r b

,',
lt
f i"i:'
ll

. V MBD'CAMBNTE},IIRACIJLOASE TINUIE DI} PLAN .. OB T€

l4hli.lr ,.,,,,,,,,.,.,.,,,,..,,,,.,...,..-.,..,..,......-...................,.......-..-.... 76 C!fi lio .,.,.,.,,,,,,.,.,.,,,,,,.,,,,,,.,,,,,..,......,

M&tlr.,oo!{i!,llslulhllh,,,,,,.,,,.,,,,,,..,,,,..............,..........,.-.,......, 30 IIIDTIM'IA INAIBqNUNLSAPAiATUIUIRBSPIIr{TOR ...,... T2 lriullni|.,,,,,,,,,"---,;---,,,,,,,,1,,,,,,,,,r,,,,,,-----"...,.... 34

Donhr ,.,,,,,.,,...,,..........-.,...................-.....-......-.........-.,.. 7t

conhrtror lr'rln!lv!) , ,,,r,,,,,.,.,,.,.,,.,.,.,,.,.,.,.,.,...,,.,.,.,. r.a ,,,.,. 33

FtobEps rGdlonal, rihd*id hporhF $xnsti pan hLlbonH sp€m

!nnLr rrfirordpniin tudilul

ai.cliunitor g Fe ofit_

uas,Lci

4 |1 tr' ij' ( d' ' r u3uh" h' n .\a ' | u ' ' ' | ' o d | r' ' ' '

PAL{ULUI C RDIO VASCULAR

CAr I r,IOr xiPIA(IsTFvU-U
PsL irJnd.i"nd.n'l rbd-

, rrr.r i , r ! *t u h .
J r. i d..idir!! r .i ulrb'.

.......

q r r vrJr I nol f R a Pr l4 BOL tr {A R A IL L U D t,-S i tv ..... N |
A. rj,. r ur 1 .esndatli br m{trgid I

caf. xl Bor. D" lLrtuT|- s v

rL burn ,.e neJbo,. n'r.

rio . . . . p. a t r m d . r s . d ? '

c/1p cnorFtuflAl\ {Fc.T tn F DrRM^Io-ocrcxn verr61c .............

si'llrcrn.disp.plicc idnr.si hlpolcidirii.)........,,......... (ffi cirknc[]rdcid! uter gNricii du Dorr dimic!:.nc rq.nbocolne... MdqnNmul dis.dnbnul abdomim i con{ipdli!........ ........ . ildhinrilzcl........ (, riMonpii dhri,icliitorh.riio.bili c o iiu L {ic cu lo hbilnd .............. tu qwdtrh'itrriD ^. ^kct'rir trnmrroni nn ctiloi v. rl. ^r$l'nn' r6'li. vddill]mkd., rouio) !i,,tr0tr{cqiLni 'b r r A h4 l"r r ld {r tr ( 'lr8d rrl ... I rndo{,{'{nm"tn ldrtN tirNr hrriLtir trrritr,,l !!ni['I I 1r rr | tr(hrn,.rrI'rrdmk., rNrrndr, tu$ri,, oq .m l nd n q k 0n rs,,urrnd{ r0],[tL srdrdno . ..... . . . . . . .j. rb ' i{ c l| c | i n L u d e p i r ' ' ' . ' ' ' . ' . ' . ' . ......... .............. AROMA.TnAlrtr strpm oqanismului frqiilor $1. . ubiu c scntirlr ri dclinid Lor ii b Li irt !i tr{rij dcrrcciutic r$pi3 d uktui M1iale .. ........... . nnolioid .. 'rlb.LqLrriDrin !rdliL'ii m'€ ro rLc jlrMrr_jr, l,tr( ]rttuc il |5J sEMrNI N/ |f u r( A l . / \. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (iildtrl! I' lh rli.llcdkrndrf'q D nr l[ L h ' r i ' l ' r n r ] rrrI r' { D ' L I l r ! d , l ] I ,q R L r l [ I n , ll! ' t d ' n r M , r d , i
ANI I IIOIIJR}PLAIT 8OLA.A\LERO4SA

)ri\.ARL o\o"-N!/{

r i ,! Lr lrup ff u {ar rrtrrkrtr

omdiu Boio' od*m Pop.*u
Boribsnemutu;dvos .. .,. ... ............. .........

CWANT INAINTE Ia edifa t rrr-a
r!6d .u continurrl emrgdich h6n Nririvi ri sobsbnte miftrde la Tdclcu6ili tulh vihini c d piidPldq hsuq tucr {i cninF
., u r.anaan',.,4rdt. t,..,,4o..ar a.t.,r,\danryr \ .pet.tlf ,oF..

.b:!-:.dt!::"!
t.oca'Idalat

a!

'6t 4 ,e4":,

,t4.. ..e?t,i,.k, rcd.n;,i,,.a....?,n"
.a,tttoL L.n?,1,.,n(ko,tu;k,utaqrr -1

aud.d

.td. J,th

Trbd coconnnun't pidid?.tipide!i c.bni 0i 8tu. L r 00s rlilmi tn { " . ,n Jb D rb€r d i.c$rut dimativ trl difftir. . h\..er e J,r a dr ........ .... l^f )(X MODUI-DERICOLTAJTqUSCA]€$IP,\STRNTTf A?LA\II'ELOR DELA !ZTAA3UZIlI NrcTEUTLF

th...4 E p-,\qp EErtt\!-4 tt. 1., JMryta"ntt,

badr.,, t t D,,.o d v ola. \,. na.!

4. de at 1 . r,d o. ., pL.a.?a 4p,:-nh a ohnan L,kt E..o- t d3t, ,a....".a\ f,,Aa1,!,,.aa?,aplk,.oN.L'" tlhut l1b.t2\ l Lt n.. rt-..4d"

R kdeftd tvbrt;i t'rttndIn t|atdt t,r-+: |4t1\:dazat...s hr,D.n.o;

hq t-.op44 al.a

rhbd cu Fi'cipalel. uliti*d entsuri rab.ro agurile d..mrolk c, $ Fm ajdd ti Mt inbxicariilor dmr cnihindicat,ile ps'i!trsrc su rnr j iirornDdfte fti'e ..

t .h hrd tl,. dtit... ,,it,? .ry d. tq.Jt-d\-,_ 4b,t t b' 4tt hpt,L q. pa it, - Jt n.,n.,dtao r,, t F. _.Lo;r. pdn - " | | adn ttuio I pn4j. " alt n r,.rnt \.t u?t" )/1ddp....hsit.tit.d, ovd.L R jo.. Datu, h +. a unr Dap.nt,Do..a r y. :h.r. ra a1?a,ai t.a.." p,ac- ?

Tubd rlorLLruriliar.l,'iild ti.u podenti !mputstuirij ... ou in rrhcl .u rl0rrlc n.dj,intc ac rcbr.lici.eukk cu dvir In libd q, icrliL nitu arc [ol!n.i,i dc fiobiLmoLogic .. ..
t1r,. t. \i,L,]u \,r,.,li ,1 tth rt , h n \, , \ t L . t t , t .,,, t t .. L a L, at. J. 1 lLnkL''hhd, tJt.i 1. -ptp"t.. IhahI | & ,. 4util pn,\t..4.,.?,',td, +,aoh ,t a. D.-. ^44sit tdb.-t, o i,.Lt:,,@t, tt,t.,.,.t..

t. t.. t,, t,.

.t.t. .J tt,_..

''\''"'t'''''''''t''''l 'l l ''

rn h rtr Ltrrhr i LrLuLllrmsn!

ENt*

rt dttltr44ttfltvN tr hr\tttt utu hltrt!t.lrt

rtttJ,

nnlddhtt ptu, t dotdttu'dc mtoPop

a"la nedittle d' rt td

v

.i..i.i,.., iii^ai";''-^" '.il,ii,|,

naa' 6uae p-.. o aLm. M'I"o'd d?l\ Ne ,ii;::.i.:.;;I;;;;;;,i:;';,"': ta'@d tubn;.nt n nt d a.ra abnat .,;;. ;;:,;i.;,.;,t,t," a-i,*'. -\"?..v t detur aFdr Pan qruai;t' ibo* tul - "'^, e-b+n ,iil i ,',:,, p-,t la4iarde "," ..i, ". " ^aa ; aL' tLh'Dr'o'0 t b'^e N ds '').),;;.'i;i;. iiiii'ii **+-']a.,oiFr qntut;ato mdi -.:,,."-'"*"*'a ^ir,,;," aim':;i ;;;:; d'r rsp'i d' iekn' d' a" d.ot'a a,;pF' ii;;I; ',i.li,iii.i.iiJ",i*;,';;;;:, *,',,..Fto{rDp. dc h ! aodde ; -od';La'a'ctu v'i'tuue dp*k .e0r6 .,'t pt'*, t :, dqpdd! v PMka!fta i i),lii l,iii nP oF ^'; otE? ape atanh ! Qtu'n k d? ttn\ d? N@" lotd* h ;ntu,P
''P d'tuaatddt'k tti othtak "-d optktupta Y?tLc@' *..",,,to i'iii"'",i'i-,iir" ^', oiht6^ oalnak "i n?d@an M1"' *tu ),i. i,.',i,'i ,i,,""-"t".t-4" 'ii i"iii"j."anv r*dnw i,tutud *'"".' 'r,\rime*unhi tlPtak4ph nounlo nttoddm un Frgrar d. ,-'i"t' i", i' t" ' ',* tnptutt m^ d't 'l1l;,i;;;;;";o; iii:i;;;;;er"tto"t' idr- i" ab {n . i s.op "na* t"s'* fi k! tah a'.4k a\a4bep"bMdP iii,,i'"ii'. t daJ'ntnt ^a*'."" t t',;1rtt, h'otutu,;srrdN^i" a e qar"tvlr: rrd a v rt't idsau! r p rh ,N'rtrii ',li']ji.,i,* m .,;;.;;;****d" ^"o *.. m\4 ft dd' e dinte?igtnbri, dn a+

:,..* t;t n'.d.k ai tu\udr-p+orab ohnd \ ar r' oat@t 6 n r'an4kt.E dcPoF taw h,; r,nt, ^"t !!tudd E de a,hnd.:n @pi a"d..t\a,N6t ia, 4 :,,:.;,; ;;;;;;;;;";, *".-d "

" -r'atu i).1 iiia"ii a**.6 di. ;J.., i-*^t. ti Nat'-""''r' 3. ii tnpatudotmd'aPfttatun

dr p"? D^k,obeFPa4uEindiat;;k'

cwANT INAINTE
t4 e.t|ia a lr_a
RalileM qdtot *idert, a dorde an . lat d, tunti, astct4 ddka,i g phnete .;a pErup i i pqta wzn bot o I h , ? * pt@ R.d h pnd n.. -, a? .a,
ft .!. doahdra .n, ad.k. oltd, h Lntt, \ tjozop,4 pad.tialth. padbar qLah h.atuLtut at Dolilq p, b,stab , . p"o ta dM ar.aL,a., ... ,.tU., I inpatnt rjb. d? hthht ? h o dan .tddh? a i. olvluta xlr.h, a aatatu h.pldh de. h,;.e, h ,tile odatu s o panit ntien sretacttarsd d nedimAAb -d,:i. de nnled, pondn, E.bn,oLnLid^k 30 6 a4pht i4to ,\e,rt,,, tr06^,thp i,ano. D. o t,p,a.o.a, sbit-.. pba4? .. . onlLa , ,_p. "o2 p+nnior ,,. p"";, D F ;,/d"t " @.;* ,d,Mwr:,i:i!o:..!,!,j, Rdunq t4 bh t," r tt,e,m ",i^d _s.,., p_ trh ttinsdtd 9a a5o; ir tadk tub ac\ rhutl rto, datua1--ot,v la ddoBot JeJaD, .Mpp"ra hR \taL,apt ,.prnu.rnb I 4iniok.atp., otp,.ad. Lx"r r.t mhrn 4 . noryap.L.i"n,rar d,t..p uD) 0 jlftdanhae .idetri d kzdimtuelot d. sitkzd de .im tM de oni, voauiete ftzet;te ja% dit papatojk, cat deldctdit Espa,ivbiti int pnib en @tiede.ina ti desinAdq lNNeit (t6t to ni|el natmal tdt ti ktenaliavL ,tL-ttana ober"w c Dnbp\a n.h oa.avtr'. nnd, e .a rc".lnt t .a atat hit,nrtrL t1p \,nhd d t o,1 dL..t. .?cdah a,. t nLlnrb p[tD,t ttu a, E, I o- t prrkq rt;. tl,.,.dI rth\, I\r?.pr.rt...s,1st-d,\da.,M4f kto.o.t.4 ttqt i| F;;t,,p. nt tu4,,. dr plr a,t,z,..p rtr tiLnt, tt! siddi tu pat li ktaeite de pt k, dtt $ItB! nadmn tu paate ti d krapdi! Munt( tu rtd? ltttN nLl.t, rt 4. ta ntru, 4..a\daan r.r d e ,.aunta ta nt .. tt,.. a. t t,\rt,. t a h r-\in,t. t- a, a drLa.mt$,a, t'iir\t d tt o, ttr k ..t,att -,.t .Iad? rt .t,,qtr" d, J,ta,1,a , I tt'tuld)tu,Nr atutlr^ttu Ddtnrn.ntuhi motun cona\iile ctute aelria, ptiial trthi..l(-tt\\!.ru h^n. t L.t.u., t, t- r,.t h,,, u r,DLt. t,,R.a^.oh

a N' ttus' .t''.r k^ m-ft o o *'qia paldEtCa'a t t wnaeto' ta a,",tr;r,:i o;ea ?b ttraP' p?tha'^:'tqtNtl o' l-.j'ii' i,i,*--" -"' r1o' ne\una tLrakisdad Rd{@ot'dwni ,,li l.-)li-,, iiii ii:'i. n, 'n 4r@h :n,rtrnd w,'i \ubstd.e iit';"a il,ill.:i*il,iiiiL-i
'''

ah,a""a.*at"a"

ai / h atttiL. t. amdbl

3t " M4 iilan

a a a'Mnn Ltuii''t'

tt

laa '

nsns

, pn ao' n?d r'h : at' Pndt eb'.lotvah do' dtn' t, ,, ,1,. siii,ia o-i" n-",, i"a da'a,h L'o 'ao o" saito ta'itrybLrtol ha a'IPl "lt,i.,,i NE \-.t.du,c!t r'rt' ',i,1,,,1,,ii, i,:ii, 't.*. ;. ii; a"a'ttN a' d' ta p'r a P' t"'t t Dnkni't nP :otLld"p"t",ratua'Ic P " o :abanol nio' t t

s'h;;iLdn

o aubdto' \ ,:ot'j nno Nq" d dt "e\4. o Irto :n Dh" bocab 6p"ri'nttl

''; nrnmlu nal ir dephtd rtihrn ti fznd ' .a id ati'L aaaMtminotka"Pol c' i.i .'iii.t * *." 'dntibk *,-r' dan?1''n" od nba+ta roq"l nLtaPn .,";*.,.; ,,.h,',: ;::;;:.;';. hLtaat a r'p' d"tdaNa".ut a'a. ,.1,:,,)..." i'i,,,..,",.o,*d ',;::;,,.:i;::,;;;;;,,;;;;;; aott o"'na'ft. -,":,i. i,;, .o;r , ','*'ttn"t' |4 E n+t tad . J (rh n 4 x a wt r .- ;'t""," "*vnh ,ti idri4lt l"rn"tht " 1, , , , , . * ' ,,.::,;,;,;;,,;",;,'," r*"e."-' i'; '".'p"*ir,'* i r ,rtnh't - tntlL t ' I ia t n n lf lI h ' i:; , . ", :, , i : , , . i;;; "; ': t t ' t r' t ' n t i o r 4 tr t tr''i , :' i , , , , . , , ; : ' ,i,.',""',,,,..',

tt)Nrs( t ,Il lNlsl I 11 t)t $ lrll,lN
&nttn rl tnhl nt kU rl ttinwtllh
J^ u"ItM r MthtI mh, rr,tr\tt rt nn,l,t'

I

ov d , E€ior
tthnn n hw t N4n D4rnhk

od'! ai PoPsKu
| tatd d? rhaa r' rfa t

'dn" a d?psr' n todtLt h't ol tunenklo'n iqt,,'. ,-,," i,.,:i,-,iii, "", -n i*n -" ,lq'N a ,ehr' 'aoat n'and 'tattua taiab l" ';i:;.;::, ),, i^' n "r"a " ^li,"l,'i,;;;;;.; d" Nndth- h rnPtLtD\ u ^00 i;;,""' rM tuar ",,-dnnatd t:,i. {tA .o aubrii oL stsrd o nm @koa d' pa t;etr 6a lhnnr.ihdd o nnblt? nP rca Ptut. Ilr dor'nt DLMI|RU DOB&ESCA

an 4 tt nk:abLrdb!

tti,t*

--

*'a^' a n*-'

u"u'

CUI/,INTINAINTE

tl dt ada,ni!.n NL mbup \d itM," b;d" i;qi*.;,hpld de,^^":a d. .o'btrt, d.b NtD'aLahclnqk +n dmualot1e,nr4d. o4i4.o \ ^tutasrp al rt tanu. &en po4eL md a rtdEna sskri.. a sp ture\,l "banoaa nq*tttg3nk. ton dhtwtt d2t@ntesn?inu t fxd"Nta 4"d,rtk nad?no 4k :na n k, .a\utum, ItaeopAt rad,tamtt .*, \'," tfi d,r ,Nn ra,r " Lmt h,^", r-t;"-an; *; pda ^.nhs., ^. .ltuhtdt,rrinrh "nD,r,"o nLtdk trd?tutet h,knittt dd,t..o,upw;a nat,le -. attnhh af.4q(ntl kotEt' o! d" ato d. Be-od )i p" pao;9,,t .o@o\t,itu, ^!r. r (d-i p A.e^taa d6la o h;?;,p.arat B,, t-r',tkt d, .Lrtl" /obq,. ta lntudtn n nt ta,,\qbn\, -o asrut q kodr.?id nai;bak pe4qhap lt tn!)t t t r'.dnali wEdahti deaptraa o tor | ^rhthhr Ih,x'trh tt,rti,i rtr iqboEar, itudstaD.l arqr, naptun i4 tp?.iolpnl ., t1t,x! .,,h' dn ou ptan.. t, n lotlilr na e;-" Ftnxt rn[ ,, pru , m4o ^ h \tturn. . Nit'!tu raht" ,, t nat na? $ka ot rpadra at uhi6.1. doud ^ ^ pap',. vn,L o J6t naf.'ut!tt' d2 nph sor ltu 4rl dt ttrnt 0n 6ttu' irxd ]t o tcu4iepsihalosicdktdderc.66ehimhde a lrk thrrl & ntltnt^! nnoro ui r',utthtlll, |tt{ ( tut ht ut itltt tlluN,ltntu rrci a e dri Mtuitu. MoreteDrbti. 'lillulntl, u zrtt*i nturii.. Llonk pbh. si ti +1,-tflrtt ^nti -,h tn ,t tL,,,t.t,., rt,,;r,4 ,,,n d sr".!L.rln\,. t".

tD.^\ tu:o e! e, 4 oe dao.at aa htu.ap o. ok u@ in. qht ,n . )t:4 p :, rL :iMLt k n h palut., aqu tnl,tt)u 6bp-p". dk ,b,, @E * pMu ?i,, 6ua t4 hdt..rd prpd la t a d"lolbt E a bed dpru. ,ta t h a@Lt n?i ;M, tutLe a tuiit..4 4p smtatLl mbgn I pm.Qit t toLp^daptot tu imtyhra n ftt dcthind in atec?Eaplotulor trte dor ! a elot ^ot.rtu) iqtu rog4. ptad"]" ba?Ae, dd,,b* tw k , ,D,n "p fritut DrdL :L .. adri , anr' o uqo a4p4^ ti o nd"d rd@dat -dk-t,tu* a*e akn d. "-o E4t !0r taiih4.,. Rd khd.lod? dcilbr. a a?k.iu,. toa@;h hd 14 wt dupi pk4Etar n ndknti a ba tuEa,notd otdtde e,puak Mrkt,, S.vilot^;m i, ,t tad: a tad?patul :sd pna hli d? ra\drqapp y,u l!!:rt: !,.4t ! cdtun, rfl@.Apoiadnuqd(Enndo t h at.can plhktu a ! i; | tuh,l d. iat@

I

oqd - B.ior

ocrrb- PoPasu

lt ntu t k.lei bapn tutr\. o opdtutir utntu w. o wtn htu @d de h Pdtiq tn'dn Lbato rtrd" I bsudedeMalie, e lotlettl deMaramfin aind@e odpan ta. catnt nututu'tr h^tdRb i ao a q n? w NtMat Mpeti util t4l* tn k2 tuhdd hituatt, .t dr rrrb'E oWE lt .9m4' tu'htn i,hai bea;dte bomd. 'a'nh lonz ;ii @rd atPaa' dtu' tuannt s dtbrk !' 12 ophrdd d" "- "l*h. 'lr^dfl@ 'La .o o,EAtI n"purd. d ruatt4t Et'. aanaNt a r-r a nuai\tp 4.d\ila, dn Ronirk d. t dd qPdah! : in nhNH nt ln shotuotd , pryPmord at k'qiei cu ttdde utth^l r4 snJi in Mtd tm lbnele lwedie d Aarld. altlttri snP.k p. sitkne tt oEme (6 i diY fiffirddrh ii a !i!a ilo16ttu l@Netitd, tltt tt- w a ni E Iore d^di '!t t tt wrr;rltct,l ^w;rptukc & nMk atdt d'@t dnkh. @t ti mnnddnb .ohndo'i rtQ.t prtwP &ckole, ir daa PmatMi n ifiokrd|ti ldie thlditlt Nnltatupt'ntddn onq d.nlh ero abuutilot @stei btuqti iuoPM$ (ddnMai dii tlMae:d ludu n! uxdnii nle*,k la tuobktoste. tlorvatto danoalo.hionari? ,t ttpk@ i n dktu Otdtr Boiu I O.tdtim wM, A* ,'h an"a .,?ao 2tat tob?k! ni ilat do r'il.to'dr tkna. "aisa ; E t",F I .oauntd a od, aa lu toE de alnatd n doqeatut i h litfu;t Wttu w lnpb cuJotNsatatatant Bf,LICEINU.STOLNICI A&d. CONST/NNN /d,rrdif,r 6brn, hd Ntu viidar"

tll @9. la tu prh alLtt su tua,d ;n @ d. inbol"dein. 5t ^en ^tt@knii dd'i It u *t sdtnbd Mflr, *-L t di* deltiliw o pla,tdq b t np taat dic {a h vid e "npi,icd ttd, prt' ^wi', fu pti" tiu fui,,iit sewrutie idad@ kt'emrird.tdti, in t. p[ihil nudd o rukld nad^d, o Mutd t $i4elot nedialz ld lun.J6t

h tM, cian e klvd aBmizatinMoutiotd StuAdii (O.M.s) o\dlie a e bdn a Oq4ieti.i Nttiailo wtt (o.N.u), e topdd.d 30%ar ropdolo

E NntU d. nebd. p@tue ti Mtlwp'di.ei^ tmt, Ds tu nwai a.fiph@, dwml dqd rm v4 viu, awq@ trblhnk mq dh pl4ta et tu o4tne ptutrioi, e ffiidtu tn@ab dt b,2d$nu dijMk, k h d8td.rd .d h . ditu n?du^akh ctnnie wt miq fi? ptilt 4tpk

a d.tuh&ii m r1ik@, tl ctnniaoryui.4 tri\.linia hn@dkania, 'tk/ ogh,iruobsio,lomonhsio..hkai. sudtu tt oh.L IM . tubanm nlut ctiniotlatiq (|nhm.tut bolilat tu alutatulhtuttr^\n d. shta|, fioteapia ir ttai.l, i t nptd MhmE ln sdsaL fit sd

ttrtdr d. tla@n s &ipo'to a

r ndo r dt Mn tukd, denul?anirqdi'ibilafi2d2wnnd olsgicd, ta te
.otp lMh t^ttdE ln a1drBa h r^p a

taaftn" do hwl dutdpfrluqntlqqhlq dank e.t ti tpliet hwdtddtih tnt Ny!|.ditu adtdlor lht k 04dtd Etupd i ,,dtuEnl, ddkd t .o.Ina y kiwt,t td,ft.nt4a) h4ttrt. ruutiM Bh tl traltihh, &d ^fl-numik| tlxt,Mhk 'rtl'tht ltrak lt.\ D.)mdw)tah,h.taEdtapdflt.KuteoM'o th ctt, vlcttl dcttrcn tt Ltr ln llr\N 4ntit Ntn rkbLNttth , tlutr ttr tttrrhnnvlanh txtttrtht Ntltu xtr tU ld, utu, tuMt ddht-

cllar dtut cn, Dk d.alld gtuld hc ttu tn s?atdl c.L eft artit ,flihLl, a, fl@ld. d. tp $rd'obntdtoL pzpLtutN.. \ar :qorcnk hnotttu E E e dtrtt rrh 1atprEnp ohiw| N^:n wfrtfil.dttldntdn.onqLn 'Fiano. a Ma, t'gd4hn 9tolEh. laok oM pat de\N n?drn4k aw d. Lnk

ndhtntt isebnt b d?bkintud ett ryede e kdwiE, l'8rturt e tatdnedulltu botiu qjtutplmtekr'Mtuktk MiC.ntnb ploaE$flhd@k hiolosic aaiE itolakat.le: trtclw cdaun tu aeemi de L Phrh tt trhltd,reo.tNcUoltnaizar. c.hh |.Eddln,e d"tha. @apdi.d n

qt.l' qgt!!!

vr!.4r!r'

oudu Bolo'

odrbi

Popa<!

fhdu',|!f , r o,dr torkduhi, lnLo l 4nEhiaxn' i r'\' hd"'oE ntpt \td t\'? br" rLar.r\ta" bdd r' t' alt ar' t rtt t,M0

Fbr'€p s rad4 onar, nodsn; e toriad,a, . diEtbh | , i np r at" ,e oaLduN pa.ryi

t7
?ar,n. ? .ou arn4ta d.

, n t t tor,' Ha' . u.nt obti"d?an a. -idAq .'td. ?,t. .. rott 4 r+o@- bo-"uiry tapLt mor"i"a.d..r-,otro,nr:n,p. oD,iupd- F t.b\oLk \i\ 3 t n\" ed , t :, t. uqr;" ".-"" . t ua u ko ,,a Jb k..,0, - t tr ."n, rt,io.t,w n t , . , , i. a d " d in a h . . ^,.,, tu a a a o w t "0p"t. a,Ia-uL t la d ' b ' 1 " n " De . o to h (p d , r , r dJ.l tu r taa l t4 o-. o-. LL to4t but.ct il'\ " d,aptc'e d,nti ord,? uLt-ion t) a, r t r t, " lai k dihlii nici, iti aev la4cleti |ctiD"mn th tii'Ei:h $iir rc.dni die4k ldb'n td o.haihin , in@M NAuii ere a tiutsi tuoli,ee in plartt mbholiile idrdk de h turutu tdiin td.tu^e n!.t sinptecon pot li ptEmte k onz funoeie $ure dh .le lhd Mliabile ir liMn dnin ,-L ntu b o? tn'at k ''a"d | 'tdeh h' .ii^ ,oti.*' d" ;t,,".!."

' b ' r" ra vu {F lul loul.vtmr r l} idr gi 'P n r: , a f t t \ t r . t n ar.Ntlhtrihrlteolble,@eNtlirtihabi d rxi n itc ktqatr Iknn,a,rbhai! LD:t a,tud) " tQsa "a plrt" tLsrbro|kb ahgr Ja"d qoat 11' aal

.4kne ti a ce|n noi $Jilimk i ahptue Mtbiri ot. j'tadtiei chinbe,i desitu.j o n\drtuaph' d,- -.n. dqkti.t ,.n e qd: thlt tuopar .; aw edid6i .otoatilntu Eh.rdi te arni natdratn ^4t . thtrnpdti' er rsu?i! Mtrntd (.tk ure ke pote ti ltbtsapi,) kt sntmd iai pnqte. a don tu'ph @a nib mqak ri,i4... k "Mt.\.? hnnarn;hi aM M hdad \t" tJd phrE a?d",hdk , otmt . .u opr.ai? paptu\d p. a" dh -d. h'g*tuua "\@i pmt.dt.e. rd i.h,;, ,*;";-i ,,.k p*i M? ?e.ii d. talr r4.J.,a.. pdno dp tunind ,a np/]i,klk jo" daBtu a aio ptotizrili h. rE Lum oYanarttr, unor ... N otoP tu \ tst .o, tued otr adL"
lea'b. rt lit qa, rnt . t . d,. h rh,aLt rnp. I t.,aktopar, hat atu w hal 11, tan but? p? o hpntu a .nptt a, A pEhM pc,pp sa, ltn )tLatt ot pttst,.d

1tkbsb l.d.t^tPr4 r,pdtr' kahn qrd.,\dr,.b ti4 tPt au^a'Edtp"4' xuter rin1 ]a da-a2'op9 lbbinl sh hm^'rhp 'hr-Hdennoani 4r .htltdak Ltt.t tL orilryr"kt hEmetat ' -aiPto' 'Arrt td tltPs|l PEr 4Phl 'dt d. aoth e? o at phr roti,4u d? ,ltdn ntdrHr" o4lala o' Dr-|tdP'tk4a t. ni Lbtvt PLnutndrtkr" tkvddla'ntn?tt tqrh' hdDaIEPn"a \@io ltuat t" n; . ti pap?,1( p t" ? nod aro t 1r b dt 'ai Fta- w t ntdi p'a "" aa til"al tudru "1\ n,@dEa?a mr:ttol \t, d, 4 Lh. l\Pa ^ tu r laoa" dF pre d" rh ol" O'erai ti : .k, :th o?r p. et Lt ? d. oL t Laa;pr11a6i1tth lLtak'aPto Dtmnp.lfltor Mrad,ot.atat tot:t ParLn dn y'o1ata, r" 1d-1,nP\hdJar.attun pa?rot nrr4 p?-d -a tr'rPldte r IPE'aoar tuBkaEa ttialos| ad mEtdprutd,lawamlN ^ la oerao. o dtxlar Dnuft ^o otlen?o lat hmoadnankd Mn-rt'le kraT .e rh Dlnkta ' t dro ah: d'r md ard \ stgi P?^a*aA;l'k !d"d,iiM"ut "dlito r ?ana-pL.trdeL,tttti P4rLoror' a'.t ttd rr4dtiua-u '\na4trti Nneo a Ja! ! 6tu andiliantt t( sd paturyd un drun lrlf 4rst dtont RnutL e iim; ad.w4t " '.,fRtDltlottAt N tt l\trlraTLtuPtt D-ao ntnraatn rrotLl t"itu rLi k StiioDER nd? r'aFhp'Hc1'a radpln\\ ua nr"t '' nh,ln;r!k nrn "'lrlao r\rf,\ t rqtt'ndr'oa Ndd'ak i.n'i t 'd"o b :r"d ^. "a.'"h Moi mult dt Lr cdttihtil drJiidt, de testd, ttir ri,ini t'in :intezti .^iniLi 'N tihuch idenvti,;hiot ^u ltrttrl'\tI h an;rtl t rsfindnta tieti it tot patto li lttilidtat I o(kt mtttuttta untr idtt cozd ti la ntup un siryu u.tuth I dan aP aLN Ln tn dL

nar at at \a ,: aLfu,adp n,0;t peifrnr;thba i 'lkc,ok.ctp nin qiri td pftpdnktelamM,iu din spriile seu/tui.temitun(o6!E) m k ut tot fuitiok k @.ap&Licn dabtui.@tir utti lot derhalob *au day?dit;ji tune;
cinh to' ap DLti eD "a"t td h p. dtptn d.noAiop

lntk Ptu

.lbbaw p\ryrar.E (spttu)cauine hekuideW;otilrje @ntnA ar,io pttrli tntue pat de@i tuediandt. Ttuk speeiite ailn in dddcind $paw;de nmE

. i ?xntu D.\pEJ4ta4, ELa /Ntut w 1.r 6,L, Ld..Mk la.toti rc4*; rdr hotp (tLqtur). tu ehn" bi! .utap 4or p,4h ap n, * h p,ttprii de "i tat^, hM,trL pr,\ DIMd tu,Hti d, h-r';,. e dt dad Spc.:;kae sak; asu, r.nA.b tl.abau t.aril/Jitt) ea e ph d. \nDh@ trtntea) n4th aLiaizt niudkt t, Lp.pr4ntin,abn. i.,nfldt h,ion a,e' nLnac.e. t;@,yq. "i /Minl hpulni) Nna.!a.^talo.ht tprenn,ahiiJSe+ ',rl!/rrd " E?M\,,
t mv ti p " a,b,,.. ddadn'e z ta a.. dqt; g, o\. LhtLea ?r,pr.!i it n?1. t rctpt 4p .d\ ud, ato- Pea,r- hlhndb ,Captdta) tan\p !,ataLt

ns?n,a , Mi4 rvhlartr rtud {tu (Untur ^ryr]tr(\ limlroluir od? ,lhratc rt. u t ,rd? ntauid au ,, daj p4t.

h,Enat t, ti d'to, tdlopbtui m tar tenpa,e Hu F\+h, pmtl ah^tianh tuwth pktut r'^gdAa 'e1u. D";mae. uia bak q..;a,r.

ttltn tl \,i .+,-t it Jtt.1.r p\p"np , thton laar a6p da? | n . alt4?,d. az ,. dpnln no.a.\Ltu niuntie ,t. M mtiFa^e $Ftx+ nr11!,, t\. or.\u-p.,shrr:, \ \ penuPa1prfithiapr.
t) pt,\

tuktJ:L(. r pap Fd, p,r a\. .,,a;d.i,, hr;"i. r.. ch,* .' r,,ia, 1r a trodbntnrrah. h !ut. r'" ado.,,. t. oto,r tt \;1n1\.o & 4 saa,ore. \ttL,\.\ t,.!,t t,r' d\, : h wrnb r,,\ 4. @, t, tmp n ;Ftu;",. d? ;,;

rit ti,,.r,, ,rr,,1, .tt,rt,,tt yhrt t,. tt.rt,t ,t,.r'r.,r...t,,, ,t i,t,],.ttt 4t, hnr 1.,. \rt,hTt..u.t ftidrt tu n'n lttr), h r\ wm I irr | ! 1 l\rn r, t rt,t,,. rr t. 1 t,n.,,t |,, t. -\,,t,,,r rtafln,. rt r\.,h!,r1t,t ,.

"'"' i,!::,1i,;;l'::"::':,::,ii'

t4... t11 t.,.t...t,t o,m rd, to.t h 1. dpkq,m q th ai|li,nnae,

aaod? dk nanoi'1',4?'i tu " ! -taL" ^'aph,

,t i

rtrr . ,, r| tr

irill ,/ rIrr'r'!r"r? ! tt,rr)t) trar'|I\r)rrrr,).ttrorrh)ut ,, ,ir'uir,

(tti

x

l

rl ir ! ,)i,,1r rrt ttnt rl rrrr.D:t:r:rr1!rth \: , !i? rrJ r'frrr i i,r ! | I rr riirft,r,,1 "l t rDlrrntN ))rrl"r r\) uxi.r:tt iJtir)!trt\,tL )1r ,rtP[! rt \ :r \\ui1 \rrrti | q\tuD L, t t ,il)t rltrrut

rtut ta', tun,rual

r nn-rn; tj)ttt\'t.1Dni.' rlt,rrtt t\nr I't '\ '.'

!rld r) .rr! d't'u1r,

\! nt otti't r'r

!,r brt) t) \,r'r rr thtrpvot trDitt rtf l\,t'r.,\ht. rt t.ta 4 "\ pa b! tr rrr rrr a \atrl u . n . ,,i, i!,nr 'i'ur tr t rr/f/t,L.\ru r,r,r.1rurrh.:r.flr :\.rt) rl'n)l rrtit) ! rr rDtt btlrrr rtr; tr ir 4t \rtr\| tur D 1D4 4Dtrnt ,itr,lD\tr )t ral aat ilt ttltrtl I lrli ,xtt u rr tir\ 1t;tr)1tu] I rtr )n\httu1 )tr,!.rnr ;!u)j!. talrr)ttr y ntrt I it\ Du,rr \ tutlt r,rrrl , J h,, tltrl r:xr1r1rrrv) )r) ,2r ,!r:,1 4r,l ,/,r ,r,ril 4rr'uri natll) )! rtn t x tlDittr un\'i

t ) rn t a n tr l l r : n n l r r r n i r ) t \ ) I io rrt r n ) \ n ) t i \ r r t t i 1 r i t I i , ) ) ! ) \ \"t)xnt )xrnt )rxrr^
],r |l]Dl l|l| aa]' !jn,l\ \ l!|| r:

r;!; t]\t r) rtt!,)

rtrt\r';!

r, I at tttrnttr! ..r ,ru;

tr\rr

r'i,

,

\l ltul lit tEalE) i 't iii..t

a)t t tint rrt nr\: rirl 1r\ i\ tttltt rr I )ratDr)rrDD4t n llnnrtriiurr) r!i/ir) )i,r,rr1 \- rt! 4ar 1\nflrl\ lt,l E,M,r )lT\)rn r)t ntnil Dr\it tl itrt )r) ltlhttt tt D hrr -nuP r,,a|rn h tu, I t;. n:i rt) t Dlut Drvturl l4ut ,rtti -):tt ,1D ,, ,r!/r, ,,r,rt r,,/r rxiiir, u { r,,r'nr1r.,,ii, irrr/r \t)rDr\t] | !,uir ltun:,mrt 4 lxhn!:q,rr .)ur t'\rt)..ritttrrl t1t)) !'i 'n)rt rrr rc1rr)+.nr rtr 1n1r rr)rtrr a r )t\\ rr P\\tlt\iv|)rrt! i|)tt\t!!i!l ir,,t!,rd,, r,rltr ,t, ,r,,,r rrn ra dN,r ,n,1t D,r[ rlr!,trr'ri]/ .:])i tieLt|,|n4ut tt Itut u)tt!trartb r.tDdrt|]lr jritrlt Jmr )iitD \t r.ti 't

irl){i[]' l1|0Lliln ii!"1 llrl
trdl'trr nlrd. sirtrsleder fart al.ool
,flir e utrrk d{ rrl.. ndrhd. i rolrjldti

rl,trLl" ll. ; _l; , i [,llll lir
z[0tITI'Illl

NN[R(IZANIE NTTUNAI! pldnte a4ilii ctrte dlinentarc oarulaledid cu
::, :, ir i :j!
jlil i !i ::l j ' ]i 1

!,tr ,:, i,ri'n;r.!1\:1
'! |j :: l :::i !t ' tl !l ]l i t! i j !]:l i ]]Ij ]

r|[{n!

diqm rur!fuitii

dr lrtrmtr r! 6 ilnrr xn

Fknl! d,o!!!!r xhd dr,
hi(doiii'uanrh&Deid

ASAl4rllrB ..irj i il:i:r,:r,:i

.nldrrloi.{.tuntiftFs.
Jinds'rnjlgslinal

-eFd,hbdn.ddorlridiladedrrh,,i |ed@.od rret dlrlEp drt€dsF ! $ $hm -@r kd@u,!r b'etno

N ,(,{ r,{

il|lrrn 5

fi0ur,1Ttl l0l) prernr nrd,.:irirli ii5irit!.r Dri:nri'rrf ro ! rtirier!t Ch(n:r. * r!:ttr;ril. !id.iii.f li l) I II are.i!:rr ;:?4irrin J!,!ii,n!irnr Jt rI s SIlliCURr BLtTf ,r 4irnr iii ririrr T r r{1etuIFr.ltrr!:-te rli{il ri:ilr: jj r:hlcretrr. r' lNri,iirliri' t!.o1.-.r.r.,rlrrii,rtrrltrl!ri.rli

_

. &trdeF d. dkh i ni.rctrn!ft

Crni tlTo.u rl.i dtuAitot
{ortd{ rnFrih I iirtidibrd:

krcn
:.!t*eri::

aqdaetb*iiu'ir
&4dFnd!a 6e! r.

^l n , ,

Non,hrdodnhrktodrrrhd.numlqddid! trn,lrorhohrridrrakrubdntrdtrtcddo.

W

/A\

Ahortu,rtar
'hd.efu

-., 1::1li.n1:T":1itr 'r hd, " trh

.$,,

W)Eti-E;";;. [ei*#ry{li$}Sffii llfil, 'llAYDYMe,'M ,:,IK4.)WEWM ?bx^#tvj
s5

rild

rlsd

rlnddd!,qkir

' e!/{!di

h,rlrftddtr

s$

rI

f,l

Pentru ci natura este un izvor de sI;ndtate

Thga*Man
(clnkgo Btloba $t polcn)

l:l'1"'

v6 @Esd g@ffi&@@.g-,z

-s

oldlulut, rdhdn E ot,r{ll, lrrlkflrlk ahht I rl@llol
D&De relrnburrea de bi& siirri e;@m.dd,i qidti!. d. i.rrF
!in@ dDGmAlNlear( bllF a [eflcrot{aDlr eno o n.todi d. int nenl .oBpl.r lnofenst{d, fdri et d. se.udrrc nocire orlcins s poate nrptrnelcend kdoit. de Ia tu ll lorire dl.t DAni b 0trMrrlr dr dnir\ n{rntrtli.

vn\rtet

lMatkanq tLrnqailk)

MEDICINAALOIAT,I TEMPIILE 9T NATURALE
Alll |srifl rl)rciiiisr,.ir ti p.nh onul dc dnd ru sie gtcusi oi$ar ci in pr{ltutrolor sinibe aleomtnuluicxisrid qb.4 dclemimrid. lips dc Jc (m.dlcim rloDrrc lilb rlqirdrii nomri m.dici) de $iininci pmcricari 'rLdicinci ir nNnrli rtrrc0ci fic dcncdrcl,nc dcpdsoam rui pulinc.uioltinF!i cu prcc'ur, unclc !0mqii itr$rridicd chitr n@udosur deinallele torurimedic.t. h d! $rl1r M.di.llc, cohgitrlM.dic orsi Frmciriilot l.
It[\l u' r{t c nrc{. \ n{ r.xd.o-!/o.]. r fte . r tr rpunc t .n cir ' ncdicid.lopii si ndiii! naludti |olr!{rct nrtu rnd , coNbriuci ln.rc nu ! llll0 hrli |lditu.itligl'$ d'loldilriritii, Ncurgiiduie dedi talMcun li o ldlvin ri lupri - ru idbldfluna Nmai dcidci ll lr dnr s rr rrc I'i'cL ^$li'n i rc mcdi.ina alopdiSinedicimminld !l[ Itl$h, !id m ]imr ftod.

Ndltdrr, ms,il ti (nn rgnsui tru rnpiils.arurale, pc cori) alt'tr'rrn lrtr cii rlii lircgirtc speiilibie, @rc Ul ,ll| NINdlrir{sr tr(i.i,ri.c. d! dii ' illrdl{r0 run'ia $ cc.r u' rtr' Lr.indtrl 10(slujiiorii
fiLrlr 'i rrr. il riR hl 1!am](ililortLu Lrtrirqrrr/.' trrLU s.i pi,lild Ntd u soidc {, rh, 'n,i .lt n

'o'ls '

l'rdiN

i, l. ,l( | ..r.

n orrtc

||r rrl*Ntrr rrmr 0 L11'i' Mr ]i | rrkrx d0Nr Mdllcm ndmri r r'rrtrtrtrrr 0h'LLN.h NLtr'r r,r{( ' r ii,i,rrr Nr,n q$ndir rt. |.

Mu'ou/rlot'!rt'r!r r.,rlrhl'tltn nmrlrDNhnhlrrt1!'1"rr

.$1,'lI

FbE@P3Gd lonaa r modems

(n$mpr{us si lecm o lmlDi !ilponuluLdLitrcndi!i.. riii medici.. iloj nitunli , $ri'rff.in si lammpimii prti i', .on.ilicm di$ c ch doui rinuridcpRdjd mcdiulu. src s, N pulcn i.ccp. dlfcl ddr pi. a d.lni o rnninologieur iu ,_ntord€aum rl,rt(r nuiumr Denrru populltie). Temcnul mcdi.nd!l0p.ridsfin.irellii.1rsF dc s ur N u' sudiul maladiiLor rnhmentuL Er st tndirdi Nimi dcpssodclbilildc l0. M Lrd d. D.dtrra, J)c bdr rnci dipldmc obtrdc drpii nudii j ckrmrff sEnr inrr-o li'd' rrc dcprofiL Mcdhim n.turlli defi..J! ilrlg Ondi.imedird.inspiot silcgric {'l$ ic ndud, pudtrd li.oisidrdi ui sisbm tnlrrft in urc N m.dinmcftlq ci l str Mfmli (uul. apq soml., ohftlq ,limdrde mtunh. ]nisorc! dc.l sunl .drrndnii tr .mranmulbolilor ndoc Er poft fi pndicdi dar & medii cir tidc N!rn! urc nu ru ab$lvir o fr.trxar d. mcdiriti. dquJ:ili lorFctrli sd bio ctrsso picde. rflnlu'llidr sb pndicdi ditr iide,mlrRor Arir ronric. dr !i pndi., d.oschu dinrc !d. dodi rirn dep'rdci mcdicrri$rc ntrs [ild! rcrLizd] niiuro. dcd.moNudsrc srrl! d1r rorNiiictr' ti)i.ioddadu!. n$ ir h$zc o gtunili, ni.imicm.onkrlionili,inr.mNii.inr rndicdi deu rlopat $ ft r ndrcpd Ar puta ri comlpDr .sacL dodd Amfi!ff! :i dlmosrve l:Ti putinli ui ft qdr ci mcdi.ulrlopartar?, unbolmy.u mlN (sr rtni|! {dari) hdod. .u on!ilitdu, boln.vii pod ici.ni'lsipiilorndmle srbrmi|reuEo lvqn invcdeD Si irr.[Nv]i nrr! t prl. ndtordr lirottrpn. homotnfn. hipnozr, sacrcr.npia, npis:lir, (ups.tum, balicordapii, tinuorsrpr Dr mst pnnciprlc 'dorsrpii, t(Neoo, rnrtr duEre R rcgisc$, d! rDi{trLt!ed ni,it n. j in llirclicimcdicinci rh r ii tunci5!Irtrnc iir6c,inhbarci, inr sN rLrfiil! I' ii Mrcr dcosbsccsr, lr,,rc.c doui!pm rrcp6drciindiQhl li !i'nL tnpiilor.omme. nEdicmr rlooado|.rcri ir .u rlrc .i1!r. bRTr rlm \i.oli{,.hinrgn curutivii, a d. trusrla,, rmimaru !iliip; rknsivi, rnpil (in ou'|nlio0ali szul bolmvilorcronid ii stsirld Nlor Q s'fcn$ neuroprihirc) ti Nluq! r, mclor.npi4 rdipr pin adi'.clntrllizior:.rpir Tcnriilor erc Mtunk cs. id ltdri .u (h ilc n'.dgicL,loFtc li s d$9, siur Ntr.l iim dclcrpii pdictrltrr, 'n'rl! tu(pldqlLrllc cotrkid. N rumri dc mcd'riirlot3ri. chia,I d. li.rc url dr dortiuirms: efcculd{rocmrge ti rdrr\L ii rnpiiloridu lc snhLolsiru (n cclc L.rluLsiLului$clcdulpurclorpftlrN!AtrriL!io,dcsinihk),,,.accdd.pimnidi. ortrrfdqrin,sorsi'ul,of$il]il...lihbslurirr'uc..ordrcNp iuitmdcitu.d Itisrli ti ilt donorx uNLc mi. dc l.nd.rh. c niNq dos dc foFni uft itrrrruui trNlu dlftrurui'rfurndiri ruiirinri nLopd. lndica mcdi.irci rrc rrf .Nr !i nir. d! d{mnr ir.oisirtrf dn8urdcnrnd i..dra i Mrdcin.. opdi aro pi'd'. ril {un {l! r llLc. ur. jir ob(rmi $lul iirotuddidq'turdc [rt!.i i'r ffm umr {u iL i!(slie tricii!!|. iNh.ht { tri.Mn!n du dipioni Nr.dinmid,rnii.ur. ri rropi\I,dr .u ru.ur.arfl stmrriTrii i" doncnr frcdn i'ttu rr.lrddflrr huNorurrLrirot t,x.Jidokrrr hrlnofiziotnpn D.$ ,, r r 0 d ,tr r.lii'.c)$r. d,liflliiLLLr n d in rc rc ; m; p (/ L ' frrt s ' u n ,,lcn d rr! I Ld'*\ r LdL{ii,dirfr'rr Dii rdr! i l i 11N1 kr r i.s. r,'r trtl.tr'rru$fNli"iniri u l. L irs ' , r(ih r . " ' , Lr L L li' r l o,l tq r l, r LLu,",l,s,lrrrnt, u lL,.i r r f L t rf r ! l(s r

pnrid .i au.bsolyirdudii mcdicale in$iqiL unlveBirrc$i ci iu oblinu( ul dc in ii 'lodor acupuidu'isrMu debio en{so,tn0.!! C@ .c rtr ! .ucd $ lerzi oBohl .top.lilo. lnrcbm. defondsr, t iri h umi, d{.i denicimnibruti $rc dc!p .omplmm br saudetp axemdir Rispunsul .onpdni nlalc. fncri.ile Mrumlc, onft fd d n ek, de 6rc sc rsocizi tnpnlo! alopircjti s.opulajuroririim Eibnir tiro.u$l0i de vindtrrrc, .udrllrlpii .dmplem.nbn TolpiLlc.odplLmsnb( aujji sereml.o ondhE prvenrivi ,1pri*$ omulM o unft tnrrcninrc, rry $ suld Elc r.loss rhnici dedirgnonjo$i hrmed crc im p3trcdri iiS4jiu mcdi.d;i c1dd. rndtionali eu rLopdi ti pun ecmtul pe pav.nlEA thboliivini ltr hbmentul pDpnMr. sutr.foloirs inprcutri cn tiapiile .onventionil. {rc a nil cfcdul rdipcuri.i de ex.rytu. untlam rhnicilor de p6op0n tuIi inpEuni o undcncdi.menr analscricc vizmzi u cter.dnd mi npid duibil, pEcumIi rcduftEadoaloi .clor din umi Pmdicilenaru6tc, dE s r.rgc h ti Itrrtrumir i?dii d€oohli. . bou porfi consident r0npii .onDt€neblre! rlrn!dve,TEm.nulde,.rlrcndiv polr .f. .onfuziirpoak i.snn! frc ! .lrenr un sisrm d ilrul,fieaaLege sistcrMualiul 0 Si n. maii'hbim. leih a idsi mleaq're iecomiliq.! inrE medicina trtopdi ti nrtumli. e rcspiiMur! rcsral Oa mrdicji!rtop{i pturic, inci de t! mcdi.ina la h.eputuih ci 0 ,numc llrordpie. om nu firorcnpic ft. arizi mdicii n.oD$ddid Lltuvilor. deh .!z h oz, nmomrssti v ar nrdi.amsr cxh$ din ptar? Ce.Ilevi &.ii extdc din plMrc- bincidel*, sren d. prccisdoab - sunrmcdi.mcirc poM , ilo n iu { ' r. rk f ' s c L i' D' 3 ' ' o h 1 a | a ' ' \ | 1 ' ' ' p J ' + n d d a " tP ra \ . b f h d n a . r L u r . ^ l . , i 4 ! n . ' . . h . i s p r t o - i r e . r c \ . n { d m Ihtto r. n\' . raL| Ptar.s,, ),tu|ooath r. dv,do .*,e F ear rq E c d.n ' \n@en alkiute, vas.ln atbn, aewts tpfl.,la,lDl

I
I I I I I I I I I I I

irdmr

| 0dl i J\i ' f' ' !d' o' i !' J' ' .' i ' i ' d' j ' 4'b'J. r oln. Jj[ e

.ooe( rcr. u ',.r

erc. Lr ri.dlt

.'E .14, ' '

-or ' ,rn.n

lor

run! dc lcgiori porli lisirc $ in rlrc pndic i nrrunlc.Numii .irva deDttc L! rplk'pic rcutg anbch riptrride nediciM, d( in nai nirc misud psdicicrii .elci lrtuElc AcuDuici0rasb pradi.lri de ncdi.ii specirlizitiir donciiu, dm m su . t ' a u r . r o d . b u '- - a t 6 e d c lb mp Nf lh , / , ' . . iu i D JI r' ] k h F T ' i, rn d h F i c r s i . . o 1 ' r t r r d . u .r t o p r t ' r i m ? n ka r' q ti . i . . ' o , d s r t r . .'td r'' o i o 0 n t e n f r r u rh t rt rr r' ' l\ iNjJ .. n l , : d i s r hirtrq mMi!trtrdioisrdi.rotnpi, .on$luicp. o pndictenii mrdi.in.i ntuDtcma nrr d.rr ui ii'df rfDhmcnb. ienncurjq coN'irujc m mod dc vjaF b3zd pe o t rk r. h r or r.igr.noan del'neoa-{ ' r r-' rnr. u r, . , r' l -, a , , i . r l ' . i J b o , ir.(,r, ooee.crsAnit, t u zfti ftiroriimhmri subro;r udor fi( | d ffi\ l ,rL''|)dr v..rr, bdnans+ir' auriL ^ L l3 n . c { r c t t r . f t n h d r r n i i ( n i l h o h ' l ) , f i . p . s l c i n ' e m d G r c n o . I ' n Nl ' lt ! ! i l! t' n r ki dn I d. nir\i. trtr rld. |Dd c oii'i!d c ncinitunhadrugi fadorutui 'o h!'.r l. .,. r|.,.ri.' ,' .n.!rt.'l I '.'.., r . ' ,'',rt'. i t r . ! h ' . i I - F l' , 'i hl'n'',,'''u,

22

oddruBojo'- odsrai PoF€su

Cd pulin in e*t dohedii.diferdFle inft pndicile alopare @leiatlal! \ ,l $ ninoF t nup.! *plica ,dboci@0"did@pndhdli cElor douiriptrridetudicini ! r r dinrrcelsti! mehoi d.gmbio morinlr. sbncnvi: Ni$inl dc fapt,l. o oinlihr {! dl8oliuldtrir Elmor medici i.fs@a uor Mtumpali. Dai msi ,.l!zt l' ff 6 * | ul ti dc.ci rbilioli n06l ri giinlificaao fa.i (MiiisMl sinilitii. Addemia gr"t! dc M.dicrle, ColeginlMedicilq, Colegiul Imrcirdlor dc.), cu dorintsde a 6on,\ , I tnFlee !i dc a jldd c! inpr4ialidE pu.tul de ved* rl pi4iloi o prea Ii dtrr , " r' / g$v. lcglE desinibb! omului. mulc prcbleme Albintd id foculdilpubi ri dh caur atitudiniipdve r ofi.irlil4ilor medL., * , pi.d {lorcce ideiti iniFarivc .d., v.dlide !i cofmE, d purea .due sFmlll| rr It luphcu bd.la.Ne miniin mtreldeiry. Io.*s,DrnboviF, r .irui 8@dd ,lc diasN i chisidekmpiconoologici fo$ lnnomniod o ddl ctr.ulonl ldr deing.Veld u i\ 'L . 1.{ ' cginu e sle sw@ itr boli l. fel desev.ci cu sa 0 oblirutr6lat buie ti or r{l a airhorc!tr, I @ooili!dri: € ti iuhl loq dedr.I-emlopol, .tui nddd &mpcuti.A dkpis! itr acclalilimp cucl, dedLD5Irili,$i cl plmt dciinp[iu dinfr ei vii, N s.o ll ot t@p.utica o lot Si qcmpkle o puLa .oditru. Din cau! vadri(ii. irosr (l .u laividFi nu iu de pndul, prni li lm4 dsat p&ienlii cm Ereapre id lndt rocmoili@ ditrft prscri.0ntii mcdicjlejalolatct pn.iimlil mcdi.itrci rxbi'lr Ud.le $tuc iocuhjiidar au rpiflr, lotuti prohl{rlor oedicrq rtud m o d l n du lh .m oo tutr(d!n.hqhnoiirDr.ol' s rmd r, rmra , ' . , ' , h t ' l d dr Ktrbrrpe r,.i,!er ht'h d BnMf h, o.OEdor o.pn'.r..r.nf.,i r

Ipctrile \6 ) praphr]a punr rtot1)

holis!.ed., |lrutl oaun dealin rblie natuu, pddpu.tud, ftdie$*iej nedicitra tEd.r. denuh !tri p6tohoh6 lap(sligio6oUnivc iin!. Codciliem dirte nedicim0lopari n.dicim .atunli e$eposbibtrtrtri thl tr $ Mpoiici e rcsp*u diclo l I id dr ftbui. sil ciliuz%ci r{ o.ircfi rtot Dn.iica lui HiDp@Etq ,Jnnun noi noerc".C@ e,ln tnduorclibdii, iislMm ri N I ll b.lilwlui noi nult iiu dsdr bine

TITOTERAPIA ALTETER{'II $I NATuRALE
dcplhii donEniul fitordpiei,cndm cdeDodvn mncin o si n!tun|. cu.ae aasfu s, sflaiti s a1]a Ftatiidetnbftibr. in
.oduft su Nnidir(m.

tugui,d.nsk, $ahFdc

DII'TOTf, RAPIA NATU&CL;
lr[rrdrt'ic rdrfiL]l s i\d.gc rcs nqodii lll atillL.ir Not flmrlr dfsiDrofihdh rrrourtrlr1.Msr d't'{oL .l i$uhh inc@i st hduEN.dtulul 'h{iicitrd ft rrlbri\r 0'isil,0lilhshlici d'rziv. $u incomc! ll0r iobmirc.pcitu .n $ dtriro M, I rc$hnli Esn(hfr, .irofla DrinciDii: llrr din6rl. ai rr.nn n dn\r.lr t, | .L .i . , .. n. ..T lrd, srr t'o-1,turD '. , . . . s o d c . F , . u v c d ; . rrrrrr t r n ' t r . ! r - , . , r {l] r t,r

I ir\lrr

('nrntt

rn inn\ n ttu)

24
Dd ic .oisidsrnabzi ci majonraupautaiiei hmn p,ictici o rtNMl dc trcdonimnrv.gdiridi (din @nirgd s! din corsrdngcn ddin @ro{ L}

Firor€,3p bdbona i r mde,i: s

,*,.ictotrdc.onsum alitunbtia sre tNdonidanrcdivord (,w6rh djef). rsr t r I n u' [npul h ,parili! unor boli Dai Inul ilu hii putitrscvdc, dc la caij]e duilr urlccl{lrs, Lniuc 6ilie. su fd.le, obuihrc, diabd,ddd g lnerc*lhzi rdr. li I'ntrcl|]ll cdns.i,l. rlc ercsului dedtrlciui FlmE d de gr:sinj oimlc. gi rt I rd 80 ,,tui fodd",mulilc1srt s$zi derindi $ dcorddii fdrrtempqi, s fmc v nLv o4mi,ali, Mondiali i sinriiiii ! ftd,fnit Ehriv E6! nDrile de rt, r ruennnddc p. roi globul,lintnd nresrc sffia dcuddepdi.uLdidii Egionz I nL dl Lc vcgctaani, cu .xcludcro prcrcii.lor ?niEdei alin.nblia ovo-l&rcv.sdmr I I v!3d'lc! hprcri oui)i aline qia omivdd (,Jmd did), mtr jiclude roare olthur( tr .u strd'li!.! cle !i ru sule tro$c rehmlogie frzi.o (6ffi, frigdc, irtd.l p { r' r. a r- iT , a . r In

ll a rudem:,cre ur iru! paniculuidil. olimci(frc.onituMli: aq ?F, l! ninral. pmh cNi intni (.Etror@pi.) p.tr[ubt (lomlc sderare), sau eu
$ (!,o..dun tkuofziokRpfrLice diveM), m*4u . llrdrmle. p mF..).diL.4Un pr. rpde,&.ru, oorlidcodarb' on 'lu dr tr. rl..'1wd.bo,, Ap, ryftr.bu und.loc rdpflrr 'lcaitriLh ped. o pane, nol| ddrt.q iobijds oolinc igicm oq&isnului, id pc de

tulInoo ur or li ofcd onuluifaobdtdpcurici odMli div{$ Gpij soc,

lh0rhibili laorie vend,n ajurisi sccilcsci. scild!tul,m p04cn ind io lir. umrn nils@ ' (luDh vllunb, hotul) d ou ! lfqcrul al .peiaupn coryului In pl$, rposlini dir blzitul. hor sbduDi ba1@6linario. !D! dcdac lL, {i dh oaq in .onhci cu aml, Ezulrt am$li sirati p. (m olgoisnul ii
ll Dli ditrgin.i itrbolilcrcutu'i@$idmatoldshe sut itrdicde nimoluilo $ lill cf€rului beftfic dspotivi anpm onului $naro! !i bold.v (bo1i Dun ico,diMohloeie cb.),& n ninur{ daci*flsri eEpie narurdisinlti d! in nm. cuod.ti. s rDr3i fr snL. ffpo d!. e o renp..6 nphrj

chinic{ (cu adnivichini.i satr .odsmlr) ri tdi aftm idd$riti (id ,t d .u A.chli oryadsm moddirlfaccj und. ocomndii, birctnlutlsli, r l rfciio.ic l. dimenbti.:.mc doar doui ori p€ riplimin4 prcacsbit n il de t
n ' f i mr c/0lid .,h d . bonbauer d(o otu,Da nRrr.dc !izJ]',nDn !fituE (zihr brurl

lDmbrlidc drsrnisnele seikrc deconrot,dcoa@ chid dei nusdr roxri, Lr{ n lc B w l , p r c d *- r ' 5 0 j ,i rJ'd e i rre o r..o n .mr ennodqA.c.Jr ,i...jd
!truo'li iihibibn .nzimaticirex$ul de lesmc ti tn .p*iil de lasoh, ryirl rrl p Ooducc n dig6lic foift nulre gdc ti, in cotrdq4 $ratb dc discorbn rtrL silrudekr!our cmtm eo( prft i'!. p'or td.. oco(.! r,,, q..1i LclLhJc j, h d n i l t r ch d e ln g r , c p'ft ohehb(.oir'nlbri..wir. . ! r\ ' . n n . . N t u n .cl uo /( /q m .{ modr.p'd ro'f.(onjjn.. 8 I . c u t J -. t i, . n rt . , . rl un,i\oo:t n,,c r p.i1mr n. n rn ,
1i3r1c h 8..rd r €.F

( p s n r , |]e ,T:lb ldu lcadcdo' 1o'ip.4F mi, a . . r' a a r. f , , [ n rd , 'dsiJn m i i p [ i0 r .r r ou tur]'k.'nrc shm.nator.u. o o rt r, ro n . s . ir, t . , rt l Mu

I dc htn.oprrie su de hrhnem.rlsm dcfhcgco dochi.i tar€un.i ti{dhul ti ciinnd SmodHahnchoin sl&litul$.dluluialrv$-ls. Ea l. cuabl (.seniniioarcle ir6rdui6. pdn $ !. r), $lFiniul ,Jidilia similittrs dqri mruo $tuinli unmi s !?tozn cuFmcdiicm pJoduc, omul la
n ci. bur nff d'1 Tm d'... rm.opoor i pcpdi dr p;d-. lo vM{il! tcdpcuticc Dc dcl. honcoicFpi! ! 0piru! ditr dodiF dc s ' alc numsi @nir. boli la lltiul dr|Cnr d! n.dicmmb desinrezE

l0% dm 2i"ru1 olmr ri co' (nrm.,.rt.Jdc .." r dc r. . i :'i !., dh Lrtll {r n, r \il p(donmrth d. odgi0c {s.,5 (!hr, miNntrL,

rnci pinoiDiilc .lindbrc tebu si rcspers ic ziltric uri.oifrtuprecorcr frit I L |r I dinrohturdc.doriiiglucidc60 dinerc90% romid;a|Inn i , i Itr$l To%, sub

4'l LB'.u O9.'! D ; 14

i..n iiAcr r. (, (t,J +,

i.up. adv6c (ncdonE) {l I r!.vlli r$rr.lrM{il4 ahploara *vsihlea Eaqiilor $ h lh uNri sr {lnrlm ..qiilc co+uluim,D ti sal &oi si luprc sLi tr;tuic kp[l ? mrdr'e UOr dln I'nhrln[.r.'lc cr ck,! ".,1c tr Db||iti !i e l|(|miri$tsri ln dilulii ldne man.Diluliilem.i prosupun itit llrli! Nlllc liM! N!i,.hhr itrli tzmllc, ajungiid d! ndue imi! src ilhr loNi ldn ni,,l.orcindivid difsirdcbli cihli h ll{ hoDkoodtr ll dl,ijrr u' sbfu0ll adivi ri u nod d.
nmflomcor lizicc h llu lrddnqirLv' dd' { d.PtnLl. {r {DrliLlrltll sl( llfhu' rL podr$rc litrdourrcn din illlr, hmFnl' r N hMuurtr !(r*n llrl PNttri1 !ti Fr .unN l r r l r l {hr r D tL0r nl 04 r .rsr trr'lridrir(l'rpl0ldid)ii'rcpc 0 rllf t { rl q l L r , ' l i h r u h 0 s 0 r t i d r t u s ! 4tr!.dd'lru ft hri tiihdr ah o linnl dc |nlun, inbl {urqlluB q luil!, lMNl{i|[ rdr |.islgtrs! hr$lvsi ('Nd'ulltrii mrcs r,e dilulia).

Rspari' d rrrc sar.cpm!pi.F u ND{du rcnpd[ir itrr{ divcsibb dc boli.Fiindmutr dos d !i Dr $mftr I r mli d0ilinr0hllc e ji inril!m iscpbri tl Ntoddi dccofii. (consdcdr hcuir s nii li'trul.lr, Nlti Flrii Ln ccl viEh dc t+tt ori.ropiiircb { $ hdjlli. er tr]i,sd{r[ dconsmc rnnuli. te{m !idc u hmd, ds.trr'ni NL] fttjM ! ) |'ordir '

Iit,Nfirrrz|o|rltAt'tl
NrNdirL l|hrl{v " td l( i,lr,i'rrtini,rId

26

ovd! E jor -

o.b! m Pop*c!

Frb'aBPrs hditiona i r nodsdi lid piviii Iaineput.u nelftftdde i ssticiunc, lpoi d buivoinli, iicFdde i $cdl. h rdzi a ajuns un shdiu ded.adlte dc ! ispuFo it nai rMre ltuilc ludii e patu a p.dk(' cmphm(oE F,ld;medkitui.lNicc!lop,rt. I De.e s cuJce sri'i 1aaopmcbd?Dt.e.e *.onstituieo dddilibredc.

hcdi.in! folnc sigEi ri ljpsili dc iscuri lcFpoli.e (N .ri$, el4E wndare d l;sps Ea li m.dimodclc hom@patice). hcaz! itdividul € p. u ittcs *t o RolulhomcotenFiei dc t menlinc buni $ft desid,lae a oeanjsmului de $i Fl rjuh si pnvini, d'r ti seinving, bolile.oel ssEst 2t !c Bngi rcmcdiihspecifiR, tiodid noo@paticifolds.trcti sfaluilc p3trtu o viali ialiohol4ih ow exedi0l faic biile dcms, ilsrijns daturii (i, ln s.nual rcrlihtia coEdi pchn (p@iiia)oorpului, 0glrii)ti,.eltu.iidpotu!elm.,utilisnuftbuicsincteclijaie.b.chiddihp.tivi. ca hin.ipin €ft di la baza bom@Datiei bbpic natunh{,,sinilele sevindei piii rinil0rc) . 6!t .nu!!l .hiar dc t{ippo.nt, pinn€b n.dioinci In e*r sop, olgdrsul orcgkr !i si_fl comp€nsz prcpnib rcmlii ri biolqie, m si s ld ioloseJre ' 'w ftqiilc alsnte $u pnrdut p.int ali D. lhfcl, Fincipiul sinilitudinii \i gise$ apli.de dinrodduda I ltr medioini rlordi, pentu.i veciNnb, $rothpia !i cndocinohPh nu rul .liccva deel n4t i0 t!rurii rMiniloarc .elor lomsp i.! Idcih lui giPpocrare lost complcrale $ ttrotuldde dc m.diculldon Siduel Hahnclm. sE r hiit si t ludl l! Sibiq c, nedic al ti &*lfr al blrcnuluiBtukeddel, suvemaror Tmilvdiei. Fopid.m dr pEciat k .i Hinn.nam sa idsoid ftult li elaboruH con.pliiltr $lc lommpdicc di. l)m Dc Ii H.h;;m ri lend dbzi, Enediilc horcopaiice mturaleli divmc !u subse$ .himic aorsriicE (6s!le, Ntdonl dms rcclc.ji: pla e,oin.rul€ complex., ale sirul mizi), mind de$r?e, uele K4ii pdologice o4tnimllur .1!. bszc, De Egul4 ftn.diil? bdn opdicc nu podut rti.lii advor$.Ddi prcduc,rohtL. .{roddi u0.le.,rulbufti d. Mcliviure su,xdosldEzie la dcbutultEEeentux' h Nste su rredrosrc taducitr .pulul dspwsuluihvorabilal olga smului Plepdatul $ Homstmpia s addedi uior .fcoliuni numma$ Ji pdeqilor dc ccle mr sqe Edertcdnsddr, i[ dildnc vAds (dch sugtui @b- su nomgmd Ji doamb€le la metode rdpeuriei in c8trle itr €rc ftn.diil. aloPdt rf.4iriilo drc nu risputrdh alrc (mcdicamctule sin@i) su chiI.elc fel.E €uliceN ludt bincrolcorode bolnrr dc (r$iil$uk oan !l'r!ii. niqii gastie, hcpdiresaun.frit hxicoi'b afstiotr'lc alcg'tl (0dh bmnic. c em al.rgh, siNrti rleqrci); ln .orbuiiri fmqionab vn.crol' Gcndropdii)i in ..ru de nevMq h ncvnlsii {nu itr $op curiv, I nunu rmrn prcvcnncilpliitici dc roi dze)i in un lc boli cu evoltrli. so.i.i 0$pari$ softi, ul..

plcgol0ldisrn( in hp.uric, lnor bolitunqiondo , uor bolignvq dd dificildE su

su r prin lgllli tnpeurici mediqn. oJi {!npa61i pc $le sinretca chid did pltik i.iialo). Asdel H ajunsla trrili?d.a acwun turii @ mijloc tdpmti. carcrolosEb dfizici,lipsitidcbxi.ihtc!iinplus,dshld.usordeaoii@tdenedic(ndigMiNi 5i dii upon( h in(pd, debdlnav, oua nicsMundism.lor pe eE 4t devotr le tu h iitldBma inhcurmdi a aebn .ldi.i deE liz*e, ti o Djlgnosli.ulitr trtrpmctuii p$upuiq neUngi moddihGa dln dologic noui d. iu.m, bzdi perczltdclo oblinule G$eEa pubuhi bolnnwlui. 0 4 t g d rg ' o ' it d rp u c u . i i ' & r p u n d L , A r 3 | , & a t r 1 ' ; r r e d n i T h d i ' i o n t u h{ri.nkli identifici27dc dnd$isr oi de 4stun mDLLi biolog cuh,r. Pmh c s Umtuii ,tuoed N s dc anrfi.. ! bpogmF(mdidis.l.)i qhtrd@ iodi€liildr eaki r@pii, dc la punddorc.lor nii adive lurdlntolc cu sBbstn! oEsnic nb iuqiolale 1a

roxi.ilde!i dsbl d. ulordcatlicd D. folos$cfrctorilizicilipsilide ActrpDnctu imi d. acbtlitdc h pndic. conscincca.eiu dodim! !i cse rDli sunr d@d

L, lic i t'iind innihn$ urci thDii !.nvc ii unoleboli in cft NupudM cF l:c l.r r {r !r .l irfi!.e1d .uo$6du L . oN tr ubmuoa pulnonrril. (i, )d imco\i'o' trrnNio' bFoeu' p'o..dcL"Ep€rr.noe1lilu'il i' d tlt.N.o. lo.or.-iu rd c fl qNo. i.in.n. orrlcr. id. iir s cL o pL' nl. crd 'i ' ti ddicn i co.iituic pdlii pi,i dF \i (dtezi in.iftibn cdn$dr dccnqic @ lrd c { t rjo I . n. c D . i J o r ' n r , l d e d c - s i . i f l s l i a M r u d r m ! r u ' deci tih *i doi ooli, mrc cchjval4zi ctrtun4idiilihu iomali a oEatrsmului. !E orc Dha.ddc h Fcmi$ fundihrislt a qnbFi ltrdonbr dc insinibtirt ln

cs.dtuit, nralaleliicat H ,jm ladcfnjrca Dmi pnm mNccirti i imtulsiomt tn I $ timp0lui oFin deapliod r lcupucr0rii, $ii'nb, cd dca dou a aw! um;n

la dhilibruluiselsiiln conducc olmiii! bolii. Poh tu! dc $nir4!. Rupcrca putror sk fic h boltr.vului n46r sN rcldus mmd a*n ehilibn sicrgctic, torirc.

ACUPTJNCTURA lcuN un cnc o dli lsrpic .onPlcm.nbri .lshi t Oncnt S. di{ cucdriludiic etllintr .i s iflI in Errrcnul ci chtr$irL ]i ci +r un dd[ .i Ncnirdcr lrdolu 'triFrlh. l l | N g f | ' l 1 {]n[m hu L ( 'ss''|o

lidicitrilc !.upudurii sunlitr sp-ial dcodin cunrtv,inhsind mi ils afeliunile .oniirrrc mnrcn s doniDs6. DoaM p@Icsnmll8 t nsmirmele dtrNrun lilN d. illirdo ilc ofidinhului. h.lodr rr qi o ulomc pnnlacilci trsp{itici , Ii rcor snrv ncurMdun iti s.5cncindhali foadclalgr dc la tulbud lc tuicde l!|l[E li,rL]vi'iiorA.ir|cbiicdctiiit nevalsii lcidic,dc tdgm.n.dehcial, r sr, J'o,sirloi ot.hh lc,re, lMn f lrR. (c h (. 1 r i , " . ' d . d s r n ' . r tr dld'ldnrl, rrl. q,|{slil! un! rironi... i0 6lonul ni$bil tu anerioPdia lturtiIlr,,rl.rti'rr dn $r lr hv{ lthrn. r! nNtrlNtrii Nicdc Goli.i bil,rrc,
hg .lNiEtrhl ll'tr.lMn|, iN h bMi lti h?iuiLo4!ni.c, Al cun ste dal h ulml

{o,rhd!ru ,!r'ur tr rr,ltllsl! lL+uopr, JUo {IVhr mI0lrlr!h Moilolltr

m

llh rrlHvurll ( tr irrNl]! (

lliih, I'r' ru,trn)',

.1'r i" nnr o$1e c (srl olrre. ru'rrmdkrliN l.$
v hrr l[^Nr

i'r ldmN.udtrii', FN(do'nii.

oidi! Bolor oddvm PoFescu

a Fibrarapi. rad4ronar ndemd
llro.esie nfttrnlecad pde a wde lolir{ il iocivc t, l0 lsst mod,folosqre lrril ldnt]llor dadnlc inlcl€ bim ci si$mu1tmpiei d lmioi Biophtr ac al : !n dldnnldor Ji rcglarof lFesclor biologic.re ajuEoqoisul si * F tl'tl dolilndssi {hili5ru1 ri, pin mre, si $ td* .l tuu$i. In eol.Ji rinp, de |n 0r$iimului. !csr. aCrd nevoie o grna ldsi deftcvdlo pdhi ht-

Dcsgur, ao*1i ndodi rrc liniro ri @nhindicatii. Asrfct. tn crarile o t 0uon* mv.sibile, cumr ii bolileqtrmsq bmititele croniccob3hdN! vLLlq'lirc caidi..qb.lilo rDrle $ bolile sdoc re, ic hdele sunl slabc nuh str DutE Dim. sp€cial lorfi mpuctur4ks*i r6'ie conpl.nms.r dr |r r.IIUn'nn ll. podcd. url1.F, nrr *n. dc rfcctiunr
I'u& rcalht l! pesd.ftle iub $u lomopoid.dlc qj la 6pii (h1i dc adutli) | , rL t.rutcdi.c alopde$ in pdalelo odleli $ {ie insi ct apl tcarca a.upun.oni ( ! dlfi.ill h rc€dri vinri. dir .!ua fricii on il nur.herzi I'e copil i! v6{u nuNd I M orc ummzi !i i lie inpianlllc. Pn$punctum, s6im\ cnc o mdodamai,.b16ndi.. se pode ,ptm i| qi

p. $ ftrlth a'rtri N .fededirsic dnpft n6!{ ob3walie carc b!@i cc I{l li*.rc dltrluieimile undi.e compulunim vizibili exeiciii.fede de l0r r dloN.' .r adr .i Ltr 'aBopnonr c fr ( potnt's l ul Sodi ,tr .s l r r ts stinuleui @peirdd de,Fnc lirrllui tis@$lc n@boliccinrscelulaF, qiumos]i),!v6!d dca.ms€a a4iune mtirlgica intiinn'mdorie ||hrlml ri fi ddovcdil sistmulreEpiei lunini Biophnpoare fdbsn .i cu h toNrdci
lr trd e. c'e dedslbi' Gae). l-. nlftrllhhrn(tuluuai,t ' ir dran cu.bdogic rian{tult Bgilo_po dw,In ld\ ):i 'opmrori. efli@'donolonte)i in afeclimisp.cifie pEdominleispor , rN iloz, s n. DldoE/hcdiin*hinlgicile) Rdlrd. foae bunc oblinln hhmcde |' lh t r] ' m i L h d . p . t u ' a ' i i l o ' s r d d l d l o r t n c . n d u n h . . T l p , g A . l) ft dlnoNhr .i m.M mdioftizi se. Ddientuluichiart in !iN!

TTRAPIA LUMINi BIOPTRON* CU utrro. lot roi inpodnl in sdru1 rllpiilor iatunlcd t-a c6$igar uhj,N rt(r Jd i.mptu luni4i Bioprmn. cu cd&ribni .m ,u .l$oE!o, !u pomn dch cfldNtun tr mrivc alclumjriisolaft hvo'izeazE ce Ii. tnmunirocondilii. r.gh,q uo. n(nur logicc im-tonmtalcd-gdisuluiumu Ese, alrLl,unfaprcunasu! plnrru d! sJjt.,Il

ioi l@slomin lmiid in.Dergic ehLlcnimici, tresad pentsu sustircffi mm i {i $i$rntrluiedo.n. $ ci sinra vir ineiD srsud davolbrea sinirosrl I o . r ** d ob',"oFr(c s e n l, , i\ rn , rrn - 3dm'oL ,.,^r:.*" Dici d*prcurjtima in A ichibre hminiisot!rc facror ro.lrutr,r(tru s ci h c i r . ' r ' " u 1 ) r ..nrh'nb.c;renpir.. o ro n c f o c . mo . s r. r, t . . i, j foid{rorul fddmpni nodenc {E n di.trl Si fiziologul dadcz Nr.1, trr4r /i ( 18601904) .inia i er dffnd pfltroa.aslt or&liidnatr conkibut! njirl,lis. ( |{ n'rinr d. mri pftnlul Nobd. cu ajuionl uotrirptud (invcntie Fprq cms ( I ' r( h ' n s , nid .Lr d ssn 'ded(t4c.odel'.. t , r, n "rui.''rr: / r, . rd . r ( r u lr fcdir o'cuhturei n nc..allnhbnd lul' lc ru tru,!..br rt , \ , . , , rd t pu L lh

..bnih tmpii, drcdnu llfldr e luniii Bioprrcn pnri'deas subsritui rLsp€n riun rcnin, dr.IonGhedghq erccrrtor $ra Ndn hsunadca lhlt !liri{c d(nrm.nt rrue,zi.
lnrdo ohd mldicilorri, biftitrlrks, boliivilor o sdie dc .wniojcr lqMc .tr lrl, u' o h'ni pcndrbl'st h lcsutun. un -rP Tdr d. split r lglr), Iirll clldr sN0ndadPo@li apli@de tspie .omple@tui $u, i.

dereapiesep.areface,dupiDi lrfttblff lLnl lBiqrrron.udtelipu iidr lr h oMh {v, itrn$ rc1 si s obliniunef.d dssinelEie. firotnpcuri.e, o arcdde.@dnrne 0rrlfthis rlF)0 n.lpii
|l|.i( odrdr, ci d(rlcrnpi€i(u (puk! fi ]mid, Bioplron

lW lh d d. i r . " . {

uriltifs acsroinou.ish dc rnpie cu tmini a dcvcni Nrlj,h l0LiLtin I I .rrdsropronAcrr.oi$d.japin, gshidc!p!fn.bulcpc trr,n |lhlj i, l)otLwtn{irli$llor .irc l iu ckbou nncnutBiophon rtdj,rh r , {M rr!rtl k r0 ' l L i i i i i r i 'nih r cu opmr!l0..rn'luiOoisdrso & . . d & c r, r, i! , rtM. t f L rL 0 . r

h d! orLlN,, t I I' I[ $l! inLi modui. ..ih dc Inhmcir dfi omidctrt t.lnclot $n .oq'dui ltr Dn.le ll n(te'L! n|n' n, {i ln marilt riL0llor, ($h p!rci ll nncxoicnpirp:'nhd, deorc di.i. lh nrl$!iri .l hl|l-_n'nih de orJ'di ll& ' t eli ' , h ' h 1 ! ' ' , ' r r h l . ' ! ' n i ' / qrcxruvlrtrr

cgipl.iri mrc pndici6hzitru lll,{r rrrli.hii' {rl'(l,it,(u, !i0hinczi, 3c

.rrJ

r.1.

{,

c l c 'o r r - 0 , , o L r n d n ' l e .

i rrtl r 0l h ull'l uhrr zr.

firorocinelor coauru,

ovdu Bolor-

ftb!ai

Popss.!

Fb,aEp€nad onars mod€md I a t s t d ll!

co(d.. n.dic,menclolpolutni, supraolicnini, stsului. Prin ra$rca ?rndorr, {ti zirom o4meltritrsutcnli, oryansn"l ajublsi clininetori.cle,cinulali!:.nr sr $ ihbuniElerb$ dseohilib€hitrdusc boli di.pa. d. Inrer$rnr ci oqirc zonc pcMlpid.vindftmae inahre bolh \ I s $E dc ca nlfsrc PrinEnexorBpie. ftnqn oqatru cort6ponded lui esror mnr $ podr i! r iNiit deaparili. smdor clini...
Prinnflcxotdpic h smfll, !i in nod deGebn n sfoxorrapie plmb , \ ( p (8rftr poEivrlo@is.i.ii entclor depbfil. uulbr nmrmbjle ttrtrraicr u fl' I $mifidtv de afe4imi: sftq .ris(nq aml.ll, rn6omii. ob6fl1i aoriri. Lr! cnolion.l , dcpldii, diebre, aGmridc lmrcii afqiuni alocoloaEi,scirici. ld ocd, spond'lozi, ofoza, nmdis4 adroz,anriq gmdo4. corlnrczicr. i r tN'h fil
J,-,inc i,oi.l.T p E,.rod(.ddn JL otli"

O( din caua rclivililii .oidkm. drc & oblLgi n,n h picioe su !€za.d,ror ntr 5i tndinta de! dboi in zonelc i.fsioae rle co@lui. lo.alizenduac ohdclc nltul ld tilpi. .oFspunz,romc ol8sclor in sufsinti. Sunr roxine @€ le d{odm rlinur , lr pe

giinla p. (r6na maonatisti), vicior st;lrdrNtori omsii de furanodobl.j.

..\rperhi,-.turlfl

rorud.tuhh'Iorragr'.rturcqnoF

a|or'nft ri,r .Jr h -npr po (bb sd c dL;Dtr

lu$i,loj d e r dor{' Eo*Hrc.j. LuseDMdo\{h. roasororha 10fl'A 'L rU e'i), Mihri DligeB.tr (ima! onolizhii su infomdcdci).Ca$iitrli !omgiinl.lor nodede,dplicde, o'€* ldli, hrlltoi!4on.r $ bd*d peachiziliile lhrr ln rcspdul iri4ttuilor chrinice. spdidi din ee66 lu.ruc! pcnoi .c i dszi 5; &10d! rcmerci dh pagida {tl to|[ a dei trlmdoldie Dole fi insdsi prinh rempiitc nMtc i, in lln ri d!f1n u e po InloFnecflm R odpi de.r ditrr . . .iF.d d+ 'i lllrl|'tri ,l| d fLh Q tr D+oRr4tr orgin/nrc n ala. rmD..rrr4 'h anFAI*CLllr odrtf 4rfe rom,h.ob.c. r.loro?Fge. .'.Llol a,..\trodori hmktld ! ' { r u. . r V , 'Iu.F p . , ol8L llrlrhrtr nnrl. Ji cn{gede dre N pot fr puccpu. Ji idorpEhrc'prinn t r h llli, lh ' . d !. . r I 0 " c . . b J J . - , 8 p . \ d 6 1 0 . ! . O l n f o ' n q d i . . h f r o |lr I dl lc dulizzc lrinb o ddod: cu d.virut insol$: d.e\ $ip, us!pdcpu@dcsufl+ |lnni d0 inronjalLonllc ciolgdi.c alefiintelorvii sunr !1 nor.nrr fl ntro ,. k fl .b l TT r sndl!rc s o{odr tun pn- mN!' nfi nr'lai nrmI rr!r. -"8 e n ij i pertr nponor ebktimrl r-r'n reptiondq nmitc rl|l trlncicq .orfom ea !k Ii rh![ iumnalclor

.1p trr oe.es!tur,

gsrivc gasti@i .DIso.olire, colile, ulccr, dofigircdcieflu, .otrdwiq hd.oru , Mri cto.; dcqiunihq.b-bilirrc: liie.i bith$, hip.eolarrdt.mie, temlr d{ biLi litazc,prcbrile,mu*is nodurn. cdcno ; dttrtiunis1c 0r. tiu0ircnalq { vs.ulrr: hiN ti hiprEnsiunc.dcrosdemzi.euii, sii&mul niinilor ti'pmutL'tl't icrirr dmi depioioei afeqiuni O.R.L bton5ne, sinunr,sh, ndnlgii dc.rt i : rinire. llc sponiviloi cnmpe musouleilqali. oronr,dtrrcdcspd..indlmar LLIol
Est.\'n m d ! nDonrrFfwo-,trr "op t u r. i0 o l r. . . h , f . ! r nisulm uniM.g,.escc codpunde propieinorbe vEiu enpe!!! irr- !v . um ..intu8ul olsadismtrl srodrucNIJrn!t']t Dolisivindmi'pde ignorind ddcopcnd icsdi filosofieFdrc prmprtc icndobripici.
Poflc!.l d.b b".F .''1rt'.or1.c.(f.!(rpLdt., hnt{r :(c.Ln $( fl r d ; 1fi! rtr V.ru.'(1.\o;!' tt,r..n . .o. ' /.,' rdividurliarpcbdidcprodusnibole psdtrsfirorllti.c.!'pnnLt 1 n.rr ', (

i b rrlrkciclll' d. m(nol'ar4. ostupdro,; Ld-sndr. nd,'o.oJ ,,,',1 'ai $xudc (ihporsnli, fngidndcdo.), Flbudri dc frdabolr4 dbeir.le, di,bdr r 't( |

-LDa

ftte,ofr..Fn r ac. c,.,. r.,

Inforeneqdicii. lr tl mri rprnt tordic ptupriu Aurorol stui ipdd rob ll l ir$ci(dl.clludhnDuditiu) r sbbih ni$ pftrmetii inroiobdgdiii 9rr! It n( os.igos oriciruisi$cnviu$u c{esoii *isreqial. Aftili viu pqioadidc nmtdlu mcr vloui ttr.ul ori.idi sisrcn inbo anume linriEmuine nlhLh {irirt 'tu oplielap@@ m.i impoturi o coostiruic @ lpll0{llll! I'rrofrNsclicii, ddsrLl!troroi.i .mdsisrici lririi dcsii.iot ti slirilorDarogene. lilor Am$lo h lr. n . r " R s . l . n q m \ " , J L F h - . s r o q m i o d c .s r r d i l g , Bu a rnp..l' idopb'e lrl|ln ir ilr tru!.a.r.rpi.r d rolihLmrl. ' {$, h tl8i. d. iidilid ri dcinprcjumn.A@dcprecit.i ds.iid djdogul illi i L(l( mtrni|loiut rc6runrildh, fi'oRFp I didohpr. r potr..no*aponca.!d, ri t rlL ( h ' d h F i ,J r n ' t J h . c d - b , s tu[u r Jlu' r' { li'in lhdsr r .i', tr r f .q . pih(.p.l d' b- rd! , 0 l l, . l/ r ' 1 . . ? r l I o r o , r -o ' . p " . d - . m o b d cr o d ! . r l r x i r t lt ' . L {r I t l $ t r [ r m c , ' l w r r i t n n , | l n n r p n k I n l o r c r u r g d o r .

nvi),prcdus. rpicolc. lddi.4iidcdictotmpi. rli ndu

d.l|dnhr!.ordr.l

rrhI

Encinci o doudi ci rBfirlc N rrcb1f! s. sdrdii. L:sr r!rtrtrr rtr/. $

tNl:oRr.NltRcETtcli 'l tr . r L. & rcuNtl. u id(r & { ! { d ! rd s L ! lmr|' rr ',h'1tr4,!ri' irdu!!L{t, L.oflr rd'/rrzi ! ddJi J. viftr.trL L Lr,!L 1,,( t!.mcd l L t r (fiL lir tr l ) uir 'tr!!.inr !{tr]$n x mt rrJ ! ! | t |l |0. (

lrlit'4rrtr dr 0

|l|r r ilidl t'r {r tl r 'n.hm n,'l di r N i i 'm dr l .r ti ,v N i di v c s c nl 'c tr n lllrolMh irtuliri,r, orlr i llni i" rd,,7Jorrs' h$ui*sqpi. { t,,
{ rF n t l M l L t rL r { L l L h s ' r r n , l , ' llllfiol ilr|tN|u! trrrttn$DlDu! uh Md'l'lorilcq'tstr,Ll !, trtrlroo,f r tMui

ln fl(tr fifrLroti" llclLhir I rdd 1i noiin ulbmul

:12

ovd u Bdlo/

odavlsi Pop8*u

rnsisdccft'si..eleprisos€tlr,Edjdpnneclrtigsd!,tsC,s6-isduoiboh.wlui, d! li cM h .e, .ndiond su vind.@a. A@i! dinft .i src lin si dNedffia e6*ibtt rhnlurioii lrcorE o p,:orici ii $lici€ pacidlui &.[r dedi.il. e*ifl@ dirgMriolui lpeoiic, .Ai t Jionle ti{nEi @ troi,petu 3 s {r0rlnrinrcdeh*pd!. bbdblui 0mli mcliomo ri vidc@ ddiutrils sm l.ziuilor iniiiile. cr !i .1re lnliioi rBpeutic, bideddgdMDhrebun pdvit o spiritobicliv !i o.hi mliric,Itri mtuinde fdile, dd d g,{ $eprictuddiskuir BjodclEolenlolii iDtiti, ME o lnepui ri $ 0rg.dizce,pdrN.-ilnpiedi.a peinp6bn sn-$mge c'l adpecue tru lo d4in, au dr&n! de r pEzda ptub.d.ls dc lu.d !i bilm$u d d.tc surhtjoc medi@lDEom Aodmia de tuo fi.dliee.S-d cuvdi id acel.ti tirp o u l,flt oeabism inteEsri sd ftdise n sriji id feooM pam.diel tlii c Mcdicdosi ndird. Nlmi stfel d puh n purh cvidmlt 8efrbml. dc adcvirp. odo @b il @liE Lrta dttce (Gltt, rhea stabn)

ii sarrii,nerffim dM h ! aminri .neva l@pii (dnnttu fitdtdpi.i) @ au Trhmrenpir: tffipiacu'v.bi delm. E.ltolenpl. tedpia troddduire ei..l. bemfi... frir dputr* Ir sote. ICrctoldryh: biapi! piin ni!.cc. AeDienpir: tnpir i. enl qr*ilio al shliunilor pin nonbde. Msbreripir: teEp,a nuzi.i Ctonot nDlr: hpi, cubnbB frcron hpfltici iuiliei Arll nph: r@pi.prid.n pkn.n. cid uriliz.u,i

TMDryONAT$I MODERN ITTOTERAPIE IN
G turil. ibd.pidi. olc disi.rtoi otului pe Plmel! no6ri, rgnul yegebla principih Mr de supmvi.luiF,a!e! h @ cE pdv.$ atiftnr.li!, oer i ool.o' k o4d pln dmfl. sbi,'pnD cxpcm . r tui @upm EtMr,

lrltului slit{iv inEAiiinlin bile d{)lmiile h uliimulwt atslur deil2-16 milfliu. Nu lor riib cups daEldiaonk p irtrd d.mlM, !rrn..ord. bcd(nr d ' l.Bbn 1roffi rrurtu.utudcdr go/.rRrmmpraeamrp(tula Ie $ ptom@ i oabrcroipiei. roi d li lumc. h Aiizi, ir baE tiil?.mp.ft, 6lt dloini ndui , .risri fis o Euollb ofrci,li, fie o @rc lolffiF, e o podi lrl tprc viloi ln fmtrl., sprcdddifi*, fttutEpia a .iFtar E.Watt@ olrcj0lt fid lt8l, p lcj cuoE Delcdinr.lc Fmi.b Mihtrd. d*lflat ca,pedicim Fonl! m flnodcn $ir pc.uc rd nul.d s!-l lgnoiin_. rni'|flhcr [']n' rol atrg;. Amrnrod(Uida.cdBd.(ip drcdr*,Fr lh $ 4 1 " 4 ' I J + n ! m J L . r ' . ' h l t 'g i d r r r c s b n . d . . s p l o r m o m p E v s r i q r i

! Sti snsbclee dinrulrituditrespeinor wgeda tuele spsii cm s! . 'lovcdir Fncm epod,liccpitnd pFloiionot pini l,r Dffir, 6b cmIeuri plin din uoii did.uloNaOt6flaliil! a0uula6d.{ lu8ul nilrdiildrausbt lcnn minuarc,

Rrlb rd0{c h isbia rc(nri ndlioiih ci Ir StacloUnire rnedcii priDt rl? tlt d! Mrumrcnpic declis po4il.in oul 1900, N.wYoik(theAndicd School l! $i-r llv{ Irrvllirrrlr i I h(li.in.i Mltri]c tu USAsrc prcedariinrr-un ani.olprblicd

()|ul lotrnlul ()trrlr vrM*,

* amFicmjcuB tlly Kor ( l0')7)i0 &! yd, fi/tra ti cdro I)ffi2roi ci 41%dinrrc d' !ll0 ori r lrtrl'0ltrivdc oul.'n.i Maril roncluzic i!l!r[aN( d[ Si ! 'h 'r. ilullu {rioLlsrlrl0r! trtrlr ddllNrrndl0l trdul rl ilrohnlri!1.

T
FiroraBpie on, a e nd.md kad4 S,A6rn r. fd onnK[tre rlin car 4 ofi(iJ 7d ncdi.nr cm ok ncm{Epr o*Dosb n{ n u,Nnrcdmi o -r D,Eldri ncdlmei 0p& AerlLa" ' (aic ,Au alitr \drd ns.pi. ' duoi o r;s 'MU! ddi dL!. tr numBoad in {op' o_seiziriri ^'nmr A{:o(,r'ot L ,n,siFld .rdrdlT}cEpr.A!.rcdDr'on m1 . s r , a .;r u r ip d r p r k!m"drtiliiunodiop'oreso d , e n o ' r t llo ! l rr-' collsi olorded i'.'urmlnrot *" i uu onq ar.rqenlii rr dpuln e 'd' r d n'-r' olo pBm-ini inr6tdobcr'u siueft 0Dd.o \' l er Ad(.c ddbi publici rlopari co*is6u in pmlel ou latuop.lii, ii odru lesil turizi connlni;.rist n;dosc colecii d. morcpaiie rcrediklc de guveq dupt absolvns .urstrrii sudid un rliicil n cn in faF urei codjsii ncdi. e sutcnoia lomds dii rdpnhl nlois;i rtrivdsikri, Absdlvdu d$hnli rotrf4idcvh pndicicdi in domcniul lr pnciaEx ;durdh si ru drDtul dc r folosi o s,ic dc niilorcc .apabilcsi duoi da, tli0!tr0$iolui. L iind..Na:au mi.r la mdiomr stlrij de sinibt d bolnavtlor' h curindir i;ni pnn nzbdc ntunk i bidtas|! Accisri fiiil $ prgite$! si inttoduci rodcUiiv.siiililc deMediciii o ered.ademldi.ini lonPlemdbla. InAn.hsrrd -ini tunu s ,r p,'$ dE ! r b'tuu ir)pr'uLpeo Cs" .l Mdn;DLl-l.Hcm. a \a lk!r 500 l'r i, tr6r 'r ' corl+!d2' r'trro tu p.^relLilA r' ro o 3 t u n & o L ' n v i n d u r 6o lb . r u .Lbrulttnc.o I \' I d !n tuMp.Lc LBhor.o kAr of N;uopd J -'d O.rofJi.i fd nb'€f ptcm !i o $orh rhc6;dicsr. elefiind d;N eh mi veli ali itr done u dii Eurcpq Jc [6@d(. Mrc .o.oof d" Da.n .Br rartr :n;Lr' l ' ro 's! L enLhe ' tr o . r n i ;Fa i lurc;.. nflso, @mb8reu ro ' k n d n F d r ro a lu ' i r $iinlific.N dh con*;a&nsm ri ruriii lrpicdici r:spendnd ico.iilor ti idcilor noiii idci,o mrd . 1.V.d sm !r oruL nLRbuF { { d{^ nLr"i p ndFhr cti r i0mrnrkr derkfd r@.eft-bb lapcna rsb i' rro rnrredix dlr f@ r arapl! Nbui. ullrht p0 nelstcDoh bdlmviIr mhl medical urcon.ucoseinrcmedical. llnd etr ln loc dr nedhmnt desiftzi, !i mchd! redptu cc hdilio.ak, n*on!' L nutiliei ii ,l creiri1unul i;, b Nu vor ii onis. nici ntsuil. whrive tn domenirl '.o'l inreefttln Naui Siin l.gilc o. d. vhrl strfios, cir mi Drctund An intebdimd ,Ani ,on in txt dc Mi nul€ on bm.nul den.lur0prri', rsridl D.trn .{.i r Itr lrmbaFidm trdcrL !rcn' moriv hoocn. L.' !N ou,nt.ml ktu.l 0'916l u . r t f , \ € h io o c r' r. ' 1 " $.p oN i d o a m ....d a ( {' cdtreprndislldinisi dtrpicdo iprtr1 st crp tl odrodicric cu dd4!l ti diun ;l 'qn siinbc si si subud mtum . Fmc( Bron spms: ,.Nr lrebuicsi cons in s ii n rchmbrm un. o sdr mFh(.mdocililecile luDnnde ednblu o'cdot.nF o ol(,8u'dFfi. , (l' r" a rn ' ^.n,-&ra siiii dc sibt a omului,ir it .@u1inbdhrvini hi, ii nco rtli ..nrir ncnd;tr"d ls mm ' cd.o.r\hd<i lp d a d T c ro d c ' ' 1 ' _ r i,rli-", ri ot u ", rurk L 'itcld(n{oJctmilor.! mturuhllni'ic-b n r' i .nRanuiJl;rurc "t,o' nonc rl ruli.di, @rcrltrG rcnliNri Ji ' irt r|'lm$$dn !!l idoruiuiN driDod. i slndi0$ Dradiui'l Mdli0intr 'n

h odpuiduri su ii prsopudud Al.geEa, dupi cm ftdd.i Wlni@ Collige tnr-o lurm rc(nt hdui ln linb. 6dini s inrneilzd p. cosidmie filo.dfie, rcligioso, Petrt!alfii,!i rcc{i! .br d6tui, D.hdrlD eu p. cl4ia pdsomhcuu dedicspe&lisr. pur rkg.reas limika h consideEnt Mnomio. Cea e poalc pr!tuul slvd:@bl de5iniet din Fia m*fi (cafi dir ofdi alletin) st mcdi.iEdopad, gi d.dafte &{sb sb institulronaltari &ddr in 'pllte faptului ncdhim iatumli .6ic nii ptriinconisnoaq ci lirda tind axadfr.i nutt pe ddt ps viid(e, PE$ripliile mtivq ii udekboli no.icc su suic, tur tr.mirc gsipe del0 orimri ienie derr *le alopde Aftisri nouioprid!r lurcacoadtui tasi o
nh.,ludea r ftia , dftl cr dcvia hiilri dcO.MS -,,Siiibc psb! rolt sAdovinl Uibte Nund pin intgnM ncdicineihdiiomle, ! .clei .ohlloddbre, in mmblul ilor depreveniF cmbad r b.lilor p'jn mdodcwifi.aic $riintifiqddiddtul la $ Fah rchrirrui5u5 rorh d$.nir,liidr. Mtriri li zlbovin pulin asupddddului de inFlegec ti d. pndi@ a m.dlcinei plmnbiq pMlde in .itcva a!. gsognflce. Ceami idddmrd consberchr{ hrtlor

ll dc pmsperft adu.ein pin,pl,n sio4h din shi.lc unib al. a@ioil t ri 0. hcelminra de.dsns hi {i fobsne pn.dolornedicale ftditoral., deesuli d.
lrc Co4F ullrmod.ni dii pund d. vldm idearic rabi. ti ojumi l. nivclulecolului !i

UnDarimpoturpetrb proDoveon di.inoi.omphnmbf ! lon ficur ttr tSq2
I AnedflA prh o@* Oficiuluid. hedicisi coapkncdui din cadol

aL hlului Nolional SididtiiJiiuia i s{ indedi4.reviluor*linitlor d posibjlirililor deftdidni Mheli. Inprcan! h ssrle unir sre muli!pE.iar4arer cire dc lddor
, cAtti dc.itc maElc public,n.di9ira fild(imlt chin zi. tudel, $! s6uu' Ucd itrft 9 !i 12milioanc .adicdi apddi h listeneledeftdichl cblnez'$i de l.iprl I' muputr@ri,i! sp{hl pmh he@ dmdlnj duDi rat|rte n.ed& ft oblinft Dnd hbnmr..loprlc Itr prced.risri.€ 10000sp{ialirtitn includsi 3000 de medici, cse.onlinui pbgntul de llonrc ln adnl h.ulrililor Medorn. dc hcdicini. ltr 35 $olj d. mcdicidi

otuli chjnei dcpcrdibnd usa sul i6Nr1i aoD MlL

.ndidi.ilBed.,.ln Jek dffin! d. qrp- "4risz dmi tl rNJi(ini.mJiionali ' 'n pdripiilHheie al. esNi siskm llnDl du t pmicnruL rrcburc cunoar.i $ mdical, c&e dcqEsin viblll ri dc$ruclunindividud., Dsihesotuari.n, ddmu 5um s s h s d{ bo'ti. Un ccontd€osbir j n. pedie@lenlic prcvdift. qi bka ln lrrlFE\rcdml]rcq clo, nonk eu lmdLl,mde Irr N6' .c nn,s( fbtrmpn,d'.rc1ltr dTrt r{('nr
pe lu dLsk sftd mu m 0uts iufcri individul, rclalisbol@v{@iohicti bolEv

Ethme dc3 .4ani,spF d.o*bne d. situali!d. la roi, unde pmlic! ldpun.hln de rlr crcjusiv Dar$ in s.u.A, ln 23sbrq adpmctur nu posbn pl.died 6np.h.. 1ar n, rso.lrotrlhctun.i. ld sb;k Ur;e d! trNr' 'nidi.iloi d

tui € !i :d fienedici,

tr f,trr!, {r &{ rlo|(i, Itc dcrhi, codrl in uriliaEa rn .rdrl pinclor ! loi |! lllDdrlld 'l! r fl0!! {i, li,mi tu crtrmrc lohic, in drc subsrantclc biolqic.clive lfil I N'8lN Mqlrqm{lo i rcqm{ndisi ( s'bdotc h.dicinrlc planr,dli din . . , r r r r t 1 v t r ' 1 J \ n , l r r d ' J v n q t u , . ir . ' r , . l o r

hdrfordi (lln.d I

tr nd$dr Fu!

{!,N l u'i r .

-t
olidtuBolor odavaiPop6*u li, noAti hdition.l4 dorin si strblini.ftfaphrl !6t Rct indu-ncam l. m.dioina cir si .r md de aslicde,€a 6t apnpilii d. m$il. sittete dc tudi.ili M filosfic sulicient cidm ftlaririlc lui flaton si lruditio.rli chin zr, .ywcdici sauamdiidiaii Esre (,12?-34? lnaide de tltist6) id dhlosul cr"nida ddpn spos.k Nui nedic @: $notG, Egde n6h, src stc u Zeq n. spurccAdupi {m ntrtobuic si lnerciD a ,,U l sili d.hii mrr si incm ema dedp, $i tricimNl nupdft f lngriii! nqiMldu{. sma aimp(i}cdr0ctu vrdc sr(i'u d! coa,rorflfcl Fb tr. { dd:ngnrhprlu eroLlutrtuc (g u -P c ' s r' " rd e lry ' J r In' sp ' i Q l ! JL r r i r 'l kbo .. Fno.r pddcn sanibda ' DNI mst dftes, 6t bolM\ 9sn.o nu pc Crdem ct Plahn bu ! ant drcpbrcln tooliure, sub$iimandu_i v.ciii medici !sri, Ds aldel, corclli! in ffdicina bco.d{icd st fode apmpidi & prcc elE fu.dicincihippoc6rie gE.rrri, dt .odsidsdcoFul onss d u tol amoiros,b * (klax. A lLlilc ofponetrte seafli idt-o dL'ptrd.nli Dub i, liind slftare uele ou p.!tu d ii pffir !i nil.trii dc ftdicini hippomli.i kobuirs! lr.lci Ei nulr ds doud lio diiifi$ri inhoduni.des olgmclq dAr in prc.Bele fzioldgi@ c!! $ in @h u rLh lo'' cni*d.m s ct immor n*cs d i L ti &r * ' nilome rnpio pin 'nhdld na@le A@sr. nedicimcofrphsctrdi, nediciMSi nrliotrBlDriviod *r! Du@@liz pnn cu6ri oriostivc su pos uiivmihE ri pti! infiinFd unorcoLgii l rNidiabin domeniunedicirci nalurik. Darc.lc ndoie h p.im renddc'fomrru d. d. dmrb spdrliz4i ln e6t domeniu, phlsn mrc snlomre b,tndul lor lindii, o sistmclor dc medicinihdilionili, dacnie din c h.c dov[nl intrs4i dc mrjloaele itr uhinii !tri d itr lD tr6bi !.u li.ut pdmiipit, itr cadnl bsliruelor deMedicini .b nddpjc, e Tg. ri tdmrcic ditrB!@gi Cluj.Napolr, Mmt rt , udde ptedlucfi rmrd5ti S-acrcd chid 6tein de Fnotdpie l! e*t medq cir {i Den@ ndr 80tu Gcut ri cxperi.nla Linivssiuli. Sotrdljelc tdondi n. doved.scI o N p{te a rcn;nilor N tu@nvi h dinslc mede dencdictni lompletutbn.e $ pmlici h lan noati chinitri), itrmim si k Asdoru ti itr pdmd dnd sp*id{rilot (nrdici, fmrciti, biologi, rilrDutrdoliitrftbaEdrc.usiguEnliiiptdopi!ilocea$aPrirtupuN lmrcbftr pecorcnFar pune.otr fi dd\sn cz 4t to! ir dndrtt Ito@driil ll!r. ddiguf Bsu desinttizd inh-udstlliu edihdalFdusunvoluo mom de.!m!riiF li d. ccrdin firochinicc.ianrodimnicc, famoo.itrdie i fam.ologie din donoiul filolqeici Ddoriri icdtui 6pi von pMM noui4ile 5i psgi.slc snn'ticdrt grupclor $bsbte erivc din pl,rt de hru8htrlb h ulrimd d(oiu cuptivie la studiul ro' d' r.Lhbn adtrrntuk pe(tr chma 1 urun,;ito dlo' c,rd.oror..r t 11hut.lqo * rn, pmd e le imc o le F F r' ' '&lridoridcordioronifti.idins0eiilcgeuldDis\lltslD. AtPM,D Lldb D Cthtilt r r, h t r . A h r'r 1 * pr n np.ca0 r././. ir riDr .L !rcpmrcLcdin Dcscl.lul tolr (D,s,k/ir pl?!E l, subrom'i de DuLbs. tanicopei in pnrd ft'uilor d i u \' kln'l idd tiolosi0,urt u. s[ ricoficirlc in umLc sr tlrr! ti! rri|ntrLtr{id0 n[vr, ivi lnbMinrchulciclisndui'lItirr(Ni(,idcl.ir tri l.'i n.i{idtr /u4trr/4rlii!x /rnva, ii'i " ''L.r F s rBdloiars nodsm: r 'ore€p

o {g'D'Dix)3
Din cein e maimult,unele dir Drsi,ri l,i,i, (diso{isoi@ ti in sD{ial _ . l r 4 d i slicozide q n . d r i /.' Tpm dr r' t rpr'rn'd'1.. n ' d i3 0 rin r\ ' r. . p u r '0ohd puti ' pEpiBk c€contiie€hl mrmidCs r,bzdC ' m b studii Ecenre cti.ice. tmmcindice i mdat ticeo p.ivir la gildiri strgoEai

e. C a*s Blicozid cfet tnpcfi.c iildiodc digoxjfti !i dtnorinei, itr sp*ial in ot&dt dciNficicntt .ldaci sociari.u insufici$pndalt. sp.ciaD€r'r n bd,6k .ulrivii trmai h Empr d. sud.E5!.c.n[!li i in *t ia lo&, Dftm si in E urdorsi id SbbleUnit. Planb bianuali, ftrele ei sut piinuluim,lilinle de iinorirc,rocn.iatuici.ind cdtidutul digonni in tlolillc h sfir$itul sr oblinma linii deme uor tb riusr peoft r sc1tr6M r.d in.onv.nimr, uus 1a lnE trouiri .fcienrqo ljuorol aromilor msrcalj. continurul digonn ss$curla in o h pdk de.2-1 i rjl' siid i, ie L'i Lh- lr 0.6!"d goLd. n' in ru'i @tivi.domi rqi dcconfuuNl nm.l d ttiondc,chi.rla 1%(6nbc dcsubshnli
. StrLcic.ud! trld prhrdscr.rd do.rrL'

.rihurcdcD flararraa? indor rrd i d( *hqi(. in( s i lsr udlad o nftd; de

tr*sid ndod. di {tqn

rol^ /aaar i:q l . .,ic "p{ i dr p r k trd cituk. ir kpu

ini ln um! unorstfcl dc @nsariristaordinaq scdm ci so n@ertu !c si idi ample rcrcr;ri i itr lm nodti ii mffri diHli€, da nu .umaila sp{i,
deaobli r mrui prine

^lrlifr,!uL1dvvi.d .di0u).u iopdl d( d p cvhi oc ri. co'IjoddL in

Dc dll|cl, in lumc.in thnica olturilor elularc sau inregisrat ultinii in sau tlgrc$ nNrc.b c, cutrosindu.efapol ci elnlel. nedifft4iat Fodu! punne nu r . . . ' c o - d i i d c o b i r . .R g s f t r e as b n o b t u u r ucd o! J o/.d"qd.Ti.-, t ' e.dffoliij{. In &st sop itrhlor dihitruszi poesul dc fomN a .nsitor gltc@idc onilortifommrslicozidclorc diotonieiicdtui 00tu!t nioohrcndsvoLiiriicmb Ulrc Di',Futr idtr$ dc homoni !i dc $ne de elidn ti de ml la nediul deculbd. torlliki i\.i00ltriihtfuIlqri.idin.0in&mainullidqoxincilnlo.uldigibxinsi i' 4 / rF lI ' F h l n . { ' - o $ ' 3arnd'1Jm1 d'govT ' v . dono,iulsliloziddor O nlrldir.qi. i *rcsrlril,xirF n h n cftdiolodie ultimiirnia din | {!Kr , . r ohlN (rrtrJi id s.niii vi qr dcdc smihrcalor ndunli,dii.u unCnd d' r Ih l'hl. r d' $l' lilitic hunldsiit n llmd$ilor I nrr!,,l. Llli 'ir0. 'M!r 'nri

ll

ov d u Boior- o.b!

'n

Pdpa{u

F rdoEpi€ I ona i mod€mi rdd i

t9

mb$rommcneldcap@nc Fouele det.rbdru ed dovcdir fi o . cddioronice. sa buM sureide glicozide c0ddd.i clc contin corpld deelicozjde un olcandngenina, crc dcrivi din prtu asliconir diBiroxigcdn!, ldyndgenin, olcrgrnim. sr Ndih mdiii dupn pldti au fo$ .x!t li |'rirNilrl p. ol.ndini dft $ gise$c li dilent tu ianele plole! darnu$le |'ml)o4ii €xistnrc dmurele, in n jtrft glicozidcle IlM planrei. ddlcinii su itrsmibtcle ln &06'! HO O alti spe.i. oulr .Fcci,ii pe'h .f.ctclc sL nrnidronicE 6rc .s{e I la ri [0i. stotrFtr in.ultu6.4le Li.riniorB s0 l'onwtkna ntjotis) dir radilia Lilh.ac. IrnoresciFh, frunzcl. t nzo r ddioronic.,nindinclus ti tr l,tc|imlolRl aufo$ lilid. multlinp pmtu ElbcElE sufo$ mlrE Eceolccaa0d. Mclc fam&op.i 4rop.ic. Dai dinCd'ultu4a d.friF. dtu d a o l i ri c. l n e 'iqi4b|.( sud ( om pon6tm jor d ce dl '.o n d ' p ds cod otoxina sb und{ivaral ndlanridlncll, coivrllltor ini. .onvallozidui. glu Giic carc convall.lorolozidtrl st dcfaDr .m stufanridol lokundiozidd, m .o0vsllaroxolul, ii compozi!.li caidioroii!! .tr rdio bipindogctrir!. ConiNtul in sp€cial Sli.ozide tj vmid fdrn. nulr in hnctiedezoiaclinash, $iCcografrci mrc.E{e I'lanh in O dri sp@ic fncvc lirtlnltJn
llon mafi sic Ru$ul! ds pndvrri /..lda'ft vri'lit din fadilia Finudc0li.cN Er i fst inclusiir undefrm,co 1l.i Ab fonnildc lxhcr obtiiurdin prE 1lc rcricrcidoritc r1cplad.i. rcconinciflrdioronc d i pcdN 'lopndqrlc lturk tdrrnl,t,1 trhhr 'Niu, dt| ^lgciiL ) kn(t^h tl ndtNtltu Nl urtlr' ('tr id rLirL{r larfulirr!lrtrlr

Ndoilc on.nnii d. sub$ilre lonhddiice smt fde mn. Dc ae, sc.iuIi noi Ji $ N,i ruac vqlblq lhc planr ere conlfi glic@ide .ddioronie. adf.l, L.mdnn gdb.r z /?liadi, r#!vi,n./ dr fidlD Apocy@ce, unmioaibu$origi'E dtuAGnm d. Sud. lh$ p|[h caarbusolmsitl ld lpsrpc bde zoide topi.al., adt din.IlllM Eh. cer pldti @rlir ddnozidul thevetid,avind la bei r8li@Dul {i ditr c. ,,Noui" Sedintelo qrdcmlitic delipul disrroxisoiinci cisoghinci Aeiii gLic@izi .odioronior pEant' sont li {i in lftrul si in Mitu ribusrului.Plid dcsmdaE.nzinario6,di! rh.v.lhi Eaxi pflvozidi $ nenifolini, idbsle d ptupriditi odioionrcq DinlremsEa dou{ $evariln $r u mdiororic d mliunenpidi, mii aGsdali $ {dninish.z, pc el. inhv.bost O ahn sp{ie. ror di. lrnilia Apoqd&tu, .aa Le ad l Ucn h alendct). cfRk rmpeuri€ $ .e $ cuhivi !i la noi .r sN$ur inci dh anrichihr pctrh une1.

Din bulbii3 doui spdi dc DdDi! (inonihi ouur8lbe) did onilii Liliaftae, |p * n ! d r D x , r r? a ' o r A . t u d e l o ' dt d n e g i r ' e ' d f m p r - ) d . n r , 4 / . . . b hdid'\ruobui' g.r. o.de md.o.oM( bnono'd.k.Da,d'n'rc.ft.e pmdrs ' p$.ithndira. ldi.tli seulilizua numd St rnen l$i l. s.liza situaliei rtEeGrii fitutaF€utic! i! rloncnill Flavonoidclot flrurrl/./. @nputii lindili fomari o gnpi dc subnqc rctivc mrc, dupi {i liSitii fmacolosi.. nFotutr&tq au c&rigatun inl,on, Fl in ftrorEpic. Diltrib hoidc pMidd actiuic diiirtm.be dabiar, infiibtuii u.or szir. impliqc ln &le inflarcrorii.Asf.l. so dcmmht ci owelim oieM s rlt flamrcid€inhibi Mdeh qrminiindui dedihnti rg.nli:1.Gfli

p Sbdrle.u vrc Iaspeiilc dE,{turn ru dehodrht ci n irm de gli.ozidc dc ril tufsndidc $ ofli Jn ddicini, id in o,nine .t ssindi, in pi4,b encnc supqi@ ji in flon,pncunji, ii pdioidl denudin*rc, in nxcl O rhi susi dc gli@zilic mdioroiie, ii sp&irl d. rip drdf.nridinic, coNrituie o speik eurcpcnc !sia.i.c de ,,}Jinm, di. fanilii !1 da.lra'. A.re$ .onti dizinin. ftclvdiGid) subddle adiw ru fsr dejt si crrzinozid. inrrcdustn ftEpeutic,sobfomi de pbdus ^cdro idd nizde Coreid$ C'diov,lctr.

.dcrililor s{ c@l ct numi quc@ina Lr inc.porul iilribi clibefui dsnisbmini li. b@!filclc stdse. din Erpei.nFle rc.nt pemimle d! hbosror dmo$hkI au
dc dos f,votro rhJto,.ru amo onatonoJ ornen.l4li'n. a! !. d lituri1 r

l-)

Q@dji! pd. ci rcdueelibdrc! d. rcidmchi doiic pin itrnibalea sjsremului fslolipuic. In lca lqi linp e h cfta dr iinibitioa sistmului tl; pox'godoai lonvert6t sodulm.hidotri.il sE leucorinelorr prcs&ghno. $ HO kucotin..or, sinrea dincldtip ll sepl dko in lc!.dcit pnnmdrboli. zRa eiduluim.hidoitrpE.uhg aald mizignt nd.tuhti,pdnintu diullndr sisMeenzimdi.e

o rsg.n" nil m,r b.ncirsd@cnk'A pn C.rrlh' n.-rc f'Tr cu h 'tr htrs dilcdklor bioflovonoid. a ediddor inDlica€h aes Dms. Dh shdiil. si rro ! I , ln v o , . ', l r l r r \ T r r d n s p . . . a s ! t r ( / d ? 0 . . ^ l o r E p N l c i a g ' e . r u u l

dtrPm i.niSiii mdabolizirii lcidurui nil hm d*{r eh'6m0iddc mohidoni. rlc de Prdnidillh miiinn{nrbnic dif.ri€lorDlantreonandde n.dicina lor o asupn r$odulu, htrli e crdi0r prir qinllnnrul ii bionavoioidc, rctiunc th.h rtdi{ri&{ iail o Fubiid'B rcdvd naiu* toanc dc davonoidi.i, hholr.tid
lCtfdrl dirr rtdr Vo &/d/r ,,/p,'e,rt dh rimilh Lonia.se. cu rcmft@bde {lcd { d. lirodi'Dilli!i lioD.ologrslnn ,ldtr ir rsntr-dLfr &Nior {,bdn(L dN. s n .r N n bLor, LrIL /r]'LL.Lh'lNti'

olid u B.io, - odaesr Popsscu Mnlte zfectihi em 5mr ,siah id nod cued .u hlbrm! Dcm@bilitilii vislor cipilarci c* sa1 diabetului,iNiciedlei Yeddsc donioc, hcmooiziLor. e&mq rcdftutului. ulcq.lor udcdq dttifsllle clinic pid sinphmc @dsidie ftnth dc hcmoEgii cuhEo,m&ddq hipcrElsiuoe Derivitri flavomidici,.0d d ii vcmntolu| 3ufos intuduti ld nmsos. pmdu$ lor irucoiice utilizdopdh capmilx@ dea Edu* pmabilibta i iagiliittc. vdclor

FdaBp'sr€dl'onri ri mod.m, D@dM s ste,h djiboi,d rin$l 6rc atubl cn$djn'noc,tu dnluili s6dui dE nu irol su dulcibl piin cwsi! slu@i decift EductuaddMill aldat DulciIolul 5srud rord bu' dcpod$.d pr ai.d|( pm\crd adcl li Mbda\ !,. b.mNnF. trrnro poad]! .,r robll ? Gdsi:. R dc al6 pee @mnoali, h dulcitol nuidll6uld pr0dufto pffijm moli.d.McuE, Ez dnd Ndel sMlii tu du@, o1! ilawoidEle,nEcilim $ qu@i[in, sd itnibi@ puhis dc dzimei i de onpli.alh ocdan brdivi 3 disb.hnu ilt .lddd, a.@ din uni 'Brmsb . lrin melorilN laft eu Cl, &rivioti hl'euli.i 3 irwrcidelff cfttt Rmnnbil. Unel. flrsnoidc - qmsrinq qumitim, dl{hiD $ h*pdirin. - .u &tiunc uti. HeTs iinp s, srlpil ti drinovinr. ddr xsrF 60r rN(j Crryrd?latua plmb din familia Sar,/E{araa crc 3n u mnnod ddi.d id troid.. Sc.odsiddd.i dbvibra rnriviroiici a flrvddoid.loi sc drtorcci irnibiai lui eEi@riq io sp*ial a AI?{d !i . fosfolip,zci. a orgdnnubi inpoliv! agEsiMilor cxtme str iitene. o lpoi. ulilizdn i!

P -L-R h a ' 0 D- G 1 u " 0H o
/ao zbi.s!=d,md[nafu=8h@ i flavonicpffi! ltr numDd. plsb Su.t ve8cali co \t'orutorul6@ u dcdvat tuihosad d. venmrn 6ie srldnul s|lbeo jrpoDu fs'rtofu /drotu?,/ di! rdilii pdmi peoh dteli. o ?arllir'adda, mboc ommsl .ultiwr ti itr lm nddi. Malcdo .onsrituic bo6@iillonli. mrc .onli. 1!20% ntdid O bogrd $si v.s.bli dEgli@ido mtocimie o .onsiitoieafint r/,et'iun r'rtl&d din finilia En.!@c. mrc puluc $ideEi O.hl dtgoric de cmpuii itddili, de mtud navdnoidic4 .4ide. o codrLNE mnide e.tuboudrc po. uq[zb dead. mi delnid rsmbrlMu c( i'Mtrdin, dr s C.Mdri ir hdmentu,stb, tuu, J a(Loalor v,$ 'lr R.*nr !{ coshbl ci Eo.itdinidelc, in spdsl c. dimqi su @ aligomei.n.bilizqzii avind 6 ialht .Esl@a ieisidlci vs.ulrrc' colsgmul, Fhhnck si elelalb flwdoide 5edov.d.s a ii !i v$odiblltode ale coomLor D. acd, ltnti. c*6'!ieilo! mpmi &i lddlcpbtspreu v*hi fttrdu hdilond ni ry, drr i.sr rir dc afccliuii. Est vo a dc o[@lr1€ oblinul. din Ptducel (o,t'46 virdii., navorciduldnr fdmili! R.$.tr. indi€@ in diGritebltutui .tudiovs.rnde oligonsice), pleznri t i'r l4lr vii&r' (pland .de nai cdnlie tu plu ti procimidido ClrMrrr raaariua, ae cf*re utidihi*, drdioloni@i h'pohive chinici a r4lei de vie m hLnzt ln s@ial itr ulriFii di !a studiatcomnozilia ac.d. 6adc eau i41d nm.tr$i.onpu$ rpa4iranddor cl.sc.bini( ftliciicc. Din difcriic Asfcl, d fo$ iddlifimli codpu$i tolif@lici, itr spt.i.l .nb.ianozidc(!lico,id( dldd.lfii1diroi, ,l! Detuidinsi!i alemlvidinei), n'vmid0 Oypqin., qus'bna $' qus! t! r!ii! l.0 bdlD glucDtudid!), nu dcn'turiotrici(elechi'4epi.dehin!.gtrllooil dmdnan ci.cr. rcrulor .c$t subshle divc clii ti lri.d{hiM 3 0 sildul) Toalc vetrMsi lncclor iifciom! a ricqpmrtdividcithrclor$ eliuncin insuficidli imn(lidstrthirr0Prustlh*d r {lrclcllivonoii. oyricdi'r{iEidfnloziduL q$lll,i r uvrl lldNlu Nllic! N dtro,lfmrr t ln'huMnrsd0dir {udnrr Nshtrl

uor dc $ponsatil. deciu 50% s! maideDoNftrci asuDn tulpjni rhinoviro, din dr 3IMi, mtior@5a u @l lacd divndlic u dbd o$llnut st*ii ,@ile

Unnmttunn.dicrl,aldc€d,prosmibt,atpidtinlu.riiledet@.hiEied .m sbiinF adivcdn planre m:R$ capacihddc Dpic. El delin.tb4imm unor inr hdilimld indild h rftqimilc rcmlogrc, car@ra dfd, din fmili'
M4q &adwedita Ns ftle cf*le .d.phgsle d ln shditravaBd $ .fli @clds ulilizini flavonoidddr ig6li .dti-dnesti. qbiddl npatinas! dovcdn !v@ chiar$ U,|oire ctde diicadcrcs.. ! R{.Dt !a ohinur,poninddeh 3h.1M d;nici a cqarinei,ui 6nps dc $misin@6 deiubsoiu!€In mdulA r demetile a C-6 su '--.^ acsMo' c t orls-u pmc inl,u,rcm gedu.l, indusi.himiot@@i pdn .f*ble dti Hidohcnzi@ii.e al. deri$libr navodoidici. ^l z€t adlhi.lroxjl.nlc $ epoxid@le iespehv inhi'lrcxizii t epxizii propddalioncoshiccdin 6ui ftetivilElii !u brz1. acizilortruolei.'.C, ulrrm. distusda lor qidi ptitr siinulrea uoui3itu @imiic li M Ninhi. Dii n.votroid.lc$ dsivalii lor Mi prei i .vmlajul urei toiioitli sin'lsri. rslus tnli dcFodusiid. sintezicnisici cu @tiune lJi rll snD dc$bnnF frivc fNvcnr 0Eat in pldE ludt 3:licozidcl drerp@.e Fid s itrh in deblii, mnlidin 1rr.ti {'h duNnnm d. spdninceu .ipod@idc.

[ori'ldlc mmlin,drDI nuoldl d. bui, la douignpcdif.dlc, dcsiauprcpridili dmlicq &pl tit4cdia $ $porozidele i !m uc. Cclcdoulg[pc, sponozidelc s potclsifi€ ir epondcsercli@ I lilr.icmti izi$cli'iic. {i tnnrcodinsicq $u lrb, Nri! htr I'ia r slonm tnmi.s rnodq acidc iersie, Denval'i ' *oloAi@ it @ Ni ft m I i'nruind i'r fiz'd osir phNclo!.dd $ itr sis&mele
o {!li,ru' rriiillNhdor! $i flrilull0l'n tr slycinzinci, Aldul rn, d llnili!!0oilioi@ ddo tcr4liirltd

oddiu Boto, -

odaliai Pof6dr

flbhdPra

'6d

toG i e nd6n6

MUphRhilibnloi ioric (!!', Ki, Cl), iar pe dc als pa& Ji etirc dtiinflmdoarc $ Ttu{{de din Lemnl drke Educnjvcluldc.olesieol din .itrge,pmpi.hb .dc n Io$ muhcrcehri, p.nm eveNal. loru.ilizarco hipolipmi0no$ibjpdcdledercl@ia! r. lrcpdsrele din lcssri sp*ic sunrcoftaindicdb idi itr hrpededuH e&illi Tor tEnt !, demon@rci dtrjwlij titf.nici, pin inr64ilnca cu idbtua dirrccir.lor o Drcdu. utodi hmohzi !r{r $.udr ncdoii!ln tapi! cu icElli ddivali Ssponiode plcinri $ o mtimc eribeBisi. CrcMriozidul, h pEp6d dir (Ctdwid ldpanlm), nidDdie dh Cr.bert de Nm rqiw ai\ lll@idc ^rc ,ddirdi purmi.i impdivr baftn.i stmomlh l?himuii4 pp. nd mjgntu .i di0 iftsrn tu5lt o4oc Sipsubri pdi intedifidEa mtiuniiSgocihc a mflgelo. Dodvatii Blhozidiciri tdlereltr peftciclie, m fu.clii ceioxilice libcE - ici'lul olmolc eu hcd.4lnin - auactid. dliil]gici ii itr s!!.ia! nrBonltici. Sapondiddc Clubolid did c!. nt (Ptintk rsir, ?tunta a.a it), cu rodc!t !u mtiune rcdus,li mbpdtie n' mi Nkbrinul (Shmicim)iryorriv! Codidd albi.ans, rotuli o i.dvihr EllKibili supn au Slponinele sidficlE ohinuc din Pols,,atinn nsuleun lhnilh Pelmniocen) cutrscud la noi subdsomneadc S.rir DomonlBi Scirl.le, !h! !cdv. lnioriu $u lbr tui8i din sp€ciile Cmdidr ii Torulopsis Ssponondclc nonodeMozide speciil. din Eed{a, Pl'rbkn. Lnidn si }/ /pritrr ru ,rs raqia h ulilmul dnp pitr A.Nn|lr !4iBnm lor putnici idpotiea meltului Biomphala.h, pminlob) di tmll shuo$omi@n(bilhdijazt).Sipoiinsle din lp.;ris. (CrpsDphila C/tqrrl4@e slu dov.dir, rvo .ctiudcspedicidi, la Ll cari $oinlele deBunb!. AIE sponine !u aqiui. rnriifmtorio Si dnriduddiv4 6fd $trt 6cim (L triNs@ do sln-dicozizi ai acizilorsn$ cu lrq sM) $ in sp@idprc{scigsidq d'n smintclc dcCatln dlb.ft f,{s&l,s hilpMtatuh) dirtmilia Hi!9hatatuc.a.,.nl $uu h baa uior pEpant fibtapfllicc Hommdaie in fi€bir., ulode wic0mc $ in hcnorcd. Subdmlccu rctie liniliri ?u fod izolare$ din aii. sp{ii al. gctruiltf 8uplNttun,Sotn a, Eryryin\ Heaun,?alenonin, Htdnar:]e, Solidogo da Diferii. titcrpmc, iriro dF cucuiibcin€le rftciclice izolah din spcc,i il MorlenanM.ntL.t n aa. rr Dtup, reo! ctrorbtr( t flr bo,al c Fnqiuns tsielpemidoatrotltd dih sp..\a Ce elh aiakd (fnilin Apom) arc pbd!$ ilrordp.urie din i..a{I mlruno f.vonbili in oi@ttarc! ddnor,erhrrid ceGva pbnri bolnovilorcu tc$Nri l.ar. Action.z!, dupi cai s pare,I'l 'dminislEbilc ' ,lrnulus$ eer colagen. 'lo D.r iritcrpdoidcle au $i eiihe ddlep{dbxici $ hepdohfici. Cliciri?rl lridrolizdi dc n06 inBiinnlt bri.li !i h $ecial aslicond.i, eidd slicircrinic, dovN!r, tru plin cxDchnlc,,li viro , .f€rb h.prbEo\e.ttu. spec\a Bryleffin lalanh dit hn\itii ,/i/.ed sr! b.iliari in Chin.dc s01e anid mldiu mriinn,mbr Di0 ecsb plndi de !{' ioht rc.cd sikosp.njdc cu otono h@iotufi.i. id un€l. dsliutri hcpdic0i'nlLm s,r0ori{l.l. d tr/,/dr frML (;L'n'l A, lhLo'c)orcdd in nnis{r! nulLM r N NlNh! ril$Il[doxrlr,{l1rtl\l|{qdo*d"srsrr 0(0r!to!{lrri!! h,,h l!!1! I dti

vivdi. Remi so dcnon.hr cI epodneledin ctn$ig € $ dh alrcsr*ij ale geoujui Pea iu d a rnr 4rMc p ohrr h )p-.D. in rnurch -mr.F oc rp B I l: r. qnoai. ss?i !u fl , rrptul c; itur .elu fl n.por.ce ne 1 rn pmrdn . 'iu(itr Eiielul adoplismriq 'T! gcdeti de &inlol gn{i polindatuli dh .da ndi.alitdr libsi uneleeurc.:tu.p(irldf rrol P{50,p.$n f or.nfuut de o.iaF r.u,m d. C!: in I pdetr trrc (d ibep.roorM'tceo lorp\ii r(.oh !ruudp,nr.or r darorcdi dupdom scpaE,inerlft4i Ior in ori( darl din a.6r rroes bio.himic. In Llrinl r -r .c.(brJ Je .D.ml. b'otog'c4rir.dT duqcft preor. llAul hcpi[(c.(rd .f nplI opcpritl],a, ..Jatd d.n, !oe. 4nomb z. ra phallotds Dffia hebde d" .6[jbre ! dro'iB rmbiti*lu obidivc a ldivizilor bftti sa tuodus, in uhimuiriDrl,ndodc ,,in vih"j aotosintu{. o|fu pnotuedehepahcit. Hctdororj.narca indsi dcagcnn *r hEpdobxj.i ceabiti st &tmine scddda h jengcr 0..i sujDe hnsdinaz. ciubmd.piruvn,ohdod deja0! $i uii pooxizi porti urjliad dperins d i! sopul induHii umr lqiuni elul@ lr!po!@.A.6h sb u mo&l pdh heFrirdc.rua@ deuiclc llpidepercxidirc, pFhr jtia Flavonolkibch dinA.nurliu f,}/,6m,Ja,i,rMl, Gm Astuae, constiruic un nnediu badinoul n spdd 'n unde aicqiu hearicc. ad. Empl Cofiati, CmpleNl m v dmbit syliomind@nrintrl Ardnr&iu sre cosrituir dii rri i;mcii 'd in tb tir lisnino-framncsubnanF.u etiure daj dd sre silybina:

sitwt
[fuadclc din lrucre]e Arnur.rt! rsrar€pc md nul€ nodeledesubdad& dc irLdsmNhr ., subs.il.lcbiologio arivedino@ri p|d6 auo rcdmlbjti ltorooht!
Cd.LiLt doDiligimo,n.vons sunisilydhri0a sity.d$im.

ollun! li$doprurdodc sirybin! Fa cip.rin.nhr cu $@e pe lorEci G alidol in jn.djat la .et nutr 20 niNie dlDi 0riqrlr l0 4' rlrLoid numridrcas .dniniftzi ini mhftn NrNrL0l0r cx|cncqi .u flloidiii. Sa demon{Et6rtu c6 $tybid. cs u d. tu' , .mv.to".i hDkdtrdd Dtrb li,n I'rnir. TbrraDr fttute tlr.rr 'r r'ir' in ..- lh n.rim q I'd $pli,d, rn olos.a (.epb"tor h atu. iDa[L d' tnl" "0i.

Ln'i, l'dr n' Fnrdr r .!..r n D : c mn.,.n., mD..d ciodlk $ dIngt.a .r .. * r o.r a c l 0u!.D' l ' la r $r rr | r \.'t,."J ( * " " .,i ,r " ty 'Lp.i o.r r { ltr! Ir0kimln !, trr rM!, r1ft h rcgdfnrm hq'd.cirdor u'* Rdrlri.i r.liun4 llluL! tLr {'hrLrrl.u rtrNlk *t iL' I (i,r r.i'rrd{in$ Ntsfi{qiimdnbmmi

ljor r.l*m, 9lt tr

tunul{lrr tUngrU ltlglr h!9(;! d!

rcl Dtrpr

ovd u Eolor o.bdan Popscu rhonis in idstin, litbira sE climinaripedl. biliart sublont deglumrcMli9i .ulqi, c!fr ftiibi apoith oiEublia etrh-h.pdicr, mldnd aclidd s pbnunldi dc pdeclie ordbod(s Dr sndln dupo ibbtrei a tudp 4c. S{ obli r cdo0$i d. ' ymi'Irm . . d o t € d t t d o rn v , rl N rn k a d . u p l - d.o{,c,oe.:erptulncors d6!r $b|hDta debei (silybinr). 3{Fnidolul, chNcui O dti gapi tu sh.tun 0prcpidi flrvonoiddd d conslituie 3[b drMne d. @@hini': d S-a.dmonftr ,jn vivd pemimle

FrdsEp s rad I omr5qi modsmi cmpusul ciiv dir phn6 tlc r li oludn!, @E in t?.tu1 gs[ointstiEl pnducc r d.o ei. bea &nosh, )u6,ml8a (dure t(pdobop'd In ulrinii anis{ dmotrtar ci si Tornoiol, careste riDnul de Cmlrd ld,g? (fm ia Zriig,6.rr..d4, foldib .0 pl.dd condmctr!arc$ .ctiunchcp.bpmtdoarc. Did pbne s au imlai, h af a de muminoide, mmpu$ d. n'bd fe,rlici ou aiium ddond.du !i rdibllmhr:rc. Cd.rkile iu dedoshr d o ptrhict @tiudE hits8lic+ ori. A..sti plmli s gisrb si in lisb phftlor medicimle slcitoiri dc .,Tt. Ndioul

caderlisdorc (UsA), po*dnnd cliu. m i

d! hhddb inroxicd. d pmc.tuol' (&bd6nF ohimici oaptbilt 3i inducd .i kiuni nepari.e) num.i (+)'3{y@ pth di. dL dolul izoml aoriv rmb c€le !nelin.. MEadnul dc &lru& hcpaiothrc.he a cylnidoluluist sinilar lybinei, cu irconvEdidolci d d{ onp6 * .linidrt ntid pcodeuuli urcleprcduerddesurie S{tr.Mr deja tt bizn d. 3-cymidol,rccomtrdlre De d@ indud dc alcoolicle !$ dov.dit qllbnc sA domalizz difdi&lc ftnqij h.pdicealht dc @nMul bioohimirt DiD nuFrii nodj .i splci.i ,Mhld capnhns(fmil\n htetu 4e), th r fdlosirt lb ncdi.im EadiiioMli o cnr.li in dil@r slsliuDi aL fietului, flawnoiHu ibl.r cmmin! d L3dedvaii Dinft i..tii! ditrutr4 .rpilluisiDi di!i. a ln Npd.l, s, dovedrt .va m plonutrFl ln ,lderntd cxisli itrsi si o strb8utrll .unmini.i cuelue hepltoprcte Phnu oqre spmra ir ii ulrinul rimp lpEh nedicirdl C,rru s'lln6 (ftmilh ,nsr,..,e), cum$uld ti sub dcNnirc! dc Anghiue, a fd$ intiodui In d io ctr|fuIe. hcut in mod pinc, lmmri pisiri o, uiiliarS itr dhcdlul in uno c.Ednlot r.ne !a ddnonssr.l qrrdsls dina*dd pl&d cr.ruilr o @tiunc hcPrropmrsbm. I

rnri.dcdgmi. Exhoble de Cr&r4 /org, inti Siin compozitia ptuddelm fibtBpflri€

A

(+)catchid.= (+)- 3-oymidol re: n' Rr R r=R ? = Ra = H;&= B_oH

I

r^)

I

Ii medioiBlradilioiali olidali se ijlNelt de ruh a{%n plari in hrmenhl ictcElor Com0sul ci .cl mri a.liv 6t un .Grivd diftnilpropidic, Nmii cummir, !u .4iude ohrcti.i ceni. Crn.rtile rtde, adt p. eimd. d. hbonlor oAt ti pe .ullui dt bepdeiq .u dmonnd ci .umi6 sdia ir eehri rinl, ri o aiiuie ploled@ l*pslioi ItF dc thdm6 de .atoi i de gnlidzmii4 lub3ranle @os& c! hep6toioxio.. S{ demolsftt itr$ c: sctivibb erilepaloroxisi s1e dabnd !i tenilpiopdnoidelor fdmrE Drtb (i! vivo) il @izi lmlio !i sindrrc biolosica p mirinic O alri 6p*ie n.dicinaE Decft o smrhn ste ,v/s,&n /a/.ah (r.milit ,.lrt.@a), plori uriliab d. ,ute dr oi in fddknDi. hadilionalt din chiia, dod c. rcdcdiu oiiinltlmio. Acadn 5peic @nlinc sailceonozid. fl €f(t mliin8mdoni $. ds dara Nah, i b.palopfti.cloaa. n.i DEo e ittp@i^ R"pletdmlolatn cit $ zlt I I rp*ii i1ea*sbi gd descspodd coNid*in oi a fi f@n bhe tiln9snoei, 5r $ lntopndi !i )anoi mcdca flijnlifi.i a Tot in lkta planclor c! a4i!n. h.paropmlerom ftbuie inclusi ti sp.cii clwtit spiw (rm\lir Cr{'piaame) .M conlidsslrchyriin , glucobnsiciri, neoglubtui.inl ob. Expdindclc pc rninllo de au hbomtor demodrarlfede hepdopmtdoarc imDolri$ cfcddor roxicc ale .ompu$lor de holl ti i'ntotrivi vidsuluiS.FV (Scmliks Ii vnffl AffNlr $ticic rispanliri itrAsir dc

"cB,oH

!r.d.t!trh $iltr&dd]! ri(u4lrtru$rko

ovd'uBolo, o@tu^ PoP€&u vur. EubDa sudict,AJiic. d. Nod, Austaliadc. itua ldpruri d ahcplano ir prcdusul cx.lusivv.g.hli. LR 52,!tr bu hepdopntftr cu cdmpozitio O ioud nDuli a innFldl tudic.lc - lmmolo8i. - e li bui dcslcriil. uior wmti ai $colului al XIXla, p'inh 6c !i mmiiul VrolorBabei Co6hraH e ct a,sui sau rscle bolnNiloi (indird' drci st vdba dc oarneni dc $jnlle inu 'rb) la o mut ftinfelic dlorait dcloiad gqmo patogc',cmtuiri de apdilid nl rviltnla llngc ! unoragc{i etiinrmliori spdfici pc .iE a{izi ii nunin anti.orri, ecilti tultor lkor .onsotiri o pus bude unor nmn ri domnii ncdicalc ,oi imutr@fi1hitl munog.n.t.i $ inunopdologE. In ulrinelc dedi aursr .luodlt Etun $ rdoisml d. acliue al mtim'dlor Gotrlinuti ln inuDoglobuliret $nce)j pr.um ti m*anim.lc pfteelor d. lpdm slulfti, roritummli su derjedare a !ftfelo. tn lirotmpir mo&mi, r'ndrrrMrlarttu rE! suhshrc @ ducla o stmuhrc nsleili.i, dc obi.ci de$udi dun6. a skhului iDutrita.Elc {tioneciprin slimuls@iagociioki, p n sinulttu elvii4ii mdmf!8elor sishulur ti! goulocilclor,4iuncr trupn linfocitlor fiindhindn Doe.e,$cmna fi dniniskat tevhr. lmunik nusE llelali. inusrinuldlle oot R#ntle cddiri ar dddno! .N lqiuns s nummas. phnre uriliate il mdicida tadi\idd.li, s alrnuniclc ,,ronhC. au la bei substol. dive cu er.d. inuncrihuladE. In ultimliMi- .hitr ddd slu.eNlrsr dif{it subshte rntii( fl.o$uil n.hhli €rt por ivo 6€n6{ lau r li imunosrimtrh@, *mbr $ uii compuri pusla pmcr rutode'mplu d. re$dc r imumsiinulan.clor bNl .u .!r6oi cctiur.. S an tnn Mdodde neoFo.aieau red, htol pc gtuuleit ti tcsol bur pc chemolumrdscnli. studi sretlorloblcdinplinte,.i!jipdhunnomputrizol.tl iostuiiliane lrdrpenrfl purc,izolrt dh plmb, au o divihrN dii clc. S . 6ndM1 an$l ci imidsiidulsth r !.i, rr4oe o'oiT M l0 orhtrrdoi. in dztr lD@n.oi4i@tF 6( r biolosio adiw .dee@ audovidit o ccni elune iDuro Cab' dinft subsbrqclc rrimulmri.Dinft .onp!.!ii .u gMbtc nolaulali iurc s debteen peprid.l.ri .ompu!i iin {i. Cunosrti itrb dsunnd dc h.linc, a@srs on s irioula limfootle T. Accil fl|bd.nlc autuii Siefd. wndde nedo e, faptsrc inpunso tide !.LEtiei, rigrNrsi {i o cxpdim.dre ohimioitudllutrgrlainainc dei deedi dgcdliic6psno. Pini ii D@!r sau dordit a 0v$ di actiune inuodinuland lsorinclcrolr! (@niinc@ncoavalina Pi4reol6 r gab (eilin. fiG dii: can@tu latbhit A), hcmr8lutiniii), ZeB .dtMtr (@ntnc lcnlik.iljtri), ,rro pr.abri6 GonpusolrdN fiijl r6nu). ?hrblom omidb lco{inc PWM . srbslaDid a.Nm niose.O. o! Dinft poliahrnds. Fa ddostat .i li spmial..1. cu gruh. moLecuLri n 'i .qJri'si i'rc 25000i 500000,iu cf.dc in0n6rimuh0lcl)nn fommr !i iLr.nsific{ | irgocitcci. DinrE a*sd h.itionln dd c!cv., pncizild d pans divi n rLir. t.:Iirtn ]1n1turet ltn^\\e a.nw\ ddiciid), ,.rt'acd a,e rirbrn (!inrl! MrqL.: a d rta (no b). iflrlo ttt^. nn),Entdntiufl ca,ndbiMt lpi4ib &n€ne),cl."ni (fioriG), tktrrrm.o.M s/i.'iir inn'lin lrotit.l, calenthtd ollcinl', irr{hui I l)tunhtl m ltiJctrL), nnxllim krtlaht ltldicina).cttthrnrt tindhla (t)tn r) ]irrt , [ iln t ' Dd t rh d ro S r t r d u lln lsr urlcnllnor& mtu! 'rlon!vi '|t

FibE'.p e uad'!on6 t modsmJ 6

lipsit d. nicihq c*a e of{i, in rcMdifi. pdibilibe! dci $ E i4 lerori U@;pd!ci .u ccdi &timc inuiodidula€. Dute .onpogi cu gmbr nol.cuh$ mj.i S' * au doven efedeiDuro$in hnre ld pdc hek di.!c $squirerp.n. !i dinre dne4.n.. s.squnc4efl axbrcvim A din ?r. rn,a ,Eyr6li' (fanilh Adem.!c), pn.um $ alaniob.hch din /,,/" ,derl,r'r p@inli un nmt gmddca4iudcinuosribuhnri. Fmkolin. o di.eIleni izlali ditr Cot?6 &rsbr1ii !lad, udliu li h n.dicin. ilwejict, s annsp6'ic, rfeliunile c{diec i ctin c0 in drituroBri ild tuladis oncftdi), s.adoEdn a avmI' o c'@ib i dtme iounNrindinri, Din ddde sudft p@ih& Dai sus rezulri.i ln dobeniulfiror@pi.i *pmneietc ,i dini.e 5 au lnrcgklEr,itr sp@hth ulrimclc doui de*nii, procrescrmaubile. te'h tstua fm&odinmici 0 acliuii lxlFcelor ooccF, roule dn pllnr su nmri a uor .xrEorc sekcNc, p{ni la subearFlcelive pun. s{u pu ra pund nErdde noi de *(dare tundimebl4 Gre p.mn o msibunioum.$id Te an:dc o. to, dr .. n uc thp tuJ p,n, L lh . n h d c ic L L l r r . h , t u . Tcr,t'. sr6rfe.Dld-..dcdc.'..eijpo'dord lllilc remp.urie {i pot dev.ni ncdicmcnrj cu ;ritihre pEvcnrivi. od ra u6

li Ih (h ;ai d rtr ralrknui dmpdotos @rJ i

Ni(lD |l.ll'

Jr|[N r,1,rlhturrpdld/

Frbr6',pi. h.dilionai r nodsni

id ultiml tirp, li tme ri bin.i4el6ri in les ios!4 Dc lm vEchi bdr hditii !u oprn! psdae rpildrp0uti.e $ .pif o&npeuds bure pe niee de llbirc !i Dc In codinuare, hb opdsupd fomelor plopddc pftdu&Li fibErapertioq ne de a h luim doild ddcdinMr donqiu sl fammologiei.
A. forne lftol.drculirt d. u inrrtr

Stlnnt t ht (M.h1ot6 albu,

hiliH cil!@ lndicinidcNrrbt mr^ (.,thhoa ajfickdit), Dncr&r e e Ddtu pebde3 4 oripczi,2-3 zilecoB urir Sieft.bl &vo6bilvincdch drc: rrg0rala iruazi, i.r voe Edevine cld, hiDl6 ditrr-osireudpleli $u u mrns dcpdtqi diDm.i mllr plar., iddilire !! i rl. planbi(nori,6uze ol0i4 ddichi) rxb-i.lia$blbnFlor lotiE prh e.ss
o Dqjrn apl g.n &u miec dr albbe.Pulb@! $ oblir Ein mich3H diflilelor c d. allTinisllE ! pLn@lor m.dicidk s Ei]izeui dtrpn ing.@, d. cltrc sucdSr.hc. |nlliul aesi.i fom. dcadnidbdre a mui medi@.nl f otDr5.6ti. .omr, h m.e ci 4mtclc @tive,ele lmlabil. !i cle crBei shinbt s|lctuF rin ijldsirea Dor rlntj dc dbqiE, !u vin h @rbd cu agcdliifiziccchinici. De alriLl,$ h dimmrli! ld s f o f f i { t rat e \ s , @ $ ! [ucEc.mop seruterc,rueis@&,nGO akn6mi simpli doadminishc i phddor 6b BleaoBli, sublomi depulbft

Cer m.i dmpli.bmi dc pleFtre !i ldniriii@ r pldddr nldioimlc csie r|doro phnrebr. Irl ez dc d@li !i/su rigu$li & rmnddi nEilc@ rpoi

FORME FARMACf, UTICEUTILIZATE

lN rITorER{ttE
h t.st lem.rul deliiohirpie qa maiputinuliliur. se fdldsi, ii 6clinb, csld! defin.4ped. oprft, rdodcl.d. hrmmrak bolilorplotlo( i ru fit0plrolo3le,.@ d. dri Fnq in rupeuiim mdi si rddnad. pin i.slili rm.r $ lnlclcgd mM.nhl alLcliutrilor aj orul pl.nreld. Adiri, adt in limbasmcnt cfi i ln majdnabalimbil cu ldgn.nohie, nolu&a d. ,ll0teEplc $ ntui li tnpoti€.u .jubrul subsoq.lu d. biosiddizdc d. ftlula v.gdali. Maihrlt d*et a6r,notiun! dc liiorcFpicsa dtru sdiv. dedicinile li tdt p$duslc fadrccotie (mdi.amcnrc) ir dc h chsiele 'eiui ldiri idmul! ctuon inti p1.nt n.dicinlls m dirc, subd.nF dtmtivc su subslanlc purc,oblirutedin EsNl vesFhl.Exi$e $ Fodusefidi.euricc nixr, id romLrh.rnl inli aril onputi de sinE?i eu $misint,i, car$ unch subimF rdivs dii tlhr. lh r@sic. dir umd nevomo.up, j. nisna in re fmrdtulhpcuric prii.ipil c$! i$iurll rn hcBf am.xti6 sfeE mtiuii de ftot npl€ dh qdrul rcnJiq nNrd! | [ rsocicrs b platcle medici"l. cLdcc a plantelor.lihc m llcgum., rrudd. dtr. tDr I ddr urilc, pmnbdic.ei$flhtiv. inoifdiftasdrii dcsadiidc.olgflnsrL'l trn vu! ' Fcznh $ rcFt dc rnmrtehplq ftrpetiv uriliarc! ubiual0r cs{i{lc h ri'l{trr i numcmsclor ifccliuni. ln lude eomutilD. ud tms mo Nlii .utrord( NIjL uLlu lry r -,,flonotnDh -cm susrcMivi0dc..ftionorrfcqiuniur 0ront{'h{{rlr or rtrs fthdi N rdril rd rlqiit!.x noic i0 ntrgu;idlr'ri0lor tdr Nr celL otr Jitr fltofunrtn{ tur(nlt rici fll0lrliurl0Ih, trl'Llr tr{sl '[

.em.lui erc., pEu ti [adE ukat sau dshidnbd mochheshfidqoM.lq prue, Aftn nod d. adminisnlE ftbuie !i aiba vedft u &ddr foane tu imponMl fi c,purbu nrraici pdnc.o um.oi a fi pulvdizari. Plmtle ftbd. si pFvini din nq,oludc .3t mailnd.!tu4e de4etui1eubdr eu mlc. Chiet Eq Jiiire d. ti plorlc s vorspilaior,u cm deap! 1stl @!i zmwturllo ddg 6tosir!

o fomi fme.urici mi rcuadea,lninisr.rc .obDrldrrd! pnpure $ din su! doplutq pnnr{ dmlosic sinpli so pdnrlb mi ondjsq dnjdft@, ore lsi
tl ltr !@tftrco cu o pcliculi rpeirli gab&lubiE (deobilli dul@,@od iflipid[)

l0jnodc (ccloritr dc ll,trF! roliolc .lMidiu su didmrrial platic,in !a@e de L liol(lll! dlrrdlvc rpox! s prcpEidindiLntcpd4i ddn su h6bcri d. d. qtrh!,u[l'l r.I cJ$.vcnr pdfcn!.1 !p!. &L'id eu deduiab. ap!e ltr "l kr lrrl rmi {iur'qc ldivc hidmolubih u pHipmpbrdeel @di d. l@, la
{lt!h dur l Nc4 rmdl trhrlinizrm u$ffi e rDci cu bi.&bond dc sodiu sd 0llltrln d ndrlrllrrc N$uilr(d,0liDhiiitll'Lrlui tdtr lloliiirirc sE inluidd d.

lhlilh l0irh(drft!,hnFdici

rLdilitrdl,@uN,rdiuidiuU0Min,,[cnunbdo

ovdiu Bojor- oddan PopKU rldrc tr mei ca iriti nici dc .d!ir. Prccde d. ,ldlinize & urilizcdt {i ln zil.lc de ioNro dccih msricarorii 8etl de,.{r..' oret! su dcalr. Dloric@niirhd alcaloizi. p dupi Gustul deplicu unor al solurii,poNe. filtuq sr podc.orcora n itrduhne, obe'6r. ir glrtikh ht.n(id. r'n ro le e de Jl'|$ ru$. o a}' \ n n's h d'rDd. \olul reAm_!e sroM -r e \o' du.c.. pE/n'. $NMIi ' .du.otrk Ii ri,' ' de '(.Dlr diabdioi,o t in lnldlcc (z.hiiin& cicluatul desodiudc) fdlosire bolnavii 'du5tia hl0runlordmntoq sunr oodesb deuii sp..ialitti fameologi, bio.hinitri i md pnlin d! mcdici din dua pioprid4ilot porc4ial cacris.rc (n*oinftaE lisi dc erccrili I'r ruprinsc .oledlvc .onplqe lle uno.repubt iBrildlii n di.alc).In shimb, rot nltun ds &roir d cdtrLotur natunl.$triozidul. contiNtr'n$&ia slslia zbdldi',a ,e!r'l, [e! din ilizd dosut demi depozulatiilE Broili! ti Pmguy. i_di d*b s.udac. (Sp*ir Dqdcfi cuhivarid in Fii ded.l ) solutiilc rmlhic lntr asr lip de *ftclE $ vor ad;usid d. Dsior zilnic d m s vo' pish dai dull de 12 orc. Nu se lMrddi ni.mo4mismrlor Gposabile deaparili! loiicn..ti in solutii,oic lnphdici dczvolr@a S0hlllle err!.dve 40!s sur nmoM$ 5i v.nrte: pim h tood in.1iror Iiful, e p.cpln.nmoa, .nrd r'Dci^s. apa tu rc J ,o b k . c.t o.r r r d. r m !0Tld1po4eld..tit^ ti e ' llt s jh l: r, t rro mr, p , D'prLnrurL epu( rot 4 [.d.Ii:ntuat*DU1 dd.drirlp6h . ino.7.rRrpEntul .rudc, l-2 linsunF dr pl.nrl useli ti miruniiri ln .a1 in ciE e ur i@i plan@ clo.dlit , id vsul dc $ uillrdci dc planti st dublt soutripli. ?sre planre lo?na aDd $ Itrlu7irc roDui cuo frfriodi Duri l5 hirute dein6tr. lichidtrlrcnhd s filtezi cdtrri nrc.;hrc rcopsir, cdriron:dupiarc Dlatrtel. rifoo$ sdd in udelc din iint{ ca pladek Ndt, h spehl cclc mi dN, s6freumetute.u ft' pi4i api r0 rcco'nadn p1'nt usd4 imint de infuzd, tihp d. 5 ninuc .ilduli h o gcndrl, itrtuuEr * Ecomndi ln ca^l pililo. depldli sE u pseni celtrlai In ',nc hri Nhlri ti li.i ingrortuiecoidtiE, .um sutr flotik. froalc pi4,b enme s$lin rt Dc.ortol cuno$ur subnumele nerluri, * @li@za in nodul Miloi Dl.dr do si nl4nlili s j mduc def. iispur ln apaFe, apoiseNft la fid, peni .ind apadt ji inci 1!30 binut, .onplcdnd lpo defl408rc din .And rl0.{{ Sr hsl oor la foc domol, lr dnd In modob{nuit, o ilale depldri 6re aeci,ri c. d la itrnraE, rcspdiv I 2 Dsd.tul e lihEazafrqbinrc ll utril. Dini dcplanri h 200 250nl lxtrmlh aposi pi0 d{oqi! 'pi. Econddi in genml pmiru ddi.inl $ lojL s ro{Mriv mch ol3lnc llc pl,nrei u. ,u mmbre dai gtoai Ji pnn ctrc ditu7ilmr {hdirt.lor idlvc $ frc hai steu Msi tu est pmedeu* rccmdt in ozul floikr nriruk,i nurclclor$! locrdor. $ aHft in sp.i.l cird umirin ct in cxhduL r|or csnl'al. lr rrDlrfi l)rcliomclc ulciu.i active$ erhg mi bjnc I. lea Gild , ll Mi(nrrl l, n( Und. sobsbnte Mi.datul h rce $ pEptii d$ ddirn d{lr prii inlMrrc $u decoclie. tutiri) Plmblc sesprli in prtlabil inir-uncuHr d. lpi r.c l)'d hlnlril., fnflc m $milc mnrrci( 8r 2r( ) src r.v0 c.xchrln l{$. sc|trnin nni ftc (pdribii)l. rNmnsdnd (rli i nr o $ r i r i r or h d q &i r rrurdi,ti'nrdc4.'ro'!.rNr' i, lJ i' t r' \ lir. ilNl0 * ! N'

Fiorecp6 idildndb rinod€mi

5l

ptiilo dcpl. i * pm ls naeBt sm i r, iir a dou divmemimo$oisme. Prucli., ,i dinindli s lillrwi pdn lifoi sinpLu. Medatul 6rleLobliiui w fr Dilrar ta 10!Ee x! in iigidci dtr N mi nuh d. ,13 Art$ pm.edeu qdclie $ rsonadi pcnrru ore. dc omol.uN, ry !u! rrr thitelq oN oontinnu.ilagii. dennn polimnici su sub$anto @l rndiciniidcNrlDl nrre f,Radii,4rrz?d/x, smiqelor dcIn (&,ra ,r4 flUmld !i dMlclor deVts 1Folt,, .r' rri,iid ,ls, , SiFpu le $ solutri*tdrive apode(intuzii,deo.dn me.Eb 1se.) t! src L !d4g, o cd rihETirrdrz\f rsd. d,! coieimu edtur .i tieaeo40 ah* h C lio g lchd Adr$ulndtu de/rd 6 r rcdL p. deo pde, r fi. n.or, rv !. ubo' (dtinsent, rnm .b.), ifi pc d. al|! p.dc. s, ddcn. m Dl omcflm! nli nlpucu@ pl! pFdlsuluj .re de dbiceis adminisrreei mn & nici, dr pe o pdisdi mi ln i.luqari de rifrp. S! 0ie in vrdu. ti apodulbogd .dorgdic sl zsllinlui, simDuile bdnd.endu{. de d€.a nu trMai .opiilor !i onval*enl oi ci {i p$oamlor d 5iftc a[bicib. frica. Sircpn 1.$ I,otpEplm ln.asi eu porfi prc@L din fameii, unigti

a dsfacee Foduselor plmE6!udin.lreunirilirutori4t. din Se Emnrndi .virsB te .5!posibil cda0drrii siropuilor mdq coton4isau i cu $.tu1i siDrerioi, oidr de atisiloare s li dicherqlmbal.jul Mu rdans lor
.rctu1i.Tort @ta, e mulloaltle, sud mau stiine, iocnq inrodu& Est pElenbili plepm4 ln 6i . siopdlor nstu,le tu heui, cipJui fEsi. ., vitine.dridi, cais, picsici, limii, ponocale i1b nude.Mctod.6rc sidpli: prin Mu E :a! sorim s obine ln prim Lri !u.ul natual din fructe. A@nuh i $ adausi h lri ptrpo4ia @liondi (640 g zahir la 360 s suc de ftnd.). Pndio, s6di

t-rl'e socmo{tt

prinfaptul.5 la ftndulsticlli in cde a fo$ prcprdrsimpul

li! n @ido deah6 0rdi^'\d d- ro I rn Mdr flp.ho' sl'bdr tuE rircpul trrrunrre Inestca ps hdisumadonsn,b.lr.En a ro.o$E cmoie, .tr

Flb iidior ri & ft3p.d p.Dtu li{e pl6ri sru oqrn d. plorr dodul ri rbniG rc r ,olulci crhfli4 prin .Gro.ne iu Aruo. h @. Merodolosioe 'D,tu/tr tlE ! n6ro! simphfomc dc Dftpahlef.mee'nie @ la b@i un sodi! conplsxri

ltu sucdcfnd. N douiftini d€nne $!, g maibinqo Dd. rucde6udetarrci hicro In mdt f.l $ dicui o coNembilior nclinibri,itri prffided sr. mul mi cu I de{i ii .dl in crc e pEpui snopun ahir Nuftbde uild ici .d i,prcnrt Ulii cdclitupoiioml.u iweslth'. Ii l*h!i.E dplmii lnvindsluiilc ah.dE rpodlq inpu wle rreidri. s

llri hboriosc. nind.i&l nai cdnvinsiro Dar, algunsts& el subieriv, pffiMl, .cl htlMn ur .xtcrincd simpluFa4 o intuzie frur dcchlmlo!, Ao.dn su di!

0!l vd oh tr c h(Jft .. .d ir; . Llo,r, p r. r rcs'N.. o gur I' mmt .1b. .. o I tl un dN0.r dir &!l.lti lrucrs!i v4i obtine Lic@E inchisi la culoe, d sdd msi lldtl !r [r!!dr, in qrc iroft .,ndc.ini.i {sror lrode 6rc ap,aipe .ompkr raninua alr srbduF m lll rltU r lidhN |rclnsirii !i inlofl,ni cuun ulci gms. so

(q hr mq rNr'rio rlr rlrlnl d. 0|n dcom{Nc, i.srlir! rep nevolrr I'riil t r,sl{

ovdiu Bojor- oc6dan PoPMU ddrit. Sh! lis, 6i cui inm.. Asricl,m qrmi rp$ licur di! coaji de Cndnl tdi infuarc B .va M cle! hxariv saupuGrrivfode slat demc. suhb4ele cd i.nur pulgalivt (oximcrlld.ruhiioncrc)ru ,jus si fie dtde d€.it D64hl. In *hidb, pin bb1i, ducend €fcctul b tdp.uric nmiril d*etiq *h4i! $bsbrelo. a@ve apmape $t .u n$d pobtrial al carcinos.Mei. dm 2. Sdlulii dtrdiv. bldroahooll.e Sui tome laMeuiirt in dre plmtelesunthedab su pdcohb idt-ui adstc dc lpi ri llcsl, o o @!cenhn. mi me h ilcodl ii cdul drduilor s! rai rodui, ii Tb.rutle Did phnr.lebiroDIe sud eese suhhtele MpflnE, Drinm*de cu rl.ool alinmhr ld divcM.onantnlii (45c,6s, 70"),de rguli pe o dMri de rinp vaiind inft 3-10 zile. Elte pm*dEul @l fr.i rmplu circ polb li efdiuar $ in .si d. pLdi s umazi a n d@4 dccomnllnu Imponade51esielnismideoorihE ll@olului Gd. dirdn d. h .s h $z) $ detinpul de*hctie. op.ntiuei s decud i'i ve dc siicli binc-uohise, Acit!@, pentu o butri *tacde, 4t nmara do el pDtintd np'di dc prcpzl1H bmMlor prtr ori p. zi. pc Mli dunia dlirotiei. O ndodi 'ui pdcde sihpli &! nuldpD, cmr .plicordln fam@ii, laboFlo@ sil!'E. $u ii insblatii ind$riile. Apdahl dc cxhclG ore siDplu ti s. m$ pd@labr D. 6pl Dcrcoldonl6rc u cilindruhnchjronic conf*tiona din $icl6, fM milluir saumaftri'l imxidabil,psiat o un rcbin.i. l-a pe i.ldiddi a Dmhimlui $ Mj..zi cit v I tund.l. dc brnjc dc nlh d v.ri inrE ele.Scpuncmrds pnni, Esp.ctiv plmtle ctr! lmEDi li ertu Ji ce in Dftalabil fsr M{hre o solv€riuldeqftclie Glcool d !u ' cotrenhtra indicadin fmdla dcpl.ldnrc) Dmupm seldlugn rmdml deaicool/ rl)d pitri b mpleH pdcolabnnui,mbimtul iotuior liind lr.bi* Dupi apnxmnv o ori, s pqh @6ind1,sb cm 6b pusun bdin sru va de$ioli ln csc !e cdds?l ddohide dtroNd oblitruli, Dioituii cu pidtui Dlca nabia pnda, $poctiv plur4 nu a loi oomplqtrlBodi, $ aduci,lco'l dilut pini la epuim suhrhFlor adirc pc {( o m.iodt nii 6pidddcobtiMo r lilohnbr d. dab i@$. li sd'l indurtiali, dk rudocrhcnr Mu vibto.rtqia; o nodiri insi o lpaEtui sp{irli. Tii.hlile, .ub apdd thnolo8icifffieuti@ {i sl ooduluideldninistu, prczin[ uru1e avmbj. fua deelqiile extulivc apoe pin es .d qi!.[a in manubidraLcmlL! dm6, ir adbinisb€ 8ublomi dc pi.tun Drll dro conDk6,@Nw$ilibld dc 1mga mi sinpE.fincNdlc s MoMdn Murc( indiGEddela^6 d h spehl *lor cism lc Nr eddc ddont 0r' .otrhindi€lardl idlot dc li.bidc.cumsmi hirenmivii su rti vinnril. mcdi.lnt.. Desi6E o fomi fmeorici r*nq mtrjd.nri dc [ii dM &!i$ri. vinulnedicinrlate d dninc m rdodiu tn|cdic ldjuvsi Exh4ii s ndrc ,
lD{Idld.Nrimrm lblitrlcil'loa @|t|duI1ii'i&qilihc!trtril.0

Fbr66pi. rBd4'oi8a$1 modemt

b ncdiu bidr0olmol.sirt, t utroH usored o5tul plid rl p{oduutui nqcd. devitul & lulidr r' d. rdj]tr@ s,mprr f,. :;abrl onciru.dulr. e @mdi irs, t. rt Nu &pii. (,ro'nod euz @irrnuinu dr

;u in,rooi

_,.-.-t1^ 1,I*T :,-'.'ny d r i i d j.0 _ 5 0 g p t e r i , , d r c d e w , o u p s s t r r r { d d mrrmrb b Dd ri. oM r

ri. f ft."F,; drp dr - .0n.. r \r (G.!n,

DetuEc,,r.e ned;ia.c i"..-" a. o." pr.. *.i lT11. !"_,111:t ,p.rii rrr. peN 6 er€ grt.u
f"1y,1,1a hRD, adrr:.tui r". ,, ..do ,dru 1 '*.,"-*..r. ,i,i a**. rop34. r cs,
Cidrurlh. nhdbdal.ue r tnri, btr d J0-$ 00 orl \ h ,nk md.crulr nu k tu. r M M t r r ur r . c { i , r p d tr . o 1 8 F i r ,.,". .J"r ,.i i .i ,",", ?comcb.. a ,"a

* rd,rs: ,. i.,i r"",* ,.,a.

lla::r p , F r n . tu ,s 4 p o b t.n tpd

qfcdk rrlft pn fmdb!,c L"::.j:l:q: lt,.1rn, rde.id*r 4is*, dm I'cr inrm ",::rT:'".obr,,- dr. ,,r,; drt;;li;;;-; lmcioru d,::'::tD.tiF 0 r\ n*'"

. l: a f t $ i"

-r n a r l kb ( "r i u ,,,$ cl l h r { o D . i r m r i d i .n s,d ,c

.uboe,unin rpm,

d€Sou,,r., o.

bi. ;;;';;i":6;i;;?;;:

de apurol o nuba rduttjtol C'dEriisprgridh ncEdrtir dr n@c.o.1 ,un.srr drr !n( .no nr!, ," d. Pohmbr decrnbr. d,- nori. d- 50t J dd p.4do,,u *.e dc 4tme, rrhfr Dm.d.vr r+r rl. urtr slftt deDTDaEF

".- ,, i . ..r ., ,.a ,.t" ,r .- , v . ! in ' . n o p o 0 d . r j r e r o c, ,,' .,..a ""' "a .i ...o ,r p :,,,,i ",,i*i . r O. .,

r l[.ln..rc* id'ug,2.3 10 d. rgbi. ^r 50s a..+ d.* ,i .*r a. ." *, t,1,". o. rqlodr *ptrt'd t eagsepl!r jar., dopeLN r. tubc r.]rq,!e. p,i1., c ;c@bq r; ri,r d,.* l-i;;; ;. " r;;;i:#;j; -hmb.dd, . doll !;eMin Lmc.r n fisrl rrq DLp. u n remrbtR, Fm :Tli 'l' dr kma. n * m r. m-rr $bu lm. b *di. . ;;,r.: rd;;;;; ;'l; I i4 r c t d q t r o'Le u ;n n u ' { r r i c' .- r Atu p d d n ct..p 6 tu .,to .fr s ru tr tIi{njs} o bru pme ,,!tur. * o,r"-...rr,. i. _ip,r.i,.*,". o o din
ll lrm'ib'rcd" -dc, vibrrc.da'tr h!".,.,.*"
!,_arur porrbbr din 6L*k d. Funobt rF4 ilr r-hd lprdtri d,!m

Odruld. mmr $ mepiri_; d:i tspscuootD( rturedcVi.e! sr t4 r! -. yTlj-i9l1l"l1,ft dT + p edonckprcdper 0rQaplrim,r d

"s.,i.;-i.iff;;;.;.;; , tlllulu nJ d tr hh n nRpad rc..n ,i tr a.-"*o., "aUpmrtfuhet sr e. btora ** qa.rc rru... { re8 htrr ",t,*oa ",, dup, !i ( 1.21!.,r tr 'nr,. -rrrr.nni 1 ...r r s .'don3noj :" a..di ...'- :." a.." i u* .. iimh dr ci rt .( p(prE oi40{ s fiudeu.dl qu t.2kgh( lDlir nIn { itr d?di ' s .pr c r c dc u,htc r ,t,odntdem 6r .th;r r , -qdrnrdh
h,r , r d,,1n r l h,," ,0h,., , d,( i ( D l ;r ct' t' r t r n4' kitr \( n,.r .,ad,.,i .;.D r .,* s 0o p.oopd.l .r hD eh !uI|{ r .0,dr , ,.r ., ( .r b1{ ,, {,.d; p ".t ',. /d f;,, * s m * ." ( , rhti'n',', rh0.,ih,,,. f'ti"i... \r " ., " i , .[r,,fi
rir t.(rs,]!ltiF,n

d rj n' /L L' .aubD i,;,.- a" .."g. 1.."Ji"..-*r -c rlnirorsau rroMol. sr rtT.u o, *trr, -.. ". -,..:"

rr,,1,u.

