Unificarea Italiei si Germaniei Formarea natiunilor

republicane. A doua cale .de "jos" . culturala si cauza ramanerea lor in urma fata de alte popoare. La mijlocul sec.in Italia). Incercarea de unificare a Germaniei si Italiei pe cale revolutionara a avut loc in 1848-1849. existau 7 state in Italia si 38 in Germania.cand procesul este condus de un stat puternic de aceeasi origine etnica (de Prusia -in Germania. Astfel.Ultimele doua mari popoare vest-europene. Formele acestui proces sunt diferite. unificarea putea fi infaptuita pe calea "de sus" . care si-au incheiat vestsiprocesul de consolidare nationala si teritorial-statala. Natiunea in acest caz se uneste in jurul statului cel mai puternic din toate cele existente.prin unificarea de catre masele populare prin miscari revolutionare putea duce la instaurarea in tara a unei oranduiri democratice. Faramitarea politico-statala frana dezvoltarea lor economica. au fost teritorialitalienii si germanii. Deci unificarea nationala era o necesitate vitala. 1848- . din cadrul tarii ce se unifica. al XIX-lea ele nu aveau inca un stat national XIXunitar. dar fara succes. politicosocialsocial-politica. de Piemont .

.

care consta in lichidarea faramitarii politice. al XIX-lea in fata poporului italian statea o sarcina foarte complicata.UNIFICAREA ITALIEI In prima jumatate a sec.1870: alipirea Romei la Regatul Italian Trebuie mentionat ca un rol deosebit in procesul de unificare a Italiei l-a jucat primul ministru al Piemontului Camillo Cavour. Poporul italian a izbutit pe parcursul a catorva decenii sa-si edifice statul unitar national. acest proces avand urmatoarele etape: I.1859-1861: -razboiul franco-italo-austriac din 1859 . .miscarea maselor populare din 1860 II-1866: razboi in alianta cu Prusia contra Austriei III. inlaturarea absolutismului si izgonirea asupritorilor straini.

Scoala nr. 5 "Principesa Elena Bibescu" Barlad .

UNIFICAREA ITALIEI-1859 ITALIEIIn 1858 Ludovic-Napoleon Bonaparte al III-lea al Fran ei i primul ministru al Piemontului Cavour s-au aliat împotriva Austriei. dar luptele de la Magenta i Solferino au fost sîngeroase. unita la Piemont. Fran a primeste dou regiuni din Piemont Nisa i Savoia. reu ind s ob in doar Lombardia. favorizîndu-i doar par ial pe francezi si italieni. R zboiul a izbucnit în 1859. Napoleon III Cavour .

in nord. îndreptat împotriva monarhiei feudale din Regatul Neapole a avut un mare succes. Campania sa din Sicilia i sudul Italiei. In mai 1860. cînd liderul revolu ionar se îndrepta spre nord. Toscana.1860 ITALIEIÎn 1860. Cavour a g sit motiv de a trimite trupe împotriva for elor papale. Modena. Parma i Romagna( o parte din statele papale) iau respins conduc torii i s-au unit cu Piemontul. . completînd cucerirea centrului Italiei. cele dou armate de eliberare s-au unit. Giuseppe Garibaldi împreun cu o mie de C m i Ro ii o armat mic de voluntari civili au ajuns în Sicilia. care au fost înfrînte decisiv. În septembrie 1860.UNIFICAREA ITALIEI. Apoi.

Victor Emanuel a fost proclamat rege al Italiei la 17 martie 1861. Cavour a murit Scoala nr. care. 5 "Principesa Elena Bibescu" Barlad GIUSSEPE GARIBALDI SE INTALNESTE CU VICTOR EMANUELL . a r mas sub control papal. ap rat de trupele franceze. Trei luni mai tîrziu. Singura excep ie a fost Roma.

