor:D.S.
Coninut:DraftalarticoluluiInformaiianticeasupralimbiigetodacilor.
Forma:Dactilo.
Publicat:?
Meniuni:
9 GsitndosarulintitulatLucruripublicate.
9 Peversoulultimelor3foisegsescnotielegatedesintaxalimbiilatine
idelatinamedieval,posibilschieleunorprogrameanalitice).

Nr.:6
Autor:D.S.
Coninut:DraftalarticoluluiSemnesausimboluri?Descifrareaunorscrierinlimbi
necunoscutecureferirelainuturilecarpatodanubianopontice.
Forma:Dactilo.
Publicat:DA:nLR,XXX(1981/1),p.5999.

25

Nr.:7
Autor:D.S.
Coninut:DraftalcomunicriiintitulateDinnoudespreoriginiletyrrheno
etrusce.
Forma:Print.
Publicat:?
Meniuni:
9 Comunicareaafostprezentatncadrulsesiuniidecomunicritiinifice
Porideschise,organizatdeInstitutuldeStudiiOrientaleSergiuAl
George(ladatade?).

Nr.:8
Autor:D.S.
Coninut:Draftlegatdestudiiledetracologie,cercetareavndcaobiectnumede
ruri:*Drenca,Ampoiul(manuscris),AmutriumiRabon.
Forma:Dactilo+manuscris(ofoaierectoverso).
Publicat:?

Nr.:9
Autor:D.S.
Coninut:DraftalarticoluluiAnewontheEtruscanHomeland
Forma:Print.
Publicat:DA:nSbornikStudiaminoraFacultatisPhilosophicaeVniuersitatisBrunensis
aliasGraecolatinaBrunensia12(2007),p.125129.
Vezi
(http://interclassica.um.es/investigation/hemeroteca/g/graeco_latina_brunensia/numero_12_2007).
Meniuni:
9 Draftndouexemplare.
9 Referitorlaperiodiculncareafostpublicat,vezifoaiaprintat,n
interiorulplicului.

Nr.:10
Autor:D.S.
Coninut:DraftalarticoluluiRoyalIranianInfluenceinDacia?
Forma:Print.
Publicat:?

26

Nr.:11
Autor:D.S.
Coninut:Drafturiatreiarticole:doudintreelepoartacelaititlu(Limbileantice
vorbitenariacarpatobalcanic:tracaidacomoesiana);altreileapoarttitlul:
Dialecteleanticevorbitenariacarpatobalcanic.
Forma:Dactilo+manuscris.
Publicat:?

Meniuni:
9 Drafturileconinamplecorecturiiadnotri.
9 Liseadaugoanex,subformaunuitabel(manuscris).

Nr.:12
Autor:D.S.
Coninut:DraftintitulatLadoublebifurcationIEetlebinarismelatin,lacarese
adaugschiaunuidiscurs,subformauneinotiemanuscrise.
Forma:Dactilo+manuscris.
Publicat:?
Meniuni:
9 DraftulconstituieocomunicaresusinutlaBruxelles(nov.1990).
9 SubiectulabordataparedezvoltatinLamentalittripartieetla
doublebifurcationdescatgoriesgrammaticalesindoeuropennes,
nvolumulForG.I.Tohneanu,Timioara,1996,p.478484.
9 Nuestesigurfaptulcnotiamanuscrisestedirectlegatdesusinerea
comunicrii.

Nr.:13
Autor:D.S.
Coninut:DoudrafturialearticoluluiAutourdunomdesGtes.
Forma:Print.
Publicat:DA:nStudiaIndoEuropaea1(2001),p.6372.
Meniuni:
9 Celedoudrafturicorespundunoretapedistinctederedactare:draftul
iniialconineadnotriicorecturiintegrateulteriorceluidealdoilea
draft.
9 Draftuluiiniialiesteataatiunrezumatnlimbaenglez(Onthe
NameoftheGetae).
27

Nr.:14
Autor:D.S.
Coninut:Drafturileatreirecenzii:RdigerSchmitt,DieiranischenSprachenin
GeschichteundGegenwart,IlseWegener,Hurritisch.EineEinfhrungiChlodwig
H.Werba,VerbaIndoiranica.
Forma:Print.
Publicat:DA:nStudiaIndoEuropaea1(2001),p.?

Nr.:15
Autor:D.S.
Coninut:DraftulunuiCuvntnainte.
Forma:Dactilo.
Publicat:?
Meniuni:
9 nparteadesusaprimeipaginiapareonotscrisdemn:
NepublicatdeTrucandelatiinificn1987!.

Nr.:16
Autor:D.S.
Coninut:DraftularticoluluiProlatinitate.
Forma:Dactilo.
Publicat:DA:nRomnialiterar(laodatneidentificat,darcelmaiprobabiln
anul1994,conformnotieimenionate).
Meniuni:
9 nparteadesusaprimeipaginiapareonotscrisdemn:Rom.
Literar.Dat[indescifrabil]26.04.94.

Nr.:17
Autor:D.S.
Coninut:DraftalarticoluluiCivilizaiadravidian.
Forma:Dactilo.
Publicat:?
Meniuni:
9 Primeipaginiiesteataatocompletaresubformauneinotie.
9 Draftulesteadnotaticorectat.
28

Nr.:18
Autor:D.S.
Coninut:DraftalarticoluluiAsupraideologieitrifuncionaleIE.
Forma:Dactilo.
Publicat:?
Meniuni:
9 Draftadnotaticorectat.

Nr.:19
Autor:D.S.
Coninut:Draftalarticoluluinvmintelemarilorinscripiiahemenide(I).
Forma:Dactilo.
Publicat:DA:nOrient,I(1990),p.3741.
Meniuni:
9 Draftcorectatiadnotat.

Nr.:20
Autor:D.S.
Coninut:Draftalarticoluluinvmintelemarilorinscripiiahemenide(II)+
drafturiconinndtraducerinlimbaromnaleunorasemeneainscripii(n
manuscris).
Forma:Dactilo+manuscris.
Publicat:DA:nOrient,II(1993),p.478484.
Meniuni:
9 Draftularticoluluiconinecorecturi.
9 DrafturileaufostpstratendosarulinscripionatDARIVS.

Nr.:21
Autor:D.S.
Coninut:Treidrafturitratnddespretoponime,intitulate:Kogaionon,Singurul
numeanticalDelteiDunriintregeografieipoezieiTapai.
Forma:Dactilo.
Publicat:?
29

Meniuni:
9 Esteprobabilcaprimuldraftscoincidnmaremsurcuarticolul
KagaiKogaionon.Notelingvistice,nThracoDacica,X(1989/12),p.
219224.

Nr.:22
Autor:D.S.
Coninut:DraftulintitulatLimbaromndinperspectivIE+invitaie(print)din
parteaUniversitiiOvidiusdinConstanadeasusineuncicludeconferine.
Forma:Manuscris.
Publicat:?
Meniuni:
9 Draftulmanuscrisreprezintschia/suportuluneiseriideconferine
susinutedeProfesorulDanSluanschi(1013octombrie2003).

Nr.:23
Autor:D.S.
Coninut:DraftintitulatCntridedemult,reprezentndtraducereaunuiimndin
Gathas(Yasna46A)iaunorcntrighicitoridinRigVeda(8,29).
Forma:Print.
Publicat:?
Meniuni:
9 Draftndouexemplare.
9 Dinpreambulreiesectraducerileaufostrecitatencadrulunui
evenimentfestivorganizatdeInstitutuldeStudiiSudEstEuropene.

Nr.:24
Autor:D.S.
Coninut:DraftulcomunicriiPersiaantic.
Forma:Manuscris.
Publicat:?
Meniuni:
9 ComunicareaafostsusinutncadrulConferineidelaBraov
(cnd?).
9 Textulmanuscrisseafl,nparte,peversoulunorfotocopiidup6
paginilegatedevecheapers,dintrolucrareneidentificat.

30

Nr.:25
Autor:D.S.
Coninut:DraftulschiatalunuiarticolsaualuneicomunicricutitlulE.
Bnvnisteindoeuropenist.
Forma:Print.
Publicat:?
Meniuni:
9 Eposibilcaacestdraftsseaflenlegtur,suboformsaualta,cu
volumultradusdeProfesorulSluanschi:E.Bnvniste,Vocabularul
instituiilorindoeuropene,Bucureti,Paideia,1999(vol.I),2004(vol.II).

Nr.:26
Autor:D.S.
Coninut:FotocopiedupPostfaavolumului(IsauII?)E.Bnvniste,Vocabularul
instituiilorindoeuropene,Bucureti,Paideia,1999(vol.I),2004(vol.II).

Nr.:27
Autor:D.S.
Coninut:Draftparial(cuadnotriicorecturi)alvolumului:E.Bnvniste,
Vocabularulinstituiilorindoeuropene,Bucureti,Paideia,1999(vol.I),2004(vol.II).
Conine:1.Cuvntlaediiaromneasc(vol.I);2.Cuvntlaediiaromneasc(vol.II),
variantaI(print);3.Cuvntlaediiaromneasc(vol.II),variantaII(palt);4.Postfala
vol.II;5.Prezentare(pentrucopertaIV?)avolumului,ndouvariante:a)manuscris
[peversoesteunfragment(draftprint)dintraducereaDescriereaMoldovei,parteaa
IIa,cap.X);b)print(palt).
Publicat:DA:videsupra.

Nr.:28
Autor:MirceaMihaiRdulescu
Coninut:Draftulunuiarticol(videinfra),prezentatdeautorProfesoruluiSluanschi.
Forma:Dactilo.
Publicat:DA:MirceaMihaiRdulescu,DacoRomanianBalticCommonLexical
Elements,nPontoBaltica1(1981),p.15113.
Meniuni:
9 ConinesporadiceadnotrialeProfesoruluiSluanschi(deex.,lap.2i
lap.22).

31

Nr.:29
Autor:D.S.iMirceaMihaiRdulescu
Coninut:Maimultedrafturi,notieifiebibliograficecureferirelaradicaluli.e.
*wer.PemargineaacestuiradicalauinutcteocomunicareProfesorulDan
SluanschiiMirceaMihaiRdulesculaoedinfestivaAsociaieideStudii
Orientale,lacareauparticipat:Al.Graur,C.Poghirc.,L.Wald,E.Dobroiu,Fr.
Bltceanuiceidoimenionaimaisus.
Forma:Manuscrisidactilo.
Publicat:?

Nr.:30
Autor:D.S.
Coninut:Multipledrafturiinotietratnddespre:Dialecteleindoeuropene
vorbitenariacarpatobalcanicdectrepopulaiiletracodacice.
Forma:Dactiloimanuscris.
Publicat:?
Meniuni:
9 EsteposibilsaiblegturcuvolumulIntroducerenstudiullimbiii
culturiiindoeuropene,Bucureti,1974.

Nr.:31
Autor:D.S.
Coninut:DraftalcapitoluluiMorfologiadinIntroducereanstudiullimbiiiculturii
indoeuropene,Bucureti,1974.
Forma:Dactiloadnotat.
Publicat:DA(videsupra).

Nr.:32
Autor:D.S.
Coninut:Draftparial(=acelecapitolescrisedeProfesorulSluanschi)alvolumului
Introducerenstudiullimbiiiculturiiindoeuropene,Bucureti,1974.
Forma:Dactilo.
Publicat:DA(videsupra).
Meniuni:
9 Laolaltcumaterialuldactilografiatsegsescictevafoicunsemnri
pemargineaacestuidraft,carenuaparinProfesorului.

32

Nr.:33
Autor:D.S.
Coninut:Drafturileadourecenzii:JeanLoicq,LenomdesGermainsdans
lAntiquit,G.Quintela,Dumzil.UneIntroduction.
Forma:Print.
Publicat:DA(nStudiaIndoEuropaea?).

Nr.:34
Autor:BardhylDemiraj
Coninut:FotocopieaBibliografieivolumuluiAlbanischeEtymologien
(UntersuchungenzumalbanischenErbwortschatz),AmsterdamAtlanta,1997.
33

IV. ISTORIALIMBIIROMNE
Notasupradocumentelordindomeniulistorieilimbiiromne
Ca indoeuropenist, Profesorul Dan Sluanschi a abordat istoria limbii romne din
perspectiva substratului dacomoesian, dar i din perspectiva romanistului. n
Arhiva de la NEC am grupat n dosarul I.L.R. un numr de zece documente
despre care am considerat c se pot constitui aparte, n acest domeniu. n general,
sntcontribuiilaetimologiaunorcuvinteromneti.

Istorialimbiiromne
Nr.:1
Autor:D.S.(coaut.)
Coninut:Unarticoldepres:Dr.MirceaBabe,Dr.DanSluanschi,Cuprivirela
formareapoporuluiialimbiiromne,Erasocialist,LVIII(12)/1978(iunie).
Publicat:DA(videsupra).
Meniuni:
9 VeziarticolullaseciuneaArticoleiinterviuridinpres(doc.nr.7)

Nr.:2
Autor:D.S.
Coninut:DraftuluneicomunicriintitulateAuxoriginesduroumain,
susinutelaCentreUniversitairedeLuxembourg,nov.1990.
Forma:Dactiloadnotat.
Publicat:?
Meniuni:
9 Documentulconineadnotriconsistente.

Nr.:3
Autor:D.S.
Coninut:DraftularticoluluiintitulatBineiru.
Forma:Print.
Publicat:?

34

Nr.:4
Autor:D.S.
Coninut:Schiauneicomunicricutitlul:Carpodacii,albaneziiiromnii.
Forma:Dactilo.
Publicat:?

Nr.:5
Autor:C.Poghirc.
Coninut:Problemeactualealeetimologieiromneti,13p.
Forma:Curslitografiat.
Publicat:DA:LR1/1968,p.1523.
Meniuni:
9 CursulafostsusinutncadrulCursurilordevaricolocviilortiinifice,
Sinaia,25iulie25august1970(iniial,notat1969).
9 Documentntreiexemplare.
9 Cf.doc.cunr.intern:6.

Nr.:6
Autor:C.Poghirc.
Coninut:Problmesactuelsdeltymologieroumaine,Bibliographieslctive:
I.Dictionnaires,II.Etudes,20p.
Categorie:Draftalunuicurs.
Forma:Documentlitografiat.
Publicat:DA:RRL,XIII(3)/1968,p.199214.
Meniuni:
9 CursulafostsusinutncadrulCursurilordevaricolocviilortiinifice,
Sinaia,25iulie25august1970(iniial,notat1969).
Documentprezentntreiexemplare.
9 Cf.doc.cunr.intern:5.

Nr.:7
Autor:D.S.
Coninut:Schiauneicomunicricutitlul:LimbaromnnperspectivIE
(AcademiaRomn,2002).
Forma:Manuscris.
Publicat:?

35

Nr.:8
Autor:D.S.
Coninut:Diversenotie+fiebibliografice.
Forma:Filemanuscrise.

Nr.:9
Autor:C.Poghirc
Coninut:Leslmentsautochtonesdelalangueroumaine(stadeactueldesrecherches),
22p.
Categorie:Draftalunuicurs.
Forma:Documentlitografiat.
Publicat:?PosibilsubformaConsidrationssurleslmentsautochtonesdelalangue
roumaine,RRLXII(1)/1967,p.1936.
Meniuni:
9 CursulafostsusinutncadrulCursurilordevaricolocviilortiinifice,
Sinaia,25iulie25august1965.

Nr.:10
Autor:EugenMunteanu.
Coninut:InfluenelemodelelorclasiceasupratraducerilorromnetidinsecolulalXVII
lea.Lexicul,30p.
Categorie:Rezumataltezeidedoctorat(Iai,1993).
Forma:Documentlitografiat.
Publicat:?
36

V. LATINAMEDIEVAL
Notasupradocumentelordindomeniullatineimedievale
Profesorul Dan Sluanschi, ntemeietorul Seminarului de Latin Medieval de pe
lng Catedra de Filologie Clasic a Universitii din Bucureti, a lsat n urm o
motenire bogat n ceea ce privete editarea i traducerea documentelor de
cancelarie privitoare la rile Romne, n special a celor din timpul lui tefan cel
Mare.
n afar de editarea de documente, Profesorul proiectase i fcuse demersuri
substaniale pentru alctuirea unui Lexicon mediae et infimae Latinitatis Dacoromaniae,
desprerealizareafieiparialacruianuamtiin.
nArhivadelaNEC,seaflnregistrate45dedocumentedinaceastariedeinteres
(Latina Medieval), n 5 cutii de arhivare, ntre care cele mai importante snt
drafturiledocumentelordecancelariedintimpulluitefancelMare.Pentruacestea,
n afara descrierii fiecrui item n parte, am adugat lmuriri suplimentare, n cele
trei anexe ale dosarului de fa, la finele acestui capitol. Persoana de contact care
poateficonsultatnlegturcuacestedocumente,ntructacolaboratcuProfesorul
Dan Sluanschi la proiectul de editare a documentelor medievale, este Cristina
Halichias:
Email:ana_cristina_halichias@yahoo.com
Tel.:021.320.05.81.

Alte documente n legtur cu domeniul Latinei Medievale au fost grupate n


dosarulD.S.Profesorul:schiedecurs,programedecurs,bibliografiiiiniiative
academice.

Latinamedieval
Nr.:1
Autor:D.S.
Coninut:DocumentemedievaledinepocaluitefancelMare(latin,slavon,
greac):IXLIII.
Categorie:textoriginal(transliterat/editat)+traducere+diversenotie(foivolante
ataatediverselordocumente).
37

Forma:Filemanuscriseidactilo.
Publicat:NU
Meniuni:
9 VeziAnexaI,lafinelecapitoluluiV,undesuntsemnalateidocumentelecare
lipsesc.

Nr.:2
Autor:D.S.
Coninut:DocumentemedievaledinepocaluitefancelMare(latin,slavon,
greac):XLVICII.
Categorie:textoriginal(transliterat/editat)+traducere+diversenotie(foivolante
ataatediverselordocumente).
Forma:Filemanuscriseidactilo.
Publicat:NU
Meniuni:
9 VeziAnexaI,lafinelecapitoluluiV,undesuntsemnalateidocumentelecare
lipsesc.

Nr.:3
Autor:D.S.
Coninut:DocumentemedievaledinepocaluitefancelMare(latin,slavon,
greac):CIIICXXVIII.
Categorie:textoriginal(transliterat/editat)+traducere+diversenotie(foivolante
ataatediverselordocumente).
Forma:Filemanuscriseidactilo.
Publicat:NU
Meniuni:
9 VeziAnexaI,lafinelecapitoluluiV,undesuntsemnalateidocumentelecare
lipsesc.

Nr.:4
Autor:D.S.
Coninut:DocumentemedievalereferitoarelaepocaluitefancelMare(7
documentenlimbalatin,dinperioada14501456),cutitlulgeneric:Breuiarium
Latinum.I.TemporaStephaniIIISanctietMagni.I.Praeliminariaetinitia.
Categorie:textoriginal(transliterat/editat)+traducere.
38

Forma:Dactilo.
Publicat:?
14

Nr.:5
Autor:IoanBogdan?
Coninut:UndocumentmedievaldinepocaluitefancelMare.
Forma:Fotocopieduptipritur.
Categorie:Bibliografieconex.
Publicat:Da:sursanuesteindicat.
Meniuni:
9 Estefotocopiap.495497dintrovolumtiprit(coleciademanuscriseeditate
deI.Bogdan?).

Nr.:6
Autor:D.S.
Coninut:Untabelsinopticdeanalizaprincipalelordicionaredelatinmedieval.
Forma:Manuscris.
Publicat:NU

Nr.:7
Autor:?
Coninut:ArticoldespreCarminaBuranaifragmentealesedintrecarminaBurana.
Forma:Fotocopie.
Publicat:Da:surselenusntindicate.
Meniuni:
9 Paresfieunmaterialdidactic(pentrucursuldeLatinMedieval).
9 Documentndouexemplare.

Nr.:8
Coninut:Diversedocumentemedievale.
Categorie:Textoriginal(transliterat)+diversenotie.
Forma:Fotocopii+manuscris.
Publicat:NU

14
Prima pagin are formatul unei coperte de carte: n antet: VNIVERSITAS BVCVRESTIENSIS, apoi
titlul,urmatdeedenteProf.Dr.DanSlusanschi,iarnsubsolulpaginii:TypisEditionumVniuersitatisi
anul MCMXCIIII. Totui, lista de publicaii a Profesorului nu conine nici o referin la acest
BreuiariumLatinum,iarinternetulnuoferinformaiilegatedeoatarepublicaie.
39

Meniuni:
9 Transliterareineditaunuiadintredocumente.
9 Posibilpentruuzdidactic(pentrucursuldePaleografielatin).
9 Foilesegseaulaolaltcubibliografie(fotocopii)legatdepaleografialatin.

Nr.:9
Autor:D.S.
Coninut:Draftadnotatalarticoluluicutitlul:Motsclsdanslesdocumentsetles
chroniqueslatinesdelEuropeOrientaleduXV
e
sicle
Forma:Dactilo
Publicat:Da:nNewEuropeCollegeYearbook19941995,Bucureti,1998,p.249264.
Meniuni:
9 Documentn2exemplare.
9 ConinedreptanextextuleditatIoannisDlugossii,siveLONGINI,Historiae
Polonicae,lib.XII,ed.Ign.ZegotaPauliA.Przezdziecki,Cracovia1878,
p.7578.
9 Veziidocumentulcunr.41.

Nr.:10
Autor:SzboiUljanicki.
Coninut:Textemedievaleeditate.
Categorie:Bibliografieconex.
Form:Fotocopieparial.

Nr.:11
Autor:D.S.
Coninut:2documentemedievale:
9 transliterarecritic(n5exemplare),nsoitdetraducereifotocopia
manuscrisului.
9 transliterare,nsoitdenotecritice.
Categorie:Draft(editatiadnotat)
Forma:Dactiloifotocopii
Publicat:NU
Meniuni:
9 Pedosarulvechiscria:Comunicrinepublicate.

40

Nr.:12
Autor:VladimirIliescu
Coninut:DocumentintitulatIstorialuiIvan,voevodulMoldovei(texteditat,traducere
inotie).
Categorie:TextetrimiseProfesorului.
Forma:Manuscris.
Publicat:NU
Meniuni:
9 Pedosarulvechi:HistoriaIvoniaeValachiaePalatini.
9 Documentnlimbapolonez.

Nr.:13
Autor:MarcoBandini+?(autorultransliterrii?TraianDiaconescu?)
Coninut:ScrierealuiMarcoBandini(Bacu,1648)intitulatVisitatiogeneralis
omniumEcclesiarumCatholiciRomaniritusinprovinciaMoldaviae:fotocopia
manuscrisului(mss.80sau158alBAR)+douexemplare(unullegat,cellalt
nelegat)aleuneitransliterricuaparatcritic(autor?).
Categorie:Bibliografieconex(posibillaDescriptioMoldaviaealuiCantemir).
Publicat:?
Meniuni:
9 ncutie,alturideceletreidocumente,amadugatiunprintalunei
indicaiibibliograficegsitecuajutorulinternetului,referitoarelalucrarealui
Bandini.
9 Esteposibilcadocumentulsaiblegturmaidegrabcudosarul
CantemirdectcuLatinaMedieval.
9 Oposibillegturcudoc.cunr.22.

Nr.:14
Autor:D.S.
Coninut:DocumentemedievaledinepocaluitefancelMare(latin,slavon,
polonez,turc).CutiaI(pnladoc.100,531).
Categorie:textoriginal(transliterat/editat)+traducere+diversenotie(foivolante
ataatediverselordocumente).
Forma:Dactilo.
Publicat:NU
41

Meniuni:
9 VeziAnexaII,lafinelecapitoluluiV,undesuntsemnalateidocumentele
carelipsesc.

Nr.:15
Autor:D.S.
Coninut:DocumentemedievaledinepocaluitefancelMare(latin,slavon,
polonez,turc).CutiaII(deladoc.100,531).
Categorie:textoriginal(transliterat/editat)+traducere+diversenotie(foivolante
ataatediverselordocumente).
Forma:Dactilo
Publicat:NU
Meniuni:
9 VeziAnexaII,lafinelecapitoluluiV,undesuntsemnalateidocumentele
carelipsesc.

Nr.:16
Autor:D.S.
Coninut:Documentemedievale:
9 Textelatinetieditate,cucorecturiinotecritice(dactilo);
9 Textelatineti+traduceri(print).
Publicat:NU

Nr.:17
15

Autor:?
Coninut:Textemedievaleeditate.
Categorie:Bibliografieconex.
Forma:Fotocopieparial.

Nr.:18
Coninut:Neidentificat.
Categorie:Manuscriselatineti.
Forma:Fotografiialemanuscriselor.


15
Esteposibilcadocumentelecunr.1720saiblegturunelecualtele.
42

Nr.:19
Autor:D.S.(ed.+trad.)?Oprian?
Coninut:3scrisorialeluiMihaiViteazul(latin).
Categorie:textoriginal(editat)+traducere+diversenotie(nsemnripefoilecu
texteleoriginale).
Forma:Dactilo+filemanuscrise.
Publicat:NU
Meniuni:
9 Pepliculoriginal:MihaiViteazul,16001601,text+trad.Oprizan(Oprian?),
(1984ian.).
9 Conineofoaieculegendasemnelordeeditarefolosite.

Nr.:20
Autor:D.S.(ed.+trad.)?
Coninut:Diversedocumentemedievale(latin,greac,olimbslav[polonez?],
italian,german).
Categorie:textoriginal(editat)+traducere+diversenotie(nsemnripefoilecu
texteleoriginale,daripefoivolanteataatediverselordocumente).
Forma:Dactilo+filemanuscrise.
Publicat:?

Nr.:21
Autor:D.S.(coord.)
Coninut:Programsesiunetiinificdeprezentarealucrrilordeabsolvirea
cursuluidepaleografielatin(126octombrie1985)+notiediverse.
Forma:Dactilo+filemanuscrise.
Publicat:NU
Meniuni:
9 Eposibilsnufieniciolegturntrefoiledactilografiateinotiele
manuscriseataate.Totui,foileerauastfelataatedeProfesorulnsui.
9 ConineioscrisoarealuiM.PrvulescuctreRectorulUniversitiidin
Bucureti(25.02.1986).

43

Nr.:22
Autor:TraianDiaconescu
Coninut:MarcoBandini(Bacu,1648),VisitatiogeneralisomniumEcclesiarum
CatholiciRomaniritusinprovinciaMoldaviae:fotocopiaparialamanuscrisului+
traducereaadnotataluiTr.DiaconescutrimisluiD.S.pentruorevizuire.
Categorie:textoriginal+traducere(adnotat).
Forma:Fotocopie+manuscris.
Publicat:DA(Ed.PresaBun,2006)
Meniuni:
9 ConineofotocopieascrisoriiDomnuluiTr.DiaconescuctreProfesorulDan
Sluanschi.
9 Conineunprintcuinformaiibibliograficealelucrrii,preluatedepe
Internet.
9 Vezidocumentulcunr.13.

Nr.:23
Autor:VioricaEnchiuc(ed.+trad.)
Coninut:RahoncziCodex.Descifrare,transcriereitraducere.
Forma:Fotocopieparial.
Publicat:DA(AlcorEdimpexSRL,Bucureti,2002)
Meniuni:
9 SuntprezentedoarpaginicareconinfotocopiidupmanuscrisulCodexului.

