Sunteți pe pagina 1din 22

Introducere n fizic :

Fizica este tiin a care studiaz propriet ile i structura materiei, formele de mi care ale acesteia, precum i transform rile lor reciproce.

Electromagnetismul

Cuprins:
1.Descoperirea electromagnetismului. 2. Cmpul magnetic.Liniile cmpului magnetic. 3. Induc ia magnetic .For a electromagnetica. 4. Induc ia electromagnetic : a)Fe0nomenul induc iei electromagnetice. b)Fluxul cmpului magnetic. c) Tensiunea electromotoare de induc ie. 5. Autoinduc ia.Induc ia circuitului. 6. Energia cmpului magnetic. 7.Concluzie. 8.Bibliografie.

Descoperirea electromagnetismului
Descoperirea rela iei dintre magnetism i electricitate a fost f cut , precum multe alte descoperiri tiin ifice, aproape din ntmplare. n 1820, pe cnd preda un curs despre posibilitatea existen ei unei rela ii dintre electricitate i magnetism, fizicianul danez Hans Christian Oersted a demonstrat pn la urm experimental acest lucru n fa ntregii clase! Introducnd un curent electric printr-un fir suspendat deasupra unui compas magnetic, Oersted a reu it s produc o mi care clar a acului compasului ca i r spuns la trecerea curentului. Ceea ce a nceput ca i ipotez la nceputul orei s-a transformat n realitate pn la sfr itul ei, iar Oersted a trebuit s - i revizuiasc noti ele pentru urm toarele cursuri! Descoperirea sa accidental a deschis drumul spre o nou ramur a tiin ei: electromagnetismul.

Efectulmagnetic al cmpului electric

Cmpul magnetic.Liniile cmpului magnetic


Cmpul magnetic este zona din jurul unui magnet n care ac ioneaz for a magnetic . Obiectele magnetice plasate ntr-un asemenea cmp vor fi atrase sau respinse de c tre magnet. Dac punem pilitura de fier (a chii mici de fier) lng un magnet, ea se va orienta dup forma cmpului magnetic, alc tuind o imagine a acestuia. n fapt, fiecare buc ic de fier devine mic magnet. Mini-magne ii arat ct de tare sunt atra i de c tre fiecare por iune a magnetului mare.

Pamantul este un mare magnet, iar campul magnetic este asemanator cu al unui dipol magnetic.

Sursele cmpului geomagnetic Cmpul magnetic principal care este generat de curen iielectricidin nucleullichidal P mntului i posibilde scurg erile de curent n mantaua adnc . 2.Cmpulmagnetic crustal, creat de magnetizareaindus sau remanent a materialelordin crust . 3.Cmpulmagnetic extern, produsde curen iielectricidin ionosfer i magnetosfer i modulatde vntul solar i cmpul magnetic interplanetar. 4.Cmpulmagnetic indus, produsde curen iielectricidin oceane sau stratele conductive din crust sau manta care apar datorit varia iilorde flux magnetic ale cmpuluiextern.

Inducia magnetic . Fora electromagnetica.
Pentru a exprima cantitativ proprieta ile cmpului magnetic e nevoie definit o m rime fizic , numit induc ie magnetic , . Induc ia unui cmp magnetic uniform este o m rime fizic

vectorial , al c rei modul este egal cu raportul dintre for a cu care acel cmp magnetic ac ioneaz asupra unui conductor rectiliniu, perpendicular pe liniile cmpului magnetic, i produsul dintre intensitatea curentului din conductor i lungimea conductorului, aflat n cmpul magnetic.Unitatea de m sur in SI a induciei magnetice este T (tesla).

Direc ia vectorului induc ie magnetic ntr-un punct al cmpuli este tangent la linia de cmp magmetic n acel punct, iar sensul este acela i cu al liniei de cmp.Pentru a defini modulul induc iei magnetice, vom porni, ca i n cazul cmpuli electric, de la studiul ac iunii pe care o exercit cmpul asupra corpului de prob . For a pe care o exrcit cmpul magnetic asupra unui conductor str b tut de curent, este numit for electromagnetic (F ) ,ea e perpendicular pe direc ia conductorului i pe liniile cmpului magnetic, deci i pe vectorul , iar sensul ei depinde de sensul curentului i de sensul liniilor de cmp, deci i de sensul vectorului .Orientare for ei electromagnetice poate fi g sit cu ajutorul reguli minii stngi.Spre deosebire de cmpul electric, la care for a este orientat pe direc ia cmpului electric , n cmpul magnetic direc ia for ei nu coincide cu direc ia induc ie magnetice .

Experimente detaliate au ar tat c orientarea cmpului magnetic produs de un curent electric este tot timpul perpendicular direc iei de curgere. O metod simpl de exemplificare a acestei rela ii este regula minii stngi. Aceast regul spune c liniile cmpului magnetic produs de curentul electric printr-un fir sunt orientate n direc ia degetelor de la mna stng , atunci cnd acestea sunt nchise iar degetul mare este orientat n direc ia curentului. Liniile cmpului magnetic ncercuiesc conductorul de curent i nu au un pol nord sau sud bine definit. n acest caz ns , for a cmpului este foarte slab , pentru valori normale ale curentului, fiind capabil s deplaseze acul unui compas, de exemplu, dar nu mai mult de att.

Inducia electromagnetic
Michael Faraday (1791-1867)-fizician i chimist englez,a introdus n fizic un ir de noiuni noi : mobilitatea purt toilor de sarcin (1827),catod,anod,ioni,electroliz ,electrolii,el ectrozi(1834) Michael Faraday a descoperit fenomenul de inducie electromagnetic n 1831 .El a constatat ca prin variaia unui cmp magnetic se poate produce curent electric.

