Sunteți pe pagina 1din 20

1.1. ASPECTE GENERALE 1.2. LOCUL I ROLUL SERVICIILOR N ECONOMIE 1.3. SERVICIILE - SECTOR DISTINCT AL ECONOMIEI 1.4.

SERVICIILE I CALITATEA VIE II 1.5. EVOLU IA DEZVOLT RII SERVICIILOR N ROMNIA

CAPITOLUL 1.

1.4. SERVICIILE I CALITATEA VIE II


Calitatea mediului social politic Nivelul i evolu ia veniturilor

CALITATEA VIE II

Nivelul i structura consumului Condi iile de munc i satisfac ia muncii

Calitatea condi iilor de locuit Gradul de dezvoltare a nv Nivelul de cultur Raportul dintre timpul de munc i timpul liber mntului

Modul de utilizare a timpului liber Calitatea mediului nconjur tor Starea de s n tate a popula iei

2.1. SEMNIFICA IE I STRUCTUR 2.2. ROL I TENDIN E ALE SERVICIILOR PENTRU POPULA IE 2.3. SERVICIILE DE PIA PRESTATE POPULA IEI

2.4. SERVICIILE PUBLICE FINAN ATE DE LA BUGET 2.5. SERVICIILE DE ARHITECTUR

CAPITOLUL 2.

2.5. SERVICIILE DE ARHITECTUR

Arhitectura este tiin a i arta de a proiecta i construi cl diri i ansambluri de cl diri potrivit anumitor
propor ii i reguli, n func ie de caracterul i destina ia construc iilor. tiin a ei const n rezolvarea func ional i tehnic a cl dirilor. Arta arhitecturii este o component mai special a artelor n general, care are un caracter mai deosebit, deoarece cu elemente reale, utile, se creeaz i se compun imagini plastice nonfigurative, de esen abstract , f r s imite deci modele ale naturii.

Serviciile de arhitectur fac parte din categoria serviciilor de pia prestate n special ntreprinderilor, sunt
servicii complexe, constituite din mbinarea mai multor servicii (servicii de consultan tehnic , servicii de inginerie, servicii de proiectare etc.), aflate ntr-o interdependen ce formeaz un ansamblu sau "pachet". Acest ansamblu cuprinde totalitatea informa iilor sintetizate intr-o form scris i desenat care fac posibil descifrarea acestora de c tre persoane autorizate sau speciali ti n domeniu, pentru a se putea realiza proiectul.

3.1. CERCETAREA DE MARKETING I ARIA SA 3.2. TIPOLOGIA CERCET RILOR DE MARKETING 3.3. PROCESUL CERCET RII DE MARKETING 3.4. M SURAREA FENOMENELOR N CERCET RILE DE MARKETING 3.5. CHESTIONARUL 3.6. M SURAREA SATISFAC IEI CONSUMATORULUI DE SERVICII

CAPITOLUL 3.

1
Faza preliminar
Definirea problemei decizionale

2
Faza de proiectare

3
Faza de realizare
Recoltarea informa iilor

Alegerea surselor de informa ii Stabilirea scopului cercet rii Selectarea modalit ii de culegere i sistematizare a informa iilor Identificarea obiectivelor cercet rii Stabilirea bugetului i programarea n timp a cercet rii Elaborarea ipotezelor Redactarea raportului de cercetare Analiza i interpretarea informa iilor Prelucrarea informa iilor

Estimarea prealabil a valorii informa iilor ob inute din cercetare

4.1. PREZENTAREA GENERAL A SOCIAT

II

Societatea comercial Global Proiect SRL Foc ani este o unitate specializat n prest ri servicii de arhitectur , nfiin ata n anul 2004 sub nr. J39/591/2004, avnd Cod Unic de nregistrare (C.U.I.): R 16667079. S.C. Global Proiect SRL este o persoan juridic romn ce func ioneaz sub regim juridic de societate comercial cu r spundere limitat , care i desf oar activitatea n conformitate cu legisla ia romn n vigoare i prevederile legale n domeniu. Conform statutului, obiectul de activitate al societ ii este reprezentat de activit i de arhitectur , inginerie i servicii de consultant tehnic legate de acestea.(cod Caen 7420).

CAPITOLUL 4.
ANALIZA VOLUMULUI VENITURILOR I A CHELTUIELILOR

CAPITOLUL 4.

