Sunteți pe pagina 1din 14

MEDICATIA APARATULUI DIGESTIV MEDICATIA APARATULUI DIGESTIV I. ANTIULCEROASE : A. substan e antiacide: B. inhibitori ai secre iei gastrice acide; C.

protectoare ale mucoasei; D. asocia ii antimicrobiene anti H. Pylori II. STIMULANTELE SI SUBTITUENTELE SECRETIEI DIGESTIVE III. ANTIVOMITIVE IV. ANTISPASTICE , ANTIFLATULANTE V. LAXATIVE, PURGATIVE VI. PROKINETICE, ANTIDIAREICE VII. COLERETICE I COLAGOGE VIII. LIPOTROPE I HEPATOPROTECTOARE. AMONIOFIXATOARE IX. MEDICAMENTE UTILIZATE N TRATAMENTUL BOLILOR INFLAMATORII CRONICE ALE INTESTINULUI I. ANTIULCEROASE In aceast grup terapeutic sunt incluse substan e utilizate, n principal, n tratamentul ulcerului gastric sau duodenal. Medicamentele antiulceroase ac ioneaz patogenic, comb tnd dezechilibrul dintre : factorii agresivi asupra mucoasei gastro-duodenale - hipersecre ie gastric clorhidro-peptic , reflux biliar, infec ia cu H. pylori - i factorii protectori ai mucoasei gastroduodenale - barier de mucus, secre ia de bicarbonat, capacitate de reinoire a celulelor mucoasei i de cicatrizare a leziunilor mucoasei. Fiziologic stomacul secret o cantitate mare de acid clorhidric la un pH n jur de l. Secre ia acid este rezultatul activit ii celulelor parietale ale epiteliului fundic. Activitatea secretorie a celulelor parietale este stimulat fiziologic prin interven ia, n principal, a trei mecanisme: control nervos vagal, control endocrin - prin intermediul gastrinei eliberat din celulele antrele de tip G control paracrin - de exemplu prin intermediul histaminei eliberat din celulele enterocromafine. Rolul principal l are histamina care prin intermediul receptorilor specifica H2 activeaz sistemul adenilat ciclaz /AMPc. Vagul i gastrina stimuleaz secre ia acid la nivelul celulelor parietale printr-o interven ie direct asupra acestora. Cu rol inhibitor asupra secre iei acide intervin prostaglandinele, mai ales cele din seria E, i somatostatina. Dezechilibrul dintre factorii agresivi i cei protectori duce la apari ia bolii ulceroase.

In tratamentul bolii ulceroase sunt folosite: A. substan e antiacide; B. inhibitori ai secre iei gastrice acide; C. protectoare ale mucoasei; D. asocia ii antimicrobiene anti H. Pylori A. ANTIACIDE Antiacidele sunt baze slabe a c ror ac iune const n neutralizarea acidit ii gastrice. Secundar cre terii pH-ului gastric la valori mai mari ca 5 are loc i o inhibare a activit ii proteolitice a pepsinei. Ca urmare, antiacidele lini tesc durerea ulceroas i gr besc vindecarea ulcerului, fiind eficace n special n ulcerul duodenal. Antiacidele se clasifica in : 1. Antiacidele nesistemice 2. Antiacidele sistemice 1. Antiacidele nesistemice y sunt antiacide care se absorb putin in tubul digestiv i nu produc alcaloza metabolica y sunt : saruri de Mg (magneziu) : y oxid de Mg y hidroxid de Mg y sulfat de Mg au efecte antiacide care se instaleaza relativ lent i sunt de durata medie produc diaree la pacientii cu insuficienta renala Mg absorbit poate produce deprimare SNC sarurile de Ca (calciu) : carbonat de Ca pot produce ca reactii adverse : constipatie, hipercalciurie i litiaza, cre terea gastrenemiei cu revenire a hiperaciditatii sarurile de Al (aluminiu) : oxid de Al hidroxid de Al efecte lente i de durata lunga ca reactii adverse pot produce constipatie i pierderea de fosfati din organism 2. Antiacidele sistemice se absorb din tubul digestiv i pot produce alcaloza sistemica este reprezentat de bicarbonatul de sodiu ( NaHCO3 ) are efecte rapide, intense i de durata scurta produce revenirea hiperaciditatii poate determina cre terea volemiei cu decompensari ale hipertensiunii arteriale sau ale insuficientei cardiace este contraindicata la hipertensivi i la cei cu insuficienta cardiaca.

  y 

B . Inhibitorii secre iei gastrice Numeroase medicamente determin reducerea secre iei gastrice acide intervenind fie la nivelul mecanismelor de reglare a acesteia fie asupra metabolismului celulei parietale.

