P. 1
79341106 Suport Curs Disciplina 1 1

79341106 Suport Curs Disciplina 1 1

|Views: 213|Likes:
Published by Patruica Anamaria

More info:

Published by: Patruica Anamaria on Feb 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 20072013

Instrumente Structurale 2007- 2013

OIPOSDRU

Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba

Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare” Titlul proiectului: „Competente crescute pentru cadrele didactice!” Cod contract: POSDRU/87/1.3/S/64250 Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba

FIŞA DISCIPLINEI 1 - Curriculum : perspective conceptuale şi istorice. Reforma curriculară în România
MODULUL I: Proiectarea şi implementarea curriculumului centrat pe competenţe DISCIPLINA 1: - Curriculum : perspective conceptuale şi istorice. Reforma curriculară în România Titular curs: Marinescu Rodica Florica

Buget timp

8 ore din care: Activităţi teoretice: 2 Activităţi practice: 5 Evaluare: 1 2 Conform graficului anexat Colegiul Naţional H.C.C. – Alba Iulia (sălile 26 şi 27) Colegiul Naţional „ David Prodan” - Cugir Şcoala Generală „Constantin Săvuiu” Târgu Jiu Liceul Teoretic Novaci

Număr de credite Program orar Loc de desfăşurare

1

COMPETENŢA GENERALĂ: Identificarea relaţiei reciproce dintre componentelor curriculumului în vedera abordării sistemice a procesului de învăţământ COMPETENŢE SPECIFICE: • Utilizarea taxonomiei specifice în domeniul curriculumului • Manifestarea unei conduite metodologice inovative în plan profesional prin punerea în practică a în practică a componentelor reformei curriculare din România • Operarea cu documentele curriculare în scopul formării la elevi a setului de competenţe necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală. • Aplicarea în practica şcolară a componentelor structurale ale Curricumului Naţional CORELAREA COMPETENŢELOR SPECIFICE CU CONŢINUTURILE: Nr. Competenţe Specifice crt 1. Utilizarea taxonomiei specifice în domeniul curriculumului. 2. Manifestarea unei conduite metodologice inovative în plan profesional prin punerea în practică a în practică a componentelor reformei curriculare din România Conţinuturi • • • • • • • • Delimitări conceptuale Coordonatele actualului Curriculum Naţional Idealul educaţional al şcolii româneşti Principii care guvernează învăţământul precum şi învăţarea pe tot parcursul vieţii Planurile-cadru de învăţământ Programele şcolare Manuale şcolare alternative Elementele de noutate privind Reforma curriculară regăsite în noua Lege a educaţiei naţionale Delimitări conceptuale Coordonatele actualului Curriculum Naţional Idealul educaţional al şcolii româneşti Principii care guvernează învăţământul precum şi învăţarea pe tot parcursul vieţii Planurile-cadru de învăţământ Programele şcolare Manuale şcolare alternative Auxiliare curriculare Principii în elaborarea planurilor cadru Delimitări conceptuale Planurile-cadru de învăţământ Programele şcolare Manuale şcolare alternative

3.

Operarea cu documentele curriculare în scopul formării la elevi a setului de cometenţe necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală

• • • • • • • • • • • • • 2

4.

Aplicarea în practica şcolară a componentelor structurale ale Curricumului Naţional

în funcţie de context. prin distribuirea fişelor de activităţi practice sau a fişelor cu exemple extrase din suportul de curs. • 3 . activitatea practică 1)– este o metodă didactică aleasă pentru realizarea activităţilor practice. Integrarea acestei metode în lecţie trebuie să respecte următoarele etape: Tema propusă: ” Realţia dintre Planurile-cadru de învăţământ . în activităţile concrete de formare profesională a adulţilor. norme metodologice şi materiale didactice de suport/ ajutătoare SUGESTII METOLOGICE PENTRU FORMATOR: Activitatea de formare profesională a adulţilor este o activitate de predare – învăţare şi deci urmează aceleaşi reguli ca şi formarea iniţială. • Transmiterea sarcinilor didactice de către formator. aplicate în anumite condiţii specifice. răspunde la întrebări dar nu întrerupe lucrul cursanţilor.auxiliare curriculare” Etape pentru aplicarea ca metodă „ Lucrul în echipă” • Împărţirea grupului (aleator. Este bine să se ţină cont de opţiunile personale ale fiecărui membru din echipă. Din acest motiv. • Explicarea de către formator a activităţilor incluse în fişe. Explicaţia – formatorul clarifică pentru cursanţi termeni. în echipe formate din 4 – 6 cursanţi. ghiduri metodice. În abordarea din punct de vedere metodologic a acestei discipline. combinate în diferite moduri.programele şcolare . definiţii de bază. în ordine alfabetică sau pe baza unor interese comune). • Rezolvarea de către cursanţi a sarcinii primite. pentru o parte din metodele didactice enumerate mai sus. în procent de peste 90% sunt folosite metodele de învăţământ consacrate în formarea iniţială. Pe parcursul acestei etape formatorul are rol de supervizor – sprijină. a. b. vă propunem să apelaţi la următoarele metode didactice: Metode centrate pe formator: • Explicaţia Metode centrate pe cursant: • Conversaţia euristică • Referat bazat pe informare-documentare. • În cadrul fiecărei echipe se împart subdiviziuni ale sarcinii primite între membrii echipei. bibligrafică • Portofoliul – pentru evaluarea cursantului • Studiul de caz • Lucrarea (activitatea) practică • Lucrul în grup (echipă) În continuare. îndrumătoare.Auxiliare curriculare. exemplificăm câteva activităţi de învăţare.manuale şcolare alternative . • Numirea sau alegerea de către fiecare echipă a raportorului (liderului). Lucrul în echipă ( Tema 3. concepte utilizate în proiectarea didactică pe bază de competenţe. • Prezentarea de către raportorul fiecărei echipe a „produsului” rezultat în urma activităţii echipei.

