P. 1
Manastirea Uspenia

Manastirea Uspenia

|Views: 29|Likes:

More info:

Published by: Alina-Tatiana Tambou on Feb 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/09/2012

pdf

text

original

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Universitatea “Ovidius” Constanţa Facultatea de Stiinţe ale Naturii şi Stiinţe Agricole Masterat

,, Dezvoltare durabilă în zona costieră şi valorificarea ecoturistică a spaţiului litoral,,

PROIECT

DE

CERCETARE

DEZVOLTAREA DURABILĂ A SISTEMELOR SOCIO-ECONOMICE ÎN SPAŢIUL LITORAL

Coordonator ştiinţific: S.L.dr. L.D. Galaţchi Masterand: Tambou Alina Tatiana
CONSTANŢA -

2011 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Universitatea “Ovidius” Constanţa Facultatea de Stiinţe ale Naturii şi Stiinţe Agricole Masterat ,, Dezvoltare durabilă în zona costieră şi valorificarea ecoturistică a spaţiului litoral,,

Amenajarea incintei Mânăstirii „Uspenia”, din Slava Rusă, judeţul Tulcea, pe baza principiilor dezvoltării durabile

Coordonator ştiinţific: S.L.dr. L.D Galaţchi Masterand: Tambou Alina Tatiana

-

CONSTANŢA -

2

.pag 8 II.6 Căi de acces la Mănăstirea Uspenia………………………………………….pag 9 II.………..2011 Cuprins Introducere……………………………………………………………………………pag 4 Capitolul I Noţiuni generale despre mănăstirile din România şi arta amenajării lor.......pag 6 I..8 Abordarea ecologică a reamenajării incintei Mânăstirii Uspenia…………….pag 10 II.3Hidrologia din zonă…………………….…………………………..9 Abordarea socio-culturală a reamenajării incintei Mânăstirii Uspenia…..……...……pag 18 Concluzii…………………………………………………………………………….pag 8 II...3 Arta peisagistică de amenajare a incintei mănăstirilor……………………………pag 7 Capitolul II Dezvoltarea durabilă a incintei Mânăstirii Uspenia din Slava Rusă…………….… 23 pag 3 ....……..1Locaţie şi aspecte generale ….7 Abordarea economică a reamenajării incintei Mânăstirii Uspenia…………….pag 10 II..……….4Solurile specifice…………………......…………………………………….2Aspecte climatice……………………………………....………………………………………………… . pag 9 II.5Vegetaţia naturală din zonă…………………………………….1Mănăstirile şi funcţiile generale ale acestora………………………………………pag 6 I.pag 13 II.pag 21 Bibliografie……………………………………………………………..………………………………………….2 Planul general de amenajare a unei mănăstiri din România…………………..pag 11 II..pag 13 II.…pag 6 1..

din Slava Rusă. cât şi un loc dezvoltat durabil. prielnic generaţiilor viitoare de călugări. vopseluri. recondiţionarea foişorului. Structura lucrării este reprezentată prin două capitole cuprinzând pe de o parte naţiuni teoretice şi nivelul de dezvoltare prezentă a obiectivului luat în studiu . şi oferă un plan de dezvoltare durabilă pe viitor economică. Un alt obiectiv important de atins constă în recondiţionarea chiliilor şi creşterea numărului de locuri din baza de cazare la circa 20 de locuri. şi includerea ei în circuitul pelerinajelor religioase. achiziţionarea materialelor necesare recondiţionării ( lacuri. care la rândul său va fi reamenajat conform principiilor durabilitaţii.Introducere Lucrarea realizată reprezintă un studiu asupra stării prezente a unei mănăstiri ortodoxe de rit vechi din România . indiferent de sezon. simultan cu dezvoltarea ei 4 . . astfel încât incinta acestui lăcaş de cult să fie atât un spaţiu de agrement . Obiectivele elementare ce trebuiesc realizate sunt concretizate prin tocmirea forţei de muncă locale . durabil. Principalul scop al acestui proiect de cercetare este amenajarea incintei Mânăstirii „Uspenia” .amplasarea de coşuri de gunoi. cuie etc). Pentru a putea realiza o amenajare atractivă şi durabilă a incintei acestei mănăstiri se vor consulta publicaţii de arhitectură peisageră pentru ca acest lăcaş de cult să reprezinte o atracţie permanentă pentru turişti . confecţionarea băncuţelor de lemn ce vor constitui un loc de odihnă în cadrul parcului mănăstirii. replantarea plopilor. achiziţionarea de arbori şi arbuşti decorativi (tuia.atractiv turistic.neintroduse în circuitul turistic cultural-religios . judeţul Tulcea. brazi). pe baza principiilor dezvoltării durabile. gard viu. şi pe de acesteia. Obiectivul principal este dezvoltarea turistică a acestei mănăstiri . amenajarea aleilor cu pietre.