grup cuprinde: blocante H2-histaminergice (cimetidina, ranitidina, famotidina etc); inhibitori ai pompei protonice (omeprazol etc); substan e parasimpatolitice (pirenzepina); substan e antigastrinice (proglumida); inhibitori ai carboanhidrazei (acetazolamida); analogi ai prostaglandinelor (misoprostol, enprostil); analogi ai somatostatinei (octreotid). i. Blocanteie H2-histaminergice o pin blocarea receptorilor H2 la nivelul celulelor parietale o impiedica efectele histaminei de stimulare a secretiei gastrice Sunt utilizate: Cimetidina, Ranitidina, Famotidin , Nizatidina Diferen ele ntre ele provin din: poten , ritm de administrare, frecven a reac iilor adverse. Produc sc derea secre iei acide n toate fazele, cu efect mai intens dect parasimpatoliticele i cu procent de vindecare mare. Se administreaz pentru hipersecre ie mare, inclusiv n sindromul Zolinger-Ellison, care este un gastrinom. n ulcerele moderate are aceea i eficacitate ca antiacidele. Nu modific evacuarea gastric , pot fi administrate i n esofagite de reflux. Reac ii adverse: Sunt mai rare la ranitidin i cu frecven mare la cimetidin : Modific ri de tranzit, explicat prin secre ia de gastrin Ginecomastie i impoten Cimetidina e inhibitor enzimatic: cre te efectul teofilinei i al macrolidelor. ii. Inhibitorii pompei protonice (H+/K+-ATP-aza) In aceast grup sunt cuprinse substan e care blocheaz pompa protonic de la nivelul membranei apicale a celulelor parietale. Volumul secre iei gastrice, secre ia de pepsin , factor intrinsec i viteza de golire a stomacului nu sunt modificate. sunt indicate in tratamentul : y ulcerului gastric sau duodenal y esofagitei de reflux y sindromului Zolinger Ellison. Principalii reprezentan i ai acestei clase sunt deriva ii de benzimidazol: o omeprazolul fiind primul medicament din aceast serie, o pantoprazol, o lantoprazol. iii. Substan ele parasimpatolitice Parasimpatoliticele (antagoni tii receptorilor muscarinici) scad secre ia bazal i secre ia stimulat prin mecanisme nervoase (faza cefalic , gastric , intestinal etc.) de acid clorhidric paralel cu sc derea volumului secre iei gastrice. De asemenea, antagoni tii muscarinici inhib secre ia de pepsin i gastrin . Dezavantaje: Usc ciunea gurii ,Tulbur ri de vedere ,Tahicardie ,Constipa ie ,Tulbur ri de mic iune ,Cre te tonusul piloric i scade motilitatea gastric , favoriznd refluxul gastro-esofagian (esofagit de reflux). 3

Aceast    

Dac se asociaz cu antiacide, tratamentul e mbun t it. Atropina Are efecte adverse multiple. Pirenzepina Se absoarbe pu in i are activitate foarte mare pe receptorii M1, nu produce reac ii atropinice (vedere) i nu d constipa ie. Propantelina i Butilscopolamina Nu se absorb din tubul digestiv. Eficacitatea parasimpatoliticelor e asem n toare, diferen ele sunt date de toleran . Sunt folosite pentru aciditate moderat . iv. Substan ele antigastrinice y - sunt substante care impiedica formarea de acid carbonic sub actiunea hidrolazei carbonice y - sunt indicate ca : y antiulceroase, y antiepileptice, y antiglaucomatoase, y au efecte diuretice Acetazolamida - ca reactii adverse poate produce alergii i paraestezii ale extremitatilor, , somnolen , dureri musculare, discrazii sanguine. La diabetici sau la cei cu acidoz administrarea trebuie f cut cu pruden , sub supraveghere atent , sau evitat . Acetazolamida este contraindicat la cei cu insuficien renal sau suprarenal grav i la cei cu alergie la compu i sulfonamidici. v. Analogii prostaglandinelor Mucoasa gastric secret n principal prostaglandine E2 i I2 care, ca i prostaglandinele E1, inhib secre ia gastric acid i au propriet i citoprotectoare datorate cre terii secre iei de bicarbonat i de mucus. reac ii adverse ce pot apare n cursul administr rii se pot men iona: diaree, grea , meteorism, dureri abdominale, uneori colici, cefalee, ame eli. Misoprostol (PGE1) Enprostil (PGE2) vi.Analogii somatostatinei Somatostatina, hormon secretat de hipotalamus i de celulele D pancreatice, inhib secre ia peptidelor sistemului endocrin gastroenteropancreatic (gastrin , serotonin , VIP, glucagon, insulina), secre ia hormonului de cre tere i a hormonului eliberator al hormonului de cre tere. Terapeutic se folose te octreotidul, o octapeptid sintetic , analog al somatostatinei. Octreotidul este indicat ca tratament simptomatic n acromegalie i n diferite tumori endocrine gastroenteropancreatice (vipom, glucagonom, gastrinom - sindrom Zollinger-Ellison). efecte adverse poate apare: anorexie, grea , vom , meteorism, dureri abdominale, diaree. Poate modifica toleran a la glucoza, la bolnavii diabetici insulino-dependen i poate produce hipoglicemie, este necesar controlul glicemiei.

