Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Universitatea “Ovidius” Constanţa Facultatea de Stiinţe ale Naturii şi Stiinţe Agricole Masterat

,, Dezvoltare durabilă în zona costieră şi valorificarea ecoturistică a spaţiului litoral,,

PROIECT

DE

CERCETARE

DEZVOLTAREA DURABILĂ A SISTEMELOR SOCIO-ECONOMICE ÎN SPAŢIUL LITORAL

Coordonator ştiinţific: S.L.dr. L.D. Galaţchi Masterand: Tambou Alina Tatiana
CONSTANŢA -

2011 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Universitatea “Ovidius” Constanţa Facultatea de Stiinţe ale Naturii şi Stiinţe Agricole Masterat ,, Dezvoltare durabilă în zona costieră şi valorificarea ecoturistică a spaţiului litoral,,

Amenajarea incintei Mânăstirii „Uspenia”, din Slava Rusă, judeţul Tulcea, pe baza principiilor dezvoltării durabile

Coordonator ştiinţific: S.L.dr. L.D Galaţchi Masterand: Tambou Alina Tatiana

-

CONSTANŢA -

2

pag 8 II.3 Arta peisagistică de amenajare a incintei mănăstirilor……………………………pag 7 Capitolul II Dezvoltarea durabilă a incintei Mânăstirii Uspenia din Slava Rusă……………..pag 21 Bibliografie……………………………………………………………..……..pag 9 II.pag 10 II.....… 23 pag 3 .6 Căi de acces la Mănăstirea Uspenia…………………………………………..……….………………………….…….1Locaţie şi aspecte generale ….…………………………………………..2 Planul general de amenajare a unei mănăstiri din România………………….pag 13 II.2Aspecte climatice……………………………………..8 Abordarea ecologică a reamenajării incintei Mânăstirii Uspenia…………….7 Abordarea economică a reamenajării incintei Mânăstirii Uspenia……………... pag 9 II.pag 11 II...3Hidrologia din zonă……………………..5Vegetaţia naturală din zonă……………………………………..2011 Cuprins Introducere……………………………………………………………………………pag 4 Capitolul I Noţiuni generale despre mănăstirile din România şi arta amenajării lor.......pag 10 II..…………………………………….pag 8 II.pag 6 I...……pag 18 Concluzii…………………………………………………………………………….4Solurile specifice…………………..……….1Mănăstirile şi funcţiile generale ale acestora………………………………………pag 6 I..9 Abordarea socio-culturală a reamenajării incintei Mânăstirii Uspenia…..pag 13 II.....………………………………………………… .…pag 6 1.

prielnic generaţiilor viitoare de călugări.Introducere Lucrarea realizată reprezintă un studiu asupra stării prezente a unei mănăstiri ortodoxe de rit vechi din România . recondiţionarea foişorului. simultan cu dezvoltarea ei 4 . Principalul scop al acestui proiect de cercetare este amenajarea incintei Mânăstirii „Uspenia” . astfel încât incinta acestui lăcaş de cult să fie atât un spaţiu de agrement . vopseluri. confecţionarea băncuţelor de lemn ce vor constitui un loc de odihnă în cadrul parcului mănăstirii. Obiectivele elementare ce trebuiesc realizate sunt concretizate prin tocmirea forţei de muncă locale . . brazi). judeţul Tulcea. cuie etc). Structura lucrării este reprezentată prin două capitole cuprinzând pe de o parte naţiuni teoretice şi nivelul de dezvoltare prezentă a obiectivului luat în studiu . gard viu.amplasarea de coşuri de gunoi. Obiectivul principal este dezvoltarea turistică a acestei mănăstiri . durabil. şi pe de acesteia. şi includerea ei în circuitul pelerinajelor religioase. achiziţionarea materialelor necesare recondiţionării ( lacuri.neintroduse în circuitul turistic cultural-religios . cât şi un loc dezvoltat durabil. care la rândul său va fi reamenajat conform principiilor durabilitaţii.din Slava Rusă. replantarea plopilor. Un alt obiectiv important de atins constă în recondiţionarea chiliilor şi creşterea numărului de locuri din baza de cazare la circa 20 de locuri. Pentru a putea realiza o amenajare atractivă şi durabilă a incintei acestei mănăstiri se vor consulta publicaţii de arhitectură peisageră pentru ca acest lăcaş de cult să reprezinte o atracţie permanentă pentru turişti . amenajarea aleilor cu pietre. achiziţionarea de arbori şi arbuşti decorativi (tuia.atractiv turistic. pe baza principiilor dezvoltării durabile. indiferent de sezon. şi oferă un plan de dezvoltare durabilă pe viitor economică.

