Sunteți pe pagina 1din 34

Gradinita cu program normal Nr.

12 Campulung - Arges

n vigoare, am gandit prezentul regulament de ordine interioara.Personalul didactic si nedidactic, indife

Director, Inst.David Luminita

Deviza unitatii este:

Dispozitii generale

Art.I. Prezentul regulament este ntocmit conform prevederilor Constituiei Romniei, ale Legii nvmntului, a Statutului personalului didactic, a Regulamentului de organizare i funcionare a unitii de nvmnt preuniversitar de stat i alte acte normative elaborate de M.E.D.C. Art.2. Activitatea din Grdinia se realizeaz n baza principiilor democratice, a drepturilor copiilor la educaie i protecie, jndiferent de condiia social, material, de sex, ras, naionalitate, apartenen politic sau religioas a prinilor. Art.3. Regulamentul conine normele de organizare i funcionare ale Grdiniei cu Program Normal Nr.12 Campulung , prevederile sale fiind obligatorii pentru director, personalul didactic i personalul nedidactic, copii i prini. Regulamentul intern se dezbate de ctre consiliul profesoral. Respectarea regulamentului intern este obligatorie pentru tot personalul salariat al unitii de nvmnt i prini. I.

Orga zarea i cond erea grd ei

Conducerea unitilor de nvmnt preuniversitar este asigurat n conformitate cu prevederile Legii nvmntului nr.84/1995, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale Legii nr. 128/1997, cu modificrile i completrile ulterioare. Art.4 . Conducerea grdiniei este asigurat de Consiliul profesoral i Consiliul de administraie cu organe de decizie i direciune. Organigrama grdiniei care se aprob n fiecare an de Consiliul profesoral la propunerea Consiliului de administraie este parte a prezentului regulament. Organe de lucru Art. 5 Organe de lucru sunt urmatoarele: - Comisia metodic (activitate permanenta). Comisia pentru activiti extracurriculare (activitate permanenta). - Comitetul de securitate i sntate n munc. (activitate

permanenta). - Comisia pentru PSI. (activitate permanenta). - Comisia de receptie. (activitate temporara). - Comisia de inventariere.(activitate temporara). - Comisia de casare.(activitate temporara). - Comisia de cercetare a abaterilor disciplinare.(activitate temporara). Aceste organe i desfoara activitatea pe baza unor planuri de munca anuale i semestriale supuse aprobrii Consiliului de administraie.

Art.6. Fiecare comisie va avea o map care va conine dosarul de procese-verbaIe, structura comisiei, regulamentul de funcionare al comisiei i alte acte normative privind activitatea comisiei, planurile de activitate, alte materiale. Mapa este admistrat de responsabilul comisiei, i va fi pstrata la director. Art.7. Procesele verbale ntocmite la fiecare edin vor consemna ordinea de zi, absenele motivate sau nu, hotrrile adoptate. Vor fi semnate de cei prezeni, iar cei abseni vor semna ulterior de luare la.cunotin.

II.Consiliul profesoral
Art.8 Consiliul profesoral este alctuit din totalitatea personalului didactic de predare, titular i suplinitor i are rol de decizie n domeniul instructiv-educativ. Personalul didactic auxiliar al unitii de nvmnt este obligat s participe la edinele consiliului profesoral, atunci cnd se discut probleme referitoare la activitatea acestuia i atunci cnd este invitat, absenele nemotivate constituindu-se n abateri disciplinare. Art 9 La edinele consiliului profesoral, directorul invit, n funcie de tematica dezbtut, reprezentani desemnai ai prinilor ,ai autoritilor locale i ai partenerilor sociali. Art 10 - Consiliul profesoral se ntrunete - la nceputul i la sfritul fiecrui semestru - -cnd directorul consider necesar, - la solicitarea, a jumtate plus unu din membrii Consiliului reprezentativ - la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliul de administraie. - n edin extraordinar la cererea a minimum o treime din

numrul membrilor si. Art 11 Participarea la edinele consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice; absena nemotivat de la aceste edine se consider abatere disciplinar. Art.12 Directorul unitii de nvmnt numete, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, care are atribuia de a redacta lizibil procesele-verbale ale edinelor consiliului profesoral. Procesele-verbale se scriu n Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral Pe ultima foaie, directorul unitii de nvmnt tampileaz i semneaz, pentru autentificarea numrului paginilor i a registrului. Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, este nsoit, n mod obligatoriu, de dosarul care conine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informri, tabele, liste, solicitri, memorii, sesizri etc.). Cele dou documente oficiale, registrul i dosarul, se pstreaz la directorul unitii de nvmnt. Art 14 Consiliul profesoral are urmtoarele atribuii: 1- analizeaz i dezbate raportul de evaluare intern privind calitatea educaiei i raportul general privind starea i calitatea nvmntului din unitatea colar; 2- dezbate, avizeaz i propune Consiliului de administraie, spre aprobare, planul de dezvoltare a colii; 3- alege cadrele didactice care fac parte din Consiliul de administraie 4- aprob componena nominal a comisiilor/ metodice din unitatea de nvmnt; 5-numete comisiile de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare. 6-stabilete sanciuni disciplinare, pe baza raportului comisiei de cercetare, conform prevederilor legale n vigoare, ale prezentului regulament i ale regulamentului intern; 7-valideaz oferta de discipline opionale pentru anul colar n curs; 8- avizeaz proiectul planului de colarizare; 9- formuleaz aprecieri sintetice privind activitatea personalului de predare care solicit acordarea salariului de merit, a gradaiei de merit 10- dezbate i avizeaz regulamentul intern al unitii de nvmnt, n edin. 11- dezbate probleme legate de coninutul sau organizarea activitii instructiv-educative din unitatea de nvmnt.