.. Cu această oportunitate mulţumesc secretarului Primăriei comunale . Slava Cercheză. 5 . atât a laturii turistice a acestui obiectiv cât şi diminuarea maximă a impactului dezvoltării economice asupra mediului. Anore Andrei şi călugărului Simion Mihai de la Mănăstirea . persoane care mi-au acordat sprijin oferindu-mi informaţii cu privire la starea actuală a lăcaşului de cult. Uspenia..altă parte. modul implicit de amenajare a incintei mănăstirii pe baza principiilor dezvoltării durabile în domeniul turistic. Am urmărit dezvoltarea .. pentru acestea fiind necesară o documentare elementară.în paralel. Slava Rusă.

stupini. La noi în ţară. De regulă. Prin aceasta se înţelege . aspectele sociale şi aspectele economice. adăposturi pentru animale. fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi". înconjurate de spaţii împădurite.. cantine. prin destinaţia lor. (Rojanski 2004). în general are următoarea alcătuire:    lăcaşul de cult propriu-zis. 6 .conform dezvoltării durabile . mănăstirile îndeplinesc adesea şi funcţii de producţie (terenuri agricole. care adăpostesc personalul mănăstirii (călugării şi preoţii).1. alei şi drumuri de acces. Mănăstirile şi funcţiile generale ale acestora Lăcaşele de cult. Pe lângă funcţia ecumenică. Capitolul I Noţiuni generale despre mănăstirile din România şi arta amenajării lor 1. spaţii de cazare pentru oaspeţi şi turişti. Dezvoltarea durabilă este definită ca . în general. chiliile. încearcă să se conformeze în mare măsură „comenzii divine” de a trăi în armonie . plasat în centrul domeniului mănăstiresc în general. străbătute de râuri curate şi izvoare cristaline. producţia de obiecte artizanale.2 Planul general de amenajare a unei mănăstiri din România Un spaţiu „mănăstiresc”.) 1. o intersectare optimă a celor trei piloni de bază ai durabilităţii: mediul. clădiri şi amenajări anexe (ateliere.. păduri etc. mai izolate de lumea exterioară . dezvoltarea care corespunde necesităţilor prezentului . cele mai reprezentative edificii de acest tip sunt mănăstirile şi bisericile. livezi. locurile de amplasament ale mănăstirilor sunt „discrete”.

pentru dobândirea perfecţiunii morale . prin realizarea unui optim între exploatarea resurselor naturale din cadrul incintei mănăstirilor. promovează ideea realizării comuniunii omului cu natura. ortodoxă. corespunzătoare. cât mai apropiate de aspectul cadrului natural al zonei unde se situează. nefiind meditizată ca obiectiv turistic lumii exterioare . Religia a impulsionat crearea spaţiilor verzi şi găsirea cadrului natural proprice vieţii spirituale în raport strâns cu elementele naturii. deoarece aparţine comunităţii etnice a ruşilor-lipoveni iar existenţa ei este mai izolată. valoarea peisagistică pe care acestea o deţin şi valorificarea economică a teritoriului în mod eficient. Multe incinte de mănăstiri au fost amenajate durabil ţinând cont de arta peisagistică şi de arhitectura peisageră în realizarea parcurilor şi grădinilor interne acestora. mănăstire de călugări. Această mănăstire nu este inclusă în circuitul turistic cultural religios naţional. Filozofiile religioase din China . Se încearcă păstrarea şi întărirea echilibrului destul de fragil dintre om şi natură. în strânsă legătură cu religia.a liniştii sufleteşti şi a păcii divine.3 Arta peisagistică de amenajare a incintei mănăstirilor Lăcaşele de cult. Se preferă amenajările simple." ( Iliescu.. Judeţul Tulcea. nefiind permis tuturor potenţialilor vizitatori dacă nu au o ţinută decentă şi adecvată locului sau dacă nu au o conduită decentă. mănăstirile sunt cele mai reprezentative forme specifice de amenajare în echilibru. fiind urmate îndeaproape de parcuri. 7 . 1.2006) În general lăcaşurile de cult sunt amenajate în stil rustic.Întreg spaţiul mănăstirii este împrejmuit atent iar accesul controlat. Arta grădinilor în China se pierde în vechime şi reflectă puternicul cult al naturii. . Ţinând cont de toate aceste aspecte menţionate anterior se demarează un plan de dezvoltare durabilă a Mănăstirii Uspenia din Slava Rusă. de rit vechi. realizându-se astfel o armonie cu mediul natural şi cu stilul laic.

