P. 1
Management Strategic Subiecte Examen

Management Strategic Subiecte Examen

|Views: 446|Likes:

More info:

Published by: Andreea Mihaela Nicoara on Feb 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/05/2014

pdf

text

original

SUBIECTUL 1.

DEFINIŢIA MANAGEMENTULUI STRATEGIC
• • un mod de conducere a firmei cu asigurarea unei legături strânse între un set de decizii şi acţiuni ce conduc la dezvoltarea unei sau unor strategii

strategie şi producţie (Ansoff, 1965); efective pentru a ajuta la îndeplinirea obiectivelor corporaţiei (Gloeck,1980); * managementul strategic reprezintă o formă modernă de conducere a întreprinderii bazată pe anticiparea schimbărilor mediului înconjurător, pe evaluarea potenţialului intern al întreprinderii şi pe operarea modificărilor ce se impun în vederea armonizării acesteia cu mediul din care face parte, a realizării misiunii şi obiectivelor stabilite, a asigurării supravieţuirii şi perenităţii sale. *managementul strategic reprezintă o nouă formă de management bazată pe strategie, prin care managerii urmăresc să asigure evoluţia şi performanţele organizaţiei pe termen lung, accentul punându-se pe formularea riguroasă a strategiei, pe implementarea sistemică şi eficace şi pe evaluarea continuă a acesteia.

SUBIECTUL 2. TRĂSĂTURILE MANAGEMENTULUI STRATEGIC
Relevând realitatea complexă care este întreprinderea, mulţi dintre promotorii managementului strategic, în consonanţă cu viziunea lor integratoare şi dinamică privind strategia întreprinderii, sunt de părere că procesul de formulare şi implementare a acesteia, managementul strategic, în general, este un proces tridimensional şi anume :  Raţional şi analitic (dimensiunea economică)  Socio-politic (dimensiunea umană)  Birocratic (dimensiunea organizaţională)
Tabel 1.1. Cele trei dimensiuni ale managementului strategic 1. Procesul raţional şi 2. Procesul socioanalitic politic (Dimensiunea (Dimensiunea umană) economică) Cine suntem ? (Care Cine sunt este situaţia) stakeholderii ?  Analiza mediului  Identificarea înconjurător stakeholderilor  Evaluarea  Analiza dinamică a resurselor legăturii dintre întrepridere şi  Determinarea stakeholderi ecartului 3. Procesul birocratic (Dimensiunea organizaţională) Ce tip de organizare?  Stabilirea gradului de descentralizare  Determinarea mărimii unităţilor operaţionale  Alegerea mijloacelor de coordonare  Elaborarea sistemului

1

planificării  Prezentarea portofoliului de activităţi Ce vrea să facă?  Formularea strategiilor şi politicilor  Evaluarea strategiilor şi politicilor

informaţional

Ce pot să facă stakeholderii?  Evaluarea sistemului politic al stakeholderilor  Anticiparea reacţiilor stakeholderilor

Ce va face?  Alegerea strategiei  Stabilirea programelor, planului de acţiune şi a bugetului  Căutarea unui sistem de management adecvat

Ce se poate face cu sau împotriva « actorilor » ?  Căutarea independenţei stakeholderilor  Selectarea alianţelor şi a corelaţiilor Ce decide să facă? Ce proceduri de control?  Formularea  Alegerea gradului de strategiei politice concentrare a controlului  Anticiparea reacţiilor  Determinarea opozanţilor frecvenţei şi nivelului controlului  Alegerea gradului de detaliu al controlului  Căutarea orientării controlului

Ce process de luare a deciziei ?  Alegerea tipului de plan  Determinarea etapelor de elaborare a planurilor  Alegerea orizontului de planificare  Explicarea conţinutului planurilor  Elaborarea procesului de decizie Ce stil de animare?  Determinarea nivelului participării  Elaborarea sistemului de evaluare şi recompensare

Sursa: R.A.Thiérart, La stratégie d’entreprise, McGraw- Hill Book Company, Paris, 1990

2

I. Dimensiunea economică – procesul raţional şi analitic de formulare a strategiei Dimensiunea economică a procesului de formulare a strategiei firmei presupune o succesiune de etape având drept scop esenţial găsirea în mod progresiv şi iterativ a unei compatibilităţi între, pe de o parte, resursele, competenţele şi caracteristicile interne ale firmei, iar pe de altă parte, strategiile de adoptat faţă de concurenţă şi, în sfârşit, mediul economic, social, politic şi tehnologic. Acest demers se axează în jurul a trei întrebări fundamentale: • • • Care este situaţia firmei? Ce vrea ea? Ce va face?

şi cuprinde următoarele etape: A. Definirea domeniilor de activitate strategică, adică a cuplurilor produs-piaţă ce implică comportamente strategice omogene. Acest proces este rezultatul activităţii de segmentare strategică, reprezentând un proces laborios complex. B. Formularea misunii firmei, adică a raţiunii existenţei firmei şi obiectul activităţii sale. C. Fixarea obiectivelor cantitative şi calitative, pe care firma doreşte să le atingă în cadrul orizontului de planificare strategică. D. Alegerea portofoliului de activităţi pe care firma doreşte să-l aibă în „X” ani. Parcurgerea etapelor A-D oferă răspunsul la prima întrebare pusă, respectiv „Ce se vrea?”. E. Analiza mediului. Această etapă se referă la realizarea unui diagnostic strategic extern vizând, în primul rând, evidenţierea pentru fiecare domeniu de activitate strategică a marilor tendinţe ale mediului, în termeni de oportunităţi, ameninţări, iar în al doilea rând, determinarea acţiunilor ce urmează a fi întreprinse pentru a reuşi. De exemplu, posibilitatea de a pătrunde pe o nouă piaţă, ameninţarea apariţiei unui nou concurent „X” etc. F. Evaluarea resurselor. Este vorba de realizarea unui bilanţ al resurselor materiale, financiare, umane, a competenţelor particulare ale fiecărui domeniu de activitate strategică. G. Determinarea ecartului de planificare strategică. Între ceea ce vrea firma şi ceea ce este, în general, există o diferenţă (un ecart), care va trebui analizată în această etapă. Ţinând cont de tendinţele mediului extern (E) şi de mijloacle de care dispune firma (F), fără a face nici o schimbare în activitatea obişnuită, se ridică întrebarea: unde se poate situa firma? De exemplu, previziunea privind realizarea unui profit de 75 de milioane u.m. după cinci ani se va compara cu obiectivul fixat de 100 milioane u.m.; diferenţa de 25 de milioane u.m. va reprezenta ecartul de planificare strategic, ecart ce va trebui analizat. Vor trebui apoi găsite soluţii de acoperire. H. Prezentarea portofoliului de activităţi. Contrar etapei D, în care este vorba de alegerea portofolului de activităţi dorit, problema prezentă constă în descrierea portofoliului actual şi analiza diferenţelor care există între realitate şi ceea ce se

3

care va fi impactul financiar al opţiunilor efectuate. Nu mai poate fi ignorat faptul că oamenii constituie o structură socială. întreprinderea a fost considerată ca un ansamblu ce reuneşte conducători şi conduşi. este vorba de demersul politic de formulare a strategiei firmei. tendinţele previzibile ale mediului şi priorităţile firmei. Această evaluare se face în raport cu contribuţia fiecărei strategii parţiale la realizarea obiectivelor şi misunii firmei. Ce organizare structurală? Ce tip de control? Ce metode de antrenare şi motivare? Acestea sunt câteva întrebări la care trebuie găsite răspunsuri pentru ca strategia aleasă să aibă cea mai mare şansă de succes. De exemplu. Scopul acestora este de a preciza foarte clar care sunt acţiunile concrete de întreprins. I. Dimensiunea socio-politică Multă vreme. în sfârşit. Evaluarea strategiilor. dar foarte rentabile. portofoliul existent este compus din activităţi în declin. Aspectele analizate în etapele E-H. Determinarea resurselor financiare necesare pentru aplicarea planurilor şi programelor de acţiune. Alegerea strategiei. găsirea răspunsului la ultima întrebare: „Ce va face?”. şi câteva activităţi ajunse în faza de maturitate. care pot favoriza sau împiedica aplicarea strategiei. ultimii executau (o puneau în aplicare). de o manieră cât mai riguroasă şi precisă. Stabilirea planurilor şi programelor de acţiune. o structură de produs sau piaţă este mai bună decât una pe funcţiuni? Controlul va fi axat numai pe rezultatul final sau va fi mai detaliat? O planificare descentralizată va fi preferabilă uneia centralizate? Parcurgerea etapelor I-N va permite. când se efectuează fiecare şi cine răspunde de aplicarea lor. care nu ia în considerare dimensiunea politică a firmei. K. de către specialiştii în management. compus şi din activităţi noi. Stabilirea sistemului de managent adecvat realizării strategiei alese. L. Se urmăreşte obţinerea unui portofoliu echilibrat. Având în vedere acest aspect. se impune realizarea unui demers complementar. cu relaţii de forţă care necesită un efort considerabil şi îndelungat în timp asupra reuşitei sau eşecului proiectelor firmei. clădite pe o bază veche. Importanţa atribuită procesului socio-politic de formulare a strategie rezidă. M. a întreprinderii ca sistem politic. II. vizând analiza firmei şi a mediului său. în recunoaşterea în ultimul timp. De exemplu. reprezintă un proces formal. deşi atât ca spaţiu de exercitare a puterii cât şi ca agent. dar stabilă. puţin profitabile. Primii decideau strategia. vor permite răspunsul a adoua întrebare: „Care este situaţia firmei”. ţinând cont de restricţiile privind resursele disponibile. J. de formulare a strategiei firmei. ca unitate 4 . În cadrul acestei etape se stabileşte strategia finală ce urmează a fi aplicată pe baza evaluării efectuate. Procesul prezentat. Această abordare. în fapt. În cadrul acestei etape se va determina. care corespunde concepţiei tayloriste. respectiv puterea diferiţilor „actori” interni şi externi ai firmei. Formularea strategiei firmei şi a politicilor acesteia. atitudini şi comportamente. nu mai este valabilă astăzi. care să genereze resursele necesare dezvoltării.doreşte. Este o dimensiune pe care managementul strategic încearcă să o integreze în raţionament. N.

