Sunteți pe pagina 1din 79

1

FUNDAMENTELE PSIHOLOGIEI AUREL ION CLINCIU BRA OV-2010 1. PSIHOLOGIA MODERN : SPECIFIC, OBIECT I DOMENII Metodele psihologiei tiin ifice ........................................................... ........... 3 Psihologia i sim ul comun .......................................................... .................... 3 Specificul cunoa terii tiin ifice .................................................. .................... 4 Obiectul i domeniile psihologiei tiin ifice ............................................7 Despre metodele psihologiei tiin ifice ..................................................9 Rezumat ......................................................................................... ................. 11 2.Mecanisme de cunoa tere de nivel senzorial: SENZA IILE, PERCEP IILE I REPREZENT RILE .. ............................................. 2A. Senza iile . .................................................................................................................... Analizatorul structur i func ii ..................................................................... Legile generale ale sensibilit ii ....................................................................... Principalele modalit i senzoriale .......................................................... Rezumat .......................................................................................................... 2B. Percep iile. ................................................................................................................... Percep iile i explorarea perceptiv .................................................................. Fazele procesului perceptiv .............................................................................. Legile percep iei .................................................................................................. Percep ia spa iului ........................................................................ ....................... Percep ia timpului ........................................................................ ....................... Rezumat .......................................................................................................... 2C.Reprezent rile. ............................................................................................................. Reprezentare i percep ie ................................................................................. Felurile reprezent rilor ..................................................................................... Reprezent rile n psihologia cognitiv ........................................ ....................... Rolul reprezent rilor n activitatea mintal ................................. ....................... Rezumat .......................................................................................................... 3. MEMORIA .................................................................................................................... II.1.3. Defini ie i caracterizare general .......................................................... II.1.4. Tipuri de memorie ................................................................................. II.1.5. Alte tipuri de sisteme mnezice ..................................................... II.1.6. Procesele memoriei .................................................................... II.1.7. nsu irile memoriei ..................................................................... II.1.8. Uitarea ........................................................................................ II.1.9. Rezumat ................................................................................................ 4. GNDIREA ..................... .................................................................................................. Defini ie i caracterizare general .................................................................... Unit ile de baz ale gndirii ............................................................................ Opera iile gndirii .................................................................................... Tipuri de gndire .................................................................................... Activit ile gndirii .................................................................................

Rezumat ........................................................................................................... 5. LIMBAJUL I COMUNICAREA ................................................................................ Limb , limbaj, vorbire ................................................................................ Func iile de baz ale limbajului ........................................................................ Competen i performan lingvistic n competen a comunica ional .................................................................. Formele limbajului ..................................................................................... Rezumat..................................................................................................... Mecanisme energizante i reglatorii: 6.AFECTIVITATEA, MOTIVA IA, VOIN A I ATEN IA .............. 6A. Afectivitatea ................................................................................................................ Specificul proceselor afective ........................................................................... Clasificarea tr irilor afective ........................................................................ Evolu ia i dezvoltarea afectivit ii ........................................ ..................... Raportul dintre afectivitate i gndire ........................................................... Emotivitatea, tr s tur de personalitate ................................................. ...... Rezumat ........................................................................................................... 6B.Motiva ia ...................................................................................................................... Defini ie i teorii ale motiva iei ........................................................................ Piramida lui Maslow...................................................................................... Modelul rela ional al lui Nuttin ..................................................................... Trebuin e, motive, scopuri ............................................................................... . Tipuri de motiva ie .................................................................. .................... Optimum motiva ional. Nivelul de aspira ie i de expecta ie ................. Rezumat .......................................................................................................... . 6C.Voin a....................................................................................................................... Caracteristici, defini ie i probleme controversate ale voin ei ............................. Fazele actului voluntar ...................................................................................... Calit ile i defectele voin ei ....................................................................... Rezumat............................................................................................................ 7A. ATEN IA 7B. SOMNUL I VISELE ....................................................................... A. ATEN IA. Modele fiziologice ale aten iei ................................................... Formele aten iei ............................................................................................... nsu irile aten iei .......................................................................................... B. SOMNUL I VISELE. Ciclurile somnului ........................... .................. Rolul viselor ......................................................................................... ..... Rezumat ................................................................................... ..................

1. PSIHOLOGIA MODERN : SPECIFIC, OBIECT I DOMENII METODELE PSIHOLOGIEI TIIN IFICE Este bine cunoscut afirma ia lui Ebbinghaus potrivit c reia psihologia are un trecut lung dar o istorie scurt ca tiin . Faptul se datoreaz deopotriv marii complexit i a obiectului s u de studiu, care la modul general este psihicul uman, i faptului c , n calitatea sa de tiin de sintez , era nevoie de maturizarea domeniilor conexe.Dac ntr-o prim faz obiectul psihologiei tiin ifice a fost con tiin a uman , n fazele ulterioare s-a propus ca obiectul s u s fie comportamentul, incon tientul, omul concret sau omul concret n ac iune (vezi Cre u, 2005). Faza a doua a evolu iei psihologiei tiin ifice este dominat de o larg tendin integratoare, n jurul nucleului tiin elor cognitive, ap rute dup Al Doilea R zboi Mondial. PSIHOLOGIA SI SIMTUL COMUN Cuvntul psihologie a ap rut n secolul al XVI-lea, fiind introdus de germanul Goclenius i a fost impus de Wolff n secolul al XVIII-lea (Psihologia empirica, 1732 i Psihologia rationalis, 1734), cu contribu ia nemijlocit a lui Kant (1781), pentru a desemna o tiin a sufletului. nceputul acestei tiin e trebuie c utat n istoria multimilenar a umanit ii: Din ac iunea omului asupra omului s-a n scut reflexia asupra scopurilor urm rite, a mijloacelor folosite i a rezultatelor ob inute, afirm Pavelcu (Drama psihologiei, 1974, p. 166). Aceasta echivaleaz cu a spune c oamenii nu au a teptat constituirea tiin ei psihicului uman pentru a dezvolta cuno tiin e utile privind semenii, care au fost transmise fie pe cale oral (zic tori, proverbe, legende, mituri), fie pe cale scris . i ntr-un caz i n altul depozitarul experien ei istorice a acestei cunoa teri o constituie limba. Aici s-a decantat un imens patrimoniu de experien a oamenilor relativ la semenii lor, ipoteza lexical devenind spre sfr itul secolului al XX-lea o mare cale de acces spre materialul psihologic brut. n acest fel a luat na tere cel mai elaborat model al personalit ii, modelul celor cinci superfactori (Big Five, Minulescu, 1996). Cunoa terea particularit ilor psihice s-a accentuat odat cu progresul civiliza iei, ceea ce a dus la diviziunea social a muncii i la apari ia de profesii i ndeletniciri care cereau o mare acuitate n perceperea i descifrarea semnifica iei comportamentelor umane. Anumite categorii umane (preo ii, medicii, judec torii, conduc torii, comirtcian ii), venind mai des n contact cu semenii, au devenit depozitarii unei experien e vii, care i f cea excelen i psihologi practicieni. Dar de aici pn la tiin a numit psihologie a fost drum lung, c ci observa iile filtrate de sim ul comun au fost mai degrab generaliz ri empirice, fragmentare. Un rol extrem de important n conturarea domeniului psihologiei sim ului comun (sau al psihologiei naive) l-a avut literatura. Fie c este vorba de La Bruyre, autorul c r ii Caracterele sau moravurile acestui secol (1688), fie c este vorba de Balzac cu a sa Comedie Uman , att de plin de tipuri umane semnificative, de Molire, Dickens, Tolstoi, sau Dostoievski, de C linescu, Delavrancea sau Caragiale, literatura a fost constant preocupat de investigarea umanului cu instrumente specifice, de oferirea de portrete vii i de adev ruri valabile despre realitatea uman investigat . Am putea s -l amintim aici i pe creatorul psihanalizei, Sigmund Freud, care afirma c tiin a creat de el se pleac n fa a adncimii abisale a personajelor lui Dostoievski, pentru care psihanaliza nu are cheia descifr rii. Acest fapt este omagiul suprem adus de savant (psiholog) literatului. Dar, chiar dac literatura capteaz semnifica ia uman a nenum rate legende, aforisme, maxime, parabole ea nu este nc psihologie tiin ific . Unele teme ale acesteia se origineaz n sim ul comun, care ofer observa ii sistematice pe baza unei ipoteze de lucru. n general ns psihologia tiin ific se deta az de psihologia naiv , pentru c aceasta nu- i propune explica ia de tip cauzal i dezv luirea legit ilor, elemente definitorii ale abord rii tiin ifice. SPECIFICUL CUNOA TERII TIIN IFICE Metoda tiin ific afirm c evenimentele se desf oar dup principii precise i utilizeaz observa ii obiective i sistematice pentru a determina care sunt acele principii. 3

S ne reamintim..Prezent m cteva caracteristici ale metodei tiin ifice (Smith, 1998): y y y y tiin a este sistematic , formal observa iilor ntmpl toare. i obiectiv , de aceea ea nu r mne cantonat la nivelul

tiin a aspir la simplicitate i ordine, deoarece ea pleac de la ordinea implicit existent n univers. tiin a este precis pentru c ea m soar i cuantific cu aten ie observa iile. Aceasta presupune efort i timp cheltuite, dar plusul de precizie face diferen a n raport cu psihologia naiv . Cunoa terea tiin ific este reproductibil : urmnd acelea i procedee sau metode, cercet tori diferi i trebuie s ajung la acelea i rezultate. Replicarea este modalitatea de verificre a rezultatelor cercet rii. tiin a produce o cunoa tere cumulativ : publicndu- i rezultatele, ea d ocazia apari iei a noi ipoteze i idei. Ipotezele tiin ei sunt falsificabile (Popper). O ipotez de cercetare este tiin ific doar atunci cnd poate fi verificat prin observare sau experimentare n laborator. Discursul tiin ific se sprijin pe fapte i se supune unei permanente puneri n problem prin intermediul lor.

y y y y

Epistemologic, nivelul de dezvoltare al unei tiin e este dependent de stadiul cuantific rilor sale, de nivelul n care este posibil tratarea i modelarea matematic a datelor. ncercnd s surprind cauzalitatea prin legi specifice, scopurile majore ale psihologiei tiin ifice sunt s descrie, s prezic i s controleze comportamentul, explicnd i aplicnd la situa ii reale de via ceea ce s-a nv at teoretic. Descrierea trebuie s includ comportamente obiectiv observabile, adic ceea ce auzim i ce vedem, f cnd presupuneri asupra mecanismelor interne sau asupra proceselor subiacente numai n m sura n care le putem articula ntr-un discurs teoretic elaborat. Predic ia are n vedere anticiparea comportamentului, conturnd o expectan fa de acesta. Predic ii n via a cotidian , ns n tiin acestea mbrac forma unor ipoteze. Ipoteza este o propozi ie specific i clar ce poate fi testat dac este adev rat sau fals . Controlul unui comportament este posibil cnd tim ce determin acel comportament i se leag strns de capacitatea n elegerii lui. Rolul recompensei i al nt ririi n fixarea unui comportament este un exemplu n acest sens. Aplica ia are scopul de a utiliza cunoa terea i tehnicile derivate n rezolvarea unor scopuri practice: programele pe computer pentru nv area matematicii, testele de aptitudini i de inteligen arat beneficiile concrete ale cunoa terii psihologice n via a obi nuit . n elegerea nseamn c am dobndit cunoa terea real a cauzelor unui comportament. De i n psihologie n elegerea cauzelor ca n fizic sau medicin este rar , munca tiin ific aduce totu i mereu un plus de n elegere asupra faptelor studiate. n elegerea face posibil explica ia faptelor care circumscriu domeniul unei tiin e. Triada descriere-explica ie-predic ie rezum cele mai nsemnate caracteristici ale metodei tiin ifice. OBIECTUL I DOMENIILE PSIHOLOGIEI TIIN IFICE n prima sa faz de dup constituire, adic dup 1879 data nfiin rii primului laborator de psihologie experimental din lume, la Leipzig, de c tre Wilhelm Wundt obiectul de studiu al psihologiei a fost considerat a fi con tiin a=considerat fie ca un conglomerat de func ii psihice cu o existen de sine st t toare (orientarea asocia ionist ), fie ca o lume intern de natur subiectiv , nchis ermetic n sine, accesibil doar prin introspec ie. Ambele perspective limitau drastic posibilitatea utiliz rii metodelor obiective de cercetare, ceea ce a repus n discu ie problema obiectului psihologiei. 4

Dup nceputul secolului XX (1913) americanul J.B. Watson declar con tiin a o simpl fic iune de care psihologia tiin ific nu se poate ocupa, n locul s u propunndu-se ca obiect de studiu comportamentul. Acesta era abordabil dup schema univoc stimul - reac ie (S-R) care satisf cea integral condi iile obiectivit ii i predictibilit ii. Devenit perspectiva dominant n psihologia SUA timp de peste o jum tate de secol, paradigma behaviorist a produs o mare cantitate de cercetare tiin ific valoroasa , da a i ngustat foarte mult sfera psihologiei. Principalele obiec ii care i s-au adus au fost aduse au fost reduc ionismul simplist (deducerea gndirii din rea ii laringeale, de exemplu) i mecanicismul (indiferent de gradul s u de complexitate, ntregul comportament era redus la schema S-R). Sub presiunea criticilor, modelul behaviorist ortodox a fost remaniat, prin recunoa terea variabilelor intermediare (st rile subiective interne, numite organism, modelul devenind S-O-R), a diferen elor calitative dintre psihicul animal i cel uman i reconsiderarea rolului factorilor socio-culturali n geneza psihicului uman. Aproximativ n aceea i perioad Sigmund Freud propunea deplasarea centrului de greutate al psihologiei de pe con tiin pe incon tient- tiin a nou ap ruta, numit psihanaliza (sau psihologia dinamic ): incon tientul era componenta determinant n geneza comportamentului, deoarece el furniza elementele de dinamic intern (motiva iile), dar i sus inerea energetic necesar . Exemple Actualmente, diferen ele privitoare la obiectul psihologiei (adic relative la comportament, la cauzele sale i la mecanismele implicate) difer n func ie de fundamentul de formare al psihologilor i de modul n care ei r spund la cteva probleme filosofice specifice: raportul psihic-somatic: este psihicul autonom, paralel cu somaticul sau el nu poate exista dect prin intermediul somaticului? (modele explicative materialiste, spiritualiste sau interac ioniste); -care este raportul ereditate-mediu (nature-nurture n englez ): orice arie a comportamentului este mai mult func ie a factorilor ereditari sau a mediului? -hedonismul pn la ce punct este guvernat comportamentul nostru de c utarea pl cerii i de evitarea durerii? -teleologia/finalismul pn la ce punct comportamentul nostru este motivat de atingerea unor scopuri/finalit i? -holismul comportamentul trebuie abordat n contextul ntregului organism ori el trebuie studiat ca o entitate izolat i autonom ? -natura uman n ce m sur comportamentul este guvernat de bine i r u? R spunsurile oferite la ntreb rile fundamentale de mai sus determin modele de gndire psihologic diferite care furnizeaz o baz tiin ific pentru abordarea teoretic , dar i pentru cercetare sau aplica ie practic . Un model=modalitate de organizare conceptual i aplicativ a gndirii despre variatele componente ale comportamentului i despre modul cum acestea sunt rela ionate ntre ele. Cinci dintre ele au devenit sistemele explicative dominante n psihologia contemporan :modelulbiologic(neurostiintele),psihodinamic,comportamental,umanist icognitivist. Modelul biologic(neuro tiin ele) pleac de la axioma c n elegerea comportamentului reclam cunoa terea i n elegerea proceselor fiziologice subiacente;presupune cunoa terea structurii i a biochimiei sistemului nervos, a modului cum mo tenirea ereditar influen eaz comportamentul, a manierei de inter-rela ionare a fenomenelor psihice i a celor fiziologice;ajut i la n elegerea dezordinilor ap rute n sfera psihic i a modului lor de tratare. Modelul psihodinamic este o continuare i o dezvoltare a teoriei psihanalitice creat de Freud, care afirm c cel mai puternic element motivant al comportamentului uman provine din incon tient. ntregul comportament este o ncercare de reducere a tensiunii care se instituie ntre cei doi poli ai psihicului uman, care sunt incon tientul i con tientul.Psihanaliza ia n considerare rolul influen elor parentale i de mediu n dezvoltarea copilului. Abordarea psihodinamic este centrat pe persoanele cu un nalt nivel de nevrotism/anxietate n tentativa de a determina motiva iile incon tiente i conflictele timpurii instituite ntre 5

instan ele psihice n generarea acestor fenomene disfunc ionale.Conceptelor psihanalitice apar n arii de probleme psihologice ca visele, dezvoltarea infantil ,memorie,uitare i refulare,motiva ii incon tiente,emo ii negative, stres/distres, sexualitate, anomalii de comportament,personalitate,mecanisme de ap rare ale Eului sau psihoterapie. Modelul comportamentist sus ine c singurul domeniu de studiu al psihologiei trebuie s fie comportamentul, deoarece nu putem intra n corpul sau n mintea cuiva pentru a putea explica modul s u de a ac iona. n consecin cunoa terea creierului i a altor mecanisme biologice nu vor fi esen iale n explicarea comportamentului uman i cu att mai pu in conceptele de motiva ie, de conflict intern sau de con tiin . n binomul ereditate-mediu (nature-nurture) behaviori tii accentueaz asupra rolului factorilor de mediu, neacordnd nicio importan celor ereditari. Cauza producerii unor comportamente const n nt rirea acestora iar stimulii de mediu sunt cei care conduc la formarea i ghidarea comportamentelor. Varianta ortodox a acestui model a fost cea dezvoltat de Watson i Skinner. Criticile vehemente aduse modelului, ca i reducerea treptat a poten ialului s u explicativ au dus la remanierea sa prin includerea variabilei intermediare, a a cum am ar tat anterior. Adep ii modelului umanist (Rogers, Maslow) insist asupra faptului c fiin ele umane sunt bune din na tere i c ele ncearc s ating scopuri. Prin acest fapt ele se dezvolt att fizic, ct i psihologic. Fiecare fiin a uman este o individualitate unic care are un anumit concept despre sine (self-concept) i o dorin bazal de a fi o fiin mai bun , o persoan mai deplin func ional . Nu mediul extern este acela care controleaz comportamentul, ct mai ales percep ia subiectiv a ceea ce se ntmpl n jurul nostru. Fiecare individ percepe lumea ntr-o manier personal , subiectiv , i aceasta este cea care influen eaz comportamentul persoanei. Rolul factorilor biologici este considerat a fi de asemenea foarte important deoarece exist motiva ii sus inute biologic care influen eaz profund comportamentul uman. Modelul cognitivist sus ine c oamenii utilizeaz procese cognitive (gndire, memorie, aten ie) pentru a g si n mediu informa iile utile adapt rii. Pentru cognitivi ti ntregul sistem psihic se dezvolt i func ioneaz datorit faptului c el proceseaz informa ii. Acest fapt este necesar fie pentru a reac iona la stimulii externi, fie pentru a ini ia comportamente f r implicarea direct a stimulilor externi. Poate fi desemnat astfel un ciclu al ac iunii n care nu numai cauzele directe lanseaz comportamentele umane, ci i cogni iile pe care le avem despre acestea. Devenit paradigma dominant din psihologia ultimelor decenii, cognitivismul s-a materializat n na terea unei tiin e cognitive, printr-un efort de integrare a mai multor tiin e ini ial autonome: psihologia, neurologia, epistemologia, tiin a computerelor i inteligen a artificial . Prin integrarea mai multor perspective explicative aceast tiin face un considerabil efort de sintez pentru a ar ta cum este procesat informa ia care vine din mediu, modul n care expecta iile de succes sau de e ec influen eaz comportamentul, modul n care interpretarea mediului devine o baz pentru lansarea ac iunilor umane sau cum este fundamentat ra ional decizia de a face ceva. Deoarece conjug factorii de mediu cu explica ia neurologic , cognitivismul se afl la jum tatea distan ei pe continuumul ereditate-mediu. DOMENIILE PSIHOLOGIEI-n acord cu perspectivele explicative schi ate mai sus pot fi conturate cteva dintre domeniile sau ariile psihologiei aplicate, n care aceasta se sprijin pe o anumit perspectiv teoretic , dublat de modalit i de interven ie specifice. Psihologia experimental Neuro tiin ele Ce reguli guverneaz percep ia uman , cum nva , cum i reamintesc i de ce uit oamenii? Cum influen eaz activit ile chimice i cele electrice comportamentul uman? Ce parte a creierului controleaz comportamente specifice? Ce se petrece n creier cnd oamenii gndesc sau cnd tr iesc anumite emo ii? Care sunt mecanismele specifice prin care oamenii fac judec i sau iau decizii? 6

tiin a cognitiv

Psihologia s n t ii

Psihologie

Cum pot contribui oamenii la instituirea unui comportament s n tos, n care elementele preventive s fie dominante?Ce rol joac stresul n bolile de inim ? Cum pot oamenii dezvolta conduite sexuale sigure pentru a prentmpina SIDA? Psihologia Cum se schimb de-a lungul ntregii vie i anumite atribute sau func ii umane dezvolt rii (gndirea, memoria, inteligen a, limbajul i abilit ile de comunicare, personalitatea)? Ce factori faciliteaz sau mpiedic dezvoltarea acestora? Psihologia social Cum i influen eaz oamenii reciproc emo iile, atitudinile, opiniile, convingerile sau gndurile? Ce factori intervin n atrac ia/respingerea a dou persoane sau grupuri? Psihologia Cum pot fi modelate i m surate diferen ele de personalitate? personalit ii Pn la ce nivel sunt mo tenite ereditar diferen ele de personalitate? Pn la ce nivel pot fi acestea afectate de factorii de mediu? Psihologia clinic Care este mecanismul de producere al dezordimilor de comportament sau al i consilierea tulbur rilor mentale? psihologic Ce factori cauzeaz aceste dezordini i cum pot fi ele abordate n tratamentul acestor dezordini?Cum pot fi ele prevenite? Psihologia Ce factori influen eaz satisfac ia n munc ?Grupurile socioculturale diverse sunt industrial / mai pu in eficiente dect cele omogene?Care este fenomenologia stresului asociat organiza ional muncii i care sunt c ile de preven ie (primar , secundar sau ter iar )?Cum se produce socializarea organiza ional ? a muncii a transporturilor economic medical pedagogic practic judiciar militar a sportului evoluat a artei altele general a individului analitic teoretic fiziologic sintetic normal a vrstelor n dezvoltare uman social a dezvolt rii patologic animal U1.1. Ramurile psihologiei (sursa: Cosmovici, Psihologie general , p. 20).

NORMAL P. general P. experimental P. diferen ial P. cognitiv P. educa iei P. muncii (ergonomie) P. industrial SOCIAL Etnopsihiatrie Antipsihiatrie P. genetic (a copilului) Etologie (P. animal ) Psihofiziologie BIOLOGIC Psihofarmacologie Neuropsihologie Psihiatrie Psihopatologie Psihologie clinic Psihanaliz (sursa: Lieury, Manual de psihologie generala) PATOLOGIC

Marile subdomenii ale psihologiei

DESPRE METODELE PSIHOLOGIEI TIIN IFICE Progresul unei tiin e depinde de capacitatea sa de a- i supune la proba realit ii teoriile elaborate. n mod specific, teoriile genereaz un num r mai mic sau mai mare de ipoteze care pot fi testate prin cercetare. Prin feedback rezultatele acestui demers investigativ duc la l rgirea sau la modificarea teoriei n cauz pentru a cuprinde elementele nou ap rute, ceea ce genereaz o adev rat cre tere n spiral a cunoa terii tiin ifice. Generare de ipoteze

Figura U1.3. Interrela ia dintre

teorie i cercetarea tiin ific .

Construc ia teoriei i modificarea ei

Testarea ei n laborator

METODE DESCRIPTIVE I METODE CORELA IONALE Demersurile care sunt descriptive sau corela ionale pot fi considerate amndou ca nonexperimentale (o metod este nonexperimental cnd comportamentul este observat i m surat f r a fi controlat sau manipulat). Asemenea metode sunt adesea folosite pentru a ndeplini scopurile descrip iei i ale predic iei, c ci ne permit s examin m cu aten ie i s descriem cu precizie o multitudine de comportamente. De aceea ele ne procur o baz pentru a face predic ii cu privire la rela iile de tip cauz -efect. Cele mai obi nuit folosite ca metode nonexperimentale sunt studiile de caz, ancheta i observa ia naturalist . A. STUDIUL DE CAZ este o analiz n profunzime a comportamentului unei singure persoane, ale c rei gnduri, emo ii, atitudini, interese, sunt investigate cu grij , detaliat. Studiul de caz este foarte util 8

pentru c d psihologului clarific ri despre un caz individual, care poate servi ca baz pentru n elegerea comportamentului la modul general. Ex:Freud a formulat ipotezele sale despre tulburarea psihic numit fobie. B. ANCHETA este un procedeu de a evalua sau prezice vederile, reac iile ori p rerile unui num r mare de oameni n leg tur cu o problem limitat ca extensie. Cercet torul creeaz o list de ntreb ri i o prezint ntr-o form standardizat fiec rui participant, n mod tipic folosind att ancheta, ct i chestionarul. Investignd un num r mare de persoane dintr-o popula ie foarte larg , scopul este de a generaliza prin extrapolarea rezultatelor la ntreaga popula ie.Metoda ne poate oferi o mare cantitate de informa ii despre atitudinile, opiniile sau preferin ele unui num r mare de oameni.Dar dac e antionul ales nu este reprezentativ, sau dac cei chestiona i dau mai degrab r spunsurile a teptate dect cele reale, riscul de eroare devine foarte mare. O alt limitare a metodei provine din faptul c ea este indicativ pentru opinia public ntr-un anumit moment, dup care anumite evenimente o pot modifica radical. C. OBSERVA IA NATURALIST este cea n care psihologul observ comportamentele care apar, f r a le modifica sau intefera cu ele. Asemenea observa ii se pot face i n laborator, dar i n cadrul natural, putnd avea o mare extensie n studierea animalelor sau a copiilor. Avantajul este aprecierea comportamentului n cadrul lui natural, dezavantajul fiind dificultatea de a fi total obiectiv sau neimplicat. D.DESIGNUL CORELA IONAL este necesar cnd vrem s dep im simpla descrip ie i s determin m intensitatea i forma rela iei dintre dou variabile. E. METODA EXPERIMENTAL .Coloana vertebral a cercet rii psihologice este experimentul, o cercetare care implic manipularea uneia sau mai multor variabile independente pentru a vedea efectul la nivelul variabilei dependente. Aceasta metod conduce la descoperirea de rela ii tip cauz -efect. n experiment, cercet torul variaz sistematic condi iile pentru a nregistra efectele lor asupra comportamentului. Condi iile care se pot schimba n experiment se numesc variabile i ele pot fi elemente prin care difer subiec ii (sex, vrst , nivel cultural, nivelul studiilor, ocupa ie, apartenen etnic etc.), iar m surile ce vor fi culese sunt diferite valori cum ar fi presiunea arterial , pulsul, eficien a de sine, stima de sine etc.Exemple: Variabilele pe care la poate lua n considera ie, schimba sau manipula cercet torul se cheam variabile independente, iar cele m surate pentru a vedea cum se schimb prin manipularea experimental , se cheam variabile dependente . Un al treilea tip de variabile sunt cele explicative, cum ar fi anxietatea, depresia, gndirea, motiva ia, ca elemente interne de leg tur ntre celelalte dou tipuri. Metoda experimental standard include un grup experimental (pe care se desf oar ntreaga procedur ) i un grup de control, sau grup martor. Ambele grupuri sunt m surate ini ial i dup manipularea experimental , pentru a face compara ii statistice i a extrage concluziile care se impun. Experimentul ridic i probleme de e antionare (e antion reprezentativ sau aleator, simplu sau stratificat) care constituie capitole importante ale cercet rii i statisticii. F.CVASI-EXPERIMENTUL este acela n care psihologul studiaz variabile independente pe care el nu le poate controla sau manipula. Asemenea variabile independente se numesc variabile naturale, c ci se bazeaz pe condi ii preexistente.De i nu putem g si n acest tip de studii o puternic rela ie cauz -efect (ca atunci cnd avem variabile independente), putem totu i avea un nivel de ncredere ridicat n rezultatele noastre i n cazul cvasi-experimentului. G. METODA PSIHOMETRIC ,numit i metoda testelor, este deopotriv metod de baz a cercet rii psihologice i cea mai productiv metod a psihologiei aplicate. Aceast metod presupune m surarea opiniilor, intereselor, atitudinilor, tr s turilor de personalitate, a capacit ilor psihice ale unei persoane i evaluarea nivelului lor de dezvoltare. Instrumentul de baz al acestei metode este testul psihologic, care 9

este o prob standardizat sub raportul con inutului, modului de prezentare i de apreciere a rezultatelor ce permite m suzrarea unui e antion de comportament. Pentru a- i atinge func iile, testul trebuie s aib caracteristici i calit i specificate n manualul s u. Iata cteva dintre acestea: standardizarea se refer la uniformitatea de prezentare, aplicare, cscorare i interpretare a testului, fapt care permite raportarea i compararea rezultatelor unui subiect cu grupul coresppunz tor sie ca vrst , gen, nivel de cuno tin e etc.; fidelitatea este o condi iue bazal ce reiese din calitatea de instrument metric a testului. Pentru a fi fidel un test trebuie s dea rezultate stabile n timp, formele paralele sau sorate de scoreri independen i s fie ct mai apropiate, dup cum itemii s i trebuie s fie consisten i (s m soare acela i construct); validitatea este caracteristica fundamental a testului care indic faptul c el m soar efectiv ceea ce i-a propus. Spre deosebire de alte tiin e, complexitatea fenomenelor psihice reclam folosirea concomitent a mai multor metode.Utilizarea concomitent este justificat i de faptul c metodele calitative le completeaz pe cele cantitative, cele observa ionale le preg tesc pe cele corela ionale iar acestea din urm , sesisnd rela ii, presupun experimentare pentru a surprinde sensul rela iei i cauzalitatea. CONCLUZII TIIN IFICE RELA II CAUZ -EFECT Manipul m sistematic variabilele independente i m sur m efectul asupra variabilelor dependente CORELA IE Observ m intensitatea i forma rela iei dintre variabile DESCRIERE Descriem mai ales ceea ce vedem Rezumat Psihologia este tiin a care studiaz condi iile i legile manifest rii vie ii psihice umane. Psihologia tiin ific s-a constituit mai trziu ca tiin datorit marii complexit i a domeniului ei de studiu psihicul uman. Originile ei trebuie c utate n cunoa terea comun (psihologia sim ului comun sau naiv ) care a depozitat n limb un mare tezaur de cunoa tere psihologic . Cunoa terea comun , ca i cunoa terea psihologic prezent n literatura lumii, nu ntrune te criteriile unei cunoa teri tiin ifice reale pentru c este nesistematic i nu ajunge s fac predic ii plecnd de la legile postulate. Pentru a fi tiin , cunoa terea cristalizat n teorii trebuie s fac descrip ia, explica ia i prezicerea fenomenelor analizate. Suplimentar, psihologia presupune n elegerea (comprehensiunea), controlul i aplica ia cunoa terii dobndite. Obiectul psihologiei este greu de circumscris. Ini ial el a fost con tiin a, ulterior comportamentul sau incon tientul. Obiectul de cercetare al psihologiei este ansamblul legilor care guverneaz fenomenele psihice. Dac n prima faz colile psihologice ofereau o imagine exclusivist i neunitar asupra psihicului uman, mi carea cognitivist a generat o tendin spre integrare progresiv a perspectivelor explicative. 10

 Actualmente cele mai pregnante modele explicative din psihologie sunt abordarea biologic (neuro tiin ele), psihodinamic , comportamentist , umanist i cognitivist . Metodele psihologiei pot fi considerate la trei niveluri de complexitate: observa ional, corela ional i experimental. Metodele psihologiei sunt utilizate integrat pentru a se controla unele pe altele i a suplimenta deficien ele pe care fiecare metod luat separat le are. SENZA IILE Adapatarea presupune ca i condi ie fundamental ca fiin a vie s fac schimb de substan , de energie i de informa ii cu mediul s u. Acest fapt a generat apari ia de mijloace de captare i prelucrare informa ional din ce n ce mai diferen iate i mai performante. La polul de jos al dezvolt rii organice apare o modalitate biologic elementar de recep ie informa ional i de r spuns selectiv la stimul rile mediului, care este excitabilitatea. Aceasta este un mod de reac ie difuz , larg i nespecializat a ntregului organism doar la stimulii biologic necesari adapt rii de nivel elementar a fiin elor vii. Prin excitabilitate organismul reac ioneaz ca un tot nediferen iat, el fiind att analizator al informa iilor, ct i efector. Deoarece se reac ioneaz doar la categoria redus numeric a stimulilor biologice te utili, excitabilitatea confer o redus posibilitate de orientare n mediu, pentru c nu semnalizeaz i stimulii indiferen i, asocia i cu cei biologic utili. Proprietatea organismului de a reac iona i la aceast categorie de stimuli, prin stabilirea de raporturi bilologice cu sens, poart numele de sensibilitate. La acest nivel reac ia nu mai este una a ntregului organism, ci doar a unor aparate specializate n prelucrarea informa ional , numite analizatori. Defini ie: Senza iile sunt procese psihice de prelucrare informa ional elementar care semnalizeaz separat, n forma imaginilor simple i primare, nsu irile concrete ale obiecteleor i fenomenelor, ca i a st rilor interne ale organismului, n condi iile ac iunii directe a acestora asupra analizatorilor. STIMULII Stimulul gnereaza senzatiile, deoarece acestea semnalizeaz nsu iri concrete ale obiectelor, cum sunt cele legate de sunete, de forme, culori, textur , netezime/ asperitate, duritate, greutate, pozi ie relativ a corpului i a membrelor n raport cu trunchiul etc. Toate acestea, dar i multe altele, intr n categoria stimulilor. IMAGINEA SENZORIAL Este produsul final al sensibilit ii. Ea este primar pentru c apare doar n condi iile interac iunii cu stimulul, find informativ n leg tur cu particularit ile sensibile ale acestuia. Are o mare vitez de desf urare, fiind condus de legi ce in de incon tientul cognitiv; este simpl , deoarece semnaleaz doar o singur nsu ire sau nsu iri separate ale stimulului. Imaginea primar dispune de nsu iri specifice: intensitatea, calitatea, durata, tonalitatea afectiv i aspectul motor. y Intensitatea este dependent de m rimea stimulului, primele legi din psihologie stabilind corela ii existente ntre t ria stimulului i intensitatea subiectiv a senza iei. y y Calitatea este func ie de natura excitantului i ofer criteriul de clasificare a senza iilor. Durata este important pentru c senza ia nu se produce dect n prezen a stimulului, atta vreme ct el ac ioneaz asupra analizatorului. y Tonalitatea afectiv este creat de caracterul agreabil-dezagreabil pe care l are asociat subiectiv orice senza ie. Astfel, dintre culori ro ul activeaz i irit , albastrul lini te te, galbenul nvioreaz ; mirosul de benzin este strident i nepl cut etc. Aspectul motor arat c organele de sim s-au construit prin implicarea i adecvarea la principalele forme de mi care ale materiei i c f r mi care chiar i ochiul devine orb, adic i pierde capacitatea de discriminare. 11

ANALIZATORUL STRUCTUR I FUNC II Pentru a putea s apar o senza ie este nevoie de prezen a unui sistem specializat de captare i de prelucrare a unor categorii de informa ii legate de stimuli specifici, numit analizator. Analizatorii sunt aparate specializate i autoreglabile de semnalizare senzorial , care fac posibil producerea senza iilor. Ei sunt perpetuu orienta i c tre stabilitate, datorit convergen ei dintre organul de sim i stimul. Stimulul ndepline te doar func ia de declan ator al unor influx nervos, prin care anumite caracteristici ale lui sunt codificate sub form de impuls electric, energia fiind luat din chiar structura organului de sim . Astfel, la nivel de receptor, energia fizic sau chimic a stimulului devine impuls nervos, care se propag pe c i specifice spre scoar a cerebral .

Colateral spre S.R.A.A. Calea direct (aferent sau specific ) RECEPTOR Conexiunea invers (calea eferent )

activare difuz ZONA DE PROIEC IE CORTICAL

Figura U1.1. Structura analizatorului. Receptorul este cel care produce, prin codare, conversia energiei stimulului fizic n impulsuri nervoase. Exemplu: la nivelul ochiului, retina capteaz energia luminii printr-o substan (rodopsin ), descompunerea acesteia genernd biocuren ii. Calea de conducere direct (aferent ) constituie veriga intermediar a analizatorului, incluznd fibre nervoase senzitive care transport influxul nervos spre creier (pentru vedere, nervul optic). Calea de conducere indirect trimite colaterale la sistemul reticulat activator ascendent (SRAA) ce preg te te scoar a pentru recep ia i prelucrarea stimulilor selecta i. Veriga central este componenta fundamental a analizatorului, prin care se produce decodificarea impulsurilor nervoase, ce devin astfel senza ii. Mai subliniem faptul c receptorii nu sunt dispozitive pasive ci, sub influen a semnalelor de comand de la scoar , ei i modific starea func ional n corela ie cu necesit ile. Fiecare modalitate senzorial are propria sa proiec ie cortical (analizatorul vizual n lobul occipital, cel auditiv n temporal etc.), care la rndul ei are o zon central (de discriminare fin ) i una periferic , cu func ii de asocia ie, prin care senza iile se integreaz n unit i mai mari.

y y y

y Conexiunea invers consfin e te natura cibernetic a analizatorului, prin aceasta asigurndu-se feedback-ul, adic autoreglarea organului de sim la particularit ile stimulului. Acestea se numesc i c i eferente, intr n componen a nervilor senzitivi i produc reflex adaptarea analizatorului n vederea unei mai bune recep ii (acomodarea cristalinului, modificarea diametrului pupilei, mi carea capului n direc ia sursei). Acest ansamblu cibernetic func ioneaz unitar i corelat dup principiul inelului reflex, imaginea senzorial fiind cea ob inut de c tre veriga central prin decodificare. Traseul aferent nu este continuu, ci el prezint 3-4 ntreruperi sinaptice, la diferite etaje ale sistemului nervos central pentru c de la un etaj la altul au loc filtr ri succesive i prelucr ri informa ionale mai complexe. Astfel, de la avalan a de 100 000 de bi i pe secund la intr rile noastre senzoriale, cortexul prelucreaz complet doar 100 de bi i, care sunt cei mai informativi, restul de informa ie fiind filtrat subcortical, prin mecanisme speciale.

12

Analizatorul este un sistem cibernetic integrat de recep ie, transmisie i prelucrare a unor categorii de stimuli. El const dintr-o verig periferic (receptorul, unde energia stimulului devine influx nervos), o cale de conducere (cu fibre aferente i eferente) i o verig central (unde se decodific influxul nervos i apare senza ia ca fapt subiectiv). Acest sistem este unul de tip cibernetic pentru c este dotat cu feedback, care permite ajustarea analizatorului la particularit ile stimulului. LEGILE GENERALE ALE SENSIBILIT II y Legea intensit ii arat c exist o rela ie de propor ionalitate ntre intensitatea stimulului i cea a senza iei produse: cre terea n progresie geometric a intensit ii stimulului se asociaz cu o cre tere doar n progresie aritmetic a intensit ii senza iei (legea lui Fechner, 1860). Legea este valabil doar pe o zon din spectrul de varia ie a stimulului, care are ca limit inferioar un prag minim, sub care stimulii ne mai produc nici o senza ie (sunt subliminali) i ca limit superioar un prag maxim, peste care senza ia i pierde specificitatea, devenind dureroas . Legea pragurilor absolute i diferen iale Defini ii y pragul minim absolut este cea mai mic m rime a unui stimul care poate provoca (nc ) o senza ie; y pragul maxim absolut reprezint cea mai mare valoare a unui stimul care mai poate provoca nc o senza ie specific ; y pragul diferen ial este cea mai mic cantitate de stimul care, ad ugat m rimii ini iale a acestuia, determin o senza ie nou , distinct . Potrivit legii pragurilor absolute cantitatea de energie necesar pentru a provoca o senza ie specific unui analizator este invers propor ional cu sensibilitatea lui.. Raportul dintre m rimea stimulului ini ial i a celui care va produce o nou senza ie se nume te constanta lui Weber (1851). Pentru sensibilitatea auditiv raportul este de 1/10, pentru cea de greutate de 1/30, iar pentru cea vizual de 1/100. Legea adapt rii- Aceast lege se refer la cre terea sau descre terea sensibilit ii unui analizator sub influem a repetat a ac iunii stimulului sau a modific rii condi iilor de mediu. Timpul necesar unui analizator s intre n regim func ional optim prin trecerea sa de la o stimulare slab la una puternic , i invers, se nume te adaptare. Cea mai rapid adaptare este a analizatorului olfactiv i cutanat, urmate de cel vizual, auditiv, ea fiind foarte mic pentru sensibilitatea auditiv i dureroas .Dac un stimul specific ac ioneaz vreme ndelungat , nivelul sensibilit ii analizatorului cre te cnd stimulul este slab, i descre te cnd el este puternic. n cazul senza iilor de durere, adaptarea este foarte slab . Focalizarea pe o alt activitate poate s dea impresia c durerea a trecut, dar senza ia reapare dup un timp. Legea contrastului senzorial-Const n scoaterea n eviden reciproc a doi stimuli cu caracteristici opuse: acru dup dulce accentueaz acrul (contrast succesiv). Contrastul simultan este cel mai frecvent n cazul sensibilit ii vizuale, receptarea cea mai bun fiind negru pe galben, verde pe ro u i verde pe alb. Legea contrastului are aplica ii directe i largi n psihologia reclamei i n comer , dar i n industria alimentar sau n circula ia public . Legea interac iunii analizatorilor-Producerea unei senza ii pe un anumit canal (analizator) poate intensifica, dar i diminua intensitatea senza iilor pe alt analizator (lumina puternic scade sensibilitatea auditiv , mirosul nepl cut pe cea gustativ , iar excitan ii nocivi scad sensibilitatea tuturor analizatorilor). Sinestezia-Este un fenomen prin care stimularea unui analizator produce efecte specifice altui analizator, f r ca acesta s fi fost stimulat. Stimularea sonor poate produce efecte cromatice i invers, deoarece ntre v z i auz exist ntinse zone de asocia ie. Limbajul comun conserv expresii ca

13

dulce lumin , sunet cald, lumin rece, voce catifelat ; pentru pictur , muzic i coregrafie, sinestezia fiind o important premis natural (Popescu-Neveanu, 1976). Legea semnifica iei analizatorilor-Un stimul slab, dar semnificativ este recep ionat mai bine dect unul de aceea i intensitate sau mai puternic, dar nerelevant informa ional.(mama care tresare la micile sunete ale nou-n scutului, dar nu aude zgomotul stradal, vulpea care prinde o und de miros ce-i anun prada, dar ignor vuietul p durii). La om legile sensibilit ii ac ioneaz corelat, ntr-o multitudine de asocia ii posibile, n func ie de starea sa, de tipul de activit i desf urate, de interese, preocup ri, profesie, experien . Toate acestea fac ca anumite modalit i senzoriale s fie dezvoltate hipertrofiat, dar altele pu in diferen iate. Vrsta aduce o sc dere important a capacit ilor discriminative ale anumitor analizatori: gustul este printre primele care mb trnesc, dar i recep ia olfactiv sau cea auditiv s r cesc treptat. PRINCIPALELE MODALIT I SENZORIALE Combinnd criteriul analizatorului n care apar i al con inutului lor informa ional rezult urm toarele categorii de senza ii: exteroceptive (nsu iri externe, semnalizate prin receptori de la suprafa a corpului), proprioceptive i interoceptive, cu receptori plasa i la suprafa a sau interiorul organelor interne. SENZATIILE VIZUALE Rezult din ac iunea undelor electromagnetice, din registrul 390-800 milimicroni, produse de surse naturale i artificiale, asupra ochiului. O parte din spectrul luminii terestre este absorbit , dar alt parte reflectat . Aceasta din urm este cea captat i prelucrat de cele 6 milioane de conuri (vederii cromatic ) i 115 milioane de bastona e (pentru vederea acromat , caracteristic luminii slabe). Majoritatea oamenilor v d toate culorile, dar unii nu disting ro ul de verde (daltonism) sau sunt discroma i pentru alte culori. Acromatopsia (vederea total acromat ) este foarte rar ntlnit . Senza iile vizuale au trei propriet i: y Tonul cromatic, dat de lungimea de und corespunz toare (760 milimicroni sunt pentru ro u, 500 pentru verde, 390 pentru violet, sub care se ntinde spectrul invizibil, ultraviolet). Difrac ia luminii, realizat i n cazul curcubeului, pune n eviden ROGVAIV-ul (adic , Ro u, Oranj, Galben, Verde, Albastru, Indigo, Violet), unele culori avnd lungimi de band mai mari, altele mai mici. Luminozitatea exprim locul pe care l-ar ocupa o culoare pe o scar n care albul i negrul sunt polii extremi ai luminozit ii.

y y

Satura ia exprim puritatea culorii, rezultat din ngustimea benzii din spectrul luminos reflectat . Cele mai multe obiecte reflect o lungime de und peste care se suprapun i alte lungimi. Cnd suprapunerea este mic , culoarea apare ca vie i pur , cnd suprapunerea este mai mare culoarea apare ca tern , moart . Beneficiarele studiului culorilor sunt deopotriv arta, ergonomia i psihologia. SENZATIILE AUDITIVE Excitantul specific este unda sonor cuprins ntre 16 i 20.000 cicli/secund sub care avem infrasunetele, respectiv ultrasunetele, pe care unele animale le recep ioneaz (cinele poate merge pn la 50.000 Hz, delfinul pn la 80.000 Hz). Exist o corela ie ntre caracteristicile excitantului i cele ale senza iei. Frecven a vibra iilor determin n l imea sunetului, amplitudinea (distan a fa de punctul de echilibru) d intensitatea sunetului iar forma undei se reg se te n timbrul sunetului.Vibra iile auditive sunt stimul ri fazice, cu o anumit desf urare, care alc tuiesc un continuu oscilatoriu: repeti ia, reluarea continu a stimula iei sunt cele care fac ca excitan ii auditivi s aib foarte puternice efecte energizante asupra creierului. Sunetele au o important func ie de semnalizare, dar prin faptul c omul nu este doar receptor, ci i emi tor de sunete, audi ia i emisia sonor dobndind func iile cele mai importante n comunicare. Auzul a devenit modalitatea cea mai apropiat de procesele intelectuale complexe, limbajul intervenind direct n desf urarea lor. De i analizatorul cel mai performant este ochiul, auzul se instituie ca o modalitate 14

senzorial specific uman : copiii surzi din na tere sunt mai dezavantaja i dect orbii din na tere, c ci nu ajung la performan e intelectuale superioare. Fiziologic, auzul se bazeaz pe membrana bazilar din interiorul melcului membranos al urechii interne, care are 50.000 de fibre de lungime descrescnd , ce se pun n leg tur cu organul lui Corti. SENZATII TACTIL-CUTANATE Acestea includ dou submodalit i: atingere i presiune i senza iile termice. Cele tactile permit extragerea de informa ii despre textura, netezimea sau duritatea obiectelor. Prin asocia ie cu kinestezia, tactul ne informeaz i despre forma, dispunerea sau ntinderea obiectelor. Tactil, cele mai sensibile zone corpului sunt buzele, buricele degetelor (n special policele i indexul) i vrful limbii; spatele i fruntea sunt cele mai pu in sensibile. Temperatura pielii este sesizat de termina iile libere ale nervilor din piele i se pare c punctele pentru rece sunt mai frecvente ca pentru cald (12-13 pentru rece, comparativ cu 1-2 pentru cald, pe un centimetru p trat). Impresia de cald sau de rece este n func ie de un a a numit zero fiziologic (32-33 grade Celsius), variabil func ie de ambian , n raport cu care se plaseaz senza ia de cald sau rece. Sensibilitatea termic se pare c are o component grosier , numit protopatic (distinge diferen e foarte mari, peste 45 sau sub 10 grade Celsius) i una epicritic , ce face diferen ierile de fine e. Aceste dou faze ar indica evolu ia sensibilit ii n istoria speciei (Cosmovici, 1996). SENZATIILE GUSTATIVE Gustul este un complex de mai multe modalit i senzoriale: odoran i (mirosurile alimentelor i lichidelor le mbog esc efectiv gustul, dnd savoarea caracteristic fructelor sau buchetul vinului bun; cnd suntem r ci i nu ne mai r mne mare lucru din gust); tactili (receptorii tactili de pe limb i de pe pere ii interni ai gurii determin senza ii de atingere, cald, rece pe care degust torii le numesc gusturi aspre, m t soase sau catifelate). Studiul lor atest doar patru tipuri de senza ii gustative: - s rat: prototipul este sarea de buc t rie ce corespunde elementului vital originar (apa m rii); - dulce: energia pentru efort muscular i cerebral se produce prin arderea glucozei; prototipul este zaharoza (zah rul) compus din dou molecule de glucoz (amidonul este un lan de asemenea molecule); - acru: prototipul este acidul clorhidric implicat n digestie; cum acizii distrug esuturile, sensibilitatea a generat senzori specifici pentru ace tia; - amar: prototipul s u este chinina. Senza ia de amar este produs de alcaloizi. Cum multe otr vuri sau ciuperci sunt alcaloizi, rezult valoarea adaptativ a acestei sensibilit i. Cunoa terea nsu irilor chimice ale substan elor semnalizeaz valoarea lor n alimenta ie, reglnd comportamentul alimentar prin tonalit i afective de pl cut-nepl cut. SENZATIILE OLFACTIVE Mirosul ine tot de discriminarea prin contact direct a nsu irilor chimice (odorifice) ale substan elor, dar spre deosebire de gust (cu cele 4 submodalit i), mirosul are mii de senza ii specifice individualizate. Exist n consecin mii de mirosuri: aromat (garoafa), balsamic (liliacul), eterat (alcoolul), p trunz tor (cafeaua, gudronul sau benzina) etc., dar aceste clasific ri sunt subiective.Modul de ac iune al particulelor odorate este nc neelucidat (un miros ar fi un complex de urme, ca la v z). SENZATIILE PROPRIOCEPTIVE Acestea semnalizeaz starea postural a membrelor, trunchiului i capului. Excitantul lor intern const din tensiunea mu chilor posturali afla i n pozi ii statice. SENZATIILE KINESTEZICE Apar n cursul mi c rii i informeaz despre direc ia, durata i intensitatea efortului necesar realiz rii lor. Intr n componen a mi c rilor voluntare complexe, prin integrarea c rora apar deprinderi tipic umane: scrisul, mersul pe biciclet , cntatul la un instrument. Const din trei forme bazale: kinestezia

15

aparatului locomotor, kinestezia manual i kinestezia verbo-motorie. Dac cea manual este fundamental n praxii, cea verbo-motorie este fundamentul nsu i al vorbirii i cntului vocal. SENZATIILE DE ECHILIBRU Mi c rile de rotire i de balansare presupun existen a unui centru de greutate n raport cu care se petrec toate schimb rile posturale. Men inerea echilibrului vertical n mers, redresarea lui din alunec ri i c deri sunt posibile prin existen a n urechea intern a celor trei canale semicirculare i a otolitelor (ca senzori), sensibilitatea pentru echilibru fiind integrat n cerebel. SENZATIILE ORGANICE Informeaz despre modific rile chimice ale mediului intern. Sc derea sau cre terea concentra iei unor substan e din snge declan eaz foamea, setea, comportamentul sexual, intensificarea respira iei, somnul, termoreglarea, reac iile emo ionale, mobilizarea energetic etc. Homeostazia este expresia echilibrului reg sit, care pe plan psihologic se asociaz cu starea de bine, bun dispozi ie, s n tate i bun func ionare a organismului. SENSIBILTATEA DUREROASA Orice dep ire a pragului de sus al intensit ii unui stimul pe toate modalit ile exteroceptive, produce anularea senza iei specifice i apari ia durerii. Durerea difer dup tipul ei (periferic , profund , visceral ), dup intensitate (u oar , puternic ), durat (continu , pulsatorie, fulger toare). Tonalitatea sa afectiv este negativ , dar func ia adaptativ a durerii este indiscutabil , medicina dndu-i o mare relevan diagnostic . Excitabilitatea a condus evolu ia c tre sensibilitate, iar aceasta a deschis calea integr rilor de tip perceptiv. Pentru lumea extern , de care depinde n cea mai mare m sur adaptarea, evolu ia a produs aparate specializate n analiza unor categorii de stimuli. Sensibilitatea exteroceptiv (pentru lumea extern ) a produs cele cinci modalit i senzoriale cunoscute (v z, auz, gust, miros i sensibilitatea tactil-cutanat ), n timp ce sensibilitatea intern are dou submodalit i: cea proprioceptiv , legat de mu chi i oase, implicat n postur i locomo ie (senza ii proprioceptive, kinestezice i de echilibru) i cea interoceptiv (senza iile organice). Senza iile de durere ne informeaz despre intensitatea supraliminal a stimulilor de pe toate modalit ile senzoriale existente, dar i despre tulbur rile sau distrugerile la nivelul esuturilor sau al organelor interne.

Rezumat n calitatea lor de imagini mintale primare simple, senza iile reflect nsu iri informative ale stimulilor din lumea extern i intern a subiectului, prin mecanismele i aparatele specializate care sunt analizatorii. Imaginile primare rezultate sunt definite prin intensitate, calitate, ton afectiv, durat i aspect motor implicat. Clasificarea lor combin criteriul tipului de analizator cu cel al calit ii stimulului prelucrat, rezultnd trei forme de sensibilitate: exteroceptiv , proprioceptiv i interoceptiv . Legile sensibilit ii, printre primele cercetate n psihologie, au n vedere leg tura dintre intensitatea stimulului i cea a senza iei rezultate, legea pragurilor, a adapt rii, a interac iunii i contrastului senzorial, a semnifica iei, a sinesteziei i a condi ion rii social-istorice. PERCEP IILE PERCEP IILE I EXPLORAREA PERCEPTIV De la vrste foarte timpurii se manifest tendin a copilului de a reda sub form de imagine nu nsu iri separate ale obiectelor i fenomenelor, ci obiectul unitar, prin integr ri de informa ii de tip perceptiv. Imaginile perceptive sunt superioare senza iilor pentru c ele, de i tot primare, sunt sintetice, adic reunesc mai multe senza ii, prin stimularea simultan a mai multor categorii de analizatori, ca i a contextului n care acestea se afl .Dac senza iile sunt mai curnd bottom-up (primeaz caracteristicile 16

stimulului), percep iile sunt mai curnd top-down (n interpretarea perceptiv primeaz baza de date la care sunt referi i stimulii). Complexitatea percep iilor rezult i din faptul c ele se refer simultan la m rime, form , distan , pozi ie spa ial , mi care desf urat n timp. Deoarece reflect simultan obiectul i contextul n care acesta se afl , percep ia permite o raportare mai adecvat la acesta. Defini ie: Percep ia este procesul de cunoa tere senzorial constnd dintr-o imagine primar complex despre totalitatea nsu irilor concrete ale obiectelor i fenomenelor, n condi iile ac iunii directe a acestora asupra organelor senzoriale. Pentru a desf ura o explorare perceptiv a unui cmp de stimuli omul are nevoie: y y y de raportarea la o experien deja dobndit cu categorii similare de obiecte i fenomene; de scheme perceptive, reactualizate din memoria de lung durat , care reactualizeaz moduri de c utare i extragere a informa iei formate i consolidate anterior;

de raportarea la integratorii categoriali care apar in limbajului, fapt care confer semnifica ie imaginii perceptive prin integrarea ei categorial . Putem conchide c explorarea perceptiv are o desf urare procesual , de i prin marea ei vitez de derulare am fi tenta i s o vedem ca pe un proces instantaneu. U2.4. Fazele procesului perceptiv( mai ales acolo unde intervine percep ia vizual ): y detec ia, care const n sesizarea con tient a prezen ei stimulului n cmpul perceptiv, dup legea lui minimum visibile; n aceast faz se face orientarea spre stimul i fixarea privirii ( intirea) prin reflexul de orientare; discriminarea, care produce deja segregarea, adic deta area stimulului de fond, ajungndu-se la minimum separabile; identificarea, prin care se reactualizeaz un model perceptiv anterior la care se raporteaz percep ia actual , prin aceasta obiectul fiind recunoscut (minimum cognoscibile); interpretarea, care este faza final de integrare verbal a semnifica iei, implicnd n elegerea, fapt care d sens procesului perceptiv. LEGILE PERCEP IEI Legile perceptive sunt cele care i imprim diferen ele specifice n raport cu senza iile. Ele intervin cel mai adesea automat, eviden iind tendin a psihicului uman spre unitate, structuralitate, integralitate, ierarhizare, semnifica ie. y Obiectualitatea rezult din faptul c percep ia se refer la obiectele lumii reale i nu la organele senzoriale sau structurile cerebrale implicate n prelucrarea informa iilor. Imaginea perceptiv apare doar n rela ie cu obiectul i, cnd aceast rela ie este clar , percep ia este distinct ; cnd distan a este mare, unghiularitatea inadecvat etc. percep ia devine neclar i imprecis . Percep ia corespunde duratei de ac iune a stimulului complex, prelungirea peste prezen a acestuia n cmp nseamn ie irea din normalitatea vie ii psihice. Obiectualitatea percep iei se eviden iaz i printrun sistem ntreg de ac iuni reunite n explorarea perceptiv , cele mai importante fiind mi c rile globilor oculari, ale capului, sau ale minii (pip itul i investiga ia tactil-kinestezic ), pentru c acestea asigur contactul propriu-zis cu obiectul. Percep ia este bogat n con inut, ea cuprinde o mare bog ie de informa ii, prin care se contureaz a a-numita func ie a realit ii. Este o desprindere de un aici i acum, de un context real n care apare cu o mul ime de determin ri, esen iale i neesen iale, dar vii i continui, prin care ea ndepline te un rol informa ional specific. Integralitatea se refer la faptul c percepem un obiect sau fenomen ca pe un ntreg sistematic, stabil. Chiar dac unele p r i componente ale obiectului nu sunt percepute nemijlocit la un moment dat, ansamblul de nsu iri perceptive con ine informa ii nu numai despre elementele efectiv prezente ale imaginii, ci i despre totalitatea sa sau despre timpul n care apare. Se pot anticipa sau 17

suplini astfel p r i ale obiectului care lipsesc momentan. Nu a tept m s apar ntreg trenul ca s tim c acesta a sosit n gar . Pentru aceasta este necesar s apar doar locomotiva i primele vagoane. y Structuralitatea: percep ia nu coincide cu senza iile noastre de moment nsumate, pentru c de fapt percepem structuri generalizate, distincte, organizate. Cnd ascult m o melodie nu ultima not este perceput , ci o anumit structur melodic , n care elementele se afl ntr-o anumit rela ie reciproc , din care rezult melodia i ritmul (melodia este recunoscut i poate fi redat accelerat, sau n alt tonalitate).

Ierarhizarea: explorarea perceptiv a unui obiect nu se face haotic, ci ntr-o ordine ierarhic , de la elementele mai bogate informa ional spre cele mai s race. De exemplu, punctele din vrfurile unui triunghi vor fi explorate primele pentru c sunt mai informative dect partea de mijloc a laturilor sale; liniile de contur ale ochilor, buzelor i n rilor vor fi explorate prioritar comparativ cu zonele obrajilor sau ale frun ii. Oculogramele lui Iarbus (modalitate de nregistrare automat a mi c rilor ochilor n explorarea vizual ) indic faptul c figura mamei este mai insistent explorat de bebelu i la nivelul ochilor i a gurii, celelalte elemente, mai pu in informative, fiind mai pu in investigate. y Selectivitatea: ceea ce este perceput clar formeaz obiectul percep iei, fundalul ap rnd ca fond al percep iei. Dac stimulii care formeaz obiectul percep iei sunt explora i rapid, clar i corect, cei ce constituie cmpul sunt percepu i mai vag, slab i mai global. Fondul i forma se pot schimba (ca n cazul figurilor duble sau al ascult rii unui concert). Selectivitatea percep iei este n func ie de categorii de factori externi i interni: dac primii se refer la obiectele percep iei nse i i fondul pe care acestea apar (intensitate, contrastul cromatic al obiectului cu cmpul s u, mi carea sa pe un fond fix sau indicarea prealabil prin limbaj), cea de a doua categorie are n vedere interesul pentru acel obiect, atitudinea favorabil fa de acesta, con tientizarea importan ei sale n raport cu activitatea proprie sau cu motiva iile momentan active. Preg tirea special pentru a percepe anumite categorii de obiecte define te ceea ce se cheam efectul de set perceptiv. Exemplu n percep ie intervine i montajul (Popescu-Neveanu, 1976), care este o stare de preg tire anticipativ : dou valize inegale ca m rime, dar egale ca greutate, sunt percepute ca fiind diferite ca greutate. Legea constan ei: mecanismele perceptive s-au format astfel nct anumite elemente de variabilitate ale stimulilor complec i s fie compensate. Astfel, schimbarea pozi iei fa de anumite obiecte, a unghiului din care ele sunt privite sau a cantit ii de lumin care le pun n eviden , caracteristicile lor de m rime, form sau culoare se conserv , ceea ce confer imaginii perceptive stabilitate i constan . Astfel, n pofida marilor varia ii ale luminii de pe parcursul unei zile, percepem frunzele copacilor i iarbe tot verzi; chiar dac privim o carte din alt unghi ea i va conserva perceptiv forma paralelipipedic ; n pofida descre terii proiec iei retinale a unei imagini care se ndep rteaz de noi, n limita a 20-30 de metri ea ne apare ca fiind constant . n construirea invarian ilor perceptivi care intervin compensator, se eviden iaz rolul schemelor perceptive i al bazei de date care interpreteaz informa ia actual corelat cu experien ele anterioare ale subiectului.

y Legea proiectivit ii imaginii perceptive: de i imaginea perceptiv este un fapt subiectiv intern, deoarece se formeaz prin decodificare la nivelul scoar ei cerebrale, ea este proiectat la nivelul obiectului i suprapus acestuia datorit unor fenomene de reglaj care apar la nivelul analizatorului. Imaginea obiectelor de exemplu o lumnare este proiectat pe retin invers, cu toatea acestea cortical noi o vedem ca fiind vertical i plasat n exterior. Acest fapt nu poate fi explicat dect prin interven ia n percep ie a mai multor modalit i senzoriale care sunt integrate i coordonate de cortex ntr-o imagine unitar , cu corespondent n lumea real . Constrngerile spre unitate provin din natura unitar a lumii nse i, 18

dar i din presiunea c tre eficien a ac iunilor umane. Dac legea proiectivit ii nu ar exista, omul nu i-ar putea acorda ac iunile i mi c rile la obiectele lumii reale. PERCEPTIA SPATIULUI Legile gestaltiste implicate n percep ia formei Forma este considerat atomul percep iei, iar percep ia ei are un mare contributor n tact i kinestezie: parcurgerea contururilor obiectelor activeaz modele depozitate n memorie, prin care este posibil discriminarea i identificarea. Aceste modele sunt preluate de v z, obiectul proiectndu-se punct cu punct pe retin , analog. Prin persisten a imaginii retiniene (legea post-efectului) forma obiectului i g se te un corespondent pe retin chiar cnd acesta nu mai ac ioneaz . nc de la nceputul secolului gestalti tii (Wertheimer, Koffka, Khler) au ar tat c percep ia produce forme chiar i n mediile ambigue, ceea ce i-a determinat s sus in c forma ar fi o structur unic , care ni se impune. Gestalti tii pleac de la efectul de cmp n percep ia vizual . ntre cmpul fizic, cel cerebral i cel perceptiv Khler postuleaz rela ii de izomorfism, iar Wertheimer dezvolt o teorie dup care percep ia este structurat nc de la nceput; ntregul este perceput naintea p r ilor, ierarhia fiind una descendent i nu ascendent . Legea gestaltist fundamental este cea a formei bune sau a pregnan ei care explic de ce i n ce fel elementele cmpului relev tendin a de a se segrega n forme stabile. Dup Koffka, pentru ca forma s fie stabil ea are nevoie ca structura s fie proeminent , simpl , regulat , simetric . Criteriile pregnan ei sunt: 1.regularitatea, 2.simetria, 3.simplitatea, 4.inclusivitatea, 5.continuitatea, 6.unificarea. Principiul proximit ii(a) postuleaz c elementele aflate n apropiere spa ial sunt grupate ntr-o singur unitate perceptiv ; similaritatea(b) c elementele similare tind s fie grupate n aceea i unitate perceptiv ; principiul bunei continu ri arat c , dup intersec ia a dou contururi, ele vor fi percepute dup continuarea cea mai simpl ; principiul nchiderii arat cum conturul ocluzat al unei figuri tinde s fie nchis dup configura ia sa vizibil .

B R mne o problem deschis dac mecanismele de grupare gestaltiste sunt nn scute sau nu. Faptul c sunt eviden iabile din primele luni de via (Spelke, 1990) indic existen a unei predispozi ii a sistemului cognitiv uman spre organizare vizual . A a cum spune Miclea (1999, p. 85) principala func ie a mecanismelor gestaltiste este segregarea figurii de fond, a obiectului de mediul s u, prin organizarea elementelor componente. Deci ele realizeaz un gen de categorizare neinten ionat a elementelor din cmpul vizual. PERCEPTIA MARIMII SI DISTANTEI n realizarea acestora se coordoneaz mai multe componente: imaginea retinian , kinestezia ocular , experien a tactil-kinestezic cu obiectul. Imaginea retinian este invers propor ional cu distan a 19

pn la obiectul dat, dar n limita a 26-30 de metri m rimea este perceput ca fiind constant prin corec iile f cute asupra imaginii retiniene. La aceasta contribuie i dou mecanisme complementare, convergen a i divergen a globilor oculari. n func ie de apropierea-dep rtarea obiectului exist o curb de convergen numit horopter , care d grade de tensiune diferit celor trei grupe de mu chi care ac ioneaz globii oculari. Asocierea dintre distan i tensiunea muscular se implic n aprecierea distan ei pn la obiect, la care se mai adaug bombarea sau alungirea cristalinului (pentru obiecte apropiate, respectiv dep rtate). n percep ia distan ei intervin mul i al i factori suplimentari: m rimea imaginii retiniene (invers cu distan a pn la 30 m); existen a unor obiecte interpuse, ce devin un fel de repere pentru evaluarea obiectului mai ndep rtat; detalii de structur : Gibson (1950, 1966) a ar tat c exist gradiente de textur (varia ia unei texturi const n mic orarea sistematic a dimensiunilor elementelor texturii pe m sura cre terii distan ei); dac varia ia se face de la baz la vrf, apare senza ia de adncime n spa iu; perspectiva liniar : obiectele aflate la peste 30 de metri se v d tot mai mici, liniile paralele p rnd s se apropie pn la intersec ie n punctul de fug ; interpretarea obiectelor: obiectul par ial acoperit se afl la o distan mai mare; modific ri cromatice: distan a estompeaz culorile i le supraadaug nuan e verzi-alb strui. PERCEPTIA RELIEFULUI Se bazeaz pe disparitatea retinian a celor dou imagini retiniene ale aceluia i obiect (din cauza distan ei de 6-7 cm dintre ochi, cele dou imagini nu sunt identice). Disparitatea retinian func ioneaz pn la o mie de metri, dar adncimea i relieful presupun i alte mecanisme: interpretarea gradului de iluminare a suprafe elor diferit orientate spre sursa de lumin , deplas rile privirii pe obiect. Analiza raportului lumin -umbr este foarte important, pentru c sinteza cortical a imaginii poate crea impresia de relief sau de depresiune, n func ie de interpretarea lor. PERCEPTIA MISCARII Este o opera ie mixt , spa io-temporal , care antreneaz mai mul i analizatori. Se coordoneaz informa iile retiniene kinestezice, mi c rile capului, ale globilor oculari, uneori propriorecep ia. Prin legea post-efectului (Wertheimer, 1912) s-a stabilit c exist o iner ie (persisten ) a imaginii retiniene, astfel nct dac dou surse de lumin se aprind la un interval mai mic de 1/16 sec, subiectul nu le mai percepe distinct, ci ca pe o mi care continu de la o surs la alta(tehnica cinematografului,a anima iei desenelor). PERCEPTIA TIMPULUI Timpul este ns imaterial, ireversibil i nu poate fi controlat, aducnd finalmente dispari ia fiin ei, de aceea el are o nc rc tur anxiogen mare. Etaloanele timpului in de trei sisteme de referin : ritmicitatea proceselor metabolice interne (digestie, excre ie, somn care dau a a-numita biocronologie; ritmicitatea activit ilor zilnice, suprapus peste ritmurile circadiene; ritmicitatea fenomenelor cosmice (alternan a zi-noapte, ciclicitatea anotimpurilor, mi carea astrelor). Exist dou forme de percep ie temporal . Prima se refer la percep ia duratei (unde intervin mai ales analizatorii cu activitate desf urat n timp, ca auzul sau tactilo-kinestezia).Timpul prezent dureaz ntre o sutime de secund pn la dou secunde, dup care timpul nu mai este perceput, ci este apreciat, n aceast proces un rol important avnd reperele amintite, dar i instrumentele special elaborate (ceas, cronometru). Percep ia succesiunii este strns legat de cea a mi c rii, c ci sunt percepute a fi succesive fenomenele ce se petrec la peste 100 milisecunde.

20

Rezumat Dac prin evolu ie sensibilitatea r mne preponderent legat de lumea intern a subiectului, percep ia se diferen iaz n raport cu lumea extern i cu nevoia de adaptare activ la mediu. n calitatea lor de imagini mintale primare complexe, percep iile redau unitar obiectul, n leg tur cu contextul lor, prin participarea mai multor sisteme senzoriale, a experien ei perceptive anterioare i a mecanismelor corticale, din care limbajul are un rol esen ial. Ele contribuie n mod fundamental la func ia realului, deoarece sunt bogate, vii, rezult din contactul direct cu obiectul, realizat prin explorare perceptiv activ . Legile percep iei se refer integralitate, ierarhizare, structuralitate, selectivitate, semnifica ie, constan i proiectivitate. Deoarece criteriul analizatorului nu mai este operant n clasificarea percep iilor, acestea se clasific n percep ii relative la spa iu i relative la timp. Forma este considerat atomul percep iei i n n elegerea ei un rol esen ial l au principiile gestaltiste. Tot de spa iu sunt legate percep ia m rimii, a distan ei i a mi c rii. Timpul impune aten iei percep ia duratei i a succesiunii, fiind mai dificil de investigat, dar avnd conota ii afective speciale. REPREZENT RILE ___________________________________________________________________ Reprezent rile constituie o treapt superioar a prelucr rii informa ionale de nivel senzorial, produsul lor fiind imaginile secundare. Dac prin con inutul lor reprezent rile in de percep ii, n care se i origineaz , prin mecanismele lor de producere ele in de nivelul logic al cunoa terii. Numite i simboluri categoriale, reprezent rile presimt categorialitatea (Popescu-Neveanu), fiind sta ii intermediare ntre senzorial i logic (Secenov). Importan a lor pentru gndire este deosebit deoarece ele ofer acesteia punctele de sprijin intuitive necesare desf ur rii lan urilor de judec i i ra ionamente sau rezolv rii de probleme. n acela i timp ele ofer nucleul intuitiv pe care se construiesc unit ile de baz ale gndirii, care sunt no iunile i conceptele. REPREZENTARE I PERCEP IE Exist multe asem n ri i puncte comune ntre percep ie i reprezentare, dar i diferen e majore care explic paradoxul c , de i mai slab , palid i fragmentar dect percep ia, reprezentarea este mai important pentru cogni ie dect percep ia. Asem n rile pleac de la faptul c ambele sunt incluse n categoria proceselor cognitive senzoriale, semnaliznd nsu iri concrete ale obiectelor sub forma unor imagini unitare, cel mai adesea polisenzoriale, avnd un caracter figurativ net (reflect forme), fiind influen ate hot rtor n procesualitatea lor de limbaj, care le ofer n eles i semnifica ie, ambele asociindu-se cu tr irile afective diverse. Deosebirile sunt mai frapante dect asem n rile: Percep ia este vie, complet , intens i stabil , n timp ce reprezentarea este palid , tears , fragmentar . Astfel, reprezent rile vizuale se reduc la culorile fundamentale sau la extremele spectrului cromatic, fiind s race. Reprezent rile au stabilitate mai mic dect percep iile. Ebbinghaus ar ta c ele nu- i pot p stra dect pentru pu in timp forma, ceea ce l-a determinat pe Binet s postuleze existen a unei gndiri total lipsite de imagini. Dup Piaget percep iile se structureaz la sfr itul primului an de via , n timp ce reprezent rile apar stabil dup constituirea func iei simbolice, capabil s le fixeze i s le organizeze intern. Sursa major a reprezent rilor o constituie percep iile, de la care ea re ine, prin mecanismele blocului cognitiv secundar, detaliile de structur , generalitate i relevan informa ional . Dar, pe m sura 21

evolu iei acestui bloc, multe reprezent ri se origineaz i n activitatea gndirii, imagina iei, limbajului i memoriei, care nu pot opera n gol i de aceea se fixeaz n reprezent ri (reprezent rile sunt participante la proces, dar i produse cognitive). Percep iile leag nemijlocit i continuu subiectul de aici i acum, n timp ce reprezent rile i dau o anumit autonomie, ele depinznd mult mai mult de interioritatea subiectului dect de realitate (reprezent rile se nscriu ntr-un sistem de autonomie spiritual a subiectului, Popescu-Neveanu, 1976). Procesul de reprezentare este mai complex dect cel perceptiv, c ci el presupune: informa ii perceptive ob inute din experien ele anterioare cu obiectul; implicarea mecanismelor verbale care permit prelucrarea informa iilor perceptive i integrarea lor categorial ; activitatea latent a analizatorilor n timpul desf ur rii reprezent rilor; antrenarea unor zone corticale mai largi ca n percep ie i n special a zonelor de asocia ie; implicarea mecanismelor de categorizare, triere, selec ie, abstractizare i generalizare ale gndirii. Percep ia este sincretic , semnaliznd laolalt nsu iri esen iale i neesen iale, n timp ce reprezentarea opereaz o anumit selec ie, fiind mai schematic , ceea ce este posibil printr-o generalizare intuitiv ; de aceea se spune c reprezentarea presimte intuitiv categorialul i no iunea (un brad n reprezentare nu este la fel de viu i complet redat ca n percep ie, dar se apropie mult de notele definitorii ale no iunii de brad). Percep ia este sintetic , dar nsu irile relevante se desprind pe parcursul explor rii obiectului, n timp ce reprezentarea tinde spre redarea sa simultan i panoramic . Exemple:Dac n percep ie vedem doar dou -trei fe e ale unui cub, n reprezentare putem opera cu patru, cinci sau chiar cu toate cele ase fe e ale sale.O reprezentare a unei simfonii poate fi scurtat la cteva minute. Sa ne reamintim: Imaginile din reprezentare sunt: secundare unitare schematice desprinse de context (acontextuale) selective panoramice configurative (reproduc aspecte de form i m rime ale obiectelor i fenomenelor) produse n absen a obiectului. n percep ie obiectul este redat simultan cu fondul s u, decentr rile i recentr rile perceptive prin alternarea form -fond fiind frecvente. n reprezentare obiectul se deta az de context, este proiectat pe un ecran mental, ne mai depinznd de ambian . Aceast deta are u ureaz operarea cu acest gen de imagini mintale. n calitatea ei de obiect primar, percep ia este inseparabil legat de activitatea subiectului cu obiectele (manipulare, manevrare), lucru valabil i pentru reprezentare, unde activitatea este fie cea trecut , fie cea intern , mediat de gndire i limbaj. Percep ia relev ceea ce este, nu ceea ce dorim, voin a imprimnd doar direc ia desf ur rii ei. Esen ialmente percep ia este condus de realitate, chiar n formele ei nalt elaborate i structurate (observa ia voluntar ), n timp ce inten ionalitatea voluntar poate accentua, deforma, inversa sau dirija reprezentarea n sensul dorit. n trainingul autogen al lui Schultz, n terapia gestaltist sau experien ial , n programarea neurolingvistic (P.N.L.) subiec ii sunt nv a i s construiasc i s controleze voluntar reprezentarea de greutate, c ldur , r coare, luminozitate. Ideea de baz a multor psihoterapii pleac de la aceea c nu exist nici o diferen calitativ ntre impresiile care 22

