Sunteți pe pagina 1din 25

MENTALITATE CONTEMPORANA I.Sim ul comun i n elegerea mentalit ii. Cultur 1.Etimologie, sensuri, accep iuni mens, -ntis(lat) = s.f.

., minte, spirit; p rere; judecat ; opinie; con tiin , caracter, fire mentalis = (adj.) care se refer la minte; epitet latin utilizat n scolastica medieval mental = (adj.) n Fran a, sec. XIV mentality = s., sec. XVII, fiica psihologei engleze; desemneaz : coloratura colectiv a psihismului, modul particular de a gndi i a sim i al unui popor, a unui anumit grup de persoane mentalit =s., mijlocul sec. XIX, form de spirit din perspectiva filosofiei pozitiviste Weltanschauung =n rela ie de sinonimie par ial mentalitate = n limbajul comun, frecvent n asocieri peiorative 2.Studiul mentalit ilor indisolubil legat de coala de la Annales, dup revista pe care au lansat-o Lucien Febvre i Marc Bloch, n 1929 i propune: - cercetarea curentelor de opinie, a atitudinilor colective, a modului comun de a gndi i sim i ntr-o comunitate uman - re-dimensionarea uman a istoriei evenimen iale, faptice, cifrice - re-configurarea trecutului umanit ii din perspectiva sistemelor de valori existente la un moment dat - oferirea unei perspective dinamice asupra trecutului, prin redarea nuan at , subtil i speculativ a unor aspecte proprii existen ei umane - eviden ierea rolului pe care l au reprezent rile mentale n via a omenirii, imagini stereotipe, prejudec i - investigarea utilajului mental (L. Febvre): vocabular, sintax , locuri comune, preconcep ii, cadre logice. - exploatarea unor surse precum : literatura, arta, mitologia, folclorul, diferite istorii (social , a dreptului, a ideilor) - spirit pluridisciplinar: psihologie social , geografie uman , demografie istoric , lexicologie, semantic etc. i mentalitate

REPREZENTAN I: Lucien Febvre Marc Bloch Johan Huizinga Fernand Braudel Emmanuel Le Roy Ladurie Jacques Le Goff Georges Duby Philippe Aries 3.Sim ul comun/cunoa terea comun cunoa terea comuna= suma de cuno tin e despre traiul laolalta al oamenilor, cuno tin e ob nute prin experien a direct a indivizilor; opus cunoa terii tiin ifice, din unghi sociologic. sim comun = punct de vedere natural (E. Husserl) reprezint atitudinea noastr n experien a obi nuit , opus atitudinii reflexive prezent n experien a reflexiv a con tiin ei, atitudine prin excelen interogativ . Specificul atitudinii naturale consist n naivitate, spontaneitate i dogmatism. sim comun = set de prejudec i (L. Blaga); modul de a gndi al unui timp n care sunt con inute toate prejudec ile timpului (Hegel) Distinc ii: sim comun de prima mna: ansamblul cuno tin elor spontane fondate pe experien a directa (cunoa terea spontan , intui ia, feeling-ul imediat) sim comun de mna a doua: ansamblul cuno tin elor tiin ifice transformate n imagini i folosite n practic (Moscovici i Hewstone, 1983, apud S. Chelcea) sim comun bun sim (Paleologu) cunoa terea comun (spontan ) este influen at i limitat de factori precum: - encultura ia, transmiterea culturii de la o genera ie la alta - limba - socializarea (primar i secundar ) - subiectivitatea 4.Mentalitatea:

 poate fi privit dintr-o dubl perspectiv : a cunoa terii comune i a cunoa terii tiin ifice face referire la ceva ce este comun indivizilor unui grup: comportamente, moduri de via , norme de apreciere, de evaluare, conduite etc. presupune cultura interiorizat , tipul modal al personalit ii stabilit excusiv prin frecven a inciden ei se constituie ca nucleu identitar grupal gril de decodare a lumii i a informa iilor primite, adic un sistem de interpretare a universului grupului modelat de educatie, de toate experien ele sociale, de deprinderile de judecat ; implica sisteme de valori, o reprezentare comun a lumii. Alex Muchielli: dat colectiv care presupune un sistem de referinte implicite unui grup social, o cultura interiorizata, o stare de spirit, o anumita percepere si viziune a lumii, un ansamblu de comportamente si de opinii tipice, o pozitie existentiala fundamentala utilajul mental: esenta modalit ilor de gndire i cadrelor logice, elementelor cheie ale viziunii asupra lumii, exprimate n atitudini fa de obiecte nodale (referen i esen iali ai identit ii grupale) M. rep. sistemul valorilor la care se ata eaz viziunea asupra lumii, atitudinile fa de obiectele nodale (univers, via , divinitate, timp, organizare social etc.) i comportamentele tipice ale unui grup de indivizi (sau ale unui individ reprezentativ pentru grup) (Vocabularul socit ii plurale, Fp.s.d., Timi oara,1998) Sintez dinamic i vie din fiecare societate, m. se las surprins n expresia cultural , dar i n via a politic , sub forma curentelor de opinie, a stereotipiilor, a cli eelor mentale, dup cum este prezent n rela iile interna ionale. Al. Du u 5.Concluzii: n interiorul grupului mentalitatea reprezint : - cadru de referin ambiental rezultat prin asimilarea normelor i valorilor existente n cultura

- amprenta l sat n psihism de caracteristicile comune ale socializ rii - o expresie colectiv a culturii interiorizate. II.Paradigma omului arhaic.

Mentalitatea primitiv

i arhaicitatea omului modern

 Comunit ile arhaice studiate din mai multe perspective: etnologic , antropologic , etno-psihologic , dinspre filozofia culturii , istoria civiliza iilor sau studiul mentalit ilor. Omul arhaic are un fel specific de a se raporta la lume i via , de a- i explica fenomenele i de a inter-rela iona.  Existen a omului arhaic penduleaz ntre sacru i profan Omul arhaic are o perspectiv mitico-magic asupra vie ii Rela ia cu natura i mediul are cu totul alte fundamente dect n cazul omului modern (L. Bruhl), gndire magic (L. Blaga), gndire totemic , gndire

Gndire prelogic animist .

1.Magia tehnic a modului de gndire animist semnific atotputernicia ideilor (Freud) guverneaz via a n comunitatea arhaic specifice i genereaz atitudini i comportamente i legea

 practica magic principii: legea similitudinii (magie homeopatic ) contactului (magie contagioas ) n comunitatea arhaic are un dublu scop: manipulator fa protector fa de comunitate

de fenomenele naturii i

 n esen , reglementeaz via a comunit ii arhaice i stabile te grani a dintre sacru i profan exist ca mod de a gndi, dar i ca practic , n virtutea credin ei i convingerilor comune, generalizate, de neclintit n interiorul tribului. (vezi C. L. Strauss) presupune o viziune comun mitologic asupra universului implic raporturi i leg turi esen iale ntre totem, lider i restul comunit ii 2.Totemul Freud: totemul este str mo ul grupului, spiritul s u protector; leg turile totemice sunt superioare celor de snge (legea exogamiei)

L. Blaga: totemul posed o putere magic de care sunt contamina i to i membri grupului (noi suntem papagalii ro ii, Borroro) Huizinga: totemul instituie un soi de identitate mistic ntre dou lucruri care apar in unor categorii diferite; prin deghizare, omul arhaic are convingerea c se metamorfozeaz Totemismul ca mod arhaic de a n elege fiin area sau ca religie anistoric fundamenteaz pe tabu-uri care n esen reglementeaz aspecte legate de: - lucrurile comestibile - libertatea de deplasare - libertatea de rela ie 3.Tabu ul Wundt: cel mai vechi cod de legi nescrise al umanit ii Principalele finalit i: - protejarea liderului - securitatea celor vulnerabili, dar i a comunit ii n sine - asigurarea derul rii n condi ii normale a unor acte importante n via a comunit ii - protec ia fa de calamit ile naturale Individul tabuizat este exclus din comunitate C. L. Strauss: integritatea fizic nu rezist n fa a dizolv rii personalit ii sociale R. Girard : teoria stigmatului social ( apul isp itor) Mentalitatea colectiv din toate timpurile cunoa te o structur arhetipal emergent : frica de ce e str in (S. Nicoar , Na iunea modern , mituri, simboluri idelogii, Cluj, 2002) III.Mentalitatea totalitar . Omul-mas i gndirea dubl se

Comunismul a fost o concep ie utopic , nr d cinat n visul suprim rii, cu orice pre , a propriet ii private i a construirii unui univers al egalit ii totale. Dictatul leninist asupra realit ii a urm rit s transforme individul ntr-o simpl roti din imensa ma in rie a despotismului partidului unic. Totalitarismul, fie de dreapta, fie de stnga, este un regim care neag drepturile umane i subordoneaz individul entit ii colective a partidului/stat. Cum a scris cndva Hannah Arendt, autoarea unei lucr ri fundamentale despre totalitarism: Mi c rile totalitare sunt organiza ii de mas formate din indivizi atomiza i i izola i. Comparate cu toate celelalte

partide i mi c ri, caracteristica lor extern cea mai evident este cererea lor de loialitate total , nelimitat , necondi ionat i inalterabil n raport cu membrul individual George Orwell, n universul totalitar, tot ce nu este interzis, este obligatoriu. Cartea Neagr a comunismului ofer probe zguduitoare privind dezastrul civiliza ional al dictaturilor comuniste: s-a pierdut ns i no iunea de umanitate prin ceea ce istoricul francez Alain Besanon a numit falsificarea Binelui. structura unui regim totalitar este piramidal : dictatorul, oligarhia i masa raportul ntre stat i societate este unul rigid, artificial, fic ionalizat de cei n minile c rora e concentrat puterea puterea statal se autolegitimeaz prin propria ideologie care devine dogm general obligatorie (P. Ricoeur - apelul la un set de norme i reguli, ca i la un simbolism social care fundamenteaz o retoric a discursului public) regimul totalitar se bazeaz pe un dublu control: al min ii i al resurselor (materiale , umane, informa ionale) realitatea este mistificat , re-creat , devine o minciun organizat (V. Havel) sentimentele dominante induse n mas sunt: frica, suspiciunea, dorinta de a fi la ad post, de a fi sub protectorat, de a gandi n i la comun 2.Ideologia discursul public conexat cu ac iunea devine ideologie n momentul n care este pus n slujba legitim rii autorit ii interesele unei clase care ajunge s fie dominant sunt exprimate ntotdeauna ca interesele societ ii n general pentru a-si atinge obiectivele clasa dominant trebuie s dea ideilor ei forma generalit ii, s le nf i eze ca singurele ra ionale, general valabile (Marx, Engles Ideologia german ) func iile ideologiei: de reprezentare, legitimitoare (justificativ ), de integrare a fenomenului ideologic (P. Ricoeur) ideologia ca liant al memoriei colective, responsabil de valorizarea comun a evenimentelor fondatoare; func ia fondatoare a ideologiei va cre te n importan odata cu castigarea puterii politice de c tre clasa muncitoare i instaurarea regimurilor totalitare: ritualizarea evenimentelor publice, mitologizarea biografiilor personalit ilor, mistificarea istoriei

Orice ideologie are trei elemente definitorii (H. Arendt):

y i viitorului y y

1. pretind c ofer o cunoa tere totalizant asupra trecutului, prezentului 2. pretind c exist o realitate mai adev rat care reclam un al aselea sim cultivat prin ndoctrinare ideologic special 3. afi eaz coeren global , ordonnd faptele ntr-o structur absolut logic pornind de la o idee-axiom , premis a ntregului sistem

Omniprezent i omnipotent , ideologia a fost pandantul simbolic al terorii. n cadrul acestui regim, ideologia nu a fost un discurs despre putere, ci a fost ea ns i expresia absolut a puterii. Mai nti sub forma delirant a postulatelor staliniste legate de nt rirea vigilen ei revolu ionare i a ascu irii necontenite aluptei de clas , apoi sub aceea a discursului despre construc ia societ ii socialiste multilateral dezvoltate, ideologia a fost for a care a permis reproducerea simbolic a regimului. 3.Masa imens organism social amorf margat de o gndire prefabricat , de automatisme comportamentale, de atitudini standardizate induse prin strategii propagandistice sus inute i printr-o politic de nivelarea personalit ilor alc tuit din oameni depersonaliza i, f r statut social clar, f r r d cini ntr-un sistem tradi ional sau ntr-o comunitate bine definit se caract. prin apolitism (op iunea nseamn diferen iere) modul standardizat de a gndi al masei este i rezultatul elimin rii competitivit ii care antreneaz i ntre ine o stare de letargie intelectual , spiritual , lipsa de ini iativ i utilizarea mecanic a preconceptelor n interiorul masei for a centripet se opune oric ror tendin e de schimbare, de spargere a tiparelor masa presupune existen a unei personalit i colective ca rezultat al uniformiz rii personalit ilor individuale masa e corpusul social controlabil i manevrabil ntr-un stat totalitar .

