Sunteți pe pagina 1din 8

Amintiri din copilarie -roman indirect Atmosfera general a universului prozei Humule teanului este aceea de s rb toare

popular . Ca i n marile epopei, prozatorul d senza ia primitivismului n a expune principii, idei, precepte de via , iar spectacolele propuse n Amintiri, nlocuiesc solemnitatea cu spiritul libertin, cavaleresc. De aici provine impresia de jovialitate perpetu . n Amintiri, eroul poveste te despre foarte frecventele lui pozne i despre multe altele ce i s-au ntmplat n via . Htru i guitor, povestitorul i mp neaz povestirea cu elemente menite fie s atrag aten ia unui auditor f r argumente dovedite, fie s selecteze, fie s ncerce for ele n elepciunii lor. Creang ns , st pnit de acela i duh ghidu , se joac nu numai cu logica structurilor umane, dnd persoanele n dodii, anapoda, r stoarn nu numai structurile sintactice i uluie te logica general a raporturilor verbale dintre oameni, ci merge mai departe, consecvent cu stilul s u comic, satiric i se joac plin de iscusin i inventivitate cu cuvintele n sine. al satirei, d na tere la serii de sub Exagerarea con tient , procedeul prin excelen

procedee. Astfel, efectul comic e produs i de sintagme mai scurte, n snul c rora contrastele opereaz brusc i foarte puternic, prin asocierile de cuvinte nepotrivite. Tipurile acestea de asocieri sunt destul de numeroase i de variate, ele evolund de la forme generale i foarte uzitate n vorbirea popular , pn la unele cu totul particulare marelui scriitor. Din prima categorie s-ar putea men iona: sc p rau m selele, p l iau pletele, asudau podelele, n c jindu-m cu ni te costi e de porc afumate. Diminutivara este iar un procedeu de astfel de asocieri. Cnd e pozna mai grozav , cnd e isprava mai neauzit , atunci intervine n comentariul povestitorului cuvntul cel nepotrivit, cel mai nea teptat pentru calificarea faptei. Dup ce Nic , urm rit de m tu a M rioara, d la p mnt attea pr jini de cnep , zice povestitorul: i dup ce facem noi trebu oara asta, m tu a cade jos. La fel caracterizeaz , n general, n zbtiile sale n finalul p r ii a doua din Amintiri cnd f cea: cte-o dr gu de trebu oar ca aceea, de n-o puteau dezlega nici sfin ii. B taia de pomin ntre Pavel i Mogorocea este etichetat drept cl cu oar . Sigur c ntre dimensiunile faptului relatat i calificarea lui e o contradic ie mare , cu implica ii comice irezistibile. Dac n pove ti animalele aveau p cate, n Amintiri unele viet i sufer martiriul din pricina poznelor eroului: e vorba de durerile cuvioaselor mu te i ale cuvio ilor bondari, care din pricina noastr au p timit. Popa Duhu exasperat de l comia lui Nic Oslobanu, i promite

s -l fac preot cnd s-or pustnicii to i bivolii din M n stirea Neam ului. Iar Zaharia Gtlan, vorbind despre nevinova ii purcei, care au disp rut f r urm , l sf tuie te pe Ion Mogorocea s le cnte. Aceast atribuire de preocup ri de via efectul burlesc e foarte reu it. Sc ldatul lui Nic cre tin animalelor aminte te de unele scrieri i al prietenilor s i ia asimilat , din pricina alegorice i satirice din evul mediu i Rena tere, i inten ia ei satiric e destul de evident , iar tehnicii specifice, cu botezul, i formulele sacramentale sunt pronun ate cu mult haz, ca de asemeni cele ale prohodului mortului n mprejur rile ngrop rii n nisip dup sc ldat. Semnifica ia folosirii termenilor liturgici n mprejur rile cele mai profane cu putin se integreaz n aceea i mare viziune satiric a scriitorului asupra lumii sale i mai ales sluje te la punerea n valoare a satirei anticlericale. Dac folosirea de c tre copii n jocurile lor a formulelor rituale provoac acum rsul, introducerea vorbirii n termen sacramental despre persoane apar innd cinului preo esc sau c lug resc i ele nsu i exprimndu-se ntr-un fel aparent duhovnicesc , este menit s provoace un comic foarte puternic . Catihe ii, seminari tii, viitorii preo i se in de aventuri amoroase, ca Nic de pild . De altfel, una din cele mai puternice determin ri date de Creang personajelor sale este aceea legat de popa Bulig , care umbl t miet i aghezmuit gata dis - diminea . Folosirea celor doi termeni de ritual pentru indicarea st rii de ebrietate este de o for comic rar i se apropie de o determinare similar f cut de marele satiric al literaturii franceze, el nsu i preot, Rabelais. De altfel, toat satira anti clerical , att de corosiv f cut de Creang , este, prin mijloacele ei stilistice nrudit cu aceea a umanistului francez. Tot sub semnul evlaviei se desf oar i ntreaga scen din ultima parte a Amintirilor care vorbe te destul de acoperit despre via a de huzur a c lug rilor din m n stirile din inutul lui Creang . Nic , am rt de a se vedea mpins spre coala seminarial , pentru care nu sim ea nici un fel de voca ie, se gnde te o clip s-apuce drumul c lug riei, care e u oar , b noas i deschis tuturor pl cerilor trupului. C lug rii sunt berbeci ai lui Dumnezeu, c lug ri ele sunt c prioare cu sprncene. n ochii lui Creang c lug rii nu sunt altceva dect o adun tur de zamparagii dugli i din toat lumea, cuib ri i prin m n stire, deci parazi i ai comunit ii sociale pe care n-o slujeau n nici un fel. Dintre celelalte personaje pu in iubite de erou, se mai bucur de o determinare negativ Nic-a lui Costache cel r gu it, balcz i r ut cios i mo Vasile un c rp nos i-un pui de zgrie brnz . Intrnd n categoria celor pe care-i place Nic se num r i popa Bulig cel

