P. 1
tematica 2011

tematica 2011

|Views: 155|Likes:
Published by mimi3043

More info:

Published by: mimi3043 on Feb 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2013

pdf

text

original

S.C. CHIMOPROD DIV S.R.L. APROBAT LOCALITATEA STEFANESTI JUDETUL ARGES Nr. ……/………………………..

DIRECTOR PATRU ION

TEMATICA ANUALA DE INSTRUIRE A ANGAJATILOR in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca ( completata cu principiile de aplicare ) Anul : 2012 Tematica anuala pe 2012 pentru efectuarea instructajului aferent c e l o r t r e i t i p u r i d e i n s t r u i r e a l e angajatilor, cuprinde cele mai reprezentative legi si documente specifice din domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca.Lucratorul desemnat va selecta in functie de mediul de munca local precum si de structura de personal, acele teme pentru efectuarea instructajului prezentate mai jos, sau acele parti din acestea,care se preteaza in cel mai inalt grad specificului locului de munca unde isi desfasoara activitatea salariatul precum si tinand cont de momentul efectuarii instructajului (Ex. O.U.G. nr. 99/2000-privindtemperaturi extreme). Instructajul Introductiv General ( I.I.G. la angajare ): 1.Legea 53/2003- CODUL MUNCII cu modificarile ulterioare, aduse prin O.U.G.nr. 148/04.11.2008 publicate in M.O. nr. 765/13.11.2008: •Art. 171 - 187; Art. 254 - 256 ; 2.Legea nr. 319 / 2006– LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA: •Art. 1 – 3, 6 – 7, 10 – 11, 16 – 17, 20- 25, 51 – 53; 3.HG 1425/2006 - NORMELE METODOLOGICE de aplicare a prevederilor LegiiSecuritatii si Sanatatii in Munca, Legea nr. 319/2006 : •Art. 1 – 2, 52 – 56, 74 – 89,101 – 107, 149 – 150; 4.P r e z e n t a r e a r i s c u r i l o r d e a c c i d e n t a r e s i i m b o l n a v i r e p r o f e s i o n a l a SC CHIMOPROD DIV SRL 5.M a t e r i a l e s p e c i f i c e s a u r e z u m a t e d e s i n t e z a e d i t a t e ( ex. REZUMATE pentru INSTRUCTAJE INTRODUCTIV GENERALE ).

10 – 11.Legea 108/1999 de infiintare a Inspectiei Muncii. 7. H. 3. 8. 51 – 53. 319 / 2006– LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA: •Art.L.Primul ajutor la locul accidentului( material de sinteza realizat). organ de specialitate. nr. 16 – 17.HG 1051/2006– Cerinte minime de SSM la manipularea manuala a maselor .Modul de acordare al primului ajutor la locul accidentului .G.1048\2006 PRIVIND CERINTE MINIME DE SECURITATE SI SANATATE PENTRU UTILIZAREA DE CATRE LUCRATORI A ECHIPAMENTELOR INDIVIDUALE DE PROTECTIE LA LOCUL DE MUNCA. stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor.M ): 1.acordarea primului ajutor la locul accidentului .HG 971/2006privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sausanatate la locul de munca. 1.Legea nr. H. 319/2006 : 5. H.Informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca si/sau postului de lucru -Evaluarea nivelului de risc de accicentate si imbolnavire profesionala la locurile de munca din cadrul societatii 2. .G. 6 – 7.Instructiuni proprii elaborate pentru locurile de munca 3.25. 2.Materialul legislativ utilizat pentru Instructajul la Locul de Munca ( I.instruirea personalului privind modul de actionare si evacuare in caz de situatii de urgenta . 1 – 3.Instructiuni proprii de SSM in Societatea SC CHIMOPROD DIV SRL 1. 4. 20.B.G.HG 1425/2006-NORMELE METODOLOGICE de aplicare a prevederilor LegiiSecuritatii si Sanatatii in Munca emisa sub nr. nr. 6. nr.HG 1028/2006 privind cerintele minime de SSM referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare. 1146\2006 CERINTE MINIME DE SECURITATE SI SANATATE PENTRU UTILIZAREA IN MUNCA DE CATRE LUCRATORI A ECHIPAMENTELOR DE MUNCA.ROF-R e g u l a m e n t u l d e O r g a n i z a r e s i F u n c t i o n a r e a l Societatii SC CHIMOPROD DIV SRL 9. 2.1091\2006 PRIVIND CERINTE MINIME DE SECURITATE SI SANATATE PENTRU LOCUL DE MUNCA 3.

