Sunteți pe pagina 1din 9

Caracterul Operei Canonice

Sinoadele Ecumenice:
Peste tot, sinoadele, in dispozitiile care le dau se refera la traditia bisericeasca care este astfel firul conduc tor al dreptului canonic. Sa ne ocupam mai ntai despre cateva caracteristici.Canonul I al Sinodului VII ecumenic, deci al celui din urma sinod, f cand o privire retrospectiv asuptra legilor anterioare, conclude astfel: deci...cu imbr i are primim dumnezeie tile canoane i intreg a ez mantul lor i neclintit l ntarim . nsemnand c dupa 8 secole de via bisericeasc si fr mantari istorice, Biserica in totalitatea ei observ c vechile obiceiuri ( tradi ia) nu trebuie nl turat , ci nt rit . De acela i canon adaug mai departe: pre cei ce i dau anatemei i noi i anamatiz m, iar pe cei ce i dau cert rii i noi a i derea i supunem 1 ntr-o alt ordine de idei toate Sinoadele Ecumenice au grij sa confirme hot rarile Sinoadelor anterioare. Astfel Sinodul al IIlea Ecumenic din anul 381 spune in primul canon: au hot rt Sfin ii P rin i cei aduna i n Constantinopole a nu se ridica credin a celor 318 ce au fost adunati in Niceea Bitimiei, ci a r manea acea domnitoare 2 Sinodul al III-lea Ecumenic de la Efes din anul 431 in canonul 7 spune acelasi lucru: au hot rt Sfntul Sinod alt credin nimnui a fi slobod sa aduc sau s scrie, sau s alc tuiasc afar de cea hot rt de Sfin ii P rin i cei aduna i in cetatea Niceenilor mpreuna cu Sfntul Duh .Este adev rat c aceste hot rri se refer mai mult la chestiuni de credin a, dar iat canonul 8 al aceluia i Sinod care se refer nu la credin ci la disciplina bisericeasc .n acest canon este vorba mereu despre
1 2

Dr. N. Mila , Canoanele... vol 1, partea 2, pag 83 Dr. N. Mila , Canoanele... vol 1, partea 2, pag 127

legile biserice ti, canoanele Sfin ilor P rin i vechiul obicei care se aduc n sprijin pentru a dezlega problema autocefaliei Bisericii din Cipru. Sinodul al IV-lea este mai categoric, Canonul I spune hot rt: canoanele cele a ezate de Sfin i P rin i n fiecare sinod de pna acum, am hot rt a se ine n sfr it Sinodul al VI-lea Trulan, in Canonul I face un rezumat al hot rrilor dogmatice date de Sinoadele Ecumenice anterioare, confirmnd hot rrile luate iar n Canonul II precizeaz care sunt Sinoadele ale c ror canoane se confirm . Am putea spune ca prin Canonul I se confirm hot rrile dogmatice iar in Canonul II cele disciplinare si morale.Toate aceste lucruri nseamn c Biserica a inut mereu ca s nu se ntrerup firul vie ii pornit de la Mntuitorul Iisus Hristos i Apostolii S i, prin hot rri dincolo de cadrul principiilor fundamentale a doctrinei cre tine3, dar n acela i timp ea a examinat, dac legile ei elaborate mai corespund mprejur rilor. Acesta e sensul faptului c Sinoadele ntrunindu-se au grija s spun chiar la nceput c nt resc doctrina i disciplina anterioar .Hot rrea de nt rire rezult din examinare. Dac ar s-ar fi constatat ca n unele privin e trebuia de f cut o modificare a vechilor legi sinodale, Sinodul ar fi facut-o, ns doar dac canoanele care se elaboreaza noi, nu au alt sens, dect acela s completeze pe cele vechi. Lucrul era foarte firesc din punct de vedere al evolu iei doctrinei cre tine ti. Aceast doctrin a valorii actuale a canoanelor este asemenea gr untelui de mu tar, cre te i se dezvolt dar n esen r mne acela i. Scopul Sinoadelor era ntocmai de-a examina mprejur rile vie ii i de-a dezvolta doctrina innd cont de mprejur ri, din aceast cauz examinnd vechea legisla iei si confirmnd-o, Biserica, prin sinoadele ei, lua in acelasi timp, diapozi ii noi, n care noile probleme erau rezolvate n conformitate cu doctrina Bisericii Ortodoxe. 4