bucluca , Gtlan, bun henghiu, pepelea de mo Bodrng i desigur, Nic nsu i, definit n variate feluri de cei care vorbesc despre el. Strop itul de Ion con ine p rerea Smarandei despre fiul s u , o tigoare de b iet , cob it i lene . Mai sunt cteva determin ri hazlii, referitoare la b trnii dasc li Iordache, frnitul de la strana mare, i Simion, postoronca de dasc lul Simion. Dar n ntregul stil satiric a lui Creang , echivoc i aluziv pe deasupra, e completat i prin alura foarte htr a povestirii n chiar lexicul ei, care apare colorat n nenum rate nuan e pestri e, provocnd un haz ct mai puternic. Stilul satiric a lui Creang , ca i acela a lui Rabelais, Fischart, Sterne, alc tuit din toate procedeele caracteristice, se ntrege te i prin comicul fonetic, care nt re te i sonor exagerarea con tient , modalitatea fundamental de expresie a stilului satiric. Facultatea de a selecta cuvntul n func ie de necesitatea ngro rii tr s turilor unui personaj i ale unei situa ii i de maximele lui valen e comice fonetice ni se pare genial la Creang . Avem n cercetarea lexicului lui Creang dovada acelui gest superior i a acelui me te ug care face pe marele artist, pe inimitabilul f urar al artei cuvntului. Pentru a- i face limba mai colorat , mai pitoreasc Creang ia i cuvntul ig nesc i-l vr n context unde i e foarte necesar pentru acelea i ra iuni. Calamandros cap t o valoare de expresie excep ional n povestea cu smntnitul oalelor. Apoi alivanta, parpalecule, amandea , pughibale sunt alese cu aceea i inten ie a exprim rii htre, familiare, sonor comice de c tre prozator. Tot a a se explic i predilec ia lui Creang pentru cuvintele stlcite ca afistat (atestat), hr ac(ierarh), Prin aceea i inten ie asupra efectului sonor i prin aceea i tiin rafinat a folosirii necet(catihet), etc. cuvntului n vremea maturit ii artistice se poate n elege prezen a n limba lui Creang a unor variante gramaticale sau fonetice ale aceluia i cuvnt, ceea ce desigur mbog e te lexicul specific. De exemplu scriitorul utilizeaz n acela i sens la numai o pagin interval cuvintele ugilit i umilit. Ugilit ncepe a mrn i eroul comic al Amintirilor, ntors n pielea goal de la sc ldat. Nimic nu provoac rsul n sine, n tot stilul scriitorului moldovean, acel rs lipsit de natur estetic , ci totul e subsumat atitudinii de baz , inten iei critic satirice care prezideaz la alc tuirea operei, dnd na tere fenomenului comic, fenomen estetic, cu semnifica ie social , apt prin con inutul s u obiectiv s rezolve un raport emo ional critic, cu finalitate cert social tendin e sociale. i cu

Imperfec iunile lumii n care tr ie te scriitorul, viciile de structur intelectual sau de caracter ale semenilor s i prostia, lenea, l comia, be ia, avari ia, desfrnarea, ipocrizia sunt puse mult mai bine n lumin prin procedeul exager rii con tiente. F cndu-i pe gligani, coblizani, meliani, hojmal i, mandral i, ct mai mari i mai tari, prozatorul le creeaz un univers de dimensiuni enorme proprii distonnd cu acela al oamenilor, colectivit ilor s te ti, harnici i activi, genero i i n elep i, cum e poporul. Rsul se revars n opera lui Creang din toate izvoarele posibile, slujind n toate ipostazele inten ia aceea mare, unitar , satiric , ce st la temelia ei i-i d valoare i originalitate. Toat opera aceasta multipl i vie e sc ldat ntr-o atmosfer de umor, ce se ive te pretutindeni, n pe foile deseori nduio ate ale Amintirilor. n Creang , rsul nu e introdus cu con tiin

