Sunteți pe pagina 1din 18

ELABORAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE LA SC ESTICOSERV SRL BRASOV

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA SC ESTICOSERV SRL BRASOV


1.1 DATE DE IDENTIFICARE ALE SOCIETATII Denumire societate: SC EsticoServ SRL Brasov Sediul social: Str. Piata Teatrului nr. 2 Numarul si data inregistrarii la Oficiul Reg. Comertului : J 08/46*/1991 Cod de inregistrare fiscala : RO 10944** Capital social subscris si varsat : 48.390 lei 1.2 DOMENIUL DE ACTIVITATE SC EsticoServ SRL a luat fiin n 1990, avnd ca principal domeniu de activitate distribuia echipamentelor de birotic i tehnic de calcul, precum i asigurarea serviciilor post-vnzare. Pe lng aceasta, firma ofer prin centrul su de prestri urmtoarele servicii: copierea documentelor de orice format alb/negru, copierea documentelor color (maxim A3), plastifieri, ndosarieri, imprimri pe diferii supori. Ofer clienilor soluii profesionale. Aceste soluii au trei caracteristici de baz: 1. rezolv cel mai bine cererea clientului din punct de vedere tehnic; 2. reduc costurile clientului pe termen mediu sau lung; 3. suportul tehnic va fi asigurat de specialiti cu nalt pregtire profesional.

1.3 PRODUSE I SERVICII In afara consultanei pe care o acord n vederea integrrii echipamentelor n soluiile adecvate afacerii, firma SC EsticoServ SRL dorete s adauge valoare parteneriatelor prin serviciile suplimentare pe care le ofer: Service echipamente: Departamentul de service al Estico ofer urmtoarele servicii: 1. Service pentru echipamentele de birotic distribuite de EsticoServ, n perioada de garanie; 2. Service pentru echipamente de birotic, post-garanie, n diverse variante: Contract cu abonament lunar sau trimestrial, tarif fix n funcie de tipul de echipament; se asigur manopera. Contract de service total (FSMA), tarif n funcie de numrul de copii efectuat; se asigur manoper, piese de schimb, consumabile. Intervenii la solicitarea clientului, contra cost, tarif n funcie de tipul de echipament. 3. Vnzare de consumabile i piese de schimb ctre clienii cu contracte de service. Zona acoperit include judeele Braov, Covasna, Harghita Prestri de servicii: Prin intermediul centrelor de copiere din Braov i Sfntu Gheorghe, EsticoServ execut o gam larg de lucrri de: 1. copiere 2. imprimare 3. scanare 4. finisare de documente (laminri, ndosarieri).

CAPITOLUL 2 LUCRARILE PREMERGATOARE ELABORARII SITUATIILOR FINANCIARE LA SC ESTICOSERV SRL BRASOV


In cadrul SC EsticoServ SRL, situatiile financiare se intocmesc in conformitate cu Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicata, i cu prevederile cuprinse in OMFP 1752/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene. 2.1 VERIFICAREA INREGISTRARII CORECTE A TUTUROR OPERATIILOR Sunt supuse verificarii toate tranzactiile economice si financiare privitoare la aprovizionari, vanzari, consumuri, incasari, plati, contractari de imprumuturi, aplicarea deciziilor adunarilor generale, regularizari etc. In acelasi timp, se verifica si daca operatiile economice consemnate in documentele justificative s-au inregistrat in conturile adecvate conform corespondentei conturilor prevazute in Normele metodologice de utilizare a conturilor contabile . Din analiza documentelor contabile studiate la SC EsticoServ SRL se constata ca au fost intocmite toate documentele justificative aferente diferitelor operatii economicofinanciare ale societatii, respectiv: au fost intocmite note de intrare-receptie pentru materialele consumabile, materialele de ambalat achizitionate au fost emise bonuri de consum aferente consumurilor de materiale realizate au fost intocmite documente de iesire aviz sau facturi pentru produsele finite obtinute prin productie proprie sau pentru serviciile prestate au fost completate formulare de decont pentru consumul de motorina O mare parte a materialelor achizitionate se trec direct pe contul de cheltuiala, ele nestocandu-se. Cu ocazia verificarilor realizate, s-a constatat inregistrarea corecta in contabilitate a tuturor operatiilor economico-financiare reflectate in documentele justificative.