cînd prusacii au invadat Fran a lui Napoleon. iar trupele franceze au fost retrase din Roma. for ele italiene au p truns în ora care a devenit capitala Italiei unite. c reia i s-a al turat în r zboiul din 1866 împotriva Austriei. For ele italiene nu s-au descurcat prea bine.1866. Juverdeanu Aurelia Melania Scoala nr. Dup un scurt bombardament.UNIFICAREA ITALIEI. 1870 ITALIEIItalia s-a aliat cu Prusia. În ciuda atacurilor disperate dar f r succes lansate de Garibaldi i sus in torii s i. Roma nu a ajuns s fac parte din statul italian decît în 1870. 5 "Principesa Elena Bibescu" Barlad MONUMENTUL INCHINAT LUI VICTOR EMANUELL II . dar victoria Prusiei la Sadova a obligat Austria s cedeze provincia Veneto.

slabiciunea nobilimii conservatoare si izolarea ei in interiorul societatii italiene. a contradictiilor intre asupritorii straini ai tarii. lupta fortelor democratice conduse de oameni talentati ca Mazzini si Garibaldi. . in interesul lor.UNIFICAREA ITALIEI Vaticanul este acum o enclav independent înconjurat de Italia. Italia. Cauzele reusitei procesului de creare a statului unitar italian: folosirea de catre italieni.

UNIFICAREA GERMANIEI Infrangerea revolutiei din 1848-1849 1848a amanat pentru un timp unificarea Germaniei. . El a realizat unificarea Germaniei "prin fier si sange » . Prusiei. Unificarea in jurul Prusiei este promovata de Otto von Bismarck. devine primprim-ministru al Prusiei. in septembrie 1862. Succesele liberalilor italieni in frunte cu Cavour i-au insufletit si pe liberalii igermanigermani-partasi ai unificarii Germaniei sub conducerea dinastiei Hohenzolernilor prusaci. care. Germaniei. prusaci.

.

. Considerentele lui Bismarck ca nici una din marile puteri nu va interveni in sprijinul Danemarcei s-au adeverit. sConform tratatului de pace incheiat.1864 GERMANIEILa început Prusia s-a aliat cu Austria pentru a învinge Denemarca intr-un r zboi intrscurt (Al doilea r zboi pentru Schleswig) din 1864.UNIFICAREA GERMANIEI. ducatele treceau sub guvernarea comuna a Prusiei si Austriei. reu ind s cucereasc astfel SchleswigSchleswig-Holstein.

.

1866 GERMANIEIÎn 1866. WILHELM I HOHENZOLERN .UNIFICAREA GERMANIEI. cu participarea Italiei. austroAustriecii au fost învin i în b t lia de la Königgrätz. Aceast Confedera ie German avea s fie precursorul Imperiului din 1871. Bismark a reu id s exclud vechii rivali austrieci de la formarea Confedera iei Germane Nordice. compus din 22 de state germane care sprijiniser Prusia în r zboi. Otto von Bismarck a f cut s izbucneasc r zboiul austro-prusac.

sub conducerea Prusiei. CAPITULAREA LUI NAPOLEON III LA SEDAN . Viurtemberg. preferand sirelatiile cu Franta. au fost inlaturate in urma razboiului victorios din anii 1870-1871 contra Frantei( victoria de la 1870Sedan).UNIFICAREA GERMANIEI. Baden si sudHessenHessen-Darmstadt .si-au pastrat independenta.Bavaria. Ultimele bariere in calea crearii Imperiului German.1870Patru state sud-germane .1870-1871 GERMANIEI.

IN SALA OGLINZILOR . proclamat la 18 ianuarie 1871 in Sala de Oglinzi a palatului de la Versailles. Confedera ia a fost transformat în Imperiu prin proclamarea regelui Prusiei Wilhelm I ca împ rat german într-o întrceremonie din Palatul Versailles. German. PROCLAMAREA IMPERIULUI GERMAN LA VERSAILLES.Statele sud-germane sudsunt incluse in componenta Imperiului German. un gest de umilire a Fran ei.

culturale.In concluzie. italiana. trebuie subliniat ca in sec. Relatiile intre ele au determinat evolutia de mai departe a proceselor internationale . In Europa s-a definitivat "concertul" marilor snatiuni moderne .engleza. rusa. economice. franceza.politice. al XIXXIX-lea s-a incheiat procesul de formare a snatiunilor si a statelor lor nationale. germana. .