judeţul Tulcea " Mânăstirea Uspenia este definită de coordonatele matematico-geografice astfel: 8 .. Aceasta este ridicată în secolul XVII. . judeţul Tulcea (figura 1). Localizarea Mânăstirii Uspenia din Slava Rusă. cu hramul Adormirea Maicii Domnului. între dealurile Babadagului. Figura 1.1 Locaţie şi aspecte generale Mânăstirea Uspenia.Capitolul II Dezvoltarea durabilă a incintei Mânăstirii Uspenia din Slava Rusă II. se află în localitatea Slava Rusă . ortodoxă de rit vechi. declarată Monument de arhitectură religioasă şi se situează pe cursul superior al pârâului Slava.

se încadrează în clima temperat continentală de tranziţie.  44º50'24. Uspenia . se sfinţeşte apa în mănăstire şi se spală sfintele moaşte.. De acest aspect trebuie ţinut seama la reamenajarea parcului din incinta Mânăstirii Uspenia. mai mică (biserică de iarnă) cu hramul „SFINŢILOR ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIIL” a fost sfinţită în anul 1860 iar hramul este sărbătorit pe 21 noiembrie (stil nou). care în traducere înseamnă „ADORMIREA MAICII DOMNULUI (SFÂNTA MARIA)”.Uspenia. sărbătorit pe 28-29 august (stil nou). În mănăstire există două biserici: Biserica mare. intervalul de risc pentru îngheţ este destul de mare în interiorul incintei ( aproximativ 30 zile pe an în sezonul rece) ( Ciocă . Pentru a putea dezvolta durabil spaţiul incintei Mânăstirii . 9 .cu hramul „USPENIA”. Acest teritoriu este definit prin topoclimatul de podiş . rugăciunea de zi de zi. din Slava Rusă se autogospodăreşte.. trebuie să evidenţiem caracteristicile fizico-geografice şi de mediu ce definesc acest loc. sfinţită în 1883 . 2008) . de hramul „USPENIA”.29" longitudine estică ( Sursa: Google Earth) Mănăstirea de călugări . Astăzi în incinta ei se adăpostesc doar cinci suflete comparativ cu timpurile iniţiale când erau peste 200 de călugări. Deşi este un climat blând . precipitaţii de 440 mm/ an şi peste 220 zile fără îngheţ.37" latitudine nordică 28º33'52.3 Hidrografia este deficitară întrucât singurul pârâu. fiind factori esenţiali în determinarea măsurilor necesare pentru reamenajarea acestui spaţiu conform principiilor durabilităţii.. cu temperatura medie anuală de + 10 º C + 11 º C.. În ziua de 28 august. adunându-se pelerini de pe întregul teritoriu românesc şi nu numai. Uspenia.Cea de-a doua biserică. Ocupaţia călugărilor este – MOLITVA.. II. cursul superior al Slavei.2 Din punct de vedere climatic .. II. este alimentat pluvial şi de aceea are debit mic . care traversează incinta lăcaşului de cult de la sud la nord. Mânăstirea . apoi activităţile cotidiene administrativ-gospodăreşti. unde durata de strălucire a Soarelui este de 2200-2500 ore/an iar radiţia solară este de 125 kcal/cm². adesea intermitent.

Din acest punct de vedere remarcăm faptul că pedosfera din acest loc este foarte bogată în substanţe organice. II..4 Solurile sunt dezvoltate în climat temperat continental excesiv reprezentate de soluri brune argiluviale şi molisoluri (cernoziomuri tipice şi cambice) (Ciocă . 2008). http://www. . Mânăstirea Uspenia necesită o recondiţionare a bisericii.12. Aflată astăzi într-o stare nu prea promiţătoare.2010 10 .este prinsă între două dealuri împădurite.Uspenia . Figura . stejar brumăriu. fertilă datorită conţinutului ridicat de humus şi de aceea favorabilă cultivării majorităţii speciilor de plante fără a fi necesară o îngrăşare artificială a solului în prealabil.ro/front-page/view?set_language=ro 19.psse.II. a zidurilor de incintă şi amenajarea durabilă a interiorului acesteia.5 Vegetaţia naturală din zonă aparţine etajului mezofil mediteranian reprezentat de păduri de foioase ( tei..2. 2008). carpen şi frasin ) (Ciocă ..