54

ov/diuBolor

odlitn

PoP€Ku

F Lob6p hd to'arat mdama a (p.cbl; o tomademr.i4 . pter.or t0 je romsdb. _ Irelu0c oedldmh. lb(ecror'dui Mh.deru nirtine.Dm? nar,d , 6,c d€q saptrDd,!r,ss I' rn pmr.dcutui r.prd d. pftp3@ a acs in r*' .u, p,tuld. ; u(E* ,n ""

g DDi olo0or, riciE F addgi s$ul dela dori linti, pqili cd.jl dclidiie asi d 10-15 o biuturiut.r sMpdia4 pliculi e !6 iLaidi.debd. DuDd ziL defcm€nbtie o6!io i&hje, linui. s. k ir6r.d efetcdi;ris. $donne si depMrivc pisftei id diclebinq S. O veimri t cidsluidinnondcS{. .$e seh lipsil,dealcdol tnpad drnnori I 0 th,Ps < rdtuga 1(gahl' r.o I Dmr!D((. uk d. De 0utrb.lc,sr*prln m r ' mdpsr - 17r le& l u* r* t " a o *e o *i , p 'i o a n .4 , o ' se .str,d .! 'or i ( d,i M inn'clc. -m'. d;po s llu!icuopilnhorrlaua5turibesunlol Sc;rlhur ! 'iaidd I id iiFi$ d. a'{o asrtipdcio3t{@osd"copiilo 3.Altefom. derdtnlnlitnn lot nl fom. nbbrysnc, er !*srri fm.rurici *hli .0nmas alre in bhnologi! la.rtrtcleh lluttu (ndIsu u$are) lisi isbhtii sr@ide Deih rcalima lor N. rcldin { lblositc in *hdiec li h &riurilc hedlchrts h Nlb.|llo fitrl. didsolulii "iDstr ultinulmp ditrc ii .t mti nu t ml A;E. d d ma rNuidr.rtur 40! r id hdJo![ R d trpbr. t respoi 'i coDsdlrii peo dMli maiidelungd dcndp liofliuizn *u e lromt.;zn ln sopul ebnologlc fiaindl slizi i! 1m, .le s gFrnezi iin t mtfelsg laG Prirt-u pro@s listeo?i 06inh mooedl lolosiiiilorpntrdi^lvarci! ,pi crldi s! cbe lee, a$ 0m sDdedsa d.u..faselubrlo Ln'osdoIt no'rr rl* b odlmEade\c*ai:l s pnp@mpt . g.lureehtil inl..hbne t n r ' Tortn nduM. rm(siu erivepu€deotrne vcgeuli h 66@ziriacinn intt crftll! ldblc su sb$snle nuh tumd pr@oeiq .lnt di! un l. Planrr s. foldffi siizi din .. ld ce Ni m.dioilrl. cit mi 016diofdcc !i legue
B. lorne fiio'r.nrcdde dc uz .i4t

ndibiJ-lisbandrrspo.r.b,;d(jr.brpde/ lm.seL5atnrepau2li e.o,p! tse drws- \ prlbs/i id ii!t. biT iilr k. h hMdc r, toa oo! AsuU ii. e pei Llciud. srDlrorE.d. MuJ.teL Cordr|Dnetduier M ,trep,mk e or I. rhc suD iomi depesMnk ladh 0edni, {!ri tr@. dc.

g*,tlirEl.

ult]Mlrhr

. ,tl m{oa8.loi dfaiElo' . &ur dn phdk , ob,trJcprioee0c dp.Nt .u '5r'oF tr.dri*p ?. adlil.nd M. cierer., kdrae.b Bih;D|ertu r (h0o su chid in ffh 8ra-Lu fcgulmk,e $ ouci,N..e 6i,d dAU. de Dr.i. iqbil. .rm rorrci* u$, ('am.. dtD|fuk, 6@ pd sud. r ane mu acd,. lurd.,Apl(ln0l !. dd buc. rmkah i" $ ii bo,tF@i.,jJ "bdneag;s"b DciDd,. ponrkdrnrnrtrrgu.n.iepo .rr. !Ur b tr -eg rLrdctiinFo ' SubuntchrRca oas#.r:n nM 4'otu.M ron(nMF, (e * nhdrc r dcbrE llrpl l:lh e.u ,j preed* r.otu, tu. 3ptek.c l@n0re j tie , rodre n ,Iru rt d. Lrol rd. r ' du4d $uie fierb. in 5 ,, c !!{ tni,ir, . r-(m, s" qur6l brd pta' h.edibad in,pr on sd. d( b!re Bn: Tdr dr'erpor ir(

sn_ t{{ pa, cdi. ceptt;.. a" ." p.a", . @ s *0.6|r 'fub. ",(,; dorrs@d hpu' de.votq.a,nmabft r, oi*r rNlsi\ elvtud( r!,p.nfnci. 'r Stlh !u plrE^t . sr braa n pdod p. tr.uuM dnrb .advdJ r,guboEtor

ltrl ft

\ern1eh,k obq ". di Drtrk p.*D4 d. p.,ok,neom emmr
r wsHr (u rp, cddd[ pm r obdmo pa$rctr $ purel

uLiui e*riale h pftpo4ie5 t oyo dizolvar al.oot liei io onMftr

arfi brlep.drh.d\ro|iksffrE..cudfF*0(dddob4epEdLb,',d. 5Em nrt,pnnkR{tndodJreads.bmu k.p@,tu8F.0eproiek,.N6tupi.pd te

foftd d'do bt' '( Unp. ele r't ptpmc or mristnp w{ldl inolm, er.a rturi(()i,e{l.olfq ungndf rvadu!,giirim \orcgende 'r uNNn dh DlrE. d@F (ro. sr 'rdc) $r !r bm d. P ,nt rnsTunfira. '( .q u/ l r r"-*. si su,or o.c ( nFdEk $ i 5 e lunrddi'r. a.i -v ' -n. drugusa" oi selr' \rcrc'oLbl' ( d'Dedpoor.dldtc ,M or;.JruhrJ lvaMjul.i auo nai lm tuiw dep€icloe a legm.ttclor I mucodcldi rl D@ibli

vaod't lr p"ir+- *",ru,4 wi.ri. lmll'. D.nrd a r,",.. 'c'l; pon ba gomt * rco;e preitr, unc. 4li lubsr.irn,.rKdir phna.
I N dr.ofl sr"lEr roto;d pflh fiffilin d. 10-50 u:;a( d. pr-* E r.cid{d.brnobir db xudr ftcsir 5 Lri rnrr,.a"p, dr6. dms d. qal m,b-.lord.du Isn.at.rtr mhrtu o eum,rian, a 6Ant,r. ,h led. I arr r"liu r nuvaI no mde r0 503t. u ih dc.paBo.e.o.ates
'n Uni rni{!l!(. h.noroz, ukerc vrd.o$c. \h o rcmi rm&dld v h.. oburu.! dr!e?, s pi!0. ot.h'|m r't( pin ll-$' r(opi.lo os{ 50-t0osp,nurrra-tEjlau Lh { M,n.rr.,l.n j../,'- 3 / h. drlr' .a,. m rtrn.,c ijfta" pnnph.R tuturh rrvrrr,rnL.inr..(,,1u{J^ Nnr In,F,n, todt s r gsnenhOl.ilde bd,ih,
i l i f]( ( '!j ( l b l I!l &l In kr n 4 @r o Eq

utlr Direet lmj.na li sunt lavlbilc. in ln h ugu{rele cldic. tolosi€ ndpulvcdi(h rci) sau on{ .notiq, (innnl. n.i o csnlildE tr dc (dri. Dsnrid utr utrrir, $u eclahrille)$ tupiode 'd'uri plnh a lesigu o@s3!dl.cNsh
itr r@l itr c& os@tle aufosipEt@t pebri dogdsimi Mimdc $n Y{drlq

tror.TIl m mNd! mr rJm406. n.

jdri,DDhSrderfr(4k$,.uuo.e

s! dcsi.t,l 5cnrol d lir rl cu SuDozltorftL, divus modi@mctrb 'dunlc c ic !.t r0nnNii, ii hdurlrh m{diomc sik idmirhk-i dxch$iv c ukm l]lh ar irfrd rli N trfrwrrmil) itrrmdtrN(

odd u elo, - odsm Popssd 0rdEutilizri in dffiniile ps€i{c, tprdiiii.ca nai .mNoli fonn a esoi lnpc dc

tihrtr te lrr mdju o fomr deadnrbrre, nk.m.or.*rFn. dnplanM.[l r.D,dbr St D-psd lic dn prr dmao( prn rtuac Ic di1 rleitr 'rii t, r' spulds$pE %ulli in €rc :"-d,. fl{;,m n.e c|(d'o Ird!. : ' 1 liio '.5a ';t) 0-10p'sN.lDd_udul.rNrr' o lu re lo p rn -u L ' -g No ; n ;re;D. h qr rl hc.r rtrdh.. d. nl.iun*.n!,1. , Jr .ir d n " hnrhl ile.u uril' i" nnrc .,-.., t,,ng-r, dArc. UmnsF i6mil ornt. d' ld peei 1r: oopn *^'i,;m m emr; du dffi. r o !d q 'D sm oL . nld![ r mn1@pic ' G.rlrrirm.h R.Drlub o.it d. dffredm a svrof brel. f t tmgdu 't olm"r ah pht: ]l Mp{ s?4d F\n msrrlel a b: ouoru *i'ma.,a "u.u mg@lelor o &tfd dr d,trreqie looli r Ecorudt I li(norl rjudge ir rs ua ds m s ln s'm bu$lc llilhsdrl'.ht lo.opi mn*c,crui' n d sot.r. peo hzi!-e , pieli -** oIom,de,phcrearm&dr! trrailoml.k mEr ' ' @ rlt^ crns ('.old de G.oll'nJ ."-*ctc. a ,i- *l*u^rc m*'*no.q on n.ftrnmm, su obuirr dn D;nE rAnol.4J, prcpiDr pfo de d.ltmdrfin '' pc utrbeltlol did $u o ve€er nebli.g, bN liurotol uor r.m@m did Btd infi5odn i;nui,t ni n.diiafimtul Es..iir sc badiiondzi (Dcdsl4zi) leimib pnlii su al{ ancbusle, digdalite purukn€) mnddelor (rdtr *hq

Snlcle (Solit p?n1.hdtu)

MEDICA]ITENTE MIRACULOASf, OBTINUTE DIN?LANTE
MrdicitrspogrN con''drJ nsalc h fl I,cpn\.nF. uhn rbs,r all1d.ij. r p., boliauJilpirr d !r dn(n.r cd br. .poEd,*. steh. oo .$ nto#tof @pcuik

h, nunri merinti viala bolnwilot sni$ir, di"p:ntnunc naibd aidooi* aE In d !trinulr.vicriacdeit.o lasntiiletu|1@nondiah.

tbsrcsl. ierupcutica.durlc rftMo$ mcdic.frcdul noden drcrt fador hlntrl d crdo'di r'or'urar'nrcg sdh. ARJ? r n ptrlh tu^ I cr. u | firotallflr( Abu'dftrr ned..r,nim,x. red. r t"".id.-"hu. d. ^.-d g d,peu.ic sunr utuirode p.i sv@ tl rhul npid dclmoio. iG.oslultri inptic4ij

uk ln fln Lrcd rcd.u[r, *sb.orn&r
dr mdjan.nt)

ca de 9i h pndi.r mc'ric.li, t ltralb s.rosE slerictii scial€.exist ,,mod.,.tcsate su I mldLdmcnr icnpii .u viqi mai1utrci maisuni. s!
MdlidM htNncirzi asr!2idc ud dumir emm de medi.mcrrc. midibba nind hdrri czldiinici inrlrek,dinpl!tumcdiciMleal!c*orprcpndiirhpctrri.e
It'lctr,tiri.. f i, .. ll,riJ!,T.! F I I idr oc n@: q' cl ; d. rFr

arc adseoi i] aplcletro.

- | F m' lrrtoni iorr.tiolr.

oblinu€ r,,aNe oD , _h uriri(i, ; .d" Dodrc pm sintrzichimi.i,medi.amdlelc qi0trsc (rotri.rrdllalc,anrisp*ricde), ,ll Nli0trsc trtri ulicisi (rotri.rrdllalc.anrisD*ricdel. noi binc rddr de sud $rn, s tr( tr hri.c ti n'mri fl hlul $ cuturul cr&didml declzrys?i minitsdd Dlr drl|ld h Ndlqnnu 0r liror.mn ricc, unclc ,u do\cdii.iri ofici.iF, .it g ti
Mfnfgntn IAh\tn lt(lhttlqrrt) rnl , ^ , s l n d . r f t d { I i ( l h f u ' s u r h L n ' u1 . . llt ' . { h t t lL ! ' HI r ' . o . . r . ! ! , ( b a c , 1 ' . ' l r . r | r r 't( .rd r . . n Lr. r j ! ' q ' o h r ' : r r ftL]t

tl

odd u Eoior- od'vr6 Popdfl

Firor€Eprs radifomEernod.hl
l. {m hrgl i dprnna,adr.i ?drlr (d. $ L op'i. f &bF i ri f,pd.Lr.t. pln lp.bkidnnnrrn: N od th.{uloo&u nbi&r B.oftfrd.nleio1€drmutu ae LF esr nrd.sBflr lturomnirl ceh"r red. Rdnotui onm. F ostmunrpsd, r!!n lni (G aspitrr i onb& dfnk b.,lzre L lek afl ear rp&,h r I orBroe Je

P ntre..le tui v@hinijlor.a dc .onbltrc a f.brci Gfer tcratoli. &nmn rthldi. druddpndic)i a dusiltr (!oliun.denumiii iindfioulsliici) $ nnmdn ISIIRINA(itr.himi. midrdit'licilic). Ef.d.l! antitdi.o ti dilgeti.c p. ..n lc & dlininasunr omsoa dinlinpui hdcprtuk, nai .sot dib jun! mlui 100i.Hr. daioritidbsd4iilor abt ti Itrn mdicinli" ddhios! ,1. ..lui ( p. buDi drepbt pode fi .o$idd!t ,,t6iidrclc Ad Mnad. utiDma pulbcriidir .oajd dc S'lcie peobu sidffi lltDocdt. i ieneilo! aj@.1i sdss !i ndee n{d. d. srhl. DEm liDlmluiiooaului, sEMde dmdlor la n t@ ObseNatia HiplomE, dupicarc c@j!,fretu@h lui fre Llnliurrca o $kh oonlitr lubsranli .t oi oriimic ri rmlg.iic,sr mnimd dupift.tra i o o cand 4re douinil4ii, itr md 132?. ..6enbd nidez tdou a icu$ .n izolca,din d. S.hh rlbt ftut,lra), pdncipiul ..tiv nmn sdicini,ftsposrbil ded{Llc or! in lEDdriccr!!-zh ,ri6culo6e alea$$i copm{dr der;spAndit n,tui. p. rodc plbdei. Dd d0pi dobcdtuldscopsnii hi Lcmux, dMul rth0ditri1. loDgrtodinile $ qrl id ! fos lung !dus, p6inr o numercNe nediBle. imp6u ri inenitudini Ni in chinGtul Dinslioim izoldn sul 1327, selrm Kid l.w,eg i obtimlrbi. itr 1335 ftlicilic.DEcMtol rsriidEidcdrizi. cecliri ulruJioN dniar eidul slioili !u .i oldul 0 D obtinc rumddinSrlcis, ri ditrdiveNe ci dr.pl$le dinmsui d. Plop Porlrd u/6.1 pdDs,o*dib., porto@L,nrial6 dirlr.q Nd.r.tnnt (JMirmollajtah), ttlnviline, !i I6t dcdnp nuniti T.uh f&iroe r,r!iaoli') deL cm s{ arm h denmiri cipibb !trrrurotdau! desc$r medicamenl deuiilizat4pirii.. Dupi rlc pta( lefutul atdl s[cilic. Ditranul rtlinimpDve din8lmstrl lp?.rdla drnunih g@iit aaciduhi ubDiri d qpenMirri peminrle,dpirinar fo{ itudBi itr dtu 8t9.duDllndclungi ruris rtiintif.n a detiuilo! u@e decee d.diculs€mn D1.sM D{ nici ohuci nu d6mcesMclcdcmdcicpind mu multpEa edu$ Mul luu il dpirinei $ in heia, erut dcn.dioin.u veNli, midE dh n@mtu1jn it! dc6drir4ile.imc dclspinDd palru bobavi dw@rdendrriehe sddD. s{ ajM h e e de@lcci bitrcrsdbaE jlo Bisiriiun.i su$ mii bo8aE mi i.nim dendcnc p mi p.trtu!lq)d@ noultri $ in P Ndiqmcnr. n siid4ja umi gup dcohi'.4i gellmi, .odus d. AdollKolbe, 1363 .0oblitrul Dlh .iet spirini $ipdn.id.zt, dinh0iu,ctubutrc dcdspirditir iht".r$ lume. 6rd idliziii dtc mdo6bili. lmd .4 dclhrioi iEinle,p6ibilihra !tuduM, wor u a tsfcl tunt 5t $ sigurc rnlidll mrii d. stdli. 1a pEtdem$ ftdus, d.vmilre.ilibE, (numi i! Sbrel.Unnc sr l*riritih dinG in e tui ndi de4piridi pcliqo moDdioli mnumiu $ oismau mu.l l0nivclul si milm 1980 000 12 lon!.idici 50filiddc bbldL au si nom.nrul eiu,l, ccl Cqeriilc @i vmhiii mi nDi EuSn sbbil6c[ - pcdtru €E 01ln tudLtoa8cl. vMrtl. eliunibin.Iicib!rc de6pidnei, sitrdicad prcrc ti ' en. . dovcdqt N .fer adrircmic mpidt enoed,daroili 34imi sk NUr ddemini dlhd d.biruhrirll tumnirndofdc rc8hrc tf,ni.idin mici itrco${itrF. (taNpintir. inptod dir dccunoeul uma adstr'istrtri' ln lu. psilcic ri 0 sudontici orrl diu'N ndii dcsrnn,J: rfl' inalFcric,,'vlnd spdbt, dc,.on$dcinlmnc . slcul'!0 'rcdi.;s r r drtor,I | $Llirl N c0ic i rnsi!ftnicilun o.dic(dmnd. drt iLr( i ritrkLrh dc i L' rnt u'l irc c , tr . t , r r \ t ' l i u ' u n u 'rd D ,fl rr.rn ,.m ir ,1"' r .l( Ur llvh'

loFului !mi. El a dscopdir,idci din mt 1971, aspiriMimpiedicd .i 6llma
@b€l,nod clo. .c,' sar o.Lci a0r r .rhdut s€Tu.. ' ,piere, ;1rcsud ;+ .l't du&m{3tssizali debolilv ld cel lDbojn{vini r6ror oB6c eu l.subrii a d. hd(rer r04sb. irsprtiti bupn tslu ta-strat,rk. in0sruc

nutchi,6ar Gid er.) iD&r org,trdc tssutuiboimt. drpwjomc de i

r tr , osos.

r. c@l in rclmrtismul su ctudic)r 4ur fihd@i dinidm pemh unnd . rcidutui c arrar excs in sansele . u in IMtlr degud (b@li mEcreiali ptin deDui&arciduluiuricii qos la iivdul
(?-r neD Me inqlia d!(idr.) {r.mrm m$u hi; . cohbaF . irlibi dtiu!!! diunibe s uor vinsuii supE ollmisnuluii efecrdjn . . dcldri acliun* antinidobiini ! Ioceihlor l@lulct albodin satrge) rcm e 61shr. egzrjk 6upn ol8eisu I utu. ilpiedirild alrfd uTI. ' . ihm ogh rd ' ifl*@ emfr sa--r.q 6a i oT&ijmutu:. p\. in

upa prdurn.i deeri.orp ,f,.$i soeuri

Ptubunult ft'uik demr sus. dtr *pirim$-acucdiidemult locdcrmre in u n.dicala. R{.d 40 fos ddmp.nF i al&valedle tEpsns, pentumE. Pdri$
htuDd loliunl nemose lncl gtopui dc ercdiiori deta divq* enft m.dicrle Ur. ausrudi!!cf*lele aspnindin psv.rih aeidaElor .dioEoute, tie ci 6rc

r dc infm lmoo' dn.f r oen6m s .{F D nto

S.! ?juns 6dcl h .on$ies oi, lud ln ddzi mici {l lall.ri pezi eu chi.i la doui dortinp inddu4 , dpiina rcdu@ 20%pdtri h 50o% cu , ti6.ul inf.rctuluihi@ddic . lolulbrtr lisro' il..pri1..s oab(,;e+.rlor!dr idDsEganrpt( iek &,, Irpu!.op{irliis e d. r f opue rglonrMr r.orgtoftrd prh.rdo.tugli1.

r\pon$b' bsircr edi?.r @ruod6n. d-@euts Aa;Eb r $nr.tu r,d. s q4!k!(sroa. dd tirderrcnb$ur qdemroodntri.de-moEAL$udeane

v6ll i unor Nlbl dceia sBpiribtue denulb on inttuiar!). $i Dr dordnrl ol nd cupndziior urilizidi nedicammtului pdmiE, al se , t||lrldn umnld! arcbElc(hcmonsi! mbnli) h po:omde rroind nscoEscui sc rmiismul dcmtiune edsi .u @ld*u D!,c sur. tiind Fnr lvi d ib6thj,oh|zi), DtrE ftrllrubh ohlinubdsu[ srupd. maibi d. h Feutkra d. nedioinia lylirlrflll nrd0flic Yrlo,$pni m i st'lbili ,il pruvid sr si tnrtric muhaparilit N$r,{olt l swi rjc' d'?itrr! irvoltor.tro'nNlcM $rbirothuusmr, osN d.
lr Mf4nrhllr J. lunndu qh{!q In,r !tl$$ Mrtm,trh , in qhrj,,,

u.onb xu. ih.ns . Pnbrb cl mooo *t.rr. s!trrm & ||[|.M co4lo 'or mi8rcru, bolniv.' lm tu&os Rcuonr Um J! h cu

6d u B4oi -

o4*b

P@se!

F

'd.6eis

rcd 1oaE ,' mo&md

in Prin me@nisme n b.bmErq ds0ind.s. dov.nir Gpabili li ln@tins.d ti urc0ri.hi$ si oqftsci - dcaolhe? undiptues tunonl ndli$ pmds in hbomiorsupr uior iliT I de;e.rral, drd.@!. s.uu. !d pe f oo\.d.u r rinp ,i trsolu T srd,Llt eddf 4r rl'no,ilo, or. otmlr, v, ,uEdd'{ aocro dr d. edK -i dt omori malisle si ln combrkMc4tui fl.gd, cunijloa* vccnidocide cu .ole m', ir $Ncirl our.di6ti! cilGrdici, adt dc Ddiculosi ia on acball lns;. € oriccnediciddt ulilizatin lsBpeud.i ti dpinna 5rcdmi snpe dEacloi : mi dffi Luhm dr& 8le $d dschidd., '. rrlr "nlcdmr,iE Tri rur r rk d1u' d dErc $. unor rdonk l' pffi qhb$PnnJrdpont vch r. rorEd.d.Ft Mr clinnn &dE elict icdoib C*eriri Mnt au con6m! h.6 u eled Dedo .l spirjnci. I' dme rera dc l subfom divdclor biun r icrabolidd tri npidd a,lcoolului, cMt lmDi€dicr piloli 3au muiicii d. Io.omotivi,dici rocni{ dc iuro, dc dciolie dc cirrc conducdoni f.rolisi h s circ loncult ls sipdnu flto siiei iuh, ao ool' Aci n {dcr. i / bbehde&pmtln,.nf,r' r rdi di@nslm, (aFzka ,,fioLif' a llllrc dozi mici) drc ca@bilim It dcic.irrilc dcalcool€nie .l.oolresiul hoaEDoliriainvitisoleriisisuflela.@maimi.ibinuialidccoDsundc.odlhvollD s! h aoa@ ii libdnlor ! @trit4ii dc zlcoolid singe si vioiezertdlbtclc vllofll. u rri \o' llcoolemtr I asrJ m,t.t 6d(L m' FruF d fidla( va ltle (lu i .r u o tnhr E)plldeM iund'@ roDidrde hrosbts, hpE ceoor , Concluzi!@rc ftllii dii pl.douia de mi $s $k lea ci dEi diaoloisil 6pirin! ru tchuie ldminhrEri ori.ui, oncum,odd.d $ in dn€ ollillte Rapon bctrcficiuris.*re i.si in iwo.rci spninei ct putfr rpune daplc ,,bad.la CfllNlNi? $i Ci 6c .lcrloidul oit.iDal ohin din oljo Arbonlui de Chln! (Cr.l' efttlbfr, o sind din oDnib rcsiunialeAncncii deSud(de.ici si d.numinbsubc{! srccsostliDrelerosoorivq..Arboedcfip ",,,Co.japmviai",,,Cdii.ica(rldr c!n. rcligio$r I Pim descnoea etutlor tdoedi.c al. .hitinei a .pidt lnrr_o ir i iu I | 633,publicald Spdii dccrlug!rol i.nit Cdd.h dr urilizrru empind I coi ! { Cr'.rdd sE o Ealibt .u muliiminta d{ci swn.nlionde. dftdi Dnr. $ rcculo4tF dftilli, ln fanamp.m londoic^. srrl Dh aiul 1677 p.nviini . dcNmirc! dc C'rers!4,,r, "cMji cpmriv a fos ullmrd o mcdi.imu{ sfi TinD dccitvi $cole, sol4a aiborclui P.llcti6li Cavmrouau izohr. din d" I inluzic.ln 1320, Ionrl ds ;ulbdc. cxter q'o'dul n r1.nirt. onp0tr( u r v rl ublr'clord' dfl ii drr i' .0rmlu. r .a d ; n . L , ! oi,j J( .!n - 'a 'A biJ:n1q4.4 -Lir \nca rd rr f ' n p r. L d ( 1 ' n t d Dr lr nimi M dunarc nini mrlzi.chiiiN, fon udliari dt! o fliirn'i( (11 s sp(ific in comhfl(q nni dc 0oohdco' ichrui dituircmua} 0li1 ds m msdiemcd pindi'r d(cni lN nLrdrlrn m triri(,,hd'0 &lgrilo'') in l0iic.grlunu lrcalrf.l, c[ uuki^r]dt' rr' lisr trill trdrtr Jiiim n li snlr'rl iulicnndr 0ilimrlmic, 'r r' t rl l i o , . , ! [olr w' Ar M i,d, r {lNrl r iin irtA rri . iji0 t it rs , r' rrrru 0 rlr/ r1 l

Din fode Echi rinpnri,chidiri sr uritiad i in eop 0voniv odref.mile dc vide,deoiri etiunii $le @iroci.c (dflii!.ei conhqii urrinq @p!bilc, ftulr tn
dr !l dhb\s.
lnd;

sor

.pmdo6

/' sJUn!. vr9ir b m4 dhnli i*r li

, in ptN.co'nd dor.dsk r deiF !p.n.. ;e L$tusr sar
/. . m ru ron!Mr{, mll.

(lor dumik rom,hi{f, unlDr ln ildulars $u .rcti.s lgoria

, itr dndul trbdeld rDli@leplionrlc loolc. Dlrond g$tului ei r@. .hiniba 0 cotrsiiuii qi ooditun inci Gsr !dcvi6r, ln urr drini.i awi) sut6isF @psd.{ r!lrv.1 hele fmule fitoldpcuti@ din dii

rpdihlui

Da alrtel.din ceja Arboftlri d. Chin\ (Circtotu sac,tubtu) * dhge u e\r loid mhn"l &mir ohinidini dii du1 1343i dnd a f6r lti[ann d. Vrn H.ytr.gcnm i.mdt mridihiq ohinidim. .oiiihn medicm.ntulcerDai ll1g uriliat tnpdrivtr ifdbu alrid,ri la o visri ihainbri, itu itr pErd, din oettridE $i h ydb@ nnde. ma ATROPINA d- rD aH $ msrmm st dc o isxe \rgibk !r r rhm I'

in pt$, chiDim ! gisirddult unlize hp.urica in niarod! @ngcnluli (boah $ Fn).in undemiopltii!i ln bo.laPd&inson.

hi $i a ftnhtici atitei cu {urofll ei s nai @adeui lnc! !i 6rizi tulbuinb lli erdi.c ri itrspiliolfrbdloli. .ti{li, b.li czrdiovMlm dcs.bi dc$M, d& se

id sI didesrferinFle milioandor bolnavi dugj colicdivc do .u GrsmedMmasc. iplntului digsrivsrualcstui rcndl). I lodliz{e li niv.luldivetrloric8ndE alE azri deitrhnc ii .u $l6hde ll d $lve dcl. un Artii inpladbil numeoao (fon. i0m6,* itr pdvinla tiosionce stru.turii ! @npoziti.i chinicc, msi m ri
ihfvn dinft .cdr6 liind ala-nbitul ,Jede detrb ). CBm"d.cmfrLnmDo" Lk L' ,.,.0d .\h dil-o ph' ii rs Epirai, n

Milrisun. /rft?, ,./,/or,,l. Dm arropim s,!E!r $ in alr ptotc $ ti lumc, hdc, d. qmplu li I$b. J.n6hrtr su Jin$D fDdftrorruno,r,r, cmosuri douniihdcMlrrl p0i(trlul. por.s..Virteporlrrbt putorcr!r ae Lrur rfe. l&u lnsi M oravi,d.oare h dce mi mr d.o$hirdetoxie. [4.i itoiu. lcneile lhu ,i-!i in$ilca li oc[i ud.G.oddir Gre plore,teniru!-!i dila6prpilcls a lc i ,Forcchfti$riintilicia Mitrigunei !i izolafto c.lor doialeloizi pnnoipzli ei oi nl ti *qiolimina a losl Ealiz i abia 1331, cift ..&nrodl Mejn,hr ln de lllr {liinlitul r cfeblor tenp.urie! fsr licur, deBald 6iBlo€lau h 1367 ,lc lJllli,Irils r.nDctrri.c ddtor DlelcmediciFlc veide: sbr biliaii su dElaciile bili!rc,d. a aN fNmdc dudos. poniredeIav.zicula tlc dr 0lrl, lt.lil. dnm sau h v.zio!unmi: n$llitdg! drscnri a tubtrlui disBriv(@lici lbdobimle]r a qnnbN
zi &rq,n cordului spori0d fwo9 bitiilor.ddi&q de aicl
d.n i,akrr r un hft trlrftscntfl t!d r../:d{ aq'oncu; c 'dMu.d.J,flin,.

urhcllc letor tletc sudtdm$ure, iEi dinAnij.lid., dccih v@hiiblnduii!ci ui plus dc Innusctc,.hiar daci hnbms vde.ii, @ $ islala.u !inp0l, fla I pllrii tftm$olii De lici, !i detrmiEade,dladornd, ,,tmodi ddami'.

,.f rlrotLfi qD0

r n$oNl v, d'|fl, pnlruil l v, odlhqi! tuiloricr $ii, [|r d hrrl{rlr rh' uk lth dlir trr flilrli|hrlunv)i '

6cdsr, sid.m

62

tudu Botor- od.tun Pdp6*u

FroreEpsi6d tonar.5' hodeh,

prcdu..3.idcrca nddi r s.ntiild 3.livd, si ludohld, sstiruind un . otopina 0nlidot $rnlq hip.6{leloni dc a.6er lgatui glddulmi pmvo.rnd $i.tatr al d ,ercliild grdie d6ive, * $ dowd.it ri u bm n.dic@t ,iriulc.s; erdi spisb din bulbul .cftbhl $, pin aEAb. . lhpin! llimulca?n lmcliorczi rtspidlia(d!b nfl,$a sipofrzinB aclului Bpiniu), .tuncictid, dii sau div.rt. noliven di.tlE,@sb *re trl.r innib€fi chilrd.pnmfii . etim.., dcdil! ds.opdi4 i iub.hFi d. a diltu pupild gisno utilibr ri{ dftmi h Menul otulmlog1o. As&i, nu6t posibiE effiima oculira in spdaL Gi *d e * nuftlE .,taduld?dhi!'). cuduhl nad.mului onn|nlc.A su skid@p, lih prc8itis pHb6ili ao.hiului istilma pidtu ord! 0hpinii pin pEp@rcL Mltr|$nl aduc srii din a itrboili Pdhnson in alre pa*inenietre, $ lmsliodi inpdtulc (nu!i vind*iri); prcduc suzi utrclc 6.di@dl. indic{ein rad dN . ro!pcbui d. Milrdguni se ne', ,d. .vion, ,ilcmsiii', ,d. ftn dc.i din . ahpim suprinio panc dnpldtulc inlnha$ilorfl icdcfxrgicido d. rrr penih dep4nBdez{l ollmofslono,siruqiiitr.s. dozlcmes dlizaE pdrajui8c dcoriEdoalorndime uriliaL itr0ll. siiii parologie d*dir, rdnilktr&r ei. @ subfomi dc atupina Gubshii inj.fttili), derin.bd d. Mil|isuri ffir.rm ,a//,r'oM,?) su .a l)!@ ompsdli 0 uor obplidatc (s6buiil, Bdafii, BebnhL, BlqdBl dc.),priftipiulicliv diMitiguDi iti sise$e dnzi hlli urilttui rn!ati&, in mulrc ctu| rpotullor lavind@ clinica dsiiv, pode 6b cnid.FiooloJ . DICITAIA !i atenuniclo dtiblie $u ,lardidonices in rmu o 'qEDdnre rotiune spsif(i puhici d. sslinw a aoliv8 .ordului, nprcadnd dbmhL Jc pftdil.4ioalituufcndFi..di.€ &ur. su mnift. Pnpmtle cidiorori@ gisc ins0 sc $dcdcplmt dinst*iil. DriFrd[t&tu rr'16 ti,9,1ta din ExftcreGli@izii dl8ihlio0 o6tc phDre rortuti[ar qnpid.,deb41in]$i !u din dif.dt zoi. g.ogtuficq otiwi pmh sigetiircnmii le urilim catodornlhc., € diurcli.c, vonirivc$ .btu o orirud pcihl nzlrM. Desof.lullDisihlir rp,) ,pnF ncntionrr lwnn medi.alc din6ul 1250, Tma ii ilci h CalilorDe dodiE@sr$iinlifi.i .onpldr. plum ti indic4iil. bp.trti.e ,u f6l pE.iale in 601 1735 lnr-o luomr trloio6!d(.tcebotuiel ti trdidl ssLuwllid\+ikir€. rtmlificj $i penh a usd u1@a uor ob5 4iiplpuhEpriviroarchcf*tul t mpcuri! planbn.diciftL, pc@ n.dicim iiidinct b dspu $ le uiilizerziin eBonlL'l unor gnplid do$bilqlc8dcdcnrdi!,!s l.otsriomodm,rcvonopnpqhapmunci..t SclDutrc m.dhul$ bohisol Villim Vl t.dn& el d4pft caEaninron .d 'n Nus, oumricitrinul | 780 hireni lnlanoi o .ngl@lict .dc vind@o$ic dcbolldci',irtrl curjurotul unor Eaiu'i licu€ d. s dinnai mh. Dloni!Cui6 si lne erc din phr( uriLiztu&M e{cc6i.lie,GaueanaimtivilidloliledciDimi,assdi4elcdllI fi{ . pe ci c ,n{ifu $i Nltcli rjuNsilds.opde ftacuid.viarzctivi colnulbolnrv ti,rr prl,z (itrddNmiucipoNhd,Dq.ldul r0tu). d{nnnirr DlAll/ft Urilzltrd irliLrl plmri,wirhdliSi isu$it td*.u dh M.ali si $.s rhdomc.!ru tlr liol d. dr,liiivddrLdo,x u{l .dc inotirc cdctu$nu,lrdr ti ctrllcl,id rwid.r li I'r Dhrrll trNdxloiiidr lhi'oDiri.).

Sideaoncipin! *lizi digiral!co$dtuiecd nri otiv fedjija@t t0biddie tolosi! C.ari'fl i.rlN oru!,d s r!un'gh(o/:z _ . '.igloxri.gjd,nad.grlanj..A,Bl q 9b Mt (m { s;.s d r lbhdo.r r spfflrt. Dqft t ruru ,Dlsd,rirr'}r,a/,

Prin(iptr,r, r.r tutu.o m.ltor c,'dirc,6rc orae,,poritolp d. A ' nmrc i aio.mdu.ur: tr m $fl ndr., po-. 5,o "pa..N6 ruira.t... *ooa in n-, ",i-. Eemii vetrcc J1 bu! oxigoe a muNhiulujcddie. mi A$i ir lq'llft.ep€{r,JlilJ dsr s prperc'o, dis s.rc.t ture,tul lhtivr in.ulili(nt..rd?.d.. dx nr J6 m j!1fi. tnk rdoile. ooid tflode Diliomc dc oecni din lnh.si lune lolse., pftM o ,,bndi i codutui , p,lperrle isjblice, cre licj prni a$&i tru s dovedesdepitr, d .ftihl4 @ flc plepma

|illiiii*Xl*'*'

nnmnriD*etd dnp Da;/, ro'ala dc rrB

@rE r.turdesu dc€itrrczi chiniod, Iar.!m, dinr-o planri?dscorifturi ,u vedss in floE spono4 $ qrrs rorivr,fatt de@ vilF boln:vilor.lrdiaci li p@F inpdibili, d{ mi g@ DtbnF d nu ., nu-i ld md dgu. @i souna. ,,[4iGcutos i!a?

EFIDRINT $. h !l loa rc bur d. pakk u g6u Lpitua (EphedL rnd,M \ph.du .,mn. td! 6per{Lr D t As t An.ne. ln Cfin(ptbb 'Fp!. |nro r Mr hurnFd ln0.bniitr, rtrmoderptr d. rs.riindad, Jtrq tn Lm! o : 0 md e d . q e Dp s .. d r t r d r c s t u n h u , i r r u t r F . . r i . . d d r v . t r u k iL o R [ d , n

tulShcld Urit alAncdciifdlossqin scnimb, planbt @ conliD.uof.driniin ilr

jido,-drr..opurcnnarfsrsrnudbs,prt56rffrL fllurd.gsi\.dihapup.lcle

nMii 0fedrini. Principalcle a4iunirEFulie, Fnr! m urilid* efedrinci:aju6 ld h efl rond.alN. plrs [ *hmbaE stet o.Lh pr!runs uguu (d(r ! dlEa senrl$.$TU.u mb.rdnl.a.qeuarpi.mde nusuhtui,bmnr(u,t. Numfta. ti inpon&E sui i.tiuil. ilnp.urhe ile.i.dribci: cutute o6le, la b dinindic4iilc clsic. ale.redrimi rcduld in tavomo mdicmdr. b.i rci !{ alb onoicntc h.i pulh rorrcc. * oai urilin diizi prcpmicobtiuredinrrredr. Ntr t pmh srinulaftrmiocardului D.dh retr]@r tuu* aruni lr! dllMrcr pupilci, $i

ud h.dicrl.j DriDft .e si in htueiNt botilorEn.d.c japoM Nrgais oblinutitcaloidulpurdidXpdE, p. erc In mul 1337, edied

hlul digdrie S. uriliz.ai, in $hjmh iD inll.oe. lbq itr tllmdnll atuutui bDisic abflar pnnFu spsn $rcr Blmusutatuii bMd&), i0 6bbs@ sr&ii dc 6tap, lMicu]m 0Lnh eplcillt a s dea ndicspE,iub4 rdsrid) g, d! tuwq I pfln lNl dcior 0. mro.l dovcdsNlfedrji! suDn si.hului ndd c.dhl s! oaoridot

hkxurlib mqlicrmdbmc rcidcnralc voludc o norfini ddivati) cu su sau Gd (ctr0biibral). mo putin ill0ribtrb h birurioo Deg 3p*batoasi,dr fode qfioia! Si Itrdi, dfrdrim in comllozili! ifut uior$tndi.uItLicarc tdsu, pcnm rrna i

0u13dlL0nftnnr'.otr0oirr $nc.Lrlrojlc(dniricu'inorccdbuDd.nrr.dcoNzi

oidu&roloda!aiPoF*u

Fho|6€p'.nd|ronalerhodahr

rt ca ncdicmcnr sri'ilor de!oc,al hiporssiu'i mD* tu$'ndor,de$dem 1 dtiliz.li, cfcdn$ dnine vetnic6iiri,
Sp(E peu4 @ .flqrc ite! i0 PANAXCINSf,NCC A. Meya (Ahlia@cl codpbe rom, ' *r hnc'r Corm l1u I'ng{4:olatr. miliimpao,dtr 01 'o_o ' ' 0o r..i * fom.@ d. ob,r lm cmn rc.o.cobors o'ak, Mrlr.c l! vrr I 'pn inrlprnnerrsJc\.gflalh,'saa m riu se , dcMut dupd rrn !*€ .ni cld.la^. 13 u cglc ploqltr NDdd Ncd,n'or . oTrlri t min.e li non 3po1 r'k ocmr 'lc ldc rt$atrditd ii trodul chinei Dini ii sibcia. incls iv in Peoinda cdrccb, Ii 6t oinvdi ertesiv itr Chi$, Cdrcs, Jopo a ri Rusia ,Fr DcnumiE:s. lui PlN src deoigire sMri, pan='odC, ir stos-'tuhenr' q flvintul ,,gin"lscmt om,in ..strs cm @ sinboliz.dn ci ind*i, rorul lneln. 6edp c\cdt4fiind rcpttmrma id.ogBhi.i .hmffici pedh'm$.lidr $imbolizer:t iddAntuluiln fom uui on si $ icf.d b $rdrul ddi.inii. De,rmiFa h limb chinti sgis€ic ti itr fiv.ctetr .,Mier i *mifiolia de.,6dici.i m" SE csE.r snm . avand dc NongBm Cid Jlid, sdsi h wd fl 2O0n di in sishd! Mcdim chisaied (Shcn dc ncdicini hditionale din tuh, Cirsngul *t folosite loni. fv llial in.tucind d' ei Pfl dside rl( $.er.q- i'rs! o 3tu.rm,d{n 11si5 da 0o Mu!.mf. biBr r(ru.dqr.deq plu.ftionbk irdi tr o c6a sclo. mmia.eutuDo 'lt dimclsncnlclor, nb[omooilor ek. nu s ldr$eci utri singuro]xd, ci oreeismuluitn Kg l0m.dlu rdi, obU.hn { CiDelsnlr 5 6e!rc.d !e3tu'r @ntu h ru llk phok,s btuooc ftviblncui lirqilk nEcgdliorgsinn i n Lr o p s,r 'pe .r'inP 'e/.pnruimd rrcd.ng rlu lo f o d f lo 6 d e p ro ' ' l io rm I JMor. DFo*tuotn orm.t ro|mruL. Atum olmh ri dT Pe\in srl l'lL ln lunaiulic . anuluil?09,misioml iezdnm.nliomtrflindu * id Cos€, un lo.dnic s ldusDo rldk nFs, dddsD.prur rftu lc.&*ndru pF tirr'h I d6.' ! D{ tr s3i. ooftarl! .mp e n e J e G h t 4 llu i Rn . J r h p n m Ld i0 hm d m raL 4dlsr pcnh epuizirils fzice ti idclcmale, €xp*bmrq alelimi pul@nN o, dt pleuEzir, anrivonir( ronicsioo,nic,apcriil tonifiad d dinaribr, ,.fonifimr IL crcmDlu, rFr t o l u , u I,,,q ' lcr .,l rnfei.m0trrvmuu!'$p' e lu € T ' \ i. t i(d ln v ih r: ir rtrrL P,ia s s."s $t 0r.". r hatucotch niuon,L'dd4u u d'hF, Fnllr, G.Irmir, Ja!oii!, Elvelia!i Rusii .divi din dd;.inilc dc Clt$o3 sunrun o$t. dt Priicip.lii elstihenli biologici mD.iinc titq,c e dmumit giscnozideftdicinil. daM, de@lpolin$s m' dcld {" nbo,lt. dinh cN Rgl, Rc,Rd,Rbt, Rb2, coilir 2 l% s,ns.ozidc, sddiv.l plinrci, Pcla'$ilstu P.ll. M:ctc cclpqin30 ginsooidcaufo$idenrifie€Danitupneit 0onDo0tdc mri idcnrifrclr polizninde 6mpl.xq Hpediv pminndc A.E ti Q I I 5i 'd' pnnl;ircl, poli|rcl)lidqvihmineiD a*id din gspul a, siffi niredh, nicmcLdNnl Pnti'icDtodu$ onsin. vcsdrLi iu fsr Ndidc orii d. sh'ud1v submpd lrtrtrr dc Lnamcindi.,s!"o,o'idrR6l,co !r'L I d. $ oic irrhDir ll ml. Di',Dund vcdcrc h nrl'^r[ i'r ioiircli d$itr{ 0rroi dr /tlrrrrr,4ri. 'llhdtr0dcr!Ms,utrIi ihir(i'q' wdr't, (ll {trrorrid.lt,L{' ri'irutr/dr lr ul,h illr !0Drpulinuds$li$rl

pii. dif.ir4 tiiddbJsrom.l h ,9iaddidul Rb2 I avs o eiue paniat p!1, li eiaflozidul Rg3 h alli cincimchboliti nioori,cis.mzidut Rd i
2 dlu dqinli ai Ploto-pliMdiduui ti ur cmplex i!c, neiddtifi.d

de _ S.! p$ latumr o ndodotogie d@E a gisoididdor i! urinr.R.atbrtc obti ic ln aft$ lrudiu dmonsllr lbsorblh au onli a@nrusilor ,.kbolizaM fl, si
giseozizidhio,asr .Medisntridcetiuncd6onspenldpnncip,lii - rclirD* rbigrniiri qhtulul inhibrre! foit0didrn@i; - s0nurrrcr produoerlld. o rodztr .,a,

. ,

dnel rrurbodetori - Itrbibrru - efrd. rdpru shif,bunltrrd(r0uds(\!-,Xt, ATn b oivst0toebbErri llbn de(Ir. girrcrridrl Rbt.hr d[p, dtl lorDri rrirrRr AT}di lr v.l cF
Tor@mri! Ed,mq'uo brologra rcalbE e dhft dekis fl

bxi, dd itrpftd &r d&o$iid niitrlif;ci dr,.ib

sirlirde p6m produ*le baz{ P,re g6.zs p. de .,{.liwe! .drplogeli, Mirtft. rr'dro.nrutul [2t. Ji nsrtll Acliurea faha.otogicis podsclo p. bqi dcChrelg sr tostuviririi ri com.

"fi"nnA I i0 i npr'hrer dfudap'd. osdnlmrtu. ccd'f' ekvodbrB aesrn&tn h i, ri.. in UdreNdc d ediru DdonrisBreirrur p'odj*tedtrclred. d rolos.b ne

nzi; simsu, p."-

hro""*ur, **-p."e,an".g.';.;;;.;;";:;i;,M,.

Ailiuna g,Nnorddd se ddonE,o pr.rd{e. .t@lor dup6 nipoklamusutui. |fr&i ri $pemle| o miri@ plodtrftni stmo.odi@izi (cmidenli m ,noftonr de Itlutui), S-!uob*rd !i ,1le npurideactiuni diflrireden€dierc dibdrrii doghc' a koizi.ci, de.xcmplu, cfccbbrp.gticcmtinr. Actiu.a ldapidsdi a fosldd;shfi dh.nbl.!uph.M | trpmd;o;rvqu e rci " 'oomm_sm*. eonnr* Un.xdrr.or' 006rr.mrlomd pin maod!.drbn.orc: acornlmr ,r€ s.tr
M|dor pcbu d. Pad si6e3 Nm etro@r ot,dh iE1p.025 p&int oe dr4(.4 fiind.Lpsoaaonp.mdv.r rlJ rrp trE? nrolbnr;. io s'r.tud cl, I tnr n..cE n.rodologGy! denomrd! .i uo suplim.ddjddic deP,rd 3riK,g, biI dr dmltl anErad, viMiie $ rjBotc desr kmifi€liv sprcnds dolucn Ia

in jE . h T rr in ,i M r i i i d e r M m m r f i rr i?stjdtroi,rrerrrpodir'o.dr ohmli Mr.io lmrt B'ltu. ldrpbsr1.pur ! fi d. etu? n$rcmdo;; fl .Dpt.(!rDohrrmrGhipofiJi.odic$Drmdite. z@

*.!,.

Nrmod.c qi,' F v.nd riurs *hddo' d.oP"d nd.4s a.upE 3ts..hF d. x I 3n h viud siToartetc 80! d dc(rnrorrddrc ariihlobob{ r&crim{h - d. l0 N dd fr,llrlE fdn. bunc. Efccrcto onDsnbile d ef..bte ;rodNrtdr hr .unt tl!! ueiljcs. Ac$rc dcds iu ro$ @ntimde !i ie robolmii rindi d! fotGift. do Dn/ Jc itr,lil(, ( .rlt\ nU ig.odni' .,o.oo. rmp*q"prarc i, i,r. - u e. rftl,rnc r ! .Nt r4r d( inilF c ) rcaon( l,,pefl0. paaar thr n s s,r. 'Ls1r irr! miroih .lrrhi!'{drot hdnoric d0 Ncill jj d. ncmonc vmhqinu& u! sN_ rll, tr4'Nnvtl. . dosn du, on4 dtrudi i$huniq.ucbi, s jj imrc,0 H !oDo,

ovdru Bojor tu{an Popa*u -

Fhr'6! s radi!onara iEd.nr r ,,h ivo preldarclcp. bdi deCil$rg srifrtrbu a rdivillb ..tul.lq a$-rmiE igolc (,riinl hirlE/ NK) !i nu f&ilirled @uDM€a erivir&ii e*ba cind elesu! hqryi! q9:ff rpsiriflh.ti. d. F pe I Pn.ocrkk pcpmkle dD chlrDg'idmd. lNi d- T t( iik Apcrim.dtr r. nmcrloseT P. $r.(.. t0 mg&S, sitr 'otdaRgmk iu m l de..i or l l om dom etr . de

ndono indsed. ddgonisra 6upt! defici.nlelordE s CinsmzidelE !i popriehr. ginsozidrL PrinNalolc,.ends. ad,niniMzi tli zile,la fdbdlani, imhuoroniD.Erci.
tn Itbl. i! dcnoNfti reldm* pEhini cdlld.i,pdncitdul ltmnor al Glilcolinei tu Nrroiii elineqi.i. Cdcdin Emnre(1997) den6ht plinte al.1epudse ih flidrtr .olin-am1ituNfe@i (ChAI), @inr r rfmrclorsiinuldle alc gins@zidddrasuDri U src sldslt.zi (Ach) lbcend d, la coli.i si . poh{rii,x! lem.n lus", m*ono ekt d. rodimrc .dc pcmit m.lions memoiei.t tmm lungi[ hiposnp Esre ddlio o girsl Mr .r cf*rele supd (CbAI) suntdiEd pmpo4ioi.l. o 3oliula dtim€i.d idTiddord6r la .xemnleb ndcrc.it si la celeid !6sti ur aI sildiu iddadr 0 d.nol {mr 0i 0dmidsFr aeRb1su Rgl in d@ de23-56ng/kg Iq Picai in iinpul diprirr ndft rcelffizi d.zvol&Er si nituiarca sistmuluitrdos mtnl ln A*irL simpsele diEcl ld pscsul d. iN4e d n frtr iiLd hipo4npdi din afl CA3,cdc sMt iDplicsli ddt h lohl decontLil turc.sMr nult nai s.mifidlive la .niml.lc rEht cugldrmozidc giBeiozid.lc au o E'lmabih eliude d. porenFr t Dmt.ltc.od" tuwh norcniloi .dtrfdidnhi o minorcizii dciht| din hipoia eEbnli. .d. .xPlici $ eft*le pod'r mlorpc bazi d. Ctns4 supn Lrcnrnului deintfteniE eFb,ah. A.4b cf*ic r l caidcntc sD*ial p.nh gii6d0nd.k Rbl, li . AIie elecre r$p.r lhLnulul mros .mtrrl !i pedfetc B Fcalc setediv.dePan,r Slsorg plelug*c vit.liaeo neuonilorcrebdli N rivlli.,in virtu Scpmeoi lcidd di. {eilici gi'strozid0luiRbI fi sbstrri p.dn iLlh dekdre oiedinPaMrgi rl gile-ond. ,.lnt'vo-.in dor de)00 rg&1. soon@ rnb.l. on@ierc /'1 k m*!tunr.oDoEh J (odmMu! ;r\s.rd*r '1ts ; i n p l l f t du .dd d co ldLn I;rp.1odlhcrpemrrB e 1 md d lL d . s E G io ! n I ' itr orcelime mbaooidaprh redu.Ftr cdnlidutului sercroniDi noddtdalini itr Fsuul' li

r ,t!4ur i r oel r m ua & d.ldrhstu -ddedqged c tu.' o.id/ Pgl a$b tEE ix .t; mMm.r drF e nh a fon .ompsnia pin tlh.tril d cicloloslmidc Prjdft ?t1. nuE qr.md.

ltardiat doCirsng cuo psologre t00ng x ddiri. Lambcb ;Dun rdrc d de ll(ng 5{ obswd d .Etr€E$disri.astuifisrivi a hcmc@| a aolivi$liifrldcih iinorroDcl.mlor (PMI0,a limlocirlof robleri ! limfocietor (tcb.fl ri T3 T4 imuostidutotmn tqai ffi!Kot, PIgm r' ! srivlrllii.elulrlo!NK. Efectul
h volu@ji hhtj .tr extulul tudirdirt dtrdr tr lci orc iu foldsil*rncrul ..0s. Aq.u a imhologi.osrrlrl'.,prtuektre o DM G Ct!$trgesE sigxarm ul zm p'odF.orrandxd:aEs vnrti.!rsu,nrifi.An re r r,puluj.i ssr n E fime.mi.hLlrfl r s pLFn lurmrkj '.ac.asripdieoDdr sFqtrtn fofrtr ' tom d. pulbde) Mpm lchcE (sub CitrsDsrl Ii Duom{(dl.. t Acflure h lcnomenele lnblidrl.e do CoturnF a lmb lo, im'rc.mrlsk sidupr rmonh. prMtj d. !( blzA t. ir cm;r e fl 1 ti fiFa 0|6'.8Fmmu 8r^s?s orprcpl*u.sir , ld -. t u d ' "mc( d,Lonati oo0p.l(3r eh$d. t oqFc ll, h mr sru sdoudr ( t riporiDed1.prrdBra&cpln.mnbve a h50mgd. h oo oe cobaar s e|d rporin fr. uri .L erde o6(lle aqpE trnonfl. supE !. rl inhire h nivcl oni+supnrcnrl, 6upE &riviiiti cmdio.ircuh.ni, rcduc@ rlJD (dflnon nu€s uo!o eE( dlftd rttrpn f.mm.nutni d.'nbibtulft, iD o rllii rs$ er.uns di sb. s, @n\oErd nrlonl]ssrtred, Rbt r unu.np

c!u6.Pdrs,b r!dronsrdrpnnfloo,..dubtd o'o-peu gnpde)0to.unh bu. hor. op ripanii ru,pl(bo'.$ rr.sd opos Ct'rds I' o ur dhd dr

ns/1igpr zi, linp de7 siprinani, di$otclc decio$ns Rlr[ La d p.elogi. dr 100 al doDmineisi al londEdalin.i in anispminc rncduLui Nn ndabolkmul $mtodnci. ,Alt vd mral. rc{bca si rcrivird.! mororic. studii!! desosEatti aclirnc! pior.{llvl sN rs g ln toxicieea Buri dcdc@ltsm dsalt subst.]lr IcihciclorDebmi.teGiB faal civ. dE Dotimpicdica deaolea notusli a lmbnorului A.dube,nurdlinulroii ' Adiib!! inunNrimuladi t pFpamelorshdzrd;dc pc bdi de ridiciJii tl( /1r nd *maIg de h biza 0 liilFturt rriinlfrci *1ghla ri bineddcudcnMri ujnfrzdie &trrlc@. T unr *ldrnror ,,'1! m d,Menro 'lr m . r o A cn ca b !Eo B l' t^ ,norcL dr ?gldrob n r' ' n t u ih n in ! 1 rNX l ' ||r Lm F r. . d ($ t r' rv ' h rp r' r . o i u lu I l r .iiit.ld(tund. (lr .Jri.ua.4um f 'p d rhi o ( mrl J s * sk ilr roc klo' udrn.j s rdor pmlifem ln pr.
tr r. 4upn rdd.g;{m/dulRgl. ltr ' Lrstur inu$trmulao. 6re nJ o' r-r'' hn! 'r'r \''ltr{l

luidcdze deogitri parohli i a etuisloleldr v.irlete

I Din lnlrieEa ploNlu detdbarani( s oelulcltr nemd6te, ce{rstudc brar-

I Acllulc l irSieClrd rrupi rFEbocii.lor hf,rrclu u amoo,c.r c0, Lg L RL2rilbr ?srs#, p.mb.6'1. du tjwr p!. l r$prcpoidccnr{.$6elihqftdu.tntilomemch.rsu lor(hmboa}Pd" rollorozi ii tlrftile peuimal! d. libdnbr6upF agrcginiindu&d. @lagc4eilildoni., ADP,io0oforci A?3137 hdbiri, innibdnd prcdueftadetroobuti, ble !i . ftcundlti r rgrcgi'ii. Rcnlhe sinilm .u fdd obwre 6i Nrn tunbeiblo. ,rh vivd , h nnm ldmiftMni de giNtr@idc tn dozecdpri4; inft Zt ti too lrrhr$rh8tuil i udlolidclo' ci.lic. rcduciid pormii,litr@ lor

mu i0 ii6li in cddiriile dedepFsi.r fitul$ml$Ii lemociturccruFrdc 0 n.l r, e iDunosimuld! otiit-li n(mih faar@iidic ponrscfronrl. NSLli'dtrt.l Lr cAM?!i oOM? pbolmiibiMni.trMs|)&l'urr DL crLo$r' i lci m.clulmr1e i.td$ Uft {1.Nrlr lbpNlcil
l l$d{nlr rt{

,onripcLqur H .orsrlrd5rimulaM pmducnii rDsb.i.tina!i rcduma rroddc &i, UtrM0lmd[ dhrlic dcP/rd sl'yzg in aiibE d. 0,0m5% nodin.i oonr,ttlh D"|trnrlln.'lulordrovs.r'rrr
Ffirrl.tu li{ bMr d! /,,,1,r*r'M[ v i' rmrlior]ddor i. sp@id$nr dive ln oulr rr! r|,rtrtrr{ rrrrcu.ltr' in dor rl. lr0 m8/trdhinkrdb inhvcnos. ri hrtt

(lLz) polrfc$u.clulddr fin !1.{rln rtr' pcnlru r ruc!0roilor idrslcuoim? i prin
imunirrd $ircldirdr 1iI'rh ulr(t!("I{ttrl st
''lrll l

l'l

i'rritlflLtrhtrtr,Llft.

hrL lrloMdr h do^ r[ 100 ?r{trwt8

olid u Boio'- odav.n Foposo I0 modelcle ischmic la livclul vsclot mio.tudului de lcg.lc dc anLn 6mmdari, rcriw pdnEducfta pdamelrilor biochimcit elehliziologici dnsndidele 90u dov€dn h i&h.mGld doE de100ms^s i.r ln mo&leleexpdimed,ledeinibnr nidlrrtic, girs. nozidclc dovcdit ao mtivcla o polololic dc 100 nt3^g rddlniftc intapnitmed. Ef.dde plotdive alepmduselo. bui d. Cisery * cxrind lslpft suldinplor pc ti pmds deishdir mdi, $fel id.i1 su$odidde ltr doa del0 nglq mdioEun frun in ti! Hrli @m0rcmbt cddrlii dc is.hcnjc cxpdisctrFli. Acliud pntcrivi td Mnu ttu ?pmtului€rdiovasculu diffti& situ4ii $ dal!@i h aee misu]nef*r.tor prcp!in n.olor dcPa'd sr6c,a @ situuLizi ptudueu dErituzid cuelivnde vasd adbN Itr asocierc alt pEpmr pe bu i d. plmre,!4iu.a 6upB aFn$lui ofidiovd. cu .ular .c polcnlcizi.Asrfcl,b odhi nlnini.ter de200ng de Cfirog io docGrc cu Clrh, ,it ra dcismin, o Edueru a prcsiuiii rdiale, . ne.vedtei €rdia* $ a lgregirii tualbb srlo,ge lau oblltrur socierc. deParftAiddg cupnpmo din ptin Dlsehe@. ddicin, dePdlrrrde debc Pndh cf.dd. prcpmclor pe bri dePa'G irrag, in pn. zenr* i! in ansid@rc lcliund sopn sishuluj cddidvd.ul.r id sp*ial d. prorctk i0 cvoluliadtrGclemzi. Dcfipr, cio$lgnl inlibi nigl@ ,ibrcelulclornsculasrii ndc dc in p@Gl. inGijor(iditu) andcloi u. dinft pddelesrdii a1e fomtuii pliqilonr!rce .acliumtlpo8licenhrd S-amr$hl oi gid.nozidul F€l e o lcliurc .fioihit hipogli.dianri: cfcluL. dhinistu, duszi .irca pat! oE $ n0 $ rduce la o admi st!rc Ep.dr Mec d!p[ risnul rcdvirrlii hipogli.cniinrea situ.ndzidelor 4t inci eluciddcorpl.r Eljb.nrci nu i$ulir.i itr celdelcdetobolo .JtrvirF hspund.h coicdt4ii ndi@b dc glu.orn,fiinJ t r.iF6 inpftzenlaaftddor pebei de?adsiisng ciosdozidulRgI nu.sLtot tr. Fr itr pMtrF unuiplod8 pebdi deCln$rg, nici pozilivd nici negari\m etiuctr i,xr ljnci.corctrhFa irte.lulfri decAlvPin hcpahcitc 6rc modifimridn adinintub&' nu dc si.*nozidei dinpotivi t_ansportul inhli.parocih! d glu.o4i dre o$.ut putnic i[ pEzcnti gis.nozidolorAcana sugdeazi giieiond.b *liondi smiiciir ci esupnL pliD r.nbnnd eluhE a hepdocidelor ploreincle tuspond@c de glu.ozd.Mli m li .crudlrori tu d.sb actiuod similari insuli.eia plepantlor Il€ bazi deCin3eryDii in, hibirci llpoliai iidu* d. ddcmlinari simulaca l,poscnczip|cand dc la glu6zi. All rurori,u id6!fr.!r ci didul pftglutmi. src cohpdcntu$potrsibili a &6bi ac(ini Dca.mena, uel. polip€pride pa,ggrrs.,a iu o etiutre hipoglicemieln din dL,ti pmnbdli de50-200 dmiiis!.u ds,'](g, b anitu.lclc dit noml., .Ar $ h himalslc di Itrbodoro diabd qpdiD.ftl. Anbelepoli0eddcp* ! fl 0rivrt & a.liuncmup6 N l|botismuldlipidic $ dcrcduftrcr glicosenu i hcpdiceAclium hipogticcn i,nr, si r in. gli.4$uloi hc0dicdibdri l)olip0pridclor Clrr.nS sldt mtgonizdc dc u p! kzu dii ildbil t{dmsr cuFoiolamini ti cr Pmpanolol, susednd mc$i .ompu$|ld mlion. 0 r ci dmcdiuL to.cprmilor idft.rdci. blociid sli63.iai. A$b poliahindc ftsmi!0l1kutr qsrududdnmi.i,tridrcrlrch,$irulsz,lostorll!rc.oxiddlvi0ShtrohiinD{.li,rs, r donii dri'nc {Lcci'ubl dihidmgcmri .irocmnoxiddci, m:rind nriLiz,is ti slu.ldrlo (idrlmr siNtroz doi Nlinhmldl Clil nirc$r .onenlrulr iitd|lc0,rd[{ ' dMlf Mn |liltrl Mirmrd' ric urimlr, ltrrc rAc).inhibi' rcriumtrfonai'.{d}7! l,,r' ncsr$Brh,|nl', tr d L( ill l |n,trr*s^ [Licot(lhlirn ni]'il dn'Assz' |i

FiroreBp. marA mo&m; rad4 i
Ffic enh .mpelri. r ddMd a prMc.m pebaz d" Cttre4 r td dedotursb dhrc pep,c'sF dEbcr deipltIL . r arliunc lo Blsrlr. g trheE , P'ffimr'. p. o0, d. cinFrg pmiq {om@r tsi,n torb uterutgsm(, tur mr dL.Fnoocic spf ,ltu rmp re @! pdt,& r. , rd d c d e n , n . -: : c l 4 d . , r n r l r r s a i b : ( i u E i - - u - a Jlrrd d c d e n nh 6 6 - ! sCLr r.d rF-.,-,add Nf{ i r 6 d oh i li drrd , . b F " a.,-.in . -q" r o m . &riv r.p.fl'l.cL4 "oporotogEdrt00 ?00ng,s sdM,"h. dnp d. op,dpmra.

llutrildulcco h $bolaii tnsd desrrsri ti iinin4i! hu.diei iitori@.s{ doEdn ubobrll Aqiuom dtuhti rcdu..dieidutuiclodiddc, .podirl neindu;d. hje sr n. d.' p.rc,*i , , tl. pol".L-- cLB Uld ,. uur.aniJ(Ddt
Fibromoh6i ah CjrtrrgrurpD( idr.o\'dd tb spairl NUpE |a hdi€li,orL{ @rt a (0 re d r F m o a b i l i d g m s d d r t . p D t$ & g t . S r e m . l a r { i o ! . U '. l,bpobiminporiFi ms.ulltrc dddnri prcdumii de!i[or; h @Ipij @rc;d JDA (!SA) cdsidc.i l)rcds.le pebui dcp.d3,.6rrs o fiid sigm f,qi E, !i adrsr . , dou *e j,. oor r; i tr rg.ut.c &-oDE-h sete p.soanc d! tri enJbr $i q L...u p",s,.oDom p'o.prt .au? cucjftrsr rctor D.o,R;u sm ddr.un-

liq 3. vacvihh gmvide, fiipcn€nsivid atuliuij ddiovscBhrcgnve. la Si .

qd6Nd!:dil au(biide4r :numA oir-nakajb.lnecrue 1 . d,m.E rDubliic A4 . o.'enbh! n{dDnalr. AI-.. d. SuJridr 4n, b€ditffsni. din h.iikd.Al0..T{ ?r.nhrk!Gsdr.u tndu ptoE a toq mMlkri6l i0 Anntc fiu tuoqd !:'r GeMnhcrsirn rbpoui oir wts Sorom,fl I 4 *coh iF in

ALOE.Ce nai uiiliari ti n diariz.[ in pEenr sr spda r.rr. b,rrr./ab&, sin. u4, unrdinft ele 250despecii g.iutui atoe. al

tll cE untau i duc hni'035 0.t0(nisrmU o d,sdn, h dor tur mm 1H,50 ( ismri @ dgr'v d?rn( t, f. n pu,A vete corttrd-v,t \. 'sre
ln, pnh!

hEr' oc o'!,nBfrll mrD r rcbrh rdbr onn apondocs Al0r co4h.iolr [frncchrmcntn.! r p!rc.] s - !trgur phdr c.r ronih(!i v,hin, Sr] Mri

.oi.i (idcrinlqi p.itu deaolerca .dnhi .olotrdebl, dupieeriri B.nrj C.lul deAI0emitire 20 din &i 22 mino{izi ehli,ti dini:c.e 7 nupol ii

din lEpmalele Dod.mc pe bdzi de ,t/@ k

siu dinidd d.nqii

a C.|!.ruruJc p-' chF *b i!n.4r,sqrt!;srLpMUretltupe,md etes.rr.tui6r.pl3lupenetupe,kat l.r Nd'dc tncp',cm0ff{ h o!, GTprdr,op!,d. *;odu;ootude dod,roui

lh!.20 rmcd.e nr r d! p-;N aBeih t".,, pouiu.t"d"r'iup-. dol nagncru .Ddiu, son.zinq 'nponhu ekJ. R!an0dv,s .onsidcd elidti senliltealcDr.pmlelor .inci de,rrd Edj

a rlrun. rrrrtrlcqiosir ddon6 phprjclitilor ldibrcrrieu!. lh{nrhh, ft t'i&irc ! sischului imuin,r
. slitrLl L,''ilrrd .r rc(h..'bav, tun{.r k udn '(lir!:'orir a A t t r ru n rd ^i i t r r c d r d n J r s !rdnrr( a l0lirft doill,ro tldu'imiLrlrrirrD$t$tN

a,e'ap d i6d |,oi8d ? modens

ce Pbdu&lc .o'tn ri dcnwi dtachino ci Gde$ vorutiliz. lisje! nq'nm 7nh F ludt !u t' !i el(l pugadr !|ordiurri. t gmr li,1adc@n' drn pcnh Ml basi, *emr t,'^i m et *.,e Jd' p l d (: o -'p ;,d o \ull tr or SA' r r dclhi' i si"nu1 Js b oo$r dhhd zihomr' m$rR. d slaleer' , i1 oe rk FLMdM0 c via e oerp a r c n afteiu' Th d ied@D'd'in(,ur v tr \eprr4' r;chM prisror dmbloeic r ih ddiif*ltE! si . dlffi, CINKCOBILoBA L, (CINKCOACEAE) Ci"sd ,rot, aE d trb.rc can

l fon; dccvlroidL tprcoo {ute a l0D ni dn. Fi ffiles'r @dod Dise d( 5 3 l ed su ei li 2 .o0 li f .g,,; tr.lld 1drl6 e"Rrc ad rs(^tare -lo lc'ddioK u.se 'uj. l!tr.re. lu a sqoiF ;e d|mrlungJmc F ' d i' ('"-1'lt !.gpmra -t r. . u d o ' s o rt i o-,*"'-{' "i r*, u . 'deqlli, nuii unul$ dwoLli. SinAtrFsb ovoidclipsoidal,, 2 3 .n I'D i ' i* .i, de rc 0!N. (rnos d buiprurisi,o,, mrctbr uir ActM€! drpn cr@taliei rctudcti mi.ftcn ulali!,Edwen!vasoznili $ngclui, 8,o!, s unirlel! ' o @ s'boR d rs r . in,trd rs d ' k s p e rn c d la Bk .ul.u r Fr im F!r.td, h'po'q"ho.. 4 reotuB", $.;,.,a.u"_,,g"1;iii*,#;'il ullinci gleiaFui li pMenr sN lr o}nE? ! trd.i furtl- sgurn. arpa "a-r'u , roiri $r id. 6_N(fkrt ronj,tts" in thioa d. t$t. ud" suoavieluit p.Fitor " 'i,oindi ioldor smtoi sbbrtE;sprm;bil6[, mp,|mro,ck. ri oulrivi id Ane;i@ !i ld numo@s liri dmpsc irldsiv ln Romenii Ei.riui a5upE chindi, iudde neqse i0 dei rint d. 100zlN ln sd*i.l l,r sedicim tldlionii F&tuntor s. ohrfs6 pu ,nbb:ft, .d.bdor orobrcc d rp.turd. q,sd utBM struc; pq ak p.rerd{"t"ii;;;., p.roililor iotsinali Ss & folo.s;itr tub{dloa pulmoDdl,sln, bronlire!i imFtiu h,nElerri,ie i L[l^D:n khr*. poinr' emitur' {nJe $(trm( 5c'i L: qcplF s 3- ror uh rde'i:n n*un' nuherce in dp.nm.,rtui vnrd. *'i,"i i tot*".10* *' ,,r IT.1":g 1.1ytdnr( 1"T"1'*':pdD ! I croaid, i dr!.pru bsbn T !* Pmbe.r 'orl4ii d.etos .. {suhu p,m ,*to ltr atulrMi .ddio-v!$uldrc' n!10, ureridc rj i Cd &, ,r , Putu.,pa'i t7 r.s.br\ rr' F *1,,,, rl1Mkoe6,it@DJrr,\onl ind.otb srl8oh(A B, EFovqundr !l ullinei glsoialibi, - ".,0,i r..,r,"a.i ., ' dnpuJart€d. c . h rm '\'$,nd)no g r" d ' "*,,,"o n lrjM' mc N B. , 6c- iEod e ;nikbloo,l'd SAnxrenEdonedu tr4deapth,ortror.pFordo. r''shmDn.'edi ! lsrsdii ph(rse rrrcmbuin Ptbazrde6h.s,r/,rJ, _-le;tkao;r.ek(a.h ' ' itozidclor dlroijB p(anF g'n]co,l.vodog . acflun. r$prr nihdnuLliei rredrlc !i cottre I i n ; di .d !.ila vo o u d.ncioko& drcpP ffaF p n n 0 $ o ' o s lc o / z d ' ' J\l,utror* cech flprmnrre !icLnrcrr! n; h trd.Dd er., dc p oaL-tol !f[ .- 4 cj&o r'l,r, cucGdnel,loDldluluj. izodmdint $i mni*dtt Sut Fezmli bionrvonotl dc M auTn rpunllu rdobvr8flt,.. mupaon!!uLi n rotrtuni oq mr DLU gi*g.riia, ibgink.tilE si.doptrizina!in !mcnrolavooEldbilobetina, !.tn.iid r.. reon rrftntuti,r. op.lm s.\s o-- ,r;"@B hrb0.i.tor Dr r d 'dii4r (€relrl 3 tuvodi (!pig.nio!, lublina i slieziri lori navad oli ri p@rooiaddine rm. sn( d.4prirF.hp.urieto llllocrEchda dc ) s nivamL (drhidmmincrin4 ? rc p a mk s -. um , . d ' d d . - o r r j r d r q ; L e ; n . , l" in.mt*0k", m.u h idltrltrlcd. lDtPd Dror, mo sd plw c p'irie ala I'h,rle oolt hs' lri trs*ckror c.tco.alri@to. f Jeft.,N rck 6ivr.cdate.a,p! ldmrNhNd." p trdb' rtr rdtrELdeg{sol. crore rb r r rsr -cl lNpnrlrcleocpmd(.8rocdcrcr.m. .d.vld,r8!n,c*DEtc.L3!2p*..o1,n nndcnotrtrclldr.41,k,,J,4,Nem.ro Iems@indh! $bsbdelor eiive din Ghk30 0 lon studilti p. voLunb'sitrihlr tn,jnrt.ed.doao.rqtrr1n.. o aJi princip.litcomputi cxrEdr gidkolidde B tibilobrlidtr A'l din dumf., mm{ d,i p;i q,mnrt(oAr.nc Doo;td !tuticL s rferr b hi dinrrc si ilior@ , lb$ fl ldr il Dinixtru Fs licur D. .d. o h subfomi d. solulic Biodispotrib l,hlnn.fttr,r."c;;1.,.0 ! .mdbar . p.p,r.,i..;;;:;l nidst'rm Dc.dc ctrdovendNi lirMnplocsilor in doa dc suhsni(' r ' conDudiv ;;;;i;i :;. , e m . i L , L t d r o c m d . r r . e i r n a u u ,@ m rivc;!dltrdirrrc0,C0!il,l6ns.Biodkponibilird*sistmiciduptldnirNrrrLrotulnhh I .uDriirii'r.?6%si83%diidoakrdminsbc adminis@esfro.dnphcsrlorndm lstrDlJlqrrlet.{0 dN&(h.it*trhshh d dupiunrnhhmr dc6-3l:Pdnini, hiiM nu!lbrur biodhpotribilirdt! rL$!l!rllr rirrxil'rorlrldqDiMovx* ilMo n kn!rordiD ldnLtr'!fl(L {rri I 11' to7i7iLorditr O,tp ?on.o..isiriiirorctr Ahuh(in dtuh r 0rvotrol_8 '1' '-'l"d, !' u lll r' , ir u t u d n i , r x li clironk iur (ulNl., rul[tri, ooDiloNdo. ]'it N |c| [|rnl'n[snsLu

Eliciohqm( n qutuoi. trfftt, Lommd.na. Nu btsi.@, d,fe4r&6 rnslvc h rdMrbue (ctn rq fme irn@dtr d,fcnE -,u c.rc'1b-r_MLdi fl sodi pr lobolaflmem.smut lr,mortor @n!,rti g tr mD. . ra m[ r. 4 b ! 6 1 r i r i ' ' g ] i 6 t t o ! c i r r i a r g . r o i o r u J -,, d,dcnorh.0com prm mcamn4 b 24oR ddd rdminnm L(bddr ehpo e db 6,kr,roba. g.ntLotnnefl oblhd!rq | oovedl Dr * ! ^ pddfrLh n \r Lrnbh^ r: f"donto. jgrcsr.r ptior a c. | rcrd un r, ,npotu i1 murccor db og'G.tu dr flMpL nsh.pr hcr, tr.!d {d l*bnh dir rr d5 s r Bp,srM1mpbtrlntr r u,.te i. nun -, &. ! Je. ,cdltJ icdo.:rnrBt. uftkdra urk prcdffd.,m utaJ rfroE Fr dovco{ fr, ( mf ,npotuF r l1lcrPetivd ln be.@dc ifediunt , A(nUd rcmdAi ri nksn'3 6mpoi(dco, a,1rru oer , ,ioo. contm c prodads hmicfl r* u rpsh h4 ' d( apt,..birdc hmao.oris , "e,. 4 , rqsd rs '!bir 4labi ft dRt h n Lctrt *tu!or.,rsuhc ) rt Dft uta:q,old, fi. h 1,dLt

72

ov'du Boior

orbv r Poperu rtud@a € b n c ' u e le d r O d n s dhhlie id h e ^ ' N' t u mu n

Fiob'apie uad4 , r nod.m5 ona

1t

r".,i,.i' ..ti* " * -. ii, iJ,i*"r* r
'

p r c lm te* b/i de LjnrP ,r'1,,,rcorp

i.t,'

'-"*r'"r**,r d ,t,ia ".""* ."""" ducocret ' ". ' . . . i"'?Li"1i;Ti

pid ''0rr: '*h odcml"o FdLs* pt',
mbo,R"vddd

ru opa'Dcou r"-.i,""i..".'i..i " 'drrdri(! ^""*'; 3lr ln nlkriclrmpdo ogcc"pNie 'rao'

*"',"n,r"'.n,otud' s6o''|i u'j doru'oi'm ffi i

'

rr." i* i*;.:rs,* b,;;;;.::";;; f ax 'i'L!fi rr'oro! v c r m dr,lh lt t m e r o - i ' i i ,ir *"r p * *.; L ioF p* .p'i o. etuo Mdorl "* I obsd r ( ;; -t" ffi ;';;tu; -", in40ctrr di cLnieel"ME pmEbdo 0 i" *." n,"r'n*".'p"i.l5t
" ."* ". ' * . . , n * C'1"." ,'-'i."1ii""* i"*u,t' ;, +o(t n'oonrltru rlc n d l" 0 : d ! ' i d c r' F '

b*o'rrb ;,#l1il"1i:f,l'$:,T1ffi''',sr!$'sptrlorhci o'l@r' aremri'mo-t.ore* ru'

6lirdsi, | fl lxp. upir i aro rdr c; tr!( are dr Cr\s, ,r/rr, tnommie e d. rvun!,osBnc d rmuL.&i tup@aotine prd..od.ed 6,1r,_c ajdm. Dtu,Rsd s flqa mlmhnnnonbi tcc?l . Dr smma t, nnc.Ltar!dor.( Ciotg0, dowdro 4tiur @ rm\e , nr F d , r, Do d ' rc rd d m r n . ui D h . t j r . r $ l g l n r , r f , .d,mJ..,e1or.TorspF nmmd . , dor,t.r!i ro mi: h prMpu.uj mgbdc o Gdrft. dT.Dhieiumk. ' rAalt! rdG r,sti.oo'u lureai.rjb'3d!. rrDA u )pmvfruprnkd.d,oF 'be nb c. u cint(g0, aupvq L.hr ut.tcpr lcmu dd dcAlL n hrcnir0l eukto. EE DAc sk rbrd_b r '.np. d D 4 c (iE * he,s .nuoir" crbe qk flffd bulr nlM dpeiinsb . ! d .!m.ol r "mt.c re 6hka rJ,M rr &Dre quSotri$, u m* hdu, c Mrolatu ; r d. n:hr d. sd'u. *hcnn E.prfuv so|l ou.. p. priot tc I! hnlh$dbde

iqid rfe*j. dblcr.ldr deClrtgo Mr nai pqinm@r L lirclut @rrimt &rcbn! r{ dmotrhr ci psrticipi fomee nrsgetors@dmi. S-a dmuB@! oeas ti ui nq ir.e * M,,ru; n ,paiI siomrenu i.i, pri.i*,

n "*,*. "i vr lii,iiii'i'c "v,i'1i"1';: ,' ;i i*orcre siP;d'rorosri i'j 5r'mdrcEr rr' lra3M)p(inc'4r' oeadFnkr' i;;ffii;;-^i;;;iJ;;;"...,*!'r'p';'
'"' * 'if , , . * r , , . "' ", *, *' *'sh ,o E md ,o l o ru o

d(Gi'lsor bamr*l D\ficicdrikebrc '

'60dgl,i tr t rc v. iii.i"r. i*ai."""i. a. ci"tg,tir,,i ."- rEr i1'o' ut & '
1" " , , " : * a "' , **n - , t "- a " -''d d 'b '!" i n p 'o ru 6 l ostr ' h66%dii' c' - ' rrc iL Fpori ^ o8drtr i."'i i' ,-p * ." "' :0"" "i"* p" ' lln @6t bM oleebo clinicc t' smplonol. bul schl mtutidim, dro@ "ott'io r.c.v ,t io "t.e ".^t ",. r",.r..

b o.o0p( cnistr r a J'

lrci cm 6Dn.ba rurds.trder F".".r",.",,!*, - E""d,;;..." lPdnut. cu.k rrorrg.dt' tidd L dfls4 d! cLo rot@oG I m:bu -,"" ur nu

mE0brr @Dtcotr(,il clibo@audui comDotudrad,y ( Im-u nodel depnd.r. e 1 qcc pL,;0 ,rornohu,, rtui r{ rt.mm. er € u,u30 pFr med(or de3mc.c udl! detupotD,i, _ J, snkedjr. s. saulA.6e d,r n. fac $ @ grtrdm h illsB ptepldr'or pe brzr de 6h&, tilDro h rubcl,otur.r4tr nflatrilorotiDeELr. !:s,pa db. acttu ite fihdpi(rtor di por(oDrnbr rta cftrb Nh ftnono pm

Sr mr dovcd{ plcperkk p. b.zr de6./s, t/obd s 0or tu brz' dcPdid sintrzr io hrbsir Lmrta. -oc.a D.

.u(s h

","":"*",'"...-"" i,iii'r,r.:iiii',i'i..r,'L* r"""s'nrr 2rP*n.- \;norJncrJcrmh'' Ba dd roJd'11' a!,' {30-lo0

., p^p"tF d' c'r!' ' "*i.t""l.l-t-niru mb{tului'u d*r' me onde!! 'o1 " o"p, ,', t'"i *n"..*' ! "" a b u r' n @Pur q^r sdsbr ir i i ; ; ; i ' "; l;; ': ; #; " ,.*,dcle $ri str iL d'rdrn rd!treL'nrc'h oir !. i'"* " n;,t i"r.* 1","i*'"** '" tr'or'"\ear'en o ors*t s'r .r ts ;;;i; .,'" cmn lillrliiillir,iii;

P rb 8 a 0 rimem s e . r T d n s n , . d p t i d t u ! t o e p , c d . o o r d e c A p M s c . e drde. deblnt tu rh, obinr . pr boa Etuo og.,lo,n od.m. d? pdgda !nc. irMk d,j -/u bk Ioft orc rr F bm6rt ;ef. .drto, * n;o,i;. i, "1o, rca lstq fl a atb' tuiqiu'ialeDrNdorcos0uvc. . Eficlenll iD rtrtburlri rqdi0v{aibdre -

", c ns "i iii i.i#*1i':i p";;;;ll* * ""o oogri o0 'r 'J ' @ ' dirrtu%t u' frDof,; o dri dc alt resbrc 72Dicio! ii mbulabtiusurcind ] c v Fsconsd'l r"' u De Nlh( r. *iili:"i'il':"'i'.''ii".i.l...sari'lc'Dodn' dp' ire'(
ii"**
nu old$o ": sr idsrtd n0 o monnre . Fnc,cnlr dcri.ittld{ ntdorrft iD

Jo:"i.i oi,n 0""..".!iotrd. r'0nga dpardsDhlri I 'n'r'i
*, "t r di. r'w'b h ,{pn m-n ri^rriir. ! n rr o b lh d ' i " J lsk nr' N i ' ' ' !uu'r i s' r d' r l rpcdPrr'r'':(rrur

o"i']" i'-."*,....p.
r. r . ; " , , r

"r ',,.* - '"t"i*,nL{E

-:l;': ,,.,,0 :;ii l;::],:i.;';:i i "':'""1.'. ;"1'1t::::.il.l;:,'i " r'.,*^"'"r.',,' * ^.1f" '""1i,:; ";;;l:.,i;;;'ri-;ii;'':;.'., ;;.. ".. ::fi ., ^,.,-L' k'jrnr r' r"

,,,

I'r' .', i,;i,:,1;::;r'.:...;;;,i ; . , . . b /i , L-," ' 'r ' '{

I',

'

'l

FbieEper3d'lonraI mdemr mtoBl src dr li{i dcn6nLdmfri'b ll|fu imponrd o prodsul bur (hurdrp! i l!^i demomcnlhl' de I m. r !u rczulbE :t{moF snili, densh kruhri' bdh alib'lner omorJrv nflLDr(bo r r0 de 2 u, -.ek e r.o.r 1s'urc p i aF, r n | (r

.^ 'h;: ,i i; i;;fi i ,:;: . '.
i""'t'

d;.-i;,i;;;; , ,; .moL{er;r, o.'..s ;;;;;;; :n;;. *b..i":,-t

Di b'dt"i'il-'-1.'l'"1

i^i1::.1::: T11":"i:.:::',:"i , . ; -; ; p . . . , i u i , s i , J o , , ' i , ,' $ r . "e d "u k.,
. ' r, ru'n'U'

siudo' rtur'.. (c-s'ro, irnnd '"lTil;::'",, "" ""h,nrr,..d e {mo i ;.d . ri i .' r, ' . ' k il;.;:;i ;;' 'e 'rr''s rdr r e d e n o s m b1 L'rer{d,*b-nn
;;;;;;;'l"i';;;t;;.;''"'"

lNl,p4cefl,

u r rcru/.rrokk dj!d d l.rtu H renfiF pf.,htr. L mius trrrrn L: \, 6 No E r o d r rlr ml l i ( d v ; l s p m a . . . r . . n , e , i . f - \ o . c , r t o , . . n d rm,|dbeotur bo deroil lll,fun.mnr sDm ! I. o0DB -r'. ,Lf.nd de .crA, r$ rcrrt oir" d*r d ontr .lnrl. trmm,.dubr d. o-p E(|L dr cjrko I enn,r\ pnl rc rt, p|Jrb." t";np lt d Hmf t t u ru . . ! 0 b , s , o b d o q j ! -,., l f c . l r i r o . ! , F t o - o n r , e .nf r,,ckduF
rdkn,tno@k q'{, r?p.rt.n.,cp F.r,-lso.kDanhdhr.ru.

;;:m: i"ii;l,l*,x.? ;#:r,l-il. I il:liil;l$l;'iT:
',""'"'J

nh)imsrshr-remtbr-r. rtorp*.r", +"**j,;.p-"..."i.","",""".,,"^.,

II:l:'.i::i'j:".'i,lT$Tl:ffixHi1,'#:T':fi dd$ rupErdL "-.f"Tl"; d;i;; "b",".^ i r rro oc 4doBrr".' opo,o dc rel ogr iiiL.ilii.
*d ,rn F osendooilecnra?tr'f l"m ii ii,i"iid,ii;" ".' or 'anrre* to'roo* 5 E7dEr' h .;,',; ;;;;:;iiirb; "'D'nrr {D s rcsd d. d.ncnr' b 4i/'l -""'o'Ilill;. "',' "^,"' s-.,*d p".3d.reN lor lmli@k pm kt'drrt ! o hd *!@b .mdro?rc rrrlffi$ai .iDm ;{ oi. u.,r,dit"i"" i-*t nri prpn*lo_

c rc c : . a l" k .f iri q * tr c + G o o * * . 1 . " " e 0 , i g i . , . m , . . * " , , . aft{hh arpn (jEuhiht v.mre Ur tr dor r de r''b.t,!i d pod.rtorp. bi- aeCds, h,,r'64 (orsdrre r , rooCh !cD. m deodr..Ah. -, dr .p( - ducfede nun ., s roa d tr0. -{sb

'40 ";". * Sr"is;, ., -*" i**lrnx:l:ff"1il;vr;,;r,ll:i:ffi::'":.' limiilr*:r * .. ,,^..11..:l.l:ry:y.::"." ;"i,-.'".1,r'.ul'_i.. p* ii iiiii,i'
por 6p bRtorr rhbitrriidDsmobttrrc,sDt,n ",1,";a"',, ' ". ili;lr^lllxl:.:mIl': Fd,ii|do!l!, F [*1'" D,rp nri :tl:,l'l*Jll dr'$1''#:'j;:"]. .u ulkapr M torcrbcdatke.,cL..L.de.tr-, , n..cn s. d,,rtcrrr.c i!rlr .' u L m ,1..,

(ma.. j a.. *i"ru,. c.oi".;. u,* r r dKr r r b' \i1.M r j .: \i nd.. po..a,bo" " r"-*:,od.r r r ," Lr, nu i 0r " r -,

il'"F.:-* j*flj:5$i;:t",Jt1;": il], Hii'""tr:"';'1T"[ TJ;t.dt GirrsE'ia/arr' m bda
" .'"'. "r ". nebd'ob*nverrmgrr vnuit$ factndL*pin tundic' costrit'vc. ar". sh $d.Lr..0 u mb"s !!e-ora' d'nsrJ ri ir;an ;Hl,;;;;:;;;i;t I doa o' 'b n * dc r)0 rl3 (i'{]id ruDr'r'tu| i' ,L, ,a-" i#i"ir'i".-p,t"' 'm-ii l"Pdr!.8 .rEbehsidininuinduj(

, epri . o.tat,$uuF i ,r ar p.k m r n{ oa) b4a dopd.( r p- r r l dopm b.nt.r ac Er z tr .a €dc .e, Lc,,4,eizbp,.n em-.'e e miL.r".".i.,.,e r,.p..;,;4.;;;...,,.,. *, ue. ? drr6 tufr 3:sfrfter o1o,uhr,.rl tnDt...,cnddh;.nr,o.r.,.dlr r.tu,.i ir hde r.rdc cctru nctu-, p."* ,.;;-., ;t ""* * Ll,o_k mdr. tu... p.ftd..c pebr. dt cinrsa;.tobo "rs*,., Irl'!0l.:ll* "f
lrrc*J. br* d* * tdj f*. h trnprtI n@mjtu. prm(tuhd produ " 'M a!rardmh.hk.u t6n r ha, k trflc.L.cjnq turr\ Lj;p.ra.

.jli.li;T Ilrj;:F d:#;i,'i ;;H1411l1,?tH,r31J"d ';1,:::":i,,:;"iirl;'l ,- *",- .""*""n'odnD rrl anu'rmd*bo[trg(0sl vr' ffi
",*";;';:"i;i";:i;;.;':J;.i"1" dmonlEdfl rrturchri o{tut ilr. mrcc ;

-Lmgo lslihansr c^' ioN i Er * c c " ,.,,.* " " ..n," r :..," - p," * r c r " j '.,i I ln ftnrop.lii $iin simproiete ncumrsjhi.e. .Re ioDrdrdlrbdhtrt hlD.nmtvt

l"s;llilH .''',, h'^:: r'rinr ^,. 'li:;l;.t'J'H:..T:i:';*,:."i:Jii.:l:;"' ' ru1'Lr &(n'iiiupa N oar'{
'
"Prdu$mr 'u . ad.iloDtd. soikl obtrncdvtp€rir'rld r m b0 /i dcu,arrd.,rr;?'ror Lr'lu - L r. r---

qu dccltrxEo obr,T, ertLr.r,. 'F,h,r ri-obr.turl1l.o pm .(rn' rr s
!r,r/,*(. +tr.f., 0..'irl

hhodcld!cxlqLndhledeviloEr[oDaiepltifciarivr,padninisrarcadeprc-

. !,mnrr,j r r- n''n. crnrs'. k "",.,,", . . ,;;i.l " -,, hRhon.tua;.

"" "p,-. n,e { nn b€d.imtu, 0hro.oiic r pr dc

n ,"""5, *i .:,:""

*,,

;:"".. r,

" ",

;l; :":,';;: ;i-::"1' l.lr iriTti ;tiul':l:l';ll i.l'' l,l ;i'J
" .. , ""i i i i * ii. 'i" " " . , " ' ; * d c

.do.do rrrm

r r " ' r "h '

n

I t m' lm. r{ -n iru rn ur r

nJcnld d. rL, opr . d.abdtu Adiuapohd,;,

fl !.h.da.Na.d, {pu.en

lh'[ n rN lwr rrrrr,k,,//iirr Lrdrir Jrortl trno{riitr.|l'ci!idriN'nri.I ItrlrrLir( | lldd ( ivtu rLfLrtsrddrrrr irso Tiu,tdn$ri.th btundin. ll^

76

od'uBoJo,

o@u,n P@dtr v-umin, 8,. L m ( pe&mr.. .r & .u,r rnno\od., jm.tn lro nnfl .. je

ii d1d. fic Drin.cliu€ dscisihliali diEori asryn mtsitlor ti b@f clo( uiiliasi p(!et lle h'n de nrvmdoi be .Ilcl. mdicim ladiliodali ohin.zn in Lnicc bhn.ho PulmondcTshnt ii rsbn€nbl dtuului !i .l alroralccllutri 'l roff dd6 c Nsdidn{d€ suordesemoo mtu sxtrrotoosh p.0u! decr4k ' llrdbarcon b h ro ( m dri,r de r $ su tr, dcg e(nide ln I Frutuu lp*iili s c ' ' d r'lbril btu.dEr 'nd r d oc c M r o " r ' "

: : r - 1 / 1 1 1 1 i" 1 j1 ]' ' - ",.r ' ' ' M ' ' |' A.e J.i !' d n Jn 4 e fd ' EL fv!1 ,.
A F n _i, l ! a p ' o n e ii. . onD r,dta ^o'tr4 "i !o nbuicIi sinrsapbreinelor b , -shr*pi .n(purr v ' rt u rB r-, ' n 'y ' d ! r . u , n t , , o . n d r ! o .t r s u ! t r d6opr I c., ,_ dd orm^Nl':,re .ud1 f! i I F., propont .n u D. r3 ro n u e . . i t '1.d r a d cs p eh , . , o n r r s . r * , T p u t u e d " ( rc r !,pr!n. e 4sri 4run€ d. ra.n rei bo oidncm.re Njh o?'d: n rr.h grup.t.orD$itorgtrozidr.,dro.otud.tiflb h cdr. ! E g n u rE s rrilfee{rd n A f . ri i r . s ' r - . u n o . , n { b , r n - J c d . s r d 7 , t b e , . . 4 o f o , , . , u n l dd

i,' -'.,c ";datd,..ea r i ,.i. dare -'. ^ cupriviF ls utilizds in gdvdibto siu in t 'Nu $d"i'.,." ni.i strdiia'* ,ri

'ldplre e V l l Al fl\el- f.L u (oc tuh/iK hoom\uR l n p _ o L c o rp h rE a p $ ' 3'Ldto b p mp ri' iit Dri/ : -L r' rh r' ! r c ma.snu "ib tpr ._{drb@!u.um sale ;'u!ltle d'fic { min., in 6xrlEd. p,ni.uinL4ihbolLL -t;, me r rd 6fn. q ! $ ' d rc s c n rs rrp . ' ' i " *, i ,"",t,* * , ' eh tuTub: mebmlsrm"le c'( a0orfit' r trKd.'.cFr 'idrcir(0rg'1'1 tr.idoen, sq-, od&r.u rc ' _.'i_r"," ii^,i..iii i .r .1 *i""; t n.*'e r.o, ' --i, * 1," d _ rh npop eubrD " ' L Dd c i\ ' n rc b o ".eiodo ino' 0pan.cd o"dt.ln se{c.un, 8dm nurr 'trdtrh_&r'cb'dft?a fi* a rl- dcm{i nnt'pi i,t""ltr.. ii.o*,e'*.plm i,o,,.l ' c e d ko o r c1 u , ubon$ii d cfolor'. ethpt u |(1 n ' o " rt u v ib r n ' m a lrdnvrmo e c n a i' p s ' b ik v ' c r' *g.,- , p;te o nh.ele -o . . g tl*oE de \on rehoi en ( tmda Nnoi ' r . i r; dn ri Ll t Xl\rcr' m^i d i ,L;,a,{ ".m|D{di'Jmn"Fe,r',b ft dd d c e a ' b s rd a r iL rr' " 1 mu u * l i mu o ."^'l".uti ."-"*botohhb@ l

Il,l :""1a.. 1:*-, hro.e* " * ""rc,ia. i.,e,,-^"r"; 11i1, iiar .m ,r do.a@ uk e{tfi .i -."...r." ... ",,,,. q,.
" " " i ,a* n ,imr L p a . den,sF j0 ,r.,",.,r . ,". ,,,i,".";;; " " ,i ," ti .;( 'i r ,;: r, ' " lologiesi,d4dri @toi fa0ta pinir sEotutd. uhina. ",". "rb.",
A b . f lt s n d h g , r i d n s t ' n o b r e , v . u n i T C d l e s , p i , i . u l c . b o t , G - . r c .rur rr0 d( . dF rtue d.ro" h,.qN,. r"mga."" ,,;d;b. -. bohr o, (

odn i'!rlr ,*iir. i,o ' trr! uMo dep n,moD. o oa l ' M,Ru 6 n v' r tiu o f6' dr ( o' 4 r ;p L ron u . . lnl , . n l p c . E'... so rs d"d' i n ,p *tu d cL h d :sp o dane,r ' r om r r r dir ' s ii , " i" . r-. .l , . r . "*"t p iiii",ir.., u,,a . i

ioit-" uc v,,ii"a,r"' r'"r' et' ' ^'q'' .;!,,"i'';. ;i;',';;: n" " ;; i;.i ; . . , '' r " " .L*- , " " - - . o n . n '' d ror s n r' e sco tr n iusr' ir n i ; , ', mnd 4 ' c * mcomr b o4r! n I a d..." r,,i.

d.!,rdd.. po,dsrc. d",l, c,, ,r- d"; hs;;;-,-i...,. ,...r.,. fidnnri! ipri,, o..1m, Ltbn, .m.ri. I r t Dsrhntrofi c,rctrb Ifq, -,*,n., -

g lT g l' r r d r e . n.,bosn,r,. tu,"", p"_*,r,r, s,.ri s u",a,..
Dq . : ' L lrN' " u " ,e.o,,i.v,bnn, nnrn, rr mr ff r i: mr cl:. bF roNln J zi'rtr de -gnme, rru . hdfik Jcpo (i.c-d r idr {1. 'flr i !". 0.,

di, ;i;;i- - A.colcnli m"'i "* -""v bdaqrcbn s siss. itr doNori!i in €lclllic sl{ | "dri&ri - -;;'i;;r;'., \'r ' p{ t umr A dd,matnn tmroi€ ' 'dsrth*J i h o d . .t mri e s. epar r o ( ( r chlr Ti r t' { i*r** ; . d ". - h i . @i " -' dirud!io brrs idij!L|derpmluLt sghiilol (

fi miqdqdc r0-50oriniinulr

"""

"g,,-"

ic.*ia

^,,t,

p.

' a . - ' hr u r 'k'''d o ;3.,0md. t u (lin ilt t r r-vav.brn'!'ra C B, B B ^,8, lipe'orc-rlnc.'-bcif lo i r mo c u h ' n t li" ' rl' a 'h o d (n rF ro J s lh |n ' || , ". " . . , , r . r "- ""a"'lo jr ',..ibolidcnnl;6P __t1B . r t r c I mt i ,n u lr .l 5 drbriri P I!bmmoB 4 nh' i d h J n ( i' r ' ' o r '

_virrfl $ F n n r\ -

.r iF r. " r. - n i "n "

o rr'n , +i , i n"* , p " * i t' "" p..i eo oae bog .i' . . r r ' L ir ' n - l' r ' L ' "'n _r '
n mn " s to l t b rb g '(mn o r - J!' nir ' hr ' k

r o tr l ., dtr n tr llll rl.h $flrrrtr..(g.r( r rnrricinrialidcc( .d . o n L , r c.i , I v"^ - t ( 7 l," , ' , - : , . 1 lU vi,n i. A.
,rjb / ' j r ' ,r i ( r o r ' . ( .' ...r ,d c,D r e ,r y .mva *r o ' ,p r !r s.q u r 1 ' 1: 1 . ' F r r r l'@l,l Jnl'd.r tr rro, ..hh:nrno*...."-.,.. * *.,*g",", iffi" I D ' n d . v L m ,^;r.. M e , b ' i D r r t u p r . 4 r .C . V rh rr llrf t a c . r qatur,..ctu!i!i,n.ftr.a oio6car.nd,

: m r nllr cr ,@ \Ldr ) .qtur .- " poi .i n" u0,,.,,. ou,. om u.* lr !01" r x.dltr Lr rr fo. d.nni r ..d- r c ..,tu.nua4i @ ,hat.r .) tar nI.r

1.6r.!mt.b.p.nhpri r@, s.Brsot. mdda.id,t,oraratr€ t rrc , r p . . ] q i p a i o r s - o c ! . a . o a , u r o m l - r r$.oo"q,

&ihl. .1. clui prir'nc t il' onh' N[ {i iuiqiirc nomdc ;; siimBrui ncryos sunt: Mlinulinu'no$rt n o h . ! r' ld ' L i' v ' ,;,,r . u..,r u.mh,ir' r',r'!i'L'd( 'Ji i'lrir"'r.tr fl! l ' . . ,. r n r r tr l 'i 'r ',t l \riir,

Fibb'apiskadtons a I nodsnr

v' Tgr u' gm l dc' : r lMa'L r n c . L m ' ed rr'i rtu " 'd B rp r l ioM e aEk rpr_irlr3r' I--,,*ii":.'"a" " n'*"p.-"!. r4Jod cl oo r {mbd nodag r ; s" de.r. ro i l;;;,,ii. ; *.^." Dr, ru 'm'trA:'6r &ir nir r 'mrorF ( ssrd (d rre in!' nr m ur r i .rL . . a . ""r r " '-', il i' , ] n" ' ' ;; " ; ; ; ; * 8 , ' ' . i ." "*. d' ur ebor t' zi (!'ri stpr oo ' " r" r6o: n'uit cnt'i o' uo'rd 6snD-i !d"r u ; ," ,.,,,,,;;;;;;;;;. "o*re nM CAFENAmorp rR!deb, s ea. Dnr dcortrsNl otrrot rG i & ! rret$ e o pr q d 3 l{lpindiu tu'.ul oLtulur ,""' ' ""r" in".."r ocmp,t,rored"'r rro' ddrnr Fru(o.r,.sa e ; ro;.eldi,r ;;j;;" .'",,.'.*i" ai *r.i* r.-*," ".1 dnooblld'arBr D(tcrMtr st';du i ,'.q .* ."r. *b'kL d€ slo r,4' a'oDta rarnn nb ^' ;;l;;;; i u-'. d!. \ d r , o o undr 1r cr'rreobi-'Ll **.. li,-ii."r" "r" r p r . o r r d '3 !d r 'd s Gr d '&6 i i'i*,."i"**.,r., i .. r.

A.tvilatcj psiiici rc inbunfiqesr du?i @nsumuld. caf.ii opldhra dc .otrcdh-ft, dciti. ri id.4ii .ns s6ibit. rr p:nlel, s imbudrlls. fi &oilair! phanva, pa.um $i di.m&u tuq tor d.
6ritr! iponin. p n da?h s c r,ubsbnF.o,d L,d r.. r lonrrhrr, 61 .,D! dNr e dn- d.f t! oeJm ct:Jlrff' !.' .r bq cftu nlb. bots,, fl a,u.?,

om.tiid sdr. o E, -doTda r ..Wn iD flo. m..u r- dr n Drdrd. !,CB.qd .dld c,eft. .cr.o 1 s orori or8 s . a ,e ututL.F F tu pod. fi rsd .u ! ed*, in Mumn€o7r,

pintiei,itr.ff e obstucric $pinronc ,mmcnli 't Cda.s mi s,Sua admiDishE sirbshleip.brrtr obFtrsi ,f@l ft1Di d. a a .
. r in . i' . { t d n a h , t u sf.ra re d..r donq "a(d.,. nsroaieboMqroi dr t' ltkkj mdmE,dtrnu Dor nlslrlE n -Di' qr me e rodL r,$a mea crt ml3uu r-qm *, ana* r ro, -Al"aisr'e

ar J'i - . * * - ' s ' b r r r,-c c"rcru iiiiiii,lii"il' r';;i;"". "r*a"rn:rin" obrnu rM'el' phd' dran'10 dD '*go'+'uI' ' g-.i'r:n(dI *r." a.
i'..,r riu,l.r"r Arborrd'i' i.ii,r'r".^. +- ."*"r" "r'; r" octrd' M 'o ohnlo do sfunFle
'-"' i i * ncis P i0 d g a rd c @G 3 iilu rri o on un * ..- ,r ' ". u,u* konodt ltr '" rub tr0 adn;/sr nr'ii{ in.. n,.'t' **u.". ii' "m dcouturconrd'i Irtur' " r,,+."i*crpl'dcoare ".ii'**r",n,'i..".* s,,l,' *i. r,-, cd'* 6n' ni !m' dr colr /'ala * r-** ,ni, ' n' '_ht ' \'i+n de dbP_o\iddtr r""' c'r'r ; :;,",,".". ": { oi Pcl"' t"t '..""o...'-*l'dc lii,ii,l"". .J'i'"i.i' .rp.g"*..b$ unduhr;eiourco
iN r r,pld hin' moloiJlJ n lo'

buder .oarism, eebi ftpriT, a"p,*"ii^4 ii'"".ii a,__. * ." trhos nmdosc qisri
cerclttui. Daci unele dov.ri inlriDtmrdrii porivaafd.i it
hn! D. oc ie delinF@i sei bja(udo*uie. " Tdpmnfltu nd,hdurL rpu€ in nod sid.trr.urinol itr ! cfcdde .dciiei rsupru otutui SpE*@Dlu. k unet.b4olD. tut{ .u {r.ini) sM umedi derslti. dispfida sob;hir L nu6h hlllmlr I deoijmu dcdfcr n.u6ulrnL.
Cft !r Kr'..r $r h( nr rs tlotu s f €Eind rn,

imdu corna,o. r d. nh, inpo,',r,i'".,", h,,i" a. m xaqn drr, , djde.06Ln I d. df.i j "." " LD.no uH m.a|;, pF(um ndi..

'''os

[rin.rf.ini ' i, i"a **. " ".,;i; ; ; i; ". .

'!n4eo'$'nn!

*.",

, obr''cor bom.ede 3 e o d" rco_rh { ii' F"' r JLs 'rd

.,,i', ',...^,t",. "-."r*'. ',i.. '

L t"n .,.4 srnrdo!" !' ! r I r mrt n ' ri" * *' n " . - ' r . * ","., I D!L(1 propo4ion'Lldoa d' o,tudc $ diftcr ,r.r.Li'i" .i '11' 'u "r"oa.l"t "*' ", ' " "'i,, ,.,..{.r trrodltjjlru,.r.d..p,n q"'': "* , . . . . . . ; ; . ;. ;;:; ;;; ".'' .," * "pi "r * o " " p " t " " "r umJi vLnruorArnbmdu Ir'rltr! rlcn't! i r '.0r '"J"*fl u'-!.J " n{! nri l[ r trdo'uudio tlo biN

!ildcde, ,DUi.rib., otri JLki,.noh pen; k rtsr Bk rcmid.sb infb.l!turrr iJrcri'mrc eoh Lrbutrdak.oprJorR osuri. Rlrll(r.!0tl tu qfcn;iru dfeh, u _hbiMk- omuL, itr -n(rr(.onrE'nJtrqiie .tj.,n .j .d.vcn.,,ooq .ab,t /ln,pomelrak

illlo lrll. i! ^ . n o . . ' r r . r ! . o b t r n 1 1 d , c n ^ h p M h o e r r r ( . r d r s d c ,/r4 i ), f,r. i rr /,' t i . .r |J1s, r r' . C,.Lnr tu mcdhds. Dd eeubtr ! Bt'r otrn a (Nn hmNiqbmNiriash itomi),Enalc (tu@jak pnn rs' drrvx'), $ { dcn0trlNtruomic coNuharsubfomi de.@i, obic.i aj;. h

rd'r,tu
hr

ru' t r rd t r ' ul / ! r n

r ' \i l n ((l ('

[dr!dtrutr!,x!ir q rrour(nrrlu(rd ]s{orr !' Irl{r

rir r,i.'t, |+MUtu o.* , rru, .hD s;, *r,r j" rud '.'r' '. " I a ld r . , . i. . , t r , i .,tr ,.r .' ....,.,,.,",r .,,".r .r ,....,.,r .i "."i ",i .r r "- "."
J u,,t+,,, ! tri't.,t! s'jn.d { "r !4tru 5 i! dr.ftrrr,i thn, d k, nnlnltr

io

odd u Bqo, - odavbi turis.!

F oioEpB iad I onara non6d, e

31

Mcdi@i?dab.lici !i edaice, @ coe Edue p*.pli. dmdi, i$ 3E orisinq din rinpNi fdc lndcpirtd. Pnmii can tor ln Dladelcn dicimlc. tu s. ulilidi 'a adeF, ro iz;rd ii a(r s op rrd€ tuNudk n,Mic€ ii inw.nun' F$d;tr q." d"lrmcorc ed$ ,r rft' fsrprd ch.mar urltd r' d.., r "*r.m OP|LI BEI I ADO\\A llurri ttunnabd eL|' rot dr.,./ € $b\mr dde'6 j{AaISUL si BiIIURILE ALCOOUCEau f6r tidD de nai nulre scolc p noip,lek $hni c uliliare pdh dimiN@ sausup miE, durcniin.hinlgic su in nedicinn pM hbni b a.zul dusilor pmdusc hboltriv'e &1tli a Mr lPde sru olgtde. 1 DqrE MORn l \ptrpr$ Jir rpen dt Ma. deudi{ Pap6w 'o4;1,,w trk rJb gft .l v'. o' Morfel sci! li.s d CE drid{ EmdoLgis tu. & b m oul1630rer d'd ndrcla Srdedin 'Pnnh @edilep. @( a bD'vo1Ttua u','urdl"h nu arq trni u ul arr' d. no$ccFi.r s k'lrr omudi Fnm,.t itrls arp'erce i p$8sr r,hb:liDrc! artui d ln'rcal n dr.ficior e orul._A*a t ! $ mn ' ' lmL ilI ' ! nl i4 ! r @ dd o r r d cm e nrNednoo'u,,toicotudcru b L tud( mrfitu n&, d d;na oiroM? (daomp & dms, Rd d' orcKne@i 'o ehtr pdA.n! node, Ah 1nd pmodt din opar' nmNd d. @'u,!!lbd Dovei lclllorr los lu, d. sblhl€ Mor.ed.il ea adfls dn umr fTd po& mioul' ' dar olicic ! d€oAl Dnolele, b.pEmiind risculroricmi.i, .u *a a Modnei a ivut-o !i COCAINA,d slbsbili , O hic.t0rir iuiritorc pls&i d.trmit r4rinil,, @l! .@, $ re rinD dcmuLe ohioloi .x@t din iunrlc e oniotErdle sr de slpnftE lolsn h iitMi ! iotr uriljari dl.or Mic o€sraic dloFdi@rnor.abhnodoii*mcnpincpenihjurul! lor 1390,de.rndc.@irof,'l CmlK6llera inrrdds.o in oliruqia iiitrtifict. Dr, a 5i ii .ul noiitrei. qi .@im a los! rot dio rinpun indu'pin!&,uliDdi iri isd cdrnrq pT ners',ei iratuclorflm e pldru oq fru u s !h & bitrC . ii s @situi.;irul @ssrr i' oturi. ln(rin ' codii i ads P' ,nc. cnon'( bcn.fi.ii ofrului bo6av,ri nimr frzici !i psihici i nil$tre $ Dilimc dc @mur dn[ro$i,in sgqirl rindi, din numcrcde (h lpekl din cde davdlhc oconomi.) ltui suta q.l! A6l norfitu. dt ti @.oioa3n d.v.nir, din ncdjsmede salubrcpcntsu pc dclitmga lumem.didli, ponh dauElesociale mt! l! bolMvilo( subshte dEanab fRrscr a ndi.mcit.l{ d.tu4zeudiea d6dnc!tun.i dnd incsD nln. unm @E De iM! ! dsbld din dd io obtii) itr $op .nnin.l. dcdistusd nonli $ fizici. str ArcooLUL ITILIC. !r de blmd ddn drioiri .xtindcni .onsu'nuluL 1r v.c.ud.v.nirfig.l .l sartu.r rod.le , ldui t drr dxni n'ncdn' dri Bidu lc alc@lic s uiilizaz, ldci ditr mdi idorici Mulr !inp, s r con ldd Li dcolul cd. unnmcditrunivml vrlabil potd toahifqiuiile. &dzi * tr'c .r vlro { | rcmDcurioi ! llcooluluist mtil,m r6 d.cit vlloafa s eciili, ilcdolistrului lLrd bokrv sls .d ctonh clio$nd nuirclc ii sfdrclc sh bDchcibdc l.iiru omLrl (&rc!lc, liMk, l.{00rrl m umrlLintu di iliM !r lcaicdmm S. lric sozici D ooul[ trl]dh uri'rrtrli oblltr! ildDl!l dili! u'N,0riliarh ND[i ftdi.rl., i' l,oi{ m1ft0

,.; ". ".."."t; ' "',,* ti:ffi1'X":,* -.,, p,.,",r ."n,".,r-".;..:.;:';;j;.;; . 6u!n ln@lui defros cdftl,
prodre iac.r, !dod'boritrJcb!ru am ,i anoiti 5 !0 rr, d40,1;u.n ruplrc. nr mrq.run ,-^.::r:3::10:1M
.fcctulal.oolutui ti diE.d El'tjr o oo4: n slc n! i dimrlwi ,drqhki nnesi Er r dor nsn.o d9nmi . {nulszi eivibbr rpfttuI!, (irtrh@rCre$ pulsur, 6

. drc.q dcz r,Tnr d -m ho ioro oi nodh. cxrd tl trr- *ntr ' .pcm .bmflc ct,nc.d( ru ^r .,.. s .. -!n,s" "",

vLoohDnr

. iinuedcoi ftvonbil srcNtiitedigdtive d functir horililrti' ssnarctor mtului dig€$tu Tomi j! !e$ scotj rMDoidi a.l. rdtiui alboliccetr riiu; s
. rl(oolllm! rfecc d'ufteddpn ructrcirmk: . .i\mrr rcNl Irs u iFoai,,.. .q -olrts''r q pn idi, r,.]ru r\u.lc k pm ' 6k gei ntFrd Dsor ct". a,mcr tu. mr^r 16 .,nc S'ulGp.ft ,1cclebn 'dr oh,.,r *. J1.l-'l :1i:.:l,T *o-:l B.,u !r",.eh;;;;,|u 0rr,.?mdl.eq.nIDd'Rderrbddf trr&tut@rui, i,.;rn[;;;u,inrtrUtlia 0e1r dahte sc pu @psde da !r jtjr,;iv|qiir: .tr ! bldMte

loolie.tr nm @r r .3r do, .:b.n" r :" ," r ,. F

U,n,"t-ot"t r*.r"+i *ra,*"0.a-*i.o,. *"
L lrenDl.k p. m k r .br

" eLrs iloahAk&M

!,,,a,r ,.,i * _.* ,,o,

Urtiz,ctnd!iflD

.n,pri mt dci. tr Juslidp-fic c ? rtuuror |.rrsgstr('dd.'fuBfgLg'!'.cE4fu

rrl|D *0tlll /d,r,w n"rrdry'

Fhorsrsp,. hd'loE,

I nod6m{

enolicd.r nr,dr|!"t (c $nrm b,oA(. .noirr. In $trM. in &4 de . 41ber tue-.d ,aru{i nd a6H ..k ldou dr set on(.ibuo*r,; de:Dltue or nri.don,,dd j d, ode d !. trIea@, eme m , ''e, dNt dh ,rerbncmll d- o,r atsfcrnhitor rcse ob.rMl\. J( opmai . I mo @n&u@nr.i..fiulborn ..tm+nfycmup!offi.st,qa

COMBATTRf, TIJSTII ANTTII]SIW) 4
Tus D.* o afRlre c. r.-obb .. afekto- ,fqriu. 6pn m, m rB r fl ds lodj d uriJ {edo.tu. or.c,pin,od.. propt.dtr fie uoJ ' La rd .1. jtr.DU slo' 0oi Bpnoi ,n(. h@o r rNv o p eR * a. r pmr tzi,s in .r,r, atu, i roo tuled $re.,e4-,a]1 spfl u4rr e no ddplturc.u hdsk e r dr uD,, i {der. Lpo,.i,a tu., d.v,o..ptudnciE, ,mn ddff r,, ptde r I djw cm md (pe{.Il]@. aprtoolr u !.tuE hinllc cffi oonlll$IFn@idcSi!k1ui smtirle. .ri tur .trdi.& fom. ffilh , in D,.oogo EspiErm. sr, tu.1e sL unr .oc k elr cllllr (iu frobinlild. prcfs,rLd bdu.k 0 b,4 D r@ hDtru, m aiutu5 cE l0diod relrb!u !@@aFafomdfl v..
nF P!6r de M& reF tFroa xi@/tu)

c i rhoti.x rt< n|tri IP4 tI uIa all d tu tta

FITOTTRIPIA RES?IRAT(}R APARATULT]I fi\ ATECTIUNILE
Ic dno. .uvint, puted oisid.s fimia ispinioie G Yibli ti indnpe$rb'Lr .llorldic tuicliMi bid6si.c al. trga dului Altqdea muld su @oici a ftnqi! rcliidoii ft spocusiui $upd honmkiei, itr ssdl ti epn activir4ii sisremulu ehh\ (l u *olud postst Bo'k,ptna'r' nu'd. ii.ptri 'a 'tupdto . \ triTb.Ermoolu a' qaF J omut' modn dtrminsd I i l! ium.ir. o alD .mic @Edi$ic oduhi noden). de cnstcq dihiimei.fotubi ' fizi. ascdetrdismul oe ioNlo' rolu.nk dn sho'fer,,di ro! r'oii prmAn( frdffi? ope El'r de ,p ''! lo.rl.lFtc utun'or,!6nrtu.rspmmi,sr3.d.mh'siibcsulr'oe,nsr);DU' dlr'n'l 0 do n . su. r d d a r r , dh. Lnv.o!pgMor!u'e, d o o rJ b d id llo ma n riA rr/ l NDrnl t nlilor $ lindld fmthi tiEi sr & apbpn d, cel al birb{rlor in A@dul Dlatld nedicinale anelimca af@lutrilorciibr Gltinbni condili I llimtrLlr; iu;riilor biolosice . icrciiilortudandble ie ipanluluinspiiio' ri S$hnnntlcdivc din pLab .r c.proid.a de a sinub lpiEd ldelt li i0fc4n' d. ' rbifin nocive dca srinula*cnli! unorsubshnlc itrhih dczvohds mktuoE.nismelor !i (nudr Jl homoni) itr ntutaliaa d .veuaica subslalclorinuriLlsu dfr ie$mc ir lunclt d. 3t(Llidl holiLd i de sdiul aft.1,unilo prEtului rclpndo( d s nsdri dl dlfinnu; um oiich .a&sorii dE3ub$$. adiv. din plairc, qru u cri tr I ln{'trlrl( tr krnm(nr!L ohrcurc Ib.orr ' 1 (f 6 r in l' L1 r ' " , ' '.noflIMt ! rdorir' dsnd.ll inrlqr d tu S{ r Nric i', $r!!irlir li'7.1. dcbLrr{|t "liNr 'sL] i(orftp*fi{ltr'hrt hll![!i rldfldl ,r.!vd t, esl|l atlir ildotr lnrl\ilc),l

dinFolingui mdt. d. pl!tro h o .oi .u dpirs bau tatircac doui - Intuzic, (indutcir, mrcF), , dlc I lii8xn deiiJuzic cu ijmgsndss lau tobl d! d@d.:!i p. zi. Imcdiar cdn@. spsmdor(!6d00 dctus s rqonodi iI! id'ii $D dupi

- ai{rcd[, trc0md tr rce din ridicDtc ptdri, rihp d. 60oidne, iotosind o urlridioiri lmgDoldc o anrcuapi,La.e s adaugi v&fd. .uF d. bicdblnri h u ullrid rllr.qvr {rccrrilloifr M si.su. dnr dcriion Cdlirlls d. frorEr qr trii t\\nN \L tnnlxl (t\'lrnn tirtift): lrllrh, dlr2 lirN' il! tnoqtrmul

o{druBolor odav;i Ps6*u 3 orc intrul. Sepddcitrdulcicu z,lrir su h'@ tltde./ au d.clcntc pmpndali emoliEitc, flo de Tel ffld frvonzdzi cxp*rooli,. p n fluidifica@scnliilor fdlgo bon$@:

.it - Itrtuzi..onc.nhq din3 liigfi plms h o mni .u ,Pi s. beru 3 lingua. I

, ln.idicinile prosprt s ali gt.ozido f.noli@.! pinvqin! $ pinulaveim h

acdvniFi .Limc dcmdiri p nvcre4 prirvcin. s mci ul u{dii planri. datunb
6rd7 d. G(r.'.on. d.n l,E F a. d ..r

dcr, :r panvcngfllT U r-n'

!c' . r r fl denlenii ri. 1 -n bekc.ffi.,

.r'adLr d trL' ti. a.tuiJ pldi. du

- Inftre, dint o [nsuita (non6ri brc@) 5!u2 lincuiF (f,mi cub6dcc)h I dii ooliii e bau 2-3clni ,e zi (Foli!'n Platu|it r, Efdrulsrc m1 pulinic illmmr trh Fr;tu dcPitlxsia:z 'l zl *cntiilor f,tingo bDnq'.c
!i mi frdlt dc fluidifi?nt Itrtuzi., pEpii.u dhrrc linsui nlMc l! o sli cu ?Pi .. lidul.etle Lithrn de'lr|In Oiclcn hlol/n6). - D@cl, dinF{ linsm$ b o 4tri .u api, h 6rc s adauginn vdrf de culiL! r bi.dibonaldc sodiuis bdu 2 cldl tc zi. d. pRfennFh m6ls l:l .u l.pr Qcdn' I .ontn@ .lsbl $oi inht gstrh al d*eruluD. Dinft ioduscb rm{rutice roninelr! in 6u tuseiu*aE, 8ptrrodi.c, inhdl $ (tnmul secontaindictla .opii iiainb devt6h d! I Calhotusinul dcl)mdi: Cod6alu1, 0ni.el dr doil.4 ulilia! h suc@l @d dc 6 loti). simpul!i eaiul laviosin (nf.s P de F*lsr,, sioDll- u nn (pmdu. Hofig,.r. rtu rrn i(r frtrn '_oprlMtuc' x ' r' dLN.! c s drlg?dE Situfo S:dl i{ n.d \o'odbae iru s rdat nJnt) rrprl ti TonicM (Fm..ii vddc Buuegi) Un Dciid ldjovsnrin hbndsl tu$i iiranrei tusciconwhiv. Nb cxrdd I I Inrndioml Intre din frunzlE doEu$lip. (tretp!,s srlft .llr?tu ptuesl d. Sanar /61 !i disribtririn RondniodoCldlysd

r -ae,h. {.5u4 d.r' s r d . J p mu . n g . o m i A @ t u f o r ' itc,pe.m lcfl idmtifiBt prinndode ctumroBnlis $ spehfoion*ie dtDdhc $ flwomizi, hr flo lc dc Ciuboli.r .u.nld milin ti dc sapooozidc g0"..a lc c . 6 n lj r o , t um h d " \ Cn' npmpdJtrB'1 ',nr t), l , inh l,l: -Dubpacm !ipdviLm,tuA b, s in Aqims fimicodinmici in pnncip.lcrpcconid $t intnmri d. conlLnutul din rimnii !i ddicinile de Ctub0llc! cucul4 c3r !i dir nori @idctireD.nice i6 !610r subnaF elive, pmduslefirdfmac.uri.c din ae*6 pl0d !u !qiu& j. bknl! si s@rcroliticd cadriti nai n i dmir ceh indidlc ii fomulEle.xpe.ror a f l' u nIen f l. s l l o v N v s N t r ' ) b s e t ; , u d e . . . u i . l a c o p i n r c . d ( pn fom{ Eflcxul cxperonlici $i orc climindyd.tii1. 6 ngcbro.ricc abundede n

* Ditr msk consideEirc. Eomndi in bto 5irccacrp&rdm! @ llic,i& ln .erfiili nal man, c'ndio sc Dinflori.dinrizoni din i I)hdrci pi.lori 'idicinil. defiori.dio2 lingurite o cdi cu.pii scbcau cini pc la :-3 - lntuzie - D(o.i. djtrI linsuriliridici.i ri imni fi-igmduli(h mE scld.ugi ut vtuldc h d! bi@$oMd. soditr) o .di cuapiis bsu 2-l cini p. zi.
lltr bui cxpdotrt. itrdicdin sendrl in bro.tile $ in spc.ill ln lomclc .linice de lb !!Fzi8 .usdd ( rcn.hnissida). seplcptrdunsircpdupi m oars fdmuli:
ci\6tia clclti tkadtuP,inir) ead & ddc]i! & Leni du|.! /n4d! ,j4@'j4,r ritu?b & arrd6 r,ii, ^oGo

f,)IPECTORANTT cu lor in aeas6catcgonc plmt i!ti, in.onfomihro acliunm cxp{toml. r,M dc dr.lorii dc olonr.:ck nuidifmt de scrcliilor boitie li ek re cxcii rui'll n rcsrriniori in mNeinli, itrd4F Dtrslildii bFiolrrc cdc ftcilicui specron( ti, uelc plst rxorie .a U,!r$ h te.ul, li Eldelemagishlc!s pfts6iau Dsci uo8 3,3244?r'i, N,lrc {. dcp. ! n' r'r! a.pt^ h ptrdduha. tu. o ranto, srdo sun'.nlorr't in fomrlekT snhc.' "p(: di' r'l imunr, i0 DFs. Ptinv]3erhitaollcindlnsiPtin o er.ii,r) erc.rt$ in zomnosr'i s.osfl60i! Ml ru .lcdc sim e cuspdile .xorke. Air.l 60aiil. Prird, ,r.i,ariJ ri Pridrt et / (cinboli.r .ucuhrl)$ rJ tiLul$L't 5 nzomiitddiciniLc.odlii l0%$pondzklr diniri smplcx;: cdnDozitic \. r.idrl fl n rl. . A ) rl c 5apo'o/idc,,_o id, s'.n$r' d. u r t r' I' rormulirn.
(i' 6., r. {D ddm 'l ' '.e ah.ruri. b'nuri o svlNr rtrtrtrrll rgli.oi srcrul ndilic rl eidrlul mctoxislicilic, ' flnvonoidc. inidonsi siru. m'rcnLc. inrv.n?,I, dc pflT' m/.d; I. pr n' i!er/ a; J r'' hJ 'lf' |J

g oblinut prstcdi b hgidcr Adulliivorlu! h $ D vorldiugr 200 dlai SircNL 2 ft od.ib ? liisui siop,copiiiinte 5 oi, dc3 orip. zi cAt o lin3orili, al vish dc6 mi. dc3 onpcn cAco lingula. I d!
15 dc l! mitrisrfrn^ 2l picirun I onpczi Tnhmsol0o easri tinchd$ podc r Tin.Ni dcFs icul dar our(rlorluLrudr . r'.driM Tindun Tnyni, Extfld dePodbd,

&diu Bojor- ftblian Pop6*u

Fbrecp6kadi! i r modshd ona
Rp, Flo'i dcNrr: /FrM' tdu, Fbn de Lwtolnd 1.bE /q&(, rofte dcra6rl (Fdi'r Fnhrta F@ dcnn,en|a odiw Phnaar\)

|Ps dc *lponrc tal, k 500bl. S. pistdzi id nicl. bineInchne. rdninisftr, ll Se dulti 3-4 lingui pezi. ia h .opii 3 lbgunl. pen 8xist, un sirbpsinil li ui€ile de dsfrea Plalir. derhit ,,Monbvif , otr \r urilia in liP3aclui plepd itr c6i, tu acdeti doz o.el. hdi.d. in lodr I Irodc

dinr-olinpnF & nwui (prcap4isu s.4i) h o 6i - Inftziq prcp,nrd k bmu dni e zi.lnddcicd zn:r su niere 2-3 snop, g rirdp Fepdr ditr100 mugNzdobri,ma@i itrt-u {s lnchis, & l2 o.r. ln 100 dc@l dc7F; $ odaugi ,2 I api clMtili !i scldi p.nd qra4ie hci 6 o ! ml .poi Sddddusi320g zanir $ seErspli 5i e dDolvch @ld('e bdodeapi).secmplcr.rr

Ca *p*rddft, 6tor@piamsi Mmaidi infu2iil! pEpsEt dinr ion dc Cmil r]t'Jr (FkB Mitwlir, rsnp (Hsb4 }/)rl?, pEpdaE din 2 1iryuli1e rort dme h l ooi, O inn G $ poar.pEpr6 {i din Ienuplr (Fnr.t6 Jrriprlr, din 6ft & fo10*l muinum 3 fad. l. o dii cuapi. Sebotr 2-3 ctui pezi, i.dtrlcik !i .ildule Sublomd dc d{od. Mi iunl indicaE: cod, elJ'Jlt (Eqbo E ujseti),sttitt fittr (Eefia ErtnSi pla\i), fini.ift il |.rbt \@ lnula Eelenim, &dlcin dc I*m duhe 1,R41, ,t4rtirrael, todepEprnLr. ditr2li4!dpl.D6laocmicuapiisbflu I 2cinipozi. PFz6$m li cilm rclct n.gishl. ft.omdde dc firohpie ii .fecliuniled, o Rr. Frd d. Ndb! iFlo€ rd{eJ Froi & lunhlnd aFroB/'tuc, rnsq (fr*tu Mdttbi,
Mech: d. Ndb! ndt /iqd' /,}44, Frur de /tu.tu /irr, ^,eor lnftzi! s prcpod dint-d lin3od ds@

- h6,ia$prcpddint-dlidguriMd@d.pbnbhosnicuapiic@iiirorbe i! dh intuzi. pezi, ia tdu\ii, 2-3 c, pezi, dtr in mi nulG Eprizo. S! pot folositi ,.Cdiul petuEl fomul! ?lolai sauPhnmdns (Miedfta{iuc), dc DulEbEl lladtusinpmdus Fi6 (Odjri.), spclM€le Dhduscdc Plmbvorcl dropmdNefibEdpdtie aiooari46 O lomuli nri conpli.aii indi.{i itr Sa de.oclihe a b&i din boltiiclc icuq .odlint, .e! $ rce ninuleui s*Etrile bhlsics, atlt ddoriri motriaolui pe ftl qmtirl or Anr$n. od cre ou* po e plepsodr d h tfr-ie 6E idrbs,

pBpmrsnqulAlderq .e m€25 idpshbil, lrebuie h sisaM !i cuapa distilari vehi.ul) nodd Mibr: Gd

Mdutu

| TlEvddh

oti6e;\\

, iddi.in.dcNrlbln.Essp,lilancumrd..pi,rcEicinbuqidem l.n$
.ftdN Mp d. I oR ., hrpeatud cdft . S. flh4a d. plant {tmiru.dulti)

pnn lo \inp ( { adrlsi

(tcnh cdpii), o crni .u api.Se 1a blo itrdulcire I cini p. zi.A@sr, 2 Itrfu ndpidra ! idfeclrilor arborelui rlpintd IiGo rai nai avanelia inlstiilor brcnsioe, dupirm inbiivi, s rcco0irll d{i I
&. Ptur. d. mc rceu aFhB xrddd) 16 dcf.i tnqs nn@) rdq 8*ti\ tHsb t mrt) rrun4 dN Nd6r ed@ udwe) rturb 4cr\t.Eirr 6din Pkitqith) cinbdsq tflqhs k.PL I'fuzii s !rcpld din I lingud (!cnh adulti).1lingud$ (por{ ., i) Pl r [ r h o c oi!ur ili$ b .N2-3cinipszi.dinmrculriNF f t h c u c r! r. iift 0 frn.u nicrcr itrlizLu. srd.inl$c qnbtdsliN.opiiihi rN' ir o'irilinini ,.on{ d]rtr stuitrl|urru lo|lnmli o dtrolidr!ll qt'$ d rr

h.ul dialvartu 2 mllloool ri $ prtp{i u sihp, 0diudndh i€ode 37g li.hid dublu s intodG in nEb dc,llddda) .atc63s uhii senltdl plil nibD $ pnd ml, in do100-150 stcdliaie prslabilfiE ncb@,n. hpupid {cu.ilduri Ndi) io Armonii di&tuf, hbuie tdgidb io pEalabil, nodul l. rlidul stu.!i Liquor

tAtdn'id tb nnatir sq enaitr.)

8! dtiler u[iuL in il.oo], lpoi s ad.ugidodjaol Si&tul seilMd

pdnva6.Din

'ditrsdi Idl il 0 {lsfoL$lc strhl)rpanr!n.relcn.m.di0smmtcrp.ctonnl (rFl2 lutri)su .opiii mici (l-3 mi), s EcoNdi umihdl l.rl( ri mri nln

lll 0litrurrc urilizm,isnrird* EcoMd.r, dcaFq

sircpului Ah$rc&

N! i,lfihiitlri, i' l]'mtl!rh ulnri d. r" {rinu. llrrr (, rl. A li rorlti{rr fl ' $ | n

r,.7icircl/2-l lii8uritil,.oplorctr nnu rri ['iL innromrlalnoi

tr

tr [n]tr0l

o/d'u3olo'

tutr,i

PoFos!

BITONHOPNxUMOPATII Srb iceastidcNmiEst gopare seri. derfetiuni borho-pulmoias o acur0 ! urnh.: btunhopnmonb roi lrccvcnr Ia.opii$il. om.oii itrvaso, phuE?i GriLniti pleurcpulmonaia, dpilli j brcntiolib rLrriLoco.ir b,ailib Tmbmenhl .l{tie lr rcs! .fetiui sre .el arihfqiG i $ bd6d lr de Un.l. ntibioli.e .dnini6r6t cnidD.o p{iondimsjrcdsi ds!inD,dd mri ah i r n{nsnE .oii.i, au,pc lidui efecEle htrlice, $ lqiui roxice, cumsr cLLI ita Slqrdnicin.i Nmnicinei.Cloronisldei, Kanmicitrei. TdacicliD.i,itr erc drat. uriliaE sui d$ruldeap,apiare dmle roxi... onciodc d. Darhbnenhn mcdi.@.nros srfcl dccdri 6Nfi $ in apli.mad! subsit! in iriivc dtmo dinplanro, ds.r.mplu:codeim, m .oftin!, digibl4 codlini, pdh cacd
|f molicd, erpsronn! rori.irdirc ti spsmoliric Sftilc intlidabrii ile bmnniib' $ alvlolelorpulnonE au,de ftk nai nuh! dL ous itrftcliosc (vnode, micsbiac). D. &kij bbmenrlLfiLrdr.uric drlrnedor I I I rrljnvmrsi&eii. in r 4ie desediulbolii: in fa initiah.fta iribtivi, snl indicarc f!o' tl. DllnrccuDrepncd!.mol,* Gele contin .rc $6duF &rivc dii glpi poliholo,iddd ), io ln lra de6qiu.q plmt o prcprie.dii (cdecft codin $ponozidc / i{ d!*ddc $ 0luuicslEk).lnftziiletd(ereiledinadsbplare$b!!u€lde(]a*a40"C) dlLok d. Ffcrin(i.u ni*. Arir inftziik.Sr !i d&oddtc * por !ii0 @qbji.l'c ( 'dnini'h l'r|)r.lc(o!6nehprlarcipiniidftziemudemd).dstrft s.aconssr!.nhl'Dl.aru.{. 0irrl{ dc . rordla cf.dslc smlictrb xb nfiriitor s.u d*@bdlor somm€. ln .;l bibudnlor Espimlorii purcsu (d66d dsiare g ; tubudri qrcut,'o rl rc rccomdi 6hpre$ Mlsive o liini de M!$!r nesru /stqpi! nrild./ s {l h bbr'ecbzia Esbnti dupi o bloiho-pr.unop.ii. rahriseum:n$e d'm orl lrituscrcl'ei brcn$.e cu aituml uor subshF erive dc orisiic vegohli: dtur' g iool, ri@ol,errae de gudrotr vcgcbl ti alrlc h ac.ldri aGqiud, r! ln{'r, ndminshrca adibidti€, ncomrndi do se ,pli.ea dc.onpns mlds sir !i p. d u I r pe liini d. Muirr D.gn $u cu Rrern fco.r/eari, ar,,,?.ial E, b6i ddc aolur! r {r0rc! .oididcdr lor akoolulu 5ituruiulu i i. T o ' . " .\Dn , - ir c n loq L'! s sonrd'hh 4 o n o , , t r i" t rt h l rt c l t l l P aa n daI.- tL '@ .. r,, r s' d.odd|N d $ n t J -lo . , P ,tr,r, + r ll sril tuscisp$ri.!. chnuiloirc, $ n.uqe li prcdns foimuluri.c dc odsincvqfhh in brcneiri in bml\iorih.{itiii (infhniliercu6 i bronliotctor $u tc ![ irl.4rr$ Mu/i alcrsl.i. inrilnir, frcmnr la copii), roiamcntulanriinf.qior rc riLr oliicsu' rdibioricc, N.cift N m.dicmcnr6odmoli1ice, rnriak4i.c5fl'kr r 'lr h dvsl.uhtLlqcq,liorrl{ rurnLniidrrcaloitilori$pinroidhbtrlbL'lrs., in, rl lntrirsrcri nsrz lohd ri (l n ,otulid irlrdir) Mocor'cid(dincdf!' orlt! d),I 't,ir{l Dini dc.m cnri..rc.lJturoiii im lm,'r.', r u rI ( 0 r h r llxr Nctoft ,mliand\o4duiuNilr!lL'Ltit u h rL lu . l/ )rln lr. 0 '1t . r { n rr rd,iictl r(, n|lici! nrl'jd, ir rtrlinl r (/'li ('rdklr,rr i ni I rt( "l '!Lu '

lnptFlo-tVatodo

(non de sm, Tei, In i:rile sripare rcconadi dmrde a.liunesudorifici se asupa cimn voo Fed. ebols .uctrlni). Labm opnrumopaiiift.oDmda s a.lninishH unor iduzii dinrne6lo Mrc de de
Imtue Pndbat de Ifal,un r 4tn.t. to dermrmricrrtd,p

rracr, non!i ttuzu dcNrlbt mde (Fl,Er erF lr'J,lrio..s), fldi ri lnue deNrlbi ..rlfirt (fk d et Foti@Malw\ nori dcTei fFlo,?s r/,a., tunzedePllhgld

'ohn Pltrn6n-, \n tut a\ Unk, \Ia4 r I r.ri o.. h un . d prprA d'n .-2 8ui dcplea h o(si cuapl sbsu:-l.Iiipczi

Li.henuldepirirt ar.rer lddrr',.6) $ oonlhdi sb lomil dideod, piopdt lrc lingu! dcplmra o .mt cu!p4 s beu I 2 cidi p. zi, iddulcib ahir su cu l. cu
Ooli strLo' c dcpldr nnrRh! e rinu r.i I' iJ'i,r("eoetiio' boor tr r:

rtl lcasb {uri dparo6ti!. Elccoitii ln pii.iFl seoioidc tirce.ns eu ulcm

pc $lialc ctuc, ledgtetiui.! cxperotuli. !u ll m spodfl Mtibicbiin ereciabilaupn i nmir msa gem.ni pabgetri. Din ms$i '1. .rtgoiq firoreBl)[ rc.orfldi: FloriGd ridicinirc dc Ciubofi.r .mtrtai lFlda d RadnP'iitlre): - Iifuio din non, papirari din ddualnsurile b d cnt deapi! s bfl rephr rob1, o - D*od dh ddicitri. p€pdat dift o lilgtrd deddicini Disa&La .![d de !ti, La Scvorlua.de 2lingurihinleml I t.eadaqiDviddcctrirdc6i.,ibonrrd.soditr 3 orc,epuizind iit'o zi rodi cunbre, l]rcpmti - DEod, dinr o tingunli b o mni dcapi, din src s iau|5 lingu pc ,l o - Mrcsd h r*. dint o linguili 1a dni deapii $ ber in cuNl ue' nb. Ridi.ina dcl*nn drke f,tadb,Ii'r'tlt4el sb fomi de: - Mr o d . p rf s d u e . r r m pd r o o q o ' n , . ) . T g u d a d 4 n , l , o \ s n rr J lld€ carhri dupi filhrc s. b{ itr .usul utrcizile In brcnrilchsleEiocs uonddi trmitorul Ei mediciml: arki k4i rt4t otue 4.14 tuatk) rlq d. uzri n$ni dbi r.bE &zii d6, rrb si.ni tHdb Lnnn) dc - h uzir s p(J)di di.tr o linsud amcstec pla& li o ca4 CoDiiL l' $ iDd.osrbi prcpamtl. din A.lron fFz.tui Irir, !i '0cd'in0dii ( i,,, i/ H,blomi dc i.tuzic. presnit diD4 Iinguile la o di cu ipir $ lo // i r, ,,x Utrn,L rffo]r trdohtm ilttrrl in mRl'.imnoNti tadilioillt t pdunr ds rltrrt l//o r/ ,,:r,!ti tldr, mrcdiMli4c buc in tu$! lolr rdrldnr(r( surltrl lq ' i' r [ M , t o d i t i i n r l t . r llt r I ' s u S rt ' rrt t rr L lu r r , , l r ) l L r U s L{tri ! i d

1

Ridicinr dc sipunrrili ftaan sopohaioe) tednciiadc rpcirise nald i pryl/,e)alecimreponozide Duenie poprid4i expedoEnroi aL

1

ovdiu Bojo,- ocblim Poes0

Fibb@ s kaditioEE r ftdsn:

Di^ sotdlr (Oricowd wkM), stfint (Mellilat4 afr.hdtit) si unsu\ (Mdttubth wlEdft)d. lncdcsclccdlMzipn1ft&ndesupfliddei loircalcphn.llo i. prp.re intuii. folsind 2 linguitcpls6 h o m.i .u api. Scbdu 2-3 .ini pc r, induloit.u mieFsu s zihir in bbinopn.mopdiil.doni.., rhlbt lde bune oblitr sircpllpFptulrd $ cu nu3d dePinItrrlrrs Ptr, pngirit dupiumdio{s nFd: - 100 du3!d d. til (zdbbii in moja, s mmrezi iinp s d. 70"ipsr neerar s Mi l/2 I spi clmriri rpoi s '[.ool timpd. 6 o( S! prcplrn sihp diD325 ahtr h 1,'2 mop.nr, u C Emsrei qldorul hidNl@lio dcnuglii dePh .u sitopul znir de bine ti $ $st.ter h rcs. ln sriclc hcbl!..
D oDd .si dp d enrsurid.P iop.Dhrd' red c , r T g u p r^ . . d p . n h riA In blbhopncuropatiif.i sur Eodddde pdh buele lor Eallllc
Re.inr* d. PadhdFdtw Fqlose) Fbd & cjuholis d0bi r'bE' P|h,i, Rdtoii ds ciefo oqhi {"ddr ?,,r4) Rd&iii dc htr ME /xqd, r/4, fn.Eecd.idru aFuctucqb zl

Id dmnb bmale drc lot ineli uide brcrhoptreumopdii,i@omidi o 6c a locului du*os ri otivma ciolaliei rdn apli.m de.oipr* fl liina de ltrlomrc W ncfl ftitu Skoth riEt@ srhfomi dcohplsmc,prcpmt din 100 friii s d Oir pdt mR s adasapqindrpi cildlF 00' r51 padl & obline pnfi n dublu, dc@ l0: l0md$.plkipe loml &isistnti Pse s Dum r'unrifon tgum6l. fddc smibilesi.e iu sponi aHI ftheri D!. Poh Des@.ele.u , e apli.i m b!1!0.d !*minthr, dmnuh mi pulii inhr lML lmlsenduse1s ltr @iirilii de 6itri deMlgrr la jmi6t. do-i obiliuite d adiugm nnei $imrsDuirMr dc6imdm*nin\. d. td tFritu Lt . rltr"-"iamropmrk.mru*Rporrolor(rbuneMlrte.Gr.ldrb'oni r' p (rosb Pl,fd),Drtpmtul xsil,s (Minus.Ciuo, E!rcphm (Bn$v) muFiroic6ph prcds deRona (Buziu) C0mpimtle elitusivePliibvoEl Penh Natum llruh ti peienlii!u .3Lziladkpozitic phdu$ oblitur pin rhnicinodme de r. bFirjrelor, n Hcno$Aloc E!*d.. obaolrdn r .' put' de rrE,p?m 'plDfrll '.nlv ', ncd trBlc({/,,l7',aCinreng, Aru Pidorrl(o(o!uhl,aros4lr',, Prd ll@k ASTMUL BRON9IC
Ahu brcnrir EpuinB soF, p,lologi(i {dmrspau pndlH

- Inftzii e Feparidint o litrguiti ms&. depldr. la o $rl .u api.Scbdtr I I lini pl zi,de ln mii muli.Epri-, irdulcii. d dicrcsu zrhtuCopiii ba pini I i poi ' mni pct $it eea inpd4i6in 4 EpriT
Rp.Fruf. d. Pt4ii 6dtr ?b,osu it cinbn d. otbd 1rlr! rrF, Ridohi & cirbrie sotui aid! furrp.) Md.iii & siPur{(i r"qdns4P4tr4, Irfiuic. prcponi dint-o lir$ri d6rd d. pla . li o cmi cuapi, 5 miiut la foc domol.int-m us acopdi s lilftrzi dtrpi 15minut d. indulqrc cu?hir su nidc derrbin. $ scpisreui h c{ Adtrrllivor tui .hc 2 linguril.. iq cotiii, I oi pezi ceb 2 liguriF. 'lc RP. rhn & c@& sn(hhi a.bB v/r/6/i, Floiid! ci'Lbqi.rdcutuil.bru P.tul/ru)
Fb |L ss /'bf, cn|fiF||,!hls|Pll Jo,!.,

l. da@e cmcuarca rlin{fl a orului irircd cubioxid din aloti.I lbl., ash st dlbmri !trui sp6mbrcn{i..u origrdc lhrrlniEh @pii) domscnt. su pmondici o cliii!, & .@dqi@i p n dhpn* (difiolld. rcspinhdc cxpinlic
o{ u. r(mNnu r rmp.cvEb.hJ. (u rp4b,alr mrosd. cisd romr oc prcfsionil, p$vo.ai pnn ssibilizm ol8disdului fali de o - slmul brcn{i. il ruipuhi itr ctrNullsividdi prcf$ioFle (dctis.nli, ftcdicdctrrc, subdanle

(tftssul idleliosBpir- dtmulilirtrril. .ac si. u $rmbrcnlicintcdGaldgic utrlond .lqgic ri dceminA smpbmarologir *tuilrici bolii);se indlnslt l||k nc vit$, Noladt foane b sug.ri 0vdnh copilul dc nr
-

hrlbrcnrL!rohd( o dinii.flmcpr ilfllk.l, '1 Ms hr foLLn !f,orfbft iu norl. ''lc o n . ''l J ( . ' . . m .J i n ( . d o i r ( i . n 1 r' ir rr nr d n.c o ksitu? d. lll{o ( r n{l bNNiq dcoa@, in rrlnul @. 6@ vdd! dc o mifesbft r.uri a
.1!lrftl"...it(Jdir{{ 0 v\ir..\ rlr.L irg,dddMa!,6! idci'rtr. ror

Itis pin'$t.t, dr ncjNolLdtLdc ihc smnc finqomle Alinim Noudoa!d t n a t rk ' , r, 1 " . . * . 1 r . , r ' h n J r 0 f l . 0 n r o . o r a r E d v c 5 . . J n . o n M m p . lrn01ltro'rlr qftt'rrr 0c$itirritolqiri onrl.il i', crc iE antrtuldcfond

I, r r ,,r { [m . r n r . r , ..i ,r ,

!{ril)l,,l

prqn i diit{ Lundl n*r{r,l. r hllioic,

I lr

. r i r ..r ',it,.'..tr ,n| n.r br rrc . ,,.,'.'

ohibtuUrr l

6 d !3 .]o .o d .!a i P o F $ u

FroFEpar6dtoi.rstnodrir rlrstrrtlge o Monbii). Plzdei. efed dlMt 01tu&ispismdE: lntuzie,plepanridift o linguili plada li o ma cu ap4 * b.au2-3 cini pezi. - lrfuziEdtustari pftD.hli din 2 ljngd plidrl h o mnl .u api, din carcscbou

de In diopddgedia bolii. idwin dc clc m.i mulrc $ h@n tr{@ve3erdivi, r r on m lub \l llrorda0i! st tini conrt st @lLoruoin cuec'nlr, pnn 'ntrymlir 'rcbuic rclawE il. nueuhluii brcnniib, $ erivd@ru ,l rd'vc, $ddirej rnrispaslicc, qiuns scddivi 3mo1r, (cxp4ronnre)sc somandi pbot cu Lipru'oratici usodihurom $ ,nriseprie. ln hhenhn ahului bmtic, u ml idponantll dq !r |ailmrdpi. boldavdmbuiclin$nl, inc@jat ti lsieud 6ulm ljpseidegmvibt a boli I r mtudmlui psrgcr d cnabr desrh, lr ecesh qod., nedi.m.ntul de eleclk e$e clorhidnhl de cfedrini, sub* di oblinu[ pc mlc ddMl, dinrrt.r/e d6rd.rr{ su ditra]t spcoiidc,rrer'n ori subi li din d Du obtiiurdpc slc sdcnct lfedina nainli *e untr1 mle mi vtrhi medicaN h ioLqsiro atuul bm.ic, ulilizri i' lmi cu5 0{0 ai in i.di.ini tadi}ioiili .hinsi' lit in nlmcle deM*hudg. Ud dlr piod0snlunl. hI! uiiljat sti2i, m Don$ d Icobrco (urc 6cgistrc ln €cao ri itr caiul chinmo sro bonlim, .e e adminnbm,a l{ aiir .!lc orali cit si subfomi d. Mosoli ln iiar.nentul bolii addi@, itrft siz, s rMnindn un rcgimiehmnieidic tr I urc s cvildfetoii llergioiporential d{la\arod ii cr;eld doah bMJic, mr \d lftlni dcntilimti in pmlibil pin nm€mde G* alcrgologic. Dc drfd, diogno$id'l tMncnol bolii ti nvli medi.ului, sirgoruldpabil m, prin {jxmencclinic. i dc l.horrq, il silbilssi diolosia(€u) t lii, foma clidici d lnllndtul ci In principal, hh.ntul ahului btunti. tucunrdpl0bL diologi.,ciultudsi comllL'|l .dua apdlici bolii, p.togcni.,umiitrd si impirdi€ n'mismul dc due la pmdu4r ll bimhimici epdabik dc apidti. simpbmclor borlll)rll dc s.cs dc hkhini (subsbtrF l$llli dtc uicLc simp'omdr t.rurui !i o|lanct, li lle$i! sinpbrolic, lmEntrdsi comb3E (difishiea 6piEbri., mM, .dhkrr trrii dc supir Me Gnid snve)penh bolnav ') Dupi dftn dmifrq *tnul broitic csrco boali .u l'md $ m,nif.srin iLo r'{ Dci aflo .d o coiscitr!5 ! unorfmomcncintimed.Ei.e dsla$re in umi .orllirr {l lo.!l dintc inrlsetr(tubrul rssor 01dsic) mlicolpi (rebii de.druft loeli, .r I lL !i il ncurhltce ef@elcag$ionii al.B1e). Dft rod r6b .xplietii $d definibni pedtt 6hiul bhnsicd .dulrtrLul rllll lr xiruqinsre ilbr bodascconsidtrii fi inftcb+lcqici (o lgEsiunevnofra sn brdd I suptu ftonlui r6pinror polrcdels$ un dsp$s ,ldgic loml), d.$ mi.ifstrd ( , i{ d boL{stc e{minirorE cuca a aduLblui lbcmi d. icrca, thbmdrul Dnn.ipalin dhul brcnti. rl copiluluic$0 in r o* lid mrliif.qios Gnribioiic) ln rl doi|6 hrd ddda.giq io rinp e h idtrhfttnu il fl brzi c{c .oi$ibn dc mdic4ia diirlergici ri nuli in dzuri dcsup.riift.rc rusp'ii ri Dir l$rc mo.ivc. fioarlpia 6t ndr@ri zA $ firor rdju$tr1j! lon.lc cli .e ,1ccopilului, cuh sn plwrr i .dr .r I i rl Dinrrovsiilc.u acliunc anrkp rici (.dc oic rcu$$ st ruduci rl'n$trrLl'ra* tr*rndr rrddl ,sJ)oN'biLft difiolrilil. $pihtorii,domn,dispncC co'Dpl.mtrtur ). hd.il. rir0r.iri { reri$di uinitNrclc sn{ii mcdicinaLc
I tra 0oNqrdi I'nllu't'dr.

pi). s'litr

Un,'r -fur m ruk ,rr

" (Esb' otishi), di frnze dePtrttziat (Fotim Plottosith) iF -l r BU pldE L o c.ni (

? n dr ls

bm4 r a po papd. )i d r: kop

'pi cini tc zi iidulcitqin curc el putin srpttnini. dc 2 (fom. ulorE) $ al Mului aleryio Pdh tm@rul6hulo, hrc.ricl, coti la lli. s lHmmdi lmiroder 6muli:
R , tkti dr M{NF) tFhB chwadrke) IN\ tut 66tt tgqb hd@ tidu6) Fro@ & sdYr a.de, sd/c) Fbti dcb6nii tFtqs bwtaket

deP6dh,l /FDLn ro4o'o4 'a o$'l

bn ic, prcp.6tidinr{ lhgqr ansrc dcDLnic o drl cuei, din.m 6Diii h b6 I od[ pezi,iordullii 2 crnipezi,]d re nulteFpnze.
ln .ml tncft holmwl st {i hiD.n nsivGitu4iefievst itrLtlnirih sdulliid sh ti.), * Mnmdi conpldM hMdtului denii sa c! uele ertude din pladefl

" t). acu B 1 D

snnb dev'lc (Fotirhtt$t): oipeti - Pulh*,dteuiverrd.cutt,derEi l. Vls., h d oii cuapi.Dupi - Macedt rt@,din3 linEuts nrm siIinureledE $ lihrwjii $ beu ll cibj pc zi, itr maibul. nplie, .lhativ o inftziilc lidllr .onh .nzcidcsrd bF$io,A $ nrilia limiili ti ou,Esulic
baisL s' bo.rr )' ru o$md. nitb.%r {teD.4oz' d. 1

'l ri sr4k i rcotud;

d(rn

p &ol.ik 20-10 crtori kio'ip€n. d.
ap' flai dc La|\\i'

dr Vrhrlrbl sL rD(tu€ deTdpa dlnl /L.,ru'b

o fomull buii dn porc fi foldid dbp lndclotrga! lnpuio.da dinrc cirlc dcahl
|F1ab:LrMd,he)

tlqi tc cqda r.ft.rulli (FkE Mnelatu) fNrzc d. P.dbrt(Fath F,turc)

hrf0rirr. prctr.iidiik-o liiSrrili .d6rc dcplnr h o dnt cu tl lNLrluitr0Diucsuzils(cilldutc(he!40"C). h i ltrrL $ Nno u .nri.c r bolil (.u sia rcDcuc) n.omandio 01lifomuli

cnfitknnt lttutht !:.i't!lli) ri Clnhruldc.ulturt l//d,,l] 7/rrl4 ! b la'nr ' I l' , r u ' ( . . " I I l '-r..( fh r'1 h o srr.r,'ti .,- 1..' . ) i.' - r /

|trq Ni ditr ?-] li'ufi dr tiliM h o o' { uL { {, N rdl

ordr!Bolo,

od,vsnPoPs.!

FrbbDps hd4ima: I noden:

l.fuia $ liepnl diD2 tiDglnlcadsrft d€plde 1o cani .u ipii s bau 2 .irr $ o 2i indul.le cunicrc dc ilbine,in ourc el rurin I siDririni. 't Firotnp.urica nodri puc la dirpzili! slor in sui.n{t cerur anNmm D FkoMpiar caiul alibsdliric A ti B riD Phylodribs, iecomod.bil ddp.rivi i boi!.'. h . dtri* ! ,nbodr.(h rtuufoFr. c.j'u. ehb'oNi . ip H#r .cd; p?" i J'ti o (onpk; JdT'i dn ll pLnk. (.drlld..rbtu rip Lsft!ft. (_..ir( lxp{ronnb, m!tuw', dxspNricr ti el,nanrii csiul boMr Izrh nme,@dus deRorL Dinft speciil.,1.pladb* nuc$o li noi g dE dau bu. rcald. atumicend nd dminista& in psi@del.lNrdirice (ditrft qirctc dc sb brcntio). mrlion n pEprr dc onginechine, d.truii w.iohi, .e sb de fsp! u crhd sbdardjar, dia;o $ rmmodi .ic doui dox deoec 500bg p. zi, iinp de doui $pdn;n| mare denlr. l iiprin ni detaui. ApoilEheot s poaic rtha, $riul fiind, dopi om rn mi spu, oi shul bm$. e*c o boati .u cdacrs manrlddri il..gie, itr rFtuedtu! aleryiilor, indusivd ald-giei U.V, ,ode ti aolos * la | 0dluvm!pmdsul He.irage Catl CIr! Gublomi ds 6p3!te), qr6 ditr Cb.fr mttd (pttt ti) \Uftdtio tMalosl), caill{ibse aloe Ess.rs (!. @ t ompMmd h hh;l bD$ elo!).IdeEtur dt .i din Ur.r,, ?bredora,fti eftr djo ddioin! .i, tmn $! bi lir.mriond Frun@ Db&wi un dllld (difibun h Rminii d. clldsis) $b li,! mi d. oDsde gelaiinMe,lalMd dc sen€m itr rr.bh.trij a.h ui si brcnsirch Am43'fift 6re4 a .dsd ah rdd4h d. erolpr . F@rrp& sbr,Lr, u rql. b{ ul6mu i.d& r B u (. n , s iu i. d rr. f t rot ti iu*i .oordsive. UrilizaEi nMe,o! deEucrlipt subtomi d! pudn bb|i in o,n, rtrrepnnic pture h rolllihE 3 caliiintn ru.atDbtutui. ctnia i $ d,i@d nui i\, oM soeliilo! br!trlic. !i, cotr(urjr dinim. toi In td?e ohului DdE 6 lolosirsuptindtul rlinm@ cu .b$Iblie d. mi.!{ I, m !c, pmdtrs nahEl o cfcdcmriye, NMsb (!dn Mdc.@), pntdne ir 6nnul bMlic la copii,dd N i et* deexp{roon! hudnic { dc . iinn@loi mndictubid, mtiD@itu si inuomadul,ior

@le cmDe d. hhanl@q frb&!q,i! @oMd!

in ntumul pulmom,datoBi puln@ $ uor prcGc dc slso,6 ah t sutolui sbi lk don.&lor sd. cb$i@, ftalbt.l broisitlormle nBrnr Epellr, d slor e i.c scrc su al .sbului btontrc lmsi dmli (mi 6!w6r labiJbqiib vd6ri)Ji io d.
pstont din pla e cu etise

Ediladul pulnrm duce itruncienli h Bpnobnq id oulinpul $ila i$0fi.iei1t nct. De aftfl, firornpia momudd .ombinm. lnsdmtului pe baza Dlsde de Mdlto in af@tiudilc apmolui ispinror cuhtuentul pe&zi deplutc indica€ itr
O fmul, indica6,indssbi

eeaslisituale clirlci, 4lc umltofta:

Rn,rtut t PadhnlFditn Fo4atte) Fnrc d. FdIEil, |fo|iq Phfugzbt) Rtlii. d. crreld rudui dat ?r'd@) edfojd de Lm diQ /^dan r]qrJd,

pnpft4i dink{ li4ui m.stu d. plmr h o loi o !'i Gc.dinua hnr2ie, ch I. locddhol5 ninub} selsi ln npau 15dinuk,apoi nlhui setudolce*e s ni.cru,hn. Srb. u ),o pe, Tm.amentu. o rtp d@d
$ Fl!! dl?r 0 srpmldi. B;drcade citrbtrli.r.rfurtri$ fa oe L.nD drl.. &

rll plofsioddi a dir.nbr .e luEu i in dn.Eb ,i. tidd), fbieEpia rmdi in Qeial 6uude d! lodbrl /lcrlim Fdldtod). Cddiilo dinie au demB!1 od liisrBea rcpda!6 . infuziildr din a.esri pld$ (r!E conlino siliciu orguic

6ka, .ri tui ntn , p@tua e pure! *t?ge oir md bitro sbsrdtelediv.. hsili@24fomi d. sclgozipulnoii'l d datt in +aial intdirii pulbdiidesili.iu

lubil) dle la soluhilizea!i efinns@ pin cxp*ronlic , dliciului niedl

B@r psu .xhd hido.tcootj. tuEe d. kddl, opulprcspan dh Lrbomioi$I{adrus Ftuta !i prcb0ear HFdicumBuc@iD ;neliod, de

i l. t Tard.ntul dr€i celpnli! I lunil"ui intdpeE O trl1ilomuli utili itrsili.oza mitu@: si.
Rr. rnlz. 4. P.d6t (Fditn fqktqe) FM& & Frb3hr /F'iii4 Prquqi'b) Ftunt tc Me16 lFdtou M$d@) FNM:d.sdti(Fot@s't e)

- Iifilia e pEpmi din 2 lingurip tsdh deP0dbd h o lma a

ALTT BOLI lfI

APARATIJI,UI RISPINATOR

Dsigft d {i in bolilc.oni.c btutrhopulmonde, cm sb mrt $tsurnttdr ,l a{! trlmunq al brc0whziilo( al siliooej cr., rah.ntul dc bel illijm cLt !,s( | lh n . ' , !i'1 r r r c,hr,' i rlc rfd,ltu'B pi da, ji o (ru p I , n r . . t . 1 , ,| { , . 1 I lt (tur ,' \L Js cdscdj,n.,nr alcknpE dcb,r. adrlr, J'l llnsi bdrno(ul inrcm s|(ii d. pbio cu pmpiqqrsidr,lr., $ o (fuTcl,lori$ |Idonrb!i{dirditrrcc(ldilcSr ridi.inidcCtDbdttn.u.lt0t, Loflrtr srr.lr d!.) cir! $ l'l]tri'rntuwiru[ nr r itt itrtu7]isrI fldd, rUllwn i t, trFh 0rr {rtritrdiLrL$ronfl'lrr dliMtr!tui{II t/r,n,r,p/,r.

l0lnzir*prc!:ddintro ifsxB m$icc d( phiI l! o di iriLtrlr !isun, ri'npi'dclurg {3 6lutri). h lru${hzjq piD fLiotrnpb;. udiie$e dini aHhipe6{@1ioihonriocGulrd lt$t tr[ iub tuhi dc sdltrti.0,1s %. dh .e soiaudeIrei oi pc zi cftc 15pictturi) $ Mr t,|npl (dr0l,ll1uir! bin'i|lmleisrnlc. h nirthlirdc trruk {i !uif, |xcnm {i ir ad.noidiblcurari crcni.i Gsi,nmitii ,lNrc dh rrlr (u'iii?'r E sm),do0an.c l! M,'1") e runs'ii llq{!r| crc $ llr'od{, |hrLlL, rNql{tl| rrh[r irlri nrehl! (loriri!, Forhi Siliciu) {i

hh ril.,tr'qn|.& r rc$ltqiciprin drinistmE u1.i.eti31dc d. Eu.rlipt su

vhinc din dDDlcxul B. .u rcliunciidirlLhddd. la nivelulnu.osclor !i !l Fsrrr L llifillc ii gmenlr or ,6r migrbklc ca.ti polipiisdr loruliuni limloidepiitr qeto'0 De la Plr $ Ecomadi sel plost tr obtinu!prin Dftsde. sucdin @ s pu' r llrBuriromnicuap rorli cmtildes u ba in cu$uiurci s zile. Scrc{omatrdi b deocrdin nzomiudti (i filgenlati) dcPtr, prinndb.€ LI tr !j d! t0 dcminuEh fe donol..onphdnd din cind h cend de*lpoFrc. D{odul NlLl apa 0[iNr va fi biur in 2-r plze, zi]trio, timDdc o lunt dozile. Cu o infuziedin non de Mu!.Fl {]./,ru Cr,,or!lla!) pqdili din 3 ljngunh I onl cuapi s va rmc g$grd dc+5 ori pczq in spsial tu uigdrt&tc .u pmi. Toriub fomi degargad psr fotosiu dcod deffija deS'hic (Coi& llrd se IlruJ'mtdfl 4 liiguii .oijt h o cme.u rpdsu und{od din rDoni ddCoe4.t (nritr,r, lli)d z lingnri ploli la I00nl lpi. ofomulifirorenpculcisinplud.Erlizdiieficicnrifi mdgcndclfcqirr,'[ ktr i dc g.l3fi st umflo|m:
Rr.FrddrLdbF:a/hruiLE,/r.d I

d! Pirlrgini. Tiblcr cofu. tuki .dpn, Tabler *psrosite,
.d'lilcri-dr bn.m/,,!.t o/4a

rtrl drtric Sanr! Mddrvir,Ticiverol. Dionid (misinrcric),Rditu {Plmr.vorol),
lp.,a P'.nLla Sapo4a4a r|dnk dc

Tablelc0d1ihrire,

llpl. llb. Crtdzor,Tftbenli.i erc.ti nunqo.6c .ciiM medicinrle: Anria{m,iic, 'Dintc Nqdo6dc pndsc stiii. pe bzi de planr, vom mcntidi llb caren: io rd lrla lu s l o p t r . r o o ' D € t u ! - . L p h C a l ,r C ( l o m y n oT N ' p a . v i' . r' " n ? P lra l{ n K n o o o . , ' " . d . T l } h m i r . s y h S r t l . r . B N n . h r s u tohs H.n Mdrosun, Muios6, ?.tu$ii, Phylpuldon,Pinu$Saad,Pmpuloo, il-ftigdhdher Tammbalsn. lpd4 Makllhoiin, PrNiper, Thynipin.iorE,

Endemol, Equisil, F!8ukl,Oprip.cl ,ftssto, Atnulci.aroi.hitu$in,Brcmholono[ 0l Tusamg,Piniolii,Sidi. Mirfxsr,Pdmotusm ftar prpudel. lihrnpsudk crc
[ctn, cdtti ccletl.iic e gBsc ii gddl id famcii $ sedibdead, cclcmi nulre,

t llri rctoritudictii nuirsi ti iiddiitc toatuacriv.$u pEpinr .ft .onlinco.
, del!bl.e), oN mir€$bri iezkhF la infectiiletmEi.nq viml. slu nioti.e !s ryxredi., bllsnul Cold R.lief &la sie u bun daargdtonanr @al i ! erirpModic !i Ehx!trq la 06@ ef*@ idiugand!{e ri etimr rdib&diani. sul ryuflcdic coughr.d (pmovd dc stuldcnarim ), dft onlioe 4lra.t dePirt, pftvne o veiebtc deafsliufl dc bronhiilor, rcguldiza, s.miile mNodci biz, ktulElp nrorpeid o pcio,dd inddung,E

.inbntq tEabokIth)

I

I

eqq

lfiried ihporiv. otirclo( siiuzirdotbonril.lorri smigddiletor aqiondziSEpritin

Dii !ss1i fomuh $ msr.i 2 lingunb 250nl !pi, id apoi* infuf,lzi I r{ ,10!C, s lolosst pcnh 3.r3!i. ' 8!oi j6i ds .ferc hvonbile, 6r .nuns I Si i. sli'.rir un emediupopulaiielipsn 2-l g src dcbriiine m unveJldcculirdc pudddc.idci iud cu sucul lr o itnri I Ul de 2I n& I - . h d. nr ( ir u l 50m rDi Cunernr -r csrg rg ! f ld e r-io ' F / In rdTtrnh- nHts { c.om'dJ ,0 erd1 spo.oD,nr I, i rr'". , ti lingu dcnoridcso. (FloB sa"@r) l. 200 api,dineie $ bea.ir o.: i t( tiff r[ nn 6 drc $u un dccodplaml dint un ,n$tc dc sc&4! dc Utm (I//n6 lp). krr (//d la I lt\totil, t,M\ dltce lRa,tirLrttniio.) $ dir ftua dcsrlrie (F,/i'r' sa/yir.) D'trdI I dtrti.. dcpl,nr rc pEpari udd&dd $ufr (5 minde).lolosind lirgur(ii p|fll. h o I r{ o ll Ln p i . ch ., / I. n' Ic q. h tu,o... drl,, d,o. n t o d . h . . ), L + . r S !u - ' , n i r ..- r r - r 'i.c.c,{orudd r.3ttrn/d'ccLok re o r* o r t ' v rr. if rd d' Jtdrcsi.i (solutic shb4,lods bazr petuio n!trslidc planr. rn dzul $nuzrcror{ rc.ohbdi masar. tomtc(csiutrs rtunIn o l|qm qL ,ldtl i. l:NlllDr. M.nri MUr-.vi trlici, dizorvrc ti putii utci vehi.ut{di'r rhr ruFn'r i td i/tr' iltrtii irts0 vN d apifinbnrepese R roaf, crc i.irvr ri. ui iir rclir' lll sL ( trlci mhi|mTn s uponidq.ratr na lin pfrrhbild*,nndd). ri'trti Qtr I0[ p! h cc MNm cu m prcsop pdrfl ! iu $ piurdcyapoii 6e6i01idrc s dclljii Atqi iic (urc.tc.trd Lir$oimlo.sud fmvcnr n ro{! sn'NI rtr \mrltl .$ doiic{ sM rrirrirc lr !0rll !i riccvc h dtrlli Antt$ At'rn I'r0t snmos.. i,lNhnlNrrvc, rom'uh mgshlL tu aomc linm.dr r( ti lir tl ndD, dd! i' hol'[ q,riLrLu] ..sfidor
s'di) li n( itr l i.on!L (ril'fl"1i, rh m.'Lq rlon ! 'rlorir ,\f0r,l[,1| rn,L!]!l. r'oLlrtr, (oldrn hrMhd,I'ofnLl NIr!1"1, s'r'|l qtN

,l)inrrc nbraD€utiq rpo,peitrftguluisp{.rudclteludi ile ipmhlui Drodu$b

t r s ds€zt Eualypbi p€ cdc lm pnzmhr,nt.ior Adminisht hprauDi d. , pro@sat r@asi .ompnic S.m! hmdioD, FaE di Ciabrilor de.Snp vrprrlr), seoblineni.sonr6 duareid.clilor D. ahfd, prcpmtul Thyn sr lo nriinflsdoi sprmlidr 5i$Dsmrr h!p."u. ronphncnu'd0' orr; redrfl'd,top.L ri or@pE. q.onam p'o. m! ' ,hbo cd Ph.ma cao eop.d hrmmtul ecural principal.lor lGctiutrille !!@|'inror {bmlrirr {ob ti ooni.i, btuilopnemop.tii nddce obshctivq nuuq! hrinsib. ridra. donarozaahigi.il, tu6e.nihdvi, bmn$h 0lergici). A.sre. sunt: dnil. Brcn'l'cx'n.codcid Fch! Kelor.fo. cldfdnmid.

di din dlr LlrqldD dsrs cilcvn.xenDlifioi d. prcpsratc phntc,
U,t, rrr LLliftu'om ollldE p. cmcllorcr llcitu, dovelr lll0 tr trd hLdtrl al.qiuniLonpdNlur Espnab.

IIN AI,IAl'AI, FITOTtrR,{IIIEI TRr\TAMENTUL IN A[0(il IUNI|iR ORL$I PNEUMOLOCTCf,: T'I','/{ PIINI CA'TORULDEAf,R,CUPLACISAI,INE
(r.tc|f(J(td. ln n,{.."r|.,' tr",,|,- -,d'h. \t,'.rfl firor.:peure r. . r' . . . , ' { . . , r ' , r t rr ' , k . . + , r r ' . " h t r . i , i r f j . , f i llr t ' . .rl ,t,{,1 .,..,. ,,, , \ftn(r Jr.r.'li '.r\tt. 'Ilr,',.,1'r."..'rrr-'1r."\AJ

l) rutRxLrr..li"nuor !r rrtriilrrriJ{orsimvrBnlil(r F'd']! rrr

olid'usolor- odsvanPopss.! drin$olui Cosbnrin Pscu, .udo$ur dni ls scms m Dincipil rurot at fdhtui ir puilidEa,peL,,Aqudor', prdid aulaanxcll6. ProEde pe crc il udliaei apmtul SALIN sE de Doubr rb$tu{i td br o .mpl.ri a molu\ $ abmc r*{B fo4di ! rmlui p.ic plici &openrccu o deprr.. dc sdruiiin piin ipal d. $rlu, de ! dedjciu ti Dr$ar pri, r€.d$ 'ircIrmdilrdi pli. e mplcgrdE .u src, s uli.€i umltr' psb unni.mlinsl sd1tr, un m{,j[ co d'sEr, tu pcmdcn. dc amsoli decloruddcsodiuin sFtiut aobic .l. cnr':Jik inmdin* b ln riurldr A,.nrlor.eoin Br,rerr or pls nsa . d ; r c . i s- i ..g.ncFh akr. u. ,p,DtutisA .{ .p T . 1 o m6 u t d . 4 e o . o , . !n!61u1Fduebioxidul eddn dini.rul djtrincipcxi it cudli dcincircttuh bade{, d0 i&it ii tnbuddlqre in NLl Ji dc fidorii ftEeii (!n4 mkgi| tun d. tig.d dc.), asltet .udcit conpozilrs .ahabr, 1icindu.lpl@spir, ri.ddbr $ Esrinbit fl Dome s adEsdi nu rumii pcnod.tdr o div6e afectjudl Mpiaioni. u rl pcMn lor s:nnosci d{ obligdein m.dtiitc socicratii indusrisliar 5i nir$, inhr h!d'u Flud (fl g.v polur, rebuie netrliomr nai inrii .f{bte ncdiete qdml! i I ij,, dpsB,.u sALn\:(R,Ee. po.nrstl.u o0,.h.. Mm Mlrhte . ,,, 8uton' si glpA ,lsmibiliaEa h alqgiiieBptabni deori.e rcduffii criz.ld il 'atui, drinul daro$c il.rgiiloi dininea Nciciunii nuftaei nazal.,mptifi.etr volunuh I voslat'. pulnorui, $6a uduisom linitri! i odibnor. pi.r4 oxjgcdacmi burr I ritrs.lu', usallu unoi66n deco.lbn Dsihi. Efmble ncdic.lc geole inedrcszi cu et crle rdpeutia pc orc te altr,tru hdmsbi p$oandc cu div.n. lfc4iuni Fspnahi| O! niorcclimtul pe {* i1crc.|r| pdrificrrorurdc SALINddrniniiluid iei6 ti dimilfta scrcliitor ciilor 6phdi, ad riqrc ((slcdo tus $ mon. ele.u expturonlie abundedi, I /odue itr tinp dim chi& dspariliadi$d*loi sdean tcriold! d€iegft din siale desm, $ad. rrcdofl ol'clor dc btodhdpzfl, atiotrelzi o driirl].nror bonti. fi bftihodilabror Ui|n.r6 rpiratuluiSALINdc.&rc Faomele.u 4feqiuninspiftldrii &evidcil d eic d. cfo& b.nefift inFo gmi laqi de afectiuni .iilor ftrpiarorii qEndh al. nt1Nrc In rfcdnD OR Ind., Ln,zre,I'TE F @t tn pirotog-d i o .^k. otr,r rrl L dfe.ri'o prMolog:.. ab Dasr. omn!k bf{rl '.o0nr brc{ecezii. silicozi mumvisid@4 s{u imgistu @p6in $i ti ^md'torn" riw I r TBC.Ef(t ru lbn rntr€@, dc $€nmd, itr iisufrci.dtele rtspinbii Dcfotulddiic ri rimLd{n 'l L! Colgsul lntnaioml G Muovir.idot, nft , awr l@ h Vi.m in Dnjouh 6 ir ir r , 01 . cf* Lh bo .f*, r,!,sall' S .ll\ ru 1 6 . (h J (jc d . \ r. . ' t , r r1 4!6b r, no4.c.cdaprFa r..n,r,. ,D' 'N 3ll'm(:nrl..'i'n,1. trumolog.*. rnrD m'l' fiindtrdc V "d, . . ! . . a " t rI J S I . n t . . r, . , , ml rl I'ru$ilo( G.ncvr200?ri M.n.lia dr Aur h E!R!KA. Brudhs t00l h luur[ ru m0dul eliuic rdpdici d lpmrulliSALIN, dc eunuu r r!rl rr comluziilc orc siu njudin umEercd|r or dct,bonrorJtjrdLo,,t, nr h V 'llLiln '1r ,. I u u,l nlroq. rrJo.,@ rorcprn'c o J . r L r . ' i i r l Lh + '.i.rLu lr'ra. ,n'r r. . . , t , 'o,tp..1tr. c.lruu ... isltnlo I D]r.,iiilcri,lorrcrynaroi' stuoftq Dif, n rv ' , ,r!!| 'r0drr ilru' L li' Nrn jt o ,! mr! r L L , , , r 'Lrii.tjiry l, tl'nrr'.n L'f , r n tu{qiiLo'n hN u r.\trr,(, 'lN(

FrdodpisrEdtdidre nod6mi a ID dr {d L de-ar, rdrEi cdenu 0 sei rrcd.gexle $phnt (hl u _. D4' lDbn ro1 €ga,r dA(rL iorrio, mnri tuflut n.rh or, !r8ddti.nn. FgL,radA(rtd.todro,. mnn Eomul ro , b k r $ br d t r d u l ' i D i l o r dctuu nut AF.6'"Lr' {!, tab&, .noi.rtro,
i(. i0 d v.Rc" d q.dntrFDrdroli.p.dm rm.o,ondp. I.)di I cun id,1fu

, ljr

ai.ill,,r p.c* o" vc4e sau rc&p.nE aun€i ",id,u, cofub&r nfc.tii rcspinroiit, porenli.l conicii.re.S-a ctr d. (d m tr.M.rtsa !b'r c rro..".p. *,.:,..t .. c..^, io,*", '" "ur_o, ln edlg ddp. fiordapia ri-. ajlii m lqlpr mtunli pecre o Fopun.lpmtul {-IN u bun aliarlthi nulti tirorupeuti !u dcja ninodimatul d Dremr satin ^oo I phnt. dc eknotu dii Cirini atbt (c!!i. llei putv.dal in sei pilul. d; .idnd), *del ftrlrab bunc rarn.dtul atr.riunjloi $ pnflnolosi.c lirind h oR!

Irl,*".p."ntu \A I rr sJxd. EqLlrdg.to. Fmp.u..c.rpArnR fese, pred inprr bitLh qeh d F D.ree dr trnp c. iedr.n.tdprtr lr.mlllq 'a i6c,lodl deq ' d plici sltiic $ mrg*a p"a.r;

t0l ln rn uiilitrii ltr $op hpeuti. phnrtorndicimtq ' cr?ti fd.icle m.nituic Ji inponlni flddn nurilivi. in
Tocftai din msre.onsidqcdc Duftbuic neslijari ii botile cdioviMlm nici h.ro lE.lfhni 14(.trepfi! eehh isy4cttc; d dtur _ate r4r prinflp,i hpaauul s oi h !ftt' u,,t- 8psdrd cso.ova.,td n g.h"nt,ftr Dd.ccd ri o ' bk bosd n plmu( e og'T \cgfl.t. DrF &6Fr;. F.or uor rn nod lilSdfi r.rdeLrlrfthnt,Sphtrprdul Idumiut @ jcrid.Olar.fugid. t , . g rh c 5 e re rF c 0 l i . I i n k v d ' o h r ! o e . r k n d n d H E ! u d ,R . eq g u j .u.ii1,r u.dio\r1|f, d d. slrftnir.o Mrr mrA! (r fl sieire rcn,h. r@dru s ixite { N I46eA, dh ' 6 blrc A@sE pr de.orrc. ddo iri -. 1uetl. bosad ftr, gEidsituati I! ii0 B, B, tr rvr dorir._pnbrer..'n Mru, d. srr | tu;q L fi...opru n, rbror *r, rhlcoedeJr!p!tu trk er u (dr ml|hu dec on md. siiu, De3ldd. e e s d emiJ na mr'r der.diru, datuii d. pntu,pi,l.e.. , ! mi 0! Eler.leo ff tutrMdrr . d a r.ir mn.lroi. u ,, d! id;ek d. bu M rgidui Kgctuioe rd rz( € 6doi mpflmi io dnm boti. h e'rd.onRDie di&l:!r. o rn. dr pmd, * Mtur 3mr inkzB. hlu: rxdiNsD.u.d. dups trn mo/r olutudkticlh.n|l' . dib\ csdt ti lrf.aua rll. rl4oLe. qre, (!';id $ pRpr.a ru $E. p.rr.. !tu, @.mih tu nst.

q eu ono an (n.rc cEtesli$u Reide, ponoob.sr;i), smi ft.oM&r i;i !i , pftdus.d. nNri eimati: tiple(dilu!!1, cuapij,uir, iad (de tn cdtilili mid).

nu$ulr deprimayrr,rrdo,i!

'?r,,id,)

IITOTERAPIA lN BoLILE APAIIATULUI cARDIo-vAscuLAR
Frccacnla bolilormdiovNoide sle din a in c mii n.rc, h spoirl t! virjr i irM, ! d i ( ! i n h i 0 0 r n r in g "o.rroi." .i r ..obo.;( .tJ e p s i, . o p n mJ o n I . s rl (b o l i l o . r iio \$.'l dcctu. .ub a.oMA r! A .*tbo ! id d . rn . r(irr. , . . , l $ridrid dc v4i m.i ridic{, md. itrsr ribuot ptiiir ortbtutui {i bunisrtuji ndo ijh $rN priiciptrlul latur f$orianr il r6biSnps d. ifectiuni ln pinciprl re*i ridd, i I drcsul, rchli c intrumine comldi.bdi ri dm, supraitinenjatii, sdcnbisi t, Iton lis'ulii, nuh drinul rind.utul!i mi i* aboatdcoNn. li rcmp[ rastul rip dc aft.iuni, planrctc g ncdicinilc pniusctcturnrNrL{ . bl' t r cJ r r l . o i ,' r ol dco<D'. rFo f, mc4.rb e n re1 , ' r ! . t r, b L , , . r. l \, 1 Irt3.ldd mq D,s rl ,,rp- alr Dcgctelul ltno',,s.,,j /8i,4 Iii'ri tn.. lcuNalktit hqali). clc din s!{iilc ciorice de sn hmtr! (stnrhhh^ llrn stn|htn^ h^pn1t6 stnphdntr! ka he),Ran'fio p4,edikt,srsc6i! (rht tud) \i nurul!dcprlmiyrri /r/,6{,'altt$aLrlcsutrrrotorir!ri i0 prcrnr]t\.oi rr ! rr{rdfu b!li or.i.di}vsd' mciundcdintr.lcsud.hiard. nci'rtodu Alilrri dc rcnd, numco:r.rlrc plrnrcpor fi totosir. hurr rsnrrr, (l cu rrl'! ntr, in fl1rc Ll|ali d! dLririsu in purclcrdrhc uluid. b'rl trc$ : ttLrrt L t), i.hr{n,G.d.' c d. ,o , -.r .". n{..(u" d. | ..r1! r,trh.iq, d.rr 7,,f |mhs, drdN! alir !ir.diriix.. d,d nrN]riri..,sctmr I s t r 1 f t , r r o i 'r .r r l liqMtr |,ni'o!$dtrr! srr ir! ' L r! I rt . r, t r t 1 t r, r, r

lti M.

u tu...m)di n Fr. i; .pc .*r ' "J

,u,;.

"*;rk.id,

r, ft 1..."r

AIECTIUNI CARDf,{CO CU SUBSTMTNERVOS OUNCTIONA],)

DI rc pln[.]. nedicin.ls ulilidc

aLcl,uil. cediic. .u 5ublrar rnor

&

ll trdull,n, xrir r(L,o Czr,lx ,4a,,rra sn ltb sr<tr) .lrft n.r,L tr'vLl.tr iri,i rr orno6 ciri rrudde M@;qh mB{.ln ,1t ,lr trr,.',''f, j. .r. sr pop.iL's e i rif,u ! ruvikrs lll,rr , k ! , rt r' r' n j { rj. k ' , r . , . t r n"r. . r l h iNu rirlld lk I NN L $ ' h j n L F r t ! n r i r i f i N o t r i 0 i l l h ] o n N o r c ) . d f tp &ar [(, dr ],uhrti itr m.,'hLi!n0L iNntdd( licmdunurstd si nl 'Lht'I

ovd!Eqolocb!]anPopd{!

Frb€€p3bd,lmai5

mdemd

din dininu.ddt nsiueaan l ft.liddci .clulee.in &elai tidD,nrvoncle Piducel tun.lra mjooddrntribdifici po.lii ep elor lrituuld, i orc sunl lDdic4iiLfiro.enpcurie &dltiple $ rcfd h iulbfin circulatudi er i !i pehomlemi ii va$$ti lx * milsti prindur4 egi@dt pft.o rI l! sD{ill la nicd), tnij !i djspftc. hliledie, suiebE (Mi. iclrtri$e, corcruem. PreD{arele b.zadc}iduel rction.ri 3io vNodnadoarc Dc sftriah. prinsubsbFl. a.riE p. sE le favoEbili ii hrpetunsiun* !u @iium ti @sri miuoulo*i ddr n dicnali. Dupi pnmekzile dc la ldhjnisFda pnpanbdispd$tr s mdid@d sinlnortulbu;rik denh ddirc. sMr florile, twde $ naftb esNi srbusr indidreii sp{ial toMlot iim., nme{Ete?urdo pc drept cuvenl f@EmpB noi ln vis& 5au $nik. Pe
Dc a*m€ra essia !hn1, s@ indicili 5i in tolburriitec.rdit@ omc i0sold fmpauzai 6re Ecotudrli ti opiilor.m PEziii iNficndF .nd.bie su l

A.s6 pl.i6 mnline0.0500,070%.leloizi Ghchydrid, bcbnrcina turjciDi), li lozidcddiordnice Gimilde s dliun cu ele din spdile de shphmtur, strbslarF

iqo]icAlsono'de dr. |r..u sm.run
,

Ds n iH.qnfiojundcdrninpoDUdrcHg,xd.!a4n f.pu flr.rk ' .u&. de asti plsDi. n.dicidaleehucunomt d. vrcnc5ici DlmheEuriliani h .Ian[jle adi,( cu subsrd! fuicFonl .il !i s 'nulri gcnht, maipurenic.hie $da!v
vrl.ii!nr.dd debiD4nNuriii d. lrs I l',b cl& J'!-[2.

W. ntul entrr.tiilor krdiift) A(iulo sdiet . cxrr&rlor obti.ur dir T.tp.

C.Edlri fimcodii.mie Eftnr au.onfimd mtruno $ddivi a peld4eor os g t t . il4 u p B S \ C s i n o c x r r D . , . n h u do.ovr.ua.prcdl.'ar'1-. llaivi !i ys0.oisticrone puilc.ici. aqiutrs doiohp.ftgdivi sup6 corduttri I s nbifcst! prii eicibE cenhli va8trli Exh.idc ape$ obtinor pritr iifuzis Mu qi. din iloih ri IMle de r'rp! gl)rjj ni flo i1ftAu .pl a dc rt'ui (. c o d in , mi. c d ! k d $ e d r . .F m , t s h h r c d d c 'dflt , r - . t u - r ' p d o . ^ r o e m

sEnconmdi in tulbu,iilc d. dinmrciu si itrn b dc.diehr

ddiovtsdo dinboljh i orr aferiutrilo! uiuri infdiMi (idrr*ial itr sindronul d.
Toilmtul d intuzii $u tioctui dePddusl, petr@a $ dov.di.1i.ictrt,

ln doalcrenpcuricc indicdc diftftr lomulciu s coabri etide seidric. Dri in m ili m4 mri dftir .ck tnpoticc porapiu sler iedorn. .a viritui, .oli.i,

rmpeuried*ivor dind aus' rmtrrs t1mpmtrl oonraindicalii. de us, .le iu vor n adninisM. holnovils.m pMinli lhl $i i Lnsbdiisv@kdrc{ L'l vdnle sau k'ftrFuiiddr4,rfllt o! ide, cddiopani Modll depreprnre{ :dniniftln dint{ lingu{i noiicutuMe dePtdtol su 2 linguilt - lifuzias Fepqrn zilcL, w cAtri h o Gni cuapd dins bolnawl coaM. doun pezi (mr fi dmpul $ biuteincer. ingh{iiuri.u i4liItui da dom*m. lrdnted. culcrrc) de Tinrtd, ee e pry!.t din20s noriculIlM. prindlIEe rimp l0 10 in I00 mlalc6l dc6tr-70c. i'u d. I odp. zi care 15prcdun poli.i api rr Se de Pulbd.i dinnodsi filEe s a.LTinbtmzi 3 dt tc zi.oite2 vtulin ir irr posibil hchiso .aFule@ftuhic su in o!Fr. dcrrl{ h mst.at io nnre,drci 6te ln .dl in ce e foloso li!.cl. dePiducl. penh lodcpn4dr€lc,.r!rrd4 fdot v, fi dubli6F de€ defloni fruna. Pmdu$lrrnrceullcepebrzi dePidurd R'mimtti: Erhvdl, Scdocalb, Hipottr, Tin.tudcJ.bcgs. Ccdui nuLr L Fnobflpii Hrgsi.um(Boia Marc). .i! Plaf,r$ shtlbfl Addylo.nr. Addyloud liquidm, Anlbcgli Cntcgu, (h,qll
Cdmcd Cnblzlm A&h.tu plus,Korcdo, Onml sedan\ Cmlyhn.DidnrL. rrl 'tnltr glltlt lLo nn ca'tittr, t.ro,,ur rilldJd dc la.d. s.liiois! 0o inll,trniiiiili piiil{ lrytrhil prnli! $,tui trc rl.0fud.i, ruohit in rimDul

u Dr,in dod dc10-15 pioitui d€2 I oripczi,ii insufi.ientr mdia.i, tnn.vma Ji lbudrihdodimcEdu{mempau,4 adrcpauzi).

ji c tdgu,mknre $natie .onrinui $b de Chiarii honcot@piaiecdmadi rcrnediidin !@$i phu, da cu .onditia q d .lc b@i si fic pnp!ftli dinplmii pmapiri Seloloss rinctusdebd eu dltuliilc

Mod deprep'rre i dhlihtiie - lnfiais o lirgw!, pldli minntiti lao @r.u lpii$ b€u 2 crni pe l!io) rimt deo slprlninir flm $ polE rcp.b din do$ in doui luni - l-uoturi: 20 g plaiti uul4 s nrrid,n dhp ,1.3 zilc itr 100ml rlcootdc 70ci

!.it

20-10pi.ituri dc 2-l o p€zi. in nra n6dof principrle. Tin.rur 6rlel

U di rcahil. bme$ in combdcrea mdeonsmului abddmiml d - P u lb . ru innu r l ) l i r ] M : ( \ r l u r o k u i v i r f d . . q I d . 4 o n p e

niddrs rrrmlsulle D. brzl d. Trlpr gittii nodtu{ri: IliDor.ns, Scdocdn, Csiurilc PlaGrAnasmliq lniicotiri., Csi C. CuiulL.ouosFodus ,cl olm{i inpori{ rulburlinbr@dirs, sddiv, nlr n{ co&kdi r Dirnrcord, oaicr. Echrospdin cor cEb€ryma, xtm ril.rd{riq (]lrL$d4 llr.z shbirkardopsolc, Hcms Hez Krklaul Te ft 10,

v'l\ nn'ttnnnrt|,4tu ruLr
l% rlNi .s$ln iinur dii uoyiteriindd. Ntr I' $ I' hotrLur, utrvd( i iu,s.squiio.

ordu Bolor o.bv m Fopes.! 0.nc bichli.c, sl@loizi,d.ooli, *tn, fdoli, &rotrc,oxihcbnc, si@stmli ctc Dr n chinici fode bdlari in subdanlc eiive, compo?itie Actiuic. fm$odinmi.i tnnciprli, H sdativ5, * pN .n st impnmdi ,li co{inutul i! mlepotiali, subsdlc c0 dd.tui chimicioq,|qn S{ demo.sht j.sx,t rcrivihGa hpc0ti.6 a Fodu$lor rameeftie po bazi dc Vlledtii $ dab(/l sinspiffuhi tutuor $bssdclor @nve eumulsieitr ddicinile Dlanti. _ nod deosbir m;pa.entb pnncip.ledin ulciul s;n!!I, in sp{ial alf}irdll h rctom si unii dintc .lcaloti !u .tcde i'nibibft 3supnlesbnld bogd indft. s' r ' ristn ui oeooscdhl si a {lui rusul.r Ef*tel. sddivc s ndiae{d dit Niit( ln€hlolui, ogrti supn cbnalb $sr.ft rlc sisrcnuluincnos.Prcproiclcpc bur il Vrhrlrdl iu EfecE *ddivs ln spei.l in nrmze, pnn diminudd dcibbilirrli crciuLtil pm n(dr.l nusbturii ndcdE shrb $ oblitre dubru Nl AotiBtro.xd.ihri NUPE !i dind, hucular (asups n6fti nu$ulaE), iar tlrBl indind, nmos G$pE Itul ndturororii din ftul.bii .m conanda cortrctia m$cdei neredieu 8turi) pFp8ntle pebri dcVrledr sui somandde .a i.dliivo i! drN{ In geneml, fom. dinice d. nevMq ln srtilc dc .xci6iG m$ilsht pin palpiblii. khi.mll{ insmii, ncflolbt, hipusnsibihde mororie $izon.D; aieJi cld ensp6ri. &,1. tl ti (itr ddpele intdiialc s! ld durcril.husoldt Nu s cunos .fsb scMdffc h dor noddt. dai e !uno$ LrMcic diiNL opndoaj (dc idoxi.aF volutrE s affidenbli) Pc dc ilu p.nc, ii ultinri i Aq ftu riJmodrf' ,' flo'to'or L{vrnttri.. sndfl@ tudm.soddt lul..rnu, lflo FMI dsoor in,Dsstrt! r tord.trfde d@. koTr. o n hd o ' o , { r n . p ( , . i n b r 's ; o ; h , L * u I n q . " d ' R! . k , . h d o 4 ' s D€ u . I d ! 1 m 0 . . r . l r e 3 0 p . d l n , . L h i r c h r i s t r t o . i & " d , ! E

Itk a litirpti. l! nivdul pligitoi intsbe L€vlnli.i itrdozleidi.ac nuduce i Urljzm inidmmNor rkm,, flo iordc l.

sup! sisbrului En;m $ *diovsdd spa;fr"td" dui6 {lor sillm: $dai1v F.p'moii dirdic ta nivdutciilor ftnrle, €minaii\ .old.d; h dvotulcdor *ondK ue !1Btrt'rltr(bu tosr pcuk i@ni d prudoti, d@@ id c

tli c. dcpil$c 0f0 g pe zi. todc pmdue srrri dc iiblii b livctul sbm(utui, hllor J1rnemuluin flos c.nril.

ModdcDepanft d rdnifttrrn non - infuE: kjl l/2 lDguriF h o .M; cuapii$ brau .lnj deiduziep€zi. t_2 Ulci 6s, r o er n pez .i k 3 t0ptr * u,,1pr k n''c m to r l o{r er ufl - €{.n pan b!' m-rdl. r u . n dcrp; dtrbir cto6rr puotoog oei d. ki.DLpi n' u- f nLeu.i {,@ ug}r e,r .6.utdos m d.ap3.T or pdh I5hlc * pd rol$i 5nndei s! 2snt ,pi dcer@iedcrdltr1i.i looi:di spr. Pedu$hhrsnrk. De b'i deL.yrof.i alorilc rrirli.i inri in speialin romutokmor@iuri dedicirol.ueuzmm de ch rolutiidcuzextrr, b.tneolqi..u.iut 6re fotosi! rrcmalizadr. d
vnnalt,t)nCnnttvt btun tEot)

vrlcpohistii GlbshnFl. adivedin Vlleri i) sd susp{ralica posibili. (nsqi sau arcdirile und$rc vordorcdi infimi ec56 bnuri susriciuic.
Moddspnp.rrr { rdniiisktft Ifi?n: o tngu{a ddi.ini la o .i.i cuapi.Tdr.odlinulule bcatc0ht. i" (nl

.

7lI.un Tinctlnsprcpaddin20sddicitrim@ilitrl00nllhool dc601 pc zicit 15 20piciui S€@nindi in $siil in rLq flill dc 3 ziLdSsiiu de3 ori in .lrdira custrt{Bt ncms, sirslli $tr asociali pi4i .galeculincrlh dc Pidtr(l Pulb@ s torre dnitrhh de tNi ori pc zi cile un virf dc culit prcforl' | | c4suh openlat su deididod Glrc.O PndnRrrrmrm im pc brzi d. Vrlerbll de Roninc{li: E\r6vcnl .ompinat (o compozine dtlct uNd rxrEd usd dc Pidurcl ri fdobirbnd). P6tro rdulli. 2 I compnmt pc iNd'nric s pot1!a2 comprimt o ddi, .u U2o'l lDliirc d. .ukm Zi&ulin fone, Cffd.Omti\ ( o{l Slrilne: Clrdilcun Ml.dzko.ColEudD. $nolfonc, Baknsdon. ipan. Nd L6lnli.L (t trand|k orsulik|it) 0,5 t s. rblo$$ florihdr! cotrtir(k pmspete 1%ohi$trlirL ir(||s l l l " u l .iu L so lir lJ.Lcvlnlirircun.ont,iuldc44 -5 0 % e d d ' l. L L t rd iL , (rf li' ru l ,lcli rLl,guriidL.l oLtr rm libcri.vrlsiind Jc iitiL. borr$, d,rin trf ! r. i l . r otr i.i sol,l i [tr o], rll]Liur, ciriofi4 { / 5i $ rs d c F ld ' |. li, (rh , ir{ ru li si iir,lr r tri,r)ti' n{l{ $nn' irsrlt

D ori{ .onlinurului idi.d in pohsiu in.olini (r ainst@otl qlllc!:lc ditr ti prii t!.cro !u dadc ponrirciDr.ftia crdiace. *indde! sor@ pobsiu$i sodiu, ll|jll d0 'mbjrci sirun .u atilE cotedici impond6, osF;vo,z.@. b
pi0 frdrj trlbiLD ciih biliiic uhhcpa!i...

!cbdu2 r .6nipezi l@inb nselor . [nn,n Nrcddl] 2 tLtrgri rditr v (r: .u rp{. din cre r d de?-t ft p( n

olid ! Boior- otrdan PoP6*u

FloreBp6 1o'arA nod'ia rEd n

r, Ftu&ifloi &Pdud tioltuhsrFktuci'b.4) nt6dii\fletut@4'.)
Rrnd;rd! kkdnd,r4d4

/ts@@/

l L |
,

Infuziq d liryuli h o mn; o apii seberin cu6ulunei zils,in mri mutorcpria i tumulA sG @n6d.ri in sp{iat turor!tuepo tingi stotihile €ilik o I ncflc sufdi srdebmnsiridonici rp rirtori e rdEd lu/du! cz,ld
TN@ dc\dqnat a\dw| hklq@) ThcMdTdEes']i.a4,ezd,4,

htuzierl2li4urils.deodeplatrledinrcFbdemisus,l.dcai.uipii$l l-2 .hi pE i. mi nuleEPnn zi,
Rp Fdc !i ddi dcPidd ardtu &d .hrrd ) .-beg,

FN2. dt^o6nr 6di@ fidtk

D ..mET o. I on pr ,. lne . r1 p(,1M u nd.i 4 rpr ArLt: rorrh e hd, h .pd, bold$rlo.riib. tJoigmhaa L.doEnMr. foru., sk ro d.a und odir.e tun.tiomlo ipinr ' itr speiil submimea srsutui. itr rltburiri

!uzi,bd4pauziti psh rotrillmracordutui obosir. ,rsondN Mu(qdsttros
P-6 Grdridii

de

Inftzie d liig$ili udt. dephnteh 0 snl o opii sc i! mi mlre l!!dz., dii c@ lltini cmi s@ lmint deculcm. Iimp da o lbi, d'lpi cd $ fa* o piui d. o sipdnani iEfthatul duri e.la4i pBcdplil. Re.Nd*:nr d.latjiann @rn ratqh,o4
Fflne d,M4d (Fdiqh Mstr.e)

tn t hlrl Tll trcel3Fqrajlu a,,"r. dcriidri (20% ilcmtd.70/ /lpftu !,aiiid fuiLir

a@.d4m) ridn nn^ d R0ioi!.ll"kq..1J. m,r/; r^ttuk bu0! en4 rn, I md$. n spairr dr hjpeiirt . u..d4 sc.rl I ub.d,i T,bb.lft ., .u ssalia pd@enri deobositi ti anitrr, prccun!i dc sid@ pdndenti I n a m$ r' u c ua t u a . - i o t o * - r 0 p c j , a , , o { . n , r D i . s t d ! . , r r , r I ia 3 r' lu ' p cd ! u p . r d - l t . r E r m l . n i d r . . b r n ; . p o a r , l r o d h a lhn.dl.rnmhd.digimEgeetAindj.'atn rf(ritrtrih mrdirru{tlbqnl

lI Fpubrh T' -pi(iorul ldpnrur. cenm, ciooiri €,.b;nr irinh., & & 0 ms i h-nrop*k q.\ t], tI a I tan\bi t \t at.ri I r,n .trtp, girtt i

,arkhe raattc as.ninitaxrcN Lr.orut a@?uq!

Inluzieil 2 lirgudtcam6t. & pl.nrela d dt

cu .pii $ boB l-2 .Nir n0

Fnn

dttuh\r oditn Mdhlq|

r'\l[ bia. o -id,i k o cdr (L ,0d,* bsn pemk r cini p. i Ad(J tf.cl6.h srd'r. o iublmr rmo. !ri ak rfo@rdr. kior oE F htrgA I

Doton$ lbdmiial {irprom suitlbr ti dp.bil c! pnnDBiw.! cco qocirr tuclionzl.cndi*c pdisEtrtc). .orddui5t d.rDiD. eodotucarulbudnbr dupinsek pnnlipale in ,cr c@. infizia* tdmitiirc@d
RF.tud&hi d. srdoi 1x4d! /d4b@4 c6ud & l|uoi /&@,'] .l@/, Ft;L n kd^'q tFb'a u\'d"ba

rd l. { ii lb r. E . D s . d ( m e p , . o r h k u . s ' . . s o h , a o n . , , . c v d r 1 . , r n .ft|lndi$lll if,&flicnl!(rJdhs,eddollnrb barlmsl lod dnhntrrft in.dr ( salcdaje opctr d. n dozr , .0) {. 1 d. , oe 0_0.20 g lu dunr$rrtu $'b.biliq'i nd.qdur.c s.r dc-Lrq \u o ooa (n.tud€ tr DJu nn.ni pc,,fl o ori sr 0.50 pin. tr | 50g,, r@n c. u rd nrt,, A
rloio.rlm tjrrrtti.torp'odl.his.rul!conr.si.jc.,p4.d.b,.,,ur tt,ttn t,nt r t lll rld,m st dn.k i.A /,rp-4, r good, ;, qgu 4,tul

hlnldlnr. AlMloidoblinur .oajaa$ofthi dectrtn.. din

bn'iq l-2liidrirlaodriehaao6asmhainedcolm.irnui

ito !

.F .r3 inlrurnuu nrpr...r Crlm0Betr It0F, $ ,r ctcI r,.aroruir , uo L* , drx D I),,h...r'),iJ,r.r. .,.|rroir! dcrcDith .,,,,,/,, d.04ftm,,,r.n h rl, d ' \ ' lr|n ' {. t r i , , o r r . o ' d I c o r n r t ( r n i { . c i d r t u r ! . r ! d o o r . . a n rr| lr J h U

l.:1 rltrrr,k,,rsL,l'hu * drrn..ri
d.l, rrlr,, r. LLn tlr!. i ,,U.: l'ncnrr",(.' 1

ovd u Bolo,

oc'as6nPop6{u

Fio'aBp6 rd4 ona6 I no&m,

aftrirli itr shditr iicipicnri blbuiri ncuDv.gddivc din mmza stmi.Si dinidr didonii abdoninrle(disonfonsbdoniml). hiDedkoidiso. ' c0nhiDdi.rllLglarom,sini,insficieiliodilci'bdomddur.hnlgrn I imstr m$' Moddc rdmitkir!re .eb I ddje dc2 'l ni pezi, o 30 60 nnnurc s ?0zik poluii, @rc porrcpc6 euh2 3orcdlpir.$,incurcd.15 cei Nu seBdnini$wd la mpiii dici, iE 1s mi m{i' copodqr Enrrd fluid m! i$rt dr Clit. o/o, 4 Conline s % ilcaloizi robli icspsriv 20s din oaja arb0Elui de Cbinr Ildi.rtt, in lomclc dinie dEaiiimii li in spcchltu cxhsisbLe imporh, nlbnri'il0' drdi'ir { t olul olmrDr rIM! Fio " " t Ceainl qlr.n( r' acrld vdd. 13e NaM v&vr PL !). Ceritrlurdo@ni.'a ' 'n 'r d u v4 1h o odk M !no_' bui' rrdrcq t d (u L e c (' u b b d Nn d ' 0 1 , ATDCTIUM VASCUI-ARX Di p r .oosir 'ikuls, u' Tl moorut r' n p n n it e ! r' rs t 6 : p r: n F \ ' solurc., il d1tr \€ong..lr vr'onut! rcrodgiior ln )PtDl cclc rrsimphmarice pot fi cxplesi' mr alecliudifode gnve Ddoriti lc4iui 6lcd, si neccajra fttmdt dedicolsauchidGic.l deurgenli 0n in hemoroi e iltno usoiE ri in elc qt€ne' fbicnpi! rc'ommdi l'l in li medicimlc @niiu! ndioar binun Gu mse purd *tinsenri ri coagnlmd) .u K. sc lsociu i ldtotdc nr takmenruldrem d *l r .u codinurddi.ot itr vihi dlr N ;.buic uiht foprulci in dbcle tiiotmPia tebuic oNido*r o @pic flljN conDl.frcnhd elei rl@ale. P;ni l. a@IdaM unei sis&nF n.dic.l. crLilo' spcjalizd.i $ poi ldmioistu intuzilsaud€6duj djn umiloaclc plure: AMinde) C$d, 6.\hl (Eerba su d@d dirFo lingudddn b o cdt lpii s b*u 2-l .nn pc7i lnn'ie 6e, Ridtdni de C*nFl aRadd

lniui.IrEpdati ditrt-o lingud .h*t.

dcplete la o .6i deAt

Rr cdji & srjr /ced er.d cdri e sdq! /.u6 rrtzlt
Rdtoid de cbelh Md.cid derr&cd

flotui rxciln PMr@l /x!6 t p/4,

D.a.i condrar prepmr 2 liryui Ms@ dcplnrc ll o cai de,l)d ss f& din
lotrtu opno hdorasiilor lomlcuiorE $ |c h rffriulcldrlzsr, $ E(onoad, Rp rnqtod & r.6e6i rr,r|le s),r/r/, rrcbd dcklhih anzdvord!ah!, Tncd de nEtutt antua ^nia

D-s.*h,

petrh brdtonirilomk p. zonelc h!fuisik $u posrhemongics (ddr

utrclcboli vaeulm sunr.indc.iz,r pntrce{dd dagmli , pemsbitiiitii roopillEi pridro usodilibtieFnfenci. In d6r rir delfe4imi s ftcomrdi

&lium ori5cprici, !trliinflimrorie, h€moddicd ci@tiant (ulrindc, ir spe !i bn.nbt rljenlor vuioac d al htumizi1o4. Dint. steiilc dopldb m.dici" umirorEh: lllljzk n:cirit delklruLprchm
I..'d rlda. oaua.Pda dJ lr f il . \p(n !1. gcduLijde Itrrdrtl.lzl

modl,ItrlsminF,apseudolruielo.Pulp!usad.ontine tuiodCitr.sri&tc !tln! A 2,5k,50 ng 70,virdinr q icid nicorinic, nawroizi,.mrnoidq sirui u r - d0 s L dc 'tunr . K. B i B s c or .r ,o'.! tr u( J h b otupnr rr
94,30 g % (nr 2-5 g %), h mod.xftptional9 g % 00 spoi. Xor, r?rd!/irr)j

, ontjn 6fln n pmpod. d. r. /0v". i(id g,li. ) eigc.oFfl r t o r flsebl ir nnltr d di 6!l daF gli.fl:di.i. (m p-' miomrc is.pr1m. Ditodl,aestirltimedb$.n1coiieplinb&prcpddil,a

Inrcm.s 0tilizc[i submftomele lbmel gL rl'l - D@oc!preprd din 2 li0gunFddiciii uslti $ mimnlitt, la o sni bclu doli cini Den, dcitrdulcib. - Tinctu;, pEpdd prin mrem lidp de3 ziledio 20g ddidni 1. 100ml i de60".SeiN 20 25pi.ibd o datl, delrei od Pcz uzd Totpenrru idh seEconindi mitonl .ai dcdiom!:

!), mntir alla ti beb hcoleml(virmina E), llei sential, lsiiinc. ahmd dc. idicat r_n mini c !i in dld dehidroNorbic. v Dlbi rr conlinutului cdc lomezi rcdor" (oxidocducibt, pmdusle lm(ori.c bn slu ilinentu pe tui d. .it rctut.d. Tol loct 0n]ol irpodil di' itr oxiftducile biologioc, fl id rcspnafu .orli0utuluiiiv aminc ii sp.ciil in viramili 4 prcpMck din fr.6lc dcMICE t Fflflbilid!. ii [.giiu(d kp delorjirrd r/.rcnF

Moduldcr.cDrnn d ldnlntlk ft . Irliiricsu dsmr,,sun (10minurg prcpard 2lii8ui ni.€rela l/2| apd did .t nabrcr'llurlsb.uin timpul zilci usra - luld! !,rtutrlil dinpLrL|D a isddolacblui. li'i suinle ri psirdi, di, qi iN I .l I |t 7].A.d'sr dfiar ir nigur;lroroddi o{sml devihiia C hui
ol tU rilrc10ft i| r]jl ,niMrh su silon9m0utscprepfidin 150 (ritr rrtrolrJ Ntlr 5rrI l[]N trxlo, 64rJ 7rl|lr !L900ml lpi 3 l4odl{ lix ddn,l,,lr otr! N lilr'rur prh rili,nr |urn' o dlructic

h\t7N ac ht41i

['ot,

Pktq.un)

F bb€prd tom 6 n nod6n. '6d

l

dmsi in rirotr pcs€i bin. ror s aciivc pl.n6,pulDr dii .onDhri a su6diotelor mii buni.onrw!rc 0 snopulu daugi 2 conprimt dcdpindi pisd. s d. .1n,9, rleo-p'oflr dr{ iR!.m.d. m4* pDdue Frohp " I \dun &\ (Bu.r'sD r0ri (od{rie). rrop\m (B'Eo { DJp Om !ora), f,er ' Su im ltl,/ildrs ql.iu,lir. !d€ uriliaii $rc foruli ditrdDunlclesuN pldrei,{tul nmui ligdiliere. inflonbaLe drnatic! ec loco siDdde! melilot' I ln iry usirii pla&i. pin rctiuns ' o r ! d r . *g l u (o 7 i n *.Go -h d _ o r.rrn ,dto .loadsr idcidau( r bti.' .
impriDi nimsul sprific pldki 0rorc Pi4 c infloiite dc solfi'.i mi conlinnr

!i eid!l noiodfcrlh.,

!rdntj d. ctrboi,in sp{ial Ir ddicini,e, 2%irutidt ninge ro,m 40%, lisiirrpdir. Dintc vibnirc, s arutnridnojnilE mu( o itro (dni la I4 000 l./100 DrRM ri vibmin.t B, g D,nmini, acid A U gl hid. acidulu niotioic, .oliii, glidid. alE eizilor pitn tic, ol?i. d tjooloio, R. Dinh s|tuil. n'icdtc * Em!rci h contiNr ddicdi pohiu {p,n, l. d!

saudihi.toricunaiini. ncliloro.umanc rlti dsivali ai &idubi cmnq hri eid $ coli.i. d!ine,s:dn iindds ti .orirdti ni.i deuleidslh fllvonozide. nucilasri. vu din Itr spdhl dd'nlii cumein'ci pla i &tiod*zi aup$ snanuluL

tu.ipal.PlDldir h &rue@tdc!(r, dd) cohs.clm,ribrtr, ouFld, !r d.pmlvr, dr. dBprc,4k T \ omoflpr 3 mptroh. G!*u!e 4r t6; re:t{ supri dp@trtd'rrdovas.ui- j:n $8, ;up.r lbutu.ur i nlind p*Ddo,.brs qdtr(to I t@d;d o ru 6u: r gri ! tsuM.d r sub.ht. ! rk di1 pt&0. p10 Lndg.m, a f. rete.t d. ^mqof. Itrrhke, o€an6mLiudcbtrhr m ;m ;i;, b"t hriq o;,e

pcmebiliielii sDilmlf sodulul, iddlciml. vcnosi crcni.i, ul.dcle vdi( .umrdnici nillimti st potdldil d dcp@trp ruli(r !hch. Actiunedcrivqilor

dinirueddtcmmbjlibtr @pikrclorDupi cums +iq crEEfta pmebiliiilii .,Ii I d (r la pctudn hcnodn,, . d isb! pr. o \Jiu snpbddolog ..J '. ' L o . iu . r se ln , \pc( 6iunc inc.dl! ln.i$.0o

ul depreD0risti rdblnisrnn
$printn. thrplrlmr dn I lhgurirl6drw nmr, F h 0etutr @i S. bsu I dni ! de4-6 3,0d4dni !Er. d* scporconMa Fnih, $b fomi d. srt.ir.

ptDrdia, 6ritu. det_2linsErF in ! lz':i p:eeyi-, rrunzd ddixi,i de + pe.. rbp de4i S. bru 2 I crn'

Pnnt{ usa€ dcfmtuolsi a Dlliti s Nb foma m ddivd il o rti drm iolu rudFUlch\.b.'urrpiap'odu$trpro'rcmbh..bnrn!d'dnr

.lpaciqii dcmasllrrea sanselui. Dicmaoluljoa.i ioluldcorivirmru K T'{

auconsumd diduli nari nuri, in cdc cF suli{ in ..ea. iu treori 1, Lu.ent, def{tus',iml€le.e cun se spun. in popoi ,ifl.insC', $!u Mndd u*de $u noftlc. I i ca pc n4a moduli0 crE rc dlcgc pldb $ in @ s pftpdi d(r( snlfini. u$ea 6Edi . trdrci rhdrc ncdi.$le ft o jnFndti.t oebiid..lr N vibli uneo . Drntu e1 * trdlizoz, DmdNl rcallt Modul piep.rrred ldmlrislr.re dc lnluzic o lingunli pla i usri h o .ani.u apt ff.lbinb Dupi 1{) I fiLr@i. Sebeau ? ci.ipe z. !xrm: dii tiij eglLcdesutfini !i deMu$ld, s.diu8l o linguii pldlc la o 4ni apr,cu .tuo s atli.i .omprs lomlein uleEle nncdisc !i i'i PiDidit (Ta dd ajli.i aaIe) t6/ Pirrii iitcbuintari: plmu. cu $u lid \idi.ni Beia Tat6ad, Rn/l

lr (satyk pror.iln, sotid ollEnatis). 4hMlrdchi*prulpcndrd.i@uto,,-rsddet.dnt,tr I 2%Lte,sc!h tunniLr r vino.rf" r. bcu.D.n{@fo. d. tDotitc.rol '(or dlfmk rpur ar sc4ureDenc. .r {r, | !i anjr. uNbdt! oud.( E, !ic, uooroepo,b.,!i. r '-rB! n;
tlt dn h'uL$orill r: ,T-m^cto $b!Ln.-obc, papdahte dr @dE mlle ' ' qp.rar..;,,!!pacK,r,k

rj*

nm;;k ur@nd

s.i*;DJi:i.NeE%.trscu,ea.
!l d. pftprrin {l dhini rrre 0 lingudgdc frunz, .u 100 spi. Acajii cmd@r & n ba rr.pd, i0 il

ndudspr D r .i di l :0g6uv r h t00" s s tder 0 OnLr c k r m hn hlrlm l0-50ful[n peziinputin;:p]
l!l.tu, t.. lb

anarccu.o$ur! i'r lrh P ncipalii.onp.ncnli dln Pipidic suntsub$rntele mi v{he 3ubsensiculdc,,bdaciii Est vo6o dc sstluitrtcnc l.doni.. u', LL { lide (etuhidnrcdmiina B !i hnxeolidfbur.-glucopjEiozida),g..mrfl.o tr[ I glucop iErozidz&idultri I | , I I dihidmb'uacic,doicodpuJld$.ondi1 .ccdr ) )' d t zid!, ui dtrivd !l eiddui p.hidmxiftnila.dic rr Pdntc.ltlc, sudprcenct!I'em,irtc.:r. hdrskruluL(rllnhnNrL rJ, ru.crel, i6r.lii lorsi l 6.hi droxldcrlvrti, &rudol. bdtrinnri i ncmi.i R LsL i od{ liiig'nNlsoh'. DcAlmscn. sud I
,+ " ar''1rr/,li l i h' ri r - i .' l ! .''...'J' rl..n ..r'','L "i Llnrl

h\ h,r,l.. .tlid .,tjnr r. n,N ,rd. y,!dJ1l. gm{, .,hnT" . . r. r, nuc.. ' trr rr1||. fi, /,r.1.., !T.n iaa. dnr vi{t donr lp.t,p"nnoJ rr * ',i.{ *- , i

lll, 8 rl. l(r ft o p , d n . r { . n ' k n d p u t . i x r ! M n . ! r j ( t F , c . h ; , G , . nrlirrn. t,rmrl h rirTa i({. bm{Trn, rr d"rq i. icio, u.!t@ ot:r,

rrupruh e I Lrl l.rj, : n:lh 5!, :. i"r !01!fc n Ip,rrnol vr( e!rc .4rela. nrdid. r,r'''lnl, rndnnl. .e {,rut !i niruj F6lu tuI tucutul d.

src o'pr (un f rf o p;, b poBnl rtr.R,r! p. 4. tt w- (Eobau,. t atb,raoapoatt,

li: , , l- . -

v,F ..{ ,|tl ,n d , .n l .l M i a ;,i $ ^ n h .

lt2

ovdu eojo'

odalim Popso

Fibr€'ap's hd4ond a r modemd

,ll

pmdN.l. ftme€uticepeb&i deVtuciu .ctiuiehDoMsivtm.di06 ti dclutrgr i Fc.um $ aclib. kidictudia i nori !i lJd dcpHrv{.rdie4 e s psdr rdiuii dneb i suhcbntelor dii VtucastrDn activE noodulu. umrc d. vse Ll Dd did Vts ru fsr izolarc ldqioi chidi@toxi.': oe. l,ot pndmcl.ziunili n prcpaEre bxio diooidului. Tocmi ds mei, pcntu! oblitre lLp$re a.tiun@ de pftludlri spaifi.c itrdstici f.me.uti@ Me
deosdi lsdumL obtinut dir v!s, indicdc ir are4iun'levilculrrc ! hipcdrsiwr ,tuiidi, $ voruilin mmaieb swavesh{e medi.ali Tobli, eiisrr prcsiptii fi@bnpeutic. indeninabolmwltr| ddMli ddi esp&1i cr stid.l. I 1a d. papMe ei dorl. Imnadde Daijos.

Dildriri lublhtclor dc mMA ficrpcni.i, dcnv4ilo! dc coli0i !t vn{d!

dcini J! Crmtd 4,/u G.. tu... pe bnsi D'op-m rNrongoh o.ro?F dc I Nonddar in asrfel Mari, dc ti pmpicr4i ro&epiift, drrodc cuadotului. p rc p rd r0 dc . ' d s / g u n , . h d e i n d h o . r i c u s p : t r b s n c h o u . c r r u o

pFdusul naunn S€viozid d D ,lr cduhoranr.ftcomdi an biubc 6rsu Sc

Iituzio.difu-oliigurili plali lao mni I umftorcl. douilomuled€Hiuri drobuir (alLE ii turmentul hemooizilm:
ap. rflrr 4 rrAci (Fdiri oh1t) FruLd! cddr @dliui db6 rxl./,r,t

Ec't AngilbanlFoli,, a/id,,./

cmn & cnrh acn* D!,a/r'err
s.

Moduldrpftpmreql nlnirirrre - Mlmil.n.q:llii90(.dsphnrimisnlhblnlituapiisehsilidl dq s. lillreazi, lidukrsto. e lntseg!.sr & vali biuli irooo!itrouuulunq? l. ln dc - hlb.E: 2-3viilud decu1il 24oF.Dupiudaabncnt 7 zilcs ft.. r dcrlr. 7 zile.scportcftlua hbndtul dc3-4onp. an. Psh aftcliuik viicuh& in gdeftl jl in spei.l p6rru rrltlmc ulc.Eld v.n@.s $ nFmandiumiorul @oo.dicLnd:
Rp. Forl i frv* J! Ld( r.r"!, @41l @ .fdd!,

rrn 15njukl o ep.mdi,r o InsM mercdc p eh h | 2 | ru,p,, * ru r. $!n h cdm

Re, e cdd pn{bbit rbn

Fflfl. t N\a (Fdton rstore, cqi e cruq| (c'tq

h,r/r./r',

frcnst@)

Ftd d.M\t!e\d tFtq{ chm@ith4 FNk e tu}e trynq) Fwtus cytqtoti

Sc6e infizi. dint{ linsuri zftsk

depl'nt la o

Potu fth.ntul .xtn, itr ukftlc vricois? sefconddi cuE d. br' rr r eu .abpl,sne (comprse) bii depiciorc i deleni (in @01ii oie .ro4iun r $LLrl In pabldgiavdcuhd un l@ aod. Jl Mpt, ltit lrin frNvmta crceuri (ltr { d. ri-.b iodidlot. dn ii pnn .uhrinFlcp.ofundc sh lc prcd'. l.r t Dc hcmomizii.D.frnili .! iuDefidi domsc !i d$@n singdinde ,lc vNclo' rdr durului, hefroft1zisutr!d!h61i sh*istrguinc prclungirc a4r iiv.l sru u i I' la inflamatoiille vsclor herorcidalc.TnbmdNl pinciDsl$t d. (guli .cl .lunr

CoDpre$ loclL. cud infuzie prcpand 2 lilgui flod h o da o apii din ptepmtidin30-60 flori.Gcordr |oricetrlut, g lll ld.rlc..u i.6rzie *dcift in rididd d. Titine.ri (.trdt lrprlr, la I lih d. ,F. I c! na dcNrrbl lF,rrh n t,,e/ Cllrnl ctrinfuzkPlepmridin I P.nrto *rm s ncoMnda lmironl pnpmr dinplmre: !z lt
RP curi dcslqir /.4'd 04@, RdiqDr dcrrho* an4i1!t4rlry,, nq dLc6e Fierlrui /FhEr /r/qroj, Fhi dcc'burch /f,'4 .,4d1@)

q Llifuo Lilgu ushc dcploa l! o (rnr de4al itd mm.ntul arm rl lrmom'alor f FchDnd; idc Cor,lr|0rldurdi {F/dPr rrl40l,,

r, numi 0djuvatrr ttr fut in.ipicdi s @ul!c la sjutorul su tlatlo ncdi.ir.L i .dninistrc inLni .31ti .xLmi. cm Adminisrdca inlchis crli@i.u Dl$t€ sicaiullmcdicirlc. ou uiua@ d.femliei!i @lmaEa durcnbr conoonirenr, @srernc|rrlc oLiwu 4 po$diipmpn.titieli*price,ci€biarqasriDscdrc.Tnsncdr0L.ruis!trr cL plst !r efefle eEi4$k r €lnd k. d.' rJ trin;d..r. b lr h .. 1 .".^{
-. cdpE& lodh, dc $pozibe su dcungucnb lohlc. Pctrh adminisrm hrcmi * @nandi: lLoridcCmd! prleluiul /fl,rr M//.,,lli) $h ro'M ,l! irfMq u' I | D ' cid & rlri r0di qNilda' $ vtrhqL i'

dcphnc $ umetrzi int u E itrchis, 4 lingui de ou I l0 orc.scrr.c apoi d*dd $un (10niNa) in 100 ud pEsrc Curcsl pnpirat.c rddnand;.fsie! a l-2

*' ,iiiiii,liilili - -"*"'"" -"^'-' "''*a

4

ovidu Bojor- o.ladan PoPasu ?dLa apli€E ioeli in .u$dl noplii $ @onmdn ud he!61pEgirir ii I

FibraBp.radit onara non6n6 r

5

onpns .u infuzic.ddenhri, prQararidio doui lidguri de pldri h
I lo.d? o irtuzi. pRpirdr ds $ g phbn li | | rptr. rpRre !u iiluzie om€nho' prpmd dr 4 mgw pb*r ti ttbr (4nsiY ata&.a) Flu?tr t | rude (i(rcm.nhk) ( ,dtu ulo.E Eico*. !i hemomi,s @onrdi ii lomli: Rp.Fdi d. 6& ldrthrlt Lbru M,7/€/i, Fnr e snreid tftu Pbn@uf)
Fid 6 Mqqd /.64 c,@o,rhfl

(Cetrae ?'r!rt biic zdrbilr !i scum{tzi ul Seilu 20s dugtd dc PlDp l003utunth Seadugi nmpde24on. de?0c. lrs, 1' mtonr in vs itrchis, So 'lcool ldhl { ll pGt folNi .hia ulciulmnslibil) !1 5 g mdi dcolbiE,apoi lla nwoic s p1tr tifd qis ftaci bincpotu onos! p. bab dc ap4 rimpde:l oF. se lil@za s u4lcnoru| s PeE t(c l, splGao ur Odara rcm'm6 udguentului. b de. s,ishra 'lrpaea c iacuu@eDr nmobilali h Buli li6bt0i, $ m ll aoiiii.dir ;di.i. dubldi desufcdtrE Pl.farsu H€mdLx (FG) $i .u M rcgir zliMh hL csi0l lsativ iihcmonidal ) leumc(dol {torl*d, \M, pd) liiadc (pMeu$de suto 1 ddn no$ r'opdr'!srm rri' @n s d s rid e u n 4 ! b D do ,otr,13 SA <L S ..nfl idthcdoF ( r nr-6rt fs es,le mi \ c\'r old!,dui. (rtRlrah deo*bi d.bsq d. mdotu hh6r io d b.nertrir cunidemaculid&dcgriu:cibl0gmelutdlpidimioea|llssrui .,'d dMi condindli aDli.macon@silori dcbti d. $nt, cu ridl! d! ( U0g I. 2 | sps) a o rcdpeBur d. 40! 5tm la ( ulrue rhl,r trnDde l-4 siDGaio.o a ul;ijdercguli,sengcdnbhdmidsledkpd, amelioEizlsurcnd;.boln li biuni vMul.ic eut $u .roniccsemi Do!udli4 pedlo.xicni si umll

lle o intuziE; g am6l€. d. Dlame pM ibrr-u rlcdel o riton.S. 100 se d |pi €lda se innrad d I I clocorii! tnr-udru dc ndrl r* 'pi q pbk e binr I l ad .Mob. Drpr .0 nitrLre rR atc oDridwc
tow^ul mlht & utili@i lic p.rh bri local.,fie para 6DpBa t L & cr{u lilbrdc 9r.r r/ppo.6r,r, p6 mdeli slboRk m.md tubrln, nul oliiur ti itr Fn Do6tt. SeuriliMt mi sl6 mjlFle sate, o !u(6 ti 6l]mb, ndih ri s.4: rhDE u.

Flil\ deM\\eltt (Ftaa chom*nre) s rito4, idFunsrokt de Bii lo.d. cu5tu0 s non,Puse Pet..8rc roxn'r p.dN qftc!. pndintuarclni-unas doPcnrI api,in clo.ol.S. ldi mst€cul Crt.phsnes iDnzis.sfnrEri, prcpsd dinI linguiflonb r0 nl J]l FloddeC0rdret.dnlui (Flrl6M e/olt, g din - Bil lo.llc .u iifuzie.oncmfrrt,pEpamd 30-50 fltri launl roI
Ridicini dc Ti.id.rsi 64lir t'rrl, Bii ld.rlo su conD!.re c0d..od obliiu! din 100s ddi.ini rpi p.poBriin dmpul rodokoz c. aDor am. Scfrdei0n' .iMtid Duo,m rc,la @ 40",* fihreM,se hc $' lo€k ,ru s. d(oor cikut Dq.nrl dc ddicint dcTittnsst de rcoMdli fl ii Tndrd Dfl nridu l0gndd amatunl'' . 00tr1' oold. 0 r i' .- 3'i'ndl3- niiM.ntu tri*o' p b rd iio ' rn b m. d c 2 r' r r ptr ". Frunz dePttl.gloi {rc,li,u Pr"r4r;rt) . Btl l oehd'dlle(urtrh/iepep.d u d ilr0 c lia n ^ lr I r3 1 Ea ? epo{spded. ithglm''\de o s l d u P , . rJ L f o rI n i' ! rt P cu aiuhNl uneinicle Sc$himbi do2 on pc a R .nir,a |Hefta Sa|i.dtio.) - BIIlool..uinfuzicrfrlnnridinpinilr{lgi,r'.r'ltll i nll i,l i ) dir dlN$ft,lok$20ll)gLi I l trli rc ld'lhk 0'rl

!M d utidudarivi, Aolionsztpio nomlirea D.mabitidhi mda i pmmse [!r, rmmri c! pi6l .rad p{ose d ! divaa.tor inim.rm. tp@iti! cnimioi! exhcblor obliNe din CrnDrt ! b.dc 6E .onplq6. d. sr.cilliob rri oneui ri a\i conponetrli: diprd*cine, tlavonofe
6ldol. dktt'n. procxidol.€prrtchuc, !.ponuq 0br@m, nrdrol

h phd d. \@m climr. -le f!. pe oh gtopd rponudr. (r rtiue d.

C('l. adoalui @D1i@mplqulescioi{u 0m61sd. e*ri slirozii ai i .u lan!.tu) ri in !p.ci.l ptu+$igminiin prlto4iede!J% (roi al6 n1

L fmmdiicc p. bed de c.srrr .llbrii. mn!0 drec brate de Ipondidc !i fldonoilie{i aotioidri sin.ei!, potnFnda4iftr {tihntu* Fi rubdmF ohimicc ln pde NaE rh fimm.uric. ore R porobtinc Carhdl rilbrdr trr foe difdi&l din
lMk@[e,.rn hrc di1oblultr kmd c.o!4agorni pdrifcsd.6nlnnq. l.dhiE, nrsuorcsluniinFckb'. dc l111116 f,rjorc llo prcpdtlor pobazd C. M sllbltic s aCte$ dc nrcnlm: hcmorcizi, vmi@,fl.bne. Unllo

lil rrc!

.q Nommdll uigrctrrclc,hr tcnrru rabnlnnrl hemooizito!
ik u, 'cNsn " tn!,mu

finfloll r! cnr6( hl ,nr n ihlt

ir!l.nrnnna i{!iir'lr Mht),urr0q 'nbnd.num'6 l,,vrk'n'(r(l'nmlhlnhD nd!m& l$ ilr lrtl),oi|ncrd |ldnrlutr' l(,,(,rlstrl ,Ir rlNrro d! ltm tirnrt$dc

ordiu Bolor odavh^PoP€{! .ho1) 5i dta@l Fpilendi@l (dh Horis ), tinoM (60-70% uz dtd) prod'i

Fibb€pi. rcd9o€ a F mod.ma

TEhenrul isnno.di.dio.onsri,tr$,m

.xiri foln. mult plodustumdri.c pcblzi deai iDstiinehlc ln schimt, A6cdnn, Reio'Seml .lklc !i idr. @ V.mnlu.vcmnton, Mmtu-NtI, galdic., speidiat) sL (!Ep,mb h labomlosE 1nli0e slor d, dtl 3s 6n.qhq oblinuldin 2 lingunn urjliz. dd numiio.tu u, dh, un decod se C'*rn rnb.dc lio @a cu tpi. Dmochlsdel oblitrut ?plici lo.d, subIo ' Clrbumled!ldt deT.i/Carr,Itqi ntdo),tunuft ar,epodclplidd'
Epmnddsdre'Lii vrd!. A.dottr pllg'.chf@ 'ripe 'lkdorl( ktrrh de€dd l@, hm d'iEr dc)4 oi m nm&(6'crdbhd r sc Econrndi Plfr slimnbtie, .. ldjuvde, ii .feliunilc %cdle itr'o,oe

hrsu!i,I ctotujor 6za ! Drhrcc. tuna,.Sn4 ,mo!t { @ndmflkh-m fi

(gin rlinenft tacro-ecsehrtm,n6e ni.i. dar cu
n&cad dqiuiqplanEe medKin, \ubloma& nluzi c Ci adjuunk ae rnbmstutu,io|rL, Lle br4 mnD6 .d bbbiie ! futrhmbdte r r$mr dr lptur dcpl;rc lFpmk r^dne*i e or Pidu.el, d, .".sL dt aa4l,, ,. t nbesL notustu) My u r. r, rnd e h i n c r i 3 r 3 r . 1 p . . r f r 1 p , o d l . L r b z a ! r o i ;o; '

c.1e vrur, id dintc rro.re, deaai c' (rrue $ ddicidi), bmdele,Urturolu!, csb dDl.i hseib $ potu..lcl..

Atte Dlut , sobtlrlle !.live din plDte Fu produ$ tllolenpeuace4dmr tr .re{! ie vsculm: Rulosidm (rnd $u vilrmiM U Tarcsiq nitin c, Rr Dif.bion Gxtu bbl dchr@irtri db fi!* deAno)i Elbd denugN dePlop(suh Eitui nuiddecreF!.i /,4Lret,lld ulgrl'i,.) pdd s dedglcnl 'orihmidal)j P.df( Ceiul ti \cao osm;roilibF c&rltie, Ld lii v{n-4doridil

!mu_ whr'o' d m*ar ;nL. u, ,-,. ,i,*:ij*ii. ' "ndt4 e"+ pnp'or",u . o ujord {r.u,c qsdnbho(

p".p ,
pnrfoi4

inmiri reb, rc,au r rr osre p..brr. A;da H if^lltu_-: Liltr ,, kr.rcrmDblnpcu!. om,c,D.a...,
,urnu tarro. Jr gn,nc q Fbu.s hnnca6 n rod ans ";*;t.;;;.;;:;. cR
mr .o m' shpti de!tuini$an I prd(rtduiAk s! ,ron r rruDZ dn do$ tiipd dc tudc h o ad.!

iln neD j F;. cau odmr sivr pmu' c Fou Noun/Budr'ld-r!'

;ifl rcond d.r in osbffi ri rmmt, sh 6n r d. uisls' ,o de'o d'n 5 lr d sen€n.4prcdu.r iomp.r r( Grsrop\vl r'otl ;--cdelo,rlr s.amsa dcdMir $ Tmalan,Cink! VNe Abe. siu l(li 3d mclsi Drodus Pl,nrExMd itr st?loi, bac 3flare hturciil. loNft EndobloaDetdq

Pf,CTIoXAL{ aNcrNA r,{X60r?Prddxrs)
E6c 0 bodi cadifti .edendi pnn die dlEr6e plodsc deishtm rL edt du.ti ! ni@rdului, debniare sponbt,dai E in p.rio.di dc ruT36,nri I cn o.dj! unu ofotun didi@ &osbne Gfon fizic,f g, .moFr' cit {i dhslcrczoi, deftlr !' in !@sli ale4 re dltos6 {er ahmbei ek.ft Eculariz.rdnschi .&dhcti-isistibmontlolibilibre,dcvn1l o o5libfl Edu. Muohiul 6rdld iituficidt jrigd * sufiti dc iscltmie, mod,ll{lt .tuot@ noftlogioi. L, e6n pot aDin! dEd rotuicq l@lizt fi bni h m pn hll i' r prcpsge d. nguli c@ dEn. ore !@l r bnN lting tus ' drnln I ' rdiorgrr rrr tJ'crli uoc t fir sllobrd itr-o r'dJam m Prs

@rln mi mlh pria id pm@d! d rtsccnr !.M d( P-tdrmlr prptui crl rrm! non , |,q. es,e(r ta.c. d., .mlL $ pqrc rwnr r6d d! 6Gm, s jA. t! d.. .ru. r,tr de ,0 n.. i, lmpu, D I n Mr, rt o r2 0p i d t u n t p u ' d s p i . jrprv.nlr, , n r i " . l(O c r o n I on* , e . . p " * n r . rn( y4dc p c " e.. d( n rr m$md. e prcu .r gtuaF!..tuEoeprdu.ptFodui d Hoigd.l

rimpur.nrior n,* ar.".i-, { i"earabiki; d.

pairr duraronuh: Itrlm' dift ui rhRitr d. prinre
Rp Fflaa dc M.\$ lFaLw Mukd.

RrMitu tc ht4ih6 (tu& yd orea

mbiibt ri 01ini.si .l*kernliolFic Exirti pu.c de a.8rni psronli. dofl rg!, pdotu . cr rom. &Rredr, d n fme "edrcrci& ptugao " '{i ro" k * r*. o aterr au.*e..nbe.c om. liD pudno Ls!r nnldl ^rJt",it niodlnio, su ohi oaft bon. subfi, din €ua obsbirii dclnriL I s un inGd
sgnetrte aE dftror .oronft. Dnorin s.vilitii dlosbne a a4ino D{lonlc ) pcnrru bol ( miodrdic d Iodc coffdntclc lui nclitsrc tr clidcrti .lolrc.ftdiqnlicc {i o rsrpL0 L.rtrs({s

+i,l0l J Fnn' dJr JrI Prdtrd fibhp.a ,f. omsd.o hfu/ - d., AuEr0rn L u r, n f r t r|1 6 i . d r . . n d r ( , h " t J 1 ' t . o

Hrda:$bcr'2-l iS,llilt:.ll'fi'11?lT:l'fl€i':iciLtr1'oo
!lr!tu rcN(dcl oriN siD0hiid. ,Fs r..1.n.i,,tr.trdru{nr.n LiL,rrtul I

oddLufurol_ocbvdFop.*U

Frobhp.'Edlion.rs modami 9i

Ll 9

din Pmmtla oblinuie ArboEh rl.ll (6i,&o ,ir'd) sn' ftomsd' eonatrdnld alc.itdl.lici sogdne inptoit lle elei dinmio@i Se .ndid66; ti ng b.rwidq din@ bolGvdE Iu .a! 40-60 dcrd mrccoln 24vo d.nd'rnidr qbde din(i I mnliilc Bngd tledoryPlus ltdibg. E Lne pczi.P'Epsftrelc H.iug! $ d. Libb! si;xtnd dinNoan" Sdd. .lbl, Pidn el.ddi.itri & Bru un, a/er wr tB, Eph.&o Cubltd6hti@ $ potinardeZincCusot i la'gudliat dintr^IL sp., Dt ol'ir{t 1tru.rrMotundld r'r $k!;bddior&,rir"b,6E'ds.ml b,J 3trceptur'p3lcoiniil,i \l n.ft lorld-lufl in;.uDtucr4'r'.ndfi
d .it deTo.c& eles vd luator& 3 onD. 21 o bblerl legal d. mc

c vor rcdu.e,pc clr pdsibil .€ritrl chi@., oal@uq.de, brutuile dconrod. etr Cno, id mle alcmlice!i ruonulvor ti .bsoluriftdhE. In .u de.onstiDrtic idsh.aiun lAdir-plBdrc tu m bD€p'odu$lH$6olu, Drhscl.rM vsclor.obftidq € idjrvmt s r.onsdi mdbmle fttec pe

ar rruv.e!tu
r$nb cbhflii

Fturft.\ fld e Piarel tFdiu $tun@eNaueia tFa,q Mi) a!4k be'q4tt.)

ni, tFatrtn

cmtlqi

M 7t1b6)

CAP.DIO.VASCULAR'| AIIROMATOZ{ $ ATEROSCLEROZA
Drc4rld ln Doli m?lor 0e (o e ktu dc gr5'Ti dDintlc i de.ttui & er r 'ro;' a rnde$ d.n4ft, d€ d@ndoal u d plis d.m niE rcmrmc ' ' 'tr lmdul Csrle a*dci oleqrur dftlc fti ;!d elalrici!@ $ id l,gutui ndeMc ;dodi:md, alimlnhliam.hilibmli (boga$ s:9siDi$ glucidc)lbq r.!.br. su / ti pEluglredosts $' nuid ultimtrL 'n d€ dcool, €f* $n dehhlr srarilo

h 2 linguil. msrc dcplor la 250 aD,s. pEpai o irfuzie, s v! bs nl @
ia hipolmiuca sdili .u n$ud de nm,plegie s r@nildl deqEturu rdUt@@)

Aeoootoa npMilri utr Piocs oonpld, cmdsid

Pnddcpude 14

ridney

picitud, 3 orilo n. ln36stpr@dr s vorlu. zilnj. crc 15-20 d.

r h v{nh iMidrr. h ce aDu. nodindubirabil,lcziuiledciBbtugnne olgaflrnrl d

[u dinin0me cdle$eidlului smsuinllesut son.omdi db o cdi, de] oi i. dii! o iiue d r lrutrA d. AJlgbhtr. tlahun .)4M, pFpnts d tu4
u*. nu c\i,ri!dnlhenr!nfi pmpi L/brl daond@fl t amek.o,e..

se enl,Ditrr u(s dcFd s i otdani F^lkridn mtub. {dul cdula trru a (orcndr o in 'D(iol o ;. pmc;l d. desr'dm !. ar iamtbi( du 'i " ci e fiEb .n.dor $le" La bM tuh c; sr losolal d. cite cerc.iiron 'm01 l di.tric ce josi deilrGl un rcl n.ltr Ji in profilaia ts hrhi ni rc;flIisi{o TEbuie djgudn o iLi'ill aft.lisi .lrr !i h nlimedbl bolii d€js delanJde ecnitbftri si sliosill. o viali edvi dm lini$iri lipsid de.x$e n,ico su Psihct I evib sdcbbriwl, n.omsddnduj. plimbiiiilepelos, al.qar . uldaic gcn .ii'{! Pdh . diSM r \otr u"0 rarl m{sl .L b.ocl@ r-l or,"t rcrtotor iqMi rd,Lve su\onb&F:c fltu c 'a """i.n-rm.6s !u 6tc .@l E\ftMlulur dai oei in prinelezil. p.nrru. NL si Lmin0l. obisuinlr. in sal iMmiilor Eb.1ela tsdsole 6btdpedie de nii sr' r! | lne{! fluare deti, }!ga, cupndl)@a somului Ja .omddt' ir m4b af*liui, Nsrmd tlinorff joei u! rol deosbir sun! rcoomr rli n.**zi.inooririlinod@tqd'landua.m$d.codrist e,lopiGs Cmcx'ltltr tssol,3 bi,looiM eb ) i$L I'd dcvni {i pe$.lc albpEpdde suboi..lotu5 (supo,

prcgiririi & sucin timpul .lin6rld.
opr )i Uturolul.d,d.r,r

c m.ool p. drmEnhl profiletic pnn filotdpi€. Da $ @sb & rdM It ip4iilor cu actiu. hiFtsivi s elor om ducl. sidde 6h$mlului, a* !g Egr PlepodrTnr l,.ro.v.Lcaadi [polodaq6,; s,L fl puird $rc dr . Ir rjubrul hoLn,vrlo.. pdm er r$AuE i resr dErdic tm ( lo@ ( rood, .E L5.cvad;nh [dflde.tsumde.drr dtrm,]imeML.(m(odtrnp4ni rE liv 200ng erc h l0{ gme alimqt)r bMelc srhb v6dc, spdacul,l.lida, utul tL ocroiq b:ie dlle I hEL. u8sr. De.r,.b.dt oltui,r.rJn-nF lri ndo,b oquLmuhr ln r.otuEdl rd'u. arfC ir;r u rr nr 1r Nlso dmoturr fts r rlrdrri d( ! lupu

! &mslcmzoi:s0.ulde(api sinplu(r!30 picitui pezi dizolvric rpi) $u ii
h c L mi. d d . , bi r r p e r h & . o r m g u ) a l e F . m r d d . i f i E tsLru flfrul (j ncsur pEi urorr.sibit, ldnhc-npae

ou st dc2-3;; F sioia;irn. Maiindicare i..t pFdselelsdb albutuldc (' l spl' sr pddo minoase, d. amvrN| 0!61.fieft {tui), .lnofri $pal. Sllbdurul), i *ri[ s;;kb d..rudili! de@r s.u d! bucititicesr.pmil., dir in ud est. ddi Edusei afccliuns iiqj6 $ dehipeeaiu& d.dzli. q fi clim'dr lrr nd
alin nbli, hllmnlli. ilr liclidde s vorndum .ddhrit Muinun nccua d. !B' I peNbilt viclii sesigur, din lcgum.le tuddc @NUmk O zi l'c s\'d liirl n I ! i rfrhui.ncgli{ IJrhmh'l ditrtscirdtrtr nuDt tndc !i L.gunq i. vorconsuh. 'tc N rdcviml,,.]ixt flftru r$nful utrdid-vns$lr

, np.ur dcl .r oi i run a$ usrunid coisml ii dntibie mici 0 2 citli dc dlnic)!t o lcioldi d. l0 dczilc.Adbehtut ves@le neshutaindmert, ore rcul'li dctu (USA,Cmdq Urudi!) aurcjicfi! Dritrh ilr cfers benefice
k n.glLlin bi4l.

rlu u rs r m l u d a l n b N r r b . o , b l . n l s ( ( r i t h . r g u u s . o t u ? o ' r i rllnqtr) $do8$ d 0iui pfttmt ibrapotic d.lMit Crld6 Yaqa obtiNrdir Nlhb ' sdun J n c, tu|A m1 I L.,..,,rgpz s.pmond.hd n plr$ lnnfti d' n Lrt' l.'l dT tuh' d'Erj.v. orf ar d. riool6rsid., caE { I I n . f l r, lJ rrn l r i r f l r . ' l ' l .r * r . l ' . d n u l , ' , | , | ' s . \ rtnL c p € h n a r r n . T ' . i lihimlL'ltrl liiftl rll ln Nsr Nrl. )tr" ril/j!fl d{vinctr. fmrororhrcrcmF

La-rddlni avenqiprodNel. ,litr obiitrutc .jorchidid. irili dr vie{r,?irrrl mNtul. vinrn$ sembuni ahsui dc Cmrih dericari auda!fier cupF.izied@isftle @n faodir nsr
nedi.m.nt cxelfir iD ftha bolilorsdio-ruoulm. EtcdctE benefie sud dd, I l0i
uo' d. orgr v.gcblo,cso6(icrD trttrkry@.M P)(u pmpi€Lr. "Lb.LnF o\ ddh.m. &d.{pr r' dr. t01o'n,, oc&Lordrll di' .dg. dlr.o^rl ' k rcduc trodraru uduiddicallbsdin o4uism

INFARCIULI\IOCTIRDIC D&! ln r*ur insrdl niea-di. apircritr fodc rue sai sb 40mi {deobi.ci lpdritiei lii .n cupiBi inre45{0 adi), pEntrt i|fmtot njomdic dur pode t h Ido r{srAfode liniri (ching sub 30 ). in 95% crui id@oj src @mnr din
l0tr6ud d, oidi ulbr i' l0

Efet benefi.in sid@a L.D.L.&olcderolul 3msuii ats-tu jjrlu ) i6po.s ) I pm.sl d. 4crcnaro, ti, in coNcinF, d. gsvc olb!firi c&diovN.ulrrci ftfbrtt! v l N l .4 ( s r f- " G\oE brl ddoh iDaL irliu . o rlmc e u mra o b q J DF D0 / s{ deds.t ptu(r $.diT. . p!b'|.$ i r@rc$u (h., !i pF ind prcr4Ldcrmmro. ii punnersculdi decoldrmL in sp(ial jn anedc .oll)m sruio aftE1c .crbn d !Lc-h?. nircrlro.rtr.tr !.riL h.nodC'llcr'l t cd.cend dtrLsrs Lnorbol' cr.boi.trmpl ad/ilo.ulhDi ru re r d' ure,pnnR (r tiRonr: ' ld.zi .i $nbuii. dd md al$ .ojitc derhsxn fobsne $rin tolu .dDln adioxddti purnici, din gnpr polifdorilor,{i mri ald prcdu@mdeHDL (ipu1bund. col6rml) i iinibi ploduftEa 'lc dE mnribui. lr (chnE. phesultri d! arorcsctwi.
Dup; re-.b i..r. in luhe.Diii lJ r0!"dtrtfaos..dcvd 6rr:lriJ H

NtoaiJi dmslemzi anoclor.dronrre. esra $ Mi adaugi, jr*iat ]arinqi, Le id 0lo!ici, homo.ali, itrf.qioqi,nebboli. i, psinrt, bici (rhmt:tutui) Aponria bolii
-,t.or...urrd'.coe,pMC,$ntr.,r,IlC.d

D. a@, t.hdeftl ps.rlv sr dcqial eqhrc! gisimjtor in sDsiala1ctor F eimali, iloolului ti tutunrlui,roabctrui rol d!f*t isupn mrmldl se vorcvib dlmul,lmenrjul psihi.qiiirel(bd, Srrcsut (hsiuns ncBodt, qocuik oolec, Its, rliliile dnE in.dmant m iducnli dcfieon6iti surn d*otor loruo,ru 'chvibbr sio.lici boltunluj ih nohdtul ipinici itrftNlubi mio.zrdjcinpue
! bolftLirorioFimc, Ldr r cdp'. Jopn0 s.ord4r de r '. '1 {tn brcomp.mrp.zFslvr viopbolmy l0r

I d. urg6li, der€gu1i i0rndr inr unsnidu detnpie inrnsivi (Eilde &
p.-ol,l

hipalit nio, hipenrisli*dd. ti, no i !i0, hipocolarmlemiqa oircr .omeiig en. rr ce@ imboltrivnih odiovasulde .u lvolutiescvci rii .l* h fti mK @niuft o rihic mi n{e degdsini $iudc deonsin. animili. in d.sp..iEa cfetutui pmrtl fts@tolului s! pomirdela dhs.Mlir ci lucrii, maribiubn devinui itr stNLLLl $u rca t| @ cmmi nulb gdiimi dcolj8ie idin$lr. $ni .rrujj li maihici nij rDrtieiuTrbolr otr'o.. flnrr {vrr(oowlF drnun i.,.pndo{ rEr..., dovmir(F u o ri. -(L e , re , -t ro , t r" t * fr l y, eni.oonh-..b/ rdtdn. n \Ldmbu'd€rflsli, q ) (.o{h.n.'vtdderktuFf.potu,bl1 I

lib k B p . r e h r t u d i , s d p ' t q n \ . . r r n o . c D u p d . u i , K u ( U U o r m ld(urBed ! devird€trari., L:0ir - aonir lj o.s - oep.cpoBt b.a pt h, roi indicd. fiind unnflorde:

g lbudrile oircularorii in spdd lch d. oisinemdNi, id drdiulimrpjmid 6 mclionrc,01i[zind ur]c .@iri mediciDil., umirorelercldq dupi
np. F&a dcRohnh ardrh r444rn, Ftvz. to Mit^N\ve (Fdirq Dre@erdi) slnarae tHqtq sPw)

d(Ar vihins E oosjdmd piii atunci drepr Doi rclivi srbdrnti inrioxidiiii) 1 .a r - !n,' l'o 4.pri' - +.k nud.fi J!.!r€. u li d rrrugo !. ft Ar nml siriiiiJc ' i. . t / i 'i,.. o' d0 r zrln.:.n& o pE n 0 e I . r ' .onsss inrc.erddron commr zilnicitr dtrribr dc 100500hl. u0vin d. bui Ir t, pnrmbil vin rc$ eu nesm{d.omcco .ontiie o maimdc utirdc dc po ifuh L din I deflavonoij miuidairi), nudiuazi s:nftilii, ct ti .j i O .onfimre a pmpridililor rc.,ldor Vlel deri! o rpsitrri l)orruiu pninoxidmt (pDmovddc Phrmex Ron hdu$ry), un cxtud din sinbui .!rc arcptopdehta de! prcvcni dsa rah dao$lerca $i Dlr pmpdeqibhpeurie rlev(el dr 1i. nu* opfts ri.L D' I 1l rvdL rtr dc vlcroidie s{u i4hi.ubs.ntc rdjvc ipan ird bor ch$ ctin c. diti, [. LLn
rrl.h'.1r,.trrNUl J,o/acjl^on. .jrr",' JL'd' r.'.a 1 rl

rci coldbmlului siige,ciruh i * d{dErzi monailarca priD fldiov ( ditr nm boti rc,dqcopdirc.rc ipr4in. di oul 1930 @crironlui trmftz Pier. Do.indntrl maishbilnti fqrul ci resvmrolulsre fole puhic dlioxidinr{de20 50ori rt {

l!I,rup

i m dccmr $un (r niuE)

dntu-o th$d

msh

h[ rftpbi inEeBa mnrirft in limpu] zilu. uci
Re .roi ji .Ndc & fdrd /rbEr ,^d6 cDda enatdti tllqh Mit.kr, t'flra dt Noiitt trqtiw Mdts@) *r$tr. re ydcn r tRet6 v4tqh@c) R rlo, & oL ilsd /xd^ .d4r, crak.er

,lin'Fo lif,slrtr snsR Jr plairer o cni cu rpii nl;'rctu| mio$dic rc pftp*i dupi tr (\t \ 4 . nkt nhIhtMtuir)

"i 'ro. rliDl( rlNrrcpm.rn N br^ & frun^d. vlir d{ vtLm rqiift r(rlrrNr N(r' t rtl (ldr !Lrclr N itrh' lit u,tnvdrdlr, ir l|)n)rlr dtr | orirld(r I

l{di|'|IN \rtrfv) n71|0r[ i&ld titrfl &l 'Mr u |,.lrhrd| r I rlLhrri r!!n,rnMilrJq rnnn(qq nnnd 0l
i n .s.pqr{ 'ltrrr!? r L'{h |ln'1u",row :p EqqEJ m Inuohsut str ru'n'J$ !m? 'ru'ruotE! ' oFx0mduop:r'l rroF u'P rMu.u(! o'rut d Np05.P u $Fi:^ i! '4Emrq€ mtr r! rru 0! 4$0. ( Buodu .!sJ loFu.s .p ,Er nNsp Fn8:n

r,

nr

rrs

6rntur!:Jq r4r ulqunzd0!rlsp lhsuppoF

^Ftr4dF btr{rtrs !! t)rdrsq 'aunndun lpnibr rp rNu0 us! r :p q@rd ?t lwtd .p ?lnt6t o{w rzqur o E*drd $ EUtrrd

don$ llqltDur

:unrrB nr

qu

ir$.l!LN$H'4drI Fo q' lL|lq utNuql

triqB'r,ms@ I rrL'rt uos %ri4$ .poj ?quorup ins qpu! roFod:d@ htrI . lNlFq !!uorr.@ $ !r@uod'4 rt i,N rl! Fmu :p ro$lrpuo. 4ss qqrsd.un4' $ lllouJ qrj'Poms *,j8uunr llnu ru q.e? lkr!,i rv.rd93ho snr&{ idlu 'ur.Prqu
tr! ?Hqd s rra:D-ou.fi Fru.@rdJ rr,) iflrsl{ olpm NardB $ soN.! ti@sts ullndEu r9.4blos s tr qDd

ae,,urr &e fv 0,,o, 4^ 4 qrou! i ruur rp tuo/4trw tuap t$Paqd NpNa) rcB (lqnlN wqJ) \!\|js1r &A FterotuDeq t \q4tot) tatlpliap !a! | vrru{da

lrhtr'qd N$lrQou md

'.P u!:rrPusuo:r al6rp.u uN6. .p .tnud] .rP ,smunu * 9ru! I .Blr.urElp

st

\upou hrdoF dbrsr

ud (qsn sLolr op mfl" \FUlw 6u !{f!ut IENdDr

oE ruh srtur rp :r4!unl qde AI q qled gn8u(o-40rp I lEsdrd .sQul rFuaft rmsu.r r :l3hou :r,u4 14 lraor@u rt tsnpurpunqguo qios e .p A ,tut-r uD lqo{etor !.p!r ! .t mu. dd A nr m'q8ry ct '!.rr&ro: e3 lrrdDNd rs r.hlls lewtrd (ntnwpDx urt42) anar!'I (ro I s, {drou .lFd !q s *.
iln) )P r-d m rn .? id uo t-? rp !q 4 s 16 u o 3 uEd:p :rql '5tu nm Inrm q .zodd .tnu $u u! rrq s $ 4$.tnpu! s la@tB d I ,qtulrd.lunftr .sr

'!rs :p r agrd aprF$u

z up wdrd

q rD:ir

ftp$!lrlrp4nurqosin.{ruo.IsnPdlhsu utltoJ)xrl{tpadn 'r:d uot:p pL+o msd0t {Z nt Jo^ i:t'z :p duq m.ru mrdllutd t u'pqrardrd qn.u[ Iooqrlu 00ru! B 0t .d lnftq 9-t ner* ,& lu 002 Fllodlm !.etd 1ph8q t ue ..trUq q 'z rmrsd urnuu,p md rl drpDr rqnutr Erttu trudE!u.E rDnF0o q 60p &d !&rd $sm p a q* .dlqsqns 1,',,,7 4r4rl m!!a I rz .'l u0c .p irq9:rd fl,nt lpurN rs :Jt r! N&u url 5DuJ3 0r ns uoum duDJ3 0Zurpgrrtud qn.u atiz budtisrnro!mqh s .a'Vu' .p .rdrum rrsr{ll !t .Fng rlntuq t nmuou,aff{ .p lFnau.tG$rp _urwdrd anvul ;
(ErbtotJ nrLt D rntol .)@J,t1np!drpir)ruJ r Jtrud/ J[iq

l'llitdbqog Indq rI (3ENr) srprM oru:p rot!&nql .E'pr!r rnEt'qqu.@q n. s !13D0s r$ nu os:r qrp lnua.dtq erpEr

IIlrrm),po'n'd,'^.prlqu'rroun*rqu.urBrnir^udlunplgNv,it$Ptrh I qi mtM?qoq€lu6^.p .pud.p .r1{Jrp-o@$r 4nto^5 FrP4s :P gt?dq lo + 'r iro Lti) n^rupq lzmun I.M rd $N.@'p.m lquuqu q Frddsqr qdp 'l ,q:E p ou:d' 6 so'u:eJpro lruur@q8! qcnh * qloq !.sqrqqs !r qinslu q lfuitur rrlr l,3.derp llDoq r. llN dN r .t.utrd q rpu st m! rrd rdsrs.:u fldne rtheqoq nlqr Ea34r !s r iu:d.qr.roqi nu: opFu@ s )Y l..t^Er 1f .1.trouurd s-p ErJndB:l rlrorlr6u $.!rdq rnnodur 9zFpDqr$ pomI! Iqor nr q E-?.c !.NFm$/nsa oFs irs!.r-P Nn,s4 rduol8^ qq?rdr 3 smud dlp.J8 ip t&N |j rFMorpm $rr tlasd r llusuo i'lu|l InuoF sl !i $rtr!.dq l8oq ip $0.@r roMb$s ? . 9PcD:u sruq u! o{trpdd r :m mM lurulP .s .r nqu .d mpuh o&d ,s IrlmN mns@ mlt8up rld& Mp 3 .rr i!z!q .p woq m ru{@o.uo. !4{q o'l4tr totrr q uoldurts$ .13o.@ ,mn,m!.oq tqu.u4?4 !r q:tnhn '(rF uorhouamo:Jarmmp bu.wuudtr. uouq I i id .ruoh .rM.luu.Jnr Dm e 4uD$uor o 6 srqtN E6!ar nmB@lr6! !o$ln!b il rqnusrB*o qr .@sts nB.u!&o {p tqor n. u! ra 9luqse 3t 'l hris q ns pD. q rmnu nu d'ularo ns :t.uorl.u.Jwt;.bp !0n't dqs$or

ns l| 4od.rcu:w rmsq d.$.h'uordus h rpoq o nu$ (.rnos!Q o4oFs €'n$.h) uoldur un!{.u!t.p !FU.u! .!fl!4.d'q:p rrndoN hr, 'mro4 YIYI! JINY ! JMISNIIIIIJIE
lr4tridsq r! rp gup $B!ms :d nr !tur ..Iplmlu nt@lJo .!o!&.udd suo:ltcoq ll0op:d marB 3! susrp Nt nr tr mdFpul 4uldrd 4tv 'l| ,lrs pF. Iqrd$p m rd 3uqu !ftreu! d lqD qdnq Pds ho: 5p.rED!!t tmrf urp.lnuu 0t apduq Fosp m Exdrd !\ ,t .s ldx m lum o q r'^}tr o 4!dod rs .@td :p sFm rP

.wn

w nlpeh rdq .!€oJ nqquo. rod.F@E Nnsu.r EwqDuou rt { '3 '|q. lautu atuu P Ns tu4@5s t u'p E qqr lm.^BdBd) !r@i.4 .uduo rp rnd .luqsqnstus !rq$ d

,^zqoq 4rqr ou rBnt .tordrd ! rod:D qeu'r'p.uawd up .p

aal

125
lnftzi. seprcprii dirlrc lugld deatrdc deplmt .rlduF, o mi dininog !i o .st $m Dupi pnnek ts cai st ns6{ 6d6lul lcfiunil a (d.dunni si.,6cn1irli"). ln hiMensunc! a.ed.li de natuli dodi npidi, pftgilit dn am$i.ol deplmb: rccon ndi ud@i mcdicimlcuacliune
fhn dccqd rdehri
Fdac & RoDili iFdl,,

R!. Rid.hr & vdcdd /&d k&nu d Fbi d€PdNd r./44 chulg, Ridichi & R vorfi! /x'd; i4lwo44,

. pEpari o iifune dinb-olitrguri dc m$rc dc phnr la o cmi m l!i, sc bcr $ sm. Coftolul fredicrl Eguhr al dsiutrli dldrlE sr obligdoriu hirstusiuner aderiali tr orDslor ln ve6d firohaDiarsonddi mieM Rp rDctui dePrdu*rarrctun crcksd rmcNnd! rdF girrri ala.,ro z@,"

lt@
/di$4)

M/e%/t,

$ Di', mc{ed d. plante pEpari ui d.ect din!r'0liisud depulbse dcI rinpdc5 miNt Intcguld(od s vr ba i'r o.a!ideapi Sefiate laloc donol, ddi..a vr ddiili asdcidrcu o srirc dc itr hjprnensiutr$ 'l{omp.nse 60 mEtoata romu I' NlbuiirLcmdi,.c Gr .clc din timpulmmopaurti) rcconandi Fp Mdcha & Daoh aRodr?&rr'n) & Fruize Ru6& sdri /rdirn x-a! ru Ld!'/ Fbo dccq& sndlllui /Frd Mr4o, rbti de tF6B anrcre) ^nii lnatrzir pcpfi dint-o litrgud deamctc dcplmE ls o cai cu api. Iotul I s

lNhB&v!shdJ',.'ul,qb44e) hhd 4s de vsc {r!rcF.! h @d /&'4d!,

rtr.,

Intn( u r M k or , :u de o p. / ..h l ) 0p.tutu.np{ni .p" r I drr ! (*r' tupio. sLir rgiTd $duprdarmrihr 1p.n, 'e.6.. 0limsbr iin 'rcdr iom u reldrorcb nonodrea lx*nsutu demte
hto bucb $ Ecomm'li .ioJdc, .oicirle rgrc, nigtrFle, .ipthilc, lrniikl

itin.l. i s@guiiidbe lcguhc, Enrnul, Lcu$eD0l, Sf(lr r0{le!i Uiturriut deushr0l vom o ,rleri diomedicina dr aadidoml4 urilizti dat h noi, null b
pl{?!rlo r.nfl ndint50soF d.LM 6{epNil'lnp!,lJe emsuir D po4cln) h .e $ adaugi g alcool 2t0 dillc dc 9{c.sc pmc btul la uen! iimp Dupi stodeft pin rifon,tinchE rcatbri so , tnt-un 6 inchisi 1, inluDedc. h flaconinchis,Ia l@ d.or6 i li intun€ric. iau itr puljni api, dininot l Sc h prun . p..a1n.(d 1 pl;tur A doL zi on.iep 4 ptrdn. h piii

pqn cunosorc urilizdela m' Dt doui Dir a@*i lbmu15, spsii sunt ri rars,rt $ utilia pini decrdid, dr pcsd rcst;nsi,trmaiin rlec\i,I l, flard au Cseuri rccft !i ipmfundds dmotuh!.n prcpani.lcpe 5-i de .riri darori unuirloldid ,ar?rh. , srimulcu,anbi nspnabn) (d 'bdbcim ullrN/, r' o"l:d t',sk.. J. d .Lo'd o. r'.liJ,'drindrl.d i
"

6 niaru.i,i or d pdr, pus id f , rne.h oulll de:\ p r- t{r 'kmr & d$c[lre nun;4l dc pi.iiuri, pani I. aro Seprcsupucci m6t .nbncir
.rftturca de colcdercl ri nomlizclzi lensiuns M.iati h botnlvii ctr ntrgazmlcdcpelil $ gilcsrccaiul hiporedivprcdu dcEuophlm, d etiunc I loli gtrl Tor0cLiui dclubsbnleactive orisin. Esddi cxsri si lhe numcma de

{ in spdal dupi bolileiifoctiodc @ aud{b. $ sttemul cind4o. P.nlru dmr' "1 h,mc0diDani.u.lm!q,u' d acriunii tftDcuricc d Drr.llcl noi sutrt n{sm studii ciiolorice.De rea, pl.lMtlc din ac*$d spsie s vor ulilja Innd t' nms !'r r vcshm mcdi.alii. ut Ceader doM speic, Rul! de gridiri (l(a gdpotu,r), njuLl /rl Atrti.hirde ca avofri\ a rcvenit in fflualibt! fihrcnpcurrci. Acn$ d$rna un Bcitiil bogat MliproltilimDmq ftiu' rr,L'l{l tn dcnolsftrci eacontine ulEi r,l deilod gli.o,idi.i, idrc {ft cllluim d m glicozidvmo.ldiv dc!U lLllrt ( | L ci fmrod@mice audemonsftt pEpdrtkl. did losii phnri co'siu. m'rl d d mibBn. pEpddespsmoliriceclbdcNUpniprd0luidigs[rn r dq' ]r !' ' r qrcul orii palpihtii. venij,buf.u dc. Dar N hhnt NBI' rr"l rulbudrL pn|l,nblc filorcn cc obli.ur din Ruir d. Sitdlnt sud ontrrld,t r hr"' {rr .dtr D ldirl rriltr|Hrorrivd' ,trr$ l.'li rr |l.LN[rLrtu tr'Ti]i

lvl pdu ri, sdlrivi !i bnic{didci. Actiw tipornsiyi ee $ ulciuldcclthi

r. ' . ' , ' l' [n n l r r G . ' l f r P l . . m . \R o Th a ] - y . , t rc N 6 d ' np r b c ' .d . j. .oorh'or. sir , llx l ^ |' , 1 . ! ' i ' r . t u t r s r l i t r l s , r , ' . h .x1tu dc s at r.bn., Tondi0s\ l'rc$m{1| Inrodrl lrl[rdriv! ft l,n lrnLr,llrnrli.'iilt(jhfHf ltriIttntttt trmdrxn, hn nthh.aul sj distnItr{" r 'ri 1.'h{ '

Hiposryil, Iap,vedoi(fioie$ onpndac), R|uDeril llh li'nnmutcq Hip.zin, (di,' plmrc nmdlk ipi.olsl pmdudePlsbsrcl (PDrra NMl), BIoMED7, t fi[trrL pdrn rcdrcd( rLnsiunii an.nab, s.eplioEl pedru hipcdcnsiunile trtm ll, l0{ r2lJ0 n llsiI'rcprntul deoMir,,usruml !ip6dusd.RonrNahra(Bu-

t26

ovd u Eoio,- ftbvtunPopen

abbDph rbdlom:n modeni

t21

Itr rcdu.ea nsuhi rpa.iliei s].ctibilo. cddiovd.ul.rc sc rccoroidt Hoit lluLthy tlsn (distibtrird. Aditchml).m, ddond subs@lelor rivepe{n lc ! n nur ficilirzi sidffi nirltrbi nono.isrinei ti t lipopmreinelor d€nsiilicsizoi il cu litrc, rlici.nli corhhri inpEveDiRih,Fnosiunii rn..irle $, in getrenlj dcqiurilor a r ! vftculare, suplimenble notilive 2 l Plus, sistn dc aberhic duBli,unm6rcc u I .u petrhsisdul n€as, imu ersio , n"ldcvibnitu si nindl. ti Onegi}lus, supon vscul&, cm cmtii. lcizii 31asi Bmlirli onesa 6 $ omesa3 Guplin.nr noririvc ljft,Lri s0 dc Phrma Natln !i dhtibuire li Ronaiia dcAdiher) In sriitrible exinaw \dn ldrcg dc hi!o@dsiv.. Todeimi ftbuie adninisrde la indiqia medi.ului, d.oo{. :Lr hl .xdi risul supEd@iirsu d unorcletc mmdarc adorirc svdc.

lndr rsro dol. pl dep r r red.r.nr... probrb,le odede, eti rorr Fli dil bidc inual din lipsaunuirmediu reBp.oric cticieni PEmtam cdtv. dinh nedidenrele bDic dimeobtirui. ditrlpeiile deD{r14li' tut| szt Digituliipttptrta, \^\zate nsd2iin dddmtul iuuli.i ici cardiovdol.&: Digoxi (pEpaat @osu! ri $b .lic dcnmni ebEaial.: Cmg.riq Diimoi4

ii.a knoxin)prrnhr soh fomi dc@npdnrrc (ublcrc), sohiie u inrn (onl), dc .t€ d. fl01..L! on r.luali, 16r ronicdirc sr .er mi frsvdr uritiar in sEcialitr bndrul insuflcicitei cddiie euq fl (1e nai hu& r@lhrc cnpolic.; Digiblin etiu€ iritrdn gsdc (!ftdue ti ndpulh* djnlrune 'le DEr1d6 ru,?m" Av5trd lca gEluii !i virsiM, nai il6 la d* .ltnb), prcpoallll $ rcorDadi id ru
dbl imncieqci .:rdiM loc 8ublom ! .€ .c s .teMeg. ,dieihlDe*

iionins Cridioxii. Dig1mcrck, DigiblidsNdivslls)! D*linuid Ginonimq Ccdilrnide, loid)j lanarozidC GinonimsC.gl0iil, Ladtigen, Lmineok): Digiralacomplrde,

NSUFICITNTACARDIACi SI CIRCUIATORIE !n bm.ii genenli,insufioicdF erdiet dscmaz, acd de de acriyk( insdicimdr .odului,avind.ons@irlidiEdi imposibilirara tidcplinirii futrctrci l! il I _hrEline cimlai! sosuiniIhJtrlEsul ors.nish) lonpi cirulaton.(GE erjvwi ri
Coidulinsuficiminunai pod. sigun debitul suglitr ldlcval nd6i6tjlor ioul rlc org.disnului drbds unci .odhcii Hrdia* delicitu. In p n, f@i worur!l ir5ufrcictrFi sdi!.c, inin. podEl,rct st dig$ i.*ililile cuEnt il. o$aisnuiui, i iu v! r4. hF ln 5 u4i! ln €n orgadiinulsi. rup$ unorefodri d.ds€6i1e. li Es.

outrsor.isub dcNnila dc|rsun.leoliordl..l .omp.$.it, Ciid 6dul 4t incn dc&ri itrdcplioi siu depompi mlul biologi.a sisl.mului s a.diovs.dd chieln coid(rl ftp8Bil oEmismului $lhett d6prc s Sm! deilNfrcie4n $rdilcl de0np.r$ll ftgtl4 piml dinft .oorpdimotclocordului.m edmd de vdiriolul siAng ji r.re, in mod cuFtrr vodesre vcntjcuhrn s d6tE insfioietrF s$ngi. Adivihta cord'nui legaE si@ul 0inuhlorpciLrioi imuliciciF\{dLi *r d. ducc rinpulSih h$fld.rF trsubri prifaici, lavorizind sCogcruisi$l .u in srua icnor pcdfsdc. a.4! dz, vddimdespE ln lo$ftcidli .rrdion:rnlrri globrlt
Ddriu {vcndli bolj r:dfi(ui\ild' rdp.Lrir.hrsu d.Bb. )'tr lrl !l insulioiedlci $dir( sll/si .ldiowule, o ti Fgrmll d. viaF (.*a e cosrihtr dllc1tabmr.tul ignno.dnbio al b.iii) hbuie &omndal. nunai dc mdi. ti clldn $b supmvcshefta itr crdDl sp alizini bolmwlui su prin oitolc clldhc pdid L e r, Fdr osr \s'dovb$L,E i! gcnm. ,. .n"ufi.nnl.r.o.o\$rlrd r! '. I s iluic rtmajul fitol@piei.In doi ui olt orpiloldcpitologicunani vi(x bolirs dqlindcdar dc erisbqa unorncdi@ore dosbir de @!ive,trodus! ljc bvi if I'h truljcitulc, nsi cun su bolnivii m l|sduni cedio-nsculzrc. rodcorosNsu!r$ i Ctr Ia n r . ( ( 'M l i ar .hu r r r'rmp.inhdssa menrd rr, a . t k o L a n lh , rit ' (dc Nillicrc ! corduluib.lniel ti cu ef.de ulde su lot cclc obli'rrc Jr i fl'l cutrostrtcsubdcnuminbdc Dqrbli' lanab 9\Dstbl+ pq 1\ l\)n4l 'icdriiirc cmriiicdr mulr dii scrcEliilc prcdeNm !i dcv.nnu mudicmrft r(lllssl 'nod mcdr$ncdoM din irsr Dlrdc.dc ci.or subn4'!ruuw! Lur rddi lnxLrh.L. .. 1 . ' . ' r ,,. . i. r d . r r, r, . n . l, / { , , r '. ". '..r n,i fncr'hnllos.d.k\.,
7, \

o rid in * s k n o i e . d L ; r p ' s onh hMlrL RD e kr.Lor.d\i ' l e nu . d t e r ' b ircd bumi ndi.ul .loi| i si ' 3drrd bolnaw]idea@, C c .indicim ii.i dorl.. nici I dc adninstm a ndidnenElor looisdie. mjorc d! .d€ ne.m @!at ln hd- fsp qr\sr oonavrotuutuLo dlJibreb ologrsptoeopae,m' pe n.n

ldi t mrcd*sis dozim dcs&&l6 ldM (3conprjek p. zi),.i mai,16 in cl. dcirsuflcimlimrdii.i mi.i. .onstihind hhedl deinrqhorcal bolii Tsh n.drrrbak s$ rdbmk. d.!i fMe a.ri,. lNdoal. opme.nLqd pcnh bdliav, g lrcdedsun,ch8 majorc dedtu itrredouuiili rmpeutic .a roi.i o mici dilbnnti (dcodinul nilignnului su chid ,l ,cinilor denilism) Dei, ! gftt 2E drnpafta bolmwluiin adminstm. roni@dleolui DMbsi.i fie nociva

dr pMb difsi d. b untoluv lolltul; lh, sbdiul €rchliea insunciedici .tudiovdcdrE
d. i frbmmbl ftbuic individtrdi4t rdcr deh od h .o.

in afaian di.iliei rdni.a-diae najoF, in insufi.nnFmdiovucnlrd nai !ni, .u nl ldjuv$t Gjuribt ri rlre pEpMte fibreopice u.lc dsdis prroBlt'i atrelc, rlrolek ,,Ar.di!ii caihmcd subsdrfuctiodal !i "An€im pEnnrctr ele oemszi. lc vom Au rol nodcnr itr inbuni'4nd sorjvilitii cadiac. i circut.rdd .xracieb Co.dr clhlul /fierrdtqdd, Dcmcr, liry0d pldri lao dni m ati, cm sebs o ttunz.t Mr.r.'.ia (Falia1 Btulk) lrllzl. .oienbri prpMrr ditr2 lingud froMctao c.tri curpt (20{ot)i dupi ncuhlizaeJdidn4ii i.n iei u lari d. @lit debi.{bdd dc trt, e Ng{ pcnlru i', ap.j lu 16lnxll rcpus6 oro, lntcag..dtiht s eaba i! daui&priq lael pulin4
ft Ortl ltpriclul /Xdi: a)r,,i,/i, J f q n n, r r . . . r t r d t r ' r r . ' L b r .c ' I i r . i n j d c l l d n h , o q i e o . a p r . & (nilnz{ um) itr ir,t,IitirIir i,)ld rulin7.

t2k

o{d! Bop'

od&

Pss&u

Fbr6€pie liona $rhdd.ha r6d a

)n ian ficicnF.!idiac,, dmt in olbn.iilc circuhtodi,rotcardjuvat seporli, tr' trdnirmle cri$i menicinalc: Floi d. ce& $iEtbi rr4dr ,rc^rt

BOAI,ANEUMATISMAL4
lcnrtu ui !hz! inddnm *6tu sptrot dc pdolog'c ii grupul rfectiunilor aculm p@c piica neju$ifr.ar{.To.mai din pBfin .de si jusiifr.e oblosm, d tdmdtuaF eic an prcpns. ti sp*b.o

Fbd d. M\EAd tFtq$ chlnottk4 t/dd, FMe d. Rohir, /Frr, FItWc dc No4ti tFdftn tunoiti) \adfuii dc h|dzni |^odn ldtbve)

se PlePtr und{od dint{ linglli ddtc dcpleb la o odi dc api, mr! ru ri! i '|tr rimpdcmIinum cimi minuG. Dupt riciE !i fihde s b* du( s Nofoird la lo. domol. ir r0 muLcrcpna. in iimpulzilei ir tolbftnb cinulrtorii din pdioadamenopiuzi GtArde lftcvEdb ii s'piid{Ln ncnh Lmo) $ n.onitrdi un orul @a medr'.al Rr Fflizo si tori d! Pidu.l lF.,ln u loEi cro24, av4 eaaiii ednh MdEMet Fw4 e Mqti edhu M8ke) Fru'I&e sdYc Ird{, $eri,
Fnd. dcAmsd 1'add,'!, f^F ea$i fiofu L@l[,

ii lodlizde h nivclulcodului sdd apMtutuito;fidoi (oss.n6;kFamudl An inddnr sicj bolh Etrmtisnali, rocmi penrru .ompon;ib sapdologi.i cs md

Bdli rdmdism!|i nusr o drirdc In.di.di uici, morvpentudrc rrmmorosn | ff fi H d. .,6oli ntrmrisnre,! ln mrcint; u 3rup dsrutdcm& t hcrrosen dc t' or ed.r r.!idr .d,, .'b r om , tud dr r r ;a, N l - ; nn;r e - r r ir .i.lvr r .,r ounr 0?nb$!ode.oL..u.o!r i boti it.dr ,.i .,p,,+dd

'su,l ' " ln..dnlunui rc!frdim .arniovs.ulm (cu atuh@ jocesiv: $u.on@hen€ tr o$co{rtdbi) $ie dequl, prtco.e,sdei{ dubitd g dcnutE d iEffiibiti. rli dc leieile vrlwlclor 6di.e de.!E d h 6uf{i maiieriu 'D.oe.c lkc smrpboe dini.. ale tolii mmaiisdde sud t@tiare erdurv h

!r( lur, rtu srco.! st n1

mi *r ,.",. ., *p . ,r,,,q t,,i,

Ifiuie dh 2 lingfii an$tc de DlmE la o dii

de apii s bd o sirguri oii

N ir

Dcodee, fir insuicierts cddirci dt $ ldlblftile cncdabni apr d$u lr boln.vi cu hipenssiure.ndrli. s rftoDandi docicH, la hhmeilul anrihipcns\! dl bMi, dc cciiuri n€dicinils (d.sftc la mp olul de.isli ).lnn i'||| 'HDdensium h (o$i mrtso' | $ima dc cdlirate r*ini dc li.bidc ldnisc itr 24 d. oE ti sre 'l bolnivi 6rc in gsn{il ft$n.liei. itrmzdei.sulicienlicirrbnepeifen.i.oft apetubulroalrclitriicmdcrr|r pdi diminuiu afluxuluivemssprcitrimi. nailsbta pdndcifti unemirililo( rul| r {h hipdrasunc,pict palida umldadc. scruonandi $ lensi tudmd,tul n.di.trD. mr ti ti bili olft cu pl.drc (d6crisc nai pc lirg la eprolol ..r'bbaltreologr"),{|nLs h I'ili CumdscD.i insufi.knF slniovamhd s insolefe$ d. cnmr llc.iftn( lrrl' { trr ledu'ma pin, la sxdudsc I don i. ( lrl rrci i'r t$urun),s rc.omsd; pc deo parte (strffi dc buciilSricl dinhhlic si . hhidclor .onsomorc, pc dc rlrr. .l did n a .ddllici dc Lhhidc tcsurui.rrir pnn?dnrinishrcdcrcdic.ncd. diftdir! ,' d'1,I 11 in rl (ds.nsc!i dc ln cinituul ,'ln l tir inllz'i su dftodn diudic. oblnt dinphnte nKll!i'id! tulohNtrldc ii unclcltc4iuir llc ip,i!tuItri uri.f) Itrsi'.L,lrl'm.nhr boLnivtrluicu rl insufi.isiF didio{sL'h I srr itr rLr' 'hr !.ltrLi[tr[Md t'i ll)lorl [N lc8um,liad., pmdN Ldiq binoNqr' (lNrs 1,( i ciLl. , ruiuLui n'$sr]l , ,,h rh , N( .x. I i$rl drlimd[c o( .lm.trrc]or Ltrdig6k, ' i i:i ! ' N, t ri lit ' rr^ r l, l u \ l i' t r l n ' . ' i r { r i,m r N., ntr'ilhrtonhh'. ^rlr

l. rpmlului lo.dhoror(oa*, adi.ulalii, r6doanc) nu auo cvoluicsnv4 cicl t llhul srecani.ulft ,,nu noidc iinenii.,nurn doi! si &ftm u sb*oibl iDde p. pEanb aicicouideniiDrivind n, vom filorenpia dre g E, sie rct,rivseAci !D div0s alebdliiHmdi.mre o rlativFedri aAodemicide Medi.atc Rdna!,botiDuDi cl.sifice din triinF nnlsDlrce imprnin doui gnpg Prim grupr, a Numlrisnetor *i innuaiodi c Mmdimde innmoroiierc, polidrlr doiict evolurivi. rcmlisnul son.lios tLrpondilih sn.hiloanri. Din a dou! gnp, fac prtu !tuoete. sp0diloalc. hd di.uL dcgcn.Erir dirlgiik. rndirietc. buBihl., n.vntgiile ;narcc ac. d! ! dou! grupi nai $d dpiis Imilsrtuitc dc tip rum i. ;rc s idabB. in

r!..0. DLn. pa Di iiJ ,,r'1.., n.o nJnd,r'rr n si tr e,pd , tn r. dtu o'n {l vonc, i) e\ n bd- foro..B ! firolspeu,..:i ferr bohAjk, s, r r 'ti .nornov,r,bL{r 'lrldhcornDl*(rn,lrlr,,..p-pr'.,u?,, d.slptsI.i t t ll, r! r. , lc ' d . . o , r . i . r d o D ) . ' o i r p i l t a u s t e n i n n r u d f u h r a b o r i l e ul. dr ptuil.irlrrio c) iMicdcin fdmdeintqioe .cde 01e Mb{ismrlc 6olii

@Jrh.r o 1. nturcrosi.c. -emhn.s'rcn ".e.Em. do!-'opr bok iljrninc Tllhntul dc b.zi anrinouric ncdi€nenlos cdsibir itr ete fr.i mutr 6rc dlfu-o ri'di lomri din ncdicimen€ ibiolice i iiitandoii + conrcoua + i

lrld n l: ir, , , t , , . / u r11,,-,d.titu'c*roo,.t.ccoErdep-B rn(oaa t lrrn , , rr rr' t 'n 1 1 J ! s r r . h . r r p . ! r ' t r . ' b . d n t e d c ' ' Jalu ,164 4i r oo''|'lL' Ml'. uLr ( sil smi'lulir onrihl. de0,] {.9% in 6pmia ri i h xBlriL. \rlr prrz^z !i ,!d/,r /r.,!h ri subd'nti prin hidmtizi sc ^.. rddr! rl,t'ot'0r1fdf t l0r !drtrn( (' nr rLd e'lLNuror{t (flrddm Mi

D0

odu soio'- cr$um Pop60 Ps,n 6dstul e.- * .amMdA sb.u€te .,bsEdeeile d uicun pl-dnp dts:.!M ,. rolce{ d 4d,br tostqn gc0in.,cobp_.. r to.rt.jeL R h conpo.![ unor hrlrnj su tr^qHtr Fak'4 delpl.M. oj'.00.r' )00Em.F dcftT h 2 rpd Dup,r @ { bmi p3!c br r, mll?h h J5.-.4)" Hk.sE,crd4! c I t/ tg,x;gnnd.r p6n

h salu?l?tr ) in M!4a lutuu opdilor desdcie sau idciifisr slb@le d. nd, I alb hdmzidc, iar in mcnli. snbshl. stogene ll{votri.i $ li-' i..*rnr !po. (d rr d,1tud.h [c. :n zon! .n|rBd, red;E d. ioo o r d drtr.s( in bsh tfln o.. L {o04r dc Srlcl.! ro.r '.:?sb / speie $dp & urilizszr din ele maiv(hi tiipuri o .lri -tL {CatrJrfi,I Nbhti.de, itr s.la$ in prdcd $ lblostc h pEpdrq t @zrt$,rd): s conlin.mul!eli.ilat dcnclil, sE $ Rcrnind la sliozid.lc dir $osla de Srlde, !a dcmonsht dp.imenh tl ifiend itr raclie d nnl i Mlisminr se denubb.zi in olloisn in acid sli.ilic.m, ftc*a ei h 3e4e t ii licl'iLLfh llcalii. sc tslomi inEo sde d! sodiusolubilii tsurudlorddcmi'd eliuo $ mtipidnct fl anllgei.i Dsi, dtiliz.rci ci lttl itr medidI hdilionali cetri in en diinlifi.N, ati. o! rdirlgk. miiinninabr, cit t os!trrilemic *ll ''DiiptodNclcfm.curice,d.obi.rierhdEiposqoblituredi$dqad.Slklr, u ti .fed. $d4irc i @lmanre dtrftdlorutdic. Diroriri didului elicili., orc .hr I h a1e dozcsl.bc ste epabil si cljnine cdridli impotutrlrde rcid pdbeiic, iholur i!.q{ mdibolimului, d{i vieni bact iioi, plepmi.lo p. bui desrlde tu l,r dde ni.i&l'{tr hr in dor dtui bacbjcidi. b&risrrici, Pftp$rte ntokrlpeuti( din Srl.b: Ditrso!4! d. srldr (cona sdltait & pEpdi: * Dao( di ] ingm(@abmnptsh o csii a tp.l. o! +-5llnguPr/ pezi cit l, liqldli - Pdb.ft: de3 oi S. pooopEpm! !i u eai h.dicinal compu,ln @ ifti $ mdr dc S.hh. ir[,!
& c@ji & $h /.qrq &r.i) Rrdkiii d! Brustur /xor, 34d-d9 Rizani de tu Ahuto cruDhh) tN.E d. nNF^t lFlrc* h'iPt,

qb cu cimbrrro. ..,-.9-","1ry!,:]l 'rgc'l+t d:}ln(&,d,5A,riAociar50s rd' S, an.' r Cth-bru lridjrr .Hqtu t.,ri.,zan dr
Ta p.h brier lmn e e itoo.. .d gerh-, * sorodr hnr d. Murt|r . s d'e, Pem rdtu . @ todlr. tlh deMu,t[* pude (ub u 1,.,,?, +i-cnld'FnF.urr.bootr, .re c;ortootduls.pah bi,rsenl.*b.N.!c

plse.lclle ic lriliaz! tifondubtu sri, p* m

;c;

sptic;o na;D;

r m@ r hdp,5 ! r s b. J , h.0.op( .i r pJ c 0l ,n!r D ,p,f.r s r os s b o:pi\ddr, t,teto s poftderrdc{ru inrinr. m,

n1!i b, l.::,0,5p 0 ,o a r lo- td i nr o 1 .i 1 Eh vtu d.:( "rtr dubru !h{ur'eFn. lu lln ! s )qr:llesl 'rrt. ' a .e *n " i :. p . r , '.;,".," . .p
" "..- y r Dd.e. Lc rds'uk de (. i0 M an.( r4trrd, ! @ ,^ ll_.j1],lTl': rmi umirosH rortlli ^r3
1 nna &n\tud uLi -.4ixt d. 6 nrc@ a._* p^h M";j,*,

d.M^d uah-t..,

sc pEpdi trr d(od din-o lingun d. tnst. d. plaft, h o cadi cu api. s. I'ql l- ? d r ' p./ Td J!.8 r n s€ errbe. O j.$ rcF$.tu.., p( l&s! r'ar .' u n Lrdon' i.c inp.6 t rfAhd ' ft .. rr d
Rp.cdF & sdoc r.4!a sdtb, Fni& d. MdtrdD 1Fd&d Fnr2e&rns lrrtnt4!d "r@l

F .n.fi.'*a DeM;a,,; .,r, .-".,","l;l' o',po,n,." * * .DU "N hptr dor o M@orcr nprom ce,.rede i,..m,red. uzaien, u
P6(ri bn.n, ornoieohtutff . A..r"1.,**a* r^r nr rdr. r,vo6bI pni admnEhEa ra. jh3 "-,0*._uj* d( t pe , puben, lviioi fr.

C,u M.wl. -a.H e,or.a* tsruj toirk rh Itrhh dEM*,,r sp( j , rdpenndue anr licLioftr! .u o nlr€h indsrii fma..uri!, djnIrMg! tme aisli nduoinie llepsBi. drreumarbe, ,h | nr

d/r, ,,rb,bru d. p,epm r,b,;p.m a..-, c"ra* i"* ai"1l*".0"r. r L" .otrh drMDb: s..d,,p db de (unojEe t l'191.1'rp" r( ""-i"" d a rL r: li. mb ri,,. t u h i { n t c .' t r n l m d o r d k o a ( u ! E ; sp(Lt
Plb d(u ordroitr ncL!rcrd rul'tu hot@aftirDjcd,rtu Nor. h bu 0,!! L itr Tlcncbbathp-,n, d 0rflt.c r!fl, d nu.[bteM flT ,. dsird.n.ns kupcun d htu.hei spcmrnrutj,drrlrt. ).

,

(t u' scun Mutol prcpmrd ro lirgLtrd L tL il sc prc8ltnc ui deocr,in rimp pqLodelof duRors.frtr {i,Ml. phr! ho. idlei S.beau 2.i'ip. ziii rinpul 1

L" 'J'J"irfo.. -no'.:.r e b,e\tui1,. Endi6 nd.rora). o( (e liirlr i,l rrNli'.hl....trr.iilsptal rcc.d ' I tlflti tH,Jn o. n DL, n nptu. Aai n,ep.u? t lr , , , , r r ' h r r n h . r ,1 l n t..,.t!.,.""",1 ,,,"."p r ,.i r , u , id f l . 0 ' rt r 1 , . ,. r , t / r . r u , n . . , . . . " . .r,. t , . . 1( , i . ",".".,1 . t [ ..*,p *.,.l i r n 0 n "a cj c a r u .
jrlrths IN li,rt, I o, lrtut ,,L

ed u Bolor odalianPop€*u Scd 'PdlAnal, Hyosyei n.odaddi mtnmrtic tumd;.okhnirdr 16 s a.rnb odtFnh dtlt r;q:n.( h pm bolsmb Ttuquile de@npl* , pI) 0 "E\hndm 'Exh@n d*mplef! TrncNii dc Cap8i.un,Uleiol de Cu\orn !i dc tenuprl prcdus .,PlorErhcr" Cluj iN cdirl bnt I dc !i Ani6 Oil, unguent indi.d sub lood dc conpHc l@lc su de bii saE"lq rip I{dD

Fib's@e nd'lon6ra no@m, r

l3l

produ$hratunlcR6.riI|

@coMdi Fdtia Elidor.e c.hazi dGrik Emdie

anriu $ salir Gon! Nlnmj Buzru). Pedh u ok

ti ulciul de mas.jadn l

rlei deRomrrin i cmro!t de a.tiu&nriinfl.mdod, .iatsdica,ninuledi I d nind ti.i snguinc, indic ir andq dndisn, drsqitud.Ims (odrtie)g.r *u n

Cu o otr bogri dc ptodu$ntmle aftimDrGmal. s adt$mzi c.lo' ir rirF F.id (odnie), btszml dos.lfr|'i! n.omdlt p€nh iisrijie canror d! r fl.bli supofi.iali r membElor infrnMq sinden ui@s, sindrcm Dolntubbdiq I cioti vcnosd ooni.i durosAi, vde! oma liovm| @ oonlim.xb&! d! q Ar .t $i llei srnlirl de Co!tu ioricdulul, o cmbidatieonsindi a im|nilD' t pl,trt.ln(oeodE it-o byi !G J..gLm ruin* ir.htuk adtu. ic .ft pJ c€ e fm. capmdNl si dlionee d.osbir dc cfi.nd h .m e delebii! fl hm birc,lM!| e.himoze, hemtooe, pE.um $ in sindbnul v.ii.or !i isuficrmlr s qoii.ii ungledl gohobil die enline *tade deCilbcnd., Suliro.re ri trdd

itrr ,t@r@. re.o b d'1rpdco\igea- j ftpottrrk phouldiclerss, Je lrloM" eonmdr ' rp(:a ptun?poru'$u cd' bnraeok L!:rug1E f bdenc itr mDcFliz ' s sisrcmului o$. Crlboiotii din aEs Drcdus mtua1 bi& aimnai $ ljud Ir ftsbbiljrs dhitibrului eido.Leic al oq;nnur,, ptr, @ $ nobilitua nindllcloi .u u Dl inpotunt id fsonercL jnflannro mmEolm: fr,h cnopc mscdaftj scialici,rndinire (1a sDonivi) jnnindoni s nbm ftirci rcmrdide $ in dinidtraftaeficinri i f.io;eh I h ptodusur aywcnic Margss 0immovddestu Iihdionil). .@ ilj drbru rqihe bemff.i cihcrul0i din lu4 !\ s.dz4i da,4adimhta knicd.rft dir! .lc did cofrpondF Orodusului. h m,i (uno*de plrnh n.d(i0re ldshbu de Md{o) ir dc

mdsn, i. smcmr in.nsi6 ri gtr4 tn $*iat poalc fotosit ti $ !z snb lodd drc s ldrc*.zi nunri @lui cxrq baat p. u o

ncdi@.nrelc geieri( Ecoo.rddc 1n aftcliuil. sismlui Duslo{.h. il,dumb dr +oidtr! ii.hiro4nra, nizele cdi dc.),ciEn Pircxi.m ti de PDd6. d( lodpbi] mhr.) LrborM.d cliunih qdio-v*cllc. .d ln spdisl in utiincle cinoi d!@ii sur

bnc@ gam€i Pdl-rmlr, gadl deplodus mtuElebiologicmdvecomepuiidc dr I Ione$u-Cilineii Gua s b*mrn pc .xtri.iul dc n rol !.ll.ddj orrc aE o comtl (omplcrl/e(hld sb3LireoEor*, whc bro{.muhro&, s,btb,e r.' 1

l! dc!*r l0% dinddBeletuecisMic sp€cial gdle d.mlhre dinDund tn in hic, lirornpia d dic.orhpiabuti p. losme,tiucEri p,rpdale joNi tlcrar.
fi h psmn* inbolDivinbr dii rcadr 3opi, N0 itr add s. .odidc,{ ci @uz, ! bolilor mdilvs.ulaE Midi ttr dodul d. viad ri h sD€oial de ! i0dlvidului.Ftua*ecmrc, dsfi.isDFleiurlidale dw t! d.gdtreenrs tt8llui sisicm6dio B. ar Dc r..e, ne Drmien !i mi si ]!cm uele dc drdinigi.nic si mii als dicdic bdtmvitor.u stdirli: .ddio{a@G: I rgin cu; n4Frinis !:e rr\ts 1r.'r,D. dmbi onhger hm: ilER, cltu',o srulk dc .rde ri legse ptu..pdr iis(uF h ,ordipr truscrbordl

doelemm@). 6hplair4i d,bdndu.s vifttile rmpcuriedclre trlorfr rcsti
rorUrguoo ri SeLl Dll T L mdM ..ln rudd'su (d'(d.g.nemrir polilnroT, spoddildze); (ldliif,.i[' ! rmrismul inflan&r i! p*ioad. newolutivc
nsro'.lnrLlgr'-ddtr,,Aodlrb6.phtdc.ftA.m'adt.aao-qs.rmrj .n

evolurivisp.ndiliD an*ilopodi.i)r ftmri.md anic d ({diniq cminovo I pdirtuib)i bolialcn€dild p.ileici (!l.i!lcii ncvBlgii divm: $idicr inr'Loddt! hiili, tigeminali)i wnob d0rcro.80 rdun{ismsi a$id.trb(Frcturii durd sidn!, holi (ezmc .ldgirs, s rqr tii) slu intflcnlii .hirursi€leonopcdi.q demdologice 6ui dcg. l-Ii, (hlnor} bolii1ecirculanei plnfsie (wde, ncbirc l)uillchr0l ti dululseapli.i,,locodolsti subliio, msj u!.. Apli.m.Fatefi unrri ln $ru! cu dic4i. nedicului, indim i.turotii, nsaj .u er eld, llrasuddccrc de piod$cle nrtunleHe.nrger Hdllgc cd\ clawGmo.ontin540tusclml J. (lll mild !i unrx.ipidi dcpudridcOnz)..! m@speBnli peniarlhm.ntul rkirrLol!
F tl l r d o l'. Ribqo Co ( ). P e bsen;'h Prntu hhrei divmlor fomc alebolii rdaiismrle E Did! trosrrt rvrtr dl

ld mtlnt drno hrl €r uis degri! tr ii d;rtffitd

apr'hc$u pm.uEre sW riglc, neniniz.r $idcDoluaq dii i tcgincumli 0ulin.z.naui ii tnsp@irl mai cu pulinc gilimi min,te,bogle 0 rcmirce, rarsri daridh domcul $*ific nlocmpici. dc nl..xbri nunuoscprcdu$ fm&.uti.c rc bizi deLict ntott r (Ca nvlu ta rXrnutr d. primivri l,lddiJ r,d/.1 !i ctur deCocoat .tn! l,rr'on; d.

ii conliic,Jmburttitc$c adivibta \lMlid si inipi€di.iromm, ndi.rlllor LIN , inbihanin, cqlularifiedug. Mobiliry, drnflzj duMilc,rcdu( i' l ['trlr tr cde ncsrc sroprua $u evolunr dnhs.ni la livdul ldicuhlilloi fihd alir['l .clo o rl d. ccl. Dri uilrc fomodc.nrir 9i SadrInhdionalFmft, tndilicalDprldrtihinriinllldo'iinfI'
chlrrr mit.l.clrborr,' hrcloi,buNrdq Nlituh*l,r

rm F d r' -, rc n ( J ( r{ r 'n ' eo.r$ dclli nrrin !i exrmd sminF dcshgun..!rc, d.{onriadrididmliln $ dc

lrlh,r.lro( trenonlofulfl &volc conumului idm dc df.I dr psdsr
.|to rul'rir.' ,.t .',iu r'J:o t J.t p..'omh simdk \shntsn, $ng.nr ' r' . , d r . , ' i j "r'n . u h . ' r r a c d J r r . € d . m . t c i s u r F j |{ $ i" (rr(, rirr d n \ ' r .
ll !d h..,.i d!, ]q .. ..,,.rrnn r.r Nn'tri, Ld.'Mcd p nm! !npur i rrr.'trr',.trr.t,"t |'ft '|1.,^rr,td.M.ronrctol,M.rih llil.lrk'.r'fl

, Dlsi kc{s daft s inr,tticc iD non sponhdl din FE nodt', ii! Eua ulul, nu0utos irdift suri.i.n. ck dcc{dibi rjbincl eldcinicivalodfi.{e

7i,. r r.(r i, 'J ArclLJl.qNfm 0 Inrnr,t r '0ldutr im r 'l8n

d{f

,ho*i hltllr ttri,l,Lr dNnd

F iot66pi6rad I 6.ra sr mod€h,

iddcntqad,nitm in aele af*tinnidis$tivelirornpi! nusr ndai o mdodide .l ic .omphscdbi ci cbidprincipali In nundNc afccliu digstive,ar tebui u hbomtul si itrcrti cu nnediile dp.utice m ouch alopdc, .ud s. pNeddzi itrmd cuEtrtIn r&u r re i$ I
mtul lkE dperdrrr d! -nl,,rl. ron' (..d. !bn. boLuw poJ.0!.h ss

L idan6t,cxc, e od€ bzhtrnn mcdrcm.flrdd( t drt.

h dr.lruil. bolilor lprffubi disldiv snr urilizreu nMir todc mF despdi Icd mlui diaedrcr roniemm, labrive, inridirrci.q.mindivr, riliulcqcc Ji
itrEtrud n ob'tsT,p,n.u. d'g!-r.\.i.Lp.n.o

ciJndtrlx

(Darrro i runa ainh)

io d pana glanddc C6riwd*e, Lr d cl fl itrmal apmtului crdicvrs.trla(ri in parolryia zpd!tului dtcslivmjodbta &lor f,ru@tic. urili?acln lndi.r nedi.ali romin$bsrsnLmt$c qitue dii rc,id difedt corbin4ii sruchif nai dulrdecar sunr ntur, .i.l$v vcgcbh d61, d. Pmh o mi buni sisrm,riarca lrllmcniului Iiroimprulicin tolit apaFrutui

DICESTIV A?ARATULTII FTIOTERAPh BOLTLE IN
fitobftpculi.tndlti 3pEci.rcano til Capdndded .a div.sibte d. pmduse nu6ri, $fdinde lpMblui digsliv su elc eft se prttz, cd nai birc h 1{i cv.d(nJ. oulF o Ptu-J rr d. lle Btuu si r^lbkk bb.aor.c r+ r, F?P i lutrt '

iv,rd cosidml dih o impi4iE @con ribihd ! lfsctiunilordigeslive I rcmpni si trln f!@ni fbicopdlici h tei submpirole: a. Fitodopid leqnedul,i b@ Iatusin; B. FNbeopk ltEnqtnlui |tu.ktelinaL C Fibbapia dirfli4iilar hEotD-bilin

A. MOTERAPI{ Sf,GMENTII,I,'IBUCO.FART CL{N li ttuneniul scgnedlui bu{-feinsid soudizdzi plmteo mliun Ilmbdq astingeNi, cnolicndri ci€bianri. Adniditur s &.e brdeeu comptrr rmpoanesinL d c. , rpilirun
Ghglvlte Citrgivkclc lf*tiuni i.n@loi| d! dla div{&, alcgiigiilor $it FlondeMr\etet (Ftares channoni t?) (r Iifuic .onftntrrri, I ljtrgurih o eri cdapli intuzia cilduti (La 40"C)$ tinc tl limp dccic€ minut Se&c4 5 6lfcl dc r.6men& pc zi. Atn omt (HNtbo Hlryrhi) Iiluzic prcDmri din 2liigud plad,la o d, cuapi.cucaE* he g!e{i dcnai IruMc dc s!hr. (Idli,n Jr'lvidel ' lnlizi. trlpirni din 2 linguiFlma dcd! ih100nlapi,$cm$fme

la !u Drci uii indivizi keut pdnvhldliri a rctrJge niciu prcper lirors,'rtrrl
ci cudiov.6dhr, ncubvegclaii\mgcnilrl, .trdo.nndc., cu certirudine aulpdd ! p. .ar fitor$'| numai sinsud ddi - la el pulit uul dinri. nijlodele rdpcuiie o sde Dumlaiddchin! onului D$lru conbdtra $ fcdntclor dissiivc Cinsoru N I rL ! L0 infiizi. .onIl! .olicilor ine$imlc? Cu sigumli, m tiolo dulli dtrrrc !oL.L, 1"1 o rrl sufclinFlegdti*suhcpob.bilirqitrcosripntieMuditrotrtqindirnc,obulrrn sauchie inoi5ti6i, idsma| intial Mupu $ simflu dr i rL I su mi ,urin @sriut dn ! E.us, din timpui ifr.nombilc, la amrdiile p. .dE i lc pue 1. dispozilie I pimd 6nd ldpluluL dn$l ur Fdvcng sufsintolo.digslive s datoiwt tu digcsivcsurt &1. caE idi iii cmbct imedi.t $ diftd cu rub$iilcl! dtN iirf l'lrr idlih.nbO idgcFt in li@ie zi. lilordpia !c asooM,in sr€..1c1. |'pirdrLtr or l ri cu o $ric idreagi denijloa.e tnpcurh. dFvlit. cm r fi lpdc ninml., |li'ltr
rnhoh,.glnd.r 1flcl!.ln0,.,h,..sn'.o a'p.'o.ogiur!tr.'lrl'Ll'1r

m dlr dddmin.nr li boldclprmhluidigslin Tocmi d. oecr. o Jidr rilwiL$ d asocial, unuil.8imnomld. vhlil.huN ltr r'] |\ hI otrdivi.iidividulli$ colcdivi, t Fr s "Bn' 'lir'trilo!ssc.nsdchhri,lmDrcun,ctrosusl,.utlit.orcoritm!'. r L'rNd Lrfl dlicirilcnornrcvu'.uncllon$udirrvi'tri{,n'nso, !"lNq DLLlr t r N L k 0 n!l l i l |1 ilI'i i |i0!u\h.h

Fi,'

ipi d mre* fxc.esEm4dccircvr

,6

ovdu 8oio,

o.bumPopeau

Firoro6prad4 s on,q e modsme

DsmL pqirar din doui |jlguF la o cmecu api. Deodul .ildul setineli gld el putidI 0 nindk so peE fol6i li pnn imbibn l qr \f q'lici tc 4m d.chri; $ 1inl0 l5 n{ruli 60rhmpoaD. nri,.m* 'lupd rliiibi cu {lblc, Dodpr! Drqrib. Ctref{r lntiinflM4on asringenl scdlnv$ urili@i: i C$dt nului (Herba An:uinoe) Mu - IntuziD d6d p,rpaot dint-o lid8ud plndri li o mi, .u apt, cu drc 5eI r pm gitrervio. $ innad4iidc @viriFibusle$ piepid d r Utrbu @i nedicinal anc ar \titt ntd tafia astnor&.) FdE9 & sdln /.,,1' &ru, .ifi\i;o| (BqM sopri) FhneMu*oekrc chua|rk4 nioni decqlilel aR[!@ac.t cte,lb d. M{ tcr4h PoPEit Jntuzi, pcnh u qreB e lt0di dinFo lingud flnesrs dc pl!& la o ori d ,!,1 hdru r dbtineftzuhah nai bMe, ser*onmdi adaugl* de l!20 pic ui de.Ntr'rr lloJ'olsb n*tre @tri inftzic. 'lc Scpmt lolosi$ C€aiul prntrosugrri ripFirornph !i !hfd, .m s Plepdi d l 4 Lruuiah6tc deplanbla 1/21api(drd il cloco, ri scficddc douinindN Scldi |lloLli dltrsitr i 5 mimt h tnpentun cmqftj Dnpi lilrraE$ S& gqrart d d{@tuj$cir tiN ldior in sp*rl ln ab@slodenb@ id angind.rut (dcmu,i brckriini su fiolici) d Dinte pmdu$lefamrcctrri.cdcuz cxrm p.ntu gingivirc somtic s iecomr I i' ,0sridh6' (o lpd dc guiNpnp.rar, dii TircNd dcl'la"ias ti din llciri s.nliit id Ilcnn $ Anr$n. slpilat demdil, psoxd dehidr0g€n !hool). Un alrpNdus oblin$ i t ti ft, rcsFcrivdin Cuilorc /&ig.,i,.rDoprlJl,rr). *b h$ uiilizd in dildit lbfl l. I Itr s.nenl, plntu E em sgno uLui bu.o-t!d0gisr, aven h indcmini,ptinrrcr r. ., (!dn Mtr{o) - pnfde diqi spun l|ll dc gui Fibden!(I{itun Bistun),Dmlomin-H | h vtridc dirditc, .u done delindie, cipNni, pisici t M. a, sq tiih ilrc |q r ' r, iryiidi0i @qiile dxjdmr din cvndH budli !i i.rirlle unls z4ia ginsici.Fdilru rr DnoruldifciEIorlof,ncdcgingivit, paddodozii, sbmdircpmbi*, pcdltu rolnbdc ],tr rtrlriiplicii brctsimq dd d itr prcnlilir di.i d.trtue pdt fi nconindari lloM dr d, I llo (0mdura Labodhls A Bdlly.SPEAl Ji Emovdi dc$lricun BEr$rn dc O lr^ri dc dinti menicin,li.!ft dcairi 6upE gitrgiilor rc\Lutrr o bhtohl r m{hoaiDti i isupthi cnc .Jsll-mal'i exkii insi mnoo e prcpirdc coDrc rLlt, r tNrl d! dinli .m conti. .lomfiD, srbsruli .u eftd uiinfiando. $ rori. ldsr. Srom.tile sur ddd ru.r diii ii n.n doni ib mucorsi .ivir4ii budlc,mmir'!ndcsrf I r ri n o,lvi ,irl! nfto^ci. dumrcsq ajmticdicimsri.llhrdcglur( r Cirrc u lo hrrr nL'lhr dc idni milrobi.irivimrici hngi.i roii.i, trlcrgici FirdLurtD(n0 I I/i rtr 1trDrrt"'frrlr dedrddr. rriiillm[mi. r{r dr .r. ak'rl('iL lL,rt,lftr. '

Rnomii ddtciiilcdccdeoler t axrt ,/ r! nadj 6,,

c6ji desrrd. fcd*.ldrrit ,,*' ;.:"j::llii",::":j';,

."ji mituFi h o eni .u 0p,.cu@ $ h€

;llfffiff,,Tf,ii,1,l,ffi:j, "*' Drn.l. prepeddin
4 tssun h o mni o sEvd, Eddivoc su cu lciditrg L mdicizarc. deuz ex@n, !!rd.nt d. turqt dmti .a

Fn* dt tJnicn6ahw Uniae)

n,5mft -S c p -t r-, B . h d o a

,on2Lnsumjad.pekhotusrurp,

i$rl!"iii:!*i"rr,#i;*T;;;iirrmi-r'#:.lt
uz i0tumrL r@mind! iis umirorro foftuli:

5r

tr" n

nrq tirt -ht_tF6-b I tHdn Lar\)

_eka

IiirrLr l)qrdo ditrkolr$riM*r.

dcphtric o@ide li

ll3

ovd u Boior ocra;an Pop4d Sepodc urilizr !i d*@tul deddioini det tii'ce', o linsui h unplhe cu I
IiJu/ e. t r-. ljns; da tuldrcp . ? ,' a s y.ngr!ithddadlseprTsn ,Itrgu:tc [!uc lr 00 nl ,p'. S! . lr n . dvtrortu D a 5 o r ,! h L(rE ok -jc ' Flnnd. S\$fi (FlaB Mehar)

D.odea sldiile d. r.rim.e, suntnoiid culNdcdepla& melioinatdr h .tEva coodotrdc pnvne rene spsii. s nosri, vm prczeih llinaN anstsnfalia, pallidn E.lr?Nd E. atigirxtcd\tala Irciso.aii E \i
deNod .u fsr idrcdusc oulNriti ir pn nG*rn ft.ml, daroriliaclruiilorfbtn ln

nori ml gua - lnfuie, pl-pm.i did2 tingudte li 100 api,.u ce s ohrctlc demii
,,?',!i% C.r.. (F L' . dn.rceR. c.nd gcnc Ribrid. Coientel Dogr- i' on, j o el.u! rrx,b.lier mmb d,. ddo'.L *gr1o. rtu mtrtrontrrpms - D.o.r. p'{fu' d'n 2 Lngu L Ld.n. i /Jn Lo.4! & iDi v i& spJt.lr,. Torl$"l rpo p,ne rpdr.r raii hr. ' 01 :mb.bde , s.5r Jcjofl Trccird r, r ! rb.kelor atuac. li'mp' T.orrndr -.on,rrm or cuspdi dc ', cumtiune phnrlr emotied..

qq ra ulciul scurilizcazn ddicinik Laroaie tfti slrcii. cdnDond adivi csrc e1e
cc *b cdarihit il piincipd dint-o rclrhidm*squiieQsi iciclici. Fn zlc LL ot o 4. pm.idJfr I oi( . (s rb lr d . r. u m. n ,c r m flt' ( ,,# " dcp:o. r .isL r 7 d ",+ !dcspcn uCllmd0a51arit u -o / d . ' o r' rd ' . il acidG&iq imot $i glucdzi. pnvindactiutr{ lor bacdloedi.i !u fo$ irstnde dn mdl Sbdiile mod.me hditiomld a amerindi.nilor loldsu pEpddc din e*t speii, Iic idtd [r ! .e inrMte), !i d 6d .hid codfmaq O. pldgile Fobsns moMrelor p. ba: dcE riird?, s rt.omndi !i id afqiudilo €t tr{ o .Ertrc a inmililri genmlea o{disnului, ncspeiti.d$ h bre n:d1eGtrile rdiL gL bo r(.6. \o,E gnp& a r " e'c du i tusmtr! .\Etrln iuh r ' 'le prtui t tetdk 1 1. nt.lis'.c.o t tu .cGnr -.

lldat conlu muolagij,iioroind 5j su*tule i.rive cu eG.iebmriisnte.

ddr

adijnnrturodc6idorizeri.

l|on ti tuon deNrlbl do.utruri dsN'tbi mqt. (Flues et Faltu Mohae sru ,r F,/im,,Irl"a../ @rc actiunc .u moljedi.
e,pcpaFbd'n tingrnl.flontzonn,(u lpr Grsdr su ctiriEr Gvililii 2 - Inluz F frccdeRlplFn 5 on p. z. I d ic . Md r T r h h . r . i , p d , S ) / r r r r , , , o l t u i c ' r o ' . b u r R , m r F b . lrc cu mlMo anir inilrirrdde ri cicariDa i dd .unai in ua Lexrcm. -Drt rL p a p n d d ' ! . l m C r I n foe fie dr ru gh' te g,Grd \l

dm umlogi..)seEcoman& dninistua depEp.n€ deuzintm oblinue m*rt de? zile6s*uriv $6 supnvesh.ft. dlnicaLstricr4 N nai nult ds 'llWi Exrernprepamr!1. bda dc t tim.rd s rccomsdi ir m,iui u'U pe
degdituri, a6u| ulccntii (ndiologice veicoNe),frtule supur.tiv.,6ctuc dcd&! !i i e'eme thdm; 6b odl unguo ului Echnes 0rcd6 derlantExhd. Ab.es dr rE dsmin derb.rs sadefinslre .olcqie purolcili, hm delimibri ft rsl o Sub din.u. romab :n um dahrgEr F.tu o. de obi.ei6ib riur! "t

annlo,ret Fana Hvoq
rsftor:;,dn:

li^gurldrnhn J:01rI rn: SclLJkne r

utnwi durcih denbn itr

alte, rnrgdllire; ddiofmhDre bk.h

micrcbi$i$u paroihri C.le4tupmloti ln rc6t .a de lumr dep]esrci.rrr , su ddvoll. pirlilenoidinjlr ($6DucoNi ln asre mzd seF.ontudi ui r6Mc 'csum.nc) decate med'coliod{ individualizd 'n
if,ctrd srm! de wolulia prc*sului sepric.in re! de debur$tr dwi 'vrl in .n$.!iici, bogdc $06dolog1ci o@lui seiecoo di plat cuacti0ne a

\nrlc suni nici *ukenni grtbui, rctund. ov.lc, den:.mi vslde, in.onjuc su umenddupio vei.uli rd. oisine moi ff badrirni. rai tccve.i l$rourdsu,
), iirilrc pt mroiq blcal! rorisEiii vu gen,hErs jNlsc

de strati! de

o at dt'D. itraam2i6, mtrg6rt[ r.u pmlenri a mig in 4fti1ii aneqr bu.tlcsu . migddilctm, frddii €E a8ent' pdoscft{b/adii $u virusud,rge4i frnci siu

\rNl

flon deMnF$ fflrB crmo,i d/ pEpaEddiofti lingun tun h o oii.u a0i Iifurr.ildnli \f ll lnnr2ie, bucali 5 nindt $ s npdi hdms$l l. itrlenxldco ori .it cavirder flod dcCordr{orislrht frlo6,rrl'rlj, s. lnliuie cilduli, dindod lingd noi Iao cdd de!Di, ctrcnL! di .lLLI
Aneliddri $u chid vindcciri$ n.i poroblrnri',rl).sdrdurn.rl !i I i?. {lc SrlelL(toli a &/vk?,

cu,
C. r.

Tfthqrut tad rt rcsloa * Ediz@i - esleodcvid d pulri N'iz d{ar in h.ul - d. bdtonin .u sohii de 'na hqibond $u pcmmg.nddc pobsiu,.u bsnu dc nedlen,

' / , r l l ' , ' ] . d , I t n I L.Ii

cu de iihi qii! iiii:i:'".ii1f']i.ii |]ijili,', -UtiTjn '::, . , . . , . . ' l !,."t, . . r, .iJ, rrl.
.-,'f u r l i d i r r ' / r f u 'r.

qui.*,rliic cu

ovidu eoior- ocr'd'n Pop.<u flon dcMuFlelfFloar Crr'rnird.J - Intuzic, trcpmri ditr2 li'gudFdeflonb 10{nl .pi. Ctr.Mri iiluzicsu rimp fa* fic gmgtui, c|ilns .rvirilii bucale, dcninidun cit.i miiuk. lie
Fdrc dcSrlvie lF,/tu'' Sal!i'.1 lnrr, p-pnh din) ljngritcplx s l! l00ml!|3 FF.,'r rcir' in pi4i esnle pulb*e deddicidi dc Cdelll /ldlir Cor. Sepodeh€ de cliriH rpcori a Suii cu infui! slfcl prcplsii l0,dr3e,. tmJj

FibreEpis Lad4ion69 mod.ma 6

Mod' a &nnlm

c err r{p.u r.otrrr'n bmuond k

BBt|jc(Hefia Sdilici) ml - Idtuzic, Ocnlaii din2 lirgui dcpl,nri umt, b 100 api,cuc& e gm dccl pulin5 oripez\ in Epna r cat 5 ndurc.
nl - Idfuzic,pnpai!6 dir 2 [igudF dephnli la 100 ipi, p.ih drlnd t r[

Pc pruLrp inhmhr scbrrrrorft s b,z€i noulprcdus indusrioi al noasrE $rie d.nurl iAnotal ! gffi s ,plici dnet pskziunile bu.dfdingisc. I! migdr]nc $ ncdmndi gorgadcuinfizii pEi'mrcimt db fioti dcM!!4ct chMnliuE) sN di kaa d. Srhie /F,rtrr Ja/y,r.) dd, psh p.rnliEs

!t tmpcutic. $ ssilz! ln pi4i cle
d. Coru(el6tt:'u,
.m $ ii.e gdgti

lian

C?, dtrod. prcplFldin 2liiguril. nDni h toi] nl

ln nod Epebr.

Un rcm€dLu tiolenpeulicfoaft rcbi ti dir pi.d. pulinurjliat efi.i.nr $lc ..Mi.ie' dc llrndriir' lMel R6'd', dft a figunt ln Romeni ti @E msificlFui hce io uEle lamopci curcpcnc. vdon!drp_ pmorfomfr'ra or. loroa. cdiiiava ,(Atu trr nbamp.uriq.uadevintnin.ulds,iisp{i.lpehu.bncrlullnebrfini.orl hn il. susiritor$ copiiloi st umr.om!
Rp. r d d. rnn&ir 6ba idr'',i/

llori !i tuMe dc Nrlbl d. oldid fflda d Folitk ttatuN) Inftzicj p(.pMri din2 lingute Ia o .di d. spii MrtrEr h re, din rid;.ini d. NalbnME Sadb Atthaet ), F la 200nl !pi, cu c selsa sar$Ii. Erhi,qiofomulis@dardizrijcmiulpe garg l iFr.(nrcptulootu,k'lh ! F a f f i. d . pl l n h , l i o m r . u , p r .

Ird. bunc ob(in cuumibarea s $
Rr. rhli de L*!rli.i

aFhd z4!i/r4)

q prcpa'i inftn. din2 li.sndc mcs*, la o mn cuspii .u iifuja realrdt s o g Moddc pnprrrre: Seud*t@i 100 nondeTrlndllir d M mst. tlt I ir.i rhml dcq0" 40nl rpi. Scpistmzi in 16ln.htutinp dc24orc.Se adaugi lrl $ jtr p$po4ic I | 1qi3cpudc nsslt rorint'un vs inch,s.n L1 I ds h sDesrsrpi rlcml pin ifon s adaqi lichidului Imlbt l0 mL ( ahc24orc.DupifiltnE !i doderu sl (deuzinom)!i $ nai lincF bdr dc,pi inci 30minut.Dupio noti fijhrc. lLdi ]alrd i s adlusa s micEdellbiie. 90 TEbuic mlt m lichidlinp.d., bm m!Ht, deco6istdli rropodi, $ si unui firotn'0'f !rcd4iotiu$rsr nge . RooNa$n ci prepmsa sdcl dcpirdus 'Fim.opea nlornpcd,.. rirerii laruci$ri .ft nu mri $iu cm $ pEpai diiundclc rcmcdiL M€dicinalia Ronidei, l. omc l. lidmAna olutol, ctr tu Nrtu€. lrh FLom 'Lt Lr nr Exisritobli unmodd. pftpirart . ,,Mied dcTrrnd!fil ii ir osi. '.n An Eptodus eer$areFridio rooii Ronind cd ! v{ ( l94r) F
ir LI ' i rl

gingivirc, $ohdire,abesc dere i ine s rcconmdilpa degun nodtciMti cu d{ suli N{im, popnd4i dedrzinreb! ri d€zododznt. !;dusi deFlanrExr@r n ioncncldool,,Produslor ftmicniic lobsno pncri€ nedicatt nai erisli in w, lsolrlia Chlunskf,plcpmli dir @Dtor f.nol 30%si ohooll0% Esre 4%, Itrrrdrhcnbls,ngrc0ci ptrlpci d.nh, liupa putp.clomii jn ab.6. priluu@r ti
nosc. pm.f,r p Fdon'onr" volur\e. ti rui J4 Dor6pen'o. pr., , r p'q I

d dc adminisrB(, $ indici inrrodueb in .ailde ndicutdc $u itr plnga rlriAdc mc$ dc vlri tnbibd. in rm$E soloiie. I nih' niul g.ngru..i puLpric, dupi pulpsbnni ti tn abssotepandonalc& hdl {i o rlri soh$c,in compoziti! .ircia inri g uNlc cxrer depiar }, uumr Vllloll', !trc ronliN: pinnondclorGlol 25%,afrfor 50% ii ncnlol 25% s0nlntuhc r! i eedtri nrcdusftmaeoric 6E hsddtul detu! pru mc & r! rr $ prhtu! vihLr spulpcidctrhc

u seprcpBi dtroddin 100spd.lcdeTla rtirh400ml!pi.cm$lirl'II donol su petaia deapi itrt uDus r.oprir. ridp d. 15miiutc DrF lilri' ., r [|| I%Ibl i s adaugi650s nics. Rdpsrlnd npoml dinrrconririlL. sLI'orti (tu' l/r,

I hrt trft{l il. mvirlliibuco.dcnl.rc deleaui llc sucda€lorscvor iNotire trtriNil.ds c,nirNc|ri.o im.nbtco6i uitc 0 trir qnnr{ rNundrtrlrluNrrltrr.qLurildr h $Bmcftru bu.oli'jngim tu
u(h LlL,r slrrlr ir rd, [ trldl nrLitrh I $ r]r ! r'jrr i4/hitiLr m tutu !i

oddr Bolor odavai Popsxu fencidq { ,ltutrul. ddorili glicMizilor tulf0nli, ..idului silici. ri subshtrtslor r '' hli n I n\'.m /l_ ' 1 .Jlk dcp!d.o. oa sogn Et ill. c,sbrotirc i amigdaliqnepiin dponsrc i@li o Lftniibsutrtdomdddcin tr ( I r!lii riisre,dqi in undcfromcnt bolmvulvl &ua usNnncb.rii. fi. pnn bid!o.i0 _a $t f' id Mu .hitr 4 fclii nici. dst pritrmiercti linut ipoi CUdiin &*t 'f*tiuni ddt o su. detniio dilud .u .pt (1 r 2) indictrri la adulli.:t !i l. cop' !i eirglm 'urr lomuli eiciedi i. adigdalir.$ posre O l)Epda fd. sifrplu:l. u pshif ouq'i q r r l/2lin g m ti d.er,sculdcholdriciolin e li\ id c n ic rc . A p o is f @g , is i . \n iCe r p in! rebu.n.girJ rre-r r ir a t ui u lc s i, . .lu h b f t d rh P ! '

nvc@rcsr dcoEsn.Le .icre digsho, tr$sfodrind rlincr@tEdin totul aliMbr Diih spdile drtr esni srpi Gt cinr nmir e(o foade ne) 1e $1ecb vom p. I Ridicim doCbinluri f,ead, C?,ri,,zrl pmyine h trci spdi din flon de Fni pD.tota I Genhano b: Garimo htu Gdt,aha Nhpidded.Irin! sr€dede
S d! llsr -'aa..t!nrr.no'Lnfl|s ir( iitad douie*dr.c_,f

prymr l0 c.u su.ulci pro&slii In fariigno, M1gdslil!ti stomtit, u cxter .pos,prcp@r (;ntDldi uulFr bunc, ddo.ni prcderililorNidrgqnqcombiure

CASIRO-INIESTINAL B MOTERAPIA SECMINTULUI
Utr nrrc nuir de plant ncdi.indc su pmd$cle lammun@ oblinoEd,! N glsddor in&$ioale a $dliilor lor,dtr i aupn nu.orscLr @lonsd tu nlmi si 'sl9h a sinai cdndic. ti ffiodliei sukhlclor Ntitve \jr ioFi nimbieft Daro8.e, a{6ti ddi sublidicm iflpon!0l! dhgnonkubi tucdicd Ji iumai itr frrncie de asi dtivc dinpler! {m$Add onponti!.hiDici ti rcliunmfamkodiiMi.i ! $bsrsnFlor boldnlui o pEsriu sp*iilc alc nsi itrdicde.Pmdend .ldcl, istn si-i pradMcm biN. sddinti dtes.ivnmli nuli fiu dm6t Anoir:ia (lips poficid. n{rs9, pdh siimuhrca Mnlisi sallvarc sdtitt in rnorcxie $ Loloss phntctc nmile ,,roni.{n!rc" !i sPsiile orlicc. lftun c4irol mtns ludarii m mo idfii .t nundo&r ertmdcdin pldt dilizdc ii n.dicina tadilio. n i pofrei nnlmrc, o rcmiftabili i.l1trf. r d. . lonicd &!u dovcdir xvs, pelA.si laBocitdci.AqiMo dt 'rimulma 5p{ia1 Polirlddclor p. sr lc con! daloar, ii limularc a xltr i(!sa gropi de plmb. sub$anl.lipsircdc bxicirab,cu o rcmm.abrli

iM bdflo d. ( srrucrL lrirol s i ri. cr griloprtu/ d,t ru gdt opis D, ' ro.srI'p'od,.d.(mdreiselnoprdndl'u.p,F ). u c r; -' b s b F g r t d idcr& nucl.ului ladoiic cdthDirin! m il@genlii4 .d; qd de lpromsnv 0n tui moi ddr gen(ioDicrcndul, sistlb jn ceridti dai min h lritut. doui se
!0'o7. gcrh4.il M. togrn.nn. i.3od'l g.r0rtrd

lier uhima spde, 6e'ri,,a iad.a,cunosuiisi sub nunel. d. Lum.nidcr 'vk ilulut, .de sr nli dspandiri zon!nonha, i! sD{ialdinCq4i i tu rci Toie celc sisii ru coarpozilic chinici rseninirom,dodcaitihrivditui inr!

li@ili ri d @rirc. siu licur inarclri de inrodm4 tn cu1tut I snsE, o. rd &r.a, dii dcile rcalirn bohtri.ciu prcriG Enhbiliu@*onomi.d. F.in ft\de

Da,

oriotona i s€nrizirr Gau sdtiin,) cmc d. fapr 4rc r.bcb-Direrczidut irimi. Ridi.idile ft1orrei sp*ii n.nlionarc .oitin bniM| bpide, nai nmli {i ilc nincdlo Chin{un arco .mpozitie.himi.r .ompkxi Cr mtiuielim.d dimni.d sbdanl€lc llllm dinddicim deCht4urt sMu@ o glmdulaic tubrcrogarclordissriE lte glibsc !i hnzjtul indilll pno al€ r lcnshl$muluiAsupn shremului inmild, subsetrlclc dinrAdiciuE adiv. abo! ru unrcl mpotur, puhid si srimukzim0lii6 l.um.ndo!i h.ndiilor d pritr .rhe, ceqimiia etio,oz, $i _raiErcau'MFr r oehjsfrului b trsEsiunilc jr. n u ;'

jubraf,te dtomnf,.

S Nc " . , r.i irc.troJfle"o.rrorrslt€minuri.utrhcuFoem. dnin, 'dd(.oa i c- -nr, . , o0la d / pmprierll: rorFlft !i e imrde. str ld ( rrid t rn d l ' r , 1 . { h -tuc s 3 o g . 4 c $ J d b u ' q h a n , . i o r r r i p t 6 E . d hm h.F. olr , h.ckb,lk- M, fiii?dft h.p"dr Dr-U"., "mo.de " 'p, ilud alln .i e6T i,h( d sd r D.(fra,pB NrndL(L inhs D roddo, lmcrnr c. sr irrteri BpshH dozetor fomu e. do

st gusbl .rii d .eliutiiorncdicinxk leold Ni .ec supond gteu mi irtrutro{imulot. pulborilc, l. copii,snojrurik mao (subsl.dlcl. .n{c d Phdl li,losirilcturile, ifr et rored.ui pnn.d.osd. ahi( slocozi )

I|drr|I'ft

drnmiilcnrtu 0s$rh Pcitu aduL! re.oninddc vinftih ncdici0dr, so $ de rfelimi h circ (lcoo[' d !@ ru puinri itrroknn\a h ibool eu iu s sa rroritrdiftr. Adminknrca lor s h.c o l/2 ori iDihto mcslor Jiam'rinll Nrd r st, 'LL i'drc n'oduslu.ontiiiid rl,trt cxcihntalcscElici sdnc nus wr irLnr d. r rcrl.li dr bil)0miJird., trkssisth MUdnodoi. r ,Ll Pr$ rl. N bdil dc |)lM. ncdrinilt d I Lrd"rr rtrrti rd Li. r o1'dft dntrrhr. 'Brrn 1 lil!!' lL rtrf $'lfri,Lf f fr'.irlirdr
Nn,iiitr. Jr r,{

'rjotprtpe undllor tsrc o litrgtrrl ddi.in, dcChinfuri (fn8tsnhfi nidno & pu 150 dc d{I in . ocorsc l i ltr n@c!r ridp de6 oE. aroi e sftc@d. pci. tichidul tlbNtr200g, r ri s. li.rbc lafao rorut domot, taconsisenp pSni snoporsd. Di, lltot, ln i.otiivor Lur l.1liistr'il.pczi,iilin& dons. . ntjr\ ttr!tur4,ntuh,,

'h'mnof.,' s,non!d.ain d- rr6luoJ

rutr! rl. un d' rr $l

Nlrmr{ o0tr! eol{ll|0dirNlutrtr

i sb0'

l

oid!

elo.

odsvmFopek!

145
D(rr. prcp:nrdi dou hngMt!ptrm t! o Bd o aDi.Denm * rd rg ; u \ i r f d e o l l L t r b o a o d d es o d r s c b ; s ( u p rc D r ? m 1 g t ' . ( n n e r r i a p d . q ? i t ci n m d r L m a r - 0 , '. , -. T -t u T ptrlur inplim ,l1..Jtur!'dnsrtofpmoralc x! r5-20 - Maoeo!l. n.e, Itpanr din 3 tingurite tich.n t! ; dtri cuap!. Mmm@ $ hft ! llb DEpmt fibrhpedice o apliciticitr bsngre $i in .!bui ffl zclcd? Anghlmrc tFatfunOr"kle) rte crild hpnleni.

Phh adultis @6andl umlbriele fomule: djunihrc lingudFplori h o .anii scbc..6rc udsfld dr !L tDfirie $! dec@r .o l/2 od inaidbdem*d. pnnc,pale. nn .r yi , p r p m i dii ?0C ddi :Dilo 100 J h 6 l. J r -0 . p t r t rT e r" , t ' rl d. 3 zil.: $ iau cit 10-15picatui in pulid api, lor imi0ta D6dor pift ip.lc CILn I roDiii d! nud.i cci h.uli dc vedb dc 7-3 ani,porbmeficiadetitr@F deCbirtu.r, 4 d@curor inf.doe clor deh adu\i p.nh rdulli. sc pq'ui d l li0guriddi.ift . i - VidulloRicde indicdnnmai la m@i in 60 ml ilc@], rimDdc 24 on. Scad.ugi 1 I vin vehi d s mc(, '[ $ hsi /l ridp dc l0 zile. Dupi nlttr, seadausi 100g ali! d l0 ml g[qei dc uz inrsn ll t istBzi l! @, Sciau cat 2 In$d, cu o jdibte d' ori iminE d. mes. O dli sptri. ftdicimli din mc€a! lmilic ctrChiDlun $e Ti iur.su lrorl pl^tnrtlul lceduntu wbdlatm ci[b. 3in. tryltuea .flradM Pe6,) dsr] dspAdni $ h mi, ir..pend de ls Ns $i ptnt in zoni subalpini. fl a o.mri iru l !c b ie ili.r!o Imr,tr rpu ifoai , b d iru ru . r L , ! n l M$ . dkkt 'o rrl t u m4 p 4 lik!en .n.$p(oom,d.hpla..qdludrpi4 lu ' rrE ' rr' ; a . r: r pulin 100/din plotc scvor lts! pcnrd diseminarc l!'sducrc ti Aeati plm6 co4in. u compusimq liib$im sd €rirauozidul, subsranli idenlici.u gcnliopic@idul ud hettuzid ,!edul, o sub si0nli Bmdi deraluri gli.ozidioi,qitocnburoza dul, ui ilc.loid. *iticin4 Ezine, mid okdolic, crihderine. subnqe mimrne dc Sr nrili?.si @ dp.pric uar in eoFrii dc trliri difdii, a.lioiand h itl o $i ddicin dc Chh$|[i id pl$, psdue $inularca adiv,fitii

nnp.e?do'. |- a; ri sysr o o,ir p.* a" s.,... ..-. p. !ft | r onindr amr l or oo.'pr - D m i c x hddhr m e.t,tT - u.pek l ,D t;r "t",., ".,,,..

.Y-Y" 6

Td r .ar p.rFtor nm'.rt[ .@ r.ddo ,r ft De tc .o u .nj r - undodek I ogrrrlt .tp,r, ,t/dz6lr. dh t ratn tte4o Pod. 'r ,d@n coadz\firttntni ,ifi; M..tclot,, .taar dr "t rrlr /.r,.- aJ&tr D nrdk acri r porprpa! lrlr ii. oin t_1t,guat p,m.i otri ou.pi S. bs dr 1/2mtri inftzi., inaidi ;detonriicjdate. Adr pmh propricritik apeiine'mrc cAr!i e sdalivc s (;mrdi de ,,conuite,, /\tabLhL"Nti' io lon . e.ntu/ e.d irro.trux,; dr l-.1 oe.pr $ nttu! I o. sna $.0 od mmm msdorpin! pate

ciidii.o d de$de. dcilabilir4iisinpdialui lllde a sistnuluincnos vqqdiv) s I led elivibb ut ni t lflopo.z (iDnultiEa reu.odrelor,d. undcn no5h I Mdduld! pftprrn !i rdnidilrrrc s h - Simpd prcp[i pnninfiarca! douilinsui dcplanri filhrc s d?ugi 1,2kgzh:r Scfisbo pena spdrdo con$$sla don zLlnicisi. d. Irci lingun,ff pdld .opii, r$i liigx l.,
- Intuia s. pEpari dinh o liquriF plmri la o Gd cu ,pi, din orc r !r unsfcd decmi cu o jmihr deod iuinra Dador plncipdc Tin.tuo * I,Epdi 20g pladdn@nii id 100dl alcool ?0..ri'nf d. 'litr xc au .ftc 30 40 ticitun itr pulini apt su vb. iunt dc .rh dulli. ii itrrNr

Osn*ic n.di.inil! v oma1i contirctn nzoni cm $ic oblisc'n! rR i?,,a c4l"rr1, ptor aE inri
ninu rnr,L(ftq rtorsr n(fl rtr,htulc.sprcpfi ebdiwM D..o I s.'nrr?. t, '(.^ 't otr fotoird o hnglrihp nb t. o dr .r !p;

prin - l induri r-f|)!n|i nin 20g rizonita t00nl akoolde70., D@ce? rinpdc inn!.irc20ti.nuiinpltini$itndnrean.slorlrin iric.

- yinul dcTlih0rl $ prclaridin60s plali (u$rri $ ninrlirl). p'ri rimpdgS itrcun zilc, lihvin rcsru, v(hi. Esi. itrdic.inunripurtrlL,Ltl ln am drini r Cm4ilor octrcLklrcntrl& rtani (r.hor ktrxli xx) dl ll l'rcptr[r finnslu !.iidictu0un0m idrsrsr {lmit"ii 'ii

El sdor pinip.lc.fiindpnpi; rlcooti.,;re ior,is @Din. ,n,c,. o'tui'trur lrd co'n!"siuru simuLc-i$detiile csrift su itrrsrimt; re unniloma

-.vr qn.. 11.'1d.' t00g n/or nrea..dD oe c;h :n,in lqd ltb .du \.1'r {rilhr'Li,rrdu..r.L t00gahx.SepaEor}t,r.r S.ea.rkun

ir, ir r0d!6&

&t q

ialc

artLd

cdokn at4&Erlddd

& Fnodr

dcnL: sc Ndrc l0 15pGM,drluk r lul'm ipJ nBink ln r!m!:k di t pc ling. ATG oc !r'D*0bm t u rL ';";-rdoi..q 4< l'do'd s s s * s c -' h .o*'*r 3k L.'.ir {u dilr.e ^ " , * J.r , "...p* i::::.:;4," i*, " -,h, a . , m ' c n ; M r a ' ' h a Ia r ' a ' tr r ' ' ? 3 ismi"il t ui* r "

ircsflide,

FIllMh d€Mcnri /Forr' t€'l/rrcl.ln etu'n dlronji anthuinu br hroEb k b o m,m ldrtun o( dij : idlf lir i L!.opr. Sepnlad I drb{ i rc!r} pt nb @k ]?o on. o !pi. DlF r;{G. ; uu inior Emwle dc Rninip tF,t"n Metsloe! Fur.{ d ?1,.u rpt. c- T on0da | 2 cirupea, In -. lrri(. di' ) Lngune rr @ dr....Bu rir deoibr? I ."t( 0. rnn!, fir de fts.d inr5rE L Tor in,linprl sNini! pedn qLrns visrrMlo.ftbdd e mi iemjdd ,i in din Llch.n dr pirht /zj.Aa./sr?ilri%, prcp.d diin-o Lnsu;li Dlanhh o a1e

/

,hm Rkr d{ s !}' r hngl nr r bi c ,ft.noades od,u.

l l l l l li, " ,

"i,":,ii,l;,:",.; a,**lt,lt:i:_:l';"ll-H1';'.,11s,:,I r ". ","'Perhnr P'p rnrbrooe,l"il: c'mbdFrul |i "'j ' ' ' 'i.i.il,i"l".*i, ''t."tog.td'" ,:fi:: iJ.iil-;".p"r'", ;il;;:F;J,tir*!.:"1 Fnor,'it.cn t:1_"tr:p*::*:p:" c 1,,',,i1 l'"l,,ilir"
'," I i'jrri,r'i'..p"'u' " . *"Br' on,sr; !*Db' rrdu( Pd I ""i'*;"Tt'6^:::-'-:1li'll:"*:*''':.T;1,'li p** ;;;,: l.j Hiil 'r' 'u.rooom' "r

' ,."r- 1!11llT"--11'-i::.:3^'-B:: ii':6;,.;;:..;i., - r.,p r''mndm{i ) s d r e h d r t u r & Na c r I,, r' :",'^, '" ""i1 ii " '*" .*.. albun rnoae s aismr. r,t qno m.niqo.,...r :1d'.mn,n'u:o,g.j\r:'tul' roh"l 'rTgn1d.!b mrmeerMip'di .,,.,,";l";#;ff;;i;'."..-,.*,s ,r -,mraer p;-'l:^":.:-*i: * il"ft;"";tu", -y.'g""-rg:'r' t.:q:'lt_::l:m"m*n ibmnd I '1x RWr* b "1,'!,".'i,',:l - l] t u { ll**i#.ij:'",".*' s D ls sbe . n epdz 'liilii,. " v'cytt:.111:1:1-'-':,::i':i:1.'.:".,'' l2 - . ' 1 gJu i rd r b o.' obom.: fnlrrp rr :mDae,3o/rtrr jn l d n Jd4 ratcm,d. -0(, ia,'-.'-".' d !'n r;rcn -e d i a tr nnFidt" et&' r r ' :.l,lil - Thra; pFp@u /0 g dcr r tr ! t00 6 ^ ; 'r: '- : r , ; ' ' i ; : i " .c" .p ";
I' ;d m d e a m d h x r ' c I m d s sc" i i fi i . i" i'. ' ; * ;, ; , . - - " " r 'trdhi&qni'!i Mc tr'v\Qtl

Rtdr.im dcVd.rirni a,?dr /,lflrra4 subtom1id. Tn.nn. pfp@trd r0g Ddic,. Trqd;dnpdcS / . n t00d.0odde ' ^. rmdtu reno. ,cge!-!, 6re hd,?T gi ,m tunkdiom r cmuli pd.miR sd tn! L lor - P ub rf @ n dl n r d cv r t . r i r r r , o r . t r y p o d e t r a f I I o p r 7 . r k , D ' m pntd ii pnini :J{ P.t|Ial tHI M Aadti. ,- , rt levttu h ft (^ Lt tn cooDrn, vi^iMto,, dr mp ddJnLn dcor. p' n ddnn.q6a -prb@ r hd-, igar.i pora ou(eb

l"i'*. i'ii,,ii,,i" -'d *_ k

*'t"."a;

'.r i' lc:nI trrh0dur rhr' PdnDllrur' tI' *"rJ t'.. ii.,'i"i nroit'**,g.i L.utrcrur' i L i n c o r im r r r Jr r o ' d ' r d :lr L *"u'..,*"'6. l '"f ii " 1" r , 't.,..n - * * h \ ' p c n ,. d hcssh ' i lr tr r Pr r "' i.l i i i '*. . '

h c .b ." F 6 '-d k.

rrsmr

m M r 1ti"r ' ,1"n

ru' r 5-20pi.rtui od: I d. I on p€I n|dr a d. (?nnd nadr afl. lub forr o. d{o!. plepmroir _ tjgu f ' x b o oni cu:p: Sr bd nflnduhr rirae Udioara 6muld ic po*e adninjdE cubuncratbb
FN,z. d. ea6 6oth Mdd@) fur*e\6ni.l\|FdMM.||'fue) ^r rba dc M\*Pt 6L,B anmantkr)

o mn, .u ap4 dtrpd dcift, idrzia $ vt

l[ 1 ldl

![

dl M4qd iq (hD

/IbB

.ld4o,'h, ..4,

o|' /rh(h

omdiusolo' - ocravai Pope$!
R.. hnzr e MDll tFdrun MqkG) rmb t Poi\itt lFdih Mdtse) FNt dc chdloi /rMfu cdn, fnkd.tffite ltud6 ru iPti)

Intui., dint{ lingu,i an6toc dcplade1,o mni deapii scbou l-2 citl !t r Dinh rmdu$lc famecutice lolosite in oia.t.i n di@li. in labonhrrll f.mciilor & pFpan h nod cm! tincod deNenlj. &pi d. M.n$ $ MdkI $ h n n Se dc r.//,1oira, B rdisosri@ !i anrivonitive. reodindi 6i Ceiul coih .ol,r o cdpijpmdus Filou3pi& Un bu poduspo blzi dc tlant D€d'cmle in spei:l N L de lugmi $ copiiio @ {tcrcg!4iiiri, v66drui. 0abl.nli, mebisn ibdonidtl t1di.( { Stdro.ne dilplpli@ (rbaddihts {l hirullidit'b)

ppo r f u'l'^u s mni!Bm {rpet..r. pr b6a elrT &b.ft,oralu .Jn ffff a'. r trercul r.unF( u rn S|mdlr"( i e tub, tr drterr, dupft j,ro,.u.)l . tr{,rr fl px@d.. rod" (jr o6!rn doa.ed,* D;4k mhlr k -.qh u mui blrhriis s.. sddgr6c.,r.*", .t, ,,* o....".r,..,*. peb@; dr s(thd f r(mr d, i tur' Lc dc., d,omc orpcp4iq ,_fEp3nkr. {d@.u hrp.icid,Dk, r I p,, , ,.. ," :^ , q,. , . ",'[..."...,.o (rflonc Fnoe'n: NUnfl.nF ". 4.qr,D "-" Midul d. pr.phr. ti itditrirE ie (uojmdaE

.0c,nrr!,|q s bu orcunncndr !r, g pranra m@nri i! 100 al.ool de70q n1 su vh indinun 100mt)d o jumiide

Ui c€im€di.imLtn a nrui.onpdrt,e
rudionr dcodieod t .& o64t

prc"dr., { Tromdr sp. i n 3p(..1ln eo e pn\eJe+iDdnatrohcuhlo. i I ndia ii ubqhr Mmc. L F, sr rN :r enLaidu'd d udli diai '.n curonlrr. ' n'llL uncL@uisfomelziindonachiaftdiuil*lin)tavonrdid.doldsrii mhFbilor iitoduti o dau cu alimcnclcin $gmentulgash'intstinal. ln ft$r o/ Mmindi socie@ sDdilo! osrc o Dlant @ .onlin ulciu esnlid., cu f'.Niq mtiuncbmiciNlarici eu chiarbaderi.idi.O parlcdiniieo$re plrnte rod d$ssl m.itionde dejah .ubdpiblul prced.nr. ln plus, @mandim $ alb speii dil. 3d amsduri dc phtrtc, schindll fcr blr ,ard,.rb) A 6$ oltiva6 in ftcu! r.i huh deii ii' lorill Euop! dc v6l ti in sudulGrii do*@), det ca planti nedi.inali cir \i lolosili in idNhia lichioorilol Soutilizcci piirle superiorcnelignifidq l]]npulinnUjni 6eftd Cadlt SuedDti sznHuha Cni.i) Plmracodin. subtuF mftr .iiciir, .d sr 6col .lf!-bdr d midului dehidro xindihuilic, lomd cu o ladoni s6{unsH 6 Or l lctricl d. tip suimolidic !i bei€di.tnq toi o $h{a4i 0mari. P|6r! ra c0nlroeun dc1 cNilirl. lignrn. (driini), nucilagii, Mn1n, ftcbrini. aizi nziiici, eid nicoriiici midr vi@Lni Bl, o subsbnB .r trddlrluini.oinic, rcliuic oril'ioricl !i mrifunli.i, iar alu cu propietili cirorori!! {ul[triclc lirdi]tr|r ' ! magdtziu,.!hiu sc ssqdrca.nL lado .c),sioi d. porasiu, L0 ir In rruc( plmb avd ford. muhciidtqii tmPcutc! dtrrrLt, s i,irul hli & . crc ridi't i, vd'nituU Dm el nli i' I ! dt I'q'lliutrr Li Aadr, .dnntriul',ilrl' o lkrrrr'o,$rlt , 'rlr

in @l lips.i $u al uei conmr6lii rcdus dercid ddlhidic ln su.olsM Edui, mialesli ndlbolismul e lcmDm due l. o.divird.digdtivi / trcldcLd

f;l'ffi H*n"g}i$#:i'ld''o

rinsui1i de r!o6"' ai mtde prd'ii

trldt"d e itk rrsrundap6likr".p.." "u"r,.,:" "^"i,i*"-.r,,. LjRir eiui.ebsprr.r&FoDrnd nu_.utormndclaa pe p. s.N.c Ior h sidGret( dnDep l, h.i",r ,.....,. .i _ ,i.^""a" *....r.
Rp'F]ooeMq.ldlnudc,i'o',c€) tun4 e n.nti tFohh Mqde) Munciac theds Dt@.qhh) 8! F.d. e cd-dru r&dd c-b;d-)

rcrc(hi Drp-B I d.n 1 ligln o xnL h 0.fl .r ipt, { m,r, { - Itrtu7e t u rc t u rt , b ( r e q d i n . ' p r r S ( , € r , n d . i n . p q n t * t o r f s . k m d . o t i r

'o\+/

h$4

t\n h criti \t r\ r\ | trs\ Mfllh

rN M"$

(iih

Mtnino

150
'

ovdiuBolor ocbftn Poos.u hn'ie,Dftpdlidtudlnutr{lnened!pl. elaoceiouaDa;&bco2qh

/smu r) $n ii foF*'i 3ad&i$' , h p*!dE tbtsEP.ui*: Tatbmol 'aiul n rtr simul4, s ip.n4r P t' eupeh(. prcdi dc Po}1o6turM ruFe( r ' ) 'Ia, dnpe.ne ncstuo F r0 L ' luorilor drgsove,Eomhdar n cdile detulbrin ' Un$DlidedtmimticcompletBElisiLs!Gold,&bnoltdined'mdtu!|.! i ohnll &dophili !i oloENdcislc(Bu loc\ictdtikt\' (@ dimdz,lrnr- I supLn.Nl ruhlq: l P u' .orepl'd'Pl,m,\ ' i'cnh0sL;hd.g.@rb|m' i' ;|- ah.' d. sd @v bB e.ebdc r c{lflinari!4i rd ( dr! 'nbiiBrc$. b.t@ eftEi.i din dinc& !i la dali{ud@ itr .otrdiii optift ! prc.6.lor ilziolLrr'( -diF!!, favr ai, ! rsrF.su.uh r caoic {i t b.lo pFpsnr Iuml Boldoobhtr t pldki P.@ur,,/&" PTp'r" l fT( pr pl6M comMn SsM!lDEm onal do \d o obl.dsaiGriv ar @1trrtu rlincie o,koihd€ den'trlflet ' 3b d r uhit idulr D l.o ir !0;alrmn M; mr.opld4@ as$tu noL_n6 ' 6:1v 'J orulr rrcdqii Rdonuo dg. i.. L.r!$dc,rdirr,.Di .ubtuirrh{ i) budru ioe dnduxn dc hbodbiss lprudSrnr6 psmwdi d. H}!.ricun BroEtii) d

CeriE mid lipm-ds.Fsr.br lip.rolh&ci. ma to'c rud.utpm.q.ror li 0l(od.. r edb o.num. feb' &612r tl aN tir uor $f.riiE dt@ed( h b@l!dmdi ta si ln ale slbmF dis4rivo, principslut f@rd reBpdlc iii. Eginul ignrdniddiq hhnentul nedi.lmqros ivdnd un ot *cutrd,i

ke a$ror doud fmc dc Mhenl rstei6i obtigdori.p6h bimje bolbavutui Filotnpia Ecomdd.!,.r adjuvmr, sp*ii ft plinr cu sukeiG adive caE conm !mr.litralcirElrlo rq L-rd,DnMorori..,stns@J ( dnd@ Ilnriil. !i d(oc ledrpdreybountdl ire$| trmi u!o- ,trduh.rc, d.

Gstlt

Ulsr 3sbi. i duodetrl hlpeirrid..

p.nh dai|m, hrpc,ed:ud:d i tn mh' nttraturgnri!. @,! d. E, ar.ir I r/C,flo ,r.ar,?,. tJ conth ordbmin- 4oDil, I htul, u stuotd derml !E {' @. n d. drii p mrubnnr, D.mnhp@ito tubriT,;o4o d. sahtn r utiltsb a ru u pnd.qrj omrT( edri "Lb!'rF 6k rori.i il oo4 \.r$uE. pEpdri di! flodlc de Srhim, dlrorir! doz.ldi reduscru @inri l6onci. qiiici periblul dc itrbxic4ii Ea cilmeui eDtia d..,6ui h sbbe, (!r* ,,piDzir'); porri fi folsir! ii .ui delugi dund, .hiar si @ @i ditoetrB.

lDlla adli s grstirclor hip.ncid.scrccorindiprpamrc rmiber prnE: din non d. Sll.ir /?/oa r' , ,'e, El. co'tin mbriT o@iini ir q d.c;rd d. !!hbo,di.i u.a (sr t, \ibn ii. I w'i dinftte in brdicin; hdl,orh $

smtur!lu fuir i psihiqtft$lui rtuiid. tsr61re, lodi5idabnrr cdtu trok.; demobEd;;.-{ h ou p_odrm'b.lrrr|(u{ t n' d dd.gts. dr d :d .scn di8ltdr ul tol inJFtut evin( uno I i I h msfo.M dahiL Heti.obtr?' Dtan, dt \t cdnq r,,ac'.r r'l,n Ii ltBii lral i . I

fiMeL dEZmt$ (FoliunRubiidoe,onidbuir ta dininum eidiritii s6rice. rc pmr I d trE.o hgu| fru?.,.. porfolo$" ranufk uncrcr o cm;dap4 sr t.
UeFlc glstift str dud.mlc. Iinria s prcpad 2 linguitcirflorc$enF din (thj

oik d. cdhzrztz tftMs cahnd a,) !u acUus.ahad i ci.ftiar4

fiind

ul)Iao @i .u +a, So b@u cini petj pnmipedomc'dgol,itr er d.{ dou4 2 ib6ii aeOtmltrnl qhnahr Calmi).rDin.i s. obrinc foaft bu ossmeff u

lorcfr ov-e, cptrelrxk ultm,1lorgdr.oinE.ruie tr b!.r i, onpu.trs uo, tr p'od$er,m{.uic rioia .. T omodd. :r b.J, ut.eN4r. dr r pordr..a I d. pftpan( ti in'Frm.h sei , toindMim ononr botniv:

.el. Pulbcc, ojonidb linsul4 de2 3 oripezi imide! msclorpnnciFlei de04, prcpanl dinr-olinludi d@nilao snt tu apii{rdi .mlirabe b.aitr

huortu (r's /u //)rsni:, cmon& ri sob nundedepojsotli $ folos€ie po |l!Inhrdidmhditionrli darinfi 5iin 6m0ozitia pDdB$ ud fmafturie siu t !r 7{zi ltr14i1s $,,c.io!rc ab plinri. ft@ll4c in hD
! N o cotrtii$r.rusur dc @i[ noriv psrru mn nu su iidicde in .orriip4jc. l4llc rui{r! srpuiorto inllo r. rl. nlldri contin 0,05 11,10% s.4;t, iar Lnci

iononrii.pirtite

0,tttl i nMxnu'r r% Lrb'uL$orrjt.icromddinpitr$cte.qurca€norde. tll Fru idsiirisr d{Nutrnrlifcurtri, s'h!nr. d. ndurin0vonjci o dcnunili

t52

oidiu Bolo'- o(hvanFops*u ir ..2u1in sF hdmbl s frcc in rinFt vcrii. 6b cotrhindj€ri r pElii, domc. plob cmlinenipdicinr,o tubsi,lF foro..osibiliad. lun despda[6k pRzindrtuiFr htor]cilrisnreh 04 io eenl de ru ptucu' abmddDsnd4oift! uF& rimd m, nutr omin dn djn Modnr depRprnft ti rdmtbltkrru

l5l

l,iF"lzidi (sil&bzida wmdolului), ntozid ri cvercdollibeq acidcafeic$ clotuN( hriiud d. dri!_i .&hici panl h l27q o subsbili coloi.dd nuiri ,Jo$ dc H}?s L o {N liipsicini (ur dqivll al naftodi.ntlnei),colitri,orot noide, sponozidc, ho,'lr acid ni.odrio si v,ldidi.. si{n ninenle d..

