Sunteți pe pagina 1din 23

Afacei economice international prin prelucare delohn. 1.Definiti lohn-ul si interpretati continutul acestuia din diferite perspective.

Lohnul este o afaere economica desfasurata pe baza contractual intre 2 firme din tari diferite,in care un a executa in schimbul unei retributii un produs la comandadupa modelele,desenele si sub marca celeilalte firme si de regula cu materii prime si materialele acesteia Din perspective cooperarii economice internationale lohn-ul este denumit productie la comanda.` -Lohn-ul are atributele unor operatiuni de contrapartida , in masura in care stigerea obligatiilr dintr parteneri se face partial prin produse (materii prime , produse finite). -Lohn-ul constitue o sursa de promovare a reexporturilor deoarece ordonatorul de regula vinde produsele respective, in principal pe piete straine. 2.Prezentati si comparati avantajele si riscurile lohn-ul pentru executanti cu cele obtinute de ordonatori. Exist avantaje i dezavantaje pentru ambele pri.

Avantajele ordonatorului sunt acelea c gsete o baz material (cldiri, utilaje, etc.) n care face investiii minime; fora de munc este mult mai ieftin dect n ara de origine; i lrgete producia. Avantajul executantului este acela c ine ocupat fora de munc. Riscul specific regimului de lohn pentru ordonator este ca marfa s fie cu deficiene. Dezavantajul executantului este acela c marfa fabricat este vndut sub marca ordonatorului, cea ce l menine pe executant n anonimat.

O asemenea activitate economic nu creeaz un avantaj durabil economiei locale, deoarece nu este nsoit de un transfer tehnologic sau de putere de decizie. Dimpotriv, locurile de munc create prin afaceri n regim de lohn sunt deosebit de precare, deoarece pot fi transferate oricnd rapid i simplu n alt ar.

3.Riscurile ce pot aparea intr-o operatiune de lohn pentru executant si cele pentru ordonator. Riscuri pentru executant: -rata profitului scazuta -se amana capitalizarea intreprinderii -executantul ramne in anonimat -exista riscul ca ordonatorul sa renunte la afacere sis a se mute pe o alta piata. Riscuri pentru ordonator: -exista riscul ca executantul sa nu realizeze produsele la calitatea ceruta -exista riscul sa nu fie respectate termenele de livrare -ordonatorul preia indirect riscurile legate de dereglari sociale si politice.

4.Principalele elemente ale unui contract de lohn. 1.Partile contractate 2.obiectul contractului-executarea unui produs la comanda,indicandu-se in mod prcis dimensiunea ,cantitatea si calitatea produsului 3.durata contractului. 4.pretul contractului 5.Modalitati de plata. 6.Obligatiile si drepturile partilor.

B1.Marca 2.Definiti marca si principalele etape in evolutia acesteia. Marca reprezinta un semn distinctive care inmanunchiaza ansamblul semnificatiilor refe-ritoare la un produs sau serviciu,un mijloc de a le numi,care da o imagine personalizata a acostor;de a reduce riscurile cumpararii unui produs sau serviciu care san u concorde cu propriile cerinte si exigente,o modalitate simpla de pastra in memorie un produs sau serviciu. Etape in evolutia marcii: 1.marcile patronimice 2-marcile care disting si descriu produsul 3.marcile simbolice-asigura coincidenta dintre marca utilizata si aspiratiile publicului.

3.Caracteristicile si functiile unei marci performante. -perceptibilitate ridicata,conferita de caracterul lizibil ,estetic si ar- monios al marcii. -omogenitate,in consens cu ansamblul mijloacelor de comu- nicatie si a elementelor mixului de marketing. -distinctie ,reliefata de originali- tatea marcii capabila sa-i sporea- sca perceptibilitatea in raport cu alte marci. -putere de evocare ,determinata de legatura care tyrebuie asigu- rata in caracteristicile produselor (serviciilor)si functia de symbol al marcii. -personalitate ,conferita de simbolurile utilizate in promova- rea imaginii de marca .