2.2

VERIFICAREA

CONCORDANTEI

DINTRE

CONTABILITATE

EVIDENTA OPERATIVA, DINTRE CONTABILITATEA SINTETICA I CEA ANALITICA In aceasta etapa am plecat de la evidenta operativa in cadrul SC EsticoServ SRL. In general, evidenta operativa se organizeaza pentru imobilizari corporale, unele active banesti si chiar pentru cheltuieli si venituri. De asemenea, se are in vedere metoda de organizare a contabilitatii analitice a unor active si pasive in functie dc optiunea intreprinderii privitoare la metodele alese si de necesitatile de informare. Astfel, pentru imobilizarile corporale sub denumirea generica de ,,mijloace fixe" exista un document de evidenta operativa utilizat pentru reflectarea existentei si miscarii cantitative a acestora numit ,,Lista pentru inventariere si evidenta a mijloacelor fixe" deschis pe locuri de gestionare. Pentru contabilitatea analitica a mijloacelor fixe se pot utiliza doua metode, si anume: 1. metoda utilizand doua registre: Fisa mijlocului fix si Registrul numerelor de inventar; 2. metoda utilizand Registrul pentru evidenta analitica. Indiferent ce metoda se aplica, la finele anului se verifica concordanta dintre evidenta operativa unde existenta de mijloace fixe este exprimata cantitativ cu evidenta cantitativ valorica de la contabilitate (fie Fisa mijlocului fix, fie Registru pentru evidenta analitica). Se compara astfel totalul regasit in modulul mijloace fixe, cu soldul conturilor 212 Constructii, 214 Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane i materiale, 231 Imobilizari corporale in curs din contabilitate. Pentru incasarile si platile in numerar se utilizeaza ca document de evidenta operativa Registrul de casa care se intocmeste zilnic in doua exemplare de casierul unitatii pe baza documentelor justificative de incasari si plati in numerar. In urma insumarii existentelor de numerar de la inceputul fiecarei zile cu incasarile din care se scad platile rezulta soldul casei. Pe baza Registrului de casa se inregistreaza in contabilitate toate operatiunile de incasari si plati. Ca urmare, concordanta dintre Registrul de casa si contabilitate trebuie sa se efectueze la intervale mai scurte de timp dar in mod obligatoriu la 31 decembrie a

exercitiului financiar. Se compara astfel soldul din registrul de casa cu soldul contului 531 Casa. In ceea ce priveste banca, totalul soldurilor din ultimul extras de cont de la fiecare banca a fost comparat cu soldul contului 512 Conturi curente la banci. = Tabel 2.2.1 = CONT 212 214 531 512 Denumire cont Constructii Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane i materiale Casa Conturi la banci Valoarea din registrul de casa / mijloace fixe / extrase de cont banci 480.450,00 2.297.996,87 2.160,42 13.347,58 Valoarea din contabilitate 480.450,00 2.297.996,87 2.160,42 13.347,58

Pentru toate conturile sintetice care se dezvolta pe conturi analitice este necesar sa se intocmeasca balante de verificare analitice cu ajutorul carora se verifica concordanta dintre contabilitatea sintetica si cea analitica. Aceasta concordanta se verifica prin corelatiile care trebuie sa existe intre contul sintetic si conturile sale analitice, determinate cu ajutorul balantelor de verificare, astfel: 1. Soldul initial al contului sintetic trebuie sa fie egal cu suma soldurilor initiale ale conturilor analitice. 2. Rulajul debitor al contului sintetic trebuie sa fie egal cu suma rulajelor debitoare ale conturilor analitice. 3. Rulajul creditor al contului sintetic trebuie sa fie egal cu suma rulajelor creditoare ale conturilor analitice. 4. Total sume debitoare ale contului sintetic trebuie sa fie egal cu suma totalului sumelor debitoare ale conturilor analitice. 5. Total sume creditoare ale contului sintetic trebuie sa fie egal cu suma totalului sumelor creditoare ale conturilor analitice. 6. Soldul final al contului sintetic trebuie sa fie egal cu suma soldurilor finale ale conturilor analitice.

