Sunteți pe pagina 1din 1

DIRECTIA GENERALA A

FINANTELOR PUBLICE

BILANT
31/01/2012
pag.:

COD
0
01061

01063

010631
01072

DENUMIRE INDICATORI

JUDET DAMBOVITA
Datorii comerciale si avansuri
(ct.401+403+4041+405+408+419+4621)
din care:
Datoriile institutiilor publice catre
bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446
4481), din care:
Contributii sociale(ct.431+437)
6.Salariile angajatilor
(ct.421+423+426+4271+4273+4281)
Conducatorul institutiei

- lei -

SOLD LA

SOLD LA

INCEPUTUL

SFARSITUL

PERIOADEI

PERIOADEI

474.809

462.024

203.032

190.712

57.445

47.090

176.217

158.735

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil