P. 1
Curs Drept Consular Si Diplomatic

Curs Drept Consular Si Diplomatic

5.0

|Views: 1,394|Likes:
Published by Gabi Gby

More info:

Published by: Gabi Gby on Feb 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA ANDREI SAGUNA CONSTANȚA FACULTATEA DE DREPT ŞI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

DREPT DIPLOMATIC ŞI CONSULAR NOTE DE CURS

Gabriel Micu

2011

CUPRINS PARTEA I – DREPTUL DIPLOMATIC 1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1.1. NOȚIUNEA, DEFINIREA ȘI CARACTERISTICILE DREPTULUI DIPLOMATIC 1.2. IZVOARELE DREPTULUI DIPLOMATIC 1.3. CODIFICAREA DREPTULUI DIPLOMATIC 1.4. INTERACȚIUNEA DINTRE DREPTUL DIPLOMATIC, DIPLOMAȚIE, POLITICĂ EXTERNĂ ȘI MORALA INTERNAȚIONALĂ 2. RELAȚIILOR DIPLOMATICE 2.1. NOȚIUNEA DE RELAȚII DIPLOMATICE 2.2. STABILIREA ȘI ÎNCETAREA RELAȚIILOR DIPLOMATICE 2.3.MISIUNILE DIPLOMATICE – CATEGORII, STRUCTURĂ, ORGANIZARE 2.4. ÎNFIINȚAREA ȘI ÎNCETAREA UNEI MISIUNI DIPLOMATICE 2.5.MEMBRIIMISIUNII DIPLOMATICE 2.6. NUMIREA MEMBRILOR MISIUNII DIPLOMATICE 3. FUNCȚIILE MISIUNILOR DIPLOMATICE 3.1. PRECIZĂRI PRELIMINARE 3.2. FUNCȚIA DE REPREZENTARE 3.3. FUNCȚIA DE NEGOCIERE 3.4. FUNCȚIA DE OBSERVARE ȘI INFORMARE 3.5. FUNCȚIA DE REALIZARE A COOPERĂRII INTERNAȚIONALE 3.6. FUNCȚIA DE PROTEJARE A INTERESELOR STATULUI ACREDITANT ȘI A CETĂȚENILOR ACESTUIA 4. IMUNITĂȚI, PRIVILEGII ȘI FACILITĂȚI DIPLOMATICE 4.1. IMUNITĂȚILE DIPLOMATICE 4.2. PRIVILEGIILE DIPLOMATICE 4.3. FACILITĂȚILE DIPLOMATICE PARTEA A II-A - DREPTUL CONSULAR 1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1.1. NOȚIUNEA, DEFINIREA ȘI CARACTERISTICILE DREPTULUI CONSULAR 1.2. IZVOARELE DREPTULUI CONSULAR 1.3. CODIFICAREA DREPTULUI CONSULAR 2. RELAȚIILE CONSULARE 2.1. NOȚIUNEA DE RELAȚII CONSULARE, STABILIREA ȘI ÎNCETAREA RELAȚIILOR CONSULARE 2.2. SUBIECTELE RELAȚIILOR CONSULARE 2.3. ISTORIA RELAȚIILOR CONSULARE ROMANEŞTI 2.4. REPREZENTAREA CONSULARĂ A CETĂȚEANULUI EUROPEAN 3. OFICIILE CONSULARE 3.1. ÎNFIINȚAREA ȘI ÎNCETAREA OFICIILOR CONSULARE 3.2. RANGUL, CATEGORIA ȘI CLASELE OFICIILOR CONSULARE

73

3.3. PERSONALUL OFICIILOR CONSULARE 3.4. NUMIREA ȘI ADMITEREA MEMBRILOR OFICIULUI CONSULAR 3.5. PATENTA CONSULARĂ ȘI EXEQUAT-URUL CONSULAR 4. FUNCȚIILE CONSULARE 4.1. CARACTERIZAREA NOȚIUNII DE FUNCȚII CONSULARE 4.2. TRĂSĂTURILE FUNCȚIILOR CONSULARE 4.3. CLASIFICAREA FUNCȚIILOR CONSULARE 4.4. CONȚINUTUL FUNCȚIILOR CONSULARE 5. IMUNITĂȚILE ȘI PRIVILEGIILE OFICIILOR CONSULARE ȘI ALE MEMBRILOR ACESTORA 5.1. ENUMERAREA IMUNITĂȚILOR ȘI PRIVILEGIILOR POTRIVIT CONVENȚIEI DE LA VIENA DIN 1963 5.2. CONȚINUTUL IMUNITĂȚILOR ȘI PRIVILEGIILOR CONSULARE 5.3. BENEFICIARII PRIVILEGIILOR ȘI IMUNITĂȚILOR CONSULARE 5.4. ÎNCEPUTUL ȘI ÎNCETAREA PRIVILEGIILOR ȘI IMUNITĂȚILOR CONSULARE BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ RECOMANDATĂ

73

fundamentul dreptului diplomatic rezidă în imperativul stabilirii și dezvoltării unor relații normale între state. NOȚIUNEA. de menținere a contactelor și de realizare a unei colaborări între ele – ceea ce presupune prezența și funcționarea într-un stat străin a organelor de reprezentare – precum și în dezideratul pe care-l au statele ca relațiile diplomatice să funcționeze pe o bază stabilă și ordonată. ci constituie o ramură a acestuia. IZVOARELE DREPTULUI DIPLOMATIC Prin izvor al dreptului diplomatic. contribuie direct efectiv la asigurarea aplicării celorlalte norme ale dreptului internațional. înțelegem mijloacele juridice prin care statele exprimă și consacră normele formate prin acordul lor de voințe cu privire la domeniul relațiilor diplomatice. ca și de organele externe ale acestora. principiile fundamentale ale dreptului internațional constituie criteriul suprem în aprecierea legalității activității diplomatice.la baza dreptului diplomatic stau aceleaşi principii fundamentale și generale pe care se sprijină și dreptul internațional contemporan. .PARTEA I – DREPTUL DIPLOMATIC 1.dreptul diplomatic nu se situează în afara dreptului internațional. precum și desființarea organelor relațiilor internaționale. sarcinile. într-un fel. DIPLOMATIC DEFINIREA ȘI CARACTERISTICILE DREPTULUI Dreptul diplomatic cuprinde totalitatea normelor juridice care guvernează statutul organelor diplomatice sau totalitatea regulilor de drept internațional care se referă la organizarea. De aici rezultă că: . . competența și statutul organelor pentru relațiile externe. .2. ori ca o ramură a dreptului internațional public care reglementează înființarea.în comparație cu celelalte norme ale dreptului internațional în ansamblu.precizările cu privire la izvoarele dreptului internațional sunt valabile și în ce priveşte dreptul diplomatic. în sensul că el ajută la atingerea obiectivelor de politică externă și oferă modalitățile de stabilire și de ducere a relațiilor dintre state și. create în acest scop – misiunile diplomatice permanente și misiunile diplomatice ad-hoc –. . 1.dreptul diplomatic ocupă un rol central în cadrul dreptului internațional pentru că se ocupă de însuşi mecanismul care face să existe și să se desfăşoare relațiile dintre state. Caracteristici ale izvoarelor dreptului diplomatic: . normele dreptului diplomatic joacă un rol instrumental. Dreptul diplomatic este definit în doctrină ca o ramură a dreptului internațional public care are ca obiect normele și practica ce reglementează relațiile externe ale statelor și ale altor subiecți de drept internațional sau ca fiind acea parte a dreptului internațional care stabileşte regulile practicii relațiilor externe ale statelor între ele. în sens formal. Obiectul dreptului diplomatic îl constituie diferitele aspecte ale activității diplomatice desfăşurate de organele interne ale statelor. funcționarea și statutul juridic. ele constituie călăuza activității diplomatice și trebuie să fie respectate cu strictețe. NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1. precum și anumite laturi ale activității conferințelor și organizațiilor internaționale. 73 .1.

Convenția de la Viena din 1961 privind relațiile diplomatice afirmă că regulile dreptului internațional cutumiar trebuie să continue a guverna materiile care n-au fost reglementate în mod firesc în dispozițiile ei. numărul convențiilor multilaterale era foarte mic. care atribuie deliberărilor în materie de statut al delegaților permanenți ai statelor străine la organizația respectivă etc. norme care țin de ordinea juridică internațională. cât și în cel al dreptului intern: normele referitoare la înființarea. reciprocitate. s-a încheiat la Havana o convenție multilaterală cu privire la funcționarii diplomatici. în această categorie înscriindu-se reguli cu relevanță și aplicabilitate în domeniul dreptului diplomatic: egalitatea. b) Tratatul internațional – constituie unul dintre izvoarele fundamentale ale dreptului internațional. angajamente generale pe care două state și le asumă între ele cu privire la misiunea diplomatică etc. sursele dreptului diplomatic puteau fi găsite. obligația de despăgubire etc. jurisprudența și doctrina. funcționarea și încetarea misiunilor diplomatice sunt.Regulamentul de la Viena din 1815 privitor la rangurile reprezentanților diplomatici.izvoarele dreptului diplomatic se plasează atât în sectorul dreptului internațional. Sunt. 73 . . în general și ale dreptului diplomatic. în legislația internă a statelor există norme care reglementează un aspect sau altul în legătură cu organele diplomatice (numirea lor. având o însemnătate normativă primordială. Dat fiind modul în care s-au format. c) Principiile generale de drept – constituie un alt izvor al dreptului diplomatic. Tratatul constituie în prezent principala sursă a dreptului diplomatic. completat prin Protocolul de la Aix-la-Chapelle din 21 noiembrie 1818 privind clasificarea agenților diplomatici. statutul juridic etc. Pe plan internațional. surse ale dreptului diplomatic: cutuma. 38 alin 1 din Statutul Curții Internaționale de Justiție).). în regulile cutumiare ale dreptului internațional. aşadar. Primele convenții de codificare a normelor dreptului diplomatic sunt: . normele dreptului diplomatic au avut un caracter precumpănitor cutumiar. normele statutare ale unui organism internațional.. Toate regulile privind inviolabilitatea agenților diplomatici. norme convenționale privitoare la acest domeniu pot fi stabilite și în tratate bilaterale precum cele relative la acordarea de privilegii și imunități trimişilor statelor respective. cu caracter subsidiar (a se vedea art. în principal. cutuma constituie sursa cea mai veche a dreptului diplomatic și continuă să joace încă un rol important. principiile generale ale dreptului recunoscute de națiuni. a sediului misiunii diplomatice și a reşedinței agenților diplomatici. o exprimare tacită a consimțământului statului cu privire la recunoaşterea unei reguli ca normă de conduită obligatorie.La 20 februarie 1928. Până la codificarea din 1961 a dreptului diplomatic. legile interne. exceptarea de la jurisdicția statului de reşedință sunt exemple de reguli de drept diplomatic de natură cutumiară. nu a existat în dreptul internațional un tratat general la care statele să fi aderat sau vreun alt act formal prin care acestea să fi acceptat regulile care alcătuiesc dreptul diplomatic. În afara acordurilor multilaterale care au ca scop reglementarea relațiilor diplomatice dintre state. d)Jurisprudența – sentințe ale unor instanțe internaționale. în special cele ale Curții Internaționale de Justiție și alte sentințe pronunțate ex aequo et bono. bazate pe convingerea îndeplinirii unei obligații juridice. Instituția reprezentării diplomatice ale în prezent o bază convențională ca urmare a adoptării Convenției de la Viena din 1961. a) Cutuma – reprezintă o repetare constantă a unor comportamente determinate. în mod implicit. tratatul. învederându-se prin aceasta importanța cutumei internaționale ca sursă a dreptului diplomatic. în primul rând. principalul merit al codificării din 1961 este acela de a fi plasat definitiv dreptul diplomatic din sfera cutumiară în cea convențională. în cursul celei de-a VI-a Conferințe panamericane.

procedura de numire a şefilor de misiune și a celorlalți membri ai misiunii. în ceremonialul diplomatic etc. Cea de-a VI-a Conferință internațională americană întrunită în 1928 la Havana a adoptat Convenția privind agenții diplomatici. cele referitoare la imunitate și privilegii diplomatice). Pot fi citate ca reguli de curtoazie cele întâlnite în protocol. Încercări de codificare a regulilor referitoare la relațiile diplomatice există din secolul al XIX-lea. Anexa a XVII-a a Actului final al Congresului de la Viena din 1815 privind anumite reguli de clasificare și de precădere a agenților diplomatici a fost primul acord multilateral care a realizat o codificare a dreptului diplomatic. cercetările întreprinse nu au depășit nivelul unui comitet de experți și una din propuneri era aducerea la zi a regulamentului din 1815. pornindu-se de la un drept cutumiar. dar în afară de strângerea materialului privind practica statelor. Astfel. la care au aderat un număr însemnat de state latino-americane. un comportament similar din partea statului afectat. printre subiectele aflate pe lista privilegiilor și imunităților diplomatice. f) Normele dreptului intern – constituie sursă a dreptului diplomatic în măsura în care reglementează instituții ale dreptului diplomatic: dispoziții legislative și statutare prin care statele reglementează funcționarea reprezentanțelor lor diplomatice în străinătate. care alcătuiesc aşa-numita curtoazie internațională. Societatea Națiunilor a decis în 1924 să numească un Comitet de experți pentru a studia problema codificării progresive a dreptului internațional. ele nefiind o sursă independentă de drept. ele rezultând însa din acte unilaterale. uneori se ține seama de opiniile specialiştilor în dreptul internațional la elaborarea normelor dreptului internațional. iar în cadrul unei clase. de exemplu. dezvoltându-se.e) Doctrina – adică studiile juridice au o valoare subsidiară. fie pe cale convențională. ca reflectare a unor raporturi între puteri suverane. au dus la apariția unei ramuri distincte a dreptului internațional public – dreptul diplomatic. dreptul diplomatic a evoluat astăzi către un drept preponderent convențional. CODIFICAREA DREPTULUI DIPLOMATIC Codificarea normelor juridice internaționale destinate reglementării lor a apărut destul de târziu. Acest acord a înlocuit vechile criterii de precădere între agenții diplomatici. era să elimine în viitor dificultățile care generaseră aşa de des conflicte de precădere. deşi relațiile diplomatice au însoțit statele de la apariția lor. a cetățenilor lor. Problema a fost examinată între anii 1924-1928. nu este o normă juridică. Scopul Regulamentului de la Viena. printr-un criteriu obiectiv: acela al apartenenței agentului diplomatic la una din cele patru clase. Ea oferă criterii și reguli care pot favoriza relațiile diplomatice. norme de drept internațional (cum ar fi. În sesiunea pe care a ținut-o la Cambridge în 1895. de vechimea agentului în statul respectiv. bazate pe rațiuni istorice și de prestigiu. g)Curtoazia internațională – nu reprezintă un izvor propriu-zis al dreptului diplomatic. Unele din regulile de curtoazie au devenit treptat. a reprezentanților acestora. de obicei. ci. cu toate că uzanțele internaționale. fie pe cale cutumiară. iar relațiile diplomatice s-au bazat pe uzanțe și cutume internaționale. nu au valoare de izvor de drept.3. relațiile dintre misiunea diplomatică și administrația internă etc. desfăşurarea activității interne a unei misiuni diplomatice. Regulile de curtoazie sunt de natură să releve atitudinea reciprocă de respect față de personalitatea statelor. 1. codificări care. adoptat de Congresul din 1815 și modificat trei ani mai târziu la Aix-de-Chapelle. nerespectarea ei nu constituie un fapt ilicit și nu angajează răspunderea juridică a statului. tratând în detaliu chestiunea agenților diplomatici. Institutul de drept internațional s a ocupat de elaborarea unui regulament privind imunitățile diplomatice și a adoptat un text 73 .

adoptat la Paris. DIPLOMAȚIE. Convenția de la Viena din 18 aprilie 1961 privind relațiile diplomatice a fost adoptată de Conferința plenipotențiarilor. considera că „diplomația sintetizează mai multe ştiințe” pe care „arta diplomaților le pune în operă în complexele tratative în care sunt angajați”. adoptată în anul 1975. caracterizată prin întreținerea unor raporturi și activități oficiale și căutarea. numesc diplomația o 73 . Dreptul diplomatic are. „Convenția privind misiunile speciale”.U. la fel ca și Harold Nicholson. conduce și practica negocierile în numele unui stat cu alt stat sau state. al relațiilor paşnice. Prima. INTERACȚIUNEA DINTRE DREPTUL DIPLOMATIC. care stabileşte competența. de colaborare dintre subiectele dreptului internațional. structura acestora. dintre state. fapt ce a fost realizat la Conferința de la Viena din 1961. Morton A. normele referitoare la multe aspecte ale diplomației (numirea agenților diplomatici. funcționarea și statutul organelor de stat interne pentru relațiile internaționale). dar și ca arta de asigura.N. vizează diplomația ad-hoc. organizarea. ramură care poate fi apreciată ca una centrală. diplomația este prezentată ca fiind o formă distinctă a raporturilor bilaterale și multilaterale dintre state. pe care Dumitru Mazilu îl consideră unul dintre cei mai reputați analişti ai relațiilor internaționale. în sesiunea de la New York din 1929 au fost examinate regulile privind imunitatea diplomatică. De exemplu: „Acordul general privind privilegiile și imunitățile Consiliului Europei”. 1. cunoscut diplomat român. Preocupări de codificare a regulilor de drept diplomatic au existat și în plan regional. Diplomația a primit mai multe definiții în literatura de specialitate. altele decât cele bilaterale permanente. vizează diplomația multilaterală. la 2 septembrie 1949. un rol determinant asupra legislației interne.4. După cel de-Al doilea război mondial. prin intermediul negocierilor a intereselor statelor prin înțelegeri directe. Kaplan. care va avea un rol important în evoluția diplomației multilaterale. convocată și ținută la Viena între 2 martie și 4 aprilie 1961 și a intrat în vigoare la 24 aprilie 1964.format din 17 articole. aceasta trebuind să fie în concordanță cu angajamentele asumate de state prin tratatele internaționale. Pentru reglementarea celorlalte relații diplomatice. se întâlnesc numeroase reguli care aparțin dreptului intern al statelor. adoptată în anul 1969. POLITICĂ EXTERNĂ ȘI MORALA INTERNAȚIONALĂ a) Diplomația și dreptul diplomatic Etimologic. folosit în Grecia antică pentru a desemna tăblițele încredințate solilor. „Convenția privind reprezentarea statelor în relațiile lor cu organizațiile cu caracter universal”. Deşi dreptul diplomatic este o ramură a dreptului internațional public. Prin intermediul dreptului diplomatic întregul sistem de norme al dreptului internațional public este viabil ca drept al păcii. la Viena. Nicolae Titulescu. În Dicționarul diplomatic. însă. pentru că. fără dreptul diplomatic celelalte norme internaționale ar rămâne fără efect. tot la Viena. a misiunilor diplomatice. deoarece dreptul diplomatic este astăzi o ramură distinctă a dreptului internațional public. ca semn al împuternicirii lor. Deşi procesul de codificare nu s-a încheiat. Evoluțiile produse în practica diplomatică după 1815 impuneau o nouă și cuprinzătoare codificare a dreptului și uzanțelor care priveau pe trimisul diplomatic. au fost adoptate ulterior încă două convenții. a fost „Convenția cu privire la imunitățile și privilegiile ONU”. primul instrument adoptat în cadrul O. iar cea dea doua. cuvântul diplomație vine din grecescul „diploma”.

reprezentând astfel un instrument de bază al relațiilor externe ale statului pentru apărarea drepturilor și intereselor acestuia în raport cu alte state și cu organizațiile internaționale.profesiune foarte veche. Diplomația desemnează într-un sens foarte larg politica externă a unui stat (diplomația românească). acestea constituie obiectul diplomației. de regulă. pentru că diplomația este o activitate care trebuie să fie desfăşurată pe baza unor principii și reguli fundamentate ştiințific și apoi. Un exemplar reprezenta actul (scrisoarea) de împuternicire a trimisului oficial și cel de-al doilea exemplar era păstrat la arhivă. o mare parte și cea mai importantă este cea a relațiilor diplomatice. îndeosebi. nu-l vom reține în contextul analizelor care urmează. începând cu sec. sau a unui grup de state (diplomația Uniunii Europene). Termenul „diplomație” este de origine greacă (diploo) și. o bună judecată însoțită de un interes precis și curtoazie. sens pe care. Diplomația trebuie privită și definită în contextul relațiilor internaționale. desemna acțiunea de redactare a actelor oficiale în două exemplare (diplome). De aici. Diplomația într-un sens mai direcționat poate desemna și unul sau mai multe organe ale statului (de exemplu ministerul de externe. cunoscători ai domeniului și ai domeniilor conexe. pentru că. iar diplomații de valoare au fost dintotdeauna oameni instruiți. manipularea negativă. dar și. prin mijloace sau căi oficiale și cuprinde acțiunea proprie a agenților diplomatici și activitatea specifică a organelor interne ale statului (şeful statului. dar și ca o ştiință. deşi aceşti termeni s-au utilizat ca atare mult mai târziu. adică a funcționarilor publici special pregătiți să facă față sarcinilor deosebit de complexe ale politicii externe – diplomații. prin acest termen relațiile externe ale statului. ori a unei epoci (diplomația contemporană) sau a unei regiuni geografice (diplomația Orientului Mijlociu). distinctă. al XVIII-lea în prezent. diplomația se înfățişează ca o instituție politico-juridică importantă. inițial. de ştiința dreptului și relațiile internaționale. de o complexitate deosebită. raportând termenul de diplomație la domeniul ştiințific pe care-l foloseşte. în multitudinea relațiilor dintre state și organizații internaționale. utilizate în funcție de contextul concret determinat. iar activitatea acestuia s-a numit diplomație. pentru că ea constituie o disciplină de studiu care are ca obiect relațiile dintre state și interesele acestora. diplomația a devenit o adevărată profesiune care exclude prin definiție amatorismul. într-un sens peiorativ. în jurnalistică. în vorbirea curentă. Diplomație în limbajul comun poate semnifica politețea. ministerul afacerilor externe etc.). tactul. adoptate cu scopul de a reglementa relațiile dintre state și organizațiile internaționale pentru realizarea politicii lor internaționale. ca formă superioară și 73 .) în domeniul politicii externe. expresia diplomație a dobândit mai multe sensuri. O definiție a Diplomației poate fi dată. într-o dublă perspectivă: mai întâi. evident. având în vedere domeniul extrem de important în care acționează – politica externă – poate fi privită ca o adevărată artă a administrării relațiilor internaționale. noțiunea desemnează o abilitate de a rezolva o situație conflictuală. Diplomația. aprecia că istoricii desemnează. cât și prin tratate internaționale. înşelătoria. mai larg sau mai restrâns. din perspectiva politicii externe a statului. numele dat purtătorului dubletului a fost acela de diplomat. Henry Kissinger. atunci când este implicat în promovarea unei poziții față de un eveniment extern. răbdarea. Diplomația mai poate desemna și funcțiile îndeplinite de un diplomat sau o misiune diplomatică și acest sens îl vom avea în vedere în continuare. ca fiind: conducerea raporturilor unui stat cu alt stat sau grupuri de state. Astfel. De aceea. respectiv ca o sumă de acțiuni și reguli juridice stabilite atât prin legile interne. Diplomația veritabilă este apanajul profesioniştilor. termenul se foloseşte pentru a desemna ministerul de externe. implicând mânuirea cu inteligență a celor mai multe concepte elaborate de ştiințele sociale și. Se poate constata că. poate desemna duplicitatea. misiunile diplomatice ale unui stat etc.

la modificarea sau completarea acestuia. existența unor legături de influențare și intercondiționare reciprocă cu morala. Dreptul internațional. urmărindu-se acomodarea intereselor lor prin mijloace paşnice și. la rândul său. stabileşte scopuri. presupune la rândul său. Potrivit altor definiții date diplomației în literatura de specialitate. în raport cu nevoile reale ale raporturilor interstatale. la rândul ei. c) Dreptul diplomatic și morala O mare parte a principiilor și normelor de drept internațional public își au originea în normele morale. dar nu singurul instrument al politicii externe (politică ce este condusă de liderii politici. dintre acestea și organizațiile internaționale. îndeosebi. dar termenii nu sunt sinonimi. Activitatea diplomatică se desfăşoară în temeiul normelor dreptului intern. care reprezintă un instrument de realizare a politicii externe. ele însele fiind instrumente ale păcii. pe de altă parte. Politica externă a statelor. dreptul diplomatic reprezintă ramura dreptului internațional public alcătuită din totalitatea normelor juridice care au ca obiect reglementarea relațiilor diplomatice dintre state. oficiali civili sau militari). În concluzie. Diplomația este de cele mai multe ori confundată cu “politica externă” sau cu “relațiile externe”. Putem spune. constituie un mijloc de orientare și de influențare a politicii externe a statelor în direcția unor obiective și valori stabilite de acestea prin principiile și normele de drept diplomatic. Dreptul diplomatic este cel care oferă cadrul juridic al stabilirii și derulării relațiilor dintre state. că diplomația este un complex de acte și manifestări cu caracter juridic sau protocolar ale subiectelor de drept internațional. respectiv dintre acestea și organizațiile internaționale. în concluzie. Diplomația este principalul. fapt ce-l deosebeşte de diplomația. influențează regulile morale ale raporturilor interstatale. se modifică sau se sting raporturi juridice în cadrul comunității internaționale.stare de normalitate a legăturilor dintre state. este mijlocul prin care se nasc. contribuie la dezvoltarea dreptului diplomatic. dreptul internațional fiind în esența sa bazat pe regulile moralei. ca parte a dreptului internațional public. pentru că nu pot exista decât în condiții de pace. prescrie strategii și impune măsurile ce trebuie folosite pentru îndeplinirea lor. Politica externă. prin diplomați. 73 . Politica externă a statelor trebuie să fie formulată și realizată în deplină concordanță cu principiile și normele de dreptului diplomatic. b) Dreptul diplomatic și politica externă Dreptul diplomatic. a intereselor statelor. Dreptul diplomatic. parte a dreptului internațional public. exprimate prin autoritățile desemnate de legea internă sau structurile desemnate de statutele organizațiilor internaționale cu gestionarea politicii externe ale acestora. aceasta constă în „conducerea raporturilor unui stat cu altul prin mijloace oficiale. prin negocieri”. într-un cadru juridic instituțional extern. dar cu observarea normelor dreptului internațional. contribuind la dezvoltarea acestora în raport cu cerințele vieții internaționale bazate pe drept. ale evoluției societății umane.

acord care poate lua forma unui tratat solemn sau a unui schimb de note între ministerele afacerilor externe. Deși relațiile diplomatice sunt caracterizate prin continuitate ca stare de normalitate. deoarece relațiile diplomatice nu se pot stabili în lipsa acestuia. personalitatea juridică internațională. care poate fi bilaterală sau multilaterală se realizează prin intermediul organizațiilor internaționale. consular etc. Relațiile diplomatice reprezintă forma superioară a legăturilor dintre state. cel mai adesea aplicată ca măsură de constrângere fără folosirea forței. • temporară – ceea ce presupune suspendarea relațiilor diplomatice. Anghel). deocamdată. este necesară recunoaşterea lor reciprocă. Evoluția relațiilor diplomatice din ultimele decenii a dus la apariția unor noi raporturi. • stabilirea relațiilor diplomatice se realizează numai pe baza acordului reciproc. Totuşi. Relațiile diplomatice sunt proprii statelor. Ruperea relațiilor diplomatice poate avea loc din motive diverse. Uneori. ele contribuie la lărgirea și intensificarea raporturilor bilaterale în toate domeniile de activitate (politic. nu numai între state. care îşi admit reciproc. RELAȚIILOR DIPLOMATICE 2. ori o altă formă potrivit practicii diferite a statelor. Ca urmare a creării acestui nou tip de relații.). a relațiilor externe ale unui anumit subiect al dreptului internațional cu oricare alt subiect sau alți subiecți”. deoarece principalele subiecte sunt statele. (Ion M. prin intermediul organelor reprezentative și prin mijloace paşnice. realizată prin misiunile speciale. realizându-se nu numai prin misiuni permanente. cultural . sau ca rezultat al stării conflictuale 73 . scapă reglementărilor de drept internațional. Cu toate acestea. Michael Hardy aprecia că relațiile diplomatice reprezintă „conducerea. stabilind relațiile diplomatice. prin misiuni diplomatice permanente pe care statele și le trimit în scopul dezvoltării colaborării internaționale și al apărării intereselor fiecărui stat și ale cetățenilor săi pe teritoriul celuilalt stat. diplomația cunoaşte la ora actuală mai multe forme de manifestare: • diplomația permanentă. din practica statelor rezultă că cel puțin următoarele condiții trebuie îndeplinite: • entitatea care stabileşte relații diplomatice să aibă calitatea de subiect de drept internațional. ci și între acestea și organizațiile internaționale. există posibilitatea încetării acestora. NOȚIUNEA DE RELAȚII DIPLOMATICE Relațiile diplomatice sunt o parte a relațiilor internaționale și „alcătuiesc o categorie specială de raporturi între state. • diplomația ad-hoc (temporară). economic.1. actul recunoaşterii nu implică și existența obligatorie a relațiilor diplomatice între cele două state. nici chiar atunci când este doar o recunoaştere de facto. de o calitate superioară și de o importanță deosebită”. • când două state stabilesc relații diplomatice. prin exprimarea liberă a consimțământului părților. Pentru stabilirea relațiilor diplomatice este necesară îndeplinirea anumitor condiții care.2. aceasta putând fi: • totală – ceea ce presupune ruperea relațiilor diplomatice. stabilite pe baza acordului de voință reciproc.ştiințifice. ci și prin misiuni diplomatice ad-hoc (misiuni speciale). prin actul recunoaşterii se exprimă și intenția de a stabili relații diplomatice. (Ion Mazilu) Dicționarul diplomatic din 1979 defineşte astfel relațiile diplomatice: raporturi politice cu caracter oficial și de continuitate între state.

b) Încetarea relațiilor diplomatice Încetarea relațiilor diplomatice poate fi: . poate stabili rangul şefului misiunii diplomatice. nr. stabilirea de relații diplomatice are loc pe baza consimțământului lor mutual. nu se pot stabili relații diplomatice decât între două state care se recunosc. Suspendarea relațiilor diplomatice este rezultatul unor împrejurări temporare care fac imposibilă menținerea lor pentru perioade determinate. Stabilirea relațiilor diplomatice necesită îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: . Acordurile prin care se stabilesc relații diplomatice pot fi tratate. cum ar fi.2. . după stabilirea relațiilor diplomatice. motivată sau nu) sau • tacit.entitățile între care se stabilesc relațiile diplomatice trebuie să aibă personalitate juridică internațională. ci prin misiuni temporare sau prin intermediul misiunilor diplomatice ale unui stat terț. caz în care deseori sunt ascunse adevăratele intenții. (Traian Chebeleu) Este necesar ca acordul dintre cele două state să se refere explicit la stabilirea relațiilor diplomatice. 2. Anghel) Art. De obicei. precum și după încheierea acordului cu privire la înființarea de misiuni diplomatice permanente. întrucât semnifică permanența conlucrării permanente. Stabilirea de relații diplomatice și trimiterea de misiuni permanente sunt două acte diferite. Dreptul internațional public actual oferă posibilitatea uzitării instituției puterii protectoare. ocuparea teritoriului statului (debelatio). în temeiul unui acord de voințe între statele implicate în acest proces. adoptată prin Rezoluția Adunării Generale a ONU. titular de drepturi și obligații internaționale. STABILIREA ȘI ÎNCETAREA RELAȚIILOR DIPLOMATICE Relațiile diplomatice constituie cea mai însemnată formă a relațiilor dintre state și dezvoltarea lor constituie una dintre cele mai importante cerințe ale securității internaționale. . clauze în cuprinsul tratatelor. el poate fixa data în care vor fi înființate misiunile diplomatice sau să prevadă numai în general. a) Stabilirea relațiilor diplomatice Stabilirea relațiilor diplomatice constituie un act internațional politic și juridic în acelaşi timp.trebuie să existe un acord în acest sens între cele două state. prin stabilirea de relații diplomatice se declanşează acțiunea prin care statele îşi recunosc în mod reciproc personalitatea juridică internațională. Statele pot stabili între ele relații diplomatice fără a trimite reprezentanți și fără a înființa misiuni permanente. 2 din Convenția de la Viena privind relațiile diplomatice stipulează în mod expres că: „Stabilirea de relații diplomatice între state și trimiterea de misiuni diplomatice permanente se fac prin consimțământ mutual”.armate. adică să aibă calitatea de subiect de drept internațional. recunoaşterea statelor și a guvernelor reprezintă punctul de plecare în stabilirea de relații diplomatice și o premisă a relațiilor diplomatice. Această modalitate de încetare a relațiilor diplomatice reprezintă un act unilateral al statelor. Acordul prin care se înființează o misiune diplomatică poate avea forma unui tratat special sau poate să facă parte dintr-un tratat general. schimburi de scrisori între miniştrii de externe.temporară 73 . din 13 februarie 1946 ceea ce înseamnă reprezentarea intereselor unui stat chiar în timp de conflict armat. statele părți publică un comunicat. 22AM. pentru stabilirea cărora fiind necesar un acord între cele două state interesate. care se poate manifesta: • expres (declarație oficială. Relațiile diplomatice se stabilesc pe termen nedefinit. (Ion M. de exemplu.cele două state sau guvernele celor două state trebuie să se fi recunoscut.

numeşte și recheamă unele categorii de diplomați. relațiile diplomatice sunt suspendate. Restabilirea relațiilor diplomatice care au fost rupte se face printr-un acord între cele două state interesate. cât și de autoritățile administrației publice centrale. împrejurări specifice conducând fie la suspendarea. sau poate să-și exprime poziția față de anumite aspecte internaționale cu implicații directe în politica externă a statului. pe baza prevederilor legislației interne referitoare la organizarea și funcționarea acestora. fie la ruperea relațiilor diplomatice. relațiile diplomatice se rup. menținând o legătură strânsă cu şefii misiunilor diplomatice străine acreditați în statul său. de comiterea unor acțiuni care exclud posibilitatea desfăşurării normale a misiunii diplomatice etc. şeful guvernului. Ea poate fi cauzată de o politică duşmănoasă a unui stat împotriva celuilalt. misiunile diplomatice se închid. Efectele generate de fiecare sunt diferite. este cel care adoptă legile de ratificare și aderare la tratatele internaționale. poate încheia tratate internaționale. raporturile oficiale dintre cele două state sunt întrerupte. Prin ruperea relațiilor diplomatice. adresează mesaje Parlamentului cu privire la problemele politicii naționale. desființează sau schimbă rangul misiunilor diplomatice. se bucură de toate imunitățile și privilegiile diplomatice. De asemenea. el este cel care desemnează reprezentanții statului pentru unele organizații internaționale. în virtutea acestei calități. Anghel). ca și şeful statului. poate încheia anumite acorduri.. notifică statelor străine numirea sau rechemarea unor agenți 73 . numeşte negociatorii acordurilor internaționale care sunt supuse aprobării lui.3. MISIUNILE ORGANIZARE DIPLOMATICE – CATEGORII. În prima situație. Ministerul Afacerilor Externe reprezintă organul central de specialitate al administrației de stat. Suspendarea și ruperea relațiilor diplomatice sunt două instituții juridice distincte. STRUCTURĂ. Parlamentul. pregăteşte proiectele tratatelor care urmează a fi încheiate cu alte state. înființează.definitivă. ca autoritate legislativă. 2. ca organ de specialitate în domeniul relațiilor externe. relațiile diplomatice se mențin în forma în care existau la data suspendării. în cea de-a doua. El poate negocia încheierea tratatelor internaționale fără a prezenta deplinele puteri. precum și alte legi prin care se transpun în plan normativ strategiile de politică externă a statului. când se află în străinătate. În cazul suspendării. a) Organele de stat interne pentru relațiile diplomatice Activitatea de politică externă a statului se realizează atât de autoritatea legislativă. Când se află în străinătate. acreditează și recheamă reprezentanții diplomatici. Ruperea relațiilor diplomatice este urmată de retragerea reciprocă a misiunilor diplomatice. De asemenea. nefiind necesară prezentarea unor noi scrisori de acreditare de către şeful de misiune diplomatică. (Ion M. reprezentanții diplomatici ai altor state sunt acreditați pe lângă şeful statului. Şeful statului este reprezentantul statului în raporturile cu alte state și. Ministrul afacerilor externe îndeplineşte aceste funcții împreună cu personalul ministerului și cu personalul diplomatic din străinătate. agenții diplomatici și ceilalți membri ai misiunii diplomatice trebuie să părăsească teritoriul statului acreditar. cu pronunțat caracter diplomatic. creat special pentru a organiza și desfăşura direct relațiile de politică externă ale statului. Ministerul Afacerilor Externe. în Parlamentul Consiliului Europei. aprobă. inclusiv cele de politică externă. poate negocia și încheia tratate internaționale fără a prezenta deplinele puteri. exercită atribuții de reprezentare a statului în relațiile externe. Ca și şeful statului. de exemplu. şeful statului beneficiază de toate imunitățile și privilegiile diplomatice. El poate stabili chiar relații directe.

