Sunteți pe pagina 1din 12

=01=

Comenzi Autocad
OSNAP - shift + butonul dreapta mouse
BHATCH --- hasurare BPOLY ------- poligon FILTER ----- pozitie filtreaza multimile de selectie pe baza unor proprietati :culoare, layer, sau pozitie ; WPOLYGON si CPOLYGON ---- crearea unui poligon neregulat inchis pt. selectarea unitatilor; FRENCE ---- selectarea unitatilor trasate de o polilinie ;

Stabilirea suprafetelor alocate desenului


<R> = ENTER

Command : LIMITS <R> ON/ OFF/ <Loweo left corner > <0,00> : <R> Uper right corner < 12.0, 9.0 > : 297,210 [mm]----------A4 400,297 [mm] ----------A3 210,297 [mm] ----------A4 594,420 [mm] ----------A2 ZOOM ---afisarea intregii suprafete de lucru Command : ZOOM <R> All / Center/Dynamic / Extents / Left / Previous / Vmax / Window <Scale > : A <R> (spatii de lucru in meniu) . Ajutoare grafice ---suprapunerea/retragerea unei retele de puncte distantate intre ele. (nu face parte din desen ) . Command : GRID <R> GRID spacing (X) 0N/OFF /SNAP/ASPECT/<0.0,0.0> 1093 10--------10mm intre puncte . GRID activata/dezactivata = F7 SNAP = josul colimatorului = dist. GRID Comand : SNAP<R> SNAP spacing or ON/OFF/Aspect/Rotate/ Style/<1.0,1.0>: 10<R> ; sau alta valoare pt. asigurarea acuratetii desenului SNAP activ / dezactiv F9

=02=
ORTHO = desenarea de linii paralele sau perpendiculare intre ele , daca in cazul desenarii liniei strict orizontale sau verticale . ORTO (ON sau OFF) = F8 Coordonatele (x si y ) pot fi afisate /sterse cu F6 . ! GRID , SNAP ORTHO (fereastra ) Drawing Aids = se tasteaza DDRMODES. sau din meniu Settings

Sisteme de coordonate
WCS - World UCS - USER Coordinte System Coordinte System (utilizator )

UCS =plasarea originii sist. de coordonate , in punctul dorit . COMMAND : UCS <R> ORIGIN/ZAXIS/3Point / Entity / View / X / Y / Z / Prev / Restore / Save / Del / ? / <World> : 0 <R> ORIGIN POINT <0,0> se indica punctul care urmeaza a fi noua origine . UCSION = modificarea pozitiei pictogramei in noua origine . COMMAND : UCSION <R> ON / OFF / All / No origin / Origin / <ON> : OR <R> Daca nu merge pictograma , va fi generata automat in stanga jos .

=03= INTODUCEREA DATELOR


Coordonate absolute < x , y , z > WCS ------( x , y , z ) independente fata de pictograma UCS ------( x , y , z ) dir. + din pictograma . Coordonate relative @ 1. Carteziene : originea = ultimul punct introdus ; ( @ x , y ) 2. Polare : definite ca dist. si unghi fata de un punct specificat ; ( @ R < ) Comenzi de desenare a). Linia = LINE COMMAND : LINE <R> From point : p1 <R> To point : p2 <R> To point : c (close) b). Cercul : - prin 2 puncte - prin 3 puncte b1). Desenarea cercului prin 3 puncte : Command : CIRCLE <R> 3P / 2P / TTR / <Center point > : 3p First point : p1 <R> Second point : p2 <R> Thirt point : p3 <R>

<R>

b2). Desenarea cercului prin 2 puncte : CIRCLE : 2p <R> b3). Desenarea cercului tg. la doua entitati : CIRCLE : TTR b4). Desenarea cercului cu centrul intr-un punct specificat : CIRCLE : Po c). ARCUL ---- ARC S start ; E end ; L lenght ; A angle ; D directia ; C centru ; SCE ; SCA; SCL; SER; SEA; SED; CSE; CSA; CSL .

