P. 1
Control Financiar Si Expertiza Contabila

Control Financiar Si Expertiza Contabila

|Views: 443|Likes:
Published by catripatri

More info:

Published by: catripatri on Feb 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2014

pdf

text

original

CONTROL FINANCIAR ŞI EXPERTIZĂ CONTABILĂ Tema nr. 1. Definirea, clasificarea,sfera de acţiune, obiectivele şi functiile controlului financiar. 1.

Definirea controlului financiar Controlul financiar se defineste ca fiind actiunea de determinare a starii unor activitati econmice reprezentate in documente financiare si contabile , prin raportarea acestor reprezentari la prevederile legale prin care au fost definite. Controlul financiar reprezinta mai mult decat o actiune de verificare si se exercita in scopul remedierii unor abateri de la anumite prevederi legale. 2. Clasificarea controlului financiar Exista mai multe criterii de clasificare a controlului financiar, printre care mentionam : a) dupa momentul efectuarii b) sfera de actiune c) structurile care le exercita d) alte criterii a) După momentul efectuarii, controlul dinanciar îmbracă 3 forme : 1. control financiar preventiv 2. control financiar operativ-curent 3. control financiar ulterior 1. CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV –prezinta unele trasaturi caracteristice: -se exercita inainte de efectuarea operatiunii sau activitatii economice -are drept scop identificarea si eliminarea operatiunilor care ar putea perturba activitatea unitatii economice -contribuie la realizarea unui management eficient al activitatii desfasurat de unitate -se organizeaza in cadrul compartimentului financiar contabil al unitatii economice Functie de personalul desemnat sa-l efectueze, distingem : Control financiar preventiv exercitat de structuri proprii de control ale unitatii Control financiar preventiv exercitat de structuri specializate de control apartinand statului Obiectivul principal al controlului financiar preventiv este de a opri inainte de efectuare toate documentele privind operatiuni care nu sunt legale ,reale , oportune, economicoase si eficiente , in faza de angajare si de plata respectiv incasare dupa caz ; La nivelul societatii comerciale-pot fi supuse controlului financiar preventiv urmatoarele operatiuni : -incheierea contractelor sau comenzilor interne de aprovizionare sau celor ce au ca obiect executarea de lucrari sau prestari de servicii -efectuarea de plati in lei si/sau valuta pentru produsele aprovizionate , lucrarile executate sau serviciile prestate -efectuarea de plati privind salariile si alte drepturi de personal -trecerea pe seama cheltuielilor a pierderilor sau daunelor aduse gestiunii unitatii care nu au fost produse cu vinovatie.

1

La nivelul instituţiilor publice, ministere şi alte instituţii centrale, asimilate acestora conduse de către de ordonatori de credite, principalele operaţiuni pentru care se stabilesc obiective de control financiar preventiv sunt:  Deschiderea, repartizarea şi modificarea creditelor bugetare;  Ordonanţarea cheltuielilor;  Angajamentele din care rezultă direct sau indirect obligaţii de plată către terţi;  Concesionarea, închirierea, transferul, vanzarea şi schimbul bunurilor ce formează patrimoniul instituţiilor publice;  Alte operaţiuni stabilite de ordonatorul de credite ca şi conducător de instituţie publică. Controlul financiar preventiv se efectuează de către conducătorul compartimentului financiar contabil şi/sau de către o persoană împuternicită printr-o decizie a conducătorului entităţii economice. 2. Controlul financiar operativ curent reprezintă activitatea de determinare a stării unor operaţiuni economice reprezentate în documente financiare şi contabile prin raportarea modului de manifestare a acestora în momentul efectuării sau pe măsura derulării activităţii. Trăsături caracteristice: - se exercită concomitent cu realizarea activităţilor şi operaţiilor economice controlate; - se exercită pe toată durata desfăşurării activităţii economice; - se realizează de către personal calificat încadrat într-o structură distinctă în directa subordonare a conducătorului entităţii economice. Obiectivele controlului financiar operativ curent: Acestea constau în verificarea modului de respectare a prevederilor legale în legătură cu:  existenţa, integritatea şi păstrarea bunurilor de orice fel;  utilizarea mijloacelor materiale şi băneşti;  efectuarea recepţiilor şi inventarierea bunurilor patrimoniale;  modul de conducere al evidenţelor contabile;  stabilirea realităţii datelor înscrise în situatiile finnciare anuale. Controlul operativ curent se realizează prin operaţiuni inopinate sau acţiuni financiare stabilite prin programele de activitate şi control ale entităţii economice şi se desfăşoară în principalele locaţii în care au loc procesele economice: • secţii de producţie; • unităţi de desfacere; • localuri; • pieţe publice; • depozite etc. 3. Controlul financiar ulterior Reprezintă activitatea de determinare a stării unor operaţiuni economice efectuate reprezentate în documnte financiar- contabile prin raportare la prevederile şi normele legale prin care au fost definite. Trăsături caracteristice:  Se exercită după efectuarea activităţilor şi/sau proceselor economice supuse acţiunilor de verificare; 2

2003 este prevăzută activitatea de control financiar al statului. institutiilor publice si asupra capitalului social al statului in societatile comerciale”.07. Tema nr.1996 prevede ca: “activitatea privind finantele publice … cuprinde controlul asupra modului de folosire a mijloacelor materiale si banesti apartinand regiilor autonome. Controlul financiar al statului. III.72/12. Aprovizionarea.  Modul de utilizare a mijloacelor şi resurselor proprii ale instituţiilor publice. Control financiar organizat si exercitat de institutiile specializate ale statului denumit control financiar al statului. realitatea şi necesitatea cheltuielilor efectuate în numerar sau prin alte mijloace de plată în lei sau în devize. Legalitatea. exercitata de catre structurile specializate ale statului organizate in acest scop pe baza de prevederi legale proprii. Clasificarea controlului dupa structurile care il exercita A.  Se organizează şi se exercită atât de structuri din cadrul entităţii ecnomice cât şi prin structuri specializate ale statului. Se defineste ca reprezentand activitatea de verificare financiara. Rezultatele constau în cele mai multe cazuri în remedierea unor abateri de la prevederile şi normele legale de reglementare a activităţii economice supuse controlului. Legea Finantelor Publice nr. Chiar in legea fundamentala care este Constitutia Romaniei adoptata in 1991 modificata si aprobata prin Referendum National confirmat prin Legea 429/2003 Monitorul Oficial 787 din 31. Încadrarea şi salarizarea personalului de conducere şi execuţie.  Îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor financiare şi fiscale faţă de diferitele structuri. expediţia. Control financiar organizat si exercitat de catre structurile proprii apartinand entitatilor economice denumit in continuare control financiar propriu. transportul şi recepţia mijloacelor materiale.  Respectarea prevederilor şi normelor legale privind: I. A. Obiectivele controlului financiar ulterior a) La nivelul instituţiilor publice  Modul de administrare şi utilizare a fondurilor acordate de le buget.1996 Monitorul Oficial 152/17. 2. B.07. b) La nivelul societăţilor comerciale Obietivul principal al controlului financiar ulterior constă în stabilirea modului de gestionare a mijloacelor materiale şi băneşti din patrimoniul fiecăreia dintre acestea în legătură cu:  Integritatea mijloacelor materiale şi băneşti deţinute cu orice titlu. Controlul financiar al statului in functie de locul de exercitare este organizat in structuri distincte: 3 . II.10.