în cadrul diplomației bilaterale. 73 . Și alte autorități ale administrației publice centrale de specialitate au atribuții în realizarea politicii externe a statului. .Ambasadă – care constituie misiunea diplomatică cea mai importantă. iar când se află în străinătate. astfel: a) misiunea diplomatică permanentă și misiunea diplomatică temporară – prima categorie nu are existența fixata în timp. b) Organele de stat externe pentru relațiile diplomatice Misiunea diplomatică permanentă este organul specializat al statului sau al unei entități cu personalitate internațională. condusă de nunțiul apostolic. afacerilor interne. o misiune permanentă. cea de-a doua ființând pentru o anumită perioadă.. . condusă de un ministru sau ministru rezident (astăzi în număr redus). . Misiunile diplomatice pot fi clasificate în mai multe categorii. În cadrul diplomației multilaterale întâlnim următoarele categorii de misiuni diplomatice: a) reprezentanțele permanente sau delegațiile permanente acreditate de un stat pe lângă o organizație internațională guvernamentală. Ministrul de externe reprezintă guvernul în străinătate și poate negocia și încheia acorduri internaționale fără a prezenta deplinele puteri. educației etc. El îndeplineşte atribuții directe cu privire la toate aspectele politicii externe a statului și are competența de a controla misiunile diplomatice și consulare ale statului său. precum participarea la anumite solemnități. Practica statelor și a organizațiilor a dus în timp la apariția mai multor categorii de misiuni diplomatice permanente. o misiune temporară. Australia. b) misiunile permanente ale organizațiilor internaționale pe lângă state.Internunțiatura apostolică – reprezintă Sfântul Scaun în țările unde nu există nunțiatură.diplomatici și îndeplineşte alte atribuții pentru realizarea generală a politicii externe a statului. culturii. d) o altă categorie de misiuni diplomatice o constituie aceea a delegațiilor permanente ale statelor la organizațiile internaționale și misiunilor internaționale în diferite state sau la diferite organizații internaționale. apărării naționale. b) misiunea diplomatică cu sarcini generale și misiunea diplomatică trimisă cu însărcinare precisă – prima este. condusă de un ambasador. cu consimțământul acestora. Statul care trimite misiunea diplomatică se numeşte stat acreditant. .Înaltul Comisariat – misiune diplomatică a unui stat cu care acesta are relații și interese deosebit de strânse – statele Commonwealth-ului britanic (Canada. la negocierea unui tratat etc. de regulă. de acelaşi rang cu ambasada. Ceylon). deosebim între: . Comunitatea francofonă prezintă varianta Înaltelor Reprezentanțe conduse de un Înalt Reprezentant. precum ministerele din domeniul comerțului. creat în mod permanent pe lângă un alt stat sau altă entitate cu personalitate internațională. având sarcini determinate. atât în cadrul diplomației bilaterale (mai ales).Nunțiatura apostolică – care reprezintă misiunii a Sfântului Scaun într-un stat. Noua Zeelandă. iar cel care primeşte se numeşte stat acreditar. beneficiază de toate imunitățile și privilegiile diplomatice. nivelul de reprezentare și al calității pe care o are subiectul de drept internațional al cărui organ este. cât și în cadrul diplomației multilaterale. cu scopul de a asigura realizarea și menținerea relațiilor diplomatice. cea de-a doua categorie. c) după rangul misiunii diplomatice. cu rangul cel mai înalt.Legație – misiune diplomatică de rang inferior ambasadei. corespunde ca rang legației și este condusă de un internunțiu. condusă de un Înalt Comisar.

– transmiterea către guvernul țării gazdă a opiniilor propriului guvern asupra problemelor importante de interes comun sau implicând o politică comună. R. cei cu titlu permanent (en pied). Misiunea României la NATO. Structura misiunilor diplomatice diferă de la țară la țară și de la misiune la misiune. trimişi extraordinari) sau din cea de-a treia clasă/rang de agenți diplomatici. cât și față de guvernul pe lângă care este acreditat.i. Şefii misiunilor diplomatice aparțin unor ranguri sau clase diferite.a.Aceste misiuni pot fi conduse de către reprezentanți diplomatici din prima clasă/rang. semnificative din țara de reşedință. Şeful misiunii este răspunzător pentru toate problemele legate de misiune. b) Cancelaria În statele care au adoptat acest sistem. din cea de-a doua clasă/rang de agenți diplomatici (miniştri plenipotențiari. atât față de propriul guvern. – informarea guvernului și a altor instituții și organisme din țara de reşedință asupra unor aspecte ale politicii interne și externe ale țării sale. Misiunea României la UNESCO s. însărcinați cu afaceri ad interim (a. pentru conducerea misiunii. şeful cancelariei este în mod obișnuit responsabil pentru două funcții importante: a) coordonarea activității misiunii 73 .G. Şeful misiunii acordă atenție deosebită următoarelor aspecte: – îndeplinirea obiectivelor politico-diplomatice care revin misiunii. naval. – elaborarea pentru propriul guvern de rapoarte asupra evenimentelor politice și economice s. Misiunea României pe lângă Consiliul Europei. Ei sunt numiți și acreditați de statul căruia îi aparține misiunea diplomatică (statul acreditant) în statul de reşedință (statul acreditar) potrivit unei proceduri speciale. Misiunea României pe lângă Uniunea Europeană. – cunoaşterea și stabilirea de relații cu persoane cu influență în statul în care este acreditat. respectiv.). pentru a putea îndeplini sarcinile prezentate mai sus. – frecventarea unui cerc de relații cât mai larg și cât mai variat posibil. Feltham consideră că structura unei misiuni diplomatice reflectă funcțiile acesteia și prezintă ca valabil următorul exemplu: • şeful misiunii • Cancelaria • Departamentul politic • Administrația și coordonarea • Secretariatul și arhivele • Securitatea • Comunicațiile și celelalte servicii tehnice • Personalul localnic • Contabilitatea • Departamentul comercial • Departamentul consular • Serviciul militar. dar este singurul responsabil. cea a însărcinaților cu afaceri. respectiv ambasadori (de exemplu Misiunea României la ONU.a.). El poate să delege diferite funcții personalului misiunii. aerian și alte servicii specializate a) Şeful misiunii este coordonatorul Secției politice a misiunii diplomatice Convenția de la Viena din 1961 cu privire la relațiile diplomatice prevede că şeful misiunii diplomatice este „diplomatul însărcinat de statul acreditant pentru a acționa în această calitate”. în asemenea cazuri acționează drept canal de comunicație între cele două guverne.

în general. întotdeauna cu întregul teritoriu al statului acreditar. artei s. iar oamenii de afaceri să poată evalua avantajele pieții locale. care face parte din cadrele Ministerului apărării statului acreditant. c) Secția economică Se ocupă. Sarcina diplomatului responsabil cu activitatea economică a misiunii diplomatice este aceea de a susține prin toate mijloacele posibile interesele economice ale propriului stat.a). aceste sarcini revin adjunctului şefului de misiune (primului colaborator). d) Secția cultură-presă Diplomația culturală a devenit astăzi unul dintre mijloacele cele mai eficiente de cunoaştere și apropiere a statelor fapt pentru care diplomații responsabili cu problemele de cultură și presă trebuie să cunoască bine situația din țara de reşedință în aceste domenii. în mod deosebit. literaturii. este subordonat ierarhic şefului misiunii diplomatice.” Zona de competență teritorială a Secției consulare nu coincide. Diplomaților încadrați la secția consulară îndeplinesc două mari categorii de funcții: a) ale misiunii diplomatice – de reprezentare și ocrotire a intereselor statului și conaționalilor săi.b) supravegherea administrării misiunii. e) Secția consulară Conform prevederilor art. De asemenea. viceconsulate sau agenții consulare. este posibil ca pe teritoriul statului acreditar să funcționeze unul sau mai multe consulate onorifice ale statului acreditant. Diplomatul responsabil cu activitatea culturală este principalul coordonator al acțiunilor culturale majore desfăşurate de misiunea diplomatică în statul acreditar (expoziții tematice – din domeniul istoriei. „nici o dispoziție a prezentei Convenții nu poate fi interpretată ca interzicând misiunii diplomatice exercitarea funcțiilor consulare. birou naval și al aerului. În alte state. de a răspunde cu promptitudine la toate întrebările specifice și. f) Birourile ataşaților militari În funcție de importanța misiunilor diplomatice acestea se pot subdivide în birou militar propriu-zis. de promovare a relațiilor prieteneşti și de cooperare între statul trimi țător și statul de reşedință și de informare prin mijloace licite cu privire la evoluția vieții politice. indiferent de gradul său. b) funcții specifice – privind reprezentarea. de a furniza toate informațiile de bază care să permită țării sale să elaboreze o strategie și o politică economică și comercială adecvate. Una dintre cele mai importante sarcini ale şefului Cancelariei este întocmirea unor fise documentare conținând toate informațiile locale pe care orice nou sef de misiune sau membru al personalului ar trebui să le cunoască la sosirea la post. datorită faptului că în anumite zone statul acreditant are înființate. Această subordonare 73 . consulate generale. Şeful cancelariei asigură. consulate. rezolvarea cu promptitudine a corespondenței. cu acordul autorităților competente. 3 din Convenția de la Viena din 1961 privind relațiile diplomatice. sau sunt încredințate altor membri ai personalului diplomatic al misiunii. De asemenea. de a-i sprijini pe oamenii de afaceri aflați pe teritoriul statului acreditar. de dezvoltarea relațiilor economice și a celor comerciale dintre cele două țări. Birourile militare sunt conduse de un ataşat militar. economice. totodată. comerciale. protecția și asistența acordată conaționalilor aflați pe teritoriul statului de reşedință și în unele domenii cu caracter civil sau comercial. diplomații cu sarcini culturale și de presă trebuie să fie experți în domeniile lor de activitate din propria țară. pentru a putea să fie în măsură să identifice canale de comunicare eficiente. dar care. culturale și ştiințifice din statul acreditar.

b) de cooperare cu autoritățile militare ale țării de reşedință. Evoluția vieții internaționale a făcut să se recunoască dreptul de legație (adică de a primi și trimite misiuni diplomatice) și mişcărilor de eliberare națională. de a primi și trimite misiuni diplomatice aparține în esență statelor. în cadrul acordurilor stabilite între cele două state. în ultimul timp. Perez de Cuellar) Misiunea diplomatică constituie principalul instrument prin care se stabilesc și se mențin relațiile diplomatice. Statul care trimite misiunea diplomatică poartă denumirea de stat acreditant. denumite birouri sau oficii. 2. de asemenea. dar există și alte subiecte de drept. în domeniile de specialitate tehnico-militară. 2 din Convenția de la Viena din 1961 în următoarea formulare: „stabilirea unei misiuni diplomatice între state și trimiterea de misiuni diplomatice permanente se fac prin consimțământ mutual”. Acordul de înființare a misiunii diplomatice poate îmbrăca forma juridică a unui tratat de-sine-stătător sau poate face parte dintr-un tratat cu un conținut mai larg.). Biroul ataşatului de afaceri interne constituit în cadrul unei misiuni diplomatice a României în străinătate cuprinde ansamblul personalului și mijloacelor afectate postului de ataşat de afaceri interne în statul acreditar. Anghel) Înființarea unei misiuni diplomatice necesită existența relațiilor diplomatice între două state și acordul lor de voință pentru schimbul de misiuni diplomatice. ÎNFIINȚAREA ȘI ÎNCETAREA UNEI MISIUNI DIPLOMATICE Misiunea diplomatică este definită în doctrină ca fiind „organ al unui subiect de drept internațional. În doctrină se menționează că mişcările de eliberare națională obişnuiau să trimită reprezentanțe permanente în anumite capitale. instituit în mod permanent pe lângă un alt subiect de drept internațional și însărcinat cu asigurarea relațiilor diplomatice ale acestui subiect”. g) Birourile ataşaților de afaceri interne constituie modalitatea de realizare a activității de reprezentare externă a Ministerului Internelor și Reformei Administrative. (Ion M. cărora dreptul internațional le recunoaşte această facultate: Sfântul Scaun și Ordinul Suveran al cavalerilor de la Malta. contribuind direct și nemijlocit la realizarea colaborării dintre ele. Statul pe al cărui teritoriu se 73 . drept de legație. participă la exerciții și manevre militare la care sunt invitați etc. iar trimişii lor se bucură de acelaşi tratament acordat ambasadorilor statelor suverane. în scopul de a menține cu el relațiile diplomatice” (J. a căror cunoaştere este necesară pentru o justă apreciere a situațiilor care fac obiectul analizelor politico-diplomatice. Condiția existenței consimțământului celor două state pentru înființarea unei misiuni diplomatice este consfințită de art. c) de reprezentare a statului acreditant la ceremoniile oficiale care au loc în țara de reşedință (asistă la defilări cu ocazia sărbătorilor naționale. și instituțiile ei specializate).ierarhică nu împiedică pe ataşații militari să comunice direct cu ministerele în privința problemelor strict militare și în special acelora care se referă la secrete militare. (Philippe Cahier).4. Încheierea acordului pentru înființarea unei misiuni diplomatice permanente este precedată de tratative politice pentru discutarea acestui lucru.U. organizațiile internaționale cu vocație generală (O. d) de consilier tehnic al şefului misiunii diplomatice. Ataşații militari îndeplinesc funcții: a) de observare și informare asupra situației militare din țara de reşedință.N. alte entități. Dreptul de a stabili și întreține relații diplomatice. organizațiile regionale etc. acestea s-au transformat în adevărate misiuni diplomatice. Un alt autor consideră misiunea diplomatică „agenția ori instituția pe care un stat o înființează într-un alt stat cu consimțământul acestuia. precum și la organizații internaționale. Au.

Încetarea misiunii diplomatice poate avea drept cauze: a) ruperea. cazurile statelor care.membrii personalului diplomatic.înființează misiunea diplomatică se numeşte stat acreditar.1): . statul acreditar este obligat să respecte și să asigure protecția localurilor reprezentanței împreună cu bunurile și arhiva ei (art.membrii personalului misiunii diplomatice sunt membrii personalului diplomatic.membrii misiunii diplomatice sunt şeful misiunii și membrii personalului misiunii diplomatice.membrii personalului misiunii. la faptul dacă este vorba de un schimb de misiuni diplomatice sau de înființarea numai a unei singure misiuni etc. Atunci când. În doctrină sunt menționate.şeful misiunii.5. Transformarea necesită. . Se poate apela la un stat terț agreat de cele două părți pentru reprezentarea intereselor pe timpul cât relațiile diplomatice sunt rupte. . . 73 . în sens superior. de asemenea.personalul privat al misiunii. clasificați în trei categorii: . cărora li se adaugă personalul administrativ și de deservire.un membru al personalului administrativ și tehnic este un membru al misiunii diplomatice angajat în serviciul administrativ sau tehnic al misiunii diplomatice. competența misiunii diplomatice. la rândul lor. ca exemple care ilustrează această situație. precum dezvoltarea sau intenția de a dezvolta relațiile dintre state. Convenția de la Viena defineşte astfel categoriile menționate (art. . și-au transferat guvernele lor în alte state (mai ales la Londra).un membru al personalului de deservire este un membru al misiunii diplomatice din departamentul de servicii interne al misiunii diplomatice. din diferite cauze.şeful misiunii diplomatice este persoana însărcinată de către statul său să acționeze în această calitate. de regulă. 45 din Convenția de la Viena). din diferite motive.agentul diplomatic este şeful misiunii diplomatice sau un membru al personalului diplomatic al misiunii.un funcționar particular este o persoană care se află în serviciul particular al unui membru al misiunii diplomatice și care nu este angajat al statului trimițător.membrii personalului de serviciu.membrii personalului administrativ și tehnic. a relațiilor diplomatice. Cauze de ordin politic.membrii personalului diplomatic sunt membrii personalului misiunii diplomatice care au rang diplomatic. . c) refuzul de recunoaştere a guvernelor nou instalate în unul din cele două state. Încetarea misiunii diplomatice înseamnă întreruperea completă a funcțiilor misiunii diplomatice. . Acordul cuprinde clauze referitoare la rangul efectivul. . . . . MEMBRII MISIUNII DIPLOMATICE Convenția de la Viena din 1961 cu privire la relațiile diplomatice clasifică membrii misiunii diplomatice în trei categorii: . b) dispariția unuia dintre state (fuziune sau dezmembrare) constituie un alt mod de încetare a activității unei misiuni diplomatice. misiunea diplomatică nu mai este în măsură să funcționeze și să reprezinte interesele statului acreditant în statul acreditar intervine suspendarea acestei misiuni. conduc la schimbarea rangului misiunii diplomatice. . Membrii personalului misiunii diplomatice sunt. 2. d) suprimarea din motive bugetare. deşi relațiile diplomatice se mențin. fiind ocupate de forțele germane. încetarea automată a sarcinilor care revin membrilor misiunii diplomatice.etc. acordul reciproc și expres al statelor.

iar procedura acceptării unui sef de misiune al statului trimițător poartă denumirea de agrement. Potrivit art. Şeful de misiune este însărcinat să reprezinte interesele statului acreditant și trebuie să fie recunoscut ca atare de statul acreditar. 5 pct. împreună cu membrii familiei lor aflați pe teritoriul statului de reședință. El poate și chiar însărcinează cu diferite funcții personalul. NUMIREA MEMBRILOR MISIUNII DIPLOMATICE Conform art. Desemnarea și numirea lor se face de statul acreditant potrivit normelor aparținând dreptului intern. (R. în conformitate cu prevederile constituționale din fiecare țară. Şeful de misiune este responsabil de toate problemele legate de misiunea sa. 14 din convenția de la Viena din 1961. iar în această privință dreptul de primire de către şeful statului este rezervat acelora cu rang de ambasador. însărcinați cu afaceri (en titre. În acest sens. 2. Numirea şefului de misiune se face de către și în numele şefului de stat. în funcție de acordul mutual stabilit de guvernele interesate: 1. en pied sau titulari) care sunt acreditați pe lângă Ministerele de Afaceri Externe (și această categorie este rar întâlnită. (Ion M. 3. Anghel) Rangul şefului de misiune acreditat constituie o înțelegere între guvernele în cauză.La categoriile menționate este necesar să adăugăm și categoria membrilor de familie a membrilor misiunii. miniștri și nunții papali interimari care sunt acreditați pe lângă șefii de stat (această categorie este acum practic inexistentă). Procedura prin care un stat se informează dacă persoana aleasă de el este persona grata pentru a ocupa postul de sef al misiunii diplomatice pe teritoriul statului acreditar. Decan al corpului diplomatic devine diplomatul cu cea mai mare vechime în post pe teritoriul statului acreditar. diplomat care aparține clasei întâi de reprezentare.6. el poate înființa o misiune diplomatică condusă de un însărcinat cu afaceri ad-interim în fiecare din statele în care şeful de misiune nu-și are reședința sa permanentă”. va trebui să țină seama în alegerea lui de punctul de vedere al statului acreditar. 4 din Convenția de la Viena din 1961 prevede că nici un stat nu poate fi constrâns să primească un agent diplomatic care i se pare impropriu pentru îndeplinirea misiunii sale.1 faptul că „Statul acreditant trebuie să se asigure că persoana pe care intenționează să o acrediteze ca sef al misiunii în 73 .4 pct. Nu se poate face nici o discriminare între șefii misiunilor diplomatice pe baza categoriei din care fac parte. Corpul diplomatic Este format din totalitatea agenților diplomatici. trimiși diplomatici. în temeiul atributului de suveranitate. nunțiul papal este considerat de drept decan al corpului diplomatic. cărora statul acreditar le acordă un statut special. dar în sens restrâns din corpul diplomatic fac parte numai șefii reprezentanțelor diplomatice. constituie agrearea. dar este singur răspunzător față de ambele guverne (al statului acreditant și al celui acreditar) de modul în care își conduce misiunea. Feltham) Fiecare stat are dreptul de a-și alege agenții diplomatici și pe ceilalți membri ai misiunii diplomatice. Deși statul acreditant are prerogativa numirii agentului său diplomatic. cu excepția chestiunilor de prioritate și de protocol.2 al Convenției de la Viena din 1961 „Dacă statul acreditant acreditează un sef de misiune în unul sau mai multe state. art. indiferent dacă îndeplinește sau nu condiția referitoare la vechime.G. nunții apostolici și alți șefi de misiuni având un rang echivalent (de exemplu. ambasadori. șefii misiunilor diplomatice pot face parte din una din categoriile următoare. înalți comisari schimbați între țările membre ale unei comunități) care sunt acreditați pe lângă șefii de stat. Convenția de la Viena din 1961 înscrie în art. În țările catolice. 2.

. Diplomatul nu se va prezenta la post înainte de a avea loc schimbul de note.declarația expresă a statului acreditar de acceptare a numirii respective. şeful de misiune dobândește în mod definitiv funcția sa de sef de misiune. iar personalul de serviciu cuprinde soferi. Procedura este constituită dintr-o notă oficială transmisă M. rezultă din primirea solemnă a scrisorilor de acreditare efectuată de organul destinatar al acestora. În ce privește numirea personalului tehnico-administrativ. Se consideră că şeful de misiune diplomatică trebuie să considere priorități fundamentale următoarele: . prin care se face dovada că această persoană este abilitată de către guvernul său să exercite funcțiile încredințate. .să facă dovada unui comportament oficial. în cazul altor membri ai personalului diplomatic. mecanici. personalul tehnic și administrativ este alcătuit din: secretari tehnici. Această procedură presupune existența a două declarații de voință distincte: . grădinari.să cultive un cerc de prieteni suficient de larg și variat pentru a fi capabil să și îndeplinească funcțiile. contabili.A. fiind învestit cu exercițiul deplin al funcțiilor sale. Statul acreditant poate refuza să admită funcționari de o anumită categorie (art.E. prin care se constată calitatea oficială a şefului de misiune.11 Convenția de la Viena. .să raporteze ministerului său evenimentele cu semnificații politice sau economice importante și să comenteze punctele de vedere ale unor țări terțe. Scrisorile de acreditare constituie instrumentul diplomatic prin care se constată calitatea oficială a şefului de misiune. 73 . . muncitori calificați etc.voința statului acreditant referitoare la numirea agentului diplomatic . Spre deosebire de cazul şefului de misiune. Trebuie să se facă distincție între oamenii de serviciul ai misiunii diplomatice și persoanele din serviciu agentului diplomatic: menajerele. Dreptul statului acreditant de a numi membrii personalului diplomatic este limitat de statul acreditar de a solicita menținerea efectivului misiunii diplomatice în ceea ce el consideră rezonabil. nu este necesar. Prezentarea scrisorilor de acreditare este esențială pentru recunoașterea calității de sef de misiune și are loc în cadrul unei solemnități speciale. translatori. .să fie la curent în ce privește persoanele cu influență și sursele puterii naționale în statul în care se află în misiune.transmiterea către statul acreditar a punctelor de vedere ale propriului guvern în probleme importante de interes comun și de politică comună.statul acreditar a primit agrementul acestui stat”. Numirea unui sef de misiune se perfectează în mod formal prin procedura acreditării și nu din momentul acordării agrementului. procedura de numire este mult simplificată. oameni de serviciu. consimțământul statului acreditar nu trebuie exprimat în mod obligatoriu expres. referenți de specialitate etc. dactilografi. al statului acreditar și nota de răspuns. sunt semnate de către şeful statului acreditant și adresate şefului statului acreditar. Declarația de voință prin care statul acreditar își exprimă consimțământul la numirea şefului de misiune este implicită. Acreditarea este procedura specială prin care dreptul internațional reglementează afirmarea definitivă a calității de sef de misiune a unei persoane fizice care a primit deja agrementul. 1961). portari. arhivari. Odată cu încheierea ceremoniei prezentării scrisorilor de acreditare.formularea politicii diplomatice. el constituind un canal de comunicare între cele două guverne în astfel de probleme. Declarația de voință prin care statul acreditant participă la procedura acreditării este cuprinsă într-un document formal – scrisorile de acreditare. cât și neoficial de o manieră care să sporească reputația țării sale. Dreptul internațional atribuie acestor declarații unilaterale distincte efectul juridic de perfectare a raportului de misiune diplomatică. curieri. precum și a celui de serviciu trebuie să avem în vedere următoarele: ca structură.