Avlndo .onpozilic .hini.t ait dcveiatd deboga4i elim€ fimrcod, I ri crrcconpl.xi. Ertlcrlle sal.audovedit.fsb: hipot€.sia sodilararor$ diud 'I i rbrni de*hd apor eliunecolerdicsllgosa. a In pnmt phdsclc lihtc6pdnc pcbazn Sunilod. evin li erualiLn' dc m(q vompRah pmip eleeliu| uriljz:ri$ oshiodiGti| in lun'm e'.ri,l d rlc.Principdds mtiui $iuilizin rMmaddao umtroarcle sut utid.pE iv | $li iiniuator ri oiit@edm, ,orGcFhstirs.trt ri cicsrrizdr. Aclior@zird ri inflMbdi hepatic. ctuni.c, coliG i0 di$ntuziaciilor6iliaE. iD i Dmccel. psdh I)hN Pcntsual cxren rccoMdai4ddonli cfeclorciotizadrc, 4t vindeibilE Dumleftsiln dsuri. etr Dorehuuah pertrut|.t!6.nt htenslni 1-2liiguilc plmri lao cirrr sub lomi dciifuzio,Minm 2 cidi pezi.ln timpul nsci eu mediddrpi nA 2oripezij.itn.llicliidl d" l ', urutsbn&rdDn.onlinind300'rghip.rfo.iridel prdrp r, diD e i. 17+1/2 * lingunF 3 dnpezi ldtu dohtim de etede orli,r. rrh, rrMmiul tcbuicumalcclputnpak!lipdneii
f,f.cr. sundrn, b$uin gobinrsrinilq rcmtii al.ryiftj mctMli. uv{l obo&ahd idomld Id dzol id 6rc seobsi ..68 efere $cMdft, conplcrN!f, d . r l f cl,$!sr nr M tr.E mennl voritr. eb I . p h o o d c h E . r, ' l ulci eu rigu.nc p. bazi deSunttorE in url 'E m. napr Eetii deforosnsihilril excm. Dl
pl$.p.moff,pelodsd.-rr.rAhal?4.iorm'no$b6F' ..' !i

lo in h o rn ln l 5. 0 n ch t u r r r r o J c & e r p b i r . t r r . N ( ! r h n d s . ( Se M.pdi rhL.u prrb rueob d0 Jo.rbir i ;.o (. dupi .re e frtllro p. n '; c d d . , L d o rl. ! o a . - d . r . u a l ' ^ d 0 g p t f r i r . . ! b , ( . e * , r ( k r ; ! , Johl ld (-r o E ' rv a l c i B . n n n e . t D ? i - s d a r s i ) 0 0 n r t oj o o $ n b l t i s eI n r l0&,,pi L.mpde_r lgirSnd dr ra ht$d scisr f np! \ 2-1ui: dipLr 'Ldnlrnd L lilhu, pnn(fon s. prlk@i h n.odc {r h i.tun€m hdifftdr dr prc.rd€upln.d. a or pnpm, dr u.erudr SMI0rre r - lrftzc dii I hnsuntrpinb u$ (qr I 2 .jAx,i dfi vcrdo tr o tu{ cu . t.ru I dn: Dr .. anr ff dn td.bk :^d,F d. m;.. i,mbrc dupd Trte mlc s. ? (lmdr ! ;,opn.dr l.Liaoa * (duF ajumhre T,sLm.dot.re r1 6 r: n u h e ru a6 i ct u d r d a a l , . l r 3 i r g sm r t . L F o d r c L d e t n g d a L t _ r g

Llsul prn . .s b o{deSumhrn,O&rtr.^n.,. r pda prcp.L do. p.e4(. ft r .b pls b pa,.F d :00s ) .b s pr € tr ,.or ( i .et011.i l ]o tr , r .

k@t c3ko liisunFtulr.msdcptu(Drlc Smlhrnr ( pofl. prepr, t pm fltui. lpoai:

AIr. .obrrrlbdl.rll: id sirile deprsive sv{e (psihdieibdinti h dnudrl| dtrdomul dcpaiv nelmolic). q pe IDter.cliuni .lte pDduF: pEpmtcle h.zi deSu torrenus. w ,01
.tr.1.. prdbe a dep-..r.In s^ ro- h dIB . r , ht'ol p'oh / lnn ' \cl,lu 1 ,", n, Nulfid\i..R:rctu1 fl..j Mm.odariin HIV da'o.riEil(ni ' r," !oi!'|, Iei}Ed *,snr de Fpndme r !.sroE .n c l:n r. dhorsulanre de tip wufolitri l,reperelo pe bari d. SuDitorr reduc {Ln in mcJ.tunrnk..rdoilc urbu.mnk -^rl. Alo .r sIm ld tr'ru der.p g-rrsrci d c B \ ! lm. ra \ ' { lr ( n b r po 'i0 c(ne d icanflknrd.up,aoc.Ir.h(p' n s k . o n ' c ' . , f ' lr. r' trtr du(rc. nivdului lor $nguin.po.ic aFs gnvd,oica i.,ircvi7di D. ilrlrl .vih urilizrs Snnitorrei itr Dcnoada ldcin; si deahDbre. d. .n c i' v.|6rh .i limrch Ltilt'ii ocp rd a o ' ri b . J ( \ n n n ' ry r n'l'o,r.d, n , t r! d..suDar r,I 'r 'rraJ. ncd a rc, ' rulpr. a " \ . r. x , r" f i i n hsn F \hr ; a/ r'noi.4i ln9ai'rve,t " o l' ; n , t ' rlvisrrnaLhth muimircnumir iudiitmeini. fundamoidc, niuar 1,Lnl dc ru lrdrch! d. Lsmtrduh. ,,qdn Oqtrr'oq. prc\.d d. L spnE Ct!1t Aha Etob,a flmlPonbnladn tr6rErodF\s ! d$ru'. kprpcnn.rr.:nrsi ntua tr

tu .ulll!' li !n l. n4iui de

l( .1,' c ilf r+. n . c l ( t ( b . /..JcS u trd o o r.q o n !rd ocr ( ' oImr r u:n. n|' m
dc i'i{7n, Ini i pmdtrm cicdc *.Dndrrcncdoirc. cctrdihn' nrr il lrr llil$d'ini m*lionhzilincildin 1993 rczulrdLbcii{riliztrlrrq id( trl, s n M ntr r c lr cu|l. dt p'.1. i,i,'l!qm,h L{ , n rr$ r s rI ' o (rl, ML r ir !L

tr dutrrrsu n[dtr|mNnirr.F

RidicinrdeLenr dnh. conine!lC,oZ, .hia patri h ?0%glicinzini,ere sc suer dcpobsiu, orlciu!i n.gilcziua duluigliciizic. Pdnhidml; zi, in um. utui pro.6 eMimli., in ridpulusdrii & pue in Iib.@reuli6.ul nunir dcid glicndi. D. Lp! rcidulcticirizi. coilitrc dructue doui in lri mdhd'rr rcidllrcmni.sio dc rk,rlf i dr trriddirircriN dc

olid ! Bolo,-

ocEvaiPoP6*u

Fidenp6 iad,tonar; modsnJ r Scp'epd rtuzn di0i o.!Uud 4rrr* dcp tuk s o(erdedpr *bsl , . J

nitui rdle@.nici Un .l! ompu! rot deudri rrit4ed.i, ste eiddl ghbnc,alitu I d{ aunai fsr iddtifi.{r Dsr.20 onpqi d. ftofi t camici. idi in.oriiili md mi( Rddicinado LenD dftc cdnfuc {i dcnn! de nitut navmordioi,licvinhr ud i?olicvnitina, homon dtusln de i.ori stmidici sinil.r csdiolului, eine li'i t 2-4%), lipjdc (0.5 lvr. mldon (20 30"r). zninri Fdudbm (+3vo), lsptrla l (2-4vo),iio min{ale (4-6%),vihnine h gnpa B, oid b.uoic, dbumirc, nu I R;&.in, d. Lenb drLe, rv&d la bazi o omD@i!i. .himici arit dc osphri, ( lotiuni fxtmodinadi@ ft diiplc. rc acliunetuidinob a $dNL I Ddoili 6ftp!5 or de nabi titlphici brcqi@si Drinrc.6e trs[eui erp*tomlili eliu€a ariiiilrmhtc d. hpmnmi,q mrl llG ddorira sliciriatuld de {amiu, st fde dedinlbaie d4didnlcoiiir Actiuns rnn gici ti mliiiilanlhaF r eizilor glicirciic ti gbbric 6k {.nirhL[ Nuon ehilibrului ionic (Ni, K, CDti 6te porq.ri dc p€ciF subnr\cu DOCA-nlui bpolu. s nrdr." t o intm Io,i d nr ah gapr rbkrcLbr Ddo_iri '. ' { rd rsrr dl i8ochm... Vqqdul, Sub,utr(I. vc d:' lennul dukr d ' ' '{ ' iddiv4zi. Dfi m(misde mi puiii o@$ut, roxnutduiol snribi.tiiei si anriroxici:

D(or!ft DConbreuke- moromponnM.orpo. {brdoc4..^corurog I mdrcm €G re rhr ele& inft.id. \rr ! crlmmL. rbn & v&(t tFkB amarlhe) 'dr, Ft6ec eEL tFtucat.toh) rda sirnt 6tu L4rvi) fuA'cie d. \rrmfi |RQdB kbdq@) .oNA dqn i &brii k\tr' FM. dccoti$nfloreM ctutdli) S. p4pad sb fomi dc intuzi., dinlr-olinguri a4@ hhrii de ptore h o .di sp4 s
R'' Fhri d. NdN l"6EJ

in !i ro! ii utilirt chium rdtidor intoxh4hcusti.nina. dc i Dd elidd src ncinie.seu cudeosbrcts ffir capitol p.hlogi. d'($r]

!to' ge.c"' dL0dr! :i.r c nr? o.,nE ned.ndt. $h! e;,u qlb"rdlc,..vc lli Cm'c. (rnr e li mrbid( o dbru, k .fln o,mDie a..g.,r. -trL

\iL, Deprrr€dh o.odu.lruef,4 c orunddci,s6n rk tup.",0e, I hgatu o, ..etu.ctc b; d.d.n tfue

drc o* snri@siici si diurcti.ii daroraliflavomid.loqoompmbili .u *. a plpavs''ld, 5i dd;iia dc Lenn dnlc inti in onpozilia uui nmlr irpotunr d. Ilrql fiiolbdseude & uz !i inlm, Br ti *M. PrcdN.l. p€ bai dc Lem dDht rl lilclruniHdia6,hrltrtimpul$rci s rccorddiinhipcdsiuudsiali!iinalt .it mi ff $ peo dsata ldihd urilia gdlri.e eu duonmd. 3erolos$l ln .dsitristrd* intdi, in ulcerc ment la E.e (lituDdc 3 oE) pEFml din 1n lii€unli ddicini la o { LL I I -

!, Ltalol Ul,e@rd. SmDU'l !s*.

dh oblinurl dinFolingu'imsh (!i1i .galo ddlcini dcLontrlllllt intuzie. itr lnnuii s bc! lrepbr, cmul ud zilc. dcMulel.t). Torp.ord diiiinuca scidirilii !i ci diumt in uhenl gsiric I' dm'Loli| rusnedi !i mirolElr pimt: Ftunz.tcd. Pnn\6ai (FattunPhtuqtm, cu .cliDncci'ohcnli'flur t 'ri ' pul6se, ojunldc liryunFde2-3mi pczil ci1. Lo intuic, din2linsun dcplan6 sni oatsis u.irc otigl',0$I troE {' $ obinuG dovcd$. cor4r .rlultrl l7rdrr,64ftsrr. P&pmrdc 'r$ l. Sche ui d*od din 1-2liiguriF Planri o on, cuNI,i laoiuL. ncomrndim umdroml{ C!(siud m.diciialc@mDus.

!q Slomd.l Ahor, BNibosd !i rlElc. li lAri gnpi de!ftcliuni w d6ebn d it joei ngioul d. viiti d nar lls .el 0 Un mMir dierricim gcmid, Dr E S.hneidq rMndda uniloet rcru[ s, idF h. plsts4d s.abl hhs i aM. io fl@ dlNitri u ,i Adi dc ,grm R.dmid;tor1o!l..ep-ric( r'rcor$mJ.uorrerrlti - h p mrilr

axctdd,nm,rul uor Ndcl deprcprsro ntr1r ntue.Annim didreete sr na alpll' Anro Masspulvs 6ne oosicviil, Roia-Mrg.o Tsble(6, tohsal,

rrodcinriuridcMtrFtct, Merrl! Mrliri su .ei ftso, isdc dilraoi ld umdbdile 6 zib: sc de mono\t,dilnatcu atd in Fli cgai!,$ps uL rturi, kpL.Alinoeti! s repanizui in .imi n$€ p! zi (on 7, td, 13,16,tej $iq In!ftpriatedrnnedli (nnhli aaM Ea!!li) dcoe, Cr6u, ponmb, u.,, ow i,, El[, u$dsar4c indutcitc rieq s@i dcirde -,rli4i;sak m ,pi rMi ri sru o Sc !. to i .vrr! lcliunfl duri ! iu.u loroon&nrtul. n.onaidi suDa binanc dc
'mbogiltr ngirul rlinqMr cupiEUdc - dji ?rd r 3{ peii Ji ea der 17,4s .ompterazi cnud, rrpt dcpui.Flb.nq deou,ftrtsisau d. pme uHE jmuur C.mcni srdu, rN sm'ilc dur' (pcnrru rc$rc. s trului)i neniuts ksumsvem i - din zim i 18. si dni in ziuaa 27{ s compt.@zn iost roirr{ rhsql!, .u hoaovi d{i prinilzrioirc ri d frucre cru;e,rNumr li ry"l ln ! r. tr!$La{ D I rir I'in. rohrd, k pddcr.( rlphr taun rcgin lido 1!r, rDih n l;[D olirlrr rrlnd dc K] mmMl, lid btua coio,n.nrtr, c r.,, trnMtnrh,rrr(*fu, v.trrtr,iti"nh ! fi,, dt 6, I drlhits, rL$ol,jt, 'tt rcril0tic,$.itur cug.mfD dcSrtui

t:nnvt ,r ronltt lfih'l

Mt^nt )

oddrusolo, od*aiPopes! Nu *dem ci sElin oBiderandci triciu DEdi.mEdtdirft celedLht Ar.v' 4 ale digstiv mi rpede $ nai binci' I l!m. nu podevidm d(t sfecliuni apaGblui ' 00lo cii.i nsc dicdie, n$ii€rc. ihcori {j cofl)lcli ! dtmseloi rlluul frzi. rLNl r Itr umt m cinci d€mi| in Vrrr rlbt vi ds.op€nt vilmim U sau..1:'uoC c!rc otiolccms".$i $lf.l *! niicut u n@hhms( d ulerolu gsto.duode@1, r Lir ll nmdrilde. cdurilor rzulrao sDets.uloac
fB m.n1l-. rr dtr

k dndullordelcmid, apanltu orrd.olire culvoluti.dedtrlb orisdi uio

nbdi

Exisri.mn deenrocotircdchird. d. fadonatqici din - suc arcq1ft. ( trit.s. ele,p4 smpron. inror ir !"d1tum.botrtc,enTl. o ar
';.h., l@lizrca pnlmtiali sre inlc$inul s vorbcsrc .otili Decele frunoon sms. '1. o . . 6 b . to c i noE o . u r c . o lrF . o . lRra z i r r n F n r . ' t j i b , r , r . ! p e . ( g t nr Dacap6ku plbrogrc iirb " @d mrclh jubk. j c d6p( . , enB.

galri.i ri 6srrc ,,U in uk€nl rslrio riduodemhFiltrlr dsp.psic dc narrnn (Bucuftiri) rt.onatdi ddulripud .oiun combifltc, d. G.!ti. I d ?, i.r Htlniu r ll

dbtid pnn pfttu Mupni nim. Zilnic6re iscs'i o vdi albt dcridne nli L i Mn $ oblineunpanddeec c.lul . oddi plepmr sucul pentu o zi, s line la Ligidl implnc cdliiaiq obtiNrali trci pi4i, dh urc bolnswl valuo .di. o !cjr. dcpllh h prin.ip,l.. In numcrcN. cmd, cuu 6rftl depnprnr flohpedic sau oLl' d 'n$clc perfede o@l iiFlor d6ohis. lne sauchiarmulrrple, miizin in Un driacid ftid 6D nod$ul CrerE sn andio@zt disoilotu ih rr lhytoaibs Mtr{mlciuc) rmmandi prodNele Gsto ,,G' itr safib hipenc r I

-

np u)' barro'

S- p'rpm tr a. (

'

Lede\ ",

r0r.d( \ot. d-pr cnrcm(o r'ljorsndon cmderi{r i anjNrrprlt,r re .asu ndsk nFsr nro{dgni'ot(, k -JL hton.lcdcgrmrnnplrog. tu r rpodrcr:Jc diro Fopamutu bolaq u. T'.breial k .n-a.or ' bco(bsroi \s.b.otr.e, i.dpne, antispali.q diidiaEice) i igimniedic. I D.omft id bui mtuud rcsinul dielcli. inilMl€2i f.vdhbil evoluli!610r toti, l4ri3b in spehl dpn m6tui sper rEBiiq _d.

M!rc) Tirco$hnr GAS ti Csiul gati.. Pmft ngle, pdishltkmubi p'i'i! rdnr' l imsiin.l, Hofigal ft.onddi ptodBul natudl Redigqt ir Phdravorcl prcfihxi! !i tmimcfirl ldju$trt 01 afc4iunilor dislstivcrrcduul dietclic dmumilcsL in mhmrl Ldhk o' b per-i{i€ tnl* u.Esi c $ d ri r. ,{ c 'ooftlpD L *n e Gb l d r {r,.{ zr $ r ( .1.ph" D rc dur k n r u a l c H r n b se A l o ( (obl' nilc) ri Hdbs! car's cbw (prffid din Ghdi nilri), Utrcaria Tomeotos ' ,. pltrtrE {clat nume slrat l .mlional FBne). Fdn. efi.i.nr in hipm.idtrrr rl cu dc

"-n ' " '*.1,n. "p"* in F r r.g'm4rmenbrresmfl.\. 5' p3nilt,cdputin Fi c e / orcdr bod'r 106 Bolnrr., h e6i.i p.1ord, bol...p.r; rcEd! !p3 Nia r. tu:b.r r, m ( ' t r{ lt u lie h z u , a do u : { f o o b o t r i , L i , : . ' p . o e k s u . , s n i r o d ! { , o e
@ itr2..o.,-, @Rre!'bi,l.,i.""w * n
60l m* !!n..lrbi .o,p c u 4f o' TED de'ripor o $p';n;i0 tr lor6ib

h adr.

roi.*r,

r" par(omprc$ pe s.oe

:m!ogrr,i* l*a

ocu*,
tesmr -

Etrklb florr $t d" Epro L!qtu.n?'o. .h. id .a Fg.bu atinenk rd.mrd( o lrbrn riTr Inddusz I d^. ,he HFi ai .H a .on Lpit'e. l* pM r 'ip (pnnc.i€ r ptuk drph, agturl oDiob'ic

i

prcmovd SbrInicnsloml..N t er gsrric.$e pFduul onftdh C6.urc,snop dc
,ri. rzl ae (Robihr). P",in't-a hrry rxtrtkl\ t P! // rn. I,nclrmfle di 'roulrl cunscureca loaneedve in aftcFunile ,/ia (Bbooni '? fi.ablui. ulccn'lu rcrcrului, hepdiElorti lic.tulli ni t.

;;;l ;n (dc

ptrLlreliosu d. rmc@!ic).

ffi;;fi;i;##fi.";:;:il;ffiil;";;"ffi";
so4r. dd c, poaremo'cd i' ilh bol . t r tr fi hcprDb

(uh.nl [ni' L P.nh tarlftntul mutal uor af.4iunialeapetului diso$iv gsrriftk, hipdoidirarsg6rrici,dimeseuri $ rt0mlrl co'n!li..r,uherul duodcBl, prinft alels,Malu.ol!Sil-opeofrid. bdrMen Phmi neptupde.
Btrlidirftir.: rrr!iih, rnkm.olik TodeambaMifeiuiinllanabniabintsiinuldsrblirc!isms,.ucvol l nu uonrci. s@riar clnic prin p,renp sas.lor dorci.q trsldc *tr' trr I ,tu ririlrdn. a f.bd. ldhilu'j. colicilbdomioals,dordiq d.d d0d.rhrdntr! r' r i,L! .urr sfrubh Cauzh dtrcrecolirclor nune@se itr princirrl su qrudid.,r ri - rua i,frlrcJi hch Lnr(ni'ob cdc, di!or.c.rraJr.r.. .L- - r tdogdr) MU piiuih'c {divc{i pmili inhinali) O lomi prrid'rr ,L lur[ ( riituir .ddsolili oi*drivi idmiikbiiii n(lligft $ triNr$ d. I'L ', r n i 4.n.tr lr ti n.F -a.l'r 1 n r tr,rJ.r. ! { ' ' lr. 1 . { ' r. r' I r' ' I ' + lltrcl $1i' lc |t'lirc(llirn lli, iiolcNivrt,.['n drurisr)ri ntLidtrr'lr]i

ri rori.! cxossi {itrioxi.alii par6io'r1eo nqot jdoxtcatic nionni @.) t cu nr(3u fDic,orilnc.i i D.oec' I opore firilwr h jmoon J ro. i oo
l c"linl c o'gri. ' l uu rio!. bo sdornrc(toahMobor,t rl, Bs6ou,, aqtuo, ( dd r nn.rk dr op'l @ d tr li pnRLctr n, de teft; br' q ,,p'..." .". 'tr rl trs6...4i h i rrl n{i(!me m. sfl Fou'eund dc botna.. h fotrdc dc 50,.a in tu Dadorn, sb.l. d. rd. hri. Mr.omrrdtuk *J

hallo noniceporavca nultiple 6B: subht i'tulios su p6@ild (tmbtiazi),

noi!nrr1r,'s'md1.1. Anof ruFronrnu,.ui,urt6kfir6..nprsmd.e,
llt tilr' nn/,,..,' sn,l,,in,....,[ ifl DF1tr .[n,la(l'

llc.llurcc. drlcL'i. d. on( fd gerr mnporur DoroMc e rjitun.c-rr t ! i' (ll 1 i, s i r0 as r D o s d , p h r ' . . . ' ; . t id.,'.,;;o,, b,r-.tu. ln h rc . rq ' s $ ' t c f t d b a l o r , o , t € & e r . r l t s ' d e o r r p ; : n . p B j . " lf o ' t r! h ! l' . it . r f . r . c d o n d - n r i ed r p u F f , r u er F m l 6 k . n r d . ' r0ntr.3 H,rir (i u .$prlrbr tulr i0k?i* prreue e.I.m i0 fnmbpcmi., ilr. h p ' t r: l. l r rk . , c r - n r r c r ' , 1 . b ; @ . R.otud.F ruo d,peFt M U' d !nr!J*r,or'f, r.r(. r' r! rln + , 1 rh rL , d r l ' t r r r ! ! . d ' i | r r ' t d n '
],L!r\(t,n'dlr{' 6, fic4..Aoir otrpro {pmind s,o. , rlf'i!dhL'hi

rl h pnrcridq un'i

i ,. h ,r, 1 . , . r 1 n r ". r . . , . ,.,Iu n ., {r,,

rw h,r T,

...,r ,r ,,,,, .,,,,,,

153 6olnavilor aqiuile iB4r h rrcp@lrleobtnubdin pld1. sut doutrul rolos *@ tulburiridissrivodo!ic.. fth.ohl biem.dGetic fo.neinponor k e I Dituc spcciilc medioir,le @$uG, dduigtup.mpotul. dc pLnlc{dq h lirutul tn $bstrlc a.tiv!) st itrdioare dtddlic, .rtt la.dulli, c& fi la ot nmi uele dine elc* Mnodi h ooDii).

Fidtrar6 bdditioEE ernddami

lrdrroi d. c*trd rn r! cs,_iti.r'hRirc &tiGa d& .diinirlui ti hirui,
ogool ulei6$lFl ru .p@ (L.ocblui wlE di.i dupl d@qi. s odlugi.it d lingudl!dclton dcMD{lteL ti Sunltori0. S€p.t ber2 cnri p. zi.

do.io nmd$! .@u nedicinalecac au .l@@binclicitooq gribjnd nom L hnziiului idstird d rele@a nuco's.i efthlq Iead Din ploac i'f*liMc lo(

ddod, din 2 luUunlc mdicinih o tui o !td; * ba deprferinli diminata.

Aesie sbrtanl. e pmtr Din plim! gNpi fm pde ..1. .m 6Btin hiui d. Milli pmtici din bi.lerii Gjurrndprin @sra d$h|i de r Dftcipla stujle elinin.@ lor) ri u0 cfed nroustingeor(costridi, supft nucosei lubulu'dissrl a dou gflp, dr plsE s .el. .d 60tu ule'u .*nlalc. o "p.Jnl aiibefuian. A.6@ Drcziiteavmhjd, ftF dedtibidri.a !i chimiohpica, .i {liL $lEdil, iinn4idd f@ncpqin doolr&a tloti &mdle a hctului digstiY lili sc!]nb deadds llorci pdogm, D. alt6l. ndlc dio planhl. e .odlin uLjui ( sruddai4 a .LN $it folosirc alin nkti! ziltrici itr srui decoidime ln lsfcl ln i! ol!!trhmul uEo sb dejrob\nun m eb. Diond *atui lltin fap|ii, { u dpnol apde ln ludm ,,,4turalratdl'l Frurt ! nlou4ci putintuo$dl

6l elemdicEse Eoomudt ebned tndethmr Suntrorrc .u Intuzi.,dinr-olirguili ptmri (rdhdi in d;p,n ionoriii) td oini pozi dupinseb pn@ipalc. o@dnk 4dnrc

ffiy",**

rurpa. r 2.Dsu. rbou orpa ".",."*,' 0.".aotu;
r dbprp!!'c fmenbl.. s re6md@filfuk d.

hfiri., o lioguritih o ddt curp4 r. bau 2 1 ctni p. zi. in tomt. debolli
Re, c@F d. s"jf /cond c'.4 he t ed!1 (Heb Efii dstu)

,ls fode pulinpndi.araln pn no6Li. Rclfiofttndu-n.h frlohpi! enroocolitlor pft* rn rcnediilctir obtinuE phnh$ indioAiilo din lor h Ftui daMwld (FhM Cnmmillre)o ef+! favdnbile dtdcolt. mbsepti... fol[* sulr S. k .od!n0i uiiidiortumloq subshtrF cL@putmic d
d.

inFn D@rd nr{ ingu }dBrq

o.dsEiooddrpi:$b.fl

jrdl

'Di acdpdiri. Dupinh6rcs m4r.i

- innrzj.,lipmridinl 2litrguitehocdioapiieba l-2.:iiidddrl din - .xrftli. dubli: s frc. unnm.d b left (60minure) 2lin8ril. fidd h SEfil@?n ift norih dmsc 5. ficd la l@ doool 5 minubirt{ oli uLi

ln mmirgir.u.fsk
slDiit.dchis''.,!,, rbd d.,-unrainc6 ebB

oh&r,

aihnamblji

5i

'( Florid. cmdr !0 slulll lFloErMill,rltr. Fbnbprcvmi.dd.ramdrN ' ui ,{.r,ra (dinflon sp.nb, a Fdi mmto antM cMaaler, o icL nrl sq de: lomi utib{llliaD e li ulei *dnil didMrlelel.sefolo$s sob inn'i.. prp'Eri din2 litrsui 0onh ,2 I ap4$ bca tutsg! mnrd. I Cinb.
putnic sorinicmbiani. Uleiul*eitial did e6t speoii, @nl,mcrntiril, qn I crc rimol, ilnibi puhic deaolhr brct{\ln Er.hsj.hia uli Sldphlhtntr\ ,aa,rrr @da pM $ Fr€ii dii seui], ,4:p{gilh/', Peniathd. ItlthqtuLnr 5e plepri subromi de: ii6uie, di! l-2 li,asuileDhili It o .di cu apii e bau 2 .[ni pf,ri rLl

@ntinurul douici'ji inFsll amstc cdo!

ved)

rm$6 dc. rb .epu 2 bsui i r50ddarLr J e'ti s * td h mamr fie 3or. S. 6lbod tuFr bfon Se fr bntrt 26,Dezi t It suuik acute !i ltr.cl. conic.sc@tudi ;mihirs romur* c5l
ae. Ftadt Mr{Ft lFhB hLon M6tr (Hlrt M'tttT) |rnht d! sdli /i'i,' Jd'@] a.)

d. rtrltu.i l,V.r6. ?ry,, t\ Clnbrttor\l (tlct6o SnDIi) \l

d0 siDrimitri4.6r [!hn.or eseutil in rMt fdmcledocnlcrocoliic ong {r{0

Tol s dczitrforat ilt@. inclNival aDdtului uriia( $ foloi.$ lrud! i r r I (Ftu t6 ,\aipd, Fi knnae infilie. preprdi din 2 linsuile plinri zdtubiri,la 0 u'nil 4' |ni. N iN I i I pczL. e $ dqii$ mesrd dozl. dcoiKc prqJai[0] Nu Nri. dcv.n irdorllMrlrl

litut mRshl d n : lhsu sr6rc oeptrlb .! o @,i d.3E b rm'. i{N I" r,n'i t( /,. fcnh u'bnc iidiuc!. !.tr mm.'. cMk, innzh*

lirM nsufi iiiso,i src dc, nrc *ir,i:, ai"*" *i"*i"t"ip, ;. rfr t, " r{rh{l &0ps ndrIol0i d Cmpimdc.nridhrchc !rcdB. tn tala e d@

{ l'Lfirwal-Cdri0l mri{|rci. rihddph ri Hncii.0n,cesit liridiad. r tr tr'Lrmnr Utdq'||no. fuDr nlidimtc, hcotrrrt{rG phyro.mus Ln

ovd'u Bolo'

ocblian Poedu I liisund ho@j o rp),r bco r.u6!tuer zh, I 2 c& ocz. * q ba mr ra den6i fl r0 minde. a", ao"r,nir,n, ",-, PFDdrretor frudslesusnenliomtIi e nai por r@ugq p.ntu pornl4cr din urcmdi! aondelruloFt rto6 crad!.r/d slu flon dc Cordi frncetutui

id lisia prcduetdr lamlcNtic€ ftrinc{i E.omdd{c lb dilel de af*liui ! 1 (rin$ numcmrs ertuce si dncturi:Exh.r rohl din Bc[.donEi Extut Nm1 F (r lril rilc Etd nuiddcTn@s, Tin.iun !od4 Tindud Aniicoldna,Tidcdn dc r (rNs udlizari l. opiii mici),Apt dc Mentt su deMeUti.Uleiuile dcnlillc dechi'nr I i ocArr!0n ' ffbuek dsrc.ns '.c.d r@a sddeamo{tu'Mdd '' nnt r ftun/'J d;c'!h d. \dbi {trso!tr| t ordr n.rlul d'k i' 1" 'rltrimrd (nud.i sb foni ddinotud} nurde dcMe.ilor. trMlc dcDnd,Tr0(irl 'mKiDr Dinb rodusb snne medionin cared B.mko pah 6pii, Divinle drLld'rl d' (rb KonEtrd KdNo_tlosr c.dqr''sG ilin. i FJil'a0* "'i ri"l aroqe ' rhdHh,on.Diln 3irlrt mJsb |' mno-d:Dirntd MrmL, ln .hinie Roalht bude drmo auri niN .orbiMiii dc cxhc@d. Dldte .u subsdle td ,ln bol..r.Tn td;gs..vc r ge-ftru o,ru' riisrc{'nm. nd'peP'i b I d/' gc{aedir e.(gnrmtoeliDsm mncrsELo'ridirturdiidseq r "!4 dhfu'cU,d / { lll r j . n 0 .- . r - i N n r q _.' :ph blG,rcr.uplinsNl,r, ln . lt \ e ms . n ' r

!ruEdc deS,l!k {For,,.ta/,la?1. - in6!i( dinFolrsmrOdefrlna h o Sulkl}f.ra darr., sb fom, d.. intu,i( -2lhguiF t! o ona s6$uddi Mrghlrta tqefio Mapnhrd e6 tatuad. -tidh!i( -2 lh3Mt h o.r!{ de opr, r

n"u''d'onrotuu aboon'r '#J.Ttr"ll,l#1,:T:i:1,'"irron h - itrtuzi.l-: linglnle o omd i;a

(t mi,,'xx' g6rein*,inare .!tsru,e ""''19,j'LYiiiil;o*,* "0.'*' itr c4,a&, Ro, dec'rliei
Ii.M arrc r iin & $ripqi .Is Dr'4'rb, rmton d! obrs{i od .toi, api. D,s.id.m: tl5 picibridehi on pen, h Pul'ni lndmco n !i dimq dinncfds. F t.mndi: ne€lq $tuilq ludc d hcu!, id dintc lcgu'ncC.!pr, Httoul, Modwl, Un.l

NzMi dc Obti1..nt (Rhinno Cathi, - d*od, dinr-o linguritth d dtri dc;pei scbel

trciE ne. incu6ntnh,dupi

i b!ldDflk zbdobhrtedalodr itrpntripaldinoniilor o.umvege1lriv., in todutcte ( ui mcni.in,l. rhdK pkirc rdp, B&n tHoh L@^qt)

Mrtorlsnul { dtcool0rtrl .bdonind
Msorismd $dominol$!, n,i *plic( 'balolret abdomimli"!i ,Id'rlqLl" ,lr c-'o du^ po l mlhpl 'im'ri .h' rfc I'ra paFLrr. .i 'nprom. nDLlntuhr'e !iJcglr licir sr'' lr11 4.oDsu.nsuru rruu .NGtrturc ' ' {i n! r .rhe r',1. ..rrc oli.e-.. rNRnF.o ( stu!r fl 8lcpsc caLl'i 'o' dcoftmului po! fi vlrirb sDls dc di$onfd .bdonint .u slicot lL dr L(tr1 rbdoniilli, !n;hsi. dispne,stDn. d. adllcdi. sorqic, pllpitrlii bufcrnlL ! I Ll {rcn .bdonin.lq Nrctri.. insomic dc ln nbl.4Die. ! l.ntlc frcdioi'alecde * foloss poits .o!$atcrur r dq ' [01 ibdoDinal suil €lc dcNnne gcNnr .mi0alive A.6r€ conlin in lliridl'L'l 'rll fcm.noriv. !iltvonzd?ll!lnnm($ $ dcrlnlc tihniini, arc impirdici Dro.6ele rln irtrin. hfuziiLMUdModh din mst pliit scbsu dc rc8di rodt rf r

f f i.F . d ( 0 t d , . . r o . ! i ! d e s p a d , @ r p o . e r , c a r , p r / . ' I n f L r. o ! d mrD l r o d t r-rr. o a rd'&x n Lbdwra,endi .h!o1.;a,e.-Rlondo.
, I tp. am e c.!6 $ rt u ,F od &/.bi,,l

Frud! ciioioi /A/.kx c0,, FrudcrcoruidlFh,!i{cqbia4r 'lc

""-o ,ffi T"ui!,iii,j1 litiiiltfiiIt!,,"tlt;:fff s rcconrdit* *i " *",,", fiduniHm] trhdomi0rl rcdinti spEdie;s cu lmdromi ibrmulil

- lnfruic, o lingui la o dni dc lpir sebau 2-3 dni pczi trp. Frd d. cde Mhdului obB /iri4o@ Iitun ttu.br cdov, Frue ,l! Chimiql.4d'{ c44,
FdlE d! h6or f4d{ rdit

d s d w, n &- ' n E & . o R p d d r ! . o , h g u r . B r i a n i D r r u d t j t r 0 s , i bfli cdlbkr ses bMtn.6ut u.iz e,dsiii mr mutrf amn nrctur4prpMi din 20g nzdi fmgncnritjn:ru| ii 10d d.odl de70c, nl lin -- ro Dd e 3 n . . e d c 6 r . 2 0 p . , i M d . / m, I o r ,o e/ . i 1 p l r i T s p ! F . ; t u 1 i6LR,f d!.i jrpdhd.... dn dor t3n Lnctu?..(iblgsrr! !iopm.

RiDmidcobt'gsui lt rou, calmr sub fotuj de:

o - Innrzie, lingun h o mi deapii $ bcao .oi cu o jmihic dc oln itu, h iripi4il, ln doutsu to , rl I hM dc p$nz, iar &r dea doul' dupi ncsle prinoiP€le,
n'' rhi & Mqq.| ,.hEJ ., I@[h.] Fnt b Mdta lFottun uqt@) rffit e kini6 lFdiin MaBsae) Fd* de /.a.tu rit ^E!or Inftzio, o li4ud m6tK de planb h o eni de apii Pr. Fflazc deMedn@arvd ktlh'4 Fhr uldratid tFha Lawaaoet Mdt iar e c.rcnrt lRrLa| c ndiib*

- rh,-. dil o lr€m c 0or.ao c;

N, d r !?a4,r 4,'dt. r oodc r, D r 'r r , a.., S..i " r i tO "*r " - ,.i .i FnmcaeM.tt\ (Folitn tntahoe): - hii,n, o hguri li o lin deapi:sbnut-2 cini,ezi. FruD.d( Rolojli /Fit!, if€tu,r'e1 dent r.tun! rDtuc,.e,ialu, 5ru pRp@ridinh hi€untiptrr, h o onr o ,0r, $ biru 2_'] - infu2i.. r tondetndx tttt rtrtlt tFtar Uithfoht).
ru ap.:Tbs, 2 crnl (pur,

1ii
aet

tloti d. Mntetet(FtoB ChahMirael - rar- |lcpM id- l 2 sx- r nonh o. u! d rp;, * (!u )-1qr Dc7 e ' 2 linguilellori sclasih D,ht rinp

dc30ninur

Fmele de lt€ntn, Cinb*'ru|, Cimbrd Ji flonlede !.vttrli.i $ [l Sc Ridicina Corontel miroF* grdsier pEplti o inf iedint-olin8uri:rr$ de s diNnela ti sm ,phNela o mod Doui.,ii pczi caldo. api. ln ndcoiim suit (on'ndde .didle m.diciEle!i prcd|$lc fiLo1$ill indicdc in .nrcrc.olire in dm lc ibdorimle,la addlieu copii $u 5i Dne e rbdomln h rdulli c lps DuEril.abdofrindc cotrtiNc in .oli.i inicmitede imt str btur.(lL'|, $r lLt sp. iciE, pncsritc su in altcdccliuni nl dc crizo ii .ntercmlite, $i n.urovcgdarivi. Sindrcnul irl dr Si in lulbuta dc origine ssroint.stin,l,
pmxislic !i st duzd dc@nrn4ii gatie su intstinalespNnonic.sn' dc iLr. rbdominalc. udui! dintrcoqan€le t.hdool mcdi.'ncntoslfrh,' r I'r in cde dundlcsutrt suponabil., h !uurile

-.intu rsr dr.o.reun^,t0mn.,!?ptr!k ddd o tmgmDtdb.! oenrn,pA: M&n|Ian (Eeft a MdjotaMe): djid{ lhgld plub @d h a odi dcrpq e bju 2 l - intuzic. - inf--zkp-ep!6doir.o..rruri

sc ch pe d mfu. hgJ n 'ps r r;nc';|e ilil^".:]';il1]il1;]i"fft",:,'r
l/2-l - iifuzic,prcprmridin tinsuilitrudctadcdi.u td.icdc imrn (F e;r,ii',

ftodurdbs! .

m.IDgur. ptra,paadd

dc dcmedi. dcrcguh tnepc.u m h(m.nt drispsricGulfar dmPnr so Nr $ ri

ddrhidnr dc raravsitrd su .trfilinil numd ln .@i in {re duruilc dcvi'i innr d dffi !rcdFul rcd.gc li pBrico dc opitce fuq'ade ps b.zi dc ollu), oblLtrtrlc 0 rrcutr (PapN( btdld1utu),lxgr^pendiri ld lunci es$r Nmd h dulli, ill h nziih $u dccodnnfu phdc * rson]idl h lp.riln dRrilornb'lo rrri d pnnc,p.lc A.6r u,hmoi drs itr' $|trnlndn '{ ohilu,* ndiirc$i duF id 'i.sk i ..r1 n frl Ti n i .'..,tI r . dr f t J or ; n d ! M fi c .l ..i L i i u .' J borir rltbolnN'iltr i*oh iidd!.i'i lL qtd.p,'di.L'Lririi(ifu r" ' , li .r. .. r", . 1 "", r,1 l' .i" ""n. - ' ',...,,r,

r[rl { firotnp.uricpot s utiliapldc mldirinru Do[rd{lL Crprmrjuror

) - iin^. r'rcNnrdrn tintunlc d cd d opri $ belu2 cini pe liiLhndr( $h ini(ir 'k0vrr
rtrn,Lridnticu . xirr'rr t,I|llrn ii'tru "[{ D i4 r't r( rktrs't hti urt( {ni sd!r! !,o r lir0 rr d irrq r 4 $ r d d r r r h lt&tit, {,h vrt{llrt r/l r, rtr1r,L,I

r!tr
q oid,u 8","
F bE€pr6 r.ditiom; ! ndem{ hlf .tr$r Be?ofulFolado'. L,doi Plorh lladom;nrNd deVrleri:m d:6 tLil'lle c i tu:' d. ahp tr;.-lh ro6t i - itrliuic.di.ihlinguitiphdladdicuad;sbabt@n!@1b{jlmlus1 |lulb@d add.ni.dclonpeziciledviddeoli,iDin&deDAai q ' ridduri,crc$pnpuidin 20gddtcinid. vrlerimd b l00 mlakool deT0 piciNn, isu de2 ] oi p. zi.i1c 15-20 lt|{.tN rinDdc 3 zile.S. Firordpi. ncoDedi pflft eLIrea cdli.ilor lbdoniiale i nmdo* 8lt rld. I plmt ftdi.imlq din .tue pMdnm cam: 0ol!!i corps. dh mi mulrc
Rt. Fniad!RoiiiglFort dreclsu dr Mi6Nin. tFdton Drce.phdi) rnrT' 4. M.rd lFdith Muhlc) rbnd.s\tn cD4Mdtdt) nann cq$ radet\ri ok6 Mu.Iati, Ri@o dr obris4i aii,,'. cd4Dt tud^Nia\ lnd.an 6d n ld 4 hr @ d. ) d. thft lr o snt Irtu/ e. prpr da di | 2 ugun,. Fr'b .n ipe 7. dinrc srepdms d4! ru," de pii z ir@ dc, dou dnp; ."^l:n cremh. h nu.cdoa,$pod r bfu)i. m. dt5. km lns:nr Rp. rbn i. Mq.d afld cr4'o'lhe) Frooe & tuiiF r.dt' /rise/ su Fnn d. .r'lFdtun Mqa@) Fruft dccodrrdnLlFnd( c'e,/rt

p,adusle Dinrrc stiiE m.ntioiimDivinrl-Bohncn dsr€o dc*rer d. pldrc (b !n *si c).lboogs| srdmchrsltBUG*,apasmon. cmind, Ijron si alr.tc

dipaitia npidi ! .oticilor ti .Enp.lo( lh.m* RomIndustyFmnada DrcdNd Gnpcvacr, brat peulei delcDl.rl, uhi deAnsoi. utci d. Mirf $i orbomr DtrrerU. rbdoDiorl!lr (opll

Dosd la sugrii ti .opiii hici rpar durcri .bdoninil. .! umaft a spsmdor

.Plskk R.onddk rrbuc I a'u e,1F slslrdtu ri ffimlil, .r s d dutu gudor anrb - n . or( s. mk.ior tdurtc s i, d ix ru mu !- n /mr d. r0. tr r . m trrt tr( oc naM dirp.pir. ch6 cu ar '.,kn tn ld duirile abdomiralc .opii iu efedelavonbitein sp$id plmcte li

- hiizie, pftpdd! dintro liqgud ands d. pld! la o csN cu!p4 s bclu Conh colicilor.bdomjnal.aptrot h sp*ial p. uo loid dc sufctiilt ncnoNl, Kom.odi miroN fomuli: e+. sraaalt tHo44tLp*rt) idq si{ii otqh L.owti)
rura deMeni (Fdtud Mqaq) Fhi dr L*hlti at%Fr ..{dr@) Rdtaid dr \rtdi$t Roe wlioNe) Froi dccod! pdddui fb,s

,lru Urirt fru4.l..iror suhsbdF wsur uerunk.mtirte. rr uritc 2i iii lacopiiiinrrc rni r-2 cini te zi 2-5
s. 3!n@1,la 8usan, n.omsdi idfuzii din pbnr.L !6rd

familii. in

Tol lor lj s eom.ndi si mibmte ficoanE fiormDdiic: ltode deAosm fFzd6 r,irrl iilutu. prcpraridii3 t0 fRdetat00nl lpii $ botr3l lingud, l. o cai, prnl
dcdcchlnlm (FDdd codti

.llc dc vanu. L, copiiipste 5 a sc por da pani h 2 cini pe zi prcldrri din I/2 linsxili lrodeh 0 Itr,uzrc prcpinridin t2 tiigtrritifiudeh 100 api.Se Intuzic, mt bsu 6 lingui (ta$gm) 0 cnd l. n (h copilul rrc.ur vi6b dc5 aii). de

rr,€/o4)

smtuT dr pm' , o rnl.r 1tuie p rp€n$ dtrr.o Lngu., nsvoic1-l ciii, ..ldc t urol itrdulc e. iri &clrsi $op s potlolositi.ciiurilc .oLiciBomismdturil. pcnrru O Fliunc ulhMd ! dRnbr srstcidstinalc. ds .!rc f.nn(iL. rc un' ore lbmuli:

ri, .i

tndtu (F ad6 cano&i): lflcttd.ct ' hru/ i. 2InLr ' rfl. h 00T Jp'..edmh.s!r;d r-opd, ih tuq,ede d ! t rr rN0 rt m r p j n i l i | 2 c i i p . z l . lnhh dt norr$ rF,/id, Mzli$ae)l - lnliinLol'n['trilli]iom{urpl Crrihr,d( lch'ds isi &s,'r"]ji virr!.ol)itL'tuir lregDi maxtnuh6tingui

!Ir^ rrNr l)( nsdrohti.nlc Jinrlmt.prcnxii.ir i$odo!ru !rl$ .. r rir trr.d$d ,ri 1rr xn \ !ft { .,llkn^ |t lrl dL
'rom 1'r

'lr .ltrllift,t,rrllrdidi'{roL li, tlr I r I' Br r l i l
n i. ' 1 h . . i{ . hl

Md(r r/,,/na, M,d/m,r: r ,," r
h Afti fn i7x ttro stri.u aDt$ dninisr!@n nrdqie , r ,'r,."

r r r .l .r {,r '

, ' . . r ' ! . + l ' ! . n . 1r a h r

I nJ utr tr i

cn umiror-J

'qri

ovdiuBoJo' (h{an Pop4u F;i& & Roiiid r.''{, 'rbvc) rue eMn6ltoii{u M.dhc) Fadcdeam$ /Fa.turirr, Fnde & chibioi l.rdw c/,t i ru l' o dc - infi'r. onodds dr'_o I'guB deF '{ 'lt 'r ldm'ndt€ud. i 3I'nglnpinj L,o.an; pc/ s tutulcdevi6$ y Rco m d a a6 ui@ LF c. lo'brcd l o d d p r. ro a ? p i4 F 3 \ in ' EubDhmAc.lqieaimedicinal,pnanttitrt_ofominodcni.steudlsipinh'{lL ;ii ; rmmdda;! d$liii d@i idtirtii dcplanli ulilmd li ptp,ea i'6no) lh u' rod h ' o nd d m' rrd k rlu d r n t t "rltu x0u tohdol lrroor' PrDrcrin! s' r 'rt ".^ " - . . , nt.." p."i"m.."*p" B -r *" "mr;rch " ".di(u.u Bdkdonm shDnt.Ertudc ' u ' *.4," b d o r" re la n o u ! d b * u",-".t,",orrdri^ .olr'e

rhm,' r hipdtrooir. u.hmu.h re. ,rc. u brdps.h,'ndr tr(rl ic rr p dchr .rs L.clotosii rnldrijrd @r.41pabs.d! d rlB,.'oia rHr6r 'm p,ohtd s^mbdrid
x dr srsnKi !ob'rp,l.!, i. r, rM , j pr r percrrj.ni dlRllidr dr e!.!Lop fk. ddor rdr krro@ s c c rtu& rodd ra".!u, nr b., d u prnedcap6 r&c s{u dzotnrdod nsuiF ttl mref ir JnlTrcdcrddssgnfi.t R.c in mrj rff 6utrr {tr..0( p;dr. , a.!r e tivisipr]Blrri. llmtLc ncdiciiil. arc cn& g lM mad dloNzi ink$ind dcf*4ir pnn
hctoozidr, lunoflh r' $b Duo.l. de dximdihnincbbo.q ougnnl

iik$in,l. ir lesri.aEgorio inri sDcciih contin .ae d Slevh adt lRna otpttur. :,t ete(lhlbrr), dabd, Hi.elor pc .e le .odrjn $tr bz'idor (Mugrr{r .lD). a! acliue inbivi lodli ti Drinicei$ slimuleei rclM. mecui.t dcniriE a votuhutuife!]. prh imtibarc.! mucitrginq ldr pe (sdinFle d. In), lilesnindb.od.rr, prh eliunq emoljcdi,ituinbEitu, m .oron

C@jt dc C^lir (Cons FtorEulde)'dE DNvitr.din @udtc dnft lte dbustutui rgla aln4. Mill. sinarin Rhann6y',"n,la I Deg oi6ea ea nai ide de

Dlrrdhdketur$.'itrr's.rrbd.ltlFfomcfAmd-ihc,a nve fl carc cH. { l! noi, pe prinut loc $ sirudza:

1$1..sL€

l&lc mrivo giscsri. mrG gruscate s pLatuj, s mnindt rcothna coajci nu dc )stca,di. nmirde digurini pturclieiestui vilorcs lrbus,cm a dcvetrtr cein din ri ff in llon sp.nbi aFni nosro Tmorj dlbna mii situ{ii cfar g &nilsrormur rtcncpnni, crutlnnl a in.aur ri fie indldls ti cutbri.cei ft st ,mpomnr dn
I dcv.dd cmpodc sre uriliu @ ccj.i d. cru{itr abh duri u and. la Fcoth sn ftbjliarci pii rsa, rim! & o ori la t00"C,pdtu a siasigM srtet oxid.Earn

o lla . a ' :i'
$ ilra r, - d c Coniip4h coNribis o boali,H o rrr ploloei.J or! ri' r n r|j i LI I rboli clifu ir maihultc.,rcmdinlclrioLogrcc di$lvc $u d,ir .rtn'ha$Lv i$ d. dLtrli. st dr'*ris' | 4tl cf.d h disbno) in finqic d. modtrlde ;@id mulils rcommdidcobieipurglrc $lr" (snlli {l con$ralia NArvru) $uulc'oM (uhidcIiirin dcpimfii|) Dr ur mdt |nt rL!' uotritc,h $lii)b. GdrL'l lr $Nn(ir MtruDN. holi (0ntr' irflrr l)u tos ir 'h ,

pnpm-c m,tu nusdr.. , oi t,: ro-rr Lr" hro,c. iJbmn.ni.plkri€ dcdrt;o-rsot,. rdjudlM .ln p .,f.,.r ..J. cru1u;, *r"*r*" *n..".". J a.m, r"" U. t lr\ l' . r' iih , ' . d d, p { . ' r p ' o r - , t u n r u E . ( J m r . m r r " r d . . r L {od4s
'r ,r i ,,nr c poned.I!o,ti b.r r

r bir ' r .' .r { id i.' u'

dm. ii \iLirtlr l.l h' s! deprrulprrt.r(kd h : . . n if . rt n | l , t i t v t r i . d . r r . r . c g ! ( r 1 p r c p o n c d . u . d o ! h b c1,4". " o fu.*t Dcn tr n I , u

163

oudiu3olo,

odav4 PoP6(u Ek 6ntin d

Fibra'apia n'd{ona a r ndsma

Fomcl. libcrc nunne $ fdi3uhemodine sau fmf,s modol mnl,i rieid criroleir tu crizohiol Dinft fomd. di(ozid!tr s ru pu! li .vids(i litigddidck su fmgulj*_ hd.szidclc anh.hinonice. l. A ti B ti doui gluofdtrCulozid.,Ceetabi din Fs tro{sri n mai !$ ln didmli o nou, subsbnli mrivi, prini, in l cl'e dc 9-momgbozidcmodimin mt vEliimeB de cddiliilc ci dcptuFe. Au mi fo$ idm$ litide n*tozide subfomi ftdusi, lodc nshbilc, r$ cun sF .@l imsll'mzidclG cmodindiitutulc !i iltclc, Dianftdclq pntr oxiddein linpul ustuii, so$rtr ddzi in gluddo't@dzidi d fndgul@nodol. Fomdl. redu* glondde sur nui adivc ddd lonele oxidde,i fmdc I'tu sunt.clc n.i lcriv. lmmodilmic. Ms@i.dnl dc mlium al oBror derivtli .ic la btzi itr pinul rlnd oFtti r lr'l hltimuld idBlinuloi 916. Ddivalij anhe ci, dupi.e au pilros itr tacruL8'sl

0rqi$b dmumimdcJ.l.pr Avdhjul pe.ee,t peinri plarlo dc ri glu.oEzielqc;nE li s. dlhqE eliuns purcrtiv!, tui rbr 4l? dinspdir lxoricisinihn Fmde dcrdninistm fft umilo.r.le:
- iinff, preP,nEd.nG6 prra rrr sNdD ridici' drtg sdF) tn6rid. ,1. ', lc pln6 la o .ai oulpti lieigi ' ' coride s bm .fldq:, djmiraL re nonmt - pllbRd-plu qdr src"c! | I logup lrBr iiFo tilglB o mim d. rlornq - tid.tu;,.des!rcptridin20gplmidf&mririhpde3zilctnt00nl c@ldc ! iru 2 { lidgm d. ritrorud.u nl* in aeeEi mriEE su o siDp d. alrr, hFp. r@nacul su$4!, l! o od drpin . 301 ItroNbpqrhddodr uo'di!frrcu hrir(c * Homadi: oc Arghinm rdl,la O@E $D foma oe Bnuiq @mb diri{ ftlff o.m d.,pt r b.i! 2 r.dr pen,pddqir pRpdr !h ldEk dt Frllo rfori- Fid subtom; de pe h o dit dcapii s bdu 2-3 .idi'rt zi.

30%din glu.ftzinele pe cde tc .dlbe bbmulul

$b!rc in oglicoiiti h pfta 8lulitluli h ldhrii.l. sut dednblalr diwlul inEstinului lnrL! gds, @liutrs wimrici . unor niwlulint6lilu1ni aslicotim[4i smtrtdut sub agliconii ep*lvr h iom,4bonictda lnolid,f(lmmidlE d$t
ltr Id @ajade Cru$n e.u ps ln evidedd, cdriilli mi mioi, subdrnFdD $1 binudlq niucilqii, cmd, $mli, tsvomid. ri si,{n nisFle Cea E sb sd I litx sr. laptul ci hewidch pE erfts din.oaj! de C tio iu t.liue rchrori irL prid rtulului intstin l in linp e Exbdclc compkD, sindgim, lqomMi d $nNld{ pe din coij! de Crutl4 ld !bml' d'ml psirblrimului intstiid. Fdcuidels hidtuliat, nuo dlium lmrivi Mupu4fltvi Acsta sui! frorvelep{to orc s! ll'. cnrusl. bblc pulha Ga !ha)i dsocturil., mi pulitr iffiziilc !i ci url! ll plcPa o dc iddsti! &mmcutci. Modul d. pftD.rlE !i ldnioi:l.re {on lizgn obr; d.sd, pnprd dm I 'ru:F (r imb'b,th,, o ov dr dprfid;. Sel6i l0 FpBr. l drl ipor{. sbr lJ fo l LllJ mrutr DMttu *ba dldul tN J' lc db'l.u hrcrr r m, ia'nri i. rr! 'Jrr o irt u 1 . il c o n . p .ti 'nb n ( * po d.Mokli,mdcG ionltulr lrc ddclc vor tebui bin individulLati ^ l rahmcnNl 6id indclunsri, Lc J Ur ' ' -: . \ i { r r LTi.: hn g Lnr dk.rotu'1(u,p!: pulb(( lrl msunl.l tr4! rdkdc dqq s' r ro.' . ac!{L(r,qdo., (' id Jt r0 f ru d" |Dl i'c. rt n F r" r' I rcmiNlri d: Rhon$|[ (l'rrwlr! in co'n0ozilin p$du$ fdoladecurice lnor I ll Li.l Lad , Condu, Carbocif, oFpu€ariv miuih trtdiciint ldiiYI !iin

!a Scn.oM& in sp*ial h 6 tip4iih de ldun ndd..i. js itr doinisE 3ll. i cohbaera obpi Ja S( pEpdi o dtzj. din | 2 lrgbte doi c{E m o !pl. r btuo.oa *m tui1.d(ol(m lidmplti onn.Sodld dtr nonk s p@ropEpan s@ib, o biuturi dctriro,rc cu i.rime diuFrid si tMtivi. lTprii d:n florit deSo. ltn parrl( vM :le u tskton. Unr drF rl.bt d. sqomr d. p. h mb.l.. $ !u ,, u io {.5 | api.Serdrus,? kgzrha.olimlF rMtn ktu qr25s dqole debce, I fmab' J r ,h i kllpmM amd.. agnrnd vbu. du.r!d i, crnd sr , h b mr in n d e 5 i * | n c l n f r A d e rS em t b s l . { E h e D . n rdkMd-choer/?al?J/i t;,Gclcrurclddi;'m !ercconand;trs! .nNl obJihi . dei n(eind rri dest'un. eo' digdi oL Are u|flcd

/,cld6 &,a, qrdt ab bmr dchfite rrMb din .-.2 onh dcPorumbrr flonh o!tu, d ror.s bstr2 r rn m t dle deSdc/F/,8lrrrmr, pe6ngi ef.{Elc qd Iusrivc luDtdimrie g

Itrftzic dsocr$un (10minur€) $n dinir-o tin8udn fidicini stsdhd! h o cma!u &.rcin{dcLcmi drh. @a.l,t ,iqr}'rrrrt e folosesreIarriv !@rj @ hhrn uu de@r{ud (5 ninur) ditrt/2 iiigorilt fidici d@jit la 0 cdi d s! llurtrrirdo' vnbmitr.ut$iunci nkl r tt0LbeN rdici$ dscojiliir tor lu l-3 g pezi (d. I 3 oriD.zi.i1. uov&t din

nol P hrdiv pu,xdivi ilir|.rr (.r Cclidcpumriv lrxdiv.ldihsmotuldal, riPulbcrc Lrtr[[)" EumDh.nn, V&Vcr. (.t uriLLnrc Nalum duCrtrtli Firotnpia, fioNn i.liumlardili li nrrgMvil ALr! srsii lc rlirtuji )dusctr I rl i I vihtrm ,/.rdD{rr,/kr an?rs, {i cnltr vtll /.rqtu@ ,ei ,

6d ! B.jo.

&b{anPope(!

Fb'eBp€ kad|,onaa mod6ma e

de Scmintele In lsne, Zi', aurqiurc h(dici 9i .noliLnli, ddoriB mucili l d pc.@ k contin,noriv penft cm su.i Ecomnddein codipaliile rebek AtagemI L r iNnod d.osebit asuFa hplului.i $mintclcftbuicsi ficintcs! n$ftiddq dsomrr s chia dupi 1-3 orc.sminFG deln dfldlti subrtuF inbnb lddle, chiir | \ n zdrcbirc, s. adninistrdi 1-2 linelilc $dirtc, an d fo$ spilit lnlun cuftil i! rl 'r titrut o jmihre de od int-un pahr cu api S€vor lu! de ptulsiitl $.n, innft r S - n- ,r l ed r Vu n tlb /srrpr JJ,IF,/ra?r' L ' ' o lo ! k p t rm e ri, i idhtrfi locali d ddon6 muciligiilorpt drc lc .odtin.Scvor lolosinunai icnhrul! i { rd inepind.u o linguili, .jungiidtr{ , i ri s vor lua id putini api, ii ddc prognsivc, Nu $ vor fde hMdao prcluigtrcti dus vor 0dminish li .opn. Udel. fomul. pftnnb aunhjul.4 pc linga sp(nb pulgllve, conlin p r, | { qiunc $d4ivi i m!isp6t.i. Ar! sre @al omit@€lor foftule:

- Iori'i..prcpmliidinboljDgu.timsrcdclhtrrctao.ai.u
np. coli dr crurh tc@14 &4'phel tuhni dc Pi ndrcjtur le-dei c44,il

Dood, d lingudansrc d. phNcLro .e; cu!ra: ru bau eara , ln fmcliedcpcnhba .on$$!li.i.
Frodc PorunMitrb6 Pn, rrlrd,

Ffln& de NL^t @arw turL\q4 Frur deArro /.ed* /46,

d. rp, cooir cq ! rcd @.ro,sr.rr
rbli di Porune.a.bE, P@,4r4, Fhn d.lei tfb@ nth4 rtrtdi(Bgh rta4i)

prcpMd dinr,o linSurimcss dcphdb li o €06 dcapii s . f o r' . & c i{ rd m ' . . o r k a T . . . 0 r . r ; t ' r . s n & k t e b d r' re . ' q io ) rm bffleprcd,(.,rtt sLo. .rcp nic.irco,n :ne filrp, . Alp po@Lh^r .i . ce Rj$ Fntu dnJL fl,t c Rktr. .or ' ne md(hok kh !flllod de.rutitr su roLLtcd.\eb.raaqa,p,Ator!,u !r fttui. urilizdeN pMmli g limn& h ? zih pehii. Scatrns,A cusd,nle dc i{te d. Crau, prnc u$d. !i imuiare in api *u intuii dinnon deSe. o linslld 1ao
ckordi !m * bed @r crn' 0., D. ? o, pe -r ani,! j poa- u1t,a, u.r

- Dtroct $d (prinn{b€c 5 nidure)diitso lin8lia d. rpii s v! luas@la'inainre culcffi, pEaenbilinduhirfl
Rr. c@n & tu$ RLoDi de PL ndrid acok F4,srh, txft@p e {o

- Dect prclMi din 1-2lingui m$rco dcplmtoh o ca, .u api $ vr (dcpci.inti cudi*) ii $ vr bd la cuh.n conliNollilegii .ini, _
n'. cNjr d. cflii lcnla FiliPh, hDze de 6Di\i (FdM Mdisa) Fbi d{ c@d! pnebhLi /.bre, /rbld,, Rizoni dc Pn rcdidnd artD'4 dErrij) prcpaF! la Ec, ljmp de 3 o
:,1

utrl dcnumit Lddiv (Phyiooriru)d driunctn cmdpah rrnctionrlc itr .o[e i

f lT . n h i. : n 6F a r m . L r ' r e d . r r . . o u n ' J 0 , o / l D k t o , , r r o t r F . rb . r3 p o l(p -. m Hcm'd\^Fr.cdrr u n, llorciDk , dFr, cun

otrJcdJ{ .4(.ri"04m7 , 0 \: cn'ti. c. dc*s ptu sbhoLd rFnsu;. * t s B o . r, L n . ! o\ n - I j @ u i L a h n b . . / , r t b B n o t s . p , . . o . n f r e L : l , , i tic bMi d. loliculcdesenr, riqidi deJrrrpr, at0.. R.rctrr slu ltb otdr D€nrcjiils lir. K rrrlnr. lrl.t

ln $irtribb *i$, unnumrr f@nc dehxdi\r ti pqalive pcbrd u! p,{rr su me

- MlcFt

Pcniruoblinm.uNief.duro.banv*vabao uu chhrd purg v,3cvorbm2 3.,fltczi.
trr .ojr d! .Dii t q'r .Eiaae) Fh| dc s6 no{ slnbrc, fu\A dNFasi lFdIu Fruhn Frudi & ciiDiq ar!d,{ .@ rt

o, LcoJ\lhL nhcoEcDdrcptudrs liroftmiedi* urjtizlrc in Dnsiimri!ruri ti drr lNnitil, cir $ i'r ura dcslilrrc.un bxdiv bu. br dinplmq es6plodtrsut itob.hii,
Irvhs rvtr{ru,L ci N corliic dcrivaliah€tuci I r d'rtr,$ tr xt.o

To^L DJ,"e

c.!r,.t

v.qr

..Id..

a. opr.

purindn ulliz{ arfd pe linp

ti' cinici, nruo'icodLpalo ndicipmbhnc speirl. !i, di, nrspdrLt, .lcsdrc;,t qud.consiip4icipc mo
1' |''\ ln'| , d, r on. p! l, e- r t d ''' 'l'' ''' d. 'c

q )l i ri !(,q rrr!

rtr a

rr t. rrnN i r

t77

ovdiuBoF'- oddbi Pop6r

comtipali! .ondituie.pd.jul ofrului modln, oft ducco viati $dcnr!6 i t n { Itri,irtrc o .liment cde id tujorii.ta sud I'rclucnt sofiiicd To.dai deleo rcs , sl j@c.iu m1deosbnb.otrsi1pqie. albc SeEcdnndi idlocuiMpaiiii cul,, D rlimciim l .smli(nsgd)$ud.6dlc(gnhd) Rcsimulalinentuftbuicsifiebocatin-lr,^ sigumri dii lq!6c !i frlde. Un suplinmrnurdliondbM st Bio Fibs Phma No,Li j. Diift. rrdlc si snintk ftcofrandare sNiFlio cduno"in @hclq . \etr f 'qdl .orcrz.e, rEs dNU L dmh. nrgmh" per e ao pds rlc &bs ' dra ' + r r " i .sr n u M C!.m" "kr,pi D Rkgu r'&' r, l i l ! h \ d d r' r' pitligcl.lc vircb, pm| spmrcul, bmrdq matu6 !' lisolcr rlovLs.ul, ftiqloMlq dr !i pstu evttrda Epidi ! olon' r rh Roomoid.i in .onsripalrib ( { vdhu prcgiti i pentu enddsopic {itrEflolie chid4icali) st ptoduul mtunL {l'lft mcxRoml usty), boar pc utrcitur decaoru srgrldt. o buni edckrli | | l!, enzindic.onpht. Utilizn itr fth.ntul cosLr(i utr rur Cold,coosidedl suplifretrl /'r]d t d. lunce ptu prdsma plancL $rc l)np.Fnrl hp!e!l., objitrut SandInrmafional od4ie6o icad. vdul coLdmlului !i tiglididelor $ ahu*zn$M4ia d. k, N x'

d(o.i, ditu-olin3ldF ddioiii midrtiri lx l I apii ie 6fl dedouiori De circ a m6oodcmni. Deoctol lisrftzt nuddidddiziled van ind numi h trigrdsi 3c ri.dli, prcf@ri pd meeaEaa 20g phnrtjtr 100 d.ool de70r, ml timpde3 pioitun doul pe itrqftziede !,S.iaulet l0 15 dc oii zi, Mrflel su in rpi. Din liini din pulpi dcnudc dcMi.tl fAntrr Cwrbdi-Jenehni) * lae I
str di1) t3L is' ! d'1IU n, dc n..ct r o p.tu n( c. q. ifr ir fi.fl'e / !ir . r gflpi dc aemitusele cupnd€ peek cu &liune sckdivi 4utE 2 Ccode! douo

lndc la r00mL,pi,otrrihr ctuc $ - infiinccdedn6, pnlmri din2linguriF dinitrolipenommul linpdc6 7zilc sol Fnde deCorirodrn fFz.r6 C.,r,rr, - inii'iecotr@ftr4p4prmridLnllli8u lclddclal00nnipiiseiu indF cat 100 ,tril?ic, 0c doni.rl gol,rinp do6 zils. 'nl Ridicitrt d. Chlngri /radr d',ri,,a,

Floridcc0t& lDicelnlui(Frdr6,nilrrlj, mmrh4 p€panti 2lingunodIr100nlipii din - infuzic duloild, dininaF peshrNol gol TnMhtul dun.zl el p0lin Fnct dcAllro fFz.tu,.l,ir,

ciirihmpii efolos$!$hs PcntueliniIlNuor'@itiintdinall,.uitla&1ulli ii sdiv. pue dinohdt. Ert$lul dintuodul dcfedSi'$t cficicni mmhd!( uu ,ubsiole l rodri,dtidulte!Gplmb(itrspeciildotie)ullia&arilitrcdnb.tMvicmilomr.( 0lbr lmo dcp.@ili itrrstimli dspindilrid speill tnlitile sud'volho dr {i c rM m+ddrtn c o lrn v 1 l " 1 d l n / o m r @hse o p "f l.ip@ ' Tdh d ulr r"' p( il acopij trr'h rj Bar d.6mbaa',o.osM p-r Lot; d. '$n, u.n a'rc,r odt p.t.tulu or p op ii.crut i fr., r a. p. a' iL.i r4 uonn ' ,. ..,'"mout, HuJnhsxdic!r rd(J.'n..prn .i' "^jolnqco ! ( n L b ! 'oer e a r sJr ( Lrnc $'oblisiro'ic Inrr'..ct ' d rt o . L ' , c d ' ' o " . Romindi ! li binre in speid dininoF, p. ftnicul gol ti icJndul.tc conrdn (ll r l;r.-rkror o..Dsn IhkaDe.!.c hb.rs rr nri o. iL'. ( Jd I 'n$oo J . , a h Ji . ;e r M ' clrierrB Fr. ft du.u it' q lu l r( D p i r' --rl r itrri (cx.mentrl .ol]mrrviro or 0 rdmEdului. 6re abslu! ieccft Qnlmhl dr hbodror irrird.q c..J o.nrs{n t_, isfl;.o$oFlid$i\tt; | au Ditrtc phdblo ncdi.inale,un.1e a.liuii rmifuge su chi vNmicid.d' "r! dcpdDli rr$[ ' ( | morsp€iianumirc BLnoilc..lrlcklcdiw,indrcDbeiDpodv, I u n r .r ,so '' " dJt o' cL.kl.'\r ' iliL p n / . i (a"'r' ch,h; d. .uhi'n UYp:dllrt 'r/sa / r' cimbr\0rul /^-\' in qi0ns rc'i!rc.hili, in ddorilimnlinuruloi ndicat rinol Sclolo$1. srLb idc plinti h o mdi cu aFr t b.au2 cil llt7 inluzi.. dii 2 Llnglite tsu(rr, {l rlu $ctrliildr ciib r, picpld pnnmsl(ul i l0 i'l ' kiorilrc'rld rrrr d! i / l* r. cet l0 pi.ANride s .oftorrur& t0" Adulliimrlua

milorspecii przili inbni.ali dc Inporivr oxiudlor folo$$cPrllb f,{re'riia'rriirl',,r)sdmuttmlipurcnici sc spmia ,{r.rirja .ir4 arc nuocllc {i iici du$ c0tivi Ii idi. Din rdni ll.i.nti ic sc crMg. $nronina, strbsxnti o potnlial roxid, iDpmatrd preoisi o doan $i sutiEvcghft l shft sub n.diolli, !i nunaila adu\i,li dod doq05g, tei dinin4i tocmri nolivele din susp€enbre. lonim$ dilizozi din.e in e nri pulin, Dn Pclinus!r,ln sfdhl dii fldi, scfte u msre in d4i egale mie€d€ cu l ,rc l& scir diminmF 2 li.gnriFpesronaolgo1, o intuzic AnN0r. Icterubil C0lctiuncsclc.l1viasupma€rizilor(lihb .ilor)smomandi: Ridicini del$bi nrn 6,rii rrllda) sublomi ded{ocr,tEpmd dib4 linrui tsu 3 1 linsuri zi,riryrdeel plin o sipdmeni. pe hiii d! pLmch o dni cuapiise drc fomuhsMrurilcln cofrbddr eiEmilor iitiinali: li
Ra cdjr dccorii (c.n* FBaure) dir 2 lirgurile zn$tc d. plole l! o @ni o lpi. Sebc! ttr fr@re lc tunacd sol, rihp ds o siptimtni L3 nevois$ poaEnpd.
rP, ( lurr d cer n /cqrq rmsri!) 1\rv. t Mtd^fri M\krt) r[, Mqqr /Lrr.]0,4/re,

r: v s c . d md d c .t r p o u p t r s r ' ! . . l i , ( . 1 I d . { d Ss fmlld m.ocdr j ii Ir doTrdenumd15 mg s&nini, iar h adullih dol 'de50-100ng. In p(Z.|

r rrl,rMl u{ir.![r.2 5 picarun.rordctcioripczi,tiblridpdc6nh]duFonrrTi'lL

F rr

L ' L !r! n !

-..

lrrt r(, 1 1 t rlr! r l L o q , { u r L L l i , lYdsrMNfsrL u,t!trtirMtulofiL

't
ovd u Bojd'- o.r.tan PoF,.
Rrdcd e ahhrud ddr'r 6!',bd) Riechi dr vi.nui d,ar kdtr , t6At ttrt!@1 (kns crah.tur@) FiutolGk trru diR

,t
C. FITOTERA?IA DISFUNCTIILOR PATGBII,IARX Hf, ln turclecapiblal boliLor rpft!tulu drgcdiraftqihile hepdo bi|;E @pi unte
(h mi ,mponi c ollrc re d'g6n(j

d naiiiflsp(I|dJm ' iLhiul d D {' A€ m .h.pRUlrmrok.\ro\(r..0rr.g E d . e e r$ n o b s o ' l.r ldirul /drh,{rri'/t, sauPrlinjli f,ltbw/ tntd) t$ lan dc: :l0gplmril!udlitrod!.pii - biilNhdc$at.uiiftncprclrmltdd20 - dsmc.u intuzicprcplor, din 20 10g plandIa u ltlrd do!p! h oo $ trL'rl - bii loole dc $ai o d(od prctsli dii 20 10 g rid ni la I liiru dclpii g{rdioer ft.oftedifl mitoro fonNli: h tlM.rol

Dc@4ditrri{ linguliM6rc.plmt snd.ulpliiebmdituot risor ( iL ho

iddiroriielo,$: i d{es( Eung sing. ln 'orabs Fomclcele nai gr&. dssufuinti lq'ici sur bcpaiicLc Ardcmi& (vinlc). Exisri Irpun dr hepdl.c cpidcmrcq*lc rinsmkc pc m1erlincdlri Gunosur sub
ircidihiprll, rhr.,Jd -0A,. (.

PB,C rr DJ:tih dc iu c\s'i immire mcru!irsb
.r iD.a1dtr nn

m \mN p! oh pl cnknrr \oenrr' .

1l

Dinrre ese., dc n.i envcfomosuitele *uab d! viruul hepdiEi C ti D B, r m r kD?d0nr "f.I r '- nr eol l poD nnJ r i :de.ti s e'Iedr c L\n..pn1 qar tr
efl rar'.ud er pe €lc $a";

Rldicinn lp.irigeandt Grurrrr'lddl 'leS{,u.dF 8dda&romrd: dc su

ll||.a bol'i dduBc ld spei.l din tddi4a cift ci@i hcFlici t, q o coB.cinti criad a ncodirulu,h.Ddi. ilndi i rshh d rro idfld(nLa i lnmr romecmr mammr rnrrm$LkLicboLLdr(;o*e eie (k deordh rgrcncddd'c @nh. pdilh mr\ul rmp(ii.e sunr

s. mdrci tinctudl. iarc Tin.turil. plmrc prep&i.u3l.ool i dio $ d.8rr [Il limp de3 zik, apois filtazi. lr.diic sc rccomrndid Mbmentulgi diori. d.pisbr la uul din ncmbrii hmiLd, ll itl litniliciincsr, cu umiloff€|. due: inh 2on pczl cit 5-l0picitun, - copiildr $.1a0,dc - itrtc 2-5 ani,dc 2 oi pc zi cet 20pi.nturii - iirE 6-10mi, dc2 oripczi cir..l0 picnuri 60pi.r1' - i r r r l- !r ,.d clo ip c.,i.. pic&un. 14 - h rindidcponc rni siidu\i,de2oripszicro 100 podu.onrdbuild combas@p!@(ddorintdrllc, und| i L M Siilimcnotia vl !f{rc hlr duh su hli putLd wmjlugc su .hk vcmicid. Dc a.e! scru, 0'll ' lihii.niislir.,prdndi - t!dct smintq!fidc,.lsc, tqu!.,cipturL, ' ks'nc \ on. no(o\ n-Mcl (!p!.pm/ trrun cl.J 1'o !. i O hslLunc.p.rrcs inpui. pd[d $ninlclc dc Dovlelc iu[n, Urlrdl, Ll lri ' | 0ist! .,iictr'tu ..na ii undc v.minoz!i sh.lu. Di'r ruuin(ulu Ddvluc dscodi.dc!i nitulilq nncnudt !u orR d! r I n ${ dc prupMt rotflp.ulic n lLLDrc, u bun iutrlri fi inlpdru rcn's{prnsliu) U rn'l0l rnh r r dmr .iil r ii utrr srlcDi,rublomi dubii lodlc hd rilr) liriur II 'll n Ni'.,& tulrr oricficirdin td.hcnol oriuoei. ( rr Li J)idic@dusd. firordrtNri.! urih in iuph .u hdhtriwd!. rirflo r, pirdllor' carc, print iltq trrifulni'r'.r b rru]..'lli0n n h futLr. ,u , 'i'rttl li'nim$ vrrnilo. inlcnsn, lLr rd,'lli),mindoniisir llIoiLA! ! lt0n( llr'rs 'tr ,1rO . \ , l l r r i otdr !,ti i vr ,lu 'fsrr i,torir,rn'!Ni'l riN, L u rI r' t ri\ ] | d ! laft . r{ " d r , N ro i, n'l,( h i ! u , t r t ,,r dr .r niltr i l tlri]1 's d i, o n , rL rl rd $s n '[. h (.

|Ii, c3trddc obiei pEdomini tulbudnh digsdve (gEili, vrn6on, imdiq l!trlil. scvor cvir. mmo, ouils, griiimile, bftztu e g6e, Abd drtra 7-! 6!u a & d ! ic k _ r \ , t -. rlr mft g . m @ n p l . d4 'degEs! n ! . m s ' 1 g l iaM, pade' 4 . o gdsini,6mp* itr dinrraprc m o o obrenz, dvrcI,r t ' d f r p m rliindse li d.

din.nbjo@i ui rolinponar. esre d..nuni tn6z pEicrcrici (.dnci Rcgimul h r.olonlia Silbuiea r.cuneitclorrifru.omoloi nu a apinr inci) su in pdm'

1

+sial fienc, .rde apoi , onoll fic4iMucopti, Desralb.tude $ diveNllguDc,h in.cDur
llrd vrtrc@lc, faioler, dkhilc t legumelc .m, prin ftne@E, Droduo ncMrim

In i.aii plnudi a bolii s ft@mdi lichidodin lbundsiri. Din bblul d€licbide rm pc zi sl ii8lnt (aF, su.un dc hck,linonde ero.)deprcrcinF pmdporeri a 0mDuib dc i.lnzli r d(ocruti dc rladE n€di.inale dinre c.l. Econsnddein lhhilc h.p o biLhrc renh vhd{d$ .onpleb, tuornpi! m un rol inpondt De I h Nliri'\cL. hanhc { biliarc,fdolurpii sre indicdi arir in fomeleaore dr boalr. Irr .clc .u td tt dc .oniciarc, vdiabile liind jn 6tGl de dari adt sFciile de

int'u {z o osmcsicolondti h (trici siddici)se avea ved!rc cl putin m in ca 50%

h .jt. * unn*,,t, *r p".n", p.tu fi(de ,ffttire he!,ro,bilbd,pLo,ur
rlr llroli'n.Nuri..aL. nrilidi!d. in tddnolul lor rtrD.tiei irp'rim 'h Arllrhq{iilk ntuqos..iilJl.!lr. arc c I n mi'c numir suhsnF.hinie, dc n lmti !trd. dr Li .tuiiciziid l.ziunilor
n' rL{' !LrLL' rl' r (( r ird(!.n n( N{!,{ r r.Llor ff.

lht'r {n,nfu. !nrlhcpfld0\k.!i rimuirnh

l(t{hfolrlc !n! tuwunrr mh {$d rlo MBtri i! utrr nr 116lr rr l N noN[dM

nm{lK |tziu lc

ovd!E j,

cbvmP oe 6 d hspate, itrsteial li pihtrd@. pco1eBpiFrorie a:ubdrdctor nocivc Modnl d!prepmr. i dninifm.

lMimc.m { f citombd P450, lenomsore po.re l6o1ir!i deiDnml io ld I fi *hclultri Acliubm dlih.pdobxici a unor subdole @!iv.dinphnr Dodo irru(l'f ono@dh i@lc o6tui rbej Prinh.piile d! phtrte utilepmh actiud*lor intinepabroxi.4 tnh-r r itr Atntrfirl (silrbM hditutn) aE d pld6 nedicinali a ohvi !i i'i il @ lldi 00..lf p."tu ind$tialjzrta llmeui1d. Sc urilizE i neh d,2d,r iil

tueldrz, pr-ofts & vid@ a eluhlor h.!0nc! kar .au de dimuhrc ! li)nrI turlor elula Id pd.tici, esb doui roliuniN porfi epadE unadealr. 5. plE ci dtullge! e0 ImEi elul.lor h.pdicc suflinc ltr ud pm$h _u d0izllor Eticolul cndopl$bdic qi prin ndicalii lib{i, genen! dc ( saSi nsaMii

prcpahld \il 1/2linsunF din rrudcdoAmhrtu (nrci.ab @n0! la _- Intuzic, i{u!pi.Sebe 2.ini d. iiftzieD€ pima, zi: dihinealaimi cdcni.u1d.jun!dud
bolnanl v! sa b pd, .ulcarpepan.! drapra20niiurc; r ddur@i sc aabfl in doud Ce db eli.isd d..r 6re undA idp de2 dprimt Rmn, is hip.dcnsiyi sm , .N nu rdle@i @r hbmmr s4u smi,li er€.t $.undm oedornc, mrdlGbre lbm, d. ol,. sbdomm!l pur to{T!i g.n.nli d. rcer, hlmenlul trebuie , dirrce, lnduri. iddti lmeeuihl pftpa'i trcdusul ,,Sitirdiri. en .dtine, pc un hmlali\,{alo00' s$lrbj! ARr p'ods rrotffifturi! ronhbu.eLfrlorFs uri a nm ban.i et * tr -i,r !l$d.tui or repr0.e. prcEi;ro1mtutln p.mq lbioriox/i rol !\.nhbuc.rt,/.c\rt.i'r rnu.&.rbceEpdsdimtri llc hzar Co''dr tro o(r-Li p'mb'l (3n I mmpirrrc oeI on p" / nnn d. to sprmrr trldimd: Se "dn1LftM htulpot. fi laror d!p6o 03u, de l-2 spi,r!

l,tafl?rra, ddmitc aif.l drpi u alt nume sbl nd pdni phnd: Ctr&8 ,rr r, pe Dlsi dmsri de nulr rirp tn n dicini hditiodli euoproi $ Dcqn, r' I .fili|. de fibtcEpio din &.olul al XVI-1Ea, h uru qo.ridlor cteludr i'i$ abia 1960-1963 fds idtudtrsi in fitoftEpia nodmi @ ua difte ftte nai nponiik rl i mcdioinil.utiliar l, h+{ohpie, alir pEv.nriv (c, h€pdoprodbmc)icir g er { !, Sub3hleleactivesuil lomrtc din irci jbndi d. natur,lisn,Dflavonoli.ril, (!!rc tml a fo$ sinMjz t itr iodGria chinici). silydiminag sitychrisha. NI ]\u

ndbb ti ,lt subslant€ sinilaa &lor Mtiodde, oblitubi6i umai dinvdcritit.
0u irilffiote

phtrii,spondid., ddiyatifmolici,dd ftMic e.o Aslim.af@@dmid ab inpimE in sp{h1 ncqonab !r Mdto tini nud! mulr dnuniEa de €ub sdwli otlt prcvediiv ti Mria imp.tin inrqiuiilor dr crp.n ,4notitathdlaid*). Ac.41i sub$mli $ cele sllychrbtim,sMteriwimpotsivscrortoxincnunaidrci$dministcuili..L trLl( nnub d. la i'8m.a cilpmilor otivitom.
D . oo a M Dil...trvtro-,r@ h.asrtybiae,omrlp n rb it ' a r, ' rn r' , , || t .e $ qcEii, h niveluleprorilq mmbtucialubs. Do 0M.i€, inhibi lgLdl (pid'd. Jr.' ri i pinAh nJclrllft.uh r i Jri'oL bM.purs'. ro oenatu.a msirili. h 6ak,,in vim s{u obfur. F,nak snlde o.dr ,'n ,r.,, .xDcdmd@ elor fti llavmlignm din $./.,,r!n ror,',u'' Tslch N uiLri hopol&iic d{lmbr.i au 6ilybiBsrimkud 5idea ploritrclor!i, pnnmeq tir oira

albe Pl@l8nai Mlin. fitondadq .xi$nre in ulciulesntBr qlnl

dd. a, u rM. ;t- p.du" r*i.*".. p. .,,r * m**q a,"* 'ri dm qFw rr.gm v @{. H9.iM.\,{ra q. HAab4 N@6dtonom ,iotiMtr
rrtroridcpdrE.onppi Hrpd P . aoarsl, l .bs padas. \4ddifol dc lurhol. Hcltl[ -rcnpp, H€p*-rasc, HoFSL L.bd Pddas. Vridfol dc. IJa d.dne sp . medkbJe ,torchc Arc aappoti. tptldo a .ontft dnd r 3-htdo\^turdmo glrobBrn, ri hm; *aTr $b,&^1. B"ft..

ln

ll64in 162 .onputi vohrili.Pcmlc$iininli !r dov.dir drercle djn eeasti ci

tR unbl r . bu'tr p!opr c k b'.,r s h,hi i - g* " * m c ehi .to." .r , ( Alrc doui 1dr p.,nk trj. - rlrd..aTq'unidnpdo.oL,armds{nrjeva 6pi' '
clhbriforul ///elba se,a//r/ r clhb tlt dl Etddiri (tlsbd rhnr. D; 1 " [ , ' q d ' _ { l' s . ' i . , d . p ' - b , o c u i o e d p . : s b m l . 2 , m i p c i - irf!2iL.o1itrgu4it!oMnioapi,ScvabsdiDecdreojunibrde6nddc2 l I ri, ir rp.cirl in puisdclc d. piui deriemed .u rtc ptmiemcdicimlcisrc ulili 8$Llo\r|\| lrln HV! i|i): a,|'m$€t€

(odD,l'lo.d, b.ntL,i drdria,n$tr I ru rlu. la@ror c inpoF.vs StV 1 Ak A r i s ' q [ k f o r' ' v ' n h!"d.tEDta" hb:, dnpozt,rl.od6lt,_j

*lu1ch.paric. Aclune silybitroi i iubshFlorimdire noi. Si
d$'w 0c linst &Fld 6rgru p

s sr aotu trtrttr{
hcprr.r.i",i,h4l

D0piiberttir mnpl*urui silynoitricln inrsin. rau $rr .li'tri

iL.I Il

fon! chimici dc glucusM! $i iulfd. Prin ,cflsb, subsuq.k i.[v! rurm iI I I I srmhq'di.! 4(61! 6c crplhqir speifi.it4ii subsinFlo. mlir ilr t,lrrl 0fc4luriLc hcDari€.Cr.cdn Eftft !u $iht ci Id@xysLychrdinr Ldc .o' r D Ahrui d! lcliutro lo! hcDdoDrclcclou.,dovtdlk dirc I' i,' t,odr * urwrl.ku,llduti h+dird.vil'fu$urori.. ir lrl[ iklcs!tr !r i'ru(ftrn tfl${ll

ldi,a{,L 2lmNil.la o mid.u lpii rcb*u 2 3 .tui pezi; . rn/.urcd nril. din ptdri h o@icuaptis nr.pirari 2 linguri

oudi!8otor

o.bv'nPop.d

Frok'ape diioEa s mod6m: tr

t79

ulei,Dnpmt dii 20 g ndi !i r;nml. o iimz (nmri ele supqiols) unrddr d 20 d.ool dc 70r,linutcinhn vm edDuir rimpde i2 or. S. adaugi200ml !1. ,h 'nl ll0rtoadrElni su deSoir $ s ieftc te bai! dc lpd lif! de I oie. Selasi rei 7 | | mmod, apois s@ft. print-u iifor dublu.Uleiulddel obtinur pisrca, l. iDrrn L $ ri dc@rc.S. ia oebo LrglnF dup,ndclc placiptrl.. o illi spsie din acfta$ hmilie cu sudtorrer (fanilir oldilaru), nvu ( daa,,ia lola @ dEre ii A6icr, muh urili,ari i! o.dicirE rrldiliomli !j r$tu1l I cLri.ilc ngcicic, !a dovrdili li ui bM h.ldopabdo4 ddond bil]Nonoid.lorpc r i I Ir Net Mujleleftl (Floet chonanillae),.ir d florile deco'dl toricclultri su li,lLl rcn.E strpdioii. rk prmd l''/oEr Mwatii, Htrh MMati, sut tnt \r dmihadobxicc$i iidrlitrrc l1efmFei h.paice se iNebuLbt€d sublomi do: intu e, din I 2 litgsiF li o dni .u ipi; $ bsu l-2 citripc zi, in sp.t,l piuzle dernhnmt mcdi.m.ds $u frrorFpi.l - cxhctic drbli, plepmti din I lirylnF floi can r nmc@i l! ne !tup I L mnur., in U2.si cu.p, DlpI lillraE, flonb $ infimui fl ftt,lriludbi. dr .r[ s 0pdi Eutr$c dq,i iltmrcel. doui.xterc rpo^., dincdesevorba , 2.in |!r Lic\.nnt dr pilt, ILiche k t. rdiu 9: r d@d. o lingldo16 mi (!eD.uralizeui.u vidde cutildebtrmbo o u sodu)is bce 2 lini din d{od pc zi, sir$r $u h in$k. nrpanie8lk $ hprt RnsftDtt t t4*tu Chelida i):

r' e ' O F " i. ' o h m m 1 l l c p 6 r .F T , . o c o t . , . o t ' , s p c n r r u " r e . l u r , h e p . , c b . i D b l r8 a r. lv m B&.crl. ,"Br(.\pdrr . a td r I i m , r o d u I i n h n r qde anvc alEunuinun* ihponm depter mcdi.inatc afthromi Roij N,tuE u)-prc|l,Er nitumt. o,,spntm Er ob,um!,9rhbum. Jc;uS..d.CtovUrr-, I ' D. b mf lllb d l i l o - d . 0r x d " r r ' . r t r c { r
Ch.rn mdl(i,$ HeriasAlo! I!.a ir! aLr{/&IT-!

!|ld Anrichnd,pr@d d. S]mr Inrridioml Fnno din Arghh.re (Ct 4E
tul NMso Edflo Z€oLLr Nrtun (!f i li{ft1o).

dlFrn. p;-ae

t66), src uilt{ li rdimcdnli.sficic0lci hcpdie g at€tiunitorv;zjcti bitim:, ple. 6uptims_ llr p.Dh rcgcmei orymclc Ii h.pdirr crcnici $ rt.onond.id adjuvanr

'Frs r0 orc i&fld Trutncdl dw.rr ftailrud 7 zile, dtrpi cm $ la.e o piiu!,l{ p6mani. Doa indicali nu ftbut dcpd ri, doisc pla& ontint ftlldizr u L tl dcvsri roxici dea sunl adnidhhli in dnrirar l]ml pulberc pldri usin, oeic slcddcli4lritt de4 oripe dc utr 24oic fiindde1grandepulbE. du*zi 7 zilc.apol fto o CUE N dwi oF s posrc o nour rclu. siE dchhmol. Rmhat bmes oblincuumiroau lomult
Flon dc cazdz Fn@rlli lFkt$ Mt4otii)

pEp.iali l/2lingurili din plin6ho cmicu - intuzic,

bouciE 2lL'Lsrd ll

Rercmedd lip.rrk, . o f, e. Tp,..r crcn.* por-vrdc !i flbT atdtj r, L ,. tltn?lirfuirl.p cli rsh I pj rj, ).', L I ib,ar.dcfd tihkdc_.vetrr) t u d . r s b mb Hv r d e . 'to ' o s s . a r H v p ( ' c i nB ' t u ? r . i . ! r e s k . n l o m p o / .p lctd. 4a.gbiate l.rdn NrJtt Llr ,. I No-o.dc I otien..4, d sn' odft. isituEti. rcizi miMli. virmina I, bda .@ren Xnrm- d-'prcj(b' . ese ,t fc..rt d. nodl.Lt,q1sr I nEon ,. Omfto. ' Sk hkrshm i.d?m,'"..r dru t.n,cd tr noospoF a nco"trrtreN.tuk. dirai.t h 1lorL u. w .a. I n^ t. a t @IatuoNae pnh.;hL- kwL.,. t<tsi lotrclorlpjre din Ki$ir Acsr suplidmrp@tcti uritja! cu sum6 td ftwnjB uDor I.i] mni.. alcvdjcii biliaE t I€tului g ia rcgoms lsoturitoi h.pr1ioo. pcdrru ldri.spftllui d.'egtu.r.c\epdrr,.uptrn.nrtr|*idluSis;g dBrp" r3ri, r,r odm-i raLla' i ldboihr dc L.ho duks rChrrb,3/d,a) ?dltr pc$n. p odrrtLi&m mF"ru fida htu rrglrrdclo. tr(lu. ' , ESukraori l€m,D biliai ,'epri,, ! er \szb m..,boLnu girnll d gr,1, Coti.. { shrldzr bilhri li olEislird. sl.uloasc.itr €lolul dccotcdoc itr jcErclc mi.q [!tubl n si dr nqrs ($ldivq olsp8ricq lilie). Cird a6 ftlmcd nudi prnhEb irrepn€, * h hhfrcnt .hinrgiel .okd@romj! colicisr.lomk. si

In tu.i c i fsn ,tro.rJ.,!,r$bfr,,?.dn.tcz . rt . rr$ , . ir' . , o . , rf Ctrazdldc buic$ po1 rcomi.& !i produsle filotcmpcutic! m'nln$i l1!1'4r, \ or i n r .u- d .n'r r lr.tumhi. B '. cr 4 r h + r lrJ n ,. llrt , . ' n in ' l 'l , n '

.r rdmb arc apir bns dshrl! spametor birid (wici sru di bilid) nroriatrcvcgcbivc 6.uuor inlc.tiibi[re. TMai doe*s setoto.sc ptdrlc audmillutr r'r\nmri (n I .ohgoAi (6dmrt@. d(d!tb,tirl Dir r iF.r - a nd' ,.,o. r fl oL',' er ( adr s ons n4!.d. r i pJ r
vtdkr) .;r d cul.i .. i olrsos ., s u'h It dol{orr0p rr qu ,rcItbl d! Drsi , e. . .r-dd,n ^4i,j. m6o6 ;D

wm'c ,Lpor"uri-, hclcp'auue nrz I h m{rh.... Deobrr, Mtcutoab..FE irsf,; 6r

lnromcm^.

pmn

riah.,ito, s;;ii...li.i"@

sbur,rd, oici.

cuiul hcpricitr unanrh Firorruph EuioprEmr Hc'Ddir.,I,,ti qrd( $ (l,lryro.!nos). fivmiz(zil or! ng.nsardpaftnchin h.pdi( I'u,itr ,r1' un nLi ddorifiiir hq ic. ftpdo(gcMdor $ hct oproicdor rccom 6r. dr ',lN' ' rtldissr 0nm! rrori$L), crc.ontl'rcco.ftirn dc srinoid, rrnsr rri'rlrrr$
ds ttthbw mtntntl)/(ulnnx ntnrnt6)!i curicnli pcpirorid. |srr l 'l L, dr'i& . lL rn . 1,r". . |l

i I l,rnr ul

ddrr( r q, r d. cdirnl 0nhn,r.N!nl $ ,r,r1r,1\

oudLusolo, oda!trPop6<! ddonh acdNi farr ln tcmt €n nmi15 !i l.rb! rindunicii ddrb. }/tandldrnr , lN aco$ dsMire a pldei dro lqari !i crcdi4 populai dupl cm dnduioilc r ll i. ouiisrc $ftd deaf*tiui oolde d su.u1adrciph c.Ronopx.r inflore$e Li,'l Se r*olrodi pililc adi.oe alcpl[ti id rirpul i, jlo {l ddl, tn lunasptnbrn. i i r doua !i s otureei panih ioncdNl utili?nniitr 'Famei. cdci conpozitia chiniod a plmGi cdc .onpldi conline alcaldti din gnl)l $rl'l rc@xi.ndidonim, chelido\ [ alh!ibeh honochclidoniia, fcffiridin.i lchelidodim, siLo,nr ;mguimrim), .loloizi ditr g[pa probbc$sit.i Goptizini. chcldjirinq !l'd hh\ dh.opurroj 6otlrn o ocbdhcnn, o /jdi'gnDrp'oopici , i I b-bilo.npbonir I B'nd, n. de sdernr h tuM rr indolfi d r ,i ftznq ul. sdri'l @@i!bil. devibnini c, ilr ii oqrle mneDe subrcmcalc plsnrei !i subsint deFturi f,avorcidici.stodozidc si initrmle dc Lr r.l ca si .omponli! chioicr, $ dliuie chelidodniSi /" ^ Lma.odiDmici st complcxi: hono.hdLdooin,,u rliur. sinih'I dolnn.i \^ (d.!rnmd i fM([Llormio.ddu]u ilor 'v irk Unii n.ryo$i$p{ori. dqiude&darvn si 'mori.:) oldloizi din phnli s! supn msulaiu netd. a 0 elNi. vs.lor nrn si h $eirl Npn.o6tul0r rclsrnti in timpcesuD€ ennilor rsNaron !u o Un ocli!trcuW snmulmr;. tlr alc.loid,$trguEnn4 qcildn aupn c.dilor mcdulmiChdentua dc popnebt! d. r, dc o @iun. ' DKillH adblt. dc a slinuh pdisblrisdul itric$inal$ conhcliil. utiiic h NltL nrarmk,urnr. toq bNbun, ihc.rconma @nudzi rooBul ri ''kdr d ' s r t u..va n o d ..r (!uerrilp& kaocupuP pNo n e lrd in id c s t rf ' r' ! on mai Duiinloxid dear sesla. Dddrill roxicltilii edBq avinbjul lLddLLlirl]ll rl.lloiziior din Ctrido,iu' m,nr s@ cvid€t! obinindui. ctcdctnrispslicc( n tl dc zee oi nai mici dsdl a1e d. hp.vednii alrfcl stus, s oblii cf.d. dt l0 $r ruicmi@&ca d o dozi sinildi doPapN$ini D.r, pc lelgi aolimileb.jon alclhaloizilor men\ionili,uxterlc rohrr d i ,k 0linli iu rcn!rc.bilc ele.r. betdcide mupn mui nm Nmir dc gslrdr ii/ ibi.di. frlur). TFburcsublinilri ti rclinnd .iiiniiori.i a al.rloiziloi dii ar, rra 1 h n,rL,.,.. o v, fsF lMe mpotur, rld ll dmp i v i o |' Dr'i \l d. l' 3 3v' ef*'. c' io , if,lumJnnad,1 lo{oDr*n s, do tdr -

FobEp€ '€d

too.ra 5 hon6,ii

rorupsreF br; trR0ropr(!!u. mi.d.I .p4 t .,Prod,ret. hed, -r., ca! dc n6(nl d D. erd :r \.Frtu .mn.tu r .,.- L(lris., {,;. Jd r, L

:::_ "':'l,l:.j".-. s . d r : v rd d . p d t r ,f,ll*, ;

qrr. i . -.o n rF (u u n re h . dt s m c o k r p 6 r i . c"o b . ",,r D n,1" , ! . . . '(;,"d ; , ". i r,,. , ',i a ;L J

.._,",i

,o,b,.d ;tr h J

",p..., flifn,ccr..,r.

L b,ra., .,

Modnr pEporri! ti .dbinhrrrr. d.
- Infuje, dr t2 Losxnt,pllnb tr o cai cuipii djdac6.i mdir{r s vor6o .irc tr'.hJoE pid; h rrride! if,nstr - TindNi,pfpmri pdnmm; ! l0 g phtrri in 100 ,@ol de60L70...hD dc nl Se c6re iru pi.iruri de3 oriE zi, dup,n6de pin.ipats. 10-15

Otorndi fiturmpan.i @$iEs;

DS. idrd: dc rej on pc zi dre 20 pi.itun, lur in pulint api, dupi 6*etc trb. Arcdd. col4occ Mafabitd
S o rro p n q d . ro t n r p d i n , , I 0 . . d , d e , d r . u d . o a r €

loLll1-c:lTMlrt. timrlor erdmrc r 3 cd"ii
Dmh podJk e mmrr

rldme.ft c nnrrn. ^orm,.. HeNbDpd.r qc.,,r ..
horn! DshneD
nc :n roml..rdn s.ii Ect d. (,!r.do4,rn

tu rddllioirli dinI h rrrr Gu&hnli.u rcliu. nd mtituodli) D. aldcl, medi.im n'pfl tr' lr* dcplmri in noncnruL sddd dinilrc liri tuvdndq l.rdul DrcNDtt

intuzic,: lingunle ilm i o€u.u!pz, { b€u I J tur ft z. tntt nrrt lH.6a aBhnar@)

$ bs!.,k otr ;JlL't:iil"ij'lF',';}"":il,1,:1'q 2,'ngui,!,

'..k"hM{k! holloM c;kq: Hep"k,m cn.rr"r i". -'i;;.ca.,. s.ru. hq,1.-neldochrl ",..t B,r{ N.o.d, jonoa, cnorn.p. :.:,:1,:'ii:g "Blry in-cnpA Hop,.-P!$, Hotu{I. ;,jdoir ;: ' ' n @licikheplbbiliftc,ca!i -hotoutozhithd. $ hii E.ohmd, MIr6c d. Pmunb{Srs',,a ,r.{a//t

sub hlDin.i sr uriliaz4 fl bw ftzulrarc, lomi d. aplic4ii loolc rcPdrt, i'r i dil ' mpine &a! ponit i s.r' dudrd r,r rordirl nciiro. Dc h i.6rc ob*fl4ii vinrslogic. .arc 0uconfim.r li cfc.l.lc mtivimti.c .h lalc$lui scacli d. rl I I I t din Alcaloizii eiclalr.subidl. a.nvc msdi plmiilniulidtrl . { !i 'n{!l trl siicrsi.i A{liL,drlul . LLI{tldvL { ccu m nlfr lr firotmpie ,,rcliui. D.nlr d(' il iNlim nu{uhbrii ndgdca vczc,ibiliaEiiduh@i coflnqiiL.. w 'rl ni(N.dlnd$ dc bilil$dtho llrr' I Ldn!'l mL$i o.hlncridln mdij rimp, n din ILiil n 0in dimNmr biLci ficd ti d tr .iih biLimr{ LitltrL n r rrl ' vroni bll'n'hincijii hl$tdrltri Alc o',. ir k{r'litn lLr h{, 'r, 'r,r iitriL|lwi li'trrliL, r0d(!1. tr'

rthruzi.. din2 losurin,cci'c(Dri ehene) ,, l apri * bc! r! rrcph elri .olhEq
IrJi! M tri 8ntrruRt{/L rni4atucl - ' jc s d , , |I 2 r nt l a d t r j , r r u , . , n r t u , . a ( , n p d rr r, t u n . , n r,' : r . . t r . ' t , f l / , r [ 0riulr hqrhn]liitru $$n n( N 5dtr,r hiut.h

sdni'en ill$hill';,:dffi,ijj:""*d'uapiisber2

Ir2

ovdu B.lor

ftbvian Pop*u

Frtolr6pra t 6ari ernodem: Gd

l3l

\brteln 6ub LNqt) sraituc (d,14 wqb, Neln' de\n|dai |'ofu ldtkrge) Fndc d. AiEor de.tu lznt Msts ]lf-ie didtr{ ltr18ud depld€ h d m6.u tpii $ b.atrl3

16r iGpe cun{eriih pn@ doorigine vlg.iali, dimio.m uetc vi sni deja
BNM], d. A\ghlaG (Folim Ctnm):

liiguri dcplanrla l/2I ipr. Cdribka deinf iepEpa6risebB - hn'i., dints-o qm
d o jundbb d. tri ib,itrlc dc ms4 rc?lnlad h dndul ei in alr ft' FIil , la prlD !i sm. Cd dra dtu jmibt de@i $ n b*, IorEoadiati in fti t lLl5 EiNr. d4i ncslc D,rcip.le. Aes nod deadnitristm, rpsidt sMi. ,E .ffii6F nlrimil€rmamrdi.iTi mdi;mletde(Rs nJtr{bu( n'citrL td,

o Junillr deo'npeplne dup4 ! dNr .mi & s bea douirpli&r jM.ob in

I ubo alc. ln hodJ h;ro:

pl m

dnneqs p- d"n,. !t got,dupj tr

f, !b

p. di! ln cd.uloa bilidad iD6li.ilc ha.iobiliare, pEperel. fibt dpouric. Nl in irdustsis !o6ti fatrr),mli.t !c @Dodi Animphylinr, Parouitri, A['l rincfr dc,,ldo, crh.nrl iobl d. ,slladd,a i Uadodul,
in colccislitclcorcnie s r6n.bda u Egio slin.ob ehilibnt 6sdclc. cms snruli. nE*ludlc condinmlll! sd rnnah, blldctlrilc g{simile solide id spei.l uon. BAlNile scooli.?rl.be $ pol folosi,dq q ti h Gl, crib a d .eiul ohitr.@. S. rcoorundi $ cM inhi cu ap€min@lei{ daliuii. bihrdr $nn I Sllgia'siu Bii. Cilljiric{i ii olitlri, drr ounii ir t"inahk 'r,,6i'rir : l,_ Dh.bh@ia hilirri o pM6 p3olJoiidd -tl Tm enJ a.n.ncdc ds hreie dffid7l ncmhnclor de Eglm a acrividlii motoriia dildbldi lagndo rl^ tu drddd Cc o Dislbineia b:lid Eorczinln alqlE fx+malt t necmnmutui €linimj{ i pdn dmd b loj! $pmai ditpd t.bdomNlui PnngElun vi w F ndifsrt Tulbm@ nrndiomli lfecled fie v*idL biliad ri sfiDd@l siq fi. adul .oLdm c6rcbilooinulldo1,veislabilj.dhdudm)isffftn siu(dduitoddi) Dr*hin.rir Di!'rI oe b.u !t dbuie 0isi. sd.Eftn d{t F , onsn! rl nipoloda slu hipdoria vdctrlei bilie, tpMinlt o blbmc ndonc orc inil cvmuas bilci din vaie biliad Singld su h ae1eft, o alt mtsun truIl fiiorcnria sG EcoMdad si uriliain d strds i' !6t tiDdc lfsliuni liind in,ll! .u i.lMc @l,gog s'/ri .ohft'jct !!(DL d* mlr pl6E $u a&bE adivcdm r( In A^pr sub"@For.osgoge conMliilor vqic binR I', blci, oin inlld.r hvor.4r4 eirn'? -

Brirn li si. lr concordanll hftlc digdri.i !i d aclima lFp.ro.btliadEsre cu

innuiedeA[3tiME s fm. oudoa irdieri, dc pod.li friiii lheohn.u I, pAn!Ia 2 ljiglri th i b ln I ali (dd lrlmi dupi20ziledela ldnini*l@
FtDo indmh tr fodlb

. mMdlui d*c'is0 Algbirtn mntroorn umrtomel{: !tutu d.Mitt (FotitnMeahae): - Iofiuiq din I 2 lirgunFh o {ni deapii 6cbcN l-2 cini p. Nnkpt .t (EaboaeMaaii): Sc - IDnuicdin l/2 lidgsl, lao mt cu.pii s bnu I 2 lirgurih 3 oro. v. cvic bals iodoinhh'ebd dritit, di M d.lle$Lde'ntuae),dssNco"{
por. du( l! iinoms. odv(r mibm ilu chie tdik dlr - plaib itrF sr. tua. ioa.i troli\n Htu.t Rutn Iluocu: ll htua. d.n I ? lhgunE h o (ii, dc rpll dr cm e bdu I !;r pe/. din - D(od arGn[!i, pr€p@rprin ticdcrc limp dc l0 minuie, 2 linguiF pbna ii[) homoidapnrs vm lm cit 2lingui h4deiftnr].

Duh p.tuEl. md.cmle iu r.Eril. pmc or orgiDr v-giL r (.r b o m & spoF. hidrGr . oo!(e sa ulercMl rlE * porapld lc b pankl, 5€. o , . -

Iitui l0 zile.uiof i.commturi S. imeopsui d. t0 nk, dup!.d., tarevoie o bui curi dehlm6l. Dii dt obiei. b dloHt bine conl$ D n ri h q lihp de2 !d, nri al$ dmtslu rspccral $iicrl! !i indrdtiil€ isH-dEthcc.

,b.tdr & .dmq dr I ll$uia pld b h 2 , spE s.

mtve .tt6. dr !r!i srbsrml.ld .oleidi.c snt inclue pld€le su subr4nlele h.piie ti, Drhlcssh, Klunul d. bili mnod $.ictiilc cclulei srimuloza UnnumirM d. pldrebedicimle*bde su $konlc lcNc qtd$ dh ltl I in in fitordpi. hd4ionali orl ri itr ..4 nodcmA. con|lozilitr trtrtrtr| inrd,

ltrnt d. s.trte lFotiw Satttre)l rqkl in daul uci - lifuzic,dint{ liryunFh o Gii s lpn .{dlsre c@ s bca mrhslorce rliptdi, dloard le mr!.Eui ntur dcSdvL Btc .onkaindicdl 8!nrto,^t (th IhaH u i. i): v l-2lingriFladcdicuipi;$bsu2-lcinipezi. ' hfuzic,dli plo6 h 0 can!d @4s io l-2 li4e dupi - Inldc .oicc di, din? 3 iingud
m%trft mm - l'lc d.Surn0N,*f cp ioin20qddicnrpu'cut 4 [liln,ldc 7lri dL'ni on * !d.{gi 200 u]cidc trt ll0mHo eld su dcSolr$i.e ir N h"ltrrli ro l,,rr 1 u!, rncndftl Jin c60d citrd ftnh c .rfr4ia si fi. cii D,i lah Oqnn .l,o lNl |'l'i r(. nt li i.n rinn ! rmrr sc rmNri hd. pn'd{n r U n ' d n l f , r ' t r m sii t l)]'nJoldcsmllorndrld o h l, |f l' rik m d$ r.1,, Lltr/.,|r , | 1. {,r,ddr.lr.r'ri !lt. | ',rn. ' Jl'|l Drr'(
!i |fr,r\,,.

rEpiidc $u ptudus &mmeurim .oldstie.olagoge. * cont . era prio sincrgisD ko mN{d4ogl dtr obFnut plml. u[lc ln d dtrTr'r f ld, h Dmn r'u'.qramrh sficilit. Dr 6emcns, von prffu !i .a@! rclus l ord"rx0rltLsl r'w$ rc cLc roi onm dlmii, linrrrl tMr{, imsrlun dcpl0nb(.oNn ncdi.imlc) cm D.r li Mli4t ,_n (r)niR tuoDd(,d!ln rLodtrcc{slfElibL.uiigcmnloRolulicindclurla$ld i...o rrlh'Hr. (urtrtrr"'rr'(4Fdr1{(H(sn. r F lr'Jr rrhftac,lrher

i" mrc|[ftd,undft sri liryrtuNndit lr"n (snrr d'r'l tulirNrL!r \ro'itustr

oudi! saior-

ocbvai P@esc!

FiolaBpre I oi.ri srmodami r'ad su din - Intunc dmd M (10nidub),pftp'rare r-2 linsuiF izomi i! o €ni c0 Mits* d. P0runbasr;s'4kMc.dit, pelingi propneuile dindi.q so urili ti - ldhzi., plepmridin2 ljryunFb o coi o apiis ia.ile o [ngu'i li2oc Fnbal. dcRdn$ fF,/iunMrtrs,e): 2 - Infiuic,l-? lingu lc lao dd d ipii s bcau 3 cini pezi P.adirilidoSipuiltF su dclpcirlgelRadn SapantuqRodirCpsophlnE): ddtliid h o .ot d apl 6ciau3-4l[gun pezi, - Dod, prpmr ditrt{ lin8trliF
deg orq did-. lingud ddicili la o otri .u apr. - MlmL pEpdt h re 'imp lmtagi 6ri1ik li (u^dl uft zih. - !trfiziq pEp3nri ditu{ iingud plrirt ta o @di .u rpi; Floriderri fflors Llilal. PcBnsi i.l1Ms smolisdd ri iru d pmpnd s de3 mri.dribki dc6'lr $d,'t. Erde nroi@Deuri.e lldln in.clo e hazi.itva indlcare di$hineiile biliaE: in
Rp. \6tws6 tEqk Ctehdtui,

TjJrttti (Esbacetuuri): - lntuie, pEpardidint-olinguriliplntd (lid ridn ini) la o sni .u api, $ 6ea u sfod enl" lmiit dcfr@rcmsi. cab dc 20g pleMrfrnrud!.m. I00m 3 in Se mmidi cite 3M0 pi.iiui ln pulirt api,iEinftanslor trinoDsle, uasrht (Haba Manbii): ln6'ie, p(Piiataditrb{ linsudltplu$ lao .oi culpii & bou 2 :l .id Jil prcpati din2 lingM pluri Ia d mnt.u apii s bol Intuio oon.€ntu€, lingui pet. lnftzi, s pirtlwi k nisid{ d numi dltel pddcfi uliliz At ! dou!r scEcomsdiuiili4Ea eidupiest iftml d. rirp). votbul(Herbocmvl lr: pEpddi ditr2 linsuiF depladdla 0 sd, cuipi. Toationriuti { Infruie, 6s dinin.aF, domculgol. p.
PulbeE: linsldli depldi bincgonulati,amst@td c0? linguridenrE. o din 20 g pldtl in 100nl d@l dc 70, rifl Timruri, pEplEri Ftr rme. i 3 zilc Din i.es6 tjn turi s ilu z ! litrgfi, in ,nstc (pentu corehrca sustun i pru.pmr aha! se .u Di.E derlhine,itr Di(i egrl. d rinctun.Dda qrs ! .u snop din $i 6cva lua hMi dininmF ininb demsi, tiop decl pulino sipdnd. Rslcu 6tc .onrdndi$ri bolnevilor cd., pehtrgi dischineiebilid;, aroi I .

thrll, nrrc lHefto,lsnn onn P: )

kd'dddecli!nit,ai@4!d4,]

cm.u plopnd4icoLcdr Dnrrcalohlic sp.cii$ ndedi primedin plaorc .olagogc, rcnlionin ti miromlel
Ci(orrer fla plnir rra{- Je p rta c;\ | ri'lt tiL lqaba r Radu.,L kazj prym, dtr I 2 |jgurep d b lr o a ' i(r. p ). rb . . . 2 rn a

Floridecodr llrioltrlui /Fre6 Mirletrr: 2 h in rL! lntuzie, lingnn l721ih apirs bs itrftas! mnlihE, deu^ul unci Mn Pt(Ftuctus c)i6boO: folosind lingurilc r doui h - Innrzic pulpr.inos4 l@ minlc Gcb.trc). iin dc codr dccr.$r fcorra Fu,3!,,,/ !E p. Dnsipiopnddcr a $inulaptu'l htpdi.i dgbilt ti pc ei dc f.vodac a elininiii rosbia, in speirl in curll dischin.zic bilili (@ demulr.onrovoa.i bolnwltri i mnnipalicl. Scadnlnistozi .ubfomadq
- Daocr, o li4ori $0.(i la o eni otrapi, cN $ vi iu sfl h dlmrc - Pulb$, cet un vid dc cutir dc 3-4 on pe zi, dupi msdr priN{ r IJL Rhi,n0olir. ciiru2 dtrt,' urilizaN rccl*t nalute bone$ tredusullitotcmp.uric d ea inaidrc cokd). To c picpMrclcpcbei dcCndn nuscvor l'n, ii', dc ' Ridicini dc lrrlri nlrc f,R./a iftlad): ddiciii In o fli - D*od cdiadhr. prcpaiddn 4 lLngm' IttoM d! I'lr Nsliritr"L alrir,,r' LrIl1'li ,\ o' ,'tfi n

d &tur iporpnpahr 0 2 li' sunm6rs I d'e l, Ld,pl(l(otru:dup6.L.re* nrdr 2,1 io p.l'h n rmp oE. F Ap m ' sg ird di !5nd L ddJ. dupi g rfondublu tdiisi 100 oe e SeDi.tu r ft g'q s. & I? ii$ r. p(, * Pnn o @)b rp d rI ? l u n r . o o p 5 , , d e l . k d 4 i ' . r . r p i i ! . . s c- m r D d s d I

itaiiL tilift .dt$ itrh+ar€oldidircleooni.c
Rp. Rofqsci dr4r .rrldirt 'lidtvi a1qh cqhvi) !n@q 0!4h uttuit) Md&ir dc PrPrdh1i4re hdG4 cadr &.Qtb tcqt4 fn.she) Fndc dcconndru tFnda ctb,.t

,

rto5. dc dc t - Exrrucr [40dul prcpanrc modul admiirlre rdr iddti.c cuftrc de
kr, rinrk i. roiro t rin Mrijs,
N\ ||n\r M\rc r'e tthtg t1 M!n, |n,rq Da@cqiqt, M{hK)

ordru BoFr o.bvbi tue€su Iih /.c. p,jpdL dinEo Lngm Ri. ned'ciTl slrlls de ptdrej s lpl:sbul7, .ididboFpesm .Blso w@bld 'ium;bFs4 tidnr
Rr. Fb.i & cle $!iehr!i lr/oE r//.rri,

FrobrrPierBdtionaa ir mod.ma Intuac,prcpdrrdLd2 nguiF h o.&! (u rpi trbo i doutrepnze iiodc
&, Fhd d. Anid /./oq 14@,

Mdui e c46 /xd! cd!b24, ud&ri dc o$r bFErui /&dh o@id.) co4 d. crutio r.oi,. A4@ba

urwq

dcrt. Medbd

ilr

n h' & s rniftr itu@,q /4'd; R!d! o, dcrtt < i?ia. 64(i, - Dfld sud (5 nDulcl, pree,Er!uF{ Lnendam(h. L ben ? cli' pe a, lnrde 5 dl,i) tw de pd; np.Fhd! c6e ion(to d rFbdr <L.xt ttt4k ct kn| cotu .z]ului aktuo tq\h.n s\E,N.(fifuHfu,b) .rdt

- lnluie pEpa6ri dinb-olinsld m6lc. dcpLnie tad .ai cu!p4 s bmu2 |l p. zi imhtc dc r.$le principrlc. Aco$, foduli sr Mbaddai! bofuvilor cu dhJ naii biliare,pdispu$ h ensnp4ie si .elo. .u diuic, $iali. O fomuli nhi simDli d6 cfi.i.nd cneumiiome: P4. Cr6 sddtbi olqbt Mtltetou truv e Fom qnrte) ^rg}liaqc N6bq{raqhcha;aori, r0r . Irtuzic, o lir€xd ftai ne,lioinl h o di cu apir sebo.u 2 cini pc zr (ti !

-t t u t q p E ld rid lF o t r g u s m 6 M

d e p ' o r ci o . s n e r r d D . . . e b s , r

.

'
Mqd 11!bqM.dho4

i ;i
;;

l. lm,rom fmdi src imp$is n*sd o d@irc dt bai pftcis sru plaMloDln-pral ! lloild dr Aitriri \i, P€linrlut).d6r?c.upndozmr porL11, &. Fruid. hrci a.bE /mr&, rbd & cod pi.durui /r/od /r/&rJ, FruB dcMdi ardu' Merre€)

,;,i

6s.4dre@bu

i";

ui,.{ Dre,g8ana.omre u pr roo4lr Sol.c0d @ trs m(drhi uirc! hte,g! mn4 didjrata pesroomul ( !n dec*i ncdicin.tprcpr I t atl goL. s( DoreRpdstr trvoqudlp;0pru,d..i,+'. 'oflnulodh-rdou$tmrN
Rr. Frqi d! Mu$tcj 1Fr4B crcnonrb, lnhE ci.bzn\I\j nfu R|Nrybr6) R|d&h & ctqE .44r'; ft,4]' Rrdi.hr & chnili /i/! c4,bee) Ri@Did strijftr tFfto,4 rrre)

Infuzi., prpmri dinr-oli40rili mest€.dcpkdrc o nni ta

api sc

Cu mdqi butuEarbt_* p.r r.i.

- lduzE plepmb dinrn lingud m6rc dc pldr t! 0 hi r, sL i k !ur, tui ibainb n$elor p .ciDate. DrFM$ plmremdidpmih@iF q@ pe q!ufu , i trsu tr.., q!tu uoBd.Etrk pm r. dlLminr dr nd:rdu iz@ htu. n .4 d * brrql D,lr ,md,* Fsh pbieh .ele mi ffiibih .rn m tr . 4 ,i errcbohrqt Dilr pmd,* rtr fgM rmsNud. pr oui de p.@,c. p!,h Tl,{red. |al %rr.ri@ ntulalm h;bmlt{ 4si. l albedot{gtuut.,. r, bpd , @ 6' r4dtsr ri sNict. hipm. fl In L 4 "o;aid;i;;i(..,"p,i, fM Lt u.d dea?,d/d"," 'de 6dM h,tbnjrUaahlL; .M gadici mbrDahfl. sircpr de,./1dl@a; rruE c r, :i qklto4 bihi. in rgM[u CoIlMHt nts rr tr ( Iu hcprc

.

L prclutul , Rdbpecj lRoa Nlm BuLr qofrt n@t6dj. o.n pLrE, . , & mfic po ro.: Id InilloB rl,m!i' veft Bu.rqn, dhm 3i c4.r ;p iir :n g[,]:blcup - r m' rrmlllm. p,,rsnrb rv r4a.. |, rrortud] r epdo.

p.a^a. i.n-.r

nr, *,"* I r *" ,

Irtuzic,prcpinri ditr.Fo toguri med( dephnrcti o u' u' $i. pc filurc diDirmli sonml solcare .o, jlu dr L sni intuzic. . r o i,Bj
nF. non & ^safth aFbE cr?z,

,i#:.;i1"":,"1:",*. *,

e rnd I oiab e dodsa; 'oEEp e sm ln aso.iere sp(ii o prcpdditi dii cu maroii !i dotimbl

F

in pnmipal. crc.tutobshletor erivc dii ptmr in arccliun apaatului c uintu, i deceletispric !i rnrii.na@lor ml diuEric. src Eac.rut diurdi. sr u.miriril c roab.frtiunile lpmrul0i lnmr $ csr!ioanc inpotur i in at.cde.nuni,ctro isuiici.nl! ordiad (edlmele.&dio-rnat), hipcncisiu.ei ansjlta, g&, ftbul ddiomculc d alrlo. Elstu1diuEric ddorrud in spei.l subsbqetor $ didplat lee onlin sp{mzid., nivonoizi, uleiun s.dlidc !i jirui depohsiu AlectirDl lrflrnrtorii tk rinhhtlo4 vaicii ri ciilor u brr

*v.nma..turodi .tuo {, penh '^or.4,

id ii mdrilc

(r,ieliro, tui (mriro tui tu sp{isl celo ptupn.Ei r.), alcb.zinotului rlr cu llerorii !i .molicdte. indisretn sp.ciat Sunl pladete .tur diurclicc, cu
hndulr !c celo nibnrcpotu epnolul rdrj om sunc phdonud.le dcIenuptr ntNn\b ,,FMtu Jnoti ),tua7dedcMer1tr (Faliw nBldae), ftwete d.
Prlur,[t'al' rofi pei@oFel€ r.'r lorh'nds( In firoE?pis rfctrito,

Sp( r oc.ldk

redi rk

oc r. r.oMr.tr

htlroq'it! Fi'uu

(di

URO'GENITAL fIIOTEMPTA 4PAXATULUI
C.Diblul in.ludeatit nefft@nib Gmetr ce ddm@d afeliunre cir uu bi|d;ab. indircHr de dM oe le.a Dmdus). ri gcniropdiiL. (pmdNlie uftani .a mNculino) sufsinlr div€ne.lE alinolui de Sulcintclcrcmlc su aleciilorud$rc su d cos@inF,F d. o pdq k t "li ' n f l . m E..h r lr ,Ftr al.J.L'o'nlo'ar g.oritrec o d c rn _ d rt E rl , r' . r l r , , od !.. u r . I sd \'*lo. podar raeorA ir mld ' ^ D t csl !. r o r Fr l liunk.cmlcdu.rrifpul'a! n n d( Dm ell ai |rrc &id u;c. (.cdrtul,)i1 ;nsc, h cdr.F,nrirq hr" I

Mugui dePh fnatrrssPrt ind@sebipi.he $i itr pnpidri dint o lingudti huFn h o crd - Itrtuzic, (Cenhae Wstni d. Ptop Paeuti):
hfrur prpraridi, r l uuunkt! och:cLrp: one($btu12 ,q1 pcz, ldu 6. Edl.'idr lvrlbr m.'..F,D7 4lr'ln r/r,a4 (o1lh (ompl{r

dmuniliin ftcur ti nucilasil dleili &liunii smoticde Dici, mcla$sop s por folci $ ionb qi n1Mb prcvcnnd ta specia dc ,fa.rk

1a J r c poro.. prg?brin..rmBir irr' l. $ic. d€ t cn.n 4 dT p r r-. _'l pt 'nc nmrmr. ,r'otu dr. in boi. _ n l i' r'l(. .:ri ir r"r'"t. ' '.ac e diudi.c,intispsdce,.moljoiksi!triiitrf.cio Cu rcalbt mri pulii sp{tuuloN., dn on.un P'%dL, fiuci'fs s{ coiididdari itr boliledqinclorgcrihlefrniiia $ ma$dim nfDqiuLtrn4! lropluzaturulbdirirL0rJid0iro{,n nndnNoii.ttrtu16ur;nbd!frciopluzistrdca

hfuzic,prcprnriditrt-olinCurild frure lao .ml .u apii* b.au2 I .nnipszi. d. Msu.ri /F"rr' r4,rael. cu bmeaalb&, itr s*id in nefrible Idi,, ta - ld!rc, Ilrutitr i din2-3 linsui h o .oi cuapiicindiDizi! .jungo 40t, $ llro?l odol ld li'ii0 pcorc.l conlinc caio u$r nihd gshq cuunvadde src Ji rbLurboMr $Jiu,{por LNiinrcpnsr dc6orclnhrsa d! * m! crnrihrse beaJn

r',u dcl- lrt"a Na dun.6,i\rlbi dsgndjr,, dh tu'e$prpm.. ln'ui. , d'nn.olhsuri .d1 rr liw. t! o dni cLfl; * bsu I 2 .d D. -i M0cr h R.dh ?da.b, ir.ebhr€ae t.hemt,ocdj Lrp, nr.dartunp turcrp@tu6camR. sedrgi:nrrad! tuRm I4 i.bs6b:.',bo'd dr lnindc. rcaxari dul,i h@Fie g l tu s hea lrep&ri,! cBut uDei zitc. to0rd.^qbinne /",&4Oia,aa scmotundrnL-ft ,i declhit Ieplr H vizur la mpilolulHFaliv), ci !i i1 deiirle sotc ti .roni.q subfmi d.l

IIRINAN A AFTCTIUNI ALf, AP{RATULUI ir i ' , L'r !!t r .'{nn {r ltri i fiknrn rlotrrl lr rfLrr rrrft rrr I rrl 'r ' rf,,l Mr$(|)ri.L s4'}i iL]nlr ftr'tr. rNrotrL'rr h tr nd'vr I t!'t'rd(l

5olo, oudru
trp. FdEe dc M4be& /F/&i

o.lavai Popesdu
'd!r@)

Rimi d. Pt l rt4,s GrcDt*) Mitre & PodEb ts,aqd4 /,/dit MrsddcPtq(G n@PaPti) M*+ c\ shEe tFtudwcyNtui)

veain iF $n'iala afiiekotk): - Ddoiu bM irti'sk,n u!t'M inlpnriumj & rb6tuE krili Moo,rli ! 5u n me
Ertttrt t.dt,tnra'ho,a,,o, \r.tur in Dere,,(nk, tn[J,p,de?brt :n R \u !,rlcq i0 ptft ccJe lu . l0 s dm fia tr,. dj (f .cq.hln, dr@uion

- liftzie, prtlmti dint-o ljdgrt dc rdetc depldtt ld d cmi d api, dr.ir n ndiugimvtddcqndebicdb.Ddde$diurebstr 1-2citripezi,iih.inuhenl, ' pedh ef..!k srl. niohpdtie Smrlr4 m@t, o pldli onaft mll

cul.ivdtr@vci' ii Fd noab;, cuccurt 3ubdM.ls dc clllumd su decdn'lu4l sa A.peatn naja), pe caie 6rlti rurdi o considtri,dupi mliuoea bioliurl (ii speial*ups aleDbadd' Li scninibm slor ft.i &rivcsutuhte bftdd$die r mtiw suptulldl |lrogcnc, blc&nilolpyogdqi beiluluitificri dimtdc) Nmvdnd iiic$Lnsle nomalc nioisupiaridchilo[$bsbrt.le.crivc ae*ri !p*ie deplno I din !i n uihare o suc$ li lf@tiunilc c.uzi niciobi.dl aleciilor dre Fomi cd n dc siDpli deadnirishE sto u a filmlor plospet (10-15 li m6@ cu M dr g)
pnmd,a.1o. tr 8J..,rur..s or hntr *:060t@ tr uohrde Lsfn.nF ifddi .el. doui .dil. nB.'no{Dmenri.. Ddn.m s.linini ui!. ditr nu.li vsica [idi) !i rrirle Gftqimi i.t@l!ii al. @rduorului unr6, dr h vei.i pll

tM deMrri$r (vocekin eiti'-daea): D{od, dDk lingun{a o utu.u ari. Jd.m$ b.Ju1 dnr Dc L Ni chlnnrl I LJ hrun sah.o. d) t - hfuzic su demr, p(pr4e dinr{ lingld phirt tao @tri cuapii P.trh rpaml l,tu d.ib",hnrn s€ E orrnd, (hbrtrt rrixrb wkdal . rl Ddtornl nlrra "aPl l!a, $b rom & drh. p.ryou or; tDcLnF;ept;; Se Fd ru apa. s hi btu m cu6rt ueE e dar; fu nulk ni ,r: Udiilors romuli s E@mdi h insfiooF malij d! dutiin afccdui!. Enalc
R,,edoidd.Prrinl",/bfufurc' Fndc d. t not 6m thiw,

orificiul uinr arem).UEbiblcsut sut

lied. innaani rcmle 3levezicii sau uin

fir dc .dculdz.i Edili. Udiele si dillnt !i .l! fie inf{tiilor vsi@k, nc r olculoz Eoaleco elimilm decalculi Dtu.-e .D.\ianap@tm ioj6l *( Ire$er u iLda d phM mcn..ftll

chimthdiaimo

riin Euopn v6triArEn@ su4drrcunl'jll h Ni, r dr de

pMmra cirevadrr Dai lMlr o piviE b &sni pladr!. I ss aribuic amri sp*ii ri elime mtiMoafi, dtunti pr@dei .o,n!ql izotidciiiii de beuil i tdp.olinozidd .e, suba4ims mircziMi, puncin lil'( rzoriociin{ d. alil Planbmi 6nin. acidmcic, iaqtrmitozid, cmftrcl gli.oz ,1,r i,r.,l..lh.nr c oink rlo lecdtin't0tr s %,ciddco'bc,?ee' r:n) Lk nL r sb fonni do gli6td, pelaslnidin-3{ofomzid hcl.nieni Gcidulsh difllNh ri ht{lltrci). Scninlclsonlin 26yo Diocine,l0% ulei.dlil6nd 72%mid dcir ,riz l,l, I

.- D{od, ,linh{ lineu5 m*cc dc phDh h 2 cinj bi e b.! 0 cdi h miculdeju ei u sM taflhrE. AtiSm 3r6lja cl uodf.l dc d*tr1 t! D@da drio sc urili2eai fr!.ble de lr /!rp.dr .'u.d6j (taLe 6ad. eu b; un lc nms uii), @bui utilial !4r in atdtiudrlc FnrleinnM.hl lJtr.q mcd'cinal ravored crc listrl s 'rr!M tiiinuhrc! ntrbo trmdlui R! Mefi d. 8tulrrc ttudr rc^14,rc) Nd.ii & Ptptdi.lA'tu rMc, Rid!.iii dcLm duh. ai4dnzi4lrri, k&id d. so! 4d4 s."rc, Rrdch'd.codsidui/"adnM,..o,, Md.iat dc\iat k tRdb rzte) ciqt r. clti tcda F441kd 8i F+ii, {h fd'mrtrd@d rti n trtr.,.rotorrdo,,!gno.obrrorp.dk tr2 [, prm0crA{ btu]r mi,I' d.la. tu m dr! @u, n rin@tzth. Godulu c

cicsctro0i., amilotd un eid tiglicozidM. Pdi..Ilulplsrci codtinc clo68 ii. li l .oilh 20165 mg% tip.doliil0FI60rg % rcid scorbi., hp!.mjudifid I ltr lc$ron suh lomi dcshti .0 aris 3!uin mctcc .u ilc shic dcpimivirr. A.$h 0

J' dJtu 1 s, onFn.aqJdro.d, quddoLl-r gl.cMd ,. /' drr Enif.i r HrI lrr' r.o'ol d'o\'n'r. r'drnoforr g.u.oa ENfcd^ mhnol.nlii 'r t r o { d J r .,oq u a .'- m irr,uretm or^krro'rond rJ d b . r. r. o rd i. , , r, 1 { rrl

diurcric, cnsasos,.rl..bntrt' i0i6rnsi., lauliv $ imuno'srinul,url drlu r liiBl hruqirr,mncr.cisrirq icbd,inflin4ii. dcmdit, dure.i pulrmmrc, mcr.orirfl, I I 'lr( i0rr ss,itulc,prn'zili nrliIinal$liunionahice. Arir ir untrirc .[r ii urcdc, firotcnpia n.om.idl ftrnfio,rd. | {s' n.1 sN nntf lrt\rnLth harn vMht):
Mn.dr,Lt$*,,h uii'(cO LiAd' trd stri& q$) in,li ih ?,1o |Dl I I li !' ri.rn \L iq_rtr{LN'Lrru4t! 'h /\

on|fr unnuc @ominditu.rctc dcAtin g trDls d. ptr, s h I lihrrlro,ir inciirirc,NDtl,sp'ntrsh.tutipirrunj.hl
Irr|m lim l' llroD|I' tr (lru

'lli

c e r i 0& c ui uidc .or .| gc nc N t.r l r m |rq LrlL'a, rj[iuLLli! (u"qrq!l qi I '!l

192
l{}?sidm (BdiaMaal, @ prcduo doui widtq Cdiul wde morc!Nahn v ,r cat (BucuErri),Cerirl Dirssp! ma€ FlEs (O,ntiie),ptudN.le lilotmpi@ Diord l' (!i!ta N@1) ri Diurdic ,'c na@ Phtl@ih (Mickll Umnlml nrci Pladrlvdrcl

Frorenp6 rd4 daE ertuomd

li sohr m tim r n,,trm ut'. dan csle n@sd i.ftrycqii .biru-gisusu, nai
m ulor u denh tr -ron.ldi .dnrnsrmi ibr rtr d.L(idejjotom;de (ii .n.dic mlc, d! $tr de lrude 6sdc dc ?-t b in /4 oFl ri go * . p-^nB kl! I lor lrinx 6re rmEt.lr p. r .o.rr Dn.l .* p.nm ,r Gbn, e rccomndt pDduc frmamiie spdfi.e. m mtiudeanrispa(jci, 0 _r, $darivi mdc din1E.lc filnd de ori e vcgdilij l_izador, S;dbuit, nk spejilc d. pl.de d o.lihe tirodrici ti doinfcfuri a .iilor uftru $ f,ii prib.pld M*itorul /,,,..'rim ,iii'j1,4, Nostrr {i sub dcnmd d. I d._d0nle.ll cE$. in amls inslroaleciJpatitor(u.o tn sdciatie .u Anbnt).

pedd arccliuni Erc.unrc Reml.r(Fa6) Ciu.),sdlutia

d trditg h Lre suddmc.6. p_oa$lefib dpcude ru *! ele rcomddc nai als in dmliuil. ren e durmdq Dintr 'n( n0 von .idi, Cefalpismon, ChclidolhlqPavclFd B&94 PcElo@ct!: Um !h\or t"Lofod. dc..psuO,. r rdlm 6r'!fl8 !iduo brq]r de wsibrs sinplonclo! pNm $i nevoia dribiolie $ dc.lic hroot,

petrtu pd.nie iiloliilorMnte dc turl Pmh initunca imuniritii nabnle, inlecliilor tutc alcrcsnri! st E.omor unndeiDentu o-nedimlicin rnlln.trfuI Fm h@,prma dcsod lnrenarionrl bilisi. mi|ma olculilorM.li J1 d\notu'iphat tuhk$, we hvatuuli
@N r ll Ca$ (ttr

ul Arlrini, Bela6r, Bdaltet. BetEo@t cb.

d pinr in ana aipinisun(oori.

pletl. dl utile,m adjuvdE pielioe, ioate b .rhnl0, eu lltlm r.n.li 50trt de mtiue diuErici. Din aed mdc Crup plaG .uDIudcL .m au$ propid;l' lr['[l &msii sr ltr indu.tii fmecurioi, rMmedde iD c c'nou ti 6lici ftn{lc, $ lt pc sblhtelc div. din planElc nedicirdc.

h!). flrio' oid.. Ddiu . rnco.'rr. ,.d Jxr l' u6oti .ruomoi,- o nn Ul gli07dili !a .d.^L_m ..ucr idni. rvncebt. cdr,r ddv.ti reirl
bdi ebutozidului @8, dupi pi rdd* tn o{dismut omd, sel@toml in oni njnprcut o nNmoizii did troztc de Moritor, Dftpmreted,n jpKr

! d mo 0 + d , ! 6r . . : n \ i r o - ( 6 r ! . i i v t r o . , a d i 4 r e t c e o a k d j f r u a x o e lunre r tur1dr SEflo.dcutou.ru..r rbr bach oJrit tt, bi.tnt,o del !tr4Jr$h 60i^ m rubMnFr[( priftipte.Ctrdrd. J.. | .dD(nrnJrc,, trm uhzii 'i 6dEE d r 5 3\. ftrtrrh@d. pioid.. 6-bMJ g.rozi \!r

in c@l .duclor rorle, ddoriti nohiliznii decilculj orinciilc urimn fl lrrl obtNnl sub msif*E Fb dreri puEmi.c fomi delolici, e folosc mtispdxoc
ph e,prcdu5i smisin€zt eu pmduriobliruli Fin sinrsi chini.i h indudthdtll de Itr g.n$l, s re.dtuddl dmlintjEa o polin bicalhodt t utuior iilidl d{odudlor din Dlant utilizdcin soeid h lni@ ui.i. i0 ln dhroullu r.nd4 peltnsa nsin didic Ecomdai deDedic. ll'n( naluEliriaei (ftbili$ pnn oa[a bi@[inioi a nid@ldlilor, iumemac tlLd!

$ 0ua1er rcriunc dlziilechrrahrti cir g dimici. spa d;scbnedeo si{ic qtop-t'n. Atddtuplryksun-tr' @rcs fotos€{re ehri sop tn ndG Fn h

l&r cncraplul in n.ditr rcid,dbuiozidut in*rft;z:. Demca se ci, $ mnandi

rMrrirmulla/inl NmuNt ! ( d,ronu .odhutrtl mo s..hL i; br,ruh.podr I ltr d@ md nd| Dar6re nssd si lrngcn ,r{ia supn frptutuioi, d.hri6 idrd.dcn.dmc\ nom,tdE e d( M{rt$r r.b d eknru,*rcr!m.n,jM ill P rlb 6 k b jm n M r A i r b d r D o L . c d t q h ) D c ! . d i 0 t u - m f l m on.

dictiic svs ril li ldur !rl.i, tiMcnrul o plaft sedeh?-i cuunrcsim
cvib Ilc c6tposibildn€ (maial.s sublmi de.on*N, malM, lfumilui) {' d.[' lintq bdnu lonl! larNrl inbzic robl biutu'iloil.oolicc, oodimqtle, tdole boabc, ciupmilc, ciocolM,erul chin@ ii .sr€amndgd (L,J co$um cMq[ dcli.hLdc 2lll itr dc Scrcco'nad;, schinb,.oliui phtrte, dcrpi mincsliin datiunilc Olinc*i(i'orul24),C indm$isuCrq0l(\ $ ouri in lirirzro$li.l !o.mirc.onMul uor Drotin.dindnu d. vitr|,no'!drl dii $rrclc lmrspn, din oui !i did prcdu$leI'dft, pr6!n si1 dntrs rr ortn! I lrl linrNq mdolii. morcovi.lflddc (ir rfd d. cipluni, ft!$ cNdTr), ur 'lN.r trr\ slndnshllu|Rere !1.iievlr, Spro..nl FadL. vddc i] lrrzr,qndt ' | n ' D d r lcvo r li'iii0r.Mn,.drgu$ Dl drt N{ihorlt. klrnFhvdri lr llthr!li'&lki i.uorsdicme. In)ut'd!

h! slabi (pti = 3-3,5)fl biceb.ni desodiu. Hidtrhinom sc ctinini npe pm in lorAnd-d v{de, @ .. nurlbuic !r-l sp.nopebotnav; pah pEvdnea esrei !d0 tm o c $ fi. avdi, idorbrc inftprru momnirtri Aquns r d. lhd mu$.-cEcorud, rsckHrurtE pL; trd . sh .L &rir. airetr r. s/ul onj erpelbdo lc prtrria pFp.ruEktrohp.ulcc du! u,a.. ' vdi{ u hnont ( dl troF@d $b:.dn": dd, p.n'ru d x fl b jsura, Li. dup. ' lhr LIL zl(, sr rtrdrur{ pad d.l -4zk. 7 d

!d rro rdntilsb.n: Fmpnnrud

ovidru sdor - o.ravai Fopssd
I I hh6Nlc,ldlmloripftbluiudnai,nmqoealrespeiidepldeiud Nmr flin ntuiEa dilMi, Drin eliua beridhnci 0d..zd inf.oliilot ri |)d IjruMclcdc MeirerciD (F,li,' ,e&la'.) subfomi d. - Intuzi.,pEpadrt dh 2-3 li4!d liua ls o mi d apii itr ridtul dcidi $ adr||l vlri dr ctrtitdEbicribollt dc sodiu,duli cm sc l i h 4au. liop d. 6 oE. lnt.rg Lrdo s bs ltr !uo1 ui€i zile,de itr k i rcpdze. FiLd ibc, fic in .ombindi. o dr. plmrediudic., s ftln* nuEelede M4ll ltumMethtu) j, ntBete d. uat r lForim &/'.d) subt@i dEiin ie, Dl!fltrill rd linsrn nude la o cmi o apnis. bes 2-l cini p. zi. P.itru pdD6npindea ftdini d. oldtli pdn dcPmeadeM!, 6b ndli:

fibodp s r€dI onare nodonr r Prtuniettt (?etutelib ha ase) csbg etudbm diNic ri d;intb.hr En,r. s. .o_sre crud, Bh$ dd & poarc cr uriliz d m pbnrten, sut fmi d. inn ie. , dinr-otinsm frwr uKdeh o c&; o ,pr, ; besr citripez :_l
*/, c6ro10()-200 itr bii ntrl@rcp.zq irrr-o zl nu s r@nandi tds, n cdotoh g

l

(5 {Gitftn. su dcoctsoun mi ll lnllt 6tt.(gebalginoniae).s!6lmi 3ctnipezi,in{mde..lpulii?h rindolingudplmril,ocdidipirsebau2 Tot in curc indclungirrse rc.onudi Cod. rt tlJl lHtba hwiM
Iomi dcdM4 l)4pmt dint{ liiglri pladi la o @i cuaE s beu 2 cini pun.

Aqir(hohitrft

L[*ho.eu i

?' a.fleRed.g$,.bx€UoleatrBu.uR!D). sub mru uu,

dE diuretr(Effi$ ? 4t Ot teprrelui(r! O spccn pladt cuprcprichli (prdir A,ordi, 5cprql&i utrdMd, lolosiDd liu o ctrei dnicinl, rtd), dlnr\e pet ld|li rindlilS lao .di cuapii s bco 2 cio dr l.nrru Dopn.qib lordirrice, daiifEdan@, $ drub ,1. coliciltrcmrk, fotui dc: Mtbm deroimb 6r!u ab,l1'lit sub lnfuzie,din2lingwlclaooei!urpiisb€d2.idipczi:Mdininslr, ni{uldcjun, dou in cshl zilei. a
d. - DM.t pEpad! did l0 g la un liEu api, cm s fie6! la foc dmol rimP I qtdind apoiapa eEporre! ltrftaga ddet s bc! in Mul zilei de Riomi dcPir n dlchll 6t,rrd C/artD subrdmi dc: - D$od (fdE $ft, doii I niN, din 30g nz@i b d.@i d rtsi lhhid0lrur I d..i fst ihmii Mpmli s adlugi 1,250 aF ti e hsl si li.tbt Dini $ "ll filtnn, d(o.tu! Ealbt & bs n1.usol un.i zild I Duo, I'cnrtodlndm colicilorrcElc s morudi Mitomr fomuli: no' Ri^ni & Pn/i,h,4 6ro'4n, rt8 qirii tgqh L@N'i) (6!n tc tsln4 6rpet Lvtu0
Mlnt dc Porunb lsl,gddo Mi''i,

tun4:hduB no\@r In siiiibG

niltt d. pe p pDmdr psir pEpdrft 6ftfdrift

d,b h stc'Jo,r ,r ii 6t'.r.e rcmt! \roFu. (!e b;a dr ptpidie L prrrurje! ;r0 ublirc4 rnl|r, in htl!ftf @k,etor ltc w1 ri Mde dq h , .Ir tl r L-'6r r(otujl llrtrotur tbkEp'e 't(
)|Pmo tsyBbI iqujd.f,ltnrr. NAM.a rixrMr llm, p.oiiF trdn€rl r plM H.nbgt Rel*slc (lvitdV.r on

disrd nm.I6e

l)c brzi de,tmr ndchoL

AnSd4 ArN\r. BDkosn?ClnNm. NoLortcd, N cnl. So.vemn. SkDonir,

lDiNoren yi ott) i^dt zt, inke?Jbae h

bu,tui;c

";.ii

bjri; sj in li!i.-

-1.rtritr - Inluiqorualoiidinrrclin8lrideianila0csdcuapi.S.bsu3 Volumul rdni 6re i ln6Fr ti ne misudde@!6re. deliohide d. idorNrnb mrur r r. tr Ic clinini ir md nond prjnapamtul uidtu li gcr6l, k porrc oride6.d dieri.rtq lvrndtabansubdmtete dinplutq mive

s, anst. dcph cl3 | lLtrutrPlii'rrun8r Lh S! plqndo irruicditrl linsnn ir {ni,| rtr0i zil.,lldcmL,Lr iidulcii, nrrc. pcdrto urilizd, cl4Nl d(isl,ri! ridi'trdt, li h u,li!iL. uul. sc "(rLhI 'nni|mr q)l|lin $ trlrl(MLh(iclddntrc.o {idc rtrbdo,i,l. nqiri d itrlir! J tr ]nlrr ll ,ri LI'd{ i,s l1s iirrT! rLqr., x I LirnL S! h{ hlrc$$sI N! Ir r]U$lnd

rdMorl uT .nm k dr{[Dr. m ooba! d rbetor udi,. m fibEapR Mr lurbde!'unrt( rptututuiuitu5i i ffft io.d. o.i.! Msrsnu.lo. & I tunc s bia@ N ipont$btu tetor 4rq petn pde r lT.l.f"i :r'r .d1r.r h o r $odoid-, n,vo, cire uteM.r1lutc,eM nrr|ica rr -.irr. (.p'srN.;oM N&F in ilda&M 6cu.u G -dl dri {d, ,n.rh { trl h dmrf .mpotu'ej tlimsm to ,ed.rnniE rr Jl,,hhn. flmFl( nL rr'. o,nrus 'l poI,n, , n ,ar r*1'u.. gl " t Dli, T l ' v ln r-. f l, r, d , . n r s . 0 . h , 0 ( h N ; r ; , n . n r h , . r , ! . , e + a n a l u , , ni,. c! !tiirvifivn'h't jc.(ojcrd sr, jc.bkh,.. .. s,i) tnrrr0r(ur orr.umdr,M mr,h.

L.

h ll' tr t ,' !.hr \ir ,' \ .,...,,.r r i ,,,., pr ,.r i 1.., , .r ' .r .h.N .r " l ,,... llL,.r .,.,i,,..n.r ,,ir f...{r {r ri,J L m ,,N j ( 4\!" tJ t,j 'tr c r ..r ..k u|," " ,n

oidiu Bojo' - oc6vrli Pop*u

Fbh'.F€ bdilmr d r nod.mi

pnnsbsbnieh&rivEpc .N lc onth, rufesti u 1,4 3p*tu dadtiw, cftd'rl l* tmpdticctu.rndcmficmb pnnsjeEsn fl pottrFr. Dintesp*iile diMricsapes, maiinpoture sd umiloftlel Cnile de.ir'l. lltij'ib &tulatun)'. DdoctpEpant 3 li4un @ndc.iEle la ll2 litu deapt IMd turihr$ N I din panih dubblsru. in cu6ulMoizilc,dcli i.md dozd i t@@ ciin depqiE bdgi It bioxid sili.i\ {vtddl dc Cn dt .tfulJll(Eqbd Eqri i), W .onlintrhl (epdjni), ilrvondidc ri uloui s.ntilc, e rctiune dimri.t et!, Dar intu l! d@.tuilc din!@sti de6 $ Ecoo,nditi itrtoila mmiim.li, ltrpolidii.le dmNl
inrcr. iD ljohrln.olosiq eb fomi de hai ledq s @bmdt i! 4aoq in 0 N ouMslecrcoie !i pstu acduu .inuLtici pdifqie P.nh eft...e rtr d d.(. p.cpmrc obl.mk.l,nCordr.dulul s LiL'i'd i@6cGn1ele ftd.lc (du lns, ln f@ ld @ri), in pielil., cistib (etubl b.nr[. uind lffolirc dc hdn0 daci .c sociazt o ftrelc deMeriloo, 1l liriazelc ruperior

lrd). ftd.oh tH{ba P,ts,rr, FMatc d. Fndo ib (stqndk M'tdii., tunb d. lJbittob (Fltus
h Lh,.a?) Todc !(qs s pftt4i eb fomi de:

Inflzic. fdloiind J.sgunFphl, s o tuni.drpi SrEomd. dbieiu hn 2 h . & e rb d I ra ru ure'.k,chn o.tr,r,.idor ;;rn!eo.fuudF ' da se podefDlor rmj ?.prlo p:n; , ) r ?r,b.,cint.s dm nr .r"b iu d t . 4 . id d o ' re F u m m I f f 0 e l r a a c . l n T r l e * l f p 3 n p . r r r m o 0 ? 4 dq t & linc la rdpoalum cadfti t,, ot. oalh.degoncdr Dmr Tmrmrc.0. tlss. hu.rR dif^r ru {i atEaqim odiftmicr ri( folosc. d.la.dh (m. dhl{um.d Rrdrnrl. d. ( ruboti(! ((ul!l ,,?a& P,,n,rao tu ru. p. .oga .fetut d trdc, d.rrr, p(ontr rrd.i deflri{i td. *.Rditor bbl.( uludnd.\ptrDEthJ slb ' .: d.:

e lin laftgidu. Inridededrinidrc, cdiibrs .onsuni6o ddi {d. obicei di) $ suE oen o

loele scuidiE mignti slculilo( in insuficisFddi..r, pecuo t ln u.h n'll
ndbolice dllonic iNficieqei rcmle, Sc@mdi 5Db nulrc lomc dcpnpd&: roi d - lnfunc, oblinulidintei lingEilepla6 1d .di cu ap4!. bdu l-4 .ifl ir !

din - hn ie prcn3Er, | 2I'nclnFllonh ocmctr lcit drpl 0reftlilF ru ahir tu cum( - Ds.t, pftprnr dinr{ linguiti ddici4i, h @ & i.idi.ina dcClubdlio cuc0ht, dibriri .ferctorsinilirc cual. €DtuGi dBicoc g' ipeo.Mha, t f6t d.Nni\it lpea eumpeahd . t'oete jIincdei t(,mtA. dc
d d.sodir s. h4u l-.2ciD p. a.

Dsocr, pEpaFidin 100g pldri Ia I I apd.s. ficloo s dooct.ildul pc .ompkdtrd 4r decvap.nrc! bou 2-3cnni lpoi la sn! dimin@1., cl.lshe I ? cani, pdM 5d nwi sm. i& din M'tmt 1,uq obtinut 2 linsuri ddn h l/2 I ap4@ scI6i in.ontudI
vosebli.i setHnddi $dl oblidlt din phnh.rudi priDpEsde.h o ai cur0i lr 2 Ililcuilcscdcplmri.S?bsu2.inipczi Frudele d.I.nuDtu fFru.rdr,@r., su adr drodi.q.it $ deinlcdN{. rs Nu s Elomsndiisi in tinptrl MFinii i la ci o l€iui a.ut Enalesu dh clliLd0ri Seprtpad in rddul miror: I! - D(oct obtinutdin l$.20 boabe I lilru a0ii $ bsu doui ci.i pr z'. lffizie. obtinutidin 2 li4rile b@be o sni .u api! $ iiu l-4 liioir d! lr la

Fiinds6rdelffg rispindidin nom nssttnEliotrslE clit deusddec'll$ irrll ti

Fbnb $ ldctcrcdcPduDbs /fldA d Ftudw ptuti'pit6r.Frnt,Dct Ei ltltilc dimtie, u $ .otiurcL\aiii, no.iv plnh lm yo!n rccM&te iir sp@ial cu.d.me.dtr ri m @dinFh .dnnipaii.. $hinb, eodt .u lotiun sd,A.o6, ln E.odandare car.,p€16,giaf.qiuile tulc st6i 5ide.otiri elor - ltrtuzi.,din2linsuntsnonbddacurpi:s.bdu2-lcaniDezi. - Dftod. pEp8d dinr-otingudiuor us€b tao m, cuapi.Timp defiqndc Frunzcl. de Anghi!.E iFoti!, C)ra.,r) pe16ngd d shr diwticc, !u $ttul ti alre.f{rc lcmDorie{dscile tn €dnt liloleFpiciafecliuilorlFprrcbilidt, drtodri in sp{ial co4irutului bogrr flovonoitn Un efd favoEbild &dei ptmo n€iicindc $ obtide nlllhhtul bolilor in
ftnft, deo,@ ca4c c@abihsi @.1d+ a mul. ptocaul de eliniDarca ptftolilo! bilidi prin uriri, pnn mftrii1. &€lc ti,

m dscris n,i sB nu rcbuies dcp4rE, d.oii*e, itr @ 6nbd! lpe efec€ lq roifdbc aubfomi desdn demni

d. l5 Dindc. Scbdu 2-3 dni pezi.

Frunzclc Meilcrcir (lrlrr dc

d?Lr)

lueonzMza clinimEa @inelor.in sen€hl$ t .ciduluiun. dD iingc, in $|l(uli It nvinujul ci N sud inbntc pmh pard.hinul rcnil (!5r cutn Frc srzul ln'u{lr|| Imtrpta d.sprc.rr amintamnm !ut. llinsuntuDghou|iilru Sctc0nr'sublomidcinfuzic,folsindZ va dc colirdt biddnd d! clnd intuzinr ajunsla cci 40'C, scadlugi un 2-4 orusc likrnzi ri rpoi $ bcau .iii pczi. f ( I t'nr .r '. tro,l.rd;. -r.vc. in.oh . A r. u ' . 1 r' f rd ' , lr { t rq plN funnmdr ti rLls . Jndicmrl. prcplmtdin.1. ibmii d! I'lr mdldi|| lf, $u
' "'-"')-

$inulcui diurca a !

{0

^"'"'-"'-"

t 93

e dru Bolo'- odad,n PoP6Ku

.oiMnv, sadrci h dtroloret ftpidt 0 pielii.P. ldnsi imponttNl Fl d. h.pdoProrrr ' ! 6dcle apsr de ADgbhde ftduc sonifimliv cdrilaica de @Gsdol din sn!r', in Dnvcnird a.e{ frod lomms cdculilorbilj.ii !i Malr Ssr@rd sub6mi deidftzic, dint-o liuu(i pldri usati la o cni c' 4 r : r bdu 2 oiii pe zi, dhto src pnD! dinitrsts, idinis dc msd, ir cs d+a dou, it i L FdEln piidl. mdru ti ddi.inile de Pipidie lFoltud, tlqho el RolLt l'rr t' t ,u urilizt i16! Ddh piopder4ilclor diuigri.c,car $ petu electullot bcntfr rr di$hiEziilE bilim, ln unde tulbud; ncubolice $ io tnbmediil ob*iilri, sngrt , s SemMJi $b loni de: .P5;sb.au2jcirLlk - Ion h,din2lingDdFpini&ridcdcphnEilaosnifl - Deoci, ditr 2 lingmle ddicini l! o .!ii o api. Scficdc lihp do L5'n' lr' de b6u ? cini !e zi. Pribiv.i!. fruuele iincrc(inain.e itJlorns pl Gt .e Econhd I

.dicinacmpni.t slu rrdinomh, Juqn*

di56 . Dd firocnpia nodeni ccided trN hmd d.p4n ti mJ.iinllfic.DN ii ca I i. tu considedm subsbn€lc activcdin numercde Dl,nre stimulat i1emebbc nului gei.nl, capibilcdchnsterui cne$dice.!a si m;ftsci vitd !i ide$ibd de d. ihimrc a plodusilor de$ada., doff runci nc voh rpiopia*va mi fruh d. rcm.rul

$ elimidr* oMBnld amuhrc li

complcx, u In eelrqi linp,,,luifrirc! satr3dols rcdis?t prift-u. fcnomen
r q , i l l a ( ' o n i G | 'd u ] . . . ) s k t ! l(o u n h rn or i ' b d T s . n , r . f f - t r n u e , i.ei eleau.a rnhd melionitu ddabolisnuluigcndil $ Ealzms unui{hrlibn r. Mb u ln r$ vc g ( 6 . rI ' r r . t ' . r d ' b u s r o ' s r b f l L . . d r p l c ; r D rd e e obro!, espialoi neparobili4mg.oilrl, ctr alQ ovinrc, lprolto lndg orgdisnul k Dodulg.n.nl purd co$idm, nu nmi 6 sibple diu@t.c oposc, dm t cs (!e Mriw, c6reva fddule deeiiri ncdicinale EE. d.,lrel.l. vompl-enb in ilinwl A(6ri lpn.iee s bffia !€ fiptul.i id fofrulclc $pedvc inti phtr@ Nionwd mpn mrcatrilndui d. snlle a o4&clor mai intortanrej Dinnd ,br%deq?ii. etol,rd lps'llc p( otee.l. rxrdom lrnifii. p el€4p 3ft-i

cotrsudbmdq sub fonn deellri. p.ntu n favoriz.diurcai firlrmpD rc( r Nl itudtire edcdc, de :n stilile Ble'€ice nakeniat&t ln sociercd nuab delreerd' tn ln tn spc.izltai tutiqtrtl/'/bd
,nfr,ie, pEpdlt dn 2 linguiF pldt h o ent ourpii sebdu 2-4 dni l]t n ln cdl ln @r rpotul d.lichide ln mtrlillre @E 41c onhindica| s pt nnt 0 o iifuri. ei on@ntdi, fdldind 5 li4rnF dstc deplur Lo cd, ru i|]] d' ! ( r lu! doe cib o liryld h necm 3 oa.

u

mebbdlici nd.ivio dati duc atinel.),elE I0elinimc! !i d.puruooryauluideprodu$i ryio e*r sdp,iooMdin romulclc:
4. Ean.iitrnz. de Pu\e1 lt:tpet d Fdhn crthett) lFdt@ Bdde) F^tat t N*blb

& Cinds umiF$ slinul[a didti sisid.Fs glicedioi, rccomdi ri ntli0nl (,t4dt ,,rda'a, sub romi d€: d. BruNtuB Dsod, foldsiid linsuiF ridicina(fngncdiri Dimt) lao md rFi t! [sr 2

- Mdmt la E.€ (inp dc 6-3 orc),pEpanl din 4 litrgunEdirini lx I lrnL 4ll lnrssa .miibte ralbti $ bs in msul uiei zilc. 'Pdo nii cncienli.cadiudici asocim! in 0i4i esale ddiciN dcBruntrn { Lid dc dc F,sore(Ftuc$ thaseotistte ehi,a/ $ m ffrM de D fforl'' Mor, llLr Lh { d. pbnb l! o lui I Ln 4* |jrcplr, utrd{od sd (5frinub) coryus dint o liigua u*t.

lingui rnst. dcplant lao c.ni .u ei Scbeau cini tc 2 - Inftzic,ditrr-o dihir4ii, id e. dc{ doua, h culcde ein linpul
L mdffft for, i { holddr ln rpqill bolndilo (F 3 drpi ri '
rlazc d. Mq46 (Fduh Mlrlt) coda dhh lzlff& ,4t,, ^p. rd,, Fdi^ aE F[sii lfql'' Fhn & /F/o6 qq, Fh!,ftdlFdeL!]ui/I/'EJ']l/9]6'' ^rr*fth c.a,lnN\r\ 6qtu16qh@)

pEpdri. subfomt di rtu,i. Urcl. Dodue firdtdpcorice diudicc,cari pdld lponullor in vibninc si saoi mi*nh. Dii

- Iifu,ic, Fcpsnri ditrt-o lingud mdb d'riiistc.zi2 IciniFzi.incmdcalpul,nosipri'iiriii . D{c letrl rici si i.ed o d.panlimtmim osi.il DNlld!d$ d l,rm ' rcnncnlld{,diudic$ numriirrm.it m $uild tnDo ld...|t|)ft,r l)Ld ' src ln AuuRlcunosuh ic,y'iurcrir" {ichirr.oi !n d nnro jrt Nir.u' l,!L ,.dq if ! cit'nriDtr(ir no$ni I ' , kdr .c $!h n N ltrd. v.rh (|t lird. B lnc n D(l' 1 , ] iL rd k L! , t r r"l lr. r' l i ' 'L' 'i l'c iiN hr! dius i $ qo@di tr t\\d nhi4 Pdjs\n Mihli! rr 0n ) 6,{4/r it,/, |\ |rI K v | \ l 1 l | | ( 1 w | | n

deplet h o sna cu apii

umilodreleldmulc orc p.r fr

or d u Botor

odaum Pop€rt,

Fibr6rapr6 nditrdiB,n ndd.ma qii b' r cr- imbo.Fnu..c.rt, | ( n a ( pore ib a re btuci ti .@ 'mr'E @msdr. d! , su' :diae. fie er r i rr<r r '!i,e, a prc$riki (i l(uri 'rurr ' ld io .tuile dehiptune , pisr.ai, o dstiunc.m oiducEinwihbilh Etntie d. ), ! iubcrculoeindalc ti r altorbdli gnr i1e apmtului uriEi Clinic, sind,nnul mic 3em.dil66 d€ rcsuli cu sbr d€.xcih1i., rughil Epchr, .ontrlqii du$dlarc, *cu Hpiolrepmtubdi, *DFc Llmmqrl'd. vomj, nrc d. *tnF

- hlin., prcpmd dift.o lingutnihdtcc dl plaic h o cdri cuapi: s porbr .'
Rp' rbn & c@& Fn(hluj /.bEJ Mll.,,, cdd ot]ui l?'edq (Fdiw utrcN) FM2. r. hii '4ijJ, Fnrz. d. 6dhn Mytra ^n

pftpmti din2 linsun msh dcphdc L - Infuzic, (sri inruzic h I lih pczi. pani
Rp. Mdch, e ba} M&c dqd{ ,r4) Meod Mtonr Ridioir trd&i'! & 3anrc atur! dr4e4 dc oflr hFEtui lturh,, /t dc sipuciF an?ar $rod!z, dePn ndrcfd 1xD@u c(,ri,

D.lond laprului.i umir sr o,fc4iunc dir dc gnvr, vor tubui *ibr rode vialiit bFpculjcc. ch mi nrh. orrintudill spiblize hdelugrd ?Anih in
llo lme d s * r: n F ,r . . . t u t u / d m - o . . - d c f o a , m , o o / * \ r l n c u n ' c g i n r \ f l d.d. D l poE-e -ic ( o . !d.d Lsre iho dc donr,..ti ob sdo r 3 tr' (fie L d. uremie elc acur, lic .mni.c) sN dirgtudicde d hbr i(f,u sdi.iu dc lic prclesion,l, hli&10,do dfr nedici compeknti prinb,m dMsi m.diol .mpl*, Dild.li ft la cd (n€dicilie {a5noliri.i. I)dtuzii hrdrcclotuliri€ !i deE(hilibnm 6tuiq dsl'a .n,d rtrorFp.4dcvir mldvrd. uirle. ii fom. r {ou dr

apon sulioiotdeli.hidc. vai'n.pecuiituzii,d(dctui ti sucBdclructc. Sc R.gimul

d ' t )a (r. l i n n . o L ' g u? r'e r- .a d . n i h o r,..,t.
Rp. rhd & coldr Fn(hbr a.bru M/r+r/it
Flqi dr rannblt tFtw PDU:pwt)

tb€r

- 1r .,' r .,
' ln Nle tlhrc dc tihrnpie, ud loc .prne sr ocupddeo hlburft Dehbolict .c Mif6.i prin.cmuldo sdsuini cEstrri delcid uj.. Dir lengc,lcidul uic $ dAUn. h u 4 1 r' : p -. rl i1 . - r y a c , F u l c r d d c m n l n d b o J . c u b c d i $ b r m . - d c , Dcnvq.r robr '.c.'", d' uir - .L'r r a b !e .e.rndN. m pav' di! ihli€, da iD egali m{sud ci porfi pFduti doolldisnul i6El *isa dBi mid uio Ck ' ro . . $ . g mr, -id' r i r i.!Ig.pod.sncLlno/r botilo itrrfsl, r Iitr !p(i,l :n kuRdi. s-'4: i^ rnee r.mii h-m dd) u bo[k mlq p' nd o .limenLh. m(. cxd -( lou. bogrs:n unlr D&. (tri& ti4rtelde -,.

rqi dl hEor 6n4r4 ph'yrti cqi de cnec/s'trer cl,sini,

lhs sqth!)

lrtuziq dh 2 lingu'j msre dc phnic la I litu spi Sebs ln cuNl $u / h {t eur!0di.hi0 ti h dilbdi.i.cu dK1 Iin din plnircDiuMobptud6 delhtrhvonl (l -1 conp mde pc z) ttri)|lllrf rfti.n'pLn,Favistr,Hypqi.un (doua v.ii.dr), thytMi6, c&liul rsde {Ndm,L N vI r (Faet. Dco.rec on incorcss dislin!.n i.tc ,diurclic il . d. r N 'sriul Diumscpr ( 4 oild rd CcsiuldepunrivHtlcri.un (Bd. Maa) i CeriuLd.puor! lihl it Lt ,\d'vrd diurcrcte po.rcoblii. eu cd pulitr&voiz ii prirt u0 rcgtri rl' i L n I |nr. monsdi un oarehfnft afinde, agrilclccomddr rrst rLrtrl '|(qi c. trurlq pmh. pcpctrch c,pnmele, rt4rri k snochinde. *ru$rii r u nu' L. ! , [, 'n nlnN: I'dhtrl. snnlclLr eapa,dovlEcii, olcavsd., suliilc.ft.rtr']. lo\,.,n f Ilrulldtrl, NMViL, pnal. sf(l. rosic, hrhoduL, tn{clq tclim,u"'o. | ,^ rl si"drond d. rc.cilh.zohri {rzoeni.i u'tnrto fj rlh lf€qhril .lr rprrrt duri'ff l\itrrs uNl d. nr,4h ,orii or tr(mi. \! ir\r rgco{jLsri it r! ri! j r ' i . n mo !r A' i',. I' r r l JidddiiL,b$,Lc rdif (qhrc' t r) ( n n t ' ':iM r, r! o'r'rrr(! r (tr r(. .r r r tr rL 'r.ui ^1i"

li 6trFzinri p.nol l@nem@p€nlru v,.$M tirp cit rini.hiisii $m lapabili boln
incnnnuLn,suFLusul*'d !nc dincKulilr. d. In mzulin cm s rlnrye, di! divde motiv.parologtro, dininwd €paciliiii de h b{idih:nircMndrap'odlsio'd€ndrbolin.L o'sd n rtrcdu cpa(.p.b(t |$ u'n s0 rom, d. rol p demF/..;dd. eg ir M 1t,l 'n.o.ubrt. 'dtruI dc unti preducglb'r In pEzentsc coNidsd .i sub e{e tmlrabl b.i lllr.lclc [tii bosdcin subdrnFde nabli purili.i ti r] sitr@i cxmivc. i.iduloi udc itr hh.ddsmiiditvoblbLl'lcunflcbrgmcd. Ing i,pEcipirdeledeuatisbfomi Xnl. fitrc3cdrp$ id sinibgri, llgm.nc anicuhrc,icnd@ne. ei porDftcilih !i Dtr hhi {i ir dib uimq undcfomc.zi ifrziul rftip uinal'su chir caloli.

ren,trdi rn@e iidclu4o! o inflzii, lbdru llihirifQ trnlilor.firobmpin iuri u' llrL prtp trrcdir trrdctlmt ncdicimlcOsulleDld fOD,i' qr,ra, I d. frrdh lrulidf yrlso,r!, Prptdit, uni.t, Iri.Iiba (Lrthtuhslicaid), rt\tnt), sn lsun dd,'!,,1!i rt r (l itiuih id speiil splhuti [sorddso !,r/r, itru. trllr trlL]Iii l i i(ii.ft lq ilizdri alr liri p.trh popnd4ih in slc

2tt2

olidiu Botor

ocraviEiPopesc!

.201
dtrhs frDbr trMr dqflu,d.fleblmddi I o on :nrr r dc cr' .,e Ud [.(dedu rapol! il.otr'itui DTP3mD. r,oioo, oolxLrdtr firo'{rrtrjoeni

rliuNli@ti dri-idMarorii, dalonic pr*nlci sponozidclo[inulinciti a uei 6ubJLr'ti id idsulici.itr turll, fibrftpia Ecomandi d*od prcpmr din ddiliri, iru ,r i utr lloti \L Cft l zinelor (C litu sutria), 2 linguli plori lmghcnEd h l/2 I dr i , otrlirds s bd h cusul ubcizilc. Cindu bdluv piditrri o hmtui. nsivi, nodeEri$u chi* ninoh (nicosor L i), sl| lblolur tremd ddrue@mi.Mm debbonturSim coihl nedi.rl desps'r r,tu, dldw hcmruia!@e n @Ninla liliui ftMLqlubdd*i $u tuoilor mrl. r) { lrlnsui .linlc d onconlrdt o hhdtul rtftmmd.t de mrdic * p@e r 1r 'mrsr llloicmDic ln difel de.dd. €cdnddt mird@ lomuLid. ce'i medicinrl oe
Rp. Fb,i dcc.d, $,ierurui aFraa Mi[./.r, i\daMvt t(FkB chD@tk.) lr,nb.iob$lli tH6b r B, e, tt t ) ^ cEdtod tEth ahinxket ^, cal]J!turt\i lEtu /B-hq4 scnhP d. rtr as'D., I',

rttq rt,amm b.thdaan,.dt pGt dstJ.$;cd-,oi.rcLltrd\trjrd1n.dn-

t u c t rd e \ rb rr. d d , r L c . u r ; r ' . , ' d L , 2 I pidtuddn.tur,d.I I on ocz I| .indrotut uq.nk

ntoxfiri! Iftbomftnl ptudG Hmt,Jr Drurao Brsstorc dr p? roL bra Tler{r mrr prcrn delr l,.1,. L rn,, J. 64tu,oraa. s( r Doa .
. . o c p r ( 6 . . . . ( 0 0 . up r r ( o i . o o , noo,.s, tbrcap, (.omuu

i1.ij,1,y:1.*i' .n (PeftdA31nM4/ . 1r-e dc ur/1.1r"/,r,, u,0i r,,'rb fon, dc ;;; q mb d ro rd t ' g u d d e D | J ' , , a o cM p ! .p n., r , i a r . o d Mp e ! 6 ar , r , * d l t u odi mM t ! D M & rrlSrntidchrolbmr desodiu, ts! t-l ci.j Dez,. tuui $ o fomut, de.fl' n.d.citu'.onots.E oFmdI ro r..{ iip a.,eliuoe e. ( _.
Fnt & Uni.6 edtw 04a)

r.,h.' ,c'lp- n4scr c roronr,d1s44.a irad. . rb,!r

S.prtptutund*od diN o liqud oEsi{ d€phDre o stri a!; l. Itricmongijlc veicite s rccomd, umil@i fomuli:
snv d{b r4bd*) Frd & clda Fdcrbi t?4e Mrsr6[t .tub\\L desctiEti(tu4t rthtuuttt) Sc pEpdi un drco.r di r-o lingui !me(s d. plolr b o o! ihro s be! in mi mule ehpe,in cwul uci zil!.
Gnift r$ordohh r'+ei ii p, $L T ffJrs dr toT,, d.u,
ap. FIIJEd.M{\q eatid haHx@E)

o dti af@tiu.@ por! bcd.ficir rdlraftl. lirorEpieisr .nurudinrl"lri de
sr nr. d{' i ri'

s! prcprrio trtu..rln /.'1gn nF6 d( Dtd? t! t2 ipr S( bo tr?ga . [r. cuNtutrszireinMd.f DlrDdourio@frinr 'n L1.ud.omu rdrn..., ,rnauriJfebF.oj*Lb Durc tcM- .r Ecollr,@ ridBobul fom.rde! ce$r D I c{rpr * podep cpn rhiii !i o dn.Mo.oin .3$ d. .tuDi T., I a]tut d. 60r.s. rdq t! dr€a' l0 ,,1. sc .rtr! r: pnl q. sc.4L tur ) Lnsus rf.. rod s o. r ., d" pnv a rda\l f ;.; '

t ro i r) h \ o F .r { d .vi r .b delo.(!A nb ud.ehbrri* F

'I rl fwtici rfincerului vei.rl). Fncv.nta unilor nict iivoluftre sE variibili ii Nrru l r h biri leiuni o4ai.e, ci nai desrabi tulbudrinemtunclioMlc s.oind( ' ri S dl rcreu&leinpodlre ttrqurezis in oariLr erldihrc provomlc ! rsdhl sru d! {N 0U ltri.OstrcdiulfmilialJislanbicnMlGondiliiprcorcJtrf.m'i,lir,$d!rtrltl dlr !0do piridlilor etunb dintrc tamq fim) soli, Dc g u i m i !- .,i,r '.B Ur,

d s lu r

[

B ATECTIUNI ALE ATAR{TULUICENITAL
A G ' . rrf io l. d . u b og ( . u p r i n d . m n u d * r f ac.f*r,, rt.,pditut, $nrk.

L,Ltr lll lkiirru.opsihicc!.opilului,unelcbolincflosc&urc.dczvolrin,iNrluuii pdrziroa vuioli, uiclc int$imlc d.
Evdlulir boliist difc € $ inprcvizibili obicci, ft cnrvi!' . lir . r rr r! dirnl lrrcdmzli Ineputulpubldilii Sc ccrcnuhi hdrrc$ [r ir 'rr, m Li cNrcritului,lrlrdinpandncdic!luitir limili.li dLdlllM tr'l 1r't'{ld $dinpancr lhlntrvuhiDN$rcml.uricr dNici !i nndcn,ir d,m,fn u .{. dr'\i ur r' tr'lri{l qqr c! d! ntr.(qNx rulrl l[ilnhd, i.trlormll.i ri liiihorudprurili), tru di i'[.(lqNx rutulirli q!]'l l[kml'l, i.trlomrc! u li$noDdprurrlJ, (qmmdil odc rcncdiidlr c,s'h6nnidL;trn7rilr(ofllnr Irlrl lilrord'Lttrr nl

-'

rfomd.

..ilo r-r. n . " i

r. n , . ' , r

q i'J bJ,rh.tr.crcbn. c .d rurAi( r;ucd qd abj.d r.ca.ri;.n4j cu rpnr&ldr h rL'.h. dc c5iaor6pr. i d..fl,ptuda ( r, numcnh$spmiidc planrc sub6btc mrve *ftse ditretoGi doved4. tolut lor su rqlwndL , nd dl$ drti sunrfoloiireii hDl. incipicdcate atqiunitor apmIllui fil: d. u'i .. dcrde ,.6 .reoi .."p..,, j G u rNic 'rdhrrrirlrn i a l o € , ^ c . os n b , c r I f i a , r . o d e , i o a F o ; , c t u v t rl' i In! \r'n,, J( .Fri Jr .tiii J, ttur,r.n, lrr(rr. !r1m!ra( d lnr r1(,r ( lu ll. rL r. t r, i . 1 r . r! rtu I r , ' t . , t , . ' , n , i ( , ' . , r , . . r h '
i. . . i. . ! i, {, .

sutrrt'N (l'olrnntr). dlfuiIl J. vlrsl'tr'r. trNr.o.irr,i,lL.riL lrrr MtrFtrl,

irjlu ,,rrN

nrm ulfu1,
.tr,,

rt r J n , r I qh r i,,r,n ..r rrr .

'" :.

,,

. . . f nr t t , , r 8r

rr., rcr.rjr,

,lr4

ovdiuBdlo'

@6i

Pa6e!