avînd caracter integrator Tema referatului: « Elementele de noutate privind Reforma curriculară regăsite în noua Lege a educaţiei naţionale » . bibligrafică(Tema 5 activitatea practică 3) • Instrument de evaluare cu pronunţat caracter formativ şi creativ • Permite abordarea unor domenii noi • Evaluarea are caracter strict individualizat şi sumativ • Relevă motivaţia intrinsecă de învăţare (documentare) şi gradul de implicare individuală • Permite multiple conexiuni.manuale şcolare alternative . Dezbaterea – se recomandă ca pentru acestă metodă grupul de cursanţi să fie împărţit în semigrupe formate din 12 – 15 cursanţi. mod de prezentare 4 . Îşi argumentează afirmaţiile făcute şi punctele proprii de vedere • discuţiile se desfăşoară pe bază de respect reciproc d.Tema 5 Structura propusă pentru realizarea referatului Introducere Procedura Observaţiile Rezultatele Comentarea rezultatelor Concluzii Bibliografie Modul de prezentare Argumentul . cu justificare ipotezei sau a unei întrebări legate de temă Analiza în detaliu a fiecărei surse de documentare Comentariul comparativ al surselor de documentare Prezentarea rezultatelor cu selectarea a ceea ce este deosebit Interpretarea personală a rezultatelor selectate Rezumarea interpretărilor într-o concluzie exprimată succint şi raportată la ipoteză (întrebare) iniţială Oportunitatea surselor bibilografice Aspect. formator şi respectiv cursanţi sunt prezentate în continuare.auxiliare curriculare” • construieşte semigrupele de cursanţi între care are loc dezbaterea • prezintă în faţa semigrupei tema şi un plan de dezbatere • coordonează dezbaterea fără a face comentarii • trage concluzia finală Cursanţii: • se străduiesc să rezolve prin efort intelectual propriu problemele stabilite prin planul de dezbatere • dezbat tematica propusă.stabileşte pentru dezbatere Tema 2 ” Realţia dintre Planurile-cadru de învăţământ programele şcolare . iar tema supusă dezbaterii să fie parţial cunoscută de către cursanţi. Rolurile celor doi factori implicaţi în dezbatere. Referatul bazat pe informare-documentare. activitatea practică 2) Formatorul: . continuitate.( Notă – la întocmirea sugestilor metodologice s-a utilizat ca material de bază cap. Îşi prezintă părerile proprii.4 „ Metode de predare – învăţare” din Ghidul formatorului „ Elemente de psiho – pedagogie şi didactică pentru adulţi”) c. combat ideile celorlalţi participanţi cu care nu sunt de acord. Rolul formatorului şi cursanţilor în Dezbaterea unei teme (Tema 4.

obţinut printr-o varietate de metode şi tehnici de evaluare. Tema 3 Principii în elaborarea planurilor cadru 3. Auxiliare curriculare 1 Activitate teoretică. Componentele structurale ale Curriculumului Naţional 2. propriul progres Conţinutul portofoliului Disciplinei 1 • • fişa de lucru „Relaţia dintre principiile de elaborare a planurilor cadru şi Legea educaţiei naţionale” referatul „Elementele de noutate privind Reforma curriculară regăsite în noua Lege a educaţiei naţionale” LISTA DE CONŢINUTURI – DISCIPLINA 1: Nr. 2 5 . 2. 1.3. defectele şi ariile de îmbunătăţire a activităţilor • cursanţii şi formatorii pot avea un dialog concret despre ceea ce cursanţii pot realiza. Ore Formatori Alba Andronescu Rodica Marinescu Rodica Gorj Berca Anamaria Popescu Silvia Alba Andronescu Rodica Marinescu Rodica Gorj Berca Anamaria Popescu Silvia Alba Andronescu Rodica Marinescu Rodica Gorj Berca Anamaria Popescu Silvia 1. • formatorii. Crt . integrator. Principii care guvernează învăţământul precum şi învăţarea pe tot parcursul vieţii Tema 2.2.4.1.3. Tema 1. având la dispoziţie portofoliile cursanţilor. Idealul educaţional al şcolii româneşti 1. Nr. Portofoliul se constiuie dintr-o colecţie exhaustivă de informaţii despre un cursant .1. Programele şcolare 2. pot avea o imagine mai bună asupra a activităţii desfăşurate • formatorii şi cursanţii pot comunica (oral sau în scris) calităţile. pas cu pas. Delimitări conceptuale. Coordonatele actualului Curriculum Naţional 1. Relaţia dintre pricipiile de elaborare a planurilor cadru şi noua Lege a educaţiei naţionale Activitate practică 1.2. oferind posibilitatea de a emite o judecată de valoare care reflectă evoluţia cursantului. Manuale şcolare alternative 2. 1 3. M1_D1 Conţinuturi/Teme Forma de activitate Activitate teoretică. Planurile-cadru de învăţământ 2. Este un instrument de evaluare complex.1. atitudinea faţă o disciplină şi despre progresul care poate fi făcut la acea disciplină • cursanţii devin parte a sistemului de evaluare şi pot să-şi urmărească.e.

scurtă privire. Tema 5. 2 Alba Andronescu Rodica Marinescu Rodica Gorj Berca Anamaria Popescu Silvia Alba Andronescu Rodica Marinescu Rodica Gorj Berca Anamaria Popescu Silvia Echipa 6. de aici şi semnificaţia contemporană mai frecvent utilizată: parcurs. drum. Tema 4. În limba latină. 1 5. Elementele de noutate privind Reforma curriculară regăsite în noua Lege a educaţiei naţionale (referat) Activitate individuală 3. Relaţia dintre Planurile-cadru de învăţământ programele şcolare .1.4. termenul desemna fugă. Termenul de curriculum este consemnat pentru prima dată în documentele universităţilor din Leiden. drum de viaţă sau carieră ("curriculum vitae"). Metamorfozarea întelesului. Conceptul de "curriculum" este unul dintre cele mai controversate în teoria educaţională şi unul din cele mai ambigue în practica educaţională. operaţionalizat în modalităţi diferite. respins. este plasată de cercetatorul american David Hamilton (1989) în ansamblul mişcărilor ideologice şi sociale din Europa în a doua jumătate a secolului al XVI-lea. înţeles şi utilizat necorespunzător. iar înţelesul care i se conferă este cel de "curs obligatoriu de studiu sau de instruire. Probă practică . susţinut într-o şcoală sau o universitate". el a fost acceptat. cursă. Delimitări conceptuale.portofoliul de activităţi practice independente Activitate practică individuală 1 SUPORT CURS Disciplina 1 Curriculum : perspective conceptuale şi istorice. car de luptă. În timp. Evaluare: 6. Reforma curriculară în România Tema 1. în treacăt. probabil ca rezultat al nevoii de control administrativ al statului asupra autonomii 6 . întrecere.manuale şcolare alternative auxiliare curriculare Activitate practică 2.1. alergare. parcurgere. Scoţia (1633). Coordonatele actualului Curriculum Naţional 1. Prima lucrare lexicografică în care apare este "The Oxford English Dictionary " (OED). Olanda (1582) şi Glasgow.