2.3 INTOCMIREA BALANTEI DE VERIFICARE PROVIZORII, INAINTE DE INVENTARIERE Intocmirea balantei de verificare inaintea inventarierii patrimoniului are rolul de a prezenta datele scriptice, care vor fi comparate cu existentele faptice stabilite la inventariere. In cadrul SC EsticoServ SRL, balanta de verificare se intocmeste la sfarsitul fiecarei luni i la inchiderea exercitiului financiar. La incheierea exercitiului financiar au fost intocmite doua balante de verificare, una inainte de inventarierea generala anuala i una dupaefectuarea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar. Cu ocazia intocmirii balantei de verificare provizorii a avut loc verificarea exactitatii datelor inregistrate in conturi. Erorile de inregistrare s-au identificat prin intermediul inegalitatilor: 1. total solduri initiale debitoare = total solduri initiale creditoare 2. total rulaje lunare debitoare = total rulaje lunare creditoare 3. total rulaje cumulate debitoare = total rulaje cumulate creditoare 4. total solduri finale debitoare = total solduri finale creditoare Din balanta de verificare provizorie intocmita, balanta cu 4 egalitati, rezulta urmatoarele valori: = Tabel 2.3.1 = Total solduri initiale debitoare Total rulaje lunare debitoare Total rulaje cumulate debitoare Total solduri finale debitoare Total solduri initiale creditoare Total rulaje lunare creditoare Total rulaje cumulate creditoare Total solduri finale creditoare 4.714.241,26 3.421.730,74 20.450.830,74 4.820.594,95

2.4 INVENTARIEREA GENERALA A PATRIMONIULUI Conform noului act legislativ ordonanta 2861/ 09.oct.2009 , creanele i obligaiile fa de teri sunt supuse verificrii i confirmrii pe baza extraselor soldurilor debitoare i creditoare ale conturilor de creane i datorii care dein ponderea valoric n totalul soldurilor acestor conturi, potrivit Extrasului de cont (cod 14-6-3) sau punctajelor reciproce scrise.

In cadrul SC EsticoServ SRL, s-a realizat doar inventarierea tuturor conturilor de datorii si creante care prezinta sold (s-a realizat un extras de cont pentru confirmare si cu asociatii, pentru aportul subscris si varsat) si a disponibilitatilor banesti (din casierie, cu verificare faptica a soldului contabil si din banca, unde se ataseaza extrasele de cont). In registrul inventar, se trec apoi absolut toate conturile care prezinta sold (inclusiv TVA). 2.5 EFECTUAREA OPERATIUNILOR DE DELIMITARE IN TIMP A CHELTUIELILOR I VENITURILOR Delimitarea in timp a cheltuielilor si veniturilor este impusa de aplicarea principiului independentei exercitiilor financiare care presupune determinarea corecta a rezultatului exercitiului. Astfel, acest principiu impune ca toate operatiile economice care au avut loc intrun exercitiu financiar sa fie reflectate in contabilitatea acelui exercitiu. Dar exista operatii economice care se efectueaza intr-un exercitiu financiar si se refera la exercitiile financiare viitoare. Asa este cazul cheltuielilor si veniturilor inregistrate in avans, inregistrate in contabilitate in cadrul SC EsticoServ SRL in conturile 471 Cheltuieli inregistrate in avans i 472 Venituri inregistrate in avans. Atat in cazul cheltuielilor cat si a veniturilor, apar doua categorii de inregistrari in contabilitate si anume: - separarea cheltuielilor si veniturilor ce au fost efectuate in perioada curenta, dar care privesc perioada viitoare, prin majorarea cheltuielilor (veniturilor) in avans; - separarea cheltuielilor si veniturilor care au fost efectuate in perioada anterioara, dar care se refera la exercitiul curent prin diminuarea cheltuielilor (veniturilor) inregistrate in avans si majorarea cheltuielilor (veniturilor) corespunzatoare. Astfel, inainte de intocmirea situatiilor financiare anuale, in cadrul SC EsticoServ SRL, se calculeaza i se inregistreaza in contabilitate pierderile sau castigurile latente aferente disponibilitatilor, creantelor sau datoriilor in valuta, prin compararea valorilor inregistrate in contabilitate cu valorile actuale, stabilite pe baza cursurilor valutare din ultima zi a exercitiului financiar. Diferentele favorabile au fost inregistrate cu ajutorul contului 765 Venituri din diferente de curs valutar, iar cele nefavorabile cu ajutorul contului 665 Cheltuieli din diferente de curs valutar i sunt prezentate in tabelul

