Sunteți pe pagina 1din 1

AGENDA KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

Mata Pelajaran
Semester
Tahun Pelajaran

: KKPI
: 2010

: Genap
2011

NoHari / TglKlsJam keRP / RPP No. ....


Kompetensi / Sub KompetensiDilaksanakanKet.YaTdk
Mengetahui,
Bandung, Juli 2010
Kepala Sekolah,
Guru Mata Pelaj?????????
???????????????????????????????????????????????????. 195809081984032003??
?????. 7351761663200013????????????????????????????????