2003 Monitorul Oficial nr.inspectii fiscale privind respectarea legalitatii atat la nivelul aparatului propriu cat si la nivelul celorlalte institutii publice. • In cadrul Autoritatii Nationale de Control. .control financiar intern prin structuri interne. controlul financiar propriu poate avea urmatoarele doua forme: 4 . depistarii si solutionarii efectelor unor abateri de la prevederile si normele legale. b) recuperarii prejudiciilor si stabilirii raspunderilor pentru situatii care au afectat integritatea sau corecta administrare a gestiunii.(H.a) in sfera de activitatea a legislativului. administrare si intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public. La nivelul judetelor tarii functioneaza camere de conturi judetene. precum si al functionarii institutiilor care isi desfasoara activitatea in subordinea sau sub autoritatea sa”.01. controlul financiar e exercitat de catre structurile specializate ale Ministerului Finantelor Publice si ale Autoritatii Nationale de Control.control specific exercitat de Garda Nationala de Mediu si Inspectoratul de Stat in Constructii. Necesitatea instituirii de catre unitatile economice a propriului sistem de control financiar rezulta din obligatia: a) cunoasterii de catre conducatorii unitatilor economice in orice moment si in detaliu a starii gestiunii proprii.G.. 1574/18. Controlul financiar propriu.A. Se defineste ca o forma a controlului financiar care se organizeaza si se exercita in cadrul unitatilor economice in scopul prevenirii. In cadrul Ministerului Finantelor Publice.control financiar exercitat de Garda Financiara si Autoritatea Nationala a Vamilor. Separat de structurile proprii ale Ministerului Finantelor Publice. 2 din 05. 745/2003 Monitorul Oficial 496/2003) prin urmatoarele forme specifice: .control economic exercitat de catre Corpul de Control al Guvernului. Functie de natura unitatii economice in cadrul careia se organizeaza si se exercita. avand ca obiect verificarea modului de formare. Curtea de Conturi a Romaniei functioneaza pe langa Parlamentul Romaniei si are atributii stabilite prin legea proprie de organizare si functionare. institutie publica cu personalitate juridica in subordinea directa a Ministerului Finantelor Publice. .controlul financiar ulterior privind utilizarea creditelor bugetare de catre institutiile publice si a modului de conducere a activitatii financiare de catre agentii economici. . institutie suprema de control financiar ulterior extern. . Autoritatea Naţională de Control organizata in cadrul acestor institutii se realizeaza sub doua forme: .controlul financiar preventiv delegat in scopul constituirii si utilizarii legale si eficiente a fondurilor publice. B.2004).N. controlul financiar se exercita in baza prevederilor legale proprii de organizare si functionare prin structuri specializate. . Conform acestui act normativ. controlul financiar se mai exercita si prin structurile A. Ministerul Finantelor Publice: “ indeplineste functia de autoritate de stat prin care se asigura exercitarea controlului aplicarii unitare si respectarii reglementarilor legale in domeniul sau de activitate.G. Realizarea de catre Ministerul Finantelor Publice a acestei functii se face prin structurile sale specializate care exercita : . b) in sfera de activitate a executivului.F.control financiar extern prin intermediul structurilor de specialitate. activitatea de control se exercita pe baza prevederilor legale proprii (H. controlul financiar este organizat si exercitat de Curtea de Conturi a Romaniei.12.

Obiectivul principal al controlului financiar de gestiune consta in stabilirea integritatii valorilor materiale si banesti din gestiune supuse verificarii. legalitatii. .verificarea modului de respectare a normelor privind volumul si structura stocurilor aprovizionate care sa corespunda nivelului productiei programate.verificarea respectarii prevederilor legale privind manipularea si paza valorilor materiale ce fac obiectul controlului. finantare si efectuare de plati ( in lei si/sau in valuta) privind activitatea de productie.verificarea modului de respectare a legalitatii si realitatii inregistrarii operatiunilor consemnate in documentele primare s contabile. Sfera de actiune a controlului financiar preventiv este formata din ansamblul activitatilor si documentelor utilizate de entitatea economica si include atat activitatile de natura financiar. realitatii. eficacitatii si eficientei anumitor categorii de operatiuni mai importante fiind: .2. greu vandabile sau deteriorate.trecrea pe seama cheltuielilor si a rezultatelor financiare sau pe seama fondurilor a pierderilor.verificarea conditiilor de angajare a gestionarilor si a modului de constituire si depunere a garantiilor materiale de catre acestia.1.verificarea exactitatii preturilor luate in calculul valorilor materiale ce fac obiectul controlului.stabilirea exactitatii soldurilor scriptice.1. .B.1. investitii.1. Control financiar propriu organizat si exercitat in cadrul institutiilor publice. . cat si pe cele de natura tehnica si tehnologica ce au legatura cu rezultatul economic final obtinut de agentul economic.2. Controlul financiar de gestiune reprezinta o forma a controlului financiar propriu care se efectueaza in vederea stabilirii modului de respectare a prevederilor legale cat si a normelor interne cu privire la gestionarea de catre entitatea economica a mijloacelor materiale si banesti. cu miscare lenta. B.determinarea valorilor materiale fara miscare.operatiuni de creditare. oportunitatii. Aceasta forma a controlului financiar preventiv se exercita in special asupra operatiunilor care reflecta drepturile si obligatiile patrimoniale aflate in faze de incasare si respectiv de angajare sau de plata. comert. 5 . Controlul financiar preventiv al agentilor economici reprezinta o forma a controlului financiar propriu care se efectueaza in scopul evitarii nerespectarii prevederilor legale in vigoare ce ar genera efecte cu character perturbator asupra activitatii economice desfasurate de catre entitatea economica.verificarea existentei faptice a valorilor materiale si banesti. Control financiar de gestiume.operatiuni privind acordarea fondurilor de la buget si alte operatiuni similare cu caracter financiar. daunelor produse de calamitati si a altor daune aduse unitatii ce nu au fost produse cu vinovatie. Realizarea practica a obiectivului principal se efectueaza prin: . B. Principalele obiective ale controlului financiar preventiv se stabilesc in functie despecificul activitatii fiecarui agent economic si constau in determinarea. .1. Control financiar propriu organizat si exercitat in cadrul entitatilor economice denumit control financiar al agentilor economici. B.1. . Controlul financiar al agentilor economici se exerciat la randul sau tot prin doua forme: B. . .verificarea modului de gestionare a formularelor tipizate cu regim special. . Control financiar preventiv.1. . etc.operatiuni din care deriva drepturi sau obligatii patrimoniale ale entitatii economice fata de terti. .2.contabila. B. B.1. .

abuzului sau fraudei.deschiderea si repartizarea de credite principale. Functia de cunoastere si evaluare a controlului financiar care consta in determinarea rezultatelor economice ale unei entitati si evaluarea acestora prin raportarea la un sistem de criterii prestabilit in vederea determinarii masurilor de intrare in legalitate si a imbunatatirii activitatilor verificate. Obiectul principal al controlului financiar preventiv propriu la institutia publica îl reprezinta stabilirea realitatii.1.vanzarea. risipei. respectiv preintampinarea abaterilor de la prevederile legale sau de la normele prin care a fost reglementata activitatea unei entitati economice. continua si completa a fenomenelor. prin ea realizandu-se cunoasterea exacta. gajarea. Controlul financiar prin functiile sale urmareste economicitatea. B2. Controlul financiar intern. Controlul financiar in cadrul institutiilor publice. Controlul financiar intern la institutia publica este definit ca reprezentand ansamblul formelor de control exercitate la nivelul institutiilor publice in scopul respectarii legislatiei privind protejarea fondurilor publice impotriva pierderilor datorate erorii. 3. . degradate sau deteriorate determinate de vinovatia unei persoane. In cadrul institutiilor publice se exercita de asemenea doua forme ale controlului: B.2. 2.2. Functia de prevenire.1. Controlul financiar preventiv propriu. B.2. B. 4. regularitatii si incadrarii in limitele aprobate pentru urmatoarele categorii de operatiuni: . . . 3. Functia de indrumare a controlului financiar consta in efectul formativ-stimulativ si de generalizare a experientei pozitive dobandite pe parcursul si ca urmare a desfasurarii activitatii de verificare atat de cei care o executa. 6 . . Tema nr. legalitatii. concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului.ordonantarea cheltuielilor. Functia are atat actiune preventiva cat si post operativa. proceselor si activitatilor supuse controlului financiar. cat si de personalul unitatii controlate.- verificarea modului de calcul si incasare a contravalorii bunurilor distruse.2. B.2. Functiile controlului financiar.efectuarea de incasari in numerar. . civile sau penale ce se propun sau se dispun in sarcina celor vinovati de nerespectarea prevederilor legale. eficacitatea si eficienta operatiunilor efectuate de entitatile economice. Controlul financiar preventiv propriu reprezinta activitatea prin care se stabilesc legalitatea si regularitatea operatiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau patrimoniului public. 1.2.modificarea repartizarii pe trimester sip e subdiviziuni ale clasificatiei bugetare a creditelor aprobate. reala.angajamente bugetare. Functia de constrangere se realizeaza prin complexul de masuri administrative.

99).la nivelul entitatii economice a) Activitatea de control financiar al statului Cea mai importanta structura de control a statului-pe langa Parlamentul Romaniei este reprezentata de Curtea de Conturi a Romaniei (reinfiintata prin legea nr. respectiv Camerele de Conturi Judetene si a municipiului Bucuresti. 7 . Curtea de Conturi are urmatoarea structura organizatorica: ♦ sectia de control financiar ulterior ♦ sectia jurisdictionala ♦ camere de conturi judetene si ale municipiului Bucuresti. o Institutiile statului si unitatiilor administrative-teritoriale. Din punct de vedere structural. o Regiile autonome.de administrare si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public.2.deviziile pot fi organizate in directii functionale.servicii si birouri de specialitate.5. Curtea De Conturi functioneaza pe langa Parlamentul Romaniei si isi desfasoara acivitatea in mod independent.12. 4..care gestioneaza bunuri. intr-un regim legal obligatoriu.pe baza prevederilor inscrise in Constitutie si in celelalte legi ale tarii. Are sediul central in Bucuresti.94/8. Atributiile Curtii De Conturi a Romaniei sunt urmatoarele: ♦ de a controla modul de formare. ♦ de a prezenta anual Parlamentului un raport asupra rezultatelor controlului contabilitatii de gestiune ale bugetului public national din exercitiul bugetului expirat.1 in sfera de activitate a executivului b.modificata prin legea 204/1999 MO 646/30. În unitatiile administrative-teritoriale atributiile acesteia sunt realizate de structurile subordinate. Sectia de control financiar ulterior Entităţi verificate: o Banca Naţională a României.09. Functia de reglare a activitatii agentului economic controlat prin care se realizeaza eliminarea factorilor perturbatori in scopul mentinerii echilibrului economic si al asigurarii functionalitatii activitatii acesteia la parametrii proiectati.valori. o Oraganismele autonome de asigurari sociale sau de alta natura. Organizarea activitatii de control financiar Activitatea de control financiar se imparte pe doua componente: a) Activitatea de control financiar a statului b) Activitatea de control financiar : b. Tema nr.92 MO 224/1992. o Institutiile publice si societatile comerciale la care statul detine integral sau mai mult de jumatate din capitalul social. ♦ de a efectua verificarea modului de gestionare a resurselor publice la cererea Camerei Deputatiilor sau a Senatului. sectia de control financiar ulterior este organizata in devizii sectoriale conduse de catre un consilier de conturi.