a cărui parcurgere şi absolvire asigură cursantului un grad superior de şcolarizare. "New International Dictionary"). Franţa sau Anglia) se stabilesc şi programe şcolare pentru diversele tipuri de şcoli. precum şi recunoaşterea existenţei curriculum-ului "din afara şcolii". integrative. americanul John Dewey introduce în circulaţie sintagma "experienţă de învăţare" a copilului. fiind obligatorii. la întreaga experienţă de învaţare a individului. Programele cuprindeau conţinuturile pentru fiecare disciplină pentru fiecare clasă. numite de stat. dându-li-se astfel şi legitimitatea necesară. El propunea ca sfera conceptului de "curriculum" să cuprindă nu numai informaţiile. Programele şcolare erau tipărite şi publicate. Conţinuturile eau obligatorii. retroactivă şi proactivă • proces interactiv între educator şi educabili • prefigurează o apropiere între educabil (elev) şi educaţie (curriculum) ⇒ Aria semantică a termenului se extinde. respectiv atât activităţile formale. organizată de şcoală. Americanul Franklin Bobbitt. dinamică. În lucrarea "Copilul şi curriculum-ul". desfăşurate în mediul şcolar. directe şi indirecte. reieşite din derularea efectivă a exersării abilităţilor prezente şi ulterioare ale individului 7 . cât şi pe cele desfãşurate în mediul extraşcolar. aşadar. Importanţa contribuţiei lui John Dewey din perspectiva curriculum-ului constă în: • perceperea lui ca o realitate amplă. Ele erau stabilite de comisii speciale. John Dewey avansa ideea curriculum-ului centrat pe elev. Curriculum-ul este văzut de Franklin Bobbitt ca: • un ansamblu de experienţe concrete. amplitudinea şi dinamismul curriculum-ului ca realitate educaţională. organizat într-o şcoală. include în sfera curriculumului întreaga experienţă de învăţare a elevilor. ci şi demersurile didactice de asimilare a acestora.univerisităţilor. În anul 1902. alături de ansamblul disciplinelor de învăţământ oferite şi studiate şi sugerează complexitatea. în vederea realizării unei educaţii globale. deci şi la modul în care aceasta este planificată şi aplicată. colegiu. întregul corp de cursuri oferite într-o instituţie educaţională sau într-un departament al acestuia" (Webster. de la cunoştinţe. Astfel planificarea şi organizarea conţinuturilor educaţionale au început să se structureze în documente care purtau numele de curriculum. universitate. Această tradiţie este păstrată şi astăzi! Până la mijlocul secolului al XIX-lea. care să îi permită acestuia să utilizeze în activitatea cotidiană ceea ce a învăţat la şcoală şi în activităţile din şcoală. cursuri sau discipline. planificate şi proiectate în şcoală. Odată cu introducerea obligativităţii şcolii în decursul secolului XVIII în statele naţionale de pe continent (curentul iluminist în Germania. Includerea experienţei indirecte sau din afara şcolii reprezintă debutul concepţiei contemporane asupra educaţiei nonformale şi informale. în lucrarea "The Curriculum" (1918). în lucrarea "The Child and the Curriculum". conceptul de curriculum a fost folosit în general cu înţelesul de "curs oficial.

Prima formulare modernă a teoriei curriculum-ului este realizată de americanul Ralph Tyler în „Principiile de bază de Curriculum şi Instrucţiunii” (1949) ⇒ Conceptul era configurat cu focalizarea expresă pe instituţia şcolară.) În a doua jumătate a secolului XX curriculum în educaţie a pătruns în Marea Britanie. Elveţia. au rămas indiferente sau chiar refractare faţă de fenomenul curriculum. concepute şi preconizate finalist de către şcoală. Tyler considera că aceasta implică patru acţiuni. care sunt susceptibile de a fi utile în atingerea acestor obiective? (Introducerea experienţelor de învăţare. Olanda.) 3. În URSS el a fost respins cu fermitate. pe autonomia ei în materie de concepţie curriculară. eminamente directe. Ce scopuri educative ar trebui să încerce să atingă şcoala? ((Definirea obiectivelor adecvate de învăţare.) 4. În ceea ce priveşte elaborarea curriculum-ului.) 2. Ţările Scandinave. Germania. pentru a dezvolta abilităţile existente şi a le completa cu altele noi. fiind considerat burghez. decadent. Cum se poate evalua eficienţa experienţelor de învăţare? (Evaluarea procesului de revizuire şi zonele în care nu au fost eficiente. 1987) Curriculumul azi : 8 . aceste experinţe au loc într-un mediu de învăţare care. precum şi implementarea acestui plan în clasă. reprezentat de obicei în documente oficiale realizate la câteva nivele de generalitate. Belgia. " Curriculumul înseamnă planul realizat pentru călăuzirea procesului de învăţământ în şcoli. cu valoare de norme pedagogice aplicabile în următoarea ordine ierarhică: formularea obiectivelor educaţionale ale procesului de învăţământ selectarea experienţelor de învăţare şi a conţinuturilor cu valenţe formative. Cum pot fi organizate experienţele de învăţare pentru instruirea eficientă? (Modul de organizare a experienţelor în scopul de a maximiza efectul lor.• un ansamblu de experienţe de învăţare explicite. în timp ce Franţa. de asemenea influenţează ceea ce este învăţat" (Glatthorn. reacţionar. În ceea ce priveşte structura demersului pentru furnizarea de instruire şi evaluare Tyler propune: ⇒ • • • • ⇒ Raţionament Tyler 1. funcţie de metodologii şi de conţinuturile selectate evaluarea rezultatelor activităţii de instruire. Cum pot fi selectate experienţele de învăţare. în concordanţã cu obiectivele educaţionale formulate stabilirea metodologiilor de organizare a experienţelor de învăţare. Spania. Italia.

abordat în viziune globală şi sistemică asupra acţiunilor educative. Orientare: asigurarea stabilităţii şi continuităţii 2. dar aceasta nu este înţeleasă în sens tradiţional. Coordonare: coordonarea proceselor de învăţare.1959. asigurarea posibilităţii de comparare 3. accepţiunea restrânsă. forme comportamentale. cu efecte concrete.1973): Curriculum formal Conţinut curricular Grup sistemic de cursuri sau Orice subiect de studiu. accepţiunea modernă.. largă ⇒ concept integrator. a căror material educaţional. cu impact în situaţii specifice de învăţare. anticipate realist asupra celor din urmă şi asupra procesului însuşi. oferirea de posibilităţi pentru studiul interdisciplinare 5. Funcţiile curriculumului : 1. forme simbolice de exprimare. orientare către reorganizarea experienţei acestuia din urmă . de subiecte de studiu. El rămâne realitate interactivă între educatori şi educabili. Toate aceste conţinuturi sunt transmise prin procese de predare / învăţare. medii şi idei care sunt în legătură cu acestea. Evaluare: Evaluarea succesului / insuccesului ambilor participanţi la procesul de predareînvăţare (elev şi profesor) Conform "Dictionary of Education " (Good. Oamenii devin prin acest proces capabili de acţiune în propria matrice culturală. situaţie însuşire este necesară în sau experienţă care pot ajuta vederea obţinerii calificării la dezvoltarea aptitudinilor formale într-un domeniu al cognitive şi afective cunoaşterii sau al practicii 9 Fapt curricular: Actele educatorului sau ale educatului. C. ⇒ se păstrează sensul de traiectorie intelectuală şi afectivă pe care şcoala o propune elevului. valori. asupra procesului educaţional. tradiţională ⇒ superpozabil cu conţinutul învăţământului ⇒ obiectivat în documente şcolare (şi universitare) care planificau conţinuturile instrucţiei (programa şcolară) b. neformale şi chiar informale. Deschidere: crearea de spaţii pentru manifestarea cadrului didactic şi a elevului 4.V.Un curriculum include conţinuturi culturale precum şi conceptele acţiunii. ci ca o valorificare accentuată a potenţialităţilor celor care se educă DEFINIŢIE: Curriculumul se referă la oferta educaţională a şcolii şi reprezintă sistemul experienţelor de învăţare directe şi indirecte oferite educaţilor şi trăite de aceştia în contexte formale. Sistematizare / ordine: delimitarea domeniilor şi disciplinelor de predare-învăţare. Accepţiuni ale conceptului de “curriculum” a.

