Un om nec jit

de Mihail Sadoveanu Trei zile b tuser vânturi sun toare de la miaz zi, p mântul se zbicise, i-n dumbr vioara de la marginea satului, la malul Siretului, începuser s înfloreasc galben cornii. B iatul cel mai mititel al lui Dumitru Oni or ie ise cu ase oi la mugurul proasp t al prim verii. Era un copila palid i m run el i târa pe p mântul reav n ni te ciubote grele ale unui frate mai mare. Ridic spre mine ochi tri ti, înv lui i ca-ntr-o umbr cenu ie i- i scoase anevoie din cap p l rioara veche pleo tit ca o ciuperc . Îmi d du bun -ziua cu-n glas moale în care parc suna o suferin timpurie; apoi, acoperindu-se, ridic deasupra oilor toiegelul alb, îndemnându-le spre crâng. - Ce mai faci, tu, m i fl c ule? îl întrebai eu. Ai ie it cu oile la p scut? - M-a trimes t tuca s le mai port! îmi r spunse el serios, cu glasu-i sub irel i peltic, i se opri. Oile se oprir i ele i întoarser capetele sre c l uzul lor. - Dar e ti tu vrednic, bre Nicul e , s por i un cârd de oi? - He, sunt eu vrednic, da' acuma n-am ce purta, unt sup rat... - Cum se poate? ci de ce, m rog? - De ce? m întreb el, ridicând spre mine fruntea pe care sta zim uit în neregul p ru-i buhos; pentru c în prim vara asta tot ne-au c zut din oi; -acuma am r mas numai cu acestea ase... De i fl c ul cu care vorbeam era numai de-o chioap , de i intrase în a opta prim var a vie ii lui, n cazul lui era adânc i serios; zâmbetul meu pieri pe dat . - ci v-au murit multe, bre Nicul e ? - Multe... r spunse el grav, r zimându-se înaintea mea în b , ca coibanii. T tuca într-una blast m i suduie când cade câte-o oaie; m mai bate i pe mine câteodat ; dar parc eu ce-s vinovat? Acu, azi, mi s-a întâmplat alta. Când ie eam din sat, a trecut unul repede cu c ru a i mi-a p lit o oaie. A dat-o jos. Acum abia umbl i abia sufl . Are s se duc i asta. Era a m muc i i mi-o l sase mie... Glasul lui dintr-odat sc zuse într-un tremur de lacrimi. - ci pe omul care i-a p lit oaia nu-l cuno ti? - Nu-i din sat de la noi, nu-l cunosc. - De ce nu te-ai întors repede s spui lui tatu-t u? - T tuca nu-i acas ; a ie it la arat cu cei mari. - ci de ce spui c i-o l sase m muc -ta ie? - Apoi nu tii? Eu n-am mam . A murit în postul Cr ciunului i ne-a l sat singuri. Acu n-are cine m sp la, n-are cine m îmgriji... n-are cine-mi spune o vorb bun ... Într-o zi i-a fost r u, s-a pus în pat -a murit într-o duminic . ci-nainte de asta, m-a mângâiat a a pe frunte i mi-a spus c -mi las mie mioara asta... Copilui cel m run el îmi vorbea cu seriozitate i cu durere, ca un om mare. A fi vrut s -l mângâi într-un fel, dar nu-mi venea în minte ce-a putea spune unui copil. c-o dezmierdare cu mâna pe fruntea lui cu p r zburlit nu era o mângâiere pentru acest om. V zându-m c tac, el m privi cu luareaminte. F r îndoial c nu a tepta de la mine nici vorb bun , nici dezmierdare. - Aoi eu m duc s -mi port oile... îmi zise el cu hot râre. ci urnindu-se din loc, începu a- i târî iar ciubotele grele, îndemnând cu b ul alb oile spre dumbr vioara de pe maul Siretului. Începui a merge i eu al turea de el, pe c rarea proasp t zbicit . Cerul era limpede, soarele umplea câmpiile de lumin i, din când în când, se vedea Siretul scânteind la cotituri. - Uite, asta-i oaia p lita... îmi zise Nicul e , atingând cu b ul mioara care p ea încet, chiop tând, în urma cârdi orului. Apoi, dac-a pieri i asta, are ce m p li i mustra t tuca... parc nu mi-ar ajunge mie sup rarea pe-o care am! Smârcâi din nas i- i trecu pe deasupra buzelor mâneca lung a anteriului. Apoi oft adânc. - De ce oftezi, Nicul e ? La o asemenea întrebare de prisos copilul nu-mi r spunse. - Când era m muca bolnav , zise el într-un târziu, eu, care eram cel mezin, st team lâng dânsa, ca s -i dau ap când îi era sete... Avea ar i mare. Eram singuri; ceilal i erau pe afar , dup treburi. ci ea-mi spunea s fiu cuminte dup ce s-a duce ea, i s-ascult de t tuca. ci eu o întrebam a a: <<Unde-ai 1

. ca-ntr-un basm al copil riei. cu chinuite plângeri. L sai pe Nicul e al lui Oni or singur în lini tea rmului i pornii în josul apei. B iatul lui Oni or r mase privindu-l lung. ( Volumul Umbre 1920 Opere ) 2 . Dincolo de mal.. parc trecuser în m runtul meu tovar de drum... pe când oile împr tiate în juru-i ciuguleau cu boturile lor mi c toare iarba m runt . ca-ntr-o cea de lumin .Cum î i mai este? Tot te mai doare?. gospodar bun. Fusese o fat vioaie i aprig .Da' tu de ce mergi a a de moale? întreb el pe mioara lui. -afar bântuiau. . În dumbrava plin de lumin v zui deodat zburând i fluturi ro ii . un cârd de ra e. b iatul. i tu s nu spui la nimeni. . parc nu vorbea cu mine i sta la sfat cu oile lui. m i fumeie?. c nu piere. Cocostârcii cl mp neau în smârcul de peste ap .. de pe în l imea malului. El îi privea cu luare-aminte. scâr âindu.Nu te teme.. Oile p teau în juru-i. Târziu. Apoi t cu pân ce ajunser m la rmul apei. El tres ri i întoarse repede capul spre mine. pi igoii i cintezii cântau între muguri de mesteceni. zise el deodat cu un glas. îi zicea el încet. Acuma Irina noastr cea de odinioar murise. înjrijind numai de holda de mâine.i necontenit cântecul. De la un loc. Venir din susul râului fâlfâind rar din aripile lor ascu ite i doi pesc ru i albi. în elepciunea ei i ceea ce era în sufletul ei vis. îi zisei eu. c ci mioara i se înviorase. înflorise ca o floare i-mi fermecase cu-n zâmbet i c-o privire un trec tor ceas al vie ii. Oaia r spundea beh ind u or i dulce. dar om hursuz i cam cârp nos..S nu mori. Mormântul ei. . c-apoi în dumbrav te-oi hodini. Nicul e gr ia cu oile lui. cum s -mi calci tu mie oaia? . Nicul e . dar t tuca tia i el asta i era sup rat i tot trântea i izbea i întreba: <<Da' cât ai s mai bole ti.... Imaginea copilului îns nu-mi disp rea dinaintea ochilor i glasul lui trist îmi suna necontenit în urechi. într-un smârc. -o asem nare izbitoare cu ochii i zâmbetul celei care odat . întorcându-m .. l-a fi apucat de piept i l-a fi scuturat : M i. spre locuri care i mie îmi aduceau aminte de anii cei de demult. îi murmura .. mare i tulbure. când amândoi sf tuiau cu ochii în lacrimi. copil risem în coal i-mi aduceam aminte mai ales de ochii îneca i de un val fumuriu: ochii ei îi avea i copilul. ca-n toate zilele.Tu e ti bucuros i f r grij . Hai încet.. De toate darurile ei avusese parte Dumitru Oni or.. Cu o custur cerca s . parc ar fi vorbit tot tovar elor lui...Uite cocostârcii. Pi igoii î i rosteau cu viers sub ire ve nicele lor cuvinte de bucurie: Sim a var ! Sim a var ! ci de bun seam . n-avea niciun semn i nicio floare i Oni or î i ara ogorul nep s tor. A a-i c te doare? Te-a trântit i te-a p lit r ul cela. i trecea c-un fel de sup rare parc pe sub dumbrav . cu zbor uier tor. dac-a fi fost eu batâr ca b di a Mihai.. viforni ele iernii. în serile acelea singuratice de suferin .i-n singur tatea care ne împresura era ceva blând i dulce. l sând sufletul ei cals i mintea ei bogat copilului care sta acuma sub mesteceni la malul apei. . Copilul sta sub mesteceni i-l vedeam parc nedeslu it. ca o mustrare. Duio ia ei. Cu mama lui. ca al tuturor în tristele noastre intirimuri. ci ofta. foarte frumoas i cuminte.>> Copilul vorbea încet cu glasul lui de suferin i nu m privea.i fac o tri c dintr-o r muric de r chit . Amintirea Irinei noastre tr ia numai în copilul cel palid. ca întotdeauna. povestirea copilului îmi adusese aminte de toate cele de demult frumoase i pentru totdeauna pierdute. . Acolo g sir m alunii i cornii în floare. He.>> Eu nu spuneam. m muc ?>> ci ea-mi spunea: <<Apoi eu am s mor. ci când ridic zâmbind ochii spre mine m izbi deodat o amintire ce brusc izvora ca din negur .s te duci. ci-acuma întreba pe mioara cea bolnav : .. umblau cu pa i rari cocostârci cu pliscuri portocalii. îl g sii înseninat. Apoi pe deasupra crângului trecu. Topora i viole i r zb teau prin frunzele moarte. m întorsei chemat parc de cineva i privii în urm . ca un om nec jit i plin de griji ce se afla. cu ani în urm . Nicul e . Un pi igoi veni deasupra capului lui acoperit cu p l ria pleo tit . Irina lui Avram. vorbind cu oi ele lui. Murise. Siretul venea învolburat. c numai tu mi-ai r mas d la mama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful