Sunteți pe pagina 1din 14

Executat de c tre Ludmila Ciobanu, Grupa 301, Psihologie

PLAN:

DEFINIREA MOTIVA IEI FELURILE MOTIVA IEI SURSELE I CAUZELE DEMOTIVA IEI COLARE CULTIVAREA MOTIVA IEI LA ELEVI

MOTIVA IA

Motiva ia st n spatele tuturor deciziilor, ac iunilor i atitudinilor persoanei. Ea este ansamblul mobilurilor interne ale conduitei nn scute sau dobndite, con tiente sau incon tiente, simple necesit i fiziologice sau idealuri abstracte. (Al. Ro ca, 1943, p. 3) Ea are func ie de ACTIVARE, DECLAN ATOR, ENERGIZANT intern al comportamentului uman cu scopul de a satisface necesitatea ap rut sau idealului abstract la care tinde persoana.

Motiva ia poate fi:


Pozitiv
Angajeaz persoana n realizarea aspira iei sau necesit ii

Negativ
Re ine persoana de la ac iune, i nhib orice dorin de a ac iona

Extrinsec
Determinat prin impunere din exterior

Intrinsec
Determinat de dorin ele, tendin ele, aptitudinile, preferin ele pe care le are persoana

Motivele performan ei colare


Impulsul cognitiv trebuin a elevului de a cunoa te Afirmarea puternic a Eu-lui Performan a colar ridicat duce la satisfacerea acestei trebuin e i, ca rezultat elevul are sentimentul de ACCEPTABILITATE i RESPECT DE SINE Trebuin a de afiliere centrare pe rezultate, performan , care va aduce aprecierea elevului de c tre anumite persoane (p rin i, profesori, un grup de elevi cu care el se identific )

Sursele demotiva iei colare


Activitate neinteresant , f r sens Absen a obiectivelor clare date de profesor Absen a talentului pedagogic + tendin a de a se impune in mod dictatorial Indulgen a excesiv a profesorului fa de elev Feed-back negativ sau absen a de feedback Tratarea inechitabil a elevilor etc.

Cauzele demotiva iei colare:


Trebuin a de performan sc zut Lipsa motiv rii la nivel optim

Nivelul sc zut al aspira iei

Teama de e ec Anxietate

Trebuin a de performan sc zut


Performan a are leg tur direct cu percep ia de sine a elevului. Elevul cu performan ridicat se va percepe pe sine ca elev competent. Elevul cu performan sc zut se va percepe ca persoan :  lipsit de calit i,  incompetent ,  care nu are valoare.

Lipsa motiv rii la nivel optim

Supraestimarea capacit ilor i aptitudinilor Supraestimarea dificult ii problemei: Blocaj psihic Dezorganizarea activit ii de nv are Dereglare comportamental SUPRAMOTIVARE

Sl bire a activit ii de nv are Stare de plictiseal Neaten ie la lec ii Implicare redus n procesul de nv are Performan slab Cre terea performan ei este propor ional cu intensitatea motiva iei pn la un punct, dup care urmeaz stagnarea sau chiar regresul (Legea Yerkes-Dodson)

SUBMOTIVARE

Nivelul aspira iei


Aspira ie dorin a persoanei de a realiza ceva Nivelul de aspira ie: succesul real / succesul scontat S-a stabilit c unul i acela i rezultat poate fi tratat de persoan drept succes sau insucces n dependen de succesul real pe care l-a avut De aceea, dup succes nivelul de aspira ie cre te, dup insucces scade. (La fel i tendin a elevului de a avea note mari sau de a se mul umi cu note mici) Nivelul de aspira ie ine i de imaginea de sine a elevului. Dac el crede c are o imagine mai bun i are rezultate sc zute la test, el va tinde s creasc performan a i invers

Teama de e ec. Anxietatea

Tendin a de afirmare a Eu-lui de c tre elev adesea este nso it i de ANXIETATE, deoarece procesul dat este orientat att spre rezolvarea de sarcini colare curente, ct i viitoare obiective universitare i profesionale Anxietatea rezult din anticiparea pierderii prestigiului i respectului de sine ca urmare a e ecului n activitatea de nv are Aprecierea i lauda din partea profesorilor este foarte important pentru motiva ia colar a elevului. Ea duce la o confirmare a performan elor elevului i ac ioneaz ca o surs de satisfac ie pentru rezultatele ob inute

Cultivarea motiva iei la elevi


o

Dezvoltarea unui punct de vedere realist Evaluarea trebuin elor a celui care nva (submotivarea sau supramotivarea pot duce la e ec). Cre terea performan ei este propor ional cu intensitatea motiva iei pn la un punct, dup care urmeaz stagnarea sau chiar regresul (Legea Yerkes-Dodson) Utilizarea de metode de lucru stimulativ (lucru pe grupe, activitate individual i diferen ial , descoperire dirijat ) Folosire de materiale didactice atractive (pentru stimularea impulsului i interesului cognitiv ale elevului) Stimularea curiozit ii naturale Oferire de ajutor, dac este necesar

Cultivarea motiva iei la elevi


Utilizarea competi iei Predare n absen a motiva iei (dac sarcinile didactice sunt susceptibile de nv are con tient ) Folosirea nivelului adecvat al impulsului (supramotivarea este mai mare la elevii cu un grad mai mare de anxietate) Analiza i remodelarea programului de recompens i pedeaps pentru cel ce nva (aprecierea eforturilor, succeselor, progreselor elevului + evitarea criticii ofensatoare i compara iilor nefavorabile) Cultivarea pasiunii pentru activitatea de nv ar Valorizarea colii

Bibliografie

http://www.contabilizat.ro/file/cursuri_de_perfectionare/econo mie_generala/psihologie_scolara/cap4.pdf http://math.ort.md/download/metode_si_teh_667.pdf http://www.scritube.com/sociologie/psihologie/Motivatie-siinvatare2111510817.php http://www.infosanatate.ro/articol,33,1027,succesul_scolar_al_copilului_si_ motivatia.html Motiva ia nv rii i reu ita social , Institutul de tiin a ale Educa iei, Laboratorul Management Educa ional, Bucure ti, 2004 Psihologia educa iei, Lect. Dr. Ciprian Ceobanu, Univ. Al. I. Cuza, Ia i, facultatea de infromatic , Departamentul I. D. , 2006

S-ar putea să vă placă și