4.Comunismul romnesc - comunism, comunitate, comunitarism: identitatea colectiv individual angoasa deschiderii n plan cultural-ideologic proletcultismul este o doctrin de clas anuleaz identitatea

orientare na ional , sus inut n plan cultural de protocronism

- egoul etnic exacerbat sim ul critic dispare mitul se substituie istoriei obiective cultivarea unui trecut mistificat

- la noi, migra ia de la sat la ora , precum i ideologizarea i colectivizarea satului romnesc au dus la formarea masei - bunul colectiv a anihilat sim ul responsabilit ii individuale gndirea dubl : capacitatea unei min i de a cuprinde i a accepta dou credin e contradictorii; expresie care traduce decalajul dintre idee i ideologie.

5.Intelectualii ntre compromis i rezisten intelectualii autentici devin indezirabili regimului cei care semneaz pactul ideologic devin nomenclaturisti, privilegia i ai sistemului cei care se opun sunt fie dizidenti in afara rii, fie ostraciza i n ar

 regimurile totalitare deturneaz sensul cuvntului atribuindu-i accente peiorative Intelectualii romni nu au condus mi c ri similare cu Revolu ia maghiar ori Prim vara de la Praga.

Dou perioade n istoria comunismului romnesc - 1948 1964 (Gh. Gheorghiu Dej): perioad stalinist , concentra ionar , bazat pe exemplul terorii i al fricii explicite, fenomenul reeduc rii a atins limite paroxistice, retoric interna ionalist - 1964 1989 (N. Ceau escu): delimitare de URSS, na ionalism-comunism, fric interiorizat , metode grosiere de manipulare, cultul personalit ii, formele de teroare au devenit mult mai subtile Dela iunea a continuat s fie baza ac iunii de control i supraveghere n mas exercitat de Securitate. Ac iunile Securit ii au fost ntotdeauna dirijate de partid. Aparatul politic era cel care identifica inamicul, iar Securitatea se ocupa de anihilarea acestuia. 6.Comunismul, prin poli ia sa politic , numit securitate a fost de la nceput pn la sf r it un regim ilegal, ilegitim i criminal - control absolut i propagand continu , cenzur i ndoctrinare ideologic

- distrugerea economiei de pia planificate

i impunerea modelului autoritar i rigid economiei

- distrugerea statului de drept prin lichidarea monarhiei constitu ionale; statul comunist un stat al terorii, directe sau indirecte, punitive i/sau profilactice - distrugerea r nimii prin colectivizare - atacul asupra propriet ii private - politica pronatalist for at - politica alimenta iei ra ionalizate. 7.Cele 7 minuni ale comunismului 1.Toat lumea avea de lucru. 2. De i toat lumea avea de lucru, nimeni nu muncea. 3. De i nimeni nu muncea, planul se f cea peste 100%. 4. De i planul se f cea peste 100%, nu puteai cump ra nimic. 5. De i nu g seai nimic de cump rat, toat lumea avea de toate. 6. De i toat lumea avea de toate, to i furau. 7.De i to i furau, niciodat nu lipsea nimic.

8.Concluzii privind comunismul romnesc: (Sorin Borza, revista Agero) n plan structural i mentalitar, comunismul nu a reprezentat pentru romni o op iune spiritual regimul comunist din Romnia nu a fost un produs natural al istoriei na ionale, ci un implant sovietic comunismul din Romnia a fost lipsit de r d cini social-istorice i asta explic caracterul s u puternic represiv violen a unui sistem e direct propor ional cu intensitatea resentimentului public fa de ideologia oficial comunismul a fost prin excelen un regim de teroare pentru c valorile sale n-au fost niciodat interiorizate i efectiv asumate de poporul romn propaganda comunist nu a fost sus inut prin cultur veritabil sau curente de idei comunismul a subzistat prin conformism public i la it i individuale Propaganda oficial nu a reu it dect n mic m sur s determine angajamente de con tiin . Carnetul de partid era, de cele mai multe ori, simptomul unei resemn ri sau al oportunismului de conjunctur . Oameni care i doreau o carier profesional i o via decent priveau nscrierea n partid ca pe un vaccin politic. Nu convingerile ideologice i

determinau pe intelectuali i arti ti s accepte oferta partidului. Activistul de partid era, de cele mai multe ori, un oportunist primitiv, lipsit de orice gra ie intelectual . R spunsul comun la propaganda agresiv a regimului a fost zvonul i bancurile. Ironic i defensiv romnul a profitat de capacitatea dublului discurs de a sfida cea mai strns cenzur IV.Tranzi ie i mentalitate. Reabilitarea individului 1.Tranzi ia post-totalitar pledoarie pentru reform pe toate planurile; ideea reform rii unanim acceptat societ i ecluz n care personalitatea colectiv devine anomic nomos)- Jean-Marie Guyau n Schi pentru o moral f r sanc iuni;Emile Durkheim i va atribui un sens negativ] [anomie (a obliga ii i f r

 starea de anomie e opus st rii de normalitate; desemneaz gradul de entropie al unei societ i la un moment dat mineriadele anilor 90 sunt efecte simptomatice ale bolilor de care suferea societatea n ansamblul ei (moarte intelectualilor sau noi muncim, noi nu gndim) la fel i comportamentul electoral al romnilor rezisten a prin cultur i opozi ia din interior la sistem cli ee argument ale intelectualilor mi carea civic inexistent , intelectualitatea romneasc defensiv libertatea produce angoase, frustr ri, resentimente. comportamentul electoral al romnilor - esen ial pentru definirea mentalit ilor postcomuniste s-a putut constata: - liderul politic paternalist a r spuns nevoii acute de protec ie resim ite de un popor aflat n grija statului i a conduc torului atotputernic - c discursul rudimentar na ionalist reflecta frustrarea i teama unei societ i amenin ate de s r cie i lips de educa ie - disponibilitatea masei votan ilor de a reac iona pozitiv la un slogan electoral de tipul noi nu ne vindem ara(asocia ii n mentalul colectiv gen capitalism exploatare, nrobire) - faptul c electoratul a preferat, n virtutea obi nuin ei, limbajul de lemn n discursul public, iar apoi discursurile pregnant populiste (cu priz la mase) - lipsa culturii politice care sa determine alegeri ra ionale i nu umorale

2.Atitudini, reac ii, idiosincrazii romne ti dup 90 lipsa asum rii responsabilit ii individuale principiul transfer rii culpei majoritare ( apul isp itor) spiritul gregar (gregarism vs. solidaritate) spiritul mimetic (B. Fundoianu) recrudescen a sentimentelor patologic na ionale angoasa deschiderii confuzia valoric , deruta spiritual comunostalgia predispozi ia ludico-evazionist pentru umorul subversiv (bancul ca dublu discurs) predispozi ia pentru colportarea zvonului, a informa iei clandestine i subversive

Am mo tenit (ca indivizi, dar i la nivelul comunit ii) o propensiune detestabil pentru tonul conspirativ i adev rul optit pe la col uri.(Sorin Borza).

