P. 1
Macromediul firmei

Macromediul firmei

|Views: 1,107|Likes:
Published by anaamitroaie

More info:

Published by: anaamitroaie on Feb 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2013

pdf

text

original

Macromediul firmei

Macromediul firmei cuprinde un complex de variabile (factori) necontrolabile cu care aceasta intră în relaţii indirecte, pe termen lung, şi anume: mediul demografic, economic, natural, tehnologic, politic şi juridic, socio-cultural.

1. Mediul demografic Mediul demografic este reprezentat de populaţia unei pieţe, privită ca număr total al consumatorilor potenţiali. Caracteristicile demografice ale unei pieţe sunt: mărimea populaţiei, structura pe sex, pe vârstă, densitatea, mobilitatea, rata natalităţii, rata căsătoriilor, rata mortalităţii, speranţa de viaţă, rasa, etnia, locul de rezidenţă (rural, urban), afilierea religioasă, educaţia şi ocupaţia. La nivel microeconomic, studiul numărului populaţiei dintr-o zonă este punctul de plecare în stabilirea dimensiunilor pieţei potenţiale.

2. Mediul economic Mediul economic este alcătuit din ansamblul elementelor care compun viaţa economică a spaţiului în care acţionează firma. În vederea caracterizării mediului economic trebuie să luăm în considerare: • • Piaţa internă şi piaţa externă; Produsul intern brut (în preţuri curente, în preţuri comparabile, în structură: consum privat, consum public, investiţii brute, contribuţii externe); • • • • Structura pe ramuri a economiei; Nivelul de dezvoltare pe ansamblu şi pe fiecare ramură; Venitul mediu pe locuitor (nominal şi real) Structura veniturilor (pe forme de provenienţă, pe grupe de deţinători de venituri: mici, medii, mari, foarte mari); • Cheltuielile de consum (pe total, în structură pe grupe de menaje: salariaţi, ţărani, etc.); • Înzestrarea cu bunuri de folosinţă îndelungată (la 1000 persoane/familii/gospodării);

pensionari

1

dezvoltarea unor reţele globale de afaceri care îşi extind puterea şi dominaţia în finanţele şi comerţul mondial.) acestea intră chiar în obiectivul activităţii. cu ţările central şi est-europene). Producţia principalelor produse industriale (electricitate. mişcarea preţurilor. îngrăşăminte chimice. turism. ca şi consumatorul. Clima determină nu numai localizarea punctelor de vânzare. hârtie etc. Printre tendinţele care se manifestă în prezent în mediul economic pe plan mondial menţionăm: > globalizarea economiei: lărgirea pieţelor de aprovizionare şi de desfacere ale firmelor. este plasată într-un cadru natural determinat care creează anumite oportunităţi sau exercită anumite constrângeri asupra pieţei sale. De exemplu. nivelul veniturilor băneşti şi mărimea cererii de mărfuri. > scăderea puterii de cumpărare a marii majorităţi a populaţiei. Firma. chiar dacă veniturile cresc. 3. Situaţia financiar-valutară. vânzările de băuturi răcoritoare sunt puternic 2 . Factorii de mediu economic se reflectă direct sau indirect în situaţia pieţei.• • • • • • • • • • Gradul de ocupare a forţei de muncă (proporţia populaţiei ocupate în populaţia activă. Din agricultură. determinând volumul şi structura ofertei de mărfuri. indicele preţurilor bunurilor de consum). rata şomajului). Soldul balanţei de plăţi. motorină. nivelul concurenţei etc.). Mediul natural Mediul natural reprezintă ansamblul resurselor (resursele solului şi subsolului. Condiţiile naturale determină modul de localizare în spaţiu a activităţilor umane. Importul (pe total şi pe locuitor). pe total şi pe principalele ramuri. iar pentru unele firme (de ex. cu ţările industrializate occidentale. oţel. Soldul balanţei comerciale (total. regnul animal şi vegetal) şi al condiţiilor naturale (relief. prospecţiuni etc. minereu de fier. Bursa de valori. Regimul investiţiilor Suprafaţa şi producţia agricolă. benzină. ci şi sezonalitatea activităţii comerciale a multor producători. Preţurile în evoluţia lor (indicele preţurilor cu ridicata. climă) ale unei ţări. cărbune.

firmele trebuie să urmărească aceste schimbări şi să-şi adapteze mixul de marketing 3 . Gândiţi-vă doar la implicaţiile apariţiei pe piaţă a materialului plastic. Activitatea de distribuţie a fost îmbunătăţită de apariţia programelor specializate în gestiunea stocurilor. Marketingul ecologic vizează aspectele ecologice ce ţin nu numai de remedierea deteriorărilor aduse mediului. Tehnologia afectează fiecare din componentele mixului de marketing: produs. a antibioticelor sau anticoncepţionalelor. uşurează viaţa multora dintre noi. distribuţie şi promovare. Ca şi alte schimbări ale mediului. ele nu vor fi vândute. De exemplu. Dacă produsele ale căror vânzări sunt sezoniere (de ex. Noile tehnologii au influenţe directe în tipurile de produse care sunt oferite pe piaţă. eliminarea gunoaielor sau purificarea apelor. zonele bogate în zăcăminte de cărbune concentrează industria extractivă şi de prelucrare a acestui tip de materie primă. a televizoarelor. Astfel. Produse pentru plajă) nu se află la timpul potrivit în magazine. Mediul tehnologic Tehnologia este una din forţele cu cel mai mare impact asupra pieţei şi strategiilor de marketing pe termen mediu şi lung. Existenţa unor zăcăminte are o influenţă directă asupra dezvoltării unei zone geografice. îmbunătăţind calitatea vieţii într-o anumită zonă. Epuizarea acestor resurse însă poate conduce (în cazul în care nu se găsesc soluţii alternative) la sistarea activităţilor de extracţie şi prelucrare. preţ. 4. încetarea activităţii unor şcoli şi spitale. Preţurile sunt şi ele influenţate de tehnologie. Ca urmare. ci şi de demersurile în direcţia schimbării tehnologiilor. datorită schimbărilor majore pe care descoperirile tehnico-ştiinţifice le pot determina.). Progresul tehnico-ştiinţific poate fi benefic.influenţate de succesiunea anotimpurilor. a computerelor. pentru conştientizarea opiniei publice şi reducerea consumului de energie şi materii prime. de exemplu. închiderea firmelor care foloseau ca forţă de muncă soţiile minerilor. falimentul unor comercianţi etc. Promovarea şi distribuţia prin intermediul Internetului se datorează tot tehnologiei. croitorii etc. ceea ce antrenează o serie de reacţii în lanţ: restrângerea tuturor activităţilor din zonă (filaturi. dar poate crea probleme majore mediului înconjurător şi societăţii. progresul tehnico – ştiinţific poate duce la revoluţionarea unei industrii sau o poate distruge. dar au o influenţă majoră în poluarea oraşelor. ţesătorii. evoluţia de la telefonul cu fir la telefonul fără fir se datorează bineînţeles tehnologiei. Autoturismele. de exemplu.

ai cărei locuitori sunt conştienţi unii despre alţii datorită imaginilor vii. Caluschi . gradul de stabilitate politică şi atitudinea puterii şi administraţiei faţă de afaceri. multipartid. 5. C. biroticii şi altor realizări ale revoluţiei electronice. chimice dar şi din domenii precum industria alimentară. în convergenţa computerelor şi telecomunicaţiilor. atitudinea favorabilă faţă de afaceri poate fi concretizată de o politică de credite mai puţin restrictivă. asistăm la dezvoltarea explozivă a comunicaţiilor. Prutianu. prin intermediul regiilor autonome aflate în proprietatea sa. cea farmaceutică.interesat în prevenirea perioadelor de criză. Astfel. deplasarea în spaţiul cosmic. 1998. Furnizor de materii prime. inteligenţa artificială etc. Consumator. C. biotehnologiei. 1J. Era electronică are un puternic impact asupra marketingului tehnologiilor industriale. În prezent. oamenii trăiesc într-o lume vast lărgită. o politică fiscală mai puţin dură şi un climat mai permisiv pentru afaceri. Munteanu. 285 4 . cit. pag. Revoluţia care se desfăşoară în domeniile telecomunicaţiilor. fotografică etc. gradul de implicare a statului în economie. 11 2Şt. picturale ale televiziunii şi care are la dispoziţia sa importante bănci de date computerizate privind piaţa şi evenimentele care o influenţează. ale comunicaţiilor prin sateliţi. Europa Nova.organismele statului impunând reglementări în activitatea economică. Bucureşti. pag.2 Statul poate fi privit în mai multe ipostaze: • • • • Agent stabilizator . energie etc. Mediul politic şi juridic Mediul politic include structura forţelor politice ale societăţii. Drăgan. Agent regulator . Datorită computerelor şi Internetului. Responsabilii de marketing trebuie să cunoască tendinţele ce se vor afirma în structura consumului ca urmare a progreselor tehnologice.op. Ed.Noul marketing în mileniul III. coaliţii) îşi pun amprenta asupra întregii vieţi economice. bipartid. Demetrescu . crearea unor noi materiale. C.în raport cu acestea. Principiile axiale ale noului marketing1 se aplică în condiţiile sociale şi economice create de tehnologiile avansate ale energiei nucleare. Tipul de guvernare (parlamentară. C. absolutistă) precum şi sistemul partidelor politice (unipartid. M. duc la accelerarea schimburilor economice şi a schimbărilor sociale. raporturile dintre ele.