conţinuturile latente sau implicite. cunoştinţelor de orice natură ale diverselor categorii de adulţi care sunt implicaţi în acest proces. conţinuturi. modalităţile de articulare între educaţia formală. formele de organizare a învatării. În acest sens curriculumul suportă o serie de influenţe care îi dau o formă şi un conţinut distinctiv de la o ţară la alta sau. Politice Tipuri de influenţe Cultura politică a unei ţări influenţează în mod clar curriculumul. educaţi. forme de organizare) precum şi descrierea funcţiilor fiecareia dintre aceste componente în general se discută o comparaţie între "didactică " şi "curriculum ". cadrele didactice sunt familiarizate cu noţiunea de "didactică" noţiune ce presupune descrierea . conţinuturile. Însă.învaţare propriu . principii. reînnoire.umane. calitatea vieţii şcolare. Ideologiile şi practicile educaţionale curente influenţează forma curriculumului 10 Economice Sociale şi . însă. nonformală şi informală. Uneori era tradus folosindu-se termeni cum ar fi cel de programă. elaborare. mijloace. în final să se pună în aplicare evaluarea. pentru ca .zis. evaluarea performanţelor . credinţelor. • • În aceste condiţii se întelege că atât procesul de planificare. obiective . evaluare. din precauţie. Structura şi necesităţile sistemului economic national influenţează curriculumul prin conştientizarea impactului acestui sistem asupra calităţii vieţii.sunt în relaţie reciprocă fiecare cu fiecare şi în ansamblul lor. dezvoltare. deschiderea necesară a avut loc abia după 1990 şi mai ales după 1997. locul învaţării. de la o comunitate la alta. Regimurile autoritare au ca trăsătură comună puternica centralizare a politicii educaţionale iar cele democratice tind spre descentralizare dar şi aceste ţări au un curriculum naţional deoarece istoriile lor au facut ca practicile educaţionale din diverse regiuni să aibă trăsături comune. obiectivele / competenţele. ideilor. probabil . În România.idealul educaţiei. metode . finalităţile educaţiei. se pregateşte şi se pune în aplicare procesul de predare . În funcţie de aceasta se realizează planificarea unui sistem de evaluare apoi. explicarea şi clasificarea componentelor procesului de învaţământ (educatori. de cei ce au conceput şi elaborat programele analitice). inovare. termenul a început să fie semnalat sporadic din anii 1980. stilurile pedagogice . metodele. este rezultat al reprezentarilor. el era evitat. Se încearcă măsuri de reformă care intenţionează ca şcolile să producă persoane pregatite pentru cerinţele economice concrete. ciclul reluându-se cu definirea altor obiective. Educaţia se desfăşoară în spirală având ca punct de pornire definirea sarcinilor şi obiectivele educaţionale. Toate componentele curriculumului . IMPORTANT!! • "Curriculum " defineşte obiectivele / competenţele înainte de conţinuturi pentru că nu se pot stabili conţinuturile înaintea sau independent de obiective/competenţe (înainte de 2000 conţinuturile erau date în programe iar profesorii trebuiau să definească obiectivele operaţionale presupuse. La noi în ţară. mijloacele didactice. uneori. proiectare. implementare a curriculumului cât şi curriculumul ca produs.

11 . În ţara noastră tradiţia. Rousseau. precum şi prin metodele de învăţământ posibil de utilizat în condiţiile supraîncărcării programelor s-a realizat un mod de "automatizare a actului gândirii". ⇒ Efectul lor: Utilizarea unor programe analitice unice pentru întregul învăţământul obligatoriu generează o uniformizare mentală a populaţiei şcolare. sarcina cadrelor didactice fiind aceea de a transmite cunoştinţele cuprinse în programe. Intelectuale Figuri binecunoscute din istoria şi tradiţia educaţiei şi pedagogiei cum ar fi Comeniuis . Religia are. Elevul care reproduce lecţiile şi respectă tot ceea ce îi spune profesorul fără a-şi exprima opinii proprii este apreciat pozitiv . Modul de organizare a învăţământului pe clase şi lecţii duce la promovarea obedienţei ca formă a succesului . concepţia că învaţarea înseamnă însuşire de cunoştinţe duce la o formă a curriculumului ca o înşiruire logică de cunoştinţe sistematizate.culturale prin presupoziţile pe care se bazează . au creat unele tipuri de reprezentări mentale. copiilor. precum şi lipsa de informaţii cu privire la modalităţile alternative de organizare a educaţiei. în mod tradiţional. iar ideologia determinismului social duce la organizarea învaţământului pe clase şi colective în care individualizarea este greu de obţinut iar autonomia individuală este negată). adevarate paradigme care crează bariere psihologice şi instituţionale în calea reformei. Învăţământul trebuie să fie centralizat. ⇒ Învăţământul pregateste pentru examene (aprecierea succesului sau a eşecului unei şcoli se face pe baza numărului de elevi reuşiti la examenele de admitere şi după numărul premiilor obţinute la olimpiadele scolare). Responsabilitatea fata de educaţia copiilor şi faţă de conţinutul acesteia aparţine Ministerului Învăţământului. o profundă influenţă asupra trasmiterii culturale. Aceste "paradigme" se interrelaţioneaza şi se condiţionează reciproc astfel încat sunt foarte greu de eliminat.Elevul care pune intrebari se abate de la conţinutul programei şi-i deranjeaza sau îi întarzie pe ceilalţi. Prin modul de desfăşurare al lecţiilor. Herbart si Dewey sunt creditate ca fiind acelea care au schimbat atât teoriile cât şi practicile educaţiei (modul în care aceşti gânditori influentează în realitate pe educatorii de pretutindeni ramane un subiect complex pentru cercetare şi dezbatere în continuare). (De exemplu. mentalităţile şi obisnuinţele formate în perioada educaţiei de tip comunist. ⇒ Învăţarea înseamna însusirea de cunoştinţe. Ca atare este sarcina Ministerului să realizeze planuri şi programe de învăţământ. Pestalozzi. Interesul în identificarea originilor ideilor pedagogice importante şi în urmarirea influenţei lor asupra educaţiei publice a dat naştere unui domeniu de studiu din ce în ce mai complex numit istoria curriculumului. Nu se are în vedere relevanţa socială a rezultatelor (inserţia pe piata muncii) ⇒ Învăţământul este orientat academic. Accentul principal e pus pe însuşirea ştiintelor ca limbaj şi pe rezolvarea unor probleme care dezvoltă o gândire logica de tip algoritmic şi care nu au nici o tangenţă cu viaţa şi experienţa cotidiană şi personală a elevilor.