ecologiste etc. ce coaliţii ar putea rezulta în urma aplicării strategiei adoptate. Anticiparea reacţiilor stakeholderilor. sindicate. organisme ale statului. organizaţii. Această analiză are drept scop evaluarea influenţei pe care fiecare stakeholder poate să o aibă asupre firmei şi estimarea evoluţiei acestei influenţe. De exemplu. În consecinţă. obiective ale mediului şi firmei. precum şi a impactului deloc neglijabil al raporturilor de putere şi presiunilor social-politice interne şi/sau externe asupra funcţionării întreprinderii. D. care are în vedere aspecte formale analitice. şi anume: A. Cererea formulată de personalul firmei privind o mai bună informare sau participare la luarea deciziilor. existenţa unor lupte pentru putere în cadrul unor firme concurente relevă un punct slab al acestora. Etapele C-D corespund celei de-a doua întrebări: „Ce pot face stakeholderii?” 5 . dimensiunea „politică” (care are în vedere persoana sau grupul cu influenţă asupra demersului strategic şi care sunt numiţi stakeholderi. asociaţii ale consumatorilor. Evaluarea sistemului politic al stakeholderilor. care va trebui exploatat.) precum şi jocul personal al membrilor firmei sau al diferitelor grupuri informale îşi vor pune amprenta asupra realizării efective a strategiei.dispunând de putere în raport cu mediul înconjurător. Identificarea stakeholderilor. presiunilor exercitate de diferite grupuri de toate felurile (sindicate. În urma acestei analize se vor putea desprinde anumite concluzii privind posibilităţile şi riscurile cu care firma poate fi confruntată. În cadrul acestei etape se va efectua o evaluare a consecinţelor politice ale implementării strategiei „economice” definită anterior. În prealabil. ca şi cea precedentă. Analiza dinamică a legăturilor dintre stakeholderi şi firmă. se axează pe răspunsurile la patru întrebări fundamentale: • • • • Care sunt stakeholderii în prezent? Ce pot face aceştia? Ce se poate fac cu sau împotriva lor? Ce se decide a face? Găsirea răspunsurilor la aceste întrebări implică parcurgerea sistematică a mai multor etape. adică ansamblul de grupuri. influenţe şi conflicte potenţiale ale căror evoluţii vor permite firmei să estimeze limitele şi punctele forte. în comparaţie cu cea „economică”. B. De exemplu. firme cu care firma este în interacţiune. aspecte considerate ca fiind neutre). Prin sistem politic se desemnează reţelele de relaţii. acţionari. Aceste prime două etape răspund la prima întrebare: „Care sunt stakeholderii în prezent?” C. demersul de formulare a strategiei va trebui să ţină cont de acest aspect. persoane importante şi influente din cadrul firmei sau din lumea politică pot face parte din stakeholderii ce pot exercita o influenţă asupra destinului firmei. indivizi. se va anticipa care ar putea fi reacţia diferitelor categorii de stakeholderi faţă de obiectivele şi strategia adoptate de firmă.

norme. Acest sistem cultural are un rol important în omogenizarea condiţiei personale întărind sistemul de norme şi reguli impuse de structura organizatorică şi de configuraţia puterii. în cazul unei strategii de fuziune se poate face previziunea că nici personalul. De exemplu. 6 . descris anterior. Aceste două demersuri sunt complementare în măsura în care. F. Răspunsul la această întrebare ne arată care este gradul de independenţă al firmei. de elaborare a „strategiei economice”. În momentul aplicării strategiei „politice”. „stakeholderii ostili” vor reacţiona. Selectarea aliaţilor. care sunt cei care pot înlesni realizarea obiectivelor sale şi care o pot ajuta în faţa unei ameninţări. previziona că vor exista opozanţi în cadrul firmei cu care se efectuează fuziunea. Având stabilit ce poate face ea însăşi. structura organizatorică integrează în mod coerent elementele umane care se regăsesc în sistemul conducător şi condus şi contribuie la definirea rolurilor şi statutului acestora. nici sindicatul şi nici managementul din cadrul firmei nu se vor opune realizării acestei fuziuni. ritualuri şi ceremonii pe care individul le interiorizează şi faţă de care el îşi raportează în mod conştient comprtamentul. H. Dar. şi anume: „Ce se decide a face?” Procesul politic de formulare a strategiei firmei. fără a recurge la alţi stakeholderi?”. firma va trebui să găsească printre stakeholderi. strategia „economică” nu poate fi concretizată decât ţinând cont de oamenii care compun firma şi cu ajutorul sau atitudinea neutră a „actorilor” externi firmei. Parcurgerea etapelor E-F acoperă răspunsurile la a treia întrebare:”Ce se poate face cu sau împotriva diverşilor stakeholderi?” G. precum şi din totalitatea relaţiilor stabilite între acestea în vederea realizării obiectivelor organizaţiei. III. Dimensiunea organizaţională Constituită din ansamblul persoanelor şi compartimentelor întreprinderii. simboluri. fapt ce poate pune în pericol realizarea strategiei de fuziune. Ca şi în cazul strategiei „economice” şi în acestă situaţie pot fi stabilite diferite strategii „politice” de contingenţă. de asemenea. De asemenea. În interiorul acestui spaţiu organizat există şi se produce o cultură organizaţională formată dintr-un ansamblu de valori. Căutarea independenţei strategice. Pentru ca firma să poată interveni rapid este necesară o previziune a reacţiilor posibile ale opozanţilor. este un demers paralel celui precedent. încadrate într-o configuraţie concretă. Anticiparea reacţiilor oponenţilor. În cadrul acestei etape se vor identifica acţiunile care vor permite realizarea unui câştig în urma punctelor forte şi a competenţelor particulare ale coaliţiilor efectuate de firmă sau ca urmare a punctelor slabe ale opoziţiei. se vor stabili măsurile necesare pentru înlăturarea eventualelor puncte slabe ale diferitelor coaliţii. Formularea strategiei „politice”. Întrebarea care se ridică este: „Ce poate face firma prin forţele proprii. respectiv până unde se va putea descurca prin mijloace proprii şi de unde va trebui să negocieze ajutorul oferit de diverşi „actori”. Aceste ultime etape răspund la ultima întrebare pusă. se poate. independent de raţionamentul „economic”.E.

fie că este vorba de o decizie de rutină sau de una cu caracter excepţional. 7 . organizate după principiul specializării. Elaborarea sistemului de evaluare şi de recompense. Determinarea nivelului de participare a personalului firmei la luarea deciziilor. deci. K. dimensiunea organizaţională constituie. De exemplu. a responsabilităţilor etc.Sub aspect formal şi informal. atât în ceea ce priveşte formularea. şi vizează: J. o componentă esenţială a strategiei şi ea trebuie condusă. Stabilirea gradului de descentralizare B. orizontul de planificare va fi scurt. Pentru a răspunde la prima întrebare : „Ce formă de organizare?” se vor parcurge următoarele etape: A. iar rolurile şi responsabilităţile vor fi definite de o manieră precisă. Procesul organizaţional de formulare a strategiei se articulează în jurul a patru întrebări: • • • • Ce tip de organizare? Ce proces de luare a deciziilor? Ce stil de motivare? Ce proces de control? El asigură atât infrastructura ce ajută la formarea strategiei. Alegerea orizontului de planificare I. Explicarea conţinutului planurilor H. Prin urmare. Etapele J-K răspund la a treia întrebare: „Ce metode de antrenare şi motivare?”. Alegerea tipurilor de planuri F. constituind un factor de stabilitate şi profitabilitate al întreprinderii. respectiv structura organizatorică şi cultura. Elaborarea sistemului informaţional De exemplu. Următoarele cinci etape vizează răspunsurile la următoarea întrebare: „Ce proces de luare a deciziilor?”: E. Elaborarea procesului de decizie: definirea rolurilor. Determinarea etapelor elementare de elaborare a planurilor G. proiectul strategic. cât şi implementarea. putem fi în situaţia unei firme foarte centralizate. dispunând de mari unităţi operaţionale. acţionându-se asupre celor două componente ale sale. Determinarea mărimilor unităţilor operaţionale C. Alegerea modalităţilor de coordonare D. la rândul său. în cadrul firmei decizie va putea fi în totalitate formalizată. secvenţa de planificare va fi rigidă. coordonată cu ajutorul unor reguli formale şi proceduri utilizând note srise ca mijloc de informare. planurile vor fi foarte detaliate. cât şi mijloacele necesare punerii în aplicare a acesteia. structura organizatorică influenţează. la fel ca dimensiunea politică.

actuali sau potenţiali. chiar dacă o firmă realizează avantaje competitive.Concluziile desprinse după parcugerea acestor etape ar putea fi: un nivel slab de participare a personalului în procesul de luare a deciziilor. STRATEGICĂ INTENŢIA STRATEGICĂ ŞI MISIUNEA Intenţia strategică a unei firme se referă la o anumită decizie. n-ar putea fi atinse în mediul competitiv. managerii trebuie să aibă o înţelegere clară a competenţelor performante ale firmei şi cum acestea pot conduce la obţinerea de avantaje competitive susţinute. Pentru formularea şi dezvoltarea intenţiei strategice se cere: • analiza structurii şi istoricul tipului de industrie în care acţionează firma. Se presupune că aceste avantaje nu pot fi realizate în acelaşi timp de toţi competitorii. de la toate nivelele firmei. Managerii trebuie să stimuleze cunoaşterea şi însuşirea intenţiei strategice de către angajaţi. această firma trebuie să lupte continuu pentru ca ea să se menţină competitivă SUBIECTUL 4. frecvenţa va fi mare. 8 . De exemplu. Alegerea orientării controlului : preventiv sau post-factum. sunt angajaţi înlr-un efort continuu de obţinere a unor criterii de performanţă semnificative. • competenţele performante ale firmei. Intenţia strategică înseamnă câştigarea bătăliilor în domeniul competiţiei şi străduinţa de a deveni un lider global. iar punctele de control numeroase şi repartizate la nivelul întregii structuri organizatorice. Etapele L-O răspund la ultima întrebare: „Ce metode de control?” şi vizează următoarele aspecte: L. Este important de remarcat faptul că. un sistem de evaluare şi de recompensare mecanic şi foarte formalizat. • dezideratele legate de viitorul acestui tip de industrie. Stabilirea gradului de concentrare a controlului M. Competitivitatea strategică asigură firmei avantaje competitive specifice. Alegerea gradului de detaliere a controlului O. controlul poate fi concentrat la cel mai înalt nivel. Determinarea frecvenţei şi a nivelurilor de control N. Ea există atâta timp cât toţi salariaţii. ea nu le poate menţine decât numai o anumită perioadă de timp. privind utilizarea resurselor. care la prima vedere. Pentru a se face înţeleşi de către angajaţi. Ca urmare. COMPETITIVITATEA STRATEGICĂ Competitivitatea strategică este o rezultantă a procesului de management strategic. ei nefiind capabili să reproducă acelaşi tip de strategii. pe care aceasta o ia. Ea se obţine atunci când o firmă formulează şi implementează cu succes deplin o strategie creatoare de valoare pentru firmă. SUBIECTUL 3. Acest lucru va motiva angajaţii în eforturile lor către o nouă realitate care poate conduce la succesul de viitor al firmei. a capabilităţilor şi a competenţelor performante în vederea realizării anumitor obiective.