vin din lumea real (senza ii i percep ii) i cele care vin din lumea intern (reprezent ri), putnd deci interveni activ noi n ine n programarea propriului nostru creier. Binomul cuvnt-percep ie nu este la fel de puternic ca binomul cuvnt-reprezentare. Cum fiecare cuvnt se sprijin , dar i creeaz fondul de reprezent ri depozitate n memoria de lung durat a persoanei, combinatorica verbal joac un rol extrem de important n actualizarea reprezent rilor adecvate, pe care le nl n uie, le disociaz sau le agreg dup criterii multiple, opernd simultan logic, semantic i afectiv. Tot cuvntul este cel care integreaz reprezent rile n sistemul cognitiv. n percep ie subiectul este con tient de prezen a obiectului n cmpul perceptiv, pe cnd n reprezentare el este con tient de absen a obiectelor reprezentate (altminteri ar fi vorba de halucina ii). Aceast deta are de cmp poate fi total n reprezentare, anumite st ri i fenomene putnd fi transpuse n altele, f r a perturba nici cunoa terea, nici func ia realului, deoarece schimb rile sunt nso ite de con tiin a absen ei obiectului i a reflect rii trecutului ca trecut. n plus reprezentarea i ia multe libert i fa de obiect, a c rui schem structural o poate modifica n func ie de cerin ele concrete ale activit ii i cunoa terii. Toate acestea pun n eviden nivelul de generalizare intuitiv mult mai mare n reprezentare comparativ cu percep ia, ceea ce preg te te generalizarea conceptual-logic , cu care totu i nu se confund . Defini ie Reprezentarea este procesul cognitiv senzorial de semnalizare sub forma de unei imagini unitare, dar schematice, a nsu irilor concrete i caracteristice ale obiectelor i fenomenelor, n absen a ac iunii directe a acestora asupra analizatorilor. FELURILE REPREZENT RILOR Dup procesul psihic mai complex n care se integreaz , exist reprezent ri ale memoriei i ale imagina iei. Cele dinti se cheam i imagini reproductive, pentru c ele aduc n cmpul de con tien obiecte i fenomene percepute cndva i prelucrate, stocate, n memoria de lung durat . Din aceast mp r ire rezult c gndirea, ca mecanism esen ialmente de punere n rela ie a lucrurilor, nu ar avea fondul propriu de reprezent ri. n realitate reprezent rile figurale (punct, linie, dreapt , cerc, p trat, romb, loc geometric etc.), cele ale geometriei tridimensionale reprezint cazul unic n care imaginea red notele conceptului (Popescu-Neveanu, 1976, p. 358). Dup Piaget imaginea geometric este una esen ialmente operatorie (cristalizeaz opera ii ale gndirii). Este cazul n care imaginativul i conceptualul se amalgameaz pn la suprapunere, ceea ce ne ndrept e te s vorbim i de reprezent ri ale gndirii. tiin ele i filosofia construiesc de asemenea reprezent ri care, ca genez i integrare sunt mai aproape de ra iune i logic , dect de memorie, imagina ie. Prin defini ie imagina ia i creativitatea recombin imagini vechi pentru a ob ine ceva nou, ele intervenind oriunde realitatea are hiatusuri, discrepan e i goluri care trebuie umplute, acolo unde exist situa ii problematice care trebuie dep ite sau unde criza de sens mpinge ra iunea creatoare i imaginativ spre noi semnifica ii. Punnd n ecua ie cuno tin e, reprezent ri, instrumente de lucru, aceste reprezent ri au un puternic caracter anticipativ. Dup analizatorul dominant, exist reprezent ri vizuale, auditive, tactile, kinestezice, etc. (cele gustative, olfactive sau pentru sensibilitatea intern sunt palide i foarte greu de evocat). Reprezent rile vizuale sunt cele mai numeroase pentru c au ca origine cel mai performant analizator, v zul, i cele mai ntinse zone de proiec ie i zone de asocia ie din cortex, aproximativ 60% din creierul uman fiind implicat n prelucrarea vizual . Exist o categorie de reprezent ri vizuale att de vii, de bogate i apropiate de percep ie nct par (dar nu sunt) a fi imagini consecutive. Ele se numesc imagini eidetice (eidos nseamn form , n grece te), au fost descrise n 1907 de Urbantschitsch i preluate de fra ii Jaensch. Ace tia au apreciat eidetismul ca pe o calitate foarte valoroas , rar , mai prezent la copii i la unii arti ti, ei crend i o tipologie care implic acest factor. Superioritatea eideticului ar fi aceea c ofer o mul ime de 26

detalii ce nu se relev n percep ia obi nuit , imaginea mbog indu-se progresiv sub influen a ntreb rilor puse de examinator. Cel mai adesea reprezent rile vizuale sunt bidimensionale (la b rba i tridimensionalitatea pare a fi mai accentuat , pentru c ei aloc teritorii cerebrale mai ntinse proces rii spa iului, v zului i tactului compartativ cu femeile, care trateaz limba cu ambele emisfere cerebrale). Reprezent rile vizuale sunt deta ate de fond, fiind proiectate pe un ecran intern uniform; ele sunt degajate de detalii cromatice, fiind schematice. Dintre reprezent rile vizuale cele topologice au un rol special, pentru c se refer la dispozi ia obiectelor n spa iu i la raporturile pozi ionale. Ele nu rezult dintr-o suma ie a imaginilor perceptive vizuale, ci se dezvolt anevoios, implicnd mi carea subiectului i crearea unui sistem de referin , asociindu-se cu kinestezia. Sintezele se fac la nivelul schemelor intelectuale. De multe ori reprezentarea unui itinerar presupune elaborarea a a-numitelor h r i mentale, n care reperele joac un rol foarte important. Copiii nu- i pot reprezenta simultan traseele, ci din aproape n aproape, dup repere succesive, iar drumul parcurs i nv at ntr-o direc ie nu produce implicit nv area direc iei inverse (reprezent rile lor vizuale nu sunt reversibile). H r ile vizuale apar mai trziu n ontogenez , ele presupunnd generalizarea rela iilor spa iale care se nchid ntr-un sistem integrat, continuu, la care particip obligatoriu o codificare prin integratori verbali i semantici. Reprezent rile geometrice se caracterizeaz prin aceea c formele simbolizate sunt n total coresponden cu con inutul simbolizat. Cnd aceste reprezent ri sunt construite dup reguli i norme, ele devin imagini geometrice. Reprezent rile auditive reproduc att zgomotele, ct i sunetele muzicale, structurile melodice i cele verbale. Reprezent rile melodice sunt construite preponderent pe aspectul ritmului, intona iei i al vrfurilor de n l ime, cuplate cu semantica afectiv (muzica are o extraordinar for emo ional ). Reprezent rile verbale se construiesc pe ritmuri, timbre, intensit i, particularit i lexicale i fonetice, fiind materialul de lucru al actorului. Ele nchid numeroase conota ii kinestezice (ale aparatului fono-articulator), se elaboreaz greu, n timp se implic n identitatea adnc a individului, fiind fundamentale n nv area limbilor str ine. Studii f cute pe popula ii care vorbesc limbi multivocalice (japoneza) arat c chiar localizarea cerebral a unor structuri sonore este diferit la popula iile analizate, prin compara ie cu popula ia euro-american (vezi Chelcea i Chelcea, 1986, pp. 50-53). Reprezent rile kinestezice sunt imagini mentale ale propriilor mi c ri n spa iu, acompaniate de micromi c ri ale mu chilor corespunz tori, numite acte ideomotorii. Antrenamentele ideomotorii au fost practicate intens de Nadia Com neci, care, reprezentndu- i mental seriile de mi c ri ale evolu iei la aparate seara, reu ea diminea a s le fac mult mai repede i mai corect. Este o cale major prin care reprezentarea poate fi pus n serviciul form rii deprinderilor, att la vrste colare, ct i adulte, n situa ii normale sau atipice (accidente, imposibilitatea practic de a cnta la un instrument, etc.). Unele reprezent ri pot fi apropiate mai mult de ceea ce este individual (reprezent ri individuale) stocnd diferen a specific ce caracterizeaz obiectele i fenomenele. De exemplu memoria episodic reactualizeaz chipuri, obiecte i experien e n contextul n care acestea s-au produs. Reprezent rile generale dau genul proxim, sunt acontextuale i relev participarea larg a proceselor cognitive superioare la elaborarea lor. Aceast categorie de reprezent ri, n care cele geometrice ocup locul cel mai nalt din ierarhie, au un grad de categorialitate foarte ridicat, permi nd trierea obiectelor i evenimentelor prin raportarea la grupul de apartenen , ele fiind n acela i timp principalul suport n desf urarea ra ionamentelor gndirii. REPREZENTARILE IN PSIHOLOGIA COGNITIVA Ca urmare a presiunilor venite de sus (inteligen a artificial ) i de jos (neuro tiin ele) n cadrul a a-numitelor tiin e cognitive s-a constituit psihologia cognitiv , unde termenul de reprezentare este folosit ntr-un sens foarte special. n termeni cognitivi ti radicali procesele cognitive sunt alc tuite din reprezent ri i tratamente (Richard, apud Bonet). Asist m la o extensie extrem de mare a termenului de reprezentare, care include tot ce ar putea fi prelucrat informa ional prin programe sau subprograme 27

specifice (percep ii, imagini, cuno tin e, no iuni). Echivalentul par ial al reprezent rii este imaginea mintal , care se refer doar la acele produc ii imagistice cu care opereaz sistemul cognitiv n absen a ac iunii unor stimuli vizuali asupra organelor de sim (Miclea, 1999, p. 159). n cadrul metaforei computer, hardul ar corespunde memoriei (deci stocului de reprezent ri), iar softul inteligen ei (tratamentelor). O cale exploatat din plin de inteligen a artificial n geneza mecanismelor fundamentale ale reprezent rilor noastre este distinc ia dintre reprezentarea numeric (sau digital , digit = cifr n englez ) i cea analogic . Potrivit acestei distinc ii, un desen poate fi codat ntr-un computer fie analogic (dup modelul spa ial al altui cerc), fie digital (n cod numeric, dat de un program al locului geometric al lui 2Tr). Cele dou tipuri de reprezent ri au caracteristici proprii, cel mai fiabil i mai economic fiind codul alfanumeric (el suprancarc mai pu in memoriile, iar decodajul este neambiguu). La om pricipalul sistem de codare alfanumeric este limbajul fonetic, iar principalul sistem analogic este imaginea. ROLUL REPREZENT RILOR N ACTIVITATEA MINTAL Reprezent rile au fost numite i simboluri figurative n virtutea faptului c aduc n focarul de claritate al gndirii (ochiul min ii) nu obiecte i fenomene, ci substitutul acestora. Ele devin termenul de compara ie pentru percep ie, care navigheaz n concret i actual, permi nd identificarea obiectelor i fenomenelor noi, prin raportare la imaginile mintale preexistente. Ele se implic n construirea sensului cuvintelor, care de multe ori in sub nveli ul semnifica iei un smbure de imagini, adic de reprezent ri. Este motivul pentru care dic ionarele recurg la o bogat imagistic destinat preciz rii notelor definitorii ale no iunilor sau conceptelor care au nevoie de un suport intuitiv. Prin faptul c ele presimt categorialitatea, reprezent rile ofer punctul de plecare al generaliz rilor gndirii i stocheaz rezultatele ob inute de aceasta, fiind n acela i timp proces i produs. n multe probleme de geometrie, fizic sau arhitectur , reprezentarea vizual (figura, schema) nseamn punctul de plecare spre prelucr rile informa ionale mai specifice. Pentru imagina ie i creativitate reprezent rile au un rol fundamental. Multe probleme sunt rezolvate creativ cnd se intuie te un deficit, o lips , ceva ce nu func ioneaz . Cognitivi tii au identificat existen a unui mediu al problemei i al unui spa iu al problemei, reprezentarea fiind pentru mul i dintre ei un aranjament particular al unor concepte active momentan (Ehrlich). ncheierea unui ciclu imaginativ-creator conduce la apari ia de imagini noi, care mbog esc patrimoniul de reprezent ri al omenirii (modelul planetar al lui Rutherfort pentru structura atomului). n evolu ia gndirii exist , dup analiz , sintez , abstractizare i generalizare o a cincea opera ie, numit concretizarea. Teorii foarte generale, ca teoria relativit ii a lui Einstein, se consider a fi validate cnd s-a putut reprezenta o situa ie concret (o eclips de soare) care s le verifice printr-un experiment crucial. ntreaga teorie einsteinian n leg tur cu rolul sistemului de referin din fizic face apel la reprezent ri concrete: sunt imaginate c l torii cu nave cosmice care merg cu viteze luminice i oameni care se ntorc mai tineri dect cei afla i la punctul de plecare. nv area este marele beneficiar i creator de reprezent ri. Formulele incipiente de nv are construiesc reprezent r motrice concrete (forma grafic a literelor; pozi ia degetelor i densiunea muscular necesar vpentru a ob ine un sunet de vioar ), pentru a ajunge la reprezent ri hipercomplexe. Astfel, Kekul a descoperit structura ciclic a benzenului cnd, dup multe taton ri teoretice e uate, a visat un arpe care- i nghi ea propria coad ; Newton a descoperit legea atrac iei universale reprezentndu- i de ce nu cade p mntul pe m r, ci m rul pe p mnt; n momentele sale de maxim creativitate, Einstein vedea imagini pe care ulterior se str duia s le traduc n formulele limbajului matematic.

28

Rezumat Reprezent rile se nscriu ntr-un sistem de autonomie spiritual a subiectului. Apar mai trziu n ontogenez , deoarece presupun apari ia func iei simbolice (a limbajului). Ele se mai numesc i simboluri figurative, deoarece presimt categorialitatea. Sunt palide, terse, fragmentare, instabile, activate de proces rile descendente (dup activarea bazei de date ale polului logic al cunoa terii), dar au mai mare valoare pentru cunoa tere dect percep iile. Sub raportul con inutului sunt mai aproape de polul senzorial al cunoa terii, sub raportul mecanismelor de producere sunt mai apropiate de polul cunoa terii logice. Au un mare rol n cunoa tere, imagina ie, creativitate i limbaj. Exist reprezent ri ale memoriei, ale gndirii i imagina iei. Cele mai diferen iate sunt reprezent rile vizuale (topografice, h r i mentale, reprezent ri geometrice), dar extrem de utile omului sunt cele auditive, care fac posibile vorbirea, nv area limbilor str ine i cntul vocal. Mecanisme de cunoa tere de nivel logic: MEMORIA; GNDIREA; LIMBAJUL I COMUNICAREA ___________________________________________________________________________________ Modulul M2. Unitatea de nv are 1. MEMORIA Impresiile, emo iile, imaginile, gndurile, sentimentele, schemele motrice, opera iile, reflexele condi ionate, programele complexe ale ac iunilor viitoare, toate au un depozit comun, memoria, de i termenul mai corect ar fi memoriile, ntruct dispunem de o multitudine de sisteme mnezice. Prin chiar aceast sintez a prezentului i punerea lui n leg tur cu trecutul i cu viitorul, memoria asigur unitatea i continuitatea Eu-lui. Memoria este procesul psihic prin care se realizeaz ntip rirea, stocarea i reactualizarea experien ei cognitive, afective i volitive. Ea nu este o func ie elementar , ci un proces preponderent informa ional de reflectare activ , selectiv i inteligibil . Memoria este procesul psihic prin care se realizeaz ntip rirea, p strarea i reactualizarea experien ei anterioare a omului. Memoria este asociativ deoarece elementele engramate se organizeaz cel mai adesea n lan uri asociative. Stereotipurile dinamice, expresie a deprinderilor, sunt lan uri de elemente n care fiecare este introdus de un element anterior, el nsu i introducndu-l pe cel care urmeaz . Re elele semantice exprim o asociativitate legat de caracteristici logice ale unit ilor informa ionale ntip rite. Elementele se organizeaz nu doar serial, deoarece asocierea se poate face i prin contiguitate: memor m evenimentele mpreun cu contextul n care acestea s-au produs. n nv are, asocierea experien elor nou introduse n sistem cu cele vechi i a informa iilor mai pu in relevante cu cele cu esen iale (idei ancor , cum le denume te Aussubel) asigur organizare intern necesar unei tr inicii sporite a p str rii. Memoria este activ pentru c ceea ce re inem este n strns leg tur cu gradul de implicare n activitatea de memorare. Activismul este o caracteristic ce trebuie eviden iat pentru fiecare dintre cele trei faze ale procesului de memorare (ntip rire, p strare i reactualizare), de care se leag tr inicia p str rii i fidelitatea reproducerii. Memoria este selectiv , ea nu re ine mecanic i nediferen iat, ca pe band magnetic ; p strarea nu este o simpl depozitare, factori care in de motiva ie, interese cognitive, afectivitate, vrst i personalitate, stare de s n tate, oboseal intervenind decisiv. Memoria este inteligibil , ceea ce subliniaz rolul interven iei gndirii n func ionarea ei: sunt re inute con inuturile n elese, tr inicia amintirilor depinznd de nivelurile de procesare a informa iei. Tendin a 29

oamenilor este aceea - vizibil i n percep ie - s introduc ordine chiar acolo unde ea nu exist ca atare (vezi procedeele mnemotehnice). Memoria este o nsu ire cvasi-universal , avnd un caracter mult mai larg pentru a fi redus doar la mintea uman sau animal . ntr-un context foarte larg ea apar ine ntregii materii, care, n pofida diversit ii sub care ea se prezint , p streaz totu i o foarte mare unitate, integratorul fiind de natur informa ional . Memoria este relativ fidel , c ci ntre con inuturiole ntip rite i cele redate exist ntotdeauna o diferen .Memoria vie supune materialul memorat unei multitudini de opera ii care modific uneori semnificativ datele de ie ire, comparativ cu cele de intrare. n acest proces un rol important l are i uitarea, deoarece ea se constituie ntr-un veritabil cenzor al memoriei. TIPURI DE MEMORIE Cercet rile deceniului ase din secolul XX au dezvoltat, prin Atkinson i Shiffrin, un model larg acceptat al unui sistem al memoriei umane bazat pe trei submodule: memoria senzorial (MS), memoria de scurt durat (MSD) i memoria de lung durat (MLD). Memoria de scurt durat (MSD) Memorie cu func ionare temporar Procese de control Repeti ie Clasificare Decizie Strategii de reg sire R spuns de IE IRE Figura U1.1. Fluxul informa ional n sistemul memoriei umane conform modelului lui Atkinson i Shiffrin. (Sursa: Baddeley, 1998, p. 15). MEMORIA SENZORIALA (MS) este cea mai aproape de planul percep iei i de legile acesteia. Ea se bazeaz pe persisten a reprezent rii senzoriale a stimulului, dup ce acesta a ncetat s mai ac ioneze asupra receptorilor (fenomenul post-efectului). Acest fapt explic percep ia mi c rii prin fuziune de imagini consecutive, n realitate sau n filmul cinematografic. Acest tip de memorie este specific fiec rei modalit i senzoriale, dar mai studiate au fost memoria vizual (iconic ), memoria auditiv (ecoic ) i memoria tactil-kinestezic (haptic ). Din perspectiva prelucr rii informa iei, la intrare exist cod ri ale energiei fizice n energie nervoas . Exist extrem de multe coduri (de la nivelul senzorial spre cel abstract), dintre care dou sunt fundamentale n lectur : codul lexical i codul imagine. Studiind raportul vizual-auditiv s-a constatat superioritatea n memorare a imaginilor comparativ cu cuvntul (2560 fotografii, prezentate pe parcursul a patru zile unor subiec i, au dus la o rat de recunoa tere de peste 90 de procente). Filtrajul senzorial joac un rol fundamental n selec ia i transmiterea de la diver i analizatori doar a unei p r i din informa ia ce va fi prelucrat n memoria de scurt durat . MEMORIA DE SCURTA DURATA I se spune de scurt durat pentru c , f r o reactivare special , prin a a-numitele circuite reverberante (asocieri de neuroni n sistem nchis) re inem de la 5 secunde la 8-10 minute, dup care informa ia este uitat sau este trecut n memoria de lung durat . Deoarece n con inuturile MSD intr att inputul 30 Memoria de lung durat (MLD) Depozit permanent de memorie

Memorie senzorial INTRARE Stimuli de mediu vizuale auditive tactile

senzorial, ct i informa ie codificat n structurile memoriei de lung durat (MLD), ea se mai nume te memorie de lucru, memorie opera ional sau instrumental . Deblocarea de informa ie din MLD se face fie prin apel, fie prin reactualiz ri spontane, neinten ionate.MSD este limitat nu numai din punctul de vedere al timpului de p strare a informa iei, ci i al volumului acesteia. Aici ac ioneaz principii de p strare i tergere, cum ar fi principiul recen ei (stimulii de la sfr itul seriei sunt mai bine re inu i dect cei de la nceputul seriei). Volumul limitat al MSD a fost eviden iat de Miller (Num rul magic: apte plus i minus doi. Cteva limite ale capacit ii noastre de prelucrare a informa iei). Rapiditatea cod rii i existen a unor scheme mnezice prealabile, care s permit cooperarea cu stimulul actual, sunt cele care limiteaz volumul MSD. Aceasta are de operat cu informa ia n dou direc ii: prin reactivare i nt rire ea este stocat pentru rezolvarea sarcinilor curente; prin prelucr ri suplimentare informa ia este preg tit n vederea integr rii ei n MLD, unde aceasta aprofundeaz i mai mult prelucr rile, pentru a da durabilitate p str rii. Ceea ce nu intr n aceste dou posibilit i este uitat. Transferul MSD MLD se face pe un canal limitat care, aunci cnd este dep it, informa ia este retrimis spre MSD prin mecanismul de bucl . MEMORIA DE LUNGA DURATA MLD corespunde cel mai bine imaginii comune despre memorie, pentru c ea p streaz informa ia pe durate considerabile (zile, luni, ani, o via ntreag uneori). Anumi i teoreticieni sus in c datele acestei memorii nu dispar niciodat , ci traseele c tre ele se inactiveaz treptat,informa iile devenind mai greu accesibile.Comparnd-o cu MSD, vom constata c MLD are capacitatea nelimitat ca volum, ea re innd evenimentele zilnice, emo iile, sentimentele, visurile, ceea ce tr im ca experien ; conserv evenimentele personale, ct i pe cele sociale, mentalitatea grupului, profesiei, clasei sociale sau a poporului din care facem parte; fixeaz toate schemele formate, deprinderile, priceperile, cuno tin ele etc. Specificul acestui sistem mnezic deriv din faptul c este o memorie semantic , ce se bazeaz pe un sistem fonetic, pe un sistem de imagini, integrate de un format comun, cel semantico-sintactic (Kintsch). Memoria semantic se sprijin pe un sistem complex i ierarhizat de substructuri ce permit o conservare temeinic a cuno tin elor, integrate prin concepte n piramida conceptual (Vgotski). Punnd la dispozi ia gndirii o vast re ea de scheme, opera ii, concepte, mijloace de rezolvare a problemelor, memoria semantic devine ea ns i o component fundamental a cogni iei. O alt component a MLD este memoria episodic , distinc ia memorie episodic -memorie semantic fiind operat de c tre Tulving (1983). Memoria episodic integreaz preponderent evenimentele autobiografice (cnd i unde am tr it acel eveniment), fiind extrem de necesar construc iei identit ii de sine. Ea are un caracter contextual foarte clar conturat, pe cnd memoria semantic este acontextual , conceptual , general , opera ional . Neurofiziologic, att memoria semantic , ct i cea episodic depind de structurile hipocampice i ale zonelor aferente, memoria episodic depinznd n plus de integritatea lobilor frontali. ALTE TIPURI DE SISTEME MNEZICE Dup tipul de reprezentare a informa iei deosebim alte dou tipuri de sisteme mnezice: memoria explicit (declarativ ) i memoria implicit (nondeclarativ ). Explicit pentru c con inuturile ei sunt accesibile con tiin ei, care le poate apela n mod inten ionat. Deoarece cuno tin ele respective pot fi evocate i exprimate verbal, ea se mai nume te i memorie declarativ . Memoria implicit (nondeclarativ sau procedural ) desemneaz cuno tin e sau abilit i, deprinderi care nu pot fi evocate verbal (reflexe condi ionate, deprinderi motorii, instrument ri cognitive cum ar fi opera iile i regulile de execu ie), care, nefiind accesibile con tiin ei, nu pot fi evocate inten ionat. Acest sistem mnezic implicit poate fi testat doar indirect, cercet rile ar tnd c n cazul amneziei (sindromul Korsakov) numai memoria declarativ este afectat (nu tim ce am f cut sau ce am v zut n chiar ziua

31

respectiv ), n timp ce memoria implicit este intact i poate fi utilizat terapeutic. Evaluarea acesteia se face prin analiza deprinderilor, a condi ion rii clasice sau a amorsajului subliminal. Preciz m suplimentar c cele dou tipuri de memorie prezentate au localiz ri corticale specifice; memoria explicit este filogenetic mai recent i are o mare flexibilitate (poate fi folosit n multe situa ii), dar are fiabilitate redus , fiind mai expus la fenomenul interferen ei. Pe de alt parte, memoria implicit este mai timpurie filogenetic, are flexibilitate redus (poate fi folosit doar n situa ii foarte asem n toare cu cea de nv are), dar are fiabilitate mare (rezistent la interferen e). n func ie de nivelurile de activare a con inuturilor mnezice, att memoria explicit ct i cea implicit au o stare activ (memoria de scurt durat ) i una subactiv sau inactiv (memoria de lung durat ). Disputa dac memoria senzorial , MSD i MLD au blocuri func ionale distincte are un r spuns mai degrab negativ, ele prezentnd doar niveluri diferite de prelucrare a informa iei (cod senzorial, lingvistic i semantic), prelucr rile mai intense i la niveluri mai profunde conducnd la o posibilitate de reten ie mai bun a datelor. S ne reamintim... Sintagma n urma unui accident X i-a pierdut memoria. nu este una corect deoarece noi nu avem doar o memorie, ci o multitudine de sisteme mnezice. Memoria poate fi evocat i la nivel bilologic, f r de care nu ar exista homeostazia. La nivel psihic, fiecare analizator cu care suntem nzestra i dispune de o memorie proprie de foarte scurt durat , care nsumate formeaz memoriile senzoriale. Memoria de lucru (termen impus de Baddeley) este cea activat la un moment dat, ea coordonnd inputurile memoriei senzoriale cu cele ale memoriei de lung durat ntr-un r spuns unitar i coerent cu incit rile mediului. La rndul ei memoria de lung durat este fundamental n construirea identit ii de sine (prin memoria episodic sau autobiografic ), dar i n operarea cu informa ii i scheme de lucru abstracte (memoria semantic ). Memoriile explicit i implicit , declarativ i procedural completeaz panoplia multiplelor tipuri de sisteme mnezice de care dispunem. Evident, numai prin dispari ie fizic le putem pierde pe toate deodat . PROCESELE MEMORIEI Este unul din pu inele domenii ale studiului memoriei n care cercet torii au ajuns la un acord: exist trei procese principale care intr n func iune progresiv i anume memorarea (ntip rire, fixare sau engramare), p strarea (re inerea sau conservarea) i reactualizarea (reactivare, ecforare), pe care psihologia cognitivist le-a redefinit ca encodare, stocare i recuperare. Defini ii: Encodarea este procesul prin care informa ia este codificat ntr-o form care i permite intrarea n sistemul mnezic, stocarea acela prin care informa ia este p strat pe o perioad de timp, iar recuperarea acela prin care informa ia este reactivat , scoas la suprafa n vederea utiliz rii ei. Pentru Baddeley (1994) encodarea este alimentarea sistemului mnezic cu informa ii, stocarea este procesul de conservare n timp a acestora pentru prevenirea degrad rii i a uit rii, iar recuperarea este legat de accesul la informa iile din depozit. ENCODAREA-Intrarea informa iei n sistemul mnezic se face prin intermediul unui cod, de unde i leg tura strns dintre aceasta i encodare. Fiecare modalitate senzorial are propriul s u cod, dar cele mai cunoscute sunt codul imagine (encodarea vizual ), codul sunet fizic sau verbal - (encodarea auditiv ) i codul propozi ie (encodarea semantic ). Aceast clasificare corespunde celei propus de Craik i Lockhart (1972) care, pun n eviden fidelitatea p str rii i productivitatea memoriei n func ie de nivelul de adncime la care este procesat informa ia (cod structural, cod fonemic i cod semsnatic). Problema aflat n disputa psihologilor este legat de eficien a tipurilor de coduri sau de combina ii ale acestora. Unii psihologi (Shepard, Paivio, Lieury) sus in superioritatea imaginii n raport cu codarea auditiv . Paivio, de exemplu, este promotorul teoriei dublului codaj pentru imaginile vizuale i al codajului simplu pentru cuvinte, ceea ce face ca recuperarea s fie mai facil pentru imagini, c ci acestea pot fi recuperate fie printr32

un cod, fie prin cel lalt. Contrar acestui model, Anderson i Bower (1973) au emis ipoteza propozi ional , potrivit c reia ntre imagine i cuvnt exist un format intermediar comun. Din punctul de vedere al particip rii voin ei exist o memorare incidental i una inten ionat , care sunt corespondentul ast zi acceptat al vechii distinc ii memorie involuntar memorie voluntar .Memorarea incidental se desf oar n afara inten iei de a fixa, f r efort i f r utilizarea unor procedee speciale. Fundamental este gradul de implicare i de angajare a subiectului n rezolvarea activit ii. Atunci cnd are de rezolvat sarcini complexe, ce presupun compararea, ordonarea, desprinderea unor principii de construc ie, organizare intern , subiectul angajat plenar i con tient n rezolvarea acestor sarcini re ine mai u or i mai mult dect subiectul pasiv sau slab implicat. De i acest tip de memorare are un caracter mai degrab ntmpl tor, fiind dependent de particularit ile situa iei i ale stimulului, care se impun oarecum de la sine, memorarea incidental joac un rol enorm n via a omului, ntruct cea mai mare parte din experien se constituie prin intermediul ei. Encodarea inten ionat mobilizeaz resurse func ionale, opera ional-instrumentale, procedee speciale de memorare i efort voluntar, care i asigur o eficien deosebit . Eficacitatea ei este dependent de mai mul i parametri, dintre care cel mai important este fixarea scopului memor rii, ceea ce subliniaz strnsa leg tur dintre memorie i voin . Randamentul memor rii poate fi de 5-6 ori mai mare cnd scopul este cunoscut (Tucicov, 1973). Este vorba att de scopul general al nv rii, ct i de scopurile diferen iate: cunoa terea duratei pentru care este necesar memorarea (termen scurt, mediu, lung sau pentru toat via a), a preciziei solicitate n redare, reproducere, a succesiunii n care materialul va fi redat faciliteaz nv area inten ionat . Efectul Elbert-Neumann (1905) stipuleaz c nv area pentru o anumit dat condi ioneaz uitarea dup trecerea acelei date, ceea ce poate fi considerat a fi o lege a memoriei. n privin a raportului dintre cele dou forme de memorare, este larg acceptat ideea c memorarea voluntar contribuie decisiv la achizi ia formelor superioare de comportament i informa ie, pentru c ea presupune un nalt activism, sus inut motiva ional, presupune elaborarea de tehnici speciale de memorare i de nt rire a celor nv ate prin repeti ie. nv area n general, dar i construirea deprinderilor, formarea ca profesionist n orice domeniu, presupun dezvoltarea formelor voluntare de memorare. O a doua dihotomie este memorare mecanic - memorare logic . Mecanica se bazeaz n principal pe asocia ii de contiguitate n timp i spa iu sau pe succesiunea fluxului informa ional. Lan ul unit ilor informa ionale se construie te unilateral, univoc, dup principiul stereotipului dinamic, n care o verig activeaz veriga urm toare din secven , de aceea reproducerea invers sau n alt ordine este practic imposibil . nv area mecanic este deci formal , ineficient , de suprafa , se produce cu consum energetic mare i nu este durabil . Este totu i o form util de nv are acolo unde materialul nu dispune prin el nsu i de o logic intern , de i chiar i n acest caz se pot face asocia ii cu sisteme personale de referin , prin a a-numitele procedee mnemotehnice. Memorarea logic este precump nitor semantic i reprezint locul unde grani a gndire - memorie se estompeaz : desprinznd prin procedeele ra iunii leg turi logice de tip categorial sau de tip cauzal, bazndu-se pe schemele opera ionale ale gndirii prin care se descoper i se construiesc noi unit i de sens, acest tip de memorare duce la sesizarea esen ialului, la construirea de modele opera ionale cauzale, analogice, inductiv-deductive. De aceea ea asigur o nv are autentic , temeinic , pe suporturi ale gndirii, cu posibilit i mari de transfer la o varietate de situa ii noi. Dac memorarea logic este superioar celei mecanice prin autenticitate, prin economicitate i productivitate ridicat , de multe ori memorarea mecanic d doar iluzia nv rii (fenomenul de subnv are), ea contribuind la instituirea n timp a unei asimetrii func ionale tot mai accentuate ntre memorie i gndire. Factorii facilitatori sau perturbatori ai encod rii in de dou aspecte corelate: A. de particularit ile materialului de memorat;B. de particularit i ale subiectului. 33

A. Materialul intuitiv-senzorial se re ine mai u or dect cel simbolic-abstract, cel verbalsemnificativ mai bine dect cel verbal-nesemnificativ. Organizarea intern a materialului este fundamental , un grad mare de structurare intern ducnd la o memorare mult mai bun i mai de durat . Volumul materialului de memorat a produs dou legi: a) cre terea aritmetic a materialului de memorat implic o cre tere geometric a timpului necesar nv rii sale; b) n condi ii egale de exersare, materialul mai lung se aminte te mai bine dect cel mai scurt. Volumul materialului memorat poate cre te spectaculos dac stabilim chunk-uri, adic unit i informa ionale sau de semnifica ie mai mari. B. La materialele identice, performan ele subiec ilor sunt adesea extrem de diferite, ceea ce nseamn c diferen ele interindividuale sunt mari i importante. Unele in de dotarea nativ , care face ca anumite persoane s ntip reasc rapid, u or i trainic aproape orice categorie de informa ie, n timp ce alte persoane re in u or doar anumite informa ii (vizuale, auditive, tactil-kinestezice, motrice, olfactive, nume, numere, figuri etc.), putndu-se vorbi de adev rate specializ ri ale memoriei, n timp ce o a treia categorie de persoane re in slab orice tip de informa ii. Din perspectiva subiectului care memoreaz , cteva aspecte sunt fundamentale: Cu ct gradul de implicare n activitate este mai mare, cu ct interac iunea cu materialul de memorat este mai intens i mai profund , cu att performan a mnezic este mai ridicat . Se poate vorbi de construirea unor adev rate tehnici de memorare (frac ionarea n p r i dup o lectur global , desprinderea a ceea ce Aussubel numea ancore - puncte inteligibile de sprijin -, raportarea p r ilor una la alta, lectura de tip a, b, ab, c, abc, d etc.). Rezumarea, conspectarea, discu ia n contradictoriu pe un text, aplica iile practice ale legilor i principiilor nv ate fac din memorare un mare teritoriu aplicativ al psihologiei. De mare importan este construirea mediatorilor mnezici (generici, tematici i parte-ntreg, vezi Zlate, 1999, p. 380) prin care informa ia actual este legat de o idee supraordonat , de o tem , sau integrat prin reevaluarea raporturilor parte-ntreg. Pot fi degajate cteva regularit i legate de gradul de implicare subiectiv : materialul ce se constituie ca obiectul ac iunii directe este mai bine memorat dect dac ar fi obiectul ac iunii pasive; ceea ce constituie scopul principal al ac iunii se memoreaz mai u or dect mijloacele de atingere a scopului; ceea ce are semnifica ie subiectiv mare se ntip re te mult mai u or. Teoria nivelelor de procesare a informa iei (Craik i Lockhart, 1972) arat c cel mai adnc nivel al prelucr rii este cel semantic. Modul de nv are (global sau pe fragmente) este de asemenea important, el innd de volumul materialului, dar i de stilul personal exersat n timp (predominant sintetic sau analitic). Performan ele mnezice depind n mare m sur i de vrsta subiec ilor (copiii nu au neap rat o memorie mai bun comparativ cu adul ii, care dispun de largi sisteme de integrare a informa iei), de starea de s n tate, de oboseal , de perioada din zi cnd se nva , de nivelul reactivit ii sistemului nervos, de dezvoltarea altor func ii individuale (inteligen a, capacitatea de efort voluntar, stabilitatea temperamental ). Multe cercet ri au insistat asupra rolului repeti iei n nv are i memorare, reactualiznd vechiul dicton Repetitio mater studiorum est. Dac Ebbinghaus considera c un material se nva cu att mai bine cu ct materialul este repetat mai des, cercet rile mai recente aduc n discu ie existen a unui optim repeti ional, aflat ntre dou extreme: subnv area (num r prea mic de repeti ii) i supranv area (num r prea mare de repeti ii, realizate cu mare consum energetic i genernd starea de satura ie i inhibi ia de protec ie, chiar dac tr inicia este mai mare). nv area depinde a adar de un num r optim de repeti ii ini iale, urmate de repeti ii de consolidare, care nu trebuie s dep easc 50% din primele. Exist i alte tipuri de repeti ie: repeti ia e alonat n timp este mai productiv dect cea comasat (repetarea integral i 34

continu a materialului pn este complet memorat). E alonarea trebuie s in seama i de curba uit rii stabilit de cercet rile lui Ebbinghaus: cea mai mare pierdere de informa ie se petrece n prima or de la nv are, apoi n primele 9 ore, declinul uit rii fiind foarte lent dup dou zile. Avantajul repeti iilor e alonate este acela c ofer memoriei un respiro, un timp necesar organiz rii, sistematiz rii i reelabor rii informa iilor, proces n care somnul, mai ales n faza lui de vise (REM) are un rol nsemnat. Ea nl tur monotonia i oboseala, dnd ocazia relu rii materialului din perspective diferite, n ordinea direct sau invers , pe teme sau problematiznd aspectele implicate. Exist a a-numita repeti ie de men inere (Baddeley, 1993) care permite nv area durabil , de profunzime, prin facilitarea transferului informa iei din MSD n MLD. Concluzia este c optimumul repeti ional trebuie s ia n calcul forma, num rul i intervalul temporal la care repeti iile se efectueaz . STOCARE-este un proces activ, n care materialul memorat dospe te, cre te i se restructureaz pe noi linii de semnifica ie Unii cercet tori (Loftus i Loftus, 1980) sus in ns un punct de vedere diferit: memoria unui eveniment poate fi modificat de memoria altui eveniment, care i se poate chiar substitui n ntregime, a a cum se ntmpl n sindromul falselor amintiri (amintiri induse). Astfel, materialul cu sens, inteligibil, stocat semantic, se p streaz mai bine dect cel f r sens. Prin sistematizare i reorganizare, con inutul esen ial dintr-un material memorat se p streaz relativ constant (sau poate chiar cre te), n timp ce detaliile, discrimin rile de fine e se estompeaz i dispar.Evenimentele cu implica ii personale sunt mai mult timp re inute dect cele impersonale. Cu ct o informa ie este mai tratat mai n profunzime, cu att ea devine mai distinct i deci mai u or de accesat i de recuperat din memorie. De stocare depind cteva nsu iri fundamentale ale memoriei. Fidelitatea i tr inicia p str rii, exprimnd gradul de adecvare dintre informa ia encodat i cea accesat , depind n primul rnd de calitatea ntip ririi. Un mecanism implicat n encodare, care ar putea explica fidelitatea stoc rii, este principiul asocia iilor (prin contiguitate n timp, n spa iu, prin asem nare, prin contrast i asocia iile cauzale). Memoria este nalt asociativ : informa ia de baz este strns legat de contextul obiectiv-subiectiv care o produce. Obiectele, de exemplu, sunt legate de amplasamentul lor spa ial, de timpul cnd ne-au ap rut n percep ie, de alte obiecte din jur sau de p r i ale lor, de conota iile afective i motiva ionale ata ate lor. Un rol important l are i consolidarea traseelor mnezice, care devin astfel mai pu in fragile i vulnerabile sub ac iunea timpului.Organizarea informa iilor prin sistematizarea n timp a materialelor, logicizarea con inutului, ad ugarea unor noi elemente relevante pe structura celor preexistente, simultan cu eliminarea informa iilor secundare, sau neesen iale, sunt tot attea fenomene ce indic faptul c stocarea este un proces viu, dinamic. Organizarea materialului se poate face fie dup nl n uiri logice, secven iale, fie categorial (piramida conceptelor), fie n re ea sau clusteri prin asocia ii ierarhizate, fie sub forma re elelor semantice, a schemelor sau a scenariilor cognitive (produse simultan de gndire i de memorie). Organizarea informa iilor se face i dup familiaritate, relevan personal , structur , form , sonoritate, continuitate, contrast etc., producndu-se unit i mai mari de informa ie, compuse din nglobarea unor unit i mai mici, ceea ce genereaz economie de spa iu i faciliteaz accesarea-recuperarea datelor stocate. RECUPERAREA- este un proces activ ghidat de ceea ce Tulving (1966) nume te indicii de recuperare, prin care subiectul progreseaz treptat spre reprezentarea unui obiect trecut, pn cnd acesta i devine accesibil. Uneori recuperarea se face spontan, f r efort, alteori presupune efort, c utare, strategii de recuperare desf urate discursiv.Dac n computere informa iile sunt nso ite ntotdeauna de o adres ce permite reg sirea lor printre alte milioane de informa ii, loca ia fiind unic , la nivel uman informa ia nu are o adres unic . Dimpotriv , ea este distribuit paralel, ca ntr-o bibliotec ce are i cod alfabetic, dar i tematic, ceea ce d o mare flexibilitate min ii umane. Indicii pe care i invoca Tulving ghideaz c utarea, fiind de mai multe tipuri: asociativi, fonetici, imagistici, semantici. Lieury (1990) afirm c n recuperarea