VI.Identitate i alteritate. Aborigen (de-al casei) i Str in. Criza identitar n romnia postcomunist 1.Identitate i alteritate Identitate no iune plurivalent i polimorf cultural , etnic , religioas , politic ) (I. biologic , administrativ-birocratic ,

Identitate - concept studiat din varii perspective (psihologic , psihanalitic , filosofic , sociologic , etnologic , antropologic , lingvistic ); o analiz conceptual de adncime presupune o abordare interdisciplinar a I. nainte de a deveni obiect de cercetare, identitatea se afl n substan a ns i a gndirii umane. (vezi n logic principiul identit ii: orienteaz , d sens lumii i existen ei noastre) Identit ile se construiesc prin raportul tensionat dintre eul individual i eul social; individul, ca fiin eminamente social , este identificabil att de el nsu i, ct i de ceilal i, prin prisma identit ii sale multiple. Imaginarul alterit ii presupune construirea unui portret mental al celuilalt, compus, dac e sa extrapol m formularea lui Oi teanu, din

stereotipuri, prejudec i, spaime, legende, supersti ii, cuno tin e prost digerate (A. Oi teanu, Dubla identitate sau nici o identitate,)

2.Identiate si Alteritate un binom inseparabil Arthur Rimbaud: Eu este un altul Spa iul identit ii se edific n fapt pe rela ia tensionat dintre acela i i altul. Rezultat al rela iei Eu-Tu, identitatea este finalmente produsul unui dialog. Perspectiva dialogic este actual i necesar Emmanuel Lvinas a gndit identitatea existen ei umane ncepnd de la Cel lalt (tu), fa de care Acela i (adica eu) are o datorie infinit , de care nu se poate achita dect respectndu-i alteritatea. (influen e: E. Benveniste i M. Buber); La noi M. ora are afinit i cu cei doi filosofi, n esen pluralism i diversitate: pledoaria sa este pentru

 spa iu de ntlnire dintre Eu i Tu este unul autentic, viu i imprevizibil ntalnirea dintre un Eu i un Tu i permite celuilalt s se manifeste liber i s - i mplineasc propria alteritate si diferen comunitatea este libera comuniune a unor persoane concrete, cu ntreg bagajul lor de tr s turi individuale. Noi-cel-deschis d (mereu) din el ( )pe palierul lui a fi.Comportamentul lui e de tipul d ruirii. ( ) Noi-cel-nchis, n schimb, e temeinic instalat pe palierul lui a avea (M. ora, Eu & tu & el & ea, Firul ierbii) n raporturile interumane, alteritatea este succesiv perceput , recunoscut (legitimat ca atare) i rela ionat n diferite moduri. 3.Identitate Individual Identitate Colectiv - realul (contextul real) mediul fizic, institu ional i cultural n care exist individul sau grupul respectiv - imaginar colectiv(contextul imaginar): reprezent ri mentale ce se constituie n tipologii i care includ, la rndul lor, credin e i stereotipuri d t toare de sens pentru comportamentul fie al celuilalt, fie al propriului grup. sentimentul de apartenen i identitatea n raport de sinonimie par ial - distinc ie ntregrup de apartenen i grup de referin : primul

 este cel din care insul face efectiv parte, cel lalt un grup de la care ar vrea s se revendice, dar din care nu face nc parte (Genevive Vinsonneau)

 - con tiin a apartenen ei la unul sau mai multe grupuri de referin semnific valori i simboluri comune, mp rt ite de to i membrii grupului, modele comportamentale i de gndire interpretativ comune, un imaginar colectiv etc. - sentimentul apartenen ei recunoa tere este rezultatul unui proces de identificare i de

 Sentimentul identit ii ntr-o comunitate este generator de certitudini i sens; el ac ioneaz ca o for centripet care men ine coeziunea i stabilitatea grupului (vezi comunitatea arhaic , tradi ional , dar i societ ile totalitare) 4.Criza identitar n Romnia postcomunist Identitatea i alteritatea sunt concepte-cheie care stau la baza form rii con tiin ei na ionale, a autodefinirii n raport cu apartenen ii altor etnii. ntr-o societate nchis , criza identitar survine n momentul n care sistemul clasic de referin , alc tuit din toposuri, credin e,valoriz ri, cutume, dispare brutal, iar noua ordine aduce, odat cu entuziasmul, i sentimentul permanent al insecurit ii. (V. Tism neanu tendin a normal de compensare simbolic ) recursul incon tient la mit traduce nevoia de coeren politic social . nc rc tura simbolic-afectiv a mitului r spunde a tept rilor unei popula ii confuze i dezorientate imaginarul politic, cu o pondere uria n studiul mentalit ii, este cu temei i stabilitate

definit drept instrumentul recuceririi unei identit i compromise, instrument func ional ntr-un climat social i institu ional vidat de sens autohtonismul radical i liberalismul mimetic doi poli extremi n discursul intelectualilor dup 1990 (GDS-ul - pozi ie echilibrat ) tendin ele centripete ale polului radical-autohtonist exprim n esen frustrarea identitar echivalen a dintre romn i ortodox este unul din punctele intens exploatate de discursul na ionalist-populist tocmai pentru c n mentalul colectiv ele sunt inseparabile

reduc ia conform c reia nu po i fi romn dect dac e ti ortodox implic o segrega ie bazat pe apartenen etnic i confesional (Olivier Gillet, Religie i