Funcția de observare și informare 3. Funcția de reprezentare 3. negocierile pot fi oficioase (doar contacte de cunoaștere a intențiilor părților. . Funcția de negociere 3. .participarea la viața publică a statului acreditar.apartenența la cetățenia statului acreditant nu este o condiție ce trebuie îndeplinită.1. Enumerarea funcțiilor misiunii diplomatice făcută în cuprinsul art. se vor îndeplini aceleași reguli ca în cazul personalului diplomatic cu următoarele diferențe: .6. reprezintă aspectul esențial al activității misiunii diplomatice în apărarea intereselor statului acreditar. în special. consimțământul pe care un stat îl dă pentru înființarea misiunii diplomatice presupune permisiunea de a îndeplini cel puțin funcțiile enumerat de Convenție. FUNCȚIA DE REPREZENTARE Funcția de a reprezenta statul acreditant în statul acreditar este cea mai veche funcție a misiunilor diplomatice. 3. Funcția de realizare a cooperării internaționale 3.3 nu este una exhaustivă. Formele prin care se realizează funcția de reprezentare sunt multiple: . Precizări preliminare 3. funcțiile misiunilor diplomatice constau.a duce tratative cu guvernul statului acreditar.a ocroti în statul acreditar a intereselor statului acreditant și ale cetățenilor săi. FUNCȚIA DE NEGOCIERE Funcția de a duce tratative cu guvernul statului acreditar. FUNCȚIILE MISIUNILOR DIPLOMATICE 3.2. în limitele admise de dreptul internațional. prin modalități foarte variate de participare la viața publică a statului acreditar.3 al Convenției de la Viena. denumită și funcția de negociere. .a reprezenta statul acreditant în statul acreditar.1.personalul care a fost angajat la reședința diplomatului de către acesta. şeful misiunii fiind cel care reprezintă statul său în plenitudinea relațiilor sale diplomatice.3. PRECIZĂRI PRELIMINARE Potrivit alin. în rezolvarea diferendelor dintre state.5. . 3. .nu mai apare nici condiția ca această persoană să aibă calitatea de persona grata. În alineatul 2 al aceluiași articol se face precizarea potrivit căreia nici o dispoziție a Convenției nu poate fi interpretată ca interzicând misiunii diplomatice exercitarea funcțiilor consulare. fără a le angaja) sau oficiale 73 .promovare a relațiilor de prietenie și de dezvoltare a relațiilor economice. din anul 1961. Negocierea este cel mai la îndemână și cel mai eficient mijloc diplomatic de soluționare a diferendelor.2. culturale și științifice între statul acreditant și statul acreditar. În cazul acestor categorii de personal.3.1 al art. Funcția de protejare a intereselor statului acreditant și a cetățenilor acestuia 3. în: .a informa prin toate mijloacele licite. 3.promovarea politicii statului acreditant etc.4. . despre condițiile și evoluția evenimentelor din statul acreditar și de a raporta cu privire la acestea statului acreditant.negocierea în numele statului acreditant. .

despre condițiile și evoluția evenimentelor din statul acreditar și de a raporta cu privire la acestea statului acreditant presupune urmărirea și studierea aspectelor vieții politice. Aceasta se fundamentează printr-o regulă generală a dreptului internațional.6. poate fi definită ca scop al întregii activități a misiunii diplomatice. ci ea presupune o activitate intensă a şefului misiunii pentru explicarea politicii guvernului pe care îl reprezintă. 3. cu precizarea că în practica statelor sunt aplicabile și alte reguli. IMUNITĂȚI.1. Potrivit dreptului tratatelor. prin proteste și prin invocarea răspunderii internaționale. Facilitățile diplomatice 4. efectele evenimentelor internaționale în acest stat. din statul acreditar. Misiunea diplomatică are rolul de a cultiva. în funcție de particularitățile concrete ale acestora. cultural. ci și înspre statul acreditar. respectiv dreptul statului acreditant de a proteja proprii cetățeni și dreptul acestora. extinde și diversifica relațiile dintre statul acreditant și statul acreditar.2. pentru consultări în legătură cu diferitele aspecte ale vieții internaționale etc. şeful misiunii diplomatice poate negocia și autentifica textul unui tratat fără a fi nevoit să prezinte deplinele puteri. precum și derularea relațiilor dintre cele două state. Funcția de informare nu se realizează numai într-un singur sens. 4. FUNCȚIA DE PROTEJARE A INTERESELOR STATULUI ACREDITANT ȘI A CETĂȚENILOR ACESTUIA Funcția de ocrotire în statul acreditar a intereselor statului acreditant și ale cetățenilor săi. Privilegiile diplomatice 4.4. înspre statul acreditant. în limitele admise de dreptul internațional este o funcție tradițională a misiunilor diplomatice.3.(constituie un început de angajare). promova. 3. cât și personalului misiunii. prin mijloace diplomatice și juridice adecvate raporturilor internaționale. FUNCȚIA DE OBSERVARE ȘI INFORMARE Funcția de informare prin toate mijloacele licite. FUNCȚIA DE REALIZARE A COOPERĂRII INTERNAȚIONALE Funcția de promovare a relațiilor de prietenie și de dezvoltare a relațiilor economice.5. potrivit căreia. dar în limitele impuse de dreptul internațional. pe diferite planuri: politic. adică fără ca aceste acte să constituie amenințări la adresa statului acreditar și fără folosirea forței sau a amestecului în treburile interne. statul are dreptul de a apăra interesele cetățenilor săi aflați pe teritoriul altor state. 73 . de a cere protecție. realizată prin cereri de informare și asistență. Imunitățile diplomatice 4.1. sociale. directe (între şeful misiunii și şeful statului) sau indirecte (între şeful misiunii și ministerul afacerilor externe ori alte autorități ale statului acreditar). pentru o cât mai bună cunoaștere de către acesta a realităților din statul reprezentat. denumită și funcția de cooperare. când se află în străinătate. Principala instituție creată în realizarea acestei funcții este protecția diplomatică. juridic etc. culturale etc. PRIVILEGII ȘI FACILITĂȚI DIPLOMATICE 4. ori chiar prin îndeplinirea unor funcții consulare. IMUNITĂȚILE DIPLOMATICE Convenția de la Viena din 1961 stabilește o sumă de reguli care acordă un statut juridic specific atât misiunii diplomatice. 3. economic. culturale și științifice între statul acreditant și statul acreditar. Funcția de negociere nu se limitează doar la soluționarea diferendelor și încheierea unor acorduri internaționale.

iar localurile misiunilor nu trebuie utilizate în scopuri incompatibile cu regulile și obligațiile activității diplomatice.N.U. statul acreditar trebuie să asigure securitatea localurilor misiunii. dar și personalului administrativ și de serviciu. de asemenea. adică scoaterea de sub acțiunea legii penale sau civile a statului acreditar a misiunii diplomatice. Potrivit acestor reglementări el trebuie să acorde misiunii toate facilitățile pentru îndeplinirea funcțiunilor sale. De asemenea. Sunt prevăzute și enumerate în conținutul articolelor 29-39 din Convenția de la Viena. Regulile privind privilegiile și imunitățile sunt precizate în mod detaliat de către Convenția de la Viena. 22). El admite totusi ca nediscriminatoriu dreptul statului acreditar de a aplica restrictiv o dispoziție determinată. În fine. Membrii misiunilor diplomatice au datoria de a respecta legile și reglementările statului acreditar și de a nu se amesteca în treburile sale interne. personal tehnico-administrativ și de serviciu). De asemenea. statul acreditar are obligații precise stabilite de Convenția de la Viena prin articolele 25-27. Agenții diplomatici se bucură de imunitate absolută de jurisdicție penală și de imunitate de jurisdicție civilă. în mod special. Imunitățile diplomatice sunt concretizate în trei categorii: a) Imunitatea de jurisdicție. Prin urmare.). 17 din convenție aceste imunități sunt recunoscute diplomaților și familiilor lor. pentru că ea este în acelasi mod aplicată misiunii sale de statul acreditant. în conformitate cu conținutul articolului 42 al Convenției. obligații față de statul acreditar. personalului misiunii și a membrilor lor de familie. acțiunilor privind activitatea profesională sau comercială privată a agentului și față de nici o cerere reconvențională direct legată de cererea principală când agentul diplomatic însuși înaintează o acțiune civilă (pentru a asigura egalitatea părților în proces). ca și practica urmată de unele state de a se face beneficiarele.. Imunitatea de jurisdicție a unui agent diplomatic în statul acreditar nu poate scuti pe acest agent de jurisdicția statului acreditant. (O. agentul diplomatic nu este scos de sub jurisdicție totală. agenții diplomatici se bucură de imunitate de executare. Articolele 29-41 din Convenție fac referire la Dispozițiile privind imunitățile diplomatice. făcându-se. El trebuie. cu excepția acțiunilor imobiliare când proprietatea este cu titlu privat. Personalul organizațiilor internaționale beneficiază. Articolul 41 din Convenția de la Viena prevede în contrapartidă. prim cutumă sau pe cale de acord. De asemenea. agenții diplomatici nu trebuie să exercite profesii sau alte activități remunerate în vederea obținerii unui câstig personal pe teritoriul statului acreditar. Totusi. de imunități acordate prin convențiile aplicabile acestor organizații. statul 73 . ci numai de sub jurisdicția statului acreditar. Articolul 47 al Convenției prevede interdicția unor măsuri discriminatorii între state. dar la care se poate renunța expres. acțiunilor referitoare la succesiune. să asigure membrilor misiunii toată libertatea de deplasare și de circulație. c) Exceptarea de la obligația de a depune ca martor Imunitatea de jurisdicție. Misiunea diplomatică se bucură de imunitate de jurisdicție civilă și administrativă. o distincție între diversele categorii de personal al misiunilor diplomatice (diplomați. pentru că nu se poate pune problema răspunderii penale a unei persoane morale (juridice).Imunitățile diplomatice reprezintă tratamentul pe care statul acreditar îl acordă misiunilor diplomatice și personalului acestora. O rezervă există totusi pentru zonele unde accesul este reglementat sau interzis din rațiuni de securitate națională. Consiliul Europei. exprimat prin exceptarea de la jurisdicția penală și civilă a acestui stat. b) Inviolabilitățile. să evite ca linistea acesteia să fie tulburată sau să-i fie afectată demnitatea (art. care au ca obiect să permită exercitarea funcțiilor lor fără ca autoritățile locale să poată să le aducă îngrădiri. Comunitățile europene etc. ale unui tratament reciproc mai favorabil decât îl cer dispozițiile Convenției. Aceste imunitățile și privilegiile recunoscute membrilor misiunilor diplomatice. În conformitate cu art.

Articolul 29 al Convenției de la Viena garantează agenților diplomatici respectul statului acreditar. mijloace de transport și terenuri ale acesteia. Statele acordă. Este vorba despre: – inviolabilitatea misiunii. Renunțarea la imunitatea de jurisdicție pentru o acțiune civilă sau administrativă nu determină automat și înlăturarea imunității privind executarea hotărârilor. acesta înainte de toate fiind exceptat de la orice măsură de arestare sau de detenție. Şeful misiunii și personalul său diplomatic. de libertate fără restricție și de intangibilitate personală în toate ocaziile. Inviolabilitatea persistă și în situația ruperii relațiilor diplomatice și chiar a stării de război. Imunități sunt. până când va părăsi teritoriul statului de reşedinţă. de personalul de serviciu care nu are naționalitatea statului de reşedinţă (art. în general. 73 . respectiv obligația statului acreditar de a nu permite funcționarilor săi să pătrundă și să îndeplinească acte de autoritate în localurile misiunii. localurile misiunii. mai puțin în cazuri excepționale. 37-2 și 38-1). libertății și demnității sale. vehiculelor și documentelor acestora. nu pot face obiectul nici unei percheziții. care este aceeași cu inviolabilitatea localurilor misiunii. înțelegând și membrii de familie ai agenților diplomatici (art. inclusiv corespondența. mobilierul lor și celelalte obiecte care se găsesc acolo. toate actele pe care le îndeplinește pentru reprezentarea statului trimițător și promovarea intereselor acestuia. libertății sau demnității lor. sub rezerva articolului 39 paragraful 2 al Convenției de la Viena. Inviolabilitatea care îi este recunoscută unui diplomat are ca obiect săi permită să se bucure. care operează asupra tuturor documentelor diplomatice. el nu poate continua să beneficieze de inviolabilitate după ce și-a încheiat misiunea. Inviolabilitatea are ca scop să permită diplomatului de a-și exercita. cum ar fi legitima apărare. sarcina sa de reprezentant al unei țări străine. – inviolabilitatea diplomatului. Dacă diplomatul înlocuit se stabilește în țara în care și-a exercitat funcțiile. beneficiază de toate imunitățile enumerate în articolele 29-36 ale Convenției. precum și mijloacele de transport ale misiunii. care este dator să ia toate măsurile adecvate pentru a împiedica orice atingere ce ar putea fi adusă persoanei. Convenția de la Viena distinge anumite categorii de personal. dacă misiunea sa a fost anunțată. de Serviciul de Protocol pe baza indicațiilor furnizate de fiecare misiune. rechiziții. Inviolabilitatea acoperă toate persoanele care fac parte din personalul oficial sau neoficial al misiunii. iar inviolabilitatea personală este garanția esențială a agenților diplomatici.acreditant poate renunța la imunitatea de jurisdicție a agenților diplomatici. 37-4 și 38-2). De precizat că această inviolabilitate operează chiar și în timp de conflict armat. El durează pe tot timpul misiunii sale. dar ea trebuie să fie expresă. în orice moment și oriunde s-ar afla. concretizată în exceptarea acestuia de la orice formă de reținere sau detenție. de asemenea. Ea acoperă. pentru aceasta fiind necesară o renunțare deosebită. reședinței. pe teritoriul unde își exercită misiunea. deci. fiind absolută. 37-1). Acest privilegiu începe în ziua în care diplomatul a intrat pe teritoriul țării unde a fost acreditat. – inviolabilitatea arhivelor.27-3si 382) sau de personalul de serviciu particular al misiunii (art. indiferent de locul unde se află. care înseamnă imunitatea față de constrângerea prevăzută de lege. Aceste imunități se extind asupra bunurilor personale ale diplomaților. fie că este vorba de personalul administrativ și tehnic (art. recunoscute și altor membri ai misiunii. sechestru sau măsuri executorii. – inviolabilitatea reședinței diplomatului. corespondența lor trebuie să fie liberă și inviolabilă. Inviolabilitățile. fără nici un impediment. Numele acestor persoane figurează pe lista diplomatică care este stabilită în fiecare Capitală. statul acreditar trebuie să-1 trateze cu respectul care i se cuvine și să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a împiedica orice atingere adusă persoanei.

valiza diplomatică. Dacă autorul infracțiunii este o persoană particulară. Ea este de ordin public și diplomatul nu poate renunța la ea. a ofensat un agent diplomatic. justiției sau oricărui alt organ administrativ. Diplomații nu pot fi chemați în justiție decât de guvernul sau de tribunalele țării lor. Dacă sediul misiunii diplomatice sau drapelul care este arborat fac obiectul unui atentat. Articolul 22 al Convenției de la Viena garantează. Imunitatea de jurisdicție Convenția de la Viena. în articolul 31. De asemenea. Articolul 21 prevede obligația pentru statul acreditar de a facilita statului acreditant achiziționarea sau închirierea de localuri necesare deschiderii misiunii și pentru locuințele membrilor săi. indiferent de unde ar proveni ele. Articolul 12 permite misiunii să deschidă birouri în afara sediului numai pe baza consimțământului expres al statului acreditar. este declarată inviolabilă. de la caz la caz. să acorde reparațiile adecvate. statul trebuie să dispună urmărirea penală și judecarea acestuia. chiar în cazul ruperii relațiilor diplomatice. el nu poate fi supus de acest stat la măsuri care ar aduce atingere persoanei sale. Acesta din urmă nu este. precum și dreptul statelor și misiunilor diplomatice de a recurge la curieri ad-hoc. guvernul statului acreditar trebuie. Inviolabilitatea agentului diplomatic îl protejează pe acesta în toate circumstanțele. Convenția de la Viena. inviolabilitatea localurilor misiunii diplomatice. să prezinte scuze și. în articolul 38. ci și mobilierul acestora. Articolul 27 al Convenției de la Viena garantează comunicarea liberă a misiunilor prin toate mijloacele adecvate. de aceeași inviolabilitate ca și sediul misiunii și reședința. la cei ai statului trimițător. a diplomatului sau a şefului misiunii. guvernul statului acreditar este obligat să acorde reparații statului ofensat. Arhivele diplomatice se bucură. reședinței și pe mijloacele de transport ale şefului misiunii. Art. limitează imunitățile de jurisdicție ale membrilor personalului care au naționalitatea statului acreditar numai la actele oficiale îndeplinite în exercitarea funcțiilor lor. dacă este cazul. Statele au dreptul de a încredința curierul diplomatic comandanților de aeronave civile și de a prelua. Chiar dacă ar comite acte de natură să lezeze demnitatea şefului de stat pe lângă care este acreditat. Dreptul la libera circulație a valizelor diplomatice este recunoscut fără rezerve. de asemenea. precum și mijloacele de transport ale misiunii împotriva oricăror măsuri ale autorităților statului de reşedinţă. 40 al Convenției de la Viena admite ca un agent diplomatic să beneficieze de inviolabilitate când traversează o țară terță pentru a se prezenta sau pentru a se reîntoarce de la post – este un act de curtoazie din partea statelor al căror teritoriu este traversat. Imunitățile curierilor sunt recunoscute și sunt precizate în documentele pe care aceștia trebuie să le dețină. Diplomatul are 73 . Aceasta este o garanție indispensabilă pentru ca diplomații să poată promova în deplină libertate și independență interesele statului acreditant. de altfel. de la aceștia. Inviolabilitatea protejează pe diplomat împotriva atacurilor oricărei persoane. corespondența diplomatică. Reședința diplomatului nu poate constitui obiectul investigațiilor poliției. El poate cere rechemarea diplomatului sau chiar să-i impună plecarea. după caz. direct și liber. Această imunitate are ca scop să retragă întreaga competență de la magistrații locali pentru a o transfera. definește imunitatea civilă și penală a agenților diplomatici.automobilelor diplomaților plăci speciale care permit poliției să-i deosebească de ceilalți posesori de automobile. Dacă un membru al autorităților publice ale statului de reşedinţă. Valizele nu pot conține decât documente diplomatice și obiecte destinate uzului oficial. Ea condiționează totusi instalarea de posturi emițătoare de radio de asentimentul statului acreditar. acționând în calitate oficială. de asemenea. Se garantează nu numai localurile. dacă nu și-a îndeplinit îndatoririle de protecție. lipsit de mijloace de apărare. care nu au dreptul să pătrundă în imobil fără autorizația expresă. Se prevede în sarcina statului acreditar obligația specială de a lua măsurile pentru a asigura protecția acestora. Articolul 20 permite arborarea drapelului și emblemei statului acreditant pe localurile misiunii.

ei nu beneficiază decât de privilegiile și imunitățile care le sunt recunoscute de statul respectiv. Pentru ceilalți membri ai personalului misiunilor și personalul de serviciu particular care se găsesc în aceleași raporturi față de statul acreditar. punând la dispoziție informațiile cerute în legătură cu circumstanțele accidentului. – în timpul anchetei el nu trebuie să împiedice mersul justiției. trebuie avute în vedere următoarele: – să invoce imunitățile sale diplomatice la care el nu poate renunța fără autorizarea expresă a statului acreditant. se prevede că acest stat va trebui să-și exercite jurisdicția sa de asemenea manieră. Dacă misiunea are un agent diplomatic de naționalitatea statului acreditar sau dacă acesta locuiește permanent în statul respectiv. Convenția de la Viena (art. Personalul de serviciu beneficiază de imunități numai pentru actele îndeplinite în exercitarea funcțiilor sale. Însă se precizează că acesta nu va exercita asupra lor jurisdicția sa. Convenția precizează că această renunțare trebuie să fie întotdeauna expresă . Totuși. Imunitatea este absolută. Un agent diplomatic trebuie să respecte legislația țării unde este acreditat. este la latitudinea guvernului statului acreditar să facă plângere pe cale diplomatică. Articolul 31 al Convenției de la Viena prevede că agenții diplomatici beneficiază de 73 . nu există mijloc de a-l constrânge în acest sens. întrucât nu are dreptul de a lăsa să se aducă atingere independenței statului pe care-l reprezintă. dar nu poate fi tras la răspundere decât de autoritățile din propria țară. 37 al Convenției de la Viena se precizează că personalul de serviciu particular al membrilor misiunii care nu sunt resortisanți ai statului acreditar. Guvernul statului acreditar poate. a membrilor personalului administrativ și tehnic al misiunilor. a membrilor personalului de serviciu. – imunitatea de jurisdicție nu permite eludarea plății despăgubirilor datorate victimelor accidentului. Un agent diplomatic nu poate fi obligat să compară ca martor în fața unei instanțe a statului acreditar. Atât timp cât agentul diplomatic străin se află pe teritoriul statului pe lângă care este acreditat. Dacă infracțiunile comise de agentul diplomatic sunt de mică importanță. Imunitatea de jurisdicție în materie civilă este recunoscută diplomaților străini. În art. 32) prevede că statul acreditant poate renunța la imunitatea de jurisdicție a membrilor familiilor agenților diplomatici. I se poate cere să-și trimită mărturia în scris. imunitatea de jurisdicție penală este totală. Această imunitate de jurisdicție funcționează chiar dacă agentul diplomatic este vinovat de o infracțiune contra statului pe lângă care este acreditat. Acest gen de imunitate este acordată agentului diplomatic în interesul guvernului țării sale.dreptul și nu poate renunța la imunitatea de jurisdicție penală. dar acest stat nu-l poate aresta și nici judeca prin tribunalele proprii. sunt scutiți de impozite și taxe pe salarii. Exceptarea de la obligația de a depune ca martor în fața instanțelor de judecată și în procedurile administrative. Imunitatea de jurisdicție penală se aplică și personalului administrativ și tehnic al misiunii și membrilor lui de familie. indiferent dacă diplomatul este conducător sau proprietar al unui autovehicul în urma căruia s-ar putea angaja responsabilitatea civilă. el nu beneficiază decât de imunitatea de jurisdicție și de inviolabilitate pentru actele îndeplinite în exercitarea funcțiunilor sale. dar nu beneficiază de privilegii și imunități decât în măsura admisă de acesta din urmă. Organul de anchetă trebuie să se deplaseze la sediul misiunii diplomatice pentru a primi mărturiile. însă. dar diplomatul poate depune ca martor dacă acceptă expres. doar să solicite pe cale diplomatică aplicarea pedepsei prevăzute de lege. numai acesta din urmă poate să renunțe la ea. Imunitatea de jurisdicție față de tribunalele statului acreditar nu înseamnă că diplomatul străin este absolvit de răspundere pentru infracțiunile pe care le-ar putea comite. dar dacă refuză. În cazul unui accident de automobil. precum și a familiilor lor. decât de o asemenea manieră încât să nu împiedice în mod excesiv îndeplinirea funcțiilor misiunii. încât să nu împiedice în mod excesiv îndeplinirea funcțiilor misiunii.

imunitatea de jurisdicție în materie civilă și administrativă, cu excepția cazurilor când este vorba despre: 1) o acțiune reală care se referă la un imobil particular situat pe teritoriul statului acreditar, dacă agentul diplomatic nu-l posedă în contul statului acreditant pentru realizarea scopurilor misiunii; 2) o acțiune privind o succesiune în care agentul diplomatic figurează cu titlu particular și nu în numele statului acreditant; 3) o acțiune privind o activitate profesională sau comercială exercitată de agentul diplomatic în statul acreditar și în afara funcțiilor sale oficiale. În aceste cazuri pot fi luate unele măsuri de executare față de diplomat, cu condiția să nu se aducă atingere inviolabilității persoanei sau locuinței sale. Diplomatul care devine reclamant în fața unei instanțe locale nu mai poate invoca imunitatea de jurisdicție în ceea ce priveste orice cerere reconvențională legată direct de acțiunea principală. Totusi, renunțarea la imunitatea de jurisdicție pentru o acțiune civilă sau administrativă nu este considerată ca implicând renunțarea la măsurile de executare a hotărârii, care nu poate fi aplicată nici asupra persoanei, nici asupra bunurilor sale, o renunțare distinctă din partea sa fiind necesară. 4.2. PRIVILEGIILE DIPLOMATICE Privilegiile diplomatice reprezintă tot un tratament acordat de statul acreditar misiunii diplomatice și personalului acesteia, prin care li se fac unele înlesniri excepționale. Libertatea de comunicare. Misiunea diplomatică are dreptul să comunice liber cu guvernul său, cu celelalte misiuni și consulate ale statului acreditant, putând să folosească toate mijloacele de comunicație potrivite. Aceasta presupune obligația statului acreditar de a oferi facilități pentru corespondență și de a respecta secretul corespondenței. Pentru comunicare, misiunea diplomatică poate utiliza numai mijloace legale, fie publice (postă, telefon, fax etc.), fie specifice, precum curierul diplomatic și valiza diplomatică, toate acestea beneficiind de inviolabilitate. În ultimii ani, în cadrul ONU s-au manifestat preocupări pentru codificarea statutului curierului diplomatic și al valizei diplomatice. Astfel, în anul 1991, Adunarea Generală a hotărât să includă pe ordinea de zi a celei de-a 47-a sesiuni, Proiectul de articole asupra statutului curierului diplomatic și valizei diplomatice neînsoțite de un curier diplomatic, precum si protocoalele adiționale facultative la acest statut, proiect adoptat de Comisia de Drept Internațional la sesiunea sa din anul 1989. Mijloacele de radio-emisie pot fi utilizate numai cu autorizația statului acreditar. Coletele care compun valiza diplomatică trebuie să poarte semne exterioare vizibile ale caracterului lor și nu pot cuprinde decât documente diplomatice sau obiecte de uz oficial. De asemenea, curierul diplomatic trebuie să poarte un document oficial care să-i ateste calitatea și să precizeze numărul de colete care constituie valiza diplomatică, el bucurându-se de inviolabilitatea persoanei sale, neputând fi arestat sau reținut. Se pot folosi și curieri diplomatici ad-hoc. De asemenea, valiza diplomatică poate fi încredințată comandantului unei aeronave comerciale, acesta trebuind să poarte un document oficial care să indice numărul coletelor care alcătuiesc valiza diplomatică, dar el nu are calitatea de curier diplomatic. Libertatea de mișcare Este dreptul agentului diplomatic de a circula liber pe teritoriul statului acreditar, cu posibilitatea acestuia de a declara anumite zone interzise, din motive de securitate a agentului diplomatic sau a statului acreditar; Privilegii de ordin fiscal Reprezintă dreptul misiunii și a diplomaților de a fi scutiți de taxe și impozite, cu excepția impozitelor indirecte sau a celor aplicabile bunurilor imobile particulare, veniturilor particulare și taxelor corespunzătoare dreptului de succesiune;

73

Privilegii de ordin vamal Constau în scutirea de taxele vamale care se percep cu ocazia importurilor de bunuri și vizează bunurile destinate uzului oficial și chiar personal al misiunii, al diplomaților și membrilor familiilor acestora. Este inclusă în acest privilegiu și scutirea de la controlul bagajelor, cu excepția cazului când există motive serioase să se creadă că acestea conțin obiecte care nu beneficiază de scutiri vamale sau al căror import sau export este interzis. Într-un asemenea caz, controlul se va face numai în prezența agentului diplomatic sau a reprezentantului său autorizat. Scutirea de impozite Convenția de la Viena stabilește o serie de reguli codificând practica existentă în această materie. Articolul 23 scutește de impozite localurile misiunii ai căror proprietari sau locatari sunt reprezentanții statului acreditant sau şeful misiunii, cu excepția impozitelor sau taxelor percepute ca remunerație pentru servicii particulare prestate. Această scutire nu se aplică atunci când, potrivit legislației statului acreditar, acestea cad în sarcina persoanei care tratează cu statul acreditant sau cu şeful misiunii. Articolul 34 scutește agentul diplomatic de orice impozite și taxe, personale sau reale, naționale, regionale și locale, în afară de: impozitele indirecte care prin natura lor sunt în mod normal încorporate în prețul mărfurilor și al serviciilor; impozitele și taxele asupra bunurilor imobile particulare situate pe teritoriul statului acreditar, cu excepția cazului în care agentul diplomatic le posedă în contul statului acreditant pentru realizarea scopurilor misiunii; impozitele și taxele pe veniturile particulare, care-și au sursa în statul acreditar și impozitele pe capital prelevate asupra investițiilor; impozitele și taxele percepute ca remunerație pentru servicii particulare prestate; drepturile de înregistrare, grefă, ipotecă și de timbru în ceea ce privește bunurile imobiliare, sub rezerva dispozițiilor articolului 23 (localuri ale misiunilor). Membrii familiilor diplomaților, personalul administrativ și tehnic și personalul de serviciu beneficiază de aceleași privilegii fiscale ca și diplomații. În materie de succesiuni, articolul 39 precizează la paragraful 4 că, în caz de deces al unui membru al misiunii sau al unui membru al familiei sale, care nu este cetățean al statului acreditar sau nu are reședința permanentă în acesta, statul acreditar va permite recuperarea bunurilor mobile ale defunctului, cu excepția celor care au fost achiziționate în țară și care fac obiectul unei interdicții de export. Nu se vor percepe taxe de succesiune asupra bunurilor mobile a căror prezență în statul acreditar nu se datora decât funcției defunctului. În materie vamală, articolul 36 acordă scutirea de taxe vamale și alte drepturi conexe, în conformitate cu dispozițiile legislative și reglementările statului acreditar, asupra obiectelor destinate uzului oficial și obiectelor destinate uzului personal al agentului diplomatic sau al membrilor familiei sale, care fac parte din gospodăria sa, inclusiv efectele destinate instalării sale. Agentul diplomatic este scutit de controlul bagajului său personal. Dacă acesta din urmă trebuie să fie examinat deoarece există suspiciuni că ar putea să conțină obiecte care nu beneficiază de scutire de taxe vamale, deschiderea acestuia nu se poate face decât în prezența agentului diplomatic sau a unui reprezentant autorizat. În termenii articolului 36, familiile agenților diplomatici beneficiază integral de scutirile de taxe vamale, în timp ce personalului administrativ și tehnic i se acordă aceste exonerări numai pentru obiectele importate cu ocazia primei lor instalări. Articolul 35 al Convenției de la Viena interzice obligarea agenților diplomatici la orice prestație personală, serviciu public de orice natură ar fi el și la orice sarcină militară (rechiziționări, contribuții și încartiruiri). Dreptul de a arbora drapelul național și stema națională, pe localul misiunii diplomatice, la reședința şefului misiunii și pe mijloacele de transport ale acestuia.

73

Facilități de şedere - sunt concretizate în dreptul agentului diplomatic de a fi scutit de la obligațiile de a obține permis de şedere pe teritoriul statului acreditar și de a anunța organele de poliție locale despre prezența sa. Scutirea de prestații personale, precum serviciul militar, rechiziții militare etc. Scutirea de la obligațiile privind asigurările sociale, pentru cazuri de accident, boală, deces etc., ceea ce nu exclude posibilitatea diplomatului de a participa voluntar la asemenea sisteme de protecție. 4.3. FACILITĂȚILE DIPLOMATICE Sunt posibilități ale misiunii diplomatice și ale personalului diplomatic de a li se înlesni de către statul acreditar desfășurarea activităților lor specifice. Printre acestea, menționăm obligația statului acreditar de a înlesni obținerea de localuri pentru misiunea diplomatică, de a acorda ajutor la obținerea de locuințe pentru membrii misiunii, de a pune la dispoziția acestora mijloacele de transport necesare părăsirii teritoriului statului acreditar. Persoanele care beneficiază de imunitățile, privilegiile și facilitățile diplomatice încep să se bucure de acestea la intrarea pe teritoriul statului acreditar pentru a-și lua în primire postul, sau, dacă se află deja pe acest teritoriu, de îndată ce numirea sa a fost comunicată ministerului afacerilor externe. Privilegiile și imunitățile încetează după încetarea funcțiilor diplomatice ale persoanei, respectiv în momentul în care persoana părăsește teritoriul statului acreditar sau la expirarea unui termen rațional care i-a fost dat în acest scop, chiar și în timp de conflict armat. Totusi, imunitatea de jurisdicție continuă în ceea ce priveste actele îndeplinite de către această persoană în exercitarea funcțiilor sale ca membru al misiunii. În caz de deces al unui membru al misiunii, membrii familiei sale continuă să se bucure de privilegiile și imunitățile respective până la părăsirea statului acreditar, într-un termen potrivit care să le permită aceasta. Trebuie precizat că toate persoanele care beneficiază de aceste privilegii și imunități sunt obligate să respecte legile și regulamentele statului acreditar și să nu se amestece în treburile interne ale acestui stat. De asemenea, localurile misiunii nu vor fi utilizate în alte scopuri, incompatibile cu funcțiile misiunii

73

DREPTUL CONSULAR 1. definirea și caracteristicile dreptului consular 1. care conduc la apariția unei norme de drept.1. Deosebirea fundamentală care există între activitatea oficiilor diplomatice și a celor consulare este aceea că. din momentul în care au început să se dezvolte relațiile comerciale și oamenii au început să călătorească în alte țări. promovarea intereselor statului acreditant și a instituțiilor sale în țările în care sunt acreditate.normele generale care guvernează relațiile consulare în general. Codificarea dreptului consular 1. forma de exprimare a normelor juridice. oficiile consulare reprezintă acea parte a serviciului exterior al unei țări care se ocupă. 73 . . ori forma tacită – cutuma) și obiectivistă (Scelle. ca parte a întregului. relațiile și activitatea consulară au apărut înainte de activitatea diplomatică. 1. iar în sens formal. precum și cele care se referă la statutul juridic al oficiilor consulare și a personalului acestora.a. unii dintre ei stabilindu-și chiar reședințe într-o altă țară.normele referitoare la statutul juridic al oficiilor consulare și a personalului lor. imunitățile și privilegiile consulare. Caracteristica principală a dreptului consular este aceea că el stabilește mecanismele care funcționează pentru a realiza un obiectiv foarte precis. De Visscher. acordul de voințe constituie singura sursă a dreptului internațional (care poate îmbrăca forma expresă – tratatul. de fapt. Ch. În sens material. potrivit căreia. și de protejarea și reprezentarea intereselor cetățenilor din țara respectivă în străinătate. A doua deosebire importantă între dreptul consular și cel diplomatic este aceea că. NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1.2. elemente extrajudiciare. organizarea și funcționarea oficiilor consulare. Noțiunea. acela de protejare a cetățenilor și a intereselor lor.1. respectiv. ultimele necreând dreptul. Din punct de vedere istoric. Bourquin) care face distincție între surse creatoare și sursele formale. pentru că. regulile fundamentale care reglementează activitatea oficiilor diplomatice sunt reguli de drept internațional . Aceste precizări făcute în legătură cu izvoarele dreptului internațional sunt valabile și pentru dreptul consular. pură (Anzilotti s. IZVOARELE DREPTULUI CONSULAR Acțiunea de definire a conceptului de izvor de drept se supune celor două mari orientări din doctrina de specialitate: pozitivistă.2.). pe lângă aceste aspecte. în timp ce în cazul dreptului consular. atât statul trimițător cât și statul primitor. în materie de drept diplomatic. DEFINIREA ȘI CARACTERISICILE DREPTULUI CONSULAR Dreptul consular este acea parte a dreptului internațional public care reprezintă totalitatea normelor și regulilor care reglementează relațiile consulare dintre state. au apărut probleme legate de statutul lor. . ci limitânduse să le formuleze ori să le constate. o parte importantă a normelor aplicabile sunt reglementări de natură internă ale statelor care sunt implicate în deschiderea oficiilor consulare. NOȚIUNEA. precum și a intereselor statului trimițător. Această definiție descriptivă cuprinde.3.regulile și normele care privesc organizarea și funcționarea oficiilor consulare. de protecția lor și de promovarea intereselor lor în țările în care trăiau. Izvoarele dreptului consular 1. sintagma „izvor de drept” desemnează condițiile sociale. trei mari caracteristici : .PARTEA A II-A . în timp ce oficiile diplomatice au ca misiune principală.

ca dovadă a unei practici generale acceptate ca reprezentând dreptul. Constituie. izvoare ale dreptului consular acele mijloace juridice de exprimare a normelor rezultate din acordul de voință al statelor în cadrul relațiilor consulare. Izvoarele principale ale dreptului consular sunt cutuma și tratatul. deci. care se întinde pe o anumită perioadă de timp și un element subiectiv. 2. asadar. I. sunt dirijate de către normele de drept internațional. Diferența dintre izvoarele principale și cele auxiliare constă în faptul. care stabilesc reguli expres recunoscute de statele în litigiu. Curtea. 1. în reguli cutumiare. cutuma implică un element material: o practică generalizată. b) cutuma internațională. au existat și s-au îmbogățit pe cale cutumiară. a cărei funcție este să soluționeze.”. că numai primele au efect juridic obligatoriu. după cum se precizează în Preambulul acesteia „regulile dreptului internațional cutumiar vor continua să reglementeze problemele care nu au fost prevăzute în mod expres în dispozițiile prezentei Convenții”. cel mai vechi izvor de drept. dreptul diplomatic. Dar trebuie să precizăm că unele uzanțe s-au transformat în timp. adică a unei reguli de drept. Prezenta dispoziție nu aduce atingere dreptului Curții de a soluționa o cauză ex aequo et bono. neatrăgând răspunderea internațională a statelor. fiind lipsită de recunoaștere juridică și. fiind parte a relațiilor internaționale. Domenii importante ale dreptului internațional s-au format. d) hotărârile judecătorești și doctrina specialiștilor cei mai calificați ai diferitelor state. ca parte a dreptului internațional. În doctrină a fost exprimată opnia potrivit căreia dreptul consular. relativ îndelungată și repetată a statelor. în conformitate cu dreptul internațional. considerată de ele ca dând expresie unei reguli de conduită cu forță juridică obligatorie. cum fi cele din dreptul diplomatic și consular privitoare la imunități și privilegii. Statutul Curții Internaționale de Justiție (1945) a definit în art. se va face apel la soluțiile din dreptul cutumiar. cutuma. cel formal. care nu are caracter obligatoriu. Prin izvoare ale dreptului internațional se înțeleg acele „mijloace juridice prin care se exprimă normele acestui drept”. ultimele fiind utilizate doar în calitate de instrumente de clarificare și interpretare a normelor de drept consular. fie speciale. are aceleasi izvoare. ca mijloace auxiliare pentru determinarea regulilor de drept. b al Statutului C. Aşa cum rezultă din art. va aplica: a) convențiile internaționale. dar și al dreptului consular. diferendele ce-i vor fi supuse. ori de câte ori există o lacună în reglementarea pe care o cuprinde aceasta convenție. În esență. dacă părțile sunt de acord cu aceasta. c) principiile generale de drept recunoscute de națiunile civilizate. categoriile de izvoare ale dreptului internațional (care constituie genul) ca aparținând și dreptului consular (care reprezintă specia). Considerată ca fiind cel mai vechi ea continuă și în prezent să fie un izvor de norme generale care reglementează anumite aspecte ale relațiilor consulare. pct. cutumei i-au rămas încă importante aspecte de rezolvat și. cum sunt dreptul mării. deci. Relațiile consulare. reglementează astăzi numai anumite aspecte 73 . J. Considerăm. fie generale. dreptul consular etc. 38 alin. 38 izvoarele dreptului internațional într-o anumită ordine în care ar urma să fie aplicate de judecătorul internațional: „1. Deși dreptul consular a fost codificat. Izvoare auxiliare sunt doctrina și jurisprudența. după cum unele norme privind ceremonialul diplomatic și consular au devenit simple uzanțe. apărut în practica îndepărtată а statelor. uniformă și concordantă. opinio juris: acceptarea de către state a valori juridice a acestei practici. în general.În cele ce urmează vom avea în vedere doar cel de-al doilea sens. și după cum s-a precizat în doctrină. mai puțin rezoluțiile organizațiilor internaționale Cutuma a apărut și a jucat rol de prim ordin ca izvor al dreptului internațional. cutuma este o „o dovadă a unei practici generale”. Aceste elemente diferențiază cutuma de curtoazia internațională. Altfel spus.