Rar poate aparea hepatit , cre terea enzimelor hepatice, hiperbilirubinemie, cre terea inciden ei calculozei biliare. Local, la locul inject rii, produce irita ie cu durere i inflama ie.

C. Protectoare ale mucoasei Aceast grup cuprinde medicamente al c ror beneficiu terapeutic antiulceros este datorat n principal unei ac iuni citoprotectoare i favoriz rii factorilor de protec ie i ap rare la nivelul mucoasei gastrice sau duodenale. Sunt substante care administrate intern in mediu acid gastric, formeaza pelicule protectoare la suprafata mucoasei favorizand astfel vindecarea ulcerului. In aceast grup sunt incluse: y s rurile de bismut; y sucralfatul; y carbenoxolona. S rurile de bismut -determin cre terea secre iei de mucus i bicarbonat, -scad activitatea proteolitic a pepsinei i formeaz n mediu acid un depozit cristalin aderent de resturile proteice de pe suprafa a leziunii ulceroase care mpiedic retrodifuzia ionilor de hidrogen i agresiunea peptic . - Un rol important este atribuit ac iunii antibacteriene fa de H. pylori. -A fost descris i o ac iune de stimulare a secre iei de prostaglandine cu efecte citoprotectoare Actual sunt folosi i deriva i cu un con inut mic de bismut cum sunt -subcitratul de bismut coloidal i -subsalicilatul de bismut, administrate oral n 2 sau 4 prize, cu jum tate de ora naintea meselor. Asocierea cu antiacide este dezavantajoas . Sucralfatul o insolubil n ap , o n mediu acid elibereaz aluminiu i polimerizeaz tridimensional formnd un gel vscos, aderent de suprafa a mucoasei i mai ales la nivelul leziunii ulceroase. o Capacitatea de aderare este mai mare n cazul leziunilor ulceroase duodenale dect n cele gastrice. Acesta reprezint mecanismul principal de producere a efectului antiulceros. o Pe lng acesta au mai fost descrise stimularea form rii de prostaglandine citoprotectoare, adsorb ia pepsinei, cre terea secre iei de mucus , favorizarea form rii factorului de cre tere epitelial o Sucralfatul este indicat n principal n ulcerul duodenal dar i n cel gastric ca tratament curativ sau pentru profilaxia recuren elor, n profilaxia ulcerului de stress este de asemenea indicat i poate aduce beneficii terapeutice la bolnavii cu reflux gastroesofagian. o Efectele adverse care pot apare n cursul tratamentului sunt rare i pu in importante. Cel mai frecvent poate produce constipa ie. Mai rar apar usc ciunea gurii, grea , vom , cefalee, erup ii cutanate. Carbenoxolona *un derivat al acidului gliceretinic (enoxolon ), este activ n tratamentul ulcerului mai mult comparativ cu placebo dar mai pu in comparativ cu H2 blocantele. *Mecanismul de ac iune este incert dar pare s fie n leg tur cu calitatea, compusului de a mbun t i capacitatea protectoare a mucusului, de a inhiba pepsina i de a stimula secre ia gastric de glicoproteine. *Beneficii terapeutice maxime sunt ob inute n ulcerul gastric

*contraindicat la vrstnici, la femei gravide, n caz de hipokaliemie, bolile cardiace, hipertensiunea, afectarea hepatic sau renal impun pruden . D. Asocia ii antimicrobiene anti H. Pylori H. pylori: este un bacil gram negativ care frecvent colonizeaz mucusul de la suprafa a epiteliului gastric. Bacilul produce gastrita tnflamatorie i scade capacitatea de ap rare a mucoasei, factori ce sunt incrimina i n patogenia bolii ulceroase, a limfomului gastric i adenocarcinomului gastric. Prezen a infec iei cu H. pylori poate fi dovedit prin cultur sau prin anticorpii circulan i. y eradicarea bacilului este considerat o modalitate util de tratament i profilaxie a ulcerului y Deoarece bacilul dezvolt rapid rezisten tratamentul antibacterian se face folosind asocia ii terapeutice. "Triterapia", din punct de vedere al reu itei efectului antibacterian, este cea mai avantajoas . Sunt asociate: s ruri de bismut (c rora li se atribuie i propriet i anti H. pylori), metronidazol sau tinidazol i tetraciclin sau amoxicilin sau claritromicin . Asocia iile anti H. pylori sunt administrate pe durata a 2 s pt mni n asociere cu medica ie antisecretorie, de obicei blocantele H2-histaminergice sau blocante ale pompei protonice. Dup aceast perioad se poate continua tratamentul antisecretor pe o durat de pn la 6 luni. II. STIMULANTELE SI SUBTITUENTELE SECRETIEI DIGESTIVE 1. Stimulantele secre iei digestive (Amarele) sunt substan e cu gust amar, ce stimuleaz reflex secre ia salivar i gastric . Se folosesc sub form de tincturi : - Tinctura de Gen ian - Tinctura de China con ine chinin - Tinctura de nuc vomic con ine stricnin - Se administreaz nainte de mas , cte 10-12 pic turi, pentru stimularea apetitului. 2. Substituientele secre iilor digestive : a. Acidul clorhidric diluat este un preparat oficinal ce con ine10% HCl. Indica ii : n combaterea tulbur rilor dispeptice, la bolnavii cu aclorhidrie. Se administreaz oral, cte 2-10 ml dilua i ntr-un pahar cu ap b.Pepsina este o enzim proteolitic a sucului gastric, ce poate fi asociat cu HCl. c. Pancreatina este un preparat ce con ine enzime pancreatice : tripsin , lipaz ,amilaz . Indica ii : o n tulbur ri dispeptice din cadrul insuficien ei pancreatice exocrine. Mod de administrare: Pentru c enzimele pancreatice sunt inactivate de acidul clorhidric, se administreaz n timpul meselor sau se folosesc preparate enterosolubile. De asemenea, se mai pot asocia cu anticolinergice sau cimetidin . Preparate ce con in pancreatin : Triferment, Combizym, Cotazym, Nutrizym. d. Colereticele sunt substan e ce stimuleaz producerea de bil n ficat. Ac ioneaz , probabil, osmotic. Ca substan e coleretice se folosesc : Acizii biliari naturali i acidul dehidrocolic (ob inut prin semisintez ). Aceste substan e produc o secre ie biliar abundent , apoas = ac iune hidrocoleretic . 6