04). control. in subordinea Guvernului. colectare. b) Activitatea de control financiar in sfera de actiune a executivului Aceasta activitate este oraganizata in structuri distincte.ca organ central ce pune in aplicare politica guvernamentala in domeniul financiar si Autoritatea Nationala de Control ca organ de specialitate a administratiei publice centrale.Sectia jurisdictionala Este compusa din consilieri de conturi.  Stabilirea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale (cas.care functioneaza in cadrul MFP. ♦ Reprezentarea statului si a Guvernului Romaniei pe plan international. 8 . MFP reprezinta oraganismul de specialitate al administratiei publice centrale. ANAF are urmatoarele atributii:  Verificarea bazelor de impunere. ♦ Elaborarea cadrului legal in domeniul activitatii.necesar realizarii obiectivelor in domeniul propriu de activitate. ♦ Elaborarea si implementarea politicii bugetare si fisale ale Guvernului. Camerele de Conturi Judetene Camerele de Conturi Judetene sunt stucturi locale care exercita functiile de control ale Curtii De Conturi ale Romaniei in unitatiile administrative-teritoriale ale tarii.  Verificarea modului de respectare a prevederilor legislatiei fiscale si contabile. tva. ♦ Administrarea veniturilor statului pe baza procedurilor de gestiune.  Controlul exactitatii realizarii obligatiilor de catre contribuabil.  Stabilirea diferentelor obligatiilor de plata si a accesorilor acestora. impozit). MFP esta intitutia publica organizata conform HG 1574/2003 (MO 2/5.Acestea include Directia de control financiar ulterior condusa de un director. Sectia jurisdictionala este instanta de fond de recurs jurisdictional si de solutionare a recursului in anulare. solutionare a litigiilor cu contribuabili. MFP este organizat in urmatoarele unitati:     Directii şi directii generale de specialitate Unitatea centrala de armonizare pentru auditul public intern Agentia nationala de administrare fiscala ANAF Agentia nationala de plati ANAF exercita functia de control financiar in cele doua forme: control fiscal si investitie fiscala. ♦ Elaborarea cadrului normative si institutional.condusa de unul numit din randul acestora care indeplineste functia de presedinte de sectie. ♦ Exercitarea controlului financiar public.iar personalul executiv ia numele de controlori financiari. somaj. Obiectivele MFP sunt: ♦ Elaboarea stategiei de punere in aplicare a programului de guvernare in domeniul finante publice. care aplica strategia si programul de guvernare in domeniul finante publice. ♦ Administrarea datoriei publice a statului.0104) şi HG 403/2004 (MO 275/30.un director adjunct.03.

3. 4. Organigrama directiei generale a finantelor publice Directia gen a finantelor publice Director executiv Directia veniturilor statului Director ex.adjunct Director ex.adjunct serv serv serv serv serv serv serv serv serv serv serv serv Tema nr.adjunct Director ex.Etapele realizarii controlului financiar pot fi structurate astfel: 1. La nivelul judetelor. 5. ambele fiind subordonate direct primului ministru. are drept scop realizarea procesului de cunoastere a unui fenomen.03). 2. normele sau instructiunile prin care au fost definite. 1) Etapa programarii activitatii de control financiar Etapa pregatirii actiunii de control financiar Etapa efectuarii controlului financiar Etapa intocmirii actelor de control Etapa valorificarii constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar Programarea activitatii de control financiar Secretar de stat Subsecretar de stat Directia generala de control Directia generala juridical&admin. Metodologia de exercitare a controlului financiar Sistemul metodologic de exercitare a controlului financiar Se defineste ca ansamblu de activitati interdependente care prin utilizarea unor procedee si tehnici specifice. se afla in subordinea ANC. activitatea ANAF este realizata prin Directiile Generale ale Finantelor Publice Judetene si ale municipiului Bucuresti.adjunct Directia control fiscal Director ex. Directia administrarii fiscale Directia control coordonare Directia juridica&control de conflicte de interes Directia admin-juridica resurse umane 9 .Corpul de Control al Guvernului a fost infiintat in baza HG 766/2003 (MO 497/9. a unui proces sau a unei activitati economice prin raportare modului concret de manifestare a acestora la prevederile legale. 5.07.

desfasurata anterior acesteia si in cadrul careia se efectueaza doua importante actiuni: 1. c) Stabilirea obiectivelor controlului Ansamblul temelor de control si al obiectivelor stabilite pentru fiecare dintre acestea formeaza tematica controlului. . financiare si contabile si circuitul documentelor in unitatea respectiva. 3) Efectuarea controlului financiar 10 . Tematica de control este un instrument practic de lucru si se elaboreaza de catre fiecare compartiment sau structura a unitatii care dispune si /sau organizeaza controlul financiar si se aproba de catre conducatorul unitatii.modul de fundamentare. activitate) ce urmeaza a se controla. b) Analiza generala a temelor controlului – reprezinta unul dintre momentele principale ale etapei de pregatire a activitatii de control financiar. autohtona si chiar straina. In aceasta actiune controlul financiar studiaza si isi insuseste toate elementele teoretice referitoare la tema data. Dupa aprobare tematica de control devine documentul oficial de lucru pe baza caruia se desfasoara activitatea de control financiar. a) Tema controlului – reprezinta o exprimare sintetica a unei actiuni de verificare financiar-contabila care se desfasoara pe baza unor obiective stabilite si aprobate de catre conducerea unitatii cu sarcini de control. Cunoasterea generala a principalelor elemente de organizare a subiectului sau tipului de subiect (entitate economică. stabilire. respectiv atat cele stabilite prin prevederi si norme legale cat si cele publicate in literatura de specialitate.Cuprinde pe de o parte stabilirea propriu-zisa a obiectivelor. Actiunea consta in realizarea unei documentari prealabile la una din unitatile cu profil similar celei la care urmeaza a se exercita controlul. Insusirea elementelor teoretice si a prevederilor legale care reglementeaza activitatea ce face obiectul actiunii de control.modul de organizare a evidentelor tehnico-opertive. Etapa de pregatire a actiunii de control cuprinde: a) stabilirea temelor controlului b) analiza generala a temelor controlului c) stabilirea principalelor obiective ale controlului (tematica de control financiar). a subiectilor si a termenelor de realizare iar pe de alta parte repartizarea si transmiterea acestor informatii catre unitatile cu atributii de control financiar.competentele si raspunsurile personalului de conducere si de executie. 2. punere in aplicare si urmarire a deciziilor. caracter accidental – determinat de unele perturbatii ce pot interveni in cursul desfasurarii unui proces economic si ale căror cauze este necesar a fi cunoscute iar efectele imediat remediate. Tema controlului este stabilita in functie de necesitatile de informare a unor factori de decizie ce pot avea: caracter permanent – determinate de programele de management si de modul de luare si aplicare a deciziilor. . Aceasta etapa poate fi structurata pe doua faze: a) elaborarea programului de control b) repartizarea acestui program pe unitatile cu atributi de control 2) Pregatirea actiunii de control financiar Reprezinta o etapa premergatoare efectuarii activitaţii propriu-zise de verificare si se realizeaza de catre organele de control desemnate sa efectueze verificarea activitatii economice programate. unde se urmareste organizarea generala a acesteia in legatura cu: .

c. Controlul documentelor utilizeaza cateva tehnici specifice cum ar fi: a) Controlul cronologic – respectiv verificarea se realizeaza in ordinea emiterii si inregistrarii documentelor in evidente. b) Controlul invers-cronologic – asemanator cu primul cu deosebirea ca ordinea de efectuare a verificarii este inverse. financiare si contabile specifice activitatii supuse verificarii definite si aprobate prin prevederi legale. adoptarea obiectivelor tematice la conditiile specifice ale activitatii subiectului controlat . c) Controlul sistematic – presupune mai intai gruparea documentelor pe grupe de activitate distincte urmata de realizarea controlului cronologic sau invers-cronologic. b. 11 . f) Investigatia – care se efectueaza atunci cand controlul financiar nu gaseste in documente si evidentele verificate toate elementele care sa ateste efectuarea corecta a operatiunilor contabile. Etapa efectuarii controlului financiar presupune parcurgerea urmatoarelor faze: a. stabilirea resurselor de informare necesare efectuarii controlului. corecta si la timp a elementelor economice inscrise in documentele justificative asigurarea tuturor corelatiilor intre diversele tipuri de evidente conduse de entitatile economice.Efectuarea propriu-zisa a controlului financiar se realizeaza prin comportarea starii reale la un moment dat a unor activitati economice inregistrata in documentele financiar-contabile cu prevederile legale prin care aceste activitati au fost definite. Sursele de informare sunt formate in general din ansamblul documentelor primare si ale evidentelor tehnico-operative. Selectarea si aplicarea procedeelor si tehnicilor necesare realizarii controlului Doua sunt procedele mai reprezentative si specifice si anume: Controlul documentar Controlul faptic Controlul documentar Poate fi fefinit ca un complex de actiuni de verificare efectuate in scopul stabilirii legalitatii si realitatii unor date sau unor operatiuni economice inregistrate in documentele de evidenta ca si de verificare a calitatii intocmiri acestora. 1. Exercitarea acestui tip de control se realizeaza pe baza urmatoarelor obiective: conducerea evidentei contabile astfel incat sa asigure corecta reflectare in expresie baneasca a patrimoniului entitatii economice evidentierea exacta. e) Controlul incrucisat – reprezentand o tehnica de control care se exercita atat la unitatea emitenta a documentului cat si la partenerii acestuia avand ca scop oprirea inainte de a produce efecte negative a unor activitati economice sau financiare. 1. 2. d) Control reciproc – realizat in scopul stabilirii daca unele din informatiile comune cu acelasi continut inscrise in documentele financiar-contabile sunt identice.

revizorii de gestiune cat si controlorii financiari care efectueaza verificarea in cadrul careia s-a dispus actiunea.reprezinta ansamblul de operatiuni care are drept scop constatarea existentei in patrimoniul entitatii economice a tuturor elementelor de activ si de pasiv la un moment dat (OMFP nr 1753 / 2004 privind inventarierea elementelor de activ si de pasiv).observarea directa Inventarierea .inventarierea . 12 . 6. tehnicii. 2. Rezultatele expertizei sau analizelor de laborator constituie probe in sustinerea constatarilor. reglementată de Codul de procedura civila. g) Calculul de control – reprezentand o tehnica de refacere de catre controlorul financiar pe baza datelor inregistrate in documente a unor calcule din care rezulta o informatie ce face obiectul controlului. h) Analiza contabila – reprezinta o metoda si o tehnica de control utilizata pentru furnizarea solutiei corecte de inregistrare in evidenta contabila a operatiunilor economico-financiare.expertiza tehnica si analiza de laborator . parchet) in vederea stabilirii unui adevar obiectiv necesar clarificarii unor stari de fapt. Expertiza – reprezinta un mijloc de proba privind controlul faptic. artei sau in alta specialitate şi pe care judecatorul nu o poseda. Controlul faptic se reprezinta prin utilizarea mai multor tehnici printre care amintim: . Controlul faptic Este procedeul ce consta in stabilirea existentei si miscari intr-o anumita perioada de timp determinata a tuturor elementelor materiale si banesti dintr-o entitate economica. asa cum au fost constatate de catre controlorul financiar la normele si prevederile legale. in urma efectuarii actiunii de verificare stabileste el insusi starea unui post de bilanţ la un moment dat prin confruntarea rezultatului inspectei fizice cu datele inregistrate in evidenta contabila a entitatii controlate. Curte Suprema de Justitie) sau de organele de cercetare (politie.inspectia fizica . Observarea directa este o tehnica de control a carei realizare peresupune din partea controlorului financiar deplasarea la fata locului pentru a constata el insusi modul de respectare a normelor si prevederior legale care reglementeza obligatiile personalului controlat. Inspectia fizica este tehnica prin care controlorul.Investigatia este o actiune proprie de documentare a controlorului iar reusita acesteia depinde in mod semnificativ de pregatirea profesionala a acestuia si nu in ultimul rand de abilitatea cu care efectueaza verificarea. Tribunal. Tema nr. prin care acestea au fost definite si institutionalizate. Determinarea abaterilor si deficientelor rezultate din activitatea de control Se realizeaza prin raportarea activitatilor ce fac obiectul verificarii. Rezultatele inventarierii sunt in general probe foarte sigure pentru fundamentarea constatarilor deoarece la stabilirea acestora au participat atat reprezentantii gestionari ai unitatii controlate. Curte de Apel. care necesita pregatire de specialitate in domeniul stiintei. Poate fi dispusă de organul de jurisdictie (Judecatorie. iar fundamentarea acestor constatari pe baza expertizelor tehnice si/sau probelor de laborator va fi efectuata numai de catre controlorul financiar in baza prevederilor legale in vigoare.

Ordonanta Guvernului 92/24. 13 . 941/29. abrogata prin ordonanta guvernului 92/2003. financiare si contabile.O data stabilite abaterile si deficientele constatate se aduc la cunostinta persoanelor de conducere sau executie (in functie de natura abaterilor) carora li se solicita explicatii scrise in legatura cu imprejurarile in care aceste operatiuni au fost efectuate si inregistrate in evidentele tehico-operative.riscul de verificare si analiza . Contraventiile se pot stabili si sanctiona in toate domeniile. M.12.raspunderea contraventionala se poate stabili si aplica daca prin savarsirea contraventiei nu s-a cauzat paguba si nici nu exista bunuri materiale ce urmeaza a fi confiscate ca urmare a abaterii savarsite.12. reale si concrete.2003 este act care reglementeaza cu privire la Codul de procedura fiscala. Din practica de control au fost identificate trei componente principale ale riscului in control si anume: . Explicatiile scrise sunt in continuare analizate de catre controlorii care le-au solicitat si functie de cotinutul acestora sunt combatute cu argumente legale. Ordonanta Guvernului 62/2002 aprobata prin Legea 49/21 ian. respctiv principale si complementare. 7 CONTROLUL FISCAL • • • • Ordonanta 70/28 aug. M. 54/30 ian. Sanctiunile principale cuprind: -avertismentul -amenda contraventionala . 168/21 apr.O.O.riscul de nedepistare a abaterilor Stabilirea raspunderilor in sarcina persoaneor vinovate Majoritatea constatarilor controlorului financiar se valorifica dupa incheierea actiunii de verificare.O. Sanctiunile contraventionale se impart in doua categorii. 2003. 2003.riscul inerent . In stabilirea abaterilor si deficientelor trebuie cunoscut faptul ca activitatea de control financiar este supusa actiunii unor anumite riscuri.2003 Legea 571/2003 privind Codul Fiscal al Romaniei. datorita dreptului de contestare a abaterilor din partea persoanelor raspunzatoare.prestarea unei activitati in folosul comunitatii Sanctiuni contraventionale complementare cuprind: -confiscarea bunurilor destinate. acordului sau autorizatiei de exercitare a unei activitati -inchiderea unitatii -suspendarea activitatii agentului economic -retragerea licentei sau avizului pentru anumite operatiuni ori pentru activitati de comert exterior temporar sau definitiv . M. 1999. Raspunderea persoanelor poate fi contraventionala sau penala: . 1997 privind controlul fiscal aprobata prin Legea 64/1999. Tema nr. Riscul in activitatea de control poate fi definit ca posibilitatea aparitiei unei stari create de influenta anumitor elemente ce ar putea determina controlul sa stabileasca o stare a unei activitati economice care sa nu reflecte situatia reala a acesteia asa cum a fost inregistrata in documentele financiare si contabile. folosite sau rezultate din contraventii -suspendarea sau anularea dupa caz a avizului.

obligatia de a declara bunurile si veniturile impozabile sau. Solicitarea se comunica contribuabililor cu cel putin 15 zile. contribuabilii sunt obligati sa furnizeze informatiile respective in termen de 10 zile de la primirea solicitarii. justificarile sau explicatiile referitoare la declaratiile sau documentele depuse controlului. pentru stabilirea corecta a impozitelor datorate si pentru modul de respectare a obligatiilor fiscale de catre acestia. romane si straine. impozitele. precum si scopul acesteia. 14 .Definitie: Controlul fiscal cuprinde ansamblul activitatilor care au ca scop verificarea realitatii declaratiilor. document sau inregistrare contabila. in orice incinta a sediului in care isi desfasoara activitatea contribuabilul sau in locuri in care exista bunuri impozabile sau in care se desfasoara activitate producatoare de venituri. Drepturile si obligatiile organelor de control fiscal: In exercitarea atributiilor ce le revin. ora si locul intalnirii. iar in afara acestuia numai cu autorizarea scrisa a conducerii organului de control fiscal si cu acordul contribuabilului. g) sa intre in prezenta contribuabilului sau altei persoane desemnate de contribuabil. precum si de catre serviciile de specialitate ale autoritatilor Administrative Publice Locale. obligatia de a calcula si de a inregistra in evidentele contabile si de plata. Impozitul: reprezinta suma datorata potrivit legii bugetului de stat si bugetele locale. 2. inaintea datei fixate pentru intalnire. obligatia de a calcula si de a inregistra in evidentele contabile si de plata la termenele legale. Categoriile de obligatii fiscale: 1. dupa caz. f) sa retina in scopul protejarii impotriva instrainarii sau distrugerii in schimbul unei dovezi scrise si semnate de organul de control fiscal. In categoria contribuabili se cuprind persoanele fizice si juridice. Controlul fiscal se exercita de catre organele de control fiscal din cadrul Ministerului Finantelor Publice si ale unitatilor sale teritoriale. precum si orice alte sume care constituie venituri de natura fiscala a caror administrare revine Ministerului Finantelor. 3. precum si asociatiile fara personalitate juridica carora le revin potrivit reglementarilor legale obligatii fiscale. Accesul este permis in cursul programului normal de lucru al contribuabilului. au dreptul: a) sa examineze orice inscrisuri. denumite Organe de Control Fiscal. d) sa faca constatari faptice cu privire la natura activitatilor producatoare de venituri impozabile sau pentru identificarea bunurilor sau surselor impozabile. si cuprinde in mod obligatoriu data. 4. impozitele declarate. precum si verificarea corectitudinii si exactitatii indeplinirii conform legii a obligatiilor fiscale de catre contribuabili. b) sa solicite contribuabililor informatii. documente. orice document sau orice element material care poate constitui o proba sau o dovada referitoare la determinarea impozitelor datorate de catre contribuabili pe o perioada de maxim 30 de zile (cu aprobarea conducerii Directiei Generale a Finantelor. In cazul in care se solicitata raspunsul in scris. la termenele legale. registre sau evidente contabile ale contribuabililor care pot fi relevante. perioada poate fi prelungita pana la 90 de zile). impozitele care se realizeaza prin stopaj la sursa. persoane fizice sau juridice in aplicarea legilor fiscale. c) sa solicite prezenta contribuabililor sau a reprezentatilor legali ai acestora la sediul organului de control fiscal: solicitarea se face in scris. organele de control fiscal. e) sa primeasca copii de la orice inscris. orice alte obligatii legale care revin contribuabililor.

... in termen de 5 zile lucratoare de la primirea avizului de inspectie fiscala. contribuabilul poate solicita modificarea datei de incepere a controlului fiscal cu maximum 15 zile lucratoare... 828/8.. \\ Tema nr. consultant fiscal)...2004. avand ca obiective: ... 15 ... Aviz de inspectie fiscala (Anexa 1A la OMFP 1304/1.….. c) contributii sociale………………………….. ....O. Obligatiile contribuabililor constau in aceea ca trebuie sa puna la dispozitia organelor fiscale toate documentele tehnico-operative si contabile si orice fel de inscrisuri care stau la baza calcularii corecte si in cuantumul legal al impozitelor datorate. • sa fie asistati de persoane de specialitate (expert contabil. pe perioada…….. de a stabili diferente de impozite.. pe perioada………… b) taxa………………………………………. • organe ale administratiei publice centrale si locale.verificarea ansamblului declaratiilor fiscale si/sau operatiunilor relevante pentru inspectia fiscala.sep. • sa fie solicitati pentru a furniza informatii. Pentru motive intemeiate.. pe perioada….. Avem onoarea sa va informam ca incepand cu data de……….. Organul de control fiscal are obligatia sa emita contribuabilului cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de inceperea efectiva a actiunii de control fiscal-avizul de verificare (aviz de inspectie fiscala).…….. 8 DREPTURILE SI OBLIGATIILE CONTRIBUABILILOR Pe durata controlului fiscal contribuabilii au dreptul: • sa fie informati asupra desfasurarii controlului si asupra eventualelor situatii neclare.. institutii publice sau de interes public.….…….. organele fiscale sunt in drept sa solicite informatii de la: • persoane fizice sau juridice care detin in pastrare sau administrare bunuri sau sume de bani ale contribuabilului. pe perioada…….. Neprezentarea cu rea credinta a documentelor cu ocazia controlului fiscal nu vor fi luate in considerare ulterior cu ocazia solutionarii eventualelor obiectiuni..In caz de refuz al contribuabilului organul fiscal va solicita autorizarea instantei judecatoresti competente. explicatii si justificari.….. pentru: a) impozitul…………....2004 Denumire contribuabil Cod identificare fiscala Domiciliu fiscal Domnului Administrator/Director General.sep.veti face obiectul unei inspectii fiscale. organele fiscale au obligatia de a actiona cu profesionalism dovedind corectitudine si obiectivitate in relatiile cu contribuabilii controlati si cu celelalte persoane cu care sunt in contact pe parcursul indeplinirii atributiilor de serviciu. In scopul determinat modului de respectare a obigatiilor fiscale ce revin contribuabililor si a stabilirii exacte a impozitelor datorate... Contribuabilii care potrivit legii conduc contabilitatea proprie sunt obligati sa pastreze evidentele contabile precum si documentele justicative in baza carora s-au facut inregistrarile contabile pastrarii la sediul social declarat cu ocazia autorizarii si inregistrarii la organul fiscal pana la implinirea termenului de prescriptie a dreptului organelor fiscale..…..verificarea modului de organizare si conducere a evidentei fiscale.... contestatii si plangeri impotriva actelor de control.. aplicandu-se dispozitiile codului pe procedura civila privind ordonanta presedintiala.M. d) alte venituri ale bugetului consolidat………. • sa fie protejati pe linia secretului fiscal. Pe intreaga durata a controlului fiscal. Organele fiscale au obligatia sa exercite controlul fiscal in asa fel incat sa afecteze cat mai putin desfasurarea actiunilor curente ale contribuabililor..... solicitare care se comunica in scris conducerii organului de control fiscal..

• Usurarea activitatii de administrare (inregistrare. actelor. • Pentru e)-amenda de la 1 000 000-10 000 000. evidentelor si datelor solicitate. • Pentru c) si d)-amenda de la 2 000 000-10 000 000. de prevederile procedurale in esenta identice. control fiscal si contecios administrativ) intrucat toate prevederile procedurale care se utilizeaza in aceasta activitate sunt cuprinse intr-o singura lege. contribuabilul. Astfel sunt impozitate toate veniturile si valorile 16 .O. Controlul fiscal se desfasoara la sediul. • principiile generale de conduita in administrarea impozitelor si taxelor: a) dreptul contribuabilului de a fi ascultat-are in vedere evitarea luarii unor decizii pripite din partea administratiei fiscale (usureaza elucidarea unei stari de fapt reale si conduce la evitarea contestatiilor costisitoare din punct de vedere al efortului si al timpului). d) nefurnizarea de catre persoanele si institutiile controlate in termenul stabilit de organele fiscale a informatiilor.Masurile dispuse ca urmare a controlului fiscal pot fi contestate de catre contribuabili la organul fiscal care a dispus controlul precum si la instanta de judecata competenta. la solicitarea scrisa a organului fiscal. evitand in acest fel repetarea procedurilor in fiecare din aceste legi. c) refuzul contribuabilului de a permite accesul organului fiscal in sediul sau de afaceri sau in oricare alte locuri in care exista bunuri impozabile sau in care acesta desfasoara activitati producatoare de venituri in vederea exercitarii controlului fiscal. asigurand: • Crearea unui cadru unitar pentru procedura de impozitare la toate categoriile de impozite.F. colectare. Codul de procedura fiscala este structurat pe 11 titluri (capitole): Titlul I : Dispozitii generale: • sfera de aplicare a C. justificarilor sau explicatiilor solicitate de catre organelle fiscale.12. • partile implicate in raportul juridic fiscal: statutul (institutia de control fiscal). e) netinerea evidentelor contabile si a documentelor justificative la sediul social declarat sau pastrarea acestora in conditii improprii desfasurarii controlului fiscal. declarare.-se aplica pentru administrarea impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat. dupa caz. precum si pentru administrarea altor venituri bugetare. Sanctiuni prevazute de legislatia fiscala: Constituie contraventii (daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat potrivit legii sa constituie infractiuni) urmatoarele fapte: a) nefurnizarea de catre contribuabil a informatiilor.2003). care se adreseaza contribuabilului. 941/29. Codul de procedura fiscala reprezinta baza de aplicare a tuturor legilor fiscale speciale. Cuantumul amenzilor: • Pentru a) si b)-amenda de la 500 000-2 000 000.P. • Degrevarea legislatiei fiscale speciale. domiciliul ori resedinta contribuabilului sau la sediul organului fiscal. data si locul fixate. Procedura fiscala privind administrarea impozitelor si taxelor Este prevazuta in Codul de procedura fiscala aprobat prin OG 92/2003 (M. b) neprezentarea contribuabililor sau a reprezentelor legali ai acestora la sediul unitatii fiscale la ora. b) principiul prevalentei economicului asupra juridicului-conform caruia atunci cand fiscul actioneaza in vederea stabilirii impozitului acesta trebuie sa surprinda realitatea si nu aparenta.