na ionalism. Ideologia Bisericii Ortodoxe Romne sub regimul comunist, Compania, Bucure ti, 2001 intelectualitatea cu afinit i liberale, pe de o parte, contest leg tura artificial dintre factorul religios i cel etnic, amendnd nu de pu ine ori tendin a Bisericii Ortodoxe de a vehicula o ideologie opus pluralismului i criteriilor occidentale ale democra iei resurgen a mi c rii de extrem dreapt ; coordonatele tradi ionalism, na ionalism i spiritualism cre tin la baza atitudinii na ionaliste stau nencrederea i frustrarea, sentimente exploatate n discursul polului radical-autohtonist n componen a electoratului na ionalist intr persoane cu un grad nu prea mare de instruire, mai degrab vrstnici dect tineri i cu o situa ie economic precar ei invoc , deseori, ca termen de compara ie stabilitatea i siguran a locului de munc din perioada regimului comunist i au nostalgia egalit ii, a uniformit ii, a lipsei de competi ie. portretul electorului na ionalist - cvadrupla tipologie a cli eelor de mentalitate: Romnia este o ar frumoas i bogat , dar are mul i du mani care o mpiedic s prospere a a cum ar merita. Majoritatea oamenilor nu se poart cum trebuie dect atunci cnd sunt condu i de o mn de fier. Mereu aceea i oameni profit din toate schimb rile, n vreme ce oameni cinsti i ca mine continu s duc o via grea i Nu are nici o importan c din cnd n cnd avem alegeri, ct vreme deciziile importante le iau mici grupuri la vrf. Raportul anual de prevenire a crizelor pe 2002 realizat de Societatea Academic Romn Bibliografie selectiv Serge Moscovici, Psihologia social a rela iilor cu Cel lalt, Polirom,1998 Emanuel Levinas, Moartea i timpul (La mort et le temps), trad. Anca M niu iu, Apostrof, Cluj, 1996; Totalitate i infinit (Totalit et infinit), trad. Marius Lazurca, Polirom, Ia i, 1999; Dificila libertate

(Difficile libert), trad. icu Goldstein, Hasefer, Bucure ti, 1999; ntre noi (Entre nous), trad. Ioan Petru Deac, ALL, Bucure ti, 2000. Martin Buber, Eu i tu, Humanitas, 2002. Mihai ora, Eu & Tu & El & Ea... sau Dialogul generalizat, CarteaRomaneasca, 1990, Firul ierbii, Scrisul Romanesc, 1998 Paul Ricoeur, Soi-mme comme un autre, Seuil, 1990. Genevive Vinsonneau, Ingalits sociales et procds identitaires, 1999; Culture et comportement, 2000; Lidentit culturelle, 2002, editions Armand Colin, Paris, Ce rol joac , n cazul dv., etnia, n raport cu celelalte m rci identitare (sex, religie, profesie etc.)? Cu alte cuvinte, sunte i n primul rnd romn sau b rbat/femeie, ortodox/(greco-)catolic/ateu, scriitor/sociolog .a.m.d.? R: Depinde de ce semnifica ie acord m sintagmei primul rnd. Se tie c individul, mai pu in ca reprezentant biologic al speciei, ci n ipostaza sa de fiin distinct n raport cu colectivitatea, se (auto)define te ca sum a diverselor lui identit i (de gen, religie, profesie etc.), tot attea m ti (persona = masc ) pe care le convoac n func ie de mprejur ri. n anumite circumstan e, identitatea de gen predomin sau chiar joac un rol capital, tot a a cum, n altele, statutul profesional devine emblema care face diferen a. Dac mi voi con tientiza ipseitatea poliedric , atunci pot admite c identitatea etnic nu este dect un alt semn distinctiv al fiin ei mele plurale. De aceea, cu tot riscul unei posibile interpret ri ideologice, v r spund, aproape testamentar, c starea identitar cea mai reconfortant , pentru mine, este dat de ns i esen a umanit ii.

VIII.Peninsula balcanic : geografie uman

i istorie

1918 - Jovan Cvijic (renumit geograf srb) folose te pentru prima dat sintagma mentalitate balcanic (desemnnd caracteristici psihologice sau intelectuale i morale, fundament psihic, care se refer ntr-adev r la acel strat adnc al presupunerilor adesea neexprimabile) Mentalitatea balcanic - rezultatul unui set complex de factori geografici, istorici, etnici i sociali; a fost modelat i a evoluat influen at de diver i factori: factorii geomorfologici i de mediu: mun ii, cmpiile, viile, litoralul, calitatea solurilor, rezervele de ap , clima, umiditatea relativ etc., au un impact direct asupra activit ii economice, mijloacelor de trai i modelului a ez rilor omene ti, constituind parametri externi ai modalit ilor de existen

 cauze istorice care au modelat destinul Peninsulei Balcanice: valurile repetate de mari invazii ncepnd din Antichitatea trzie, schimb rile etnologice profunde care le-au nso it i formarea statelor medievale; domina ia a trei mari imperii n Balcani: cel roman, cel bizantin i cel otoman, apoi r zboaiele balcanice factori sociali precum migra iile impuse sau voluntare factori geopolitici precum identitatea etnic din perspectiva studiului mentalit ilor influen a cea mai pregnant a fost cea a civiliza iei bizantine, reprezentat n primul rnd de cre tin tatea ortodox i de cultura greac ; peste acest strat mai profund de civiliza ie i-au l sat amprenta influen ele turce ti i orientale legate de cucerirea otoman n Balcani; n sfr it, a existat o zon de civiliza ie occidental , asociat vechilor tradi ii ale st pnirii romane i p strat prin prezen a n arcul nord-vestic al Peninsulei Balcanice a cre tinismului latin. semnifica iile depreciative ale unor etichete: - balcanismul = trnd via, del sarea, parvenitismul, resemnarea, reticen a la nou, politica plec rii capului, duplicitatea, adaptabilitatea, mechereala - balcanizare = violen , rivalitate religioas , confrunt ri etnice sentiment de hinterland; se prefer cel de Europa de sud-est pentru neutralitatea sa semantic 1.Putem vorbi de o mentalitate balcanic unitar , comun ? Nu, atta timp ct n elegem Balcanii ca un spa iu multietnic i multicultural , cu identit i etnice divergente, de obicei antagonice, excluzndu-se una pe alta. O abordare posibil ar fi cea antropologic , o ncercare de a recupera valorile comune i credin ele a a cum sunt ele exemplificate n comportamentele i formele expresiei simbolice la origini; depistarea unor note i accente comune. 2.Cum ar putea fi abordat balcanismul din perspectiva mentalit ilor? - ca o problem de autopercep ie, dar i de percep ie din afar , dinspre lumea occidental - n ambele caracteriz ri predomin prejudec ile ntre toate na iunile balcanice, bulgarii mp rt esc toate frustr rile faptului de a fi balcanic i totu i sunt singurii care i iau n serios balcanitatea M. Todorova, p.92. dintre cele mai frecvente tr s turi ale autodesemn rii sunt: parvenitismul, autostigmatizarea, con tiin a pun ii ntre culturi, predispozi ia de a- i construi orientalismele lor interne stereotipiile, cli eele,