Anore Andrei şi călugărului Simion Mihai de la Mănăstirea . pentru acestea fiind necesară o documentare elementară. 5 . Uspenia. Am urmărit dezvoltarea ... Slava Rusă.în paralel.altă parte. persoane care mi-au acordat sprijin oferindu-mi informaţii cu privire la starea actuală a lăcaşului de cult. atât a laturii turistice a acestui obiectiv cât şi diminuarea maximă a impactului dezvoltării economice asupra mediului. Cu această oportunitate mulţumesc secretarului Primăriei comunale . Slava Cercheză... modul implicit de amenajare a incintei mănăstirii pe baza principiilor dezvoltării durabile în domeniul turistic.

spaţii de cazare pentru oaspeţi şi turişti. livezi. producţia de obiecte artizanale. De regulă. Capitolul I Noţiuni generale despre mănăstirile din România şi arta amenajării lor 1. stupini. aspectele sociale şi aspectele economice. adăposturi pentru animale. în general are următoarea alcătuire:    lăcaşul de cult propriu-zis. La noi în ţară. care adăpostesc personalul mănăstirii (călugării şi preoţii). 6 . Pe lângă funcţia ecumenică. cantine.conform dezvoltării durabile . Prin aceasta se înţelege . locurile de amplasament ale mănăstirilor sunt „discrete”. Dezvoltarea durabilă este definită ca .2 Planul general de amenajare a unei mănăstiri din România Un spaţiu „mănăstiresc”. păduri etc. plasat în centrul domeniului mănăstiresc în general. în general. dezvoltarea care corespunde necesităţilor prezentului .. alei şi drumuri de acces. mănăstirile îndeplinesc adesea şi funcţii de producţie (terenuri agricole. cele mai reprezentative edificii de acest tip sunt mănăstirile şi bisericile.) 1. mai izolate de lumea exterioară . o intersectare optimă a celor trei piloni de bază ai durabilităţii: mediul. (Rojanski 2004). Mănăstirile şi funcţiile generale ale acestora Lăcaşele de cult. încearcă să se conformeze în mare măsură „comenzii divine” de a trăi în armonie . clădiri şi amenajări anexe (ateliere. prin destinaţia lor. fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi". înconjurate de spaţii împădurite. străbătute de râuri curate şi izvoare cristaline.1. chiliile..

a liniştii sufleteşti şi a păcii divine. Se încearcă păstrarea şi întărirea echilibrului destul de fragil dintre om şi natură. Se preferă amenajările simple. ortodoxă. fiind urmate îndeaproape de parcuri. de rit vechi. nefiind meditizată ca obiectiv turistic lumii exterioare . 7 . Ţinând cont de toate aceste aspecte menţionate anterior se demarează un plan de dezvoltare durabilă a Mănăstirii Uspenia din Slava Rusă.2006) În general lăcaşurile de cult sunt amenajate în stil rustic. . promovează ideea realizării comuniunii omului cu natura.. Filozofiile religioase din China . prin realizarea unui optim între exploatarea resurselor naturale din cadrul incintei mănăstirilor. 1. Această mănăstire nu este inclusă în circuitul turistic cultural religios naţional." ( Iliescu. valoarea peisagistică pe care acestea o deţin şi valorificarea economică a teritoriului în mod eficient. pentru dobândirea perfecţiunii morale . în strânsă legătură cu religia. mănăstire de călugări. corespunzătoare.Întreg spaţiul mănăstirii este împrejmuit atent iar accesul controlat. nefiind permis tuturor potenţialilor vizitatori dacă nu au o ţinută decentă şi adecvată locului sau dacă nu au o conduită decentă. Religia a impulsionat crearea spaţiilor verzi şi găsirea cadrului natural proprice vieţii spirituale în raport strâns cu elementele naturii. deoarece aparţine comunităţii etnice a ruşilor-lipoveni iar existenţa ei este mai izolată. cât mai apropiate de aspectul cadrului natural al zonei unde se situează. Judeţul Tulcea. Arta grădinilor în China se pierde în vechime şi reflectă puternicul cult al naturii. Multe incinte de mănăstiri au fost amenajate durabil ţinând cont de arta peisagistică şi de arhitectura peisageră în realizarea parcurilor şi grădinilor interne acestora. mănăstirile sunt cele mai reprezentative forme specifice de amenajare în echilibru. realizându-se astfel o armonie cu mediul natural şi cu stilul laic.3 Arta peisagistică de amenajare a incintei mănăstirilor Lăcaşele de cult.

