Sunteți pe pagina 1din 1

Gama de produse

Produsul care face obiectul fabrica iei sau al comercializ rii nu este singular. El se ncadreaz intr-o anumit gam de produse, nrudite prin destina ia lor comun in consum i prin caracteristicile esen iale similare privitoare la materia prim din care sunt ob inute, la tehnologia de fabrica ie. In sfera distribu iei se utilizeaz termenul de gam sortimental . In cadrul unei game se disting mai multe linii de produse; o linie semnific un grup omogen de produse sub aspectul materiei prime sau al tehnologiei de fabrica ie. Plecnd de la aceste elemente, dimensiunile gamei de produse se pot defini prin urm toarele coordonate:

y y y

l rgimea gamei,dat de num rul de linii de produse ce o compun; profunzimea gamei, dat de num rul de produse distincte pe care le con ine o linie de produse; lungimea gamei, reprezentnd nsumarea efectivelor tuturor liniilor de fabrica ie.

Nu toate produsele unei ntreprinderi au acela i rol in cadrul gamei de m rfuri pe care aceasta le fabric sau le comercializeaz . Profesorul Guy Serraf le mparte, din acest punct de vedere, in trei categorii:

y y y

motoare-prin locul pe care il au in dinamica de ansamblu a firmei i prin nivelul ridicat al rentabilit ii; adjuvan i- produse cumin i, ce nu ridic probleme deosebite de fabrica ie i comercializare, dar nici nu se remarc printr-o rentabilitate care s le fac atractive; speran e produse pentru mine, care de i nregistreaz un nivel minim de rentabilitate au o perspectiv favorabil in viitor, asigurat de caracteristicile de noutate pe care le prezint la examenul pie ei. Conceptul de ciclul de via al produselor

O dat cu scurgerea timpului, omul elaboreaz noi i imbun t ite modalit i de satisfacere a nevoilor de baz ; in consecin , pe m sur ce sunt introduse noile produse, cele vechi sunt dep ite i, in cele din urm , sunt date uit rii. In tipm, ciclul se repet i noul produs va suferi soarta celui vechi, pe care la inlocuit cndva. Din multe puncte de vedere, acest proces se aseam n ciclului de via omenesc, cu fazele sale de na tere, cre tere, maturitate, b trne e i moarte, genernd conceptul ciclului de via al produsului. A spune c un produs are un ciclu de via nseamn a afirma c :el are o via limitat vnzarea produsului trece prin diferite faze, fiecare ridicnd anumite probleme vnz torului; profiturile sunt mai mari sau mai mici in anumite etape ale ciclului de via al produsului; el necesit aplicarea unor strategii de marketing, financiare, de produc ie, de achizi ie i de personal diferite, in func ie de fiecare etap a ciclului s u de via . In majoritatea cazurilor, ciclul de via al produsului are graficul sub forma literei S, a a cum se poate vedea in figura II.1.1. Pe aceast curb pot fi identificate, in general, patru faze, cunoscute sub numele de introducere sau lansare, cre tere, maturitate i declin.

y y y

y y y y

Lansarea: corespunde unei perioade de cre tere lent a vnz rilor, determinat de introducerea produsului pe pia . Profiturile sunt inexistente din cauza cheltuielilor mari de lansare. Cre terea: este o perioada de acceptare rapida a produsului de c tre pia i de cre tere substan ial a produsului. Maturitatea: este o perioad de sc dere a cre terii vnz rilor, produsul fiind deja acceptat de majoritatea cump r torilor poten iali. Profiturile se stabilizeaz sau scad ca urmare a cheltuielilor de marketing tot mai mari, care vizeaz ap rarea produsului mpotriva concuren ei. Declinul: este perioada n care vnz rile si profiturile scad. Delimitarea precis a limitelor fiec rei faze este oarecum arbitrat . In general, ea se face n func ie de evolu ia ritmului de cre tere sau declinului cifrei de afaceri.