oper , ci vine din inim , e rsul s n tos i puternic care trebuie s trezeasc tot rs n mintea celui ce cite te. Umorist n scut, el a v zut totdeauna lucrurile prin partea lor cea comic , le-a privit sub unghiul ridicolului, i temperamentul lui propriu-zis se reflect n oper . Pl cerea de a n ela pe cititor cu treng ria sintaxei apare pn care e destul de rar i n descrip ia obiectiv , pe i chiar a a , numai schi at n opera lui. Opera lui Creang , ie it din cea

mai irecuzabil matrice popular , contaminat i mai cu seam eliberator optimist , nva dar dintr-o inim bun , larg

oameni ndeosebi dragostea de via sub forme de care putem rde. Creang rde din toat inima, i ng duitoare, rde de semeni, de fiin e care-i seam n lui nsu i i rde de sine, cum ar rde de oricine altul. Satira lui dezv luie condi ia omului, de care nu omul e vinovat, fiind de aceea demn de iubit i de salvat. Mijlocul lui Creang de a- i salva semenii se nume te umor i el a preluat acest mijloc direct din minile cr pate de munc ale poporului. Nici cnd nf i eaz oameni sau scene ce strnesc rsul, hazul povestitorului nu se denatureaz , se men ine mereu deasupra inten iei satirice sau sentimentelor de moment ale autorului. Haz pentru haz provoac att preotul O lobanu, care azvrle n timpul slujbei, cu pravila cea mare i cu un sfe nic de alam dup c lug rii crcota i, ct i popa Ciucal u , care, aruncndu- i potcapul, se pune la joc cu tinerii de-i p l l iau pletele. n sfr it, ca prag superior al acestui dar sunt paginile ntregi de nara iune sau descrip ie comic , despre care ideea cea mai nalt o dau acele asalturi la carte ale dasc lilor must cio i din F lticeni: -apoi carte se-nva acolo, nu glum ; unii cntau la psaltichie, colea cu ifos: Isan , oligan , petasti

Dou chendime , homili pn ce r gu eau ca m garii; al ii dintr-o r suflare spuneau cu ochii nchi i cele epte taine din catihisul cel mare. Gtlan se certa i prin somn cu urie ul Goliat; . Aceast euforie de umor i mai ales de umoare, gratuit , naiv Creang nu pedepse te, nu cenzureaz , nu denun i irepresibil este desigur a omului s n tos, ale organismelor robuste pentru care nu exist for are. Rsul n opera lui vicii sau defecte omene ti pe care le na te o anumit societate, o anumit profesiune, o manie individual , rsul lui e o petrecere pe seama limitelor naturii omene ti. Creang e un om din popor cu mintea plin de proverbe, dintre care mai cu seam unul i anume: Rde Dracul de porumbe negre i pe sine nu se vede. Ca s merite rsul batjocoritor, el ar trebui s fie vinovat i Creang nu acuz niciodat pe oameni. La iluzia de via f r griji materiale, se dau astfel, n impresia cititorului, un sens nalt al i lumea lui l dau f r ntrerupere. Privit ntre umori tii spectacolului de veselie, pe care Creang

lumii, Ion Creang este un adev rat umorist prin ceea ce istoric s-a constituit n arta umorului. r niile lui Creang , ca expresii ale n elepciunii sunt deci observa ii satirice cu un v dit Arta lui de povestitor, arta de fabulist i anecdotist, trebuie c utat n primul rnd n stilul oral al exprim rii lui, stil autentic popular, nc rcat cu expresiile n elepciunii poporului, forme artistice ale umorului s u. i prin aceast art este el n primul rnd un clasic al literaturii romne, dar n al doilea rnd i un umorist ntre umori tii lumii, cu valoare universal , dac prin universalitate n elegem expresia cea mai nalt a originalit ii na ionale a unui scriitor. De la un cap t la altul, cu foarte mici excep ii, opera lui Creang e un hohot de rs. Nu rsul cu gust amar al lui Caragiale sau Gogol, ci rsul tainic al ranului cu concep ie optimist de via , pe care toat tradi ia n elepciunii populare l-a nv at c for ele r ului vor fi ntotdeauna nfrnte pn la sfr it. Povestitorul popular tie dinainte c ntunericul va fi covr it de lumin . Chiar Dracul i moartea, du manii cei mai ndrji i ai omului n vechea mentalitate popular , nu sunt dect ni te f pturi s rmane, care provoac rsul cnd se ncumet de a se m sura cu omul. Rsul suscitat de lectura operei lui Creang izvor te din dou surse. Una din ele const n comicul personajelor, pe care povestitorul popular le mnuie te cum i mnuie te rapsodul popular p pu ile, ngro ndu-le anumite tr s turi specifice. Cealalt surs a rsului const n specificul talentului de povestitor, care nareaz , plin de umor, participnd la desf urarea nara iunii, venind, comentnd, f cnd tot felul de aluzii la lucruri i tradi ii cunoscute de cei substrat social, expresii artistice ale umorului, forme n care nsu i poporul n elege batjocura.