Sunt folosi i pentru drenarea bilei i pentru sp larea c ilor biliare cnd acestea con in nisip sau calculi mici. S rurile biliare se mai folosesc n caz de deficit de bil , pentru a u ura absorb ia i digestia gr similor (fistul biliar , colestaz ). Acidul chenodezoxicolic este un acid biliar natural ce favorizeaz dizolvarea calculilor biliari de colesterol, prin solubilizarea acestuia. De asemenea, scade concentra ia colesterolului n bil . Durata tratamentului este 6 luni 2 ani. Este indicat cnd interven ia chirurgical este contraindicat sau cnd simptomatologia este redus . Fenilpropanolul (Carbicolul) este un produs de sintez care are ac iune coleretic slab i nu are efecte adverse III. ANTIVOMITIVE Sunt medicamente capabile s nl ture senza ia de grea i voma. Grea a i v rs turile pot apare n urm toarele condi ii fiziologice sau fiziopatologice: * sarcina; * r ul de mi care; * obstruc ii gastro-intestinale; * ulcer peptic; * intoxica ii medicamentoase; * infarctul de miocard; * insuficien renal ; * hepatite; * n timpul chimioterapiei cancerului. Mecanismele fiziologice responsabile de producerea gre urilor i a v rs turilor nu sunt complet cunoscute. Coordonarea activit ii motorii complexe a stomacului i a musculaturii abdominale se face n "centrul vomei", care este localizat n forma iunea reticulat bulbar . Centrul vomei prime te impulsuri din zona chemoreceptoare "trigger", localizat la baza ventriculului IV cerebral, n aparatul vestibular i n alte arii. Zona trigger este stimulat de stimulii chimici, cum ar fi agen ii chimioterapeutici, aparent prin activarea receptorilor dopaminergici sau a receptorilor serotoninergici. Clase de medicamente : 1. Neuroleptice n special fenotiazinele : - Clorpromazina (Clordelazin, Largactil, Plegomazin) - Proclorperazina (Emetiral). - Tietilperazina (Torecan). Reac ii adverse : somnolen , hipotensiune ortostatic . Contraindica ii : bolile hepatice, insuficien a renal , vrsta naintat , asocierea cu anestezice generale sau morfin , impun pruden . 2.Metoclopramida (Primeran, Reglan) deprim zona chemoreceptoare declan atoare (prin antagonizarea dopaminei). De asemenea, stimuleaz peristaltismul gastric i relaxeaz sfincterul piloric este util n diskinezii digestive i pentru unele procedee diagnostice ( endoscopie, examen radiologic). 3.Odansetron (Zofran) este eficace n v rs turile severe provocate de citostatice. Este anatgonist al serotoninei , care este eliberat sub ac iunea citostaticelor. 4.Scopolamina este anticolinergic i sedativ psihomotor. Este indicat n r ul de mi care, prin inhibarea unor receptori colinergici la nivelul nucleilor vestibulari. 5.Antihistaminice : Prometazina (Romergan), Difenhidramina, Clorfeniramina, deprim centrul vomei i nucleii vestibulari. Sunt indicate n r ul de mi care, v rs turile din sarcin , v rs turile medicamentoase. 7

