Sunteți pe pagina 1din 1

Intrebare: O microintreprindere are contract de chirie pentru sediul fiscal cu o persoana fizica.

Poate deduce cheltuielile cu utilitatile (electricitate, intretinere bloc) daca acestea sunt facturate pe persoana fizica (proprietar) fara a deduce TVA? Ce documente justificative sunt necesare si pe ce cont de cheltuieli se inregistreaza?

Raspuns: Conform art. 21 alin. (3) lit. m) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente unui sediu aflat in locuinta proprietate personala a unei persoane fizice, folosita si in scop personal, sunt deductibile in limita corespunzatoare suprafetelor puse la dispozitia societatii in baza contractelor incheiate intre parti, in acest scop. Punctul 37 din normele metodologice date in aplicarea acestui articol stabileste ca, in cazul in care sediul unui contribuabil se afla in locuinta proprietate a unei persoane fizice, cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente sediului sunt deductibile in limita determinata pe baza raportului dintre suprafata pusa la dispozitie contribuabilului, mentionata in contractul incheiat intre parti, si suprafata totala a locuintei. Contribuabilul va justifica cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente sediului cu documente legale, cum sunt contractele incheiate cu furnizorii de utilitati si alte documente. Asadar, cheltuielile cu utilitatile aferente sediului fiscal al societatii, situat in spatiul proprietate a unei persoane fizice sunt deductibile daca in contractul de inchiriere este prevazut ca aceste cheltuieli sunt in sarcina societatii. Pentru decontarea acestor cheltuieli se va intocmi un Decont de cheltuieli la care se vor anexa facturile emise de furnizorii de utilitati. Pentru plata sumelor catre proprietarul persoana fizica se va intocmi Dispozitie de plata catre casierie. De asemenea pentru decontarea facturilor pe numele proprietarului persoana fizica se intocmeste Decont de cheltuieli. Daca spatiul respectiv este pus la dispozitia societatii in totalitate este recomandat ca aceasta sa incheie contracte in numele sau cu furnizorii de utilitati (ENEL, etc). In contabilitate cheltuielile cu utilitatile de inregistreaza pe destinatii, respectiv : 605 "Cheltuieli cu energia si apa" = 401 "Furinizori" / 462"Creditori diversi"

611 "Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile" = 462"Creditori diversi"