Sunteți pe pagina 1din 3

Copierea unui sir in alt sir: strcpy() stpcpy () strncpy() strcpy(s1,s2) stpcpy (s2,s1) strncpy(s2,s1,n) Sunt copiate din

s1 in s2 toate caracterele , inclusive NULL.Functia furnizeaza ca rezultat un pointer care indica adresa sirului s2 Copiaza la fel ca si strcpy , dar furnizeaza ca rez un pointer care indica sfarsitul sirului destinatie(adresa sirului s2 + lungimea sirului s1 Sunt copiate din s1 in s2 maxim n caractere incepand cu primul character.Daca lungimeasirului este <n ,va fi copiat si NULL ,altfel sirul destinatie nu va fi terminat cu caract NULL.Fct furnizeaza ca rezultat un pointer care indica adr sirului destinatie Sunt copiate din s1 in s2 maxim n-1 caractere incepand cu primul character.Fct adauga la sfarsitul caracterelor copiate NULL.Fct furnizeaza ca rez lungimea sirului obt in urma copierii.

strxfrm

strxfrm(s2,s1,n)

Concatenarea a doua siruri: strcat() strncar() strcat(s1,s2) strncat(s1,s2,n) Sunt adaugate din s2 in s1 toate caracterele inclusive NULL. Sunt adaugate din s2 in s1 maxim n caractere.Fct adauga la sfarsitul caract adaugate NULL.

Compararea a doua siruri de caractere: strcmp() stricmp() strncmp() strncmpi( ) strcmp(s1,s2) stricmp(s1,s2) strncmp(s1,s2,n) strncmpi(s1,s2,n) Compara cele doua siruri de carctere.Daca sunt identice rezultatul este 0.Daca s1 este mai mare decat s2,rezultatul este negativ. Compara cele doua siruri de caractere la fel ca si functia strcmp() dar fara sa faca diferenta intre literele mari si literele mici. Compara primele n caractere din cele doua siruri din cele doua siruri de caractere furnizand rezultatul la fel ca si functia strcmp() Compara cele doua siruri de caracterela fel ca si functia strncmp() dar farasa faca diferenta intre literele mari si literele mici.

Prelucrarea unui sir de caractere : initializarea unui sir de caractere cu acelasi caracter : strset() strnset() strset(sir,ch) strnset(sir,ch,n) Sirul sir care este parcurs incepand cu primul caracter, pana la sfarsitul lui,fiecare caracterfiind inlocuit cu caracterul ch, mai putin caracterul NULL In sirul sir sunt parcurse n caractere, incepand cu primul character, darn u mai mult dacat lungimea sirului , fiecare caracterfiind inlocuit cu caracterul ch.Daca n este mai mare sau egal cu lungimea sirului sir, functia va avea acelasi efect ca si strset()

Inversarea continutultui unui sir de caractere: Se foloseste functia sistem strrev() care are sintaxa : strrev(sir), unde sir este sirul care se inverseaza.Functia furnizeaza ca rezultat un pointer care indica adresa sirului inversat. Transformarea literelor mari in litere mici si invers : tolower() toupper() strlwr() strupr() tolower(ch) toupper(ch) strlwr(sir) strupr(sir) transforma caracterul ch din litera mare in litera mica,altfel il lasa neschimbat transforma caracterul ch din litera mica in litera mare altfel il lasa neschimbat in sirul de caractere sir, transforma toate literele mari in litere mici .Restul caracterelor nu sunt modificate. In sirul de caractere sir, transforma literele mici in litere mari.Restul caracterelor nu sunt modificate.

Cautarea unui caracter intr-un sir : strchr() strrchr() strchr(sir,ch) strrchr(sir,ch) Furnizeaza ca rezultat un pointer catre prima aparitie a caracterului ch in sirul de caractere sir(cea din extremitatea stanga) Furnizeaza ca rezultat un pointer catre ultima aparitie a caracterului ch in sirul de caractere sir (cea din extremitatea dreapta)

Cautarea unui subsir intr-un sir : strstr() strstr(sir,sb) Se cauta un subsir intr-un sir.Daca gaseste subsirul,functia furnizeaza ca rezultat un pointer catre prima aparitie a sirului ;altfel, furnizeaza valoarea NULL.

Stergerea unui subsir intr-un sir : Prin aceasta operatie se sterge din sirul sir un subsir sb.Dupa executarea operatiei de stergere, noua lungi me a sirului va fi strlen(sir) strlen(sb). Inserarea unui subsir intr-un sir : Prin aceasta operatie se insereaza subsirul sb in sirul sir in pozitia n.Dupa executarea operatiei de inserare, noua lungime a sirului va fi strlen(sir) + strlen(sb).Daca strlen(sir) + strlen(sb).nmax >(nmax fiind lungimea fizica a irului de caractere), se vor pastra din sirul rezultat numai nmax caractere. Inlocuirea , intr-un sir, a unui subsir cu un alt subsir : Prin aceasta operatie se inlocuieste in sirul sir subsirul sb1 cu subsirul sb2.Dupa executarea operatiei de inlocuire , noua lungime a sirului va fi strlen(sir) + strlen(sb2)strlen(sb1).Daca strlen(sir)+strlen(sb2)-strlen(sb1)>nmqx(nmax fiind lungimea fizica a sirului de caractere),se vor pastra din sirul rezultatnmax caractere.Pentru realizarea operatiei de inlocuire se executa , in ordine urmatoarele operatii : - se cauta in sirul sir subsirul sb1 ; - se sterge subsirul sb1 din sirul sir; - se insereaza in sirul sir subsirul sb2 in pozitia in care a fost gasit subsirul sb1. Alte functii utile in prelucrarea sirurilor de caractere: strspn() strcspn() strspn(s1,s2) strcspn(s1,s2) Furnizeaza ca rezultat numarul de caractere consecutive din sirul s1(incepand cu primul caracter), care se gasesc printer caracterele din sirul s2 Furnizeaza ca rezultat numarul de caractere consecutive din sirul s1 (incepand cu primul character), care nu se gasesc printer caracterele din sirul s2. Furnizeaza ca rezultat un pointer catre primul caracter din sirul s1 care se gaseste in sirul s2.Daca nici un caracter din sirul s1 nu se gaseste printer caracterele sirului s2, functia furnizeaza ca rezultat adresa nula. Sirul s2 este un sir de caractere care pot fi folosite ca separatori , iar sirul s1 este format din mai multe entitati separate prin unul dintre separatorii din sirul s2.Functia inlocuieste separatorii prin caracterul NULL si furnizeaza ca rezultat un pointer catre primul character al primei entitati.Pentru a gasi urmatoarea entitate din sirul s1, apelarea functiei se va face cu strtok(NULL,s2)

strpbrk() strpbrk(s1,s2)

strtok()

strtok(s1,s2)