IV. ANTISPASTICE , ANTIFLATULANTE ANTISPASTICE Antispasticele se mpart n 2 grupe : antispastice parasimptolitice mpiedic influen ele excitomotorii vegetative. antispastice musculotrope ac ioneaz direct asupra musculaturii netede. Antispastice Parasimpatolitice Aceste medicamente reduc tonusul i peristaltismul gastrointestinal, fiind util n ulcer i n afec iunile spastice ale tractului gastrointestinal. Atropina este un parasimpatolitic neselectiv, cu efect de 3-5 ore. Se administreaz : -injectabil subcutanat 0,5-1 mg sulfat de atropin -oral 0,3-1 mg de 3-4 ori/zi. Se mai folosesc extractul de beladon i tinctura de beladon . Reac ii adverse : n doze mari apar : -usc ciunea gurii -tulbur ri de vedere -dificultate n urinare (se contraindic n adenom de prostat ). -constipa ie. Butilscopolamina bromur - este un derivat cuaternar de amoniu al scopolaminei se absoarbe pu in. De aceea, se administreaz injectabil i.v. sau i.m. Preparatul Scobutil compus asociaz butilscopolamin cu un analgezic (Noramidopirin metansulfonat). Oxifenoniul i Propantelina - sunt compu i cuaternari de amoniu ce efecte mai elective dect atropina. Antispastice Musculotrope Papaverina este un alcaloid izochinolonic din opiu, ce are propriet i antispastice i vasodilatatoare prin ac iune musculotrop . Are eficacitate terapeutic redus . Se administreaz oral , cte 100 mg de 3-5 ori /zi, sau injectabil subcutanat sau n perfuzie i.v. Injectarea i.v direct trebuie evitat datorit riscului de aritmii, bloc AV. Mebeverina este antispastic de sintez . Se administreaz oral i este bine suportat. ANTIFLATULANTE Sunt medicamente capabile s u ureze eliminarea gazelor din stomac i intestin. Dimeticona (Ceolat) sau Simeticona are propriet i antiflatulente datorit modific rii tensiunii active a con inutului intestinal gazificat, cu consecin e antispumante. C rbunele medicinal este pu in eficace pentru combaterea flatulen ei. Carminativele favorizeaz eliminarea gazelor din tubul digestiv. Se folosesc preparate vegetale : anason, ment etc. Efectul apare datorit unei ac iuni iritante slabe la nivelul mucoasei ce are drept consecin stimularea slab a motilit ii i relaxarea sfincterelor. V. LAXATIVE, PURGATIVE Sunt medicamente ce favorizeaz eliminarea materiilor fecale. Diferen a dintre laxative i purgative este urm toarea : - cu ajutorul laxativelor se elimin un scaun moale i format. - sub influen a purgativelor se elimin scaune numeroase de consisten lichid sau semilichid . Mecanisme de ac iune Laxativele i purgativele ac ioneaz prin : - stimularea direct a motilit ii gr birea tranzitului intestinal 8

- cre terea difuziunii i secre iei active a apei i electroli ilor n intestin +re inerea apei n intestin prin for e hidrofile sau osmotice + inmuierea directa a scaunului => marirea continutului de apa al materiilor fecale. Indica ii * toxiinfec iile alimentare; * intoxica iile cu substan e administrate pe cale oral ; * afec iunile n care consisten a scaunaului trebuie s fie moale (de exemplu, hemoroizi); * afec iunile n care trebuie evitat efortul de defecare (de exemplu, n insuficien a cardiaca, hernia inghinal etc); * constipa ia habitual (cu pruden , pentru a nu crea obi nuin ); * ca terapie adjuvant , n unele cazuri ale tratamentului antihelmintic. Contraindica ii * insuficien a hepatic ; * insuficien a renal ; * durerile abdominale nediagnosticate; * apendicita acut ; * st rile de deshidratare; * iminen a de avort; * perioada de al ptare. Clase de medicamente 1. Laxativele de volum sunt reprezentate de fibrele vegetale nedigerabile i de coloizii hidrofili, care, n contact cu apa i m resc volumul i cresc con inutul colonului, stimulnd peristaltismul. Sunt indicate n : constipa ia func ional , anorexie (nu exist aport suficient de fibre vegetale). Cele mai utilizate sunt : - Metilceluloza, Carboximetilceluloza sodic . - Agarul (geloza), semin ele de in. Eliminarea scaunului se produce dup 1-3 zile. 2. Purgativele saline sunt reprezentate de s ruri ale unor substan e , care, administrate oral, au efect laxativ sau purgativ, n func ie de doz . Mecanismul lor de ac iune este re inerea apei prin osmoz . Apa re inut n intestin realizeaz un scaun lichid, de volum crescut, ceea ce determin secundar i cre terea peristaltismului. Reac ii adverse: -solu iile concentrate sunt iritante producnd grea /vom . pot duce la deshidratare. -Mg2+ din sulfatul de magneziu, poate produce deprimare central marcat dac nu este bine eliminat din organism (n insuficien a renal i la copii. - Na+ din sulfatul de Na+ poate fi d un tor la bolnavii cu insuficien cardiac . 3. Purgative iritante are ac iune iritant asupra mucoasei colonului, stimulnd mi c rile propulsive datorit declan rii de reflexe mediate de plexul submucos. De asemenea, favorizeaz difuziunea i secre ia electroli ilor i a apei n intestin. Indica ii : sunt utile cnd este necesar evacuarea rapid a intestinului. n constipa ia obi nuit este indicat numai n cazurile refractare la m surile igieno-dietetice i la purgativele de volum. Contraindica ii : apendicita acut i abdomenul acut reprezint contraindica ii absolute. Uleiul de ricin Purgative antrachinonice Frangula . Dantronul derivat antrachinonic de sintez cu propriet i asem n toare purgativelor antrachinonice. Fenolftaleina (Ciocolax) este un compus de sintez derivat din difenilmetan. Efectul este prelungit datorit intr rii n ciclul enterohepatic a unei p r i de medicament. 9