Fib€€pi. rditon' 6 9 md.md

Ndioului ginmlog, obsttician siu, dc la ez la ce, uDlog, singlni in mis!

r

li icd! capitolnri dorin si stugemdenlit phdicidilor ci cxistdii.i nnlrt n , d !div. cxrns din dei dd pqin cunosut $ unlizd. h dr tlDrc mcdicinale .ubstanlc in lr d,i'rb, clcsu lolosirc c. in c mi muL( lirileMiso c@nomi. $iirlLli' din $ a ac6h pl.ib dov.dnc b.ncfrcc rl! bol', In dorint.mibmsi.uno!!te!ih loi prtanhr i'r Lirrl nulc.itrlcgeniid?,.oaidcrifr ie6lrn sistmriizdca mredrlului opaztuhi saNbLleni,ir I Fito@opia 2 FibtuoPk oPamtuhi saNhl ndtuli4 li n$e pdq fihtdpia pddc tumia rcFtc pndi.c in rode rcst ri' . t u i nm N c f r . l e g r ',r d d r l".ro io,sJc..ir.dc.c.oi[oio

add. nmemde lemei de vi6ri nedie sui almhre de iotoplrsmozi (b@li ri$l! I tridi) l'3 s pi.r , hro n. Tf01di, C4d oroplAmo^iA( 'r nzir, ln orclozo*, braplxma smA, .N sc lmull.$t in roab o4dele ude pMte . chi$i. Sindodclc bolii nu aoar d€ar ii o^l iilsliiilor Mive su in @d n .aE i.tdt nitumli *te Edri. Boala hnsmtu pnninimaklc d€casi:cii. i pisici,pi5iri s inbridr !i pndalt :nimle dom6ri.r ' De$,i. ele maimult.roi, hotr nus mmiledi clinic,ste pdiculo,si itr spedl .hn.T.eup d.ir.rBrdir ds r r - t r / t u | ln.ome.rb. !.nodr d in .a( ^ ir s n p.odumavotu1sponhn *td dc fr.vctrii tu sifcl dc oa1 Gitoatic lohivni), mdlul sepoderat non sauo divd* malfomaii corssihle sv*. P.ntru pl.vsncr bxolilasn@eis tmnddi nnsui igiem-dErei.q ev|tfig t u lio e -L a r, is . o lu n n l u @ o s d . u u s t r g , u : . q { . F p r i r i J ' o ' ! m r . n r l u . ip(.rc dc hbo'ro. S!b.n.l dm&): Gprfllc, c ildur,.smcnur1 'hn. mrd! o ncdkh. Sudcut ch.v. cd/uid. |d)r rc-ap.ui((pliolomcop'i€ i' t pmeseleinflamdoniiL. aprntuluigcnibl lbmini., fbtr4ii recomdd; hrm.nr incm, s ror folosiif, spsi.l ceaiun n.dici0.l€ Eih, s n.omindi spilitui vigiml€ cu intuzii$u o d*octun lilduto llmh.' pap_-btrd_rpr'., s,_p,'r' r' $r"Ci ' r. r rrm ro Floridc Uzi{i no,ni rDi fflour l,,rii r/tt subfomi lnftzie.pFddididFolinguiliflonlaosnicuapi:s Md o,i.Gtrt, pe.tu d{tb snbnrmlo i, sui ft6rzii1.

ododin, fidrdrlir podcintui eficient in melodd4ltn .lc sisoDului $ Lrt[ dclpanruld. rplodu.cftummi.

otu1ui dimklr deosi Mudom$tie,aoon$mirii cu oinii $ ouilortierr.su tiptc

.ru si rid a inidrin donaiul parupsihologiei.l,,vijiioicL, lLncm rlrr' h doncniu Unol ditrt. ,ubni &sti lucrii, vnniid u .'J,'rl ' rinsisri D.nod.U ' .lidontr hdition.l ' dinr{ Fra .fiicoi, r dmA surpis c6nd,itr fda Lnflnoi i I uui viiroml. nanc vdclu ti s suputrcsu t$ defirodiasDodic d nrrt tutulnii, !1uiu undeDlmt,.oilnAnd poblbLlf,tu, rl Ind(ioinl ae$od Ii scadmmistd *ftct ditr rl homonilor an&dg.ni $u srogcnj, eal'dc pnn mdodc nmsut duJnu(! ,ri|| unrloiului !i de o !iig!'i as$td.i.tue lna.a itr viilorsii ii lo.ul .,l!1tut'lLll mhad Muchir del.nninds $xului vinomhi copil,h doi8r $p rhll 'llLrgio*icului psed*h lorte! !'ifth tui rmmci,.rmin.poronoiincioe sni o atai nult cucAt medicil s ftnsmirdunfn l r rri trud iu .ddsmdc ld sds pc nioiur docunent ri in |ncrid .mpinci do$@ slu poircchid demii dea'.

rclcrc: rrrcresrs preedis calcv!
RP, rsDb !tohdu Fbd e uaii ndi Flfti tt c6d1..ft.]utri ar.d4 ,4!@.F'bn, dbi /.bru erii d,, tFht , Min4rtii)

FITOTEE4PIA APAXAIULUI GENITAL FEI,IININ '
i!!{'Br(r'll cnual. inftctiois dc ginMpatio. smt mulr'pls n(sii I tl btupl.x.10. \ HNLrrl, lnboruror dupipNdz.o lor s n k.e la un tnbmsnt $h n,tuli N ,t'ld Div.6c1csecrqiivagii.lc dc narud irri.ioasi Gnndido^, su cu bacilicoli) sN.uno$ut ii rrRut strbiurmu rr('nri & r|!filodtri.c 1i ,ldutrc0 s! ..I)o aLbi. Uh.norH prcoat ct .1. r gsm.jrl.auzlfiind pturozoduLn.gddd!tro i uv, rh rlcltrntrdrud v!8Lndc. 'Itkhonoirn d.finllrco rtr0oi4ievasimliisolili ds surclL, iql,urrr !r{lr lr lvrl l[ dtrc $t volbr dc o irlicli. $nikLii banilr,,i{!xlN. * v' N r r I rtro I'il'urN{llu dilnr Ird'$'Lc. inli unrM iutrlLtrld (N'Mlr ldr hrirv ' fl t'. nc 0trdd.ptri'rini)f.!'(FnilnD, li{ u l ru . ' r l' rrd t, r ' x { N . r r l ld'r lc,i l r o trrtr(r'h rll rrri!1lll orun hN I'rir rimldtr fd' hl! '1d.

lingurilicuyarf de.n*tcdrpldtlao - Idfuzic.prcpmddint{ u 2cinipczi in.udde ?l zile.
Np' \aso1 lHqLa Pdaoi) .oi.| q\rli flqbo Eq|*di) bat 66!Ni tEorr M\k@ qudE@) ttruv. t tJeir fattuh udt4)

enicu apii$

lnlirTic,tnln(illi din 2 lirguilc lnsrs d! p]a@l! o stri c! apii trlrtrN um lnu'Iq& liril' dc? 3 7ih I | [(r$n vr rc ru.onmndi Dodrn.. h fomuli: "]unnnoms
I rt ,rr\ rh,r, rhht,hhr

ovidiuBojor

oclalrai Pop€su

lntuzi., prcpadli dinr{ tingul. lnsEc dephde l,

I !tucini fomeles.un&rc nudis!.r deit h ma unuirlrmdr nedi. inrns ri pl9r,lacaEili p.ar adueonribqi! ti nbripia p I.d dcnoa.r in.n r rroru.dd r*.c oli^rc aedlsrl. p-nh r.Ftredto'
nol In, dd,i6'i:nlindo i m0Fburd p-r (.ai h EQb iJ4 frrq l oqene

Pcnrto {ililuri l0.rh Mu ln il4ii $gimk e rMnmdi inf ii din flo,, ft Mrldlcl noii dc Cllberd., CL\dr ttcrlll olefto Atstihte)i Rt b(tn llt,tl\l srti@ ae),uni.t nn rri\bn Ueha Laniiotbi),turdtltlt (FotiM Rnbi.lt|h,N), Iotra dcNft fF,/ir,' ./,gladl, ji conun Hrrei ftDrlti ,!p,lr, roltcpnprd. J0 d. subfomi dcde@r.$ rmnandi coj! dcsr.lrr (c"a q!?d ri ddicinr I I 'ttnrctst Sand Stirvhrl, .i\. z5EdD fiuF la I lih rpa. Torp€ntuspiltori vrginale in$rblii$ ft.dmmdi$ mirofrs fdduti: sau
Rp, Fhi & Mqqd .r/,rr o4,ozlhe) uaid n lnr lthl lgoba Ltut ari) rnh4 e DdNl tFdJw udtot) Fnm d. srtYicader &rrd, rre{d tgqho tatt@ti) c@1fdt\i lk,tu )6tu!!) DS crn rb fomi d. dcod sd (l mr!re1trcpmr Jn thd! l! L lih iptr..c rc.orsdt (lpqLn I sli aM 0c n, dn oE

0(!ahd5u TrcnedrF e0rdr io'mlultri. ftrnr prmtrdlul. Rotbpscl. Dire r Dle.Ieblpt'ul. vlrt.iur. |rden, Mdnr. I/mr bmrrhi llr.",/,a aqui"a/ |'na, Cotdr rtrrllt (Potu ld anltind), Crcttotr, l,llcheni a lcoti!), Cith.fttet itlids. Tdde r6re sp{ii fcdicD.L. $nt urik $ itr sidrcrnol. D}.n.nrhurle iftsE pm rulbudnpsihosomtrft,obcmli $! cNiuDsrcryodi ae4oaii. dwri !0t lhple Mu.a rdevim. cftc dcngloni !i iDflmds dmrsi a sanibqiMtjli de ibtli66! .nsuri a lmcloamlor GaMirc . hDofudcliei oEied, ln baft lcsle lulburin fiziologirt (ri nu olcsicc), FihdrBpia g mbimlt

dinftp$rcnqi$u idcri;l ra;iri"iio";d lljbEri dii u;t imor . in hjpcm.iu*a rdevamq cm.lcriari p m.nshini ab;dcnr.,h sal .r.d d0 $r. lcgrd de hipsfoliculi.cmi,s arcld, dc obiceil. Etuslmn su la
rmdnlu !rd' r,(rfl d b.lo,* houEi | *

rc?.deursenF. Ii sindm.dll€premenshalc obliiui rdlrhc bme @ cxnldde obtinuE $atr llivar$ h noi,doriin pdui ri s'idjtrii.unosur numele Mictiru&kmrul lnt sub de
n su s.ri de rlft nrre {rta rg,ur{,itrt PEpaErlc dii r@si sp€ciq.@ s Nm.i id labonbue gallnic. sp*iile, audinbjul dea Esrabili{hilibllt homo'r. ! fi revoi. dc Bapic dosbstii4ie hoftorali lsa cM 6cpmed.za h modomt tn ui a'nu* omm.nbl oiginm dinAsiaC.ihli, dr dspeidn!i h zoMnedirEn di

Dirnenone. nip{rDonree. ndmragii, rulbrriri ovrnme TulDrrirlle d. .i.lu nh .ul dc$ori sMr l@ai. dc dtrMi ti iivdul br mrL{ rlPdd! bmi Dd durcnle 6fea genibl: poti .auar ii deexisrrtr unq irlt1n, n ,11 in gdirrl0,dc i.tlamrliivuheq ovdk.e su al. colutui rrsh mrc,ta t0, I i 'iidrt q inrcctiib!.rndc, Iungice, $ocbrci! su eidtc Dc rcgDli,duu u Afln itt I)tudu$ nmri'uolirc dciumcmis tr. tulbura prdm inbbililk gsNnh squri, lih tr$'1 !i , nnqdL..cfiLcc.ri'nspiqir, bnteui, coNrip4i. (su Jirre.), satc dc ncsozird{ 5.s LI rl Dlinmorecr sr nrr d ftlocnrle sulcitrtctdi'ii! 'Jrcb . lt( r'|| 'r d nfq,. i,rrN rbrndc . Di& & dis'ncnofte mr. {@afrrc nlrni. o drii d, (r, {d lln dclL,lnimdsftd..12 L5rdit melge h 25fl .hi* l0 JNrtri tin.r!, (rdr pi'i inLli"str duloriri o4r)dor scrir,lcr impl'cil futrctiitor r r..id L)$ rls u hl std,rlrr (..r c,ijtsdiii, unniuffi leiml i0nindo i$urumonlrrl!orB''rL li'iinh s& ur(outr r rtrtionri$humdrn. FtDitT ( ( rL]u rNdrt r rl 'rtrF nnn r(. , o , r . d rL L lr r 't\ L ' t r L q N.'vlr lr $r r r r nrd.s$ riddr" nqiu L s Mk k N0 (. 1 i, L ri { r! r1 :,\

lvr dm no!, planr. pnncpsladjDft e e [Md tiro as"6 sMi - d doih e{e u .oEdiv p.rh hnbuddledeDcdopaud,in ce inbi p. 6ngi ,trr*.d!6 Sunftorn, frunh dc Sdltel !i fruEde d. Lu..rd (Mrdtids?rrriyd.),

Pr cpinkedi 'r dr r pl .- r r or ul '/oar qbuny i tu' ti dg.,noc .p.torrBR t nilor*rrli'n u i S,1e...m( inorh€roRe. h5bFrlprnrndrud.trspddl inbirik frnobsi.edh rimpdnempau&iin siaicto Unit;l, Amqi.ii sun,doui 3ufirorempeoric uriliae petdzi dewd ng\s-.ads: nurr itr - pnirl sre un coE.nvhmoml p.dh femei, fonol! ciruiainr, $bshF

rltlp! Airrii. C&rar,'dr4o,,r a uh's$Fir det?rirF(i. h, !..r1 mrFo',Biilor, ldir i h. doDgi:o' rpmc inh pcnod.h 'ru 'corytund ! medi.uluispsblin petrh sllbiliM n$|ro c. cn! n(4fi
'ntrslB rc lt o i V d . o r! ; i h ' o r . p ; ' - r ' pc 'ordddrp'b.n(,:dor doaadnLiigrnrrlte

uutrtri, *knd. oblLtrurc phdq dc vikminorcmpic di'i lrruol, diguftri din nude, Dtr.{'roDi'rlL('lri ..,rh'ro,! hnNltriti{n mininncsr d. siruri mjtrmls de str rld q" kxn|nii n t(h r ru rn'rr i rnovulqia iunr alro '.1 ^trtrrdrstr! ftl(fi.drrdtlr rnfulrrimiom r m N qorrL i o'rm mtcndotoA]cs Jiv.^c: b0lrhr i{llo$r{ lr00!L0hilitdtr!'|.LrNt{,lrl.r ' rl drtdl* r'1. l|n(dL,ll s$ r' ,

End0r'tr,t dcnduri inreiosi (Mueh elc mairrccvmre meMciitoo, rdr do u tL.cld{lt lfrqiu rl. apamruluisfliral poibeioflcia u eunmr Gninin de

ordiu Bojor- odadan Pop€&u itr sdri.ddtiale *e4, plt{m ti ir cml u&! motiipuEftie su Socui prt r Tnhedl tubDr rcror lL.tiutri st dc codpdciF ncdicului3pdialisrlitotnDLi . L r ldjuvdri r dbmcdrului de b*i, lmmndi planr d aciiue sdltv4 5p4ii cu d 0rl ch.nigogi ri v'tuirchpE !,nroE pnn aponinporh! do vihidE c, E {i in {( rl caledh @npl*d B, @rcpobpad tobnmbl homoml lonidoftp. !n ..lc e umdzt. von idim plat nedicitrdcti rc&tcpc bad dc plafu, rc L dl h mrsidEim uit oodblcririitllamotului aedimetus debizi. rcomadat dc nintr Dorin s! lnc.pn.u o emal* deos6ie i oumc cxi3r.4 a cfuoflas|c( 'h pldG urilizb in n'jonbb ei.cliunilo! dssisc t! !c$t mpirol fobsncbrg itr ndn nl ladilion.li !j ld liiotedpir nodemi in Orientul Ldepitut $ mi ,ls itr Chim.Dhft rli i! m s.kcd d{et speii *isi.nle 5i tn noF lrlii no*!rc d drc, din mf.n.if, ri N r||l suntslidcd stldi& ti valorinos sp€rin €, penh rintrii ercelibri, roalc mcs( r llt {^.drhtpin,rr abr derrF dr 1 0 +'m.(. .mi.odiad e t Jii r ' A5trel. Splinuh rnrr?asoy'llgaR / ed. utilizadi.cv.nt itr disn.nomr cmdlll dc nunre /Drdtrrr6 iupsrt6), o ftinmri spde m nori slbeg @ un pdun duNltl dilizii in sb dBhl detu in mulii no$ti ri ftbuic ohiiri aMri sp.u.|| 'n.oo@ pod. insi intodu.c in cultud.Cutoan d. gddibt, Flo.ib domne i, SteluFlerl|tr ir* thL crc(crlira ins'rdn, Dinr*flrr lu.rr 0( pdc tr rl0aEr(alu8i'nh'lr
Vrttrn a O^.d' tdD t aatlata s! Lr.ana ysp,ai../ -orF .e r. onr ds'1 c,!

Tnish .iob! lni (t/rdd ,r c*p6r,,l' cee .ontinelnidc biogde jmdire cu .lc dii cornul $crrui (clay,..rrrrrrm,]]. Enc indicariatarm ,nroono63i., .6r ti ha nlmarm dffdlor ncNndc. sc nrclari $b lomi dc: Inftzic. dh 2 linsunF dolE la o s$ .u apii $ bcdu cini p. zi 3 Tin.lur,, din 20 g pl.nri la 100g iLcoold. 70"j$ Du 3 g pc zi (diluali cu api) InarthdsopsNonaddicordatu.utni (He o anpitue) dinan.. prcwi: 2 - Iiltrzie su dmd sun (5 onur), folosltrd lingm planri 1atD I dc api; 1o{i ibbtr * be in cuBtrluneizik Rid;cin deC4ebld Galn 6.r, cuplopricritipurmic anrihctuaEi.eg rntgerico Scoddinishfld subfomi dc: D&od. din 2-3 linsudF d&cini h o .d, cu 6.bdoebdLncidimh€Fpe

- TinctuIi, plellamhdin :0 g ddiLiii li 100g alcoold. 7s, piin m&dic rifp de 0 zilc.Sciiu ce€20picitu.i d. 3 d ll. ?i,li p0tini api 6au o infuzie filMc dcS.tvh .u de u Ur/ j(r A ({ p $ . ' d . . . o r d - - , r a i).Irm^rc*. , 6 k i b u h o c u r da .

ru b mp Le . h t mnsid.Bti, d 'o iBr e d.vdi { phdd hcdicii.li lolosiri in cnpeurici. d put! 'nqo T0rli On. & urilizszi sublomi d. d(od conctrhi in dsmmom tnm^r! sn,n 1s6,'/' D{octll dcft'M dcftie tu,{rb0ftl. viqii Ahl ddrl 'tr'i.@/. c . fol6! dtu nr djsnm@, dr !i id dohgiii i0ftbuinFn nftunosur h M iril Pmlu ..s Plcdin cu ardoe. Ceut\rtt ta,Iaafia oh,ltlro,. anCtnd Chhr, rRra !. ti r i.. dn s! $lblrnir Ih dd:ctra naditidni;.tunwr i trd?eu.o.j. ' d. dnn.noEe,h sp€mstuiq in i@orcizi !i c! €ncnagog Itr drncno@, id mnde i in ntunsi| ror in mdi.itrs hd(iotrillr dtrNl lblo$r 0or - d. Prpfti kk fl?ra /d/,r.,, .p(e.u^o.iurl ,' lr n. /' rr

dopennpini ullizazt lbrdemulr.a.menasog Chimjtrdi, $ alrcFn rop, R itr

siri, rArdI r -JIa.u/.. u.'.i ospeied, fmilJ ir',fi,ap /,noJF dQ

. t

ctuii d. ,Rurorrtae. detri drizi h lmrciil. publicc. rlil h cotumm.pie4 im .erch fomuk fbrmpeuricr@mad.E li e.aH srpt
RP' Fbn & Mqqd /','J c,4u o,&e) FNv. de14a ea4r (Fdi44 Muere qwr@) Rdichi dchhtud /iad! /tuh4tr)

m!., pleE oddmmo hi0 s p ( r D . L n '[ , lrn

prepmd dint o li.gud am$i.c de planr la o di cu lpii& bciu 2 3 Infuzie, zi, uldn., $ad idaint de culsE, Iituna sE i@dnin&ri itr spdrl p6h dwolorprc- cbiar $u n€ndnalc. rcFd .licFtrti rcruteuti.,dr bri gEodie Hliao src Mir@rer i. Rp. Fbd & .odo F,ieiurlt froe' r&/d,,
Fa'q dc RoiLF freh vdilc/ nh?!n de oh i*ili /x,,@,4 .d@'). n.d.cni & Pipldc d4r'4 fuq@,

drplndiri ii sp*ial h Ddb Dm;ni dr $ i. Esrul ncv.lodfi.lr & fri Ndll tidi. insd P$rd nal buna ulllizEr cxpdicnFi medkimle trdiliorrlc {lr! 0,L r'!irll dr $ dhu umr spmiidin geuile c,4r,/h, Pordrrlr'd Polrgo,ml.rulr r t pulltr oom aomt4dd fornc su ulillaoid!f..liunih xprduluis$itd 'LLltDll lutrt'Lr 'lclo. urilein taEmo,tul O alr snp, d. pladt nedicjnrlc $r'rrinl. or suruh (( {ll hog"lc ubiui scnihlcri subsonlc in lmndis, dhrtocd! $o sritr { I'l l rtl lxu{oiul, ni!firo{( Mrnrul, Telinr,Nlonovul, An$onur, ltrlratril,rltnr{|
l)' mu plmtl! Dsl ci'rl{ drr!J. iroro' r,.xrturcNitr r !r{i 'from Lurnrtri{hotrrl.,irdr 0trtrr! Lltr][rirh'rLrtlr(!1trlDr,rn!nd Mro{tlr

d: firk cnndd.codul ir do.or,rcad.ugt dcc0.dr tori.dntoij iroz dcRoinlli flon ('c d. ?5r:0g.sc lisil ii ftpaus minueclfiih@ dcm6rc deplankpmh 15 lsrt
Ir sr{ o l,nsuri sc b.!u 2 ciii0c zi: uia in linput zileij c,l,lri sd., h cut@

Modul dc l)rcpiarc .upind. doui &r: $ prcpari m decd dil nmnii de lhlrni jidinddtcinrdrPiDidle,i.propo4icdcl0:4Jg Tinpuld.dqqisabdel5

ordi! Boloi hcv4 tgqtu Mqtubi, .|m6fulltofuhP,

odalim Pop.Ru

Frds'apsr6dl'oiarFmodane

211

la 2 - hnlzie, Plepan$din 2 lirgud am{@ d. pldn@ 1/2I rpi S. bEru cini p! zi @ ultim, *d. h culcirc Sermnandi in s!.cial in c@ilo lh .m diso.dffi 4r An pMnbl ic* caM 6muG leup€unepe!!! . puu f F.liue id fiftti. de lo .ci sre b iddcnantbol&Ei li deifeliuns p. re d o pEzinri

- Idfuzi., pnp.iad din 2 lidgun.ddtc d. plant l.

FM e M.ni tFdth Mqk@) httui or{h c ruda cqvtwtt) rru6 d! atdd6 /{i', .hh,h atud6 .01, ^n66

Rl. Fh e cod sricrlruirfldr,lrlr.tr, roo& & RonFddrn ,yrbrt
'

Indubir iroremp.utict ouiohtori tinh pt pirti id u1riturne oelflaprcdsc a dl. spe.iFc,p,6un e.iul giNolosiccinospl (Frs) $ Biomed prcpmtpcn10, @cliotud ducrilo.meNrrualq lnanrc .i.lul nesh.l carti in r6pul lui. i$r dc
lah pftfilaia intuiilor ri iillamliilor dmzommcgdibli, Hongal (Bucm$i) I ut pmdNl ilMl llant iniiq bzd t. exftcr ti ulciuri6cnli.l. din MuleFL Gil. .le Coidi l0rlftldul $ Clnbr!). .r o dpb a.nu! tapstici (unseptic, bdcEriGb, etFrn8iq rtrlbfl.frlb( idtialsxic,atiponginos,hmcbii., ci.afjar cr ) Un rm€diu d. Evigofrc t rcehE a ludctijloi olgdie fminine ene pF astul ic i{MI ShdE Synp (lsnoni desd rnroddMd) blzd pc ard d. som! Arh0k cn coitii. sp.8.n1nesi slicoside fttGbrolie ce srilulcdd dired urfll si
huugFr -d.r1p! r{.&.dcLodhrL$rpr,'otu "4o.a/@rqem.-

r - lnhzic, pftpidri dint-o li4r'ri andtc dEplaiE la o dii cu apl seb* z,Ltr'( singud an4 sit. jrlint dc .oleE. ap. Fbti de anit (Ftt{ /ht@) , ?13 Fkti e M!*1 1(Fkt6 ci4hMrL4 Fh,i & .od 9oiQtuhi /.%Er r ./ar, F6i & sddn /.68r rdlu, ssdu\ tEqto F p*it

prcFnriditrbolinguli osre. dcplde kocsi 0 rpij$bsu I Lril Innrzic, pLzi dft in mri nulteEpriz Ii .dmbdfta m*sruali orabudmt s rdnan&
Rp. cQ&ndhit n&!6edd 'likrd 9tqe carzld cd& eb]ui l?redi .qda, rrtkd lgatu Patsri) sct)e.nuqta Pd1tnb? erket Drud fld (5 m.It) pEp,6 diJ Lishr. ms n dr plo . h

lr $ D'm'h@ @rtelrilor utenrcjpc cxinc! dc lrh (Jidaodi,br,a), cunosuri .! tiG Encdiu itr blbuii lrinrlc goDoEe hmaiuri., d6ecc a4io!@e siBrgic, {i m, rdi Dflu hJdlrA,rpn ar..,r,\, Cndbiirlph00lL,9r-"L ea #.BU ri Ns G"/a asu l."..r-al tutr r.,old3 sunu,lrtundi' o' u'oghia e 'TptrDd Tulburlri do nlndpruzl Mcdopiua,yarcliziologldmtudi,mEcrBiardp io€leeadefniiivlaciclului Irurl, ht.i"e de reglli idr 45 !i 50 dc ani.E$o pft.edrli limp de citva $i d.

hcropruzn .n d. nul. o , .' ri.r an. r. ah pa ci,lui men".Dalc k { mrc&

b{u 2 .lii pcn, dminm9Ji san. li i.cht sop s E.omdi $ilomuh
R0. Frd e.q& piduhir.bE r rEin ci6t\!hi fl{bo Bwver6b^) 9!r^t6E Qrqtu HNd) cnj{ d! $hn rc?14 sddq) cqn & $cj!r aculq !,@, Dlcod $un (5 frlnur), ptrtpmlr dii 2 liigu Rr. rftr! \t olbm ru,/rqe ,4e4rb, ./oit

iic dc i.tni., inscibilirat, uidq ueod chitr dc d.!6ic psinid. lo p1tr5, a.6te ftnonmc sudtlnsolirode $dath d. mq@li saudc hSin, ds $1" nochm. i deo sldc dch4escisibiliri!, cocodsinl. in ftlqiile m ooiditrjur rRri ih.d .i rlb d i cr dirs rd,?a p'M-dFie.!i.m'c pdptritnr,e.p di' rom.i.i)i burori. lr d. opEsiutrc '

Ld hlc dsrc rimpldme $tidive

.rlristicc m{opd^i, u: itrgriiiM (d$rda pondml, cu 3 10ks in dlw! lei), [ri]i llc tnsiunii rnflirle, .d.me (itr sp*id alepicioddor),cvidedemi ,ls s*m. ,.F . h h" d.i,. * .,i , .qop, q'. ", ' . . m .firobmp.uricc" " ; p , otar ' . ' , *pot.onribui, pdoriv c$ " . " . - ' , . lr ". rli d0plmr !i lrmdus dnrir
!m{@ d)

se mei ldlugi ti simprnele obiediv.,

.irnituLu* bu in rinoulunci ii n.i mull.rcpnrc. ziLc,
t! c t{td. trldn tlLi,ht@)

itu h r sn $i( fi,iulos dcn e nomi i fl, I)id ! \r.lil. d. fhdc n.oMiddc ii rlMc trl pftfitadic ti cMriv al rstor rdrlr{fn (rrlr $rlftlulni, r.linul, Arnicr Pidu..lul, Surit0.rer liuD!. ti$.trtrl Vrh,hnr, rrhi Ad ll!i'Nr!xlrcsprciL Vn ['vdh h oo. tc mdr]t clr.vtrtl rt rctur nhhn$qilc $R fim

ti litrtruL $ rmcllonrca sjnnrondorrdt dosupirrbde pmh mjorihre Lmeilor

:'\

)t 2

ovdiu Bojor

odaua^ Pops*u

FtuEBd.Ladtrdnsa$ nodena

2tl

hiuie, prcper, dink-dfinsuiti nori vu 2 litrgutitcfrucr; $ bmu2 .i.i. L]r carculrimt scai, in:inb d. culcarc. n r u ; pEpsa din2 d nonri rd. J 00r ld o o l, p . in a . o re r' r. rr , z i h s ehd cdc l0 L 5 phhurl,dclo,ip.zi 't lp, giltli (Htha Lmti): - ldtuziodmahripnpd{idinllirgunplmliliocanamapiisciru,l SLql Tutui, pnpa6rAdin 20! plmli la t00 n1 alool dc ?0c, mmr rihp deNn r, $ @nodd .6b 40picitun, de2 ori p. zi ti o d i $m irainr dc cdltr, pEldili I h P 6n h.br su
R|

Mnr(oopntu,epa."-d( w! o.e c. s :sli"i";,i",i",i, , r, H,m, peD {iz, sd , r4a q( ..njna orcr rT.... nomi Lw. J,r " ah -n, t,0ea
redrnsM dii Cjtondo o..rro,rgc., \ednpo,nsou,r!iF.np.-vqF u P rrc . mb d . G t0 - u -,u td d 6 in re v mr t o r d ,! i ! . @ p o , - " c . , * t r . , - " " p c , , a o F . . , " * o n * -t b/aa b ar D,.r mkN o bni o. . p,...p,.." ; i ;. , t i , r . D , . n , r . . r D", i ;.i i :.;;,,",,. ..". t, I.i6 c. .nrnd mcuh.mp , o rc n s rh d -r. . u{t a n t r r a c ; j q , --*r . ,

pmdu p€ bei de ptob ddi.c Nonandrr in ;lbudrite din poroMeredc __Un sr 4gicimabl ccironc, suplimed nurirjv h{iooitrdt sub !ry4 fl {tupaur

L.cr"""g .",il, ..,.

"."

'lbrnor.ri.,ror.

lac s b u
c4 .d'n

'

lrd a l

Fldu.ulu)dr.pblb,Dtud$oir,r*".=
tr,n.u Li I .*

F|d { fun4 & PdNd rF6p

ek4,

Fil!4 e Moti Fdhn e hu4 Frocb d! ai{m tF4du r,4 Rd.ni & khd , /P4lh /'.dqz4,

,59, :,ffff 1i_i111"1i1, rpr' L !*rrc h vff ;";.;'j:ffi rm 1**.r*i..,.i;.;;;;;; i4ft4' ooa',br. j' "'"r
.L1ll1"-".11'Ir,l1l' " """' itre.viddinc{i otigoctcnde

.ri, ,. rkrtu F rot .vh. k dtr Soh ;geflje,T. d|u;m,

r-a,,"1" iip",i",,, a. rrT. .

ldftzio,pEp{ar, din2 lingui msr. dt phdc h l/2 I api rriu.si dimii6i. (dupiprrlanfr i'ftrnci) .ald,, h o rnpdrtu; aprcpiari 40. c. sr d. iunm utorincilzid ti lnduhiricr ni*, $ vab*, inehititui o ldghitui. !qr,
Alil tn pcnold. Dftmenopduric6r ne0opaurci, phh. tia homomlcj rcco'mdin uftIromlc bmulel np. Fbi de sd.rn floe;@io, Fhli e s@ a%dr s44rK, Pai ortb lehht) tud.ir e Lqn ddk tRek Lh fudchi dcc.rcil.| /R4d' ft, BMb de l4rat (Fada kr@., melion

seac fl a] .,"j:-,1Tji."l "l!ffi191d: ,:""p.,ei, d( !i in [ldmcnilriife4iiru, dc ,,bme r.odirr,rc {;.d n,,

'ero, . ' o jd 6 Mric
' mr

o b Fu d c s " m . I n t % , o n nt e k p

r."..;i. . .0"',"ii i ii ,, 1.,"" hcrk!p n r , | /""'i ,

Osopom tu.(s d0* .ec r ugn* por oi k .onsft r tc r ei om ,,.r a ptur en _ ru-r0lm.m nTo.trd,!.r,, I ren.bt 4pm_ugc-xe aodr"Jclmpsictr I F.h.

tucr bre., p...r,,.k

og,{rrofuLru rhe-Mr,.h

vlnr itrprimcdtut dinmtu Nc@si E"". z*ti N,mitairiu"iia. v*.I
Conh'apdr!. rvorrivc .onb,t m dtrdilitjl

"c,k, Dc6-nfrr. i , o-rmporc,.em, ,a omsde ,

d. v,,i. %;;i""'1,";;d;'';

tb4

Modul depEprm st mi do*bil O lii$'n dsmsrm dcdar ft N tr ll ci n csd tinpd.I on intu 6trA ipi. Dupi cu a($ inrml s ndbimpdc5 mnif nt{ domolE dupiilr. 10nidft derepau,s firre@i.Scbau 2-3 cilnipczi sr r u[ pr|[n inr{ zi c1 Nlt I lirrodcirftzi., ere s vapisra h frisid.r Dc [r! trLrl{tl, imiit dclirftbuinlm, inizia setdul&tr ti 6cbe lao bmp3nturi inlu J.,rrJ (
Rp. Frd dc cq& T4itr chkru[i piehhi arb.cJ M/./o/t

r '61 d . d e a o a " pmdrB a ..i r u ..d r ,.",.,",,",;i .;,;i ;; ;.,",,"",, , x 6-rmr.h rnu.cctu heo, tr o, v 4nas k.. r,;s.,,-r o,€m c D .- ,:; r ir s ( .pah,.r .r
o n* ,,l nato" ;;;l ;;;,,..,, ,oLp!ht( tr obi,ei .ut'k ,s k onr "" .,.,," ..- ." " t." i 0* u,r.nv, Dld u r.dno, ne Jrqc.ft pr 0000.;;r r : .;;n"ft rdhc,rtur |r8jr d' rTl " oc 0,n@(. ar,rr {losJpo tii, ntrsud'nm.dL! r6d,t,on,l,. ii

In.ns-( nd hdjMr'd, ddrto, Dopdrer\.. a bL,- p,m. Tco@@(,.G h r.Er r, h d G r i' rmp mrF{rph. Dhh..srl .n ft c,u a for d(fi rn.tu

.." v .,,- ,

, .,rtr.

/irdl

,egeP6bn'

!r r ,"t" s
' hrlizir,ditr2 lin8uiro*r( d! dmr ti t/2 l tw'l 0u /il. Sctrn nrni $ nodcpr. i ltrlLd rl{JI8u{lrrr r tloul0trc

J!t r,r, r, .,,.,.,....,u,,".. r. ri "i .i i ;;p",.,",,,.

olid ! Boto,- od,v m Popesc! in pnz$! s lp.leui dh ce h ft ei puls la.ofilcpriv. oblinut din rri p. dc homoale oblnure .ds rn ! r I doaNc ss lut o sdevin6 indusbie .mr@cDnve ddt ls {* @e1wi ud iuntu dir e in .c @i nm d€ lensi Pah 3m we si *didd. @ndddin trw m fetriL ce tpdcri b !6r ip de.onhcPhvq dour sp€cialjd, ii.$i da eodul r i .d si srsuhc nii lnr6imedicul itr nod oued "piluld , a*r06. dmde melod.E@oti{n nu dle ft.dmddt on(irci ilmei $ or rl folosirn crislind emib lidilc si r6ti.tii in tulsiEa lol , ft ln privinF ryoiiivdon luconb .uit nulr mli @Dplicaleltrteopea $ ale din ptrEt de vcddc ncdicd ltr utrclo 56ri pdologice aFntului Fsl' , rc.on,idi ctrdio-vscllar, dlgslix ale sistmului oedd! Si ctdodid, prccum in nndc alau d t dqcncdrivc,in bolilesdngelui aleoqdelor hchdop&tice,i romplasdoudc. lr r li d st dc situ,li, do dcdicuL id nisuri sAn.onantc hftrupeEa dircinii i!'rlt FnoEiapiimddodidcddlovaaivddlujdbpAndiLdc0nDdcPdi.oL $bianlclor diive .u cl.d. ?vodive3u1 foancrptopiat de ceb roxic. De r lL. ! |,r lurgtrl rimp'nxi &xu sm.ld nulte m.idmt prin lbb.n€ enpni.i in esr $d' r phtlor sd . alroimdodc.vonivendft e Esrc sufi.icnrsi *erplificid @lolfmdc mli suspti! doui lpen u[ Ltdu i' r ,t rvoniv itrci din ebod rofrani si oo4c .hie mi demtrlt abrx f,htr"dr lri -.;" tic !o.b3!r crritrrd! ftci,4,r"tu -'r Con6hibit cu fiidcapia inbmi s ncoDodd bii fo0nc€ld. .u frini deMultrr b dltrrpi',isra4 arar pioi@coft ri la b0zin adhiiistui a doui compnnlb dc i r. Pdpulaliile aliiftrc 61oss in wp ,vodir dcd4. ae*r h prcpml deuz.xleD, vqin.lo din pulbdc de ddioi.i Ndi de crra4i, R0d.r tu hrbi vopsibrn Pmft conbrt n! *ilililll, firormpia rditioniri dispnft dc nuhc rcrrq unuc

llmbirll. su Pltlrglm d. rpi /,.{/indrl,,rasd-,,rrdri.4src o Dlanri d4luLde pc dirtti b noi,lnspeial nirginci riuriLor !es, lacuilol trirzuilor !i in locu lc ds a osc Istc inr@st .i h eq$i pladtplopncdilcrdpedi* difodin tunqicdc itul {oeanul)dc pli i urillat. AsLl, prepantleoblinut din plala t&eagi gcnjhllafcncjI m mm lavorinzi l@Dde0 owlului. lui |trtr.liil.lponrului phnd Foduc lmb, sDinlele sonhadRidicinile r.sbipla& sut uriliaEin
ln h.mrtorl., Aonorcc okrL@5 ii in r.n,lt t e ! (m(. de acer, Enuni& Gmsope truditioioli chii.d ,,Pmbao"rc.omudi To.d.i rca frumlor in lum i lis d. la intaRa itr vegehlie pktui, ! bnul0i Sia lidi a b lM ! oDh,itu a ach.elor in bna ? noua. uma Grdinlor {iiintifift }a conh ule'ul sential din phn& dt b.ga id ftfrildehid., ie bdd pbnh i', L*plBubsloFl. €jno6e din riamii pladci @nlii tilosdoli litd!$olino ti un amBrcc

in brnc putinrispendil lnraiNli subsbF erivi dle m uleidcrrid cuo mnrv ll complai ti .u o eliuic lmoodinmi.i cuaddidr dturici, fiodu.tkLlu I .himi.a viftitui, .ong$tiidc olgsdor g$it i I co&i adominalq sst0.in$nrab, disrcr, pitrcului lezimih.prti* ji rtial!. Doalc,.hia!ujoraemt p*t doa mrn rLn,
|!Tn ' hmdi.mdic. si chidb@ comi A dona spsic ulilizri dpiiic o lvoniv sb Virnrl /Xur. &tiuns msmgog!foMc putmi.ii itr mrla* tiry, dozlc {csurc p(dni!.. tulbuil gstcint6rinil.,6mi !i no,&r holMvci. :i orc \0.0o g /1. pmdrr o putmd fl!.blc a Qorlor _flo, r"+rni

xgdr5

Mdilnonileioni6t rud@lul.hiDic dn pladeiospmsb dc d{tLt dir r I Ll niro.r dini dc sniiht 3 alor mrc Ecrg la uriliao acsti tldt i. smprwl ! pldb Dxisriinsi $ trutrEroase unltde cmptics rvonNc$ .d0 dau(n' lrr L ln Nmni daci sunridiinisht ln primelc3 5 zile deidrtidc i cicluluinoNm l) | r p (M. l, ' s . l r hh r Dr r ,.B /4r'tu, d.nndriik,eL I 'r [ r 1 _ ] .k nr L od m .r,t, dT r-*berl :-l.in. d / t rc rsJ rl m tu. p.ntnrfcncilc sFl nril'szi

te trdnbr-s 'd({' n l . s r s i r l l u l n i r l b . r t r 6 f lb s . u b d c d u b m p o D r h . h ' d . d q e mf f c b n o b ilHu I n . b c e lr 0 r fA p J a J a p r ' . ' , . f f i , . a a r l ! n 0 . . i { p € . n l p e l e r t in zotu de cimpiq s urilizczi itr nrmcod. I'li airi.an. !i oNpcrc din bdinul nsn sub tomi dc i5lnc ro l osl : delldnJ L,r d ! o. ro., rplr,L! p!01 lltihfl ors. oi t, p(rtru\omb!(Ran{'l hliL a f.mo. Diits frudde rcconadat in .onbdNa dsilirdtii ncntiodin ld s!*ia, !u!,aw, lr. fmn.e r[Tk. .a,\'drr ' .'1. a. &] d n,m rr {m.q.h d rL.ftr. 0 l|lei( dc iNmblu asupndarlor ndisri.e dinlirile dq\olrdc coDooi. si bhnic 0Iociftld!si 15%dc.uotunn{ilc Dinrrcacsls.birbrlilorlcrcvinl3.l0%ditr

idBaici lirolcio,pdmiri'i olcictisretri.. Tiiand$am delapbl ci in ,m{i
ubJnF., rrl@ r(rokr .ua.! br BNgtur.

6(Hr%. Andna &croriln crc f.vonzeui dtrilihtu femid.i a , lir fcmcilor llp .|)rldcdoua.iiodinc'lsocs o!rc!c$t.fiiid:hipogoi{dimnl,rbscqa
u !1,1. '1..
rchL

dcvili dcvicffitr viuil.rol bi!.inlcls r6koPilr sr rtor'r i d hir Dir lrunrclc i.i€sa ontibt sba ir troNl nri/ I ditr4lifsun tfu.d nidillt lnl/2 | apir o t/i./,, Scninlet !u, lSnei uLoecnft 't(,lil d, slc Strsiul /S6/rt@'
tc pc.h arc in uiclclriiolsbLt I ruotrnidi ir lddrill rfcdc trurotufi.c.motiv lr.1rb.rmr. rr + J.!cn r .( ..alr'!Ftrs' 'ldtrrdd .1 ' ' ,itirs scrcl,ci dc|lpti id enrir4i nfl, ru dicr{ snmr]roll 4r,4lt!' ndr'u llrfl in$ r nru^di pfLlolLrlord ror.irili ndc I i r'01 0{'n n}r( s r s Kninldr dt ( dllr hrl'.| d) //,'tu'L' r, rxr 'h! rl! s . l$ r] lL h I lf , r c f ' r r r t r rN tl.i \r r , ol,^ 'ill'qs"il'!..1,o,f'[1r,$

[i

c r c 0 1 ! ! * r c p a / r l d . . r .t o i r r o ' . . . k " i h . n . .!o ro .u .n u +r' lnoro!! !i.8,!po' '..1$"!r-r.F 'o. 'r iturr dr r]r! hhnut mcdi..mcnb6c n.dico.hirulgiclle, crc$crc! $u la ',,o.
nI' kl l h.]i Il ut r ldlkr lr . 'A

or ,

ovdu B.jor

GbvmPopssc! ' lr {elr|l *o * ?coruu !r culr RF C,r$i4i su c@dlqi ttr r. rDNolt FdDi.l tH,bd aen'tu de@) F@e deMaitq @orw tuB tua) FnB deMsrdi /rdi{n &dr, s. plepuninftzj., din4 liryufl l! I lih mdirdc qrc $ .oosuni in xhput zilej. 'pi, Itr@ dcD,arirgflihr s E.onddi undemd.!td dii non dcMn{etelsu dc coldr lulu, (jn popo4ic d€ 4%) asocirrou apti@r sreni dc unpDmn.n( !u aoor

Deod sn (5ninuEl pEpdatdift{ lingunmds deDlue la o mm ,l prtldi 3 cidi pc zi, @rc$ bsu in .usl zilei!nu$ pisrtdi deodnl pi.lm S.
Ri, Ridicidde Lcnn ddq /xor't,ir{,n @) Rdtohi hzmD dccd.nlcr l t44! G!, FNd.d.t l\rtr lfl.tuf LdPq, Flondc sor ,.2.M &'tu, Fkn dNe44ud ek4 )dnfuq4

DMc!

din 2 lingm d6M

dc plmo l. l/2 I A4 & belu 2 cinr p.

sc iBpidti dr o rli, fomuh. d cf*r srinulmrdupa sonadelq
&- rdtuid&P
Nideii e Lql d!] . (Rqdn Lt4dnt@) qnd1'h) R|d.c|a, d. H\d@fu lRod' E'*6fu

Pm rtih !t

Doriotu depnrrit

a si!4

/x?dr otu,g)

n;

Pro ltlt. (infe4ie{u.a i Fosbrei)poft n psvocari dcdivdfl gmeni btrftrifli rls gono.odfl n! 6 colib&iti).C! rlM.nr firoimDcuii. 6cftcomandibij alde q$, d& klniu lof nu $i Lamd.mid oncu'.Sc
&. hd d. Bllrdo8e

ftd^dni e hsaid Eodx /"stte) FIlJe & sdri. dqrb sqrraql

I (la(a 40"C) clim. .u iituzicdcMulotct floii deCordr!oricsrtrtul. 4 su Ji din tloli Ia t lih api. S€pmc!.i Ji itrritalii d intuzic €tdi .u rjulofrt.moletor

Din mB! md.s dephtrtce prcpti un dsod sud (s minut), prclqrbil cu micE. thnb h l/2 I api. S. bdtr 2 .iii pezi, indubno, Aici ni s pde potivir si ci6n Eodusul a}lncdio l(M,idtry, unnvr.luiri rl pcntu ftmci b@t peu mstc nabral deplrnc orc asigul5 @nputrio!g!r ( | inp idelu'gd Ehilibn'l L$ nli cu rol dc nutisdti bio66tuci mpabilisi m€nfte in oqanisn,vibninele (ii sDeialvibninr C) !i nin.Fiele GBdeosbnclicn l) {l ol de$bn h rcdsa pm.6elor mddolice Suplinmtuls bz*zi pc dri'd! ll I tNlrMk'an ptdiu lfn ilinotuc.e), Srrrtoor rrc?rov ri CoralPir/i. l)f[r r| (tr d' $nc.gie! r.6@r .@( ( .uplim'ntul air ml'€ncdo r'€o'.+ /"

Ir rdrpebei desubshte adive ptinr g ichriot, ditr

cro l[ pr0lrrrrh ci, rlbf.tul$r! simittucu.el ozeaold.scn.dmmdi din

I rd.nomuld. pmrtlti & vorlui insdiatmis0irigicrodierricec c sadu; tr
&i. (u nd f@mD $ rsbddt bii .ald. de $4! (,106c) rim! de 20 niiur,

E. pmni[oc l. dotrizile Gletude dc ncdifll wlog).

hizaodmpdroza, etion .zi .r resdior risuld, .irotofic,imuonimuldorn(gl
dpon de lirsr i0 rg,ud 6iul! !.:n mu u ' tt !!i.l

oeliNnuL .qF

loiiim pclvimr]rcplB l? pd $u op.us Glarir .u .vi6rc. cfonului fizi.. I pc rnddul8!@ s!un, a codwi.i {i nlinenivoluhrcnreludlica uinci.in .@du

Pmn((!rr(.', icriL.Dlii i.nr.lo rr

orudipad,-cc

'.i'',i.!

GEAII,IL T'15(UIIN 2 F]TO|EMPIA APAMTULUI Arrtrr Irfr.lllh orgrmlor A€nir'h tl{ o,ir d! Stcjrr. loi d. Nlu{.Flri Cinb dc sridn'ilr ( hnh t'r 'l! !l 'll rf orLolqrun ii sor nruvrd ( li ]nrin d' lrtr[rdr ii,r,, i,[ ], r !l [i r '
i ' q /n l r n .' rhr\rsp'.,un...g! ,t r ( . . ' | .\tD r ',c, rr'"lJ.ru hcu J.(e rrir. r. . . f t rr. n '

lt,ohlnrm, dclix(. i' .pr,k dr pne.rd d F n@q un *ap. r dolttrn ' Unuldinrc no,,dtr runozMc.d.adia eg!tudt\s qflF nrc uctc sp..r

lrl.trci unu' supoabrdupi formh mi suspltalari Se vor svil. biubrite mid chiic.s, calsu r6gli !i ciolotib. S. E.omnd4 in lhc, condincnblo, h {i tliBioNc tnprcbhft incidcntei hipmfiei dcpnsrlri lap.put.li. demdinF

,,n! ultri (rn00''l" nrc{u 0!ilic

l, lr I coBrtrtur in liilc illmie, incid€nla ci, at@timilorde pdni 6r mi , Cdrinn {rdn,r' hr. sh.'rd. b!4d to. s ntoala..in p.jff m 'n'vc lA h l' . , J . t rjt rr r . { ( f E l r n n i n . : n ' . l o t b b r . t " r r c r r . d . ' r e . n o r ! .
rlcdw. n uNi r. fizioLoicsL! urrAB

I

r |[rhhi {i lliLor r

rc i', r n,p,'L * . put" , nrmr'tqu' 'i "*" ",pr-

Bolo, odavd FoP.*u oddru In .d€mmuldc DMsti su in odon dc pFsbbi 1{! fE €de b jurol vl,i' I 'l 60deai) $ co6bt diJicullinde.mkie . Mdci, vidlEa pa4irli a vdicii uim i'i ir lil I ni.litrnilor ri, in edri nli swm. chiarblo.ij uitu, on :J.ci.ai itr sp(hl r n L I ll yei@uj@i ln pdha rui srviic tiolacliuis (Glldea tevcnl.i nioliunil( i'"d,h * strati. demui pemt ). Micliuniledevinnai ft€votc li limpulmPlii Amr$i I d |gn a bolii podc bocfid! dcdidor@pie{i deu le8imi8idio !dMt. $'ed " ntron. u n li rc g ru lrs t r 1 1 r l r u T or r k"Jm.t

EreBpie id I oiar. srnodahs h d rd io ' e lr - r d e p . u t r m ' c { d r } l d e b o l a r s s l s m u sto'0..{pot. bti (iftzn, deod), ea @nsohr.i, in 30%din dad. disp,i simprmotc boh {& tobohiuru, disttr rturoile h ni.true), id t cml .xisredci in utii, adrdior Iui, . uor nictoo4dise pabsflq uiE dwin. stnli PEldable pebzi de

d.u fde bun. rmlht reBpc'ni.ei iu prcziniiroxi.nac$ nici Eeti c1c In plus. ddemind Eline@scl.dM in $ruI Mngdn clstul{ilor pddon d a l@ iosrri, itrutisul tinp, tu fcr pu$ lapmd, pctrh tnMcntul (!ddN de podNL frbenp.uii.csaba[r rladExhcr),Bromed 21,
n! ps$ari, clabontpEbi,i de mi.E dealbineti rinchri din ,lantc I dcnufrir,,CblnpC $i piodus Rdna de NaM (Bu?iu) IdpotnF &$dt priD tulbur!re! rp.mrlog.d*iStrilihie nri.ulioi h(m o drrnd'e oh .i

vcgctuio,siru h s

hbuis cliDinat d dBivartift. Dc hi ofl p. $plinini s n.oMdn bi' d. | /rl paicd. Oviz $u cullon d. Fid Mcht o Cordr cdnlui !i cu ddrcini dcv.hrhl rMbndi .iic 100g ditr fi*ire plmr4 la 51 spi, pEpmti subfomi dc lvk rmnandi, dc asm.trs, .xdi$ firi.c rssul p. jos,ta e d. sode$i deMn. Pcdruhum.ntul iftm R rccdmdi mirodele fotule: tu. Fnft e sdli /rdi{D sd'fu, Fhd & xnti 1'/oE M4&e, rflnn d. MNn$ 6atu hk ideT) Fnn* e Mcr&e /.ri!' ,€rh, .Dzrt dttrtniahd! E4utdo

ti l,r prctine (maimm 60s pc ,i)i .hoolul ri co LnrD

'coditiin l i porcrri lq sud indivizi &ruili{.mD lidcplin* ii e1cnii bunem p o k adl dd sq p n olburin lle $cmdog.d*eij potfi dcili. Dupicum rcl@!mal m l! srd(ri.c cosb.d d did rohlul dr 150/0 cuplu srqile dislmL tr lum., r6tro sei'.ritr' H'e ?,-r bdu io $'r ltm|om ( 11,.40\(fiD 0r ri medicul. ll]m ceminlni gondclor !i a m.lidi fpmab@izilor (!in h

(s r. d b -. p io D r b , e . r l . n . r t ' . . r d

5miidhuluEizil..Aedrilom

li din - Idftzi., prep.nri 3 ltr{wi amsrs deplmte 1litu .pri lnrugl $rrrll
i6bu de li ln hiFnrcfia Dssbli d.rtitrlrll

bacrritrhll dsarce lEpsatuldE eliunc anriin0,mdone, rcmlc$ slc vezicii, p$btl JN$r. d. poliri. Sidusi h mzulinfc.liilor$ idiamatiilor pla&lorantisparic?driidflmdoe, q i! Imabt.i asocicn. EcoRHdi !i
Rp. FruE! RoiriF Edt@ /tire) '1. FNv. dt M48 Cdiro dr tbe) rrt@ 34tii lHtb Luw)

cinbtu srdrd (t4r4 n ,,t &
Mdiii d! vitnsii lxidt

k/da'4e,

sa lr ni), posre $ prctrslc supo ouzl ddilirilii ti si iNlitui. rlEm.nrd Dopi .um s rti.. ftnqiib t$iculrc su! in dned bsihd cu doui glmdc glddssnine injurulvedeidel3 !n. rq Bq,ru.ml.$ hipofra. M4uie. acstor umr dcrcnldor lidclurgds pnzdni€Br, sau inohisori in hgire trMdo!1bidati It inporcnti nsili dabnhhipotun.iGrbrldq cruali dcftgrmul.linedrd $ pot boli ddvolrarca d simcin vihina A. Eri rr da $ unele inralLosc lmoisdica !mss. von meitLon! rsti.ulm. DLntrc ouonul.gdpr godo@4 lcbn riJbidi,
da dc. Art$e boli lor ducc ln mod pnn.ipal l. lulbudn profttrde 11. ci.r' r'. itrnodsesda, h bloo.i0lresic!l.d.ldderebni, imlliedice0d coul Iuturorralor sufqinleslu dclocdrc dc fio*dq birbatul e{e binesi

l . p a rmir{ tr$iMB c.d'pfleh - Inr r n .Ftm bohI cuhle jumibre. $a6. lnoinEde.ulcrc' s b{ in rinpul z ci. iar Torin inn.ndtiilc po$ati !i itr liDdoli. ci, fed8Pia mi, 'ndri Flo lcdcUnicinornirlbtMUgdben lFtomL'ntiitki \d htu)annn - rntulic.0rcomridint{linsudnfldhocsi.uipi,$bMr l-trir|kl Dinh {!ciil! dilDdedc tuotnplc,in hipcrt fiad. ri,Ndl. d,r $ lrrI Nlc I unnibNlc: Arynati, dltunr aul* \rnt\. ll r4ii si'nllionito. mmlionam lcror ctl.aNt othrluu., Lhhel hlodias, Eqtnettut ttfr'$( litrhftndi'tl l$ Nl irumicreril lorctur!dcdcntr.ol.diedFeultlliidc pn\ i', clidcnti i4iuM driiillrndoft tr oxtd(lor lPos d{ ChniD{ .iDri v,totr4)irrl.4iunifuF*rdd liurrmercdlrikrhio.hini.cirlNfri0se! r0l ldor. ($ mmMl i rNdn IFL r ir ti,rm $arlrlr rn o'1, s 0 NotuinL'!. ',tr '

.itionili, li vihmjnornpic .atunli lr rores .c i,s.Mnt o vuti ri o alifrcnhtic

de , h m rnhmor homonl biic driia (d. cift un medic spfti'1iiqi9 i, N tn (psnrru inlilun conplerelepe.ae $i le dert b.lra$ in nd, i psihorcmpir . nsrLff dt cu0h m id 3lnsal z eLdrdii lur). srr .. idvusr0 nbkmpia,dil plmrcle ri q€t1e din pler. itrdi.aEitr dl llrl {silili'lii li fcm{i(dsprc.m amnbht maisus). p.i aplici in sco0ul s $ i{ t iJ L rid l i H L n d ' i n r n u r ' r c l slius,d. .ombltrc a ltr|stiLn4ii

4rs rli d dr r lld,i'[. srr!|, !rod$ osi{n l00y!rdurul,$nb'n(rc I v0n' l'lr rnri Nu Ll!\ t'l iL u Ldtu!(ii(lidn0& l,mu dulcc,

'

(ilrhtrlrlllr|||l (l0ln.X0h, ,1r,,urlit,

r! ir

lrril{,rrr hfolrol

220
' sculdi . olllntmulni rduce febn nusulari in efotul fizic irtcN $ m\rL

.,un whd deepti. r{iralizaDtDdrd btubali adepmdlsula){Ncdi. h rr wri (Eofrov, dc Ser InbmdidM!. C\nulind pmpdttililc a dumaipulindc l0 , ! | | folsic cr inssdid, Pot powr Fiblizedl inclD *xuali md.ulht pii n 0 rteplnild 5.Mn5[ $ dosmi e provorciplioeE sxu.l, ti pnduoo c€ndr i lkl ihguin ln oBmul smnalruoliD, miftlt dliaF t .ollhrcr sp.m' in crN h L! gort emf n n icn..bn h beb4 . D om ek l0 d€plda' fold;r o ing..di '. d{ odk6c.l. -nudh. c\ )?hrr ctnaa\anr" \' Prp lrig,D,1r dG s adaugiJrd'.o4{olid St4,chrot Pahbmn lllf tuurn) t ht ollcitdlir. Mrero lntik tnn. Lesnitu44 Dm jtr aHr dodcniu existi in.i foine mulo st{ii de utilizeui in difdnc conuniti uMc d. pc .clc oitrciconrinrnt Swt ls*runirele spoii afsdizircc. J1 . $cilititii masculino. resmddddq d.! d .otrksht de(i .e .pdszi k elri aupi. l0r

Ptdlcet (cra|oe(6 nonoE aa)

FTTOTERA?TA SISTEMTILUT NERVOS
ddt cudu volbEaciviliz4iei, o apeiF8rihuloi vi4i ,,mod.n , culllcfrq

(s.N.c.l siscouluiNflos cenlral t i dmmq .u inn'hfta nidi dcsfts, bolile P. rlir rol mainsvenre. deahnpane, $int nefroAe srrBulporlvei etcde ti
Itr ( ru p'cd'\po.ih 3r,Tn g6rm{ ri'n, . lnle( !olr.q. (dhb.r) r.ulirc rtm€ mdrbolic€ 'Tr . r. lnc.ul clinic nu pode dibili idordauni muele o6k.iive ak smsor boli, .lr s ddoftoi, deioelli, und tulburin ftn4ionrl. ile S.NC. $ uorleziuni

'le

rlnRsopio r inrgftr"itidei€relep'oblenerle. etiira'ile rpotlt. . p'{r n ! bolhna'opr:h( cLslblH mbmic kno EI llfti8.diu.r

Dl.un von vcds.,irot mnia h bolile ofon sislmului trnos numdosc rmedii

sch iunrdrbs?4 .0, dinrrcurc ierli.lc dsrsdJdwnh i' l. r (a' rlc l' (,1lornc^oae$pfr oN I tn$RDl itr!deaocD( tl

vlton(i'cx, .onflidd h l@uldc nuNI m li hnilie, supnsoli.ikrcpsihici dc.), hr flnl.fl.lri rrr '\.olu nc.$Jd dup!mre5.iiaF6a, m ri prihorcdp. im u !i ho ftvLrlu lin! ngrcbhll .i. in siadDllotuol dc oryoiee smjNi dln F6 rlri ofl'J LodLl ii lahDcntul Fsihotnpflric. ditui d. coisurtul ''{.id
FI r,l. a|rUL tr,it1rfi'.,rn'n] 1'trF' (.ir..'.n!r loTcnLsi.LocmJ ' Laflrr'.r l"'rr|I)ft ddrhilrcdon i. ifii.onpr0ii rominiLr

m oNlri{ului src suli.icnrisoarcrc! bolnanluidinmsdiul i-a favonar .!o

d! rrlLr ,h! !nl. r cmplnc.I'.Dllr0 'n,imrrrdru'hn'|s'r}r'itrt'rit rrtrindl tl. dLvNh [Nn, Nilr%, mi8rctr...dirllrN[] r{dtrrl m eorNtrr l '1it

6d!B4or

tudan Popesu

Ftob'apr. ftditjomd n hodrni

,3

hq ncarngi. ttlnco, f0brr,midrdh A h, cpiloDsie sp€cidilrii ds etc.), cddpirr I r concpdpmduspmumrcarbmuepini. Brcnuzpa Medzzpm,Diarpm, Frmrl| zpim, Midstitr, Copino, Pd.ehd.
apor
Jdllrd (n

rro.mpr

. mmatu

trlbrEio' rruJ.Fi\'r B$ r rn
nL Fb'.

tEbuiestudiar debliu!i bcmi delea nepnpum ca,in c€lee umiz,i si p'ou' b plablcmedichrlcindicdehadcapildldep ologle,di.inmEintueti?&eti, Lf ' PDnt m coolli rub*,n!e 0 efQa*ddiv undc din plmrle m.dicinal..o4n sutshte rdivr $ mlru.. sdrrivi dzror r I r , , . . /,, m ,k,- sfltrt-!fldro od| rnir 1f. d r.o m. h p F p d B d s d - , . . r n.dicimlc scbeu cirdtrlc.itrdoicir, prcieBbil$ mieEr..1e .m hyunzlu! , tr 'l $mului (o eftd hipnoiic)s rc. bs @ o jmibc & o'i imide de .ulcrru D( L impotutrlol $d!dv n d $ bdi1. pldt msdroilalc, .m nercm Efe. turr'u xlL it! otr h

m.i ollt din !tri), -e -

ffdjar dd pe0m r li ? orr, '

pEplnrre pebui dc vrbrirni /,/z/dr"a alfckatB) t\ dre nueuircncrcle, po'1e lolsit !i dccirc cotrdtr.ibnj dd Ii !uto. Scni poarpEp.d d inri'ic I t $, nre (thdahete M) Ei 'lin ,r!tu.ffda1, in piii cgd€.avad rf{rc @dDeude su@dom

70oj i.u 20-.10 sc piciod dc2-3 qi pezt,utrihr dua sem dnr deout@ . Rid.iciii d. vlhriut r,{artu ,/,lnarasl: - lulbft. dc3 onp€zi ci& N vtrtdecutir e. . . Itr Ji, di r c L.i gu.6c pm r r hotu1." .n,:.( edbtuLr ( pj ,r c hu i,r hm a iBo D nl or k .r hs h m 0_ gu- r .!. o tur r ;s , naba nor R de
mrmI . - Ti (rm p prEddi r0 gdep.4nd.pnl r ; r p 4 J rmpdeg.ie.n t00m r@o ndou 6 f f 7 0 n : ! r d eI o - p . z c t E ( l , p . , ! " n o r * rsm;najF jbilv,dab iuor.f*@h 4e rcdon& 1e id 0ec'rc prcduc. tdcul1or Ecommd 5r Duddc $ddiveobirur diilfui/, .air',,.a. - Mi.car 'J m. trnpoi bn... dn-o lnsm arhab njtr,.tr k 0dd! , ,p, - irn e . . . b € o . s n, : n c u . , l r . / . . e . d o r t i r u . r e r c p r e . u i . m , r . d , t r d , a if L trl.G

bei fiedrc phd ludi $pMr, -fiL uB,oFp,nd p' on,.cmLEpar s /! !,0Bd! drm in t00ort . -ool

clxcde.Dupi uhimele .@criri, prpr.dde re bozd Vlterir d. . Rizob' Oblig.rs d. lPr:ora Cal,,rr

hbuie utiliz{c

Culclim. sdltivi gmcmli. itr.ombltss irsomniilor Honondi: s ri . CaNndcganei (StabtliLquD: l, lifi,r, papadi din I I lingui dcplanrd o @ntdc$i: s bdu ? dr

iifon .d. s r|sd itr drcNl Msului Obscflslia cmpirici s baztri pc lr h volarilizirii ol@-@indoi subsrdtc crc impimi qiuns sdalM pir i$alaru x(l FlondeTei Mudetflin{id lF,"ra lilke live Inva"tulre): a -ltrtuzie,pcpdasdh2linsmFdepldbl.d.didapiispdrbdz ld . Fbn deSrlftoi (Flora Mellloirl - lntuzie,prcpdli dintn linsunF depldnti la o cdi cu ipi; $ b.r o u s, . Mishiaa tHsho Mojdrh@): Inliriq prcpdaiiditrt-o linglnli deplati 1a cmi cunpi: $ hstr I I LI o . Ridd.ini dc I lrbi o.re (lirrd lrrldall D(dt @D@rEl,pleter dr 3 4linglri deddici Fdc ho crr Lnu pisrah LisiJ.iritrlli )4 hcau I linsui sda imide deculcrc, D(octul$ pods 2 rh Pcntu conhdeH iBomniilor la pecomele vidi, la bolnrvi ti lr prsrm in . Froncu tunk ri iiude dc Pidu.st fFld,'6 en Foliun d t;nnrr I rti nl InlLric, pqdari dint o linguiii deflori Mu2 1i0sun1. lixd. lx o un i ! l! ' Tidud, prclnaddin20Cio , Ui! Daedc iimpd. L0r t ir l00d' 'l'N 70!i*r'u l0 15pi.iui,dcl oi I'e2,,ulrrmdozli srir, inriil. d'.r I bhsl! 'lL rfl'h [( lN$r tircnmr.lnolcm0sri.c rc.omdrdi n $ ! d' J o4!r ismrt cir'$i'LrNrr |Hiodi t'ld risdi d! lnp l icllrtddiuniroec ' (Hit t,ufui):

Unrcmediu enpni.Ecomodisi sel,u0i.er.vaco0$ defirnei Dt{r srN r

Au .fedc sddive $ Ilorilc d. Cordr tonceft]llt(Fta6 MneIatU nn:E dc nhtt (FlMt PMi spi"Bi),tdv.tcd. Rolnili (.oh, M3ritra,,f;uiale desltvie /!# salrjr.l, sb fomi d. iiJuzie I ? linsudle plmri 1a ctui ctrtrpii$ beu di. dc o
Cafomul. cuaoliuc scddivi g.nddi * F.dMdil Re. Fbd & L$h& fbEr zdd'afte) 6 \i tunn dePtdlc.t tFM M j\ti. cNtusi) r paseniitgea. bdd) m.k achM tFu6 ltui) Nedi e ht.hnt (Rdt ydw@) prcprid di!r{ tugurrdeimde - D(o.r s.ud(5 ninuL), ,c bou ? cliipr z. diimsE uiadupim& d. sarr
np'ron'ifufte&Pdkdi"bE.erliv.dm.q,

rrrq & rq rfb6 rr4) Frum d. RlinrEsu dcMn&iusq /.di!, irrrra,
sojiry|Hgr\oigni)

. InlUrc,prcNmrildinr rm$rcc phnre o €ii.u ri'{n0 ds h I lr 0'DNl riki trlhNri hut.rru

. $bnaltttt

I',lor., 0'$ trdi iii I Ingni dM '1. tltr'un.,Jhrllr'r N r, i', i. d' cn l{ rtr l'rirh h{ Nlr ' 'l{ /\

I rrr!

224

ovd!eprfua{anP opau rat4 tirri @!u L4fltt) sde tHqbarist, can6 dt s\n) (erebii L@rt)

Frobbpra lonar: 6d rimod,hd FruEce tuida arrrd Mtu'sl

|Nn4 de fun[i |Fcl,|n Rdrpfu, .ada pde'u]xi (Edq Mtkfdr)

- lnftzq prcptualidi!tu lingui dr ,ftshc dopl.nt la o 6tri cini, cud jrnibrc d. oli iilii.c dc cul.N. induhit fl mi*

ll inNuioprnibitrbtrtih,alqiui.m5eitrrrlnAcrclrlivlrw6r$&m,nilrin
impron.Iinetpsihic€.orylexe(nilciridMdotdqti.u,agiblrc,h!,rscil,hsri scidss pdcni d. .onerhrc), $ inpun. m .x,netr n.dical d. sp.citlibb I Lilnl sp*ialisl ln mdeldc@n sunr tur€te I r i{ iruM! trluialopdpr6cnsdemedicul gimNtie, bii .,l ' i$ | in t8p.uli.e fizicsti psihoEFpie. PlimbdriG ad libd, nxtati., pmlopi6p |a r.rn.loitkop. u rc 6 rt r. d , u rr' li r i o s Ftr d s r dijr * r Firo.cnpE @oDdd4 in drld dclmn, p.nh !z inh, 5locii d. pl! c a qrt Tlmhfcr J' s.o,tv,.rb .om, oe.nn!r rd rre, dep-'mti d Bi.( ' o bmi fmli 6t umiro!rc!: \p. tbnutao6futct
FrudcdeRohili/.,,,v,.jie] FNna deMe\li (Fdtun M,h@)

- Iituic p(piild ddH iii&Bd.ucrc( l, dft le deop obi$oire.d!

d.plrdc

in adev;nrk de migftno6e,e Ecomrdi

a l|rn d. M!t!1et(Flotzs chdnonilla4: tulb@,i.!iniz6 in s$& eu tn.apsutc opduldr, i0 dozidc2 g p. zi. .u infiuk dei!@e dcMer& fFolru' MefuhaeI seapti.i w Mcntt(adhenleun M.nfiE), d cre s fmcnas! rifr0leloi

tlfit

.h\|ldcHm.

ts"atubLrlrt

",",,6u" po' I ur.k.turric Dplr.e T.t, L.vrtrlcr.pidu(t e tmdM dr pu, Hypdi.oq Eubphln! ravisal Fms,Natuav & v dcl cdihrc rms
lii deplorO ripFtu$ ti Favitr ti Caiujle stndb !i sdaiiveiip fibrcnpi! (6da

r' ,"

*'".,,"'arc,h dosirc mpobi*uie,iid siak d.

din - Iiltrzic,prcpaoii 2lingu l. d! anstc deDlmi.h o can cu.pii o qm I 1$ in linDnl ziloi.;r *. d$adoua. s
in U. rol imponant iovidctihrcmpici in .eiBlee, nig&ie 9i itr iohlsiiLr ! N \ . .Jg'.h$ n ,,r" ,psoRip'r.k,tu r, n e d in r. d a r ' , - . t r. r ' n '. 1 ' \ c th u. 9 o !.r. d! rrc(.*.rnemdo_i'' d e G lm. ( d . r. 0 (, r' r i' obhq. cb tisot s ,lre boli nai snve, cud arn: dilb.iul, un.leboli inra\iois. l'L'llprl| ctr su uiiilq inroiicaliih!rcfsio0lk (deexemplu, plumb) nQnlcsiondc (u' LLlul) D.l r r pr li.p n!ro'-'mpbf,cs.(ncrworo' ' ' . t i! d . rd iJ l. ' . , ' i. rd rrl

cm*prt, s.n Tin.iuAlor Sh6 (]{nflimm), pnduete i rirdtrile sp€cial

pzirive nisEe Prcmiliroerml indistil. .m iMFm binnl,,Tiim p1mb1ot,, ltr dcHnsricm (Baia M!rc). unddd Mtul l00p/o 30Dtadr din nedici.zte vetorcas: obosiilr{i srrcsul, bm dispozilieinlic e finqiilc vii.le rcdi $ Ditr fibtrq,.urica oondi.li $m1im prcdu*lcqancdic. Mmhr (,blere),ut ccdfo& (abl*I cuaqiune lmbral 9inenos, a0risri$, reghonriv Evilalianrt ti
lh. o .rmi nlamri .u cler npid inporiva durqilor lo.olc !i duEnbr de .ap llcdid ameisd Rconodi pdrru diminurs $;rii deobNdli ti lnbuil4i.r! olui psihomoliond s00limcfinnuaniyHenbgeGrt Chw,subfofti dc mpsul., Nil(, u$ .onlincddicini devrlerjmi $ .l@rl6re d eftd (1a\,4 de hvorn d,

!..ude sq Sd@Ln (!6dN de nmbmEl, Pi,h Ncm0, Sediphtl(.omplcx rcgehr)mm PldExret (cluj-N.p.a)iBioned 3,d.iufri!,,!rc!dal ostul inposului i pEpanrul ,Sd,rigin , Ecomedd dc6ms Rona Natu6itr.€fil* demigibl gni.,li, misrenc, distui nmhil Helmi,loEs (Fmmi! v*d. Buce$i) o

de dilcrcnlir rcrulsiile prszs{e devisr.lc ncvdt $u polimvde i i"rtui trdrrn fl

"' i ror4 h . , \ i J r - , n , L F . r , . , . F n l l '.; " , " . :"', ., ^,* ^a! \.om p_o.inlL r ' !Ir i n i., L n J r . : . ( . n h t o r 1 e r) r r re s . i mo N bogn
i . , . ir. s,. p cc!,p o " b r.,1 . !!r.u .'.( a- i. n' nr ,' r " h. I' - t lip liiurui dconromr , Gb MuPspsi. ilc l icaogLiLc&oalc. daromt n.nului riScdor. tt t."",tt,',"1ir',,q.t liLdrsrF,ulis r bd & ,rm'!"'i Jolorte in honmpdic, It sb fo M d'ltrlL,ln lr1 ltl dc n l),. [c n lliniddsoluticMudt compnfrilc uz d]opdl'0 nr o trr'n*ql liinN ic n.vrulfr.rc r(omodi bli goMh o' plmr.(d{ rcNu' vd' li trdd I m {

bMuzi pcinsadientii sotividin Cben ditei uriMdi rinDdesur 0sm e ii dii jursli mibnhd, iarp.do ndu*reasrsului jn iimDll5omrutui, Heribs.

I' r,,,,"".,,,,n,",,,,,,,_,".,,i,1,,,,,i,,)r!!ryN

h qv0riL. d0$n fizic |i psiiic. dc dcpNr ti .mmic, dard deobosti ! nmRomtnd$rry), b!z.r p. o I N LLd. Luturu l)tudNd. rdumh: oiNng (Phamcx (ilnr$t rll'd'rri {Lpli'rurnlndiirivoDcsn ! dc Plu$ N.tu6 ktudN dc l,h6ma lll$ l. sftl),srt{tr10dr firdrn rB, irutrilu jr.l(diovis$lir q(@n0nq i/[rl(, nld dr'B L]'tr /]alrp r,//l! 'r rqn ['r trilrnt Ii uLrtrmcoquc, ,//rI p'tr$d (;h irt rrr,olrtr ui/,/rr M rrt h lar(ftr) urc i'rtitu lrNr{ il|fttr(d

D6

ovdru sojor - o!€!iM Popsu

hri efedelest*ului ri d.p$ici, cn$t nzistenFotloismului $ {h iSEd encrA rl ' .Rurl un ptuds bun srb.nsdu$$s.bR. I rkp\rk pcri. 3per.tu Ar Bud pc un qhd vegdl de algemine (mgndi! $b fom{ drgoict), lvli+* ll sioinM'nn V,hitu86(D6ddsdcLaboEroircsl{adssripomovdd.l{r?dicun cuftrri) 6mb{. r@$1, obs*la, somolcnt! !i Nenla in mgn*iu ti vitdim 6, 6, tr comda! in iiMiii d. clort fia! d jrt l..tul. TsMc'tului fiordD.udc i & poit soi! tubrc @inL o apdl s^l,llt q p0ri6dodl dc n cu plioi salinc, d. tft.iot',to eplbil si c@ plir fddml isbbM onci$id d. codonU lrr miorc.lirotcm Avonzwiu em lioillit $ odihnlrorti Phfie .e .ortin srbitrolo ddl|nl! tl .uf0dzmk

Lovasule dovcdct@ hilinr. se an smjnt.]q $ in sp*ul.olildoadc, cotrlid mlcid ir4i dccoftini(0? !,3%)ri $i rit4immideuleiFs{pdnil.50%),.unsort pndjatm!cs!i.6lubdeDoimdE
i * mid( eeo, folairin h(LNl.prptu lJprpdlm .,po/iomto.. tuldetmo t, mi lblosrjE t h pftlatrea .iorohr'. r in csndH Da! in rtui dc aubstuFlechimrcc cium.nbj sqrtch ds s.ab ,u onlf d lifdoli cdbdili.i, glwids, tlrmne, o $b$elt cotonmi rcgcvtotieq oinorciz| idd,.eim.. MdiEt,ncj d. ulcr 6sFar, sdtu nimk d.. 'uuun, A.Friimrb( dcdorFa ! sp(rtr {rboietrl d...f.r,(ola afa6r,. id a4a,'or,,r\rnd&i.deCni cbimrek41fl.ir.r6,. rdre 0r!, sdrrtt .r., sriule!2i *.irabilibr, @trriloi dEpeEeptie dko.iErc, tavo 35, efdftl !i k.toal 9i diDiDur@adar.i dq somotdF g cbid dc obo&rtr. Es pftduce oftsrdrc irn. rir*lor @b'rle.6hd hd.tu$ti (de (uri..LRn! -htr( s ti lircrd donl rucuni !t n6cdlaMi mrc(&d.e, t rt n$bto,:sqi d 'Li' d deldnmbF. ftdici trtorlx.illbitibh rt*i , enrrjlortuduldi ie sptd6 mndriv .oosuniiii eabE. h doa ridi.ie, i6a, aE cteb *cibre Ele. k r tudLs$ p drlu!. d. id.. tulbltr *vonrle. m'mr, mirt d. tr r miiM . Ih dd. ri Dr ns . pM msmi rvg.ab ! crcrbbit.dt,i ndu.a(, bi4, nlrn drodond. de d veMlo- $gmcnrc de o.noE su id.mts kii LFtri * pdh zjmgrb pamljT e r! oner rdd- r r 66f . Crf e n s o . lmd I r * $ . 4 5 ! . t r i' p . T i r p M t d d . d s a r c g s g 6 p ( , d - . 1 c n. 4a lndq ,,10{(€& plit c" $ L.ddgu detu4uc.. .tdlri de3t\@tI atun), nul lndirgz rl m{u. I p pJrro.li oc dftguri poat ft' ocpod.F, d*(dztnd I su ravoritnd chi4 ap.rin.D'mr I h! dnsln, nr p.nsto4c. .Aoclat .rkt le de { cellul cllr.r€$ dra ri,s'rit cffi. iDdoa Mi ftpehrq lr.een ca s nunctt ,,reismul cmniC, aveod drepl um,n.ddsrip4ja pmishli.

ndide si brcnhiild Dinft lortc lcrc tubsble ru br trhvr 6upE rlbuui

Pldible nedicin.l. .dddtuje un rcenor itropunabilde suBe p.nh |rld cnpid.r, hdiliomli, d{ {i pdEu .@ nodeni, giinlifici. Ar fi lo$ dM.teptul bizdca id pla Esi nu s gisc, i EmediinatunL.Fr itualiib cndc. h .ec s polc arh s@a psini.i a individului. Dh Iinpui itrdq;naie, dftd a .iud nijl@ icrupaiicc prio Grc si qD! sizaF dsob;sh nziai qilsihici. sdpErusemi sha deeede h dchihdluldr l si dc m somn. crcre o$,nismului*Elir de euforie, ,,biic geDdal, darii s, pE.un oiohlia $ rcspinlr "n. dired !i selecdv ftftlii vitilc dc oe.nismului,

todo&mdc(2-lc, imiciFzilcafeauasreub.x.iL atnrrclcieebntqCo

Dn .u prcoidde, lostliubh t i chir vaugisitplbi. d.ni.iialc cri! rr q h au (Ebrile $ Nlfsl !i idbunrtltdci rmdMcntul h rlul $o&1ei inElNtu,lr 410 d*f4oiri o 6rlcl d. rctiviore. Mu.reobirn4.r.r t r:\ir n "p' ritr aftuprb!d. no,.c i d. .tsd qheobnnoeacao) o platrli.e Ii de onsimritrM sic ^rhnrre Dr.i rp{ia stlb ca 0lirgc l0 12 n tudlliD.. widdlik de fllfua dn fdd lNll
. m b N de r d m n .r n. mcm.ip.motu urom erp lo lo FCu n o r. . d . . r F 6rc eNi ci .ri1 flonb. .6! i frudde s dcaola dnd pe blpini su nunr n! ml

si .xcira ftdhii i (rcrli), v49mbd !i ftspimroi,cBorbd 6eEsF .ardiac!ri mptirudine oric Cr didol al horfin.i, al alroropiamc at atsolului,c0nbate iririle d. Ai

Fnrcth dcm@ .onlln2H0 smirF micid. 1020 7 3 om lons ti nirimeafn.tld ti $dinFlor dcsmo, fotrft muh. ftn ii. dcv.nd4ile d. ctrliudsdcqrcmc. in

um4 orddlor !i hltsiloi dinAmu tll Dupa n.omandidle mpii.! ale , s urili,ozi. s .ndsiat, driledddel. i sdinFlc, duplc frocrul lor 'i, |u lL r.i srdv(hc. hohnisrii& botzi rcsi alimedal ftilo' ftorm'a Un. dlih I ' prcpin( I ec$di .i.rtiur !i .fmdizhcsrc umdbiis, h pulbcrud. !'ru rur ll pipeiAirstr {.ht, vrrlh Fl 100 *'Dirt. $ d.ugi Flbcrcdeh l I ardei,uti lloriJc t'iid nmisdilcd lcl.ah|lsumicrcvcgd,li(obtinurr'dr,1{dri d1

de s fles dcfcmtihrc. Apoi pdj6c lalcl .! boabdc cds ri s mci.i lin l),n|tnl ai rcnrluri $ prcpfti ,,coqu e (afs'nunitul ,,8limcnr reilor').R4perltul Nr lll

il{nd)co'{h0.$ 2.93% rLobromlni. in ftiqh dosoi!Ldc.ulrh{i'1.nnh'1,r Inds 'llobtotrnm liL&Nr d tnry xmiflclorndihr{, h |cl .tr ,,ir$rillr t. rti rri It {rhr \r o nqml iitr'nndi'n'ri.c r$nrn.ki tr. td dinL,|lft rl( orh r' ri n m,'l Ih tr,i,,utrt| ridMUr. sd r!MNllq.ll! NM'r tr' rlLrr, d' r

arlr0i.hrl d{.rtr' /rrnl Srbi$rcct riro.himi.. .olilclorNh *minFle si

ak sr .Do pfrpm!tu i$-numirclor,dirne dEgosai, cMo$ori u h pezlDr, !u llcr itrnod cipftsobhdulamhi .!piiol.Toturj, lld! o lar' L nrodnlrv;dF0Jorr,L mu riitd(,d'{;i lrtr!o to1d{ rldrvirtrdi |i r p,rru rciliili in onm li cimii

hrl, del. d ori.e 3bu dc ecao. crf4 $u eli chincsc pmc dd 4.re noc,k otguisnului: rocmi de!cea! bue reonandi a fi ulitiaE tn $oFri sLmu,aov. tu afrcdizii.q d(di ln .dftai rioi ti .a! ftai *r copiitornu lc $dr Imlm,te d . b lu rl' i. T r. l. m b , l c s k p . m ' r r c r o . r b . d r I a \ s n l j , . , c o u s , t 0 l 0 g h luncrcdc vtrisJ ) itr ln modsEEm !

ri6,rhbnq gcncmu in ulrini iDst&C, .Eeria. Ji,

&diuBqd_oci.via^Pops

,9

rtrtdeai@n/tudd/dlr

iii 5mi

i lffi".l,lT :"1 *;u,1,f.1il,:li, :i;is:l :,g""::;:qt":l,y "."" *" i:;$ llili[:si:i;,
i--,;lJ;TJf
virvshri.pGm otudeda&' clclbi (deu7 nrcn) ;-

/2lmi la l0 minutdupims. P.DN( mr lb@nn.rrcv.gdlovc

- Inft2iq DftpaaEdin 2 linsui de3lBirc deplanr h 1,2I apii tn@g! dribr tlphi, in limpuluei zile.SeEconudi cab l/2 .oi i@i cam$drpdeipale !i

carc deAn i,(stnbvtiL'tut, Mci\ e $tu at (R.,J6/dhdtud.) - Idtuzic,piepdd dint-o linsuri de rnsbc dc pla e lo o
b6.bs ftpkr, i@r idlm dc@hir..

i [fii;:.''-' ,lT*fi lTlil3y#HtrlT",iTi'' ,,,,sl:',f ifi:,xff
rhoh ldblt lD rlbnc ul tulburirnor t'rmvsgdrnve

h @aile

de Nlbu*i nMveseblive s.vde, si clift tn epnpsic,

i1'l[!tT{:}it*i,irl*#:'in?iffidni:{#fi -,,,::,f ;,H,il:ll' :i:{":l* :'fl:ll. ,,:':, #-G lliffi *:::l"x*":ll
*ritii*'r:'j",rr*':,*ilJil"ri:*tk'i;1;:g;i'1';i ilfi i" ,,!.";;#ril;.J dft
i":i:*;:;$n. t1 :::t"**.1e*:l: l1iil :i
". um, nc,li dd{' ru pEu! * " " r'" ' -4.(df,sdt ! " . *'i ;;*dc$. d" m"k o'i t'de uic bd'wru' rmdo.(tr fomd dcp(Pdic 0rnPru ' , oidi"b ' r' "

rp Miiii dc Rauqorfia /R4r& Rqbor44) Riecia & vr,w^ (Radt y4t.hlt.) daddeMq*t6t 6 crqurh4

pFpm$ dif,r'o igus dem6rq d. tlok h o - lntuzir. Itrftagr mbribb, dinin aF si sda

Torh.D.l.ps.c s .r bu- .ALre o plri {oris ruosr{ $b 'emr^d; i@ $iintifi.dd. J.lr.l/dtu dlisr'a; ol.iu are tuo$uri si ls rci sb dcnunnib dcMl|gh er Curr lupurni. poar plepm subtomt doiifrzie, o tiogui So
rMri Ia o .!ii .u apa, $ ba io cdul uneizib b hlmmt iodrluCor mr lDntuib d. dtdiE nflo i, @dqisiie inlelrdrlilor, $ socidt dendr ori !i trmac$er.vc l:p$ 00ft€ide m;ll*. trrer Cer q GsrmiJ,.ncM lr

flilnfr h?ftiilffi ',t*ti.:-"q*':-'**i
-/"

ali.mad.u con$ip4ic, ), @lirt,didee, auizrc 6zid d nee@i. lbateaosi. g de, ir ele mri nulrc @i, rc utr foid ncmtic.Aetur bolnavi $ [ d! umtharmfomuli hp.udca:
Rp,rmtod & crisdii l.'dqo cd44) T\ca6 d. ai|Ar' |frrc|IM cq|kno4 ri\citr dehlp1 34tii @rdtu Lbrfi) TnNid dc ttEtm /rsdte.). ^nEdil

c d . i0 d ei

hutr

o(m iu lni f ri tc dr p sk !(@aso n J rsud'd! mc '

pulinrrpl, ru l0 dind. liaink mselo.

^r

; r e. d' dou' l 1'i -:" - : ' : "-,,,, .*, ".^'-'

Dlh qcri rrmrullc dc oDrrs.Mi fiirdra calomr, de C.altn (limhn ntu)| lr 'l\lpr sltttl 0't nm L.otu, $ prcplddinciic 20g ptdc la t00 nt hr dc dr ?0i,|nr trr.sr. ri''l|l iN I ziiN, ti0dum Angell.ifo./o4 ,l4rraae) sc
i , | [ r . r t r ' t J r\ n k T , r . ' . n , lri. t l p . p r . F Dn n f ln * m' rlr / trrvilor o illq d h rrrliL r d L ! ' { r l ' i ' n r w i h trrr{Ftu

2J0

ovd q Eqd - ftb;m

P@sru
Iinr/r ltuhbdnH

F Lor66p€ 1mab r mod*i, 'cd hguadctu-.i

2l l
l

ln stnia ndoai p.i n rccomdals Caiun !rcmt din tucte | )h r cmsiar ri eihitridrc, gd Ffldvh tj,Anm! Gnornpi4 fosi.Plale),cqrl {t l(4 (Eunphrm), actiri. bni.dradinizadri, d aLnada6iu$r diudid, coiul *utrd lH (NaM V & Diprods. filormpcuri@ prdd: En,,!r{ fructri Rmodip conplcrc (narcaHoligrl),subfod, dccompiifrdqo cfdc htrrccI vilminmnlq llLfl M{ (miftr Eu6phm), sub fomi dc.onpriruc mopcirc, pnpma! ui l00o/o trloBl. ( | iil qtaol de Ci4t ,/ot !i polel.u pnpidin Fvihliane, me'gizrrf I N dc
A lf. r cLCinrt rg(T r. r q r' rt E , r b b d r Fft r .FU '!'c'..rbmk, dol.rc!i rtridcps.\. L rbk di . ' ' h n 'o(Td.aPlyb.[j6J. . { scn.El.Sedmn

dc Ddrer ocdJi ,rp! rbau

ln dch$i $ol| in pedoad! pinivad sr ncomaidi .onplcka rgmllui de i br ob\nur cupnD*!& .u1i@ din urzki. 6d'vci splndghd id spmial.u lrtir ti Unqor, Leurdli Pipidb (nmaidinfxEc onde,i.ainr dc lommr riki tlodteE)

rc$iue psihi.t! Bidmd 3, denmit ,nrtpdl mbnl iftpotiv! shNltrr' R n lll ptudu$hl}oncdiccMmMr, iifrulcMi nemorio itrltturi summjul 0trdd[i en ti O.dfonqcm lnbunidtcltc c.pociF$o frzici!i mctrhliin codilii dcstes
Bd ile o.Lmdq.d.driv. porI p cvd rc ii mbr o pmdu*t Drudl(. ( Fr'dl \i d d r ( Pbir d Ro m lr dsr)).(k,ehokr\p.Lr$hqd ; d s rrb u ' d rrr' i.

Phrt. .:c obtln sbsr.nte u !.lrun. rr,6ci lsp& xdnreltudm$ (irumdofi&)
E!rujs0 mre{! s\db m.flrcf(F.f.,p.,r.t ,...0r!dFd!pinEh, s.., d r.dj ' hde ff.cltrtrob, r.kd, r! r..prtctrc.o nrnoac:r tu/. cIr leto I .ru r.a.,t!s-..1d,mr oorf 1 rl.onrr

prlatr r I rir4. Mdory Plus, f.bddr dii Ci'rs' ,iloboculriud dumi h Japodi.i dl Cinko biloba pmmatdinplanh eelasi .u .me d. Sdatlntmddnal ! r. 'l dLll (r p$pnd4ik sale a*ddE a cirul4ici {pild, ii hb€ rnd$|s,fl de lctrtu l4i.i tefdic. qi lipsi de.oi&ntui Heirage Rejuveids, onlidc wlkr Mal cm Yrn (Dr's.orca rd)i suplircnNl rrJt nutiriv Onc8.PIN (pmdus PhmniNMl dc Atri.i deSud)i HdbalBiric(biltr sued€ il.ool, .m .ortincuncxhd {]fsr$ liii pond numlr dcplercn dicimlq rcconmdarlnsupffolicntdb c[!L I mnoasc, lu6lsatinut!i disbnic ncurcvogcbrivt. o .onbin4icfofic bud 6r oiik8 vso A
Cureur ci sinlhnr tritu'J d mmonc . pod arl ,tBedi( Mmo 01l. i H' SkInrmfl:oml), ( $i.'r(Epozfic io(rc n'tri. ptu.suldc obo1!l.nd ' Ii lidlk vl d, rcdueidicnr4 p'dc dzl r n.Lro nun:i..Vcdo o r 'Li -nandL ' zI rtBt efd mflcabile p1afti RR[i\r riadnicii(Conwlwl8 plunca i:tn rl De dmmed, si in .aal astniei needde, tahenrultri fildr*rpsft , ro do-h p.on rorn.k p. cr c m pftan d o'. idsc' d.rLJ 'l| SAUN, puiliodool d. kr o phci slile A$.niile depinivid aurcpercusiuni dupii si$cnuLui n.ros ti prii.iprlc sud hipoviMidozclc 0n speid C !i A), vula sdcdri dr dc 6ubs.ntcminq.lc (cq P,Iq Mg) dc. Pctrb a coDbdee$rc $i , nbtnpia rcconandil
rltnxe.c se lFdint emdai) Fbri dcPorun&t b,{ P@i ei44\, Frorid. shqd arbna ,4i ^4,,i1

fifl@,ld rqrc. in n rprb d- F,roto"tr d u,... ptd.c. ., 0;Ir?rj o r pte( J etrnd.. ary rcl( rege.Jc co sr TL1!ri:,.nbL.' ' F.'r ck 01r bprt_q rg,,,t d. vo! !i rc Jt!- trt r..ne tu .0. Fr! ,. ooturl! bohr, tu r!r.0p.:n.. oa.r.3 bdi f/oldo oL,- d.gr&.1r -!f.,11€ r.dre€ rmfl ' tu,.e Lte,o Ft!]i, adimli su dosintsi .himi.i sud dstu1dc sjus, u@ri rhi& jMsroc ft nac npon dli .sr, d..i, Esiml din.nh. A&di @bu€ li ic utoi da .
tu c o. T aoN. p, I Dcd.tu"fl,c _ dc ongbr

semjdtcte su4i devitufrmc,ocsaruij s e rrid c f rc m. o d r - i ( - r c . o t u l d , d a r t 6 s n J n . . d e o . s h c , c s . t u t d . o n T , , e mo m c u . u rg - ? . { r i 1 m d l d r i u r g } . d u r c . hf t d c p r . h d ! 0 L s I . / , i , Mr iiduep, trs parch DmoN m.""lruc@;., Lr( u I' rpor .uoth rs. dc t ba,.. O.. .u-... d. . brhc lde m., -hidti '{-.a @r p! c.f hpcl tu-ia ltinci d c s -- | .ntu r t rh c . rl. mrr. r, n D L , u a M { d , , i , i n , & d , . r e r i m b . , . ; . ; , . . , , , , . . . , , . h h i. F n r, 1 ' t rird f, : c e , . dn tLr d.gcnfl,rd.(...t. ai sd\0" rsotr in d c B p v o h n t c . . r hp.trs.nhsn ;\r.ond@,dc-en-n..,.ocu,,d. rrponi rr m e Do fl o,tu boe. , .rrf, trc.b,o...hlrdo. D^ir..Jt( 13on!',.Ls o-ro nrgm '
Dar|'..(.d', m.ndJ.i' mh pm*.. 0."p., h.,"m *r ri noldc.TIM.Cd oser,. tJb " tr c,", h*

isrd itrprcreine, ri stmid., o dmrc Mlo .i inrE2o0tti00 k;t zi ; hidc Dc mpdndq dcisn$.i, hgmel.j frlcbk g

(e, 3cr(msdi prcrrde rirdctupeurc l.tpr dttr 34rit /z.onrfur.adia.,/ su din |Ihnn (wttitta A( inli!) i c! $inutaq p;di; I'c blzadecjnsry ctrtd.n
fr,/tltk \rtu tiirll1 bihht dc

hfurq pnDlnri dh 2 liryui dcamn( dcplD{! h l/2
h\tt r. I m\r o 1i ht rh,irhr I

Purn'|[j|n'dlLl( y'].otrrimr. I nmrurcnlcjjcn tirrr D&f. rl. tu riirn lLLmrjrhr ! 'nonn ',h

lui

2t7
b !.d Np{| d!.4 lmonid cupluluituiclodozi bnq ftr pulin 30%di!ft atuliudlle hp6ifiie tison,i edr.nr , unulsuh Mbii Pannen3cdduui, Delltnd chitu Deod,pcn,idoii{ "1!!t dcsns* d! pbFh ' ) rd fimlil Tnrelg? onrDa . e berNpD, ln oKllz hi riqd.l0 mLnrrc Ci fodili&li ln gensrl !i dinulltorrc neuto4id@rint,s Hdmidi np. Riech & P?d elpa /x.dn oro3tu) RdirN! & c6lid 1i4d^ cqrmr4l MdeNi & A4did /xd'r 1'srio4 un. li itr rBl doneniuadr dc dclicd, ce sh squalibu, fibknpi, iti m 6tul ei Efic.s. impotr, J6i, .itva pdirri lEsa€d. rconi Drcbhdi Irp m lrind.ftb - { s \r nrn fa0r ng1u. cdflis,LInmdl-p{1 ' ' phk f qmlk,; ' G\;) .' inh.u ,p.' rt *\nl dinr !,r .o0hbu,L h

.lioEd fenomcrului imp.tnli $u Ing'dirde d$r orc actionezi de frvoob tn $

Modulderrcome si adniinhrc esc idedic cu d din Eleh dMor! Dlrl cud 6h [sm deobsond.in ambdcrFG singunPlsnri.N nu oe|t Ln midufllor dsi Si a plintclor medrcr,,l( drc Clo$ng-ulj d,r drizi, c3trd.nculala dNcnit posibili, $ e.i6ti pllnri ,,m1d.ulom, s giseiein fmscii ti in Nrd. a Nomcroialiac plantlor m€dicimle Eglnul icgclrian, .a mrltudizidc ln .€ea* Drivc$e iai 4 roiie rcnoNe $ tufi.c lle rlule' iDdome: li ucik, SP r.ul iqrs, ni8ddcl., iir dint lcgum.,Pituoj.lul Sr Pdrru sdiud ndob.lisnului stbml !i pcnh ameliosrc!ploBdor 'rc i'N'l* rosi nemorio fi lolosit pmdu$lciaotlk: LKilitu + Vi (pmnovd dcPhtrtr'd llLsr loi F1us, MeDorv f.bror dn (, r, l dry),.d s b@szipe;ndret dcsri! !i Hedogc ,rlord dllivari num,i jtr Japonr Phnie c sntin subshtrlcru .rNt€ rrndnirc $ ,nlrrcdizi,(

Dejsu r plr itrrebarJpo ( mFr tjbrup., :n cmk, rBnr gd dc i.nlelR&pGLlesr.oozur F,.o{p.,pode nrm-; pn p.ankcudetmudk, plgordi tumliilc vible !i chid {i pc cdc 6dur1e. ABr luo e rdjad pt, & 8cndl. (!.nh 5|muhrcaponeidenenorc fi . tihgului snbm gtodular)ri prin dizhe dodiE Giinol.ie ale lperifului $rud). La s ilodut ldr s situeazi lodizia@le, i{nninisftrepcnd calnd* *csclor su.t. pdo6sioc.ln r.s' dio md $ic h$a deindivDi,dc anbde sn, inz6[!ti .! o tuE idnaq o Me poblF rlq dlr d cuddnti .xmsivir inplidim donnFbrsxule *mive sercltjmi, tusa,

E ln a.eaa diEqr Ed. brna de,rDn4r.rdpra sdal4 orc fotosEro gui lo.nc daliale pcihamelioFrca I d! uleiuri i.noncnutui iopo&dl!Mudenir-gidirlle. de

i.d.ns' hk md( ulna$u r.n'n '1. D.oinc !6r subied nu podc fl Auizd inFun subeDlot dinro LucFrcoc np'e s.nddl inc(id si parnrim, rotuti,.iEvr spcclc !i dar tui noii llii sub t Gdericcil !i dc odin pncric.in &src pobhne. ln uhi'.ii si $! devolbr o 6mud ! fio€npni cre ircslsaodi su!r$ rtmr-

uei bmcntul bmesriri dcsinihrefri.i !i t sihici. DcSi r*t p.Eo6. ru s dacduitriial sirp.on. cm si r-.!juciexnhF M! la qii homonal., o noi nni dalizapsihicip pordepista punc evidqn ueb ls ti !i

Nu st dcn$rc laPhl., tcmsiul d. rliodiziaciD sugseui o hgihrii oLAldoh r i .a s it . 3 ra l , {l' D:i |olo" 'It ", ' " d'd'1 . I o , n ; . L . nd.pm r 'L '...'.qlrdbdod! -r' d " 'hl 'n i mn c i r p .'n 'i l .a 'lrnmo''o r -, . " r a .. n r lo &!,..crip -n!d!,nrp pla0 ciid $xu!l pc rirspirtul, .lic inli"r.u0lului, IL j''{ rn'r.jimh;dnr{Nstrb{Djrolla..FiroitnDiatrdmrLtrjtrs$r' . ii J ' h rll i n i . ' . . r k or l..ctr .o ".nos-cJ ' a F irlr' l1 r' ' { n0o.o. r ih ..ii,1ir'-1. 'n 'a'.n..,dFpr' !rsr, o pdiodii & ntrlm. r I iri i ' ' ! rl rih lir hltrrc . li rli;n. L.m:mitcrs) i. $h 16. dNi rcmii pdrxdi: ol nsr N rrrL h aErNl d$tln n! h dmrr. 'ru t r N h . $ . .i |fr nft']i '.m j!iu!drd{ris1iid0'st|trd!h i4 n , o,rL(drLL( ( . I' Nn L! i L|nr. r ' " L' l' I dl , ,r"r i r, ,;u n [, ' ']. 'r

Ltlnhrdamah@drulpsihobGporiooelnedicat lnre6lidtsti.,nlohnpio (iomh $ frodemd) dMune u mE Dmii dcnnedii.d{i n0culiv! andicsleJ. d! Plrrt rftdizirm Voh i..ctc ouaftodiziaftle ncon6'lab b dencie4el. odjn sau j dar h dc D. h bnniNcpur, clmiiim din me6li gnpi nMd@te, snDctidEt.,h,tuciro_ l0r,irdlr i'ril ruhinudu!r trsii.i'nrcriv! lordrdndus o smp;c orc.turi lr! r(r1, h sili\ful n.crul Nbonpirol cxchFliliodos clrcv! dinft .e1.n,i vo'n
! (r" L ' . \ t rr. r. , m L u . t . E p o r i r M r r . i a h r s p & r f t d rr d , r4 n L f d . , li t , , , ' r h J u J . o d }I ' p o - ' . I i q ! r ' m , i n e ( I r d m u h L t F t rl '.

in onponamenblceu .1iri oo0nico.legrave, polav@ @dhi disirnqii ate cde e 0l0rexual€.De eei, id onft im@{e dc rod.lizre c tuoiitor huzle va rebui

lrlllr[c tln'llmi vo0iji dtrun{cml.]r k' n!fn$0 si Dtri'i,'in"l?in.rt ul'n. 10tr. ltrd'lr! rt{dc sflndm) rsomrno,m "

2t4
,{b!/ildr tdidr, pleri .c crqt ltr lidh, dii fidilia,V,][.e,4 f@. aph n s ft Il4iu.unoeundl.noisubd.trmiqdcc.$lpoplllM,lEqlMri4 ede\'.lh{ s ti sp(ia rndim4ertc lolosiri in modcmd m rnodizi,. ce! ( nus clioA | {l ' arc ftptul ci nunai $ninFt .o.pt auphprjcriti .fitdizi&fl esta s ma.ini lj i !,o t t ! < g p rz * 4d a r .cii ' Ttr .'',trdul.str.Dm'rnulon t' , r { z r ! ' Obli8elra f.r.,ro .a/ar6./ st o sp€ci. .de orcs.csp0odi. ii floft rid

F rorsBp hdloi,ri 5 md,na a

I5

Con.rdrtrrfc"d/u4 rariu,, s .ulrivi ! ii lm noslr: r uril;szi ex.tusiv speoe.oidimsul. cumjndivi. ori$i, rndcpitur. $ si i'r ir schinb, indicdti *r trtu pmpri.r4ile .nbdizi@ in art$ s0i, r nrcpei o rnnrh din ? liiturirc de sb ct dccdnrdn /f,ad6 caridrl zdmb[..h o sni.u api: bouz 3.ini pczt, sc
Penh mltru donnteiRrutq &r pokntci, vehii qrei urou Prd {i Ce.pi! omdij. Lobodreu cLipl,'r id'!f,r Rodtr h r@ralisop, mcdcajj consumi nllril r':ipidie (tubin' ndo.i.r ihtnnii,

rfoNrl. da a fsr iltodusi i ln .ulrfi. P.fti uriljuli sunr domii uso1i, rLrd I ih d{od Dupro fdmda idiani, nodut dc piEmre *r umibnt: ?0 p ( r, I Ol lsclnifXridnacal,u,si 10 til sPipso.gn (P{r, gaa,$pird,trisft'h l!l)d,la dom1, dc15 foc iiryr minu@idupi L0 minft $ filreuirs iru:lf I' I r{ 0jufri.dc deor, in.i e acdluisxual. Dmi crisrd,lotrFftpEltuii contubhiiur a htuiEhncdtu|(u4-r rcu.t d{trr. Uiruroinl/,{li@ ra"w,l arc,pclii8i popndiile $1econdimcnbrc.i I I rlrclfu.buiittui ncdicidilE. inclusiv studizi'c Pedfl es! uhin€fsr, s foLos( e h turnl d. dujd.i petiItuA slupeN, cu250 vinn.sr str oidnd. ui r nl 'smpib .omrn.t. defisaE di8ft ei doipdcnsi dc ouplu.
In undcdiftlclii dcuroendocii.e i0 speill in is&iiq U$urdiul $ ri fodrt d. dtrod, pElod d.tr prq' rsie d€ ;prc ri .p! L,'m r ) u (.c ob r[ i i d c u r M ..'D ' n Br diod,.E ,.i..3l.nsu'dchiorip e , j no d &m l @ i'1 .bo M ii..0 oygdnuf p.1h.ilirfl-iae rrn d rrp . s rrl bu.ud& me l;ini psm plpdeulil. sl. a'odtjr. Dffi obFT'd' , i,lf, nl lliglri h o .d dc apll sru ioluziedi! frunzc(2 lingudla o cbi ds api),adrnir{mtt

t

Ard.i

d rrilo rHh i s . . c , e . \ . ' d r c d " o , h , d R , p r a l o , - " r ,. , . a r . c e r .m. o !rcni dosbili F orc ro. nicti o costdlri bun adrdizjac

e-trdmdd; mlorltrs.n,,a,1,

":. ,a.1 . o . Jr'u otr | , E m,h. ..u ",.a..c. rq trn eqr pfi!' tr aghr r .t:..1.,u,,.r.r . .pc... .mc h g.or. --.1-.4:tlase,nr. .ta\ A,{jm , . u , . nun.i g?r. or, Hri,.r ! ir c. rror.

os{ dfl. slr el n,' ( . r - , . .o" ..' r " ;c ,"

...p" r .,,r r ..' 1t." .,.p 0.

lnrtt (,1Muth6 Etnllds) ddri sl,{h,,'afdzrr6,otsara Jrrr [r

Bm, !l Buruior,pnn llflu pt Gre Ll@flic. s rinchldcv.nitie sr mBrsr mulr 8uri,ptovo.i o inhc aunrci ti. ii .otr$cinF, do.lnli*xuaLioBcutqbsotib deo o r. dcsenFsrqic itcnh siitbrti.i, srb fdni d. .s,. r r0$$ $r $iea@Niddri

dou!onpczt sunr Ecorodlc in ndoftgii ti in andidor gmirak. ri o rlh'ih dd h lruhncnNlifrporenlei $xusle,in spdal in ttui .! Indi! ji Pakhh. El0dN mlLl h turcmu acoblfi dlci irluzir s pi.ptui din$minFleph ei (2lltreun o .ri dr S6b.du dni dehtuzie zi. 2-3 p.
T.lla, tap n sawkat db la L1 de cleh'i .! {rcdlzii., in $cci h I

j I s , lin \ s ' - - . .+ f M , i' d :fI t,..,., r o - ..n .r r n .,!sd r ,q L r ditr!b n d. E .r DJLind., oils.c,rLmrpcnn o @ & t u,.. r r c D - d .{ r Jn r a .l r r ( .o h \,r , fm h r e c lTire ri2 : . p . rp d r r ll T : r.
" ,0. r.tnl* , t , ; . t . ai n r , r , . h
acd o!, i Borb"lcdno-t'. or Crir0 ri,,i br V.-,.., d r,,qu r, t.flDs

1

1or {xdic dcSp|r!nghcl st,{{D/,BA rl.,,4rri carcprovinc d'n ExtoiL'l ( )' rt rl rc culri$.! lcsuni.Era cuno$ut CmirericesiinlDpci{lR0mny l$IL rl( b lr Nrcio Drsoridc,Pliniu elBidin ei Calous, co rcdrrrl{ rL rir rdrfi d rf4liu lc hcl,Bri.e rcnrle.dr t ci fiodLziirc.Ob$R4i' rL.. i. rri ! i 0 fi oLurdrlfddiziec * rcco'imdi mrsumdm. roiii dc i 'ru orrli. ( r,'rlh*l.l sub !I (l ltl itnttw anru: ), d' $'c & l iii su { otd, uLl' 0trr r' I I l'l ltlrrir.$rrcl\l $ tu t rir sr'ldn 3cdrsr. unSrfiirlrn c! tl! w n I q,(n i i Jqt eii lr fi ll ' ,ltrt,ir trr { r, i L]!! tr nr,'t t,[r,h
trlitr

!mFi.. Firar dmiriz iopotunF aiodizi.d pod. euop.nii acgrdi o r.sru 'L i rit tr liDr,nunaiddtuinii.iridnlfiGr),doimsisublinicmci,inOric $rddl rllnd.pind, dc TdhI frdh craw,rmi') st urilizti i,, sp liodiia., ci sniilcLr nd4, hdxqrc o st!E,nepEpaFs fomi dedemd. sub Dqi indi.4ii[ mcdi. nlrl nu c{nm.drisnb1e, pEpri ur dmd din20g $miilc dcTdjnt l5!,'., {rd rfihrr) d s g llps ncgn lPitr riqun) b 250nl api Dupifisbercrinp d. 15n'i'tri!, I {l niiutc ir &'prus. $ nl@zaie beu2-l linsuri apoi iminrca rttunLi $iul Sprnnghchlf,rqoroerrac.r6,tr.bucuridoobunircndrli..mi,trdtu .r F4rnctilih $h nutiriv.,dr $ cl rlmdizircln mM noa{r,gogi! ll c'1. ! trr L{rl'lf

rr o b3i rd neoL i

".oi*m, ,,q , ri ir. ic. .rio . .b."r.. .Jr nf. r. rbDor., potrir!. Ih 'l',_.illllll:i "np ar tr'r rhr0 tqcnlcibrbjtitorr# lbLmz d. ooo | '. A.,mrd0, roll nie deF rocnp.r ,. b,,.rn,, p,n cr.u r'ir , _l1d' si,bj ' "1 cli.. rfroLlDie\ thitr'u,rr r r. a rJ , . t ' r, , st'r11rt-.,, dr\, uk r r,riu Lrpk dr qrn. ,r f . r . i d r 3 0 , 4 , - . ( , o ' n c n dd ed . o r o r . b r ; d i lll: i, , : " i{dLjrd, , .,", r lln rl,'ler $ rtr* d. ilb

o oarH m*.i

.

p".,-

.ra.z.r:,

Ddzlc nari de.em insi a*ur onmru, p-o.ana .-. o s t ri. rhg . n . . ri-N conMar j zll* poi o 1 l f e . g .-*. . s ! . L { , . c . , 1 ; c r n r r i _ g r

rt{n

"". m..dc I j DrL ! 0 lditri,nil

;*i,* ^iltr

;";; ; ;;;;;;,-i;;;i;;; : rcrudi dnrmsntuo;.iri dins

ortr'rir{ ruri ridrnhit,r,!n r,,Lrr , , ,r" rr *ri, r"t""o a" " " d!!N{ ostrtroirr!,1,r rirht'drsF{,rnqrt|lrttr,irr r nhdrt,r ",1ri,m r

otd ! €oior - o.bvran Popeeu Un adc$( desucd. Ustur0i ctruki denns[ne ! lon pncddi2dca dmd' i Ddrrprtu' r6( dF rd.dn ' n d iio E h , ' i J o d n r c ^ r , o 'i e e m r 0 . a 1 i' i'''mp o ! o rb n m n e p - r Jp cd e fl t ' n i' iflbiJb!d!r'u trstci ldtiuni Fm ditoE $isulSrii pFducnei de homoni $xmli qi, in spen. tu I d h lma mor expcnciF oidalc unc5i susinio O66berc4 !e 'porvr' eGd .[adizi!.. r rl lulin.uioNi, ti !ru. .i fridilig! ditr P0rmb arc un ule MimaluldccrpnGnli, dr si h om 1 Denlrlci$irlt alimcde s 6n.unne,in spchlii ui.1.liri. m efeft alNd/ ( ! dcpizr cu bi vi t tn. vorb.do Dtcidi dc Dovlercgrmisiti cu o demi deiruldi' r i ri g o g o rr J l df.d o clemndrltu,ll.po.r'olgsrerc l! M, r' rl0 Dh il' r' 3 rmrtlpc rurldul rrt{di d(ir 3 mdod)5ipri^rca ir Africa dc vst ri cdrni m* h speii din fmili! Rabircse .unosqr d! dmnmito!dc Yohimb!e.!rtD!4/d ,"tinb./ Akaloizii din edc phde, detip indolic intre cH. utr! yohinbini 6!c ootrsidmtci niid d md etiv N rbs uriliali $ in tnpeuricacurcPsd in $op ili!N dtilc. Expc.imcn6nbpc !0imde de hbonror ru dowdit uiclc cfcde.r.ihriv-inbnu ds h on ek sudl pus $b &nnul iddbini. Mu mulr,dupi utillare! rcFori i yohinbino @ excihl sxual, in foft sdn ri'irp !c indalcazio sde deqtraE r tunctiti scxrale !i, ii conscinti, idpotiF srudi n*6ibih O bnulud llcoolici cdlodari ri rliodizidt m6@t li(r vilvi itr FmF. Dift-o $icli dein aLb ol0 gRcycntf,{!radt,cu30sCitrsrglicucate munc.i, in d.du1mmi10.6iubridcbec, sk nBn Nm;ot saritf oe,rua. &a$! e ddoftri afi Ilrneiulul cir ll.ddlilor ,,gai $rc s Fsrezi in bm pin prclsul fmsiratie Enevotu dcal.oolii burilic,ibpropilic, rorniLic, fdilic. adwinrc rqi& trh el0li hepdici P n ecLd Ds*s de ftmsratiq ri ii vinul ftmnd din pim. "4,conp'.! h r 1 rrc,t.dsp!r. lr.im-{uiltr.n.

i (whiskng d. ) Pmcdut ft.$om din unni {rc mi redus. dsfrlc D DrEsur de pm htrologrc plel]amrc. dislihE i doua r rrcir. $ ctimini ro.m.i alcoolir i ,,gci,. lj l.mlul ndilic, mton$biLl dc rdxicildea he|d1.i

inlc h.pdicc dd ineofrrsud sunr, dulrmai mici ii.oNum.rorii biubriatcmlm dc

olm-/'-.or U.cr'ie e{ le p.,r r, r I opo.r!oc .\L!o,5u'r mnrn. bnho tvaldrnd d. bomil,canofibD, onab$ si m.i nuLrc honddle.c. R-im sr Lopujou. l..t ak subsoqi qrc inp'jmi bdii sunul mar li conurilo Itrnei mi cxisri d. b rb t e d , MUn l, v o r n , . n o d l d r k'nu'..ubrrtrrrcc.nc. lr' gE,i .:tr mincEhs. ,kc. dec o.oapo/T.hn..! 06r oe t0Tota,. dr,

comp@ina chnni.ir 6iu'ilor dcHrrci aStr)r!,&prl, *r complqd. SubdeFLe rivertTn,inri psrc I?%dinsreubrr conuilor uMr !i facpadc !!.-Nmiragnpi din

Sub lami.odinamic,subsbl.lc ..rrme" dln Hbci cae aiirozi ti mod ^pet d. la nivelol elanddorelie ri al sucuiilorgsh@, in sosul dinuliii adivititii otom, s tnodne; in gruprsubsxnteloi ,&ric,Moid . DdrpEze4setjtor lupuLinjci r q prcdominaftsl fie efedele sdorivc $ .clc .niliddizirft. P@r dm a6rc un'ne lidqcM, chia' liri si c!.o .i prca fuld f.mmodinami.i, cnsteii au inrmis

nlrul i'r pomul rchtulogkhba{mrbcnrpen i if,s.ortI xvt-te.

oliuu lid!Scor(ilolriridoV. lie.datindocot,scprcpdao

eutodait $ rli,odizircF$ is l rr!{ Lr mi o dmlies!€.irli amdi prcpanrdor *!m tr l' r $r! snop ixir' (cai .nodizi.c), !i nics6 dcTdini, ..s d uF Dmdud.Jonic poz vi strpi' $ Lhrh inlucnla dc Penrfl ,uvidlanr drcdizia.),Elixiruldllgostei ,

In aoo'n rtufrcdizh, s' nr d. Hrnd * por a r'.'b rom; oc ifiir "d i dinr-o linFmtlcmrd rocm(u!p;(LMtrb Scbuuls l|.a. U1 p.rsdfr mD', ,Ddr ; @r (.or ite.Lr 0e pln 'trN.\rrt'bk bldo und .onn lin{tir, ffd viseemricc, $ runi c6 50 conui dc E nd inr-r si ulcl dc tfon. arc $ alazl p. pcmi in dftph1rallui si $ schinbi la t0 t5zitc D,t r\.irl (Eunul6 lupult, poate rot! ltr prpiftrq hmc| DeE itr $dtrl

, , nsi rr0l".r.!l h id o ' l' l /RsoE nl-u N h r . . r ' odlj ' i.F { Frrl L ' ' d ,pRrm le , t : n b ' n r i u i . c . 0 ' o'n .or Br u_ br',Romr@B io, " i.ifu rulbuinb ds dinami.isuili r1ombclor src, Rot! Nltur {lrMiir) Fu tr |I| cob q! d..iir i.' LiiYa i,rrfl ,.Napnrirc" rod. icst plddL&.omerc h iu b JioEm

l0 uiillzd la Dftpdr@ uor rclcrc.rlinrc dc pdmivrd, plam fiind coaidmli dr brrc i$miifidar .u sprnryheM f/6?drag$ r]f talit. Set@tc pnpa subfomi i!ft1!,dcsufi$ohlcLeSprtr!.ull0bodssau$rsi,,..rAtroicdcprimiE.tDeii rrrmci.onljn.drirati lirii ritr(ridc apEcirbile vibni0! c, pin fidbffc,m$pi€de d. dc70%iin .pa in mr . fon firri phnb nd dnen cAda p6die devirMni ItmNdc $u ll dc rm, rmsri fiatud podc fi lolsiii la prctid4r unor,,consm6-ud,, sure. i ili'vr Nni,ilom!. i d.l.iir de ?Ltfel Fadi.i gcnollt ca din onE crudiiitj dc o prtritrn on.ircr .lln.nr vcgchkp.tr.,hu. in! cu foc,,dopidcne ft $n, dupd r()$ lirr trdN8. ?0r4 sczo!) roorcmii!.r, dupi.e o lo$ !|[f! Fm (cn'dnEidc r|J|ld. in UrLLI]rlrL r|)f fitrri r ril. r]i. nnM s rie ium.1 cu uncutil inDxid,bil! ir |l.
l0N NLdrF0i orrd rlti NLc niN 'lr ri. trd luD'l.N ir lrtrr dt' rLs'i[ viJ]doftir&o'n l1] 't!,Lir1tr' Drindsuj!

I mtrtq cl 610 putin nli folosii lmni, iniordulFrii,.a i nrmulLdtc ltuietopmq e

219
riL DtrPicumsu$in cdo[rori1 .!n!drn], pi .onli.utulbos in slmtu ti in pL, rii il l{ro€i!|tri. bfleapodc fi cdNidlnlii o b,utolnncdrunot cucLd snriox'dd ll rn N.r dcd $r .u arir m,i Mrcinl dLcit li prtprimr ci s utilledi lrit conuriLe. { lltnil. lcnclc d. H,nei, .re .onritrrdevimlihomdii vDlsuli !dp.bili si inrgnicpm!$ bcm s! , r'l ,|l lNbi.di]rcrl.$tualoi ocr nuluiunrn.lbrpro @luN.ntioxd!trrr, { rcdNcpmcsul deatFomarozi dr dcmscluori Smcnlizilii, lrcvc0ind,psil i h, ri a ldutrdiovm.ulec ti.hErp:ritia Fccoc! ebn*i Maiiou,M ds.opsir.i r!!, i drtdcirdr prclf.i a b.ni d fi ddodi etdului dLn.trhli/.d d .x.4ulu dehoiru'r laigeldcddrirdc f!vo.nv.LI ' maie, ni 1$ eid miid.kqial src. drciscrfli liberin Dmrun4.u.otrdiiasi$doru Ltr .strLdc.iqomdozirictrrimpuliiicxbru*l!tuzi) d Nodcnlir in .onsunuldc bs. di dc CcGtiroi fmmezi ,CcnhLl tufomlii trilntifiaa$n bdi' xu ni,li,,'( bLrlbsr.chia!dditruddrd..vidc pc.ir r o!&q sul)n drrtriionril liidrjh r' si lrr Nul'$.ntibiologicicapabi]i nimult. ssrclir hd.liei ndcmq Drc, rcco'ir r , u rlrd$ minclor 6rc alipr-i $ car o cdirak ftnNi dc lipt sa denuL!dh$. ( i 'tr r.drioiddi ln nodcmtLi..hri.isliinF vinesi codftc d.eii Ddwho! ! ! nnr jnsaN r.l,ulc si-ri i.chipuiec, o mnribtNmeldi I Llt o NI.L d! ncodMd.n. M.rnclc p.irru alipbreacopiiLo. | | l{tr hsc ,,Ilbici cu .dcrirat o sdirdc dc h0tc suncieDri pe rNb c mslld oici faptulci, din pulidul.lcool pcorcl coqin. bercx Mibtl dI Mr !, o mici p.ne ft * prin lapt b.otil O. cl ru 6rc lcea& in.i si n hlizdt f { n. siu ltfL. hhdlir.zalmolul. mlftl in.arpnndrca.lLcoG,ismului b ahooluldin L re a in|]Drt multp6t lifl cleDrululu' lafinh rc{( \ i rqisrrs { dssonmlenli Bcrcrn$!d. dupi .un .usl .lncsrorli on d.sn, .o{1nr subnmt..i.t i r sllr mard}[rl]h'Li do !r$,ui duietomru $ dcpozibM Eftmiitr pcrcliv.shri. liolllo cordolui rslol Alli crcu,ron .oNderi .i bo u r Nr,' I | trrl Gomnmlor)ri lr |rcrcnlrc! eu combaus dbnd.i (otriltm pd !.a $! h bilirq! , ! n rl' r, aioxid icp.orlc.ont,ic.IrLcL!'d! d!s 4ttrloNhr)nii lkooLol i subshtrl.le I pitr bqd in n|b$anlc flNoDitl! .' I'r(rt itrrrutEdiciprdi|d.e bercr. conliDtul.i 'h rm dilr uncler lnri@tr @s o *rfc1d.irotzi optinislipdhrdclci,ltd,ltr i,trr. l q dd grr, suslidund. rumcrcaergunsft niintifiR! or ic$ru .c vdr Nc' ! '|mt ,ltrt,i,1r a. o.dcJ! (nddia:d'. 'fu\r, En{ii lL.ohututcoilnto t Leo'n,r qdt4.ldxth, .oilr nc lui N L I LI dt ' {lu'loti llcnu.adin0$ s,ciydinr), $h$r,lc dc ndtrft {liut'd'$ rr oKlidou.i dcnpul$mfrdidi.cL). 0u sli.ozLdc indr? i!ru1!\ n ui.trlo A {rto rft. u !. vLrdnile ii c. ia. in sini{q lorlrtul (, {r{ii lll dn l;M codnrNi.!! dqn0Nrs.i cirmddrdr'l!lp! siirii /lrun^ ! d/ itr ,I' r dtdtor r.mdlib'fu dc t,l tr|nrd$lui,vnso.oskidfu psifs'.il, d{rclci tL. il I i'ftltr.ri 1n tui(c dorrtdc s\rto) h sl,Lril .i. li'titr r i. n" tr r, i..srr LiLl rqM! ri, r! nri 'l(d|L ,i , h l , 'l $ ,nnm r ,L lL , r"] l r ( i ' ! i ,r ' Din fmllA /abriaiaed. sc .unosuri h noi q,{h dsmiii Odolen, spondic; on spdnbnia ltuii noNrq taprorc ! ddcmiilr lirNduarca ci ii culturi,p.nfu a e

icd

cleindunnei fm&.uricE. P.nu dinDlanri utilrari o costiruie *dicinile . p' n n i b..dc dL \;c r i .. M .dr l

Conpoz(ir chimic,r ddicinilor dcVrldi.nt fRadi: J,,trtora, st conplsi ln ln ulr;nd, s utilD.zi uleiul senlial.rc $ fdmflzi pin oxidarc tinpul uctuii

'6&c i prrtu e brl,o ,, " s $ q. - IM lv.d r folo lr rrDrdm uno'r :r r ni ' n deagrerhile. ilt in aale rinpuri, folosteprcblbil penlru m6d rlt mircsud Uk ' u . . t rn lrld \ J . . s ' o 1 f . s F L t ' t r t r b m r o r - a p m p o ' ,i .i, tomici {i vllnanici. D{ cotr$is.n1iiprir.iprli suil v,1didab1 debonil $ sbni dhi. iNoliti dedilcdb rcznc.Cerc.rdoru lan msti (E Ciongs colrb) anAs di. ri iddlt cul 1 decnii in umi. p.rrru pin! dd, itr lume,$Hunilii valepohan. A.lium rameodinlmica prpmdc\ot *bat d.vLttrizan (dtsiMo afcinotis) de l deDorstari inci ditraNl 1399 dte sikoski, crR r diht ci .0bsDtele obtitut a$|n .qnilor mnoli strpuiod,,$pn mi.nlui $ 6sd tlarlr, .dc @tiordzlr ndduvo srinirii Du su o a.ldnc remrrabili ri *upd ireryatild nacule. icl. fammluricenc blzt d. vrhri,ni redu.a4imib rfs. $ pro&c o s@ de
! s somrp o Ldo.rd.,. .crr mdi d"Toiid \'po bon,tda''n.il

- ' or ' id

u* x c s r

Aesc rmdu&,odmindEeiillnouscular subouh!, su ri .htu dosomiolcnti.
nenod.$i n ncn(1.

rdaq Fddu$rc fide.uiicc pcber dcv,tert^n (vdteidr olicitdtir) e t Inddr'ik h 1' pn.nF n .l ' .c r o.r c 'r i . dr i ndl i ( F !E d p'6 dniatr s dft i lur c con*iqic si €xcil4ie cirdi.cii ii doe naij, f.vorizcMi idstalaie fdonciului vtro- .' .'
nliic .mfuli. umali dc rdu.eH moric aii, pini la lboliEd Ffl*elor. eidna niistrguine a actiYililii Grdirft. indi.aEden€di., Impo@t Kte r,ptul d pnpdatck pebizi dcVrLrirnl, in dozcle !,sJrd!l lor debxi.il{o fdrd fo.re rcnus. n.onddr S. zldr ririun is. FBpeui

lli 3t

li lcgituricuDqantelepebzi d. Vrl.rlrnl. n.i sr. unl0cdcuios Phh unclo (d. crcmflo.pdrd pisici,,ninal de*p.ne4i multfolosilin fam.odinamie
ft lr o1 sllr vrlshtr' crc dn p!trn. !\'.an , tultiei e! +, 'rrf (dorinF scxtr,1i) cretc.onMii s@d€ libidoul hhM.iddcmini tiska de lh !lrl.l. N arc ringuul cionplu ii .!te onul nelioljui diftnr d. uele minale r nl'tritristrrli lnor $6drn1r &rivc din d!ni. $i &sh !r puta o0slibi u d lin h i0 lr\ u RJ rps , u n F l , o m u t u i h l , d r E i o f t s n r l ur i r u l . numoN* dt qEciidinfmilia /aturja,a.@ !i dll!,irurisidirduilc globrl!i. tiltd. {' rlc d' r dr nrdr.hrlc.u prcpiciilisddivq d$ ri i.i6odizi.caAslcl, r' . . /o'- Mo.fo&d di Vstr. i,' /r rrr?rt Jri tri "f.. "or' Udil.. Adbclcspdi sunl tir r/'/h ,1. otrdirlioni dr mdv*ruL Shrclor l| rrh rlN r, rrr,ifld I r,'1i,,
hr+'Lt,iLn,lri ,.r i r,, i.,'.',ttr....rn',.lrl trhtin r,t, ii,, in,'lm!n' lir. fic r.h rlrf'..'t'.t'.." r.'r

ovdiu Bolo' -

od3!i6n PoF5.u

UI
d * ' m(( r o t u dr n , d r i t o a\ ' L u n p q r o r a p a e \ , c a r 'r ir rler/r di, brr p{t r h - -.uld J cno!'o1,. nolr p.nrru.ecn F.0$. :' !e. 6p hpsnk i! sin I d€pre5 in fiie. o ilri dbsonq c? nri psidlorsi dinrrcr!de, *b cs a suorrircLor l,oAjlqrt? AosM s dtag din plintc iu $ obtinpnn .inta de:hcui ohimi.e . ( 0 . (e s . J F iu dil-'_ nr.'. Lh"b,.r -r'1r. r€nuh, p'r-' pdologic. rivjuti hcdklr, du.5nd h .dponrmcnt psihcsocial h
F@, nlo :r lebl.. on e..n D.-.i r e de mr. J dod p'h tBela pi. r d"

l

ulor d uu!i Bost dulceg.]n hn.lc.dd. curc|sq itr md$i eop sefolosscln vr,

jn ihrcnom.l t auo efecle, tinp, nin deindiicrtnli(apatie) aftdivi f4i deI'rtund

m s pqi' drll O 6hI Aeic din fmili! rd&rnd.e4 tdntqia./iir Xr,,aii pEcededelor Est spsitui mmlor himhyem. Cuosculi ii.r,ri rrmllnfiodc e{e in pltml inbs erplehd SiErpo i li \r[l!hird!. $6 Mele d. Nrd 'lritrbil, idh tlnrro s li utiliz.ri id labonromlcdc pn 6nt aFflcni.c. Vl rLrrn rc (r'obinaphu), digitblt dinAsiitcnpd.ti, sLolhvihit h | glMini, .r phd ommctult. Florik ci $!t dispue itr @nmbiDei $ au d L0|n din 0n{ c ti un parftn fode plicut. O llG specie rcEa$ fmili., ri dume vrlsh{ .eoa[r lvdleiom oli.imtk wr hg,vi6[ir, moscult $ lub lutude deddiu, { amtuizitcq o !i .pei. !o*d iddiglni i!rc,.e sGleatipl.pnelili, inclusiv In m.dicim hdition.li a diveBdorpopoeedc lMii oxisd mulrelhc $!r | 'l h o.u ptopn.riti drfddnias, utiliz4. din turi.hitlrc $i patrih plered

stq sftm dcn8ivc,{ alcAff .onsun du* l! iidalao! fcioncdului dcpddmli dc In $colulftcur si itrpriDcLc dsnil din&tu.lul sd, .clcmi i€nunlto fre.vmr ti lliab drsm mu ftpiemeE dcDpiu dederivlliisii. SubshFadiv,. 0ph. src ud $ ri mpiid din Mlul al XVll lci in clin4. Drcgma.u opiu$ hcc pin nrh!tu] unui pdn $i.. dclard oblinui crahrM mpsuhi Mr., s€ codincinaidDlli lloloizi, de

ddicililo plmiq dhumircxurt l 0 .iuFti cdn6libilt ddunnn SLUlrk€. ptum i Dlub ddm'ri Aro$ MtoLdtl littnphdnwkhjdH, ftc ct$c ln l,,ania, 3t. r lr l il rpona.Sr i l l t r o r Arrml r.rtro ,l i l d z.!.e (tu ,( ' !oM ( pom p, r n
&6 &uni. Elc scfolosc in bmpllle budist din conuirilrlc l,lghine$ itr pmqdrl !ll!io0e di! acsl! gnpe snfaiomlq ptrh sdea nfldsi b gder:l !i sq h,

|. p F lrr, rrd r ? DL s ' n a r | c . . . a x r , r ' . , k / .P l t u s r r k d n k sriFtu tr \Dtnr o' {' L ! L ^o .,r( i p r f l onAd..chba.o ansr6. r h , P iou 'a de lril0lcqrc(h.ombaeErdureilor divdk sue), r sjus si ficuriliat @shlpsfior

Cu&tiuD.qd mftodtiacl sur crcnidcldr dchrg utiliatl. lcgmcpidn$ jn ,ll {i .dofii. se par .r i cnii.clc,pnner!trurul lor bogar vranin, c, m I

, 306d..mnod ).$rnJ ulr.ho.-o ih e ( 0 , c iDrl's k lr i , , / o l " J ' ht din Mr ' u alralsloid. hcoidll lh dul 1374docib. DrtssJ. nulr urilizaii srizL onsunarorjidc drcguiipuonft. Consunas cadrogun opitrlui!i x dsivalrlorsti a a -mp.r,!.' nbB 1(,-,oi'L u rd i. E \ rMrio n d , { or ^iia8i. tm} r Vlll'la t in{ruul elui d. iL XIXIQ); f 6tizi . 1 .ue int€4i lMa Cr mojonbh
gralo., rF ob H. d' pol,.!r

@Jdcd'ogd( .nfr'd,on n dor |'.o rrd.e\.odc,nd'n.tc.aL.ol.e I lbu'i'. ai!c, crdior(Llrc, .rc po'due d hrh no,ic Dei itr ftcul, prh mtiun.a d? dbg * lntshgd ono su&hli Lmr.dr lt t itr ddtr. v.gd.lr, sinalt, bimnli $! dcddea. .tu. $ vindes a$-Nm[clr ,d drl|{ p.vc r \!na Fnrnn , dlogu_ I'd osJ*. rs irtrd i rhl *',.rt tcn.-.ln i pdiculorsq dishs zcisu rurs i,i' ' ' {{ll, nocivq cm ' d. tlri$imob| sob$mtele riruo. ft rc(a lupb ,,aoridms , c*e sed6l:qoei in sp€irl ii tirlLr M$ Li |Nill utrr vclcftkhn.c{ @nom'c, .unoa$:n pre oTlr! rr gua I'iaFili -c

. *,,/.rr', dr ujo ob lnltr lr {r dcpcDoctrh.

Dei mulirinp opiacele ron*Lruir au drcgul clcdivpqrh o ma pae dh dsgatii strLsrold,le ii, hii E.ot lml 1orr lod lun dcunele siirei, oE Fodu. supn viduluirolsqi .fcct. Esh fla1 deivalilord. pldidid, a mc$aloneisaua butnului,drc $ obtin !5oi pinFo rduologic rchrivsintli, jtr coririi mri i l.
dda {m oqt jn sh silbdici itr A@ii din ?eo , Ftonelc irbunuluitllintlor loli!tu Jl $t culrivd, dh linb adine pini in Sn La.rq ,6ula J!v! si in sulrc lin lolc.Nontinunu dii..i nlinocivialnLoizi:.oc.ini, h nuzh decoca exisri Dar mri d o rh 0 lo , . . , . n ' . { o j ' t u 1 . h r J n r . " 6 ' j ( ! r o m r e s$p.I h[, udul coqo ., troco$ii!,topi.ooint i alrslu, dd o' e u .es mmi pli.uti h'. ri,vrdJ t. r r, Ab n. 3.,ru fenomrndu. ob. lbe i dr dcpo oe dtutrf4l q (r,,n in J /. trd'.c I0 | dt d? Iflue i , i rel r n a -@ o re- a. sc ajunsc d.p.ndcqnfati d. 16r drg, nd, la ri., iur dn.il nd i strtoi rc '0pdii, . Sp( deosebneopiae, frurL. deCEd de C*rrlr{L[rlurhru u,.ro!ri0om]ni3 $ iluziauncivisonfuice !m{&$rditrLtuitrfp0run r*cilinrc Uriltdmlorproduft {i'iLr dr obo$liii cosmdofll dedmsft !e llrlN { tru r!/is(r dq}rbirulL, tlvvulrr( n u'tirr rft' d i'lr i'rrl(Lr' f. hlr rlt /1'l n LIL

tu risdtu 4at organhnele s0daliao dii crdnl oNU. rit 5i bristilc ,,$tr1,1 ddb in lnte'?ol 3u i cmaliomle, 4lork
n.".drcr' ubJdrcr t ..d{ dnn.$Dru Jlroo!l(oirroar.1. .n,ld.ciLd

nocivcatuitilii in.adnl m$rui subopirol 0 \d'rL'l dl I\qcnbu d@gudlor folon i0 {ur'." ritcd.nlro. rbllor alF p.r. oluri 'rarJPt' "Lnl i.tr..ll (N.' .,t p'./".r
i' rL" ' r..rn ,'n'r

"..1' d. rodc l ,,uhidul oi,oiuiconbmpord poaprddp0 dsidLirrl0lL r, irl, tldrn j . tus r J ( r. ' r. t o , uH h r d r i o3 r r dcdu r c'.. o\i* dcpir '. " rl r.tu s fodc lpuncdAprupldtlc dL.tcctcpthon 4 hthLtlagrt ttlrrltrt)lltt4 tr r'N,ror $r,.6.n'./r. e rbl.nJr d

Limfir N!t! ouDnid i$iur{dc

r*r/o/attr? A$tn $mrdrr. r' i{ i r tuu

"'l(

rre'.'

d.,.' ri1r"lLI

lr i. i.r,q!

In $un tidp,lnsi, apd ldcl.rdele efedc tlo &oguluir rulbudri psihicsdvdst .ardiovscuht a rLihr$ voinrei. mDmtriliiintcierMlerapdiap.rli tulbndnneurologi@, 1ipdc toxicomic sunrleiu' e l6ci n@k mf$rr Ll !!. crmcrdisim lc$tui ' d lii 'lksr ..fdaeo0 4noi r'rr t p u u ru lt d m 9 u r c n r hr c r o'gfl dr', ..c itu o orno rra d u rp rc d ' ' o \ ' ' |fLLIJ mR, merxinJ lr 0$ {c Pind pG isco3. I i.. r" d'' r"l/D lll @. ' . - . 0 c l' i I ln ' ( m6rsi.; ,supn sMnnlui neflosental, dd ddh @npedicid*sea !' i { {lid!l{ lorr r u l1 rrc$.zic s I dovcditr li foanclpropiali dc doa ro{.i rtr'puiandu{' dm tar hdLr lu ii i' I r.,rmrim dn roaDeuri.i {s1' 1{kncn' i'^k i. a '(rdd* i'l rro . r' @r' o ld ' mb pflc bNI.. dF rr. i o ' t uD cfi; . UTf l]mep_o h brx nc o n $ m! ra lo o i r -r m D a Ln ; oo a ..,i i0 ! var s4rnde ompahrr, v r4 |f ' . ,t..n r .'"ae.r-3Fa''oc ., i . '1' ' n r . a , - dc dcpetraei[. .onsundonbr hli dr .ca{i birtura dmnbdq i! i rn iirii IMulm$ ,Loo rnE lali dc cosina pe on o .onlin€ De !o*,, coB'derin .d 6rc dc diL n de ltcontoe Prclfld' luMr.onsumdonlor biururi o Nnilo.dcniiili si dngadcntia carcsunldiuglrc li cxhdc din uich Phnt, caL |] li ,L]rmnc ii coloniti sirtrici,li {ivr xri ii Lo'fiziccetr Filncc. bnilc rop(rc , ' o r h , Dc.r d u r o r d d u.i ieu ' b o o rs ' e k ' n.rq [ rl ' 'J hi i , , i , c . " ; 1.,r ,.r r .j ,;.1"tr{.\msrr1'rlul3':u,rijtr rn . ! n t r€ r' rirrl o Nir i o dtaup'4I nro(nJi Uln ro _ ' . rd r. r v r d ' o \r .r i .b "J n r'l compusi dr{'iri circ rczincipe o $tr.ri tidru coi$e Lid. d;s m darorcui rctahidrc.sabinol {nabinon t ii rbinolici. t in ttivc prcduc, dozcnodent. o.bqt i . rn{ll" To c esr subsrante {ndf n$il.!di ricp'iniklnlic,ficpdndqrcsiei.3ol,rtdep$!s,infirrcl'cdc i I |lr{ niiilirdr Fli dc r d'hicduluiln do* md odi, ioai p;ml. simprom. inloxicalic. nn.$crirtsumentloi liis d. mo one r miscrlo( usrrcamNdsll.t 8trtr {ll pulileloihrlusM\iirrrtt r'{. dilauro! i. tansp lG !i dim, cesure, di|d $d;o NLii{ osc disNDodc.RilnulFspiEnei3clncdire$c(bfrdi@..). ,lNln iiri fu (tbicrdic) Lr doa ri tui 6mi, ,Prft ftndm.nul nunit duln r u trN", L.rdslMll $ trdst{ Drint'o xgihis psihonobrieintnsii, cuftmuritun ii i.tcg s$$u N Nn tr' s hLm(,tr,n d (Dul. hhcremt, Rscr. !ir,otrnc Ali\ c i'i !rin (u l r' ' a -ra t 5 ' . o."o /htr hEr hoca_'iod.{rcgI-n"id d; inclsd ;mbinari cu tri JLsmb I rNd rlrmrrisr. chin mph.di:Di o sEE .o 5.1ai(rP onwlP .rdcP Crrr i , r r. r - r r i . c.s /,a rF cnls odrdrr 'lov ' n r' ' - ' i' n " " ' I { s I) ri rdniinistmi m$tui rip dc strbshnlc f..c chn. in do^ d i|| q { t d r'r \ ' i1 ' (, li' r. , . ^ r a1 i .I Jc d .F ot li..r, -'ir' p"^ rrd ! ' d r; dc 1 t rit h n " r hFtul,rJcpcnosn (rIrd '

i.r/ h troi,folosin.lesei sp{ii in s.opuinli8iosc nuor p.misi d.cit o singurn
pc4,l! o anln d $r&rorc rlturln S{ fte ci Hrittrl rn cunN.d ti trrilia, dmci dedi{mm! @ mutt 'lcspqn n s lE l. i Hn s N.l r I s i D. I s . , , p - n D $ h m l o s ( d L r i l i z t d d 4 q r c a lir( na us@cna$dilc.D.t plinh sr oisindi din srqictc Adci .drdle, a s r
h!. rftJ.nclc r& crird co d I . o i't,'3)

Pltrdr fl ?pvT,sp-

To1pe lis6 d$euilor no.ivep'jn urilizm .o i.ui, inrnpsivi $u in doz€ iodale. ftbuie irclBc ri subsenFlD ob!iidcdincorikdorndc frudctor c,la ,rila !i dc
4 d.rmtar4 d€nunircimpropiu i0ci de Coh. Po|od.lc rftionc h folc*c m r8izno", a nd.onvingecaci elc po. iiliiutu tu diminua ddes & ob.sd! fzici.

krl, erml I'l r anprlt lon .. I h.prc.ungrDce*r o@mrjlcbozr ' Co b . e r ' n , n c 0 u n . . d n . ;,'r"p".,i" " t Ho@di sugarului nic) Ji.opilului ' ; , , ' - 0 ! r n o d m k ; Rrrp l d i. r Lt P ' 5 g r $ , ( ' l . q l - a r g f l r i u . i l r g u y s a l p * i / , a "Ba/ drrzrir. clnds.uli sb num€|. y.rD. M.ia, Ddd a cmt'uhhi ridicd dc dc ii (2 .19lo), h d(cgonr drsu.ilor siimnlanricnoasc, dft iilitui $Datia de iltii trli rololiEi .buzivi I marui drdg,rrats afrcdizhc I i c. tih nelgadnr,r_n cel sn rBtinutr donuofnk. 6k druir0de 0GUismu u,.

d ubattinur d. 2-3% coieini, punddcvcddc ljin hmrcodinrmiq @nginric Cola utr rcn€diu elotul intlccbrl ti lizic, lftil insi I fi unenergiai Dupi om s {ie, in iismulumr aicn.{oicdeodihni porrro rcfieio @juhiido*. $ mlsulde, dup!

DcpcloNa odcnhlia Afii.ii i pediin Nourcuinrq pFoum in iode iBulele ti uld lndiaqnsi mulr ?50 dc niloined. locuiron nensd BetelPrin Blt.t $ tnlele8e 6rk leg.bl lbmd din nagmenr iuci dc ai!. r,{@4.0r4rrl tnf{rmr in dc yldi deBtr.t (PQet lrtb L.. P chorn Buch-Hm.) Grcs semzdunnedlu iD
lii h .,.dele !i 1i mcsle u.i . ucsr{ul dc DldE e @zinri inr'-o fotioti f6d n din lqinr su din au Continind rolei|i, Bdelul alungid.fta deobosali. Drcgul

o riryul svcrc tulbudridisdrive picrdca ,p.ritului,.hm0is dfte' cu

l|'nlh, o$crc, pncumi imegdre!dintild !i irib@ peMenti e singflor

l(hrr.rl. duumil ri Q't /czrra .d!/it, *e un bus cm {qr silbaric s su ln Atns onshLi !i in Antia neddiodi rdnelc olanri6 i( nu'u, n ru. (dsftec pin u$i'e ti pianeLctuldedrod,Jtrpincip6l, .lqloizi: er\idina fti lM (Nmrniro!rc cftndici din rpredralP) !i .a$iDa(arc 6E de hpr Mi@ i0 Xl'lrul Drudr* cfcde.xciraft su0n sisremului nono6 @ftrlr srinula€
[| fl'.intnrrn rDn c_d( obo.klr' d oDLur: fn pa sb.dvi a !?rs1 rn ll|! \ t r! n d , ur n l r - d i n b . D o ' r d e 1 . n i F d b p m t . , ! & . c l m p u l . g t u slhoa$ojrru gmv!. ii $6ial la pmoande in vasd Oipcnmihe adiali,

rdr,dr! pirrr (,i$rrr!. tnsibitirdo.

lM.n'l't!orr, o phnr oflgin.h din SicLLh, sqb spontug .!rc m o .e rsr0 ru $]ltur tr! o or $ N.a'irnilii tiniim o ol?utu@ 'ilicmi rlr d,ihoir n'lr u'liiti n,nmL t I',rliruuiorurilDin iL prcik (cs ncdkdc

!nri(l

r. N rtra rl rc! ddr.fmd 7i{e tinln LrrLirr'sli rir rrlr]| t'(rr[ff[!fltrh.ff fnrjzdcn0nrci) Ii

ov d u s.lo' - och.nFope*u Inpqiul Rono, Mrndr'8orr a lon EUli uriliari $ .tog, dromce e cpeibtd Lr I pmvo@ elui .+i consumi filcNl pi$l m delnonino.S. spue rhia caHui!61 ii i u dusn.rli sh.udndu-lc cxbul din ,hnii in vin. (cf.ddm i ddivarclcsL, li iln hl O nmi 6me de bxi6mi. .u .iciht dfebidclE) sr srtia id dddul rincdlor$i frai .hs .l studslilor, qrc s droghuvil{ pfltu r*i min .dpeibba deafoniftlEctoal. spsial iminia dm.doi plali, uriliari aril G afrcdiziac i m psihotop,*t Prydtl lrditd /, r' cir O alri fl7r?N, oN .onlric in sp{;l slsloti (ns.alina, ,n|[la.ios, loromi.a, pqd Dr ctc.).Fiindn@ivi sinllitil, * i fo$ irsfti raen! ir Amsioa,pc liso stupdiotLo, dns, dcrumirOloliu\tr lll Dc la Dcdicift tudili@li ,zbci trc, pacnii u s1r nngrj in intciga hmq mull mi mri .h6 dc.3rlode

Eibila ff , p6k 0,6{!oMx

L. o oi.entulie derlcoolin sangc v$idn inrc 0,1l}4,15% hlburiri de .c ipa n, dc.uz d .le .ctlor ndtdriiilapesre 0,20% smc graeo betie sps de manilcshtc difrcule@ i nlrda, a vodi $ a mdsqh pc{e0,40y1 inialcdi 6nm alcootid de *
nllmlci Rralb'h

v(hq din riq'0d bibli.q ,,N0.,neuiosed putra vinului.s! imbihr, iar .dpiii lui

D*copftm turrii culonaiE abiutunh fem.nhr (virr, bcrca. cv6L[cb ) sk

Gn ,]eFr h6 )

Ri|ea.arynbasasatlpah@atubncd,!/d, id tn libba spatrlolihrb. Ilcio.rrl l/rrl{ de /a ytEetr),codtine lubsedtchalucinogds d@$birdc ldivq prffi md! (rlilrl lkusic, d isdliseqrc,lis.tol ti cloinE. sihilaft ftlft existdre h sp.ciilc d! u',Itr lFlindDd gcndui Clavic.ps(Co.nnl scrrci). Dc fapt,rccrrh sui prmnori' d. Nl siNui !i L s.D -ului (dietil lDida miduluihq"ic), dos qrren denocq comddd /.1 dntititi $ la pEtui mi itr 1m.r .oosumbnld dc droguri. Tri sptrii d. ciup*ci Psilocrbentimnq Psih.jbe a@M i 9ntt)htli q,r?ai! co4r psil*ibim i psilocinina. sub6hF ceaul. bri ro! nucleul iniol( i .ioi, mliwe ialu.imsed, ohid in concnhlji .xb€n denioi 0:50 000000)

prcvrrc latiera noniLCo!.i r€nuln$l limba azi..i ln$innt SisetrF DMdi} @rc de uor Ficfin dinoM.A lbnri cn folosibdcvdjito'i p.nh EzolErca sriridcnq hrll i reom.bj, de@@.onsummo leprcduces o srsrc sloie dsi pini la hrlL'oMlll dc troliunilor rimp spaliu. u F d. Ulld ti viiutri itrspiiminiio@ d deloruEapcrceplki d ! dovcdn dc &pt, ENnitul olotunquinu $ro sh.eF &cat sinenF um dd{ c5, (Phabitk knud@),.tttn \tt @ivorwh.e,oEscs*mlntloaen tqz.retete phnriommsbli ti k noi O spccic msi.ar, i lcdeiai famih,detrmidln limh nlll

ln asc biutui dblinutprinf.menElic omsralh d. I l.do1 node . nu deD4i 16%, Efte la a6t proftnbjiemerh!. !l@oL1caopt$. Dr pc.tu oblincu bi!turilor $ por.l utrgc la 30L9S.D. ilrlbl viciulakoolisnu $ c{in6 ti a ddm nrscl ptui lul 0aitul EwluiMcdiu. .hdci cird biutu'ik tcooli.c obriNtc dklilarc dcv.riro irin au l-i rdit poFacleluDii (exep6n'lu.lc @h nhmiel nodEn, mnsumului pc dc 0l *r simild: s bd petrh.n urn , $ bo .,h bucunc', !!pim.. da sebo !i. . .la
h indusbie Rmm dcprofbb' ,t. Ic. hn, s Ecurgl la distile, ldcrlo4 srfcL, biuroii porav.ah dispozilie ,Jdr!"

mo 1-. ln d . h d d er ; r d L . d - s b c , r o a I i n { . n . r D . d c r on p i n r l r ' d , . \ . i ilriej crctric.lpm slibiFa voiitoi, ivend.i umrc imedhri,rl.p.ndsF dc .tool i,1o{etesturilcsulrfdbic,azisnFge@usrdifrlnu i,alcooli.ulfiitrd*pus I boli iif*tidN: lBCj inftclii brtrlh vim!i.., SIDA. Dai la fcl dc grav. sunrti

(Iolift{it, dle neutolo8r*

: 0u € cfo. dishgdi prosrsivi a lesurlilor hcpori.cfuclrdnale, proliftruea ilor skrce {i ! dodulilor rqlnem (Efaccrca ds c.luleloie la.elisi adarhio. Ur

enccl,loparii, rrcncN) Sihepdie.Circule ,.ddirum in $un !inp.

jar h.nomgril. gmve, ddrinulhgic rl citoncutui {ui digBlive s Prmdoturlhfttnntrlni

iednd dinzomnostisssnfici $ mntinfind pi ir$'l'* ln Europa$Asi!, orlttc o slti oiupcm4,.lrorna n6.a@ cde conlimdoaloizii Duw.im ti Dllorl mbdciubdmt cucfcciehrlucjno8etre.zale, prinm6ti.oc,Iic ir i Un nc $Nl '4c ctr trltcplmrq porpmvomo stuede eufori? debetiq chir id lips aleoLu]|i l\trlll
ti
.l|LroqFE .R.o' e de.Fn,1i(q.. i),.tr f,brrdLd.on.ft apl',t'L i,'l'|j

ftrntrtrl (&i,rr, rdr4drl 6b ensidnat, .!uz obiceiului dodiuter {i din del dspendil, d*flicii ri Ddrcolc petrh si,!og dcplied . Darp3linsi momele cl ec i ucL .G& fitdrwp.urie petrft ceq p@o,lendv!va! Econsidcd ca
I Lrodlrftl, in tinpui itrde?Add.. picilcrc{ii, bdJriiqiid. po€nrioenbl amdcd, lo, f ru n rl. d . T , t u n s d e r r n & d a . ! . 5 r L d o n t u L r r d t r r I i l p o - \ , D ' t i u F ! , ln rih { , t t r o h D h , T u o b u l , l d r R . o 04 n u ,
tr|usrr{,fi r,..trrnr.r' hJ"

Torc contu ah eninu airdc. foor.L i' rirJ RL,!ios..{..r. \1i h 'od iDcii senu 'nl.lo' din..{ra,ir,,ry,ria adel Foducia*idmt nonrls, ri dor dsds r$ s[0 Dnnifclbred. la individ h individ,fic pin vsclic si cxubsdli nmntoldr, lir Il Dqi in rcd! dondiu iun! p$ibilc lomro rulrc cxcdplifi.in. NN |tlr I i ,l lirln, pcih a ah8. acdth ci cris6 o difcNnlind, iNrc dogmlc rlrirtr pini I. dcgdddca .ulbrimt curcliunc nocivi, mslend fizi.i rit$hrci r lnlru'L'rrril, bnDhlc liroriapdlicc nrc mlnsc $u {inul@i dpaciraruitici ii idLldrn i, r $ dh nnni di i'rdnre dc lirobm& modcni in snpa rbiinlLLor rln tr(. Ntr lurm insi inch.ir m*r subcrpirol . pEanl4 pc r0,trr,i rl M fid dtrircdroBunb oblhdcdinpl0nr. !l.0otul. cclrnd lft.vcilulltd, n rrrLr, ,Lc$iodd! dft.un,,lqdtif 0sr.rhooh'ldlllx lrrkduicr Ji'.ord, n 'r rrdrdt'n NiI0'ft |ntrltrcc { ] bq. /,.\

! t0rpc, hp0tiva viamildrin€sinzli), ti itr sopui inrale(1.poslu udtri cir dzboi iM ,,p,FipAoii cdcconsliNi. pa.tncsis dcn€EEsime ribd) Md un intc , ItNS
..' i1rd.srr sbro.ln prcprez
1 "(r

't pfltu .omhderear ,F tudd ln!-udd6re doBdsimi. liduditor desp i a etor pu rb | (Didrlii Ltrti), romi dc clism impotiva ron${4iti, .! ldjuv.
, d rf

rl,,iu|[ r0rrr' $tr'..i

".h\"f nnr! d!!r'(r) s.r Nr trrlLalqi€ricror rupfliic ii

Tuobrl od ds rr'

cit. durc.ilor o.hL dc I'rl!tuq,lioilflunLcN l'rl L,r rur!11! o trrrq i ltrtltu|u ft lrWl,rn rNrt'r h bdrl

o/d'u Bdldr tuvan Pope*u -

d*pn valodo b.pcud.na TutuNlui,dr,z q Dmd!.n ir ft.ut Blas. discub ' n ll slirdtik ele pdh drc s{ nai udizain nediciii? Su cebva, nuinsiglili tu $ l|iu.ul po't li inlmil fl alt dedi.ent d rcFui sinn, ! dmti Dortue6a clccrc !c d. 6tizi, dionwds 3zl? pn!.d ,zcabi d. fir!tr ! i& di! p0lbeE! | , M li drc dctu , mbel. lolosicB srblmts i$*ticidc Dr mi impotunr hprl Lr, .,Dmtul subsmlimi cuft\r tr i|ldunisdenedi.d.r€, djntuNn$ pEpa$eidul nioorinic, uiilida duh in hrmmill lelagrci, !i alaltur d! lfcnn n dciumimdcvihninaPP. naLidia A]zheimri 3chtror u L ita flutuldsh. $u psihhc, cM a li bml, pdkinso4 ${ n0nirdeh cooshbu cain drdul dadlorhnibn nunirulsarilor deudcl d! ' il qr. nri icdus obsalir nu@buic lncuqvL ttr $-i d..d! in randul nlfoirqilor Toturi, ftzdbtebuc cuajuronrl i.o0ri ( Odd sufenti ruologi.i ir cN !r obtine sub rhroditrDtno a 6 *i cund$uri d.dmifta dcsi0donL! TaEfrestr 'bdx r $ | krr', Mitcsbd fiin ticudmotorii v@le,Or,adninGhr€!tui speiilfili dcgMlr ti |, rEsenla{iinhsihi€!ticu loiAcidulnnor rrl risr.otdrcmnriEni.dtinirrtduft uriiuPP)ItigrsctbloculJisrdziitrrn@etrtulmtrtulbudnvuc,nrepedfri r d'ri sl tur|. imu d$ivar siu,ribrimhl deretil. c$cfolosli'nplllars@uor ncdic4orr d .utMte (!rtpMtul ddumirlldri rlftumrhq inriinflindoni$ eiiwloaE {l! cinulan,i ftdii i, .mdtui ine{.iri ddmM.n nicotlna $inuledNsorir r t,rtr* rli), Undc d,bnd melio*ii GtinuUii).ircul4ici &rcbnlt ruld. nimihrchrel$lli, pmhabil i Tldtrtrlul (dcf.!r, obicciului tuFtr) s rtibuiedecit mii ercdiro,i r rllll de. pdn lllc lici subshlcafrodinm€, deo p6ne ef4hi d. favonat . clininini d( noil Oe biologici alivi $crcdn dccl.idclcsupEEnal.), cDnsinF,!Lt!l ilMrlitrI Gubnm6 saguine zona din drgtndd iff t! lhleclcrus oiml,lici 36iralc, pc'lcalo, iInrt cmftle. lNse cr diEdi, d .ub$rit, ercibniia frinqiilor Ou rlir e p ' . . d . r t p d a (L i . ro a n !!..,o n l U vptr .s!s5- pr /r ,' dia
NilprrcnIIBU du'u 5piytdrcd.d.nuN C,io R x b%r p rmufl ni 'rxl llvonbihrTftnulniindEpbliimDoriv!diorobului@pFduco.a.iadcMiisrrii gdr!.i M o|l|lu r$sul nuhns. Cddtibn rngleziaLrdtir o pdn tbnioi deingin€ric dl nloh d. ftton IsA(id0mslobulimA) o Fl dc anbcorfmhstrepb.o.,. lsh||l rmMd o k,n|i |'ry.ului orioaiic sa lid p. klunhi ti r d.! buc naloa. Mo csre o n! m mN numirdeoan.ni d, ddi scdovcdctE Fe5iri, v! pmito tdu4 rLld 0[ ul']ft..d r dfl Lrl kciLnr bol.dr poologu ' sDshhtiim*i;oii&epnnd h pft* @din mpb plnh a urli! d n 'rLil cr Dl d !trii.oqigcni, Prin insineie se.di.r, ltturul Gi s{ dovcdir .r .i. us Un rlitrblc orc $Drctdabirc b stfel de,lmipulii" geiotis, dcomacsqionnI bLi drE m rlNr! | dc3.ic mdc .londc in labonbt arpnbacipita cf.d. adrilu'no c llhl I rl trhiilh( ftlutrul shric srftl tnce! fic itr m:sri si rbsodi o s0 triidl. ld rrl f, si ' g!!i odillcsli dndd cigcnclic. cq'rbili s; d.tminc s0dlix mrinL[norlrt'tr'lrdl h ,m,r dlrra'0d 5.r v lr. ' n t r' t r{ " ' t r{ ' rq dtrL an mol n o n .l lr r oryu. dto ) i h r|n d'jr'r'd uil!dt m f . . d tr L d wo h o e d((lldroqr,n f t,'. ' (rditodlor u dcvoiias]ieh ti pod. .i vor rLio'.u l[ d d od I d.osri Jdtrl, tr ddffc mqsti plrdi n r hlmd: isrizi o dsprc un. mlvddrc . uir ,L!uq u s rltunulur$ n., Nun rl'ml$ LGlk I D"( rodc!cslccrshbcncli.cimlardhnit lil! Fl$! iJ'n$ dtdrltr' ndcrlcdm ir nqftonmNnLrlrir.N.{'nf'b'rk rri r rU to, tho,l' dni' I nvoht' |nr trr*M i ''

,61
BOLI DE \AITRryE $I METABOLTSM
rlmcn ,t1 h. 6bol,.dc Nr4.ciir. Non . ,le uncr ' lJhuDd fld$*ura pronnr. |p'd(\,1 *iloz, \ brl.bDaiDpnn..fl r.L cOro.c.nc.L|[.dc 'tffe. !, sitori nidcmlc $ rn4 .ls o1igo.lm.nto, 3.6ta din lmi .xinctue cu .un Jk.c ddRnF .n legrN ,r fru.F ). . r,os)h 1p cd esu ele , tufle e 'i ' lipdc. lrccptr. lac smilFlq tre aduc olxoisului undo hc, ie mula ditrcle i

E$e Soi. edri proleine, rai pnlii coio$u!laphl.t ryr cxcdplu, ri Litrtel auutr mult maiidicai in probinsdear dmo,. ir unclcsminF (mhidcrfioma lnu ce dc in ui ii. rapiti).ddlioic princjrd.sunn hidc .risrm@ Egn vcsdrl.ln ce.a rdnb r 5mi.,nr. boD.duld.glu!.dc. numo,* fruJc rtrronu 'u "d d[0rr G suBt lrfd(.0a ml ma. lde.dr o'!m.r ' d6i anr
Aor".mrldb n0nudr g u. d. Fbrn ron.dflde ,, .mk e d 'lbaa alihsbr.c. coddN.e Dooftec, nu Nnri dupt Frtrr no6ti. piincipilele alin nic llo 'li i'd0nsiaiici sunlNrizi mftplde ti lalx fispandil. !i ii dndul crte$ din,,$calcld' i! &osrolicc.considfin ulil a p'emh succinr

I it sru lll0iN|Drrucirironobi$n!.uiozM{i .iudA$ti. fr.dici r nali d in $n dii Oncntul in'lelitut b.li]e dc nntilie d. io $uri$ri.i|l imhd l ri ob.,ili[0{ crtrch n( ( l70, sui. dc 116!) L

nuhliomlE.l'al Mr nnlr {l.ir dliLrndc Nlr hn nd tudc rrNrui .chilibn d[ ii cNi r rriv.rrc dLntu ncvoile o'lennuLul MnLdii4li.d$birrAtr' n n . . ' t i i r { l r d i r'rlqia i n c n ' r n { + . n r ' ) . n ! u , tr , i a t h ilmirL : t
Lo I NI l$ !i ( ,'1. r I Ll'dL $ 11 n &n i ' 'l 'l 'i '1

otrdu 3olo,

o.hvan PoPe*!

Fro,aEp€adit f marA modami n d.Ere rltmcnt ACRE.,puft". Pon@bq misul. p$cle, llonclc, Dic6icik sunr dlde fd.lc DULcI-AcRtSoaRE. , Alim.delc AcR! dbuie sdE @ibtc 1.5%din dich zilnici See ln die6 mtuejb Aciibl t fdoiizdzi digsrh El 6r n*sari pmh o htic sll,Mi a sins€lui, petrh nonlrn*: ronustrtui nusutu qidcdm g a r'iiioililii s. iiipue idi o rnmi. Exk6 djfcib fdun d. sR src! pud (Nrcl), srer gcni ! Dji . d'tu d n .06 mm. sm d ,4ir'.. ru dn rLr {. hgu F d€ ' . Cmmiin d , e L t r r l ' r t r o 1 c s a s r s e m . . d . n r , g r u n o N l . d rl t o r . g r . o a tM dic.fu d., n- dpupr llbi ARdtu .o1,'r d.d{n dc ct ruh a- .odu ndq!rc or8adnduhi Siis rebui. st c06rituk, dupi t$c Dico.lmede absolur

functroere.-!sturindniJut..dcLpu.d"'loldrpa) de,otuJiddicllnstr bniL drimMh nri ilu itr .onsidde ri ,li frcbn impond$ d, on n*elq pmrt dinirc fa.ro i nubirivi .ddfom.clor 6 g!fu dM.nG, cfdclc dc $zoq rlinl

spmificul iddividu,l suhictului d .omplencnbE contadidoiii, $ 64ulnr , defilc dcd.d $reinPi4'rca Unahtrincipiu bui ,1sGtdm.lor dc (in ln cinciclcmrnttundamdhlc no'l ligu6r'9: numzilililc. r a APA,lnof suriinclos,sins€lc,linfa, 3tuimilc,s!ozir4i1c, (inclsivbild$ uim)i $cqiik pii can., piele, tn , tu . }iMANTUL, mrcscrcgise$e odq dinli,ungbii, . rocul, .xpimorIlnndldud tunpslhn) .o4onlii a VINTUL, mrccdcnspi!4ill

Mdink tilio'rstilor dinExirdul on.( numai dir I yoa ti.cini nes, !a o l/4
rc tobli de m 1 kg rlinloic .odsumrc1i masi dos d 2,5g dEs.e vapftr n d mri r.ijuNui (ste vo$a d. Mrcadir co4inurul.limcddd, fta idtugari t! id lor $ &a suplinmrdi, adiu8la la alinencle d€jaFgaib poih nsi). Co rd o f lk : : , L m ( c l c . " g u . rp o0-r i..),(d '1r."n Ildomd; Tdtr @nrpillio!(*i,: ri'usarr u " u , , p f l . t u . .rrnu . ri40,. drpureei rcdt desh.trm. m.libolkmul g.isimilorti htidi., .ptuitii Eaciiilor rtdgi.e mtrmirii condircntlor (Hn co.!n uleiun dmiilc rcriw) si , rli'D.d.lor b bo.e hdlsle j cqio'.r'c. r c bnrs{ r ptr r.prl s r\e tu nroind pl?"oklor i0 ssn ri . r mrlr Drcrdni.'. .p(rJ I' gdt, i' F I d ! rrh ! lu eA r d e l u l m t u l ! k . P i p s u l o e € ' n , C o r L n d r . U r r o i n t r r

. Cf,RUL, cde expnmivolmul i nArifrea(inillinei cdauluil Penro . s siguB o bui sbft do satriba ti, itr aelari rimp, o bu hri! alirrL orgr snului mBre citui clcmftG rEbuic6in. shilibEE pin.otsmds pde ii ii *dni4i potiv e. polnvitc[@iNi indiid in Ca rtsxlt gencEli h aedri coo*pliq alincniclcd.lci n.nlin APAitr orsd

si6@nald AtA rj r0! alimcn.elo mmin Foclrr i PAMiNIiLi aljm.ntele eE astingeft, Vlu\llJ VANTUL CERLI,ie alifrcnrole rlimdtolc !i.me metrlin ri gnu u Notiunu DULCE h ffile cdneplii, mncIs .xhausr'\ dcint de re,

dc **ri!i & soDeni sauddiddi Suntosidmb DULCI nu nufrai zlhin' nie€., .i !i iactoa, gli.ogcml din.mq ode (lolizatsidele) din 6sole su dii hchE). htuz (din bpt $ din dorivdelc ii .on.cpli! orjetrhh,p.'h siguma uu ottinc $tui dc sinahE cdc neq cotrsidodnc, alihcdE dulci untro$cl.: srnuLoftal, ponmbul,meilj, ovi,tl. r catunrl, ounkdt el s;nlin4 6solca, canc!, horelejutu1 (inclusiv bpiD,blAMa, siqd Tdre edtca losi u lol majorin nmlidem @nsrsri a comPondlei r lesutuiloradiDors,r scloi miduvii,risonulu trcfloi r sF sistcmlui mustrlrr $ a .,.pEivjblc (senl! lurli r plecelor h.6bolicc), ir sp€&1pmh buia activiktc! sistntrlui nends,a ipaidu{uioinl'ror ri n I secodsidqinc6di constrMci alifrcdrclor ,,'lul.i , de@e elc iu \i 0n rcl in1ltol iotaliaer $ .linifliM roxindordin oEdism. Elefavonz4zi, dcdemetrs, viniL

pem Turn{icul, schjrdulDlMinteh dechimt0b ur .odimnlc AMART, pr.cunt undelesmes SpnlD8helul. cNravetii nei. tibo{elut, , I{tcloD,
Fbuieit MituE aprormuvI!o dLn !irmcdut'r nbrc'. lori .le srimolca, follmr hemtiiloi !i s.Eti! hilidi

dh l% dio 10bin aliDedelor.osunde (rorduDi@tculot nai sus). d. AR! a.oiMohE mde I]w. poib oemerk p-D".rRller AlDdleA lc cu r4Eiir inl.mi bdcfi.i.zi de el€.et lor Rcglezi Gmputum @Dutuji d's-.r.-.Sunl tlniicihhrpFhr,i.nJl(&imddbohs' Cr6m'.orr'..pu'1tu'ed in ti is,p6 p@ililn insdfili, d4i indilare ofrbaeE{ hclninrizelor Alimnrch

!d 6c lbde dsFndl Glnglb(ul MUchinbirrl su chtnbrrut (zrpirt .). s. @flmdi !a acstca fic ii.lus?in dnranomalizitnici.rorin mtihGa si

llided.lc sring.nr au ud rcl irpona in rcfmos Isubritoq itr roficlds DrgurNl 4tinesnrdo dercguh Nchr .u drc8ustuii: srinsmlduhr, Nri.gd! deFsolr, Linredcculod.ponma[e, Muirur rtuiri, d. dulcemlnishr,id mjdnbtu ffl.tlor tre@pr stril
rEc riu- r @nrtru 50. rr c ' Dlrc.l.dlr$lx.il|lliriNiri trrrd.iorrl.ri.ctitihmrNrcn$$itiripaenturl !!h !ir. 8tr{0ri llMr l)l{rr oNi th, D | inuimrcn(hitih ft ' trrli rorilu. | | nuudM dil i dr i.nFNo u'ndl[ v. I hM i r ! d ti ' 'ro ' lcl h rr q{lr P. m$mr.Ll sr'mflritn. I n1flrh . {

rlnilort alltor leziui alcFsuleilo(pncunti @tEH in srdrasi ncilin lnrcliAurl un !i liurosc .oe putnic. itr gercnl,s .o$idsi ci msta pElss.$ drdi dcrl (Esp*tiv longwiFL.). individultri csc cu Cclnri impotut :l€mnl itr alidctrbiia mincirui DULCI LnduJc'.x d690%din Lrr I podvno.u cclclolrer d ftbui si costisie in Iur de .ombinalii
Subsdtele pe @rc t conliDalirctrolc ACRE miEsc ipd,tul, $fi d'8dl vible psnd $imulam l)ur" d Ddrr I L rcgleui pdkbliisnul i 6!dal. EIcsunr spei.l ! activi.ililor@ilhcc ln icdl!i 1lnp.ch ioior 0r r0lrmpoirr t'r mn!to | ll L dtrl( r ['rrfr LI'iiiLc.utriddr'{)l m Ido.,lil ijL .o'loillc !itr lo'].ifiZi.c.

t"dur8

ovidi! Boio' -

ochv.i Popes.!

F rdo€pis hdiliom d 6i mo&nd

$uruile ilincnhE cmsliuiE r'r in $himb.o dieri nNhilibmid{i maisles oaualipnnciFliaihulroiafeiiNi ti chidai Gdu€ii dudti dcviqn Er.6ul dc.limc c dulcidtrc.laob*ibE li pictd@ polci donincd. lr d, la hlbein vrslm, h ioli m.bbolie t gledulaq la uelrc@suwptibiltiii h r gripi)$ laafeliuii ale.p{atuluiuir, boliinlcqids {goruni, $6ci'm gluoide 1d dne pierdtft.Srut4ii coipol P! dc,1riFft. o alimenratic Etmplu dccmbinaliioPri t I tqo4ionsl tu dn6, conbind.cuelehlll slimede. cu cdmbim. diasElor duloi .€Eilealiddrc eu ,linmtue pmdrcdiv* pcddlt C! btul ln virF, excdele dcnciciFlc fuiclii ile oqoNnului,z$ cm *t nuhlo unoodihft .ek nai imponanrc E\6d de.de du( h nllbuiri dcckcdaF,laftbd, h.ndrgii, l. sidds o,l s*ule, laabnd suli cidc@piDlui,h nip.Ecidibt ti bx.dic. Lpsadr sc ftu n.ryos cncohb(dud nlMlc tulbuirj digstivEsufabF alcsirtdnului i hepdlbilire, tulburcot fr.itilii m@aelor,gulii. 0 nnbutuicndkhii. rfccliuni g.nc6li t imudralc rcdusi bolile la iifstccoiugode de.libiciunc inidsvad s.u imficicnGs slimentloiacft vr tLu lc dc ald mne.iolosiRa diftnctii dig$rivcla blbuiri ca-die i nedoN.
li Folosirca *Givi s alinedblorDimic ri s codim.deloi dtrce ifpoEnlii $r nN d. mqsl4 h siiri feblile eu $b-febnq Ia af.clruDL la 0ldnia su4iei la tulburari cimlahdi, h Died.H ipdL EdB aedon rode du@ Cosuul6de b p.turhrGd cfttMi pondercibhBl..
InLe'@ ir.r.$,ronorffko' ilfutcsffi o!hde l:b c r* ! rl

ULBIJR.iRI ALE MEIAAOLISMULUI FOSIO.CAI,(ICIA COPT
p' o .l nsdule da. n rlk oL^. pnreelc lind n.l:mmnt.i defer€., .opilului CdenF prclusili d. dinente bogdein vkminclc Di A' {i C, tn iqn, i ln ni.nlmcnt aholut rca!0rc asimiltuiicalciului.duc li lleirii smiclor hTnEr Ahtu_dc d.boli ddorr s.. n.,n "r"Lrg h .. , f,m Ar r tulptol:b!d.s.clhtir.r viunl rD. { r.on rJiorli' 'l cnulkcotrrpll dbi lo!dc(^trr rlc i e@h r,!odcom.td , nl.a m f!.ro.lo.rdu'il'o! sdrdc o

la insd@a |Emmmii a dftii deslibicibc soia"ld AljdenieLduhi hluio rcpn?rI (E,l+mme,c*elleprcduselacde,lacbt-rc8oblc. in.osspti! dieleioi€nble, nuturc suntlclul lipmpo4ia in cac e cldr

. $ec. Filormoirreommdiin *rfcl d. cintri umirdd fotuuli:
Rr. FNd. decilii t *du eqaPhq4 Fddr d! M&4 /nhrctu clrqrg', Fatr4 & Rohic /rrrh rdL&, Fn42. & cilblrB {qh Ld(4 errtr.)