35

informa iilor se elaboreaz un plan al reamintirii care are de cele mai multe ori o structur ierarhic , categorial . Recuperarea presupune dou mecanisme distincte: recunoa terea, care este o evocare a unei idei sau imagini n prezen a obiectului, i reproducerea, realizat n absen a acestuia (este o evocare a evoc rii). Recunoa terea este un mecanism de tipul tot sau nimic, fiind mult mai facil dect reproducerea. Aceasta presupune suplimentar compararea mintal a modelelor, ceea ce face ca eficien a reproducerii s fie mai pu in de jum tate din cea a recunoa terii. Dac recunoa terea se bazeaz pe comparare i decizie, reproducerea presupune n plus mecanismul gener rii imaginilor de referin . De aceea reproducerea se sprijin pe cteva strategii proprii: reducerea necunoscutului la cunoscut; a nestructuratului (ambiguit ii) la ceea ce este structurat; a nefamiliarului la familiar; acordarea de semnifica ii proprii subiectului (ra ionalizarea); reansamblarea imaginii ini iale prin ad ugiri, umpluturi, transform ri sau reorganiz ri. NSU IRILE MEMORIEI Volumul memoriei este dat de cantitatea de informa ie memorat . Elasticitatea memoriei se refer la capacitatea de reorganizare a celor deja memorate, n condi iile primirii de noi informa ii n sistemul mnezic. Tr inicia memor rii se refer la durata p str rii informa iei memorate. Fidelitatea reproducerii este o calitate bazal , pentru c ea indic gradul de concordan dintre informa ia engramat i cea reactualizat . Promptitudinea memoriei se refer la viteza cu care este reactualizat informa ia necesar ntrun context sau activitate. O bun parte dintre aceste caracteristici sunt abordabile psihometric. Volumul i fidelitatea memoriei se poate testa cu cu silabe; cu liste de cuvinte (cu sau f r sens); cu propozi ii sau fraze; cu cifre; cu material figurativ (desene, forme abstracte bidimensionale, fotografii, filme); cu ritmuri; cu sunete tonale sau atonale; cu mi c ri; cu secven e. Importan a memoriei n via a psihic :Creierul nostru g zduie te un sistem de clasificare, nmagazinare i reg sire a informa iilor care dep e te, n ceea ce prive te flexibilitatea i viteza, capacitatea celui mai bun calculator.( Baddeley,1998) UITAREA Gestiunea informa iilor presupune pierderi sau alter ri, ceea ce face ca o parte din ele s nu mai poat fi reg site, reactualizate. Vorbim atunci de uitare, care este un fenomen natural i relativ necesar, deoarece prin uitare se elibereaz unit i de memorie, sistemul cognitiv se echilibreaz , c p tnd posibilitatea de a fi suplu i elastic, eliminnd ceea ce este de prisos, balast. Uitarea este i fenomen negativ peste anumite limite, c ci ea ne oblig s renv m (potrivit sintagmei c cine i uit trecutul este condamnat s -l retr iasc ). Uitarea poate fi total (caz extrem de rar) i atunci se nume te amnezie, care poate fi anterograd (trecutul i experien a proprie) sau retrograd (orice experien nou de dup producerea unui oc, como ii). Mult mai frecvente sunt dismneziile (tulbur ri par iale ale memoriei, care pot fi hiper- sau hipomnezii). n mod frecvent uitarea intervine ca o erodare lent sau accentuat a informa iilor, a procedeelor de lucru i schemelor, ceea ce produce recunoa teri i reproduceri mai pu in fidele, exacte i adecvate.n perspectiva patologic nc Ribot (1882) a descris legea regresiunii memoriei, potrivit c reia uitarea se extinde de la prezent spre trecut, de la complex spre simplu, de la inconstant spre constant, de la neobi nuit 36

spre automatizat. Dispar mai nti evenimentele recente, apoi fondul mai vechi, ulterior elementele afectivit ii i ultimele obi nuin ele profund nr d cinate. Limbajul ra ional este uitat naintea celui emo ional, ultimele care dispar fiind elementele limbajului mimico-pantomimic, ceea ce presupune c deteriorarea limbajului este invers fa de construc ia sa individual i social-istoric . Dintre formele verbale dispar nti numele proprii, apoi substantivele, adverbele i ultimele verbele. Exist i uitarea momentan , lapsusul, al c rui mecanism complex l-a incitat pe Freud, care l include ca pe un element explicativ important al psihopatologiei vie ii cotidiene. Zlate (1999) ncearc o clasificare a tipurilor de uitare: banal , cotidian ; uitare represiv ; uitare provocat ; uitare prin simultaneitate; uitare regresiv ; uitare voluntar , dirijat ; uitare dependent de mprejur ri. Mecanismele uit rii sunt diverse, plecnd de la declinul traseelor mnezice, la mecanismele inhibi iei (de protec ie, inhibi ia extern , inhibi ia de diferen iere) i ale induc iei reciproce. Alte teorii au n vedere problemele interferen ei retroactive (informa ia nou nv at intervine negativ asupra celei vechi) sau proactive (informa ia mai veche o influen eaz negativ pe cea nou nv at ). Rezumat: Memoria este piatra unghiular a vie ii psihice, deoarece ea face sinteza trecutului cu prezentul i a acestuia cu viitorul. Ea este nalt asociativ (amintirile sunt lan uri asociative organizate dup principiul stereotipului dinamic), fapt eviden iat i prin postularea de c tre psihologia cognitiv a existen ei re elelor neuronale. Memoria este un proces activ, selectiv, relativ fidel, inteligibil, un fenomen cvasi-universal. Exist trei tipuri de memorie care formeaz un singur sistem unitar, aflat n grade diferite de activare: memoriile senzoriale, memoria de scurt durat i memoria de lung durat . Fiecare dintre acestea eviden iaz mecanisme, loca ii i legi de func ionare specifice. n cadrul memoriei de lung durat se pot eviden ia o memorie episodic (autobiografic ) i una semantic , o memorie procedural i una declarativ , o memorie explicit i una implicit . ntip rirea, p strarea i reactualizarea sunt cele trei procese ale memor rii. Productivitatea memor rii depinde de dou condi ii fundamentale: unele care in de materialul de memorat, altele de particularit ile subiectului n cauz . nsu irile memoriei sunt date de volumul materialului de memorat, de elasticitatea memor rii, de tr inicia p str rii, de promptitudinea i fidelitatea reproducerii. Uitarea este un fenomen controversat, util pn la un punct (reechilibrarea sistemului cognitiv prin eliberarea de noi unit i de memorie), dar negativ mai ales n formele sale agresive, care sunt dismneziile majore i amneziile. 4.GNDIREA E al turi de limbaj, func ia cea mai distinctiv , cea mai important a psihicului uman (PopescuNeveanu, 1977, p. 75). Aceasta deoarece ea produce modific ri de substan ale informa iei cu care opereaz , f cnd saltul de la aparen la esen , de la nivel superficial la planul de adncime, de la accidental la ceea ce este legic, de la particular la general, de la incertitudine la previziune. n acest proces ea antreneaz toate celelalte rezerve i mecanisme psihice, cognitive i noncognitive (afective, volitive, motiva ionale, aten ia). Adev rat stat-major al vie ii psihice, gndirea valorific toate procesele psihice, c ci prin gndire percep ia devine observa ie, comunicarea cap t n eles, fiind construit pe sintaxa i logica gndirii, memoria devine logic , mbog indu- i procedeele, voin a i precizeaz scopurile i- i coordoneaz mijloacele n planuri care includ judec i i ra ionamente. Defini ie: Gndirea este procesul cognitiv superior care construie te prin opera iile sale, coordonate n ac iuni mintale, informa iile despre nsu irile generale ale claselor de obiecte i 37

fenomene, sau despre rela iile categoriale i determinative dintre ele, sub form de no iuni, concepte, judec i i ra ionamente. Caracterul informa ional i opera ional:Gndirea dep e te planul senzorial-perceptiv prin aceea c nu r mne la aici i acum, la nsu irile exterioare ale obiectelor sau fenomenelor, ci ea le remodeleaz mintal, prin extragerea rela iilor sau nsu irilor caracteristice, invarian ii, aspectele de adncime, ascunse, vagi, pu in evidente. Prin categorizare i esen ializare, informa iile cap t mare relevan semantic , gndirea intervenind simultan asupra informa iilor i a opera iilor, ea putnd fi definit ca procesul i produsul coordon rilor prin care invarian ii obiectuali i poten iali sunt organiza i, actualiza i, corela i ntre ei i referi i la realitate (Popescu-Neveanu, 1978) Caracterul mijlocit-mijlocitor:Gndirea este mijlocit (mediat ) deoarece nu opereaz direct asupra realului, ci asupra unor informa ii deja extrase de mecanismele cognitive primare (senza ia, percep ia, reprezentarea), asupra unor informa ii reactualizate din depozitele memoriei, ca i asupra informa iilor produse de propria ei func ionare. Gndirea este automediat pentru c i furnizeaz sie i asocia ii, scheme, concepte, strategii, realiznd cicluri func ionale n care procesele i produsele intr alternativ n circuit. Al turi de sursele informa ionale amintite un mare rol l au i combina iile imagina iei, dar i limbajul. Acesta este ncastrat n textura intim a gndirii, deoarece i ofer combinatorica i structura specific prin care este posibil nu numai procesul de prelucrare a informa iilor, ci i fixarea rezultatelor acestui proces n no iuni, concepte, categorii, reguli, legi etc. Dar gndirea este n acela i timp mediatoare pentru c pune n mi care toate aceste mecanisme i procese psihice valorificndu-le sau accelerndu-le func ionalitatea i eficien a. Caracterul generalizat-abstract:Gndirea i ia o distan n raport cu realitatea, se deta eaz de obiect sau de fenomen, renun nd la multe din determin rile nesemnificative, pentru a re ine nsu irile generice, esen iale, abstracte, acestea avnd o for opera ional superioar .n func ie de ponderea imagine-cuvnt n determinarea semnifica iei, Zlate (1999, p. 238) distinge existen a a trei niveluri de abstrac ie: abstractul intuitiv-plastic, n care abstrac ia deriv din imagine, din nsu iri care pot fi vizualizate sau reprezentate; este un tip de abstractizare impur, sufocat de imagine, n ordine ontogenetic mai timpuriu, ca o modalitate intermediar ntre senzorial i logic; abstractul figural, n care imaginea devine concept (conceptele figurale, n terminologia lui Fischbein), fiind specific cunoa terii geometrice, arhitecturii sau inteligen ei tehnice n materializarea proiectelor proprii; abstractul pur, eliberat aproape complet de imagine, ca n matematic , logic , lingvistic , filosofie sau n cazul limbaje speciale ce intervin n programare. Caracterul ac ional:Pleac de la supozi ia, fundamentat tiin ific, c baza genetic a gndirii este ac iunea.La Piaget geneza inteligen ei este strns legat de cea a schemelor de ac iune care se interiorizeaz , se integreaz progresiv n sisteme func ionale tot mai complexe. La Galperin formarea no iunilor const din procesul de interiorizare a ac iunilor, devenite mentale. Dar, spre deosebire de ac iunea material extern , gndirea are un puternic caracter anticipativ-selectiv, prin care cap t func ia de proiectare, comand i control asupra oric rui alt tip de ac iune. n raport cu conduita voluntar , gndirea anticipeaz mental scopul ac iunii, n leg tur cu care gestioneaz o ntreag desf urare de for e, pe toat secven a acesteia. Odat ncheiat ac iunea, gndirea intervine evaluator, furniznd argumente, justific ri, sau motive pentru ciclul voluntar care s-a ncheiat. Reversibilitatea gndirii-este considerat de c tre Piaget caracteristica esen ial a inteligen ei. Reversibilitatea gndirii poate fi conceput i n sensul cupl rii celor trei dimensiuni ale temporalit ii (trecut, prezent i viitor) n dublu sens, pentru a le pune n leg tur i a putea face predic ia, anticiparea, saltul n posibil sau n probabil. Fiind incursiv-recursiv , gndirea poate interveni n propria-i desf urare, 38

din oricare punct al procesului i n oricare direc ie, ceea ce i permite refacerea ciclului informa ional prin corectarea erorilor i integrarea rezultatelor secven iale n rezultatul global. UNIT ILE DE BAZ ALE GNDIRII Pentru c gndirea se auto-mediaz , componentele sale de baz pot fi considerate att din punctul de vedere al procesului (unit ile de baz pe care gndirea le articuleaz n mi carea ei) ct i din cel al produsului (ele fiind produsele acestei func ion ri, structurile structurante ale unui viitor proces). De aceea imaginea, simbolul, no iunea sau conceptul, prototipul, opera ia, schema, regula sau legea, prin care oamenii reprezint realitatea i-i descifreaz regularit ile, sunt n acela i timp considerate a fi produse ale gndirii. NOTIUNEA SI CONCEPTUL No iunea i conceptul nu sunt sinonime, de i de multe ori sunt folosite ca echivalente. Conceptul, angajeaz al i termeni cu conota ii speciale, cum ar fi cel de cmp conceptual, de dependen conceptual (Schact, 1975) sau, mai ales, procesul de conceptualizare.. Conceptualizarea este procesul de organizare al constructelor mintale care sunt conceptele, proces care are la un cap t schema senzorio-motorie, iar la cel lalt cap t o atitudinea refleziv a gndirii fa de ea ns i. n calitatea sa de unitate de baz a gndirii, conceptul este o idee general despre un lucru sau fenomen, ceea ce l deosebe te de imaginea mental , care reprezint un obiect singular, determinat. Dac no iunea este mai aproape de limbajul comun, conceptul are un grad de elaborare mult mai ridicat, fiind tipic tiin ei. No iunea reune te n plan mintal nsu irile caracteristice ale unei clase de obiecte i fenomene, ceea ce formeaz con inutul ei. Sfera no iunii include mul imea nedeterminat a obiectelor care au nsu irile degajate i fixate n no iune prin aplicarea extensiv a generaliz rii. Rela ia dintre sfer i con inut este una invers-propor ionalitate: cu ct con inutul este mai bogat, cu att sunt mai pu ine obiectele care o satisfac. Chiar dac matematic sunt echipotente (egale), cognitiv exist mai multe romburi dect p trate, mai multe patrulatere dect romburi pentru c sferele lor sunt incluse ntr-o ordine care genereaz deja o ierarhie, ceea ce face posibil un tip fundamental de clasificare. Gradul de abstractizare i generalitate este diferit de la o no iune la alta, unele fiind mai aproape de planul concret i empiric, sprijinindu-se pe imagine i reprezentare (de exemplu cal), altele fiind foarte departe de posibilitatea reprezent rii, ceea ce mai r mne fiind doar o idee general exprimabil prin cuvinte (fiin este o entitate care se na te, tr ie te i moare). Cea mai mare parte dintre cuvinte desemneaz concepte ce apar in unor domenii foarte diferite unele de altele: existen e concrete sau abstracte, procese, propriet i sau ac iuni. Cu toate acestea exist niveluri diferite de utilizare a limbii: unul comun, (unde se vehiculeaz de fapt no iuni) i altul elaborat, tehnic, specializat (utiliznd concepte). De altminteri toate conceptele au dou modalit i de utilizare: extensiv (comun pentru to i oamenii, ceea ce face din ele bunuri publice) i inten ional , ce deriv din experien a personal . Gradul de elaborare a unui concept (care este indefinit, toate conceptele avnd o natur evolutiv ) ine de esen ialitatea informa iei nglobate n structura sa, adic de posibilitatea sintezei informa ionale, dar i de capacitatea discriminativ a unuia n raport cu celelalte. De aceea putem vorbi de concepte particulare i generale, de concepte concrete i abstracte, de concepte empirice i tiin ifice, ultima dihotomie fiind superpozabil conceptelor naturale versus artificiale. Conceptele empirice sunt de fapt no iuni puternic individualizate, cu un con inut fragmentar i nestructurat, din care cauz ele sunt fragile, amalgamnd n evolu ia lor cognitivul, afectivul i volitivul, experien a trecut cu cea actual . Ele sunt tipice fie copilului care nu a parcurs ntregul ciclu de formare al inteligen ei, fie adultului neevoluat mintal, dar au mare rol, pentru c n func ie de vrst i de nivel mental, pot fi singurele pun i de comunicare cu ceilal i.Pe de alt parte conceptele tiin ifice se formeaz dup lungi evolu ii i coordon ri ra ionale n untrul sistemului intelectual, conserv nsu irile esen iale, obiective i necesare ale obiectelor i fenomenelor, adic 39

invarian ii ce permit postularea legilor i faciliteaz construirea defini iilor (care sunt n fapt concepte desf urate explicit). Datorit acestui motiv conceptele tiin ifice au o mare flexibilitate, sunt dinamice i evolutive, organiznd i structurnd mase mari de informa ii. Tendin a lor fundamental este aceea de a fi corelative (de a se pune n lumin unele prin intermediul celorlalte), ceea ce produce n timp integrarea lor ntr-o adev rat re ea ierarhizat , pe care Vgotski a numit-o piramida no iunilor. n cadrul ei fiecare nod al re elei este un concept care are locul lui, acela i la to i indivizii, deoarece esen a obiectelor i a fenomenelor este aceea i. Raporturile dintre ele pot fi de coordonare, de subordonare sau de supraordonare, construc ia conceptului i a re elei piramidale fiind de fapt simultane. Incorpornd esen a i legitatea, conceptele tiin ifice amorseaz i sus in ac iunea, practica, fiind puternice instrumente de operare asupra realului, dar f cnd posibil , prin combinatorica lor, creativitatea uman i operarea asupra posibilului, ipoteticului ori realit ii virtuale. Conceptele din vrful piramidei au, evident, cea mai mare generalitate, universalitate i for , dar i dinamica cea mai lent , schimb rile la acest nivel presupunnd ceea ce Kuhn numea revolu ie tiin ific , prin schimbarea paradigmei fundamentale a acesteia. Conceptele sunt puternice instrumente de ac iune asupra lumii reale sau ideale. Ele au cteva tr s turi distinctive puternice: sunt unit i de baz ale gndirii sunt deschise deoarece integreaz noi determin ri ale obiectelor i fenomenelor, procesul constituirii lor nefiind niciodat ncheiat; sunt evolutive pentru c prin abstragere sunt re inute elemente cu grad din ce n ce mai mare de esen ialitate; sunt corelative, c ci nu pot fi definite dect f cnd apel la alte concepte organizate n re ea, n raport cu care au rela ii de coordonare, de subordonare sau de supraordonare; sunt ierarhizate pentru c piramida conceptelor exprim pe vertical raporturi de subordonare/supraordonare, eviden iabile la nivel de defini ie prin existen a unui gen proxim i a unei diferen e specifice. Eleanor Rosch (1973) consider c membrii care constituie sfera unei no iuni nu sunt echivalen i pentru c ei nu de in n aceea i m sur atributele categoriei respective. In consecin membrul care posed cele mai multe din atribute este considerat a fi prototip al ntregii categorii.Prototipurile reprezint ntr-un fel o medie mintal a varia iilor individuale, ele maximiznd asem n rile din untrul categoriei i minimiznd asem n rile intercategoriale. O no iune este un sistem rapid de triere, dar i de punere n rela ie nu numai cognitiv , ci i afectiv , volitiv , motiva ional . Formarea sistemului no ional nu poate face abstrac ie de modul n care se structureaz n timp experien a uman , un rol extrem de important revenind memoriei semantice. Faptul c n depozitul ei memoria presupune organizarea n clase, i-au dus pe Collins i Quillian (1969) s teoretizeze despre re ele semantice, care leag conceptele ntre ele dup gradul lor de generalitate, ceea ce duce tot la o dispunere de tip piramidal. O re ea semantic are noduri (concepte) i arcuri (rela ii dintre concepte, care pot fi de subordonare sau de predica ie). Nodul se formeaz prin incluziunea propriet ilor specifice, cele comune i altor concepte fiind incluse n conceptul superior. Eritabilitatea tr s turilor stipuleaz c un concept din re ea mo tene te propriet ile claselor supraordonate, iar principiul economicit ii cognitive postuleaz c propriet ile apar innd unui concept sunt stocate la cel mai nalt nivel de aplicabilitate a acestuia. Timpul de recuperare al unui concept din memoria semantic este dependent de distan a semantic (adic de num rul de noduri care trebuie parcurse). Fundat mai mult pe logic dect pe fapte empirice, modelul re elelor semantice a stimulat vii controverse, care au dus la revizuirea modelului nsu i n 1975. 40

B. JUDECATILE sunt unit i intermediare ale gndirii, care se fundamenteaz pe concepte i sunt incluse la rndul lor incluse n ra ionamente. Judecata presupune totdeauna o generalizare, implicnd simultan analiza i sinteza, prin rela ia stabilit cu o anumit categorie. Psihologic judecata nseamn i convingere, la origine ea fiind un act social (Cosmovici, 1996).. Convingerea ntemeiat ra ional poate fi cea care fundamenteaz judecata adev rat , c ci ea ofer posibilitatea acordului i verific rii gndirii proprii. Atunci cnd judecata se refer la propria persoan , obiectivitatea tinde s se diminue, sau chiar s dispar . Judecata are i o determinare inten ional , aceea de a convinge cu argumente valabile pe altcineva, atunci cnd nu se ntmpl acest lucru gndirea trecnd la procedee mai elaborate, cum ar fi ra ionamentul. C. RATONAMENTELE-articuleaz mai multe judec i ntr-o secven , ce poate fi o demonstra ie sau o teorie care, atunci cnd se coordoneaz n sistem, duc la construc ia a ceea ce Ey numea modelul intern al lumii. Defini ie: Ra ionamentul este un procedeu al gndirii prin care se ob in informa ii noi din combinarea datelor deja existente. Ra ionamentul formeaz necleul tare al gndirii, fiind doar o parte dintre procedele utilizate de aceasta n rezolvarea de probleme. Ra ionamentele sunt de mai multe tipuri: ra ionament prin analogie, ra ionament inductiv i deductiv. Acestea sunt ele sunt de fapt strategii de c utare a adev rului, ce pot fi algoritmice sau euristice. Ra ionamentul inductiv presupune drumul de la particular la general, iar deduc ia calea invers , de la general (fixat n premise) la particular (concluzia). n func ie de obiectul induc iei (de ceea ce se induce), pot exista trei tipuri de ra ionament inductiv: inducerea unei propriet i de la o parte a membrilor unei clase la ntreaga clas . Astfel, din secven a: Socrate a murit; Platon a murit; Aristotel a murit. Socrate, Platon i Aristotel erau oameni, putem extrage concluzia potrivit c reia To i oamenii sunt muritori. Unele ra ionamente fac inducerea unei reguli, ca n exemplul urm tor: G si i o regul simpl dup care este construit seria de numere care urmeaz , indicnd urm toarele dou numere din serie. 0 1 1 2 3 5 8 13 21 ? ? Este clar c suma a dou numere consecutive anterioare dau num rul urm tor al seriei, drept care numerele care vor urma vor fi urm toarele: 34 (13+21) i 55 (21+34). Al treilea tip de ra ionament inductiv este cel de inducere a unei structuri, ca n exemplul ce urmeaz . Exemple Se d o pereche de cuvinte. S se selecteze din cele cinci perechi de cuvinte propuse perechea care exprim cel mai bine acela i tip de rela ie reciproc cu cea existent pentru perechea dat .

CERC CENTRU A. p mnt soare B. coaj miez C. univers om D. copac trunchi E. roat osie

CEAS SECUND A. clepsidr nisip B. pendul an C. rulet centimentru D. vitezometru kilometru E. poezie ritm

NECHIBZUIT PREV Z TOR A. obraznic ru inos B. lene talentat C. impresionat emo ionat D. echilibrat vis tor F. curajos ambi ios

n primul exemplu din cele trei de mai sus, rela ia cea mai bun dintre un cerc i centrul s u este reprezentat de cupul roat osie (o circumferin i un punct central al ei), n al doilea de rulet centimetru (instrumentul de m sur i unitatea de baz pe el care o m soar ) i n al treilea de obraznic ru inos (categorii aflate n antitez , ca i n cuplul nechibzuit prev z tor, dat spre exemplificare). O specie aparte de ra ionament este cel deductiv, care nu mai presupune doar inducerea unei reguli, ci plecnd de la reguli deja stabilite trebuie ob inute noi cuno tin e. Astfel, n ra ionamentul de tip silogistic erorile de ra ionament sunt reconsiderate pentru c orice model de ra ionament care nu explic erorile este 41

considerat lipsit de valabilitate. De i logica este cea care a eviden iat principalele feluri de erori ale acestui tip de ra ionament (eroarea termenului mediu nedistruibuit; eroarea de deducere a unor concluzii din premise particulare; eroarea de con inut etc.) psihologia a fost preocupat mai mult de eviden ierea unor tipuri de modele silogistice valabile. Mai re inem ca i tipologie existen a ra ionamentului liniar(ce presupune o rela ie existent n dou premise ce descriu rela iile dintre doi itemi, subiectul trebuind s despind o rela ie nou valabil pentru al i doi itemi, care nu sunt prezen i n aceea i premis ), ca i a ra ionamentului ipotetico-deductiv (sau condi ional), de tipul dac atunci. Acesta din urm este tipul de ra ionament cel mai pu in avansat ca nivel de analiz psihologic , deoarece sub una i aceea i expresie condi ional se pot ascunde o rela ie logic , o rela ie cauzal sau o regul de producere. nl n uirea ra ionamentelor se face dup criterii logice bine structurate, pentru a elimina viciile de form care ar putea produce o contradic ie intern . Principiul identit ii, al noncontradic iei, al ter iului exclus i al ra iunii suficiente sunt legile generale care guverneaz ra ionamentul din punct de vedere logic, conferind acestuia coeren i valoare de adev r. Tendin a spre unitate de coeren a ra iunii umane i g se te originea n unitatea lumii materiale pe care ea trebuie s o modeleze i s o reproduc mintal pentru a putea face predic ii valide. De aceea valoarea de adev r a unui ra ionament poate fi probat din punct de vedere logic (este n concordan cu principiile logice), lingvistic (este n concordan cu regulile sintactico-gramaticale) i din confruntarea cu realitatea (verificarea sa practic confirma juste ea celor afirmate). Mai trebuie amintit c desf urarea ra ionamentelor presupune un cadru mai larg de raportare care este format de schemele cognitive. Ra ionamentele se pot desf ura n interiorul acestora (intraschematice) sau ntre diverse scheme mentale (interschematice). Schemele cognitive alimenteaz cu informa ie nou ra ionamentul i-i ofer criteriul de acceptare/respingere a informa iilor cuprinse n premise sau cel de justificare a validit ii concluziilor rezultate din premisele de start. n mod tradi ional ra ionamentele se mpart n dou mari categorii: inductive i deductive. Ra ionamentul inductiv se cheam astfel pentru c el produce extinderea spre o clas de obiecte i fenomene a unei propriet i, reguli sau structuri. Ea nu produce ns cuno tin e noi. Ra ionamentul silogistic produce efectiv noi cuno tin e i pleac de la reconsiderarea statutului erorii de ra ionament. Dintre modelele psihologice propuse sunt considerate valabile doar acelea care explic erorile de ra ionament. Ra ionamentul liniar este o specie de ra ionament tranzitiv. Ra ionamentul ipotetico-deductiv este de tipul dac atunci, motiv pentru care el se mai cheam ra ionament condi ional. Condi ionalul are o natur intrinsec ambigu . Valabilitatea ra ionamentelor gndirii rezult din obliga ia acesteia de a se supune la trei tipuri de constrngeri simultan: ale logicii, ale semanticii i ale realit ii. Orice ra ionament se desf oar n interiorul unor scheme cognitive sau ntre scheme cognitive. OPERA IILE GNDIRII Este meritul lui Otto Selz ( coala de la Wrzburg) de a fi introdus conceptul de opera ie a gndirii i de a fi f cut o clasificare a opera iilor ce intervin n succesiunea actului de gndire. Spearman, fondatorul analizei factoriale, a intuit structura operatorie a gndirii, descriind trei etape ale ei: n elegerea experien ei, educ ia rela iilor i educ ia corela iilor. Cel care a dat adev rata fundamentare teoretic i experimental a caracterului operatoriu al gndirii a fost Piaget (1947), care a demonstrat c ac iunea mintal , prelungire i interiorizare a ac iunii externe, este izvorul i mediul inteligen ei. Opera iile piagetiene sunt o form superioar a regularit ii, ce are tendin a de a se structura n sisteme de ansamblu, coordonate de grupul celor patru transform ri (identitate, nega ie, reciprocitate i corela ie), la care se 42

adaug opera iile combinatorii (implica ia, disjunc ia, incompatibilitatea). Descriem mai jos cele ase opera ii ale gndirii considerate a fi cele mai caracteristice. ANALIZA SI SINTEZA Sunt un cuplu de opera ii corelative, analiza presupunnd separa ia nsu irilor, a caracteristicilor obiectelor, n timp ce sinteza stabile te leg tura dintre obiecte, fenomene, p r i sau nsu iri ale acestora. Analiza nu este simpl dezmembrare n componente, c ci ea caut s g seasc diferen ierile, dup cum sinteza este, mai mult dect o nsumare, o rela ionare logic i descoperirea de nsu iri emergente, ce dep esc adi ia p r ilor. Sinteza include obiectul ntr-o clas , l coreleaz cu altele, ncercnd surprinderea unui principiu logic. Tipic gndirii ar fi caracterul ei analitico-sintetic (Rubinstein, 1962). ABSTACTIZAREA SI GENERALIZAREA Abstractizarea este opera ia de eviden iere n plan mental a unor nsu iri, concomitent cu omiterea inten ional a altora: n timp ce primele sunt abstrase, de secundele se face abstrac ie. Generalizarea presupune fie ridicarea n procesul cunoa terii de la nsu irile concrete, particulare, spre cele de ordin mai general, fie extinderea nsu irilor unui obiect asupra unei ntregi categorii. Cele dou opera ii sunt reg sibile nc de la nivelul cunoa terii senzoriale, dar selec ia nsu irilor esen iale, categoriale, conduce spre formele superioare ale abstractiz rii i generaliz rii, cele care realmente in de gndire. Abstractizarea se poate face fie prin izolarea sau desprinderea complet a unei nsu iri n raport cu celelalte, fie prin subliniere, adic prin deta area par ial a unei nsu iri care devine central , celelalte constituind fondul, fie prin manier analitic (opunerea nsu irilor esen iale celor neesen iale). Generalizarea valorific opera iile amintite anterior, c ci ea pleac de la o analiz , urmat de o abstragere: selectnd o nsu ire pur , se elimin particularul i accidentalul. Generalizarea presupune i transferul, care este o extensie mintal a nsu irii; ea face apel n egal m sur la induc ie i la deduc ie, pentru c acestea sunt tipuri de demers pe verticala gndirii. COMPARATIA Prin care se stabilesc mintal asem n rile i deosebirile dintre obiecte i fenomene pe baza unui criteriu. Ea pare a fi o structur logic mai elementar a gndirii, fiind premisa tuturor celorlalte opera ii ale gndirii. Pentru a face orice compara ie trebuie separate prin analiz unele p r i, nsu iri, elemente; reunirea asem n rilor descoperite presupune prezen a sintezei. Faptul c aceste elemente se reg sesc i la nivelul mamiferelor superioare dovede te caracterul bazal i fundamental al acestui tip de opera ie, pe care Secenov o considera cea mai pre ioas comoar intelectual a omului. Ea face de asemenea posibil serierea i clasificarea, prefigureaz con inutul intuitiv al conceptelor, anticipnd generalizarea. Raportarea cunoscutului la necunoscut face posibile accesarea i procesarea noilor opera ii n sistemul cognitiv, concordan a sau discrepan a punnd n mi care mecanisme diferite. Vgotski d o mare importan acestei opera ii n formarea no iunilor la vrste mici, ajutorul intuitiv fiind foarte important n degajarea mai ales a diferen elor: este mai u or de ar tat prin ce se deosebesc cinele de pisic , dect ceea ce le aseam n i ar permite integrarea lor ntr-o clas comun (au patru labe, blan , sunt vii, au ochi, nas, gur etc., deci sunt animale). Cel pu in la anumite vrste trebuie s existe o par ial suprapunere a elementelor, similitudinea foarte mare sau diferen ele extreme crend probleme n analiza i sinteza presupuse de compara ie. Func ionnd la diverse vrste i pentru diferite niveluri de generalitate, compara ia introduce ordine att la nivel elementar-concret, ct i la cel general-abstract: nsu irile puse n rela ie prin compara ie, prin intermediul unui criteriu, sunt chiar notele de baz care intr n componen a conceptului. Stabilirea criteriului cu claritate, relevan a i constan a acestuia sunt foarte importante, c ci el este axul n jurul c ruia se face educ ia corelatelor, adic transferul unei nsu iri de la o unitate la alta. Zlate (1999) consider c 43

aceast opera ie face posibil generalizarea: compara ia este o analiz prin sintez , finalizat ntr-o nou sintez (p. 259). CONCRETIZAREA LOGICA exprim efortul gndirii de a p trunde mai adnc n concrete ea i obiectualitatea lumii, pornind de la premise generale. Ea nu este o simpl rentoarcere de la general la particular i de la abstract la concret,ci o regndire sau o reinterpretare a punctelor sale de plecare prin perspectiva punctelor de sosire, ceea ce nseamn reinser ia gndirii la baza de start. n drumul spre abstract o bun parte din bog ia de determin ri ale obiectului se pierde pentru a se decanta esen ialul. Aceast bog ie se reg se te prin opera ia de concretizare logic , ce devine calea de valorificare practic a cunoa terii umane. Uneori concretizarea logic m soar drumul de la descoperirea unui principiu sau legi foarte generale, la confirmarea practic : de la teoretizarea efectului laser pn la multitudinea aplica iilor sale practice au trecut cteva decenii. Suntem de acord cu Zlate c opera ia de concretizare logic este o continuare fireasc a tuturor celorlalte opera ii, pe care le include sub forma unor aspecte i elemente, n ns i structura sa (Zlate, 1999). TIPURI DE GNDIRE Nenum ratele domenii de activitate n care este implicat gndirea a dus la apari ia unui mare num r de modalit i cristalizate ale acesteia: gndire ipotetic , deductiv , analogic , algoritmic , euristic , tipologic , metaforic , binar , triadic etc. GNDIREA DIREC IONAT I NEDIREC IONAT - Direc ionat este logic , sistematic , deliberat i inten ionat , c ci este orientat spre un scop, fiind modalitatea predilect a con tiin ei i ra iunii, care utilizeaz ca elemente de baz conceptele, simbolurile i regulile; Nedirec ionat este mi care liber , spontan , neorientat de vreun scop sau plan de desf urare, are ca element de baz imaginea i se origineaz mai ales n structurile incon tientului. Dac sinectica este tehnica predilect a gndirii direc ionate, brainstormingul este cel mai ilustrativ procedeu al gndirii nedirec ionate. Incuba ia, ca faz a procesului creativ, dar i asocia iile la distan sau gndurile intruzive indic maniera n care gndirea nedirec ionat intervine activ n restructurarea memoriei de lung durat . GNDIREA ALGORITMIC I GNDIREA EURISTIC - sunt moduri diametral opuse de mi care a acesteia. Gndirea algoritmic -opera iile sunt strict determinate i nl n uite unele de altele, parcurgerea corect a unui element al secven ei declan nd opera ia urm toare, iar parcurgerea ntregului algoritm garantnd ob inerea sigur a rezultatelor. Gndirea euristic se bazeaz pe opera ii care se elaboreaz din mers, desf urarea ei are un caracter arborescent, din fiecare nod al re elei de posibilit i subiectul trebuind s aleag o cale, presupus a reduce mult din cmpul incertitudinii. ncerc rile i erorile, naint rile i revenirile, taton rile prudente nu garanteaz siguran a rezultatului. Dac corespunde laturii executive a gndirii, euristica este fundamental n dezvoltarea unor strategii orientativ-exploratorii, fiind indicat n probleme cu grad mare de complexitate. Conform opiniei lui Golu (1975, p. 168), algoritmica este rutinier , c ci st pne te teritorii deja cucerite, n timp ce euristica este novatoare, inventiv , plurivoc , dezvoltnd foarte mult creativitatea uman . GNDIREA CONVERGENT I GNDIREA DIVERGENT - aceast distinc ie deriv din modelul structural al intelectului propus de Guilford: dac gndirea convergent se mi c de la diversitate la unitate, de la disocia ie la sintez , gndirea divergent reclam c utarea ct mai multor solu ii, ndep rtarea n ct mai multe direc ii posibile n raport cu punctul de plecare. Capacitatea de a genera ct mai multe produse, de a combina elemente n ct mai multe feluri posibile, explorarea pluridirec ional a materialului, figural sau verbal, enumerarea ct mai multor utilit i ale unor obiecte, formarea rapid de cuvinte i de propozi ii, toate sunt definitorii pentru gndirea divergent , ce se bazeaz pe o combinatoric care mut rigoarea gndirii pe teritoriul de libertate imaginativ al creativit ii. Considerat

44

caracteristica de baz a inteligen ei, gndirea convergent extrage rela iile din informa ia de plecare ntr-o manier logic , ordonat , n mod esen ial unic determinat n raport cu punctul de plecare. GNDIREA INDUCTIV , DEDUCTIV I ANALOGIC - n gndirea inductiv mi carea ideativ se face de la particular spre general, de la tr s turi i atribute diverse spre concepte, legi, principii. Surprinznd ceea ce este constant, comun i invariant, ea descoper regularit i pe care ncearc s le extind la clase de obiecte i fenomene, tinznd s fundamenteze legitatea (ceea ce este esen ial, necesar i stabil), plecnd de la multitudinea cazurilor particulare. Din aceast cauz produsele ei nu sunt absolut definitive sau sigure, ci ele doar tind spre generalitate i universalitate. Generaliz rile inductive au o cot mai mic sau mai mare de probabilitate, de aceea ele ofer doar aproxim ri ale adev rului, i nu certitudini. Gndirea deductiv are o mi care invers , pleac de la general spre particular: calitatea acestui demers depinde de faptul c punctul de plecare (principiul sau legea general ) trebuie s fie el nsu i de ordin general, aceasta deoarece din punct de vedere tehnic deduc ia se bazeaz pe procedee logice ndelung elaborate (silogisme, ra ionamente liniare, inferen e etc.) care i imprim un caracter riguros sistematic, c ci ea conduce ntotdeauna la o concluzie. Gndirea deductiv , centrat pe demers, este un excelent mijloc de a controla produsele gndirii inductive (concep ii, rela ii, legi). Olron a ar tat c gndirea deductiv se mi c la trei niveluri: al inferen elor tr ite, al inferen elor materiale i al inferen elor formale, ultimul fiind produs al logicii, unde regulile de inferen sunt clar definite n cadrul sistemului dat. Gndirea analogic se bazeaz pe ra ionamente noncanonice, aplicate unor fenomene extrem de diverse ca natur , dar care au un fond de asem nare, analogie, ce permite conexiuni noi. Abilitatea copiilor de a opera analogic este n cre tere odat cu vrsta, fiind dependent de fondul cuno tin elor conceptualizate. De la transpunerea empatic i identificare, la stabilirea unui program terapeutic n medicin , la alegerea carierei sau a partenerului de via i pn la proiectarea unui experiment, la crearea unei replici artificiale a mecanismelor de func ionare a viului (aparatul de fotografiat sau robotul) intervine acest tip de gndire, care n via a obi nuit sau n literatur i g se te expresia n metafor . GNDIREA VERTICAL I GNDIREA LATERAL - Gndirea lateral , prin care se ncearc rezolvarea problemelor ntr-o manier neconven ional , neortodox , aparent ilogic . Dac logica obi nuit (gndire vertical ) este preocupat de acurate ea demersului, din care rezult valoarea de adev r, gndirea lateral sondeaz mai mult posibilul, punnd la un loc puncte de vedere opuse, dar care pot coexista. Acest fapt declan eaz conflicte de idei, ducnd la construirea de modele noi, n geneza c rora relevantul i irelevantul se combin dup reguli care vin din spontaneitatea, vivacitatea i flexibilitatea min ii. Desigur, produsele sale nu sunt la fel de sigure ca cele ale gndirii verticale, dar este un tip de demers foarte util n schimbarea perspectivelor i n abordarea mai nuan at a realit ii. Component a creativit ii, f r a se suprapune peste aceasta, gndirea lateral poate fi nv at i practicat de toat lumea (Bono). GNDIREA POZITIV I GNDIREA NEGATIV sunt mai degrab atribute ale personalit ii, deoarece la acest nivel gndirea cap t caracteristicile tr s turilor de personalitate stabile care sunt atitudinile. n primul caz, gndirea pozitiv pune n mi care atitudini active, ofensive i constructive (Este greu, dar se poate., Nu este dracul chiar a a de negru!, Dac vrei, po i! etc.), pe cnd gndirea negativ este pasiv , defensiv , defetist , neconstructiv , ncetinind sau blocnd evolu ia persoanei. De fapt, aceast dihotomie arat for a leg turii dintre planul cognitiv i planul con tiin ei n elaborarea unei filozofii de via : gnditorul pozitiv for eaz victoria, nu se teme de risc, c ci nu-l supraevalueaz ; are veselie, ncredere n sine i entuziasm; nu are resentimente, el v znd o solu ie chiar i n cele mai grele mprejur ri; r mne viu, activ i creator pe scena vie ii. Atributelor pasivismului, nencrederii, lipsei de angajare ale gndirii negative i se substituie ra ionalitatea, ncrederea i for a optimismului gndirii pozitive. Atragem aten ia c aceasta trebuie s se sprijine pe o solid func ie a realit ii i pe o autoevaluare corect , pentru a fi cu adev rat benefic .De i mai pot fi enumerate numeroase alte tipuri (gndirea vigil i

45

autist , gndire eficient i neeficient , gndirea con tient i incon tient ), credem c cele expuse pn acum contureaz cteva moduri distincte de particularizare a gndirii n func ie de diverse criterii. ACTIVIT ILE GNDIRII CONCEPTUALIZAREA capacitatea de a forma i integra conceptele este elementul de baz al conduitei inteligente i asupra acestei probleme ne-am oprit cnd am analizat conceptele. Astfel, dac Galton este tributar viziunii asocia ioniste engleze, pentru el conceptele rezultnd din suprapunere i contopire a imaginilor obiectelor, Vgotski accentueaz asupra rolului cuvntului n geneza conceptului, iar Galperin pe ac iune, realizat prin veriga de orientare i prin cea de execu ie. N ELEGEREA este un rezultat, par ial sau final al gndirii, care const n stabilirea unor rela ii importante ntre ceva necunoscut i ceva dinainte cunoscut (Cosmovici, 1996, p. 196). n elegerea, care poate fi nemijlocit sau mijlocit , brusc sau treptat , este n esen o nou sintez , constnd din relevarea leg turilor existente ntre obiecte sau fenomene. Subiectiv, ea este tr it ca stare de iluminare i clarificare, ce poate surveni fie la cap tul unui travaliu intelectual, fie brusc, ca n fenomenul numit iluminare (insight sau stare de revela ie, inspira ie, trans ). Particularit ile structurilor cognitive, reactualizate din memoria semantic , piramida no iunilor sau re elele semantice devin sistemul de referin prin care noile informa ii cap t sens, sunt n elese. n elegerea are un rol fundamental n coal , Ausubel i Robinson (1981) dedicndu-i pagini memorabile, pentru ei ideile ancor fiind cele care fac posibil raportarea informa iei noi la cea veche, prin diverse mecanisme (subsumarea derivat , corelativ sau supraordonarea). Textul tiin ific complex, demonstra ia matematic , gramatica, corpurile complexe de cuno tin e presupun niveluri specifice ale n elegerii, care poate fi de suprafa sau de profunzime, ngust sau extensiv , cu posibilitate de transfer mai mic sau mai mare. Este evident c , odat cu vrsta, n ciuda pierderii unor caracteristici func ionale importante ale sistemului cognitiv, suntem capabili s st pnim nu doar informa ii, ci corpuri de cuno tin e, pentru c am dezvoltat ceea ce Allport numea largi sisteme de integrare. n mod cert motiva ia i efortul voluntar intervin masiv n n elegere, c ci numai prin inten ionalitate cunoa terea se personalizeaz , informa iile fiind incluse ntr-un sistem valoric, bazat pe opinii, convingeri, concep ii de via , care permit un nivel al n elegerii progresiv mai mare. Cnd n elegerea se refer la conduite i comportamente, ea devine comprehensiune (calitatea de baz a psihologului), iar cnd valorizarea este mai degrab afectiv , n elegerea devine participare i empatie, element de baz n psihoterapie, dar i ntr-o gam larg de profesii ce presupune contactul interuman. REZOLVAREA DE PROBLEME gndirea este un proces psihic prea complex pentru a intra n func iune n orice situa ie, pentru care doar deprinderile sau automatismele pot fi suficiente.Gandirea intervine acolo unde exist o situa ie problematic , o tensiune dat de un gol n cmpul problemei. De aceea gestalti tii v d problema ca pe o configura ie nencheiat , pe care solu ia g sit o reechilibreaz prin restructurarea i reorganizarea cmpului, adic prin rezolvare. Behaviori tii plaseaz problema n binecunoscuta schem Stimul Reac ie, care produce n timp asocieri n lan , cu nenum rate elemente media ionale, mediatorii verbali fiind cei mai importan i. La ace tia rezolvarea problemei este deci dependent de frecven a asocierii S R. Mult mai pertinent este perspectiva piagetian asupra rezolv rii de probleme, conceput ca activitate de umplere a golurilor. Aceasta se realizeaz prin punerea n mi care a structurilor operatorii ale gndirii, a c ror echilibrare se realizeaz la nivelul schemelor cognitive prin jocul dintre asimilare i acomodare. Psihologia cognitiv are o perspectiv mult mai tehnic i mai elaborat asupra rezolv rii de probleme. Pentru ea problema este definit de o stare ini ial a organismului i mediului s u, o stare-scop, pe care subiectul este motivat s o ating , i o mul ime de ac iuni sau de opera ii care fac plauzibil atingerea scopului. Cognitivi tii vorbesc despre un spa iu al problemei (modul n care subiectul i reprezint problema), despre operatori i strategii rezolutive, despre sisteme de producere, formate din 46

secven e de reguli: o problem poate fi bine sau r u definit func ie de gradul de specificare a tuturor componentelor spa iului problemei. Pentru cognitivi ti principala metod de cercetare a procesului rezolutiv este protocolul gndirii cu voce tare, dar i analiza sarcinii, analiza produselor intermediare ale activit ii etc. Definind ra ionamentul ca pe o metod se producere de noi cuno tin e din cele deja existente pe baza unor mecanisme inferen iale, (Miclea, 1999, p. 315) ei recunosc i studiaz trei tipuri de ra ionamente: inductiv, deductiv i liniar. Radu i Miclea (1987) propun o perspectiv psihologic asupra rezolv rii de probleme, cuprinznd urm toarele patru postulate: y y y problemele au un caracter psihogenetic, deoarece structurile cognitiv-operatorii n func ie de care ele apar sunt rodul evolu iei psihogenetice; func ia erotetic a rezolv rii de problemelor rezult din aceea c o problem poate fi ea ns i generatoare de noi probleme;

problema are o schem vectorial , n sensul c anticipeaz ceea ce va fi acceptat ca solu ie; problema are un model mintal acceptor care are rolul nu numai de a produce, ci i de a evalua solu ia. Rezumat: Gndirea este statul major al ntregului sistem de cunoa tere uman pentru c el efectueaz transform ri de esen ale informa iei, permi nd sesizarea esen ialului i legicului prin care devin posibile proiectarea mintal i predic ia. Gndirea are un caracter pregnant ac ional i opera ional, deoarece se sprijin pe ac iuni externe interiorizate mintal numite opera ii, furniznd elementele necesare sus inerii din interiorul cogni iei a tuturor celorlalte ac iuni umane. n acela i timp gndirea este mijlocit i mijlocitoare, are caracter generalizat- abstract i este reversibil . Unit ile de baz ale gndirii l reprezint conceptele, care sunt puse n mi care prin judec i i ra ionamente. Ra ionamemtele sunt de tip inductiv i deductiv, menirea lor fiind aceea de a produce mai mult informa ie la ie irile sistemului dect la intr rile sale. Opera iile de baz ale gndirii sunt constituite n cupluri complementare (analiza i sinteza, abstractizarea i generalizarea) fundamentate pe opera ia sa bazal care este compara ia. Concretizarea logic produce reinser ia gndirii la punctul de start pentru a verifica n planul realit ii valabilitatea demersurilor sale. Exist o multitudine de strategii ale gndirii (inductive-deductive, divergent -convergent , algoritmic -euristic , pozitiv -negativ etc.). Activit ile de baz ale gndirii sunt n elegerea, conceptualizarea i rezolvarea de probleme. 5. LIMBAJUL I COMUNICAREA Natura informa ional a psihicului uman este atestat de faptul c geneza i func ionarea sa sunt indestructibil legate de informa ie. Aceasta este nu numai agentul de leg tur intern ntre sistemele i subsistemele sistemului psihic uman, ci i elementul de schimb prioritar cu ecosistemul s u, adic cu componenta socio-cultural a mediului de via . Toate schimburile substan iale i energetice cu acesta, f r de care psihicul nu ar putea func iona, sunt mediate prin schimburi informa ionale. Comunicarea uman se sprijin n mod esen ial pe al doilea sistem de semnalizare (Pavlov), care este limbajul. Acesta nu mai este doar un fapt psihologic, ci preponderent unul social, deoarece limbajul devine posibil prin existen a unei limbi. Limba este ea ns i un produs social-istoric, elaborat pe parcursul a mii de ani de evolu ie al unei comunit i umane. Limba este principalul mijloc de producere, de conservare i de transmitere al culturii unei societ i de la aceasta c tre fiecare dintre membrii s i. Ea transmite nu doar cuno tin e, ci i structuri sintactico-morfologice preformate care 47

accelereaz formarea structurilor cognitive tipic umane prin procesul de encultura ie. Limba este deci mijlocul predominant de dobndire al atributelor specific umane de c tre fiecare nou membru al societ ii. LIMB , LIMBAJ, VORBIRE Prin complexitatea lui, limbajul nu se reduce numai la comunicarea interuman , dar cu siguran aceasta este func ia lui cea mai important . Prezent i la speciile sub-umane, comunicarea presupune schimbul i reciprocitatea.Schimburile lingvistice sunt mai mult mai specifice umane. Defini ie: Limba este un sistem extrem de complex de comunicare interuman generat socialistoric, avnd ca rol fundamental elaborarea, conservarea i transmiterea culturii de la societate spre fiecare dintre membrii s i. Ea rezult din practica social , are o evolu ie continu , dar larg i lent , n conformitate cu procesualitatea i legile sociale i ale istoriei. Ea exist printr-un sistem de simboluri i semne, are un vocabular de zeci sau sute de mii de cuvinte i o gramatic , cu elementele ei de sintax i morfologie. Prin acestea se definesc regulile de producere a enun urilor inteligibile. n sens strict, limba nu este numai un element al culturii, ci chiar vehiculul ntregii culturi i al tuturor celorlalte deprinderi culturale (obiceiuri, reguli, ritualuri, credin e, tabu-uri). Defini ii: Limbajul este func ia psihic ce const n utilizarea limbii i a tuturor resurselor sale n procesul de comunicare. Vorbirea este actul de utilizare individual i concret a limbii n procesul comunic rii. Dac limba este obiect de studiu al lingvisticii, limbajul, ca fapt de comunicare interuman , ce se bazeaz pe resursele din cadrul unei limbi, este obiect al psiholingvisticii, iar forma ei de baz , vorbirea, este obiectul psihologiei. Urm rind nsu irea limbii n condi ii concrete, relevnd stadiile n achizi ia limbii, care duc la mbog irea i perfec ionarea vorbirii, nsu irea citit-scrisului (cu dificult ile asociate), psihologia are n vedere formele i func iile sale complexe. Psihologic, sistemul verbal este considerat ca fiind principalul element de integrare cognitiv , afectiv , atitudinal , un principiu de organizare al ntregului psihic. El poate fi considerat o matrice func ional specific uman (Popescu-Neveanu, 1977, p. 7). La om st rile obiective (impresive) se asociaz continuu cu o mi care spre exterior, (expresiv ) a acestor st ri, tradus prin sunet, gestic , pantomimic ce dobndesc func ii de comunicare. Din acestea se degajeaz limbajele propriu-zise. Pentru a eviden ia func iile limbajului, va trebui s avem n vedere aceast rafinare progresiv a lor, ce pleac dinspre biologic i afectiv, pentru a c p ta dimensiuni specific umane prin cogni ie, reglare i comunicare social . FUNCTII DE BAZA ALE LIMBAJULUI Func ia afectiv a limbajului const n exprimarea spontan sau semi-inten ionat a emo iilor i a impulsurilor, sub forma intona iilor, a modific rilor de timbru, mimic i gesticula ie, pn la strig t i interjec ie, ca n st rile de mare nc rc tur emo ional . Este o func ie a limbajului care se leg de formele mai primitive de expresie, la care limbajul evoluat a ad ugat nuan e i modul ri specifice. Preciz m c orice comunicare implic , pe lng mesajul principal (cel mai adesea de natur informa ional-cognitiv ) un con inut afectiv, atunci cnd inten ion m s influen m conduita cuiva, s ob inem ceva, s declan m o schimbare de conduit . Prin aceast func ie apare o rezonan emo ional-afectiv ntre locutor i interlocutor. De aici deriv cu siguran func ia persuasiv a limbajului, care presupune deliberat convingerea, influen area sau modificarea comportamentului celuilalt. Este o func ie ce intervine n toate tipurile de tranzac ii umane ca un element important de convingere. n psihoterapie sugestia folose te aceast 48

permeabilizare afectiv creat prin limbaj pentru a genera o schimbare de optic sau de atitudine a clientului. Hipnoza, de exemplu, nu poate fi n eleas i utilizat n afara conceptului de sugestie i sugestibilitate. Componentele afectiv i sugestiv a limbajului sunt evidente de la vrste mici, ap rnd n interiorul rela iei mam -copil. Ambele sunt eviden iabile i n cazul limbajelor foarte elaborate ale artei, unde componenta afectiv i cognitiv formeaz un aliaj pus n slujba exprim rii inefabilului. Func ia ludic a limbajului apare de timpuriu n jocul copilului, care dezvolt pl cerea de a fi cauz ac ionnd nu numai asupra obiectelor, ci i asupra cuvintelor care le in locul. Este larg acceptat faptul c limbajul expresiv (cel pe care l produce copilul efectiv) i cel impresiv (cel pe care acesta l n elege) au sfere extrem de diferite, ultimul fiind mult mai larg. Limbajul activ (produs) se na te efectiv din cel pasiv (n eles). Func ia ludic exprim , pe de o parte, contribu ia acumul rilor incon tiente n geneza limbajului infantil, i, pe de alt parte, rolul elementelor implicite ale cuvintelor implicate n acest proces (rima, alitera ia, asonan ele etc.). La adult jocurile de cuvinte, replica spiritual , pl cerile rafinate ale rebusismului, imaginile poetice vor prelua de la vrsta copil riei dou caracteristici fundamentale: ideea de joc cu cuvintele i contribu ia sensurilor conotative, secundare, depozitate n incon tient, care ofer de multe ori o combinatoric la distan , surprinz toare prin marele ei poten ial de creativitate. Exemple: ntrebat cum o mai duce cu via a n condi iile tranzi iei prelungite, un pensionar htru afirm c el se lupt cu ... inflama ia (adic cu o infla ie devenit agentul inflamator al vie ii sale). n leg tur cu un fiu care i-a irosit via a n interminabile jocuri de c r i, expresia sa verbal sugereaz esen ialul: Fiul meu este o mare personulitate! Func ia reglatorie i autoreglatorie rezult din utilizarea limbajului ntr-un context situativ specific, prin care ac iunea proprie sau a celorlal i este planificat , condus i controlat prin formule concise i energice. Prin aceast func ie, limbajul adapteaz ac iunea la mprejur ri, modulnd intensitatea eforturilor i imprimndu-le un anumit ritm, de unde caracterul s u evaluativ sau imperativ. Evaluativ, pentru c se compar ac iunea prezent cu cea proiectat anticipativ i imperativ pentru c mbrac forma ordinelor, ndemnurilor sau a aprob rii-dezaprob rii. Acestea se pot referi la conduita proprie, dar i la a celorla i. Cnd se refer la conduita altora, limbajul este un eficace mijloc de interven ie pentru a aplana conflicte, pentru a schimba atitudinile celorlal i i a schimba percep ia de sine prin mai buna valorizare de c tre membrii grupului. Func ia reprezentativ substituie obiectelor, fenomenelor sau rela iilor formule verbale sau alte categorii de semne. Dac unii autori accentueaz pe caracterul comunicativ i pe cel expresiv al limbajului, Piaget insist pe caracterul reprezentativ al acestuia. Prin perfec ionarea sistemelor de tratare a informa iilor, subiectul i construie te mai nti imaginile mentale (reprezent rile), apoi simbolurile acestora (grafice, iconice, cifrice sau comportamentale), la sfr it ap rnd semnele (cuvintele), pe care se bazeaz de fapt limbajul. n accep iunea lui Ombredane func ia dialectic a limbajului este aceea prin care el intervine n construirea i analiza combina iilor simbolice, forma cea mai elaborat fiind algebra. Spre deosebire de func ia reprezentativ (predominant imaginativ ), func ia dialectic este posibil doar la sfr itul stadiului opera iilor formale, ceea ce face posibile ra ionamentele ipotetico-deductive, tipice cunoa terii conceptuale, abstracte. Elaborarea la nivel categorial a limbajului i pune amprenta asupra tuturor celorlalte func ii, pe care le dezvolt i rafineaz . Esen ial acestei func ii este c ea formuleaz , dar i rezolv conflictele cognitive, contradic iile logice, dnd coeren discursului ra ional al tiin ei. Deci ar putea fi numit , func ia cognitiv a limbajului. Exist i alte func ii ale limbajului. Func ia magic , de exemplu, este aceea prin care cuvntul a fost considerat constant a avea o putere incantatorie, de vraj , de unde utilizarea lui divinatorie.Aceasta poate fi explica ia pentru care multe mitologii au f cut din for a magic a cuvntului principiul generator al lumii (La nceput a fost cuvntul ... Biblia dup Ioan). Din func ia magic deriv cea estetic a 49

limbajului, care valorific artistic puterea sa de incanta ie (n latin , cnt rile poetului erau carmina, adic vr ji), cu att mai mult cu ct poezia clasic a conservat din muzic ritmul interior pe care l-a asociat cu un univers de semnifica ii, de unde marea ei for de expresie. Concepnd conduita verbal ca pe un act interpersonal, Skinner subliniaz func ia adresativ i func ia de recep ie a limbajului, corespunz tor c rora se deta eaz limbajul activ i cel pasiv, care alterneaz n cazul dialogului. Lund n calcul dimensiunile psihicului uman, Popescu-Neveanu deta eaz ca esen iale: func iile comunicativ , cognitiv i reglatorie ale limbajului, toate celelalte func ii analizate anterior fiind considerate subordonate acestora trei. Func iile esen iale ale limbajului-A. Func ia comunicativ (Modelul abstract al comunic rii umane

E Emi tor
Semnifica ia inten ionat Perturba ii (zgomot)
Canal de comunica ie Codificarea simbolic Emiterea simbolurilor Primirea simbolurilor

R Receptor
Semnifica ia perceput

Decodificarea simbolurilor

Recep ia feedbackului

Emisia feedbackului

Func ia comunicativ , de transmitere de informa ii este caracteristica cea mai important i cea mai specific uman a limbajului. Esen ialmente comunicarea pune n leg tur (vezi fig de mai sus) un emi tor(E) cu un receptor(R), care i transmit unul altuia informa ii sub forma unui mesaj (M), folosind un canal de comunicare(C),pe care informa ia este codificat la emi tor i decodificat la receptor. Emi torul i formuleaz ideea,gndurile,st rile afective sub forma mesajului care,pentru a putea trece prin canalul de comunicare,trebuie codificat ntr-un format comun.Aceasta presupune c repertoriul emi torului se suprapune par ial peste cel al receptorului. Acest cod comun interiorizat este de obicei limba, mpreun cu mijloacele ei de expresie verbal (intona ia, accentul, frazarea, adic expresivitatea paraverbal ) sau nonverbal (mimica, gesturile, mi carea i atitudinea corpului, organizarea spa ial a comportamentului). Unit ile de informa ie ale mesajului transmis pe canalul de comunicare declan az func ionarea organelor de sim ale receptorului, care prime te mesajul sub o form distorsionat . Din cauza pertuba iilor sau a zgomotelor de pe canal, dar i din cauza repertoriilor care se pot suprapune prea pu in, decodificarea este i ea doar par ial adecvat . Existnd o diferen ntre semnifica ia inten ionat de emi tor i cea efectiv perceput de receptor este nevoie de un proces de autoreglare a comunic rii. Acesta este feedback-ul, prin care emi torul i ajusteaz mesajele emise pentru a atinge principalul scop al comunic rii, acela de a fi ct mai bine n eles. Comunicarea verbal presupune nu numai schimbul de informa ii codificate cu ajutorul limbii, ci ea vehiculeaz n paralel i con inuturi emo ional-afective, cum ar fi acordul sau dezacordul, acceptarea sau respingerea, concordan a sau discordan a opiniilor. Aceste eleemente se reflect n conduita celor care comunic i trebuie i ele decodificate. 50

Comunicarea verbal se bazeaz pe cel mai specific mijloc de transmitere a informa iilor, limbajul, care nu este doar un simplu mijloc de transmitere, ci i un tip special de conduit care implic activit i foarte diverse: vorbire, ascultare, schimb de idei, re inere, reproducere, traducere a mesajelor sonore. Ea se subsumeaz conduitelor simbolice (desen, scris, limbaj, gesticula ie). Cuvintele fac posibil nu numai comunicarea, ci i dezvoltarea global a intelectului uman, ele fiind locul unde reprezentarea i cogni ia fuzioneaz ntr-o dimensiune comun , cea semantic . n procesul nsu irii limbajului se formeaz gndirea logic prin n elegerea rela iilor, a implica iilor, a corela iilor pe care le conserv no iunile, judec ile i ra ionamentele, superpozabile cuvintelor, propozi iilor i frazelor gramaticale. B. Func ia expresiv -se refer la m sura n care forma limbajului (sau expresia) se adecveaz , corespunde con inutului comunicat. Expresivitatea transmite i o atitudine a subiectului fa de ceea ce el comunic , dar i fa de interlocutor. Registrul expresiv al vorbirii este de o inegalabil complexitate, dintre elementele lui intensitatea, frecven a i organizarea temporal fiind fundamentale. Astfel, prin intona ie, care este un fenomen sonor unitar, intensitatea emisiei sonore, cuplat cu tonalitatea sunetului, imprim mesajului o expresivitate specific ;prin intona ie sensurile i semnifica iile mesajului pot fi variate, nuan ate sau schimbate complet. Un loc important revine i accentului, care scoate n eviden elementul cognitiv sau afectiv cel mai relevant al mesajului. Organizarea temporal , tempoul sau ritmul individual al vorbirii sunt importante elemente de expresivitate verbal . Expresivitatea vorbirii nu se rezum doar la mijloacele fonetice, ci are n vedere i bog ia vocabularului, gradul de adecvare la situa ie al cuvintelor alese care, pe lng semnifica ia de baz , au sensuri conotative care se precizeaz doar n func ie de context. Dintre mijloacele sintactice ale expresivit ii verbale lungimea propozi iilor sau a frazelor joac un rol important n definirea stilului personal. n timp ce frazele scurte imprim dinamism i claritate limbajului, cele lungi pot fi foarte adecvate atunci cnd se caut exprimarea unei viziuni nuan ate i de ansamblu asupra unei teorii sau probleme, sau atunci cnd situa ia (s rb toare, evocare festiv etc.) o impune. Expresivitatea comunic rii fundamenteaz un capitol aparte al acesteia, o zon de ntlnire ntre afectivitate i limbaj, comunicarea nonverbal , care acompaniaz , sus ine i nt re te, dar uneori este n dezacord cu cea verbal . Codurile neverbale nuan eaz , faciliteaz i contextualizeaz comunicarea verbal , fiind adev rate limbaje implicite, care interfereaz cu mijloacele verbale explicite. n ordine ontogenetic , mimica este primul tip de limbaj descifrat de copil, prin asocierea sa cu st rile de satisfacere sau nonsatisfacere a unor trebuin e elementare. Unele dintre elementele acestui limbaj nonverbal au o codificare social mai strict , altele mai elastic i mai pu in specific . COMPETENTA SI PERFORMANTA LINGVISTICA n competen a comunica ional n cadrul teoriilor nativiste asupra limbajului Noam Chomsky a teoretizat existen a unor structuri de suprafa ale limbajului i despre structurile lui de adncime (nn scute i universale). El a ncercat s explice regulile de transformare ale structurilor de adncime n structuri de suprafa prin gramaticile generative sau transforma ionale. Chomsky face o extrem de interesant distinc ie ntre competen a lingvistic a unui vorbitor, rezultat din cunoa terea pe care o implic orice act verbal, lund forma unei gramatici, a unui sistem de reguli, i performan lingvistic , determinat de capacitatea subiectului vorbitor de a transpune n practic anumite reguli, prin adecvarea la situa ia de comunicare concret . Al i autori definesc competen a socio-comunica ional ca rezultnd din posibilitatea cuiva de a se face bine n eles n comunicare, adecvndu- i limbajul la nivelul de n elegere al interlocutorilor. Fiecare cultur asociaz limbajul cu statusurile i rolurile sociale, crend modele lingvistice ale comunic rii: ne adres m diferit atunci cnd oferim sau cnd cerem, unui public larg sau unuia restrns, efului sau subalternului. Prin aceasta se comunic nu numai con inuturi explicite (mesajul central), dar i implicite (inten ii, scopuri, atitudini, sentimente, apartenen etnic , clas social , profesie etc.). 51

Bernstein (1961) a ar tat c exist marcate diferen e de clas relative la modul cum oamenii folosesc limbajul: clasele superioare ar folosi n comunicarea p rin i-copil preponderent codul complex al limbajului (multe substantive, verbe i adjective, cu un mare num r de explica ii), n timp ce clasele de jos ar folosi un cod limitat, (cu mai multe pronume, interjec ii i pu ine explica ii). ncercarea de a explica n acest fel plusul de inteligen al primei categorii a fost ns contrazis de faptul c , chiar n perimetrul codurilor limitate, oamenii din clasele de jos comunic lucruri extrem de subtile, cu o mare economie de limbaj, dar folosind un spectru foarte larg de nuan e prin elementele nonverbale (tonul vocii, accentul sau ritmul unui enun ). Utilizarea nuan at a elementelor de expresivitate ale limbajului paraverbal i nonverbal sunt elementele definitorii care fac diferen a dintre o competen lingvistic ridicat dublat sau nu de o competen comunica ional la fel de mare. Dintre acestea cteva merit o aten ie special : Contactul vizual este un element foarte important, care se asociaz atunci cnd privirea este direct (ochi n ochi) cu sinceritatea, cu deschiderea spre comunicare i cu interesul pentru discu ie. n cultura vestic evitarea privirii este tradus ca semn al nesincerit ii sau al inten iilor de disimulare. Culturile extrem-orientale (japonez , chinez ) interzic privirea n ochi a unei persoane mai vrstnice sau superioare ca statut, gestul putnd fi interpretat ca sfid tor, provocator i lipsit de respect. Privirea poate nsemna atrac ie, simpatie i interes n context pozitiv, dar i agresivitate, sfidare, provocare, n context negativ. Simpatia duce la dilatarea pupilei, n timp ce antipatia provoac contractarea ei Normele spa iale sunt de fapt niveluri de proximitate: spa iul intim pn la 45 cm; spa iul personal pn la aproximativ 90 cm; spa iul oficial pn la aproximativ 120 cm; spa iul public peste 150 cm, fiecare tip de spa iu presupunnd tipuri de interac iuni sociale specifice. Distan a normal de comunicare dintre o persoan i un grup este de 3 6 metri, care poate fi utilizat n diferite moduri. Toate aceste bariere spa iale sunt generate de reguli care apar in unui anumit tip de cultur , existnd culturi distante (cele anglo-saxone i cele extrem orientale), ce presupun distan e interpersonale mari i culturi apropiate (culturile latine) care permit chiar intruziunea n spa iul intim al celuilalt n timpul comunic rii personale. Expresia facial este extrem de important , pentru c fiind la vedere, este elaborat complex i inut sub control con tient mai strict dect gestica, pantomimica. De aceea ea ndepline te o func ie de sus inere i de reglare a conduitei verbale, constituindu-se ca un limbaj secundar complex. Gesturile pot ndeplini func ii foarte diferite: de ilustrare (nt resc mesajul verbal), de adaptare (indic st ri emo ionale ce nu fac parte dect secven ial din comunicare), gesturi emblematice (policele unit n cerc cu ar t torul nseamn O.K., totul este n ordine, Vcu ar t torul i al doilea deget nseamn victorie etc.). Competen a lingvistic vine din capacitatea de a n elege la niveluri mari de adncime vocabularul i structurile sale gramaticele. Ea este evident mai ales n limbajul scris. Competen a comunica ional se refer la capacitatea utiliz rii efective a limbii n contexte de comunicare variate. Aceasta se eviden iaz mai bine n comunicarea verbal oral , cnd locutorul poate utiliza variat i creativ rezervele de expresivitate paraverbale i nonverbale, pentru a imprima acesteia bog ie ideatic , fluen i o mai bun organizare. Prin toate acestea se realizeaz principalele cerin e legate de comunicarea verbal , acelea de a fi bogat , expresiv i ct mai bine n eleas . Dintre resursele nonverbale expresivitatea fe ei, p strarea contactului vizual i utilizarea corect a nivelurilor de proximitate sunt elemente definitorii. O bun capacitate comunica ional ia n considerare i contracareaz barierele de comunicare ce 52

pot ap rea. n comunicarea oral interpretarea feedback-ului de la preopinent devine un atribut important al competen ei comunica ionale deoarece permite o mai fin autoreglare a comunic rii. Exist y y i BARIERE IN COMUNICARE (Luca, 1998), dintre care amintim cteva:

Probleme semantice, legate de competen a socio-lingvistic : persoanele cu un statut ridicat tind s se exprime ntr-un jargon savant, devenind greu inteligibile. Distorsiunile perceptive: centrarea accentuat pe sine (egocentrare) nu permite n elegerea punctului de vedere al celuilalt, de unde dificultatea alternan ei i deschiderii succesive a canalului de comunicare, presupus de dialog. Alegerea gre it a canalului sau a momentului comunic rii (nu vom folosi telefonul pentru un raport sau ora 15 a unei zile de vineri pentru a lansa un proiect nou). Lungimea excesiv a canalelor: n structurile organiza ionale multietajate parcurgerea ierarhiei poate fi foarte greoaie, ceea ce duce la pierderea actualit ii informa iilor. Absen a feedback-ului intervine n comunicare unidirec ional (p rinte-copil, profesor-elev, efsubaltern) unde, neavnd semnale de r spuns, nu avem o idee clar despre gradul de n elegere al mesajului.

y y y

Diferen ele culturale: apar innd unor culturi sau etnii diferite, semnalele nonverbale (care sus in mesajul verbal), cap t interpret ri eronate (mi carea capului, care la romni nseamn da, la bulgari nsemn nu). Toate aceste bariere pot fi dep ite prin optimizarea comunic rii, ceea ce presupune organizarea clar i logic a elementelor mesajului, f r a-l supranc rca cu detalii, transmiterea pe cel mai potrivit canal n raport cu con inutul, scurtarea lan ului comunica ional, plasarea de persoane competente n nodurile re elei comunica ionale i facilitarea de c tre emi tor a recep iei, prin strnirea interesului privind con inutul sau finalitatea comunic rii. FORMELE LIMBAJULUI n evolu ia copilului perioada de pn la 12 18 luni relev o capacitate crescut de a n elege limbajul adultului, care se manifest prin faptul c r spunde la comunicare sau cerin e simple, ceea ce dovede te apari ia limbajului pasiv. n construc ia lui un rol fundamental are mama, n principal, care- i verbalizeaz multe dintre ac iunile desf urate n prezen a copilului, modificndu- i vorbirea n sensul simplific rii, folosirii unor construc ii familiare, elementare (un veritabil jargon infantil) pe care copilul tinde i este chiar ncurajat s l imite (papa este mai u or de reprodus dect cuvntul mncare sau prnz). Treptat, prin imita ie, copilul produce primul cuvnt (pa-pa, ta-ta) din sunete repetitive i, puternic ncurajat de adult, i l rge te competen a lingvistic . De la cuvntul fraz (holofraz ) el articuleaz verb i substantiv (Vreau ursule , m mica vine), pentru ca apoi s apar formele flexionare i articolele (Uite un c elu !), dup care apar ntreb rile simple (ce ?, unde ?, cnd ?, cum ?, i mai ales de ce ?), apoi se introduc frazele simple din mai mult de o propozi ie (Eu am b ut lapte, i ursule ul a b ut lapte) pentru ca n faza a cincea s apar propozi iile legate prin elemente de rela ie i subordonare (Maia, care locuie te acolo, merge la gr dini a noastr ). Dezvoltarea ulterioar a acestui limbaj activ se face, dup Brown, (cit. in. Hayes i Orrell, 1997), prin mbog irea continu a vocabularului. Limbajul activ are dou modalit i: oral i scris. Atunci cnd semnalele sonore sunt destinate altcuiva (au adres ), vorbim de limbajul extern, opusul lui fiind limbajul pentru sine (autoadresat, asonor i imperceptibil din afar ) numit limbaj intern. Limbajul pasiv va r mne ntotdeauna o baz a limbajului activ, deoarece are o sfer mai mare dect acesta, fiind implicat n nv area limbilor str ine, dar i n citire, lectura func ionnd prin receptarea vizual i n elegerea mesajelor scrise. y 53

Limbajul oral poate fi colocvial, dialogat sau monologat i este limbajul de baz , prezent la to i subiec ii normali, prin intermediul lui constituindu-se citirea, scrierea i limbajul intern. El se desf oar ntr-o situa ie dat , presupune participarea unuia (dialog) sau mai multor interlocutori (colocviu), are un pregnant caracter adresativ, beneficiaz de o puternic sus inere expresiv . n desf urarea limbajului dialogat exist o alternarea a rolurilor de emi tor-receptor, ceea ce antreneaz pe rnd participan ii. Fiind posibile complet ri i reveniri, aceea i idee circul prin mai multe min i, ceea ce duce la mbog irea cunoa terii prin comunicare. Prescurt rile, comut rile de sens, folosirea unor sensuri aluzive sau contextuale, bazate i pe patrimonii comune de experien (repertorii comune) fac specificul acestui tip de comunicare. For a considerabil a limbajului dialogat rezid din multitudinea resurselor paraverbale sau nonverbale pe care acesta le mobilizeaz , din implicarea simultan a elementelor relevante cognitiv i afectiv.Acest tip de limbaj este viu, bogat, spontan, expresiv satisf cnd nevoi complexe ale celor intra i n dialog: nevoia de a se informa, de a persuada, de a prelua controlul, de a se afirma, de a se clarifica etc. Limbajul monologat presupune un auditoriu n fa a c ruia vorbim, expunem o idee, iar comunicarea trebuie atent preg tit n prealabil, pentru a avea cursivitate i a transmite lucruri valoroase, interesante. El presupune un efort de dedublare anticipativ (s te pui n mintea auditoriului i s anticipezi ecoul, dar i problemele ce ar putea fi ridicate de acesta). Form predilect a teatrului, monologul se construie te dup legea efectului, se bazeaz pe o dozare atent a mesajelor verbale i neverbale, utilizeaz schema dialogului i a conversa iei prin aceea c are un permanent feedback n reac ia mimic , pantomimic sau sonor a publicului. Presupunnd elaborare prealabil , coeren , corectitudine gramatical , claritate, o aten ie mobil , pentru a citi reac ia publicului i a ajusta rapid discursul, monologul este un examen greu de trecut, c ci el necesit exerci iu, experien , sim psihologic i o anumit retoric . Cnd monologul se desf oar n absen a unui public, vorbim de solilocviu, prezent mai ales la copii, nainte de apari ia limbajului intern, uneori la b trni, n anumite boli psihice sau la cei care i preg tesc monologurile publice (actorii). n limbajul colocvial sunt implica i mai mult de doi participan i, comunicarea dintre ei f cndu-se n re ele de tipuri diferite (lan , triunghi, circular, radial, n furc etc.) forma re elei, configura ia ei n timp, fiind determinat de pozi ia i rolurile fiec rui membru din grup. Limbajul scris apare odat cu nceperea colarit ii, perfec ionndu-se paralel cu aceasta, dar i mult timp dup aceea. Este mult mai preten ios dect cel oral, necesitnd o perioad lung de formare, asistat de persoane calificate (institutoare, profesorii de limba romn i limbi str ine, n special). Nedispunnd de contextul situa ional, de func iile de sus inere ale expresivit ii i de posibilitatea de a reveni pentru corecturi i complet ri, limbajul scris este strict, normat gramatical, este concis, sistematizat i clar, pentru a facilita lectura (scrisul este descifrat cu mai mult efort dect vorbirea). Fiind mai elaborat, mai preten ios, limbajul scris pune mai bine n eviden capacitatea de gndire a unei persoane, bog ia interioar i stilul s u. Dac limbajul oral ine cont de context i de situa ie, cel scris ine cont de destina ia sa, n func ie de care se organizeaz , pentru a permite eviden ierea unor ra ionamente riguroase, sisteme de cuno tin e, foarte indicative pentru nivelul de cultur i de nivelul de inteligen al persoanei. Limbajul intern este limbajul pentru sine, se dezvolt din limbajul oral prin interiorizare, dar i prin maturizarea reprezent rilor asociate func iei simbolice, dup 56 ani. Este asonor, centrat pe n elesuri, pe idei i imagini, este extrem de condensat i economic, deoarece substituie grupurile de cuvinte prin imagini i reduce succesivitatea la simultaneitatea, de unde marea sa vitez de lucru. El re ine vrfurile de semnifica ie i n special ac iunile sau calit ile esen iale (este puternic predicativ). Dezvoltat din limbajul oral i scris, limbajul intern devine forul intim al acestora, el proiectndu-le, organizndu-le i coordonndu-le din interior, de aceea el este considerat ramp de lansare a limbajului extern. Interiorizarea sa face ca el s capete atributele gndirii conceptuale: este centrat pe semnifica ie, foarte comprimat, rapid, tematizat, punnd n rela ie n elesurile cu expresivitatea verbal , de unde marea sa importan .

54

Vgotski a considerat c limbajul intern este un centru al ntregului limbaj datorit func iilor multiple ndeplinite: y y y constituind ecoul intern al vorbirii i scrierii celuilalt, el particip la ascultarea, n elegerea i interpretarea mesajelor recep ionate; autoregleaz activitatea psihic intern , efectund opera iile mintale prin care se constituie ra ionamentele (este implicat n textura intim a ideilor);

cuplat cu imagina ia elaboreaz proiectele anticipative ale ac iunii voluntare sau ale inten ionalit ii; preg te te, organizeaz i lanseaz conduitele externe, i cu att mai mult limbajul vorbit sau scris. Rezumat: Comunicarea uman se sprijin pe limbaj i pe multitudinea resurselor sale. Limbajul/limbajele nu sunt produse exclusive ale societ ii umane, nevoia de comunicare intraspecific i interspecific fiind ntlnit pe toat scara lumii vii. Dintre toate limbajele de care dispunem cel verbal este cel mai important, pentru c acesta tezaurizeaz cultura comunit ilor umane, punnd la dispozi ia fiec rui membru al societ ii un vast sistem de unit i descriptive (vocabularul) i de reguli de producere a enun urilor cu sens valide (gramatica). n calitatea sa de instrument i de vehicul al ntregii culturi limbajul s-a rafinat progresiv n privin a func iilor ndeplinite. De la func iile elementare (afectiv , persuasiv , magic sau ludic ) el a evoluat spre func iile cognitiv , de autoreglare, comunica ional i expresiv , acestea din urm fiind considerate cele mai distinctive dintre toate func iile limbajului. Utilizarea corect i inspirat a func iilor i resurselor paraverbale i nonverbale ale limbajului contribuie la dobndirea i perfec ionarea competen ei comunica ionale, care nseamn mai mult dect competen a lingvistic . Exist mai multe forme de limbaj, fiecare cu rolurile i particularit ile sale. Astfel, acesta poate fi extern i intern. Cel extern poate fi oral sau scris, iar cel oral poate fi dialogat, monologat sau colocvial. O multitudine de profesii fac din competen a lingvistic i comunica ional elementele aptitudinale absolut necesare succesului n domeniile respective. Mecanisme energizante i reglatorii: AFECTIVITATEA, MOTIVA IA, VOIN A I ATEN IA ___________________________________________________________________ M4.1. Introducere Dintre cele patru mecanisme psihice care intr cel mai de timpuriu n func iune, constituind o baz pentru toate celelalte, este dimensiunea afectiv . Aceasta deoarece afectivitatea constituie o modalitate bazal de valorizarea a stimulilor de mediu prin semnalizarea caracteristicii lor de a fi pl cu i-nepl cu i, atractivi-resping tori etc. Motiva ia este cauza intern a comportamentului uman, cea care furnizeaz nu numai o selec ie a imboldurilor interne pentru ac iunile presupuse de adaptare, dar prefigureaz i intele de atins. Ea instig , direc ioneaz i sus ine energetic ac iunile umane.Voin a presupune confruntarea efectiv cu obstacolul, fenomen prin care ea se i dezvolt . n acest proces se consum energie fizic i nervoas sub forma efortului voluntar, efectundu-se n mod continuu adecvarea sa la particularit ile obstacolului sub forma reglajului voluntar. Pe de alt parte, fenomenul psihic care este aten ia intervine n toate celelalte procese psihice, gestionnd energia psihonervoas n direc iile presupuse de activitate. Opusul s u ca nivel func ional al con tiin ei este somnul, 55

cel care prin defini ie produce refacerea nivelului energetic al psihicului. AFECTIVITATEA Afectivitatea este una din c ile de acces majore spre zonele de semnifica ie nalt ce definesc fiin a omeneasc . Aceasta deoarece emo ia este n acela i timp o mi care, dar i o vibra ie ce angajeaz ntreaga fiin , pe toat verticala ei, pornind de la organic spre psihic i comportamental. n afectivitate pe prim planul reac iilor afective nu se afl obiectul, ca n gndire (care ncearc s -l epuizeze cognitiv), ci rela ia dintre subiect i obiect. Valoarea i semnifica ia obiectului este declan atorul fenomenului de rezonan afectiv . n raport cu motiva iile, cu interesele i a tept rile noastre, situa iile de via sunt concordante sau discordante. Din aceast concordan sau discordan ce apare ntre st rile externe i cele interne rezult tr irea afectiv , tonul, vibra ia i rezonan a emo ional , care angajeaz subiectul n totalitatea sa. A a cum apreciaz Popescu-Neveanu (1977, p. 468): afectivitatea este fenomenul de rezonan a lumii n subiect i care se produce n m sura i pe m sura dispozitivelor rezonante ale subiectului i este totodat vibra ia expansiv a subiectului social n lumea sa, e l untric melodie existen ial ce erupe n ac iune i ne organizeaz lumea. Acest psiholog sesizeaz existen a unei analogii ntre dinamica afectiv i dinamica muzical , ambele definite de un ritm interior i de o caden . Izomorfismul celor dou desf ur ri explic colosala for de induc ie afectiv direct a muzicii, construc iile muzicale nefiind altceva dect cea mai des vr it extrapolare a afectivit ii, obiectivat ntr-o sfer a vibra iilor sau a sunetelor. (op. cit., p. 468). SPECIFICUL PROCESELOR AFECTIVE De i mul i psihologi contemporani contest rolul adaptativ al afectivit ii, subliniind (mai ales n cazurile de supranc rcare afectiv ) efectul s u dezorganizator i dezadaptativ, la origine aceasta a avut cu siguran o important func ie adaptativ . Faptul a fost pus n eviden nc din 1920 de c tre Cannon prin reac ia de lupt sau fug (flight or fight reaction). n cazul reac iei de urgen , generat de starea de pericol vital, organismul produce brusc o mare cantitate de energie, care permite individului fie s atace, fie s evite prin fug stimulul de alarm . Reac ia de panic , una dintre formele de baz al emo iei negative, arat func ia activator-energizant a acesteia, fapt ce pare s fie un fenomen fundamental n supravie uire, care s-a dezvoltat foarte de timpuriu la mamifere (Hayes i Orrell, 1997, p. 78). Dar, a a cum arat Lorentz, rela ia dintre agresor i agresat s-a interpus o distan progresiv mai mare, ca urmare a cre terii for ei de atac a armelor, a a nct la un moment dat agresorul iese efectiv din sfera perceptiv a celui agresat. n acest caz componentele neurohormonale produse n reac ia de urgen nu se mai metabolizeaz normal, ci se acumuleaz n organism, contribuind la apari ia bolilor tipice stresului. Procesele afective angajeaz fiin a n totalitatea sa, dinspre somatic spre psihic. Aceasta a i f cut posibil inventarea a a-numitului poligraf, numit i detector de minciuni, larg folosit n practica judiciar . M surnd modific rile unor indici psihofiziologici ca rata respira iei, pulsul, tensiunea arterial sau conductibilitatea electric a pielii la ntreb ri neutre i nc rcate emo ional, se observ o schimbare accentuat a anumitor parametri atunci cnd subiectul d r spunsuri care l pun n conflict cu el nsu i. De fapt cercet rile cu poligraful au deschis cmpuri de investigare i parapsihologiei, c ci s-a demonstrat c anumite plante au reac ii intense la experien e ce produc suferin a sau moartea altor forme de via , de unde ideea conexiunii lumii vii printr-o form specific de und , nc neeviden iabil fizic, numit psy. Putem deci afirma c , spre deosebire de gndire, emo ia este tr it de corp n totalitatea sa, de unde i dificultatea truc rii sau contrafacerii sale. Procesele afective implic o apreciere, o evaluare (pozitiv sau negativ ), care exprim concordan a sau discordan a situa iei externe cu cea intern , de unde caracterul de pl cut nepl cut al emo iilor, ca i tendin a de apropiere dep rtare. Tinznd s graviteze fie pe planul pozitiv, fie pe cel negativ, procesele afective sunt polare, de unde i cuplarea lor n perechi opuse: bucurie triste e, iubire 56

ur , admira ie detestare, simpatie antipatie. Polaritatea se refer i la caracterul lor stenic (activator, mobilizator) sau astenic (inhibitor, demobilizator), ncordat sau destins. Polaritatea proceselor afective este generat de particularit ile situa ionale concrete, cuplate la specificul persoanei, adic cu ceea ce PopescuNeveanu numea mprejurarea de via . n situa ii similare extravertul caut contacte umane multiple, pe care le valorizeaz afectiv, iar introvertul devine retractil pentru a mic ora suprafa a de contact social prin retragerea n sine. Intensitatea proceselor afective cupleaz caracteristicile de for ale acestora cu nivelul i adncimea de la care emerg. Ea poate fi n leg tur att cu reactivitatea emo ional i cu disponibilit ile afective ale subiectului (mai mari la vrste tinere i mai tocite la vrste avansate sau n unele boli psihice), ct i cu semnifica ia obiectului n raport cu sfera motiva ional a subiectului. Zlate (2000) arat c cre terea intensit ii tr irilor afective emo ionale ascult de un optim afectiv (comparabil cu optimul motiva ional), peste care aceasta are efecte dezorganizatoare. Durata proceselor afective se refer la persisten a n timp: unele sunt fugare, trec toare, altele coloreaz , discret un timp scurt tonalitatea tr irilor noastre, pe cnd altele sunt structuri permanente ce compun un fond afectiv durabil, ca n cazul sentimentelor. Investi iile afective din mica copil rie contribuie la constituirea memoriei afective, cu o func ie reglatoare extrem de puternic , deoarece ele devin un filtru valorizator naintea construirii structurilor cognitive superioare (memorie, gndire). Subiectivitatea proceselor afective a fost eviden iat de Pavelcu pentru a sublinia faptul c , de i produse de obiecte i situa ii, fenomenele afective filtreaz selectiv i atribuie valori subiective acestora. Unul i acela i obiect genereaz tr iri specifice diferi ilor subiec i, i chiar acela i subiect reac ioneaz emo ional diferit la acela i stimul, n func ie de datele sale interne. Toate aceste combina ii subliminale, de multe ori incon tiente, s-ar desf ura dup ceea Ribot numea logica afectiv , care nu este un dublet gratuit al gndirii. Afectivitatea particip la toate formele de cunoa tere i, de i nu se subordoneaz acestora, beneficiaz de schemele lor de dezvoltare. Afectivitatea se rafineaz i se cultiv odat cu intelectul, f r a fi ns absorbit de acesta (Popescu-Neveanu, 1977, p. 488). Prin prisma acestei caracteristici a subiectivit ii este evident c oamenii se aseam n mai mult prin cogni ie (care extrage invarian ii structurali) dect prin afectivitate (care coloreaz n mod particular rela ia fiec ruia cu lumea). Mobilitatea proceselor afective exprim fenomenul de flux, de desf urare magmatic , de trecerea de la o faz la alta n interiorul aceleia i st ri emo ionale, sau de la o stare emo ional la alta, produs de schimbarea situa iei de via . Fluctua ia afectiv , indiciu al imaturit ii afective, sau chiar al unei patologii a afectivit ii, produce aceast schimbare f r motiv obiectivabil. Ea este de asemenea foarte evident n st rile de excita ie maniacal sau n impregnarea alcoolic . Expresivitatea proceselor afective eviden iaz capacitatea acestora de a se l sa descifrate, sim ite i citite, ceea ce face ca fenomenele afective s fie un extrem de important canal de comunicare interuman , un fel limbaj foarte general. Darwin sublinia c expresia facial , asociat cu emo ii specifice, are valoare transcultural universal i de aceea trebuie s fie nn scut . Expresia facial a evoluat ns n timp pentru c a avut valoare n supravie uire: ar tarea col ilor indic disponibilitatea pentru lupt a animalului ce caut s - i intimideze rivalul, dezgustul exprim starea indus ini ial de consumul a ceva care are un gust foarte r u etc. Cele mai multe din expresiile proceselor afective cunosc o dezvoltare i nuan are extrem de bogate la nivel uman, constituindu-se n adev rate limbaje supra-ad ugate peste cel verbal, pe care l nuan eaz , l confirm sau l infirm . La copil, descifrarea semnifica iilor mimico-pantomimice devanseaz nv area limbajului verbal: prima carte de citire este chipul matern. Analiznd legile disolu iei memoriei Ribot a constatat c abilitatea descifr rii expresivit ii mimice dispare ultima. Aceasta indic vechimea limbajului mimico-pantomimic, destructurarea urmnd calea de la nou la vechi, invers construc iei func iilor psihice.

57

Analiznd zmbetul, Kman (1988) distinge mai mult de 17 feluri de a zmbi. El concluzioneaz c cele mai multe dintre zmbete sunt mai mult forme de comunicare social , dect expresii propriu-zise ale emo iilor. n aceea i direc ie Brothers (1990) arat c primatele utilizeaz expresiile emo ionale i gesturile ca semnale sociale de men inere sau de suspendare a interac iunii sociale pozitive. O recent dezvoltat teorie a emo iilor (teoria sistemelor dinamice) sugereaz c emo iile i expresiile lor sunt generate ntr-un context social cu rolul de a reflecta i de a informa acel context (Fogel i colab., 1992). nv area social a emo iilor este probat de rigiditatea mimic i de expresivitatea s r c cioas a orbilor. Omul poate ns folosi conven ional repertoriul expresiv de care dispune pentru a provoca tr iri afective, de unde discrepan a dintre form i con inut n expresie, eviden iabil la arti tii dramatici. Concordan a prelungit dintre expresie i con inutul acesteia creeaz , dificult i serioase de a ie i din personajul creat la actorii care construiesc roluri de compozi ie. Cele mai cunoscute expresii emo ionale sunt furnizate de: y mimic , la care particip toate elementele mobile ale fe ei, n special gura, ochii, sprncenele, obrajii, prin care se exprim o infinit gam de expresii, ca bucuria, triste ea, teama, dezn dejdea, furia etc.; pantomimic la care particip tot corpul: inuta, mersul, gestica, pozi ia a trunchiului corelativ la celelalte elemente ale corpului; y modific rile de natur vegetativ (rata respira iei i a pulsului, tensiunea arterial , vasoconstric ia i vasodilata ia, hiper- sau hipotonia muscular , chimismul sangvin, modific rile hormonale etc. toate acestea se soldeaz cu marcheri comportamentali ai emo iei: paloare, tremor, nro ire, lacrimi, nod n gt sau gol n stomac, sudora ie intens , spasme, plns; schimbarea vocii, care prin intensitate, ritm, timbru i intona ie devine foarte diagnostic pentru starea emo ional n care se afl cineva; valoare diagnostic ridicat au i privirea, rsul (mai greu de trucat), plnsul (mai supus conven iilor sociale), mersul, scrierea sau vorbirea, adic tot ceea ce constituie obiectul de studiu al func iilor expresive. S-au constituit adev rate tiin e care studiaz limbajul paraverbal (semnifica iile ad ugate mesajului prin inflexiune, ton etc.) i nonverbal (mimic , postur i locomo ie), utilizate n scopuri practice. Toate acestea particularizeaz o conduit emo ional-expresiv , prin care se exprim o stilistic personal a actului de comunicare, cu roluri foarte importante n conduita uman :rol de comunicare, c ci expresia presupune schimbul, reciprocitatea, alteritatea, angajnd partenerii de dialog spre o n elegere multinivelar a mesajului; y rol de influen are a conduitei: plnsul, de exemplu, este deseori utilizat de cel mai slab pentru a ob ine bun voin a sau iertarea celui mai puternic; plecarea capului n lupta cinilor este semnal de oprire a atacului pentru cel mai puternic; zmbetul este cel mai adesea folosit conven ional, ca mijloc de a ob ine, dup principiul oglinzii, o atitudine binevoitoare din partea celorlal i; rol de autoreglare n vederea adapt rii mai bune la situa iile cu care ne confrunt m (plngem n situa ii triste i rdem n cele vesele, adic ne adecv m conduita expresiv la context); rol de contagiune: prin faptul c majoritatea expresiilor emo ionale se codific prin obiceiuri, ritualuri, norme, atunci cnd se produc, manifest rile afective dau na tere la reac ii similare la alte persoane. Generalizarea acestora, asociat cu opinii, p reri, convingeri, genereaz st ri afective (pozitive sau negative) care dau o for de ac iune extrem de puternic grupului;

y y y

y y

58

y rol de accentuare sau de diminuare a ns i st rii afective respective, care se poate autoalimenta (ca n agresivitatea paranoic ) sau diminua prin desc rcare: se tie ce rol eliberator are rsul i ce mare terapie a moravurilor au avut comediile lui Caragiale. Expresivitatea devine n sensul cel mai propriu un limbaj afectiv pentru c face apel la func ia simbolic , prin care anumite manifest ri emo ionale se standardizeaz , c p tnd conota ii semiotice, dependente de cultura n care apar.

CLASIFICAREA TRAIRILOR AFECTIVE Scoala romneasc de psihologie clasific tr irile afective dup propriet ile de care dispun (intensitate, durat , mobilitate, expresivitate),dup gradul de con tientizare i leg tura cu procesele motiva ionale subiacente (trebuin e, motive, interese, convingeri, idealuri). n func ie de aceste 2criterii sunt eviden iate procese afective primare,complexe i superioare, fiecare dispunnd de mai multe subspecii. A. Procesele afective primare sunt elementare, spontane, slab organizate, pu in elaborate cultural, mai aproape de biologic i de nivelul incon tient. y Tonul afectiv al proceselor cognitive coloreaz afectiv orice act de cunoa tere: un gnd, o idee, o percep ie i cu att mai mult culorile, sunetele, mirosurile sunt prelucrate att n registrul informa ional-cognitiv, ct i n cel afectiv. Fiziologic aceast realitate este pus n eviden de existen a a dou filtre care favorizeaz prelucrarea clar a informa iilor relevante cognitiv (forma iunea reticulat ) sau afectiv (centrul pl cerii). Tr irile afective de provenien organic . A a cum a semnalat i Ionescu (1975) multe maladii somatice dau tr iri afective specifice: cardiopatiile se asociaz cu anxietate i st ri de alarm intern , ulcero ii au dispozi ie mohort , hepatita d o hipersensibilitate asociat cu st ri de euforie, bolile pulmonare dau excita ie, u oar euforie, dar i iritabilitate sau instabilitate afectiv . Delay i Pichot au ar tat c sensibilitatea cenestezic oscileaz ntre doi poli, unul patic i unul apatic.

y Afectele sunt formele simple, pu in elaborate, foarte puternice, intense i violente, cu apari ie brusc , desc rcare impetuoas i cu o durat limitat n timp. Ele sunt foarte aproape de instinctualitate i scap controlului voluntar, cel pu in par ial: groaza, mnia, frica, atacul de panic , spasmul de plns sau hohotul homeric de rs fac parte din aceast familie. Deoarece ele conduc uneori la ac iuni necugetate, controlul con tient este posibil i de asemenea canalizarea energiei lor ntr-o direc ie nepericuloas social. B. Procesele afective complexe sunt mult mai elaborate, con tientizate i intelectualizate. y Emo iile curente sunt active, intense, au caracter situativ i o orientare bine determinat spre un anumit obiect sau persoan . De exemplu, bucuria, triste ea, sup rarea, veselia, entuziasmul, dispre ul, admira ia, pl cerea, dezgustul, speran a moduleaz raporturile noastre cotidiene cu lumea. Fiind mai variate i mai diferen iate dect afectele, ele se manifest n comportament mai nuan at, respectnd codurile i convenien ele sociale. y Emo iile superioare sunt compania discret i elevat a activit ilor umane, presupunnd acordarea de semnifica ii valorice acestora. Ele sunt legate de comportamentul moral, de reflectarea frumosului sau de travaliul intelectual implicat n c utarea adev rului. La acest nivel baza instinctual este aproape complet nlocuit de nv area social . y Dispozi iile afective au intensitate medie i durat mare, constituind elementele de fundal ale vie ii psihice, de unde caracterul lor mai vag i semicon tient. Uneori cauza acestora este u or de eviden iat (peisaj, persoane, obiecte de art , starea vremii), alteori ea este difuz , venind din straturile de profunzime ale persoanei sau chiar din tipul temperamental. Prin repetare i stabilizare pot s devin tr s turi definitorii ale persoanei (om mohort, nchis, tern, apatic sau jovial, vesel, deschis etc.). 59

C. Procesele afective superioare au o mare capacitate de restructurare valoric la nivelul personalit ii, n interiorul c reia ele devin substructuri integrative stabile. y Sentimentele sunt numite uneori prin aceia i termeni ca i emo iile, de i diferen a de calitate este foarte mare, c ci sentimentele se produc n timp ndelungat, sunt stabile i specific umane. Ele constituie o puternic for motiva ional , i datorit stabilit ii lor, dau posibilitatea anticip rii conduitei semenilor no tri. Exist sentimente relative la Eu (sentiment de sine puternic, orgoliu, vanitate, ncredere n sine, sentimentul valorii personale, ce genereaz autostima i opusele lor), relative la al ii (dragoste, ur , gelozie, invidie, pre uire profund ), la valorile morale (datorie, patriotism, onoare), estetice (admira ie, extaz, mplinire prin frumos), intelectuale, religioase, acestea suprapunndu-se par ial peste ultimele patru niveluri din piramida trebuin elor conceput de Maslow (trebuin ele de cre tere). Aceasta arat c trebuin ele superioare se sprijin pe sentimente superioare, pe care le dezvolt , ntr-o rela ie circular . Pavelcu a descris conving tor procesualitatea na terii sentimentelor, care cuprinde o faz de cristalizare (cuplare ntr-o diadem a cristalelor afective), de maturizare (atingerea nivelului maxim de func ionare) i de decristalizare (dezorganizare la care contribuie uzura, sa ietatea, decep iile, schimbarea opticii de via ). Dup formare, sentimentele pot avea faze de laten i de activare periodic , mbog irea lor venind din planul cogni iei, al voin ei sau al filosofiei de via . Cultivarea sentimentelor este unul dintre obiectivele majore ale educa iei, c ci aceasta presupune o procesualitate de lung durat , o combustie ampl n jurul unor nuclee afective, a c ror arm tur este valorizarea cognitiv . Exist oameni boga i sau s raci afectiv, sentimentele regenerndu-se greu, mai ales n st rile i bolile care produc tocire afectiv (melancolie, depresie, b trne e). y Pasiunile sunt o specie de sentimente foarte intense, cu durat deosebit de mare, puternic dinamizatoare ale ntregii conduite, fiind extrem de greu de inhibat. Pot exista pasiuni constructive, nobile (intelectuale, artistice, sportive, erotice) sau distructive, oarbe (patima jocurilor de noroc, pasiunea pentru acumularea de bani, pentru alcool, femei etc., angajnd persoana pe un drum descendent ireversibil. Capabile s deblocheze mari surse de energie, care se autoalimenteaz prin mecanismul motiva iei intrinsece, pasiunile nobile stau la baza marilor realiz ri ale spiritului uman. Aptitudinea pentru munc intens i pasionat este una din caracteristicile majore ale creativit ii, n care elementul dinamogenenergizant (afectivitatea) se conjug cu structurile operatorii ale inteligen ei, n produsul nou, original i valoros. n acela i timp pasiunile pot imprima conduitei o anumit limitare, ele fiind unilaterale: surplusul de energie este ob inut dintr-o reducere drastic a celorlalte surse de consum. Sem nnd de multe ori cu o monomanie, pasiunea poate ngusta semnificativ orizontul social al persoanei n cauz , percep ia i integrarea social putnd suferi. Exemplul lui Ioanide din romanul lui C linescu este elocvent: nchis n turnul de filde al propriei pasiuni pentru arhitectur el nu observ destr marea social produs de escaladarea mi c rii legionare, una dintre victimele acestui proces fiind propria sa fiic . EVOLUTIA SI DEZVOLTAREA AFECTIVITATII Piaget remarca existen a unei strnse leg turi ntre inteligen i afectivitate, pe care le considera ca inseparabile. ntr-adev r, caren ele afective de la vrste mici blocheaz sau deturneaz evolu ia cognitiv a copilului, ns n timp ce afectivitatea furnizeaz energia, cogni ia construie te structuri de cunoa tere, ntre cele dou planuri neexistnd un paralelism strict. ntre zero un an reac iile afective sunt vagi, confuze, fluctuante i nespecifice; abia la dou luni se semnaleaz pl cerea, la 6 luni apare frica fa de persoanele nefamiliare, la 3-6 luni rsul, iar pe la 8 luni bucuria. Primul element al identit ii de sine poate fi plasat dup un an. ntre 1-3 ani via a afectiv se organizeaz , orientndu-se spre persoane i obiecte concrete; la 18 luni apar manifest ri de gelozie, iar la 23 ani, odat cu apari ia cuvntului eu apar manifest rile de opozi ie ce genereaz agresivitate fa de adult; trebuin a de a fi iubit duce la manifest ri de tandre e fa de persoanele apropiate i de cooperare mai intens cu adultul. ntre 3 i 7 ani nuan rile afective apar sun o consecin a integr rii n grupul de copii i 60

a apari iei comportamentelor de cooperare n joc; se dezvolt capacitatea de simulare a unor tr iri. La 3 ani apare sentimentul de vinov ie, apoi cel de mndrie la 4 ani, iar la 6 ani criza de prestigiu. Controlul voluntar al emo iilor este n cre tere la aceast vrst . Vrsta colar mic (6/7 10/11 ani) poten eaz curiozitatea intelectual (care se fundeaz pe nevoia de explorare i pe curiozitatea eviden iate n fazele precedente), admira ia (fa de nv toare), sentimentul datoriei. Decentrarea afectiv (ca colar copilul este perceput egal cu ceilal i) genereaz anxietate, team de e ec i nelini ti legate de valoarea proprie. n ciclul gimnazial (11 14 ani) c tigul major este stabilizarea afectiv , sentimentele fa de adult i profesor n special tind s se obiectiveze. Afilierile homofile genereaz nevoia nt ririi sentimentului de sine, ritualurile, dar i tr irile violente, conflictele intersexe i intragrupale contribuind la conturarea unei identit i (sentimente ale Eului). La 12 ani apare dispre ul manifestat deschis pentru cei ce ncalc regulile sau consemnele grupului, care sunt uneori n dezacord cu standardele acceptate social. Unele sentimente superioare (datorie, responsabilitate, patriotism) prind acum contur. ntre 14 18 ani (adolescen a), de i controlul voluntar este n cre tere i structurile cognitive ating stadiul opera iilor formale, apare o puternic criz de identitate, acompaniat de nega ie i autonega ie, de teama de e ec (mai ales pe planul erotic), de furtuni afective, entuziasm generat de marile idei sau teorii. Prima iubire aduce nevoia tn rului de a se vedea prin ochii altuia i ncercarea de a se supune unui standard ce decurge de aici (fiecare tn r contempl n cel lalt imaginea sa idealizat , afirm Pavelcu). Dup 18 ani maturizarea biologic , afectiv , cognitiv i social tind s se suprapun , ceea ce face va via a afectiv s se perfec ioneze mai ales prin sedimentarea sentimentelor etice, estetice, a convingerilor i a nevoilor de cre tere i de autorealizare. RAPORTURILE DINTRE AFECTIVITATE SI GANDIRE De i amndou sunt procese psihice cu o desf urare fazic , de i la amndou se ntlne te opera ia de generalizare, produsele lor fiind ierarhizate (conceptele n piramida no iunilor, afectivitatea la nivelurile elementar, complex i superior), nv area avnd un mare rol n formarea lor, afectivitatea i gndirea au mai multe puncte de divergen dect de convergen . Astfel, afectivitatea este cald , furnizeaz energie, avnd o func ie predominant reglatorie, n timp ce gndirea este rece, consumatoare de energie, fiind proces predominant informa ional. Afectivitatea este subiectiv , angajeaz tot organismul, opereaz dup o logic afectiv care cuprinde stadii contradictorii, n timp ce gndirea este obiectiv , angajeaz doar instrumente specifice (scheme, opera ii, algoritmi), opernd cu propozi ii simultan necontradictorii. n plus, gndirea asigur o reglare mai eficient (dar cu suspendarea ac iunii propriuzise), pentru c se sprijin pe legile puternice ale logicii formale, fiind procesul central prin care se realizeaz con tientizarea. Gndirea este centrat pe obiect sau pe clase de obiecte, cutnd eviden ierea rela iei cauz -efect, n timp ce afectivitatea reflect rela ia subiect-obiect, de unde subiectivitatea ei.Raportul afectivitate-gndire trebuie urm rit n geneza convingerilor i a filosofiei de via , n fenomenologia actului voluntar, unde confruntarea lor este inevitabil pe toat secven a desf ur rii sale. EMOTIVITATEA,TRASATURA DE PERSONALITATE Multe din teoriile, inventarele sau chestionarele de personalitate au inclus factori special desemna i pentru a determina rezonan a emo ional-afectiv . Astfel, pe lng cele dou atitudini fundamentate, extraversia i introversia, Jung statueaz existen a a patru func ii, printre care i afectivitatea (gndirea, sim irea, senza ia i intui ia). n testul 16PF, Cattell distinge factorii de stabilitate emo ional , de maturizare emo ional , de toleran la frustrare, sentimentul de sine, timiditatea i altele, ca factori de gradul nti, iar anxietatea i nevrotismul, ca factori secundari. n mod similar, Eysenck pune la baza modelului s u de personalitate un factor eminamente afectiv, numit Neuroticism sau Stabilitate emo ional-afectiv , super factor prezent i n modelul Big Five.

61

O persoan echilibrat sub aspect emo ional-afectiv are o stare de tensiune relativ constant i omogen , evitnd excesul sau deficitul de mobilizare energetic . Starea de echilibru este stenic i productiv , dar dezechilibrul genereaz indispozi ie, depresie, anxietate, iritare, irascibilitate, uneori agresivitate, ducnd la restrngerea eficien ei ntregii activit i. Constitu ia afectiv este plurifactorial i cu siguran are o determinare ereditar , ca i introversia extraversia, de altfel. Peste aceasta se suprapune ns o emotivitate dobndit n cursul vie ii: o stare precar de s n tate, evenimente conflictuale sau traumatizante, st ri reactive antreneaz cre terea emotivit ii negative i a reactivit ii emo ionale globale. Emotivitatea crescut este marele contribuitor al anxiet ii, a a cum fobiile ar corespunde, dup Fraisse, unui ghem de sentimente i de atitudini ce nu s-au putut integra n sistemul de personalitate. Capacitatea de control emo ional este unul dintre scopurile terapiei cognitive, care arat c multe dintre emo iile parazite sau n exces sunt rodul cogni iilor noastre, al cli eelor i automatismelor de gndire numite scheme. nlocuind con inutul acestora c p t m un mai bun control asupra emo iilor noastre, succesul n abordarea depresiilor, fobiilor i anxiet ii probnd juste ea punctului de vedere cognitivist. Rezumat: Dac cogni ia reflect rela ia subiectului cu obiectul cunoa terii, pe care vrea s l epuizeze cognitiv, afectivitatea reflect semnifica ia subiectiv a rela iei. Afectivitatea nseamn tr ire, vibra ie sau rezonan , existnd n i pe m sura dispozitivelor rezonante de care dispune subiectul. Ea angajeaz persoana n totalitatea sa, dinspre planul organic spre cel subiectiv i comportamental. Func ia esen ial a afectivit ii este aceea de sus inere energetic i de valorizare a stimulilor lumii dup criteriul pl cut-nepl cut, atractiv-resping tor. Chiar i emo iile negative (frica, anxietatea, panica sau mnia) au avut la origini o func ie adaptativ (reac ia de urgen ), care s-a modificat la nivel uman odat cu evolu ia formelor de atacap rare i cu socializarea emo iilor. Procesele afective sunt definite prin cteva caracteristici (polaritate, intensitate, durat , subiectivitate, mobilitate etc.) din combinarea c rora rezult trei categorii de procese afective: primare, complexe i superioare. Afectivitatea beneficiaz de pe urma proceselor cognitive superioare, care le rafineaz , le intelectualizeaz i le confer tr s turi specific umane. De i nu este la fel de diferen iat ca i cogni ia, emotivitatea define te o multitudine de factori de personalitate, fiind una dintre axele de baz ale temperamentului din modelul bidimensional al personalit ii propus de Eysenck. MOTIVA IA Nici un alt fenomen psihic nu este mai aproape de ideea de cauz a comportamentului ca motiva ia, pe care unii autori o numesc cauza intern a conduitei (Michotte, 1965). Liniaritatea rela iei cauz -efect din fizic este modificat la nivel psihologic, pentru c pe o anumit treapt evolutiv apare autodeterminarea. Prin aceasta omul devine sursa propriului comportament. Adaptarea nu poate fi conceput n afara jocului i unit ii dintre presiunile mediului (cauzele externe) i cele care vin din untrul fiin ei umane (trebuin e, impulsiuni, dorin e, inten ii, scopuri, aspira ii sau idealuri, considerate cauzele interne). Mediatorul acestei interrela ii este chiar motiva ia, concept dinamic i evolutiv, care penetreaz att planul comportamentului, ct i pe cel al personalit ii (Nuttin, 1985). Defini ie i teorii ale motiva iei-Confuzia relativ la definirea psihologic a motiva iei pleac i de la diversitatea punctelor de vedere care au ncercat s o subscrie.

62

Defini ie. Motiva ia include totalitatea mobilurilor interne ale conduitei, fie c sunt nn scute sau dobndite, con tientizate sau necon tientizate, simple trebuin e fiziologice sau idealuri abstracte. (Al. Ro ca). Derivat din teoria adapt rii, cele mai utilizate teorii au fost ini ial cele ale instinctului. Dac McDougall a redactat o list cu 18 instincte diferite, considerate justificate pentru a explica, prin coroborare, ntreaga conduit uman , al i autori au m rit considerabil lista, astfel nct chiar ideea de instinct (care i a a accentueaz datul ereditar) devine un concept magic, care doar pare a oferi o explica ie, f r a spune ns nimic concret despre comportamentul concret al oamenilor. ncepnd cu anul 1920 Cannon a impus legea homeostaziei, conform c reia organismele tind s - i conserve o stare constant a mediului intern, n pofida marilor oscila ii ale celui extern. Dezechilibrarea se traduce n plan psihic prin apari ia unor trebuin e (de ap , aer, hran , c ldur etc.), care sunt n mod esen ial st ri de activare intern care pun organismul n tensiune. Reducerea tensiunii presupune n mod expres satisfacerea trebuin ei respective. Dac teoria homeostaziei are valabilitate pentru spectrul trebuin elor biologice nn scute, programate ereditar, ea nu este operant pentru formele superioare de motiva ie, tipic uman . Mai mult, nu toate motivele i au originea n deficite: nevoia de explorare este ntlnit att la animale, ct i la copii, f r a avea r d cini homeostatice. A a cum arat Cosmovici (1996), specia uman manifest nc din mica copil rie tendin a de a- i domina mediul, fie prin manipularea obiectelor i transformarea lor, prin explorare, prin cunoa tere sau pl cerea de a fi cauz (Piaget). n acord cu autorul citat, reducerea tensiunii este o explica ie ngust , devreme ce omul are o nevoie permanent de stimulare, de punere n tensiune, care devine chiar condi ia func ion rii eficiente a psihicului uman Freud a explicat originea trebuin elor prin pulsiunea bazal unic , libidoul, crend un model explicativ similar celui fizic al desc rc rii de energie. Condus de principiul pl cerii, incon tientul freudian tinde s se videze se nc rc tura energetic din sistem, deoarece tensiunea intern asociat este perceput ca nepl cut . Cu toate c modelul freudian are o anumit dinamic implicit , rezultnd din faptul c obstacolele se opun satisfacerii trebuin elor sau dorin elor, fie dinspre exterior (principiul realit ii), fie din interior (cenzura este n dezacord cu principiul pl cerii), ceea ce genereaz tensiune, conflict i frustrare. A a cum apreciaz Popescu-Neveanu, (1977) modelul freudian este riguros homeostatic, ntruct are drept principiu central fenomenul catharsisului. Freud i descenden ii s i pun n eviden o perspectiv dinamic asupra trebuin elor i motiva iei, propunnd concepte specifice (refularea i represiunea, sublimarea, simbolizarea, fantezia, proiec ia, identificarea, compensa ia, regresiunea i disocierea sau conversiunea), intrate n limbajul psihiatric comun. Modelul freudian are limit ri adesea subliniate. El porne te de la o pulsiune unic , este centrat doar pe trebuin ele biologice i nu poate surprinde motivele secundare specific umane. Modelul ignor func ia motivant a cunoa terii i esen a social a omului. Este motivul pentru care, pe lng pulsiunile primare, Erich Fromm a admis ca elemente motivante umane i mobilurile morale, care dep esc instinctele, iar uneori li se i opun. Teoriile instrumentaliste (Murray, 1938) inventariaz 12trebuin e primare (viscerogenice: de aer, ap , hran , sex etc.) i 27secundare (psihogenice: de afiliere, de recunoa tere, de realizare etc.). Listarea trebuin elor nu este ns opera ional , ea implicnd izolarea motivelor, fapt care contrazice realitatea, c ci n func ionarea psihic ele se ntrep trund, se amestec sau se suprapun. Teoriile umaniste au drept exponent de marc pe Maslow, cu a sa binecunoscut piramid a trebuin elor. Aceasta ncearc s surprind dinamica structur rii n timp i ierarhizat amotivelor, plecnd de la biologic spre nivelul psihologic i social. Piramida lui Maslow are mai multe niveluri, primele patru fiind trebuin ele de deficit, celelalte de cre tere i de dezvoltare personal a individului. Tratnd motiva ia ca pe subsistem al sistemului de personalitate, autorul ine cont riguros de criteriul valorii n motivarea diferen elor psihologice i opera ionale dintre trebuin ele inferioare i cele superioare. Chiar dac trebuin ele bazale sunt mai puternice, cele suprapuse pierznd din intensitate, realizarea primelor creeaz 63

disponibilitatea mplinirii celor supraordonate.Cu ct o trebuin este mai nalt , cu att ea este mai specific uman , argumenteaz Maslow.Ontogenetic, trebuin ele din vrful piramidei apar mai trziu, sunt mai pu in urgente pentru individ, dar mplinirea lor produce fericire profund , bog ie spiritual i chiar eficien biologic crescut , c ci doar la nivelul acestora se reg se te complexitatea umanului. Prin satisfacerea lor subiectul i dep e te propriul egocentrism, se angajeaz mai mult n plan social i este mai proactiv. Prin chiar acest fapt se produce cre terea de sine, autoactualizarea i deci autorealizarea. A a cum a ar tat i Allport (1937), care a introdus de fapt conceptul prezentat, nivelurile superioare ale motiva iei imprim o autonomie func ional motivelor, c ci prin ele omul tinde s - i dezvolte plenar poten ele de care dispune. Dac primele patru niveluri din piramida lui Maslow sunt preponderent homeostatice, celelalte patru de cre tere sau dezvoltare au ca specific emanciparea de sub influen a legii reduc iei de tensiune (Popescu-Neveanu, 1977, p. 457).

8. TREBUIN ELE STADIULUI Nevoi de concordan ntre sim ire, cunoa tere i ac iune. Cauza principal a dificult ilor 7. TREBUIN E ESTETICE Nevoi de ordine, simetrie, realizare a muncii sale, de puritate. Dragoste de 6. NEVOI COGNITIVE

Nevoia de a ti, de a n elege, de a 5. NEVOI DE REALIZARE A SINELUI Nevoia de a- i atinge propriul poten ial creativ, de a- i aduce contribu ia, de a face lucrurile pentru care este dotat mai bine, 4. TREBUIN E N LEG TUR CU EUL Trebuin a de conservare, nevoia de a- i valoriza sinele, nevoia de a fi respectat, de a fi stimat de al ii; dorin a unei bune reputa ii, dorin a de 3. NEVOI SOCIALE Nevoia de apartenen i de adeziune, nevoia de a se identifica afectiv cu un grup sau categorie social , de a fi membru al unei familii, de unde 2. TREBUIN E DE SECURITATE C utarea securit ii; nevoia de securitate emo ional i n munc , de securitate contra pericolelor, a deposed rii, de unde asigurarea vie ii, securitate 1. TREBUIN E FIZIOLOGICE Nevoia de hran , de odihn , de repaus, de sexualitate. Satisfacerea pulsiunilor i a apetiturilor. Nevoia de a- i p stra s n tatea.

Figura U2.1. Modelul extins al piramidei trebuin elor al lui Abaham Maslow.

64

S ne reamintim...Modelul lui Maslow nu a fost scutit de critici. Astfel:-el ar fi valabil doar n cadrul limitat al valorilor culturii occidentale, neavnd universalitate;-este un model static i unideterminat, de jos n sus i nu de sus n jos;-trecerea spre nivelurile superioare nu antreneaz restructurarea rela iilor din interiorul piramidei;-este un model condi ionat retroactiv, i nu prospectiv;-el are n vedere persoana ca individualitate i nu interac iunile sale sociale. La Maslow defini ia formelor superioare de adaptare este strns legat de mplinirea metatrebuin elor (trebuin ele de dezvoltare), prin abandonarea certitudinilor siguran ei n favoarea trebuin elor de cre tere. Persoanele mature, autoactualizate au o percepere mai corect a realit ii; au spontaneitate, simplitate i naturale e; sunt centrate pe probleme i nu pe sine; au interese sociale dezvoltate i rela ii interpersonale echilibrate; sunt mult mai creative i au o structur democratic a caracterului (sunt tolerante i f r prejudec i etnice sau religioase). MODELUL RELA IONAL AL LUI NUTTIN Rela iile preferen iale constituie conceptul cheie al acestei teorii conform c reia trebuin ele superioare (autorealizarea, cre terea, interac iunea, schimbarea, al turi de altruism, pl cere, satisfac ia muncii) devin func ionale n contextul rela iilor biologice, dar i afectiv-cognitive pe care subiectul le ntre ine cu lumea sa. Aser iunile de baz care sus in modelul s u: y y y individul i mediul formeaz o unitate bipolar a c rei func ionare genereaz unitatea de baz a comportamentului; acest sistem rela ional are un caracter dinamic; rela iile preferen iale ale subiectului cu lumea sa sunt date de trebuin ele comportamentale care se pot manifesta pozitiv (prin c utare, nt rire, acceptare afectiv ) sau negativ (n insuficien ele func ionale); fiind o entitate func ional incomplet , subiectul intr preferen ial n leg tur cu anumite categorii de obiecte, de unde rezult c la baza dinamismului se afl chiar trebuin ele; acestea nu deriv nici din deficitul organic, nici din stimularea extern , ci se nasc din exigen ele func ionale ale rela iilor de interac iune individ mediu; mai mult dect declan are de comportamente, motiva ia nseamn o reglare continu a comportamentului, dirijnd, direc ionnd i controlnd opera iile interne spre un obiectul scop, prin care aceste opera ii i reac ii i g sesc unitatea n ac iunea semnificativ ; pe m sur ce tind s - i ating inta, comportamentele tind s devin intrinsec motivate;

y y

de i n mod fundamental sunt nn scute, trebuin ele sunt modelate de fluxul experien ei individuale. n cadrul modelului rela ional motiva iile specific umane rezult din poten ialul de func ionare a fiin ei umane, n care dimensiunea cognitiv este superior valorizat , c ci datorit naturii cognitive a rela iei individ-mediu, comportamentul uman devine suplu, constructiv i personalizat, dep ind rigiditatea instinctualit ii animale. Prin transformarea trebuin ei n scop sau proiect, motiva ia devine o afacere personal . Personalizarea motiva iei prin interven ia cogni iei na te formele superioare ale acesteia, convingerile, concep ia sau filosofia de via fiind for e motiva ionale puternice. Sub influen a conformismului social, prin efectuarea de ac iuni contrare dorin elor individuale, poate ap rea alienarea motiva ional . Conform opiniei lui Zlate (2000, p. 161), modelul rela ional al motiva iei este nu doar o reac ie la modelele biologizante bazate pe exagerarea func iilor instinctelor i incon tientului, ci i o ncercare de eviden iere a rolului reflexivit ii n motiva ie, exprimat n con tientizarea gradat a diferitelor forme motiva ionale, ct i n elaborarea i structurarea unor atitudini cognitiv-afective fa de acestea.

65

TREBUINTE,MOTIVE,SCOPURI TREBUINTELE sunt for ele motrice cele mai puternice ale motiva iei, expresie a echilibrului biopsihosocial al omului, cu un caracter bazal. Ele semnalizeaz ntr-adev r dereglarea echilibrului homeostatic, declan nd comportamente specifice ale organismului, care ncearc s restabileasc echilibrul prin satisfacerea deficitului. Ele explic cel mai bine (de i nu n totalitate) conceptul de homeostazie, corespunznd trebuin elor biologice primare (foame, sete, oboseal , trebuin a sexual ), ce angajeaz comportamente specifice de reducere a trebuin ei. Pentru c la om satisfacerea lor nu acoper toat gama conduitelor, s-a apelat la la categoria trebuin elor secundare, care sunt mecanisme mai pu in vitale. Acestea sunt fie n serviciul celor primare (trebuin ele de imita ie, afiliere, securitate etc.), fie sunt dezvoltate din obiecte de satisfacere intermediare n raport cu cele primare (este vorba de o trebuin sau un drive dobndit). Considerat surs primar a ac iunii (Ro ca, 1943), Nuttin define te trebuin a ca rela ie preferen ial a unui individ cu un obiect. Ele se pot mp r i n trebuin e fiziologice (rezultate din activitatea individului cu biosfera), psihologice (rezultate din rela iile subiectului cu situa iile semnificative ale lumii) sau sociale (ap rute la nivelul rela iilor psihosociale dintre oameni). Trebuin ele sexuale, cele erotice n general, ca i cele de apreciere, stim , ajutor, cooperare, ata ament, altruism sunt expresia contactelor interpersonale. Unele trebuin e au un caracter foarte specific, altele un grad mare de generalitate, unele sunt independente, altele derivate. Rezult c trebuin ele sunt st ri de necesitate, ce au roluri energetice, func ionale i informa ionalreglatorii, au caracter social-istoric (se modific i dispar paralel cu obiectele care le pot satisface). Ele se dezvolt odat cu societatea i paralel cu evolu ia vie ii individului. Neurobiologii au pus n eviden loca iile corticale(n special hipotalamice) i substan ele chimice (neuropeptidele)ce intervin n regl rile din planul trebuin elor. Aceste structuri intervin i n st rile de dependen fiziologic i psihologic ap rute ca urmare a consumului repetat de alcool, tutun, psihotrope sau opiacee.Func ional trebuin ele au o faz de cre tere a tensiunii pe m sura apropierii de momentul satisfacerii (gradientul scopului descris de Tolman), i de reducere a tensiunii prin satisfacerea lor, mecanism tipic trebuin elor biologice i fiziologice, cu o anumit ciclicitate n apari ie i producere. Dac satisfacerea trebuin elor reduce tensiunea i produce suspendarea temporar a st rilor de necesitate, pentru o perioad de timp, nesatisfacerea genereaz fie exagerarea lor, fie stingerea prin reac ia de ap rare. Pe perioade mari de timp, anumite trebuin e nesatisf cute se repercuteaz asupra echilibrului de ansamblu al persoanei, putnd s pun existen a acesteia n pericol. Exist i maniere deturnate, indirecte, simbolice de satisfacere a trebuin elor (visul, reveria sau fantasma). MOTIVELE sunt transpunerile n plan obiectiv ale st rilor de necesitate. Prin con tientizarea deficitului semnalat de trebuin e, acestea se transform n motive sau imbolduri care angajeaz n mod concret activitatea de satisfacere. Motivul este mobilul care declan eaz , dar mai ales direc ioneaz i sus ine energetic ac iunea. Trebuin ele sunt uneori insuficient de puternice pentru a declan a ac iunea specific , motivul implic ntotdeauna aceast activitate, de unde concluzia c motivele sunt concretiz ri ale trebuin elor (Nuttin, 1985, p. 35). S ne reamintim... Motivele au un un caracter: y y y y personalizat (se valorizeaz n mod specific la nivelul fiec rui individ); generalizat (motivele specific umane, evoluate, sunt generaliz ri ce rezult din via a psihic social ); ierarhizat (au valori de satisfacere diferen iat , de aceea se organizeaz pe o scar ); au autonomie func ional (motivele devin sisteme actuale care se autosus in, mai ales la vrsta adult ele nemaip strnd dect vag leg tura cu trebuin ele care le-au generat. 66 i

Dezvoltarea motiva iei presupune canalizarea ei prin nv area trebuin elor, elaborarea cognitiv (prin scopuri i proiecte), evolu ia instrumental (a mijloacelor obiective de satisfacere) i personalizare. Exist motiva ii apetitive (consumatorii) i aversive (sau de evitare). Foamea i setea sunt exemple din prima categorie, evitarea durerii sau a nepl cerii, din cea de a doua. No iunile de nt rire i de recompens au fost intensiv utilizate de behaviori ti i de neuro tiin e n studiul motiva iei. Ele se refer la un context de nv are n care nt rirea poate fi pozitiv sau negativ , intensitatea r spunsului pentru a ob ine o recompens fiind considerat aici un bun indicator al nivelului motiva iei. Func ional, structurile motiva ionale duc fie la apari ia fenomenului de saturare (se caut schimbarea ori a subiectului, ori a modului de satisfacere), al celui de substituire (convertibilitatea energiei motiva ionale pe alt obiect sau activitate) i al diferen ierea motivelor. SCOPURILE nu se identific automat cu motivele, ele sunt anticiparea, proiec ia punctului terminus al ac iunii de satisfacere a motivului, n func ie de datele situa iei i de posibilit ile oferite de mediu. Motivul circumscrie, ntr-un fel, o zon n cmpul psihosocial, scopul constituind o concretizare n acest cmp. Caracterul vectorial al motivului devine evident odat cu stabilirea scopului, care anticipeaz modul de finalizare a ac iunii, conturnd ciclul ac iunii (Radu, 1991, p. 218). Leg tura motivului cu scopul prefigureaz deja actul voluntar. TIPURI DE MOTIVATIE y Motiva ia pozitiv bazat pe laud i ncurajare, stimul ri premiale i recompense are urm ri benefice privind angajarea n activitate, mobiliznd preferin a interpersonal , cre terea stimei de sine; motiva ia negativ , bazat pe stimuli aversivi (pedeapsa, amenin area i blamul) genereaz inhibi ie, ab inere, comportamentul de evitare sau refuzul. Motiva ia extrinsec este generat din exterior, de o alt persoan , nu izvor te din specificul activit ii i nu este foarte productiv ; motiva ia intrinsec const n faptul c i g se te satisfac ia prin ea ns i (este autostimulat ). Este extrem de important n nv area colar , apare tardiv (spre sfr itul ciclului al doilea sau la liceu), dar are for propulsoare i energizant mare, contribuind la fixarea ei n interese i pasiuni. Motiva ia cognitiv i afectiv indic marile procese psihice subiacente: prima se bazeaz pe curiozitate, pe nevoie de nou, schimbare i explorare, pe complexitate, toate venind din planul cogni iei umane, a doua se bazeaz pe nevoia de aprobare, stim , afiliere, dragoste, pre uire, tipice afectivit ii. Motiva ia i pl cerea: multe comportamente nu sunt ndreptate spre reducerea tensiunii (homeostazie), ci pentru a ob ine ceva de care subiectul nu are neap rat nevoie, dar i face pl cere. Avnd de ales ntre hran i stimularea electric a creierului, obolanii lui Olds i Milner (1954) au ales a doua variant , autostimulndu-se pn au murit de foame. Disonan a cognitiv descoperit de Festinger (1956) motiveaz ac iunea uman sau convingerile prin aceea c nu ne sim im bine atunci cnd p rerile noastre se contrazic ntre ele. Atunci cnd o convingere personal puternic este contrazis (exemplu: atunci cnd sfr itul lumii, prognozat i anticipat de o sect religioas pentru o anumit dat , nu se produce) genereaz nu neap rat modificarea convingerilor, ci reajustarea lor astfel nct s se p streze stima de sine (ac iunile membrilor sectei de renun are benevol la bunurile proprii ar fi fost cele ce au salvat lumea). Constructele personale, teorie dezvoltat de Kelly, sus ine c fiecare dintre noi i-a elaborat propriile teorii care ne ajut s explic m printr-un num r redus de constructe bipolare comportamentul celorlal i. Acest fapt ne filtreaz propriile ac iuni i comportamente. O persoan aspr i t ioas va fi perceput ca nsp imnt toare de cineva, care n consecin o va evita, n timp ce oalt persoan va califica acest comportament ca unul hot rt i pozitiv, neevitnd persoana n cauz . 67

Conflictele i motiva ia au fost puse n eviden de Kurt Lewin, prin teoria cmpului social. El distingea conflicte de tipul evitare evitare, cnd ambele posibilit i sau alternative sunt negative (elevul lipse te de la coal pentru a evita controlul unui profesor rigid tiind c n acela i timp atrage sup rarea p rin ilor); apropiere evitare (situa ia dilematic n care evenimentul este simultan atractiv i repulsiv, cum ar fi faptul de a pleca la studiu ntr-un centru universitar mare, ceea ce ar aduce independen a, dar i pierderea avantajelor vie ii de familie); apropiere apropiere, un conflict n care op iunea trebuie s se fac ntre posibilit ile egale ca atractivitate(ca n cazul tinerei cu doi pe itori). n cazul conflictului apropiere evitare (studiat de comportamentali ti) s-a observat c , cu ct este mai ndep rtat o provocare sau un eveniment important, cu att ele par mai atractive, dar cu ct se apropie, cu att tindem mai mult s le evit m. Cu alte cuvinte, gradientul evit rii cre te mai rapid dect gradientul atrac iei (apropierii). Un conflict nerezolvat genereaz frustrarea, care declan eaz comportamente specifice: ini ial neastmp rul i tensiunea, apoi agresivitatea, apatia, evaziunea n imaginar, stereotipia sau regresia (vezi Miclea, Stres i relaxare, 1991). Atribuirea (motivele pentru care explic m de ce se ntmpl anumite lucruri) este puternic legat de con tiin a propriei eficien e, de sim ul competen ei personale. Collins a constatat c , la capacitate egal performan ele, copiilor cu o bun apreciere de sine sunt superioare celor neconvin i de competen a proprie. Capacitatea de apreciere corect condi ioneaz modul cum atribuim comportamentele propriilor copii, avnd tendin a de a fi intoleran i i punitivi n cazul unei capacit i sc zute de apreciere. Respectul social mut problema motiva iei n sfera rela iilor interpersonale. Teama de ridicol paralizeaz multe din ac iunile ce ar cere angajarea noastr activ , c ci prefer m s conserv m imaginea de fiin e rezonabile i cu bun sim . Harr vedea n nevoia de respect social un puternic motivator al comportamentului uman, chiar de la vrsta mic : pe terenul de joac copiii mai degrab o fac pe grozavii i- i dau aere pentru a ar ta ce pot, dect s angajeze jocuri care s exprime competitivitatea, agresivitatea sau ostilitatea dechise. Conformism, cooperare i reconciliere: De Waal (1989) a sus inut i eviden iat faptul c la primate important nu este agresivitatea, ci reconcilierea, modul cum animalele sociabile rezolv conflictele, astfel ca grupul s nu se dezintegreze social. Exist paralelisme ntre strategiile lor de reconciliere i comportamentul uman. Se pare c exist o puternic necesitate de a fi acceptat de ceilal i prin evitarea respingerii, ceea ce genereaz conformism suprem fa de autoritate, crend astfel obedien a, teren favorabil instal rii dictaturilor. Identitatea social i reprezent rile sociale se refer nu la felul cum se vede cineva pe sine ca individ, ci cum, prin identificare cu grupul social, n tentativa de a ameliora statutul propriului grup prin denigrarea altor grupuri, rasi tii ncearc de fapt s - i protejeze propria identitate social . Reprezent rile sociale se nasc din comunicare, conversa ie, prin adaptarea i modificarea unor explica ii auzite (de multe ori emergnd din domeniul tiin elor), pentru a le adapta propriilor noastre credin e, legitimndu-le. Ideile lui Galton, lansate n 1869 n Hereditary Genius, conform c rora inteligen a este nn scut ntr-o propor ie covr itoare, au avut un impact enorm asupra nv mntului britanic, nct ncerc rile de a crea un nv mnt care s dea anse egale elevilor au e uat. Aceste reprezent ri sociale i-au l sat amprenta i asupra colii de psihologie englez , preocupat de rafinarea metodelor de punere n eviden a diferen elor individuale (psihologie cantitativ i diferen ial ) dar au influen at, la distan , i filosofia nazist , care a preluat i dus pn la ultimele consecin e ideea eugeniei, lansat tot de Galton.

68

OPTIMISMUL MOTIVATIONAL.NIVELUL DE ASPIRATIE SI DE EXPECTATIE Rela ia dintre intensitatea motiva iei i nivelul performan ei este dependent de complexitatea sarcinii de ndeplinit, pentru sarcinile simple cre terea intensit ii i a nivelului performan ei fiind aproape paralele. Pentru sarcinile complexe (creative, cu o bog ie de alternative), aceast cre tere este paralel doar pn la un punct, dup care performan a descre te dramatic. De unde ideea unui OPTIM MOTIVA IONAL care asociaz intensitatea motiva iei cu nivelul performan ei, dar i cu modul de percepere de c tre subiect a dificult ii sarcinii: y cnd sarcina este perceput corect, exist o strns coresponden ntre intensitatea motiva iei i nivelul performan ei (sarcinile grele presupun n adev r nivelul crescut al motiva iei i invers); y cnd sarcina este subapreciat apare submotiva ia, cnd este supraapreciat apare supramotiva ia, ambele putnd duce la un rezultat comun, e ecul (prin deficit, respectiv prin supraenergizare motiva ional ). O u oar dezechilibrare ntre intensitatea motiva iei i dificultatea sarcinii poate fi compensat prin optimumul motiva ional, care atenueaz efectele unei submotiv ri sau supramotiv ri u oare. Modalitatea de a ob ine acest optimum este fie de a corecta, ameliora capacitatea de apreciere a dificult ii sarcinii, fie de a manipula intensitatea motiva iei, n sensul cre terii sau sc derii ei. NIVELUL DE ASPIRATIE atrage dup sine satisfac ia sau insatisfac ia tr ite dup nregistrarea unui anumit rezultat. El se leag foarte strns de trebuin ele de cre tere i autorealizare ale lui Maslow, fiind definit de E. Hurlock ca standardul pe care o persoan se a teapt s l ating ntr-o performan dat . Nivelul de aspira ie este un factor diferen iator foarte puternic al oamenilor: n timp ce unii sunt teroriza i de teama de e ec, i de aceea se angajeaz minimal n activitate, al ii, mai ambi io i i cu mai mari rezerve de energie, ridic mereu tacheta, nemul umi i permanent de rezultate. Familia, grupul de elevi sau chiar societatea pot avea asemenea standarde, mai sc zute sau mai ridicate, care efectiv trag n jos sau ridic o persoan . Dac aspira ia se raporteaz la un standard de perspectiv , ndep rtat, NIVELUL DE EXPECTATIE are n vedere activit i mai bine circumscrise, actuale sau de perspectiv imediat . Cunoa terea realist a posibilit ilor proprii, coroborarea lor cu un nivel rezonabil al expectan elor i aspira iei sunt importante surse de dinamic i progres ale persoanei, c ci nivelul de aspira ie se internalizeaz i devine o component caracteristic a Eului. Legea lui Yerkes-Dodson (1905) postuleaz propor ionalitatea performan ei i a intensit ii motiva iei doar pn la un punct, dup care ncep stagnarea i declinul. Deci, pentru a avea efect pozitiv, nivelul de aspira ie trebuie s fie cu pu in peste posibilit ile de moment. Rezumat: Motiva ia reprezint cauza intern a comportamentului. Unele structuri motiva ionale sunt preformate biologie i ele in de satisfacerea nevoilor vitale. Acest tip de trebuin e se mai nume te de deficit, sau homeostatice, pentru c ele asigur men inerea parametrilor interni n marje de func ionare precise, n pofida marilor varia ii ale mediului extern. Trebuin ele tipic umane se formeaz i se actualizeza mai greu. Ele definesc un nivel distinct i diferen iat al piramidei trebuin elor, nehomeostatic, care este cel al trebuin elor de cre tere i de autoactualizare. ntre trebuin e i motive exist simulitudini (ambele sunt structuri motivante, semnalnd st ri de necesitate), dar, n plus, motivele prefigureaz scopul i activeaz un plan de atingere al acestuia. Motivele se autosus in func ional, sunt corelative i evolutive. Evolu ia lor este legat fie de obiectul de satisfacere, fie de maniera de satisfacere, ambele cu conota ii i determin ri social-istorice. Corelarea intensit ii motiva iei cu activitatea (legea Yerkes-Dodson) trebuie s in cont de complexitatea acesteia i de capacitatea subiectului de a evalua corect dificultatea activit ii. Optimum motiva ional indic o rela ie de propor ionalitate ntre aceste dou serii, i o capacitate a 69

omului de a compensa cu o treapt submotiva ia sau supramotiva ia. Nivelul de aspira ie se refer la un ntreg domeniu de activitate i devine n timp o component motivant a personalit ii luat n ansamblul s u. Nivelul de expecta ie este standardul de reu it a teptat de o persoan pentru o ac iune sau o activitate precis . Exist forme psihologice de motiva ie (intrinsec -extrinsec , cognitiv -afectiv i negativ -pozitiv ), dar i forme sociale ale acesteia. VOIN A

Omul este o fiin esen ialmente activ i dinamic pentru c realizarea adapt rii sale presupune s asimileze informa ii noi, s planifice, s ini ieze i s sus in o multitudine de ac iuni. Pentru c majoritatea acestora presupune consum de energie psihic i fizic , se desf oar cu efort i vizeaz ndeplinirea unor obiective/scopuri, activitatea uman este n mod hot rtor voluntar . Activitatea const n totalitatea manifest rilor de conduit exterioar i mintal care conduc la rezultate adaptative. Ea este profund motivat , are clar fixat prezen a scopului, opereaz cu instrumente create de om, fiind indefinit perfectibil i creativ . Cosmovici, care arat c exist un efort de sintez , de integrare specific activit ii. Tendin a de organizare, de unificare este o caracteristic general a organismului (1996, p. 243). Aceasta se manifest n chiar structura ierarhizat a activit ii, n care se integreaz multietajat mi c rile, opera iile i ac iunile, dar i latura motiva ional , afectiv , voli ional i cognitiv . Activitatea voluntar este unitar i pentru c prin ea se exprim personalitatea ca ntreg, cu un profil caracteristic, cu o ierarhie definit de scopuri i aspira ii. Trecerile n cadrul acestei ierarhii presupune cu necesitate maturizarea att a sistemului motiva ional, ct i a capacit ii de reflexie intelectual , c ci evolu ia presupune tensiune, conflict, alegere. Aceasta se rezolv prin maturizarea capacit ii de decizie, ct i a acelei puteri de a birui obstacole interne i externe, care este voin a. Orice ac iune este prin urmare un ansamblu func ional integrat, de comand , control i de reglaj, faptul tr irii subiective, motiva ionale i finaliste ntr-un context con tient r mnnd definitoriu pentru actul voluntar (Popescu-Neveanu1977) CARACTERIZARE, DEFINI IE I PROBLEME CONTROVERSATE ALE VOIN EI Pe de o parte complexitatea deosebit a voin ei (unul din nivelurile cele mai nalte, mai sintetice i mai elaborate ale vie ii psihice), pe de alt parte difuziunea larg a acestui termen dinspre filozofie spre psihologie, sociologie, antropologie sau pedagogie, a generat nenum rate controverse n leg tur cu voin a. Acest fapt a condus fie la eliminarea sa din psihologie, fie la reducerea sa la acte elementare (reac ii sau acte voluntare). Fichte definea voin a ca fiind liberul arbitru, situat n afara oric rui determinism. Pe de alt parte, Hartman i Schopenhauer o asimilau unui principiu divin, unei activit i universale i permanente, aflate n afara oric rei determin ri. Opus viziunii filozofice, psihologii au invocat ideea unui determinism psihic. Fie c venea doar dinspre interior (psihanaliza), fie doar dinspre exterior (behaviorismul), aceste modele ajungeau la un punct comun: oamenii nu sunt liberi s se determine ei n i i, ci sunt determina i de for e din afara controlului lor, indiferent de natura material sau psihic a acestor for e (Zlate, 2000, p. 216). Ideea determinismului articuleaz problema motiva iei (cauz intern ), cu cea a afectivit ii, gndirii, imagina iei i ac iunii umane, reunite toate n complexitatea actului voluntar. Aceste instan e psihologice se afl n echilibru cu spinoasa problem filozofic a libert ii umane. Wundt a supralicitat rolul afectivit ii, n concep ia lui procesele voluntare angajnd plenar individul, din cauza marelui lor activism intern. S-a ignorat n acest caz faptul c voin a nu rezult numai din tr iri afective, c ci de multe ori este chiar mpotriva lor, 70

reprimndu-le. Pe de alt parte, Ebbinghaus i Herbart au fundamentat voin a pe ra iune i pe puterile intelectului, pentru primul ea fiind un fel de instinct v z tor, pentru c i anticipeaz scopul. Chiar dac ambele perspective sunt reduc ioniste, reunirea lor ntr-o sintez d posibilitatea dep irii punctului de vedere filozofic potrivit c ruia voin a scap vreunui determinism, fiind o for fundamental , originar i universal , de natur divin .De i se sprijin pe afectivitate, care i d sus inerea energetic , i pe puterile ra iunii, cu care nu se confund (judecata lucid ne d decizia final , dar nu i executarea ei), voin a este o capacitate psihic ireductibil , autonom . Ea este for a care face sinteza n ac iune a tuturor celorlalte for e implicate, i n primul rnd a afectivit ii cu ra ionalitatea. Ea este o func ie care rezult din integritatea i unitatea personalit ii, implicnd ntr-o faz specific participarea tuturor func iilor psihice () i dobndind, prin aceasta, o func ionalitate specific de autoreglare i autodeterminare, deosebit de important n autorealizarea personalit ii (Zrg, 1980, p. 178). Produsele voin ei apar pe o anumit treapt a dezvolt rii ontogenetice sub dou forme: actele inten ionale i actele voluntare. Actele inten ionale au urm toarele caracteristici: y y y y au un scop con tient propus, care este o anticipare sub form verbal a rezultatului dorit; scopul dep e te simpla dorin inten ie; de realizare a ac iunii prin asumarea sarcinii sub form de

ac iunea are un program, un plan mental, care fixeaz n limbaj intern att imaginea ei, ct i etapele ce vor fi parcurse;

decizia de a-l realiza este succedat de execu ia programului n plan real, ceea ce duce la o confruntare permanent cu planul mental i ajustarea acestuia din mers, prin comenzi care vin tot din limbajul interior. Dar cum n calea structurala actelor voluntare se interpun obstacolele (externe sau interne), este necesar intrarea n func iune a efortului voluntar, ca modalitate de dep ire a acestora. S ne reamintim...     Termenul de voin are puternice conota ii filozofice, angajnd problema liberului arbitru i a determinismului. Voin a este un proces psihic autonom i ireductibil. Este for a care face sinteza n ac iune a tuturor resurselor de care dispune o persoan . Sinteza actului voluntar este realizat n principal ntre planul afectiv i gndire/cogni ie. Voin a are un rol fundamental n calitate de mecanism energetic i de reglaj psihic al energiilor i rezervelor ac ionale ale omului. Voin a presupune unitatea i integritatea persoanei. Voin a este un element de baz n autorealizarea personal . Ea penetreaz planul personalit ii devenind nucleul caracterului (definit el nsu i ca voin moralice te organizat ).

