Sunteți pe pagina 1din 8

PEDAGOGIE I (Fundamentele Pedagogiei. Teoria si metodologia curriculum-ului TRUE/FALSE 1.

Pedagogia reprezinta stiinta de sinteza a educatiei, in conditiile in care pedagogia apare ca stiinta pozitiva. A 2. Transdisciplinaritatea este o modalitate de organizare a continuturilor. A 3. Curriculum de suport este materialul elaborat numai pentru profesori. F 4. Sistemul de invatamant este structurat numai pe niveluri de scolaritate. F 5. Educatia informala depaseste ca durata si experienta educatia formala. A 6. Activitatile de reciclare, de reorientare profesionala sunt actiuni parascolare ale educatiei nonformale. A 7. Ciclurile curriculare reprezinta periodizari ale scolaritatii, grupand mai multi ani de studiu, fara a se suprapune pe nivelurile sistemului de invatamant. F 8. Curriculum la decizia scolii are o pondere mai mare in scoala generala. F 9. Curriculum la decizia scolii are o pondere mai mare in liceu. A 10. Selectia continuturilor se realizeaza simultan pe diferite categorii de considerente. A 11. Idealul educational este intentionalitatea cu cel mai slab grad de generalizare. F 12. Idealul educational este intentionalitatea cu cel mai mare grad de generalizare. A 13. Educatia este un proces continuu si permanent, deoarece se intinde pe tot parcursul vietii. A 14. Educatia nu este un fapt pluridimensional, deoarece exprima numai o realitate psihologica. F 15. Educatia ca actiune sociala se raporteaza la mai multe modele de personalitate. F 16. Idealul educational formuleaza modelul de personalitate dorit la un moment dat. A 17. Educatia ca actiune sociala se raporteaza la un model de personalitate.A 18. Educatia formala este educatia organizata sistematic in institutiile nonscolare. F 19. Educatia informala nu depaseste ca durata si experienta educatia formala. F 20. Noile educatii se regasesc, in cadrul curriculumului scolar, in noi tipuri de continuturi. A 21. Cele mai semnificative mesaje informale sunt transmise prin mass-media. A 22. Educatia morala este una din componentele clasice ale educatiei integrale. A 23. Educatia pentru comunicare si mass-media este una din componentele clasice ale educatiei integrale. F 24. Educatia pentru participare si democratie este una din componentele clasice ale educatiei integrale.F 25. Educatia economica si casnica moderna este una din componentele clasice ale educatiei integrale.F 26. Educatia estetica este una din componentele clasice ale educatiei integrale. A 27. Educatia tehnologica este una din componentele clasice ale educatiei integrale. A 28. Educatia religioasa este una din componentele clasice ale educatiei integrale A. 29. Educatia relativa la mediu este una din componentele noilor educatii. A 30. Educatia interculturala este una din componentele noilor educatii. A 31. Comisia Internationala pentru Educatie din cadrul UNESCO a initiat patru axe pentru educatia viitoare. A 32. Trunchiul competentelor de baza poate fi garantat pe durata intregii vieti. F

Grila rezolvata Pedagogie sem. II an univ. 2006-2007 Univ. Spiru Haret

33. Functiile educatiei institutionalizate se modifica in sensul aplicarii principiului educatiei permanente.A 34. In contextul evolutiilor actuale, formarea profesionala initiala se afla intr-un decalaj continuu fata de piata muncii. A 35. Socializarea realizata exclusiv prin educatia formala are efecte limitate. A 36. Asocierea ofertei de educatie informala si nonformala asigura diversificarea educatiei adultilor. A 37. Societatea civila nu are dreptul de a controla si de a participa la decizii privind oferta educationala si resursele pe care ea le implica . F 38. Curriculumul informal se refera la experientele de invatare oferite de alte medii educationale (mass-media, institutii culturale, viata cotidiana etc.) A 39. Curriculumul subliminal se refera la experientele de invatare oferite de alte medii educationale (mass-media, institutii culturale, viata cotidiana etc.) F 40. Scopul stabileste achizitii ample si complexe. A 41. Obiectivul stabileste achizitii ample si complexe. F 42. Organizarea pluridisciplinara nu este recomandata pentru organizarea continuturilor in cadrul ciclului curricular de specializare. A 43. Demersuri educative de tip integrat si interdisciplinar sunt promovate de organizarea modulara a continuturilor. A 44. Obiectivul stabileste achizitii specifice, concrete, testabile, controlabile, dupa scurt timp. A 45. Timpul de invatare este o componenta-nucleu a curriculumului scolar. A 46. Timpul de invatare este o componenta complementara a curriculumului scolar. F 47. Curriculum este intreaga experienta de formare si invatare propusa prin scoala si prin activitati extrascolare. A 48. Obiectivele de referinta precizeaza rezultatele asteptate pe parcursul unui an scolar. A 49. Scopul stabileste achizitii specifice, concrete, testabile, controlabile, dupa scurt timp.F MULTIPLE CHOICE 1. Obiectul de studiu al pedagogiei este: a. educatia b. teoria educatiei, teoria curriculumului, teoria instruirii, teoria evaluarii c. procesul de invatamant 2. In raport de complementaritate cu educatia formala se afla: a. educatia informala b. educatia permanenta c. autoeducatia d. educatia nonformala e. ,,noile educatii,, 3. Problematica lumii contemporane este reflectata in:

a. educatia permanenta b. autoeducatie c. cele patru axe ale educatiei viitoare d. noile educatii e. modelul invatarii depline Grila rezolvata Pedagogie sem. II an univ. 2006-2007 Univ. Spiru Haret

4. Demersuri educative de tip integrat si interdisciplinar sunt promovate de: a. organizarea transdisciplinara a continuturilor b. organizarea pluridisciplinara a continuturilor c. organizarea multidisciplinara a continuturilor d. organizarea modulara a continuturilor 5. Realizarea educatiei ca un proces natural, fara influente sociale si interventii educative este propusa de: a. J.A. Comenius b. J.J. Rousseau c. J.F. Herbart 6. Modalitatea practica prin care implementarea noilor educatii ar putea conduce la supraincarcarea programelor scolare este: a. crearea unor module interdisciplinare, in cadrul disciplinelor traditionale; b. introducerea lor ca discipline distincte; c. introducerea de mesaje privind noile continuturi in cadrul disciplinelor clasice 7. Modalitatea practica prin care implementarea noilor educatii este cea mai frecventa si cea mai eficienta, dar mai greu de realizat este: a. introducerea lor ca discipline distincte; b. crearea unor module interdisciplinare, in cadrul disciplinelor traditionale; c. introducerea de mesaje privind noile continuturi in cadrul disciplinelor clasice 8. Specific educatiei este: a. caracter prospective b. caracter national, dar nu si universal c. caracter universal, dar nu si national 9. Activitatile de reciclare, reconversie/reorientare profesionala sunt specifice: a. educatiei formale b. educatiei nonformale c. educatiei informale 10. In structurarea teoriei curriculumului, elementele-nucleu sunt reprezentate de: a. Finalitati, evaluare, continuturi b. Continuturi, timp de invatare, evaluare c. Finalitati, continuturi, timp de invatare d. Continuturi, strategii de predare-invatare-evaluare 11. Completati atributul corect : Obiectivele operationale sunt enunturi cu caracter ..... care anticipeaza o modificare (schimbare) in personalitatea educatului ca urmare a implicarii acestuia intr-o activitate instructiv-educativa.

a. spontan b. abstract c. general d. concret 12. Desemnati formularea corecta: a. Curriculum la decizia scolii nu este obligatoriu 100%. b. Ariile curriculare si ciclurile curriculare sunt structuri care nu pot fi puse in legatura c. Programa scolara nu face parte din curriculum scris sau oficial. 13. Criteriile pedagogice care stau la baza alegerii continuturilor scolare fac parte din: Grila rezolvata Pedagogie sem. II an univ. 2006-2007 Univ. Spiru Haret

a. considerentele personale ale cadrelor didactice b. considerentele teoretice c. considerentele de politica educationala d. considerentele Comisiei Internationale ale Educatiei e. metodologia aplicarii noului curriculum 14. Ansamblul de discipline scolare care au in comun obiective comune de formare se regasesc in: a. ciclul achizitiilor fundamentale b. aria curriculara Tehnologii c. planul-cadru de invatamant d. ciclul de specializare e. curriculum-nucleu 15. Ariile curriculare raman aceleasi pe durata: a. invatamantului primar b. scolaritatii obligatorii si a liceului c. unui ciclu curricular d. primelor doua cicluri curriculare 16. Ghidurile metodologice fac parte din: a. curriculum-nucleu b. curriculum informal c. curriculum de support d. curriculum subliminal e. curriculum la decizia scolii 17. Cadrul didactic stabileste (formuleaza): a. obiectivele generale b. obiectivele operationale c. obiectivele-cadru d. obiectivele de referinta e. scopurile specifice 18. Achizitiile ample si complexe, verificabile dupa intervale de timp mai mari sunt formulate prin: a. idealul educational