3 4

Pr. C. Dron, Valoarea actuala a Canoanelor, Bucure ti, Tipografia C rtilor Biserice ti,1928, pag125 Pr. C. Dron, Valoarea actuala a Canoanelor, Bucure ti, Tipografia C rtilor Biserice ti,1928, pag 127

A doua constatare pe care trebuie s o facem este urm toarea: sinoadele mai ales cele ecumenice nu i-au dect dispozi ii de ordin general . Ceea ce hot r sc ele sunt mai mult principii generale, pe care episcopii aveau s le dezvolte i s le aplice n eparhiile lor. i aceasta din cauz c Biserica n elegea s lase cea mai mare putere de lucru ini iativelor locale i doar atunci cnd ntreaga fiin a a Bisericii era n primejdie, se adunau to i reprezentan ii ei ca s hot rasc ce este de f cut . Pentru probleme mai m runte i locale Biserica a hot rt s se organizeze Sinoade Provinciale care se ntruneau de doua ori pe an pentru a stabilii fiecare problema n am nunt. Deja Canonul 37 Apostolic hot r te ca : de doua ori pe an, faca-se Sinod al episcopilor si cerceteaz -se ntre dan ii dogmele bunei cinstirii de Dumezeu 5 . Acela i lucru il g sim in Canonul 5 al Sinodului I, Canonul 19 al Sinodului IV, precum i Canonul 20 al Sinodului din Antiohia. Prin urmare aproape toate Sinoadele Ecumenice accentueaz obligativitatea Sinoadelor provinciale n scopul rezolv rii problemelor mai mici cu caracter local.Iar Canonul 8 al Sinodului VI-lea Trulan, Canonul 6 al Sinodului al VII-lea Ecumenicsi Canoanele 26,60 i 104 al Sinodului din Cartagina prevad c , nu de doua ori, m car o data pe an, negre it, s se adune n Sinod, episcopii dintr-o eparhie. Mai mult,nsa, sunt canoane care afurisesc pe conducatorii lume ti care ar mpiedica asemenea sinoade sau care opresc pe mitropoliti sa ina aceste sinoade anuale. i de s-ar afla stapanitor zi e Canonu 6 al Sinodului VII Ecumenic oprind acest lucru, sa se afuriseasc , iar daca vreunul dintre mitropoli i s-ar lenevi a face aceasta, f r de vreo nevoie i sila i f r de vreo bonecuvntat pricin s se supuie cert rilor Aceast stricte e n inerea Sinoadelor locale are o foarte mare importan , fiindc ea ne arat ct grij a avut Biserica de problemele pe care timpul le-ar aduce n discu ie i care nu trebuie s raman nesolu ionate6.
5 6

Pr. C. Dron, Valoarea actuala a Canoanelor, Bucure ti, Tipografia C rtilor Biserice ti,1928, pag128 Idem