iar misiunea strategică este o aplicaţie a intenţiei strategice în termeni de produse/servicii ce urmează a fi oferite si pieţe ce urmează a fi deservite: SUBIECTUL 5. Din cele arătate până acum rezultă ca intenţia strategică se concentrează în principal pe problemele din interiorul organizaţiei. publicul larg şi evident consumatorii. ea fiind o aplicaţie a acesteia din urmă. Misiunea strategică reprezintă un ţel suprem unic către care ţinteşte organizaţia precum şi sfera de activitate din domeniul producţiei/serviciilor şi al relaţiilor de piaţă. intenţia strategică se referă la bătăliile competitive prin utilizarea resurselor şi capabilităţilor firmei. de asemenea. relevante din punct de vedere strategic ? Este important de menţionat faptul că. Ea este adesea formulată ca un set general de bunuri sau servicii pe care le furnizează organizaţia precum şi consumatorii si piaţa pe care o deserveşte sau filozofia şi tehnologia ei de bază. DEŢINĂTORII DE INTERESE AI UNEI ORGANIZAŢII DE AFACERI Sunt acele persoane fizice sau juridice care sunt afectare de CEI performaţele firmei şiCEI LEGAŢI DE obligaţii privind LEGAŢI DE CEI LEGAŢI DE care au drepturi şi PIAŢA DE CAPITAL PIAŢA FORŢA DE MUNCĂ performanţele acesteia. ci ea trebuie să descopere. DEŢINĂTORII ORGANIZAŢII DE AFACERI DE INTERESE AI UNEI Aceştia sunt persoane sau grupuri care pot afecta sau sunt afectate de rezultatele strategice realizate de firmă şi care au drepturi si obligaţii irivind performanţele acesteia.Pentru întrebări: 1) 2) 3) 4) 5) o firma se impune. astfel că resursele şi capabilităţile ei să fie utilizate pentru a realiza avantaje competitive specifice şi obţinerea unei rentabilităţi peste medie. Ea este centrată pe probleme externe ale organizaţiei. misiunea mai poate să precizeze şi obligaţiile organizaţiei către diferiţi factori legaţi de aceasta. De asemenea. angajaţii. PRODUSULUI 9 . În concluzie. cunoaşterea răspunsurilor la următoarele Încotro este direcţională firma pe termen lung ? Ce afaceri noi va trebui să dezvolte ? Ce afaceri realizează acum şi pe care le va menţine în viitor ? Ce noi pieţe poate dobândi prin utilizarea competenţelor performante? Cum ar putea fi combinate resursele pentru a realiza noi capabilităţi. Misiunea strategică decurge din intenţia strategică. să identifice şi să înţeleagă şi intenţia strategică a competitorilor ei. nu este suficient ca o firmă să-şi cunoască intenţia strategică proprie. ca de exemplu: proprietarii.

Sindicatele sau reprezentanţii angajaţilor sunt interesate în securitatea locurilor de muncă şi în realizarea de condiţii de muncă cât mai bune pentru angajaţii pe care-i reprezintă. furnizorii şi sindicatele. Angajaţii (personalul managerial şi non-managerial) doresc ca firma să le furnizeze un mediu de muncă sigur şi stimulativ.. comunităţile locale. dar şi modul în care se poate ajunge acolo (opţiunile strategice. misiunea. nonmanagerii) Organizaţiile au relaţii de dependenţă cu aceşti factori. Acţionând în spiritul realizării intereselor acestora. Ei vor fi mulţumiţi dacă abilităţile lor vor creşte şi se vor dezvolta. în primul rând profitul are ca premisă recunoaşterea faptului că orice organizaţie „promovează" interesele acestor deţinători de interese. Pentru a se ajunge la performanţă trebuie să se cunoască cu certitudine situaţia economico — financiară a organizaţiei. Avantajele de natură economică sunt cele urmărite cu prioritate prin practicarea managementului strategic:  Asigurarea profitabilităţii. elaborarea. termenele). organizaţia reprezintă un sistem coordonat de către echipa managerială. SUBIECTUL 6. băncile) statul comunităţile locale sindicatele . Furnizorii caută să obţină cele mai mari preţuri pentru produsele livrate. definirea obiectivelor organizaţiei. Ei doresc ecuperarea banilor cu o anumită rată de recuperare corespunzătoare gradului de risc al investiţiilor. ca obiectiv esenţial al organizaţiei. Astfel. resursele. însă aceşti actori influenţează diferit aceste organizaţii. Deţinătorii de interese legaţi de piaţa produsului sunt consumatorii. ceea ce se doreşte (obiectivele. iar aceasta este distribuită între deţinătorii de interese. • Stabilirea direcţiei de acţiune a organizaţiei. Ei se aşteaptă ca firma să păstreze. să apere şi să crească averea sau banii. Consumatorii doresc produse de încredere (bunuri sau servicii) la cele mai mici preţuri posibile. Statul şi comunitatea locală doresc funcţionarea optimă a firmei pe termen lung. Precizarea direcţiei este 10 . în funcţie de contribuţia fiecăruia. Afacerile sunt creatoare de valoare.iar dintre acestea. mai ales a celor economice .furnizorii principali de furnizorii capital (ex. II. pe care ei i-au încredinţat. AVANTAJELE MANAGEMENTULUI STRATEGIC ŞI LIMITELE Abordările managementului strategic subliniază interacţiunile dintre managerii de la toate nivelurile structurii organizatorice în ceea ce priveşte fundamentarea. statul.acţionarii consumatorii . I. Deţinătorii de interese legaţi de piaţa de capital sunt acţionarii şi furnizorii de capital. III. avantajul competetitiv). implementarea şi evaluarea strategiei.angajaţii (managerii. cu cât mai mulţi angajaţi şi să-şi plătească taxele şi impozitele aferente către acesta.

fară a minimiza creşterea profitabilităţii organizaţiei în termeni financiari şi de piaţă. întâlnirile de grup. evaluarea corectă a impactului formulării strategiei asupra performanţelor organizaţionale necesită criterii de evaluare nonfinanciară şi anume măsurarea efectelor comportamentului personalului în perioada derulării acestui proces. Acordul membrilor organizaţiei este mai uşor de obţinut dacă sunt clare şi cunoscute componentele strategiei. iar salariaţii se simt motivaţi pentru participarea la realizarea acestora. • Consecvenţa acţiunilor managementului şi a celorlalţi salariaţi ai organizaţiei în vederea realizării strategiei propuse. întrucât alegerea opţiunilor este îmbunătăţită. Indiferent de succesul unor planuri strategice. vor asigura realizarea acesteia. lucrări şi servicii care pot fi obţinute corespunzător strategiei stabilite şi prin practicarea managementului strategic. Dintre avantajele la nivel comportamental ale utilizării managementului strategic pot fi menţionate: • Cele mai bune decizii pentru organizaţie sunt cele care rezultă din practicarea consecventă a managementului strategic. Se poate susţine că dacă managementul încearcă să valorifice aspectele pozitive ale consecinţelor comportamentale. managementul strategic. prin consecvenţa lor. • Concentrarea eforturilor salariaţilor în scopul realizării obiectivelor. a deciziilor cu mari implicaţii asupra organizaţiei. concentrându-se pe termen lung. prin acţionarea alternativă asupra opţiunilor strategice conturate în procesul de formulare a strategiei. salariaţilor sau asupra deţinătorilor de interese stakeholderilor nu mai sunt posibile dacă se practică în mod conştient. • Golurile şi suprapunerile în activităţi între diverşi membri ai grupului sau între grupuri pot fi reduse în cadrul participării la procesul de formulare a strategiei prin clarificarea diferenţierii rolurilor. • Asigurarea flexibilităţii organizaţionale. Eforturile şi entuziasmul managerilor şi salariaţilor pot fi astfel convergente. cele mai importante efecte se resimt pe plan comportamental. din două motive: întâi. Aceasta presupune orientarea atenţiei spre realizarea acelor produse.esenţială. Echifinalitatea creează posibilitatea de a realiza obiectivele chiar şi în situaţii dificile. managementul strategic are implicaţii comportamentale caracteristice deciziilor managementului participativ. asumat şi responsabil. De asemenea. se înţeleg mai bine priorităţile organizaţiei şi principiile sistemului de motivare. De aceea. într-un anumit scop. deoarece membrii grupului oferă previziuni bazate pe perspectivele specializării lor. Când salariaţii sau reprezentanţii lor participă la procesul de formulare a strategiei. Modificarea direcţiei de acţiune. iar deciziile tactice şi curente. pentru a valorifica toate oportunităţile mediului exogen dar şi punctele forte interne. acest fapt „întâlneşte" aşteptările organizaţiei din punct de vedere financiar. deoarece generarea alternativelor strategice este facilitată de interacţiunile dintre membrii grupului şi al doilea. • Motivarea personalului de management şi de execuţie este strâns corelată cu nivelul de participare a acestuia la stabilirea obiectivelor organizaţiei şi la realizarea lor. 11 .