Nicaragua. convenție fundamentală. Panama. • relațiile dintre statele care nu sunt legate prin acorduri bilaterale. cât și frecvenței utilizării sale”. convenție.1. pact. La 18 decembrie 1961 73 . semnată la Viena la 23 mai 1969. Din punct de vedere formal. considerăm necesar să amintim tratatul de prietenie și comerț semnat în februarie 1535 de Franța și Imperiul Otoman. și Uruguay. acord. de fapt. Cutuma. și care a urmărit să adapteze prevederile generale ale Convenției de la Viena la cutuma. poate avea diferite denumiri: tratat. Peru și Venezuela primul acord multilateral în domeniul relațiilor consulare. mai mult. în primul rând pentru faptul că părți la această convenție sunt numai statele europene. Trecând în revistă principalele momente ale evoluției reglementărilor scrise aparținând dreptului consular. Pe lângă Convenția de la Viena din 1963. Ecuador.CODIFICAREA DREPTULUI CONSULAR În prezent. în ansamblul lor. constituie izvorul principal al dreptului consular. Statele Unite ale Americii. există și o convenție europeană cu privire la funcțiile consulare. Peru. Convenția reglementează relațiile consulare și regimul de drept al agentului consular în cazurile absenței unui acord special între state. • relațiile dintre statele care au denunțat Convenția de la Viena din 1963 și nu au reglementări bilaterale în materie. mai multe convenții multilaterale cu caracter regional și numeroase acorduri bilaterale între statele care întrețin relații consulare. • domeniile nereglementate convențional. atât cele bilaterale cât și cele multilaterale. 1. ale activității consulare. obținând un statut privilegiat de extrateritorialitate. încheiată în 1967. protocol etc.ale relațiilor consulare. Mai precis. care cuprinde reglementările de bază în materie consulară. europenii rezidenți în imperiu erau supuși numai legilor europene. oricare ar fi denumirea sa. Columbia. spre deosebire de Convenția de la Viena din a1963 este mai limitată.3. tehnicii sofisticate și precise folosite. se recunoștea dreptul de stabilire a comercianților europeni în principalele orașe ale imperiului. Statele Unite Mexicane. încheiat în scopul de a produce efecte juridice și consemnat într-un instrument juridic unic sau în două sau mai multe instrumente conexe. din convenția pe care am menționat-o.” El este considerat cel mai important izvor al dreptului internațional contemporan „atât datorită clarității cu care exprimă normele de drept. În numele acestui tratat. Cuba. în formularea articolului 2. în sensul că el se referă doar la funcțiile consulare și nu tratează problemele generale. a amendamentelor și extinderii sale sau a tratatelor similare semnate ulterior între alte puteri europene și Imperiul Otoman. Tratatele. Columbia. Tratatul este definit de Convenția privind dreptul tratatelor încheiate între state. Republica Dominicană. Procesul de codificare a normelor de drept consular a continuat și după al doilea război mondial. privind relațiile consulare. concentrându-se în cadrul Organizației Națiunilor Unite. cartă statut. are un spațiu larg de aplicare guvernând: • relațiile dintre statele care nu sunt părți la Convenția de la Viena din 1963. Ecuador. Convenția europeană asupra funcțiilor consulare din 1967. A urmat apoi Convenția de la Havana din 1928 cu privire la agenții consulari. tribunalele otomane neputând judeca un litigiu între un european și un supus al sultanului. care a fost ratificată de Brazilia. ca fiind un acord internațional încheiat în scris între state sau alte subiecte de drept internațional. deoarece majoritatea normelor cutumiare au fost preluate de convențiile multilaterale și bilaterale prin care s-a codificat dreptul consular. tratatul reprezintă: „un acord internațional scris între state și reglementat de dreptul internațional. și în al doilea rând pentru faptul că obiectul său de reglementare este mai limitat. la practica europeană. există o convenție de codificare a dreptului internațional. În anul 1911 a fost încheiat la Caracas de către Bolivia.

2-24) și Încetarea funcțiilor consulare (art. 4. precedate de primul articol ce cuprinde definiții: 1. afirmând că regulile dreptului internațional cutumiar vor continua să reglementeze problemele care n-au fost prevăzute în mod expres în dispozițiile prezentei Convenții. pe de altă parte.58). Dispoziții finale (de la art. au convenit asupra celor ce urmează:” Acest Preambul ne indică fundamentele juridice. convinse că scopul acestor privilegii și imunități nu este de a avantaja pe indivizi. pe de o parte și Facilități. Preambulul Convenției de la Viena din 1963.74) Toate capitolele. între popoare s-au stabilit relații consulare și considerată a fi principalul document internațional care reglementează relațiile consulare. respectiv art. La Conferință a fost adoptată Convenția de la Viena cu privire la relațiile consulare din 24 aprilie 1963. convinse că o convenție internațională asupra relațiilor. al doilea capitol. iar România a ratificat-o prin Decretul Consiliului de Stat nr. fiind divizat în secțiuni corespunzătoare celor două aspecte (art.N. Convenția semnată la Viena în 1963. 5. publicat în Buletinul Oficial nr.U. Această convenție a fost adoptată la Viena la 24 aprilie 1963. între popoare s-au stabilit relații consulare.28-39. primul capitol este consacrat Relațiilor consulare în general. îndeplinind sarcina sa "de a încuraja dezvoltarea progresivă și codificarea dreptului internațional" prevăzută de Carta Națiunilor Unite (art. dintr-o epocă îndepărtată. Comisia care a lucrat la elaborarea Convenției a ținut cont de reglementările privitoare la relații și imunități diplomatice.13). menținerea păcii și a securității internaționale și dezvoltarea relațiilor amicale între națiuni. privilegii și imunități ale postului consular. al treilea capitol cuprinde dispoziții care reglementează Regimul aplicabil funcționarilor consulari onorifici și posturilor consulare conduse de ei (începând cu art. dintr-o epocă îndepărtată. a fost adoptat în următoarea formă: „Statele părți la prezenta Convenție.69) cuprinde Dispoziții generale. a unei conferințe a O. indiferent de diversitatea regimurilor lor constituționale și sociale. ținând seama de faptul că Conferința Națiunilor Unite asupra relațiilor și imunităților diplomatice a adoptat Convenția de la Viena cu privire la relațiile diplomatice care a fost deschisă pentru semnare la 18 aprilie 1961. facilitând orientarea în text și găsirea rapidă a dispozițiilor căutate. capitolul V. privind relațiile diplomatice. privilegii și imunități privind funcționarii consulari de carieră și ceilalți membri ai postului consular. menționează în Preambul că obiectul de reglementare al acesteia îl constituie "relațiile.U. politice și filosofice pe care se sprijină construcția convenției.N. la favorizarea relațiilor de prietenie între țări. Amintind că. Conferința plenipotențiarilor din 92 de state a avut loc la palatul Hofburg din Viena între 4 martie și 24 aprilie 1963.Adunarea Generală a O. 481/1972. denumit Înlesniri.25-27). a hotărât convocarea la Viena. 2. Convenția privitoare la relațiile consulare adoptată la Viena în 1963 cuprinde 78 de articole împărțite în cinci capitole. privilegiilor și imunităților consulare va contribui. ci de a asigura îndeplinirea eficace a funcțiilor lor de către posturile consulare în numele statelor lor respective. dar nu are valoare obligatorie. 10/28 ianuarie 1972.. privilegiile și imunitățile consulare” celelalte "probleme care nu au fost prevăzute în mod 73 . capitolul IV (de la art. secțiunile și articolele poartă titluri care corespunzătoare dispozițiilor pe care le conțin. Amintind că.40-57). al cărui conținut a fost inspirat după cel al Convenției de la Viena din 1961. reuneste articolele privind Înlesniri. care se împarte la rândul său în două secțiuni denumite Stabilirea și conducerea relațiilor consulare (art. conștiente de scopurile și principiile Cartei Națiunilor Unite privind egalitatea suverană a statelor. în scopul elaborării unei convenții privind relațiile consulare. de asemenea. privilegii și imunități privind posturile consulare. pentru anul 1963. 3. funcționarii consulari de carieră și alți membri ai unui post consular.

Convențiile consulare bilaterale reglementează relațiile consulare dintre statele respective. cu condiția ca acești cetățeni să consimtă și să nu fie supuși unei măsuri de constrângere” – s. statutul și condițiile de numire și acceptare a personalului acestora. Acest fapt este ilustrat de unul dintre principiile care stă la baza dreptului consular: "Normele care reglementează relațiile consulare coexistă cu normele interne ale statelor”.) și art. membru al personalului de serviciu. de asemenea. Ion M. Articolul 1.). ca izvor al dreptului consular în cazul în care ele conțin norme cu privire la atribuțiile și prerogativele consulilor. forma încheierii căsătoriei este determinată de legea părții contractante căreia îi aparține misiunea diplomatică sau oficiul consular" – s. respectiv. membrii postului consular. aşa cum rezultă din interpretarea per a contrario a dispozițiilor menționate.73 pct. 71 al Convenției. intitulat “Definiții” a fost introdus pentru a facilita interpretarea și aplicarea convenției. Pentru căsătoria care se încheie la misiunea diplomatică sau la oficiul consular.2 din același articol: "nici о dispoziție din prezenta Convenție nu poate împiedica statele să încheie acorduri internaționale care să confirme. care reglementează jurisdicția obligatorie și.19 ("Fiecare parte contractantă poate să transmită sau să înmâneze acte judiciare și extrajudiciare și să ia mărturii cetățenilor proprii care se află pe teritoriul celeilalte părți contractante prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare. dar nu înlătură posibilitatea reglementării activității consulare și prin alte instrumente juridice internaționale. Au fost. adoptate două Protocoale adiționale. 1 precizând că "Dispozițiile prezentei Convenții nu aduc atingere celorlalte acorduri internaționale în vigoare în relațiile dintre statele părți la aceste acorduri”. Convenția din 1963 reprezintă dreptul comun în materie. localuri consulare. Paragraful al doilea a fost inclus pentru a indica existența a două categorii de funcționari: funcționari consulari de carieră și funcționari consulari onorifici. care poate fi calificată ca o convenție multilaterală regională.177/1997. prevăzând regulile de înființare a posturilor consulare. membrii personalului consular. Paragraful al treilea semnalează că acei membri ai consulatului care sunt cetățeni sau rezidenți permanenți ai statului de reşedinţă au o situație specială care este reglementată de art. Dintre prevederile acestui tratat menționăm pe cele cuprinse în art. circumscripție consulară. arhive consulare.). convențiile de asistență juridică etc. sef de post consular. În acest sens.n. pot servi.25 ("1. în acest sens art. Acordurile și convențiile internaționale încheiate în scopul reglementării unei anumite materii (de exemplu. Activitatea consulară este. dar numeroase și importante aspecte ale acestei activități sunt reglementate de câtre dreptul intern al fiecărui stat. de imposibilitatea prevederii în acestea a unor clauze care să contrazică principiile fundamentale ale Convenției de la Viena din 1963. funcțiile consulare etc. dezvoltând prevederile Convenției de la Viena din 1963 și creând norme noi de drept consular.expres în dispozițiile prezentei Convenții” urmând să fie rezolvate prin aplicarea regulilor dreptului cutumiar. obiect de reglementare pentru dreptul internațional. Convențiile menționate creează un regim juridic special pentru aceste state. imunitățile și privilegiile consulare. Parlamentul României a ratificat Tratatul dintre România și Republica Moldova privind asistența juridică în materie civilă și penală semnat la Chișinău la 6 iulie 1996. acordurile de comerț și navigație. Adoptarea unor astfel de acorduri este limitată. Primul paragraf al acestui articol conține definiții ale expresiilor utilizate în cuprinsul Convenției și care nu au fost definite prin articole speciale: post consular. 2.n. În anul 1967 Consiliul Europei a adoptat Convenția Europeană cu privire la funcțiile consulare. Prin Legea nr. fiecare din aceste două categorii beneficiind de un statut juridic diferit. cetățenia membrilor personalului consular. Anghel sublinia: „dreptul consular reprezintă locul 73 . iar pct. să completeze sau să extindă sfera lor de aplicare ". de asemenea. funcționar consular.Forma încheierii căsătoriei este determinată de legea părții contractante pe al cărei teritoriu se încheie căsătoria. angajat consular. incontestabil.

presupunând. este încadrat cu personal diplomatic și consular. RELAȚIILE CONSULARE 2. 100/29 ianuarie 2004. 73 . Subiectele relațiilor consulare 2. la realizarea politicii externe a statului. 9) că: „apără în străinătate drepturile și interesele statului român. În detalierea acestei legi Guvernul României a emis H. stabilește în chiar primul articol (pct. 119/1996. nu în ultimul rând.37/1991. precum și cu personal contractual. Legătura dintre dreptul intern și dreptul internațional în materia activității consulare se manifestă și prin aceea că în privința anumitor funcții consulare dreptul internațional face trimitere la dreptul național. de exemplu. luând în considerare atât izvoare aparținând dreptului internațional. Legea nr. ale cetățenilor români. se stabilesc punctele de contact și se produce armonizarea dintre acestea din urmă”. la dezvoltarea multilaterală. științifică etc. privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe. potrivit practicii internaționale și în limitele admise de normele și principiile dreptului internațional.nr. la propunerea Guvernului. privind raporturile de drept internațional privat. M. în speță al României. diversificată a relațiilor dintre statul trimițător și statul de reşedinţă (comercială. trimiterea lor în misiune permanentă în străinătate. stabilirea și încetarea relațiilor consulare 2. personalul diplomatic și consular are drepturile și obligațiile stabilite prin Statutul corpului diplomatic și consular. desființarea și schimbarea rangului misiunilor diplomatice și oficiilor consulare.E. Articolul unic al Legii nr. Norme aparținând dreptului românesc pozitiv relative la activitatea consulară în materia încheierii căsătoriei cuprinde Legea nr. dispune că acestea se fac prin decret al Președintelui României. încetarea calității ne membru al Corpului Diplomatic și Consular și răspunderea juridică a personalului diplomatic și consular. cu funcționari publici. drepturile și obligațiile personalului diplomatic și consular.unde normele internaționale coexistă împreună cu cele ale ordinii juridice interne a statelor. Statutul Corpului Diplomatic și Consular instituit prin Legea nr.A. Pe plan intern mai semnalăm existența unui regulament de organizare а oficiilor consulare de carieră și a consulatelor onorifice. ale cetățenilor și ale persoanelor juridice române.2.3. Legislația României cuprinde numeroase acte normative care fac referire la activitatea consulară. STABILIREA ȘI ÎNCETAREA RELAȚIILOR CONSULARE Relațiile consulare presupun o sferă foarte largă de atribuțiuni ce revin oficiilor consulare și funcționarilor consulare.).4. culturală. 2. 269/2003 cuprinde în cele nouă capitole reglementări cu privire la admiterea în Corpul Diplomatic și Consular al României. vocația generală de a se ocupa de orice problemă care interesează statul trimițător și contribuind. potrivit practicii internaționale și în limitele admise de normele și principiile dreptului internațional și. iar sub influența primelor. trebuie făcută. Potrivit acestuia activitatea consulară are drept scop acordarea de asistență și de protecție pentru apărarea în străinătate a drepturilor și intereselor statului român. 11. NOȚIUNEA DE RELAȚII CONSULARE. cu privire la actele de stare civilă etc. incompatibilități și interdicții.1. Noțiunea de relații consulare. economică. persoane fizice.G. Scurt istoric al evoluției instituției consulare în România 2.760/1999.105/1992. privind înființarea. Reprezentarea consulară a cetățeanului european 2. și ale persoanelor juridice române. în esență. iar potrivit art. practic.1. Analiza reglementării activității consulare dintr-un anumit stat. prin care а aprobat Regulamentul consular. așadar. în baza legislației române și în conformitate cu practica internațională și cu acordurile bilaterale și multilaterale la care România este parte”. cât și izvoarele dreptului intern. Hotărârea Guvernului României nr.

pe baza unor înțelegeri tripartite. 73 . care cad sub incidența dreptului internațional. cât și cele consulare se stabilesc sub condiția acordului mutual din partea celor două state. prin instituții specializate: oficiile consulare sau serviciile consulare din cadrul misiunilor diplomatice. iar ceea ce le deosebește în mod esențial de relațiile diplomatice considerăm că ar fi următoarele aspecte: • faptul că relațiile consulare urmăresc cu preponderență realizarea unui scop economic. subiecții lor fiind state suverane. evidente fiind interacțiunile care există între activitatea diplomatică și cea consulară. funcțiile oficiilor consulare cunoscând numeroase zone de interferență cu cele ale misiunilor diplomatice. pe cât posibil. Observăm că satisfacerea intereselor consulare ale unui stat nu presupune neapărat și înființarea de oficii consulare.Relațiilor consulare se caracterizează prin aceea că ele se derulează. Considerăm că ar veni în sprijinul mai bunei înțelegeri a noțiunii de relații consulare analiza comparativă a acestora în raport cu relațiile diplomatice. misiunile diplomatice fiind acreditate pe lângă organele centrale ale statului acreditar (şeful statului. însă. Convenția de la Viena din 1963 făcând referire la această situație în art. unor organe specializate. această condiție nefiind necesară pentru stabilirea relațiilor consulare. în principal. care în lipsa relațiilor consulare ar fi adesea conflictuală. naționali ai unui stat și rezidenți în alt stat. • oficiile consulare se află în raporturi directe cu autoritățile locale ale statului de reşedinţă. relațiile consulare au și elemente specifice. Specific relațiilor consulare este și faptul că ele sunt destinate ca finalitate persoanelor fizice și juridice ca subiecte de drept intern. Se consideră că asemănările dintre cele două categorii de relații ar fi următoarele: • ambele sunt relații interstatale. Necesitatea unei asemenea activități rezultă din diferențele existente între sistemele juridice naționale și din interferențele care apar între jurisdicția personală a unui stat și jurisdicția teritorială a altui stat. un post consular al statului trimițător poate exercita funcții consulare în statul de reşedinţă în numele unui stat terț”. Reprezentarea intereselor consulare ale unui stat poate fi încredințată numai posturilor (oficiilor) consulare proprii acelui stat. iar funcționarul consular poate îndeplini acte diplomatice. se pune problema realizării unei cooperări internaționale care să echilibreze regimul acestora și să înlăture. în statul de reşedinţă. Dar. atunci când în statul de reşedinţă nu există misiune diplomatică și numai cu consimțământul statului de reşedinţă. cu repercusiuni negative asupra drepturilor și libertăților persoanei. iar cea a activității consulare în ordinea juridică internă a statelor părți ale relațiilor consulare. concurența de competențe ale autorităților celor două state. caracterul interstatal al acestor raporturi. pe când cele diplomatice sunt relații de reprezentare politică generală. • relațiile diplomatice se stabilesc între state și guverne care s-au recunoscut reciproc. • subordonarea oficiilor consulare misiunilor diplomatice ale statului cărora aparțin. acest lucru nealterând. ministrul afacerilor externe). • reglementarea într-o măsură mai mare a relațiilor diplomatice de dreptul internațional. Având de-a face cu două ordini juridice diferite. 8: „După notificarea corespunzătoare către statul de reşedinţă și afară de cazul când acesta nu se opune. și într-un caz și în celălalt. Cu caracter de excepție ea poate fi exercitată de consulate ale unor state terțe. • misiunile diplomatice pot exercita și funcții consulare. ceea ce evidențiază caracterul lor internațional. cărora le sunt supuse persoanele fizice și juridice. • competența realizării lor aparține. • atât relațiile diplomatice. • finalitatea activității diplomatice se produce în planul relațiilor internaționale.

în anumite condiții. al căror conținut este asigurat de exercitarea funcțiilor consulare de instituții specializate. SUBIECTELE RELAȚIILOR CONSULARE Relațiile consulare constituie. după cum am stabilit în secțiunea anterioară. Stabilirea relațiilor consulare Potrivit articolului 2 al Convenției de la Viena. definită ca fiind „capacitatea lor de a acționa față de cetățenii lor.A. care au drept scop reprezentarea intereselor consulare ale celor două state. încheiată între S. au dreptul și obligația de а asigura tutela juridică a naționalilor lor.” În literatura de specialitate și în practica internațională s-a recunoscut calitatea de subiect al dreptului internațional statele și. oficii consulare sau servicii consulare din cadrul misiunilor diplomatice. se plasează în cadrul societății internaționale. relațiile internaționale sunt relațiile stabilite între subiecte de drept internațional.” Subiecți ai relațiilor consulare pot fi.U. constituind astfel împreună. mai precis. participant la relațiile reglementate de normele dreptului internațional. mișcările de eliberare națională și insurgenții. fiind reglementate de norme aparținând dreptului consular. sunt necesare următoarele condiții: populația.Putem concluziona că relațiile consulare reprezintă raporturi bilaterale ce se stabilesc între state prin acord mutual. acordul lor reciproc pentru stabilirea de relații diplomatice implică și consimțământul acestora pentru relațiile consulare și nu este necesară încheierea unui acord special pentru stabilirea de relații consulare. prin consensul părților care participă la dialogul internațional. numai titularii suveranității personale care. Relațiile consulare se desfășoară în cadrul ordinii juridice internaționale. fie ea internă sau internațională. Întreruperea sau încetarea relațiilor diplomatice între două state nu atrage după sine în mod obligatoriu și ruperea relațiilor consulare. pe baza legăturilor de cetățenie. stabilirea relațiilor consulare între state se face pe baza consimțământului mutual al acestora. și statele latino-americane. ca parte a dreptului internațional public. notificare acceptată de celălalt stat.2. Relațiile consulare pot ajunge să înceteze în momentul în care dispare unul dintre state sau în cazul în care. Acordul se realizează pe baza notificării de către un stat a interesului său de a deschide un oficiu consular în cealaltă țară. Noțiunea de subiect de drept este comună oricărei ordini juridice. naționalii lor. se consideră că în cazul în care două țări au decis să stabilească relații diplomatice între ele. Subiectul de drept internațional este „titularul de drepturi și de obligații internaționale. un guvern și capacitatea de a intra în relații cu alte state. ea desemnează entitățile care au calitatea de a participa la raporturi juridice guvernate de normele specifice respectivei ordini juridice și de a fi titulare de drepturi și obligații în cadrul acesteia. relațiile consulare au continuat. în vederea reglementării cetățeniei lor. parte a relațiilor care se stabilesc în sânul comunității internaționale. nu oricare dintre aceștia. Populația reprezintă o colectivitate 73 . pentru ca un stat să aibă personalitate internațională. Acest fapt impune concluzia că „subiecții acestor relații pot fi doar subiecții de drept internațional și. statele hotărăsc să nu mai întrețină asemenea relații. Potrivit Convenției de la Montevideo din anul 1933. relațiile internaționale sunt relații care depășesc limitele unui singur stat. așadar. se desfășoară între entități care acționează în cadrul comunității internaționale. organizațiile internaționale.și să le dea dispoziții. cu privire la drepturile și obligațiile statelor. chiar dacă statele au decis să rupă relațiile lor diplomatice. a protecției lor în străinătate – protecția diplomatică . Ca regulă generală. pentru că ele sunt relații între două state concepute să servească interesele cetățenilor acestor țări. teritoriul. În numeroase cazuri. ci numai statele” în temeiul competenței personale. Într-un sens mai restrâns. pe baza aceluiasi acord. Lato sensu. acordul pentru stabilirea de relații consulare între cele două țări. 2. în afară de situația în care în înțelegerea respectivă se specifică altfel.

râurile.permanentă. Statele sunt cele care dețin prerogativele ce le permit. Dacă persoanele fizice sunt legate de un anumit stat prin cetățenie.” Am precizat că protecția consulară privește și persoanele juridice ale unui stat. în temeiul căreia iau naștere drepturi și obligații reciproce atât pentru persoana respectivă. Într-o hotărâre a Curții Internaționale de Justiție s-a precizat că „. fluviile. ca element constitutiv la statului. această legătură este reflectată pe plan extern. în cazul persoanelor juridice (sau morale) această legătură îmbracă forma naționalității. În același sens este și avizul nr. În doctrină. Atunci când conducătorii și acționarii unei persoane juridice au cetățenia unui stat. solidaritate efectivă a existenței. iar termenul resortisant „nu este folosit în tratate sau în alte acte internaționale în mod uniform. cât și pentru statul al cărei cetățean este. Suveranitatea de stat este acea calitate a puterii de stat „de a fi supremă în raport cu oricare altă putere socială existentă în limitele sale teritoriale și independentă față de puterea oricărui alt stat sau organism internațional.. Cetățenia reprezintă legătura politică și juridică permanentă dintre o persoană fizică determinantă și un anumit stat. să asigure protecție consulară naționalilor lor. mările interioare și marea teritoriale. persoana juridică va avea naționalitatea acelui stat. în aer sau în cosmos. guvernul. fie dobândind naționalitatea statului pe teritoriul căruia își are sediul. intereselor. pe de altă parte. să asigure statului integritate teritorială și independență politică. prin caracterul său de permanență”. în statul său de origine sau în alt stat. dar o parte dintre ei se pot afla și în alte state. statul are competență exclusivă în edictarea legilor și reglementărilor privind cetățenia. sentimentelor. baza politică și juridică a calității statului de subiect de drept internațional. în virtutea legăturilor de cetățenie. așadar. populația.. solul și subsolul maritim. din care majoritatea locuiesc pe teritoriul acelui stat. canalele. pe de o parte.) este. în fapt. o populație supusă unei puteri politice organizate”. care cuprinde teritoriul terestru. Dreptul internațional poate determina condițiile opozabilității cetățeniei sale ale altor state. dar ele au fost rezolvate în practica statelor fie după criteriul înregistrării. calitatea 73 . ca element al existenței unui stat presupune și capacitatea de a stabili relații consulare cu alte state. alăturate drepturilor și obligațiilor. Uneori „cetățean” sau „resortisant” au același înțeles.” În principiu. cuprinde masa indivizilor legați de stat prin cetățenie. păstrată și prelungită oriunde s-ar afla persoana. pe mare.. așadar. organizată și relativ numeroasă. persoana juridică dobândind. totalitatea cetățenilor unui stat. pentru a putea subzista prin resurse proprii și forma rațiunea și substanța unui stat. În ce privește capacitatea de a intra în relații cu alte state. subsolul terestru. iar sediul persoanei juridice respective se află pe teritoriul său. cetățenii sau resortisanții au fost definiți ca fiind „acea categorie de persoane a căror legătură cu un stat exprimă apartenența persoanei la respectivul stat caracterizată. suveranitatea sa este identificată cu „independența”.1 al Comisiei de arbitraj a Conferinței de pace pentru fosta Iugoslavie din 29 noiembrie 1991. persoane fizice sau juridice. Element sine-qua-non pentru existența unui stat în ordinea juridică internațională.. Autoritatea guvernamentală independentă în luarea deciziilor. alteori se au în vedere ambele aceste criterii. Ea este expresia juridică a faptului că individul căruia îi este conferită (. naționalitatea statului unde s-a făcut înregistrarea societății. mai strâns atașat de populația statului care i-o acordă decât de populația oricărui stat. Teritoriul determinat asigură cadrul spațial de așezare a populației.cetățenia est legătura juridică care se bazează pe atașament. cuvântul „resortisant” are un sens mai larg cuprinzând și persoane legate de un stat în afară de cetățenie și prin alte raporturi juridice. aceasta implică și suveranitatea ca trăsătură a puterii politice. Probleme se ridică atunci când intervin elemente de extraneitate. precum și spațiul aerian. în care statul este definit ca „o colectivitate care se compune dintr-un teritoriu. Alteori. trebuie să dispună de atributele puterii asupra populației și teritoriului.. prin plenitudinea drepturilor și obligațiilor garantate sau impuse de constituția și legile acelui stat și.