Mănăstirea este la capătul aleei şi intrarea este marcată de doi aluni.. de şantier neterminat şi în mare parte oferă o imagine dezolantă. construite cu multi ani în urmă din material de tip .Porţile mânăstirii sunt destul de ruginite . acest lucru contribuind la farmecul lăcaşului mănăstiresc. situată în partea nordică a curţii . are încă urme.6 Căi de acces la Mânăstirea Uspenia Drumurile ce duc la mănăstire sunt foarte dificile şi accidentate. II. chirpici. Cel de-al doilea drum negru urmează direcţia nord-est către sud-vest pe o distanştă de 4 km pe câmp unind D 22 cu aşezarea monahală.. Primul reprezintă o potecă prin pădure. de o parte şi de alta a drumului neasvaltat sunt situate clădirile anexe care servesc pentru adăpostirea celor necesare gospodăririi. La lucrările de construcţie a noului drum se lucrează în prezent. 11 .Pe latura de vest a incintei se localizează chiliile. şi din această cauză în prezent necesită recondiţionare. existând un proiect lansat şi aprobat pentru asfaltarea acestui sector.Curtea. Încă de la intrarea .

. Imaginea satelitară a incintei .Mânăstirii Uspenia " din Slava Rusă 12 .Figura 3.

..am demarat un plan de dezvoltare a incintei mănăstirii . chirpici. Încă de la intrarea . construite cu multi ani în urmă din material de tip . situată în partea nordică a curţii . Potrivit principiilor dezvoltării durabile ..Figura 4. şi din această cauză în prezent necesită recondiţionare. de o parte şi de alta a drumului neasvaltat sunt situate clădirile anexe care servesc pentru adăpostirea celor necesare gospodăririi..Pe latura de vest a incintei se localizează chiliile. are încă urme. de şantier neterminat şi în mare parte oferă o imagine dezolantă. astfel încât acest lăcaş de cult să reprezinte o atracţie 13 . Planul ilustrativ al incintei Mânăstirii Uspenia din Slava Rusă – situaţie prezentă Curtea. Mănăstirea este aproximativ la capătul aleei şi intrarea este marcată de doi aluni.Uspenia .

denumit popular gard viu. având ca obiective creşterea numărului de turişti . cât şi din partea Primăriei Comunale din Slava Cercheză. II . fiind de preferat în acest caz. am amenajat un parc care să ofere o imagine reconfortantă locului. a Comunităţii Ruşilor-Lipoveni din România. Finanţarea acordată din partea localnicilor credincioşi.care cotizează voluntar la ameliorarea stării actuale a lăcaşului de cult şi se întrevede şi un sprijin material atât din partea Comunităţii Ruşilor-Lipoveni din România .turistică pentru credincioşi . Amenajarea spaţiului trebuie să asigure condiţiile optime de odihnă şi relaxare. de o parte şi de alta . fiind nerambursabilă.000 de lei. urmând însă indicaţiile din articolele de arhitectură peisageră pe care consultate. II. Iniţial au fost replantaţi plopii .8 Abordarea ecologică a reamenajării incintei Mânăstirii Uspenia Ţinând cont de faptul că incinta mănăstirii în momentul de faţă nu oferă o imagine atractivă deoarece plopii care umbreau parcul au fost tăiaţi din cauza vechimii lor şi reprezentau un eventual pericol pentru călugări şi vizitatori. astfel încât să-ţi ofere senzaţia plimbării printr-un parc. reconstruire şi recondiţionare a unor elemente aflate în stare critică.creşterea veniturilor prin activitatea de turism şi estetizarea spaţiului pentru recreere şi odihnă . de-a lungul aleilor din curtea mănăstirii . Gardul viu se înmulţeşte prin butaşi şi de aceea nu este nevoie de costuri suplimentare pentru 14 . Amenajările pe terenurile orizontale ale incintei Mănăstirii Uspenia oferă un grad de libertate ridicat iar compoziţiile în stil geometric pot fi executate cu destulă uşurinţă. să ofere locuri de muncă localnicilor şi simultan venituri din cazare şi alte activităţi de comerţ cu obiecte bisericeşti sau artizanale pentru gospodărirea mănăstirii. cât şi din partea Primăriei Comunale din Slava Cercheză care este dispusă să aloce o parte din buget pentru dezvoltarea durabilă a acesteia. Proiectul propus are o valoare totală de aproximativ 12. Ulterior am iniţiat plantarea unui arbust verde tot timpul anului . în principal . Datorită acestor fonduri vor fi posibile lucrările de restaurare.7 Abordarea economică a reamenajării incintei Mânăstirii Uspenia Lucrările de renovare şi modernizare a cadrului Mănăstirii Uspenia vor fi suportate de credincioşi.