=04=
Modul de fixare pe obiecte OSNAP

OSNAP - specificarea unui punct ; - CENTER centrul unui cerc sau arc , cunoscand punctul ; - END point alege cel mai apropiat punct de sfarsit al liniei , arc ; - INSERT punctul de intersectie a doua sau mai multe entitati ; - INTERSECTIA punctul de intersectie a doua sau mai multe entitati ; - MID point - mijlocul unui arc sau a unei linii ; - NEA vest pnctul cel mai apropiat de pe o linie , arc , cerc ; - NODC alege un nod ; - QUA drant alege punctul aflat pe cerc (arc) situat la 0, 30, 180, 270 grade; - TANGENT - cel mai apropiat punct de tangenta pe un cerc sau arc ; - PERPENDICULAR - punctul de la piciorul de perpendicularitate pe o entitate ; - NONE - anuleaza modurile OSNAP active - QUICK selectere rapida a primului punct care indepineste conditiile ; !!!! OSNAP - Running Object Snap , Setting , Object Snap . Selectarea entitatilor AUTO CAD Windou - selecteaza obiectele in totalitate dintr-o fereastra ; Crossing chiar si cele taiate de laturile dreptunghiulare ; Last - alege ultimul obiect desenat si vizibil pe ecran ; All - selecteaza toate entitatile din desen ; W Polygon entitatile cuprinse in totalitate intr-un poligon specificat ; C Polygon - toate entitatile taiate de dreptunghi ; Fence - permite selectarea entitatilor tranverate de un gard . Segmentele liniei frante se pot intersecta ; Remove pentru a inlatura din multimea de selectie unele obiecte selectate accidental . La aceasta obtiune programul afiseaza : Remove Objects , putandu-se folosi ,in continuare , orice optiune de selectare ; Add se utilizeaza dupa Remove , pt. a reduce pe ecran promptul ; Select Object - continuarea selectiei ; Previous folosirea multimii de selectie precedenta ; Undo - revenirea ; Enter - incheie cererea de selectare a obiectelor si contine comanda de editor ; Stergerea entitatilor : ERASE - sterge in totalitate entitatile selectate ; Stergerea unor parti din entitati : BREAK Taierea entitatilor : TRIM

=05=
LINETYPE - tipul de linie Command : LINETYPE <R> ? / Create / Load / Set / : L <R> Linetype (s) to load : dashdot , hidden <R> LTS CALE factorul de scara ( 10 -----20 ) CHPROP ---- modificarea proprietatilor liniilor . ( Coler / Layer / L Type / Thicness ) CHANGE -- alternativa la CHPROP modificarea desenului dintr-un set. in altul ; FILLET ---- racordarea a doua entitati ; CHAMFER --- tesirea muchiilor ; Desenarea pe mai multe straturi (layer = strat de desenare ) culori 1255 1. Red ; 2. Yellou ; 3. Green ; 4. Cyan (blue ) ; 5. Blue (albastru ) ; 6. Magenta ( mov ) ; 7. Wite (alb ) ; 8. Black ( negru ) .

linie continua ( continuous) : center : dashdot : divide : dot : hidden :

Nume de Layer-e : -CONTUR ----conturul piesei ; - AXE -----desenarea axelor ; - NUV ----- elemente invizibile ; - COTE ------desenarea cotelor ; Layerele noi pot fi create cu comanda DDL MODES . Crearea noilor layere , dar si asocirea directa , cu acestea , a tiparelor de linie si a culorilor se poate face prin comanda LAYER . 5.1.1. Command : LAYER <R> ? / Make / Set / New / On / Off / Color / Ltype / Freeze / Thow / Lock / Unlock /: ? programul prezinta , in ecran text , o lista a layer. lor crteate ; M creaza un layer nou care devine curent ; S alege un layer , din cele curente , pt. a deveni curent ; N creaza un layer nou , poate crea mai multe layere ;

=06=
ON layerul nou creat este in stare ON , elementele sale sunt vizibile ; OFF entitatile continute in lagarul respectiv nu sunt vizibile pe ecran ; C se poate asocia o culoarea layerului respectiv ; Fsunt inghetate si nu sunt puse pe ecran ; L se poate incarca un tipar de linie care poate fi asociat layerului ; T dezgheata un layer F ; LO layerul inchiriat are elemente vizibile pe ecran , dar ele nu pot fi editate ; U deschide un layer LO ; In concluzie : ? / Mo / S / N / OFF / C / L / F / T / LO / U : n < R > New layer name (s) : center , asce , inv , cote , hasur , text , contes < R >