n afar de Sinoadele provinciale, episcopii ajuta i cu timpul de un consiliu de presbiteri i de diaconi au administrat Eparhiile, dupa norme care erau uniforme, fiindc uniform era tradi ia mo tenit i fiinc dezvoltarea bisericeasc se f cea normal i f r prea mari deosebiri in raport cu spa iul i mprejur rile politice i sociale n care activa cre tinismul. Via a bisericeasc cre tin i urma cursul ei firesc, dezvoltndu-se pe temeiul principiilor formulate de Iisus Hristos si Apostolii S i, iar cu prilejul Sinoadelor Ecumenice sau particulare, se aduceau n discu ie numai acele probleme n privin a c rora mprejur rile vie ii biserice ti cereau solu ii noi i pe care aceste sinoane le dezlegau.A a se explic de ce dispozi iile disciplinare sau de administra ie bisericeasc pe care le iau sinoadele i canoanele in general, au caracter generic i fragmentar, f ra leg tura ntre ele. n acela i timpeste de re inut faptul c Sinoadele Ecumenice ca i cele locale nu sunt organe legislative periodice sau cu dat fix , cum este in ziua de astazi Parlamentul, ci adun ri ocazionale. Sinoadele au fost provocate de marile erezii sau schisme din primele 8 veacuri crestine.Cu aceste ocazii se discutau i acele probleme disciplinare sau de administra ie bisericeasc pe care vremea le aducea la ordinea zilei. Numai Sinodul Trulan din anul 692 are acest caracter, dar si el este considerat ca o continuare al Sinodului al V-lea si al VI-lea, din aceast cauz mai este numit si quini-sext sau al cinci-saselea ecumenic. Din aceast mprejurare rezult ca legea bisericeasca era l sat pe seama fiec rei eparhii- care n acea vreme era ca o mitropolie din zilele noastre cu mai multe episcopii sufragane- si care avea datoria s normeze lucrurile n strnsa leg tura cu tradi ia bisericii, cu vanoanele apostolice pe care avem in vigoare din cele mai vechi timpuri.7 Att este de adevarat cele ce am men ionat mai sus, nct,de i dupa secolul IX-lea nu se mai in sinoade ecumenice , totu i Biserica i-a pastrat fiin a ei ntreag , cu
7

Pr. C. Dron, Valoarea actuala a Canoanelor, Bucure ti, Tipografia C rtilor Biserice ti,1928, pag 127

toate c mprejur rile grele prin care a trecut datorit organizatiilor politice care au dainuit i dupa caderea Imperiului Bizantin. N valirea Arabilor, Marea Schisma de la 1054, n valirea Turcilor sunt mprejur ri care ar fi putut-o nimici i totu i Biserica a r mas n picioare cu aceea i fiin a. Ceea ce a tinut Biserica Ortodoxa pe picioare este in primul rand Hristos care este capul Bisericii iar n al doilea rnd este sistemul sinoadelor anuale ct i respectul pentru p strarea tradi iei. Ca un rezumat a celor 20 de canoane ale Sinodului I Ecumenic , vom vedea ca nici unul nu se ocupa de eresia lui Arie, de problema pascala, sau de simbolul credin ei. Deasemenea nu vom gasi nici o expunere de credin n canoanele Sinoadelor 2, 3 i 4 Ecumenice, n raport cu cu ereziile lui Macedoniu,Nestorie sau Evtihie, care au provocat aceste Sinoade.Sinodul al V-lea i al VI-lea nu au dat nici un canon, de i au tratat probleme dogmatice foarte importante.8 Dintre Sioadele particulare Sinodul de la Cartagina are n canonul 2 no iuni foarte sumare despre Sfanta Treime iar n canoanele 120-128se anamatizeazaeresul palagian. Deasemenea canoanele 49 i 50 Apostolic vorbesc pe scurt despre Botez care trebuie f cut n numele Sfintei Treimi i prin afundare de trei ori, ceea ce nu este propriu zis o problema dogmatic , ci aplicarea unui principiu dogmatic, dupa cum anatemele Sinodului din Gangra contra Eusta ienilornu pot fi considerate hot rri dogmatice ci tot discipliare.9 Putem trage concluzia c solu iile Sinodului n materie dogmatic se numesc hot rri dogmatice iar celelalte poarta denumirea de canoane.

