Reguli de citire in Limba Germana Pe lângă regulile privind literele cu Umlaut, mai există anumite grupuri de litere, cu citire

specială. Anume: EI -> ai (schreiben) SCH -> ş (Deutschland) IG -> Pfenig z -> ţ (Zukunft, zurück) V -> f (Vogel) W -> v (Wetter) GE -> ghe (Georg) GI -> ghi (Legitimation) CH -> h (kochen) J -> i ( Johan ) EU -> oi (Europa) H – se citeşte doar dacă este prima literă a unui cuvânt, în interiorul acestui nu se citeşte. ( Hilfe vs. fahren) O atentie specială trebuie să se acorde literei “s”. Aceasta, în funcţie de litera următoare se citeşte “z” (înainte de voală în special -> Sessel) sau “ş” (înainte de consoane, cum ar fi “t”, “n”, etc -> stark, Strudel, Stadt, Stunde, sprechen, etc).