 pentru occidentali Balcanii reprezint : butoiul cu pulbere al Europei, mentalitatea occidental asupra balcanicilor este adesea reduc ionist i cli eistic , ntemeiat pe dublete precum civiliza ie-barbarie, evolu ie-stagnare, centru-periferie etc. cet eanul european mediu percepe estul Europei ca pe un teritoriu profund necivilizat f r vreo contribu ie major la patrimoniul valorilor europene pledoaria lui Muthu este pentru reconsiderarea riguroas a unui spa iu cultural tratat cu superficialitate i renun area la caracteriz ri preconcepute. Perspectiva antropologic asupra balcanismului (Bogdan Bogdanov despre Homo balkanicus) Comportamentul balcanic poate fi observat n contexte diferite: s rb toarea (sacre i profane), ritualul (nun ii, nmormnt rii, botezului), n spa ii diverse de socializare unde cutuma popular , tradi ional i-a impus normele i standardele i unde circula ia stereotipurilor este maxim . Atitudinea fa de hran , de locuin , de oaspete Tr s turi ale omului balcanic: generozitatea, orgoliul, amorul propriu, suspiciunea fa de autoritate, predispozi ia crcota , suspiciunea, pragmatismul, bunul sim , n sensul de sim comun, bine orientat, de bun intui ie - zeflemeaua, atitudine sceptic fa de putere - atitudine specific fa de profesiile umane, pe baza criteriului util/inutil - preocuparea pentru viitorul apropiat , men inerea instinctului conserv rii, necesitatea de a anticipa greut ile pe care le rezerv soarta, suspiciunea fa de tot ceea ce este ndep rtat i str in. - complex de finalitate i capacitate de a delimita, cu precizie, esen ialul de secundar, concretizat n nenum rate reac ii stereotipe (grija exagerat pentru nevoile fizice ale copiilor, dependen a p rinte copil, raporturile de rudenie - pozitivarea negativului (M. Muthu) a)Balcanismul romnesc Mircea Muthu: substratul balcanic al romnilor este vizibil mai ales n gastronomie i folclor, dar i n gesturi i atitudini care eviden iaz un raport tensionat ntre termeni gndi i ca antinomici; balcanism-europenism, balcanic-european Balcanismul romnesc , n eles ca un corolar de tr s turi eminamente negative, este asociat deseori cu expresii quasicunoscute: s moar i capra vecinului frustrarea poate fi dep it nu doar prin propriul meu efort, ci prin esecul celuilalt, e ec care nu doar m consoleaz , ci imi produce i satisfac ii emo ionale.

las c merge i a a lipsa performan ei; ncurajeaz nu competi ia celor mai buni, ci a celor mai descurc re i las -m s te las lenea, comoditatea, inactivitatea, lipsa de ini iativ a te face frate cu dracul pn treci puntea predispozi ia pentru compromis; lipsa de loialitate, interesul imediat, lipsa de scrupule

- ce i-e scris n frunte i-e pus fatalismul de sorginte oriental , ideea c nu po i decide pentru tine, atta timp ct acest drept e rezervat unei alte instan e; de aici pasivitatea, r bdarea, a teptarea, lipsa de ini iativ . M. Todorova: mentalitatea balcanic i memoria balcanic snt ni te no iuni himerice, existnd n schimb variet i individuale sau de grup ale memoriei n Balcani, nu ns i o memorie balcanic . M. Muthu: ansa spa iului unde civiliza iile se ating, astfel nct suprema ia centrului ar trebui s cedeze n favoarea multiculturalismului. Alexandru Paleologu: Balcanismului i dator m spiritul acesta cosmopolit, u or pragmatic, calitatea umorului i felul de a suporta vicisitudinile (...) Nu am fost o ar barbar . Am avut construc ii, am avut o extraordinar cultur teologic i sapien ial n sec. XVIII, pe care nu o cunoa tem i am avut o subtilitate, o anumit suple e i savoare a spiritului care ne-au fost inoculate mai cu seama n Valahia de induc iile balcanice . Tudor Vianu: Componenta balcanic n firea romnului, mai cu seam a valahului de la Dun re, a fost de cele mai multe ori trecut cu vederea Balcanismul a devenit chiar pentru reprezentan ii intelectualului i ranului romn o categorie inferioar , demna mai degrab s fie comb tut i, dup putin , anulat . Nu exist ns lucru, n aceast lume, care, cercetat cu iubire, s nu dezv luie n adncimea lui laturi cu adev rat pre ioase. Bibliografie selectiv : Maria Todorova, Balcanii i balcanismul, (trad. din englez Mihaela Constantinescu i Sofia Oprescu), Editura Humanitas, Bucure ti, 2000 Antoaneta Olteanu, Homo balcanicus. Tr s turi ale mentalit ii balcanice, Editura Paideia, 2004. Daniel Barbu, Bizan contra bizan , Editura Nemira, 2001. Revista Secolul XXI, Balcanismul, nr. 7-9/1997, pp. 51-65 (Alexandru Du u, Maria todorova, Bogdan Bogdanov, Vintil Mih ilescu) Alexandru Paleologu, Mostenirea cre tin a Europei , Editura Eikon, Cluj, 2003. IX.Mentalitatea i media. Anatomia omului catodic. Vizibilitatea ca echivalent al succesului 1.Tr s turi ale televiziunii, ast zi:

- suprema ia imaginii, cultul vizibilit ii prezentismul (G.H. Mead, perisabilitatea informa iei The philosophy of art), actualitatea, efemeritatea,

dramatismul, tensiunea, dinamismul predilec ia pentru senza ional, ie it din comun, un substitut dezirabil al banalului cotidian amestecul genurilor (talk-show, docudram , travel&living, reality-show) tendin a spre cultivarea familiarit ii; se instituie, aparent, un nou raport intre instan a media i telespectator; interactivitatea devine complicitate