-capacitate de memorizare,atribut legat de usurinta retineri numelui sau simbolului ales , cat si de accentuarea unor semnificatii majore care sa excluda eventua- lele confuzii. -notorietate , determinata de ansamblul actiunilor desfasurate, in timp ,in cadrul pietei si de legatura realizata cu teme si situatii care-i sporesc valoarea. -asociativitate,exprimata de usurinta ce care se realizeaza includerea intr-o strategie ce dezvolta si alte imagini ale intreprinderii. Functii: marca reprezinta un semn de proprietate conferit de protectia sa legala. -marca este o componenta semnificativa a strategiei de mar- keting si de promovare a vanzarilor -instrument de protectie a carac- teristicilor unice ale produsului contra eventualelor imitatii. -mijloc de diferentiere a produsu- lui de cele similare apartinand concurentei. -modalitate de certificare a calita- tii de autentificare a sursei produsului. -simbol al culturii intreprinderii 4.Strategii de marca. Strategiile de marca reprezinta modalitatile de determinare a acestora in raport cu produsele si intreprinderile pe care le reprezinta . Strategiile de marca ar putea fi astfel clasificate :marca-produs;marca-linie marca-gama ;marca-umbrela; marca sursa;marca-garantie; Strategia marca-produs. Strategia marcii produs consta in a destina in mod exclusiv un nume unui singur produs si unei singure pozitionari. Fiecare produs nou capata un nume de marca ce ii este propriu,intreprinderile avand ,deci,un portofoliu de marci cores- punzand portofoliului lor de produse.

Strategia marca-linie Linia consta in exploatarea conceptuluicare sa bucurat de success,ra- manand foarte aproape de produsul initial prin principiul activ. Strategia marca gama Marcile gama desemneaza sub acelasi nume de marca si promoveaza sub ace- asi promisiune un ansamblu de produse apartinand aceluiasi teritoriu de competenta.In arhitectura marcii gama ,produsele isi pastreaza numele current. Strategia marca-sursa Marca-sursa este mai mult decat o garantie ea reprez cael nume care este leader si care da produsului distinctia si amprenta de care numele singur nu beneficiaza, produsul este o poarta de intrare in universal mercii in cultura ei. Strategia marca-garantie semneaza un evantai larg si diver sificat de prod regrupate in marci-produse marci-linie sau marci-gama Marca-garantie este un soclu o reasigurare garantia se poate exprima in forma grafica prin aplicarea emblemei marci-garantie alaturi de marcile pe care le inglobeaza sau sub forma nominala printro simpla semnatura.

B2. Brevetele de inventive 1.Definiti inventia si breveetul de inventii; definite si clasificati licenta de brevet Inventia -Creatie stiintifica sau tehnica sau tehnica, ce prezinta noutate si progres fata de stadiul cunoscut al tehnicii mondiale, nu a mai fost brevetata sau facuta in tara noastra sau pe plan international, reprezinta o solutie tehnica si poate fi aplicata pentru rezolvarea unor probleme din economie, stiinta, ocrotirea sanatatii, apararea nationala sau in orice alt domeniu al vietii economice si sociale. Inventiile sunt protejate din punct de vedere juridic prin brevete de inventie. Brevetul de invenie este un titlu de protecie care confer titularului:

un drept exclusiv de exploatare a obiectului inveniei

dreptul de a interzice terilor (persoane fizice i juridice) s exploateze obiectul inveniei.

Licenta licentierea reprez intelegerea pe baza de contract prin care titularul unui drept de proprietate industriala transmite pe baza contractuala unei alte pers in total sau in parte folosinta dreptului sau executive de exploatare in schimbul platii unei sume de bani sau unor produse. Clasificare: Licenta exclusive presupune ca licentiarul acorda licentiatului dreptul exclusive de utilizare a inventiei, renuntand la concedarea unor drepturi identice tertilor. Se cunosc 2 variante : -forma atenuanta in care caz , icentiarul isi pastreaza dreptul sa foloseasca in nume sip e cont propriu inventia; -forma absoluta in care caz, licentiarul se oblige ca in afara faptului de a nu acorda alte licente sa renunte el insusi la orice exploatare a obiectului contractului. Licenta simpla presupune ca licentiarul acordand licentiatului dreptul de exploatare a inventiei brevetate isi rezerva dreptul de a acorda licenta in cauza altor beneficiari. 2.Drepturi si obligatii partilor in contractual de licenta. -obligatia de remitere licentiarul tb sa puna la dispozitia licentiatului folosinta dreptului de a exploata brevetul; -obligatia de garantie in legatura cu valabilitatea juridica al brevetului care revine licentiarului privind: existenta si valabilitatea dreptului transmis exercitarea ac in sensul ca nu este viciat sau atras de nulitate fiind acordat reglementar , titularul nu a decazut intre timp din drept ca urmare a renuntarii sale exprese sau neplatii -garantia sub aspectul tehnic obiectul contaractului este realizabil si exploatabil -in ceea ce priveste val. comerciala licentiarul nu este obligat sa garanteze rentabilitatea exploatarii daca partile nu au avut in vedere o rentabilitate anume atunci cand au incheiat contractul;

