Sunteți pe pagina 1din 1

SUBIECTUL III:

28 PUNCTE
Societatea comerciala Briodis SRL, cu datele de identificare: nr. Ordine Registrul Comertului/
an J40/576/2000, Cod Unic de inregistrare 4578973, sediul bucuresti, strada constantin Tanase, nr.27, cont
RO31RNCB2400000002430001, banca BCR, capital social 7000lei, cumpara: un utilaj in valoare de 7800lei
si un aparat de cantarit in valoare de 850 lei, tva 24% conform facturii numarul 24368 din 7.11.2009 de la
furnizorul Alfa cu datele de identificare: nr. Ordine Registrul Comertului/an j40/1248/2002,Cod de
inregistrare 1234567, cu sediul in Bucuresti, cont RO31RNCB2400025005780001, banca BCR.

FACTURA
Cumparator.....................................
Nr.ord.reg.com/an..................................
C.I.F.......................................................
Sediul.....................................................
Judetul....................................................
Cod IBAN..............................................
Banca......................................................

Furnizor ........................................
Nr.ord.reg.com./an............................
C.I.F..................................................
Sediul...............................................
Judetul..............................................
Capital social....................................
Cod IBAN........................................
Banca...............................................

Nr. Facturii..................................
Data (ziua, luna, anul)...........................
Aviz de insotire a marfii..............
(daca este cazul)

Cota T.V.A ....................... %


Nr
crt

Denumirea
produselor sau a
serviciilor

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar
(fara T.V.A)
-lei-

Valoarea
-lei-

Valoare
T.V.A
-lei-

5(3x4)

x
Semnatura
de primire

Total de plata
(col. 5+col.6)