Valoarea pedagogică a orcărui ideal educativ depinde de echilibrul pe care reuşeşte să-l stabilească între realitate şi posibilitate. în formarea personalităţii autonome şi în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală. dar nu sunt interesaţi decât rar. idealul se îmbogaţeşte cu noi elemente. psihologică (să raspundă nevoilor şi posibilităţilor indivizilor)şi pedagogică. Potrivit Legii educaţiei naţionale„Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă. rapidelor schimbări economice şi sociale. (să permită o transpunere practică în plan instructic-educativ) iar pe masura cunoaşterii şi perfecţionării acestora. şcoala se vede nevoită să se adapteze mereu. firesc . pe care şcoala este chemată să o formeze. elevul este tentat să reţină doar ceea ce îi este necesar pentru promovarea unor examene. impus o data pentru totdeauna. Fiecare cadru didactic este responsabil de propria disciplină. Concluzii privind curriculumul ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ este învăţarea sistematică a disciplinelor şcolare este centrat pe elev se focalizează asupra înţelegerii şi ameliorării societăţii abordare globală este un proces. de modul în care aceştia au prelucrat ceea ce au acumulat .Curriculum este ca un drum pe care elevul trebuie să-l parcurgă de-a lungul perioadei de şcolarizare. pentru incluziune socială şi pentru angajare pe piaţa muncii”. care influenţează hotărâtor concepţia privind rolul sistemului de învăţământ. (Art. Unii profesori ofera direct cunoştinţe. Şi atunci . Din formularea idealului educaţional trebuie să se desprindă caracteristicile esenţiale ale tipului de personalitate. Cerinţele fundamentale ale societăţii faţă de acţiunea educativă se reflectă. Din când în când profesorii evaluează cantitatea de cunoştinţe existentă în bagajul elevilor. Idealul educaţional al şcolii româneşti Idealul educaţiei ⇒ nu este un model standard. Transformările profunde ce se petrec în societatea contemporană impun instituţiei şcolare noi exigenţe de pregătire a tinerelor generaţii. pentru participarea cetăţenească activă în societate. dar şi în fiecare zi de şcoală. originile sale se află în realitatea socială. în mod abstract. prin proiecte curriculare novatoare. la nivelul conţinutului idealului educaţional. 2 (3) din Legea educaţiei naţionale) 12 . alţii îi învaţă pe elevi cum să le dobândească. nu un produs 1. ci un model dinamic ce permite redimensionari în funcţie de câmpul de posibilităţi în care are lor educaţia ⇒ nu este o construcţie arbitrară. integrală şi armonioasă a individualităţii umane.2. pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial. În fiecare an de studiu şi în fiecare ora el trebuie să-şi ia în bagaj şi să care cu el cunoştinţele predate la fiecare disciplină. Asumându-şi responsabilităţile de formare a cetăţenilor.

În funcţie de calitatea acestei integrări vom putea aprecia relevanţa şi calitatea procesului educaţional. Conţinutul său are o determinare socială.în baza căruia unităţile şi instituţiile de învăţământ răspund public de performanţele lor. promovării şi păstrării identităţii naţionale şi a valorilor culturale. datorate schimbării mediului social. 13 . Reorientarea sistemului este menită să corijeze neajunsurile învăţământului tradiţional. instituţia şcolară îşi redefineşte obiectivele în funcţie de calităţile pe care aceştia vor trebui să le demonstreze. caracteristici considerate esenţiale în dezvoltarea personalităţii lor.în baza căruia accesul la învăţare se realizează fără discriminare.3. iniţiativă şi creativitate. învăţarea se rezumă la înregistrarea. h) principiul asumării.în baza căruia deciziile principale se iau de către actorii implicaţi direct în proces. Căutând să asigure pregătirea elevilor pentru îndeplinirea diverselor roluri sociale.Pentru dezvoltarea tipului de personalitate dezirabil. 1. au condus la mutaţii profunde în domeniul învăţământului. Principii care guvernează învăţământul precum şi învăţarea pe tot parcursul vieţii . f) principiul răspunderii publice . pe care profesorul le consideră necesare pentru cultura lor generală. Idealul educaţional reglează întregul efort educativ. care să vină în întâmpinarea complexelor transformări economico-sociale. Eforturile de adaptare la noile situaţii.în baza căruia activităţile de învăţământ se raportează la standarde de referinţă şi la bune practici naţionale şi internaţionale. În acest sens. precum şi învăţarea pe tot parcursul vieţii din România sunt: a) principiul echităţii . Orice Curriculum pertinent proiectează aceste exigenţe formative la nivelul programelor şcolare. adaptabilitate. b) principiul calităţii . Pâna nu demult se aprecia că obiectivul prioritar al învăţământului este înstruirea sau transmiterea cunoştinţelor de la profesor spre elevi. încât să corespundă exigenţelor sociale de ordin cultural-ştiinţific. prin gestionarea resurselor existente. Multă vreme şcoala s-a ocupat mai mult de transmiterea cunoştinţelor într-o formă elaborată şi mai puţin de formarea competenţelor şi atitudinilor solicitate de o lume în schimbare.(1) Principiile care guvernează învăţământul preuniversitar şi superior. păstrarea şi reproducerea unor conţinuturi.în baza căruia se urmăreşte obţinerea de rezultate educaţionale maxime.în baza căruia educaţia răspunde nevoilor de dezvoltare personală şi social-economice. ale poporului român. S-a procedat la o restructurare curriculară. e) principiul descentralizării . deoarece reflectă cerinţele societăţii faţă de acţiunea educativă. impunând obiective educaţionale adecvate evoluţiei societăţii. g) principiul garantării identităţii culturale a tuturor cetăţenilor români şi dialogului intercultural. responsabilitate. 3. c) principiul relevanţei . restructurarea procesului educaţional în toate sferele şi articulaţiile sale este centrată pe accentuarea aspectului formativ. Art. astfel încât elevii să fie pregătiţi să dea dovadă de competenţe funcţionale. Impactul său modelator se concretizează în personalităţi astfel formate. d) principiul eficienţei . profesional şi moral-civic. şcoala trebuie să-şi asume obiective formative prin urmărirea cărora elevul este condus spre o integrare rapidă şi eficienta în câmpul social. Într-o asemenea optică.