Defini ie: Voin a este procesul psihic de reglaj superior constnd din ac iuni de mobilizare a energiei psihonervoase, prin intermediul limbajului, pentru dep irea obstacolelor i atingerea scopurilor con tient stabilite. Efortul voluntar reflect obiectiv obstacolul, conceput ca barier (extern sau intern ) n calea realiz rii imediate a scopului. OBSTACOLUL este componenta fundamental , definitorie a voin ei, pentru c dep irea lui presupune mobilizare de energie fizic , emo ional sau intelectual . n confruntarea dintre posibilit ile interne i solicit rile impuse de dificultatea barierei ce trebuie dep it se contureaz cu adev rat importan a obstacolului. Prin lupta cu obstacolul voin a se dezvolt i se obiectiveaz , c ci dep irea acestuia presupune consum de resurse, ncordare, tensiune, adic efort voluntar, cu att mai mare 71

cu ct el este mai dificil. Eforturile intense i prelungite spoliaz rezervele energetice, duc la instalarea oboselii, sau chiar la apari ia surmenajului, necesitnd ntreruperea activit ii n vederea refacerii for elor. Specificul voin ei este nu numai n leg tur cu efortul voluntar ce urmeaz a fi mobilizat, ci i cu dinamica acestuia, prin care se precizeaz chiar ideea de REGLAJ VOLUNTAR: concordan a dintre m rimea obstacolului i cea a efortului voluntar alocat indic un bun reglaj. Consumul energetic prea mare produce oboseal , surmenaj i satisfac ii ndoielnice, subconsumul conduce la neatingerea i ratarea scopurilor, de aceea cel mai bine ar fi s vorbim, ca i la motiva ie sau afectivitate, de un OPTIM VOLI IONAL. Zlate (2000, p. 221) face cteva preciz ri valoroase n leg tur cu efortul voluntar care: y y tinde s se specializeze prin asocierea cu anumite tipuri de activitate; tinde s se automatizeze prin intrarea rapid n func iune, n aceast direc ie voin puternic avnd nu neap rat cei care depun efort voluntar mare, ci aceia la care aceasta este disponibilizat rapid, cu u urin ; aceast disponibilizare a sursei de energie ce alimenteaz efortul voluntar este produs de nevoia care a motivat la origine comportamentul dorit (necesitate intrinsec pentru determinare);

y y

capacitatea de efort voluntar este mare, dar nu nelimitat , acesta fiind unul dintre factorii puternic diferen iatori ntre oameni, una din condi iile majore ale reu itei n via , care interfereaz profund cu planul personalit ii, devenind o subcomponent a acesteia. FAZELE ACTULUI VOLUNTAR A. Apari ia motivelor, fie prin con tientizarea unei necesit i interioare, fie prin sesizarea unui conflict este prima faz . Concomitent cu motivul se contureaz scopul urm rit, prin antrenarea afectivit ii, gndirii i a imagina iei. Dac r mne la primul nivel, motivul ia forma dorin ei, care poate fi satisf cut i substitutiv prin vis, reverie sau n plan imaginar, ori prin sublimare (Freud). Pentru a se mplini n plan real, prin ac iune, este nevoie s apar n mod distinct inten ia, care conduce la imaginarea ac iunii i la schi area programului ei de desf urare. Sunt puse astfel n ecua ie datele interne ale persoanei (posibilit i, resurse, reprezent ri, informa ii concrete, articulate ntr-o construc ie logic , relativ coerent ) cu datele externe. Acest plan, n care sunt schi ate i etapele de execu ie, formulate n cadrele limbajul intern, este depozitat n memoria de lung durat , de unde va fi reactivat ulterior. B. Faza a doua este lupta motivelor i apari ia conflictelor, care dup tipologia lui Lewin sunt de trei feluri: conflicte de atrac ieatrac ie, de atrac ierespingere i de respingererespingere. Actualizarea concomitent a mai multor motive aflate n conflict conduce la apari ia mai multor scopuri concurente, ntre care subiectul trebuie s fac o selec ie. Alegerea este dificil i uneori dramatic , deoarece n lupta motivelor intervin cu ponderi diferite afectivitatea i gndirea. Astfel, gndirea evalueaz posibilit ile n raport cu cerin ele obiective impuse de obstacol, analizeaz i ierarhizeaz valoarea diferitelor motive concurente, vede anticipativ consecin ele fiec rei alternative, c utnd n final cea mai bun , economic i satisf c toare combina ie motivscop. Valorizarea se face ns i dup logica afectiv , c ci fiecare scop implic n propor ie variabil satisfac ia, pl cerea, mul umirea (sau opusele lor). n disonan a cognitiv descris de Festinger, ecoul afectiv negativ este rezultanta unui conflict cognitiv generat de o alternativ greu de integrat n sistemul cogni iei. De men ionat c n aceast faz nu nvinge ntotdeauna ra ionalul n detrimentul afectivului sau ceea ce este mai util, benefic pentru persoan . Prelungirea acestei faze are ea ns i consecin e negative, c ci ezitarea, incertitudinea, indecizia sunt mari consumatoare de timp util, dar i de energie psihonervoas . C. Decizia (hot rrea) poate veni dup o deliberare prelungit sau foarte rapid, n func ie de persoan i de situa ie. Deseori nu avem timpul s cnt rim i s ne asum m, cu tot riscul, o singur cale de urmat. Dificultatea acestei faze const din prezen a a a-numitei voin e negative care, pentru a alege o variant , trebuie s renun e la celelalte posibilit i. n decizie se proiecteaz ntreaga persoan , cu sistemul 72

ei de valori i cu nivelul de aspira ii specific; cu nevoia ei de autorealizare i cu sentimentul de sine subiacent; cu aprecierea ansei (realiste) de ndeplinire a scopului i cu evaluarea satisfac iei anticipate; cu dificultatea obstacolelor, coroborat cu resursa disponibil etc. Cosmovici apreciaz c aceast faz face diferen a dintre omul practic cel care decide rapid i cel teoretic (predispus la analiz prelungit , de unde oscila ia, ezitarea sau nehot rrea). Decizia angajeaz definitivarea planului de desf urare a activit ii, cu precizarea detaliilor etapelor de parcurs i a mijloacelor de utilizat pentru realizarea scopului. Neg sirea mijloacelor i a suporturilor externe necesare ac iunii poate duce la amnarea acesteia. D. Execu ia ac iunii nseamn reactivarea planului stocat n memoriea de lung durat i derularea acestuia, prin reajustarea permanent la condi iile concrete. Acest fapt poate conduce la schimbarea unora dintre elementele secundare sau de baz ale planului anticipat. Acum vorbim de latura efectoare a voin ei (prin opozi ie la celelalte faze, preparatoare) n care se produce confruntarea efectiv cu obstacolele externe i interne, ceea ce declan eaz consum de energie voluntar , tensiune, efort, ncordare. Cnd acestea dep esc posibilit ile subiectului, se produce ncetinirea, blocarea sau amnarea ac iunii. Controlul, comenzile i reglajul voluntar se fac prin mijlocirea limbajului intern. Ra iunea i afectivitatea sunt i acum indestructibil implicate, c ci actul voluntar poate genera satisfac ie (cnd se desf oar conform previziunilor) sau st ri frustrante de disconfort, ndoial , team de e ec, nelini te. Aceste st ri cheam n mod permanent gndirea s cnt reasc , s reevalueze i s decid asupra celui mai bun curs al ac iunii. n aceast faz voin a negativ reprim tendin ele nedorite (furie, agresivitate, nelini te) dezvoltnd capacitatea de a inhiba, de a bloca sau de a amna ac iunea, pe care Ralea o considera a fi specific uman . Acest control ra ional asupra afectivit ii duce n timp la formarea i dezvoltarea capacit ilor volitive superioare, c ci realiz rile din orice domeniu nseamn i frustr ri, ab ineri, sacrificii, adic o adev rat lupt cu sine nsu i. Nu toate fazele actului voluntar presupun n egal m sur consumul de efort. Atunci cnd alegerea se face asupra unor alternative care nu implic ideea de valoare, acestea nici nu mai sunt acte voluntare. Pe de alt parte, actul voluntar nu are ntotdeauna n desf urarea sa procesualitatea amintit , cu att mai mult cu ct, fiind un act sintetic, descompunerea sa n faze distincte este ea ns i discutabil . Apoi, chiar felul cum punem accentul pe una din aceste faze minimalizeaz importan a celorlalte. Putem accentua importan a deciziei, datorit caracterului ei dramatic i al jocului ra iuneafectivitate, dar multe din deciziile noastre, rapide i corecte, nu sunt urmate de ac iune, de unde i proverbul care ne ndeamn s judec m oamenii dup fapte, i nu dup vorbe. Putem apoi s insist m pe faza efectorie i pe ac iunea propriu-zis ca m sur a voin ei, care doar confruntndu-se cu obstacolul se autovalideaz ca for , t rie i perseveren . n acest caz ns ignor m ceea ce afirm Ralea (1946): nota distinctiv a omului n raport cu animalul este capacitatea primului de a amna, de a ntrzia, de a suspenda sau inhiba reac iile (voin a negativ ), prin care el i realizeaz scopurile mai nalte, mai complexe, dar mai ndep rtate. Capacitatea de autoexprimare i de autorealizare uman sunt deci poten ate la un nivel superior de aceast caracteristic a voin ei. CALIT ILE I DEFECTELE VOIN EI Puterea voin ei este dependent de energia cu care subiectul se angajeaz n ac iune, dar i de rapiditatea cu care ia decizii sau de capacitatea de efort voluntar generat prin confruntarea cu dificult ile. Con tiin a valorii scopului urm rit d t ria concentr rii efortului voluntar, care cre te prin antrenarea n sarcini dificile, dar i odat cu apropierea mplinirii obiectivului prezumat. Voin a slab (disbulia, hipobulia sau abulia, pe versantul patologiei) este capacitatea diminuat , n diverse grade, de a ini ia i de a sus ine acte voluntare, chiar dintre cele mai simple sau de importan vital (Muie i s posmagii? ntreab lene ul din povestirea lui Creang , care nu este n stare nici s - i nmoaie singur colacii). Dincolo de versantul patologic, hipobuliile sunt destul de r spndite i n registrul normalit ii, uneori ntr-o v dit contradic ie

73

cu posibilit ile native, ceea ce duce la irosirea resurselor personale i la ratare. Educa ia are aici, desigur, un mare rol. Perseveren a este validat de persisten a n timp att a scopului, ct i a efortului voluntar aferent, chiar n condi ii vitrege. ncrederea n for ele proprii, n importan a i valoarea (personal sau social ) a scopului urm rit, poten eaz aceast calitate, al c rei opus este nc p narea. nc p narea este i semnul unui stil cognitiv rigid, inert, f r flexibilitate, bazat pe o perseveren n r u, atunci cnd ansele de reu it nu mai exist , sau cnd ele presupun costuri dispropor ionate comparativ cu beneficiile. Independen a arat leg tura voin ei cu ra iunea, care elaboreaz decizii pe baza resurselor proprii, sprijinindu-se pe un puternic sim critic. Aceasta nu nseamn lips de receptivitate sau impermeabilitate fa de argumentele, sugestiile bune ale altora (acest defect caracteriznd mai mult persoanele de tip paranoic). Independen a este marca unei persoane mature, cump nite, cu resurse proprii bogate, diferen iat att cognitiv, ct i afectiv, cu o puternic ierarhie a motivelor (persoane care tiu ce vor sau care au capul pe umeri). Debilit ile mintale, insuficien ele cognitive, deterior rile senile, st rile afective necontrolate (hiperexcita ia maniacal ) dau opusul acestei calit i, sugestibilitatea, care face ca persoana s fie u or influen abil i manipulabil , de cele mai multe ori mpotriva propriilor interese. Promptitudinea deciziei se refer la rapiditatea deliber rii i alegerii celei mai bune solu ii, n condi ii de timp limitat, n circumstan e complexe, care implic de multe ori riscul sau ansa de e ec. Ea ine att de tipul de personalitate, ct i de rapiditatea i de profunzimea gndirii, care evalueaz rapid i global situa ia, n func ie de experien a personal acumulat sau de alte evenimente similare rezolvate. Excesul de voin , nedublat de o sus inere aptitudinal pe m sur , poate fi i el un defect nsemnat. Persoanele n cauz i organizeaz o conduit excesiv de mult centrat pe ideea reu itei, mpotriva tuturor greut ilor sau obstacolelor, dar i mpotriva semenilor sau a lor n i i. Transformnd voin a n func ia de autovalorizare principal , asemenea persoane care se conduc dup deviza Dac vrei, po i!, devin treptat unidimensionale. Ele degajeaz o mare cantitate de energie n direc ia avut drept int , uitnd de faptul c via a poate avea nenum rate nuan e i registre, care doar mpreun contribuie la mplinirea personal . Avnd o mare for de satelizare social ei exercit , prin rolul de lider pe care l impun relativ u or, o presiune nemiloas asupra grupurilor de apartenen , angajndu-le n propriul proiect existen ial. Instalarea dictaturilor este posibil prin na terea acestui tip de personalitate, care pe fondul cre terii sugestibilit ii i submisivit ii generale, dicteaz norma, valorile i scopurile ghid ale comunit ii. Dincolo de afectivitate, gndire i imagina ie, voin a interfereaz i penetreaz att de mult planul personalit ii, nct capitole speciale de psihiatrie trateaz personalit i atipice, psihopate (impulsive, explozive, apatice, astenice, depresive sau paranoice), pentru care componenta volitiv are valoare diagnostic extrem de ridicat . Poate tocmai de aceea germanul Klages definea caracterul ca voin moralice te organizat . Rezumat: Voin a este un capitol al psihologiei profund contaminat de un lung trecut filozofic. Prezen a sa ca obiect de studiu este justificat de faptul c este o for ce face sinteza n ac iune a tuturor resurselor afective i cognitive de care dispune o persoan . Activitatea uman prin care se pun n eviden parametrii de func ionare voluntari este un ansamblu integrat de comand i control care tinde spre unitate. Produsele voin ei sunt actele inten ionale i actele voluntare propriu-zise. Actele inten ionale pun n eviden prezen a motivului, a scopului, a planului (exprimat verbal i depozitat n memoria de lung durat ), a inten iei i a deciziei de a trece la ac iune pentru atingerea intelor fixate. Actele voluntare presupun suplimentar faza executorie, adic lupta efectiv cu obstacolul, n care se eviden iaz i fenomenul de reglaj voluntar. nfruntarea obstacolului genereaz calit ile voin ei, dar i automatizarea i specializarea sa. 74

 Pentru ac iunile mai complexe pot fi puse n eviden patru faze ale actului voluntar: apari ia motivului, lupta motivelor, luarea deciziei i execu ia propriu-zis . n toate acestea intervine n propor ii variabile un raport dintre planul afectiv i cel cognitiv. Puterea voin ei, perseveren a, promptitudinea deciziei i independen a voin ei sunt cele patru calit i fundamentale ale acesteia. 7. A. ATEN IA 7. B. SOMNUL I VISELE Esen ialmente aten ia const n orientarea i concentrarea selectiv a activit ii psihice n vederea prelucr rii optime a unor stimuli, rezolv rii adecvate a sarcinilor, a situa iilor problem . Ea este o condi ie primar , de fond pentru desf urarea proceselor cognitive, a celor de autoanaliz i autoevaluare, a comportamentelor motorii. Aten ia nu este proces psihic (nu are con inut reflectoriu informa ional specific), dar intervine n declan area i func ionarea optim a proceselor cognitive, fiind cosiderat un adev rat releu al ntregii vie i psihice. ATEN IA presupune: orientarea con tiin ei ntr-o direc ie i selectarea prioritar de stimuli, percepu i cu mai mult claritate, n detrimentul altora, percepu i mai vag sau deloc (fiziologic acest lucru este facilitat de forma iunea reticulat ); concentrarea energiei nervoase n vederea prelucr rii optimale a stimulilor; n plan subiectiv, aten ia este tr it ca o stare de ncordare, tensiune, efort voluntar; n plan comportamental (senzorial, motric sau intelectual), aten ia nseamn activare selectiv , ea producnd modific ri ale conduitei expresive. De la starea de alert din emo ie (aten ie involuntar ) sau de la reflexul de orientare generat de mediul ambiant, pn la vigilitatea func iilor cognitive superioare, o mul ime de parametri organici eviden iaz modific ri comportamentale la nivelul circula iei, respira iei, conductibilit ii electrice a pielii, a tensiunii musculare, mimicii i pantomimicii, a componentelor umorale i hormonale ale sngelui. La cel lalt pol al st rii de vigilitate se afl SOMNUL care: asigur refacerea energiei psihonervoase necesare n timpul activit ii vigile; contribuie la regenerarea esuturilor i a substan elor cu care opereaz sistemul nervos; asigur trierea experien ei actuale, punerea ei n acord cu experien ele trecute; asigur conservarea unit ii i identit ii persoanei. ATEN IA Defini ie: Aten ia este fenomenul psihic de activare selectiv , de concentrare i orientare a energiei psihonervoase n vederea desf ur rii optime a activit ii psihice. MODELE FIZIOLOGICE ALE ATEN IEI Floru (1976) caracteriza aten ia ca avnd valen e cognitive i voli ionale (conative), n evolu ia acestora putndu-se eviden ia dou faze: atitudinea preg titoare i aten ia efectoare, focalizat , selectiv . Prima se leag mai mult de reac ia de orientare, a doua pe mecanismele iradierii i concentr rii excita iei psihonervoase, descrise de Pavlov. Ambele au n spate un mecanism neurofiziologic comun, care se bazeaz pe forma iunea reticulat . Aten ia se asociaz cu starea de veghe, cu vigilitatea, cu zona de claritate a con tiin ei, asigurate de mecanisme neurofiziologice complexe, n care o faz de activare difuz este succedat de una selectiv . De la nivelul fiec rui analizator, ca i din sensibilitatea intern (interocep ie, propriorecep ie), influxul nervos este trimis la creier pe dou c i, una specific i una nespecific . Calea nespecific are rol de activare 75

difuz a scoar ei cerebrale din zona de proiec ie a analizatorilor, care este astfel preg tit pentru integrarea stimulilor respectivi. Aceast activare este realizat de forma iunea reticulat . Sistemul reticulat activator ascendent (SRAA) este localizat n trunchiul cerebral (bulb, protuberan i mezencefal), stimularea lui avnd un efect tonic difuz, de lung durat , remanent, ce se prelunge te i dup ncetarea stimul rii senzoriale. Psihologic el declan eaz i men ine aten ia, de i trebuie men ionat c sistemul presupune i existen a unor circuite cortico-reticulo-corticale, prin care cortexul particip la propria sa trezire. n strns leg tur cu SRAA se afl un sistem reticular inhibitor ascendent (SRIA), care este pus sub control cortical, prin acesta cortexul asigurnd filtrarea informa iilor provenite de pe c ile specifice, senzoriale. n diencefal exist a a-numitul sistem reticulat difuz de proiec ie, cu efect de scurt durat , egal cu stimularea senzorial , avnd un rol fundamental n comutarea i mobilitatea aten iei. Activarea difuz larg urmat de restrngerea zonei corticale active inplicate n prelucrarea stimulilor i g sesc expresia n mecanisme corticale specifice. Astfel activarea difuz (produs prin SRAA) realizeaz trezirea bioelectric a creierului (cre terea arousal-ului cortical, eviden iabil electroencefalografic prin undele beta), dar i comportamental (eviden iabil psihologic prin trezirea interesului i declan area reflexului de orientare). A adar, orice stimulare senzorial supraliminar are ca efect transmiterea unui influx nervos specific (prin ramura senzorial ) i a unuia nespecific prin forma iunea reticulat , aceasta din urm producnd o desc rcare pe scoar a unoror impulsuri electrice. n consecin se produce activarea cortical difuz prin care se optimizeaz calitatea analizei informa ionale a semnalelor senzoriale venite pe c i specifice. Prin punerea n func iune a sistemului reticulat activator ascendent (SRAA), a celui inhibitor ascendent (SRIA) i a mecanismelor de bucl din circuitele cortico-reticulo-corticale se explic att selectivitatea stimulilor prelucra i, ct i filtrarea celor mai relevante informa ii pentru individ. Prin mecanismele de bucl cortico-subcorticale scoar a rezist efortului aten ional voluntar prelungit, autostimulndu-se energetic prin forma iunea reticulat , pe m sur ce excitabilitatea optim a zonelor de integrare cortical tinde s scad . Teoria filtrului Nivelul I: COD FIZIOLOGIC Nivelul al II-lea: COD PSIHOLOGIC Organe INPUT de sim

Discriminarea caracteristicilor fizice ale stimulilor

Filtru

Identificarea categorial ; desprinderea

OUTPUT

semnifica iei
stimulilor

Canale senzoriale (input) MEMORIE Figura U4.1. Modelul filtrului (surs : Broadbent, 1958). Conform modelului ini iat de Broadbent (1958), aten ia func ioneaz ca un filtru dup principiul cibernetic tot sau nimic. Modelul eviden iaz faptul c filtrarea se realizeaz nu la periferia analizatorilor, ci la nivel superior central printr-o filtrare trzie, la care intervine memoria de lucru (operativ ), dup criterii semantice. Semnalele nerelevante semantic nu sunt blocate, ci doar atenuate, protejnd astfel creierul de suprastimulare i suprasolicitare. Dar, din mul imea mesajelor la care nu suntem actualmente aten i, prin baleiaj i deplas ri scurte ale aten iei se iau mostre de informa ie (Moray) la intervale discontinue de timp, ceea ce poate avea ca i efect comutarea acesteia pe alte surse de informa ie, devenite ntre timp relevante. n felul acesta modelele exclusiv fiziologice se mbog esc cu o dimensiune cognitiv .

76

Cel care a detaliat rela iile dintre activitatea reticulat i activitatea cerebral , a fost Lindsley. El a ar tat c starea de neaten ie, relaxare i inactivitate este caracterizat de ritmul alfa (10 cicli/sec). Stimularea senzorial sau intrarea n activitate a unor zone din cortex produc o desincronizare electroencefalografic prin apari ia ritmului beta (20-40 cicli/sec), generat de activitatea stimulatoare a SRAA. Vigilitatea astfel ob inut este favorabil integr rii senzorial-perceptive i mintale, eficacit ii comportamentului, de i n cazul unei suprastimul ri (surpriza, ocul reac iei de alarm ) cortexul se poate autobloca prin dep irea optimumului de stimulare. Deci tonusul cortical este strns legat de tonusul reticular. Totu i, conduc torul acestui sistem func ional este cortexul, care poate activa sau inhiba subsistemele reticulate activator, respectiv inhibitor. Aceasta presupune existen a unor circuite reglatorii cortico-reticulare i reticulo-senzoriale, reticulo-vegetative (cu dublu sens), adic a unor bucle capabile s produc reglajele de tip cibernetic. Prin c ile cortico-reticulare excitatorii scoar a m re te tonusul forma iunii reticulate, provocnd retroactiv i la distan cre terea tonusului propriu, mecanism fundamental n func ionarea aten iei voluntare i n lupta cu caracterul monoton al stimulului sau cu somnul. Forma iunea reticulat de ine i o func ie frac ionat-ocluziv , prin care ea exercit un rol protector al cortexului, ntruct las s treac doar mesajele relevante cognitiv sau afectiv, blocnd, inhibnd excita iile ce pleac de la ceilal i receptori. Hans Jurgen Eysenck a creat un model neurofiziologic pentru explicarea extraversiuniiintroversiunii, concepte preluate din teoria tipurilor psihologice a lui Jung, dar integrate ntr-o teorie original .

+ + +

+ Nivel optim de stimulare

Figura U4.2. Nivel de stimulare i introversie-extraversie la Eysenck. Din cele dou figuri rezult c exist un optimum de stimulare cortical . Introver ii i extraver ii dispun de un nivel specific nn scut de stimulare, de care depinde buna func ionare a sistemului lor reticulat. Astfel, extraver ii au din na tere un nivel de stimulare mai mic dect cel optim i de aceea ei caut senza ii noi pentru a atinge optimul de stimulare; introver ii au un nivel nn scut de stimulare peste cel optim, din care cauz ei previn suprastimularea evitnd senza iile. Dac pentru extraver i SRAA este dominant, pentru introver i buclele cortico-reticulo-corticale se cupleaz mai pregnant cu sistemul inhibitor (SRIA).   S ne reamintim... Cele mai importante caracteristici ale aten iei sunt urm toarele: Este ntotdeauna focalizat , adic ndreptat spre ceva exterior (obiecte, fiin e, fenomene sau rela ii dintre ele) sau interior (idei, amintiri, dorin e, proiecte). Orientarea respectiv este determinat de activitate (sarcina ce trebuie ndeplinit sau de scopul pe care l are de atins persoana respectiv ). Energia psihonervoas prin care se definesc fenomenele aten ionale are o organizare dinamic , deoarece se poate comuta de pe un obiectiv pe altul. Dinamismul aten iei rezult i din faptul c aten ia este prin defini ie selectiv . Exist o zon central clar pentru ceea ce face obiectul aten iei i o zon periferic a cmpului aten ional, unde stimulii sunt vag percepu i i integra i cognitiv. 77

Concentrarea aten iei asigur func ionarea optim a tuturor proceselor psihice i n special a celor cognitive (de prelucrare informa ional ). Ea depinde i de raportul odihn /oboseal , de starea de s n tate, de vrst sau de curba circadian . Starea de concentrare aten ional poate fi dedus din indicii expresivi ai aten iei (mimic , pantomimic ), dar i din indicatori fiziologici (tensiunea muscular , chimismul sangvin, modific rile parametrilor func ionali ai corpului). FORMELE ATEN IEI Este evident c uneori aten ia este declan at spontan, fiind provocat mai ales de caracteristicile stimulului, i atunci vorbim de aten ie involuntar , iar alteori este provocat inten ionat (aten ia voluntar ). A. Aten ia involuntar este generat mai ales de stimuli proxigeni care, prin caracteristicile lor de intensitate, noutate, prin valen e motiva ionale, complexitate, contrast accentuat cu mediul, faptul de a fi n mi care, dinamici sau intermiten i capteaz efectiv aten ia, genernd reac ia de orientare. Prin aceasta anumi i stimuli din mediu devin dintr-o dat semnificativi pentru persoan , de aceea ei fiind selecta i i prelucra i prioritar. Reac ia de orientare, foarte evident i n lumea animal , semnaleaz stimulii cu valoare adaptativ , hrana, mperecherea dar i pericolul vital. Prin repeti ie apare fenomenul de obi nuire (habituarea), care conduce la singerea acesteia. Reac ia de orientare este cel mai adesea continuat cu comportamentul de investigare, cu conduitele exploratorii complexe, prin care aten ia involuntar devine una inten ionat (voluntar ). B. Aten ia voluntar pleac att dinspre exterior, ct i din interior (aten ie extern i intern ), dep ind faza aten iei spontane prin elementul de inten ionalitate. Psihofiziologic ea se caracterizeaz prin apari ia zonei de excitabilitate optim pe scoar a cerebral , a c rei deplasare pe cortex este paralel cu deplasarea interesului spre noi obiecte de interes ale aten iei. La acest nivel programatorul i organizatorul intern al aten iei este limbajul, care are o considerabil for reglatorie att n men inerea stabil , ct i n comutarea aten iei. De asemenea instructajul i montajul (set-ul) au un rol extrem de mare, att n faza anticipatoare, ct i n cea operatorie. n func ie de situa ia concret , aten ia poate cupla procese ca memoria, cogni ia, percep ia, motricitatea, praxiile, motiva ia cu datele obiective ale situa iei sau activit ii. Din acest motiv putem identifica tipuri de aten ie: perceptiv , senzori-motorie, mnezic , cognitiv (intelectiv ), genetic primele tipuri fiind preambulul ultimelor (aten ia reflexiv ). C. Aten ia postvoluntar este ata at de structuri opera ionale care au fost elaborate prin efort voluntar i desemneaz acele activit i care la nceput au fost sus inute cu consum voli ional sau, din cauza interesului, motiva iei i implic rii afective, aceasta ajunge s se autosus in . Vectorii atitudinali (PopescuNeveanu) joac un rol decisiv n selec ia domeniilor ( tiin ifice, estetice, practice sau de joc), n care aten ia postvoluntar devine operant . NSU IRILE ATEN IEI A. Volumul aten iei se refer la num rul de elemente sau de unit i informa ionale (litere, cifre, silabe, cuvinte, figuri, logatomi, chunck-uri) care pot fi nregistrate simultan. Miller vorbe te despre cifra magic apte (plus i minus doi) care ar caracteriza inputul nostru senzorial. Aici se impune o nuan are: literele simple sunt percepute mai u or legate n cuvinte sau n propozi ii; cifrele i figurile geometrice mai u or dect cifrele izolate. Oricum, acesta este locul n care converg fenomene foarte diverse: aten ia, percep ia i memoria operativ (de lucru sau de scurt durat ), dar i cogni iile elaborate ori limbajul. Determin rile temperamentale ale aten iei au fost mult studiate n ultimele decenii. Se pare c extraver ii, i cu prec dere sangvinicii (sistem nervos puternic, mobil, excitabil) au o superioritate privitoare la volumul aten iei comparativ cu categoriile opuse. B. Concentrarea genereaz aten ie maximal pentru obiectul aflat n cmpul de claritate al acesteia i inhibi ia profund (neaten ia selectiv ), ob inut prin inhibi ie i induc ie pozitiv (principiul dominantei) pentru celelalte zone ale cmpului. Omul atent este absorbit n propria activitate, astfel nct 78

factorii perturbatori externi (zgomot, lumina insuficient ) sau interni (foame, sete, oboseal ) nu reu esc s -l distrag . Sc derea acestui parametru se asociaz cu consumul mare de energie nervoas (oboseal ), fie cu boala (fizic sau psihic ), cu vrsta, cu fluctua iile motiva iei. C. Stabilitatea aten iei: dac la copilul de gr dini ea nu dep e te 5-10 minute, la adult focalizarea constant i clar dep e te 50 minute, fiind expresie att a maturiz rii sistemului nervos central, ct i a intereselor i motiva iei. Este o calitate deosebit de important acolo unde intervin muncile monotone i habituarea (la radar, panoul de comand , sortarea scrisorilor la po t , corectarea monoton de lucr ri stereotipe etc.). Oamenii cu temperament inert (melancolicii i n special flegmaticii) fiind mai favoriza i dect cei cu sistem nervos mobil, excitabil, care se plictisesc u or, de i antrenamentul joac un rol important. D. Mobilitatea presupune refocaliz ri rapide ale aten iei dup intervale scurte de timp, n func ie de particularit ile activit ii. Ea ine de readaptarea filtrului aten ional la un nou canal de intrare sau la o nou surs i necesit minimum 1/6 din o secund . Comutarea aten iei este extrem de important n meserii sau activit i care presupun desf ur ri paralele de fenomene ce trebuie urm rite simultan (aviator, ofer auto, sting tor de incendii, primul ajutor pe ambulan etc.). Situa iile cu risc (lucrul la re eaua de nalt tensiune, lucrul la n l ime), presupun inerea sub control a tensiunii interne concomitent cu detectarea clar a informa iilor relevante specifice. n acest proces mobilitatea, comunicarea i motiva ia sunt implicate n grade diferite. E. Distributivitatea aten iei se refer la num rul de ac iuni i activit i pe care le poate desf ura simultan o persoan . Cnd una dintre activit i este automatizat sau semiautomatizat , interferen a cu cealalt activitate este mai mic . Broadbent opineaz c aten ia func ioneaz optimal doar pe un canal, celelalte canale fiind n faza refractar , de i pot func iona latent (comutarea prin mostre de informa ie luate temporar de la alte surse se explic n acest fel). Distributivitatea aten iei se refer i la modul n care modalit i ale aten iei voluntare i involuntare sunt alocate unor activit i paralele i ea poate fi pus n rela ie cu antrenabilitatea, cu tipul de sistem nervos central (persoanele extraverte, adic sangvinice i colerice fiind avantajate), dar i cu stilurile cognitive, potrivit c rora persoanele independente de cmp sunt mai flexibile i reu esc s i distribuie mai u or aten ia. B. S O M N U L I V I S E L E Un sfert pn la o treime din via o petrecem dormind, de unde importan a vital a acestei func ii, opuse vigilit ii (energofag ), de refacere a energiei psihice (energotrof ). Considerat de c tre budi ti una dintre cele patru st ri fundamentale ale con tiin ei (contemplarea lui Budha, starea vigil , somnul i visele), somnul este o stare de inactivitate cvasi-generalizat , concomitent cu ruperea contactului cu realitatea. n timpul somnului creierul intr ntr-o inhibi ie generalizat dar nu absolut , pentru c el p streaz puncte sau zone active, care pot declan a oricnd trezirea. Somnul are importante corela ii fiziologice, dintre care cele mai importante sunt eviden iabile electroencefalografic, procedeu prin care se i definesc nivelelurile somnului. Astfel starea de veghe este definit de undele beta (peste 20 de her i, adic cicli/sec) pentru ca nivelul nti (relaxarea i somnolen a) s fie definit de undele alfa (10 her i); trecerea la nivelul doi se caracterizeaz de apari ia de unde delta, care se generalizeaz n stadiul trei i sunt nlocuite de unde tetha (foarte lente, 2 her i) n somnul profund, numit i somn lent (stadiul patru). Exist pattern-uri diferite EEG ale fiec rei perioade de somn, trezirea fiind mai dificil n stadiul al patrulea i mai u oar n stadiul al doilea, unde pattern-ul este rapid i variabil (somn iepuresc). Ciclurile somnului n timpul unei nop i obi nuite, cei mai mul i oameni trec prin cinci- ase cicluri de somn, fiecare avnd 90-120 de minute i o configura ie proprie.

79

Veghe

REM REM REM REM REM Ciclurile somnului Legenda - SL = Somn lent - REM = Somn paradoxal

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 SL + 1 SL + + + + + + + 2 3 4 5 6 7 8 Ore de somn n timpul unei nop i obi nuite

n primul ciclu de somn persoana traverseaz rapid cele patru niveluri, pentru a ajunge la somnul profund, n care respira ia este rar , ritmul cardiac lent, mi c rile corpului sporadice. Se pare c acest somn lent este cel mai odihnitor, func ia lui fiind esen ialmente recuperatorie (refacerea energiei neuronale). Dup 90-120 de minute tabloul somnului se schimb , trecndu-se succesiv de la nivelul 4 la nivelul 1, cnd apar rapid-eyes-movements (REM), din care cauz acest somn a fost numit paradoxal. El se caracterizeaz prin mi c ri rapide ale globilor oculari i un ritm electric apropiat de cel al st rii de veghe, prezentnd mi c ri ale degetelor, membrelor i segmentelor. Trezite n aceast faz persoanele relateaz cu mare u urin visele, care nu apar n celelalte niveluri ale somnului. n medie, o faz REM are 20 de minute, de i la nceput este mai scurt (5-10 minute) pentru a ajunge la aproape o or n ciclul al cincilea. Al doilea ciclu de somn str bate iar i cele patru niveluri pentru a ajunge la somnul lent, care va disp rea progresiv n ciclurile urm toare, pe seama cre terii compensatorii a somnului paradoxal (REM), care devine aproape exclusiv n ultimul ciclu (spre diminea ). Somnul REM nu este superficial, c ci trezirea este mai dificil n aceast faz . De asemenea, tonusul muscular este mai sc zut. Animalele decorticate nu mai au somn lent, dar l conserv pe cel paradoxal. Studii f cute de Dement prin privarea de somn paradoxal au eviden iat cre terea compensatorie a somnului cu vise (de la 20% la 27%), propor ional cu privarea. Pe de alt parte privarea total de somn, pe o perioad de peste100 de ore, eviden iaz o dilatare a somnului lent n detrimentul celui paradoxal, de unde rezult c , de i somnul cu vise este important, cel lent este mai necesar. Se pare c somnul lent depinde mai ales de cortex, el ar avea o faz anabolic , prin care se refac proteinele celulelor nervoase i acidul ribonucleic (care encodeaz memoria de lung durat ), n timp ce n somnul REM s-ar reface sistemul adrenergic. Unele cercet ri au pus n eviden existen a unui centru al somnului (locus coeruleus din trunchiul cerebral), a unei substan e ce induce somnul (melatonina), de i se pare c reglarea somnului depinde i de toxinele ce se acumuleaz de-a lungul perioadei treze n organism (hipnotoxine). Privarea foarte ndelungat de somn (n jur de 205 de ore) a provocat oboseal marcat , iritabilitate, erori senzoriale de tip halucinator, tendin e paranoice, sugestibilitate accentuat , ca i momente de microsomn (adormire instantanee de cteva secunde). Necesarul de somn variaz de la individ la individ, fiind n func ie de sistemul nervos, dar centrndu-se pe 7 ore pe zi. La copii somnul descre te de la 18-20 de ore (noul-n scut) la 8-9 ore spre cinci ani, pentru a se reduce succesiv, odat cu maturizarea SNC. B trnii sufer de o sc dere spre 6 ore a somnului nocturn, dar apar perioade compensatorii de somnolen diurn . Se pare c sicronizarea ritmului circadian a ciclurilor somn-veghe cu ciclurile temperaturii corpului are func ii recuperatorii speciale, iar plasarea primului ciclu de somn naintea miezului nop ii l-ar face s fie cel mai odihnitor, n timp ce somnul de dup -amiaz , ce nso e te siesta ar da un surplus de energie i de 80

creativitate. Lucrul n ture i decalajele de fus orar, suprimarea indiciilor externe i ritmurile circadiene sunt direc iile moderne n studiul somnului. ROLUL VISELOR n arhiva regelui Asurbanipal s-au g sit nsemn ri interesante despre somn i vise. La greci, Hipnos i Thanatos (t rmurile somnului i ale mor ii) erau nvecinate, n timp ce n Biblie divinitatea se putea releva credincio ilor prin intermediul viselor. i pentru p rintele psihanalizei, Freud, visele erau ntr-adev r mesaje, dar venite din str fundurile psihismului, din incon tient, de aceea ele reprezentau calea real de dezv luire a secretelor acestui teritoriu. n vise am avea de-a face cu o satisfacere deturnat a tendin elor refulate n incon tient, care apar aici deghizate, deplasate, condensate dup o simbolistic proprie, cu o semnifica ie ascuns . Pentru Jung visul este manifestarea celor mai adnci niveluri ale incon tientului nostru, ce se prezint sub forma arhetipurilor colective, forme originale caracteristice tuturor societ ilor umane (apa reprezint , de exemplu, na terea i rena terea). Pentru Evans (1984) visul este fenomenul psihic care permite creierului s trieze, s ordoneze i s selec ioneze din multitudinea de informa ii i impresii diurne pe cele care vor fi p strate i rememorate ulterior. De asemenea experien a trecut , veche, este pus n acord cu cea mai recent , visul fiind un agent al coeziunii i unit ii psihice. Pentru al ii (McCarley i Allan Hobson) visele corespund func iei activatoare a forma iunii reticulate, prin care se activeaz zone diferite ale creierului. n fazele REM sunt activa i neuronii sistemului senzorial vizual, care transform mesajele interne n imagini mintale coerente (sinteze vizuale, care integreaz i dorin ele, pulsiunile). Energia viselor nu pleac din incon tient (ca la Freud), ci de la sistemul reticulat. Ca i n starea de veghe, integrarea excita iilor o fac centrii corticali superiori care organizeaz visul i produc sinteza psihic , care este o armonizare a experien alor prezente cu cele trecute. Aceast teorie activare-sintez ncearc s coreleze fiziologicul i psihologicul n mecanismul visului, dar multe alte elemente r mn probleme deschise, care fac ca teritoriul somnului s r mn cum a fost dintotdeauna, enigmatic i incitant deopotriv . Rezumat n calitatea sa de fenomen psihic energizant-reglatoriu ATEN IA are urm toarele caracteristici de baz : Este ntotdeauna focalizat , adic ndreptat spre ceva (exterior sau interior). Orientarea respectiv este determinat de activitatea desf urat . Energia psihonervoas prin care se definesc fenomenele aten ionale are o organizare dinamic , deoarece se poate comuta de pe un obiectiv pe altul. Dinamismul aten iei rezult i din faptul c ea este prin defini ie selectiv , eviden iind o alternan specific ntre centrul de claritate al cmpului aten ional i zonele periferice ale acestuia. Concentrarea aten iei asigur func ionarea optim a tuturor proceselor psihice i n special a celor cognitive (gndire, memorie, imagina ie). Starea de concentrare aten ional poate fi dedus din indicii expresivi ai aten iei i din indicatorii fiziologici ai acesteia. La cel lalt pol al st rii de vigilitate se afl SOMNUL care: asigur refacerea energiei psihonervoase necesare n timpul activit ii vigile; contribuie la regenerarea esuturilor i a substan elor cu care opereaz sistemul nervos; asigur trierea experien ei actuale, punerea ei n acord cu experien ele trecute; asigur conservarea unit ii i identit ii persoanei; prin asocieri specifice visul poten eaz creativitatea; visele contribuie la rezolvarea conflictelor incon tiente; prin toate acestea visul este un factor de p strare a s n t ii psihice a persoanei. 81

82

S-ar putea să vă placă și