P. 1
Control Financiar Si Expertiza Contabila

Control Financiar Si Expertiza Contabila

|Views: 444|Likes:
Published by catripatri

More info:

Published by: catripatri on Feb 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2014

pdf

text

original

CONTROL FINANCIAR ŞI EXPERTIZĂ CONTABILĂ Tema nr. 1. Definirea, clasificarea,sfera de acţiune, obiectivele şi functiile controlului financiar. 1.

Definirea controlului financiar Controlul financiar se defineste ca fiind actiunea de determinare a starii unor activitati econmice reprezentate in documente financiare si contabile , prin raportarea acestor reprezentari la prevederile legale prin care au fost definite. Controlul financiar reprezinta mai mult decat o actiune de verificare si se exercita in scopul remedierii unor abateri de la anumite prevederi legale. 2. Clasificarea controlului financiar Exista mai multe criterii de clasificare a controlului financiar, printre care mentionam : a) dupa momentul efectuarii b) sfera de actiune c) structurile care le exercita d) alte criterii a) După momentul efectuarii, controlul dinanciar îmbracă 3 forme : 1. control financiar preventiv 2. control financiar operativ-curent 3. control financiar ulterior 1. CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV –prezinta unele trasaturi caracteristice: -se exercita inainte de efectuarea operatiunii sau activitatii economice -are drept scop identificarea si eliminarea operatiunilor care ar putea perturba activitatea unitatii economice -contribuie la realizarea unui management eficient al activitatii desfasurat de unitate -se organizeaza in cadrul compartimentului financiar contabil al unitatii economice Functie de personalul desemnat sa-l efectueze, distingem : Control financiar preventiv exercitat de structuri proprii de control ale unitatii Control financiar preventiv exercitat de structuri specializate de control apartinand statului Obiectivul principal al controlului financiar preventiv este de a opri inainte de efectuare toate documentele privind operatiuni care nu sunt legale ,reale , oportune, economicoase si eficiente , in faza de angajare si de plata respectiv incasare dupa caz ; La nivelul societatii comerciale-pot fi supuse controlului financiar preventiv urmatoarele operatiuni : -incheierea contractelor sau comenzilor interne de aprovizionare sau celor ce au ca obiect executarea de lucrari sau prestari de servicii -efectuarea de plati in lei si/sau valuta pentru produsele aprovizionate , lucrarile executate sau serviciile prestate -efectuarea de plati privind salariile si alte drepturi de personal -trecerea pe seama cheltuielilor a pierderilor sau daunelor aduse gestiunii unitatii care nu au fost produse cu vinovatie.

1

La nivelul instituţiilor publice, ministere şi alte instituţii centrale, asimilate acestora conduse de către de ordonatori de credite, principalele operaţiuni pentru care se stabilesc obiective de control financiar preventiv sunt:  Deschiderea, repartizarea şi modificarea creditelor bugetare;  Ordonanţarea cheltuielilor;  Angajamentele din care rezultă direct sau indirect obligaţii de plată către terţi;  Concesionarea, închirierea, transferul, vanzarea şi schimbul bunurilor ce formează patrimoniul instituţiilor publice;  Alte operaţiuni stabilite de ordonatorul de credite ca şi conducător de instituţie publică. Controlul financiar preventiv se efectuează de către conducătorul compartimentului financiar contabil şi/sau de către o persoană împuternicită printr-o decizie a conducătorului entităţii economice. 2. Controlul financiar operativ curent reprezintă activitatea de determinare a stării unor operaţiuni economice reprezentate în documente financiare şi contabile prin raportarea modului de manifestare a acestora în momentul efectuării sau pe măsura derulării activităţii. Trăsături caracteristice: - se exercită concomitent cu realizarea activităţilor şi operaţiilor economice controlate; - se exercită pe toată durata desfăşurării activităţii economice; - se realizează de către personal calificat încadrat într-o structură distinctă în directa subordonare a conducătorului entităţii economice. Obiectivele controlului financiar operativ curent: Acestea constau în verificarea modului de respectare a prevederilor legale în legătură cu:  existenţa, integritatea şi păstrarea bunurilor de orice fel;  utilizarea mijloacelor materiale şi băneşti;  efectuarea recepţiilor şi inventarierea bunurilor patrimoniale;  modul de conducere al evidenţelor contabile;  stabilirea realităţii datelor înscrise în situatiile finnciare anuale. Controlul operativ curent se realizează prin operaţiuni inopinate sau acţiuni financiare stabilite prin programele de activitate şi control ale entităţii economice şi se desfăşoară în principalele locaţii în care au loc procesele economice: • secţii de producţie; • unităţi de desfacere; • localuri; • pieţe publice; • depozite etc. 3. Controlul financiar ulterior Reprezintă activitatea de determinare a stării unor operaţiuni economice efectuate reprezentate în documnte financiar- contabile prin raportare la prevederile şi normele legale prin care au fost definite. Trăsături caracteristice:  Se exercită după efectuarea activităţilor şi/sau proceselor economice supuse acţiunilor de verificare; 2

Control financiar organizat si exercitat de institutiile specializate ale statului denumit control financiar al statului. Tema nr. institutiilor publice si asupra capitalului social al statului in societatile comerciale”. III.  Respectarea prevederilor şi normelor legale privind: I. b) La nivelul societăţilor comerciale Obietivul principal al controlului financiar ulterior constă în stabilirea modului de gestionare a mijloacelor materiale şi băneşti din patrimoniul fiecăreia dintre acestea în legătură cu:  Integritatea mijloacelor materiale şi băneşti deţinute cu orice titlu. transportul şi recepţia mijloacelor materiale.07.  Se organizează şi se exercită atât de structuri din cadrul entităţii ecnomice cât şi prin structuri specializate ale statului. Legea Finantelor Publice nr.2003 este prevăzută activitatea de control financiar al statului. Controlul financiar al statului in functie de locul de exercitare este organizat in structuri distincte: 3 .  Îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor financiare şi fiscale faţă de diferitele structuri. realitatea şi necesitatea cheltuielilor efectuate în numerar sau prin alte mijloace de plată în lei sau în devize.10.72/12.  Modul de utilizare a mijloacelor şi resurselor proprii ale instituţiilor publice. Controlul financiar al statului. Legalitatea. A.1996 Monitorul Oficial 152/17. Obiectivele controlului financiar ulterior a) La nivelul instituţiilor publice  Modul de administrare şi utilizare a fondurilor acordate de le buget. B. Rezultatele constau în cele mai multe cazuri în remedierea unor abateri de la prevederile şi normele legale de reglementare a activităţii economice supuse controlului. Aprovizionarea.07. 2. Încadrarea şi salarizarea personalului de conducere şi execuţie. Chiar in legea fundamentala care este Constitutia Romaniei adoptata in 1991 modificata si aprobata prin Referendum National confirmat prin Legea 429/2003 Monitorul Oficial 787 din 31. expediţia. II. Clasificarea controlului dupa structurile care il exercita A.1996 prevede ca: “activitatea privind finantele publice … cuprinde controlul asupra modului de folosire a mijloacelor materiale si banesti apartinand regiilor autonome. exercitata de catre structurile specializate ale statului organizate in acest scop pe baza de prevederi legale proprii. Control financiar organizat si exercitat de catre structurile proprii apartinand entitatilor economice denumit in continuare control financiar propriu. Se defineste ca reprezentand activitatea de verificare financiara.