de acelaşi tip însă ăn centrul fiecăruia 15 . cele mai potrivite fiind rondurile de 3-5 m diametru şi de aceea optăm pentru un rond cu diametrul de 5 cu o structură convexă care permite o vizibilitate mai bună asupra desenului. contra sumei de 600 lei. cărora le dă un aspect ordonat şi îngrijit.. În prima arie . Nici achiziţionarea acestor plante ornamentale nu necesită costuri suplimentare deoarece ele se înmulţesc prin bulb şi localnicii pot contribui prin recoltarea lor din propriile grădiniţe de flori. la maturitatea acestuia să ofere o imagine compactă şi să poată fi modelat sub forma unui zid marginal. Pentru bordura rondului cele mai indicate plante sunt cele cu creştere joasă adică zambilele. Amenajarea parcului va urmări cursul pârâului Slava ce va împărţi practic parcul în două părţi asimetrice şi amenajate diferit. aproximativ 20-30 cm. plante terapeutice şi de mare căutare în industria farmaceutică care pot fi culese şi comercializate ulterior vizitatorilor pentru ceaiuri .achiziţionarea lui .să se taseze uşor deasupra şi să se ude abundent. se va contura un rond de flori de sezon estival. Este indicat pentru gardurile vii . Întreţinerea lui nu este costisitoare şi va fi efectută de călugări prin retezarea lui periodică cu ajutorul unei foarfeci de grădinărit acţionate manual.la plantare.iar bulbii se prind repede şi în procent mare de la prima cultivare dacă sunt udaţi adecvat . Teii reprezintă plante nu doar de ornament. Bordurile din gard viu de pe marginea aleilor se proiectează în scopul creării unui cadru pentru despărţirea potecilor de gazon. din Slava Rusă. la distanţe destul de mici. În jurul rondului de flori la distanţe echivalente se plantează şase puieţi de tei achiziţionaţi de la Ocolul Silvic . Rondurile prea mari nu sunt prea frumoase. astel încât. De asemenea aroma florilor de tei este o placere a lunii mai şi poate constitui a invitaţie pentru ca turiştii să viziteze mănăstirea .5 m adâncime în care se aşează puieţii şi se acoperă cu pământ . să se execute şanţuri de 0. După cum am menţionat anterior solul este foarte fertil şi nu solicită îngrăşare artificială. narcisele... Printre teii din parc. Uspenia. dar cu ciclu vegetativ peren. formând un cerc în jurul rondului mare de flori se cultivă alte şase ronduri de flori mai reduse ca suparafaţă. Se taie crenguţe verzi dintr-un gard viu şi apoi se plantează în pămînt . decât cele plate. şi lalelele roşii. cum ar fi: zambilele.. Babadag. ele oferind de asemenea şi flori de tei. pe marginea aleilor. în partea centrală.

.După efectuarea lucrărilor de curăţire şi nivelare. presupunând acţiuni simplu de îndeplinit .Terenul din parcul ce urmează a fi înierbat prezintă stratul de sol foarte fertil. tomnatice: tufănele şi crizanteme colorate..). se trece la lucrarea de bază a solului care constă în mobilizarea lui până la 15-20 cm. În jurul rondului de flori de toamnă se plantează cinci puieţi de tuia achiziţionaţi de la pepiniera comunală . Instalarea gazonului este următorul pas absolute necesar pentru a oferi o imagine unitară acestui spaţiu.-Reîntărirea gazonului se face după 5-10 ani şi se realizează prin însămânţare în primăvară a unor noi cantităţi de seminţe de graminee deoarece. durata maximă fiind de12 ani. semănatul se face “în cruce”. Perioada semănării cea mai indicată este primăvara în “mustul zăpezii” (adică lunile februarie -aprilie). (iarba câmpului) . Puieţii de tuia vor fi plantaţi la distanţe egale . Agrostis stolonifera. gazon rezistent la călcare. Întreţinerea şi îngrijirea gazonului de asemenea nu este foarte costisitoare. însă aceasta va fi dedicată sezonului autumnal şi hibernal întrucât plantele vor fi adaptate la temperaturi scăzute şi condiţii climatice mai aspre. Trandafirii de asemenea se plantează ca butaşi selectaţi din grădinile sătenilor nefiind necesară cumpărarea lor . adică jumătate din norma de sămânţă se împrăştie într-un sens şi cealaltă jumătate se distribuie mergând perpendicular pe prima direcţie. formând un pentagon în jurul rondului de flori..5-2. Se va contura un rond de flori cu perioadă de înflorire târzie . 1.dintre ele va fi creşte câte un arbust de trandafir roşu sau roz. precum şi administrarea îngrăşămintelor naturale .. Se însămânţează. Rezultate bune se pot obţine şi în cazul semănării de toamnă (august. judeţul Tulcea contra sumei de 500 lei. În primăvară se execută mărunţirea solului şi nivelarea.la adâncimea de semănat de 0. Se aplică metoda manuală această lucrare puntând fii realizată de călugării din mânăstire. deşi perene. Acoperirea suprafeţelor cu gazon se poate realiza prin semănare. Slava Cercheză.-septembrie. fiind necesare 17-25 kg/h . 16 . acestea au totuşi o longevitate determinată .5 cm. Cealaltă arie a parcului va fi de asemenea amenajată conform indicaţiilor de peisagistică . Pentru distribuirea uniformă a seminţelor pe întreaga suprafaţă. Aceste plante sunt de asemenea perene şi nu necesită replantarea în ficare an.