Iuac, Drpldri dDr-o Lrguri J! ,h$rcc d. pL'.dch

rcie

.m. vegcbhh+Tddr.

nuktu.k s. oteii in *s

3' i

ittrdllcihrunic(sualm),c

d.rm a inooi

tb sugnl $u mpilul miccu nhirisn.

corcentali lom,sencomdi bii lo e 0uiofuzio i llrd, drpisFcum, otuna rdrugl * )-200s
E r( Flotrudrn rr Ise pM. d n 6mknp...' dm .rupLMNsLa 'drsrlonlom uei rt1.€ mi li iidr'ani d b.i binedidil , totr, naMli d. .alciu, lq DEproL in nodul umibr: Scprwzi misrt co!j! dc la 4 oui rienc (du!i p iliF i)t i* ds h l i i r ' b b o ( & . u c i p r . l r ( m q M r ( t $clrd! i

due n {ids.a imuurili. r ndtr !lmedtsp. d€obuEo n.For*im;lfud cubdab !i chilr l, {l la iifelii, l'@itoa. I. cairs rccprivitdtii 'f&!ui

ll, sc lin. b mmt rihp de3 zile.dupi src s nlftei piD tilor Liohidul 0e 6c defaptu ciht dedlciu, 3em6tect in piri 4ilc d ni.ft. Dii aed pc d. do h d.uopilului l-3 lidguriF zi indnlc n6q in tunqic veuli. Duptmcs,
cdplnlu l d ssxirednhhrirprtm'idl0ifoTl? ndkadnairr

(o ssu ftnctionali), lletiMi cinlir la nl]@e su nuscul.rc pdalizie inpdteqn .t@n dbu'in cimlabni li dl $bin$, folost€ Edsa ! dinmtlor asbioEdie vind{tuii f.iro. $id*ea rinpului @ogulsEsinselui laFclungina dc a ri

Con$nld

dcsiv!

a olimdtlor dti,gdb

du.c la oisbp4i'i

h nr

PANCREATITEI,E DL{BETULZAIIARAT fI
ll lDlnorcnF l0 otr.lpiroi d. pltologic pr!$erdtlle dlSdit i diibcb] z?nmr.b bolinemodminu penlru

T6rh *ircm-o 6b1d r dGrei(hiljbdtc !. bur conbidii.d&vd. I L.l r guhli lademsichn h.kg*a fddModuli ! rclrliilor dintr cdrprlm.n t Lln ri Coroidednnesa si lubliii.n fipNl ci. I,ebua pincipiilor cdunllt, n4 dyv'lLdl der lMgul dilmiilor cle msinfi popdhliidc pcpl!mu:rN[i, ir (]li supavielrnl h lodia,*olo lndc eiu d@olbr ti doui dlldd difcnlc. R.veiidd Ir rcm.iicam$tui spirol, Esplcriv h olul fiio&mpiciin l rLcLlrft in d. nordolism, vominccrr si dsfroidri'! t I'tortuL mst domur rlnmtr\{ d sN ncdicinilc, sirgurc Noci,i( ur lj'nklf, lLsutrlN{i tti n\.lc I rr Dliit nliiMi(ir TihLril o'N ui 0ods i r \

pirucsul

( h rn imprMi.

b dcNniu & plicrcdirc sun.lNpie af@tisile pliqc6ul0i oomre zde ptn r s nutd $u qoni.[. Forrd0 eut dt bMlt sein16l6. mi frtcv.tt in.adnLl Jlr tJrtuqlu. r srd u ub d.di, 40 ufr tlutr'trlruLtr'r n'.r . '.irL r$r{ lr lirrn' [rl{[' rtrrlt$l{Nl.mnr, irr.o]c.iiotdiik lriv tr sldd h,,l$Nlr Ftr".|tJcriL t,ud" i L' |u'{s',ri hlrn t.,r.rrin-

oudru solo'- od*.n Popssu
inft ce m loc detunt, di t, in caddl rdbmcdiilui sldinlelortan.Fdie ri.cvmla 6olii carJi pnr cohplic4iil. drc lpr.u eniilditrc ir tiDp, il dclitrctl l. zhmt - * u ftb Buzacde r ind$ sufciirlapandclti.d,pe cd. lie medi@li(!' r I ncdic4ie sulinuE), fre chinrsicali. D4 in d,pdri.a bolilor p'ocMiic., u rcl iftpon. *t dEtitut dc ,qr i rlLmcntu deviati al bolDawlui. {i tnh.nrul dietric rl onciror llL,rl Dii pui@l dc vcdq. d tuapici 'rbEk. pe prnc@ti.en debuspint'u Epau disesriv rinp de2.1 |lmt dc unrs n rn'l oie, DeNrte lon. e . ukde cJeriilepd!rcd,e 0!(o.'lo $rpic.n'rn! \. n{1 dc mulb on d ngicrli rgimuL alin.tur he p. un plid edndri, rcdri'rd' r rd'ninisiEM delichidezrhmt. dupi dro scfti. progrsiv o alinht lic E.oin , r dl Dodcroli.ir bolllwlui dc mcdi.ulsiu .nmt. itr lomrle crcnicede sufsinF pdcreri.r, id ehihb, firoMpia jond' , impon.4 dlci nu did c*trli,l, sinil .u..l rcomadd in aftrliunik h€lalo h l' , prNnaliricroiici.u hDoiisulinism, $imilarcuccl did diab.l,hr ttr fomeie.u hi!.nNuMism, s E.ommdi unrcsin rd I boL.ri, dlu(.deRis'm' a.'hcno rsu.fld *ryt's s'rdrior i'atra.r". si lpcrc la utrhMcd mcdi@cniosti diooti.

D.daiifdercce isicdifrdfrpblciz.hifllac!trdpnor.l.ahiului!iciI din 0 boln i dediabdsufera lipsr udoroleddt nincolc (!i ltr speial dcmlcit, m! dzeri ipdilii unorsii pabldghd lipd dc voiitr, pi.dci dcnmoric, inpotnli l!, Fiiopr!ii rhnr kidiited. s incid.E. R.sinulolimetrhl' itr$lina $i 5uiirni&lc aridiabdic. nu rc0ir .; talve ddil I pDblenck pc erc l. idici di'b.rd, .r 6odi sorid itr uma uNi hh.nt

DIicit in l.sutui con$.inFincdiati fiind disprnir tulbulirilormcldolic. ti in

.nos qlllDurr. ! su. eg b dmdasvn

4t d Md'TT r'1lj.ge.i1

u ru

I a ridlc.rori. Admidshfa inddus i ds i$uliit va d0e, iisr, c! tinpul, lr m lieDGGs itrNlelor 1ui Lansrhms (cde iNlinos.dotue) 5i, inpficir, L | rift. lctivilitii cndoqin.3 Bnc@ului Penft r dininr i0.onv.nGntuadniniitnii dc isulini. *a idods t!tu.nNl cu sulfrmidcadidiib€rica(Ddlipol,Me3!.4 onl, CMud s a.), dcsisur i.leiorrc itrulinci (r1it dc l[g utiLiz t in lum. de

dup , lmtlor sp*iil ln utimii l0 oi !u in(pur eidiri triinlilh rminunlire pdld r.lunc! ltr hipoglicemioE. m@ri diHlie, ste I' dediferit popoee
rtrt de seEnrl.r fiplul ci ua {i eeqi spdc, dc cxcmpluCdrtrdrrirr ufrr dbbebluidecite dmunirili ur.n. drd), 6t !tilt,& itr hMcnhn tuditionrl a1 h naii dislant!mclc dcllclq umorila p6te l5 000kn\ cm a n eb din Filipine, dc S0d. Audnlia sd lndia.Unii lholoizi ditrDlstrlisdnirisaaliuui llm nmir d. r dirb.dci, in.dlnd6 dc I00 m8/kgcory,$au dovedit fi, in c.r ( pnvelt echivil.dti tolbutuidci ($lhmida siidi$erici cs mi 1a]Euriliuri itr , rllni ir p,do L t7u'urcl.( c d bune bEne-tu pd-r.nrlo, \i, drb, u L' lh fiiotEpfltic. iu ftd obtituc dociiid .xlt!@lc .cl@tvc dh mi mlte lJldm. ou pldtle d aft, nepftludt plin pmcdcc .himi.c. A.e$e plmro coDlin ld. fttolice $ nrvondide. li ud. specii,efedll hipogli.mianr dispmcpid ! thnlci i! lcmpemtuidr pe$e 40'c etr pin inhaE. In rlb ozfri, elecL li bdnildc doind dcsroE!demrruizarc(@artE)a tudlui: st {;al banaicloa crclcv.ni (d*oaprc)a! ellmc hipoglimubli, ir linp c fndele co?pt smr c{diint. Sc inpuq dei. me.tddc ln n.omatrdlEalc$lui lild bolnavultri [..r n p' r'rt o{d uul Lc&t uc al spann depldF riNg] ro u.f . activeizoht din p1affr h lLir ds 1i d spLurc aha tuifcl, udc dj rc subsrstrFle

i. d. rcn.lc, lioidNsihipofrzi) ri lridFub Egin bogat grisimi intuzii plat ndirin il tolhudri ndrowsddnr, i r.on i.liMc siinuhtivt! sactiilor inrede, Cind$1in

Diiberul z!t.r.t, cs mi te*eiia $ferinli Dmftari.i. ededeinir ci o !l\l ooiror mtubohlui'Cu oFsldoidrom lp.. ru inalilinF..fr Rtu'. ..'i pamrui( cla rFbuF .otrrel'rrtubol Trlsl,m4i6'. i.rrl s B d'r (b.lnrvul inil' rl id;lnit : polifagn .linic 'Erhh coNranr tridtrdti.dA d. simpromc p!.. .' l' hLkJ.pol.d \bm nulb rparfl !...um runn.@!brd.n' sr rLhqh ' (dirbd hhrd juvdiD, dcnunit.Edi6, oil d h rdulli, definirs di'6d al' r ll insulino-dsDendsnt. Tnbddbl eselubsnuiiv ao insulini$u .u sulrodc d! nl'l pLnln rMri virF bdln.vului.CoicodiMt, bobawlui i 6ehs!turc !i [gLn d! $'Li tl rsnrcnb nc d. ep(b tu c;runpmk dcpiodc ol li,rnii Ii $ cm dc r doualomi clinici dEdiabe!src cd dobandir d.iuN do { ll a insulinosnsibil, ape h gedodldupi visb dc 50 55 ui. afcdmzi rnbNl{ nrr I

Dc ddomr oui,ini tucriei insulindercbm r os.rMsuluicndocrir cd. u,f r I
sc rdszi numa,pnnFun rcsin .lihcib tr(6ibrca idniftFtuii de ulini iijdbill bldc conlohi nmr * NNUjn '[f

tl

(d rcmcon i.oaorhiroliar), homonii Nrrogui f i lkinrori rr i il smnal indmgcni,
trr! .r 'o ovs ftf.t rllrrRirl$' rlrr!'4i l{r'1r,1'l

(h tlrih civirDdc lurcPl $ Anen.a, dh cvoluFdiabNhtr m0r$r rrl fr! lir lLil( popu Bnor di,i', si(irldid drfilL Lilici n,'lir irfc ? 5YitLchhr l0% dinrohltrl lr rccrc lll r n rmnrll,Li u, L, r f l"r! ,1 r[ Ad q $ r {[{i|i {di.L l00l, | [r { Nlr"l'trv tr"l trudlt'.,mr

dc icizi en$ Maturali. indisp,inMbilipmh ln 0 rc d un rc rNuliio K! dNrxill trcc.$fr oBm$duLui.L. didol lui, or3litufrul u4on@i oxrdetrd rsr la I Dui ! sLrro7"\, 0. duc0 dwrcilu$ gii.ogdului d$ li.!i 11h rcduefta ,,o!!i'r iL'tlr pd'iclc.d{riiri, cii irl I dir,,jr l]r({n0 oru llrrt' r F m' r (L rl'd L Nrt,r,tird[( tlr r .liiL Li'nqfl l'MurdM nNrrr |nd!tr\N.

A i ,/13/rilxapil,, mpediv hiposlicina i B, etoncca pin nhib!rc! eEm.Lor l zicr d'u bLoduzi orid.d ldtuilor lungi de dizilor gr5ii aHt procs

Fiba€p. nad4roiaD r m!cm6 ootioni . d@i.0urohl 0ltfold.catitsulim @4. Pnbadninis@ ziltrioqdu'c la shli ' F;'.,'a 6pet.q.di(c M$"./m ctuaaio ti uo@r&a ltudo di : n@, for ocl,a;iuau 5.., T i F4 b Sblbs deCdedn SunDfi* p'dN -h i;;d dtule ,i amr ce de .t I hd'm c. r doui rpRti d d. buh ompJr lt ' rrdim r!;Fod id.nAtsc. s AsE tuftd.dum'rdnb.L. o ri Jararu'' lltlm. ibddd ar obd oin ru e e d. 'to\cdir j. .lir mp[ aind. o^tdrodi' d li 'BrirJe dini dr bboB -;t li rmd-0i Lp.grm;nu ' Lpo&i.ddk adr i$ * * I! 6a cr o' vtuk cotrolio p".hrc!, fi $ hr.h m olh p0sb,l vo, il! puthi. Ese i{sarl crcdr rr mt4f pruF opr'ru\.r, w di. se r-orud4 dr 6en6€. olu.rl di, i r r Ld r ne6it pr u, h, atAldidimAr .rr si $ra. Din@pbdud€ Gmoeutis mln.!!i p€bo,ndcltmr e rdnddi cs u]ulure Mennrl dtabetuluizaldt i d pard4liblor @nicq scd@abati Ha.robil vdel), Fi|diab $ Narchiod 0lof€.1), C$iut diddic thfa( Cdiut mtidisberic

i" ,"r,, . .um," r;.pneril -ch!@tiD "'1. M sErmgl coid ,o Ii -' oJtulm j Ssr bErlru-e lt@b F ve obMu pnnd / de
I ahr: i 5k-O a sL pdstrr .l,n N(E.t d? Vonatd n 6d a1r0 E te n 3$t prin &p!r, lo sii.E: i rbr lups'orr '\dl oq(, dmon)rd, o \hld(

pl,rq- n \ p.t'mrrt dM * il ,*Ju^ r . *r.i .rksubswrc " ".,u -a.M I lttwes i"-,t, *r."oi*jo*' 'reprit.ercelridp'dnaFl
-.-"" !hd*eido\c4l' fi mblnEnedir,idrnjirhbi,pe@l.orrlllndubrrSi(on Lhl rdE n(t {' | ru' tutsm t d..fi @'brmidi {hiDoglicm rr{ sub3ste e &L\e di dmoffi s elrnJ d * d'mr-/| u. JiuO, s e *rctun a. t*nor l ; puNt o p,.*' ft F;bt 4l.r des ddx srs i Mouo'd' I ld *r*ii*iiai-t*...1, " onnno , u l*rwp aiai*ho d*d ri J@ndini .N * r md4 onqs r! - 3li@id J I dr pah egrk debdlsbvml Ddr@io 6i !25 -nisnilbdsol im! r 6; (mDMbilj d @ r ffulinr, smsE onkroo o nd, $ft'd .6;B
m'l'o,nekd€ b.lh\r de dibc dh rr Ltle,6m d.k miij Mrpri g&i

h n!tudtuI diabeduiatunq u D'i fuw i tutcdn1! pedrti.i, lunl pl!d!, itunlc H4ihgo cai'r c1aw, o\itrul dinch.rn ntld,i fidie€c ptotimr4 tDpinoi,

i.um.Caiul tuiidiib.ticEMphm. Csiul ,lllritu AD"rsdu dcFavis.b. C*iul diabeti.i D!phD.6 Tini!.e ,n hbnmril p€nftatirei. Phmd Ronlddtrsir mtur.l suDmdusul ioxiddi,b.at pE q@cl desambui shsuli'*oMdi u din De6cme&r.bcncn(cadI.

dt"!t dinenjnF dcshgri ti *or4a dePinDtu.. Dnn conrinud sbbili. :nn de din d idibi ndi€lii liblri, suplimitulnuriiiv 2| Ptr (Dredus phms Narun d. sud) poar. prcv.nl indudvipdili. dhbrtolui add Dmrridu d. , s s. co.
lul{rgur. p-rpraaLnronlBlrddc.pmeq d. Sarr LhnntutFdd( din re lhttm kppa), rsl! fotasit.a aditve! li hh&.itut dhb.hrluj ca rdjM! It nU ftdici pdde fi folosii suplimflNl dindrd Nd6n Err.F Zslit N!tuml

I ptodus, n$nd p. prp diftnEprpmt inedom mdiabo ' rudi ii p@b m' edrin r' umr r*ri'r c ,* a,l,orot. '.1ioE@ adM@lc lud Rsliarip' d m$ n omr' dcr rlrlep..(Es(r bera ' 'iiu.$opddr! ef ;uldr Ar br dN op.'ik tua .re' dcpl( . 6' b;no r$361' lcriLe i r

i (.h'rr'isa(tu_elo pao.@ri*- lm {tdv'd:r I tr' pr.r c \ds. tnp 'r|a thtoooidllr' atpocinl m r p-.FAUI sd'p{ .lp''m0Et ic m*t " b(ru)rJepncarlu-rJdrsn dir n :,;pl.m(;\&culdxqipLrelo.

ftii sb.itulele frft, min€mle oligod@sr di ptarer. conpondr !i mi sl6 $ biF ruomr pcbh rclul lui Dftlfu ihpdiw dirimdei suteiib de..t0teb r& .@ Ll prcdu$l rrb.dn D.iab (pmmod d. 56 L-ErufouJ) r{ adjud(d d. (misal vegtul clE s ,th. tuft li! .e@lui .llposl 'i gleru!. mre ^rz ul *t. r tr madl mE & !l.n( pctu h ia4o@i rr pnb bullet @ 'm lipeuelcmoni@u noddd.iddpc Cu'.gftnnaspatutnuD.tnglo$ dd*n iDk gll hru d s-tiuii rEDcr riR, . r)r 0!u o.airh rommnE: r'ri. pEE l= Ifthnetu due = cabMthE M),Nt w\6ryj'i6ftostof), Tors idu,eE r lMtrtrd. rnsrMd. pbr.ru cdun n.dcrde Antrul

p* Ut*t.Dzine o' olddire dii ftl' Kcbsrd'hdldo "nil,l".p-"; r'l fldu t a. ,-..r,, i" .J"-.i.i r d""l srucotrcogcMc(s" !l { "A lavon ddFs rdr.rul ,u.oti din sjnsc in lesuM drobi,

nunelot (ti.la carc $in2iat lnd.h), far@u Conir"/id,S.orfrms. , Aeete nonMun c.nal, Gtnred sthftu Gp*i. indididjorhtde).

*ur. ai. pU" n'mi.
;;i;;

D i bcL m * " p.iB rld6(oe0r'n,

Aeiii*nr1{l iiJiil,iiiei'iiili,i-rii,r.ai.,tna,'1",i ory;ici Go-puli 'i$itui,l hiriNll
"" t i*il',$|};j
";;hi iolbdafridei.i" Foto4ic di: ?6%,dmt i $ idministmzi

C.p,. vrn|. rsol.l coion saprncH dc ril!-

da

p 6 n da ll: d ic o r a c l'

!

1L oLrlror rerm t^turci!'mN( ' !l Es id trr. ( pnver- rul !'m.nk inpsra u o r il d'rbdrl'rl 0mr.rir
mocN'. Jr-l rctstmi ibr' ria

b idd^. .,bi, r. ;i". . , ,r,irc n,rosh.*rmmcn'l'l'l'd'li r.,.!, , arr i;bii'w n o !p

in n*, r.s$ul ilihlrtr v0li rr ii-pt" oxibilri Miul it u d c ) **o irouuic i" ai mai sl :ets mqud. 5 r ( m u 1 r ' r u ' l{ Ni' l' { J'n Dsr 'h rs!{"rl i nl ;'
r stn c.c\d ..;.' . r- n|idr r r ' .' tr 1,r Lr Lr nln' hl in "*"r . r r *"". . r . r' i Fhr ' loir ' u' 1n$r n,r i' r n"r tr r tr r i I n r r "" " ',r" *" i ''n q " i. , . . r . !r@r!boN,r!{purrn[tlnNul d lrcr! /:

). 0erinc.b*{!ture4 vibnim C ri virmin. dii s4ler t. Cutofta.lb&ri., Irhri.I fruduluisk dd[ dcgli.ozide chnidotu]ui. at. n,lvidolului d.lfitridolului, ti ldol!lui Minilirclcd !i , N fo$idf,rifi.& d fiitrd l.gti.orid$i l-gahcr@id. dclfi/\'i' tn'n^ o cr' ! ld,th

llrl ncmnil.n;).mvi ri Bprr', 5M mmBk ctr ladee ae A6tr rfe,6 (. t, .dnlrr6 I5!o$inM ektuk. u bidri *ti orgir {. hq datic, oxd.c, Ian.,

( r/,' sp(i tuosd Ji rujr rr$rnd.ri.r de tubcapii A ebirL ''r,tdr dcAfln,Fo l '[r l 4r 'r i r m l r r us '0% @ .o4ei d( nn.,;" oi ni ,dei % F 'hr (,vcM:nr l$ed tub fodi lo ri tieidit t si67dr 7.mll . odfroml

N|n16! hofJdi(

[rl{[ $r. u mrdimh, tn st{ill ltr cnhedhd. dcfcfrdrrstic.Dr erlriiil.

r. Dd r[ .oirindin tu ir 'n Lnin. nrinr .ndieFc o

d. Afitr rFd\r" flt t.t rn uytilh) isn Ehsa d

tonhlm rl14 rcti,,'drhrtl p"n rl .l'nic. c..d. 'JlMr,rL '.' i r6d([Mli i irllnrL |fttird( din lhrfth d! Ani h rFli(nli^Fl'nurc !i di'icl

psrcrom inporiw mdialiilor ionidrcdinatusfdi. tl rctiunc pe bizt dc Altn (l'd.c/rri" 4/47ld] s rcommdi $ in to [ftetle {r6nx.ldozt .@hnli. itr hber..nsiune in alreareliunicirc intoFs $u r0r'r,' $ b!tui$ralici. di r0r!r(rcri|li.rndio$lmzi)! iu chid $ actiurc dcplct,m !i adnindml Mod prcpmttdinF lirguri nure h d..ii .u apii 5cbdu 2 cini 0c71,ll - Infuzic, - Erhdaps,DrclmthF&,piDmcmra2liqunnxEitr250mlrt l,Il
Pulbdcdefixnz usrq .Are14 Ingsli in tulitri rpi, detd on pc n. - Deoc! dc frucr u$dq din 2 linsun h l/2 I apl Scfr*bc I0 miidu il M

rhdrdizdr ] [od,ii,icil a diab*ulu zlhml. La iunercri pacimli fthli m .r(d .oNrabr Edu.eEa$min*dvi a ddclor de imlini nesGe nh ' I r. dc Alin. $ r!$r ro.edeu lirordpculi. {ft qi lllirajul .i subn4a miivi dridiibericn d rlni'iirkozil pc cilc onli. Aqin.E hipogliccmiali, in cddl lrucclor dc 4fitr. dtr i.: dril,uid minilinelo.a i b lfecbl bipoglicenior& cxpl Pint o utodi hipasc0vi li rlvllL'l ehlclor bcb ditr iilulcl. Lmgdhaq coreladd &id@ Slbcmiei,In tonNlr fiutrnlc su utorrc dedirtd zhm! DnpdaElcdib Afn porchir inloouisu]iin. dl ils dDi s dmiei ri .u alreDladecu @iium hrpoglieniuri. Toluti, ftbuie q I'Ln['lci ncdminilin.si .clclalrcs$sbt {tivc dh AIin m daulalbe sddicituuu '|l|| h diabetcu acidd nut cEsuri. $u ltr di0b.iulinrilorl rilmiclumcdiisN seE d. cimidolului!i @lehlt $bshE !div. dc tie rdochnic ditr [ad!10 dl Oli.ozidele nu.fcdc fnvonbjl. supF cirolrlci, in g€nffij. ri mpn if4liunilor cdonirLus,ir Atln l D@idl. S.! dmor$Er d mliu€a de EgetrEm . puQu i rcrini.lc Si dc.i!n N[ilbiliqii fobrt&ploriio! prcn6c dc ii@E:nlor hpeurice Eutit ii h.msrnoru.l

Extlctiedubudin4 linguri rci, 1nrde mm! psr de h ! douo dininulr $ liedc piii ca.dd€cocrul la 500 zi $!dc ndn),ltuale desNMe(Fohu" safioe),tnrzctcdt utzi(n tFatih utud4 1i iM aeI'rtstrrt (Radk Batdh@) 6arc b fom: demruzq prupirili din I lnguri s
( bou 2 .d'!2..cr..p d . ad." r; a. BrujuE ..,er

se mi rc.onand.i adjuvale in lnrMedht diabehtui nuiatc ds Nu. /Folir,,i e

hnd h o !d",pd

rd subfofri dr d*od, o l,13udpbnri li o .ai .u !pr, dir .R s bsu 2 .ini ps zi Toro rdjuvsic in ratu.ntul p3nc@littor si di$chtui. fibrcnph Ecomadi t
Rr Fflrzc dc tFdtu Mytit, ^ffn Ftnz. d. tu tFdiu rqkrdn) rd12. d. hie edtvn utLe) h.i dcFarb (FN^ Ptub| 'h. 'nh4

pEp,nri dinlr-0 loroli deans@ deplsrc Iao .di .u api.Scbou 2 dc 7 zile, dulli c!rc $ f..e o prui d. 3 zilci s reiaftbm.nNt, repcerci decd putin onpl o. lui J
ar FNvc da Few cirnic, @qrn edqd) ^na tudicii uddii D*od $fi barn)

& Bru@ lx/r rd4e, & ?,PidG d4ad are., (5 minue), prepmr dift4litrsld dc ad6bc

ceb Ftodds$ porcosuhopmstete, lsale su consdd., 50-100 0c 3 d d! 2 sipti'nini pcluni Carguli g.noali,rdumcndl fdd. sau Podu* ,{nn $ u Le inlcmitnr, coplE intu sn'
Din trucr.h dc Afio, indu$ria no*l]n fadmcu!.6 ! Drct&r t'rL llbi{n@.uiic otidirbdic dsdmit Dilcbon (similar trcdusului5tdin Dif dl Il . Dtrprco J( ,lntr nil, i' lrm LLr *'u.,. (nm 'labdi p.odtrk in .ont zili. .imn sti fdMdr Ii $dinnft, cxis6 numercise 'h | )il|bdyii[ Clycobosn,MclLiblcds,SyampL*.t.

Rn. Faue d. MD 6ai@ My u) , ru e M4t81, tFdtuq 8.tu4 Ftuw ltc hit trahn utu4 rd derlot tFtu PrN@tttundhe)

de.ms@ deplanth o csnd cu
iLirrij pehngi diabd anr4
t\r, t:nhtt to utzd lFdtoh u1tu4 fld & rfnic aDrd6 Prd@, 14 e4r, ||ti |^\1|.k|j |ll,,h rafu "lafun) |^,nttel'n rrciaatttuEam otuht)

de cond{,qie sonicr, se

l+rw.Lc d! Dud 11i,[/,n ,l.|ort, bo3{c t, fibnd ol gli.oztrl. liu'm h o mni.u lJ)irN.|{N ? I!| lr/l - h,li,TLr, rrpirfi drt ? ]inguri Elc co'\r dn{'q, o'r$tr rtrl llo d. I ok /Iirdar Pra'alti i/..'sr,s/, $ drmL.lirddi il ullLtrLi nqirnlwxrc ni lL'|s' L].k{l'nanhliro lnd in i lrr(rr, ,lr't,rritritl I 'r(n trtulrnt, r r L0r$(1, N hrr l I st' tif 4

(r Nrrrr)L l! |n.r,rdi'nr li|llnrr . r'nsrs dLDlorc o c.ni o LrNuluLto d.codiu sr tuci /r r Nl$i {r r ( r r Ir $( Ll Lr b l ,nur l r

253

ctid u Eoio'- ochvriFop.nu Subsret f.deddimiq div.6elE fomule fitdtnBiift uriEs:

o Dindim.nrali!diob.tiorui d. altrol, a boiEvilor aia sursiDte si, $ r,$d. !r v.de, 6Dirqr4 nuhbuic 5t lDsasi dinrrc hgune Cep!, UltuDiul,Dmovii, sdara Tclhr, uEioile vrer rlbi, ia.dht. lnft: rfinde,neElemiiom $ limdih ii

liprtiildr chii€) elininaE su'?lusului lpi din Fsftri pnn diund .Mcul| .iu d. t n$ihlie a6iv4 ahi1i6ru* nri4iilor gledulae v perh.dr s rlomddi ln trlBm.nolob.7it:. D' { & pcF p?pda l- o F . 5 e ' rd { o d * n ( l 0 n i n r r . a o i u g r n d l r { o " p e ' . t d k i d . t i i n r . l , o . u s I T o rd mn riE H( b € l n ( u . t u l u ' e i ze . d l n u u ! i . r t l d e k i , p i i . . . n ! i l u n g r rp t

itului inrstii.l prin Dlrnr d r4iMe lturiri $u pn4ativi (nl spdht tn .dl

laclcm!

Ridi.io0 deCicorre oliuio oouig.ni {linir-un neinisn noolDcidat @ inct.

2L30i,4f,ld denlorile nonld. aletudiei indi zilor ft a*lnLrr u0 oxcs pond€nlde vln6. Doi 6ht lerdrii princiDali frvriad, obairdci: primul6. ol qrL,l ce {i (l|bunl rlinmtu, li@tua), ie cl deal do * 61ed. origueexoscni$ s d!io'd'r I p'rospoati gsn!o.. rt drtg a' g'andu lr rr' r d&g.. d.n d r, 'tro Dcputrrile de srlsimi s &c fl ptdonimDli la nivEhntuchirlu| pe loldri, rlrt cddp!..De elE mi nulre on, ob€zidb ed. lso!6 d0diobct zrhaFr.dq.rcn$ (di

ir coorptiaoedkiD.imodde,dbsirat. s defin.tcm o &mular dcsr;r il

Dint' e.iuril. nedicin:l.,cel.
Ar P,prdi. ptun irtlljt Mr6. & Poronblsrldq

indi.rtitr.m de slibirc umabmlc: sr
trdtun stk reld;) ! hr.tt rded)

ifcctiuni alc.ohckolui d mi.16 dcuelc disfiinciii neurc+ndo.rirc. Toqrs LlLn
,l de i( mt c a irr, " rd i, i 'p..D[or r.nlionat, obezihtasci.{n {rl hdodahpcurioi odmld itr d{a ,Iecliuniior gcogr464alc lumii $ la rmt virble, obsibta rf*tdi o @ine din idullil m$hl 10rrl 2l%dinciavdndv66&itrre Itoi.lnciudluneiiddtrsdidi€tticede40 l?
dc l pc .r,obeibrH,.angtpmpom epd.mile H 'al il rinp|ld torfrri h& pemur ii f.la tl.vibnlui $i al mnlntflorcrsdr dr J'dld,r.!'.iL

v.16t6 tnoh cqvder

4D Ndhh)

rugulidupdnaopaud, le@mo fiziolosi!de iltfel odmrl. lorahni in rod. {l

q{ .on0frdc - dJrni$ phblen$ . eld 1700deobni @mmat pc zi dl un iift 'ix

- Dcer ss (5ni!ure),prparaidint o lingui dem6rec deple& h o cmdo ,e be o tui disineF $.lt dde citridupa nsde primipsle, Mndubir $u rit. .u zrhinl $tr cu ciclmr delddiu,CUBdmazi o lMt, Espdiidu{c cu t l?regibuldlim.trb hipomloic. Co.fm Honqd&ilor dh Ame, dc "Rok Lisre",o ad.vidn cn.iolopodic litofarucflri& idio.le Jnouru llibire, mpi., EpmduH,ciM dirft lomtrlele dc
Re. Pdm. d. s6m a.,rila r#ia, v.t66 (Ettu cd|oMti q4 tqdib) Fdcr d! Fdicul ttfttu,.Mrr, cot6 siI$bi 0!4M Mneut, tu?m\ePi tRtaaru donbb)

Umiriu apotului mlsi. ! deveiii si[ph dodndAdninhqir ALi'tru,ld mi

Mcdimqtlor a cerui lloduoirorilo! si iGciie nmrnl de €bni De at LsNl rl.rfl ri a.pdn pI .Ebnl,i.l.Jmfl relo'. c so€nrl intr{dcrdr rc .i-r.r 'tuk tn cuti dcchip8, popen, lisdnd o $rc dcolorii s.u ,,4.unsd d. h Ddt t"lrL|rrl ciocolah. fcl dElngnjodtoarc ti flina ci sodwi.h-ul obi{nu cstcplLtrtlll|l Li 6rc

m si slrk dcouicunaiondaslu s.hladeion.u maionei.Utrsodiurc(
rr li hpdlrn.. drt amlv. oeesm l* mpoi(Je,rrr.o

mxll

dr.N.'dn{l

grcMt n(sirt o rc$nqic @bnci nri rorc dc.nrce ob\ru! ft.om$ddi li ncdicir! dsioi brmcnhl @rdi in scad*a aponuLui ntlo.ll cbnc (prinexercilii6zicc)dLstr rl l Irirmalorici) d in rfiM consumnlui mNomilcnri deerhdc timidkn. $r d. homon'$xuali, ii lr&Itu tu uv. li cu c0 pnvs\rsitrdcpMro fmrodlorcriologlci, tiuncrcd rl A LLrR s. i a i:su dr hlpsllrolic .orri.o{upnrcnrle. 6ciml.idoidi.nc,ovriictrc ltin iurd ocupd n{iilibram mRo i, in sllehl pnn idrtudsr 00 11i'lor !i |sho ll,'l n,llucntcui ncgdivdris dcsinibrc Fnorcrpii, Jcri urili i! 6rc iisi niftculesi: s nu dispo. d. o rmr r ll urc, insnil, $ !jLi! l" i.ildds $rplusului dl Dc tr.!M,LrI'ddr.,r'r lll no diddi. ri mcdicdENor rrcrak domcdi. ru.orlrdr sisoqcm ftr' n rr I m.'ll! s i l ' u r ( s[di n iB{dr i{l. tldcl s li"or,! rllu( N rlld id d d ra ! r
". /,1 I !' r lhli' l d1 .' ,L i l .h o r' l ' i .n i (1 !1

dcciuEic, chiar dcnljdciii grcurlti un.i @nsbnic. Ae$ lucru $gos7i . r r(i,tu d

i.nl?iHaI 2liogui msr* de plob otlini.pdn dc - Dtrzsrder l cinipezi, c! ei. Aed cdi ncniciirl sre .mrcirlizr tu M.i io Ctui4 dr !i in 31re ,!Ii dc $Ntotr. $h dcrumns "tuh msr.S.hlankncis'
(idft ,r!rrd@) RD Rrd!.lil deL.ni duhe rjrdirt Ndb! (./?sn x.srrB/it rror r. su lir/"zr tq,rrc, ti!\I. l. MNil' |Fdi|fr ll41t4 r]'dc.) tfrr & Pohtt tFattu Fdth9a

Scllftl]ldl{LblbinId! irlirric,li,loriftl]5 msh{ dc s i nr N,r!ld[r t,r0tr otd 0./r ( oMltu, 'uurl$h{Dft

ed u Bojor

o.bvanPopeku Jol - k prAnr:l-1 Ni tti, gulicid(hisu ncl0ani (tumumd).!putitr

Ur llt pmdNcu.omr !i lrrs utiLizijn Gemid st Ano4botrL iub itnii ponodn. nsrrc dnjfl mntin;nd, D-nolls.uddcfcdrini idnu clo iq u dc.uloarc dc n$at 100 nul trUiLlxrmd ,rolrr ,erl,r Gxtmrapos 5,5:1) mg;aoltr Aduhe100 Itr cuul iecGrii h ob*ih€ !i i oturiprlid asni&, s rccomdi dnjcmlr ,'r 6et $ntir: Rtuiro lloe 30ngt Ca4d Fruhglaz2A0 Fuoltab ,i 6nns: ttr\ u4 1,5ng.l lilnttunu!7,5ng tt RhianoC'laki

Ml, d hneiq o ftlic dcpain Ddjilii l4 .ridr finde edrffi. indif.rd dc sodn.d Sinbiri

l, .ta-, 2 oui ei. saidi dcodi $u tclini (lti ulci),sri dopliDc neidurcri Uleri /aprnE: peiic alb(6.lru, stiuc.{, bibd, $oba( cnp fiiohs, cod)subloni adil,k, pril l0 rMlir de

Modullor dc rdninishm st mitoml: dininerta$ l. pdtu Gu l/2 de nu dr I ) d,jfr ponoql .' fdJ rir l-2 ddjM!lbc. ',,$,fTorin cundeslibift $ ft.omand, guoid! cuprcpsmtul btl trohpoft ddM'lr

id?rnE: l/2 puilrip.(laedlr su b ori$

elati doturi (d! wotr),

Rlrcud Srofi{absct .u mitoet fonllt: Crhdihun 0,5CjOlch ott@ ,l(D.ipp n0 \r,X Abnn Cdmi g, OlemSobide E,Ohrn Tryii 0;l C,carc di^t\r i A,Z 0,2 se E, l l0 s rlcooldc90' Iih.gr foiduli pn$nsi s uiiliroi pcnt! o b.ic . omtlcri L_r Ll naliz. !i tu lmoiik dinlea n6tt lllluLlrili,o a$feldcfomult scDodc Dintc prcpantob nblcmpsulicc cxhrcdc la Doi,nenlio'im: NomopLn(d rd,l.rc) nrio Plmhvoft| ptud$ utr 99% pl&lq exe aDd[o!iplllflbbtu.i dii penh ehilibnu gftuti1ii. \lln Diik (PladGrhd),Drcdu natunl Dieb Aes radmm!r.buie conbontcuo dieril[nmbd obligarode. sLb'(C
r coNcplr[ demedicid ladiliomli erftm{neibli

/d.t dr l/2 pui fripr.ft$ii !i i0de adirlm (dinft.ele !e segisbsc $zotrul tn DunlDt.I - laprni:: tiptu; devmi in grftre d.250 300 (lagnifr su g l4 .Ird: nlde eu iilaii detude kxdudnd iru.rd€ cmribbr mN deoua lesb ddi nurcbuie lngriioMcd*at p. bolnivii di! st-i i cre anuocjlri ri o dklipidcDjc, valoriMi alecolc$ddlului ctdd le sutrr cu ri Umini a6rcln pmportic 50-90%. $himb,ouae e de in nera,,h m!'
ld!krsiT lds od-bTe iidicateouib (d lp*ial Sllbciulul lot. Ouile6etu tui nu$ aimil€i r. ir po$u. o. rlsdF tru{ *lrlrr itr rohlird.,

uNi ddcl dc!d nr[ lh Sr clcUdb aleAnencii), disuandbolMviiccs vorsupue m$ind (Nomopode.olri d'c6) oi.c obs rtls' p'tudi q.csul tmtud I In'hind (Nomopode.ol dic6)ci oftc obs v, rtl$i si pitudidinq.csul tmiurl (ll

(v*inmd i dc o clitrici dcp qll

, ocbiurilo ri
dupido'iilr

l,

'rn rrcl D@ni inutil),in timp de 30 zik,6-l kg, mrt alMs stdriilizic $u 0sllii.! Ml trulrdcc;l del nrd gmnli desinibE i scva idclioa simlihr M.?/ d.l:m (in li*$c zi sdl5i): 2 oui ficne (bi) .u pulii durhr rN itr0, dupi sd. Cifca rcaichinrs$, indulcib.u zihdini su o .i.land Mlc bs ii plls 5i utrprhd desucnahmldefruct sdul40nc. dr Lrni - /ar'ti:j iiptuii dc vri la gdrd (itr cdtib€ de250-300 srLdc d s), pEgitrettud nddllnn, lh n\ii u!.rvqi, gulii,sli.ivddc.atrdivc lcljn4lode su ,l dd', I oua fiede bri.I trE acriq.N Grctc$i, rcnero,o ponodLhls I1!(l - /apt,;: 2 3 otri uri, $htr ,$turi di. morcovi, lcl'ni, nsq

^nr ' | & ri-sDrcpussrfcl dciimarc. o itr luNl lcrei dicr, ncucdrt .! nind d*tuIdecdnisibaqse lode .l.se o zi p. vor.onsumnunaiI p6nila 1.5kg€nofi epti su fi.4i in corji ,ni ii o!rcsc ndicd b4i a6rln ob.tht .9!ii ld di.bdulzahdl. ddtoifi coniinututui itr polsiu(..a ui. ),.belurn(smumrfunqiivblerl. ors?nkmu Dupicuns potu obwr, id diebpdcriri in cuEdesftne ob.4l nu$r obligri in litnc mil,ulin dccer nod obtiuit To.naideicc', ndodars()lmdab nu$ h@ i' snood. d.!..c. tu { brszr pere p nc,pi' rDorFhlr

k .tt 2 I oui bri, o qiq u c$hve (de$ri) s! slili wdq lilri ,lmq liiri z$ir Mulnduldlcuahril Mlsdtri /, /.i": 2 inticode dc vrcil (in Srsoo dc 250 g) ltr gdr tr. sr\r. d r cu ro'riv siu unnvdri mtu sau.fli fi'l ahlii /d .rt: : I ouilun. o rcsic.ehri vcdc (fi.i u1.i)niri cu sr d! ii' ll l. muq s rurr ronf]cfuncniul 3-.1 cu ridichi lunt,cu l/2 ridLd'. dc NL[r ]

a sriifecu sulici dc todmc kire Dotu onul ob.zdevimde mult od o lr[i obsso pnnf-oslincnhtic mNnli .u Eoduse cdtibc rtl iv Gcuri] ln cu mn a $trt Dcms. o enc dcllimcn@ .ontin ndi.d h pmtinc Gxplimdc pu$ad plji lonrlii 6hni pekilognm greulare de ooQoFli, ajungc la 1500-2500 kg clc oron li i!ti). Icntu a li disddcrj meraboliac, rsni unmarc onerseric ie$ nd,bolizas Foteinelor hidro.r$oEr t i lipid. din ortrN$tr| ,.!acoNum , p.nrru subcubndr! tvdcirhq r0dc in dcpozirel.
. miSunu uhui hnzn idtsinal aeeluat, pdn adninistma de ldatve fl iliv.. puum ti .lflilmca *sdcntului dc api smulat ln F$turi, pin plde cu ptug(iu i,3 uur J.' rn! J'.Nh(dJ rdor1,!: tr $o../crr a rlciprc.dcno L l F J . iJ rn ro rili. . rrb,. ncLl.J., u.. nFma }l tu'o.cap, Sc t ' m4rh.-u'.., tr.AIlti.j. , f.' i,iltr 5l'r /.\ , .. b...ncrql0 .5 dr, vdl.tu.l! ' (sLp'{r oda I'cr), 3DM{i.tr i'dfdi, ndllin,rrkuLru drcsDon\ri0rclc6r ldr dhrr rli s{mi, dlr v' rllNltrlL{ condNac rri cn rnoN ur rulnuri.s @buic hr!i t,tr{|.!ro{qsqLl'0'

".'{rt

ovid u Bolo,

odav ai Pop6$u

F &€pie

bd'!m!

a e iFddd

n rd 4 ( . R eg d r {u e e ') .pmdLlod;aaLl.b-rpentT . p o . o $ ib n t u . , h n { r!,ar d. Lni!6r ro Mrdidlr dm rshing'o0,gm, Yog Lun h, sldD.'. d era ' LJNh.pR!@.saRrroceD@a rnN i tu.onr. Yogr Cc!.prc!! durcrc!.n0 pe coapse bliq Yog! lrei, @ dehmrLrf ll c.l.icaz, deeonpu*! shldlor de !i ru n l . d .g ,i 3im .t.a{tl . nLlorer.c.uibrY og.(lip . c o t rb it r/ o 1 d . (L l. { , , l Srtl.fon prdr d. Hol:gJ. rJ pe rh. - d. H?dr lt"lr. a4 iB rtTV,t\ b n . 1 1 t r. n r h . o p r d an tun l; ti,l?in (t.r! 'TI,sr1ri.-L rr. . i. t rn lr, ' cr, ondiiflebe dsotrsldivi. ii h pDg@el. d. pioddo ln grqbt 5! I@e ,pds l! plodudc nronh lllnl p6du$ rmogcnE dcpcp.qr cr e $ b4 d, E-Lir unul dntr (k mi avansc

pEdonimt Eg.bri4 *t irdicd si I Ltrtl li @a ccpnvEt regiml alimenbr aftilo re,vi$n..pep.ne verdr stugd d. tr'{i .ft tui mu|bnud.: cia$, bnii mere 9i indiq.legu. rpd,c cnofi romh,s tu erdct' t ii6 ln'ou d. nsbF qrc.nrcnts ll lEdro, sr lud nucscpoeb, s r i ' mjnimum) consumul biulu d@olic Gudcosbircdc sidovinun d. bcrc dubil,FcuwI d. btutui rlcoiior. cu.odthur mF dozdatri. Frcpaar. ftohp.urie iddlophrc impotivi obcziritii 3ur: C.ainlpmtu n r I laidtelc Euophrd!Hlpdicub.Fibtrpia ti F.visd (,,F.vi$df), aleciroi ini q ${ dc foldsne Erplhir.!i iuficidre pdh.feruiftr 0rei oft indelugrriptut d{ sut (6nDrinare) siluebrons nM Nr@ @ied, lllt ,,cyiM (Ro!. N.M - Buziu); d,

DE lNCfuiSARf,( "CUR{ bnnij4elegere. lni ,tm dcaBbndse in uliea cuc*i .c dsunin, pmh o maj IITOTIMPIA IN
D!.i sidw! pond.mli drd eai uloari ti sc oblincm,i ulor ahnci cind boli.wl ing'iJarc! (lor lode dabi 6t mux dd d cu svsiktc pEsnfliile medicale, p[da. suru pond@., de6.ibd 3l.D .h.tr!!5( 1) pore : dr.T iTri de (dnR oE6rir L.odsde 'onoElibso,blr rre.rth. mmdDrc uto). dc de r'ui

itut

Ahru.. dr 3.1..8ue pdblog(. o c luni d. & M tr dr +.3 m\e Jt *rf dn .peddenrcdcroiuomrlL*irl;aEkcrcdcp.ndnJmr.fl rrrideel I' ea

de unn fo.e infslio& ddni.c,dErubmuld4 dehipcnimidi., anenie Dmi_

i cftgone inti olcoolilnul, labagisnul, dmgurilc itr spcial opiacelt, luctrossek dr r' udd. msEa. E p lompc luJa:nonnbn 6B \e " crDor -

c ln md limp la sid*a

pondrnli,a oplcitili fizice$ psihi.oti .u d$ebnc

oEbiD. ..ljirtiL Mula@ alcplanrt M! Eu.u ti dc $oan.i desrlde rlb{ lnd E"Lir.,unimscc deminomiz| mi.mlq vibnine$ plmlenedici.lle,cue0uN il uul suplincrt e enlh Ocu@sdd, Nlrl m 3ici ti HdillgeComplctc, ditrNputinclc
ddivd din gemii de Crtu, eomndd D.dh di$nE. dntlitii deplinc psitl $

lod. meddi G.oi .dolcsdli ln.llr To!lioi iiri ti .opiii cuhipohfi. pondc!16 g s c ! 4 6 r c r r ' i f li n l e p o a i d e d l b r i ' i u o i n r r rLbir, o' h lMc , h b r$ r* u a r iddi ud htudc nomonrl, dirsti. *u uek trlD trdi I Dmod.. ln &6re dn llru po{. d, bune indfl des?ecDlbtu' {ad1 olos. -, b. ti dLR ; o de\o.utr vrnrd. i (dtr !i ,blu6li) ocpMibde Cu d.eplia .@dlo! d! mi ss. itr €lclalt lome dedeficirFnder.l, la indivjzili. i. fL chim@jdici (h el mi edbd gsd dc defioitpondd| dadar sb.litubt4i.i llbilisa lomli a g@riln co+ohlo!i t ddoldii sb$r.le

e), dijlorub tuotnpdri.q plam !i dimar4ia dbBli p.l inlw.ti .Iicrcfi nr

ln ftl.mdtul obdirtlii (dd d al .olulioi)stc uriliz! p,lpmtulAnms, dhllM Smlr lftMlional Frme dinphit! ,{erdr .0z,16! d@msc mclionci drss0rti
vorjz€zi dd.ft. srtuimih DeasmEod. in lupb imporivr obeziritiidi redLrdcI I Bnbr hilh su.ds firi slc@j,psesd dinr-u Dmir mde depldr. ncdinMlo (ll

pdn msaie ndl pcjos .u bioioleb, gimsd.n zihj.4 Dnn su Drfl Drin priD ino! pnnt-un alinsE bed h sp*ial pt nuck!i le8re !ul. Guu prcsp 4im 'sFU),
tuctti), E duloi,@cEzq di&, p.r., pcpcmg{lbeo,sno.tinq sbfide,nuci i olunE (oos pepsrc ffimsq pein in@gtali 500g p. zil, britzcbrrigs. ti uft dc bine, ti !i bolnml poat!connlbuiIi dcrolhEa sapodenii noftalr.

Ditutrahtitlcrck:,boF jC,hllkaambost t.lnilaGLtituot .\n . riyntrl Dtdire itr Asir topi.s6, r tsl dtN u ilgEdi. pe.de $ brca, Drodu$'l Shmol(promvd dcSb Intmalional, !tr suplincnr.ec contibujcb sdd!rc. ifidl i I !.i6iD.i!lc,ljudndorgdjMulsiJi.dntulapon dcneien,dlrm.nli n(,hhtll cdilibru fleBdio sigur Elstul itrcm !t sribiE s ddo@n conliMBluinrE d! 8trrl

.elor Flo@pia purch dispoziti. idcNeli in renabihegddlii allonle opdne dscis, li dubdpilolul A!0reIir. gppa phicld vlNa rcspcclivi 'tonicHnld' pdneld diMr, dtr irebuic itr lwt inislnrcinaided. nrsi elesrimlez! lpelilul,
.rc|' ildo prl.oogr rn d z soat ooltuwldT atud.skrinc,F*diDodr sc n dii rs. moriv, F.ommdi plait cu @!um sddivi

r glucidclor g$simi t $ inrdsilici pmft*h dcoiidan hbld n z'hmdld in I 'trmc aru.J.d.cp'-oischdc(..prtrR(irrpituks )u.q'r$i\x\r\1 lifl rr..n n h ' , mi ! or d ..J.d,r i n'u"aTo,Fid-sB .in r' , . t n a rn . i { E L h il '1 ({ q c{c fo@ inlond !i pc ,a $onivii dcl.nbnnli h rlr s I irtrdi [Lr' tlor'l llil lN ob{i c{c alo-FibdPhrmnNoRt. imdiorciT,ttunc1fdlrdrvi $ { .iic $lr ririln . I j n rn'r N r r b r ih h'd, ol\TiNmn.l.'c|n!Lni! ( r. rt \ ' t , , rr r\ . , r 4 'tr ] NLiL iN[.lo' nddrivc Ltln ]i c"lciLr Mrrrei,', dir jr ntrvn,li"r(llhi,D rlL* r'2!lrFr{lnL r tr'!d.rd lvr"l"r rm rltii!!tl. sftl),sn! Nlgfli{furrl'sL'No

. / . c r3 4 ! dc o r p r t . l oMIL b i i rsd l ,'g cd vi u n . r !.cn.ir h' ";Jr tr . l ' fl o( mcnnn i brurn"EL h n vd.du m h leir -ry dlm m{i rl\,iMnI \f pnfili ii Dla i, eid btuic !i eid hidroxicir (HcA),...d. Bmdl'r n ritt rcizi(2%) . d\

Cllcvi fomolcde rh e dft srifulcaztDois d! n e. utmui dlgsti&ri $imihrc aalidd@lor hci6 !t nlh boldvilor: nhuich o cit mli bBni
Rr. Thdud (rse c4kd, tHohr cy@@) (bNi dcnMo 6rdr, /4dl] ^ns\ixc hr('zr,Dr$n[idi'rlo linFdr dr tr4( i.dnd. ho ti{7i l0torucll pnndllrl! ,

ovidiu3ojo. - ocbvianPopes.u Rr Frd deMseld (.bnJ crl4?d?q€) Fo!ft ri dircir e pipidc (rduD 4 x4lr &ravd) tudchi d! r,lnhins pinhtofui lia& c,'b|e Fhn dcxdM nar (f/@F /rr4tr!) .ddr draD@o(rn&L r4ri) - InfruG,pEpd.ri dinb-oliigri deams@ dc ptdE ta o mni .u lpii .lrL pez'i d o jmiore dc oii imide dendcl. pdiolpalc tord fti .aE nu .u posbilibrd si ri pEpsE nhic &6€ irua!, fr umdlo!ru aomul, dcritutud:
F . nNbd d! c4is! (ru dm c4di4e) rhcld d.6ji & Pdo6h mm
smrcL@) tffNtto ttiilb4q lNbi d! scoljwd mm'ff .-e,ei, \ncfuAdcPdi.,E|fuAkifltii)

muh sau fltnll ci lirqile r.ir,le in privints D. ldbu incrlurhbuic arsublinrm sul Itr ragois.bilcd. cons*inFle fe alelhoolisnului n @pn Muldilorcmnici
erc. irc. S-u m(nm.nt aF d., "uinr 1 . hTtL sr di, i obirrirF. deperdenl. .'r ci Dasmde 0utuc l.biliraE psihrci cxssiv dc &nlincdalc ti dc 9a.onsbbt iv e . " u d Rle p { -p a c } ' ( h n a B r p i t r l d s _ ! u . r ' L e . . e ' , . i o o r , i ' i , i x l! u nomir mtins deommi. Fihtrapia 6rbitri6 .u psihotnpir Oudi in sp*ixl p€ idicra 6li6tilor cclor erc dorc$ 6i $ ,Jindu dc !c$r v! ale slo@licilot, pcte vdi in ajuronLl dEefedele noclvc estL pmdn !k d lsilo{ocillc , 'un d. r iht rinntl lr 10 al.00l 71)i. oecruo.rimD 3 zik Dindnctu nl de onn sirt n.voia al4l dc l!20 ti.inni itrpuliniati, ondedle oriomul tuRB m kd'i inft rf/nd' aip l ,'. pErt rr J'n .0 g 4&.

.

D.s. iriem. Sr vorl!!.20 p tua Lno

- Tinctui prpmri diok-uninsre ii pi4i cgal. deddicjni devrlftirni (xadix Iarr, 0d.), cooui d. smei (s/Drl/i l,rprl, $ TtlDr gfudi (,v 160 - 20 g h 100 por Ind" )0 )0pK,ud n olde70 pturrm cumpo S/l D rlm '|, do I ritrtui .onipusi. I onp{ zi,rinpiclinier
Frd@ did dg! nd,r.rlrl6tE.orudri L lome pmcdd. Sdd InMdiodal '_i 6 ca.N6d Llthokdnniun edt.oen

tn p

In ftkr

.nmiei (dd !i in tauto. .mnFl deodciu, cuFlor

sirui nin{ale

Ca bnic? gendrle.o l,rcpncqi stimul,rive poneid. manGr g dc uj! 1' { aLc drgqfi nbbapir tuomdi uinir@rclc spftii nedici.alq fdudc dc Nnc l/.rrri ,tqtordr\. rtur,tmt t|l.ttu Pohgaa\ aanl dc Ptr (rch:o!, gua-{,. .r,,t"{ uhtho 17n).Ita6nt \ lt1"rh' c.nrd , 3. [x. c - dr 14,q lfr tra /),, l ,1' 14 r unl . n r t ul bo g ,. n s$sb'k d.'... cn.ig/aft. t id r1 c , . ! ru d n . , r, ir rl l olqelcftnt. suntrcconddar in shdiuldeootrwlcsMF dupibolile iitcqroNc I rlr rrl0 holi cosumFi{ Gde sl bsc bolndul). d 1! rcMsdc i0 v;nli cartL LL qil fodc inruiilc su deo.tunb din ptri&lc mstrtiondc ftbuie indutcirc misc d. LL cu 'l,lt urf l r r mr mar cr 'r u r ilo '3ip.Lrfl ,roru tu{r8!u. . ' d e s l. a . l! . ! , r' rk In/ T i n . .u ,i .,..r 'r a-.tro DTor ,r9flnn n' rr. ' |p t rr. r' I t 1 { { ' '.r nnrtur dcCRFAi ! dcs€mfl' d. On) (runk ii irc ( co6bu pnn Lnvesrgqtr t!tudur In dc N&mlc. M,roare fomuh ltrornDcu.ici Do.rc&opsi d sucs Rr codo drlruj ('{e r4^dt ra*d tHsb Pdts4, ftrMc tc Pd6i tFdtuh rqtqa!) t'tuvNt Mclttorhh Mqtho
riur! dc rqlDir lFnd,J r,rl,or)

IITOTERAPIAiN IIIPOTONIASAMI,oR de alopditi N! von Efeditrele e mozi h o Dl blemipulin.bprdati medicim roi pulind. dedicina nlrumlisi muhe la hlpoldnhsl.Im In frod nomil, ri sn btr lmcilor i$ pi5ftzi mulli ani foru, binN! { rotrusul ibr A.i6b pi.lii, de stutua Fsutuilorgldduld, tdipode, dc dc clasliciut! ri rorusul amNhdinlmi idinlc si nu$u16q o si dcrozili. c0@6! .oloanliEnobnle.
luind h c.s ( r modfrm * ime$ ,,linuil fdidinl su ,,busr'. Nu inti in oisiddriilc no6t! modifioirileEllEle rm swin duln u nmir d. n,rr.ri str dupdinssl'Er m.tupauri Ne hn nlsi la pcdosd!in @E lereia, frm$, pdn tup(bs unorFg i simplcdc |[-40 mi. po.r si{ipisbdeutui rp d .de plimb& o' n l: p & ' n t u \ e n . d ;i ( o o x o . n e d 6 l . ' o n e o d s

cu un rc@vci suciror subbnte de&l pulin3 oii pezi celel0 Dinre), o

sp. iLth dril bdi. g' rndr..r .c p3 on. Lm rrdufirgadi!l).tuq e €ld.3i c.i s m. nd(indc Num,i in (mn erccptioD.lE Mon.ndi ncuGdca I! ohideD

hili'/iL.trcnrdr dii ro rEtri Ji .rtrj(dcl

r'! r'. !'

u',,,,

nNdd flrobn'th ruom di penrdncnliim! lonuuhi Fsnllui sdipos. ii s.rtirle. urNrlinlmrc drcimlchn8dc midsili.ic,in tnitun !i itr ulciDri rr ii ilhic trc.{o' rusiir.s umn.Nrcaroontrh:

!i

!i,rilir Ti i nur iNc orpnnriFLl I'rNr!'nr.odurr,v,i.r&\r!'lLbcrDitulmoturtr.tiujrd tu rrh Nrb d. triirl.r I' n $irld'i N nrl. ntlrL,il qrr I rtnrtirtr[r. Luh L d m , r!!r r r !'rno ftlrtr ltrr Lr) 'r ( "rqqmsh l' lr

oddiuBotor od.uan Pop€&u edicbe & co& Ficrurli (xdl! Mrel,rit Md&id e sf (i4dr edKt ftb\n 6ea dn drcb cqwtwt, Michr d! Bruso€ {nd} &dd@) Mrdii & Artur (tud, ftwrct

folNindo I nu - Dineod, mhpldi fmuli s prtpdi u d{od (10minure) dcamsicc plere h o .ai .u ,pl sebau 2-3cini pezi. dc Pmtu u dtq s'tir.rca deM6N din edoii planre insi dubh.Ju I 6re lingui la o d1i. S. aDli.ipesid compa$cildul., do2 onte zi, oc s id nmj,l|| lll dinut. S. @p€l' .omD,rsle o flmcli su prorop, peitu a le mmdne roi nLlrlr cu cii .cmpdM cdlului. Sehe rpoimNajtrl ,1sarils o o shi pcbdi dela tL usor Dirt, alin$rc, o EFlt culinsi nd$ o aolic d6$biLt din D.ns rp@e0r irld .,*rulifnmd tn (o*d inD'a,trr une{ "E oinr rs, prwF. r palinr til $ rd4g, ule., p'p.rdrprgui Sccoturm rde, Jlr 'lrcihndcqresmutrlimmre lar*re pin. rryit . 'p,.

FITOTERAPIA AFECTIUNILEERMATOLOGICE TN D
Fiindfdrdev.rilt o fome dodiniLstu, frh.rol aft.$unilordmddogie p.dtrua 5c uDuic conpthg din p.deanedi.ului!i lib&re din pdea pmiertutui,
ImmedNl fibkdpci:c!lafdtnnib dcm{ologic €rd^&dRlo' dou;gflpr

lfEtiurii lm.hrii $u dcsomri{, cuwoluli.,@1i su @nidi u*j (nDd. crui s monrndi od. 6trm1o,4 tub@le pi.lii. pligi doft $ ?ltlc. In rd imtmpiq mliilog,e ri mptua mui csm uuoni.hric rtid. Erro, * Econindi bdhdmr etiw citu1i ldcdi, dd Sic0ptupid41dri*pdcE ti ddidb
i -a fl !.1 1rm hh,.e ?otudr du'ditr,poar,

pldgi .odtuzia .u.dar t oliclc. - rf..llu .ut nk ralderhl.: ms[| dcgsdon, i.sd afetiunibcdcfi.id,adt d..ud inicmi.c3t$i *tmi, .u bmqos. orirdM pbnrc &liw mlo dii p|mcspeiUcc. scmtrca$fcndc.frrorcBpir in Ecomrdn cu cistiald, rcgimul rlimnh fidnind itr .pti.r, Irsorbri.i. Erriogsri,alruti $ 1or 6l ftoolii.ar, daloritirparitiei eridorale $ evolutiei id m intaal & tinp
llvi.ul loruri,ii cmlsdr dctulozc $ rEofrdndi m rtsih diordich.i dicl, ddpo

ghtrdclor n DrlL$ mn llii trir Dllimm$ N6{cs.Ir c!rcs AroMl { ng, ,Lr 'rllqiMr ori, irl..l]{ nrL!,ri l'r lirsr l muflrl r|q,d d! liMi 0u $[ nrLN'Lt. o l!ddrr!,u Ulolrs, rrlovN0r[ tur{rlul ltrMlt[l! $ i!{in rrLt fl llrlrrtrdr u

ov d u Eojor o.bvanPopem! -

Firorecp6 kddtoiarA mdani r in 5 0s d rt , ll, p, A e d 6 e p u f l c iih-un ligha, deaflI'B cisia $ 6i. bdhavul, cpul (opqh .u un prosoAlinp de I n'NE Otcl4La$ ftpEd de doui ori pc zi, insF fi tru. Lluri ilre s rp iE pc zonalfcdari conpicsc.! i uie de Mute{el r@ scPolt !pl'h pc litti o pondi cu iohriol.Dimii€t., e i'depifrwd pon.dr ldi rhtu hulu Gtrtr zoieirfto,c).u al,i dlduli $ fipun medioinal. iepcll a.sr r se rMdr lmp deel pul'tro sipl din;

ftotapotiq adt p.ntu u ioftn Guplure lm co(itr diurcrieap.sc !i ulciun*,n lrti$pricc,mlnanre dmrimr) lhlc),.i! !i Dcnhu *rn ( plale o eirore ri Dq dmi vo$in *no, hbtriori ivcn in vedde lapbl ci @lp!rc i,r , o I 'lsprc oLrcnl, ddi cupub€nds. pud dcv.derc o Din medi.d, lfcqus cdcmdcrdizr] n L 0r.'r. ro _ w . r i ! ! @, . d .n h :r.o n cd o rn c.-rb l om ldenod.htr,l r "r punknr in fidu1le,iutrilor cu Mu hri nici colectii D€oriec @s* sud nrr" $pnintulrilor m divc{i niorcbi, n t sub por fomi dcpNrulc silbd crq ddi ri d tuua latftp I cm.t, potltuaci€tice pefati. Ad@ apft peraF,peunqi. pcOiept fcsc. Pini in pEznr nusc.utrW tipc orisitrBm$ri areliunl,dtr 6c $ic .ii sMr 0nii leroi ere ii twonzszi I'l{ | ' $n gareinrsrinnI I ti nutcnde, r0lburinb sr.irrle (oEdcnc rdioldc), rulburirilc jiedic Honsdi Tiahorul igreDd (unek[],' i rlr su hidrgende - u cgim rdi gdsmi atrinalc g'isini vcgchlo qidnt) el pu\in douilmii ffr .onlEirdicar! amo ssi. g6i .mea d€prsircm piclili $ bdc .ir r[ Dc ndjLrc. scfrmo, shr inkne bat rlinentle €e collinadiiivD enwirrl| rh ti

mdi prcprdc firobnFurice oblhuEdin cirvi cu adiinnrndoric lnrhhrgicii lpeii {digenc o rcjmrbili actiune 5i tidla^): . Ircirtlj prr{t 6sbn kalde Ifinq dift-o ljnsui planrih o mi dcrDir* prcDlriti $ adninisllwi 3 4 tidgudpti ilioBnideapa,dincacscDoare - lntuzieon(nrati,pngi.iddin4 ,ada'a.): a RidtuinideBiusture rRadc Dsd dn 3 llngw I! I I ipiiriftcea €dndc s ba inrFo zi. d. :ine a T€ci rr&b lbd sninrc /Fzd6 Phas.ali tniribrr: D{od,ptepmtdin4lingdtccila I l,p.rsbs!!lctnip.ri. Extactic dub[ 4 lingd debci s lasi la malmr pcs@ nd.pcidr-unlirrulpi. i s fi*b pini cand unrihta rjugc h t2 1.Exr@[. Mliari 6o in 2 ] npia, in be
ra

cdibo+lzodq .iocolah.tcoolul $ biuturil. co'n@hlc.u .oloniti fi du!,r dutru L nedi.ooilk arc .ontitriodunp.! f.voria ipirilir mn*i 1nlcl sdm iu i ' e Mnaidi miiiM aMri r oicirui rlinenr .ra erivsza lpmt xor{ tl .liniimd acstuir cl pulindoti lmil - Gt ind$ri !p! dcffor, lpa pldi sauer oblitrulipnn fihare .u rprd. $\ hh r lnci din rclclu dc di.tibutie d4.ns$4 alinesrc rcbuie si contini lE6{rn Lsi lrna, - vilrninoropu ti suplimcnlclc irdio! der! vihimA), vihine din.onplexul vibminiC soci cubioll$n 1t, B, acidaphil8ti bifdabdtr rt - rzulbre buneseobtind iaunulleqe cot4in utlia@ uu1 barcnuril dcpladetudicinak penlru rmeLioruni nrhhL,LriNld tu scnqalt i clui slandular in 5p{hl Gebmeo) Dinra resi.! molionih: M\el.lul (Monie d .lofldnilh), tutiad tlrthttn th\hthi@) nnsvi\ dePh anid6 Pi'4 Porunbrrul r?zi?s r,'i,ov, ! strrvhdirltt ill. iol, ). dr crt e mpTtr. qu 1, 16,r cbln(nrr '!.r.,.r.r '". .' l'!ti'lh. ' n \ ' o , r a all tr t r |n d t.,tc crt.orc. .x dc, r(.a p d h . d ' l r. . . . " " i|i ^,/t domnzomii cuddi.ini. pdn ScEcon!trdi tisculpmmpirobtinuri nnarc$u prinpfr$fr,dh Ltr|'in||d|h'

(rr sr' rri / - A, ar.o.rul ). c\n.t i orbi d1 En eaeh.o r. n {(rnc

.i se.dn,tuN.zi in curipoludgiri. 3 4 siprimini. de . Flori de cilbekk rflons Ca&drlaal. Aclibo $ fivonbili in afqiu' ns .uran4,4@daronri.onlinutului pladei din:0-30 b I 1de api..u - IiJuzis, s 6rc s fe $tliruri ale fet?iGaualc alror lo@le pnlmri - Cdrplasmc o inirzG
d. i6nrc rimp 3 zilein 100 d.ootdc70!. lplici polocurih nl Sc lcat conpftse l0 cu lritr.hrr ditudiitrr00ntlpifilni tidciri.

pnpaiait din 20 s noi, Trtrcruri,

rrill?r/rr,l nusu dcMst d.In fan,nr/i /,,,rli4rl n orc cord. Frl..ltrbi f,4.h??,
I n u r o J 0 ,dc.',Io tr di v
' li4 i ,.? ?1?, /

lll.

titr'rltt\.nra.\L\tn n l. . . ' n , rI
P rp d m

. I r ni

l a J , 1 ,.,.

U, l, rh [
t,

1 ,.." .,,,..r' .,./," ' .,,

Fucspunc dstiozito in $fsinF unsuml Cilblo€le L. elor dc i . Cl.orn. ridri0i0! i prfre rt;a.i i,(odix H.ttu Actoni): et sniiLiituri i mbpbsne inftzieplepmridin40g pbnrrh I I apii lo.ilc d . Canvidallrnti l9nhuli Lqrli): h f f . InT,r .'. - , I nc r , I r r t00 t.0r ..u€T .edoi .idF p- ." dtr n
I.l. r. Lrii J..rf ,rt tlJfr.

ifliN! dr i' loirt.).c0dr olulul rrqrr0rn daard !i o$l ltpu durt.r,,r ,/ l nr

"""l;l'#li"'.'^n*"""'.,'istrri,v.rr,nNbrd,
quidtl$uB0 !r l)d,1,fLltlL liriiNroh,iL lrr'lld.,,l

nc/onc.c

i rnrnsn.,is,,ro,,q
iLL rl,[,hlrrli/,r

ndr,|dd

r r rro rrr i r\rr{tdini4 r r,4D,tl9j\$r

kq' r{ ti L,rM rnt! tr

[, rrlt vdlorrl sir rr n itrrrl]ln, r.ul v+uhrnihr^ nf shri ,1trrhn\n'is"rdr rorrL, riin^ r|| rrrrrr r'(hri ! rtunn' M tuhtr]i Vrr! {ll|!.N{rl,'|ntrrr!], rlilodt r0d!

270

ov du Eoio'- ocb!m PopAd

271

Indu#ir nosri fmedi.i pmpdn ceNi pFdu.c din plere, indicdf h r tunoNI aotrei, pEcum: Romuulan,Vidniia A solulic,todof'linr. Hy!@outrillr' Mftc) r,bdu@ihcM adti&mi.i Titrch!-plmr NatuB(Bietun) loliue an! r L' ' ca .l Niiunl Fii* (ol4tie). cMr Pell mai toncepur4loNri, ln pnmipll parfl hfl ! { '

ooc-cH,
(\

ecz0MA
Ecnn src o boalicuhdi mcrizari prinpuenF peregmcdea uff rv i{ dqcutrrutv.pru*inoes:duale(anclorse!varidc.drcdciailier.kozu' l n d!!trdb uor ph.6e rlel8rce infstioz*. Apd dc ftgult h um! scnril,ln I su olauisnoluifsli o subssilio .tue. mi yeiit in .oftd, ala-oMitul ,,r.rgcd' 'le tnbmeotulalopat dife.i dr h .@ h cc !i .ohstitu rdniiktad ds oLihi[(! d.rinfcchit, plcpadrc ntiale':icei cistiat. hra renblmznd, feq.pi. sr nunum.i un;djuhr" da rio rr rcmp.urici cfi.nn6. l.ntu uzinh s. rccomdi in sp@ill plee cuaotiunc n I'r[ e tl dlurcrici.i,r pc o u *lcn, ipoi dc phnt cu acti0ierntireprid,.i. rtrrrr i li cui inrni * r@m6di pE rme dln: diunrici$ onihld's,ll . ft.rrnli ptrtl Etha katE hinktt cu&nune Iniri. dji 3 lingun p|od h 1| aptii,r@si .utibt e brai0 MULutrc' ,. Idfuzic 6ndhti, pEpanli 4lingmplaii h o ooni .pais l"tr,,l[ | din de lomi dc . Ridicini d. BrurtuE8ar'u ,,,larl,1 sub Dr.od. dint-olincui deridi.ini h o .ei d. apirs beau .inl $ / . 0Ol 2-l . Ptpldi. lRodb,Falin et He o laru4.r. mdicin!$ pfie acir r i
- Dd.d sd (5 ninur) pnp,nr din 4 linguii pladd la I I ipii Sc rc.onandi t miro.fti fomuli magishlSl Fhn dc co& Friddur /loN Ftqid]r.iehE,th.) Fbri dl s@ lFbB s',(, r/.lnl

I

ReginulslimeMr momddar ab @l vcguson. dit oro si m lipsffcr, noMvtr, nshelul.vur zlbi. mpii, sf*la io{ic, drhik rrse, $lab din tMe dEpipidiE, Da nuhe on. (Mr p@teaFr$ la uft1s alin irc drc pnduo oldgie, coma li ' giaul,laprlc d. v{i fructle d. nrc, cioolab dc., ore se mlrinoi nhio su b .nLA$m * vore nini *kd dinilimcnk(ic ' Suplir.Dtle alimctrtu ftbuio 9i elsdifdnti!@ i|tdividurl Seva incq. cum eu p€.tu r iesb cumMcliod&zi oqadsmul Sevainc.p. m nuhivihin. i epltmeDle, lltinioeEle Vhmina A si bde.ddcioiddc plomoEazivitrdsdQ Fsutuiild, dd peridr rcd. r n.q in rfTtm'gnv. l€Fri*. Se vihim E. da @ e$ccmhmdi.di in boala hiDftsivt i id .dl in m trdi si s. itr speial zindl ti r!:inisb@d dtico.gulant. Dintu ni.Fd@t 'mnmdi rcmanii', Dide prctin@lc lmaulicc nmiomt in 'Fam&opcs fl ichtiol. d unh nn s*id itr ronelc tulc cu BdMn dr P@.

lif, urde) drivc)tiPodoflinr sp(irl tnfomdc

drir

Un pEpint cm a i dr ld ctcuhlic in,nii 2m0 *t crem Dedii psdusi dc h0m, cad.onlirc ulciuri$.nlhk de Cltorrc, Clnbru, Lev54.i ri Me ii @ 1 m 5 t ua 8 ] g r ' . . d l! s c d ro (o mo , D t r , . r r s D m u f u , l i , ' e . o o l ,

v!n@t ngiddditi rtufr4 nid ndi.lh jtrs6un,**ftq Dl&i c$on!ii, siDdrcm

in hrameNl bolilor demtdl08i.c 6re pmduul !D@@n din plmb Chern nald ji @ sc oii !ni2i ri h dnpoziFr

prcprdidi.ro Li'qud de imcdco thNr Ii oftri i!rtixir'l'im / ! - hfuzi., , r'[ tr /. duni Prindpric lit dh 'n$dc m o.oinpoz(i. chinid lnmcbogdi: rri d( o !rr,inl' rmd, htrrNinqn i dr(lN lldo r. JutL,iufu,irs rip n i.. NorrrrrL,r'trr d. sc 'tnmn (run$rc(,ui,tu oohr, hdr rDircrDrnL. irni,rol!r. riLturLd,rr, nh }, {rdrrF li4{ ,r ..,1 ', , . r .rr. f.,1 ,,,1 ..r' . ',,'...{'r :,f' ,,..' ' r ,,,r ..,|t '. r' . . ' . , 1 , n , i ,,|rtr, ,(r,Lqdi.l
I

mr d. Dinlilrah Arborclul @l (M./alsr.,dlraD4oltd), mrb nMa inauska. qrisc rn ulsicreric ao piopncrali orc .d&pkq mntusrccd dlmidrc3i .clio. q)iJ {i rirr i du clNr scurdrF. P.htn ie fti.tedc dinM.ldldca 4h%ihI lii,ljn $il crchi Flto ldrtibdor Md{} p@b fi folosili tn tupb !u unsp* care

d. rlqiu

ddtruolosr.smnm.d-nc, icgi, infc.lii divN
hcdc. r! n N rivi\

'L! tnh. ul.up*o' piiqtrF{ ti in!fljirs riclii sr$h l!, ir sc,$rl$ pcn1ru l'6trtr0 d{ h {Ninl f rcondh ulN llvMr! (t Ln$ lnbontoi$ A Bdlly- SPEAISi q rr' . J lh t . rrr' lr' J r d ' r . r ( . ['..'*ha.l "].!itoi'i(icdiSinc\gr.

iun.l'\q,Lm

'1.

pielii riieMi,

(lhml,lnrlit snli0r ( r,tmn{ lr[k,Inrqa dotrl vrt).

272

ovidiu Boloi

odav4 Pa*u

iidilonaDr mon,nl Fdot€dpre

INFECIIILECUTANATO
DoPr-

In nc'licina clshi, dd ti in cea nodem4 rdh.itul debrzi urilizc@d rubsi.ilc
,n .dooce6: d trldrsia' 1,Effitu. pm t,('ocapF(!!bvc('.

cel ban pe!fthxini Mfild.dcici daudemuftcori ftdlbc bun.,dr. * Nurgc h d. special .ozul.tcului intibiotiapki. S. @on.id[ idr, ar0nci ir cind $r qzul !i tujr bol-rrhi. diibd. lllq'i d- Io ?-. h.noqudmo^ &D1uri,.EE 'lul L (al loelirii nuk . turuT'rfl, lpEvcAnRi mcd'.d.d sh, *r ftpdaili deomc ft.v.n. po. .pir6 6np1ic4ii g!,vc, @ hnbofl.bib sinNu .0M0s su $phcmia Daod medicim alopad Ecooundiin ddel dccffii aplic4ii La BmibioD( cbmiordp'e, firo.Epo rconhdl penn u iu p.turc rt o 'lrm d?Tft.q.i.mhod!ied lfth-r.rrFur.rtrm sp( I avirftmcfl6ot.c ' Firob'lia vim i! sprijinuleld oc sufsi dodivde illetii cutub , ti -u spejr

ml - c.r.plrme, prc!$dc din 50s pldd oplriri o 100 sl'i 6nbid. sc aplici 3 J. $hinba 0{e compiesele h fiecde orc. . Urtic\ no.rrl tlbn llarbo LMii ohi): la Bii lo6lesu comprcsc o inliziepftldli dii 50g phtrln I I rni o prdiciii dcStrun'rili su delpitrlge lR n SdpoonaevlC\psaPulre): . din - De@!,prcpamt 2 lingld dcdd,.ini h t2 I apiis racspilitui, dupiciie s l@lc linut cu!Dli.e.a dccomDEse .u lfon imbitd itracel4id.d.

ou$ui6lde i dribidie, @ ulhviolcr, hdidrdpG €r..$ odolnntu 8€ndaL.

fr@ulozi @idivadi- .u pr@ftb dinun oelc thnicl . 'Inift,lj pnr$ Esba tMaelriulatb): pEpmd dint{ lingui plmd la o mi dcrpii e tau 2 3 oi pcL InfiEie s - In6ui. @6h.4 prDmi ditr4 Insw plflli h o cad d. apd! ia.tl . RidiciDidef,rurtun atodi.,ato'arr - Dtur sd (5ninub),pnDdr din4linsui ddicinila I I lp4 $ b.o 4 ctui!r . Ct0.r. pi4ilered6. !L plofi !1lidtdtu (HeboetRdditCictatii),dirI Deet, dii 20gpla a h I I ei; $ be inre8,.dlihre in rinpulwi zit. Tott nh u idied 3e EloM,li umir@rc!fomuli:
np Fdde d. Miq t &d'6 .t'de't

tobb tr !r * acod' edsBtuu lo cn, r.urild, gn(, flr'l "J,'o' .dnidsh un.rlnadt !i el ftnsponncir mii roplncp.sibil h o uihe smitui deptofil roqical. Sev.nutu mu'ji purs fi apdi.li de D€dic,el mi 6ncr, dupi ubloul tor (utrbbcl gFdul deswhfqc 6!ponl. af(hre dc mui) @ pmiE li..dnrci lriidr-Du d'nberh4snde Dc@6Ea ecidefttului (d..i Joel rnurdic a' iBblit deja)$ v! fse int-ur i.iu d. tdpi. id6M pri! tbnic, medielc .lopde den@ &lficibt. tupiBul la

oblbiloriuti. dmasrrm bolnrnlui pemiic,i $ vs dasabd multrlichidc dcvine
r.e n' 0d ar p d ( & @m,nds Puo/drl ! Ciui'r' ofrN lodplexul B, pnpmrc peblzd d. calciu!i mgi.ziu clE sr smii'l? pdh S.NC , d $i la rcldde, mlichiloi !i de infuzli saud(octui din plan& o propn.iip din tioc.Cr aliffietq in prim fd5 a bolii seE.onrtr& ducuri tlct i lcgM!, suP. dv5!i rpoi l,pre$ pmt'tre. ln csal Gudldr lodlc mi uwE, tadcntul firotapsric dlom so oontin subdmF &tivc sriscfrice, navdnoiziti l!ii!8i, mPab'le ldmi r6trNlui lcrar. ln dntinum' tabmodlui *tdn s apeleri

cn ft didM Dmmbilitilii .apil'rc,umaEdeviEninorenpie, speciil irMlrcle ,\

h podutrk rm(c

tu4 d. N'. (rdton r3tutu) Fua te w^ct 6an uttuel Td tnr alnti ater kd@ ttdes) - lnfrie. din3 lingud0IM. pLie 1aI I apii Pmrs hhdtu1 qlm s. @nadd.* . FZiM d.ln (Feinr Lki), @r!n.fc@le $le de Bln@ si drcn0r.i al

prnrBk peb6, d. phi( udn.nrin,L. h nhr.-tu s(d !u rddr,. prru

o*t o 5o[r 1'Bmvc rPotr

purulena, fddnn cftplsms. sclmsr.i ftini $ api Gldi pn|i h obltid I sub & psle,erc $ pme ddde idb .mFs dcriron x 20n) su itrr{ dnzi Erii s .d L (20 I
locul bde 0 rplnt ftmnl $ sc D6!nc 2-3 ft P.rh o n,i bnii ilt.td{l rc.omandi un !ndi.. de liini de Ii in pi4i cgale tu flon dc Mrr.ld y'jl

Fhn d. M[|ie|ft lFto6 c.hamilk): ' . , - Iifuzio, prcprini din 2lii€ud nori la o qni delpi cu cft 3evor f{c slilitu

a Flo.idcCod. r0rlsluhi (IioB ,ri .rlirl din2 lincndflon I! o cni detpi cucie s .plici @nplose - Inftzic.0rcpdlo
a Floddc Ctlh.n.le (AdzJ c,le ,tas): '. h,lnr..|hprnMJh l5 l0sli I l60i.cue.oxclespilituilo€lceu$lplici ^ litrdtr'r,n'cNrdi h 20[ l]oi 'nnLo !ri'udcSriLrlnl00nlftoold.?$;$ mlOr firni gilicni Un unsrcdr I l]| lori lrhr0o$t,fd! d lo [ ltrdtr[ h 100 (xllrtrrk A.ndr{r i li |tr mrli fl,lr 'lr,Idtlhrcn tLiA]lr a l'lt[] { no( a,jr"r Mn'/mrl)

ctMin@.

('.0e@").olcctiei punn.ne pftlrdri din g nonh I lipi,.uarcefesplliitrrisrs{ntiln I htuzic, 40 mbPlrsDc . Fdnzc l{ lb,lFrliflt Mn\nt) d! dc d oid Nr|lr'( 'qnmcnoli.nri 4't]trn. | dr drM rdi!r|(l'!{nh !l{|l lLLy$q$ n,,h r .r l llh rul'0tu

. Flori de Soc fl,Er

Jarr!.r),

mn au cap,cihiea dc I gilbl

174

ov'du Boior oda/,n Por€u prcpmridin30 40gndii la I 1api,pcnh spilitui su osbplzidc rnfizic,

FroieRp Iddilon'ra moema s sL

275

. S$xto\r tHqb! HIP?fl'l li I sP dptnn +d iM lc , rr n t r ' l l i L t r . o .om '.dn )0spril r rlouldcSuoar;;k ur'ur'; 5 h psDrdrJccpuizff t pligilor

$i! hat mi ln rofiride Rlalhc bldse oblii ri d udthrul p4.d, p'Mul deviod*arc: uur silbcs@
Rq Flo'j dc6ii /'bd,'i4, ) Fii d.Mv.tt ohds chdaittt Ft6 4.Lwiiki tfkres bvtdrt'c) fte trotD rqtondht rnnut rnfl. d.M\ni (Fotu eik.) cdi! dcstF /cdr4 ardt

luaba cnici): . scbjJct hn iq ficpeli din20gtle6 l. l l.PAp.ih @Dpsssu spifitui . Mu@n PloD de rC@'a? P,rrlr' 1"1" 'ln t u i r p a p m uc r )0 rn rg r 'r |2 ,t P e n !p,3r ' . Ridicri '1. srunrre fnadii Barda1r'?) D(ocrcontrlmt. t+sm .L 4 5 hsui rid, ii . I l!p6 !r dc * 0e llirtrd lodlc sau iplici sui fomi decabplasne zdna mud, 'iid
otnn$ dint_u

d{drF. cmdnrie .FE dera1 . Ulciul dc In, itr dntilll 4tle s lpa de@ dcDm sgrbpini c3nd lomeui u li.hid tlb_ s o $icl, p. jum,lde plini. peih . s put€a r4 c d s u n p f u i / d ! l ( . u s $ r c u r 5 L ' i l i r S r d u I n 1 J . i Rclcl! sb donult .uiMra i aplica6p. *di ltugi in lHu| atizi a a fst uihld i0btd.,ud eficimlatml).utici t' Ilpe d. n@N !t FgEeb , di@@ Si{ dovcdii SepEDd; dii .5rc l0 g ntrgun de ?bp fc.ttr . lhi .idd^if.omph! li), tiai dal:,w{.t tr\aB Channillae) si ttori ic Crlbrtlt (noas Calatulk), ! b.aE si fin nd.imq m.cbt o l l 20n1alcooldc 73r 30"is bsi pdh dhqrc gcriid.albine S.lincmsreculp. id.2aoR Sediugil00gunNhprcaspiri!i5 p.D io- rpo s f(&! b|r ro m ao ! plnl dea!,1r ocl or rs*cor;6.d bo g"tromog- nsucra c^lo s'r'rpe/o'elc(u!flun *i,lpniro r'*' de c Rsr.. rird D'oton...e Dlr e , r iool,* rcd. rlocl aruft fl rleideSoh, tnr'e&'EkrcE' |rM; rRh L ic ; . * id . r i d e n x i \ , r , . r n c t r p d l l t r 3 re .k uneotirLu, e * ddnlec fi.dcEpr roder1' r@moda )i ftrrdk ln r6i. d m6*Fh -8... iidicini dc Bru uE papmt din 3 4 lineu a S; Ecorudi zilnic d{o.i de iii fngnenbti li 1 liN lpi lnr€,gr .drikt sebo itr ctrBll uri zile ln sfii.nbt cr mdu.o e b.zad. ddtcifi d. Brldure Esacia\i HtPaEaPh]tw Pncumbtu 1l ilind de nr... :p.. did @€ s iau500nU 4bd sbdadizd dehi on pr zr $u sub d€prrt.cgllcdieero"pecr"DgrriDlflkltlttni.' ld e d (. . ' d -me ,
r psn rf!@ rlMl.m6btr ldN tr Laa &z j,6robL$cWd'ih ' Rljotua&r}lhm.ntulrm.ord.@dull$n(!r,ndrapalqcdedrinde

Cddrol

ri,ip,l, aal !, qb loftd.dedlo

Dgw pLd;ho@d!p,rl

h - Intuie, pFp@rddid 2lingu doco ri. plm@ o 6i '

deapt. { mrL

t8!neo'ec nr i" I Dur(Dm t numo luMu t l nx !u' c;trd s{'ie s' I r ll D.nw ri € s tcgo'lt o' lca c G' h n rh;re ;a ii i d.mului) $ nonodi. rorln rEh.nt cxten mir@Et utrsNnt fl orc r: . Ulo dcSloillrn lolar HJP4ia, r 20 g plrd ohc rmnl'r, ii /00 ml r r $tdl ac pn'poFprin n{mft Deo{qr (4rpc m' L ' e s " r' L F DI r ',n , n r a s i *'Mdsd;.i @"drs.sh"i;tr p'{tuf, r' ma dnn )0-d!l nn rri o u m ;.d u d. u' tr rod iidiMrd. ti Di. ;daa. prn r(id'umr dc orc ic00.Bp asihpridusc msun Cri'I,0,i d4 . !h, d'ntond( Mtrrttl lo/zd s( unc.F/r'0s pland'mm' u .u ) trsr' "0d rtr- L(2 dd'r ilrr Jir lr[!l msrt(il'rLl rml' IrL & I rloi $mcdibll5i s liub $ bdedc rimp 3 orc, 'Ln, sliclc r_n indtrs h .u]0rN{' l'r lu rrrtl$( xc {.qni[ rdn prxm. rpoL $ntou! l"lo&g{ od{fl p Mrnllt lL conlllc{ urnsoc

BiG tuE $ in hbncna,E lo_,4 dcnhht !ltldg o' PoshpcE@rir' uquedtul 8n'i"epkcc:' (l i s,, s gh orr boLfl.i. rlcac$.o pmpiebri Plu! 'b .lesudto.to$nugud.Plop!ip. " i.ti.lncbatri€,bralpccrtncEdecilb

Crdri ti d. Corda |orl(ttrld. !@fic in hdcntul muilor d inhiilor dosEdmic al piclii $r. ledbg. Ale din nmml cxrBs lloe !i din,Ie cimi .. u produs DECEfuiTI]RII,E hbuic si rrcizamci drlncnlul deg{rtuilot tru6le nlff d. Dr h bu inmDur elui t, i($i6 {inp,fcdioqi! $ mnpcMli prcf$ionili dinpon@ @ letugnjelte 6t li e*n. .m;dcdm ci tdanslul rronlacric mi inpotul ri s. potiercoliz! p mdelii $ (dinu$i de Inbdcintiit corcsputr?Etom li cioBpi Hnn), n cvirdoa (EcorddlpudEJUllo$l ulc cu \rrcE impornr i r rtiin'tul,q. dr J nds corp.d d .rrmuulo_ aeni r.r * m. lo.r.+' u." " iinNri Dcdhsctiwa cftulaticilo@lc " nNul!i0rcchilc) li d.udilrtri lii.ltrriv
.rr rldir nom',, r rroEddi di; r,d."l. q' r'.r1"." Ltr: itr'n. r d i i ". i i s ii rlt lrl' n L Nr( u ' rin r i , L q ' L q i'.' fLh. { s'lnr.ilr sI d" 'l$ folff'! !
Lrffii'i li,Lviv$m.*LlirldNs[14'lordcKirccu^pndiro

200 !l in ldausi Drl trN|u sc nedzi cu20nlolcoolri pisftzi 24orc Ep.usr$ I lgi6nddindnd h cind $ lsll Lito( 1[{ dr li *" ri.*" p" u. a" ,pl titp it" "", s" pdr@i h intuicdc li ddm uloiuLrc^hn N 4l d. s s;eui

,rl{r,lhLrr'

ovid! 8do, ,

odav

Popss.!

FioreDp6rEd!onai t modsna

fiotrs'u Dnd'cd$re oont,indi.ari, &o!rce poarc due h.eedN&r laiunilo' I'ildstdc Sjmi .16 li d*rcrer loi IrLnh a nn o dqF,ituri suFfci:h, cr rui br8 mdod, st d( r m
li i'L{oad $u lnF pulpe p' tu H pi4lo' degdre d nri, r ' -ops r Pcdn dggcriM nr .tr,e*ToTd dr Drrtupdlo.dg.n t'!N ({0,42"C). Inclld'a cu ai nr .rld, *a. nhrdrr e S, Dorsoln to.!.

,tq

[- s! p.t aplica conprG.o utrMsrc aonrr din 10nt xmrudsi 100 qd dc t nt !!. Renlblcbuc s o61itr seis* d@tudi arni.i 0 rin.tu;i desuiiom pin de ,.!r rs.rzrz,) in pi4i qale ri jtr o(Ei dltulE.
Dot! Nmhdde $bsrel. i.1Ne ditr ltodk de Anj4 rmitolina uu {lMe [i.i, dtiinnamaim Si.t slimutarc fomrii Fsurunlor gonu]dis a d.

- Tincrun,p^pxrran70g 0.'.pr tr&tue rp a. .0/.ts tr 00n !.ooloe S f lp li. llo d ro ry rc r.u L ' d a q r o t u d i ) ; t r , , M a 5 0 m l r m l i t u s

lll.lut I5hcsmindiu s FnmrF.! rd g.E.i'laF lGul!'suair l j. liroloEpia @no'ld p.nd dcgdituri plot on srimlcei ciEulzlin

ilvlld lstrruiloi Setu iii lo.!h ci8qc, scapli.t prifrit! Simop;D(,
!,hl't!ir,rus

l'$tu bii loelc sau comtrcs,filotmpian.onaddi0dildarclep1aft: a EbndcC lbenle (FhB Caleduk):
. p - I n f l / .c. .em ll d tr 20gfo' L

r pdlrlorr'*ut, pcnn a nufi ldp'!1ll.!bc trrlrtn wl. lJpi.rr-dodF f iu -id Df r n!l

Ifr

Trncod, pEpmdl din 20 g toii h 100hl al€01 de7d, pnn roftnn rl ,lh Scmsr.d l0 ml lin.nrd cu 100nn rd fidrl ti ricirii s apli.i looL. {'l' rl' q'hl'ru$, pczonele dcgcdturisupofi.iole .u

I

8ii loMk inluziqpcpMd ditr s ds 60 phtrli h I Lap4ouoto s f0cspitdturitodh hfuzis cotrcsrdil, prepmri di) I li[gln deprdi la o oni dr ipi. sr $ aD|ci sui f@d de @nDrcs pczorcLc rlumdiak D(od, plamr dii 2 linsx{c d. dsd h o 0i d! lpi, Ecomsd{ sh lomr ded@tBne

. Fbnde Cord! tortutntui aalm,t /q6t t

. s.ntn t (Ileba cnici): - lnfuzic, Drcldrd din?0g plansh 1 I api,cuoE s fe spahtu $[ ( ' . rd6r deslli't @nu Qtqci): ill - Deod, Ircp@rdin20 30g phnli h I I !pi, cumE $ Lc lpiliirr ldL lcalt're bunc obtin .u ununsud!*nfoht prcp'rar umihnnr l1l sc dwi {i

rlorj d. Sft 1Fl,21Sa,,b!.ti Llfuie, !rcp!ftri din40 g de phndh I I ts porl8c ,prhtui $u { ro, ,p n tool conprc$ cu intu?hNrfd pEpd: ,- Innric roneDME pR.pMudi 2 mClride pt:m l, o cda de rli !.,r^ a Rtdicini d! Tirinusd fradir.trrt /rl D(ocLpleplmrdd45 | ngnnd.ol'nb,o s, rd.apatrpo. e rpnim$, !l lMlcmpr!. ( rdRd.trt-' ct!repMl n' nd..ncd.ti, c;eodcm rr,c, bpretudimr Uncoripor sufl.dl leimi h n6 su in mm dh iMl odirei. @s .u q uoui rllFa @hiului , Pnm!nrr.ud c$earlicdc! deom;(s Eci In canl in m snur iNolit doEohlbuBe dc v.d€ie,s va apeia un malicor rohsFnrru ta llr,.d. o.olfi ti rl euihlii viu.ls Ii dal tn an du$ @nsbra d Slobului a.es@ Dhum. b bunc oblin.u IMZ dePitbgini $dvib, cart s apti.i dnd pcsevfldc, * s

a Tdp. giit:i (h.ba Lnrun):

,ti
S. rop6cpnnfin. $ uslini la cildui nodcEri, scrdsu8!srfof,,l ndsrcl n oirinuudr rdd f d?ohr or .8mrbrul Drrr nn.c. ntircii locllc, iob fomi dc mMF bkndc Bfichnrin tdanmtul degedturilor u.strctrtul ene Bionohil(Fmdl, ( l!{{rr dcCllbeoek, Smitolre t Ardelht ,ulcidcRoznflr Jl.drlhi

lrcr

unplisncnr cuari s shifrbi latiqrs itrmihr d. ori.

CONTUZIILN Noliuio dc.ronruzil" s.nchli si dprinic nnrtnpu trNnimlt src krt votr!ocqrtrhNiii&$rerb.||nlrold.huidiihd.onmio{L'chmk toD. $hl. I jhE alir ir Fni,l.\' d.r Lm ,tr l pdx r i .r @ n.,dr $ Lr d,!r r ;h,r oae lh wtr ' lcl. .r r riF , fc fr r .nc n!.c r . F ,r.r r 'a\i r t"\,m Ulr - ,' d'., r ndur t'n,. .on'.,jr
'rt 'r' ltn sn \tur'. rn o.a.nt! frb - d. b nd mtuntu, rphrarc! &n,. on lmh u i( rt J & m -. r 1 ' n s d c x s i r ' l " u r t o h td k D p q u r c u p r S r

sl.trlr d.., cm vor fi udfic sl'{lli!, duI mz h w M vo'i odr|} m|n'0rllil ' 'L rm l'rtrDut4ryulbldiium!LmpmQluidilcrr.lorcoitmd0touror]lrr,tr l ll$u{t @nruzis nrcdrcnin Lovhj' .irilltri ("cd{lotulL$N t,r'vdr{O h dr2Lrluior lczi!rirtulsdtrrilorNrn'l0id. |tn i',i]iN!" lolrI iDlrrr $.' i dccJLn,r (ilirn./i r..rlffi r..n r1'n r!',J .I r,,i{,, h 1,.l,rtrt.
.t 4r..d!r,LsrturJt Jl,,.ir,lnl,.r.l(!'trr,fi,iA hhr,lritinr& dirulNr. lLiu'lc: ' . I or,L.,rnrld l/,lina /l,rt d', J({,/u.!,'ti,.dr{l'r

drl!'hh.fild'iNt,{rlrtr'urLt;,ntti't,h"n v) ii' ( t " r d r !Lr I,L 0tr ,,i r l ) ' r nr r l t u j r m r /lqtr { e r(d mu uudr r L r I , LI 0 t rr , ] i r r r t)!!'rn r j irirrlNqn r r r!!*$ i i ,
^ r/ rq t r{ e lu Mri rr|rrr L (L , lr' L r ,' L L i L v ' t \ , r , , , r r r i r r s L N i r $ , $ r L r L L

2111

oud u Boloj

odav ai Pof3&! Penm l.tiuil.

FiobmPi€lEd trnar, 9rmod,ha lor dczinfeormesi cietizdb sunr n.oMdlle unDftomle

itu{ dcluli in.m s u$lsi l|J dinv'l'$r rccolhsu.uldcl. planbprNpnt $ depozib rl'nn d s 21 dii tu.t duhr Rolulshc_iT de d. I in p:.d:€ orider "F ', i , \ . ' r r i d s.r ( r e,m be tu s vaDr.uncr $ p ma f ' V r-! b o d ' il 1,2 drn0*ud eb Nmele poptrlede Urdhrldll, Arghhl|i eu Ltbn 8D|i fft'Vdltrrri /dlon,r, ollivld adso r. eop.nruile de liEli, pe zidai su cft d$ silbN ltr tt dii.i. $cul elulor d *6ci ohlre, ,plj.ar ftpebt pt tugi, d! mlt @butrc mh. . n( 'lbr ntm e ft.dnddl.plic.M p.lool !&cbr d. mji pl&lpeE debmdq cm s rit d !u !0 lruoplan d e schinbi dcdoui ori p. zi. liDp docl puln o $pd,ttdi. ln Enmzi s mii Mnandl o liD.nli pEpa@lidin 20 g ndc zdtuh{ Ll r.t)rrlr mrbrtrrl u d rMt: srtib( dr ftM fl nci .o'n' r'.r ' ' ^rntrnrtu o..tdutots).s at rl r' &d de-0(,0n. di.de imo d. 7 ab li l' r n I NL (lr4o |'d'niniih.ri ii .ud adt inrcmi,.Arti qbmn Latm, * Gcom.ddi.38 15licitt' LLhu{ n F / P5EF r \o tue t rp otiidtnq pfi MPols lui a b't i" trrrt comrndlkpt o g-ed, d !.riE*crl!ur Doidb Ari'MrFm, .hd P.ntu negii dtri, volMino{i, estenmie deid.fldlia dmatologului Mtr't'li I

ntlni tukok wl SqPttti): dr a Cimbru dlruri sd Cinb.'tor (Herbo sn D{oc| pEpmr din2 li4!4c dcpbdn b o mi delpir & fe spnDtun .. srbfomr dccontFselosl.. . Ridicibi deCdnt l ddd, csr: D(od, pEpantdint-dlin8ud depbda h o cal dclpri $ Monmdi t€fi! |hn eu pdtu.onpGc lo.rlc . M\srn derlnp (Cnnde Popv si mqrn ']3Pir lldra Phi): h - Iifirie pnp.nri din I ? Ihguddcddtc dcp|6t fmpr4i eg3le) o mi cu
fdmi deconpsq & ,pli.i lmd. strb O lomuli .ompldi sb umibarer np. erd c Mwqd @,Er .r4'onlhe) F:di d co'dasdrctutuiarhru M/t?/, on deb\dthr 6tM bwetu4 FNv. d.rw tFdtunrqstqtdn) c\dntq lflqtr sltlt, c6!n d. AaEi (stnhti Lrpii)

li Nn*osc.tr|

d.mDit,rlle'rt,ri iNdpligilcsupustrc satr..l.nsuplmrc,ddgmvind*abile (driitfl.mim, adibioric, dc li sfcl dc oari, in d@ ftrglmtului aldDa! pr dco pMe,pl&e mrdicin,l. m pmpndili sti*prico, p! fl ',l(l ovll lodl), $ folos&,
{u.ln rflo'e. pern hb d iftr.lo',.,. -p'ii kaE * folssc ploa oupEpn.r4ici.&tumr? I,.nrru rcLeEa Fsuturilor phhte .onlitrulcLun cGc $(hll c! ldispli.c, IibrBph Emnada ii sp.cial pe d'dh Pdc L lcl,rr ! tri

{'br'.D d h i(\ s d J c . h rt rl d n c i L l o ! i t'i.ukM ,i nFpionerc.r.(hd\rGci/' LqDi.pmou*{po' \i'dar .p'ds!porRN Dr s.pa. in eerri snpl {ttrl

intgirslealsutuilor drm s.c ar@d dceu'i(l liNl

pEpdarl dh 2 litrgudd. m*ts depbnb la d .&t dc lpi conpE* .nldtrF,$hidbaE dh I in I orc.Esb mnznd$il dq cubun. c'nbt ebu lnbc) rc Fbn d. F|lW. dakdintlr6.tu^ MdtM.) ^6ia Mren & ?torGe|na. PaNti) - I.Iunc,prcldtidio? litrguide.ddtcdctldn@lso.medeapi,cu.Ns l@ eu t!!i locale .e s apIci subtbmd de6frps0. s ln supuratii dendc ldc divss etiologri) n.odand.i spilitui localccu lincbrt de n b onctt calefi @),la16l,td2 3linctudla30D1spafdi!iIac a.TiD.un Dfl0 .n )0 r non.Dnnare?T, .inp d. 3 /Jc,ln I00 a' dloo dc 70 Drpl ;n. * mr'.j iomDrc,i ro$h .J o r'lfrr e de rod tc cttben?t?tFto? (atndrta4, !o .o oe,pl. Dup,.rr o_ s s b.diiodnlerlc., !dffIhnsl'.tl(p.rds ' .ompR*cuinnDhddcnstmi sus es@ Mircfta:

an dcMtftlet (Fb6 aMt:Iae): lntuziscon dhri, prcpeald 3 lingui depieri la o cdil dc lpi s! q'lNr din ce & ehibb, h fi@rc 3 oft. lbrni dc conpEse . Floi dc Cor& lDrislnlui lFloa Miller6lit: ! lr. { ' i' L l !I n ' /. on - n'B4prcprdrdin2lngoidcn rn A . -r iri . " ln t ot o c \ t fta - ., L- .nndjort -splirqbfomld!.0r0 ($ . o . , . . . a Fmnzcda Udicl (Foliun Uii.de) so.ide itr d4i cgilc d fnw. { lldl

h rrcpmti din2 liryundenmdt. d. planrc o onil dt rpilik lnt ||'n - ltrluzh krcrl{ $rdi.i sub $n fomidc.onl . cranr .rtlttrt (Httbt E.tnis\ti):
n " o ..r .sr a .r trfr .'dn:l'09!,rd"Ildl lr n . t rid r' t { ( ' t l' rr'

{i rirdtrrll!i sLrplici dinnor O !1r{rldi filob.rrid .onlinc:
l[i9so!'v/r1'4\oii34l, .srr ft s,! n (/,iL 0r^,

. sNrrr (||tr trt tr&ni):

hli,zii[q,,ntL (ii dli! ? i'i|$i'l.f|liiho

fl' ]r,i, ri ,'t,lLi h' il

krtrE,r tu$rrr r uhr rr tr.

230

oud'u solor - oddLai Pop*!

Firoracps nad,lmaD d moddmd

Modul dc pFpae ec rbdbnn; s meerc@i inb,u v6 in.hh 2li0!r ame$( depluio ii 5 lingunab@l d070c,dnp dc l0 oftr m.dtul obno Gu lj {Ll brl { ortu2fuiL 00ml3p3Jo@rbD!!r 15muk*nda}pnnpEUel' a i

btondublu. piltez! b sticlc Sc d..uloe lnchi8i, ifiu$ic E aotulhido.ltu' I la rincdipcpand djns0s ddiciii(bi!e miflntir) dcTIII' I$adrrlPprli/fl non dcAnl.i fFl,B ,.lui.ae),lllME in 2m n dcoolde6{Friop dc3 rL!
fi M. utili*rzi perh badijonirilosl., fl itri ri p.nr! cmpe. Itr c@l fimlctor liMc dup[aamrkne tu dlpi op@tii divw, s Ecor I

pesm.n! D.trtu.i acss toac tirrria cvdlqii hvddbili r bolii.A@!shtindlii utili $ pmld gdbiEa ploasului vindotu.! .lvml.lor dupt.xhcliih denldchl de
* dtilxrzi. itrJ. dilin. in pmpoq d. 0db30nlrpali@rr'r.u.sl "

e fI brdrow' lodle d. J 4 on p. n Nu $ .(odandi *opemr r.,./rl

numei dou zi dupidhqic, liirnd h gsi m*t.01 delinctudri spi,ceft5 n N o mr nult oi pezi, iirn irst alnghililichidul. Pcnh olmfti dusilor pmvmred. rini c R.olMd! Ptintue): a Florisi ridicini d. ciub0ltc.cuc ut lFto$ d Rattu ml {i - Idftzic,pr.leri din2 lirguiF deflorila 100 apd deod cmccdhr. rr! dint d linsui.G r:d;ci0ib 100 api,Scamsicct ml inftziad deoctul rc aplicx ru ti durcrcs fonn!demhplddecildut.,.e * pd sninb8dinod itrori, pid h ttro eb duronor Acurd lonuli de @modlrd bolmvilor ausb! nult riinoirohil carc ,pd5r. gipsatc dmrnumlaorlH rtufid mi n tsumipqiqitrsp{h r $. mociaa pi4r egal! rinoruidcTlltne$, i deArnlctfnctun Snphti d ,1d itr .u
Poh ref'fti.p dme. rarr. m

tu,c.laa[ slb'a,, T laar 1r otr&l.c lmL. 4. (Lir ridin. rleob.fu.rcJ Nr rb r RgL.d tu. nptul ir o rl . dmno^ | .. rofl doar' sup. lldirsrp -i rci'.volr. boh..4.*E sfrflir por f' I!!o.dc !. Jc dtEs $Jbbrtbt'. ului v4.ular, .fdbr depihtrds@ Ep@6 0 em ms ahc pdn sFtiil€ inrd+ dedEdelD&srbsbnFl.i t$rc, dacirctioiad, p.1dE g ladwghn ab sishuG p€nfsi.t,n cMhl4 h rhrbffir ndHh aE.Filordtulh, Dat"! &ootoa, c.lc d6i i€.vede sut cel, psoiai& si wdc lome deszemg ln
i(sk (3ei. [rdkdD:? Rorsdr h,n.br flir hrcR.{r I qh. lsir

muttibotnavi lpie ri h unrcgiDdicon. bdd p. fiude,Iesunc smintc.Foanc $ la li d. dmdoze pftzidrio hile.nsibilihlc $ hiDcmelivirdc mntu'u uuunuc

nlc d. dctum c@ d. lrdontroa.ln trkoal! pre!' d.. r d.tu cdredbzE, mL pDf.,.mk ! i0 (.h p.@redd.. sk ,brl' I Tqm onsuibd b desp..i.libt ld .6re ifE4imi, pm6la\i3prin elresm .onditijloi d.nende de ol!.nld $ipdnt{ ftgin igiqGdictri.jo@i un6l ibp(fu lo &E asb ead, d. nbdnrdie ftbui. cosideuo adiuvetc!h hbmm{ului dcbdn innultd;nddescporobdrcd.l6rii-suchidvind{ili lpclinddumila

plimld pedonioarvegdi!tr. TNbuic subli'iendcla bu i.Aur hptul ci sr oml @r 6tfd dcboli@rcmulli dbde dinldo bolmyilor D{lru .ncliofroa Stsnk d. planre ft@n4dlc p.nlruuz inM tu*le cue&.t diueric, sd.!iv, ic.P6tu u .rhnl & f.dtudi spsii deplatrt.o shohdle&!ivEsrir.ptic..
Mr@de bl.'olorJ.p.o@.o'. loo irde u .p(,, T'mrgri. su oi(rkru k o.,l du gm. eRtrr dlu (dlbk

. L u1

Ntrmi dupi.icati@ plisilori lomna crutelor. filoldrpii redmndi fdl Duelt (tinezdtobio mcma, inb-u rcipid birei0clis, roDl,l@old. ?$ n s in z4oE. Seadausir00sutuidep@pl@p$t!i5 idealbide g& Setine!.bril(Li 90" 100"c) de ore. sturi prr rifoo s omg. ruiparila,n lrc,nr r rinp 3 se $ .* conlini U.gunsl rczulrat ap[d pcLzihe p..?]edecicdtize,de2 I or N e (/
. uDglffr dh 6az d. Nncdorua J4rdr, rf * pFpdi d.r mia4iic (saunuci nhi vcdi) prin haclm ln 100n1 ulei lm6ribi| tmJi Ll. 1 igidnd vaul din otndh oand. linc apoip. biic dc .pl lir0pde3 oft, !e qun Se idiugl l5 g c*d dc dlbine s @i lift pebaiedc api in.i rprcx. l/2 ori, piri s I !i ccm Scodogdika pin zftslfu, zpoi* p@b aplic,petlagi. . UigldJnTlsuidrflopfcflrapprAtr.msprpmilnodulLn,.d

s Hlmddr t td rte. qldq...r'ri

., Elc sdr provoot itr spsial dc ciupmi p!@ire dii gaul lrico?rrr,, ri tu Exh6 in Plrenr numeode produsfallleuiicc cu etiue oiini@ricii
bre tr ruJoriB { . ,&nlo', m' al*

lunl Moi.lc {i pnpanEnbtmpeutift,cuajurorol .tuon si sccfcctoec uu bii
rp' .Id &Mu (.bB/r,!d, ?tdi dc.rrd, $tiqtuti 6ta6 Mjn4oh) Mrcid de sipueitr /n.d! se@tri,

prl\end d lr0,h cec s ada 15E lanoloj.l'A ,trr'ir !i l0 pi'r I r i,lhl $a oEosm i,uib tre S e,p dpr vun.pnn.nrm. o . ! lu m' lo mrt . i. (' . i, . . ' rl shidbadin2 tn2z q Dadi vind*de.Unneftn $t indi., dill t', hz{ LLrl b &o!lc, cet!i itr @lcsp@ine,.pidE ld €tu| tubdllozi cutrdc sil s.,s., ' ",,

dir . Utrguor Rodopnt /gar, aldrl,4,I p?p.n.dT .0 ! dn',",r

Dccod Kd (5 minuh), PleplEl du ,r tngh msk.

dr plaik h

Dr mult ori ipu h copii- ti Mi lls h eg!.i qftnc fdi.rc simpte chia e0 t (rd4tnt ulc@lii sup.d.ial., dari irs, ln rcgiudsrp.rido*.nih1t). ln acd Mmrndi. pcnrd li..pur. ipli(e lo.Ji dr mllptr .u Dlu. din llor. dc .l lFlo4l <hod,'hlloa,,'l.Iljn txrc \c rr( l! pudx€ lo€l.i cL un pmdu.paryr.

dt bii lomlc!!u cmpn*, de2-3onp?zi.

ALTE DTRMATOZ!
J .r .'I..,- r r r oift rrh

pEnftddufl un lrom{ romLrlill tForiu,
x!, Fldid! M'q{rl /i rh

( raeudrr,

lr a.ctu!sruN,lcrer'u". .v'u"..

6oli,'v' r',lj r' 1.. . r n , ' v " \ t r lt , l. ' . i. . ' , 1 r, n ' i

ovid ! etor -

Gb! ai Pop.*!

-_.,-I"11:,t"1

, o'.,' .buc p,.!M6 fff( r0.0sn. n

Ir atutiu'|. lmbogft. p. tsngi -red,te fi.orrNlde llraL. rd r"mfti{rfi pdl-e e frgtre t cg.ut; w , nrE. p-paFr tr inouri, rme. n ri u('se m ovsc bmd& cmp(r ceMtioDte$! hlm?Fook ' Rd0urbur puddrnor dr VtrAtel Zofl ( rurel,l,., d-uorr.,r,l nsr .^ie 'F pE er rui! ,rbuckrl]@rb d s r/ f d t iwn h r6 n , ! a

," ,ri u m e m r N a l H 't.u l d .,rp tu ri .i .ra l a ,r ,.Iolu;vr M i,r A,or m.L",.,.r t -, "
]n scbae s ft.omndt rdinul.

Blrrr. .oL ufln.ur un,rto- M,rr.r

o"* i,r.*,.

Mi a.boafcq tr r oE*.Mfeh aq rmaeMdrcd)1r'FkTdniL

rp_l1r:- rodr d Ja 1" pdxtr{i:hden -*r,. F*,dde b "h-,;0; d , er ,,..I, .r mu& ^.n o!hsb0( s.npht muhmrft.o t,,.tc
uresnltscrbn46ofdd, m 6"ptRt aruinut-'sa;;;;e,!b.,
u mi ",Lic nL dr.i.to' iu Gdd, $. ln onr ra ps@d..J

.:n

.j n'p"]q

lJ nNdltEgumoEtr. jl- citu.o ?.,, i n F..stoadep,oni,:@ifa,tldc..

ch."'

nstei tL nena tonud,,

.

r{o"n.e" rlimnii 1c.e a,.eai ar,.",r.".""r".1iJ*."*,,,,
Dulr rur'ls €.L. A1d .,1,,,t, I * s!.i . 'lrrc,bnrn "sow6u dpdc obr. k vjr reho6nu "..,p"-u m . uon ",; ms.trr de t M t< 25 -hii " t r p .tu e d rsd : :: - g ' r i der&oldroe 5ponilm ,mi E n n i uqud{ ldcr us?a,nd uli r r dd prrBnd r ! p , d€rmriu, r l(hd G vhd* p{noiu o rc.dch (ftr
..mr. i,h

-,

TITOTIMPTA IN BOAIA CANCEROAS,{
htrr-Dd0n Fb.r, o e 4Dcl,,1*k *uft.d _!ro.orm h(tl@.r rnm@ DL.@ rcss rrdl; ji$ DkrM de , j ru\odrp.,,hhn(ruj

c-,-o dceLn c.

,i.o."i"", *.J . .i.ii_."p,, rsso r{FUtr! (dmp vndtuobiti. "a o

e ru6k ,csm.

"

..

^,

to-mlu,r. Bni , d.rq h.q,e. ,p"-," n ,i"i. ,i",_...
.F .(te,rpo en!t/

v !i ctrEtival botii m(ffiq .ondr duDd arcl BoJJ.M(m!$ denM Dsr(0; b iJRjlrnpt,,,idtuu . oturr. h. uoc Bm?( (n.,.s ! aturobomh-ogidde bot:-En.rhr nu e*,,cido. j. n st a bn depBbdin reJ onn&i d. rvoltrh€ $i in {msa boalr,ca in nutr drs aftqiu;t, hhftdtur pde.iiv m Lu,1!,1 mr

"r**", " h lvJ _0.r.outr.,

t 5m

;"Y1,i ffiHl.i.%T;";lllt.nms . m qlpnr

d paboFrud aE",
i fr, m. $o., b a

-tu.E s .do lteoi d. (ee..u

ryj1,r,in,rtr,".* nh o (h rli l,l1 ts ..nb .i" e'en" m0 rol mLd sd derord cu@srfl dnM, -mr.. "",.J or "i"r".,,
.!FrFr'

ri ?in'onr. rLjo,.rro. rcnpdk

*

.nr (,t.. .\ rnhnfrot ir ntsE n@(:os.e. sofld cu oirb conp.rv " t rf lr t : . ., ' . . j ! rL i r . - t , j , r . , s 'r ',.,r ,it.o ,t , , " t0, h [ rn , . , r' [ t rn r' f J r L , , i , 1 , , I n . . . r , . . ,"J f l r r j,.,_ r o," u . , t u \ t .,\,m o, . ;r t r , . , . ,J
\,, iir r in ltlr u.Lh,,,,t{r,hkr Ir ir,i,,r r! {fr Fn rt'nhl s dfrr.t lBD lbat x, J! n., h,., ua.,..{ {.,,

oudru Bolor oda!an PoF*u r(osnul dc Nliun. al utrn plznt d €feb &ne anliiiflimbdi Gek cre tu LrL s$qundtem ladodics)ti dq jtr daze mici. ot'Esodivinune @luldorh id*tri. trn snl s cibloxie i,nribnonlc). O ahi Bflpi desubnmFadive iahre din pteble $pdoaq minutios mrqr I i'nhtuth de spmiilir e, o fomrui snpa imoosiiDuldelor, cu aJr nmne |nr , M{oisnul dc inudodinuldo *re ddemid de ae!.e@ fagocirozc' !r 'mioged'. mihru! erieitilii mmlaselor si a gnnule&lot h nnp ceeftctulsupn linfo.irlLr L l i iscDnfiori! In @! don riu, neri6 a n xnfondc .mddnb .ferui@ iD tm Nrd {{r|n spe'ei cunosut la noi subnoud. dc Minl lup tri r,4iirrolo.ria./e,ur,! ' Ala $a coNbdr ci icidul .ihblochic erhs dio e@std sp{r shul*i tasorh/, A4iunea inuo$iDulmrd sc mifed, chie $ Li dozc nici (10: nghl) $i L' dcmddddEilil vibo , car$ .,ir vivo . Sub3srtc eriyc ainilrc s gis$ ti in ritn "in Cdcribrn m.ii6ni dispun pHetrt deo bm.i d. datcUr@hinicc, in tddc trir , .m .uprinde psr .in.i mii dc stdi urilta@in hbnentul raditiomt !t otrclllu ' h s!(hl 1,utrdcconunititi uh.ft dinzo.eleeuarodal.,ropi.ale I $bbopicle dcN |{0 0odinenb. asdd binci,lc dc dle. poni i! $iqre rdesm! hprul.tinfiinFmunei lnrinplm. Un grupde ftrdiio @icoj, nsgrdd pc m.l. hedicineilradrtior h 't r{ privke la uliliz3m un.i phfu ftul! rilDandir itr Atrica,Ausrrdia,Ird4 chida I ,\' fi, d.nunlri Cartrr.,4,s nwr, sp{ie din ftnili! lro.rr,.eaq cunoscuri suhN dr ti 'l ,f,'.a mrd, folosihln rod ctrml p.ntu pmpndifh ei lnlidi.bdhc, dimricc, anr n[r i]l .nsmsosr, ru codrbt .i ta animlctc dc cxprne4enumiruldels.ocirc smic ir d[ 0i li trma .dninistirii flftchlui din ecsti plrid ln um! studiiloifio.hini.€ elebd. dwn o6rei thnlc !!u idenriliflr r$tu il dldloizi mrc xu h bszi nucleul iddolic Pnn.rd?,Dg (rnE sctcclivi)N tdd idui iiql al.aloi,i Esponsbilipoii. actiund circbri.i, de$tu fiid vinqh r, dL||| Dincipalii tor {VL B.) {i viicridina, iar rlti 20r1u1oizi, .u nudcuindolicqi elde cir*htic. r m hfl, * ifli in.mtiriri foanerici ii nl. i Csi doi alcaloizi primplli meitionrli$au dov.dira li d.virdt d Lltt lirotspeti@ hnacde$ dc rip mnod@ic, di.i,lc bleaic a mirdni i'r {n l'rll| nerdi'za.Aft$ fenons s ealizozn pdn iid-fenu ractiilor mrc lcl8i Dd L[ hr{ n.nblui gludic deciclul (ftbs ti dc !n@ mc| Ae$i doi akiloDi i'rcRr t'i r0, ' ARN ADN pin inhibas. sinrni nucbdui puniq ifi pni lcsM nrtjiLi ti, I udr lcu.ocirdorb nivelulmiduv.i oso$c n Si lla s a dunsm poduslcfma..u!e pc bui dc al.iloizidi'nsioh!, t',lq trth|tanthn: n:e6, cnosctteei i lue subdenumtrih Mdbld'nit si v nu N d, a dc lic d'l'zb ttrmodcuur ii rnhdmbl l.uftmiilo.linlo.irm, tu rmLk|[ llLrrl n t ! . 1 . . . i b T'lo 0 'h o " r ' rdru.osdooril lin oJnd f t J s Cdc md idoftenk a^lrde, obtinur.pe rMoosc Mzun,Ml .d. Nlall I' ii lircturum sFciolirdcfiloMpeutici din ChinaConion lcnoii, rrr n rdrl d.

Fibr6r6p. rad'!on,, I noden,

.rinimi t vinmlocobtdinctti .ombin4ic!j cu rtlc fsiuri in habdtu Hodgh in psF4ic dc30%. huami. in tumomwil d.30%!'m rmro.mdf Buftrdr 70%
. D-riid ' n l . . , ud . . , . ' mon , pr. r) ncdrnd,idr.otuL. ?iroJL trm€ f $ -n, * r r n., r. rb.um Fb!( €.ft k.",uD a , . v o r j r t e- T ( [ . q r , & ? n c d o r i F o c p o . flroer f ).oR ror l: dr mr|tol d fetd! 3. ...j" omb "

,

I itmlr

dir

d(i . d.va DtnI dn dhk r I nl, dej"..r.m;

,1h :5r deti noi u-t qr,,d..rtsnordiFadr.oiltJ w,p&tr, cL " qrb$trdpmic r d.!.,xr rdrcqr r

p;r u ri,tah r tudF

U- pnn hmt.r Id d.fl-, dht " csc 6psE LJna. Lhd (1n , ,drder. tud; rr adr dr bDero' rorn CiioRl 16,1,4r,, 4,ei,, 'rt lor.hl b'Ezt A",atu1 pL.i

s.n.[.ii a uor jp.cji *ori.c .trak carutrsc i tan nda$] il doihj pe cdrdiu sm{. 6p€tv suhsdteadivcidmri.c Muimdir,'n iah@ dioplmrtc dcti noi g din dori.e .de yau dovedn avd &limc .iBbrici. r
,at .r

duJJd; n frcd (.tu 'l f iro t rd lirv j j h r n s t u t r o o n r d r . u . a . f r 6 r h . n u r c m j . . , . o v , inft Siladrmoi., lyomidq homoly.onna, Lycomjni, tyrori& (@lhai acliv.nobxic), I chiert..re q€$ . -rtu€ frtrmji. tun14 h. 3ip'o!db.l rln dt dto./ *(n!rrro. (odsderoa r.idrorr*fl kbur -' ddi mri Dull elius cnojari.e : lb.loizilor prczenlr bulbutspftiilor d. chioccl in orc$ spo@nku cuxiwr ii tan trMt;.

O ,1. i6rc tue rqM nr nu u enn?4rc Arola elnn it ttr,?d.l rhh o. \p..r 6jD'u, tEk in orfl tn h,rfl u r&eru u.Cd; ' 'id;ijlcero !1r ddic'nilor ic uiiliaui tn J'poni! $i tn Chjnajn bbmeml uor ldme atc bolij

mrsc ri(ih lldri @nlin rhl@idA, .otm;,hede4.nid, atta bdrkralini, eid g

ln , , a n o . . h * (u n q n s o u d o l u d u t i,d.@crft nsnd1..cbobi*o n,/k.t.ipar sh !dsuo4bdcod,lrtor,oar ir-. (u nJDi Btr 6hbk snrpo6c, ( I hnr' , b,rflr' .or- Fc. rL bl.r dtupjbnrrtomr rrsrs Dm *$b .p(r, I d ro. hd ri tro. i.' .uhspc.' b.hr. r -i" 0enn;.x,,4rim ,;brtrl. ' N r . r' , r' r ( i M a ' d . r d . s t r l x i s h r r r o r n o s M o , L . . n i4 , r s , , u tosrifilidr il ri'ili & o spc.ictmdis, cdc 6Eb itr chjo, llus, dar.; esr uri{1.rird.ripotiidmcziinnuooN. e4iui,iftccffi rioa;c;tutpta6eitin. rtr[, dsuoni, cd'$ctunq ajug.g.ta r, , lm n ir rlrr .. . ' r n o r b ' , ! b , o . h ; n . , , ..,..esL/ r: o,mpo, t rr a 1 ' ! ' t . . B rh uh t r t , l t . r h r . / r - " 4 , . ! \ . 4 . . t t f , r r n ; u R / i , i . , . n n b
r d. , , . . . t n * vir \ . . 4, ,/ , , , 1 , "1{! \ . Jf ] Fn ,

236

ed

Eoior o.buanPop.{, -

F robBpisiEd tioia i ri modamr

237

o rlmii ulili4ri ruh ln nedicimhdilionali chlnezr indi,n:.ri fr, l(s h li Andi@ de Sud!i Ewpa deVst, @E dt cultimri$ li mi, dn pstu caliq l, d C0ndwr{'muColpnrrt fDra?ohn ,4,6./ Ei ' $ tu 'h { I onam6hk {b dEdunira bocdi id eDds dt 1 -'ii *l'ur ol.mkN4 d'@no1 a(n. \otrMltuhr ol'tutr erepd trlibctuhi,o /d{ mn.ol'noxctflubmuramMme
dr alil. subsbtrti.u dd6.rc eliue mtiheodn Fom! c.a mi sirpld d. dhinist E 6t ea a lrui4lo p6t8pd. rmsrc cu srirh veds de prinivlri, 6nsumt .a gmibd la ire

ddi *tc pNibn,cbi{ zi!ri., .it l0G-200 suc.eluld oblirut dl M0lre sp*ii ,le sdului dolrio, dinlre urele @E uerc| l. tro!auftpubtiader ! prcpnd.{licilorbri.e. Pini in pls.nt nu lau int priis studir8nrfolicc,
o6oT0e, froclnnle,\r@logtrr ..ro@r.cturp.i .flc u. rc.dd o Jdr tr ji.Diii.ultaicapdnoiprlicGrihfrphlcijh.onbd mnl(lalel@tl.I!rb!de &liunfl oncolitrcd $u - Chelidni@ nnj6),lMnl re di'ldzi inediarri ili pierd€

( r 0r \I)|

in ddd dpinc d MidFle pirsilor deFml. 1,qr6al,r w&,r,, sn nefr.dS.t litr itprttz (sophmJopoica)6re .orsid.d in medicina hdition lt .zl pddtc.cl.50 sDenfrlrddmble orc porfi utiliare i,, tlhnotul tumonbi Smioteleal&rumibluiArboE rl vletii lCtko biidr4l,trborcdqspE & .d ptd, idqnci a supsvnpitdr h pirB glacialiud. id pFz.dr, dilizeazii! Oiefirl e
prn4 io hbdmnll 3 nmdo6o lfolmi, prirtc cN !i bolh em*i Da o bdi Ieuralie $ budi flo h dc $drnn (c,ro r'riru,), in 5peid .rm Ead4ional. rrumu. OnsL ln hmcdii LrJi dm oLdJ d. rleud,'n dh cue 3errd" I. d'sk npr r[nr. i @ronoplbrogRdc 6n6, lud r. fi dle lbdddinl., derini.hi, den6! deesdfd, cd*nl desans! el ftm

Mai sulr. sp.cii d. sdrl.mf ard ldtohie, hit pdttdtii, Irk ffiryh%) tut tq h €difisdin mul l9t0 s hins.i lanscopei.nij.b PdB tu rrrE Mt cn Tolii oedioin! hditionrli chindr,nubeleri lru0telc dneE Nucf"r4tca Esial de
lti d. o blni d!@i4 itr llh€lrul ceGalui mue In ndi.im bdiFmrli tib.h4 b btuftn nnnbr dEtiu\ itrft c@ ri en61l 61aE spaak6rd h2@tph//6t|{a c ln da (u.Mq*. s ri, ,tunt atu.ndnn. L.nN q,u4Ltkbo,a,, cmq r {b d6l-l)1m dc rul. g6||jt,

fioL iEr f@ pulnin tuoEfttudid|anDomrJr. Eutin .un6.u6 i apmidnh mi sL Mcnt bro{t i, dcnMiri !i lzmi pr0r l p @sr'r, cu. i0 Odmis udn@n in nulr€ifeoiutrj, nft @ ti ln romele rt , trinlrc clc psre50dercmudtui deori@ aleClnbnlul dsculaurl|fir',r rbl. plob las n5pildi , !i b ool * !fid a (r s m@rntu,u 1 ronlor dcArrq
$b 6mi d. sxM rcdi..

ftdni d. dr6ct aros.id ln .€lelrlt fod. decd(

Unur0tulf,,{/t@iarir@) ddond snliduNtuindicatln auijnt i ln sp@ial ld
moMnr , 6E !on!id.d ir o edi.iT hdliosla r a\$ p'op_iebF .4, j nec

ldxtu .il U|tlhlul d rrct{i $ inft in ilinablia c@d. !u ruai a bol.avilor de util r, dtr I ! onuluidnilor, d60rm $ dovcdctls tnboliLjifeqi@s, pedibre d su itono@dc nori trrD$ii, .ulrivdl lulin in FB nosrd, si ulrltrctroi.nr lNrltrun{$sridN lici3c f0os|c 0oilc d. uitur!, ///rAad r(Irl/h t' ttllhtu Mhitulris, rr {&ll

d, Au f0( onlitrdc nsd dc Nm.rcc mdiJi ttiinlifice. ?I.v.dtiv ti cMriv, \rcd. dc tuurlp4r rgHbilJ pNrh, rloRln. tondrh6, rld complcslc

233

odru Bojor

o.bdan Pdp.gd

folos$ in nedicim ftd(iotrdi .hinczi tn difcric fomc domdcd.si cdaFddicinLd rr, Dud .lb /M,zr a/6.1st urilizt in nod emDinc rabrshll uor lims dee0.il in Tot Dc liss nftcdiilor uriliar ln ftdicid raditid'ili chinsi $ eriG..d(rr fisnEdi d mmm . speciide ph& cN cres i in Fn n6r* Fo^rrAragqr d Had.M rnkde alrd etq z.a nats, Potzonm ridnpipv ri Pollsotun huhat t.h Grltuu ,,?arirc (cunosuli Ir noi s$ dounirca dc Lhl.lud, folositi in uek lo rit cdm ri leurtnii), ,ttrr, emwol,a, ,t lai,,' aLa,,ra (cudosu6lanoi $h denunrc| il Ztrd, dc li .ft $ folosc in sop s(ritumonlddicnih, did cm e plEpdi undssrl ld Ati€ deNd-d!i deV6t t in Indiil. deVdr. pritrft mle dr stccii urilv,,r, l, rrramentul mmolu ttuszd unclc.m @sc si la noisu alrcle d puh n cutLMrl ce $ ln Fn ms!i: CdLrja, .rmn,la Canim dtnlot@ dehatis Jtdhrtq C mtt\ pED, Rntu6 @ntunnii,Mand.dnarraruirir Gedn aEin rpcchlir.dftnld! dilr Ocim@b6i1i.!m s\ Birl^ Dilo:o O spmietode dspiidin in spc.iattn bigauasibdiiii *€ cts.ngd dhsirl c{e t fa$ studiari u gq, de ecrdtori dti !r s.iNrlt de lFlcdhm1rus wna.d *tr&rclc din ddiciiile dsti plmteddonshetrd aiium rcmmabili itr a lnrln ihrdrl o i'luniru, dlionind flvoFbil a$pn liolocncldrT. Prin{ idee. fdrt dei ottin. un m 1|l cfi. .D' o lupb bollo-roeoa( U.rcnor ccctuh ,u rd" srin { r .MFl 'aporiG . , Mt G bol i i I D A,l i un sr n d ..eL.oal,r,rahl.lcdeCitrs n g ib f t i|lrp Rl, . S rstu' rtrd@md. mgc lrdfortrllcUtr.oe.dr dek.elro- rrr prnF.J..t|!| rd. vhdir I 160. - r(ullT dr h D.p,@ncrrut @ cceh r tuo(ntu dx 3otu mn oc $irn. Meoc.h dtr Mo.6q , dflols a A@kk dn anr.'r ^\dd f4a dcnlrurr'dclc. oc .rr!'.0 jr .c orr il ak in hnrfl tulbol .4(q fry oFlS idr mli inponad cu .!r ofed.lc raheDrelor cldice sui de n e on mli pqi4 tr{ J(r b o d " n r i Pn n d rhrb,c!cinlrlo' & Climgn b n n L . d . lf l! o r-k . , lll ln rpK.i linfoflrlc (Lu.lc | * r'rph, rl(eul$ sa codsrncth'i ri i..'ttt I d@cdc l0 frl *hd pc zi, ii dudai 4 iiprrnini d.liahnenl, sisr.mutims d a bdlnrvilors Edubhr,in li urcle.@n .hiar s! !l tidd In dcela$ rimp,pnn udlt 6ll pmLcla exr@relor accri plmrd,trulsr dininub .feclelcd.vskroin ilc drlilt din tcopn h eE bohivii dc 6ncc d fos $pu$i Sia fo$ blffiii fomDEr ndst Il (r(|ll slr\tud;u, r.rr4 dcprof Bohn un ord! 16bohr. . dilrtdr '3 duurhz, ^lo, pe JrCl.iognb?nrn .' c n' '. ph(bo l. "{ { b..ra - ir um. I rL, - i,ntl.' ndl ( ui ,p.n folo!.rd t\n;k . .p.bihq pdtr rmrr' n .'.hdll -olda -s. l.nro..rh,. crl'1 . 1 . 'ldbrd, u rc r' . ' . , ' rliry ' c hd c r ng . pob Jdp. ',l ,tnmr.lo suhlc rihihrc cu .ch din spiltele deoncohn dh Mosova. cnl!,lttl lLufta tridentak) .* 1naMlia cmdiiorilor mcimni, Nir 0 rlll sliill.miorii. cit t adrirunonl0 h i,!d nhpncqilc idibrt .ic, s.d.livc, Si d rcq c .vtrimh- r ron rnorr ' (J ,Lri planri.chern mi(ei (t/,.dn7 !,ndr,Ja), dE snlinc o'loti r{r'dtrl{l prca,reia0ozidc srcdin.qtnccn,i nulrir lrnti. corucrluihiimflrh lno{sol, d. .'.r\.loi o' ltruJm(tdin r*.r; DL'tu.i, mrre.ub rndc J. Ul"J. ' . J r ' . , ' L ..s r . ,JJ rr, r ','r'||l q d ",i.onh,r.rrLfr,,E .xr,iirll fd,h (r lrR I'ddrdg crusc l0oiBri rigsiroz, i'$ibii8src8mm Jrlrulr.lr. Ndr( hslrll i rru m. . N h lr thr rd ldnd r DN li' K { ilill' rt , ri, lrrt rlt 'iididtr,trd

folosiiplodus nlonl ttrUsA id r6rm.dul .dktolui
Cu ercdilorii and$ni sau indlnir ei fmnftzi_d6dsc Drcoanrul Ui.di. r0 s! cxrru dc Sadt lntmdodal Fldce din Ghdn ditii. E *r km dibl dr nii on id ctrpnad ci4ii. sb Mommdats sdjuvant rnta anriNnonli tu R.e,t.Dial.snin$ctafo$iftodus,dccftofim.CosnolhmRom.unsuur nuh(ioml natualri ncroxiqrom .dsplogcn. dspN circ $ rlimi .i m imsisra

t r suaanzfior frvmbil. in hbmdlul uoor dc naladiiribilc, p'mm tu!.rcuLoa,

I fl chff slDA Acst suplinot Nr(ioDl $ b!^iz, 0. trop d4ib utreiprinc dm .0 dc Sud. dune Sulhdlrodlr. coBidmli o Dlanr, mirasl. Tordn Arri.! d. Sud(m!m Phrm! Ndum) prcvjic $plindrul n0driv 21 Pltrs, f ; ' c ' . n re n d e , 6 o d E d r ! l ! . G e . p r . n n t m \ d l ' 1 old . . r . l o . l ' b h . p . $ u e , r e '
rth rfeq miodio|NLim

Mri rcbuicm.ntlom!, nuc obtinur plhr, suplindr0lurilioml Hedlage dcli din cdihse, oblitruidin sdihsiu don.hinjrponcz, cnod!, daiorira sliuii, i.ngioPcdru a.lieo

,iriclc fonicd. crcc.

l! r. c d n l' u n o n l' , a l c p i . ; r i \ i a e r n i - a

lulare dqir.etinrc a jmbidntii cclulm, dc irnibiroirl nullipli.tuii .elulelor $

dc romliziro r icfiidbrilor ftluldr

de Ehoerc a legitu lor

sIDA'.Ho:g"homd"ddpm.Nl

I P_onsr dT Tgr'rrrgral ,utr ti(! pulh qlorr..,,c $ .uno&ur Ire o l inoiB$ .uosuri subdmmirea denitilozid $tr amy€drlini Fdc panedin mlclc rl onputilor gLi.ozidici hidrcslubili endedti h ftgnul vEgehl. Acr9ti ficbri etri olc,cirsc, ptuq pG6ici,n(bnle d, jtr @nrihr!de2 3y! Dh smhtelc frldelor looc Fau nob. compusi nsbxici hidh.dltrbili dE 6nlh virimins 8,". lr.znF in
i tr re.r' 'io li lipsa su dcficihF din alimnbtic . a@sdifadorpo1 due la tulbufti fiaotogjc. h..o' dr -iirc ogr. \pe'lm sd'onind., m.lbohF @!r d o.

numde glicMizi dc bdecisofoni.i. 4i jn goeml5ub vil'mim Br?s gise$c smintsl! nulior nucb.in sp{hl elc din mcE,ohq itr

rbrri amstui r pnnil soorll dcvihind. fipr, Ii pro*sh mchbolice, nitiloziduled. hidnlizr in hidroiiomidd boald.hidi lom.ri 6re detoxifi.didecirrceminaFdsrei in mohculc llidmcirnrmida d. nd qr rir LoziduLsidc0umit frc vilamin. ilailqn in olliihn, asperiv B,r: in
5-nio.rr Ip'.c. ! \ 1 . , ; Ld , . . s . li. r. r a r p r d F . . .m s r r . . o p r . d r ! . 'd 1 . ' n J . ' ' , . . h ! ' .c . p c n h l , I i o f f o r c o n i b r e ; l o m r'e . . i . - o o b r l r a n a I ' rNib,'LfliLu ooducqo {od'n.B."d'nDmv,hni B.. eu dc ndi ndoxri. id dod ioml ahmnb rm! ncbbolizak. Bcmldehidafomdi io r1i orAt uL cr o\dr, rd.d.t li r'd bevor dc dcmstu nb\( lrd u'

rnndrc nu r.s dir?'! I'mdtrrdc ldilic odo.hrdmxr fix. (ifl Niln' horrr. I rill hrroc lrkllii{lronh.vo . rfl ,.itl *rldih) li$ intrusi finul c]i pm

1,.,,N. .,",. o, , r .hr J n v r .dr ;i @ .;tr s nr oD t&i .! , ,tui " o B . .. , Nu i. llr t i r 0l huvni!m rcpicril rniibd.ncns adnemdisnale. demulr. !i

oud ! solor - ockvai Popas.tr mlh deil c{ealele.Crlul, dsddplu, coqinol)ulinsu chid delmniril@id, i,j r ,,tr a in dal i! ow cosidcdd botit. @erM. .! deEstrri rcLboticq $ r{ inftbea drct ra dinft mu Fa fi {i dcficrdlain vihin! B,,. EsE mrdt faptul ci vituidelq ,Erri bio.aidiadi, shr ,6soturtu(*t pmc6elorndb.lica !i po!Dftli boli gmvc(mlbnhl b.d-b.n do.).

onlinuirl bogat viLritrc, sinri nincElcqi oliglehbcntc, lb rccdrdsupi (dai rlindt u{d dismbil !i Gibihbil d. cite olgroisoul otruluibolnav d Nr putn h.t.ii ed! rttt d.1optul capirol lirotcEpi.itun a n. dprinl al h tilfmlis ploh tlptul !i, doriavrn o noli fd. bostrri plmt nedicimle o si

sunr exhm dcdihibm siniEii, nutur ju.tifimr ri lJguncrur $iinlific si tir rulr du dsdl bincbolruvilor
Anf.!ur d d sh 3 tr3'n

v r m m Br , $! n'h lozdr b rr L6leL L,.ri, p d h li (o n s . d . d li. , ' r 'rf Mai msidqin nsnii si fe.n prdaN! .i prni in pEant ru *ir fr.drrmmr sp{ific sigr ld nsldia meMi. pndzme sb cu dll A.di iml]od!tr$o .et id pr$ sau lirmoE dcidp..irlihb s fN oulrt plbticirdc ir tr|tl cul$a.tunitdleioedi.mcntcadtid.s",cuafiSD|Iztrl,Mlrdtupuu'fl!.,u0 .

sbr rmifi.rii. erccurih ohului dq niinti andi.rn D. Dsn Burt r! Deporbnmdl .nehinie ,1Instiinloi Natioml Cner dinWlshtiglon, rir! de de dtrpi .lnh vlhin, Br?6rc lnr{deft o vibniri utincophzica. a ti ncdru,[, Fid

inties l.Ig pdd trdi.ini, tsoblm lupti cuoneruL Dlpi uiL tudbd !tud, cden ci ur.lc planrc medi.inale vor doost! ld hitile cilosr.li@ !.ruosoE ,i ohio 0.binuit itrcir i.eputul l-du limt .toui din ticelc @jor: vilbl4tiM d lindisim.

.riqr p@dr'I d6tul dEbd8.d, nu 5+ ef*hia. o cc@F @6pled ! oMi .@lor o(re dpu@ cosntu hu roarr dd a porb'le,rl. drE- uFr ul. p ober.

pcnh a pm lai!&mana @rcdildrilor nogridsr pccdc speti{ celc voruliLrhi,j v i0 filorenpi!dd.rl@s4 darmesri dol.aoF porrcrcaltj nMii pii nuNl s
okdi, a.pl ods.rpLDari. li drnnd, md.r nmt ini. .m!otog.. irotrrt, !e PcU4i @mudir eg@6le Effliro@ h nb@pi.]i bdala orFres4 nurl

Lr:uncboroi!i!1hd u o n a t , rp o p o r. o , . , . , t r

h hepuhn@stuiapilol,ip*i,litii nb@peuti reoomdi, dinoMcnol drlisdli .6emdq ftduc*r mrililii zilnlc.& p@Eire onsne d, atrinali(d:, tapr,b'nr$ .m, pqb) si itrbEic.@ersorica a d.@tutui, tuodului, .6iutui chhasc. drtihi rodimmEltuAli@bliq dh pdm lui deboih w fi timi&ntauniogim rt prc rulsidcovia pdine inles9. su dr e.di (tiri seo), ruun p,MDdcd. hsumc a. . r' rFcid din mm, poddrlq no&inq b!Mc, eik, cinso,silgun, gmpdn'irtos n.gru). Sunr irrmi* dcsd.neq pmru u rinp nai tiddungar, uDiiurh rl ahidl t dlhiuilc deofdinq gtsjmilc(.dc din l. g minrrn,),fiin!.tbil, $d, u
v.g.lmm, o slot dcn!ch, .t le3u01o, @rtof coplis! fi.(l, lesuc ficfli lildL 0l

motlc crotie, ia dilt! l.gumcsi fdd.: dshverii, dovlq.ul, .iui.rciLs,dmns'l | | 0oisck dinlegumc frade. !i Unn iftitioi\ti adepli dincnolhi mNnlc, rmmDdi h botMr .n ,i cm(rcai .JMum'b ,rupi , lui Hippodab_flr s pq'lfi h fclLrlInMo' Lokl

'n orc d:. ' , a , ? d 4 . n rl cd cP ra miP sri 'n (i q 'tL!.r .,' .tr r .,,.h' r .n.i{ .l r Jtu .bc:' i.l. nr s- trdr8!bmoc. cmDt J u{nroi,,lur.. B'.' , ,'n i!1. l|ptuora dccfucpcnei. oE pnpdi supasc fiob hravdlntc ? I orLtn l( lnrl qror pNn, print{ siri dcinor. prcpdnrca tcr rii ir0r rt'trurrr I'{ti r. L6 supci
rl!{utr' u.sn|nsportc ptnn Liftlgiddrdrtrl!: ?io DuNl0d lioil] rtfundr trl r'rkntrld !qd! &tr' rr Iintq'ii itrrugsr I
L ln,', l-bo,'r\,i.cruJr\nrh r.ondd rolon..,,o.,r\.' fr:.u'. .'n,' ,try|

Frors'api. rionsi modsnr hd , i shtt l. /Iaitru edorBlri xneilllt (ctudodemlh.idM), MtA. ctu1jntud 6 ui& dduniii l.diuini. .aDlbilisi $imule sishul inMitu Shilirkode o oiullrt monarideoloee bdnJnchb, mlt prcluiddechjnai propne&lit mcdicindc, sp*hl ln uiclcb.li il. rbLmlui nlicdlMddtlial, in d itr I @ble a l'$itdnnc. o4misruluii .u dtutunctia sdurli drbdtt v6nti i'ainhre.

tui H.de mri ci qd@lc din Sbjlrrkescid colcddbl di, .lnge, dirhg uo.1e ii prbgo. ri hN n (cfd homdDd. l' behodl !i pordelemin! modifar3 uor trc(s tummh 66lign . Mult tinpj li.i - sbgnd$ sru chid &gEsN! . Unb ,1. A@icii auirpodlt tlek din Oricdi pcnh .i.d d6tul de6risibe, llm. b r'md?ds., r h pDdqtr p. *ea mN.In ti.ulri€ro- m{icm iliid. hi, prM a fi urilnrhii sp fiiohp.uri..

PLANTELE IMUNOLOCIE TN

$r lN cARctr{ocEMzi*
Un .iomeniu nou!l .deltuii ddi..lc fibhm..dldgi.e eneel e s sud nai udill .Lnk d n€nifln i e er por lrmul, dpr.u@ de rp&d a o'gdobmru trl

imp.tin unor agsiuii inhE liu .nema Sa rur chid $ o rmimlogic so.ull{l dcduluireaFuii. scncnlioD.t !i $mq er delubrtup inuosrinul,rosr Un r.m.n Fl.tir Dd sre cd deeiiilltc ada/og.rici,6e delinqE..t1hea,nri{d i t\lfusodi\rtn\lia G.atidrrce@.De dtiodresef.phnci resti spdi. src urilirn n ncdi.ida hd{idnili indiai Detrtu tnhdorn uor .f*tisi aleSN.C
Pnnstfel dc..turrri ra .jm h codltu .I .risri D.le plmc inrerioEo supcidE mrc su .oniin subsuiteadive capibilesi stinul.E !!pa, tirdm d. rniFrc r oBliirmuluiuhin li udde !n nBdriuni der preluns mrd.supBvl.ilia,itr ti fl $l)ccilli! .Mui anudirorfom. eldmd.clinie de li rcst sns, .ib. erenplc de plante trrilizdc in modrmditiondpopulr, ii lurg lutr! Muhinihnim nedi.initradiliomh chinezi rtufmRl( Jiftc nla clc rif orcj do l .iL! d! corcclir{ a uor nedi.dlde. AsriLl,secirzi strbn Fle adive din speii Cidd

Celmi simplu {i. &lninistft sre adiugeadc nod !3 dele8'r., h lsui, snilc .0 sdaril! fdptudcic. Din Shiitj( e pEpdi iisi $ divds alrcplo,lue crliDtrl.lorrdp.uti(. pohvol.trrc C.adc! dou oiup.rci .f*tc inunosrinulaterc tue,ehl. r.Sstkato .u 6b Ea eillle ln USA, dodid ef..cld elc inModinulahd. globr!. E8bo cinpnt'k mi (durt, Dli lmasa $ mi idad deit Sbllt keri, d. ..d, dtr foldl4b .r rioml. s Cubal! o6aq id wclc hagazirc pmds. alindhrc monle dinUsAe dnd de (di! lfil uae $ ntoinri. frtr!0usub loml d. ebl.tc ori@Alulc 100.n9 cde s dc pe Ldn irs@Fa ! 2 3 smpdmale zi)i qise ri $b fomi srmulri( di! orc e o hJuzj.di! .re & Ft bea .ini p, zi 2 Ate srudiidlse frplul oi nulo oiupdoi@E .fts sponhn uclc zdc ar. ln |Ilui o pro! edii 6rivimle{i stihmonlq o! @lhr alcaprcit{iilord. d diolla d! ore dctmini dlpuml imur Eferea!.D*n&m polovd ti alt ciuFrci@Eodo p! cdtinolul dddl tut.miode.lt Lntminr (d6pEc.rcan Flrot mi .ut.
AnokllhVt (Fhnndka dttipe), a ciwercl delic.kn, .@ dlic ln Ardd dc ontiD un toliabmid cu propdcdlisrinulrot rlc liddului i'fuitar, pdne .hi{

s$ fo dudiarc dar

Mtlt ke (C'{oft'fndae), deMi6 ti Clbutl d. nunl., re .r.tE h 6peialltr dtiFopri.dn@lsrfuituidtdmt ,d?o.iupeE .oddtibiE&liciddi,.ft roi llt8i &.lt .lD speii .rc @* pe.mliMhl d.ri.d. Zt-llnAeolt@M Mb.latu).steo.iupdctl.odgin chitrdei!..i,drcdeah$ rlrd !i ln UsA, cucf@o$inulidc gedcolq{i ohid inumlogi*; ptu ..6c af*t., tr .onpozith ubi nullmde dedim.hG llrordp.urie. In non sponhi r tlii iodto c6c ps€ 100Np.ciid. .iuperci dd pulir din ele

ta!turi.. D? *er

irlude@ id tmrici d! eree

a

lrrirlililor ilid.nbrc, tdpeurie ti iDsp*irl inumstinul.t@.l. eeiild deciupdd, @idrl d iesiht nrinscnrir n.dicid mndft$| S!trr 0i numcbN pladc supdio c careiu prcpndalihpflrie ulomse. \6n lill ddm doui ditrtc .lc. Primi st o sp*ic dc Udgbir giinll (,.{srasalff Mmrlldt iiir,IDdtrtonrlrdmNIInnid.!u(6[h0mnlld04t),d'iersvor

planrei, 0hin. P.rdicini irn ,add .u prorricrilironifinrr{ scnorlcNdd oqinim0L r l- I d ' itt /l

ol d ! Boior -

ocb! an Popa{u

Co de. douasE o sp{€ dc ciies. (Liqaun lucidah),tL cAtea lttr r ioiifianrealcturqinor hcparieriEEI'n da ti dcsiimulm ! aqtni n! rrr ',emn r'opnd4i d. lcu@cikdupi tllmhi. cidons 3.u dupi md1@ ln boal!@imasi Dupi c. nem rcloil la Faoticilc irsdilionalcitr imn$rimuh@ runq'rl o4mirmului. st vcdh cae estc sbdiul mlual al .qctirilor Dtvind clsuL i nr rimul.ror d Dlmiclormcdioin.lc. Dc h lnccpul inpec o pft.iu rq $hsuilclc iduoslindade dcspft.e ouL n ie il rhl sud mpabilc du.! h $inulanr ispdnci . shtftului inujrd. Nudib ti srhnstt rcu vi{i *udi{, de 4lion*zi dupF skhului imunil , pno cEltrca hseironi, h cnlM. acFudii neofagdor ti . grdulo.ilelor.ef*tu| *uph linlfdcibld liind ku,,,Lrl In ullinii di Fau pusla plnd mdodepFcisede lenarea inuostinuLdrrd Lh fihd mdonafl cd:tdnnrrc{, Eshl d! sroulocile $ r$r l, !l!nte, celedai fddt .Iimiolmin.smF. Prin:csie ndod. s{u tsbt alil subshtr puft izohh din platr., !11 .d Ml I crhd. bbl. Esb id.ftser d. subljn trprulci subsd\.1. pm eiotrd .ficidr id ondtdtii moltuemici (N{ r lfrr), fdprce jnsinci urilize? ,ra-nu {lf de ,lloiicc" itr * 3ubshFle dlive sur h co..eDIr4iiapmpiate M r l0r Db tLrL llr v!d* .himi., inuDrrimuhnble !r putr olsifis itr doui gope: !o SEuhroDol€cuhd roEi o greulsle noleolsi ni.i Dh pino grupi voh m.iliona p€lnddc ti.onputii sn an (.onmn.valin{A ili CdntvdliaMilami, f$n nrgllti\ir. din F.mh. lsnia din Llble, .bnm d /l'dl tft.dr,,r6) si $&bilele .u qiunr nhdsdi din Pr)rrlr.a ami.di, lcilr l nun.,o!|i), plmrt.ee qetrc ti la noi Todc o6rc pcpridc $inulez, fomftr rir ' Dinte poDaldidele.u grcutsr. mohcuhdn!ft (hte 25000500000), vrt ncntiant p. o.L din Echhrcet pttprzd, plrdd 6rc crc$ !i l. noi, do$ ii .u tu | la Srliun* deC*oetiriporu Pllie Medijrule rundul.a$ t rirdcoararrdl trtr|$lln culruit ia CluiN!@ dc ciitc PlsnlEftmi. Polizibtridclc r6t A@ii !tr a .v$ o alnihtc do$bi6 pcdltoms rurl din eluhle jnutrcon{dedt. Dia e*i!i ttupi chihi.i de4ionih ti suhhnl0lctrr{i ,lli lfe\iL E tgdirn pdantu,,4tuhopettsutuNs li Chhanilk mtitu D i n . ca d .r do u g r u pi.er.cooprilo'.Lsrft n o l. . ' l. mn . c . . qrcia nex\cni Zmah beriklia $ sp€cb indiseni .Lrlr ,r/.nu' ,44uiorpcn aueliucimmosrinulali. Dinft dnerp.ncne4ionim fo koline din aba hnkDLlii ra tNl nordl d. gddini cu prcprn60 Lm@$Lmlot Clis trirerpenelor ftp'ezenhs deEtrmih sptrie J'dd r'rft,',1 rtr , t'f lr ||lr ac rlrc prcpridili, i,fttrsifici i r:spunsul, slc hnmonb t !ri', rr*'nc i i. r , i F nol'uniiimuddc mlitrmimrhnntr , i !r Llr U irlmloiziti compqisinild,cosidd4ir avca ' 0xunplusu[selclclolivodhspeiilcde,4/iv,/adiir'.d.siitr&trcrr,(Ll'Nhn'i0' n'dn ). o..otrrom uhimcror {rcrii, r].lrdc otrciiqcn. 3ui(^Lr( Mrlr. plm10 0otrthi l i|{loui rru' lL /i rNorkn, du rl tr [ irr, i' r tir'rir rh s r, I L rrr { , i, r. lr ri{ ' 'rr ' 'rrl "

ditr t lhimici li. pdc d aloloizii bdbcnn! !1conLLnr DB.ili (rar.tr wrso,i) c*e, .5i sunrcedadivdon ,i rssfagclo! ndsli jtr i crdiri apmturd{qiddnEdoi n din Cer.di'oiijapooviau nobr ii sbdirralcrloid .eftnnilna srart4'd pln ira (ran Mmispcm@c)drc srimulwi fomaM linlo.itclorT !i poreqe4t
Ui .lr .ldloid l-2- bdaq'oximtdinn. dint-o :rcdc dr Crla lctirrd tdtthlith), rcliu$ inutrdrinulmrisinilari.on*ealin.i. Dinrrc subsmt.l. de n.bri ftnolici, n$lio|im plunbxsina din spdilc dr lr'ragq .e in condblii ni.i dcsrchgo.iroz, dr in .oncmrdln dirL lst puMtr 'u .umsodc @rccriri crpsimcdiri,,it $ $ue inumdidulinr4 dtucarcn{.sid tuca '' si,jn viro . Esrc domuu depe6perivicm mn6 bari alo{iaccctitonb. ui Exhh num€rNe e pldt medicinalc cftde cii0toxi.q mnlrg.nicc si cu ln Es l wSllrl suil nMcmsc rlb spsii dc phnb alc cltu subseiF a.!iv.

,r.ori&' (Mc spelils).TodcpI4ilcpluti .onth asnirini ri d\i tl.tloizi roxici
daj.l. Id tnpdtie n.d puNrfr d.mo(ftt in i. ,!?i ol,.ria (od. spcciilc). Tode pr4i1. plmti conlinacid.nsbbchio, tuihi gootuxlcii nu $au deDondd avinbjele$le Enpeuri.c. lrcimg.n !i i Aleditid .ita Blrotrii ioni contino licbna bxic, dcnudiia tonini o .f{1

hp.utic ninoi bcn.ficti riso Epcuiic Batusaofickalk. Ploh i noib conlii .I.lloizi pirclizidinni cu acfune noroxi.i,cmcinogeiici$nqaroroici. dri ,4odr (l@tesDsiile).R dicinileconlid.ucuftikcimoitororice, $ l.rdiv' (o ct rncblui .odtiicjuslond ianochiaoni) eitdc nuFsqhe J,sl,,r i€,, Coda
Ctrcslxen ofi.kdlr, d.nunil si A.lri.l. Pl.dit lnft!8d co$ine rl.,loizi carcinogenie h{pdoroxi.. blDidiiici .u cf.dc gcnoroxi.e, ri (Boruiocrl) Uleiul5,u 6cn1id @!nnesdifili ftd de 6hgd o.mft t lil@, rcliunc gcnoroxica Grcinogeni(ddonstita dcommddi dom la ur.lc an'dale ti tilo!rc) Phnh in sines podeutiliz.,l,si, lid nici u ti$ (Ctptrhn). FnDclc slc coilin aicaloizi pimlizidinicicu .f{t r4oltux 4r&r nd' r.rn'?,/.'r stu ryarnlo PhtrE $i fnEelc els podt. rcelii fororoxi.c$

c l,/,d rt'.rrr,, (R0lbil Ridtcinr .o{'n
Plrdrri ,,r(n'(bdcstul.) Lft' njrN,L |trNotrr,,! lusk'trr.

ov d ! Bqd

oddEi

Po'ssu

Frorsnp hdlmali rimod6m! 6 inthto irdico U.lia Audnaib), r+ fmd. e6ci.ntin $inubF qil,{butririli€ iild iibi@. A*d Drcdus $aflcdi. Bre dnomr q 'pudfimrml ndumld o'93produ

Pa4ibendc alcplrnei !i ddi.inile !on1b,lr,Lrir l.rrprl&, (bd. speciik). pirclrzidini.i eftcbsdorotkc,dEino8sct hcpltotoxi.c. itrtzsi ftil'rtr.I | | h Est cu ur1 intm, ia uliliza€ dtni Ircbuic licdi o di$m;nior, numi in.6n1u11| LF TBsibso farfan. llnls t\ t drclJjlc6nlin d.oloii tiolizidinici cu l)nr {tl scnoroxic.,@imgedcth9!ro.oxi.e. prii.ipii loxL..Le I,lru rtdr Inmlc $ pi4ilc rdi.ne ale plmtlor coDlin .pr.kllnfo roDncob*ds'. tdu c pcrcor'' rrcduclslopsrrl iD a; c ceeft r creklo.onmoaiie!. e.e o pl.trdulDnl..'. 't purgiriv, ii CrudniFra4zrfur,u sin ,Rranz'6lxtrsldl,! ci€i odninis['de, str]i, ' {l di.n dilitclt 7-10zih, podcdumie pmlildem Gxe{baR) mn( { 'ncqiod, DinChem aiyi llkctia tnenbn), po@ m ciblo demri mult o'L.llrli.,
mcricmi }]enhseHslth Produ.t a pfteslt unprcd$ p.rlorun| HenbgeCdl\ ( rt DcdE lam qdlion.t h nai mlle 6ndui pmh.fodele srlebacne h henmft ql vcg.Ei *re t unbu 1 {t 100% suirc af{tiui E mmetrhl si spm.n ci est prcdus dc drlrg Slinulaft!ndp*ifiliasist@trluiinmibi6Gdd€mlniddc@isscalc pldti.ln a*lrti dnp. glicoziziieidului qliDonjo prcp er4irr$rr, !u hli din ddi.im

a}{wedic, an{* d Ini".Roldc$im0lalo. skrdului immitui dovcdit alr si RNyu T,b,src m dEpt.ompoi.it g.nod spmiitt ird,a $nriaad, itr . circi
zilie $ ani hdon. ri codprti dooli.l cu iud.tr c.8sh. la Prprierar, d€a iodrdiza schirbudledesuhsbnlc divcl.€luls, dc. rcslabililc-

dc ilc inft tsstuik ri olxdeledtbncI dc! ..c$ mpacibre aDrnn! trgdsmu-

lti d deinfecnio art Hdbd Bincr,binlnl sucd.z alcsl, btzd pc u cxtnd na!]El d'veErah plam dedrh,l. (ds riburo. Mus). d. Pdh imdbico dhinuali l)ode fi lobsn ptodsul nmd Gi6.ng, (m coqine rc de Cl e4 dboiho, i& pentu aesluoa@httrFi otgoMnlui, p.nh ob$ah

lbioiunFfEioi

lrptrd d?fri.n db€lc natunl Royal Jcllx cm lonline !rcdusul

val. d. Ph,mrr Ron lDduL.y

n0dilive Plus 2l ddrdnl dcsu0on $$cnnld imuntr o ausuplindielc .l O tunclie nr .sr PlitrMrP0M.N!tu,tr- rffliJd. SrdARd.$plircnrnurd spi'i.i
ritudlFudca loD;n#ci p'opunepnn Plsravorcl(?ia@N!m0 pmdlsuldieEb dimulds sistnclor dc 0ptuar i6psi6ce ,li olgdmulul vit, rccobodal Detr@ o p,odb.l SD.ahni. or .tesr qta.:btd bliirfqiMi Holiga. a8r(@nr scaari, iq.nu.u..orra: pnnPmr'iMdrc -i\apos) .!dulripnn!dnu ';ri rr-.b. ocnmr . nogip: pm Bioued(Bu.LEstil- prcduul Bio. ovrlldnl t, prcpmt .ffi cdtm M numt n{e desubshle mtuolc atict tesdc imbuniri' o.Deitltii d! apisE a olgaismldi pin Roni Nalum (!uziu) - PEpmbl pul , con(pu p{h cRteE mmlr!' nrMk {i . litslirElii 'ftci sp@ii Echintea (anEushklid rdafi ?qrlu,, orisimredid Affiic. dc pa de ps ro6ti. Ridicioil. $ flrMle m6br plmir , su fGr itrhdus in cuhn { h n u ulei d.itial .onslituitin piioipal din bbinidrorsaquircQcni @iolici,@hlee, E, pddid?e ti ud eli.ozid {dhinddid); a€sb din Mi li .onlcd plldei el.ce ofiinuh'G orinidMsifi.@a figocilorei.Fim Walnek ! prcpmt !o$t medicodt

ie divn LI mle, dddxiddc, drivirdc Ji antiinllmatorii, tit4enels - prcpneqi

plmbi cund*uc$b ddumnc!dcCbem nilei, Chizdel, MizirtlN, LaDoi. Nmi erde mlisp*lie, sddit rl dlbil,.t (r,/d .oa,aldr,r) i scatibuiau .hlnt pd1toproprietitih imum$imuh$r foni dcinnu(, dc sub noiioe. pod! fi folosiri E! ndi b o ent deap4.ontiNNlclnii 6indr{e io cusulu.i ,le I !trgud,

dc\oht lk Du rdcNldc t arda . d,y'rra . ro " u ; 'bdriiu'i{loop{ Prco,.Lro o'sdo preqr pmo!{l rorudlHenug. r Ol,lT0 \o. l-1dli hgcH$lo , J r l|f d -' . Urn . . i'.r.dcddj mb rr ' .aq i Ds r ' i n b u d d r n a tr Do' ' .' r d ddoBm.run(orp6hdercpoL.ld di. dh \ono.-& tunirNon. ' f. r,.rl

(FadoslN{rc1i. Tumool) ll ll ndr cqtcrc ! .dsdaluluidirunoml , irclBiv aTNF ri evid.nrisr eqli $imddonii lisemului ci imurild.Esc imunndr' tr lcukinl. S+ ',rtl csldq innibi dnca ADN.uluiiumonl d po@ci noaftm elulelor onoiil!.

Dupi cum!m nai !rn{, din U,.arja ?brrrirra i fod pmesr utrtrytM irl, dospsules.ldidd*. d. cid .onpani! Smailo@lriomL rmmq cr( ds, ! nr! r rl mi pmpri.rili, !i popnclili inunoslimulot A.tra$ fmi a pmdd dii iidiliM d( /i lh* (/ ?@"Ea Mlhr, duts innonr, un prcpdt subfomt dc mpsllc. PcLm m. d,kM dc Drucisc rs@ a imuostimddtld did lhntc. ea dcnonstd ci ddiflm iN /i ,,n s mrrr.or acs$ditro rlinirN dqNh mI'Nrlrl ;oilin. 0oliah*idc grcurlre cu molecuh'i rn .clulclor imunomnpd.nte. Ftpdtul E.hinmm .fd. mn\lrrrir{ moh.ulclc l i, p.tri lnsifi.sm fageiroz.i. unlizd.a imui$rinuhto. E$ sdrci' nr h LLl fiLr {rr.l inls4iilorbdt cic6!u vinlcfpchrc.in spsiallainmpduLed rL0r.n ', r t, lr srcsdNscbir. purcdd.min. $idtru |nr Ltr'tr', r 'liA cdc hblr ilin condiliidc htrNiL,lsllrA d,ftc.{d'nnluris$mullini[]0.src!dnriinrmdiuvsr
n(" .u.n'.\{fl' 1ta.rt', ra' Jr.' |U,l,Nliym-|. vi!.' '"r-{l

dmumnc conwitl Usuleli tcolmdat a€t lodi & bbht d. 30mgEcninmaq de & in lllor.i! !i adu\ilor do?n o hbkli pezi pco pcn@dn d pulino ldt dezilo Rldicinilc cnioFri, d.oumin c.4.fi 6,ad ced,,tre), @ntin de sonaddi, d gcitiasnlin;. ibsc4ini d gcdtimi doui noi xul@ {i Cflavonozidl tloblozi,
doi'rsn. l fso $bdhF !dp60,.. lmd$ s imdri_s lstrirldi riprin f.6b

lrrrn,

m([ rcz $cnli Ded6mulr l! rgrsd crtm. d. ratui iif*lio t Dii liddcinr plinri e prc0uniiirie, d(od liu d lid bnic, al oisr s!rt tr foi poMhr pc hlg 1. subspirol ,y'nddi." dib ospilol'i hniJdc ln hoilrnru"luluidiBc{iv" dsnmi l)d Nlli( nn I I'rni l" rn'dl$ firotdl]oihi dinlm nosti uo plepaEt .du$.illi GolJmYmd. Podusl Coldci Y!6! tri. {|| nE M'ltv, .1 ,lMtr0trruL l lirtrr tr d[r L u,llr ,,1\tr{ rlrrFr rttr.. r|t p]'lnicr arbofth vl.lli1Ir../ '1 dltrrir l /,rr &rt,0llliLrl ,1'l',,'fr/,i

oardiu soto,

odvi;i Porku

Firora€pia l6drlo0ar{ e nodsne

!o{i odi. deplor€,uclc staii dcYu@ su .ulriut in lurcla e pknl ;,r u di,e e& .peii, ltr@d /,,!rrdsa (d.iuniii g )i..a sndlra,l i. Fmmasrri, mlna n uriliz i s pturi ftcdiciolr, d6ee o i dd r'i'Fiti \r ,l .;e.t )r t (a -t.r'4"2, p-fltr,r tut rorb'd( r DJaa \n otr d' U( A! dihe( hd'r i p 'l rrre si (e d i l rn m;d.*a o' , } . '/rj ,,rb {mrp i a J.D rk,mdr ' m .topB no.R o' Fn/ m ' s. qdE 5ua" rprhR,osu sn+n rohborni' sip-'wcm^io L nelrl '.dr I,,'1, ,dn.mb3re,,rir@F sL i1olru rn u"uro.iledtr,,. I ' tt_ , tu sd E fl i h 6 o hr ldscar .r ur Md onedplsnfl.pNr l ldorl /rnie rl€ ub.qFb chhik (n\e obMlk dr s s{ ronnr , e ru . ll v '/ ft 3e' srponoz'd.rsl corde \w. M (hmi.! rarici { hrTfll . spro^d! A.. lomrE dtuu0 rrc'el sroorc !. ur as'co' \l l4l I,p|7 ).sh.tld hNcicnr. "

dc - 3tindeui dima sij piin aEAh, q.rcli! subsenFtor balisr ryo I mcebolishtrl endog.n inrna solubilc n diul ed disEnr in ntrichiJi in ciiil. * in dfrrido. Diuna iomli (h tunrliede ingdri! d. lichidein mDriob o0rhd n.n'd!rr tr cdnerrnrrr I (\:lib rtr dhr ion' d..odd r & por..r r.\ clininr$ NJ i erciltu deK) - imbudrilc$ absoiblbhlciului. magmziltui,fiqului, bionavomLddd r , pdneliasu.ordulsii,imprcunicu$blhFlelipoide,motcruMi,

Lnomcnclo iiflimdoni rnicule I i, pan aoas4 &vo.zs7i rd I - conbare

!r

Jr

Ici

]:' ,rryry'5'"" a#+6\S
Gptu,r iruTbrk lomic chidk 3e6r,0d pMtr, s! Endl fl,lh *hidh Ii 6m ' " \ ' . rg . n o lilu ' rp rc ri o . a o k J ' E t

l-<-or

lE \F!n

\-.-ol
i;

boleulc .dmplere,iNolubilq .ft s elimini din o4anisn pdn murci putrr!!s,i pnvineltbmroa i dem$lee!, pn.m i orecinlele lor.lib& oRr'o vn utale, (inrmrri ni@ldic aor, hdmgh @Ebnti)i u @rcb.ne li@zi oldlii rnrli l'$0 bili!ri, ii lom.E; - aF $ er* oiisrN ti rdtirl.Eice. sinhi. .fatri Fmpfnir r c pr!6.o di hcr vr.s q I umJo,,r.r *nb l.b d. dncr. rLori dbgm pll,mu* muMxa. po"-o.d'1 ., usului$ cwoliv en4n sidmlui immibi fawiazi deidoxidti olgorI dcminind elimimH $bsiaftlor Mhdc din rocsclc dc .abbothmi i'n6u[

pnncombin.MMpdindo!culohsrcmlul edoseninhrrjir .xogm

hh ce nuposdi Fopneqil. nzi.c qi biolosrE srpom?idctir ale
j fte c! pnp@or udrd.n Y:m $ rc pudc nlmi sb Iums,h 0e E@ o p(p@iul Cold.n Y@ s! s fiud. ilmd 3ub iom$ {t 86D.Mld,le djn hm t.tidEM ar Nap&itard de a reduccttrsiL, fl nebt e't .odfcd .@eiL!r dea miioM bencfic mcdirli srdi itr liminei !rcds.lor in0rilede su .nd+.nq din tubuldlgliiv rpA4ilorpluhi$ Er izr unplod6tuordpeu'n dcnmi n hl rsnul imunid al d4aDismlluipnn rcclcnrca iloc$trlri I b tru[, lmnv pdh c& m si inadm! eqr prc?d1 in oDirolulJc ri'i.)i ailm Mrinului (itrsp€.i?l a.oloului) risbiliftn lod Di('lrLlr* rbiliin rpl d(inu por6 hdlid in €Mh. !.gchh JpN. rl

omg.oolilor 3e gis$ in u€1. plmt ih shr libcd (nsupl4i {

dqse aL {oC6e. dinrled pr*h 9frc6.! J. nmok. r.r! r rr laram r o-sai.n r. m:ntrd drL ned-dr\tru toan irfd *sc,.n bnd} ' oblhrui d6 dndpEpaol6r udizr h seim o alrc rnpii Ebnlc rtimor{' . c}tr . t'r .r e nh\ .8. knpic 0omtl r& lp.anplc. balns tr"t e r Di Ar bd'd. vi.tii /x/. ., r.t,raal !i d n p d , n rb lrrbr o'uu .,r rd. (Eordelntubaft), ecad;i frni a E ian dt prcpm! deDtrmn CoUctr Y&( P = trlrtrc sponorde,dd 0 cnzimi(S.O.D. $p.mxiddismui.zil rc eru o tim r0r rb rdcd,,Orrl qrdc rlr m.td sl:r $d.uldesenmdti.. s1'r'r'Iril r i i . v i r . r ' e , , t r d 6 h ( m ! a l €i , . F . i l i . n - , ) . o l . L o . . n e n ' c r f i . u n r , .

6lh $tshl.ld nuriri{r Glrbil.lrs fod inksimli .onponisapii dnq\! !s

|trhrulftuF$c si impi.drcslhruldishdiv t ndicdilordcori3.nLit .i, ra' I tlholhm0l iftb isupnDobr?trdor cduld, idpiedicind imbrriiRr .. n dild

tiiE leiunilor d.g6.miive risuhrc Anbclcprcparne cdcrciitz,n s ii 0.N .lic dc pns'illi! brpotului $ pol sdninish ll d$ul. dc 2-l ori Dczi, tit q tnrcdchri fiecudou;duii nsi. tu{c.u nDi$u fl u0.c,i otr$ rto 0zi !6 spdmanid s po{e clu dupio pru dc3 5 nlc. ci '!.drir.t r. {i.N rccdn
lrit.drd..b.ln.vio.,.uFntr6'Dr.ronrlnr' i 0 1Lrc',J1tr,1'r.itt'u1 q[ .tdnrb.mp.,pekdo' ocjJnG l|sp b .o.,$..,'dc.ru. r.

lsi i s5t sii h inBrin,hd. ad*nl' .oriNlltri Li $N r nt ,sui bu fr{.lim a sltudui inunitui1,p!,!ruhidl&{N. g $ eeledzi abdbia,digslia hiod(mnLurLr(uL ( dl [$

rtin!, dromrt sr co.d.br .i larlnEu rurid. Nr. 37!edvdds S.o.Dd,rn

drul Mibrl),Arirprc coldmYmm..ar colds YMi fl's iu dL'shipdilird ri v6nr, rrrdr ii.ft s .oNidqi, pc ftni druphq d nuaunid dril Liu( i O{in dcrporcnla.liddc prir inNnologi&oui'r{. krunnsNLuI irr! tr o|rir s,\r.rN(0r fiuk'uld. tur o rl[!]xlti]LJ,i!rirtoritLr. ir lllqiLN rqfn,inr! sd! rrnd\r h !i h rllrtiiL! iNuli& {0sttrn 'r1rd'

l9rl
Dinmchdordin plmb, unclc dc opa $.cii dsYtrm sd ondute itr Eui a rlrdr un! diDEe e6re sp{ii, Ir..a ftm.nte (de mitt i vnua Shatrul d*onivq lhr/r), d.tt ti in t h no ti, d,! l.di r fi urilidn .. pla i o.di.iMli, d.oint| I I Inkdndu-nela h..a r.ltdtgera p@i?nm es volbi dc un p.lni.r ( n n ci Mrl ic vcttri.vqdeti @ tii€sroNn.i li desedul Anzonei USA deb mrcn r din ii trh/d iu lolosit brt pi4ile plsti (iidicin,. tulpina, iee., smiiFlc) s ki. LI rr lulw qai d. imboliivii, ds !i pcdd .rclreMMkrdoi f ie Sipoilice orgoi{rrlul a hm tnlurols ifufribrlq laviniroft su h monuirmr luio toddcnaIlnr. Osctiri Msre aulwr e obie! limutue siructuiii .hirics a plmreiD'rt D t1 fohlc @peun@!b subtuntelor chimice mriveobtinuie a S{ coishr rl din (glic@ide sdotrd chifi.d $cdicr 9idrs )dr li irlnoltiil. .i erivemr sponozidde d ) mh.ult de spondidn er fm{i dinrun nudo glwidic fl un |gLiru hrq qoMscnol)cushch.d lExei.lioi.