Se defineste ca o forma a controlului financiar care se organizeaza si se exercita in cadrul unitatilor economice in scopul prevenirii.A.control specific exercitat de Garda Nationala de Mediu si Inspectoratul de Stat in Constructii.G. 1574/18. precum si al functionarii institutiilor care isi desfasoara activitatea in subordinea sau sub autoritatea sa”. .2004). controlul financiar se exercita in baza prevederilor legale proprii de organizare si functionare prin structuri specializate. Controlul financiar propriu. b) recuperarii prejudiciilor si stabilirii raspunderilor pentru situatii care au afectat integritatea sau corecta administrare a gestiunii.F.G.2003 Monitorul Oficial nr.control financiar exercitat de Garda Financiara si Autoritatea Nationala a Vamilor. 745/2003 Monitorul Oficial 496/2003) prin urmatoarele forme specifice: . controlul financiar e exercitat de catre structurile specializate ale Ministerului Finantelor Publice si ale Autoritatii Nationale de Control. Conform acestui act normativ.controlul financiar ulterior privind utilizarea creditelor bugetare de catre institutiile publice si a modului de conducere a activitatii financiare de catre agentii economici. La nivelul judetelor tarii functioneaza camere de conturi judetene. • In cadrul Autoritatii Nationale de Control.01. Separat de structurile proprii ale Ministerului Finantelor Publice.(H. In cadrul Ministerului Finantelor Publice.control financiar intern prin structuri interne. activitatea de control se exercita pe baza prevederilor legale proprii (H.controlul financiar preventiv delegat in scopul constituirii si utilizarii legale si eficiente a fondurilor publice. controlul financiar se mai exercita si prin structurile A. b) in sfera de activitate a executivului. . institutie publica cu personalitate juridica in subordinea directa a Ministerului Finantelor Publice.control economic exercitat de catre Corpul de Control al Guvernului.a) in sfera de activitatea a legislativului. administrare si intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public. B.N. Necesitatea instituirii de catre unitatile economice a propriului sistem de control financiar rezulta din obligatia: a) cunoasterii de catre conducatorii unitatilor economice in orice moment si in detaliu a starii gestiunii proprii. Functie de natura unitatii economice in cadrul careia se organizeaza si se exercita. . controlul financiar este organizat si exercitat de Curtea de Conturi a Romaniei.control financiar extern prin intermediul structurilor de specialitate.inspectii fiscale privind respectarea legalitatii atat la nivelul aparatului propriu cat si la nivelul celorlalte institutii publice. controlul financiar propriu poate avea urmatoarele doua forme: 4 . Realizarea de catre Ministerul Finantelor Publice a acestei functii se face prin structurile sale specializate care exercita : . . Autoritatea Naţională de Control organizata in cadrul acestor institutii se realizeaza sub doua forme: . Curtea de Conturi a Romaniei functioneaza pe langa Parlamentul Romaniei si are atributii stabilite prin legea proprie de organizare si functionare. . 2 din 05. Ministerul Finantelor Publice: “ indeplineste functia de autoritate de stat prin care se asigura exercitarea controlului aplicarii unitare si respectarii reglementarilor legale in domeniul sau de activitate. depistarii si solutionarii efectelor unor abateri de la prevederile si normele legale. institutie suprema de control financiar ulterior extern..12. avand ca obiect verificarea modului de formare.

2. oportunitatii.stabilirea exactitatii soldurilor scriptice.trecrea pe seama cheltuielilor si a rezultatelor financiare sau pe seama fondurilor a pierderilor. daunelor produse de calamitati si a altor daune aduse unitatii ce nu au fost produse cu vinovatie. cat si pe cele de natura tehnica si tehnologica ce au legatura cu rezultatul economic final obtinut de agentul economic. finantare si efectuare de plati ( in lei si/sau in valuta) privind activitatea de productie. .1.verificarea exactitatii preturilor luate in calculul valorilor materiale ce fac obiectul controlului. Controlul financiar al agentilor economici se exerciat la randul sau tot prin doua forme: B.B. 5 . Realizarea practica a obiectivului principal se efectueaza prin: .verificarea conditiilor de angajare a gestionarilor si a modului de constituire si depunere a garantiilor materiale de catre acestia. .verificarea existentei faptice a valorilor materiale si banesti.1. Aceasta forma a controlului financiar preventiv se exercita in special asupra operatiunilor care reflecta drepturile si obligatiile patrimoniale aflate in faze de incasare si respectiv de angajare sau de plata. B. Control financiar de gestiume. B.operatiuni de creditare. . comert.operatiuni din care deriva drepturi sau obligatii patrimoniale ale entitatii economice fata de terti. legalitatii. Principalele obiective ale controlului financiar preventiv se stabilesc in functie despecificul activitatii fiecarui agent economic si constau in determinarea. B. greu vandabile sau deteriorate.verificarea respectarii prevederilor legale privind manipularea si paza valorilor materiale ce fac obiectul controlului. eficacitatii si eficientei anumitor categorii de operatiuni mai importante fiind: .1.determinarea valorilor materiale fara miscare. Control financiar preventiv.2.operatiuni privind acordarea fondurilor de la buget si alte operatiuni similare cu caracter financiar. Sfera de actiune a controlului financiar preventiv este formata din ansamblul activitatilor si documentelor utilizate de entitatea economica si include atat activitatile de natura financiar. .1.verificarea modului de respectare a legalitatii si realitatii inregistrarii operatiunilor consemnate in documentele primare s contabile. . B. cu miscare lenta. Controlul financiar de gestiune reprezinta o forma a controlului financiar propriu care se efectueaza in vederea stabilirii modului de respectare a prevederilor legale cat si a normelor interne cu privire la gestionarea de catre entitatea economica a mijloacelor materiale si banesti. realitatii.1.2. .1. B. investitii. etc. . Obiectivul principal al controlului financiar de gestiune consta in stabilirea integritatii valorilor materiale si banesti din gestiune supuse verificarii. Control financiar propriu organizat si exercitat in cadrul institutiilor publice.verificarea modului de gestionare a formularelor tipizate cu regim special.contabila. .1.1.verificarea modului de respectare a normelor privind volumul si structura stocurilor aprovizionate care sa corespunda nivelului productiei programate. . . Control financiar propriu organizat si exercitat in cadrul entitatilor economice denumit control financiar al agentilor economici. Controlul financiar preventiv al agentilor economici reprezinta o forma a controlului financiar propriu care se efectueaza in scopul evitarii nerespectarii prevederilor legale in vigoare ce ar genera efecte cu character perturbator asupra activitatii economice desfasurate de catre entitatea economica. .

2. .deschiderea si repartizarea de credite principale. concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului. . B2.2. . gajarea. Obiectul principal al controlului financiar preventiv propriu la institutia publica îl reprezinta stabilirea realitatii. degradate sau deteriorate determinate de vinovatia unei persoane. legalitatii. Controlul financiar preventiv propriu. civile sau penale ce se propun sau se dispun in sarcina celor vinovati de nerespectarea prevederilor legale. Controlul financiar intern.ordonantarea cheltuielilor. regularitatii si incadrarii in limitele aprobate pentru urmatoarele categorii de operatiuni: . Functia de cunoastere si evaluare a controlului financiar care consta in determinarea rezultatelor economice ale unei entitati si evaluarea acestora prin raportarea la un sistem de criterii prestabilit in vederea determinarii masurilor de intrare in legalitate si a imbunatatirii activitatilor verificate. Functia are atat actiune preventiva cat si post operativa. risipei. prin ea realizandu-se cunoasterea exacta.2.2. proceselor si activitatilor supuse controlului financiar.2. In cadrul institutiilor publice se exercita de asemenea doua forme ale controlului: B. Controlul financiar prin functiile sale urmareste economicitatea. 3. Controlul financiar preventiv propriu reprezinta activitatea prin care se stabilesc legalitatea si regularitatea operatiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau patrimoniului public. Controlul financiar in cadrul institutiilor publice. B. .efectuarea de incasari in numerar. 3.2.modificarea repartizarii pe trimester sip e subdiviziuni ale clasificatiei bugetare a creditelor aprobate. 4. abuzului sau fraudei. Functiile controlului financiar. . Functia de prevenire. continua si completa a fenomenelor. Tema nr. Controlul financiar intern la institutia publica este definit ca reprezentand ansamblul formelor de control exercitate la nivelul institutiilor publice in scopul respectarii legislatiei privind protejarea fondurilor publice impotriva pierderilor datorate erorii. 2. reala. B.1. Functia de constrangere se realizeaza prin complexul de masuri administrative.vanzarea. cat si de personalul unitatii controlate. eficacitatea si eficienta operatiunilor efectuate de entitatile economice. respectiv preintampinarea abaterilor de la prevederile legale sau de la normele prin care a fost reglementata activitatea unei entitati economice. B. 6 . Functia de indrumare a controlului financiar consta in efectul formativ-stimulativ si de generalizare a experientei pozitive dobandite pe parcursul si ca urmare a desfasurarii activitatii de verificare atat de cei care o executa.angajamente bugetare. 1.1.- verificarea modului de calcul si incasare a contravalorii bunurilor distruse.

Tema nr.92 MO 224/1992. o Oraganismele autonome de asigurari sociale sau de alta natura.2. Curtea de Conturi are urmatoarea structura organizatorica: ♦ sectia de control financiar ulterior ♦ sectia jurisdictionala ♦ camere de conturi judetene si ale municipiului Bucuresti.99). o Institutiile publice si societatile comerciale la care statul detine integral sau mai mult de jumatate din capitalul social.09.1 in sfera de activitate a executivului b.servicii si birouri de specialitate.. Sectia de control financiar ulterior Entităţi verificate: o Banca Naţională a României. o Institutiile statului si unitatiilor administrative-teritoriale.de administrare si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public.94/8. Curtea De Conturi functioneaza pe langa Parlamentul Romaniei si isi desfasoara acivitatea in mod independent.deviziile pot fi organizate in directii functionale.5. respectiv Camerele de Conturi Judetene si a municipiului Bucuresti.modificata prin legea 204/1999 MO 646/30. ♦ de a prezenta anual Parlamentului un raport asupra rezultatelor controlului contabilitatii de gestiune ale bugetului public national din exercitiul bugetului expirat. 7 . Functia de reglare a activitatii agentului economic controlat prin care se realizeaza eliminarea factorilor perturbatori in scopul mentinerii echilibrului economic si al asigurarii functionalitatii activitatii acesteia la parametrii proiectati.valori.12.care gestioneaza bunuri. Atributiile Curtii De Conturi a Romaniei sunt urmatoarele: ♦ de a controla modul de formare.pe baza prevederilor inscrise in Constitutie si in celelalte legi ale tarii. Are sediul central in Bucuresti. ♦ de a efectua verificarea modului de gestionare a resurselor publice la cererea Camerei Deputatiilor sau a Senatului. sectia de control financiar ulterior este organizata in devizii sectoriale conduse de catre un consilier de conturi. intr-un regim legal obligatoriu. Organizarea activitatii de control financiar Activitatea de control financiar se imparte pe doua componente: a) Activitatea de control financiar a statului b) Activitatea de control financiar : b. În unitatiile administrative-teritoriale atributiile acesteia sunt realizate de structurile subordinate. o Regiile autonome. Din punct de vedere structural.la nivelul entitatii economice a) Activitatea de control financiar al statului Cea mai importanta structura de control a statului-pe langa Parlamentul Romaniei este reprezentata de Curtea de Conturi a Romaniei (reinfiintata prin legea nr. 4.