Vizualizarea unui desen


ZOOM ---permite marirea sau micsorarea portiunii vizibile a desenului Command : ZOOM <R> All / Center / Dynamic / Extents / Left / Previous / Vmax / Window / <Scale(X/XP) : A----tot spatiul ocupat ; C----permite stabilirea suprafetelor de afisare prin specificarea centrului ei si a inaltimii ferestrei ; D----permite stabilirea in mod interactiv a suprafetelor de afisare ; E----stabileste suprafata de desenare a.i. sa incadreze intregul spatiu ocupat de desen , permitand vizualizarea tuturor entitatilor din desen ; L----permite stabilirea suprafetelor de desenare prin precizarea coltului din stanga jos si a inaltimii ferestrei ; P---- restaureaza suprafata de afisare anterioara ; V----stabilirea suprafetelor de afisare la dimensiuni max., nu este necesara o regenerare W--- fereastra ; S---- permite specificarea unui factor de zoom . PAN panaromarea desenului prin schimbarea pozitiei supraf. de afisare , fara modificarea factorului de zoom . REDRAW ----redeseneaza entitatile facand curatenie . REGEN -----regenereaza desenul din fereastra de buru timp mare de regenerare ;

=07=
UTILIZAREA COMENZILOR IN MOD TRANSPARENT
Utilizarea unor comenzi in timp ce alte comenzi sunt in executie : se pune apostrof inaintea comenzii ( ) . ZOOM / DDEMODES / DDL MODES / DDRMODES / PAN / REDRAW / SETVAR / TEXTSCR /VIEW / COPY ----copie o entitate simpla sau multipla . Copierea paralela a entitatilor : OFFSET MOVE -----deplasarea obiectelor ; MIRROR ----- oglindirea obiectelor ; ARRAY -------copiere multipla ; STRTCH ------deplasarea portiunii ale obiectelor fara a afecta legaturile acestora cu alte obiecte ; EXTEND ------- extinderea entitatilor pana la intersectia cu alte elemente ; ROTATE -------- rotirea obiectelor ; SCALE -------- marirea / micsorarea obiectelor

Filtre dimensionale . Realizarea desenelor tehnice in mai multe vedere


Command : LINE <R> From point : y <R> of : QUA sau INT <R> of : se indica pct. A need x z : x <R> of : INT <R> of : se indica unul din punctul C sau D , care au acelasi x need z : 0 <R>

=08=
In acest moment inceputul liniei este agatat intr-un punct de acelasi y cu cel al pct. A si acelasi x cu cel al intersectiei C sau D . Linia se poate finaliza , cel mai simplu . to point : PER <R> to : se indica segmentul EF

Cotarea desenelor:
Folosirea cotarii asociative este controlata de variabila de cotare DIMASO (off cotele normale , on ACAD face toate corele asociative ) DEFPOINTS. Cotare prin comenzile : - DIM ---cotarea normala - DIM 1

DIM 1 --- permite apelarea unei singure subcomenzi de cotare , dupa care se revine la Command
1.) Subcomenzi de cotare liniara :

- Horizontal ( orizontal ) ; - Vertical ( vertical ) ; - Aligned ( aliniat ) ;

- Rotated (rotit ) ; - Baseline (cotarea fata de o lini de referinta); - Continue (cota trasata in continuarea alteia).

2.) Subcomenzi de cotare radiala : - Diameter ( cotarea cercurilor ) ; - Radius ( cotarea arcelor de cerc ) ; - Center Mark ( maecarea centrelor de arc sau cerc ) . 3.) Subcomenzi de cotare unghiulara : - Angular ( cotarea unghiurilor ) ; 4.) Subcomenzi utilitare : - Leader 9 linie de indicatie ) ; 5.) Variabile de cotare : Din Vers

=09=
6.) Subcomenzi pt. editarea cotelor : - Dimension Text : - Change Text (se poate modifica valoarea cotei ) ; - Home Position ( cota revine la pozitia implicita ) ; - Move Text (cota poate fi mutata intr-o poz. convenabila) - Rotate Text ( cota poate fi rotita ) ; - Oblique Dimension ( trasarea liniilor ajutatoare de cota oblice fata de linia de cota ) ; - Update Dimension ( reactualizare cote ) ; Toate aceste subcomenzi pot fi apelate fie trasand primele 3 litere , fie din meniul DRAW . Variabilele de cotare Dim Voos : DIM ASZ --- factorul de scalare pt. sageti / Arrow Size DIM DLI --- distanta intre 2 linii de cota paralele / Baseline increment DIM EXE --- distanta cu care linia ajutatoare de cota depaseste linia de cota / / Extension Above Line DIM EXO --- distanta de la conturul cotat la inceputul liniei ajutatoare de cota / / Feature Offset DIM TAD --- pozitia textului fata de linia de cota ON (pe) , OFF(in) / / TEXT LOCATION , VERTICAL , ABOVE (pe) DIM TIH --- orientare text pt. cotarea verticala OFF (pe) , ON(in) / / ORIENTARE , ALIGNMENT , ALIGN WITH DIMENSION LINE DIM TIX --- OFF cotarea in afara desenului --- ON - cotarea in interiorul desenului / -------------, HORIZONTAL , TEXT ARROWS INSIDE DIM TOFL - ON - OFF / DDIM , DIMENSION LINE , FORCE INTERIOR LINES DIM TOH --- Controleaza orientarea textului aflat in afara liniilor de cota OFF ON