Nr.:24
Autor:AndreasVeress(ed.)+G.Ciornescu(ed.)+D.S.(ed.)?
Coninut:Diversedocumentemedievalenlimbalatin(unulcutraducere
francez).
Categorie:Bibliografieconex(cf.documentelelegatedetefancelMare).
Forma:Fotocopie+print.
Meniuni:
9 Celdealdoileadocumentseaflndouvariante:ofotocopiedinediia
Ciornescu+oposibilversiunealctuitdeD.S.

Nr.:25
Autor:VasileRus(trad.)
Coninut:TraducereatextuluicroniciiluiRudolfBzenszky.
Forma:Print.
44

Publicat:?
Meniuni:
9 Vezidocumentulcunr.30.
9 Document,probabil,trimisdectreautorProfesoruluiD.S.

Nr.:26
Autor:Eq.PaulusRitter
Coninut:FragmentdinStemmatographiasiveArmorumIllyricorumdelineatio,descriptio
etrestitutio.
Categorie:Bibliografieconex.
Forma:Fotocopie.
Publicat:DA:Viena,1701,89p.

Nr.:27
Autor:D.S.(ed.)
Coninut:FragmentdinGestaRomanorum:fotocopiedupmanuscrisiunprint
dupvariantaeditataaceluiaitext(latin),adnotaticorectatdeProfesor.
Forma:Print+manuscris.
Publicat:NU
Meniuni:
9 Conine i print dup corespondena electronic dintre Profesorul Dan
Sluanschi, Octavian Gordon i Styliana Batalova, pe marginea aceluiai
fragment din Gesta Romanorum (emailurile sunt nsoite de documente
ataate: fotocopie manuscris + text editat + o variant cu leciunea
Profesorului (text editat i adnotat) + o variant cu leciunea Stylianei
Batalova,adnotat).

Nr.:28
Autor:D.S.(ed.+trad.)+AdrianAndreiRusu(ed.)
Coninut:Doutextelatineti:unuleditatdeProfesorioepistolprezentndou
forme: textul latinesc, editat de A. A. Rusu (nsoit de o introducere de acelai) i o
traducereaProfesorului.
Categorie:BibliografieconexpentrudosarultefancelMare.
Forma:Print+fotocopie+manuscris.
Publicat:
9 Primuldocumentitraducerea,aparinndluiProfesoruluiSluanschi:?
45

9 Textuleditatalceluidealdoileadocument:DA:InstitutuldeIstoriei
ArheologieA.D.Xenopol,23/1986,p.713716.
Meniuni:
9 PrintulprimuluidocumentarensemnrileProfesorului
9 Olegturntreceledocumentenupareevident(cuexcepiadatelordecare
suntlegate:1467i1468).Totui,celedousegseaumpreun.

Nr.:29
Autor:I.N.Mnescu
Coninut:IdeeaDacieinstematografiailiric.
Categorie:Bibliografieconex.
Forma:Print.
Publicat:DA:nDocumentenoidescoperiteiinformaiiarheologice,Bucureti,1980,
p.4454.

Nr.:30
Autor:VasileRus(ed.)
Coninut:VariantaeditatacroniciiluiRudolfBzenszky.
Forma:Print.
Publicat:DA(videinfra)
Meniuni:
9 Laura Stanciu, n art. Rediscutarea unei controverse. Rezoluia de unire a lui
Teofil (21 martie 1697), menioneaz c textul cronicii Syllogimaeorum
Transylvanae Ecclesiae Libri Septem de Rudolph Bzenszky a fost editat de V. Rus
n Acta Musei Napocensis, 33/II, 1996 (1997), p. 369457; 34/II, 1997 (1998), p.
183275.
9 Pedosarulvechiaparenota:DluiProf.Dr.DanSluanschi(Bzenszky,SJ,
SYLLOGIMAEA)textullatinescreconstituitalcronicii.
9 DocumentprobabiltrimisdectreautorProfesoruluiSluanschi.

Nr.:31
Autor:D.S.(ed.+trad.)
Coninut:ScrisoarealuiGheorgheRakocy.
Categorie:fotocopieamanuscrisului(ndubluexemplar),textoriginaleditati
adnotat(ndubluexemplar)+traducere+diversenotie(doufoivolante).
Forma:Dactilo+manuscris+fotocopie.
Publicat:?
46

Meniuni:
9 EsteposibilolegturcuRakocy(Rahoczy)Codex(cf.doc.cunr.23).

Nr.:32
Autor:D.S.(coord.)
Coninut:DocumentaieaferentcursuluidePaleografielatin(plantematical
cursului,textelatinetieditate,notielegatedecurs);iniiativaProfesoruluidea
alctuiunLexiconmediaeetinfimaeLatinitatisDacoromaniae;coresponden
academiclegatdeceledouproiecte.
Forma:Dactilo+filemanuscrise.
Publicat:NU
Meniuni:
9 Segsescifiedeprezenlacursuldepaleografie.

Nr.:33
Autor:D.S.
Conine:Notiediversepetemedelatinmedieval.
Forma:Manuscris+fotocopieaunuimanuscrismedieval.
Publicat:?
Meniuni:
9 Foilevolanteprinsedelanceputcuoagrafdefotocopiadupmanuscris
(FASBraov)aufostgsitenacelaipliccudocumentultransliterat(incipit:
MariaTheresaDivina),cf.doc.cunr.37.

Nr.:34
Autor:D.S.(trad.)
Coninut:DocumentemedievalelegatedeVladepe:fotocopiedupediialuiIoan
Bogdan+traducereaefectuatdeD.S.(print).
Publicat:?
Meniuni:
9 TextuleditatconineemendrialeProfesorului.

Nr.:35
Autor:D.S.
Coninut:Fiebibliografice.
Forma:Filemanuscrise.
Publicat:?
47

Meniuni:
9 DeasociatcudrafturiledocumentelormedievaleprivitoarelatefancelMare
(doc.LIX).Cf.doc.cunr.3940.

Nr.:36
Autor:D.S.(ed.)[?]
Coninut:Scrisoare(cuiusauctoris?):fotocopiedupmanuscrisuloriginalivarianta
editatatextului.
Forma:Fotocopie+print.
Publicat:NU(?)
Meniuni:
9 Textuleditatalscrisoriisegseten3exemplare.
9 Documentulafostgsitalturideundocumenteditatcusigurande
ProfesorulDanSluanschi(incipit:MariaTheresaDivina);cf.doc.cunr.37.

Nr.:37
Autor:D.S.(ed.)
Coninut:Documentmedieval:copiedupmanuscrisivariantaeditatatextului.
Forma:Manuscris+fotocopie.
Publicat:?
Meniuni:
9 Foaiacareconinetextuleditatestereutilizat(lanceputfolositcalistde
prezen).

Nr.:38
Autor:F.J.F.Raby
Coninut:TheOxfordBookofMedievalLatinVerse.
Categorie:Bibliografieconex.
Forma:Fotocopie.
Publicat:DA:Oxford,ClaredonPress,1961.

Nr.:39
Autor:D.S.(coord./ed.+trad.)
Coninut:DocumentemedievaledinepocaluitefancelMare(latin).
Categorie:textoriginal(editatiadnotat)+traducere+diversensemnri(fcutepe
textuleditat,daripefoivolanteataatediverselordocumente).
Forma:Dactilo+filemanuscrise.
48

Publicat:NU
Meniuni:
9 VeziAnexaIII,lafinelecapitoluluiV.
9 Cf.doc.cunr.40,13i1415.

Nr.:40
Autor:D.S.(coord./ed.+trad.)
Coninut:DocumentemedievaledinepocaluitefancelMare(latin,slavon,
german).
Categorie:textoriginal(editatiadnotat)+traducere+diversensemnri(fcutepe
textuleditat,daripefoivolanteataatediverselordocumente).
Forma:Dactilo+filemanuscrise.
Publicat:NU
Meniuni:
9 VeziAnexaIII,lafinelecapitoluluiV.
9 Cf.doccunr.39,13i1415.

Nr.:41
Coninut:Fotocopiialeunorediiipolonezedetextemedievalelatineti.
Categorie:textlatinesc,original(editat)+comentarii(nlimbapolonez).
Forma:Fotocopie.
Publicat:DA:IoannisDugossiiseuLonginiHistoriaePolonicaelibriXII(Cracovia,
1878),respectivRozbirKrytycznyAnnaliumPoloniaeJanaDugosza,Wrocaw
WarszawaKrakw,1965.
Meniuni:
9 Ambelefotocopiisuntpariale.
9 Veziidocumentulcunr.9.

Nr.:42
Autor:ManoleNeagoeiD.S.
Coninut:Fotocopie(saupalt?)a(l)lucrriiCampaniadin1467iluptadelaBaia,cu
versiunearomneascatuturorizvoarelordeDanSluanschi,Bucureti,Editura
RozaVnturilor,2007.
Forma:Fotocopie.
Meniuni:
9 Coninecorecturi.

49

Nr.:43
Coninut:FotocopieparialauneiediiiTeubnerdeLateinischeGedichtedes
Mittelalters.
Forma:Fotocopie.

Nr.:44
Coninut:Fotocopieparialauneiediiideinscripiinfrancezaveche.
Forma:Fotocopie.
Meniuni:
9 nantet,arensemnarea:CIFM,7,1982.

Nr.:45
Coninut:Fotocopiaunuitextmanuscrisnlatinmedieval.
Forma:Fotocopiedemanuscris.
Meniuni:
9 ConinescrisoarealuiIlieRnea,celcareiatransmistextul(fotocopia)
ProfesoruluiSluanschi.

50

ANEXAI:Lmuririsuplimentareasupradocumentelormedievaledin
epocaluitefancelMare(doc.internecunr.13)
PrimulsetdedocumentedinepocaluitefancelMare(doc.int.13)conineuntotal
de128documentenlimbalatin,slavon,greaciturc.Iniial,nbiblioteca
ProfesoruluiSluanschi,cele128dedocumenteeraupstratendoudosare
inscripionateastfel:

tefancelMarevol.I(doc.IXXXII)
16

tefancelMarevol.II(doc.XXXIIILXXXIXB)
Restuldocumentelordinacestset(89B128)nusegseaunceledoudosare,cintr
un calup separat, rtcit n vecintatea altor documente ale Arhivei. n procesul de
grupareaacestordocumente,amgsitiunelefilesaunoteacrorapartenenlaun
documentsaualtulnuestesigur.natarecazuri,amlsatrespectivelefilenlocul
ncareleamgsitndosaruliniial.Esteposibilnscaoseamdefileataateunui
document sau altuian dosarul de fa ssefirtcit dinaltepri,amestecnduse
laolaltcudocumentelemedievaledinepocaluitefancelMare.Numaiocercetare
amnunit a unui specialist n latin medieval va putea constata sau infirma
relevanarespectivelornotiepentruprocesuldeeditareitraducereadocumentelor
medievale.
Diverse documente snt nsemnate cu referine la etapele de lucru: e.g. text
neprelucratsaudeverificatcuoriginaluletc.
Exist dou numerotri pe manuscrisele medievale: o numerotare a documentelor
(delaIlaCXXVIII)ionumerotareapaginilor.
Paginicarelipsesc:
5(darp.4aparededouori,fiind,defapt,doupaginidiferite);
p.7185(doc.VII);
p. 109112 [doc. XIV, dei exist 2 documente diferite (primul n limba turc,
aldoileanlimbalatin)numerotatecuXV;deundepresupunereacprimul
document numerotat cu XV artrebui s poarte numrul XIV; totui, acest
lucrunuexpliclipsapaginilor109112];
p.133136(doc.XVI);
p.222256(doc.XXIXXXXI).

16
AnuseconfundanumruldocumentuluiinternaldosaruluiLatinaMedievaldinArhivcu
numruldocumentuluimedieval,nscrispedocumentulnsui.
51

ncepnd cu documentul XXXIII, numerotarea centralsus se ntrerupe; doc. XXXIII,


n prima lui parte (draft manuscris i dactilo), nu este numerotat, dar transliterarea
dactilocontinudela219numerotareadindreaptasus,folositnparalelcucealalt
ntre paginile 70182 (doc. IX XXVIII). Presupun c aceast numerotare din
dreaptasusesteiceaveche.Moprescaicicunregistrareapaginilorcarelipsesc,
ntruct alterneaz pagini nenumerotate cu pagini numerotate. Continuu cu
semnalarealipseidocumentelor:
Documentecarelipsesc
17
:
XXXVXXXVII
XL
XLIVXLV
XLIXLV
LVIILIX
XCXCI
Documentendubluexemplar:
Doc.XCIII Doc.XCVII
Doc.XCVIII Doc.CI(doartraducerea)
Doc.CII Doc.CVI
Doc.CVII Doc.CVIII
Doc.CIX Doc.CXI(multipledubluri)
Doc.CXII Doc.CXIII
Doc.CXIV Doc.CXV
Doc.CXVI Doc.CXVIICXIX
Doc.CXXICXXVI

17
nafaracelorsemnalateanterior,laPaginicarelipsesc.
52

ANEXAII:Lmuririsuplimentareasupradocumentelormedievaledin
epocaluitefancelMare(doc.internecunr.1415)
Al doilea set de documente din epoca lui tefan cel Mare conine documente n
latin, slavon, polonez, turc, precum i traducerea lor n limba romn. Pe
dosaruliniialsepotcitiurmtoarelernduri:

ArhiveleStatului/EdiiatefancelMarencontiinaeuropean,
vol.II(14751486).Red.ef.tefan(indescifrabil,vezinotiadecupat,
n.n.,OctavianGordon),tel.13.37.77.
Exist o numerotare dubl sau chiar tripl. Unele documente au i paginaie, i
numrdedocument(nstngasus).Estefoarteprobabilcaordineadocumentelors
fi fost perturbat, dar am pstrato ca atare, lsnd n seama specialistului n Latin
Medievalorearanjarealor.
Alteremarci:
Numerotareadindreaptasusncepela337(=centralsus107)iseopretela
475(frnumerotarecentralsus).
Lipsescpaginile(conformnumerotriidindreaptasus):352353,395400,405
408,437438,445448.Doarnumerotareaatestlipsa,scrisorile(documentele)
fiindntregi.
Paginile414i432(conformnumerotriidindreaptasus)sntfoigoale.Mai
sntialtefoisimilare,darnenumerotate.
Documentulcarepoartnumrul(stngasus)100,531idatat:1477aprilie18
aparendubluexemplarpentrutextullatin.
Pealocuri,documentelesntnsoitedeonotimanuscrisilipitcuband
adeziv(scotch)aProfesoruluiDanSluanschi,indicndlipsaunuidocument,
e.g.Lipsete105,555,1475oct.27,Veneia.
ANEXAIII:Lmuririsuplimentareasupradocumentelormedievale
dinepocaluitefancelMare(doc.internecunr.3940)

Observaii:

Estevorbadedouplicuri(IiII)careconindrafturialeunordocumente
medievale:textstabilit+traducere+notecritice.nproximitateaunor
documenteseafldiversenotepemargineatextuluianalizat.
53

Textelesntnlatin,slavon(saualtlimbslav?),german.
Foiledeculoareverde(iniialgrupateseparat,darapoiintercalatedectre
minentreprimeledrafturi)reprezint,celmaiprobabil,ultimavarianta
unoradintredocumente(atenielanumerotareadiferit!).
Existidocumentegrupateseparat,frtraducerenlimbaromn.
Deasemenea,ntredocumenteseafliundraft(litografiat)incompletal
unuidocument(doartextlatin).
54

VI. CANTEMIR
NotasupradocumentelordindosarulCantemir

nlucru.
55

VII. DRAFTURIDIVERSE
NotasupradocumentelordindosarulDrafturidiverse
Aacumindictitlulcapitoluluidefa,amgrupatsubaceeaicotdrafturile
18
din
altedomeniideinteresacademicdectcelecircumscrisetematicuneiasaualteiadintre
preocuprile tiinifice principale ale Profesorului menionate mai sus (vezi 3.2.1.).
ngeneral,acestdosarcuprindedrafturialeunorarticole,conferine,traduceri,ediii
etc.,publicatesaunepublicate,nspecialdindomeniulFilologieiClasice.nArhivade
laNEC,sntcincicutiidearhivarecuDrafturidiverse,dincareamnregistrat,pn
nprezent,49dedocumente(patrucutii).
DrafturiDiverse
Nr.:1
Autor:D.S.
Coninut:IntroducereiediieascrieriiluiAethicusHistricus(Ister),Cosmographia,
tradusnlatindeHieronymusPresbyter(mss.LatinusRegius1260).
Forma:Dactilo.
Publicat:NU

Nr.:2
Autor:D.S.
Coninut:Traducereparial(v.1115)nhexametriapoemuluiluiHesiod,Theogonia.
Forma:Filemanuscrise.
Publicat:NU

Nr.:3
Autor:D.S.
Coninut:TraducerenhexametriapoemuluiluiOvidius,Metamorfoze,cap.XV.
Forma:Filemanuscrise.
Publicat:NU
Meniuni:
9 Conineiunsetdenotieifiebibliograficelegatedeaceasttraducere.

18
nsensulpecarelamdefinitnprimaparte,PrezentareaArhivei,lacapitolul2,ConinutulArhivei
(p.2).
56

Nr.:4
Autor:D.S.
Coninut:TraducereanversuriamaimultorOdealeluiHoratius.
Forma:Caietmanuscris.
Publicat:NU

Nr.:5
Autor:D.S.
Coninut:Traducereparial(v.167)apieseiluiSofocle,Filoctet.
Forma:Filemanuscrise.
Publicat:NU
Meniuni:
9 Manuscrisulconineiadnotriulterioare.
9 Estedatatn12feb.1992.

Nr.:6
Autor:D.S.
Coninut:Multipledrafturialeunuicurs/tratatdeIstoriealimbiilatinetrzii/
Lingvisticromanic.
Forma:Dactilo.
Publicat:NU
Meniuni:
9 VeziidosarulDanSluanschiProfesorul,fieledecursdeIstoria
limbiilatine(doc.cunr.1922).
9 Conineiofilmanuscrisseparat.
9 Diverseledrafturiaufostgsiteseparatipuselaolaltpebazaunui
numitorcomun,careesteistorialimbiilatinetrzii.Nuestesigurdecic
alctuiescosinguroperunitar.

Nr.:7
Autor:EugenDobroiu&D.S.
Coninut:DraftulparialalcursuluideIstorialimbiilatine,alctuitdeEugenDobroiui
editat,separe,subngrijireaProfesoruluiSluanschi(veziCuvntulnainte,semnat
deDanSluanschi).
Forma:Dactilo.
57

Publicat:DA:EugenDobroiu,Cursdeistorialimbiilatine,EdituraUniversitiidin
Bucureti,1994.
Meniuni:
9 Conineprimaparteacursului(veziidoc.cunr.9).

Nr.:8
Autor:EugenDobroiu&D.S.
Coninut:DraftulcapitoluluiPhaedrusAugustiLibertus,dincursuldeIstorialimbii
latine, alctuit de Eugen Dobroiu i editat sub ngrijirea Profesorului Sluanschi (vezi
doc.cunr.7).
Forma:Dactilo.
Publicat:DA:EugenDobroiu,Cursdeistorialimbiilatine,EdituraUniversitiidin
Bucureti,1994.
Meniuni:
9 Esteundraftanteriorceluideladoc.cunr.7.

Nr.:9
Autor:EugenDobroiu&D.S.
Coninut:DraftulparialalcursuluideIstorialimbiilatine,alctuitdeEugenDobroiui
editat,separe,subngrijireaProfesoruluiSluanschi(veziCuvntulnainte,semnat
deDanSluanschi).
Forma:Dactilo.
Publicat:DA:EugenDobroiu,Cursdeistorialimbiilatine,EdituraUniversitiidin
Bucureti,1994.
Meniuni:
9 Conineadouaparteacursului(vezidoc.cunr.7.)

Nr.:10
Autor:D.S.
Coninut: Pare s fie un subcapitol intitulat Al doilea discurs al lui Curiatius
Maternus din Dialogus de oratoribus al capitolului Cornelius Tacitus din cursul de
Istoria limbii latine (vezi doc. cu nr. 7 i 9). Este, probabil, o completare sau chiar o
rescriereaaceluicapitol,ntruct coninuturilenusesuprapun.nplus,fragmentuln
cauznuestealctuitdeProfesorulDobroiu,putndfirecunoscutscrisulProfesorului
Sluanschi.
Forma:Dactilo.
Publicat:?
58

Nr.:11
Autor:D.S.
Coninut:Draftulunuimaterial(articol?)intitulatFilologia,literaturaiistoria
mpreun:DialoguldespreoratorialluiTacit.
Forma:Filemanuscrise.
Publicat:?
Meniuni:
9 OposibillegturcucursuldeIstorialimbiilatine,alctuitdeEugen
DobroiuieditatsubngrijireaProfesoruluiSluanschi(vezidoc.cunr.7),
undeexistuncapitoldedicatluiTacitus,Dialogusdeoratoribus.
9 Peversouluneipaginiconineocerere(dactilo)adresatRectorului
UniversitiidinBucureti.
9 Peversoulultimeipagini:referatdeacceptarenvedereasusineriitezei
dedoctorataIoaneiCosta.

Nr.:12
Autor:D.S.(ed.)
Coninut:Tacitus,Dialogusdeoratoribus,textiaparatcriticalctuitdeD.S.
Forma:Dactilo+filemanuscrise(fiebibliografice).
Publicat: Este posibil s fie un material inedit, dei am o vag aducereaminte de o
posibil publicare ntrunul din periodicele de specialitate. Nu apare pe nicieri n
listeledepublicaiialeProfesorului.
Meniuni:
9 Snttreidrafturicomplete(dactilo),ultimuldintreeleavndiofil
manuscriscunsemnri.
9 Conineiunpliccudiversefiebibliograficereferitoarelacriticadetext.

Nr.:13
Autor:D.S.(ed.)
Coninut:Primuldraftdactilo(cunsemnriicorecturi)alediiei:TheLatin
documentarycorpusforLuciaProtopopescu.Contribuiilaistorianvmntuluidin
Transilvania(Craiova,1966).
Meniuni:
9 Lipsescfilele8599.
9 Pejumtateadedosargsitnvecintateaacestuidraftnutimdacare
saunulegturcudraftulrespectiv,seputeaciti:Exemplarrevizuitde
Maria:24VIII1965,2XII1979.
59

9 Repartizareaunorfilenfoliideplasticnuvreonsemntateaparte,ci
scopulbanaldeandrepta,pectseputea,filelendoitesaumototolite.

Nr.:14
Autor:D.S.(ed.)
Coninut:Altedoudrafturidactilo(cunsemnriicorecturi),reprezentnd
Anexeleediiei:TheLatindocumentarycorpusforLuciaProtopopescu.Contribuiila
istorianvmntuluidinTransilvania(Craiova,1966).
Meniuni:
9 Pedosarulceluidealdoileadraft,seputeaciti:L.Protopopescu,
Contribuii(ed.II).Anexe(ex.I).
9 Pedosarulceluidealdoileadraft,seputeaciti:Anexe(ex.I).

Nr.:15
Autor:D.S.
Coninut:Draftulunuiarticol/comunicrilaoconferinintitulat:Fedrutext.Les
nomsdelafablechezPhdre.
Forma:Filemanuscrise.
Publicat:DA:Phdreetlesnomsdelafable,Voces(CaenSalamanca),VI,1995,
107113.
Meniuni:
9 Extrasulvarianteipublicateseregsete,deasemenea,nArhiva
ProfesoruluiSluanschi(Vezilacap.20:Extrase).

Nr.:16
Autor:D.S.
Coninut: Draftul (parial) al tezei de doctorat a Profesorului Sluanschi, intitulate:
Vocabularul criticii literare latine. De la SenecaTatl pn la Iuvenal, la care se
adaug varianta n limba francez (cu scrisul Profesorului Barbu Sluanschi, tatl
ProfesoruluiDanSluanschi).
Forma:Dactilo+filemanuscrise.
Publicat:?

60

Nr.:17
Autor:D.S.
Coninut: Draftul (parial) al tezei de doctorat a Profesorului Sluanschi, intitulate:
Vocabularul criticii literare latine. De la SenecaTatl pn la Iuvenal: Introducerea
[careconineiBibliografia(III)].
Forma:Dactilo.
Publicat:?

Nr.:18
Autor:D.S.
Coninut:RezumatultezeidedoctorataProfesoruluiSluanschi,intitulate:
Vocabularulcriticiiliterarelatine.DelaSenecaTatlpnlaIuvenal.
Forma:Dactilo.
Publicat:?

Nr.:19
Autor:D.S.
Coninut: Draftul (parial) al unei lucrri neidentificate; materialul este scris n limba
francez(cu scrisulProfesorului Barbu Sluanschi, tatlProfesoruluiDanSluanschi);
posibil un fragment din teza de doctorat a Profesorului Sluanschi (vezi i doc. cu
nr.16.)
Forma:Filemanuscrise.
Publicat:?

Nr.:20
Autor:D.S.
Coninut:DraftularticoluluicutitlulDeorthographiaetdequibusdamaliis.
Forma:Dactilo.
Publicat:?

Nr.:21
Autor:D.S.
Coninut:DraftularticoluluicutitlulPrincipiideortografiecurentromneasc.
Forma:Dactilo.
Publicat:?

61

Nr.:22
Autor:D.S.
Coninut:DraftularticoluluicutitlulGraphmes,phonmes,morphmes.Laidede
laphilologieapporte1tudedubaslatin.
Forma:Dactilo.
Publicat:DA:[autor:DanSlusanski]Graphmes,phonmes,morphmes.Laidede
laphilologieapporte1tudedubaslatin,nActesduIIIeColloqueinternationalsur
lelatinvulgaireettardif,Innsbruck,1991,(Niemeyer,Tbingen,1992),pp.343346.
Meniuni:
9 Conineipalturile(fotocopie)cubunuldetiparalProfesorului
(27.12.1991).

Nr.:23
Autor:D.S.
Coninut:DraftulconferineicutitlulIniectiomanus/manum.Surlestatutsyntaxique
descomplmentsdesnomsentio,inutlaVIIthInternationalColloquiumonLatin
Linguistics,Ierusalim,1993.
Forma:Dactilo.
Publicat:DA:cutitluldemaisus,nLatinitasBiblicaetChristiana.Studiaphilologicavaria
in honorem Olegario Garca de la Fuente, F. Sojo Rodriguez (ed.), Madrid, Universidad
Europaea,1994,pp.108116.

Nr.:24
Autor:D.S.
Coninut: Alt draft al conferinei inute la VIIth International Colloquium on Latin
Linguistics, Ierusalim, 1993 (vezi doc. cu nr.23), dar cu titlul Tactio manus / manum.
Surlestatutsyntaxiquedescomplmentsdesnomsentio.
Forma:Dactilo.
Publicat:DA:Vezidoc.cunr.23.
Meniuni:
9 Conineihandoutsaleprezentrii.

Nr.:25
Autor:D.S.
Coninut:Draft,ndubluexemplar,alunuiarticol/capitoldelucrare,intitulatLa
languelatine.Textesinfluencsparlalangueparle.
Forma:Dactilo+fotocopieaaceluiai.
62

Publicat:?EposibilsfieunfragmentdinlucrareaDulatinauxlanguesromanes,
Wilhelmsfeld,Egert,1991(ncolaborarecuMariaIliescu).

Nr.:26
Autor:D.S.
Coninut:Fragmentulfinalalunuiarticoldesprefenomenulreromanizrii.
Forma:Dactilo.
Publicat:?
Meniuni:
9 Sapstratdoarpaginaa7a(dintruntotalde7).