Veniturile S.C. Global Proiect SRL provin din prestarea serviciilor de arhitectur . Cheltuielile S.C. Global Proiect SRL sunt generate de plata salariilor, a consumabilelor, a utilit ilor etc. Al turi de venituri, cheltuielile reprezint un indicator foarte important n activitatea societ ii deoarece ofer o bun imagine asupra societ ii. Pentru a observa evolu ia indicatorilor, am calculat RITMUL i INDICELE att pentru venituri ct i pentru cheltuieli. Indicele este o m rime relativ utilizat pentru a caracteriza modificarea relativ n timp a unui fenomen.El se calculeaz ca raport ntre nivelul nregistrat de variabil n perioada curent i nivelul de referin , i arat de cte ori este mai mare nivelul de referin fa de nivelul de baz . cu baz fix cu baz mobil

Ritmul de cre tere/sc dere reprezint raportul dintre sporul absolut i nivelul de baz ar tnd cu ct se modific n termeni relativi nivelul variabilei. cu baz mobil

cu baz fix

CAPITOLUL 4.
Volumul veniturilor S.C. Global Proiect SRL n perioada 2005-2009 Indici dinamici Baz Fix % 100 156 198 101 95 Baz n Lan % 100 156 127 51 95 Ritmul de cre tere Baz Fix % 100 55,5 97,9 0,1 -4,5 Baz n Lan % 100 55,5 27,2 -49,0 -5,2

Anul 2005 2006 2007 2008 2009

Venituri totale 1.035.962 1.611.801 2.050.228 1.043.677 989.267

Evolu ia volumul veniturilor S.C. Global Proiect SRL n perioada 2005-2009


2,500,000
2,050,288

2,000,000
1,611,801

1,500,000
1,035,962 1,043,677 989,267

1,000,000

500,000

0 2005 2006 2007 2008 2009

CAPITOLUL 4.
Volumul cheltuielilor S.C. Global Proiect SRL n perioada 2005-2009 Cheltuieli totale 1.172.430 615.571 937.645 976.371 875.372 Indici dinamici Baz Fix % 100 53 80 83 75 Baz n Lan % 100 53 152 104 90 Ritmul de cre tere Baz Fix % 100 -47,4 -20,0 -16,7 -25,3 Baz n Lan % 100 -47,4 52,3 4,1 -10,3

Anul 2005 2006 2007 2008 2009

Evolu ia volumul cheltuielilor S.C. Global Proiect SRL n perioada 2005-2009


1400 1200 1000 800
615.571 1172.43 976.371 875.372

937.645

600 400 200 0 2005 2006 2007 2008 2009

CAPITOLUL 4.

RATA RENTABILIT

II

Este un indicator care reflect eficien a economic a unei societ i.

rata rentabilit ii comerciale Rrc = Pn / CA x100 adic raportul dintre profitul net i cifra de afaceri;

rata rentabilit ii economice Rre = Pb / AT x100 adic raportul dintre profitul brut i activele totale;

rata rentabilit ii financiare Rrf = Pb / K x100 adic raportul dintre profitul brut i capitalul propriu al ntreprinderii.

CAPITOLUL 4.
Rata rentabilit ii la S.C. Global Proiect SRL n perioada 2005-2009 Rata Profit net Cifr de afaceri 1.026.115 1.606.146 2.043.040 1.029.920 978.907 Active totale 72.541 1.204.000 1.774.927 2.219.461 2.649.136 Capitaluri proprii c 0 836.834 934.570 53.851 110.792 60.200 930.812 1.399.583 1.453.435 2.195.204 0 52,1 45,7 5,2 11,3 Rentabilit ii (%) e -11,3 82,6 62,6 3,0 4,9 f 0 107,0 79,5 4,6 6,0

Anul

Profit brut -136.468 996.230 1.112.583 67.306 131.895

2005 2006 2007 2008 2009

Evolu ia ratei rentabilit ii n perioada 2005-2009


120 100 80 60 40 20 0 -20 2005 2006 2007 2008 2009

Rentabilitatea comercial Rentabilitatea economic Rentabilitatea financiar

CAPITOLUL 4.

4.2. ELABORAREA STUDIULUI DE MARKETING

CUNOA TEREA PROFILULUI CLIENTULUI

M SURAREA SATISFAC IEI BENEFICIARILOR DE SERVICII DE ARHITECTUR FURNIZATE DE S.C. GLOBAL PROIECT S.R.L. FOC ANI

CAPITOLUL 4.
Forma juridic
Persoan fizic Persoan juridic

Na ionalitate
Na . romn Alt na ionalitate

Sex
Sex feminin Sex masculin

Forma juridic Na Vrsta Studii ionalitate Sex Profilul clientului Studiul a fost realizat pe un e antion de 250 Venituri din care: de persoane, lunare 200 de persoane clien i care au apelat la serviciile oferite de S.C. Global Proiect SRL i care au fost ruga i s - i 69% Liceu 3000-6000 exprime 85% opinia asupra serviciului supus1000-3000 95% Post-liceala investiga iei. Persoan feminin Alt na ionalitate Na20-40fizic40-60 masculin Sex . romn Persoan juridic Sex peste 60 50 de persoane clien i poten iali
31%

15%

5%

6000-10000 Facultate

Masterat

Vrsta
20-40 40-60 peste 60

Studii

Venituri lunare
1000-3000 6000-10000 3000-6000

2%
43% 55%

2%15% 5% Post-liceala 1% 4% 24% Masterat 24% 31% 43% 5% 55% 1% 24% 69% 70% 72% 5% 85%95% 70%
Liceu Facultate

24%

4%

72%

Din prima parte a studiului efectuat putem concluziona c profilul clientului care apeleaz la serviciile de arhitectur , conturat n linii mari este reprezentat de preponderen a femeilor manager, cu vrsta cuprins ntre 40 i 60 de ani, cu venituri substan iale i studii superioare n majoritatea cazurilor.