necesar realizarii obiectivelor in domeniul propriu de activitate. in subordinea Guvernului. impozit).Sectia jurisdictionala Este compusa din consilieri de conturi.  Controlul exactitatii realizarii obligatiilor de catre contribuabil. ♦ Elaborarea si implementarea politicii bugetare si fisale ale Guvernului.03. 8 .ca organ central ce pune in aplicare politica guvernamentala in domeniul financiar si Autoritatea Nationala de Control ca organ de specialitate a administratiei publice centrale.  Stabilirea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale (cas.  Stabilirea diferentelor obligatiilor de plata si a accesorilor acestora. ♦ Administrarea datoriei publice a statului.care functioneaza in cadrul MFP. control. ♦ Elaborarea cadrului normative si institutional. MFP reprezinta oraganismul de specialitate al administratiei publice centrale. ♦ Reprezentarea statului si a Guvernului Romaniei pe plan international.iar personalul executiv ia numele de controlori financiari.0104) şi HG 403/2004 (MO 275/30. tva. Obiectivele MFP sunt: ♦ Elaboarea stategiei de punere in aplicare a programului de guvernare in domeniul finante publice. Camerele de Conturi Judetene Camerele de Conturi Judetene sunt stucturi locale care exercita functiile de control ale Curtii De Conturi ale Romaniei in unitatiile administrative-teritoriale ale tarii. care aplica strategia si programul de guvernare in domeniul finante publice.Acestea include Directia de control financiar ulterior condusa de un director. somaj.un director adjunct. ♦ Administrarea veniturilor statului pe baza procedurilor de gestiune.04). ♦ Exercitarea controlului financiar public. MFP esta intitutia publica organizata conform HG 1574/2003 (MO 2/5. Sectia jurisdictionala este instanta de fond de recurs jurisdictional si de solutionare a recursului in anulare. b) Activitatea de control financiar in sfera de actiune a executivului Aceasta activitate este oraganizata in structuri distincte. ♦ Elaborarea cadrului legal in domeniul activitatii. solutionare a litigiilor cu contribuabili. ANAF are urmatoarele atributii:  Verificarea bazelor de impunere. colectare. MFP este organizat in urmatoarele unitati:     Directii şi directii generale de specialitate Unitatea centrala de armonizare pentru auditul public intern Agentia nationala de administrare fiscala ANAF Agentia nationala de plati ANAF exercita functia de control financiar in cele doua forme: control fiscal si investitie fiscala.  Verificarea modului de respectare a prevederilor legislatiei fiscale si contabile.condusa de unul numit din randul acestora care indeplineste functia de presedinte de sectie.

normele sau instructiunile prin care au fost definite. 3. ambele fiind subordonate direct primului ministru.07. Metodologia de exercitare a controlului financiar Sistemul metodologic de exercitare a controlului financiar Se defineste ca ansamblu de activitati interdependente care prin utilizarea unor procedee si tehnici specifice. 5. 2. Directia administrarii fiscale Directia control coordonare Directia juridica&control de conflicte de interes Directia admin-juridica resurse umane 9 . a unui proces sau a unei activitati economice prin raportare modului concret de manifestare a acestora la prevederile legale.adjunct serv serv serv serv serv serv serv serv serv serv serv serv Tema nr. 1) Etapa programarii activitatii de control financiar Etapa pregatirii actiunii de control financiar Etapa efectuarii controlului financiar Etapa intocmirii actelor de control Etapa valorificarii constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar Programarea activitatii de control financiar Secretar de stat Subsecretar de stat Directia generala de control Directia generala juridical&admin.adjunct Director ex. La nivelul judetelor. 4.Etapele realizarii controlului financiar pot fi structurate astfel: 1.Corpul de Control al Guvernului a fost infiintat in baza HG 766/2003 (MO 497/9. Organigrama directiei generale a finantelor publice Directia gen a finantelor publice Director executiv Directia veniturilor statului Director ex.adjunct Directia control fiscal Director ex.03). are drept scop realizarea procesului de cunoastere a unui fenomen.adjunct Director ex. se afla in subordinea ANC. 5. activitatea ANAF este realizata prin Directiile Generale ale Finantelor Publice Judetene si ale municipiului Bucuresti.

stabilire.modul de fundamentare. punere in aplicare si urmarire a deciziilor.Cuprinde pe de o parte stabilirea propriu-zisa a obiectivelor. a subiectilor si a termenelor de realizare iar pe de alta parte repartizarea si transmiterea acestor informatii catre unitatile cu atributii de control financiar. 2. caracter accidental – determinat de unele perturbatii ce pot interveni in cursul desfasurarii unui proces economic si ale căror cauze este necesar a fi cunoscute iar efectele imediat remediate. In aceasta actiune controlul financiar studiaza si isi insuseste toate elementele teoretice referitoare la tema data. c) Stabilirea obiectivelor controlului Ansamblul temelor de control si al obiectivelor stabilite pentru fiecare dintre acestea formeaza tematica controlului. Dupa aprobare tematica de control devine documentul oficial de lucru pe baza caruia se desfasoara activitatea de control financiar. desfasurata anterior acesteia si in cadrul careia se efectueaza doua importante actiuni: 1. Tematica de control este un instrument practic de lucru si se elaboreaza de catre fiecare compartiment sau structura a unitatii care dispune si /sau organizeaza controlul financiar si se aproba de catre conducatorul unitatii. . Insusirea elementelor teoretice si a prevederilor legale care reglementeaza activitatea ce face obiectul actiunii de control. activitate) ce urmeaza a se controla. . financiare si contabile si circuitul documentelor in unitatea respectiva.modul de organizare a evidentelor tehnico-opertive. Cunoasterea generala a principalelor elemente de organizare a subiectului sau tipului de subiect (entitate economică.competentele si raspunsurile personalului de conducere si de executie. Aceasta etapa poate fi structurata pe doua faze: a) elaborarea programului de control b) repartizarea acestui program pe unitatile cu atributi de control 2) Pregatirea actiunii de control financiar Reprezinta o etapa premergatoare efectuarii activitaţii propriu-zise de verificare si se realizeaza de catre organele de control desemnate sa efectueze verificarea activitatii economice programate. 3) Efectuarea controlului financiar 10 . b) Analiza generala a temelor controlului – reprezinta unul dintre momentele principale ale etapei de pregatire a activitatii de control financiar. Etapa de pregatire a actiunii de control cuprinde: a) stabilirea temelor controlului b) analiza generala a temelor controlului c) stabilirea principalelor obiective ale controlului (tematica de control financiar). a) Tema controlului – reprezinta o exprimare sintetica a unei actiuni de verificare financiar-contabila care se desfasoara pe baza unor obiective stabilite si aprobate de catre conducerea unitatii cu sarcini de control. respectiv atat cele stabilite prin prevederi si norme legale cat si cele publicate in literatura de specialitate. Tema controlului este stabilita in functie de necesitatile de informare a unor factori de decizie ce pot avea: caracter permanent – determinate de programele de management si de modul de luare si aplicare a deciziilor. Actiunea consta in realizarea unei documentari prealabile la una din unitatile cu profil similar celei la care urmeaza a se exercita controlul. unde se urmareste organizarea generala a acesteia in legatura cu: . autohtona si chiar straina.