.Capitolul II Dezvoltarea durabilă a incintei Mânăstirii Uspenia din Slava Rusă II. cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Aceasta este ridicată în secolul XVII. se află în localitatea Slava Rusă . judeţul Tulcea " Mânăstirea Uspenia este definită de coordonatele matematico-geografice astfel: 8 . ortodoxă de rit vechi.1 Locaţie şi aspecte generale Mânăstirea Uspenia. între dealurile Babadagului. Localizarea Mânăstirii Uspenia din Slava Rusă. judeţul Tulcea (figura 1).. declarată Monument de arhitectură religioasă şi se situează pe cursul superior al pârâului Slava. Figura 1.

În mănăstire există două biserici: Biserica mare. II. Uspenia . rugăciunea de zi de zi. Deşi este un climat blând .cu hramul „USPENIA”.. Mânăstirea . sărbătorit pe 28-29 august (stil nou).29" longitudine estică ( Sursa: Google Earth) Mănăstirea de călugări . Pentru a putea dezvolta durabil spaţiul incintei Mânăstirii . Uspenia. cursul superior al Slavei. care traversează incinta lăcaşului de cult de la sud la nord.3 Hidrografia este deficitară întrucât singurul pârâu.. se încadrează în clima temperat continentală de tranziţie.  44º50'24. se sfinţeşte apa în mănăstire şi se spală sfintele moaşte. adesea intermitent. Ocupaţia călugărilor este – MOLITVA.. care în traducere înseamnă „ADORMIREA MAICII DOMNULUI (SFÂNTA MARIA)”. de hramul „USPENIA”. unde durata de strălucire a Soarelui este de 2200-2500 ore/an iar radiţia solară este de 125 kcal/cm².. II. adunându-se pelerini de pe întregul teritoriu românesc şi nu numai. trebuie să evidenţiem caracteristicile fizico-geografice şi de mediu ce definesc acest loc. sfinţită în 1883 . cu temperatura medie anuală de + 10 º C + 11 º C. intervalul de risc pentru îngheţ este destul de mare în interiorul incintei ( aproximativ 30 zile pe an în sezonul rece) ( Ciocă . precipitaţii de 440 mm/ an şi peste 220 zile fără îngheţ. fiind factori esenţiali în determinarea măsurilor necesare pentru reamenajarea acestui spaţiu conform principiilor durabilităţii.2 Din punct de vedere climatic . din Slava Rusă se autogospodăreşte. apoi activităţile cotidiene administrativ-gospodăreşti. În ziua de 28 august.Cea de-a doua biserică. 9 .37" latitudine nordică 28º33'52.. 2008) . Acest teritoriu este definit prin topoclimatul de podiş . mai mică (biserică de iarnă) cu hramul „SFINŢILOR ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIIL” a fost sfinţită în anul 1860 iar hramul este sărbătorit pe 21 noiembrie (stil nou). este alimentat pluvial şi de aceea are debit mic .. Astăzi în incinta ei se adăpostesc doar cinci suflete comparativ cu timpurile iniţiale când erau peste 200 de călugări.Uspenia. De acest aspect trebuie ţinut seama la reamenajarea parcului din incinta Mânăstirii Uspenia.

a zidurilor de incintă şi amenajarea durabilă a interiorului acesteia.5 Vegetaţia naturală din zonă aparţine etajului mezofil mediteranian reprezentat de păduri de foioase ( tei. 2008).Din acest punct de vedere remarcăm faptul că pedosfera din acest loc este foarte bogată în substanţe organice. Aflată astăzi într-o stare nu prea promiţătoare.. http://www.12.este prinsă între două dealuri împădurite.II. carpen şi frasin ) (Ciocă . .. stejar brumăriu.2010 10 . fertilă datorită conţinutului ridicat de humus şi de aceea favorabilă cultivării majorităţii speciilor de plante fără a fi necesară o îngrăşare artificială a solului în prealabil. Figura . 2008). Mânăstirea Uspenia necesită o recondiţionare a bisericii..ro/front-page/view?set_language=ro 19. II.Uspenia .2.4 Solurile sunt dezvoltate în climat temperat continental excesiv reprezentate de soluri brune argiluviale şi molisoluri (cernoziomuri tipice şi cambice) (Ciocă .psse.

