Sunteți pe pagina 1din 33

CURS 13 Plan de expunere 1.Internet ce este i la ce ajut 2.Re ele de calculatoare 3. Medii fizice 4.Topologii de re ea 5.Echipamente de re ea 6.Protocoale 1.

.Internet ce este i la ce ajut Foarte scurt istoric al calculatoarelor Ideea de ma in rie care s poat efectua calcule a preocupat omenirea din cele mai vechi timpuri. Mul i matematicieni au folosit i dezvoltat conceptul de algoritm care a evoluat apoi n program. Au fost create ma ini mecanice complicate care puteau s efectueze opera ii simple asupra numerelor. Ma inile de cifrat folosite n cel de-al doilea r zboi mondial au fost unele din cele mai performante calculatoare mecanice. Calculatoarele construite cu tuburi electronice au constituit o adev rat min de aur pentru b nci, care puteau acum efectua mult mai repede i mai precis opera iunile financiare. Ce conteaz c ocupau un etaj ntreg i c era nevoie de o mic armat de oameni pentru ntre inere? Dezvoltarea tranzistorului a permis mic orarea dimensiunii ( i costului) calculatoarelor, concomitent cu cre terea performan elor acestora. Dimensiunile mici i consumul redus ale tranzistoarelor permiteau crearea de circuite mult mai complexe, iar viteza mult mai mare permitea elaborarea de programe mai complicate. Industria calculatoarelor a cunoscut adev rata dezvoltare odat cu folosirea circuitelor integrate, care reuneau pe o pastil de siliciu ct o unghie sute sau mii de tranzistoare (sute de milioane n zilele noastre). Procesoarele ( i microprocesoarele) de ineau o putere de calcul uria pentru vremea respectiv un procesor putea efectua zeci de mii de adun ri pe secund (miliarde de opera ii n zilele noastre). Este era calculatoarelor mainframe, care suport necesarul de calcul al unei ntregi organiza ii, n care oamenii

au la dispozi ie terminale pentru introducerea sau extragerea datelor. Apari ia calculatoarelor personale a dus la evadarea calculatoarelor n rndul ntregii popula ii. Calculatoarele personale au o putere de calcul suficient de mic ca s ncap pe birou dar suficient de mare pentru nevoile unui contabil, ale unui inginer sau ale unui scriitor. Acum fiecare firm poate nlocui cei zece contabili cu un singur contabil dotat cu un calculator. Acum proiectan ii se pot elibera de calculele de rutin i se pot concentra asupra mbun t irii produselor. Acum managerii i pot crea baze de date con innd dot rile i activitatea firmei. Cre terea continu a puterii de procesare, cre terea capacit ilor de stocare, sc derea pre urilor, cre terea num rului de programe disponibile i u urin a n utilizare au dus la o cerere tot mai mare de calculatoare pentru afaceri, dar i pentru acas . Calculatoarele au nceput s fie folosite i n scop de divertisment: jocuri, muzic , filme, ajungnd chiar s concureze televizorul. O lege empiric , legea lui Moore, formulat n 1965, spune c puterea de calcul a calculatoarelor se dubleaz o dat la 18 luni. Pn acum, legea a fost doar dep it . 140 Foarte scurt istoric al Internet-ului Calculatoarele au cucerit deja oamenii de afaceri, cercet torii, universit ile. ns transmiterea datelor de la un calculator la altul implica folosirea pantofilor :) Au fost create a adar sisteme cu ajutorul c rora calculatoarele au fost interconectate, trimiterea datelor de la un calculator la cel lalt devenind o chestiune simpl i rapid (vorbim aici de calculatoarele mainframe). A conecta ntre ele dou calculatoare este una, a conecta mai multe este altceva. Fie realizezi cte o leg tur de la fiecare calculator la toate celelalte (solu ie practic pentru 3-4-5 calculatoare, dar practic inaplicabil pentru mai mult de 10), fie g se ti o modalitate prin care mai multe calculatoare s poat comunica folosind acela i mediu

fizic. A a au fost elaborate protocoale de comunica ie, care prev d ce i cum trebuie s fac un calculator ca s poat transmite / recep iona date c tre / de la un alt calculator. Ctva timp a fost un Vest S lbatic al comunica iilor ntre calculatoare: fiecare produc tor folosea altfel de echipamente, altfel de structuri de conectare i alte reguli de comunicare (binen eles, inute secret fa de concuren ). Existau deja re ele de calculatoare, ns interconectarea lor era o aventur lung , complicat , i nu de fiecare dat cu happy-ending. Solu ia a fost standardizarea protocoalelor de comunica ii, adoptarea unor protocoale deschise, f cute publice i acceptate de toat lumea. S-a deschis calea conect rii f r limite a re elelor de calculatoare. Internetul este de fapt i de drept o re ea de re ele de calculatoare. Internet-ul a fost conceput de DARPA, o agen ie a ministerului american al ap r rii n colaborare cu universit i, a a nct primele calculatoare conectate la Internet (se chema ARPANET pe atunci) au fost cele ale universit ilor UCLA, UCSB, Utah i Stanford (1969). Ulterior au fost legate la aceast re ea i alte universit i i institu ii guvernamentale, apoi firme comerciale i diverse organiza ii. Cre terea num rului de calculatoare conectate la Internet este exponen ial (1969 4 noduri, 1970 11, 1977 100, 1984 1000 hosturi, 1987 10000, 1989 100.000, 192 un milion, 1996 10 milioane, 2001 100 milioane). n Statele Unite Internetul a ajuns s fie la fel de normal i de-la-sine-n eles ca i telefonul. Foarte scurt istoric al comunic rii prin Internet. Comunicarea prin Internet poate avea ca interlocutori doi oameni, un om i un calculator sau dou calculatoare. Ne vom concentra n acest curs pe comunicarea ntre oameni mediat de Internet, cu referiri la comunicarea dintre un om i un calculator (nu discut m aici despre comunicarea ntre utilizator i calculatorul n fa a c ruia se afl , ci

despre comunicarea ntre utilizatorul unui calculator i un alt calculator de pe Internet). Odat cu dezvoltarea structurii Internetului ( i cantitativ i calitativ) s-au nmul it i diversificat i serviciile disponibile. Ini ial pe Internet se puteau trimite mesaje de po t electronic , se putea dialoga n timp real i se puteau transmite fi iere de pe un calculator pe altul. S-au creat apoi servicii de publicare pe servere a informa iilor organizate dup ni te meniuri, servicii de indexare i c utare a acestor informa ii, liste de discu ii folosind po ta electronic i mese rotunde virtuale pentru discu ii n timp real ntre mai mul i utilizatori. Un serviciu de publicare a informa iilor (text i grafic ) ap rut ulterior, World Wide Web, a ajuns s fie att de popular, nct ast zi mul i utilizatori l consider sinonim cu Internetul. Oricare ar fi suportul hardware / software i serviciile tehnice folosite, interfa a Internetului ofer acum o multitudine de servicii c tre utilizatori: publicarea, afi area i c utarea de informa ii (fie ele documente text, imagini, sunete sau programe), po t 141 electronic , teleconferin e text sau audio-video, jocuri, cursuri i c r i, difuzarea i recep ionarea programelor de radio i televiziune, c l torii virtuale, biblioteci i muzee virtuale, cump r turi din magazine virtuale, loterii, licita ii, consultarea contului bancar, c utarea unui loc de munc , munca de acas (telecommuting, telenaveta), telefonie, fax, sms, publicitate, sondaje de opinie, lectura ziarelor i revistelor i orice alte forme de pierdere a timpului liber . 2.Re ele de calculatoare Dup cum am zis, Internetul este o re ea de re ele de calculatoare; ca s n elegem Internetul, trebuie s discut m cte ceva despre re elele de calculatoare. Din punct de vedere al comunic rii, ne intereseaz n mod deosebit performan ele mediilor fizice prin care se desf oar comunicarea i regulile de transmitere a informa iilor ntre calculatoare.