Nr.:27
Autor:D.S.
Coninut: Dou drafturi ale unei comunicri prezentate la Chiinu (mai, 2001,
conform nsemnrii finale), intitulate: Importana unor teorii coeriene pentru
filologiaclasicromneasc.
Forma:Filemanuscrise+print.
Publicat:?

Nr.:28
Autor:D.S.
Coninut:DraftulcomunicriiprezentatelaSocietateadeStudiiClasice(n20.02.1992),
intitulate:Inscripiimediolatinetolosane.Comentariifilologice.
Forma:Filemanuscrise.
Publicat:?nrevistaStudiiclasice(?)

Nr.:29
Autor:D.S.
Coninut:DraftulcomunicriiprezentatelaLouvainlaNeuve(nnov.1990),
intitulate:Lesystmedelasubordinationdanslaphraselatine.
Forma:Dactilo.
Publicat:?Nuamgsitpewebvreoinformaiereferitoarelaconferinarespectivsau
lavreunarticolcutitluasemntor.

Nr.:30
Autor:D.S.
Domeniu:Drafturidiverse(recto)+D.S.Profesorul(verso).
63

Coninut: Draftul unei comunicri intitulate Incidentele latine: funcii lingvistice i
reprezentaregrafic,precumihandouturilecorespunztoare.
Forma:Filemanuscrise(comunicarea)+dactilo(handouts).
Publicat:?
Meniuni:
9 Peverso:planuridenvmntdelaSeciadeLimbMaghiariopetiie
ctreMinisterulnvmntului,privindcondiiiledeocupareaposturilor
didacticelaFacultateadeLimbiStrineaUniversitiidinBucureti.

Nr.:31
Autor:D.S.
Coninut:DraftulcomunicriiprezentatelaAcademiaRomn(1.04.1999)ireluatela
Bacu(28.05.1999,conformnsemnriidinantet),cutitlulHomernromnete,
precumiBibliografiaaferent,ndouexemplare.
Forma:Filemanuscrise(comunicarea)+print(Bibliografia).
Publicat:?

Nr.:32
Autor:D.S.
Coninut:DraftulcomunicriiprezentatelaCernui(?),cutitlulStructuraimnului
TeDeumlaudamus,incluznditextullatin+traducereanlimbaromnaimnului.
Forma:Print.
Publicat:?
Meniuni:
9 Textullatinalimnuluiesten6exemplare,iarcelaltraduceriin3
exemplare.
9 Veziidoc.cunr.33.

Nr.:33
Autor:D.S.
Coninut:DraftultextuluilatinialtraduceriiimnuluiTeDeumlaudamus,alluiNiceta
deRemesiana.
Forma:Dactilo+filemanuscrise.
Publicat:?
64

Meniuni:
9 nanexseafl,nfotocopie,itextullatinalimnului,dintroediie
anterioar.
9 Veziidoc.cunr.32.

Nr.:34
Autor:D.S.
Coninut:TreidrafturialearticoluluiintitulatEvoluialuiindictioiorigineaciclului
fiscalquindecenal,precumitraducerea/variantanlimbagerman,cutitlulDie
EntwicklungvonindictiounddieEntstehungdesfnfzehnjhrigenfiskalischen
Zyklus(filemanuscrise).
Forma:Dactilo+filemanuscrise.
Publicat:DA(variantanlimbaromn):nEugenCizek(ed.),Culegeredestudiide
civilizaieroman,Bucureti,1979,pp.113124.Variantanlimbagermannuafost
publicat,duptoateprobabilitile.

Nr.:34(continuare)
Autor:D.S.
Meniuni:
9 Unuldintreceletreiexemplaredactilonlimbaromnconineadnotrii
corecturi.
9 UnuldindrafturiaveaataatonotitrimissemnatAdriani
adresatProfesoruluiSluanschi.VeziidosarulcuCorespondena.
9 Dosaruliniialaveaurmtoareansemnare:D.S.indictio,Discuiejoi24
febr.,orele10.00;predat1.07.78latipografie.

Nr.:35
Autor:D.S.
Coninut: Trei drafturi ale unei comunicri prezentate la Sesiunea tiinific a
InstitutuluideLingvisticalAcademieiR.S.R.(2223dec.1972),cutitlulTeneriuetus
laTibul.Notasuprannoiriiterminologieilatinereferitoarelavrsteleomului.Unal
patrulea draft, cu diferene fa celelalte trei, poart titlul O inovaie poetic a lui
Tibul:teneriuetus.
Forma:Dactilo.
Publicat:?
Meniuni:
9 Drafturileconinnumeroaseadnotriicorecturi.
65

9 ConineiInvitaiaprogramlasesiuneadecomunicrimenionat.
9 Conineionotireferitoarelauetus,gsitseparat.

Nr.:36
Autor:D.S.
Coninut:DraftularticoluluiintitulatCerineledescifrrii.
Forma:Dactilo.
Publicat:?EposibilsfifostpublicatnContemporanul(veziadreseleataate).
Meniuni:
9 Areanexatedouadrese(dactilo)ctreDomnulSsrman,redactorul
publicaieiContemporanul.VeziidosarulcuCorespondena.

Nr.:37
Autor:D.S.(?)
Coninut:Draftuluneilucrrilegatedeterminologiajuridiclatin.
Forma:Fotocopiedupdactilo.
Publicat:?

Nr.:38
Autor:D.S.(?)
Coninut:Fragmentdintrolucrarelegatdeepigrafialatin.
Forma:Fotocopieaunuimateriallitografiat.
Publicat:?
Meniuni:
9 Foaiaafostgsitalturidealteextraseifotocopiialearticolelorscrisede
ProfesorulSluanschi.

Nr.:39
Autor:D.S.
Coninut:DraftulcomunicriiprezentatencadrulSimpozionuluiinterdisciplinar
LucianBlaga(Constana,1996)
Forma:Dactilo.
Publicat:?EposibilsfifostpublicatnAnaleletiinificealeUniversitiiOvidiusdin
Constana,1996.
Meniuni:
9 Conineiofotocopieaunuitextgrecesc,precumiofilmanuscriscu
ctevanotie(celmaiprobabilindependentedecomunicarearespectiv).
66

Nr.:40
Autor:D.S.
Coninut:RezumatultezeidedoctorataProfesoruluiSluanschi:Vocabularulcriticii
literarelatine.DelaSenecaTatlpnlaIuvenal(1972).
Forma:Dactilo.
Publicat:?TezaNuseregsetenlisteledepublicaiialeProfesorului,darrezumatul
existnvarianttiprit(detipextras).
Meniuni:
9 Conineadnotriicorecturimanuscrise.

Nr.:41
Autor:D.S.
Coninut:Draftulunuiarticol/comunicriintitulat(e)DerStanddesLateinsinden
rumnischenSchulen.
Forma:Filemanuscrise.
Publicat:NU
Meniuni:
9 Peversoseaflfoi(dactilo)dindraftulSintaxeilimbiilatine,iarpeversoul
ultimei foi, o schi manuscris cu Operele latine ale lui Cantemir
(16731723).

Nr.:42
Autor:D.S.
Coninut:DraftularticoluluiintitulatLucandespreinuturileponticeidunrene.
Forma:Dactilo.
Publicat:DA:nRomanoDacica,II/1989,pp.2971.
Meniuni:
9 Pedosaruliniialnsemnarea:Lucan.Sluanschi.

Nr.:43
Autor:D.S.
Coninut:DraftularticoluluiintitulatLucandespreinuturileponticeidunrene.
Forma:Manuscris.
Publicat:DA:nRomanoDacica,II/1989,pp.2971.

67

Nr.:44
Autor:D.S.
Coninut:DraftulunuiarticolintitulattiridespregetodacilaLucan.
Forma:Manuscris.
Publicat:NU
Meniuni:
9 nacelaidosarcudoc.nr.43.
9 ConineiunfragmentdinM.AnnaeiLucaniPharsalia(dactilo).

Nr.:45
Autor:D.S.
Coninut:Treidrafturialeunuiarticol/comunicriintitulat(e)Lucanvs.Lucan.
Forma:2xdactilo+1draftdefilemanuscrise.
Publicat:NU
Meniuni:
9 Conform nsemnrii de pe prima pagin a celui deal doilea draft, este
vorbadeocomunicareinutlaSocietateadestudiiclasicen13.11.1986.
9 Draftulmanuscrisestescrispeversoulpaginilor311aleceluidealdoilea
draftdactilo,cuexcepiapaginilor7,11i12(aledraftuluimanuscris),care
constituie foi separate. Aceste foi separate, la rndul lor, au pe verso alte
nsemnri, respectivuntabelcarepareafiunfeldeprogramarepezilea
unorcadredidacticedelaFacultateadeLimbiStrine.

Nr.:46
Autor:D.S.
Coninut:Doupaginidindraftulunuiarticol/aluneiintroducerilaResGestaeDiui
Augusti.
Forma:Manuscris.
Publicat:NU
Meniuni:
9 VeziparteadenceputaediieiGaglaResGestae(BellesLettres,1935).
9 Efoarteprobabilsaiblegturcudoc.nr.47.

Nr.:47
Autor:D.S.
Coninut:DraftultextuluilatinialtraduceriidocumentuluiResGestaeDiuiAugusti.
Forma:Print(integral)+filemanuscrise(doartraducerea).
68

Publicat:NU
Meniuni:
9 Veziidoc.nr.46.
9 Traducereaseaflinversiunemanuscris,inversiuneaprintat.Filele
manuscriseconin,lasfrit,oseriedenote,celemaimultecureferirela
Diferenelegreceti.

Nr.:48
Autor:D.S.
Coninut:Draftulunei(priaunei)lucrridespreSuetoniu,Degrammaticiset
rhetoribus.
Forma:Dactilo.
Publicat:?Veziinfra,laMeniuni.
Meniuni:
9 Materialulncepedelapagina6.
9 Peprimafoaiescrie:Parteantia.Degrammaticisetrhetoribus,ceeace
indicfaptulcmaterialulrespectivesteopartedintrolucraremai
complex.
9 ntrearticolelepublicatealeProfesoruluiSluanschi,apareititlul:Sutone
critique littraire. Problmes de vocabulaire, publicat n Actes de la XIIe
Confrence internationale dEtudes classiques EIRENE, Cluj, 1972,
Ed.AcademieiRomaneHakkert,1975,BucuretiAmsterdam,p.115119.
Esteposibilcadraftulsaiblegturcuaceastcomunicare,darnumrul
mic de pagini publicate (n comparaie cu draftul voluminos din arhiv)
arat,etsinonvidi,cnupoatefivorbadeacelaimaterial.

Nr.:49
Autor:D.S.
Coninut:Draftulunuiarticolintitulat:70ansdepuislapremireversionroumaine
duGolestandeSaadi.
Forma:Dactilo.
Publicat:NU
69

VIII. TUCIDIDE.LXX.
NotasupradocumentelordindosarulTucidide
nlucru

NotasupradocumentelordindosarulLXX
nlucru

70

IX. SFNTULGRIGORIETEOLOGUL
1. LmuririasupraproiectuluidetraducereaCuvntrilorSf.Grigorie
Teologul,subcoordonareaProfesoruluiDanSluanschi
1.2. Notintroductiv
n anul 2003, la iniiativa Dlui Bogdan TtaruCazaban, pe atunci Director literar al
EdituriiAnastasia,saconturatunproiectpentrutraducereaCuvntrilorSf.Grigorie
Teologul,subcoordonareaProfesoruluiDanSluanschi,avndlabazediiansoit
detraducereitalianaluiMoreschini(Bompiani,2000).
TraducereaurmasaparlaEdituraAnastasia,ntreivolume,cuoIntroducerealui
BogdanTtaruCazaban,celcareaveasredactezeinoteleteologiceifilozofice.

Proiectulprevedeafinalizareacelortreivolumentreietape:
1. Vol.I:CuvntrileIXVIIdec.2004.
2. Vol.II:CuvntrileXVIIIXXXIdec.2005.
3. Vol.III:CuvntrileXXXIIXLV2006.

Pentru primele 17Cuvntri ce urmau s constituie primul volum, Profesorul Dan


Sluanschi a alctuit urmtorul colectiv de traductori, cu urmtoarea mprire a
lucrului:

Cuv.nr. Titlu(traducereprovizorie)

Traductorpropus
iniial
19

Traductorfinal
1. PentruPatiidespre
ncetineal
DanBatovici DanSluanschi
20

2. <Cuvntde>aprare<pentru
fuganPontintoarcereadin
noudeacoloduphirotonirea
sadectrecelBtrn,undese
vorbeteidesprepreoiei
desprecumtrebuiesfieun
DanSluanschi DanSluanschi

19
Aacumreiesedindocumentulcunr.intern1.
20
DemenionatcDanBatoviciadatieloversiuneaCuv.1i3,pecarenamgsitonArhiva
ProfesoruluiSluanschiipecarensuiDanBatovicinomaigsete.
71

Cuv.nr. Titlu(traducereprovizorie)

Traductorpropus
iniial
19

Traductorfinal
Episcop>[N]
3. Ctreceicelanceputlau
chematinulauntmpinat
pepreotdePati
DanBatovici DanSluanschi
4. PrimanfierarealuiIulian CristinaCostena
Rogobete
DanSluanschi
5. Despreiubireapentrucei
nevoiai/Adouanfierarealui
Iulian
CezarTabarcea DanSluanschi
6. Primacuvntaredepacecu
prilejulntoarceriimonahilor
launitate
TheodorGeorgescu Constantin
Georgescu
7. Cuvntarelanmormntarea
frateluisu,Chesarie,<ct
vremeimaitriauprinii>
[N]
Constantin
Georgescu
CostenaRogobete
8. Cuvntarelanmormntarea
suroriisale,Gorgonia
DanSluanschi CostenaRogobete
(Existnsi
varianta
manuscrisa
ProfesoruluiDan
Sluanschi)
9. Aprarectretatlsu,defa
fiindiVasileatuncicnda
fosthirotonisitEpiscopde
Sasima
AntoanetaSabu AntoanetaSabu
10. Ctresinensui,ctre
printelesuictreVasile
AntoanetaSabu AntoanetaSabu
11. CtreGrigorie,fratelelui
Vasile,careafostdefadup
hirotonisire
AntoanetaSabu IuliaRizeanu
12. Ctresinensuiictretatl
su,cndiancredinatlui
grijaBisericiidinNazianz
SimonaRodina
(actualmente
Georgescu)
SimonaRodina
13. PredicanchinatluiEulalios, SimonaRodina tefanDumitru
72

Cuv.nr. Titlu(traducereprovizorie)

Traductorpropus
iniial
19

Traductorfinal
lahirotonisirealuicaEpiscop
alDoarenilor
(actualmente
Georgescu)
14. Despreiubireapentrunevoiai NicolaeMogage CezarTabarcea
15. AsupraMacabeilor IuliaRizeanu NicolaeMogage
16. Ctretatlsu,caretceadin
pricinaurgieigrindinei
OctavianGordon OctavianGordon
17. CtreceteniidinNazianz,
careeraucuprinidefric,i
ctrearhontelemnios
OctavianGordon OctavianGordon

Cum rolul asumat de Profesor includea i verificarea n amnunt, confruntnd cu


originalul grecesc, a traducerilor discipolilor, pe multe dintre ele a fost nevoit s le
refac,astfelnctProfesorulDanSluanschidevinetraductoralaproapentregului
corpusdeCuvntridinprimulvolum.tiindesprecaretraduceriaufostrevizuite
i care au fost refcute cu totul de Profesor are, n afar de mine, Bogdan Ttaru
Cazaban, devenit, postmortem Magistri, ngrijitorul de ediie a Cuvntrilor. Diverse
drafturi segsesc n Arhiva ProfesoruluiDanSluanschi, aflat n custodia Colegiului
NouaEurop(vezidocumentele2,3i9),dupcumurmeaz:
1.3. Documentulnr.2
Documentulcunr.2conineurmtoareleCuvntri:
- Cuv. 1: un draft manuscris (D.S., draft 1) + dou print identice
(draftul2),fradnotri.
- Cuv.2:undraft(D.S.)printconinnddoarprimeletreiparagrafe,n
modevidentundraftanteriorcelorlalte;undraftulterior(fotocopie
dupprint).
- Cuv. 3: un draft manuscris (D.S., draft 1) + dou print identice
(draftul2)+altdraftprint(draftul3!).
- Cuv.4:doarprimapaginaunuidraftprint(D.S.).
- Cuv.5lipsete.
- Cuv.6:undraftprint,fradnotri(C.Georgescu).
- Cuv.7:undraftadnotat(C.Rogobete).
- Cuv. 8: un draft manuscris (D.S., draft 1). Pe verso conine ns
draftul printat al C.Rogobete (paginile manuscrise 19); paginile
73

manuscrise 1213 au pe verso al draft printat al C. Rogobete. Din
compararea celor trei versiuni, rezult c Profesorul Sluanschi a
refcut traducerea Cuv. 8, pornind de la versiunile iniiale ale C.
Rogobete.
AceastCuvntareafostgsitseparatdecelelalte.
- Cuv. 9 i 10: un draft printat (A. Sabu) cu adnotri i corecturi
(D.S.), nsoit de dou fotocopii ale aceluiai (draft 1); un draft
ulterior (draft 2), n dou exemplare, cu corecturile manuscrise
inseratenformaprintat.
- Cuv. 11: un draft n dou exemplare al Iuliei Rizeanu (fotocopie
dup un draft1), care, fa de versiunea final aflat n custodia
lui Bogdan TtaruCazaban, conine o corectur suplimentar (la
titlu).TextulestecorectatmanuscrisdectreProfesornacelailoc
peambeleexemplare,darsepotobservadifereneledescris.
- Cuv.12:undraft(draft1S.Rodina)frsemnediacritice,ndou
exemplare, ambele fotocopiate dup exemplarul original pe care
Arhiva Profesorului Sluanschi nul conine; dintre cele dou
exemplare, al doilea (draft 1 b) are o adnotare suplimentar la
paragraful 6; draftul 2, n dou exemplare, care conine semnele
diacriticeiareintrodusecorecturilemanuscrisealeprimuluidraft;
draftul 3, care este un print ulterior draftului 1 (nu neaprat i
draftului 2) al Cuv. 12 i 13 laolalt, ntro alt aezare n pagin,
ceeaceindic,celmaiprobabil,oprelucrareaProfesorului,dupce
iaufostpredatevarianteleelectronicedectretraductoriiCuv.12
i13.
- Cuv. 13: un draft (draft 1 t. Dumitru) fr semne diacritice, n
dou exemplare, ambele fotocopiate dup exemplarul original pe
care Arhiva Profesorului Sluanschi nul conine; draftul 2, n dou
exemplare, care conine semnele diacritice i are introduse
corecturilemanuscrisealeprimuluidraft.
- Cuv.14:unprimdraft(C.Tabarcea)cucorecturi,careconinedoar
primele13paragrafealeCuvntrii(probabilmostradetraducere)i
unaldoilea,imaibogatncorecturi,dedataaceastaintegral.
- Cuv. 15: o fotocopie, ndouexemplare, a unuiprim draftcorectat
(N.Mogage). Este ataat i fotocopia primelor 6 paragrafe ale
textuluioriginaldinediiaMoreschini.
74

- Cuv. 1617: draftul 3 (O. Gordon): print cu adnotri manuscrise ale
ProfesoruluiSluanschi(originalul).Veziidoc.nr.9.
1.4. Documentulnr.3
Documentul cu nr. 3 conine versiunile finale (fotocopie dup print) ale
ProfesoruluiSluanschi,adnotatedeBogdanTtaruCazaban
21
.Coninetoate
Cuvntrile,cuexcepiaCuv.14(Veziidoc.cunr.3bis).
- Cuv. 1: dou exemplare identice, n antetul crora scrie Dan
Batovici. Totui, aa cum miadat mrturie Dan Batovici prin viu
graiiprincorespondenapurtatcumine,ProfesorulSluanschia
refcut traducerea Cuv.1. De altminteri, acest lucru reiese limpede
din primul draft (vezi doc.nr.2, la Cuv. 1), scris manu propria de
Profesorul Sluanschi i care st la baza drafturilor ulterioare
printate.
- Cuv.2:douexemplaredinultimuldraft(D.S.).
- Cuv. 3: un exemplar incomplet (lipsete pagina a 2a din 3) i unul
complet al aceluiai draft. Poart menionarea numelui Dan
Batovici n antet, ntocmai ca la Cuv. 1, fiind vorba de aceeai
confuzie (vezi supra), existnd, de asemenea, draftul manuscris al
ProfesoruluiSluanschi(doc.nr.2).
NB!Acestdraft,proveninddelaBogdanTtaruCazaban,nu
esteultimul,elfiindidenticcudraftul2dinsetuldemaisus
(cf.doc.cu nr.2)! Draftul 3 conine corecturi ale draftului 2,
ceea ce arat c Profesorul ia revizuit propriul draft
(draftul2),ajunsncustodialuiBogdanTtaruCazaban.
- Cuv.4i5:printndouexemplare(D.S.).
- Cuv. 6 i 7: print ntrun singur exemplar (C. Georgescu, C.
Rogobete).
- Cuv.8:printnantetulcruiascrieCostenaRogobete.Esteaceeai
situaie ca i la Cuv. 1 i 3. Versiunea i aparine Profesorului

21
AcestedrafturinaufostgsitentredocumenteleProfesorului,cileamadugateulaArhiv,dup
ce leam primit de la Bogdan TtaruCazaban, pentru a mijloci culegerea materialului de ctre doi
studenidelaFacultateadeTeologieOrtodoxdinBucureti(videinfra).ExcepiefacCuv.1,2,3,4i
5,aflatenctedouexemplare,dincareunulafostgsitacaslaProfesorulSluanschi.Duptiina
mea, Bogdan TtaruCazaban apucase si prezinte Profesorului o parte din adnotrile sale pe
margineaultimeiversiuni.
75

Sluanschi vezi versiunea manuscris a Profesorului (doc. cu nr.
2).nacestsetavemdecidraftulfinalalProfesorului.
- Cuv.9i10:print(A.Sabu).
- Cuv.11:draft2(I.Rizeanu).Esteofotocopieaunuidraft1pierdut
(cf.doc.nr.2).Draftulfinal(draft3)seaflalaProfesorulSluanschi,
inulaBogdanTtaruCazaban.
- Cuv. 12: draft final (Simona Rodina), corespunztor draftului 2 din
setuldedrafturideladoc.nr.2.
- Cuv.13:draftfinal(tefanDumitru).
- Cuv.14lipsete.
- Cuv.15:draftfinal(N.Mogage).
- Cuv.1617:draft4(drafturipenultime)(O.Gordon):fotocopiedup
versiunea final, adnotat de Bogdan TtaruCazaban. Vezi i
doc.nr.9.
1.5. Documentulnr.3bis
Documentulcunr.3bis
22
conineversiunilefinale(fotocopiedupprint)ale
Profesorului Sluanschi, adnotate de Bogdan TtaruCazaban. Conine
Cuvntrile615,culesedeMariusDorobanu.ninteriorulpliculuidoc.cunr.
3 bis, am pstrat i plicul originar, pe care se afl o serie de recomandri ale
melectreMariusDorobanu,referitoarelaculegereatextului.
1.6. Documentulnr.9
Documentul cu nr. 9
23
conine un set de drafturi ale Cuvntrilor 16 i 17,
tradusedemine,dupcumurmeaz:
- Cuv.16i17(draft5final):fotocopieadrafturilorpenultime(draft
4) [=versiunea final, adnotat de Bogdan TtaruCazaban (vezi
doc. cu nr. 3, la Cuv.1617)], cu adnotrile mele (acceptri /
respingeri/revizuiri)
24
.
- Cuv.16(draft3b):fotocopieaversiuniiantepenultime(vezidoc.cu
nr.2),darcunsemnrilemeleulterioare.

22
AcestsetdedrafturinuseregseanArhivaProfesoruluiSluanschi.Leamadugateu,dinarhiva
meapersonal.
23
AcestsetdedrafturinuseregseanArhivaProfesoruluiSluanschi.Leamadugateu,dinarhiva
meapersonal.
24
VersiuneaelectronicpecareoarenprezentBogdanTtaruCazabanincludeiacesteadnotriale
mele.
76

- Cuv.16(draft1print):primele5paragrafealeCuv.16(5file)+o
filcuproblemedesintaxideterminologie.Fradnotri.
- Cuv.16(draft2print):doarprimele4paginialedraftuluidemai
suscuadnotrimanuscrisealeProfesorului.
- Cuv.16 (draft 1 manuscris): manuscrisulmeu cu paragrafele 620
aleCuv.16.Peversoulunorpagini,seregsetepaginaa5a+fila
cu probleme de sintax i de terminologie (vezi drafturile
anterioare), adnotate de Profesorul Sluanschi. La final, se afl i
lista cuvintelor scoase pentru Indice de la paragrafele 620 ale Cuv.
16.
- Cuv. 17: fotocopie a draftului 3 (vezi doc. cu nr. 2): print cu
adnotrilemanuscrisealeProfesoruluiSluanschi.
- Cuv.17 (draft 1 manuscris): manuscrisul meu prima versiune a
Cuv.16.Lafinal,seaflilistacuvintelorscoasepentruIndice.
- Fotocopia Cuv. 1617 din ediia Moreschini, cu adnotrile mele din
locnloc.
- Fotocopia notelor la Cuv. 1617 din ediia Moreschini, cu puine
nsemnrialemele.
- PrintaluneitraducerienglezetiaCuv.16(OrationXVI),pecaream
folosito ca auxiliar n traducere. Conine, sporadic, adnotri ale
mele.

Din pricina problemelor financiare pe care lea avut Editura Anastasia, finalizarea
primului volum a fost amnat, pn n momentul constituirii, n 2008, a Comisiei
Patristice a Patriarhiei Romne (cu sarcina de a relansa colecia Prini i Scriitori
Bisericeti PSB), la iniiativa Profesorului Emilian Popescu i a Profesorului Dan
Sluanschi.Astfel,ComisiaPatristiciasumrspundereapentruproiectulnceput
laEdituraAnastasia.

Moartea Profesorului Sluanschi a adus cu sine o nou amnare a finalizrii


proiectului,maialesncondiiilencareComisiaPatristiciaschimbatnrepetate
rndurimetodologiaicalendaruleditorial.Situaiadevinecuattmaicomplicatcu
ct documentele electronice din computerul Profesorului Sluanschi nu mai pot fi
recuperate.Dinfericire, variantafinala traducerii/ traducerilor CuvntrilorIXVII
apucase s fie printat i nmnat pentru adnotri i introducere lui Bogdan
TtaruCazaban (vezi documentul nr. 3). Prin grija i generozitatea acestuia, textul
77

esteculesdectredoistudenidelaFacultateadeTeologieOrtodoxdinBucureti,
astfelncttextulfinalalProfesoruluiapututfirecuperatinvariantelectronic.

Bogdan TtaruCazaban, n acord cu politica editorial propus de Comisia


Patristic, reevalueaz ponderea primului volum al Cuvntrilor, astfel nct s
cuprind nu 17,ci 20deCuvntri,pe ultimeletrei (XVIIIXX) traducnduleAdrian
Muraru. Totodat, propune i unele modificri terminologice la traducerile
coordonate de Profesorul Sluanschi, modificri care se regsesc consemnate (manu
propria)ndraftulcunumrulintern2.