2.Fenomenul televizual: - a produs muta ii ontologice i axiologice, a reconfigurat viziunea omului despre lume i via , despre raporturile interumane i despre el nsu i, n ultim instan - grani a dintre real i ireal devine fluid i vulnerabil , iar teleadev rul aspir la un statut absolutist; neoteleviziunea reclam preten ia autenticit ii. U. Eco distinge ntre paleo-televiziune i neo-televiziune: cea dinti marca o diferen net ntre realitate i fic iune, pe cnd cea de-a doua practic un subtil amestec ale celor dou registre. n neoteleviziune totul se petrce n interiorul aceluia i spa iu televizual, care se confund el nsu i cu spa iul cotidian. Este vorba de trecerea de la un tip pedagogic de televiziune, la unul convivial, de proximitate. Rela ia afectiv privilegiaz emo iile. 3.Perspectiva sartorian asupra efectelor televiziunii ast zi Homo videns. Imbecilizarea prin televiziune i post-gndirea - o perspectiv critic , dur i categoric privind televiziunea i efectele ei

TV se face responsabil de noua form de totalitarism, egalitarism i de creare a omului nou ( paralel discutabil ntre efectele ideologiei i efectele televiziunii asupra min ii umane) TV ca instrument antropo-genetic a dat na tere fenomenului numit videocra ie i a unui prototip numit homo videns, sclavul imaginii media audio-vizuale restructureaz vechi mentalit i sau genereaz altele noi (videocopilul se mul ume te cu pu in, TV i atrofiaz gndirea, i induce st ri pasive, l alieneaz ; adultul de mai trziu va fi inapt s gndeasc liber, s ia decizii pe cont propriu)

G. Sartori: Televiziunea produce imagini i anuleaz concepte. Homo videns i ia locul lui Homo sapiens.

Vederea nu nseamn cunoa tere. Opinia nu este dect o reflectare, un r spuns rico at din media, iar na terea curentelor de opinie e un rezultat eminamente mediatic. Novitivismul - boala de care sufer homo videns - vizibilitatea e, ast zi, o aspira ie, un vis ascuns al oamenilor comuni, obi nui i, un echivalent al existen ei, direct propor ional cu gradul de succes. ESTE cel care este vizibil (cunoscut, notoriu, popular) 4.Reality show-ul i triumful indiscre iei Big Brother is watching you (G. Orwell) Big Brother a generat o nou ideologie n jurul verbului a ar ta, a devenit un fenomen psiho-social, a recalibrat rela ia cerere-ofert prin prisma celor mai actuale a tept ri ale unui larg public consumator via in vitro?, simularea unei experien e colective?, un experiment?, o promisiune de marketing?, un proiect de succes? telerealitatea devine o nou ipostaz a autenticului; un autentic fic ionalizat n care verosimilitatea e miza fundamental . Cu ct scenariul pare mai adev rat cu att via a re-creat pare mai real , iar personajele mai autentice i mai credibile n povestea lor psihologic vorbind reality-show-ul exploateaz cuplul exchibi ionism-voyerism, eliberndu-l de dimensiunea patologic sau de cea ilicit . Libertatea expunerii ca i libertatea privitului in acum de op iunea individual ce atrage la o emisiune tip reality-show: spectacolul intimit ii etalate, accesul n alt spa iu privat, competi ia, marele poten ial conflictul, ludicul infantil, climax-ul emo ional pe care produc torii au grij s -l provoace ecranul devine astfel un spa iu privilegiat de existen , de ntlnire, de convivialitate.

a).Tr s turi ale mentalit ii consumatorilor (degust torilor) de reality-show: nevoia de a mp rt i experien e personale, fie proprii, fie ale celorlal i (terapia de grup) nevoia de a- i confirma atitudini, reac ii, comportamente prin reg sirea lor ntr-un spa iu convivial, de a se identifica astfel cu noii eroi televizuali predispozi ia pentru expunere, indiscre ie, trivialitate, spectacol ieftin i strident

ispita complicit ii, dublat de nevoia de a ajunge la un adev r fabricat prin iluzia deconspir rii secretelor tendin a de a se amesteca n via a celorlal i, de a-i judeca conformitate cu prejudec ile achizi ionate aspira ia de a accede n spa iul vizibil i privilegiat al micului ecran apeten a pentru teme i subiecte conflictuale , dar tratate superficial i umoral (ex. Tema ancestral nor -soacr ) lipsa convingerilor proprii, a unui spirit critic fundamentat individual, a unei axe valorice solide lipsa de orizont cultural sentimentalismul, exhibarea afectelor i sanc iona n

Oamenilor le place s asiste la certuri, s fie chiar p rta i. Astfel de oameni nu sunt neap rat agresivi sau cert re i, dimpotriv pot avea un grad de timiditate n abordarea rela iilor sociale i atunci, fiind doar spectatorii unui conflict, e ca i cum ar face o terapie prin expunere. Privind o emisiune n care oamenilor nu le este team s i manifeste nemul umirile, s comunice direct, se simt i ei ncuraja i s - i comunice nemul umirile. (...) Ei se identific cu participan ii din cas , tr iesc acelea i emo ii ca i concuren ii. (Hatice Kolat, general manager KanalD, pentru Cotidianul, 10 martie 2008)

Prima TV - We love to entertain you Pro Tv - Gnde te liber OTV Televiziunea care deranjeaz Antena 1 Mereu aproape Antena 2 Spune tot KanalD De neoprit Bibliografie: Giovani Sartori, Homo videns. Imbecilizarea prin televiziune i postgndirea, Editura Humanitas, 2006. Daniela Zeca-Buzura, Totul la vedere. Televiziunea dupa Big Brother, Editura Polirom, 2007 Pierre Bourdieu, Despre televiziune, Editura Meridiane, 1998.

Chlo Delaume, Locuiesc n televizor, Grupul Editorial Art, 2007 Roger Silverstone, Televiziunea n via a cotidian , Editura Polirom, 1994. Laura-Elisa Negrea, Magia telerealit ii i despre Big Brother, Editura Kobalt, Bucure ti 2004. Erving Goffman, Via a cotidian ca spectacol, Editura Comunicare ro., 2003. Virgiliu Gheorghe, Efectele televiziunii asupra min ii umane, Editura Prodromos, 2008 Roger-Grard Schwartzenberg, Statul spectacol, Editura Scripta, 1995. X.Ce este globalizarea? fenomen actual, complex cu implica ii profunde att pentru ntregul mapamond, ct i pentru fiecare individ n parte

Accep iuni: fluxul continuu de persoane, m rfuri, bani, informa ii, idei, imagini pe scar global , flux ce formeaz o cultur mondial omogen (James Lull) proces transna ional de extindere i liberalizare a circula iei de capital, m rfuri, tehnologie, informa ii etc. (Nicolae Filipescu) fenomen care implic comprimarea distan elor prin noi tehnologii, interconectarea i cre terea dependen elor reciproce; integrarea pie elor financiare i comerciale, interna ionalizarea crescnd a produc iei; apari ia unor probleme planetare care necesit abord ri globale, apari ia unui homo globalis; dezvoltarea de identit i transna ionale o stare a omenirii care s permit dialogul ntre civiliza ii, coexisten a pa nic pe fondul cre rii de anse egale pentru ct mai mul i locuitori ai planetei (Daniel D ianu) proces nceput acum cteva decenii dinspre America, economia cea mai puternic din lume i statul care de ine monopolul informa iei mediatice (Asociated Press) i al tehnologiei informa iei(Microsoft); engleza s-a impus ca limba de circula ie cea mai utilizat n contextul global (al afacerilor, finan elor, politicii mondiale, turismului etc.)