Din punct de vedere al ntinderii lor, re elele se pot clasifica n: - re ele locale, LAN (Local Area Network), formate din calculatoare aflate la distan e relativ mici, de regul un departament, o firm , o cl dire - re ele metropolitane, MAN (Metropolitan Area Network), care acoper un ora sau o parte a unui ora , de exemplu o universitate avnd mai multe corpuri, situate la distan unul de cel lalt - re ele WAN (Wide Area Network), acoper regiuni ntinse, un jude , o ar , de exemplu Internetul :) Unul dintre parametrii cei mai importan i este debitul de informa ie (l imea de band , vitez , n jargon dimensiunea evii). Acesta se m soar n bi i pe secund , bps (bit = binary digit, un 1 sau un 0, codat ca tensiune / lipsa tensiunii, tensiune pozitiv / tensiune negativ , current electric / lipsa curentului etc.). Dat fiind c un caracter se reprezint de regul pe un octet (byte) i un octet are 8 bi i, pentru a transmite un caracter pe secund avem nevoie de o vitez de 8 bps. Aparatele fax folosesc 4800 sau 9600 bps. O dactilograf care scrie 40 de cuvinte pe minut are o vitez de circa 40 bps. De regul , viteza de comunica ie ntre dou calculatoare (att cea teoretic ct i cea practic ) scade pe m sur ce cre te distan a dintre ele; siguran a i stabilitatea leg turii scad i ele cu cre terea distan elor. Trebuie f cut distinc ia ntre viteza teoretic i viteza real de comunicare, care poate fi n unele cazuri cu mult mai mic , n func ie de nc rcarea re elei, de num rul altor re ele care trebuie traversate i de nc rcarea acestora i de ntrzierile care pot apare. De la caz la caz, comunicarea poate fi: - simplex, unul din calculatoare doar transmite, cel lalt doar recep ioneaz - duplex, sau full-duplex, calculatoarele transmit i recep ioneaz simultan, - half-duplex, unul emite i cel lalt recep ioneaz , iar dup un timp rolurile se inverseaz . 3. Medii fizice Conductori metalici Pentru prima conectare a calculatoarelor s-a folosit srma de cupru. n diverse

forme i variante, conductorii metalici de in suprema ia n re elele locale. Cablul coaxial (aproape identic cu cel folosit n televiziune) const dintr-un fir central nvelit ntr-o izola ie, ecranat cu o re ea de fire metalice, protejat de o manta izolatoare. Capacitatea sa nativ de transport este mare, ns n re elele de calculatoare sunt folosite pentru ob inerea de viteze de 1, 5 sau 10 Mbps, mai rar 100 Mbps. Distan a maxim la 142 care pot fi folosite este 200 m, n unele cazuri chiar 500 m. Cablurile twisted-pair (perechi de fire r sucite) sunt folosite pe scar larg n re elele de calculatoare. De obicei se folosesc mai multe (2 sau 4) perechi de fire r sucite (cele dou fire ale unei perechi sunt r sucite unul n jurul celuilalt, iar perechile sunt r sucite unele n jurul altora). Vitezele ob inute sunt de 10 Mbps, 100 Mbps sau 1Gbps, iar distan ele sunt limitate la 100 m. Linii telefonice. Foarte multe conexiuni la Internet (mai ales ale persoanelor fizice) se realizeaz folosind liniile telefonice. Calculatoarele se conecteaz la linia telefonic prin modem, iar apoi unul din calculatoare l sun pe cel lalt (dial-up). Se ob in viteze de 33 Kbps sau 56 Kbps, la distan e teoretic nelimitate (semnalul trece prin centralele telefonice, unde este recondi ionat). Pentru linii telefonice de distan e mici (maxim c iva km), se pot folosi modemuri DSL, care cresc viteza pn la 2 Mbps sau chiar mai mult. Cap t r spndire liniile telefonice ISDN, care ofer mai multe linii de telefon i mai multe fluxuri de date i astfel posibilitatea de conectare la Internet i de apeluri vocale n acela i timp. Viteza unui flux ISDN de baz este de 64 Kbps, iar folosind mai multe fluxuri se pot atinge 2 Mbps. Se pot folosi i telefoanele celulare pentru conexiunile dial-up. Viteza unui modem inclus ntruntelefon mobil GSM este de 9.6Kbps, iar folosind tehnologia GPRS se pot ob ine viteze de171 Kbps. Cablu TV. O modalitate practic i accesibil este folosirea cablului televiziunii prin cablu pentru servicii Internet (binen eles, dac firma respectiv ofer aceste servicii). Vitezele sunt n intervalul 500 Kbps ... 2.5 Mbps, cu un maxim poten ial teoretic de 27 Mbps.

Fibra optic . Const din dou sau mai multe fire de sticl foarte pur , nvelite ntr-un strat de sticl cu un coeficient de refrac ie mai mic i mai multe nveli uri de nt rire i protec ie. Este liderul n ceea ce prive te l imea de band i distan ele maxime de comunicare, la un pre pe m sur . Este folosit mai ales pentru re elele MAN i WAN, i mai ales de c tre furnizorii de servicii Internet (ISP Internet Service Provider). La distan e de c iva Km se pot ob ine viteze de 1 Gbps. Unde radio. Similar cu informa iile transmise de posturile de radio i televiziune, prin eter se pot transmite informa ii de orice natur . Conexiunile radio uzuale (n banda de 2 GHz) bat la distan e dec iva Km, cu debite de 11 Mbps. n momentul de fa r mne nc de rezolvat problema securit ii comunica iilor wireless. Transmisiile prin satelit se realizeaz de asemenea prin unde radio, la distan e continentale i intercontinentale, cu viteze de la 500Kbps pn la 50 Mbps pentru utilizatori1. Alte medii fizice Undele infraro ii se folosesc pentru transmiterea ocazional de date pe distan e mici (30 cm), la viteze de 115 Kbps sau 4 Mbps. Liniile de alimentare cu energie electric pot fi i ele folosite pentru re ele de calculatoare. 143 4.Topologii de re ea Urm toarele descrieri sunt aplicate mai ales re elelor locale LAN, de i ele pot u or fiextrapolate la re elele ntinse WAN. Topologia fizic descrie structura constructiv a re elei, modul n care sunt trasate leg turile dintre calculatoare. Topologia logic descrie modul n care informa iile circul n cadrul re elei. Uneori topologia logic poate fi diferit de cea fizic . n topologia magistral (bus) calculatoarele sunt dispuse liniar, partajnd acela i mediu fizic. n momentul n care o sta ie vrea s transmit date, acestea sunt depuse pe mediul comun, pe care vor c l tori pn la sta ia destina ie. Aceast topologie nu necesit echipamente de comunica ie suplimentare, fiind a adar mai ieftin . Performan ele descresc foarte rapid pe m sur ce num rul sta iilor cre te. Un alt

dezavantaj este acela c o ntrerupere n oricare punct duce la ntreruperea ntregii re ele. Topologia stea (star) este probabil cea mai folosit structur fizic n re elele locale. Un nod central conecteaz prin fire separate fiecare calculator. Atunci cnd o sta ie vrea s comunice, ea trimite c tre nodul central datele, care va retrimite apoi datele c tre sta ia destina ie (sau, mai simplu dar mai pu in performant, c tre toate celelalte sta ii). n nodul central trebuie amplasat un echipament special de conectare (hub, switch), ceea ce implic costuri suplimentare. Necesarul de cabluri este mai mare dect la topologia magistral . ntreruperea unei leg turi ntre un calculator i nodul central nu va afecta dect respectivul calculator; punctul vulnerabil este nodul central: dac acesta se defecteaz , ntreaga re ea este paralizat . Performan ele acestei topologii sunt mai bune, iar descre terea lor este mai lent cu num rul sta iilor conectate. Topologia stea extins (extended star) este o varia iune a topologiei stea, n care exist o stea central , cu un nod central, ale c ror noduri sunt centre ale altor stele (dac este cazul, unele extremit i ale extremit ilor structurii centrale pot fi la rndul lor noduri n alte stele). Altfel spus, nodurile mai multor structuri stea independente sunt legate ntr-o stea, cu un nod mai central (sic!). Este o structur performant , flexibil i stabil . Topologia inel (ring) leag fiecare calculator de alte dou calculatoare, formnd un cerc. Datele expediate de un calculator vor fi transportate rnd pe rnd de fiecare calculator intermediar pn ce ajung la destinatar. Pentru a stabili care sta ie are dreptul s transmit i care doar retransmite se folose te uneori un jeton. Pentru cre terea fiabilit ii i performan elor se pot utiliza dou inele. Deseori topologia logic inel se construie te pe o topologie fizic stea. Topologia ierarhic (hierarchical) leag un calculator de mai multe altele, aflate pe un nivel inferior. Calculatoarele comunic ntre ele numai prin intermediul superiorilor. Implementarea seam n mult cu topologia stea, numai c n centru exist

un calculator. Topologia complet (mesh) presupune conectarea fiec rui calculator cu toate celelalte. Este cea mai performant i mai fiabil structur , ns chiar i pentru un num r mic de calculatoare este impractic , datorit num rului mare de interfe e necesare pe calculatoare i volumului impresionant de cabluri care trebuie desf urate. 144 5.Echipamente de re ea O re ea presupune mai mult dect calculatoare i cabluri, mai ales dac este conectat cu alte re ele. Sunt necesare diferite echipamente pentru conectarea intrai inter- re ele. Un repetor se folose te n cazurile n care distan a ntre dou elemente ale re elei este mai mare dect distan a admis , pentru a reface parametrii fizici ai semnalului care transport datele. Ceea ce se recep ioneaz la unul din capete va fi regenerat i repetat la cel lalt cap t. Dac cele dou p r i ale re elei folosesc aceia i parametri logici dar al i parametri fizici, se folose te un convertor. Un hub este un echipament care dispune de mai multe porturi pentru conectare; bi ii primi i pe unul din porturi vor fi imediat retrimi i pe celelalte porturi; poate fi privit ca un repetor cu mai multe porturi. Este utilizat ca nod n structurile stea. Un bridge este folosit pentru legarea a dou re ele independente. Un bridge are dou porturi prin care se conecteaz la cele dou re ele. Cadrele de date trimise dintr-o re ea care trebuie s ajung n cealalt re ea vor fi preluate de c tre bridge din re eaua expeditoare i depuse n re eaua destinatar . Cadrele care au i expeditorul i destina ia n aceea i re ea nu vor traversa ns bridge-ul. Fiecare adaptor de re ea are o adres unic , iar decizia de traversare sau nu se face pe baza examin rii adresei destinatarului. Un switch poate fi privit ca un bridge cu mai multe porturi, cu cte o re ea separat conectat pe fiecare port. Un cadru de date recep ionat pe unul din porturi va fi analizat pentru a se decide pe care port s fie retransmis. Exterior se aseam n foarte mult cu un hub i este folosit, de asemenea, ca nod n structurile stea. Datorit direc ion rii datelor doar c tre un singur alt port, o re ea construit cu switch-uri are

performan e semnificativ mai bune dect o re ea construit cu hub-uri. Un router se folose te pentru interconectarea re elelor; are mai multe interfe e conectate fiecare la cte o re ea diferit . La recep ionarea unui pachet de date pe o interfa , router-ul despacheteaz datele pentru a verifica dac i unde trebuie trimise, apoi le rempacheteaz i le depune pe interfa a corespunz toare. Fiecare calculator are o adres unic (m car una, pot fi mai multe) i fiecare re ea are o adres unic ; se verific c rei re ele apar ine adresa destina ie. Un modem (modulator-demodulator) se folose te pentru conectarea unui calculator la o linie telefonic . Datele primite de la calculatorul expeditor sunt adaptate la parametrii fizici i tehnici ai re elei telefonice i trimise apoi bit cu bit pe linia telefonic . Modemul destina ie va prelua bi ii de pe leg tura telefonic i i va transmite calculatorului destina ie. Un modem radio va asigura o leg tur prin unde radio ( i antene, binen eles), iar un modem de cablu va folosi n loc de linie telefonic cablul TV. Termenul de server este folosit att din punct de vedere fizic ct i logic. Un program server este un program care asigur diverse servicii (de comunica ie, de stocare, de calcul) calculatoarelor dintr-o re ea sau utilizatorilor acestora (clien i). Un calculator server este un calculator pe care ruleaz unul sau mai multe programe server; uzual, un server are performan e superioare restului calculatoarelor (sta iilor de lucru). 6.Protocoale Pentru a se putea n elege ntre ele, calculatoarele trebuie s respecte anumite reguli de comunicare ( i chiar le respect , spre deosebire de oameni). Un set de astfel de reguli formeaz un protocol. Exist mai multe protocoale i categorii de protocoale, dup cum definesc aspectele fizice, de dialog, de ini iere i terminare a comunic rii etc. 145 Procesul de nc rcare pe un calculator a unei pagini web presupune folosirea a numeroase protocoale: protocolul de transmitere a paginii web, protocolul de realizare i men inere a conexiunii dintre server i client, protocolul de transmitere a datelor pe

Internet, protocoalele de comunicare n re elele locale ale browser-ului i serverului i poate multe altele. Unele protocoale definesc modul fizic de transmitere al datelor pe un anumit mediu fizic: cum se ncepe i cum se ncheie o transmisie, viteza de transmitere a bi ilor, modul de diferen ierea bitului 0 (zero) de bitul 1 (unu), depistarea i tratarea erorilor etc. Alte protocoale definesc dialogul dintre calculatoare: cnd anume poate un calculator s nceap transmiterea datelor, ce se ntmpl dac dou calculatoare vor s transmit simultan, cum trebuiesc datele mp r ite n cadre de date, ce se ntmpl dac datele ajung eronate etc. Alte protocoale definesc modul de realizare a conexiunii dintre dou calculatoare: pe unde vor trece datele de la expeditor la destinatar, cum anume se va ini ia i ncheia dialogul, ce se va ntmpla dac datele sau parte din ele nu ajung la destinatar sau ajung eronate, cum sunt mp r ite datele n pachete de date. n final, alte protocoale definesc dialogul dintre aplica ii: cum anume se formuleaz o cerere de servicii i n ce mod se poate primi r spunsul, cum sunt transmise datele, cum se verific autenticitatea i integritatea datelor etc. Standardizarea protocoalelor Dup cum spuneam i mai devreme, ini ial au fost elaborate mai multe protocoale de c tre diferi i produc tori, unul mai incompatibil cu altul dect cel lalt cu un altul. Practica a eliminat unele dintre ele, altele au devenit standarde de facto iar altele au fost standardizate, astfel nct acum se poate vorbi de o maturitate a protocoalelor. O organiza ie interna ional de standardizare (ISO International Standard Organization) a definit i f cut public un standard pentru protocoalele de comunica ii, OSI (Open System Interconnection). OSI define te apte niveluri de comunica ie ntre calculatoare, fiecare nivel dialognd cu nivelul similar de pe calculatorul partener de comunicare prin trimiterea/recep ionarea datelor c tre/dinspre nivelul inferior. Un protocol anume poate descrie func ionarea unui nivel, a unei p r i a unui nivel sau a mai multor niveluri.

Cele apte niveluri sunt: - aplica ie, define te modul de interac iune cu programele, client sau server - prezentare, descrie modalitatea de codare i formatul datelor - sesiune, descrie modul de stabilire, men inere i ncheiere a unei sesiuni de dialog - transport, descrie modul i parametrii de transport a datelor, asigurnd fiabilitatea - re ea, descrie modul de trecere dintr-o re ea n alta, transmiterea pachetelor de date - leg tura de date, descrie modul de identificare al destinatarului i expeditorului, transmiterea cadrelor de date - fizic, descrie parametrii fizici ai mediului de comunica ie i al semnalelor, transmiterea bi ilor de date Informa iile vor circula pe calculatorul expeditor de la nivelul aplica ie pn la nivelul fizic, trecnd prin etapele date pachet cadru bi i; bi ii vor fi trimi i pe leg turile fizice; la calculatorul destinatar, bi ii sunt regrupa i n cadre, cadrele vor reface pachetele, care vor fi despachetate pentru a reconstitui datele. O analogie este cea a filosofilor: doi filosofi afla i la distan unul de cel lalt, adep i ai unor curente diferite, vorbind limbi diferite, vor s - i mp rt easc unul altuia 146 p rerile despre un anumit subiect. Unul din filosofi ine o cuvntare pe care-ar vrea s o aud i cel lalt. Un scrib noteaz ce zice mentorul; un discipol se ocup cu definirea termenilor i conceptelor din respectiva filosofie; un translator traduce mesajul ntr-o a treia limb anterior convenit ; un curier preia mesajul i l duce celuilalt filosof; un translator va face traducerea n limba filosofului, un discipol va face adaptarea conceptelor i termenilor la filosofia acestuia, iar un altul va citi celui de-al doilea filosof cuvntarea. Filosofului nu-i pas n ce limb se va efectua trimiterea mesajului, asta vor conveni translatorii; translatorilor nu le pas dac curierul va c l ri sau va merge cu trenul. Un alt exemplu este cel al mesajului transmis de un director c tre directorul unei alte companii. El l va dicta secretarei; secretara l va dactilografia i l va introduce ntrun plic (cu adresa companiei destinatare; curierul va prelua plicul i-l va duce la oficiul po tal; lucr torul de la po t va identifica oficiul po tal destina ie i-l va trimite acolo