/ TEXT ------------, ALIGMENT , ALIGNED WHEN OUTSIDE ONLY DIM TXT --- inaltimea textului cotei ; 3.5 , 5.7

=10=
Tabel de coduri
COD %% o %% u %% d %% p %% c %%% Variabila DIM ASZ DIM DLI DIM EXE DIM EXO DIM TAD DIM TIH DIM TIX DIM TOFL DIM TOH DIM TXT Valoare implicita 0.18 0.38 0.18 0.0625 OFF ON OFF OFF ON 0.18 Supraliniat Subliniat (0c) ( ) ( ) (% ) Valoare S.R. --130 3.5 10. 1.5 0 ON (1) OFF(0) ON (1) sau OFF(0) ON (1) OFF(0) 3.5 CARACTER

Editarea textelor
1.) Dimension Text : -Change Text NEWTEXTmodificarea textului cotei ulterioare - Home Position HOME TEXTreaducerea textului , la pozitia originii dupa modificare - Move Text TEDIT modificarea pozitiei si a unghiului textului cotelor asociate , pentru cate o cota data - Rotate TextTROTATE rotirea textului cotei cu unghiul specific 2.) Oblique Dimension : - OBLIQUE -trasarea liniilor ajutatoare de cota oblice fata de linia de cota

=11=
3.) Update Dimension : --UPDATEredeseneaza cotele asociative astfel incat sa reflecte setarile curente ale variabilelor de cotare . Se pot reactualiza mai multe cote odata . --PLINEpolilinie este un grup de linii si arce de cerc o entitate . Arc/Cease/Halfwite/Lenght/ Undo/ Width / <Endpoint of line > Hse specifica jumatae din grosimea pt. urmatorul segment al poliliniei Lpermite trasarea unui segment de dreapta , de aceeasi orientare ca si cel precedent Undo --Widthspecificarea grosimii initiala si finala Comanda PLINE permite se trasarea liniilor de grosimi diferite , la inceput si sfarsitul segmentului . COMMAND : PLINE <R> From point : P1 Curent line width is 0.0000 A / ---- / W /---- / < End point of line > : W Starting width < 0.0 > : < R > Ending width < 0.0 > : 1.25 < R > A / ---- / < End point of line > : P2 A / ---- / W /---- / < End point of line > : W Starting width < 1.5 > : 0 < R > Ending width < 0 > : < R > A / ---- / < End point of line > : P3

<R>

<R>

=12=
Introducerea textului TEXT
TEXT <R> Justufy / Style / < Start point > : op. < Start point > trebuie specificat punctul de incepere a textului ; Style-permite specificarea stilului si fontului folosit pt. text ; Justify- permite specificarea unui optimum de aliniere din cele 14 existente Align / Fit / Center / Middle Right / TL / TC / TR / ML / MC / MR / BL / BC /BR / Align pune textul intre doua puncte si ajusteaza inaltimea textului Fix - pune textul intre doua puncte si are inaltimea textului ; Center permite devierea centrala fata de linia de baza a randului ; Mddle - centrarea textului pe verticala si pe orizontal fata de punctul de specificat Right - rierea textului in dreapta

Introducerea textului in mod dinamic DTEXT --- asigura aceleasi facilitati ca si comanda TEXT , deosebirea este ca sirul de caractere este afisat cu o caseta mica alba , cu un punct de inserare a textului . <START POINT > o comanda DTEXT ---inserarea unei linii de text .

Ascunderea textului QTEXT --- afisarea rapida a entitatilor de tip text QTENT ON / OFF OFF ---- textul este afisat normal