din anul şcolar 1999-2000 şi la clasele V-IX. principiul asigurării egalităţii de şanse. (2) Curriculumul Naţional reprezintă ansamblul coerent al planurilor-cadru de învăţământ şi al programelor şcolare din învăţământul preuniversitar. principiul autonomiei universitare. principiul centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia. Planurile-cadru de învăţământ sunt documente oficiale elaborate şi aprobate de MECTS sunt nominalizate disciplinele trunchiului comun pentru fiecare arie curriculară. care propune o articulare a obiectivelor educaţionale. a metodelor de predare. 64. culturale. principiul participării şi responsabilităţii părinţilor. principiul respectării dreptului la opinie al elevului/studentului ca beneficiar direct al sistemului de învăţământ. lingvistice şi religioase. (Art. într-o manieră semidescentralizată (Curriculum-ul Naţional fiind alcătuit din două segmente . principiul promovării educaţiei pentru sănătate. în ţara noastră se lucrează cu un noi Planuri-cadru de învăţământ. dogme religioase şi doctrine politice. în baza principiului subsidiarităţii. numărul de ore acordat acesteia TC+ CD şi disciplinelor la decizia şcolii ⇒ au un caracter unitar pentru fiecare nivel/ filieră/profil/specilializare ⇒ au un caracter obligatoriu ⇒ ⇒ În prezent.curriculum-ul nucleu şi curriculumul la decizia şcolii). inclusiv prin educaţia fizică şi prin practicarea activităţilor sportive. principiul libertăţii academice.concretizat în asigurarea vizibilităţii totale a deciziei şi a rezultatelor. prin comunicarea periodică şi adecvată a acestora. 3 din Legea educaţiei naţionale) Tema 2. cu care s-a operat începând din anul şcolar 1998-1999 numai la clasele I-V.1. Componentele structurale ale Curriculumului Naţional 2. principiul transparenţei . Aceste Planuri-cadru stau la baza unui nou Curriculum Naţional. - 14 . iar din anul şcolar 2000-2001. (1) În învăţământul preuniversitar se aplică Curriculumul Naţional elaborat în conformitate cu nevoile specifice dezvoltării personale şi nevoile pieţei forţei de muncă şi ale fiecărei comunităţi. principiul fundamentării deciziilor pe dialog şi consultare. a conţinuturilor învăţării. principiul libertăţii de gândire şi al independenţei faţă de ideologii. Art. principiul incluziunii sociale. învăţare şi evaluare.i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) principiul recunoaşterii şi garantării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale. dreptul la păstrarea. inclusiv la liceu. principiul organizării învăţământului confesional potrivit cerinţelor specifice fiecărui cult recunoscut. la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice.

5 15 . (2) Prin excepţie de la prevederile alin.5 0. disciplinele obligatorii au o pondere de 80% în planurile-cadru de la nivelul învăţământului obligatoriu şi de 70% în cele de la nivelul liceului. cercetării şi inovării nr.2009 Aria curriculară/ TC+ TC CD CDS Disciplina CD LIMBĂ ŞI 6 2 8 1 COMUNICARE Limba şi literatura română 3 1 4 Limba modernă 1 2 2 Limba modernă 2 1 1 2 MATEMATICĂ ŞI 6 5 11 ŞTIINŢE ALE NATURII Matematică 2 2 4 Fizică 2 1 3 Chimie 1 1 2 Biologie 1 1 2 OM ŞI SOCIETATE 4 0 4 Istorie 1 1 Geografie 1 1 Socio-umane/ 1 1 Educaţie pentru societate Religie 1 1 ARTE 0 1 1 Educaţie muzicală 0. (2) Trunchiul comun se constituie din disciplinele/domeniile de studiu/modulele de pregătire obligatorii. (5)Curriculumul la decizia şcolii se constituie atât din pachete disciplinare opţionale ofertate la nivel naţional. precum şi numărul minim şi maxim de ore aferente acestora.(1) Numărul de ore alocat disciplinelor din planurile-cadru de învăţământ este de maximum 20 de ore pe săptămână la învăţământul primar. respectiv modulele de pregătire obligatorii din învăţământul preuniversitar sunt elaborate de către instituţiile şi organismele abilitate ale Ministerului Educaţiei. în urma consultării elevilor. a conţinuturilor predate. Cercetării. Capitolul IV Curriculumul învăţământul preunivesitar art. (3) în cadrul Curriculumului Naţional.III.64. (1). Art. 25 de ore pe săptămână la învăţământul gimnazial şi 30 de ore pe săptămână la învăţământul liceal. 65. respectiv modulele de pregătire obligatorii şi opţionale. stabileşte curriculumul la decizia şcolii. cât şi pentru învăţarea în clasă. Art. numărul maxim de ore poate fi depăşit cu numărul de ore prevăzute pentru studierea limbii materne. Legea educaţiei naţionale. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. tineretului şi sportului. . iar curriculumul la decizia şcolii se constituie din disciplinele/domeniile de studiu/modulele de pregătire opţionale. 65 EXEMPLU PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI FILIERA EORETICĂ – PROFIL REAL SPECIALIZĂRILE: MATEMATICĂ-INFORMATICĂ . regional şi local. ANEXA 1 la Ordinul ministrului educaţiei. asistată de cadrul didactic. Tineretului şi Sportului şi se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei. părinţilor şi pe baza resurselor disponibile. Aceste ore sunt alocate atât pentru predare şi evaluare. conform prezentei legi. _3410_ din _16. disciplinele opţionale au o pondere de 20% în planurile-cadru pentru învăţământul obligatoriu şi de 30% în cele pentru liceu. domeniile de studiu.(1) Planurile-cadru de învăţământ cuprind disciplinele. (3) Planurile-cadru şi programele şcolare pentru disciplinele/domeniile de studiu. cercetării. cât şi din pachete disciplinare opţionale ofertate la nivelul unităţii de învăţământ. (4) în cadrul Curriculumului Naţional. a istoriei şi tradiţiei minorităţilor naţionale şi a învăţământului bilingv. - 66.

