Sunteți pe pagina 1din 18

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE PSIHOLOGIE I PEDAGOGIE Masterat: Consiliere psihologic i educa ional

LUCRARE DE DISERTA IE Rolul consilierului / psihologului colar n diminuarea absenteismului colar

Coordonator tiin ific, Conf. univ. dr. EUGEN DAVID 2010

Masterand, STEYER(IONESCU)MARIANA

Cuprinsul lucr rii Introducere II. Absenteismul colar, o realitate de net g duit a zilelor noastre III. Factori implica i n diminuarea absenteismului colar IV. Masuri practic-aplicative de diminuare a absenteismului practiccolar V. Concluzii VI. Bibliografie VII. Anexe
I.

     

Introducere Fericit este acela care poate cunoa te cauzele lucrurilor


(Vergilius)

Prin abordarea acestei teme-Rolul consilierului / temepsihologului colar n diminuarea absenteismului colarcolar-n cadrul practicii pentru elaborarea lucr rii de diserta ie, voi demonstra importan a consilierului/psihologului colar n diminuarea absenteismului colar, deoarece se intervine cu ajutor i tehnici specializate n descoperirea i nl turarea cauzelor carecare-i determin pe elevi s absenteze de la ore, asigurnd totodat o consiliere adecvat i cadrelor didactice, tiindu-se c unele gre eli didactice pot tiindudemotiva elevii, ducnd la absenteism i n cazuri grave chiar abandon colar .

II . ABSENTEISMUL COLAR , O REALITATE DE NET G DUIT A ZILELOR NOASTRE a ) Imaturitate colar i inadaptare colar

-Orice form

de devian colar presupune implicit o form de inadaptare. -Datorit imaturit ii colare, elevii pot avea rezultate mai pu in bune la nv tur . Dar exist elevi, ap i pentru activitatea colar , care nregistreaz e ecuri n nv are datorate unor comportamente deviante.

b ) Insuccesul

colar

-Insuccesul colar eviden iaz rezultatele slabe la


nv tur i insuficien a dimensiunilor personalit ii elevilor(studen ilor). -Cauzele insuccesului colar-de natur familial -de natur fiziopsihosocial -de natur pedagogic

c) Absenteismul elevilor cu p rin i pleca i la munc n str in tate

-Muta iile din societate i din familia contemporan determin mai multe probleme emo ionale la copii dect n trecut. - Plecarea p rin ilor n str in tate are un impact negativ asupra copilului, pentru c acesta se simte abandonat.

III. Factori implica i n diminuarea absenteismului colar

a ) Consilierul colar - sursele i resursele de rela ionare a acestuia cu elevii ciclului gimnazial
-Prin activitatea sa, consilierul colar urm rete dezvoltarea re la elevi a abilit ilor de a soluiona eventualele conflicte n solu mod constructiv, de a fi unul pentru cel lalt i nu unul mpotriva celuilalt.

b ) Interac iunile pozitive p rin i copii , condi iile esen iale n realizarea unei bune adapt ri colare

i copii trebuie s aib capacitatea de suport (emo ional i financiar), s asigure securitatea membrilor, s i poat ncuraja n ini iativele lor sau n situa ii limit . (C.Ciofu, p.104-105) p.104-

-Familia, ca matrice pentru adul i

c ) Educaia contemporan i rolul ei Educa socioterapeutic

Educa Educaia contemporan promoveaz un sistem al valorilor, dnd posibilitatea imit rii lor contiente, dar i a cre rii de con valori. Prin parteneriatele pe care le are cu p rinii, rin institu instituia de nv mnt are drept scop contientizarea con p rinilor asupra importanei pe care o are educaia n rin importan educa formarea omului.

IV. M SURI PRACTIC-APLICATIVE DE PRACTICDIMINUARE A ABSENTEISMULUI gCOLAR a) Tema specific a cercet rii
 Leading-ul reprezint motivarea, consilierea, conducerea Leadingindivizilor, direcionarea i configurarea proceselor de direc nv are i comunicare. Acesta presupune acompanierea, motivarea, sprijinirea, consilierea, convingerea indivizilor, sprijinirea / stimularea dot rilor personale; determinarea indivizilor de a se mica n direcia scopurilor, pentru mi direc mplinirea acestora i mplinirea personal , precum i continuarea nv rii.

b ) Obiectivele i ipotezele de lucru -generale i specificespecifice-

 Problema: De ce copiii dintr-o coal de cartier prezint dintrun risc mai mare de absenteism i chiar abandon colar? Cum pot fi acetia ajutai de c tre consilierul / psihologul ace ajuta colar?  Ipoteza de lucru general : Consilierul / psihologul colar poate dezvolta o relaie de consiliere cu aceti elevi , rela ace descoperind cauzele care-i determin s absenteze i carechiar s abandoneze coala.  Ipoteza de lucru specific : Consilierul / psihologul colar, prin diferite metode i tehnici utilizate, dezvolt o relaie rela psihoterapeutic , avnd drept scop ajutarea elevului de a g si soluii pentru a dep i problemele cu care se solu confrunt , tiind c niciodat nu este singur, c mai sunt i ali copii care au aceleai probleme. al acelea