-dreptul licentiatului de a folosi marca numele conercial sau de serviciu al licentiarului; -dreptul licentiarului de a acorda sublicente -obligatia licentiatului de a exploata licenta tb. sa fie serioasa si efectiva; -obligatia de plata a pretului licentierea avand caracterul unui contract cu titlu oneros; -obligatia licentiatului de a pastra secretul -obligatia de non concurenta fata de licentiar pe anumite piete; -obligatia de a nu contesta validitatea brevetului asupra inventiei si know-haw-ului transmis de licentiar -obligatia de a respecta anumite preturi de vanzare la produse realizate sub licenta; -limitarea cantitativa si valorica a productiei realiz. sub licenta -stabilirea ariei de comercializare a prod. realiz .sub licenta

3.Restrictii si limitari posibile in contractual de licenta. Intinderea licentei respective a dreptului de exploatare acordat beneficiarului poate compara o serie de restrictii sau limitari considerate a deriva din dreptul la brevet si care reflecta existenta unor aspecte derivate ale intereselor partenerilor. -limitari temporale durata contractului putand fi inferioara intervalului de timp ramas pana la expirarea brevetului ,obiect al contractului -limitari teritoriale exploatarea de catre licentiate a brevetului urmand sa se limiteze la o anumita portiune din teritoriul unde care ac se bucura de protectie; -limitari in ceea ce priveste aria de comercializare a produselor realiz sub licenta; -limitari la o firma sau o intrep det exploatarea brevetului nefiind permisa decat in anumite unitati productive ale beneficiarului expres mentionate in contract;

-limitari in ceea ce priveste obiectul licentei in cazul in care inventia este susceptibila de aplicatii multiple licentiatul va fi obligat sa exploateze procesul referitor la aplicatia specificata in contract; -limitari cantitative vizand volumul productiei si a comercializarii; 4.Metode de plata in contractual de licenta. -o suma forfetara achitata global sau in rate calculate ca procente pe unitatea de produs fabricat sau comercializat sub licenta; -metoda ad valorem- calcul se face la volumul valoric al prod. comercializ sub licenta plata prin combinarea unor sume forfetare cu running royalties; -plata in prod. fabricate cu ajutorul inventiei obt prin licenta;

B3. 1.Definiti know-how-ul si prezentati factori care duc la cresterea importantei acestuia in economia mondiala. Know-how-ul cuprinde inventiile nebrevetate sau nebrevetabile,inovatiile,abilitatea profesionala deosebita,experienta profesionala valoroasa,cunostiintle si procedeele de exceptie. 2.Cerintele specific in procesul negocierii afacerilor cu knoe-how: a. petru vanzator b.pentru comparator. Penru vanzatorul de know-how exista riscul ca benificiarul sa-si insuseasca know-how-ul la negocire,risc ce deriva din caracterul ireversibil al marfii odata insusita.Pentru a preveni acest risc,proprietarul de know how trebuie sa ofere un minim de informatii asupra continutului asistentei pe care o ofera. Exista 2 modalitati juridice care asigura pastrarea secretului: -angajamentul unilateral asumat de catre benificiarul posibil inaintea inceperii negocierii.