= Tabel 2.5.1 = DENUMIRE CONT 665 Cheltuieli din diferente de curs valutar 765 Venituri din diferente de curs valutar RULAJ CUMULAT DEBITOR 801,65 935,49 RULAJ CUMULAT CREDITOR 1.525,95 935,49

2.6 DETERMINAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI FINANCIAR I REPARTIZAREA ACESTUIA Rezultatul exercitiului financiar se determina anual dupa inchiderea tuturor conturilor de cheltuieli si venituri aplicand metoda economica de calcul facand diferenta dintre total venituri si total cheltuieli aferente exercitiului respectiv. Acest rezultat financiar se determina in Contul de profit si pierdere. In situatia in care au fost efectuate inregistrari contabile prin debitarea conturilor de venituri sau creditarea conturilor de cheltuieli (in cazul operatiilor economice de asociere in participare sau corectari de inregistrari eronate) se au in vedere soldurile conturilor de venituri si cheltuieli inainte de a inchide conturile, in corespondenta cu contul 121 ,,Profit si pierdere" cumulate de la inceputul anului. Rezultatul impozabil=rezultatul contabil+cheltuieli nedeductibile-deduceri fiscale Rezultatul impozabil=3.009.192+14.390-2.847.374-162.189=11.559 lei Rezultatul impozabil stabilit conform ecuatiei de mai sus a fost pozitiv la SC EsticoServ SRL, calculcandu-se impozitul pe profit datorat, potrivit relatiei: Impozitul pe profit=Rezultatul impozabil x cota de impozit (16%) = 11.559 x 16% = 7.767 lei. Membrii asociati ai SC EsticoServ SRL, au propus i au fost de acord ca profitul realizat in exercitiul financiar 2009, in valoare de 3.792 lei sa fie repartizat pe surse de finantare.

2.7 STABILIREA RULAJELOR LUNARE IN REGISTRUL JURNAL I CARTEA MARE In registrul jurnal, la sfarsitul fiecarei luni se totalizeaza sumele debitoare si creditoare care reprezinta rulajul lunii respective. Aceste rulaje trebuie sa corespunda cu rulajele lunii respective din balanta de verificare sintetica a aceleiasi luni. Cartea-mare reprezinta formularul utilizat pentru evidenta sistematica, respectiv pentru conturile sintetice. Astfel, soldul final al fiecarui cont se obtine, adunand la soldul initial rulajul cumulat care rezulta din cartea mare. Acest sold final se compara cu balanta sintetica. In cadrul SC EsticoServ SRL in urma verificarilor realizate cu privire la cartea mare i la balanta sintetica, prezentate in anexa, s-a constat ca inregistrarile in contabilitate au fost corect intocmite. 2.8 INTOCMIREA BALANTEI DE VERIFICARE DEFINITIVE La finele anului se procedeaza in felul urmator: se totalizeaza provizoriu sumele din Registrul jurnal, care se compara cu rulajul din balanta de verificare intocmita inainte de inventariere; dupa efectuarea inventarierii, daca exista diferente de inventar, acestea se inregistreaza in Registrul jurnal pe luna decembrie dupa care se totalizeaza, sumele reprezentand rulajul lunii decembrie care trebuie sa fie egal cu rulajul din balanta de verificare definitive. Neexistand modificari in urma inventarierii, balanta de verificare ramane aceeasi i se regaseste la anexe.

CAPITOLUL 3 INTOCMIREA PROPRIU-ZISA A SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE I PREZENTAREA ACESTORA LA SC ESTICOSERV SRL
3.1 MODALITATEA EFECTIVA DE INTOCMIRE A BILANTULUI In cadrul SC EsticoServ SRL, se intocmeste bilantul in sistem simplificat, aceasta fiind o intreprindere mijlocie, presupunand o schema de bilant mai redusa. Formatul bilanului contabil este urmtorul: A. ACTIVE IMOBILIZATE A.1 Imobilizari necorporale->soldul conturilor 208-2808= 18.911,1616.502,11=2.409 lei A.2 Imobilizari corporale->soldul conturilor 212+213+214+231-281= 480.450+560.491,25+2.297.996,87+95.564,23-112.481,22-412.958,451.668.894,45=1.240.168,23 lei A.3 Imobilizari financiare->soldul conturilor 261+267-296=22.050+20,105.500=16.570 lei TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE: 1.259.147 lei B. ACTIVE CIRCULANTE B.1 Stocuri->soldul conturilor 3022+371=53.60+545.480,20=545.534 B.2 Creane->soldul conturilor 267+4092+4111+461=20,10+10.000+ 742.207,33+10.151,74=762.359 lei B.3 Investiii pe termen scurt-> 0 B.4 Casa si conturi la bnci-> soldul conturilor 512+531+532+542= 13.347,58+337,98+2.160,42+5.240,64+1.461,24=22.548 lei TOTAL ACTIVE CIRCULANTE: 1.330.441 lei C. CHELTUIELIIN AVANS -> soldul contului 471 = 14.671 lei D. DATORII : sumele ce trebuie pltite intr-o perioada de pana la un an -> soldul conturilor 1621+401+404+419+421+423+431+4371+4372+441+444+447+455+ 519+4423+422=1.424.934 lei E. Active circulante nete/ datorii curente nete = Total active circulante+ Cheltuieli in avans-Datorii= -79.822 lei

10

F. Total active minus datorii curente=Total active imobilizate+Datorii curente nete=1.259.147-79.822=1.179.325 lei G. Datorii: sumele ce trebuie pltite intr-o perioada mai mare de un an = 154.241 lei H. Provizioane I. Venituri in avans J. Capital si rezerve I. Capital subscris (prezentndu-se separat capitalul vrsat si capitalul nevarsat) -> soldul contului 1012 = 48.390 lei II. Prime de capital III. Rezerve din reevaluare ->soldul contului 105=456.728 lei IV. Rezerve->soldul contului 106=508.833 lei V. Profitul sau pierderea reportata ->soldul contului 117= 7.341 lei VI. Profitul sau pierderea exerciiului financiar ->soldul contului 121= 3.792 lei CAPITALURI PROPRII = 1.025.084 lei CAPITALURI TOTAL=1.025.084 lei Formularul de bilant se completeaza i cu soldurile de la inceputul anului, preluate de la finele anului 2008. Documentul final este atasat in anexa. 3.2 MODALITATEA EFECTIVA DE INTOCMIRE A CONTULUI DE PROFIT I PIERDERE Sintetizand, aceasta structura impune urmatoarea schema generala : I. Venituri din exploatare Venituri din productia vanduta -> rulajul cumulat al conturilor 704+706+708 = 1.960.822 lei Venituri din vanzarea marfurilor -> rulajul cumulat al contului 707 = 1.034.759 lei TOTAL CA= 2.995.581 lei Alte venituri din exploatare ->rulajul cumulat al contului 7588 = 10.611 lei

11

TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE = 3.006.192 lei II. Cheltuieli de exploatare Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile-> rulajul conturilor 6021+6022+6024+6028=376.695 lei Alte cheltuieli materiale-> rulajul conturilor 603+604=21.784 lei Alte cheltuieli externe->rulajul contului 605=18.301 lei Cheltuieli privind marfurile->rulajul contului 607=683.586 lei Cheltuieli cu personalul-> rulajul contului 641+642+645=665.067 lei Cheltuieli cu amortizarile->rulajul contului 681=480.499 lei Cheltuieli privind prestatiile externe-> rulajul conturilor 611+612+613 +614+622+623+624+625+626+627+628=512.201 lei Cheltuieli cu alte impozite,taxe i varsaminte asimilate->rulajul contului 635=16.803 lei Cheltuieli cu despagubiri, donatii i active cedate->rulajul contului 658=72.438 lei TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE=2.847.374 lei III. IV. Rezultatul din exploatare (I-II) = profit=158.818 lei Venituri financiare Venituri din dobanzi->rulajul contului 766=23 lei Alte venituri financiare->rulajul conturilor 765+767=14.930 lei V. Cheltuieli finanicare Cheltuieli privind dobanzile->rulajul conturilor 666=160.663 lei Alte cheltuieli financiare->rulajul conturilor 665=1.526 lei VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rezultatul finaciar (IV-V)=pierdere=147.259 lei Rezultatul curent ( rezultatul ordinar) (I+IV-II-V)=11.559 lei Venituri extraordinare Cheltuieli extraordinare Rezultatul extraordinar(VIII-IX) Venituri totale(I+IV+VIII)=3.021.122 lei Cheltuieli totale(II+V+IX)=3.009.563 lei

12

XIII. XIV. XV.

Rezutat brut (XI-XII)=11.559 Impozit pe profit=7.767 lei Rezultatul net al exercitiului finanicar=3.792 lei. Bilantul este considerat documentul ce descrie pozitia unei inteprinderi la un

moment dat,indicand si marimea rezultatului. Contul de profit i pierdere este instrumentul de modelare contabila care explica modul de constituire a rezultatului si permite desprinderea unor concluzii legate de performantele activitatii inteprinderii. In aceasta optica, intreprinderea devine un centru de calcul economic, calculul avand la baza: valorile produse si vandute pe piata clientilor, denumite generic VENITURI- SC EsticoServ SRL pe parcursul anului 2009 a avut o cifra de afaceri de 2.995.581 lei valorile utilizate pentru obtinerea unor venituri, care sunt constituite in costuri angajate pe alte piete, denumite cheltuieli ; SC EsticoServ SRL pe parcursul anului 2009 a inregistrat cheltuieli din activitatea de exploatare in valoare de 2.847.374 lei. Din totalul cheltuielilor din exploatare, costurile bunurilor vandute si al serviciilor prestate s-au ridicat la 1.082.065 lei. In contextul economiei de piata, inteprinderea are ca obiectiv obtinerea profitului. SC EsticoServ SRL a inregistrat un profit din exploatare in valoare de 158.818 lei. Din totalul veniturilor in valoare de 3.009.192 lei, cifra de afaceri reprezinta 2.995.581 lei, adica 99.50%. Totalul cheltuielilor in valoare de 3.009.563 lei constituie ansamblul elementelor de costuri suportate de inteprindere in cursul exercitiului. Contul de profit si pierdere sintetizeaza fluxurile economice, respectiv veniturile si cheltuielile perioadei de gestiune. Daca bilantul contabil permite o cunoastere a pozitiei financiare a intreprinderii, contul de profit si pierdere ofera informatii asupra activitatii inteprinderii, a modului cum aceasta isi gestioneaza afacerile prin dimensiunea veniturilor, cheltuielilor si rezultatelor pe care le genereaza.

13

3.3 SCURTA ANALIZA A POZITIEI FINANCIARE SI A PERFORMANTEI FIRMEI SC ESTICOSERV SRL Rata profitului reflecta capacitatea unei firme de a realiza profit. Se exprima sub forma procentuala dupa formula:
r= P 3.792 = x100 = 0.12 % Ch 3.009 .563

Cu cat rata profitului (r) este mai mare cu atat mai profitabila va fi o societate. Se poate observa ca SC EsticoServ SRL are o rata a profitului aproape de 0, ceea ce ne indica faptul ca gradul de profitabilitate este aproape inexistent. Este recomandat ca firma sa isi gestioneze mai bine consumul de materiale consumabile(materiale auxiliare) si sa creasca productivitatea muncii. La nivelul societilor comerciale, n forma sa general, eficiena economic poart denumirea de rentabilitate i, n cazul n care raportul dintre efect i efort este exprimat n procente, poart denumirea de rat a rentabilitii. Elementul-cheie al rentabilitii unei societi l reprezinta profitul care, n diferitele sale forme, este luat n considerare la determinarea diferitelor rate ale rentabilitii. Obiectivul oricrei ntreprinderi este realizarea de beneficii maxime i rentabilizarea capitalurilor investite, n vederea asigurrii dezvoltrii sale i a remunerrii celor care au fcut plasamente de capital. Rentabilitatea economic reprezint un raport ntre profit i volumul valoric al activelor unei societi. Diferitele mrimi ale profitului, n cazul rentabilitii economice, se refer la mrimea profitului nainte de impozitare, acesta putnd fi profit curent sau din exploatare, sau excedentul brut de exploatare. Rata rentabilitii economice (Re), ca indicator exprimat n mrimi relative, se poate determina astfel:
Re = Pcrt 3.792 100 = = 0.29% At 1.295 .147

Datorita activitatii firmei, valoarea activelor este foarte ridicata, determinand nivelul redus al ratei rentabilitatii economice. Prin folosirea activului la numitor, aceasta

14

a rata a rentabilitatii economice, arata eficienta utilizarii capitalului total disponibil, cu alte cuvinte fara a lua in considerare structura de finantare (ponderea intre sursele de natura proprie si cele imprumutate sau atrase). Nivelul rentabilitii economice trebuie s permit remunerarea acionarilor i creditorilor, n concordan cu riscul asumat investind n ntreprindere sau acordndu-i mprumuturi. O dat cu analiza acestui indicator, trebui urmrii i ali indicatori cum ar fi: rata lichiditii curente, rata lichiditii imediate, rata de acoperire a dobnzilor. Evolutia acestor indicatori este prezentata in tabelul de mai jos: DENUMIRE INDICATOR Lichiditate curenta=Active circulante/Datorii Lichiditate imediata= (Active circulante-Stocuri) / Total datorii pe termen scurt Rata de acoperire a dobanzilor=(profit brut+cheltuiala cu dobanzile)/ cheltuiala cu dobanda*100 Indicatorul lichiditate curenta arata daca societatea isi poate plati datoriile curente din activele circulante. Indicatorul lichiditate imediata reflecta garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Cifrele rezultate in urma calculelor ne arata ca gradul de lichiditate este foarte ridicat, fiind apropiat de valoarea 1. Rata de acoperire a dobanzilor defineste masura in care veniturile pot scadea fara sa apara probleme financiare pentru firma ( de tipul incapacitatii de a-si plati dobanzile anuale). Cifra obtinuta ne indica faptul ca firma poate acoperi din profitul brut de 1.6 ori dobanda pentru imprumuturi. Firma are o marja mica de siguranta in acoperirea cheltuielilor cu dobanzile, orice nou imprumut contractat poate crea dificulatati firmei in viitor, ceea ce inseamna ca firma nu trebuie sa mai incerce sa se finanteze prin credite. 2009 0.93 0.55 1.6

15

Rata rentabilitatii comerciale (Rc) reprezinta o forma si generica a eficientei economice, care raporteaza efect la efect, adica profitul la cifra de afaceri.
Rc = P 3.792 100 = x100 = 0.13 , in care P=profit ; CA=cifra CA 2.995 .581

de afaceri Aceasta rata exprima eficienta activitatii de comercializare a ntreprinderii, ca rezultat al eforturilor de promovare a produselor si mai ales al politicii de preturi adoptate de ntreprindere. Valoare de doar 0.13% indica o rentabilitate comerciala foarte scazute.