art. din reglementări aparținând dreptului comunitar. aşa cum rezultă din art. Statul trimițător nu poate aduce modificări ulterioare sediului postului consular. în afara sediului acestuia. precum și a altor prevederi din acest instrument juridic internațional care fac trimitere la statul trimițător și statul de reşedinţă (art. rangul și circumscripția sa sunt fixate de către statul trimițător și supuse aprobării statului de reşedinţă. dacă nu există o indicație contrară. în termeni politici și juridici. s-a arătat că noțiunea „complexă” de suveranitate poate fi privită din punct de vedere internațional.). dacă un consulat general sau un consulat vrea să deschidă un viceconsulat sau o agenție consulară într-o altă localitate decât aceea în care este stabilit el însuși. Dreptul de consulat poate fi cedat convențional (vezi cazul Andorei care a cedat acest drept Franței și al statului Lichtenstein.” Dreptul de consulat constituie pentru relațiile consulare ceea ce reprezintă dreptul de legație pentru relațiile diplomatice. și anume. Din interpretarea dispozițiilor art. capacitatea de permite înființarea de oficii consulare aparținând unor state străine pe teritoriul său. 2. alin. sarcinile fundamentale pe care le are de îndeplinit și mijloacele necesare realizării lor. dreptul de proprietate exclusivă 73 . rangului sau circumscripției sale consulare decât cu consimțământul statului de reşedinţă. fără nici o imixtiune din afară. 10. la rândul său.n. centrul Bisericii catolice. de dată mai recentă. 4. Consimțământul statului de reşedinţă se cere. care l-a cedat Elveției). Consimțământul expres și prealabil al statului de reşedinţă se cere. cât și cel de a trimite consuli nu pot exista decât dacă există și consimțământul reciproc al celor două state implicate în raportul consular. iar a doua. Un post consular nu poate fi stabilit pe teritoriul statului de reşedinţă decât cu consimțământul acestui stat. de asemenea. capacitatea statelor de a numi consuli într-un alt stat și de a primi.2.A.8 C din Tratatul da la Maastricht și art. spre deosebire de exercitarea dreptului de legație. conformă adagiului „libertatea unora se opreste acolo unde începe libertatea altora”.U. În anul 1929. 23 etc. În literatura de specialitate. De menționat că. prin Tratatul de la Laterano din 11 februarie încheiat de statul italian cu Vaticanul. Sediul postului consular. pentru deschiderea unui birou. desființat ca stat în anul 1870 și inclus în cadrul Regatul Italiei (cu toate acestea el și-a menținut consulatele în S. fiecare stat dispune de aceeasi putere suverană în gestionarea relațiilor internaționale. dreptul de consulat poate fi exercitat și de statele care nu sunt recunoscute internațional. scopul activităților sale pe plan intern și extern. cu precădere cea franceză. s-a recunoscut jurisdicția suverană a Vaticanului asupra unui spațiu teritorial din orașul Roma. care are drept consecință „egalitatea juridică a suveranității”. 3.). În doctrină s-a analizat problema calității de subiect de drept internațional (deci. 5. consulii altui stat.2. privind relațiile consulare: „Consimțământul dat pentru stabilirea relațiilor diplomatice între două state implică. 4. Prima ipostază presupune aptitudinea juridică unui stat de a numi și de a trimite proprii săi consuli pe teritoriul altor state. 2 alin.). respectând suveranitatea altor state și normele dreptului internațional”. 5. Ceea ce trebuie reținut este faptul că atât dreptul de primi. făcând parte dintr-un consulat existent.exprimată ăn dreptul statului de a-și stabili în mod liber. de asemenea. urmărindu-se argumentarea necesității limitării suveranității sau a limitării competențelor statale în favoarea unor organisme internaționale. consimțământul pentru stabilirea de relații consulare”(s. J 10 din Tratatul de la Amsterdam). și de drept consular) a Vaticanului. Pe plan internațional are relevanță existența suveranității concurente. considerăm că aceste două state reprezintă titularii dreptului de consulat: „1. ca și din punct de vedere intern. din convenția de la Viena din 1963. Putem spune că dreptul la consulat are două ipostaze: dreptul de consulat activ și drept de consulat pasiv.2 al Convenției de la Viena din 1963. dar și.

unde puterile occidentale au încheiat acorduri asemănătoare. 73 . se realizau în mare parte pe Dunăre. Relațiile consulare încep practic să aibă un regim juridic în România odată cu semnarea regimului de capitulație între țările occidentale și Imperiul Otoman. Regimul capitulațiilor din Imperiul Otoman stabilea pentru străini drepturi mai mari decât erau cele de care beneficiau naționalii turci. Dacă ne referim la cazul insurgenților. însă. care au drept de legație. schimburile economice și circulația de persoane.. Un alt argument care a făcut ca România să se implice foarte rapid în aceste schimburi internaționale a fost și faptul că în acea perioadă ea reprezenta o țară exportatoare de materii prime (grâu. consulii care erau numiți în Imperiul Otoman aveau drept de jurisdicție asupra cetățenilor lor. atât pentru transportul de mărfuri.U. ei putând astfel să se bucure de aceleași drepturi și obligații.3. ISTORIA RELAȚIILOR CONSULARE ROMANESTI Relațiile consulare au apărut ca urmare a dezvoltării unor relații economice active cu caracter internațional. inclusiv în legile românești. Practica cea mai democratică în relațiile cu străinii vine din partea țărilor care acceptă să ofere străinilor un regim identic cu regimul naționalilor. O situație asemănătoare a existat și în China. Regimul capitulațiilor avea ca obiectiv crearea unui regim mai favorabil pentru străini decât regimul naționalilor din Imperiul Otoman. a dezvoltării comerțului. Dreptul internațional garantează personalitatea juridică internațională națiunilor care luptă pentru eliberare. trebuie să spunem că aceștia au drept de consulat pasiv în cazul în care aceștia exercită controlul asupra unei părți din teritoriul unui stat. România a fost una dintre țările care au intrat imediat în acest sistem internațional. cherestea. Până la apariția căilor ferate. mai ales din Europa Centrală.) nu sunt relații consulare. există anumite clauze care restrâng drepturile străinilor față de cetățenii naționali.a. urmărind crearea unui statut privilegiat pentru străini. Insurgenții au dreptul la consulat activ numai în măsura în care personalitatea lor juridică internațională este recunoscută. întreținând relații diplomatice și consulare cu alte state. etc.asupra acestui spațiu precum și dreptul de reprezentare în străinătate. instituțiile specializate ale O. Relațiile întreținute de organizațiile internaționale (O. Istoria relațiilor consulare ale României este strâns legată de istoria luptei pentru independență a statelor românești și ea urmează într-un fel. animale. 2. Dunărea reprezenta și ieșirea la Marea Neagră și din acest punct de vedere interesul pentru circulația pe fluviu era foarte mare. Dunărea era una dintre cele mai importante artere de circulație. cât și pentru cel de persoane. nu pot primi și trimite consuli și nici stabili relații consulare. de fapt îi scotea pe străini din jurisdicția imperiului. rolul transportului fluvial s-a redus. de legație și de consulat. ci relații specifice diplomației multilaterale. în orice lege privind regimul străinilor. a circulației de persoane. acestea au fost întrerupte în 1950 și reluate în 1990. pe anumite zone. În general. față de cetățenii naționali. cu guvernul chinez și care au pornit de la aceeași abordare. la începutul secolului al XIX-lea. s-a stabilit că aceasta se datorează faptului că organizațiile internaționale. În același timp. neavând proprii cetățeni. a șoselelor și autostrăzilor. din momentul în care acestea și-au creat organe proprii. minereu. regimul stabilit pentru cetățenii străini din acest imperiu. eforturile care s-au făcut pentru câștigarea independenței de stat a României.N. pentru un număr semnificativ de țări.N. era unul foarte favorabil pentru ei. În privința organizațiilor internaționale. România a stabilit relații diplomatice cu Vaticanul la 1 iunie1920. în primul rând. După dezvoltarea sistemului de căi ferate. datorită și faptului că era cea mai importantă țară riverană la Dunăre. și în consecință. care au fost primele acorduri conținând dispoziții concrete în materie consulară referitoare la tratamentul și regimul străinilor.). s. Vaticanul exercită ambele drepturi.U. interesul față de ea fiind însemnat. dar nu dispun de dreptul de consulat.

După primul război mondial România și-a deschis consulate la New-York.589/1969. ci și prin faptul că România adopta o atitudine restrictivă față de activitatea consulară. Semnificativ din punct de vedere al dreptului consular este că în țara noastră. după Tratatul de la Adrianopol din 1829. prevedea în art. în 1919 la Alexandria și Port-Said (Egipt). care încep să deschidă Imperiul Otoman în fața expansiunii economice a țărilor occidentale într-un proces înglobat. Acestea erau de fapt țările care s-au implicat în perioada respectivă în reglementarea raporturilor cu provinciile creștine din Imperiul Otoman. România a avut o relație specială în materie consulară cu Grecia care și-a deschis primul consulat în anul 1835 la Iași. potrivit Decretului nr. SUA își deschide consulate la București.1969.94/1984. manifestată prin încetarea activității tuturor consulatelor din România (cu excepția celui sovietic și celui turc de la Constanța). Ploiești Craiova și Giurgiu. Peste numai doi ani.S. pornind și de la existența diasporei grecești în diferite zone ale României. Focșani. sub protecția și tutela Statelor Unite. unul occidental. Acestea au fost abrogate prin Legea nr. Galați și Brăila. Chicago și Washington. La momentul respectiv. unde funcționează și astăzi. privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe. la București și la Iași. Belgia și Olanda în 1838 și respectiv în 1841. care potrivit prevederilor dreptului diplomatic au posibilitatea să îndeplinească și activități cu caracter consular. Decretul nr. Brăila. în care intră și România. La 24 februarie 1972 România aderă la Convenția cu privire la relațiile consulare semnată la Viena la 24 aprilie 1963. dar. Colaborarea internațională a României se realiza. Anglia în 1803. Începuturile activităților consulare în România dovedesc interesul mare care a existat pentru țara noastră. pe baza prevederilor acestui tratat. Iași. celălalt – oriental – sub cea a U. după care au urmat consulatele deschise la Galați. oficii diplomatice. 7/1998. Toate aceste consulate reprezintă de fapt oficii consulare speciale separate deschise de România. Alte consulate au mai fost deschise de țara noastră în anul 1905 la Cairo. Franța în 1798. și prin restrângerea folosirii consulatelor românești în străinătate.R. ultimele două țări deschizându-și consulatele la Galați. primele consulate le-a deschis în anul 1880 la Patras și Corfu în Grecia de Nord. dar și interesul politic al acestor țări de a-și proteja și de a promova interesele cetățenilor străini în România. în România s-a deschis consulatul austriac. în toate aceste țări și în multe altele.S. Trebuie precizat că România a participat alături de alte 91 de state la Conferința plenipotențiarilor de la Viena din 1963 la care a fost adoptată această convenție precum și 73 . Primele două consulate din România au fost deschise de Rusia în anul 1781 în capitalele celor două țări românești.În prima jumătate a secolului al XIX-lea. Evoluția relațiilor internaționale a făcut ca problema consulatelor să fie reconsiderată. Sidney (Australia). după care au fost deschise consulate la Galați și Brăila. 2 existența în structura organizatorică a Administrației centrale a Ministerului Afacerilor Externe și а unei direcții consulare. urmat de o serie de consulate deschise de Prusia în 1785. Grecia a fost una dintre țările cele mai active în relațiile cu România în acea perioadă. pentru modificarea unor prevederi din Decretul nr. Istanbul (Turcia) și Reprezentanța consulară și comercială de la Madrid (Spania). încep să apară și în România consulatele străine. care se îndrepta spre comunism. consulatele ei erau deschise pe baza unor interese economice concrete. existau ambasade.589/21. anul 1948 să se caracterizeze nu numai prin abdicarea regelui. Rusia a avut un rol însemnat în apărarea credinței ortodoxe în provinciile care făceau parte din Imperiul Otoman. respectiv în 1783. și prin Consulatele Generale de la Alexandria (Republica Arabă Unită). În anul 1859. România și-a început activitatea de deschidere de consulate în exterior după realizarea Unirii și înainte de Războiul de Independență. Bârlad. Sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial înseamnă și împărțirea Europei între două blocuri antagonice. interesul economic în primul rând.08.

luarea în considerare a noilor mutații în plan internațional au dus la abordare novatoare a activității consulare reflectată și în actele normative adoptate în acest sens. Articolul 8. în aceleasi condiții ca naționalii acelui stat.  Statutul Corpului diplomatic și consular al României. • dreptul de vot și de eligibilitate la alegerile locale și la alegerile europene. 8 C.  Legea nr. prevede că se instituie o cetățenie a Uniunii. politicile practicate constituie subiecte de preocupări pentru cei interesați. de protecție din partea autorităților diplomatice și consulare ale oricărui stat membru. privind înființarea. nr. precum și reprezentanțele lor pe lângă organizațiile internaționale cooperează pentru a asigura respectarea și implementarea pozițiilor comune și a acțiunilor comune adoptate de Consiliu”. sistemul de drept ce guvernează relațiile comunitare. culturale. iar în continuare se precizează că cetățean al Uniunii este orice persoană având naționalitatea unui stat membru. dar nu înlocuiește cetățenia națională”. Legea nr.  Hotărârile Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe. Este cetățean al Uniunii orice persoană care are naționalitatea unui stat membru.18/1993. științifice dintre România și alte state. pe teritoriul unei terțe țări în care statul membru al cărui resortisant este nu este reprezentat. Altfel spus. Legea nr. menite să asigure un cadru legal modern desfășurării relațiilor consulare. desființarea și schimbarea rangului misiunilor diplomatice și oficiilor consulare. comerciale. care a introdus în Tratatul CE art. România a continuat să încheie convenții consulare bilaterale Perioada de după 1989 poate fi caracterizată prin intensificarea relațiilor europene și extraeuropene generată de evoluția proceselor social-economice. Legea nr. Legea nr. orice cetățean al Uniunii beneficiază. J 10 include în alineatul 1 următoarele: „Misiunile diplomatice și consulare ale statelor membre și delegațiile Comisiei în state terțe și la conferințele internaționale.G. Tratatul de la Amsterdam a dat o mai bună definiție cetățeniei europene. Legea nr.56/1998.37/1991.100/1994. Construirea Europei unite și instituirea unei cetățenii europene fac pertinentă întrebarea: care va fi direcția dezvoltării instituției consulare în spațiul european? Cetățenia europeană a fost instituită prin Tratatul de la Maastricht. 2. 1070/1990. 8-8E. arhitectura instituțională. pentru aprobarea Statutului Corpului Diplomatic și Consular al României. • dreptul la protecție diplomatică și consulară în terțe țări. După adoptarea Convenției de la Viena din 1963. paragraful 1 din Tratatul da la Maastricht. paragraful 9 al articolului 2 (care înlocuiește paragraful 1 al articolului 8 din Tratatul de la Maastricht) prevăzând că „Se instituie o cetățenie a Uniunii.). iar art. Potrivit art. REPREZENTAREA CONSULARĂ A CETĂȚEANULUI EUROPEAN Nașterea și formarea Comunității europene. • dreptul la protecția juridică – dreptul de petiționare și dreptul de a se adresa mediatorului. de exemplu. 177/1997 etc.  legile pentru ratificarea convențiilor consulare dintre România și alte state-părți (vezi. numai dacă o persoană are naționalitatea unuia dintre statele membre este cetățean al Uniunii. Legea nr. În temeiul cetățeniei unionale se recunosc în mod expres cetățenilor Europei patru drepturi specifice: • dreptul de a circula și de şedere în mod liber pe teritoriul statelor membre. care stabilea un cadru de reglementare foarte precis. 19/1994.4. Cetățenia Uniunii completează.14/1998. Dacă interpretăm aceste prevederi vom constata că nu poate fi vorba de 73 .două protocoale facultative cu privire la dobândirea cetățeniei și la reglementarea obligatorie a diferendelor. Dintre acestea menționăm numai cu titlu de exemplu:  H.

L 314/73 din 28 decembrie 1995) a reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în Consiliu. misiunile diplomatice și consulare ale statelor membre. numai într-o lărgire a sferei celei clasice. Chiar dacă articolul J 10 din Tratatul de la Amsterdam stipulează cooperarea statelor în acest domeniu. considerăm că se are în vedere numai ca reprezentanții Comunității și ai statelor membre să contribuie la punerea în aplicare a dispozițiilor pe care le menționează articolul 8 din Tratatul de la Maastricht („Ele își intensifică cooperarea procedând la schimburi de informații. Reprezentanții diplomatici și consulari solicitați sunt obligați să dea curs cererii de protecție făcute de persoana interesată. a cărei exercitare. chiar dacă s-ar fi vrut.o protecție diplomatică sau consulară europeană care să permită o substituire sau un adaos la protecția exercitată de fiecare stat membru a protecției asigurate de Comunitate sau de Uniune. la cererea statului membru care a acordat asistență. 95/553/CE din 19 decembrie 1995 (publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. deoarece o protecție prin Uniune nu este posibilă. • asistența în caz de boală sau accident grav. delegațiile Comisiei în terțe țări și la conferințele internaționale având obligația de a-și concerta acțiunile. care prevede că fiecare cetățean al Uniunii Europene beneficiază de protecție consulară din partea reprezentanței diplomatice sau consulare a unui stat membru. • asistența în caz de arestare sau detenție. considerăm că formularea aceasta nu se referă nici la o protecție comună. întrucât aceasta nu are personalitate internațională. Guvernul statului membru a cărui cetățenie o are solicitantul asistenței este obligat să ramburseze toate cheltuielile. Protecția acoperă în mod obligatoriu: • asistența în caz de deces. ar fi putut fi încredințată colectivității statelor membre. nu poate fi acordat un ajutor pecuniar. dacă s-a stabilit că aceasta posedă cetățenia unui stat membru al Uniunii europene. deci. totuși. În cazul acordării unor sume de bani. dacă pe teritoriul unde se află nu există nici o reprezentanță permanentă accesibilă. Reprezentanții diplomatici și consulari ai statelor membre ale Uniunii vor putea acorda asistență și în alte cazuri cetățenilor europeni pentru că decizia menționată mai sus prevede că „orice alt tip de ajutor poate fi acordat cetățenilor care fac cerere în acest sens”. nici consul onorific accesibil și competent din partea statului membru propriu sau al altui stat care îl reprezintă în mod permanent. monopolul statelor membre privite individual în exercitarea acestei funcții pentru că „…Cetățenia Uniunii completează. • asistența acordată victimelor unor violențe. și acordul statului terț respectiv. solicitantul este obligat să se angajeze să ramburseze integral ajutorul pecuniar precum și cheltuielile făcute de reprezentanța diplomatică sau consulară respectivă. că instituția reprezentării consulare își manifestă necesitatea în plan european în condițiile actuale. Reprezentanța diplomatică sau consulară care acordă protecție trebuie să trateze solicitantul ca pe un resortisant al statului pe care îl reprezintă. un avans sa acoperirea unei cheltuieli făcute de cetățeanul solicitant fără autorizarea prealabilă a autorităților competente ale statului membru a cărui cetățenie o are persoana care solicită asistență. În același timp. Această soluție presupune. subsidiară sau complementară. Protecția diplomatică și consulară acordată cetățenilor Uniunii Europene constă. Referindu-se la dreptul la protecție diplomatică și consulară al cetățeanului Uniunii Europene. • ajutorul și repatrierea cetățenilor Uniunii aflați în dificultate. totodată. 73 . dar nu înlocuiește cetățenia națională”. iar existența unui viitor stat federal Europa nu o exclude. În afară de caz de extremă urgență. un autor român face trimitere la Decizia nr. dar care menține. la realizarea de evaluări comune și contribuind la aplicarea dispozițiilor articolului 8 C din Tratatul instituind Comunitatea Europeană” – Articolul J 10 alineatul 2). Putem conchide. de fapt. prin intermediul unui mecanism interstatal.

ca regulă – art. Rangul.rangului sau circumscripției sale consulare decât cu consimțământul statului de reşedinţă. în afara sediului acestuia.1. 1 din Convenția din 1963: un post consular nu poate fi stabilit pe teritoriul statului de reşedinţă decât cu consimțământul acelui stat. Se consideră că oficiul consular. întreținere și realizare a relațiilor consulare”. dar înființarea unui post consular poate determina nașterea relațiilor consulare. Statul trimițător nu poate aduce modificări ulterioare sediului postului consular.3. că stabilirea relațiilor consulare. Patenta consulară și exequaturul consular 3. 2.2. și dreptul de a înființa oficii consulare. Sediul postului consular. 4. Trebuie precizat. reprezentanță oficială a unui stat stabilită într-un oras sau o regiune din altă țară pentru a asigura protecția intereselor consulare ale acestuia.1. ocupă o poziție centrală în dreptul consular. Consimțământul expres și prealabil al statului de reşedinţă se cere de asemenea pentru deschiderea unui birou. Consimțământul statului de reşedinţă se cere de asemenea dacă un consulat general sau un consulat vrea să deschidă un viceconsulat sau o agenție consulară într-o altă localitate decât aceea în care este stabilit el însuși. automat.4. iar îndeplinirea lor apare ca manifestarea lui firească și obligatorie. rangul și circumscripția sa sunt fixate de către statul trimițător și supuse aprobării statului de reşedinţă. oficiul consular oferind calea normală și deplină de statornicie.a) și reglementează problematica stabilirii unui post consular în art. Personalul oficiilor consulare 3.5. realizării și dezvoltării relațiilor consulare. 4: „1. să încheie un anumit acord. obținerea consimțământului presupune ca cele două state să relaționeze. 5. însă. reprezentând punctul de gravitate în jurul căruia se grupează și din care derivă majoritatea aspectelor sistemului relațiilor consulare”. Oficiul (postul) consular este organul permanent și de factură complexă înființat pentru o perioadă de durată în vederea întreținerii. Un post consular nu poate fi stabilit pe teritoriul statului de reşedinţă decât cu consimțământul acestui stat. Înființarea oficiilor consulare se poate face numai după stabilirea de relații consulare. 3. ÎNFIINȚAREA ȘI ÎNCETAREA OFICIILOR CONSULARE Convenția de la Viena din 1963 prevede că prin expresia „post consular” se înțelege „orice consulat general.” Dicționarul diplomatic menționează că expresia „post consular” din Convenția privind relațiile consulare este tradus în limba română prin „oficiu consular”. viceconsulat sau agenție consulară” – art. 3. el existând deja în momentul în care își începe misiunea sa individual ă funcționarul consular însărcinat cu conducerea oficiului după cum subzistă independent de încheierea misiunii acestuia sau a înlocuirii persoanei lui etc. În doctrina de specialitate s-a reținut că „instituția oficiului consular. OFICIILE CONSULARE 3. consulat. înțeleasă ca organ a relațiilor consulare. este independent în ceea ce privește existența sa de prezența efectivă a funcționarului consular.1 lit. Numirea și admiterea membrilor oficiului consular 3. nu naște. făcând parte dintr-un consulat existent. pct. categoria și clasele oficiilor consulare 3.deoarece interesele consulare ale cetățenilor europeni vor trebui ocrotite în raporturile Europei cu celelalte state ale lumii. Înființarea și încetarea oficiilor consulare 3. Paragraful 1 al articolului 4 stabilește regula potrivit căreia consimțământul statului de reşedinţă este indispensabil pentru crearea unui consulat 73 . 4. iar funcțiile consulare sunt cele care „determină esența activității proprii și specifice a oficiului consular.

impunând respectarea regulii privitoare la existența absolut necesară a consimțământului statului de reședință. dar poate fi. Această regulă decurge din puterea suverană pe care fiecare stat o exercită asupra teritoriului său și vizează atât cazul în care consulatul este creat la momentul stabilirii relațiilor consulare. Se prevede doar că „statul trimițător nu poate aduce modificări ulterioare sediului postului consular. nu limitează în nici un fel dreptul statului trimițător de a închide consulatul cu titlu temporar ori permanent. iar circumscripția consulară va fi cea menționată în acest document. că prin această formulare s-a avut în vedere respectarea suveranității statului de reşedinţă. înaintea celui referitor la delimitarea circumscripției consulare. dar în afara acestuia. protejarea intereselor acestuia. Conținutul acestui articol nu privește și condițiile în care acordul privind stabilirea unui consulat poate fi modificat. În primul caz. În practică. în circumstanțe excepționale. prin acordarea exequaturului pe patenta consulară în care sediul consulatului și circumscripția consulară sunt fixate. Conținutul acestui articol nu privește și condițiile în care acordul privind stabilirea unui consulat poate fi modificat. acordul asupra sediului consulatului intervină. că prin această formulare s-a avut în vedere respectarea suveranității statului de reşedinţă. Considerăm. referitoare la cazul în care se dorește deschiderea unui birou. rangului sau circumscripției sale consulare decât cu consimțământul statului de reşedinţă”. aceasta nu înseamnă. consulat vice-consulat sau agenție consulară) pe teritoriul său. Sediul consulatului va fi cel prevăzut în patenta consulară. făcând parte dintr-un consulat deja stabilit. Se prevede doar că „statul trimițător nu poate aduce modificări ulterioare sediului postului consular. de asemenea. paragraful al patrulea face referire. presupunându-se că statul de reşedinţă și-a dat consimțământul nu numai în ce privește persoana ce urmează a exercita funcția de sef de post consular. Circumscripția consulară determină limitele teritoriale în care un consulat este autorizat să-și exercite funcțiile în statul de reşedinţă. la stabilirea unui post consular nou. Enunțarea în cuprinsul paragrafului 3 al articolului 4 a acestor dispoziții referitoare la eventualele modificări ulterioare ce se pot aduce sediului oficiului consular ori circumscripției consulare. de asemenea. însă. că statul de reşedinţă are 73 . el poate cere. convenit în mod tacit. ci și asupra sediului consulatului și circumscripției consulare. aşa cum prevede articolul 11.(indiferent de rangul acestuia: consulat general. consimțământul statului de reşedinţă pentru stabilirea unui consulat va fi dat în reguli generale în acordul privind stabilirea relațiilor consulare. dacă această situație corespunde intereselor sale. Acordul statului de reşedinţă este cerut și de regula prevăzută în paragraful al cincilea. Consimțământul statului de reşedinţă trebuie să fie „expres și prealabil”. Acordul privind stabilirea unui consulat presupune că cele două state interesate au convenit asupra delimitării circumscripției consulare și asupra sediului consulatului. Este. necesar să amintim existența indispensabilă a consimțământului statului de reşedinţă și în această situație. protejarea intereselor acestuia. rangului sau circumscripției sale consulare decât cu consimțământul statului de reşedinţă”. însă. cât și cazul în care consulatul este creat mai târziu. vice-consulat sau agenție consulară. de asemenea. dar poate fi conținut de un acord ulterior care să privească doar stabilirea consulatelor. Considerăm. Circumscripția consulară determină limitele teritoriale în care un consulat este autorizat să-și exercite funcțiile în statul de reşedinţă. statului trimițător să-și schimbe sediul consulatului sau circumscripția consulară. de asemenea. Acordul privind sediul consulatului și circumscripția consulare poate fi prevăzut expres. așadar. aceasta nu înseamnă. că statul de reşedinţă are dreptul de a modifica în mod unilateral circumscripția consulară sau sediul oficiului consular. Paragraful al patrulea face referire la situația în care un consulat deja stabilit dorește să deschidă un vice-consulat sau o agenție consulară în limitele circumscripției sale. de cele mai multe ori.

în afara sediului acestuia . de exemplu. necesar dacă un consulat general sau un consulat vrea să deschidă un viceconsulat sau o agenție consulară într-o altă localitate decât aceea în care este stabilit el însuși. structura internă a oficiului consular aparțin în mod exclusiv statului trimițător și pe care-l reprezintă. modul de organizare și funcționare. Este. În temeiul suveranității sale. Dar înființarea unui oficiu consular și exercitarea funcțiilor consulare presupun o derogare de la principiul suveranității pe întreg teritoriul al unui stat.dreptul de a modifica în mod unilateral circumscripția consulară sau sediul oficiului consular. nu atrage nici о răspundere internațională din partea 73 . de asemenea. deși aparține unui stat își desfășoară activitatea pe teritoriul altui stat. așadar. fac să existe reguli speciale referitoare la modul în care este creat. dar statul de reşedinţă este cel care decide în ce privește aprobarea lor. fără a fi obligat să motiveze decizia sa. iar Decretul se publică în Monitorul Oficial al României (art. rangului sau circumscripției sale consulare decât cu consimțământul statului de reşedinţă – (alin. impunând respectarea regulii privitoare la existența absolut necesară a consimțământului statului de reședință. viceconsulat sau agenție consulară. cu atribuții bine delimitate și statut special. nu limitează în nici un fel dreptul statului trimițător de a închide consulatul cu titlu temporar ori permanent. fiind un drept al statului de reşedinţă. 4-5). consulii generali și consulii ar putea stabili noile posturi consulare pe teritoriul statului de reşedinţă. oficiul consular al statului trimițător existând și activând în cadrul jurisdicției teritoriale a statului de reşedinţă. Enunțarea în cuprinsul paragrafului 3 al articolului 4 a acestor dispoziții referitoare la eventualele modificări ulterioare ce se pot aduce sediului oficiului consular ori circumscripției consulare. la stabilirea unui post consular nou. Consimțământul statului de reşedinţă este. din care reiese că statul primitor are dreptul de a refuza cererea privind deschiderea de consulate străine pe teritoriul său.(alin. Oficiul consular este un organ de-sine-stătător cu o organizare proprie. la fel cum statul trimițător nu poate aduce modificări ulterioare sediului postului consular. desființarea și schimbarea rangului oficiilor consulare de carieră. Consimțământul statului de reşedinţă trebuie să fie „expres și prealabil”. dar în afara acestuia. Unele legislații naționale autorizează consulii generali sau consulii să numească vice-consulii sau agenții consulari. el poate cere.2 al Convenției de la Viena din 1963 stabilește că statul trimițător este cel care fixează sediul postului consular. de asemenea. Paragraful al patrulea face referire la situația în care un consulat deja stabilit dorește să deschidă un viceconsulat sau o agenție consulară în limitele circumscripției sale. dacă această situație corespunde intereselor sale. precum și asupra statutului său juridic. Normele dreptului cutumiar determină situații. Acordul statului de reşedinţă este cerut și de regula prevăzută în paragraful al cincilea. ceea ce face necesar acordul de voință a statelor care se află în „raporturi de consulat. organizat și funcționează. menținerea și dezvoltarea relațiilor interstatale în anumite domenii precum și împrejurarea că oficiul consular. în circumstanțe excepționale. rangul și circumscripția sa. la propunerea Guvernului. făcând parte dintr-un consulat deja stabilit. după cum este obligatoriu să existe consimțământul expres și prealabil pentru deschiderea unui birou. Refuzul de a accepta cererea de deschidere a unui post consular. referitoare la cazul în care se dorește deschiderea unui birou. se fac prin decret al Președintelui României. făcând parte dintr-un consulat deja existent. necesar să amintim existența indispensabilă a consimțământului statului de reşedinţă și în această situație. Faptul că oficiul consular este un organ de relații externe care mijlocește stabilirea. În țara noastră înființarea. În ce privește competența stabilirii acestor reguli trebuie spus că înființarea.” Art. 2 alin 2 din Regulamentul consular al României). În virtutea acestei autorizări. 4 alin.3). statului trimițător să-și schimbe sediul consulatului sau circumscripția consulară. paragraful al patrulea face referire.

Consimțământul pentru înființarea de oficii consulare poate fi cuprins într-o convenție consulară. sediul consulatului va fi stabilit în localitatea situată pe teritoriul statului de reşedinţă. b). dar poate fi prevăzut și într-o anexă la о convenție consulară. II și III. e) statul trimițător. că „statul trimițător poate înființa un oficiu consular pe teritoriul statului de reședința. întrucât normele dreptului internațional stabilesc principiul că nimeni nu poate abuza de un drept. cap. unde oficiul consular a fost înființat și își desfășoară activitatea. la rândul său. d) consimțământul statului de reşedinţă nu este revocabil atâta timp cât funcționează regula rebus sic stantibus (în împrejurări justificate. 73 . În împrejurări speciale și în concordanță cu dispozițiile art. de gradul lor de independență. dat de statul de reşedinţă. .oficiile consulare se împart în mai multe clase – consulate generale. 6 (intitulat Exercitarea funcțiilor consulare în afara circumscripției consulare) din Convenția de la Viena din 1963.circumscripția consulară reprezintă parte din teritoriul statului de reşedinţă. un răspuns nejustificat poate avea urmări negative în ceea ce privește evoluția relațiilor dintre cele două state. rangul și circumscripția sa consulară sunt stabilite de statul trimițător și sunt supuse aprobării statului de reşedinţă. modificări ale consimțământului inițial.1 lit. alegerea unei localități (de obicei în oraș) se face în funcție de importanța și interesul. nu are dreptul discreționar de а solicita. România și Croația. prin care se detaliază toate aspectele referitoare la postul consular. unilateral. statul trimițător poate aduce modificări ulterioare sediului oficiului consular. rangului sau ori circumscripției consulare numai cu consimțământul statului de reşedinţă”. pe care le prezintă acea localitate. cât și în sensul că un alt oficiu din afara circumscripției nu este în drept să-și extindă competența și asupra acesteia. b) consimțământul statului de reşedinţă este continuu. din punct de vedere consular. întrucât el trebuie să fie acordat pentru toate componentele de bază ale unui oficiu consular. de exemplu. . deoarece el trebuie să fie solicitat pe toată durata de funcționare a unui oficiu consular. consulate. Desigur. prin definiție am stabilit că circumscripția consulară constituie delimitarea teritoriului pe care oficiul consular are competența de a-și desfășura activitatea de unde rezultă că aceasta are un caracter de exclusivitate.acestuia. în art. c) consimțământul este cuprinzător. de rangul lor.natura lui . statul de reşedinţă poate cere închiderea unui oficiu consular. atribuită prin înțelegerea dintre două state în scopul exercitării funcțiilor consulare. indiferent de categoria lor. chiar când acestuia i se aduc modificări ulterioare.2. S-a stabilit în doctrină că ceea ce caracterizează consimțământul necesar înființării oficiilor consulare sunt următoarele: a) consimțământul statului de reşedinţă este general. au convenit în cuprinsul convenției consulare încheiate între cele două state. viceconsulate și agenții consulare. numai cu consimțământul acestuia”. în același sens este și definiția cuprinsă de Convenția din 1963 – art.adică caracterul de consulat de carieră (condus de un funcționar de carieră) sau de consulat onorific (condus de un funcționar consular onorific) – această clasificare are la bază vechea împărțire care se făcea între consulii aleși (consules electi) și consulii trimiși (consules missi) distincție păstrată și în Convenția de la Viena 1963. rangul postului consular. atât în sensul ca oficiul consular este competent numai în limitele entității teritoriale stabilite (deci nu este admis ca oficiul și funcționarii lui să desfășoare activități decât în limitele acesteia). în sensul că el este necesar pentru toate posturile (oficiile) consulare. aceeași clasificare există și în practică. Sfera consimțământului exprimat în vederea înființării oficiului consular cuprinde: . categoria acestuia sau printr-un protocol adițional unei convenții consulare ori o notă a ministerului afacerilor externe al statului primitor. prin care se stabilesc circumscripția consulară.rangul acestuia . iar „sediul oficiului consular.