b. scopurile generale si specifice ale ciclurilor curriculare c. obiectivele operationale d. finalitatile educationale e. curriculum recomandat 19. Gruparea obiectelor de studiu pe sapte arii curriculare pentru tot invatamantul preuniversitar se regaseste in: a. curriculum-nucleu b. curriculum la decizia scolii c. planul-cadru d. curriculum national e. ciclurile curriculare 20. Ciclul de observare si orientare cuprinde clasele: a. clasele I-II b. clasele III-VI Grila rezolvata Pedagogie sem. II an univ. 2006-2007 Univ. Spiru Haret

c. clasele VII-IX d. clasele X-XI e. clasele XII-XIII 21. Activitatile educative au caracter optional sau facultativ in cadrul: a. educatiei formale b. educatiei nonformale c. educatiei informale 22. Actiuni parascolare si periscolare sunt specifice: a. educatiei formale b. educatiei nonformale c. educatiei informale 23. Care din functiile indeplinite de manualul scolar, sustine cel mai bine dezvoltarea motivatiei invatarii: a. functia de informare b. functia de formare c. functia de antrenare d. functia de autoinstruire 24. Politicile educationale in domeniul organizarii continuturilor scolare promoveaza: a. organizarea monodisciplinara b. multidisciplinaritatea c. pluridisciplinaritatea d. transdisciplinaritatea e. interdisciplinaritatea 25. Conditia fundamentala pe care trebuie s-o indeplineasca un manual scolar este aceea de: a. a indeplini functii informative si normative b. a detalia continutul programei scolare=

c. a indeplini functii de autoinstruire si de antrenare a capacitatilor cognitive MATCHING Analizati continutul celor doua parti ale frazei si stabiliti legatura dintre ele, notand numarul intrebarii si marcand varianta considerata corecta: a. daca ambele sunt adevarate si exista relatie cauzala intre ele b. daca ambele sunt adevarate, dar nu exista relatie cauzala intre ele c. daca prima este adevarata si a doua este falsa d. daca prima este falsa si a doua este adevarata e. daca ambele sunt false 1. Educatia este o realitate psihologica, individualista. Educatia este abordata si din punct de vedere biologic. a+a=b 2. Caracterul national al educatiei se situeaza la intersectia conceptului de cultura cu cel de educatie. Prin continut, structura, obiective si continut, educatia nu trebuie sa raspunda realitatilor internationale. a+f=c 3. Caracterul prospectiv al educatiei reflecta posibilitatea de anticipare a viitorului. Educatia isi propune sa educe oameni pentru societati care nu exista inca. a+a=a 4. Noile educatii sunt raspunsuri la problematica lumii contemporane. Noile educatii au Grila rezolvata Pedagogie sem. II an univ. 2006-2007 Univ. Spiru Haret

inceput sa fie implementate in programe educationale nationale. a+a=a 5. Comisia Internationala a Educatiei a avansat patru directii/axe pentru dezvoltarea viitoare a educatiei. Autoeducatia reprezinta o componenta a educatiei permanente. a+a =b 6. A invata sa fii presupune si sa inveti a avea spirit critic. A invata sa traiesti impreuna cu altii este o dimensiune a educatiei interculturale si una din cele patru axe ale educatiei viitoare. a+a=a 7. Functiile educatiei institutionalizate se modifica in sensul aplicarii principiului educatiei permanente. Sistemul de invatamant nu este un subsistem al educatiei permanente. a+f=c 8. Curriculum de suport este dat de experientele de invatare oferite elevilor. Curriculum scris are caracter oficial. f+a=d 9. Planul-cadru nu stabileste numarul minim si maxim de ore pentru fiecare arie curriculara. Ariile curriculare au in comun obiective de formare. f+f=e 10. Ariile curriculare reprezinta grupaje de discipline care au in comun anumite obiective de formare. Obiectele de studiu sunt grupate pe sapte arii curriculare pentru tot invatamantul preuniversitar. a+a=a 11. Programa scolara este echivalenta cu curriculum scris sau oficial. Noile programe scolare sunt realizate pe arii curriculare. a+a=a 12. Ciclurile curriculare reprezinta periodizari ale scolaritatii, grupand mai multi ani de studiu, care au in comun anumite finalitati. Ariile curriculare grupeaza discipline care au