activitatea oricărei firme este în mod evident influenţată de nivelul impozitelor pe care trebuie să le plătească. Relaţiile statului cu sectorul privat . Mediul cultural Mediul cultural este alcătuit din ansamblul factorilor şi instituţiilor care influenţează valorile de bază. Legislaţia specifică activităţii de marketing. protecţia mediului. 5 . Statul este principalul furnizor de informaţii privind piaţa (prin intermediul Comisiei Naţionale pentru Statistică). protecţia mărcilor de fabrică şi de comerţ. Se au în vedere normele. idei şi atitudini ale unui grup omogen de oameni care sunt transmise din generaţie în generaţie. regimul investiţiilor străine. Politici monetare şi fiscale . metodele de vânzare. 2. credinţele. 3. Mediul politic (practicile şi politicile guvernelor) şi mediul legal (legile şi actele normative împreună cu interpretările lor) pot să faciliteze sau să ducă la restrângerea activităţii firmelor. concurenţa neloială. Influenţele politico-legale asupra activităţii de marketing pot fi grupate în cinci categorii: 1. protecţia consumatorilor. publicitatea şi comunicarea în audiovizual. 6. prin reducerea de taxe pentru firmele care angajează şomeri sau care creează noi locuri de muncă). 4.legile privind drepturile civile. 5. programele de reducere a şomajului (de ex. tradiţiile şi uzanţele la care se raportează membrii unei societăţi. mecenatul şi sponsorizarea etc. protecţia brevetelor de invenţie. Cultura încorporează setul de valori. modelelor şi desenelor.Pentru a aprecia perspectivele investiţiei sale investitorul îşi pune întrebarea "Care este stabilitatea politicii guvernului?" Mediul juridic este constituit din ansamblul normelor juridice şi reglementărilor care vizează: calitatea produselor.. în conturarea unei anumite tipologii a cumpărătorilor. asistenţa socială. preferinţele şi comportamentul membrilor societăţii. Aceste elemente influenţează comportamentul de cumpărare şi consum de care trebuie să ţină seama specialiştii de marketing ai firmei. modul de percepere. ambalarea şi condiţionarea produselor. Legislaţia în domeniul social şi protecţia mediului înconjurător . Elementele mediului cultural intervin uneori cu rol decisiv în delimitarea segmentelor de piaţă. a produselor. fiscalitatea şi modul de repatriere a profitului.tarifele şi cotele de import şi export.