(cu o ma in , cu trenul, par avion etc.); po ta ul l va duce la compania destinatar ; secretara directorului va prelua plicul i l va desface i l va citi directorului destinatar. IP. TCP/IP IP nseamn Internet Protocol. TCP/IP este acronimul Transmission Control Protocol over Internet Protocol. ns i denumirea lui/lor semnific faptul c a fost conceput pentru folosirea lui n re ele interconectate. Fiecare calculator care este conectat la Internet are (cel pu in) o adres , utilizat de protocolul IP pentru identificarea sursei i destina iei comunic rii; aceasta se nume te adres IP. Adresele IP sunt formate din patru numere ntre 0 i 255 separate prin . (punct). Adresele IP sunt alocate la cerere de c tre anumite organiza ii, astfel nct adresele IP sunt unice n lume. Pentru u urin a manipul rii adreselor IP, ele au fost grupate n mai multe clase: - adresele de clas A permit definirea a 127 de re ele a cte 16 milioane de calculatoare - adresele de clas B permit definirea a 16000 re ele a cte 65000 calculatoare - adresele de clas C permit definirea a 2 milioane de re ele a cte 250 calculatoare Calculatoarele sunt identificate dac fac parte sau nu din aceea i re ea pe baza unei m ti de re ea. Folosirea acestei m ti de re ea permite de asemenea mp r irea unei re ele n mai multe subre ele. Pe baza adreselor calculatoarelor din re ea i a m tii de re ea se poate construi o adres a re elei. Am v zut c fiecare calculator de pe Internet are o adres unic , format din 4 cifre. Calculatoarele i echipamentele de dirijare a pachetelor de date se descurc de minune cu cifrele, dar unui om i este mult mai u or s in minte www.yahoo.com dect 66.218.71.94. n consecin fiecare re ea de calculatoare a primit un nume de domeniu, iar fiecare calculator din re ea a primit un nume de host (gazd ) n cadrul domeniului. Exist cte un domeniu alocat pentru fiecare ar (.ro = Romnia) i cteva domenii generice (com = comercial, edu = educa ional, org = diverse organiza ii etc.). n cadrul acestora se pot crea domenii, de exemplu www.ub.ro sau www.yahoo.com. Pentru traducerile ntre adresele IP i numele calculatoarelor se folose te un serviciu numit DNS (Domain Name Server). Fiecare re ea are una sau mai multe leg turi cu alte re ele. Calculatoarele care

fac leg tura cu o alt re ea se numesc gateway. 147 CURS 14 Plan de expunere 1. Po ta electronic 2. Adrese de po t electronic 3. Folosirea po tei electronice 4. Webmail 5. Liste de discu ii 6. Alte lucruri despre po ta electronic

1. Po ta electronic
Po ta electronic este una din tehnologiile care au revolu ionat comunica iile spre sfr itul secolului XX. Ap rut odat cu Internetul, po ta electronic (e-mail) a f cut ca po ta clasic s fie numit peiorativ snail-mail (snail = melc). Ini ial po ta electronic a func ionat doar ntre utilizatorii aceluia i server mainframe, urmnd ca odat cu dezvoltarea re elelor s poat fi trimise mesaje i ntre calculatoare. Fa de po ta clasic are nenum rate avantaje, dintre care amintim doar cteva: - este mult mai rapid . Unui mesaj trimis i poate veni r spunsul n mai pu in de 5 minute: 1 minut pentru drumul c tre destina ie, 1 minut lectura, 1 minut scrierea r spunsului, 1 minut drumul napoi. O scrisoare n Australia poate ajunge n circa 6-7 zile n minile destinatarului, chiar par avion. - este mult mai ieftin , n cele mai multe cazuri. Indiferent de destina ie, costul unui mesaj electronic este acela i. n cazul n care conexiunea Internet este folosit numai pentru po t electronic , acest cost poate fi uneori resim it, ns dac , pe lng email, se realizeaz i transfer de fi iere i navigare pe web, i alte servicii, costul este nesemnificativ. O scrisoare par avion din Romnia pn n Australia cost 25500 lei (martie 2003), iar din Australia n Romnia 1.65 AUD (cca 0.90$US). - este mai comod . O scrisoare pe hrtie cere ceva mai mult aten ie la ntocmire (caligrafie, aliniere, o exprimare mai atent etc.), mai multe accesorii (hrtie, stilou,

plic, timbru) i trebuie depus ntr-o cutie po tal (necesit deplasare n exterior, ceea ce nseamn mbr cat, machiat, umbrel ). n aceea i ordine de idei, o scrisoare electronic nu impune att de mult rigurozitate i permite o comunicare mai pu in formal . Dezavantaje exist , binen eles: - este mult mai simplu de falsificat identitatea. Nu este nevoie de foarte multe cuno tin e pentru a putea trimite un mesaj ca venind de la colegul din dreapta sau de la pre edintele Statelor Unite. Sunt ns din ce n ce mai r spndite sistemele de semn tur digital , care autentific n mod sigur expeditorul scrisorii electronice. - nemaifiind vehiculate hrtii care trec din mna expeditorului n cea a destinatarului, arhivarea i p strarea necesit opera iuni suplimentare (un teanc de scrisori legate cu sforicic uitat ntr-un cuf r n podul casei iese din discu ie). Se p streaz unele din incovenientele sau sc p rile po tei clasice: - confiden ialitatea total a mesajelor este greu de ob inut. Exist ns posibilitatea cript rii mesajelor ( i clasice, i electronice). - unele scrisori clasice se mai r t cesc sau se mai pierd (cade un sac cu scrisori din avion, un po ta n pragul concedierii d foc la tolb ), i la fel se poate ntmpla i cu cele electronice (conexiuni defectuoase, epuizarea spa iului de stocare, erori de rutare). 148 Mesajele electronice care nu pot ajunge la destinatar genereaz un mesaj de eroare n cutia po tal a expeditorului, imediat sau dup trecerea unui anumit timp. - primirea scrisorii nu garanteaz automat citirea ei. - prin po ta clasic se pot trimite bombe i antrax, prin po ta electronic pot fi trimi i viru i i viermi informatici. 2.Adrese de po t electronic La fel cum po ta clasic utilizeaz adrese po tale, a a i po ta electronic folose te adrese de po t electronic . Analogia merge chiar mai departe. Se folosesc c su e po tale pentru utilizatori i servere de primire i de distribuire a mesajelor (oficii

po tale). O adres tipic de e-mail are forma utilizator@subdomeniu.domeniu.dom, n care utilizator este numele de utilizator al destinatarului, iar domeniu este un domeniu IP. Nu ntotdeauna se ofer prin domeniu vreo indica ie geografic , de i uneori se poate deduce loca ia utilizatorului. O adres de po t electronic poate fi a unui utilizator uman, poate fi o adres la care r spunde un program sau un serviciu pe un calculator, poate fi o adres a unei liste de discu ii sau poate fi a unui alt dispozitiv (pager, telefon mobil). Pot exista adrese separate pentru primire i trimitere, mai ales dac este vorba de programe sau liste de discu ii, mesajele expediate pe adresa de trimitere fiind ignorate. Programele de po t electronic folosesc liste (addressbook) pentru memorarea adreselor de po t electronic , utilizatorul selectnd din list doar numele persoanei cu care vrea s comunice. Adresele dintr-o companie sau institu ie pot fi reg site folosind o list (directory), asem n toare listei numerelor de telefon. Exist astfel de liste i pe Internet, cu adrese de email ale utilizatorilor din toat lumea. 3.Folosirea po tei electronice Avem nevoie de un calculator, de o conexiune Internet, de un program de po t electronic (Outlook, Netscape Messenger, Eudora, PhoenixMail) i de o adres proprie de po t electronic . Trimiterea scrisorilor Trimiterea unei scrisori electronice este foarte simpl , sunt necesare doar o adres proprie de email pentru expeditor (este obligatorie specificarea expeditorului) i adresa de email a destinatarului. Uzual, programele de po t electronic cer completarea unor informa ii: - to (c tre), adresa de email a destinatarului. Se pot trece mai multe adrese, separate prin virgule. - cc (carbon copy, copie la indigo), adresa de email a unui alt destinatar (o adres sau mai multe). O copie a mesajului va fi trimis i la aceste adrese. Aceste adrese sunt vizibile destinatarilor.

