Declinarea de competenta

Prevazuta in sectiunea IV, cap. I, t. Cod procedura penala, partea generala, trimiterea cauzei penale, de catre organul care constata ca nu este competent, organului de urmarire penala sau instantei de judecata, considerat ca fiind competent. Declinarea de competenta are ca efect desesizarea sau dezinvestirea oragnului care a aluat hotararea. Ea se ia prin ordonanta de catre organul de urmarire penala si, prin hotarare, de instanta de judecata. Hotararea de declinare a competentei nu este supusa apelului si nici recursului.

http://consultanta-avocat.eu/glosar-termeni-juridici/