-conventia prealabila(contractual de optiune) Pentru cumparatorul de know-how exista riscul de a i se ofericunostintele intrate dj in larga folosire,prin publicarea in diferite reviste de specialitate. 3.Contractul de know-how,definire,clasificare. Contractul de know-how reprezinta intelegerea prin care furnizorul transmite beneficiarului, in schimbul unei retributii,cunostine tehnice secrete, nebrevetate sau nebrevetabile privind fabricarea unui produs sau aplicarea unor tehnologii industrial. Clasificarea contractului de know-how. -contract de know-how pur - contract de know-how mixt sau combinat - contract de know-how complementar. C.Managementul afacerilor economice prin leasing

1.Definiti leasingul. Leasingul este o tehnica de afaceri economice si anume de comert si de finantare,atat cu bunuri mobiliare cat si imobiliare,care are la baza un contract de locatie prin care se instraineaza dreptul de folosinta dar se pastreaza ce de proprietate. 2.Avantajele leasingului pentru utilizator,cele pentru furnizor. Avantajele pentru utllizator:

-leasingul este mai putin vulnerabil in raport cu actul de cumparare,fata de uzura morala accentuate datorata progresului tehnoc-stiintific. -economisirea in faza initiala a capitalului ca urmare a mecanismului de plata. -bilantul firmei nu se modifica deoarece atat masinile cat si obligatiile ce decurg din plata taxei de leasing nu apar in acesta,aceasta taxa fiind considerate o cheltuiala a interprinderii si nu o investitie. Marimea constanta a taxei faciliteaza programarea riguroasa a cheltuielilor. -durata operatiunii de leasing poate fi atfel stabilita incat interprinderea sa fie dotata permanent cu masinile celle mai moderne si cu cel mai bun randament. -economisirea totala de fonduri,care se realizeaza daca perioada de utilizare a masiniloe este relative scurta,nerepetabila intr-un viitor apropiat si ,ca atare, nu s-ar justifica cumpararea. -furnizori de leasing, de regula permit folosirea masinilor dupa inceheierea perioadei contractual,solicitand taxe mai reduse. Avantaje pentru furnizor: -leasingul contribuie la promovarea si dezvoltarea exporturilor furnizorul avand posibilitatea sa realizeze pe langa exportul traditional sip e cel practicat prin leasing,atragant noi client care nu pott plati pretul intreg. -rolul promotional al leasingului care se realizeaza prin faptul ca un anumit echipamenteste mai intai comercializat prin leasing,pentru a-l convinge pe client de randamentul sau,iar in cazul unui rezultat pozitiv acesta va fi achizitionat. Rata profitului,este de regula mai ridicata in cazul leasingului decat in vanzarile traditionale,taxa de leasing continanad o prima de risc ce decurge din mecanismulacestei operatiuni.

-obtinerea unor castiguri suplimentaredin revanzarea sau reinchirierea masinilor si utilajelor care i-au fost returnate dupa expirareaperioadei de inchiriere de baza. -bilantul nu este afectat de datorii doarece vanzarea creantelor nu presupune o cerere de credit si permite realizarea unorcastiguri din inchiriere,castiguri ce nu au ajuns inca la scadenta. 3.Limitele si rescurile leasingului pentru utilizator si cele pentru furnizor. Limite pentru utilizator. -leasingul este efficient numai in conditiile in care se poate exploata pe deplin obiectul contractului pe toata perioada de inchiriere. -deseori este mai costisitor decat cumparaturilepe credit,iar optiunea pentru o astfel de operatiune se justifica numai daca sumele eliberate pot fi investite in alte domenii rentabile; -operatiunea este realmente rentabila in putine situatii. Limite pentru furnizor: -instraineaza numai folosinta,conservand proprietatea,deci bunurile furnizorului pot fi deteriorate prin utilizarea necorespunzatoare de catre beneficiar,iar cauzele adeseori sunt greu de stabilit. -dupa prima inchiriere este posibil ca utilajul sa nu-si mai gaseasca utilizatori. 4.Drepturile si obligatiilepartilor in contractual de leasing. Drepturile utilizatorului: -de folosinta asupra bunului

-de a primi asistenta tehnica din partea societatii de leasing sa a furnizorului -de a beneficia de autonomie tehnica si de gestiunein utilizarea bunului -de a-i fi ilocuit bunul avariatdaca a respectat instructiunile de folosire -de a-I fi inlocuit bunul uzat moral cu altul corespunzatorprogresului ethnic daaca in contract a fost prevazut acest lucru. -sa beneficieze la sfarsitul contractului de tripla optiune. Obligatiile utilizatorului. -sa plateasca taxa de leasing -sa exploateze bunurile conform instructiunilr tehnice -sa nu modifice bunul fara acordul societatii de leasing -sa pastreze in condiii corespunzatoare bunurile inchiriatepe toata durata contractului,chiar si atunci cand acestea nu sunt exploatat -sa instruiasca impreuna cu societatea de leasing personaluldestinat exploatarii masinilor. Drepturile societatii finantatoare; -sa inspecteze periodic starea utilajului inchiriat si modul de exploatre. -sa rezilieze contractual inainte de termendacautilizatorul nu si-a indeplinit obligatiile comerciale. Obligatiile societatii de leasing; -sa livreze utilizatorului echipamentul in buna stare de functionare

