Sunteți pe pagina 1din 2

FI DE DOCUMENTARE nr.

4 -

LISTAREA LA BURS A FIRMELOR

D enum irea de bursvine din lim ba franceza, de la cuvantul boursesi sem nifica o punguta, saculetul cu bani destinat cheltuielilor zilnice; punga d ev in e m ai apo blem a em i localurilor cu activitate com erciala din italiene. porturile

Bursa de valori Bucuresti a fost infiintata in 1994 si organizat ca societate pe actiuni, functioneaza sub controlul si supravegherea guvernului. are un Bursa rol important intr-o economie: -asigura lichiditati pentru investitii

Intr-o econom ie de piata, o societate pe actiuni devineim portanta num ai daca actiunile acesteia sunt adm ise sa fie cotate la bursa. Actiunile em ise de societatea pe actiuni pot fi cotate bursa de valori n doua situatii distincte carora le cores und doua metode diferite: p
A. cotarea actiunilor existente ; B. cotarea unor actiuni nou emise .

-ofera investitorilor posibilitatea de a-si transforma investitiile in numerar -fluctuatiile cursurilor la bursa reprezinta un indicator al nivelului activitatii economice si al increderii investitorilor n realizarile economiei.

n cazul n care nu ndeplineste conditiile cotarii la BVB, firm a are acces la B ursa Electronica R asdaq (B ER ), deoarece conditiile in acest caz sunt m ult m ai puti restrictive. Orice firm a poate obfine finantare si pe piata m onetara (prin prum uturi) si pe piata capitalurilor (din m vanzarea actiunilor si em iterea de obligatiuni). Relatiile unei firm e cu bancile, fondurile de investitii sunt cu necesare firm elor pentru a obtine finantare iar relatiile cu societatile de asigurare asigura firm ele m potriva riscurilor. Avantajele listarii firmei la bursa :
-

Conditiile formate sunt legate de: 1. organizarea firmei sub forma societatii pe actiuni (SA); procent din actiunile firmei catre public). In cazul n care firmaeste societate cu raspundere lim itata (SRL) si aceasta doreste listarea la bursa, este obligatorie procedura de transformare n societate pe actiuni.

2. statutul de societate deschisa (vanzarea unui

finantarea activitatii agentilor economici, asigurarea de lichiditati, publicitatea sporireaeputatiei com erciale r Principalele institutii ale pietei de capital

Principalele cerinte pentru cotarea la bursa. 1. n urma deschiderii firmei, actiunile vor fi I nregistrate n cadrul unui departament specializat al ComisieiNationale a Valorilor Mobiliare (CNVM), numit Directia Generala de Supraveghere. 2. Societatea care solicita listarea trebuie sa functioneze minimum trei ani, anterior solicitarii de si sa ntocmeasca, pentru aceasta perioada, situatii financiare n conformitate cu prevederile legale 3.Emitentul trebuie sa depuna la Bursa de Valori, prin intermediul unei Societati de Servicii de Investitii Financiare toate documentele cerute (cerere de admitere la tranzactionare, prospectul de oferta blica sau pu prospectul de admitere la tranzactionare, limba n romana si tradus n limba engleza, n forma legalizata, situaii financiare etc.). info: 1.COMISIA NATIONALA VALORILOR A MOBILIARE (C.N.V.M.) reglementeaza si supravegheaz piata capital, precum si de institutiile si operatiunilespecifice, 2. ASOCIATIA BROKERILOR este o asociatie profesionala, nonprofit, care asigura reprezentarea intereselor m em brilor perfectionarea sai, pregatirii profesionale si dezvoltarea pietei capital. de 3.B U R S A E L E C T R O N IC A R A S D A Qare caR ) (B E obiect de activitate administrarea sistemului de tranzacfionare si supraveghere a pietei.

4.B U R S A D E V A L O R IC U R E S T I ro lu l dae BU are incuraja dezvoltarea unei piete de capital eficiente, care sa ofereconditii egale de operare si totala sigurana a tuturor 4.Plata comisioanelor corespunzatoare catre Bursa investitorilor. de Valori: de procesare a dosarelor de nscriere si admitere la tranzactionare, tariful de mentinere la tranzactionare si de promovare.

1.

Bursa reprezint cea mai importanta piat financiara in cadrul careia se tranzactioneaza ... i..................................... .

2.

Aciunile sunt hartii de valoare care certifica....................... , care se tranzactioneaz la burs iar pretul la care sunt vandute se numete .

3.

Obligatiunile sunt titluri care atesta un .....................................contractat de o persoana........................... (companie, autoritate locala, stat), pe o suma si o durata determinata, prin care se asigura plata unei dobanzi fixe persoanei care ......................................................................................................................... pe durata desfasurarii imprumutului.

4.

La bursa de valori se pot tranzactiona actiuni: a)........................................................................ i b)........................................................................

5.

Care este rolul bursei n economie ?

6.

De ce credeti ca bursa se mai numeste si barometrul care indica starea economiei?

7.

Principalele avantaje ale listarii firmei la bursa sunt: a).................................................................................... b).................................................................................... c)..................................................................................... d)....................................................................................