Consiliul de administraie
Art 15 Consiliul de administraie funcioneaz conform

prevederilor legilor in vigoare. Consiliul de administraie are rol de decizie n domeniul organizatoric i administrativ. Art.16 Atribuiile consiliului de administraie sunt: 1- administreaz, prin delegare din partea consiliului local, terenurile i cldirile n care i desfoar activitatea gradinita. 2- aprob planul de dezvoltare a colii. 3- aprob regulamentul intern al unitii de nvmnt, dup ce a fost dezbtut n Consiliul profesoral. 4-elaboreaz fiele i criteriile de evaluare pentru personalul nedidactic, n vederea acordrii calificativelor anuale, primelor lunare i salariilor de merit; 5-acord calificative anuale pentru ntreg personalul salariat; 6- aprob, la propunerea directorului, acordarea salariului de merit pentru toate categoriile de salariai din unitatea de nvmnt. Pentru personalul didactic de predare aprobarea se acord pe baza aprecierilor sintetice ale consiliului profesoral i cu respectarea metodologiei specifice. 7- stabilete componena i atribuiile comisiilor de lucru din unitatea de nvmnt; 8- avizeaz i propune consiliului local, spre aprobare, proiectul planului anual de venituri i cheltuieli, ntocmit de director. 9- hotrte strategia de realizare i gestionare a resurselor financiare extrabugetare, conform legislaiei n vigoare; 10- avizeaz proiectele de plan anual de colarizare, de state de funcii i de buget ale unitii Art.17 Membrii consiliului de administraie coordoneaz i rspund de domenii de activitate, pe baza delegrii de sarcini stabilite de preedintele consiliului, prin decizie. Art.18 Componenta consiliul de administraie al unitii : a) directorul unitii de nvmnt; b) reprezentani ai cadrelor didactice; c) contabil dac exist la nivelul unitii colare; e) reprezentani ai autoritii publice locale, ai asociaiei de prini ai agenilor economici Art.19 Preedintele consiliului de administraie numete, prin decizie, secretarul consiliului de administraie, care are atribuia de a redacta lizibil procesele-verbale ale edinelor consiliului de administraie. La sfritul fiecrei edine a consiliului de administraie, toi membrii i invitaii, dac exist, au obligaia s semneze procesul-verbal, ncheiat cu aceast ocazie. Proceseleverbale se scriu n Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraie Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraie este nsoit, n mod obligatoriu, de dosarul care

conine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informri, tabele, liste, solicitri, memorii, sesizri etc.). Art.20 Consiliul de administraie se ntrunete - lunar, - ori de cte ori consider necesar directorul, - ori de cte ori consider necesar o treime din membrii acestuia , -la solicitarea a 2/3 din membrii consiliului elevilor, -la solicitarea a jumtate plus unu din membrii consiliului reprezentativ al prinilor

Consiliul pentru curriculum


Art.21 Consiliul pentru curriculum este compus din educatoare, directorul grdiniei, consilierul psihopedagogic. Preedintele Consiliului este directorul. Componena consiliului este aprobata n fiecare an colar de Consiliul profesoral. Art.22 . Consiliul pentru curriculum elaboreaz: a.oferta curricular a unitii b. metodologia de aplicare a activitilor. e. programe i planuri anuaIe i semestriale. Documentele elaborate sunt supuse aprobrii Consiliului profesoral. Art.23. Consiliul pentru curriculum are n subordine urmtoarele comisii: a)Comisia metodic b)Comisia pentru evaluarea calitii nvmntului. Art.24 Comisiile se constituie anual (Consiliul de adminstraie putnd decide formarea i altor comisi iar efii comisiilor sunt numii tot de acest consiliu).

Comisia metodica
Art.25 Atribuiile comisiei metodice sunt urmtoarele: 1- elaboreaz propunerile pentru oferta educaional a unitii de nvmnt i strategia acesteia, cuprinznd obiective, finaliti, resurse materiale i umane, curriculum la decizia colii; 2- consiliaz cadrele didactice, n procesul de elaborare a proiectrii didactice i a planificrilor semestriale; 3-monitorizeaz parcurgerea programei la fiecare clas; 4- organizeaz activiti de formare continu i de cercetare

lecii demonstrative, schimburi de experien etc; 5- menine permanent contactul cu I.S.J., prin responsabilul de cerc, informndu-se cu privire la noutatile ce pot aparea . 6- informeaza personalul didactic de modificrile care apar si distribuie fiecarui ca- dru materiale primite de la ISJ; 7- elaboreaza materiale de sinteza pe diferite teme (curriculum, evaluare, metode i strategii didactice, manuale alternative, etc.); 8- sprijina personalul didactic n activitatea de perfecionare i susinere a examenelor de grade didactice; 9-sprijina cadrele aflate la nceputul activitii didactice; 10- sprijinirea personalului didactic n aplicarea reformei sistemului educaional i n mbuntirea activitii didactice; Art26 Seful comisiei metodice-atributii: 1- stabilete atribuiile fiecrui membru al comisiei metodice; 2- evalueaz activitatea fiecrui membru al comisiei metodice; 3- propune consiliului de administraie calificativele anuale ale acestora; 4- efectueaz asistene la leciile personalului didactic de predare cu precdere la stagiari i la cadrele didactice nou venite n unitatea de nvmnt; 5- rspunde n faa directorului i a inspectorului de specialitate de activitatea profesional a membrilor acesteia; 6- are obligaia de a participa la toate aciunile iniiate de director i de a efectua asistene la orele de curs, n special lastagiari, la cei nou venii, sau la cei n activitatea crora se constat disfuncii; 7- raspunde de modul in care evaluarile initiale, continue si finale ale programelor copiilor reflecta obiectivitate si vigoare stiintifica; 8- raspunde de dosarele cu fisele de evaluare ale fiecarei grupe. Art 27 edinele catedrei/comisiei metodice se in: - lunar, dup o tematic aprobat de directorul unitii de nvmnt, ori de cte ori directorul ori membrii comisiei consider c este necesar.

Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitii


Art. 28. n baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaiei i Cercetrii, gradinita elaboreaz si adopt propria strategie i propriul regulament de funcionare a comisiei pentru evaluarea i asigurarea calitii. Art. 29.Comisia pentru evaluarea i asigurarea calitii este format din 3-9 membri. Art.30 Componena comisiei pentru evaluarea i asigurarea calitii cuprinde, n numr relativ egal: a) cadre didactice ; b) reprezentani ai prinilor ; c) reprezentani ai consiliului local. Art 31 Comisia pentru evaluarea i asigurarea calitii are urmtoarele atribuii: a) elaboreaz anual un raport de evaluare intern privind calitatea educaiei n gradinita pe baza cruia directorul elaboreaz raportul general privind starea i calitatea nvmntului din unitate. Raportul este pus la dispoziia evaluatorului extern; b) elaboreaz propuneri de mbuntire a calitii educaiei; c) coopereaz cu agenia romn specializat pentru asigurarea calitii, cu alte agenii i organisme abilitate sau instituii similare din ar ori din strintate, potrivit legii.