Coloreaz urina i fecalele n ro u. Produce unoeri reac ii alergice, mai ales erup ii cutanate pigmentare. Oxifenisatina este un alt derivat de difenilmetan cu propriet i purgative. Poate afecta toxic ficatul. 4. Laxativele prin nmuierea scaunului u ureaz progresia con inutului intestinal i nmoaie direct scaunul. Sunt de ales la persoanele care elimin greu scaunul : b trni, bolnavi la pat, n afec iunile anale acute (hemoroizi, fisuri anale) i n toate situa iile care impun evitarea efortului de defecare. Uleiul de parafin , administrat oral, nmoaie scaunul. Este nedigerabil i r mne n cea mai mare parte n intestin, p trunznd n bolul fecal, u urndu-i progresiunea i eliminarea. VI. PROKINETICE, ANTIDIAREICE A. Medica ia prokinetic Cuprinde medicamente care stimuleaz motilitatea gastrointestinal , fiind utile n sindromul de hipomotilitate gastric , n esofagita de reflux i pentru examenul radiologic al tubului digestiv. Ac ioneaz prin antagonism central i periferic fa de dopamin i/sau prin mecanism colinergic periferic, la nivelul plexului mienteric. Metoclopramida este un antagonistdopaminergic, care are i propriet i stimulante colinergice. Gr be te golirea stomacului i cre te peristaltismul intestinului sub ire. Domperidona (Motilium) i Cisaprida sunt alte medicamente prokinetice. Domperidonul Este un antagonist al receptorilor dopaminergici Cre te motilitatea gastro-intestinal i are i ac iune antiemetic . produce relaxarea musculaturii netede gastro-esofagiene determin cre terea presiunii sc zute a sfincterului esofagian (inhibnd, astfel, refluxul gastro-esofagian), stimuleaz golirea stomacului i cre te peristaltismul duodenal. Nu stimuleaz secre ia acid gastric . Este indicat n golirea gastric , n refluxul gastric cronic i ca antiemetic. Preparate. Mod de administrare. Doze. * Domperidomul (Motilium) se prezint sub form de tablete de 10 mg, cu administrare pe cale oral . Dozele difer n func ie de indica ie: * pentru tulbur rile de motilitate gastro-intestinal , se administreaz cte 10 mg x 3(4)/zi cu 15-30 minute nainte de mesele principale i seara, nainte de culcare; * pentru gre uri i v rs turi se administreaz cte 20 mg x 3(4)/zi. Pentru copii nu s-au stabilit dozele. B. Antidiareice Sunt substan e care ac ioneaz prin : - reducerea peristaltismului (opioidele i anticolinergicele) - cresc vscozitatea con inutului intestinal (substan e absorbante i protectoare). Opioidele Reduc mi c rile peristaltice, producnd n schimb stimularea contrac iilor segmentare i cre terea tonusului sfincterelor. De asemenea, inhib reflexul anal de defeca ie. Efectele sunt explicate prin : - interferarea unor mecanisme colinergice i necolinergice (mediate de endorfine, serotonine) la nivelul plexului mienteric ; - reducerea secre iilor biliare i pancreatice. n terapie se folose te tinctura de opiu ce con ine 10 mg morfin la 1 g de tinctur sau la 56 de pic turi (1 % morfin ). Se administreaz cte 10-15 pic turi de 3-4 ori /zi. 10