Lamomentulalctuiriiacesteinotelmuritoare,editareaprimuluivolumseafln
ateptare,subegidaComisieiPatristiceaPatriarhieiRomne.
1.7. Observaiesuplimentar
Cercetnd arhiva Profesorului, am gsit o foaie imprimat (vezi documentul nr.5),
probabilprimadintroserie,coninndtraducereaprimelorparagrafealeCuvntriia
XXa. Nu aveam tiin despre traducerea acestei Cuvntri i deci nu tiu cine este
autorultraducerii.
1.8. Observaiirecente
PS1(21octombrie2011):ndatade21octombrie2011,amprimitnsrcinarea,din
partea Comisiei PSB, s confrunt textul trimis de Bogdan TtaruCazaban Comisiei
Patristice, dup culegerea lui de ctre cei doi studeni de la Facultatea de Teologie
menionai, cu variantele existente n Arhiva Profesorului Sluanschi. Am observat,
cuacestprilej,canumitecorecturimanuscrisealeProfesoruluipemargineaproprii
versiuni finale nu se regsesc n varianta electronic aflat n posesia lui Bogdan
TtaruCazaban. Dup toate probabilitile, Profesorul Sluanschi, n variantele
succesivedeverificareirsverificareatraducerii,aoperatmaimultemodificri,pe
care nu a apucat s le treac pe curat dect parial. Sugestia mea ar fi ca i restul
corecturiloroperatemanuscrisdeProfesorulSluanschi,evidentenfotocopiilecare
neau parvenit prin intermediul prezentei arhive, s fie valorificate, prin inserarea
lorntext.
PS 2 (21 octombrie 2011): n afara proiectului de traducere a Cuvntrilor, Arhiva
maiconine,ndosarulDanSluanschiProfesorul(doc.intern109),olucrarede
diplom tratnd despre i traducnd poemele Despre lume i Despre suflet ale
Sfntului Grigorie Teologul, lucrare elaborat, dup toate probabilitile, sub
78

ndrumareaProfesoruluiSluanschiia(l)creiautor/autoarenuafostpnacum
identificat().
2. DocumenteledindosarulSfntulGrigorieTeologul
Nr.:1
Autor:D.S.(coord.)
Coninut:nsemnriprivindmprireainiialaCuvntrilor(alocareactre
traductori)+etapeledelucruprevzute.
Forma:Manuscris.
Publicat:NU
Meniuni:
9 Peverso:pagina43dinlucrareadelicenaCristineiRogobete:Imnele
epifanicealeluiRomanMelodultraducereicomentariu.

Nr.:2
Autor:D.S.(coord.)
Coninut:UnprimsetdedrafturiadnotatedeProfesorulSluanschialeCuvntrilor.
Pentrudetalii,vezisupra(Lmuriri)nsemnrilereferitoarelaproiectulde
traducereaCuvntrilor.
Forma:Printadnotatimanuscris(Cuv.1,3i8).
Publicat:NU

Nr.:3
Autor:D.S.(coord.)
Coninut:DrafturifinaleadnotatedeBogdanTtaruCazabanaleCuvntrilor117
(cuexcepiaCuv.14).Pentrudetalii,vezisupra(Lmuriri)nsemnrile
referitoarelaproiectuldetraducereaCuvntrilor.
Forma:Fotocopiedupprintadnotat.
Publicat:NU

Nr.:3bis
Autor:D.S.(coord.)
Coninut:DrafturifinaleadnotatedeBogdanTtaruCazabanaleCuvntrilor615.
Pentrudetalii,vezisupra(Lmuriri)nsemnrilereferitoarelaproiectulde
traducereaCuvntrilor.
79

Forma:Fotocopiedupprintadnotat.
Publicat:NU
Meniuni:
9 Conineidounsemnri/sublinierialemele(O.Gordon),peprima
paginaCuv.6iaCuv.9.

Nr.:4
Autor:D.S.(coord.)
Coninut:DoufotocopiialeCuvntrilor:Cuv.1820ed.MoreschiniiCuv.20din
ediiaSourcesChrtiennes.
Categorie:Bibliografieconex:textoriginal.
Forma:Fotocopie.
Meniuni:
9 Conineminimeadnotri.
9 Fotocopiilesegseaulaunloccudoc.nr.5.

Nr.:5
Autor:D.S.(coord.)
Coninut:PrimapaginatraduceriiCuv.20.
Categorie:Draft.
Forma:Print.
Publicat:NU
Meniuni:
9 Coninedouadnotri.

Nr.:6
Autor:D.S.(coord.)
Coninut:Fotocopiauneifoicusiglebiblice.Conineurmtoareanot:
infailibilitatea:Grigore5,33.
Categorie:Not.
Publicat:NU
Meniuni:
9 Vezisupra(Lmuriri)nsemnrilereferitoarelaproiectulde
traducereaCuvntrilor.

Nr.:7
Autor:D.S.(coord.)
80

Coninut:FotocopieparialaediieiMoreschiniaCuvntrilor.
Categorie:Bibliografieconex.
Forma:Fotocopie.
Meniuni:
9 Conineadnotrisporadice(veziindex).
9 Vezisupra(Lmuriri)nsemnrilereferitoarelaproiectulde
traducereaCuvntrilor.
9 PeversoulmultorpaginisegsescaltelucruriceindeArhivaD.S.
Dintreceledeinteres:
paginidindraftullucrriidelicenaCristineiRogobete(Imnele
epifanicealeluiRomanMelodul);
paginidintraducereaCuv.aXVIa(O.Gordon);
un extras al PV al edinei de Catedr (Filologie Clasic,
UniversitateadinBucureti),privitorlasusinereatezeidedoctorat
aluiBogdanra;
subiecte pentru probele de limbi clasice la admiterea la doctorat
FacultateadeTeologieOrtodoxdinBucureti(2001).

Nr.:8
Autor:D.S.(coord.)
Coninut:Fotocopieparial:IntroducerealaediiaMoreschiniaCuvntrilor.
Categorie:Bibliografieconex.
Forma:Fotocopie:exemplarlegat.
Meniuni:
9 Vezisupra(Lmuriri)nsemnrilereferitoarelaproiectulde
traducereaCuvntrilor.

Nr.:9
Autor:D.S.(coord.)
Coninut:DrafturialeCuvntrilor1617,tradusedeOctavianGordon.Pentrudetalii,
vezi supra (Lmuriri) nsemnrile referitoare la proiectul de traducere a
Cuvntrilor.
Forma:Fotocopii,print+manuscris.
Publicat:NU

Nr.:10
Coninut:FotocopiaintegralaediieiMoreschiniaCuvntrilor.
81

Categorie:Bibliografieconex.
Forma:Fotocopie:exemplarnelegat.
Meniuni:
9 Vezisupra(Lmuriri)nsemnrilereferitoarelaproiectulde
traducereaCuvntrilor.
9 Ammpritdocumentulntreipri(plicuri):1)Introducerea+Cuv.115;
2)Cuv.1638;3)Cuv.3945+notele+indicii.

Nr.:11
Autor:D.S.(coord.)
Coninut:Fotocopieparial:Cuvntrile1820dinediiaMoreschini.
Categorie:Bibliografieconex.
Forma:Fotocopie.
Meniuni:
9 Vezisupra(Lmuriri)nsemnrilereferitoarelaproiectulde
traducereaCuvntrilor.
82

X. ARTICOLEIINTERVIURIDINPRES
Not
Dosarul Pres conine documente care stau la baza unor publicaii din pres sau
chiardecupajepropriuzisedinpresascris.Coninetreisubcategorii:
1. ArticolescrisedesauinterviuricuProfesorulSluanschi.
2. ArticoledespreProfesorulSluanschi.
3. Diversearticoledinpresascris.
Articoleiinterviuridinpres
ArticolescrisedesauinterviuricuProfesorulSluanschi.
Nr.:1
Autor:D.S.
Domeniu:PresarticoleD.S.
Coninut:DraftpentruinterviuldinLuminadeduminic.
Forma:Print.
Publicat:DA:nLuminadeduminic,6.04.2008.
Meniuni:
9 InterviurealizatdetefanIonescuBerechet;
9 Primaparteainterviuluiseaflndubluexemplar;
9 ConineifotografiaProfesoruluiSluanschi.

Nr.:2
Autor:D.S.
Domeniu:PresarticoleD.S.
Coninut:InterviupetemanumeluiSluanschi.
Forma:Print.
Publicat:DA(neidentificat).
Meniuni:
9 Primapaginseaflndubluexemplar.

Nr.:3
Autor:D.S.
Domeniu:PresarticoleD.S.
83

Coninut:InterviulacategoriaMaridasclideazi.
Forma:Tipritur.
Publicat:DA:nsptmnalulExamene,din27.10.1997,p.12.
Meniuni:
9 InterviurealizatdeSimonaAcsinte;
9 Conineiofotocopieapaginiirespective.

Nr.:4
Autor:D.S.
Domeniu:PresarticoleD.S.
Coninut:ArticoliinterviupetemalucrriiMitiepopeealuiG.Dumzil,alturide
FranciscaBltceanuiGabrielaCreia.
Forma:Tipritur.
Publicat:DA:nDilema,AnulII,nr.57,1117februarie1994,p.6.

Nr.:5
Autor:D.S.
Domeniu:PresarticoleD.S.
Coninut:Interviucutitlulcoalaminiineainutmereudeschispoarta
sufletului.
Forma:Tipritur.
Publicat:DA:nLuminadeduminic,nr.14(128,AnulIV),din6.04.2008;p.67.
Meniuni:
9 InterviurealizatdetefanIonescuBerechet.

Nr.:6
Autor:D.S.
Domeniu:PresarticoleD.S.
Coninut:Articol:nmemorialuiAlexandruCernatoni.
Forma:Fotocopie(3exemplare).
Publicat:DA:nRomnialiber,17.01.1992,p.5.
Meniuni:
9 nsoitdediversenotieidocumenteconexe;
9 nanex:cartealuiAl.Cernatoni:Dezastrelerzboiului.

84

Nr.:7
Autor:D.S.
Domeniu:PresarticoleD.S.
Coninut: Trei articole de popularizare: Lecia profund a crii, n Luceafrul,
nr.XXVI,an43,29oct.1983,p.11;Limbalatin:arenunalaclasicismnseamna
renunalaprinii notrispirituali,nFlacra,nr.24,11iun.1981,p.6;Cuprivire
la formarea poporului i a limbii romne, n Era socialist, nr. LVIII, 20 iun.1978,
p.3337.Coautor:Dr.MirceaBabe.
Forma:Tipritur.

Nr.:7bis.
Autor:D.S.
Domeniu:PresarticoleD.S.
Coninut:OseriedearticolepublicatedeProfesorulSluanschinrevistaRomnia
pitoreasc.VeziconinutuldetaliatnAnexaseciuniidefa.
Forma:Tiprituri.

Nr.:8
Autor:D.S.
Domeniu:PresarticoleD.S.
Coninut:InterviucutitlulNusecauttocilari,citinericumintelimpede.
Forma:Tipritur.
Publicat:DA:nsptmnalulExamene,AnulIV,nr.171,1117octombrie1999),
p.11.
Meniuni:
9 InterviurealizatdeIulianaIvan.

Nr.:9
Autor:D.S.
Domeniu:PresarticoleD.S.
Coninut:DraftcurspunsurileProfesoruluiSluanschilauninterviu.
Forma:Dactilo.
Publicat:DA(sededucedintext);ediieneidentificat.

85

ArticoledespreProfesorulSluanschi.
Nr.:10
Autor:?
Domeniu:PresmrturiidespreD.S.
Coninut:Fragment:acordareaProfesoruluiSluanschiapremiuluiTimotei
CipariualA.R.S.R.
Forma:Tipritur.
Publicat:DA:nRomniaLiterar,AnulXVIII,nr.45,7.11.1985.

Nr.:11
Autor:MonicaElaGapar.
Domeniu:PresmrturiidespreD.S.
Coninut:ArticolcutitlulLatinitiisauperfecionatlaBacu.
Forma:Tipritur.
Publicat:DA:nDeteptarea(Bacu),13.03.1997.

Nr.:12
Autori:D.S.iIoanAgrigoroaei.
Domeniu:PresmrturiidespreD.S.
Coninut:Treisemnaledecarte:1)Eneida,nRomniaLiber,din29.09.2000;2)
Odysseia,nBuletinPedagogic(Bacu),AnI,nr.2,iunie1998;3)Iliada,nAteneu,
februarie2000,p.14.
Forma:Tiprituri.

Nr.:13
Autor:?
Domeniu:PresmrturiidespreD.S.
Coninut:Fragment:acordareaProfesoruluiSluanschiapremiuluiPerpessicius
alrevisteiManuscriptum.
Forma:Tipritur.
Publicat:DA:RomniaLiterar,AnulXVII,nr.43,25.10.1984.

Nr.:14
Autori:Complures.
Domeniu:PresmrturiidespreD.S.
86

Coninut:MultiplearticolenlegturcuparticiparealaCertamenCiceronianum
Arpinas(1990).
Forma:Tipritur.
Publicat:DA:nCiociariaoggi,numereledin16,18i19mai1990.

Nr.:15
Autori:Videinfra.
Domeniu:PresmrturiidespreD.S.
Coninut:Treisemnaledecarte:1)Cantemir,Hronicul,nTransilvania,XII,10/
1983,p.1920(MirceaAnghelescu);2)Cantemir,Opere,vol.IX,nLuceafrul,an
XXVI,nr.1(127),10dec.1983,p.1i3(NicolaeGeorgescu);3)Cantemir,Deantiquis
iHistoriaMoldovlachica,nRomnialiterar,anXVI,nr.40,6oct.1983,p.5(Ilie
Cmpeanu).
Forma:Tiprituri.

Nr.:16
Autor:D.S.
Domeniu:PresmrturiidespreD.S.
Coninut:MaterialpentruarticolulD.S.dinDicionarulliteraturiiromne(rspunsla
chestionar).
Forma:Print.
Publicat:?
Meniuni:
9 Treiexemplaredatate(30.08.1998)isemnateD.S.

Nr.:17
Autor:?
Domeniu:PresmrturiidespreD.S.
Coninut:ArticolnrevistagermanCampusreferitorlaproiectuldecolaborarentre
FUBerlin,reprezentatdeProfesorulFritzWagner,iUniversitateadinBucureti,
reprezentatdeProfesorulDanSluanschi.
Forma:Tipriturextras(5ex.).
Publicat:DA:revistaCampus(datanupoatefiidentificat).
Meniuni:
9 ConineifotografiaProfesoruluiSluanschi,alturideProfesorulFritz
Wagner.

87

Nr.:18
Autor:CtlinEnache.
Domeniu:PresmrturiidespreD.S.
Coninut:RecenzielaIliada.
Forma:Tipritur.
Publicat:DA:nIdeindialog,nr.5(20),mai2006,p.912.

Nr.:19
Autori:Complures.
Domeniu:PresmrturiidespreD.S.
Coninut:Grupajdearticole:DanSluanschiinmemoriam:Zeiadoptai(Ioana
Costa),nTemplulluiIanus(tefanColceriu),Profesorul,laTimioara(George
Bogdanra),ntlnireacuMagistrul(OctavianGordon),Despregenerozitate
(AdrianMuraru),StimateDomnuleProfesor(FloricaBechet)
Forma:Tipritur.
Publicat:DA:nIdeindialog,AnulIV,nr.8(47),p.1316,august2008.

Nr.:20
Autor:tefanColceriu.
Domeniu:PresmrturiidespreD.S.
Coninut:DraftuluneirecenziilaIliadailaOdysseia.
Forma:Print.
Publicat:DA:QuandoquesuscitatHomerus,nConvorbiriliterare,octombrie2003.

Nr.:21
Autor:NeaguDjuvara
Domeniu:PresmrturiidespreD.S.
Coninut:InterviucuNeaguDjuvara.
Forma:Print(depeunsiteweb).
Publicat:DA:Cotidianul(data?).
Meniuni:
9 NeaguDjuvaralmenioneazninterviupeSluanschi,celmaibun
indoeuropenistalnostru.

Nr.:22
Autor:D.S.
Domeniu:PresmrturiidespreD.S.
88

Coninut:DocumentaiapentruarticolulDanSluanschidinWhosWhointhe
World?(EnciclopediaPersonalitilor).
Forma:Tiprituriiprint.
Publicat:DA:WhosWhointheWorld?,ediiaa16a(1999).

Diversearticoledinpresascris.
Nr.:23
Autor:EugenCizek.
Domeniu:Presdiverse.
Coninut:InterviucuProfesorulEugenCizek,petemaIstoriaomagistravitae,o
cluzavieii.
Forma:Tipritur.
Publicat:DA:nOrizont,nr.41/12.10.1984,p.3.
Meniuni:
9 InterviurealizatdeI.Pantea.

Nr.:24
Autor:CiceronePoghirc.
Domeniu:Presdiverse.
Coninut:InterviucuProfesorulCiceronePoghirc.
Forma:Tipritur.
Publicat:DA:nTribunaRomniei,AnulIII,nr.28,p.7,din1.01.1974.
Meniuni:
9 InterviurealizatdeMadeleineKaracaian.

Nr.:25
Autor:VirgilCndea.
Domeniu:Presdiverse.
Coninut:Articol:Uncrturarromnlantlnireaatreilumi:DimitrieCantemir.
Evoluiainterpretrilor.
Forma:Tipritur.
Publicat:DA:nAcademica(larubricaTemeiurilevieiinoastreistorice),[numrul
ianulneidentificate],p.78.

89

Nr.:26
Domeniu:Presdiverse.
Coninut:ZiarulSeptentrion.
Forma:Tipritur.
Publicat:AnulIII,Nr.1011,1995.

Nr.:27
Domeniu:Presdiverse.
Coninut:Presstrin(integraleidecupaje),petemepoliticeisociale.
Forma:Fotocopii.
Publicat:DA:diverse.

Nr.:28
Domeniu:Presdiverse.
Coninut:Legeanvmntului.
Forma:Tipritur.
Publicat:DA:nAdevrul,11.07.1995,p89.

Nr.:29
Autor:ValentinBorda.
Domeniu:Presdiverse.
Coninut:Grupajdearticolepetemadeznaionalizriiromnilordinafaragranielor
rii.
Forma:Fotocopie.
Publicat:DA:nCuvntulliber,8aprilie(anneidentificat),p.5.

Nr.:30
Autor:G.I.Tohneanu.
Domeniu:Presdiverse.
Coninut:Articol:VrfulcuDor.
Forma:Tipritur.
Publicat:DA:nRenatereabnean[numrulianulneidentificate].

Nr.:31
Autor:?
Domeniu:Presdiverse.
90

Coninut:ArticoldespreProfesorulFritzWagner:BerhmterSohnderStadt
wird70.
Forma:Fotocopie.
Publicat:DA:nAachenerZeitungdin14.07.2004.

Nr.:32
Domeniu:Presdiverse.
Coninut:PublicaiaEcoulSlovei.
Forma:Tipritur.
Publicat:DA:13.09.1996(bundetipar).

Nr.:33
Domeniu:Presdiverse.
Coninut:ExtrasdinpublicaiaPunctecardinale.
Forma:Tipritur.
Publicat:DA:Punctecardinale,nr.4(40),aprilie1994,p.36.

Nr.:34
Domeniu:Presdiverse.
Coninut:Fotocopiidiversedinpresastrin.
Forma:Fotocopii.
Publicat:DA:Diversepublicaii.

Nr.:35
Domeniu:Presdiverse.
Coninut:ExtrasdinpublicaiaLettreinternationale,ediiaromn,varaanului1993,
p.4184.
Forma:Tipritur.

91

ANEXAI
ArticolepublicatenRomniapitoreasc:
1. Carpaii,RPnr.6(186)/1987,p.16.
2. Dunrea,RPnr.7(187)/1987,p.17.
3. DmbuliMgura,RPnr.8(200)/1988,p.10(+draft).
4. Doina,doina,RPnr.1(205)/1989,p.8(+draft).
5. Patria,RPnr.8(212)/1989,p.11(+draft).
6. Victoria,RPnr.2(218)/1990,p.2.
7. Libertascumdignitate,RPnr.3(219)/1990,p.2(+draftincomplet).
8. Modelul,RPnr.6(222)/1990,p.11(2exemplarealerevistei+1exemplaral
articoluluidecupat)(+subformdedraft,n3exemplare,2dintreelesunt
identice;toate3nusesuprapunperfectcuvariantapublicat).
9. Srbtoarealimbiiromne,RPnr.10(226)/1990,p.7.(+5copiixeroxale
articolului).
10. OplimbarenBucegi(II),RPnr,10(226)/1990,p.7(+draft).
11. Scurttratatpentruprini,RPnr.4(232)/1991,p.1213.(existcadraftdarsub
oaltformulareisubtitlulChemareamuntelui)
12. Scurttratatpentruprini,RPnr.5(233)/1991,p.1213.
13. Mnstirea,RPnr.8(236)/1991,p.?(+draft).
14. Demagogiidemagogie,RPnr.11(239)/1991,p.9.
15. PlimbarenAlpi,RPanulI,nr.4/1991,p/1+7.(douexemplarealerevistei;
existcadraftprobabilsuboaltformulare,subtitlulOplimbarenAlpi).
16. Ziledesrbtoare,RPnr.12(240)/1991,p.3.

N.B.!Numerele11(191)/1987i6(210)/1989nuconinarticoleD.S.

92

DrafturialearticolelorpublicatenRomniapitoreasc:
1. DmbuliMgura,RPnr.8(200)/1988,p.10.
2. Doina,doina,RPnr.1(205)/1989,p.8.
3. Patria,RPnr.8(212)/1989,p.11.
4. Libertascumdignitate,RPnr.3(219)/1990,p.2(draftincomplet).
5. Modelul,RPnr.6(222)/1990,p.11(n3exemplare,2dintreelesuntidentice;
toate3nusesuprapunperfectcuvariantapublicat).
6. OplimbarenBucegi(II),RPnr,10(226)/1990,p.7
25
.
7. Chemareamuntelui,publicatcutitlulScurttratatpentruprini,RPnr.4(232)/
1991,p.1213[Articolreformulatnvariantatiprit].
8. Mnstirea,RPnr.8(236)/1991,p.?
Articoleposibilpublicate
26
nRomniapitoreasc:
1. Patria,partideleiparticiparea.
2. Asupraromanizriiinuturilorcarpatodanubianopontice.
3. Romanizarea(II).
4. Baia.
5. Nunta.
6. Ampoiul.
7. Eumerg,tumergi,elmerge,
8. Cuvintelecaseinoastre.
9. Aninarin/AnieArie.
10. Ruriruri(I),Someul,Mureul,Oltul.
11. Crciunul.
12. ValeaUzului,vadulcumanilor.
13. Farmec.
14. LaPontulEuxin.
15. Pdurea,livadaisatul.
16. Bestiartoponimic.
17. Politeia.
18. Nmieti.
19. Ziledesrbtoare.

25
ExistiOscurtplimbarenBucegi(I)subformaunuidraft.DevremeceparteaaIIaestepublicat,
ampresupusacelailucruinprivinaprimeipriaarticolului.
26
Estefoarteprobabilnssfiearticoleinedite.
93

20. Curioziti.
21. Democraia.
22. BasarabiaiBucovina.
23. Gndul.
24. OplimbarenAlpi.
25. Ovremededatcupietre.
26. Victoria.
27. Nuesteoareoruine?
94

XI. SEMNEDECARTE.
NotasupradocumentelordindosarulSemnedecarte
nlucru

XII. FIEBIBLIOGRAFICEIDECONINUT.
Notasuprafielorbibliograficeideconinut
nlucru

XIII. NOTAEVARIAE.
NotasupradosaruluiNotaevariae
nlucru
95

XIV. CORESPONDENA.
1. Lmuririprivindorganizareainternacorespondenei
ProfesoruluiSluanschi
1.1. Explicaiigenerale
9 Corespondena dlui Sluanschi a fost organizat alfabetic (ordonnduse
numele corespondentului dlui Sluanschi) i cronologic (n cadrul scrisorilor
fiecruicorespondent).
9 La finalul dosarului, exist i un plic mare coninnd cri de vizit, adrese
trecute pe plicuri rmase goale (adesea decupate) sau nsemnate pe simple
foiedehrtie,toateacesteagsindusencutiilencareProfesorulSluanschi
ipstracorespondena.
9 nainte de prelucrarea n format MSWord, nregistrarea corespondenei sa
fcut ntrun document MSExcel intitulat Coresponden.xls, care poate fi
consultat sau descrcat de pe siteul Colegiului Noua Europ. Coloanele
tabeluluiExcel(veziinfra)seregsescntocmaiintabelulCataloguluidefa.
1.2. DocumentulExcel
9 DocumentulExcelCoresponden.xlsconinepatrufoi(taburi)principale:
AD, EL, M i TZ, fiecare tab avnd urmtoarele coloane: Corespondent
(Nume, Prenume), Instituia / rezidena corespondentului, Expeditor,
Destinatar,DataiAlteobservaii.
9 Unele scrisori au avut ataate i alte scrisori / documente; n atare cazuri, ele
au fost menionate la rubrica Alte observaii din dreptul primei scrisori,
fiindapoiscrisencontinuare(dedesubt),separat,cuculoareagri;
9 ncazulscrisorilornedatate,acesteasunt,deregul,trecutelasfritulrubricii
corespondentuluirespectiviaundreptulcoloaneicudatasemnulntrebrii
(?). Excepie fac doar scrisorile ataate altor scrisori (vezi supra), pe care
leam trecut n ordinea n care se afl n pachet, i nu ntro ordine
cronologic.Launeledocumente,dataapututficelmultintuit(nfunciede
context,detaliidinconinutetc.).nacestcaz,dataaparecuaproximaie,sau
estemenionat,darcusemnulntrebrii.
9 Pelngcelepatrupaginiprincipale(AD,EL,MiTZ),existncdou:
Unul,intitulatntrealiincareseregsetecorespondenantre
altedoupersoane,darcucareProfesorulSluanschiaavutdiverse
96

legturi. Acestea au fost ordonate alfabetic, n funcie de
corespondentul principal (presupus a fi veriga de legtur a dlui
Sluanschi).
Altul, intitulat Corespondent necunoscut, n care Profesorul
Sluanschi este unul dintre corespondeni, cellalt nefiind
identificat.nacestcaz,ncoloanaExpeditor/Destinatarapare
semnulntrebrii.
97

2. Corespondena
2.1. Corespondenapropriuzis
Corespondent
(Nume,Prenume)
Instituia/rezidena
corespondentului
(dacecazul) Expeditor Destinatar Data Alteobservaii

Adrian Adrian DanSluanschi ?
Gsitataatdraftuluicutitlul
Evoluialuiindictioioriginea
cicluluifiscalquindecenal

Amacker,Ren Genve Amacker,Ren DanSluanschi 1.06.1993 Seaflanpliculoriginal

Anderson,Deborah
UCBerkeley,Dept.of
Linguistics Anderson,Deborah DanSluanschi
Probabil
2002 nlegturcudnaCostaIoana

Antonia[] DanSluanschi(?) Antonia
18.09.1991
(?)
Scrisoareataatdraftuluiarticolului
Onourscruceanvmntului
romnesc:ctreviitorsautrecut?
Bartsch,Eva FUBerlin Bartsch,Eva DanSluanschi 25.06.1995 Adnotat(douadresepotale)
Bartsch,Eva FUBerlin Bartsch,Eva DanSluanschi 7.09.1995 Ataat:pliculscrisorii
Bartsch,Eva FUBerlin Bartsch,Eva DanSluanschi 17.10.1995
Ataat:pliculscrisorii+nc3
documente(1.oscrisoaredeladl
Wagner;2.2foiconinndo
bibliografie;3.altscrisoaredeladna
98

Corespondent
(Nume,Prenume)
Instituia/rezidena
corespondentului
(dacecazul) Expeditor Destinatar Data Alteobservaii
Bartsch)
Bartsch,Eva FUBerlin Wagner,Fritz DanSluanschi 23.09.1995 (ataatceleidedeasupra)
Bartsch,Eva FUBerlin Bartsch,Eva DanSluanschi 13.09.1995 (ataatceleidedeasupra)


Batovici,Dan Batovici,Dan DanSluanschi ?

Bonfante,Giuliano
AccademiaNazionale
deiLincei,Roma Bonfante,Giuliano DanSluanschi
07.1991
Ataat:pliculscrisorii
Bonfante,Giuliano
AccademiaNazionale
deiLincei,Roma Bonfante,Giuliano DanSluanschi
10.05.1993
Ataat:pliculscrisorii

Busuioceanu,C.
EdituraAcademiei
RepubliciiSocialiste
Romnia Busuioceanu,C. DanSluanschi
20.02.1976


Buzoianu,Livia
Universitatea
Ovidius,Constana Buzoianu,Livia DanSluanschi
27.04.2000
Subformdefax
Buzoianu,Livia
Universitatea
Ovidius,Constana Buzoianu,Livia DanSluanschi
?


Callebat,Louis UniversitdeCaen Callebat,Louis DanSluanschi 30.06.1994 Copiedupfax
Callebat,Louis UniversitdeCaen DanSluanschi Callebat,Louis 19.09.1994
99

Corespondent
(Nume,Prenume)
Instituia/rezidena
corespondentului
(dacecazul) Expeditor Destinatar Data Alteobservaii
Callebat,Louis UniversitdeCaen DanSluanschi Callebat,Louis 18.10.1994
ConineiscrisoarealuiCallebat,din
29.09.1994(+pliculacesteia),
Callebat,Louis UniversitdeCaen Callebat,Louis DanSluanschi 29.09.1994 (ataatceleidemaisus)
Callebat,Louis UniversitdeCaen DanSluanschi Callebat,Louis 6.05.1995
Callebat,Louis UniversitdeCaen Callebat,Louis DanSluanschi 19.06.1995 Subformdefax
Callebat,Louis UniversitdeCaen DanSluanschi Callebat,Louis 8.10.1995
Coninenctreiscrisoriiocartede
vizitcumesaj(manuscris)alui
Callebat,L.
Callebat,Louis UniversitdeCaen DanSluanschi Callebat,Louis 20.09.1995 (ataatceleidin8.10)
Callebat,Louis UniversitdeCaen DanSluanschi Callebat,Louis 25.09.1995 (ataatceleidin8.10)
Callebat,Louis UniversitdeCaen DanSluanschi Callebat,Louis 20.09.1995 (ataatceleidin8.10)
Callebat,Louis UniversitdeCaen DanSluanschi Callebat,Louis
16.01.1996
Conineioscrisoarenedatat
(manuscris)aluiCallebat,L.ataat
nainte.
Callebat,Louis UniversitdeCaen Callebat,Louis DanSluanschi
?
ScrisoaredeladnulCallebat,L.
(manuscris),ataatnfaaceleidin
16.01
Callebat,Louis UniversitdeCaen DanSluanschi Callebat,Louis
12.03.1996
ConinencoscrisoaredelaCallebat,
L.ipliculacesteia(dindatade
12.02.1996)
Callebat,Louis UniversitdeCaen Callebat,Louis DanSluanschi 12.02.1996 (ataatdeceadin12.03.)
Callebat,Louis UniversitdeCaen DanSluanschi Callebat,Louis
30.03.1996
ConinencoscrisoaredelaCallebat,
L.
100

Corespondent
(Nume,Prenume)
Instituia/rezidena
corespondentului
(dacecazul) Expeditor Destinatar Data Alteobservaii
Callebat,Louis UniversitdeCaen Callebat,Louis DanSluanschi 29.01.1996 (ataatceleidin30.03)
Callebat,Louis UniversitdeCaen DanSluanschi Callebat,Louis
30.03.1996
Conineiraportuldeconfirmarea
uneiscrisoridelaCallebat,L.,din
1.04.1996(scrisoarelips?)
Callebat,Louis UniversitdeCaen DanSluanschi Callebat,Louis 30.09.1996
Callebat,Louis UniversitdeCaen Callebat,Louis DanSluanschi 1.10.1996 Subformdefax
Callebat,Louis UniversitdeCaen DanSluanschi Callebat,Louis 7.10.1996 ConineioscrisoaredelaCallebat,L.
Callebat,Louis UniversitdeCaen Callebat,Louis DanSluanschi 1.10.1996 (ataatceleidin7.10)
Callebat,Louis UniversitdeCaen Callebat,Louis DanSluanschi 8.10.1996 ndubluexemplar
Callebat,Louis UniversitdeCaen Callebat,Louis DanSluanschi
8.10.1996
ConineirspunsuldluiSluanschi,
din18.10.1996
Callebat,Louis UniversitdeCaen DanSluanschi Callebat,Louis 18.10.1996 (ataatceleidin8.10)
Callebat,Louis UniversitdeCaen Callebat,Louis DanSluanschi
16.10.1996
Atenionarenlegturcuschimbarea
nr.detelefon;subformdefax
Callebat,Louis UniversitdeCaen Callebat,Louis DanSluanschi
21.10.1996
(ncontinuareaceleidemaisus);sub
formdefax
Callebat,Louis UniversitdeCaen Callebat,Louis DanSluanschi 17.11.1996
Callebat,Louis UniversitdeCaen DanSluanschi Callebat,Louis
29.11.1996
ConineiscrisoarealuiCallebat,din
8.10.1996
Callebat,Louis UniversitdeCaen Callebat,Louis DanSluanschi 8.10.1996 (ataatceleidemaisus)
Callebat,Louis UniversitdeCaen Callebat,Louis DanSluanschi
17.02.1997
Areataatunreferatde2pag.
(Scienceantiqueetscience
medievale)irspunsuldlui
101

Corespondent
(Nume,Prenume)
Instituia/rezidena
corespondentului
(dacecazul) Expeditor Destinatar Data Alteobservaii
Sluanschi,din27.02.
Callebat,Louis UniversitdeCaen DanSluanschi Callebat,Louis 27.02.1997 (ataatceleidin17.02.)
Callebat,Louis UniversitdeCaen Callebat,Louis DanSluanschi 17.03.1997
Callebat,Louis UniversitdeCaen DanSluanschi Callebat,Louis 25.03.1997 Peverso:citatedesprerugciune
Callebat,Louis UniversitdeCaen Callebat,Louis DanSluanschi 12.06.1997 Seaflnpliculoriginal.
Callebat,Louis UniversitdeCaen DanSluanschi Callebat,Louis
9.09.1998
ConineoscrisoaredelaCallebat,L.,
din30.06.1998,cuoadnotare(rspuns
pozitivlainvitaie)
Callebat,Louis UniversitdeCaen Callebat,Louis DanSluanschi 30.06.1998 AdnotatdeD.S.
Callebat,Louis UniversitdeCaen DanSluanschi Callebat,Louis ? Lipsadatei
Callebat,Louis UniversitdeCaen
Fleury,Ph.(asistentuldlui
Callebat) DanSluanschi
3.05.1995
ConineimesajulnedatataldluiD.S.
ctrednulCallebat(2exemplare)
Callebat,Louis UniversitdeCaen DanSluanschi Callebat,Louis ? Nedatat;ndubluexemplar.
Callebat,Louis UniversitdeCaen DanSluanschi
Fleury,Ph.
(asistentuldlui
Callebat)
28.06.1995

Callebat,Louis UniversitdeCaen
Fleury,Ph.(asistentuldlui
Callebat) DanSluanschi
?
ConineiatenionareadluiCallebat
(din24.05.1995)privindschimbarea
sediilorbirourilor+olucrarecu
adnotrialedluiSluanschi(Lelatin
duprinceDmtreCantmyrles
nombresdanslaVitaConstantini
Cantemyri,MoldaviePrincipis+un
102

Corespondent
(Nume,Prenume)
Instituia/rezidena
corespondentului
(dacecazul) Expeditor Destinatar Data Alteobservaii
documentnfrancez,intitulatLe
latinduprinceDmtreCantmyr
(MorphologieetSmantique);e
posibilsfacpartedintropropunere
privindunproiectdecercetarea
textuluiluiDimitrieCantemir;nue
sigurdependenaacestuiultim
documentdecorespondenaD.S.
FleuryCallebat.
Callebat,Louis UniversitdeCaen Callebat,Louis DanSluanschi
24.05.1995
Atenionareprivindschimbarea
birourilor(asediilor)
Callebat,Louis UniversitdeCaen Callebat,Louis
DanSluanschi
?
16.02.2000


Ctuneanu,
Gheorghe
ParlamentulRomniei,
Senat Ctuneanu,Gheorghe DanSluanschi
?
CuocaziaSrbtoriiPatelui

Cela,Anila
coleNormale
Suprieure,Paris Cela,Anila DanSluanschi
3.10.2005

Cela,Anila
coleNormale
Suprieure,Paris Cela,Anila DanSluanschi
20.09.2006
Adnotat:R8.10.2006
Ciuc,Marian DanSluanschi Ciuc,Marian 28.11.1998 ndosarultezeidedoctorat
103

Corespondent
(Nume,Prenume)
Instituia/rezidena
corespondentului
(dacecazul) Expeditor Destinatar Data Alteobservaii

Ciurtin,Eugen Ciurtin,Eugen DanSluanschi 3.03.2001 Fotocopie
ComisiaFulbright DanSluanschi
Comisia
Fulbright
12.09.1993


ComisiaNaional
pentru
Subvenionarea
CulturiiScrise DanSluanschi
Comisia
Naional
pentru
Subvenionarea
CulturiiScrise
?
Completatidemn.Vezii
corespondenacuInstitutulCultural
Romn.Peverso:articoledinlege,
privindstudiilededoctorat.

Constantinescu,
Emil
Universitateadin
Bucureti Constantinescu,Emil DanSluanschi
12.09.1994
Seaflnplic.
Constantinescu,
Emil PreediniaRomniei Constantinescu,Emil DanSluanschi
09.1999
ConineirspunsuldluiSluanschi
Constantinescu,
Emil PreediniaRomniei DanSluanschi
Constantinescu,
Emil
20.09.1999
RspunsuldluiSluanschi
Constantinescu,
Emil
Universitateadin
Bucureti Constantinescu,Emil DanSluanschi
?

Constantinescu,
Emil
Universitateadin
Bucureti Constantinescu,Emil DanSluanschi
?
LanumireaMagistruluinfunciade
profesoruniversitar
Constantinescu, PreediniaRomniei Constantinescu,Emil DanSluanschi ? LamoarteamameidluiSluanschi
104

Corespondent
(Nume,Prenume)
Instituia/rezidena
corespondentului
(dacecazul) Expeditor Destinatar Data Alteobservaii
Emil

Costermans,J.
Universitcatholique
deLouvain Costermans,J. DanSluanschi
27.10.1994


Cudalin,Oltia Cluj Cudalin,Oltia DanSluanschi
3i
6.11.1997
Fotocopie;originalulnsoete
fotocopiilearticolelorref.laoriginea
numeluidluiSluanschi(vezidosarul
Altele)

Cu,Lavinia Cu,Lavinia DanSluanschi
?
Conineanexate:unCurriculumVitae
alLavinieiCu;cuprinsulunui
proiectdestudiu(2exemplare)io
lucrarenlimbaenglezcutitlulThe
Odysseyascomedy.

Dan,AncaCristina Dan,AncaCristina DanSluanschi 10.02.2003 Mailincomplet
Dan,AncaCristina Dan,Anca DanSluanschi ? CartepotaldinPraga

Dardel,Robertde Dardel,Robertde DanSluanschi 14.02.1994

Diaconescu,Tr. Iai Diaconescu,Tr. DanSluanschi
20.01.2004
Subiect:CodexBandinus;ocopieeste
ataatdocumentuluicunr.22din
105

Corespondent
(Nume,Prenume)
Instituia/rezidena
corespondentului
(dacecazul) Expeditor Destinatar Data Alteobservaii
dosarulMediev.

Djuvara,Neagu Djuvara,Neagu DanSluanschi 24.11.2006 Subformdemanuscris

Erb,Teja Erb,Teja DanSluanschi 2.11.1983
Cartepotalmpturitntrohrtie
cunsemnri

Eanu,Andrei&
Eanu,Valentina Chiinu DanSluanschi
Eanu,Andrei
&Eanu,
Valentina
?
Veziiceledoudocumentedin
corespondenacuInstitutulCultural
Romn+scrisoareactreComisia
NaionalpentruSubvenionarea
CulturiiScrise.

Fornade DanSluanschi Fornade
?(dup
2001)
CVuldluiSluanschi,ndublu
exemplar+unulnlb.englez

Fruyt,Michle Frana Fruyt,Michle DanSluanschi 31.03.1998
Ataat:pliculscrisorii;coninei:o
lucrarecutitlulLetroisimecyclea
ParisIV.ParisSorbornne,
documentelegatedetezadoctorala
dluircBogdanioscrisoaredin
parteaacestuia,din21.02.2001
Fruyt,Michle Frana DanSluanschi LucrareacutitlulLetroisimecyclea
106

Corespondent
(Nume,Prenume)
Instituia/rezidena
corespondentului
(dacecazul) Expeditor Destinatar Data Alteobservaii
ParisIV.ParisSorbornnei
documentelegatedetezadedoctorat
adluircBogdan
Fruyt,Michle Frana rc,Bogdan DanSluanschi 21.02.2001 ScrisoareadeladnulrcBogdan

GarcaHernndez,
Benjamn
Universidad
AutnomadeMadrid DanSluanschi
Garca
Hernndez,
Benjamn 12.03.1996
Conineiformularuldenscrierelaal
IXleaColocviuinternaionalde
LingvisticLatiniprezentarea
acestuiantreilimbistrine(ofoaie
faverso)
GarcaHernndez,
Benjamn
Universidad
AutnomadeMadrid
GarcaHernndez,
Benjamn DanSluanschi 24.07.1996
Rspunsscrisdemn,lascrisoarea
dluiSluanschidin12.03.1996
GarcaHernndez,
Benjamn
Universidad
AutnomadeMadrid DanSluanschi
Garca
Hernndez,
Benjamn 3.03.1997
ConineiscrisoareadluiGarca
Hernndezdin13.02.1997
GarcaHernndez,
Benjamn
Universidad
AutnomadeMadrid
GarcaHernndez,
Benjamn DanSluanschi 13.02.1997
(ataatceleidin3.03,adlui
Sluanschi)

Gapar,Cristian Gapar,Cristian DanSluanschi
13.12.2000
(?) Subformdemanuscris
Gapar,Cristian Gapar,Cristian? DanSluanschi ?
Probabilesteconinutulunuiemail;
probabilscrisdeGaparCristian,
deoarece:estestilullui(adresrin
107

Corespondent
(Nume,Prenume)
Instituia/rezidena
corespondentului
(dacecazul) Expeditor Destinatar Data Alteobservaii
limbagreac);estelegatde
preocupriletiinificealeacestuia;
estemenionatnumelesunadresare
(Christianus)

Gogeanu,Ioana Gogeanu,Ioana DanSluanschi 14.12.1991

Gordon,Octavian Gordon,Octavian DanSluanschi 2004 CartepotaldinFribourg
Gordon,Octavian Gordon,Octavian DanSluanschi 2005 CartepotaldinLausanne

Greppin,John
ClevelandState
University Greppin,John DanSluanschi 27.12.1995
Greppin,John
ClevelandState
University Greppin,John DanSluanschi
19.02.1996
Eadnotat!Conineioscrisoarea
dluiSluanschi,din3.10.1996(pe
verso:scrisoarectreMartha
McDonald)+rspunsdinpartea
MartheiMcDonaldialuiGareth
Schmeling(5.09.1996)
Greppin,John UniversityofFlorida DanSluanschi
McDonald,
Martha
3.10.1996
(ataatceleidin19.02.1996,adlui
Greppin,John)
Greppin,John
ClevelandState
University DanSluanschi Greppin,John
3.10.1996
(ataatceleidin19.02.1996,adlui
Greppin,John)
Greppin,John UniversityofFlorida GarethSchmeling DanSluanschi 5.09.1996 (ataatceleidin19.02.1996,adlui
108

Corespondent
(Nume,Prenume)
Instituia/rezidena
corespondentului
(dacecazul) Expeditor Destinatar Data Alteobservaii
Greppin,John)
Greppin,John
ClevelandState
University Greppin,John DanSluanschi
18.10.1996
ConineirspunsuldluiSluanschi
(din29.11.1996)
Greppin,John
ClevelandState
University DanSluanschi Greppin,John
29.11.1996
(ataatlaceademaisus);rspunsul
dluiSluanschilascrisoareadin
18.10.1996

Grimal,P.
Acadmiedes
InscriptionsetBelles
Lettres,Paris Grimal,P. DanSluanschi
10.05.1993


Herblein,Friedrich
Katholische
UniversittEichsttt DanSluanschi
Herblein,
Friedrich
2.04.1995
ConineiscrisoareadluiHerbleindin
29.03.1995(informaiidespre
posibilitiledetransport,nscopul
participriilaalVIIIleaColocviu)+
scrisoareadin30.11.1994,princarese
cerdateledenregistrarelaColocviu.
Herblein,Friedrich
Katholische
UniversittEichsttt Herblein,Friedrich DanSluanschi
29.03.1995
(ataatceleidin2.04.1995;informaii
dinparteadluiHerblein,despre
posibilitiledetransport,nscopul
participriilaalVIIIleaColocviu)
Herblein,Friedrich
Katholische
UniversittEichsttt Herblein,Friedrich DanSluanschi
30.11.1994
(ataatceleidin2.04.1995;indicaii
privindnregistrarealaalVIII.E.a
109

Corespondent
(Nume,Prenume)
Instituia/rezidena
corespondentului
(dacecazul) Expeditor Destinatar Data Alteobservaii
Colocviuiunmesajscrisdemn)

Iliescu,Maria Iliescu,Maria DanSluanschi 12.11.1990

IlliasZarifopol,
Christina S.U.A DanSluanschi
IlliasZarifopol,
Christina
31.01.1998
Conineipliculalteiscrisori(lips)
delaChristinaIliasZarifopol.

InstitutulCultural
Romn DanSluanschi
Institutul
CulturalRomn
?
Subiect:publicareanediiebilingv
(lat./rom.)aDescrieriiMoldovei(ediie
princeps);Seaflndouexemplare
(peversoulceleideadoua:subiect
deexaminarelaLat.Mediev.)
InstitutulCultural
Romn DanSluanschi
Institutul
CulturalRomn
?

Iordan,Iorgu Iordan,Iorgu DanSluanschi


24.11.1972
Seaflnplic;alturi:unfragmentde
ziar,cutitlulSpectacollatin

Iugulescu,C. Iugulescu,C. DanSluanschi
?
Fotocopie;vezifonduldeextrase,
JerryBurchardt,Lapsicopatologia

Lavency,Marius
LouvainlaNeuve,
Bruxelles DanSluanschi
Lavency,
Marius
31.05.1993
ConineiscrisoarealuiLavencydin
25.05.1993+plicul
110

Corespondent
(Nume,Prenume)
Instituia/rezidena
corespondentului
(dacecazul) Expeditor Destinatar Data Alteobservaii
Lavency,Marius
LouvainlaNeuve,
Bruxelles Lavency,Marius DanSluanschi
25.05.1993
(ataatceleidin31.05.1993)
Lavency,Marius
LouvainlaNeuve,
Bruxelles DanSluanschi
Lavency,
Marius
27.09.1993
ConineiscrisoarealuiLavencydin
4.05.1993,pliculcorespunztor+o
scrisoareadluiSluanschi,din
5.05.1993;peverso:recomandarea
dneiGabrielaCreu
Lavency,Marius
LouvainlaNeuve,
Bruxelles Lavency,Marius DanSluanschi
4.05.1993
(ataatceleidin27.09.1993)
Lavency,Marius
LouvainlaNeuve,
Bruxelles DanSluanschi
Lavency,
Marius
5.05.1993
(ataatceleidin27.09.1993)
Lavency,Marius
LouvainlaNeuve,
Bruxelles Lavency,Marius DanSluanschi
1.10.1993
Coninehandouturiadnotatealeunei
conferine.
Lavency,Marius
LouvainlaNeuve,
Bruxelles Lavency,Marius DanSluanschi
18.10.1993
Ataat:pliculscrisorii
Lavency,Marius
LouvainlaNeuve,
Bruxelles Lavency,Marius DanSluanschi
23.07.1994
ConineiscrisoareadluiSluanschi,
din23.08.1994;peverso:notaren
latin
Lavency,Marius
LouvainlaNeuve,
Bruxelles Lavency,Marius DanSluanschi
23.08.1994
(ataatlaceademaisus)
Lavency,Marius
LouvainlaNeuve,
Bruxelles DanSluanschi
Lavency,
Marius
20.09.1994
Lavency,Marius LouvainlaNeuve, Lavency,Marius DanSluanschi 27.09.1994 mpreuncuoscrisoareadresatdlui
111

Corespondent
(Nume,Prenume)
Instituia/rezidena
corespondentului
(dacecazul) Expeditor Destinatar Data Alteobservaii
Bruxelles MiocSimion(acelaiexpeditor)
Lavency,Marius
LouvainlaNeuve,
Bruxelles Lavency,Marius DanSluanschi
25.09.1994

Lavency,Marius
LouvainlaNeuve,
Bruxelles DanSluanschi
Lavency,
Marius
16.10.1994
ConineioscrisoaredelaLavency,
din11.08.1994,adresatluiDanStoica
/DanSluanschi
Lavency,Marius
LouvainlaNeuve,
Bruxelles Lavency,Marius DanSluanschi
15.04.1995
(ataatceleidemaisus);adresatlui
DanStoica,pentrudnulSluanschi)
Lavency,Marius
LouvainlaNeuve,
Bruxelles Lavency,Marius DanSluanschi
13.05.1995
Peverso:rspunsuldluiSluanschi
din16.05.1995
Lavency,Marius
LouvainlaNeuve,
Bruxelles DanSluanschi
Lavency,
Marius
11.07.1995

Lavency,Marius
LouvainlaNeuve,
Bruxelles DanSluanschi
Lavency,
Marius
20.09.1995
ConineiscrisoareadluiLavency,
din23.07.1995(verso:draftal
rspunsuluidin8.09.1995)+scrisoarea
dluiSluanschi(8.09)
Lavency,Marius
LouvainlaNeuve,
Bruxelles Lavency,Marius DanSluanschi
23.07.1995
(ataatceleidin20.09);peverso:
draftalrspunsuluidin8.09.1995
Lavency,Marius
LouvainlaNeuve,
Bruxelles DanSluanschi
Lavency,
Marius
8.09.1995
(ataatceleidin20.09)
Lavency,Marius
LouvainlaNeuve,
Bruxelles Lavency,Marius DanSluanschi
26.09.1995

Lavency,Marius LouvainlaNeuve, PeetersPublishersand DanSluanschi 20.10.1995 Coninecomunicareaprivind


112

Corespondent
(Nume,Prenume)
Instituia/rezidena
corespondentului
(dacecazul) Expeditor Destinatar Data Alteobservaii
Bruxelles Booksellers necesitateapliifacturii,facturade
platibonuldecomandadlui
Sluanschi,pentrulucrareatudes
desyntaxelatineoffertesenhommage
MariusLavency.
Lavency,Marius
LouvainlaNeuve,
Bruxelles DanSluanschi
Lavency,
Marius
1995?
DraftuluneiscrisorictreDecanul
FacultiideFilosofieiLitere,a
UniversitiiCatolicedinLouvain;
conineiofoaiecusugestii/lmuriri
(dinparteadluiLavency?)
Lavency,Marius
LouvainlaNeuve,
Bruxelles Lavency,Marius? DanSluanschi
1995?
Sugestiilenlegturcudraftulde
maisus
Lavency,Marius
LouvainlaNeuve,
Bruxelles DanSluanschi
Lavency,
Marius
9.02.1996
Peverso:altedrafturi
Lavency,Marius
LouvainlaNeuve,
Bruxelles DanSluanschi
Lavency,
Marius
25.10.1998
ConineiscrisoareadluiLavency,
din23.11.1997
Lavency,Marius
LouvainlaNeuve,
Bruxelles Lavency,Marius DanSluanschi
23.11.1997
(ataatceleidin25.10)
Lavency,Marius
LouvainlaNeuve,
Bruxelles Lavency,Marius DanSluanschi
2.11.1998

Lavency,Marius
LouvainlaNeuve,
Bruxelles DanSluanschi
Lavency,
Marius
12.1998
Frdat,scrislasf.anului1998;
conineiscrisoareadluiLavencydin
24.11.1998
113

Corespondent
(Nume,Prenume)
Instituia/rezidena
corespondentului
(dacecazul) Expeditor Destinatar Data Alteobservaii
Lavency,Marius
LouvainlaNeuve,
Bruxelles Lavency,Marius DanSluanschi
24.11.1998
(ataatceleidemaisus)
Lavency,Marius
LouvainlaNeuve,
Bruxelles Lavency,Marius DanSluanschi
?
Seaflanextrasul:M.Lavency,
SyntagmeslAblatifaprpositionel:une
enqutedansPlineleJeune,LettresIV.
Vezidosarulcuextrase.
Lavency,Marius?
LouvainlaNeuve,
Bruxelles DanSluanschi
Lavency,
Marius?
?
SeaflapeversouldraftuluiO
plimbarenBucegi(I),publicatn
Romniapitoreasc.

Liiceanu,Gabriel DanSluanschi
Liiceanu,
Gabriel
2.07.1996


Loicq,Jean UniversitdeLige Loicq,Jean DanSluanschi 10.10.2006

Lozar,Angelika FUBerlin Lozar,Angelika DanSluanschi
14.02.2002
ConinescrisoareaadresatdeA.
LozariFr.Wagnerechipei
proiectuluiTLG(veziinfra)+
contractuldelicenpentruCDul
ThesaurusLinguaeGraecae
Lozar,Angelika FUBerlin
Lozar,Angelika;Wagner,
]Fritz
StafulTLG
Project
14.02.2002
Areataatcontractuldelicenpentru
CDulThesaurusLinguaeGraecae

114

Corespondent
(Nume,Prenume)
Instituia/rezidena
corespondentului
(dacecazul) Expeditor Destinatar Data Alteobservaii

Lozoveanu DanSluanschi Lozoveanu 4.11.1996 Subiectulscrisorii:DescriptioMoldaviae

Lupescu,Silviu Lupescu,Silviu DanSluanschi
9.10.2003
Subformdemail;coninei
rspunsuldluiSluanschi
Lupescu,Silviu DanSluanschi Lupescu,Silviu
?
(mpreuncuceademaisus);
rspunsuldluiSluanschi

Maczak,W. Cracovia Maczak,W. DanSluanschi 29.09.1994 Ataat:pliculscrisorii
Maczak,W. Cracovia Maczak,W. DanSluanschi 3.02.1995
Scrisoarepetemanumelui
Sluanschi.Veziiinterviulpe
aceasttemdindosarulextraselorde
pres.