in s p e c i a l d e afectiuni dorsolombare. a mijloacelor de alarmare. evacuare si de prim ajutor. Demonstratii practice privind utilizarea echipamentelor de munca.H. .G.G.. .HG 1051/2006 p r i v i n d c e r i n t e l e m i n i m e d e s e c u r i t a t e s i s a n a t a t e p e n t r u mani pularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori. in special de afectiuni dorsolombare. ) : 1. 3. 1051 Hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori.G.Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind activitatile specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru. . interventie. 4.HG 971/2006 p r i v i n d c e r i n t e l e m i n i m e p e n t r u s e m n a l i z a r e a d e s e c u r i t a t e s i / s a u sana tate la locul de munca..1048 Hotatare privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.exploatarea in siguranta a echipamentelor de munca C.G.modul de utilizare a trusei de prim ajutor . 5.G. echipamentului individual de protectie. 971 Hotarare privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate la locul de munca.P.H.modul de utilizare si punere in functiune a stingatoarelor .HG 1028/2006 p r i v i n d c e r i n t e l e m i n i m e d e S S M r e f e r i t o a r e l a u t i l i z a r e a echipa mentelor cu ecran de vizualizare. . 1091 Hotatare privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca. 1146 Hotarare privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.H.prezentarea modului de actionare in caz de situatii de urgenta .H. .utilizarea mijloacelor tehnice din dotarea societatii pentru stingerea incendiilor 4. .Materialul legislativ utilizat pentru Instructajul periodic ( I. 2.H.HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul demunca. .

Principii pentru Instructajul la Locul de Munca ( I.folosind o Fisa de Test. Hotararea955/2010. 10.Obs.noilor angajati. Instruirea efectiva se face de catre:. 7. .OUG 195/2002 . I n s t r u c t i u n i p r o p r i i d e S S M i n Societatea CHIMOPROD DIV SRL 9.lucratorilor temporari. n r . 8.Circulatia pe drumurile publice. Instructajul Introductiv-General trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente: .Prezentarea masurilor de prim ajutor.G ) Instruirea introductiv-generala se face pentru o durata minima de 8 ore : . . pe baza unui test scris.O .): Scop: P r e z e n t a r e a r i s c u r i l o r p e n t r u s e c u r i t a t e s i s a n a t a t e i n m u n c a .I.M. Fisa de test verificata si notata cu calificativulobtinut se va pastra impreuna cu Fisa de Instructaj. 6.HOTĂRÂRE nr. .L. semnalizarile interne. U .HG 1146/2006 p r i v i n d c e r i n t e l e m i n i m e d e s e c u r i t a t e s i s a n a t a t e p e n t r u utilizar ea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca. 319/2006. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor. Lucratorii care nu si-au insusit cunostiintele prezentate in cadrul instructajului nu pot fi primiti la lucru. 11. PRINCIPII de aplicare:la TEMATICA DE INSTRUIRE PE ANUL 2012 Principiile de lucru pentru fiecare caz precum si metodele folosite la instruire sunt urmatoarele: Principii pentru Instructajul Introductiv General ( I.HG 1048/2006 p r i v i n d c e r i n t e l e m i n i m e d e s e c u r i t a t e s i s a n a t a t e p e n t r u utilizar ea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca. .Riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii .Legislatia de SSM. 9 9 / 2 0 0 0 p r i v i n d m a s u r i l e c e p o t f i a p l i c a t e i n p e r i o a d e l e c u temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca.lucratorilor detasati sau delegati de la alta unitate.5. stingerea incendiilor.Consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei SSM.Lucratorul desemnat pe societate. . Instruirea Introductiv-Generala se va finaliza cu o verificare scrisa a insusirii cunostiintelor.HG 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice deaplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. evacuarea lucratorilor. mijloace de interventie in caz de pericol. G .