Etapa efectuarii controlului financiar presupune parcurgerea urmatoarelor faze: a. 2. b) Controlul invers-cronologic – asemanator cu primul cu deosebirea ca ordinea de efectuare a verificarii este inverse. b. financiare si contabile specifice activitatii supuse verificarii definite si aprobate prin prevederi legale.Efectuarea propriu-zisa a controlului financiar se realizeaza prin comportarea starii reale la un moment dat a unor activitati economice inregistrata in documentele financiar-contabile cu prevederile legale prin care aceste activitati au fost definite. f) Investigatia – care se efectueaza atunci cand controlul financiar nu gaseste in documente si evidentele verificate toate elementele care sa ateste efectuarea corecta a operatiunilor contabile. Selectarea si aplicarea procedeelor si tehnicilor necesare realizarii controlului Doua sunt procedele mai reprezentative si specifice si anume: Controlul documentar Controlul faptic Controlul documentar Poate fi fefinit ca un complex de actiuni de verificare efectuate in scopul stabilirii legalitatii si realitatii unor date sau unor operatiuni economice inregistrate in documentele de evidenta ca si de verificare a calitatii intocmiri acestora. c. adoptarea obiectivelor tematice la conditiile specifice ale activitatii subiectului controlat . e) Controlul incrucisat – reprezentand o tehnica de control care se exercita atat la unitatea emitenta a documentului cat si la partenerii acestuia avand ca scop oprirea inainte de a produce efecte negative a unor activitati economice sau financiare. 1. corecta si la timp a elementelor economice inscrise in documentele justificative asigurarea tuturor corelatiilor intre diversele tipuri de evidente conduse de entitatile economice. Exercitarea acestui tip de control se realizeaza pe baza urmatoarelor obiective: conducerea evidentei contabile astfel incat sa asigure corecta reflectare in expresie baneasca a patrimoniului entitatii economice evidentierea exacta. c) Controlul sistematic – presupune mai intai gruparea documentelor pe grupe de activitate distincte urmata de realizarea controlului cronologic sau invers-cronologic. d) Control reciproc – realizat in scopul stabilirii daca unele din informatiile comune cu acelasi continut inscrise in documentele financiar-contabile sunt identice. Controlul documentelor utilizeaza cateva tehnici specifice cum ar fi: a) Controlul cronologic – respectiv verificarea se realizeaza in ordinea emiterii si inregistrarii documentelor in evidente. stabilirea resurselor de informare necesare efectuarii controlului. 1. Sursele de informare sunt formate in general din ansamblul documentelor primare si ale evidentelor tehnico-operative. 11 .

Controlul faptic se reprezinta prin utilizarea mai multor tehnici printre care amintim: . Rezultatele inventarierii sunt in general probe foarte sigure pentru fundamentarea constatarilor deoarece la stabilirea acestora au participat atat reprezentantii gestionari ai unitatii controlate. care necesita pregatire de specialitate in domeniul stiintei. g) Calculul de control – reprezentand o tehnica de refacere de catre controlorul financiar pe baza datelor inregistrate in documente a unor calcule din care rezulta o informatie ce face obiectul controlului. iar fundamentarea acestor constatari pe baza expertizelor tehnice si/sau probelor de laborator va fi efectuata numai de catre controlorul financiar in baza prevederilor legale in vigoare.observarea directa Inventarierea . Curte de Apel. Rezultatele expertizei sau analizelor de laborator constituie probe in sustinerea constatarilor. Poate fi dispusă de organul de jurisdictie (Judecatorie. Curte Suprema de Justitie) sau de organele de cercetare (politie. Expertiza – reprezinta un mijloc de proba privind controlul faptic. 12 . 6. prin care acestea au fost definite si institutionalizate. Tema nr. reglementată de Codul de procedura civila. artei sau in alta specialitate şi pe care judecatorul nu o poseda. tehnicii. asa cum au fost constatate de catre controlorul financiar la normele si prevederile legale.inspectia fizica . Observarea directa este o tehnica de control a carei realizare peresupune din partea controlorului financiar deplasarea la fata locului pentru a constata el insusi modul de respectare a normelor si prevederior legale care reglementeza obligatiile personalului controlat. Determinarea abaterilor si deficientelor rezultate din activitatea de control Se realizeaza prin raportarea activitatilor ce fac obiectul verificarii. Tribunal. revizorii de gestiune cat si controlorii financiari care efectueaza verificarea in cadrul careia s-a dispus actiunea. 2. Controlul faptic Este procedeul ce consta in stabilirea existentei si miscari intr-o anumita perioada de timp determinata a tuturor elementelor materiale si banesti dintr-o entitate economica.reprezinta ansamblul de operatiuni care are drept scop constatarea existentei in patrimoniul entitatii economice a tuturor elementelor de activ si de pasiv la un moment dat (OMFP nr 1753 / 2004 privind inventarierea elementelor de activ si de pasiv). parchet) in vederea stabilirii unui adevar obiectiv necesar clarificarii unor stari de fapt. in urma efectuarii actiunii de verificare stabileste el insusi starea unui post de bilanţ la un moment dat prin confruntarea rezultatului inspectei fizice cu datele inregistrate in evidenta contabila a entitatii controlate.Investigatia este o actiune proprie de documentare a controlorului iar reusita acesteia depinde in mod semnificativ de pregatirea profesionala a acestuia si nu in ultimul rand de abilitatea cu care efectueaza verificarea. h) Analiza contabila – reprezinta o metoda si o tehnica de control utilizata pentru furnizarea solutiei corecte de inregistrare in evidenta contabila a operatiunilor economico-financiare.expertiza tehnica si analiza de laborator .inventarierea . Inspectia fizica este tehnica prin care controlorul.

2003.raspunderea contraventionala se poate stabili si aplica daca prin savarsirea contraventiei nu s-a cauzat paguba si nici nu exista bunuri materiale ce urmeaza a fi confiscate ca urmare a abaterii savarsite.2003 Legea 571/2003 privind Codul Fiscal al Romaniei. In stabilirea abaterilor si deficientelor trebuie cunoscut faptul ca activitatea de control financiar este supusa actiunii unor anumite riscuri.O.riscul inerent .prestarea unei activitati in folosul comunitatii Sanctiuni contraventionale complementare cuprind: -confiscarea bunurilor destinate.O. 1997 privind controlul fiscal aprobata prin Legea 64/1999. Explicatiile scrise sunt in continuare analizate de catre controlorii care le-au solicitat si functie de cotinutul acestora sunt combatute cu argumente legale. financiare si contabile.12. Ordonanta Guvernului 92/24.O. M. acordului sau autorizatiei de exercitare a unei activitati -inchiderea unitatii -suspendarea activitatii agentului economic -retragerea licentei sau avizului pentru anumite operatiuni ori pentru activitati de comert exterior temporar sau definitiv . Sanctiunile principale cuprind: -avertismentul -amenda contraventionala . 1999. abrogata prin ordonanta guvernului 92/2003. Din practica de control au fost identificate trei componente principale ale riscului in control si anume: . Sanctiunile contraventionale se impart in doua categorii. 168/21 apr. 7 CONTROLUL FISCAL • • • • Ordonanta 70/28 aug. Riscul in activitatea de control poate fi definit ca posibilitatea aparitiei unei stari create de influenta anumitor elemente ce ar putea determina controlul sa stabileasca o stare a unei activitati economice care sa nu reflecte situatia reala a acesteia asa cum a fost inregistrata in documentele financiare si contabile. Contraventiile se pot stabili si sanctiona in toate domeniile.riscul de verificare si analiza . respctiv principale si complementare. reale si concrete. datorita dreptului de contestare a abaterilor din partea persoanelor raspunzatoare.riscul de nedepistare a abaterilor Stabilirea raspunderilor in sarcina persoaneor vinovate Majoritatea constatarilor controlorului financiar se valorifica dupa incheierea actiunii de verificare. 54/30 ian. Tema nr.O data stabilite abaterile si deficientele constatate se aduc la cunostinta persoanelor de conducere sau executie (in functie de natura abaterilor) carora li se solicita explicatii scrise in legatura cu imprejurarile in care aceste operatiuni au fost efectuate si inregistrate in evidentele tehico-operative. Raspunderea persoanelor poate fi contraventionala sau penala: . M. M. folosite sau rezultate din contraventii -suspendarea sau anularea dupa caz a avizului.12. 2003. 13 .2003 este act care reglementeaza cu privire la Codul de procedura fiscala. Ordonanta Guvernului 62/2002 aprobata prin Legea 49/21 ian. 941/29.