Mincu DanSluanschi Mincu 2.04.1996
Conineitextulpentruvolumul
omagialnchinatdneiProf.Guu
Romalo,adnotaticorectat.

Mudry,Philippe
Universitde
Lausanne Mudry,Philippe DanSluanschi
28.01.1995
Conineioscrisoareadlui
Sluanschidin20.09.1995(iplicurile
acestora)
Mudry,Philippe
Universitde
Lausanne DanSluanschi Mudry,Philippe
20.09.1995
Conineioscrisoaredinpartealui
Mudry,Ph.,din23.09.1995
115

Corespondent
(Nume,Prenume)
Instituia/rezidena
corespondentului
(dacecazul) Expeditor Destinatar Data Alteobservaii
Mudry,Philippe
Universitde
Lausanne DanSluanschi Mudry,Philippe
9.02.1996


Munteanu,Fnica
CasaCorpului
DidacticGrigore
Tabacaru,Bacu Munteanu,Fnica DanSluanschi
23.01.1997
Ataat:pliculscrisorii

Munteanu,Ioana Munteanu,Ioana DanSluanschi 22.05.?

Muthu,Mircea
FacultateadeLitere
dinCluj Muthu,Mircea DanSluanschi
15.12.1992
ndubluexemplar
Muthu,Mircea
FacultateadeLitere
dinCluj Muthu,Mircea DanSluanschi
12.09.1995
ConineirspunsuldluiSluanschi
din22.09.1995+pliculscrisoriiprimite
deD.S.

National
GeographicSociety Washington
NationalGeographic
Society DanSluanschi
03.1997
AdresatdinparteadluiGroscenor,
Gilbert;
National
GeographicSociety Washington DanSluanschi
National
Geographic
Society
4.04.1997 RspunsuldluiSluanschila
scrisoareademaisus

Nettelbeck,Joachim
Wissenschaftskollegzu
Berlin Nettelbeck,Joachim DanSluanschi
15.02.1995

116

Corespondent
(Nume,Prenume)
Instituia/rezidena
corespondentului
(dacecazul) Expeditor Destinatar Data Alteobservaii
Nettelbeck,Joachim
Wissenschaftskollegzu
Berlin(Arbeitsgruppe:
Mittellateinisches
Wrterbuch) DanSluanschi Erb,Teja
6.05.1995
ConineiunfaxadnotatdeD.S.,
trimisdednaErbTejadluiNettelbeck
(11.01.1995)
Nettelbeck,Joachim
Wissenschaftskollegzu
Berlin Erb,Teja
Nettelbeck,
Joachim
11.01.1995
FaxultrimisdednaErbTejadlui
Nettelbeck

Newton,Clare&
MichelAndr U.K
Newton,Clare&Michel
Andr DanSluanschi
21.05.1995
Peverso:copieduprspunsuldlui
Sluanschidin26.05.1995;coninei
pliculscrisorii.
Newton,Clare&
MichelAndr U.K DanSluanschi
Newton,Clare
&MichelAndr
26.05.1995
(RspunsuldluiSluanschila
scrisoareadin21.05.1995)
Newton,Clare&
MichelAndr U.K
Newton,Clare&Michel
Andr DanSluanschi
15.02.1997
ConinencoscrisoaredelaAndr,
adnotat(Islamabad,19.12.1996)
Newton,Clare&
MichelAndr U.K
Newton,Clare&Michel
Andr DanSluanschi
19.12.1996
(ataatceleidemaisus);conine
adnotri(inclusivadresademaila
dluiMichel)

Pavel,Vasile
FacultateadeFilologie
aUniversitii
PedagogicedeStat
IonCreang,
Chiinu DanSluanschi Pavel,Vasile
25.02.2001
RspunsulpozitivaldluiSluanschi
lainvitaiiledluiPavel;semnatde
D.S.;ncunexemplaralacestui
documentseafllasfrit;Conine
nc5documenteataate(vezimai
117

Corespondent
(Nume,Prenume)
Instituia/rezidena
corespondentului
(dacecazul) Expeditor Destinatar Data Alteobservaii
jos).
Pavel,Vasile
FacultateadeFilologie
aUniversitii
PedagogicedeStat
IonCreang,
Chiinu DanSluanschi
Facultateade
Filologiea
Universitii
Pedagogicede
StatIon
Creang,
Chiinu
25.02.2001
(ataatlaceademaisus);ncdou
exemplarealeacestuidocument,se
gsesclasfrit;Rspunsuldetaliatal
dluiSluanschicuprivinlacursurile
pecareafostinvitatslesusin
(documentsemnatdeD.S.)
Pavel,Vasile
FacultateadeFilologie
aUniversitii
PedagogicedeStat
IonCreang,
Chiinu DanSluanschi
Institutulde
Lingvistical
AM
25.02.2001
(ataatlaceademaisus);rspunsul
dluiSluanschinprivinaparticiprii
laColocviulInternaionalLecturi
Coeriene
Pavel,Vasile
FacultateadeFilologie
aUniversitii
PedagogicedeStat
IonCreang,
Chiinu
FacultateadeFilologiea
UniversitiiPedagogice
deStatIonCreang,
Chiinu DanSluanschi
6.02.2001
(ataatlaceademaisus);invitaia
FacultiideFilologieaUniversitii
PedagogicedeStatIonCreangdin
Chiinu,referitoarelainereade
ctreD.S.aunorcursuripetemaDe
lalatinlaromn.
Pavel,Vasile
FacultateadeFilologie
aUniversitii
PedagogicedeStat
IonCreang,
InstitutuldeLingvistical
AM DanSluanschi
Probabil
aceeai
perioad
(feb.2001)
(ataatlaceademaisus);invitaia,
dinparteaInstitutuluideLingvistic
alA..M,laColocviulInternaional
Lecturicoeriene
118

Corespondent
(Nume,Prenume)
Instituia/rezidena
corespondentului
(dacecazul) Expeditor Destinatar Data Alteobservaii
Chiinu
Pavel,Vasile
FacultateadeFilologie
aUniversitii
PedagogicedeStat
IonCreang,
Chiinu Pavel,Vasile DanSluanschi
6.02.2001
(ataatlaceademaisus);scrisoarea
(subformdemanuscris)adluiPavel
Vasile;pliculacesteiaesteataat
nainteatuturordocumentelordemai
sus.
Pavel,Vasile
FacultateadeFilologie
aUniversitii
PedagogicedeStat
IonCreang,
Chiinu Pavel,Vasile DanSluanschi
3.04.2001
RspunsuldluiPavelVasilela
scrisorileluiD.S.din25.02.2001;nc
unexemplaralacestuidocumentse
afllasfrit.
Pavel,Vasile
FacultateadeFilologie
aUniversitii
PedagogicedeStat
IonCreang,
Chiinu
Copiialeunordocumentedemaisus
(7pag.)
DanSluanschi Pavel,Vasile 17.08.2003 Peverso:notiediverse
Ptrulescu,Ion Timioara Ptrulescu,Ion DanSluanschi
26.11.1995
Vezidosarulcuraportuldelectur
adnotat,aldluiPtrulescu,asupra
criiluiThomaDAquino,Despre
fiiniesen(trad.DanNegrescu);
seaflncategoriaDiverse

119

Corespondent
(Nume,Prenume)
Instituia/rezidena
corespondentului
(dacecazul) Expeditor Destinatar Data Alteobservaii
Peruzzi,Emilio
ScuolaNormale
Superiore Peruzzi,Emilio DanSluanschi
13.10.1978

Peruzzi,Emilio
ScuolaNormale
Superiore Peruzzi,Emilio DanSluanschi
26.10.1978

Peruzzi,Emilio
ScuolaNormale
Superiore Peruzzi,Emilio DanSluanschi
30.03.1979
Cartepotal
Peruzzi,Emilio
ScuolaNormale
Superiore Peruzzi,Emilio DanSluanschi
12.02.1985
Ataat:pliculscrisorii(trimisedin
Danemarca)
Peruzzi,Emilio
ScuolaNormale
Superiore Peruzzi,Emilio DanSluanschi
29.03.1994
Ataat:pliculscrisorii
Peruzzi,Emilio
ScuolaNormale
Superiore Peruzzi,Emilio DanSluanschi
26.04.1994

Peruzzi,Emilio
ScuolaNormale
Superiore Peruzzi,Emilio DanSluanschi
?
Pliantdeprezentareaunuistudiu:
AspetticulturalidelLazio
primitivo;

Petersmann,Hubert UniversittHeidelberg Petersmann,Hubert DanSluanschi 28.10.1992

Petre,Zoe Petre,Zoe DanSluanschi ?

Petreu,Marta
RevistaApostrof,
RevistaUniunii
Scriitorilor Petreu,Marta? DanSluanschi
10.05.1993
Conineioscrisoarectredna
Petreu,Marta,dinparteaAcad.
Drgnescu,Mihai+listamembrilor
120

Corespondent
(Nume,Prenume)
Instituia/rezidena
corespondentului
(dacecazul) Expeditor Destinatar Data Alteobservaii
AcademieiRomne
Petreu,Marta
RevistaApostrof,
RevistaUniunii
Scriitorilor Drgnescu,Mihai Petreu,Marta
28.04.1993
(Ataatceleidemaisus);scrisoarea
dluiAcad.Drgnescu,Mihai,ctre
dnaPetreu,Marta

Petroviov,
Katarina
Masarykova
Univerzita Petroviov,Katarina DanSluanschi
11.01.2007
Peverso:tabelnotestudeni,idraft
scrisoare(?)

Pleu,Andrei FundaiaNouaEurop Pleu,Andrei DanSluanschi 6.06.1994

Poghirc,Cicerone Poghirc,Cicerone DanSluanschi
28.02.1974
Gsitnafaraplicului;asemnarea
scrisuluiiasemnturiidluiPoghirc
(cualtscrisoareceiaparinecu
siguran),precumipotrivirea
scrisoriicupliculgsitalturi,ducla
concluziacdnsulesteexpeditorulei.
Poghirc,Cicerone Paris Poghirc,Cicerone DanSluanschi ? Adnotat:Rla8.09.1995
Poghirc,Cicerone Poghirc,Cicerone DanSluanschi ? Frplic;scrisdemn

Popescu,Oreste
UniversitateaCatolica
dinBuenosAires Popescu,Oreste DanSluanschi
23.05.1996
Raportdeconfirmare(raportul
primiriiprinfaxaunuidocument)

Rus,Vasile Rus,Vasile DanSluanschi ? Fotocopie
121

Corespondent
(Nume,Prenume)
Instituia/rezidena
corespondentului
(dacecazul) Expeditor Destinatar Data Alteobservaii

Sala,Marius Sala,Marius DanSluanschi 22.12.1994
Ssrman
Redaciarevistei
Contemporanul DanSluanschi Ssrman
?
Celedouadreseaufostgsiteca
anexeladraftularticoluluiintitulat
Cerineledescifrrii(Vezidosarul
Drafturidiverse,doc.cunr.36).
Schouppe,Grard Bruxelles Schouppe,Grard DanSluanschi 6.04.1996 Ataat:pliculscrisorii

Sf.SinodalBOR Sf.SinodalBOR

Sparre,Knut Oslo Sparre,Knut DanSluanschi 18.12.1992 Ataat:pliculscrisorii

Sluzsaski DanSluanschi Sluzsaski 8.09.1995 Adnotat:niciunrspunsprimit

Stela Stela DanSluanschi 10.05.1978 Subformdemanuscris
Teoctist,Patriarhul
BisericaOrtodox
Romn Teoctist,Patriarhul DanSluanschi
7.02.1998
(Rspunslafelicitareaprimitdela
dnulSluanschi)

Ternes,Ch.M.
CentreAlexandre
Wiltheim Ternes,Ch.M. DanSluanschi
19.11.1990


Thome,Gabriele FUBerlin DanSluanschi Thome,Gabriele 14.03.1997 ConineiscrisoareadneiThomedin
122

Corespondent
(Nume,Prenume)
Instituia/rezidena
corespondentului
(dacecazul) Expeditor Destinatar Data Alteobservaii
4.03.1997,scrisoareadluiSluanschi
din15.02.1997(verso:draftscrisoare
ctreFritzWagner)iscrisoareadnei
Thomedin31.01.1997
Thome,Gabriele FUBerlin Thome,Gabriele DanSluanschi 4.03.1997 (ataatceleidin14.03)
Thome,Gabriele FUBerlin DanSluanschi Thome,Gabriele
15.02.1997
(ataatceleidin14.03;peverso:draft
scrisoarectreFritzWagner)
Thome,Gabriele FUBerlin Thome,Gabriele DanSluanschi 31.01.1997 (ataatceleidin14.03)
Thome,Gabriele FUBerlin Thome,Gabriele DanSluanschi 13.05.1997 Conineiadnotri

Timotin,Andrei Timotin,Andrei DanSluanschi ?
Timotin,Andrei Timotin,Andrei DanSluanschi ?

Timu,Mihaela Timu,Mihaela DanSluanschi ?

Tohneanu,
Gheorghe Timioara Tohneanu,Gheorghe DanSluanschi
9.03.1994
Seaflnplic
Tohneanu,
Gheorghe Timioara Tohneanu,Gheorghe DanSluanschi
18.04.1995

Tohneanu,
Gheorghe Timioara DanSluanschi
Tohneanu,
Gheorghe
14.09.1995
Peverso:scrisoareadluiTohneanu
din11.09.1995
Tohneanu,
Gheorghe Timioara Tohneanu,Gheorghe DanSluanschi
4.02.1997
ConinecorecturialedluiSluanschi
123

Corespondent
(Nume,Prenume)
Instituia/rezidena
corespondentului
(dacecazul) Expeditor Destinatar Data Alteobservaii
Tohneanu,
Gheorghe Timioara Tohneanu,Gheorghe DanSluanschi
2.06.1998
Ataat:pliculscrisorii
Tohneanu,
Gheorghe Timioara DanSluanschi
Tohneanu,
Gheorghe
Crciun
1998
ConineiscrisoareadluiTohneanu
din15.09.1998,ipeceadin25.08.1998

ra,Bogdan Timioara ra,Bogdan DanSluanschi
3.10.2000
OriginalulseaflndosarulD
Profesorul(Tezadedoctoratalui
ra,Bogdan)

Vairef,Hlne Vairef,Hlne DanSluanschi 29.06.1979 Ataat:cartepotaladinParis

Vivanco,Wedigode FUBerlin Vivanco,Wedigode DanSluanschi 8.05.1996 Subformdefax

Volt,Ivo Estonia Volt,Ivo DanSluanschi ? Subformdeemail

Wagner,Fritz FUBerlin Wagner,Fritz DanSluanschi 3.01.1995
Wagner,Fritz FUBerlin Wagner,Fritz DanSluanschi 6.05.1995
Wagner,Fritz FUBerlin Wagner,Fritz DanSluanschi 26.05.1995
Wagner,Fritz FUBerlin Wagner,Fritz DanSluanschi 17.07.1995
Wagner,Fritz FUBerlin Wagner,Fritz DanSluanschi 5.06.1996
Wagner,Fritz FUBerlin Wagner,Fritz DanSluanschi 10.06.1996
Wagner,Fritz FUBerlin Wagner,Fritz DanSluanschi 19.06.1996
124

Corespondent
(Nume,Prenume)
Instituia/rezidena
corespondentului
(dacecazul) Expeditor Destinatar Data Alteobservaii
Wagner,Fritz?
27
FUBerlin Wagner,Fritz? DanSluanschi
30.05.1997
Peverso:onsemnaregsit,casemn
decarte,nA.Heubeck,L.West,J.B.
Hainsworth,ACommentaryonHomers
Odyssey,vol.I,Introductionand
BooksIVIII,ClarendonPress,Oxford,
1988,p.4041.Cf.dosarulHomer
Odysseia.
Wagner,Fritz FUBerlin DanSluanschi Wagner,Fritz? 12.06.1997
Wagner,Fritz FUBerlin Wagner,Fritz DanSluanschi 18.08.2000
Wagner,Fritz FUBerlin Wagner,Fritz DanSluanschi 25.08.2000
Wagner,Fritz FUBerlin Wagner,Fritz DanSluanschi 6.03.2004
Wagner,Fritz FUBerlin DanSluanschi Wagner,Fritz
?(probabil
1995)
Draftuluneiscrisori;atenie!Seafln
stareprecar.


27
OmareparteacorespondeneicuProfesorulFritzWagnerseaflndocumentaiadeacordaredectreUniversitateadinBucuretiatitluluidedoctorhonoriscausa(vezi
dosarulDanSluanschiProfesorul,doc.cunr.intern92)
125

2.2. Corespondentnecunoscut
Corespondent
(Nume,Prenume)
Instituia/rezidena
corespondentului
(dacecazul) Expeditor Destinatar Data Alteobservaii
DanSluanschi ? 1995?
Probabilestedraftuluneiscrisori
ctreDecanulFacultiideFilosofiei
Litere,aUniversitiiCatolicedin
Louvain.Cf.icorespondenacuM.
Lavency.
DanSluanschi ? 12.06.1997 Draftuldactiloaluneiscrisori
DanSluanschi ? ? Draftulmanuscrisaluneiscrisori
2.3. ntrealii
Corespondent
(Nume,
Prenume) Expeditor
Instituia/rezidena
expeditorului(dace
cazul) Destinatar
Instituia/
rezidena
destinatarului
(dacecazul) Data Alteobservaii

Andreescu,
Mircea
Andreescu,
Mircea
Institutuldefizici
tehnologiaaparatelor
curadiaii(I.F.T.A.R),
Bucureti
Redaciarevistei
Romnia
pitoreasc
8.01.1991
Seaflnpliculoriginal;Subiect:
articoluldluiSluanschicuprivirela
etimologiacuvntuluipartid;Vezi
articolelepublicatenRomnia
pitoreasc.

126

Corespondent
(Nume,
Prenume) Expeditor
Instituia/rezidena
expeditorului(dace
cazul) Destinatar
Instituia/
rezidena
destinatarului
(dacecazul) Data Alteobservaii
Bneanu,
Tancred
Bneanu,
Tancred Wikander,Stig
Institutionenfr
sanskritvid
Uppsala
Universitet ?.10.1963
Bneanu,
Tancred
Bneanu,
Tancred Wikander,Stig
Institutionenfr
sanskritvid
Uppsala
Universitet 30.11.1963

Cndea,Virgil
Eanu,
Andrei&
Eanu,
Valentina Chiinu Cndea,Virgil
12.03.2003
Scrisoareaiafostretrimisdlui
SluanschidinparteadluiCndea;
Originalulscrisoriiicopiiledup
manuscriseseaflndosarul
CantemirDescriptioMoldaviae

Ciurtin,Eugen ?
UniversitdegliStudi
diSalerno
Ciurtin,Eugen
(?)
Romanian
Associationof
theHistoryof
Religions,
Bucureti
27.02.2001
ntextapareinumeledneiTimu
Mihaela
Ciurtin,Eugen
Ricketts,
Mac S.U.A. Ciurtin,Eugen
Romanian
Associationof
28.02.2001

127

Corespondent
(Nume,
Prenume) Expeditor
Instituia/rezidena
expeditorului(dace
cazul) Destinatar
Instituia/
rezidena
destinatarului
(dacecazul) Data Alteobservaii
Linscott theHistoryof
Religions,
Bucureti

Costa,Ioana
Anderson,
Deborah
UCBerkeley,Dept.of
Linguistics Costa,Ioana
4.06.2002
Subformdeemail;Subiect:studiile
indoeuropenealeUniversitiidin
Bucureti.

Timotin,Andrei Puhvel,J.
Universityof
California Timotin,Andrei
22.09.2000

Timotin,Andrei
Bader,
Franois
colePractiquedes
HautesstudesIve
Section Timotin,Andrei
8.10.2000

Timotin,Andrei
Sterckx,
Claude
SocieteBelge
DEtudesCeltiques Timotin,Andrei
20.08.2000

Timotin,Andrei
Schmidt,
KarlHorst
RheinischeFriedrich
WilhelmsUniversitt Timotin,Andrei
26.09.2000

Timotin,Andrei Pirart,ric UniversitdeLige Timotin,Andrei 23.08.2000


Timotin,Andrei Pirart,ric UniversitdeLige Timotin,Andrei 25.09.2000
Timotin,Andrei Allen,Nick OxfordUniversity Timotin,Andrei 8.09.2000
Timotin,Andrei Cornil,P. Bruxelles Timotin,Andrei 3.10.2000
Timotin,Andrei Adrados, ConsejoSuperiorde Timotin,Andrei 14.09.2000
128

Corespondent
(Nume,
Prenume) Expeditor
Instituia/rezidena
expeditorului(dace
cazul) Destinatar
Instituia/
rezidena
destinatarului
(dacecazul) Data Alteobservaii
Francisco
Rodrguez
Investigaciones
Cientficas
Timotin,Andrei
Blaive
Frdric Timotin,Andrei
20.08.2000

Timotin,Andrei ? Paris Timotin,Andrei 21.08.2000


Timotin,Andrei
Meulder,
Marcel Timotin,Andrei
7.08.2000
Toatedocumenteledemaisus,
adresatedluiTimotin(inclusivacesta),
suntcapsate.
Timotin,Andrei Loicq,Jean UniversitdeLige Timotin,Andrei 7.03.2006
Timotin,Andrei
Eigenwillig,
Gudrun
RheinischeFriedrich
WilhelmsUniversitt
Bonn Timotin,Andrei
3.05.2006

Timotin,Andrei
?
Timotin,
Andrei? ?
?
Incomplet;probabilemail

Timu,Mihaela
Wikander,
Ulla
DreptofEconomic
History,Stockholm Timu,Mihaela
16.03.2001

Timu,Mihaela
Graves,
Deirdre
Encyclopediaof
Religion(N.Y.) Timu,Mihaela
?


Wagner,Fritz
Ludwig,
Walther UniversittHamburg Wagner,Fritz FUBerlin
23.02.1998

129

XV. DANSLUANSCHIPROFESORUL
1. NotasupradocumentelordindosarulDanSluanschi
Profesorul
n acest dosar, am grupat tot ce ine de activitatea didactic a Profesorului Dan
Sluanschi, de la programe analitice i alte formaliti universitare, fie de curs i
subiectedeexamen,pnlalucrridelicen,masteratidoctorat,nsoitesaunude
referatele de specialitate. n Arhiva de la NEC sau pstrat 174 de astfel de
documente,pecareleamgrupatn5subcategorii:
1. DanSluanschiProfesorul:documentediverse.
2. DanSluanschiProfesorul:lucrridediplom.
3. DanSluanschiProfesorul:lucrridemasterat.
4. DanSluanschiProfesorul:altelucrri.
5. DanSluanschiProfesorul:doctorat.

2. DocumenteledosaruluiDanSluanschiProfesorul
2.1. D.S.Profesorul:documentediverse
Nr.:1
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut:Programeanaliticepentrudiversecursuri.
Forma:Dactilo+print.
Publicat:NU
Meniuni:
9 Un singur document este manuscris: planul cursului de latin trzie.
Pareundraftaluneiprogrameanaliticecarenuseregsetecaataren
coleciadefa.

Nr.:2
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut:Fiedecurs:Latinatrzieimedieval.
Forma:Filemanuscrise.
130

Publicat:NU
Meniuni:
9 Conineiobibliografiedactilocuadnotri.
9 Pe versoul anumitor pagini: un comunicat al Asociaiei de Studii
Orientale.
9 Maiconinectevatextemedievale(fotocopii)pentruuzdidactic.

Nr.:3
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut:Fiedecurs:Latinatrzieimedieval.
Forma:Filemanuscrise.
Publicat:NU

Nr.:4
Autor:Diveriautoriieditori.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut:Texte(fragmente)pentrucursuldeLatintrzieimedieval.
Forma:Fotocopii.
Publicat:DA(diverseediiineidentificate)

Nr.:5
Autor:Neidentificat(sntdoumini).
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut: Bibliografie pentru autorii cretini de limb latin (note extrase din L
AnnePhilologique+ofilcubibliografiepentruSf.IoanCassian).
Forma:Filemanuscrise.

Nr.:6
Autor:EdiditsivetranscripsitD.S.(?)
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut:Texte(fragmente)pentrucursuldeLatintrzieimedieval.
Forma:Dactilo.
Publicat:?

131

Nr.:7
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut:Fiedecurs:Retoricistilistic.
Forma:Filemanuscrise.
Publicat:NU

Nr.:8
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut:Fiedecurs:Lingvisticgeneral.
Forma:Filemanuscrise.
Publicat:NU
Meniuni:
9 CursulafostpredatlaFacultateadeTeologieCatolicdinBucureti.
9 Conineiunplandecurs.

Nr.:9
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut:Fiedecurs:Lingvisticindoeuropean.
9 Conineiundraft(2exemplare)dactiloalarticoluluiStructurisociale
istructurimiticenperspectivaindoeuropean.
Forma:Filemanuscrise+dactilo.
Publicat:NU
Meniuni:
9 Conineiobibliografiedactilocuadnotri.

Nr.:10
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut:Fie+materialedecurs:I.E.:Iran.
Forma:Filemanuscrise+fotocopii+printadnotat.
Publicat:NU
Dosarulmaiconine:
9 Texte ilustrative (ntre care un posibil draft al unei ediii + traduceri a
uneiinscripiiaregeluiDarius).
132

9 Fotocopiialeunorhri.
9 ProgramaanaliticacursuluideI.E..

Nr.:11
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut:Fiedecurs:I.E.:India.
Forma:Filemanuscrise.
Publicat:NU
Dosarulmaiconine:
9 O program analitic dactilo pentru cursul de Istoria literaturii la secia
Hindi.
9 Ofoaiecunumeleinoteleobinutedeparticipaniilacurs.
9 Subiectedeexamen.
Meniuni:
9 Pedosarulvechieranotat:India.

Nr.:12
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut:Fiedecurs:I.E.:Limbamacedonean.
Forma:Filemanuscrise.
Publicat:NU

Nr.:13
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut:Fiedecursialtenotiepemargineacursuluideindoeuropenistic.
Forma:Filemanuscrise.
Publicat:NU
Meniuni:
9 Esteunmaterialfoartebogatidetaliat.
9 Mai conine i programe analitice i cteva foi de prezen, pe post de
separatoaredecapitole.

133

Nr.:14
Autor:Editorneidentificat.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut:Textepentruuncurspracticdelimbalatin.
Forma:Fotocopie.
Publicat:DA(ediieneidentificat)
Meniuni:
9 Pe versoul primei foi se afl scris de mna Profesorului traducerea
parialatextuluideperecto.

Nr.:15
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut: Extrase adnotate din Sintaxa limbii latine (Editura Universitii din
Bucureti),folositeprobabilalturideschieledecurs.
Forma:Tipritur.
Meniuni:
9 La finelecap. 4.7.,peverso, este un draft adnotat (cap.23,probabiluna
dincrileRegilor)alunuifragmentdinLXX,ediiaNECPolirom.

Nr.:16
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut:Fiedecurs:Sintaxalimbiilatine.
Forma:Filemanuscrise+2foidactilo.
Publicat:DA:Sintaxafrazeilatine,Bucureti,1994.

Nr.:17
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut:Fiedecurs:Sintaxalimbiilatine,semestrulI
Forma:Filemanuscrise.
Publicat:Sintaxapropoziieilatine,Bucureti,1984
1
,1994
2
,2001
3
.