c rora li se adreseaz . De aceea n Amintiri, de cele mai multe ori rsul e nt rit prin cumulul de umor i comic; povestitorul e de data aceasta i actor; el nareaz , cu procedeele obi nuite propriile sale ntmpl ri, n care el, figurat cu inten ie ca un Pepelea htru , se afl ntotdeauna n situa ii comice. Nic a lui tefan a Petrei e primul personaj comic al Amintirilor. Nic i place lui Creang , omul matur, care ntrevede n n zdr v niile lui poznele unui virtual P cal . Povestitorul i contureaz personajul raportndu-l la legile bunei conduite a copiilor, n general, i la iluziile pe care Smaranda, mama lui, i le f cea despre el. Sunt pline de haz relat rile lui Creang despre n zbtiile copilului la coal , la Bro teni, la t iatul porcului sau la nmormnt ri, n vremea holerei de la 1848. Dar efectul e mult mai puternic n scenele construite dramatic, cu ciocniri ntre personajele mnuite ca ni te p pu i, cu puncte culminante i cu dezlegarea conflictelor. Uneori, n aceste scene, Nic se afl n grup cu t r enia cu plugu orul, n partea a doua , sau n remarcabila scen de interior din crciuma de la F lticeni, i particip la ac iunile grupului. De cele mai multe ori, el este cel care strne te singur, ca un Nichipercea, mnia personajului advers, care o va nfrunta fie el, ca n episodul cu cire ele sau cu sc ldatul, fie altcineva, spre hazul provocatorului, ca n b taia lui Pavel cu Mogorocea. n comedia cire elor, personajul m tu a M rioara e grotesc schi at din cteva tr s turi: apari ia ei cu o jordie n mn i cu ochii holba i, la r d cina cire ului, ncercarea de a se aburca pe cire n sus, cu totul nefireasc pentru vrsta personajului, i, n sfr it, mi carea violent n urm rirea prin cnep , soldat cu poticneala final . Propozi iunile eliptice de predicat concentreaz parc esen a fug ririi, mai ales c aceasta se petrece ntr-un spa iu nchis i strmt, cu cotituri i ntoarceri care nt resc comicul. Deznod mntul e tot hilar pentru fiecare personaj n parte: cel mnios i amenin tor cade, compromi ndu- i eforturile, deci momentul se rezolv printr-un comic de situa ie. n episodul cu sc ldatul, Ion se afla pe malul b l ii, dedndu-se unor ocupa ii care-i d ruiesc mare satisfac ie. Eroul, fericit, se crede singur pe scen i ac ioneaz tihnit n consecin . Deliciile pe care le gust au de fapt un martor, pe Smaranda, cople it de munc care a venit s -l descopere. Starea sufleteasc a acestui personaj e alta dect cea a eroului. Comicul puternic de situa ie se datore te n cea mai mare parte faptului c eroul, actorul, nu tie c e privit i afl acest lucru brusc, n clipa n care mama i ia hainele. Efectul e i mai puternic, fiindc

povestitorul Creang momentele culminante.

tie i mp rt e te cititorului prezen a Smarandei, astfel nct actorul

r mne singurul care nu b nuie te. Dedublarea scriitorului ntr-un actor i narator atinge unul din Varietatea procedeelor de realizare a personajelor comice, fie c caricatur ( la bab e vorba de o

considerabil ngro are a tr s turilor negative ale unui caracter , care merge pn aproape de i la pop ), fie la crearea unor personaje anapoda ( ca Nic sau D nil ), fie sau coco ul din de dilatarea sau reducerea dimensiunilor personajelor ( ca Ivan Turbinc

Pungu a cu doi bani) nu stric cu nimic unitatea stilistic a operei marelui htru humule tean . Ritmul rapid al povestirii, fara digresiuni sau descrieri suplimentare, dialogul dramatizat, umorul debordant realizat cu jovialitate, oralitatea stilului data mai ales de eruditia sa paremiologica, toate acestea fac din Amintiri un roman indirect. Unic prin geniul lui oral, Creanga apare, prin neasemanata lui putere de a evoca viata, un scriitor din linia realismului lui Negruzzi, ramanand un reprezentant tipic al Junimei, prin acea vigoare a constiintei artistice care il uneste atat de strans cu Maiorescu si cu Eminescu, bucurosi din primul moment a fi ghicit in el o constiinta inrudita.