- bcc (blind carbon copy, copie indigo oarb ), alte adrese de email care vor primi mesajul, f r ns ca pentru destinatari s apar acest lucru. - subject (subiect), un titlu sau o scurt descriere a con inutului mesajului. - message sau body sau content, con inutul propriu-zis al mesajului. Con inutul poate fi numai text simplu (plain text) sau poate con ine format ri, imagini, leg turi (HTML). Toate aceste informa ii, mpreun cu altele, vor fi trecute n antetul (header) mesajului. Antetul poate fi astfel asem nat cu un plic pe care se scriu expeditorul i destinatarul. 149 n cazul n care trebuie trimis prin po t electronic un fi ier (cu un document, de exemplu, sau o imagine), el trebuie ata at (attach). Fi ierul respectiv va fi transformat pentru a se supune regulilor de trimitere a po tei electronice, urmnd ca la destina ie s fie ref cut. Dimensiunea mesajelor care pot fi trimise are o limit maxim (uzual 1-2 MB), astfel nct e de preferat s nu fie trimise prin email fi iere mari. Regulile de polite e cer ca nainte de a trimite un fi ier mare s se ob in permisiunea destinatarului i confirmarea condi iilor tehnice. Op ional dar util, mesajele trimise pot fi depuse ntr-un director, numit uzual Sent-Mail. C l toria mesajelor pe Internet Mesajele trimise c l toresc pe Internet prin mai multe servere (relay) pn la serverul pe care se afl c su a po tal a destinatarului. Aceste servere pot l sa un identificator n antet, asem n tor tampilelor oficiilor po tale pe plicuri. Unele servere vor nregistra numai numele lor, data i ora trecerii mesajului, altele vor men iona i alte opera ii efectuate asupra mesajului (conversie ntre formate, trecere n alte re ele, scanare antivirus etc). ntruct unele din aceste informa ii au un caracter pur tehnic i nu intereseaz n mod deosebit utilizatorii, unele programe nu afi eaz ntregul antet. Este posibil ca uneori mesajele s nu poat ajunge la destina ie sau, odat ajunse la destina ie, s fie refuzate de server. n aceste cazuri, expeditorul va primi un mesaj (warning de avertizare sau error de eroare) care-l va informa de situa ie i va oferi eventual indica ii. Mesajele cele mai frecvente sunt:

- user unknown, utilizatorul nu (mai) exist , adresa nu este valid - host unknown, nu poate fi depistat serverul de po t al domeniului din adres - quota exceeded, destinatarul are c su a po tal plin - size exceeds limit, dimensiunea mesajului este prea mare - message still undelivered after 4 hours, sunt ceva probleme cu re eaua i au trecut deja 4 ore de la trimiterea mesajului; e doar un avertisment, nu o eroare. - message could not be delivered for 5 days, sunt ceva probleme mari cu re eaua, n 5 zile nu s-a putut trimite mesajul; trimiterea va fi anulat . Citirea mesajelor primite Mesajele vor r mne n cutia po tal cel pu in pn cnd destinatarul le va deschide (deschiderea unui mesaj nu garanteaz ns i lectura lui). Atunci cnd un utilizator i verific po ta, el va vedea o list cu mesajele primite; el poate astfel s aleag care mesaje vor fi citite primele i care vor fi terse f r a fi citite. Unele programe permit sortarea mesajelor n func ie de expeditor, subiect sau alte criterii. n list apar mai multe informa ii: - from (de la), adresa expeditorului mesajului - date (data), data expedierii (data i ora programului sau serverului de trimitere a mesajelor) - subject (subiect), subiectul trecut de expeditor - message sau body sau content, con inutul propriu-zis al mesajului. Mesajele cu fi iere ata ate sunt marcate n mod diferit; ata amentele pot fi salvate sau, n unele cazuri, pot fi direct afi ate. Expeditorul poate cere o confirmare de primire (dat de server, delivery receipt) 150 i/sau o confirmare de deschidere a mesajului (dat de program, read receipt). Confirm rile certific primirea sau citirea mesajului, ns absen a confirm rilor nu certific neprimirea sau necitirea mesajului, dat fiind c nu toate serverele i programele tiu s trimit confirm ri. Retrimiterea mesajelor Unui mesaj primit i se poate r spunde foarte simplu folosind func ia special de r spuns (reply, a se face diferen a de scriere i pronun ie cu replay). La reply, adresa destinatarului va fi automat completat cu adresa expeditorului mesajului la care se

r spunde; n cazul n care mesajul la care se r spunde a fost trimis ini ial mai multor adrese, uzual se poate alege ntre trimiterea mesajului numai c tre expeditorul originar sau c tre to i cei care primiser mesajul ini ial. Unele mesaje au n header o specifica ie Reply-to:, ceea ce face ca mesajele la care se r punde s fie trimise pe o alt adres n mod normal, mesajul original va fi inclus n mesajul de r spuns, marcat n stnga cu | sau >, putndu-se face complet ri la nceput i sfr it sau chiar adnot ri n corpul mesajului. Subiectul va primi prefixul Re: Este modalitatea preferat n scrisorile de confirmare i n scrisorile primite nu de la utilizatori umani ci de la programe server. Un mesaj primit de la un utilizator poate fi trimis unui alt utilizator folosind func ia de trimitere mai departe (forward). Mesajul ini ial va fi inclus n noul mesaj. Subiectul va fi prefixat cu Fwd:. Binen eles, trebuie completat adresa noului destinatar (unul sau mai mul i). Cu ajutorul func iei forward se creeaz a a numitele scrisori n lan (chain letters sau hoax), care cer retrimiterea c tre un anumit num r de adrese, promi nd n schimb ndeplinirea unor dorin e, telefoane mobile sau c tiguri la loz-n-plic i anticipnd dezastre dac se ntrerupe lan ul. Pe lng indica iile de coeficient de inteligen ale verigilor lan ului, se pierde foarte mult l ime de band cu acest tip de scrisori. La un moment dat, la apari ia unui anumit virus, mesajele care au blocat serverele nu au fost cele trimise de c tre virus, ci acelea care anun au apari ia virusului i ofereau sfaturi de prevenire. 4.Webmail Webmail este denumirea tehnicii de mesagerie electronic care folose te nu un program de scriere sau citire a po tei, ci un server web. Mesajele apar ca pagini web, c su a po tal este situat pe serverul web, iar accesul este de mult ori gratuit. Avantajele de inerii unei adrese de email pe web sunt:

- crearea contului de email este accesibil oricui, de oriunde din lume (pe domeniile companiilor sau institu iilor sunt create conturi doar pentru personalul acestora) - accesarea c su ei de webmail poate fi f cut de pe orice calculator conectat la Internet (accesul la adresele pe domeniile companiilor poate fi restric ionat) - contul de webmail r mne valabil i dup schimbarea locului de munc Exist i dezavantaje: viteza de accesare este mai mic (mesajele sunt aduse de pe Internet, nu de pe re eaua local ) iar capacitatea de stocare a c su ei po tale este de obicei mai mic . Exemple arhicunoscute: mail.yahoo.com, www.hotmail.com, www.email.ro, www.home.ro. 151 5.Liste de discu ii Listele de discu ii (mailing lists) sunt de fapt ni te liste de adrese de email. Un mesaj trimis pe adresa unei liste de discu ii va fi retrimis fiec rei adrese din acea list . Astfel, utilizatorii care vor s schimbe idei pe o anumit tem se adreseaz celorlal i, f cndu- i auzite opiniile. Unele liste sunt necenzurate, altele au un moderator care autorizeaz publicarea (postarea). O list de discu ii are de fapt mai multe adrese: una pe care se trimit mesajele de publicat, una pe care se trimit comenzile de abonare, dezabonare. Pentru a primi mesajele de pe o anumit list este necesar nscrierea pe lista de adrese, abonarea (subscribe) prin email sau, uneori, pe web. Pentru a nu mai primi aceste mesaje este necesar tergerea de pe list , dezabonarea (unsubscribe) email sau web. Mesajele pot fi primite imediat cum sunt publicate (mail) sau poate fi trimis un singur mesaj con innd un grupaj de mesaje (digest). Abonarea la o list poate cre te foarte mult num rul mesajelor primite, n func ie de dinamica listei; este necesar a adar mult precau ie n cazul abon rii la mai multe liste. Uneori, la limita legalit ii i polite ii, sunt ad uga i la liste utilizatori n (deplin sau par ial ) necuno tin de cauz : pe unele pagini de web apare un cmp de introducere a adresei electronice i un buton, o caset sau o leg tur care spune Notify