Indica ii : diareea acut , ileostomie, colostomie. Reac ii adverse : riscul apari iei dependen ei. Contraindica ii : colita ulceroas i ocluzia intestinal . Alt opioid folosit este Codeina, avnd acelea i propriet i constipante ca i morfina, dar riscul de dependen este mult mai mic. Se administreaz 20-30 mg la 6 ore. Alte medicamente cu efect opioid antidiareic sunt Difenoxilatul i Loperamida (Imodiu). Acestea au ac iune mai specific pe tubul digestiv i produc dependen . Parasimpatoliticele Atropina are ac iune anticolinergic asupra tubului digestiv, inhibnd-i motilitatea. Se administreaz oral, cte 0,5 mg de 3-4 ori /zi. Se mai utilizeaz i ca extract de beladon , cte 30 mg, sau tinctur de beladon , cte 30-60 pic turi. Butilscopolamina (Scobutil) i Propantelina au ac iune mai electiv pentru tubul digestiv. Antidiareice cu ac iune absorbant i protectoare Caolinul este silicat de aluminiu . Se administreaz cte 5-15 g, pe nemncate, n cazuri de diaree acut . Nu se asociaz cu alte medicamente pentru c mic oreaz absorb ia. C rbunele medicinal activat se administreaz cte 2-8 g /zi n diarei acute, flatulen . n doze mari este indicat n intoxica iile cu medicamente administrate oral. VII. COLERETICE I COLAGOGE TRATAMENTUL MEDICAMENTOS AL LITIAZEI BILIARE Colereticele sunt medicamente care intensific procesul de formare a bilei. Colagogele sunt medicamente care intensific procesul de evacuare a bilei. Majoritatea substan elor utilizate n terapeutic exercit ambele ac iuni, cu predominen a uneia sau alteia. 1. Coleretice Favorizeaz procesul de formare a bilei prin cre terea circula iei hepatice i a permeabilit ii endoteliului sinusoidelor, cu cre terea procesului de filtrare a bilei. Indica ii: * st ri de malabsorb ie a lipidelor i vitaminelor liposolubile; * colecistite cronice; * litiaza biliar ; * ateroscleroza; * constipa ie prin cantitate insuficient de bil ; * meteorism; * unele st ri migrenoase. Contraindica ii: colica hepatic , icterul obstructiv i hepatita acut . A. Bila Bila are ac iune coleretic prin con inutul s u n acizi biliari: colic, dezoxicolic, chenodezoxicolic i litocolic. Preparatele de bil administrate pe cale oral provoac o secre ie biliar abundent , diluat (hidrocolereza) util pentru mobilizarea i eliminarea calculilor mici i pentru profilaxia infec iilor biliare - Prin con inutul n acizi exercit o ac iune bacteriostatic slab asupra germenilor coliformi din intestin i stimuleaz moderat peristaltismul intestinal, accelernd tranzitul intestinal. Se folose te sub form de extract de bil de bou, n doz de 200-500 mg, administrat pe cale oral , dup mesele principale. B. Acidul dehidrocholic 11

Acidul dehidrocholic (Fiobilin) este un hidrocoleretic i un colagog mai activ dect extractul de bil , prezentnd i un efect slab laxativ. C. Acidul chenodezoxicholic Acidul chenodezoxicholic - este util n dizolvarea calculilor biliari de colesterol D. Acidul ursodeoxycholic (Ursofalk), E. Monooctanoil (Moctanin) F. Colereticele vegetale Sunt reprezentate de: Anghirol(+) - este un extract de Cinar Scolimus ( Anghinara ) , condi ionat sub form de drajeuri sau solu ie pentru uz intern; extractul i infuzia de boldo (Pneumus boldus). Ambele preparate exercit ac iuni coleretice, colagoge i diuretice. G. Colereticele sintetice Sunt reprezentate de: Salicilatul de sodiu are ac iune slab coleretic , antispastic i antiseptic . Preparatul Colebil(+) con ine salicilat de sodiu, bil de bou uscat i Metenamin (cu rol antiseptic); Propilbenzenul (Carbicol(+)) este coleretic i colecistokinetic cu ac iune moderat . 2. Colagoge Colagogele stimuleaz motilitatea veziculei biliare (colecistokinetice) i relaxeaz sfincterul Oddi (colespasmolitice), favoriznd astfel, drenarea bilei in intestin. Sunt indicate n: * hipotonia colecistului; * hipokinezia colecistului; * colecistite cronice; * litiaza biliar . Sunt contraindicate n: * colica hepatic ; * icter obstructiv; * hepatita acut . * Colagogele alimentare Colagogele alimentare au ac iuni colecistokinetice. Dintre colagogele alimentare se pot aminti: uleiul de m sline i floarea-soarelui, g lbenu ul de ou, smntn , peptonele (produ i de degradare a proteinelor sub ac iunea sucului gastric). b) Sulfatul de magneziu Sulfatul de magneziu, administrat pe cale oral i/sau prin tubaj duodenal, este colespasmolitic. Este indicat n scop diagnostic i mai pu in n terapie. Peptocolin(+) (Sulfat de magneziu + pepton ) este un preparat cu larga utilizare. Se prezint sub form de granule. Se administreaz cte o linguri ntr-un pahar cu ap c ldu (15o ml), diminea a, cu jum tate de or nainte de mas , pacientul stnd apoi culcat n decubitus lateral drept, timp de 30 minute. c)Colecistokinina Este un hormon secretat de duoden; administrat i.v., produce evacuarea colecistului, ac ionnd direct asupra musculaturii netede, rapid i intens i pentru o durat scurt de timp. Este util n cadrul examenului radiologie cu substan de contrast.