Comisia de activiti extracurriculare


Art.32 Componenta comisiei este stabilit de Consiliul de Administraie. Pe grupe i pe tipuri de activiti se alege cte un responsabil (sportiv, artistic, iintific, timp liber, vacane). Art.33 Comisia are urmtoarele atribuii: - centralizeaz: cercurile propuse, copii participani, programul cercurilor; - propune activiti pentru petrecerea timpului liber (festivaluri, spectacole, tabere) . - organizeaz activitatea corului, formaiei de dansuri, echipe sportive; - coordoneaz pregtirea i desfurarea serbrilor colare, a concursurilor colare.
10

Comitetul de securitate i sntate n munc


Art.34 Este constituit i funcioneaz n conformitate cu legea 90/1996 privind normele generale de protecie a muncii. Art.35 . Comisia.de protecie a muncii are n componena: o educatoare pentru cadrele didactice i administrator pentru personalul auxiliar i nedidactic. Art.36 Componenta comisiei se stabilete la fiecare nceput de an colar i este coordonat de un preedinte desemnat de Consiliul de administraie. Art.37 Atribuiile Comisiei de protecie a muncii constau n: - elaborarea normelor de proteie a muncii pe diferite compartimente i activiti innd cont de riscurile i accidentele ce pot interveni; - organizarea instructajelor de protecie a muncii pe activiti (la fiecare ase luni); - efectuarea instructajelor de protectie a muncii. pentru activiti extracurriculare (de ctre conductorii activitilor); - elaborarea de materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot aprea n grdinia i n afara grdiniei; - asigurarea condiiilor normale de desurare a activitilor grdiniei n colaborare cu administraia. Art.38 Comisia de protecie a muncii se ntrunete semestrial i ori de cte ori este nevoie.

Comisia de prevenire i stingere a incendiilor (PSI)


Art.39 Atribuiile comisiei PSI sunt: - organizeaz activitatea de prevenire i stingere a incendiilor prin plan anual de munc. - urmrete realizarea aciunilor stabilite i prezina periodic normele i sarcinile de prevenire i stingere ce revin personalului precum i consecintele diferitelor manifestri de neglijen i nepasare. -intocmete necesarul de mijloace i materiale pentru PSI i solicit conducatorului de unitate fondurile necesare. - difuzeaza n salile de clasa, laboratoare, cabinete etc, planurile de evacuare
11

n caz de incendiu i normele de comportare n caz de incendiu. -elaboreaza materiale informative i de documentare care s fie utilizate de personalul unitai n activitatea de prevenire a incendiilor.

Procesul instuctiv - educativ


Procesul de nvmnt. Planuri cadru de nvmnt. Programe. Art. 40 Continutul procesului instructiv-educativ care se realizeaz n nvmntul precolar este structurat n planuri de nvmnt, pentru fiecare grup n parte, i n programe avizate de Comisia Naional de Specialitate aprobate de Ministerul Educaiei i Cercetrii, dup cum urmeaz :

PLAN DE INVATAMANT NIVEL PRESCOLAR Gradinite cu program normal si prelungit Nr CR programul zilnic Categoria de activitate T. . 1 2 3 4 5 6 7 8 Dimineata Dimineata Dimineata Activitati comune Activitate de educarea limbajului Activitati matematice Cunoasterea mediului Educatie pentru societate Activitati practice si elemente de activitate casnica Educatie muzicala Educatie plastica Nivel I 3-5 ani Numar activitati 7 1 1 1 1 de Nivel II 5-7 ani Numar activitati 10 2 2 1 1 1 1 1 1 1
12

de

Dimineata Dimineata

9 10 1 1 12

Dimineata Dimineata Dimineata Dimineata

Educatie fizica Activitati alese, jocuri si aIte activitati desfasurate cu copiii Extinderi Activitati optionale

1 17 0 -1 0 -1

1 14 1 -2 1 -2 2 6 /2 8 5

TOTAL
13 1 4 1 5 Dupa-amiaza Dupa-amiaza Dupa-amiaza Activitati recreative si de relaxare Activitati de dezvoltare a aptitudinilor individuale Activitati recuperatorii --

24 / 26
10

15

15 5

Nr.minim de activitati / saptamana 51

49 /

51 / 53

Art.41 Metodologiile didactice utilizate in invatamantul prescolar, strategiile aplicate in demersul didactic valorizeaza copilul, il diferentiaza si il individualizeaza in vederea sprijinirii dezvoltarii sale potrivit ritmului propriu. Art.42 In demersul educational este interzisa discriminarea copilului dupa criterii care vin in contradictie cu drepturile sale. Art.43 In demersul educational se respecta dreptul copilului la joc{ jocul reprezinta activitatea/forma fundamentala de invatare, mijlocul de realizare si metoda de stimulare a capacitatii si creativitatii copilului, ca un drept al acestuia si ca o deschidere spre libertatatea de a alege, potrivit trebuintelor proprii). Art 44 . Activitatile desfasurate de educatoare eu copiii care se incadreaza in nive- 1ul 3-5 ani se recomanda a fi gandite si organizate din perspectiva orientarii spre socializare, pe cand activitatile desfasurate cu copiii care se incadreaza in nivelul 5-7 ani vor fi gandite si organizate din perspectiva pregatirii pentm scoala. Art. 45 Intreaga activitate desfasurata de educatoare cu copiii la c1asa se reaIizeaza pe baza cunoasterii terpeinice si respectarii obIigatorii a prevederilor planurilor cadru si programelor scolare, aprobate de MEC.(atat pentru activitatile comune, cat si pentru cele optionale). Structura anului scolar. Art.46 Este cea stabilita de M.E.C. in fiecare an scolar . Art.47 Deschiderea cursurilor se face in mod festiv pe baza unui program , in
13

prima zi a anului scolar incepand cu ora 9.00. Disciplina este asigurata de educatoarele fiecarei grupe in parte. Art.48 Incheierea activitatilor se marcheaza prin serbarea de sfarsit de an scolar organizata dupa un. program stabilit . ProgramuI gradinitei. Art.49 In invatamantul prescolar se respecta structura anului scolar stabilit pentru invatamantul preuniversitar. * Grupele cu program normal (5 ore) asigura educatia si pregatirea corespunzatoare a copiilor pentru scoala si viata sociala; * Grupele cu program prelungit (10 ore pe zi) functioneaza continuu, asigurand atat educatia si pregatirea corespunzatoare a copiilor pentru scoala si viata sociala cat si protectia sociala a copiilor. Art.50 Grupele cu program prelungit pot fi inchise temporar, cu acordul inspectoratului scolar si cu atentionarea parintilor, nu mai mult de 60 de zile pe an, pentru curatenie, reparatii sau dezinsectii. In perioada inchiderii unitatii, inspectoratul scolar si conducerea gradinitei vor Iua masuri de asigurare a protectiei copiilor eontactand unitati apropiate care functioneaza in perioada respectiva si pot prelua acei copii. Art.51 Programul zilnic al copiilor se desfasoara pe baza unei planificari care vizeaza proiectarea tuturor activitatilor in care sunt implicati copiii pe parcursul intregului an scolar. Art.52 Activitatea instructiv-educativa in gradinita de copii se desfasoara pe baza unui orar stabilit de educatoare. Acesta respecta prevederile planului de invatamant pentru grupa respectiva si poate fi flexibil; Constituirea grupeIor. Art.53 InvatamantuI prescolar cuprinde prescoIari cu varste intre 3 si 6/7 ani si se organizeaza de regula, pe grupe consituite dupa criteriuI de varsta al copiilor sau dupa niveIul de dezvoltare global a al acestora. Art. 54 Grupa se constituie respectand prevederile legale si cuprinde in medie 15 copii . Art.55 Inscrierea copiilor se face, de regula, la inceputul anului scolar sau in situatii deosebite, in timpul anului scolar, in limita locuritordisponibile. A)La inscrierea copiilor In gradinita nu se percep ta.xe. B)La inscrierea copiilor este interzisa discriminarea dupa orice fel de criteriu. Art.56 Pentru asigurarea hranei copiilor aflati n gradinitele cu program prelungit parintii sau sustinatorii legali platesc o contributie stabilita de legislatia n vigoare. Recalcularea contributiei parintilor pentru hrana care se asigura copiilor n grupele cu orar prelungit determinata de absenta copilului din unitate, se face potrivit reglementarilor n vigoare. Art. 57 Actele necesare nscrierii copiilor n gradinita sunt:
14