Podeţul va avea un rol mai puţin funcţional şi mai mult estetic. Având în vedere faptul că parcul este împărţit în două sectoare de cursul pârâului ce străbate incinta acestei mânăstiri. Aceste alei se pavează cu piatră de la cariera din Slava Cercheză. Montarea a 10 coşuri de gunoi confecţionate de asemenea din material lemnos şi vopsite într-o nuanţă de verde astfel încât să se încadreze naturii reprezintă un alt pas sper obţinerea unei dezvoltări durabile a incintei acestei mânăstiri. Se recomandă pentru bănci lungimea de 2. fiind realizate cu spătar pentru a oferi un confort mai ridicat. care a convenit să le realizeze din lemn de stejar. În general. între puieţii de tuia.-Cositul gazonului este obligatoriu mai ales în perioadele umede.Acestea vor fi poziţionate astfel încât să acopere întrega zonă în mod uniform. Pavarea aleilor din incinta lăcaşului de cult constituie o necesitate .4m-3 m. oferind parcului un aspect rustic.4-0. material propriu .5 m . Podeţul va fi de asemenea realizat de tâmplarul ce se va ocupa şi de fabricarea băncilor comandate pentru a exista o unitate în execuţie. Băncile din lemn sunt confecţionate de tâmplarul din Slava Cercheză. contra sumei de 550 lei.Uspenia.. 3.. o constituie aleile nepavate care în timpul sezonului ploios sunt greu de străbătut din cauza noroiului. înălţimea 0.2.45 m şi lăţimea de 0.rezistent la condiţtii vitrege de mediu (ploi şi arşiţă). Băncuţele vor fi arse la suprafaţă printr-o procedură specifică să nu putrezească lemnul ani de zile . gazonul de pajişte se poate cosi de numai 2-3 ori pe vară. Pentru acoperirea lor vor fi necesare aproximativ patru remorci de 17 .O problemă importantă ce afectează într-o mare măsură buna funcţionare a mănăstirii . cu aspect rustic peste cursul de apă. două în prima arie de parc de o parte şi de alta a rondului de flori de primăvară şi respectiv trei în celălalt sector al parcului . realizând astfel o legătură între cele două arii. după care vor fi lăcuite. din Slava Rusă .. dar în acelaşi timp au funcţie estetică constituind elemente ornamentale.Irigarea lui se recomandă să se efectueze în funcţie de cantitatea de precipitaţii căzute în timpul sezonului. este necesară instalarea unui podeţ din butuci de lemn.Băncile au rolul de a asigura odihnă vizitatorilor . Instalarea băncilor de lemn în cadrul parcului constituie un factor important în realizarea obiectivului.În ambele sectoare ale parcului se amplasează un număr de cinci băncuţe de lemn .