Drepturile si obligatiile organelor de control fiscal: In exercitarea atributiilor ce le revin. contribuabilii sunt obligati sa furnizeze informatiile respective in termen de 10 zile de la primirea solicitarii. Impozitul: reprezinta suma datorata potrivit legii bugetului de stat si bugetele locale. la termenele legale. iar in afara acestuia numai cu autorizarea scrisa a conducerii organului de control fiscal si cu acordul contribuabilului. g) sa intre in prezenta contribuabilului sau altei persoane desemnate de contribuabil. orice alte obligatii legale care revin contribuabililor. c) sa solicite prezenta contribuabililor sau a reprezentatilor legali ai acestora la sediul organului de control fiscal: solicitarea se face in scris. Solicitarea se comunica contribuabililor cu cel putin 15 zile. persoane fizice sau juridice in aplicarea legilor fiscale. precum si asociatiile fara personalitate juridica carora le revin potrivit reglementarilor legale obligatii fiscale. obligatia de a declara bunurile si veniturile impozabile sau. e) sa primeasca copii de la orice inscris. au dreptul: a) sa examineze orice inscrisuri. dupa caz. Controlul fiscal se exercita de catre organele de control fiscal din cadrul Ministerului Finantelor Publice si ale unitatilor sale teritoriale. si cuprinde in mod obligatoriu data. 2. in orice incinta a sediului in care isi desfasoara activitatea contribuabilul sau in locuri in care exista bunuri impozabile sau in care se desfasoara activitate producatoare de venituri. Accesul este permis in cursul programului normal de lucru al contribuabilului. 4. d) sa faca constatari faptice cu privire la natura activitatilor producatoare de venituri impozabile sau pentru identificarea bunurilor sau surselor impozabile. impozitele. organele de control fiscal. obligatia de a calcula si de a inregistra in evidentele contabile si de plata. registre sau evidente contabile ale contribuabililor care pot fi relevante. b) sa solicite contribuabililor informatii. precum si de catre serviciile de specialitate ale autoritatilor Administrative Publice Locale. pentru stabilirea corecta a impozitelor datorate si pentru modul de respectare a obligatiilor fiscale de catre acestia. impozitele care se realizeaza prin stopaj la sursa.Definitie: Controlul fiscal cuprinde ansamblul activitatilor care au ca scop verificarea realitatii declaratiilor. f) sa retina in scopul protejarii impotriva instrainarii sau distrugerii in schimbul unei dovezi scrise si semnate de organul de control fiscal. obligatia de a calcula si de a inregistra in evidentele contabile si de plata la termenele legale. Categoriile de obligatii fiscale: 1. perioada poate fi prelungita pana la 90 de zile). 14 . precum si orice alte sume care constituie venituri de natura fiscala a caror administrare revine Ministerului Finantelor. orice document sau orice element material care poate constitui o proba sau o dovada referitoare la determinarea impozitelor datorate de catre contribuabili pe o perioada de maxim 30 de zile (cu aprobarea conducerii Directiei Generale a Finantelor. ora si locul intalnirii. inaintea datei fixate pentru intalnire. precum si scopul acesteia. impozitele declarate. denumite Organe de Control Fiscal. 3. document sau inregistrare contabila. justificarile sau explicatiile referitoare la declaratiile sau documentele depuse controlului. In categoria contribuabili se cuprind persoanele fizice si juridice. precum si verificarea corectitudinii si exactitatii indeplinirii conform legii a obligatiilor fiscale de catre contribuabili. In cazul in care se solicitata raspunsul in scris. documente. romane si straine.

institutii publice sau de interes public. organele fiscale au obligatia de a actiona cu profesionalism dovedind corectitudine si obiectivitate in relatiile cu contribuabilii controlati si cu celelalte persoane cu care sunt in contact pe parcursul indeplinirii atributiilor de serviciu....M.. Aviz de inspectie fiscala (Anexa 1A la OMFP 1304/1. .…. Contribuabilii care potrivit legii conduc contabilitatea proprie sunt obligati sa pastreze evidentele contabile precum si documentele justicative in baza carora s-au facut inregistrarile contabile pastrarii la sediul social declarat cu ocazia autorizarii si inregistrarii la organul fiscal pana la implinirea termenului de prescriptie a dreptului organelor fiscale.... organele fiscale sunt in drept sa solicite informatii de la: • persoane fizice sau juridice care detin in pastrare sau administrare bunuri sau sume de bani ale contribuabilului. Obligatiile contribuabililor constau in aceea ca trebuie sa puna la dispozitia organelor fiscale toate documentele tehnico-operative si contabile si orice fel de inscrisuri care stau la baza calcularii corecte si in cuantumul legal al impozitelor datorate. pe perioada…….. Neprezentarea cu rea credinta a documentelor cu ocazia controlului fiscal nu vor fi luate in considerare ulterior cu ocazia solutionarii eventualelor obiectiuni.…..veti face obiectul unei inspectii fiscale.. 15 . Organul de control fiscal are obligatia sa emita contribuabilului cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de inceperea efectiva a actiunii de control fiscal-avizul de verificare (aviz de inspectie fiscala). pe perioada……... \\ Tema nr. 8 DREPTURILE SI OBLIGATIILE CONTRIBUABILILOR Pe durata controlului fiscal contribuabilii au dreptul: • sa fie informati asupra desfasurarii controlului si asupra eventualelor situatii neclare.......verificarea ansamblului declaratiilor fiscale si/sau operatiunilor relevante pentru inspectia fiscala.….2004 Denumire contribuabil Cod identificare fiscala Domiciliu fiscal Domnului Administrator/Director General. pentru: a) impozitul…………. • sa fie protejati pe linia secretului fiscal. solicitare care se comunica in scris conducerii organului de control fiscal. aplicandu-se dispozitiile codului pe procedura civila privind ordonanta presedintiala. In scopul determinat modului de respectare a obigatiilor fiscale ce revin contribuabililor si a stabilirii exacte a impozitelor datorate...sep. consultant fiscal). explicatii si justificari.... Pe intreaga durata a controlului fiscal. de a stabili diferente de impozite. Pentru motive intemeiate. • sa fie asistati de persoane de specialitate (expert contabil.. pe perioada…. contribuabilul poate solicita modificarea datei de incepere a controlului fiscal cu maximum 15 zile lucratoare.. Organele fiscale au obligatia sa exercite controlul fiscal in asa fel incat sa afecteze cat mai putin desfasurarea actiunilor curente ale contribuabililor. Avem onoarea sa va informam ca incepand cu data de……….. avand ca obiective: . c) contributii sociale…………………………. in termen de 5 zile lucratoare de la primirea avizului de inspectie fiscala..verificarea modului de organizare si conducere a evidentei fiscale...sep... • sa fie solicitati pentru a furniza informatii...2004... d) alte venituri ale bugetului consolidat……….O. • organe ale administratiei publice centrale si locale.....……... 828/8. pe perioada………… b) taxa………………………………………..…. contestatii si plangeri impotriva actelor de control.…….In caz de refuz al contribuabilului organul fiscal va solicita autorizarea instantei judecatoresti competente...

Masurile dispuse ca urmare a controlului fiscal pot fi contestate de catre contribuabili la organul fiscal care a dispus controlul precum si la instanta de judecata competenta. Codul de procedura fiscala reprezinta baza de aplicare a tuturor legilor fiscale speciale. Procedura fiscala privind administrarea impozitelor si taxelor Este prevazuta in Codul de procedura fiscala aprobat prin OG 92/2003 (M.P. e) netinerea evidentelor contabile si a documentelor justificative la sediul social declarat sau pastrarea acestora in conditii improprii desfasurarii controlului fiscal. Controlul fiscal se desfasoara la sediul. asigurand: • Crearea unui cadru unitar pentru procedura de impozitare la toate categoriile de impozite. Cuantumul amenzilor: • Pentru a) si b)-amenda de la 500 000-2 000 000. la solicitarea scrisa a organului fiscal.2003). actelor. dupa caz. d) nefurnizarea de catre persoanele si institutiile controlate in termenul stabilit de organele fiscale a informatiilor. Astfel sunt impozitate toate veniturile si valorile 16 . justificarilor sau explicatiilor solicitate de catre organelle fiscale. Codul de procedura fiscala este structurat pe 11 titluri (capitole): Titlul I : Dispozitii generale: • sfera de aplicare a C. evitand in acest fel repetarea procedurilor in fiecare din aceste legi. b) principiul prevalentei economicului asupra juridicului-conform caruia atunci cand fiscul actioneaza in vederea stabilirii impozitului acesta trebuie sa surprinda realitatea si nu aparenta. • Usurarea activitatii de administrare (inregistrare.12. control fiscal si contecios administrativ) intrucat toate prevederile procedurale care se utilizeaza in aceasta activitate sunt cuprinse intr-o singura lege. • partile implicate in raportul juridic fiscal: statutul (institutia de control fiscal). precum si pentru administrarea altor venituri bugetare. evidentelor si datelor solicitate. contribuabilul. declarare. domiciliul ori resedinta contribuabilului sau la sediul organului fiscal. c) refuzul contribuabilului de a permite accesul organului fiscal in sediul sau de afaceri sau in oricare alte locuri in care exista bunuri impozabile sau in care acesta desfasoara activitati producatoare de venituri in vederea exercitarii controlului fiscal. • principiile generale de conduita in administrarea impozitelor si taxelor: a) dreptul contribuabilului de a fi ascultat-are in vedere evitarea luarii unor decizii pripite din partea administratiei fiscale (usureaza elucidarea unei stari de fapt reale si conduce la evitarea contestatiilor costisitoare din punct de vedere al efortului si al timpului). colectare. • Degrevarea legislatiei fiscale speciale. • Pentru c) si d)-amenda de la 2 000 000-10 000 000. data si locul fixate.-se aplica pentru administrarea impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat. Sanctiuni prevazute de legislatia fiscala: Constituie contraventii (daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat potrivit legii sa constituie infractiuni) urmatoarele fapte: a) nefurnizarea de catre contribuabil a informatiilor. b) neprezentarea contribuabililor sau a reprezentelor legali ai acestora la sediul unitatii fiscale la ora. care se adreseaza contribuabilului. de prevederile procedurale in esenta identice.F. 941/29. • Pentru e)-amenda de la 1 000 000-10 000 000.O.