inclusiv celor carora li se schimba locul de munca in cadrul unitatii. . Principii pentru Instructajul Periodic ( sau instructaje speciale.. p o s t d e l u c r u s a u f u n c t i . noilor angajati dupa instruirea Introductiv-Generala. .informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice . . de catre seful ierarhic superior celui ce a efectuat instruirea si seconsemneaza in Fisa de Instruire Individuala la rubrica Admis la lucru de la pagina 3 a Fisei.L.precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la n i v e l u l f i e c a r u i l o c d e m u n c a . .lucratorilor temporari. Cine face instruirea:.lucratorilor detasati sau delegati de la alta unitate.prevederi ale reglementarilor de SSM privind activitati specifice ale locului /postului de munca.obligatoriu trebuie facute demonstratii practice privind utilizarea echipamentuluiindividual de protectie. . interventie.. ..lucratorilor detasati sau delegati de la alta unitate. ..M. evacuare si de primajutor.prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de munca si postul delucru respectiv.durata este de minim 8 ore .inclusiv celor carora li se schimba locul de munca in cadrul unitatii. Cui se face instructajul si pe ce durata:: . Cine face instruirea:. stabilita la nivelul conducerii: . a mijloacelor de alarmare.Conducatorul direct al locului de munca Instructajul la LM cuprinde: .la 30 zile – personal sectie (muncitori). Instruirea la locul de munca.durata este de minim 2 ore.noilor angajati dupa instruirea Introductiv-Generala. dupa trecerea unui interval de timp numit perioada de instructaj. . stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor.locului de munca sau postului de lucru.la 6 luni in cazul Societatii – personal TESA . . ori de cate ori este necesar ) Scop: e s t e d e a reimprospata si actualiza cunostiintele in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca.I n c e p e r e a e f e c t i v a a activitatii la postul de lucru ocupat de lucratorul instruit se f a c e n u m a i d u p a verificarea cunostiintelor dobandite.Lucratorul desemnat SSM Instructajul periodic cuprinde: . .lucratorilor temporari. exercitat Cui i se face I.masuri la nivelul locului de munca si postului de lucru privind acordarea primuluiajutor. si pe ce durata: .

U. 1 – 3. nr.O.G. . . stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor. 2. 3. 99/2000privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cutemperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca.prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de munca si postul de . 4.Legea nr. 6 – 7.. . .lucru respectiv. si in urmatoarele cazuri: . Suplimentar. evacuare si de prim ajutor. instruirea periodica se face si se consemneaza in Fisa de Instruire la pagina 12.obligatoriu trebuie facute demonstratii practice privind utilizarea echipamentului 5individual de protectie. . .masuri la nivelul locului de munca si la nivelul postului de lucru privind acordarea primului ajutor.la executarea unor lucrari speciale cand se impune un instructaj initial..la introducerea unor tehnologii de lucru sau proceduri noi de lucru.informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca sau postului de lucru.HG 1028/2006 privind cerintele minime de SSM referitoare la utilizareaechipamentelor cu ecran de vizualizare.la reluarea activitatii dupa accident de munca.prevederi ale reglementarilor de SSM privind activitati specifice ale locului /postului de munca. 16 – 17. a mijloacelor de alarmare. 10 – 11. . 319 / 2006– LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA: •Art. . Programarea temelor de instruire pe profesii / meserii : Profesia /MeseriaTema planificata pentru instruire Personal TESA 1. interventie. 51 – 53.Instructiuni proprii de SSMin Compania CHIMOPROD DIV SRL 5.cand un lucrator a lipsit peste 30 de zile lucratoare. .HG 971/2006p r i v i n d c e r i n t e l e m i n i m e p e n t r u s e m n a l i z a r e a d e securitat e si/sau sanatate la locul de munca.Verificarea cunostiintelor dobandite se face de catre seful ierarhic superior celui ce a efectuat instruirea si se consemneaza in Fisa de Instruire Individuala. 20. inclusiv evolutii ale riscurilor sau aparitia unor riscurinoi.25.cand au aparut modificari ale prevederilor legislative sau in conditiile activitatii specifice ale locului de munca.

....25.G.... 51 – 53. 5..... în special de afecţiuni dorsolombare 4 . 1 – 3.. 319/2006 : 7.. 6 – 7..... 10 – 11.O.. 20.... 6 – 7. 319 / 2006 – LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA: •Art.6.. 20....... 3.. 1... 1 – 3. 10 – 11..25.HG 1028/2006 privind cerintele minime de SSM referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare....... 2.HG 971/2006p r i v i n d c e r i n t e l e m i n i m e p e n t r u s e m n a l i z a r e a d e securitat e si/sau sanatate la locul de munca. 4... 4..HG 1425/2006-NORMELE METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr.... Gestionar. 16 – 17....... 319/2006 : 5.... Muncitor necalificat 1.. 16 – 17... 1051 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şisănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători.. 3.. 319/2006 : 7...HG 1425/2006 -NORMELE METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr....... nr. 51 – 53...ROFR e g u l a m e n t u l d e O r g a n i z a r e s i F u n c t i o n a r e a l C o m p a n i e i / Societatea ............Legea nr.ROF R e g u l a m e n t u l d e O r g a n i z a r e s i F u n c t i o n a r e a l C o m p a n i e i / Societatii ...HG 1028/2006 privind cerintele minime de SSM referitoare la utilizareaechipamentelor cu ecran de vizualizare........ 6... 319 / 2006 – LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA: •Art.Instructiuni proprii de SSM in Compania / Societatea ...HG 1425/2006-NORMELE METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr.Legea nr..HG Nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cutemperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca. 2.U.........Instructiuni proprii de SSM in Compania / Societatea ...

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->