Fiecare cultură are anumite simboluri specifice care pot avea un impact asupra activităţii de marketing. pag.Pe piaţă putem identifica o strânsă corelaţie între schimbările din mediul cultural şi oportunităţile de marketing. în altele. Limba ajută specialiştii în marketing să comunice cu liderii politici. în Japonia brânza este privită ca fiind lapte stricat şi este foarte rar acceptată în meniu. tehnologiile avansate şi tehnologiile cheie. politica referitoare la cercetare şi tehnologie.dezvoltare. Valori şi atitudini. Firmele angrenate în operaţiuni pe piaţa internaţională trebuie să acorde atenţie deosebită traducerii corecte a mesajelor publicitare în limba specifică pieţei locale. adaptarea mărimii ambalajelor şi a etichetelor. Deoarece fiecare cultură are un sistem propriu de valori şi atitudini. Ed. Religia joacă un rol important în dezvoltarea marketingului. religia. investiţiile pentru cercetare . obţinând astfel informaţii de piaţă. în funcţie de mărimea familiei. uneori. produsele alimentare. furnizorii. Danciu . Bucureşti. în unele ţări. Aşa cum este ilustrat în tabelul următor. Astfel. ceea ce condiţionează atât felul produselor şi maniera distribuirii lor.Marketing internaţional. 1998. Economică. ale mesajelor transmise pieţei. De asemenea. organizarea socială. valorile şi atitudinile. acestea se traduc în obstacole în calea produselor şi firmelor străine. foarte 3V. Mediul cultural contribuie la exprimarea exigenţei unei anumite pieţe. Obiceiurile de consum determină. infrastructura elementelor tehnologice de bază. în timp ce. simbolurile diferă de la o zonă sau ţară la alta. Printre factorii tehnologici pot fi menţionaţi: nivelul tehnic al cumpărătorului.3 Cultura materială include toate uneltele şi obiectele unei societăţi care sunt rezultatul unui proces tehnologic. existând câteva sute de varietăţi diferite. trebuie ambalate în cantităţi mai mari. plicurile trebuie să conţină mai puţină supă. Consumatorul de astăzi este mult mai conştient de multiplele semnificaţii culturale ale bunurilor şi serviciilor ce I se oferă pentru satisfacerea preferinţelor şi se implică în mai mare măsură în judecarea comparativă a variantelor ce-I stau la dispoziţie pentru atingerea scopurilor sale de viaţă. 49 6 . obiceiurile. Componentele culturii sunt: cultura materială. cum ar fi supa în plic. În timp ce în Franţa brânza este privită ca o delicatesă. clienţii de pe pieţele externe. estetica. Obiceiurile culinare. sunt puternic influenţate de cultură. limba. de exemplu. de exemplu. cât şi conţinutul şi forma comunicaţiilor firmei cu piaţa. angajaţii. El îşi dezvoltă o anumită atitudine în judecarea ofertei de import.

mai individualişti şi mai preocupaţi de sănătate şi de problemele de mediu înconjurător. valori şi norme comportamentale după care se conduce societatea. • • • • Realizarea cercetării de marketing poate fi dificilă atât în comunicarea cu consumatorii. în parte. 7 . întrucât moluştele nu sunt kosher.a. acestea oferind o serie de indicii asupra preferinţelor populaţiei pentru produse şi servicii. sunt mai cosmopoliţi. însă consideră stridiile un adevărat regal. În concluzie. de nivelul educaţional al membrilor canalelor. Educaţia are o influenţă deosebită asupra activităţii de marketing. De exemplu. Prin analizarea gradului de cultură al unei societăţi se pot identifica principalele credinţe. construcţiile trebuie să ţină seama de preferinţele estetice locale în ceea ce priveşte designul. Astfel. Produsele complexe sau cele care necesită instrucţiuni de folosinţă trebuie adaptate la nivelul educaţional şi al abilităţii pieţei. Cooperarea cu canalele de distribuţie va depinde. în timp ce albul are aceeaşi valoare simbolică în Japonia şi în cea mai mare parte a Orientului Îndepărtat. vizibil mai ales în ţările occidentale dezvoltate. Natura şi calitatea serviciilor de marketing. negrul este culoarea ce evocă tristeţea în SUA şi Europa. cum este cazul agenţiilor publicitare. mariajul nu mai este o condiţie prealabilă pentru alcătuirea familiei. Multe dintre normele culturale s-au schimbat de-a lungul timpului. putând apărea următoarele situaţii:21 • Când consumatorii sunt analfabeţi. Estetica. Unele schimbări culturale au avut un impact major asupra marketingului.puţini britanici ar consimţi să mănânce insecte. cât şi în găsirea de cercetători calificaţi. ambalajele. va depinde de modul în care sistemul educaţional pregăteşte populaţia pentru asemenea ocupaţii. consumatorii sunt în general mai maturi. în zilele noastre. divorţul şi recăsătoria au creat noi tipuri de familie ş. influenţa religiei a scăzut. Produsele. evreii ortodocşi nu ar consuma niciodată stridii. Culoarea este deseori folosită ca element de identificare a firmei şi ea trebuie să ţină seama de valoarea simbolică a acesteia. au mai mult discernământ. trebuie adaptate programele publicitare şi etichetele. mai rafinaţi.

Noul marketing în mileniul III. C. Danciu . Demetrescu . Bucureşti. Ed.Marketing internaţional. J. Caluschi 3. C. Prutianu. Munteanu. C. 2. C. V. 1998. 1998 8 . M. Ed. Economică. Bucureşti. Şt.Bibliografie 1. Drăgan. Europa Nova.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->