me... sau Send me... sau Keep me..., efectul fiind acela de nscriere la o list de discu ii. Este necesar citirea cu aten ie a formularelor din paginile de web i precau ie la divulgarea adreselor de mail. 6.Alte lucruri despre po ta electronic Alte lucruri bune despre po ta electronic Securitatea i confiden ialitatea mesajelor sunt cuvinte cheie n dezvoltarea serviciilor de po t electronic . Mesajele pot fi criptate, astfel nct s nu poat fi citite de eventuali intru i sau curio i. Transmiterea lor se poate face securizat pentru a evita interceptarea lor. Pentru evitarea furtului de identitate, mesajele pot fi semnate digital. Un exemplu de aplica ie practic a acestor tehnici este sistemul recent introdus de licita ie electronic . Alte lucruri rele despre po ta electronic Viru i. Cuvnt care sperie orice utilizator de calculator. Dac acum ceva vreme viru ii se transmiteau prin infectarea programelor, documentelor i dischetelor, acum ei se propag mult mai rapid prin intermediul po tei electronice. Profitnd de g urile de securitate ale programelor de citire a po tei electronice i, de multe ori, de inocen a destinatarilor, mici programe r uvoitoare produc infectarea calculatorului (f r tirea utilizatorului, binen eles). Pentru activarea virusului este necesar deschiderea explicit a unui fi ier ata at, simpla deschidere a mesajului sau, mai grav, primirea unui mesaj virusat. Aten ie la deschiderea mesajelor de pe adrese necunoscute! Unele programe r uvoitoare ata ate mesajelor email fac chiar mai mult: trimit mesaje infectate tuturor adreselor partenerilor de dialog (auto-replicare); aceste programe se numesc viermi (worms). Primul vierme (1988) a exploatat lacunele de securitate ale serverelor de po t electronic i a provocat bloc ri ale re elelor care au 152 inut chiar i cteva zile; studentul care l-a creat a primit 3 ani de nchisoare cu suspendare, 10000$ amend i 400 de ore de munc n folosul comunit ii. Trimiterea de mesaje comerciale nesolicitate de c tre destinatar se nume te spam. Dat fiind c nu toate rile au n legisla ie prevederi referitoare la trimiterea de

mesaje publicitare (Romnia are) i c limita dintre mesaj comercial solicitat i nesolicitat este foarte volatil , mesajele spam asalteaz c su ele po tale. Au ap rut siteuri care nregistreaz plngerile utilizatorilor ( i catalogheaz mesajele ca spam sau nu) i programe avnd ncorporate filter anti-spam, dar b t lia nu este nici pe departe c tigat . Singurul lucru bun al spam-ului este c permite o analiz sociologic a ceea ce ar trebui s intereseze o popula ie. Trimiterea aceluia i mesaj la foarte multe adrese se nume te mass-mailing. De obicei, spamul i viru ii folosesc sau provoac mass-mailing. Chestiuni tehnice Trimiterea i recep ionarea po tei electronice presupune folosirea mai multor protocoale i tehnici. Vom aminti doar chestiunile des folosite de c tre utilizatori. SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, este, dup cum i spune i numele, un set de reguli pentru recep ionarea mesajelor de la programele utilizatorilor i transmiterea lor. Pentru trimiterea mesajelor este nevoie de o adres proprie de email, ceea ce concret nseamn un nume de utilizator pe un server. Nu este necesar o parol , dat fiind c nu se face autentificarea utilizatorului. POP3 (Post Office Protocol) i IMAP (Internet Message Access Protocol) sunt protocoale pentru preluarea mesajelor de pe serverul pe care se afl c su a po tal de c tre programele utilizatorilor. Un client va folosi la un moment dat numai unul din cele dou protocoale, de i serverele pot avea ambele servicii opera ionale. Este necesar autentificarea utilizatorilor, ceea ce presupune un server, un nume de utilizator i o parol . Mesajele pot fi desc rcate pe calculatorul pe care ruleaz programul de po t electronic sau pot fi p strate pe server. Din considerente de timp conectat, unele programe stabilesc leg tura cu Internetul numai n momentul prelu rii mesajelor. Mesajele de preluat se g sesc ntr-un director sau fi ier special, numit Inbox. Mesajele scrise sunt depuse n Outbox, dar nu sunt trimise efectiv dect la comanda utilizatorului sau n momentul prelu rii mesajelor sosite.

Configurarea unui program de po t electronic presupune (minimal) urm toarele opera iuni: - numele serverului care accept po ta de trimis (smtp), numele de utilizator de pe acel server - numele serverului pe care se afl c su a po tal , tipul serverului (pop3 sau imap), numele de utilizator (eventual i parola) - modul de preluare al mesajelor de pe server, modul de p strare sau tergere al mesajelor pe server i pe calculator - modul de trimiter Se pot configura multe alte op iuni de trimitere, r spuns, primire, afi are, p strare i tergere a mesajelor. 153

Lucrarea nr 1 Aplicatia grafica pentru prezentari, PowerPoint


PowerPoint (PP) face parte din setul de programe Microsoft Office i are urmatoarele avantaje : Are acelasi tip de interfa cu celelalte aplica ii Office; Permite integrarea ntr-o prezentare a informa iilor create cu Word sau Excel. Aplica ia opereaz cu urm toarele entit i: o Prezentarea (presentation) este un ansamblu de foi de prezentare. Pe fiecare foaie de prezentare va fi afisat o categorie de informa ii, fie sub form de text fie n forma grafic , fie n ambele forme. o Foaia de prezentare (slide) este unitatea de prezentare. Ea organizeaz informa ia n mai multe formate : Titlu (title) care este folosit de obicei pentru titlul prezentarii; este format din text eviden iat prin formatul i m rimea caracterelor; Lista marcat (bulleted list) folosit pentru a eviden ia o informa ie format din enumer ri; Coloanele de text - folosite pentru a u ura citirea unui text mai mare; Tabelul - folosit pentru a prezenta de obicei o informa ie numeric ce necesit alinierea pe vertical , aranjarea dup un anumit criteriu, stabilirea unei rela ii ntre date; Textul i graficul, sau numai graficul - care sunt folosite pentru prezentarea informa iilor numerice sub forma de diagrame i explicarea lor; Textul i imaginea care sunt folosite pentru prezentarea imaginilor a sunetelor sau a anima iei, mpreun cu un text explicativ.

Fiecare dintre aceste informa ii este nserat n foaia de prezentare sub form de obiect. Fiecare foaie de prezentare poate avea la rndul ei un titlu. o Foaia de prezentare ascunsa (hidden slide) este o foaie de prezentare care nu va fi expus n timpul unei prezent ri electronice. Folosind aceast facilitate se pot oferi sau nu, informa ii suplimentare, n func ie de reac ia auditoriului n timpul prezent rii. o Foaia de prezentare de baz (master slide) reprezint structura de baza care determin aspectul prezent rii. n ea se memoreaz diferite date despre foile prezent rii: pozi ia titlului i a obiectelor n cadrul foii, entit ile care se repet n fiecare foaie de prezentare (de exemplu num rul foii i data la care se face prezentarea) i schema de culori folosit n prezentare. o Planul prezent rii (outline) con ine rezumatul lucr rii format din titlurile foilor de prezentare i listele marcate. El poate fi vizualizat pe ecran sau tip rit la imprimant , permi nd celui care realizeaz prezentarea s aib o vedere de ansamblu a prezent rii, s verifice dac prezentarea informa iilor se face ntr-o ordine logica i s urm reasc mai u or n timpul expunerii ordinea n care i prezint verbal ideile. Subiectele din prezentare pot avea niveluri diferite. Pentru fiecare nivel se poate stabili o anumita formatare (fontul, dimensiunea i stilul caracterelor, schema de culori, elemente grafice i chenarele folosite). o Notele (notes) sau observa iile con in imagini n miniatur (thumbnails) ale foilor de prezentare. Ele permit urm rirea ordinii i con inutului prezentarii f r a rasfoi foile de prezentare reale. Notele sunt utile pentru a repeta mai u or ordinea n care se va face prezentarea f r a exista riscul de a omite un punct din prezentare. 154 o Comunicatele (handouts) sunt copii ale prezentarii care pot fi oferite interlocutorilor. Fata de alte aplica ii Office apar urm toarele concepte noi: o Rintoarcerea (drill down) este o facilitate prin care utilizatorul poate reveni temporar la documentul surs care con ine obiectul legat sau ncapsulat n prezentare (de exemplu un obiect sau o diagrama creat cu Excel sau Word). Facilitatea se poate folosi pentru a examina i modifica obiectul. o Schema de culori (color scheme) este o combina ie unic de doua culori folosit pentru prim plan (foreground) si fundal (background) n cadrul unei prezent ri, astfel nct s se asigure compatibilitatea foilor de prezentare n timpul prezent rii.