Mănăstirea este la capătul aleei şi intrarea este marcată de doi aluni.. II.Curtea. existând un proiect lansat şi aprobat pentru asfaltarea acestui sector. La lucrările de construcţie a noului drum se lucrează în prezent. şi din această cauză în prezent necesită recondiţionare. chirpici. de o parte şi de alta a drumului neasvaltat sunt situate clădirile anexe care servesc pentru adăpostirea celor necesare gospodăririi. Încă de la intrarea . situată în partea nordică a curţii . construite cu multi ani în urmă din material de tip . Cel de-al doilea drum negru urmează direcţia nord-est către sud-vest pe o distanştă de 4 km pe câmp unind D 22 cu aşezarea monahală. acest lucru contribuind la farmecul lăcaşului mănăstiresc. are încă urme. Primul reprezintă o potecă prin pădure..Porţile mânăstirii sunt destul de ruginite . 11 . de şantier neterminat şi în mare parte oferă o imagine dezolantă.Pe latura de vest a incintei se localizează chiliile.6 Căi de acces la Mânăstirea Uspenia Drumurile ce duc la mănăstire sunt foarte dificile şi accidentate.

Figura 3.Mânăstirii Uspenia " din Slava Rusă 12 . Imaginea satelitară a incintei ..

Pe latura de vest a incintei se localizează chiliile. şi din această cauză în prezent necesită recondiţionare. situată în partea nordică a curţii . Încă de la intrarea . astfel încât acest lăcaş de cult să reprezinte o atracţie 13 .. construite cu multi ani în urmă din material de tip . de o parte şi de alta a drumului neasvaltat sunt situate clădirile anexe care servesc pentru adăpostirea celor necesare gospodăririi. chirpici. Planul ilustrativ al incintei Mânăstirii Uspenia din Slava Rusă – situaţie prezentă Curtea... Mănăstirea este aproximativ la capătul aleei şi intrarea este marcată de doi aluni.am demarat un plan de dezvoltare a incintei mănăstirii .Figura 4.Uspenia . Potrivit principiilor dezvoltării durabile . are încă urme.. de şantier neterminat şi în mare parte oferă o imagine dezolantă.

cât şi din partea Primăriei Comunale din Slava Cercheză care este dispusă să aloce o parte din buget pentru dezvoltarea durabilă a acesteia. urmând însă indicaţiile din articolele de arhitectură peisageră pe care consultate. II . să ofere locuri de muncă localnicilor şi simultan venituri din cazare şi alte activităţi de comerţ cu obiecte bisericeşti sau artizanale pentru gospodărirea mănăstirii. având ca obiective creşterea numărului de turişti .7 Abordarea economică a reamenajării incintei Mânăstirii Uspenia Lucrările de renovare şi modernizare a cadrului Mănăstirii Uspenia vor fi suportate de credincioşi. Finanţarea acordată din partea localnicilor credincioşi. a Comunităţii Ruşilor-Lipoveni din România. cât şi din partea Primăriei Comunale din Slava Cercheză. Amenajarea spaţiului trebuie să asigure condiţiile optime de odihnă şi relaxare. II. fiind de preferat în acest caz. Iniţial au fost replantaţi plopii . denumit popular gard viu. de-a lungul aleilor din curtea mănăstirii . reconstruire şi recondiţionare a unor elemente aflate în stare critică.000 de lei. Amenajările pe terenurile orizontale ale incintei Mănăstirii Uspenia oferă un grad de libertate ridicat iar compoziţiile în stil geometric pot fi executate cu destulă uşurinţă.turistică pentru credincioşi . de o parte şi de alta .creşterea veniturilor prin activitatea de turism şi estetizarea spaţiului pentru recreere şi odihnă .8 Abordarea ecologică a reamenajării incintei Mânăstirii Uspenia Ţinând cont de faptul că incinta mănăstirii în momentul de faţă nu oferă o imagine atractivă deoarece plopii care umbreau parcul au fost tăiaţi din cauza vechimii lor şi reprezentau un eventual pericol pentru călugări şi vizitatori.care cotizează voluntar la ameliorarea stării actuale a lăcaşului de cult şi se întrevede şi un sprijin material atât din partea Comunităţii Ruşilor-Lipoveni din România . Gardul viu se înmulţeşte prin butaşi şi de aceea nu este nevoie de costuri suplimentare pentru 14 . Proiectul propus are o valoare totală de aproximativ 12. fiind nerambursabilă. Ulterior am iniţiat plantarea unui arbust verde tot timpul anului . astfel încât să-ţi ofere senzaţia plimbării printr-un parc. în principal . am amenajat un parc care să ofere o imagine reconfortantă locului. Datorită acestor fonduri vor fi posibile lucrările de restaurare.