12

d)Uleiurile volatile sau eterice (menthol, borneol, pinen, cineol) au o slab ac iune coleretic , antispastic i antiseptic . Dintre preparatele disponibile amintim: Rowachol (o asociere de uleiuri volatile) i Boldocholin (o asociere de menthol + acid salicilic + carbonat de magneziu + extract de boldo). VIII. LIPOTROPE I HEPATOPROTECTOARE. AMONIOFIXATOARE Lipotropele sunt substan e care mpiedic degenerescenta gras a ficatului. Hepatoprotectoarele sunt substan e care mpiedic sau reduc necroza hepatic . 1. Lipotrope i hepatoprotectoare 1.1. Colina (Colisan(+)) Este indicat n infiltra ia gras a ficatului (prin deficit alimentar), hepatit cronic , ciroz , retinopatie i neuropatie diabetica. Foarte frecvent, se asociaz cu alte lipotrope. Mierea de albine con ine cantit i mari de colin . 1.2. Metionina - provine n cea mai mare parte din alimenta ie iar o mic cantitate se sintetizeaz n organism din homocistein . n organism, particip la reac iile de transmetilare, asigurnd biosintez colinei, creatininei, adrenalinei. Efectul lipotrop se produce indirect prin intermediul colinei. Este indicat n hepatite cronice, ciroze, unele insuficien e hepatice. n Romnia se utilizeaz preparatele: * Metaspar(+) - con ine metionina asociat cu vitamina B i acid aspartic; * Mecopar(+) -con ine colin + metionina + vitamina B. 1.3. Mezoizonitolul (Tonozit(+)) Se folose te frecvent asociat cu alte hepatoprotectoare. 1.4. Acidul aspartic (Aspatofort(+)) are efect hepatoprotector prin mai multe mecanisme: * particip la biosintez nucleotidelor pirimidinei, deci, a acizilor nucleici i, n ultim instan , a proteinelor; * intensific sinteza coenzimelor uridinice, ceea ce explic cre terea conjug rii bilirubinei; * restabile te fosforilarea oxidativ i, prin aceasta, metabolismul energetic; * inhib deconjugarea bilirubinei; * fixeaz amoniacul prin una din grup rile sale carboxilice; - stimuleaz ureopoeza, nl turnd excesul de amoniac, prin transformarea sa n uree. 2. Amoniofixatoare Sunt indicate pentru combaterea hiperamoniemiei din insuficien a hepatic sau de alte cauze. 2.1. Arginina-Sorbitol Arginina are rol important n ciclul ureei i scade concentra ia de amoniac din snge, iar Sorbitolul serve te la vehicularea argininei i ca substrat energetic pentru utilizarea acesteia. Medicamentul este indicat n: * st ri de hiperamoniemie; * st ri de denutri ie; * coma hepatic . Este contraindicat n acidozele hipercloremice (mai ales n prezen a unei nefropatii, eventual a anuriei). Se prezint sub form de flacoane de cte 250 ml, con innd 12,5 g de clorhidrat de arginina i 25 g sorbitol. 2.2. Acidul glutamic (Glutarom(+)) i Glutamidul de sodiu, de potasiu i de calciu (Multiglutin(+)), ac ioneaz ca detoxifian i prin fixarea amoniacului. Sunt indica i n: * insuficien a hepatic ; 13

* precoma hepatic ; * coma hepatic ; * encefalopatia portal . 2.3. Ornitina (Ornicetil), scade hiperamoniemia, detoxificnd organismul. Indica iile sunt acelea i ca la acidul glutamic. Contraindica ii: insuficien a renal sever . Nu se asociaz n aceea i perfuzie cu Penicilina, Rifampicina, Meprobamatul, Diaze-pamul, Fitomenadiona. De asemenea se administreaz cu pruden n primul trimestru de sarcin . 3. Tratamentul encefalopatiei portale n tratamentul encefalopatiei portale se folosesc: 3.1. Acid glutamic (Glutarom(+)) i Glutamat de sodiu, de potasiu i de calciu (Multiglutin(+)); 3.2. Lactuloza (Cephulac), este un dizaharid sintetic (galactoz -fructoz ), neabsorbabil, eficient n condi iile encefalopatiei portale sistemice. 3.3. Neomicina, antibiotic neabsorbabil, cu spectru ngust, este indicat n coma hepatic . IX. MEDICAMENTE UTILIZATE N TRATAMENTUL BOLILOR INFLAMATORII CRONICE ALE INTESTINULUI 1. Corticosteroizii i al i agen i imunosupresivi sunt principalele medicamente utilizate n tratamentul bolilor intestinale inflamatorii cronice (colite ulcerative, boala Crohn) 2. Salicila ii Acidul 5-aminosaIicilic (5-ASA) (Mesalamina) este un agent antiinflamator activ n bolile inflamatorii ale intestinului. Mesalamina (Rowasa) se administreaz pe cale rectal , sub form de clism , n suspensie con innd 4 g/60 ml. Sulfasalazine (Azulfidine) a fost introdus n 1940 n tratamentul artritelor reumatoide. Ulterior, s-a dovedit eficient n tratamentul colitelor ulcerative, colitelor Crohn i mai pu in n boala Crohn a intestinului sub ire. n colitele ulcerative, medicamentul este mai eficient n men inerea, dect n ob inerea unei remisiuni clinice. Olsalazine (Dipentum), cu administrare oral , sub form de capsule de 250 mg; Balsalazide (aflat n stadiul de experiment).

14