în clasa a IX-a şi în clasa a X-a.5 1 0. exercţiilor. deschis noilor achiziţii ştiinţifice Cerinţa potrivit căreia programele analitice să aiba capacitatea de a-şi 16 . în fiecare semestru şcolar Pornind de la Planul –cadru se realizează schele orare ale fiecărei clase (alocarea orei prevărute la CDŞ în cazul acestei clase) 2. la caracterul lor adevarat. a lucrărilor de laborator.5 3 2 1 1 1 28 29 1 1 1 1 19 9 TC = trunchi comun. Trebuie să asigure legătura între conţinutul unei programe analitice şi conţinutul programelor celorlalte obiecte de învatare pentru a avea o unitate şi coerenţă a cunoştintelor predate Trebuie selecţionate acele teorii şi concepte fundamentale care constituie un mesaj cognitiv interesant. câte o (una) oră o dată la două săptămâni.Educaţie plastică TEHNOLOGII Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor Informatică EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Educaţie fizică Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ 2 2 0.2. CD = curriculum diferenţiat. Programele şcolare ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ documente oficiale elaborate şi aprobate de MECTS definesc obiectivele/ competenţele generale şi specifice predării fiecăreia din disciplinele prevăzute în planurile de învăţământ formulează recomandari metodice referitoare la folosirea celor mai adecvate strategii didactice delimitează şi orânduiesc structurile tematice care configurează conţinutul disciplinelor planifică totalul orelor pe tipuri de activităţi didactice şi pe unităţile de bază ale structurii tematice sunt principalul instrument al profesorului (se constituie ca un ghid ) au un caracter obligatoriu şi sunt unice Criterii ale programei : Relevanţa Autenticitatea şi consistenţa internă Succesiunea/ Secvenţialitatea/ Gradualitatea Concordanţa / Corelarea tematică / Consistenţa externă Maxima valoare formativă Mobilitatea Valoarea conţinutului obiectivului/competenţei în întregime şi defalcat pe capitole sau structuri tematice stabilite în raport cu obiectivele/competenţele specifice definite în partea introductivă a programei şi în raport cu utilitatea informaţiilor selecţionate Se referă la corectitudinea ştiinţifică şi la modernitatea cunostinţelor prevăzute. palpabil rezultat din reflectarea adecvată a realităţii Constă în ordonarea (înlanţuirea) treptată a cunoştinţelor. CDŞ = curriculum la decizia şcolii NOTĂ: *Pentru fiecare disciplină din aria curriculară Arte se alocă.

manual şcolar clasic (care cuprinde doar texte şi ilustraţii) 2. cu consultarea consiliului profesoral.3. în cazul copiilor cu probleme speciale. Legea educaţiei naţionale.65. 66. Capitolul IV Curriculumul învăţământul preunivesitar art. expunerea informatiei predarii cu un plus de cunoştinţe faţă de manualul elevului. profesorul decide dacă procentul de 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu este folosit pentru învăţare remedială. în funcţie de caracteristicile elevilor şi de strategia şcolii din care face parte.manualul pentru profesor (cuprinde explicarea obiectivelor specifice. a operatorilor economici cu care unitatea de învăţământ are relaţii pentru pregătirea practică a elevilor. păstrării şi difuzării informaţiei 1. manual programat (elaborat mai mult experimental pe baza diferitelor modalităţi de programare – interesul pentru acest tip de manual e în scădere deoarece se bazează în principal pe asocierea mecanică şi mai puţin pe 17 .schimba operativ cuprinsul (programele trebuie să ţina pasul cu realitatea) Art. (5) Pentru fiecare disciplină şi domeniu de studiu. finalităţile urmărite şi evidenţiază conţinuturile fundamentale de ordin teoretic. lăsând la dispoziţia cadrului didactic 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu respectiv. respectiv modulele de pregătire obligatorii din învăţământul preuniversitar sunt elaborate de către instituţiile şi organismele abilitate ale Ministerului Educaţiei. structurii asociative a părinţilor. (5) Planurile-cadru şi programele şcolare pentru disciplinele/domeniile de studiu. după caz. oferind orientări metodologice generale pentru realizarea şi evaluarea acestora. 66 2. Programele şcolare sunt aprobate de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ Art. precum şi a reprezentanţilor comunităţii locale şi. consiliului consultativ al elevilor. Cercetării. pentru fiecare disciplină. eventual În raport cu tehnica consemnării. domeniul de studiu/modul de pregătire din planul de învăţământ. respectiv modulele de pregătire opţionale se elaborează la nivelul unităţilor de învăţământ. programa şcolară acoperă 75% din orele de predare şi evaluare. 65. Manuale şcolare alternative documentul pedagogic ce dezvoltă sistematic structura unei programe şcolare ⇒ instrument al predării (instrumentul profesorului de orientare în pregatirea lecţiilor) ⇒ instrument al învatarii pentru elev ⇒ Clasificare : În raport cu destinatarul stabilit 1. tineretului şi sportului. (6) Programele şcolare pentru disciplinele/domeniile de studiu. conform unor planuri individuale de învăţare elaborate pentru fiecare elev.manualul şcolar obişnuit (cuprinde prioritar informaţia ce trebuie asimilată de către elev) 2. Tineretului şi Sportului şi se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei. explicarea conţinuturilor pe baza programelor şcolare. (4) Programele şcolare stabilesc. cercetării. experimental şi aplicativ. pentru consolidarea cunoştinţelor sau pentru stimularea elevilor capabili de performanţe superioare.

4.E. Ele descriu condiţiile de aplicare şi de monitorizare ale procesului currricular şi conţin sugestii metodologice. indicaţii bibliografice. Analizați pe grupe situația de caz propusă și completați fișa de lucru 1 cu informațiile cerute. în menţinerea atenţiei. fac parte din curriculum-ul de suport şi facilitează demersurile didactice practice de valorificare a programelor şcolare şi/ sau a manualelor şcolare. norme metodologice şi materiale didactice de suport/ ajutătoare.Functie stimulativă – constă în susţinerea de către conţinutul manualului a unei motivaţii pozitive în activitatea de învatare. aceste auxiliare curriculare sunt utilizate în spiritul concepţiei sistemice. articulate despre curriculum-ul disciplinelor de învăţământ şi despre componentele acestuia.). exemple ) întelegere) 3. interesului 4. Auxiliare curriculare Auxiliare curriculare sunt produse curriculare utilizate de cadrele didactice și de elevi. culegeri etc. Pentru realizarea activității ve . 18 .ți utiliza ca materiale de informare:  Titlul I art. exerciţii. Relaţia dintre pricipiile de elaborare a planurilor cadru şi noua Lege a educaţiei naţionale ACTIVITATEA PRACTICĂ 1 – „Relaţia dintre pricipiile de elaborare a planurilor cadru şi Legea educaţiei naţionale – situația de caz Sarcina de lucru: În fișa de lucru 1 vă sunt date principiile de elaborare a panurilor cadru. Aceste resurse sunt conexe manualelor.3. Tema 3 Principii în elaborarea planurilor cadru 3. lucrări de laborator. Are latura semantică de furnizare de informaţii şi latura educativş care antrenează capacităţile 3.şi sistematizate în alt mod.Funcţie formativă – efectul exercitat de manual asupra întregii vieţi psihice a şcolarilor. Pentru a-şi valorifica valenţele didactice.N. pentru implementarea adecvată și eficientă a curriculumului (ghiduri metodice. în procesul didactic. portofolii. diversifică sursele de informare ale elevilor) Funcţiile manualului 1.Funcţie de informare – furnizează informaţii pentru un nivel corespunzator de şcolarizare 2. 2.Funcţie de autoinstruire – exprimă contribuţia manualului la pregatirea condiţiilor pentru trecerea de la educaţie la autoeducaţie.(1) L. alte mijloace sau materiale auxiliare care amplifică.1. DVD-uri. manualul şcolar modern (are ataşate CDuri. îndrumătoare.