Amenajarea parcului va urmări cursul pârâului Slava ce va împărţi practic parcul în două părţi asimetrice şi amenajate diferit. În jurul rondului de flori la distanţe echivalente se plantează şase puieţi de tei achiziţionaţi de la Ocolul Silvic . cărora le dă un aspect ordonat şi îngrijit. astel încât. După cum am menţionat anterior solul este foarte fertil şi nu solicită îngrăşare artificială.. de acelaşi tip însă ăn centrul fiecăruia 15 .achiziţionarea lui . Pentru bordura rondului cele mai indicate plante sunt cele cu creştere joasă adică zambilele. Babadag. şi lalelele roşii. Întreţinerea lui nu este costisitoare şi va fi efectută de călugări prin retezarea lui periodică cu ajutorul unei foarfeci de grădinărit acţionate manual. contra sumei de 600 lei. decât cele plate..la plantare. ele oferind de asemenea şi flori de tei. Nici achiziţionarea acestor plante ornamentale nu necesită costuri suplimentare deoarece ele se înmulţesc prin bulb şi localnicii pot contribui prin recoltarea lor din propriile grădiniţe de flori. În prima arie . Rondurile prea mari nu sunt prea frumoase. Teii reprezintă plante nu doar de ornament. De asemenea aroma florilor de tei este o placere a lunii mai şi poate constitui a invitaţie pentru ca turiştii să viziteze mănăstirea .. formând un cerc în jurul rondului mare de flori se cultivă alte şase ronduri de flori mai reduse ca suparafaţă. Se taie crenguţe verzi dintr-un gard viu şi apoi se plantează în pămînt .să se taseze uşor deasupra şi să se ude abundent. Este indicat pentru gardurile vii . să se execute şanţuri de 0. se va contura un rond de flori de sezon estival. la distanţe destul de mici. în partea centrală. Uspenia. cele mai potrivite fiind rondurile de 3-5 m diametru şi de aceea optăm pentru un rond cu diametrul de 5 cu o structură convexă care permite o vizibilitate mai bună asupra desenului. aproximativ 20-30 cm. pe marginea aleilor.5 m adâncime în care se aşează puieţii şi se acoperă cu pământ . cum ar fi: zambilele. narcisele..iar bulbii se prind repede şi în procent mare de la prima cultivare dacă sunt udaţi adecvat . plante terapeutice şi de mare căutare în industria farmaceutică care pot fi culese şi comercializate ulterior vizitatorilor pentru ceaiuri . Bordurile din gard viu de pe marginea aleilor se proiectează în scopul creării unui cadru pentru despărţirea potecilor de gazon. dar cu ciclu vegetativ peren. Printre teii din parc. din Slava Rusă. la maturitatea acestuia să ofere o imagine compactă şi să poată fi modelat sub forma unui zid marginal.

. Se aplică metoda manuală această lucrare puntând fii realizată de călugării din mânăstire. Cealaltă arie a parcului va fi de asemenea amenajată conform indicaţiilor de peisagistică . Trandafirii de asemenea se plantează ca butaşi selectaţi din grădinile sătenilor nefiind necesară cumpărarea lor . precum şi administrarea îngrăşămintelor naturale .După efectuarea lucrărilor de curăţire şi nivelare.-septembrie. acestea au totuşi o longevitate determinată . judeţul Tulcea contra sumei de 500 lei.. tomnatice: tufănele şi crizanteme colorate. În primăvară se execută mărunţirea solului şi nivelarea.dintre ele va fi creşte câte un arbust de trandafir roşu sau roz. formând un pentagon în jurul rondului de flori.). însă aceasta va fi dedicată sezonului autumnal şi hibernal întrucât plantele vor fi adaptate la temperaturi scăzute şi condiţii climatice mai aspre. 16 .-Reîntărirea gazonului se face după 5-10 ani şi se realizează prin însămânţare în primăvară a unor noi cantităţi de seminţe de graminee deoarece. Puieţii de tuia vor fi plantaţi la distanţe egale . se trece la lucrarea de bază a solului care constă în mobilizarea lui până la 15-20 cm. Pentru distribuirea uniformă a seminţelor pe întreaga suprafaţă. 1. Se va contura un rond de flori cu perioadă de înflorire târzie . fiind necesare 17-25 kg/h . Acoperirea suprafeţelor cu gazon se poate realiza prin semănare. În jurul rondului de flori de toamnă se plantează cinci puieţi de tuia achiziţionaţi de la pepiniera comunală .5-2. gazon rezistent la călcare. adică jumătate din norma de sămânţă se împrăştie într-un sens şi cealaltă jumătate se distribuie mergând perpendicular pe prima direcţie. Slava Cercheză. Întreţinerea şi îngrijirea gazonului de asemenea nu este foarte costisitoare. Aceste plante sunt de asemenea perene şi nu necesită replantarea în ficare an.5 cm. deşi perene. Se însămânţează. (iarba câmpului) . Instalarea gazonului este următorul pas absolute necesar pentru a oferi o imagine unitară acestui spaţiu. semănatul se face “în cruce”. durata maximă fiind de12 ani.la adâncimea de semănat de 0. Agrostis stolonifera..Terenul din parcul ce urmează a fi înierbat prezintă stratul de sol foarte fertil.. Rezultate bune se pot obţine şi în cazul semănării de toamnă (august. presupunând acţiuni simplu de îndeplinit . Perioada semănării cea mai indicată este primăvara în “mustul zăpezii” (adică lunile februarie -aprilie).