CAPITOLUL 4.

Analiza datelor privind aprecierile clien ilor pentru fiecare caracteristic a serviciului supus investiga iei

Aprecieri
Peste a tept ri Corespondent cu a tept rile Destul de mul umit Nici, nici Destul de nemul umit Sub a tept ri Nemul umit Foarte nemul umit

Caracteristici

Foarte mul umit

Mul umit

7
Profesionalism Design-ul solu iilor de arhitectur oferite Func ionalitatea solu iilor de arhitectur oferite Solu iile tehnice oferite Promptitudinea serviciului Respectarea termenelor si condi iilor Polite ea personalului Tariful serviciilor oferite Calitatea serviciilor oferite P rere general 0 76 32 7 0 40 167 0 6 1

6
118 121 143 92 61 80 23 17 100 46

5
67 3 24 91 137 64 8 82 38 107

4
15 0 1 8 2 12 1 79 51 26

3
0 0 0 2 0 3 1 8 12 20

2
0 0 0 0 0 1 0 11 4 0

1
0 0 0 0 0 0 0 3 1 0

CAPITOLUL 4. Interpretarea datelor culese

CALCULUL IERARHIZARII CARACTERISTICILOR

Pentru a determina gradul de satisfac ie a clien ilor care au beneficiat de serviciile furnizate de S.C. Global Proiect SRL Foc ani, am analizat distinct fiecare caracteristic care compune serviciul investigat. 1. pentru profesionalism
118 6 67 5 15 4 1103 ! ! 5.51 200 200

2. pentru design-ul solu iilor de arhitectur


76 7 121 6 3 5 1273 ! ! 6.36 200 200

3. pentru func ionalitatea solu iilor de arhitecur


32 7 143 6 24 5 1 4 1206 ! ! 6.03 200 200

4. pentru solu ii tehnice oferite


7 7 92 6 91 5 8 4 2 3 1139 ! ! 5.69 200 200

5. pentru promtitudinea serviciului


61 6 137 5 2 4 1059 ! ! 5.29 200 200

6. pentru respectarea termenelor i condi iilor


40 7 80 6 64 5 12 4 3 3 1 2 1139 ! ! 5.69 200 200

7. pentru polite ea personalului


167 7 23 6 8 5 1 4 1 3 1354 ! ! 6.77 200 200

8. pentru tariful serviciilor oferite


17 6 82 5 79 4 8 3 11 2 3 1 877 ! ! 4.38 200 200

9. pentru calitatea serviciilor oferite


6 7 100 6 38 5 51 4 12 3 4 2 1 1081 ! ! 5.40 200 200

10. pentru parere general


1 7 46 6 107 5 26 4 20 5 982 ! ! 4.91 200 200

CAPITOLUL 4.

Imaginea serviciului oferit de S.C. Global Proiect SRL n viziunea clien ilor

Aprecieri
Peste a tept ri Corespondent cu a tept rile Destul de mul umit Nici, nici Destul de nemul umit Sub a tept ri Nemul umit Foarte nemul umit

Caracteristici

Foarte mul umit

Mul umit

7
Profesionalism Design-ul solu iilor de arhitectur oferite Func ionalitatea solu iilor de arhitectur oferite Solu iile tehnice oferite Promptitudinea serviciului Respectarea termenelor si condi iilor Polite ea personalului Tariful serviciilor oferite Calitatea serviciilor oferite P rere general

CONCLUZII
Reparti ia aprecierilor intervieva ilor certific un aspect teoretic al marketingului serviciilor, potrivit c ruia comportamentul consumatorilor de servicii este puternic influen at de experien a trecut , precum i de comunica iile personale. n ceea ce prive te conducerea S.C. Global Proiect SRL, acesta va trebui s - i concentreze eforturile manageriale i de marketing n direc ia prest rii unor servicii ct mai competente, pentru ca percep ia consumatorului s apropie ct mai mult diferen a dintre serviciul primit i cel a teptat de c tre client.(distonan cognitiv ).

Mul i clien i apeleaz la serviciile oferite de S.C. Global Proiect SRL datorit calific rii personalului(personal de specialitate: ingineri, arhitec i), ace tia au un rol determinant n calitatea solu iilor de arhitectur oferite, peste 90% dintre beneficiari sunt mai mult dect mul umi i dac ne referim la polite ea ar tat , aproape la fel de mul umi i sunt i de solu iile de arhitectur (design, func ionalitate) oferite. Tariful reprezint un puternic factor motivator, fapt pentru care o mare parte a clien ilor i aleg firma prestatoare dup acest criteriu. Serviciile de consum, reprezentate de serviciile destinate popula iei, pe m sura cre terii progresului tiin ific, a cre terii popula iei i a timpului liber, conduc la cre terea exponen ial a nevoilor i a cererii de servicii.