. • forma si continutul deciziei de impunere. care reglementeaza raporturi fiscale. evaluarea constatarilor inspectiei). • prescriptia dreptului de a stabili impozite si taxe (5 ani. nasterea si stingerea creantelor fiscale. cu exceptia cazului in care obligatia fiscala rezulta din savarsirea unei fapte de evaziune fiscala. elementele de noutate ale acesteia vizand: • eliminarea sistemului penalitatilor pentru sanctionarea nedepunerii la termenul prevazut de lege a declaratiilor fiscale si sanctionarea contraventionala a acestei fapte.2004) • avizul de inspectie fiscala: documentul prin care organele de inspectie fiscala instiinteaza contribuabilul in legatura cu inspectia fiscala care urmeaza sa se efectueze la acesta. Titlul VI : Stabilirea impozitelor si taxelor: • modul in care se stabilesc impozitele si taxele (fie prin declaratia fiscala a contribuabililor sau prin decizia de impunere emisa de organul fiscal). • posibilitatea redactarii de catre organul fiscal a declaratiilor fiscale. si anume: • categoriile de contribuabili care au obligatia de a se inregistra la organul fiscal. ordin de serviciu: documentul prin care organele de inspectie fiscala sunt imputernicite sa efectueze inspectia fiscala la contribuabilul nominalizat. Formulare si documente utilizate in activitatea de inspectie fiscala (OMFP 1304/2004. • inregistrarea si scoaterea din evidenta a platitorilor de T. Titlul II : Dispozitii generale privind raportul de drept material fiscal: reglementeaza categoriile de creante. El sta la baza deciziei de impunere. acesta este in imposibilitate de a scrie. act administrativ care poate fi contestat de catre contribuabili. atat prin plata voluntara cat si prin executare silita. Titlul III : Prevederi procedurale generale Titlul IV : Inregistrarea fiscala si evidentele contabile si fiscale.A. care consemneaza rezultatele inspectiei fiscale. inainte de inceperea efectuarii acesteia. Titlul V : Declaratia fiscala care cuprinde reguli. Titlul VII : Inspectia fiscala reglementeaza: • obiectul inspectiei fiscale. • perioada supusa inspectiei (selectarea contribuabililor luati in inspectie. caz in care prescriptia e de 10 ani). in situatia in care din motive independente de vointa contribuabilului.patrimoniale indiferent daca activitatile din care sunt obtinute acestea indeplinesc sau nu cerintele legale. c) principiul proportionalitatii-ca organul fiscal in exercitarea dreptului sau de apreciere sa actioneze rezonabil si echilibrat in toate actele si deciziile sale asigurand o justa proportie intre scopul urmarit si mijloacele utilizate pentru atingerea acestuia. precum si notiunea de domiciliu fiscal. • organizarea de catre organul fiscal a evidentei contribuabililor in cadrul registrului contribuabililor. • raportul de control.V. Titlul IX : Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale: reglementeaza procedura prin care contribuabilii se adreseaza administratiei fiscale pentru solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative.09. 17 • . Titlul XI : Dispozitii tranzitorii si finale. cuprind reguli procedurale specifice cu privire la inregistrarea fiscala a contribuabililor. Titlul VIII : Colectarea creantelor fiscale: reglementeaza procedura de stingere a creantelor fiscale. MO 828/08. Se transmite contribuabilului inainte cu 30 de zile pentru marii contribuabili si cu 15 zile pentru ceilalti contribuabili. Titlul X : Sanctiuni: stabileste unele contraventii in materie fiscala si modul lor de sanctionare. creditorii si debitorii creantelor fiscale.

proces verbal de ridicare/restituire de inscrisuri: se completeaza de organele de inspectie fiscala cu ocazia ridicarii/restituirii de documente. semnaturile persoanelor ce au efectuat controlul si ale persoanelor care reprezinta entitatea economica . notele explicative si alte acte necesare confirmarii si sustinerii abaterilor si deficientelor constatate de persoanele cu atributii de control. in care se înscriu datele de identificare ale firmei. Semnarea actului de control este obligatorie cu sau fara obiectiuni facute de persoanele raspunzatoare pentru abaterile si eficientele constatate. documentele puse la dispozitia organelor de inspectie fiscala au fost restituite in totalitate la finalizarea inspectiei fiscale. invitatie: documentul prin care un contribuabil e invitat la sediul organului de inspectie fiscala. persoanele raspunzatoare si masurile de remediere a abaterilor . s-au pus la dispozitia organelor de dispozitie fiscala toate documentele. proces verbal de sigilare/desigilare: se intocmeste de catre organele de inspectie fiscala in situatia in care exista indicii ca in locurile de productie. financiare si contabile.• • • • • • nota explicativa: documentul prin care organele de inspectie fiscala pot solicita explicatii scrise reprezentantului sau oricarui angajat al contribuabilului. comercializare se gasesc bunuri sau produse a caror provenienta nu este legala. tabele. evidente tehnico-operative. Dupa intocmirea procesului verbal de control se seneaza pe fiecare fila sau la sfarsit atat de controlorii financiari cat si de persoanele cu atributiuni de conducere. Procesul verbal de control se compune din trei parti: a) Preambulul. 2. La procesul verbal de control se anexeaza documente primare. numele şi prenumele conducatorilor precum si datele de identificare ale controlorilor . Întocmirea actelor de control Principalele acte de control care se intocmesc sunt: a)procese verbale de control b)procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor c)note de constatare si rapoarte de control Procesul verbal de control este documentul in care se inscrie rezultatul activitatii de control. 18 . depozitare.9. declaratie: intocmita si semnata de administratorul sau imputernicitul legal al societatii din care rezulta: 1. Tema nr. a caror fabricatie e interzisa prin lege. c) A treia parte contine referiri la numarul de exemplare in care a fost intocmit procesul verbal. In cazul formularii de obiectiuni acestea se semneaza de catre controlorii care au efectuat verificarea si in functie de rezultat se stabilesc masurile de valorificare a constatarilor contestate de catre persoanele raspunzatoare sau conducatorii legali ai unitatii verificate. prevederile legale nerespectate. b) Cuprinsul procesului verbal format din ansamblul constatarilor organului de control. proces verbal: act de control intocmit de organele de inspectie fiscala. se produc fara autorizatie. in vederea efectuarii controlului.

. Obiectivele controlului au fost urmatoarele: 1.12.840 lei. fondul special de solidaritate sociala cu persoanele cu handicap 1. Tema nr. Alte constatari. fondul pentru ocrotirea sanatatii 2. 3. Controlul fiscal s-a desfasurat in perioada 01-30 noiembrie.. Model de Proces verbal de control Proces verbal incheiat azi 8. impozitul pe veniturile din salarii 1.6. evidentiere si virare a obligatiilor fiscale datorate bugetului consolidat al statului dupa cum urmeaza: 1. II Date generale despre contribuabil: SC X SRL are sediul social in …….3.12. NR 104042/2001. CUI …. in caz ca nu e satisfacut de raspunsul primit. nr …. Verificarea modului de intocmire si depunere a declaratiilor privind impozitele si taxele. impozitul pe veniturile din dobanzi 1.2000.02. 5. societatea are capital social privat autohton subscris si varsat in suma de 2 000 000 lei. str …. si o cifra de afaceri in suma de 90. Verificarea modului de respectare a disciplinei financiare. Verificarea modului de constituire. Verificarea modului de respectare a disciplinei valutare.In termen de 15 zile de la data comunicarii procesului verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plangere impotriva acestora la organul din care face parte controlorul financiar. reprezentata prin Dna N in baza contractului de prestari servicii nr 1040/01. Contestatorul. impozitul pe dividende 1. In timpul controlului societatea a fost reprezentata de Dl Y in calitate de asociat unic..N-1 si inregistrat la Administratia Finantelor Publice sub nr 3359/anN. TVA 1.5.349. Verificarea modului de intocmire si utilizare a formularelor cu regim special.. in baza prevederilor legii … si a ordinelor de deplasare numarul … am efectuat controlul fiscal la SC X SRL .2. 4.4.10. impozitul pe profit 1.2004 I Unitatea fiscala si obiectivele controlului : Subsemnatii … inspectori de specialitate in cadrul DGFP. cod fiscal R 304050.. se poate adresa judecatoriei in a carei circumscriptie a fost facuta contraventia. Organul de control are obligatia sa emita un raspuns competent la contestatia facuta.7.. Obiectul principal de activitate a societatii il constituie “vanzarea cu amanuntul a carburantilor pentru autovehicule” cod CAEN 5050. acesta punand la dispozitia organului de control toate documentele financiar-contabile si juridice ale societatii care reflecta realitatea si legalitatea operatiunilor patrimoniale asa cum rezulta din declaratia pe proprie raspundere care constituie anexa nr 1 la prezentul act de control. Conducerea evidentei contabile este asigurata de societatea de expertiza contabila SC Z SRL . inmatriculata la ORC sub numarul J 31/489/1998. Potrivit bilantului contabil incheiat la data de 31.. 6... 19 ...1.