CAPITOLUL 4 APROBAREA, SEMNAREA, PUBLICAREA SI AUDITAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE LA SC ESTICOSERV SRL BRASOV
4.1 MODALITATEA DE APROBARE A SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE In cadrul SC EsticoServ SRL, ituatiile financiare anuale sunt intocmite de catre un expert contabil-membru CECCAR in conformitate cu Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicata, i cu prevederile cuprinse in OMFP 1752/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene. Ele se aproba in cadrul unei sedinte, la care participa toti membrii asociati, in urma analizei acestora. Am atasat in anexa procesul verbal al Adunarii generale a asociatilor incheiat la data de 19.03.2010 prin care se aproba situatiile financiare incheiate la data 31.12.2009 in forma prezentata. Propunerea de repartizare a profitului realizat se aproba tot la o sedinta la care participa toti membrii asociati. Pentru exercitiul financiar 2009 , profitul realizat in valoare de 3.791,95 lei s-a hotarat a fi repartizat pe surse de finantare.

16

4.2 RAPORTUL DE AUDIT Extras din Raportul auditorului independent: Am auditat situatiile financiare alaturate ale SC EsticoServ SRL, ce includ bilantul contabil la data de 31.12.2009, contul de profit si pierdere, situatia activelor imobilizate, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Auditul s-a desfasurat in concordanta cu Standardele Internationale de Audit. Aceste standarde solicita planificarea si efectuarea auditului incat sa se obtina o asigurare rezonabila a faptului ca situatiile financiare nu contin erori semnificative. Lucrarile de audit au fost planificate si s-au desfasurat in cursul anului si la sfarsitul perioadei de raportare incluzand urmatoarele: examinarea pe baza de probe de audit a sumelor inscrise in situatiile financiare ale societatii , probe prezentate in dosarele de audit. s-a procedat la evaluarea principiilor contabile folosite la intocmirea situatiilor financiare in vigoare la data bilantului. s-a evaluat modul de prezentare a situatiilor financiare anuale ale societatii compuse din bilant, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalui propiu, situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicative. consideram ca auditul nostru constituie o baza rezonabila pentru exprimarea opiniei corecte. Situatiile financiare intocmite de SC EsticoServ SRL reflecta cerintele Ordinului Ministerului Finantelelor Publice nr. 1752/2005 (cu modificarile si completarile ulterioare) si toate Standarele Internationale de Contabilitate mai putin IAS 29 Raportarea financiara in economii hiperinflationiste, iar soldurile din balantele de verificare sintetice intocmite la finele anului 2009 sunt corect preluate in bilantul contabil intocmit la aceasta data. Situatiile financiare sant conforme cu datele prezentate in raportul Adunarii Generale a Asociatilor. Din datele prezentate in situatiile financiare si in raportul Adunarii Generale a Asociatilor se desprind urmatoarele elemente care exprima situatia patrimoniala a societatii la finele anului 2009:

17

-Active imobilizate 1.259.147 lei -Active circulante 1.330.441 lei -Datorii totale 1.424.934 lei -Capitaluri propii - 1.025.084 lei -Venituri totale 3.021.122 lei -Cheltuieli totale - 3.009.563 lei -Profit brut 11.559 lei -Impozit profit 7.767 lei -Profit net 3.792 lei In anul financiar 2009 situatia economica a societatii fata de aceeasi perioada din 2008 este favorabila in ceea ce priveste volumul de afaceri si nefavorabila avand in vedere rezultatul exercitiului. Impozitul pe profit a fost calculat conform prevederilor Codului fiscal fiind influientat de: venituri neimpozabile, rezerva legala si cheltuieli nedeductibile fiscal. Dupa deducerea din profitul brut a impozitului pe profit rezulta un profit net de repartizat in suma de 3.792 lei, a carei propunere de repartizare este inscrisa in Nota 3 la bilant. In opinia noastra situatiile financiare incheiate la 31.12.2009 exprima corect sub toate aspectele semnificative pozitia financiara a societatii la finele anului 2009 precum si rezultatele activitatilor sale si a situatiei fluxurilor de numerar pentru exercitiul financiar incheiat, in concordanta cu Standardele Internationale de Contabilitate si a O.M.F Publice nr. 1752/2005 (cu modificarile si completarile ulterioare) pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

18