și anume: consulii generali. să-și exercite funcțiile în afara circumscripției sale consulare. b) consuli. nu prelungesc livretele militare și nu pot face acte privind statutul personal al cetățenilor etc. Între aceste categorii de consulate există anumite raporturi de egalitate sau de subordonare pe baza diferențelor de rang. Șefii de post consular se împart în patru clase. d) agenți consulari. CATEGORIA ȘI CLASELE OFICIILOR CONSULARE Rangul oficiilor consulare este determinat de rangul funcționarilor consulari care le conduc. Consulatul general se înființează. nu pot elibera vize sau reînnoi pașapoarte. Această clasificare este dată și de de art. un funcționar consular poate. și anume: a) consuli generali.3 din Hotărârea Guvernului României nr. Consulatul României la Sao Paulo . șefii de post consular se împart în patru clase. unde există o comunitate importantă de naționali și probleme consulare mai complexe. Articolul unic al Legii nr. la propunerea Guvernului. privind înființarea. potrivit căruia oficiilor consulare li se atribuie următoarele clase: • clasa I .2.760/1999. pentru aprobarea Regulamentului consular. RANGUL. se reiterează obținerea consimțământului prealabil al statului de reşedinţă.153/1994 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 9 al Convenției de la Viena din 1963 (intitulat Clasele șefilor de post consular). Astfel. într-o regiune importantă a statului de reşedinţă. de exemplu.statul de reşedinţă poate admite funcționarului consular al statului trimițător să-și exercite atribuțiile și în afara circumscripției consulare. 2. • clasa IV . agenții consulari: „ 1. Paragraful 1 al prezentului articol nu limitează cu nimic dreptul oricăreia din părțile contractante de a fixa denumirea funcționarilor consulari care nu sunt sefi de post consular. 29/1994.consulatului general. prevede că acestea pot avea loc numai prin decret al Președintelui României. viceconsulatele au o circumscripție consulară mai redusă. Consulatele se diferențiază și prin faptul că sunt conduse de un consul de carieră sau un consul onorific în: 73 .2 pct. s-a ridicat la rangul de consulat general prin Decretul nr. consulatul are o sferă mai restrânsă de probleme consulare. iar agențiile consulare funcționează în centre secundare și au competențe mai restrânse: în sistemul elvețian. desființarea și schimbarea rangului misiunilor diplomatice și oficiilor consulare. înființat prin Decretul nr.” 3.viceconsulatului.consulatului. • clasa II . de regulă.” Rezultă că oficiile consulare pot fi: • consulate generale • consulate • viceconsulate • agenții consulare.agenției consulare. consulatele generale și consulatele sunt oficii consulare independente. iar viceconsulatele și agențiile consulare sunt subdiviziuni subordonate consulatelor generale sau consulatelor. cu consimțământul statului de reşedinţă. viceconsulii.Brazilia. nu înregistrează pe naționali. • clasa III . Dacă ținem cont că potrivit art. de obicei. 37/1991. consulii. c) viceconsuli. putând fi înființat într-o anumită localitate.191/1994. Este absolută nevoie și în acest caz de consimțământul statului de reşedinţă: „În împrejurări speciale.

angajații consulari . iar Statutul consular al Republicii Moldova stabilește în art. d din Convenția din 1963).art. ei sunt chemați să îndeplinească funcții consulare (art.persoanele care îndeplinesc funcțiile consulare. codificată prin Convenția de la Viena din 1963. indiferent de rangul lor.3. desfășoară o activitate oficială și o activitate de reprezentare. Convenția stabilește că aceasta se referă la funcționarii consulari. membrii personalului de serviciu .1.persoanele care îndeplinesc sarcini cu caracter gospodăresc (art. cadrul spațial al activității consulare. Hotărârea Guvernului României nr.1 pct. În ce privește expresia membrii personalului consular. aşa cum am menționat mai sus) și definiția expresiei circumscripției consulară (vezi. 73 . de gradul de participare la realizarea scopurilor activității consulare. În privința funcționarilor consulari este de menționat că. 760/1999. de regulă. 3. Convențiile consulare dintre România și Macedonia. consulatele onorifice. exercită o supraveghere generală asupra tuturor funcționarilor consulari și conduce un consulat general sau mai multe circumscripții consulare. 9 pct. cel mai înalt funcționar al serviciului consular. Oficiile consulare. în cazul în care este recepționat acordul prealabil al statului de reşedinţă. distinge în cadrul membrilor postului consular între: funcționarii consulari . adică să efectueze acte consulare. pct.1 pct. stabilesc legături directe doar cu autoritățile locale și nu cu guvernul și sunt subordonate în activitatea lor şefului misiunii diplomatice din țara de reşedinţă. pentru efectuarea atribuțiilor consulare poate fi delegat un funcționar consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. ei nu au responsabilitatea conducerii oficiului consular. Clasele șefilor de post consular sunt stabilite de dispozițiile Convenției de la Viena din 1963: consuli generali. Numirea şefului de oficiu consular se face potrivit unei proceduri speciale. de exemplu. membrii oficiului consular se împart în mai multe categorii: personalul consular.consulate de carieră și consulate onorifice. persoana însărcinată să acționeze în această calitate. eliberându-i-se o patentă consulară. . cu excepția şefului postului consular. h). personalul tehnico-administrativ și personalul de serviciu. PERSONALUL OFICIILOR CONSULARE În funcție de natura sarcinilor lor. pentru aprobarea Regulamentului consular.persoanele care îndeplinesc în cadrul consulatului funcții cu caracter tehnico-administrativ. El are un anumit rang și face parte dintr-o clasă consulară. neputând acorda vize sau face autentificări de acte. Oficiile consulare sunt competente să-și exercite funcțiile ce-i sunt încredințate doar pe teritoriul unei circumscripții consulare. Republica Polonă etc. în sensul restrâns al cuvântului. angajații consulari și membrii personalului de serviciu (art. 82 să precizeze necesitatea obținerii prealabile a consimțământului statului de reşedinţă: în cadrul Oficiului Consular onorific al Republicii Moldova. g). consuli. Practica statelor.1 pct. Ucraina. Aceasta este mai întinsă sau mai restrânsă în funcție de rangul oficiului consular: desigur că un consulat general va avea o sferă de competență asupra unei circumscripții consulare mai largi decât celelalte categorii de posturi consulare. Practica arată că statele cuprind în dispozițiile referitoare la acordul lor de voință exprimat prin convenții consulare (sau un alt document. Croația. Şeful de oficiu consular. Belarus.2). pentru că înființarea unui oficiu consular presupune în mod obligatoriu o competen ță care trebuie delimitată în spațiu. 1) și determină categoriile de oficii consulare pe care le conduc: • consulul general. pentru ca în art. reglementează oficiile consulare onorifice și stabilește atribuțiile și condițiile în care-și poate exercita funcțiile consulul onorific în Capitolul III. la fel ca şeful de oficiu consular. 81 că recunoaște instituția funcționarilor onorifici. încadrarea într-o categorie sau alta categoria influențând exercitarea funcțiilor consulare. viceconsuli. agenți consulari (art.

adică toate persoanele care desfășoară activitatea la consular . Statele pot stabili ce denumiri vor purta ceilalți funcționari consulari. având în vedere circumstanțele și condițiile din circumscripția consulară și nevoile postului consular în cauză – art.9.2 se lasă deplină liberate statelor pentru fixarea denumirii funcționarilor consulari care nu sunt șefi de post consular. Unele state foloseau titlul de viceconsul sau de agent consular pentru a desemna funcționarii consulari onorifici. 4. tehnico-administrativă și de serviciu reprezintă efectivul oficiului consular. Dacă această reglementare (art. regulamente etc. sintagma „agent comercial” a fost aleasă pentru a desemna agentul consular în cadrul Convenției de la Havana din 1928 privind funcționarii consulari (art. au fost folosite titulaturi foarte variate: comisari. rezidenți.22 din Convenția de la Viena din 1963 – și în ce privește naționalitatea funcționarilor consulari. care este superior după clasă și primul după data primirii exequaturului. clasele consulilor nu fuseseră codificate. Doctrina menționează cancelarul . Denumirile cel mai frecvent întâlnite în practica statelor pentru a desemna ceilalți funcționari consulari sunt: consul adjunct. De altfel.20.9 alin. Singura obligație ar fi să numească șefii de post consular într-una din clasele enumerate în art. el îndeplinește funcția de reprezentare a corpului consular în probleme de ordin protocolar. cancelar. fie ele consulare. Enumerarea celor patru clase de șefi de post consular nu semnifică și faptul că statele sunt obligate să utilizeze în practica lor toate cele patru clase. pe care Convenția de la Viena din 1963 o rezolvă în art.de conducere consulară. De-a lungul secolelor. tehnico-administrative sau de întreținere a localului ori alte servicii auxiliare.un secretar al consulului. spre deosebire de clasele agenților diplomatici care au fost stabilite prin Congresul de la Viena. prin reglementări de drept intern: legi. agenți comerciali etc. • viceconsulul conduce un viceconsulat și este un funcționar consular subordonat consulului general sau consulului. Referitor la șefii de post consular se pune și problema precăderii. care îl asistă în lucrările curente. Totalitatea șefilor instituțiilor consulare dintr-o circumscripția consulară se numește corpul consular. care poate oricând să-l retragă. în principiu. de regulă. în alin. ci potrivit unei desfășurări normale a activității consulare. ei neputând fi aleși dintre cetățenii statului de reşedinţă decât cu consimțământul expres al acelui stat. Așadar. înainte de Convenția de la Viena din 1961 privind relațiile diplomatice. de când instituția consulilor a apărut în cadrul relațiilor internaționale. în 1815 și Aix-la-Chapelle. Același drept există. paragraful 2). naționalitatea statului trimițător.• consulul conduce numai o circumscripție consulară și este subordonat consulului general. corelativ existând dreptul statului de reşedinţă de a cere reducerea efectivului oficiului consular .1) determină clar ce denumiri pot purta șefii de post consular. în funcție de volumul de muncă. statul de reşedinţă poare cere ca acest efectiv să fie menținut în limitele considerate de el ca fiind rezonabile și normale. nu trebuie exercitat în mod abuziv. 73 . atașat consular. în afara şefului de post consular. în lipsa unui acord explicit al statului asupra efectivului personalului postului consular. dreptul statului trimițător de încadra oficiul consular cu un număr de persoane pe care îl consideră necesar pentru a duce la îndeplinire atribuțiile care îi revin. Până la momentul adoptării Convenției de la Viena din 1963. • agentul consular conduce o agenție consulară și are atribuții mai restrânse fiind. Convenția de la Viena din 1963 statuează cu privire la acesta că. în 1818. referitor la cetățenii unui stat terț care nu au și cetățenia statului trimițător. consul economic. Aceștia trebuie să aibă. 16. interpret etc. Corpul consular este condus de un decan. Trebuie precizat că s-au stabilit reguli – art. Totalitatea membrilor oficiului consular. subordonat consulului. în ce privește statul de reşedinţă. secretar consular.

absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă. ordinea juridică internațională. conform prevederilor Constituției și legilor în vigoare. Diversitatea funcțiilor consulare pe care le îndeplinește un funcționar consular scoate în evidență multilateralitatea cunoștințelor pe care trebuie să le posede în diferite domenii. a statului de reședința sau a unui stat terț. emis de centrul medical care deservește Ministerul Afacerilor Externe. practica internațională a statelor demonstrează că statutul juridic al misiunii diplomatice este diferit de cel al reprezentanței consulare. același statut juridic pentru funcționarii diplomatici și consulari și asigură cadrul unei pregătiri de specialitate comune. f) are o stare de sănătate corespunzătoare. ceea ce face ca și activitatea funcționarilor diplomatici să presupună atribuții diferite de cele ale consulilor. ca instituție 73 . pe lângă cunoașterea până la detaliu a caracteristicilor statelor și popoarelor în cadrul cărora exercită aceste funcții. III din Convenția de la Viena asupra relațiilor consulare și. Iată de ce considerăm necesară reglementarea distinctă a celor două categorii într-o viitoare modificare legislativă. este reluată de state în cuprinsul convențiilor bilaterale: art.dispozițiile prezentei convenții. recunoscută de Ministerul Educației și Cercetării. relevantă mai ales din punctul de vedere al beneficiului drepturilor. privilegiilor și imunităților care este acordat diferențiat pentru cele două categorii de funcționari consulari. 12 din Convenția consulară dintre România și Republica Polonă statuează: fiecare dintre cele două părți contractante poate numi și primi funcționari consulari onorifici în cadrul relațiilor lor bilaterale. aplicând în privința acestor funcționari dispozițiile cap. Dar.G.art. Acest act normativ asigură o reglementare unificată. din punctul nostru de vedere. h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni. oportună. Art. Convenția din 1963 distinge între două categorii de funcționari consulari: funcționari consulari de carieră și funcționari consulari onorifici . atestată pe bază de act medical de specialitate.880 a fost înființat Institutul Diplomatic Român. Exigențele sporite impuse prin acest Statut unui segment profesional de elită impun nu numai o înaltă competență profesională. 17 enumeră în alin(1) condițiile ce trebuie îndeplinite cumulativ pentru ca o persoană să aibă calitatea de membru al Corpului diplomatic și consular al României: a) are dreptul să ocupe o funcție publică. 1 pct.În Statutul Corpului Diplomatic și Consular al României sunt prevăzute și condițiile ce se cer îndeplinite pentru ca о persoană să aibă calitatea de membru al Corpului Diplomatic și consular al României. privilegiile și imunitățile funcționarilor consulari (În anul 2005. ci și o conduită morală și un atașament corespunzător față de valorile democratice. iar ceea ce în doctrină a fost numit „statut mixt” ar putea genera confuzie. care ar duce și la creșterea eficacității pregătirii și desfășurării activității funcționarilor consulari. facilităților. atunci când contextul permite. drepturile. regulile privind exercitarea funcțiilor consulare. c) nu face parte din partide politice. prin H.2. b) se bucură de toate drepturile politice și civile prevăzute în Constituție și în legile în vigoare. g) a absolvit Academia Diplomatică sau a promovat concursul de admitere în Corpul diplomatic și consular al României. nr. d) a urmat studii superioare de lungă durată la o instituție de învățământ superior din țară sau din străinătate. În plan internațional deja s-au conturat ca ramuri distincte ale dreptului internațional dreptul diplomatic și dreptul consular. Convenția de la Viena din 1963 tratează separat statutul juridic. Funcționarii consulari onorifici pot avea cetățenia statului trimițător. Distincția. organizat potrivit regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de admitere în Ministerul Afacerilor Externe. e) cunoaște cel puțin o limbă străină.

funcționarii consulari onorifici. Capitolul III al Convenției de la Viena din 1963 este dedicat în întregime regimului aplicabil funcționarilor consulari onorifici și posturilor consulare conduse de ei Astfel. 36 (comunicarea cu cetățenii statului trimițător). Structurat în cinci capitole. . 66. scutirea de prestații personale. nu sunt funcționari de carieră. paragrafele 2 și 3 din 55 (respectarea legilor și regulamentelor statului de reşedinţă). pentru ca în capitolul III să se refere la consulii onorifici. 38 (comunicarea cu autoritățile statului de reşedinţă). 61.poate fi o persoană privată.) de carieră și ale celor onorifici. inviolabilitatea arhivelor și documentelor consulare.dispozițiile capitolului III se aplică posturilor consulare conduse de funcționari consulari onorifici (art. scutirea de înmatriculare a străinilor și de permise de şedere.dispozițiile capitolului II al prezentei Convenții se aplică posturilor consulare conduse de funcționari consulari de carieră. în paralel cu activitatea consulară. prin comasarea prin fuziune a Academiei Diplomatice și a Institutului de Studii Internaționale Nicolae Titulescu. stabilind de la început regula: . 62. 34 (libertatea de deplasare). procedura penală și protecția funcționarului consular onorific.1 pct. bancar. angajați în afaceri într-o țară străină sau din naționalii străini”. iar pentru ei funcțiile consulare nu constituie o ocupație permanentă. 7 al Regulamentului consular al României statuează că șefii oficiilor consulare onorifice sunt numiți dintre persoanele cu poziții importante în statul de reşedinţă – oameni politici reputați. care pot să contribuie la promovarea intereselor românești. 37 (informații în caz de deces. cultural. Elementele definitorii desprinse din practica statelor referitoare la consulii onorifici sunt: . Feltham caracterizează astfel cele două categorii: . . scutirea fiscală a localurilor consulare. personalități remarcabile în domeniile economiei. 35(libertatea de comunicare). 64. tutelă sau curatela. 39 (drepturi și taxe consulare). 67 se prevede protecția localurilor consulare.poate fi o persoană privată.funcționarii consulari de carieră sunt cei care servesc guvernul propriu și sunt numiți de către şeful statutului sau de către ministrul de externe. 29 (folosirea drapelului și a stemei naționale). 60. 58 se precizează că posturilor consulare conduse de consuli onorifici li se aplică dispozițiile articolelor 28 (înlesniri acordate postului consular). . de naufragiu sau accident aerian). în art.publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Externe. scutirea vamală. “Consulii de carieră sunt funcționari publici ai statului trimițător care n-au permisiunea de a se angaja în afaceri private de nici un fel și ca funcționari publici ei se bucură de anumite privilegii și imunități prescrise. la dezvoltarea relațiilor de prietenie cu statul de reşedinţă și care doresc să îți asume astfel de însărcinări. Art.consulul onorific poate avea cetățenia statului de reşedinţă sau cetățenia unui stat terț. Regulamentul consular al României a rezervat tot prima parte a reglementărilor funcționarilor consulari de carieră. 73 . paragraful 3 din 54 (obligațiile statelor terțe). 65. Anghel într-o lucrare. privilegiilor și imunităților ce le sunt acordate sau. R. 63. care s-au desființat. 30 (obținerea de localuri). științific.G. Consulii comercianți sunt aleși de stat dintre proprii săi cetățeni. .2). Interpretarea normelor juridice referitoare la cele două categorii ne conduce la concluzia potrivit căreia încadrarea într-una dintre acestea are importan ță mai ales din punctul de vedere al beneficiului drepturilor. avocați de prestigiu cu independență financiară și comportament la nivelul funcției ce li se încredințează. apropiați de România. finanțelor. În articolele 59. după cum opinează Ion M. .poate exercita activități cu caracter lucrativ în statul de reşedinţă.

precum și ale Regulamentului consular al României și H. momentul principal care dirijează acceptul sau neacceptul menționat fiind legat de determinarea statutului juridic al posturilor consulare conduse de consuli onorifici. de promovarea fenomenului cultural românesc etc. Ei pot fi cetățeni români cu domiciliul permanent în statul de reşedinţă. va putea fi numit un alt sef de post consular. odată înființat. procedura de numire a unui nou consul onorific echivalând cu procedura de înființare a unui nou consulat onorific. Instrumente juridice de drept național și de drept internațional prevăd condițiile cerute pentru înființarea de oficii consulare onorifice ale României. mai ales după 1948. România) se consideră că stabilirea posturilor consulare onorifice este independentă de procedura numirii și admiterii şefului de post consular și că la un post consular onorific.Convenția de la Viena din 1963 prevede în art.nr. dar și ale convențiilor bilaterale în domeniu. economice și culturale în care activează.7 al Regulamentului consular al României statuează că șefii oficiilor consulare onorifice sunt numiți dintre persoanele cu poziții importante în statul de reşedinţă . fără a relua întreaga procedură de înființare a postului consular onorific. Regulamentul consular al României a rezervat.G. la fel ca și Convenția de la Viena din 1963. din care reiese că acordul pentru înființarea unui consulat onorific este strâns legat de acceptarea persoanei concrete în calitate de consul onorific. retragerea patentei sau exequaturului etc. de stimularea dezvoltării relațiilor și facilitarea contactelor economice și comerciale între companii românești și străine. Art. Temeiul juridic consistă în reglementările Convenției de la Viena din 1963. 24 pct. 100/2004. care pot să contribuie la promovarea intereselor românești. a condus chiar la desființarea consulatelor onorifice străine din România și la desființarea celor românești din străinătate pentru o anumită perioadă. pe când în alte state (Spania. cu modificările și completările ulterioare. În ce privește schimbul de valize consulare între două posturi consulare situate în țări diferite și conduse de funcționari consulari onorifici este admis numai sub rezerva consimțământului celor două state de reşedinţă. În perioada de după 1990 s-a acordat o importanță deosebită activității pe care o desfășoară consulii onorifici în domeniile de acțiune ce țin de reprezentarea intereselor României în mediile politice. cultural. Atitudinea reticentă a României față de instituția consulului onorific. avocați de prestigiu cu independență financiară și comportament la nivelul funcției ce li se încredințează. științific. 73 . finanțelor. Structurat în cinci capitole.3) al Convenției de la Viena din 1963 dispune că "privilegiile și imunitățile prevăzute în prezenta convenție nu sunt acordate membrilor familiei unui funcționar consular onorific sau unui angajat consular care este angajat într-un post consular condus de un funcționar consular onorific". privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe. tot prima parte reglementărilor funcționarilor consulari de carieră. cetățeni ai statului de reşedinţă sau cetățeni ai unui stat terț cu domiciliul în statul de reşedinţă. precum și recomandarea de agenți economici din circumscripția consulară și sprijinirea încheierii de contracte comerciale.) nu se admite geranța interimară. 68 că "fiecare stat este liber să hotărască dacă va numi sau va primi funcționari consulari onorifici" de unde rezultă caracterul facultativ al instituției funcționarilor consulari. Articolul 58 (p. relevant fiind și faptul că în caz de terminare a misiunii consulului onorific (decedare. pentru ca în capitolul III să se refere la consulii onorifici. apropiați de România. renunțare la serviciul său. În unele state (spre exemplu în Germania) se consideră că există o legătură permanentă între şeful de post consular onorific și instituția ca atare (postul consular onorific). personalități remarcabile în domeniile economiei.oameni politici reputați. bancar. la dezvoltarea relațiilor de prietenie cu statul de reşedinţă și care doresc să îți asume astfel de însărcinări. de oferirea de informații privind mediul de afaceri și oportunitățile din România.

ei își desfășoară activitatea în localuri consulare proprietatea lor sau închiriate pe cheltuială proprie. în cele ce urmează și la exercitarea funcției de sef de oficiu consular de către un diplomat. 2. ale statului de reşedinţă. privilegii și imunități. modalitățile de numire și de admitere a şefului de post consular sunt fixate prin legile. cu misiunile diplomatice și cu celelalte oficii consulare ale României prin folosirea tuturor mijloacelor de comunicație. viceconsul. regulamentele și uzanțele statului trimițător și respectiv ale statului de reşedinţă. NUMIREA ȘI ADMITEREA MEMBRILOR OFICIULUI CONSULAR Procedura de numire a funcționari consulari comportă distincții.dintre cetățenii proprii. arborarea drapelului național al României la sediul oficiului consular onorific și pe mijloacele de transport. atunci când acestea sunt folosite în interes de serviciu. vice consul sau agent consular. libertatea de comunicare a oficiului consular onorific pentru orice scopuri oficiale îi permite acestuia să comunice cu guvernul.Șefii oficiilor consulare onorifice suportă din bugetul propriu toate cheltuielile privind îndeplinirea atribuțiilor oficiale de reprezentare. scopul final al procedurii are valență internațională. Șefii de post consular sunt numiți de statul trimițător și sunt admiși pentru exercitarea funcțiilor lor de către statul de reşedinţă. respectiv. în conformitate cu reglementările Convenției de la Viena din 1963. în limba română și în limba statului de reşedinţă. Articolul 10 al Convenției enunță un principiu fundamental. libertatea de a comunica cu autoritățile locale competente din circumscripția consulară etc. ce pot fi restrânse sau lărgite prin acorduri între statul român și statul de reşedinţă sau prin aplicarea principiului reciprocității: sprijin din partea autorităților statului de reşedinţă pentru obținerea localului oficiului consular onorific. 73 . agent consular. sub rezerva legilor și a regulamentelor referitoare la zonele în care accesul este interzis sau reglementat din motive de securitate națională. Intră în competența fiecărui stat de a stabili modalitățile de numire și de admitere a şefului de post consular. (art. libertatea de a comunica cu cetățenii români aflați pe raza circumscripției consulare. deci. plasarea pe clădirea în care funcționează oficiul consular onorific stema de stat a României și aplicarea inscripției corespunzătoare cu denumirea și rangul oficiului consular.4. care are responsabilități de reprezentare și coordonează întreaga activitate a instituției pe care о conduce. potrivit pct. Libertatea de deplasare și de circulație pe teritoriul statului de reşedinţă.24 pct. prin acte unilaterale ale fiecărui stat (eliberarea și transmiterea patentei consulare și. Ei nu sunt salarizați de statul român și nu primesc indemnizații sau alte venituri. o persoană trebuie să îndeplinească două condiții: mai întâi trebuie să fie numită de autoritatea competentă a statutului trimițător în calitatea de consul general. raportul bilateral al numirii și admiterii consulare purtând numele în doctrina de specialitate de "raport de numire consulară". este condus de un consul general. regulamentele și uzanțele statului trimițător și. Potrivit acelorași reglementări. 3. dezvoltat în articolele următoare: „ 1. Vom face referire. Numirea și admiterea unui sef de post consular se realizează. privind relațiile consulare.4 al art. consul.24 din Regulamentul consular al României. după cum aceștia sunt sefi de oficiu consulari sau fac parte din categoria membrilor personalului consular. împuternicit cu funcții consulare. apoi trebuie să fie admisă să exercite funcțiile ce-i revin de către statul de reşedinţă. Am văzut că un oficiu consular.8) Consulii onorifici ai României beneficiază de o serie de facilități. corelativ. consul. în conformitate cu legile. în funcție de clasa pe care о deține. inclusiv valiza diplomatică sau consulară.” În cuprinsul acestuia se indică faptul că. Sub rezerva dispozițiilor prezentei convenții. pentru a avea statutul de sef de post consular. acceptarea numirii prin exequaturul).

Dicționarul diplomatic definește pe larg acest document de atestare a şefului de oficiu consular. care este eliberată în baza unei notificări la ministerul afacerilor externe al statului de reşedinţă. 6 alin. Convenția din 1963 cu privire la relațiile consulare tratează geranța consulară în art. numirea și admiterea șefilor de oficii consulare onorifice sunt supuse regulilor prevăzute la art.12 din Convenție de la Viena din 1963) . un agent diplomatic de la misiunea diplomatică română din același stat sau de la Ministerului Afacerilor Externe al României. (5) și la art. dacă prin tratatele internaționale la care România și statul de reşedinţă sunt parte. punând sigiliul de stat. Ca gerant interimar poate fi numit un funcționar consular al oficiului consular respectiv. Ministerului Afacerilor Externe va lua măsuri ca numele și prenumele garantului interimar să fie notificate Ministerului Afacerilor Externe al statului unde se află oficiul consular de carieră. Regulamentul consular al României cuprinde în art. făcută la ministerul afacerilor externe al statului de reşedinţă. Ministerului Afacerilor Externe al statului în care a fost numit şeful Oficiului Consular patenta consulară în vederea obținerii exequaturului. Ministerul Afacerilor Externe transmite.11). 24 pct. Această procedură urmată în practica României. Ministrul Afacerilor Externe semnează patenta consulară. prin care atestă numele și prenumele şefului Oficiului Consular. Potrivit practicii internaționale și reglementărilor în domeniu. Patenta consulară are caracterul unei scrisori de acreditare (prin care se atestă calitatea oficială a şefului misiunii diplomatice). categoria și rangul său. După obținerea acordului statului de reşedinţă. (2). 6 alin. reguli privind patenta consulară și conținutul ei fiind fixate de chiar reglementările Convenției din 1963(art. b) hotărârea statului de reşedinţă de a-l admite pe consulul străin la exercitarea funcțiilor consulare. acordul prealabil al statului de reşedinţă privind numirea şefului oficiului. Ministerului Afacerilor Extern va numi un gerant interimar care va acționa cu titlu provizoriu. Exequatur-ul reprezintă autorizația pe care statul de reşedinţă o eliberează pentru admiterea şefului de post consular și prin care îi recunoaște această calitate(art. 3 următoarea reglementare: procedura privind înființarea de oficii consulare onorifice. În cazul admiterii unui diplomat la exercitarea de funcții consulare există două modalități: a) pentru admiterea diplomatului în calitate de sef al cancelariei consulare a misiunii diplomatice este necesară o simplă notificare. nu se prevede altfel (art. în fapt. 6 pct. Ministerul Afacerilor Externe solicită.2 pct. 2. În ce priveste consulii onorifici. 3 și 4 din Regulamentul consular al României. 5 din Regulamentul consular al României prevede următoarea procedură: dacă şeful oficiului consular de carieră este împiedicat să-și exercite funcțiile sau dacă postul său a devenit vacant. 1 al Regulamentului consular al României). circumscripția consulară și sediul Oficiului Consular. (3). și (4) din prezentul Regulament 73 . (1). Art. 15 intitulat „Exercitarea cu titlu temporar a funcțiilor şefului de post consular”. care poartă denumirea de exequatur. pe cale diplomatice. (1). Şeful Oficiului Consular este admis să-și exercite funcțiile printr-o autorizație numită exequatur. Ea este. prin canale diplomatice. 6 pct. conformă dispozițiilor din art. în calitate de sef al oficiului consular de carieră. (3). b) pentru admiterea diplomatului la conducerea temporară a unui post consular este necesar de obținut geranța consulară.Structural raportul numirii consulare este constituit din două laturi: a) numirea prin patenta consulară și transmiterea acesteia în vederea admiterii persoanei concrete la exercițiul funcțiilor consulare. (4). emisă de către autoritățile statului de reşedinţă. un document special cu care este învestită persoana desemnată în cuprinsul acesteia de către statul trimițător pentru a îndeplini funcția de sef de oficiu consular în statul de reşedinţă.