in comun anumite obiective de formare. a+a=a 13. Curriculum la decizia scolii are o pondere mai mica in scoala generala. Curriculum la decizia scolii are o pondere mai mare in liceu. a+a=a 14. Idealul educational este intentionalitatea cu cel mai mare grad de generalizare. Modelul de personalitate solicitat de societate la un moment dat este formulat de idealul educational. a+a=a 15. Educatia formala este educatia organizata sistematic in institutiile scolare. Educatiainformala nu depaseste ca durata si experienta educatia formala. a+f=c 16. Educatia ca actiune sociala se raporteaza la un model de personalitate. . Modelul de personalitate solicitat de societate la un moment dat este formulat de idealul educational. a+a=a 17. Noile educatii se regasesc, in cadrul curriculumului scolar, in noi tipuri de continuturi. Educatia relativa la mediu este una din componentele noilor educatii a+a=a 18. Educatia pentru comunicare si mass-media este una din componentele noilor educatii. Educatia tehnologica este una din componentele noilor educatii. a+f=c 19. Educatia interculturala este una din componentele clasice ale educatiei integrale. Educatia religioasa este una din componentele noilor educatii. f+f=e 20. Curriculumul formal se refera la experientele de invatare oferite de alte medii educationale. Curriculum scris sau oficial poate face recomandari pentru curriculum la decizia scolii. f+a=d 21. Organizarea pluridisciplinara este recomandata pentru organizarea continuturilor in cadrul ciclului curricular de specializare. Ciclul curricular de specializare cuprinde clasele X-XI. f+f=e 22. Manualul scolar face parte din curriculum de suport. Conditia fundamentala pe care trebuie s-o indeplineasca un manual scolar este aceea de a detalia continutul programei Grila rezolvata Pedagogie sem. II an univ. 2006-2007 Univ. Spiru Haret

scolare. 23. Abordarea integrata a disciplinelor nu se poate realiza in jurul unei singure discipline. Organizarea modulara a continuturilor valorifica demersurile educative de tip integrat. a+a=a 24. Politicile educationale in domeniul organizarii continuturilor scolare promoveaza multidisciplinaritatea. Organizarea modulara a continuturilor antreneaza competente de tip interdisciplinar. f+a=d 25. O structura de continut organizata modular nu poate fi parcursa independent de restul sistemului din care face parte. Interdisciplinaritatea se realizeaza prin juxtapunerea de cunostinte, informatii, metode. f+f=e Raspunsuri grila Pedagogie sem. II, an univ 2006-2007 TRUE/FALSE

1-A/ 2-A/ 3-F/ 4-F/ 5-A/ 6-A/ 7-F/ 8-F/ 9-A/ 10-A/ 11-F/ 12-A/ 13-A/ 14-F/ 15-F/16-A/ 17-A/ 18-F/ 19-F/ 20-A/ 21-A/ 22-A/ 23-F/ 24-F/ 25-F/ 26-A/ 27-A/ 28-A/ 29-A/ 30-A/ 31-A/ 32-F/ 33-A/ 34-A/ 35-A/ 36-A/ 37-F/ 38-A/ 39-F/ 40-A/ 41-F/ 42-A/ 43-A/ 44-A/ 45-A/ 46-F/ 47-A/ 48-A/ 49-F MULTIPLE CHOICE 1-A/ 2-D/ 3-D/ 4-D/ 5-B/ 6-B/ 7-C/ 8-A/ 9-B/ 10-C/ 11-D/ 12-A/ 13-C/ 14-C/ 15-B/ 16C/ 17-B/ 18-B/ 19-C/ 20-C/ 21-B/ 22-B/ 23-D/ 24-E/ 25-B/ MATCHING 1-B/ 2-C/ 3-A/ 4-A/ 5-B/ 6-A/ 7-C/ 8-D/ 9-E/ 10-A/ 11-A/ 12-A/ 13-A/ 14-A/ 15-C/ 16A/ 17-A/ 18-C/ 19-E/ 20-D/ 21-E/ 22-D/ 23-A/ 24-D/ 25-E/ Grila rezolvata Pedagogie sem. II an univ. 2006-2007 Univ. Spiru Haret