Fior6rapiakditioid 5 9 mo&n;

$imulcaza diutoa !i, pin eernq d.nth subsiitelor dc bdNr ]allde din nebbol'snul {doeqr lisula solub e tn nedLul lposs iskrr in .inich ,i ir cillc cxndoni i lxMcmle. DiuEa mmdi (in tu4ic dc iigsri!,lc licliift in dDrirarc oprini)$igui e4itrlm tr rclaliciomdt. lrhilibnlui didE io i d. sodiu$ de lohsiu (fivorizand tlinim. N. ii r*ntia deK): inbuiirilcge rb$lttia dlciului, magtrriului,iidrulli. biofl.voioidddr ri bda p tr Td %rr rioreb ji: ,. idD.cln\rr ubnJnk I poide.ff eru. lb"oior c d

conb4c fdod.&ls iDnandoriidi.uhR ri, pio emsr, favonrerzirabDctrtul

crogcn$u.dogm ini(srinEahn Fin.dmbim€iqronimlorctrcol$trolul ok.trlccomplcx'r isolubilc,6 s eliiini dinolgantm $awt pni acearimpr, ptu ht,prdinedftnd@ dnNdoo4poum!1coMin(ele1ordinicadio,vdubrc
.€ebBlc (infdol frldirdG icur,hmomsh rtrcbnli)j - lizdzi cakulii rcndi !i/sru bili&, I'nfom!rci dc eftdcanriYdti0ri c.gi*. Sintricj elicr.le bEp.u@ alc prcp.nrulrj C.ldd Yrm r li um;roNls crcsic itu]afil.tdedivcEilgm\ipdolcniplinmliuasriouh i!spoiltuledbpl,ndNpn usului$ coMulv suph sisrdului imuibq favoriaci dmioxjati. dginimlld, miud elimlo socbtdo midr din prne 0.,r!@..!n. iftoutrfijlEt

. = don dc€rbotr Sorc@i llptulci in mbde romde.hidi.e $ @.shie pFanF ur! |lNNi Iruolie.Hj-OP. i1!|inb, loonrr L@g.no.-u.u ldR s o d o.'., /r't{tt '1 Agllcoiii spodogddlildr $ gissc in unelepldre in shrc Ubld ('itf' {l d i!.iddc), moliv pmm cde nu posdi prclndinle fire {i biolosic. al{ sqri nr,hlrr \I lh o t r ir u r u r ) o .tr b r i:n d(. ddpor| . api. -um. h k \ A , r. n . t u l 'Li'i, (tu idrcllcooh(. ce fr( tu repdr adm \, r s * tp,r dn ..r. . i,t dt ulhcr dir plmL; \]poro id- r dr h..4 nrl8J? a! Mprtrrfr L d tr' .,,r ( ! ir{ nrr f i c B l Ar r p ...pr cp r cEr*.erleiicA prjturddrrrln , . b ic j. k ril' n { rn , I, i1 corpinli, Jn.lininaMpodaelor imril. so suendogflcdntuburrLiNsrl! Prii Nlv.nzaEr pi4ilor planrei rclliat Bnpmdus s! firorh0{ri. dsu rod*i /i@tr, rlc .iDi vdcnF renpcuri@ imdo*. $d r - dlmLcu, sistnul inunibral oqrds'iululDin i..clcmu Jin!.nrlL0jli * iN n linfocncbr T (Dotivpetrh .!rc am$i inodnr os! tdllir( iD c,r,jhI il{ | 'li)i - lonnlnd mukii ri sBp.dsii in iftdin, sdr dmqr coqm( lu h ||\.lr{1, 'oron1" . .1. ,,i,r r,.'ir'rd iii4'Jpnn0ilLfl'llfer'B nl" u Ftr rdr{|mn. o( tuigs br. 'i,n.lioar. J ,r' ,l',.rr,,\r\. -lr'.lnrri tmbunlritcll. adlsc'i sbsorbnr, dissiir !i uodirlon hd*r 11\ Flnr h d 1 -

'brd ogcN su dogdq dimuld

sb hbo, r n1r r: rc b hJ! flonjk.h '

1onml;

pM d cN,p6'

tr

prcc*lo gmcnlc du smibrq inrizE pmrele dc

dniE olloismuluL. a oinind ddeldmb nedie vi,ti Tode d. oe cturcbisff.irde mi obtid rlB cindpqnol 6r ulliar itrdoid 0u.lrc rdpii nMner alinctrhnc du.
a.^.j. fi7i.c" dcr'.\.,8. Rmpr 5oasltef.d.sI.cBpr. @lniormp.e dt

lhlj, vilaninc,i0h6btc minNnb(in spsial silicri) $ oligoelcndr. Prin.dm S.O.D., 0ntul rcu{ctrc lnpiqlice efdrul dishdiv al mdi.aljlordc oxigctr si libci, ftalhti din lihol nrlrrcbNpD nflnbturlo.(c.rlr. i0p.d cino.nfrlrb,h i- .du.dor rl Drh wii lo' desa mriv- -s,( Ambdc p^.p!.a s.6dd n r ..F c r ^d llh d! prc$dpli. Enpoblni s poradminisftI 2 c4sulc dc2 3 oi pezi, fie q o mi dc m\i, freo doli dooi mma. lirc lua. cuaDiMUcuun eai mcdiciffi om.m cun

Dh Arbonlerktj dKd $ridser,.)ri dinplmb .umili Irrbr oEltul su Onut e(rlotd&nvlsaQ),accaaj6niat iur di lrcpalll,ddumir Goldcd Yas Plus. El dft linetor$porozidc, i o wini (SO.D= rpemxiddisn rzi) pcsrc o fmizdi lbrds b Onnlrrd. s \ | Ir..E.:nrmrl d. 6Lmrotc. m1n ha r,drM /

rliL dco{.c. }n oisr.u! ci la tdpchtui dc pst 37" mrivilna S.O.Ddimiiu*zt il, ' l){ ' 1 ' , . f . ' . . r' lt -lJr , , , r , r r u o l d r n } r ( P . L ' r & d r l i l p d t u d r ? d F D.hr : 3]" .r'.n.rflr. b.'ro 6 J rr r)u i,lr r tl{ rllddo inNnologr.cobti pdi kdrtrrrtulcupLrntn.di.i f. h o o J ! ris A l lNrt rh d n t r l d r r N i i r r l i r i $ r l l o , r d t u u r r t r . i r r l ! 4 u r i t i p r lu L u ru 4 rirrn l, d e rrn i i r q i l n i ! . 1 , ! . ' . 1 l , r , r r . r l i t r i r . ' . n .

r^t 16 siprturini se ri per rclu dupio pxuj d. i 5 nr. c, uom.n(,lre6p*iali,s gcdt{ia bolmv'lor supn n*$i6tii muhtuii zilnieau€i mnrititid. .el putin I dc 2 div06c ido G0i,OoL€bild. ddnci spi pldi . @i, $cud dcnaco,sup. nufoane -

Frors'ap'er6dt,oi3 mo&m6 6 !r

l0l

filob.lneologietrconsdi pnpatucamui erhci d. bui pnd nr.mH pturclor di, @uli itr Ai .tldDtl, liqr de+5 otr. Di cxhdut dc bzi s uiilizezi t/4 I id 2 I rDi

di o .m e l& bii demelni^ picioe su comprcs de llxt@tutdcbazi* podo risin

zile,dri numli d.ci i $ adausiD co'snid (.cid sli.ilic sau be@d dcsodiu). Dcrl ms denmaiedl6 a *rtchruid. bdi sr mi inconodd, o rccomdin pc noi

cftlrtt

(Fiti,&ia'tndid)

TITOBALNEOLOGIE
Fiidddstiat uzuluicxtm, biile dc plat r.Jioneudla nirlul tgumcddd |fli Dq din vdk noln mn potuhsi Fm no tr, s|I| 3uh$r0n1.1. p. .m 1e.on1in. @tiv. o' laninm, subsbnF rqu i..oomdarenuui cd. carc.dntinul.iuii csciliale, d.zinlehit,eh$o cmolicntc. ScEconandi o lro..duih nbbdicologie si fie socirb cu hbmdt rru' ul flddu$lc lltobnpculice prcpmalcd00i fondclc indicdc li cipirolclr rc$NN! Idi.rliilc .cle mi h4i ale flob,lneolosrcisud ntuik do boilt iisolilc d. {n N4, srcnic. tulbuin oerodq hnbdn circuhbni, osoodiculsrc,pft.um $ dcondo^lt , dll d. Ift.v.Dr i rldirc h pr!cti.. mcdi@li, Tcsucirele sul d6tul de pm4bilc penN nwmselc s$nrnp dM, { ds Dlitrrc;drfcl e6ar pol.jwgc in @n. subincDb,uDeori nd prclunzo., (tr !a ruililici utili@r lor in meleboli n.bbolice, id guti, in rcuNr(Dc su ir Mclt [']h( *l sliddulm Su&tulcl. aclirc din pldic tol peneh sp4iileinfueluLm Jl pdr o$no^r ln {es mod,clc sunrtsEpond. deeEntul s.nCuin'hlitcg o4!&m !i Pri'r Lih6 |r juxr 6.[ cficisnFbiilor c! planb i ii nufrdodo bol' inr.mc dLnlru ulrL dl, Bililc firolcmpcuricc pqxri h mai nul. fcLui U s dc urniro4l: itrt-unsicuhlde rifon$ pmo canrirdm aNsl( & plnft dtr ri d r cu d. fibthpdr(i dmN !cdr. csc$ mcdi!, dir nribiN N inL lr'lnwr, '$oninddi Dupii surnicduLzrsi.uhtuLcuplor.cuputiniapicildrli l0 15rLitrrr{ |[,trr h IL{z ln.u, irivi $tr d(odtrlin.rn do d. nli i li. i ari \t ir!r i{ L r'' ii, .r'i'1' s . n o ri. rrt r I rrL ! l ur l i l f l f i i L ,n ], Tr,!ri'lL1|ii{ ', l ! 1 rrri t t f irr,rl . l

bsbt.l. tuti\r dinplanb.c ettcl dncdpcpiete s r6i rinp dc6_12 oE. t ln @lce um@d. vominetu o shiti dcsrpde (clsifidF) , plmr,torsu ! imuldor pcbui dcpldic. indlorcin bilneofideBria !t diuni unor Aifel. itrdi*oniile neur0recd.rirqin dcg(ito4 in iutbrdrlt€ d. mnrDruzi, s t ln s.le boliilc orgm.lor !.lvloc. $ Mmddi lmi@a tomuti:
tEtu Mt4at'i) b. .qta$nIt't\t L.\^\ia 6utu L@dta4) ka@zn\ orstu Rdtuqhn \t@ txr\i (Hqb Lcqei) Frd & ft, a.hrr r/a,

rmb rie ln . p l: a , o:lc.lnn:nb.b.Rr ipfrd (r nbibF .nle " 'plaMn phdc hpi prulabila ddlipkc i sfttului 'pmrdor, 0lsrunts tdbibd bine d

ctoda mr uprii li na npidi.pczinriitrsidu,vanujul h &es mod urilizcaz, *t .i s i d paft dinsubstulclE ictiw dinphnr, mperiv ul.iuril. sr4r1e. In ulrimul ln speialin lirile v$ria, ! lpinr onouimdo&dernhcnr crrd, tinp,

Un .lt moddepEplrm, ,iai nulr mai.oikilor dr cd tdn pngiriia unuirmst. uhiuri c$rtiak in al.ool dc 37,90r !i rLmru rmstculu i rcspsliv ii npl debaie Deti

D.s. extir, jnftzi. pNpdati db 100 g insr.c delhdc h 3l ape. inb$i o sr dli dc Iilon slu 0 conpnsl nde h acdi inlu2icfl s .pli.i lo.aliDzons ,l@t!li dc

dnul.Idrir dolrde ti periferls, p€ l6,rcirahmtut itum, * pmeduri bdrsftotapeuric, ne loelo, 6e sment., fotosind
ao. c@dr sidd!1 ria Pintuhi qkaq M eJoti, &tbvi)

(ttth

Di cxrcn Psnrru depi.iorc s tolo$c 100 msrc dcplarc li 2 I opi,sub bii g nnr du iifu,u. li cirs, dupi itrfuzec. ld.ugi 2 Iinsd de$rc. Pctrh dmlars sc
d,lr\..nm+',1".i.!rormd,,lLds.4Gt'lo' faDrlirucc.cGl

I'urru hiiLctro's c i$r' rc uilnezil 500 insr. dcpl'nr, puc inr-m sicukl s I !ikr{' rldr{rLnrf'h h mdc, I Loi. D$il l0minurc,in@rga.ener$puncin ir Srrhtr]rnurfl'r00prk$rro l rln dr I Liu

llr2

olrdtu Bolo,

o@us Popen n k ' n t u A , n ts , r q c r o r r n

103
trmparl0T r- sfnorrf'ror)suhnld$

itr ui.rc lulburin nfttolicq tn 3tiiih desmemj t?ic su ai , u d r d r .o ql6 ( n 'ld 'pJdh-..bot' insp(rtd' te t e . n .'ds, re , e!o
FNaE d. Ntc tFtu) rrd@dn) R.d&iii c obisad /rr,,4 .!b4, @rhr dckrdsi /i4r! /dqb,4) MdciM d Ldn drkc aP,/^ lrrie,

ll ,l.rgll .ntrnrtc. mptrtoril sn dlg6ihe, pcnh dGenibilim gendli, ilri dehedc ul intfr. s @m0ndi bii prcpaidcdin um]lroea fomult:
Rr. Rdbps.r anc.rdcr!/ird4 Rizrni4Pt t ht'm! Githrb \tri tui ii6ti lHtb! kdu "ndur)

D.' rs r*b dcth ceo1pr.r'@roc $un . 0 mrrri-d n J 0 0 . , , b l nr r I , d upr o e ie r tr .m{ $ b.36j.en!.J\.r'nf @ t 0 u ! ! h F , C, ! . . . h o $ runcT lps ocose.O,ed k oc u( du'rl:0 mr i€ a rpJ tuF bohsq u r\! ' DN,ufl upmsopdpruDupio6rLldebai.,tnodredecdcesEcomdidcuzr{rl {io idunc, pnpdari din llo deTei, Mut.lel saudeCo.dr {oricdtrrui itr pi4j csr,t(.Llh ! , ' a r N ) l l i 4tuitho d , ,pd :n.rl!.d .r ar j, ! ! d d e d . . b , ' 11 ! ttr 1. onnr ia - i iled- ne. 4r .r tr'an,r., { ao btuado,i. ?

Ditr {6r me{{ de plad€ F pq;ri o itrirzie 1a5 1rpi. Sep$te urilia iirasa rihreb o udi .u rpi pentru gcnemle penh baiio.&i d edi$ me$( s pDt bii $u

iNdlzind lic! {i comp$c lo.lLc scpturrcazi Nu DaiDulr d.43 orch rrigidet utlr

n. de Ii(Gedrh,l! ao"c c€

ln demdozslc.cut MUronice. in ilugiilo .ubn e eu id infl!fritiile pielii $u ile eoi$loi dr Siid hcfroroizi scrcod$di lodula RP,Mu*td rtob chna4itue) cordl \.ft altu tfl 4 hs Min4ntt )

rcntu bii g.ndalc $ reconmdiprcDtrea unciinfuii dh 300g M6rc dc lr $jlt h I I api. Drpi 10minub de infue $ pun€i E.CasiftaE itr apade bn!. !r r ml D$i bri.5c rc.on.ndi ri un coi sdlrif *u cuiut inrtus l).t)tnr mr plodNul filobmpfliic S.domln (Plinbvorei). A$tct, .fdot rmpio uLcN q, r. rl rsr'tNr drnc $ cumure@4 itrlluctrliid tdvonbildser .tinrci I botmvutui lr soD o,a/sdi. (mrialgi.) !i ma al6 la duruile Ermdti.,ln ta mtsij \1\ htltttl h ,,,rae, $u in r.itrii4 dr ri ttrunclctutbnfiri einttrtatii la.at. s\in n w\h\ntr., fi Rr. coli dc$rr
Llqr & cAkn drbda /.dd,t

o b r l r - o l o s c . e r - u d i k b r i a r p 6t u F t r l s rl, f ir' n b 6 ' g -{ le a r a b p r ' d r i f i gipsb eu dupi *.re leale, strb fomi de.on de loelc rc1o. ln dcmdozels uoni.., pdrn !i in tlmpiFtrilo quivc alc omlidr un d(ofl !od(niD, pq4s' d,n r00smljr d. skF 3 I ajtris. rjmnre s€fihrcur! *Jplkr ft(pdnund.r ihk0 deapr

Pcid ehotii loslc s prcpaii infuzic 50e .m6@ li l/2 I api,iart.nh bii o din g nlc din300 Mdrc dcpl.dc la3 I !pi. Dupi l0 minutc $tuarc, se de ufln.si fic

/.qkr Mr,t
44r4r,

cdr Arir in rclcaua naguinestdlliatc in .oneai,lizr$ dcplat n icinrle, de irma.ii. qisin Dmerus fomule prcdusulilein fitobalDeolosie, ce de dioc h utr.1c
Coi tonifirDr peotn copii.Scnconandi subfmi d. bii gdenl. io debilihk. tk[, in mhirism in rsidada d. codul.Md dtrplboli id.qiosc Est Dftptuddin 50 $

P.NnDilAcn.mleseieconrdiundsocrjpE0addiruooArtrN{f it.r' f f i :lrii sc lic't. in !!r !4J).ni,dmt dc l0miiulqapoilnaR$uifn.i!r N,, !,t,/ r! s. kh,si lx h!i! $ 2503sc gronjcs; I's n' rpll.rlii look s rcom.ndiD d(od conmr di'rlmI u$[r,L 0 nrr ILL lq'i. ur urc r,ticrconpac cildul.nclocutdLrsos I 'lir ft in {l yrnl ri f r.qtrnnh ! i'rttI rt, r rtD Nrn' tr'Lh 1.4'(|lfiijl r1l" r' $! s3,r,rci tso I ltm d! tili ,r n' ifi trr {(Lrl(Lif t,f,r rL hN$ 4u l | \ t r r t r ) lr r ,tr lq r o d r sr I..rr.'(d 1M4in4. ro h n u h jrjL t { l' d ! [

NLrci.rd.Nnc(r,r,{' "tus,,rd, g'id;.inidcOuliepuRluiloirq9ir', ).l0 ntLra p.nh .redeasm;nitodea Plodml I0 g Clnbru /tarc tprr. S. poarc

(t"l l[lnuinLh irilft^m!r0r.I.c,! dufdudrdooc! fomllt C0'd' c'lnlui . rodhrlrrortnto'foo?.)Ac.w d?I]ni,i Fol;Ln . r, ! , [ / rr, " -. . n / n fu) llt [, trat lnll nlntll l]lu ht tlhlR nlalatii) 20s itclnbrt (Esbo flrn, 1A Nrnrnnr ilri,llruliIllqDuw. LL|ilrh.opLrllltiliidulli.Drccuoriitrtdsmstul

((.urrdLr r: Sumd //r/z ,/rrrt, rh vn([ir tldlir /irr,dn]rrr g s.

104

odd'u solor - od.qan Por6$u

rc.dmmdi itr slirilc dc o.nozirdr slu dc cxcn4ie, iNolir. dc in$mn . tli lrils$Nibilndea noro e si smrhl!. in ne@ele cdi!€ ch. Celi brllologl. roliqnitic Ele pnpmr dupi miroau fdmuti: ddicj's rh frrlrr\\i lRadD tIpbr, t0 s. lt dc Atrtct .na$ ant@, to I rLn $ rrtujenel/rliror,,n) 0&CioFttt tHetba Ulio,ta- 0 C.M.rti dcba I atrit ocorid dr S.lcl. //.,fl.r Jrli,r,..r. l0 g. r.arl ba1@tog.! por'rrrl * .nln faturom r sulgrq liind?cooJru d adln ot a r rmD)mLfu.hl (ur, !{t a in rcWlituul mnio, (.rc pa4lo pr Mb,.j ,.ir h D.oer rodrt dc oFpff s s -,or 4Jn l'n n(ftrs IMLlh

n[rcs

dc (

(Funrltm

rutqee)

PLANTELE MEDICINALE lN cosMETIcA
PEoiup*a, id jpdial a sxuhi numoqpmtu s n !i ui nmos qi mai,!ngdbr, . bltr iDci di! Anri.liral* gta.i d ln sp*id rcmarl, firi a eglija iG, mi.1es Oientul bp r Pmcdele fl el[nle ho(Epcule (Fu mllnp.c {. vsrE. ele cf.mdua. F. larft gil h d(olku su chi la inhg m+d. Itr pmt smrid. d*dit o adeviradinduslrie exlrende FDtabit4tn sDeial ic. frdr ' ns 1 rr "le | & nrl !i dt. lpntuirk !. d.ododnrt trdr.hrldE, i L' bo o nJ lrs su r,i n d, i! dr) l! R4J ll(erL !r ru al6 h p.soeE

[! fabno4i, Nudcrulirc onbsi precdesle apli.tu $iin $*iil ,,mAtile, 1otiui1e,

(satr A'n obi mi inairft .dcodonnicld' su! foldir decift dele femei chid de .m lnii birb4i) pmtu mNlm nirsdlor n.pli.urc, a li!6ci dc igjoi inlirt Un ncdic lE rwz arc . sds o cdE h mi fl muld aD! cm J00 pasid. dzli,ind urilizwa ftmrlo d.-, ngnl\a rrlor lnfidllrosrboco'(.u..rbo,nm;..GTrlulru dnd ru miN6c a nimiC'.Dorim,lnajnodea dftlh &d! d0ibl, lrus el nri hxmos ih@tio dlrdcnli: dupi o zi d. wi roridi.dsig[ .i ,ti b4?id Frcql loNile u,lc lll t 6'lord dc iodtuti Duliii !pi. Cliriti d 0pi @c $i vedclie tbG
4idh.tr flr !. .v! L&bsoh.Ii bni inghidlr,la ib€le p flffilor, L k IJ o

ii'lre

pi.lsr

'ii.c lrdosilr dr N(n,ln { dN, li6h co'ibin(ic.urlrr pmdsenrtuBlqsuh foni de n ir! d.hiloimeinilor llu\r$'r,r, tri r I srh r.qr rl lhmr & lbloe$c qDcrim fctci, '

lrtoirll .,nNrlliLi rl'

dir dccoDllcxc, plutc medicidalo numcrce runt

ed!

sljor -

odavsi PoPs*!

Froie€p3l€dtoi,b 'LmodEmt

tadr pr'iicld ttr $ops msrdice sd Puter ;od"r d. p!"pa@ li ipli"arc "

II

6' fmi dscorp,e*rL '"ili;,', ,"" a..*rn, *" tri,t ne6 roliodi, sub "
:" " : : : ' " '* * i ;"'.''.,, d' {pcsd ! pd n Da F p h ' d o

ll';:lrrs.:;1' rliir:iiH};":Jr::rff;ir.*:
i:. illl1 :ir:g,Y:" ,il'*:;.,-l]jj*:nsU*t:;ri.
COSMf,TICA FETf,I e ft@nsd' h msmclicaf.Fi. Poh tMjl' -r6'dt' Dsilctue su .u NlNnc molenB' 'ld'ci Pl$te etvdodr u!

^l^

se nmini, potcFbil cu nn necmbn chctic, anstutrl de flon in cmlititile midon(!ftfcnbil a.i. o o ldi.at, pini $ ob(inc pulbcrc Dinfti li4!n pulbcrc, ljtrgnd p!b!r spi tilni t' ridtd, se dinOrs su dinCrtu) MucuutrgilbeNtdcou!i 1/1 FeParr s de o pNli .e $ aplicipcfaii: dupi I5 minub spahfila cuintuzie Mut.lol AMliq lcsrei n\ii .os.iim $ $rLi lal! .u api .ildnF $ pnin sapd h5il lmint deaplicrim Jrin.apiii sp{tul tu apli.4iclc zi.sanl, bupi 7 zilodeead€Dr (dsidsuh 'dtl $potin., tm'tru ri Polru tsrdle gr6a $bonm. scHonudi pl.nl. oro conljn rroz€ deNft fLrir,r ./uSlardi,subfomli dciiluzi.. pr.lmli din 4 linEu m h o mni ou+i seiplici subfodi dc.onprcsc Ptoriclilih lorsringenkti dtis.pric Ic hc si - Fdnrodes'lyie la,fr, &rlvia'1. dc . indieE$b fon.i d. inn'i. !i in €al in orc trl st asperir @mdooe(@fln.

" I;;:T.:lil"#{ir";'*r;rl;':rl'r :; l:'i[Tul

Fo*rinlol" ," p,"p'; a;nn-o de liosu,r rrun^h l0omlipi. soelicl petaF.ompres,
fmt d. conpse te plidi iifuzie,didlo ldguti ",.t" mirunlir;lr 1mnl opeScaPli.isub .u ll, dindouiin douizilc,rlrnDliv .r comorc$ alb plat ft.ofrtud.c in @l!ti $op

l'i' fl,iinr. ."

nthi).scprewn o..,t 6 ttubo&tDttiwtEetbo

**"$r*,:l,rtl*:',it#*'$;''':-l*+"';lm
illr

rr ;.m ,**ii-t+*,ttfl#kij *:;:iiT
*1.H;t:[jtlffilT,j::'#,;;1*i-i,T ".'.",,' "T:;",,,' *,' *"r "-' i"-;ill;1,J"ij;11.;iJ',:J',1il:"5. '',i'lj,, u" sr' S.aplnasub ( 'omfnf fond . ,,,",,,- r"ma.u ;;; ;' : : ;; ' "[T;,',."l;;
.f::t'1"1.' i;:,iri,:l;:J''1,; ,.
Mf

,,;',"::l': r;J;:;:; l";;*; " rPl & 'p 'p.!!

I ^_r" "- Mn*r

irr.^r c!44'!

lat

or sb rc N dc nn"e

oft' 1d

o .oi cuapd.Dupi 15miNtc dc h inhae $ 6lhtd

Ridrciii d0]rusture {ldin ,.rdanas).Sopnlad u dsod, fomi de@np6. lplici pefali sub oinininotire b o oni cuapi.So dint-o lbmi dcdu.t, Prcpant Ri&oi.a deStpunt{i nalt srPdarjar, sub dimineila $da pe fmi dccompFs. ridaciDi o cmi .u .pi. Scaplicd thFsub li d d fomi domtunqtreluaE dindouilin8lri de - Conuri Hlnel lsrrotili !,,pul,, sub E*, o sinsui ddi pszi,prclcnbjlsrm. sc Deasmena,r. tu tcNrilesboEicqcu&ne bogari, sommdi $ ututro.rer
mn daMnt1d otap cnqrdrbat nd ^p. deel'nric, /.bEr zaweh, FruE & sd$ rFdrn' &etu, {i ,c apliri Pefili subfotui de

'h

ndnie-nrx!

p.m enunlc ucat , c! *b dc prcI)mrrc eellli .u ccl ds.!i5la'naw" d'\.r d ai b.N' ocou D'pa1omltu'edar'@rdtret -br1tr-, qr !d crlduli s rcomaidl Mpoiiri losle .u o solulicmpusn dii ftid nl ulidlic. rit 5 s $ 100 ftool @mromr inlc cu mliutrevAocostriddi., cmolidli t rcmdlr hr., x{ ($nmdl (tltrlul |ft!,rdcs'b fodidcinfuzh,dinI 2 ' I,lffitl. Mut(d{n drCo|dr 00 r {n s! rt d o r |l!|rl qr rnfirtr lrnuritu rcnlrcnlun 9u' llLrih '.li{t

i,'

ovdusoio'

ocbdf Pop6.u

FibraGp nad4 s oia: r mod€rd

( - Prpnni' @ei' lotqoci .nd tdtlicirar, subfomi d. conpFsesru delo\'trr L d.0oddc illm ti ddicini, pnlad din ? linsu pln i L o csi cBaI,4fier€ lafoc dtrulr - Mugli d. Pjtr 4r,o,a P,". r 0 'oft de rlD e dn 2 I lugu auL , ' r qmi ctrrpii setplici Dcfali sublom; deconpic$ su dc loliu., P;tu tciuile d ftfidbt .uhaii lltFli s utilir*zi plmt dc citor s o|F rdiec diftBleu, cjrultia si hfi.irile cduldi: Un nncdiu Ladtiond mnan*. *qr'$|l|l nonb dEAnlci (fl,r6 ,ni.d. pleoi subfomi de infuzie,ditrrto ljtrslli non b d oni cu al,i st \ ltl urilizdea pe cDmp$ol@a1e obnji, cvilald ocnii (intacodjmdivcle). P.ntu trul ridats E@mnda: Fbn dc Mu$FL hfru i. pEp.iad din I lingu flori la d dri ctr api, oi t i r Ridicini de Nrlbi mrrc i?,llil rlraed!), sublomi d. ahd lpos Lnrt l (trs0*4 .ontom ploedefti d*dh h i$unqntul hunbr udo) $u d. irluu. if rlilt doNrlbi de cultnrt /Fl,B Mdlq, d,br,4. crcnic)se Ecl)mdn, in pml.l d rEhentul fih.cnpic fl tah.nl cu mcdrch,l( Kliur .do[6D ti ddoig€shondtt oldr t.or d'\rlbl d..llrun CorpEf,.r o if!rc preFnDdTd o li1"'d ihn - p.idicini dc Ntlbi nrh CompEsc .xhd iPds,Dftp{.r la rc, cdr cu '

uri h v'dem liiilor drtuili ageilitoradribiorici, drinscqj fl lili.ojsulmtii CilDe .L. din GE s dhg subd F acrivc .arc auii$Jim dr a $imuh cinutatiastugclBj h Lvdul tssutuilor,gibind ci.di2cr ri'ilor $i etvaid En ile usarq M\.id, ; efs, cdninb, d'infed4re a mnidll.nabdq Tilin.rsi, qr propderilicalmec $i .icdri. !. hgredihlilor din aftst pldrc mdicituk li s adrgi v(lninde A ti E ! ioxipli cm coihluic I! nmlineu sitrft6ii1 pi.lii Utul didt". tndu&I. pecde lc ofcd ndun, in spNchL lan dodft, it rtti(u trli dD rindlril. sE r@dcmd pesle deEjnnoncldnlfi cotrli'lind un mare nur oe igelmmb .bsolurn{se meubotirmului .cluhq ir ttls Nid M @ntiNr bogd in odqi si sdnrbi serdnddi in specillin r4riL. cosmdicc to rnuril. sborchc. ,c rbl + Tm p. brc rrii$ 6r dbfin*a.r' cL^..notrtrh ortu.a!to! -F \e.e iL1did. $dr ptudsce.te 4T- !on.cpu'.,' ct,Do-..c D,. SEfJntom ru( ir6d d frh cai. sdzi dc fhi rcnen$ci FNr COSMETICA$I ICIENA OCULAM Plotdc tudicimle d @1iunc aniiseplici, .nolicnii, sriinnamatoaEsunijidi.are ln @rju n a . q r$ b l e f r h . , r t t n o D m o r i l . . p k o d n r m n o ! (t i n F . r e r t o , s . fomddentuic..u(tr . s m.odp'6e..pi;tr u {'.4..oc clo-jun l!qh,

in mprmzt(sd.nrF dlanarimifcddi pin ptzola d. viniEoii.msriI v,orlfl rN ri pi obmji $o a ud rlbudd cndh i ioirdie (in sp{i,l in al.i hn4 lc jDtn, qttrr

&6r tu umi .@a&us6nd iftzGi .ei.va.ns.b desarc (tedroizoro ara solulGr. I'Plmr.lefolosi&ltrrrah.ntula&cliuiitnbuluiiiinsidrlslochilorrcbliesifie
!6 mi lNi dlilq rccoluEpEferabil zone dh ftpotu.E su cbid din culruriADafl e p rc p . rl riil. r : d o . M h * . , | f l t r iin h rr.,brt ipocl0oir'.i dF s b&d! ti cu vdele in c@ s prcpadroluliilc Mu rxh@lc aDoN de uz oiljnic

prcdu*le. rdi!. ant'.rtr DrnlFnm |rma. Cqft6*n r rhni rl o DinD. Cldic, da(inle ingnjidi fi*:ni rip dc lei, ore aula bdi unonplcx Mhml ol,l'rn seicE! dilftntrdi a dhctclor ditr plante(,{l,e re&, Gilbend.i Pipldlq Mq .osndici md.mi !i fiLh' Lrv lh Jolnhr. S!ln!4 T.i, Ilrnsi, {rd{i) fl ingrodicnlii crcnc (hidrub.t r(rld ENpllrm, cupnndc dc produ$ co$ndie EphEllc, 'm! acrivcMrurit srl nilric. ib&ive) $ dukii (dcplaji ri deco4) bolt6in subdanF in Dlmrcdodicjndc(Ntlbi. StrDll0.t' Srlvj., Cordr pri.dul ,Muic$l (xlhnr{ vitu;fflc A, E. F !i ptovihiE B, Peu nfmt.onpld depiNipii mruhlu!i I'r {rr .omc!ic. l.h. ri flshasl, n!rc0 PL url I fibrcmDcuric. b@rzi Dmduscle $

EIlb$ d*Nr

Diih pldcle nedici@j. rc.oh$dic in isic.a !i @sncri.aocuta*,(F

e s vorpish in neo.ncGtdiliar in p€tsbit) nunii mukdc6l I uiilia nume lifoes d.nb.

lErr{,:'ll-"_1lg't.eTi1l^:ilt'1":illli '9l"sir"sp^1,1r..,."11ry!1'11
d o ;afart dcFaiiss OHia in domdiu EpEzinlicosndicdc o Bnmlrlt ,,ViB-itrir" $livI $tc trlciL'L.I llla L a.ior dc A.riq prodos fima ElendinCluj-Nap@a, subnrnli '
Nduia (Bi.irnl ofcracEm hidnhli s vibmiu ,{ nunid VnA $ ctrtr'i tr 'l{d} c h i ma r f f L a kn L e tr N !ruEB oard(B ucltrri)aJsr m, \ 3 n d -n ' ile rrrla r' rll l J , f l ' o ; B'om cd l.D eoorp.A Lrerprdrcs'u 4s cv llA l rJ l' r' h . rt rl{ { olqlmi F.n!{,crr dc b bdr i4il. hitlcdoali dh Muilii PildmrOdrlo, d' ir llgl hmtrcmri. rcninsmliaild si rcmhilibmti. .iciridnti si (Listrd ! unl$sd fl'lllr il a riilm0'!.u li!ir t4' li,i,d /trvr ooi.nldcimdus..o.mcricftri.oLon'ill, \1'1'\"r n I' .rt rr r r vn'r vd,'ni^ .al..n'drr!rir'ri sm ; ' 'tr
'''hrF|L r(f' |. |t l' ' |n[ T . . F ' |' ' .

Sl|llnl (ErphrTia nikotiond), dunti populari Flo& de dchl, in sp{i0l It{bd d. nudq dc nult folosilddt jtr ndji.ltr! tddilionili cari in .€ nodcmi in o ru lif s ln a o _ o ( u . 4 e ! c u d e o f b r n r o n l r r 1 \ . r ! t h b l d n i r . i " \ o s d . r ' ( J Itl s! utjlimd t dtu ind€pirbrc! nduibi rerc;ndor su .dcdctoi Sub6l'(l!l in Pdilici olrimicc, pi4ilc acricn.su0qioan.ls plii€i, ft.olhrc itr linpll hfl;tuii, ld!trriliot pinl ln prczcnr bninui, subsblc ahrq un uLciaa4iat, rcznq auenna ttlnhtinr (0 subsianlidr natui slicozidi.i), auc siicdzeGdrlpot, ixo&id) ri o |!n[colon i dc.uloN iLbisti. Mrh! diitto n.omrn&.ih cmpine rl. r.cnci plaie Nlh t ru lNr' rc . . l . , ' J J r f i r c i t . ' , . r ! f o m , J c n ' , p a p f , d ! o u: L u r n l e f I m, . d , n rn d t . , . . . r i . n n n i l< r t , M t , , i 1 J T , r ? . n i . a o r h n r c .r p i r " ' F i,lNril LirLu'sMh ,1.&sr (l)oin'ircrnrtnru urclri L.0lnrli)rj scfihrcci rrqll $|rioy0Lrirpdrrnr llliu dtrhld, h tr" od' fL dlr $i tlhr rrlidr d. r L ' t il , , l r ' I N f f l r l o r d ' N rnr nr srrd'irtr*rrr thso 'l lln l' h rl[ , r, t " rt 10 ' $ { s $ $ t r N n i , L , r , $ r n h L $ l $ r l i 'l

o{d'u Bolo, o.bvaiPdp.su 'li| nl hza dc Sjlnr ser@mmdn li mit@Fa fomuli: silv ttuao Eqt.dioe)
.rug& d! ^i6s 1,4.fu /i,i,

Firor€'43 raditionara tud.md t .1hrR,plepes drdz lhgu' m* e. dr pldF . o.rd !r rpr d tu ir $ 'pr r$ lomi de{,ilibri o.ulre $u d. conpEs ln cmjuciivitle num pmlede * Ecolmdi trmiloarLafomuh:
Rp- Fhli d{ Mqclcl ../ro cfudo4lh, Fhd & c@& rdGbbi /&od Mr,/di, (FhB cd4ddoe) fbn a. citbda

$! k idiua, oies cnsbe d.5rc Sc folo*)( P$d ii lonjudiliF cn { ltr mld,,br ilordL d(.;pre*

Iniuzic,prcJirnli dLnrd lingud ad*c

d. pl6t h

rbd & db&rde ,r%Er qs4

*r"r . o ' . - ' g a * ;". , .,;r ,f"r,,; ' . , iii .,i a ^'* " 'i, i"

' -ii;';'I;-,'

e *'] pcbdl dcnft d. Aritr rade u i t " po"o,.,erc d lp n n o lu n if c ".,.. g i,i 00gan i' or
" ".t.bdrcot Mado, prpdt at c'htM

';i,"lA:.,i;*",,.

t l mnhDdc r7ik.500 000mc\im n, dbionhonord( nncdcr. onp(7 o!)P6mdir ;in 15ni ' umromk 'prciircdi'ndi i :""*"." s'.s"- o,u'n " ( onmda "" rr" l" * nrl*.it Ar,* c."l 'ubrorroeituze predbdn? n8trl| de @aD6c odb4ru' p eo&elo Jft"r s. * t"*,.u.in; .rr"",.,i"'p, ' n e rndh DmDncrtl '!. 3tr&epL( tr:nbkhra $u 'f dd lndrnk . i deilrc(rrltlr ' ' a:dric Mu*trl rfl,4 ( la',"r,4r !u prroetltr €Mt d.
sblbleMJddafll r,iflmdmr odr,;.^hn.lor, 0.vddo p.trhco'li! a'u"-e us@nl In \rddt' d0m dc n 1$ rq .'..".","-"".. i;*. rr 'r I *ut.,- .l ii,,l( , esk s DFt pols flc) rli J'ii" '."* '" 'J

c " o-.o o " e t d ; ; n p n m ' T u r dc J25 -""*Z,. 6rqocd c00 o1/ht{mhr' dh r''l rl ( nt pro!

H\t n l sp 'o i' ( r d M ' ir r ' r n wr p o

apir $ la. SepEpad o intuie dint{ litr8ld mstc dc phnt h o cal; llturi o.ulde dedoi on pezi .ltnativ d iplicnr ds comprc$oculaft

civiliuri', Cends$trgi nin! @iva in $mn de $lui, obici fir.vcnr itr '1ms fitri, ta sb detr inGlnio lnatra ctifelari Or.io a.i od*lla g.ognnci, dr na als I de c@r| a si i! altelq s €conardi bii altmrivq .ilde si ft.i, epehrede md

nclc iedp*dq ddorni cn.ul.tiel engdde def(tuoN din cauz! vniatiilor imbbii4ru orcuhlici, rutuni anbimq daiiilc $ inrc$s $ dcvi!!51'rc Pen@ ln onpezi cuitini d. Multf tesrn /F .',d Ji,ap,t, 250g lao cadS apa. cd Totpcdh i.diltlde niinilof, nbt npi! @modd umdro!rc! fomuli:
Rp. Ri&ni d! s6j4d /xr&,4 /rid!, {h drcd4lD

p:.p* ""* t i,;"llli,:,,il.ll,i"iii""'r"ili .*.**r "-.a,.L:.'r o lo" d ' p c a": ir',n4 c r n ' Ns r r x efrc & '
;, ; i ; ; ; ; @ ".f.,5 r" u .(h ,ru7d
!u (r(E - FL;flL.dc cilbenek rFld a./.i'tla?) iublomsdr [NUn,prAm'ip'b mr'dru:20 g 'lLrdc o s . L rL0 0 n la phsiir ri.ibkid'r$ 5 l0 g ] ' ltrl ! d , l d L

"'"'l\iliili * *"*.

0rln dbo$li' S( pFll]raoFtunc d0 I I lrngunlc

,'onr ,o,* x,raiimt. h sp*6r pcok lr 100mL

'su 'n0 r ofl 'd:m 1/c iL{, i . 1 L l c?' Fon P{zr o m p (s ocrc ' ' (sdriuId'rJ'l{ |f' ,r oi P;r|rgdi ; or'a Phus +n 3 dr' 1-Irl

h F^hb mk n h o r' n ir' ' l '^":bl;ll;"iXilil;'lfXfl1fflicp""'' lBddim'*",.-.tr.| p'qd;ona Jr, m r n t
r.-- . i ;;;;/
dL2 Ior or I L l r r n Fr \! ';;l p ;" p (z h{Lrsr ir*r,un"!'nr rcftmddi

AnsMtrl dcplnr .u .chhlic ingJcdicnrc lomuli $ itrtide pr nii din dupi $ spah.u cre rpi.ilduE. d! J1!60 'niin.. TONICTALE TIRULUI Df, TiR l{trr i[
1 L 'J . rrl n . , t r . r(o " f ' . r u . a t r r { b . b i r r u f : Econmdipeiefta d.l -'loripe il'rl0 trdo ldttr r..Lfrsrr Nr$en'ptuuluisc o\r'k Nrii dir pM Murl($rt $nrtr'i' i{h o pcd. di', mdcri plari.l.lnte
r|n..hr,,I.

* , " oh:rngl n,,'^ n's' d d " n r \ ' ' r r i iibhftti'l ti mnimnLv rt

i] {inf!4ii, rrd'mdnnc,t6rn psjhice) circ ped pirisqre capu} ii

Iulr,\ori r, tr&' rihdn 'l' r{]! rLnrI' t',qLrrxFL'h l r Lt m r o r lr' ! li([ t r{ , lri' o . rL ' h m "l i'|Jrl,{rl'ntrnh'ri o'1lL'UM llriarLt, u rN $r i,lrrl llnu r' rllu

I,h!'. l.!'[,li

] 1

".i

r'

.i " lDrinn'J'TI8Br d h i, r oc

tt2

6du soior- o.bvan PoP.<!

lll &oldie d. berc Nari, Revsli4 produid. Eeophrm, doperz od.rci Fruu n
D lndtrd dnr.?oa

dc .ooificart r .ridicinii fNlui dc pi'" d de ldivde t oiNul,lici puiferi{ I I { Prh ecs!, firordDia cmtibui. la Egcn.nRa fitolui d. Dir, fl'denr I N{ rdrerii ' A[ob rcnlhre s@@odoas,iii alcsin cml alopdio exrisc, $u itr 'mnrc rnr o Cr itr mu[; rlr atdimi intd. cerrL*tnq ri in mste orun nisNilc I! r ' N ' !dl,(r p!ru'i I' rAr *n r i' dc nJjfnoo'hd "' '{onod, l d o r; 8 1 lb c n f ln'd rr io' droJru i' mrbnc,f , o r m u m ta3 i;td c. |" " l N D nd utrr r e ,L f6r mLDt o p' 11' rP rd drh d rp r 0 d 4 r: ' ' a.I s,d{n.dod re-trc!!rp o n J d q ip le u ;;*; d- .dr .!ld E d bhl degresmn sbudui nddsl €8. tu nod ioor . d{lr air cdd[n dctrisenli '

DrF prcdr,e rmh. t. bu d. p,rh ncnl.onrh pLnmL/u mlr Frs n l ?p.", M.o"lico0.o d'1sEi A. ,.5. rool sch' df

I rercoMdd 4 d rl;jotr pd r a /, nrr r,,1,h.. .arc op'ctri 'vllor pirulni $ sin lc,zi dctq€ pirului. sc folosDslg foni de inf ie confom de€ sLb
t!(tuhi.DduDlft (ometri:DL e Foii

ui oripczi cite 160 rimpinddurgor. d&lc ncdicinoi ns Duo, rhditionile chinczc, ii

trofilibcr (z s .flr [dluidcFr !'

I|"r romldcd(od Prcpadldni RidicddeBrtrllutsnadtsan oelsub rinp d. 30miNtc Sefacftclim' bcrruI ! ' L ddicid la l, hn rpi, mc & ilqb.

In!@ce dMne dtoaoDis *di!

I

pei, ?.500 anihzi,300 U.L prolozi d 500 1000 pao*rini l. f1eoft n i. U.L nlg Folosns pe lemh lbg a pli.Eainciodc containdicii d.odea Dolc dminut tivibbnomali i pncrea uir va fi Jblosibdcq nu mainuh dc ddtri luni pe anij It

D'ntr suplincnrele olincne, 3e n.onaidi ulciuldesmintsdcIo (uzr@m), carc 0 mg, 2-3oripezi,nuliiviMine mulrinrn$i1., de cnzinc cft.mtin 5.000 UI $

VtumimE (200 zilni.).onbindi cushDitr(l m ?00 U.L nicmsnn4 o dotipca E lod urili in alopdq simulindloricdeb padhr.Lsrc .otrhiidi@ii la ci cG iau romi de: de - Frunzelo Mek in fForim,,',la?l sub iDtu,i!lrLrkll 3 lingmnuz.lal/21'pii.ucG50ml Infuzh,l1Epda6din2 prnlui de2 3 onpe21. iriclionsziddicim combd.n.alopd.i *E umir@rel: O lomuld.ompl*i pcnIru
Rp. FM4 dc M4oetu nN l.d&d 'drr', Rrdoni & Lh /iiln d@/

Idozndtul srinul@i rcgendm. piflltrL l! nu\i $bi€cli. Sevtr lu 200ng dc doui i pc zi. Sc@mndi a conbinainoznoLul .olim, in pi4i .galc. cu

lo cs c pnrie ,lin.noti!, 6 s v. da pepmrincu$om(!csr alb,piept pui) de qi sult lcgudc lmccprdapde. {4ljtr ce ildicdc,lc In colcsrsol are prcr nu iorr,sror ircludc ddi oui !i biAdetun. in mnriritimodcdePertu.mpl.hrca ln dr
inelors nmmmdi bdc sonimmEicdcsoinF, dmn.phjitc. Scpm ci nnuldinre ii @ hvoiaui ciddr thlri 6c !i deficienF potine, ir spccial origins in dc ptrului sar

Confm nEdicincihditiont. chitrczc, pi.dds rcmledir sui exmului dcpmtuino rid.le. lioi

dii S. Drerdiun d*od (15minurc) I linsu mdtccd.pld!h (liaclt Crpv.i)ltcltnlitl! dcirusrddg, |5slincruddeirdcifu|rc h l 00nLil(@ lde?0( ! A r d r il uk usa . la L ( rnud dlrac(ii rnl' -iilrr' ScvorProtirddrr. rqqrl hc\rutrclomli.c.rcsvarcpdrdc2oipezi
r,.rin...m1. Dil!. r'o. Jpflhsro' nk{r {x'i!'La" romb 1' '(rr'!, xxo rcnl'c :i.. J I P.nm .sff'a-- oi' I n 1 r'' r'd'll 0'f"d

Il h r ' t n

' rrpr r'.ou pc m! n r ' \ ' r r r , ( ' F-"'' h {{ ' . r i | 'ii". ' r ' '" r., ( i'6ru ". i"r.'.. r -',t1Ms6*. _i ( l 'i1:'na rr la lJt,i ,, . v . a -i.i, Aru dm rr lL ' . i ' i i J' i \i i so o ri1l " ' 11l'" !L i . t rt r ' n! 1 1 ' r" l

BJ" lir _ , r'odr ur;

iD

11' rr" ' I

r" ' F

!d\{t

,r'lnD /i(/,{ i//,@rt

a.liuea anrtucprici Dr Ssbmh (din Redt a dcmotrslEl Ode ckbli ti divds,rilidegshj $feqio{i,bebnen ri dcd.i&) a 54oleiui *.r!alc dupn unei i u" I p- nn n:m oo nr m r om .rs m r .k nD di e. ns o.c ...n1c ,'anei .i i m r
In Gcmariq rcomib conpmii dEncdi.Mcnre, Fcum Hodhl Galcniki,Fud',

eEsulDEdh !.dri Fmul; a fitotmpisi sru si ma d@oxd A5rld, la Univstsird€ dc cdi.int din Plxbdclphi.*isti .hir o .&dd dc,,FitoMpie , id pdgranul stu dc studn

lbmoi. mDiid unlocinronor redu*stuchiar ndisretrle ih id domsiosunt ln ijm m;ti i" *hi.b, $ e ood dc a€a dond .! pdn eh"*di h lietobn in tor mpibl si ,hgem atnlia lndii

dicilc asupFd6rei mmui a firotr|pici, mf nditd o multnri lm dcdlic putintci aqMcnle d. b'n smt in nisui{ st jBnfie donnF Considoin ci ce1 cti dea intodu€ !i Jtrpdcti.! medi.alicmnli domdmpn h€di.id.lc .u ui L in foia n$rli lponbni d in cultuncxini nMsse plante itr lnut bogat uleiui senli c. Eic dcj. Iusi la pud thnolql. exrftgdii !csl!r! p n

Mr

AROMATERAIIE
iloi1l TcmcNldc'Ammdcmpie"e$ed*tuldepulnlmilirrcdnihrlilsmrci ( u' r' rmn L'i r r 'n<r nbr'!r p'Ui.. tt," A'e *r, ' '."'t "' "O ""' Dldc redi d,' { boz@;'uqo$ de'ubqdlrd'v' n ro*uc { r pcI- gnp (lo_ ,rnnrm,
qd Lhitri romd'ce lndrfad drdrr0'E d. rk:" i"dl,. ^-L' "lo' d {t d !s smmdi@t cotrdledcu fdNtru_ !r ";c ,,.$.r.LD'.' l. r.f \' i 12 ed( c 1 l Lii rr paba urplru ' . . ;; ' 'dmirbte '.. "' ", '"*' mulrc o s0psioe subslanFlor sntzd su chnr rsl de ".'r,,;" '{rlirN, s dovedd. de

. ".. a. .* ' .'"""-" -| ''|''''' ''1 n ''''Uq. ' d' ' r |J ' . 0n. d fl A,rc n d h p T i d | "

im' ru rlt r loqhr0nu':nI'tn 'Fn ' d \ o {e t n' | o L d r" n I h L " lr lr d. !.od. deMmn * * ,L ",i 'o:o rtrdnon o i la ll ' \ )rns ipr ' h r 0",* ...* 'r tr ' iL a

tp s l o b . l , .P c . a n g s l t r r ' a o t r n + a + , pc tirF noatra r i , . ' r dispozili!.olsumdo or dau $ p'pcnl Mn6ora, dzi ri' o k c (d c b c , 1 c ,libfli,/ oU J in a6cnrl! L d.e, mrc D 0 @llinutul lor in rleiud *n!de Pot lpddq cafeaui, 'nft peuti. din tm rosti si por contibtri ti 01.l. ehilibrul biologicdinft o4.nisn $ *.niiaii a crstnl.i lun' vir deodrc cotrdilia ronl cd. denrszi 1asinibl.. omului. . PEdn mcdicali a ddondsr ci llin tobsne. abuivt su rtnp*nvi ribiori.cloi - dlsi in nonetrtl. c'jde .ls iu slvar milro$e de viel' oncnc$ elclion** dcrulpiri de iu ficd ! dd6 icri nrdi.inei !i omlui, duer& eleru dus1n kobi nnn.nt la inlibiori.dc dcoe d$un.a medicinln non nEle6p{tvc ermsive, hedi.idr ddt Mdsind in .odlnu!rc pcdrumul d€biN orn.l adtibocmpGi I ur hL! dllilt M cotrtibuic de mum inridE h sleclionma de tulpi dc ri qoors i N dii .r iL'.c trri uistirc, ohln1rs tved delupbt o dutmi iflirbih dcbrcrcni. siiguriv! eish mr ui! flu trtrtu hl ,LriNh l) i!i dtrillsn 'nrlierd rdllu d vor i t [bdd truiLrL n] (l kr, *fl
I'l L' trflL: 1r' L' r ri|' Noil.'1ll.i 'o0rtrr tl$1,

crisra l. in nult libonroirt.linicD rosibilihiBefdu,ni .3smeg1melor', lalel pmh rcskra $dibiln4ii gcmoilor ift4idii h subshiclc r !i "&ribiogmmdor'. hrrcc aE i seaconBdi bol vuluiSiin.ioEllmi:dmiin@ -tncrcfmn gtsli cuonce itcbuiau uiq .n$va itr trmi - dincarzd polilo (ononi.e ad64ics ui s€nliale N edusp{ilice zomi de ai I inloouibn ,,aulohtdni unoiDlml.eu uleiun dc eomricq tuten ben.licir in su Nrrcgeogoficc, p'cad, panimpon l)nnschifrburi

2. Majonbb plotloi loiinetrd ul.iui.$trlitle inln h dmotrllls nodti ah'ci, caroolgrn$muluDin st o6\nd dc *.i dc nii demi. SpEde$biE de.dribiolla blcbnodihc desubshtele.hiD@, ulconlc { lale ditrpldt dninisrnic in scop ri beteiicid, in doz topdiic. urilc auroxicitdorcdus!,nu prcde eft.b seuddq i ouau@nkriidrc4ii (dmi strt adninisht .o@t}

pnn fnqiodri. dc:pi!i*prdu Lo' dinilue ru v,non

*.;r'* *a so n d . F rr * .'.1 , , , . u . . ' ' v' ' o i'n aa', i , ,. , . "r "1r M ' lh' ' w' |tr ' omi' ir r ' " rN o me d i & i rb ri u 'l 'p '" . '" . .'C,i*' B c n c dl . f , ,l o u mk B 'mrd Xobir ' -i , . . ', . J . di oinsiilor dcqri1trF hn$' mrr Ln i ir,,.i *, ri",, r"*nr I'S-rc a NmElor " onLpii msr doncntu firothPici lild[r' ( $rltrr d' n m dc rnr !r oc,D[so s. 'l i&u {l'iDri'rN'ri nfl Lldtrr'lrl (linldi troh0r u t" ', '",,,,,""i,,lr. ""i"t*i,
tIr'rJdNrnlnnariurFel

ri Nbli'trdtr 8p!d: ditr

b[rt|lnlllftntruD

tu{t|Nou r

ll7 hhi ajuigindu.* launJm vjoN , dcoai@pdh fth@ lcltr micdh scvx r i r! din noulr Foduse si €zi ohifici (.hiiiobapic. s0 arribioli.clj dc muhcor r sL{ de IEiNi dii inpN s pmb rcdia in udclc.tui ipd;nd h pmdos dlmtq ft L4l nocive^ri advirat icnpdtici d€sEwd pe0 pcri0!d,mailmF derinp. o In nmj !remd@pi. iri dio(ai su@ul csntclor monatic. contiiul! i' DN tbtrlc. li@ind s; d.finin @mDul do'6e4e muii.e., hbuie si a'ilin r i dl $nr ul.iun csnlialq dcft8uli plimr nirosiorii coilinub depbnrc.din 4rc scs o{ fltl dkrilarc veori,plitr pnn sroaim san imizis.ojiiphnrei, cxr6c.u aiurorut .it,U Ia Din punddc vcdm chihicj .miele li ulclodlc.iomde s inp,n n - hidmcubui. bogdcin sp€rhlii raen.i .xemplujsot{ derebendd: e$nteoxigend. ulcLul 6n1i0l dc rddzfn| d€mci$ dc.i e{nF $lfunrci eremplu, din AID@e c.lr Dd .xi.li in plate, tn ltari d€ hidrocdbui, dc subsbilc or€sFLc ! hidmsqae, !i@oli, aldehide, nsoli, cdonc,fcroli crc Plantclc di.inllc cortin eiri 6fl1hk (lrohaim e)in socnr r n Fl e.hd i lri n. nrrA d'n'300s n 00 [ g p lu , t -I ih f l] t L , u Pi. h.gilir in cQme i ln ftidli, in llcooli t aldehide, ptarlc mN( , | $ dovd dea ludgll rinpului dNL hptuik. eris.ptie, bac.$ioddic., dr utl b{r ...d.i dm kr'mpori.r ru.rtudl d ca g f f . p , lg f Dr. . n a . , i , 'T Din bog4ir cdnnmtuluii! subshil. adiv. atc pta.rctor.mnd i.c. ir o w dscandi F sa cletului bmbricidsosiruszi fcddtii aldehiddc. lteitir. L tN tt ultimuldn4 mizii ti rlpmclo. si o coosrahrc rcedrr, favonbili amndc tu in { lre) pc mrc le au pladjc reqdtivc, (hldt &liuni ljind t'Iabtc ( d. pdolosi. (a!6n' ddioldtula dissriv, !turm nld$ dr). ,u Numercas hoiin defriorenDeurici FlMr r"loffia anrinicrcbiei si mspbre medcin?lr Fd I dii I'me, if,rdlJ, pnncontiidul di

l[mild.r cicdllorrripor ( ad'imicrubnm ukmiLor Jc - pe deo pdq si phdue petrtuuriliaEd uleiunbr .ffi$.le h eopul ohbdsii .lor iifc.tioascDrudusc gcm. nidobicni $u f6gici. In at*tiunilc dc gdviut dc

ukiudl. din por e0 medie in bolilo @oLulie cu indelungdi, e$nlialo pLore si R d tuie rotibioticdoa est$ dh lmi rcz.flendu p.nro(ru e& snvihiendinii s
. p rd r . l dp d e i - , ' i - , - s i r a l r r o . . d . , ' . l e D T p ' h L i k a p f l b * . d - . - p . r '

omulboln,v iniudro*,posur pdoloAnc bGcrp@a inr.

la i Revmind klors antimicrcbiad unorpladcnedicin.le,pndi€ .mmhpid ostmr ci rumdose olDitri dc blc@ii @isrmt h Del. htibiotic Dorfi riihil,lc cliutrs dii6mtda.i , ;kiurilor sentiale.ln aen stu, uneleots;adi vshi, Jin

Brsui0.fo.i'!, in. hd4iodili, d6ri trorulci ,,bamlul'
r/ o. p oPlr, r apn.. r,c 'mlc, aon! psn

,'rili.!''

su O.t'!!Dr

r- '

Lrptt (Hrttutu: olftcirdtit) BJm,nut Eoskan,rsani.inalit)@n\in tlt a ri bomeol. llmmtc pmprid4imtinicrdbiene, m dovedite itr ulilizirci adt I d.numir ce!li crrdi Opldu ldg rlspindiri,dr,dc e.!si dati ld Xxlrmul Oncdr, pnn $ Mrkktfu k cadeatuotis, uh'u r ele esniiale toseddu etcd
knlr. spdrl ltuX. &t:onindilrpd un'itu( rmt dc Lcmen:ber. in ' r ac,d/.r"ne bd'1-sM tub- L o/, b i d" snsi',,, o-bo d vrr. 'Ttrr r n r r. { r c.,1 - pn. / d!d. vcd. dc.dd vprn .n rn;r" rilar n

aceea ef.ctul ci $ri*!ric aldciunh.Hli.lc dus dinintrs, cu lDDr. ro[r tr c{c utiliaEa lor rcpddi sru lndclunsari uneLe godtr$ dc scrmoni, ii.lltotl in boli nu nuDi rcconhddi da chi{ $ pnfcnri alrorhpji . , , r4 rrerua( po.s{ p . t i)c i ln d J r ' elen.i n'.ts o.onE ,Lrlc.penh ar!n Aom,nd{c nJedin dhr{hnr. .'.1 { .,1 .'. r+ttr TFni ci 'i ' $rr; DTrf r((L eE dpa re q r, " rh r. i. ' t 1 [ anttamc0obilc, @l.sosc,v.milige er. Unclciu g pmJricri\' honmr tf, I I ' ,il spd xsupnlotliosupnrctulelor.ov,rcloi rsrulcld Inoid.i

r4ir iean4onici.u dr clas dcsubsbnl? driintectiouc rr'hri ( rt! Ghimiorrlpicc,

h d din MrFlcl O$eisdc MtrFl.l, ti.ntrhceadenmiri noi, 91im ccnotivc, Lhtlous nabilirsN Mttn.drit iroAad, dlbitd Nmeorslor @nponcc mhv!
J n p rL r r 1 r f l o r r i n d i c 4 x o d d o a p nd i i J r Di . 'dpflrR ' '. ii frucvcnic utiliziri pcira cfcdclc$lr lnriblorlijer. rni in cntit.l.. li'dc,iirlcnm (1. rn'ipmzk. *crndioa I oriuro,. nh(,lu!cd$c propridrtid (pi ( I rrpimziriic. dcliii p'lun,l

Chin i obir0uibsco4hdiii fci,Mmmn cetlaniun),ntit\znt tn

sunr rde psre d. otu'

denptu. Mty\elJ] (t4ahmia &zm,/,./ $rc indi.d il .h du Ir toi | m i flopnd4'rc Mle in rEhcrtul jiipdenlei. ftvrlgiitor di*ac. nLArd ' ddrll drp.psiilo! ul.enluigasti.,.otrwkiilot ald.lnsiilorNkuro dr. .trir rto't' il eiGm:, in conl!trc.ivir, ml.dii inflanaroii cubmrq if, 67orc, i'i m m,I I { s Rtzntrj.dt lRo:har^ ofi.imtk, prin com0\i' riir dr m0 rr rrr 4r{ urilrdi in divd$ boli:astnie.rulbudi dc ncmonc. trtu\'r, ,1'1'!rtrol ^rn smr nr. rh r lrd., da |r, rNr rr r tL,.n d!rt, dc d{ t ' ' 'l tohrn ,,Ann{rqn c N N 10.'n'i$* d.!tl h cl&6lo

d'ltlr in. r'Jc r,nh ro,unird Lkn. !".nri.ll.u rf.rn rr.'.n b.. i . i /r. . h , t r. i r d c . . n . . . . n r i ! . r n . l . . : r c ! . m : . d . m J . ' e d ' ' 'n tr0nr'dr{vn { ri,Locui rndbiotdcd! qr$ fi.csr,zi tr0 rtrd,.tr? n i holi. lndrn'n& r li bocfi.. oi luihol'ilr rj I'i trd nurL,lnnLlkf ru7tr'lrddc rjicurdi,' dr !{ld r!, ,t nr, rud.o rrnq ho lohrurln r b0tru.unon$di plrit (,.,rdmrdrimr_ r n urdrrlii hndou[rirr { l,'dddLlr n 'qt' rr id lnrnfrivi Ndtr ,,tr l' orNr' rrl' t"trl! fh']ML1i), N Ll. nm 'rr'frr n r , L t \ L ! t ' r L rr i l n ' k r , r k sr Lu!.lo fl |h h ' ri ' 't,.'r$ "

@rd! tulor

cbvrai Popssc!

Fbr6''pror€dI onarir nda6t

Arftabgnm so o mbdl loie sinpli pin @ s rsEdi $dsibilild( unl culdri hi.mbioc djn gcmdii moll4i dc li boldavi ui.lc deiuri dhe din ph h { li clelc m!tucplie denoshl. in Md.se Mn t in tifrp i.delogd de |rl d 'Lr Ob$n.liilc licur dc .eturrbn pntr ipli@r tumdogm.i au rindufflll apli.ma amtunDi.i ld lwb .driirfectiodi. Si.tdl erompl.din ralrdeh ol\, r[ sut dcm. dc ltrtia nu nmri i fibthp4lilor din lums ftmediqli, dr. r tll ' n.di.ilq .e s .oni! i zi dc zi d dificih pbblmi I Mhrdlci dirohrr'h cbiiidrripeuriftle$anritiolicele@dt Si i.1i @ d .oishht kEodbni S.A. Rosi ti cohbonroriilii fi atr1 - unii fdoli (iinol, meiol, dg.idl) din phdrclotudiciMle smr (:++) coit! gcmciiloi bmtcihni: Es.herichk .oli, trcihs eels aqilioct, Pqiciliw.ttlaptuh, ltkhod4tu tNnde: bii .srqi (6hl do lirall dtuiln d. meil) enl acrivi(#) 6diL : r 6a.6icne:,{t!qgi I 6 ae*ptiasB,Pni.il iM rylap it h, n ita ddk a * il.; unii sl.ooli GlFniol, rcml, ciircrclol) sui mrvi (#) a ptu !i I r ir( Eschqichiacali,PMdanoM aetuEjtae,9dphrla@M durt6, Pdicilin t)\.ttl)tr{

lotiuB aE indimriin migIli g tn .uc blbtrlari wde. ldpl.lc ti ftrh d. 2 3 oripczi.

se onponlvr

lhdht@6n6ed

qs.F60K.

nrDsiIM

i a lui l0 2. dm uf, IiL-o ium6 c p3h.r rDr.d. . J on pc.r. cu

in af.ctrtri.RspiEronr si*( ruLr4rc!: It uteiul
. $i c6rB qmplc dEfooule mgidnte o uleiui s.nlhle, ftco@trdorc i.fccljic ii
P4.lah.Nh|d?hibbt

Maituln etiv. s dovcd$c !$r ss hidrcsdude,.ebn.lc ti otu Nr l ln
!hr$ o bui imrqtmi seimpur i6i doui cotrdiiii:Fcolllm ntrdq !$ti( i fr.{ cored l- dnpl pod\ir. p od}Ju pdolog. dr .ft , rl li 'ecolh, bhrcsbmr. ologici3isfrct{i€dc^ened6cdet,pdtlieclininrrurl rlt Dft uleiunb qeDtide plote !u !i alE nunmas Fopricrili finnrtu l 'litr Fadoni ddeqiMlr ai @lil4ii rempeutiea uleiuilor scnlislc, la ..cui'i \iLrl!, nulliplir dc ordio g{diq .h.moNoD0ni.j ncdiul geryalic din qa |h'v tl epG deEcolb( , plmieii prc.dl.ul dcqitg3crc d1n planrid. Firorffip.uricagflpeui uleiuiL esnljatecuosuft pini in ficzqr, !! s0 [ buni snMria& $ Mo4rdq in tuDc[e ef*tuI lor hallrutic de A$fsl, in ife4iunit aFntului cedio,Bcul,r aclionozi bemlic r qLrL { oblinurditr&lr!? ,/.ir,r6 (dmmi! Aerhmleun salvi@), ulsiul scnlill d n / 'rll ot.iiolrlr (A.therclcm livandulrc), ulciul din ,/lpsm rorl,,rra (Adl{r0l (Adheml.un Rosmni'i), nltiul Jir lh Juniped), deiul din ?"rrrin6 4n.t lt

''f h'ni

D 5 in.n .dutFivor u, d. I on o. n dk 25 d.!tun r Dutr.:i h r:!.p', iift r { 6r d! I on p€zii,a r ortrru;,i.-' i"ti r- :

wrs,rir (AerhdlM ftrdi) dc. (Ftl Exenplificrfr r6t rocomrdinti cuciteva

D. s ,r d c m . d l l l i , d u d ( 3 o n . 7 c i c , l . d - p E r u . ' i n p ' , T . J r . , , t l ] , n r r . 16 nsc CopiiCotn.1R d. vaud.,o' L nre I + .0 p c d. orJo, f.n 'r 'itt k+- rr",h, Ii rft!,r1. lp@Etr dgert $d dtDk i.;smjr.r w aka^, soha ollnhal, .onolttnn Mart ho r,u-,n h o.|4u "or\n hen, M?\'!t ln,n k, Dnnt.piolun nrd^-r r\ttnh,rtE
f, \ N\nntx,,

prcdu! & u hrfr tbonrric,tldi,

sh

320

ovd u Bojor- (h!r'n

Popa{u

Fhors'4 e nad4mab e hodsna

D.s.iitd: Mmdndartcdurlilor mi i 88.e|F. in doa dc25pi.ituri,i. Nliii api

iftm: s mcomdi itr spsial b adtrlli in dozi dc )5 lidtun d. I ni pc r,

I

D.s.iftm: du\ii vdrluacab24pi.iltrri dc3 onp. zi tu pulin .pt .aldi, inudr dcD6ii ru s ncolm& .opiilor In sufeiniele lrdnhhi uroslnirlls ulilizui uleiuile€sliale ohlirut dinird',i pipetitt,tlatrcth .rdnohilh, aEatun wlcat, Saturtjt hattentb, oci,M b^ih td, rtifu nt Foetiulunvutsad, pitu a aritd, Randmls olIEkallt,sotrit aJIrciatlit Pi in cistiot in hi.zi Mdi scrccomndt fomula
''Lrcr|v|i D s. i!tn, d! I o pr zi cab l0 pidh.i pe znn sau

DdDhirelcgdplE itrHpib1u1.trnml@piC!tuj atrsiatc cdiritrFnh !e sni Ian , t nudeu i $u dcidi, cj d. hiledi jn atinolllir omutui siniios. Es \o$. dBpR trele ple@ nedicinnlc c@, 0 n @nlidtrtot lo!in ulcjuii *mlinh. gbrltlir dls o..drtr trr - or D.drtuh ctr1. or0 tu, . h ml,l d '..lod:serriTr cula' drr d, gu{ pan Lnorulm.nrj pl d'rlct drnrhk.€. cL f'q !, aillelc din ek seadaugi llindblor inr,u oumn nobedr at r.hnotosq eqrd ! Dirne phdele medicinalc .odf.ri o ?Mi $u un gd dc;bi. alin.nldor orc rtt (cittu! tindM), M.ar, (Mentho pitlqita),Ttfion (,1nubia trcn.nq,

.rin trm, ced., adrdb floo trosli, dr !i dinah.aDcgco8nfiedepegtob. r dr .unscure ndipsn.din eia trmsrdorlituil: ct6tdflt canatulruhytwd), $

tt' (Atknh,adhsinrtim). cnimb t (catuncanj), ctntuul n .rlttt (r\ntl nr, Ron nnjd 86nth^ olicihdti!),s.ntftd\r (cintuanM .guuury n uliinrl rind,fode omsNble mndiocnrc oi€ndtefoidcDrfin,?tper, Ctrirornd!

Ldirrieclcfriidpemisc.hid!iumrbolia .intunolicdetufdinFtar)!isunr.c f!. dinmin.!€ um didhrdle pliccn!h viotii. UIEIURILETIENTIALESIACTIU]\f,A LOR ASUPRA ORGANISMUi,IJI fUNCTIILOR St SALT
Cho dr-. D'D fon Lr.rur,lor. rom dr . o,N.baie d6sbi d. r,noni tu .r,tr

c d ' r n e r a r o b i ! ' r i ; 3 o m t r 6 rj j r u

cdal, fomulelctmp.utie ds u c,'hd ftllII itr llstiunile siscmlluinewos R^etri t: ollt.ihtln, rn\tl* urciuric*nlrrcdinM,/b/dd ,o/.,rk, Loandttoslticd, JnjtM @ntun s,Abi$ dlba, Satudohoae^k, Hlsrt{ 4litinrtk,I'lnN lip.ritu, silatriq ,lnEeltuar.tanseltuctc rmnmdim: $i penh a@ti patolosie,

oDr einrilcAenlllle(denmiEorilianddcmjo area$olitorncdi.drditrt ir Ncq adoprdt!i dc co4isia N(jonali Romenidc srndmd;&) strItrr lhulul $ r pE lunc{iilor elel deiutilor ; Urillzrrcr scdtde obtinure rbnblc iionuri.c s l:e 0mrus+r$ i dir
N.ita(n lor lodc dft t de Darea wncdtr dc $b{anlc Krrvc co|\Nrc. Drd ir u r6 t ' . ' 1 . " ' l ( s e 0 . r - r c o t r . 1 1 . r:\rri./u"n.n,,.,r.
I d'|.tuh I l( ru'.rrcn,d.. pdh R Ir' r ro.. Il',\,'( {! r' . l4hr',i,,.r' (.rft'nl)!.upadri hlo., ar(5..,pr.r.rt..r,1u tr ..,r.! .,,,. r,,,,

12)
!m.

oud'u Bolo,- odavian PoP.su

F bk'ap's nadi onaa n mod.m,

l.t.l

'"''-;;;:M 0rldlc.poir ( tr pto(*k hodaJt $ e I KnG ;$0, 'dctr-i '"pr?r ' de r d trh aili r' !o Lbil *",w,dc rl; * i,.;*k *b

aDl'rriutur'o' 6.nlidepe'rc crbl n .rnmd; oir.s dr'r .*'

L naclur Diehfin \pr ' ! oii prcR*rcndrb. I

0.d.purrdvrr!rrrih cr,lnmnc.moh.suk.mrg.rr.dcprti.etup, \. .!frilvetudu eiulc dolal. dehtrupir, Lidli, tur{r 6auF.tri.ut. | ?ntrrn 10.3linul.lii . shhnulni .ircurrto. lint dc, In cebhq in odihlq in ddlL , li.hide s rcooMdi ulctuile *aliale de Crop€fr r, Llntl Mslerctu db d. . ,&

"-a,'* d(LM,!1. "

';-, r. " ir"- ,"c *l',"

.,

1 i.;'J*!d,r.in d*d E',msi.pFs ad 'noi€c:n p_ t 'r''ui]t "b Cnitotet'vloli' i r' Lt" de * timbru.$li h, tftrlipr, .m @C.d

p di! (u uii dinudton

'*.ui' e eUoL

* d'ni'i" F*'''

" "'

'

ohtinu.lir di s l eer pm s N uf .u.r pond.ooAr nl Es s ul c u,oq.nLr p pBm dtn poft @jikd. ponoslc prdle doordene s J ir'.Tmencrorob\.r 11.{aculodn., ii dblireii in *d.c sc Fcdm;di uteiri s.ntial dc c0rdr

' 1"lii'iiiii-'i,",".;i;...". ssa.& nnlnstdnlid;i 'il 'r's, Nltr$ld'Cordr!0rirddu tr Ldml|cr' rL.LUrih Cermtninm, de p,FtNIi r s *trl "'" i. ii,"'ii,oi. s cdr' *t" dc.;rrde Mvnhr' iii:.;;

**gi#il:f,l,iiflirHff *ii,i#i?iili"-n*",-" clnbfl.Ieoryticiipr'd sritieq i, e;ic"t"r r-hit.l tuFt';r'Pbnmpr'ft "*rd.
"t"i;dtr'i. " -' l, *** .0p,"

;

I' N-

& plai 5& md'4( i1 sFtu uhrne *cr'i

ll

i.il;i'i',lii''i,ii;';.i;-a"p'ri ,'r"* spdLr- ' ,**rlir,,iiil'.lil"iili'ilj'. pdird di{ 0,ek 5r'-indse ocrbloi rc , L' cqhr cu,!..ru' &fiii"il,[ uiii-'i:ii,-i;ii"tr"ictto*tl'' Eusrrpi,
!".Lrr.':^i. ."'i!lli,is,ii.
u m e'srrl' '' esoi "lfl ' "pt.r,utut."rdicti$nlMi ;I;.e;;r,, {t,usi1lutr srsur ir peori' nk d'r" L

t:. qp*ton i d nuidifirok! xml lor bbtrhic. |psnolhhr (r ,psmntul li ro'rhi. 4'e'hbobh iEacri orhtEon. ephoe \D!, sd, ru'fl ,nfo.oac (b,o1 . , vble) bnclrci{z{ ds hlMt ,ionaldpeuiicc sublbhi deinhrlalii,g!r8m, potiuni lrimpui. Pin inh.lare,ukiuile qeqil]; ajuic ln cidlrlia smsudi ;ulimiiepedg *.Erpecdd oEh P. dealti p,n., rtrlc rl.runqsl'd. am bhF trh * ct;mr in.ii.l E+iBro ld. .mplu. kl d.I {uroJjI. o mrcr pe p'i' u inl,trd s h I I, d. qdd;zioGdbr llo di;torrdeuhle. h i@ de@iliu; ! tu.i (b* p,"-ury. |!u rclib.i lor oriinimiodc idicihali), prlm ri tn sinuzfte, orni (inflrnqic i" tri i rl@.i @de d $peF. ri rirurod.), ti brcnttr.{i ir zmu 0i0tu,. ..j nsdi ul.Nil. Mrid. d. f u.rlipr.Conlf{n.Cjnbru,MJiibt.trm@ S!trhtt !.ror !e. sui loorGr.rive. Plqtt! snbar.rc! ipalnubi brciiic s @mn(h utciu'itr

dli''. obirE djnlroprln rop60fi!,r,,6'.Cedru d.Arlft, BsE nor.Mu$tett

t." *i

pe id sdni,r@' ror ce'l'ri s.p'

.',imi.iii ii-r"*''r"t" Lv "u,,irsili trLu' r' id/dh d. d Fh r'''u dnllc l;;;i;i; i ;;;;fi:.';; '

'.;ii;.' fit"";.".:;ilii;;ir'i';;;.i;i

! € rhIn'o,nD r;ret.n rclLr'r-'rl ii,r Dm afiucnle'r Jb:lri!_g' dn

i{

13,ln orbrten. ulor.uftrh1e dlsstivc.Ulciuiledmnile D $r rc.ofr.nddl in rficlnilo opmtllui diAdiivGGplind segmcfttbu.d-fringrrn chn p.dd d egnld, yDr folosiE luMi cde subfomi diluli). ?iin rplistii *rnq dc 0ol u deE fivombil.h uetc ditr$rdintetedigsrive, i@Diirddarr .lmi.uL,,c;l
L mpr'prp3nr dh CUnl0r. {isoD r Meob, paniIr nLtr o fft!, -(olrilor hrohpeufk .oo pkl.j & h ,p.1. doditie prni i dLmia I ki c tolntu 'brMr rdii DiM ,. c! 4nrpcir.c Li' Jrri( 'hft. bm. Mr larsuril4F tr itr4d 1,1 elc si ii6inrl.). in i!.igs[ sd ln cmbirn r oala I b 'es ^rir.uca',c i. dinMu!.1.1, ,!n&n, Pmtoet,Motl s.o(i!orrl. (rleiuilesciltatc oblitrrr

:'ffi ; ;:1,";::'d:4W htr h dG iu *'@'drro, *...::.1,*."lrlri"i.t.i:ill i,,ri#iii.'iiiirl al ,1,;. , {"r.i'l'-*iii"ji"Tchnr're'
" e' !---"bii '^n,r .:."iiJ"t.;t,' '."'qiab'p rue!..papn(o dc ili"':i.Jpl,i ^.n" ,; .*,.'. t t'*slr'u Bnandpftibs $ngui.; '*i.-"iiiii'i","'.i "Irl
vr pllpnf,lot. iapom\s.bnr

dti'dlT,Ultr';:i; iJl.iiirii,.".iiii,;i; ;tu;,,Flo,Nj l,l.'il {te!
i]"[i'piiiii ,,p;;;; '"'.", .t ndr* rau* ;oi3n& Lle.file s.rFzl. d( Rormrnl ' Lsrtdr rcsr t" \N

.-.,'*. * .-" ,"* ".. "''i:,Tfiii'"'ll$.1':if;IJl;-','.crt'r5rdtrLtrrlru ,"' ;dnPtp?rllregd!iPip'flI'lb
'laudlee*Ndeobn r' a.p"1;ls d redc n '\ nvn,u'n rF ir 'l .:tiio" '^" "i"..i,"t. ;.' ,/; oru dn p' ir! )i p' r I u{" irnn ; ; ' r ": r"ciq rord'/ ni'ri rr''rh ii rd "-.;; Prpenr ;,; ;?;^:;;:;;;;;";;,', r'irh h'' x

I pa a /' "

l1' tr'l

'r{

dlcim dearg.lhi, dh fi!@lr deAraol' dio B$ujoc,MuFtd M.nrr $u ditr .dnc s foldsc .. subsi.rFmmjniiE ri "sonahicCtn dhp€FiiL!usFc uu li. moM.. gHb r srM. Pen cdele -drT. Lcrt'@r ( qh i brlua, tutog. (frvddat dc rliminirii bilcipnnlirub$ .onllcliilor vcn.ii bitift) sutrl (oblj r di'r bod0lc ul.iudlc G.nlide de chlnl0n, L.vltrllcl Msnri, Bortreot
dk^aN oMi.o.l{Ennl\z ln t(di(da hdilor.k 1. srrdcJtt,. h [h fi(!tulur LF * Ronodd ulounn.hlite.t. "r'Ta Ro,nrrt[M.rnr !ii0 r tmfi,

;r'..i;i;;,:';;;;
;;;i'' rd,. d'

;""*'.

tl'I rl' ii#, i:xtiir6*r;r i';ilir"i"lm"rlr;
t".'i,t' tt nnh r nntur M|rrhntrrrtr i. ."" i,r'""]. "r.',,t".t.

i i ]$ ijlft**",:"'tU:;;"r.'"'*1];':i':';:1".1:l:lr'lffi
'" ".,

*0.'*,.

doi. u'ir r Munri'' p.nn Dc ael c-ror"ii1r
' 'r

la, l. .ombrl.nr umr .lfdlnls rh rprnlululurlb.i Und.uhiu.i $.nlirI dr |Iot, M!|.$|, Myrthr, 'ftrndrnr d. lrnn du.felc ldiscprico bmrdorlilicr ti r' ,!,ltr.0hl'ri.nr ur0r!ut$ht. rh rpr turul r.nrht tdc|cnr0du.ttq. t.r lhl d. h,Ddl. rr rfluu liu.+'lr Jn li.i N'.Tr drcnl.' Lc qn'll..n lid hlN t ln rulhnu ci{luhi orlNd, r l *lilltn |lcnith$' ii JiidrthliL. d. l!r{dtrl{lrdrulio .Aronh ri 0!hl!uqrI o v.tr r $tufintu{'
'rllidlor , tur r4'n,t.nti,'r' sr,{dr iir< r,,. s4 r ll$unun.ll ( d4i Li.|l| e {l0lLnd fi&tu, ridot e {l.liihn
lrhr tlir,,,,tr, ',iLn,i t(.-.t".'

rtr "' 'i 'r

o{diu Boldr odavia PoP6<u m.nshrl DuGilc @ iMls. ci.ld mcnsdul,ducile dh diipul nqrc i ti 8lt problon l k pd ede ( Jn n'LdL'l {obnson, F ",bd o n rd F u n d , u ' ' rl. rs ' in l lr \lrlnirun d' .., !tvi., klonii ri Levr4is r.nh 0 Dvona il b ri M'urrrl ' ndd; !lc'$ F e*ntiilc d. MryFL ArMn. h"l! l IrntroriM,lhnrDdui(s.^lAh l'sai0,1 nrnmsn'qq3liN'rmtuh " .tr defoi r 0;d d. rii,ui ? e{4i i d" vl'ir' |'{nle M\ntlntDdtrra lo, !rhsco!, P.rl rf rl lo' dc mlrt r rc(l " , e;d,r dahsmi.. de.t^don u _ ' . t J r 5 F r a o ri. i a ra 6 l_ + ", ". ln .trurdl. ,.frnii l$elui . itr shimb, $ rsrmdi ulcill strli'l dc Srld.. Mflnr lr uei$le dc Pipri trqru' i7. rftodirh(, I u poq!r i' trg.oEr { aomends Srh Crrdom0mud. lc hsomq Tnntuilr, Prlrhoull YLog'Ybng ti ls. mind,zhi, Pcdruredu*s tonei s*ulc *ag.nt ri isrsivildlii llN il hba@s re.dh.ddluhiuilos$nalcpcbdideHrnel' MiSbnd duhe!i Crnr0r 19.in .0nb|terer mor tulburiri rl. qlrnd.lor edmin. Uleiuil. esn\Lih rtl Brruis.Cr4rum, Ro/mr in, Borrtol,5rl!h $! .d' d n .onriF sM' r'nl n: dl r{melor {r drmk (rr p odtrl dc roron ! oe ldrtr. inr' c.ptbile'i /'rn dcm I'dl dcm .bk\ su ; ct.$ e le ;( da \.rprir.'\ehtd'ris d l n.bbi,lice si dc onlr* sFsBli ti Ponddli ' io .ontolerzi Dtu&$j. 'no ordisduhil ' ?0.li 5nnuhru !{enuluiimunirrt,l' lpe psn inbunddi-J\Ln diF$tl uhr ll oe.?-. nnonlr o linl(rr, {n trrodrnddr 'lerui. din ,&'i, ?1,in m€le .rc.tiunl d. dstenllui n.Mr sntnl $ p*tteic rn.Mb sdliih nl. vigtiru dukc Hrmd Llr lrt lm dr SIML'0a d'Trl, L$!nli.i, BdSrm0L @o s o d d . u i. . rrlln h { l r tsb n ta scr:maitcIomkdlpcs{mulu lelobrc,B$trio! Vsu, Cnilo,R i YhrB_\'l'trg.- d,n tu@ €fet r h'Lnl D.'orcor,'rr.er uc.Lrt' 11J.d.Vuleld srhleLNtrF:li.Mlghh,niRuntrtlt ye aoGi. f. rh,lDd.r Fd progm.dr h':6 drmpb.{kbh.l'lrli{ 'otul'rndc ulrm nc siel€ DlihosomdKeo@oanuLui ' il.itrinr0(dro rftbok''Dhi,ddoritl.rmlelorrojibr.l0ilenc rihh'lltl dlb oFnpJr rp dcn b rre rd iu n l a b m{ o d rJ (! ' r0 n l D .i L!. d ( .' bltrc, l hcrl rn.b!trtu' rl Ll.'u lot efltirh du fu. c itrl {i'lli r r'l{ c ! ..,'ltk sd nrnd tul L' i om'.-", iu ar ru. v'' *tu l*Ltuu|ll L5rm.h i {l ^iL turp or'ro gcmiii b-flen6' lNc ' or(b, B o'di.lh '.i, 'lccl'6 B . . llt ' . 1 c u ' A + d lllll ;e,Lsn o - . SjDhvoco.d" n'ti i-1 () & * ;r F, Pm i:' .'dr] .ai', rachodtn, "' er""* ' id l' -u t u h$npl' tl| (rhri e c s ir sc0lD. L . l'dl 'le' " -n'.i."-.1 J(iu'rlo lr 'iutrrrrll rdr, J! rnkd\s.rr s,ortir;,r, Cml'n. IiDedc 'o!r ce.li!.c .rt'cbn..Ja n l\{rl r"rr'rlt iica del@ntulbF dcm-b'o ' -n hxicibie ! dcllle Eelii advcdc, als ci ii rimD njrr& h $!lcdmn 'uri x'rit|{ sc mo de cLmd t r/ ' . 1 . lh ' r' L d n r' d " h h ' ril n b. irni. o rri rd t rr r' t r .';....n r c;r" ;d^, r" h ' t ri, r' |r. t ( l{ ",- " r+ " - dn r {l fln ohq ) tr-tutrl u L .ntrb 'ltr'. i Llfl'irqru! $ Ini oi cr rf]Lirnl$ $ rd,{r r|di'rlr(io

Frore€pa rdlonar6 r nodsmd

LIMITI $I MiSUXI Df, PRf,CAUTIE TORAPLA IN CUOLf,IUNI ESENTIALE
Fh !e mrc lc prezinbaiondenpi., rebui d c0. a ' t F i r d i n r u u , r t o e e r ( ( r . , d 4 r ! k ! f r b . n . .u o d r . rh., d o a -rrh h . o m p o . r J m o p ' r p J r eo . r r r . u a \ , 1 r m , b o n o o a d e . T , e r -.1,,r

nd€sl, siropud Xu.rliprsu M€nai cu dc.). Foane impondi sr \tnh clor carcE e dninisreui uteiui.*tr!d. Anj.l Ii _ tuSoiroi{@pii 0-12 inrrc tuni) ti s vsaddirisr! d4arpe.!tc .!4i ti numri nrh J. iu din ulcill d! LsrnFij Mtr$let$ rrdafii ftror tnre L a,r ,pi.tfui i.ttuii .opiiiiift 6-12oj \or pioi o ddzi.ui nm (l/2 dinei E.ohd@tu ei psrcI3 ai. o$tidoacai'dut{ii. P!nt! rrsaj su baiqpi.dturikd. utci6e{irt vorli diluae i'rr-o tingnddc..ul.i hidl! coneribil. ,,Uleiulvehi.ut,isu ,,uloiul blziii d. Soh,lillin€ dc. podc d. fi $ dlul ulcidellolrano.retut. Nun€tude uhiurisoliate pEzinriu&tetuon dlci set aptj@@idamphftd. ti 6e reinshiE in domeiul iiondeftpili. Ete p.odu.q ;.ndu, ni.atiidNnnj!! poi d. h A!? de aal u...Mt0. penktrt,nr,, sor ate Botdd, dr ritrrhu. S.orttrorir, l- M u{!nSov i r f. tuh.( i nbr tr ,,ter ,.tul u.r ?i nr ,,tr j ni s qk ,ne! Ins.ddl liourit..* J'e-' $\o. rp .a o d pep.c., ;r fi d bHij un "i
EsrD mfts'b

Lororrs @ m,. fi d' a d E! F p..t.n wrt;'3e|Lil

i faFunor 6rtrt deFramedrfiem orsstunrc&toned ,i0i r.tec ncetui les@r uleiului pro.€duE iiaiar.defolosiE. .onnj ir .prurci ( l. l ulcipr pepins vcdM6a anrbntutui, s lcoFri loot .u ; ,q,opnr .poi ,dc lopii:tu1 s.ode s dupidou rcion itr szut i. .@ .pft o roFrli purcni.i$n otl
io s . n D l r n ' r , . . . r ( ( o ' d m -,a,r,,, h nqs..rrt..r \' m .d. . elEd dca .brb u de uorn sF,, c po, ,, r... tr. piliR adr " s|3ani i,-,

i;ru.,., "r " \e.d. Ykry-yhngr srnht,.n.po,,.,pr.."i de r;.tr,,, n au-, 'lo. deom.e Dla

p.posdr.r.n.tut D€.a!k-G ;guit b. rx.cpl , " r, ..fl.t,j -

lll.lolk c tr .n'o.Lhs 'ha \," 'u" ,,.r 0. a,

H!m.i,Mdks, Bdsh dr r{ru. fh.-tlulc, llttr mgru,Bdm0t,Ccdn,Clrthbir, tL Nqil n{, rirNdr ]x pi3hoi $ urn li I h 4tLi{l I sr]Mqlr , dr [ ] vdr rl| I' m. _r,'r hj sLmdu' riruilll rl. tr"t. ' ' Niri I rdL,,LLt tt'|i L Il0NinUNiirvi ih4 mr
'h,n I d !lrdtu {l

1..dnprm, B.rae.crdum, " .,,. - " u""-t,_c.,,";,,, *^,,", Nn)na. ctu*rr,. ^,,r ." c " " ...n

...

nrmutq Vmfliq Vsl,cn\ vtotcr i (ilrnbni Tolu, n dru| und! !t{i irsu(irt. (rt.llrdhl. ciimr,ir,Lrnii, cl,in otr. 'u! ji{ok\.. lsri v$bctrr) uc

'ltr

iftdrldon!t,thi.
iror,,litil tr. [.{n[ nI

ovidu Bojor

&bvsnPopsse

F rorsrapie otu 3 r monaha nd,t AROMATERA}I{ $I COMPORIAMINTUL PSIEGEMOTIONAI,

ii hipdmsius denah sd coitlindlc4e ui.iunb deftdp. Rozn.rlb, s.lvlo lL ulciu l. deFe'i. d'n4, 150P. Cimbrn. ln et foft.lc dc .otrwlsii sunt.oDftindicarc Roznlrin si sivi., iar ii diibd ulcjulde,|Dgdici,

homspdi* uleiu l. snlirlc rcm.diile in hon€r.mpi.sud in dftparibilc.u

Pip.r ft9ru, C.ntor, Euqlipt ri Mrtll. E in Nu noliv poo ore homotaaph trb$t pmcriclrinml, depenoanc conp.l.de. Deoai@,dupi cumam+us, fi dninjstarc! cxlemi ul.iurile sdlitle setolo$( in goenl dilutq ftbtric sapncizim .de smt diluiile ua.le

pdd nultc dinulciuile 6eoriaL. Rsniniim ci uleiuldcbsi $u ,reniculul_ fi ulciuldellor@adr&ld, S0lr, Migd.l Mu (ashne. ln .plic!@ deiuilor BenliiLefolosio h m$Ee subloni de loliui 8ru ftbuie nnd.oi1de ripuldeen, po rua foldsi,dc la cd l. m4 clmaibutr diludr I

mtdlor si puddd P6tu r.N'il. gns, .m sunlmaipulinspusela apan$? igieni, 1!l fcl iturr si nufic shinbd tl l, ir n.gq d. mre inpddta 6uni mlsunb de ,. ndturul p.- ipln u'ili4i dclipeun d Um d Ji('. d. dnde snoo't rr r r tdm edn' d.I r l n o n d . '_ d.c t.r s p d l u ' . l n N d d r ,'r.r' - nlisk ati$pti.i. cuns li ccl. dcB*grmot lem dcC.tl su C*!Dl!n, iu s ul.iudd. I vl ele de.ai$, pisici slu dcJoiobl

Re-d1esn(r'r''. d r n A n L l ' r , r i p o n , . r i n f - p - r o4 ( r d ..ri (u.d;n |rhv.d d lucnlj ncnuntr,,t t .L 'nlit Efdcl. ulcffilor esniide d!.pLnd sdctum tor chimici. dr rbbili@ iiiluurlr L d. 'leu'itore.biate..upi? supn efpotu.iiului psihocmotionat odului e{c dcsrul diti.jt desbbiLir !l & L, CoifsinMInrmalioilii a P.rfnmDtui I9q1s a hs .onduzi,c. ..,r! din .lorlc lammologicesupl. indivizilo'sud sihitirc, eterelcplhotogi.c djt .:i dr t,,d ,ob'sc,-afl!.,.r,srta,d..trt. m:. u dntc,.o;r -; Jdn,,, 'r ro. d- nodllridt rlp, 0clpttu er s* .. rDoii o, t r r turd lett . . . r. j r: l. a u . d e t r . , t c i I pNnd..u'.a'Dd crtd. nolo. Trrodrn, d e iub .L rrtr s.1q. c.p!. bm 'ft u4 e ! ooa,infrtr . , d n d u . ' . r L , r n p .f l p . r i r d . o ( r c b r f r r r o e c i L 0 ? p r d r , i l ' (rla , . - p . r s . r M o t e . f . . t r . t c o J t u m u r o . f t r n d r i i i , r l . . . r . .. t fiziolog,c, omul.&.i cu cldc f.vmbile mpm mmbhrtui se [{ai idrusim, riTi insi . iaiss, ci ulciuls sedi'le su din w u !o nr mr . o n i . , . p s f r r 4 J e s ! ' o d t u p . n , r i r c ! s p l l , t o .r n r.,i,.i " ilt re ' D i n o cD o d r r o i r m m r r ' . o s r s v d t r u d e r t f l o s . I d ' Flisrn lllgotr n5p{dtF E! oEttr. fBucureii) oc., tri

Petu huril. !$d., mul noi qpus. la apdilia dduiiloi nai .16 dei t r'lli n cotrbcr Ddugn fl sddelo su dloi suDonicildm *c6iv dc u$.li dr mrsNd cadcrclor,sutrt itrdi.at in speial rlciurih esnliale de MtFl!|, lcm dc S tr|l ll din de bui sr fi DEfemEcelc obliDute almc. ni.2 d. rrui Trrnd ii Dr.! "ul.i LunidF doDdl (Oe,orrtd ,i4rir). Ecunosur! ro'tr smi4E dc Lunl tt sao pmpneGtilc hidnbnlc dc ptelii. r Pflh t.nurll. rld!1. prln lnbidinie. aromdeapi.podccontjbuiLa io ra $i notinfta reolui frcd $ otifcld prin lolsiEa uleiunbr cu etiutrc s ur $ | romd. elulelor no,),cun suntclc dr L.vloltci, Ndrrll, .iioscncei (.ae siimuL€ze in debu i", ss ror utilizo.ck bogate vihini E (tif rorl{ll FnDklbceDse, c! -uleiui lnor spsii ds,,rosinod@, dr Ceoed deCrAu su dc Potun'b) Acd{ llur Ln rll$ pe6ngi vir@iM E, {i uduldi! ei mi inpotuli acizisdti s.ildi. lcjdul g n r lLdLrlill htuIftEa ioului $ pete nilizi d prinurilizrca dc,,ipcirondtrd dl'lLtrr! , lrr{ in cs|, din ?0pi.dturid. ulei dmial ti 100ml lpt dsioniTiri su rFi drrllr $rl s {lll l labtud..eda dc {lgi6ndu din.indin.ind),dupi€rc $ liltc{?n lL rii{llll nr ' $upnnnlhDddef@. \ Iolosifts rp.lor aroneria $t foan. iniiuril pldfl rcMilc 0'd'rNM ri I 0 dqrulit $u (Zn. Apdc momrriatrssl'. rL Npiir f0otrd rlornlr Llr'r|(r{a 'rrrMrfii dc f-.vi"llci m & lrtrtocat l1 4rr trtntinr \n. ttrh)

ll tnt| tlr &,\t ru, hltr)

123
s pi'dpjd.

oediu Bolor- ca{an
ndnrd qE pd b.!et.

Pop*u

a!@i4tq,L.qdd'iLfuljd.

eftdd4Hdi.hl@kq.Rofiil eNr, Nfrri,1! E4juh Pruln d

(M,r,r4q viddaod. Ph, rsidlfii A4.li.!,^ft$,A|ssehqAs &ftond.ftruBd6iriqek 4'I,om|BNiccffi'fui!4 cuijoE, Erd, Eudlipr, Bnd .lh cdtuli" sdj.iqtru ssd6r@

Lr, MdLi, rm.rrddb (crznii tu omciidal chdoi. c!d,Eoo, Erdhl, Ldirrri, Midini, Msd, Mrsrini dr. (oneim n!jo@4, Neqdd o{Fisri.r firF$), hlms

r3orL4hlri, Mtuhrx.Muftr
kh&sh.c.&qE|d'edipl,

keicr L!''ri, Md4 tu

(ctu

ci (.)obFeB runiDiivcfir bir,ripqqru,a o(cd&Fli rctubi ri rumcd. (c!nm roq.)

m.dict, Myn, Mod, PiP4 i!s, sd* dc Ph std. Li, r@isl s$ $ioc,E.l@. bomlcdo. Ihq Bd sD,Cnbii lior. M4r'!q

(chnidst otrrcidt Moad ), ^usn{d4Blsfu,Dru!fuuti|dloi. niq m 0,s mhG), ca&me Enq. & T.rh., MsFr. cui$B, {Ai6@ dde), rLnd, rop, b&tii M4hlni ddcn ti, Mde, P!, tuje|' PiF rcF, Rohani, r!d4

cc

(sMr@m$,

ceb. cr su - s.mril. & Morcov 4 Tdid. sdi. nfliq vc6!d (Abyfi riDiyrl,

ai*onduh. (Fdt! )r'. LNmi i. dlir ([q0. rn! d! rnrd!ft !i &

o*rlrt

1ortoDi$u u44E Fiid pth: vr

'l!

rf

'.!.sr{rNh,rirtu{r

ol diu 6010,

oddbn Pop€su

Fbrekpre rditionab r nodeji{

dh tni & c{dru (dr B@nd aLq r*s !i kchu). smuP & T.rid, Mqqd. ENdiP', IduDii & BB rd uncn (oliMNn). bqD Fojcr, Nidri. Pi'. rno e sd!|, cinbD, r.i (dh i6de), 'q{tii, M.!ti {tufito, bsuioc, chiirc d .d!d (ori!.flhl boDi( L*odiD L@€4 rcnirn (dd), n ldltl.

niir. & Tdii!, M{qd, cu\oft,
MyfilP]pqrcBD.Pi.Refud'

sdrcr. rrnPr, MrdirD dde,

c@6i E!.dipr, MutsFr,cdddq L.frlid'MIstnIddc,Mdlid. r{ai4 Nitudi, N!q@i PtFrN@,

(din rqi i dii rotr), sdv.. leni dc (cm3r odqda smr. Yh4tfls $nhr d. Tditr., Mtu Aieo ddc(IctuuD ENru&rAiMd rd4 !iMr - Lu 4 car4 (dcad6. B.@Nr tu' d. so(\od si), ri&Eu{|irt'Bswhsed(oF bntrn), toE bundii. Ldott.. Mshi dutc (od$iun m4oBG)

anei dde (Feir). c6{Nn, G€Ftu( rfrupd, L,ma, Prtu4ier.

iJ!,M qr

dlie c6iaL),

Lqrd.

(dutci n arft),

sdYi., R@.

- AD$idureF4i4r),c.mruo.

h

T.liii Gmiire), Bsuio.. coidn. 3l!6|lsu!&,L4ssi'n4lid.

dftA@rcmtrdrR

rdMsei4

yt'c (c:i!4a do{t

vq 3.i!hl),

Ls'rtid.M,glfudd!!Mhtr'dl

M.n.ehlsdhde)'Arusod!!q (Fhid), rinn, ModnnN. Ponftdc Pon(.r (ddct ri !n!r) \\r rhr don(Yo&rer lLrres qrDrb ! i

3t2

ovd'uBolor o.bvanPope*u

FiroreGp rad'! onaDn mod6me o

EuliDfos3hhfosQiglobd6.c! adun, crlbann, Nbodi,N@Fe(
dccdru ( ds. r.sl vtsiob).B!

crLnhrr, cetu, snhF & Tdtri, Mq+r, tu. & s.oniwd, o{oq (F{iar, 3d db,cifrb4 eb.dm, Lqb.
d{&n

nii ri1!< L!tu!.r, rd, Md&ii, Mdiniddrc,M{d,MrnlN,cihftn4 Ddedc drd qimd. cejr).

Mrshbnddcqnqd.l Nu
Ni&di, EhDj4 PiF n@

Bonol strjiF & Tdirr. cjhidh, Mq!&|'cdridqEwdj!!G@[i. !n, s,n.t, Lqi4ri Mdr4 Msdd,

rlNPi! Lq6li.r, smdefrdrE sa|d!.'sgcudosi,Liquenhl

-80fr&r'anfu,M!Fr|,c!i!om' Ee|ip(cbhqhghi.'gdab44 LaYDdh,Mntid, Mr8him drcq

vgec qmtudi dtrhris{srB). (sFidt vedvda ziabids, Yhog,

l.]'e!.iip!coifu'kvhlii.T.j' Miglimdurc. Mo6, srYt, vda hn{Lq,l|id.T.i.Mmda|i.M! d!rn! tm d! s06i, vdrdin ,a

(Mrfrr etruuL), 6di'l

Mdd, Roaei4

Ba8tu, L.viilid. M!tsfr.

(turiu

LEoirlo). Ginhr Gsrni, Ld { d,

biLi). Lw, rsdi !. LsDdr

Fde€! 6 radit onar,r nodsm; sscle &k rui inpdnd& peitu dioatMi ndioir.i qiptnc,l..d * c'ki id nilrer cnl si em, cancdico.ntc. Studrleridture d.unBmlm r dj nom,nrek cgDrse Etd, laptu m cSprI n ononm t fdos, propothnt. (c.h ftro rut dn d.mcnktep.nflpak .o6.rc rcmunii! L p4hr ffith,. dc{ trgutb,te, t .

Aprormttv l0m deai nsi riritr, in Egipr, sid .Jrpinrul lui rbor,, u! dii &

,_..:iilJili**

**,,

.em ft. o6.h h ampo/rir padNio, .F.rar.

Se aribuirchtu 4*n.' oLZ.i Smtd,,d$(oDehe ni.nl &ptulo ll. Kr6hn r p. Vrt u krch drisDrtrtr nuIK ft(v.nr ftnvd d. Tiftlrla bDei.podeodqR Ir hiruo,5lh ordre d
S'Lir Eobi,ia p! euddea.ta)

Mlolositr lsg! dcal Odin ni.e, dc albine, qrc et plcpm o bifi[n .o avca din inut6 dea,lllsfomr tn p@r pe Mirologii gEmt nespucci JuDiler (zeut r fosrltr!,ir .u mi@ deL dbinelede D6r,=trinotl e spune .i.ri6uia nhru. ..ril $ Dnldli rut(p. @ il.oisidcn 0'puificft a (n0 vidti nediciiatq.1Ecmoda propo|k ca En diu p.fuu 9rj hqii $i degi @ supmzi Torel a6rm c, du cde doui soninhE dc Did Gea
.hni b rul@ fl !fl ro{izb(t, dM pdn. 6b elicimld in bolije do ochi g in

APITERA}IE
o Cc *te aDit@is? Esre mdodi dc a€pie mtuFli lolosili li df'nb rfdl'r' ' I " oroinisndui- Ealizaii cu aiulddl uor pmdu. Erl6E did rclieiota mdnhdtrr i l" . , d ' . i o r i m , p o knprepo' ,lsp .o d,-ndcl o' u iDrlmi )i " ' J rS i10d' tr r , rrncd'nte *rdddrrp'Fnp(drc,dfi mdlionie ' cadol Dcihirc Mr''lL rr Scpuneidi int hrrca: apilnpid h gisqre l@ul r_n in lqrnl r i nLotmph' PdkLnrP T' 'J DA 'OriS nslo'alirbciidio o a } io ' n o p c r' i P sn r {la t

Hippocnrc, @l?bnl grs, medic ptuitutebrni .odfdd ciftj! iitur rlbuio ajuhd vidtilc slE m6tive, eri ci nibic nu $lc nai sitritos deit coEunm d. produse ltrslE smpt., piidre @rct bicreq pe ore o Ecomdi bolnavilor, .! 4drc, fi. n) lic
lilosofrl iom Pliniu,in ludaq s' tohri Isbni utunttj rorup,pc larg dc binei d! prcdueleIor R.fednd!-$ Ii pmpolir d spu. d ,,6re ro.m .fioe {r i$mcn(dq !r udda oeph.ur'. Drr P..ir1 o'wd de abm( | d. plaNk to- dn puncEt vcdec ,, ar ".. nmllDl.odemp.drt.iuDn*orid.!GcuLodupdfl dev.dcrdldi,rt Opo.. LDioh' dr q oLrtu o ad$n6 rvtugtrti. pern o€dir. fl ffl?. r.., d.d tr, !d,u. q kL Mr. p.m r t odpec fomu.teto,tusLh.c, mi ori,.tururon r. oror,

trN'jui fi.i! scnsditudrm 1 *u o . e ' r r e +*" ',ta rcr" rd o rtrk rmdNh o' hd'n.tu!L Podc
i'.^".

n' vr l' Ioor dt ll' ir rgu' n{ j r rlr

ca r' t rJ ln rt u " .- oq ;."' E s'. socrutr ' -0lolo (rc ulicrlnr'3 d'bm r' r trtu"t r'.n" " "n.ci" 'fo.d loirsrc pni trDqrlh f ; d - I " J ' rr"' r | . r , , 1 .c/ P!.lc;dM r j r! i.srcr. ma ft0Minli cldr nnl

ii, ur'- i , . ,

' "i . . u ;.;.:..,;'i ,i.,;; r" i

' ;. .p-**" ".;".d" . ',- :. '."'t ", "',.
\0r r' 'lT T r" r' " 1 " 1 " n

u p Jc,b i !s'u d ro

Id' .r i

!"' '

''.

io vmud Dcac*., ru renuie rc $rpdndifaptur bhrr I ros tr.snr rohsri !i ; jnrirs@i in afd de!ftd. prcpicr.ili, n.di@md, d?bib p6pne6llorsato mcni.trL trlmtutul auv!^r h a fl .lclq .ft vordd.min, fotoriH ei ir combin4ic atr .u li.roede. Elc vtr6adcDspriddca edutmEiri delurrca s ismnmu. s {i M!rclcCal.nur inn&iF! nuh, ri rt, claboresftdicamenretor ! lompqc pni h .a, m.c ,-0. buru{ dc o mai. r;sperdtr. inrituhri ,,Dc conpo ion.
rdismc(0rtrtr". Mlco sr Econddiri dnpi d, camcdicin.nr,,u ci unut. imp]l, ur $nc sq'tLin h ,rl! onDtuc, fica0dsrfc 0anrdinL_ui[tup dc Dcdi.imq( dccu,

"' '
'i'l

Lr r Brr vrrln Llu$rur! dh. rn J! I rrt, I ld{d{nqrli rllrri"

r'r14r

Irsso r"dtrtr.-tr.hrii*d rE0ardr. rbmtrr. hqai{;roi..m h{Dj r,, !j r ukldi' ' i|' tlr re4ti i l l r r uLr l 'e'nqtLl qqi i &otr tr tur inc ti $N u!( nLIn, tr

r" Nii I rrinFrill@lls

rrrlrr I ,l, n.\Lrrn vo,Ls rrr.,,,,u1 r

olidiuBold

odav6nPop€xu

F Lorerap a trd'torureemodsmd r Mirftr mlinm rp.@ n, rb dcR0inib,v./afu or). sa b.cib i, .ir l __,_ scEnrcr 4c re :iq*ph. ri{dni! r ! MleE deMnLi fe,fi.s Dclk,Dle,.6n, neme1,or ,,lE br d' ?au a slrbbl ge/.c.. m r (dmr6 h dfchhriile bil,R n4hr d. IYir0i cor lr [ronov,. rteiu sB hdtqonAti . j .5 @re ,r L m[M bos!.in ,$u mh! , flfanm lq,,n anr€pus.ddrrlmr -,_",!,lr1T' -dc o( drRicl3i lufltrr ? Ml. n' n L g u rtoabotopr,, dr0epn0oitnurr,I qm.d!Ao,i e m L mr, rf l i . ' s u d o.b n d g i c , i d d ! r . E . ,D U o h $ o b x n r x T 0 . a r t r - . r . roErlr rniatod.pokrntpo4c d,ilim, indourokeonr fi I ? d lf ld m r m . t j t - l n d o u u r o e y i ) L r i i t ! r c r J l d ; , f m . i e . p t r f t o . . I . " ! , T?r Dd ra Drpuu.or,lcrp fij! A F orate,cnetu*.deruba4r;E d.,,rD 'o 2 }ohdmbmrni tsck d^ pfln,(taErrt,aflpErErorjiET,oc , o. v*br @rc rhlispoft,5i\rtrorir$!r nR.rde ri

ir c@ e pnvqt erra 1niGile s i s dabEu i d4lqrnl dcorild( carc! alur Dini in zilclc n@srEsubnudcl. de colddmi, src 3rcca .lcmdi Bfltal chitr {dr cinul'tr ir mbe ldbo sd. detft MLrur s fsr 6de .pftciari dc pop@rclc 'c Prcfehlui $ .liru ci: 'Pah luoM sun ssolul !l xv-l.a sub rirlul dc ,,Medicid ninmrc sd(bci' ni€ft, si privqri apr. sApiv.lti culda@vcde si si p.vctii un ch ' ,mDotun mieii ene dii de maE ii.nr, ir ,.CotrmdiaAmbariorud Cieildh pnma corpozilicd6crisi csc .,Li.bn d.picrrcpEliosd alLr C.sdmssbe din 1546, Msuq redicmcnr rincuLosin 6n0Milio oroir iira mierur' populdi ! fo$ *a inrituhin, TmmLl Ula dh c.le dt cuoscut opm dc m.dicina o prilod i lxl .e.( J o c o r { n ) E d & o i: t rr' o l' lr Sr d ..o r '.m ( ambuc '.u x t- s Asu tl.m F;arc; md.'. r,m.d.L in d.tr.bi d. borr.,r'bu r,l' , rcr tnP I 0rcpie6i aptoipcmin.uloae. D. .lrfel, penh oancnii & dnd, nhsr a ' unDandEu, @re\' priou rort spennFrc in seolc Nu iioden .n cse nsdr $ nai amidin .i.i impotuF rpiculfuni dr cdc fodtu I' mpotur si vdibis despE avatrrljclcuiilizidi pioduslor apicoles h8ii itr Aia {m M spus, apihnpie plodusle .ti.olc lolosit sunr mhn!. poh ' Dturur!, Dropolhl ai lpilrrDilol Todc slnr fodu$ moulc.u un b.gd cotrlitrdd, rh ll nohl!rrrldd' p l' u (a ll' p a a -k ' . l r cbu .a.is rtrrd.tr! o4mimulLi li | MistelFi .fici. i dc pE{nne a dilsielor bdli !i dr rcift Mlenr ar vo,ni! dspE mkrc m dcAt un pnn Fodus.1altin la folonrft | lunsL rin uilq d6r d dimcfi. cdr!i 6 ncdicsmenlD.r cum,i puEafi c! ddir w (diboFri) d. albincdinnsbdl nonbr su dindrlslr drl.c plodusa M[n. 6; sub$mra i' i { c . .t'.du ..'ep 'o \irdhsi.D6,Ti.prnr A deR(lr' d r o k . u t [ " n ' nn! . n l rAd e n .uo b {eorc|n dbn. drp}tr u d 6 o ^ b e n iE Uh ' u I h flonh su *hnoftli. mnier src & onei& / hn iou@!'Bporr F i in comoznrirri- 6.d, srkji. 'pnlde .-"d. r/ gr& r,.m_ e c i, b e n rmF ' c lrJ c id u . d r i ) .a - 2 5 !0,n, Lofl; cEine (din n@r li din seftliilc slivarc a c mirc;? (K" ci ioi prcdomitunt), "lhNll' vitonineisdDul B ii tuim c, cu ongincii gruNkle de pol6). nisnsri. sLl'{(l ulEitrri strl eek. iiomdice, r'l bsiclic. de nh l dc dbrtrc dd0i[ Au fod dcnonsrnt llii{inc ' '.tiunile pd[ri4' iNiftritianribrctciietre,rnd€zieSici.atDd@(itr!6un.uhdc!!im!{,'i iq;lrolmfi*, dc snmul'rca onbcld nqchirlui @diac,defir!rc I mlcDhr. d. I rrhD de i riivcLolui hmoglobini !i d dlNic rudi\n (d.bru6 rrudoa li. {rc o d'rl trlll n'nD$ dL drcn' nrd{ I0 Ef, noa.ri, cai in uncb lai €uDpcnc. DdnoiPalclc ' r tr'rti I Mhi.. rl. tukin: irc at rdNqt'! t' tl. ''lDe. strrlr l tr rn' or l(]M. riiqi'$. r I MI. {t lil 'ld,rs. 'ld Nt

loleiut Ecotrlrd€albircfice Dade madi a dour6re3oric. dh Srudiile etutuds tuci h itrepulut scolutuiin Anltil d;noBr@i c, m a(s riDde told sr Mposnb dr ap|ritAdeIliilo.i nii nu1!etpGr n fobsir.hiarcr dse8ibiliant in @uri derto!,
C-. err s k e f , n r b t i 1 p i j L F t 6 u t l , G F D o t u . a i f i u v o t u m k , r t J -, . uft{rn.. ..hktru f"h sr sult d netr,p.rt.r" @rEs c. corrir .tuR !.uhr.ic, D oGs r tustDr. c f'dc. !tcm0 h tun.dh. prgDrnt,4ohoin r nr. oror,j . . / toronpd..rEr trtrlciciDrokine 9ru5r, onnc ch Aclionand .htui fudctjonilr,, pohd sc itr miNi s6 ca trober de uo d.ahitibru dbtrbr spki6. crrtEoer (tualc.in nmr di ru insredifrk chm c eu srpFprctuosk.6B r oronp Pllerul 1t,u'1dn om.,r,hk .ur. tutua,e \.b\,..nt.. __, o \ d N. d u h h s ; p m j ) r , $ r c d , m r , o m t r k d r p r c dr{BRm obosskr , h , mu are(d ..o.tot 0 r0 . r+ @, ' d ' p m n d d . t r l p o i , , b . t , o e d t e k r o o r d r i p s r o t o g . R . , r p n n c n ,: , r.hd.donh $mkr.(hr@Dnc-.hldt i.am trr" [ md d . n b ; t rn r eoaiei n6kf.r,Dse r, \pe,rt .s @p,/. imnrtrn., r .mdu n rar,if,.Bari !i grmrotosie, nmn dF@, krchf,JoirBd ak( tohT.,qok,( lnuiu inrrsrn. ' rb nnm,tJm , . , n ,, , . ,,.n , ,,1p.1,, d u , t . o c d",ih.,.rI.r udr h,1.,, , n J t r t , n ..,,",ri1,t n . . ( . . t , . , i. ,l:r,r.
ui'f ,i.tr.r.itric^ih'tih'L). JG,r'1'r j!u.r.,,(.

|r aior coo( .-l u.d.i m bdM ,r o" r u:qr ,c ut.,ns r ,i * r c aer * ,r r ." ,,,r .r r er J ! dondr rkh urritr rop rirduI,J
Pturm{( I n.d} I r,pru. T erL rtkrvr L.ci

f l , r t r ( l , r n / . n T h ( c { L . m . u . r (d . r , . hr
{r,trF.c!t;r,Ndrrt i,.r

o.rdiu Bolo,

odav,i Pope€c!

FioreDpo on,b e mon6h, radi

lt9

j,tulur. 6a Ecomddariitr ffilasi.f@liEi cali pohmlj eiecd snu tBpotic dlt M n nutmic si s oblineid tinp na $d Lt ui ENr p'opD , oimd' utr'4 p.rnhnruR' r | lj;trh'rldenrfti ' ' t,rt.liB'" r.q' fl ! Fnh hm@ ddd pt s E \;6b d. @,ie h mn@zili! e s; Eei6cs: !rcbine, dinoeizi lib.d, cnzin', lipide, z'Iarun' th|triN (ni dcs A. C, E ti cclc dr onplcrului B). hdmd $ prccusonhomoml (i' c ninshh, $ercli, .omputidc lGfor. r6riholid dc vituinElor din gIpul B, lipt'tD.ul d. m.lci jomi u rol s'q i I Ddod6 mbd p@um i in mdabo|nmtl n hoiih chifricc ale $hinbudlor d. gze ld nivel @1u14 i d. s t'uh!\, hptiSotul m irddo $! -ri "dmrDl'tr n l ^Dl;rdhrmd .niiatemsclebric, ldianenic, imlmninulan! hepatoprorudo D;noi raddr Ddo-bpcxtr.m0 colto t D.(ieooci!.' .dr;r0IsFrii.. 'vbr'! ldrdtrur 60 ! alcFlu cEd mumld lr. !lhr rn aotrEr ln aFq'uJe r U.umfl.stud efe.N'c d. dddon ldpo'vid rekqr ) o rnpmsr ' { ilnlombi.n,fl ututotrci. nmn qi .,clcid€ slbinC su ,.p.niciliMff6c, , 610 un0ldinft cdL I'roDollsul, 1&r om do pc nu!' m vsbi;dc orcdus alc sNpllui. El s! Mlrd de .lbinclc ' NlNi,nml":' or pr {orhuordDo' s lthq P pros *. Fri' i4uosc D'n Drd dc v.cr .0d.c, . erer de tr '0o01.\ d' oBp r' ' rd <<!o @Tr l bJ r n rlrn d ; rf l In sbd lesrdlr \..hh o' io'r .'olir€ u' u d.n( rr dotub( 5o0pol'1 l'r**r *"ot.,- *an m s "'r' * flt *rc rpc.r"r; "i ".,0!oonovi o mj )' d os're dc.orIU, i "lLl n". mmnoii".. ' lrcid .ieri., 6i.ic, f.Dlic. d@1i supriori !b ). l,noollNl $b cdddent.u nnacol al sbpului , cl fitndftcdno$ul p'nh dcfd{ mtibiorico. oiiirsice si anrivinle D.cemtrs, 6@ u utor ind v( Ir di;oic.. ia conlor'! smuu RFftds t dihulm l.'rl. u(;urr. 'nurh 'l propotl.,t @nidtsdu soonqo'. raplNiu 6ol"/ ' *r *r*rnon.u l,p"*,i I r' o.rlNmr ! o tuoue a n rt u mo mlr ' ' L ! rhi o n *: : ; i r 6;po tl i r sd r' h ' T ' i' cdlu peiE rr' n : ' \ "rd Atr l \ Ar tu lcL p o d Rr dr'Lprr:mpora"un lMh@,I dc ! (n ' r' d (a e n ' r r' " i od ... n air.',N . vu' ir r s t . m vrnliul de .lbitr. ldc u plodusbiologi. plolnu abjn.lor, sdda d! or8N n l c;npozilii rcninulni dt prelominmtprcci.i Prii.ip.lclc lui cdnflnqtu i pephdtorgmudonc t r rpdmrD, u,-idar lmrr bios.n 'c t r' u ' ! / " irrl h ,dr r ctr m 4 r r.; bl n; a . l- ' ftsrd qnurd/lr lri daionri sirui tuienlr Poarc .u ll kr;. lo.n'!),dntmmizi sulr, d. lpionbriinus p16ng dudiNmil f i! sinir rmiqid dori.lLpiru!deilbidc, d c a Dmoc,u d.no0r"'l}trh \' t r1 ' An l im c ri r' { I L r' r! ^-., i r a h n r r ' tr TlTu .J i'l+d"' oc! b' ." um tr r FJI "h at rr m dli) vor ln " l' l! rllh F / i' J i . i " , h r . n r i " l.m d mul|T '. , iNi d utr!NfiMdiL i. l)r li'lr n!li,ro' $ihrllil L lll'lrt nn ri d nho n{ rl ' ( | s! Di n '$LrdN o 0{u$ ttu sr[z'l d. nrlLi ilrrr l]tnlll $|Noi

dovtd.de hprt m ro.tus q j d a ( n-tuacr p{a i . Edue_d mdlm.nc.or ' ubbnimdM rc b6zi dc lodnone.rn Ur".ao n(drjnti r \rn.,, u om bm. s J lctr i e o.ntuhhac (io ced a irr a t u t s ? p mE . r i i n A ' . b h j r 1 5 , . , h r h h , . - i . D a .I i . L @p u k n t r , hdrii p o p u k p lF e d d " p dv e { ' k . j . r c n r , t r . d ! r b n c p c b l i R i t u b e n c o . \ u 6 r s6 i4rasier llrpotrir4 (r..T I i trrj.,. st chp. Gah e fl d( [3l (Rmini4 mg t u r (e t u . . s ro s fl i r r i r t E u A r u . . D t u b n , C . n o d a . f l e u r J F @ p J u n o r tD unnn&. j{n pldcL ir mcd4 ..o,, $ trrfi*d6pa rrojrut dsrtbtr. u-t.oan i d. $rink mm3nr, eEdrrori n o c co0,rcr?T., o d.ro-r dco$de $ msld,m r mcrr +'hi5Dr.rr d,iub tu pE"Nt. | | n di t t di-,,p.rnDe lmjdd Cftetu te stc pn\ind ^ta mmbmd€ minr re FEpi.. a !a.,dt de db.ne_ a marohprnli r p' oi'4 a rn,:b no,i ?d o, pc pt,l rot.t. Dl asddn ' Doffdtr4 0 adtr! . ( hbui Tn hrb le ., ctu( dTm n(bbmltu. de arruc ; rtr iu. dcrbre h I mJ f.. .t ito,{tc purr ob.(trr , -f(rte \shu.u, pTrro b.loda rld I *hr bnlr' fl rcd.nis -N ronk <,ban(ate. Li, Etuhur src, mnr m 'dumirrod d( ipji.n , jrTr ac! prcf,, u rcf.e.u 'trc ' 6R0n d. q( L sd rRc.L\ r !.! d(no,)nr .r ra urcte*rtur 'op.dali eltu@mostrfl.t rupdpoab'h c !1. Dc L cun e, ur* rr p-metc h-nr * ',f,. B uhah r cLtsi rru hd,.eri de pod bka ; r6*a n om.oha 0 kmh.nu u iologi.. ld dnp geei.tiilc E D.c. sunr itfdice $ ohiarNliiizi@ Irtiliz@ e4br.ileii mrchtiv{ddptexo ,o udi loruri or botrovj c! r*tNnl u\a F mdi auL de @m!n cu ,teqiuii nrtulrc i' fl litrdrcmde .rh.n.e pr_.nci Men , aoht@Dsr r otrn obsrsl4

-uninro d.;lmcibl;v.;; "@oecriv Pe bu cxpdirnllirMutare, Dr AtdandspMiu r rns .odduj! d in ditsircle m! deFudrisnri pcchr pen!i , r1dDnutdeilrhepqlm.)q)cJcmpo. , prbs{rci mhlrg(n v} ,@trn^h pin osdjvruri! rbcotodtA.,$p(r

la.oici dinh pici.nlilrontut!u ! roi uul

'

ln tu {e DnlerE uirLarcr Cl-uluiIr€trt! dplor@ Eactivirilii fomlisii R tlculaE.sru lolosr rcpotui. m(oEnelor ndro-friologie cre omditldn@t r.ar nq .u hi.ti. fomiiunn nspedve.
vltrinudcal.iD.a rd rD nr dr ! d.fir, chFr Lrete $ rfrtbF butu 11ft6 crcni.i .volu!ivi), caE.rcriari pnndoptrd sd ind,iec! *oluliei

, ,{plirirllul. Per fi mTm4r i I ts p,odr, .aputu 4r4b *rc dr kfl un n0Jr1.bl.tur di,l6t dc rib poho, 'coorJrudm6re.dchds 3n4a.on!b1dd,n lrru rl n l(R I d |t 8 ,r q ' I ' n n r t r l r . o n r a . o h r h m . n r e l0 r . , , . n c , q c d e . t 0 [ d r. i\ iin J rJ , c b n c r u r i n ' ! m t u l r J , r u r 0 m . d . J r r 4 c J u d r f l , m uj,. itsr rk,[sd]ndiitr gcns y r.jtedorbioto0ic {iiit. dc ohosc0t6.nNo!tr tn itr nifir lrl ltr nrtr,Ji niritu rnsjcs.rlrti, LL Drr.. i,l ddiu.nF N qqrfc. n ', r{ r{ " n t ' r\ o rr d t " t u t l ' m ' i r Li.' r M r r u n t h r r l n i { r o d r r r h A r d '

lr aNmbLu,rvind ii veddeprodr$ld 4ico1e,prccun!i spdul 1il3 ,l dl'm'lor v' r ltrologirc$ tnDsri.e, sr port .oncltrzidmct rpiicmpiarcptel!fi o dtn j td!m.n( comphnendi sd, nri q subdnurM tuprc' drtrli ds 0rcfi14i3 rrodu$lc $i.ole ii picplnrele apil.dp:c cPrezind naloee pmfilactie, dd $ ell trltrntc rmponot id onpeuti.r utrorsotcrinlsrL. onDlui loci];dc la dtveBele lolcnul. r61d dc albim,$ 0@Eldniinih in fomr s ndmla (polengrmuld lt l' rn r r d . ! on.r 1.i * , ft " n n'dc0! vddd'.e $ n f lr d r p o l. n / P o { 0 1 u t r, f u c G p o v iJ l arpoc n , ,. "i "" m a,.r cr r .."^ mn, '$d.. cu " h c 1 ' , \ e L r' ., , "a . . d ; - i ." * d - i 0 ,m dn .ole. , 'sn r ' " L 'odd'"d di pd o lo CTr' " i nrh'n' | rf n \ i o r 1 1 . .r . r m 'rlro sodiil. si cercdideefebdc in trn iosti (d* $ ps phn intmlmnil) u' ,lunoldnr.i o dozi nedi. dc 30s dcpolei iloEl src 4p.bib sa6isuE, pe linF loi' .lotrdrch nudiivq t ftdoii rntioxdrnli Etunli du$,ii Penh o bs6 tunq'onft I nliife(di pin Nlbofti fud4ioirle dis*rilL In dhro.ia neurovcacrarivi. polmul$dovedclt li uncKclu I a d&lldo it.nlcnc $u mrdi!.cdemtui vescrdlvi, r udr rrctiiRdic. d& fl tnpeutic, rc![zetrd o rmodizm 3 tunclioihomomls d d' .onlrN nu1l stii (ldor vrsulotofic) si, din msr coNl'lcrcn. *k PDletrnl vmos(Acbn.,v$i'e)' (unmndd jn hlbudrj vslulrc, in rpeilL de sisrcdului bloe dc rlbitr€ Mu subfdtua alror pfrf l rdhn;l m.sumd ii ,m6rec.u 0'0lurpitr, I'olcdolcoitir) nMilsri o inpodnri elims dc normlizm . rvtlL'Ld A'sr d{ | r $t;hlu' etrFin {i d lipidcloi fiind hipocoleseolcnimi$ hipol1pid6nl' dnliorsdttrD rlrr.uric cncb.mli.. dminN $ $ie ci. in elc mimult.un,5o1ik Mi itrsorLtdc nivsluii crc$ut ilc aesb doui comlonencMiguiic tspoNibrr ! I / tpo dt r.d{l\oz m /i.cl I lne' lc',i00o! f,e pn^ d ' p ' n . il. r' _ ' ,rl n . m b r . u?, "!r (rabht .u poL$) tu $r 15 zilc i. 1uni.Polcnqinul I rlr t' u'$' otohc. dr ;i c. &ctorde iinqin@ i de{pon d. conpusin!tunli riidi Mi.rcr d;nli sru o adaNd. Dmpolh2ol *t indicm r_! in dc fdfiti, i0 mstd pmronLi eton(sbbni). inlmlul rLom 'c ,_n irilfrii cxrrBisbli.i, dd ti itr unclcsuienqcdigsrive or,Lr!d. dc supotur u i b.liavi ulL'dtrri c{c grcu pc (di ulx$ $N .oNa in ddi'stus a 2lr|1cldlc zL li{irncdul deflopolir, trr.xs|qn u !ur r {t |$[ lnlodM,n,icrcq.uN fi.i adss Ll. rtonulLtr Fc Nh ci. d(to hu'. 'l
L. oid[.r.drosdi Ml(nr i.$1 hi'r! I rl|nlor lf Nlrl'io' , "t.l

S{ coosdarci nlra joi.i ui rct inponinr in bcmodiidici cftsand to4a de orhct'eGrdi'.iihficihra v6dorsiguinr o ol. !Lrcnt nc0. Celulanrnsi nflbnd b.ncfi.iaziiu in buii flisud dedpuu, q,qsqr pe $ mrcl fimizeui nicrci dc albine11drvctul! $h dmvdc Dc rt*q itr sp&irt r-tr d iq f r' . rile D& g e lcr ' . r ' . . r' r r . .. rf. ijft L-n.or s(.',rLn d erg rid l. e n o r h d 9 r . ' i ' . o r ' ' a . . . p ' L . n " n , ' c d r r u ! . p 0 , d u ., -r. Mh n r f t ' ra o c r ' b k e . . f t t m b " \ t r u | a - n r b . . F t e o n p . J n . e ir,r..i'."'.F bb.l.r. ra, dF.'u cinun engu tiadrciiddsubshrld.lcrivr ' nroiurcil s Liptiprul de mrrri, i dnjc&i MtrliofiliTd (in tiotr) su omogc a! n niec ?%, ?nd'orcei stao apamtului sdio.vrscul iD .ru t! ic dcon&zi, sosl.rozi, in insufiocnlic*ebmli cinullroic, in c.hclr. rtcqiu.it ardiousula( (jnfdd nio.ddrc, hcdonsiee€brutd) ln lrctuel€mzr c.rcbnl! $ cco'.rMr ? I dnuu.i ! t00 ns/zir i. boti at. niocrdulu|dc3 on cir l0 I mr & 2 tr rtr lirLcno! itrrrcriqi deI oi .eic 'rE}. L , p c Mrr. r; ^ m . . . c i i J r r ' d ' J o 1 - o . ! d p ' t p o t i r u r n i. . u , i o . t u . . i , , t ' rd o a d c 1 0 . : u i, L r j njDcr, -dor - .in.. iJ t".a,rtr .'.re- ,u. PFpoUol aclions?i asrpd sisrnutuL o0ilfu R.dur n!8ilirdd spildi Si rclon@i 6upE pcmsbilir4ii sisrnul cin aror(ir scncntl cu cl6re vlsodilahrojre qi hipocnsiv.. ddons pftzrnFi fl,voioridclor natumleSeldninbftizi subfomi dc lmduri *ftdc (lkootie, lpoa.), exMdc nuidenoi $! ukre In cddiopdi! ischdi.i docidd.u insuficnnliddiei $u .u durci 5crclomanoa ldmstua deiirctuii dc pmpdn 30%d. 2-3 on pezi .ir t0 pjcitun, d$i nsq rinp d. 15zlle p. 1otri,Prcpospr(bbkr .u I'opotis),2 bttcb lj. zi (dhmflF {i smt dupi Da ' o , F p o d r . c D o 'F m r h r n c , r t d o p ! . l t a j d . , f l . ! t o . "cnr md,o\... ,rr- rc boLn,, ! erp-w'n,do, pre.o,f .JUMn,. rtr:. ' r nr..pL , ..0 bu ln sp(;l itr sEdjullor n€evol ia S , n . t r, 1 ir((. p . m o r i F o d uc c r p r ! i p a . , , @ . r - r ! . r F r ! r v . l n I Dru rd rrg rb a c . { c d e r n d m r e ' ' . i - } ' E r " cg-nfl!tu| ho,.-nr.p.uroni h rinitc,sinuzire, riroflriigircac c ri notriccsb indicdi (mmrft.cr or Pqohdon! (o solulieulejos, cu errrci d. pr0potir)cu a4iuncdGcongsrivi, 4cncraolrcrep ernbia.0iLgczici.Tnhmenrulcoisitininsjt4iin.zilc,dcrrjor tt! z'. h' {rfd duaan s poderccurse lx utrdbfrctr! .u Pmpoinol(ung&nrpehazi ri d. *rmd dc |xi|rot spist ii apli.4ii toole dc2 3 ori puzi in fi(arc M!. NUN x i' iurtilc nediculr,in ciar dc siiuzilcmramk.lari4giccronice
thn" !i Lrrr rtrr n 'nildi ) 'it r ! , t r L\ !

'

n ori'Ltk$dq \ s triL;diin ru$soPinlild (r hrr{ !ir! dr rrcJLs& c. I irlL'L tl.rlhtrt.(rtLl"r i\I rl i'r. tu]"lL" Ih{(Lrlr!, ad'lL'.,lic.t 'ryr 'ddrr('L $l,ddL. )

Dr"ttr'lh, 1,"

'll

) !o,r rjf, lt!nr]rnar rurrrn(. rlr'htr, lit'n|a dr Ddrr !'

l!

j 1,l

trDr'lr

u'uq q lutd rdpt

lrrruo. rl 'uurtot xrr = S izu,ud

,,,,,,,

" : i: it

:i@q$ rdorEumuoJumroFw rou[u! lro .p zn m 'z 'd pJr* i r|Frd quoJqis qd.rrl4ups d lnurlqo 4tud nidt In$i'dad ttoI i 'p '9!0dtoodNd:PDa 3 0S 1u9.FS ro$F ,P dro 'a0r aP sr ll$tror r(ats u!.tE ! Ftrt !m!s!d .s ?m]qo mrrltrrr '!olq und4r0rrr .tdtF !sq$l lmq !l.qs o_!ullnurl!!z 0Z.p 0rll { t0rrsuB rl, .p 0Zqo $nA r{ntxr q qzrr$ld ar surjqol{r$ InsF.Fc 196 rtulrd loo.P3 o0l m d64$o! + .p m rrbor.p w$u wd ,o gnop riM! Il {qdpz Ui0^ (rl!1) rorils e 00aU .qqF .p ad m hin sn .P lnltulr o ,4 u{utr ltrpou gDdrds as. $ q1!lb8dd .|0Drt t .tods $npod up.%Eq3 ld.dld ftunr 4$ qr.b iu!i{ d'Uir, 8a
F.. ttT r ro 3 . r v rd , o d 1 i 8 J s F b F 7 n q r r i rlr rqr.4u )bor rotrn h r y) , p nur ra.I0 0.1.t.r,. , .-0c rluntru nrqmurF mnqtu 4mdde I cr ,6or!q3 rol ntd !I !!loq obrur @.3r lrqj 4?rsiorurpru Dd qo.rdr rt,p!d'd "l91u0f@ ( I. ! r' . , ' u r 3 . rru € J P n u \ r: r n.tr r r'Jt psdnJ,d! nJ. . T q r, " sldir !& u !i D B Jnrl Jl hJi i it'b ,iq . ri ! ui wqu drtsrsoJJr ' 'i , { ' q' a Nr eor .... .,- oi,.,puo : s ] : ? : _ E l "r o rd -,n ,tsrsn e F ,,4 $nrh:9pu8uorr r,itrxsFrurtiruj R lftd,! Lnrrnr dqr! @r J,r f . ri tD$dlqm rolqsle@tr q lq$J! ^rrtp6s xds u9rutdJ Dun !P:reo4rpdr od! lnoP slJ!l@!F '.riuon Drnl:Ds p llEmjseP d ]mUDmUlu.4dut wd E It purnqEu6 ulo llssidlt D trn8,, u! rtlu I iiF !r Y qu'rrEr^.p lruJod! i | ($nfN:d) Fmsuo !J'Ju@[ Ilqao^q !.J. utr14@qndo\so4.lmlbEs t] 'mFs@tuo bluashr !da.'r qtrtd uqu (tnNlqaz ! morrmF!) runF r Lrpmeouo {i|lu ap rolgdq t odod tp lnrtl! $ Ieru'd$r it, uru qo.d' ns .rqn:duildt osnpodtu ru.@4 m lpEud njoM !p Bpio$d q @@Eds rd ftlMrqoq qrs*41 t{e !'nq,q iu $, rr toq, a fruJ.p:lBrqsu.tun.nsq!E rdiJrrMrr^.PFmsdotrpal|uFdldnsuorulo!{ q rlrjut ttuu.@q q qd^nfp! h trt, Nnl': 4reloJ $trPud ross .la€Jil !r@!r..p $ qra.Juhp tlullou: us8.unl 1sa63 mun.aa!.I'd $ @Fuqr

ts r& rrnep,

trqo-p lqnqq .p Fmsso. lquiJ o,.q", r , .t,"ruroq !p_!ou:a a.;ft it

:l-9!,ygLlg1lnr.-Hr4E.rhd:s lro ltrtrp q llld .duisur o bru! (onr.p ,p , ir)

JJtuv J.,,' rJ :l"ti"l-'.:l I |'1"' / n',d r'' )r.0"{i(vr' Lur,,FEdJ 0r,,- "d^t.,i 0
rn.,u, !lqd; is no,lqoi"a_uv u,q rurtouo n$tl nm mDo{qo !0?j ,;qil {@Daus q ,s ru_E:tis ,:!u .p ,onBqo rp :s tldsord o,rII gn8q o

lbDr;r hn;@;

ni \,,H ( r,,u npo€rLhd ;;il:};: :lfr",i. tr{n",,,,,,,,,,
9ureoou. ereuo 1'p4 a ds6FrB

qraudq 4q ul ns gl.qd Fs ul 101 hrldts r :&!JQFU rrzlouorU i rat.n .p :mddr o r.*uoiq INsnu tldns RrDr: npdodil 'lBqsl$ n4 (ppu \ qr*-r ''t6{6$ .tmFn ?lurpraZt .p .N q llosd.8'I 16dord .p Ldndqnd $ !.n5 u: drs .g s,r: q .rs) P adro F rp lluudE@ un .r9r lzlatoulr r *. urp rd.soddd rnttutilddd $!rbB rp !up!5Dq .l1*u04_o.Il3{ lpmo.r

nrs '(%9 %z)rnododn: 'utd * n!.eto, rs ls,u.8 Inlou:@4ldplr ul sru nr qntnpq .ldpl6-r ?pmE.. n$ FI .p .!!ql3 tp d4u .p q4q .o FJ

ztt

Fibbrdpa Gd rciaa I mddani

LICUMELE, FRUCTELE SEMINTILf,' $I Df, FACTORI TIMPTE NATUR,{LA
Dc cftek d@itr. oEdid tudicali enc donimri dc teBpr n'drcanoio$r h oblinua l)nn sintti dini.d (nai ulor dc ruLLlvfh ${id cu tubrul medici@trlclor c;n[iiii n,ril. Conft. msti ttdiqe, $ coNhri i0 ultLniianitndiil' d' nvor! | ' N' np rr' lr i otmoi sthr r " tud r rr o.t e d. qr oi prt E dtir ld' 6, r' ' R ilrcr0ti'pi. donl, " itr'cLc idd o Jooi rsPr"o n r'' l r_ o o d; dimenhliein $o! dapculic, .umir, darti Fofilictu rftriculdc ndunh Polurd Produ$lor lpdo sinibi.aN rjubdlllmmrlLc ri' {sr Ii s iNi pr.ntru omulsi_ripodl ( ! rr rlitruicl. si fic cuadcv;Jd Dinek lui msdi.m.nre,cncasd m d s llLr ^ri jtrsib4b der ncidvil! m in|n dnr n I L r L'r $ lire ci dictotnpirsre tri dlizi o alimsnbMdcrcrrL { i 'l' I dreprM, aeodee hnmn DcbLmi Si Doluei r6dscLor in'tsin'N |1 ir L' L 'LI L ' I hol|[liic. lnFr$€ er*sivi 3 $lubi c! sub$ilc .llLmrcc arc uor oroddiicrci.ubdcroadc Fntdlului,iMrddd'lidhrc rtdt N trill" ft alimflnrin.rlr l i'r[mril] l | | \ !r iifdidilor dinigri.ulhri F.un $ adilivil etstihi. ti]ncilILd!dtt tnL !d I I'or I r'r\ ]Idrl !i .oi${bilird.r lroduslor ' ( . on tr dr r \l dr l N'lindhc.'rlfLd diLn!:L ltnr \ rt r ' k h L ld " ' ! l \dd rd$'! x I i' rr \01
rtrrl rrD'Ir,tLkiu,ft Ll'ilLl L{?r) r[]Ntitrl,ltrd'|' trr'.'ll'L I liL'irr Ito! h 'ir'Lii( lrr Lr r trd'

lib d e c h irt r. ! rc @ d ' ! H.'ri.A..Fi porjri.t.foru !,t ,( ' D.' . c ill.n s 8 n e iu u L t u l , o F , \ 'd . ,' 'n . . o c h n 1 ' . r n .! . 'fn / y o r u . ' n a t n o r o d € r ,. d , . r hnigsur Prdreleobldb . o Jri fl rt. ! { blb F ..1 'o" su cf{o bne.mefr odaiul ftur$ul. I f t r! d in . or l i o E n . . f d . ' m n .o r J . r p . ' q - r L ' s r o r g , n . j . t , , m i It.l p rq a n e . d r. o (f ied . J r r J . . n . ' l i - . f r d' J r fl F..,n c,r Nb,,cotr..Dor' bare,del€m€4mq Coi$nul i0ddungddc Uumc !i ltudc inbibdc cu trifttisu de ? p i; . d s if ia ri de. n. rr0u..'.! r0oH\rq d.arfldltlrjo,g*a jfiMn,t{},.e* u lrlp . n . d il e p r r . 1 3 . . . . ' . r r ' ,. D r, p . e 6 p md . c iDe a .; n n ' t c r t r . 1 , " r A n , t L . h .' f . .rrik j Ja . f ( . r s L r r u r . U p e ^ . h . s. qsi dcPcdoloc, Asrc.hn..L cd n{p.:(rBr rq u.1,u!rdeilii o s u F d e 4 0 0 o . n. l ' s . 1 rd c i r - d r :' n^ o .d . b L 0 n r . r c d np et , t o a t l c r sinibkr A.errr. 4i r: d' rcp .r.r no..,e .'c naq * ({ !d; r tnc Lsrc vne ddprernsica eu prcv.riru i'rfqiilor b dslrilc !i eindlele @E lor consnr m_ ri pdd dd cudozcnNivs derotibiotis cd rfr, dn cod$mutcimii $u rl $or dui rit /o !. hrrc ri ord,.., .rc. 'i or c r. .,p' &e tu dnrton,rte.!tur tud r 0 bRtueT prtoloSf dtui{ds m ne4flflF Dc4 @, lurorijl eqDr&c! dLrs dups pdcoleloi gsdlizdrii m$rci pmdici: din .e in e n duh. bmtiii rcspotur lia bilc dcprcdu(Er uor infetii t. odqi devinftzishr la dliuns mribiori.etor Tot indnd dauitom 610 !i pradi€ dea tlini inhiv adioalclccu dinuhrofi blololi.iDnmcts.Lad'rpid' ngruirc.O sid r,rbrrft b.otodr5..n..urpoe. z h o rg o x h mn r. ! J M p u l . p o ' o ( r l d f j n r b ; ' Lrndedtuok.j! F,-,r posib'lc o 6rfsl de.aui si $c! la bu a cftrrdi ctuitor dc oh*ibrc in tMe E.E.onrfiow Drln p,utu. pccd it'rp-z.'.h porr o rta j b.. sb" ! i. ! i. u rt u lp c t r' lp T . 1 4 $ o - . n e e * l e n s , o l q !..d' prd- tri.tur.LpJ1d..e DionD! sre dcnuniH umi subsbdlc kc roxice .u mft tode €nrncdli in chin i .. . n . d u l: n c o iu iro lr.r j o m s d . r p m F . r . u o d i i nl.e[ce.hdudnrt..trrrpr'; rlorul. | fi i0, nn@ dc* lo. r.oa..ci! d-r.. dro n d no, If,F\in1k om ' .bn iR n!'wl!c hr. .tRs mlhrtJo pt, -r nI p\.r o dcr b r,Itlac.oeni. [ c r! h id ie i < \ d in . 4 u b H d . o r t ' s l . o ! r r - r r€\L5tr.i D.ndn;c, do!. 0Baju4c h alin.nhtia omului. P.dh ci 6re lipo{olubili, e s bioeumutei in ta4ul d im. n b 'n . in p t u (iD J . . e g.a. i n s m r i p , o d l r . s . ! a k d e o e vB , I o or c r . . ' ut. h. de|6 (. pon.pryei.ldrE) \Ltui p1. rc.! ro..^ 6 0 o cumJar ' *rc de r 000m dc od mii ffi d.tini ln lan(ulaline.tu, srfol itrcir conliutul tn rqk . lrin re d r' . : n o liu ' ; r o l d * m t u m . r i L p ' D s d t r e m r c n . , s r o - r r c n d t . t , . j , c o r. . f lf F k m N D k r c ,'' uoor':.u' rsej.rhi.j,dcoe d. 'ro\ lidc Cdr lj. r.mcn lug suf $idsRi .onliNotui dc sp;mdozo'z' ! drtt.ci cn j Iri d. ci[cd ksrrcL ninr $jci(lonrdrir. 1rcndi... !id. pmn{i Inbillbili '1no r.cd0i l[ ']! s nhvi trud holi n z s hflrtdl:iirhdu]7tr d Nr'dhn 0.ro rsf rnr dNrfyic $ik{ortri vrrd d!d n lj rxji ril. lo ' lv ' L rh I ' t lli! { liL i r u " O t r t u l l i ) . t r !t r l l i ' L o ' a , r ! ' Lm I r . ^ r i . t L t , r l k . l r I i r' rL t L i I ' n rlrr h rlo r N l r ( r , . r r r

a d&!h nesrtive u.iliztuii alc chinieiitragiculrtrd ajuqe, jti$irul vietii,si afrsprc !i n. .d loerldninlsts r@trreNbi:iit den0cire tucit ntrrr trebujf0lostt bi.iodrri. P!nn!o nii bui cre$crc phddoi lLsrmclor fncEtors. rdrqi h 60li0gri a $u

Frds'ap'ehdlroia, ei modana

x|)I Plunb dinFzidurilc induti.lc, dinardeMoe:bmlihr $ din ondm€lc dc rtl' dd'PiNrd' peE depunc kgur h.rcr' ' P(h '4bdtr@ops '^hf on t' slh ,r{ r.}z$.Fbb,l,- r' produm in ssu tr! o' e neLrcrog'* 'i?'n de$'!nnm (iri(op,lrnc),Mosla $b Emcnul lezr1'mlt r ' qrs il su pr pooueJircnse po'4 d"tu' crd;tu|. i d( ur'0 b d t 0 r,ro ab rlrF r oi'rorr"' i *m":n ' "rn"t^ rilo 6obe d'vc'* L' r lsleoslo -* ri,*' l" r.,,*", a-,i' 'iffpm i E -,.i aidtrl p"nc preo' cais depm$ d !i 0ulhon? r' i" nrc meel.hr... " sR sunrsputi,drGuapoi(str in mcdiulp'lud h( M.fttrru|.@lE dinDrctrrleiEr hr'e alLrS'in o€'ntnul ume i 0 ' n p o t u n t ' r' rL 0 , n ( o b r r l tr Do kCd sr urGpci.rpdoiecmcctdedrc qh dtu n" rc'rl Pinidcorird irr -"ur. .' r i. *'te" rut e.u rdft - | ". i " - i * " n :- .:",.i ..'tt.."..rutgurl.rb,.bToo.,cd d rq " ' u ' , , "t I mc{i rl. d.ul bkA e p ' o \ b d lro 1 ( l , ^ rl n . r i k no R r tsu l nra. " boli mrrcml6t rdtonsbil deunele sdiov*tuldq d'g$trrf l. ln oenisnul utuan. cnJlcrinfl olosrt..ci.l,r'lsF.. *si3.rt p. '*t? cr*tri Itrc veRirdur iidmrdi i d( ,clu.i"j,im ' rrrr rc,iloiuM abMlirclnb n'li dcaltrr[u in ltrk dcucul'd poredws L' o sn !:r' f,ir rwi dt dumii L in o srr\ m e*rtnd *"* '.',. "nusm"** r' *.p"@.Dbr sa ralonmo u o 5mdo'-' * t ;r" '04us ( r s + ! ' n '"";'r 1 6 { i Td( dc.lmsuodii)€f,lln'no"kn ' n ld o p c ib it u ' / 0 ' rr nt tr'.' dcmmrcoe0oll bolrr{ll eider,td lt fuvd ri aB.t ir dnd ! pecodn'o_ '.. ot' rn,r.."rul,*. *"op."".c !'n rrrlmapodut trei'Fso' i dtr llF oe.olrolnl h phoea.'' rs r \'' l a** in.."'ii'* *-r" a. **. 'r' li h tmfl lsgalepoii u!lrrknri v-, "m.r*pe "u*"outr* ntrdi frude l$oF ii cet DNibil Nmdiisnr.n*rediocmla@dco@trmt r'

dm s! gr$s de i0 mtui su carmaiapft.fs de - si @$!mc .timeD€le,rs &csb, prinr o prtucnn culinri nirinil
s-eb/%p-rop&trtrtu'l,Lhr.,,dc.sn.cidrcdnbfl u..altjrFe."r

- ,lims'r4ia $ schinbi in hq c dc clotutia sirii bolmwtu| id dzci *a vorbr de otul .)n.'c r rrn.r. d! r-"t, i' pi..u.i€ tlioo!i,r rpmoid. ae mama Rt((, rxcim 3bQ decpuiarc d n! p"rl'rr), f7 llinoktia naMli rrc o iqr!.c ,,bbndi, Nup6 prc.esului djgesric, de pF.D ri uupia db tuo4ii ihpofl$r rlc ug0(mutui (fnal, ;cn;ti gcncnl, o rlimoralic irdcmair die li oicui !i mi putin cosrisiro&; :|, - dri 0uporfr consumar .un scprciaudin mtud ddi neftsB o ommn ducnn culind, reso v. fi siryli tinpidi. D8.dD.r;. 1 u . ..a'Ji. tu ndor rs ooplhr. p's.[c! o lt,menbF . 9 . , n t u :, t t ' o ' n g n d d i ) . o l b j n s - r d o n b t u k . . 1 . - r . o s , r c d0o ' au e lii mie L ajuns rpogcul icr4ii dc.onsom, ltimenhtre k .,s. nullor nmbd ai acetu

[tr fl n ,rfi,rv.rc'dcl|rr.0*-r(dnoem,r.oleL[.c. nr' rn ' | nE saunnrle, h obdirde, diah.r,lrcft. ti deriosh.ozi, rodc cd$cinF ttrprincipal lc *asului de duhiu nfiid. 9i d. srilimi aiimte. Si ,lime@li. sen,,|,; fooit,,, d -b p . " . , . il" rg ; i rrtr,4'\prhtrdeio-na.,inN!.inob. e;,..cutlmrt. mrnulu iid.p ii6rc. dmpi(ne,c.hdos coidit msrhR ), bd, darctrpdi0liririli ftgidndc: miulq - alimenhti.v.gcEi.Di .u excMum pmroineior olifiedlie ovcladcvcgdariini, cuyesdlc + taplc ouii + - alim€i[lie onnivori (fooddnr), Mrc iidtrde rodeatmcicle, darcu.on,litia fl $ nu:utin pnes hhndiosrft tizicc (ea.ce, tiigft, ne'6eE)su .hiDie {ditivL
.ci.col[mrt') r.JE dln.R nd, hr s.Im 0J! e cfft . Bh! e. b.n hon., d Mmi,od ip\61: i ir.i'dr o slTnr orctu. @ de ruhdc.

O€.niz4laMo iali a Sinigtii andcfinitriturilcdcrtibenbiie rccomdrli Dc ror

.,"

l n m""d . n i r ;m , c.o lo ud.' $ "ii"' '^"

r pNrb. trmaoJcl ' iu r\ + _ h i',i ii."." "L.* s"ud''um d'..K(''drr 'ra"r. r'1 '1rr' 1 !' i '**"a-" ^" r M i a m d r c.@ tun 0 d ;"s' or,d.' !',luri nanpa4d d ' ri r' rj: ' ' j! 1 e ir' ! t r {n s,ru"u.astr.n6'o'5(urr+'rs ' rg ' h . . . . * .. r" ',i ti.a. re ; a.-"rem *g.rt a r v cdbo,m Drcdurtr 3l' u n " " ii..{* "*rrc ekr{buc Lpu*Iri! ir" rer r I ' r I hph ;uor,r; S ' lcl tlc "lrm I'd' Ltni por ic dr tuziduun fi dimin;q d.!i DFi mi pulinadBinr ci m dunil orydrnnJLtrr uior sibldlc bxic nocivc a*" l" '"*;l " "l*"i.t. "a*""4

i' o*r"u't-*nr'o'

ch'nkr d', o i.'..^

c'r"fl

jr r 1 r' ri

Amhii oqmim nmldid f$! !i unclerccomandti, bin.i4elesfa.tthrivc, Ltirodeh alinnhlid copiilor: - .mc dod dr douion p. s;prim;ni,prctcniit '.mc mde"(viri) su nri bii. Efrn4qrdrdcdouion!c sipridenai - durciun - ci( mi pulneghsinij .ir mi pnlinieE dcbuciriris; produilccusoir trc.un $.nhidek, ftbuE.omundc cumodmrc.dcomft ilin ou'iilr irl'rbirori euinri.il nizirc, linr flodu.D dissric pnn li in sp.ci,tdetasolc,
{nrlr.!u(\ hut(n dr dsconlon $d0nimlii cvirmr alinentlor .u .oloditi $u mren4li (.hld $i diD fti 3prcbdj du ismclc $trib dsenrol. dsd{. chis fiidd ndoxici.porli ltfigizanti);

llto[.]\tro

ri]hrumLr I r(i l! or trutr

oudLuBolo,-

oda,'n PoPse!

ts'cr gl pdjili ftiltui) sutrt - diDmtlc prceinbla g$h $ .nibdi beine '-Dtu' I t ' ." . tu ,. *h rrre 'l r p ? tm' or o' P{ ' o_n "- . . r i . u"', 5 !rFmiid'dirrrr * ' ' '"*^.'.'i"aa**" I "dni'u pd ' \ d < rs u h { " '"4 \ zj ,;.* .i ,"* ."""" 'd.Drc!
., ' h .1c na" c d s e { n .d p i$ d : ' -*a"i i.'"r.'''" ^ i t a, c !.rd.. " -; c el' tro Lh rserali i nogr 'L $ prdonn 1 ' " nro@ de.,.0,'7 r;,p^, - "-* " *';l i " .* o' n r L o p ' trio o r r r " ' r

dtl vls mil 1@1 0grrub o i ! rmb's %pmdmo' F n DT ' rc |. mt f t J ' r rb rT jd j "*io - ls""'. ".,* ta.*|f i '"i t.,, o, slu deo0rd" d j d o e i

rl * * i ''mn ' ns oe c d - o n ' r ' n p lh ' r ' oi 'nu ""*,.:r*. (drindi!, ti rumemls urc d s n,ie " ." , ,.u"i '
r "."q.-. oru.otr ut-c u"

' nI

" r.a "*"". .r'i.." u "',..n ". .*.o " o n r ' i ' odl" 9atr ikd' ! . r, * * ., "". ^ cdndire. eslmr z ln'.i (u s.Pun '-'' o i' c Fsx ' { r I a e .n l F 'r e' u . "'" *d . '''l' ' _ dd c -r, o mp l 'u B iam * " r, . *i ". i 'r.'c *t ," ' . *. " ' -' ' " " -.*A t""*p'ti'e a)?eD il totdtda otr' aal ' ") r"p,," "il.i:',]:-.041lat)a E linorr osdr 1 s $ p'r obl_' te r{ ror' ' "h dc r i i .a ." " a *t'n d m's'n A r vdboh d' r r ' ' ' ' r tr "i.,. . u " l *p -" d $ J fpa' ^r r b' ir " 1' F ' tr -t * ''* . "t " . i J. . . i* . , ", . 'a " n t*' ""'ll i*

.

"oDrdi

sm;bi'd'

@r" r rmn , r o b r ' , . f d ' , p h r . . . , 1 a r 1 . , , .L q r . h , . | r c J r ! (\ r g m h i , ' ncncru cl]8orit I dencrtomrlslonr, .,rr,,ir .oho,.,.,, . I n o rk , t u n o r o \ o p . i. . s . j . I,,b,c p ro J , , . k ri 4 . rGv i L e b, 1 \ p 0 , .., e r . . r . . r . . l i u , . o l d . o q r . r * . ' .J r rp ru o r d , s ir. . r f l c b J L d - 0 , , 1 ,.,,..n,,.n,,hfl!tdbvt,mgrhr, j (trmlsmJ/r 0tuqeik dsmooloa i' t, !! ! D, . o (? m n d n E L I i . 'u &31icrc, ak' u rmc i[m]t'i .,iL(,.sq, ,r! Nr ri rdftrdme . . rrl€' r - n m r , t . , . . , . i I r n , n , , , . . R \ F . As.L. srcoc o-.srtdb.iD i r , . . , , r . , t i . . . . ,r n r a r a c i i . p r . , . p . n l s ' u ! ' c id ' 0 i. I p lo d u . b oF h! m . !,r . j n i d c c o t u r i p . -r. d e . ; n . o . h , ' . r j . 1 . t o - r h & c . t , m d, . d e . . n . re . p -1 " d ; ?.0.'a.2,,i. cun.j $.rh. r,r., ,.1, rt,, Ji.k, R{u.okk 4 f.. obl,,,r L 'd ,.t, n. q.(L rnp hdctjsr podr de1. $cu,..

.do,i.c d.,hr m b! F d 0o..Dr os q,.l , - ." " ,,

r ..," ." ..,o.d;" ,,r " . i ,r ,i , , * r c !* ,r f." ., p,,,ar ." i m r ot,p,c ...," .,,.a,.,1,, ,,.

irlp t u h o t o r* d lF n u m r I r { n n , r n . t.ri i ni !h .exri{tL' DL'F .un aitbn k opnohl 6pe1iv de ptutdgiq .mmioa !' dqNdfur r{dLN otui nu !u, prcpriu,?ir, ft@m6! mdi.mdros un d d . . f l { . , c t - , ' b r j . ' . , p , o r t d r . . . , : ! * p l n ep . r g , b d t r n c n 6 " "

.pc.bs ho. trofr! coE.re suni r 'srno.drucri.c !i GutuniuLrignpr.holi!ffr sij@$zonuluirce, nubenefictlzi, inpazn!dc piil .
aadtua aL .- \n^$ r."p,-,k Erya:a olopr|d. ^".,"..n;*" ba.ho.;nth lrlrtori C r,,rr,,r r/dr /.l!tu!.r.t v,r, t ki r&a

r,.-*'

1(.c.srru'tn.do.m-q,u'1Dsrrs.

a.^".* t,'t "

h i'''

{_0'd"!

"" $11

LI

rl

* t.o,r" ot or"r' rE r ' r {_l 1; ".r:," ,:.." " '..t*a r d''r\ .. 'r a r r ' ' d r ' " a " de cooL."' '" 'i r"'"i .r!6bh si rDotuD ""' * a":' o-" ro . Jcrr ' g-u i-i, "{nlr p'n D r^Lkb' o o s l i t " ..- "" "" 1.r, "f "l 1"..',;';;" 4 " '..;""'.,..' ",i or'-r,h 'd r n ir c ' ' n 1 J " " r ' " ' r r ' ' ' ir i il,...*,a " n , . '* .i ".p.."tu'i so,rus ' d 1 '0r_' rpi si sd d m.onr!Etof ircrul itrtu 0rc undcntd'ul

i/prlll,r, rmilc o o rlin.nble rsebd dos,riitruteirdsentialc, vir.nincsi siruri mrgnsu lmnlDure mice$, hmai ponoeb, U uni, C.rpi. itr Tdinl, morovi, rrunjer ,,pun pi.ioarc,.bolmwt 3 .4zjtc d..) pe id rn_es a lnric nodutdemnMdo a tcsumelor, nx.rlor ft $minFlor,sk r cE u cc s r ie.or \m d.h !o.," ,," ,4nto" " . tus .s.ntului hiq provoinddin ohn n{hiotde. trBrcid. !i nmoDutarc e.c. s.ndic.
D. p-.n& rlodtu kmfl s.Ircr?L d. oFcrr ..Srbi J, I u ,. oje

i..;-..'.."a"*l
-"gs'r-ri.

*"r"'i"

" 'a"*-a

bo1'r' I ! 'dt lunri omdui

rr m d'

7 l / n d J n . l o ' is ' si r o . n 4 - i d s r c r d t t d t r i t u , s tuhto, or r, 'o,n.i.r. t k i. J . L mo a rc. . , r d . T t : o . - . d o u d , j , . . u f i c a l I n n o r. ' , r' 'r. d c o r p o 4 l d , . n ' ? o r d . s o h , . s 4 , p s r a , - d , n - n , mp , o - - p ! . . o. l B t r i : - 2 { % 8 b d c r 4 0 . , . s i o d t o * o D x . D . t d c , 1 " , r. : . $ F n1 T n ib . d , I m m . r ? d n , . . . t , . i . , n .1 t . d . j o i r , . \ . n r , u r r m , ".,r, r'nrN II Dr li) iiNuc$ t..irhii(nlri.m.omntuhili mLrdiv dr ir vur$ ri lh r, rir d I d,n

oidu Bop' - od,v m Pop*d pe Sbtlc Uiib de Anericii scsiue@a pimul loc al dlriEbrilor deSohi plob $ JlTn r" :n(pird deh dhmr' brin/ u i ' sr o ,n ,tu7din ptur'0 dep cp46.c L p r l r d l a pDJn r b'n', d irsh.n''n Fmb S o D, ' o J in ' o d r in c . lt u rI .Lnsrrle sD ieptd ah sd lq: L( " r' {.'b ditmhPnl ; d$qi ph ub de, d . n rl" rro ' , n ilo rt d c ! i d ; t u ndr o d r o ^r aJatr{, {ctlock Din Picd., in lm matri, Soh s dined i f6r conprcmisi atuci .n! i ,.speiali$ii" ln oulon i ,,?lin nblic nlionali' a! pemis chi$3trE.omdatulili7jru, i soili tunjere Jnpftpdca slanului, Nn.ii eb Dar,d&i Fma sreleaLi fon lolont , tunrod, a dour a ao{ ddddl deprcpmre a ra}*tivcloi I'md' rl unorviiidnti de Soh slimenkrc,DinlclnologiideLcruomc Frifo .usjNi iniiarivi plnicul@, Sdi, t ineput si tie rabilibti li it !i ' trosti: fb, bucore$@i FITOS psdNc incepinddii .nul 2000o bosdi gxni ! | brn d. soir. Dmds. kaflalc De ' p I r ims 6r.n t I rlrlitr! dd\cd c4n* n zln Lffin;doF'u ' i1 r' p i i m n 1o u tdc7 .grodeI r'qu o (' , n r' L lr" n ri pcus 1 f t' i0 F nc E 1 n but fn-ts d. soh D"i oift h . bv.F ' r. " ' (g0eors u/lrdi AI smte delMle bosbde o r do$ si vesehli id pFEiD, ri M prcEnq 56%hidili dc.{60n, puine lipidc d.t lmdod. virun t ll cd conln 20-22% din sinild eliiliiv si dibriv @1or Soir. Mii n $io|;n, .a doNk ni.lelm.de vcgerale elirili ds$bit, ri Mdlftt SAlbed(Pr:'r' ratvlr, u$ati, ctrm conlMI'1 2?i! pmrcine, iii sped rinftr (.tr .!lt4r0 .d, din Picdc,a dnpifll dh o, ! rh ,i rstrls str Muiro msfq de$& o v.loarciouili nri ddicdi dcca! .i, laptu1 itr rlincNil nl' i { ci polini dnh citiiorii nollri cunosc Prcb!6i1 t q Do d r' l| brue cic . o 0 ' r ;p oponidc:5%1lg.l. @ o oelo T4 -, ! ' . i r/ Lp.n o -hd n rr' lr 10!oproP ne m ! q u d ( .l eL e r i( dnr ''"dL ' potinc. D$ remlduli'r q, lLNful orc. duri cun !m mi rlnd, ru onlinc d{dr 15_20% dLprorcinc ddim o rlsr rlb.$rt cmccE$ in licul Cad di! arno, und. st s I i r{ il l.hmorlL.u M.onliri L[ I'dr m buincsr{61losairt. cu!t nidameddc4l rons producc 6tfcl 1l roncprlLrN Li n I rr, .iru poat Euneepdni 1a?0% Aradii s por rb$lur i(dde Nhliri populalidati.ac .mi dupi nn s. $q a.c ptur f' l' ' ( ! d lr rsdsclc dimntue dc odgincelnrli (.mq laptc,out d. ) Szi'l,rr, cde tu pred! s .ultiva ti in lrn noistt atsrui dpnol, rcspc.ti!lr ulosli rurlL'trl la Rcvcnind DrdblcnatLq llsuhdo( foddor $ sminlclor ii .limdnlie, Yon pnans. un'nrd rl$ L(r'' I I 'l!r ' (h r ir J' Ni I', u (rrt dc iftqLuni, Daiidiqls pddus vlBdte rconmdlt r p'czcnOPelinsiinsNi$t ,4d. ildr ' m'' ll in u,protctc ' l'ro${ "nt'io." "n' cir.vr noli ji cxcn0lifi.iddd ddi! vcgcb.iani. linli'i t.ur i'*i 'r, rhd ltuddors ruu'{lldr i' r('1,1r tmrNdrci,profihdi.ir.unuvi a l.sum.Loa ui c4 tsps,rl ndrrL,l nn $Nidflr iclcsir s..onvdm h ! ia tr lt rNL l(' i. n f rru $ t. v . $ r l l r i dh r !d$ rNsrcrk.b it rld r r t ! l' rL ' , r I ' , I a 1 r{ l ,'...i rr O i"^ nr,".0"i.1i.", "d,i .

19!3!abal.,

" r '"i.d

BOIILI APARATULU IISPiIT TOR

il:i:ilfl xrh1iti*'".*k** :T":xxil;ffiT :"fi ,:5
*iof,:ff:ilJ'ilj:,ifl-T,l,ffinri

.",i'#:l1[xtff i;ff11,i:ili:::t1;t",1ii* iL::Tj ;t,,,"i:lil#"t

nim*ie crst spsdimrirori ,c ri ndii

ii:trl** 'r+lTatti*tii-#iitrii ru;*m:#,*1,ru;+[*

n*;a*-+r*$:*s *#m+t*tf**q:*

3;*"l i'11''";i!yiltr9!.r!"il:Hrii:iiltf l ;i ijf,,,;1, . ::i:i;,,"1 1,fi tstii i']1]..,. lili;,;i.,,,""1.,.i;.;;"'"'*" ;]:l:'il:f :,ii: '",":

*l*;t" *u+*f*+;$*;,,;f

l !re.ndr-,bs
tiah\kal,lit) pprclmsubfomidciit'ie(15_203ddioin; . W$niftmo si) l! utr lih @ii. ScLrs,b nrccor dtrpi inluac 12orc,s. nlt€zl n !po' s bsu l dni D. zi iiidnBq m lhrc $u itrdtlcilccu mi.rc' SeD.at pdsft 1i fri8rd( 0 zi. . in bnndrq cumftk rtvodzeizi cxtcdoElia sNconsumi.rdft str '|trbromi dorluiq 50c h I lih api din drc semnsumi?-3 ci p. zi plii $ . Djtr amochinL ;ieDra m snop ieft€rci a 500g nnde lt 1 I !p4 pini ciD 250 Lijuni!4ci scnEcodl pdn pFsE d $ adaugi s nion. Dm ldtirdei deliclii'l sade zi siroodmlld $ iN 2-3 lltrgunFPe . Dir 4 6 *p. fieft idlrun Liro d. api dmPd. 15ninut se prcpariun sim]r I adiugendu{e 00g ihtu saumim. Dupi nnd nE, 5cbs! zilnic4-6 litgud, dinft cK Dnmi diniieta. iniint dc mdi . Aiil in bsNira fturi. .il Ji ir cs donic,, s Eco'mdt pi, dudenesE.-sd eElo/ir', ! .!u lsubfomi dc compor deddcsli), dovhc| gulii. Asmilur l,di,t.b su fruct co.oe deso. {Sd'6ka ij!z). $ rurc $u subfttui dc compo( ddhclF si a in hinsite $ trheiie, $ rccomandi * ia, ind.t defi.oE msi, cite 2 liig! ' $ (d c mrrin o d lq c } lp a ; ' H!?1.umdr'api d.son o . o .€;. k.r.e rLo Drc pd d - n r e rg rr S t r d . d c n l i ' 1ctritr 'oD indra. bamclc, luliilc, Prunl $ Vtrzr n$c . itr Ms dcdiletu clologii. s nrodandi rimPdecorcizcncgt, did iucrc c'r'lrl C..pi,.doli napi,lnl idichim$c $ Telini consunul ine, dc dcSo.sau itr bsa spsrhi riconwlsivi, $ n.onrndi d@@oloblnut din 50 g $l tLl . nidft h I I 4i: toari dnlibta s 6d i rinpul uncizile Rozulbicbue $ oblri I' d ntuzi. con*nldi DrclaiaEdii 100B flo.i {i foi, dc Pie6i! b 250 dl aF. h ffr s' diuci {qsi mdihc dcnieE $ s fi.Itc utor h foc dotuolSci lMo s pr zi se . ii ioarcafrliu lc .pMtolui rcspiraroi @onnndi .i! mi DUlt supti! n ' pihojoii,Telim.liuolo av.tuii,din.ac nurrcbw 5i liPsdcinorcoviiPinnrmcul, ii vsdc,if m momdizinr, sp{hl, Cimbirrl BOLILE A?ARATUI,UI CARDIO.VASCULAR in r[..iiu le .,rdirc !u tubsrrrt n.rYt, $ @nudi: ode, pc h4i eliund s Pntrsri I lu . spr;nshelnl (,Jl?drsa ,fi.tat, ' ardi.ci, rc!€zinri torodaE m bui adju$ni al tdlmctrtrjui .r' Lnr r s€ddivi li se consumi.a arm, ptuspft Gub fomi de salari)su sub lnni dL r ']'rs dieEri.. Bt irtreMnl $ sdnifimliv Lplul ci sprlMthdnl l/ry''r'xr' .ul1mrc de r_!ci ! losr remmandat din Anli.hLrde ciiliq ..Frr1Lu flI'!!'i 'n'ii.lbl Diosoride.Columelk5iCrl.n,p.ituetechlsiuifrpotrrvrpibr(i'ld$lltnr'h'f'h ri Dii sprnnghd sLiork Prcrurn rn lkln s'd' obllutr |hnnliL rrrr t rit ' ro r ik rr! it / | l i .icd ca iicr dodFiizrl (rii,rx\.oh!' od r$ ru ' li ri' n rz o ( n i o i f s ) d r ( e * b c a :

d"nr

.,? lll:'lJl,1l;1";l# 1 j.,;lX:'t:,:i ;,t il . t,#",.il:fl" :,,1 i,, I c r i rD c z , **",, ;';;;; ;jl;:Ti fl rtTt":l:fif:. '';'d;;":;J,id:.il.'l:,;iT; ;BiiH* -, ;;:
. ",,"1i,,1:';ff;.'l:j.:;;l , " ,.
.

EihJrat h urde-ellnLa^ttt

il" ;:;".:i:,i,"",t ""^,; ;;p;;;;-"g,6i"i;",,"i, #;; ;i.:;::"1T" ffil:l',:i".:-','.";f.;: ^;: :'-r.T:r;i.;;; ,';

rtrrtcqirnitevMnhr. * rmnindil . {fintrr /rdrnr&,r/?, iinebuinlagfiitrd ttoc@k.oapr, .of,R t n c . ' d r( . , h m | l l t, r { u " p |lns !i c n".^.**,

h','.'" ;i;.;;ll;;r;.;;;: ^,,r";,;',;;:i:::

"

nfltltc)

l;. f;.;;,;,"",; .:il.,,,";r ;;,""; ::l"::,: ;:;;,''' ,u,*... "... ..i*,;";i,;,; ::ri;"1i15 ijrlll..l: .::: :T:,:]r'i;;;:; ;;";,i1T:i;;"":;., :i*:." _..,, a".. i:,.,
"ti ' .r 1 , ^ ,r U

r,o.c, flmrc;.rudcr.\. ,/a.,.. de :,."1:'tj,."",t_"1.q': * ,:;:;,,.;.;;djj:.ll;:;:";"., l:t

vdjaror, dc.ircroi boLrr m *,jt.*j: ::l]llf1l: 1"1",**.r,rcbircror, j,'., ilj:',*-'i:"1::i::'l1rr;;ii n. ,;;;;;;;;* :,;;.:':'..i:i;i:; ^r tFtad^ kn6!.) sn itu" ,"d-" i , A,U r i U i ""a "* i

i,r*"1,,i:*Tii:,*i1j;;*:l;r"* .;,";';";",";,..* ;;.;il.,:;;;:..;:l :;,i .,;ill,].'l,i :,'.":",.,1 ll."i
.rii1l:f
h rt.ronrlozi Ji dsodfio,i jc,(om,tii

tudr tlliy!/r:.d !r,\,rs nn,r(r?rr$
rr ( tj r r .j r i qn

Fi
. Toritr derondozi $ at$$lmzi semi F.otrHdl t irclp\un,le(100-500gp'nri llg pezi rs!rclreirpJli) rmc fi. ab lod, d. mun) Cus de dem$; cadibti pdb cn$e aepbl,in umitoartle 2 siplininL, ml s. rdue teDhr, otn! r 5u0 0czi,in rorsMnulshgMlof {.c. o;di (k d( son J'r lbp'lar.irc'nr rs; Jn . Dilr'.mle, idicd jn orc@ii.. au .vansrul ci dN ui ulei dc buit.alihre, cu o conrtndlrc d{L g€ti n6a;m! de 35%,.ea ct-i inpi0i cftdc ccnc hiPdcoh$erolemiadt, nu Din alircnhlir zildici a boloavildr.u esr lip d. af&_iuni klbu si I'p*'sd O notri dBcotonrcmedi.nlt - Ohsn - st o gri$frc @E $c dp@mEa ar I orsn i d\eMnro .dcB0\d. nri 3 n m$ b u v' 6cr?l D.ri' r*'lAn't r 0ffitsF(u'r ', irca d s s a o { 0 i. g d e rb s h B s - ,d r e .o b ,aa;E I M o- u.de O .*us$Tcomplc'r'bTr!dno { 3 d 4 g m' iL € 8 , r: d ' o ro ' L : s ek,l g-nr * tlmm dr o gerrurri d( 40d,t 6k @ 3btub'|, 07 rd.punr rn6d! ed$in. qu in Ptrle ncd'm' iP'oduilclo'1rDr' Itrb'tdentiuleirnerlrl4p'l;rAr.€uik mc o c u s t u J r8 rh rd L ! l l' ob ti 'ur co ;p| dt.rrcsrDs.in.i.rGdrn f,od'Er1 r r''d' {du' ooi'L potaft I'Lr 'r iJmdr. d;'i,).onu;, " "i $fld'n ne(l..urtur r (r'..5 Eam d!o,l' " oder sr.d '64 -; . U{lur0iul0a/t, rdrMl o elaic hiPottuivcend ptPmtlc oblrnutd'n! |n l ;n r i r .l e ut6b4d.r I bipob nc dr'Uoo c @s J P rJ (. t ru r\ \ d 0 r$ 1 rH I I cob'l Fd dF,M s.. , .oni.n "i*,;*,'"'scm.nc'ooo t*dpano rnir'.obodI' "*.. H .ne {d R dr@a ts. LLon. aie F ' d c U' h t u lrr: ,1" ^u Modld.pnTstrr { n n . a t r. r-. M -' "m na r i o " ;1 ,.', he .- i d tu@h rs,NlonF.rpir 'hlc |t rr{ " i. Da d mlt d t 0 l ' r' 6tumin \m o' Dm s. rllcsmoh.nedLd6M i mormv'),li.lior ' c' nJ I I J.{trlrbo.bhrt{ io nqtttor' . ttftni\Acoo " r' ' I l! d Drp ri' lJ d t r e L rv l ' J0sdcpdotusia i l u.c.DTp .mdd.nl5 m*d.pnr'rprl! dc ll oi. oo,i nl@zi S. bo! 2 cr pLr, Ln'E pi$ilari dr l||' i rN sublomi dcpdti omogena, Hrei; s. mat adninnft si $ administcizi,riDl d' l0 ir rL' ' t I niru {i mCrc,i; pi4i egde Din dcst mskc dc 2-3 lirsrii?. d l/2 ori inaint d. niml dcrunCua * rciaduoi o Pnuzii I [n ' (Lsbtiefl olfriMti). de la drc s rot intchui'\l M L rnlrlt a L{srctn:t] !bh.d, l sprialpr'rrr $Dhtrr' p 'mel{'r'lo nooh n lr'un'rrNl ' nr' rl I E ..oulo du ( a qo * nd F;n r*sts'ra; jo ln'e ; .0c., 1 rb'F le a d ' F a lrL D m D nd r i I ii r/ ini ;R; or) iEnr d. rud,. h o oD a ap! vhriI ' F . \r.dr r;!h rsaa ?0,,'. im$r; o !|t d;icjnNo $ sb foni dc sL. D&niri or(iMLlLr LLIILI rtrrl
qvsillor' mi'urld $ in mic@lciDic (oldD.ntl. qrnirdiv! nc dldN Y iihi t(mu{rLddd,trLbo rdr'tiL u[L L(ir\rci liqiioh r{r dr i

radilbmri ermod.m, ere
sdsk I

I,ne lDnre

ftu.e e r@qmdi circrctc,vjinelc 6!3ii, .jprutule, hctq

.,f #;i *f),i*;T,ji*;#,nrff ff l;..;"#tri,i&,*tr"#:
qsclIr' e td@t de I fa@ ca.wateoDmdtui gen@tc pivitrd d€h ri botite.i.di

sd*ii$i"ft fulT,l#.l*m,rurl

',1*dt;t.* vesebt,soa( if, {, :ii ri":J r'"'*i1fJ:, **xlil#i':{"Htrxtr ts,,, j,"i: de no,nF0ii?h, il;;ir;
p1i:,1;tr:lur

ll;l:r"*rd fli* ;ri; fj.#i{ if,,fin_i;-itrrr:":,i.'' j: ;;; ffi:i'lt,"::Ttfl f #t#:
"#t:: x;:;*:; lt*ii.:il;

j: ffi;*:';;g:[.p;:#ri:],.#t ."*u:l:;ii;::;:T$,xft:j Jll;1ff "Lit i:.,ir,l il:t,,i:,
NOLIIE ATAR{IUI,UI DICESTIV

l: ,.,,, l:#i'J ":iT#J":1,t0:1ir,^:::ct: .nk n 0 r:rv-? o0 Jr

i:":1.'';iilill.l"-lr,'r,"" ::;;1';.i ;,i.,::r i l"t:i:.; ;ll il :::; .;;". lllJllj:,;t.r_. u 1

.,, ]J "; : :';::i, l :i',';" -'r.'''',',,b',, i. "1; i'l}lli"lX', *r.,,., .:,1'i',i:.1,;1'1 '"., ::,:' il.':.]:.i:. *"'', 1,"1 " .' *",", , , ,, ;;r,;:lr.;:,t tl.;,r.i:,i.