Figura 5. care este confecţionat din material lemnos şi care în prezent nu este într-o stare de conservare foarte bună din cauza faptului că stratul de vopsea protectoare a lemnului s-a decojit sub acţiunea ploilor şi a actiunii razelor solare de-a lungul anilor. adaptată terenului. piatră ce va fi modelată sub formă de plite pentru a acoperi o suprafaţă mai vastă şi pentru un aspect mai plăcut . Prelucrea pietrei se realizează de o echipă de patru pietrari din Slava Rusă contra sumei de 2000 lei . Trasarea aleilor trebuie să fie simplă. se realizează pentru a accentua aspectul rustic al incintei mănăstirii. Sunt necesare cinci cutii de vopsea albă pentru lemn . Foişorul va fi strejuit de doi arbuşti decorativi Syringa vulgaris (liliac) – arbust ce suportă zonele semiumede.calcare .rustic. Aspectul foişorului din apropierea bisericii 18 . Achiziţionarea calcarelor costă 5500 lei . Refacerea foişorului de lemn se face de către călugării mănăstirii. însă cu o nuanţă de alb pentru a reflecta razele solare şi pentru a se evidenţia în incinta mănăstirii atrăgând vizitatorii. Recondiţionarea foişorului din apropierea bisericii (Figura 5). contravaloarea lor fiind egală cu suma de 80 lei. nefiind nevoie de mâna de lucru plătită.Suprafaţa aleilor nu trebuie să depăşească 10-20% din suprafaţa întregului parc. Foişorul de lemn sau rondurile de flori. să evite încrucişările şi să conducă spre obiective interesante reprezentate de Biserica Mare.care în acest caz este drept. Pentru a îl recondiţiona trebuie curăţat de rămăşiţele din vopseaua decolorată din cauza timpului şi revopsit .

. Cu acest prilej vor putea fi angajaţi sezonier pentru îngrijirea gazonului. II . Până în anul 2005 . plantată acum doi ani . Recondiţionarea fântânii constă în destuparea şi curăţarea ei în adâncime de către două persoane tocmite contra sumei de 400 lei . de meri şi pruni din preajma bisericii mici . Având în vedere aceste aspecte . va începe să rodească anul viitor. Livada poate constitui simultan şi un loc de odihnă şi reculegere pentru turişti. Fructele culese vor fi întrebuinţate pentru consumul intern reprezentând o sursă de alimentaţie ecologică din producţie proprie. De aceea se vor amplasa încă trei băncuţe de lemn în cadrul acesteia executate în acelaşi mod ca şi cele din parc . indiferent de anotimp.9 Abordarea socio-culturală a reamenajării incintei Mânăstirii Uspenia Reamenajarea durabilă a Mânăstirii Uspenia oferă oportunitatea creării de noi locuri de muncă pentru localnicii din Slava Rusă . dar în acelaşi timp reprezenta locul unde credincioşii îşi potoleau setea şi de unde se aprovizionau pentru drum. din Slava Rusă exista o fântână care alimenta cu apă călugării din incinta acesteia .Livada nouă. În prezent aceasta este astupată fiind necesară curăţarea acesteia. peste încă doi–trei ani. este oportună plasarea la intrarea principală o poartă ornamentală din plante agăţătoare . Astfel vor fi disponibile 5 locuri de muncă permanente ( servicii de salubritate şi recondiţionare a eventualelor defectări 19 . În vechile chilii au fost amenajate locuri pentru cazarea turiştilor fiind nevoie în aceste condiţii de personal de curăţenie în timpul sezonului turistic în care acest locaş de cult este vizitat. se pot fabrica dulceţuri şi compoturi cu marcă ecologică şi de mare căutare la ora actuală din a căror comercializare credincioşilor pelerini se va îmbunătăţii bugetul mănăstirii . De asemenea din merele şi prunele culese.. la intrarea în mănăstirea . Recondiţionarea intrării în incinta mânăstirii este o provocare întrucât . singura lor activitate principală fiind agricultura. mânastirea nu are porţi în prezent şi nici nu este împrejmuită în totalitate. formând o boltă din trandafiri roşii şi albi şi frunze de iederă astfel încât să fie o încântare pentru ochi tot timpul anului. Uspenia . Iedera este o plantă agăţătoare care îşi păstreză culoarea frunzelor veşnic verde.. din Slava Rusă. Uspenia. Reamenajarea fântânii de la intrarea în curtea mânăstirii este o acţiune necesară. a parcurilor şi pentru curăţenie.. a gardurilor vii.

şi un număr fluctuant de locuri sezoniere în funcţie de fluxul de vizitatori şi necesităţile de îngrijire a parcului din incintă. fiind reamenajată durabil incinta acestei mânăstiri şi ulterior prin includerea . promovarea culturală şi religioasă a unei minorităţi culturale şi etnice pe plan naţional. De asemenea .din incinta mânăstirii). Uspeniei" în circuitul cultural religios pe plan local şi naţional.promovarea acestui tip de turism durabil pentru acest lăcaş de cult reprezintă o susţinere a durabilităţii culturale . Planul ilustrativ al incintei Mânăstirii Uspenia din Slava Rusă – reamenajată durabil 20 . Figura 6. Simultan se dezvoltă o piesă importantă din lista Monumentelor de Arhitectură Religioasă. a credinţei ruşilor –lipoveni din România..