Nr.:18
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
134

Coninut:Fiedecurs:Sintaxalimbiilatine,semestrulII.
Forma:Filemanuscrise.
Publicat:DA:Sintaxafrazeilatine,Bucureti,1994.

Nr.:19
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut:Fiedecurs:Istorialimbiilatine.
Forma:Filemanuscrise.
Publicat:NU.

Nr.:20
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut:Notielegatedecursuldeistoriealimbiilatine:sintaxalaTraian.
Forma:Filemanuscrise.
Publicat:NU.

Nr.:21
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut:Fiedecurs:istorialimbiilatine(predatlaChiinu).
Forma:Filemanuscrise.
Publicat:NU.
Meniuni:
9 Conineiunplangeneralalcursului.

Nr.:22
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut: Fie de curs: istoria limbii latine (predat la Facultatea de Teologie
Ortodox?).
Forma:Filemanuscrise.
Publicat:NU.
135

Meniuni:
9 Pe verso se gsesc subiecte de examen, precum i fragmente de
coresponden dactilo (cu Garca Hernandez [Madrid] i cu Gabriele
Thome[FUBerlin]).

Nr.:23
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut:Fiedecurs:Scrierealatinicritictextual.
Forma:Filemanuscrise.
Publicat:NU

Nr.:24
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut: Fie de curs: metric latin (Teologie Ortodox, anul IV, sem. II,
19981999).
Forma:Filemanuscrise.
Publicat:NU
Meniuni:
9 Peversoulunorfoisegsescsubiectedeexamen.

Nr.:24bis
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut:Fiedecurs:LiteraturLatin.
Forma:Filemanuscrise.
Publicat:NU
Meniuni:

Nr.:25
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut:FiedecurslaIPPCD:LatiniRetoric.
Forma:Filemanuscrise.
Publicat:NU

136

Nr.:26
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut:Fiedecurs:Limbagreac(Morfologie).
Forma:Filemanuscrise.
Publicat:NU

Nr.:27
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut:Fiedecurs:Limbagreac(Sintax).
Forma:Filemanuscrise.
Publicat:NU

Nr.:28
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut:Fiedecurs:Limbagreac(Sintax).
Forma:Filemanuscrise.
Publicat:NU
Meniuni:
9 Peverso(parial):Subiecteexamenlalimbalatin.

Nr.:29
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut: Schie i notie de curs: Istoria literaturii greceti (Facultatea de Teologie
Ortodox?).
Forma:Filemanuscrise.
Publicat:NU.
Meniuni:
9 Conineidiversenotiedeprofesor(note,crediteetc.);
9 Peverso:fragmentededraftdactiloalcursuluideSintaxalimbiilatine.

Nr.:30
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
137

Coninut: Fie de curs i bilete de examen: Literatura greac (Teologie Greac,
anulII).
Forma:Filemanuscrise.
Publicat:NU.
Meniuni:
9 Pepliculoriginal:TEOLOGIEGreacanII,Literaturclasic.

Nr.:31
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut:Foideprezendeladiversecursuri.
Forma:Filemanuscrise.

Nr.:32
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut:Catalogcunoteiaprecieri+subiectedeexamenetc.
Forma:Agendcunsemnrimanuscrise.
Publicat:NU.
Meniuni:
9 Conine,lap.130,notecriticelacntulVIIIalOdysseiei.

Nr.:33
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut:Listecuparticipaniinoteladiferitecursuri.
Forma:Filemanuscrise+1print.

Nr.:34
Autori:MarcelHancheiAdrianTnsescuVlas
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut: Cereri pentru participarea la cursurile de Persan Veche, inute de
ProfesorulSluanschi.
Forma:Filemanuscrise.
Publicat:NU.

138

Nr.:35
Autor:?
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut: O list cu absolveni ai seciei de Filologie Clasic a Universitii din
Bucuretiicutitluriletezelorlordelicen.
Forma:Fotocopiedupofilmanuscris.
Publicat:NU.
Meniuni:
9 ConineinsemnrialeProfesorului.

Nr.:36
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut: List cu studenii propui pentru sanciune pentru absene de la
pregtireamilitar.
Forma:Dactilo,cunsemnrimanuscrise.
Publicat:?

Nr.:37
Autor:D.S.ialii.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut: Subiecte de examinare la concursuri (admitere, olimpiade, bacalaureat,
titularizare)saualteexamene(examenedefinalizareacursuluisaudelicen).
Forma:Dactilo,printifilemanuscrise.
Publicat:NU(cuexcepia,probabil,asubiectelordelaconcursurilemari).
Meniuni:
9 Unelesubiecteauibaremuriledecorectare.

Nr.:38
Autor:Diveri.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut: List a profesorilor de limba latin participani la consftuirea din 11
apr.1990.
Forma:Filemanuscrise,aspecttabelar.
139

Publicat:NU.
Meniuni:
9 Coninerubricica:coaladeprovenien,adresaitelefonul.
9 Nuestemenionatlocaiantrunirii.

Nr.:39
Autor:Diveri.
Domeniu:D.S.Profesorul(Certamina).
Coninut:Listaprofesorilordelimbalatin(?)veniilaConstana(1996);posibil
CertamenOvidianum.
Forma:Doufoidactilo.
Meniuni:
9 Pare s fie lista profesorilor participani la olimpiada naional sau la
vreontrunirecucaracterdidactic.
9 Coninerubricica:coaladeprovenienitelefonul.
9 Conineunadaosmanuscris(D.S.).

Nr.:40
Autor:LiviuStroia+colegiuredacional.
Domeniu:D.S.Profesorul(Certamina).
Coninut: BrouradeprezentareaConcursuluiinternaionalCertamenCiceronianum
Arpinas,ediiaaXIXa(1999)+raportulasupraparticipriilotuluiromnesc,alctuit
deLiviuStroia.
Forma:Tipritur+print.
Publicat:DA.

Nr.:41
Autor:D.S.,ConstantGeorgescuiIoanaCosta.
Domeniu:D.S.Profesorul(Certamina).
Coninut: Rezultatele probei de preselecie pentru Certamen Ciceronianum Arpinas
(1998).
Forma:Dactilo.

Nr.:42
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul(Certamina).
140

Coninut:Rezultateleuneiprobedeconcurscelmaiprobabiloolimpiadlanivel
naionalsauopreseleciepentruCertamenCiceronianumArpinas.
Forma:Filmanuscris.
Meniuni:
9 OparteanumelorsntscrisedealtmndectaProfesoruluiD.S.

Nr.:43
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul(Certamina).
Coninut:ScrisoaredemulumireadresatUniuniiLatine,reprezentatedeDl.Acad.
MariusSala,iraportsumaralProfesoruluiSluanschiasupraConcursuluiNaional
deLimbaLatin(Braov,1994).
Forma:Dactilo.
Meniuni:
9 Profesorul Sluanschi a fost Preedintele Comitetului de organizare a
concursuluiamintit.

Nr.:44
Autor:?
Domeniu:D.S.Profesorul(Certamina).
Coninut: Subiect de concurs (clasa a VIIIa) pentru olimpiada de Limba Latin,
etapapemunicipiu(Bucureti,1995).
Forma:Filmanuscris.
Meniuni:
9 Laolalt cu subiectul de concurs se gseau mai multe bileele cu nume,
adrese i telefoane, probabil ale unor profesori implicai n Concursul
Naional de Limb Latin. E posibil ns ca aceste nume s nu aib
legturcuconcursulpropriuzis.

Nr.:45
Domeniu:D.S.Profesorul(Certamina).
Coninut: Pliant de prezentare a Concursului Naional de Limbi Clasice Certamen
Ovidianum(Constana,1996).
Forma:Print.
Meniuni:
9 Profesorul Sluanschi a fost Preedintele Comitetului de organizare a
concursuluiamintit.
141

Nr.:46
Autor:D.S.(?)+CorneliaFrian
Domeniu:D.S.Profesorul(Certamina).
Coninut: Subiect de concurs pentru olimpiada de Limba Latin la clasa a IXa
(Iai,1998) + raportul Corneliei Frian, membru al Comisiei Centrale a Concursului
NaionaldeLimbiClasice,asupraorganizriiacestuiconcurs.
Forma:Dactilo+manuscris(C.F.).

Nr.:47
Domeniu:D.S.Profesorul(Certamina).
Coninut: Rezultatele Concursului Naional de Limbi Clasice (Bacu, 2003): Limba
Latin,clasaaIXa.
Forma:Print.

Nr.:48
Domeniu:D.S.Profesorul(Certamina).
Coninut: Broura de prezentare a Concursului Naional de Limbi Clasice
(Bacu,2003),intitulatItinera.
Forma:Tipritur.
Meniuni:
9 ConineuncuvntdeadresarealProfesoruluiSluanschi.
9 Douexemplare,dincareunulareadnotriD.S.

Nr.:49
Autor:D.S.(?)
Domeniu:D.S.Profesorul(Certamina).
Coninut:Fragment(ofoaie)dintrunraportasupraunuiconcursdeLimbaLatin.
Forma:Dactilo.
Meniuni:
9 Este vorba de primul concurs profesional al elevilor pentru profilul
limbalatin.
9 Incomplet.

Nr.:50
Autor:?
Domeniu:D.S.Profesorul(Certamina).
142

Coninut:FoaiecupropuneridesubiectepentruOlimpiadadeLimbLatin,fazape
sector(anno?).
Forma:Filmanuscris.

Nr.:51
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut:Aidemmoirecuprivirelastareaactualaactivitiiuniversitare.
Forma:Print.

Nr.:52
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut: Protest ctre Ministerul Educaiei, din partea Federaiei Sindicatelor
CadrelorDidacticedinUniversitateadinBucureti.
Forma:Dactilo.
Meniuni:
9 Nedatat,darpost1994.
9 ProfesorulSluanschieraPreedinteledeatuncialFederaieiamintite.

Nr.:53
Autor:IancuFischer(Decan).
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut: Protest ctre Universitatea din Bucureti, adresat din partea Facultii de
LimbiiLiteraturiStrine.
Forma:Dactilo.
Meniuni:
9 Nedatat.

Nr.:54
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut: Observaii pe marginea Programului Latinitii n nvmntul
preuniversitar.
Forma:Print.
Meniuni:
9 Nedatat,darpost2000.
143

9 Observaiile constituie rspunsul la cererea adhoc al Direciei de
specialitatedinMEN.

Nr.:55
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut: Memoriu intitulat Desiderata pour lefficacit future du Cursus doctoral
classiqueenRoumanie.
Forma:Print.
Meniuni:
9 Datat:12nov.1998.
9 Nuesteclarcuiiesteadresatacestmemoriu.

Nr.:56
Autor:?
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut:Proiectdeprogrampentrurelansareastudiuluilimbilorclasice.
Forma:Print.
Meniuni:
9 Nedatat,darpost2000.
9 ConinesporadiceadnotrimanuscrisealeProfesorului.

Nr.:57
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut: Propuneri n vederea mbuntirii nvmntului limbilor clasice n
Romnia.
Forma:Print.
Meniuni:
9 Datat:30ian.1998.
9 Douexemplare.

Nr.:58
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut: Referat cu privire la realizarea reorganizrii predrii limbii latine n
nvmntulpreuniversitar.
144

Forma:Dactilo.
Meniuni:
9 Datat:30apr.1990.

Nr.:59
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut: Observaii privitoare la organizarea concursului pentru titularizarea
cadrelor didactice preuniversitare, sesiunea iulie 1993, la specialitile Latin i
Greac.
Forma:Dactilo.
Meniuni:
9 Nedatat;celmaiprobabilprimvarasauvaraanului1993.

Nr.:60
Autor:ColectivulCatedreideTeologieFilologie.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut:StatuldefunciialCatedreideTeologieFilologieaFacultiideTeologie
OrtodoxdincadrulUniversitiidinBucureti.
Forma:Print.
Meniuni:
9 Profesorul Sluanschi a suplinit postul vacant de Profesor (poz. 24) la
Catedraamintit.

Nr.:61
Autor:OctavianGordon.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut:PropunereprivindmodificareaPlanuluidenvmntlaseciadeFilologie
ClasicaUniversitiidinBucureti.
Forma:Print.
Meniuni:
9 Nedatat;anuluniversitar20002001.
9 PropunereaiafostnaintatspreconsultareProfesoruluiSluanschi.

Nr.:62
Autor:OctavianGordon.
Domeniu:D.S.Profesorul.
145

Coninut: Proiect privind reluarea activitii de traducere a scrierilor patristice n
coleciaPriniiscriitoribisericeti,laPatriarhiaRomn.
Forma:Print.
Meniuni:
9 Nedatat;anuluniversitar20072008.
9 PropunereaiafostnaintatspreconsultareProfesoruluiSluanschi.
9 Conine anexat i liniile generale ale proiectului pentru nfiinarea unui
program masteral de Teoria i practica textului patristic la Facultatea de
TeologieOrtodoxaUniversitiidinBucureti.

Nr.:63
Autor:OctavianGordon.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut:Proiectpentruunnoucurriculumdelimbiclasiceipentrunfiinareaunui
programmasterallaFacultateadeTeologieOrtodoxaUniversitiidinBucureti.
Forma:Print.
Meniuni:
9 Nedatat;anuluniversitar20072008.
9 PropunereaiafostnaintatspreconsultareProfesoruluiSluanschi.

Nr.:64
Autor:IancuFischer(Decan)+E.Cabej.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut: Propunere pentru publicarea la Editura Universitii din Bucureti a
lucrrii Introducere n istoria limbii albaneze, de E.Cabej. n anex: Prefaa,
Cuvntullaediiaromneasc,precumiCuprinsulcriipropusespreeditare.
Forma:Dactilo+fotocopiedupmaterialdactilo.
Meniuni:
9 Publicarea crii a fost aprobat de Catedra de Filologie Clasic a
FacultiideLimbiStrine.

Nr.:65
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut: Cerere pentru nscrierea la concursul pentru ocuparea postului de
confereniarlaUniversitateadinBucureti.
Forma:Dactilo.
146

Meniuni:
9 Ataat: un decupaj din Monitorul oficial, de unde reiese scoaterea la
concursapostuluideconfereniar.

Nr.:66
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut: Curriculum Vitae pentru dosarul de candidatur la funcia de Decan al
FacultiideLimbiStrineUniversitateadinBucureti.
Forma:Dactilo.

Nr.:67
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut:Fragmentdintrunmemoriudeactivitate(paginaa2a).
Forma:Dactilo.
Meniuni:
9 Posibil pentru dosarul de candidatur pentru un post didactic superior
(confereniarsauprofesoruniversitar).

Nr.:68
Autori:AlexandraCornilescu,LiviuFranga,OctaviaNedelcuiMihaelaVoicu.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut:Proiectdeprogram:candidaturipentrufunciiledeconducereaFacultii
deLimbiStrineUniversitateadinBucureti.
Forma:Print.
Meniuni:
9 Nedatat;probabildinanul2004.

Nr.:69
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut:Cererepentruacordareagradaieidemerit.
Forma:Print.
Meniuni:
9 Conineunscurtmemoriudeactivitate,cucelemaiimportanterealizri
dinperioada20012005.
147

Nr.:70
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut: Lista volumelor mprumutate provizoriu bibliotecii Catedrei de Filologie
ClasicaUniversitiidinBucureti.
Forma:Print.
Meniuni:
9 Lista este semnat de Profesorul Sluanschi i poart semntura de
verificareaAuroreiPean.

Nr.:71
Autor:IancuFischer
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut: Ordinea de zi a edinei de Consiliu din data de 18 ianuarie 1996, la
FacultateadeLimbiStrineaUniversitiidinBucureti.
Forma:Fotocopiedupdactilo.

Nr.:72
Autor:LiviuFranga
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut:DosarulreuniuniiCatedreidindatade17mar.2000.
Forma:Print.

Nr.:73
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut:IntervenieinabsentialaedinadeCatedrdin17martie2000.
Forma:Print.

Nr.:74
Autor:EmilConstantinescu/AlexandruAthanasiu.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut:OrdineadeziaedineiSenatuluiUniversitiidinBucuretidindatade4
feb.1993.
Forma:Fotocopiedupdactilo.

148

Nr.:75
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut: Liste (de achiziii) i nsemnri administrative, legate de Catedra de
FilologieClasic(ialteCatedre)aleUniversitiidinBucureti.
Forma:Filemanuscrise+dactilo.

Nr.:76
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut:Fiedepost+fiade(auto)evaluare+instruciunidecompletare.
Forma:Print(+fotocopii)iformularetipizatecompletatedemn.

Nr.:77
Autor:MinisterulEducaieiNaionale.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut:BuletininformativalMEN(28/1998).
Forma:Tipritur.
Meniuni:
9 Conine un Ordin ministerial privitor la Limbile Clasice (probabil
iniiativaProfesoruluiSluanschi).

Nr.:78
Autor:MinisterulEducaieiNaionale.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut: Lista manualelor ctigtoare la licitaia Ministerului Educaiei Naionale
din21aug.2000.
Forma:Print+Filmanuscris.

Nr.:79
Autor:MinisterulEducaieiNaionale.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut:OrdinulMENnr.4825/19oct.1998privindconsolidareastudiuluilimbii
latinengimnazii,liceeifaculti.
Forma:Printtrimisprinfax.

149

Nr.:80
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut: Dispoziii, ordine i adeverine eliberate de Ministerul Educaiei,
Universitatea din Bucureti, Institutul de Lingvistic al Academiei Romne,
AsociaiadeStudiiOrientaledinRomnia.
Forma:Print+dactilo.

Nr.:81
Autor:D.S.(efulproiectului),FritzWagner,EugenCizek,SandaRpeanu.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut: Documentaia privind nfiinarea Seminarului de Latin Medieval, pe
lngCatedradeFilologieClasicaUniversitiidinBucureti.
Forma:Dactilo+print.

Nr.:82
Autor:LouisCallebat.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut:ProiectpentruunprogramdecooperarentreUniversitdeCaen,Centre
dEtudesetdeRecherchesurlAntiquit,reprezentatdeProfesorulLouisCallebat,i
Seminarul de Latin Medieval al Universitii din Bucureti, reprezentat de
ProfesorulSluanschi.
Forma:Print(+fotocopiedupprint).
Meniuni:
9 Conine scrisoarea ad hoc a Profesorului Callebat ctre Profesorul
Sluanschi.

Nr.:83
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut: Documentaia proiect pentru un Lexicon Mediae et Infimae Latinitatis
DacoRomanorum: conine unmemoriuproiectn limbaromn, unproiect nlimba
german, precum i corespondena ntre Profesorul Sluanschi i reprezentani ai
FUBerliniWissenschaftskollegzuBerlin.
Forma:Dactilo+print+fotocopiidupprint.

150

Nr.:84
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut: Documentaia privitoare la nfiinarea, n cadrul Universitii din
Bucureti,auneiseciidelimbasanscrit.
Forma:Print+fotocopiidupprint.

Nr.:85
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut: Notie administrative privind organizarea unui eveniment academic; file
cunumele(peecusoane)aleparticipanilor.
Forma:Ofilmanuscris+print.

Nr.:86
Autori:Complures.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut:ProjetdefondationdunCentredEtudesRoumainesLouvain.
Forma:Print(2ex.).
Meniuni:
9 Membrii comitetului fondator al Centrului snt menionai n subsolul
paginii.
9 nantet,aparenumrul(depagin)4.

Nr.:87
Autori:N.Cristescu(RectorulUB)iIoanaGogeanu.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut: Documente privind colaborarea, n cadrul programului TEMPUS, ntre
Universitatea din Bucureti i Universitatea Vrije din Bruxelles: 1)scrisoarea din
partea Profesorului N. Cristescu, rectorul UB, ctre Rectorul Universitii din
Bruxelles;2)scrisoareaIoaneiGogeanuctreProfesorulSluanschi,solicitnddetalii
referitoarelacolaborareacuUniversitateadinBruxelles.
Forma:Dactilo.

Nr.:88
Autor: JeanPierre Levet, exPreedinte al APLAES (Association des Professeurs de
LanguesAnciennesdelEnseignementSuprieur,EcoleNormaleSuprieure,Paris).
Domeniu:D.S.Profesorul.
151

Coninut:InvitaiepentruaderarealaasociaiaEurosophia.
Forma:Fotocopiedupprint.

Nr.:89
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut: Documentaia legat de multiple invitaii la diverse Universiti (Berlin,
Chiinu,Cluj,Timioara,Constana),ncalitatedeProfesorasociat.
Forma:Print,dactilo.

Nr.:90
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut: Documentaia legat de decernarea ctre Profesorul Sluanschi a titlului
deDoctorhonoriscausaalUniversitiidinCaen.
Forma:Print+tipritur.
Publicat:DA.
Meniuni:
9 Conine: broura cu diversele discursuri susinute n cadrul ceremoniei,
o fil cu discursul lui D.S., un articol de pres legat de respectiva
ceremonie(OuestFrance,56april./2003).

Nr.:91
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut: Documentaia pentru dosarul decernrii ctre Larissa Bonfante a titlului
deDoctorhonoriscausaalUniversitiidinBucureti.
Forma:Print+fotocopii.
Publicat:?

Nr.:92
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut: Dosar legat de decernarea ctre Profesorul Fritz Wagner (FU Berlin) a
titluluideDoctorhonoriscausaalUniversitiidinBucureti.
Forma:Print,dactilo.
Publicat:?
152

Meniuni:
9 ConinelaudatioiobogatcorespondenntreProfesorulSluanschii
ProfesorulWagner(nuesigurcestelegatintegraldelaudatio).

Nr.:93
Autor:Diverseinstituii.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut: Numiri i invitaii la Comisiile pentru ocuparea posturilor didactice din
nvmntulsuperior.
Forma:Dactilo.

Nr.:94
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut: Numire n Comisia pentru ocuparea postului de Confereniar la
FacultateadeIstorieaUniversitiidinBucureti+referatulProfesoruluiSluanschi
asupracandidatuluiAlexandruBarnea.
Forma:Dactilo+fotocopiedupdactilo.

Nr.:95
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut:NumirenComisiapentruocupareapostuluideProfesorlaFacultateade
Istorie a Universitii din Bucureti + referatul Profesorului Sluanschi asupra
candidatuluiPetreAlexandrescu.
Forma:Dactilo.

Nr.:96
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut: Referatul Profesorului Sluanschi asupra concursului pentru ocuparea
postului de Profesor la FacultateadeIstorieiTeoria arteidincadrulAcademieide
ArtdinBucureti.Candidat:NicolaeerbanTanaoca.
Forma:Dactilo.

Nr.:97
Autor:D.S.
153

Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut: Referatul Profesorului Sluanschi asupra concursului pentru ocuparea
postului de Lector la Catedra de Filologie Clasic a Universitii din Bucureti.
Candidai:StellaPeteceliLiviuFranga.
Forma:Dactilo.

Nr.:98
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut: Referatul Profesorului Sluanschi asupra concursului pentru ocuparea
postului de Profesor la Institutul Teologic RomanoCatolic din Bucureti. Candidat:
CtlinaVelculescu.
Forma:Print.
Meniuni:
9 Sepstreazdoarultimafoaie.

Nr.:99
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut: Referatul Profesorului Sluanschi asupra concursului pentru ocuparea
postuluideConfereniarlaCatedradeFilologieClasicaUniversitiidinBucureti.
Candidat:IoanaCosta.
Forma:Print.

Nr.:100
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut: Referat de sintez al Profesorului Sluanschi asupra concursului pentru
ocupareapostuluideConfereniarlaCatedradeFilologieClasicaUniversitiidin
Bucureti.Candidat:MarianaBluSkultety.
Forma:Dactilo.

Nr.:101
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
154

Coninut: Referatul Profesorului Sluanschi asupra concursului pentru ocuparea
postuluideConfereniarlaCatedradeIstorieVecheiArheologieaUniversitiidin
Bucureti.Candidat:GheorgheVladNistor.
Forma:Dactilo.

Nr.:102
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut: Referatul Profesorului Sluanschi asupra concursului pentru ocuparea
postuluideProfesor
la Catedra de tiine i Limbi Biblice a Institutului Teologic RomanoCatolic din
Bucureti.Candidat:VladimirPeterc.
Forma:Dactilo.

Nr.:103
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut: Referatul Profesorului Sluanschi asupra concursului pentru ocuparea
postuluideProfesor
la Catedra de Limba Romn i Limbi Clasice a Universitii Ovidius din
Constana.
Forma:Print.

Nr.:104
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut: Scrisoare de recomandare (n limba francez) pentru Smaranda
Mrculescu.
Forma:Dactilo.

Nr.:105
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut:4scrisoriderecomandare(nlimbaenglez)pentruOctavianGordon.
Forma:Print.

155

Nr.:106
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut: Schiele manuscrise a dou scrisori de recomandare (n limba englez):
pentruCezarTabarceanIonGiurgea.Conineimemoriiledeactivitatealecelor
doi.
Forma:Filemanuscrise.

Nr.:107
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut:Metodologii,tematici,programeanaliticeicurriculapentrunvmntul
universitaripreuniversitar.
Forma:Fotocopiidupprintidactilo.

2.2. D.S.Profesorul(lucrridediplom)
Nr.:108
Autor:CostenaRogobete
Domeniu:D.S.Profesorul(lucrridediplom).
Coninut: Fragmente din lucrarea de diplom a Costenei Rogobete: Imnele epifanice
aleluiRomanMelodul:traducereicomentariu.
Forma:Print.
Publicat: DA: Sfntul Roman Melodul, Imne, trad. de C. Rogobete i Sabin Preda,
EdituraBizantin,2007.Veziiwww.scritube.com.
Meniuni:
9 Formatulpaginaieiindicfaptulcsntdoudrafturisuccesive.

Nr.:109
Autor:?
Domeniu:D.S.Profesorul(lucrridediplom).
Coninut:OlucraredediplomtratnddespreitraducndpoemeleDesprelume
iDespresufletaleSfntuluiGrigorieTeologul.
Forma:Print.
Publicat:?
Meniuni:
9 nanex:unfragmentdintextulgrecescoriginal(fotocopie).

156

Nr.:110
Autor:CtlinEnache
Domeniu:D.S.Profesorul(lucrridediplom).
Coninut: Lucrarea de diplom a lui Ctlin Enache: Tripartiii funcionale
indoeuropenentexteleluiPlaton(2000).
Forma:Print.
Publicat:NU

Nr.:111
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul(lucrridediplom).
Coninut: Referat asupra lucrrii de diplom a lui Ctlin Enache: Tripartiii
funcionaleindoeuropenentexteleluiPlaton(2000).
Forma:Print.
Publicat:NU

Nr.:112
Autor:AnaMariaCruceanu
Domeniu:D.S.Profesorul(lucrridediplom).
Coninut: Lucrarea de diplom a Anei Maria Cruceanu: O cercetare semantic asupra
epitetuluihomeric(1998).
Forma:Print.
Publicat:?

Nr.:113
Autor:DanBatovici
Domeniu:D.S.Profesorul(lucrridediplom).
Coninut: Lucrarea de diplom a lui Dan Batovici: Pstorul lui Hermas studiu i
traducere(incomplet).
Forma:Print.
Meniuni:
9 OparteastudiuluisemanticconineadnotrileProfesorului.
9 Veziidoc.nr.114
9 Pliculconineiofoaiedincorespondenamea(O.Gordon)prinemail
cuDanBatovici,cureferirelaaceastlucraredediplom.