atat prin plata voluntara cat si prin executare silita. evaluarea constatarilor inspectiei). Titlul VIII : Colectarea creantelor fiscale: reglementeaza procedura de stingere a creantelor fiscale.patrimoniale indiferent daca activitatile din care sunt obtinute acestea indeplinesc sau nu cerintele legale. • organizarea de catre organul fiscal a evidentei contribuabililor in cadrul registrului contribuabililor.A. • raportul de control. Formulare si documente utilizate in activitatea de inspectie fiscala (OMFP 1304/2004. MO 828/08. elementele de noutate ale acesteia vizand: • eliminarea sistemului penalitatilor pentru sanctionarea nedepunerii la termenul prevazut de lege a declaratiilor fiscale si sanctionarea contraventionala a acestei fapte. inainte de inceperea efectuarii acesteia. 17 • . Titlul X : Sanctiuni: stabileste unele contraventii in materie fiscala si modul lor de sanctionare. • inregistrarea si scoaterea din evidenta a platitorilor de T.. Titlul III : Prevederi procedurale generale Titlul IV : Inregistrarea fiscala si evidentele contabile si fiscale. ordin de serviciu: documentul prin care organele de inspectie fiscala sunt imputernicite sa efectueze inspectia fiscala la contribuabilul nominalizat. • forma si continutul deciziei de impunere. • posibilitatea redactarii de catre organul fiscal a declaratiilor fiscale. • perioada supusa inspectiei (selectarea contribuabililor luati in inspectie. cuprind reguli procedurale specifice cu privire la inregistrarea fiscala a contribuabililor.09. acesta este in imposibilitate de a scrie. Titlul VII : Inspectia fiscala reglementeaza: • obiectul inspectiei fiscale. act administrativ care poate fi contestat de catre contribuabili. Titlul IX : Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale: reglementeaza procedura prin care contribuabilii se adreseaza administratiei fiscale pentru solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative. cu exceptia cazului in care obligatia fiscala rezulta din savarsirea unei fapte de evaziune fiscala. creditorii si debitorii creantelor fiscale. caz in care prescriptia e de 10 ani). Titlul V : Declaratia fiscala care cuprinde reguli. care reglementeaza raporturi fiscale. Titlul II : Dispozitii generale privind raportul de drept material fiscal: reglementeaza categoriile de creante. in situatia in care din motive independente de vointa contribuabilului. Titlul XI : Dispozitii tranzitorii si finale. Se transmite contribuabilului inainte cu 30 de zile pentru marii contribuabili si cu 15 zile pentru ceilalti contribuabili. nasterea si stingerea creantelor fiscale.V. El sta la baza deciziei de impunere. si anume: • categoriile de contribuabili care au obligatia de a se inregistra la organul fiscal. c) principiul proportionalitatii-ca organul fiscal in exercitarea dreptului sau de apreciere sa actioneze rezonabil si echilibrat in toate actele si deciziile sale asigurand o justa proportie intre scopul urmarit si mijloacele utilizate pentru atingerea acestuia. • prescriptia dreptului de a stabili impozite si taxe (5 ani.2004) • avizul de inspectie fiscala: documentul prin care organele de inspectie fiscala instiinteaza contribuabilul in legatura cu inspectia fiscala care urmeaza sa se efectueze la acesta. care consemneaza rezultatele inspectiei fiscale. Titlul VI : Stabilirea impozitelor si taxelor: • modul in care se stabilesc impozitele si taxele (fie prin declaratia fiscala a contribuabililor sau prin decizia de impunere emisa de organul fiscal). precum si notiunea de domiciliu fiscal.

evidente tehnico-operative. proces verbal de sigilare/desigilare: se intocmeste de catre organele de inspectie fiscala in situatia in care exista indicii ca in locurile de productie. Întocmirea actelor de control Principalele acte de control care se intocmesc sunt: a)procese verbale de control b)procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor c)note de constatare si rapoarte de control Procesul verbal de control este documentul in care se inscrie rezultatul activitatii de control. prevederile legale nerespectate.9. depozitare. in care se înscriu datele de identificare ale firmei. notele explicative si alte acte necesare confirmarii si sustinerii abaterilor si deficientelor constatate de persoanele cu atributii de control. a caror fabricatie e interzisa prin lege. comercializare se gasesc bunuri sau produse a caror provenienta nu este legala. Procesul verbal de control se compune din trei parti: a) Preambulul. in vederea efectuarii controlului. Dupa intocmirea procesului verbal de control se seneaza pe fiecare fila sau la sfarsit atat de controlorii financiari cat si de persoanele cu atributiuni de conducere. documentele puse la dispozitia organelor de inspectie fiscala au fost restituite in totalitate la finalizarea inspectiei fiscale. invitatie: documentul prin care un contribuabil e invitat la sediul organului de inspectie fiscala. declaratie: intocmita si semnata de administratorul sau imputernicitul legal al societatii din care rezulta: 1. b) Cuprinsul procesului verbal format din ansamblul constatarilor organului de control.• • • • • • nota explicativa: documentul prin care organele de inspectie fiscala pot solicita explicatii scrise reprezentantului sau oricarui angajat al contribuabilului. numele şi prenumele conducatorilor precum si datele de identificare ale controlorilor . proces verbal: act de control intocmit de organele de inspectie fiscala. 18 . s-au pus la dispozitia organelor de dispozitie fiscala toate documentele. 2. c) A treia parte contine referiri la numarul de exemplare in care a fost intocmit procesul verbal. Semnarea actului de control este obligatorie cu sau fara obiectiuni facute de persoanele raspunzatoare pentru abaterile si eficientele constatate. La procesul verbal de control se anexeaza documente primare. semnaturile persoanelor ce au efectuat controlul si ale persoanelor care reprezinta entitatea economica . proces verbal de ridicare/restituire de inscrisuri: se completeaza de organele de inspectie fiscala cu ocazia ridicarii/restituirii de documente. Tema nr. persoanele raspunzatoare si masurile de remediere a abaterilor . tabele. se produc fara autorizatie. In cazul formularii de obiectiuni acestea se semneaza de catre controlorii care au efectuat verificarea si in functie de rezultat se stabilesc masurile de valorificare a constatarilor contestate de catre persoanele raspunzatoare sau conducatorii legali ai unitatii verificate. financiare si contabile.

02. cod fiscal R 304050. fondul pentru ocrotirea sanatatii 2. acesta punand la dispozitia organului de control toate documentele financiar-contabile si juridice ale societatii care reflecta realitatea si legalitatea operatiunilor patrimoniale asa cum rezulta din declaratia pe proprie raspundere care constituie anexa nr 1 la prezentul act de control. CUI …. Obiectivele controlului au fost urmatoarele: 1. impozitul pe veniturile din salarii 1. Model de Proces verbal de control Proces verbal incheiat azi 8.... 3. impozitul pe veniturile din dobanzi 1.2000. impozitul pe profit 1. in caz ca nu e satisfacut de raspunsul primit.. Tema nr.840 lei.349. fondul special de solidaritate sociala cu persoanele cu handicap 1. Alte constatari. se poate adresa judecatoriei in a carei circumscriptie a fost facuta contraventia.4. si o cifra de afaceri in suma de 90.N-1 si inregistrat la Administratia Finantelor Publice sub nr 3359/anN.In termen de 15 zile de la data comunicarii procesului verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plangere impotriva acestora la organul din care face parte controlorul financiar. NR 104042/2001.2004 I Unitatea fiscala si obiectivele controlului : Subsemnatii … inspectori de specialitate in cadrul DGFP.1. Verificarea modului de respectare a disciplinei financiare. TVA 1... Controlul fiscal s-a desfasurat in perioada 01-30 noiembrie.6.. evidentiere si virare a obligatiilor fiscale datorate bugetului consolidat al statului dupa cum urmeaza: 1.10..2. str …. In timpul controlului societatea a fost reprezentata de Dl Y in calitate de asociat unic. Verificarea modului de intocmire si depunere a declaratiilor privind impozitele si taxele. Verificarea modului de intocmire si utilizare a formularelor cu regim special. 4. inmatriculata la ORC sub numarul J 31/489/1998. Verificarea modului de respectare a disciplinei valutare... societatea are capital social privat autohton subscris si varsat in suma de 2 000 000 lei. Verificarea modului de constituire. nr …. 5. Contestatorul.12. impozitul pe dividende 1. Obiectul principal de activitate a societatii il constituie “vanzarea cu amanuntul a carburantilor pentru autovehicule” cod CAEN 5050. reprezentata prin Dna N in baza contractului de prestari servicii nr 1040/01.. Potrivit bilantului contabil incheiat la data de 31. 6.5. Conducerea evidentei contabile este asigurata de societatea de expertiza contabila SC Z SRL . 19 .12.7. II Date generale despre contribuabil: SC X SRL are sediul social in ……. Organul de control are obligatia sa emita un raspuns competent la contestatia facuta. in baza prevederilor legii … si a ordinelor de deplasare numarul … am efectuat controlul fiscal la SC X SRL .3.