În ce-i priveste pe funcționarii consulari trebuie precizat că numirea oricărui funcționar consular. • oficiul pe care această persoană îl va conduce și pentru care se face numirea. împuternicit în acest scop de Ministerul Afacerilor Externe. Convenția de la Viena reglementează și admiterea angajaților consulari și ai membrilor personalului de serviciu. Obligativitatea emiterii patentei consulare este consacrată în art. Declararea funcționarului consular ca persoană acceptabilă poate fi efectuată.5. în formă de patentă sau de un act similar». care trebuie să conțină atribuțiile consulare pe care aceștia le pot exercita.3 «dacă statul de reşedinţă este de acord. Din punct de vedere structural. Dacă statul de reşedinţă declară explicit sau lasă de înțeles că funcționarul consular numit nu este persona grata (expresie latină cu sensul de „persoană agreată”). 11 alin. ia ființă în sarcina statului trimițător obligația de a revoca numirea funcționarului respectiv. 73 . sub formă de eliberare a vizelor de intrare în țara de reşedinţă. precum și în ceea ce priveste dreptul statului de reşedinţă de a refuza acordarea acestuia. Potrivit sistemului constituțional și formei de organizare a fiecărui stat. este bazată în declararea funcționarului consular numit ca persoana acceptabilă de către statul de reşedinţă. • categoria funcționarilor căreia aparține persoana numită (de carieră sau onorific) • sediul oficiului • circumscripția consulară. 5 al aceluiasi articol prevede obligativitatea încheierii unui Protocol între șefii oficiilor consulare onorifice. o legitimează să acționeze în această calitate la un post consular în străinătate.consular. Reglementarea specificată nu limitează modalitatea de atestare a numirii unui sef de oficiu consular la patenta consulară. PATENTA CONSULARĂ ȘI EXEQUATURUL CONSULAR Patenta consulară. patenta consulară trebuie să conțină următoarele elemente: • numele și prenumele persoanei numite în calitatea de sef de oficiu consular. 1 al Convenției de la Viena: «Şeful de post consular primeste de la statul trimițător un document. sfera de acțiune a criteriilor după care se face fiind mai restrânsă decât în cazul funcționarilor consulari. care să ateste această calitate. în afară de şeful de post consular. cetățeni ai statului de reşedinţă sau cetățeni ai unui stat terț cu domiciliul în statul de reşedinţă”. ci prevede posibilitatea existenței unui „act similar”. drepturile de care se bucură și obligațiile ce le revin. Pct. în unele cazuri. în timp ce pct. 6 face referire la cetățenia pe care o pot avea șefii oficiilor consulare onorifice: „Șefii oficiilor consulare onorifice pot fi cetățeni români cu domiciliul permanent în statul de reşedinţă. Atributul de suveranitate al unui stat îi conferă acestuia dreptul de a-și organiza relațiile externe. ea relevă expresia voinței unui titular de suveranitate. commission consulaire decret. 3. Patenta consulară (sau actul similar) reprezintă act de stat. 11 pct. de a fi reprezentat în raport cu alte state. iar admiterea oricărui funcționar consular. licență etc. se stabileste cărui organ de stat îi revine competența de a face actul de numire a unui sef de oficiu consular. necesită doar procedura notificării numirii. statul trimițător poate înlocui patenta consulară sau actul similar printr-o notificare». În conformitate cu Convenția de la Viena art. statul de reşedinţă fiind în drept să ceară statului trimițător ca notificarea să fie efectuată cu suficient timp până la numire și prezentarea la post. dar simplificarea procedurii de autorizare a şefului de oficiu consular rămâne cu totul irelevantă în ceea ce priveste necesitatea acordării exequaturului sau autorizației provizorii. în afară de şeful postului consular. documentul pe care îl primește o persoană numită ca sef de oficiu consular de guvernul său sau de la un agent autorizat. după primirea exequaturului sau după admiterea provizorie și şeful misiunii diplomatice române acreditat în acea țară. În practica statelor se folosesc denumiri precum lettre patente. ținând cont de sarcinile care le revin.

sub forma de patentă. cutumă și reglementările naționale și-i permite să-și exercite funcțiile sale oficiale. este emisă numai pentru persoana numită în această calitate și constituie un act dat pentru o durată nedeterminată. ca regulă generală. circumscripția consulară și sediul oficiului consular”. 1 din Convenția consulară încheiată între ale. 6 pct. Statul de reşedinţă are un drept indiscutabil de a refuza un exequatur unui consul străin. Doctrina și practica au stabilit în privința conținutului patentei trei părți: • declarația solemnă și mențiunea despre scopul general al numirii. rangul său. pe care-l definim ca fiind un act al guvernului care recunoaște caracterul oficial al funcționarului consular și-i acordă privilegiile și imunitățile conferite prin tratate. Comunicarea patentei consulare se face pe cale diplomatică. numele și prenumele său.2 din Convenția de la Viena. Reglementări similare conțin și celelalte convenții încheiate de România cu alte state. un atribut suveran al statului de reşedinţă. art. ministrul afacerilor externe semnează patenta consulară. • ordinul către cetățeni de al recunoaște pe acel funcționar consular în calitate de consul al statului trimițător • invitația către guvernul și autoritățile locale ale statului de reşedinţă de a-i permite exercitarea funcțiilor și ai acorda prerogativele consulare. Din acest caracter rezultă obligativitatea ca în cuprinsul patentei consulare să se prevadă elementele de identificare strict necesare ce trebuie aduse la cunoștința statului de reşedinţă îndrituit să admită sau nu persoana respectivă. Patenta consulară are caracterul de act strict personal (intuitu persoane). prin care atestă numirea şefului oficiului consular de carieră. se eliberează în cazul admiterii persoanei numite prin patenta consulară în această calitate. fiecare stat fiind liber să hotărască dacă acordă sau refuză eliberarea exequaturului. Convenția consulară dintre România și Croația. întocmit pentru fiecare numire. Patenta consulară reprezintă. De exemplu. 11 pct. pe cale diplomatică sau pe orice altă cale potrivită. ea priveste o anumită persoană fizică care este chemată să conducă un anumit oficiu consular. purtând sigiliul de stat” – s. atestând calitatea sa și indicând. denumit exequatur oricare ar fi forma acestei autorizații. sau un act similar.12 se prevede «Şeful de post consular este admis să-și exercite funcțiile printr-o autorizație a statului de reşedinţă. face referire la acesta în art. 4: statul trimițător transmite guvernului statului de reşedinţă. Convenția consulară dintre România și Croația prevede în alin. elementele pe care trebuie să le conțină patenta consulară sau notificarea numirii ”Statul trimițător eliberează şefului oficiului consular un document. propunerea pe care statul trimițător o face statului de reşedinţă în cadrul raportului de numire consulară. Regulamentul consular al României stabileste în art. în virtutea suveranității sale. 5.România și Croația. deci. dând dispoziție misiunii sale diplomatice din statul de reşedinţă să facă notificarea respectivă acestuia din urmă. Ministerul de Externe a statului trimițător. punând în practică reglementările Convenției de la Viena din 1963. cuprinse în formula clasică «în dorința de a promova și de a consolida relațiile de prietenie și comerț dintre cele două state». Exequatur-ul.” Această reglementare definește exequaturul ca o autorizație prin care şeful de oficiu este admis de către statul de reşedinţă la exercitarea funcțiilor sale. dar trebuie precizat că nu există nici o obligație din punct de vedere a dreptului internațional care să impună statului de reşedinţă acest lucru. categoria și clasa sa. Mai trebuie precizat că admiterea unui consul străin constituie.n. sediul oficiului consular și circumscripția consulară.2 că: „după obținerea acordului statului de reședința. fără a fi ținut să explice motivele refuzului său (art. În convenția de la Viena din 1963 art. 2 al art. patenta consulară sau actul similar. de exemplu. Obligativitatea obținerii lui este prevăzută în Convenția de la Viena din 1963 și în convențiile consulare bilaterale. au stabilit în articolul 4 pct. iar libertatea de apreciere este dreptul său discreționar. 5 73 . cealaltă latură a acestui raport fiind autorizarea prin exequatur a şefului de oficiu consular. incontestabil.

3). nefiind necesar ca aceștia să prezinte patente consulare și să obțină exequaturul. Conținutul funcțiilor consulare 4. 12 formula „oricare ar fi forma acestei autorizații”. însă. şeful de post consular nu poate intra în funcție înainte de a fi primit exequaturul (Convenția de la Viena din 1963.3. Clasificarea funcțiilor consulare 4. contrasemnată de către ministrul afacerilor externe și eliberată în original şefului de oficiu consular. FUNCȚIILE CONSULARE 4. În cazul lor este suficientă notificarea numirii (art.de a informa prin mijloace licite asupra condițiilor și evoluției vieții comerciale. .4. dar în practică se recurge rar la retragerea exequaturului.13 și 15 (care fac referire la admiterea provizorie a șefilor de post consular.pct. În afara cazurilor prevăzute în art.  funcții care sunt recunoscute de către statul primitor. cel pe teritoriul căruia își desfășoară activitatea. exercitarea cu titlu temporar a funcțiilor şefului de post consular). • ordonanță semnată în aceleași condiții. Exercitarea acestui drept de refuz este excepțională deși refuzul nu poate fi considerat ca o violare a dreptului internațional. Trăsăturile funcțiilor consulare 4. În practică. culturale și științifice din statul acreditar și de a transmite aceste informații guvernului propriu. aceasta fiind stabilită de legislația internă a fiecărui stat. . 2 din Convenția consulară dintre România și Croația). respectiv.de a proteja în statul de reşedinţă interesele statului acreditat și altor persoane fizice și juridice ale acestuia. economice. • notificare pe calea diplomatică făcută statului trimițător.1. 4. 73 . dându-se posibilitatea statului trimițător să-și recheme consulul. Convenția de la Viena din 1963 lăsându-i această libertate atunci când folosește în art. Din punct de vedere al conținutului acestor funcții. 5 din Convenția de la Viena. ele pot fi împărțite în două categorii:  funcții care sunt conferite de către statul trimițător oficiului consular respectiv. Caracterizarea noțiunii de funcții consulare 4. Exequatur-ul poate fi retras în cazul în care consulul depășește atribuțiunile ce i-au fost conferite. economice. • transcriere a patentei consulare.1. Dreptul internațional nu prevede. principale funcții ale misiunilor consulare sunt: . cu toate că prin acest refuz se poate pune în pericol sau întârzia considerabil dezvoltarea comercială normală cu statul respectiv. CARACTERIZAREA NOȚIUNII DE FUNCȚII CONSULARE Funcțiile consulare reprezintă totalitatea activităților oficiilor consulare și ale personalului acestora.2. în vederea promovării unor relații de prietenie între ele. 12 pct. semnată de el. care poate la rândul său să îmbrace mai multe forme.de a favoriza dezvoltarea relațiilor comerciale. Faptul că admiterea consulului este un drept al statului de reşedinţă are drept consecință și că forma exequaturului să fie reglementată prin legea sau practica acestui statul. 19 din Convenția de la Viena). dar din care nu mai o copie certificată de către ministerul afacerilor externe. științifice și culturale între cele două state. Aşa cum rezultă din enumerarea făcută de art. Exequatur-ul eliberat şefului de oficiu își extinde efectele și asupra membrilor oficiului consular care lucrează sub îndrumarea și responsabilitatea sa. este remisă şefului de oficiu consular. care este autoritatea competentă aparținând statului de reşedinţă care să elibereze exequaturul. În practică aceasta emană de la şeful statului sau de la şeful guvernului acelui stat. cel mai frecvente forme pe care le îmbracă exequaturul sunt următoarele: • ordonanță a şefului de stat. art.

după notificarea către statele interesate și dacă nici unul dintre ele nu se opune îți mod expres la aceasta. să însărcineze un oficiu consular de carieră stabilit într-un stat să-și asume exercitarea de atribuții consulare într-un alt stat. convențiile bilaterale reiau. de cutumă.(art. 8 pct. În doctrină s-a încercat clasificarea lor în funcție de mai multe criterii. acordarea de asistență cetățenilor statului acreditant. precum și asupra aeronavelor și echipajelor lor. în materie succesorală. în principal. . ele pot să prevadă exercitarea oricăror alte funcții încredințate unui post consular de către statul trimițător. pe teritoriul statului trimițător. viceconsuli sau agenți consulari.exercitarea funcțiilor consulare este supusă. Cu toate acestea. aceste reglementări și le adaptează la necesitățile. prin Ministerul Afacerilor Externe. 4. cu consimțământul statului de reşedinţă. . numiți și notificați ca atare la autoritățile țarii de reşedinţă. să exercite atribuțiile și în exteriorul circumscripției consulare (art. 8 pct. care stabileste următoarele reguli: 73 . care nu sunt interzise de legile și regulamentele statului de reşedinţă sau la care statul de reşedinţă nu se opune. Aceste atribuțiile consulare se exercită în cadrul circumscripției consulare. aparținând statului acreditat. de convențiile consulare bilaterale. 9 al articolului menționat mai înainte. Dacă Convenția de la Viena din 1963 stabileste cadrul juridic general al reglementărilor în materie. pct. consuli. de Convenția de la Viena privind relațiile consulare. . m din Convenția de la Viena din 1963). b) diplomați cu atribuții consulare la misiunile diplomatice. în general. care au reşedinţă în circumscripția consulară respectivă). Regulamentul consular al României prevede că atribuțiile consulare sunt exercitate de oficiile consulare de carieră prin: a) funcționarii consulari care pot fi consuli generali.2). în sensul general al termenului. TRĂSĂTURILE FUNCȚIILOR CONSULARE Sunt trăsături ale funcțiilor consulare următoarele: . la interesele celor două state.2.3 din același articol. Potrivit pct. . 1). În plan național. în practică. condiției reciprocității. Cadrul normativ al exercitării funcțiilor consulare este asigurat de legile statelor.efectele juridice ale actelor realizate de îndeplinirea funcțiilor consulare se produc.funcțiile consulare au caracter de excepție de la principiul exercitării jurisdicției exclusive de către statul de reşedinţă pe teritoriul său. o parte importantă a acestor convenții consulare se concentrează tocmai pe funcțiile asupra cărora cele două state își dau acordul să fie îndeplinite de către oficiile consulare. conținutul acestor funcții consulare este negociat și inclus în convențiile bilaterale pe probleme consulare pe care statul le încheie. Statul român. îndeplinirea sarcinilor care i-au fost încredințate de statul al cărui cetățean este.instrumentarea de acte notariale și de acte de stare civilă de reprezentare în justiție. Exercitarea funcțiilor consulare asigură îndeplinirea mandatului pe care l-a primit funcționarul consular la numirea sa în funcție.. Exercitarea atribuțiilor consulare prin secțiile consulare sau prin diplomați desemnați în acest scop de misiunile diplomatice face obiectul art. sau care sunt menționate în acordurile internaționale în vigoare între statul trimițător și statul de reşedinţă (art. un funcționar consular poate. poate.de a exercita controlul și inspecția asupra navelor maritime și fluviale. Ca regulă generală. 5.de a exercita atribuții în materia intereselor cetățenilor statului acreditat (eliberarea de pasapoarte și acordarea de vize. în împrejurări speciale.

de asemenea. 2. împarte funcțiile consulare pe baza criteriului naturii lor intrinseci. m cadrul circumscripției sale.de exemplu funcția de protecție și asistență consulară pentru cetățenii statului trimițător . dimpotrivă. • oficiile consulare nu vor soluționa cererile persoanelor domiciliate în alte circumscripții consulare decât în cazuri deosebite și urgente. funcțiile consulare putând fi: cele pe care consulul le îndeplineste ex-oficii (informații generale. funcții notariale). în esență.funcții în materie de marină comercială.funcții economice.5.funcții privind relațiile culturale. modul în care se pun în miscare.funcții de stare civilă. se declanșează exercitarea lor. de către misiunile diplomatice are drept scop în îndeplinirea. situație în care deosebim între: funcții consulare pe care consulul le poate exercita.funcții notariale. dacă acesta nu acoperă integral teritoriul statului de reşedinţă. .funcții în materie de obligații militare. nu pot fi îndeplinite decât dacă sunt prevăzute de o normă convențională . . 4. Exercitarea funcțiile consulare de către posturile consulare și. . Clasificarea funcțiilor consulare se mai poate face luând în considerare criterii precum: 1. în raport cu care există: funcții consulare care sunt exercitate numai în favoarea persoanelor ce sunt cetățeni ai statului trimițător și funcții care pot fi îndeplinite în favoarea cetățenilor statului de reşedinţă sau ai statelor terțe. • secția consulară a misiunii diplomatice exercită atribuțiile consulare pentru cei din exteriorul circumscripției oficiului consular. . . 5.funcții de protejare și asistență în favoarea conaționalului. . a ceea ce Convenția de la Viena din 1963 a prevăzut în art. considerată a fi cea mai importantă. .funcții jurisdicționale. CLASIFICAREA FUNCȚIILOR CONSULARE O clasificare.funcții cu caracter politic. .celebrarea căsătoriei. beneficiarii funcțiilor consulare. numai dacă legea statului de reşedinţă nu se opune (funcția de ofițer de stare civilă și de notar) și funcții consulare care pot fi exercitate în 73 . protecție consulară) și cele pe care le îndeplineste la cererea conaționalului său (eliberare de certificate sau de pasapoarte.și funcții consulare care. a obiectului lor și cuprinde: . 4. oficierea unei căsătorii). surselor normale a dreptului internațional funcțiile consulare (deosebind funcții care rezultă din dreptul convențional și care pot fi exercitate chiar în lipsa unei norme convenționale între statele în cauză . 3. modul în care legislația statului de reşedinţă intervine în stabilirea unei funcții consulare și în determinarea limitelor în care se poate exercita funcții consulare pe care consulul le poate exercita. atribuțiile consulare sunt exercitate în exclusivitate de către respectivul oficiu consular de carieră.• în capitalele țărilor unde există concomitent о misiune diplomatică și un oficiu consular de carieră al României. .funcții administrative în sensul strict al cuvântului. localul unde își produc efectele actele îndeplinite de funcționarii consulari în funcție de care deosebim funcții consulare care își produc efectele numai pe teritoriul statului căruia îi aparține consulul și funcții care tind a-și produce efectele numai în cadrul ordinii juridice a statului de reşedinţă (reprezentarea unui conațional absent pentru apărarea intereselor acestuia în statul de reşedinţă în cadrul unei proceduri care-l priveste).3.

acest drept fiind garantat în mod egal alături de alte drepturi și libertăți de către actul fundamental – Constituția statului.analiza situației conformitate cu regulile dreptului internațional și legislației locale. sociale și culturale. intră în capacitatea oricărui cetățean de a cere apărarea și protecția statului său. îndeplinirea unor acțiuni notariale. are scopul de restabilire a drepturilor încălcate sau recuperarea pagubei cauzate cetățeanului statului său prin înaintarea pretențiilor corespunzătoare faptului dat sau protestului. dar și de documente internaționale precum Declarația Universală a Drepturilor Omului. în cazul minorilor sau pierderea parțială a capacității de exercițiu. 4. . . adecvate situației formate. în care este indicată realizarea dreptului statului de eliberare a pasapoartelor și vizelor. în speță.limitele și în conformitate cu dispozițiile legilor din statul de reşedinţă (apărarea intereselor cetățenilor statului trimițător în succesiunile pe teritoriul statului de reşedinţă). care este tratată ca „o legătură juridică stabilă a persoanei fizice ca statul și exprimă în întregime drepturile și obligațiile reciproce a acestor subiecte. vaselor aeriene și altor persoane. totodată se ia în considerație faptul că statul de reşedinţă. și au un caracter destul de divers și diferite grade de dificultate. în cazul rezolvării pozitive a situațiilor formate este de dorit de a 73 . caracter rezultat din multilateralitatea atribuțiilor ce-i revin consulului. CONȚINUTUL FUNCȚIILOR CONSULARE a) Funcția de protejare a drepturilor și intereselor cetățenilor Atât doctrină.4. Pactul internațional privind drepturile economice. dreptul persoanei la tutelă și apărare indiferent de locul aflării ei.” Ea presupune influența puterii suverane a statului. înregistrarea actelor stării civile. Pactul internațional privind drepturile civile și politice etc. al persoanelor sale fizice și juridice. ca și cea diplomatică.determinarea gradului de corespondență între situația creată ce necesită rezolvare prin intervenția consulului cu reglementările prevăzute de legislația internă referitor la încălcarea drepturilor și intereselor persoanelor fizice și juridice a statului de reşedinţă. Protecția consulară. Constituția României. apărarea drepturilor cetățenilor săi în caz de deces. În practica activității consulare apare un număr foarte mare de situații ce necesită acordarea serviciilor de apărare a intereselor și drepturilor cetățenilor de către organele consulare. în orice circumstanță. activitatea consulară în domeniul apărării intereselor cetățenilor a fost tratată destul de vast și ea se asociază cu apărarea drepturilor și intereselor cetățenilor de către reprezentanțele diplomatice.consolidarea hotărârilor luate prin intermediul diferitor măsuri diplomatice neoficiale: întâlniri. Funcțiile consulilor în domeniul apărării drepturilor și intereselor statului reprezentat. în limitele stabilite în legislația statului de reşedinţă. va adopta poziția de apărare a persoanelor sale. . supravegherea și acordarea ajutorului echipajelor vaselor maritime. Încălcarea drepturilor și libertăților cetățenilor este prevăzut în dreptul internațional ca un atentat asupra puterii suverane a statului. consulul acționează și în interesele cetățenilor statului de reşedinţă sau a statelor terțe. ca reprezentant oficial al statului său în statul de reşedinţă. discuții.luarea măsurilor necesare. Convenția privind drepturile copilului. Totodată. sunt codificate în legislația statelor și în Convenția de la Viena din 1963. Asigurarea și apărarea drepturilor și intereselor cetățenilor reiese din însăsi esența noțiunii de „cetățenie”. Îndeplinind aceste atribuțiuni și alte funcții. reprezentarea intereselor lor în instanțele judiciare. Destul de important în soluționarea acestor probleme apar următoarele acțiuni: . cât și în practică.

În asemenea cazuri. în scopul asigurării protecției cetățeanului statului trimițător în fața autorităților statului de reşedinţă. consulul protejează pe cetățenii săi în cauze referitoare la autoritățile statului de reşedinţă. se constituie drepturi reale principale sau accesorii asupra bunurilor ori se renunță la drepturi).și un mandatar al său. pe lângă autoritățile statului lor. să inițieze afaceri în alte state. a cetățenilor statului trimițător. Art. reprezentarea consulară se poate transforma în asistență consulară sau. consimțământul său și nici să dea о procură specială pentru consul de a acționa în numele său. b) Funcția de reprezentare a cetățenilor Reprezentarea consulară este funcția specifică pe care о exercită funcționarul consular în favoarea cetățeanului statului trimițător care. actele juridice de administrare sunt acele acte prin care se realizează o normală punere în valoare a unui bun ori a unui patrimoniu. Ea se exercită numai în fața autorității de stat din statul de reşedinţă. Este exclus a se considera că între consul și cetățeanul statului trimițător se naste un raport de mandat. doar ca excepție un funcționar consular poate exercita funcțiile în exteriorul circumscripției sale consulare (art. amintim că: după importanța lor. 6 din Convenția de la Viena din 1963). actele juridice civile se împart în acte de conservare. Exercitarea acestei funcții își manifestă importanța cu atât mai pregnant cu cât deschiderea granițelor a facilitat unui număr mare de cetățeni să călătorească. conferit de normele dreptului consular.se aduce mulțumiri statului de reşedinţă. care stabilesc consulului sarcina de a apăra. De menționat că normele de drept consular prevăd și posibilitatea ca funcționarul consular să recomande un apărător ales de el. a cărui bază să fie normele dreptului civil. în protecție consulară. după caz. fie angajându. actele de dispoziție nu se pot face fără о procură specială din partea titularului de drept (pentru o mai bună înțelegere. Aceste persoane se pot afla în situația de a necesita protecție consulară. Reprezentarea consulară rezultă în mod direct din calitatea consulului de trimis oficial al statului trimițător. în sensul că beneficiarul nu trebuie să exprime. întrucât funcționarii consulari nu pot reprezenta cetățenii proprii.5 al Convenției de la Viena din 1963 prevede două acțiuni pentru reprezentarea intereselor cetățenilor statului trimițător: a) acțiunea de reprezentare propriu zisă. drepturile cetățenilor statului trimițător. apreciind totodată acest fapt ca un pas în dezvoltarea și întărirea relațiilor bilaterale. nu a dat о împuternicire expresă pentru a fi reprezentat legal în fața autorităților acestui stat și nu poate să-și apere singur interesele. Faptul primirii și transmiterii cererilor cetățenilor proprii către autoritățile statului trimițător nu este о reprezentare consulară în adevăratul sens al cuvântului. fiind absent în statul de reşedinţă. exercitarea ei având la bază normele de drept public intern. fie о altă persoană calificată. De aici rezultă că reprezentarea consulară se realizează ex officio. în străinătate. actele de dispoziție sunt acele acte prin care se înstrăinează bunuri. În acelasi timp vom arăta că dreptul de apărare este 73 . b) luarea măsurilor în scopul asigurării reprezentării lor adecvate în fața tribunalelor sau în fața altor autorități ale statului de reşedinţă. nu și față de particulari. Obiectul reprezentării consulare se limitează la actele de conservare sau de administrare a bunurilor cetățenilor statului trimițător. fie el avocat. În cadrul funcției de reprezentare. Serviciile consulare care se prestează pentru cetățenii statului trimițător de către oficiul consular nu intră în noțiunea de reprezentare consulară. Drepturile consulului în privința protecției consulare drepturilor și intereselor cetățenilor aparținând statului său sunt limitate referitor de aflarea sa în țara de reşedinţă. Reprezentarea consulară încetează la data la care cetățeanul este în măsură să-și protejeze singur interesele și să-și apere drepturile fie direct. directă. de administrare și de dispoziție. în baza unui drept propriu. în prealabil. actele juridice de conservare sunt actele prin care se urmăreste preîntâmpinarea pierderii unui drept subiectiv civil.

El poate. aceeasi convenție conține următoarele prevederi: funcționarul consular are dreptul să solicite autorităților statului de resedința instituirea tutelei sau curatelei pentru cetățenii statului trimițător. economice. de asemenea. care putea să aplice în litigiile dintre membrii coloniilor care îl alegeau.40).n. dar care nu sunt avocați. în conformitate cu legile statului de reşedinţă. în Convenția consulară încheiată între România și Suedia se menționează că funcționarul consular are dreptul „să urmărească dezvoltarea relațiilor dintre statul trimițător și statul de reşedinţă în domeniile comercial. ca excepție. Astfel. din alte cauze credibile. pentru asigurarea reprezentării intereselor legale ale cetățenilor statului trimițător în fata instanțelor judecătoresti și a altor autorități ale statului de reşedinţă. (art.) – art. cultural și stiințific și să promoveze în alt mod relații de prietenie între cele două state”(s. care în art. Ceea ce este de remarcat este faptul că în timp ce Convenția de la Viena din 1963 enumără funcția economico-comercială printre celelalte funcții consulare. economice. Art. în convențiile bilaterale pe care România le-a încheiat cu alte state 73 . economice… între statul trimițător și statul de reşedinţă…” Această reglementare este cuprinsă și în numeroase convenții consulare bilaterale prin care statele înțeleg să concretizeze aceste relații. 5 pct. ele vor informa funcționarul consular despre aceasta. apărarea drepturilor și intereselor lor. până când acesta nu va fi informat și va avea posibilitatea de a se apăra. care priveste pe cetățeanul statului trimițător. culturale și stiințifice din statul de reşedinţă. Astfel. aflați în statul de reşedinţă. în unele state se permite participarea la apărare persoanelor cu pregătire specială în domeniu. Reprezentarea încetează când persoanele reprezentate numesc împuternicitul lor sau preiau. în conformitate cu legile statului de reşedinţă.2 pct. consul cu atribuțiuni de arbitru în disputele comerciale.13 alin. Convenția consulară încheiată între România și Belarus stabileste privitor la reprezentarea intereselor legale ale cetățenilor în fața autorităților statului de reşedinţă că funcționarul consular are dreptul să întreprindă măsuri. 8 pct. Funcționarul consular are. economic. dacă acestia absentează sau. într-un termen cât mai scurt posibil (art. dreptul să solicite instanțelor judecătoresti sau autorităților amânarea examinării cauzei. în evul mediu este menționată existența a ceea ce s-a denumit cu termenul general de „consules mercantorum”. nu sunt în măsura să-și apere drepturile și interesele lor. singur sau prin reprezentant. și să propună persoana care să fie numită tutore sau curator. b înscrie favorizarea dezvoltării „relațiilor comerciale. În mod asemănător Convenția consulară încheiată între România și Austria cuprinde reglementarea potrivit căreia „prin activitatea lor. Stadiul actual al relațiilor internaționale stimulează această funcție aparținând consulului prin dinamica relațiilor economico-comerciale. c) Funcția economică a consulului Funcția consulară în materie economico-comercială a constituit una din premisele apariției instituției consulare. Dacă autoritățile statului de reşedinţă au cunostință că trebuie instituită o tutelă sau o curatelă pentru un cetățean al statului trimițător. culturale și stiințifice între statul de reşedinţă și statul trimițător.reglementat în majoritatea statelor în sensul restrângerii acestei activități și limitării ei doar la instituția avocaților și. funcționarii consulari contribuie la întărirea relațiilor de prietenie și favorizează dezvoltarea relațiilor comerciale și economice dintre cele două părți contractante” – art. b.13. b și c din Convenția consulară dintre România și Franța prevede că prin exercitarea funcțiilor consulare se urmăreste favorizarea relațiilor comerciale. să solicite adoptarea de măsuri temporare pentru apărarea drepturilor și intereselor legale ale cetățenilor statului trimițător. personal. Instrumentul juridic internațional cadru care face referire expresă la funcția economică a consulului este Convenția de la Viena din 1963. informarea prin toate mijloacele licite despre condițiile și evoluția vieții comerciale. regulile lor cutumiare de drept comercial și maritim. 36) În ce priveste tutela și curatela.

examinează și vizează documentele de bord și. fluviale și a avioanelor Convenția de la Viena din anul 1963 prevede în art. în măsura în care legile și regulamentele statului trimițător autorizează aceasta.n. stiințific. dezvoltării ansamblului relațiilor cu țara de reşedinţă. . . și particularilor. vor apăra și promova drepturile și interesele statului român și ale cetățenilor români în statul de reşedinţă (s. Îi este interzis. să acționeze ca agent economic ori să desfăsoare activități cu caracter lucrativ.urmărirea și observarea atentă a fenomenelor care au legătură cu relațiile economicocomerciale. dreptul de informare îi permite să se adreseze. firmele și companiile străine să facă investiții de capital în România.11 din Regulamentul consular al României funcționarii consulari vor favoriza dezvoltarea relațiilor bilaterale în domeniile economic. asupra navelor maritime și a navelor fluviale. fără а prejudicia prerogativele autorităților statului de reşedinţă. propagandă și promovare în mediile de afaceri sau de comunicare în masă a intereselor românesti. turistic. De asemenea.). k și l următoarele funcții pentru postul consular: “k) exercită dreptul de control și de inspecție. să înființeze reprezentanțe.înlesnirea publicității și participării la expoziții cu produse naționale etc. Regulamentul consular al României menționează în art. . procedeele trebuie să fie acceptate de legea statului de reşedinţă d) Funcția de control și de sprijin a navelor maritime. aeriene. dacă dreptul de protecție permite consulului să se adreseze numai autorităților. stiințifice etc. firme sau birouri ale acestora. Conform prevederilor acestui articol. 20 al Regulamentului consular al României. De menționat că.aceste aspecte au fost concepute ca scop al funcțiilor consulare. Una dintre sarcinile consulilor români este activitatea de informare prin toate mijloacele licite asupra condițiilor economice.consilierea organelor naționale competente în legătură cu inițiativa intensificării schimburilor economice. poate cere date despre о firmă interesată să negocieze cu о firmă din statul trimițător. În acelasi timp. cultural. reprezentanțelor și oamenilor de afaceri din țară despre tendințele de pe piața locală.12 din Regulament). divergențele de orice natură între căpitan. în activitatea sa funcționarul va sprijini cercurile de afaceri. comerciale. prevăzute de legile și regulamentele statului trimițător. pentru a primi date. concepție considerată superioară în literatura de specialitate. Atribuțiile funcționarului consular în probleme de transporturi navale. înfăptuirii obiectivelor politicii externe și interne ale statului.informarea și îndrumarea agențiilor comerciale. Exercitarea acestei funcții se concretizează prin mai multe acțiuni precum: . mai ales. în scopul promovării și apărării intereselor și apărarea intereselor naționale. Consulul poate solicita un expert pentru a-i face un raport într-o problemă economică a statului de reşedinţă. însă. l) acordă asistență navelor și aeronavelor menționate la alineatul k din prezentul articol precum și echipajelor lor. să dezvolte cooperarea economică și tehnico-stiințifică. precum și promovarea participării României la viața internațională (art. Potrivit art. funcționarii consulari își vor exercita funcțiile în conformitate cu 73 .13 că funcționarul consular va sprijini comerțul și cooperarea economică prin acțiuni de prospectare. primeste declarațiile asupra curselor acestor nave. comercial. rutiere și feroviare sunt prevăzute în art. În acest sens. subliniem faptul că aceste informații nu trebuie să depăsească un interes legitim și. face anchete privind incidentele survenite în cursul călătoriei și reglementează. lit. să încurajeze exporturile de produse românesti. asigurând condiții favorabile agenților economici români. 5. ofițeri și marinari”.