Obiective: generale optimizarea capacit ii de autocunoa tere i interrela ionare; - satisfacerea nevoii de apartenen prin facilitarea contactului interpersonal. de referin dezvoltarea capacit ii de autoevaluare realist ; - con tientizarea resurselor personale; - identificarea caracteristicilor specifice fiec rui copil aflat n situa ia problem ; - stabilirea de rela ii reciproc suportive; - formarea unei atitudini pozitive, responsabile; - dezvoltarea i optimizarea competen ei interpersonale; - formarea abilit ii de a lucra n echip , de cooperare.

c ) Metodologia de lucru
 n cadrul relaiei psihoterapeutice, terapeutul vine cu o rela serie de metode i tehnici foarte precise, care i ajut pe pacien pacieni s se cunoasc mai bine, s -i priveasc problemele mai obiectiv, dintr-o alt perspectiv . dintr Toate metodele psihoterapeutice au o secven de interac iune cu cele de ordin educativ. -Tehnicile de autocunoa tere - Chestionare diverse - Consilierea de grup

d ) Lotul de subieci i caracteristicile lui subiec

 Lotul de subiec i a fost format din elevi cu vrste diferite ( 11-16 ani ) , de la clase diferite , provenind din medii familiale diverse, monoparentale i biparentale, situa ie material de la foarte bun la precar , cu p rin i pleca i la munc n str in tate, omeri sau angaja i la diferite firme.  Chestionarele au fost aplicate n primul semestru al anului colar 2009-2010  Au fost chestiona i un numar total de 103 elevi, din care 30 de elevi cu media sc zut la purtare n anul trecut colar.

e ) ANALIZA I INTERPRETAREA DATELOR OB INUTE

-Se observ c procentul elevilor cu nota sc zut la purtare ncepe s creasc de la intervalul 13-14 ani, maximul, la ciclul gimnazial, fiind n intervalul de 15-16 ani (dup aceast vrst , n general elevii sunt deja la liceu ). Elevii care au 15-16 ani sunt elevi cu abandon colar i re colariza i la cererea p rin ilor, respectnd condi iile de re colarizare.

- 35 % dintre elevii cu nota sc zut la purtare, au avut media anual la purtare ntre 8,5 i 7, iar 65% dintre elevi au avut media anual la purtare ntre 9,50-9 - Cauza principal a notei sc zute la purtare este num rul mare de absen e nemotivate acumulate de elevi pe parcursul anului colar 2008-2009. Probe i instrumente folosite: - chestionarul - plan de consiliere - studiu de caz

V. CONCLUZII
 n cadrul organizat al colii, consilierului / psihologului colar i revine sarcina de a descoperi veriga slab n rela ia elev-profesor-p rinte. De aceea, n cercetarea pe care am realizat-o n cadrul Liceului Pedagogic Caransebe -corpul D, am luat n considerare to i factorii care pot determina apari ia situa iilor de absenteism colar: elevi, profesori, p rin i.  Scopul activit ii practic-aplicative a fost identificarea cauzelor care pot determina elevii s aib probleme comportamentale i s prezinte risc de abandon colar pentru a se putea interveni n mod optim n diminuarea absenteismului colar, iar n extremis, a abandonului colar.

Analiznd aceste rezultate statistice, pot concluziona c principala cauz a comportamentelor inadecvate i absenteismului elevilor este lipsa unui mediu familial echilibrat, presarat de probleme financiare care determin unii p rin i s - i abandoneze copiii pe la rude sau chiar singuri, acas , s - i poarte unul altuia de grij , coala trecnd pe ultimul loc.

 Astfel, ipoteza, c demersul didactic nu are succes dect dac to i factorii se implic n mod egal i constant n educa ia copilului, a fost demonstrat . Elevii tiu ce vor n cadrul colii, ce metode i atrage n demersul didactic, profesorii tiu ce metode le plac elevilor i le aplic la clas , elevii con tientizeaz ce probleme au n familie i faptul c sunt grave, i afecteaz la coal . De i unii p rin i consider important s se intereseze de propriul copil la coal , cunosc profesorii i prietenii copilului lor, exist un procent destul de numeros de p rin i care se confrunt cu probleme financiare i dezechilibru familial, fapt ce se repercurteaz asupra performan elor elevilor/copiilor lor.

S-ar putea să vă placă și