8 9

Pr. C. Dron, Valoarea actuala a Canoanelor, Bucure ti, Tipografia C rtilor Biserice ti,1928, pag 132 Pr. C. Dron, Valoarea actuala a Canoanelor, Bucure ti, Tipografia C rtilor Biserice ti,1928, pag 135

Problema Canoanelor care se contrazic:


Acesst problem , n form este ceva mai grav , dar n fond nu este vorba dect de complet ri dictate de mprejur rile istorice. Putem lua cteva exemple: 1. Oricine deschide o colec ie de canoane, se love te n primul rnd de Canonul I din seria celor 85 de Canoane apostolice care spun: Episcopul sa se hirotoneasc de doi sau trei episcopi 10. Privind aceea i problem Canonul IV al Sinodului I ecumenic zice: Episcopul mai vrtos se cuvine a se aeza de c tre toi cei ce sunt n eparhie, iar de va fi greu una ca aceasta, sau pentu nevoia ce silete sau pentru dep rtarea c ei, f r sminteal trei mpreunndu-se, mpreun aleg tori f cndu-se i cei ce nu sunt de fa i mpreun nvoindu-se prin scrisori, atunci s se fac hirotonia. Iar t ria celor ce se fac, s se dea Mitropolitului n fiecare eparhie. 11 Iar Canonul I al Sinodului particular inut la Constantinopol n anul 394 spune categoric: hot ram s nu fie iertat de doi a se hirotonisi Episcop, dup urmarea Sinodului din Niceea . Acela i lucru l statornice te i Canonul 13 i 58 din Cartagina. Exist o contradic ie ntre Canonul I apostolic i care admite c ca Episcopul s fie hirotonit chiar doar de doi episcopi i ntre celelalte canoane, citate mai sus care spun ca acesta s nu fie iertat ? n form da, n realitate nu. Canonul apostolic reflecteaz nevoia primelor secole cre tine, cnd organizarea bisericeasc abia se na tea i cnd episcopii erau rari i dep rta i unul de altul. Apostolii au ales ei n i i pe urma ii lor, la fel au f cut i p rin ii apostolici , mai trziu ns sarcina aceasta trebuia luata de mai mul i episcopi i s-a nceput cu doi.
10 11

Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe Note i Comentarii, Sibiu Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe Note i Comentarii, Sibiu

Deci pentru acele vremuri dispozi ia Canonului I apostolic era i necesar i explicabil . Ea nu si mai avea rostul nici macar dupa Constantin cel Mare, cnd Biserica construia deja o organiza ie cu noua sita ie. 2. O confuzie la fel reprezint Canonul V al Sinodului de la Laodiceea. Este vorba de hirotonia clericilor. Acest canon spune categoric: Nu se cuvine s se fac hirotoniile n fiin de fa a auditorilor12 Ca completare i ca nu intervin nici un dubiu asupra inten iilor legiuitorului Canonul 13 al aceluia i Sinod spune: nu se d celorlali voie s fac alegerile celor ce au s aeze n ierarhie 13. Acela i lucru l hot r te si Canonul III al Sinodului VII Ecumenic. Toate aceste dispozi ii sunt n contrazicere cu practica constant a Bisericii care a consultat i poporul la alegerea episcopilor, mai ales cu Canonul VII al lui Teofil al Alexandriei care spune urmatoarele: despre cei care vor s se hirotonesc , aceasta s fie forma: ca toat preoimea s se uneasc i sa-i aleag , i atunci episcopul sa-i isiteasc . i unindu-se cu el preoimea n mijlocul bisericii i s se hirotonisesc , fiind de fa i poporul i zicnd n las episcopul, de poate i poporul, a m rturisi pentu dnsul. Iar hirotonie pe ascuns s nu se fac . Canoni tii explic diferit aceast nepotrivire. Comentatorii greci Balsamon, Zanora i al ii sus in c nu e vorba de hirotonie ci de alegere i c biserica a retras cu timpul dreptul poporului de a alege pe conduc torii ei spirituali.Despre Canonul V se afirm c prin auzitori trebuie s ntelegem audientes care nu luau parte ntreg servisiul divin, cu att mai mult nu puteau lua parte la hirotonia unui episcop can se spuneau despre candida i i bune i rele. Al ii cred c prin ceilal i trebuie s n elegem mul imea tumultoas care a provocat tulbur ri, dar ca n general poporul nu a fost exclus de la alegere de i