Uspenia " din Slava Rusă s-a bazat pe trei factori esenţiali :  Durabilitatea ecologică  Durabilitea socială şi culturală  Durabilitatea economică Din punctul de vedere al protejării mediului sunt o multitudine de avantaje ce reies din promovarea unui turism durabil ... Mânăstirea . Uspenia " devenind astfel în urma reamenajării durabile o atracţie turistică durabilă inclusă în circuitul turistic cultural-religios al României.Abordarea reamenajării incintei Mânăstirii . 21 .

Date fiind condiţiile climatice şi de sol în incinta mânăstirii Uspenia . gard viu)..poziţionate astfel încât să acopere întreaga zonă în mod uniform constituie un prim pas pentru obţinerea unui mediu curat. se pot fabrica dulceţuri şi compoturi cu marcă ecologică şi de mare căutare la ora actuală din a căror comercializare se va îmbunătăţii bugetul mănăstirii . Uspenia. din Slava Rusă. De asemenea din merele şi prunele culese. În prezent se depun mari eforturi pentru înfrumuseţarea şi renovarea acesteia. Montarea a 10 coşuri de gunoi . Un alt aspect socio-economic se referă la crearea a 20 de locuri de cazare în vechile chilii recondiţionate care vor aduce profit mănăstirii Uspenia în timpul sezonului turistic cultural–religios şi vor oferi locuri de muncă localnicilor . în parcul amenajat durabil în interiorul acesteia se cultivă specii de plante atât sezoniere ( lalele. 22 . peste încă doi–trei ani. din Slava Rusă se autogospodăreşte din acestei mănăstiri şi inclusiv a incintei momentul în care a fost ctitorită şi până în zilele noastre. tuia. şi pe lângă acest aspect şi durabilitatea căilor de acces în spţiul lăcaşului. Un aspect social important constă în crearea de locuri de muncă cu caracter permanent şi sezonier. rezistente la condiţii scăzute de temperatură ( brazi.Concluzii Mânăstirea de călugări .ce reprezenta o necesitate pentru buna funcţionare a Mănăstirii Uspenia şi pe timp ploios oferă spaţiului monastic un aspect rustic.narcise) cât şi permanente .conform indicaţiilor de peisagistică. Fructele. zambile. Pavajul aleilor cu plăci din piatră de tip calcaros. oferind astfel un peisaj atractiv tot timpul anului.. roadele mini-livezii din Mânăstirea . Uspenia.. vor fi întrebuinţate pentru consumul intern reprezentând o sursă de alimentaţie ecologică din producţie proprie.Uspenia.constând în întreţinerea spaţiilor de cazare....

Proiectul propus are o valoare totală de aproximativ 12. Totuşi dezvoltarea durabilă a incintei Mânăstirii Uspenia trebuie monitorizată continuu adăugând îmbunătăţiri şi adaptând condiţiile pe care aceasta le oferă noilor reglementări în domeniul durabilităţii. a Comunităţii Ruşilor-Lipoveni din România. Având în vedere amploarea lucrărilor efectuate pentru a dezvolta durabil acest lăcaş de cult . Implementarea acestui plan de dezvoltare durabilă poate fi realizată într-o perioadă relativ scurtă.această sumă este relativ scăzută .Acest aspect se datorează faptului că o parte din lucrări sunt realizate de călugării voluntari şi o parte din materiale şi elementele de vegetaţie utilizate sunt datorate aportului gratuit al localnicilor. cât şi din partea Primăriei Comunale din Slava Cercheză. 23 . a credinţei ruşilor –lipoveni din România. 18-24 de luni.De asemenea . promovarea culturală şi religioasă a unei minorităţi culturale şi etnice pe plan naţional. După implementarea proiectului. se aşteaptă creşterea semnificativă a numărului de turişti şi crearea de noi locuri de muncă pentru localnici .000 de lei.promovarea acestui tip de turism durabil pentru acest lăcaş de cult reprezintă o susţinere a durabilităţii culturale . Finanţarea acordată din partea localnicilor credincioşi. fiind nerambursabilă.

128-129 Iliescu. Bucureşti.ro/front-page/view?set_language=ro 19. 2004 . pag 63 ***...134 Rojanski V. Judeţul Tulcea. Geografia Regională a României. nr. Elemente de economia şi managementul mediului" Editura Economică. pag. Lista monumentelor istorice. 2006 . Bucureşti. pag.Arhitectură peisageră".. 2008.F. Constanţa .psse..399     http://www. A..Bibliografie  Cioacă.2010  Google Earth 24 . (Complexul monastic Slava Rusă) Editura EX PONTO. 2006.. Editura Ceres. A.12.. Editura Fundaţiei România de mâine.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->