-sa instriasca personalul destinat exploatarii bunului ce face obiectul locatiei. -sa efectueze reparatia defectiunilor care nu sunt rezultatul nerespectarii instructiunilor de exploatare -sa asigure pisele de schimb necesare reparatiei sau sa achite contravaloarea acestora,daca au fost procurate de utilizator. 5.Modul de calcul al taxei de leasing. -determinarea pretului real de achizitie a echipamentului la carese adauga cheltuielile de transport si altele -determinarea comisionului societatii de leasing -stabilirea cotelor procentuale de amortizare a echipamentului care prin aplicarea la cheltuielile de capital si insumate asigura recuperarea uzurii fizice a echipamentului -aplicarea unei cote procentuale asupra cheltuielilor de capital, a factorilor care cuantifica serviciile de creditare sau ajutorul financiar pe care il acorda societatea de leasing clientului. 6.Tehnica initierii si derularii unei afaceri in leasing. -cercetarea pietelor externe si desfasurarea unei activitati promotionale prin forme adecvate -initierea operatiunilor de leasing-firma utilizatoare se adreseaza societatii de leasing cu o cerere de oferta. -societatea de leasing examineaza cererea clientului si daca este de accord cu operatiunea comerciala respective, incheie un contract de vanzare cumparare cu proprietarul bunului solicitat. -Incheierea contractului de leasing -livrarea bunutilor -acordarea asistentei tehnice asupra produslui

`-Lichidarea operatiunii.

D.Franchising 1.Comparati diferite definitii date de franchisingului. Franciza reprezinta o tehnica de afaceri interna si international in care o firma numita Francizor Cedeaza unei personae sau firmei individuale numita Francizer sau Beneficiar dreptul sau privilegiul de a face afaceri intr-un anumit mod, intr-un anumit loc,pe o perioada determinate, beneficiind de succesul si protectia francizorului contra unor procente din profitul realizat. A franciza inseamna a permite altora sa reuseasca asa cum noi am reusit, a reintera o resuita. 2.Definti contractual de franchising si prezentati elementele acestuia. Contractul de franciza combina concesiunea unei marci de produse sau servicii cu concesiunea ansamblului de metode si mijloace apte sa asigure exploatarea si gestiunea canalelor de distributie in cele mai bune conditii. Elementele contractului de franciza: 1.Partile contractului: -francizorul/cedentul-detine marca,know-how -francizerul/cesionarul-detine resurse pentru a puteaobtine dreptul de franciza. 2.Obiectul contactului 3.Durata contractului

-drepturile si obligatiile partilor -pretul si conditiile de plata -locul si data incheierii -semnaturile parilor. 3.Prezentati principalele drepturi si obligatiiale frachisorului sip e cele ale frachiserului. Drepturile francizorului: -dreptul de control asupra activitatii cesionarului -dreptul de aa incasa taxa de franciza -dreptul de a incheia aranjamene pentru finantarea operatiunii. Obligatiile francizorului: Sa pun ala dispozitia cesionarului sistemul existent de fabricatie,distributie si comercializare. Sa ofere asistenta tehnica,juridical si financiara. -sa realizeze promovarea -sa-l aprovizioneze pe cesionar cu produse necesare -sa modernizeze in permanenta produsele si serviciile pe care le ofera cesionarul. -sa inlocuiasca stocurile nevandabile din magazia cesionarului. Dreptul francizerului: -dreptul de a utiliza numele cedentului. -dreptul de a primi asistenta comerciala,tehnica si financiara din partea cedentului.