el va sprijini repatrierea acestora. în măsura în care legile și reglementările statului de reşedinţă nu se opun la aceasta. Statele pot stabili prin acorduri bilaterale conținutul acestei funcții. În materie de navigație aeriană. echipajului și pasagerilor ori de câte ori împrejurările о cer. echipajului. în caz de avarie. De asemenea. în condițiile legii și reglementărilor în materie. ca și unele funcții de ordin administrativ. Atribuțiile funcționarului consular vor consta și în eliberarea sau prelungirea valabilității. Art. În unele țări actele de stare civilă sunt încheiate numai de autoritățile locale. ceea ce rezultă că funcționarii consulari străini nu pot îndeplini funcții în materie de înregistrare a actelor de stare civilă. funcționarul consular va obține pe cale diplomatică. Funcționarii consulari vor sprijini personalul. Columbia Argentina ). încărcăturii sale. Statul în care se produc actele și faptele de stare civilă poate avea. funcționarul consular va obține aprobările necesare pentru intrarea navelor de stat și a navelor militare în apele teritoriale și în porturile statului de reşedinţă. pasagerii și încărcătura în transporturile internaționale feroviare și rutiere de mărfuri și călători în caz de accidente de circulație și vor interveni la autoritățile țării de reşedinţă pentru a le acorda primul ajutor în funcție de situația în care se află. norma juridică de drept consular prin care se consacră obligația statului de reşedinţă de a permite. echipajul și încărcătura de la bordul acestora și pasagerii lor. îndeplinirea sarcinilor aşa cum le stabileste statul trimițător în domeniul respectiv. totodată. autorizații prealabile pentru survolarea spațiului aerian sau aterizarea pe teritoriul acestuia în cazul aeronavelor române care execută zboruri necomerciale . În materia înregistrării actelor și faptelor de stare civilă. tehnică militară. de la autoritățile țării de reşedinţă. armament și altele asemenea. De asemenea. funcționarul consular acordă asistență și protecție aeronavelor. guvernamentale.legea română și convențiile internaționale la care România este parte. sefilor oficiilor consulare. navele scoală pentru pregătirea personalului navigant. întrucât din acestea se nasc situații juridice anume pentru persoanele aflate în statul de reşedinţă. 5. de regulă. а documentelor de navigabilitate a navelor. De asemenea. statele au interese majore. transporturi de trupe. Anglia. e) Funcția de ofițer al stării civile Funcțiile consulare prevăzute la art. acordarea de asisten ță și protecție navelor sub pavilion românesc. inclusiv a membrilor echipajului dacă continuarea călătoriei nu mai este posibilă. de aceea. Statele trimițătoare au. lit. esuare sau naufragiu al navei. dacă nu are prevederi legale contrare. principii juridice fundamental diferite de cele ale statului trimi țător. parlamentare. interesul de a avea un sistem propriu de constatare și înregistrare a actelor și faptelor de stare civilă petrecute în străinătate.prezidențiale. f din Convenția de la Viena din anul 1963 stipulează funcționarii consulari au dreptul de a acționa în calitate de notar și de ofițer de stare civilă și a exercita funcții similare. Regula este imperativă potrivit principiului locus regit actum (de exemplu. încredințate. pe bază de reciprocitate. 5 al Convenției de la Viena din anul 1963 stabilesc domeniile în care un oficiu consular își poate exercita sarcinile stabilite de către statul trimițător. pe care о pot limita sau condiționa. precum și pasagerilor cetățeni români. f) Funcția notarială 73 . Atribuțiile funcționarului consular în materie de navigație maritimă și fluvială se exercită în legătură cu navele comerciale de mărfuri și pasageri care navighează sub pavilion românesc. a carnetelor de marinar. după caz. Prevederea menționată constituie. care influențează și sarcinile privind îndeplinirea funcției de ofițer al stării civile. navele de stat. navele pentru cercetare stiințifică și altele. funcționarul consular va exercita atribuții privind navele de război. uneori.

restrângerea sau grevarea dreptului de proprietate asupra acestora. Conform prevederilor stipulare în art. . cum vom vedea. . legalizarea sau autentificarea de documente pentru cetățenii statului trimițător este general pentru funcționarul consular.certificarea unor fapte.efectuarea și legalizarea traducerilor.darea de dată certă înscrisurilor prezentate de părți. b) documentele încheiate să nu se refere la bunuri imobile situate pe teritoriul statului de reşedinţă. după caz. Funcționarul consular are dreptul. care se referă la activitatea consulară. lit.primirea în depozit a înscrisurilor și documentelor prezentate de părți.redactarea de înscrieri în vederea autentificării sau legalizării semnăturii. indiferent de natura actelor ce se încheie (acte între vii sau pentru cauze de moarte). 16 al Regulamentului consular al României. . la sediile misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare. . dar nu poate autentifica înscrieri de orice fel.eliberarea de duplicate de pe actele notariale întocmite de misiunile diplomatice sau oficiile consulare. oricare ar fi finalitatea actelor încheiate: transferarea. la cererea persoanelor fizice având cetățenia română. să acționeze în calitate de notar sub rezerva ca legislația și reglementările statului de reşedinţă să nu se opună la aceasta. Acelasi articol menționează în alineatul 2 că. precum și la bordul navelor și aeronavelor sub pavilion românesc care se află staționate în raza de activitate a acestor organe. a notarilor publici și activității notariale. mai mult sau mai puțin detaliat. f funcția notarială împreună cu funcția administrativă și cu cea de ofițer de stare civilă. precum și a persoanelor juridice române. . prevede că activitatea notarială a misiunilor diplomatice și consulare ale României se desfăsoară pe baza legii române și a înțelegerilor internaționale la care România este parte. d) funcționarul consular onorific poate primi. 73 . precum și potrivit uzanțelor internaționale. . lucrările doctrinare. Art. chiar dacă acestea sunt destinate a fi folosite în statul trimițător.Activitatea notarială a consulului este reglementată de normele dreptului internațional și de normele dreptului intern al statului trimițător. dacă acest lucru este prevăzut în convențiile internaționale la care România și statul de reşedinţă sunt parte ori legea locală nu se opune. funcția notarială a consulului este limitată pentru cetățenii statului de reşedinţă la activitățile notariale care conferă putere actelor ce urmează să fie folosite la autoritățile publice ale statului trimițător. 5.legalizarea sigiliilor și semnăturilor.autentificarea înscrisurilor. Convențiile internaționale multilaterale. Convenția de la Viena din anul 1963 prevede la art. potrivit acestui articol. Forma și condițiile în care se îndeplinesc actele notariale sunt prevăzute de legea română. cu cele trei componente ale ei. Regulile referitoarele la cazurile în care acționează un consul în calitate de notar sunt: a) dreptul la întocmirea.legalizarea de copii de pe înscrisuri. precum și potrivit uzanțelor internaționale. atât ale institutelor de cercetări pe probleme internaționale cât și operele unor teoreticieni. adică este restrânsă la operațiunile de legalizare. activitatea notarială se va desfăsura pe baza legii române și a înțelegerilor internaționale la care România este parte. înregistra și legaliza acte și copii sau extrase de pe documente. c) funcționarul consular nu poate primi și autentifica contracte între cetățenii statului de reşedinţă sau între cetățeni ai unui stat terț. precum și la domiciliul cetățeanului român ori în alt loc. Actele notariale se îndeplinesc.36/1995. tratează activitatea notarială а consulului. misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României îndeplinesc următoarele acte notariale: . . .13 din Legea nr.

1. în următoarele condiții: . .36/1995). b) facilități. 40-57. că pentru a-și putea îndeplini atribuțiile. în măsura în care legile sau reglementările statului de reşedinţă nu se opun (art.4. purtând semnătura sa și sigiliul oficial. privilegii și imunități. Alte funcții consulare: ." Actul notarial îndeplinit de funcționarul consular.funcții administrative. . precum și la domiciliul cetățeanului român ori în alt loc. precum și la bordul navelor și aeronavelor sub pavilion românesc care se află staționat în raza de activitate a acestor organe.Unele activități consulare pot fi îndeplinite de către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României și la cererea persoanelor fizice sau juridice străine. privilegii și imunități privind postul consular – art. Potrivit prevederilor Convenției de la Viena cu privire la relațiile consulare din 1963. ENUMERAREA IMUNITĂȚILOR ȘI PRIVILEGIILOR POTRIVIT CONVENȚIEI DE LA VIENA DIN 1963 Imunitățile și privilegiile consulare sunt acele drepturi.să nu fie afectat statutul consular. Actele notariale întocmite de funcționarul consular pot fi atacate de părți sau de orice persoană interesată prin acțiune în anulare la instanța judecătorească. consulii și ceilalți membri ai Oficiului consular se bucură de facilități. în conformitate cu prevederile Codului român de procedură civilă.13. Dumitru Mazilu menționează. Enumerarea imunităților și privilegiilor potrivit Convenției de la Viena din 1963 5.3. . este autoritate publică și are forța probantă prevăzută de lege.1. Beneficiarii privilegiilor și imunităților consulare 5.funcții consulare în materie jurisdicțională. 73 . citându-l pe G. Hackwort. 28-39. imunitățile și privilegiile consulare pot fi clasificate în trei grupuri de norme juridice și anume: a) înlesniri. alin.3.17 din Convenția de la Viena asupra relațiilor consulare.H. privilegii și imunități privind funcționarii consulari de carieră și ceilalți membri ai postului consular – art. . 5.funcții consulare în materie de pasapoarte etc. Legea nr.este necesar ca statul de reşedinţă să-și fi exprimat consimțământul în acest sens. g) Îndeplinirea de acte diplomatice și politice Oficiul consular poate îndeplini acte diplomatice. În privința locului unde se îndeplinesc actele notariale alineatul 4 al aceluiasi articol prevede că: "Actele notariale se îndeplinesc la sediile misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare. dacă acest lucru este prevăzut în convențiile internaționale la care România și statul de reşedinţă sunt părți sau legea locală nu se opune. Conținutul imunităților și privilegiilor consulare 5. în conformitate cu art. care „constituie statutul lor consular”. Începutul și încetarea privilegiilor și imunităților consulare 5. IMUNITĂȚILE ȘI PRIVILEGIILE OFICIILOR CONSULARE ȘI ALE MEMBRILOR ACESTORA 5.să nu existe misiunea diplomatică a statului trimițător în statul de reşedinţă sau să nu fie reprezentat printr-un stat terț. înlesniri și facilități acordate unui post consular și membrilor acestuia de către statul de reşedinţă în scopul asigurării îndeplinirii eficiente a funcțiilor lor.2.

2. Membrii personalului oficiilor consulare au un statut internațional special. potrivit cărora acestia sunt exceptați de la jurisdicția autorităților judiciare sau de la constrângerea exercitată de autoritățile administrative ale acestui stat”. 40-57). Totusi.c) facilitățile. Convenția de la Viena din 1963 afirmă în art. fiind exceptați de la jurisdicția statelor în conformitate cu dispozițiile Convenției consulare din 1963. privind codificarea relațiilor consulare. funcționarii consulari de carieră și alți membri ai unui post consular. 28. pentru a fi acordat. potrivit teoriei și practicii dreptului internațional „tratamentul pe care dreptul internațional îl prevede. oficiilor consulare ale statelor străine și personalului lor în scopul ca acestea să-și poată îndeplini funcțiile ce le revin”. formele de imunitate de jurisdicție. aceste imunități și privilegii au fost clasificate și amplu analizate în literatura de specialitate. CONȚINUTUL IMUNITĂȚILOR ȘI PRIVILEGIILOR CONSULARE Enumerate și reglementate de Convenția din 1963. Funcționarii consulari nu pot fi chemați în fața autorităților judiciare și administrative ale statului de reşedinţă pentru actele săvârsite în exercitarea funcțiilor consulare. privilegiilor. Generic. că: „ 1.39). 5. inviolabilităților. putem defini imunitatea de jurisdicție ca fiind beneficiul acordat unor categorii de personal al oficiilor consulare în temeiul 73 . cea de-a doua secțiune cuprinde prevederi referitoare la facilitățile. 58-68. privilegiile și imunitățile privind funcționarii consulari de carieră și ceilalți membri ai postului consular (art. prin sintagma „imunități consulare” trebuie să înțelegem. privilegiilor și imunităților privind posturile consulare. 43. Reglementarea acestor probleme s-a realizat în două secțiuni distincte: prima este afectată înlesnirilor. potrivit cărora acestia sunt exceptați de la jurisdicția locală”. Deși beneficiază de un statut special recunoscut de state pentru a le facilita exercitarea funcțiilor lor.2. intitulat „Imunitatea de jurisdicție”. prevederile paragrafului 1 din prezentul articol nu se aplică în caz de acțiune civilă: a) care rezultă din încheierea unui contract de către un funcționar consular sau un angajat consular. privilegiilor și imunităților ce se acordă postului consular (art. ei trebuie să respecte permanent legile și ordinea de drept din statele respective. b) intentată de un terț pentru o pagubă rezultând dintr-un accident cauzat în statul de reşedinţă de un vehicul. pe care acesta nu l-a încheiat în mod expres sau implicit în calitatea sa de mandatar al statului trimițător. drepturilor și facilităților consulare. o navă sau de un avion. În literatura de specialitate este dată clasificarea și specificarea imunităților. În cele ce urmează. Alt autor consideră că imunitățile consulare sunt „drepturi acordate unui post consular și membrilor acestuia de statul de reşedinţă. ne vom referi cu precădere la imunitatea de jurisdicție încercând să cuprindem următoarele aspecte: definiția și reglementarea imunității consulare. privilegiile și imunitățile aplicabile funcționarilor consulari onorifici și posturilor consulare conduse de ei – art. izvor de drept internațional ce constituie dreptul comun în materia dreptului consular. a rezervat întreg Capitolul II materiei înlesnirilor. beneficiarii acestei imunități. caracterul și limitele imunității de jurisdicție. Convenția de la Viena din 1963. imunitățile consulare sunt „acele drepturi acordate unui oficiu consular și membrilor acestuia de către statul de reşedinţă. În opinia unui autor român. În doctrină s-au dat mai multe definiții imunităților consulare.” Având în vedere cele menționate mai sus.

pe care acesta nu l-a încheiat în mod expres sau implicit în calitatea sa de mandatar al statului trimi țător.54). ca actul să fie calificat ca atare atât de statul trimițător. în special. 43 din Convenție. 43. în mod expres sau implicit. Imunitatea de jurisdicție administrativă. prevederile paragrafului 1 al art. . Rezultă că vor fi exclusi de la imunitatea de jurisdicție membrii personalului de serviciu. aceasta însemnând că autoritățile judiciare sau administrative ale acestui stat nu au competența de a constata și sancționa faptele de natură contravențională. ea existând numai cu privire la actele săvârsite în exercitarea funcțiilor consulare. de asemenea. Imunitatea de jurisdicție nu este absolută în ce-i priveste pe funcționarii consulari și pe angajații consulari (precum în cazul diplomaților). ci. doar funcționarii consulari și angajații consulari.imunitatea de jurisdicție administrativă. Deși unii autori tratează inviolabilitatea ca făcând parte din conținutul imunității. și imunitatea de jurisdicție. în calitatea lor de mandatari ai statului trimițător. Inviolabilitățile consulare sunt totalitatea drepturilor acordate unui post consular și personalului acestuia de normele dreptului internațional. Imunitatea de jurisdicție civilă. potrivit cărora statul de reşedinţă 73 . Trebuie să menționăm. pentru ca un act să aibă caracterul de act îndeplinit în exercitarea funcțiilor consulare el trebuie să fie legitim și legal. 4 3 nu se vor aplica nici în cazul unei acțiuni civile introduse de un terț pentru o pagubă rezultând dintr-un accident cauzat în statul de reşedinţă de un vehicul. în general. apoi. instanțele civile ale statului de reşedinţă nu au competența de a judeca acțiunile civile rezultate din contracte ce au fost încheiate de funcționarii consulari și de angajați consulari. să rezulte exclusiv din exercitarea funcțiilor consulare. că statutul consular cuprinde. Făcând parte din ceea ce un autor numea „un complex de tratament favorabil”. anumite obligații ce incumbă consulului și pe care trebuie să le îndeplinească față de statul de reşedinţă (art. Funcționarii și angajații consulari nu pot fi chemați în fața autorităților judiciare și administrative pentru „actele săvârsite în exercitarea funcțiilor consulare”. alături de celelalte privilegii. vin să contribuie la îndeplinirea în bune condițiuni de către consuli și ceilalți membri ai oficiilor consulare a atribuțiunilor ce le revin. Funcționarii consulari și angajații consulari se bucură în statul de reşedinţă de imunitate de jurisdicție administrativă. în caz de acțiune civilă. Așadar. În legătură cu expresia subliniată se cuvine să facem unele precizări. cât și de statul de reşedinţă. Nu toți membrii postului consular beneficiază de imunitate de jurisdicție. se prevede doar inviolabilitatea localurilor acestora . mai este necesar.55 din Convenția din 1963). Astfel. în privința oficiilor consulare. însă.reglementărilor internaționale și care constă în exceptarea acestora de la jurisdicția statului de reşedinţă. Din interpretarea prevederilor art. Imunitatea de jurisdicție penală. aşa cum a fost formulată în art. după cum prevede art. o navă sau aeronavă. 43 din Convenția de la Viena din 1963 rezultă că trei sunt formele de imunitate de jurisdicție: . 31( și nu imunitatea lor). aşa cum rezultă din Convenție.imunitatea de jurisdicție civilă. imunitățile consulare. drepturi și diferite înlesniri.imunitatea de jurisdicție penală. având în vedere că. ar putea crea confuzii. Convenția de la Viena din 1963 exclude din categoria actelor îndeplinite în exercitarea funcțiilor consulare încheierea unui contract de către un funcționar consular sau un angajat consular.art. de asemenea. Ei nu beneficiază da această imunitate într-un stat terț (art. ci are un caracter funcțional. .

În categoria privilegiilor se încadrează scutirea de taxe și impozite. sunt inviolabile (art. și nici dreptul de a rămâne pe teritoriul statului de reşedinţă fără a fi notificați ministerului afacerilor externe al statului de reşedinţă. Curierul consular nu se bucură de imunitate de jurisdicție. Angajații consulari nu sunt scutiți de taxe și control vamal. Totusi. resedința şefului de post consular și locuințele angajaților consulari nu sunt inviolabile. cărțile. 41). b) Privilegiile vamale sunt desemnate sub forma scutirii de control și taxe vamale.(art. c) Scutirea de înmatriculare a străinilor și de permisul de şedere este un privilegiu de care se bucură funcționarii consulari și angajații consulari (art. indiferent în a cărui proprietate se află. noțiune care include clădirile sau părțile de clădiri și terenul aferent. ele pot cere ca valiza să fie deschisă în prezenta lor de către un reprezentant autorizat al statului trimițător. bunurile și mijloacele de transport ale postului consular nu pot fi rechiziționate. d) Inviolabilitatea bunurilor postului consular. benzile de magnetofon. 35 p. Beneficiază de aceste privilegii atât localurile consulare. a) Inviolabilitatea personală a funcționarului consular constă în faptul. întrucât Convenția de la Viena recunoaste inviolabilitatea doar funcționarului consular. care ar afecta funcționalitatea postului sau libertatea personală a funcționarilor consulari sau care ar aduce atingere drepturilor personale. 3). Mobilierul. documentele. dreptul de a folosi comunicarea prin cifru. e) Inviolabilitatea arhivelor și documentelor consulare este absolută. corespondența. fisierele și mobilierul destinat să le protejeze sau să le păstreze (art. luarea măsurilor de constrângere față de sediul postului consular sau față de personalul consular. Arhiva cuprinde toate hârtiile. Angajații consulari nu beneficiază de inviolabilitate. Dacă autoritățile statului trimițător refuză să satisfacă cererea. doar decât în caz de crimă gravă și în urma unei hotărâri a autorității judiciare competente (art.4). în statele unde există această procedură. De aceste privilegii beneficiază postul consular și funcționarii consulari. 50). Conform prevederilor Convenției de la Viena (art. Localurile consulare. sau luării unei hotărâri definitive a autorității judiciare competente. 46). Scutirea de înmatriculare nu înseamnă scutirea de obligația de a obține viza. scutirea de taxe vamale. dreptul de a se servi de curieri speciali și de valiza consulară etc. valiza este înapoiată la locul de origine. p. 31. (art.trebuie să interzică autorităților sale de a dispune. p. Valiza consulară nu trebuie să fie nici deschisă și nici reținută (art. Funcționarilor consulari și angajaților consulari li se eliberează. f) Inviolabilitatea valizei consulare. c) Inviolabilitatea sediului postului consular. cât și funcționarii consulari și angajații consulari (art. Privilegiile consulare sunt înlesnirile sau avantajele juridice acordate de statul de reşedinţă unui post consular sau personalului acestuia și constau în posibilitatea juridică de a se bucura de anumite beneficii și de a primi anumite onoruri.5) el nu poate fi supus nici unei forme de arest sau detențiune chiar în cazul săvârsirii unei "crime grave". registrele postului consular. el nu poate fi pus în stare de arest sau detențiune preventivă. care se bucură de aceeasi ocrotire și de aceeasi inviolabilitate ca și localurile misiunii diplomatice. cifrul. carte de identitate care identifică statutul lor și dau dreptul de şedere în țara de reşedinţă. necesare îndeplinirii oficiale a funcțiilor. filmele. 35. în situații anume determinate. Spre deosebire de locuința particulară a agentului diplomatic. a) Privilegiile fiscale sunt exprimate sub formă de scutiri de impozite și taxe. 32). decât cu ocazia primei instalări (art. dacă autoritățile competente ale statului de reşedinţă au motive serioase să creadă că valiza conține alte obiecte decât corespondența. 73 . 33). 1). Ele sunt inviolabile în orice moment și în orice loc s-ar găsi. că în cazurile când nu beneficiază de imunitatea de jurisdicție. b) Inviolabilitatea curierului consular este absolută. dar care sunt folosite exclusiv pentru postul consular. de regulă. 31).

BENEFICIARII PRIVILEGIILOR ȘI IMUNITĂȚILOR CONSULARE Convenția de la Viena cu privire la relațiile consulare din 1963 determină beneficiarii privilegiilor și imunităților consulare. Membrii de familie. e) Scutirea de prestații personale și de orice serviciu de interes public (art. Funcționarii consulari beneficiază în plus de inviolabilitate. Postul consular este principalul beneficiar al imunităților și privilegiilor consulare. care este legată de faptele oficiale. indiferent de rangul acestuia: consulat general. 5. 29). Angajații consulari beneficiază în plus de scutirea de taxe vamale și de control vamal numai cu ocazia primei lor instalări. Unele state eliberează permise de muncă membrilor familiei funcționarilor consulari și angajaților consulari. 51). b) Dreptul de a încasa taxe consulare stabilite de către statul trimițător (art. atunci când acestea sunt folosite în interes de serviciu (art. în caz de deces al unui membru al postului consular (art. d) scutirea de taxe vamale și de control vamal. că nu este necesar de a obține autorizație pentru a desfăsura activitate la postul consular. c) scutiri fiscale. agenție consulară. Drepturile consulare sunt permisiuni juridice acordate de statul de reşedinţă unui post consular sau personalului consular. d) scutirea de prestații personale. consulat. prevăzute de legea statului trimițător. El beneficiază doar de două privilegii: a) dreptul de precădere în cadrul corpului consular și b) dreptul de a arbora drapelul național al statului trimițător pe clădirea resedinței sale și pe mijloacele de transport cu ocazia folosirii lor oficial. c) Dreptul de a exporta fără taxe bunurile succesorale. 39). viceconsulat. c) scutirea de regimul de securitate socială. fie în statul trimițător. persoanele care au primit permise de muncă nu beneficiază de imunitatea de jurisdicție civilă și administrativă. În categoria facilităților se încadrează obligațiunea statului de reşedinţă de a facilita postului consular dobândirea de terenuri sau clădiri sau procurarea lor în alt mod (art. a) Dreptul la arborarea drapelului național și asezarea scutului cu stema de stat peclădirea ocupată de către postul consular și pe mijloacele de transport ale postului consular.3. 48). care locuiesc împreună cu funcționarii consulari beneficiază numai de privilegiile următoare: a) scutirea de impozite și taxe fiscale. care constau în garantarea exercitării unor acțiuni. 30 al Convenției de la Viena). Şeful de post consular nu are imunități și privilegii speciale. b) scutirea de permise de muncă. în caz dacă acestia doresc să lucreze pe teritoriul statului de reşedinţă. În aceste cazuri. 52) și de obligația de asigurare socială (art.d) Scutirea de permise de muncă este un privilegiu acordat tuturor membrilor postului consular. 73 . Funcționarii consulari și angajații consulari mai beneficiază de: a) imunitățile de jurisdicție. Acest privilegiu nu înseamnă altceva decât faptul. Toate categoriile de personal consular beneficiază de următoarele imunități și privilegii: a) imunitatea de a depune mărturie. b) scutirea de înmatriculare a străinilor și de permis de şedere. Facilitățile consulare sunt acele garanții și obligațiuni generale pe care le acordă statul de reşedinţă posturilor consulare și personalului consular în scopul susținerii și înlesnirii desfăsurării activității care le este proprie în condiții cât mai bune. dar care produc efecte juridice fie în statul de reşedinţă.

Posturile consulare conduse de funcționari consulari onorifici beneficiază în plus de: a) dreptul la protecție pentru localurile consulare (art.61). în caz dacă el nu este cetățean al statului de reşedinţă. 44). e) libertatea de comunicare (art. privilegii și imunități de care beneficiază și funcționarii consulari de carieră: a) notificarea cazurilor de arestare. Membrii misiunilor diplomatice în cazul exercitării funcțiilor consulare ale misiunii își păstrează statutul lor. 15. b) folosirea drapelului și stemei naționale (art. 37). îi sunt aplicabile dispozițiile Convenției de la Viena din 1963 cu privire la relațiile consulare în aceeasi măsură ca și şefului de post consular în cauză. e) scutirea de înmatriculare a străinilor și de permisele de şedere. 34). 36). b) imunitatea funcțională de jurisdicție (art. el continuă să se bucure de privilegiile și imunitățile diplomatice. 60). d) libertatea de deplasare (art. În cazul când un membru al personalului diplomatic al misiunii diplomatice a statului trimițător în statul de reşedinţă este numit gerant interimar. precum și titularii care exercită ei însăsi în statul de reşedinţă o asemenea activitate. c) obținerea de localuri (art. Funcționarii consulari onorifici se bucură de înlesniri. privilegiile și imunitățile de care şeful de post consular se bucura numai în baza unor condiții pe care gerantul interimar nu le îndeplineste" (art. f) comunicarea cu cetățenii statului trimițător (art. 43). i) perceperea de drepturi și taxe consulare (art. Funcționarii consulari onorifici beneficiază în plus de: 73 . tutelă sau curatelă. inclusiv a curierilor speciali și a cifrului (art. Totusi. d) scutiri vamale (art. c) imunitatea de a depune ca martor (art.b) scutirea de taxe vamale și control vamal. 59). Persoanele folosite exclusiv în serviciul particular al unui membru al postului consular. d) scutirea de prestații sociale. Membrii de familie care exercită în statul de reşedinţă o activitate particulară cu caracter lucrativ. b) scutirea de obligațiile privind asigurarea securității sociale. privilegii și imunități. 3). în Convenție se precizează: "Statul de reşedinţă nu este obligat să acorde unui gerant interimar înlesnirile. pct. 45). dacă statul de reşedinţă nu se opune la aceasta.35). 30). de care se bucură și posturile consulare de carieră: a) înlesniri acordate postului consular pentru activitatea sa (art. Postul consular condus de un funcționar consular onorific beneficiază de următoarele înlesniri.54). d) renunțarea la privilegii și imunități (art. iar privilegiile și imunitățile continuă să fie determinate de regulile dreptului internațional privind relațiile diplomatice. Gerantului interimar. c) scutirea de regimul de securitate socială. beneficiază de: a) scutirea de permis de munca. nu vor beneficia de privilegii și imunități. de naufragiu și de accident aerian (art. detențiune sau urmărire (art.29). g) accesul la informații în caz de deces. k) libertatea mijloacelor de comunicare. c) inviolabilitatea arhivelor (art. 42). 62). numit în funcție dintre funcționarii consulari. h) comunicarea cu autoritățile statului de reşedinţă (38). b) scutirea fiscală a localurilor consulare (art. 39). 28).

până la prima din datele următoare: . 73 . statul de reşedinţă acordă un termen rezonabil.53 al Convenției de la Viena din anul 1963. precum și membrii personalului său particular. din momentul intrării în funcție.aceea de când membrul respectiv al postului consular se bucură de privilegiile și imunitățile prevăzute de Convenția de la Viena cu privire la relațiile consulare. săvârsite de un funcționar consular sau un angajat consular în exercitarea funcțiilor sale. începând cu una din datele următoare: . c) scutiri fiscale (art. se bucură de imunitatea de jurisdicție fără limită de timp. 53 al Convenției de la Viena cu privire la relațiile consulare din 1963. dacă se găseste deja pe acest teritoriu. beneficiază de privilegiile și imunitățile respective. 67). Potrivit prevederilor art. 55).aceea la care ei părăsesc teritoriul statului de reşedinţă. din momentul încetării calității de membru al familiei. 2. 66). 4. b) scutirea de înmatriculare a străinilor și de permis de şedere (art. Imunitățile și privilegiile încetează la părăsirea teritoriului statului de reşedinţă sau. Funcționarii consulari onorifici sunt obligați să respecte legile și regulamentele statului de reşedinţă (art. dacă se află pe acest teritoriu. să aibă calitatea de cetățean al statului trimițător. Potrivit prevederilor Convenției de la Viena cu privire la relațiile consulare din 1963. . Actele oficiale. orice membru al postului consular beneficiază de privilegiile și imunitățile respective de la intrarea sa pe teritoriul statului de reşedinţă pentru a ajunge la post sau. să nu exercite o ocupație privată cu caracter lucrativ în statul de reşedinţă. după caz. . 65). Membrii familiei unui membru al postului consular care locuiesc împreună cu el. la finele căruia încetează privilegiile și imunitățile (art. ÎNCEPUTUL ȘI ÎNCETAREA PRIVILEGIILOR ȘI IMUNITĂȚILOR CONSULARE Conform art. la încetarea calității de membru al familiei. privilegiile și imunitățile membrilor oficiului consular se nasc din momentul intrării lor pe teritoriul statului de reşedinţă. 23 din Convenția de la Viena).la expirarea unui termen rezonabil care le va fi fost acordat în acest scop. 64). membrii familiei sale care locuiau împreună cu el continuă să se bucure de privilegiile și imunitățile de care beneficiază. . d) scutirea de prestații personale (art. trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 1.4. În cazul declarării unui funcționar consular persona non grata sau ca persoana inacceptabilă sau în caz de conflict armat. În caz de deces al unui membru al postului consular. Imunitățile și privilegiile încetează în momentul în care persoana în cauză părăseste teritoriul statului de reşedinţă sau. din momentul intrării sale în funcție la postul consular. 3.aceea la care ei au devenit membri ai acestei familii sau ai personalului particular respectiv.a) protecția din partea statului de reşedinţă (art.aceea a intrării lor pe teritoriul statului de reşedinţă. 5. să nu fie consul onorific. după caz. pentru ca o persoana să nu fie exclusă din beneficiul privilegiilor și imunităților consulare. să nu aibă domiciliu pe teritoriul statului de reşedinţă.

Introducere în diplomație . Aurescu. Bucuresti.II.BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ RECOMANDATĂ Anghel. 1996 Anghel. Ion M.Drept consular . Editura ALL. R. 2003 Năstase. 2002 Bonciog. Bogdan. Editura Lumina Lex. 2002 Năstase. Bucuresti. Aurel .Dreptul diplomatic și consular . Ion M. Sinteze pentru examen – Ed. . Dumitru – Diplomația.Bucuresti. lasi. . Bucuresti. Fundației România de Mâine.Introducere în dreptul și practica diplomației . Ion – Drept diplomatic și consular. Ediția a II-a revăzută și adăugită. LUMINA LEX. Fundației „România de Mâine”Bucuresti. 1998 Mazilu. 2006 73 . Drept diplomatic și consular – Ed. Dan – Drept diplomatic și consular Ed. 1996 Feltham.G.Drept diplomatic și consular .Ed. Gâlea. . Bucuresti. All Beck. Gh. 1996 Iacob. Adrian.Editura Fundației "AXIS".vol.Ed. . Lumina Lex.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->