:;:,i[l]T";*jili,::;miri:li:rh} ii}l, . .. ;,,

oud ! eoior

od,van Popefl . Mnrlrll (7ekm s ra,t!t,) | { $ r,rlLLc Jrlc Rrc ru etede sddivc bineonomBrc. conbds sushilul$ inlirui r. w,'Lr ir vdrn o lingur$ dsi de sminFj pisde finn| s poar d'niiisr! diii rtl' d. !r r $piilor msron din mt tn putin lD:indrolnehdi$epricc(ueldird({ t prddhrr.},poarfi bencfr.ibotn.vitor intodu.dr ii irimmblie i Hnrnnlut 0 ud rt nt htt"thilotin),ral\r.tndui (Letk!i.uk ajli.i,ah) Itrhdnrtni (,1natint ht 4 ,th) u nroiuruiur'!fl r,riyur) ri iomrlor i'rronn r, rli'rr lcgmc, i! sirdrumclc djspclric. So . Tlrbonul jorc, un 'oL utilizzi frrelc v.zi Jl l'mMclc ( 1ns.. src conlioun uki se4hl ttddr l. gti (lom4 in prcpo4iede 60 70%.d n tu,|!rvrd,l, rdidri, dudnase s;nn mitrulc ti cmttAi mioidc iod).Elrc un bun!i'ntr d rl so ciilor gNtso-iDlcdimlc, inbrt, tiind liri momanddllctrh srrnullrlLrLnqi; hcdi.c, pend de$eFa diurc&i !i p€nrru fluidinmu $.rttiilor bmnbi.. (rqNN dDdondri) Ddoir; dnlinubld ridi.artd sirui ninenlc s rcoomandi boLnNilr citror lc st .onhindi.{i sdc4 P6h lrilizarc de r J Iudgll idhsului an,Trfh0trnl s. |lirl. .on$M tn olc! .lidcnri din cm s anslma l! Din _ rlix f l- f , .c . 0 ' , . ' . i i . . . * J . f r i k . p o ' o r ' e l e ) . m g h r . @ n u b d c ( d ade subfomi desu. pror\pi sr dc md In 3lllrlkle hlpMr(idc i i. uh.nl srdric $ duodeml, so foloelc o phnii darcueildc .u Morid htrerLod. "bda6 ,yznz z\bi lstariat ohta.!4, DLno cuhnaE de FI're mil.nii ir Europ! !i . !.comddaia.u numtri rrinur. dn fi @ mcdi..ncir, itr numsoae sfsliuri de .irr .r Hipp@nt, Pliniucal Bild.. cftr ti allii Exisri indicqii mpin..,.dnfmde Eqr si Itiininc..de o noDan,li ib nlc{o. h fe1o muhe,uc drdc mcdicindc, y.n. .lbt a 6cur obk@l a nBmem.$ si mdii ti .mdiri in uftimclc dmiir r s-a$.brtiisntl.odpdziliachinid ti elruic! fromodiDamic* .oitridrl .i h proreiG sr rrdu, dc numrl l4o/1 (in VrE dc ,r,sha ,le,a@ $p s!n,r'r,.ru)i rel in hidnti d. mlbonvuizi ifuc 3,5ri lrulolls ll,z%i.clln sodiu stsdc6 10ng%,ir11i. I)obsiu, 17!315rg% Mri conti.e de !.lciu 35 ng%, f6lor 20-70rg% 9i fifl 0j4 0.9nc% Co.tiNtul ir viEminA c$c frdtrs A 6-65ns7t, in vi@inclcB !1Bi,0,05-11,10 in vibmi.i 8".0,03 msyq {,05 mg%, frii
iurnr..1F3. rs'o ti fl *lr nNrd1..4€,tu'sd.d

din! o gulic@c tu4 iidi h non.dh sc@mddi sdsdisme.uundmot oblinu! bun'* obI lrbndi:odi . ' o- P€ rr ,;s i,,',,"i;;; ' 'd 6rl odn 'ilc rroM 'LF ";'. ro butuh s$' e @D' 'r,n'i!c lar! r' '-.,. otulo:rfl -.;

; ;;;.r . ir" " ,.",

Nd i;tm,issN r 'm d( nnm t.Lo"doo ' " ? ' P ' ' p { B t sd " ' l ; , ,i ; - ' ' " ""1',.,,,, o"ir inb'.lk fl rrtud'd 't ' *. , .-.i*. "^or' ' 'Dor p,*"jer'+m ra' roadr d'!rr' d r pom'gJ'' "^""a"":ir.* a. l;illi; iii"i"lal"'

r ln c d rri , rrpdd e r o ' n ' s r e k ' "p,,.,'o doa;os;Lutiedcnonei|penibDMtrbfttbolmwluihmedtlL

, *{ .;,:; , 1J7 0 . . r . , c -".'t ,rsrtr" d t" u '. rn & d N ro or mr r hr /dtr itd' tr ' ^ . ulr !MLil.Ji trdepranghindrcptolrb( dcnFr I ^ ir ' e r ; i c d "r i," ,.i , . s s" e a rr',.d '1' d' Mtbl' ac{ r 0 a bddior 6nr u' "1 n m n Jmdi' + ,.*" " . , 'i. , ',i " " p 't,r;'r' d linin I ic @F DnI m'ea 1." s' ! r"nd". "" ' "Lh'? "
';i

-

-i i'i.iiJ'il:'... " *'',."

..

modD(Inh|

nl5u. bsofr$ e

"

oe a m" r !r'gdnn. drto'r slr' drp mr

. r"""'1" "" r, -, . , i " ' - r' . , "'. u t " " . .a",* ,;' *"* " i ' i . c . - * . ' "" ' l l . """i i t- .rn . 6 . o .- .',1 * r i .. I rir,-. i" ".*." * , "1 , r . r " "0.".* . o. j f t u d md1 Hr m * t,". - 1 , ' L ' * .

,, ",1 ",.: " : i: i; -

I'r( n"n.,.1.'*-' nr' "' omdd! ) rsi nod(m'deArd'i dp$r'rr d no!.nnrdo d " *"'ilr..d A rdijiuE irM'd c Mn r€ E e \ ' iiDrli P ' Diu s rri 4 1 n h ^ ' d il * d, d"". '-d{co,rrroN ! s€'eor d'' nuh,-pon,d ' d * F ,, .i -I Dmtr reioDai_crc T e e t 3 t u : rb ' n i' p, " \' h 1r boru0 nil" pn;I'd'' t * F\rri ' r rgu_i' n s -r J ' r' T e B ! ' \ " ' - '. !l "rt !n,.! 1ro' r htr " "0,*; . $ l.'. " ' r. . if t e 7 i u n ' { r' '.1' 'hd nd.:aorr0sadkr d rHf 'k) r i. ,* -, * ' c b " ; ci( r n r ' | ;r cr 1 ""' r r ' L ' '0

'.r"hr

|.fiir . Lert{rnnl'/ |r'man -a1"/ Pdtlttent P"ta4:tL4roi dL I i' N r PrcPndnm 1,{pi,,, s,?*,t,s/ !i Trrhonul frlk 'iJia '/r?dn'!/'/t 'd.i', Jnr'l' tr-' i' o i s ' lc -I rn n (_ 1 ' t s *.."' t,.,.g r, -"t, sstrcdmd$rrt ' ' 'ro *,jr .n'aindkat ir g t&. ulcsu ,ri" z {r' "r,*i"r" "*-*r.i"i. !n11h Ll'sr Nc.pruom h.moro 5iii ' rn bt" .P . R.""i ul'? /' -b ir' ' d iRu h ' '' " "'. -a. .,r,.: .

" , , , , ; ,.

i or-l io '11'r'.'d''r ' !,rrn Lttrr rI'L wroil'u 'nsdJ!iinhdomz {' n rdptaIr 'alii'l tr i r lil'{ .lrldi,hrr nrir"i . r'n '' c scftmrniidicodnrrd'd'rrrrutrr iNLt;$.$nNLrdiisulrlrsNlnssrbili D

fts

ii.irrrtri.sm'ii trnrN ri.sr r u' i ds . rir rii. !'i |n.ni {l! i n. dlod \r rr N iihl i sdvr('r ir i hii mtif **"",r, r,'l,t drd. I if' t k n 'rlf r [ 1"]tr'| *r '||o

,fri

s.Expuientele c. alc (trc.tnlor duh Univo6ild* SbDford Shrle Ulirc atc cli di. ms : . . rrd mo n . n d . , . d i 0 u o d . " o r u \ . . u o..!nde.r ' oL, n.o tu pi hL s,pdnedi d. tuhment cusm elular t@r\Fr dc.vlrzi t r!lbi, :Aena & RaLrdc rc t in Drczis,niid hdlat in lo.ul bidbombLd desodi! in @mbdds sMliilor dc mil,n .(m1ui itrrsint ii itr distuncrilc h@dobilim. vla rri, ddorni acidului hdic uicr .o{r!c,6ru undrinfdhnt il ractului digsrivnimuhir!r drgsro; n! ^.h. r/-l ilrrnb " r b' !r. 5 .'r .d lJ o. vrfli pmApr. - .rn. 'rbi. illLsi.mpo o\iu, 0rt I'n'hr. ii nq A{'flr xFi[tr]rirufndo( mri.Ls vrrzxrorinlttasu rh rcd ,,,i L', r'r..,,! t.. T -d ! , rr, . 1 , , , f .r i d , r ' n '. rrLrr Is 1.dL Jldr INOL[itu ! ir r{ h.d'i . liri . + r ilr ' hd\( h cillo

stio o vrEi albi, afst dscoan aunei noivibmine viboru U.$u la.iorul. iul.

ovd!elo,

odraiFop . * u h ' s d . - c (f . pr n ( ' . r - n r u A p rc i. f l k i( f r e 0 n h r , , (ci A . c n ri r ( h , o 1 t o . ! u I v r ( t j t L n , n 4 t s - . . .l.rk?nEi,btraknroA". ).

Cuo d. Vani dbi frmri." ,ls,!.e/ arcmlime dimrici pentuwe 6! iddi.di i0 lirida ftftIt, dlr t dchvorizm r tsrbliei .denelorli gcnenl5rs lilhidtrluided.iri dir cirun in $eirl Hanb crudn .orlim ti M pmipiu bipogliccmid! knridilblric) d.sbl dN di\ dn inn$il dinpunddc wdcrcblochini. $, dabdi rcsbi Lpr, s r@satrdaiu lir s Dcdi@.trt cit o rlimdl cm nutcboiesi lips.i din ilinenhli! diabdicilorP$h m roi lclivi src Vrtu dc Siucnd f&65nr Ms din wi .ibct trycudc, uiciti Tobd.ir, vrEr rlb! ste $ un dd thnl g.nd!|. .u .l.d. baddoddic. t spcial supo Cdneiilor gnn negdivi Asuph Sfilului lui Ebed (lgtrtul lebri rifoid.r trc o rl@d rcliwe bodflcidi, ddonri ridului hdi. c!rc * rommz, d,ci es. pisti ri cArcva la er ii s@ .rudi Dalo ri gluhmin i, Vrn! ilbi $ resnatrdi $ d anid, ziL. (hod@l) tu alcoo|nmul orcic. Dr, pc litr8i &ae cfcddc tcmp.ulie sumenlion.t, vln. dbl t mnandi. i,l spcirl, id nrdi.ina hd{ionau, $ in uz extm, p..rd .dniica duichlor nusul"t,l llgiilor rumdice (cu .fcdc hvonbilc tn spdrl i. lumbago sirdcil. hn piolfdiil lr !i mlc d(otrgGriq mrisepti.!!i cicdrizmt, o sedoved€$un bunEmcdiuin hbndi( piocc$ g.igaiosc Muin tercz loslc poninfeclio'stsl coituziilorsipligilor srole,0u arpn ngene,inttuu juslifr.i ilraEseiinul.r|, i larc Fdka!n!!i.c. EL.tu1limnlaiv vdimsq ln .tunri ti in heDoroizi. Pcdh pFpndrtilc mdmtivc (deIiroriaE i loeluini UNLpro@riifd,o\ Lor ) plnelru, subfomi decomPreic ' L Lou * tolosc$c !be$, i, ftrunc or, iLrnssnoxnc, in Alu$nd la cicdrizrcr leziunilorqi psdu.;nd o rcnsfi.m 3 .ncrhl'cL i', /, ri rf€hri, V.n. llbi s Imnrndi in degtr ri Ji in i6uni arc ca0eibta de i . B 'L' de dutunbi6upotubilc prcvo@re 4m Zosel tr.oi'hndLr Dinte aletiudilc dcmablogie, vsrr rlbi arceftt ftvorubilc ccziElor qi enelor Ii prc4nr,$ shdiui idetr pdtilialclcele cred. (.rl t"4 ' tu binuirc) strph ludonbr c$m., ttr erp€rimmtb fimb pi L in pucnr ourii! 'Lli rcztrhatincumjarlre I.1i & e iu c$c dc oiEE petrh noi.ei dc drizL, u;,nici'( L V, Atricl ibt cotrsidemu ar rlbl m paimcu{alf€l spus, .,bunila rod! ,. li gstii€le hip.n.ide zu,insi, clcds &vo6bih !Lrltc l.sumcetr $o rlu A{ft1, cadolii sud lndic4i ii alm.nolic. lidl,, copti in coqi $u i'h ftrnr !1, prcrria@ .ol,|m urtm, ffri sNr| suil, lnsi, .onradrc4 cdoh pdl'\Lii ulcL C0trtrbm pansm€nl ssric & uonsd, sucdpmapit rl mnolilo( ir drtr N d' ii ?0F250 ml p. ,i. sinplu str evcnlual i,ndt. .u s( de norovi pcnrr t L ( 4 pode fobsn ecla soP,.rddc,.ntl0lrnrl,'tr'r(i, fi in sucul norcovi dc sMrltri $i Migdd.lc dulciiu o i.liui€ livoflbili i0 SNtr.Lc h$frn. d! prot.rotr r mtrmrci s,iruu. ir ndid. h trNnnd ii rllrlr rl',lh lormcur o DclicuLi dorhiiricdln tubn dr!.rn. rcdr sdqi. d. pcpsi0i \ onlrl.. Scpoir ri, ,$ !LI i (1, r"!!" trrilto'r sin$un'nhb,!' (.iilcl0 3l g)dcdouI llJI n$m /nmhf. di!!r.i$d' l0 Llir l! i tr Mu{i,r{i, ri i', xurqll! J. D rhr! Ll'| ( riNqk i rlr'r 'i( 1 r ' r ' l N r nI m r r r r N rr'Loa,Ll

A ng, rp,.t,

'. !., ,o ., . pfrr p,-cL":(6k. '.' r'. ft.on,ndagur. r.rpi, urlnrui Htu

; ud n p" -. . r -. . D. . p " . . . ^u , M o * ' , , u i ,ta\o t , . t o . f" . ,t;r.{,n,to J ,\*b rtd e d "1 o-(.o.rr . , o,,,, r L ; r 0"0 . ,'J o 0, r Jr"Dt.'. r'.D,fmd mm q! r. 1 r..( cDf(\.r ei ! , ' 1 . _ . -" :1 ' :,ll l a e r , " . 1 0n 0 :.r r ., ..

l1 I Y r rdi $rrr l!

rCld 0' i, bh.,o.,t ,.1c d, mj...n.cpr

D "|3 ,r o .o l L + ,.r - c a ...( r i
.,npt,,,

40q.

,n,nr,tr. ,

^.. ..1:, t::

u,,*

o{J - k x r i l .o,j s h.

. --llT:.;:l:l::
re / o l rrl r.

/..,fJ. on.j.Jtr,\rp.f,,p,.r_u.,n. qr.drt . 0..*", )i..d,-;.,.,

pr c ^,,

R . .onn p., .rn Dr dc^or#i etb,..,to, - ,ob, r n . c o . , E o e) 0 0 l 0 0 g r n . . u d . p - j p er . 0 0 s , , i , r , - ( p - r 0 . , . , . . u " . . F . a n j p o o .p , e p m ! , , c -c . Ds mbncD.pr"(s.po b...

ili3il'11"1''"r'r" "o."tt'" o a . i 1 p , l ! 3o

n,cii{(

0i r....

,iM r!!cdruldL iftm ($rafr(omrdonumaaduh]u ! lirotu rr.ootulnuk sE mnrundnjldir chEf! ($rcil;

v . rc rq u , . o n . , d , n e r r c r , o t i r e j I d t r m n q p c r . r. D r o , r , e D-o ia r . d r n r r ' r r !-R L . m d f c i n - : p o r " . r r t . o r r m r c . o o r i , : r_; . p C-t u t rr dr r . p n j . , n . a . o , 0 o g , r L i r n u , ,t.u . e , t a t ,. t! 3,i f.c.c. !e dn,, .,.vr r.o u .. , . , - R ,

o e (o q it z o rk ) h I L J d ,j e b o u : I s d E n r' o , n mrt . j t " p , t s.F,a\.o.nnsa(k\d .r.,oi.m,M rdnu r,..,. ro L p rn ' s ri0 F n i r . 0 n g s r a dr.,,,nndi,r.c.scd.!m:if..3d4-, .. 0.oj,. a . (. n Do . . r 4 kk.e rtr:n.tomc,ija no.r. 1o rtlr 10( o ,rltl r: "'.op e pr i d . n u . , 1 t r t o $ , a r . r r t 1/ | rrlo, n rp r n n I D c r , b c n . n J t - l f d o o a . c b . . . r d r n . , . i , . . i , c , . .-.0 u . t 0ud.,. f lrRn ! 4 (r, (a : !i Indi 5 ftriji | I 1 'lr o I,oF. n hr1. r.r...1ro. b.l , , u r' . ,)t rrriit . k . r{ rd.',n.,.... aLdc..., i h.,ni..r3,..t r I/it,hrr

, i] ' ' j' ' ' ' "' - ' l '] ', 1 ': , '''. I ll : ' 1"""1 "

r " . *'h " I

',

o! d u BdJo/

tu!

an PoF{u nR. q perk in.i, r( LJ,,1!

ine[t dcduren, L mpii c51i li iduli s rccomndi arir ln mdeorisnut 'bdoninrl cnimionul Mltxtt (Andhn crawt N) s,t fca.ln .@, sc ndministszi lub romi ,Lri'fuzis, oblinun dinlr o lingudi dc ftodc u$dc b o Bni cu ipii s bmu2 3 c;ni dc irftzic pczi. Petrh unmaibutrftztrlhr, h i.flsri inftzi. $ potldiusa $ nudc dcAn!$r Toritr .olicib i .sdnrle !i ii m*odsnul .bdomiml* {.omndi Sprft4bdul {,1rporos,rofctald, subfdtun dDftdud preprdi dint-o pdc phtrti li doui pi4' (lcool dc 70",pni nfdrft iinp de 10-15zilci $ iru !10 picatun hi ori pc ziSuPi dc m strb Dtr$dcp riprle Sprrrnghelul,coosumar ararc road dc slaii su subfomi d. dlfdir. pEpmt dlinde di.tricc, dc cfcdc ldd've. * Pridrc lhc lcguDc, ncotundt Lcu snul. norcovii,Pltrunlehl, Telio' toat lomi deintuzie. Cee' i U{uroiul rb lomi plo'q'dri i {'b Dintrcfrocq s ie.dtuandihniib, FnmzkL. $ neftlc Coidlt4t! r.uii ti @oi.i, sub*ped {iii pFvedi\ cir ri .unrie, becficirzi dctr, aqcMli Ditrb 1cgm. menlionin t[dnc0i .u nmmde pl.ib su cuprodN deDrisinc mshvdelq @tsuirL dovl(dul. cosund .a !ure, itr ditenb Dl.0amt culin@dicrcdc.r @ o' diic, subfomi d€elari sd dc6u.nahd pi" $or'mi *rp., consunari arae,i b lbni dcsldi. Scrd donsdil (,lntni:cK cazkttft, st un pud NnDriznt rl szldclor I . (J' L ^tntqitt I,Npomtlorculidm. cu l,op edli ldrtilc Scpodedmiristn ri subibd$ doinftnc propmri dint'o litrBurilid. plnti li o *ni .u aF: s bau I cin' |r! I rirrb .u sminte), . Le\\terDt (Letislnu" allicinaL) .onsumt s abrc rd in difs& prcln.{r . Mr.nrul { D'd,.dor'./ ri irevir (nfi'.r "rpi,'d, in pigpsat olim e su s li

n.tu prnih o .odnkiF sopor.
uleiuldeoistine sre ui toinc bui lddivr $ rt.omedr 2L5O Dnin doz, unjcii p rp c D. \ e d e .d r n , i J ! . . . t a d b c , r o r , M d . r u r e 8 r r \ , b t o T r o ! - r olthd pnnpE5atr lbibk dc:0u tnn htr it3tud6tr[Dd'r (ii d inlo mtu . e r p . t s , , u , o , 1 D t r r j . 6 o 1 1 t a d a : a r i d . , d o i . l mrns e r h& n apr dc 0 L ur a . , d N. .p I d. .a primdr..ine e. !! r. b 'nr i ' . . 1 , , . o , re d m ' [ m p d el 0 r i n T ,.n a. nr. i.$e.c!d]r4 , Lnsr 4hn. \i t u d in a p r\ i. c ^r t r ' ; p f o b ' n o i J r : , t r d o ; 7 d I i t r 4 0 . i ; . . c o l r 4 , r 1h Da, i!' r3k 0x. | br r, o dip.r" ,,3,0! bn. e pan- .. I e.e..n-lft r '.M prdEr rtrd 8u I b T !o..prr.j I t0 20 ! ra d rintuk. trd,.c .e 1&r. 5€ .u0 D. d , i i ( , c b s , I p J tf | c 7 : .s t s u n p . t r . d r h J '.. lld b p , ler h r _ - - u t u r d d r x , d r 6 . d e . i r u r r i n a p ,d ! j t B j D;,i d b rmF , h d n rr b r c . 2 0 0l 0 0 s p e 7 i d Ib d do-RpE mlrprl j. rlr uijhr am6e dr a critr r, 4 &_rh r),mrk t rt i n d 4 r " c , t-,r n d ^jolMd, . d c : _ t t n g h d t d d 4 d 6 Fr?nl t . S€ , L . orpr I llrin . ila h- o o ' n 4 , ! i , r r n , ! , r r J e ( n . t , s a s € t e d r h b e r r u . r a t u r .n Euh r0orhsunr. [aoe i m, Jt6d unftknsle . Enli Gnah a-kNtttbt.a-.ar hlJ)n jndim-.!.om@(, rl'o , d h e -@b ' l; q ih d t ( , $ u & j d r r i e i r - . , \ c o 1 , m f i c , d , b c r m \ rn r . rrp d irc d re ? 0 -r 0 s p e /l.- F o . . r , , c ? r p , 6 i u ! , , n d . h c r m d e / w ! u o r$ c p r, ' . r 'pJc6 ,t. i,.+brirurmd@n, rron1 ;F.bm6tu.oG.

. Pt,ztt (allim pamnr, h lrxrtie t nanabil, ..lnmzi loroddari niril. ;id u ,,1{tftcrul disd'h (coh nrrbiL) liriia o\x,i deRdrnlauqidlqiun. hxriYi. fiindiBicottli0di.,lir_r Pcliolii m ituq $b fonMdt srl' i gNtici tiitr hNDo'oizi lqiolii sc.oisuni in I'ipsacidildd rpi d. din Ntr' su.prcpmr 50gpqiolirii4iin.ubride ea2 cmsilitru1ij. dod rL ri! iu:'ninuru.duni@rc*soi,sitcotrislssbrbin.prinprcsm StrdlrnLxrlro'0 Dl) scdDinistozili'ndo7,si.: | $ rolosllt in sdl|) ] . h .cs c Drivsrc vnz! rDi f&?shd '/e,!..41 ,!mr nfi6, ir srrirde depinilh 1 I l'c zi G6nrindi.di lr hrftlrNr L' I Nrsdi! ' Di'irc liud!. dc .onbd imr dc0oNrili4tr: tomi dccollor sN I rnN L, t' , , ' sdctrsd. !i innui.c in {e su sub h nddl 0rodtsc. D!' ,ls in F1!, \Lnr dhrSldcl .rrtit( l,\ 0,! d.,idc!iwndc coNtrmt m drc sn sb fon*i& un ,I . lNVcc htL tirgriid! polfi lorNnd! .n ni. 1701r li)!rlr o tl r ! 4 L q n r. ' h! ft L r s r,ou 'n d p r tr !.i'u1100 lrrlr{ l!u{,!'tr! v rh $ ir or 1 ' ,sr ,jL t,lLl r $rtr hr t'idrr,' r, L n|0 5 m r \ 7 ' h ] (' L ' ' ',, "

p@zrru, upi dd rprhni { o'h3 mbn-Nr !u &torot,jr,r4 r,r,?, d rc ' f l rrn wirt rM r c r r., d.8nd.o?r5 mb n t u rf rm0 ar$ sn). c, $rrug * foto.etrsb roru dc !,op Fepmr or 50 0rb , s Lcit.,r.r. ,j r. d,T : 0 0 D-3 p a .D r p d i t l a c . t i . n l r t , u c . ( i , d , r, r.u.0 g atr 5. er 1 r(m om dstr, pc soruotgot,.re I tinsi, lnodc I zl.. O ir. i, d t u e p ' r ! @ 0 1 4 o ub , t , o o i r p . - e * , ( m , o . r n : 0 c r p . , r r j, d. r+t uJt .t@r TlLrLo ' d .d pe( 0orfF.d. ah, mL.. rd intrks,.s;rtu.. u ru6 eM ' r r s;d;nd Acr trc.cdeu .c.Lth e ,o,ncb nr tn u d, d o/j, n e . r, k . ! . . n F irv j . l l j f { 1 l i l , n h b L i ! . o . . . r , , n o a . n J . . .r , . i . r , a r . , , , t , ' n io t u $ l. J I l/ 2 0 0 r d " t . \ j t r ! . ,r.i.!...r .tJrro,r.Jqj.m. (..i.,t,r.t,,

ovid ! Bojor

od*

an Poperu . r!. dr cm-,..dnr r ,/,.!,dr ,u n., T,.i I, ah.rmr

. Pm.j]. (AIim Nmn) zN lc akh.ica pro0ftrili adihdoindce,h lpsi.l i', un bdud oxiDrilor seiziLor Se utilizuzi hdiclclc pl.tlci (.t!.rumjlcle ,.musrili), ti de d n orc s pEp*, uddecet lolordd : linguritc tlat mimld h o catri0uapii scbci 011. ena diminmFrinp de6-? zileco.$curir o n . Pirrttjelol (tuta:eliul hotua$e) ft ri el pmpierili rdtioxihs. Sofolo*$. o prainti din 2 linluilc dc lhne riMlt Ltrli'zic h o dtri co api din *E s bou ? .l Tnhncdul idsn r! aociti cu el $8d\ ttio spilibr de llni I)czi, rimD o siplimena, oqlc cu o iinrzic .odenhra d1n ee$i plori (: lilgm dc fnM la o .oi cu !pi), d utrc $ fm spibhn pmrnile F rd*i p.nod! hemeNlui iftn. Di.ft tuct. s rcconrndialinde.dE aoclcd h stecial conbatFa oriMd! itrolcisiv.. s momadi in spsirl copiiLo; (dt $op, s he o curi ( t in '_n l;iitrd comDlcr cat l0(H00 g aine zilnic,psiddi in oft 6te rc.om. I .!1 Nlin fti zilc .ons(i\ cu , holirnlui si tu tui coNudc ni.i un al! dim!!r. d{ir (1 mulr 1-2 cini d. api su'd.. planre, zi. Totin oxiurira sr tuomandi i4il. t crpunlc consumd. pe lrfuzjc dcdie6e d!rc, .5o 500g dimincaF, Ftrultnd la masidepdd (nu,iNi, $i h 4a dc $!d) Dch hnii i. oriuriazi $ Mnmdi sni{ele. ln e*t sp. s d.mzr h .n i liind zdmbiro), lnFo cani .u lti .u mi.Lt r,' i{miqclc {i pulpsdc h doui linii GeminFG linsuril.).lfta8! .erirdc $ b.. $.m, h .uhtrci curudur€i 5 i zile. . Plcni.nl /P/r,r p?Brtal ii ?due Ji cl .ofuihuli! h.ombdcm oxiuriLd.s. *pEpridinturi.,lolosindI 2lingu.ideflrmino riliaziftraletiflorik,dinof Sc ctrrl.u ]0] m laoo. beu ? 3 cinipe?i rinp des 6zih lnft inp s c!l\nilr loot, in 6ffi8 $.ri cuac@.!i iifuzic. a Dtrtc'ctl (Crdthih Npa) rtpt.z\dli uduldtuc E nediileeficienc!i vriri!' I 150 200 s s!r',lr ln conbd.u cnici ti r$iriziloi prin s€miitolc$lc. S. (p.ild ldulli) $ 100 (!.nh mpii). s zdrob.* ditud! !1$ 'lcmFsc u.'c;, rrNd i{ fl in doz, s N Dupi 2 orc.s .dminisrresi ul€i deRi.io ini.in6 .,,'nn,t slu &ii lddN 'ni.rc.didunrtiil. h.DrtGblllm, imqosc lcgur!. $ lmdc (!i mri pqin schinl.) i h Asrf.l, .! $inulinc dc tunqieiheparEs rcomedi: su - agn$. cotrmdc fio o ah, fic subfomd dc.onPot,ds suPe a $Ntu i ' r Bud albc.Sucul sgises obine pdn pnsm !i s! .oi$'na in dozcdc l{r{r lll0 dc rLL 1r! r cn.re $ viline, er d i la rcgdsrs ps&.himulu' hcpdic s vinb.cuc $u crcffc Secon$ni c, d ft. |irl ' ddorair hspdlirei l.rutrilo'sch€lde lrkgfiudepezi$usubfdmid.suo,!e.c200 l00nl})czi I',|Nnrri,lr rl0.s0.urc.u d! o irmiLmmr !Lpnmivlit re rc.onsndi intuzi.ptpmri LiirF. litrstrri | \r rn visirrusdc lio uii.! rpi, dinarc s [su2 3.ini0c7ii scpodrn'bi $ !] trt',I pcdn $n$nn o {hre, tL.indu { N I i i [i inlr I trgi ri citrutri. reconrnddc g!c,i, d.pnfcdnlidimim $hnNhi..u 100 500 lr, - g d ui car cNr llco$untcolurc,sublbmidc f md s t |f rn t ! ! ' rrL rr I ' r itu0. dulcsll.jclco sc lodc prcprni un dedr, di ro amr. tr. nnr,I' I I ' i h ri i d $ s . * lfir b iiliile licliiduisdrdcnjunihtc$ifft . $ rrq ' rt L l' t r' it rr i
.lcdc 'unrcfiib ir (r Lf t,tul

t

fl.1',: i'3d;' ;*l :;lt,*;t$ill.l:;" ii;,i;.':'. i:IT';1" ,'..
. ! d. ftsti !u mr

:ilt, il,ilJ{*liI,iTfi; r ;,,, ;,:::.,,;;;r .*-. i : T1"1.,i" ,"-,;.:ff;.i,f t,1tri r l:::fi';ll:;:.. -'**" ;;lli:,
_ roicir hrgn dc lodimrt n I ni$jlo

- i'hidcn

jl,'J:,:l' "., i"L'lii:.'iffi', "'1.' i: l";;1:, " ",', -" ;j,, :,.1; an {:rr13'rFaro ,". "*, "*':-lil'lI1:' .,;;T:;'f,#;:'* ' " j:ti'"l ;il:j:::,*"; [ilrff::]J:TTii,.il ,* ;?: ;;:.j: i
Dr. rmf . . , t r L c . I , . . r q c p c p . r , 1 t r u r sicse Eu r0F?00 mtjMiircrms€orrinr pr c.

j:.;",t,,, ;;l:'TJ;',;T ";t. it"ti_g- - '. ** ' -* "1,;."1',r ."il, ;,,, h. /,c..r..oui .e..crprr :1,'i"ti: ;l1;** *:l-rli"rl-! b:,, :i:;#"1 tli j 10,pM,n ,' "" 1 i,,.:1 1 fl 1:..
"",

r'n"vi'i. li u, deG hvoribih in resbbilir* nhcti.i '"& '". "p",t"_r.'"1''i heprbbilhr., drMr.. In .olhilp d. mtrtr orj, ololoai bilhr, s ftcon,ndi: 'Lr1 Lnd-|. tfnc/ , o, I ti-wonutri t-

\1il?'ili;'"i'"'' ""'" ""

er' iE']

"g"(E ' in'k',!'rc
-oqd,u u0rno,.o. i,

I'li,j.ii ji;i".i' "'" l''.i"llli
lr"(h

l":;: :,,1,;;j: ;r-".;::,i.;i,;ii;1,-.,11l;.". li';; ;:.'.j: u-!r h' 4 dc' ru(i
rn' " 11 or,4' "
h.

dn : r r . . 0 , r . o " u $ r . r ( o 0 r d n o f r p o e : 0 n . n , . rr d rg , *"'* , pc'ntuoarb Ac..;nm,s.,,._ ,,. ""1r." ; : . ij: " . dn(iGzitt. bnhre drrdL.,oii,cseLa,nr,..0mrna .b r5 i r.p!b brie. )i ptu. 0{ur0r {, rn urhal .or.r fl ft , j drr .n.d,(. " , p-r rd r_€. ip3., *
,.he.!l, 3.$. d 6'A trdrf,

f "''' ;1,':':;;' ". "''i.ki:;il "l::':1,'L"l;il ;;"';";;'' ,;t,.t *.. ,l, ii;i,t"t,:",'t.,li;tl,1jrl".'::i'i'*;":i.;,*; :: ru r rr 0 | n g t rrr .

i( 1 .

ili,;i"ll:l,r; " llti:1,t.:'

r'. t,,,,,..n,,..u..r .. i,r .r .r fr lr r 'rt.' ir I' r ,M .r n.t .,r , !

or,'.JJr'

.." ,,,.,.,.,

" ,,,t r ,,, r ./

odds solor

odr.i

Popei! Fio eEp€ iEdl0isr! 5 nad6m;

BOLILE ATARATULUI URO.GENITAIprordnclor, lipLddor ?l dc inpotud !l dinitririi pmdutilor Ghbolis zL d Un tacror orsrnfi a nucnd nnrlc uu siruri ninedle il .otrsrisie idegnkhi futrcliomli !i lrLiricr€ dininini rodutilo. scudari ai ncsbolismului€lular pod! rvs.orsccinle de !rovc Rinhhil cotrsrioie, tdd, u filrru lsti{r olgmizd phh clinindea ndclor d'n u a J d L \' n r io N' , , , i , m . P.od u $ |. s r d€o A 'P r rc b rF d lie n d eL'nu r p o r .1! i n.r .b m e'L ' Drotinc,sodiu$ pddiu. dr bdgdi'nbdm! deo$on !i lriisift r.gd'lc pl.cum il rlc ciiloruiEre$ Rzi.ii ninN, in afecliuihiiflamdoriL ri0i.hil0( !L o rfritr toxici lctrtd, $ rccomand;i .lldutrulic buti i. +r'al pe orcz,pNe Inno ., compddc pcrceu dc a.nis, iar d lichide,fertu cohplcnp trrs,rului zilnic.c4or $u su.un de iudc (din lsdc rroNpdq m did.onNnhtle conLEidu, flcpmt a dc rcplmn r tslor ir*lM1 (@Nales4i) st scfic ri colond! anincisli).i;lia rc.onmddsucDmspil dr ldmc n & itr c@uiiedvs dc ncnopariijMlilc uthic (@rcntane *uti dc ut. ir rqimd alimmhr iu o$esuliciedis { rccffgcdcr€cnia h mdodd. nod€trt dt siirigc), dnlizi mali pradi..ri in $flhii spNialidc Itr nsliitlc .roiic d xlbuninunc nodddi. firi hrdentuc slu rcEqie {l! Asfcl, tros vor dalli 51r sbiaqc rabr, e vor linib apodd dcoLLme0re lichidc. $ de pe s! ptutitrc, g gd5imi 3m 3 hidn! dc cdbon zi ln.ul ll)dilieiedemcLor 50 r {i rc.ommdiu rgiD sihc ii se $ lichid€ In trd .c privEred€t vcg.tuani, tcbu ! 5 r. (irit serDadefaptulc, slitle v.u i ti frdde ptuApdceNin ma 95%api, i.r otunLl d. apaI. pnpiiou ali'nmklo(s vr.vits !&osur sr !. ariul!i ovizd ncGss 50% atrrnurf q coodn dsluli cloturi de$dio, ir pdh .o@Em sustului dloiiNc lcgumelc ru vot tolosidomaiizbt din phnle,cu cxccpliicdor prc! pi.atre,on n n Anhid ntrL ((nrui.@ ,iin,r. d.nclor, nu s vr rolos vM dr lut tr i Chi$ ti dqti disPanlia d.a tu snddc dcturinum I 2 g pczi. S! rc.on!tr&, deN.ncica, lcl Plnn hi Tilt lr \ i r r { . r H {n( g ,m o 110, cg\rr , 1' f r1 d c p rc h ' n : i . '1.J! -, L' 4die id p L d d o d p ' o d I'r h h u ;in'.1-h^ cnbrrc "o x cm. dL$ilri pc$q loah in m 4i modeft 0lH0 s pc zi) itr .,il rere0lud| | Li I 1!rNr' iltuke p$tndc de ori$imrn'nnL;' uotulL {u@, acidunc,crcdidiit),sutrt pudtrdli 6igtd din bpE ii dii prcdrklc ladirc d. pmrcinc ns$.nl , Lnizi rcnali s! rispindn jnsdod.or de nult itr uhimrlc dedii cirvtl. r in' urd,L,mii ]La,iulbmirh sdociine (Ll!flrfif! ?i IN Di bo; o-,!.,'i.p.i..l.cL, ' . l ; eu h 'a 'o\.t..c.* s[.(lt, Rubmbir) p.odu$t cd! cdil' i T nri rr Miflii Lobodi, ronai€, $ licvi.. dni cimlali), hr dintcfrude p'odtr$ rDr\d snrJntr tinL r grbii bonboor. $ cdum $ coAuhul unorlcsumc frucrcbogdciI ciLldr' rrcurtr r ti I uuo s! v! d. Brurclld,Tdii!. iidivek,ohxgiioNrlc. llbil. !r Pnorntlt! d L i.ll oldfL"!i! srq * mzullirinaifosfdi.., vo' cvilr.rtciu!.i'imiru ll.lt miim u i drlm$rclc ri uidc dinro dl!nsN trdt "' x tdL'Lcc ll\rutd is,irlsirofrDrLriidd! 'loLLtr. br.inTdni, dd'i"!. iirLi'r u lqntrir,dt.r hri ({LrN l [] rt!r l I q!^ I I's' !'tuu'tj

lso pmis.offnmulu0.€nljri! rzombihdcjaun, enq ui., pro$trr Li Esft| prsb hr@q lcsnDc lixdc pompd| C.drihra dc ti.hides l.flc Ji h limib h i r , ,. " dIc i: '. d c l ' r ' ' n , ' r| 0 -i k L5 n.. rq J ljd, r rs d \, r 0 o . r ' r c , r k s u r c '.i.'to r ' .!rf t { "h' . , ,i no""h d I - .. , " i ' "o**, ^ !.r i j '\''j 7 n 'd l

r' lfdinnik rprrrtu rnir,t. d, s trDri. tu, L hm0j. n, jr ,. a -n ! l e -, . ,or n .n cl,k .'- . .it .h' i .,t 00'u tr tr@.. c, {.n,k. r! .1 , . I i_', . ror.o, ur!.en,r!m.o,rinsnrt. Losil fn ,prc,h. ,, _ iur vtrihrck q.r 'I' 'L u , i rtum nminlcd.Ftornr rrFlujjsolx rDro t u d ! ' r a . ' t 1 , .'G d dir20. 0 L,, .,asD!..r+i*

q rr

:.ddre, I ' l.( o k

I,nd.nt,a. Dr0d?D n d hgrrir;hoc.r ...,.,,. n"'\.-k 1s ..r'r , * " p , i r , o j " r u tI " . r 0g dn.;d.' e p , c . M , . d e . o .s r . c l J I L h r p r o n . . , . " , . . .t , i \.!.(.bi.od{p,r,vsg,ioi,.s. c0r.oog(( , -.,rb ,.r,,,,

)c!u g b unrtu .tr rp., scr,\ iiritair sDat"tunlode r! . p . r r f t.rr 'o,.r.!hto......:d-o.rD pm d,: ,;.. J b i . b " . '. . ! h r I ' f r : n . c..c.Fo.ntr/,bpmdrfiLtc ..,

!,, h.

.i c1.c.in4rrr M impo'J1 rr.. or..,..n,,m0...".i. ,,n,, ,.., , ! m: d 1 r. t u . : d n . F . r t . p d n d c J . m , 1 . . . 0 0 n , i o o d , , 0 , , : ., ., m. ! a , n p l t t 0 ? i h D , I ht,.r....,utr,g,rl.f!.,an.j$,.,, r, I f ri , lf r L l c l n r i l c p c r n a u n n d . b l L , f l m i i D0rluor $d foLsir rhinFle dllojiG fl prjjir.) (iu tudccr rbr!. ur.I LnA{, ,r , ' |j. " d(.J..dh-^....7dm'i.,,Fir.,,..u,r.,,1,' ":l,, v Mr r r i : . P i . r : tot r, rb r4 l i r n r r i n m ' \ . , | ( u i r ! 1 ,! l . r r r k r I r l , ! f D ! 1

ft

i Irr!| (Llndr , 'sr 1

{, Lr r L

rr. ( Ir{ rLr itmufutl!tr0[rtr,drrn l0!Ns0

oqd! Eoior odsu -

Poperu

FnoF€pehd4dn55t hd6mr

Itri dc .lomen€lenudivc 6endde, de vilanin. si dc miuftlement, pode psdua provoci al€liunislc Pc riio(l{nidcmdolosio. dcllrd pdq chiar.imne dim{e Pdr M,um*urc !b nurdedt trcrg 1 , . . . *p- e n e d e u \cg.{rd, 1r r' Jr,npoM ' I , T \ e riT -s L . \ ' r i trDd$ri imeoador al*tiuni cubnda Thiid sms de ele doui ftnqij into@t plllii nsp{riv aea de eliiinr! ! dif$(1lor p.odutiitrudli Mu nocivioqadsmului tr10 sirn ninade (r*itr. bmlci.!.. pmduliintd.diln rcahAi din mehbdlisdul alimctrhr, tadorilornoci!i cxreioii vr aebuiamdili o acnlic lr !i!s) !i ac*a d; $rffc tmrotiva lplnri @ied tLcu d$.birl orinclorsnne d. nftlii.uondc Dieb v.gebdant, poat anelidd nulic afc4iui drmDlogicq La fel. itr utrclclezimi ah. dr *qii, rl. ridii. cm smr Muilc, d.gcrebrik i o unib, trmercN lcgMr Situdq apli.at h |('hDsd eiM, potsAbi pBresd d. rcft{f ti vindsft r epidmd hae Lor A$fcl. ii rmm, .onstrmM euniror hsume d€ indicln p.ih er*k ,, d o-sr '.. P o 1 i Ju ' d ild c d c p ' d \ t llurh n . c e oo lu tr , r l m ,'' liclP RP n k (rt u m' o o , r' l' r' ' b J p r . u,m l s0 h sd e P { !,r' J" 'bn l dc$c elulft (oblindpnn niiarc) cfte l 00 20llg p! n, imp dedoui sq'rimini +d i! . Nrpii frmsi.a ryh, su sred! fr€h u,ktrd, averd{.1{!ip$pnd4| ca intuzic,oblinuri dinFo lidgurt d. rqrno i subfotr, dc $hri $u i,r i?n uslri, m!tunfs, !i < ldpl. tu.m c.de s 0i| tr su f0 / h rl l ro'nc . Ptutt (Aliffi porrm) da\ati.. rropid4ilor el0 cnolicrt. $re indidr adr i0 rl trutulic cdrri in u *r!f,, subfomi decahpl.sfrc,pt$nt di. annt ficne ci ncomndlt ir !linqrrlie, seaplici 0iin uz cxti i id Tomdslc, i&s faDruloi sunr ['url sb lomi dc felii liiit sublin sruprii uml)omc. d. nai nul& on pc zi, ii cu^ dt t.L rl+1, d dt \rA i,br tB.rL|lh{r,Lddlc na mult o.ipezi tdxnstul extn $ v?.ontnu.cueL otu rr ) dc suc !;nirtrl mcLuirsi clulir sublodi d. $lad devaai plodniti. Un a{L1 d. tdmrdr qrm. tuu.uLdz. impdiSo, Lli rerLhrs bmr !i ii 'ldmdomi.oz., lcguDc frud. sunr rndi.i. ni d, srui ln trkncnttrl rdndl0r. nunsosr !i (licsu lddunlor lcatc. Nnfl' Ln locdelRit $ situszi norcovii(fo'tu bog4iin povitrnini A). SccoNrjlir n l, (i!nr d! s'c, tuii, so1i, in M .rbm, sb loma Esi *u dedNd _ cohprc$ .nlidr. fi Mu f F J . " ' r' , r. r f. : l ! ' . ] a . \ rc''.'.i 04 tr .1tr0 A JUJ o ' r. ii' ln ' \, . d' . i . h b 'a l .i..',o', r r i t . d . r ' i.d,i F 'l ' lr.i.r .1j0,.. 'r' s ai,c$s( N litl'r hrrt i' n$Dqncpini lr.osisrcnladersri, Mird.lclrdulcL. ' drio.idaquriiloi qml'N. ! to irt $n0rrinil. fi rDli.dc!uNe6 i. lor zlnhiri, ritridr. i. citFc cuptrlpi i* ,iom. rc.-.-i,li 'nnri arLl'f' ""*il" tlli t, dovhdi irl nncdiilerelcmi, h ii,lorl'r Dsr'tr I $mNrl -.pc$ r,rrril rNbuinluzr thr. dc srrdii fi. i', ide' sot, r. //,!" ,,/rd^ L/l ',\lr '.rii ,rrrr,lic hr7!tJ.li |)iLdrsd.. $d. li!'!l. ltlu rr , , rf lrt li \ t^ nlbt llh6\in tt r!, $ 'hLTrvi ( n . s.,'tir ilL i!'l .sdtrnhi L,r L truL ,h ' ! L m l on r I r iu o'tl'f |LLoILd!l!.

a grund f,{frdm.ia nd/i.,"4 sr rblosir tftprnrs unui h 2-3 tiigui d! ritri.ini'di r M i l : I tr- r-b' " rmp dc 0 o{. D'p, 'meru.* rD c. pc F.rE Senai rcenindi i t iqioniri usoadd' suctr1 obljnurdc t0dol, timii. Utr iDpotuil Em.diu tudilioml h vind@da deslldun|o dr T€ljn' f,.tio, stuygolat D'dFo Fli$ narc ri din lhnzl. d liidc di,ad, s pEptub deod, in 2 1 un de! pi. Sendbe h foc dohol rinp d. 45ninnr Errrcni|lijtc desenr $ vor inhducs in msr dmd .ildq (b maKimun 40.C),de.ct putinrci o.i pezi D@octul poabpnsrn $ 3-5 zi1e, rebuicftjn ilzil perr! tieirc iplidre cxrmi ds In cczmq lcgumclc, fiadds g seniNetc rccomrdi in uzddr n,cm, ca F ex€m. $ Pcnh u inh s Nonaidt $'. defsole yqdc rPr4rel6 ulgart, oblilu! prin p$de, pani h 100ml pc zi, dmiat .u apli..lii ffeme depadndid fiini defruote u$rrt Mormvii sd €.onaidatig in rabnenr inEn, subfomi d. suc,g a lpric4ii . Atm*ilt (lnthtiyns EreIatinn)$ ru.on:ndi $ el in oun ad! inrhi, cari cxtmi. Pe.h uzrtr.n, $ prtpiri o itrtuzje dinh-olrnlui dclmz usale M0 d. $mjnte h o .$i cu rpi, din.ee s bs! 2 chi pczi. ln peiiord! dcvcscbtioa planbi$ lecomdi su., peni I. Im d pe zi, o6rinurdh pladh prospiri. Pcnrru cxrn, s @m,nda uz hbplrsN cuploii ptudpili (binczdrebira), aplmr! deddui o le z . spanagt ht Qspnrcsrsollbitulh) drc roa& uril in rEllmciot emclol codsuhrto d e. s$ toni dc s.la6t b Gl Vrrzr rtbi cndi Dji@ ftodc. in ftb'nstul (zcndor scRcomadi itr steiat etc coapre c ini de ,ltn it liu\4,hti ttlunnitlct \$ lnma d. inruzi.prcpmlli din 2 iinguriFdc tncrc Nfll. n:: l' q r d0lndc ruslldr o lmi ui r'r.iscb$ul l.ilii0l zj urc 0' ud!ndn.pftc, iutrrhdirtu $i.1. r'j rru r\ ' n mlt iu rl, i r z r d N r l r d i n . , m t u q h n t u { er ird tr

vencir.simplc chi in vqr.ozi. Mu Ii gribns proasului viideirc I degoitorilof & r@dirdi nulE ksunc d d. smirF Urclc f6r nxnljordc dcjr Lr rrdincntura6u tor tn otus,ncntidin @apl6neloflle cud{0.tu1obliitrrdi. 7 l (|c rr 200ml lpi s. poraplica to.!t .rir d{odul, .rt $ ftliireficnc!i rilcilc.

su . Dovkrcul Bo riul fcr.u,trrr.pd, 6 ti0plicdto..l princontinuill sru inpovihiniA, arc.l*r.nolied. !i.almnr. srpd durrilortomlc. {.on..d; ntr Sc nmd ii a6un. d& $ rtroa.c din n amaloni Gbe$) ri .hft in $nsrctr . FnMde d. sprni. /$i,..id dturu.eat, fi.dc 3nulci d. mislim so dedc ftormsorel , seremnandtld c$i *tni, aiii in.sui t tmp.tigo,cir siir Btrctc plirgiaroE . snochlrul fFt 6.arica./, ubusrlndiln eLimdizd i'r sp*ial tn zmetesudi.c .(, srL . . r l - sbdo{u l r tk rc - , d-a, otoc,* Adfe of. onl r n i , ' ' r 1010 rn.1 .rudc, ' obinr d urm i0 do, . li d. q.. .c ro trl oq' $0 Frm dc s sraplsmq st illdis! rdr ld aau| cai { tu turuncul0b, dcodc hvorizcazlpr@sul de hatuEli. al coletiiloi pudlenrc.suculrc^rlrd Jin nmu;lc iinercdc &hustul0i. Dritr aplicalii,o@lc,d. doui fti on IF 7i, riry d! cd rqin o sirlimirA dr ft^thre bui. in

ovrdiusojor

odadai Pop€su ' I f , ' l' d

F bbcp6 kd tom 6 r mddsmr

BOLILE SISTEMULI' NERVOS A[n66lia mMli msdtuie ur din@@mpoictric]c rnpdri.i' mmplrei d€spre ust luD e EhLt h mpitolul ftspsriy Pr@tn i| du dtc pimipii sn dids cmonre nuntrmi h m| .i {i in lhc anc gesBlie, unde medicim bditonali stc fM dcdolari $i dela .ft Nm 1uroi buc deprclu.ri aplio! b dieh bolilorsis€Nlui ncwos Eriitt u coDsnsal dicoicledlor in privinlr E.omand;rii, itr linii mtu. ! uei {lin.nblii bqsreitr speill pc frude,cftle, pmdusrrdde ri s nalicE. in Mr m, s rc.onmdi: ol@l d crlul, rodc ladde dulci mnt(mi nndel. usaic (n4, tufide, flo.hiio, pMe, migdaleduhi); 6hs[ii; biuMile stah., G,iul chircas si ofsua (truri itr nneloaletiuni rcus.psihir0, codinenrele, pndude laorde! cms. dEpdic, dc viri ti p.lelc O $iie deilimdr stror inr'is.r perisralor igmdn: bgmd. edi 3llatclccrudc, n!d.l. ctronlint ndi.at h lpii p.pctriivcni fl galb.di,guliil., conopid,. hrzr ciupdcile,dorovii. .doti, Fiskrr .mE, dc oaicr l4hqda i btutuij. rcci Elre deodht frptul dj in .orc.pla cxtcm-onddi, in bolilesisrmuluitrmos sud inclus.ti o sFic de afecliuni an e.iin ilror apdde sausistme,pNun .nrih ti rodc durerb aniculm, nehkiile, bolile anchilounre, siarisr in oNdnli, !i hhentul d{rcrio rl 4stum ic fa@h asla$ nod cu.el al atulffilor liopdFzis neropsihice I.somrh cse unuldinte dle maifrevenb simplomc unuiddehilibru renos lle Combrtfa in$mlEi & Doit Hliza pnit o drhdiatic n{udli @ includ.: oru. Crlu, lcgme vEdi.frude,lapre pmdos hdat (itr spei.l din hprcdsbivdliti), sup.d. ti 8.role ouu su niAmi dehMi .til4., biuiln Mi Gu.uii d. lEsum.ri nncb). sml cotu.indi..tc, in *himb, o srb deslincnr $ sunq peti.h, cimd, cddih.DElq caliL' cltincac, ofuui. ooq biulu le dconr@rcdc tip C@ Colq Pepsi Coh erc, rod. [Iurudl. fiedinli, lodc a]inenrctc pEpailr din lmunb. Hrttd, M.i, Oviz, /com I sm'nl.l. u$are alc m*ho. Sudr .oohindhd., dc aeme.@, Ultur0iul ti otdr

md.c"v.

' e* *ry., ;i Tliii.;,if,:;:l:"i::::''u'" .1 "':;,:'x;j..1.:'.'bdc-" . 0. .' kom .[ v j m i ,n i. : , . ( lnq Id , , i. , o p?s r.ft . , . ,,

4jMnm-orl

,i"';;1"ll;";tli;t1:x,: H,T. *, I t; 0, "1tj:frJ **-, ", c,rkc ..r'.p'i|- h,, .a,,o 0., -,e ". LllXlll.l.l:li;,''j.;'jjr,
""1 "
rtudr hsxmc ( rl]nl.nuLlc. i Lnnn16(dcjooqdz,su. - rf t € re r c ( ! m r t ( s m ! , m , s r f i d l ) ,

*,,,., . l:'i:l,x; 3:l;":";i,jr ::)lt,i . *."jd,' i:;:r';,i:

,,

u ...:,.r *r r ..."1 ..".,r *,.*"

I l; t;l;iil:; i:,.,,j -:,":1 ;*:".t i":tffiill:.ii;""
xog" , '",:fii:,:J:", ;i::l"lJ,t-" 'riiio;"*,.a o ' hpr du!c Lj r ar , u ( l otz ) j
orprortsk !ruJ!e! ,ma.mJ.. t_2o€n . Deri. dmtlirr nundoaeoirrorN ua'ril dctrC m nire a a tds adopdr !i ocbobil .ur k srcnnF, m s crFbro rdnd,( u chhr iuounx m!tup.] Kr.. ! orgsn!e nat. ncooteic.. f sau

""l;#jl:,:J:;i:1"",'jii,*"0.,.ru piqjrtri.l:rtuntrhcacli]])L,, o 'idr-riid,

.4rir?r 50_r0o Gcniniedovruer. de dE szi ri '

Dc altfcl,ln hhotul bolilorskrmului mnds sc pue meNt, ii gcn.nt, ru . rli'Nru!c dhiljbnra, ctrplin&ri in aq lib€r le €f{rclc bn.tidroarc at. rzlor sohfr (dr mumb rcdri.tii), pe exmini fri.. ri p. o vi4t amotuosi, dtrsi in qdfl1 linilici J rl $.lcrilii.Tdnea6Mpoico0rriblihrsbbili€*hilibdluincRsi fidfodci'nron - lnai$ffca unuisom odihn&r,El'amiorSomitcoh rebuie ilizr rcsricrir ln gencEl.petrhmdiodrcalfcqimilorrisrLmuluin.flos5ichiirpcdruvNlsnqL d"b'. I ocrI' i ! o''r,.e., .,,..,. lof,s r.omrndi @unl.rc! folosird l! zilii.i r undr,&bieturl cfsr qcirr , orj i ri cu ild:::.'il:f;j,.l1]'. ";"",.," rulutrul. dcmlul. .!fcoa. eao dc cbiar dr.i doah sud Edus, prD dhuhE m lftp Nr dcrii mltN si. if In ndonrlb dicrslor vesehnenc Ho.mndrrc ti n, plrologi iu(opilirl ru |l m lonrqnti. 00tprcdrccet* .hiarda;idc c€ mmm![. on h,mrc,isurnsi!un,]t! tr0curLrldi'rccii6nrimuhpeinhducdaindimcnblicacriulrlsomiid Pnru' flrln n.for cnrnrt a etui srdtousutii nlglrdi Elnurlb csI'v'rhcdmdLlr$' Oltrk'i$rc, insl.fod. iDpori rati trurftbuic di n,tnrc yu in ht cudifcdrcirsdicidc, plsricidclunsicid ck c rtul sdo r{ !trr Lr c r oh o s d i sum id d v( !ninc.dcsin'dniicalc!idch d o rih io lo llc ld t d . J rd r. rrr proplLdc uNh pld ndrbilnu cchilibniLui RRos!i rdi'.su' drlm dr rl0! 'Lnircrl. JLv.Nu ridd ihholriwi lli $ ficc ci iDtr llc tiiri Jilr idtu trrr' , r I r r o ui d r L l ( { i tu l$ vL r citr (,lc(lrt",!' !r, rirrr n4'u{ r ! rNNrllu L L n n n rl, f I itrN' i(l0d0d ir' trf, 1r, |I'rLBr{l! r 1trk ffi rip',]r,h,'nt

:'#..'*r ; Jj*l iTii+i:,til*li*ill f.', ;.,iilittt );:;;.:r,,:: ;, l;;: ;::;i1ii;i"..i":ii,xil: ;l' li;;:
"t

oud'u Bojor- odaviatrPop€su

Eid.npb r6ditiqa6 sr mod€D!

a.nv 4ii ristnului nems ciFrl Niv.lul cds d. DHAln o4aniso$ pd.i d fr both Ahh.lnq rcmmsb {t d*i b.di leDibm i addtilot in sp.citla bat'anild, $
bdila mc,rd

s oeo-Trlumtr N prc.tri DHAlie drl pqEle sru' fr. dn rleitr vrs.ble (R.pitt, nuci,irahid., Soir) - ci $iir 3:.i?!elecoNDE..irm lb r.o*aomh,*domoa'n!P( in btub. omuruL cr ,@! rdele dalrri conliNblui ddi@t ie! Mnuli nunddinclc. ln s@irl sm imint de okm. Dc li ?ienh !c folosc floile, sublont dc hftzic m o rp( r bdu 2-3 ca' p. /i tir innTd on non d. .re"" 'or,i*u a " rorurbt (Pma ejrovl .. Mndd, t m!'ilor fl ^t.o Ae 0o i d. " ii;k .ft s @ insibilibt csdrt Di! miolj. deMltnr s p'tpai d dedcl, o linsunF b o cani d lart fi.de riip d. 10milde. lnftisi colut scbd ttDF! &dq h old, arind .f@le $ilsriva Pldtrrlcle vin l.. Sd.t verdcsi Vra dbi oudeal.Motcfc.te edsriw. BOLTLEMETABOLICf, $I DE NUTRITIf, v€gebndi, sic de rm Dicb ahilibali. predominsd ihpotuilt ltl bolilo de

'sele

&. dh ndflaq

dcMdlb

rffib'la

Drtuh rmrnlc.roci.itunc, dh dr m mcd(cu90 Lol.

r@(more

e Drhiilc liM@t. imlit dedbcziete o@cbiztzt biochimio Pdd{ dcn imla lcgwk.d col'n rcdrr.rMr RcoMd,T nDo'@ dr od Sm nutrTL. ud.!. (E ceq trlioa Prrurjdd (fnnuel.J 0o0l(sL rn;d. acc]tr t ttumruL pil,g.'odlale outc('le prk cr.@ie r smic s*ii d ,lgt rl. vi' dc. Iitulul), sr i+'in8rTftl In(ombd'F.db{ldlll,rrromndi 4 gnru* dri6er Hliz nu nuhli pin *riui medi.in c, ul?i dc pmliii, ul.i deRlch (xi4i,r $ mlr ld.dv-purgdiw, dar ti pnnt{ rlirunblie din car si nu 3d ttc subs0trF .irl,i'/ porle 0$dc ti jmuiib timp dc G3 oE itr api i lgnli (!ip Snham), lipsd.i Diinoa ss de Ctrlut .;mtrtsh bog'' tr nlc hgr. itr .p€.h dc lo /ir"a FJ'uald tea rpEiie deN bl(Mdlr' ?i iCdorla otroisal !L s.nron;d;. ocNcmffs. co'.rulq&-'nir.lo,,al'mcn( f,L!e'.!m*3r*r stans deslici.i., d.$ sut:ide Jtrcdoii ln cm.4 ti carc,,ufrplusbmscul",dand indituot d. dE m a getrdro, rc ft.ommdr tr. Cun ii hlasotl ob.dllil, rcsim .linonF nipombnc, un 6d.1 de Egin s poar. mlia cd nri b'ne print{ Din aei molir coNidsnf udl a D.amh dilinuNl .doi. al unorl.gumcli lncrc ciprimd h 100g pde sfrdlibili:

;*ffi*i.lft-*f++l.',

'* ,l:il:**.i}T $S,J{i:y,-;iri,,,n"rd*}{':, del,i.,,,, fflll,lii"Jiiiil,:,lf ;:,lih,il i.l i#bJl#f
fiTf,'rede.

..'l"i-r"{qi$rf ri"; iit1. ,i,ll]l:*ff il irr, irTl.:: }f;T;fr

r,i;,rjigJtlilJ :H:'}i"jj!l:ii:llp.M,*dc piri*rc.iunor.snr,or4br.,ru h) rdltli,ri p:ile,r "llT";l,ij.tr

$fli';etff'*1;f I,''+,t**+Jd q*,i',f $llif :d***ffi d '.,HrA4i;+ffi
#:ft#i[*;1*ffi #n:: il'nfl

lisolo vddc (pistii) - 3l kcili

ff,:tffsl*,:,ffiff Ii hl:ff;H{TjF:;:rljir

- r n d n r NR

4 lr 4 r u r ,

,-"['i:T,r"'r,;ilH"it Hl'ii,':;i]ii H :,'; :T. ;Tliiil: I *1Til,: ilil";l]l.fi tl'::i, t].X.l:#,lrli[.ill],X* i.:il"l,fl "i;;1:fi lii;t ...,,"'",, fl:.il".lr,,"ilillll,T. iTl,',i.i;,i,;'iii,,:t,l,t,::*'*" ','''"',,

)12

ovid, Bojor

o.huan Pop6.u

Fh@6pi€rnd tiona !i mod€md a

Cu6 c0 C.rlrrvd.L mrr hbuie ftcus iih 3-6 lutri, dr produsl. dia msb ochuhnnda.dizrtc, $o a du cido itr situ4iah 6E $ a1li ude fime ode !u $os r!.f*re t6t urie. l)rcnint o AUIf, BOLI ln dpiiohl dapia na[mh , o sublidatrelul,lorclor rcdicinrte td "Cdcdl Si rdhmmin uor boli ctrmmdr. Suhlbim amlo imponqr pr cm o rcpftzidl! docn@a firdrcdpiei u ftgin bu arp. lesune,iucre d smift ri tinlllF la tri'lM d pdibil a pmrciidd d. orisuenin,li in rlincnbli! .urcd; Codidedn ci $e sal si pEenrim !i o inr@smd corccplio Ada onEnbli din st4iui, irclusiv in b@10 snpn diereii Imm$. @mis5. Arfel, u Munir *@rdror !l sistmelor de ftdicin! dditior.li, M. B. Bajncbdia, prezin6o lisli de ilrmot rsmbdde $ o dk .u @lc in.crkc,0c erc a id@nl{ dlpi dl d di de do-Ln.nm i' redi.nd hd Uon,,oo.nbtAldrugindL qpho F p'opr. t ln trudoN fome deotrer. cxc.prand hnorilc ibdmialq d imDndi: O@j 6rl!, On, P0runb, F.roh pldci, Lille, Msire voJde, $lat!de jtptui, Sprnrc, CB o!, norcovi, Dovlerc, Sp.n.3ld, C.str.vrl€ m.r (o lpeia 6ndci) S.hidut A4bltrrs (Mop@ulul floial rl uneiviriedli defllturiJ, St di, Conopidi Vrzi roare ploduslc lsrtu Gxccpdndiahul), tddA. de Ctria Npot , cdrolup, liD$i su gE clruil ciiEe, shochine, Fdii, nucide,{"r.anlt4 migdrl. dd.i, shgui, rlb &!.rc dulciii did. Dind pbtiele dimk. c1e !ft previndin @hra ,lc icpurc,dc fun t Su inenh.: pe{tcle, cm€ dc vacl, dc poa !i dc ai.i tllmle rri de l.sunc .ondimcnlac, bo$ele dc f!01. !i d. Soh sdte, smintelcde SrsD $ nleid diDa.src smLnlo,.lnofii, oiup€nilc,ltuth &n, blutuilc rLodli@, €iu1 chbezsc, €ftiun, omu0, s1cl, olcrul i tMr ptudur.l. fttuibr, irclciv ruibriL. strDridnik, J. ln runorlh rbdomlirh, ld schinb,& @frddi io pl$: 6iole vede snbfomi J. ! pi, pr.pi6u cu DntDl.dpit en unrropit ves€blelieft o uleii $pi deridiohior um ropi({Fof.6bil tudsrini} tumtizat, mmiordv. (d..iemplu: GiDbe., Piper !lb, roninl0 dc chmlon d rotu h divme pa!?cb culirc). Rocom4d,udu@i in rodr aljfr.dde, dr in cmritili modmre. Dc d€n.n.A &nde dulciei$ou! Dnp0iarolc (p0nodlc, riidrrine gnpctuit), pEcm $ hpt $ pmdu. lacbre,imlusiv hun ii di biuori oL.odlicc slabc ir cdril4i nod{ah, oBhdc {tupi16r. i Dintu.liftncl! intu is, m.otiorwa in pluj toar alimenrelc tipb (la sdru) &tr| pdjir., onca, fulsii d. Oviu, condiftDtlc pimt (liper, Ardli inL), alimoiclc uwir ( d!$v prine pdjid, bilcuitii crc.),cdiul chtues., df*ui ti roakbiururilctulJc. Mulrcdint.l.sMclqfddelcrisminl.len.ommd:teindcmdolosicru, i, irli ii .omdl.l, p. ru ndlitrtra teDlui stifelaq pentu dimi rm ndrL 0r Dq !i 0ohbddd pisdilor d in .smcricr meinilor a pinlui. MU gEic si in conbarcu idrrilot, s0 r.urr rli tr lr comctlo lclcl Dc ,a rnuri ,nacrllftflmriricJii.ip$dTdmbirc,ricJins,cI.hmliiqi[D,bchn'!.frd0 ir]irri

ur r __.. fon dobrq sra.. Noo rdr o r "d -hnss,. pm4u d.npu,pr \, 1 pane, bb( fl @ 3cipLtcrp. fso, h,, d. z0 m,;"r id d.ns.;tduB. h pra,eg!.cetrD rr$r. e,.coo,0L ,a -_:!t'-eerhqi, "r, s. ap!€ pcbG, pnnr.tudrtu, fl onpr{ d. btn b, r inb.b|b:n5otur.r rr I

! - _ L rpeglrcr m r 6 m 4 d a r m ' h h q . n h . l i o - n d { . . @ d e b b d , , i n d e R , m@!Eb lDrkR btr. f hc otMr,id. tro on .e /i.@.cu tmddrB ca.pdd... ieF ss nu$ bd de* dup, l_2 or deh lq,omR.

-*;rffi"il.i"Tf:lTfi

ro.fl . u M&!ri p Dddr nldc,com€doanc.p. f4,. ilk!. ron tr k Fcprm . mm6 hft drcbir ii .. ,phc p" roF hp d" 20 t o;r. -@ Fhk bce. {n idcar r.nn *p$mk. @e.rorc ir pd .gatc 5bi i'., cu n-, seuto e h ro uD muthgdr. D,r t r.o ktu oaoir hu, h 61h rimp des orc. s pftpd. duprj0ru,c. u sL t rc + ,"! p. r,p i" qu;r , um". " "

;:r ,"j ;ffi T.T r ll:ftff{f "'Hx!ir;,:':ilt':i1i"fi T;;:T

ndpcor

,-*"J l: tuduk.nr.r$zdrcb* itf Si;lTi.ii.1i:,"# ;L;1;;git'.,iJi ;ii;i il pErrbu "Tfffi i puta o, m mtur sisM irb h trmc ip.n.c
ag'bndIrs d,ncddrtr-qoserp.Bipr Dti ;b r@! de odprs. cL
, _ rllm mdue pBrurq $ fotos* ctir dc crLflkh. loltr;r

e 4.dms. pfururj.ruj ptu+lr $ b,ofeh {o tom d! *t, uDruu, laR- re. 0a d.m& b0 bponrn dcdod irc,ori d. 0en, dmo t5_20 2,t. 60.[0 bji.Id e /@redd 1oE !...rid fctiid.,aru( ztu nr,j ,r- _rdn

j:lm;i ***h:ml;:ffiiHl *,:lj#;T'ii;;*" *- " #,#:ffi'lTtt**"; "$[ f;;r'";ilr''" ili}':il.iT: ;li
ruau.u.". , ; r ,.,p," o,r,ou r pJ"!...:"
ktor&ri,- irin deh. du|i,,..!.

nffi umJoorolo. rugdbenrlcouD4Jtmr.?,.... rh.rr,ninN,sruemndr o,rrccr( cr^lNla pr{mm J tr -0! ^rd ruh.,,a,., ,,hn,r';,tu}r t.t...,r.t. . l' q r u \r I i nitnnk s qr m $r r r n. r ,,n r +, r ,,,i ,,r .| n, " ,,

lT$t [ ::::,'ff :il 5j"dilfr_,:i*!,lT:'.Tilr:#" J;I,,IJ,: ,;,j rl,Ti:,Ii1.H iii.T,:;:;.f #r:F$:"'iifl:itllliiffi :yr,[ :l'* ii;it,.lx. :fr r,fi : : i!ffi-dfi.ii!"T,iili,:,1t1,'l: r\.;:"
M mrhqhcrlu p'ck,.pdhstu@,.,b,E

ed,Bojor

k{an

PoPafl

FibroraP€ rad+ona e moddmi a

ats m' ' iri \op. Fd Drd !r, psm (' .dr p_e o ir iTo e 0 .Ge '' q t . p re { i. n s''nr '' 00' c birc/.", dk r t 6 i .1 5 .nia " 'rsuu 'dod,rs t f l (li-brsqlfard' r : Rrld3..e '1po inDrai r br .otw r.irudtra, pn 'i Lnc d " i e d ro ! o l-n ' n n Pd ! L r 1 4 2 . b m . ! n r r u . $ pE pdr ddlJ o P i,re e t!@ertu ririr d ru il< l0 7 c r@ f o n r' ' r i i i c p./,Tft'm ulrnli

.,.. :"_,.l l : l ,

r :/.o:v .,- 4.o,

npdtr nodo, r i .p,,., .J !Lr ,., rs D _, T _,!tr r ;.i nc " * .., ", " .,.,

,, J';',: *,,jr;.,.,1""1x;";:r,fi: ii :l;."",;,1 ".,"]J:fi]:l :ii.,:i
ou. obs iliTlllii,;;l :, lit,il,.,ill:"'il::ll;:,:,'d u;tr b. o,,, mccr ur |l-.0..$6 peb' J r r r e ,," " " ," 0... ri grr-. dj^,} ,DL,I ron,..d.dnplod-no,o,jr..p(.j,rtr jp. i.b n! h.i n.to..c ..oMlo ,,roncdir. tro$b, n /0, ere.sr, ir '.dr -! r !n I (a hdnc..,.dc r utdc e m.tiomc ro.u.k.. tr i, D,rflc, tu n.j..,,;j -LqJ rod^,-(idr0j. !:.n.br,[e, j.! di.e n1.od-oeoo .iruitrhod-,,. L onJj n:..poo,,!a5-s.mej h3 r]m

ALIMENTAR COMPORTAITENTUL Sm ti M cr do(orctr.v brt r I gd d. r ' ro m_ . ' e m g rei. ' n r' o or .r' i'tuI $mc,riodrdtuLn.orp' * c iattr at "'r' 'r*u. "*R -.-" d. rcncx. cmd(iondc,rc vi *tu!l! deind.li dcvoil. ene.getice oteUisnulLl alo l;s;t db!. sre dtt n$itilile dlmedorc Ali s. oblisendl-dc deindat , sl nc s$eM indi;ubbil. o Drcblenidcihsiincrin a.reili risuri, insi d6! trocs line Sidogrdul 'lf m,ii inr-o misud .osidenbil, - alim€nlaia cultud c& iriui&ad - uneon .t Esb h .fari d! oncedubitr fide epo.i $i'! lisd mDnih, Dnndltua e o r'' ndena si 6uon lclului dea miid al omului ciid conMi unalincn., el tu $ie if d olonq cuio{e i.6E., itsincbl il or ! ' d*um m; b;ru dstE supotulldi chinic sau @nsuDd valoribralibtivE !i mnrihrivedincnoq atrpn t e ti.er si ni inc! i'lr @ @d;r di ca{irgde Bui isrinchlui in dNia lulMii in e@ .c pnvelte.lindr \ ' umr;i. Auro$lcdi. o. 1ini.dchsii liud dn@tinld vie in stnh.qs tresi4rbr N ' ' pmdus dimedtu npa'zinri, in esurli.I iivc. Atit sftclid .6i$ rcpulsiifilt d. !tr anumo su iunsi deFi ri insuit itr cu6ullroln.L *pmcnlr d ncx. mndiliomrenahml. ' (iLf[ dse lin .du.&ic !i ioshclic ln iatr individud4inoi din pini ani ai copilino ji* ; m*b ftlcxe si d@indsi ]!u i6lsh1 si osolid'r, conpotum.nhl indl h n ' idtiriv alEsptrrivuln' iu alinenb 4t delEnind desqDnul .Nzi flti d. uDmdus ndt $ doo,liEil. slc olgrmleplik, adi.ddeidulinb srk $Doridlc Mtr\i il1 ri d pE.dn su$ influ.nFloge4Bfie, *le s@io{ononice,dh$leducadvc sl $lluu\' trt alim.nbl'a ticoEliciosccoidilidd4zi omul ninin i ibsoluionceli kde bid.m6ia. Slin meidi rlhot ilL l L i" rrae e (LtrsJ4 t ihg4 s dio tu lispn^nl3snt,frcronp'h"i '_' 'l _uhfoa! r' d"''rr rr d.e\"6ir r(erAre b'o.hi F rra€r( t ni ';trd o n,r pe o c o n $ I f l o ro n l iL " r; r€ k.d'(omrrdo.r,cr* . r - h"r ,- .;.- * .r ,*e, in mic su9otulcabncd tdicip.L.lor dimmt li tu ittrrr NNr h .unomci nic$ du e tlimenbr poie li dcfinil dd ansmbiu ltltrrr I' ntlll C0mDorrrnc.tol consainle lot n obsn0l! tiituegistat obicdiv ,^{sn |tr$' I $ ' ! & ava istcc; eu ' mnimdin mme. iNibrc si d;an E ohul iliinphrc$cris cr fi$ ndd'|. rrLr s , z o n'4 ..u 'so i d c $n raa$,| \.cU. o, rh E . po;r't glis c --ru in u ' 0 r /olosc r i r r;nr r d " dc k6'ie $ cxpcn.nF virli 66rl,ft ff 'rldri,tii rilinnucirclcculiud I ''I4l Gn|lonnn$lul .lim.d'i sc inv{:i tr0mnci bnlrht lnMlL d t LI i I $i i r s' rr n ire i! L n t r dr Llc{{ lL Nlull'$r ,Jtrs i dsr r trrr{ t r. q r " ' lL r ' lL

r!

r ,..," i i ,.* .,,

i ," a,.

no' mi hli injid k qupm,lms qr hF d n o e toruton. kbodn.dthnt.rtL.rrc,L, oia: dchr,.dk: L,a

i" y p,,,-',". 11p.,1;0.,. ;'",,."."e,j:Tj::fr i .;;i ;:. ;';:,il -, n,t n.t! d- c. n C, ror- a_ ,nene,:d .r b{. I n, | ..,
r.n..1 .' - e ,.a r - ,- r u r ,p ,.r ej.,tu , n .,- ." ., diftor

* -hnr 1,ons.o.tL -".sd.drh. .),,,a.* r o b r L r . . u r o r . c . o , . co T . c F r e . a . r " L r , r D . d1 : " m I r , r i . , f N f . . o s r l n 1 p r u .f t . c a r B r r , . i n . , , i: e : " v : . r ! r I :g ".oq,om qd ; *n tudl3'o n-d., c ; . d ,p . , r r . l : . ' , et!' ' o n c .I . 6 s f t ML . r m E r e m . t u e o d , \ o , d . r d c . p m , j"d i ,- . . | 1 d : n p o p , t , l , c , . r . s Drro rd r4 a . L , e l . m d ! , odflr..,o,r;,bfa.,.r .tu,onlru nr mcm,nbo &'!triic Shrnr( rEr.! r ditcnh irq"rs _ih R. ijn ,.

.' r :,;"1;':l i";;i'"i.'' "' r c' e d'o'dn' Ia :S,i.:? t.
t., a, dd.1,ri1,

e s rr0 ! o . c ' r d n 4 r rnrrq.,mp tr6n.umim.r.c;s.ksbr a/N,,,,,, j ] rp rc ct Dd, . r ' , r c . t u , r ,d ct , f r , , h ( n c t i r o h , t , . d - f l . ; n . r i b u F0 , , , . , , . , '!,

L I,XIJ- ."",".,,,,,,","*,

0,.on0n, rporu. i ;{tu, ae, @,c. .r,j ,

r.rnto.,n-i a,mr ,Jl.i,.i.,, . L ,' f.ari u .,D;" rrn,, runr,,.n ;liil:ll:i,; "b-

lorent.b[rhriom

j, ill,,,,::..

r,r,,

',/

,rr.r/,r . m iruc o tr! *oac nutritiotrdi. ctrpmcotcpcnre .i.rjc

..,.,.,,,,. ." *.,;;, ;^;,-,i;.. h !. 4". "i""e."",..

FdeEp6rcdt

$ eind.me

Onul nod.m maipicroiclrc Ji pin .otrsmul dcdftenE pieanfindq itr sqsul ci {c indeoandzidin hsni 4enumitl. ,.librcdinmbd (fibrcdicrcrie) A.ede nbrc{n_ fJU rlubfire src bu5 _ 0ic. dbil!I, ru r tr{b h sr{'n trino.ol nirrdtr .ll i r;rjtc v g(B. hur. 'cftfi' o/ i )' rmi*u M4lcgunl Pnje n( .!cfgh'{ ptnndc in intriorul 1or diriddu_le volumull'r li; brc!u o nm ifiniiat peifi! aF, @ un eribd h&.nic 0ctrh itrrc{in, hpt lu1msb. rclmd nzidtruluicqt, consitulnd erc coftibuie la srinuhfta .onhcliilor ncnit si impinsi bolul .lin.nE d. I lmsul lu' piin huluidigsrir Astlcl,.l. sislra tditul int$iml Rgular, qrc k din'ni, rdod.lI, v! .iirc roxii.. ni.Fbi si sutsmF cdciiosenc,rcspo6rbih in speirl d. modumr onc' dui dc .olon. Cu ,lt mvinte.liDs aeslor "6bil din alincnlllic dtrcela coi$ipilic ri ri'vori*rzl bohde inreslinuldi (dch .oliri ti Qendicnilitri h @nH digsriv) 31N CAADITTVIiLIMENTARI 'EqURILE n€dicalc, nliendi i. ulliiui ndp i ri 6rc $tiinF nutitiei, o mud a $iitr1clor prcblema *elor d,r dc f€rnt i.rilnite indicdidi$di edbt osrcacbunsi bnurc.s.i vc .,[. Gurc) depc anbalajel.duhor prcdos rlin.nhG cl O&ne destrbsbnte mie dctrunies.n{ic .diilvl $ ad,qi uior prcdus il'm. ' rnosul, culo!e4, dr $ p.ntr i comdcid" (sustul, hF Ddis a le imbsniriti 'ap(Nl frciliu produem, condilionds,Mbabrca.tdDond fl coNr\ea trsbn peih a lc .orft Sc rcftqb d*pie d ldvi dineDrrri din.li adiuStllolimeotelor ' dt dlidli sp@ilie cdc li le hci agnotcti consonabi .ml eduhorrnlilDr(indul. ti , dc iipul andnl, dDonan et .i!on lj s. datoFdn gurul dule ti ddicilr tr 'dificiali) de@f.6nq d biuuilor d..ntoe si al gm.i dc 66l..al ftodr&lor ' l incli, {ele subnrrl. lo dedri ni5uri s voderre$i ddpn ldilivii 'lim.nlrrl @ * lnco$oEci in hmi in cdritdli inlim. I'entroa pemilc o maibuM P.q L oiinice nn. rmhrlde. mnrdaic a alimqtlor Uin ldi.ivi .limsrdi swes dddih prcr ! 0 din.nblor (6scdm! ri ltriioxidali)! illii scdsc h imbuadnra $i prcethrcr lul ' mciqdili! i[ iL|l] $lor alin.nbre (olo$trli, !ge0Fdedtdd, ctr p€mii irollond itr rlinede, cun r li midonnl !i exhcr.L din algc). adnivii.unrlNa! in 24d..ttgdii, -mir.i. deef.dulldr Di0tc rcsl.r ,rln dcnti: psnrfl cotrsu'mbnl obi$ni! catva: ednkDdtrlii (@i ot lnduh*c rl otulr ti dsprc hrc !d mlitit msisB): .olmmlii Gdausilips1ru 610rurcon p.nh r*'3o, iL n n'lorii drunlc a olinedelor .e riid si s nodilim in tino)i !.idifirnlii (d L8ni ru scid dincnrcbn: cosrbrii de ddltlie (oE$ $tr dininuszi eidibtct nN iL u dintE rpi ti grisinrlc .Lnn.nn O: rtrr ontrlslt'rii Gligud su medinmstdl dnogcn mnrolil (idDi.di.a su inhzk dedolha ni.tooqanismlor in almqioi .o' {l'trll 'lr Bur (rmdiordil Esul $u mn6d Plodsdor)i prpnl$ i ($,x wd s!r$. tusl" tr acnLl)r!nrtuklin'llr ' l,r de rc! rlincdclordin.hb.lajc) 8'zelc mbftj hlclc decir | scrycs h limibru oiidftl rlincdelor stribilc h .ondcbl ct tun' ) Lilm oftait. Ji. mhiliie fl ii fi$ch tchiolosi.c i c F ndl! rLo , ' " " dsrd. Lrtr vd dtqni Nnn I d ld,l.i "[ ds i0 ftN rsrdcrii,pdc6 Mi ti trloL tr rrr I t f t n r vi..Ii {tr d lr cflvdirx'n'lr,f ,truri'idiv if t ' n t t ' L ' ln lrn " l' (r I ro lr lq$rrh , ' t rt rd rh rr! ' d L i L $ ' ] | 1,r lio tr . 0 'f nvr ("Ld,L,drLLLr1'tr llllr

*":.#Jil,;"j:i#,j:tf,1 if":$ tlti::f ::tliJ iffi ^",,".,'.T:;lt:iffi

g,I$lil"tf il"j;Tir# ii::rlifl Ijipjil,#f

j,:; #,JT;;Tfl#rif,r';iilfi li,sri.a#TrH*,t"

F o'a€p'ar,d tDidd ri modsni

4d d lln fi u'p ir u'odtrdcdhtud'alrtrnh Dc n ' d ' d i o m' l' -ln (' d ro L o ' r r ! l l o n * pe ah d .;h .u. uror' n u@ lr'tmtrd' s u D_ rd 6 d ' c

,ii"iliiii,l,i,i,lfi;i;:;i;;"'r';..*r-nao**"ont.*:.pe' d i" "o' 0 o.d$mh i phol p.*a..

sufed ,"."#1jl#fJ jiTlj]i mqroianublii gmelice biol! lil:[iljff j;tiil:l: curiepulnodificin t& ,ril

i., i."" 'rL'Di' 'dii 'rns;o-I{ ""R,k( 'r,." "l codLtrut *r vrlorSipLE,lo, rnF-o "* l codditir id u' F pirEdosi{t&r a.A d A,;, * **"u u 'depLn6k {urirarusitrill'e rlm{r ."LD*trc n.b,oJ.. htdmoo.ho:n -"tr'&n! 'a' TotuJ,$.sdd(\?/uttuirsiided!d'j\ilo d'rt { r Lein iddsu. con.u aon lu ;LL*MLn.tu dc (glensonk m ' isot( lsp*ri 4k fti 6ddi r ao grrunorldjrivi10 c oe.i,iitad( d'" tiMpr'i sdndilrlc d;tri 'itu *ptnm;lui, ui inddlcihradificirl) N pu sub3mul i'r ."pt .lu ra, oiia ."n*"* unon dmte a.eie prcduse fthlli.jtuccda un d2;rore il cdd$i$ie gbhmahl ds $diu (E 621),infttuinlli pcntu a idiin nrl'p I di iut''co''cnqdr' mv' rririr*' eustu. smnt irDe0 do', llmdsp'o'pe !. ( ! PT o ci drgFlc i, a" mm ro ti tl t rro tui F -t r crror o|iht t b . b dcmolmu .mDe. Ah-.a id ' 'l ' I ' iF ' l 'vi. c l u o id &...o ' - l :0,FJ'l.l-:ll'eidL ba6o rrd o ru r' ' t ) E ' < rl' sodNr !l<2 \r r hu depori.u .Lno.'n rfi' m' n i8 c n F r0 t 1 2 ' l l27),uncdloffrcdeindtlsrecddpootile.mnsd' rio.ii*-rii,,r.'g*i,djt.l*l provoe, mubli scndics'eezim (E 10?)un clld vd. dc frucb si alE ;limenre @re ii tl"i",it",, senuiilol nulrmlui ri cdEpiovo&i Moi imidic i.i g.lt"" ""i " "a"W I Inii dirivi. daci du sni docivi,smt inurili.O bui t!n. dritc er$nt pndu m r l . n e N dd p 6 m "in(A rtso Lu ! gr ll6ruB do ' o r C(L ' T rid d a r ' r { . i :ns'r rr r t.. ** ci!.op E-mdrmardLpaitu .i. i.autr, "* '"-mai

fl*ffffF*

u " H,oiff",

L.un.dn*.d 'v 'or(lci' 0 vvsdD r.e 'rrr tr upkiun l' sd dcr l/' e n wri ,r u m , , a . " i a r;' n ca m-elc .doise pNcum suspiciui s' onnco h1' li ;; l"; i" *dft&i .o. d.Diss 'l to pcoltem p'od' o' su m'L' uu'/'' 8rk"'bl J L i' r ,.d".mb."... mr "L td rd u' ir Mr h d' r ""' r ' ' ' ' i" r. i . . ""*ri . ".t*,^" -u l u ' b i u u n .o ri ro4e Nr r ouii r r ' 1l " n brlu c r u t u G r ; p -p ff,u o ' u' o r' ! n N q

s.,n.d,cro,,e,r' in' n., ., prpmre! ^/, "..,. r.', ", "," rpdc:npmd$i! tt:nsflr p. mbtul 'p(irI

| ' * . c . .Jn q r o .t o snftbpmdo' grn ranc d c n ' n d ' r u . A i ,.m m r u ,l p*.:o, ;pm.ld. dblgro' rb . ' ' u o n u ' D n r skr o a ronn-i'.rtc,"r r '"' r" I .o', nd rdr4' i0 .|'rmurc A.rrLirroo qblur 'vhc tt' "iilo' h a" *, ..pr*tq tr vcghcui $cldbh ilimqinlisisn! 'LlLi l" "n.i"l" -r0i**

":;;:;r :j:-1i." ;,:;:ii,^";;,11,':*t;:,r:i,,,:i';;]lr.r1;'.. .:;i :- ;lli't:ii'li J:l';:"",::1;lrT': :; i; i:;l :,' ;.I l'li'l; fi

**i,l'x+'rn$ -*N**f

CENET|(] ICATtr ]!IODIf AI-IMf, NTELE
o rLn pfthl.trjrttrLlr n('vd$h.lf d. Uofttr|!l !i, 0 dDio0rc {llrutl{lr N fi{.|r l.trll(

;r.;lrrrrfii.rri" ilii'*lWiil*,liln,f ririjlir

,ill;; 1 ..;i:;,i,,:,,,,;i:,;;,;.*litltl,i,l,i,i,lii,"l:

130

o! diu Botor- oddian Poposu

Fi@apie taditrdnad modehi ,i

diuntbift sidiiitii mane $inhi hcdiuluiiicotrjur or E1.n,i suti. .i, iniinb d. a fi in.u ModificabGadic (OMC)sut comprnre pldtle t& nTdns iD .ultu;. Orsaoisnele gddi.c $i dc b.niu. d(iomle plinr-o sqie detst chinic. biolosic., In lufrc $ culivi milioe. d. h€.rde d stibl d. plmt (Solr P0runb, Brnblq Rrylti). Jumibc din .dilb@ de soi' $ deRrpili ptodusiitr UsA si c.nd. cdc obli. iar nuri din O.M.G b Rdrnii $ culdvt dccili{ ni Soi! nodrlisfi seDdic, mri rRml s *D.nmed@i pc lohd mici fdrunb $ Crrroful (nrstnl h gitrdlcii dc Colo6do) chiar dmi ptr lnmjarosr!, todeoeeridk $ rtalizinh ingituncig.ndicc .plic! t laplrnt $i .niMlc hbuic si hei pmbrdud a timpuhi,potsu .i mdificfile in shc i!$ 6iologioia6r a oEoismdui modiiidr gflrlic, .i1 i a onului car 6sunt aefcl dc ondl$ alimentue. ncvoic nulti oi dc zile. au dc

PRJNCI}IjI,E ALIMENTATIEI NATURNLO $I AI,f, VIXTII SANATOASE ld1ru a nu !e indcpttu dc obi@tullashi mpilol, von inmu si omni'r pnnc,palii f&rod alitunidi@ poi.rua n6umdFi. boli mres@neui vrF Mrlonhtr nnritio rii fi trtrtupali lunt de eord .i nrltc de.ttuni adovmolarc, ii! medi.ilor apadtului digediv, mel.bolhe, Aamtuluium-g.nir!l,nlbeuloa, boala rlc aumrrhmallii .htu unele olneF s ddoieM, defici.nFlordinalifredhliMilnili. Pepinol phn s situeui abuzul plotine aimlc. Shrkri. ya d.mo6ht ci, tilil dc dc $.olul al y\Ixle., ln s.olul /iX cmumul dc.omos! dubhr. ?rotinel. (deDudit si prolidc su sub*u& llboninoidc) sun dc'Duir indispeNhilciclii. Attun dcfipidc(gisini) sislDide (dodufrite hidnili dccftor r Ji nffiad olsdinuld, {i au6lph$h, dcrcfr( ' r ahm ), Foreireletunirui.ftryir nai lbtinele snit $h6hntc.omplcrc,h bsa cireF s alli molecule sinple,n' ntlr pr%nli 22 afrim&izi, din orc s llr $ rl ,.inimeizi . l! cory.zilir sllului dGh suit considdrli esrli,li, deofte nu p.l li siddizati ds olnanisdli l,rbuic obtinq' ill Rinr zihici oprimideprdtidEpoDrdunadults& de60 100g Susapi'r, p ll piotinc $i. sigunli de @m!ade mrnilm, de pisin, p.lti !i ilt vicrili naritrt'lt di Dd si nuuifin faptulci aBb defivddr.z, $u goqali dcsi,'idic. ln L a oai r N'nmas bolr src rcduo longevioEai mulr,din mua cslorl.lt cllssru ir ftml (inclusiv dc roxindcdid vadtul fugiril s.u mLdiul srcMrinsinrc Mdilicro, Mnt 'L trilt Ncrco4.nroc no.iv. en s dflolri in sm. itr mi .onsdvi d.nukrc $' . n I lR pN.irposhrl, i.sh rI i iimruLconsclrrii lidorimrcplcdwnpr.tu rcdo.cni, sunr 'lt A rlotrx !rs[ J{ ldcii. dc lorrL hDr h]irlc o !.irtrtrik ln .r { lrr(. Lqiulcc{. linidud ilirort u'r) d, trtr Dm drono r$lirrh r i ' I d rr ur $tr{ |uh0 d. qrL.iu, triidod$N[! f virriirtr

#Ltli*tlf{di',*:n ig-i",ffi
fl::i11,:ffi jIi,i:i*' 1:fl ,ffifi
i:#"Tfi.1;,::::::l::::t
, Dif,pund \edcebro.h0tr dc s.r,nlc lichide (uteiuil.) conlincliribt foane nici ulor d$.dnpu* pnl bidrctizi tu arurotol

*,:*r**rli[#d *11${[$ff +,i:?

rui+*f H"H.-$iiffi i*.#-* **i.,

i ;5 : ;: fr ;r;r"',;f 1;.ttr'.rii"'"f !!'l,l:1luiililii

ffi#ffiffiffiffi$ffi
*pm'c sreomdrr,,c4i,.,rsrac,a

Ll -.*. :;.;,-;il;".;::il-J,ll'f ijg"":ifl l;yllll:::.::.i:"ty:;:,;:J :"if.= : 1 f ,;il:l,i;::".
***ore chimic,au *ic avanhju, c; lil"lij,:1.ff'3,:,":,,:i"ry"

,r*;,i'""11.11;,1_.s;:;.:.li'l;^iili;i",' Ili"llj,liillj;::::::,::Y:t::r il;Tlil;l."':,if,iT"' ""rft; 1i",3;.1"r# ;;;.-,,,ff::illi;,",,"
q o" h*o,' .,, r"**,.,-.,i,,,;;.;,*i." i"tii,iilTiif *. r po',. _,,1

332

oudru 3olo,

odavai Popes.!

Dorimsi adu*n li cmo$dnF.nnonh Siind.oscbi spsial\lilor unels€r@tiri I gan&limlenic (AGI-) pkzmhr jn UsAi.r o fthrivrccenre(r99r)opdynebacidul lNa. , ciEi .oaulor*t si m'n dinft auroi lu.ddi d. fdi Dupi cum s $ie, uleiuile oblimte din sdinFlE pla&lor sunt imstcun de tislic€dde, snpud cotr1id'd *di gli.endi.i cu lml lms deacizi rlifalici. Toliacelii eizi sut mosmli in nod ctrmi subdrnmiEa dedzi $a$, dife.indinft ei i tunctic lesitundin fonula chinici, ltr resnul dcIuigina lon lui ri dep@4r ti pozilh dublelor $sehl apD,pelo! coDp'rriide@r s.r collrtr in mjonhb mizi sn$ n sftnli Aor Goidulgam-litrololo sau loid 6, 9, u ocdd€.aiiercic) pde din srupul i..e sotilor DonHli .unosuli ca scizi snt scntidi (AcE) lbsolur d6si ifir.o dicrii ecnibbhd.CmnhGazihct d*s.1i st dc@. I gb; rcdu.enarcsbi. sepe .i Nrt c.ua unor pses prhlogilc (rnq intlnico vindeiiii i cj.atidiii niloi Dr ifrponarladcncbid .AGl .oNri id r0lullor itr cosrituiu nmbtuci slulir, 6 pedon ai e*tui ptus. AGE priD pidccs bio.hidie. s tusfomii i'r ti pb$aglaidinc(PC)$i lcudtihc. Aosrc subsunlc o divdndc dc fmctii ti docrc,i. d Ii meleadibi bineficiloaR .6nt Ii alrel.nocive Pro$aglindii.le d ii gendal efede pozitiver edvdzl ldmaioi ci.lL"i monofsfarical ad*onin.i (rJ'lPe), auetiue vsodilahbne, i'nibi r4iile infl'mdotr

**#i"f1 ,fr ffi nyj#lT##ff*1,snH

Fiobftp a i€d lioiara modsns 'l

r sieliveut roruEalinaocitebr Ceie $Mle deACL inponadt EslulvesdaleE sutrr sunr mai ditr lplc'l' ! d
C.dndci cd nai d. AGL $ gisclt in l.ptls dc n fi Gprcd.oscbi,L ,h 'apklepovenind Lran ale.crr i onlsr cm'irit.red d.4CI 'fu de ). sc e&.!r ti h ul.iul rdidtelor din u.L. pldrc, 'q rhr Lublnlir loodr d cM ,trrr!) din flnil:r Ot"se.te. \aaan nam,ppna d' frrl. Bo.! .1. tl r.v\,tat a Eodludnod.nttutit( opbularie@.l'*sr !!N,. ACLr. iF h coritali cupiinsc idh 5-9%din uloill gns sitfl din.midto. Susa@ nii bos' l ii AGL(19%dineEuhrq sditrlcloi) o oisriNic sdinFlc d. Colciz iegru f,Aird/ll llil 6ie apartne fadilni Sdifr4!@loi Recnts, d.nois l.iAGL$gi..gsl'r illl erhs dil sedidtele stugmldr Dari fiidd inp.tulr AcL. erdiroii japoiei ru tu$ si oblidi arn 'Nj{ p@ds p.n oltuti amsbtivi a unei ciot{ci mDi6 ,r'olt?r.4a m un .rr 'N[ a 50 90%.lD cs cc priv€$ anlicqiilc viiom de AC!, ele $ ietui li holl{ q.la corcdtricnc m6cMi2o pnn depunocidc coldtrol in lumcNl vAclor m'r , ,rL trtrltl ll snribr.o idisri do @l6rml li sol suglin pleM $ in lipctun rn dhn{+ tdn Boljlcvselor @seimc tr!.mct6isi.c vi6bi o II-a 6ia IIl.q dlr nmts' 'Ll. r p@relui vdctrlsr (chis dr cunul nri devreme di. .opiliir) s iL,hd'r{B'hJl cMlirotc mici de ulcl.rrN dii eminlcl.dc LlmiDili rrionm?i r,|fll'r 'lrrdfll 'rcepc plernlci AGL,NuI'Bbolilor Li ans !iirsfi i,, r ll{$,li @snuEE s hipenensiun ' 1'i I Dirbdul?ahinr t$otir dc irlihru drm.iddrx 6 Ll(tu, slc
ddicic'{.iii' AcL j ! J'rosrxglrndin. nLb{fl,l..riiN.r o( nd ! r1 h i! t, !ali} LT' r"A

ffiffi#ffi r'-*mt*;st*+[s
61i!h

r J , h 1 r {.lcr .r
hfldi(

-!

n hL r

'.'i

. .r .r{

l..l,i.!t',trr.h!..

lli;,t*lt":l c i,mdcdon;i,;;;;,i;]il;:lili.ll ,,hvahd.{,rd ;:;ll;'lilll;ii;i'"'';'"#"ff

;l., ;,,r",^l;i:Jn:tr"1?;i:.:i:; l;,yllJ:lf ;}.:l',""*1,j"^lir,:i*f:jilfj*.4t..mMuln|mMtJmMt|ic| iiil;j;i,:,i'iljj:::jl,H*:1j i'i#i illll"ii'ii ;il] :;;;';^A, ;i";: Ti:i't'Il":,1 il'"iil1.:l'l

l;':;H';:1";Ji.iHl1":tf"':: :dr1,i j';$*i,;l:jiJ.:.';' tuo dvri,( :,: lHl:'::; i' :':",.;:':il'iifi li;i: :t*ji::'jH::;._,!!'. til:::"l; l.ij: ;3lli:lTii",H:'y f9hi;if*"J",r",";ffi ffi;tTil",fl jl;,ti i; "br,,"i'".,r';,ffi;xf itilt,ll .,"ifl;f,"1li*:T;,f,"1r,fl ;l"ii:.,ilT".,L: ', ,*fl *";'lT,',ii :,':r:,ft tJ i'l'i;lf:tri""*^:,:::1:i'l|coo|uJrlehLaf'mL.q'qrF l',-iiI,T":,":lf,j;::i;J fllll; T:;: *]j:igi,t!,,# ftilT#t ::.Tii : *iir:l _ror.."."".i.il.i.[.-";i;;"il'.,:"T,'li,lllii,li.li l,i

gt**l#:l+r,ru,+ ftr

o\ du Bojor odsian Popscu Iniersl. mnercialepledea, penh rlimr.t m energie ciorid Mq dn st zalliol, liim ilbi d patle frinobc, ulciuih rannds,tudgmid,'aftmituile , coMel? crc.,rode&ra fiind ,nliddre dode ; d.r diftsdulh rebuiccmphian cu ,,.lin ne vii , rdpcdiv cu nxcrc ptoGpct, ctr lcguftc ti $hinlc Ci1 privctrc.p0tu1 dc ldg de bucitNric Gloflri dc sodN),cu cet ac$u sE ml puln Gxtn fr1!), cB lrnr so mi dlunirom orgmismuluL umri. Srp pul4 p$b &ri Noisntui fomula oiigrn.id, lSi Irtqeie elencntele shcM! debui o ljulosl iltor sisd din oemis De rcea, csc rccommddi sma goi, smr bdri dc mid so qa-zisa$E grunjsi roulraL din pe dsalj as ip.i dcndq dcorsc dc conlin, 6nsi cl{Mi desodiu n.s.eiu, fosfoi ri litiu, ndgaA ncr, $d d.., clcn nt dcolurn{stuc o4misnului c*. h oig! m,clona dc soditr imedili sirddi h ionidc sodiu in liq, e donl se conbira o alle iubnrn{e ij ddiE ino&nsi\ ionul d! sodiu.celd alingeuuro conantnlii dcvitrc .ociv p.trh orgmismul trm. lrinr{ .lidhhlic *hi[bnd, itr orD fdcrclc.lc3udclc$i enintclc st cdd$itui.. .litun du pndsdc l.d c ti dc out,30 35%din alin nblf zildic!, $ asigu|{ pe Dngi a1!l.lk clcnorc iutiiivr, $ na*!ror dc .lodri d. sdiu, iidispcnslbiliyi.tii su!1i emla0ill ci in fraG asr lle lmr boli aleap@tuluidig$tir @crdizdc pntrvtE rud,dixre, dcshidmhqinsolit $ dcbospimlii rbundcntsu itr 5$b Addisor, 6b rb8olur n&.3di coiphbu c. irilii doMrcpieduri Dndlpdd od1sn pddbnl d. N!Cl, srld ii.er peih udtinl) $un, lo.t fi .hiar dep*in oniildd de5 s p. zi, dit.iil s cosidcd n(4ft4 pctrh !tr oduhsdDi@s

F bi6€! s nid+mahr nodnd

i:ii::;:;#r;tfi iii;ri;:"t,",*";iiit;li j*r;jrm,l"l-:ri,;"*:;;;;*1"p;*

et'*l*E$*;*$$
CUMNEPTIIEMPRXLUNCI VIATA

CEtrST[B,ITR,INETEA
E$. rnnin ncno$ur ii lmd medicdlhpbl .i fciofreiul d. inbftanirt incqrl du Ia vi6h do 40 ini Dupi edn vidi, crpacibli funrliomli la nivelul difsilclot aplnt, tcsufiri, cltrlc 6!u .hi 6olsulc, srdc .u from an,li tunqic dcindivid,tu d 1%. Fcidnoiol dcihbihiiire {t lsdrti pr{rts iv Drpi vinb de60-?0mi ipr ptot ! modinciri nodolmqimdc l. nivcl rkula! (lule li chi.i nol@lr Nu hbuic iM 3lnmllzd re1 hpl, dco.i4u exi$ri si*ptii din cc ii s nai ftlre, po0Echiarpiiln h 10 20% dii popula!€.Sc vo$clt dn * ln.o mfl mult de lnbirt'nir J)fo$r, rcreskt@ej fiib0indur-* nn DI pEp.ndeFtri, p4h vaNu idLvrlulL', ohi&defrtriloriu r|nclari confomshni derclor$le Vi6e r tuh, cumu i trutrr$ bdrenq4, a cresot in uiele an! geogmfir.ir i 60-75lni h 30ifl Mu char no nuli. Esre sulicienr me4onim popnl4i'lcsuc, d I 5i .clc rib.hG. |c cd. drtr[.urdor su dinC!5'nncasvend nr mare cel numird{ curdu] r noistrilors.vnrier a.nsor in ul msjudbted.strol inspsiillr lirtr trr liin Fn din! o m.dicd. vidi d. 73 inir un nmir ap,$i.bildocstnin dt i'iilir i'i l h Dr rii.tuj drLtrlVrcsiiintrdranrdinno ul lidi. Longdirduc$ d{n$ilnrlr r i'Dcddlc,dr mrdiulsosn'fic, &Iruririq uL'lul,d! !diritil!it fiz'.criifthLtu'lr rlr f . J n.l i ,'.' r ..l .r J(u.Jrnd..L... D!i (1 . i n i. r, ! ' r. r. n u . . n ! rm. ' i iic ,^ r.1.,,,, i r F u , . , ri, t rl, , ' . , , rr, , r, rr. , ,r, . ,r, l L 1 l t rLt tr i o ir t|( iriMrtrtN$onrf ])!p { iMd ! d ! wh L ir{ r{ !,[q'I

i'f:r Iii irl;;lr*mi*T':3:#r*il"r

j#ft::j.,it:"iiT,il; "".^,. ., "Tr;."1.-":'; ;t,l.l"ji,j,t; . i,. . ".,, 1".1"ji;,;;""" -;;;r:"-l"jJiilT:.:.';j:i'JJjl';ilJ; I

*''.;i1ilt*,"*lu*,

$#:i,i:,:f +ll|ffi ;ri, -

j;ffi iiii, ii, Hli'ffi*-*: i:i:i,

l:;;,, l:,:i,,.iJ;ll;,:i.:.;";l.t.,l.l t,,'; :;.lilii,l"i,,l:l

oudu B4or- odavm Popasu sp(ws m' p'ognn Rglhl lroimpml. rF mdr.l. ei elpnir li (o\eprtelk deq'F n iimd4r, $c o M;fl d c nuote iiltet rx e llnr:nAiqde t r{u,dp.oolmdksr,.t EiFaob mur t 4r-iJl ld _o!.4, sgrd ' petrm teblic 6t@bt ftlc denuhci, doodihi activt qi d. som Est caltigN! dihF| vDF r Gl e{e elp(Eh podept dngr opon-..re da.d hgJ do.ogidr (lo' -h, onul dcnuh. boh | . $, a t DOVNULrde a dii cmdh| Pm e tul l: d e a hb!1 $ seodihn6cl ziua! $ptq o 2i Dcslpdmani EG n*es ca omulsi n1lidbe tudiul id ubidr, ln sp6iol dei locuG$E nadc agloftdn ulbmc PcMsB uei ale pc qp rnioj in dijldcul nrMi .. cdr bden.l.- pcf m oFrgi srp$nan{ 3r ' omrl pedmvBb ric r'.gm mdr tr:h,r 'llr@n i": Nd sr lDnb Frp{fup ftidd ci ln $i ooul i$r p.tou coDshi4E 4! slu i.ld in dG ri-o mj@i, $iu! dD'oafo ihdde d{ \i$ cet s L..d Ni lmd .t n, rnnht cn mion' ;. d o lucM caR * *'. m bJ|t on { do\€d6cbuule Pstu,dopi trJt ceftcrildi, 4i. binesi fic onmd .u .apul spteNord!i .u pici@ElcspreSd, Pee d! rchtie Dinanohi. EsteloaneihDotudll t rcdu.@, la minidm p$ibil 0 su6elori! Bdi4ii 'rletunagndi@ (elwiaq apadhi.lddo $ debtiq 6dio, i.lcfoo .uptorc d miorcud. eb). DupI .um se!de,orydjsul llM sro o clidiE conshid did djliedc d. .irtmizi e cm le nudln.clDlo. lv;nd fi.{E o viaF limillE. Dupi sr cdsdror, de c.lulct ;or si mdc lau imend idtr !n @ si .toi di. Dr, lnainle nodea lor,.lrh ! s ftrbduc,lnsi ru.u Kcle4iDhpridili ti @pacirili€ in.dolGenli ss rindq! ( ' noilorelulc acd.r.ioFaz, t@dr' vi6b, shcoo $i fiziologia po# li idi in€dniti &lulel. mi potfi .hid idrindiicpi! rlinslir. I A&$ femmcn utrtr, Es*lir cuA.D.N.t A.rN Se.mid.li oi, pmtu oryznftmd Ior .u eiai Ncl.ici, pe zi. Si, ti,{ !i qeD, rjugd din nN ll nmml de mizi Ncleici 4ro dc @ 1,5s alitunuria hlem Dncm acizii du.lcicide @E a{tu nevoicdh gerumi dc Crir' LlLn piinB idegnlr, din ciupcrl din ilgelc mmirc, din ftlg,i de Ovtz, din nurorrrl Gsuioos; G! eccial did Soh, r*d., L,oie, MnnF, Sp,mc, $lotle, splnitlul, prodds l.d$ lL{ll, Andive) conplehtr cu scui dc iwle su delegw, cu mis, dcit depulint cme. Utr Esfr lero v.g@isr| nun $ ,J.gin tl. ! rll neaveld nevoie lbst sd .Jliftnhlie mcmbiond' (dupi d€Mi@ d.r, d. m.dicul j+ons N)flll hru, Sikauawa .0trs@t si sublrwle dc Golsc OgshtM),@rsntuie I' !n 'ri it i0 p.soancle v6rni $ o ntil{pmfiladi.i p.nh loli ei @ oudcp\n vSnh 'dN {n lrh tu din d. rcsin orfi cmr$ did &elc n d..ofrimre(60% alincfie). lesuflc!Llirn ld h 1 ' r| ^rLl r ;gsr'smi1;'r0oor.6tu.d( l 0 %riF E p e o ? d . o u 1 d t i m sld 'e d€ snrms'3 c Dhl h[' i $ dc pm_de o hlo.ura.u sBi' de!.it o (d. albi,de,pi dulce.'g.nc ff.u.v h (; rrti.i. i F.orr'dr pontrr \''ri drtfll li N;me-;'sii, sliiilurl. sa u butrddili! dc $siincdi, de vdinli, dc luroconhl ii ir ir sor I l rI a l, n r tr .r dd o.pidN.srbA pdredili.roN lre p r. ' rlo ' c io J h lr. r' s. r'on-"r ' , ostria:lli r d. cp,i' t "pr.tulu -igcr! {0r, i $iiiffi a alimmrclor(dd iu si a lichiddorl, ! biuimlor llq)l(!. n [' inL f h L0t[i, iL linpul,iuluis voril.g. dod puio c dtiririlii sexuile.Ii 'n 'itr (irifrL Lr lr t nmriiru.rc. h8,'mc eE sc vor con$ma !ircNrl. ol Nrorrr Sok{ NN l l[ ,|l rLl I lnbgmli s.nnctri&Crlu,lirhLdcorllr, trtrl!,1.

Frdoapt6 iad/toi,r., f,dsna

uri a."p".or"i..a*""""r',i ri,";;;dJiil;ffi:ifd:,tjl jf i"
. SUIIIMENTELE NIJ,IRII.IVE

j *t*:*ff:Tfij#;mH:,.#t1i.#

.,.,,;i:::ff5iliT,fi l.#iiliH ,sf :l*iim,o '*n*,,

*.*str#sk"::# :,{:nti :":fl$fr|$i;,;;r

ffi*;wff

1;#m'ulqsm rl$t*+r+#*'.:

Ftu€p'e hdilionaL:I nod.'na in alan 4dnului ohilibnt desubshlc ahncno olimenbti.(hilib,nli insDi tin|i nlb.nh, tn speirl demlciu,tufm porlsu n hE d. bui, ti u .pd codtir$ de ner subddt.L nin.El.jcci m rcl hodriror in stuNn umr Icsuori!i oIgim. Undc osos zitu dinte elc c.lciu,tosfor, - oilduic pritdFlele mfrponatc alescholdului li lichiduluiini.rcelulf Potuiul srr id diniilor soliul sb indispefulbil lotrsm sengelui {i c.l. nri ndl. suDlimrit orhitivec04h un&doul $! n.l nrle VITAMI. elmarul mireftl pincipd al sftcnr i c|rnm, al fii.liei conhclile caidG* ti il nueF NE,$ redb deomce vihmitulcftDnziddcoi$iocnti indbpcsabili .lim.nl4ici ri !i i. irbn i sch.l.tie, iff fiedl, al siruru i hemoglobin (ftenr. biolosici o(*ai tuqiodni nomle a turdorelulelort r udtrsistcme tsorori Alc subsMF Nn.alq cel€dedMit mlcroeknetrt!,ldr indbpo$bilc sL{.iurii pio.c$lcdcnutilrcdealulclor{i tsuruilor,h ror, dig*riv,osoE n€ryo, ElcDdi.ipi la su ir.liilor c.luleldrsu si.tnclor oemismulu| dir h mlitili lode edBe (mpol, la flc nulriplisRr clulai, implicii d.aolbi or8tui.dului ftn iilor 8dc, .i sul vn& i Fiind iid*pctrsbile, d. pot fi inhdu$ ln orys *lmiul ciomt, iodol,inonl, cdbalrul). alor hidmsoltrtile. serbsobitr dgfuisdnumai cdre dimlvat ln !pd,cum mi& ditrsrupa pEledr aono dl ni. alGpofirn.a r tur lup nrt' J. oenul'ad B Nntvikmin!C,.omolqulvil,muolor G 1,82,86,Bg- eid foliq812),vituim PP, s&ds.ur roiiDridrod O ,lrl sic d. $pl.ne. r 'rn v. m in fre.t sur lip.slubilc,absodind!-s orpnisnnuai di4lvare gdtini, pie.ddvirf in '.uhsunl.-(nim.' ' p evr imaru 'tdr adml ibe in sp.till dcorigsl In nod e ere Llhlb!,d$ronpu hd nirclc A D, E,L. In onriraltdanv nioi, vibDin.lcinr.nin itr prffisl. deelib.nrc| . Llet sor sln...ok ps' Trul, JdEmde drioloenr.o., r$ose. ntrra'rfin de dqslci i in pmasclc mtilio t & rcprcdueE ditraestdoliv,dEvdG vibminN d. $, dc ongd lbqi ln 56!ge.ierciti h a Dw6i @tiotrs 10.diunit@. Pic*nF ndioalild sudmuh ftsu6 h copiliic,@npmdiv nmsl lorh o u .f@t Idio lenr6uph hdd olulclor vii, chi$ daci dmb luj devi.1i ln oEmis 6tc 'dnli. Dinnaidegdp!l iMinclor, dtcvascddatwi pdninponda fumliilorp. .rrx cu ndi..ltrlui libu deoxig€n divd$ noleculeliborcFalbte din lc.tihrla2isuchi l.d.rcmiii,u!suplindtnono.s0polivihnbicfiiod,pdnuirh $udn. Prin.onbiM.aMu.b ai di shrturu. rlr r; ro dila srMrunl( e e b (elu t h.6bo.srrls.Ta 9r E, binevcnit p.ntu onulsinios, cAr Ddb &l boldar\4t nh. A, afllinld spdnl ddt $i elrlG i'n' a@?mizk, d.,.sul4 rpsib S'etftl *lul.k lidi id 6.d. unt gtb.n$ deor, l.Drc p.!o, stirulcs?,! crcida oeanismului copilului, ol. "irlDdbtu.j ti pt*enitc ilbrtrin6o, $.i mor letri,Todeedre eleo 4resive ale6di6lildt libs suDI gudtunqi!nmrli'o.hiuluitimedn.intsihtitiopacibreideapreapicliid tr d. $bsdtcle ririoxidmre@imd.c 5.un*Einalice, patus id oigmim o dali a di' id..iilor Vitrnitrde gnp B,a.idprinciplhsMI3u eM din .oelo inpotiva nutirivc bogdein dlfel d. $bshl. d Dl pot{lor Nm*otl nmtl. su n 3uplim.dclo Iclc(!tin6, msicu$.mi cs &!3n !i intmcdiri) dm€afn spaizlficdbl),bd.^rF dr6t nudldlii a; @!dn subnmlemri;ridanrq vibmindea ($ itr $cial pmviumDaA li|'l d., lcguminocclc usor!, @rtofii uet nnde,incdid id ndbolisml glucidcloi $ B.laoFtml), c, E sluorionul,albumim.melaldiii., cocuim Q'4,tomonn tuh dclor mi putitr rFreirelor), lomdeasdns.lui, honcibtasishului n.nosd I rl in ki groi,€bl'a, spmrid dismuhz!, ebn.trFlo 0lvonoid.d, dintt ele,in sPeialtymoge rioe$le, iii.h muma$lorVilmtr! C,onliNti ttrleslme irudecrud.(in sp.cial ri (coba[ opn, seldi0) Dd i uolo plot mjoE) ri olisoel.mEotelc @lii (anlioxidarte peEle, pi6ici1e, liriilc, potu.aleh, mdcle, srrogurii, 6prnrd, &l,h v..dq pitlllsdla citrrtrgnl Glaslortoi orslLCrrlul de$kkicmrordot osnk*Mbolpt lc iotii d. J,poseni rclEcpoidsctrt mcdine@ un h .lproirrlji d! ap:nEa olginsNrlrl vsde! Den r.hlnddc,rus(), Soi\ llu$ldul. t /i,a,..4 Mi..tul .ubr ide dd' zwi laineput ocziddl suplirEdenftinvq pchtro lpoi si temi la.onsMas @ guldi, firi a li ftvoie d?inbcdda diftdi a ncdicilor ftIi r inu'i in am:nuft, e ldculsi pF*ddn Drinopalel{ilud desuplnmtc iivc, itr futrclied. indi.aliileri de.ficicntaadminh!*ii lor

rrF dciilelii $ dcdivcsc$kdhic ohidi.e, chid$ l4i deun.lendi,lii viiimiroin b! pdtuo4nnknul M0n.Vlilnl D.adsA o4oism o dalio rlimstlc ('_n spcd"ltI tn Lnutun, {ma, fi.dul ti htud dcpc$rc) sinriiz.d deo€anhm stsi,r in pi.lc)sub $u rh telor sldc, innucntczi $sorblia dlcilld !i fosfoflluiln nlcatin dcpun{run h kn F t osa itr lips ei,liepin apod a[mmlr idufrcicdt, pdnimposibilit!@ fie sintn pmI L] ltl pearc r frsdiultri), Ehiljinul.()LU$ $1m d h conditiile ig,ens u.i aDan lbslF @e1or r6tuil impun uriliaEaumrplepdate sln vibmimD2irtr l) | Vl bog vqiu ji @Eoth dvwlh. t nim E dineHle drnFloinr{0rrdni. ditrnuci dinoui - idflucntcMl $ - a hiului$@piluluion, aikhului nu*ular ndos,ir mridt in,I tlll rc!scnemld !i s*ual. aj6o l. h{unht fuiqlm{Li Ir tut, dcrcDrcduaF, rpaidulqclusiv,1glddelor picauiind uul0lr trtr. elqt adiqidmb .elulaft, su h$ rimp, i6dm E @ pulmice csul d. idbinaiirca tcsutuilor \lr.mlnr K (@lliruti nni rlcsin Sptir., Vrtl, (hi0l i nctrlin.m linit nonmlcllh4{rl in oldt,Uul.t. Mrrlio,frdo.onrnbuiola 'l!ru imponMrr r si,sduiilipM du* h ipirilia hcmosgii ci unor !isv!ru !uLirc virtci, oqrMlrtrrlnr dl' O ilih.ihlic cdtodi, .os.punznorrc iipodcNisnn' rn d' aLld. virmim Dffr liddcrirchrin{sN ni nonndc li.. r. mnt'o1rrrrro nr'\ t'rr. lirillh $ro',c{s hn.vuflrtrsDlrtrdrv Innfir.

-

ar'l: nsp(Eld' pid- pot. elE ttp4.brea AIEsormmk N1i.."br,rE Ls 6 ' c ! o rg o b mu l d i i o p o b i q u o , ! g , c s . L i r m e m r !k r r s { f t ' r t i n r m ' n ! p Iu1o' od' c.ln0m inul,riek -t*dov.dNceNropori crfr.r4u.f4rrdrd (micrcbnr. eu vi$rie) M0 MoEl. Gdce€). ri spehl, rcgnulvegehl ee idfeclios ofiin. nundffi strbrtul. isumsbmulst, dr Sinrft3fll atriml s ani sus def.croi inunosinul ori,cm. aulostd.jr inclus itr supliMtlc nulritit G.diltlul dcn.hln, unc h noh$., dr ti crnD&eledecBeli Sid. oabi). ii conpozilir mr suplinoM ,urdiw i!ffi ntohon0 l, p! .m ii conlinun. ! pbtrt (solr) Ar. suplinar nutitiE coDtin sub$ep hipo@lesedl.nimtc(celid vsdc, Nvomtulul din lishrji vit l d. vle ! mi dcs din sminFlc do sltlgun rctii, gdsm$ dr p . f t h o ! d .h s .t i c , 4 O n ! 3 i 1 . ! . 0 o c ! . p i 1 d - d @ o e v i n b o h ' " ' i i ' " r r 5 nr pirlr rotrcNu.irrcr trn.rp. ooE.c nurn{leslr u o' fd. dLr^ r' d/Alir Her $L:lhr n Nor'lDlncrsrr F._ims€ d Pmtu.Lr' SA) Pl.drNr@ r A'LoPlm ri d!S11,,(dr|rs'TMmlfr!tu'i'sln..C,nad, s,ar l trctulonrll$" Y ! $ I w" v rlm n r . r . C F EP h r m m u i k l t , i h n ! l ! ) i D ng ( ' ' d b ) f i r t s 5 i / a ' i " i (R0riiir) IndNrry Biohud {orirric). riPhinrcxRom llrtl!"1,Ndkr(lJldh} F!rcs

!

,uoFU r1qP.oLpq;l;;:a;

olid! Bolo.-

od,vm Popea!

Firocbp'a kadirdna ; fl mddamr

iing0r {0s rrd! oosrihrt,

''*:H;i:L,ii*il#iiii']#,* ::t
F
G,aiit

u'
n0-

6
j._

.-r;

:!

\t

!"n,.'d'''

":;i

1-i u' i T.-i;;

1a--F",4'ry

-tr^J.5.sdF'',|)(

r:1].'.

--o t

,*6{r4d44'Ffu1-;
|Et-o {"

a:!l{

"-,"*u
!Jn;

, p ]d

It' aeFr.}Jr.

:!r rr".
Ygrr

dn'

* , + 3 . 1 1 . -Dqt;r% ! " . + -G

' ar5-D.r,dnl

1g!]"-

dr

,

.tu**-*.*,_ "*",.".,,"11,r. '.,trdrrp@dqF;",s,bF! ..E_x@d,oeB

*{iEr lmt ltn4r@rdnrluF (qro'ud t 00r tD s Fpdwr utd

n*dod uB!@

- rolosnFio

&d u Bojor

ocb! 6nPope* u
Fib|eripBhdl|m,lsshodma

"'t'

!qr:t:yufiitiii.i
larju utu,,q !-

-F:--fi*i;,

__]]i

fuFNedi!!!trtrT,iql-;;;:-

ltar:y

19q:1911-,q wqn

w',l;l

. ". ""*, -,.",,,y"i:tiyl

@"u{-s.

=:a!eq.t;A

Pu.F! ,1, 4o+ptla;@orr

rn r I L,|tt w n,\ r,r,Fh ! "

rtr :,

.di l i i o' ,.uq" dtr !N' tu q6r.,

r ', i " .'qq ! 4 0m) qqlMq . j'lu'@''r €'o'lsdJr 'WdJJ/ qJ1|

q l !-.{ - - - - - @
1i!ot'aIdU6nu.un$FlNoquFa

h --F ' F ,n ' * ' ry " .,d].* ]

!elul!q!o

ii

" I x;dd l;Gj

llquFq",']-FPd'.,.+1

trq'Nar {hqoi!

+ }do q F4p

cu@oud r eo'tDerade;ei;

Dsed%!r^qro

,olo€ nPrc

@diuBolo'

ftGDi

Pa€*d

xcqrvdhTr
!s Nr hprcdietrhr G.idffii)

^uMrMsr

= ,50 nr hp6 Pri

Imsds0E|='@n]hltpioQd' !0!bdErbpiu''00ErhpbPrcaPil L@rbddr$p.iid,vsi=dDlhpe'@6!i!

, i d k.& F"s.m r \r i ".,'.r'., e. rm s dhided,6$iF s sutod

7t.i tntt ptrrti tuota tkotot)

roos Prhr $nhrM (i0tmrad) = 73g 6h,

MODTJL RICOLTAITET DE USCARE P,{S'IRARE $I A PLANTELOR MEDICINAI,E
Cd.uk. brolo3r.rr p,orto'. obthurefie oin flod rponunA. ah @ or orurl, 6e 4k 6d,bo1rs d. rinpul opdEdercotk. d. nodll 'or d. us({. 5.6rldac. { m horetu opIj d. mob. u Mu penoadr. \.sead.. ea,prrfi. dr . n.tft, pror b ?!n. $ !b r (jeln oeanat pbnr.L:i eje e um.z pl*nh " und( d& kg't d- 6t6dmtbjologc J' ,rC.raDe,:. rtft.otEL penh a *. D,ue hlrtr o pnh! d u 6rix d rqh :' sbrtur. dir. dd pud de\.d.T iamodMk r. I ,^rd.L,h^flo,rmlba, kbli. hn.a h h€puDt h osd.r& nnon(. (L A .al.i hnrd sddm Ftb.n jrpord rsopo{ r@,r a,. la cre coninurJ ii ibsb,F s.;il " aroad sh mulrm mar n *diu de bobo( da;r de foe indanm n(ot$ni droamt t0' du ta dep?fleHrorner Dbe prinmtunm pmaorsd a nonbr LCurq o @r cobpMhtor (ft ri .tc !d boglk ti .ubraft r-v. Dc ].o(f,u, llMrlpEst d'dldetn(6@! no. ork deph @.ai:h Enp.rra Lrh cuut rhrrorer /d'?erirMarrraen, rllr.rtutui .MaE,. n tumttlq a *ftd 4nid 4n@o).ln \ti /uat,a \D c ojl roni.rulut , {.t,/,tu r/r'or,4 c hddddl '. (cohndukafribtk) e. Pn lran d l!!rtr..r ror'tor bub,tor n h.TU,toj a.. mr,m hpu,,., {, f \3ub.'mrtrft'r' r'nr rntrr' dc.nhrc.. I r8q-k $d duri Em,rEr,,! n.ut r r!fl.in n.r.\.rhi h |fil,. r'Lh',' d ri!flm ( n . n . , , . i r r . . h , , . ( h,, , Fr. .,nar!I11^, 44hi's,nm$rnnrc Js,ck.tsrdl.ths iltq(JFrs

r 0 o a 6 ur h $ u N6 d !r etl=dsrirD$hqii

(bnd4

ovdu Bojor o.blian Pop€eu rdoici pime. deofte, itr st*i!l h pkntle orc @nlinalolori, Blicozide rd 'netui sdrt lc N .on$ari v{i4r nad ltr .cs e privcst conlinurul subnqc acriw chia in io rtrt' n 7 . sp( .r.rp.u. .dc0rd, lorkelrlur',{.t/a fJlPbrrr' d ru1n ' 'r" nLFr.''t !.[,c . sm l.0(] (rc]! emltur' ii %nspr rijo Ll it' h p€hlelordc Trlnd!fir li,r, .r,rirolia) ftbuie si itrHpi dimim4s *rii [, @lraH 'o6un lh lc dcrcmc $ si s op6ci incdiat duF iistuitul .odd0i. Ahfcl, Fstuea parnmulDi llttrllorsrc @dproftilt iu numi din punct vedm Glibtu c6tn,i alesc$drah{ de Drt moncnNlrc.ol.adi nuc$c siisudl dc @ ltobuicses lni smar ndod, de pnzind i ca o inDdriii deosbifi Asrftl, in cmL Ecolbrii s@ipi dc pc to.oLrorc tutruilc de cru{h (r,tarla/rr,!a,,1, opd.tia $ fee pin ine1ft $ nu p n ciodne, doftec prin idr ulrin ptucedeo pe nmun s desprindc lcmNr src nu cmlinc de {i lbsrnt. a.iivc. Id $hinb. r$lrda prin i.elm, lioE h incputul pifrivcni (cind unci ,,pod.$rc sva). m m nakd oblineEa mhii fline dc buni caxbrd li 3qcnl, di c en.r aleplantlor s mr rerolb le timpusar, l! douirici zilc dtrN intrbrca uhimeiploi. La lorrtc nurte pl,trr. ra .d. { Ecol&ui pr4itc supcriono hloilq ind$iv diuftlele (de exenplu,Nn$ld rYdr, Cr4ndr!.r/d4 Su to.n Ild)a Hwdt|pziaHsbn ,4bnrthj,'r2tpz Ai\rii tt,rbt L.art , Sortd - Ee'6r Oriqdidc.),msevo!E.olb rulDnilcljgnilisre, dcerce cl. n0conlidsubftrF rdivc l,i4ilc sup.dtu ale plmtrlor nu $ mr mdd pnn npm su snulgd, ci .u ajuron' tosfomlo. ln teld &sla rcdnhgdnd si$cmulndiculs, scvor prctj. pldrele bimurlN $u pdctrc,pohlialul romni. elveg.l4nl tui,nd fi vlbnfimi !i id aiul unnnrd Si,cind lic0m mc6.i rcc0mitrdm,nc gendmli barbri. pc eE o pndice ar&zirii ,,inbibri dr olcg florilcdcTd (fl,Bl-dae) in periodalord. lHinl tli cmedicin,le $n.i cend 1r[0Ncnl5, nu dcpnndid d na.a $or !i dmt su cu ajubrl nmr lod{i limm trltr{Nhidenod,cinptdddigiL-dicisuchiiim.d lei a s sandi Teiul l.d , .i mlf0l nill6Mr ni6 Ji ci Egenmrcamnsilor nu N Iocin tinpul uui m @lad,iisri. o llin sric dcfmroii mrcdormint.alird4 mldiei pdre sur tusponul usrd' pi4ilor d0plmri ft.olbb. do|lozirare !l Phitele E.olrde ftbuie tngonaq imcdid dupt @olM, l*i su in r$iloi' it(olrmcnalarc. scvorhsponi in 6icul.li rifon in kcid. iuri su carc i i'l Elc de Mu nici un mz nu sc vor fol0d s.i Mu pudgidid n&rirl lladic, {teddde e€$i, ,,incin( dehlc t L dctrc.iazr.ahdo. Oosdliuna umibe, inaint deurcc, ste d'nrru cvqrurlclor Dlsr. stdinc (rdt a/4 .d prkk de patI nele phtle tuicel) dintc plaattt ru.olrlrc,spoilmgncnhM ltr in bucrtide l-3 .n. Floilc !i 6xrft $ usuci de obiceila unbd, in spaFibi.c rdisiic. !r(,lL 'r j$hnn. (oji tisoal.) s.xpm la $d, dupispilrrc $qiomE O mdoicpi'nr Jr $ hmil .dlildc tcbuic si !i p:sftz fllod* .ii nai apqi,ti dc c. pc crc o r{ n r ln dsu$irci rc6h sr. defrpr $ rshl d. piapcft tr.elu crrc colt,i tL.nn$ { 'rc lor (lx{ *i. nli, clc mcdicinrlcfic spreufll rrcp u. fic in sopul .ondodtr4 ln condilii dc nici su dc mm indusri€.pc ru mnd4i ,u r J ld$d or.fiorii .0 cild0ii ndunlr ($ll.i) $ in rl.ilLn, indnc f rrv[., 6rpdl u ss.rcrrruri{trn r]nd:r mndiliir. rdnn.(dr s! r( i[t ! ' l 0 ! J . R nr t ( hr m hhniM,l [l .

Firora.apia r€d'idia 3 f' modrna Dx F a cf f i p t o r t - r \ o , e , u n p u g , . ( a . i 0 . d L t , , s . , . 1 , a . . t., ,,, ri! on motrw -nlwi.da s mr,h c h r p h n E b t r E ! o n n r u e i , F T " a c . n , - n ! t ( k p . 0 J E d - . n d r hm,. [5c lumodibJ d ptsE- ncicind- d.r tmdn _ - s r rnno.r. daiq:. Ltrb.In ) " (pd . p(Lu, .nrtn, rr.,.rr, ,zr3d,. I t d Mng * h^ro6i )u0d d,pau r d. j rro hrc ;m, drt. d { I u r(d b ^ (d p e m t u m M l i . L f f l r @ d h a n . a i ! o r 4 !a N , , . a u i n p c t l a . i l , ru u 1 . 3 p 0 M n ; ' l a E f p @ d n m J L b . d , .. d p o , c 5 o o ! . u ! r . d : n . n r , tq. hhc c. |..a. on trs-@ dr@nakr lP(.alu. Imcu,4d drF or ned..FJtc pth. iD d. h, ,.b. to Fmpod.r. @, nenvo@trq no(Ne N0wkic4lc udlns, fthnk tr Ubrml4re s,e.ondrioF"r.I p.n rtiiid dek,,.,. p^tr(br mdrde 3 t(3tueto. truccorri .€nhrto, Lntaic totojEr - iFFaela a. rt.n.. rsur r rnde r.0 hh drn&T potd n mv md o l e . F m i b t r ! l ( H h. . jslf dpcv.. TidL.amc.. t0 'bF sp(ElDEi" otudN nio'moe I| pRh.,iDctear parigr d- psk ro,.c rL rdoo r a k sr6.rg..co L o,oA,, ._ cfl t. pnvetkt,loriiitrd . h ptxre,or bed. r..r , .,on,rne rfNu f o4d.:|. Immr.-fliln pmFr Dtdrc {dr |..o o€( f.n ,3@rn n.e(f,.n h i,.I r.,J '1. o Dro g rc .q o 4s f t r kpFlLnLet-oetp :x, e rr trqdb.irl.. p,rlrr ttr ree,6 p(,ucEn indtr1ste. pdh i obror p,on,' j!,drd?.(, ' , ' l trrtrre R6c dD p,ok ocpfl. {u.s. i, . o .! m . r. Jr!oo(:. ,fft, f1 1 ,, p h r. d . rn c t u r r h t u r s e s b c r T k t o . e . \ r o n o t J n h S p c i a n d ^ s k 4,,os,.. ' r r00bbF ram'. p.nm I obrinc 5. omd tb.e?tor.c a. nd,refr..nF 'q

olidiu Bolo'

ocidL'i Pop.*u

F Lorsbpia r6dlrofu a modBmr r

!l

m.

oqd ! soio' -

ocbvidn Popefl

Et
Cllordml pdh rccoltu* plmrclormediciBledii non sponhi $ did cultuii nEabl h.i sus- ! fosl redebt p.nh u$nrea idFlegeiiipsbld€i de cih! cirihn r Suhlinim, ri itr psrt€aintodurrivi a esoi cipitol, flDd ca vabmr tqrnti.i 6lil.b. platlor, deci l.$ mn ice6te dd.mdati in plimuldndde tluiclormedicin pli ll! d! mbid pdh, tolGiti la oblinfta drlditlorprePffib 6tohpsuti@. Dcobicei, i6i uil4i sm*ci.1c spaialiaE. Firi a subedima adivibtr m.dhin.lc s Dn.uri deh ospldtlenslicimhsrlicrccolbtcoifontr !0sro!uiriF,ft.od.idtn pc.Srposibil n{m adepl fibtrlpici. al rc.dnddMlor de6ai susdeotu€ de nuomi pliod ci ti ulili i * podcd*liluE b s64ir d. O 6lf.l dc aorivihle riprinlni, io veanti su in conediul tft@r in nllerl ndlnii, s o odihnt r.[vi netrhi.le oblinua cBphlt Ecolhe h iimpulpotiei! !1din anc carn,i puli0 tojutu (urc dc rcsuli s g'dsc in bm nonlm4 in pidudle.olinaresu d. F, 6untdc tusflil liwonbil. h celedai multcdeliuni oDsob in ptrolqja umt

'ru'

pt8n or lru:Aaro in.anala)

DE LA UZ LA ABUZT\ NUTRITIE SIIN TITOTERAIIE
kcM op.bkto! tr{ok tur.a ml tu/4dptoE.e. tu ss, r..m . J.. r,. .. . ar & rd,r&ron rmpnri i dqtrunot iTpodnr n.nrme?e ii arsturhk, onrtu tu sd

a rmb|l] nrluifi b@d p. imbff,,mofloa! r rh4r , _ vaDn.ff lndu ".b6EF o, rtrNc, ! . I,@r-to si , .uphdcnreto, 4nf1hre. oTve . ir f". i ri, TgrurELd qsui 0 br1;\edeioirne. Or.R€ar.iLrDddi detdo {., r,,,1.j DDf€E ro tudn m5r.'io'd- Asr trru Fbuc$ js pmrcoar tn,ertrJ onr.,., smns 0 !u 4b nr rrtr i etui bottur Euu Na!ishproos,rLrrmrJ.rt,o,|| 4(s\ dedb* d. oii$rc Rsrbb. a,b4 crBU. ae 6a; cb I !*s;u/r s r(d d rrd € d . bd t n N r t o . o T r c p d , : . \ R r u d-omn.,b.hrw.r dvAt,..btr n-@fl(mrlerr!pec: ru{mdep..4ri,@nituc,1ffb, !g!rdr d(mndctm. insim bFrMcF d'ros.e pf brTiderra a, p$otr d.,, !ur,, rRL .Lto{j o' mnaw dgr$q l@ star; dr \cpJtr(. .ot!-iin" dxlr rvtr b: dn, ,,Tfl.rjj \.gd. tj (us $ dc,tutu,*tr,oz.c (vrz pm conoDrdr.sllrrrdiun../J,otn.N.tor eld ro n r(i4 dc A \ u u . t h a 1 . r t r ' \ r , . . \n L L . ,r j o , m. !Fi,( . irsrmitrndouir\cnrk. Jr rc.,Li 0{r J I .t"trnr, Ntr. N n t n d r , ;d h.r F o \ md c , r t l ! r r { / i r . . ,r , , i { r r , , , . . . , r . r r t , , , 4 n r j r | | o t D , i . . r , , . r . , it r .,

Mr. tt rt rlt \

ttturtn

r h I {i d r., n.i,, r.4,rt{trr |,urt,r h N.trrr oror@tr]j ilrndturut N qJ&ot mr h{ri e{r. ir{t

I1'1',l]'"',""r :l'

ovd!s.l'-

ced'i

Pdp6{r

Ilg!:!!rd

I oial, ,r md6nr

ibarc cu ek trcdR i'r l,trMr su Tfilohl u$dc iu ffoduc&i@lelor efede ^co1a pladeloiln {arc ptestitt umr @llsmfi Si m alt ddplu, NnF. rali dcFr@d€ft1. cii .0 Fr.lb (Nnai ci), dlci p,s. 'f er6S lini, dr bai al6 Subiiolru, strlsi o blburc fobtoxici ibGgFv4 Meo. chL:r puid dcvcdcrc rlaE in cr$ biologic, Dorbli, dineua ioxiotilil unorsubsb4!erive din qb3linelo .lbc?Pcnb ct se{on le li|$Jr. l itr e*r pldrc (itr si.c crodi).D. * erini (* arpura contlcm cL.rul'mai al plmtelmrdpelivc .osumareii eics roxio Diuilo&e *t ri lips din llimc 4e a unor lecde su lscb.b$lur iM5 din pcN.bilc llocslor biochidie nomde Esrcc@L lipsi tudelungde dinctrhlr! ,' .enli ftnui , !n viMinei C Grit dedrpendigin.lindrclc dcoiginevegebli), ctuei ' I l! o bdi c,ndw lode ispandni, nunirt srbul lipsr vieni&lor dh compLoL lr pelagddc. lipsaviunircj PPduft 1n dchind !pdi1i! bolii nmire "bdi.bcii"i Dd plstl. coBrihie, pc liryi sMi alincnhd, fl pieiP,la Mi dc subi un,nd Gi vdein.Ii) Din p ',1, d' ncdiome osq fl aclimi d urilizifi li.gi ln htorid pEpsde medi.deotdis 0rilDlt ti in pForicr mpinci, si h cd ndui s oblin drizi o indstie iod.mi dcn.dicadde md s uiu r I $iininci, Nu sepoat .odc.Dc Mii suNle .i denderii Drincsi nuo consrioic ohnlek mediciDale. dult deii dn. ' sh rl.aloizilor disiblici su il opir..( ! ) m.dismilte e oblins.lnsie ld aesr dod Cuul dei in Dddica$ ziliL. N I Dc !c*!. Dcinftbin: cum$d d6ont sdzi ur medic. dispuft dq disihli (diusi d{ivali), p.paHini, atotini, codoiDi,1i4d0n, s0rdll 6Ptri.i. lr'al, diltoiocald,lsinal, norfitri, $opobnioi, snoPftisxp@loFnlq viMinele B, C,I, P! 6.u lid numcmdclc $nrde &.iei tudicii.lc, iicturi, *r mh, ri Firohpi' mod.n , avandIa bizi d@olbm firochiniei bi@hinici, li" k d ' famecutic. Dodmq co.srituiein pMedr o noLrr Nr I ditrmi.i ri i rehnologici in me!i.in.i. rlini dedolbrc ri.Msiunc.Itr inlr$F lme s a*dhts.rr.atr, rr i mrgoii dc tudici, d.i nai des de peicnli, citc phdi.i ncdidr n ri ium.rcas. 'h (llim.nhc ri tnp3u1i.o, cih ec! .c deflne* ast'i noliuno dc firotmf! oi esb mijloi.s tntoie, dc mLrlrr ftr. peli4i tuurge ln nod Fioml 1s '|'|' r. rRll spre ruromcdi.4lc noiose, k coMri din * id e maimult!i rsdinla {.oisum spft dnenic fid r@med,fa nedictrlui), iigcnm dcdor crcs&, cb or{ rL Irl4 poljpngruic (lscicfta nai mhor subsdlc mcdi.on .td$) Lnt drcprdr $hL I'L I ! {r m.dionoic rordcmrivc(roni.&d'tu.,I rdr'l rl i4ditl o ic6r.0rici cn6sici. trtiMend mrc eI dri si miiomlm* smr 6oli1e k porvindc{ $ cun'!LNc{ r.nNulc( nri n 0h iftncnlia uncinrdi.{i'. numi prn t|)Ns {r ! $ h lrr fl d@ ni1 rici su .hft !i l_@ dimobr Elrc votu ii spei dc bolilccreiiccdrc nN$id nntuNrc d! L [r drn i nlLo'hrrfh lr EncrbsoLut nesm .n onulsi rrirsi ,iiLz*. .otd un!|. plnrst ff l. srojrd o li4i rispindinii p4ologtr f. s 'l'tu{ 'Ll'frr 'icdicin{lc 6nd, ll-ti limirclc nuI'r 0Lrirnul co mindiuliilc, !oi$'dr'w. n.od'{(,lLN rlt0fs si. rirn! llLi(rn.itr rcstor&icilcpol|mvom,dicirtrrunror.rnilrcir'trtr'rlstrLLl ir).. 1$ N [r lr trr o nD! r0rl !icu'rriir0trDidrrtrdr(li{d,irtibi,uldlrPi ' ' ( l N dfti dL'\ mri Mltr(L Lmotrrt,rr , lL ' u ' L (q r' h r. i' r{ L 4 rn dtr!0ll tk nd urF oil! N { [ Lr|Mr ls,ril rlltr]d$lil( $ lNisv{ |trhd! lLrdF,

#tr#:"grfffifi;

iji rii:"]r:ij:'r,':l ft,l*.':"..:.l'ru"*

ffiqll''ffir.
,i;t;, ll

#*$+*t-

fi**f

,;,:, :"' ;;;t';i,;t,l-i:l:i:illl;rjii ;t; .ll r,"" 1 l;,,i:l,; '," :'

i.,l,l1.j"1.1,;llil,:i ;::, lj;,ljJ ;,j,

on'I P'iil'fi"flillJ:T",b,omJ drbnt '' ",il;;,i;"ili.:li'l;,'i,"r'l gui ! nr'!A" &r" J*,d ru lstri(ur
*,.-. al..."."'"i,' \' "*,'d0.* ca d i n h r'tu d iLr r r r i' d' ! tum n"r ; ; n-R *rd : ; ; l: ; : ; ; ; ; i i a- o r.*sr Mrr LcovlJt r' ' d' m i' uFirclf i",.,, i..*i" "-- ; ; p ". ^- u krsd ca mrrn ri b ro -s D a- a( i n nr r d' r r r c' J t :;; ii; ' '"'"--. b1^o hrbh 'n1-R' { cn ri" a,- l' sdd "lu"l. ".-'Jl. b r" 4 'rtreu dtr d( na c c dr ,., " . u , i ' . r. . U r ' t.tt '' simr' ^ ' D1 r ' t' i r r JDis " " 'e 5 gnvde
POSITATi

i S..\. ul dr v bn o'- n' Pm opon

Jl i i .i "il * . r i. . r'nr' - , t mdc ."c.. ^* . " ^ +n ,p-re' ' lsasoa nriri'ha r"' L r ' i s i ;;;"- 0b r , d" r,rr'-" "$c "."i'"-"r, Drpnt n oF mDCt ' o b ' L ' p'"k {u
' ' ' tt '* t. i" "*T,id/ . ,,"irrc -".m ",* r *c . u dra d. !a -, ' {! "rlo 'btrstu

' Rrg J ' l rr' I o p ' ' oopl R(orrdi - p:"

-' 't j;il',I'., **.
I

, : . *, i . r . ' ""*. """. . " . .. t' n ;u o md d' nd' p@as' d' L r ' !i ; " " " ;" . ; ;; ; ; ; ' "1 " "i .";;;.,." ; nd ' F d n p Jn t u d( n| e'mo' o' ' i '' "b a iuni ; o ;.;i ;b o rM*!,dierr sn b vtr dd* I' dcsmit rn , " ; : ; ; ;

- .Rsrr. p.nnre.,r'p^' 1n tu """*,,.rdorl ! (p t@'dt h \ i do_'di ti oF p *'-,.

Prinpublicftr icsrei luchn ,tunrorcmpic umirir si putrfl t! hdcn$d .irirorlt! rn o m'cii{n.clopcdiedcrmpie nitunli ri in spmiat li.ornpic hidica g mi al$ pocr ! i dc s r do$r. r fi o pde dinmmle nid.ol ,l TERAPIEI NATUMLE. Dinpi!!r, id timbn I I tuul din lillnbn dc go sa inhd$ e nslosism Menul dcfnibnu de.$turis . id.ptur srcrir. dronri nouio.$riii snbrilirilitorlimbii fi'dcue (a $ osutb ,lvictr hmusu , dil 2002. pag 633,qrc cl.rifici smnifi.ail rm.nului dc ,,natuism) Ditr tuAl motq co$idcrim .i el de,,n€dicininatuBli. pc m tl fotdin i tuc@ sr! nL,ti

ni .j l ,' , " * "

rluDr!.!i.h'r lrltul@r; --": *"'s c'o\'( d'.p !m' i rraii rnd D.pr's' dl :; ;;i ;;;.ii.' """' ic odoanianrdrl'J: dc(h u , r"".-":j,...r:. L^,-t. desp(Drnc: iibrnr$'cu sE n.c\di cl'r " 'nrc'rtri p'F h\ e oih. dr rro {a e &r si f,''l; n -i.-"; ,,;;:;;;l; "i"{ '.r'rb ' 'n tr'td' F nd( d' ' r r r r t"l n''' c , , ; ; : ; ! 1 ; i r g" ' ';r'b ..3 i r.r 'n def,' r - i otr ' odcndr ^ 'ro $ 'rb n 'v'1( n , ' " '",:"l . i r . i ," .' " ." n ." Esrhkdcoo potuts.r'pnru r'ds n oar crm i. "" . r a,"., ir" i et. -"*i pEprFreoblmukom mr fR$oie r o{Gl" o Panrceu(u nd' P' r r r dor s( r I U.so n l sr'e e k n d p u rr i ,.!dcri:'i ' _0 /'Fp' t 4
...^ln c fl J!|k;.b..a:

d c ' d ' . r\t -, " r r . " , . * , ' u ' M .

: : " ; , ; i;s , . ; . , , , . l'+ " '. '. ' , i . . ,1.,.*"-

' " ; 1i1,1;lilfl.",.""'a.turrd.ds,ed+, v' an r sp i li
:.*-r"t.'l"t *e "omo h , " tio

" 'l

- :\,6r - ' o _i: d.rm i. i( i . r ao sD tuoLor o' br ' o " *L Jn 'o p rro rn
'o( Lbi i i

dm Miu4ut

bc/kd'Ttr' d forr

h ul | 9??..ind ui ! | dir{E noi a eiabosr, colabomie ill' cercriiofl, |n iu in cu luaar. d. f_irorrmer $iinlif.i din tsn rcsrd dslgur ci inft ril,! !u q,! ,nrLc luoir $i'qili.csudei.fom!rcCcncnliinesldan.nin,!mtnhmlinaddidificuxilL d'n prdu ..i?!n i, ii..pand .hiar o rirlutei Numoin ..CuviDtul inainre., adnis !r Lr vr ad.vii, il luuidi, .,Famrcir Mtuiii . Ccnorii $i freuorii nercploFucapdn ndurii sr iitur!(r dor Dtrmmu $ qelii Sa. Atnu m $no.da clmrii $.ialist, cind ti ,,piolchultismul *iinlitiC ii!r!us. si n. agN'^ Fri lasupmtulio d! ,rsm : Ilmisn, ,l6vinisrd.mdniilisq lcritrisr nD.'nqind dslim. onodoxisnr ctuttirLsn! s.olicim, natutuhdc. TodeaBlr.,kr!. tt! ri 'ud r o d! rtu.onftpuri, imldEe ti h.outua tuiNr e6d sishs inri mnc.])!'. 'dc! stlci, dogDdi.i, 6nr posibilirdqdeevoluiic o coi.eptiesuperiod.rocm d. L.$'. qrrc a{t . r.uai unEni i-amdrnmr Ctdinli Naur4 Sociddc, Filosofie. M.dicif iui i. ld{ic ndmli * In eq & privEE rapia pndici, coGidein coEdc dor'rtr r dr ' .l'ilnjor.rrpic, fizl0tmpie, fitotlnpiq lnn er.ple dc. Rcvoiid la rbidl lucdrir,ru umiiid ii ab$lurizin su si Dirizin 1i'rs!*r il .mftcor) rLrnrlc ncdicndD,dir iici nu 1epurm su66rina o pcdprrivi ot innsr rivoiLLii lirorcmpici hpiei nrturar.,neitrdcmnasr.todsm ci li inalrurutrdrith r ti huilq milcniu mri mulc hcdimcirr yorfi mMle ft1e llk vo. li oblinut dh pknq pnn mdod. orc si pro.cj% drudriL. nd$rtr. I I . , 1 . " : . . rf , . D ' I o t o F r , o o j n , o * L ! . p ' i " s h r 1 - , i r,r,' ., r. srudmilor dinnc! darslg in.aturi. adiusnrdrlc.rdroli" rm stiNro'ly..lrd't rr. r. u r i r L . . , , t . , n ! b . ' . . , ! r 0 r . ' d c . , , . J n " , . . t . , t . . . t . . * . . n r . . . J. t', tr . 1 . . L n i i l o . . r , r . ' rir rr iiri. Iiiii siir! l'ri $mi ,1.v old Nrrlrli', cflird vi I r.tro i lir {i ! r ft n t'nullL'trf .ddr,l( ruir'r ,,t0lo3u r v.tri, vdr dl5|)Rri'a intr ttL , l rt r(L iN , r h r i r n l l r d t l t d . s I . A . l i . i ( r r . r c , s r f i t t f , t r r r ' . r { ! h o " u ' i , L { rlk rr n N . r , r ! r 0 r i r ir LI,Nrr,f' illIdt{t( rh ..t'rl|Ilr' 'rr '(o,

i ,:,','" . . ,'.i'" 1. r .r . " . . ;' . ' " . " ' "
!sw.

hdorodc tuc-( irh(nD !' ;ioh$" lL r,.tumrl! rLl \niioonc bln nc orc.L I{o. r 4r rrr$rc )i rlitr'( r( 1d unsr $' L Lldu' irr LLNr krtr' rLL 'n \\ ttn:rirtttntm: it t h * * * r "," *." r ' " ' i " t u * ",r

d ' Lp r ' ' t

'L'1

" " - ' r ""' ' ;"

olid ! eoio'

odadan Popscu

Fibi66pd iditrdn'G I ndoma

cn CrcdqD nu.rager;n coNid.rindci numema stid dcbmti ditrulriiNl $cot & mc .i c d.'oR-c.clo') fs.bn.qdi tu'e ddeodhrsB(r,r 1od.n peph^dl J'rrB!, ruidililen(dtrtu mbis' I udL(lrmr itd abmtl& rcdtrm;r; cuno$ure uiitidc itr mcdicinjhdiliond, d . Din @h pede50000phds medhinde r d.vr ..o- p o pod'lclni.rry,ru!rDirr 1 p -rn re y , lt o r rp ln R(d r, F ,r nni( potr'riilu. hp.n.c dcdr ii pmpo- dc nainm *" Ea n.rd}ftma.curici n iu f6r inrrcdued*ii ft1 mtrlr din rohlutsp{iilor ncdicinale ?% *isbtrr r. Disuri @nebdde d. inv$.ig!t1e .votuad ti sepsf{lio..@4 o darij triid(ifici fl dqd@a ndodelor biocl mi.. d. {mdde ,.itr virb , a fmmotqici @t0llre ,i mol*de, smtn coNliti d h mxc umir dc slbsbntc &rivc din rc!tu1 vrsdaL {incl$iv din o.aul pl.Ddd) i$ vor ldue conributjatadevohaica nrohpiei modehe N.tuii ste pulu no.ivi ti, in nol@c.ari, fode efici.nri. Did pi.de, 'Fmmi. s apddi h s o b!tr ,,ulrin Etugitr",dupi @ rerc ftlslatr oijto.e rchpeuiice fd( & epuizate, fr n dedodt c, oiinm dc pl.foinF $ iic invo ri Pmh redr4, tNi, i. On pimul dnd lpd iiii tlbuic s, dbasci lemcinrc vdcnFlc rlapllticc alc p,aduelof mNdh. In fibbopia nodcmr snM .bia la tdepur de dnm. V! ircbui pdc;r m rihp nddng,L poir. de nr mulrc h. pflh ! our, ccllft , mt .c . nromrlilc dr don-nr,l Dd.cjei hdtor lte I6n te- FsE r ldh n"$r?" hp-u.; nodcmr{'ir !!nd lom rvs h hdnii' jstu;(nee ,,,., 'trd;mksr's4.jJtsru, a rlrl'1loi om,mnil hm pura frc un ps tnainr d in @sd diftcli.. Cdulavcsd.li 1( r tr cor r ld r iunnryndhboE rortue,mt u z . . p . r k e . t e ' rp o d c d mr, a e ie t pccirei rm r d!2i.mid.o i. posF ddcn' r hpr 0"u1, rn flor6nr Ib domcniuldoc mffbr...pnn.deik.m 0n$d.n6, spe.lr fl tEd.iva I r L si vr ridu apc i ror'.4.odon d' or.+domr d.d dh - or^olhr trohp. j $iinlili.c ii tan &6.d. $i N*sb, cu dtr mli nul .u cetNabm a ih&sm i.sr sDalu m psk 3 600 e*ii d. plsnlc,ddE .ft cet tuin 5oii au "crpabn&ubioo.pdntiC qo d ch p .dr ;,dedirrm,lnpE dr fu)un lu ir|a k n o t 0 % h de^d'@ 0rohpri mdem. !cbr..rr h \.doc thci r k.q u.e, l didom@s@'1. )idumc kptul .l pir.uitu1(tu.in * r. pr q obt,n! d..., n pr im id ino r ie plu, dc A tob. 1r aD a L L h \ md , o o ; * o it d r^ o t u c , clb Nu rcbok faprd .n in Bbd qisri o suhcdEnie pl!& numuve$u de '.gliat n.dcme, d'1re orc dnhe$ to. rdcn{l(au!0.. oNrrr !. foto. d+! 'Mld rpd;ndh aLl.h rc.omd?t Lnlu(dmdcI$ SirplibtE unorEFr t efechl. Ior srl$a in nuh.m*. boli din Fologia utu.i rac planrele din mcdicjnalea.tvid.,rs.n.l hdispciliaoDulur,'trhiiru$;uboiLi un Nu 6b a@sb mimol? un

TTASTJRI UZUALE TN IITOTERiPEMICA I linguiticafca I lingrt d*cd I lileui supa I \tr l dc c ul i d n pr l btr i r l 2l 's - ' F d np- bfl i I csi cuapi I lih wcie (691.ounce) poud(liu5, pnbd) enin
Null@l d( lrarr rpi distilrti dcool de 60e elcool de ?O! alcool dc 9ff !ncruri alcoolicc

= 5 g apii= 6,5g siop = l0 g dpi; = 13Csi6p = 15g rp4 = 20Csi@p - 0,5 l g( tntu..l i c dc dm " i ui . Ls 2 C l r 5r d'eded,ni Lr c =20G-250 ml = 1000 nl

I !, (nioosru) I FC

= o,ool !s = omilioam dina-un panc c
=23,35s = 0,453 kg = 0,065 g

pe grm d. !.bqmF (dup,fsmacopccrRo'nA l

56 55-60(ln tunqic dc sub{Mlrlr 13-20

IIM}UL OPTIM DE ADMINISTRARII A ?RIPARATELOR FITOTERAPEUTICI' DininsF percnencare

dccoctuiI {t!{trrrlo in6riilcsan nr hcpab-bili!rc tu rLrc s.u trlc(lir0r indicdchfilr'ft lbnNli $ t'ltr r $rBrr'lcrrft''i$rrn0c{tr' r{ ! li,l,Nirq' IrNtrrEtrrd rNlLt.l r rtr n[]v.16 i'nlnitr riilbla Lxr !rr v'ld lnr rrr, rltr'l rnrlr

\naintcr msclorpriDc ipdc Dupi csclc nri't|l c s. r r u'l ( tr .

ovrdiuBdlo,

o.bvai Poposcu

FbEEp6 '€dtmd;

r noneh,

Ad g Fi <h 4 i 6 fu [r c0 }r d d |.l .4 ki i ,

hr6r

i!s,

j,,;!d;Lr

!i!l--llrl:lr r

L' rr,,,,rdi !!i !!rl di {

, n,. h,.,,r 1iFttiDi " '
|I 1 1 ! 1 =: -* "

o/ . r 1] , J'. h'! , t . 1's

. ^

rj !

n, fud]itr *tniNhlrli

@du Bojo.- odvkn Por6e!

Flbrsnp iEdIoiara nodahd a r

h|m nfut0!|,j.AFF

dd

FtoraBpr.rad ! onr6 t modema
iu ngrrltr d...noodE iiFin ,lubr i u4i bitrkllflru' dd

421

Uitzrd,sdiic(dd.rl'

ftNlir d id' d d!

rLr

nr i.Y,

."" ' l'J,rHl;
@ri!1::v4
1#ls.i""l

""'-;"Jy"r;:
ll
l:u\{in!!itdtrfds

6:dt$d,

#il#t#

",,q;;":l'!!l
"qdTgrujlgj:lf,s
;;e @4':!

#.ffinffir*s *","$",#*i
o n". " ^II :.1:lililil,'"jft1'I xiii$,li;i;''-'.."' ;Pe"44g li.)ii;i;;'Lr'=*=*I$ilrr:::f::el lli,lili;*':,--;'1,I ,].'.li,jjl-eg1:: ;r';,'. ,,d"-hFsN-dlTl .,i,'ll]6"," {'tl ,i"J;rG;;;';j'"j*ii: -,H*i'rffl -,,e-:::ltg #3$";;r\iiY#; *Jf.lr{1,13ffi1: iJ, "'tle-j+l*:: -ri"dd-eFqir#d ,e1a liii"lxe:y* .,rilij];e""1::T#:i *.H:fi1;;;'1TH:.1I -""q"-.""de.@N .*.;i

;;t;,;;- ''$-'r

r:ffi$i#lliffi
*@-!Y:9

j",Y.sfl'g.$r$Hl; lY:tsu:''ry .,,

l.qqML!!{oqq{old

**xsT:,'fr .,^,--sslliflffi ,^- "*'ill9:: *@ "-,-,".^'-9r4'* fifi;;;'.; .ii,x;;;;-."""-l:'|';i+ sqd"1'i:*
*'ili.r":e-g!*

;,;ft;-ry 1*T

-4't*"!yv:

{!l]r]FF46{||towI

, ' .-'' '."'* "iT,lj
euapout e suolpar adsourl

ffi:#}ffi

,6di;d,,i e-y"-'j-t :1y-:,Ht,il

'{lll",,ll:i .11::j -r.'"qd-"",Fd
;i,i:-';"

;L ;i;6=row "rprc

o/id ! eoio, - o"r{m

Pop6n

F brs,afbr.d4oia, r modsnd

!@hd, ddd

L&tui

e crilD

orttuB.pr

ocbvlleE:g
cq hbnqift
KcrGd 1%t5nr) !qG,@dhsi

Fnob,aps'Bditon,rrmodsm: $
h qreirud d h auun

6-iiiiii@":

hF-"r

o"-"'dbfu"d.Fl..|

!c@"..fu,,]:"

a"fl'j,*E,d^"r

N-d.ifuc@EL&dide.

t n{ d.n.onn4r

!!o. bri..*iu tnFld.

r

; $#d;{tuiri-*Fd.

srb-,, #ilN

dh*

"1'l

ad-'''

'd*

"**'"4i'

d!4d

4nra

ri!€

!{ qj@j

4211

ctdlu Botd

och{e Pof.4r Frota'aP hdl onai s moddmll o

ffi1""^-'-',^"""

s!6qrl l q{do!'nD !@

.o|ft

s6!,

| !!LbnFd;

. q D ! . G {d t l d $ n t s d s

l\li11,r rr'urtrt r.r^i,/,rtl,i /,4r,J,

lnrrMr FduN

"!

lthpud

D rr nnq

alrFo

q.rrd

D

guapu . FlBuo lrp&ra dadq'l

412

oddr! Bolo' - o.b! m Pop.*u 0 {s!rur. on b..ddd d. fi6hnedo8r.

F d6r'pr. r6d liona ri modami i

ad Fr xtpotubrt tcttultrra

fr Pd rrq. Ae! (rto,Bd, Mdd)
3P t b- . '|. 'i

.r -tI[hjnc(D4oir..q

]rcld sr -fdjr

,.

4]

nsdod urhq.o - roto€ npio

Fbr6'orie hdilonir, e hodamr AflL.rtl. (drnimbi6o 14 c6. - rlub
BDlnba u4ri eur $r @nic dc hrer

DICTION,{R 1ERMENIMIDrcIII DE FOLOSTTI ToXT IN

&bEd cFlqd.9udbniftden6e cc $ 3e p! ld!tor iu (c ^.d'r'ndh.=wa''A'.i@dd,: hFrir tull4di

iftlul adlui uic (€hti rc su rimd u h iirlBr Eziohi 6i h crkdar h&d =Fdr e {di(,Dir h") h reE (b dr hdbd). cdaLi rodc 6!i mi rui oNoc sb rmc

idift ^s(

joar uui roc6 l@d 6 frtiq = rbsil. mtdd'i rqsili t' rrdris d! @rde. (@fli), i

^D'L!doin! Arsbh. (rigit anshr Fbntr = ir.dri.
(cdi4rd!

' fud|8h|ui9!''hngd!i''cqid

d@aci dii
= sin.

m.dl'u].iuiw&!bI!'d*jfu. = ddFr $ d,s.m d.€b; ^end rdidLtiib4&bdhmdimdd ^du=inrn4ic&nd.$hx!dstrid p'ii iinm$.'ncuBiih Fin bL b'd.ndbo[e8!Gn]c fuqidd=bdiFdlliq@dd!prc' (tdi F ?!aF h iGd! I |ddd @if c@ di& i dd diq*iv); &etu = ri eiC, dlbiD FolI r 4uh. cnr-h $rc!, ,4b mc4ds ruotidd?hiFF sl&dror dii ryo!ft Grbr

!tu'dfl& -tll@4&itd' ^&roD = !@' rirc difrc c! bEhec e ^dtrr' * Fht ze ..lirm f&hrohi div pdGid. Ii didobnrn, uii djwdrl i.sndnndnaid. ^.nftd.=4iilirrun
t'a@igiid?eldh'Mfuji4dli!

ishdn4

uldifth|u|!iqg'Fd'dlilM|itc

tugjoand=inflmiisdisrrhE
lhiuih.'dKafl&ou

4biq@tD{ip@dfli4hfurc

^i..trurr

- bdi d! drcirtor &srN s iru.

^dh|dd=FFidu!rui$ebl.div! dc ! eder i''flrf4ir! DNoF|d

l@

uiui

lh

ri e r d6hu

!{Etiir.

e L

tn!& &tto@ qrudd lrii di. E & &Fd (jqi r.pindio $iduo Fdllii adurcec Pio 44t d.m.hFsN|efuio@riFiDdn.

in! - nhi dqBdi nc beosli hoh su 6, ^|bunbuk-Fileit!iicudht{E$d. ^fiE srdiid. elMr 5! dio@ ('umi hrc.he) d6, ddldd $hnireln dcI dinda $q4ir. stivm ri, pntrd r.[d,$r4iircerd..jifus6d.sc

sh.il. @ p6 ,ctiue ror ddi14 rdioi€ rdd.h dii .oiri!tur bBid ni 6h!ic 6 djlver i h@iotrreliDibi trhronis!

^thD|d=rd.@l*chd6dFil n],i!|didcdbiu$bftmruq pqqii tuF rlr.r d6uEit drulb h'il4qifu|hdduiUm.d (rtud@r): nLMd leb = dd.a.rcdcr4ii l4bdq ^htrh snrdd'rlMF s d]'de bdidirq sstdolld.-Ei"!!ddd1 $be,ts cr" bpr&i idu Ed.noldb d tu$r; B.tlcCrdldr= tu E|.ftld-jlfu4t!o4iniqli&Ed.

chdt=iim'lijd.frs{sdvdsuiis] 4dh'i'!udL]fu|tuill0qrco

r$i

hflsd{ ^ldidnhrb

(!m6 nldisr d4!!fr)l (lcmituso=prcdemsBb

.E|iib[ihdhEzhdi'idfubih'

c0r.rnopmi = *4ui
c0r.rd(. sMtc

E*bd@dfthdud{i

dc arcisNtui {vq .
!c

ahhd

c iitun(itrcdr $!.uie. & W3D.fl..|iwd.dronisddduFh

Adibipd4n{-$bshncorcruprcFi.b.

idiE 6E nindod

^ h 4 n t[]h nhnIc..i | ndGn

F'orsBpo !ona6 r nod3m, iad
dc cidhnlj so4h de.;

cftdonc = qcrrh G inr!@) ?lirtuLr Fi lrhq obsoiid eli dcisriii crqsdd. Gq€

[!!nQ,(voDirik)

-

shhr.

.e

ftrieaid!, h&rczd4 = sh,(!

.!p!na='tldld!vhtqEftli{]vjicliipe = qrnai'j Eodtrlt=!@i&PhitoBFi$bdu. riidbi ;mdid, rai nucirsii)i trsurnghd!].fldui4rciFdicip!. qr. umln)l = sbsbli Dhirtu. [d.dr rcruo,r lstonL 3i dinL.

Dcndslo.

d. dd pIl4F

udd, pdnd+{id,i

d lBd h

= nflmllii rr. nu;s.i su ,etubhi hr{h,rnhtiri, srcs it.rdd, aq& fi e' hdFi l d!E n' dumq! (iqqrhhli ut,!r) -!n rcsi!_

h.lnhrirq onmi F@iti) ri
hd.kin qdLd

= nui d! !d,rh ,

erivi

orc.ircna,!

Eiur,

E4*on=enEde.Fbhgid&!rq.$b
hddoF

rn4sir
( { nr cld inn bfrk! u;Ek. ncnhrti[3j(pchdisc'F[dhji. Drrhhrd. brnd 1,! diq;hhr !h!. ioobrc su hFnoi.) = distuiorii r.

riomdij - rioru;i ituriil

dr siFrd

limd,i, r!@cir; rbnho

p.Gq{d *06&G{rcUh

= rqi N , i' mk{ir i. ,

FthciD.m0lm4rcrnurcnol4lisli rnotrd& = $h,6ntc &dw dri,hde

b! !i stu.iddq) su o Anqiq ui! (eq!ri. i iqc ! hmM hr bsdd4t srnFini.ir oaLh tl

srme

Dko4oE.-ldemc4rrccdcsrri$Fr

rrMkb e! ! sbrrFbr s;dq( dlhu( d id!. Fu.o! = nd*rs (una&q) sidlhci. di, nd rbzidriror qi rc;dEis, i

obo &rDd hi4tirq

vinLi
L'hgld. r f elilN3Uqdni! r ! il

arhaiddirjlor$ii.dnarliJrd

DtFe= E s lnt igr c a4! a d &W d ,h rl D [n 'r! - ! r b{ or aG { lhisz 6 N ,n o ! tji![ o0]' nnft qilibd Dr{bi! = hd, dqbcuhci;d. rr rlu Nn6r nu e !i; hmre! od-qos = +{ii dc 6drcue (jrirr

d! Phd. q;& dinrwr

b frqhdui

$qn!

t 3rei hsrh

osdr! Boio, ftbvanPopefl Lhddd( = $&bDte rcdve dh lior 6rc !rc

Firor€Bprd 6 ? modemd '6dLioia dteih rnn nimhEr $hrici $4,i s6ndd

ihnu= iif un( nl D !n d !i ' l 8 l u & i

turi nqNrnr
M . ur g. = s uqqi &d 4 rc u .d + i ' 6 c Md@nm shdrcn d uie bri (dcFahq p*rcdii. lodasr) Ce E neiild

de etiw

6r dfdi:

= ilnu4i! a nu6$i 4vilEii b. gh'qEenutr6liEiD|e]uiid!r. Ns .s inFidd tuded! ,i rqri,

br4bDffrd (niid vdc=diL6|]!Fb]osidi!!d!

lr.

r.irugl=!F.iid.p|utwmin4edi|iab
Rdkd$ = hflln4i ! diqdq N^!i!

epLi'dfutdh'iFidc6n4| ucnrc (m6mrid. dboq e ob = arqiu!

podi.|i!Er|6]os|.i
. voturdt ! Gndiq) - shh4!

R4Dinr

crrddad

,ii

!& r,,L

!e

irE4lb

do r4bni dor

Nqdj,ibti..ilnibne.!q
x.iturnl = uoE ' {nj!nr!.i il I

l @ ' pdf$q6l tbo]i \fs]i '

Pri.dtrr=

m[!n4iqp!re'!lsuto

odi

ucr = h *ir!,

iin|rode ! neouj

lMl
duer.rqa zih $ m

lJMh=!E$eFblqti!oiidlij&We
sbgilqqi&d.$oF.]rcldiillo4

o..i,

Ddorr!

= trE6uc r picrii q@ridi

!i!

Pqh'dd

= ifloltrc

! pdqdhi(iwrird

.

1li3' = doi su h?'!ii de t.ri Pru@r

$u dc lddf *

= hflm!ft a dqd (DdtrhEi rdaPDDird,D.i,o!hi.onuqF

F rmBpi€ rnd lioialr ri nFd.mt

sh

dd = turlt

r nhm$i 4vidlii bu-

,os {& ihrrdri 4liiqtir ri ilgbi
sud06e=+di&p|Ib!rcdllopidrb

br 6b ldbr (dr.inn*): v.ie=d]Iuti.Fblefirq!]oinlid6i tlii su rh'ddii diniidlii lcbq ntFBa i ru{dui w$hr vr*o!!ir.!n n@rie FYoodde @Ndctb nuu-

1!h$

= !F'it & pr,ft vditu.

tririaG

To,lc.lpaiid.p|'tliliab$6hor& tsDd'cljmabr|q[i Drrdk bd'ntii elh $u !ui* d. hs (ri@ood) hh olad d! th.n.trd 'gLb.ftdid.p|ftihi'.om5j frbdrhr b6R br4doar ti hbcio*r 6Me

pkd., ..r.biE
nh!@ p|@itiq

s ilishs.
ilqlia[i

Fnrrii
& obili,

v'ntk.

(.mdno

-

s,up

c4 F@d!c Yb

x.dftimt = s.m , oijutrdiwi ri ! Mei, a'ruddeliNvi'uiiliA %ir &ns bodr iift{lills, p@c{i de duPi drq dE d 4ui o 4ptio dc nti pdc @ti F 6dd r@i Bd *i

ucr = h a!nd'' dflrmti. . nuu.i

odsd.

.r.c!um r ri.lii det'iz'i rdrtii rdno& 4nhibee

pi! erq

?r e r i sr 'efl r.r t6Nprtr!puculf

.E (!!!d ldrpq rd4r 'f!i r0r l4 rca'l5r'3lr llrt6-srluel

mvNDlclr{ uo'reJ Iv'Ids lY rxsr Nl f,sNrueoS EIr{nNsc gq Allcs'Iss x*rNr truY1orod

6d GDl F4)

NrEo 4!r

IlI rq 'os hz ?32'@ z 1 6 r: 6 r' , ro r5 p $ r

'iInoquqdsuqluq

I
lzr'rz.ta'err'16 s 166 $d!Fr!
nz kd! 4 e,8qer) !tq4u'1

srE tLr'@zse. Lt 9* a19rz ert o. H
.4 !e! t{ tf eE I(!q$€)m|md

96 t6 !3',e8tr'i i aFP wq

fl.$iurqf,l,ru,Jfq

C
q{/o?r!!c zr a. xr. tr. 04q{5 !!@rqc)!q4u!t

'I rr'rnbDf,

nr'esr tfj 3zr'16(msd)btu
16,'sZ tll 1

'e{5 95 0d!q0) @i{b5
ee .0d (dwdD) rhtrPmr

,Lr tlt 6ez\rz Lazq. tst'.t11wettg (4F 3oz nqns ''g@oP qr !!D!€ :p Fdrr) rEM rp 9s@9
q?cl[r5

c
60.10r!oi*r'rq are.rtornr.o4sr ezr'zzr'/rfe6t6 $ dsr

quaF!

{ nPm 1par 3 dP,au I

0 rlr

'r)i 0!i zrt /'4

J,

zr t.buFs) nFluoq sNs r, (oiofor) rFrrP Ftrls

'otrr0r10r:0rzz.Jfl'eI 63131rFr
sr't!r'63 Gh u{"r'bdopd !1uud4 .r. tdFlqo) !rw)., !l!rm

r*ir.f 9ir !0'[{ 'az rt ?0.1u tl)r '.or t6 trlrt dFr

sr Lode[ 6ez10r.F !r rs

s

(rb,hP!!

lqq \8iu { !qq) pdosr

etr( or$qn't 1sd!d qI F4&N

g''lf|'9'lg'a!4]rc]!

Jf ?{ !r',d

?6r 'kr 'r0r \iw4ds

tr. 6 a 6 0 z ' or ' r n!iFF4|qo ier II