perioada verificata fiind pana la data de 31.800 lei b) Venituri inregistate in contabilitate 249.50890753481 deschis la Trezoreria……. Din verificarea efectuata au rezultat urmatoarele :in luna octombrie 2003 societatea inregistreaza in evidenta contabila doar partial veniturile realizate in baza facturii fiscale nr 94/oct. In ce priveste modul de inregistrare in contabilitate a veniturilor realizate.2002.001397142-442945 deschis la Raifeissen Bank . 20 .ianuarie-martie 2004 -6. Impozitul pe profit datorat de agentii economici in baza actelor normative in vigoare.SC Petrogazoil SRL Principalii clienti cu care societatea are relatii de afaceri: . III.Suma cheltuielilor cu diurna inregistrate in evidenta contabila este urmatoarea: . .SC Bomarom SRL Societatea a facut obiectul unor verificari anterioare pe linie de impozite si taxe datorate bugetului de stat.ianuarie-decembrie 2003 -36. .112. In ce priveste modul de inregistrare in contabilitate al cheltuielilor efectuate de societate.595 lei.308.06.083.Rafinaria Vega SA – Prahova .SC Giza COM SRL .01. Dupa cum urmeaza : a) Venituri realizate conform facturii fiscale 345. societatea fiind avizata la control prin avizul de control nr 94 din august 2005 (anexa nr 2 la procesul verbal).800 lei .SC Petromidia SA – Constanta .000 lei Organul de control a determinat valoarea cheltuielilor cu diurna care depasesc limitele legale : . detasari” o indemnizatie zilnica de deplasare in cuantum mai mare decat limita stabilita prin lege. evidentiere si varsare a obligatiilor fiscale datorate bugetului consolidat al statului.SC Petro Constructe SRL .420. Controlul fiscal s-a desfasurat la sediul societatii. Principalii furnizori cu care societatea are relatii de afaceri sunt: .SC Petrom SA .2003 intocmit de organele de control din cadrul DGFP…….1.026.000.800 lei Situatia cheltuielilor cu diurna care depasesc limitele legale este prezentata in analitic in anexa 3 la actul de control.2003-30. Constatarile organului de control cu privire la : 1.03.205 lei c) Venituri neinregistrate in contabilitate 51.SC Scai Prod SRL .Societatea isi deruleaza operatiunile de incasari si plati prin urmatoatele conturi bancare: . 1.12.1-7813/ROL deschis la BCR ……….In perioada ianuarie –martie 2004 cheltuielile inregistrate in contul 625 este de 8. Perioada supusa controlului financiar este 01.595 lei Potrivit prevederilor legii organul de control a influentat in sensul diminuarii pierderea inregistrata de societate in trimestrul IV 2002 cu suma de 51.Verificarea modului de constituire .308.2003 emisa de SC VOYAJOR SRL.2511.2004. constatarile realizate fiind inscrise in procesul verbal nr … /07.. In perioada ianuarie 2003-martie 2004 societate inregistreaza in mod sistematic in evidenta contabila in contul 625 “Cheltuieli cu deplasari .in perioada ianuarie-decembrie 2003 cheltuielile inregistrate in contul 625 este de 45.000 lei.925.

.în luna septembrie 2000 în acelaşi cont suma de 9. b) în anul fiscal 2001. emisă de ...466...980 lei.. Diferenta intre cheltuielile cu dobanzile calculate de societate si inregistrate in contul 666 si cheltuielile cu dobanzile calculate de organul de control este de 110.084 lei..2004 este de 771.începând cu luna martie 2001 în contul de cheltuieli cu amortizarea s-a înregistrat amortizarea lunară aferentă calculatorului . cheltuielile de natura celor prezentate mai sus nu sunt destinate să deservească activitatea contribuabilului .. lei..748 lei.884.000 lei iar la data de 30..achiziţia de obiecte sanitare în mod eronat în baza următoarelor documente justificative: a) în luna august 2000 cu factura nr..în luna august 2000 în contul ’’Cheltuieli cu materii auxiliare’’ în sumă de 13. b) în luna septembrie 2000 cu factura nr.000 lei..719.084 lei. Societatea înregistrează în evidenţa contabilă în conturile : .. Ulterior societatea a înregistrat darea în consum a obiectelor sanitare.Cheltuielile de natura celor prezentate mai sus nu sunt deductibile fiscal la determinarea profitului impozabil conform prevederilor legale.12.136. .068. b) 6..390 lei.999 lei .369.322. suma de 890..400 lei..279. organul de control apreciază că . birotică – achiziţie de mobilier şi calculator în baza următoarelor documente justificative: a) în luna iulie 2000 cu factura fiscală nr. . emisă de. . Cheltuielile cu dobanzile calculate de organul de control ca fiind deductibile insumeaza 664.777. altele decat cele acordate de banci si de alte persoane juridice autorizate potrivit legii . Potrivit prevederilor legii « sunt deductibile la calculul profitului impozabil .365 lei.Valoarea cheltuielior cu dobanzile inregistrate in evidenta contabila a societatii la 31. stipulata in contractul de imprumut era cuprinsa intre 44-65%. suma de 1. emisă de . b) în luna februarie 2001 cu factura fiscală nr. achiziţie hol ’’Castelana’’ din piele în valoare de 21.211.787.719. aparatură. achiziţie cadă –crom în valoare de 9..Materiale auxiliare .331. valoarea totală a acestor cheltuieli cu amortizarea având următoarea componenţă: a) în anul fiscal 2000.începând cu luna august 2000 s-a înregistat în contabilitate amortizarea mobilierului. 21 .100 lei în anul fiscal 2001. In perioada ianuarie 2003-iunie 2004 societatea inregistreaza in contul 666 contravaloarea dobanzilor aferente unor imprumuturi acordate de asociatul unic in baza unor contracte de imprumut incheiate intre acesta si societatea . . suma de 2.260 lei în perioda ianuarie – iunie 2002..400 lei pentru anul fiscal 2003 iar in anul fiscal 2004 (ianuarie-iunie) 621..884... achiziţie modul baie ’’Eros’’(cabină şi cadă de duş) în valoare de 13. c) în perioda ianuarie – iunie 2002.. emisă de .600 lei. .Mobilier.. la nivelul dobanzii active medii ale bancilor comerciale comunicate de BNR». respectiv nu participă la relizarea de venituri. .. . valoarea totală a acestora fiind de : a) 10.999.2003 este de 774. achiziţie de calculator în valoare de 32. Întrucât bunurile înscrise mai sus nu sunt puse în funcţiune şi nu se regăsesc la locul de desfăşurare a activităţii societăţii (aşa cum rezultă şi din nota explicativă luată administratorului) conform prevederilor legale..06. . respectiv a calculat amortizarea activelor corporale astfel: .Dobanda calculata pentru o perioada de 30 de zile asupra imprumuturilor acordate .365.. cheltuieli cu dobanzile aferente imprumuturilor .490 lei.

