P. 1
tematica 2011

tematica 2011

|Views: 154|Likes:
Published by mimi3043

More info:

Published by: mimi3043 on Feb 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2013

pdf

text

original

S.C. CHIMOPROD DIV S.R.L. APROBAT LOCALITATEA STEFANESTI JUDETUL ARGES Nr. ……/………………………..

DIRECTOR PATRU ION

TEMATICA ANUALA DE INSTRUIRE A ANGAJATILOR in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca ( completata cu principiile de aplicare ) Anul : 2012 Tematica anuala pe 2012 pentru efectuarea instructajului aferent c e l o r t r e i t i p u r i d e i n s t r u i r e a l e angajatilor, cuprinde cele mai reprezentative legi si documente specifice din domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca.Lucratorul desemnat va selecta in functie de mediul de munca local precum si de structura de personal, acele teme pentru efectuarea instructajului prezentate mai jos, sau acele parti din acestea,care se preteaza in cel mai inalt grad specificului locului de munca unde isi desfasoara activitatea salariatul precum si tinand cont de momentul efectuarii instructajului (Ex. O.U.G. nr. 99/2000-privindtemperaturi extreme). Instructajul Introductiv General ( I.I.G. la angajare ): 1.Legea 53/2003- CODUL MUNCII cu modificarile ulterioare, aduse prin O.U.G.nr. 148/04.11.2008 publicate in M.O. nr. 765/13.11.2008: •Art. 171 - 187; Art. 254 - 256 ; 2.Legea nr. 319 / 2006– LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA: •Art. 1 – 3, 6 – 7, 10 – 11, 16 – 17, 20- 25, 51 – 53; 3.HG 1425/2006 - NORMELE METODOLOGICE de aplicare a prevederilor LegiiSecuritatii si Sanatatii in Munca, Legea nr. 319/2006 : •Art. 1 – 2, 52 – 56, 74 – 89,101 – 107, 149 – 150; 4.P r e z e n t a r e a r i s c u r i l o r d e a c c i d e n t a r e s i i m b o l n a v i r e p r o f e s i o n a l a SC CHIMOPROD DIV SRL 5.M a t e r i a l e s p e c i f i c e s a u r e z u m a t e d e s i n t e z a e d i t a t e ( ex. REZUMATE pentru INSTRUCTAJE INTRODUCTIV GENERALE ).

H.G.ROF-R e g u l a m e n t u l d e O r g a n i z a r e s i F u n c t i o n a r e a l Societatii SC CHIMOPROD DIV SRL 9. 319/2006 : 5.L.HG 1051/2006– Cerinte minime de SSM la manipularea manuala a maselor . H.HG 1425/2006-NORMELE METODOLOGICE de aplicare a prevederilor LegiiSecuritatii si Sanatatii in Munca emisa sub nr. 7. 8.1048\2006 PRIVIND CERINTE MINIME DE SECURITATE SI SANATATE PENTRU UTILIZAREA DE CATRE LUCRATORI A ECHIPAMENTELOR INDIVIDUALE DE PROTECTIE LA LOCUL DE MUNCA. 1 – 3.Instructiuni proprii elaborate pentru locurile de munca 3. nr. nr. 3. nr.Modul de acordare al primului ajutor la locul accidentului . 1.G. 4.Legea nr. stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor. 2.HG 1028/2006 privind cerintele minime de SSM referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare. H. 6.instruirea personalului privind modul de actionare si evacuare in caz de situatii de urgenta . 6 – 7.Informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca si/sau postului de lucru -Evaluarea nivelului de risc de accicentate si imbolnavire profesionala la locurile de munca din cadrul societatii 2.M ): 1. 16 – 17.Legea 108/1999 de infiintare a Inspectiei Muncii.1091\2006 PRIVIND CERINTE MINIME DE SECURITATE SI SANATATE PENTRU LOCUL DE MUNCA 3.HG 971/2006privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sausanatate la locul de munca.acordarea primului ajutor la locul accidentului . 51 – 53.Instructiuni proprii de SSM in Societatea SC CHIMOPROD DIV SRL 1. 2. organ de specialitate.Materialul legislativ utilizat pentru Instructajul la Locul de Munca ( I.G. .B.Primul ajutor la locul accidentului( material de sinteza realizat). 319 / 2006– LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA: •Art. 10 – 11. 1146\2006 CERINTE MINIME DE SECURITATE SI SANATATE PENTRU UTILIZAREA IN MUNCA DE CATRE LUCRATORI A ECHIPAMENTELOR DE MUNCA.25. 20.