o Recolorarea desenului (recolor picture) este o facilitate prin care pot fi armonizate culorile dintr-o imagine cu schema de culori folosit n prezentare i prin care poate fi eliminat contrastul ntre culorile nepotrivite astfel nct s se p streze unitatea de culoare n prezentarea vizual . o Retrogradarea (demote) este schimbarea nivelului unui subiect n cadrul planului lucr rii. Subiectul retrogradat va fi subordonat subiectului precedent i va fi formatat conform noului nivel. o Gruparea obiectelor (group) este o facilitate prin care se poate crea un singur obiect din mai multe tipuri de obiecte (text, imagine, diagram ) care poate fi mutat i redimensionat ca un singur obiect. o Degruparea obiectului (ungroup) este opera ia invers prin care se descompune un obiect n obiectele componente care pot fi apoi formatate i manevrate independent. o Durata repeti iei (rehearse new timing) este o caracteristic a func iei de prezentare a diapozitivelor (slide show) prin care se p streaz timpul consumat cu repetarea fiec rei foi de prezentare la trecerea n revist cu opera ia de ordonare a foilor de prezentare (slide sorter). o Afi area foilor prezent rii (slide show) este o func ie prin care pot fi prezentate foile pe monitorul calculatorului ca i cum ar fi proiectate pe ecran, f r s mai fie afi ate instrumentele interfe ei aplica iei Powerpoint (bara de meniuri, barele de instrumente..). n timpul prezent rii electonice trecerea de la o foaie la alta se poate face automat prin stabilirea timpului de expunere a unei foi sau manual (folosind mouse-ul sau tastatura), la fel cum se manevreaz diapozitivele cu un epidiascop. Powerpoint dispune de urm toarele instrumente pentru a construi mai u or i mai eficient o prezentare: o Sabloane de foi de prezentare (template) sunt modele de foi de prezent ri n care sunt stabilite schema de culori, modelul fundalului, etc), care pot fi folosite la construirea unei prezent ri. o Procedura asistent a con inutului (Autocontent Wizard) este o procedura care ini iaz un dialog prin care se cere comunicarea unui set de informa ii necesare pentru formatarea prezent rii i un model de prezentare. Ulterior se deschide

prezentarea format din mai multe foi de prezentare predefinite, ale c ror obiecte se vor completa cu informa iile precizate. n func ie de modelul de prezentare ales (recomandarea unei strategii, vanzarea unui produs, a unui serviciu, a unei idei..) vor fi completate un anumit numar de foi de prezentare i, n fiecare foaie obiectele precizate. o Prezentare globala (blank presentation). Este o foaie de prezentare neformatat . Dupa stabilirea con inutului foii se trece la aplicarea unui ablon sau a diferitelor format ri. 155 Cu PowerPoint sunt posibile: Creare diapozitive; Ad ugare i prelucrare text n material deja existent; Desenare, deplasare, dimensionare obiecte; Efecte speciale i grafice adaugate diapozitivelor; Facilit i de colorare; Preg tire note pentru prezent ri i discursuri. Ce este o prezentare? O prezentare este o succesiune de diapozitive concepute pentru a expune o idee, pentru a sustine un punct de vedere. Cu ajutorul programului PowerPoint se pot crea diapozitivele pentru a fi incluse n prezentare n orice ordine. Crearea unei prezentari noi Modalit i de creare a unei prezentari noi: Autocontent Wizard permite crearea a ase tipuri de prezent ri incluznd cele de tip strategie, vanzari, instruire. Prezentarea preliminar ob inut poate fi ulterior imbunata it . Pick a Look Wizard creaz un set de diapozitive cu aspect consistent i profesional; Template - permite crearea unei expuneri cu diapozitive pornind de la un diapozitiv pregatit anterior; Blank presentation - permite pornirea de la zero. Se va furniza att maniera ct i con inutul prezent rii; Current presentation format - e disponibil doar dac pe ecran exist o prezentare anterioar . Permite crearea unei noi prezent ri pornind de la cea existent . Tiparirea unei prezentari Merit men ionat faptul c n caseta de dialog Print exist o op iune: Print to File

care tip re te prezentarea sub forma unui fi ier pe disc, care poate fi tiparit ulterior sau poate fi tiparit utiliznd un alt calculator care nu dispune de PowerPoint. Optiunea Collate este util atunci cnd se tip resc mai multe copii ale unei prezent ri. Cnd aceast op iune este activat , programul PowerPoint tip re te o copie complet a prezent rii, nainte de a tip ri copia urm toare. Cnd op iunea este dezactivat , se tip resc toate copiile primului diapozitiv, apoi copiile celui de-al doilea.. Modificarea aspectului unei prezent ri Un ablon este un diapozitiv predefinit livrat mpreun cu programul. Con ine o schem de culori i o aranjare general pentru fiecare diapozitiv de prezentare. Fiecare ablon dispune de un diapozitiv principal (Slide Master) utilizat pentru a controla redactarea i stilul fiec rui diapozitiv din prezentare. Acest fapt asigur un aspect consistent pentru toate diapozitivele din prezentare. Se poate aplica un sablon n fiecare moment, ntreaga prezentare prelund astfel aspectul noului sablon. Op iunile AutoLayouts (redactare automata) permit sa se specifice structura unui anumit diapozitiv din prezentare. Se pot utiliza din meniul Format - Slide Layout sau cu clic dreapta pe diapozitiv i optiunea Slide Layout. Editarea diapozitivului principal. Pentru a vizualiza diapozitivul principal dintro prezentare se alege: 156 View -Master-Slide Master Dac se adaug diferite obiecte (texte, chenare, grafice.) la diapozitivul principal aceste obiecte vor apare n toate diapozitivele din prezentare. nserarea, tergerea i copierea diapozitivelor Se poate nsera un diapozitiv n orice moment i n orice pozi ie n cadrul unei prezent ri: Insert-New Slide. n lista Choose an Autolayout se alege tipul dorit de redactare. Pentru a crea o copie identic a unui diapozitiv Se selecteaz diapozitivul care se duplic i: Edit-Duplicate sau Ctrl+D. Diapozitivul duplicat este nserat dup cel original. Ad ugarea de diapozitive dintr-o alt prezentare Se deschide prezentarea n care se vor ad uga diapozitivele i se selecteaz diapozitivul

dup care se va face nserarea apoi: Insert-Slides from File. Diapozitivele noi preiau aspectul prezent rii curente. Power Point poate extrage i prelua alineate dintr-un document creat cu un editor de text pentru a crea diapozitive tip list cu articole marcate: Insert-Slides from Outline. n caseta de text se selecteaza documentul utilizat. Pentru deplasarea diapozitivelor ntre prezent ri diferite se deschid ambele prezent ri cu Window-Arrange All. Ad ugarea unui obiect de tip text ntr-un diapozitiv Pentru nserarea unei casete de text se selecteaz caseta Text Box sau din meniu Insert Text Box apoi se stabilesc limitele casetei de text. n interiorul casetei se pot modifica tipul de aliniere i spa ierea. Crearea unei liste de articole marcate Un text se poate transforma ntr-o list de articole marcate n etapele: o Clic n cuprinsul paragrafului; o Format-Bullets and Numbering. nserarea unui obiect (bitmap, document word sau excel, imagine paint shop...) se realizeaz din meniul: Insert- Object i apoi se selecteaz varianta dorit . Utilizarea alineatelor pentru crearea listelor Alineatele permit deplasarea unuia sau mai multor rnduri dintr-un paragraf cu o anumit distan fa de marginea din stanga. Pentru realizarea alineatului, dup selectarea textului se deschide meniul View-Ruler i se pozi ioneaz marcatorii pentru fiecare tip de pozi ionare. Modificarea aspectului textului Un font este o clas de caractere care au acelasi aspect (Arial, TimesNewRoman,etc.). Un stil este o intensificare standard cum ar fi caractere ingrosate sau inclinate. Un efect este o intensificare standard, cum ar fi umbra sau subliniere. Modificarea aspectului unui text se face din meniul Format-Font. Desenarea obiectelor ntr-un diapozitiv Programul PowerPoint dispune de mai multe instrumente de desenare, care se pot utiliza pentru desenarea unui obiect ntr-un diapozitiv. Desenele se execut cu instrumentele de desenare. Dac acestea nu se afla pe ecran : o Clic dreapta pe una din barele cu instrumente; o Se bifeaz op iunea de desenare. Pentru desenarea uneia dintre figurile pe care PowerPoint le pune la dispozi ie : 157

o Se desfasoar meniul cu forme automate (Autoshapes) i se selecteaz figura dorita; o Se deplaseaz cursorul mouse-ului n pozi ia n care se va plasa un col sau, respectiv, centrul figurii care se va desena. o (op ional) n timpul desen rii obiectului se pot ine ap sate una sau ambele taste urm toare: o ctrl - pentru a desena un obiect ncepnd din centru; o shift - pentru a desena o figur care p streaz propor iile din paleta Autoshapes. Rotirea unui obiect o Se selecteaza obiectul care se va roti; o Se selecteaza instrumentul free rotate de pe bara cu instrumente de desenare; o Dupa deplasarea cursorului mouse-ului pe unul din punctele de dimensionare se deplaseaza acesta cu mouse-ul n sensul rota iei dorite. Meniul Draw con ine un submeniu Rotate/Flip care asigur op iuni suplimentare de rota ie: se poate roti un obiect cu 900 spre stnga sau spre dreapta sau se poate roti un obiect fa de o axa imaginar , vertical sau orizontal , pentru a ob ine imaginea n oglind a acestuia. Adaugarea de text la un obiect se face cu optiunea Add text din meniul contextual al obiectului. Atributele textului adaugat pot fi modificate cu Format AutoshapeText Box din meniul contextual al obiectului. Adaugarea de imagini i sunet Programul PowerPoint este nso it de cteva sute de imagini de tip ClipArt care se pot utiliza n prezent ri. Termenul ClipArt desemneaz o colec ie de imagini sau ilustra ii grafice create anterior care se pot nsera ntr-un diapozitiv. nserarea unei ilustratii ClipArt se face cu Insert-Clipart sau cu butonul similar de pe bara Standard. Se pot de asemenea nsera ilustra ii create n alte aplicatii grafice folosind InsertPicture. Se pot de asemenea nsera ilustra ii grafice noi (care nu exist ) din meniul InsertObject. n lista Object Type se selecteaza aplica ia cu care se va crea aplica ia grafic . Modificarea culorilor unei ilustra ii grafice se efectueaz din meniul contextual al ilustra iei cu optiunea Format Picture-Recolor. Ad ugarea de efecte sonore se realizeaz din meniul Insert-Object selectnd n lista Object Type fi iere care con in sunete. Adaugarea unei diagrame ntr-un diapozitiv

nserarea unei diagrame ntr-un diapozitiv se realizeaza cu meniul InsertGraph sau folosind butonul similar de pe bara cu instrumente standard. Editarea formularului de date o Se selecteaz diagrama cu dublu clic; o n meniul contextual se selecteaza Datasheet. Modificarea tipului de diagram se realizeaza cu ajutorul optiunii Chart Type din meniul contextual al diagramei. Elemente caracteristice ale unei diagrame: o Corpuri de liter ; o Culori; o Titluri i etichete; o Axe; o Casete de text; 158 o Chenare si culori de fond. Adaugarea unei diagrame de structura nserarea diagramei se realizeaz , dup stabilirea diapozitivului gazd cu meniul: Insert-Picture-Organization Chart sau folosind butonul similar de pe bara standard de instrumente. La completarea diagramei tastarea fiecarui element se ncheie cu Esc. n cadrul editarii unei diagrame de structura : o Se pot selecta unul sau mai multe nivele; o Se pot decupa i copia casete; o Se pot aplica stiluri de diagrame pe anumite por iuni selectate (Styles). o Se poate stiliza textul. o Se poate modifica aspectul casetelor i liniilor folosind meniul Boxes dupa selectarea zonelor care se vor formata. Pozi ionarea i dimensionarea obiectelor Selectarea obiectelor implic : o Clic pe obiect pentru selectarea unuia singur; o Pentru selectarea mai multor obiecte se ine ap sat tasta Shift; o Pentru a anula selec ia obiectelor se execut clic n afara suprafe ei obiectelor selectate. o Utilizarea instrumentului de selec ie (butonul cu cursor de mouse de pe bara instrumentelor de desenare) permite selectarea rapid a mai multor obiecte prin trasarea unei casete de selec ie (dreptunghi). E posibil suprapunerea mai multor obiecte i din meniul Draw se poate modifica suprapunerea lor pozitionnd n fa sau n fundal unele dintre ele. Gruparerea obiectelor determina tratarea lor unitar , ca un grup. Se ob ine

dupa selectarea obiectelor cu Draw-Group. Anularea gruparii se face cu : DrawUngroup. Decuparea marginilor unei ilustratii grafice o Se selecteaza ilustratia grafic . o Tools-Crop Picture. o Se pozi ioneaz mouse-ul pe unul dintre punctele de dimensionare i se deplaseaz cursorul pn cnd liniile de decupare ating pozi ia dorit . Ad ugarea unei umbre unui obiect se face prin selectarea obiectului i apoi selectarea butonului Shadow de pe bara cu instrumente pentru desenare. Pe bara Shadow-Settings exist butoane care permit modificarea culorii i pozi iei umbrei. Utilizarea culorilor i a fundalurilor Schemele de culori sunt seturi de culori complementare destinate a fi culori de baz ntr-o prezentare. Fiecare schem de culori controleaz culoarea de fundal a diapozitivului, culoarea liniilor, a textului, a umbrelor, a fondului obiectelor i a altor elemente care apar ntr-un diapozitiv. Selectarea unei scheme de culori se realizaz cu Format-Slide Color Scheme. Se poate aplica o schem de culori unui singur diapozitiv sau tuturor diapozitivelor din prezentare. Modificarea fundalului: dup selectarea diapozitivului, Format-Background. Rearanjarea diapozitivelor se poate face n modurile de vizualizare Slide Sorter sau n modul de vizualizare Sinteza (Outline View, Normal View) i se realizeaz tr gnd cu mouse-ul diapozitivul pe care-l mut m la locul dorit. Ascunderea unui diapozitiv se poate face prin selectarea diapozitivelor care se 159 ascund (ntr-unul din modurile de vizualizare) i selectarea op iunii Slide ShowHide Slide. Aceast facilitate permite ca unele diapozitive s fie prezentate doar cnd se consider oportun. Vizualizarea unei prezentari Vizualizarea unei prezent ri se realizeaz cu meniul Slide Show-View Show(F5). Trecerea de la un diapozitiv la altul se poate face cu ajutorul unui clic de mouse, folosind tastele sau meniul oferit de pointerul din stnga jos a ecranului. Se pot ad uga tranzi ii temporizate diapozitivelor, care modific trecerea de la un

diapozitiv la altul. Pentru o tranzitie se pot stabili doi parametri: efectul i temporizarea. Efectul se aplic la trecerea de la diapozitivul anterior la cel curent iar temporizarea la trecerea de la diapozitivul curent la cel urm tor. Pentru a aplica o tranzi ie unui diapozitiv : Slide Show-Slide Transition dup ce a fost selectat diapozitivul c ruia i se aplic . Pentru a selecta mai multe diapozitive se ine tasta Shift ap sat n timp ce se selecteaza acestea. Crearea unui Custom Show(constructor de diapozitive) Se poate crea un slide care listeaza articole de agenda sau sec iuni principale ale prezent rii. Cu diapozitivul agend se poate s ri la fiecare sec iune din prezentare i apoi reveni la diapozitivul agendei. Pentru aceasta se creaz nti un Custom Show adic un fel de miniprezentare inclus care s fie rulat la selectarea unui articol al agendei. Creare Custom Show: Slide Show-Custom Show-New. Pentru crearea agendei: o Se trece n vizualizarea Slide Sorter. o Se selecteaza primul slide din fiecare Custom Show care se va folosi. Apare un nou slide tip agend cu articole enumerate. o Pentru a crea un hyperlink de la fiecare articol (bullet) se selecteaz acesta i Slide Show-Action Settings. Se selecteaz Hyperlink to-Custom Show i apoi se alege prezentarea care se va rula. Se bifeaza caseta Show and return care determin revenirea la diapozitivul agend . Crearea de pagini de note ale prezentatorului Paginile de note sunt utile pentru c ajut la sus inerea coerent a prezent rii. O pagin de note este mp r it n dou p r i: o versiune n rezumat a diapozitivului apare n partea superioar a paginii n timp ce notele sunt plasate sub diapozitiv. Notele se introduc n modul de vizualizare Notes Pages: o Se deschide prezentarea; o View-Notes-Pages; o Clic pe caseta textului notelor- se introduce textul; o Se salveaz notele care se pot ulterior lista sau afi a n timpul prezent rii cu ajutorul butonului de meniu din col ul stnga jos al ecranului.

Utilizarea optiunii Notes Master A a cum o prezentare de diapozitive dispune de un diapozitiv principal, a a i notele dispun de un Notes Master care cuprinde fundalul i modul de organizare pentru toate paginile de note. Se poate utiliza op iunea n urm toarele scopuri: o Ad ugarea de informa ii cu privire la fundal (data, timpul, numarul de pagini); o Ad ugarea unei ilustra ii grafice (sigla, de exemplu) care s apar pe fiecare pagin de note. Modificarea optiunilor Notes Master: View-Master-Notes Master. Crearea de copii pentru auditoriu se realizeaz cu File-Print. n sec iunea Print what-Handouts i se stabilesc toate caracteristicile list rii.