Pentru nevirarea în termen a impozitului pe profit s-au calculat majorări de întârziere de 782.156.311.891. Cheltuielile nedeductibile fiscal sunt de: .. respectiv în sumă de 59. cheltuielile privind mărfurile în sumă de 419.. întrucât nu sunt aferente realizării de venituri. societatea a prezentat organului de control o parte din înştiinţările de luare în evidenţă ca plătitor de T. a solicitat Oficiului Registrului Comerţului Bucureşti .66. Potrivit legii. .333 lei.V.862.320 lei. Din verificarea efectuată organul de control apreciază că facturile fiscale în care au fost consemnate livrările de combustibil către societate nu au calitatea de documente justificative (utilizarea de documente tipizate cu regim special şi procurarea acestora numai de la entităţile economice agreate de Imprimeria Naţională a Statului )..293 lei nu sunt deductibile fiscal la determinarea profitului impozabil .144.781.920.952. Direcţia controlului fiscal. .. Din legea concurenţei nr. lei aferent anului fiscal 2000 (în anii 2001-2002 şi perioada ianuarie – iunie 2003. De asemenea în luna aprilie 2002 societatea a înregistrat în contabilitate venituri din vânzarea combustibililor în sumă de 8.cheltuieli cu combustibilul în sumă de 15..venituri din vânzarea combustibilului în sumă de 15. Menţionăm că în timpul controlului ..500 lei în baza scrisorii de trăsură nr.În conformitate cu prevederile Legii contabilităţii .A.În luna octombrie 2001 societatea realizează venituri din vânzarea combustibilului .353. lei .1.858. întrucât nu este prevăzută în actul normativ privind modelele formularelor comune din activitatea financiară.921.071. În perioda iunie – iulie 2000 societatea achiziţionează motorină de la furnizori cu sediul în Bucureşti iar în luna februarie 2001 de la furnizori cu sediul în Municipiul Piteşti. inferioare costului de achiziţie al acestora întocmind articole contabile conform registrului jurnal pe luna octombrie 2001 astfel: . respectiv Piteşti date referitoare la înregistrarea societăţilor comerciale vânzătoare de motorină .059.. înregistrarea în contabilitate a unei operaţiuni se realizează pe bază de documente justificative. Urmare înregistrării de cheltuieli nedeductibile fiscal .246. . Potrivit legii nu sunt deductibile la determinarea profitului impozabil cheltuielile înregistrate în baza unor documente care nu îndeplinesc condiţia de document justificativ.065. organul de control a stabilit un impozit pe profit suplimentar în sumă de 767.563..245..057 lşei în anul fiscal 2001.971. Valoarea acestor cheltuieli cu motorina nu este deductibilă din punct de vedere fiscal la determinarea profitului impozabil..3.043 lei în perioda ianuarie – iunie 2002.681.Scrisoarea de trăsură CFR nu este document justificativ.411 lei în anul fiscal 2000.027 lei iar cheltuielile aferente acestora sunt în sumă totală de 8. 21/1996 se deduce că în fixarea preţului de vânzare se porneşte de la costul de achiziţie la care se adaugă o marjă destinată să acopere cheltuielile şi să asigure o anumită profitabilitate.526.466.. În luna octombrie 2000 se înregistrează în contabilitate în contul ’’Cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane’’ suma de 25. 22 .879 lei şi penalităţi de întârziere de 53.963 lei. comunicându-se faptul că societatea furnizoare nu figurează în baza de date ’’Cod fiscal’’ administrată de Oficiul Registrului Comerţului.285 lei. Majorările şi penalităţile de întârziere precum şi impozitul pe profit stabilit suplimentar prin proces verbal au fost virate către bugetul statului în timpul controlului cu ordine de plată. societatea a înregistrat pierdere).

1.256.664.000.246.hol CASTELANA piele . veniturile din dobânzi se impun cu o cotă de 1% din cuantumul acestora. deducând TVA corespunzătoare de 59.029 lei şi cadă baie 1..626 lei . 1.000.638. organului de control a procedat la recalcularea TVA deduse iniţial în aprilie 2002 stabilindu-se un TVA suplimentar de 11. contravaloarea dobânzilor aferente unor împrumuturi acordate de asociatul unic în baza unor contracte de împrumut încheiate între acesta şi societate.800 lei pentru anul fiscal 2001 Pentu nevirarea în termen a veniturilor din dobânzi în sumă totală de 12. a.000 lei prin proces verbal de contravenţie.A 1. Suma cheltuielilor cu dobânda calculată de organul de control ca reprezentând cheltuieli nedeductibile (superioare mediei dobânzi active a băncilor comerciale comunicate de BNR) însumeaza: .3.647. amendă stabilită prin procesul verbal de contravenţie nr. Dobânda calculata pentru o perioadă de 30 de zile asupra contractului de împrumut variază între 44% şi 60 % pe an. În luna aprilie 2002 societatea realizează venituri din vânzarea combustibilului inferioare costului de achiziţie al acestuia. 1. Majorările şi penalităţile au fost virate alături de impozitul stabilit suplimentar în timpul controlului iar societatea a fost amendată cu suma de 2. În consecinţă organul de control a stabilit TVA suplimentară în sumă de : -8.5.2 Verificarea impozitului pe venituri din dobânzi În ianuarie 2000 –iunie 2001 societatea înregistrează in contul de cheltuieli privind dobânzile . 1.032 lei.874 lei pentru anul fiscal 2000 -6.553.787...099.246.Pentru calcularea eronată a impozitului pe profit societatea a fost amendată cu suma de 2.293 lei În conformitate cu prevederile legii.544. organul de control stabilind un impozit suplimentar pentru venituri din dobânzi în sumă totală de : . Impozitul pe venituri din salarii Organul de control nu a constatat deficienţe.5.796 lei ( 59.621.400 lei pentru anul fiscal 2000 . T. 674 lei sau calculat penalităţi de întârziere în sumă de 10.1.V.obiecte sanitare (modul baie) 2.999 lei pentru anul fiscal 2001 Potrivit prevederilor legii.000 lei .3.846.253 lei.279. şi achitată în timpul controlului cu ordin de plată. În perioada verificată societatea înregistrează în evidenţa contabilă următoarelor achiziţii de bunuri : .6. Impozit pe dividende Societatea nu repartizează profit pentru dividende şi nu datorează bugetului de stat impozit pe dividende.060.4.212.908 lei pentu anul 2000 .191 lei pentru anul 2001 TVA deductibilă aferentă 23 .293 x 19%).4.860. În ce priveşte modul de constituire şi evidenţiere in contabilitate a TVA.

2.000. Modul de respectare a disciplinei financiare Nu s-au constatat deficienţe. 3.penalităţi de întârziere 767. cu consecinţa diminuarii valorii creanţei fiscale cuvenite bugetului de stat societatea se sancţionează cu amendă în sumă de 2. Capitolul IV.952. lei.859.103 lei şi penalităţi de întârziere în sumă de 7. Societatea a achitat în timpul controlului obligaţia de plată a TVA inclusiv penalităţi şi majorări de întârziere. 4. acest TVA suplimentar fiind datorat bugetului statului. impozit stabilit suplimentar b.920. achitată în timpul controlului cu ordin de plată.500 lei în baza scrisorii de trăsură pentru care deduce TVA în sumă de 4. În perioada iunie –iulie 2000 şi respectiv februarie 2001 societatea deduce TVA în sumă totală de 554.062 lei. Verificarea modului de respectare a disciplinei valutare Până la data efectuării controlului agentul economic nu a realizat operatii de import-export şi nu are conturi la bănci în valută. Amenda a fost achitată în timpul controlului cu ordin de plată.000 lei în baza prevederilor art.228 lei aferentă facturilor fiscale în care sunt consemnate livrări de motorină de la societăţi care n-au putut atesta calitatea de plătitor de TVA.În luna octombrie 2000 firma înregistrază în contabilitate în contul de Cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane suma de 25. Verificarea modului de utilizare a documentelor cu regim special Din verificarea efectuată s-a constatat că agentul economic conduce evidenţa documentelor cu regim special utilizând fişa de magazie a formularelor cu regim special.353 lei 782. majorări de întârziere c. 5. Alte constatări În perioada supusă controlului societatea nu a condus registrul contabil obligatoriu Cartea Mare ceea ce constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă în sumă de 10.000.971. organul de control apreciază că facturile fiscale în care au fost consemnate livrările de motorină realizate de societăţi comerciale către societatea controlată nu au calitatea de documente justificative iar valoarea TVA deductibilă înregistrată în evidenţa contabilă de către societate.963.115 lei .2 din Legea 87/1994.000 lei.348.428.162. Având în vedere reglementările legale în vigoare .858.3111.879 lei 53. fără documente justificative şi fără a prezenta copie de pe documentul legal care atestă calitatea de plătitor de TVA este în sumă totală de 632. lei 24 . Pentru calcularea eronată a TVA. 17 alin 2. Organul de control a calculat majorări de întârziere în sumă de 232. 6. Verificarea modului de intocmire şi depunere a declaraţiilor privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Organul de control nu a constatat deficienţe. Concluzii şi alte informaţii Urmare celor prezentate în procesul verbal concluzionăm: IMPOZIT PE PROFIT a.913.

. TVA suplimentar 632.000 lei IMPOZIT PE VENITURI DIN DOBÂNZI a. majorări de întârziere 10.859 lei b. TOTAL OBLIGATII STABILITE 2.000.000 lei..428.. la sediul Direcţiei Controlului Fiscal .103 lei c..099.247 lei d./ ..000 lei AMENDĂ CONTRAVENŢIONALĂ pentru nerespectarea prevederilor Legii contabilităţii în sumă de 10.032 lei c.517..000 lei a. a fost lăsat la agentul economic iar celelalte două au fost luate de organul de control. La terminarea controlului toate actele şi documentele puse la dispoziţia organului de control au fost restituite.. amenda contravenţională 2.952. amendă contravenţională 2.062 lei d.000. amendă contravenţională TVA 2. majorări de întârziere 232. penalităţi de întârziere 900. penalităţi de întârziere 7.. Împotiva măsurilor dispuse prin prezentul act de control se poate face contestaţie care se depune în termen de 15 zile de la comunicarea acestuia sub sancţiunea decăderii..d.674 lei b.000..162.893..239 lei Menţionăm că toate obligaţiile fiscale stabilite în sarcina agentului economic prin prezentul act de control au fost achitate în timpul controlului cu ordin de plată .000.860. impozit suplimentar 12. Prezentul proces verbal a fost încheiat în trei exemplare din care unul înregistrat sub nr. Organ de control Societatea controlată 25 .

26 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->