Circuitulunei bobinese inchideprintr-un galvanometru. Neexistandgenerator in circuitul electric ,acul galvanometruluinu deviaza .La introducereaunui magnet in bobinase constataca acul galvanometruluideviaza atata timp cat magnetulintra in bobina,dar revine la zero cand magnetulse opreste.La scoatereamagnetuluidin bobinaacul galvanometruluideviaza in sensulopus celui precedent .Prin urmare ,la miscarea magnetuluiin bobinaia nastereun curent electric . Un asmenea curentse numestecurent indus.

 Discul lui Farday, inventat de Michael Faraday n 1831, unul

dintre primele generatoare de curent i care ilustreaz practic legea enun at de marele fizician

Fluxul cmpului magnetic
Fluxul magnetic este o m rime fizic strns legat de existena i descrierea unui cmp magnetic. Ar putea fi comparat (prin analogie) cu intensitatea curentului electric, deoarece fluxul magnetic ia natere ca urmare a unei tensiuni (fore) magnetice i trece (circul ) printr-un mediu ce are o rezisten magnetic . Deoarece un flux poate trece i prin vacum, ce deasemenea prezint o astfel de rezisten , rezult c el nu poate fi legat (condus) de un mediu anume (nu poate fi izolat de exterior, precum curentul electric) i este astfel determinat de valorile cmpului (cmpurilor) magnetic de care aparine. Fluxul magnetic (simbol: ) corespunz tor unui cmp magnetic de inducie prin suprafaa este o m rime fizic definit prin relaia :

Dac respectivul cmp este uniform i normal pe suprafaa S, atunci:

Tensiunea electromotoare de inducie


Conform legii induciei electromagnetice a lui Faraday: Tensiunea electromotoare indusa ntr-un circuit este egala cu viteza de variatie a fluxului magnetic prin suprafata acelui circuit . = AB cos - flux magnetic A- suprafata de arie a spirei B- inductia cmpului magnetic cos -unghiul dintre vectorul inductiei B si vectorul n normal la suprafata spirei e=/ t - tensiunea indusa Pentru a se obtine flux magnetic variabil se poate modifica aria A , inductia B a cmpului magnetic n care se afla plasata spira sau unghiul a dintre vectorul B si vectorul n normal la suprafata spirei . Autoinductia Este fenomenul de inductie electromagnetica produs ntr-un circuit datorita variatiei intensitatii curentului din acel circuit . Sensul t.e.m. induse se poate afla cu ajutorul regulii lui Lenz. Regula lui Lentz Tensiunea electromotoare indusa si curentul indus au astfel de sens , nct fluxul magnetic produs de curentul indus sa se opuna fluxului magnetic inductor .

Autoinducia.Inducia circuitului.
Autoinducia este fenomenul ce const n apari ia unei t.e.m induse n propriul circuit n care are loc o varia ie a fluxului magnetic. Dac intensitatea curentului variaz se modific i cmpul magnetic din circuit, deci variaz n mod corespunz tor i fluxul magnetic, care str bate suprafa a marginit de circuit. Datorit varia iei fluxului n propriu circuit, ia na tere un curent indus, care se suparapune peste curentul ini ial. Autoinductia se produce nu numai la stabilirea sau intreruperea unui curent, ci ori de cate ori variaza intensitatea curentului electric din circuit. Curentul de intensitate I care circula printr-un circuit genereaza in jurul sau un camp magnetic de inductie B, proportionala cu I. Factorul de proportionalitate L se numeste coeficient de inductie proprie sau inductanta a circuitului. Inductia unui circuit este numeric egala cu fluxul produs prin suprafata circuitului cand este parcurs de o unitate de intensitate.

LI 2 2

Energia cmpului magnetic


=


Energia campului magnetic poate fi gasita calculand energia electrica W, transferata circuitului dupa deconectarea sursei, cand, datorita tensiunii electromotoare autoinduse e, prin circuit este deplasata sarcina electrica q : Tensiunea electromotoare autoindusa e poate fi exprimata, in functie de variatia intensitatii curentului in circuit dupa deconectarea sursei :

 

Sarcina electrica q transferata prin sectiunea transferabila a circuitului in timpul in care curentul scade de la I la 0, poate fi exprimata cu ajutorul valorii medii a intensitatii :

Tinand seama de e si q rezulta pentru energia electrica W expresia :

Asadar, energia campului magnetic poate fi scrisa :

Concluzie:
Efectund aceast lucrare am ajuns la concluzia c electricitatea i magnetismul sunt ,de fapt,strns legate una de cealalt i interac ionnd ,dau natere unui nou fenomen ELECTROMAGNETISMUL. E straniu,ns faptul ca noi oamenii tr im n aceast lume,dar f r a observa sau m car de a avea o ct de mic dorin de a o descoperi,adic de fapt noi nici nu tim pe ce principii fizice se bazeaz lucrurile ce le utiliz m.Un fenomen de acest gen este electromagnetismul,numai n cte domenii acesta i aduce contribu ia,dar oamenii nu tiu nici cea mai mic parte din ele.

Bibliografie:
 Manual pentru clasa XII Fizica i Astronomia (Mihai Marinciuc,Spriridon Rusu);  http://www.wikipedia.org/  http://www.scritube.com/  http://www.google.md/  http://www.referat.ro

Clasa a-XII-a
A elaborat: alaru Ol a

A
A verificat: Radovscaia Natalia