Se deosebesc patru categorii de resurse tangibile: 1. managerii trebuie să fie atenţi la promisiunile în materie de performanţă a organizaţiei care ar putea rezulta din aplicarea strategiei. resurse financiare şi valoarea managerilor etc. nu asigură realizarea unor avantaje competitive ale firmei pe piaţă. Numai prin integrarea lor se îndeplineşte acest deziderat. formate din: echipamente. În timp ce implicarea în formularea strategiei generează între participanţi un comportament de întrajutorare. A doua posibilă consecinţă negativă constă în efectele nefavorabile care pot apărea în cazul în care persoanele care formulează strategia nu sunt implicate şi în implementarea acesteia. RESURSELE FIRMEI Resursele reprezintă intrări în procesul de producţie al firmei. • Anticiparea de către managementul organizaţiei şi minimizarea posibilelor consecinţe negative ale nerespectării termenelor stabilite pentru realizarea unor obiective cuprinse în strategie. Resursele sunt tangibile şi intangibile. fiind dificil să se atribuie responsabilităţi individuale altor persoane neimplicate în proces. în cazul eşecului procesului managementului strategic. luate în mod individual. În mod frecvent. SUBIECTUL 7. care este sursa celor mai multe rezistenţe. Managerii trebuie să-şi programeze sarcinile obişnuite lăsând timpul necesar activităţilor cu caracter strategic şi evitând impactul negativ al responsabilităţilor lor de natură operaţională. managerii trebuie să evite două tipuri de posibile consecinţe nedorite ale managementului strategic:  O primă posibilă consecinţă negativă o reprezintă faptul că procesul managementului strategic este costisitor din punctul de vedere al timpului alocat. nivelul de calificare a forţei de muncă. patente. pipăite şi/sau cuantificate. subordonaţii percep şi promit că implicarea lor în fazele minore ale formulării strategiei va determina şi acceptarea dorinţelor lor în ceea ce priveşte recompensele/sancţiunile. • Rezistenta la schimbare se poate reduce. Solicitarea ajutorului din partea participanţilor la elaborarea strategiei elimină incertitudinea asociată cu schimbarea. implementării şi evaluării strategiei asigură succesul strategiei propuse. elaborării. resursele financiare sunt determinate de: 12 . În acest mod managementul poate să răspundă în mod constructiv subordonaţilor atunci când aceştia sunt dezamăgiţi sau chiar frustraţi în privinţa aşteptărilor. Ca atare. curentă. ca urmare a efectelor care întârzie să apară ale strategiei. Resursele tangibile sunt acele active care pot fi văzute.caracteristice multor stadii ale procesului de formulare a strategiei şi utilizarea managementului participativ în toate etapele fundamentării. Aceste resurse. în condiţiile în care factorii perturbatori ai mediului sunt încă importanţi şi pot influenţa întregul proces. managementul organizaţiei este pus în dificultate şi nu poate răspunde promisiunilor făcute celor implicaţi în realizarea strategiei.

„stocul" de tehnologie: patente.. restaurante. copyright. 2) resursele privind inovaţia: . mărci de fabrică şi de comerţ. 3) reputaţia firmei: .În mintea consumatorului marca se asociază cu caracteristici performante şi/sau atribute privind bunul în general. inteligenţa. 4. Când numele de marcă asigură realizarea unor avantaje competitive. Resursele intangibile sunt foarte importante în realizarea unei poziţii uteniice pe piaţă şi pentru realizarea unor avantaje competitive pentru firml Dintre aceste resurse intangibile. . starea tehnică şi amplasamentul liniilor şi echipamentului tehnologic. adesea sub forma unor sloganuri specifice 13 . experienţa. Pentru unele firme marca acestora poate fi foarte importantă pentru realizarea avantajelor competitive. Ca urmare. resursele fizice sunt date de: . Resursele intangibile sunt mai puţin vizibile şi pot fi mai greu înţelese şi imitate de către competitori.reputaţia legată de consumatori. frigidere etc.capacitatea de a obţine împrumuturi. Ca urmare. . atunci consumatorii se vor îndrepta cu predilecţie către aceste produse mai degrabă decât către produsele livrate de competitori. în principal. de control şi de coordonare ale firmei.gradul de dotare şi telmologizare. 3. ajutor mutual şi eficienţă. firmele respective trebuie să fie foarte atente pentru a nu pierde aceste avantaje. . .nume de marcă. Dacă produsele cu rezonanţă de marcă asigură valori superioare pentru consumatori în timp. sau service-ul.ingineri şi tehnicieni. de structura organizatorică a firmei. de planificare.reputaţia legată de furnizori.percepţiile privind calitatea produselor.legături şi sistem de relaţii bazate pe încredere. . Această structură presupune anumite sisteme formale de luare a deciziei. resursele organizaţionale sunt determinate. articole gospodăreşti etc. . 2. în particular.). Valoarea acestora este în funcţie de calificarea. Există trei tipuri de resurse intangibile: 1) resursele tehnologice formate din. . durabilitatea şi fiabilitatea acestora.abilitatea de a genera resurse financiare interne (de exemplu profitul). abilitatea. reputaţia privind calitatea pare a fi una dintre cele mai importante. .facilităţi de cercetare. adaptabilitatea.accesul la materiile prime. ele trebuie să transmită consumatorilor continuu mesaje de reclamă. acestea pot fi utilizate de manageri ca o bază importantă de a obţine avantaje competitive pe piaţă. resursele umane.) sau chiar al celor de scurtă durată (de exemplu produse alimentare. precum şi secretele comerciale. . în domeniul bunurilor de folosinţă îndelungată (de exemplu automobile. angajamentul şi loialitatea managerilor şi lucrătorilor firmei.cunoştinţele necesare pentru utilizarea acestor resurse.

precum şi de service-ul după vânzare: A.firmei. Faima automobilului Mercedes se asociază cu tehnologia. preţ. capabiltăţile se identifică şi se dezvoltă pe domeniile funcţionale principale ale firmei. Cel mai adesea. Mai mult decât atât. Activităţile principale simt cele legate de realizarea de produse (bunuri şi servicii). Acest set de cunoştinţe. depozitarea. însă preţul acestuia nu-l apropie de consumator şi. că „nici un alt automobil din lume nu este proiectat şi construit ca acesta". SUBIECTUL 8. poate constitui baza pentru toate avantajele competitive ale acesteia. Pentru a obţine avantaje competitive. luate individual. Această ultimă precizare arată că o marcă faimoasă poate să piardă teren pe termen lung dacă nu oferă continuu consumatorilor valoare superioară pentru produsele sale (caracteristici performante. care să reprezinte competenţe performante pentru firmă. Capabilitatea este tocmai liantul care leagă aceste resurse din cadrul unei organizaţii. Astăzi foarte multe firme se străduiesc să realizeze şi să integreze programe de perfecţionare cât mai bune. Competitivitatea strategică se realizează numai prin integrarea şi combinarea acestor resurse. service). multe din acestea au valoare redusă. constituie puncte cheie în realizarea unor avantaje competitive susţinute. SUBIECTUL 9. pentru automobilele sale. Daimler-Benz are ca slogan. de vânzarea şi distribuţia acestora către cumpărători. ca urmare. abilităţile. rezultă că valoarea capitalului uman are o importanţă cu totul deosebită. stocarea şi distribuirea materialelor. prin integrarea resurselor tangibile şi intangibile ale firmei. siguranţa şi performanţa. CAPABILITĂŢILE FIRMEI Capabilităţile sunt date de capacitatea firmei de a realiza anumite sarcini sau activităţi. 14 . precum şi controlul stocurilor în vederea realizării produselor. ACTIVITĂŢILE CREATOARE DE VALOARE PENTRU FIRMĂ Activităţile care crează valoare pentru o firmă se împart în două categorii: activităţi principale si activităţi auxiliare. calificarea şi priceperea angajaţilor ei.l. viteza cu care firma obţine cunoştinţe şi informaţii şi viteza cu care creşte calificarea şi abilităţile angajaţilor pentru dobândirea acestor noi cunoştinţe. Activităţile legate de logistica intrărilor se referă la recepţia. Integrarea resurselor se realizează cu ajutorul capitalului uman al firmei. pentru a asigura angajaţilor lor sporirea factorului competenţă cerut pentru realizarea muncii acestor angajaţi cu randament şi eficienţă. manipularea. A. Resursele reprezintă o parte hotărâtoare pentru realizarea unor avantaje competitive susţinute. Din cauză că baza capabiităţilor firmei este dată de îndemânările. De exemplu. firma ar putea pierde în viitor avantajul de marcă pe care-l are în prezent. însă. o firmă trebuie să identifice şi să dezvolte trei sau patru capabilităţi. de care dispune capitalul uman dintr-o organizaţie.

Cu ajutorul infrastructurii. utilaje. precum şi resursele ţi capabilităţile ei. Activităţile auxiliare (sau de sprijin) asigură susţinerea necesară pentru realizarea activităţilor principale. precum şi întreţinerea echipamentului. atunci aceasta le poate cumpăra de la un furnizor extern. Operaţiile sunt acele activităţi cu ajutorul cărora intrările sunt convertite sub formă de produse. SDV-uri. Dacă activităţile principale şi auxiliare ale firmei nu conduc la crearea de valoare pentru o firmă. angajarea şi dezangajarea. materiale.2.4. Firmele realizează aceste activităţi prin reclamă şi alte mijloace promoţionale. Managmentul resurselor umane se ocupă cu recrutarea. forjarea.2. perfecţionarea şi dezvoltarea precum şi motivarea tuturor angajaţilor. A. de perfecţionare/instruire şi de adaptare).l. turnarea.A. identic sau inferior. B. proceduri de service etc. precum şi activele fixe (maşini.5. Activităţi legate de piaţă şi vânzări sunt date de mijloacele prin care consumatorii pot cumpăra produsele şi prin care ei sunt convinşi să le cumpere.). B. Service-ul este dat de acele activităţi prin care se urmăreşte să se sporească sau să se menţină valoarea produsului (activităţi de montaie/instalare. pe care nici un competitor nu le poate realiza. B. • să realizeze asemenea lucruri. În categoria operaţiilor intră. echipamente de laborator. Activităţile de achiziţie sunt acelea legate de cumpărarea intrărilor necesare pentru realizarea produselor. Aceste activităţi se aplică la produse. A. clădiri etc. maşini. la cercetare. prelucrarea.4. Activităţile legate de „infrastructura" de susţinere a firmei sunt: managementul general. echipamente. Activităţile legate de proiectarea constructivă şi tehnologică sunt acelea legate de proiectarea sau reproiectarea produselor şi proceselor tehnologice. care crează valoare. planificarea. de proiectarea constructivă şi tehnologică şi de achiziţionarea materiilor. elecţia. Pentru a crea valoare superioară pentru consumatori şi pentru a realiza avantaje competitive.. de managementul resurselor umane. Aceste intrări sunt cele care se consumă complet în timpul realizării produselor (materii prime. finanţe/contabilitate. vopsirea. 15 .3. de reparare. croirea. A. B.). Activităţile legate de logistica ieşirilor se referă la colectarea. componente etc. coaserea. firma trebuie să îndeplinească cel puţin una din următoarele două condiţii: • să realizeze lucruri deosebite sau să susţină activităţile mai bine decât le fac competitorii. Aceste activităţi sunt legate de infrastructura firmei. Fiecare din aceste activităţi trebuie examinate în raport cu cele ale competitorilor şi vor fi evaluate cu calificativele superior. stocarea şi distribuţia fizică a produsului final către consumatori. B.3. materialelor şi echipamentelor. asistenţă juridică şi relaţiile cu instituţiile statului. care să asigure competenţele performante necesare realizării competitivităţii strategice. împachetarea etc. firma se străduieşte să identifice oportunităţile şi pericolele din mediul extern. Fiecare din aceste activităţi trebuie examinată în raport cu cele ale competitorilor şi vor fi evaluate cu calificativele superior. asamblarea. prin alegerea canalelor de distribuţie cele mai potrivite şi prin desfacerea (vânzarea) propriu-zisă a produselor. identic si inferior.