Cerere de nscriere; Adeverinte cu veniturile parintilor sau alte acte doveditoare ale veniturilor familiale (pentru gradinitele cu program prelungit si saptamnal); Copie dupa certificatul de nastere al copilului certificata de directoare Fisa medicala, completata potrivit reglementarilor n vigoare; Aviz epidemiologic, eliberat potrivit prevederilor legale. Art. 58 Datele personale extrase din actele cuprinse n dosarul de nscriere, se consemneaza n Registrul de evidenta a nscrierii copiilor. Art. 59 Transferarea copilului de la o gradinita la alta se face la cererea parintilor sau a sustinatorilor legali, cu avizul celor doua unitati, n limita locurilor planificate. Art. 60 Scoaterea copilului din evidenta gradinitei se face n urmatoarele situatii: n caz de boala infectioasa cronica, cu avizul medicului. n cazul n care copilul absenteaza doua saptamni consecutiv, fara motivare. Art.61 Pentru mentinerea frecventei copiilor educatoarea trebuie sa aiba o buna colaborare cu familia acestora.La nscrierea copilului, mentiunile prevazute la art. 58 , 59 si 60 vor fi aduse la cunostinta parintilor.

Evaluarea
Art 62. Educatoarea foloseste modalitati diverse de evaluare a progreselor copiilor si acorda atentie implicarii copiilor in procesul evaluarii. Art. 63. Evaluarea se face ritmic conform metodologiei stabilite de Consiliul National de Evaluare si Examinare respectandu-se prevederile din Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat. Art.64. Instrumentele de evaluare se stabilesc n funcie de vrsta i de particularitile psihopedagogice ale copiilor. Acestea pot fi: a) lucrri scrise; b) activiti practice; c) referate i proiecte; d) interviuri; e) portofolii;

Resurse umane
Art.65 Personalul didactic, nedidactic ,sanitar sau din alta categorie, ,care isi realizeaza norma de activitate in gradinita, are obligatia de a respecta ordinea,
15

discliplina, programul de munca, regulamentul de ordine interioara, sarcinile specifice si obligatorii din fs ia individuala a postului, precum si normele in vigoare prevazute de legislatia muncii, din domeniul sanitar etc . drepturile si obligatiile fiecarui salariat din gradinita se respecta in mod obligatoriu indiferent de categoria socio-profesionala pe care o reprezinta, personalul angajat in gradinita de copii are datoria si obligatia de a respecta normele privind asigurarea vietii, sanatatii si integritatii copilului pe timpul cat acesta se afla in unitatea prescolara Art. 66. Consiliul de administratie si directorul stabilesc norme si competente care completeaza fisa individuala a postului pentru personalul didatic si nedidactic, in functie de necesitatile gradinitei.

Parintii
Art.67 (1) Prinii/tutorii legali au dreptul i obligaia de a colabora cu gradinita n vederea realizrii obiectivelor educaionale. (2) Prinii/tutorii legali au obligaia ca, cel puin o dat pe lun, s ia legtura cu educatoarea pentru a cunoate evoluia copilului lor. (3) Printele, tutorele legal instituit sau susintorul legal sunt obligai, conform legii, s asigure frecvena mai ales la grupa mare pregatitoare . Comitetul de printi al clasei Art. 68(1) Comitetul de prini al clasei se alege n fiecare an n adunarea general a prinilor grupei , convocat de educatoare, care prezideaz edina. (2) Convocarea adunrii generale pentru alegerea comitetului de prini al clasei are loc n primele 30 zile de la nceperea cursurilor anului colar. (3) Comitetul de prini al clasei se compune din trei persoane: -un preedinte; -doi membri; Educatoarea convoac adunarea general a prinilor la: - nceputul fiecrui semestru; -ncheierea anului colar; -ori de cte ori este necesar. (4) Comitetul de prini al clasei reprezint interesele parintilor grupei n :
16

-adunarea general a prinilor de la nivelul unitatii ; -n consiliul reprezentativ al prinilor; -n consiliul profesoral ; -in alte organisme ale unitatii. Art.69 Comitetul de prini al clasei are urmtoarele atribuii: a) asigura frecvena copiilor; b) sprijin cadrul didactic n organizarea i desfurarea unor activiti extracolare; c) are iniiative i se implic n mbuntirea condiiilor din gradinita; d) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuii financiare sau materiale, susin programe de modernizare a activitii educative i a bazei materiale din clas i din unitate; e) sprijin conducerea gradinitei n ntreinerea, dezvoltarea i modernizarea bazei materiale a clasei i a unitii de nvmnt. Art.70 Comitetul de prini al grupei poate propune, n adunarea general, o sum prin care prinii s contribuie la ntreinerea, dezvoltarea i modernizarea bazei materiale a clasei sau a gradinitei; Art.71 Contribuia nu este obligatorie. Informarea celor implicai cu privire la coninutul acestui articol este obligatorie. Art.72 Contribuia se colecteaz i se administreaz numai de ctre comitetul de prini, fr implicarea cadrelor didactice. Art.73 Educatoarei ii este interzis sa opereze cu aceste fonduri. Art.74 Fondurile bneti ale comitetului de prini se cheltuiesc la iniiativa acestuia sau ca urmare a propunerii educatoarei sau a directorului, nsuite de ctre comitet. Consiliul reprezentativ al printilor Art.75 In prima luna a semestrului in Adunarea generala de la inceputul anului scolar, convocata de director, se alege Consiliul reprezentativ al parintilor Art.76 Consiliul reprezentativ al prinilor din gradinita este compus din preedinii comitetelor de prini ai fiecrei clase. Componenta:7 - 9 membri (presedinte, vicepresedinte, casier si alti 4 - 5 rnembrii) Consiliul reprezentativ al prinilor i desemneaz reprezentanii si n organismele de conducere ale colii. Art.77 Presedintele Consiliului reprezentativ al parintilor este reprezentantul parintilor in Consiliul de Administratie al gradinitei. Art.78 Consiliul reprezentativ al prinilor se organizeaz i
17

