Sunteți pe pagina 1din 3

Celulele Stem

Celula stem (denumit i celul su ) este definit ca o celul care, prin diviziune mitotic , produce dou celule ce au capacitatea de a r mne n stadiul de celul stem (p strnd astfel caracterul nediferen iat) sau de a se diferen ia n urma unor diviziuni succesive]. n acest fel celula stem se poate divide fie simetric, caz n care rezult dou noi celule stem (imagine, stadiul 1) sau dou celule diferen iate (imagine, stadiul 3), fie asimetric, rezultnd o celul stem i o celul diferen iat (imagine, stadiul 2). Capacitatea celulei stem de a da na tere unei celule identice se nume te auto-nnoire (self-renewal n limba englez ), iar cea de a da na tere altor tipuri de celule se nume te diferen iere.

Celulele su

pot fi clasificate

n func ie de plasticitatea i unipotente. i

sau de capacitatea lor de dezvoltare n celule stem totipotente, pluripotente

Celulele totipotente sunt cele mai versatile. Zigotului rezultat n urma fertiliz rii ele avnd poten ialul de a genera toate celulele i

blastocitele rezultate din primele diviziunii mitotice ale oului sunt considerate celule totipotente, esuturile care vor da na tere la embrion.

Celulele pluripotente sunt asem n toare celor totipotente n sensul c pot da na tere la mai multe categorii de organism. Celulele unipotente sunt celulele ce dau na tere unui singur tip de celule dintr-un (spre exemplu, celulele su din stratul bazal al pielii ce dau na tere cheratinocitelor) . i adulte[1]. Celulele stem esut esuturi dar, spre deosebire de acestea, nu pot dezvolta un ntreg

Celulele stem se mai pot mp r i n dou mari categorii: embrionare de celul / esut (pluripoten ialitate), i pot fi ob inute din

embrionare (embryonar stem cell, ESC, n limba englez ) pot da na tere oric rui alt tip esut embrionar. Utilizarea lor este ns limitat din considerente etice. Expresia unor factori de transcriere (transcription factors n limba englez ) ca Oct-4, Nanog n contrast, celulele stem din i Sox-2 este caracteristic acestor celule[2].

esuturile adulte au o capacitate de diferen iere mai limitat i anume pot da na tere doar unor celule caracteristice

(mono-, bi- sau multipoten ialitate), din m duva osoas

esutului din care provin. Este remarcabil c , ntr-un mediu de cre tere optim, celulele stem i cele din sngele cordonului ombilical au o capacitate de diferen iere esuturi. mult mai mare dect cele provenind din alte

Studii recente sugereaz c celulele stem ar putea fi responsabile de rezisten a unor tipuri de cancer (mamar, leucemii) la terapiile conven ionale[3]. n urma unor modific ri, celulele stem ar putea fi folosite pentru regenerare tisular (miocard, esut hepatic, epiderm , etc.), condi ia i diferen ierea preliminar fiind n elegerea factorilor extrinseci ce controleaz proliferarea unor tumori.

celulele stem, deoarece, n lipsa acestora, pluripoten a lor poate determina apari ia

Aceste celule se p streaz samgele din cordonul ombilical si n cantit i mici n corpul adul ilor, n m duva spin rii i n snge. Indiferent dac sunt extrase la na tere, din cordonul ombilical, sau n timpul vie ii adulte, din m duv , aceste celule se pot reintroduce n corp pentru a nlocui esuturi bolnave sau necrozate. n momentul de fa , transplantul de celule stem (nlocuirea celulelor bolnave) se folose te n peste 70 de afec iuni, majoritatea boli de snge, cum ar fi leucemii, limfoame sau anemii severe. Lista nu se opre te aici: la nivel interna ional, se afl n desf urare o serie de studii, pentru descoperirea altor indica ii de tratament. De exemplu, se testeaz deja pe pacien i eficien a transplantului de celule stem dup un infarct miocardic, atac vascular cerebral sau n cazul diabetului zaharat de tip I (insulino-dependent). n stadiu experimental (f r ca metoda s fi fost testat pe oameni), se afl tratamentul cu celule stem al bolilor Alzheimer i Parkinson.

Celule stem din cordonul ombilical sunt de preferat celor care se extrag de la adul i, din m duva spin rii, din urm toarele motive: -recoltarea nu d uneaz nici mamei, nici copilului, n timp ce o extragere a celulelor stem din m duva osoas la adul i necesit opera ie; -sngele placentar conservat este deja testat i gata s fie folosit ndat ce ai nevoie de el; celulele stem din m duv trebuie nti extrase i testate, ceea ce ntrzie tratamentul; -n cazul unui transplant de celule stem de la adul i, donatorul i primitorul trebuie s fie compatibili n propor ie de 83 la sut ; n cazul celulelor din cordonul ombilical, compatibilitatea dintre cel care doneaz i cel care prime te trebuie s fie de 67 la sut
Perioada de viabilitate a celulelor stem nu poate fi exact precizat n momentul de fa . Exist studii care arat c aceste celule pot fi conservate timp de 20 de ani, cu men inerea capacit ii lor de repopulare a m duvei osoase. Peste acest interval nu se pot emite afirma ii certe, avnd ca substrat studii medicale, deoarece nu exist un istoric medical n domeniu mai vechi de 20 ani. Cu toate acestea, faptul c alte celule, spre exemplu spermatozoizii criogena i n urm cu peste 35 ani, i-au p strat viabilitatea, putem prezice o p strare a viabilit ii celulelor stem n limite rezonabile cel pu in o durat egal cu cea medie de via a unui om. Studiile au ar tat c , n 20 ani, reducerea de viabilitate a celulelor stem hematopoetice este nesemnificativ .

SURSE: www.wikipedia.org www.adevarul.ro