- deteritorializare, nu n sens strict geografic, ci cu referire la eliminarea frontierelor economice, comunica ionale, culturale universalizare, adic procesul globaliz rii calitative care prive te civiliza ia, dezvoltarea, convergen a i consensul (Zygmund Bauman) fenomen ce a produs transform ri f r precedent nu doar n economia i geo-politica mondiale, ci a restructurat raporturile interumane, modul de a gndi i a ac iona al

celor supu i noului tip de educa ie: transdisciplinar , interactiv , dinamic , precum i a consumatorilor de media transfrontaliere satul global (Mc Luhan) sau societatea cablat (B. Miege) sunt expresii plastice care descriu o lume interconectat mediul online este de departe suportul cel mai global i mai activ ast zi g. a devenit subiect al controverselor intelectuale, al opozi iilor principiale, concept generator de interminabile analize i raport ri dintre cele mai entuziaste sau vehemente ca orice fenomen cu implica ii planetare, g. are avantaje i dezavantaje, aduce beneficii i deservicii ceea ce este cert e faptul c e un fenomen inevitabil care ne afecteaz pe to i

Pentru unii, g. Este ceva ce trebuie s realiz m neap rat dac vrem s fim ferici i; dup al ii, sursa nefericirii noastre rezid tocmai n globalizare. Este sigur ns pentru toat lumea c g. este destinul implacabil spre care se ndreapt omenirea. (Z. Bauman) 1.Homo globalis -fi caracterologic -

- este cet eanul mobil al lumii globale, adaptabil la schimb ri dintre cele mai diverse (omul cu t lpi de vnt) nu are un acut i accentuat sim al identit ii etnice sau na ionale sau cel pu in nu-l manifest explicit este dependent de tehnologia comunic rii i a informa iei este deschis noului i celor mai diverse experien elor sociale i profesionale c l tore te ori de cte ori i se ive te ocazia; vede n c l torie o surs de cunoa tere accept cu u urin eterogene diversitatea uman i este apt a se integra n medii umane

l preocup prezentul i viitorul este activ, pragmatic, eficient; nva rapide de nv are repede, exploateaz tehnicile moderne i

este orientat spre lucruri concrete, se organizeaz u or, tie s gestioneze timpul, tie s - i petreac timpul liber are cel mai adesea o viziune tip political correctness asupra raporturilor interumane este pacifist, responsabil cu mediul nconjur tor vorbe te cel pu in engleza.

2. Embleme i simboluri globale de la coca-cola, jeans i fast-food pn la industria Hollywood i ideologia lui political correctness, America pare a fi cel mai mare exportator de embleme i simboluri globale n opinia lui Huntington, culturile importatoare nu fac altceva dect s - i satisfac unele capricii culturale care n-au cum s le altereze fondul cultural autohton

Undeva, n Orientul mijlociu, o jum tate de duzin de tineri ar putea fi foarte bine imbr ca i n blugi, s bea Coca-cola, s asculte rap i, n peregrin rile lor la Mecca, s pun o bomb pentru a face s sar n aer un avion american. - judecata conform c reia civiliza ia i cultura americane tind s domine lumea global este una pripit i reduc ionist ; la fel i cea care pune semnul egal ntre globalizare i americanizare. MTV o alt emblem global a generat i format o ntreag genera ie de tineri; postul promoveaz imaginea unui adolescent nonconformist, modern, adaptat mereu la noile tendin e ale modei i muzicii, conectat permanent la zonele de influen specifice vrstei .

3.Internetul i schimb rile de mentalitate I. a resemantizat conceptele de spa iu i timp, rednd fiin ei o libertate de mi care, dar i de fiin are, iluzorie (grani ele se suspend , distan ele nu se mai simt, timpul se comprim ; pentru cine este I. cronofag?) I. recalibreaz cu fiecare zi leg turile dintre oameni, ofer o alt perspectiv asupra vie ii cotidiene, asupra profesiei i carierei I. creeaz dependen prin nevoia constant de informare, de comunicare i socializare

- vorbim ast zi de o comunitate virtual , sintagm ce desemneaz o mul ime extrem de eterogen , susceptibil de a se autosegmenta n comunit i omogene, n func ie de interese i aspira ii comune, sex, vrst , etc. existen a n re ea tinde s se substituie existen ei nse i blogul, n caliatea sa de jurnal online, a devenit o noua form de confesiune public pentru foarte mul i utilizatori semn c oamenii simt nevoia s - i mp rt easc propriile experien e de via blogul ca mijloc de advocacy, dar i ca form de jurnalism alternativ tenta ia unui alte identit i netiquette semnific nevoia autoreglement rii n interiorul celui mai liber, dar i celui mai riscant mediu de comunicare i interac ionare hermeneutica statusului.

Bibliografie selectiv : - *** Globalizare i identitate n Revista Secolul 21, nr. 7-9, 2001. - George Soros, Despre globalizare, Ia i, Ed. Polirom, 2002. - Zygmund Bauman, Globalizarea i efectele ei sociale, Bucure ti, Ed. Antet, 1996; - Zygmund Bauman, Modernitatea lichid , Bucure ti, Ed. Antet, 2000. - James Lull, Mass-media, comunicare, cultur , Bucure ti, Ed. Samizdat, 1999. - Philippe Breton, Cultul internetului, Bucure ti, Ed. Coresi, 2000. - Paul Levinson, Marshal McLuhan n era digital , Bucure ti, Ed. Librom Antet, 2001. - Samuel Huntington, Ciocnirea civiliza iilor, Bucure ti, Ed. Antet, 1997.