funcioneaz n conformitate cu propriul regulament de ordine interioar Art. 79Consiliul reprezentativ al prinilor are urmtoarele atribuii: -propune unitii discipline optionale care s se studieze prin curriculumul la decizia colii (alte optionale decat cele prevazute in oferta gradinitei daca sunt in concordanta cu proiectul de dezvoItare institutionala al gradinitei si cu cererile "pietei" pana in luna martie a fiecarui an ); - sprijin parteneriatele educaionale dintre gradinita i instituiile cu rol educativ n plan local; - susine gradinita n organizarea i desfurarea festivitilor anuale; - susine conducerea unitii n organizarea i n desfurarea consultaiilor cu prinii, pe teme educaionale; - sprijin conducerea unitii de nvmnt n ntreinerea i modernizarea bazei materiale; Art.80 Comitetele de prini ale claselor /Consiliul reprezentativ al prinilor pot atrage resurse financiare extrabugetare, constnd n contribuii, donaii, sponsorizri etc., venite din partea unor persoane fizice sau juridice din ar i strintate, care vor fi utilizate pentru: a) modernizarea i ntreinerea patrimoniului unitii de nvmnt, a bazei materiale i sportive; b) sprijinirea financiar a unor activiti extracolare; c) alte activiti care privesc bunul mers al unitii de nvmnt sau care sunt aprobate de adunarea general a prinilor. Art 81 Personalul didactic nu opereaz cu aceste fonduri. Art 82 Fondurile colectate se cheltuiesc numai prin decizia organizaiilor prinilor,din proprie iniiativ, sau n urma consultrii consiliului de administraie al unitii de nvmnt. Art.83 0 comisie de cenzori, formata din 3 rnembri care verifica activitatea financiara a Consiliului.

Relatii cu alte institutii si cu publicul


Art.84 Gradinita eu Program Normal Nr.12 Campulung se afla in subordonarea directa a I.S.J. Arges.Responsabilitatea mentinerii unei relatii perrmanente cu I.S.J. revine directiunii gradinitei, sefilor comisiilor constituite,tuturor cadrelor unitatii. Art 86 .Gradinita intretine relatii cu autoritatile locale, judetene, politia, biseriea si alte institufii guvemamentale si neguvemamentale. Reprezentantul gradinitei in relatiile cu comunitatea locala, organizatiile guvernamentale si nonguvernamentale este directorul sau un cadru didactic desemnat.
18

Ar1.87 Cererile, reclamatiile si sesizarile se inregistreaza in registrul de intrari / iesiri. Sesizarile si reclamatiile se indosariaza intr-un dosar separat. Reclamatiile si sesizarile anonime nu se iau in consideratie. Solicitantii vor primi raspuns in termen de o luna. Dispozitii finale Art.88 Prezentul regulament intra in vigoare de la data aprobarii Iui in Consiliul profesoraI. Art.89 Toate dispozitiile din regulamentele anterioare ce contravin prezentului regulament se anuleaza. Art.90 Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru tot personalul didactic sau nedidactic al gradinitei si pentru parinti. Art.91 Modificarile prezentului regulament se fac cu aprobarea Consiliului profesoral si intra in vigoare in termen de 0 saptamana de la aprobare, interval in care este adus la cunostinta celor interesati.

19

Directorul:
Art.92 Directorul exercit conducerea executiv a unitii de
20

nvmnt, n conformitate cu atribuiile conferite de lege . 1-Directorul este subordonat inspectoratului colar. 2- Directorul reprezint unitatea de nvmnt n relaiile cu tere persoane fizice i juridice. 3- Directorul unitii de nvmnt cu personalitate juridic, n care funcioneaz compartiment financiar-contabil coordoneaz direct acest compartiment. Personalul compartimentului financiar-contabil este subordonat directorului . 4- Raspunde de organizarea si coordonarea intregii activitati din gradinita, de procesul instructiv-educativ, de activitatea intregului personal angajat in unitatea respectiva, de activitatea desfasurata cu parintii, de problemele financiare ale unitatii, de activitatea metodica, de cea de perfectionare, de pastrare, gestionarea si imbogatirea patrimoniului. 5- Directorul are drept de ndrumare i control asupra activitii ntregului personal salariat al unitii de nvmnt; el colaboreaz cu personalul cabinetului medical i stomatologic. Directorul gradinitei impreuna cu profesorul psiholog asigura conditiile de elaborare si de transmisibilitate a fisei psiho-pedagogice a copiilor din grupele de pregatire pentru scoala si urmareste corectitudinea si obiectivitatea datelor inregistrate. 6- Stabileste atributiile personalului tehnico-administrativ prin intocmirea fisei postului si controleaza indeplinirea lor. 7- Vizitarea unitii de ctre persoane din afara unitii de nvmnt, se fac numai cu aprobarea directorului.fac excepie reprezentanii ISJ Art.93 Directorul este preedintele Consiliului de Curriculum al Consiliului profesoral i al Consiliului de administraie, n faa crora prezint rapoarte semestriale i anuale. (2) n cazul n care hotrrile acestor organisme ncalc prevederile legale, directorul are dreptul s interzic aplicarea lor i este obligat s informeze, n acest sens, n termen de 3 zile, inspectorul colar general. Art. 94 n realizarea funciei de conducere, directorul are urmtoarele atribuii: a) coordoneaz elaborarea proiectului de dezvoltare a colii; b) lanseaz proiecte de parteneriat ; c) emite decizii i note de serviciu care vizeaz realizarea obiectivelor politicii educaionale . d) propune inspectorului colar general proiectul planului de colarizare, avizat de consiliul profesoral. e) n baza propunerilor primite, numete efii comisiilor metodice, comisia pentru curriculum, comisia pentru evaluarea i asigurarea calitii.
21