. III.. Perioada supusa controlului financiar este 01.205 lei c) Venituri neinregistrate in contabilitate 51.03.595 lei.2511.000 lei Organul de control a determinat valoarea cheltuielilor cu diurna care depasesc limitele legale : . Impozitul pe profit datorat de agentii economici in baza actelor normative in vigoare. constatarile realizate fiind inscrise in procesul verbal nr … /07. In ce priveste modul de inregistrare in contabilitate a veniturilor realizate. Din verificarea efectuata au rezultat urmatoarele :in luna octombrie 2003 societatea inregistreaza in evidenta contabila doar partial veniturile realizate in baza facturii fiscale nr 94/oct.026.1. In ce priveste modul de inregistrare in contabilitate al cheltuielilor efectuate de societate. perioada verificata fiind pana la data de 31.112.000 lei.Suma cheltuielilor cu diurna inregistrate in evidenta contabila este urmatoarea: .1-7813/ROL deschis la BCR ……….000.083.2003-30. 1.SC Bomarom SRL Societatea a facut obiectul unor verificari anterioare pe linie de impozite si taxe datorate bugetului de stat.SC Petrogazoil SRL Principalii clienti cu care societatea are relatii de afaceri: .2002.800 lei Situatia cheltuielilor cu diurna care depasesc limitele legale este prezentata in analitic in anexa 3 la actul de control.2003 intocmit de organele de control din cadrul DGFP……. Controlul fiscal s-a desfasurat la sediul societatii. 20 .50890753481 deschis la Trezoreria……. Dupa cum urmeaza : a) Venituri realizate conform facturii fiscale 345.Rafinaria Vega SA – Prahova .Societatea isi deruleaza operatiunile de incasari si plati prin urmatoatele conturi bancare: .in perioada ianuarie-decembrie 2003 cheltuielile inregistrate in contul 625 este de 45.SC Petro Constructe SRL .06. evidentiere si varsare a obligatiilor fiscale datorate bugetului consolidat al statului.01. Principalii furnizori cu care societatea are relatii de afaceri sunt: .12.800 lei . Constatarile organului de control cu privire la : 1. .925.SC Petrom SA .308. In perioada ianuarie 2003-martie 2004 societate inregistreaza in mod sistematic in evidenta contabila in contul 625 “Cheltuieli cu deplasari . detasari” o indemnizatie zilnica de deplasare in cuantum mai mare decat limita stabilita prin lege.In perioada ianuarie –martie 2004 cheltuielile inregistrate in contul 625 este de 8.308. societatea fiind avizata la control prin avizul de control nr 94 din august 2005 (anexa nr 2 la procesul verbal).ianuarie-martie 2004 -6.SC Scai Prod SRL .420.2003 emisa de SC VOYAJOR SRL.001397142-442945 deschis la Raifeissen Bank .2004.SC Giza COM SRL .Verificarea modului de constituire .595 lei Potrivit prevederilor legii organul de control a influentat in sensul diminuarii pierderea inregistrata de societate in trimestrul IV 2002 cu suma de 51.ianuarie-decembrie 2003 -36.800 lei b) Venituri inregistate in contabilitate 249.SC Petromidia SA – Constanta .

achiziţie de calculator în valoare de 32. emisă de .începând cu luna martie 2001 în contul de cheltuieli cu amortizarea s-a înregistrat amortizarea lunară aferentă calculatorului .999. b) în luna septembrie 2000 cu factura nr..719. .. la nivelul dobanzii active medii ale bancilor comerciale comunicate de BNR».322.în luna septembrie 2000 în acelaşi cont suma de 9.719. suma de 2.achiziţia de obiecte sanitare în mod eronat în baza următoarelor documente justificative: a) în luna august 2000 cu factura nr.....068. c) în perioda ianuarie – iunie 2002.. b) 6.începând cu luna august 2000 s-a înregistat în contabilitate amortizarea mobilierului...279.2003 este de 774. respectiv a calculat amortizarea activelor corporale astfel: . suma de 890. valoarea totală a acestora fiind de : a) 10.136. cheltuielile de natura celor prezentate mai sus nu sunt destinate să deservească activitatea contribuabilului .. suma de 1.466.Cheltuielile de natura celor prezentate mai sus nu sunt deductibile fiscal la determinarea profitului impozabil conform prevederilor legale.Valoarea cheltuielior cu dobanzile inregistrate in evidenta contabila a societatii la 31.980 lei. achiziţie modul baie ’’Eros’’(cabină şi cadă de duş) în valoare de 13.. emisă de .. Societatea înregistrează în evidenţa contabilă în conturile : .084 lei. birotică – achiziţie de mobilier şi calculator în baza următoarelor documente justificative: a) în luna iulie 2000 cu factura fiscală nr.2004 este de 771.777..Materiale auxiliare . .. aparatură.. Ulterior societatea a înregistrat darea în consum a obiectelor sanitare. Întrucât bunurile înscrise mai sus nu sunt puse în funcţiune şi nu se regăsesc la locul de desfăşurare a activităţii societăţii (aşa cum rezultă şi din nota explicativă luată administratorului) conform prevederilor legale.. b) în anul fiscal 2001. . altele decat cele acordate de banci si de alte persoane juridice autorizate potrivit legii .211.365 lei. .06.365.884.787.331.. emisă de .Mobilier. 21 ..în luna august 2000 în contul ’’Cheltuieli cu materii auxiliare’’ în sumă de 13. cheltuieli cu dobanzile aferente imprumuturilor .260 lei în perioda ianuarie – iunie 2002.Dobanda calculata pentru o perioada de 30 de zile asupra imprumuturilor acordate ..100 lei în anul fiscal 2001.. achiziţie cadă –crom în valoare de 9. .000 lei.600 lei.390 lei... Cheltuielile cu dobanzile calculate de organul de control ca fiind deductibile insumeaza 664. organul de control apreciază că . . .. .490 lei.400 lei. b) în luna februarie 2001 cu factura fiscală nr. valoarea totală a acestor cheltuieli cu amortizarea având următoarea componenţă: a) în anul fiscal 2000.000 lei iar la data de 30. stipulata in contractul de imprumut era cuprinsa intre 44-65%. emisă de.884.748 lei. Potrivit prevederilor legii « sunt deductibile la calculul profitului impozabil ... lei. respectiv nu participă la relizarea de venituri.400 lei pentru anul fiscal 2003 iar in anul fiscal 2004 (ianuarie-iunie) 621..999 lei . In perioada ianuarie 2003-iunie 2004 societatea inregistreaza in contul 666 contravaloarea dobanzilor aferente unor imprumuturi acordate de asociatul unic in baza unor contracte de imprumut incheiate intre acesta si societatea . achiziţie hol ’’Castelana’’ din piele în valoare de 21.369.084 lei. Diferenta intre cheltuielile cu dobanzile calculate de societate si inregistrate in contul 666 si cheltuielile cu dobanzile calculate de organul de control este de 110.12.