.-Cositul gazonului este obligatoriu mai ales în perioadele umede.45 m şi lăţimea de 0. Având în vedere faptul că parcul este împărţit în două sectoare de cursul pârâului ce străbate incinta acestei mânăstiri. Montarea a 10 coşuri de gunoi confecţionate de asemenea din material lemnos şi vopsite într-o nuanţă de verde astfel încât să se încadreze naturii reprezintă un alt pas sper obţinerea unei dezvoltări durabile a incintei acestei mânăstiri.4-0. oferind parcului un aspect rustic. Pavarea aleilor din incinta lăcaşului de cult constituie o necesitate .Băncile au rolul de a asigura odihnă vizitatorilor . gazonul de pajişte se poate cosi de numai 2-3 ori pe vară..O problemă importantă ce afectează într-o mare măsură buna funcţionare a mănăstirii .. după care vor fi lăcuite.2.În ambele sectoare ale parcului se amplasează un număr de cinci băncuţe de lemn . contra sumei de 550 lei.4m-3 m. care a convenit să le realizeze din lemn de stejar. este necesară instalarea unui podeţ din butuci de lemn. o constituie aleile nepavate care în timpul sezonului ploios sunt greu de străbătut din cauza noroiului. 3. cu aspect rustic peste cursul de apă. fiind realizate cu spătar pentru a oferi un confort mai ridicat. între puieţii de tuia. Podeţul va avea un rol mai puţin funcţional şi mai mult estetic. din Slava Rusă . material propriu .Acestea vor fi poziţionate astfel încât să acopere întrega zonă în mod uniform. înălţimea 0. Băncuţele vor fi arse la suprafaţă printr-o procedură specifică să nu putrezească lemnul ani de zile .Uspenia. realizând astfel o legătură între cele două arii. Pentru acoperirea lor vor fi necesare aproximativ patru remorci de 17 . Se recomandă pentru bănci lungimea de 2. două în prima arie de parc de o parte şi de alta a rondului de flori de primăvară şi respectiv trei în celălalt sector al parcului . În general.5 m . Băncile din lemn sunt confecţionate de tâmplarul din Slava Cercheză. dar în acelaşi timp au funcţie estetică constituind elemente ornamentale. Aceste alei se pavează cu piatră de la cariera din Slava Cercheză.rezistent la condiţtii vitrege de mediu (ploi şi arşiţă). Podeţul va fi de asemenea realizat de tâmplarul ce se va ocupa şi de fabricarea băncilor comandate pentru a exista o unitate în execuţie. Instalarea băncilor de lemn în cadrul parcului constituie un factor important în realizarea obiectivului.Irigarea lui se recomandă să se efectueze în funcţie de cantitatea de precipitaţii căzute în timpul sezonului.

Aspectul foişorului din apropierea bisericii 18 . piatră ce va fi modelată sub formă de plite pentru a acoperi o suprafaţă mai vastă şi pentru un aspect mai plăcut . Refacerea foişorului de lemn se face de către călugării mănăstirii. Trasarea aleilor trebuie să fie simplă. Pentru a îl recondiţiona trebuie curăţat de rămăşiţele din vopseaua decolorată din cauza timpului şi revopsit .Suprafaţa aleilor nu trebuie să depăşească 10-20% din suprafaţa întregului parc.rustic. se realizează pentru a accentua aspectul rustic al incintei mănăstirii. Achiziţionarea calcarelor costă 5500 lei . însă cu o nuanţă de alb pentru a reflecta razele solare şi pentru a se evidenţia în incinta mănăstirii atrăgând vizitatorii. Recondiţionarea foişorului din apropierea bisericii (Figura 5). contravaloarea lor fiind egală cu suma de 80 lei.care în acest caz este drept. Sunt necesare cinci cutii de vopsea albă pentru lemn . Foişorul va fi strejuit de doi arbuşti decorativi Syringa vulgaris (liliac) – arbust ce suportă zonele semiumede. Figura 5.calcare . să evite încrucişările şi să conducă spre obiective interesante reprezentate de Biserica Mare. adaptată terenului. care este confecţionat din material lemnos şi care în prezent nu este într-o stare de conservare foarte bună din cauza faptului că stratul de vopsea protectoare a lemnului s-a decojit sub acţiunea ploilor şi a actiunii razelor solare de-a lungul anilor. Foişorul de lemn sau rondurile de flori. nefiind nevoie de mâna de lucru plătită. Prelucrea pietrei se realizează de o echipă de patru pietrari din Slava Rusă contra sumei de 2000 lei .