f) poate propune consiliului profesoral, spre aprobare, cadre didactice care s fac parte din consiliul de administraie i solicit Consiliului reprezentativ al prinilor i, dup caz, Consiliului local, desemnarea reprezentanilor lor n consiliul de administraie al unitii de nvmnt; g) stabilete atribuiile efilor comisiei metodice, ai colectivelor pe domenii, precum i responsabilitile membrilor consiliului de administraie; h) asigur, prin efii ai comisiilor metodice, aplicarea planului de nvmnt, a programei precolare . i) controleaz, cu sprijinul efilor de comisie calitatea procesului instructiv-educativ. n cursul unui an colar, directorul efectueaz asistene la orele de curs, astfel nct fiecare cadru didactic s fie asistat cel puin o dat pe semestru. La asistenele efectuate sau la unele activiti ale catedrelor, directorul este nsoit, de regul, de eful de catedr; j) monitorizeaz activitatea de formare continu a personalului didactic, didactic-auxiliar i nedidactic; k) aprob graficul serviciului pe coal al personalului didactic ; l) vizeaza statuI de functii al unitatii . Art.95.. Directorul unitii de nvmnt, n calitate de angajator are urmtoarele atribuii: 1- ncheie contracte individuale de munc cu personalul angajat. 2- aprob concediile de odihn ale personalului didactic, didactic auxiliar i nedidactic. 3- aprob concediu fr plat i zilele libere pltite. 4- consemneaz zilnic, n condica de prezen, absenele i ntrzierile de la orele de curs ale personalului didactic de predare precum i ale personalului nedidactic, de la programul de lucru. 5 - aprob trecerea personalului salariat al unitii de nvmnt, de la o gradaie salarial la alta . 6- numeste, transfera si elibereaza din functie personalul administrativ-gospodaresc si financiar in conformitate cu legislatia muncii in vigoare. Art.96. Directorul unitii de nvmnt, n calitate de evaluator, are urmtoarele atribuii: a) informeaz inspectoratul colar cu privire la rezultatele de excepie ale personalului didactic, pe care l propune pentru conferirea distinciilor i premiilor,
22

b) apreciaz personalul didactic de predare la inspeciile pentru obinerea gradelor didactice, precum i pentru acordarea salariului de merit i a gradaiilor de merit. Art.97 . Directorul unitii de nvmnt, n calitate de ordonator de credite, rspunde de: a) elaborarea proiectului de buget propriu; b) urmrirea modului de ncasare a veniturilor; c) necesitatea, oportunitatea i legalitatea angajrii i utilizrii creditelor bugetare, n limita i cu destinaia aprobate prin bugetul propriu; d) integritatea i buna funcionare a bunurilor aflate n administrare; e) organizarea i inerea la zi a contabilitii i prezentarea la termen a bilanurilor contabile i a conturilor de execuie bugetar acolo unde exista serviciu contabil. f) intocmeste si solicita cercului de executie bugetara necesarul de materiale utile desfasurarii normale a activitatii. Art. 98 Directorul unitii de nvmnt ndeplinete i urmtoarele atribuii: a) rspunde de realizarea, utilizarea, pstrarea, completarea i modernizarea bazei materiale i sportive a unitii de nvmnt b) se preocup de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; c) supune, spre aprobare, consiliului reprezentativ al prinilor o list de prioriti care vizeaz completarea i modernizarea bazei materiale i sportive, reparaii, mbogirea fondului de carte al biblioteci; d) rspunde de respectarea normele de igien colar, de protecie a muncii, de protecie civil i de paz contra incendiilor, n unitate; e) aplic sanciuni pentru abaterile disciplinare svrite de personalul unitii de nvmnt, n limita prevederilor legale n vigoare; Art. 99 Stabileste comisia de receptie a alimentelor si a materialelor. Art. 100 Asigura efectuarea inventarierilor, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare. Art. 101 Organizeaza licitatii pentru reparatii curente si capitale la unitatea respectiva.

23

Educatoarea:
Art .102 ARE URMATOARELE SARCINI: 1-Sa studieze si sa cunoasca programele activitatilor instructiv-educative din gradinita de copii, inclusiv programa clasei 1. 2-Sa studieze materialele metodice, literatura pentru copii, scrisorile metodice transmise de catre ISJ. 3-Sa elaboreze planificari semestriale in conformitate cu prevederile programei. 4-Sa parcurga integral planificarile activitatilor comune. 5-Sa si sectorizeze clasa in conformitate cu cerintele programei si ale scrisorilor metodice. 6-Sa planifice si sa desfasoare formele de jocuri si activitati alese pe centre/zone de activitate. 7-Sa pregateasca si sa confectioneze mijloace de invatamant pentru activitatile comune si activitatile alese. 8-Sa pastreze in mape individuale lucrarile copiilor(PORTOFOLUI COPIILOR). 9-Sa intocmeasca zilnic planuri de lectii (daca este educator debutant) si planuri model pentru fiecare categorie de activitati (pentru educatoareIe ce au grade didactice). 10 -Sa completeze zilnic documentele educationale (catalog, condica de activitate zilnica si registrul de serviciu pe unitate). 11-Sa elaboreze si sa completeze fise sau caiete de cunoastere a prescolarilor in grupa pe care O conduce. 12-Sa completeze impreuna cu profesorul psiholog,fisa psiho-pedagogica a copiilor ce pleaca la scoala si sa 0 inmaneze invatatorului. 13-Sa respecte cu strictete disciplina muncii specifica institutiei de invatamant (program, regulament de ordine interioara etc.), sa participe la toate activitatile organizate de unitate.
24

14-Sa evite desfasurarea in spatiul de invatamant prescolar a activitatilor politice, de prozelitism religios . 15- Sa evite in spatiul de invatamant discutiile neprincipiale si relatii de natura sa umbreasca prestigiul profesiei de educator. Art. 103 Activitatea metodica si de perfectionare 16-Sa studieze noutatile aparute in domeniu. 17-Sa participe la comisia metodica in mod activ prin referate, lectii etc. 18-Sa organizeze si sa participe la activitatile ce se desfasoara in cadrul cercurilor pedagogice. 19-Sa efectueze interasistente la activitatile comune, in jocurile si activitatile pe arii de stimulare. 20-Sa participe la consfatuiri de lucru, conferinte, simpozioane, sesiuni de referate pe probleme specifice. 21-Sa manifeste preocupare pentru instructia didactica din domeniul specialitatii. 22-Sa se preocupe de propria perfectionare prin grade didactice, reciclare. Art.104 Activitatea sociala 23-Sa desfasoare propaganda pedagogica in randul parintilor prin prezentarea unor materiale, activitati practice compatibile cu invatamantul prescolar. 24-Sa organizeze si sa desfasoare activitati cultural-educative pentru copii. 25-Sa respecte programul de lucru si sa raspunda de securitatea vietii copiilor pe timpul activitatilor. 26-Sa desfasoare activitatea de educatoare de serviciu cu toate activitatile ce decug din aceasta. 27-Sa participe activ la rezolvarea diverselor probleme specifice institutiei prescolare. 28-Sa aiba un comportament etic cu copiii, cu colegele si parintii ; Art.105.Conform Regulamentului de organizare si functionare al unitatilor de invatamant preuniversitar si Regulamentului de ordine interioara ,educatoarea nu opereaza cu contributia parintilor. Ea nu strange banii.Suma este stransa si pastrata de casierul comitetului de parinti. Art.106 Program de lucru:7.30-12.30 si 8-18(la plecarea ultimului copil) Art. 107 Sa respecte normele regulamentului interior.