Obligatiile francizerului: -obligatia de a realize sau comercializa produsele sau serviciile cedentului cu respectarea stricta a conditiilor impuse de acesta. -obligatia de a plati taxa de franciza. 4.Enuntati si definite taxele intr-un contract de franciza. -taxa de intrare sau de aderenta-reprezinta remunerarea cedentului pentru ca acorda dreptul de a-I folosi marca si sistemul de lucru -redeventa sau royality-reprezinta remunerarea serviciilor pe care cedentul le presteaza in permanenta pentru cesionar. E. Licitatia 1.Definitia licitatiei si caracteristicile acesteia. Licitatia este o piata de marfuri care presupune concentrarea in timp si spatiu atat a cererii cat si a ofertei. Caracteristici: -este tehnica de afaceri care confera cele mai solide premise pentru afaceri cinstite,pentru o democratie comerciala. -necesita un aparat comercial mai simplu,mai putin numerous si o activitate de marketing realizata cu mai putine cheltuieli. 2.Mecanismul licitatiei de vanzare(exportul). -pregatirea licitatiei -anuntarea licitatiei si publicarea unui catalog de marfuri -depozitatrea marfurilor -luarea probei si dreptul examinarii marfii -evaluarea

-formarea pretului -adjudecarea -depunerea taxei de garantie -achitarea contravalorii marfii -predarea marfii cumparatorului. 3.Mecanismul licitatiei de cumparare(import)si particularitatile acesteia. -anuntarea licitatie -precalificarea ofertantilor -elaborarea si distribuirea caietului de sarcini -elaborarea si inaintarea ofertelor de marfuri sau servicii la o licitatie. -deschiderea,evaluarea si adjudecarea ofertelor. 4.Principalele etape ale pregatirii,organizarii si desfasuraii licitatiilor,din pct de vedere al organizatorilor;principalele etape si activitati pentru fimele participante. Din pct de vedere al orgganizatorilorL -anuntarea licitatiilor -elaborarea caietului de sarcini -receptionarea ofertelor si garantiilor -preselectia -deschiderea,analiza si evaluarea ofertelor -adjudecarea

-comunicarea rezultatului licitatiei -restituirea garantiilor -incheierea contractului. Pentru firmele participante: -receptionarea anuntului cu privire la organizarea licitatiilor -cumpararea caietului de sarcini -elaborarea ofertei -documentele de participare Participarea la adjudecare -primirea rezultatului -retragerea garantiei in cazul pierderii licitatiei sau depunerea garantiei de buna executare in cazul castigarii licitatiei. -incheierea contractului. 5.Caietul de sarciniintr-o licitatie de import;oferta de licitatie. Caietul de sarcini este intocmit de organizatorul licitatiei si are functia de cerere de oferta.Acesta cuprinde 3 categotii de component: -conditii generale-cuprind informatii despre organizator,cum se ajunge la locul unde se desfasoara licitatia; -conditii tehnice-cea mai importanta parte -conditii comerciale-nu cuprind pretul total dar organizatorul poate sa ceara ofertantilor sa prezinte detalierea pretului pe componenteale obiectivului licitatiei.

Oferta este intocmita de ofertanti si este structurata ca replica la caietul de sarcini.Oferta cuprinde 3 categorii de component: -conditii generale-oinformatii despre ofertant -conditii tehnice-oferta tehnica trebuie sa corespunda essential caietului de sarcini -conditii comerciale-cuprind preturile detaliate sau nu, creditul 6.Care sunt criteriilede determinareale ofertei cele mai avantajoase. Este declarata castigatoare oferta cea mai avantajoasa pentru organizator cu privire la prt,calitate,durata de executie,credit,etc. 7.Etapele unei liciatii de vanzare-cumpare.

F.Reexporturile. 1.Definiti reexportul. Reexportul consta in cumpararea unei marfi dintr-o tara si revanzarea intr-o alta tara,in scopuul obtinerii unei diferente intre pretul de cumparare sic el da vanzare care sa asigure un profit pentru reexportator,uneori avand si alte scopuri care tin de promovarea sau de evitarea unor politici restrictive si discriminatorii. 2.Clasificarea reecporturilor in functie de scop. -reexporturi destinate obtinerii unro profituri comerciale ridicate. - reexporturi destinate promovarii relatiilor comerciale - reexporturi destinate flexibilizarii unor contracte in contrapartida.