Monitorizarea Constă în abilitatea de a detecta. activităţi care trebuie să fie realizate în mod permanent: identificarea. mai turbulent.În analiza lanţului de valori managerii trebuie să se bazeze în foarte multe cazuri pe raţionament. de aprovizionare. reviste. În esenţă. surprinde şi înregistra esenţa diferitelor evenimente din mediu. iar pericolele reprezintă constrângeri potenţiale. ziare. cum ar fi: managerii de vânzări. Identificarea Această primă etapă sau activitate în procesul de analiză a mediului are ca scop identificarea la timp a schimbărilor şi tendinţelor din mediu sau detectarea schimbărilor care sunt pe cale să se realizeze deja. publicaţii de afaceri. PROCESUL DE ANALIZĂ AL MEDIULUI EXTERN Firmele acţionează îutr-un mediu extern care devine tot mai complex. Previziunea presupune că analiştii dezvolta proiecţii realizabile în viitor (când va apărea o nouă tehnologie. Rezultatul unei analize eficiente a activităţilor care crează valoarea firmei va conduce la identificarea a noi căi de acţiune pentru a realiza activităţi creatoare de valoare.). chiar „zvonuri" furnizate de oameni. cu clienţii.). neutilizabile şi incomplete. economic etc. Această activitate se materializează printr-un studiu efectuat asupra tuturor segmentelor mediului extern general (demografic. participarea la târguri şi expoziţii. Pericolele reprezintă acele condiţii care împiedică sau stânjenesc eforturile unei firme de a realiza competitivitatea strategică. Ca surse de informare pentru mediu extern se disting: publicaţii de comerţ. anticiparea structurii forţei de muncă ele. Din aceaste cauze este tot mai dificil să se identifice toate datele legate de mediu. rezultate şi rapoarte ale cercetărilor academice şi ale instituţiilor publice. întrucât datele şi informaţiile nu simt întotdeauna accesibile. Surse de informaţii pot fi persoanele care ocupă anumite poziţii care interacţionează cu mediul. Analiştii trebuie să observe schimbările semnificative din mediu şi tendinţele importante care apar în acesta. iar evaluările pot fi câteodată. oportunităţile reprezintă posibilităţi. conţinutul unor conversaţii sau comunicări cu furnizorii. Previziunea Identificarea şt monitorizarea se referă la situaţiile din mediul extern general la un moment dat. Un obiectiv important în studierea mediului extern general este legat de determinarea oportunităţilor şi pericolelor care vin din acesta. Oportunităţile (elemente favorabile) sunt condiţiile din mediu care pot ajuta firma să realizeze competitivitatea strategică. Evaluarea Are scopul de a determina efectele schimbărilor si tendinţelor din mediu asupra procesului de management strategic al firmei. previziunea şi evaluarea schimbărilor şi tendinţelor din mediu. mai instabil şi global. Procesul de analiză a mediului extern include patru activităţi importante. monitorizarea. de resurse umane etc. SUBIECTUL 10. în lumina acestei evaluări firmele vor 16 . cu angajaţii.

afaceri cu terenuri. în sens larg. se direcţionează climatul organizaţional. Necesitatea conceperii atente a misiunii este relevată de următoarele motive: 1. la orice moment. stil de expunere. opţiunile strategice. Prin urmare. mobilier de birou. obiectivele fundamentale. 4. prin misiune se stabileşte ce are de făcut firma. gândeşte şi doreşte. Misiunea firmei exprimă sarcina pe care ea şi-o asumă cu privire la activitatea pe care o va desfăşura. din punctul de vedere al clientului şi al pieţei. presupune implicit. conţinut şi specificaţie. 1 17 . termenele şi avantajul competitiv.derula acţiuni adecvate de succes (de exemplu fabricarea şi distribuirea unui anumit produs). Ceea ce clientul vede. pentru cine face şi care este scopul în care face ceea ce şi-a propus. industria mobilei. I. resursele. şi definirea domeniului de cuprindere al activităţii pe care o desfăşoară. consultanţă juridică etc. timpul şi parametrii performanţei să poată fi stabiliţi şi controlaţi. se generează un mod unitar de alocare a resurselor. 5. 2. astfel încât costul. autoturisme de capacitate mică. în sens restrâns. trebuie să fie acceptat de către management ca un fapt obiectiv. COMPONENTELE STRATEGIEI Componentele majore ale strategiei organizaţionale sunt : misiunea.) sau la un mod mai general. industria produselor electromenajere. frigidere şi congelatoare. nevoilor lor şi modului în care pot fi satisfăcute. Reflectând raţiunea de a fi a firmei. se specifică scopurile organizaţiei şi translatarea acestora în obiective. Expunerea misiunii unei organizaţii diferă de la caz la caz ca lungime. desemnându-se grupa sau grupele de produse/servicii pe care le realizează firma (de exemplu. diferenţiind firma respectivă de alte firme de acelaşi tip. SUBIECTUL 11. indicându-se industria sau industriile citate. 3. format. Definirea se poate face precis. prin care se diferenţiază de întreprinderile similare şi din care decurge sfera sau domeniul de activitate şi piaţa deservită1. se asigură consensul de scop al membrilor organizaţiei. În acest sens. Misiunea firmei Misiunea firmei constă în enunţarea cuprinzătoare a scopurilor fundamentale şi a concepţiei (filosofiei) privind evoluţia şi desfăşurarea activităţilor firmei. Ea defineşte raţiunea existenţei firmei şi obiectul activităţii sale. întrebării „Ce este afacerea nostră?” i se poate răspunde numai privind la afacere din afară. se facilitează stabilirea setului de obiective şi transformarea acestora în sarcini la nivelul individului. misiunea acesteia este determinată de clienţii vizaţi şi de nevoile acestora. sectorul tranzacţiilor imobiliare. Focalizarea misiunii firmei asupra clienţilor acesteia. respectiv. industria automobilelor. sectorul serviciilor profesionale etc.

Prima grupă. obiectivele fundamentale se divizează în două categorii: obiective economice şi biective sociale. de regulă 3-5 ani şi care se referă la ansamblul activităţilor firmei sau la componete majore ale acesteia. cea a strategiilor la nivel de organizaţie de tip superior. • Strategia de diferenţiere a produsului sau serviciilor. diversificare). de integrare pe verticală. Din punct de vedere al conţinutului.II. A doua grupă.1. cea a strategiilor la nivel de întreprindere sau centru de afaceri. Ca un corolar al varietăţii tipologice de strategii conturate în literatura de specialitate. cuprinde: • Strategii de creştere (strategii de concentrare. dacă nu este concretizată în performanţe-ţintă concrete pe care firma îşi propune să le realizeze la un anumit orizont de timp. STRATEGII LA NIVEL DE FIRMĂ Leslie W. SUBIECTUL 12. cuprinde: • Strategii bazate pe politica de producere şi desfacere. riscă să rămână o simplă declaraţie de intenţii managementului de vârf al acesteia. • Strategia de focalizare a produsului sau a serviciilor pe o anumită piaţă sau pe anumite pieţe. crt 0 Criteriul de clasificare 1 Tipuri de strategii 2 Caracteristici 3 18 . Prin obiective fundamentale se desemnează acele obiective ce au în vedere orizonturi îndelungate. • Strategii combinate. • Strategii defensive.Rue şi Phyllis G. • Strategii de stabilizare. Tipologia strategiilor de firmă Nr. o tipologie a strategiilor. bazată pe preţuri în general reduse. cu punerea în evidenţă a caracteristicilor pentru fiecare categorie în parte poate fi sintetizată astfel:Tabelul 4. Obiectivele fundamentale Misiunea firmei odată stabilită.Holland (1986) face o grupare a strategiilor în două grupe: grupa strategiilor la nivel de organizaţie de tip superior şi cea a strategiilor la nivel de întreprindere sau centru de afaceri. şi pentru o mai uşoară accesibilitate la această varietate.

crt 1. şi întreprinderea. Strategii de consolidar e 19 . Acestea presupun stabilirea unor direcţii comune de urmat în toate domeniile (comercial. Strategiile parţiale cuprind direcţiile în care trebuie să acţioneze organizaţia în diferite domenii. precum şi responsabilităţile ce revin respectivelor domenii în aplicarea strategiei globale a organizaţiei. în special.1. precum şi anumite părţi din potenţialul acesteia. mai ales din punct de vedere cantitativ. Aceste strategii se adoptă după anumite perioade în care organizaţia a înregistrat un anumit declin şi doreşte să revină la nivelul realizărilor dintr-o perioadă în care potenţialul acesteia era eficient exploatat. dinamica Strategii obiectivelor: de redresare 2. dar superioare obiectivelor stabilite în perioada imediat precedentă. După 2.2. de producţie etc. Cuprind obiectivele strategice cantitative la nivelul celor stabilite în perioada precedentă.Nr. Criteriul de clasificare După sfera de cuprindere: Tipuri de strategii 1.Strateg ii globale Caracteristici Cuprind obiectivele fundamentale şi opţiunile majore ale întregii organizaţii. antrenând întregul potenţial al acesteia.2.) şi pentru ansamblul produselor din portofoliu. Cuprind obiectivele derivate şi opţiunile strategice de la nivelul diferitelor domenii ale activităţii organizaţiei. adoptă strategii de consolidare după anumite perioade de dezvoltare. care sunt modalităţile de a obţine avantajul competitiv în aceste domenii. dar superioare din punct de vedere calitativ realizărilor din perioadele anterioare. de extindere pe noi pieţe de desfacere 1. Organizaţia.1. Se caracterizează prin faptul că în cadrul lor se stabilesc obiectivele strategice la nivelul obiectivelor stabilite într-o perioadă anterioară.Strateg ii parţiale 2. în general.

crt Criteriul de clasificare Tipuri de strategii 2. economice şi sociale ale acestora.Nr.3. care se vor fabrica în cadrul întreprinderii. pieţelor şi tehnologiilo r 3. Strategii de diversifica re 3. urmăreşte obţinerea avantajului competitiv prin îmbunătăţirea performanţelor produselor. uman considerabil.1. Presupun stabilirea unor obiective prin care se urmăreşte lărgirea gamei de produse fabricate sau de componente ale produselor. care să constituie premisă pentru lărgirea gamei de activităţi ce se vor desfăşura în cadrul acesteia Se caracterizează prin stabilirea unor obiective de pătrundere pe noi pieţe sau creşterea ponderii pe care o deţine întreprinderea pe pieţele pe care este prezentă. Adoptarea unor astfel de strategii presupune ca întreprinderea să dispună de un potenţial material. Atunci când o întreprindere adoptă o astfel de strategie. să îmbunătăţească nivelul calitativ al produselor prin modernizarea acestora şi folosirea unor tehnologii performante 3. financiar. cât şi calitativ. Strategii ofensive 20 . precum şi a calităţii acestora. Adoptarea unor strategii de dezvoltare presupune ca organizaţia să dispună de un potenţial apreciabil financiar. care să-i asigure premisele realizării acestor obiective superioare Se caracterizează prin faptul că obiectivele stabilite prevăd restrângerea gamei de produse fabricate şi îmbunătăţirea performanţelor tehnice.2. mai ales. După natura obiectivelor privind sfera produselor. Pentru adoptarea unor astfel de strategii este necesar ca întreprinderea să-şi diversifice producţia.3. material şi uman. dar. Strategii de specializar e 3. Strategii de dezvoltare Caracteristici Presupun stabilirea unor obiective superioare obiectivelor din perioadele anterioare atât din punct de vedere cantitativ.

crt Criteriul de clasificare Tipuri de strategii 3. pe care o deţine întreprinderea pe anumite pieţe.4. În general. Strategii defensive Caracteristici Se caracterizează prin stabilirea unor obiective prin care se urmăreşte renunţarea la unele pieţe sau diminuarea ponderii. strategiile defensive se adoptă în situaţiile în care întreprinderea trece printr-o perioadă dificilă sau urmăreşte o consolidare a poziţiilor deţinute pe anumite pieţe.Nr. 21 .

vânzarea completă a activelor. vânzarea unor active. 3. Aplicarea ei parcurge două faze: . accelerarea colectării datoriilor. Aplicarea corectă depinde de recunoaşterea necesităţii vânzărilor activelor şi detectarea momentului cel mai favorabil. Este practicată ca ultimă soluţie.4.2.Nr. scade cererea pentru produsele firmei. -consolidarea. 3. cresc costurile materiale şi salariale. În momentul aplicării. în viitor. Strategii defensive de lichidare totală Vizează oprirea întregii producţii.3.contracţia. conservarea unor linii de fabricaţie sau chiar abandonarea unor capacităţi de producţie. ceea ce are drept consecinţă vânzarea unor active. controlul stocurilor. Se impune când creşte intensitatea competiţiei. 22 .1.4. diminuarea cheltuielilor salariale. în care se reduc dimensiunile afacerii şi costurile de operare prin diminuarea investiţiilor. Strategii defensive de redresare Caracteristici Se adoptă în scopul redresării situaţiei financiare a organizaţiei care trece printr-o fază de declin. obligă la stoparea producerii unui produs. crt Criteriul de clasificare Tipuri de strategii 3. fază în care se procedează la stabilizarea rezultatelor obţinute.4. Strategii defensive de lichidare parţiale Strategia care mai oferă şanse de redresare. preferabilă falimentului. iar firma nu face faţă acestor schimbări.

eventual e corectate cu rata inflaţiei. Strategii neutrale Caracteristici Obiectivele se fixează la niveluri similare celor anterioare sau în ritmuri asemănătoare. Există posibilităţi reduse de aplicare. crt Criteriul de clasificare Tipuri de strategii 3. Practicată în cazul unor dificultăţi temporare.5. de ordin funcţional. în situaţiile în care mediul intern sau extern nu este constant 23 . Se urmăreşte conservarea profitului. 3.5.3. Focalizează atenţia pe profit pe termen scurt.5. Practicată ulterior unui efort investiţional major sau al unei reorganizări masive. Strategia neutrală de continuitat Obiective similare celor anterioare. 3. Se reduc o serie de cheltuieli paralel cu creşterea unor preţuri. Se urmăreşte stabilizarea performanţelor prin îmbunătăţiri calitative. Se păstrează configuraţia portofoliului de afaceri existent. Strategia neutrală de profit (strategia de recoltare) 3.Nr. care asigură stabilitatea firmei pe termen lung. Se preferă creşteri modeste. dar sigure.1. Strategia neutrală de consolidar e (strategia de pauză) Nivelul obiectivelor este redus în mod intenţionat în scopul menajării şi întăriri avantajelor obţinute şi a regenerării resurselor.2. Cere supraveghere atentă a mediului şi o mare capacitate de reacţie la schimbările acestuia.5.

cu toate avantajele care decurg din aceasta.Strateg iile orientate pe calitatea produsului 24 . în general. întreprinderea poate să practice şi preţuri mai mari. care să permită un control al costurilor.3.Nr. prin creşterea funcţiilor îndeplinite de acesta.2. Realizarea unor astfel de obiective presupune depistarea unor opţiuni strategice. în domeniile în care exigenţele consumatorilor nu pot fi satisfăcute de către un produs standard sau de produse care se diferenţiază puţin Constau în stabilirea unor obiective privind satisfacerea unui segment de consumatori bine delimitaţi în cadrul pieţei. mai ales. Adoptarea unor astfel de strategii are loc. Criteriul de clasificare După modul de obţinere a avantajului competitiv Tipuri de strategii 4. crt 4. care să le permită o reducere a preţului produselor faţă de competitori.1. o reducere a acestora prin aplicarea eventual a unor tehnologii performante Presupun stabilirea unor obiective prin care se va urmări diferenţierea produsului de produsele concurenţei. Prin realizarea de produse superioare din punct de vedere calitativ decât cele ale competitorilor. Prin adoptarea unor astfel de strategii avantajul competitiv se obţine din ponderea mare a cererii acestui segment de consumatori (nişă) satisfăcută de către întreprindere Se caracterizează prin stabilirea unor obiective prin care se urmăreşte obţinerea de produse superioare din punct de vedere calitativ faţă de competitori. 4.Strateg iile orientate spre diferenţier ea produsului 4.Strateg iile orientate spre reducerea costurilor Caracteristici Se caracterizează prin stabilirea unor obiective de reducere a costurilor de producţie.Strateg iile axate pe găsirea unei nişe a pieţei 4.4. Astfel de strategii se adoptă de către întreprinderile care funcţionează în ramuri în care beneficiarii sunt foarte sensibili la preţul produselor.

Achiziţia poate fi “ prietenoasă “ (menţinerea unor posturi. de regulă mai mică. Există o serie de avantaje: posibilitatea reducerii costurilor de producţie. care este practic absorbită de o alta. Avantajele acesteia se referă la posibilitatea alegerii. Strategia de creştere externă 5. crt 5. unele avantaje financiare. motivarea managerilor rămaşi.Strateg ia de creştere internă2 Caracteristici Presupune un proces relativ lent.1. consolidarea poziţiei pe piaţă. care urmăreşte eliminarea “adversarului”).Nr. dar poate continua să producă aceleaşi bunuri. ca urmare a economiilor de scară.2. a achiziţionării utilajelor. Achiziţia Constă în cumpărarea unei firme. a selectării personalului.1. 2 25 . a amplasamentelor. de acumulare a propriilor resurse şi de creare a cadrului tehnico-organizatoric (ridicarea construcţiilor. eliminarea riscurilor dezvoltării de la zero într-o industrie nouă.2. cooperare) sau “ostilă” (bazată pe o luptă. 5. Firma achiziţionată. a reducerii costurilor de administraţie. dispare ca unitate juridică. a integrării verticale. Criteriul de clasificare După natura mijloacelor de creştere Tipuri de strategii 5. sub statut de unitate strategică de afaceri. achiziţionarea de utilaje. în timp. selectarea şi încadrarea de personal). prin diverse mijloace.

uneori temporară. Fuziunea Caracteristici Presupune acea tranzacţie care implică două sau mai multe firme din care rezultă o singură organizaţie. Aceasta generează apariţia unei noi organizaţii. 5.2. cooperare în vederea furnizării unor produse de substituţie sau complementare. crt Criteriul de clasificare Tipuri de strategii 5. Ca şi avantaje pot fi enumerate: asigură cooperarea verticală de tip furnizorbeneficiar pentru realizarea unui produs. alianţe de promovare. Ca şi avantaje.Kotler. care îşi propune unirea forţelor pentru a putea suporta în comun a unor riscuri legate de promovarea unui nou produs. sistem de distribuţie). pot fi menţionate : posibilitatea exploatării eficiente a experienţei manageriale. p.2.3. complementaritatea unor produse. Pe lângă acestea există şi riscurile incompatibilităţilor culturale. Jointventure (asociere la risc) 5.131 26 . Editura Teora. pe o piaţă extreme de agresivă. Aceasta presupune reunirea patrimoniilor firmelor. câştigarea unor segmente de piaţă .4.Nr. Reprezintă o formă de cooperare între firme diferite. alăturate. alianţe logistice sau colaborare în domeniul stabilirii preţurilor3. Complementaritatea sau interferenţa resurselor apare într-un domeniu restrâns şi bine delimitat (produs. Managementul marketingului. Noua firmă creată poartă numele vechilor firme. 2000. Bucureşti.2. Alianţa strategică Se practică între firme care vor să îşi menţină independenţa juridică sau care nu pot realiza legal fuziunea. segment de piaţă. a rezistenţei la schimbare. care îşi păstrează identitatea juridică. 3 Ph.2. Studiile efectuate indică în cazul acestora o rată a eşecurilor de 30-50%. Aceste alianţe pot îmbrăca forme diferite: alianţe referitoare la produse sau servicii.

p. 4 Clasificare regăsită în lucrările: Ov. Acesta au ca şi obiectiv mărirea segmentului Strategii de piaţă deţinut. challenger. 1998. care să le permită găsirea unor nişe de piaţă Strategii uşor de dominat.100 27 .Nicolescu.preţuri.2. Bucureşti.1. filialelor marilor societăţi internaţionale sau naţionale. 7. împreună cu conducerea suprasistemului din care fac parte. Managementul strategic al întreprinderii şi provocările tranziţiei. 7. După poziţia deţinută pe piaţă5 6. consolidarea poziţiei pe piaţă şi asigurarea supravieţuirii. Strategii integrate Caracteristici Caracteristice întreprinderilor de stat (regiilor autonome). 7. Sunt elaborate de către conducerea acestora. p. Se pune accent pe maximizarea profitului.Maneş. M. 73. Strategii ale liderului Este specifică organizaţiilor care deţin primele locuri în cadrul unei industrii. Editura ALL Beck. 2000. Editura Economică.3. Managementul strategic al întreprinderii şi provocările tranziţiei. Specifică întreprinderilor care deţin poziţia dominantă pe piaţă. crt 6 Criteriul de clasificare După gradul de participare a firmei la elaborarea strategiei4 Tipuri de strategii 6.100 5 M. ului Specifică firmelor care încearcă să se bazeze pe deţinerea unor competenţe distinctive. Caracteristice întreprinderilor private. prin atacarea liderului. p.1. 2000. În prim-planul acestora stă corelarea activităţilor lor cu obiectivele suprasitemului. Strategii independe nte 7.Maneş.2. care să prezinte un ale potenţial mare de creştere şi de obţinere a specialistul unor profituri substanţiale. Editura ALL Beck.Nr. fără însă a fi ui atractive pentru concurenţă. Bucureşti. ale Acesta pune astfel accent pe inovaţie. Strategii manageriale de firmă. Bucureşti.

