Sunteți pe pagina 1din 25

COLEGIUL AGRICOL POARTA ALB

PROIECT EDUCA IONALIONALEDUCA IE PENTRU S N TATE

Un gnd eco pentru o pine ca la mama acas !

Prin tehnicile sale agricole generate de o etica de viata, invit la o cultivare a p mntului care ne g zduie te i ne hr ne te n respect fa de acesta, fa de plante i animale, i mai ales fa de om, principalul beneficiar responsabil al roadelor. Ea propune ob inerea unor produse cu adev rat s n toase i folositoare hranei i bun st rii omului, garant rec garantnd rec tigarea autonomiei popula iilor prin producerea i consumul produselor. Responsabil fata de genera iile viitoare, ea permite p strarea patrimoniului genetic hr nitor al fiecarei regiuni n parte i al ntregii planete.

Agricultura ecologica ecologice

produse

Produse ecologice

Plante medicinale cosmetice ecologice

Obiectivele agriculturii ecologice


# - s evite toate formele de poluare, att la at nivelul produselor ct i la nivelul mediului; c # - s men in fertilitatea natural a solurilor, prin aceasta putndu-se asigura de o maniera putndudurabil securitatea alimentar a planetei; # - s permit agricultorilor un nivel de via decent; # - s produc , n cantit i suficiente i la un nivel calitativ corespunz tor alimente -produse de care depinde, ntr-o mare m sur s n tatea ntrconsumatorilor.

Produsele agricole tratate chimic arat foarte bine, multe dintre ele nu prea au gust, n special cele din import, efectul n acest caz asupra s n ta ii noastre exist ? Poate exist . Depinde cum sunt tratate i pentru ce sunt tratate. De regula, sunt tratate att legumele, ct i fructele pentru a li se prelungi via a de raft - pentru a rezista ct mai mult. Acestora li se opre te procesul de coacere i sunt iradiate.

Iradiere
De exemplu, c p unile - nu e cazul c p unilor romne ti, dar exista c p uni care sunt iradiate. Sunt fructe necoapte, oprite din procesul de maturare prin iradiere.

Doze cancerigene
ntrntr-o agricultur superintensiv sunt utilizate ngr mintele chimice, n special cele azotoase. Dac administrarea nu este gestionat corect, dac se face un abuz, atunci planta poate acumula cantit i mari de azota i, care se transform n azoti i, la rndul lor n nitrozamine - substan e cancerigene.

COOLtivi s n tos, m nnci s n tos! tos, tos!
Produsele naturale nseamn s n tate,iar agricultura nseamn via s n toas ! COOL va fi via a ta dac de agricultur ECO te vei ocupa! " COOL va fi via a ta dac agricultura ECO va face parte din ea!" " COOL este via a ta cnd agricultura ECO este prezent n ea!" c " ECO agricultur ntr-un mediu ECO" ntr" ECO agricultur = s n tate pentru tine, s n tate pentru mediu "

PRINCIPIILE DE BAZA ALE PRODUCERII SI PROCESARII DE ALIMENTE ECOLOGICE


- Producerea de alimente cu calitati nutritive ridicate, n cantitati suficiente. - ncurajarea dezvolt rii sistemelor de tip ferm , implicnd toate verigile din implic circuitul biologic: microorganisme, sol, flora si fauna. - Men inerea i cre terea fertilit ii solului pe termen lung. - Promovarea sistemelor de exploatare ra ional a resurselor de ap . - Asigurarea condi iilor de dezvoltare a animalelor, n conformitate cu prevederile legale ale produc iei ecologice. - Minimizarea tuturor formelor de poluare, rezultate din tehnologiile agricole. - Ob inerea de efecte pozitive pentru cei implica i n produc ia ecologic , prin ia cre terea calit ii vie ii, inclusiv prin asigurarea securit ii mediului, n conformitate cu Carta Drepturilor Omului.

SITUA IA PE PLAN NA IONAL I INTERNA IONAL n toate t rile Uniunii Europene se manifest o real voin de dezvoltare a agriculturii ecologice, care va de ine peste 10 % din suprafa a cultivat .  Suprafa a agricol util n "bio" n unele ri se prezint astfel: Italia - peste 1.100.000 ha, Germania, Marea Britanie 600.000 ha, Fran a - 400.000 ha, Spania - 380.000 ha, Austria 250.000 ha, iar n SUA i Japonia n jur de 20 % din sistemul de produc ie alimentar este ecologic .  Agricultura ecologic este un sistem de produc ie care exclude utilizarea fertilizatorilor artificiali, a pesticidelor, hormonilor de cre tere i aditivilor n hrana animalelor.  Agricultura ecologic se bazeaz pe asolamentul culturilor, respectiv metode biologice de protec ie a plantelor, care s men in fertilitatea solului, s asigure plantele cu substan e nutritive, s combat bolile, buruienele i d un torii.