-reexporturi effectuate in vederea promovarii exportului de produse indigene prin importuri de completare. -reexporturi effectuate pentru testarea unor piete. 3.Avantajele si riscurilereexportului;modalitati de acoperire a riscului. Avantajele reexportului; -contribuie la sporirea volumul exportului -largirea ariei de desfacere. -cresterea numarului partenerilor externi. Riscurile : -fluctuatiile cursurilor monetare -operarea dubla a pretului -riscul dublu de livrare datorat relatiilor complexe cu 2 parteneri din tari diferite. Modalitati de acoperire a riscului; -verificarea bonitatii partenerilor comerciali -solicitarea de garantii bancare -acoperirea riscului de schimb valutar. G.Bursa 1.Definti bursa si aratati caracteristicile acesteia. Bursa reprezinta tehnica de afaceri economice specific economiei de piata,avand un character concurential,care concentreaza in timp si spatiu cererea si oferta de marfuri,serviciii,valori si devize,care se desfasoara dupa o procedura determinate,potrivit

unui program,intr-un loc cunoscut,in prezenta vanzatorilor si a cumparatorilor sau a reprezentantiloracestora. Caracterisici: -piata de marfuri si valori -piata libera -piata simbolica -piata organizata -piata reprezentativa 2.Prezentati functiile bursei. -functia de facilitate a incheierii afacerilor economice ,realizata prin concentrarea in timp si spatiu a cererii si ofertei,unificarea si uniformizarea documentelor si practicilor comerciale,inregistrarea rapida si exacat din incinta bursei. -rol essential in formarea preturilor -rol hotarator in formarea cursurilor de schimb monetare -da informatiii utile pentru stabilirea unor tendinte si pentru fundamentarea unor previziuni. -colecteaza si difuzeaza date cu privire la preturi,cursuri monetare,volumul afacerilor si tendintelor fenomenelor respective. 3.Pe baza caror ordine(mandate) actioneaza brokerii. Brokerii actioneaza pe baza unro ordine care se clasifica astfel: a)in functie de intervalul de timp in care isi pastreaza valabilitatea: -ordin la zi

-ordin cu valabilitate prestabilita de investitor -ordin la care nu se precizeaza perioada de valabilitate-este executat pana la sfarsitul lunii in curs daca este ordin la vedere sau pana la data lichidarii angajamentelor in curs daca este ordin la termen. b)in functie de intervalul de timp in care isi pastreaza valabilitatea: -ordin la piata-clientul nu furnizeaza informatii cu privire la cursul situatiei in care un ordin de vanzare trebuie executat la cel mai bun prt existent,este un ordin de cumparare la cel mai sczut prt existent in bursa. -ordin limita-clientul fixeaza o limita de prt maxima pentru cumparare,respectiv o limita minima pentru vanzare. -ordin scop-permite limitarea pierderilor sau conservarea castiguriloractionand in sens contrar ordinului limita. 4.Clasificarea cotatiilor de bursa conformcriteriilor specifice. Cotatiile reprezinta preturile la care se in cheie afacerile la bursa.Acestea se pot clasifica astfel: a)din pct de vedere al realizarilor afacerilor la bursa. -cotatii effective-se stabilesc pe baza tuturor afacerilor incheiate intr-o anumita perioada de timp -cotatii nominale-reprezinta preturile marfurilor care coteaza in mod obijnuit la bursa,pentru care nu sau incheiat afaceri datorita lipsei cererii sau ofertei. b)dupa momentul publicarii: -cotatii oficiale-anuntate dupa incheierea sesiuniii de dimineata -coatii neoficiale-anuntate dupa incheierea sesiunii de seara.

c)dupa modul de calcul: -coatii medii-media preturilor unei marfi pentru care s-au incheiat afaceri -cotatii limita-media preturilor maxime sau minime -cotatii de lichidare-diferente de cursuri dintre afaerile la termen. 5.Operatiuni de bursa. Hedging reprezinta operatiunea de acoperire impotriva riscului de pretsau celor valutare si consta in adoptarea unei pozitii viitoare la bursa aproximativ egala,dar opusa celei detinute pe piata fizica. Hedging este initia in urmatoare situatii. -protejarea preturilor unor materii prime si alte active detinute in stoc sau pt care se doreste realizarea unui export. -vanzarea la un prt fix a unor activr cu livrare viitoare -acoperirea riscului de prt la vanzarea unor produse finite.