De diversificare crescând al pieţei (concentrică. de pierderi severe înregistrate de C. Bucureşti. Russu. Bucureşti.2. care desfăşoară o singură afacere Scopurile urmărite Creşterea volumului vânzărilor şi a profitului Consolidarea poziţiei pe piaţă Strategii de creştere Creşterea volumului . Strategii marketing. Criteriul de clasificare În funcţie de receptivitate a la schimbare Tipuri de strategii 8. 34 28 . progres în productivitate şi calitate. conglomerat.2.De concentrare vânzărilor şi a profitului . la ocuparea unei poziţii superioare faţă de concurenţă. Management strategic.2.De restrângere propriureducerea costurilor. crt 8. Tipurile de strategii ale firmelor şi unele caracteristici ale acestora (sursa : C. industrii în expansiune Creşterea rapidă a pieţei. 34) Tipuri de strategii Strategia firmei. Russu . industrii mature cu mediu stabil Situaţii de recesiune economică. e Corneliu Russu în lucrarea sa „Management strategic” clasifică strategiile în modul următor6 (tabelul 3.Nr. sau chiar a întregului sector. existenţa unor forţe competitive puternice pe piaţă. Se bazează pe analiza şi „copierea” creativă a strategiilor unor firme din cadrul aceluiaşi sector.1. sau din alte sectoare. 6 Condiţiile indicate pentru aplicare Creşterea rapidă a pieţei. Strategii imitative Caracteristici Specifică firmelor care urmăresc îmbunătăţirea poziţiei pe piaţă prin inovare. 1999. p. metode noi de management.„Management strategic”. Editura ALL Beck. p. Pot conduce la performanţe superioare şi.De inversare prin . Editura ALL Beck.).De integrare pe verticală Acoperirea unui segment . creşterea acesteia Strategii defensive Supravieţuirea firmei . Tabelul 4. Bazate pe realizarea de noi produse şi 8. 1999. tehnologii. în final. Strategii de consolidar e a poziţiei pe piaţă 8. eventual.. industrii în expansiune. Pot relansa creşterea inovaţional întreprinderii.3. resursele sunt pe cale de epuizare Creşterea lentă a pieţei. Consolidarea poziţiei de intrare în noi domenii competitive a firmei pe de afaceri) piaţă Strategia de stabilitate Menţinerea poziţiei (neutrală) deţinute pe piaţă şi a profitabilităţii.

I.H.De „firmă captivă” Strategii de combinaţie eliminarea pierderilor. STRATEGII DE AFACERI Afacerea ca obiect al strategiei a constituit un punct de atracţie pentru mulţi autori consacraţi ai managementului strategic .De restructurare a portofoliului . în perioadele de tranziţie economică (recesiune.Porter (1980).a. M. în medii turbulente) SUBIECTUL 13. M. În cele ce urmează voi încerca să aduc în prim plan câteva dintre cele mai complexe şi pertinente abordări tipologice.Chevalier (2002) ş.Mintzberg (1988). 15 ani mai târziu.: PRODUS EXISTENT PRODUS NOU 29 . acoperirea unui segment crescând de piaţă În firmele care desfăşoară numeroase afaceri.zisă .Gervais (1995). Abordarea lui Ansoff are la bază o matrice de tipul 2x2. care sunt multidivizionale.. după cum este arătat în figura 2. J. dezvoltarea pieţei şi diversificare. Michael Porter introduce ceea ce avea să devină cea mai cunoscută tipologie a strategiilor generice: bazate pe costuri. H.De renunţare .E. firmă asanarea firmei de activităţi nerentabile Realizarea efectului de sinergie prin combinarea diferitelor tipuri de strategii anterioare.De lichidare . de diferenţiere şi focalizată. existent. rezultată din combinarea a patru elemente: produs. dezvoltarea produsului. Igor Ansoff propune o matrice cu patru strategii care devine rapid foarte cunoscută – penetrarea pieţei. nou. Abordarea lui Igor Ansoff În 1965. Ansoff (1965).2. piaţă. A. redresare. creşterea volumului vânzărilor şi a profitului.

New York. Obiectivele strategice constau în obţinerea unei cote de piaţă importante sau a poziţiei de lider pe piaţă.PIAŢĂ EXISTEN TĂ PIAŢĂ NOUĂ PENETRAREA DEZVOLTAREA PIEŢEI PRODUSULUI DEZVOLTAREA DIVERSIFICARE PIEŢEI Figura 4. interdisciplinare. identificarea şi exploatarea oportunităţilor oferite de mediul concurenţial. McGraw Hill. Strategiile generice ale lui Igor Ansoff (după I.2. Aceasta strategie este accesibilă firmelor cu un mare potenţial de inovare. Managementul acestor firme este orientat înspre valorizarea competenţelor distinctive. Ansoff. 1965) Strategia de penetrare a pieţei urmăreşte creşterea volumului vânzărilor unui produs aflat deja pe o piaţă. 30 . cu o structură organizatorică novatoare sau care utilizează resursele umane prin intermediul echipelor de proiect. Corporate strategy. Strategia de dezvoltare a produsului urmăreşte amplificarea vânzărilor prin îmbunătăţirea produsului existent sau crearea unui nou produs potrivit cerinţelor pieţei.

intensificarea investiţiilor. p.. Aceasta vizează în esenţă expansiunea geografică a firmei. 1980. în funcţie de nevoile consumatorilor. FOCALIZATĂ PE DIFERENŢIERE Figura 3.2.Porter. Mac Millan Press Ltd. Matricea strategiilor generice (sursa: M. utilizarea unor noi tehnologii.. Londra. Mac Millan Press Ltd. DIFERENŢIERE 3a. B. COSTURI SCĂZUTE 2. specifică firmelor care produc şi vând produse standardizate.Porter. 7 M. dar şi cucerirea unor noi segmente de piaţă prin crearea unor noi întrebuinţări sau adăugării unor noi caracteristici produselor. Competitive Advantage of Nations. FOCALIZATĂ PE COST 3b. 1980. Competitive Advantage of Nations. Avantaj competitiv Costuri scăzute Diferenţiere Esenţa strategiei Un semnent Întreaga piaţă de piaţă ţintă 1. Piaţa vizată este una vastă. a unor noi modalităţi de distribuţie faţă de cele pe care le are firma în momentul respectiv.Strategia de dezvoltare a pieţei urmăreşte creşterea volumului vânzărilor unui produs existent prin penetrarea unor pieţe noi. diferenţiere şi focalizare (bazată pe costuri şi bazată pe diferenţiere). p. Londra.11 31 . după cum sunt exprimate în figura 2. Aceasta poate oferi firmei avantajul folosirii unor competenţe emergente sau distinctive. Abordarea lui Michael Porter Michael Porter (1980) considera că există două tipuri de avantaje competitive pe care le poate deţine o organizaţie: cost redus şi diferenţiere7. cu numeroase segmente. Strategia de diversificare vizează extinderea portofoliului de afaceri existent prin adăugarea unor noi produse.3) Cele patru cadrane ale matricii sunt reduse apoi la trei tipuri de strategii de bază:  Strategia dominaţiei prin costuri. Acestea combinate cu esenţa operaţiunilor unei firme – segmentele de piaţă vizate – generează trei strategii generice – costuri scăzute. Adoptarea acestei strategii implică din partea firmei. 3.

Aceasta are de-a face cu modalităţile de diferenţiere a produsului sub forma diferenţierii activităţilor de suport care îl însoţesc pe piaţă – condiţii de livrare. 32 . strategii de dezvoltare a produsului şi strategii de diversificare. Poate de asemenea include o simplă „cosmetizare” a produsului. p. Strategia este în general adoptată de către firme mici şi mijlocii. În general sunt puse în aplicare de către firme care dispun de o mare putere financiară.Levitt.care implică ulterior o creştere a productivităţii. p.  Strategia dominaţiei prin diferenţiere sunt adoptate de către firmele care oferă clienţilor produse puternic individualizate. J. Quinn. 8 H. nr.B. Pearson Education International. strategii de dezvoltare a pieţei.  Strategii de diferenţiere a activităţilor de suport (auxiliare). servicii de garanţie şi postgaranţie sau a unor unor produse sau servicii complementare. Fourth Edition. Această idee este susţinută şi de către Theodore Levitt. autor cu numeroase contribuţii în dezvoltarea managementului strategic şi a fundamentării strategiilor. o organizare mai bună a aproceselor de producţie. Mintzberg. prin optimizaea costului de diferenţiere. în mod special cu ajutorul activităţilor de suport”9. Marketing Succes Through Differentiation – of Anything.8. S. Totodată aceasta implică din partea firmei o atenţie sporită pentru menţinerea acestui avantaj faţă de competitori. Lampel. • în funcţie de vectorul de dezvoltare: strategii de penetrare. clasifică strategiile în principal după două criterii şi anume8: • în funcţie de caracterul şi starea evolutivă a acestora: strategii statice şi strategii dinamice. Astfel producătorul poate obţine avantaj concureţial pe baza unor costuri marginale mai mici sau în urma realizării unui volum mare de vânzări.120-125 9 H. Această strategie conferă firmei o putere de dominaţie tocmai prin unicitatea caracteristicilor produselor sau serviciilor sale. J. C.6. La rândul lor. aceasta bazându-se pe crearea unei imagini deosebite a produsului. 2003. Journal of Marketing.  Strategia de focalizare care presupune concentrarea firmei asupra unui segment îngust de piaţă pe care încearcă. Abordarea lui Henry Mintzberg Henry Mintzberg. să obţină avantaje superioare faţă de cele obţinute de industrie în ansamblul său. service. mai atractiv pentru consumatori. 1980. Goshal. strategiile de diferenţiere pot îmbrăca următoarele forme:  strategii de diferenţiere a preţului. sub forma utilizării unui nou ambalaj. care susţine că „indiferent cât de greu este să obţii diferenţierea prin proiectare. care însă nu duce la modificări majore ale structurii sau performanţelor produsului. pentru a evita confruntarea directă cu concurenţi mai puternici. raţionalizarea gamei de produse etc. The strategy process. există întotdeauna o cale de obţinere a unui alt tip de diferenţiere. Acestă cale poate fi utilizată de firme care nu se pot diferenţia de concurenţi sub alte forme.  Strategii de diferenţiere a imaginii. care reprezintă calea cea mai simplă de diferenţiere a unui produs sau a unui serviciu.