25

-Legea nvmntului nr.84/1995, cu modificrile i completrile ulterioare; -Legea nr. 128/1997, cu modificrile i completrile ulterioare; -Regulamentului de organizare i funcionare a unitii de nvmnt preuniversitar de stat. - REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A NVATAMNTULUI
PRESCOLAR- O.M. nr. 4464/7.09.2000 -

PERSONALUL DE ADMINISTRATIE
Art.108 G.P.N. Nr.12 este incadrata cu personal administrativ potrivit normelor in vigoare: Personalul administrativ are obligatia de munca de 8 ore pe zi. . Art.109 Personalul administrativ al caminului are dreptul la un concediu anual conform legislatiei in vigoare.

ADMINISTRATOR
Art.110 Are urmatoarele sarcini: 1-inregistreaza si elibereaza zilnic alimente pe baza listelor de consum si calculeaza valoarea acestora; 2- tine la zi intrarea si iesirea materialelor si alimentelor si intocmeste la sfarsitul lunii situatia centralizatoare; 3-raspunde de pregatirea Ia timp in bune conditii a hranei, de achizitionarea si pastrarea alimentelor, de starea igienica a magaziei de alimente; 4-achizitioneaza la timp mobilierul, jucariile si materialul didactic, conform sugestiilor directoarei; 5-se ingrijeste din timp de repararea c1adirilor si a inventarului; 6-va asigura efectuarea curateniei localului; 7-incaseaza contributia de la parinti si 0 depune la banca;
26

8-asigura aplicarea masurilor privind paza incendiilor; 9- raspunde de pastrarea, folosirea mijIoacelor fixe si a obiectelor D E I N V E N T A R . 10-raspunde de protectia muncii in cadrul unitatii; 11- lucreaza sub conducerea directorului; 12-orice plecare din unitate pentru aprovizionare este anuntata; 13-nu aproba cereri de invoire a personalului din unitate; 14-are un comportament etic cu copiii cu colegele si parintii ; 15- contacteaza lucratori externi pentru reparatii majore; 16-programul de Iucru: .(o zi la GPP.Nr.2 , o zi la GPN Nr.12): 17-in situatii problema(urgente),situatii neprevazute,pentru scurt timp, poate ajuta la supravegherea copiilor. 18-respecta normele regulamentului interior.

INGRIJITOARELE
Sunt persoane dinamice, receptive la nou, spirit autodidact, rezistenta la stres Art.111 ngrijitoarele deschid si nchid gradinita si n general au grija de cladirea unitatii. Art.112 Are responsabilitatea sa asigure securitatea cladirii , a proprietatii si a anexelor acesteia. Art 113 Indatoririle postului: 1-fac zilnic curatenia localului si n zonele exterioare din perimetrul gradinitei; 2 0 data pe saptamana efectueaza curatenia generala; 3- ingrijesc si raspund de obiectele de inventar si materialele din unitate; 4- ajuta la transportuI alimentelor (cand este nevoie); 5- insotesc permanent copii la toaleta, la spalator; 6- da ajutor copiilor la masa; 7- da ajutor copiilor la dezbracat ,imbracat; 8- efectueaza curatenia in salile de grupa dupa plecarea ultimului copil; 9- zilnic matura holurile, sterge praful; 10- periodic efectueaza dezinfectarea jucariilor; 11-nu va parasi Iocul de munca si nu va pleca inainte de terminarea programului; 12- au un comportament etic cu copiii cu colegele si parintii ; 13- in permanenta sunt obligate sa poarte tinuta vestimentara stabilita (halat ); 14- raspunde tuturor solicitarilor educatoarelor .De exemplu: *vor insoti educatoarea si pe cei mici in curte, la plimbare, la teatru,la concursuri; *vor ajuta la aranjarea salilor de c1asa;
27

15-in situatii problema(urgente),situatii neprevazute,pentru scurt timp, poate ajuta la supravegherea copiilor. 16- pregatesc si strang paturile copiiIor CAMIN; 17-tura de dimineata supravegheaza prescolarii intre 6.00-8.00 (pana Ia inceperea programului educatoareIor); CAMIN 18-program de lucru : 6.00-14.00 si 10.00-18.00. CAMIN 19-program de lucru (gradinita): 7.00-15.00 si jumatatea de tura: 9.30-13.30; 20-respecta normele regulamentului interior;

BUCATARUL
Art 114 Are urmatoarele sarcini: 1- pregateste hrana la timp si in bune conditii; . 2- primeste alimente de la administrator in prezenta comisiei (asistent , educatoarea de serviciu) si semneaza foaia de alimente; 3- dispunde de cantitatea si calitatea hranei copiilor, potrivit ratiei de alimente. In acest scop este obligat sa cunoasca ratiile, gramajul la alimente si regulile principale de pregatire a mancarii pentru copii; 4- raspunde de stare a de curatenie a bucatariei, a veselei si inventarul pe care il are in primire; 5- zarzavatul va fi curatat numai in camera destinata acestui scop; 6-vasele vor fi spalate in camera destinata acestui scop; 7-este obligat sa respecte igiena la locul de munca si atunci cand se serveste masa; 8-este abligat sa poarte halat si boneta de culoarea alba in perfecta stare de curatenie; 9- este interzisa intrarea in bucatarie a altor persoane care nu fac parte din acest sector; 10-are un comportament etic cu copiii cu colegele si parintii ; 11-programul de lucru este. 12-respecta normele regulamentului interior;

28

ASISTENTA MEDICALA
Art 115 Are urmatoarele atributii: 1- efectueaz zilnic controlul medical (triajul epidemiologic) al copiilor la primirea n colectivitate ; 2- efectueaz de dou ori pe an (la nceputul i la sfritul anului de nvmnt) controlul periodic al copiilor i interpreteaz datele privind dezvoltarea fizic a tuturor precolarilor din grdinie, nscriindu-le n fiele medicale ale acestora. 3- acord precolarilor primul ajutor n caz de urgen i supravegheaz transportul acestora la unitile sanitare; (asigura asistenta de urgenta si ia masurile necesare pentru asigurarea consultu1ui medical si al internarii copiilor in spital, daca este nevoie); 4- izo1eaza copii suspecti sau bolnavi si informeaza directorul unitatii si parintii; . Supravegheaz precolarii izolai i efectueaz tratamentul indicat acestora; 5- inregistreaz i supravegheaz copiii cu afeciuni cronice, pe care i trimit la cabinetele medicale de specialitate, prin intermediul medicilor de familie, consemnnd n fiele precolarilor rezultatele acestor examene; 6- supravegheaz focarele de boli transmisibile, aplicnd msurile antiepidemice fa de contaci i efectund recoltri de probe
29

biologice, dezinfecii etc 7- intocmeste zilnic evidena copiilor abseni din motive medicale, urmrind ca revenirea acestora n colectivitate s fie condiionat de prezentarea avizului epidemiologic favorabil, eliberat de medicul de familie pentru absene ce depesc 3 zile; 8- urmareste impreuna cu medicu1 evolutia copiilor din evidentele speciale; 9- comp1eteaza datele de identitate anamnezice in fisa medicala a copi1ului precum si date privind starea sanatatii copilului (temperatura, greutatea, inaltime); 10- se ingrijeste de realizarea controale1or medicale periodice ale copiilor; 11- face prezenta copiilor in camin si anunta bucatarul ; 12- ridica medicamentele si le distribuie celor in nevoie; 13-gestioneaz n condiiile legii materialele sanitare i medicamentele de la aparatul de urgen i rspunde de utilizarea lor corect. Completeaz condica de medicamente i de materiale sanitare pentru aparatul de urgenta; 14- colaboreaz cu educatoarele la formarea deprinderilor de igien individual la precolari. 15- efectueaz activiti de educaie pentru sntate cu copiii si unde e necesar cu parintii; 16- supravegheaz modul n care se respect igiena individual a copiilor n timpul splrii acestora i ajuta copiii alaturi de educatoare la servirea mesei. 17- supravegheaz modul n care se respect orele de odihn pasiv (somn) i activ (jocuri) a copiilor i condiiile n care se realizeaz acestea.Ajuta atunci cand apar situatii neprevazute,situatii problema, la supravegherea copiilor sau a somnului celor mici; 18- intocmeste meniu1 efectuand calcului caloriilor si respectand principiile a1imentare , impreuna cu bucatarul ,administratorul si directorul unitatii 19-asist la scoaterea alimentelor din magazie i controleaz calitatea organoleptic a acestora, semnnd foaia de alimentaie privind calitatea alimentelor. 20- urmareste si asigura respectarea norme1or igienice in prepararea, pastrare si distribuite a1imentelor 1a copii; 21- tine evidena examinrilor medicale periodice pe care personalul angajat are obligaia s le efectueze n conformitate cu normele in vigoare;raspunde de efectuarea de catre personalul din unitate a examenelor medicale; 22- controleaz zilnic respectarea normelor de igien din grdini (sli de grup, bloc alimentar, dormitoare, spltorie-clctorie, grupuri sanitare, curte etc.), aducnd la cunotin conducerii deficienele constatate;
30

23-consemneaz zilnic, n cadrul fiecrei ture, ntr-un caiet anume destinat pentru controlul blocului alimentar, constatrile privind starea de igien a acestuia, calitatea alimentelor scoase din magazie i a mncrii, igiena individual a personalului blocului alimentar i starea de sntate a acestuia, cu interdicia de a presta activiti n buctrie pentru persoanele care prezint febr, , infecii ale pielii, tuse puternica, amigdalite pultacee, aducnd la cunotin conducerii grdiniei aceste constatri . 24- raspunde de aplicarea normelor de protectia muncii si de asigurarea securitatii copiilor pentru prevenirea accidentelor; 25-efectueaza educatie sanitara cu parintii prin convorbiri la venirea si plecarea lor din unitate; 26-are un comportament etic cu colegele si parintii ; 27- program de lucru 28-respecta normele regulamentului interior; -Legea nvmntului nr.84/1995, cu modificrile i completrile ulterioare; -Regulamentului de organizare i funcionare a unitii de nvmnt preuniversitar de stat. - REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A NVATAMNTULUI
PRESCOLAR- O.M. nr. 4464/7.09.2000 -

PROFESORUL PSIHOPEDAGOG
Art. 116 Profesorul care functioneaza in Cabinetetul de asisten psihopedagogic ce s-a infiintat in GPN Nr.12 are urmatoarele atribuii: a) asigur informarea i consilierea prinilor i educatoarelor pe diferite subiecte: cunoatere i autocunoatere, adaptarea elevilor la mediul inconjurator; b) asigur prevenirea sau diminuarea factorilor care determin tulburri comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic prin intermediul metodelor, procedeelor i tehnicilor specifice;
31

c) asigur examinarea psihologic a copiilor la cererea prinilor, a educatoarelor; d) asigur servicii de consiliere i cursuri pentru prini; e) sprijin activitatea metodic a educatoarelor; f) efectueaza consultatii colective (o data pe saptamana la fiecare grupa)si individuale (cu copiii care prezinta probleme) g) participa la edine cu prinii; h) participa la comisiile metodice i) participa la consiliile pedagogice cu tematic specific, f) centralizeaza datele pentru elaborarea materialelor informative cerute de conducerea unitatii. Art. 117 Personalul didactic ncadrat n cabinetul de asisten psihopedagogic sprijin activitatea comisiei metodice . Art. 118 Program de lucru.. (luni, marti, miercuri)

-Regulament de organizare si functionare a Centrelor Judetene de Asistenta Psihopedagogica si a Cabinetelor Interscolare de Asistenta Psihopedagogica -Legea nvmntului nr.84/1995, cu modificrile i completrile ulterioare; -Legea nr. 128/1997, cu modificrile i completrile ulterioare; -Regulamentului de organizare i funcionare a unitii de nvmnt preuniversitar de stat. - REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A NVATAMNTULUI
PRESCOLAR- O.M. nr. 4464/7.09.2000 -

32

PROGRAMAREA ACTIVITATILOR PE TIMPUL ZILEI Program prelungit ACTIVITATI l.Sosirea copiilor,jocuri si alte activitati alese 2.Micul dejun 3.Jocuri si activitati libere creative 4.Exercitii de inviorare 5.Activitati comune cu intreaga grupa 6.Activitati distractive 7.Masa de pranz 8.Somnul de zi 9.Gustare 10.Activitati didactice de dupa-amiaza Program normal Grupa mare prgatitoare 8 9.15 Grupa mi.ilocie 7-8 8.15-8.35 8.35-9.20 9.20-9.30 '9.30-10 10-12 12-12.30 13-15.30 15.30 -16 16-18 16-18 10-12 12-12.30 13-15.30 15.30;..16 mica Grupa prgatitoare 7-8 8.15-8.35 8.35-9.20 9.20-9.30 9.30-10 mare

ACTIVITATI l.Sosirea copiilor,jocuri si activitati pe centre de interes Activitati comune cu intreaga grupa/act.optionala Gustare Activitati comune cu intreaga grupa/act.optionala 6.Activitati distractive

Grupa mica 8 10

Grupa mijlocie 8 9.30

10-10.15 10.15-10.45 10 .45-11 11-12

9.30-9.50 10.30-11 11-11.20 11.20-12

9.15 -10 10.30-11 11-11.30 11.30-12


33

34