.952.963 lei.245.353. societatea a prezentat organului de control o parte din înştiinţările de luare în evidenţă ca plătitor de T. Din legea concurenţei nr.333 lei.3.681.891. Cheltuielile nedeductibile fiscal sunt de: ..venituri din vânzarea combustibilului în sumă de 15.858. Potrivit legii.862.411 lei în anul fiscal 2000.526. .921.043 lei în perioda ianuarie – iunie 2002. . a solicitat Oficiului Registrului Comerţului Bucureşti . organul de control a stabilit un impozit pe profit suplimentar în sumă de 767.În conformitate cu prevederile Legii contabilităţii .311.. inferioare costului de achiziţie al acestora întocmind articole contabile conform registrului jurnal pe luna octombrie 2001 astfel: .cheltuieli cu combustibilul în sumă de 15.065. Potrivit legii nu sunt deductibile la determinarea profitului impozabil cheltuielile înregistrate în baza unor documente care nu îndeplinesc condiţia de document justificativ. În perioda iunie – iulie 2000 societatea achiziţionează motorină de la furnizori cu sediul în Bucureşti iar în luna februarie 2001 de la furnizori cu sediul în Municipiul Piteşti.781.971. În luna octombrie 2000 se înregistrează în contabilitate în contul ’’Cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane’’ suma de 25..320 lei. Valoarea acestor cheltuieli cu motorina nu este deductibilă din punct de vedere fiscal la determinarea profitului impozabil. respectiv în sumă de 59.Scrisoarea de trăsură CFR nu este document justificativ. întrucât nu este prevăzută în actul normativ privind modelele formularelor comune din activitatea financiară.1.563.071.285 lei..500 lei în baza scrisorii de trăsură nr.A..879 lei şi penalităţi de întârziere de 53. Din verificarea efectuată organul de control apreciază că facturile fiscale în care au fost consemnate livrările de combustibil către societate nu au calitatea de documente justificative (utilizarea de documente tipizate cu regim special şi procurarea acestora numai de la entităţile economice agreate de Imprimeria Naţională a Statului ). 21/1996 se deduce că în fixarea preţului de vânzare se porneşte de la costul de achiziţie la care se adaugă o marjă destinată să acopere cheltuielile şi să asigure o anumită profitabilitate.144. lei aferent anului fiscal 2000 (în anii 2001-2002 şi perioada ianuarie – iunie 2003.027 lei iar cheltuielile aferente acestora sunt în sumă totală de 8... 22 . înregistrarea în contabilitate a unei operaţiuni se realizează pe bază de documente justificative..466. . întrucât nu sunt aferente realizării de venituri. Urmare înregistrării de cheltuieli nedeductibile fiscal .059. comunicându-se faptul că societatea furnizoare nu figurează în baza de date ’’Cod fiscal’’ administrată de Oficiul Registrului Comerţului. respectiv Piteşti date referitoare la înregistrarea societăţilor comerciale vânzătoare de motorină . Direcţia controlului fiscal. Pentru nevirarea în termen a impozitului pe profit s-au calculat majorări de întârziere de 782. De asemenea în luna aprilie 2002 societatea a înregistrat în contabilitate venituri din vânzarea combustibililor în sumă de 8.. Menţionăm că în timpul controlului .057 lşei în anul fiscal 2001. societatea a înregistrat pierdere).În luna octombrie 2001 societatea realizează venituri din vânzarea combustibilului .V.293 lei nu sunt deductibile fiscal la determinarea profitului impozabil . cheltuielile privind mărfurile în sumă de 419..920. lei .66.156.246. Majorările şi penalităţile de întârziere precum şi impozitul pe profit stabilit suplimentar prin proces verbal au fost virate către bugetul statului în timpul controlului cu ordine de plată.

1.obiecte sanitare (modul baie) 2. 1.800 lei pentru anul fiscal 2001 Pentu nevirarea în termen a veniturilor din dobânzi în sumă totală de 12.099.029 lei şi cadă baie 1.4. În consecinţă organul de control a stabilit TVA suplimentară în sumă de : -8.544. Majorările şi penalităţile au fost virate alături de impozitul stabilit suplimentar în timpul controlului iar societatea a fost amendată cu suma de 2.999 lei pentru anul fiscal 2001 Potrivit prevederilor legii. 1.626 lei .4. a.000 lei prin proces verbal de contravenţie.908 lei pentu anul 2000 .638.3. Dobânda calculata pentru o perioadă de 30 de zile asupra contractului de împrumut variază între 44% şi 60 % pe an..553. şi achitată în timpul controlului cu ordin de plată.212.647. organul de control stabilind un impozit suplimentar pentru venituri din dobânzi în sumă totală de : .191 lei pentru anul 2001 TVA deductibilă aferentă 23 .2 Verificarea impozitului pe venituri din dobânzi În ianuarie 2000 –iunie 2001 societatea înregistrează in contul de cheltuieli privind dobânzile .000. 674 lei sau calculat penalităţi de întârziere în sumă de 10.5. contravaloarea dobânzilor aferente unor împrumuturi acordate de asociatul unic în baza unor contracte de împrumut încheiate între acesta şi societate. În perioada verificată societatea înregistrează în evidenţa contabilă următoarelor achiziţii de bunuri : ..279.6.032 lei.846.V. amendă stabilită prin procesul verbal de contravenţie nr.293 x 19%).246.787.253 lei.256.000 lei . deducând TVA corespunzătoare de 59.293 lei În conformitate cu prevederile legii.246.874 lei pentru anul fiscal 2000 -6. veniturile din dobânzi se impun cu o cotă de 1% din cuantumul acestora.5.621.796 lei ( 59. În ce priveşte modul de constituire şi evidenţiere in contabilitate a TVA.3.664.A 1. organului de control a procedat la recalcularea TVA deduse iniţial în aprilie 2002 stabilindu-se un TVA suplimentar de 11. Impozitul pe venituri din salarii Organul de control nu a constatat deficienţe.000.860. 1. Impozit pe dividende Societatea nu repartizează profit pentru dividende şi nu datorează bugetului de stat impozit pe dividende.Pentru calcularea eronată a impozitului pe profit societatea a fost amendată cu suma de 2.060.hol CASTELANA piele . T. Suma cheltuielilor cu dobânda calculată de organul de control ca reprezentând cheltuieli nedeductibile (superioare mediei dobânzi active a băncilor comerciale comunicate de BNR) însumeaza: . În luna aprilie 2002 societatea realizează venituri din vânzarea combustibilului inferioare costului de achiziţie al acestuia.400 lei pentru anul fiscal 2000 .. 1.

cu consecinţa diminuarii valorii creanţei fiscale cuvenite bugetului de stat societatea se sancţionează cu amendă în sumă de 2. 4. 3. Organul de control a calculat majorări de întârziere în sumă de 232.971. impozit stabilit suplimentar b. Verificarea modului de respectare a disciplinei valutare Până la data efectuării controlului agentul economic nu a realizat operatii de import-export şi nu are conturi la bănci în valută.162.913. Pentru calcularea eronată a TVA. organul de control apreciază că facturile fiscale în care au fost consemnate livrările de motorină realizate de societăţi comerciale către societatea controlată nu au calitatea de documente justificative iar valoarea TVA deductibilă înregistrată în evidenţa contabilă de către societate.000 lei. 5.3111.228 lei aferentă facturilor fiscale în care sunt consemnate livrări de motorină de la societăţi care n-au putut atesta calitatea de plătitor de TVA.115 lei .penalităţi de întârziere 767.În luna octombrie 2000 firma înregistrază în contabilitate în contul de Cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane suma de 25. acest TVA suplimentar fiind datorat bugetului statului.500 lei în baza scrisorii de trăsură pentru care deduce TVA în sumă de 4. În perioada iunie –iulie 2000 şi respectiv februarie 2001 societatea deduce TVA în sumă totală de 554.963.879 lei 53.859. Concluzii şi alte informaţii Urmare celor prezentate în procesul verbal concluzionăm: IMPOZIT PE PROFIT a.348. 6.428.952. Alte constatări În perioada supusă controlului societatea nu a condus registrul contabil obligatoriu Cartea Mare ceea ce constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă în sumă de 10.2 din Legea 87/1994.920. Modul de respectare a disciplinei financiare Nu s-au constatat deficienţe. Verificarea modului de intocmire şi depunere a declaraţiilor privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Organul de control nu a constatat deficienţe. 2. Verificarea modului de utilizare a documentelor cu regim special Din verificarea efectuată s-a constatat că agentul economic conduce evidenţa documentelor cu regim special utilizând fişa de magazie a formularelor cu regim special. 17 alin 2. Capitolul IV. fără documente justificative şi fără a prezenta copie de pe documentul legal care atestă calitatea de plătitor de TVA este în sumă totală de 632. majorări de întârziere c.103 lei şi penalităţi de întârziere în sumă de 7.000 lei în baza prevederilor art.000. Societatea a achitat în timpul controlului obligaţia de plată a TVA inclusiv penalităţi şi majorări de întârziere.000.353 lei 782. achitată în timpul controlului cu ordin de plată. lei.858. Având în vedere reglementările legale în vigoare . Amenda a fost achitată în timpul controlului cu ordin de plată.062 lei. lei 24 .

952. Organ de control Societatea controlată 25 .239 lei Menţionăm că toate obligaţiile fiscale stabilite în sarcina agentului economic prin prezentul act de control au fost achitate în timpul controlului cu ordin de plată .. majorări de întârziere 232. TVA suplimentar 632.000.099..000 lei IMPOZIT PE VENITURI DIN DOBÂNZI a.000..000 lei AMENDĂ CONTRAVENŢIONALĂ pentru nerespectarea prevederilor Legii contabilităţii în sumă de 10.000 lei a.247 lei d. amendă contravenţională 2. amendă contravenţională TVA 2.062 lei d.860.103 lei c.000 lei.428.162. la sediul Direcţiei Controlului Fiscal .d.../ .674 lei b. TOTAL OBLIGATII STABILITE 2.859 lei b. penalităţi de întârziere 900.893. a fost lăsat la agentul economic iar celelalte două au fost luate de organul de control. Prezentul proces verbal a fost încheiat în trei exemplare din care unul înregistrat sub nr. La terminarea controlului toate actele şi documentele puse la dispoziţia organului de control au fost restituite. Împotiva măsurilor dispuse prin prezentul act de control se poate face contestaţie care se depune în termen de 15 zile de la comunicarea acestuia sub sancţiunea decăderii. amenda contravenţională 2.032 lei c. impozit suplimentar 12.... penalităţi de întârziere 7.517.... majorări de întârziere 10.000.000.

26 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->