p. repartizarea profitului etc. durabilitatea acestuia şi performanţele sale superioare. în cazul căreia. STRATEGII FUNCŢIONALE Eşecul sau succesul operaţionalizării strategiilor de faceri îşi are originea în modul de concepere şi aplicare a strategiilor funcţionale. Strategy. dividendelor. Strategii de diferenţiere calitativă care vizează acele caracteristici ale produsului care îl fac să fie mai bun decât produsele concurenţei (şi nu neapărat fundamental diferit). SUBIECTUL 14. N. Strategii de producţie.  Strategii de diferenţiere a design-ului care conferă produsului ceva cu adevărat diferit. În general. Managementul strategic al firmei de comerţ şi turism.S. Strategiile resurselor umane detaliază politica de personal. p. 2005. reprezentând activităţi rezervate prin excelenţă managementului superior12. modificări ale capitalului social. Concept and Process.Căprărescu. Editura Rosetti. Bucureşti.189 33 . Strategii ale resurselor umane. Strategiile financiare. Prin natura lor. şi anume: • • • • • • Strategii financiare. contribuind astfel la obţinerea avantajului competitiv10. proiectând şi asigurând suportul financiar. Strategii de aprovizionare.189 11 A. Aflate într-o relaţie de derivare cu strategiile de afaceri. Strategii de marketing. 2005. în condiţiile unei pieţe vaste. p. 1966.Naj. a unui management slab performant. care sparge tiparele convenţionale de design şi care îi conferă caracteristici unice. precizează termenele şi dimensiunile resurselor.  Strategia nediferenţierii. Managementul strategic al firmei de comerţ şi turism. Astfel strategiile elaborate la nivelul funcţiunii de resurse umane urmăresc să planifice şi să recruteze necesarul de personal.83 12 G. Prentice Hall.C. strategiile funcţionale concretizează şi detaliază la nivelul funcţiunilor. Bucureşti. al controlului financiar. Deciziile se adoptă la nivel centralizat. alocării bugetelor. strategiile financiare corelează şi integrează celelalte strategii sub aspectul constituirii surselor. singura cale de obţinere a avantajului este copierea produselor existente pe piaţă. Aceasta se referă la: încrederea în produs. strategiile funcţionale sunt asociate celor şase arii funcţionale11 care rezultă din lanţul valorii. să prevadă modalităţile de 10 G. obiectivele şi opţiunile strategice.Maljuf. se adresează întregii organizaţii. Editura Rosetti.Căprărescu. Strategii tehnologice. precum şi strategiile adoptate la nivelul firmei.

Editura Economică.Dima. pentru realizarea ei corespunzătoare. Managementul activităţii industriale.  Strategia „în salturi“ sau „hei-rup“. în acelaşi moment. delimitează următoarele tipuri de strategii17:  Strategia corectivă. 1999 p. contribuind activ la dezvoltarea şi realizarea acesteia. Bucureşti. Editura Economică.  Strategia de personal orientată spre resurse. care delimitează trei tipuri de astfele de strategii15:  Strategia de personal orientată spre investiţii . principalele modalităţi de realizare a acestora şi resursele necesare sau alocate. având în vedere reducerea decalajului dintre performanţa efectivă a angajatului pe un post. resursele umane influenţează considerabil conţinutul strategiei firmei. Spre deosebire de viziunea tradiţională. 1996. O altă abordare.C.Mătăuţan. O abordare interesantă a strategiilor din domeniul resurselor umane îi aparţine lui Rolf Bühner. şi performanţa care ar trebui obţinută pe postul respectiv. care să asigure coerenţa acţiunilor de personal. să planifice şi să asigure dezvoltarea carierei13. luând în considerare mărimea cheltuielilor alocate. p.  Strategia de personal orientată valoric . Bucureşti. dorinţelor sau aspiraţiilor personalului.Man. care pot apărea ca urmare a lipsei de preocupare a managementului vis-a-vis de perfecţionarea personalului. Personal Management. 2003. Astfel. care asigură că structura. care le limita la aspecte economice şi tehnice. inversarea raportului scop-mijloace. Managementul resurselor umane.376-377 17 I.  Strategia “investiţională“ care vizează alocarea continuă a nor sume importante pentru dezvoltarea potenţialului uman.care vizează deciziile privind investiţiile din cadrul firmei. Bühner.Manolescu.190 A. 13 14 Ibidem. presupune. în prezent. este următoarea16:  Strategia de „conciliere. Editura Academie Române.38 16 G. în funcţie de decalajul de performanţă acoperit de activitatea de training şi dezvoltare. însă doar cu caracter ocazional. Bucureşti.formare. concomitent cu folosirea corespunzătoare a potenţialului acestuia. O altă clasificare a strategiilor de resurse umane.care are la bază respectarea intereselor. în cadrul căreia alocarea unui nivel redus cheltuielilor cu activităţile de personal vizează obiectivul prevenirii unor eventuale conflicte cu caracter social. Landesberg. p. Strategii manageriale de firmă. în opinia specialistului. în cadrul căreia se alocă resurse importante pentru activităţile de personal.  Strategia de „supravieţuire“ se bazează pe constituirea la nivelul firmei a unui fond special. M.122 15 R. p. se au în vedere şi aspecte privind resursele umane. Varlag Modern Industrie. În acest context resursele umane devin obiect sau element de investiţii pentru dezvoltarea ulterioară a firmei. perfecţionare şi motivare a personalului. p. constituind reacţii de declanşare a unor situaţii de criză acută. În opinia lui Aurel Manolescu (2003) „strategiile din domeniul resurselor umane desemnează ansamblul obiectivelor pe termen lung privind resursele umane. precum şi utilizarea personalului acesteia vor contribui la realizarea obiectivelor generale ale organizaţiei”14. valorile şi cultura organizaţiei. 1994. 223 34 .

în opinia aceloraşi autori.m.  Strategia procesuală are ca obiectiv crearea unui cadru organizaţional stimulativ pentru învăţarea la toate nivelurile şi introducerea în permanenţă de noi cunoştinţe în organizaţie. 18 I.  Strategia dependentă.C. în cadrul unei organizaţii.Dima. 224 19 G. prin promovare. Strategia proactivă care urmăreşte eliminarea decalajului între performanţa ocupantului postului la un anumit moment şi performanţa dorită pe postul respectiv într-un moment viitor. metodologice ş. definitorii în acest context. Editura Academie Române. astfel fiind delimitate următoarele tipuri de strategii de resurse umane18:  Strategii de socializare.d19. Editura Rosetti. Managementul strategic al firmei de comerţ şi turism. Managementul activităţii industriale. adoptată de către firme care. fără potenţial financiar corespunzător. p. sau dezvoltarea lor pe verticală. în urma analizei unei alte firme intens inovative. prin care se încearcă obţinerea unei poziţii favorizante în plan tehnologic sau comercial prin promovarea pe piaţă a unor produse.  Strategia defensivă. 125 35 .Căprărescu.Man. Strategiile tehnologice se referă la funcţiunea de cercetare-dezvoltare şi are în vedere asigurarea capacităţii competitive a firmei în planul inovării tehnice. prin preluarea performanţelor inovaţionale ale acestora cu ajutorul licenţelor. achiziţiilor de know-how. Bucureşti. care urmăresc dezvoltarea pe orizontală a angajaţilor.  Strategia interstiţială.  Strategii de specializare. Russu.  Strategii de valorizare.  Strategia imitativă. brevetelor.a. care îşi asumă rolul de satelit în relaţiile cu o altă firmă căreia îi furnizează diverse componente sau servicii tehnice. Bucureşti. îl reprezintă etapele carierei pe care le parcurge orice individ. 1999. 2005. M. care intră în comportamentul firmelor mici. prin rotaţia pe posturi. care urmăresc integrarea noilor angajaţi în cultura organizaţională. care are în vedere luarea în considerare de către firmă a firmelor aflate în poziţii de lider pe piaţă. Management strategic. Un alt criteriu. speculează aspectele slabe ale acesteia. folosiţi ca şi mentori pentru ceilalţi angajaţi. având ca obiectiv menţinerea poziţiei obţinute de către firmă în plan tehnologic sau comercial.  Strategii de dezvoltare. p.190 20 C. care urmăreşte dezvoltarea angajaţilor prin utilizarea competenţelor şi experienţei unora dintre angajaţi. Editura ALL Beck. În literatura de specialitate. servicii sau tehnologii înaintea concurenţilor. sunt strategiile inovaţionale. Bucureşti. care pot fi prezentate astfel20:  Strategia ofensivă. 1999 p. având ca obiectiv dezvoltarea acelor competenţe specifice posturilor angajaţilor săi. contrapunându-le propriilor aspecte forte. tehnologice.

politica de promovare.      Strategiile de aprovizionare sunt cele prin prisma cărora resursele relaţionale capătă o importanţă deosebită. Strategii de penetrare (faţă de furnizorii apreciaţi ca slabi). a formelor de organizare a proceselor tehnologice. Managementul strategic al firmei de comerţ şi turism.191 22 Ghe. p. Bucureşti.Căprărescu. 2005. programarea şi urmărirea producţiei. 2004. Ediţia a treia. politica de produs politica de preţ. Editura Rosetti. Strategiile de marketing se referă la stabilirea mixului de marketing şi la planificarea strategică de marketing. politica din domeniul calităţii. programul de întreţinere şi reparaţii. p.Băşanu. Strategii în scopul obţinerii de oportunităţi pe piaţă. Managementul aprovizionăriii şi desfacerii. Editura Economică. Obiectivele specifice sunt orientate înspre stabilirea gradului de încărcare a capacităţii de producţie. Strategii defensive (faţă de furnizorii apreciaţi ca puternici). 409 36 . politica de distribuţie. Cele mai importante tipuri de strategii corespunzătoare acestei funcţiuni sunt următoarele22: Strategii în domeniul preţurilor. politica stocurilor. Strategiile de producţie concretizează conţinutul strategiilor inovaţionale şi de marketing.Pricop. Strategii de echilibru (faţă de furnizorii apreciaţi ca egali). asigurând a anumită stabilitate şi consecvenţă în relaţiile cu furnizorii21. Strategii pe surse de aprovizionare. Bucureşti. M. 21 G.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->