n Romania
Cererea de produse agricole ecologice fiind n cre tere, se poate considera o nou oportunitate pentru exportul agriculturii rom romne ti. Romania, de i este cel mai mare producator din zon , cu cea mai curat agricultur , din cauza imposibilit ii financiare pentru chimizare masiv , poate face fa acestei provoc ri, dar nu poate exporta produsele agricole ecologice dect sub certificare str in , dec costisitoare i anevoioas . Poten ialul productiv n sistem ecologic de agricultur al rii noastre poate s ajung pn la 15-20 % din suprafa a total 15agricol , suprafe ele cele mai mari fiind concentrate n zona de deal - munte unde tehnologiile de ntre inere i exploatare a p unilor s-au bazat pe metode tradi ionale - ecologice (aplicarea sgunoiului de grajd, exploatare prin p unat sau cosit, folosirea trifoiului ca plant furajer i amelioratoare a fertilit ii solului. solului. n anul 2001, suprafa a cultivat dup modul de produc ie ecologic a fost de 28 800 ha, n 610 exploata ii agricole, din care 160 exploata ii zootehnice pentru cre terea vacilor de lapte

 

Alimentele trebuie s se refere la metodele de produc ie organic numai dac provin dintr-un sistem de ferm organic n care se aplic anumite dintrpractici de management. Aceste practici urm resc mbun t irea con inutului nutritiv al ecosistemului i o productivitate sus inut , asigurnd combaterea buruienilor, d un torilor i bolilor prin forme de via dependente, reciclarea reziduurilor din plante i animale, selectarea i rota ia culturilor, culturilor, administrarea apei, arat i cultivat. Fertilitatea solului este men inut i mbun t it printr-un sistem care printroptimizeaz activitatea biologic , fizic i mineral a solului, pentru a asigura un con inut nutritiv echilibrat pentru plantele i animalele, dar i pentru conservarea resurselor acestuia. Produc ia trebuie sprijinit prin reciclarea elementelor nutritive din plante, ca parte a strategiei de fertilizare. Combaterea d un torilor i a bolilor implic ncurajarea unei rela ii echilibrate gazd /pr d tor, cre terea popula iei de insecte benefice, controlul biologic i cultural i ndep rtarea mecanic a d un torilor i por iunilor afectate ale plantei.

Cnd putem spune c un produs este bio

Sucul de varz acra este renumit pentru con inutul ridicat de vitamina C, este foarte potrivit pentru curele de detoxifiere, supliment alimentar, un excelent potolitor de sete vara, iarna un excelent mijloc de a ine r ceala deoparte!

Suc de sfecl ro ie BIO 750 ml

Toate ingredientele acestui produs provin din agricultura ecologic - certificat .


Suc bio din legume i fructe pentru familie 750 ml. Con ine: suc de struguri, suc de mere, suc de morcovi, suc de pere, suc de afine negre, pulp de c p uni, pulp de m ce e, pulp c tin 2%.

G ina i ou le


Furaje Crescute n ferme animalele trebuie s beneficieze de acelea i lucruri pe care noi - ca fiin e umane - le privim ca necesit i: mncare bun , condi ii bune de via i ngrijire medical corespunz toare. Fermierii vor trebui s hr neasc animalele cu furaje 100% organice pentru a- i putea vinde produsele ca ecologice sau pentru a putea folosi sigla UE. Principiile i regulamentele ecologice impun, ca animalele crescute ecologic s aib acces permanent la p une n aer liber i la furaje grosiere, i de asemenea hrana trebuie s ndeplineasc cerin ele nutri ionale pentru fiecare etap de dezvoltare.


ncrederea consumatorilor

Consumatorii, reprezint veriga final din lan ul de distribu ie al agriculturii ecologice, i prin urmare se acord cea mai mare aten ie pentru ca s se ofere alimente i b uturi de nalt calitate, proaspete i gustoase, care s satisfac nevoile.

- Unul dintre principalele scopuri ale agriculturii ecologice este producerea de alimente cu gust, textur i calit i autentice i atractive. Acest lucru se ob ine n etapa produc iei la ferm prin interzicerea strict a folosirii organismelor modificate genetic (OMG- uri) i prin restric ii drastice privind folosirea: Pesticidelor chimice sintetice (erbicide, fungicide,...) ngr minte chimice Antibiotice

Fermierii ob in produse de calitate nalt i prin:


Rota ia multi-anual a culturilor multi Timp mai lung l sat plantelor i animalelor ca s creasc pn la maturitate  Folosirea unor soiuri i variet i de plante i animale autohtone n faza de procesare, se continu urm rirea acestui procesare, scop de calitate superioar prin stricta interzicere a folosirii OMG-urilor i restric ii drastice privind: OMG - Aditivii (ingredientele) i substan ele complementare de procesare - Input-urile sintetizate chimic Input

Vaca i laptele

CONVERSIA ANIMALELOR N PRODUC IA ECOLOGIC

Mierea de albine ecologic romneasc , la mare c utare n UE

nainte de E-uri, a fost natura!...Respect -i legile, cultiv natural, m nnc s n tos - Fi ECO, Fi Durabil !

ECHIPA DE REALIZARE A MATERIALULUI: PROF. ING. MO TEANU LEONORA

Elev: Elev: Po taru Alina i Ivan Teodor Clasa XI Ac

S-ar putea să vă placă și