H. 3.H.Materialul legislativ utilizat pentru Instructajul periodic ( I.P. Demonstratii practice privind utilizarea echipamentelor de munca. . . a mijloacelor de alarmare. .HG 1028/2006 p r i v i n d c e r i n t e l e m i n i m e d e S S M r e f e r i t o a r e l a u t i l i z a r e a echipa mentelor cu ecran de vizualizare. 2.1048 Hotatare privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.H.Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind activitatile specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru.prezentarea modului de actionare in caz de situatii de urgenta . echipamentului individual de protectie. ) : 1.H.G.G. in special de afectiuni dorsolombare.HG 971/2006 p r i v i n d c e r i n t e l e m i n i m e p e n t r u s e m n a l i z a r e a d e s e c u r i t a t e s i / s a u sana tate la locul de munca. in s p e c i a l d e afectiuni dorsolombare. 1091 Hotatare privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca.H. . 1146 Hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca..G. 971 Hotarare privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate la locul de munca.HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul demunca.modul de utilizare a trusei de prim ajutor .modul de utilizare si punere in functiune a stingatoarelor .HG 1051/2006 p r i v i n d c e r i n t e l e m i n i m e d e s e c u r i t a t e s i s a n a t a t e p e n t r u mani pularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori.utilizarea mijloacelor tehnice din dotarea societatii pentru stingerea incendiilor 4..G. 1051 Hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori.exploatarea in siguranta a echipamentelor de munca C. interventie. . evacuare si de prim ajutor. . .G. 5. 4.

11. Principii pentru Instructajul la Locul de Munca ( I. Fisa de test verificata si notata cu calificativulobtinut se va pastra impreuna cu Fisa de Instructaj. .G ) Instruirea introductiv-generala se face pentru o durata minima de 8 ore : .Obs. 9 9 / 2 0 0 0 p r i v i n d m a s u r i l e c e p o t f i a p l i c a t e i n p e r i o a d e l e c u temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca.Riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii . Instruirea Introductiv-Generala se va finaliza cu o verificare scrisa a insusirii cunostiintelor.Circulatia pe drumurile publice.): Scop: P r e z e n t a r e a r i s c u r i l o r p e n t r u s e c u r i t a t e s i s a n a t a t e i n m u n c a .I.noilor angajati. I n s t r u c t i u n i p r o p r i i d e S S M i n Societatea CHIMOPROD DIV SRL 9. stingerea incendiilor.OUG 195/2002 . Instructajul Introductiv-General trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente: . . pe baza unui test scris. 7. n r . .M. . evacuarea lucratorilor.Lucratorul desemnat pe societate.Consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei SSM.HOTĂRÂRE nr. Lucratorii care nu si-au insusit cunostiintele prezentate in cadrul instructajului nu pot fi primiti la lucru.Legislatia de SSM. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor.lucratorilor temporari. Hotararea955/2010. .HG 1048/2006 p r i v i n d c e r i n t e l e m i n i m e d e s e c u r i t a t e s i s a n a t a t e p e n t r u utilizar ea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.O . mijloace de interventie in caz de pericol. G .HG 1146/2006 p r i v i n d c e r i n t e l e m i n i m e d e s e c u r i t a t e s i s a n a t a t e p e n t r u utilizar ea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca. U . 319/2006.5. PRINCIPII de aplicare:la TEMATICA DE INSTRUIRE PE ANUL 2012 Principiile de lucru pentru fiecare caz precum si metodele folosite la instruire sunt urmatoarele: Principii pentru Instructajul Introductiv General ( I. 10. semnalizarile interne.Prezentarea masurilor de prim ajutor.folosind o Fisa de Test. 6.L.lucratorilor detasati sau delegati de la alta unitate. Instruirea efectiva se face de catre:.HG 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice deaplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 8.

prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de munca si postul delucru respectiv.informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice . . ori de cate ori este necesar ) Scop: e s t e d e a reimprospata si actualiza cunostiintele in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca.inclusiv celor carora li se schimba locul de munca in cadrul unitatii.M.I n c e p e r e a e f e c t i v a a activitatii la postul de lucru ocupat de lucratorul instruit se f a c e n u m a i d u p a verificarea cunostiintelor dobandite. a mijloacelor de alarmare.lucratorilor detasati sau delegati de la alta unitate.durata este de minim 8 ore .Lucratorul desemnat SSM Instructajul periodic cuprinde: .prevederi ale reglementarilor de SSM privind activitati specifice ale locului /postului de munca... .obligatoriu trebuie facute demonstratii practice privind utilizarea echipamentuluiindividual de protectie. .la 30 zile – personal sectie (muncitori).locului de munca sau postului de lucru. si pe ce durata: .durata este de minim 2 ore. noilor angajati dupa instruirea Introductiv-Generala.precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la n i v e l u l f i e c a r u i l o c d e m u n c a . Cine face instruirea:. stabilita la nivelul conducerii: .lucratorilor temporari.lucratorilor detasati sau delegati de la alta unitate. exercitat Cui i se face I. dupa trecerea unui interval de timp numit perioada de instructaj.inclusiv celor carora li se schimba locul de munca in cadrul unitatii. .masuri la nivelul locului de munca si postului de lucru privind acordarea primuluiajutor.. Cui se face instructajul si pe ce durata:: . . Cine face instruirea:. . p o s t d e l u c r u s a u f u n c t i .la 6 luni in cazul Societatii – personal TESA . .L. .noilor angajati dupa instruirea Introductiv-Generala.lucratorilor temporari. evacuare si de primajutor. . interventie.. Instruirea la locul de munca. . Principii pentru Instructajul Periodic ( sau instructaje speciale. stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor. de catre seful ierarhic superior celui ce a efectuat instruirea si seconsemneaza in Fisa de Instruire Individuala la rubrica Admis la lucru de la pagina 3 a Fisei.Conducatorul direct al locului de munca Instructajul la LM cuprinde: .

20.HG 971/2006p r i v i n d c e r i n t e l e m i n i m e p e n t r u s e m n a l i z a r e a d e securitat e si/sau sanatate la locul de munca.Instructiuni proprii de SSMin Compania CHIMOPROD DIV SRL 5. a mijloacelor de alarmare.cand un lucrator a lipsit peste 30 de zile lucratoare. stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor.HG 1028/2006 privind cerintele minime de SSM referitoare la utilizareaechipamentelor cu ecran de vizualizare. 10 – 11.masuri la nivelul locului de munca si la nivelul postului de lucru privind acordarea primului ajutor. 2. . 16 – 17. . 1 – 3.O.25. .G.obligatoriu trebuie facute demonstratii practice privind utilizarea echipamentului 5individual de protectie.la introducerea unor tehnologii de lucru sau proceduri noi de lucru. .la reluarea activitatii dupa accident de munca.. .prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de munca si postul de .lucru respectiv. 319 / 2006– LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA: •Art. 51 – 53. interventie. 3. inclusiv evolutii ale riscurilor sau aparitia unor riscurinoi. 6 – 7. .la executarea unor lucrari speciale cand se impune un instructaj initial. si in urmatoarele cazuri: . . instruirea periodica se face si se consemneaza in Fisa de Instruire la pagina 12. evacuare si de prim ajutor.prevederi ale reglementarilor de SSM privind activitati specifice ale locului /postului de munca. 4.U.Verificarea cunostiintelor dobandite se face de catre seful ierarhic superior celui ce a efectuat instruirea si se consemneaza in Fisa de Instruire Individuala.cand au aparut modificari ale prevederilor legislative sau in conditiile activitatii specifice ale locului de munca. Programarea temelor de instruire pe profesii / meserii : Profesia /MeseriaTema planificata pentru instruire Personal TESA 1. 99/2000privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cutemperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca. Suplimentar. . .informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca sau postului de lucru. nr..Legea nr.

....... 16 – 17.HG 1028/2006 privind cerintele minime de SSM referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cutemperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca.25... 319/2006 : 7... 6.HG Nr. Gestionar. Muncitor necalificat 1.. 3..... 3.HG 1425/2006-NORMELE METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr..... 6 – 7....G.........ROF R e g u l a m e n t u l d e O r g a n i z a r e s i F u n c t i o n a r e a l C o m p a n i e i / Societatii . 5.........ROFR e g u l a m e n t u l d e O r g a n i z a r e s i F u n c t i o n a r e a l C o m p a n i e i / Societatea ... 10 – 11....HG 1425/2006 -NORMELE METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr..6.Legea nr. 319/2006 : 5. în special de afecţiuni dorsolombare 4 ........ 16 – 17... 4. 51 – 53....HG 1028/2006 privind cerintele minime de SSM referitoare la utilizareaechipamentelor cu ecran de vizualizare......HG 971/2006p r i v i n d c e r i n t e l e m i n i m e p e n t r u s e m n a l i z a r e a d e securitat e si/sau sanatate la locul de munca. 1051 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şisănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători. 1 – 3.. 6 – 7.....HG 1425/2006-NORMELE METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr.. 2............ 319 / 2006 – LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA: •Art.... 319/2006 : 7. 1....Instructiuni proprii de SSM in Compania / Societatea .O..Legea nr.... 1 – 3....Instructiuni proprii de SSM in Compania / Societatea . 319 / 2006 – LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA: •Art..... nr.25.. 10 – 11. 20.... 2..U. 20... 4. 51 – 53.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->