157

Nr.:114
Autor:DanBatovici
Domeniu:D.S.Profesorul(lucrridediplom).
Coninut: O parte a traducerii lucrrii Pstorul lui Hermas, precum i fotocopia
parialatextuluioriginaldincoleciaSourcesChrtiennes.
Forma:Printifotocopie.
Publicat:DA:PriniiApostolici,ScrieriI,Polirom,Iai,2010.
Meniuni:
9 Veziidoc.cunr.113.

Nr.:115
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul(lucrridediplom).
Coninut:ReferatasupralucrriidediplomaluiBarbuPopescu:Metamorfozelelui
Apuleiusromanabisalsaufabulinvers(1999).
Forma:Print.
Publicat:NU

Nr.:116
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul(lucrridediplom).
Coninut:ReferatasupralucrriidediplomaluiSorinOlteanu:Dacomoesiana
ariecentralaspaiuluilingvisticindoeuropean.
Forma:Dactilo.
Publicat:NU

Nr.:117
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul.
Coninut: Referat asupra lucrrii lui Tiberiu Popa: Structuri tematice n Eclogele
vergiliene,susinutelaCerculStudenescdeFilologie.
Forma:Dactilo.
Publicat:NU

158

2.3. D.S.Profesorul(lucrrideMasterat)
Nr.:118
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul(lucrrideMasterat).
Coninut: Referat asupra lucrrii de Masterat a lui Tiberiu Popa: Desfurarea
tematicaScrisoriiaVIIaaluiPlaton(1995).
Forma:Dactilo.
Publicat:NU

Nr.:119
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul(lucrrideMasterat).
Coninut:ReferatasupralucrriideMasterataSimoneiAcsinte:Observaiiasupra
lexiculuiunorinscripiilatinedinScythiaMinor(sec.IIIVIId.C.).
Forma:Print.
Publicat:NU

Nr.:120
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul(lucrrideMasterat).
Coninut: Referat asupra lucrrii de Masterat a lui Cezar Tabarcea: Soroc de
moarte(2000).
Forma:Print.
Publicat:NU

Nr.:121
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul(lucrrideMasterat).
Coninut: Referat asupra lucrrii de Masterat a lui Ion Giurgea: Despre originile
conjugriiadoualatine(2000).
Forma:Print.
Publicat:NU

159

2.4. D.S.Profesorul(altelucrri)
Nr.:122
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul(altelucrri).
Coninut: Referat asupra lucrrii metodicotiinifice pentru obinerea gradului
didactic I, intitulate Vocabularul criticii literare n Arta poetic a lui Horaiu, de
Prof.Marinatefureac(1994).
Forma:Dactilo.
Publicat:NU

Nr.:123
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul(altelucrri).
Coninut:Referatasupralucrriimetodicotiinificepentruobinereagradului
didacticI,intitulateAdverbul.Contribuiimetodologice,deProf.BeatriceLeonte
(1994).
Forma:Dactilo.
Publicat:NU

Nr.:124
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul(altelucrri).
Coninut:ReferatasupralucrriiintitulateAConciseDictionaryofIndian
Philosophy.SanskritTermsDefinedinEnglish,deJohnGrimes,StateUniversityof
NewYorkPress,1989.Referatulafostalctuitn1995.
Forma:Dactilo.
Publicat:?

Nr.:125
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul(altelucrri).
Coninut:ReferatasupralucrriiintitulateIzvoarediplomaticeprivitoarelavlahii
dinNordVestulPeninsuleiBalcanice,deAncaTanaocaiNicolaeerban
Tanaoca(19911993).Referatulafostalctuitn1994.
Forma:Dactilo.
Publicat:NU
160

Nr.:126
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul(altelucrri).
Coninut:ReferatasupraproiectuluideManualdelimbalatinpentruclasaaXa,
prezentatdeProf.LidiaTudorache(2000).
Forma:Print.
Publicat:NU

Nr.:127
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul(altelucrri).
Coninut:Referatasupraunuimanualdelimbalatin(1993).
Forma:Dactilo.
Publicat:NU

2.5. D.S.Profesorul(Doctorat)
Nr.:128
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul(Doctorat).
Coninut:Metodologiiiprecizricuprivirelaorganizareastudiilordoctorale.
Forma:Dactiloifotocopiidupprint/dactilo.

Nr.:129
Autor:IoanaCostaPntece
Domeniu:D.S.Profesorul(Doctorat).
Coninut:Rezumatultezeidedoctorat(1996)aIoaneiCostaPntece(exemplar
litografiat)+fotocopiadiplomeidedoctor+Planulindividualalactivitiide
pregtiredoctoral(dactilo).
Publicat:DA:Neflexibileindoeuropene,Bucureti,RozaVnturilor,1999.

Nr.:130
Autor:Complures.
Domeniu:D.S.Profesorul(Doctorat).
Coninut:asereferate(DanSluanschindrumtorultiinific,I.Fischer,N.
.Tanaoca,Fr.Bltceanu,T.SinigaliaiC.Blan)asupratezeidedoctorata
161

DoamneiDoinaPaulaDoroftei,intitulateInscripiilemedievaleineolatinedin
bisericiledinRomnia.Repertoriu,glosaristudiulingvistic(1999)+Planul
individualalactivitiidepregtiredoctoral(dactilo)+cuprinsultezeidedoctorat.
Tezanuafostpublicat.
Forma:Print.

Nr.:131
Autor:GabrielaCornea
Domeniu:D.S.Profesorul(Doctorat).
Coninut:Documentaie,referateicapitoledintezadedoctorataGabrieleiCornea
(ndrumtortiinificDanSluanschi),susinutn2003:
1. Precizriprivindorganizareaidesfurareaconcursuluideadmiterela
studiiuniversitarededoctorat(sesiuneaseptembrie2005);peverso:
fragmentedinlucrarea/capitolulintitulatRugciuneaextaticnscrierile
SfntuluiIoanCassian.
2. Argumentproiect,nsoitdebibliografie.
3. Planuldepregtireindividual(2exemplare).
4. Referatcutitlul:LoculluiIoanCassianntradiiacenobitic.
5. Referatcutitlul:LexiculcenobiticnoperaluiIoanCassian.
6. Referat/capitoldetezcutitlul:Valorispecificespaiuluiponticnopera
luiIoanCassian.
7. Referat/capitoldetezcutitlul:LoculluiIoanCassianntradiia
cenobitic.Esteovariantdiferitfadereferatulomonimdemaisus(nr.
4).
8. Referatcutitlul:LatinitatecretinlaDunreadeJos.Areataatiofil
manuscriscunsemnrialeProfesoruluiSluanschi.
9. Capitoldetezcutitlul:LatinitatecretinlaDunreadeJos.Esteo
variantdiferitfadereferatulomonimdemaisus(nr.8).
10. BibliografiepentruLexiculcenobiticnlatinatrzie.

Publicat:?

Nr.:132
Autor:IoanaMunteanu
Domeniu:D.S.Profesorul(Doctorat).
Coninut:TezadedoctorataIoaneiMunteanu(ndrumtortiinificDan
Sluanschi),susinutn2004:BucurianpoeziasacrasecoluluialXIIlea.
162

Forma:Print:exemplarlegat.
Publicat:NU

Nr.:133
Autor:IoanaMunteanu
Domeniu:D.S.Profesorul(Doctorat).
Coninut:DraftincompletaltezeidedoctorataIoaneiMunteanu(ndrumtor
tiinificDanSluanschi),susinutn2004:Bucurianpoeziasacrasecoluluial
XIIlea.Vezidoc.cunr.132.
Forma:Print.
Publicat:NU
Meniuni:
9 Conine,lafinal,ifotocopiialeunorimnuricretinenlimbalatin.

Nr.:134
Autor:IoanaMunteanu
Domeniu:D.S.Profesorul(Doctorat).
Coninut:DraftalpriiadouadintezadedoctorataIoaneiMunteanu(ndrumtor
tiinificDanSluanschi),susinutn2004:Bucurianpoeziasacrasecoluluial
XIIlea.Vezidoc.cunr.132.
Forma:Print.
Publicat:NU

Nr.:135
Autor:IoanaMunteanu
Domeniu:D.S.Profesorul(Doctorat).
Coninut:DraftalpriiI(subcapitolul3)dintezadedoctorataIoaneiMunteanu
(ndrumtortiinificDanSluanschi),susinutn2004:Bucurianpoeziasacra
secoluluialXIIlea.Vezidoc.cunr.132.
Forma:Print.
Publicat:NU

Nr.:136
Domeniu:D.S.Profesorul(Doctorat).
Coninut:DocumentaielegatdetezadedoctorataIoaneiMunteanu(vezidoc.cu
nr.132):
1. Memoriudeactivitatetiinific(print).
163

2. Copiidupacteledestudii.
3. Planuldepregtireindividual.

Nr.:137
Autor:FlorentinaOlteanu
Domeniu:D.S.Profesorul(Doctorat).
Coninut:Documentaie,referateicapitoledintezadedoctorataFlorentinei
Olteanu(ndrumtortiinificDanSluanschi),cutitlulStudiudesintaxasupra
operelorluiDimitrieCantemirDeantiquisethodiernisMoldaviaenominibusiHistoria
MoldoVlachica,susinutn2003:

1. AdresaUniversitiidinBucureti,princaresecomunicadmitereala
doctorataFlorentineiOlteanu.
2. Planuldepregtireindividual(2exemplare).
3. Cereredeamnareaunuiadintreexameneledoctorale.
4. Referatcutitlul:SintaxapropoziieinopereleluiDimitrieCantemirDe
antiquisethodiernisMoldaviaenominibusiHistoriaMoldoVlachica.
5. Referatcutitlul:CaracteristicialesintaxeifrazeinHistoriaMoldoVlachica.
6. Referatcutitlul:CuvintestrineadaptatenlatinaluiDimitrieCantemir.
7. PatrureferateasupratezeidedoctorataFlorentineiNicolae(Dan
Sluanschi,Cr.Halichias,Fr.BltceanuiV.Cndea).

Publicat:DA:Neolatinacantemirian.StudiudesintaxasupraoperelorluiDimitrie
CantemirDeantiquisethodiernisMoldaviaenominibusiHistoriaMoldoVlachica,
EdituraCarteaUniversitar,Bucureti,2006.

Nr.:138
Autor:MarianCiuc
Domeniu:D.S.Profesorul(Doctorat).
Coninut:TezadedoctorataluiMarianCiuc(ndrumtortiinificDanSluanschi),
susinutn1999:TraducerealatinaCroniciiluiMironCostin.Ediiecritici
studiulingvistic.Vol.I:Studiuintroductiviediiecritic.
Forma:Print:exemplarlegat.
Publicat:NU
Meniuni:
9 Conine, inserate printre paginile tezei, multe file manuscrise cu
nsemnrialeProfesoruluiSluanschi.
164

Nr.:139
Autor:MarianCiuc
Domeniu:D.S.Profesorul(Doctorat).
Coninut:TezadedoctorataluiMarianCiuc(ndrumtortiinificDanSluanschi),
susinutn1998:TraducerealatinaCroniciiluiMironCostin.Ediiecritici
studiulingvistic.Vol.II:Studiulingvisticiindicedeforme.
Forma:Print:exemplarlegat.
Publicat:NU
Meniuni:
9 Vezidoc.cunr.138.

Nr.:140
Autor:MarianCiuc
Domeniu:D.S.Profesorul(Doctorat).
Coninut:Draftalpriinti(ediiacritic)dintezadedoctorataluiMarianCiuc
(ndrumtortiinificDanSluanschi),susinutn1998:Traducerealatina
CroniciiluiMironCostin.Ediiecriticistudiulingvistic.
Forma:Print.
Publicat:NU
Meniuni:
9 Vezidoc.cunr.138.

Nr.:141
Autor:MarianCiuc
Domeniu:D.S.Profesorul(Doctorat).
Coninut:ReferatulProfesoruluiSluanschiasupratezeidedoctorataluiMarian
Ciuc.
Forma:Print.
Publicat:NU
Meniuni:
9 Vezidoc.cunr.138.

Nr.:142
Autor:Bogdanra
Domeniu:D.S.Profesorul(Doctorat).
165

Coninut:Documentaialegatdeteza/tezelededoctorata(le)luiBogdanra
(ndrumtori:MichleFruytiDanSluanschi),cutitlulLespriphrasesverbales
avecleverbehabeoenlatintardif,respectivStructurisintagmaticenlatina
cretin,cuprivirespeciallalimbaSfntuluiAugustin,susinutn2008/2004,la
UniversitateaSorbona(ParisIV)ilaUniversitateadinBucureti(ncotutel):

1. AdresaUniversitiidinBucureti,princaresecomunicadmitereala
doctorataluiBogdanra.
2. Planuldepregtireindividual(douexemplare).
3. CopiilegalizatedupacteledestudiialeluiBogdanra,nsoitedeo
scrisoarealuiB..ctreProfesorulSluanschi.
4. UnsetdescrisorilegatedestudiiledoctoralealeluiBogdanra.
Corespondeniisnt:Bogdanra,MichleFruytiDanSluanschi.
5. Rapportsurlathse[]alProfesoruluiSluanschi.

Nr.:143
Autor:Bogdanra
Domeniu:D.S.Profesorul(Doctorat).
Coninut:TezadedoctorataluiBogdanra(ndrumtori:MichleFruytiDan
Sluanschi),cutitlulLespriphrasesverbalesavecleverbehabeoenlatintardif,
susinutn2008laUniversitateaSorbona(ParisIV).
Forma:Printlegat.
Publicat:DA:vezititluldemaisus,Paris,2008.
Meniuni:
9 Vezidoc.cunr.142.
9 Conine,inserateprintrepaginiletezei,maimultefilemanuscrisecu
nsemnrialeProfesoruluiSluanschi.

Nr.:144
Autor:Bogdanra
Domeniu:D.S.Profesorul(Doctorat).
Coninut:Draft(prileIII)altezeidedoctorataluiBogdanra
(ndrumtori:MichleFruytiDanSluanschi),cutitlulLespriphrasesverbales
avecleverbehabeoenlatintardif,susinutn2008laUniversitateaSorbona
(ParisIV).
Forma:Print.
Publicat:DA:vezititluldemaisus,Paris,2008.
166

Meniuni:
9 Vezidoc.cunr.142.

Nr.:145
Autor:Bogdanra
Domeniu:D.S.Profesorul(Doctorat).
Coninut:Draft(prileIIIV)altezeidedoctorataluiBogdanra
(ndrumtori:MichleFruytiDanSluanschi),cutitlulLespriphrasesverbales
avecleverbehabeoenlatintardif,susinutn2008laUniversitateaSorbona
(ParisIV).
Forma:Print.
Publicat:DA:vezititluldemaisus,Paris,2008.
Meniuni:
9 Vezidoc.cunr.142.

Nr.:146
Autor:Bogdanra
Domeniu:D.S.Profesorul(Doctorat).
Coninut:PlanultezeiibibliografiilegatedetezadedoctorataluiBogdanra,cu
titlulStructurisintagmaticenlatinacretin,cuprivirespeciallalimbaSfntului
Augustin,susinutn2004laUniversitateadinBucureti.
Forma:Print.
Publicat:DA:GeorgeBogdanra,Structurisintagmaticenlatinacretin.Cuprivire
specialasupralimbiiSfntuluiAugustin,Timioara,EdituraOrizonturiUniversitare,
2008.
Meniuni:
9 Vezidoc.cunr.142.

Nr.:147
Autor:Bogdanra
Domeniu:D.S.Profesorul(Doctorat).
Coninut:DoudrafturiincompletealetezeiluiBogdanra,cutitlulStructuri
sintagmaticenlatinacretin,cuprivirespeciallalimbaSfntuluiAugustin,
susinutn2004laUniversitateadinBucureti.
Forma:Print.
167

Publicat:DA:GeorgeBogdanra,Structurisintagmaticenlatinacretin.Cuprivire
specialasupralimbiiSfntuluiAugustin,Timioara,EdituraOrizonturiUniversitare,
2008.Meniuni:
9 Vezidoc.cunr.142.
9 ConineiunCuprinsseparat.

Nr.:148
Autor:Bogdanra
Domeniu:D.S.Profesorul(Doctorat).
Coninut:Treireferate(print)dincadrulstudiilordedoctorataleluiBogdanra:
1. Structurasintagmaticunitatesemanticosintactic.Tipuridestructuri
sintagmatice.
2. StructurisintagmaticetipicensintaxaSfntuluiAugustin.
3. Constituireaperifrazeitrecutului:habeo+participiuperfectpasiv.
Meniuni:
9 Vezidoc.cunr.142.

Nr.:149
Autor:Complures.
Domeniu:D.S.Profesorul(Doctorat).
Coninut:DocumentaielegatdetezadedoctorataluiBogdanra(vezisupra,
doc.cunr.142i146).
1. ExtrasdinProcesulVerbalalCatedreideFilologieClasic.
2. Referateasupratezei,semnatedeDanSluanschi,Gh.Tohneanu,Fr.
BltceanuiI.Costa.

Nr.:150
Autor:OctavianGordon
Domeniu:D.S.Profesorul(Doctorat).
Coninut:TezadedoctorataluiOctavianGordon,nvariantfinal:Lactantius,De
mortibuspersecutorum.Studiufilologic(2007).
Forma:Print.
Publicat:DA:Lactantius,Demortibuspersecutorum.Studiufilologic,Editura
UniversitiidinBucureti,2009.
Meniuni:
9 Conine fotocopia unei foi cu nsemnri ale Profesorului Sluanschi pe
margineatezei.
168

Nr.:151
Autor:OctavianGordon
Domeniu:D.S.Profesorul(Doctorat).
Coninut:ReferatuldedoctoratcutitlulProblemefilologicespecificelucrriiDe
mortibuspersecutorum(2005).
Forma:Print.
Meniuni:
9 Conine, pe lng varianta final, alte dou drafturi anterioare,
incomplete,cuadnotrialeProfesoruluiSluanschi.
9 Referatul este unul dintre capitolele tezei de doctorat. Vezi doc. cu nr.
150.

Nr.:152
Autor:OctavianGordon
Domeniu:D.S.Profesorul(Doctorat).
Coninut:NotielegatedereferatuldedoctoratcutitlulProblemefilologice
specificelucrriiDemortibuspersecutorum(2005).
Forma:Print.
Meniuni:
9 Conine i adnotri manuscrise ale Profesorului Jacques Schamp de la
Universitatea din Fribourg, din perioada stagiului de doctorat efectuat
nperioada20042005.

Nr.:153
Autor:OctavianGordon
Domeniu:D.S.Profesorul(Doctorat).
Coninut:Elaborritextualelegatedeceletreiexamenedinstagiuldoctoral,cutitlul:
ViaaioperaluiLactantius;Statutullatineicretine;Paternitatealucrrii
Demortibuspersecutorum(2003).Ultimulseregsete,cumicimodificri,ntrunul
dincapitoleletezeidedoctorat.Vezidoc.cunr.150.
Forma:Print.

Nr.:154
Autor:OctavianGordon
Domeniu:D.S.Profesorul(Doctorat).
169

Coninut:Doureferatededoctorat:ProblemeistoricelegatedeDemortibus
persecutorum(2005)iCaracteristiciapartealelimbiidinDemortibuspersecutorum
(2006,ndoudrafturi,dintrecareunulesteadnotatdeProfesorulSluanschi).
Forma:Print.
Meniuni:
9 Celedoureferatesntpriintegrantealetezeidedoctorat(vezidoc.cu
nr.150).

Nr.:155
Domeniu:D.S.Profesorul(Doctorat).
Coninut:DocumentaialegatdestagiuldoctoralalluiOctavianGordon:Planulde
pregtireindividual,proceseverbale,cererietc.
Forma:Printidactilo.
Meniuni:
9 Vezidoc.cunr.150.

Nr.:156
Autor:Complures.
Domeniu:D.S.Profesorul(Doctorat).
Coninut:PatrureferateasupratezeidedoctorataluiOctavianGordon(vezisupra,
doc.cunr.150):DanSluanschi,EmilianPopescu,I.CostaiM.Paraschiv.
Forma:Print.

Nr.:157
Autor:IulianaBughiric
Domeniu:D.S.Profesorul(Doctorat).
Coninut:DocumentaieiprialetezeidedoctorataIulianeiNeacu(Bughiric):
Sapiensiderivaiisinprozarepublican(2008):
1. Planuldepregtireindividual(areataatiofilmanuscrisa
Profesorului,cuprogramareaexamenelor);
2. Proiectdecercetare(printadnotat).
3. UnreferatcutitlulConcureniitermenuluisapientiapnnprozaclasic.
4. Prezentareageneral,sumarul,capitolulalIIleaiBibliografialucrriide
doctorataIulianeiNeacu(Bughiric).
Forma:Print.
170

Meniuni:
9 IulianaB.anceput,n1995,doctoratulcuProfesorulSluanschi,cucare
a lucrat pn la moartea acestuia, n 2008. Teza, deja finalizat cu
Profesorul Sluanschi, a fost susinut ns sub ndrumarea formal a
DoamneiLuciaWald.

Nr.:158
Domeniu:D.S.Profesorul(Doctorat).
Coninut:PlanuldepregtireindividualdincadrulstagiuluidoctoralalluiNicolae
Ionescu.Titlultezei:PoezialatinaluiPaulindinNola.
Forma:Fotocopiedupundocumenttipizat.
Meniuni:
9 Doctoratnefinalizat.

Nr.:159
Domeniu:D.S.Profesorul(Doctorat).
Coninut:PlanuldepregtireindividualdincadrulstagiuluidoctoralalluiBogdan
Hncu.Titlultezei:DimensiuneaclasicaopereiluiInoceniuMicu.
Forma:Fotocopiedupundocumenttipizat.
Meniuni:
9 Doctoratnefinalizat.

Nr.:160
Domeniu:D.S.Profesorul(Doctorat).
Coninut:PlanuldepregtireindividualdincadrulstagiuluidoctoralalluiIlie
Cmpeanu.Titlultezei:LatinacantemiriannVitaConstantiniCantemyrii.
Forma:Fotocopiedupundocumenttipizat.
Meniuni:
9 Doctoratnefinalizat.

Nr.:161
Autor:MihaelaTimu
Domeniu:D.S.Profesorul(Doctorat).
Coninut:SumarultezeidedoctoratcutitlulIranoromanica.Sintezasupra
prezeneipersanenculturaromneasc.
Forma:Print.
171

Meniuni:
9 Doctoratnefinalizat(cuProfesorulSluanschi).

Nr.:162
Domeniu:D.S.Profesorul(Doctorat).
Coninut:OfoaiertcitprintretezelededoctoratgsitenlocuinaProfesorului
Sluanschi.Parsfiensemnripemargineauneilucrri(dedoctorat/masterat/
licen?Cuiusopus?).
Forma:Foaiemanuscris.

Nr.:163
Autor:DanSluanschi
Domeniu:D.S.Profesorul(Doctorat).
Coninut:ReferatasupratezeidedoctoratcutitlulVocabularuldeoriginelatin
dinlimbaalbanezncomparaiecuromna,prezentatdeDnaCtlinaIoana
Vtescu.
Forma:Dactilo.

Nr.:164
Autor:DanSluanschi
Domeniu:D.S.Profesorul(Doctorat).
Coninut:ReferatasupratezeidedoctoratcutitlulAspectealeculturiiiale
oratorieinoperaluiApuleius,prezentatdeDl.AurelLupu.
Forma:Print.

Nr.:165
Autor:DanSluanschi
Domeniu:D.S.Profesorul(Doctorat).
Coninut:ReferatasupratezeidedoctoratcutitlulLoculsportuluinviaa
spiritualacetiiantice,prezentatdeDnaStellaPetecel.
Forma:Print.

Nr.:166
Autor:DanSluanschi
Domeniu:D.S.Profesorul(Doctorat).
Coninut:ReferatasupratezeidedoctoratcutitlulLimbalatinnoperalui
DimitrieCantemir,prezentatdeDnaClaudiaTrnuceanu.
172

Forma:Filemanuscrise.
Meniuni:
9 Pe verso: fragmente din ediia Profesorului Sluanschi la Descriptio
Moldaviae(draftprint).
9 Peultimafilestenotatoadresdeemail.

Nr.:167
Autor:MihaelaParaschiv
Domeniu:D.S.Profesorul(Doctorat).
Coninut:TezadedoctoratcutitlulDocumentelediplomaticedinMoldova(sec.
XIVXVIII).Studiulingvisticistilistic,subndrumareaDluiTraianDiaconescu
(Univ.dinIai).
Forma:Fotocopiedupprint.
Meniuni:
9 ProfesorulSluanschiafcutpartedinComisiadedoctorat.
9 ConineadnotrialeProfesorului.
9 Areataatedoufile,cuadnotrialeProfesorului.

Nr.:168
Autor:AndreiGoia,D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul(Doctorat).
Coninut:TezadoctoratcutitlulLescouleurschezQuintusdeSmyrneetses
modles,subndrumareaProfesoruluiAndrHurst(Univ.dinCluj),precumiun
capitolsuplimentar(Supplmentmtrique).
Forma:Print.
Meniuni:
9 Conine i referatul asupra tezei, alctuit de Profesorul Sluanschi, att
print, ct i n variant manuscris, precum i mai multe file cu
numeroaseobservaiipemargineatezei.

Nr.:169
Domeniu:D.S.Profesorul(Doctorat).
Coninut:AdresaUniversitiidinBucureti,privindcalendaruladmiteriila
doctorat(oct.2000).
Forma:Fotocopiedupdactilo.

173

Nr.:170
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul(Doctorat).
Coninut:OlistcuceinscriilacoalaDoctoralaFacultiideLimbiStrinedin
Bucureti(anul?).
Forma:Filmanuscris.

Nr.:171
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul(Doctorat).
Coninut:Notiecuprivirelaexamenuldeadmitereladoctoratalcandidailor:
MihaelaTimu,OctavianGordon,IonGiurgea.
Forma:Filmanuscris.

Nr.:172
Autor:D.S.
Domeniu:D.S.Profesorul(Doctorat).
Coninut:FiaconductoruluidedoctorataProfesoruluiSluanschi.
Forma:Dactilopeformulattipizat.

Nr.:173
Domeniu:D.S.Profesorul(Doctorat).
Coninut:ProgramuldepregtireavansatdincadrulcoliidoctoraleLimbii
identiticulturale(Univ.dinBucureti).
Forma:Print.
Autor:D.S.

Nr.:174
Domeniu:D.S.Profesorul(Doctorat).
Coninut:ReferatulasupratezeidedoctorataDluiVladNistor,intitulate
Continuitateidiscontinuitateurban.Problemaromanitiibritanicensecoleleal
IVleaalVIlea,precumiOrdinuldenumireaProfesoruluiSluanschin
Comisiadedoctoratpentruanalizatezeisusmenionate.
Forma:Dactilo+dactilopeformulattipizat.

174

XVI. VARIAEVENIMENTEACADEMICE.
nlucru

XVII. VARIA.
nlucru

XVIII. LUCRRITRIMISEPROFESORULUI.
nlucru

XIX. DANSLUANSCHISTUDENT/CURSANT.
nlucru

XX. EXTRASEDINBIBLIOTECAPROFESORULUI
SLUANSCHI.
nlucru