I.Citirea cu atenție a materialelor recomandate (timp afectat 30 minute) III. timp afectat 20 minute) NU UITAȚI! • Să treceți pe fișă numele și prenumele fiecărui membru din echipă.3 L. Analizarea în cadrul fiecărei echipe a principiilor de elaborare a planurilor cadru date în fișa de lucru și stabilirea corelaților lor cu principiile corespunzătoare din art. Etape de lucru.E. Anunțarea de către raportorul fiecărei echipe.N. a concluziilor care au fost formulate în cadrul fiecărei echipe (concluziile se vor scrie pe foaie flipchart. 19 . suportul de curs Tema1 subpunctul 1.3. (timp de lucru 40 minute) IV. timp afectat 10 minute) II.Formarea echipelor de lucru și desemnarea raportorului de către fiecare echipă de lucru (maxim 5 membrii într-o echipă. Completarea fișei și formularea concluziilor în cadrul echipei (timp de lucru 20 minute) V. • Fișa de lucru se va preda formatorului.

Principiul descentralizării şi al flexibilizării curriculum-ului – se referă la îmbinarea trunchiului comun cu curriculum-ul aflat la decizia şcolii. prin parcurgerea trunchiului comun.FIȘA DE LUCRU 1– „Relaţia dintre pricipiile de elaborare a planurilor cadru şi Legea educaţiei naţionale – situația de caz activitate practică în echipă DATA:______________ ________ COMPONENȚA ECHIPEI: 1. ____________________________________ D1 TEMA 1 FIŞA 1 „Relaţia dintre principiile de elaborare a planurilor cadru şi Legea învăţământului ” În eventualitatea că veţi participa la elaborarea unui Relaţia Observaţii plan-cadru de învăţământ. realizată în cadrul învăţământului obligatoriu. ____________________________________ 5. ____________________________________ 2. structurarea şi esenţializarea conţinuturilor programelor şcolare şi diminuarea supraîncărcării informaţionale. ____________________________________ 3. Principiul selecţiei şi ierarhizării culturale – a condus la 20 . ____________________________________ 4. Principiul descongestionării – recomandă selectarea. ce Principii de elaborare principiu/articole din (măsura în care ele se principii veţi încerca să a Planului cadru Legea educaţiei reflectă sau nu în puneţi în aplicare? Explicaţi naţionale formulările legiuitorului) cum influenţează fiecare principiu conţinutul unui plan-cadru de învăţământ. Principiul egalităţii şanselor – se referă la dreptul fiecărui individ la educaţia comună.

care se referă la asigurarea echilibrului optim între ariile curriculare şi disciplinare de studiu. implicit.integrarea disciplinelor de studiu într-un sistem şi la interrelaţionarea lor. în plan orizontal şi vertical Principiul racordării la social – subliniază necesitatea asigurării unor corespondenţe între instituţiile de învăţământ şi cerinţele sociale. Principiul funcţionalităţii – recomandă adaptarea disciplinelor de studiu şi. a ariilor curriculare la particularităţile de vârstă ale elevilor şi gruparea programelor de studiu preuniversitare pe cicluri optime. permiţând structurarea Curriculum-ului Naţional în arii curriculare (consacrarea conceptului de "arie curriculară" s-a realizat cu prilejul actualei reforme din învăţământ). a unor legături optime şi a unor colaborări între instituţiile de învăţământ şi comunitate Principiul compatibilizării cu standardele europene în învăţământ . Principiul coerenţei.cu paradigmele educaţionale promovate la nivel 21 .

 Referatul să aibe 2 – 4 pagini Referatul se va preda atât în format electronic cât și listat. Formarea semigrupelor de către formator ( timp afectat 5 minute) Prezentarea de către formator a planului de dezbatere a temei (5 minute ) Analizarea în cadrul fiecărei semigrupe a planului de dezbatere a temei propuse minute ) Prezentarea părerilor fiecărei semigrupe și argumentarea acestora ( 30 minute) PLAN DE DEZBATERE 1. II.auxiliare curriculare ACTIVITATEA PRACTICĂ 2 – DEZBATERE TEMA propusă „Relaţia dintre Planurile-cadru de învăţământ . CONCLUZII Tema 4. Elementele de noutate privind Reforma curriculară regăsite în noua Lege a educaţiei naţionale (referat) ACTIVITATEA PRACTICĂ 3 – INDIVIDUALĂ Sarcina de lucru: Întocmirea unui referat cu tema „Elementele de noutate privind Reforma curriculară regăsite în noua Lege a educaţiei naţionale” Recomandări: Consultați suportul de curs și bibliografia indicată. I. IV.programele şcolare manuale şcolare alternative . Relația manual – auxiliare curriculare 4.european. Relația plan cadru – programă 2. Relația programă – manual 3. III. la data stabilită pentru evaluarea formativă (ziua a 7-a)  22  . Concluzii ( 20 Tema 5.auxiliare curriculare” Etape de lucru.programele şcolare manuale şcolare alternative . Relaţia dintre Planurile-cadru de învăţământ .

Connelly. Curriculum Components Ionescu. J.. Articolele: Connelly. Iaşi: Editura Polirom. Eash.com 23 . D. Editura Printech. E. F. Potolea. T. (2001) Didactica modernă. 2002 Popescu.Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative. D. Definitions of.. Bucureşti. Clandinin.SUCCES! Bibliografie Husen.. Pedagogie . coord. O. M.. Iaşi. Pergamon Press. (2010) Gândirea critică şi şcoala postmodernă. ediţia a II-a. M. Braşov: Editura Universităţii Transilvania. 1988. I. 2003 Voinea. Păun. Curriculum. Lantz. T. Postlethwaite (Editors-în-Chief) The International Encyclopedia of Education – Research and Studies. Editura Polirom. Negreţ-Dobridor. M. F.merriamwebster. V.... Dimensiuni esenţiale în ştiinţele educaţiei. Nevile... (2008) Teoria generală a curriculumului. Curriculum Content. J.V. I.. Cluj-Napoca: Editura Dacia. M. M.. Radu. revizuită. www.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->