12 13

Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe Note i Comentarii, Sibiu Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe Note i Comentarii, Sibiu

Canonul 3 al Sinodului VII ecumenic vorbeste de boieri i lume ti st pnitori.14 Problema r mne totu i nel murit n totalitate i a dat loc n practic la procedee diferite, precum observ m i la Canonul 18 al Sinodului de la Ancira care dispune ca un episcop neprimit de popor ramane simplu preot la fosta lui parohie. 3. O alt problem dificil este aceea cu privire la jurisdic ia eclesiastic . Dupa Canonul 9 AL Sinodului din Antiohia si 38 al Sinodului al VI-lea jurisdic ia civil este i jurisdic ia religioas . Episcopul din Metropola capitala provinciei este eful celorlal i, care trebuie s l recunoasc de cap, de conduc tor . Ce se ntm pl dac un ora este ridicat la rang mai nalt de c tre puterea civil ? Episcopul respectiv devine ipso facto Mitropolit? Dar atunci sunt doi mitropoliti ntr-o provincie i apar nen elegeri. Sinodul IV ecumenic din Calcedon sesizndu-se de aceasta hot r te prin canonul 12 c asemenea mitropoli i r mn onorifici.. Desigur, dispozi ia este bun , dar posterior Siodului IV ecumenic din anul 451 de la Calcedon, canonul 38 al Sinodului al VI-lea Trulan spune urmatoarele: de s-ar fi nnoit vreo cetate din porunc mp r tesc , sau nc de s-ar nnoi, politicetilor i publicilor forme urmeze i rnduial lucrurilor celor bisericeti Asta nseamn ca un ora , din punct de vedere civil, ridicat la rang mai mare, Biserica trebuie sa urmeze politicilor i publicilor forme15 Problema a dat loc la nen elegeri i n trecut. n anul 371 Valens din interese fiscale a mp r it provincia Capadocia in dou p r i, f cnd din or ul Tyana o metropol .Aceasta a f cut pe episcopul de Tyana s reclame titlul de mitropolit i s intre n conflict cu Sfantul Vasile cel Mare16. Acela i lucru s-a ntmplat i cu Eusta iu de Beryt pe care ns Sinodul al IV-lea Ecumenic l-a condamnat .
14 15

Pr. C. Dron, Valoarea actuala a Canoanelor, Bucure ti, Tipografia C rtilor Biserice ti,1928, pag 140 Pr. C. Dron, Valoarea actuala a Canoanelor, Bucure ti, Tipografia C rtilor Biserice ti,1928, pag 141 16 F. Mourret, Les Peres de L Eglise, pag 210

Contradic ii de fapt nu exist , iar di punct de vedere istoric sunt explicabile toate canoanele cu privire la aceast problem . nsemn tatea unui ora sau a unei localit i nu atrna doar de voia conducatorilor , adic a puterii politice, ci i de mprejur ri economice , sociale, geografice,pilitice,etc, toate mai puternice dect puterea conducerii. n aceste mprejur ri autoritatea laica sau bisericeasc este datoare s examineze situa ia i s i-a masurile corespunz toare. Astfel se explic schimb rile de jurisdic ie care au avut loc de-a lungul timpului si pe care unele canoane le consfin esc ( 38 al Sinodului Ecumenic , 17 i 18 al Sinodului IV Ecumenic). Tot pentru aceste motive este nendrept it protestul lui Leon cel Mare c tre mp ratul Marcian cu privire la valabilitatea canonului 28 al Sinodului IV, protest n care Papa recunoa te nsemn tatea deosebit a ora ului Constantinopolului dar obiecteaz ca nu este scaun apostolic.