În vechile chilii au fost amenajate locuri pentru cazarea turiştilor fiind nevoie în aceste condiţii de personal de curăţenie în timpul sezonului turistic în care acest locaş de cult este vizitat. din Slava Rusă. Fructele culese vor fi întrebuinţate pentru consumul intern reprezentând o sursă de alimentaţie ecologică din producţie proprie. de meri şi pruni din preajma bisericii mici .. Reamenajarea fântânii de la intrarea în curtea mânăstirii este o acţiune necesară.. plantată acum doi ani . Uspenia . Cu acest prilej vor putea fi angajaţi sezonier pentru îngrijirea gazonului. De aceea se vor amplasa încă trei băncuţe de lemn în cadrul acesteia executate în acelaşi mod ca şi cele din parc . Recondiţionarea fântânii constă în destuparea şi curăţarea ei în adâncime de către două persoane tocmite contra sumei de 400 lei .9 Abordarea socio-culturală a reamenajării incintei Mânăstirii Uspenia Reamenajarea durabilă a Mânăstirii Uspenia oferă oportunitatea creării de noi locuri de muncă pentru localnicii din Slava Rusă . În prezent aceasta este astupată fiind necesară curăţarea acesteia. De asemenea din merele şi prunele culese. II . peste încă doi–trei ani. mânastirea nu are porţi în prezent şi nici nu este împrejmuită în totalitate. a parcurilor şi pentru curăţenie.. Astfel vor fi disponibile 5 locuri de muncă permanente ( servicii de salubritate şi recondiţionare a eventualelor defectări 19 . a gardurilor vii. formând o boltă din trandafiri roşii şi albi şi frunze de iederă astfel încât să fie o încântare pentru ochi tot timpul anului. se pot fabrica dulceţuri şi compoturi cu marcă ecologică şi de mare căutare la ora actuală din a căror comercializare credincioşilor pelerini se va îmbunătăţii bugetul mănăstirii . Iedera este o plantă agăţătoare care îşi păstreză culoarea frunzelor veşnic verde. este oportună plasarea la intrarea principală o poartă ornamentală din plante agăţătoare .Livada nouă. la intrarea în mănăstirea . Având în vedere aceste aspecte .. din Slava Rusă exista o fântână care alimenta cu apă călugării din incinta acesteia . singura lor activitate principală fiind agricultura. Uspenia. indiferent de anotimp. Livada poate constitui simultan şi un loc de odihnă şi reculegere pentru turişti. dar în acelaşi timp reprezenta locul unde credincioşii îşi potoleau setea şi de unde se aprovizionau pentru drum. Recondiţionarea intrării în incinta mânăstirii este o provocare întrucât . va începe să rodească anul viitor. Până în anul 2005 .

promovarea culturală şi religioasă a unei minorităţi culturale şi etnice pe plan naţional.promovarea acestui tip de turism durabil pentru acest lăcaş de cult reprezintă o susţinere a durabilităţii culturale . şi un număr fluctuant de locuri sezoniere în funcţie de fluxul de vizitatori şi necesităţile de îngrijire a parcului din incintă. a credinţei ruşilor –lipoveni din România. Planul ilustrativ al incintei Mânăstirii Uspenia din Slava Rusă – reamenajată durabil 20 . Simultan se dezvoltă o piesă importantă din lista Monumentelor de Arhitectură Religioasă.din incinta mânăstirii). fiind reamenajată durabil incinta acestei mânăstiri şi ulterior prin includerea . De asemenea . Uspeniei" în circuitul cultural religios pe plan local şi naţional. Figura 6..

. Uspenia " devenind astfel în urma reamenajării durabile o atracţie turistică durabilă inclusă în circuitul turistic cultural-religios al României.Abordarea reamenajării incintei Mânăstirii . 21 .. Mânăstirea . Uspenia " din Slava Rusă s-a bazat pe trei factori esenţiali :  Durabilitatea ecologică  Durabilitea socială şi culturală  Durabilitatea economică Din punctul de vedere al protejării mediului sunt o multitudine de avantaje ce reies din promovarea unui turism durabil .

Pavajul aleilor cu plăci din piatră de tip calcaros. oferind astfel un peisaj atractiv tot timpul anului. rezistente la condiţii scăzute de temperatură ( brazi. Un aspect social important constă în crearea de locuri de muncă cu caracter permanent şi sezonier. 22 . vor fi întrebuinţate pentru consumul intern reprezentând o sursă de alimentaţie ecologică din producţie proprie... tuia.. De asemenea din merele şi prunele culese..constând în întreţinerea spaţiilor de cazare. din Slava Rusă. Un alt aspect socio-economic se referă la crearea a 20 de locuri de cazare în vechile chilii recondiţionate care vor aduce profit mănăstirii Uspenia în timpul sezonului turistic cultural–religios şi vor oferi locuri de muncă localnicilor .poziţionate astfel încât să acopere întreaga zonă în mod uniform constituie un prim pas pentru obţinerea unui mediu curat.Concluzii Mânăstirea de călugări . gard viu).narcise) cât şi permanente . Montarea a 10 coşuri de gunoi . peste încă doi–trei ani. roadele mini-livezii din Mânăstirea .. Uspenia.Uspenia. se pot fabrica dulceţuri şi compoturi cu marcă ecologică şi de mare căutare la ora actuală din a căror comercializare se va îmbunătăţii bugetul mănăstirii .. Uspenia. şi pe lângă acest aspect şi durabilitatea căilor de acces în spţiul lăcaşului. zambile.conform indicaţiilor de peisagistică. Fructele. În prezent se depun mari eforturi pentru înfrumuseţarea şi renovarea acesteia. din Slava Rusă se autogospodăreşte din acestei mănăstiri şi inclusiv a incintei momentul în care a fost ctitorită şi până în zilele noastre. Date fiind condiţiile climatice şi de sol în incinta mânăstirii Uspenia . în parcul amenajat durabil în interiorul acesteia se cultivă specii de plante atât sezoniere ( lalele.ce reprezenta o necesitate pentru buna funcţionare a Mănăstirii Uspenia şi pe timp ploios oferă spaţiului monastic un aspect rustic.

Totuşi dezvoltarea durabilă a incintei Mânăstirii Uspenia trebuie monitorizată continuu adăugând îmbunătăţiri şi adaptând condiţiile pe care aceasta le oferă noilor reglementări în domeniul durabilităţii.această sumă este relativ scăzută . se aşteaptă creşterea semnificativă a numărului de turişti şi crearea de noi locuri de muncă pentru localnici . 18-24 de luni.De asemenea . fiind nerambursabilă. cât şi din partea Primăriei Comunale din Slava Cercheză. Având în vedere amploarea lucrărilor efectuate pentru a dezvolta durabil acest lăcaş de cult .promovarea acestui tip de turism durabil pentru acest lăcaş de cult reprezintă o susţinere a durabilităţii culturale . După implementarea proiectului. promovarea culturală şi religioasă a unei minorităţi culturale şi etnice pe plan naţional. Proiectul propus are o valoare totală de aproximativ 12.000 de lei. Implementarea acestui plan de dezvoltare durabilă poate fi realizată într-o perioadă relativ scurtă. Finanţarea acordată din partea localnicilor credincioşi. a credinţei ruşilor –lipoveni din România. a Comunităţii Ruşilor-Lipoveni din România.Acest aspect se datorează faptului că o parte din lucrări sunt realizate de călugării voluntari şi o parte din materiale şi elementele de vegetaţie utilizate sunt datorate aportului gratuit al localnicilor. 23 .

2006. Constanţa .399     http://www. 2006 . nr.. pag.. Lista monumentelor istorice. A. Judeţul Tulcea. Geografia Regională a României. 2008. 128-129 Iliescu. 2004 .Bibliografie  Cioacă. pag 63 ***.psse. Elemente de economia şi managementul mediului" Editura Economică..12.Arhitectură peisageră".. pag. Bucureşti.134 Rojanski V. Editura Ceres.2010  Google Earth 24 . Bucureşti.ro/front-page/view?set_language=ro 19... A. Editura Fundaţiei România de mâine.F. (Complexul monastic Slava Rusă) Editura EX PONTO..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful